AP170824 | Ny krisemåling for Støre - nå ryker flertallet
AP170824 Solberg og co greier så vidt å hale flertallet i land i denne målingen, selv om Venstre havner på feil side av sperregrensen.
AP170824 Marginene er så små at flertallet kan bikke begge veier bare på noen tideler, med fire partier som ligger ved sperregrensen, sier Eidset.
AP170824 Flertallet i utvalget mener at bekjempelse av terror til sjøs, såkalte maritime kontraterroroperasjoner, står i en særstilling.
AP170824 Flertallet i komiteen betegner saken som kritikkverdig i sine merknader.
VG170823 I dommen står det at « Alle hensyn tatt i betraktning, så mener flertallet av dommerpanelet at en rimelig utestengelsesperiode er 18 måneder ».
DA170823 - Jeg skjønner den dommeren som har vært i mindretall, han har hatt et behov for å gi et signal om at det har vært dissens og har krevet at det skal stå " flertallet i panelet " i de punktene der han har vært veldig uenig.
AA170823 NRK har spurt ordførerne i de ti kommunene som flertallet i Stortinget i juni vedtok måtte slås sammen, om de ønsker å reversere hele prosessen.
AA170823 Flertallet av nemndmedlemmene avviste samtlige klager og sto fast på vedtakene de fattet i juni.
VG170822 Sesongen ryker ¶ Flertallet av dommerne i CAS er altså ikke enig.
DB170822 Dissens betyr meningsforskjell eller uenighet og i juridisk sammenheng brukes ordet i forbindelse med rettsavgjørelser hvor et mindretall er uenig med flertallet om avgjørelsen.
AP170822 - Terrorister og kriminelle må bli bekjempet og nådeløst knust slik at flertallet av oss kan leve i fred og sikkerhet, sa Buhari.
VG170821 Selv om flertallet av de videregående skolene i Oslo er populære og har blitt satset på, så ser det veldig annerledes ut på en del av østkantskolene våre.
VG170821 « Flertallet ser helt bort fra at mora skal ha greid å påvirke døtrene til å forklare seg om oppdiktede hendelser.
DB170821 Matkassene er satt sammen slik at det store flertallet skal like kombinasjonene, men hva om din smak ikke er som andres ?
AP170821 Flertallet av sakene gjelder forsinkelser og kanselleringer.
AP170821 Flertallet av klagene handlet om at reisemålet ikke sto i forhold til det som var lovet.
VG170820 Det overveldende flertallet er økonomiske migranter, ikke flyktninger.
VG170820 Flertallet i fylket og over 80 prosent av de som ville stemt Sp er negative til å avvikle pliktsystemet, slik Sandberg foreslår.
DN170820 Han skriver at aktivitet skapes av noen få og at « i oljehistorisk perspektiv har flertallet og autoriteter vært mer opptatt av å administrere og å si at alt er over ».
DB170820 Men et SV i gryende storform redder det rødgrønne flertallet .
DB170820 Audun Lysbakken redder dermed det rødgrønne flertallet .
DA170820 Men et SV i gryende storform redder det rødgrønne flertallet .
DA170820 Audun Lysbakken redder dermed det rødgrønne flertallet .
AP170820 Søndag formiddag kom moren hans med en følelsesladet uttalelse til spanske medier på torget i byen Ripoll, der flertallet av de antatte terroristene bodde.
AP170820 Spansk politi har gjennomsøkt ni hjem i byen Ripoll, hvor flertallet av de mistenkte bodde, i tillegg til to busser nordvest i Catalonia.
AP170820 SCENARIO 2 : DE BORGERLIGE MISTER FLERTALLET
AP170820 Men vi har parlamentarisme : Solbergs regjering er ferdig hvis hun får flertallet imot seg i en sak, og hun ikke kan akseptere dette.
AP170820 Hvis den borgerlige blokken mister det flertallet KrF nå er en del av, kan KrF komme til å bytte side.
AP170820 Hvis de fire borgerlige partiene mister flertallet , kan det dannes ulike andre flertallskonstellasjoner.
AP170820 Hvis de borgerlige partiene beholder flertallet , samtidig som sentrumspartiene og Frp går i « klinsj med hverandre » uten å si at de foretrekker en regjering fra motsatt side, kan Høyre kunne danne regjering alene.
AP170820 Hvis Høyre, Frp, KrF og Venstre beholder flertallet i Stortinget, er dette tenkelige regjeringsalternativer : ¶ 1.
AP170820 Det flertallet som slipper enten Jonas Gahr Støre eller Erna Solberg inn i regjeringskontorene, behøver ikke bli faste støttespillere.
AP170820 De tre partiene kan også komme til å bli avhengig av stortingsrepresentanter fra enten MDG eller Rødt eller begge for å frata de borgerlige partiene flertallet .
AP170820 Akkurat nå ser dette ut som det mest sannsynlige alternativet hvis Solberg-regjeringen mister flertallet .
AA170820 Men et SV i gryende storform redder det rødgrønne flertallet .
AA170820 Audun Lysbakken redder dermed det rødgrønne flertallet .
AA170820 Det kan virke samlende at flertallet avgjør.
AA170820 Flertallet har innført arbeidsplikt for unge sosialhjelpsmottakere, fjernet søskenmoderasjonen i SFO, og da kommunen gikk en kvart milliard i overskudd puttet de det i fond istedenfor å bruke det der var tiltenkt ; til folk som trenger det.
VG170819 Ryker det borgerlige flertallet så blir Jonas Gahr Støre statsminister.
VG170819 Han går formelt til valg for å beholde et borgerlig flertall, men kan samtidig sannsynligvis kun innfri målet om å komme i regjering hvis dette flertallet ryker.
VG170819 KrF har vedtatt at de ikke ønsker Frp i regjering, og åpnet for at KrF kan gå i regjering med Arbeiderpartiet hvis det borgerlige flertallet ryker.
VG170819 KrF har vedtatt at de ikke ønsker Frp i regjering, og åpnet for at KrF kan gå i regjering med Arbeiderpartiet hvis det borgerlige flertallet ryker.
DB170819 Flertallet gikk mot generell bevæpning.
DB170819 EU og Tyrkia-avtalen fra i fjor gjør at flertallet båtflyktninger nå reiser den farligste ruta : Fra Libya til Italia.
DB170819 Et Venstre over eller under sperregrensen ville kunne avgjøre hvilken blokk som stakk av med flertallet .
AA170819 Spansk politi har gjennomsøkt ni hjem i byen Ripoll, hvor flertallet av de mistenkte bodde, i tillegg til to busser nordvest i Catalonia.
AA170819 KrF ønsker ikke Frp i regjering og har åpnet for å gå i regjering med Arbeiderpartiet om det borgerlige flertallet skulle ryke.
AA170818 Planen som legges fram tidlig i neste uke skal ha støtte fra flertallet av kreditorene bak to store lån, ifølge børsmeldingen.
AA170818 Nylig ble det politiske flertallet i Trondheim enige om en åpenhetsreform.
DN170817 Amerikanske aksjeindekser faller tilbake fra start og følger dermed med det store flertallet av europeiske indekser nedover torsdag.
DN170817 Også i Tyrkia svarer flertallet - 54 prosent - at de ser Russland som en alvorlig trussel.
DB170817 Jeg ønsker også å bli en del av det flertallet som bestemmer, men det er ikke for å dekke eget maktbehov.
DB170817 Så når Frp og Høyre fremmer skattelette for de rike og er kritiske til arbeidstakernes fagforeninger er de på kollisjonskurs med flertallet av befolkningen.
DB170817 Norge er ikke så klassedelt som USA og England- og flertallet i befolkningen ønsker heller ikke å gå den veien.
DA170817 Flertallet , de to meddommerne, mente at det av allmennpreventive hensyn måtte reageres med ubetinget fengsel.
DA170817 - Vi vil hyre inn selskapet Norsk Bane AS til å lage en uhildet utredning av en annen togtrasé enn det flertallet i bystyret har vedtatt.
AP170817 juni 2016 stemte flertallet av briter for å rive seg løs fra et EU som hadde vært preget av økonomisk krise og svak vekst lenge.
AP170817 Private Barnehagers Landsforbund ( PBL ), som organiserer det store flertallet av norske private barnehager, sier de er i ferd med å gjøre en tilsvarende undersøkelse for barnehagesektoren, men denne er ikke klar.
AA170817 Også i Tyrkia svarer flertallet - 54 prosent - at de ser Russland som en alvorlig trussel.
DN170816 - Men flertallet ville ha eiendomsskatt.
DB170816 Også i Tyrkia svarer flertallet - 54 prosent - at de ser Russland som en alvorlig trussel.
DB170816 - Flertallet er ganske entydig.
DA170816 I Moss er det ikke utredet faktiske alternativer til den togtraseen som flertallet har gått inn for.
DA170816 - Jeg mener at Lund bør søke fritak fra sitt verv som varaordfører, og fortsette sin kamp mot flertallet i bystyret som menig bystyremedlem, sier Sissel Rundblad ( H ).
AP170816 Men også i partiene på venstresiden er det store flertallet helt eller delvis enige i at alle får det samme tilbudet : ¶
AP170816 En Nofima-undersøkelse viste at flertallet faktisk synes hamburgere smaker best når de er gjennomstekte, skriver Solveig Langsrud og Oddvin Sørheim, som er forskere ved matforskningsinstituttet Nofima FOTO : Siv Dolmen / siv dolmen ¶
VG170815 Hun tok det med ro når Høyre fikk sin korreksjon, fordi det borgerlige flertallet aldri var truet.
VG170815 Støre hadde nettopp fått beskjed om NRKs katastrofale partimåling, som viste at Ap falt med over seks prosentpoeng og at det rødgrønne flertallet på målingene er forduftet tre uker før valget.
DA170815 På de siste TV 2-målingene har Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet sammen hatt flertall, men dette flertallet ryker, ifølge den ferske målingen.
DA170815 På de siste TV 2-målingene har Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet sammen hatt flertall, men dette flertallet ryker, ifølge den ferske målingen.
AP170815 Kåre Hagen forklarer « sympatitapet » med at det store flertallet av pensjonister har fått det merkbart bedre.
AA170815 På de siste TV 2-målingene har Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet sammen hatt flertall, men dette flertallet ryker, ifølge den ferske målingen.
VG170814 ARENDAL ( VG ) Statsminister Erna Solberg ( H ) er brennsikker på at hun vil finne ut av det med Frp, Venstre og KrF dersom det borgerlige flertallet på Stortinget består etter valget.
VG170814 - Sitter Solberg-regjeringen til den blir felt, om det borgerlige flertallet går tapt ?
VG170814 VG-måling : Flertallet godtar økt skatt ¶
VG170814 I skatteforliket på Stortinget fra mai i fjor, skrev de borgerlige partiene med Høyre i spissen dette om hvordan en fjerning av formuesskatten på arbeidende kapital kunne skje : ¶ « Flertallet viser til at en måte å redusere skatten på arbeidende kapital på vil være å benytte en verdsettelsesrabatt som grunnlag for lettelser i formuesbeskatning på aksjer og driftsmidler ».
NL170814 Arbeiderpartiet og Senterpartiet har mistet flertallet de hadde sammen, slik meningsmålingene fortoner seg nå.
AP170814 Statsminister Malcolm Turnbull kan miste visestatsministeren sin - og det parlamentariske flertallet - dersom det doble statsborgerskapet gjør at Barnaby Joyce må trekke seg.
AP170814 Konfrontert med påstanden « vesteuropeiske og muslimske måter å leve på er uforenlige », svarer flertallet av dem som har en mening, at de er enige i noen grad.
AP170814 En Nofima-undersøkelse viste at flertallet faktisk synes hamburgere smaker best når de er gjennomstekte.
AA170814 Det var i august 1947 at det britiske India ble oppløst og inndelt i to uavhengige stater - India, der hinduer utgjør flertallet, og Pakistan, der muslimer utgjør flertallet .
AA170814 Det var i august 1947 at det britiske India ble oppløst og inndelt i to uavhengige stater - India, der hinduer utgjør flertallet , og Pakistan, der muslimer utgjør flertallet.
AA170814 Men undersøkelsen viser også at flertallet av disse sliter med å få tilgang til rent vann og helsetjenester.
VG170813 - Det betyr at hvis de da regner inn våre stemmer i det ikke-sosialistiske flertallet , så skal de vite at de ikke kan ta Frps stemmer i Stortinget for gitt.
DB170813 Flertallet av svenske matbutikker har ikke gått så langt som til å kutte ut engangsposene i plast, men Sverige har i sommer tatt et stort skritt videre for å minske forbruket av plastposer.
VG170812 Men hvis dagens fire samarbeidspartier derimot beholder flertallet , stiller det seg annerledes.
VG170812 Det er i så fall en forutsetning at Venstre kommer over sperregrensen - og at Høyre, Venstre, KrF og Frp beholder flertallet i Stortinget.
DB170812 - På flere målinger nå har MDG og Rødt vært avgjørende for flertallet : Du har avvist å samarbeide med dem.
VG170811 Nærmere 3 millioner syrere har søkt tilflukt i Tyrkia, mens flertallet av de øvrige har flyktet til Libanon, Jordan, Irak og Egypt.
AP170811 Det som fortsatt er positivt, er at flertallet til dagens regjering er borte, sier Stenseng.
AA170811 Det er en mager trøst at det fortsatt er rødgrønt flertall, men det er neppe bekvemt for det gamle maktpartiet at det er Sp og SV som berger flertallet .
VG170810 Men til VG i mai sa en rekke sentrale KrF-ere åpent at de var klare til å gå i regjering med Ap-leder Jonas Gahr Støre dersom det borgerlige flertallet kollapser.
DB170810 NASA samler videre flertallet av mijikendaene på østkysten, som teller 4,9 prosent, og de berømte masaiene i sør, som teller 2 prosent av innbyggerne.
DA170810 Slik tror jeg det er for flertallet av leserne, at det ikke er så viktig.
AP170810 Wickholm i Arbeiderpartiet tror ikke skattelettelsene for det store flertallet betyr så mye.
AP170810 Flertallet måtte bestilles.
AA170810 Det store flertallet av migranter som ankommer Europa for tiden, er folk fra Afrika sør for Sahara som rømmer fra håpløse levekår på leting etter et bedre liv i Europa.
AA170810 Mer enn 60.000 personer, flertallet av dem turister, er evakuert fra området.
NL170809 En kontroversiell fiskeripolitikk, med fiskeriminister Per Sandberg i spissen, har heller neppe vært en velgermagnet i en del av landet hvor flertallet bort langs kysten.
DB170809 I løpet av de siste fire årene har flertallet på Stortinget hindret regjeringen fra å selge Flytoget.
DB170809 Men søtpotetene er godt stekt, og majonesdippen fint smaksatt med sitron og timan, så vi lot flertallet bestemme.
VG170808 OMSTRIDT : President Donald Trump blir tatt imot som en helt på et folkemøte i Ohio i slutten av juli, men blant flertallet av amerikanske velgere synker støtten.
AA170808 En meningsmåling gjort av Russlands største institutt viser at flertallet av de spurte mener at Uljukajev ble offer for en maktkamp i de øverste sirkler i regjeringen. ( ©NTB ) ¶
NL170807 Vi tror det klokeste som flertallet i kommunestyret kan gjøre, er å ikke love mer enn de kan holde.
NL170807 Dette vil i så fall være en utvikling som går på tvers av hva det politiske flertallet i kommunestyret ønsker.
DA170807 Flertallet skifter.
AP170807 Han plasserer seg selv på borgerlig side, men å stemme Venstre av taktiske grunner for å redde det borgerlige flertallet er likevel ikke aktuelt.
AP170807 - Er det riktig å si at det er de stemmene fra eller til for Venstre som avgjør flertallet i dette valget ?
VG170806 - Det har svingt i hvordan stemmene har fordelt seg, men i ni måneder på rad har flertallet blitt borte for Høyre og Frp.
SA170806 | Disse to kvinnene gruset flertallet av mannfolkene i ekstremritt : - Vi er seige ¶
FV170806 | Disse to kvinnene gruset flertallet av mannfolkene i ekstremritt : - Vi er seige ¶
DN170806 Bak flertallet av butikkene i dette prissjiktet, står danske Group 88.
AP170806 | Disse to kvinnene gruset flertallet av mannfolkene i ekstremritt : - Vi er seige ¶
VG170805 I midten, mellom alt dette, befinner det store flertallet seg.
DB170805 I valgkampens første meningsmåling får Ap nemlig sin dårligste oppslutning på fire år - selv om det rødgrønne flertallet fortsatt er på plass.
VG170804 De balanserer systemet slik at radikale regjeringsalternativer ikke kan vinne frem, slik de gjør i såkalt binære systemer, som i USA og i Storbritannia, som for tiden styres av regjeringer uten særlig respekt for flertallet som ikke stemte på dem.
VG170804 Støres eneste lyspunkt på VG-målingen er at han fortsatt frarøver Solberg flertallet på Stortinget, og ville dermed fortsatt blitt statsminister hvis valget var blitt holdt i dag.
VG170804 - Erna Solberg virker selvtilfreds, men det at de borgerlig partiene mister flertallet viser at folk ikke deler hennes oppfatning av at alt går så bra under henne.
DN170804 Tross framgang får ikke de fire borgerlige partiene nok oppslutning til å sikre flertallet .
DN170804 - Erna Solberg virker selvtilfreds, men det at de borgerlige partiene mister flertallet viser at folk ikke deler hennes oppfatning av at alt går så bra med henne.
DB170804 Tross framgang får ikke de fire borgerlige partiene nok oppslutning til å sikre flertallet .
DB170804 - Erna Solberg virker selvtilfreds, men det at de borgerlige partiene mister flertallet viser at folk ikke deler hennes oppfatning av at alt går så bra med henne.
DA170804 Det er også et misforhold her, mellom at de største partiene er for, mens flertallet i befolkningen er mot, sier arrangementssekretær Kjersti Hellesøy til NTB.
AA170804 Det var Venezuelas venstreorienterte president Nicolás Maduro som tok initiativ til valget, men det ble boikottet av nasjonalforsamlingen, der opposisjonen har hatt flertallet siden det ordinære valget i 2015.
AA170804 Et Venstre under sperregrensen med 3,1 prosent ( - 0,2 ) gjør imidlertid at det borgerlige flertallet ryker.
AA170804 Tross framgang får ikke de fire borgerlige partiene nok oppslutning til å sikre flertallet .
AA170804 - Erna Solberg virker selvtilfreds, men det at de borgerlige partiene mister flertallet viser at folk ikke deler hennes oppfatning av at alt går så bra med henne.
AA170804 | Fyrtårnet i Trondheim mangler glød ¶ Flertallet som styrer trondheimspolitikken trenger ny kraft og vitalitet.
VG170803 Flertallet i USA behandler Russland som en fiende.
VG170803 - Flertallet vil stryke etter den norskhetstesten, sier han.
VG170803 Denne gangen er flertallet omsider så klart at ikke engang valgordningen greier å rote det til.
VG170803 Undersøkelse : Flertallet mener flyktninger bidrar positivt ¶
DB170803 LA DEN LIGGE : Flertallet av de spurte i Dagbladets undersøkelse svarer at de vil la deler av oljen ligge for å spare klimaet.
DB170803 Kvinner vipper flertallet
DB170803 Må innvandrere lære seg å ha en annen tålegrense enn flertallet ?
DB170803 ¶ VALGFUSK : Den politiske opposisjonen til president Nicolás Maduro, som har flertallet i Nasjonalforsamlinga, roper under et møte onsdag : « Fusk !
DB170803 I siste liten forsøker åpenbart Maduro å forhandle med opposisjonen, som har flertallet i Nasjonalforsamlinga.
AA170803 Sammen med EU og flertallet av landene i Latin-Amerika, gjør amerikanske myndigheter det klart at de ikke anerkjenner den nye grunnlovsforsamlingen. ( ©NTB ) ¶
VG170802 Det republikanske partiet : Det republikanske partiet er dypt splittet om hva de mener, det var de også før valget, men tross flertallet i kongressen klarer de ikke å bli enige om store politiske spørsmål, som for eksempel helsereform.
NL170802 Heller ikke i behandlingen av kommuneproposisjonen for 2018 i juni ville flertallet på Stortinget støtte Sp sitt forslag om å starte et 10 årig etterslepsprogram for fylkesveg med 1,5 milliarder i 2018.
AA170802 ¶ Tro på deg selv : Flertallet av oss står riktignok i statskirken, men i avisen kan jeg lese at ingen tror på Gud lenger.
AA170802 Flertallet av oss står riktignok i statskirken, men i avisen kan jeg lese at ingen tror på Gud lenger.
VG170801 Hvis det hadde vært stortingsvalg, ville de ha mistet flertallet . 11. juni 2008 : Kjønnsnøytral ekteskapslov vedtas. 16. mai 2009 : Alexander Rybak vinner Eurovision Song Contenst med « Fairytale ».
VG170801 Blant velgerne er ikke flertallet like klart.
DB170801 Noen av oss samsvarer mer enn andre med velkjente og etablerte sjablonger, men det overveldende flertallet vil ha noen personlighetstrekk og synspunkter som skiller dem fra resten av 'deres gruppe'.
DB170801 For det overveldende flertallet av mennesker, er det viktig å føle samhold og fellesskap med likesinnede - enten dette defineres ut fra religiøs, kulturell, politisk eller annen identitet.
DB170801 Dette flertallet , samlet i Bordet for Demokratisk Enhet ( MUD ), har den politiske opposisjonen mot Maduro brukt til å forsøke å avsette presidenten og ellers forsøke å stanse hans politikk.
VG170731 Denne gangen har hun blant annet øvd inn « noe nytt » i langprogrammet ; flertallet av totalt seks trippelhopp er lagt til siste halvdel.
VG170731 Opposisjonen overtok flertallet i landets nasjonalforsamling i 2015.
VG170731 Da opposisjonen vant flertallet i nasjonalforsamlingen i 2015, oppnevnte Maduro høyesterettsdommere som har blokkert de fleste avgjørelser de har tatt, sier Bull.
DB170731 Han sier at bare en håndfull lokale var med i nynazist-demonstrasjonen, mens flertallet av de 60-70 deltakerne kom fra Sverige, Finland og andre steder i Norge.
VG170730 I år har også KrF signalisert at de kan komme til å bytte side, og støtte eller bli en del av en Arbeiderparti-ledet regjering dersom det borgerlige flertallet faller.
DB170730 EU og Tyrkia-avtalen fra i fjor gjør at flertallet båtflyktninger nå reiser den farligste ruta : Fra Libya til Italia.
AA170730 Den grunnlovsgivende forsamlingen vil blant annet få makt til å oppløse nasjonalforsamlingen, der opposisjonen har hatt flertallet siden valget i 2015. ( ©NTB ) ¶
AA170730 Men her snakker jeg om det elever i Sør-Trøndelag opplever som flertallet .
DB170729 Ap vil invitere Senterpartiet, SV og KrF til samtaler dersom Frp og Høyre-regjeringen mister flertallet .
AP170729 Det store flertallet av båtfolket har både kunnskaper, erfaring og praktiserer godt sjømannskap.
VG170728 - Men de har flertallet i ett år til, så det er godt mulig de vil fortsette.
DN170728 Opposisjonen, som har flertallet i nasjonalforsamling, er rasende over å bli forbigått og anklager president Nicolás Maduro for å legge til rette for diktatur.
DB170728 Ved valget i 2015 mistet Maduros sosialistparti flertallet i nasjonalforsamlingen.
DB170728 EU og Tyrkia-avtalen fra i fjor gjør at flertallet båtflyktninger nå reiser den farligste ruta : Fra Libya til Italia.
DA170728 Sverigedemokraterna er i ferd med å spise opp flertallet på både rød og blå side - og gjør regjeringssamarbeid og stemmesanking i Riksdagen komplisert.
AA170728 Når sentrum venstrealliansen omfatter 70 prosent av det politiske miljøet i bystyret, oppstår muligheten for at flertallet heller ferdigdiskuterer sakene bak lukkede dører, fremfor å føre en åpen debatt på møtene som velgerne kan følge med på.
VG170727 I en statusrapport om FN-målene som finansminister Siv Jensen ( Frp ) og utenriksminister Børge Brende ( H ) ga ut i forrige uke, står det at et mindretall i Norge fortsatt vil ligge under fattigdomsgrensen, selv om det store flertallet har høy levestandard og økende inntekter : ¶
VG170727 I reiselivsmeldingen, som var oppe i Stortinget i vår, gikk flertallet mot turistskatt.
NL170727 Plattformer som Nordnorsk debatt skal fremme norske meninger, men det er synd at det store flertallet av innlegg som blir innsendt er mannlige stemmer.
DB170727 ( Dagbladet ) : Onsdag ble det republikanske flertallet enige om et lovforslag angående sanksjoner mot Russland.
DB170727 EU og Tyrkia-avtalen fra i fjor gjør at flertallet båtflyktninger nå reiser den farligste ruta : Fra Libya til Italia.
DA170727 Den lange kulverten var en forutsetning for flertallet da bystyret i 2012 vedtok E 39 forbi Tasta.
AA170727 Opposisjonen, som har flertallet i nasjonalforsamling, er rasende over å bli forbigått og anklager Maduro for å legge til rette for diktatur.
VG170726 En kilde som var tilstede på et møte med Israels sikkerhetskabinett mandag kveld sier at flere av ministrene ønsket å beholde kameraene, men at statsminister Benjamin Netanyahu etter en diskusjon fikk med seg flertallet på å ta bort overvåkingen ved inngangen til gamlebyen.
VG170726 Skei Grande må gjøre god valgkamp hvis det borgerlige flertallet skal holde.
VG170726 Støres nei til MDG viser også at det finnes noen grenser for hva små partier kan påtvinge flertallet i spillet om politisk makt.
VG170726 Arbeiderpartiets innsnevring av mulige regjeringssamarbeid viser at partiet ønsker å gå inn mot sentrum når en eventuell ny regjering skal dannes, hvis valgresultatet gjør at det borgerlige flertallet ryker.
NL170726 Kjell Rotvold liker ikke at det røde flertallet i kommunen fører en annen politikk enn det borgerlige byrådet, som ikke fikk fornyet tillit i befolkningen ved siste kommunevalg.
DB170726 EU og Tyrkia-avtalen fra i fjor gjør at flertallet båtflyktninger nå reiser den farligste ruta : Fra Libya til Italia.
VG170725 Med 52 av hundre seter i senatet tåler ikke Det republikanske parti mange frafall før de mister flertallet de trenger for å gjennomføre sin politikk.
VG170725 Da er et samarbeid med sentrumspartiene trolig smart for å beholde flertallet etter stortingsvalget i 2021.
VG170725 - Det virker sannsynlig at vi vil samarbeide i regjering med Senterpartiet, hvis flertallet bak dagens regjering faller sier Støre, og fortsetter : ¶
DB170725 For denne skuffelsen kom hverken som et resultat av Fotballforbundets påstått manglende vilje til å satse på kvinnefotball, at jentespillerne generelt er for kosete eller at flertallet på det siste fotballtinget ikke valgte å gi de beste kvinneklubbene en pott på drøyt seks ekstra millioner.
DB170725 Men det er innlysende at rekreasjonsbrukerne selv er aktive, og gjerne utgjør flertallet - og det er fullstendig legitimt.
DB170725 Færre og færre velger å ta den personlige kostnaden ved å fremme synet på tross av at de har flertallet i ryggen.
DB170725 Etter avtalen mellom EU og Tyrkia tar det store flertallet båtflyktninger nå den farligste ruta fra Libya til Italia.
AA170725 President Nicolás Maduro og sosialistpartiet mistet flertallet i nasjonalforsamlingen i valget i 2015, og opposisjonen har siden forsøkt å få ham fjernet.
DN170724 Selskapets toppsjef John Cryan har nylig informert sine ansatte om at det store flertallet av handler som i dag gjøres i London vil bli flyttet til Frankfurt, men detaljene er ikke klare.
DN170724 Fram til nå har dommerne blitt utnevnt av en uavhengig komité der flertallet er dommere, mens et mindretall er politikere.
DB170724 Velger flertallet av oss klesplagg produsert under uansvarlige vilkår i fjerne land, så fører alle de frittgående, individuelle beslutningene til at vi opprettholder arbeidsvilkår og bytteforhold som de fleste mener er kritikkverdige.
AA170724 Fram til nå har dommerne blitt utnevnt av en uavhengig komité der flertallet er dommere, mens et mindretall er politikere.
AP170723 I perioden 1987 til 2003 var det dette politiske flertallet som styrte byen.
VG170722 Fram til nå har dommerne blitt utnevnt av en uavhengig komité der flertallet er dommere, mens et mindretall er politikere.
AA170722 Fram til nå har dommerne blitt utnevnt av en uavhengig komité der flertallet er dommere, mens et mindretall er politikere.
AA170722 Forvalter flertallet av de folkevalgte sitt mandat på en måte som er grunnleggende bra for hele befolkningen, som er inkluderende, som innbyr til åpenhet, raushet og medvirkning ?
DA170721 Man bør ikke bli rik på å være stortingsrepresentant, og De Grønne stemte imot lønnsøkningen som flertallet bevilget seg selv i år.
DA170721 MDGs nasjonale talsperson mener også at Stortinget har blitt mer ekstremt og at flertallet har opptrådt uærlig.
DA170721 For fire år siden visste nok ikke flertallet av nordmenn hvem De Grønne var en gang.
DA170721 - Flertallet har også stemt for oljeboring i Arktis, mer motorvei og mer pelsdyroppdrett, mens de hevder å forsvare Parisavtalen, ren luft og dyras beste.
DA170721 Man bør ikke bli rik på å være stortingsrepresentant, og De Grønne stemte imot lønnsøkningen som flertallet bevilget seg selv i år.
DA170721 MDGs nasjonale talsperson mener også at Stortinget har blitt mer ekstremt og at flertallet har opptrådt uærlig.
DA170721 For fire år siden visste nok ikke flertallet av nordmenn hvem De Grønne var en gang.
DA170721 - Flertallet har også stemt for oljeboring i Arktis, mer motorvei og mer pelsdyroppdrett, mens de hevder å forsvare Parisavtalen, ren luft og dyras beste.
VG170720 Det overveldende flertallet av asylsøkere og flyktninger kommer fra land med muslimsk flertall.
VG170720 Det borgerlige flertallet i 1981 er solid, og det skal mye til å finne en valgordning som gir et annet utfall.
AP170720 - Selv om ikke personlig økonomi vil ha direkte påvirkning på om den enkelte finne går til tannlegen eller ei, er det grunn til å tro at flertallet av dem som står i kø for tjenester i offentlig tannhelsetjeneste har for dårlig økonomi til å få utført tjenester andre steder.
VG170719 Sykkelpresidenten mener Holms utspill er en etterlevning av en gammel ukultur i sykkelmiljøet, som han ikke tror deles av flertallet i miljøet.
SA170719 - I og med at det er ymse hvordan de følger det opp, så tror jeg det store flertallet blir overlatt litt til seg selv.
FV170719 - I og med at det er ymse hvordan de følger det opp, så tror jeg det store flertallet blir overlatt litt til seg selv.
DN170719 Ytterligere to republikanske senatorer varslet at de vil stemme nei, og dermed røk flertallet .
BT170719 - I og med at det er ymse hvordan de følger det opp, så tror jeg det store flertallet blir overlatt litt til seg selv.
AP170719 - I og med at det er ymse hvordan de følger det opp, så tror jeg det store flertallet blir overlatt litt til seg selv.
AA170719 Ytterligere to republikanske senatorer varslet at de vil stemme nei, og dermed røk flertallet .
VG170718 FLERTALLSLEDER : Senator Mitch McConnell, republikaner fra Kentucky, fikk ikke flertallet han trengte for å vedta ny helselov i USA.
VG170718 Dermed vipper flertallet tilbake til rødt.
VG170718 De to røde partiene beholdt flertallet på Stortinget, selv om de fire borgerlige fikk flere stemmer. om de fire borgerlige fikk flere stemmer.
VG170718 Arbeiderpartiet øker sin oppslutning, og det gjør at de to røde partiene beholder flertallet på Stortinget - med minst mulig margin.
DN170718 May sliter med tilliten etter valgnederlaget i juni, der De konservative tapte flertallet i parlamentet.
DN170718 Kaoset har rådet i Storbritannia etter at May gikk på et kraftig valgnederlag og tapte flertallet i parlamentet i begynnelsen av juni.
DN170718 Etter valget har hun flere ganger blitt spurt om det er mer aktuelt med mykere forhandlinger som en følge av at De konservative mistet flertallet .
DN170718 Etter valget har hun flere ganger blitt spurt om det er mer aktuelt med mykere forhandlinger som en følge av at De konservative mistet flertallet .
DB170718 - Jeg vil ikke anbefale bruk av mobilen/ipad etter sengetid, selv om en studie vi nettopp publiserte viste at flertallet bruker elektroniske medier i sengen etter at de har lagt seg hver eneste dag.
AA170718 Ytterligere to republikanske senatorer varsler at de vil stemme nei, og dermed røk flertallet .
AA170718 I Visit Trondheim har de bemerket seg at mange av de som publiserer feriebilder fra Trondheim er mye yngre enn cruisebåt-turistene som gjerne utgjør flertallet av byens besøkende.
AA170717 Flertallet av de drepte ble ofre for angrep fra opprørere, blant dem Taliban og IS, og hvert femte drap fant sted i hovedstaden Kabul. ( ©NTB ) ¶
VG170716 I et konservativt strøk som Fatih i den historiske gamlebyen i Istanbul, der det store flertallet støtter president Recep Tayyip Erdogans AKP-parti, vekker Veysil Kilic oppsikt når han med tunge skritt legger ut på sin daglige tur til retten. 65-åringen har et tyrkisk flagg dandert med bilder av landsfader Mustafa Kemal Atatürk, som anses som et symb
VG170716 De borgerlige partiene beholder så vidt flertallet på Stortinget i 1969 - men gir valget egentlig feil vinner ?
AP170716 På det siste bystyremøtet i Oslo før sommeren vedtok flertallet - mot stemmene til Høyre og Frp - at de ønsket et lokalt forbud.
NL170713 Derfor er vi, som flertallet i nord, mot EU.
DA170713 Men flertallet i det republikanske partiet stiller seg bak ham.
AA170713 | Theresa May felte en tåre da hun så flertallet ryke ¶
AA170713 Statsminister Theresa May sier at hun felte en tåre da valgdagsmålingen viste at det lå an til at de konservative kom til å miste flertallet i Underhuset.
VG170712 Arbeiderpartiet mistet flertallet de hadde hatt i 16 år, fikk seg en støkk, men beholdt regjeringsmakten i nesten hele perioden.
DB170712 Og nettopp fordi vi ikke vet at henvendelsen fra lobbyister finnes, vet jo vi heller ikke reelt sett hvordan det eventuelt påvirker politikerne, sier Jensen, som mener det er synd at ikke flertallet på Stortinget støtter Venstre i saken om lobbyregister.
DB170712 I dag er det faktisk slik at flertallet av landets kommuner er helt avhengige av frivillige brannmannskap for å løse sine oppgaver.
AA170712 - Flertallet av folket mitt vil ikke ha EU lenger.
NL170711 Flertallet på Stortinget har bestemt at Finnmark og Troms skal slås sammen til én ny region, men verken regjeringen eller Stortinget har satt noe navn på den nye regionen.
DB170711 Noe langt fra flertallet gjør.
DA170711 Flertallet av dem legger ut på den farlige reisen fra Libya i skrøpelige farkoster.
VG170710 48,3 prosent av stemmene er en solid etterkrigsrekord, og de beholder det rene flertallet på Stortinget.
DA170710 Det overveldende flertallet i Irak har ikke noen tillit til vår regjering.
AP170710 I første innstrammingsrunde, i fjor, ble flere av Regjeringens forslag avvist av flertallet på Stortinget.
AP170710 Regjeringen endret regelverket uten forvarsel til politiet og kommunene og trass i at flertallet av kommunene ikke ønsket noen endring.
AA170710 Irakiske spesialstyrker hevder at flertallet av de sivile som fortsatt befinner seg der, er familiemedlemmer til IS-opprørere.
AP170709 Samtidig er det viktig å styrke det brede behandlingstilbudet som gis til flertallet av norske kreftpasienter.
VG170708 | Stortingsvalget 1953 : Ap taper på nytt valgsystem, men beholder flertallet
DN170708 Dersom målingen blir valgresultatet, ryker flertallet Høyre og Frp har sammen med støttepartiene.
DB170708 Og flertallet har hatt det slik siden 2013.
AA170708 Dersom målingen blir valgresultatet, ryker flertallet Høyre og Frp har sammen med støttepartiene.
AA170708 Dersom målingen blir valgresultatet, ryker flertallet Høyre og Frp har sammen med støttepartiene.
VG170707 Men flertallet ville vært mye mindre - 77 av 150 mandater.
DB170706 Han advarte « forrædere », og mente med dét flertallet av de folkevalgte, mot de revolusjonære massene som vil komme under flaggene til frigjøringshelten Simón Bolívar og tidligere president Hugo Chávez ( 1999 til 2013 ).
DB170706 Men under sin første tale til de folkevalgte ble han stadig avbrutt av klapping fra det enorme flertallet han har i ryggen.
DB170706 Det er godt over det reine flertallet på 314 seter som partiet til Macron, Republikken på Marsj !
DB170706 De konservative Republikanerne ( LR ) er splittet, et mindretall stemte for og flertallet av dem mot.
AA170705 De som må betale en høyere pris for dette enn flertallet , er de som må forlate hus og hjem for at de nye kampflyene skal ha sin base i kommunen.
AP170704 Bangladesh har over 4.500 tekstilfabrikker som sysselsetter rundt 4 millioner mennesker, det store flertallet av dem kvinner.
DB170703 Resultatet ble at de konservative mistet flertallet og at den lite inspirerende Baldwin måtte gå av som statsminister i januar 1924.
DB170703 Nyvalget i juni ga ikke det styrkede flertallet for de konservative som May trodde på, og utløste slett ikke den krisen som hun håpet på for motkandidaten.
AP170703 Her er USA på kollisjonskurs med flertallet av G20-landene.
AA170703 Flertallet av disse skal være utlendinger.
AA170703 Men flertallet i kommunestyret ville det annerledes.
DA170701 Kenya, Sudan, Tanzania, Libya og flertallet av andre afrikanske land : Sex med samme kjønn blir straffet med fengsel, i noen land opp til livstid.
DA170631 Spørsmålet er om britene ønsker et land for flertallet eller for de få, sa han.
VG170630 - Uttalelelsene til Merkel ga SDP det halmstrået de trengte for å bruke det flertallet som allerede er der, sier han.
NL170630 For vel 5 år siden, den 19.juni 2012 gjorde det borgerlige flertallet i Tromsø ( H, Frp, V og Krf ) det mest ekstreme og ideologisk funderte vedtaket som noen kommune i Norge har gjort.
DB170630 Av disse sender det store flertallet penger en til fire ganger per år.
AP170630 Denne formen for populisme rammer alle som er annerledes, tenker annerledes og som ønsker å leve annerledes enn flertallet .
VG170629 - Vi er også overrasket over at flertallet i Høyesterett mener at kvinnens bruk av halsbåndet også uten strøm skulle være vold mot hunden, sier han.
VG170629 Flertallet mente stressituasjonen hunden forbandt med halsbåndet gjorde at bruk av halsbåndet uten strøm også kunne bli vurdert som vold.
SA170629 Vi advarte høylytt, men for 20 år siden ønsket flertallet av politikerne i fylket at bilistene skulle ta regningen for dårlig infrastruktur.
DB170629 Menyen består av den type generisk sommermat man finner igjen på flertallet av landets bryggerestauranter : Burgere og sandwicher ( begge med vegetaralternativer ), spareribs, et par salater, reker og fiskesuppe.
DB170629 Presidenten i Nasjonalforsamlinga, hvor opposisjonen har flertallet , Julio Borges, syntes det liknet en film.
DB170629 I den andre kjennelsen oppheves den nylige utnevnelsen av riksadvokatens stedfortreder, som heretter skal utnevnes av Høyesterett, hvor flertallet støtter Maduro.
VG170628 Etter at flertallet i Europa-domstolen sa seg enige i at legene bør avslutte den livreddende behandlingen, kan ikke saken gjenopptas, og konklusjonen er endelig.
NL170628 Problemet er at flertallet av politikerne våre verken vil stille krav om lukka anlegg, eller bryr seg om protestene som fiskere og lokalbefolkninger hittil har vist.
NL170628 Fiskere og kystfolk er lut lei av at flertallet av politikere overser både dem og behovet for å være føre var, når skjødesløse oppdrettsformer truer livet i fjordene og stadig lengre utover kysten.
BT170628 På spørsmål om hvor sikker denne beslutningen er dersom det skulle bli regjeringsskifte etter valget, svarer Frølich at flertallet nå er for prosjektet og at det er lagt så klare føringer at det skal bli vanskelig å snu det.
AP170628 * Ved valget i 2015 mistet Maduros sosialistparti flertallet i nasjonalforsamlingen.
AP170628 På spørsmål om hvor sikker denne beslutningen er dersom det skulle bli regjeringsskifte etter valget, svarer Frølich at flertallet nå er for prosjektet og at det er lagt så klare føringer at det skal bli vanskelig å snu det.
AP170628 På spørsmål om hvor sikker denne beslutningen er dersom det skulle bli regjeringsskifte etter valget, svarer Frølich at flertallet nå er for prosjektet og at det er lagt så klare føringer at det skal bli vanskelig å snu det.
VG170627 juli fordi de mangler flertallet for å få den gjennom Senatet i USA, melder AP og BBC.
AA170627 Flertallet av de spurte svarer at de misliker flere av Trumps viktigste politiske saker, deriblant planene om å bygge en mur på grensa til Mexico.
AA170627 Men flertallet vil kutte investeringer, og NHO ser ikke et definitivt omslag i petroleumssektoren.
AA170627 Høyre har gjentatte ganger etterlyst handling fra det politiske flertallet , men ordfører Rita Ottervik har passivt akseptert sendrektigheten.
VG170626 Slik gikk det ikke, og Mays parti mistet flertallet og ble avhengig av støtte fra et av de mindre partiene for å kunne regjere.
DB170626 De to partiene har vært i samtaler om en samarbeidsavtale siden statsminister Mays parti mistet flertallet i Underhuset i Parlamentet ved valget 8. juni.
BT170626 Han bekjenner seg til felles interesse med arbeidsgiverne « i det store flertallet av saker ».
AP170626 Hun skrev ut nyvalg i april for å øke de konservatives flertall, men endte i stedet opp med å tape seter og miste det knappe flertallet de hadde.
AP170626 De to partiene har vært i samtaler om en samarbeidsavtale siden statsminister Theresa Mays parti mistet flertallet i Underhuset i Parlamentet ved valget 8. juni.
AP170626 Med fire eller flere avhoppere ryker flertallet .
AA170626 De to partiene har vært i samtaler om en samarbeidsavtale siden statsminister Theresa Mays konservative parti mistet flertallet i Underhuset i Parlamentet ved valget 8. juni.
DB170625 Senterpartiet støttet hoveddelen i forslagene, men forslaget ble likevel nedstemt av flertallet .
AP170625 I det store flertallet av saker har vi felles interesser.
AP170625 Han bekjenner seg til felles interesse med arbeidsgiverne « i det store flertallet av saker ».
AP170625 I det store flertallet av saker har vi felles interesser.
AP170625 Han bekjenner seg til felles interesse med arbeidsgiverne « i det store flertallet av saker ».
DB170624 - Jeg tror vi må spille på flertallet vårt og lure dem i en eller annen felle.
DB170624 Lashkar-e-Jhangvi, en sunnimuslimsk ekstremistgruppe, hevder å stå bak selvmordsangrepet i byen, der flertallet av befolkningen er sjiaer.
AP170624 Lashkar-e-Jhangvi, en sunnimuslimsk ekstremistgruppe, hevder å stå bak selvmordsangrepet i byen, der flertallet av befolkningen er sjiaer.
AA170624 Lashkar-e-Jhangvi, en sunnimuslimsk ekstremistgruppe, hevder å stå bak selvmordsangrepet i byen, der flertallet av befolkningen er sjiaer.
AA170624 Stortingets øvrige partier ønsket å gi bøndene enda mer i budsjettstøtte neste år, men fikk altså flertallet mot seg.
SA170623 At flertallet i det politiske miljø ikke har respekt for naturkvaliteter og heller bygger ned Kleppeloen som med nød og neppe ble reddet fra en støyfyll fylkesvei takket være et iherdig lokalt engasjement, lover heller ikke godt for framtiden.
SA170623 | Dommer vil helst ikke dømme ¶ Flertallet av oppsigelsessakene i tingretten løses ved forlik.
DN170623 Vi er nu kommet dit hen at en stor del og kanskje endog flertallet av velgerne får sin inntekt fra det offentlige, enten i form av overføringer eller som offentlig ansatte, sier forfatteren.
DB170623 Partiet har 52 av de 100 plassene i Senatet, men med fire eller flere avhoppere ryker flertallet .
BT170623 Partiet har 52 av de 100 plassene i Senatet, men med fire eller flere avhoppere ryker flertallet .
BT170623 Både byrådet og flertallet i bystyret - med unntak av Rødt og Frp - har fulgt anbefalingen.
AP170623 Partiet har 52 av de 100 plassene i Senatet, men med fire eller flere avhoppere ryker flertallet .
AA170623 Partiet har 52 av de 100 plassene i Senatet, men med fire eller flere avhoppere ryker flertallet .
AA170623 juni, men mistet flertallet i Underhuset og styrer nå videre som en mindretallsregjering. ( ©NTB ) ¶
VG170622 Vi er glad for at flertallet blir så bredt, inkludert KrF, sier Grue, som mobiliserte både Norske akevitters venner, NHO og Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund ( NNN ) i kampen for potetstøtten.
VG170622 Han mener motstanden mot den flytende farkosten bygger på myter og misforståelser og er et politisk mageplask av flertallet i hovedstaden.
VG170622 - Det er skuffende at Oslo innfører forbud, men kanskje ikke så overraskende all den tid Miljøpartiet De Grønne og Arbeiderpartiet utgjør flertallet i hovedstaden, kommenterer Hoksrud som selv har testet vannskuter.
SA170622 Partiet har 52 av de 100 plassene i Senatet, men med fire eller flere avhoppere ryker flertallet .
FV170622 Det vil flertallet i Vest-Agder fylkesting vite mer om.
FV170622 Det krever flertallet i fylkestinget svar på.
DN170622 Over 60 prosent av briter over 65 år stemte for å forlate EU, mens flertallet av de unge var negative til brexit, ifølge analyseselskapet YouGov.
DN170622 I stedet tapte May flertallet , til fordel for hovedmotstanderen Labour og partileder Jeremy Corbyn ( bildet ).
DA170622 En av meddommerne mente saksøkerne hadde rett, men flertallet , hoveddommer og den andre meddommeren, kom ikke til samme konklusjon.
DA170622 Når det kommer til førstegangsbehandlingen av reguleringsplanen, utpå høstparten 2017, kan det godt hende flertallet sier nei.
SA170621 Til sammenligning har det store flertallet , de 90 prosentene med under 3,9 millioner i formue, om lag 3,9 millioner nordmenn, blitt avspist med et gjennomsnittlig skattekutt på 0,8 prosent.
DN170621 ¶ Statsminister Theresa May og partileder for De konservative er ute i hardt vær om dagen etter at hun tapte flertallet i parlamentet.
DN170621 Til sammenligning har det store flertallet , de 90 prosentene med under 3,9 millioner i formue, om lag 3,9 millioner nordmenn, blitt avspist med et gjennomsnittlig skattekutt på 0,8 prosent.
DB170621 Jeg ble hentet inn for åå løse saken, og har fått støtte fra flertallet i Stortinget.
DB170621 Ettersom det er vitenskapelig ubestridt at vaksinene fungerer, og at effekten de gir har langt flere positive enn negative sider, bør det store flertallet av befolkningen beskyttes mot minoriteten av vaksinasjonsnektere.
DB170621 Den eneste grunnen til at vi tillater noen uansvarlige foreldre å nekte vaksinering i dag, er at det store flertallet foreldre er ansvarlige.
DA170621 Og Kirkeveien fikk pengene sine tilbake ( fra det litt artige flertallet Høyre, Frp, KrF, Venstre og Rødt ).
DA170621 Til sammenligning har det store flertallet , de 90 prosentene med under 3,9 millioner i formue, om lag 3,9 millioner nordmenn, blitt avspist med et gjennomsnittlig skattekutt på 0,8 prosent.
BT170621 GÅR MOT ENDRING : Hvis flertallet får det som de vil, vil de private sykehjemsplassene på Kleppestø bli kommunalisert.
AP170621 Skal de vinne tilbake flertallet i Representantenes hus til neste år, må de gjøre noe annet enn å sverte presidenten.
AP170621 De siste 65 årene har dette bare skjedd tre ganger - i 1994, 2006 og 2010 - at flertallet i Huset har skiftet fra ett parti til et annet.
AP170621 - Han er en polariserende president, men jeg tror flertallet liker det han gjør, sier Norman.
AP170621 Flertallet vil også utrede å innføre en opplysningsplikt til barnevernstjenesten om ufødte barn der det er grunn til å tro at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for tiltak etter barnevernsloven før eller etter barnets fødsel.
AA170621 Til sammenligning har det store flertallet , de 90 prosentene med under 3,9 millioner i formue, om lag 3,9 millioner nordmenn, blitt avspist med et gjennomsnittlig skattekutt på 0,8 prosent.
VG170620 I dag har fortsatt flertallet av innsatte problemer som øker risikoen for å begå ny kriminalitet.
VG170620 KAN SKJE : Knut Arild Hareide kan vurdere å gå i regjering med Trygve Slagsvold Vedum og Jonas Gahr Støre hvis de borgerlige mister flertallet .
VG170620 Han er dette valgets mest ettertraktede partileder, fordi han kan sikre flertallet både for en regjering hvor Jonas Gahr Støre er statsminister og for at Erna Solberg kan fortsette som statsminister.
VG170620 # Kristelig Folkeparti vil ikke binde seg til borgerlig side, og kan komme til å gå inn i en Ap-ledet regjering dersom det borgerlige flertallet ryker.
VG170620 Men flertallet går altså mot mistillit, og bare Sp og SV mener saken er så alvorlig at de ikke lenger har tillit til presidentskapet.
VG170620 Påstanden hennes rammer flertallet på Stortinget som i dag har rettet meget alvorlig kritikk mot Solberg og hennes regjering for først å ha sviktet i beredskapen, og for deretter å ha misbrukt sikkerhetsloven for å dekke over kritikken fra Riksrevisjonen, sier Støre til VG.
DN170620 Forbrukerombudet har kommet frem til at totalprisen i praksis for flertallet av kundene blir 32.800 kroner.
DN170620 Kolberg slo fast at flertallet med Ap, Sp, KrF, Venstre, SV og MDG stiller seg bak Riksrevisjonens funn.
DN170620 Men flertallet går altså mot mistillit, og bare Sp og SV mener saken er så alvorlig at de ikke lenger har tillit til presidentskapet.
DN170620 Selv om Ossoff og demokratene skulle lykkes i Georgias 6th Congressional District, trenger de kraftig medvind for å kunne gjenerobre flertallet i Representantenes hus.
DB170620 Jeg har selv mitt politiske standpunkt, men jeg liker tanken på at de som styrer landet vårt er de som flertallet i Norge vil ha til den jobben.
DA170620 Til Le Monde sier partilederen at det « oppsvulmede flertallet » til Macron ikke har « legitimitet til å begå det sosiale kuppet som er forberedt ».
DA170620 Flertallet kommer fra kreative næringer som musikk, film, spill og litteratur.
AP170620 Aftenpostens gjennomgang viser at det store flertallet av løfter fra regjeringserklæringen er innfridd, men at nær én tredjedel enten ikke er innfridd eller er bare delvis gjennomført.
AP170620 Men flertallet går altså mot mistillit, og bare Sp og SV mener saken er så alvorlig at de ikke lenger har tillit til presidentskapet.
AA170620 Småpartiene - Venstre, KrF, MDG og SV - strittet imot flertallet , selv om de skjønte at kampen var tapt.
AA170620 Her kommenterte fungerende ordfører Hilde Opoku ( MDG ) tørt : - Det rådmannen forteller oss nå, sier vel bare sitt om forslaget og tilnærmingen til det politiske flertallet .
AA170620 Det er bare ett av flere krav fra det politiske flertallet i Trondheim i formannskapet tirsdag.
AA170620 august, krever det politiske flertallet i Trondheim.
VG170619 Slik er det å ha flertallet bak seg.
VG170619 Det flertallet må regjeringen bruker til å trygge Norge.
VG170619 Det hemmelige møtet er et resultat av at regjeringen og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) har nektet å etterkomme et ønske fra flertallet på Stortinget om å publisere den hemmelige delen av Riksrevisjonens rapport.
SA170619 Kan en ane at her tenker flertallet i kontrollutvalget taktisk ?
SA170619 Begrunnelsen flertallet i kontrollutvalget la til grunn for utsettelse var at politiet nå var i gang med å etterforske tidligere daglig leder i Dale Eiendomsutvikling for korrupsjon.
SA170619 « Mays parti mistet 13 mandater og dermed også flertallet i Parlamentet, men dette skyldes ikke tap av velgere, men en valgordning som kan gi svært tilfeldige utslag », skriver Hilmar Rommetvedt.
SA170619 Mays parti mistet 13 mandater og dermed også flertallet i Parlamentet, men dette skyldes ikke tap av velgere, men en valgordning som kan gi svært tilfeldige utslag.
DN170619 Flertallet i det britiske parlamentet ønsker nå en mykere form for brexit, men hvordan den eventuelt skal se ut er fremdeles uklart, skriver Handelsbanken.
DB170619 Med dette flertallet har Macron, og Philippe, et trygt flertall i ryggen.
BT170619 Flertallet i den såkalte Særorganutredningen vil gjøre Økokrim til et underbruk av Kripos.
AP170619 Målet var å øke de konservatives knappe flertall i parlamentet og gi Storbritannia en sterkere hånd i forhandlingene med EU, men avgjørelsen viste seg å være en stor feilvurdering : May mistet 13 seter og tapte flertallet .
AP170619 Andre nestleder i komiteen, Abid Raja ( V ), skriver i en SMS at flertallet « konstaterer at E18 er et statlig utbyggingsprosjekt, noe det er, og alltid har vært, selv om OP3 ( Oslopakke 3, journ.anm. ) gir et mindre bidrag til utbyggingen ».
AP170619 Flertallet presiserer at den videre utbyggingen av E18 er et rent statlig prosjekt, som « ikke ligger inn under Oslopakke 3-styringsgruppens myndighetsområde.
AP170619 Det store flertallet av løftene i regjeringsplattformen som Aftenposten har vurdert - over to tredjedeler - er innfridd.
AA170619 Væpnede opprørere har det siste tiåret gjennomført en rekke angrep med krav om større selvstyre fra regjeringen i Thailand, der flertallet av innbyggerne er buddhister.
AA170619 Provinsen grenser til Malaysia og flertallet av innbyggerne er muslimer.
VG170618 Med dette historisk høye flertallet kan man trygt si at Macron har befestet sin posisjon som en svært populær fersk president.
DN170618 De konservative partiet mistet flertallet i Parlamentet i valget nylig og må nå støtte seg til det nordirske unionistiske partiet DUP.
AP170618 Flertallet er litt mindre enn målingene viste på forhånd, men representerer likevel den største omveltningen i det franske parlamentet på mange tiår.
AP170618 Flertallet er litt mindre enn målingene på viste på forhånd, men representerer likevel den største omveltningen i det franske parlamentet på mange tiår.
AA170618 Prognosene og valgdagsmålingene tyder imidlertid på at flertallet kan bli enda større.
VG170617 - Ethvert demokratisk samfunn forstår at mindretallet også har rettigheter, og å beskytte minoritetenes er like mye en del av demokratiet som det er at flertallet skal styre.
DB170617 Men når populistene uten noen form for dokumentasjon hevder at de representerer flertallet , faller de siste restene av kontroll bort.
DB170617 For det er en innebygget illusjon i å påberope seg flertallet, som samtidig er populistenes største løgn : At flertallet alltid har rett og at de som taler i dets navn derfor også må være ufeilbarlige.
DB170617 For det er en innebygget illusjon i å påberope seg flertallet , som samtidig er populistenes største løgn : At flertallet alltid har rett og at de som taler i dets navn derfor også må være ufeilbarlige.
VG170616 Dermed har regjeringen overkjørt forslaget fra det såkalte Røksund-utvalget, hvor flertallet ønsket å gi Forsvaret initiativrett til å rykke ut mot terrorangrep til havs, på oljeplattformer, eller på skip i fart.
VG170616 Det hemmelige møtet er et resultat av at regjeringen og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) har nektet å etterkomme et ønske fra flertallet på Stortinget om å publisere den hemmelige delen av Riksrevisjonens rapport.
NL170616 Det nye styret er valgt etter demokratiske spilleregler og bør få mer tid til å vise at de er verdig tilliten de er gitt av flertallet i klubben.
DA170616 Også i valgkampen ble hun anklaget for distanse til velgene, og hun står svakt etter resultatet, der toryene mistet flertallet de hadde.
DA170616 De konservative mistet flertallet i Underhuset, men ble det største partiet.
DA170616 Det tok tid å bli enige, men til slutt innså flertallet nytten av å stå samlet med de borgerlige, forklarer hun.
DA170616 Bramo er også posisjonskoordinator, en rolle hun beskriver som « utfordrende » etter at MDG brøt ut av det borgerlige flertallet i februar i år.
BT170616 Flertallet støtter ikke mistillit mot Thommessen, slik SV og Sp har tatt til orde for.
AP170616 Sp-nestleder : Viktigste er hvor flertallet går ¶
AP170616 Det viktigste er uansett hvilken vei flertallet går, sier Senterpartiets 1. nestleder Ola Borten Moe.
AP170616 Det er ikke store endringer på meningsmålingene, men likevel nok til å endre flertallet i de rødgrønnes favør.
AP170616 Men flertallet går imot mistillit.
AA170616 Dermed har regjeringen overkjørt forslaget fra det såkalte Røksund-utvalget, hvor flertallet ønsket å gi Forsvaret initiativrett til å rykke ut mot terrorangrep til havs, på oljeplattformer, eller på skip i fart, skriver VG.
VG170615 Men vi har valgt å respektere det lokale flertallet for dette, selv om det kan se brutalt ut, svarer Vedum.
SA170615 Flertallet i KBU sendte nok en gang saken om brannstasjon i Lervig tilbake til administrasjonen.
DN170615 Men sjelden har vel flertallet i stortingssalen vært lenger unna for SV enn akkurat denne gangen.
DB170615 Selv om målinger tyder på at flertallet av amerikanere, også i Florida, ønsker normalisering med Cuba, vil en sterk fordømmelse av Castro-regimet garantert begeistre hardlinerne i « Little Havana » i Miami.
DB170615 Det er i denne delstaten, og særlig i Miami, hvor flertallet av eksilcubanere og fiender av det sosialistiske regimet på Cuba holder til.
DB170615 Det borgerlige flertallet har kuttet i sykehusenes budsjetter, i fysioterapi, i barnetillegget for uføre forsørgere, kastet tusenvis ut av ordningen for bostøtte og fjernet målet om et universelt utformet Norge innen 2025.
DA170615 Rapportens hovedforfatter, Ifads Pedro de Vasconcelos, sier i en pressemelding at omlag 40 prosent av dette, eller 200 milliarder dollar, sendes til landsbygda, der flertallet av de fattige bor.
DA170615 | Lervig-nei anket til formannskapet ¶ Flertallet i kommunalstyret for byutvikling sa nei til ny brannstasjon i Lervig, men vedtaket ble anket.
AA170615 Det politiske flertallet i Trondheim gjorde en underlig manøver da de bestemte at utbyggerne selv skulle stå for reguleringen av de store områdene på østsiden, stikk i strid med rådmannens anbefaling.
AA170615 At det politiske flertallet ser ut til å ta utbyggernes bekymring på større alvor enn innsigelsene fra kommunens egne fagfolk, er neppe egnet til å øke tilliten til politikerne i denne saken.
SA170614 Hausken og Sp er nå i opposisjon sammen med Ap, som felte det gamle flertallet .
SA170614 Det nye flertallet i Forsand kommunestyre vil ha omkamp om Nye Sandnes til høsten, dersom det kommende valget gir en ny regjering som åpner for dette og skjebnen til Høgsfjord-ferja ennå ikke er avklart.
DN170614 Regjeringspartiene og flertallet skriver at folk selv har ansvaret for å ta saken til retten dersom de ikke får betale kontant.
DN170614 « Flertallet mener det ikke er aktuelt å fjerne kontanter som tvunget betalingsmiddel grunnet personvern og beredskapshensyn.
DN170614 Flertallet viser til at spørsmål om bankenes beredskap når det gjelder kontanter er til behandling i Finansdepartementet, » heter det i merknadene. | - Har aldri i noen måned solgt for mer ¶
DN170614 Kaci Kullmann Fives bortgang førte til at Arbeiderpartiet sitter med både leder og flertallet i den prestisjetunge Nobelkomiteen.
DB170614 Denne gangen blant annet på lederplass i VG, som implisitt ansvarliggjør den gjengse muslim for bekjempelsen av terror : « selvfølgelig har jihadistisk terror noe med islam å gjøre, så lenge terroristene finner støtte for sine handlinger i islamske skrifter... det er opp til det store flertallet av fredelige muslimer, de som også utgjør den aller største gruppen av ofre for islamistisk terror, å v
DA170614 Jeg regner med at det samme flertallet som sist vil stemme ned dette, uttalte Venstres nestleder Ola Elvestuen til Dagsavisen.
DA170614 Den vet hva flertallet i Stortinget mener.
AA170614 Saksordfører Roy Steffensen fra Fremskrittspartiet fremholder imidlertid at det i merknadene til innstillingen klart fremgår at kontanter ikke skal fjernes : ¶ « Flertallet mener det ikke er aktuelt å fjerne kontanter som tvunget betalingsmiddel grunnet personvern og beredskapshensyn.
AA170614 Regjeringspartiene og flertallet skriver at folk selv har ansvaret for å ta saken til retten dersom de ikke får betale kontant.
AA170614 Flertallet viser til at spørsmål om bankenes beredskap når det gjelder kontanter er til behandling i Finansdepartementet, » heter det.
AA170614 Nå er det på tide at flertallet i Trondheim stikker fingeren i jorda og erkjenner at de aldri ville ha oppnådd full barnehagedekning uten hjelp fra de private aktørene.
AA170614 Flertallet i Trondheim har ønsket å forhindre kommersielle barnehager fordi de mener at de tar ut for store utbytter, og at eierne tjener seg rike på kommunale tilskudd og foreldrebetaling.
VG170613 UT OG SANKE STEMMER : Statsminister Theresa May mangler 8 stemmer for å ha flertallet i underhuset.
VG170613 Partiet var lenge det mest euroskeptiske i hele Storbritannia, frem til UKIPs fremvekst, og i motsetning til flertallet av nordirer er DUP tilhenger av brexit.
VG170613 * DUP støtter brexit, i motsetning til flertallet av nordirske velgere.
VG170613 Men i dette tilfellet må det opplagte retten for flertallet til å kunne omgås sine overordnede, medarbeidere, kolleger, kunder, lærere og elever ansikt til ansikt trumfe enkeltmenneskets rett til å kle seg etter eget forgodtbefinnende, uten å ta hensyn til sine omgivelser.
VG170613 Til tross for løftet Gahr Støre gav, viser en oversikt som TV2 har utarbeidet, at APs ordførere er dårligst i klassen til å bruke midlene det borgerlige flertallet har bevilget til å faktisk ansette nye lærere.
VG170613 Resultatet etter inspeksjonene viser ifølge Mattilsynets rapport at flertallet av gatekjøkkenvirksomhetene fortsatt har et forbedringspotensial.
SA170613 Det holder hun fast ved også etter parlamentsvalget i forrige uke der Mays konservative parti gikk på en smell og tapte flertallet det hadde i Parlamentet.
DN170613 Forrige uke tapte May og Det konservative partiet flertallet i det britiske parlamentet.
DN170613 Den politiske uroen som har rammet Storbritannia siden landets statsminister Theresa May tapte flertallet i parlamentet fortsetter å svekke pundet mot de store valutaene.
DN170613 Theresa May lykkes ikke med målsetningen om å styrke sitt mandag, og endte i stedet med å miste flertallet hun hadde.
DN170613 Financial Times skriver at den politiske uroen i Storbritannia som har oppstått etter at toryene mistet flertallet i parlamentet potensielt kan ødelegge planene og mulighetene for å få på plass en brexit-avtale.
DB170613 Vi må vise at vi står sammen om de grunnleggende verdiene som jeg vet at det absolutte flertallet i Norge vil verne om, og at vi ikke aksepterer marsjerende nazister i våre gater eller godtar høyreekstreme virkelighetsoppfatninger som sprer seg som ild i tørt gress i sosiale medier.
DA170613 - Nå skriver også flertallet , som er meget kritisk, at det ikke har vært gjort noe før.
BT170613 - Nå skriver også flertallet , som er meget kritisk, at det ikke har vært gjort noe før.
BT170613 Flertallet i utvalget som evaluerte organiseringen av norsk politi - den såkalte Særorganutredningen - vil gjøre Økokrim til et underbruk av Kripos.
AP170613 La oss mobilisere, gå ut i gatene, registrere velgere og vinne flertallet i Representantenes hus, sier hun.
AP170613 - Nå skriver også flertallet , som er meget kritisk, at det ikke har vært gjort noe før.
AA170613 Det holder hun fast ved også etter parlamentsvalget i forrige uke der Mays konservative parti gikk på en smell og tapte flertallet det hadde i Parlamentet.
VG170612 juni, men Macrons koalisjon ligger an til å få minst 390 seter, det vil si minst 101 seter mer enn hva som trengs for å sikre flertallet .
NL170612 Men jeg tror ikke Sørheim Nilsen lykkes, når strategien er å å fremstille det brede flertallet i Byutvikling- transport og miljøkomiteen i et negativt lys med tvilsomme motiver.
DN170612 Britenes statsminister Theresa May og hennes mann Phillip dro på kirkebesøk i Sonning i Storbritannia søndag, tre dager etter valget hvor hun og partiet mistet flertallet i Underhuset.
DN170612 Senterpartiets Geir Pollestad mener innstillingen som flertallet i næringskomiteen samlet seg om mandag er en blankofullmakt til regjeringen og Frp-statsråd Jon Georg Dale.
DN170612 Etter at Mays parti mistet flertallet i Parlamentet i valget i forrige uke, ble det raskt klart at statsministeren ville søke støtte hos Democratic Unionist Party ( DUP ).
DN170612 Men ifølge prognosene ligger koalisjonen an til å få minst 390 seter - altså minst 101 seter mer enn hva som trengs for å sikre flertallet .
DN170612 - Hvis det absolutte flertallet hans nå blir enda større, vil han i praksis ikke møte noen opposisjon.
DB170612 - Det store flertallet av kundene er selvsagt hederlige, men det er noen som prøver seg, sier Voll, som spesielt peker på « misting » av verdigjenstander og plastiske operasjoner som de to største problemområdene.
DB170612 Statsminister Theresa May kan trolig takke et utdatert valgsystem og en omstridt opposisjonsleder for at velgerne ikke straffet henne hardere enn å ta fra de konservative flertallet .
DA170612 Noe som betyr at de mangler ett mandat for å sikre flertallet .
DA170612 Senterpartiets Geir Pollestad mener innstillingen som flertallet i næringskomiteen samlet seg om mandag, er en blankofullmakt til regjeringen og Frp-statsråd Jon Georg Dale.
DA170612 Ap får sammen med Senterpartiet ( Sp ) og Sosialistisk Venstreparti ( SV ) 84 stortingsmandater, noe som betyr at de mangler ett mandat for å sikre flertallet .
AA170612 - Hvis det absolutte flertallet hans nå blir enda større, vil han i praksis ikke møte noen opposisjon.
AA170612 Ap får sammen med Senterpartiet ( Sp ) og Sosialistisk Venstreparti ( SV ) 84 stortingsmandater, noe som betyr at de mangler ett mandat for å sikre flertallet .
VG170611 Med tap av 13 seter mistet de konservative flertallet sitt, og britene fikk et såkalt « hung parliament ».
VG170611 Nå har altså flertallet av dem slått i gjennomsnitt 13 motstandere i sitt distrikt, og sikret seg seieren.
VG170611 I dag forventes flertallet å stemme frem Macrons parti i valget på ny nasjonalforsamling.
DN170611 Storbritannias statsminister Theresa May er fast bestemt på å fortsette som nasjonens regjeringssjef, til tross for at De konservative mistet flertallet i Underhuset etter torsdagens parlamentsvalg.
DB170611 Dette skjer selv om hun og hennes konservative parti mistet flertallet i torsdagens parlamentsvalg.
DB170611 Partiet tapte flertallet etter parlamentsvalget statsministeren selv skrev ut.
DB170611 Flertallet i parlamentet er på 326 representanter.
DB170611 Noe som betyr at de mangler ett mandat for å sikre flertallet .
AP170611 Hvis drøyt tyve mandater skifter parti, mister Trumps parti flertallet .
AP170611 Resultatet ble motsatt : hun mistet flertallet i nasjonalforsamlingen.
AA170611 Dette skjer selv om hun og hennes konservative parti mistet flertallet i torsdagens parlamentsvalg.
AA170611 Flere forskere peker på at det er ytterliggående islamister som ønsker å erstatte amerikanske lover med sharialover, ikke flertallet av USAs muslimer.
AA170611 Flere forskere peker på at det er ytterliggående islamister som ønsker å erstatte amerikanske lover med sharialover, ikke flertallet av USAs muslimer.
VG170610 I stedet mistet partiet flertallet i parlamentet i et katastrofevalg som setter statsministerens politiske fremtid på spill.
VG170610 Med det republikanske flertallet i begge kamre, og få om noen partifeller som vil se seg tjent med å prøve å kaste en sittende president etter bare noen måneder, bikker den politiske vektskålen i Trumps favør.
DN170610 Sjefanalytiker Tina Fordham i Citi tror den politiske risikoen i Storbritannia vil forbli høy de neste månedene og årene etter brexit og valgresultatet i parlamentsvalget der de konservative mistet flertallet .
DB170610 De konservative mistet også flertallet , men May gikk i går til dronning Elizabeth for å be om tillatelse til å danne en ny regjering.
DA170610 Skottland hadde folkeavstemning i 2014, og flertallet stemte nei til uavhengighet.
DA170610 Med brexit fikk førsteminister Nicola Sturgeon ny giv for å prøve igjen, fordi det skotske flertallet helst ville bli i EU.
DA170610 Flertallet av skottene ønsker imidlertid fortsatt å bli i Storbritannia, og brexit har ikke ført til vesentlige endringer i opinionen.
DA170610 Flere forskere peker på at det er ytterliggående islamister som ønsker å erstatte amerikanske lover med sharialover, ikke flertallet av USAs muslimer.
AP170610 Statsminister Theresa May er den som får gjennomgå hardest, etter at det konservative partiet mistet flertallet i parlamentet.
AP170610 For få uker siden ledet partiet stort på meningsmålingene, men resultatet av torsdagens valg var at de konservative mistet flertallet i nasjonalforsamlingens underhus.
AP170610 Torsdag gikk May på en real smell og mistet flertallet i parlamentet, men vil forsøke å danne regjering med støtte fra det nordirske unionistpartiet DUP.
AP170610 Flertallet mente et EU-medlemskap « tross alt var bedre med Brussel enn London », skriver Politiken.
AP170610 Vi møter henne i en park sentralt i London dagen etter parlamentsvalget der den konservative statsministeren Theresa May ble kraftig svekket og har mistet flertallet i parlamentet.
AA170610 Flere forskere peker på at det er ytterliggående islamister som ønsker å erstatte amerikanske lover med sharialover, ikke flertallet av USAs muslimer.
VG170609 Sittende statsminister Theresa May har mistet flertallet i parlamentet.
VG170609 Det var en grusom kveld, sier den konservative politikeren Anna Soubry i et intervju etter at det ble klart at de konservative mister flertallet i Parlamentet natt til fredag, gjengitt av The Guardian og Reuters.
VG170609 Kan miste flertallet
VG170609 Ifølge valgdagsmålingen ligger De konservative an til å miste flertallet i Parlamentet.
VG170609 I likhet med flertallet av unge briter stemte både han og kollegene for å bli i EU da folkeavstemningen om brexit ble avholdt for ett år siden.
VG170609 LONDON ( VG ) De konservative mister flertallet i Parlamentet.
VG170609 KAN MISTE FLERTALLET : Theresa May.
VG170609 Dermed mister statsminister Theresa Mays parti flertallet i Parlamentet og det blir « hung parliament », der ingen av partiene har de 326 setene som trengs for å få rent flertall.
VG170609 PRESSET : Storbritannias statsminister Theresa May er under hardt press etter å ha skrevet ut et nyvalg og deretter mistet flertallet i parlamentet.
VG170609 - Aller først må de avklare flertallet .
VG170609 Partiet hennes er fortsatt størst, men hun har nå kastet bort det sikre flertallet hun og De konservative hadde i Parlamentet.
VG170609 May selv har tidligere antydet at hun ikke kan fortsette som statsminister hvis flertallet i Parlamentet ryker, men i morgentimene fredag meldes det at Theresa May visstnok ikke har noen planer om å gå av, skriver BBCs politiske redaktør på twitter.
VG170609 I likhet med flertallet av dem som bor i dette området, heller hun alltid mot De konservative på valgdagen.
SA170609 UKIPs tidligere leder Nigel Farage benyttet torsdag valgdagsmålingene til å fremme partiet dersom De konservative skulle miste flertallet .
SA170609 Theresa May konstaterte før valget at hun ville gå av hvis hun tapte flertallet i Parlamentet.
SA170609 Theresa May gamblet og tapte flertallet i Underhuset, men hun blir sittende, hjulpet av nordirske unionister.
SA170609 I Stavanger har Miljøpartiet De Grønne foreslått å starte et prøveprosjekt med leksefri skole på skoler som ønsket det, men de ble nedstemt av flertallet .
FV170609 Theresa May konstaterte før valget at hun ville gå av hvis hun tapte flertallet i Parlamentet.
FV170609 Kuenssberg føyer til at May har et stort problem siden statsministeren skrev ut nyvalg fordi hun mente hun ikke hadde autoritet nok med det flertallet hun hadde tidligere.
DN170609 Sjefanalytiker Tina Fordham i Citi tror den politiske risikoen i Storbritannia vil forbli høy de neste månedene og årene etter brexit og valgresultatet i parlamentsvalget der de konservative mistet flertallet .
DN170609 Theresa May gamblet og tapte flertallet i Underhuset, men hun blir sittende, hjulpet av nordirske unionister.
DN170609 Det er økning fra disse 550 til 625 millioner som nå blir utfallet flertallet samler seg om.
DN170609 I stedet endte hun og partiet opp med å miste flertallet i parlamentet.
DN170609 Statsminister Theresa May bekrefter på en pressekonferanse fredag ettermiddag at hun vil danne regjering til tross for at De konservative mistet flertallet i det britiske underhuset.
DN170609 UKIPs tidligere leder Nigel Farage benyttet torsdag valgdagsmålingene til å fremme partiet dersom De konservative skulle miste flertallet .
DN170609 | De konservative mister flertallet i Parlamentet ¶
DN170609 May konstaterte før valget at hun ville gå av hvis hun tapte flertallet i Parlamentet.
DN170609 Kuenssberg føyer til at May har et stort problem siden statsministeren skrev ut nyvalg fordi hun mente hun ikke hadde autoritet nok med det flertallet hun hadde tidligere.
DN170609 Nå ender det i stedet med at De konservative mister flertallet sitt.
DN170609 Goodwin møtte DN natt til fredag på valgvake hos LSE ( London School of Economics and Political Science ) hvor jubelen sto i taket da den første valgmålingen viste at De konservative mister flertallet .
DN170609 Før mente både eksperter og opposisjonspolitikere at det ville bli svært vanskelig for ham å kapre flertallet i nasjonalforsamlingen.
DN170609 Førstesidene, gjengitt hos BBC, antyder langt på vei at ikke bare flertallet i parlamentet er tapt for det konservative partiet.
DN170609 Første valgdagsmåling i Storbritannia : De konservative blir største parti - men mister flertallet
DN170609 Alt tyder på at Det konservative partiet ( Toryene ) mister flertallet i parlamentet.
DN170609 May selv har tidligere antydet at hun ikke kan fortsette som statsminister hvis flertallet i Parlamentet ryker.
DN170609 Første valgdagsmåling i Storbritannia : De konservative blir største parti - men mister flertallet
DN170609 Etter at 643 av 650 seter er fordelt er det klart at de konservative mister flertallet i parlamentet og at man får såkalt « Hung Parliament » der ingen av de to dominerende partiene har rent flertall.
DB170609 May mister flertallet
DB170609 Det konservative partiet og Theresa May kommer til å miste flertallet i Det britiske parlamentet etter et svært dramatisk valg og et politisk selvmål av dimensjoner fra statsministeren.
DB170609 Flertallet er på 326.
DB170609 Dette på tross av at hun mistet flertallet i valget.
DB170609 ¶ VALG : Statsminister Theresa Mays parti, De konservative, mister flertallet i Parlamentet.
DB170609 Valgdagsmålingen som kom klokka 23 i går norsk tid viste tegn til at Theresa May kunne miste flertallet .
DB170609 Statsminister Theresa Mays parti, De konservative, fikk flest seter i valget, men fikk færre enn 326 og mister derfor flertallet .
DB170609 Statsminister Theresa May bekrefter på en pressekonferanse fredag ettermiddag at hun vil danne regjering til tross for at De konservative mistet flertallet i det britiske underhuset.
DB170609 Selv om De konservative fortsatt er størst, mister de flertallet i parlamentet, og valget, som var ment å sementere Mays makt, ble i stedet et nederlag.
DB170609 Dette på tross av at hun mistet flertallet i valget.
DB170609 ( Dagbladet ) : Prognosene viser at Det konservative partiet vinner, men taper flertallet .
DB170609 Prognosene viser at Det konservative partiet vinner valget, men taper flertallet i parlamentet.
DB170609 Nå går de i stedet mot å miste det rene flertallet de hadde, noe som kan utløse politisk krise for May personlig og for Storbritannia i forhandlingene om Brexit.
DB170609 Nesten ingen meningsmålinger har kunnet spå et slikt resultat, og det fleste eksperter virket sikre i sin sak på at May enten ville styrke antall seter i parlamentet eller bevare flertallet slik det var.
DB170609 May mister flertallet
DB170609 LONDON ( Dagbladet ) : Det konservative partiet og Theresa May kommer til å miste flertallet i Det britiske parlamentet etter et svært dramatisk valg og et politisk selvmål av dimensjoner fra statsministeren.
DB170609 LONDON/OSLO ( Dagbladet ) : Theresa May og De konservative har mistet flertallet i det britiske parlamentet.
DB170609 Istedet mistet hun flertallet , samtidig som Labour og EU-positive Jeremy Corbyn vant terreng.
DB170609 Flertallet i komiteen betegner saken som kritikkverdig i sine merknader.
DB170609 mai på Facebook at hun ville gå av om hun tapte flertallet , noe hun åpenbart anså som usannsynlig den gangen.
DA170609 Nå har May gått på en voldsom valgsmell der De konservative tvert i mot mister flertallet i Underhuset, i stedet for å styrke flertallet betraktelig, slik alt lå an til for få uker siden.
DA170609 Nå har May gått på en voldsom valgsmell der De konservative tvert i mot mister flertallet i Underhuset, i stedet for å styrke flertallet betraktelig, slik alt lå an til for få uker siden.
DA170609 - Theresa May mislykkes i sitt viktigste mål, som var å øke flertallet , sier valgguru og professor John Curtice på BBC.
DA170609 Theresa May konstaterte før valget at hun ville gå av hvis hun tapte flertallet i Parlamentet.
DA170609 Kuenssberg føyde til at May har et stort problem siden statsministeren skrev ut nyvalg fordi hun mente hun ikke hadde autoritet nok med det flertallet hun hadde tidligere.
DA170609 Statsminister Theresa May bekreftet på en pressekonferanse fredag ettermiddag at hun vil danne regjering til tross for at De konservative mistet flertallet i det britiske underhuset.
DA170609 Theresa May gamblet og tapte flertallet i Underhuset, men hun blir sittende, med hjelp fra nordirske unionister.
DA170609 Nå har May gått på en voldsom valgsmell der De konservative tvert i mot mister flertallet i Underhuset, i stedet for å styrke flertallet betraktelig, slik alt lå an til for få uker siden.
DA170609 Nå har May gått på en voldsom valgsmell der De konservative tvert i mot mister flertallet i Underhuset, i stedet for å styrke flertallet betraktelig, slik alt lå an til for få uker siden.
DA170609 - Theresa May mislykkes i sitt viktigste mål, som var å øke flertallet , sier valgguru og professor John Curtice på BBC.
BT170609 Før mente både eksperter og opposisjonspolitikere at det ville bli svært vanskelig for ham å kapre flertallet i nasjonalforsamlingen.
AP170609 Statsminister Theresa May ønsket å styrke de konservatives flertall i parlamentets underhus, men endte med å miste flertallet .
AP170609 Nedturen var aller størst for de konservative som mister flertallet i parlamentet.
AP170609 Med unntak av YouGov trodde det massive flertallet av prognosemakere at De konservative ville øke majoriteten sin i parlamentet markant.
AP170609 LONDON ( Aftenposten ) : Regjeringen mistet flertallet , Labour er i opposisjon ved tredje valg på rad, ytre høyre er blitt utradert og skotske nasjonalister er blitt halvert.
AA170609 UKIPs tidligere leder Nigel Farage benyttet torsdag valgdagsmålingene til å fremme partiet dersom De konservative skulle miste flertallet .
AA170609 Ifølge valgdagsmålingen ligger De konservative an til å miste flertallet i Parlamentet.
AA170609 Statsminister Theresa May vil danne regjering til tross for at hun har mistet flertallet i Underhuset.
AA170609 May selv har tidligere antydet at hun ikke kan fortsette som statsminister hvis flertallet i Parlamentet ryker.
AA170609 De konservative har gått på et valgnederlag og mister flertallet i det britiske parlamentet.
AA170609 Theresa May gamblet og tapte flertallet i Underhuset, men hun blir sittende, hjulpet av nordirske unionister.
AA170609 Theresa May gamblet og tapte flertallet i Underhuset, men hun blir sittende, hjulpet av nordirske unionister.
AA170609 Statsminister Theresa May bekreftet på en pressekonferanse fredag ettermiddag at hun vil danne regjering til tross for at De konservative mistet flertallet i det britiske underhuset.
AA170609 De konservative mister flertallet i valgdagsmålingen som Ipsos MORI og GfK har gjennomført for de britiske TV-kanalene BBC, Sky News og ITV News.
AA170609 | De konservative mister flertallet i Parlamentet ¶
AA170609 | De konservative mister flertallet i Parlamentet ¶
AA170609 Theresa May konstaterte før valget at hun ville gå av hvis hun tapte flertallet i Parlamentet.
AA170609 Kuenssberg føyer til at May har et stort problem siden statsministeren skrev ut nyvalg fordi hun mente hun ikke hadde autoritet nok med det flertallet hun hadde tidligere.
AA170609 Førstesidene, gjengitt hos BBC, antyder langt på vei at ikke bare flertallet i parlamentet er tapt for det konservative partiet.
VG170608 Selv om den jordnære Corbyn får nesten oppsiktsvekkende liten tillit på målinger fra velgere over 65 år, ser han ut til å ha flertallet av kvinner og unge i sin hule hånd, ifølge Independent.
VG170608 Flertallet av dem er unge.
VG170608 Nå jobber hun likevel for at flertallet skal få det som de ville.
VG170608 DE KONSERVATIVE : Theresa May ville egentlig ikke ut av EU, slik flertallet av Tory`ene.
VG170608 Nå jobber hun likevel for at flertallet skal få det som de ville.
VG170608 MISTER FLERTALLET : Statsminister Theresa May ligger an til å miste flertallet i det britiske Parlamentet, viser valgdagsmålinger.
VG170608 MISTER FLERTALLET : Statsminister Theresa May ligger an til å miste flertallet i det britiske Parlamentet, viser valgdagsmålinger.
VG170608 Hun kan miste flertallet i parlamentet.
VG170608 DE KONSERVATIVE : Theresa May ville egentlig ikke ut av EU, slik flertallet av Tory`ene.
VG170608 - Kanskje jeg burde følge flertallet , men det er svært vanskelig for meg i denne sammenhengen.
VG170608 - Jeg synes det er trist og leit hvis flertallet i denne sal setter folkeviljen til side.
VG170608 Veksten kommer som et resultat av endringer og hard jobbing fra det store flertallet av ansatte i forbundet.
SA170608 Selv om Stortinget har vedtatt Nye Sandnes, utelukker ikke det nye flertallet i Forsand kommunestyret at det blir omkamp.
FV170608 I de øvrige åtte forslagene til tvangssammenslåing stemte Godskesen med flertallet , slik at resultatet her ble 86 mot 83 stemmer.
FV170608 - Kanskje jeg burde følge flertallet , men det er svært vanskelig for meg i denne sammenhengen.
FV170608 Ingebjørg Godskesen ( Frp ) ble eneste utbryter og dermed holdt flertallet for alle de foreslåtte tvangssammenslåingene.
FV170608 I de øvrige åtte forslagene til tvangssammenslåing stemte Godskesen med flertallet , slik at resultatet her ble 86 mot 83 stemmer.
FV170608 - Kanskje jeg burde følge flertallet , men det er svært vanskelig for meg i denne sammenhengen.
DN170608 | Første valgdagsmåling i Storbritannia : De konservative blir største parti - men mister flertallet
DN170608 Storbritannias statsminister Theresa Mays parti er det største partiet, men mister flertallet i Parlamentet, ifølge første valgdagsmåling.
DN170608 Statsminister Theresa Mays parti De konservative blir Storbritannias største parti, men mister flertallet , ifølge den første valgdagsmålingen publisert torsdag kveld.
DN170608 Dersom De konservative mister flertallet kan det bli svært kaotisk.
DN170608 Flertallet av FNs medlemsland er udemokratiske, og mange av dem undertrykkende og brutale diktaturer.
DB170608 ( Dagbladet ) : Det britiske pundet stuper mot den amerikanske dollaren etter valgdagsmålingen klokka 23 norsk tid, som viser at Det konservative partiet mister flertallet .
DB170608 Valgdagsmåling : Theresa May mister flertallet i parlamentet ¶
DB170608 Tap av seter er nå et faktum - De konservative mister flertallet .
DB170608 Førstnevnte parti mangler derfor bare fire seter for å sikre flertallet .
DB170608 Flertallet i parlamentet er 326 seter.
DB170608 Markedet hadde satset på at De konservative ville beholde flertallet , ifølge The Telegraph.
DB170608 Flertallet i parlamentet er 326 seter.
DB170608 Det utfallet ble korrekt, og flertallet ble enda større enn hva målingen hadde tatt høyde for.
DB170608 Når en slik skildring beskriver at to ungdommer « gikk inn på soverommet, kledde av seg og la seg i sengen », så vil det overveldende flertallet av leserne forstå dette som en soleklar eufemisme ( eller knapt nok det engang ) for at de gjorde dette i fellesskap, og med ( en eller annen grad av ) seksuelt tilsnitt ( i hvert fall gjensidig kyssing/klining ) - ikke som den strengt bokstavelige tolkningen som o
DB170608 Både lesernes kommentarer til Leas tekst, og de tilbakemeldingene jeg har fått ved henvendelser til fagpersoner, tilsier soleklart at flertallet oppfatter at Lea beskriver en ( angivelig ) sovevoldtektssituasjon som har oppstått etter at de to hadde hatt en grad av seksuell kontakt i våken tilstand, og hadde gått til sengs sammen for egen maskin.
DA170608 LONDON ( Dagsavisen ) : Valgdagsmålingen viser at De konservative kan miste flertallet i Underhuset, selv om det ligger an til å bli største parti : Partiet ligger an til 314 seter ifølge valgdagsmålingen - ned 17 seter.
DA170608 Den viser at De konservative kan miste flertallet , mens Labour går kraftig opp.
DA170608 - Såfremt valgdagsmålingen er utrolig feil, har Theresa May mislykkes i sitt viktigste mål, som var å øke flertallet , sier valgguru og professor John Curtice på BBC.
DA170608 Skulle De konservative miste flertallet , eller lande på rundt der de er i dag eller litt mer, er det en regelrett fiasko for May, som kan få store konsekvenser.
DA170608 Om hun mister eller svekker flertallet sitt, vil den britiske regjeringen kunne stå svakere i forhandlingene med EU.
DA170608 Det er derimot ikke usannsynlig at De konservative øker flertallet med 50 representanter.
DA170608 Flertallet i formannskapet fulgte Rådmannens innstilling på nei, og pekte på at kommunen allerede har vedtatt skjenkeregler for en fireårsperiode.
DA170608 Etter en ringerunde til sentrale politikere i Moss og Rygge, tyder det på at også det politiske flertallet kommer til å følge Rådmannens innstilling.
DA170608 - Jeg synes det er trist og leit hvis flertallet i denne sal setter folkeviljen til side.
DA170608 Dermed er flertallet for tvangsvedtaket knappest mulig, og bare to stemmer skal til for å velte kommunereformen, ifølge NRK.
BT170608 - Jeg synes det er trist og leit hvis flertallet i denne sal setter folkeviljen til side.
AP170608 Statsminister Theresa May bekreftet på en pressekonferanse fredag ettermiddag at hun vil danne regjering til tross for at De konservative mistet flertallet i det britiske underhuset.
AP170608 Håpet om at det var mulig å frata de konservative flertallet , begynte å øke i Labour.
AP170608 De konservative blir fortsatt største parti, men vil tape flertallet de hadde før valget og ende opp med 319 seter.
AP170608 Statsminister Theresa May bekreftet på en pressekonferanse fredag ettermiddag at hun vil danne regjering til tross for at De konservative mistet flertallet i det britiske underhuset.
AP170608 Håpet om at det var mulig å frata de konservative flertallet , begynte å øke i Labour.
AP170608 De konservative blir fortsatt største parti, men vil tape flertallet de hadde før valget og ende opp med 319 seter.
AP170608 | Theresa May mister flertallet
AP170608 Statsminister Theresa May bekreftet på en pressekonferanse fredag ettermiddag at hun vil danne regjering til tross for at De konservative mistet flertallet i det britiske underhuset.
AP170608 Håpet om at det var mulig å frata de konservative flertallet , begynte å øke i Labour.
AP170608 De konservative blir fortsatt største parti, men vil tape flertallet de hadde før valget og ende opp med 319 seter.
AP170608 Fredag morgen var det klart at de konservative mister flertallet i Parlamentet.
AP170608 - Kan hun overleve når hun mister flertallet ?
AP170608 - Hun ligger an til å miste flertallet istedenfor å få et arbeidsdyktig flertall.
AP170608 På forhånd var det knyttet spenning til om ytterligere én eller flere representanter fra det knappe flertallet ville bryte med partilinjen og torpedere kompromisset i noen av enkeltavstemningene.
AP170608 På forhånd var det knyttet spenning til om ytterligere én eller flere representanter fra det knappe flertallet ville bryte med partilinjen og torpedere kompromisset i noen av enkeltavstemningene.
AP170608 Flertallet for endringene hadde vært større hvis ingen kommuner ble slått sammen med tvang.
AA170608 | Valgsjokk i Storbritannia - May kan miste flertallet
AA170608 Statsminister Theresa May ligger an til å miste flertallet i Parlamentet, ifølge en valgdagsmåling.
AA170608 Det britiske pundet falt nesten halvannen prosent da de første valgdagsmålingene viste at de konservative kan miste flertallet .
AA170608 | Valgdagsmåling : De konservative mister flertallet i Parlamentet ¶
AA170608 Statsminister Theresa May ligger an til å miste flertallet i Parlamentet, men de konservative er fortsatt største parti, ifølge en valgdagsmåling.
AA170608 Les også : Valgsjokk i Storbritannia - May kan miste flertallet
AA170608 - Jeg synes det er trist og leit hvis flertallet i denne sal setter folkeviljen til side.
AA170608 Torsdag ettermiddag var det fortsatt knyttet usikkerhet til om hvorvidt flertallet holder til avstemningen - som er ventet å skje en gang mellom 16.00 og 18.00 ¶ Flertallet for tvangsvedtakene er nemlig knappest mulig, og vipper med to stemmer.
AA170608 Torsdag ettermiddag var det fortsatt knyttet usikkerhet til om hvorvidt flertallet holder til avstemningen - som er ventet å skje en gang mellom 16.00 og 18.00 ¶
AA170608 Det var knyttet usikkerhet til siste slutt om hvorvidt flertallet holdt til avstemningen.
AA170608 Flertallet for tvangsvedtakene var nemlig knappest mulig, og vippet med to stemmer.
VG170607 Nå jobber hun likevel for at flertallet skal få det som de ville.
VG170607 Flere andre meningsmålinger utført av de største instituttene spår også at May kan miste flertallet i det britiske parlamentet, noe som kan komplisere statsministerens plan for en såkalt « hard brexit ».
VG170607 DE KONSERVATIVE : Theresa May ville egentlig ikke ut av EU, slik flertallet av Tory`ene.
VG170607 Nå jobber hun likevel for at flertallet skal få det som de ville.
VG170607 DE KONSERVATIVE : Theresa May ville egentlig ikke ut av EU, slik flertallet av Tory`ene.
VG170607 Vi vet at flertallet er marginalt, derfor er det viktig at alle møter og stemmer etter sin egen overbevisning, sier Vedum.
VG170607 Bakgrunn : Dette er Norges nye regioner ¶ - Flertallet ønsker dette.
VG170607 - Alle vet at jeg ikke ønsker tvangssammenslåinger, men flertallet i Frp har gått med på en avtale, og det skal jeg følge torsdag, sier Hoksrud.
SA170607 | Stortinget ber regjeringen utrede muligheten for økte avgifter på palmeoljebasert biodrivstoff ¶ Flertallet på Stortinget vil at regjeringen skal finne ut om det er mulig å innføre ulik avgift på biodrivstoff med og uten palmeolje.
DB170607 Faktisk var rundt halvparten av arbeiderne uorganiserte, flertallet var ikke tilsluttet noen sentral tariffavtale, og et knippe mennesker hadde såkalte nulltimerskontrakter, som Ap-lederen har omtalt som en " skam ".
DB170607 Presidenten ligger i politisk lammende strid med flertallet i Nasjonalforsamlinga.
DB170607 Flertallet av dem er sunnere, mer velfungerende og mer aktive enn noen eldre før dem.
DA170607 Situasjonen er spesiell : Flertallet i Jeremy Corbyns egen parlamentsgruppe har forsøkt å bytte ham ut uten hell.
DA170607 Olaug Bollestad får ikke med seg flertallet i helsekomiteen.
DA170607 Likevel får ikke Kristelig Folkeparti med seg flertallet på Stortinget på å gi disse rett til å stå på liste for å få fastlege.
AP170607 distrikt ( her kan du lese den ) bruker flertallet på ti mot tre dommere klar tale.
AP170607 Og skulle en eller flere representanter fra flertallet bli syke eller av andre årsaker bli forhindret fra å delta i morgen, kan det faktisk få som konsekvens at reformen ikke blir vedtatt.
AP170607 | Stortinget ber regjeringen utrede muligheten for økte avgifter på palmeoljebasert biodrivstoff ¶ Flertallet på Stortinget vil at regjeringen skal finne ut om det er mulig å innføre ulik avgift på biodrivstoff med og uten palmeolje.
AP170607 I forbindelse med enigheten om revidert statsbudsjett, viser stortingsflertallet til at palmeolje som inngår i drivstoffblandinger ofte ikke er produsert på en bærekraftig måte : ¶ « Flertallet viser til viktigheten av at biodrivstoff faktisk fører til reduserte klimautslipp globalt.
AA170607 Nå er dette punktet strøket, men uansett mener Love at hun mister mange velgere, selv om flertallet av de eldste vil ha henne.
AA170607 Men flertallet av hennes landsmenn ville det annerledes, og dermed ble det et nederlag for Hjelsvold.
AA170607 Marte Løvik ( Sp ) fremmet et forslag på vegne av flertallet som ble enstemmig vedtatt : « Formannskapet anbefaler NTNU i den videre prosessen å ha en bredere involvering av og informasjon til berørte naboer av utbyggingen. » - Her har ikke NTNU vært gode, de klarer ikke å snakke med naboene, særlig de på vestsiden.
AA170607 Nå vil flertallet på Stortinget prøve med ekstra avgifter for å stanse den omstridte palmeoljen.
AA170607 Foto : Larsen, Håkon Mosvold, NTB scanpix ¶ Flertallet på Stortinget ber nå regjeringen finne ut om det er mulig å innføre ulik avgift på biodrivstoff med og uten palmeolje.
AA170607 « Flertallet viser til viktigheten av at biodrivstoff faktisk fører til reduserte klimautslipp globalt.
VG170606 - Trumps tvitring mot justisdepartementet får kanskje noen folk til å føle seg bedre, men det vil ikke bidra til å overbevise flertallet i høyesterett, påpeker George Conway.
VG170606 - Trumps tvitring mot justisdepartementet får kanskje noen folk til å føle seg bedre, men det vil ikke bidra til å overbevise flertallet i høyesterett, påpeker advokaten fra New York.
VG170606 Regjeringen har sagt nei, men får nå flertallet mot seg.
SA170606 - Trumps tvitring mot justisdepartementet får kanskje noen folk til å føle seg bedre, men det vil ikke bidra til å overbevise flertallet i høyesterett, påpeker advokaten fra New York.
SA170606 | Forsand-ordføreren fintet ut flertallet , reddet Nye Sandnes ¶
NL170606 Vi føler oss ganske sikre på at den styrende alliansen er på kollisjonskurs med flertallet av velgerne i kommunen i denne saken.
FV170606 I 2017 er lisensen på 2.867,70, mens flertallet på Stortinget foreslår en personavgift med en sosial profil.
FV170606 Dersom bare to Frp-ere trosser eget parti og stemmer nei til kommunereformen i Stortinget, kan flertallet ryke.
DN170606 - Trumps tvitring mot justisdepartementet får kanskje noen folk til å føle seg bedre, men det vil ikke bidra til å overbevise flertallet i høyesterett, påpeker advokaten fra New York.
DB170606 ( Dagbladet ) : Flertallet i kirke-, undervisnings- og forskningskomiteen går i mot Venstre forslag om å beskytte lærertittelen ved å innføre en sertifiseringsordning for lærere.
DB170606 Flertallet foreslår i stedet at Stortinget skal be regjeringen utrede om det er behov for å beskytte lærertittelen.
DA170606 juni vil flertallet i Stortinget stemme nei til regjeringens forslag om å heve straffenivået for folk som har begått flere lovbrudd.
DA170606 Ifølge Røed betyr dette likevel ikke at bilistene samlet sett må betale mer - forutsatt at det politiske flertallet kjører på videre og gjennomfører hele den planlagte utbyggingen fra Oslos bygrense til Drengsrud i Asker.
BT170606 - Trumps tvitring mot justisdepartementet får kanskje noen folk til å føle seg bedre, men det vil ikke bidra til å overbevise flertallet i høyesterett, påpeker advokaten fra New York.
BT170606 I stedet fikk man flertallet av sonettene fremført på tysk eller med en middelmådig engelsk uttale, trolig av skuespillere med tysk morsmål i det ellers fremragende Berliner Ensemble.
BT170606 I stedet fikk man flertallet av sonettene fremført på tysk eller med en middelmådig engelsk uttale, trolig av skuespillere med tysk morsmål i det ellers fremragende Berliner Ensemble.
AP170606 - Trumps tvitring mot justisdepartementet får kanskje noen folk til å føle seg bedre, men det vil ikke bidra til å overbevise flertallet i høyesterett, påpeker advokaten fra New York.
AP170606 Et annet moment plasserer også Orknøyene i en særstilling : Flertallet er imot skotsk uavhengighet, men ønsker altså økt selvstyre for sin egen valgkrets.
AA170606 - Trumps tvitring mot justisdepartementet får kanskje noen folk til å føle seg bedre, men det vil ikke bidra til å overbevise flertallet i høyesterett, påpeker advokaten fra New York.
AA170606 I 2017 er lisensen på 2.867,70, mens flertallet på Stortinget foreslår en personavgift med en sosial profil.
VG170605 De trakk blant annet frem hvor vanskelig det er for flertallet av spillere i den norske serien å satse på fotball, mellom studier og jobb.
VG170605 NRKs underholdningssjef Charlo Halvorsen mener at kommentarfeltet under Satiriks-videoen viser at det store flertallet oppfatter videoen som satire, og at den handler om terror.
VG170605 Samtidig viser en måling at De konservative står i fare for å miste flertallet i parlamentet.
DN170605 Ap og partiets mediepolitiske talsperson, Arild Grande, hoppet av flertallet og vil heller ha en husstandsavgift.
DN170605 Flertallet på Stortinget, inkludert SV, vil sikre NRK inntekter på samme nivå som i dag gjennom et bidrag som betales av enkeltpersoner, noe de kaller « NRK-bidraget ».
DA170605 I flertallet av dem blir det innkreving i begge retninger.
VG170604 Det var også et ønske om å styrke det konservative flertallet i Underhuset.
VG170603 Mens noen skoler tilstreber å bruke pensjonerte lærere som eksamensvakter, opplyser flertallet at de i hovedsak rekrutterer vaktene blant studenter og tidligere elever.
DB170603 Denne påståtte atferden i posttjenesten tolereres ikke, og det overveldende flertallet av våre ansatte er ærlige, hardt arbeidende og troverdige personer som aldri ville vurdert å gjøre noe kriminelt, sier Jeldrys Lowry i det nasjonale postselskapet i USA til Alabama Local News.
BT170603 Selv om flertallet er heterofile, er det noe grunnleggende feil ved at de som ikke er det i utgangspunktet skal stå bak en lukket dør som det for mange koster mot å åpne opp.
BT170603 Rett eller galt i vitenskap kan ikke være en demokratisk beslutning, der flertallet har rett mens mindretallet tar feil.
NL170602 Både flertallet og mindretallet i arbeidsgruppen er opptatt av at UiT skal ha størst mulig aktivitet og tilstedeværelse i landsdelen, og er enige om at Harstad, Narvik, Tromsø og Alta skal bli vertsbyer for et sterkere, bedre og mer konkurransedyktig universitet enn i dag.
NL170602 Etter en hard politisk debatt i kommunestyret 31.5.17, vedtok flertallet å stoppe de årlige utlysningene av nye tjenestekonsesjoner og avvikle fritt brukervalg innen hjemmetjenestene når kontraktsperioden går ut i 2019.
NL170602 Det er tungt å fordøye historier om mennesker nær bunnen av både samfunnet og sine egne liv, og det er ikke alltid like lett å ta innover seg at kløften mellom det store flertallet av oss og de som sliter aller mest, er så stor som den er.
DN170602 May kan miste flertallet
DN170602 En omstridt analyse fra YouGov viste denne uken at De konservative kan miste 20 representanter og tape flertallet i Underhuset, mens Labour ligger an til å vinne 30 nye representanter.
DB170602 Hvis det er en match, og resten av etterforskningen også tyder på at den mistenkte faktisk er gjerningspersonen, vil det mest sannsynlig ende på samme måte som i det overveldende flertallet av drapssaker i Norge : Personen som beviselig sto bak ugjerningen blir dømt.
DB170602 Mens Trump har annonsert at han vil trekke USA ut av Paris-avtalen, stemmer nemlig flertallet på Stortinget i Norge gang på gang for å bryte vår egne løfter fra Paris.
DB170602 Mens Trump har annonsert at han vil trekke USA ut av Paris-avtalen, stemmer flertallet på Stortinget i Norge gang på gang for å bryte vår egne løfter fra Paris.
DB170602 Men når Stortinget i dag vedtar en ny klimalov, vil ikke flertallet engang stemme for noe bindende mål om å kutte utslipp innen 2050 !
DA170602 President Donald Trump trakk USA ut av Parisavtalen, men flertallet av amerikekanerne er uenige med ham viser måling.
DA170602 Det betyr at flertallet fremdeles ikke er sikret, når kommunestyret i ettermiddag møtes med én enkelt sak på agendaen : Om Sande skal trekke seg fra sammenslåingsprosessen med Holmestrand og Hof, og i stedet ta opp igjen forhandlingene med Drammen, Svelvik og Nedre Eiker.
DA170602 Arbeidsgruppa skal bestå av to representanter fra flertallet , to fra mindretallet og to fra administrasjonen.
AP170602 SVs Heikki Eidsvoll Holmås la onsdag ikke skjul på at flertallet bruker forskriften for offentlige anskaffelser, fordi man tidligere i stortingsperioden kom til kort i forsøket på å få et generelt forbud mot å bruke palmeolje i biodrivstoff.
AP170602 Helgesen vil ikke spekulere i hva som blir de politiske konsekvensene dersom flertallet likevel gjør dette vedtaket.
AP170602 Frps miljøpolitiske talsmann, Øyvind Korsberg, er mildt sagt misfornøyd : ¶ - Flertallet setter regjeringen i en situasjon der de må gjennomføre et vedtak som er et brudd med EØS-avtalen.
AA170602 De viser at dagens regjeringspartier Høyre og Fremskrittspartiet, sammen med støttepartiene Kristelig Folkeparti og Venstre, ligger an til å miste flertallet .
AA170602 Frps miljøpolitiske talsmann, Øyvind Korsberg, er mildt sagt misfornøyd : ¶ - Flertallet setter regjeringen i en situasjon der de må gjennomføre et vedtak som er et brudd med EØS-avtalen.
AA170602 SVs Heikki Eidsvoll Holmås la onsdag ikke skjul på at flertallet bruker forskriften for offentlige anskaffelser, fordi man tidligere i stortingsperioden kom til kort i forsøket på å få et generelt forbud mot å bruke palmeolje i biodrivstoff.
AA170602 Helgesen vil ikke spekulere i hva som blir de politiske konsekvensene dersom flertallet likevel gjør dette vedtaket.
NL170601 Men det var ikke så vanskelig for flertallet i kommunestyret å for eksempel prioritere et badeanlegg til flere hundre millioner.
DN170601 May kan miste flertallet
DB170601 Nå sier flertallet at de ønsker en avgift per person, som ikke er knyttet opp mot om man har TV eller ikke.
DB170601 Nå sier flertallet at de ønsker en avgift per person, som ikke er knyttet opp mot om man har TV eller ikke.
DA170601 Flertallet i kommunalstyret for byutvikling gikk i ettermiddag inn for å gi Biltema dispensasjon til å etablere seg på Forus.
DA170601 » Flertallet som glapp ¶
DA170601 FLERTALLET GLAPP : Akkurat her, på pressekonferansen i mars da fiskeriminister Per Sandberg ( Frp ) la fram stortingsmeldingen om pliktsystemet, hadde han flertall for å avvikle pliktene for torsketrålerne.
BT170601 Oppslutningen om regjeringspartiene Høyre og Frp har vært bemerkelsesverdig stabil siden de og samarbeidspartiene mistet flertallet på målingene i oktober i fjor.
BT170601 Tanken bak ordningen som en kulturutveksling er god, og flertallet av vertsfamilier sørger for ordnede og gode forhold for au pairene.
BT170601 Flertallet av de som vil legge ned ordningen, foreslår at det samtidig skal opprettes en ordning med mer reell kulturutveksling.
BT170601 Nå er det en bøllete president som fører en politikk som får flertallet i USA til å rive seg i håret.
AA170601 Det er Høyre, Frp og Venstre som utgjør kjernen av flertallet som trengs for å gjennomføre tvangssammenslåing til åtte nye kommuner.
AA170601 Men flertallet av amerikanerne avviser Trumps ekstreme agenda, og krever klimahandling.
VG170531 Trosser flertallet
DN170531 Labour-fremgang på meningsmålinger skaper frykt for at Theresa May mister flertallet i det britiske parlamentet.
DN170531 | May kan miste flertallet
DN170531 Storbritannias statsminister Theresa Mays parti, De konservative, kan komme til å miste flertallet i det britiske valget 8. juni ifølge en ny meningsmåling.
DN170531 Britisk pund svekket seg natt til onsdag etter at en Yougov-meningsmåling i The Times viste at statsministers Theresa Mays parti, De konservative, kan komme til å miste flertallet i det britiske valget 8. juni.
DB170531 Slår dette til, kan May miste både det rene flertallet og regjeringsmakten.
DB170531 - Det er riktig at flertallet av de som svarte var skeptiske, men det var bare hver fjerde kommune som faktisk svarte, og vi tror at mange av dem som ikke responderte kanskje var enige i forslaget, sier han.
DB170531 Førstvoterende i Høyesterett, som tilhørte flertallet , konkluderte slik : ¶
DA170531 Flertallet kom også til at hendelsen framstår som et klart overgrep som fornærmede må vernes mot.
AP170531 Samtidig viste målingene at flertallet hennes kunne øke betydelig ved et nyvalg.
AP170531 Mister statsministeren flertallet , vil det være en valgskrell av de sjeldne.
AP170531 Meningsmålingsgiganten anslår i stedet at de konservative vil tape seter, miste flertallet og ende opp med 310 plasser i parlamentet.
AA170531 Spørsmålet er om britene ønsker et land for flertallet , eller et land for de få, sa han.
AA170531 En måling YouGov la fram onsdag, tyder på at de konservative kan miste 20 representanter og tape flertallet i Underhuset, mens Labour ligger an til å vinne 30 nye representanter.
AA170531 Vi representerer flertallet av friskoler.
AA170531 For det overveldende flertallet av menn som oppfører seg ordentlig, er det deprimerende at antikvariske holdninger fortsatt henger i hos noen.
VG170530 Konstabel Ian Hopkins ved Manchester-politiet sier til BBC at de har diskutert konserten med etterlatte og pårørende, og at flertallet av disse er svært positive til den forestående begivenheten. 22 personer drept : Få hele oversikten her ¶
VG170530 Men heller enn å prioritere kampen mot skatteunndragelse og kapitalflukt, konsentrerte flertallet seg om helt andre ting.
NL170530 juni 2012 vedtok det borgerlige flertallet i kommunestyret en fullmakt til den politiske/administrative ledelsen i Tromsø kommune som savner sidestykke i kommunenorge.
DB170530 Foto : Geir Dokken ¶ | - Jeg tror flertallet av jordas befolkning drømmer om et A4-liv ¶
DA170530 Saken skal formelt behandles i bystyret også, men med det store politiske flertallet er det på forhånd ventet at den vil bli banket raskt gjennom uten noen store endringer.
AP170530 Hagen frykter andre vil « la seg lure av Sp » : Regjeringen bør gå av hvis flertallet gir mer til bøndene ¶
AA170530 Rådmannens forslag fikk støtte fra SV og Miljøpartiet De Grønne, men flertallet i formannskapet stemte imot, og forslaget falt.
AA170530 Flertallet stemte imot ¶
AA170530 Flertallet av de anmeldte har jobbet uten å informere Nav.
SA170529 Her er forslaget fra Olav Thon-gruppen som flertallet i Sandnes takket nei til.
NL170529 Jeg velger å tro at det absolutte flertallet i Norge tar kraftig avstand fra det hatet og de forrykte ideene disse stakkarene skal gulpe opp i juli i Fredrikstad.
DN170529 Trump innkasserte sin kanskje største seier som president da det republikanske flertallet i Representantenes hus 5. mai vedtok å reversere store deler av forgjengeren Barack Obamas helsereform, på folkemunne kjent som Obamacare.
DB170529 Forbundsleder Jonny Simmenes i Ledelse og Teknikk poengterer at LO-forbundet i likhet med det store flertallet av høringsinstansene var meget kritisk da Solberg-regjeringen satte store deler av attføringsfeltet på anbud.
DB170529 Åstedet er nabolaget Karrada, der flertallet er sjiamuslimer.
DB170529 Første gang fulgte flertallet befolkningens vilje, men i mai endret de mening, og et knapt flertall sa ja.
DB170529 Dessuten var flertallet av bedriftene som jobbet på byggeplassen, ikke tilsluttet en sentral tariffavtale.
DA170529 Det flertallet har vi blant annet brukt til å gjennomføre en reform der lærerutdanningen har blitt en femårig mastergradsutdanning.
DA170529 De siste fire årene har Venstre sammen med regjeringspartiene og KrF utgjort flertallet på Stortinget.
AA170529 - Vil de ikke gjennomføre det flertallet på Stortinget har bestemt ?
AA170529 Første gang fulgte flertallet befolkningens vilje, men i mai endret de mening, og et knapt flertall sa ja.
AA170529 I perioden mellom 2011 og 2020 har flertallet på Stortinget bestemt at det skal gjennomføres et omfattende salg av skog- og utmarkseiendommer.
DN170528 Selskapet satser søndag på nesten normal drift fra Gatwick og at flertallet av avgangene fra Heathrow vil gå som planlagt.
BT170528 Mens flertallet var på 17 da May skrev ut nyvalg, sier Kokkvold.
BT170528 Selskapet satser søndag på nesten normal drift fra Gatwick og at flertallet av avgangene fra Heathrow vil gå som planlagt.
BT170528 Den vanligste spiseforstyrrelsen er overspisingslidelse og flertallet av dem som lider av en spiseforstyrrelse er normalvektige eller overvektige.
AP170528 EU-tilhenger Emma Whysall er kandidat for Labour i en valgkrets der flertallet stemte for å bli i EU, men partiets radikale leder skremmer endel moderate velgere.
AP170528 Han gikk av da han forsto at han hadde flertallet i Kongressen mot seg og ville bli stilt for riksrett om han ble sittende.
AA170528 Selskapet satser søndag på nesten normal drift fra Gatwick og at flertallet av avgangene fra Heathrow vil gå som planlagt.
SA170527 Kommunen leier ¶ Flertallet i Sandnes bystyret ba Sandnes Ulf realisere anlegget selv, og det er ikke kommunen som bygger nytt stadion som mange tror.
AA170527 Flertallet av ofrene for angrepet skal likevel ha vært sivile.
DB170526 Flertallet av kommunene som har innført eiendomsskatt på bolig har ikke bunnfradrag.
DA170526 Hvorvidt det hadde noen konsekvenser, vet man ikke, men flertallet stemte som kjent for å gå ut av EU.
DA170526 Det er ikke det samme som at flertallet blir tynne.
DA170526 Han er dermed på linje med flertallet blant førstegenerasjons innvandrere i Norge. 66 prosent av disse mener at en yrkesaktiv mor kan ha et like nært og godt forhold til sine barn som en mor som ikke jobber.
AP170526 - Vi vet også at flertallet av foreldre som var enige om foreldreansvar, bosted og samvær før de kom til megling, svarer at meglingen bidro til en bedre avtale om foreldreansvaret.
NL170525 Hvorfor det ? Flertallet av samene kan ikke samisk.
DN170525 Folk har dessuten vendt seg til rentefradrag og at det politiske flertallet ikke vil beskatte folks hjem.
DN170525 Senatets republikanske leder Mitch McConnell har ifølge Bloomberg sagt at han regner med at det republikanske flertallet i Kongressen stort sett bare vil overse budsjettforslaget fra Trump.
DB170525 I dag kan Dagbladet nemlig avsløre at flertallet av bedriftene som jobber på boligprosjektet Grenselunden ikke har noen sentral tariffavtale, eller organiserte ansatte.
DB170525 Mange glemmer at også Barack Obama var en outsider, som blant annet hadde stemt mot Irak-krigen og dermed mot hele Washington-eliten og flertallet i sitt eget parti.
BT170525 - Det kan godt hende at flertallet i befolkningen mener innholdet er godt og riktig.
VG170524 Flertallet i lagmannsretten konkluderer med at de ikke har tilstrekkelig opplysninger om rettstilstanden i Dubai til å dømme Rashid for uaktsomt heleri og frifinner Rashid.
DA170524 Av Jens Marius Sæther og NTB ¶ Flertallet i energi- og miljøkomiteen ble i dag enige om innholdet i en klimalov.
AP170524 Flertallet i retten mente dette skulle tilsi at dommen ble redusert med to måneder.
AP170524 Det store flertallet er innvandrede gjestearbeidere fra bl.a.
AP170524 Det store flertallet er innvandrede gjestearbeidere fra bl.a.
AA170524 Flertallet i lagmannsretten fastslår at det ikke er tilstrekkelig bevist at Rashid kjente til at hun tok ut og videreleverte kriminelle penger og at hun derfor ikke kan dømmes for grovt heleri.
AA170524 | Flertallet enig om klimalov - et makkverk, mener SV ¶ Flertallet i energi- og miljøkomiteen er enige om innholdet i en klimalov.
AA170524 ( ©NTB ) ¶ | Flertallet enig om klimalov - et makkverk, mener SV ¶
AA170524 Ordfører Ivar Vigdenes reddet det politiske flertallet ved å invitere MDG på lunsj, og dermed var den nye samarbeidsavtalen klar.
AA170524 Det nye flertallet skal klare å stå i spagaten mellom Frp og MDG.
VG170523 Det solide flertallet den reformvennlige Rouhani fikk på bekostning av den religiøse hardlineren Ebrahim Raisi, er imidlertid et gledelig signal til omverdenen om at de reformvennlige kreftene er i flertall i landet.
DN170523 Senatets republikanske leder Mitch McDonnell har ifølge Bloomberg sagt at han regner med at det republikanske flertallet i Kongressen stort sett bare vil overse budsjettforslaget fra Trump.
DN170523 Det er derfor mer enn overraskende at flertallet i « særorganutvalget » velger nedleggelse av Økokrim og tilbakeføring til Kripos og at hovedbegrunnelsen for forslaget ikke er kvalitetsheving, men rasjonalisering.
DB170523 At flertallet av stjernene nå gir dette forbudet en sjanse, viser hvor sterkt den klassiske stilen står etter å ha blitt utfordret av den mye raskere fristilen helt siden 1985.
BT170523 Rådet fulgte innstillingen fra flertallet i BOHs styre, der Sparebanken Vest-direktør Jan Erik Kjerpeseth er styreleder.
AP170523 | Hagen : Regjeringen bør gå av hvis flertallet gir mer til bøndene ¶
AP170523 Hagen bør Siv Jensen og Erna Solberg « sterkt vurdere å stille kabinettsspørsmål » om flertallet på Stortinget gir mer til bøndene enn Regjeringen har foreslått.
DB170522 Skuespillerforbundet mente søndagsjobbingen var i strid med tariffavtalen, men flertallet i Arbeidsretten var ikke enig, og forbundet vant ikke fram med sine krav.
DA170522 Flertallet så nå annerledes på kommunal boligbygging enn året før og det ble vedtatt å utrede planer for kommunal bygging.
BT170522 Flertallet i lagmannsretten er kommet til at det som nå gjenstår av forskningsmidler tilhører Helse Bergen og UiB.
BT170522 Ut fra bevisførselen under ankeforhandlingen legger flertallet til grunn at slik egen forskningskonto i bank eller annen sikker måte ikke ble opprettet, men at midlene fortsatt var sammenblandet med Innovests øvrige midler.
BT170522 Til tross for at institusjonene selv ikke har anført dette som et grunnlag for eiendomsrett, mener flertallet at beløpet rettslig sett tilhører dem, og at de må gis medhold i sin påstand punkt 1.
BT170522 Men hva ville jeg sagt hvis situasjonen var omvendt, og flertallet ikke forsto meg ?
BT170522 I dag er det jeg som har flertallet på min side.
BT170522 Hvis flertallet verdsetter mangfold, må flertallet også legge bånd på seg.
BT170522 Hvis flertallet verdsetter mangfold, må flertallet også legge bånd på seg.
BT170522 Flertallet skaper, bevisst eller ubevisst, et press om å tilpasse seg.
VG170521 Dersom enten SV eller Venstre faller under, vil det alene kunne vippe flertallet den ene eller andre veien.
DN170521 - Theresa May har det største flertallet på målingene siden Thatcher, så etter alle solemerker kommer hun til å gjøre et godt valg, Men dette er komplisert på grunn av det britiske valgsystemet, sier Jan Erik Mustad, førstelektor i britiske studier ved Universitetet i Agder.
DA170521 Det overveldende flertallet av ofrene for terroristaksjoner er uskyldige mennesker fra arabiske og muslimske land, samt andre land i Midtøsten, understreket Trump. - 95 prosent av ofrene for terrorangrep er selv muslimer, sa han.
DA170521 Men aldri om Lundberg skal slippe ned guarden, ikke før stortingsflertallet tar til fornuft og gir Lofoten varig vern, slik flertallet i befolkningen har gjort.
AA170521 Det overveldende flertallet av ofrene for terroristaksjoner er uskyldige mennesker fra arabiske og muslimske land, samt andre land i Midtøsten, understreket Trump i talen på toppmøtet. - 95 prosent av ofrene for terrorangrep er selv muslimer, sa han.
AA170521 Flertallet av velgerne stemte på kandidatene til den moderate og reformvennlige alliansen, som kapret samtlige 21 bystyreplasser, opplyser guvernørens kontor søndag.
SA170520 Fredag kveld fikk hun flertallet på landsmøtet med seg.
DN170520 Anders Werp går for å integrere Økokrim med Kripos, slik flertallet i utvalget som har vurdert politiets særorgan forslår Foto : Gorm K.
DB170520 * Ved valget i 2015 mistet Maduros sosialistparti flertallet i nasjonalforsamlingen.
DB170520 Flertallet i næringskomiteen vendte tommelen ned for dette hovedmålet, og markerte på den måten et politisk skifte.
VG170519 Er kristendommens nyvunne politiske popularitet uttrykk for kynisk ekskludering av minoriteter fra det norske, eller en sovende religiøsitet hos flertallet ?
SA170519 Foreløpig har flertallet sagt at tannhelse kan overføres til kommunene dersom det ble mange nok sammenslåinger.
SA170519 De holder opp skilt som hjelper publikum med rundetellingen, mens det blir plystret og klappet fra et publikum der flertallet er menn.
NL170519 Rettens mindretall, den andre meddommeren, mener at det ikke foreligger slik uaktsomhet som flertallet mener.
NL170519 Men her er det de to meddommerne som utgjør flertallet som mener sjåføren ikke skal dømmes til å betale erstatning.
NL170519 Men flertallet viser også til, at på den annen side, har også de som hadde opplæringsansvar for henne som lærling et ansvar.
NL170519 I vurderingen har flertallet lagt vekt på de ytre forhold som tiltalte ikke hadde noen mulighet å påvirke.
NL170519 Flertallet viser både til de vanskelige føre- og veiforholdene, at hun kontaktet arbeidsgiver for råd før hun kjørte, og at hun heller ikke hadde kunnskap om kvaliteten på dekkene til trekkvognens tredje aksling.
DN170519 - Selv om visepresidenten står bak mange av de økonomisk-politiske ideene til Trump, eller i det minste versjonene som har sjanse til å få gjennomslag i Kongressen, vil det kanskje ikke være nok tid å innføre disse dersom riksrettsprosessen tar lang tid og republikanerne mister flertallet i mellomvalget i 2018, skriver Jakobsen.
DB170519 Jeg skulle så inderlig ønske at flertallet mente at det å være seg selv, eller det å finne seg selv, var innenfor.
DB170519 Det er flertallet som til en hver tid bestemmer hva som er innenfor og hva som er utenfor.
DA170519 Ikke bare ryker det borgerlige flertallet , men Høyre går også tilbake hele 3,4 prosentpoeng.
DA170519 Dersom det hadde blitt valgresultatet, hadde partiet sitter igjen med en eneste stortingsrepresentant, og det borgerlige flertallet forsvinner.
BT170519 De holder opp skilt som hjelper publikum med rundetellingen, mens det blir plystret og klappet fra et publikum der flertallet er menn.
AP170519 Temer ble president i mai i fjor da flertallet i nasjonalforsamlingens overhus stemte for å stille daværende president Dilma Rousseff for riksrett for anklager om at hun pyntet på statsregnskapene i forkant av forrige presidentvalg.
AP170519 Aftenpostens gjennomgang viser også at SV i det store flertallet av avstemningene er støttespilleren til MDG i saker der partiet bare har med seg ett annet parti.
AP170519 MDG i Trondheim er ett av partiets mest erfarne og har vært en del av det styrende rødgrønne flertallet side 2003.
AP170519 De holder opp skilt som hjelper publikum med rundetellingen, mens det blir plystret og klappet fra et publikum der flertallet er menn.
AA170519 Temer ble president i mai i fjor da flertallet i nasjonalforsamlingens overhus stemte for å stille daværende president Dilma Rousseff for riksrett for anklager om at hun pyntet på statsregnskapene i forkant av forrige presidentvalg.
AA170519 MDG i Trondheim er ett av partiets mest erfarne og har vært en del av det styrende rødgrønne flertallet side 2003.
VG170518 « Når sant skal sies, så er nok flertallet av de poplåtene vi hører både i Grand Prix og ellers, kanskje sjelløse både tekstmessig og melodimessig.
NL170518 Det er mulig flertallet i landsdelen ønsket å beholde dagens tre fylker.
DA170518 Stridens kjerne ¶ Flertallet i arbeidsretten slo nemlig mandag fast at Arbeidsgiverforeningen Spekter får medhold i at det ikke er i strid med tariffavtalen at skuespillerne ved DNT jobber på søndager.
DA170518 Etter det Dagsavisen har grunn til å tro, var KrF en del av flertallet Sandberg sikter til - før partiets landsmøte.
DA170518 - Jeg har ganske lang erfaring fra Stortinget, og går ikke dit uten å vite hvor flertallet er.
AA170518 Men opposisjonen er svekket etter presidentvalget, og meningsmålinger viser at Macrons nye sentrumsparti Republikken på vei ligger godt an til å kapre flertallet .
AA170518 Opposisjonen ved Ingrid Skjøtskift ( H ) ønsket å spare 140 millioner, altså noe mer enn flertallet .
AA170518 ) ville spare 184 millioner, nøyer ordfører Rita Ottervik og resten av flertallet seg med å spare 122 millioner.
AA170518 SVs forslag er fullstendig urealistisk, mener flertallet av de andre partiene.
AA170518 Nå som vi sikrer flertallet med vår ene representant, er vi i posisjon til å oppnå mye, sier Reinas videre.
AA170518 - Når næringskomiteen møtes på tirsdag bør flertallet sende oppgjøret tilbake til regjeringen med en klar bestilling : Sørg for å gi bøndene samme kronemessig inntektsutvikling som andre grupper og få partene tilbake til forhandlingsbordet, sier SVs Torgeir Knag Fylkesnes til NTB.
VG170516 Krever åpenhet ¶ Flertallet i Stortingets forsvars- og utenrikskomite har slått fast at den fagmilitære delen av landmaktutredningen må offentliggjøres i vår, og i god tid før stortingsvalget til høsten.
SA170516 Ruteutviklingsforum som ledes av Greater Stavanger, og hvor en rekke andre aktører sammen jobber for et bedre rutetilbud, ba i fjor fylkeskommunen om å bidra med skarve 200.000 kroner til å utarbeide en ny strategi for flyruteavvikling, men flertallet av fylkespolitikerne sa nei.
DN170516 - Flertallet mener at dette også må kunne forklares ut ifra en manglende levering på flere sentrale saksområder fra regjeringens side, heter det.
DB170516 - Hvis republikanerne tror Trump koster dem flertallet i 2018, vil støtten eroderes.
DA170516 Skolene skal nå få en aktivitetsplikt, som erstatter enkeltvedtak i mobbesaker, mener flertallet i komiteen.
DA170516 Beholder omstridt klageordning ¶ Flertallet valgte også å beholde Fylkesmannen som klageinstans, til tross for at det hersker en bred oppfatning om at ordningen ikke har fungert godt nok.
DA170516 Dette er nok også en av årsakene til at flertallet av Ullevaal-setene sto tomme også på 16. mai. 7226 tilskuere bekrefter snittet til VIF hjemme så langt i år.
AA170516 Kern fikk imidlertid flertallet mot seg da nasjonalforsamlingen tirsdag gikk inn for å utlyse nyvalg. ( ©NTB ) ¶
AA170516 - Vi kan ikke ha det sånn at noen medlemsland ikke viser noen som helst solidaritet når flertallet har trappet opp innsatsen i sann europeisk ånd, sier EUs innvandringskommissær Dimitris Avramopoulos.
DB170515 I dommen står det blant annet : Flertallet legger derfor til grunn at Det norske teatrets praksis med forestillinger på søndager i 2016 ikke var i strid med punkt 3.1.6.
DB170515 Flertallet i Arbeidsretten påpeker at søndagsforestillinger har blitt brukt i begrenset omfang og uten at det gripes inn i kjernen av retten til fri på søndager.
DA170515 Det er ikke ofte det er over 400 tilskuere på Grefsen stadion, men flertallet var åpenbart Hamkam-synpatisører.
DA170515 Jeg regner med at det samme flertallet som sist vil stemme ned dette.
DA170515 Den vet hva flertallet i Stortinget mener.
BT170515 Etter de massive protestene fra kulturfeltet, er det forståelig at flertallet i Stortingets kulturkomité ønsker seg en lov som tydeligere avklarer opphavspersoners rettigheter.
BT170515 Flertallet i kulturkomiteen ønsker å skrote paragrafen som har satt kunstnere og artister i harnisk.
SA170514 Mange har likevel håpet at Frp i regjering skal overstyre flertallet i kommunene og i Stortinget.
SA170514 Man kan sitte hjemme og være fortvilet over at flertallet av partier øker bompengenivået.
DN170514 Unge arbeidstagere er sløvere enn eldre, og man må helt opp i aldersgruppen 50+ før flertallet av norske arbeidstagere har informasjon om pensjonsrettigheter.
DA170514 Men Senterpartiet og Kristelig Folkeparti mener vedtaket ikke tydelig nok verner akuttkirurgien ved sykehuset, og stemmer ikke med flertallet .
DA170514 - Flertallet i komiteen mener at brevet til helseminister Bent Høie ( H ) var avklarende.
AP170514 Dermed fikk de også flertallet .
AP170514 Det store flertallet av pasientene responderte ikke lenger på ordinær cellegiftbehandling og hadde dårlige prognoser, skriver Aigner, uten å legge ved dokumentasjon på effekten av behandlingen.
SA170513 Det har flertallet i formannskapet bestemt.
DA170513 En liten påminnelse helt til sist : Det er 20 prosent rabatt for de med bombrikke, og det gjelder i dag det store flertallet av de som passerer bomringen.
DA170513 Så har da også flertallet av dem bred, internasjonal erfaring.
DA170513 Noen travere er det jo, som Gardar Eide Einarsson, Olafur Eliasson, Elmgreen & Dragset og Bjarne Melgaard ( for bare å nevne de mest relevante i en norsk sammenheng ), men de fleste vil knapt nok kjenne navnet på det store flertallet av de 41 kunstnerne ( 38 hvis du teller kunstnerduoer som én ).
AP170513 Nå viser en ny måling at flertallet i Storbritannia også vil ut av Eurovision.
AP170513 LOs nyvalgte leder Hans Christian Gabrielsen advarte mot vedtaket, men flertallet på LO-kongressen stemte ham ned.
AA170513 Nå viser en ny måling at flertallet i Storbritannia også vil ut av Eurovision.
VG170512 Dermed klarte Kevin å få flertallet med på et komplott, som førte til at han sendte sin tidligere bestevenninne og nærmeste fortrolige på hotellet, rett ut.
VG170512 Det er LoVeSe, områdene flertallet i LO vil verne, vi står og ser på.
VG170512 Første nederlag ¶ Flertallet i redaksjonskomiteen, med LO-lederen i spissen, ønsket ikke å gå så lagt som en full boikott, og foreslo heller å boikotte varer fra israelske bosetninger og industrisoner på Vestbredden.
VG170512 De har innsett at de ikke får med flertallet på nei til EØS-avtalen eller til kravet om reforhandling og har i stedet valgt å bli med på kompromisstekster som beveger LO i retning av presse på for å utnytte det såkalte handlingsrommet.
VG170512 LO-leder advarte mot vedtaket ¶ Flertallet i redaksjonskomiteen i LO, med den ferske lederen Hans Christian Gabrielsen i spissen, ønsket ikke å gå så lagt som en full boikott.
SA170512 Ett spørsmål i en spørreundersøkelse kan velte det politiske flertallet i Rennesøy og strippe ordføreren for makt.
SA170512 Gabrielsen og resten av flertallet i redaksjonskomiteen ville nøye seg med internasjonal boikott av varer fra israelske bosetninger og industrisonene på Vestbredden, mens mindretallet altså ønsket å gå enda lenger.
DN170512 Ledelsens og flertallet i redaksjonskomiteens noe mer moderate Palestina-forslag ba om anerkjennelse av en palestinsk stat, og at Oljefondet og andre oppfordres til å kutte økonomiske relasjoner med selskaper som driver aktivitet på okkuperte områder.
DN170512 Flertallet på LO-kongressen vedtok at LO heretter skal arbeide « for en internasjonal økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel ».
DN170512 Gabrielsen og resten av flertallet i redaksjonskomiteen ville nøye seg med internasjonal boikott av varer fra israelske bosetninger og industrisonene på Vestbredden, mens mindretallet altså ønsket å gå enda lenger.
DB170512 Skulle flertallet av idrettslederne imidlertid ha fulgt magefølelsen sin, hadde de sagt nei til å etterkomme kulturministerens krav.
DB170512 Dels fordi topplederne aldri har klart å forklare viktigheten av at samfunnet vårt har slike selvstendige organisasjoner på passe avstand fra statlig byråkrati og dels fordi styret i Idrettsforbundet fra første dag i denne konflikten har hatt et mindretall som har sparket beina under flertallet .
DB170512 Flertallet på kongressen ville det annerledes enn flertallet i redaksjonskomiteen.
DB170512 Flertallet på kongressen ville det annerledes enn flertallet i redaksjonskomiteen.
DB170512 Høyre og Frp vet at det store flertallet i Norge er imot større forskjeller.
AP170512 LOs nyvalgte leder og flertallet i redaksjonskomiteen ville ha en internasjonal boikott av varer fra israelske bosetninger og industrisonene på Vestbredden, mens mindretallet ville gå enda lenger.
AP170512 Gabrielsen og resten av flertallet i redaksjonskomiteen ville nøye seg med internasjonal boikott av varer fra israelske bosetninger og industrisonene på Vestbredden, mens mindretallet altså ønsket å gå enda lenger.
AA170512 Gabrielsen og resten av flertallet i redaksjonskomiteen ville nøye seg med internasjonal boikott av varer fra israelske bosetninger og industrisonene på Vestbredden, mens mindretallet altså ønsket å gå enda lenger.
VG170511 Vi vet at det store flertallet av asylsøkerne får beskyttelse og rett til å arbeide i Norge, fordi de kan sannsynliggjøre identiteten sin på andre måter, men mens de venter på endelig behandling blir de gående passive.
DB170511 Det er stort mangfold, også i folks meninger, men jeg kan med sikkerhet si at flertallet av FBI-ansatte har sett positivt på Comey, svarte McCabe under en høring i Sentatet om trusler mot USAs sikkerhet.
DB170511 Det er stort mangfold, også i folks meninger, men jeg kan med sikkerhet si at flertallet av FBI-ansatte har sett positivt på Comey, svarte McCabe.
DB170511 De ødelegger for flertallet .
AP170511 Det store flertallet av intervjuer i Aftenpostens maimåling er gjennomført denne uken, etter at Frps landsmøte var over.
AA170511 | Nidaros bispedømmeråd vil ha Finnset som ny biskop ¶ Flertallet i Nidaros bispdømmeråd vil ha prost Herborg Oline Finnset i Strinda som ny biskop i Nidaros etter Tor Singsaas.
AA170511 I Leksvik stemte 12 av 25 politikere for et blankt nei til en ny sammenslåingsprosess, mens flertallet på 13 gikk for samme vedtak som Rissa-politikerne.
AA170511 | Finnset kan bli biskop i Nidaros ¶ Flertallet i Nidaros bispedømmeråd vil ha prost Herborg Oline Finnset i Strinda som ny biskop i Nidaros etter Tor Singsaas.
AA170511 Har mediene kneblet flertallet av befolkningen ?
SA170510 | Leder : Tiggeforbud i Sola gir et dobbelt uheldig signal ¶ Flertallet i formannskapet i Sola vil ha et lokalt forbud mot tigging, slik regjeringen med støtte fra Sp har åpnet for.
SA170510 Flertallet i Sola formannskap vet utmerket godt hvilket signal som blir sendt til nabokommunene og resten av landet, skriver Aftenbladet på lederplass.
SA170510 Dette fordi det kan være andre partier som utgjør flertallet i komiteen, enn det tilfellet er i det samlede Stortinget.
SA170510 | Nei til ny internasjonal skole i Stavanger ¶ Flertallet i oppvekststyret sier nei til at « The Explorers AS » skal starte privat skole for hundre elever på Storhaug.
DN170510 « Vi tar KLPs stemmegivning til etterretning og viser for øvrig til at flertallet stemte for opsjonsprogrammet », forklarer han.
DN170510 Ved å fraråde oljefondet å øke aksjeandelen gikk NTNU-professor Knut Anton Mork mot flertallet i utvalget han selv ledet.
DA170510 Ved å fraråde oljefondet å øke aksjeandelen gikk NTNU-professor Knut Anton Mork mot flertallet i utvalget han selv ledet.
DA170510 Han skal overbevise flertallet på LO-kongressen denne uka.
FV170509 Lxs også : ¶ | Flertallet av kristiansanderne sier ja til tiggeforbud ¶ 600 kristiansandere er spurt om de er for eller imot et tiggeforbud i byen.
DB170509 Der små partier har makt er når det er uenighet i det større flertallet .
DA170509 Hun er ikke en del av flertallet i utvalget som mener dette foreløpig ikke er et problem, og at man dermed kan vente.
AA170509 Flertallet av de internt fordrevne kommer fra disse områdene.
AA170509 Der legger de statsråd Bent Høies svar til grunn, og flertallet mener altså Høie har gitt nødvendige forsikringer om at en grunnleggende akuttberedskap for befolkningen nå er ivaretatt.
AA170509 Flertallet i helsekomiteen, det vil si Høyre, Frp, Arbeiderpartiet og Venstre, la tirsdag fram sin innstilling om Odda sykehus.
AA170509 Flertallet av velgerne foretrakk Macron fremfor Marine Le Pen fra Nasjonal Front.
VG170508 Nye målinger viser at flertallet av franskmenn ikke ønsker at han får flertall i parlamentet, noe som er oppsiktsvekkende.
VG170508 Le Pen står sterkt i nord, øst og deler av Sør-Frankrike, og kan kapre flertallet av stemmene i en rekke valgkretser.
DN170508 mai, hindret flertallet kutt i EPAs budsjett.
DB170508 STEMTE MOT LE PEN : Verken Emmanuel Macron eller Marine Le Pen klarte å nå flertallet av franskmennene under presidentvalget i helga.
DB170508 MOT LE PEN : Maylis er blant flertallet i Frankrike : Hun stemte Macron for at Marine Le Pen fra ytre høyre ikke skulle bli hennes president.
DA170508 Hvorfor radikaliseres så mange ungdommer som er født og oppvokst i Frankrike ? Flertallet av terrorangrepene de siste årene i Frankrike har vært utført av statsborgere som er født i landet.
DA170508 Frp-leder Siv Jensen var selv motstander av forbudet, men flertallet på Frp-landsmøtet sa ja.
DA170508 Lørdag skrev Dagsavisen om en annen del av Ipsos-undersøkelsen, som viste at flertallet i den norske befolkningen mener innvandring i all hovedsak er positivt for landet.
DA170508 - Vi sikret det grunnlovsmessige flertallet som skulle til.
BT170508 Dette ser det store flertallet av hordalendingene.
BT170508 Det store flertallet av hordalendingene mener at trygg vei mellom Bergen og Voss er viktigere enn alle andre veiprosjekter.
AP170508 Men det suverene flertallet svekkes av at fremmøteprosenten ble 75 prosent, den laveste på 50 år.
AP170508 Det er da flertallet i nasjonalforsamlingen som bestemmer hvem han skal utnevne til statsminister som kan komme fra et annet parti enn hans eget.
AP170508 De som elsker mangfold og åpne grenser, har flertallet imot seg.
AA170508 Le Pen står sterkt i nord, øst og deler av Sør-Frankrike, og kan kapre flertallet av stemmene i en rekke valgkretser. ( ©NTB ) ¶
AA170508 Macrons håp er å kapre flertallet med bevegelsen « En Marche ! » ( På vei ! ), som skifter navn til « La République En Marche ! » i anledning valget.
VG170507 Nasjonal Fronts høyrepopulisme appellerer ikke til flertallet .
VG170507 Partiet vil - sammen med flertallet på Stortinget - sette i gang arbeidet for å få oljen opp.
DB170507 Flertallet misliker Le Pen, men har også problemer med den « altfor liberale bankmannen Macron ».
DB170507 Meningsmålinger viser at flertallet misliker Le Pen, men har også problemer med den « altfor liberale bankmannen Macron ».
AP170507 De som elsker mangfold og åpnere grenser, har flertallet imot seg.
AP170507 Kvinnen i 20-årene legger ikke skjul på at hun i likhet med flertallet av de spurte i meningsmålingene mener Moon Jae-in er mannen som nå har de beste løsninger på landets problemer.
AP170507 De som elsker mangfold og åpne grenser, har flertallet imot seg.
AP170507 Da har du flertallet imot deg.
VG170506 Kartet over hvilken kandidat som fikk flertallet i hver enkelt region i første valgomgang, viser hvor dypt splittet Frankrike er, i inntekt, tanker om fremtiden og sin holdning til Europa.
VG170506 Ved valget i 2015 mistet Maduros sosialistparti flertallet i nasjonalforsamlingen.
VG170506 På spørsmål om hvem som er best egnet som Frp-leder i dag, svarer flertallet at det bør være hun som i dag leder partiet - finansminister Siv Jensen.
VG170506 - Jeg er veldig glad for flertallet gikk i mot å åpne for surrogati, men har også respekt for at mindretallet var såpass stort, sier Siv Jensen til VG.
FV170506 På begge disse punkter stemte Jensen med flertallet .
FV170506 - Men ut ifra debatten så vektlegger flertallet barnets manglende mulighet til å velge.
FV170506 Men flertallet av delegatene fra Agder ønsker at dette skal bli tillatt.
DN170506 Listhaug fikk med seg flertallet på Frp-landsmøtet, som etter innlegget stemte nei til å tillate surrogati. | - Erkebergenser, tør be ¶
DN170506 Undersøkelse : Flertallet mener innvandring er bra ¶
DN170506 | Undersøkelse : Flertallet mener innvandring er bra ¶
DN170506 Flertallet mener at nåværende Frp-leder og finansminister Siv Jensen er best egnet som partileder, mens 26,1 prosent svarer at Jensen bør gå av og erstattes av Sylvi Listhaug.
DB170506 I Kiev er det store flertallet ukrainere, sier Knudsen om motsetningsforholdet de to klubbene imellom.
DB170506 Og at flertallet av de ansatte tydeligvis går på midlertidige kontrakter, er rett og slett ikke lovlig.
DB170506 Som kommentatoren Sylvie Kaufmann skriver i avisa Le Monde : « Problemet for Marine Le Pen, det er at vi ikke lenger er i 1945, men i 2017, og at flertallet i Frankrike foretrekker den tyske forbundskansleren framfor presidenten i FN, om hun så « har tatt ferie » fra sitt parti.
DA170506 | Folk flest mener innvandring er bra ¶ Flertallet i den norske befolkningen mener nå at innvandring i hovedsak er bra for Norge, ifølge en ny undersøkelse.
DA170506 Nå er holdningene mer positive igjen, og tilbake til slik de var før krisen, og vi ser igjen at flertallet i befolkningen er grunnleggende positive, sier Pran.
DA170506 Innvandringspolitikk splitter folket, men andelen som vil ta imot flere flyktninger øker, og flertallet mener nå at innvandring i hovedsak er bra for Norge.
DA170506 | Folk flest mener innvandring er bra ¶ Flertallet i den norske befolkningen mener nå at innvandring i hovedsak er bra for Norge, ifølge en ny undersøkelse.
DA170506 Nå er holdningene mer positive igjen, og tilbake til slik de var før krisen, og vi ser igjen at flertallet i befolkningen er grunnleggende positive, sier Pran.
DA170506 Innvandringspolitikk splitter folket, men andelen som vil ta imot flere flyktninger øker, og flertallet mener nå at innvandring i hovedsak er bra for Norge.
BT170506 Omskjæring av guttebarn ¶ Flertallet i landsstyret ønsket å vedta forbud mot rituell omskjæring av guttebarn.
BT170506 Kommunesammenslåing ¶ Flertallet i landsstyret ville ha inn en formulering om at Stortinget må « vedta en moderne og hensiktsmessig kommunestruktur som ivaretar god tjenesteyting og effektiv bruk av ressursene ».
BT170506 Flertallet i landsstyret foreslo følgende : ¶
BT170506 Da politiet brutalt stormet det gamle bygget med køller og tåregass samme kveld, var det ikke lenger noen tvil om hvor sympatien til det store flertallet av studentene lå.
AP170506 | De som elsker mangfold og åpnere grenser, har flertallet imot seg.
AP170506 Og Siv Jensen fikk flertallet mot seg i flere saker.
AP170506 Et flertall i landsstyret ønsket å pålegge lagring av IP-adresser i seks måneder, og fikk flertallet på landsmøtet med seg.
AP170506 De fikk flertallet med seg på å tillate dobbelt statsborgerskap.
AP170506 Flertallet i landsstyret ønsket å forby rituell omskjæring av gutter, men i 11. time kom programkomiteen med et kompromissforslag som de håpet skulle gå igjennom.
AP170506 Et flertall i landsstyret ønsket å pålegge lagring av IP-adresser i seks måneder, og fikk flertallet på landsmøtet med seg.
AP170506 De fikk flertallet med seg på å tillate dobbelt statsborgerskap.
AP170506 Flertallet i landsstyret ønsket å forby rituell omskjæring av gutter, men i 11. time kom programkomiteen med et kompromissforslag som de håpet skulle gå igjennom.
AA170506 Sør-Trøndelag Frp er på linje med flertallet .
AA170506 Anita Gilde, Tormod Overland og flertallet i Sør-Trøndelag Frp vil forby omskjæring av gutter.
AA170506 Flertallet mener at nåværende Frp-leder og finansminister Siv Jensen er best egnet som partileder, mens 26,1 prosent svarer at Jensen bør gå av og erstattes av Sylvi Listhaug. ( ©NTB ) ¶ | - Det siste du gjør om du skal smugle, er å bruke en bandbil ¶
AA170506 | Undersøkelse : Flertallet mener innvandring er bra ¶
VG170505 Derimot håper hun at hennes arbeid vil være med å gjenerobre flertallet i begge kamrene i Kongressen for Demokratene til neste år.
VG170505 Høsten 2015 var flertallet på Stortinget enige om å skjerpe asylpolitikken i Norge.
DN170505 Det bør bekymre flertallet av analytikerne, som har hatt en salgsanbefaling på aksjen.
DB170505 Flertallet opplever arbeidsmiljøet som bra og mindretallet opplever at arbeidsmiljøet er preget av en tøff og respektløs tone.
AP170505 Nei, mener flertallet i landsstyret til Fremskrittspartiet.
AP170505 Men dersom de borgerlige mister flertallet og Frp må gi fra seg regjeringsmakten etter valget, øker sjansen for at Jensen trer tilbake allerede neste år, mener Frp-kildene Aftenposten har snakket med.
AA170505 Hele det politiske flertallet er flyttet, i retning av de standpunktene Frp sto alene om for noen år siden.
AA170505 Veddemålene er allerede i gang om hvorvidt Siv Jensen vil trekke seg som Frp-leder på valgnatta, dersom det borgerlige flertallet ryker, eller om hun vil vente til neste landsmøte om det skulle skje.
AA170505 Det er vanskelig å se for seg at Siv Jensen fortsatt kan lede Frp dersom det borgerlige flertallet glipper valgnatta.
VG170504 I slutten av mars gikk Trump på en smell da han måtte trekke tilbake forslaget om en ny helseplan da det ble klart at han ikke ville lykkes i å samle tilstrekkelig støtte i Representantenes hus, til tross for at republikanerne har flertallet .
VG170504 Da ble det klart at han ikke ville lykkes i å samle tilstrekkelig støtte i Representantenes hus, til tross for det republikanske flertallet .
VG170504 Hagens forslag går ut på at regjeringen ikke automatisk skal søke avskjed eller stille kabinettsspørsmål dersom de fire borgerlige partiene klarer å beholde flertallet .
SA170504 Det republikanske flertallet i Representantenes hus har vedtatt å reversere store deler av Obamacare.
SA170504 Flertallet bor i Norge, men har opprinnelse fra et annet land.
DB170504 Helt utenkelig er det ikke at de konservative kan miste flertallet , siden de sist vant mange kretser med liten margin.
DB170504 Arbeiderpartiets Harold Wilson fikk riktignok både i 1966 og 1974 det styringsdyktige flertallet han håpet på.
DB170504 Begge deler vil by på store vansker, og det er ikke noe som flertallet ønsker.
DA170504 Det republikanske flertallet i Representantenes hus har vedtatt å reversere store deler av Obamacare.
AP170504 Flertallet vil også forby omskjæring av guttebarn.
AP170504 Flertallet i landsstyret ønsker ikke å åpne for surrogati i Norge, mens et mindretall sier ja. 3.
AP170504 Flertallet i landsstyret ønsker ikke at denne uttalelsen skal vedtas.
AP170504 I flertallet av sakene der det forelå etterforskningsplan, oppfylte ikke planene kravene riksadvokaten har satt.
AP170504 Flertallet bor i Norge, men har opprinnelse fra et annet land.
AA170504 Det republikanske flertallet i Representantenes hus vedtok torsdag å reversere store deler av Obamacare.
AA170504 Det republikanske flertallet i Representantenes hus vedtok torsdag å reversere store deler av Obamacare.
AA170504 Samtidig sikret flertallet økte bevilgninger til blant annet NASA, medisinsk forskning og FBI.
AA170504 Demokrater og pragmatiske republikanere som klarte å få flertallet til å enes, hindret ikke bare finansiering av Trumps mur, men satte også foten ned for Trumps krav om økte forsvarsbevilgninger og kutt i populære innenlandske programmer og stipendordninger.
AA170504 Flertallet har også hindret kutt i u-hjelp og kutt til miljødirektoratet EPAs budsjett.
VG170503 Ryker det borgerlige flertallet kan KrF gå i regjering med Ap.
VG170503 Ryker det borgerlige flertallet fordi Venstre går under sperregrensen, slik de pleier å gjøre annethvert valg, så går kanskje Trine Skei Grande av.
VG170503 Ryker det borgerlige flertallet , som i dag er på hele 92 mandater, så begynner kanskje Erna Solberg å vurdere om hun skal gi seg også.
VG170503 Ryker flertallet , så ryker alt.
VG170503 Mister de borgerlige flertallet , så spiller det ingen rolle hva KrF, Venstre og Frp mener om hvordan en borgerlig regjering bør se ut.
VG170503 De fire borgerlige partiene kan miste flertallet på Stortinget, og dermed sende Fremskrittspartiet ut av regjeringskontorene sammen med Høyre.
VG170503 | Krever åpenhet om Hærens framtid ¶ Flertallet på Stortinget pålegger regjeringen å offentliggjøre utredningen om Hærens og Heimevernets fremtid, så snart de er klare.
DN170503 | Nord-Norge deles i to regioner, der Troms og Finnmark slås sammen til en ¶ ¶ ¶ Flertallet i Stortinget, regjeringspartiene H og FrP og samarbeidspartiene Venstre og KrF har bestemt seg : Det blir to - 2- regioner i nord.
DN170503 Flertallet i Kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget kommer til å offentliggjøre resultatet i løpet av onsdagen, ifølge avisen.
DN170503 Opposisjonslederne, som har flertallet i landets parlament, sier Maduro med dette forsøker å avlyse årets lokalvalg og neste års presidentvalg, og sikre at han selv blir sittende som leder.
DB170503 De to studentene og vennene gjør dermed som flertallet av de over 19 prosentene av franskmenn som stemte på ytre-venstre-kandidaten Jean Luc Mélenchon i første valgomgang, viser nye målinger : ¶
DB170503 Etter et halvår med ulvebråk, har klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) i april med på å endre rovviltforskriften, slik flertallet i Stortinget har bedt om.
DB170503 I tillegg gikk flertallet , alle partier unntatt Høyre og Fremskrittspartiet, inn for at tilbakekallelse av statsborgerskap bare skal kunne skje ved rettslig dom, og at saksbehandlinger av tilbakekallelser skal stilles i bero fram til regelverket er endret.
DA170503 I Skottland står Labour i fare for å miste flertallet i alle kretsene de styrer i dag, og kan miste en rekke lokale representanter i både England og Wales, ifølge en analyse av professorene Colin Rallings og Michael Thrasher ved Elections Centre ved Universitetet i Plymouth, basert på nylige målinger.
AP170503 Meningsmålinger foretatt tidligere har vist at flertallet av sørkoreanerne har støttet THAAD på grunn Pyongyang-regimets kjernefysiske prøvesprengninger og prøveskyting av raketter og missiler.
AP170503 Opposisjonslederne, som har flertallet i landets parlament, sier Maduro med dette forsøker å avlyse årets lokalvalg og neste års presidentvalg, og sikre at han selv blir sittende som leder.
AA170503 Det store flertallet av dem som har grunnskole som høyeste utdanningsnivå, stemmer på Ap, SV og Rødt, i alt 80 prosent i denne gruppen.
VG170502 Flertallet av dommerforeningen har imidlertid kommet frem til at 37-åringen ikke bør gjeninnsettes som eliteseriedommer.
VG170502 Det betyr at for eksempel kristne friskoler som i dag kan få godkjenning etter en helhetlig vurdering ( hvor for øvrig også hensynet til den offentlige skolen er viktig ) i fremtiden vil være helt avhengige av det politiske flertallet i kommunestyret.
VG170502 Les også : Jusseksperter : - Minst 29 statsborgerskap skulle aldri vært tilbakekalt ¶ Flertallet sørger dessuten for at det gis fri rettshjelp i statsborgerskapsaker.
VG170502 - Her har regjeringen ikke fått flertallet med seg og jeg oppfatter det som at det blir dårligere rettssikkerhet med den modellen Ap og de andre partiene nå har valgt, sier komitéleder Helge André Njåstad ( Frp ).
SA170502 Og jeg er så inderlig trett på at det politiske flertallet i Stavanger ikke kan åpne øynene og innse virkeligheten for det den er.
DN170502 | Unge velger Finn-konkurrentene ¶ Flertallet av brukerne til Finn Torget er over 30 år.
DB170502 EØS-avtalen er også helt avgjørende for flertallet av arbeidsplassene i eksportindustrien.
DB170502 Flertallet ønsker nå å innføre drakoniske overvåkningstiltak : å pålegge internettleverandører lagring av IP-adresser i minium seks måneder.
DA170502 Flertallet av de uorganiserte svarer at de oppnår samme vilkår uansett.
DA170502 Riksrevisjonens konklusjon om « alvorlige svakheter ved Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med landets beredskap » fikk flertallet i kontrollkomiteen til å konkludere med at den rødgrønne regjeringen ikke fulgte opp arbeidet med beredskap godt nok etter 22. juli 2011.
DA170502 Men når flertallet ikke aksepterer avgradering av dokumentene kan vi lett havne der.
AP170502 Riksrevisjonens konklusjon om « alvorlige svakheter ved Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med landets beredskap » fikk flertallet i kontrollkomiteen til å konkludere med at den rødgrønne regjeringen ikke fulgte opp arbeidet med beredskap godt nok etter 22. juli 2011.
AA170502 Riksrevisjonens konklusjon om « alvorlige svakheter ved Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med landets beredskap » fikk flertallet i kontrollkomiteen til å konkludere med at den rødgrønne regjeringen ikke fulgte opp arbeidet med beredskap godt nok etter 22. juli 2011. ( ©NTB ) ¶
AA170502 - Her har regjeringen ikke fått flertallet med seg og jeg oppfatter det som at det blir dårligere rettssikkerhet med den modellen Ap og de andre partiene nå har valgt, sier komitéleder Helge André Njåstad ( Frp ).
AA170502 Flertallet sørger dessuten for at det gis fri rettshjelp i statsborgerskapsaker.
VG170501 Mustafa Cukur fører oss gjennom en av de trange gatene i Diyarbakir, der flertallet av innbyggerne har kurdisk bakgrunn, da vi må vike av veien for et tungt pansret militærkjøretøy.
VG170501 Både i aldersgruppen 18 til 34 år og i gruppen 35 til 49 år fikk Le Pen flertallet , ifølge en undersøkelse blant drøyt 9.000 velgere fra OpinionWay.
VG170501 Både i aldersgruppen 18 til 34 år og i gruppen 35 til 49 år vant Le Pen flertallet , ifølge en undersøkelse blant drøyt 9.000 velgere fra OpinionWay.
VG170501 Hvis ikke Trump finner en måte å mobilisere det republikanske flertallet i Kongressen kan de neste hundre dagene bli like resultatløse som de første, melder CNN.
SA170501 Flertallet ønsker en ny vigselsliturgi, og det blir ingen utsettelse av saken.
DB170501 Smits sier at man ikke kan se flertallet av disse virvlene, som oftest bare dem som er på bakkenivå, og som virvler opp støv.
AA170501 I juni avholdes valg til underhuset, der president og regjering trenger å ha flertallet av de folkevalgte bak seg for å få gjennom sin politiske linje. ( ©NTB ) ¶
VG170429 I helgen har KrF også gjort det klart at de vil kunne gå inn i en regjering med Arbeiderpartiet, dersom det borgerlige flertallet ryker i høstens valg.
VG170429 Hvis de fire borgerlige klarer å beholde flertallet , så vil vi finne løsninger der.
DB170429 Flertallet i begge kamre står nå på spill.
DB170429 De er i mindretall, så de må sikre seg en måte å ikke bli overkjørt av flertallet på, og siden Pepsi Max er mer fusjonsivrige enn dem, kan Sana lett diktere premissene.
BT170429 Siden det store flertallet i bystyret dessverre foretrekker parlamentarisme over formannskapsmodellen nesten alle andre kommuner har, må konsentrasjonen av makt bli kompensert for.
AA170429 Hvis de fire borgerlige klarer å beholde flertallet , så vil vi finne løsninger der.
VG170428 TRONDHEIM ( VG ) Drøyt fire måneder før valget ligger alt til rette for at Kristelig Folkeparti ( KrF ) bytter side og kroner Jonas Gahr Støre til statsminister - dersom det borgerlige flertallet glipper.
VG170428 Men nå sier også flere sentrale personer i dette miljøet rett ut at de er klare for å forhandle om regjeringsmakten med Arbeiderpartiet - hvis flertallet ryker på borgerlig side.
VG170428 Her er de ulike mulighetene kildene skisserer for hvordan Knut Arild Hareide kan ende med å gå til sengs med Ap og Jonas Gahr Støre : ¶ * 1 Hvis de borgerlige partiene mister flertallet , og KrF kan sikre en Ap/Sp-regjering flertall mot sentrum.
VG170428 * 1 Hvis det borgerlige flertallet består og Høyre/Frp-regjeringen fortsetter : Da vil det ikke lenger være noen samarbeidsavtale på borgerlig side, og KrF og Venstre vil stå fritt til å felle regjeringen dersom det kommer en sak de ikke blir enige med Høyre og Frp om.
SA170428 Flertallet mente det fikk holde med ordinær spilletid.
DB170428 I 2009 ville flertallet ha snudd hvis Venstre hadde kommet over sperregrensa.
DB170428 Den sittende regjering har mistet flertallet sitt.
DB170428 Mange ser ut til å sette likhetstegn mellom rumenske sigøynere og tiggere, og det store flertallet av tiggerne er riktignok sigøynere.
DA170428 Å øke flertallet i parlamentet er målet for statsminister Theresa May og hennes konservative partifeller når hun nå brått har kastet Storbritannia ut i et nyvalg.
DA170428 Slagplanen innebærer at selv Labour-representanter i det som i en årrekke har vært trygge Labour-distrikter risikerer å sitte utsatt til : Etter brexit-resultatet vil De konservative forsøke å vinne distrikter der flertallet stemte for å gå ut av EU i avstemningen i fjor sommer.
AA170428 Det vil ivareta det store flertallet av avlastningsbehovene, og vi tror at det er en god løsning, sier Hauglie til kanalen.
VG170427 Tom Tvedt og flertallet i hans styre har hele tiden stått på at de vil gjennomføre full åpenhet bare fra juni 2015.
VG170427 Flertallet av disse er ikke russ.
VG170427 - SV har selv sagt at de vil være med på å felle Høyre-Frp regjeringen og sette inn en Ap-ledet regjering dersom flertallet gjør det mulig.
SA170427 Flertallet av de som ønsker justering, er også godt voksne mennesker.
DN170427 Nå åpner det borgerlige flertallet for å øke listen med enda flere kommuner.
DN170427 En innbyggerundersøkelse på Fosen viste at flertallet heller ønsker at kommunene slås sammen to og to : Rissa og Leksvik, Ørland og Bjugn, Roan og Åfjord - og Osen aleine.
DB170427 Det har vært mange utfordringer underveis, men varmen og engasjementet vi har fått fra det " stille flertallet " har utvilsomt opprettholdt vår tro på menneskelig godhet.
DB170427 Men, hvis de fire partiene på høyresiden mister flertallet , åpner det seg en mulighet for Hareide og KrF til å søke regjeringsmakt med Arbeiderpartiet, en sjanse de kan være villige til å gripe.
VG170426 Les også : Undersøkelse : Flertallet mener flyktninger bidrar positivt ¶
VG170426 Les også : Flertallet mener flyktninger bidrar positivt ¶
SA170426 Selv på det området hvor det nye flertallet med brask og bram formulerte ny politikk, nemlig sammenslåingen av KinoKino og Sandnes kulturhus, har de ikke lykkes.
AP170426 Men det store flertallet i KrF støttet meg.
AA170426 Flertallet i bystyret ønsker også å sette døra på gløtt for at ytterligere en gruppe som opprinnelig skulle utestenges fra kollektivfeltet, kan få muligheten til å fortsette å kjøre der som før.
VG170425 Flertallet mener det allerede er rom for å ta ut flere ulv med dagens lov.
VG170425 Skulle Arbeiderpartiet og Senterpartiet få flertallet på sin side etter valget, øyner Hareide en mulighet for å overvinne Ap i verdispørsmålene med Senterpartiet på laget hvis et samarbeid med Ap skulle bli aktuelt.
DB170425 Tvert i mot opplever jeg at det store flertallet har full tillit til dommersjefen, og at det er Hauge som får bred støtte i denne saken.
DB170425 Nå - etter et halvår med bråk - vil statsråden endre rovviltforskriften, slik flertallet i Stortinget har bedt om.
DB170425 Bare 330 innbyggere var igjen, hvorav flertallet av den eldre garde.
AP170425 H, Frp, KrF og V mister flertallet .
AP170425 | Venstre skal ikke nå flertallet , men et solid mindretall Anne Siri Koksrud Bekkelund ¶
AP170425 Det er tiden for å finne ditt eget, solide mindretall - selv om det provoserer flertallet .
AA170425 Spørsmålet om surrogati omtaler Bioteknologinemnda ( nå Bioteknologrådet ) i sin rapport fra 2011 og flertallet slår fast at eggdonasjon og surrogati er intensjonelt og konseptuelt grunnleggende forskjellige ting og kan ved relativt enkle juridiske formuleringer danne en juridisk skranke mot surrogati.
AA170425 Flertallet av dem som stemte på de andre kandidatene, ser trolig Macron som den mest akseptable presidenten, når valget står mellom ham og Le Pens fremmedfrykt og isolasjonisme.
VG170424 Dette har for øvrig vært en utmerket pedagogisk anledning til å lære min datter at flertallet så visst ikke alltid har rett.
VG170424 Flertallet på 10 mot syv dommere slo fast at havnearbeidernes boikott mot selskapet Holship i Drammen havn var ulovlig.
SA170424 Partibyggingen må skje forferdelig fort hvis « En marche ! » skal klare å kapre flertallet i valget til nasjonalforsamling.
SA170424 Det vil gjøre flertallet mindre stabilt, sier Orban til NTB.
DB170424 Partibyggingen må skje forferdelig fort hvis « En marche ! » skal klare å kapre flertallet i valget til nasjonalforsamling.
DB170424 Det vil gjøre flertallet mindre stabilt, sier Orban til NTB.
DA170424 Partibyggingen må skje forferdelig fort hvis « En marche ! » skal klare å kapre flertallet i valget til nasjonalforsamling.
DA170424 Det vil gjøre flertallet mindre stabilt, sier Orban til NTB.
DA170424 Flertallet bak regjeringen har smuldret opp i flere saker.
BT170424 Det ønsket flertallet ikke.
AA170424 - Grunnen er at motstanden mot Le Pen og hennes parti Nasjonal front er såpass sterk hos flertallet i Frankrike.
VG170423 Flertallet er ikke på Nasjonal Fronts side.
VG170423 Flertallet er ikke på Nasjonal Fronts side.
SA170423 - Grunnen er at motstanden mot Le Pen og hennes parti Nasjonal front er såpass sterk hos flertallet i Frankrike.
DN170423 - Meningsmålingene viser at flertallet vil stemme på Macron, og nå sier de andre politikerne som Fillon og statsministeren at de vil stemme på han.
BT170423 Høy skatt på eierskap og arv er nødvendig for å sikre omfordeling av den nye profitten og sørge for at den kommer flertallet til gode.
AP170423 - Nei det betyr det ikke, sier han, og påpeker at det fortsatt vil være opp til den enkelte kommune og det politiske flertallet der å avgjøre hvordan de selv vil organisere eget tjenestetilbud.
AP170423 - Nei det betyr det ikke, sier han, og påpeker at det fortsatt vil være opp til den enkelte kommune og det politiske flertallet der å avgjøre hvordan de selv vil organisere eget tjenestetilbud.
AA170423 Partibyggingen må skje forferdelig fort hvis « En marche ! » skal klare å kapre flertallet i valget til nasjonalforsamling.
AA170423 Det vil gjøre flertallet mindre stabilt, sier Orban til NTB.
VG170422 Støre til motangrep på tåkefyrste-bråket : Gjorde narr av Ernas vanskelige ord ¶ Flertallet er negative ¶
VG170422 Også flertallet av Ap-velgerne er negative.
VG170422 En undersøkelse InFact har gjort for VG, viser at flertallet er negative til å innføre et tredje kjønn og at et barn kan få flere juridiske foreldre.
DB170422 Men flertallet på landsmøtet lot seg ikke overbevise, og avviste sentralstyrets forslag.
DB170422 Han hadde flertallet i salen med seg.
DB170422 Men flertallet på landsmøtet lot seg ikke overbevise, og avviste sentralstyrets forslag.
DB170422 Han hadde flertallet i salen med seg.
DB170422 Han tror imidlertid at flertallet vil vinne fram i landsmøtet.
DB170422 De som vil ha en annen behandling av unge asylsøkere mente å ha flertallet i salen med seg, og ga uttrykk for at partiledelsen hadde vært overraskende lite lydhør.
BT170422 Flertallet i programkomiteen mente at ordningen med arbeidsavklaringspenger ( AAP ) ikke fungerer godt nok.
BT170422 Flertallet , som inneholdt partiledelsen med Jonas Gahr Støre og Hadia Tajik i spissen, ville beholde K'en.
BT170422 I likhet med François Hollande appellerer derfor Macron til velgere med utenlandsk opprinnelse, som utgjør flertallet i forstedene.
AP170422 En av Petrys fremste rivaler, Jörg Meuthen, tilhørte flertallet .
AA170422 Fem av medlemmene ønsket punktet strøket, mens flertallet i komiteen gikk inn for å la det bli stående.
VG170421 Bakgrunnen er at flertallet i norsk arbeidsliv snart er uorganisert.
DN170421 Flertallet i Stortingets kontrollkomité gikk inn for å avgradere det aktuelle dokumentet.
DB170421 Blant kritikerne den gangen var avisa Vårt Land, flertallet av biskopene, Kirkelig pedagogisk senter, Nasjonalt fagråd for kristendomskunnskap og religionsvitenskap - og Ungdommens kirkemøte i Den norske kirke.
DA170421 Derfor avvises det store flertallet av afghanere, så mange som 99 prosent av menn mellom 18 og 24 år, ifølge Aftenpostens analyser.
DA170421 Derfor avvises det store flertallet av afghanere, så mange som 99 prosent av menn mellom 18 og 24 år, ifølge Aftenpostens analyser.
VG170420 Skulle Kristelig Folkeparti velge å bli en del av en slik Støre-ledet regjering ville flertallet være meget solid med hele 94 mandater.
VG170420 Fått med deg denne ? Flertallet er negative til « hen » og at barn skal få flere foreldre ¶
DB170420 Og til tross for at en rusmiddelekspert fra Folkehelseinstituttet konkluderte med at det er « veldig lite sannsynlig » at promillen skyldes drikking ETTER kjøring, konkluderer flertallet i Sandefjord tingrett med at mannen ikke har kjørt i påvirket tilstand.
DB170420 Til tross for at krigen har vart i over to år, at de krigende partene beskyldes for krigsforbrytelser og at den Saudi-ledede koalisjonen har benyttet klasevåpen, ønsker flertallet på Stortinget fortsatt eksport av militært materiell til koalisjonen.
DA170420 Flertallet av fransk arbeiderklasse sier at de vil stemmer på Le Pen.
AP170420 Selv om både tyrkere og russere har tilgang på uavhengige medier, stoler flertallet på TV-kanalene som Erdogan eller Putin kontrollerer.
AP170420 Utvalget registrerer at Aftenposten i ettertid, har endret « erfarer » til « påstander », men flertallet mener dette ikke veier opp for det opprinnelige overtrampet.
AP170420 Flertallet mener Aftenposten har opptrådt kritikkverdig på punkt 4.8 i Vær Varsom-plakaten.
VG170419 Stortinget ber nå statsråden om å legge vekk sin egen lovtolkning, og heller tolke loven i tråd med det flertallet mener, sier Arnstad.
VG170419 Flertallet i Stortinget sier at lovendringen han foreslo var unødvendig og at lovtolkningen er utilstrekkelig.
VG170419 Hun tror ikke det vil bli flertall i bystyret i Bergen for å innføre et tiggeforbud, fordi Arbeiderpartiet, KrF og Venstre har flertallet .
VG170419 Snart er flertallet norske ansatte uorganisert.
DN170419 Her har flertallet lyttet til folks uro og instruert regjeringen om å gjøre det samme, sier han.
DN170419 Regjeringspartiene, KrF og Venstre får til sammen 82 mandater og mister flertallet .
DN170419 I en fersk partimåling gjort av Opinion for Avisenes Nyhetsbyrå ( ANB ), mister de borgerlige partiene flertallet .
DN170419 De borgerlige mister flertallet , og Arbeiderpartiet går fram etter å ha falt i seks måneder på rad på målingene Opinion har gjort for ANB.
DB170419 Hauglie sier at selv om de aller fleste arbeidstakere trives når de er på jobb, og at det store flertallet av virksomheter driver seriøst, så ser de at den useriøse delen blir mer og mer alvorlig.
DB170419 Tvert imot er den samlede konklusjonen fra hjelpeorganisasjoner og forskere fra FAFO og NOVA at det store flertallet rumenere på gata i Norge er reelt fattige, ikke kriminelle og ikke ofre for bakmenn, sier han.
DA170419 Flertallet av norske ansatte er snart uorganiserte.
DA170419 Regjeringspartiene, KrF og Venstre får til sammen 82 mandater og mister flertallet .
DA170419 I en fersk partimåling gjort av Opinion for Avisenes Nyhetsbyrå ( ANB ), mister de borgerlige partiene flertallet .
AP170419 I Sverige har det vært økende politisk støtte for et slikt system, og flertallet av partiene i Riksdagen går nå inn for det.
AP170419 Om SV havner under sperregrensen og dermed mister muligheten til å få utjevningsmandater, trengs det oppsiktsvekkende gode resultater fra Ap og Sp for å berge det rødgrønne flertallet .
AP170419 Det rødgrønne flertallet har de siste månedene blitt reddet av Senterpartiets opptur.
AP170419 Det rødgrønne flertallet er skjørt ¶
AA170419 Mens det offisielle resultatet viser et knapt flertall for å styrke Erdogans makt, stemte flertallet i landets tre største byer Istanbul, Ankara og Izmir, nei. ( ©NTB ) ¶
AA170419 Regjeringen sammen med støttepartiene KrF og Venstre får til sammen 82 mandater og mister flertallet .
AA170419 I målingen Opinion har gjort for Avisenes Nyhetsbyrå ( ANB ), mister de borgerlige partiene flertallet , noe som ville gjort Ap-leder Jonas Gahr Støre til statsminister med 30,5 prosent av velgerne i ryggen.
AA170419 De borgerlige mister flertallet , mens Ap øker etter å ha falt seks måneder på rad i en måling Opinion har gjort for ANB.
AA170419 På flere viktige områder sørget flertallet for nødvendige og riktige korrigeringer.
AA170419 Også her vil flertallet heve ambisjonsnivået og gir tydelige føringer.
SA170418 Todelt eller tredelt foreldrepermisjon ¶ Flertallet i programkomiteen vil øke fedrekvoten til minst 14 uker og sørge for en tredeling av permisjonstiden.
SA170418 Men i januar la flertallet i programkomiteen frem et forslag til kompromiss der man sier ja til konsekvensutredning av havområdet som blir kalt Nordland 6, men utsetter beslutningen om konsekvensutredning av Nordland 7 og Troms 2.
SA170418 Flertallet i utvalget kritiserer Aftenposten for dekningen, men roser avisa for å ha gjort mer enn de andre innklagede for å ta forbehold og for en gjennomgående forsiktig framtoning.
DB170418 Regjeringen har mistet flertallet .
DB170418 Flertallet vil ha tredeling av foreldrepermisjonen, mens AUF-leder Hani Husaini vil dele den likt mellom mor og far.
DB170418 Det er nærliggende å tro at hun vil få flertallet ganske enkelt.
DB170418 GÅR I ARV : Fremdeles har flertallet av studenter, ved Universitetet i Oslo og andre utdanningsinstitusjoner, høyt utdannede foreldre.
DA170418 - Jeg tror nok ikke valget vil ende med at de konservative får en like stor oppslutning som denne meningsmålingen tyder på, men det er ingen tvil om at Theresa May kommer til å øke flertallet i Underhuset, sier Per Edgar Kokkvold, og viser til at opposisjonspartiet Labour er dypt splittet og har store problemer.
DA170418 - Dette med « avgrensing » er en seier Venstre måtte ha for å bli med på flertallet .
DA170418 « Flertallet ønsker også at det skal ses på om Kringkastingsrådet skal ha ansvar for å videresende saker som er av generell faglig presseetisk karakter til PFU », skriver kulturkomiteen i sin innstilling fra 2016.
DA170418 Flertallet i utvalget kritiserer Aftenposten for dekningen, men roser avisa for å ha gjort mer enn andre for å ta forbehold og for en gjennomgående forsiktig framtoning.
DA170418 Ap er mest opptatt av å få flertall, men det er ikke likegyldig hva flertallet brukes til.
AP170418 Todelt eller tredelt foreldrepermisjon ¶ Flertallet i programkomiteen vil øke fedrekvoten til minst 14 uker og sørge for en tredeling av permisjonstiden.
AP170418 Men i januar la flertallet i programkomiteen frem et forslag til kompromiss der man sier ja til konsekvensutredning av havområdet som blir kalt Nordland 6, men utsetter beslutningen om konsekvensutredning av Nordland 7 og Troms 2.
AA170418 Flertallet i utvalget kritiserer Aftenposten for dekningen, men roser avisa for å ha gjort mer enn de andre innklagede for å ta forbehold og for en gjennomgående forsiktig framtoning.
VG170417 Det er flertallet som avgjør, og flertallet trekker i retning av et skifte til høsten, sier Støre.
VG170417 Det er flertallet som avgjør, og flertallet trekker i retning av et skifte til høsten, sier Støre.
VG170417 - Er dere i Høyre bekymret over det klare flertallet for rød blokk nå ?
VG170417 Også blant Frp, Høyre, KrF, SV og Sps velgere er flertallet negative.
VG170417 Også flertallet av Ap-velgerne er negative.
VG170417 En undersøkelse InFact har gjort for VG, viser imidlertid at flertallet er negative til å innføre dette.
VG170417 | Flertallet er negative til « hen » og at barn skal få flere foreldre ¶
VG170417 Flertallet av velgerne er imidlertid negative.
DN170417 Solberg har fortsatt flertallet med seg blant dem som stemmer på regjeringens støttepartier. 59,3 prosent av KrF-velgerne vil ha henne som statsminister, mens bare 13 prosent foretrekker Støre.
DB170417 Solberg har fortsatt flertallet med seg blant dem som stemmer på regjeringens støttepartier. 59,3 prosent av KrF-velgerne vil ha henne som statsminister, mens bare 13 prosent foretrekker Støre.
DB170417 Tyrkia er nå et delt land, og flertallet av nei-stemmene kom i de store byene som Ankara, Istanbul og Izmir.
DB170417 I de tre største byene, Istanbul, Ankara og Izmir, stemte flertallet mot endring av grunnloven.
DB170417 DEMONSTRERER : I Istanbul stemte flertallet nei i folkeavstemningen, og er her ute i gatene og viser sin motstand til resultatet.
DA170417 Solberg har fortsatt flertallet med seg blant dem som stemmer på regjeringens støttepartier. 59,3 prosent av KrF-velgerne vil ha henne som statsminister, mens bare 13 prosent foretrekker Støre.
DA170417 Solberg har fortsatt flertallet med seg blant dem som stemmer på regjeringens støttepartier. 59,3 prosent av KrF-velgerne vil ha henne som statsminister, mens bare 13 prosent foretrekker Støre.
BT170417 Talha, en mann i 30-årene, hadde trodd på en mye større seier, men mener at det knappe flertallet kan være en sunn påminnelse for AKP, som har sittet med makten siden 2002.
BT170417 Solberg har fortsatt flertallet med seg blant dem som stemmer på regjeringens støttepartier. 59,3 prosent av KrF-velgerne vil ha henne som statsminister, mens bare 13 prosent foretrekker Støre.
AP170417 Talha, en mann i 30-årene, hadde trodd på en mye større seier, men mener at det knappe flertallet kan være en sunn påminnelse for AKP, som har sittet med makten siden 2002.
AA170417 Solberg har fortsatt flertallet med seg blant dem som stemmer på regjeringens støttepartier. 59,3 prosent av KrF-velgerne vil ha henne som statsminister, mens bare 13 prosent foretrekker Støre.
DB170416 Den politiske opposisjonen klarte ikke å få med seg flertallet på å stanse maktbegjæret til president Recep Tayyip Erdogan.
DA170416 Langs vestkysten og i Antalya-regionen, som er populær blant norske og utenlandske turister, ser flertallet ut til å ha stemt nei.
DA170416 I de tre største byene Istanbul, Ankara og Izmir ser også flertallet ut til å ha stemt nei, ifølge den tyrkiske avisen Daily Sabah.
DA170416 Langs vestkysten og i Antalya-regionen, som er populær blant norske og utenlandske turister, ser flertallet ut til å ha stemt nei.
DA170416 I de tre største byene Istanbul, Ankara og Izmir ser også flertallet ut til å ha stemt nei, ifølge den tyrkiske avisen Daily Sabah.
DA170416 Men blant tyrkere som er bosatt i utlandet, viser en måling fra MAK at flertallet er imot : 62 prosent vil stemme nei, mot 38 prosent ja, ifølge Europe Elects.
DA170416 Men blant tyrkere som er bosatt i utlandet, viser en måling fra MAK at flertallet er imot : 62 prosent vil stemme nei, mot 38 prosent ja, ifølge Europe Elects.
DB170415 Undersøkelsene viser også et tydelig skille mellom fåtallet, som er fast ansatte kunstnere, og det store flertallet som ikke er lønnsmottakere.
VG170414 * Bevegelsen har fått enkelte norske konvertitter, men flertallet består av pakistanske innvandrere.
DA170414 I meningsmålingen kommer det også fram at flertallet , 73 prosent, er tilhengere av at marihuana selges i spesialbutikker med egen lisens. 63 prosent støtter salg i egne butikker styrt og eid av myndighetene.
DA170414 I meningsmålingen kommer det også fram at flertallet , 73 prosent, er tilhengere av at marihuana selges i spesialbutikker med egen lisens. 63 prosent støtter salg i egne butikker styrt og eid av myndighetene.
BT170414 Jeg har tiltro til at flertallet i Fylkestinget ikke ønsker å fremstå som løftebrytere i denne saken, men vise seg mer troverdig i forhold til tidligere løfter enn tilfellet var med deres politiske forgjengere.
VG170413 Men tross det rødgrønne flertallet , går Ap hele 3,9 prosentpoeng tilbake.
AP170413 Det store flertallet av USAs innsatte sitter i delstatlige fengsler, ikke føderale.
AP170413 Flertallet er norske statsborgere, noen er svenske statsborgere, og noen få innehar andre statsborgerskap.
DN170412 Der går flertallet inn for å utrede effekten av karensdag i sykelønnsordningen, altså en ventedag før man får utbetalt lønn ved egenmeldt sykdom.
DB170412 ¶ BREXIT : Under folkeavstemningen som ble avholdt i juni i fjor, stemte flertallet av britene for at Storbritannia skulle melde seg ut av EU.
DB170412 - Filmprodusentene tenker ikke på hva som er til det beste for flertallet , for alle familier og barn der ute som ellers burde være glade for å møte klovner som er snille, søte, morsomme og sprer humor og glede, sier hun.
DB170412 Presidenten skal også utnevne flertallet av dommerne i Grunnlovsdomstolen og nesten halvparten av medlemmene i rådet som utnevner og avsetter dommere og statsadvokater.
DA170412 Der går flertallet inn for å utrede effekten av karensdag i sykelønnsordning, altså en ventedag før man får utbetalt lønn ved egenmeldt sykdom.
BT170412 VANT : Flertallet stemte for at Storbritannia skal forlate EU.
AA170412 Deltakerlista viser at flertallet kommer fra USA og Storbritannia, fulgt av Spania, Sør-Korea og Japan.
DB170411 Trettebergstuen jobber nå mot regjeringen for å få flertallet på Stortinget til å verne pengene Kreftforeningen og de ni andre « automatorganisasjonene » får.
DB170411 Det overveldende flertallet i dette britiske, oversjøiske området ønsker å ha det som før, men et knapt flertall av britiske velgere sa i fjor nei.
DB170411 Denne innstillingen kan spare deg for masse mobildata ¶ #6 : Pass på kvota ¶ Flertallet av nordmenn har internettilgang hjemme via kabel, men det finnes også husstander som er avhengig av mobilt bredbånd for å komme seg på nett.
AP170411 Sindre Narvestad er ikke som flertallet av sine medstudenter : Han kommer fra et hjem der foreldrene ikke har høyere utdannelse.
AA170411 Hovedutfordringen er mangelen på tidsperspektiv som ligger til grunn for beslutningene det politiske flertallet har gjort om matjordas framtid i Trondheim.
AA170411 Den såkalte grønne streken i Trondheim skulle gi varig vern mot nedbygging, men etter press fra utbyggere og mot faglige råd fra sin egen administrasjon valgte det politiske flertallet å fristille 10000 mål jord i byens randsoner.
VG170410 Etter Sovjets fall har tallet på papirløse arbeidsmigranter innad i Russland steget til ti millioner, det store flertallet fra de tidligere sovjetrepublikkene i Sentral-Asia.
VG170410 Ofte vil konfliktene handle om i hvilken grad flertallet skal tilpasse seg enkeltmennesker eller små grupper som ønsker å bryte med samfunnets normer.
SA170410 - Det store flertallet av asylsøkere har nettopp flyktet fra konflikt, krig og terror.
BT170410 Sindre Narvestad er ikke som flertallet av sine medstudenter : Han kommer fra et hjem der foreldrene ikke har høyere utdannelse.
BT170410 Men historien viser at flertallet av prosjektene i siste periode, blir utsatt eller « forsvinner ».
AP170410 Samtidig har åpningen for markedsøkonomiske virkemidler og kontakt med omverdenen siden slutten av 1970-årene gjort Kina til en økonomisk supermakt med en stadig mer velstående og tilfreds befolkning, der flertallet åpenbart er langt mer opptatt av å forbedre sin egen og familiens levekår enn å kjempe for demokrati og menneskerettigheter.
AA170410 - Det store flertallet av asylsøkere har nettopp flyktet fra konflikt, krig og terror.
AA170410 - Det store flertallet av asylsøkere har nettopp flyktet fra konflikt, krig og terror.
DA170409 Flertallet integrerer seg.
DA170409 Flertallet integrerer seg.
BT170409 Han tror friluftsorganisasjonen har flertallet av det norske folk i ryggen i sin avvisning av forslaget.
BT170409 Det tunge flertallet av politikere vil derfor tyne så mye oljepenger ut av sokkelen som overhodet mulig.
SA170407 Neil Gorsuch ( bildet ) fikk det nødvendige flertallet for å bli godkjent som USAs nye høyesterettsdommer fredag.
SA170407 Grunnen er enkel, de vil bli underholdt, og selv om Branns mest ivrige supportere påstår hardnakket at Brann underholder, så mener ikke de store flertallet det.
DA170407 LES OGSÅ : Folkebadet kan overta for Hetlandshallen ¶ Flertallet : - Ønsker åpen prosess ¶
DA170407 - Flertallet ønsker en åpen prosess, som kan jobbe fritt med utformingen av Folkebadet.
DA170407 KrFs Line Henriette Hjemdal bruker andre ord og sier flertallet på Stortinget har samlet seg i sentrum.
DA170407 - Arbeiderpartiet er glad for at flertallet i næringskomiteen ønsker en annen retning for norsk landbruk enn det regjeringen legger opp til, sier Aps Knut Storberget.
BT170407 Grunnen er enkel, de vil bli underholdt, og selv om Branns mest ivrige supportere påstår hardnakket at Brann underholder, så mener ikke de store flertallet det.
AP170407 Neil Gorsuch ( bildet ) fikk det nødvendige flertallet for å bli godkjent som USAs nye høyesterettsdommer fredag.
VG170406 Republikanerne, som har flertallet i Senatet, svarte med å endre de mangeårige reglene for godkjenning av nye høyesterettsdommere.
VG170406 Ifølge nye tall fra SBB velger det store flertallet av norske kommuner å kreve eiendomsskatt fra sine innbyggere.
SA170406 Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, er fornøyd med at regjeringen ikke fikk gjennomslag for alle sine forslag om hos flertallet i næringskomiteen.
SA170406 KrFs Line Henriette Hjemdal bruker andre ord og sier flertallet på Stortinget har samlet seg i sentrum.
SA170406 I tillegg peker flertallet på et spesielt behov for å fornye fjøs dimensjonert for 15 - 30 kyr.i ¶
SA170406 I stedet går flertallet inn for at hovedformålet skal være økt norsk matproduksjon fra norske ressurser, slik at selvforsyningsgraden økes, beredskapen styrkes og etterspørselen dekkes.i ¶
SA170406 Der går flertallet blant annet inn for å redusere antallet melkeregioner fra 18 til 14.
SA170406 - Arbeiderpartiet er glad for at flertallet i næringskomiteen ønsker en annen retning for norsk landbruk enn det regjeringen legger opp til, sier Aps Knut Storberget.
SA170406 - Flertallet i næringskomiteen er enig med en samlet landbruksnæring i at vi ikke vil ha regjeringens landbrukspolitikk.
SA170406 Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, er fornøyd med at regjeringen ikke fikk gjennomslag for alle sine forslag om endringer hos flertallet i næringskomiteen.
SA170406 Der går flertallet blant annet inn for å redusere antallet melkeregioner fra 18 til 14.
SA170406 - Flertallet i næringskomiteen er enig med en samlet landbruksnæring i at vi ikke vil ha regjeringens landbrukspolitikk.
DA170406 - Jeg tror flertallet setter pris på at det blir lagt til rette for sykkel, men som hundeeier synes jeg det er trist.
AP170406 Samtidig har åpningen for markedsøkonomiske virkemidler og kontakt med omverdenen siden slutten av 1970-årene gjort Kina til en økonomisk supermakt med en stadig mer velstående og tilfreds befolkning, der flertallet åpenbart er langt mer opptatt av å forbedre sin egen og familiens levekår enn å kjempe for demokrati og menneskerettigheter.
AP170406 Den blå regjeringen og deres støttepartier har mistet det flertallet de har - og Venstre ligger under sperregrensen.
AP170406 KrFs Line Henriette Hjemdal bruker andre ord og sier flertallet på Stortinget har samlet seg i sentrum.
AP170406 - Arbeiderpartiet er glad for at flertallet i næringskomiteen ønsker en annen retning for norsk landbruk enn det regjeringen legger opp til, sier Aps Knut Storberget.
AP170406 | Opptrappingsplanen : Flertallet vil kartlegge voldsutøvere basert på etnisitet ¶ Flertallet i Justiskomiteen kommer med flere forslag til tiltak mot familievold i innvandrermiljøer, blant annet statistikk over hvem som utfører vold og overgrep.
AP170406 | Opptrappingsplanen : Flertallet vil kartlegge voldsutøvere basert på etnisitet ¶
AP170406 De kommer derfor ikke med noen egne forslag i innstillingen, og støtter heller ikke forslagene fra flertallet .
AP170406 Flertallet i komiteen, som består av KrF, Høyre og Frp, går blant annet inn for flere tiltak for å forebygge vold mot barn i innvandrermiljøer.
AP170406 Flertallet i komiteen viser til resultatene av undersøkelsen i innstillingen, og fastslår at dette er alvorlig.
AA170406 44 av senatorene motsatte seg nominasjonen, og Republikanerne, som har flertallet i Senatet, gikk da til det skritt å endre de mangeårige reglene for godkjenning av nye høyesterettsdommere.
AA170406 KrFs Line Henriette Hjemdal bruker andre ord og sier flertallet på Stortinget har samlet seg i sentrum.
AA170406 - Arbeiderpartiet er glad for at flertallet i næringskomiteen ønsker en annen retning for norsk landbruk enn det regjeringen legger opp til, sier Aps Knut Storberget.
SA170405 Alle kampsportklubber med over 50 medlemmer eller klubber der flertallet av medlemmene er barn under 17 år må ha minst én utdannet trener innen 2020.
BT170405 Det store flertallet ville aldri finne på å stemme Senterpartiet, like lite som de ville stemme Frp.
AP170405 Petersburg ? Flertallet av russerne vil ha tilbake dødsstraff ¶
AP170405 Alle kampsportklubber med over 50 medlemmer eller klubber der flertallet av medlemmene er barn under 17 år må ha minst én utdannet trener innen 2020.
AA170405 13 prosent er under 18 år, mens flertallet er over 20 år.
DB170404 Erfaringene i Bergen er i dag at en kan nå det store flertallet av heroinavhengige med ordinær LAR ved å øke tilgjengeligheten av behandlingen.
BT170404 En undersøkelse blant landets petroleumsingeniører viser at flertallet av dem sitter på kompetanse og teknologi som kan ha anvendelse for fornybare energibærere.
AP170404 Petersburg ? Flertallet av russerne vil ha tilbake dødsstraff ¶
AP170404 Petersburg ? Flertallet av russerne vil ha tilbake dødsstraff. 5 - 7000 personer fra Russland og de sentralasiatiske landene reiste til Syria for kjempe for IS, ifølge tidligere anslag fra russiske sikkerhetsmyndigheter.
AP170404 Petersburg ? Flertallet av russerne vil ha tilbake dødsstraff.
AA170404 | Frp vil beholde, men reforhandle EØS-avtalen ¶ Flertallet av Fremskrittspartiets fylkesledere støtter EØS-avtalen, men vil reforhandle deler av den.
DB170403 MER Å VELGE I : Flertallet velger baguetter eller annen brødmat, forteller Torgeir Kjos Sørensen, men nå skal det bli mer å velge i for dem som vil prøve noe nytt.
DB170403 Flertallet i partiet husker med andre fortsatt tidligere EU-kamper, som tross alt har splittet Venstre før.
DA170403 Og det er mye positivt med det, som at flertallet har det ganske bra i Norge.
AP170403 Demokratene, da de hadde flertallet i Senatet, benyttet seg av « atomløsningen » i 2015 for å få gjennomslag for sine saker i andre spørsmål, og det er dermed lettere for republikanerne å gjøre det nå som et slags « takk for sist ».
AP170403 De massive sikkerhetstiltakene, store milliardutgifter og de nye antiterrorlovene er blitt godtatt av flertallet fordi Russland i stor grad er blitt spart for terror.
AP170403 Det er dumt at enkelte kaller seg feminister og kritiserer husmødre uten å ane hva feminismen er, men det er enda dummere at folk velger å høre på de få og ignorere flertallet , skriver Ragnhild Yndestad ( 19 ) FOTO : Roald, Berit/NTB Scanpix / NTB scanpix ¶
VG170402 Flertallet i programkomiteen er nå for surrogati, og vi skal vinne kampen om todeling av foreldrepermisjonen mellom mor og far, sier hun.
SA170402 | Venstre-jubel for Drangsdalen-vedtak ¶ Flertallet på landsmøtet i Venstre gikk mot landsstyrets innstilling og løfter opp utbedring av togtraséen gjennom Drangsdalen ved Moi.
DB170402 Det samme gjelder flertallet i befolkningen til Skottland og Nord-Irland.
DB170402 La meg for ordens skyld nevne noen eksempler : I Vadsø har den viktigste saken for det borgerlige flertallet vært å sammenkoble scooterløypenettverket i kommunen.
AA170402 Flertallet av angrepene har funnet sted på den delen av Sinaihalvøya som grenser mot Gazastripen og Israel. ( ©NTB ) ¶
AA170402 Jon Gunnes og flertallet i Venstre sa ja til altruistisk surrogati.
AA170402 Flertallet i Venstre sa ja til altruistisk surrogati Foto : Roy Tommy Bråten ¶
AA170402 Flertallet mener at yngre elever lettere lærer språk, og så også til at flere andre land har en bedre språkopplæring enn Norge.
VG170401 Spicer selv har understreket at flertallet av personene i administrasjonen har måttet ofre både en høy lønn og økonomiske goder for å få lov til å jobbe i Det hvite hus.
DN170401 I Obamas tid hadde flertallet av de ansatte en økonomi som ble vurdert som " enkel " eller " moderat ".
DA170401 Nå er flertallet av FNs medlemsland med, inkludert stater som Norge vanligvis har stått skulder til skulder med innen arbeidet for humanitær nedrustning som Sveits og New Zealand.
AP170401 Flertallet kom i 1990 - 91.
AA170401 I Obamas tid hadde flertallet av de ansatte en økonomi som ble vurdert som " enkel " eller " moderat ".
VG170331 Presidenten måtte i forrige uke trekke tilbake forslaget om en ny helseplan etter at det ble klart at han ikke ville lykkes i å samle tilstrekkelig støtte i Representantenes hus, til tross for det republikanske flertallet .
SA170331 | Flertallet misfornøyd med Trump ¶ Flertallet av amerikanerne er misfornøyd med president Donald Trump, men på ett område er de mer positive : håndteringen av landets økonomi.
SA170331 FOTO : Sputnik / Reuters Scanpix ¶ | Flertallet misfornøyd med Trump ¶
FV170331 - Nei, snarere viser dette at flertallet på Stortinget er handlekraftige og villige til å sette inn tiltak når vi ser at vi vil få et problem.
DN170331 Hun er klar for den kommende valgkampen etter en " hard kamp mot flertallet ".
DN170331 | Flertallet misfornøyd med Trump ¶ Flertallet av amerikanerne er misfornøyd med president Donald Trump, men på ett område er de mer positive : håndteringen av landets økonomi.
DN170331 På alle andre områder er flertallet misfornøyd med presidentens innsats.
DN170331 Gaare ¶ | Flertallet misfornøyd med Trump ¶
DB170331 Flertallet kan best beskrives som tilskuere, de overværer først og fremst det som skjer på banen og responderer eventuelt på det.
DB170331 Flertallet i kontrollkomiteen kommer ikke nødvendigvis til å bli gjenspeilet i Stortinget.
DB170331 Hun sikret flertallet for å nedlegge skolen.
AP170331 UNHCR har nå registrert i overkant av fem millioner syrere som flyktninger, det store flertallet av dem i Tyrkia, Libanon og Jordan.
AP170331 - Nei, snarere viser dette at flertallet på Stortinget er handlekraftige og villige til å sette inn tiltak når vi ser at vi vil få et problem.
AA170331 | Flertallet misfornøyd med Trump ¶ Flertallet av amerikanerne er misfornøyd med president Donald Trump, men på ett område er de mer positive : håndteringen av landets økonomi.
AA170331 ( ©NTB ) ¶ | Flertallet misfornøyd med Trump ¶
VG170330 Her er det de som har majoriteten og som får flertallet som gjelder.
VG170330 Bakgrunn : IRN har brukt offentlige midler til å ansette nikabforkjemper ¶ - Flertallet som gjelder ¶
SA170330 Til og med flertallet av de få hundre Rosenborg-supporterne som var på bortetribunen forlot Stadion før og under premieutdelingen.
DB170330 Nå har flertallet i det såkalte Bevæpningsutvalget konkludert med at hovedtrekkene i dagens ordning bør videreføres.
AP170330 NTNU-professor Knut Anton Mork advarer mot å øke oljefondets aksjeandel, selv om flertallet i utvalget han ledet ga det motsatte rådet til finansminister Siv Jensen ( Frp ).
AP170330 I likhet med flertallet i utvalget som bærer Morks navn, foreslår regjeringen å øke fondets aksjeandel.
AP170330 Til og med flertallet av de få hundre Rosenborg-supporterne som var på bortetribunen forlot Stadion før og under premieutdelingen.
AA170330 Kongressen har mulighet til å blokkere salget, men vil neppe gjøre det ettersom det republikanske flertallet er svært positive til avtalen.
AA170330 018.168 syrere som flyktninger, det store flertallet av dem i Tyrkia, Libanon og Jordan.
VG170329 Etter at de fire borgerlige partiene kapret flertallet på Stortinget i valget i 2013 har samarbeidet på borgerlig side ikke vært noen suksess for Venstre på meningsmålingene.
VG170329 Derimot må regjeringen ikke få flertallet i Stortinget mot seg.
SA170329 En håndsopprekning viser at flertallet blant 10-klassingene på Bore ungdomsskule er for stemmerett for 16-åringer.
SA170329 I rapporten som ble avgitt onsdag, sier flertallet nei til generell bevæpning av politiet.
SA170329 Det sier flertallet i utvalget nei til.
SA170329 Sammen med fire øvrige utvalgsmedlemmer utgjør hun flertallet som har anbefalt en videreføring av dagens ordning med et ubevæpnet politi.
DN170329 Sammen med fire øvrige utvalgsmedlemmer utgjør hun flertallet som har anbefalt en videreføring av dagens ordning med et ubevæpnet politi.
DN170329 Ifølge NRK anbefaler flertallet i et splittet utvalg at norsk politi skal være ubevæpnet.
DN170329 Flertallet vil ha Silje Josten Kjosbakken som ny nestleder, mens et mindretall på to ønsker gjenvalg for Marielle Leraand ( 42 ).
DN170329 | Stortingets kontrollkomité vil trosse regjeringens hemmelighold : Vil offentliggjøre rapport om terrorsikring ¶ Flertallet i Stortingets kontrollkomité vil avgradere dokumentet regjeringen insisterer på skal være hemmelig.
DB170329 Sammen med fire øvrige utvalgsmedlemmer utgjør hun flertallet som har anbefalt en videreføring av dagens ordning med et ubevæpnet politi.
DA170329 Flertallet i Skottland stemte for å bli i EU.
DA170329 Mange av dem som krysser ulovlig er flyktninger fra Afrika, hvorav flertallet har vært fra Somalia. 241 av de 430 som kom mellom april og desember ved grensepunktet Emerson i fjor var fra Somalia, sammen med 46 eritreere, 46 fra Djibouti og 27 fra Ghana.
DA170329 Flertallet i programkomiteen sier ja, men det finnes også sterke motstemmer.
DA170329 Flertallet vil ha Silje Josten Kjosbakken som ny nestleder, mens et mindretall på to ønsker gjenvalg for Marielle Leraand ( 42 ).
BT170329 Sammen med fire øvrige utvalgsmedlemmer utgjør hun flertallet som har anbefalt en videreføring av dagens ordning med et ubevæpnet politi.
AP170329 Flertallet av både studenter og ansatte er ungarere.
AP170329 Flertallet av både studenter og ansatte er ungarere.
AP170329 Norsk politi skal fortsatt være ubevæpnet, mener flertallet i det regjeringsoppnevnte bevæpningsutvalget.
AP170329 | NRK-sjefen vil ikke flytte NRK « langt opp i Groruddalen » - fikk støtte av bystyret ¶ Flertallet i Oslo bystyre stemte ned forslaget om å flytte NRK til Groruddalen.
AA170329 - Flertallet stemte for å bruke flagget, og de som ikke stemte, er våre brødre og søstre, og vi vil jobbe for å styrke forholdet til dem, sier Karim.
AA170329 Ifølge NRK anbefaler flertallet i et splittet utvalg at norsk politi skal være ubevæpnet.
AA170329 | Bystyret stemte imot å flytte NRK til Groruddalen ¶ Flertallet i Oslo bystyre stemte onsdag ned forslaget om å flytte NRK fra Marienlyst til Groruddalen, melder Aftenposten.
AA170329 Sammen med fire øvrige utvalgsmedlemmer utgjør hun flertallet som har anbefalt en videreføring av dagens ordning med et ubevæpnet politi.
VG170328 Bakgrunnen for det er at flertallet i komiteen mener det er riktig av Stortinget å gå inn for å avgradere disse dokumentene.
VG170328 Flertallet i komiteen mener det er nødvendig at sammendraget offentliggjøres.
SA170328 Flertallet gjemmer seg bak fasaden, som tildekker ditt indre og personlige jeg.
SA170328 Om ettermiddagen skal vaktbikkja Magne Vaule ( Ap ) bli sparket av ordfører Marthon Skårland ( H ) og det politiske flertallet .
FV170328 Mister lappen i ett år ¶ « Flertallet har i denne vurderingen for det første vektlagt at tiltalte påtok seg å frakte passasjerer i en selvombygd tilhenger som ikke var utstyrt for slik bruk utover en madrass og forhøyede karmer », heter det i dommen.
FV170328 Flertallet viser også til at 42-åringen burde ha vært klar over at en grusvei kan være ujevn og at disse ujevnhetene er vanskeligere å oppdage i mørket.
FV170328 Flertallet , fagdommer Per O.
DN170328 | Stortingets kontrollkomité vil trosse regjeringens hemmelighold : Vil offentliggjøre rapport om terrorsikring ¶ Flertallet i Stortingets kontrollkomité vil avgradere dokumentet regjeringen insisterer på skal være hemmelig.
DN170328 Det store flertallet ønsker med andre ord tilrettelegging og hjelp, slik at de kan bli helt eller delvis arbeidsføre igjen.
DB170328 Flertallet mente det er nødvendig å avgradere sammendraget, som handler om svikten i politi og Forsvaret til å forsvare sentrale bygninger og infrastruktur i en krisesituasjon.
DA170328 Vippet flertallet
DA170328 Det vekket oppsikt da fire representanter i ellers ofte utbyggingsliberale Høyre vippet flertallet , så trehusene er reddet - i denne omgang.
AP170328 Det var altså likevel ikke nok til at dødsdommen fra Texas ble stående ettersom flertallet gikk inn for å omgjøre dommen.
AP170328 I Usbekistan må du dessuten bo på hotell flertallet av nettene, noe annet er ulovlig.
AP170328 Flertallet mente det er nødvendig å avgradere sammendraget, som handler om svikten i politi og Forsvaret til å forsvare sentrale bygninger og infrastruktur i en krisesituasjon.
AA170328 Flertallet i kontrollkomiteen er ikke det samme som flertallet på Stortinget.
AA170328 Flertallet i kontrollkomiteen er ikke det samme som flertallet på Stortinget.
AA170328 Flertallet i utvalget fastslo at VG ikke hadde brutt god presseskikk i en sak om konsulentselskapet ILPI som i 2011 fikk 24 millioner kroner fra Utenriksdepartementet.
VG170327 ISLAMEKSPERT - Religionshistoriker Kari Vogt har spesialisert seg på islam, og forteller at ahmadiyya-bevelgesen ikke anerkjennes av det store muslimske flertallet hverken i Norge eller i store, muslimske land.
VG170327 * Bevegelsen har fått enkelte norske konvertitter, men flertallet består av pakistanske innvandrere.
VG170327 Regjeringen fikk ikke med seg flertallet i Stortinget på alle forslagene for å stramme inn på familiegjenforening i fjor.
SA170327 Likevel stemmer flertallet på partiene som ønsker konsekvensutredning.
DA170327 I mars i fjor vedtok flertallet i Skedsmo kommunestyre å akseptere et høyere husleienivå for flyktninger som bosettes i kommunen, enn for andre vanskeligstilte.
DA170327 Flertallet av politikerne mente derfor det var nødvendig å gi mer bostøtte til flyktninger for å klare å bosette dem som kommunen har sagt ja til å ta imot.
AP170327 Likevel stemmer flertallet på partiene som ønsker konsekvensutredning.
AA170327 Det ble avholdt tidligere i måneden og endte med at DUP mistet flertallet , men fikk ett sete mer enn Sinn Féin.
AA170327 I mars i fjor vedtok flertallet i Skedsmo kommunestyre å akseptere et høyere husleienivå for flyktninger som bosettes i kommunen, enn for andre vanskeligstilte.
AA170327 Flertallet av politikerne mente derfor det var nødvendig å gi mer bostøtte til flyktninger for å klare å bosette dem som kommunen har sagt ja til å ta imot. ( ©NTB ) ¶
DN170326 Flertallet av de spurte mener den norske stat må redusere den finansielle risikoen knyttet til fossil energi.
DA170326 Et flertall stemte for et mer radikalt punkt på dette enn det flertallet i programkomiteen hadde gått inn for, skriver NTB.
AA170326 Et flertall stemte for et mer radikalt punkt på dette enn det flertallet i programkomiteen hadde gått inn for.
AA170326 Flertallet i programkomiteen ønsket å innføre studiepenger for utenlandsstudenter.
VG170325 Det betyr at kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen neppe får skaffet seg det flertallet han ønsker i neste stortingsperiode for at utenlandske studenter skal betale for studier i Norge.
VG170325 - Jeg tør ikke garantere noe, men jeg opplever at vi har flertallet med oss, sier Arnstad til VG.
DB170325 | Britene sliter så fælt med å huske hvordan de skal stille klokka at flertallet krever en fridag mandag ¶ ¶
DB170325 | Britene sliter så fælt med å huske hvordan de skal stille klokka at flertallet krever en fridag mandag ¶
DB170325 | Britene sliter så fælt med å huske hvordan de skal stille klokka at flertallet krever en fridag mandag ¶
DB170325 | Britene sliter så fælt med å huske hvordan de skal stille klokka at flertallet krever en fridag mandag ¶ ¶
DB170325 | Britene sliter så fælt med å huske hvordan de skal stille klokka at flertallet krever en fridag mandag ¶
DB170325 | Britene sliter så fælt med å huske hvordan de skal stille klokka at flertallet krever en fridag mandag ¶ ¶
DB170325 | Britene sliter så fælt med å huske hvordan de skal stille klokka at flertallet krever en fridag mandag ¶
DB170325 | Britene sliter så fælt med å huske hvordan de skal stille klokka at flertallet krever en fridag mandag ¶
DB170325 | Britene sliter så fælt med å huske hvordan de skal stille klokka at flertallet krever en fridag mandag ¶
DB170325 | Britene sliter så fælt med å huske hvordan de skal stille klokka at flertallet krever en fridag mandag ¶
DB170325 | Britene sliter så fælt med å huske hvordan de skal stille klokka at flertallet krever en fridag mandag ¶ ¶
DB170325 | Britene sliter så fælt med å huske hvordan de skal stille klokka at flertallet krever en fridag mandag ¶
DB170325 | Britene sliter så fælt med å huske hvordan de skal stille klokka at flertallet krever en fridag mandag ¶
DB170325 | Britene sliter så fælt med å huske hvordan de skal stille klokka at flertallet krever en fridag mandag ¶
DB170325 | Britene sliter så fælt med å huske hvordan de skal stille klokka at flertallet krever en fridag mandag ¶ ¶
DB170325 | Britene sliter så fælt med å huske hvordan de skal stille klokka at flertallet krever en fridag mandag ¶
DB170325 | Britene sliter så fælt med å huske hvordan de skal stille klokka at flertallet krever en fridag mandag ¶
DB170325 For ifølge en ny meningsmåling omtalt av den britiske avisa The Independent, er flertallet av briter så forvirret over om klokka skal fram eller tilbake at de gjerne vil helgardere seg.
DB170325 Derfor ønsker flertallet av briter seg en offentlig fridag mandagen etter hver gang man stiller klokka, ifølge en ny undersøkelse.
DB170325 | Britene sliter så fælt med å huske hvordan de skal stille klokka at flertallet krever en fridag mandag ¶ ¶
DB170325 | Britene sliter så fælt med å huske hvordan de skal stille klokka at flertallet krever en fridag mandag ¶ ¶
DB170325 | Britene sliter så fælt med å huske hvordan de skal stille klokka at flertallet krever en fridag mandag ¶
DA170325 - I denne saken er det åpenbart at flertallet på Stortinget ikke ønsker å lytte til behovene vi har i Groruddalen, sier Kaski.
VG170324 Flertallet ble tatt ved to ulike boligadresser i byen Birmingham, hvor VG treffer Raviyar Sidighi.
VG170324 Isolasjonistiske og nasjonalistiske stemmer roper kanskje høyest i dagens Europa, men fortsatt er det slik at det store flertallet av europeere ønsker forpliktende samarbeid på tvers av landegrensene.
SA170324 Deres undersøkelser viser at flertallet hos både protestanter og katolikker mener det er bra at disse barrièrene brytes ned. 89 prosent av de spurte er enige i at sport kan spille en viktig rolle i å bygge broer.
FV170324 Deres undersøkelser viser at flertallet hos både protestanter og katolikker mener det er bra at disse barrièrene brytes ned. 89 prosent av de spurte er enige i at sport kan spille en viktig rolle i å bygge broer.
DB170324 Trygve Slagsvold Vedum opplyser til Dagbladet at han har valgt å følge flertallet i sentralstyret som vil innføre skolepenger for utenlandske studenter.
DB170324 Hun utfordrer dermed Trygve Slagsvold Vedum og flertallet i sentralstyret.
DB170324 | Britene sliter så fælt med å huske hvordan de skal stille klokka at flertallet krever en fridag mandag ¶
DB170324 | Britene sliter så fælt med å huske hvordan de skal stille klokka at flertallet krever en fridag mandag ¶
DB170324 | Britene sliter så fælt med å huske hvordan de skal stille klokka at flertallet krever en fridag mandag ¶
DB170324 | Britene sliter så fælt med å huske hvordan de skal stille klokka at flertallet krever en fridag mandag ¶
DB170324 | Britene sliter så fælt med å huske hvordan de skal stille klokka at flertallet krever en fridag mandag ¶
DB170324 | Britene sliter så fælt med å huske hvordan de skal stille klokka at flertallet krever en fridag mandag ¶
DA170324 - « Folk flest » er et populistisk begrep, en formening om hva flertallet egentlig vil ha.
BT170324 Deres undersøkelser viser at flertallet hos både protestanter og katolikker mener det er bra at disse barrièrene brytes ned. 89 prosent av de spurte er enige i at sport kan spille en viktig rolle i å bygge broer.
BT170324 Deres undersøkelser viser at flertallet hos både protestanter og katolikker mener det er bra at disse barrièrene brytes ned. 89 prosent av de spurte er enige i at sport kan spille en viktig rolle i å bygge broer.
AP170324 Her er fem årsaker til at republikanerne ikke lykkes i å få på plass en ny helsereform, til tross for at de har flertallet i begge Kongressens kamre og kontroll over Det hvite hus : ¶ 1.
AP170324 Deres undersøkelser viser at flertallet hos både protestanter og katolikker mener det er bra at disse barrièrene brytes ned. 89 prosent av de spurte er enige i at sport kan spille en viktig rolle i å bygge broer.
AP170324 Deres undersøkelser viser at flertallet hos både protestanter og katolikker mener det er bra at disse barrièrene brytes ned. 89 prosent av de spurte er enige i at sport kan spille en viktig rolle i å bygge broer.
AA170324 Republikanernes flertallsleder i Representantenes hus, Paul Ryan, kalte Obamas avgjørelse " kvalmende ", og sa at Obama hadde forkastet tusenvis av godt betalte jobber, avvist USAs største handelspartner og overstyrt den amerikanske folkeviljen og flertallet i Kongressen.
VG170323 Northug vil ikke uttale seg på vegne av flertallet , men sier at det finnes andre folk som er bedre rustet til å ha stillingen til Løfshus.
DB170323 Selv gikk han imot flertallet flere ganger, forteller han.
DA170323 Thor Egil Braadland i fagforbundet Tekna er skuffet og overrasket over flertallet i formannskapet som torsdag sa nei til å øremerke tiltaksmidler til lokale bedrifter.
DA170323 Seniorrådgiver i fagforbundet Tekna, Thor Egil Braadland, synes det er rart at flertallet i formannskapet ikke vil øremerke 52,7 krisetiltaksmillioner til lokale selskaper.
DA170323 Han fikk ikke flertallet med seg og forslaget falt.
DA170323 Her er det som flertallet mener som blir innstillingen, sier Borten Moe.
DA170323 Heller ikke her får flertallet i programkomiteen medhold.
DA170323 Flertallet i programkomiteen var for, mens mindretallet, som ville stryke forslaget, har fått gehør hos sentralstyret, som har vedtatt at forslaget sløyfes.
AP170323 Sp og Ap kan komme til å danne regjering sammen, om de fire borgerlige partiene mister flertallet etter valget.
AP170323 Elbiler : Skal alle som kjøper nullutslippsbil få samme sum i støtte når bilen kjøpes ? Flertallet i programkomiteen ønsker å erstatte dagens fordeler med slik ordning.
AP170323 Flertallet i programkomiteen foreslår det.
VG170322 Kilder i kretsen rundt Donald Trump og speaker Paul Ryan er tilsynelatende fortsatt optimistiske med tanke på å sikre det nødvendige flertallet , men innrømmer overfor Politico at det trolig blir svært jevnt.
VG170322 Køen ved Europas grenser er for lengst en realitet, flertallet er økonomiske migranter, og skal vi håndtere presset på en human og realistisk måte, må vi ha en åpen, faktabasert debatt, uten ytterpunktenes anklager om rasisme eller landssvik.
DB170322 Det rådet fulgte flertallet i formannskapet tidligere onsdag.
DB170322 Flertallet i kontrollkomiteen i Trondheim bystyre anbefalte i går at formannskapet politianmelder Olsø for korrupsjon.
DB170322 - Ikke opplevd maken til sak ¶ Flertallet i kontrollkomiteen stemte tirsdag kveld for å politianmelde Olsø, mens Arbeiderpartiets to representanter gikk mot.
DA170322 Og i forrige ukes valgmøte vedtok det rødgrønne flertallet i valgstyret, med én skarve stemmes overvekt, å flytte lokalet fra Røa til Hovseter.
DA170322 - Det tror jeg flertallet bør ta på alvor, sier han, med adresse til de rødgrønne partiene.
DA170322 Flertallet av folk er anstendige og har empati og forstår at om man føler seg forfulgt så må man kunne be om hjelp, den er ufravikelig, sier Hagerup.
BT170322 Retten har delt seg i et flertall og et mindretall i sin vurdering av saken, skriver BA, der flertallet mener det ikke foreligger virksomhetsoverdragelse eller usaklig oppsigelse.
AP170322 Varaordfører Hilde Opoku ( MDG ) sier hun håper et samlet formannskap stiller seg på samme linje som flertallet i kontrollkomiteen som tirsdag kveld gikk inn for å la politiet etterforske saken.
AA170322 Varaordfører Hilde Opoku ( MDG ) sier hun håper et samlet formannskap stiller seg på samme linje som flertallet i kontrollkomiteen.
AA170322 - Det er veldig positivt at Ap nå lytter til flertallet i kontrollkomiteen.
DA170321 Macron forsvarer globaliseringen, mens flertallet av franskmenn mener den utgjør en trussel.
AA170321 Flertallet i formannskapet stemte for å sende et høringssvar om at forskriften ikke bør fjernes, men gikk også inn for et tilleggsforslag som sier at dersom regjeringen likevel fjerner denne så forventer Trondheim kommune at adgangen til å vedta et alternativt lokalt regelverk vil være på plass i forkant sli
AA170321 Flertallet i formannskapet i Trondheim er mot en slik endring i forskriften.
AA170321 De to Ap-representantene ble nedstemt av flertallet , som råder formannskapet til å anmelde.
AA170321 - Jeg forholder meg til at flertallet de ønsker å politianmelde saken.
AA170321 Er de aktuelle regjeringspartnere for dere om flertallet etter valget skulle tilsi en slik løsning ?
AA170321 | Ap i Trondheim vil ikke anmelde Olsø ¶ Flertallet i kontrollkomiteen i Trondheim anbefaler formannskapet å anmelde Ap-politiker Rune Olsø i forbindelse med den såkalte Kystad-saken.
DA170320 - Et stort flertall sier ja til EØS når de får spørsmål om ja eller nei til EØS, men når de får et alternativ der man heller går inn for en handelsavtale går flertallet motsatt vei.
VG170319 Etter den hendelsen er jeg redd, så jeg vil ikke drive valgkamp i distrikter der flertallet støtter AKP, fortsetter han.
VG170319 Forslaget fikk det borgerlige flertallet mot seg og ble nedstemt.
DN170319 - Halse er den som best kan nå ut til nye grupper velgere, som vi tradisjonelt ikke har evnet å nå ut til, sa Lahlum, men flertallet i landsmøtesalen lyttet altså ikke til ham.
DB170319 Partiets ledelse, med Audun Lysbakken i spissen, ønsket opprinnelig ikke å utvide kravlista fra fire til fem - men nå virker flertallet i partiet til å ha fått viljen sin.
DB170319 Smak og behag er så sin sak, men Aston fornekter seg ikke når det gjelder design : Det store flertallet er enige i at det er noe av det mest vellykkede som er laget på designfronten.
DA170319 - Hva flertallet på landsmøtet til slutt lander ned på gjenstår å se, men det er hyggelig at kompromisset er blitt godt mottatt i så mange fylkeslag, sier Stenseng.
BT170319 Derfor gikk det nåværende flertallet i Hordaland fylkesting til valg på å endre inntaksreglementet, blant annet se nærmere på prinsippet om fritt skolevalg.
AA170319 - Hva flertallet på landsmøtet til slutt lander ned på gjenstår å se, men det er hyggelig at kompromisset er blitt godt mottatt i så mange fylkeslag, sier Stenseng.
AA170319 Det er derfor flertallet i bystyret i Trondheim har gått til kamp mot kommersielle barnehager.
VG170318 Provokasjon og langfingre i ansiktet på alt flertallet står for likeså.
DB170318 Flertallet ønsker å ta lærdom av 2005-løftet om å avskaffe barnefattigdommen.
DB170318 Flertallet ønsker et krav som sier at oljefondet skal trekke alle investeringer i fossil energi.
AP170318 - Halse er den som best kan nå ut til nye grupper velgere, som vi tradisjonelt ikke har evnet å nå ut til, sa Lahlum, men flertallet i landsmøtesalen lyttet altså ikke til ham.
AA170318 Dermed kan det se ut som om det er nordtrønderne som tipper flertallet av fylkeslagene til fordel for Støres kompromiss.
AA170318 Det store flertallet har det ikke slik, og kan føle seg som annenrangs kirkemedlemmer.
AA170318 - Halse er den som best kan nå ut til nye grupper velgere, som vi tradisjonelt ikke har evnet å nå ut til, sa Lahlum, men flertallet i landsmøtesalen lyttet altså ikke til ham.
VG170317 Aldersgrensen for å stille til valg reduseres fra 25 til 18 og presidentens veto i parlamentet kan fortsatt hindres av flertallet .
SA170317 Det er på ingen måte sikkert at det samme flertallet som innførte piggdekkavgift i Stavanger, også vil godkjenne at alle piggdekkbrukere skal registreres med ny teknologi på kommunegrensen.
SA170317 Braut sto blant annet bak konsensus-vedtaket som samlet flertallet i Kirkemøtet 2016 om å lage en vigselsliturgi for likekjønnede.
FV170317 Ordfører Anders Christiansen ( Ap ) fikk med seg flertallet i kommunestyret til å si ja til vindmøllebygging i Birkenes.
FV170317 BIRKENES : Flertallet ( 13 mot 8 ) vedtok først å godkjenne avtalen som er forhandlet frem med vindkraftselskapet Eon Vind.
DN170317 De fremste skoleekspertene i landet og flertallet på Stortinget sier det er på tide å kvitte seg med overflatelæring og testhysteri, sa Lysbakken.
DB170317 Flertallet i det regjeringsoppnevnte delingsøkonomiutvalget foreslår en slik skatt, og nå skal forslaget ut på høring ¶
DB170317 ( Dagbladet ) : Det rødgrønne og sykkelvennlige flertallet i Ski kommunestyre kommer til å vrake kommuneadministrasjonen forslag om å « overvåke » med GPS innbyggere som får 5 000 kroner i kommunal støtte til å kjøpe elsykkel.
DB170317 Jeg tror ikke at de oppriktige fremmedhaterne utgjør flertallet av befolkningen.
DB170317 Derfor forstår jeg heller ikke hvorfor flertallet av de politiske partiene og mediene gjør seg til en megafon for fremmedfiendtligheten.
DB170317 De populistiske partiene som taler i flertallets navn, har aldri flertallet bak seg.
DA170317 Braut sto blant annet bak konsensus-vedtaket som samlet flertallet i Kirkemøtet 2016 om å lage en vigselsliturgi for likekjønnede.
BT170317 Flertallet av de døde skal ha vært sivile.
AP170317 Flertallet av de døde skal ha vært sivile.
AA170317 Flertallet av de døde skal ha vært sivile.
AA170317 De fremste skoleekspertene i landet og flertallet på Stortinget sier det er på tide å kvitte seg med overflatelæring og testhysteri, sa Lysbakken.
AA170317 Braut sto blant annet bak konsensus-vedtaket som samlet flertallet i Kirkemøtet 2016 om å lage en vigselsliturgi for likekjønnede.
VG170316 Flertallet av de døde skal ha vært sivile.
VG170316 Jeg snakker heldigvis på vegne av det store flertallet .
SA170316 Flertallet av de unge ser ikke lenger på NRK eller leser dagsavisene.
DN170316 Wilders og PVV representerer en vestlig bølge av høyrepopulisme som så flertallet av briter stemme for å forlate EU og amerikanere for å få Donald J.
BT170316 Utgangspunkt er en ny NOU-rapport levert til barne- og likestillingsminister Solveig Horne på mandag, hvor flertallet går inn for å fjerne kontantstøtten, innføre gratis barnehage og behovsprøve barnetrygden.
AP170316 Hvis flertallet i valgkomiteen får viljen sin, vil SVs nye ledelse bestå av Audun Lysbakken og hans nærmeste venner.
AA170316 DNB forteller i en epost til NTB at også bankens storsatsing sammen med flertallet av norske banker i personmarkedet, mobilbetalingstjenesten Vipps, er satt ut av spill på ubestemt tid.
AA170316 DNB forteller i en epost til NTB at også bankens storsatsing sammen med flertallet av norske banker i personmarkedet, mobilbetalingstjenesten Vipps, er satt ut av spill på ubestemt tid.
AA170316 Når vedtakene nå er gjort, bør flertallet i Nidarø-saken, med ordfører Rita Ottervik ( Ap ) og hennes partifeller i spissen, tenke gjennom hvorfor det ble en svært omstridt sak.
DB170315 Men meningsmåling etter meningsmåling viser at det massive flertallet , både i Norge generelt og i rovdyrsonene, ønsker rovdyr.
DB170315 Fordi andre distriktsaker som nedlagte sykehus, politidistrikt og tvangssammenslutning av kommuner trekker velgere, tror disse politikerne at den høylytte distriktsminoriteten av velstående skogeiere og skyteglade jegere representerer flertallet .
BT170315 De gamle partnerne SV og Ap får nok å krangle om dersom det borgerlige flertallet ryker.
AP170315 FOTO : e-mail ¶ Flertallet på Stortinget foreslår å overføre behandlingen av tilbakekalling av statsborgerskap fra Utlendingsnemnda ( UNE ) til domstolene.
AA170315 De gamle partnerne SV og Ap får nok å krangle om dersom det borgerlige flertallet ryker.
DA170314 Denne leverstyringen gjør Listhaug med støtte i flertallet av norske stortingsrepresentanter.
AP170314 | Det borgerlige mindretallet kan ikke kritisere flertallet Rameen Sheikh ¶
AA170314 Miljøpartiet De Grønne og Pensjonistpartiet stemte for et alternativ som ville ha betydd bygging av en mindre hall på Øya enn den hallen flertallet nå går inn for.
AA170314 Her stemmer flertallet i bystyret for å bygge ny storhall på Øya i Trondheim.
VG170313 Mark Rutte avviste dette på det sterkeste, og understreket samtidig at flertallet av Nederlands tyrkiske borgere er godt integrert.
VG170313 Meningsmålinger viser riktignok at flertallet av nederlenderne ønsker å forbli i EU.
VG170313 Mark Rutte avviste dette på det sterkeste, og understreket samtidig at flertallet av Nederlands tyrkiske borgere er godt integrert.
SA170313 | Uenighet om barnetrygd i Høyre ¶ Flertallet i Høyres programkomité vil fjerne barnetrygden.
DN170313 May beskylder Sturgeon og Det skotske nasjonalistpartiet SNP for tunnelsyn, og for å handle i strid med flertallet av skottene, som hun hevder ønsker å fortsatt være en del av Storbritannia.
DN170312 ¶ Det store flertallet vokser opp i familier der begge foreldrene jobber.
AA170312 I dette bildet må vi ikke glemme at AP har kontroll på flertallet i Trondheim.
VG170311 | Undersøkelse : Flertallet mener flyktninger bidrar positivt ¶ 7 av 10 nordmenn mener flyktninger bidrar til positivt mangfold, ifølge en undersøkelse gjort av Ipsos for Redd Barna.
VG170311 Her mener det store flertallet at flyktningene vil bidra til et positivt mangfold i Norge.
SA170311 På en ny meningsmåling går Høyre ytterligere fram, men siden begge samarbeidspartiene og regjeringskollega Frp går tilbake, mister de borgerlige flertallet .
FV170311 Fylkeslagene i Oslo, Oppland og Trøndelag, samt Unge Høyre forsøkte å få det med likevel, men det sa flertallet på landsmøtet nei til.
DN170311 På landsmøtet fredag ettermiddag ble forslaget fra flertallet i programkomiteen om å snu i saken vedtatt.
DN170311 Flertallet gikk inn for å opprettholde dagens fedrekvote på ti uker.
DB170311 Fylkeslagene i Oslo, Oppland og Trøndelag, samt Unge Høyre forsøkte å få det med likevel, men det sa flertallet på landsmøtet nei til.
DB170311 Så vedtok et flertall på landsmøtet i tråd med forslaget fra flertallet i programkomiteen at fastleger, etter faglig vurdering, kan starte behandling av rusavhengige med Subutex utenom LAR ( legemiddelassistert behandling ).
DB170311 - Jeg tror rett og slett at det beror på at flertallet mener dette ikke er noe staten burde gjøre, sier han.
DA170311 På en ny meningsmåling går Høyre ytterligere fram, men siden begge samarbeidspartiene og regjeringskollega Frp går tilbake, mister de borgerlige flertallet .
DA170311 I fjor høst ble flertallet på Stortinget enig om langtidsplanen for Forsvaret, og at man skal å bruke 180 milliarder kroner over de neste 20 årene.
DA170311 Han tror ikke flertallet stemte for å utsette en beslutning om eggdonasjon av lojalitet til KrF, men heller av lojalitet til partileder Erna Solberg, som i løpet av debatten ga tydelig beskjed om at beslutningen burde utsettes.
DA170311 Hvis Venstre kommer over sperregrensen, vil det antakelig redde det borgerlige flertallet .
DA170311 Det borgerlige flertallet hadde gått tapt hvis det hadde vært valg i dag og ikke 11. september.
DA170311 Delegatene til Høyres landsmøte våknet torsdag opp til målinger som fortalte at det borgerlige flertallet har gått tapt.
AP170311 Høyrepolitiker Heidi Nordby Lunde fikk med seg flertallet på å skrote forslaget om å nedsette utvalget.
AP170311 Bare to fylkeslag, Oppland og Hordaland Høyre, hadde fremmet forslag om å stryke forslaget fra programmet, og det ble derfor avvist av flertallet i redaksjonskomiteen.
AP170311 Differansen ble til slutt på femti stemmer ( 188 - 138 ), men en stortingsrepresentant Aftenposten har snakket med, tror ledelsens votering likevel kan ha hatt vært avgjørende for å sikre flertallet .
AA170311 På en ny meningsmåling går Høyre ytterligere fram, men siden begge samarbeidspartiene og regjeringskollega Frp går tilbake, mister de borgerlige flertallet .
AA170311 På en ny meningsmåling går Høyre ytterligere fram, men siden begge samarbeidspartiene og regjeringskollega Frp går tilbake, mister de borgerlige flertallet .
AA170311 Han tror ikke flertallet stemte for å utsette en beslutning om eggdonasjon av lojalitet til KrF, men heller av lojalitet til partileder Erna Solberg, som i løpet av debatten ga tydelig beskjed om at beslutningen burde utsettes.
AA170311 Hoff fra Bergen Høyre gikk mot flertallet , som altså vil ha konsekvensutredning.
AA170311 Her mener det store flertallet at flyktningene vil bidra til et positivt mangfold i Norge.
AA170311 ( ©NTB ) ¶ | Flertallet mener flyktninger bidrar positivt ¶ 7 av 10 nordmenn mener flyktninger bidrar til positivt mangfold, ifølge en undersøkelse gjort av Ipsos for Redd Barna.
VG170310 Malthe-Sørenssen tror at flertallet bak utsettelsen i stor grad hørte på Høyre-leder Erna Solberg og nestleder Bent Høie, og at hensynet til KrF var med og vippet stemmegivningen i ledelsens favør.
SA170310 - Jeg tror rett og slett at det beror på at flertallet mener dette ikke er noe staten burde gjøre, sier han.
SA170310 Torbjørn Røe Isaksen, som ledet arbeidet med å skrive forslaget til partiprogram, synes ikke å ta det tungt at flertallet ønsket en mer liberal alkoholpolitikk enn programkomiteen opprinnelig foreslo.
SA170310 Redaksjonskomiteen mente forslagene burde avvises, men flertallet ville noe annet.
SA170310 Klar tale fra Willoch ¶ Flertallet valgte å lytte til partiveteranen Kåre Willoch som innstendig ba dem om å forkaste et forslag om å avvikle ordningen.
DN170310 Men på landsmøtet fredag ettermiddag, ble forslaget fra flertallet i programkomiteen om å i snu i saken vedtatt.
DN170310 Flertallet gikk inn for å opprettholde dagens fedrekvote på ti uker.
DB170310 Selv om det er venstresiden som har hatt flertallet på de siste meningsmålingene, er det jevnt mellom blokkene.
DB170310 Flertallet i Høyres programkomité vil beholde barnetrygden, men vurderer alternative innretninger for å sikre familier med svak økonomi.
DB170310 Dette var også det flertallet i programkomiteen ønsket.
DB170310 Røe Isaksen, som ledet arbeidet med å skrive forslaget til partiprogram, synes likevel ikke å ta det altfor tungt at flertallet ønsket en mer liberal alkoholpolitikk enn programkomiteen opprinnelig foreslo.
DB170310 Redaksjonskomiteen mente forslagene burde avvises, men flertallet ville noe annet.
DB170310 ¶ MENER HATET ØKER : En ny måling viser at flertallet av amerikanerne mener at hatet øker i USA.
DB170310 Før Rølvåg og Havig-Gjelseth til slutt møttes i finalen, hadde Rølvåg en fordel - ettersom flertallet av de øvrige « Anno»-deltakerne gav henne sin stemme før den avgjørende kunnskapskonkurransen.
DA170310 Torbjørn Røe Isaksen, som ledet arbeidet med å skrive forslaget til partiprogram, synes ikke å ta det tungt at flertallet ønsket en mer liberal alkoholpolitikk enn programkomiteen opprinnelig foreslo.
DA170310 Redaksjonskomiteen mente forslagene burde avvises, men flertallet ville noe annet.
DA170310 I stedet foreslår flertallet i programkomiteen strenge begrensninger for oppbevaring og bruk av slik overskuddsinformasjon.
BT170310 Det samme synet så også flertallet ut til å ha.
BT170310 Flertallet tar ut kun akkurat like mye permisjon som fedrekvoten tilsier.
BT170310 Det samme synet så også flertallet ut til å ha.
BT170310 Klar tale fra Willoch ¶ Flertallet valgte å lytte til partiveteranen Kåre Willoch som innstendig ba dem om å forkaste et forslag om å avvikle ordningen.
AP170310 Flertallet ønsker ikke å uttale seg, men under hånden gir de ulike kjøpmennene på Vestlandet og i Nord-Norge et blandet bilde av situasjonen. 5.
AP170310 Statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie stemte for at spørsmålet om eggdonasjon skal avgjøres først på landsmøtet i 2018, og greide å overtale flertallet .
AP170310 På forhånd var det knyttet stor spenning til hvor flertallet lå i spørsmålet om eggdonasjon.
AA170310 Bygningsrådets flertall sa for to uker siden ja til alternativ to ( se faktaboks ), og det er ventet at flertallet i bystyret støtter seg til dette.
AA170310 - Jeg tror rett og slett at det beror på at flertallet mener dette ikke er noe staten burde gjøre, sier han.
AA170310 Torbjørn Røe Isaksen, som ledet arbeidet med å skrive forslaget til partiprogram, synes ikke å ta det tungt at flertallet ønsket en mer liberal alkoholpolitikk enn programkomiteen opprinnelig foreslo.
AA170310 Redaksjonskomiteen mente forslagene burde avvises, men flertallet ville noe annet.
AA170310 - Det var hensynet til en god diskusjon i Høyre og ikke samarbeidet med KrF som gjorde det viktig å utsette eggdonasjonssaken, sa Erna Solberg til NTB etter at flertallet for utsettelse var klart.
AA170310 Flertallet valgte å lytte til partiveteranen Kåre Willoch som innstendig ba dem om å forkaste et forslag om å avvikle ordningen.
VG170309 | Flertall i Høyres redaksjonskomité vil tillate eggdonasjon ¶ Flertallet i Høyres redaksjonskomité vil tillate eggdonasjon.
VG170309 Som VG tidligere har skrevet, vil flertallet av Høyres fylkeslag forplikte Erna Solberg og regjeringen til å øke forsvarsbudsjettet til to prosent av BNP innen 2024.
VG170309 Les også : Flertallet i Høyres redaksjonskomite vil tillate eggdonasjon ¶
SA170309 De tilhører flertallet av mobbegjengen som fryder seg med sin hånlatter mot den ene sterke som tørr å stå alene.
FV170309 | Aksepterer Leangen-dommen, men kritiserer rettssaken ¶ Flertallet i Midt-Norge Travforbund vant en knusende seier i voldgiftssaken, men de saksøkte travlagene mener saken bare er halvveis belyst.
DN170309 Mens flertallet av dem som stemte under brexitavstemningen sist juni ønsket å melde Storbritannia ut av EU, stemte hele 62 prosent av skottene for fortsatt medlemskap.
DN170309 De borgerlige partiene mister flertallet på Stortinget i tredje måling på rad.
DN170309 Målingen viser at de borgerlige partiene mister flertallet på Stortinget - og det er tredje måling på rad som viser dette utfallet.
DB170309 Flertallet i programkomiteen vil vurdere om fastleger kan starte behandling av rusavhengige med Subutex og Subuxsone utenom LAR, og ha forsøk med heroinassistert behandling for tunge rusmisbrukere, men et stort mindretall går mot dette.
DB170309 Flertallet i Høyres programkomité vil beholde barnetrygden, men vurderer alternative innretninger for å sikre familier med svak økonomi.
DB170309 Ethvert forsøk på å definere etnisitet ut ifra avstamming over generasjoner, slik en definisjon som tar avstand fra SSB og flertallet i Brochmann II-utvalgets ståsted gjør, må nødvendigvis bære galt av sted.
DA170309 Derfor vil flertallet av verger og representanter, også Vergeforeningens medlemmer, ha oppdrag fra oss.
DA170309 Samtidig mister de borgerlige partiene flertallet på Stortinget, ifølge målingen.
DA170309 Målingen viser at de borgerlige partiene mister flertallet på Stortinget - og det er tredje måling på rad som viser dette utfallet.
DA170309 På Høyres landsmøte i 2013 stemte flertallet for å beholde forbudet mot eggdonasjon med 176 mot 121 stemmer, skriver Aftenposten.
AP170309 Likevel er flertallet langt unna for Erna Solberg om dette skulle bli valgresultatet.
AP170309 | Flertall i Høyres redaksjonskomité vil tillate eggdonasjon ¶ Flertallet i redaksjonskomiteen anbefaler Høyres landsmøte å si ja til eggdonasjon i sitt nye program.
AP170309 Flertallet ønsker at Høyre skal si ja til eggdonasjon under avstemningen fredag ettermiddag.
AP170309 Tilhengerne av eggdonasjon er usikre på hvilken retning flertallet tipper og er spente på hvilken effekt det får at statsministeren personlig engasjerte seg i saken.
AA170309 Han fikk imidlertid ikke flertallet med seg.
AA170309 Samtidig mister de borgerlige partiene flertallet på Stortinget, ifølge målingen.
AA170309 Målingen viser at de borgerlige partiene mister flertallet på Stortinget - og det er tredje måling på rad som viser dette utfallet.
VG170308 Det store flertallet av norske barnefamilier har hatt en svært positiv inntektsutvikling over de siste tiårene.
VG170308 Debatt Flertallet i utvalget som har sett på støtten til barnefamiliene går inn for gratis barnehage til alle barn fra de fyller ett år, samt å øke og målrette barnetrygden mot de familiene som har lavest inntekter.
VG170308 Flertallet i utvalget som har sett på støtten til barnefamiliene går inn for gratis barnehage til alle barn fra de fyller ett år, samt å øke og målrette barnetrygden mot de familiene som har lavest inntekter.
VG170308 Den ekstra tikroningen det store flertallet har fått, forsvinner fort på Frp/Høyre-regjeringens økte avgifter, bompenger, egenandeler og barnehagepriser, sier Ap-lederen.
SA170308 Biodrivstoffet som flertallet på Stortinget vil du skal bruke de nærmeste årene, kan i verste fall gi motorhavari.
FV170308 Biodrivstoffet som flertallet på Stortinget vil du skal bruke de nærmeste årene, kan i verste fall gi motorhavari.
DB170308 Det klare flertallet av kommentarene på posten er folk som tar Tine i forsvar, eller som på generelt grunnlag er uenige i kritikken.
DB170308 Ingen av partiene som i dag utgjør flertallet i Stortinget har vært med og kjempe frem abortloven.
DB170308 Jeg har derfor større tro på forslaget til mindretallet som også innebærer en betydelig økning av barnetrygden til 20 800 kroner, 2200 kroner mindre enn flertallet , men som fortsatt skal gi den til alle.
DB170308 Bevar barnetrygden ¶ Flertallet mener imidlertid dette kan rettferdiggjøres siden det er viktigere å redusere barnefattigdommen noe enn å få flere inn i arbeidslivet.
DB170308 Flertallet i utvalget mener også at det har skjedd en stor utvikling siden sist gang barnetrygden ble vurdert av Longva-utvalget i 1996.
DB170308 Flertallet foreslår å kutte grovt i barnetrygden og forbeholde denne til dem med lave inntekter, for så å bruke pengene en sparer på å gi gratis barnehage til alle.
DB170308 Flertallet , som inkluderer den fornuftige Frisch-økonomen Simen Markussen, er selvfølgelig klar over det.
BT170308 Biodrivstoffet som flertallet på Stortinget vil du skal bruke de nærmeste årene, kan i verste fall gi motorhavari.
BT170308 Flertallet blant barn og unge velger kjønnstradisjonelt, og det kommer tydelig frem i musikklivet.
BT170308 Flertallet blant barn og unge velger kjønnstradisjonelt, og det kommer tydelig frem i musikklivet.
AP170308 Biodrivstoffet som flertallet på Stortinget vil du skal bruke de nærmeste årene, kan i verste fall gi motorhavari.
AA170308 Flest fra Asia ¶ Flertallet av de fremmede artene som truer norsk natur stammer fra Asia, med unntak fra Hagelupin som er fra Nord-Amerika.
AA170308 Han var ikke selv til stede da flertallet i kontrollkomiteen - mot regjeringspartienes stemmer - tirsdag inviterte statsminister Erna Solberg ( H ) til høringen om rapporten fra Riksrevisjonen om såkalt objektsikring av offentlige bygninger.
VG170307 Flertallet i utvalget som har utredet den offentlige støtten til barnefamiliene, foreslår å inntektsprøve barnetrygden.
SA170307 Flertallet i styret ved Blidensol sykehjem står fast på at det er forskjell mellom lovens forbud mot diskriminering på grunn av religion og et uniformsreglement som forbyr bruk av religiøse plagg, som det mener en hijab er.
FV170307 Her sier flertallet i kommunestyret i Søgne nei til sammenslåing med Songdalen og Kristiansand, med 16 mot 11 stemmer.
AP170307 » Foreløpige tegn tyder på at han har flertallet av Representantenes hus med seg.
AP170307 Valget i november sørget for at partiet fikk makten i Det hvite hus samtidig som det beholdt flertallet i Representantenes hus og Senatet - noe som i teorien gjør det lettere å få vedtatt en ny helsereform.
AA170307 Flertallet i høyesterett mener nå at hensynet til en rettferdig dom for tiltalte veier tyngre enn hensynet til juryens vern mot innsyn.
AA170307 Flertallet i programkomiteen vil at Høyre nå skal støtte dagens ordning med fedrekvote.
VG170306 Å målrette barnetrygden mot lavinntektsfamilier og gjøre barnehagen gratis, er blant forslagene flertallet i utvalget stiller seg bak.
VG170306 | Utvalg går inn for gratis barnehage, fjerning av kontantstøtten og behovsprøvd barnetrygd ¶ Flertallet i utvalget som har sett på støtten til barnefamilier, går inn for å fjerne kontantstøtten, innføre gratis barnehage og behovsprøve barnetrygden.
VG170306 GRATIS BARNEHAGE : Flertallet i Ellinsæter-utvalget foreslår å fjerne kontantstøtten for å finansiere gratis barnehage.
VG170306 ( Kilde : Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet ) ¶ Flertallet vil heve satsene på barnetrygden - som ikke har vært hevet siden 1996 - og vil gjøre den avhengig av foreldrenes inntekt.
VG170306 Flertallet i ekspertutvalget foreslår å droppe universell barnetrygd og i stedet behovsprøve den.
SA170306 | Utvalg går inn for gratis barnehage og behovsprøvd barnetrygd ¶ Flertallet i utvalget som har sett på støtten til barnefamilier, går inn for å fjerne kontantstøtten, innføre gratis barnehage og behovsprøve barnetrygden.
SA170306 Flertallet vil heve satsene på barnetrygden - som ikke har vært hevet siden 1996 - og vil gjøre den avhengig av foreldrenes inntekt.
FV170306 | Utvalg går inn for gratis barnehage, fjerning av kontantstøtten og behovsprøvd barnetrygd ¶ Flertallet i utvalget som har sett på støtten til barnefamilier, går inn for å fjerne kontantstøtten, innføre gratis barnehage og behovsprøve barnetrygden.
DN170306 Å målrette barnetrygden mot lavinntektsfamilier og gjøre barnehagen gratis, er blant forslagene flertallet i utvalget stiller seg bak.
DN170306 | Vil fjerne kontantstøtten ¶ Flertallet i utvalget som har sett på støtten til barnefamilier, forslår store endringer i dagens støtteordninger.
DB170306 Flertallet i utvalget går blant annet inn for å fjerne kontantstøtten, innføre gratis barnehage for alle barn over ett år, og behovsprøve barnetrygden slik at familier med lav inntekt får mer.
DA170306 Fakta om anbefalinger om støtten til barnefamiliene : ¶ * Flertallet går inn for at barnetrygden behovsprøves slik at det kommer lavinntektsfamilier til gode.
DA170306 Å målrette barnetrygden mot lavinntektsfamilier og gjøre barnehagen gratis, er blant forslagene flertallet i utvalget stiller seg bak.
BT170306 | Utvalg går inn for gratis barnehage og behovsprøvd barnetrygd ¶ Flertallet i utvalget som har sett på støtten til barnefamilier, går inn for å fjerne kontantstøtten, innføre gratis barnehage og behovsprøve barnetrygden.
BT170306 Flertallet vil heve satsene på barnetrygden - som ikke har vært hevet siden 1996 - og vil gjøre den avhengig av foreldrenes inntekt.
BT170306 Nettopp derfor er flertallet av befolkningen i Nord-Norge mot olje- og gassvirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.
AP170306 | Utvalg går inn for gratis barnehage, fjerning av kontantstøtten og behovsprøvd barnetrygd ¶ Flertallet i utvalget som har sett på støtten til barnefamilier, går inn for å fjerne kontantstøtten, innføre gratis barnehage og behovsprøve barnetrygden.
AA170306 | Utvalg går inn for gratis barnehage og behovsprøvd barnetrygd ¶ Flertallet i utvalget som har sett på støtten til barnefamilier, går inn for å fjerne kontantstøtten, innføre gratis barnehage og behovsprøve barnetrygden.
AA170306 Illustrasjonsfoto Foto : Gorm Kallestad, NTB Scanpix ¶ Flertallet i utvalget som har sett på støtten til barnefamilier, går inn for å fjerne kontantstøtten, innføre gratis barnehage og behovsprøve barnetrygden.
AA170306 Flertallet vil heve satsene på barnetrygden - som ikke har vært hevet siden 1996 - og vil gjøre den avhengig av foreldrenes inntekt.
AA170306 | Utvalg går inn for gratis barnehage og behovsprøvd barnetrygd ¶ Flertallet i utvalget som har sett på støtten til barnefamilier, går inn for å fjerne kontantstøtten, innføre gratis barnehage og behovsprøve barnetrygden.
AA170306 Flertallet vil heve satsene på barnetrygden - som ikke har vært hevet siden 1996 - og vil gjøre den avhengig av foreldrenes inntekt.
VG170305 - Best med blanding av folk ¶ Flertallet i Folketinget i Danmark skrev altså i sitt forslag til vedtak at : ¶
SA170305 Fotballpresident Terje Svendsen fikk flertallet av delegatene på Fotballtinget med seg på ikke å øke overføringene til kvinneklubbene.
FV170305 Fotballpresident Terje Svendsen fikk flertallet av delegatene på Fotballtinget med seg på ikke å øke overføringene til kvinneklubbene.
DB170305 De siste årene har vi sett at det store flertallet av menn velger å starte uttaket av pensjon med en gang de fyller 62 år samtidig med at de fortsetter å jobbe.
DA170305 Det betyr ikke at vi ikke er opptatt av krigen i Trøndelag, på Vestlandet eller i Oslo, men vi kommer til å gi det som skjedde i Nord-Norge mer tyngde og vekt, sier Fagertun til Dagsavisen, og påpeker at det store flertallet av tyske soldater var stasjonert i nord.
BT170305 Fotballpresident Terje Svendsen fikk flertallet av delegatene på Fotballtinget med seg på ikke å øke overføringene til kvinneklubbene.
AP170305 - Hva da om det borgerlige flertallet etter valget består av Frp, Høyre, KrF og Venstre ?
AP170305 Fotballpresident Terje Svendsen fikk flertallet av delegatene på Fotballtinget med seg på ikke å øke overføringene til kvinneklubbene.
AA170305 Det store flertallet på Stortinget ønsket en innstramming i asylpoltikken, slik vi har gjort, sier han.
AA170305 - Det Trine av og til glemmer er at flertallet på Stortinget er på en helt annen planet enn det Venstre er.
VG170304 Men det er ikke styret som bestemmer dette - det er flertallet i salen.
VG170304 Mediehus som VG lykkes fortsatt med å kombinere tungt og lett stoff, og når frem til det store flertallet av nordmenn - også til unge mennesker.
DA170304 Men det er lite trolig at flertallet i Overhuset er innstilt på en ytterligere uthaling av prosessen, ifølge The Financial Times.
BT170304 Pro-britiske DUP beholder posisjonen som Nord-Irlands største parti like foran Sinn Féin, men unionistene mister flertallet i den regionale forsamlingen.
AP170304 Funnet av massegravene er det første beviset som bekrefter mistankene om at det store flertallet av barna som døde, ble lagt i umerkede graver.
AP170304 Pro-britiske DUP beholder posisjonen som Nord-Irlands største parti like foran Sinn Féin, men unionistene mister flertallet i den regionale forsamlingen.
AA170304 Pro-britiske DUP beholder posisjonen som Nord-Irlands største parti like foran Sinn Féin, men unionistene mister flertallet i den regionale forsamlingen.
AA170304 Flertallet av flyktningene er kvinner og barn, melder Syrian Observatory for Human Rights ( SOHR ).
DB170303 Hvem som styrer musikken i bussen varierer fra dag til dag, men i og med at flertallet på bussen vil ha sangen fjernet er det ikke sannsynlig at den vil bli spilt i russebussen, sier han.
BT170303 Det var litt kontroversielt at flertallet til slutt stemte for, sier han.
BT170303 Det var litt kontroversielt at flertallet til slutt stemte for, sier han.
AA170303 Torsdagens angrep kommer etter at hæren og en paraplyorganisasjon som representerer enkelte opprørsgrupper, ble enige om å opprette en begrenset « sikker sone » i regionen, ¶ Flertallet av innbyggerne i de sørligste delene av Thailand er malaysiske muslimer.
VG170302 - Vi er enige om en skriftlig avtale mellom flertallet og mindretallet i komiteen om at vi skal granske påstandene om russisk samarbeid med Trumps valgkampapparat, sier Adam Schiff, som er Demokratenes fremste medlem i komiteen, melder Reuters.
VG170302 Flertallet av Høyres fylkeslag vil forplikte Erna Solberg og regjeringen til å øke forsvarsbudsjettet til to prosent av BNP innen 2024.
DB170302 Hvis flertallet av Senatet har grunn til å anse svarene til Sessions, gitt i en offisiell høring, som feilaktige, kan saken få store følger for Sessions spesielt og Trump-administrasjonen generelt.
DB170302 - Vi er enige om en skriftlig avtale mellom flertallet og mindretallet i komiteen om at vi skal granske påstandene om russisk samarbeid med Trumps valgkampapparat, sier Adam Schiff, som er Demokratenes fremste medlem i komiteen, melder Reuters.
DB170302 Hvis flertallet av Senatet har grunn til å anse svarene til Sessions, gitt i en offisiell høring, som feilaktige, kan saken få store følger for Sessions spesielt og Trump-administrasjonen generelt.
DA170302 Det borgerlige flertallet fordunster når Venstre havner under sperregrensen med bare tre stortingsplasser.
BT170302 - Vi er enige om en skriftlig avtale mellom flertallet og mindretallet i komiteen om at vi skal granske påstandene om russisk samarbeid med Trumps valgkampapparat, sier Adam Schiff, som er Demokratenes fremste medlem i komiteen, melder Reuters.
BT170302 Det borgerlige flertallet fordunster når Venstre havner under sperregrensen med bare tre stortingsplasser.
AA170302 Det borgerlige flertallet fordunster når Venstre havner under sperregrensen med bare tre stortingsplasser.
DA170301 Snur Arbeiderpartiet, så endres flertallet , sier han til Dagsavisen.
AP170301 Trump er avhengig av Kongressen for få på plass ny lovgivning, men det er stor uenighet om hvordan det skal prioriteres, også innad blant det republikanske flertallet .
AA170301 England og Wales sørget for at flertallet gikk en annen vei enn det skottene ønsket, noe som har utløst en politisk krise.
AA170301 - Kirkevalget i 2015 førte til at Åpen Folkekirke fikk flertallet i bispedømmerådet.
AA170301 - Kirkevalget i 2015 førte til at Åpen Folkekirke fikk flertallet i bispedømmerådet.
AA170301 Noen få, ressurssterke, har oppnådd gode ordninger med brukerstyrt personlig assistanse 24 timer i døgnet 7 dager i uka, mens flertallet må ta til takke med minstestandard for eldre i sykehjem ved utmåling av tjenester.
VG170228 Det store flertallet av utvisningssaker hører vi aldri om, selv om barn også her rammes.
SA170228 Da viser det seg − i dette fraværet − at flertallet av oss kan « akseptere » at arbeidere i den lutfattige tredje verden holdes på et eksistensielt minimumsnivå i et moderne, essensielt masseslaveri, kanskje nær sultegrensen, for at vi, i våre overfòrede og matleie vestlige samfunn, skal få enda mer ultrabillig tilgang på tildels overflødige lu
AA170228 Flertallet gikk inn for flere grep for å styrke kvotesystemet, som også Norge er en del av : ¶
AA170228 Flertallet går inn for å bygge en hall med internasjonal kapasitet for å huse internasjonale idrettsarrangement og konsertartarena for innstill 12 000 tilskuere.
AA170228 Flertallet gikk altså for alternativ to, med en rekke justeringer som rådmannen har lagt inn som forslag.
SA170227 Leif Arne Moi Nilsen ( Frp ) frykter at flertallet i bystyret går inn for datokjøring i Stavanger på dager med dårlig luftkvalitet.
DB170227 Tilbakemeldingene fra fastlegene viser at det store flertallet av de som har deltatt i undersøkelsen, ikke har merket noen negativ konsekvens av fraværsgrensa, mens om lag en tredel oppgir noe mer trafikk.
DB170227 rogati, økning av landbruksstøtten, eller vern av LoVeSe ) - skal du da svare at disse synspunktene i stor grad er representert, fordi det fins en gruppe på 5-10-20 stortingsrepresentanter som er uttalte og høylytte forkjempere for dette ; eller at dette i liten grad er tilfelle, fordi det store flertallet av representanter ikke deler ditt syn ?
DA170227 Nå begynner vi i feil ende, men jeg frykter at flertallet som innførte piggdekkavgift også vil gjennomføre datokjøring, Da kan halvparten av diesel- og bensinbiler måtte stå stille på enkelte dager.
DA170227 Han trekker fram at flertallet i bystyret ( Ap, V, KrF, MDG, SV, Sp og Rødt ) har vedtatt at administrasjonen « snarest » skal legge fram en egen sak som legger til rette for transportrestriksjoner for kjøretøy på dager med dårlig luftkvalitet, som eksempelvis datokjøring, og også en egen sak hvor redusert fart og miljøfa
BT170227 Andresen mener « flertallet av dem som kommer » som asylsøkere, aldri vil klare « å tilpasse seg norsk kultur ».
BT170227 Andresen mener « flertallet av dem som kommer » som asylsøkere, aldri vil klare « å tilpasse seg norsk kultur ».
AA170227 Demokratene tviler på om komiteer ledet av det republikanske flertallet vil behandle saken grundig nok.
AA170227 Det viser at en del av den litt hatefulle retorikken som vi kan finne fra deler av regjeringen, ikke har slått rot hos flertallet , sier Lars Haltbrekken, førstekandidat for SV fra Sør-Trøndelag.
DB170226 februar signerte Trump blant annet en presidentordre som gjør det klart at myndighetene skal rette fokus ikke bare mot kriminelle som er i landet ulovlig, men også det store flertallet av USAs ulovlige innvandrere.
DA170226 Og de unge, som utgjør flertallet i regionen, har verken appetitt for eller bånd til Bagdad.
DA170226 Flertallet i Nord-Irak vil gå for uavhengighet, sier hun.
BT170226 Den moralistiske tilnærmingen er ekstra tydelig når flertallet også påpeker at det « vil det være vanskeligere å avgrense det straffritt medbrakte rusmiddel til en brukerdose » som et « sterkt motargument » mot en annen praksis enn injisering av en brukerdose heroin.
BT170226 Flertallet i justiskomiteen fremhevet videre at det ville bli utfordrende for helsepersonellet å håndtere en utvidet brukergruppe.
AP170226 Andresen mener « flertallet av dem som kommer » som asylsøkere, aldri vil klare « å tilpasse seg norsk kultur ».
DA170225 Spørsmålet om Stavanger eller ikke Stavanger har åpenbart vært en del av det politiske spillet i Strand, men forhåpentlig ser flertallet i kommunestyret fordelene av å være med i en ny storkommune.
AP170225 Resultatet ble at reglene for utenlandsbehandling er blitt strengere enn flertallet ønsker.
VG170224 Hadde flertallet av folkevalgte trosset det medisinske fagmiljøets tydelige advarsler ?
VG170224 Forslagsstiller Anders Tyvand i KrF er svært fornøyd med at flertallet dermed synes sikret.
SA170224 Forbrukerombudet har kommet fram til at totalprisen i praksis for flertallet av kundene blir 32.800 kroner.
SA170224 Vidar Løfshus er en befriende kontrast til flertallet av norske idrettsledere.
DN170224 Forbrukerombudet har kommet frem til at totalprisen i praksis for flertallet av kundene blir 32.800 kroner.
DA170224 - Flertallet med Høyre, Sp og Frp, ønsker ikke tre nivåer av vern i Østmarka, ved nasjonalpark, naturreservat og markaloven, forklarer Slette.
AP170224 Flertallet stemte jo på Arbeiderpartiet, Høyre, Frp, Venstre og KrF.
AP170224 Flertallet stemte jo på Arbeiderpartiet, Høyre, Frp, Venstre og KrF.
AP170224 Vidar Løfshus er en befriende kontrast til flertallet av norske idrettsledere.
AA170224 Forbrukerombudet har kommet fram til at totalprisen i praksis for flertallet av kundene blir 32.800 kroner.
VG170223 Flertallet , 19,4 prosent, tror han bli utslått i kvartfinalen.
VG170223 Blant dem som nektet å overgi seg var flertallet fra al-Qaida-tilknyttede Jabhat Fateh al-Sham, som tidligere het al-Nusra fronten, noe de fortsatt kalles i regjeringskontrollerte områder.
VG170223 Flertallet kom fra muslimske land, skriver de og kobler innvandringen til sosial uro, opptøyer og kriminalitet.
VG170223 For dette er den vriene reformen flertallet på Stortinget har bedt om i et par tiår uten å få.
VG170223 VG-måling : Flertallet godtar økt skatt ¶
AP170223 Flertallet kom fra muslimske land, skriver de og kobler innvandringen til sosial uro, opptøyer og kriminalitet.
AA170223 Flertallet kom fra muslimske land, skriver de og kobler innvandringen til sosial uro, opptøyer og kriminalitet.
AA170223 Det store flertallet tror ikke politiet vil komme raskere fram eller nærmere publikum etter at den såkalte nærpolitireformen er gjennomført, og de har svært liten tillit til Politidirektoratets gjennomføring av reformen.
VG170222 Ap-lederen sier at partiet vil stemme imot denne regioninndelingen som flertallet i Stortinget nå sier at de vil stille seg bak.
VG170222 - Fylker som forsatt ikke ønsker å bli slått sammen slik dette knappe flertallet nå foreslår, kan komme til oss om vi vinner valget.
VG170222 Den viste at det store flertallet ikke tror politiet vil komme raskere fram eller nærmere publikum etter at nærpolitireformen er gjennomført.
DN170222 Kristelig Folkeparti er ikke en del av flertallet som står bak tvangsbruken overfor enkelte kommuner, men kaller likevel reformavtalen en suksess.
DB170222 Dette er vi glade for, fordi det overveldende flertallet av instanser verdt å lytte til, inkludert Barneombudet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, er entydige på at en slik lovendring ikke ville tatt tilstrekkelig høyde for at barnas beste må vurderes i hvert enkelt tilfelle.
DA170222 Kristelig Folkeparti er ikke en del av flertallet som står bak tvangsbruken overfor enkelte kommuner, men kaller likevel reformavtalen en suksess.
BT170222 Kristelig Folkeparti er ikke en del av flertallet som står bak tvangsbruken overfor enkelte kommuner, men kaller likevel reformavtalen en suksess.
BT170222 Det store flertallet tror ikke politiet vil komme raskere frem eller nærmere publikum etter at den såkalte nærpolitireformen er gjennomført, og har svært liten tillit Politidirektoratets gjennomføring av reformen.
AP170222 Men det spiller liten rolle så lenge republikanerne har flertallet , sier Bremmer til Aftenposten.
AP170222 Derfor setter selskapets handlinger i utlandet også presidenten i en potensielt problematisk situasjon - dersom det finnes politisk vilje hos republikanerne, som har flertallet i både Representantenes hus og i Senatet.
AP170222 Det samme mener flertallet i Aftenpostens undersøkelse.
AP170222 Det politiske flertallet har ingen holdbar plan for hva de skal gjøre når jordkloden går tom for elementære ressurser og er blitt fem grader varmere.
AP170222 Spesielt tatt i betrakting av at flertallet av norske velgere ønsker et mest mulig likt offentlig tjenestetilbud i hele landet, som av natur medfører en sentralstyrt forvaltning, og som gir lite rom for lokalt selvstyre og autonomi, skriver Mats Kirkebirkeland.
AP170222 I lørdagens utgave av Aftenposten ble det presentert en undersøkelse der flertallet mener at for mye makt er sentralisert til Oslo.
AA170222 Kristelig Folkeparti er ikke en del av flertallet som står bak tvangsbruken overfor enkelte kommuner, men kaller likevel reformavtalen en suksess.
AA170222 Det store flertallet tror ikke politiet vil komme raskere fram eller nærmere publikum etter at den såkalte nærpolitireformen er gjennomført, og har svært liten tillit Politidirektoratets gjennomføring av reformen.
AA170222 Kristelig Folkeparti er ikke en del av flertallet som står bak tvangsbruken overfor enkelte kommuner, men kaller likevel reformavtalen en suksess.
VG170221 I Akershus ville flertallet aller helst slå seg sammen med Oslo.
SA170221 Vi kan derfor meget godt skjønne flertallet i Rogaland fylkeskommune sin skepsis.
SA170221 For et par uker siden besluttet likevel flertallet i kommunestyret i Sola atter en gang at det virkelig ønskes en ny kirke i Solakrossen, og at et alternativt bygg ikke er aktuelt.
DB170221 Flertallet av folket i Nærøy sa ja, mens flertallet i Vikna sa nei.
DB170221 Den viste at flertallet ønsker at de skal bli slått sammen med en fastlandskommune.
DB170221 Flertallet av folket i Nærøy sa ja, mens flertallet i Vikna sa nei.
BT170221 Heldigvis vil de ikke klare å reversere reformen, fordi flertallet av norske politikere - til høyre og venstre - tross alt er ansvarlige politikere.
AA170221 Førstekandidaten for Akershus Sp til stortingsvalget, sier til NTB at han mener tvang også bryter med forutsetningene som flertallet på Stortinget har satt for i hvilke tilfeller det kan benyttes.
AA170221 Han mener tvangssammenslåingen, som ifølge Aftenpostens opplysninger foreslås blant annet på Nedre Romerike, også bryter med forutsetningene som flertallet på Stortinget har satt for i hvilke tilfeller tvang kan brukes.
AA170221 Fylkene har mistet tannhelse og flertallet på Stortinget har også vedtatt å gi både kollektivtrafikk og videregående skoler til store kommuner, påpeker Andersen.
DB170220 Han legger til at flertallet ikke er imot å betale lisens.
AA170220 Flertallet av private barnehager er ikke i nærheten av å kunne ta ut overskudd.
AA170219 Flertallet er imidlertid kommet til at han ikke var klar over at hun var der.
DB170218 - For noen år siden hadde størst etterspørsel etter den tradisjonelle sol- og badeferien men nå opplever nå at flertallet vil oppleve mer enn strandliv på ferien, sier han.
VG170217 Men de sentrale mediene, flertallet av eksperter fra « respekterte » tankesmier og regjeringen ser ut til med vilje å ikke høre på disse menneskene.
AP170217 Sjekk om du er enig med flertallet : Hvor skal grensene gå for hvordan det skal være lov å lage barn i Norge ?
AP170217 Høyre- og Venstre-velgere er minst kritiske, men også her mener flertallet at Oslo-makten er for stor.
AP170217 - Men flertallet i alle landsdeler mener at Oslo-makten er for stor ?
AP170217 Sjekk om du er enig med flertallet : Hvor skal grensene gå for hvordan det skal være lov å lage barn i Norge ?
AA170217 Noen velger sunn mat, men flertallet av dem går ut fra butikken med boller, brus, energidrikker, snacks eller kaker i hendene.
AA170217 - De sentrale mediene, flertallet av eksperter fra « respekterte » tankesmier og regjeringen ser ut til med vilje å ikke høre på disse menneskene, skriver ambassaden.
AA170217 Han mener det er snakk om en omfattende utflytting av statlige arbeidsplasser, selv om flertallet av de 630 arbeidsplassene som skal ut av Oslo, er nyetableringer.
VG170216 VG-måling : Flertallet godtar økt skatt ¶
DB170216 Her synes jeg at de lener seg veldig på Ap, og ikke det flertallet som faktisk står bak budsjettet, sier hun.
DA170216 Det store flertallet , 59 prosent aksepterer 15-30 minutter. 24 prosent godtar 30-60 minutters reisetid.
DA170216 Alle kinesere skildres som lojale, noble helter som gjerne ofrer seg selv for flertallet .
DA170216 Flertallet øker til 88 hvis vi kobler på Rødt og Miljøpartiet De Grønne.
BT170216 I Kongressen prøver det republikanske flertallet å oppheve lover som ble vedtatt mot slutten av Barck Obamas tid som president.
BT170216 Der ville flertallet beholde kirurger på vakt i Odda døgnet rundt.
AP170216 Jensen og Solberg har i det siste også fått flere råd om å øke den : ¶ Flertallet i et offentlig utvalg ledet av seniorøkonom og professor II Knut Anton Mork forslo i oktober i fjor å øke aksjeandelen til 70 prosent.
AA170216 I Kongressen prøver det republikanske flertallet å oppheve lover som ble vedtatt mot slutten av Barck Obamas tid som president.
DN170215 Han legger til at flertallet av Silvers kunder utgjør den sistnevnte gruppen.
DN170215 Han legger til at flertallet av Silvers kunder utgjør den sistnevnte gruppen.
DA170215 Hauglie er fornøyd med at det var en klar effekt i flertallet av forsøksfylkene og påpeker at oljefylket Rogaland er i en spesiell situasjon.
DA170215 De lokale LO-kontorene frykter nå at de vil miste flertallet i det som i dag er fylkeskonferanser, til fordel for de ulike fagforeningene.
BT170215 Han fikk flertallet av stemmene to ganger med fire års mellomrom, men engasjementet ble ikke ivaretatt nok til å holde på flertallet i Kongressen.
BT170215 Han fikk flertallet av stemmene to ganger med fire års mellomrom, men engasjementet ble ikke ivaretatt nok til å holde på flertallet i Kongressen.
BT170215 Demokratene mistet flertallet i både Senatet og Representantens hus.
AP170215 - Selv om vi ser at graden av toleranse blir utfordret nå, støtter det store flertallet indonesiere helhjertet opp om demokratiet.
AP170215 Sjekk om du er enig med flertallet : Hvor skal grensene gå for hvordan det skal være lov å lage barn i Norge ?
AP170215 Sjekk om du er enig med flertallet : Hvor skal grensene gå for hvordan det skal være lov å lage barn i Norge ?
AA170215 SV og Venstre på sin side, gjør det klart at dersom flertallet sier at kommunen skal finansiere rekkefølgekravene, setter de det politiske samarbeidet i fare.
DA170214 Valget var på ingen måte en thriller, det var allerede klart på forhånd at han hadde støtte hos flertallet av nasjonalforsamlingens medlemmer og derfor ville bli valgt.
BT170214 Hvem i komiteen som mente hva, og hvor stort flertallet var, er ikke kjent.
BT170214 | Flertallet i Frp og Venstres programkomiteer sier ja til surrogati ¶
SA170213 Mindretallet, bestående av Venstre, MDG, SV og FNB mente flertallet sendte ut feil signaler med sitt vedtak.
SA170213 Morten Klein og hans kolleger i spillbransjen har en svær jobb å gjøre med å snu flertallet .
DB170213 Dessverre virker det som om flertallet i utvalget konkluderer med at det bare er å pøse på mer av det samme.
AP170213 Sjekk om du er enig med flertallet : Hvor skal grensene gå for hvordan det skal være lov å lage barn i Norge ?
AP170213 Hvem i komiteen som mente hva, og hvor stort flertallet var, er ikke kjent.
AP170213 Bendiksby, Terje / NTB scanpix ¶ | Flertallet i Frp og Venstres programkomiteer sier ja til surrogati ¶
AP170213 Sjekk om du er enig med flertallet : Hvor skal grensene gå for hvordan det skal være lov å lage barn i Norge ?
AP170213 Hvem i komiteen som mente hva, og hvor stort flertallet var, er ikke kjent.
AP170213 Astrid Nøklebye Heiberg ¶ | Flertallet i Frp og Venstres programkomiteer sier ja til surrogati ¶
AP170213 Morten Klein og hans kolleger i spillbransjen har en svær jobb å gjøre med å snu flertallet .
DB170212 I strid med Grunnloven leder han de facto det regjerende Rettferds- og Utviklingspartiet ( AKP ), flertallet i Parlamentet og regjeringa. 16. april skal tyrkerne i folkeavstemning avgjøre om Grunnloven skal endres.
DB170212 januar vedtok Parlamentet i Ankara med 339 av de 550 stemmene, ni flere stemmer enn det nødvendige tre femdels flertallet , å utlyse folkeavstemning om å endre Grunnloven.
VG170211 - Det er liten tvil om at Trump-administrasjonen og det republikanske flertallet i Kongressen ønsker å reversere de viktigste klimatiltakene som Obama har innført.
DB170211 I Norge svarer derimot flertallet at det er viktigere å være god mot andre enn å følge reglene.
DB170211 Siden Venstre kun får tre stortingsplasser når de ikke lenger har utjevningsmandater, fordamper det borgerlige flertallet .
AP170211 Siden Venstre kun får tre stortingsplasser når de ikke lenger har utjevningsmandater, forsvinner det borgerlige flertallet .
AA170211 Siden Venstre kun får tre stortingsplasser når de ikke lenger har utjevningsmandater, fordamper det borgerlige flertallet .
DB170210 Flertallet i skiskyting har underveis heiet på russerne.
DB170210 De som mottar 100% uføretrygd ( som i dag utgjør det store flertallet av uføretrygdede ) vil ikke omfattes av ordningen ( eller av Aps 1.000-anslag ).
DB170210 Eller når innvandrere, spesielt fra muslimske land, får høre at flertallet er lykkejegere som ikke jobber hardt nok.
BT170210 Men helst vil flertallet ha med Rogaland også.
BT170210 Torsdag fikk Tangerås beskjed om at flertallet i havnerådet ønsket å sparke han fra stillingen som havnesjef.
AA170210 Da får deres kultur en statist- og medaktørrolle i et arrangement gjort av flertallet og for flertallet .
AA170210 Da får deres kultur en statist- og medaktørrolle i et arrangement gjort av flertallet og for flertallet.
AA170210 Jeg tror at flertallet av dem som står utenfor arbeidslivet i dag har et ønske og håp om å komme seg ut i jobb.
DB170209 - Jeg tror nok flertallet stemmer ut ifra hva som er best for dem rent sportslig.
DB170209 Dåsnes innrømmer at hun ikke forventet å få gjennomslag for sin parole under møtet, og forventet at flertallet ville støtte opp om sexkjøpsloven.
DB170209 Jo, det kan se ut til at det er nettopp den samme barnslige logikken som ligger bak forslaget om skolepenger for internasjonale studenter utenfor EØS fra Høyre og flertallet i Senterpartiets programkomité.
DA170209 Flertallet av barna ved privatskolene er bosatt i vår kommune, og derfor er det uansett både viktig og relevant for byens oppvekstpolitikere å få kartlagt trivselen ved byens privatskoler, sier Mossige.
DA170209 Foto : Arner Birkemo ¶ « Flertallet mener at etableringsbarrierene i drosjemarkedet bør reduseres slik at nye aktører kan etablere seg og konkurransevilkårene blir like for nye og tradisjonelle aktører.
DA170209 Flertallet anbefaler derfor at kravet om drosjeløyve oppheves », heter det i Delingsøkonomiutvalgets rapport.
DA170209 Flertallet er mellom 16 og 17 år.
DA170209 Flertallet er mellom 16 og 17 år.
AA170209 Og det bør definitivt gjelde vår kommune, der flertallet i bystyret har en uttalt målsetting om at vi skal være en solidaritetskommune, sier Møller.
AA170209 Og det bør definitivt gjelde vår kommune, der flertallet i bystyret har en uttalt målsetting om at vi skal være en solidaritetskommune, sier Møller.
VG170208 Riktignok gjorde Arbeiderpartiet et ganske dårlig valg, men det borgerlige flertallet som var en garanti mot eiendomsskatt ble borte.
VG170208 Kommentar Flertallet i en rekke europeiske land vil stoppe all innvandring fra hovedsakelig muslimske land.
VG170208 Flertallet i en rekke europeiske land vil stoppe all innvandring fra hovedsakelig muslimske land.
VG170208 | Måling : Flertallet godtar økt skatt ¶
VG170208 Det tar Ap-lederen som et tegn på at flertallet ikke ser behov for Høyre og Frp sine løfter om skattelette.
VG170208 Flertallet av dem bor hos familier i Oslo, Bærum og Asker.
DB170208 Det fikk hun, men Warren og Demokratene tapte mot det republikanske flertallet i Senatet.
DB170208 Framfor å se i øynene at det store flertallet av nyankomne faktisk har svært lav utdanning - og derfor vil få store problemer på det svenske arbeidsmarkedet - snakker han stadig vekk om at det bare er noen få med lav utdanning.
AA170208 Solvei sto i front for dem som refset fylkesledelsen for å bryte med partilinjen da den stemte for sammenslåing i Agder, i strid med flertallet som deltok i folkeavstemningen.
VG170207 Flertallet av dem som er henrettet skal ha vært politiske fanger.
VG170207 Når det politiske flertallet legger ned den eneste uavhengige støtteordningen som tilbys disse ufaglærte hushjelpene, må det være et minstekrav at politikerne justerer lovverket for å jevne ut den skjeve maktbalansen mellom au pair og vertsfamilie.
VG170207 Hva vil det politiske flertallet gjøre for å sikre au pairenes rettsikkerhet i fremtiden ?
VG170207 Det at noen få misbruker en ordning vil ikke dermed si at flertallet gjør det.
VG170207 Det at noen få misbruker en ordning vil ikke dermed si at flertallet gjør det, skriver kronikkforfatteren og trebarnsmoren Jorunn-Elisabeth Stavø.
VG170207 Ap-landsmøtet i april må ta stilling til tre dissenser i programutkastet : ¶ * 1 AUF-leder Mani Hussaini vil at landsmøtet skal si nei til enhver konsekvensutredning om oljevirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen, mens flertallet vil konsekvensutrede en del av området. * 1 AUF vil også dele foreldrepermisjonen likt mellom foreldrene, mens flertallet i sentrals
VG170207 * 1 AUF vil også dele foreldrepermisjonen likt mellom foreldrene, mens flertallet i sentralstyret ønsker fortsatt tredeling. * 1 Den tredje dissensen er AUFs krav om at K-en i KRL-faget ( kristendom, religion, livssyn ) fjernes.
DB170207 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) skriver i en pressemelding at flertallet i dopingkomiteen i dag vedtok å avvise anken fra fire av disse russerne.
DB170207 I en pressemelding skriver Nav at av de 1.166 personene som ble anmeldt for trygdesvindel i 2016, var flertallet av de anmeldte dagpengemottakere som hadde jobbet uten å informere NAV.
DA170207 Mandag ble det kjent at Miljøpartiet De Grønne ( MDG ) har brutt ut av det borgerlige flertallet med umiddelbar virkning.
AP170207 Flertallet i komiteen ville avvente Deloitte-gjennomgangen.
AP170207 Flertallet i komiteen ville avvente Deloitte-gjennomgangen.
VG170206 Det rødgrønne flertallet reddes imidlertid av et Senterparti i storform.
DN170206 Direktør i Forbrukerrådet Randi Flesland har hatt en plass i Delingsøkonomiutvalget og har tilhørt flertallet i de fleste anbefalingene til regjeringen.
DN170206 Flertallet foreslår videre at skatteplikten skal gjelde for inntekt over 10.000 kroner, tilsvarende dagens regler for utleie av fritidseiendom.
DB170206 Mens flertallet ønsker tredelt foreldreperm og øker fedrekvoten til 14 uker, vil AUF dele permisjonen i to, og forbeholde de ni første ukene til mor.
DB170206 Mens flertallet i utvalget mener det ikke er behov for å gjøre noe med arbeidsmiljøloven, er LOs representant Trude Tinnlund her helt uenig.
DB170206 Det er en i beste fall naiv holdning i flertallet at man ikke er villig til å ta inn over seg konsekvensene.
DB170206 Vi gjør derfor klokt i å heller lytte til flertallet i Brochmann-utvalget.
BT170206 I tillegg har Rødt og MDG ett mandat hver på målingen, noe som gjør at flertallet kan bli komfortabelt.
BT170206 I tillegg har Rødt og MDG ett mandat hver på målingen, noe som gjør at flertallet kan bli komfortabelt.
BT170206 På den positive siden : Jeg vil anta at Demokratene har en god sjanse til å vinne tilbake flertallet og dermed til å innlede en formell prosess for å avsette Trump.
AP170206 I tillegg har Rødt og MDG ett mandat hver på målingen, noe som gjør at flertallet kan bli komfortabelt.
AP170206 Flertallet er flyktninger og innvandrere.
AA170206 I tillegg har Rødt og MDG ett mandat hver på målingen, noe som gjør at flertallet kan bli komfortabelt.
AA170206 I tillegg har Rødt og MDG ett mandat hver på målingen, noe som gjør at flertallet kan bli komfortabelt.
VG170205 Røksund fikk støtte fra flertallet i utvalget for at oppgaven med å bekjempe terror til havs skal overlates Forsvaret i sin helhet.
SA170205 Når jeg er i Karasjok og går gjennom bygda og drar ungene på et akebrett, så er folk hyggelige, sier Norbye, som poengterer at han er stolt av bygda han er fra, og at « flertallet derfra er positive ».
SA170205 Men heldigvis er flertallet interessert i kampen, som bruker å bli veldig underholdende, sier Rein.
DN170205 At flertallet av Hamars politikere og Peter Butenschøn ønsker å unngå sentrumslokalisering av en ny togstasjon, er greit.
BT170205 Men heldigvis er flertallet interessert i kampen, som bruker å bli veldig underholdende, sier Rein.
AP170205 Oljeboring i Lofoten/Vesterålen : Flertallet i programkomiteen ønsker et kompromiss der man åpner for konsekvensutredning av Nordland 6, mens Nordland 7 og Troms 2 ikke åpnes nå.
AP170205 Foreldrepermisjon : Flertallet ønsker en tredeling der hver av foreldrene må ta minst 14 uker av permisjonen.
AP170205 Når jeg er i Karasjok og går gjennom bygda og drar ungene på et akebrett, så er folk hyggelige, sier Norbye, som poengterer at han er stolt av bygda han er fra, og at « flertallet derfra er positive ».
AP170205 Men heldigvis er flertallet interessert i kampen, som bruker å bli veldig underholdende, sier Rein.
DB170204 I stedet for å dra til Seiser Alm, samler flertallet av de norske løperne seg på Sjusjøen.
DB170204 Flertallet var knapt, hovedsakelig fordi Rogaland ikke vil være med i den nye stor-regionen.
DB170204 - Våre viktigste allierte i kampen mot IS er det store flertallet av muslimer som avviser IS' apokalyptiske hatideologi, skriver de to.
DB170204 Dessverre så lukker det politiske flertallet øynene, og håper det hele går over, nesten av seg selv.
BT170204 Men helst vil flertallet ha med Rogaland også.
AP170204 Flertallet - de som altså støtter Trumps immigrasjonsinnstramming, hører vi sjeldnere fra.
VG170203 Flertallet i nabolandet vårt vil heller ha yoga og meditasjon i folkeskolen enn de vil ha salmesanger.
DN170203 - Det er beklagelig at flertallet ikke valgte å ta en ny runde med Rogaland for å få til en ny, slagkraftig vestlandsregion.
DB170203 Knapt flertall ¶ Flertallet for sammenslåingen var knapt begge steder.
DB170203 Flertallet i Hordaland fylkesting har imidlertid lagt inn et punkt som sier at om den nasjonale reformen fører til at antall fylker forblir på dagens nivå, vil fylkestinget at Hordaland fortsetter å eksistere som fylke.
DB170203 Landet er et land av innvandrere, så mangfoldig at alle er i mindretall, derfor utgjør alle mindretallene flertallet som overgår hver enkelt etniske, kulturelle eller religiøse gruppe, er det vel rimelig å tolke Trudeau.
BT170203 Det republikanske flertallet i Representantenes hus ønsker å vrake deler av Obamas våpenregulering.
BT170203 Det republikanske flertallet i Representantenes hus i USA har vedtatt å fjerne noen av kravene Barack Obama innførte om bakgrunnssjekk ved våpenkjøp.
BT170203 | Vedtok å legge ned Hordaland fylke ¶ Flertallet for region med Sogn og Fjordane var knapt, etter at Høyre og Frp hoppet av i fylkestinget.
BT170203 Men helst vil flertallet ha med Rogaland også.
BT170203 Det er beklagelig at flertallet ikke valgte å ta en ny runde med Rogaland for å få til en ny, slagkraftig vestlandsregion.
AP170203 Hvis flertallet fikk bestemme, ville verden sett ganske annerledes ut.
AA170203 Det republikanske flertallet i Representantenes hus i USA har vedtatt å fjerne noen av kravene Barack Obama innførte om bakgrunnssjekk ved våpenkjøp.
AA170203 - Det er beklagelig at flertallet ikke valgte å ta en ny runde med Rogaland for å få til en ny, slagkraftig vestlandsregion.
SA170202 Toje har også liten tro på kvalifiseringslinjen flertallet i utvalget legger seg på.
BT170202 Men republikanerne har et ubehagelig mottrekk : De kan bruke flertallet sitt til å endre avstemmingsreglene, slik at filibusteren kan brytes med et simpelt flertall på 51 stemmer.
AP170202 Jakobsen understreker at FHI anser helserisikoen som minimal for det store flertallet av befolkningen ved kortere opphold.
AP170202 Jakobsen understreker at FHI anser helserisikoen som minimal for det store flertallet av befolkningen ved kortere opphold.
AP170202 Det store flertallet av etterlatte er eldre enn 66 år, mens det er få i de yngre aldersgruppene.
DB170201 Barack Obama prøvde å utnevne ny høyesterettsdommer før han gikk av som president, men ble stanset av det republikanske flertallet i Kongressen.
AP170201 Moralfilosofene ? Flertallet , med varierende fantasi og sosiale normer i glideflukt ?
AP170201 Moralfilosofene ? Flertallet , med varierende fantasi og sosiale normer i glideflukt ?
AP170201 De kan kreve en høring uten at flertallet i komiteen er for.
AP170201 Nå er det opp til den enkelte prest om verset skal inn i dåpen eller ikke, sier delegat Nora Sæter Baartvedt fra Bjørgvin bispedømme til Dagen.  ¶ Flertallet var enig med henne, og Kirkemøtet stemte ned mindretallsforslaget om å gjøre Joh. 3,16 obligatorisk med 61 mot 41 stemmer.  ¶
SA170131 | Piggdekkavgift kan komme til høsten ¶ Flertallet av politikerne i kommunalstyret for miljø og utbygging vil ikke ha piggdekkavgift i Stavanger.
SA170131 I KMU gikk flertallet , bestående av Frp, Høyre, Pensjonistpartiet og Folkeaksjonen nei til mer bompenger ( FNB ), imot forslaget om å innføre piggdekkavgift i Stavanger.
SA170131 - Etter alle solemerker og slik partiene har stemt tidligere vedtar flertallet i bystyret å innføre piggdekkavgift.
DN170131 Sammenligner opplysninger fra arbeidstaker og arbeidsgiver ¶ Flertallet av de anmeldte har jobbet uten å informere Nav.
DB170131 I representantenes hus er det republikanske flertallet så sterkt at 24 republikanere må gå i mot sin egen president for å danne flertall med demokratene.
DB170131 - Våre viktigste allierte i kampen mot IS er det store flertallet av muslimer som avviser IS' apokalyptiske hatideologi, skriver de to.
DB170131 - Vi tok til orde for det en enstemmig bystyregruppe allerede hadde vedtatt sammen med flertallet i Kristiansund bystyre, nemlig å gå i forhandlinger med Trøndelag om Nordmøre som en del av en slik ny region.
DB170131 Men en rapport viser at flertallet lyver.
AP170131 Forgjengeren Barack Obama prøvde å utnevne en ny høyesterettsdommer før han gikk av som president, men det republikanske flertallet i Senatet fikk stanset forsøket.
SA170130 Et forslag om å ikke vedta den nye liturgien ble avvist av flertallet .
SA170130 - Kirkemøtet erkjenner at spørsmålet om homofilt samliv og vigsel av likekjønnede par er en sak som Den norske kirke etter lange samtaler og flere utredninger ikke har lyktes å enes om, het det i vedtaket Kirkemøtet gjorde i fjor, der flertallet stemte for at det skulle utarbeides en liturgi som kunne brukes også for likekjønnede par.
DN170130 Butikksjef Umar Hussain i Telenor-butikken i Oslo City understreker at Teigseie velger det flertallet gjør ved innkjøp av nye telefoner.
DB170130 - Våre viktigste allierte i kampen mot IS er det store flertallet av muslimer som avviser IS' apokalyptiske hatideologi.
DB170130 - Kirkemøtet erkjenner at spørsmålet om homofilt samliv og vigsel av likekjønnede par er en sak som Den norske kirke etter lange samtaler og flere utredninger ikke har lyktes å enes om, het det i vedtaket Kirkemøtet gjorde i fjor, der flertallet stemte for at det skulle utarbeides en liturgi som kunne brukes også for likekjønnede par.
BT170130 Flertallet av de trafikkdrepte i 2016 var menn.
AP170130 Et forslag om å ikke vedta den nye liturgien ble avvist av flertallet .
AP170130 - Kirkemøtet erkjenner at spørsmålet om homofilt samliv og vigsel av likekjønnede par er en sak som Den norske kirke etter lange samtaler og flere utredninger ikke har lykkes å enes om, het det i vedtaket Kirkemøtet gjorde i fjor, der flertallet stemte for at det skulle utarbeides en liturgi som kunne brukes også for likekjønnede pa
AP170130 Et forslag om å ikke vedta den nye liturgien ble avvist av flertallet .
AP170130 - Kirkemøtet erkjenner at spørsmålet om homofilt samliv og vigsel av likekjønnede par er en sak som Den norske kirke etter lange samtaler og flere utredninger ikke har lykkes å enes om, het det i vedtaket Kirkemøtet gjorde i fjor, der flertallet stemte for at det skulle utarbeides en liturgi som kunne brukes også for likekjønnede pa
SA170128 Flertallet har talt.
DN170128 | BT : Styreflertall mener Bergens havnedirektør må gå ¶ Flertallet i havnestyret i Bergen mener direktør Inge Tangerås ikke bør komme tilbake i jobben, selv om straffesaken mot ham ble henlagt, skriver Bergens Tidende.
DN170128 Flertallet mener ifølge Bergens Tidende at han bør gå av, men styreleder Jan Erik Kjerpeseth vil ikke si hva som ble konklusjonen etter flere timer bak lukkede dører fredag.
SA170127 Det politiske flertallet har hele tiden vært negativ til en ny Wang-skole i Stavanger, blant annet med argumenter om at nye privatskoler tapper stavangerskolen for både ressurser og elever.
DB170127 Fagforbundets folk diskuterer dette i kommuner der det politiske flertallet setter renovasjonen ut på anbud.
AP170127 I takt med økningen er også kvaliteten på reiseavviklingen i landet blitt merkbart høyere, og for flertallet er det toget som gjelder.
SA170126 Vår påstand er likevel at Airties-ytelsen holder i massevis for det store flertallet .
SA170126 Det er viktig for norsk politikk og for jobbskaping at Arbeiderpartiet og Høyre kan finne sammen og danne et flertall i tråd med det flertallet i befolkningen og på Stortinget faktisk ønsker.
FV170126 Vår påstand er likevel at Airties-ytelsen holder i massevis for det store flertallet .
DN170126 Flertallet i komiteen mener det bør være en viss valgdeltakelse før man lar det være beslutningsgrunnlaget for et ja eller nei, sier stortingsrepresentant og medlem i programkomiteen Bård Hoksrud til Klassekampen.
BT170126 Vår påstand er likevel at Airties-ytelsen holder i massevis for det store flertallet .
AP170126 Flertallet i Oslo bystyre mener problemet med planene i dag er at de vil øke kapasiteten inn til Oslo, sier Berg.
AP170126 Vår påstand er likevel at Airties-ytelsen holder i massevis for det store flertallet .
DB170125 Flertallet av utenlandske turister reiser nok ikke først og fremst til Norge på grunn av Oslo.
AP170125 Sjekk om du er enig med flertallet : Hvor skal grensene gå for hvordan det skal være lov å lage barn i Norge ?
AP170125 | Flertallet klarer ikke endre usunn livsstil etter hjerteinfarkt ¶
AP170125 Flertallet har ikke kontroll på tre eller flere risikofaktorer, viser studien.
AP170125 Noen dager etter domsavsigelsen er stortingsrepresentant Jonas Gahr Støres oppfatning sitert av NTB på følgende vis : « Andre norske domsinstanser har ment at det var en praksis som kunne fortsette, flertallet i Høyesterett mente ikke det.
SA170124 Republikanernes flertallsleder i Representantenes hus, Paul Ryan, kalte Obamas avgjørelse « kvalmende », og sa at Obama hadde forkastet tusenvis av godt betalte jobber, avvist USAs største handelspartner og overstyrt den amerikanske folkeviljen og flertallet i Kongressen.
FV170124 - Flertallet i lagmannsretten har feiltolket mine utsagn og min oppfatning på hendelsestidspunktet, sier frisøren til Stavanger Aftenblad.
FV170124 - Flertallet i lagmannsretten har feiltolket mine utsagn og min oppfatning på hendelsestidspunktet, sier frisøren til Stavanger Aftenblad.
DB170124 Men, ettersom både Travellink og alle andre reisebyråer opplever at det store flertallet velger bort Tyrkia, er det også en del som ser etter nye steder å feriere i sommer.
DB170124 Republikanernes flertallsleder i Representantenes hus, Paul Ryan, kalte Obamas avgjørelse « kvalmende », og sa at Obama hadde forkastet tusenvis av godt betalte jobber, avvist USAs største handelspartner og overstyrt den amerikanske folkeviljen og flertallet i Kongressen.
DB170124 Flertallet av de spurte tror det er primært fire grupper som vil komme svært godt ut av de neste fire årene : De rike, de hvite, menn, og konservative kristne.
BT170124 Republikanernes flertallsleder i Representantenes hus, Paul Ryan, kalte Obamas avgjørelse « kvalmende », og sa at Obama hadde forkastet tusenvis av godt betalte jobber, avvist USAs største handelspartner og overstyrt den amerikanske folkeviljen og flertallet i Kongressen.
BT170124 I bystyret i Bergen har nemlig flertallet av politikerne bestemt at kommunen kan iverksette flere krisetiltak på dager hvor luftkvaliteten er helsefarlig.
BT170124 I bystyret i Bergen har nemlig flertallet av politikerne bestemt at kommunen kan iverksette flere krisetiltak på dager hvor luftkvaliteten er helsefarlig.
BT170124 Men hvorfor tviholder flertallet på Stortinget på at dette er « kulturutveksling » ?
AP170124 Hvordan kan man ha en jødisk demokratisk stat når flertallet som bor der, er palestinere ?
AP170124 De får ikke til å være en demokratisk stat samtidig som flertallet av innbyggerne er uten de samme rettighetene.
AP170124 Republikanernes flertallsleder i Representantenes hus, Paul Ryan, kalte Obamas avgjørelse « kvalmende », og sa at Obama hadde forkastet tusenvis av godt betalte jobber, avvist USAs største handelspartner og overstyrt den amerikanske folkeviljen og flertallet i Kongressen.
AP170124 I bystyret i Bergen har nemlig flertallet av politikerne bestemt at kommunen kan iverksette flere krisetiltak på dager hvor luftkvaliteten er helsefarlig.
DB170123 desember i Fylkeshuset i Arendal vedtok flertallet i fylkestinget sammenslåing av Aust-Agder og Vest-Agder, ved hjelp av stemmene til stortingskandidat Åshild Bruun-Gundersen, fylkesleder Peter André Busch og politisk nestleder Chim Kjølner.
DB170123 Hun slakter prosessen, som ble banket igjennom av flertallet i Stortinget, uten at det ifølge Ap var ordentlig utredet.
DB170123 Men det blir overdrevent hubristisk å legge uforbeholdent til grunn at « stordataanalyser avdekker hva folk faktisk gjør », når det overveldende flertallet av folks faktiske handlinger på dette området ikke er med i analysen.
DN170122 Det store flertallet holdes på utsiden, uten mulighet til å bli hørt eller holde politikerne ansvarlige, ifølge britisk økonom.
DN170122 - Det er en enorm splittelse mellom denne lille politiske klassen, som inkluderer økonomieksperter som føler de kan snakke økonomispråket og som kan bruke det til å formidle ideer og meninger, og det store flertallet som er på utsiden av gjerdet, sier Earle.
AP170122 - I vår fremtidige driftsmodell vil vi bygge mindre inngripende, mer sømløse og raskere behandlingsprosesser og systemer for det legitime og lovlydige flertallet av de reisende, sier sekretær i departementet, Michael Pezzullo til The Guardian.
SA170121 Alle vet at det er flertallet som bestemmer og står for styringen i kommunen.
SA170121 Flertallet bestemmer ¶
SA170121 Til nå har flertallet i programkomitéen foreslått konsekvensutredning for oljeboring av området Nordland 6.
DB170121 Den er ventet å være på det nivået til mandag i flertallet av områdene.
DB170121 - Og om Siv Jensen er så opptatt av at landets pensjonister skal ha ordentlige kår, kunne hun ha hindret at flertallet pensjonistene tapte kjøpekraft.
AP170121 De roper « vi utgjør flertallet av stemmene » og « shame on you ».
DB170120 Globaliseringen gagner ikke flertallet , men eliten på toppen.
AP170120 Trump har lovet å bygge en mur mot Mexico og starte utvisningen av millioner av papirløse innvandrere, hvorav det store flertallet er mexicanere.
AP170120 Målinger viser at Russland er et av svært få land i verden hvor flertallet av de spurte faktisk håpet på Trump som president i USA.
AP170120 Ved senat- og kongressvalget i 2010 overtok republikanerne flertallet i Kongressen, og sikret seg seks ekstra seter i Senatet.
AP170120 Ved senat- og kongressvalget i 2010 overtok republikanerne flertallet i Kongressen, og sikret seg seks ekstra seter i Senatet.
SA170119 | Flertall vil la elbilene parkere gratis ¶ Flertallet i kommunalstyret for byutvikling går inn for å beholde gratisparkeringen for elbiler på kommunale plasser i Stavanger sentrum.
SA170119 Urskiver ? Flertallet understreker at tidsbegrensingene på parkering må overholdes, uavhengig av hva slags bil det er.
SA170119 Det samme gjør flertallet i kommunalstyret for byutvikling ( Kbu ).
SA170119 Flertallet besto av Ap, V, FNB, MDG og Egil Olsen ( H ).
FV170119 I 2015 ba flertallet på Stortinget Regjeringen om å oppheve juryordningen og erstatte den med meddomsrett.
DB170119 I 2015 ba flertallet på Stortinget regjeringen om å oppheve juryordningen og erstatte den med en meddomsrett.
DB170119 Flertallet av politikerne på Stortinget sikret nylig at minst én prosent av statsbudsjettet skal gå til bistand fordi de vet at nordmenn, velgerne deres, bryr seg om slikt.
BT170119 I 2015 ba flertallet på Stortinget Regjeringen om å oppheve juryordningen og erstatte den med meddomsrett.
BT170119 I 2015 ba flertallet på Stortinget Regjeringen om å oppheve juryordningen og erstatte den med meddomsrett.
AP170119 Flertallet av disse var Trump-velgere.
AP170119 I 2015 ba flertallet på Stortinget Regjeringen om å oppheve juryordningen og erstatte den med meddomsrett.
SA170118 Samarbeidspartiet Venstre gjør nok en svak måling, men også SV havner under sperregrensa noe som gjør at det borgerlige flertallet holder.
DB170118 » At domstolene bør beslutte om statsborgerskap skal tilbakekalles, betyr at flertallet mener at UDI ikke lenger skal ha den beslutningsmyndigheten.
DB170118 Etter deres syn skal flertallet kunne bestemme, uten begrensninger.
DB170118 Flertallet i den norske befolkningen ønsker faktisk en levende natur med ulv og andre rovdyr.
AP170118 Leder Kristin Halvorsen hører til flertallet i Bioteknogirådet som går inn for en forsiktig åpning for eggdonasjon i Norge.
AP170118 Flertallet i rådet har tvilt seg frem til at de vil anbefale politikerne å si ja til eggdonasjon i Norge.
FV170117 Flertallet , en fagdommer og fire lekdommere, mente det ikke var bevist at volden var i det omfanget kvinnen hevdet i sin forklaringen.
DN170117 I løpet av de siste 24 timene har imidlertid flertallet av stasjonene vært oppe på rødt, altså et høyt forurensningsnivå, ifølge Luftkvalitet.info.
DB170117 Dette vil for det store flertallet av nordmenn være de beste mobiltilbudene akkurat nå ; nok data for de fleste, til en svært god pris.
DB170117 - Selv om ikke alle kommuner er enige i resultatet, er det politiets hovedinntrykk at flertallet av kommunene er fornøyd med prosessen og involveringen, skriver han i en epost til Dagbladet.
DB170117 Han bekrefter slik at han er helt på linje med flertallet av de spurte nordmennene i Orkla/Kantar TNS' nye, nordiske kostholdsundersøkelse. 8 av 10 norske forbrukere mener at det er greit å bruke ferdigmat og halvfabrikata.
DB170116 Det var først etter at Riksrevisjonen satte i gang granskinger av omfattende misbruk av den rause ordningen at flertallet på Stortinget viste den minste vilje til å se på egne pensjoner.
AP170115 I forslag til nytt program vil flertallet nekte kvinner med nikab adgang til offentlige bygg og institusjoner, altså til alt fra Nav-kontoret til helsestasjonen.
AP170115 I forslag til nytt program vil flertallet nekte kvinner med nikab adgang til offentlige bygg og institusjoner, altså til alt fra Nav-kontoret til helsestasjonen.
DB170114 ¶ OBAMACARE PÅ VEI UT : Det republikanske flertallet i Washington, D.C. er ikke trege på avtrekkeren.
DB170114 Ni « avhoppere » fra Republikanerne stemte mot flertallet i sitt eget parti og ønsket ikke å vedta loven som et godt stykke på vei visker Obamacare ut av historiebøkene.
BT170114 | Et godt løftebrudd ¶ Flertallet i Hordaland fylkeskommune lovet et radikalt nytt inntakssystem for videregående skoler i Hordaland.
BT170114 KARAKTERER VEIER TYNGST : Flertallet på fylkestinget i Hordaland ble enige om at det bærende prinsippet i inntakssystemet skulle være retten til å gå på nærmeste skole.
DN170113 Han sier flertallet av kundene er blitt værende og at selskapet jobber med partnere i utlandet om å flytte virksomheten utenlands.
BT170113 Tobarnsmoren er en av flertallet som støtter eggdonasjon.
BT170113 Men Vegvesenet og flertallet i kommunestyret sto på sitt.
BT170113 Flertallet mener dette innebærer at forvaltningen av ulv skal skje innenfor rammen av internasjonale forpliktelser etter Bernkonvensjonen og naturmangfoldloven ».
AP170113 Sjekk om du er enig med flertallet : Hvor skal grensene gå for hvordan det skal være lov å lage barn i Norge ? 8.
SA170112 Sannheten i dag er nemlig at det store flertallet , i samtlige soner, ikke har noen levekårsproblemer.
DB170112 I monsterbakken i Tour de Ski gikk Johaug raskere enn flertallet av herrene forrige sesong.
DB170112 De som eventuelt har rett til å bli provosert må være det store flertallet av ungdom som hver morgen står opp for å gå på skole eller jobb når de ser enkelte jevnaldrende som ligger hjemme på sofaen og får utbetalt mer penger enn de selv.
DB170112 Flertallet mener det ikke er en katastrofe for EU, bare noe som vil svekke britisk økonomi.
AP170112 Sjekk om du er enig med flertallet : Hvor skal grensene gå for hvordan det skal være lov å lage barn i Norge ?
AP170112 På Høyres landsmøte i 2013 stemte flertallet for å beholde forbudet mot eggdonasjon med 176 mot 121 stemmer.
AP170112 - Hvor ville flertallet ligget hvis programkomiteen skulle tatt stilling til eggdonasjon nå ?
AP170112 - Hvor flertallet ville ligget er uvisst, men det er delte meninger og ville vært svært jevnt.
DN170111 - Flertallet i Stortinget har stemt ned de fleste forslagene, men hvis Frp og Høyre får fortsette i regjering, har de som mål å selge mer av våre felles verdier, hevder Ap-nestlederen.
DN170111 Om det blir effektuert, betyr det undergangen for flertallet av bestandene vi har jobbet med, sier han.
DN170111 Hvis flertallet på Stortinget får viljen sin, mener oljeministeren at boringen utenfor Lofoten kan starte svært raskt etter valget.
DN170111 - Flertallet i Stortinget har stemt ned de fleste forslagene, men hvis Frp og Høyre får fortsette i regjering, har de som mål å selge mer av våre felles verdier, hevder Ap-nestlederen.
DB170111 Retten var delt i vurderingen av hvorvidt drapet var forsettlig, men flertallet mener mannen må ha vurdert muligheten for at gutten kunne dø av behandlingen.
BT170111 Jeg stemte ikke på det sittende byrådet, men jeg respekterer at de styrer ut fra dmandatet de fikk av flertallet av velgerne i Bergen.
AP170111 FOTO : Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix ¶ Flertallet i programkomiteen ønsker at Senterpartiet skal gå til valg på å fjerne statsstøtten for medlemmer av trossamfunn som ikke er norske statsborgere.
BT170110 Flertallet av tekstmeldingene er fra Jensen og er skrevet med det Spesialenheten mener er et kodespråk om hasjleveranser.
AP170110 Sjekk om du er enig med flertallet : Hvor skal grensene gå for hvordan det skal være lov å lage barn i Norge ?
AP170110 Sjekk om du er enig med flertallet : Hvor skal grensene gå for hvordan det skal være lov å lage barn i Norge ?
AP170110 Sjekk om du er enig med flertallet : Hvor skal grensene gå for hvordan det skal være lov å lage barn i Norge ?
AP170110 | Flertallet fullførte førstegangstjenesten på en god måte.
DB170109 « Forholdet er dermed at for noe over NOK 400 millioner av et samlet omtvistet krav på over én milliard, har flertallet funnet saken tvilsom.
DB170109 Spillet med trekning hver dag og 20 millioner i topp-premie ¶ fra Norsk Tipping ¶ Flertallet i Senterpartiets programkomité ønsker å forby nikab i alle offentlige bygg.
DB170109 Flertallet i partiets programkomité ønsker å « innføre forbud mot heldekkende hodeplagg i offentlige bygninger og institusjoner ».
DB170109 Nå er det opp til medlemmene om de er enige i innstillingen fra flertallet i komiteen, sier Fabian Stang til VG.
DB170109 Flertallet plasserte den profilerte politikeren på 8. plass.
BT170109 SAMMEN : Selje-ordfører Stein Robert Osdal ( KrF ) og flertallet i kommunestyret går inn for å danne ny storkommune sammen med Eid.
BT170109 Tobarnsmoren er en av flertallet som støtter eggdonasjon.
AP170109 Men dette ble blankt avvist av republikanerne, som har flertallet i Senatet.
AP170109 Flertallet av russerne tror også sammenbruddet kunne vært unngått og gir vesten skylden for dette.
AP170109 - Mange gode kandidater ¶ - Flertallet valgte å legge vekt på det arbeidet Stefan Heggelund har gjort på Stortinget og på innstillingene fra bydelspartiene.
AP170109 Flertallet valgte Heidi Nordby Lunde, mens Kristin Vinje ble plassert på 7.
AP170109 « Forholdet er dermed at for noe over NOK 400 millioner av et samlet omtvistet krav på over én milliard, har flertallet funnet saken tvilsom.
AP170109 Toppe er også uenig med Moe når han og flertallet ønsker å basere mandatberegningen mellom fylkene ved stortingsvalg på norske statsborgere og ikke som i dag : på antall innbyggere.
AP170109 Moe og flertallet mener man kun skal gi støtte til det antall medlemmer i trossamfunn som er norske statsborgere.
AP170109 Moe og flertallet mener Norge må stille krav om at land som skal motta norsk bistand, inngår returavtaler for asylsøkere.
AP170109 Det mener Sps nestleder Ola Borten Moe og flertallet i Senterpartiet programkomité.
AP170109 Flertallet i programkomiteen, med unntak av Moe og to til, sier imidlertid ja til dobbelt statsborgerskap.
AP170109 Flertallet av tekstmeldingene er fra Jensen og er skrevet med det Spesialenheten mener er et kodespråk om hasjleveranser.
DB170108 JUBLER : Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Høyre er glad for at flertallet på stortinget er enige med han.
AP170108 Tobarnsmoren er en av flertallet som støtter eggdonasjon.
AP170108 Maria Gulseth Roaas er enig med flertallet av de spurte i Aftenpostens meningsmåling.
AP170108 Lise Åserud / NTB scanpix ¶ Flertallet i Bioteknologirådet har gått inn for en begrenset åpning for eggdonasjon i Norge, der bare kvinner som har vært gjennom assistert befruktning og sitter igjen med overskuddsegg etter dette kan donere.
AP170108 Leder i Bioteknologirådet Kristin Halvorsen hørte til flertallet i rådet som gikk inn for en begrenset åpning for eggdonasjon i Norge.
AP170107 Splittet bioteknologiråd endte på nei ¶ Flertallet i Bioteknologirådet - et rådgivende organ oppnevnt av Regjeringen - bestemte seg høsten 2014 for å si nei til assistert befruktning for enslige.
AP170107 Leder Kristin Halvorsen hørte til flertallet i Bioteknologirådet som sa nei til at enslige skal tillates assistert befruktning i Norge.
AP170107 - Jeg hørte til flertallet som sa nei til assistert befruktning for enslige, litt til min egen overraskelse, sier leder Kristin Halvorsen.
AP170107 - Flertallet har landet på at det minst risikofylte utgangspunktet for et barn er å ha to foreldre.
AP170107 Splittet bioteknologiråd endte på nei ¶ Flertallet i Bioteknologirådet - et rådgivende organ oppnevnt av Regjeringen - bestemte seg høsten 2014 for å si nei til assistert befruktning for enslige.
AP170107 Leder Kristin Halvorsen hørte til flertallet i Bioteknologirådet som sa nei til at enslige skal tillates assistert befruktning i Norge.
AP170107 - Jeg hørte til flertallet som sa nei til assistert befruktning for enslige, litt til min egen overraskelse, sier leder Kristin Halvorsen.
AP170107 - Flertallet har landet på at det minst risikofylte utgangspunktet for et barn er å ha to foreldre.
SA170106 Flertallet , de andre dommerne, finner det derimot bevist utover rimelig tvil at tiltalte nektet å yte fornærmede tjenester fordi fornærmede, gjennom å bære hijab, viste at hun var muslim.
SA170106 Flertallet , de andre dommerne, finner det derimot bevist utover rimelig tvil at tiltalte nektet å yte fornærmede tjenester fordi fornærmede, gjennom å bære hijab, viste at hun var muslim.
DB170106 Folkerekka vil si at markeringene dine er basert på hva flertallet av de som har tippet har markert.
BT170106 For selv om folk bosetter seg utenfor Bergen, er det her flertallet av dem jobber.
BT170106 For selv om folk bosetter seg utenfor Bergen, er det her flertallet av dem jobber.
AP170106 Vinje har inntrykk av at det er bevegelse i saken og håper flertallet kan vippe over til et ja når saken behandles på landsmøtet i april.
AP170106 - Jeg tør ikke spå, men blir overrasket om flertallet i Høyre går inn for eggdonasjon.
AP170106 - Etter at flertallet i Bioteknologirådet sa ja og Helsedirektoratet konkluderte med at eggdonasjon er et trygt og godt alternativ, mener jeg det ikke finnes medisinsk-faglige grunner til å si nei, sier Vinje.
AP170106 Vinje har inntrykk av at det er bevegelse i saken og håper flertallet kan vippe over til et ja når saken behandles på landsmøtet i april.
AP170106 - Jeg tør ikke spå, men blir overrasket om flertallet i Høyre går inn for eggdonasjon.
AP170106 - Etter at flertallet i Bioteknologirådet sa ja og Helsedirektoratet konkluderte med at eggdonasjon er et trygt og godt alternativ, mener jeg det ikke finnes medisinsk-faglige grunner til å si nei, sier Vinje.
SA170105 Like før jul avviste flertallet på Stortinget KrFs og Senterpartiets ønske om å gjøre fosterreduksjon ulovlig.
BT170105 « En reaksjon i form av ungdomsstraff, slik flertallet i tingretten er kommet til, er etter min vurdering riktig her.
BT170105 « En reaksjon i form av ungdomsstraff, slik flertallet i tingretten er kommet til, er etter min vurdering riktig her.
BT170105 Flertallet av mennesker med psykiske lidelser ønsker å jobbe.
AP170105 « En reaksjon i form av ungdomsstraff, slik flertallet i tingretten er kommet til, er etter min vurdering riktig her.
AP170105 Flertallet av disse er afghanere.
AP170105 Like før jul avviste flertallet på Stortinget KrFs og Senterpartiets ønske om å gjøre fosterreduksjon ulovlig.
DN170104 OLJESKEPSIS PÅ AP-GRASROTA : Flertallet av fylkeslagene i Arbeiderpartiet har vært positive til konsekvensutredning i Lofoten, Vesterålen og Senja.
DB170104 Men det fikk vi ikke flertallet med på, dermed må vi akseptere forliket.
DB170104 Og med det mener jeg også at flertallet ikke representerer et forholdsmessig og et rettferdig syn på saken ».
AP170104 - Ulvesonepolitikken er et eksempel på at det store flertallet ikke får noen belastning når politiske mål skal nås, altså å opprettholde en norske ulvestamme, mens et lite mindretall pines og får hele belastningen, sier han til Klassekampen.
AP170104 Flyktningkonvensjonen og mandatet den gir FNs høykommissær for flyktninger ( UNHCR ), er avgjørende for å mobilisere beskyttelse i nærområdene der det store flertallet av flyktninger faktisk befinner seg.
SA170103 | Unge mener ikke Norge er et kristent land ¶ Flertallet av unge voksne oppfatter ikke Norge er et kristent land, viser en meningsmåling.
DB170103 Støre kritiserer flertallet i Høyesterett for « hvordan den stiller en etablert praksis i norsk avtaleverk opp mot etableringsretten i EØS.
DB170103 Flertallet støtter imidlertid at dagens ordning er en overdreven trussel mot retten til fri etablering.
DB170103 Det er handlingslammelse hos oss som utgjør det store flertallet .
BT170103 | Unge mener ikke Norge er et kristent land ¶ Flertallet av unge voksne oppfatter ikke Norge er et kristent land, viser en meningsmåling.
AP170103 - For det store flertallet av sakene fortsetter det akkurat som før.
AP170103 Det er liten tvil om at Trump-administrasjonen og det republikanske flertallet i Kongressen ønsker å reversere de viktigste klimatiltakene som Obama har innført.
SA170102 Mens flertallet av de andre partiene vil øke avgiftene for bilistene, har vi stått knallhardt på regjeringens såkalte bilpakke.
FV170102 Mens flertallet av de andre partiene vil øke avgiftene for bilistene, har vi stått knallhardt på regjeringens såkalte bilpakke.
DB170102 Det blir for eksempel et problem når asylsystemet konstrueres for å forsvare oss mot unntakene heller enn å beskytte flertallet .
BT170102 Mens flertallet av innbyggerne mener bompenger kun skal gå til veibygging, mener fremdeles seks av ti at Bybanen bør bygges videre.
BT170102 Mens flertallet av de andre partiene vil øke avgiftene for bilistene, har vi stått knallhardt på regjeringens såkalte bilpakke.
AP170102 Mens flertallet av de andre partiene vil øke avgiftene for bilistene, har vi stått knallhardt på regjeringens såkalte bilpakke.
AP170102 Mens flertallet av de andre partiene vil øke avgiftene for bilistene, har vi stått knallhardt på regjeringens såkalte bilpakke.
BT170101 Flertallet av de trafikkdrepte i 2016 var menn.
DB161231 Men flertallet mente at siden Faiz var sønn av en oberst i den afghanske sikkerhetsstyrken, forelå det en risiko for at han ville bli utsatt for forfølgelse om han returnerte til Kabul by.
DB161231 Flertallet i Borgarting kom til at Faiz' korte tid som tolk ligger så lang tilbake i tid at han ikke vil peke seg ut som et tilstrekkelig interessant mål for opprørere.
AP161231 Sunniene utgjør det store flertallet av de 5 millioner flyktningene som er spredt rundt i regionen og i Europa, ifølge FN og myndighetene i landene der de oppholder seg.
AP161231 Sunniene utgjør det store flertallet av de 5 millioner flyktningene som er spredt rundt i regionen og i Europa, ifølge FN og myndighetene i landene der de oppholder seg.
AA161231 Flertallet av de trafikkdrepte i 2016 var menn.
AP161230 Flertallet blir deprimerte allerede mens de er gravide, ikke etter fødselen, viser ny norsk forskning FOTO : Gladskikh Tatiana / Shutterstock ¶
SA161223 Litt over 11000 tilskuere - det store flertallet nordmenn - fulgte finalen der Norge slo Nederland 30 - 29 etter dramatiske sluttminutter.
AP161223 Litt over 11000 tilskuere - det store flertallet nordmenn - fulgte finalen der Norge slo Nederland 30 - 29 etter dramatiske sluttminutter.
BT161220 Flertallet spiller i fine klubber i utlandet.
AP161219 Men sammenligner en det med forrige kommunevalg, er det dramatisk fordi flertallet i bystyret endres, sier Bergh til Aftenposten.
AP161213 Både Frp og Ap tilhørte flertallet
AP161212 Flertallet i komiteen betegner saken som kritikkverdig i sine merknader.
AP161212 Flertallet mener han opptrådte passivt og unnlot å gripe inn mot et varslet lovbrudd.
AP161212 Både Frp og Ap tilhørte flertallet som nå sørget for utvidelsen.
AP161208 Fredag vurderte flertallet i lagmannsretten Wazir til å være under 18 år og krevde gutten løslatt fra utlendingsinternatet på Trandum.
AP161127 Men fordi disse båtene kunne gi arbeidsplasser ved Umoes verk i Mandal, ble det presset gjennom av LO, NHO og lokale politikere, og flertallet i Stortinget omgjorde regjeringens beslutning.
AP161121 Ifølge Husby ønsker det store flertallet TV, og de fleste velger derfor å få en kollektive avtale på begge deler for å få et best mulig tilbud til alle.
SA161110 Fagermo : - Drar ikke for å feste ¶ Flertallet av klubbene har ønsket denne endringen, og NTFs arbeidsgruppe kom frem til at Marbella er bedre.
SA161110 Flertallet av klubbene har ønsket denne endringen, og NTFs arbeidsgruppe kom frem til at Marbella er bedre.
BT161110 Fagermo : - Drar ikke for å feste ¶ Flertallet av klubbene har ønsket denne endringen, og NTFs arbeidsgruppe kom frem til at Marbella er bedre.
BT161110 Flertallet av klubbene har ønsket denne endringen, og NTFs arbeidsgruppe kom frem til at Marbella er bedre.
AP161110 Fagermo : - Drar ikke for å feste ¶ Flertallet av klubbene har ønsket denne endringen, og NTFs arbeidsgruppe kom frem til at Marbella er bedre.
AP161110 Flertallet av klubbene har ønsket denne endringen, og NTFs arbeidsgruppe kom frem til at Marbella er bedre.
AP161109 Men det store flertallet i Russland er i tvil om hva Trump egentlig vil gjøre nå som han blir president.
AP161109 Trump fikk rett i at « det stille flertallet » ville utgjøre en mektig bølge som meningsmålerne ikke fanget opp.
AP161109 Han motiverte det « stille flertallet » i hvite, rurale USA, og tok uavhengige velgere.
AP161109 Det stille flertallet
SA161108 Er man flere blir det flertallet som bestemmer.
FV161108 Er man flere blir det flertallet som bestemmer.
BT161108 Er man flere blir det flertallet som bestemmer.
AP161108 Er man flere blir det flertallet som bestemmer.
AP161107 Spørreskjemaet inneholder ca 60 spørsmål, og flertallet av spørsmålene besvares på en skala fra 1-10 der 1 er dårligst og 10 er best.
AP161106 Jeg tror flertallet av nordmenn og innvandrere har merket seg denne spesielt gode talen der kong Harald fulgte opp sitt valgspråk, « Alt for Norge ».
AP161101 Dette er en konsekvens av at et lite mindretall forsøker å få igjennom noe som det store flertallet ikke vil ha.
AP161031 Byrådsleder Raymond Johansen ( Ap ) og Bjørnar Moxnes ( R ) er nå enige om en avtale som skal sikre flertallet for budsjettet til byrådet.
AP161019 Innvandrerbarn utgjør flertallet av barna.
BT161005 Grepet ble kraftig kritisert og opphevet av det nye borgerlige flertallet i 2015.
AP160906 Det store flertallet arter er ulike karplanter ( alle landplanter, minus mosene ).
SA160904 Arealene angår flere enn en håndfull mektige utbyggere, og det politiske flertallet i kommunalstyret for byutvikling.
BT160825 Det store flertallet rapporterer at de har nære venner de kan stole på, og de fleste har et stort vennenettverk rundt seg.
BT160825 Flertallet er faktisk godt fornøyd med lokalmiljøet de vokser opp i, og opplever nærområdet som trygt å ferdes i.
FV160816 Ville du grepet inn når du ser foreldre gå over streken, eller er du blant flertallet som av og til har lyst til å si fra - men ikke gjør det ?
BT160816 Ville du grepet inn når du ser foreldre gå over streken, eller er du blant flertallet som av og til har lyst til å si fra - men ikke gjør det ?
FV160810 Jørgen Kristiansen tipper at flertallet i bystyret ikke er for å hjelpe Start denne gangen.
SA160727 Under 15 prosent av studentene har tilgang på studentbolig, og det store flertallet er avhengig det private boligmarkedet.
FV160727 Under 15 prosent av studentene har tilgang på studentbolig, og det store flertallet er avhengig det private boligmarkedet.
BT160727 Under 15 prosent av studentene har tilgang på studentbolig, og det store flertallet er avhengig det private boligmarkedet.
AP160727 Under 15 prosent av studentene har tilgang på studentbolig, og det store flertallet er avhengig det private boligmarkedet.
SA160714 Vi kan gå gjennom alle de store sakene som har vært behandlet, og se at Ap har stemt med flertallet i 95 - 96 prosent av sakene.
SA160714 Og overraskende er det slik at Ap's gruppeleder heller ikke her husker at hun har stemt for de samme hovedlinjene for kvalitet som flertallet .
SA160714 At Ap ble med flertallet for å stramme det opp kraftig nå også, er gledelig, selv om Høyre ville ha vært enda strengere.
AP160707 Nederland blokkerer nå avtalen og vil bare undertegne dersom statsminister Mark Rutte får en juridisk bindende avtale som imøtekommer bekymringene til flertallet i den nederlandske avstemningen, skriver Wall Street Journal.
AP160627 I Skottland var det et klart flertall som ønsket å bli i EU, mens flertallet i England og Wales stemte for å forlate unionen.
AP160616 " Flertallet stemte for å legge til en vedtakssak.
DA160609 Gjenåpning av nedlagte stasjoner på Forus og i Luravika frontes av Erlend Kristensen ( MDG ), som også kritiserte det politiske flertallet i Sandnes for å ikke « være mer på » Jernbaneverket.
DA160609 Gjenåpning av nedlagte stasjoner på Forus og i Luravika frontes av Erlend Kristensen ( MDG ), som også kritiserte det politiske flertallet i Sandnes for å ikke « være mer på » Jernbaneverket.
AP160606 Flere aktører med kjennskap til IRN forteller at det har vært en langvarig konflikt mellom generalsekretær Afsar og flertallet i styret.
SA160601 Eimund Nygaard, konsernsjef i Lyse, går til forsvar for styret i Lyse, der flertallet består av lokalpolitikere.
DA160530 Flertallet vil sannsynligvis la valget gli forbi i stillhet.
DA160524 - Jeg tolker ikke tallene som flertallet gjør.
SA160523 Dette bildet blir med naturlovenes forutsigbarhet bekreftet gjennom de rådgivende folkeavstemningene både på Jæren og i landet for øvrig : Flertallet i de mest folkerike kommunene ønsker sammenslåing, mens ( et ofte overveldende ) flertall i de omkransende kommunene med lavere innbyggertall sier nei.
AP160519 Flertallet mener forsvarssjefen ikke har tatt saken alvorlig nok og at han ikke har fulgt opp forsvarsministerens og Stortingets signaler.
SA160512 - Og det kan jo hende at flertallet totalt sett vil beholde russetiden.
SA160512 - Det store flertallet klarer dette helt fint, mener Mæland.
BT160512 - Og det kan jo hende at flertallet totalt sett vil beholde russetiden.
BT160512 - Det store flertallet klarer dette helt fint, mener Mæland.
AP160512 - Og det kan jo hende at flertallet totalt sett vil beholde russetiden.
AP160512 - Det store flertallet klarer dette helt fint, mener Mæland.
AP160512 Og ikke overraskende er meningene delte, selv om et søk på Twitter tyder på at flertallet er positivt.
SA160506 Flertallet har ikke svart på våre henvendelser.
AP160506 Flertallet har ikke svart på våre henvendelser.
AP160427 Det er Ap, Høyre, KrF, Venstre og MFG som sikret flertallet i nord.
AP160426 Men naboene vil stå alene og flertallet av velgerne i for eksempel nabokommunen Fræna vil heller slå seg sammen med Eide i øst.
AP160426 Men der sa flertallet nei.
AP160426 I Møre og Romsdal ønsker både Molde og Kristiansund å bli storkommuner, men det ønsket ser det ut til at de er alene om siden flertallet i en rekke kommuner i fylket foretrekker å stå alene.
SA160421 Men i Stavanger har altså det politiske flertallet vedtatt at vi skal ha egne lokale regler for utslipp, i strid med nasjonale føringer og i strid med EU.
AP160412 Strafferammen går opp til 2 års fengselstraff, men også her får flertallet forelegg : 59 prosent av de straffede fra 2004-2014. 18 prosent får betinget og 14 prosent får ubetinget fengselstraff.
DA160411 Flertallet mente også at utnyttelsesgraden på prosjektet var for høy.
AP160406 Da saken skulle stemme over, fikk han ikke støtte fra det rødgrønne flertallet i bystyret.
DA160405 Her sammen med Leif Arne Moi Nilsen ( Frp ) som i går stemte med flertallet for at ni kunstgressbaner i Stavanger kommune skal rehabiliteres i løpet av 2016 og tidlig 2017.
AP160331 Samtidig vedtok det daværende borgerlige flertallet at antall sykehjemsplasser skal opprettholdes.
AP160316 | Sterk kritikk av forsvarssjefen i nigeriabåt-saken ¶ Flertallet i kontroll- og konstitusjonskomiteen kommer med krass kritikk av forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen i saken om salg av utrangert norsk forsvarsmateriell. afp000839509_doc6j73aelcquo1ij9szj2f-vqlx6brqQS.jpg FOTO : Ingar Storfjell ¶
AP160316 afp000839509_doc6j73aelcquo1ij9szj2f-vqlx6brqQS.jpg FOTO : Ingar Storfjell ¶ Flertallet mener forsvarssjefen ikke har tatt saken alvorlig nok og at han ikke har fulgt opp forsvarsministerens og Stortingets signaler.
AP160316 Flertallet i komiteen mente det ikke var grunn til å rette kritikk mot nåværende eller tidligere forsvarsministre.
AP160316 I sin innstilling i saken om Forsvarets salg av brukt militært materiell kommer flertallet i Stortingets kontroll - og konstitusjonskomité med krass kritikk av forsvarssjefen.
AP160316 Flertallet mener han ikke har tatt saken alvorlig nok.
DA160314 Ved første mulighet kuttet flertallet 10 millioner kroner i rammen, sier Mossige.
DA160314 Etter høstens valg fikk de fem posisjonspartiene også med Frp i flertallet . - 2016 ble enda mer spesielt.
BT160314 Fra 1970-tallet har flertallet av byens « bataljoner » gått bort fra gevær eller salongrifler og over til buer.
AP160306 Flertallet vil nok ikke velge bort betalt fødselspermisjon.
AP160306 Flertallet vil nok ikke velge bort betalt fødselspermisjon.
BT160305 Hvis jeg skal gjette, er flertallet blant norskefeminister vanlige, pragmatiske kvinner og menn, som er for likestilling og mot diskriminering.
DA160301 - På etterskudd ¶ Flertallet av KMU-medlemmene var enige med Thorbjørnsen.
DA160228 Det vekket oppsikt da flertallet i kommunalstyret for finans ( H, KrF, V og Frp ) tidligere i høst åpnet for å la private aktører overta eldre kommunale barnehager, mot at private overtar rehabiliteringsansvaret.
DA160228 Det vekket oppsikt da flertallet i kommunalstyret for finans ( H, KrF, V og Frp ) tidligere i høst åpnet for å la private aktører overta eldre kommunale barnehager, mot at private overtar rehabiliteringsansvaret.
SA160226 Da ingen av kandidatene fikk det nødvendige to tredjedels flertallet i første runde, gikk avstemningen til en andre runde.
AP160226 Da ingen av kandidatene fikk det nødvendige to tredjedels flertallet i første runde, gikk avstemningen til en andre runde.
AP160224 Det tok ni år fra Venstre gikk inn for Munch i Bjørvika til vi fikk flertallet i bystyret med oss.
AP160213 Dermed vil dødsfallet kunne utløse en politisk dragkamp hvor begge de styrende partiene i amerikansk politikk vil forsøke å få flertallet av de ni høyesterettsdommerne over på sin side.
AP160213 Dermed vil dødsfallet kunne utløse en politisk dragkamp hvor begge de styrende partiene i amerikansk politikk vil forsøke å få flertallet av de ni høyesterettsdommerne over på sin side.
DA160211 - Jeg har ikke tro på at det er så galt som dere vil ha det til, sa han med adresse til flertallet i denne saken.
DA160211 - Jeg har ikke tro på at det er så galt som dere vil ha det til, sa han med adresse til flertallet i denne saken.
FV160210 Dette er snakk om investering i selskaper som driver en virksomhet som ikke er lovlig i Norge og som samtidig torpederer enerettsmodellen for spill i Norge som flertallet på Stortinget er enig om, sier kulturpolitisk talsmann i Kristelig Folkeparti, Geir Bekkevold.
BT160210 Dette er snakk om investering i selskaper som driver en virksomhet som ikke er lovlig i Norge og som samtidig torpederer enerettsmodellen for spill i Norge som flertallet på Stortinget er enig om, sier kulturpolitisk talsmann i Kristelig Folkeparti, Geir Bekkevold.
AP160209 Flertallet av tekstmeldingene er fra Jensen, og er skrevet med det Spesialenheten mener er et kodespråk om hasjleveranser.
AP160209 Flertallet av tekstmeldingene er fra Jensen, og er skrevet med det Spesialenheten mener er et kodespråk om hasjleveranser.
AP160208 Spesialenheten har sikret seg 1500 tekstmeldinger fra perioden 2007-2013, der flertallet er sendt av Jensen.
AP160208 Spesialenheten har sikret seg 1500 tekstmeldinger fra perioden 2007-2013, der flertallet er sendt av Jensen.
AP160208 Den påståtte massakren i distriktet Sirnak det sørøstlige Tyrkia, der flertallet av befolkningen er kurdere, skal ha skjedd søndag.
DA160204 Anken på plassering av bomstasjon i Randabergveien ble avvist av flertallet av politikerne i formannskapet.
AP160204 Her oppgir både flertallet av mødre og fedre at det er førstnevnte som oftest er ansvarlig.
DA160202 Og da må man akseptere at nasjonale myndigheter av og til gjør noe annet enn det politiske flertallet i en kommune ønsker, mener Hernes, som mener det handler om likhet for alle - ikke hva flertallet i en kommune måtte mene.
DA160202 Og da må man akseptere at nasjonale myndigheter av og til gjør noe annet enn det politiske flertallet i en kommune ønsker, mener Hernes, som mener det handler om likhet for alle - ikke hva flertallet i en kommune måtte mene.
DA160202 Høyres John Peter Hernes understreker at han er for lokalt selvstyre, men han advarer mot at det kommunale flertallet rundt i Norge skal få styre fritt uten nasjonal overstyring.
DA160202 Og da må man akseptere at nasjonale myndigheter av og til gjør noe annet enn det politiske flertallet i en kommune ønsker, mener Hernes, som mener det handler om likhet for alle - ikke hva flertallet i en kommune måtte mene.
DA160202 Og da må man akseptere at nasjonale myndigheter av og til gjør noe annet enn det politiske flertallet i en kommune ønsker, mener Hernes, som mener det handler om likhet for alle - ikke hva flertallet i en kommune måtte mene.
DA160202 Høyres John Peter Hernes understreker at han er for lokalt selvstyre, men han advarer mot at det kommunale flertallet rundt i Norge skal få styre fritt uten nasjonal overstyring.
DA160131 Flertallet ser fram til at det senest i neste melding til Stortinget redegjøres nærmere for hvilke konsekvenser krigen i Jemen har for norsk eksport til de involverte landene, skriver komiteen.
DA160131 - Flertallet ser med bekymring på at det foreligger rapporter som tyder på alvorlige brudd på krigens folkerett i denne væpnede konflikten.
DA160129 Asgeir Sand snakker flertallet av handelsstanden i sentrum midt imot.
AP160120 Rådmannen bekrefter også at flertallet av disse søkerne har innvandrerbakgrunn.
BT160113 - Det nye flertallet vil også se nøye på den politiske arbeidsformen i Bergen, for byparlamentarismen medfører en dobbel politisk behandling av mange klager, sier hun.
AP160109 I Venetian fyller de denne formiddagen opp flertallet av bordene i den store hallen.
AP160105 Republikanerne, som har flertallet i begge Kongressens kamre, har flere ganger forsøkt å stikke kjepper i hjulene for presidentordren.
AP160105> Republikanerne, som har flertallet i begge Kongressens kamre, har flere ganger forsøkt å stikke kjepper i hjulene for presidentordren.
AP160105> target="avis" href= Republikanerne, som har flertallet i begge Kongressens kamre, har flere ganger forsøkt å stikke kjepper i hjulene for presidentordren.
AP160105> target="avis" href= target="avis" href= Republikanerne, som har flertallet i begge Kongressens kamre, har flere ganger forsøkt å stikke kjepper i hjulene for presidentordren.
AP160105> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Republikanerne, som har flertallet i begge Kongressens kamre, har flere ganger forsøkt å stikke kjepper i hjulene for presidentordren.
AP160105> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Republikanerne, som har flertallet i begge Kongressens kamre, har flere ganger forsøkt å stikke kjepper i hjulene for presidentordren.