NL171215 Blant annet dette : Mer fleksibilitet , flere lange samtaler med mennesker som har noe på hjertet, refleksjon, temasendinger og aktuell samfunnsdebatt som speiler at liv leves lokalt.
DA171214 For å legge til rette for den allsidige bruken av hallen, har byggherren lagt stor vekt på funksjonalitet og fleksibilitet .
SA171213 Vi har lagt opp til en viss fleksibilitet ved at leilighetene fungerer fint hver for seg, i tilfelle interessen skulle utebli.
SA171213 Vi har lagt opp til en viss fleksibilitet ved at leilighetene fungerer fint hver for seg, i tilfelle interessen skulle utebli.
FV171213 Vi har lagt opp til en viss fleksibilitet ved at leilighetene fungerer fint hver for seg, i tilfelle interessen skulle utebli.
DB171213 Gavekort gir større fleksibilitet .
BT171213 Vi har lagt opp til en viss fleksibilitet ved at leilighetene fungerer fint hver for seg, i tilfelle interessen skulle utebli.
AP171213 Vi har lagt opp til en viss fleksibilitet ved at leilighetene fungerer fint hver for seg, i tilfelle interessen skulle utebli.
AA171213 Vi har lagt opp til en viss fleksibilitet ved at leilighetene fungerer fint hver for seg, i tilfelle interessen skulle utebli.
SA171211 Det reduserer kommunens handlingsrom og fleksibilitet ved omstillingsbehov i perioder med økonomisk nedgangskonjunktur.
DB171211 Jeg vil spørre offentlig : Kan man mildne vanngravene av byråkratisk avtalereglement, og utvise skjønn, fleksibilitet ?
DB171210 - Han hadde fremragende fleksibilitet til å være så stor, han var fantastisk.
AP171209 - Neste uke skal jeg besøke en stor scene og informere om hvor de kan få hjelp fra oss, sier Hanseth, som også berømmer arbeidstilsynet for godt samarbeid og fleksibilitet .
SA171206 Trump har tidligere truet med å stenge det palestinske representasjonskontoret i Washington om palestinerne ikke viser « fleksibilitet » i fredsforhandlingene med Israel, som for øvrig pr. dato ikke eksisterer.
AA171204 En slik mobilitet gir variasjon og fleksibilitet .
NL171203 I forhold til buss er det omtrent samme tidsbruken som å sykle, men jeg sparer 60 kroner på bussbillett, og jeg får større fleksibilitet .
BT171203 Man skulle tro metodefrihet og fleksibilitet var viktig for et parti som tidligere har kjempet for at friskoler fortsatt skal være en viktig del av det norske skolesystemet.
AP171203 Han mener at « å legge til rette for » vil gi skolene og lærerne langt større fleksibilitet .
DB171130 I tillegg har vi fått en rekke forslag til mellomløsninger og tydelige signaler om behov for større fleksibilitet .
AP171130 - I tillegg har vi fått en rekke forslag til mellomløsninger og tydelige signaler om behov for større fleksibilitet .
DN171129 - Vi har veldig stor tro på markedet for halvt nedsenkbare rigger med høy spesifikasjon som gir oljeselskapene fleksibilitet til å kunne operere rigger på lange kontrakter og som kan dekke alle behovene de har både i mildere områder, men også i områder med krevende værforhold og mye strøm, sier Frigstad.
BT171129 - Vi skal utnytte talentene våre og det krever at vi har slingringsmonn og fleksibilitet , sier professor i helsepsykologi, Bente Træen.
AA171129 Et enekontor er en viktig faktor, siden det gir fleksibilitet og rom til å være produktiv.
AA171129 Dette er en type arbeid med relativt lite rutiner, men et stort behov for fleksibilitet og å kunne jobbe konsentrert.
SA171128 - Vi skal utnytte talentene våre og det krever at vi har slingringsmonn og fleksibilitet , sier professor i helsepsykologi, Bente Træen.
AP171128 Lilleberg er inne på det som er det grunnleggende problemet med normstyring : Den kan begrense muligheten for fleksibilitet , de legger begrensninger for de valg man kan gjøre lokalt.
BT171127 Prinsippet om bybane på skinner i noen få akser ut fra sentrum til bydelene Fyllingsdalen og Åsane skaper manglende fleksibilitet - både når det gjelder selve utviklingen av byen og avviklingen av trafikk.
DA171124 - Vi er bekymret fordi vi ser at tjenestetilbudet fra NHN generelt er dårligere, vi har mistet noe fleksibilitet , det er større avstand og vi bruker mer tid internt på operative ting.
AP171123 Vi er enige om å satse mer på lærere, men vi skulle gjerne ha ønsket oss en løsning som ga mer fleksibilitet lokalt.
SA171122 Større enheter kan, riktig styrt, gi mer fleksibilitet og bredere kompetanse.
NL171122 Hvis arbeidsmarkedet skal fungere, må vi sikre en viss grad av fleksibilitet .
AA171121 Den legger grunnlaget for hvor vi skal, men har fleksibilitet .
BT171120 I Bjørgvin er det et dystert besøksrom, og man får kanskje 1-2 timer i uken, med lite fleksibilitet i forhold til tider som passer.
VG171115 Vårt utgangspunkt er at fast ansettelse skal være hovedregelen, men at det er behov for fleksibilitet for å ta høyde for sykdom og arbeids - topper.
VG171115 Da må det være åpning for fleksibilitet .
DB171115 Samtidig vil vi opprettholde muligheten til å leie arbeidskraft mellom byggebedrifter, noe som gir bransjen nødvendig fleksibilitet .
DB171115 Striden føres langs velkjente linjer, som hvorvidt man skal ta hensyn til fleksibilitet eller forutsigbarhet, og fast ansettelse versus « få en fot innafor arbeidslivet ».
NL171113 Hva mister vi av fleksibilitet og reaksjonsevne, og hva får vi ved å redusere og omvæpne bataljonen ?
AP171113 - Amerikanerne viste ingen fleksibilitet , og de ga dessverre ingen andre alternativer.
DB171112 ¶ FLEKSIBILITET : Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ) vil ha samme fleksibilitet i offentlig sektor som i det private.
DB171112 | Kraftig jordskjelv på grensen mellom Irak og Iran ¶ ¶ FLEKSIBILITET : Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ) vil ha samme fleksibilitet i offentlig sektor som i det private.
DB171112 - Ansatte i staten må kunne ha samme fleksibilitet som i privat sektor.
AA171112 5 : Lage et arbeidsliv som legger til rette for effektivisering og fleksibilitet , men også stiller krav som beskytter arbeidstakere.
SA171109 Når vi bor midt i en av landets største byer, må selskapet vise større fleksibilitet .
SA171109 Norconsult har derfor bommet på selve utgangspunktet : Jernbane via både Forus og Ullandhaug vil fjerne mer trafikk enn noe annet enkelttiltak i dette distriktet, noe som medfører at man vil ha større fleksibilitet til å vurdere de ulike, trafikale løsningene i resten av distriktet - dvs. balanseringen mellom gange, sykkel, buss og bil.
VG171107 Arbeidsminister Anniken Hauglie skriver i en e-post til VG at hvis arbeidsmarkedet skal fungere, må vi sikre oss en viss grad av fleksibilitet : ¶
DB171104 - Vi har sørget for større fleksibilitet i arbeidslivet gjennom endringen av arbeidsmiljøloven, men vi trenger enda mer, særlig for små bedrifter, sier leder av arbeids- og sosialkomiteen i Stortinget, Erlend Wiborg ( Frp ), til Dagbladet.
NL171103 Mangel av føringer gir nok - som påpekt i innlegget - fleksibilitet i byutformingen, men dette skjer på bekostning av helhetlige løsninger og forutsigbarhet.
DA171103 Det er en viss fleksibilitet i karbonbudsjettet når det gjelder når kuttene skal tas.
BT171102 Svært unge mødre, eller foreldre som må bytte arbeid, er andre grupper som kunne nytt godt av økt fleksibilitet .
BT171102 MER FLEKSIBILITET : Trenger du ikke barnehager som er åpne lenger ?
BT171102 En slik ordning vil også åpne for økt fleksibilitet , som mange vil kunne dra nytte av.
DN171031 Hun peker også på at man må gjennomføre pensjonsreformen i offentlig sektor, slik at det blir mer fleksibilitet når man bytter mellom privat og offentlig sektor.
DN171031 ¶ For oss som jobber eller har jobbet i klasserommet, er det åpenbart at mindre klasser gir større mulighet for fleksibilitet og tilpasning for den enkelte elev, sier forfatteren.
AA171031 - Vi forventer nå at eierne i lånene vil vise konstruktiv fleksibilitet for å nå en fremforhandlet transaksjon for deres eiendeler, sier styreleder Christen Sveaas i Norske Skogindustrier ASA.
NL171030 vedtak 11.06.08 ), hvilket gir fleksibilitet mtp løsning - for eksempel opparbeiding av offentlig byrom ¶
AP171030 Offentlige oppdragsgivere har behov for fleksibilitet som følgende fakta viser : ¶
BT171026 Løsningen med en samlokalisering i Kulturkvartalet Verftet på arealer som tillater stor fleksibilitet vil kunne gi en langt mer effektiv og økonomisk bærekraftig drift enn om man skal drive flere separate bygg ulike steder. | « Det var presisert at gutten ikke hadde lov å synge med på refrenget » ¶
AP171026 Kanskje har det gått på bekostning av dem som trenger litt mer fleksibilitet i skolehverdagen.
VG171025 - De spillerne vi hentet i sommer på korttidskontrakt ( Ghislain, Green, Nordvik, Jenkins, Gregov ), gjør at vi har en fleksibilitet der.
DB171025 Økt lærertetthet vil gi skoleleder flere muligheter og større fleksibilitet i organiseringen av undervisningen, noe som ifølge rapporten er en nødvendig forutsetning for å lykkes i å redusere behovet for spesialundervisning.
AP171025 Selv om fastleger på papiret har stor fleksibilitet , hjelper det ikke dersom kvelder og helger spises opp av papirarbeid, slik mange rapporterer om.
DN171021 Jeg tror ikke at de største annonsørene kommer til å senke tv-budsjettet allerede neste år, men det er nok et mellomsjikt med mindre annonsører, som ikke har råd eller fleksibilitet til å annonsere på tv.
DB171021 Dette skyldes et behov for fleksibilitet i kostnadene, for det tilfelle at inntektsgrunnlaget endrer seg.
DN171020 ¶ Det er naturlig at det dukker opp tjenester som forsøker å profittere på en befolkning med stadig høyere forventninger til service og fleksibilitet , som Daniel Sørlis nystartede legevakt Dr.
SA171019 De har kjøreplikt, antallet løyer er uendret, løyvehavere skal være fulltidsstillinger og geografibegrensningene hindrer fleksibilitet .
DA171019 Slik løsning kan gi fleksibilitet for ulik framtidig bruk av havneområdet.
DA171019 - Mange opplever at grensene mellom de tre delene er vel statiske og ønsker seg en større fleksibilitet mellom dem, sier Gangsø til NTB.
DN171018 ¶ Det er naturlig at det dukker opp tjenester som forsøker å profittere på en befolkning med stadig høyere forventninger til service og fleksibilitet , som Daniel Sørlis nystartede legevakt Dr.
DB171017 - Enkelte prøver nå å fortelle en historie om at ungdom er mest opptatt av fleksibilitet i arbeidslivet, og ikke trygge og forutsigbare rammer.
VG171013 - Nå får hun en helt annen rotasjon og fleksibilitet .
VG171012 Nå gir president Trump amerikanere fleksibilitet og frihet.
DA171012 Vi vil ha mer fleksibilitet og valgfrihet for familiene.
AA171012 De fem landene ønsker mer fleksibilitet til selv å vurdere behovet for grensekontroll.
VG171011 Nøkkelen er også fleksibilitet i den enkelte kommune.
VG171011 Nøkkelen er fleksibilitet .
NL171010 Det begrenser vårt sikkerhetspolitiske handlingsrom og vanskeliggjør nødvendig fleksibilitet i en verden i rask forandring.
AP171009 Denne ukens partikonferanse i det konservative partiet forsterket frustrasjonen over manglende fleksibilitet .
DA171008 Fleksibilitet for barnefamiliene blir et tema inn i forhandlingene, sier Ropstad.
AA171008 Fleksibilitet for barnefamiliene blir et tema inn i forhandlingene, sier Ropstad.
DN171006 - Vi ønsker i første omgang en større fleksibilitet ved refinansiering av obligasjonslån, sier Jansson.
DA171006 Rammeavtalene gjelder ISO-tjenester til norsk sokkel, med fleksibilitet til å bli brukt på tvers av alle anlegg på norsk sokkel og de norske landanleggene, heter det i pressemeldingen.
DA171006 - Vi er positive til at selskapet ønsker å ha fleksibilitet til å kunne hente inn ny egenkapital for å styrke sin finansielle posisjon, men vi har vært klare på at selskapet vil være tjent med andre eiere enn den norske stat og ønsker derfor ikke å delta i en eventuell emisjon, sier næringsminister Monica Mæland ( H ).
AA171006 - Vi er positive til at selskapet ønsker å ha fleksibilitet til å kunne hente inn ny egenkapital for å styrke sin finansielle posisjon, men vi har vært klare på at selskapet vil være tjent med andre eiere enn den norske stat og ønsker derfor ikke å delta i en eventuell emisjon, sier næringsminister Monica Mæland ( H ).
AP171005 - Erfaring viser at forsøk på mer detaljerte regler, feiler på den måten at de ikke inneholder den fleksibilitet som avveiningen mellom pressefrihet og personvern må undergis i hver konkrete sak.
DB171003 Discovery-ekspert Henning Berg med hundre landskamper for Norge, som jeg hadde en lang prat med etter kampen, var nærmest sjokkert over Lars Lagerbäcks manglende vilje til fleksibilitet i forhold til favorittformasjonen 4-4-2.
DA171002 Hauli synes prosessen har vært lang, men mener at alle parter har utvist fleksibilitet og et ønske om å komme i mål.
AP170928 Oppnår vi kanskje i stedet nye former for fleksibilitet ?
AP170928 Hvilken fleksibilitet taper vi eventuelt ved å fjerne mennesker fra kjøretøy og fly ?
AA170927 Fleksibilitet er fint det.
AP170926 Sanner sier han vil ha økt fleksibilitet i arbeidstiden for de 160.000 ansatte i staten og har fått klarsignal fra arbeidstagerorganisasjonene Akademikerne, Unio og YS Stat.
AP170926 Leder Kari Sollien i Akademikerne sier at mange av deres medlemmer ønsker økt fleksibilitet .
AP170926 Det skal være trygge rammer, men også fleksibilitet i arbeidstiden.
AP170926 Det er ikke snakk om mer arbeid, men om mer fleksibilitet .
AP170926 Begrepet fleksibel arbeidstid omfatter også andre former for fleksibilitet i tilknytning til arbeidstiden.
DN170924 Økt fleksibilitet og mindre usikkerhet er jo naturligvis positivt, sier Ludvigsen.
AP170923 - Merkels store styrke er hennes totale bevegelighet og ideologiske fleksibilitet .
AP170918 Dette krever økt fleksibilitet i FN-systemet.
DN170917 - Jeg tror bransjen synder i å ikke tenke mer fleksibilitet i karriereveien, sier Elisabeth Heggelund Tørstad, konserndirektør i DNV GL - Oil & Gas.
DB170913 - Dette gir økt fleksibilitet til igangsettelse av nye prosjekter, som vil være positivt for offshoreoljeservice.
AA170913 Regjeringen vil skape mer fleksibilitet for fiskebåteiere og foreslår å øke begrensningen for hvor store lasterommene i båtene kan være.
AA170913 - Vi mener endringer i lasteromsbegrensningene vil bidra til mer fleksibilitet for fartøyeierne til å rigge fiskebåtene slik de selv finner det mest hensiktsmessig, sier fiskeriminister Per Sandberg ( Frp ).
SA170912 Forskriften stiller krav til bankenes utlånspraksis, men den gir også bankene en viss fleksibilitet .
SA170912 FLEKSIBILITET : Daniel Kjørberg Siraj og Tuva Moflag etterlyser mer fleksibilitet fra bankene.
SA170912 FLEKSIBILITET : Daniel Kjørberg Siraj og Tuva Moflag etterlyser mer fleksibilitet fra bankene.
AP170912 Forskriften stiller krav til bankenes utlånspraksis, men den gir også bankene en viss fleksibilitet .
AP170912 FLEKSIBILITET : Daniel Kjørberg Siraj og Tuva Moflag etterlyser mer fleksibilitet fra bankene.
AP170912 FLEKSIBILITET : Daniel Kjørberg Siraj og Tuva Moflag etterlyser mer fleksibilitet fra bankene.
DN170911 SAS ønsker å ha fleksibilitet til å bruke pilotene mest om sommeren, og mindre om vinteren.
DB170911 Styrke familienes valgfrihet og fleksibilitet
AP170911 Det mener at utviklingen i bransjen, med konstant og rask endring, tvert imot tilsier større fleksibilitet .
AP170911 Det mener at utviklingen i bransjen, med konstant og rask endring, tvert imot tilsier større fleksibilitet .
DN170909 Ønsket om fleksibilitet er ikke knyttet til kjønn.
DN170909 Vi i Norge er veldig opptatt av arbeidsmiljø og arbeidstid, og jeg tror mange tenker slik at hvis sjefen kan gi meg fleksibilitet , så jeg kan yte litt ekstra tilbake.
DN170909 Type arbeid ( 71 prosent ) og geografisk plassering ( 49 prosent ) er de eneste faktorene som rangeres høyere, og fleksibilitet er dermed viktigere enn for eksempel lønn.
DN170909 Spesielt arbeidstagere som har små barn har behov for fleksibilitet for å få hverdagen til å gå opp, men dette betyr ikke at de sluntrer unna.
DN170909 Men det er store variasjoner i hvilken type fleksibilitet man ønsker.
DN170909 Konsernsjef Maalfrid Brath i ManpowerGroup er ikke overrasket over at fleksibilitet på arbeidsplassen scorer høyt blant norske arbeidstagere.
DN170909 Karriererådgiver Mette Manus i Manus Motivasjon er enig i at fleksibilitet på arbeidsplassen verdsettes høyt i Norge : ¶
DN170909 I USA har andelen som setter fleksibilitet som en av de tre viktigste faktorene for å bytte jobb, steget med ti prosentpoeng, fra 35 til 45 prosent, på ett år.
DN170909 Hun understreker imidlertid at det ikke går an å gi fleksibilitet i alle typer stillinger, og hun er også skeptisk til å gi de ansatte for mye fleksibilitet : ¶
DN170909 Hun understreker imidlertid at det ikke går an å gi fleksibilitet i alle typer stillinger, og hun er også skeptisk til å gi de ansatte for mye fleksibilitet : ¶
DN170909 Her kommer det frem at Norge er det landet i verden som verdsetter fleksibilitet høyest når vi vurderer å skifte jobb.
DN170909 Får fleksibilitet - yter litt ekstra ¶
DN170909 Foto : Luca Kleve-Ruud ¶ Fleksibilitet i jobbsammenheng er svært viktig for å tiltrekke seg nye medarbeidere, og ikke minst i Norge.
DN170909 Brath peker på at ønske om fleksibilitet ikke er et særnorsk fenomen.
DN170909 Av dem som har fleksibilitet på topp 3-listen, er 47 prosent menn og 53 prosent kvinner.
DN170909 - Ingen setter fleksibilitet på arbeidsplassen høyere enn nordmenn, sier konsernsjef Maalfrid Brath i ManpowerGroup.
DN170909 - For mye fleksibilitet kan ødelegge arbeidsmiljøet.
DN170909 * Ta ett steg av gangen, og begynn med å involvere de ansatte for å høre hva slags fleksibilitet de ønsker seg.
DN170909 * Gjør fleksibilitet akseptert i bedriftskulturen.
DN170909 ( Kilde : ManpowerGroup ) ¶ « Fleksibilitet » er et vidt begrep, men i denne undersøkelsen innebærer det blant annet at man kan velge når man kommer og går fra jobb, får muligheten til å jobbe hjemmefra, enten på hel- eller deltid, samt muligheten til å jobbe seg opp mange fridager, som man kan ta ut i lengre friperioder.
AP170909 Ap-strateger forklarer at de bevisst har holdt programmet i innspurten åpent lengst muligfor å ha mulighet til fleksibilitet og å gjøre raske endringer.
AA170907 En løsning vil kreve kreativitet og fleksibilitet på begge sider, ifølge Barnier.
AA170907 - Men kreativitet og fleksibilitet kan ikke komme på bekostning av integriteten til det indre marked og tollunionen.
SA170905 De jobber på kundesenteret vårt og er sikret inntekt og fleksibilitet med tanke på arbeidstid, sier Bråthen.
AP170905 Oppgaver som krever mer kreativitet, sosial kompetanse og mental eller fysisk fleksibilitet er vanskeligere å automatisere.
DB170904 Da Davis kom til EU-hovedkvarteret forrige mandag, ba han om « fleksibilitet og fantasi », men EU vil ha realisme.
AP170904 Men samtidig har disse personene opparbeidet en fleksibilitet som gjør dem flinke til å mestre krevende situasjoner.
AA170904 Kort avstand mellom fagmiljø innenfor teknologi, samfunnsvitenskap, helse- og medisin og humaniora, vil gi langt større fleksibilitet for å tilrettelegge for nye konstellasjoner og fagfellesskap og er viktig ved etablering av nye forskningssentre.
VG170903 - Det fungerte ikke, men meningen var at det skulle gi oss mer fleksibilitet på kontringer, forklarer Löw og sier at Tyskland vil starte med to eller tre spillere i angrepssrekka.
DN170903 Våre kunder er ressurssterke folk som av ulike grunner trenger økonomisk fleksibilitet en periode, kanskje i forbindelse med oppussing eller samlivsbrudd.
DB170903 Vi mener at vi viser fleksibilitet ved da å bruke pengene på andre prosjekter innenfor samme program, sier Lunde.
DB170902 Mange har valgt seg over i det private fordi de ønsker større grad av fleksibilitet , kreativitet og innovasjon enn det som er mulig i det offentlige systemet, sier Aleris-direktøren som mener norsk barneverntjeneste vil falle sammen uten bidrag fra private aktører.
SA170901 Aksjesparing gir sånn sett en fleksibilitet som nok mange ønsker, samtidig som man nyter godt av utsatt skatt, sier Plahte.
SA170901 Aksjesparekonto gir større fleksibilitet
BT170901 Aksjesparing gir sånn sett en fleksibilitet som nok mange ønsker, samtidig som man nyter godt av utsatt skatt, sier Plahte.
BT170901 Aksjesparekonto gir større fleksibilitet
AP170901 Aksjesparing gir sånn sett en fleksibilitet som nok mange ønsker, samtidig som man nyter godt av utsatt skatt, sier Plahte.
AP170901 Aksjesparekonto gir større fleksibilitet
AA170901 Aksjesparing gir sånn sett en fleksibilitet som nok mange ønsker, samtidig som man nyter godt av utsatt skatt, sier Plahte.
AA170901 Aksjesparekonto gir større fleksibilitet
AA170901 Flytt dem inn i aksjesparekontoen nå, og ha fleksibilitet hvis du senere ønsker å gjøre endringer, sier Reite.
AA170901 Stor fleksibilitet
AA170901 En gunstig måte å spare på som vil gi fleksibilitet og fordeler for seg som allerede sparer og aksjer og aksjefond, og for deg som ønsker å ha fleksibel aksjesparing fremover.
FV170831 I avtalen med NFF har Norsk Tipping en fleksibilitet , slik at de kan velge å støtte de områdene vi ønsker å satse på.
AP170831 Den britiske brexit-ministeren David Davis oppfordret på sin side EU til å utvise mer « fleksibilitet og oppfinnsomhet » i forhandlingene.
AA170831 Davies oppfordret igjen partene til å vise « fleksibilitet » slik at de kan komme ut av den fastlåste situasjonen.
SA170830 I avtalen med NFF har Norsk Tipping en fleksibilitet , slik at de kan velge å støtte de områdene vi ønsker å satse på.
SA170830 Jeg vil derfor rette en stor takk til alle involverte klubber og rettighetshaver for å ha vist både imøtekommenhet og fleksibilitet , sier konkurransedirektør i NFF, Nils Fisketjønn.
DB170830 Jeg vil derfor rette en stor takk til alle involverte klubber og rettighetshaver for å ha vist både imøtekommenhet og fleksibilitet , sier konkurransedirektør i NFF, Nils Fisketjønn.
DA170830 Illustrasjon : Stavanger kommune Sambruk og fleksibilitet er essensielt i de nye planene for folkebad.
DA170830 Det skal også være mulig å dele av områder for mest mulig fleksibilitet .
BT170830 I avtalen med NFF har Norsk Tipping en fleksibilitet , slik at de kan velge å støtte de områdene vi ønsker å satse på.
AP170830 I avtalen med NFF har Norsk Tipping en fleksibilitet , slik at de kan velge å støtte de områdene vi ønsker å satse på.
AP170830 Jeg vil derfor rette en stor takk til alle involverte klubber og rettighetshaver for å ha vist både imøtekommenhet og fleksibilitet , sier konkurransedirektør i NFF, Nils Fisketjønn.
AP170829 | Hvor vil reiseselskapene sende deg i vinter ? Fleksibilitet er nøkkelordet, mener reiseekspert.
AP170829 Reisemønsteret vårt forandrer seg, fleksibilitet blir stadig viktigere, sier han.
AP170829 Og ruteflyene er blitt mer konkurransedyktige når det gjelder pris som igjen gir bedre fleksibilitet for turoperatørene.
AP170829 En hotellpakke pluss rutefly kan ofte gi den fleksibilitet , fortsetter han, blant annet med varierende antall dager på feriesteder.
AP170829 Dette har vært et bevisst valg av oss for å øke kvaliteten på flyreisen blant annet med mye mer fleksibilitet for kundene våre.
AA170829 | Hvor vil reiseselskapene sende deg i vinter ? Fleksibilitet er nøkkelordet, mener reiseekspert.
AA170829 Reisemønsteret vårt forandrer seg, fleksibilitet blir stadig viktigere, sier han.
AA170829 Og ruteflyene er blitt mer konkurransedyktige når det gjelder pris som igjen gir bedre fleksibilitet for turoperatørene.
AA170829 En hotellpakke pluss rutefly kan ofte gi den fleksibilitet , fortsetter han, blant annet med varierende antall dager på feriesteder.
AA170829 Dette har vært et bevisst valg av oss for å øke kvaliteten på flyreisen blant annet med mye mer fleksibilitet for kundene våre.
VG170828 Ønsker økt fleksibilitet
VG170828 Hun ønsker ikke å kommentere hva striden går ut på, men ifølge Check-in.dk skal SAS blant annet ha ønsket seg større fleksibilitet , for eksempel ved at de vil ha mulighet til å sesongtilpasse pilotstyrken.
DN170828 Stridens eple er at SAS ønsker en større fleksibilitet blant pilotene for å sesongtilpasse pilotstyrken sin bedre, mens pilotforeningene i lang tid har prøvd å forhandle frem mer forutsigbarhet for sine piloter.
DN170828 SAS vil ha mer fleksibilitet .
DN170828 Ifølge flybransjenettstedet er det en lengre tids stillstand i forhandlingene om en enighet om fleksibilitet blant pilotene som har fått pilotforeningene til å true med streik.
AA170828 Mens flyselskapet ønsker ytterligere fleksibilitet , ønsker pilotene mer forutsigbarhet og mulighet til å påvirke egen arbeidstid.
AA170828 Mens flyselskapet ønsker ytterligere fleksibilitet , ønsker pilotene mer forutsigbarhet og mulighet til å påvirke egen arbeidstid.
AP170825 Han må treffe en balanse mellom fleksibilitet og sikkerhet, og reformen må ikke fremstå som et produkt av høyresiden alene, sier Orban.
DB170823 KrF er opptatt av eget kjøkken på institusjoner, hvor man har større fleksibilitet og kan gi mer tilpasset mat.
DB170823 « Fleksibilitet », får vi vite at det heter fra « de voksne ».
DA170823 - Når partene kan regulere lønn gjennom forhandlinger, kan også arbeidstid ordnes slik, og ikke gjennom en arbeidsmiljølov som låser oss fast i industrisamfunnet, sier Blyverket, som påpeker at dagens arbeidsliv krever større fleksibilitet enn på den tida Arbeiderpartiet ble stiftet.
DA170823 - Ap må ta inn over seg at i løpet av deres 130 år har Norge gått fra å være et industrisamfunn, til et kunnskaps- og tjenestesamfunn som krever en større fleksibilitet rundt når på døgnet man skal jobbe, sier Blyverket.
DB170821 Stikkord for Mattid v 2.0 skal også være økt fleksibilitet .
DB170821 En siste trend er fleksibilitet .
DB170821 En ny type fleksibilitet
DB170821 - I løpet av høsten vil vi også lansere en annen type fleksibilitet til våre kunder i Oslo-området, sier Graver.
DB170821 - Den store trenden er mer fleksibilitet og at rettene skal gå fort.
DA170821 Jeg har ingen fleksibilitet , sier direktør Randolph Alles i Secret Service til USA Today.
DB170816 Med en nasjonal norm vil lærerne få større fleksibilitet .
DB170815 For at pårørende skal kunne fortsette å bidra, må det gjøres noe for å forbedre fleksibilitet og forståelse på arbeidsplassen i de periodene det står på som verst, sier Vatland.
NL170814 Slik kan alle, ifølge MDG, få større frihet og fleksibilitet til selv å velge hvordan de vil bruke tiden sin, heter det i programmet.
DA170814 Jeg ønsker også å øke antallet solister, men med større fleksibilitet hva gjelder kontrakter, og til å sette sammen kunstnergruppen.
DA170814 - Større fleksibilitet
DA170814 - Jeg tror at, for å gi kunsten de aller beste kårene, må det være noen form for fleksibilitet .
DB170811 Problemet er at staten nå krever færre avganger enn før, noe som gir de reisende mindre valgfrihet og fleksibilitet enn før.
AP170810 Dette leder til behov for fleksibilitet , og det er nettopp dette behovet bemanningsbransjen skal dekke.
DB170808 Dette skulle gi bedriftene mer fleksibilitet og lavere risiko ved ansettelser, og gjøre det lettere for unge og uerfarne arbeidstakere å få en fot innenfor arbeidslivet.
DN170806 - Videre gir massivtre stor fleksibilitet ved formgiving og overflater, samme fleksibilitet i valgfrihet på fasade og gode bygningsfysiske løsninger, som reduserte kuldebroer og god tetthet, og derfor bedre egnet i passivhus en konkurrerende bæresystemer, sier Aglen.
DN170806 - Videre gir massivtre stor fleksibilitet ved formgiving og overflater, samme fleksibilitet i valgfrihet på fasade og gode bygningsfysiske løsninger, som reduserte kuldebroer og god tetthet, og derfor bedre egnet i passivhus en konkurrerende bæresystemer, sier Aglen.
VG170805 Det skal komme mest til gode de som opplever store klasser, men det må også være en fleksibilitet i kommunen, slik at man kan ha en ekstra stor lærertetthet der hvor behovet er størst, sier Giske.
VG170804 LOVER FLEKSIBILITET : Landbruksminister Jon Georg Dale sier Regjeringen vil gjøre mest mulig for å kompensere økonomisk tap.
VG170803 - Putin kunne helt klart ha kommet med betydelig kraftigere motreaksjoner, men frem til Washington kan enes om en Russland-politikk ønsker han fleksibilitet , og å være åpen for diplomatiske løsninger, tror professor Frye.
DB170803 Det er relativt kostnadsfritt for kongresspolitikerne å vedta sanksjoner, men et hodebry for presidenten som skal lede utenrikspolitikken og ønsker mest mulig fleksibilitet utenriks, sier Mjelde.
DB170803 - Ved å begrense lederens fleksibilitet , vil loven gjøre det vanskeligere for USA å inngå gode avtaler for det amerikanske folket, og det vil drive Kina, Russland og Nord-Korea mye nærmere hverandre, heter det i en uttalelse som Trump kom med onsdag.
DB170803 - Ved å begrense lederens fleksibilitet , vil loven gjøre det vanskeligere for USA å inngå gode avtaler for det amerikanske folket, og det vil drive Kina, Russland og Nord-Korea mye nærmere hverandre, het det i en uttalelse fra Trump.
AA170803 - Ved å begrense lederens fleksibilitet , vil loven gjøre det vanskeligere for USA å inngå gode avtaler for det amerikanske folket, og det vil drive Kina, Russland og Nord-Korea mye nærmere hverandre, heter det i uttalelsen.
VG170802 - Ved å begrense lederens fleksibilitet , vil loven gjøre det vanskeligere for USA å inngå gode avtaler for det amerikanske folket, og det vil drive Kina, Russland og Nord-Korea mye nærmere hverandre, heter det i uttalelsen.
DB170802 - Ved å begrense lederens fleksibilitet , vil loven gjøre det vanskeligere for USA å inngå gode avtaler for det amerikanske folket, og det vil drive Kina, Russland og Nord-Korea mye nærmere hverandre, heter det i uttalelsen.
DA170802 - Ved å begrense lederens fleksibilitet , vil loven gjøre det vanskeligere for USA å inngå gode avtaler for det amerikanske folket, og det vil drive Kina, Russland og Nord-Korea mye nærmere hverandre, heter det i uttalelsen.
AP170802 Vi vil derfor ha mer fleksibilitet og mulighet for bruk av skjønn, skriver hun i en e-post til Aftenposten.
AA170802 - Ved å begrense lederens fleksibilitet , vil loven gjøre det vanskeligere for USA å inngå gode avtaler for det amerikanske folket, og det vil drive Kina, Russland og Nord-Korea mye nærmere hverandre, heter det i uttalelsen.
AA170801 Fleksibilitet og nytenkning i forhold til rutiner og tilbud kan være en utfordring i legenes hverdag, som preges ofte av stort arbeidspress.
VG170730 - Er ikke den store utfordringen at de som skrur sammen vaktplaner prioriterer brøkstillinger, fordi det gir større fleksibilitet ?
AA170729 Det kan kanskje betegnes som politisk fleksibilitet , men det viser vel heller en forbausende og totalt manglende evne til fremtidsrettet helhetstenkning.
DN170728 Loven ville også gitt stater mer fleksibilitet til å tillate forsikring som ikke overholder Obamacare-regelverket.
DB170725 I mange kommuner har man både lagt om måltidsserveringen i sykehjemmene og innarbeidet mer fleksibilitet i hjemmetjenesten, etter ønske også fra de ansatte, sier Tove Karoline Knutsen i Arbeiderpartiet ( Ap ).
DN170724 Trump og Det hvite hus har forgjeves motsatt seg denne nye lovgivingen, som de mener fratar presidenten den nødvendige fleksibilitet som trengs i Russland-politikken.
AP170721 - Det ligner kanskje mer en dansk modell med « Flexicurity » - som jo innebærer økt fleksibilitet i arbeidslivet.
AA170720 - En løsning vil kreve fleksibilitet fra begge sider, fastslo han.
DN170718 I Oslo er det i tillegg blitt krav om 40 prosent egenkapitalandel ved kjøp av sekundærbolig, og bankenes fleksibilitet til å gi lån utenfor kravene er begrenset.
DN170718 - De nye reglene gir oss liten fleksibilitet og gjør at vi ikke får hjulpet mange av dem vi vil og kan hjelpe.
VG170716 Norge ble spesielt berømmet for å ha utvist handlekraft og fleksibilitet knyttet til de store flyktningestrømmene i 2015.
AP170716 - Jeg er helt med på at det skal være en viss fleksibilitet , men at grensen for kjøp skal være uendelig, det blir for voldsomt.
DN170713 - Dette gir de en finansiell fleksibilitet og en noe komfortabel situasjon, som gjør at de sannsynligvis kan skaffe seg nødvendig finansiering fremover, sier Bogfjellmo.
AA170711 Fleksibilitet og stressmestring er en hovedkompetanse.
DA170710 Konserten på Kongsberg bekreftet ensemblets fleksibilitet og treffsikkerhet, med upåklagelig glød og godt humør.
DB170704 Han tror likevel på en viss fleksibilitet .
DA170704 Da vi pusset opp lokalene for halvannet år siden, fjernet vi skrankene og brakte inn designelementer som signaliserer nærhet, enkelhet og fleksibilitet i det vi formidler.
DN170630 FN-sjefen sier at han ser økt fleksibilitet , og at avstanden mellom partene har minket på visse områder.
AA170630 FN-sjefen sier at han ser økt fleksibilitet , og at avstanden mellom partene har minket på visse områder.
AA170630 Det er flere mulige lokasjoner for mottaksanlegget, og den endelige avgjørelsen vil bli tatt basert på kriterier som sikkerhet, kostnader og fleksibilitet for utvidelse. ( ©NTB ) ¶
VG170629 Hun mener at en kvote-ordning vil gi mer fleksibilitet til fordel for avskjed eller permittering av ansatte.
VG170629 - De argumenterer for at innleie-bedriftene trenger fleksibilitet , men det betyr ikke at bemanningsbyråene trenger det.
DN170629 Samtidig er det en « illusjon » å tro at EU kan bevare konkurransekraften uten mer fleksibilitet i arbeidslivet, mener Tael.
DN170629 Estlands EU-ambassadør Kaja Tael er overbevist om at løsningen er større fleksibilitet i arbeidslivet.
DA170629 Hensikten med forslaget som Ap og andre er så kritiske til, er å sikre fleksibilitet , noe som i særlig grad er etterspurt i bemanningsbransjen, der oppdragsmengden i perioder er uforutsigbar.
AP170629 Statsråden har selv sagt at det er mulighet for fleksibilitet innenfor arkitektforslagene.
AP170629 - Sier du med dette at det er en viss fleksibilitet i vinnerforslagene fra arkitektene ?
AP170629 - Ja, det er fleksibilitet i reguleringsplanen.
AP170629 Statsråden har selv sagt at det er mulighet for fleksibilitet innenfor arkitektforslagene.
AP170629 - Sier du med dette at det er en viss fleksibilitet i vinnerforslagene fra arkitektene ?
AP170629 - Ja, det er fleksibilitet i reguleringsplanen.
NL170628 I verdens beste " brannfagskole " er fleksibilitet et nøkkelord.
NL170628 Det motsatte vilblokkere fleksibilitet som suksesskriteria i læring.
AP170628 I juryens arbeid vil det bli lagt vekt på arkitektonisk utforming, kulturminner, økonomi, gjennomførbarhet, åpenhet, byliv, organisering av arbeidsplasser og fellesfunksjoner, fleksibilitet og miljø og sikkerhet.
AP170628 I juryens arbeid vil det bli lagt vekt på arkitektonisk utforming, kulturminner, økonomi, gjennomførbarhet, åpenhet, byliv, organisering av arbeidsplasser og fellesfunksjoner, fleksibilitet og miljø og sikkerhet.
AA170628 Det er det ikke usannsynlig at NPUs mangel på fleksibilitet og uvilje til å be pilotene jobbe ekstra både er et takk for sist og en advarsel.
SA170626 Det er også enighet om å vurdere flyttbare bord og stoler på plassen for å skape mer fleksibilitet i bruk av offentlige sitteplasser.
AA170626 Toryene har også gått med på økt fleksibilitet i bruken av nesten 500 millioner pund som tidligere er lovt til Nord-Irland.
AA170626 Det mangler også fleksibilitet fordi de private ikke har så stor interesse av å drive med ledig kapasitet.
VG170623 De kan gi hjelpeorganisasjoner mer fleksibilitet til å bruke pengene annerledes når behovene endrer seg, og legge til rette for bedre samspill mellom kortsiktig og langsiktig bistand.
SA170623 Jeg kan kanskje ikke påstå at jeg er blitt hektet, men den fysiske fordelen yogaen gir meg i form av økt fleksibilitet ønsker jeg absolutt å opprettholde.
AP170623 Jeg kan kanskje ikke påstå at jeg er blitt hektet, men den fysiske fordelen yogaen gir meg i form av økt fleksibilitet ønsker jeg absolutt å opprettholde.
SA170622 Derfor ønsker vi noe større fleksibilitet .
SA170622 De klare anbefalingene vi får, er at dette er likeverdig og at det vil kunne gi en større fleksibilitet i utformingen av nye leiligheter, sier Sanner og påpeker at man har 1,30 som krav i Sverige.
SA170622 - Politikerne har forsøkt å skape fleksibilitet , men ikke forstått konsekvensene.
SA170622 - Det er fint med de foreslåtte endringene da de innebærer større grad av fleksibilitet enn i dag.
BT170622 Derfor ønsker vi noe større fleksibilitet .
BT170622 De klare anbefalingene vi får, er at dette er likeverdig og at det vil kunne gi en større fleksibilitet i utformingen av nye leiligheter, sier Sanner og påpeker at man har 1,30 som krav i Sverige.
BT170622 - Politikerne har forsøkt å skape fleksibilitet , men ikke forstått konsekvensene.
BT170622 - Det er fint med de foreslåtte endringene da de innebærer større grad av fleksibilitet enn i dag.
AP170622 Derfor ønsker vi noe større fleksibilitet .
AP170622 De klare anbefalingene vi får, er at dette er likeverdig og at det vil kunne gi en større fleksibilitet i utformingen av nye leiligheter, sier Sanner og påpeker at man har 1,30 som krav i Sverige.
AP170622 - Politikerne har forsøkt å skape fleksibilitet , men ikke forstått konsekvensene.
AP170622 - Det er fint med de foreslåtte endringene da de innebærer større grad av fleksibilitet enn i dag.
AA170622 Derfor ønsker vi noe større fleksibilitet .
AA170622 De klare anbefalingene vi får, er at dette er likeverdig og at det vil kunne gi en større fleksibilitet i utformingen av nye leiligheter, sier Sanner og påpeker at man har 1,30 som krav i Sverige.
AA170622 - Politikerne har forsøkt å skape fleksibilitet , men ikke forstått konsekvensene.
AA170622 - Det er fint med de foreslåtte endringene da de innebærer større grad av fleksibilitet enn i dag.
SA170621 Her ligger det en rekke tiltak, blant annet et håp om økt fleksibilitet fra de ansatte.
SA170621 - Vi kommer til å arbeide for å få til økt fleksibilitet fra de flygende.
BT170621 At disse bussene vil være vesentlig billigere i anskaffelse, drifting og fleksibilitet i forhold til alle verdens bybaner, er visst umulig å ta innover seg for dagens byråd og bystyre.
AA170621 Her ligger det en rekke tiltak, blant annet et håp om økt fleksibilitet fra de ansatte.
AA170621 - Vi kommer til å arbeide for å få til økt fleksibilitet fra de flygende.
BT170620 Norge og EU skal redde verden med et byråkratisk rammeverk som knapt noen forstår, og som er fullt av smutthull og fleksibilitet .
NL170619 Det trengs forbedringer i pliktsystemet, for eksempel gjennom mer fleksibilitet rundt bearbeidingsplikten.
DB170619 Skapt for svømming ¶ 31-åringen kan nemlig vise til en nærmest overmenneskelig fleksibilitet .
AA170619 Samtidig er det i selve planen satt av mye reserveareal til framtidig kollektivfelt, slik at det er stor fleksibilitet for endringer i trafikksystemet over tid.
DB170617 Var En Marche ! et venstreparti ledet av en tidligere sosialist som selv erkjente at han ikke var sosialist eller et høyreliberalt parti som primært siktet til å gi det franske arbeidsmarkedet økt fleksibilitet ?
AP170617 En styrket økonomisk ramme vil også gi muligheter for å styrke stridsevnen og operativ fleksibilitet ved økt antall missiler fartøy, fly og landenheter.
VG170612 Med en viss andel innleie, gir det mer fleksibilitet .
VG170612 - Samtidig er det viktig å sørge for en viss fleksibilitet i bemanningsbransjen.
VG170612 - Legger vi ut for åpen høring forslag som vil stanse at folk ikke får lønn mellom oppdrag og som begrenser innleie, samtidig som vi sikrer en viss fleksibilitet som er viktig for arbeidsgiverne.
DB170612 - Det er viktig at vi har fleksibilitet til selv å kunne planlegge arbeidstida vår.
VG170611 Det krever i så fall arbeidsgivere som er tar hensyn og viser stor grad av fleksibilitet .
DN170610 Man må dessuten hele tiden oppdatere kompetansen sin, og hvis man viser fleksibilitet og er mobil, kan dette være en stor fordel, sier hun.
DB170603 Erfaringen hans gjør opp for eventuell manglende fleksibilitet , og han har bare sluppet inn ett mål i sluttspillet.
VG170602 En studie fra Det Internasjonale Pengefondet ( IMF ) viser at dereguleringer av arbeidsmarkedet korrelerer med høyere ulikhet, og at det som kalles « økt fleksibilitet » i arbeidsmarkedet reduserer forhandlingsposisjonen til dem med lavest inntekt og kommer de rikeste til gode.
DN170602 « Provenyet fra børsemisjonen vil gi fleksibilitet for selskapet til aktivt å forfølge organiske vekstmuligheter og styrke selskapets konkurransesituasjon forut for en forventet bedring i markedet », heter det.
SA170601 Om overflatebehandling av stål, om styrke, fleksibilitet og bestandighet. 348 dager med regn gjør noe med oss, og det gjør noe med bygningene våre.
VG170529 OECD og IMF har vist at endringer i arbeidsmarkedet - svekkede rettigheter og mer midlertidighet - er en av de viktigste driverne for økt inntektsulikhet : Mer « fleksibilitet » reduserer forhandlingsposisjonen til dem med lavest inntekt og kommer de rikeste til gode.
NL170529 Fleksibilitet er en dyd.
DN170524 Hensynet til forenkling, forutsigbarhet og fleksibilitet tilsier at dagens ordning bør videreføres, mente Fiskeridepartementet.
BT170524 Og de må innebære fullmakt til fleksibilitet og improvisasjon i de ad hoc-mobiliserte strukturene.
VG170520 Det dumme med lange kontrakter, er at de hindrer fornyelse, innovasjon og fleksibilitet , sier Simon Parker, forsker og forfatter av boka « Taking Power back », som handler om behovet for fornying av lokaldemokratiet.
BT170519 Fordi det tar noe tid å ansette lærere, la vi i årets tildelingsbrev inn litt fleksibilitet i hvordan deler av pengene brukes det første året.
SA170518 Han viset også fleksibilitet da han etter en litt tung periode i starten tok grep og endret systemet til 3-4-3.
NL170518 I dag tar vi det som en selvfølgelighet, men uten EØS-avtalen ville vi ikke hatt den frihet og fleksibilitet vi i dag nyter godt av som innbyggere i Norge.
BT170518 Han viset også fleksibilitet da han etter en litt tung periode i starten tok grep og endret systemet til 3-4-3.
AP170518 Han viset også fleksibilitet da han etter en litt tung periode i starten tok grep og endret systemet til 3-4-3.
DN170517 - Fra norsk side er vi takknemlig for den fleksibilitet kongolesiske myndigheter har vist.
BT170517 - Fra norsk side er vi takknemlig for den fleksibilitet kongolesiske myndigheter har vist.
AA170517 - Fra norsk side er vi takknemlig for den fleksibilitet kongolesiske myndigheter har vist.
DB170515 - Glade skuespillere er særdeles viktig for meg, og de har svært gode vilkår og fleksibilitet hos oss.
SA170514 Det gir fleksibilitet , man kan tilpasse spillerstallen underveis i sesongen.
DN170514 Nordmenn er mer opptatt av fleksibilitet .
DN170514 Dette bidrar til at lønn og betingelser blir mindre viktig, mens fleksibilitet , utviklingsmuligheter og jobbinnhold får høyeste prioritet når nordmenn skal velge arbeidsgiver, sier konserndirektør HR Rut Elise Samuelsen i ManpowerGroup til DN.
DN170514 - På grunn av høy arbeidsdeltagelse blant både kvinner og menn, må arbeidslivet kunne tilby fleksibilitet .
AP170514 Det gir fleksibilitet , man kan tilpasse spillerstallen underveis i sesongen.
DN170512 Han forklarer at det vil være større grad av fleksibilitet i et privat selskap og at han har mange muligheter.
DB170512 Endel av kritikken gikk på lite variasjon, lite innbydende servering og lite fleksibilitet til for eksempel å ha besøk til middag eller få et glass vin.
DB170512 At mat fra en så stor aktør skal hindre fleksibilitet for de eldre vil ikke Østlid være med på.
DB170512 Fleksibilitet gir bedre livskvalitet, sier hun.
AA170511 Det er en tendens til å være svært optimistisk på vegne av husholdningene og hvor mye « fleksibilitet » som kan hentes ut av dem.
BT170506 Men politikken presenteres som noe nytt, og han hevder at han vil innføre en skandinavisk modell i Frankrike, med særlig vekt på det danske eksportbegrepet flexicurity - fleksibilitet og sikkerhet.
SA170503 Vann for fleksibilitet .
DB170503 « Vi søker å oppnå større fleksibilitet i anvendelsen av de flygende mannskaper slik at ressursutnyttelsen på personalsiden står bedre i samsvar med svingningene i den sesongmessige etterspørselen », skriver SAS' informasjonssjef Knut Morten Johansen i en tekstmelding til Dagbladet.
DB170503 Mens pilotene vil ha mer forutsigbarhet, vil SAS-ledelsen ha mer fleksibilitet .
DB170503 Den framhever mangfold, fleksibilitet og samhandling mellom sektorene, og gir føringer om at forsvarssektoren skal bli en moderne kompetanseorganisasjon.
DA170503 KrFs politikk for fleksibilitet og valgfrihet for familiene møtes ofte med at « det ikke er i tråd med arbeidslinjen » ( flest mulig i jobb, mest mulig ).
DA170503 Det kan være mer fleksibilitet i forhold til jobbforpliktelser og bedre foreldrepermisjonsordninger, men også andre tiltak må sees på.
DA170503 Det handler ofte om mer fleksibilitet ; i økonomien, tiden sammen eller i forholdet mellom familieliv og jobbforpliktelser.
SA170501 Det gir henne mer fleksibilitet , forklarer Mustad.
DB170430 Partiet skal fortsatt ta kampen for kontantstøtten, mot sorteringssamfunnet, økt barnetrygd, mer fleksibilitet for familiene, for mer regionalt- og kommunalt selvstyre, for en annen distriktspolitikk enn regjeringens, og for en mer politisk styring av sykehusene gjennom en avvikling av de regionale helseforetakene.
DB170428 Kontantstøtte frigjør ifølge delegatene barn som ikke er klare for det fra barnehagen, det gir familiene fleksibilitet i tidsklemma, og er en solid kontantoverføring de fattigste barnefamiliene nyter godt av.
AA170428 Den nye støpelinjen vil gi økt fleksibilitet til å produsere de produktene som kundene trenger og som gir best betalt.
DB170427 - Glade skuespillere er særdeles viktig for meg, og de har svært gode vilkår og fleksibilitet hos oss.
DB170426 Større produksjonskapasitet gir større fleksibilitet , med potensial til å få bedre betalt for kraften over tid.
DA170425 Aktivitetsskolen bidrar til at barna leker mer sammen på tvers av språk og landbakgrunn, og gir foreldrene fleksibilitet .
DB170424 Men er det noe VW vektlegger ved den nye MEB-plattformen, så er det nettopp fleksibilitet .
VG170421 Arbeidsministeren har avvist å gjøre noe med dette, med den klassiske Høyre-begrunnelsen « man må ha fleksibilitet i arbeidslivet i dag » ( Stortinget 1. juni 2016 ).
BT170420 Fleksibilitet kan naturligvis være et verdifullt gode for arbeidstakerne, men det gjennomsyrer partienes politikk at Ap står fagbevegelsen nær og at Høyre legger større vekt på næringslivets ønsker. 5.
AP170419 Vellykket spesialundervisning krever fleksibilitet og et godt samarbeid mellom lærerne i allmenn- og spesialundervisning.
DN170418 Ifølge nettstedet er ett av forslagene at SAS vil ha større fleksibilitet blant de ansatte, og derfor vil forsøke å få noen medarbeidergrupper til å jobbe fulltid på sommeren og deltid i vinterhalvåret.
DB170418 Det er også viktig at forbrukeren spør seg selv hva som er viktigst : Er det den absolutt laveste prisen, eller er det andre elementer - som fleksibilitet ?
AP170418 | Ny operasjef : - Operasolistene er briljante, men jeg ønsker større fleksibilitet
VG170416 - Har vi de første rennene i Trondheim og kommer oss sør for Dovre, har vi en større fleksibilitet til å flytte på oss dersom været overrasker oss i de tre øvrige bakkene, bemerker sportssjefen.
SA170416 - Har vi de første rennene i Trondheim og kommer oss sør for Dovre, har vi en større fleksibilitet til å flytte på oss dersom været overrasker oss i de tre øvrige bakkene, bemerker sportssjefen.
DB170416 - Har vi de første rennene i Trondheim og kommer oss sør for Dovre, har vi en større fleksibilitet til å flytte på oss dersom været overrasker oss i de tre øvrige bakkene, bemerker sportssjefen.
AP170416 - Har vi de første rennene i Trondheim og kommer oss sør for Dovre, har vi en større fleksibilitet til å flytte på oss dersom været overrasker oss i de tre øvrige bakkene, bemerker sportssjefen.
AA170416 Takket være det siste innen teknologi kunne han endelig skaffe seg en jobb som ga ham fleksibilitet i forhold til arbeidssted.
VG170414 Det er også viktig at forbrukeren spør seg selv hva som er viktigst : Er det den absolutt laveste prisen, eller er det andre elementer - som fleksibilitet ?
FV170414 Det er også viktig at forbrukeren spør seg selv hva som er viktigst : Er det den absolutt laveste prisen, eller er det andre elementer - som fleksibilitet ?
DA170410 Bussveien ble valgt fordi den vil gi hele vår region et godt kollektivtilbud, men også miljø, fleksibilitet og forventninger om nye teknologiløsninger var viktig for beslutningen.
DA170407 Ifølge Dale vil en reduksjon i tallet på kvoteregioner for melk fra 18 til 14 gi økt fleksibilitet og bedre tilpasning til de ulike produksjonsvilkårene rundt om i landet.
SA170406 Det skal ifølge statsråden gi større regioner med økt fleksibilitet , velfungerende kvotemarked, likeverdige utviklingsmuligheter for alle melkebonder og bedre tilpasning til de ulike produksjonsvilkårene rundt om i Norge.
DN170406 Videre ønsker Støre å åpne for større fleksibilitet mellom anlegg.
AP170406 Ifølge Dale vil en reduksjon i tallet på kvoteregioner for melk fra 18 til 14 gi økt fleksibilitet og bedre tilpasning til de ulike produksjonsvilkårene rundt om i landet.
AA170406 Ifølge Dale vil en reduksjon i tallet på kvoteregioner for melk fra 18 til 14 gi økt fleksibilitet og bedre tilpasning til de ulike produksjonsvilkårene rundt om i landet.
VG170405 Gerhard Heiberg er tydelig på at reformprosessen Agenda2020 åpner for fleksibilitet fra IOC sin side.
DA170405 Solvik-Olsen trekker fram at broer og tunneler gir vi folk betydelig redusert reisetid og økt fleksibilitet .
DA170404 De kommunale oppgavene kan, og bør, løses med fleksibilitet og mangfold i tilbudene når det er mulig, til beste for innbyggerne.
DB170403 Skolene har behov for fleksibilitet for å skape variasjon i arbeidsmåter og organisering til beste for elevene.
DA170403 Sentralen er en videreføring av en eksisterende bygningsmasse - dette har gått fra å være en lukket i bankinstitusjon fra 1898 til å bli et bygg som signaliseres fleksibilitet .
AA170403 Selv om to tunnelløp gir bedre fleksibilitet , blir løpene likevel altfor bratte.
AP170401 - Vår tilstedeværelse i flere marked og produksjonsland gjør at vi har fleksibilitet til å nå de markedene med det mest største potensialet.
AA170401 - Det opprettholder både fleksibilitet og frihet i familienes liv, sa Raja, som selv er fembarnsfar. ( ©NTB ) ¶
DA170331 Større fleksibilitet
DA170331 - Gir større fleksibilitet , sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie ( H ).
DA170331 - Forslaget gir arbeidstakere som ønsker større fleksibilitet , en mulighet til å planlegge hverdagen sin, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie ( H ).
AP170331 - Et tegn på NATOs fleksibilitet
AP170331 - Det er et tegn på det sterke transatlantiske båndet og fleksibilitet i alliansen at vi fant en ny dato som passer for alle de 28 utenriksministerne i alliansen.
AP170331 - Et tegn på NATOs fleksibilitet
AP170331 - Det er et tegn på det sterke transatlantiske båndet og fleksibilitet i alliansen at vi fant en ny dato som passer for alle de 28 utenriksministerne i alliansen.
VG170330 En videreutvikling av dagens plattform gir mer fleksibilitet med hensyn til batteripakker.
AA170329 Han viser også til regjeringens forslag til lovendringer, som han mener vil gi økt fleksibilitet til å felle ulv. ( ©NTB ) ¶
DN170327 Ytterligere timer vil variere avhengig av filialbehov og vil mest sannsynlig være en miks av avtalte vakter og vakt på kort varsel, så fleksibilitet hva gjelder tid og sted er avgjørende ", heter det i en jobb-annonse for Santander nylig, ifølge FT.
SA170322 - Han har jobbet veldig hardt på treningsleiren og gir oss fleksibilitet med hans muligheter til å spille både i forsvar, på midtbanen og på flanken.
SA170322 - Han har jobbet veldig hardt på treningsleieren og gir oss fleksibilitet med hans muligheter til å spille både i forsvar, på midtbanen og på flanken.
AP170322 - Han har jobbet veldig hardt på treningsleiren og gir oss fleksibilitet med hans muligheter til å spille både i forsvar, på midtbanen og på flanken.
AP170322 - Han har jobbet veldig hardt på treningsleieren og gir oss fleksibilitet med hans muligheter til å spille både i forsvar, på midtbanen og på flanken.
DN170317 For å styrke konkurransekraften og omstillingsevnen til næringen, er det nødvendig med rammevilkår som legger til rette for fleksibilitet og innovasjon, sier fiskeriminister Per Sandberg.
DB170317 ( Dagbladet ) : Høyre vil « delprivatisere Statkrafts utenlandsvirksomhet for å gi selskapet forutsigbarhet og finansiell fleksibilitet til å forsterke satsingen på fornybar energi internasjonalt, samtidig som selskapets norske vannkraft forblir i offentlig eie », slås det fast i partiets vedtatte program for stortingsperioden 2017 - 2021.
DB170316 For å dempe inntrykket av deres egentlige ønske om å svekke arbeidsmiljøloven ytterligere, skriver de i programmet « Ha en moderne arbeidsmiljølovgivning... og nødvendig fleksibilitet i organiseringen av det daglige arbeid.
DA170314 Nettbrettene vil aldri kunne erstatte en dyktig lærer, men det vil gi læreren og andre ansatte i skolen fleksibilitet og nye muligheter.
VG170313 Når slikt skjer, burde man hatt fleksibilitet .
VG170311 Erik opplevde situasjonen som svært vanskelig, all den tid Gjensidige påpekte koblingen mellom sponsormidler og forsikringsavtaler som argument for at NIF skulle vise « fleksibilitet ».
VG170311 På spørsmål om Gjensidige hadde presset på for å få fordeler eller fleksibilitet i konkurransen om en avtale, svarte Dale da : ¶
VG170311 I går brakte VG temaet igjen på banen, basert på eposten der han skriver at « Gjensidige påpekte koblingen mellom sponsormidler og forsikringsavtaler som argument for at NIF skulle vise « fleksibilitet ».
VG170311 - Men NIF har ikke utvist fleksibilitet .
VG170311 - Du svarte « nei » da vi møttes sist, på spørsmål om det var bedt om vise fleksibilitet ?
VG170311 Det er tydelig i boka at det lett kunne blitt resultatet for noen med mindre ressurser og mulighet til fleksibilitet i arbeidet enn Aagesen har hatt.
DN170311 Nav får økt fleksibilitet til å velge å kjøpe eller gjøre avklarings- og oppfølgingstjenester selv ¶
DB170310 Tidsklemma løser han og Steenstrup med fleksibilitet og « et kobbel med barnevakter », og det fungerer bra, hevder Såheim.
AA170310 Scott går videre og nevner andre faktorer som gir denne teknologien fortrinn som stillhet, økt mobilitet, drahjelp i motvind og motbakker, kvalitetsøyeblikk, problemfri parkering, er lite plasskrevende, gir andre opplevelser, gir trening, uavhengighet, fleksibilitet for de som ikke ønsker å bruke sykkelen som treningsmaskin.
AA170310 En slik fleksibilitet har ikke elbilen.
AA170309 Ifølge forkjemperne for en slik styrke vil amerikanske soldater i beredskap i Kuwait gi bakkestyrkene større fleksibilitet til å raskt rykke inn ved uforutsette muligheter eller utfordringer i kampene mot IS i Syria og Irak.
AP170308 Det nye huset gir oss større fleksibilitet i flere etasjer og legger til rette for alle typer arrangementer for alle aldre og bakgrunner.
AP170308 Fleksibilitet er grunnlaget for et godt produksjonshus.
AA170308 - I tillegg investerer vi i en tredje produksjonslinje for støpelegeringer, noe som vil gi oss økt fleksibilitet til å produsere de produktene som kundene trenger og som gir best betalt.
VG170306 - Jeg mener det fortsatt skal være en fleksibilitet og valgfrihet for foreldrene og hvordan de vil fordele disse ukene, sier Horne.
DN170306 - Jeg mener det fortsatt skal være en fleksibilitet og valgfrihet for foreldrene og hvordan de vil fordele disse ukene, sier Horne.
DB170306 - Jeg ser utfordringer med kontantstøtten i et integreringsperspektiv, men det er også viktig for meg å sikre at familiene har en valgfrihet og fleksibilitet .
DA170306 Kontantstøtten er viktig for å gi fleksibilitet for de familiene som synes det er for tidlig å sende barna i barnehage når de er ett år, mener Toppe.
DA170306 Derfor er det viktig for meg at vi har ordninger som gir god velferd for familiene og fleksibilitet , men vi må heller ikke glemme arbeidslinjen.
DA170306 - Jeg mener det fortsatt skal være en fleksibilitet og valgfrihet for foreldrene og hvordan de vil fordele disse ukene, sier Horne.
BT170306 Å endre ordlyden fra « begrenset utstrekning » til « et lite antall » skal altså gi større fleksibilitet .
BT170306 Dersom det er et ønske om mer fleksibilitet , må det gjøres lovendringer, sier statsråd Helgesen.
BT170306 Ellingsæter påpeker at det fins fleksibilitet i systemet.
AA170306 Ellingsæter påpeker at det fins fleksibilitet i systemet.
DA170304 Da forslaget var på høring, sa Venstre at det var mulig å støtte mer fleksibilitet i forvaltningen av ulv, men da måtte ulvebestanden øke.
DA170304 Da forslaget var på høring, sa Venstre at det var mulig å støtte mer fleksibilitet i forvaltningen av ulv, men da måtte ulvebestanden øke.
SA170303 En slik lovendring gir noe større fleksibilitet i forvaltningen av ulven, både i og utenfor ulvesonen, sa Helgesen til NTB 22. februar.
DN170303 Hun er opptatt av større fleksibilitet i arbeidslivet og har satt ned et utvalg for å vurdere arbeidstidsspørsmålene.
AA170303 En slik lovendring gir noe større fleksibilitet i forvaltningen av ulven, både i og utenfor ulvesonen, sa Helgesen til NTB 22. februar.
DB170301 Fleksibilitet
AP170228 - Hvis stedet skal fredes, må det åpnes for større fleksibilitet med hensyn til drift.
VG170227 - Regjeringens ambisjoner om at partene kan avtale mer fleksibilitet , får sitt banesår hvis denne kjennelsen blir stående.
BT170227 - Regjeringens ambisjoner om at partene kan avtale mer fleksibilitet , får sitt banesår hvis denne kjennelsen blir stående.
AP170227 - Regjeringens ambisjoner om at partene kan avtale mer fleksibilitet , får sitt banesår hvis denne kjennelsen blir stående.
AA170227 - Regjeringens ambisjoner om at partene kan avtale mer fleksibilitet , får sitt banesår hvis denne kjennelsen blir stående.
VG170226 Hvis det blir vedtatt, vil det gi økt fleksibilitet i forvaltningen, men da kreves også en større bestand.
DA170225 FLERE TILTAK : Camilla Stoltenberg vil ty til « intern mobilitet og fleksibilitet , streng rekrutteringskontroll og avgangsstimulerende tiltak i form av sluttvederlag », for å klare å nedbemanne så mye som regjeringen ønsker.
BT170224 Bybanen har riktignok behov for likerettere langs traseen, men kommunen har fleksibilitet i hvor de kan plasseres og hvordan de kan gli inn i landskapet.
DN170222 Rask renteøkning gir fleksibilitet
DN170222 Noen av medlemmene mener at det å heve renten på et av de neste møtene vil gi sentralbanken større fleksibilitet til å håndtere høyere enn ventet økonomisk vekst lengre frem i tid, heter det i referatet, ifølge CNBC.
DN170222 Noen av medlemmene mener at det å heve renten på et av de neste møtene vil gi sentralbanken større fleksibilitet til å håndtere høyere enn ventet økonomisk vekst lengre frem i tid, heter det i referatet, ifølge CNBC.
DB170222 En slik lovendring gir noe større fleksibilitet i forvaltningen av ulven, både i og utenfor ulvesonen, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.
AP170222 En slik lovendring gir noe større fleksibilitet i forvaltningen av ulven, både i og utenfor ulvesonen, sier Helgesen.
AA170222 En slik lovendring gir noe større fleksibilitet i forvaltningen av ulven, både i og utenfor ulvesonen, sier Helgesen.
AA170222 En slik lovendring gir noe større fleksibilitet i forvaltningen av ulven, både i og utenfor ulvesonen, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.
DN170217 Dermed er det problematisk at norsk næringsliv på den andre siden anses for å ha lav fleksibilitet , lav grad av kundeorientering og lav grad av markedsorientering.
DB170217 Mulighet for fleksibilitet
DB170213 ¶ MÅ BYGGE MER : - Regjeringen har valgt å rette enkelte av tiltakene inn mot boliglån i Oslo, men samtidig opprettholde god fleksibilitet , skriver finansminister Siv Jensen i dette svaret til SV-leder Audun Lysbakken ( SV ).
DB170213 Regjeringen har derfor valgt å rette enkelte av tiltakene inn mot boliglån i Oslo, men samtidig opprettholde god fleksibilitet .
BT170212 Mer fleksibilitet er kronargumentet.
DA170211 Det er uheldig om mangel på fleksibilitet hindrer nyankomne i å få grunnleggende kvalifisering.
DA170211 - Da vil skjønnsmessige vurderinger hos den enkelte saksbehandler bli noe mindre, sier Djuve, som samtidig peker på at fleksibilitet er viktig.
DN170210 - Det betyr at du får en bitte liten leilighet hvor du har lite plass og liten fleksibilitet , der soverommene ikke kan brukes til noe annet enn å sove i, sier Moneta.
VG170209 - Fleksibilitet viktigere enn størrelse ¶
AP170209 - Vi har gass å selge til Storbritannia, hvis de ønsker å kjøpe mer gass fra Norge, har vi fleksibilitet til det, sier han.
SA170208 Da er det helt avgjørende med god tilrettelegging og fleksibilitet fra arbeidsgiver.
BT170208 Delingsøkonomien fører til større fleksibilitet og ressursutnyttelse, og i beste fall til mer arbeid for flere.
DB170207 Jeg ber ikke om særbehandling, men at de bruker forstand og viser fleksibilitet , forklarte Bondevik til Dagbladet på onsdag.
DN170206 Derfor må̊ det legges mer fleksibilitet inn i boligbyggingen enn tidligere, og for å møte utviklingen er det nødvendig å tenke nytt.
AA170204 Her bør de vise større fleksibilitet , sier han.
VG170202 Jeg forventer ikke særbehandling, men forventer at USA behandler slike saker med klokskap og fleksibilitet .
DB170202 Jeg ber ikke om særbehandling, men at de bruker forstand og viser fleksibilitet .
DB170130 Grunnen til at jeg ikke fortsatte på Stortinget var å gi familien fleksibilitet , i forhold til konas jobb som sykehuslege.
SA170127 - Det er lagt inn en del fleksibilitet i reguleringsplanene som gjør det mulig for Nye Veier å forbedre løsningene på noen områder, eksempelvis løsninger for kryss, lengder på tunneler og broer.
AP170126 Hva er viktigst for deg - økonomi, fleksibilitet eller sikkerhet ?
SA170124 Vi har flyttet oppgaver over til Kulturrådet, og gitt rådet større fleksibilitet blant annet gjennom fullmakten til å omprioritere mellom de ulike fagområdene ved behov.
SA170117 Norske TV-kunder ønsker stadig bedre innhold og større fleksibilitet , og avtalen med Discovery gir kundene våre dette, sier administrerende direktør Gunnar Evensen i Get.
SA170117 Så har vi mange rollespesialister, samtidig som vi har en helt annen fleksibilitet når det gjelder å variere.
DB170117 En slik endring vil kunne gi økt fleksibilitet i forvaltningen og et noe bredere rettslig grunnlag for uttak av ulv, sier Helgesen til Dagbladet, og legger til.
BT170117 Norske TV-kunder ønsker stadig bedre innhold og større fleksibilitet , og avtalen med Discovery gir kundene våre dette, sier administrerende direktør Gunnar Evensen i Get.
BT170117 Detaljstyring og mindre fleksibilitet har ført til at flere tusen lærere har funnet seg noe annet å gjøre.
BT170117 Detaljstyring og mindre fleksibilitet har ført til at flere tusen lærere har funnet seg noe annet å gjøre.
BT170117 Så har vi mange rollespesialister, samtidig som vi har en helt annen fleksibilitet når det gjelder å variere.
AP170117 - Vi skal utnytte talentene våre og det krever at vi har slingringsmonn og fleksibilitet , sier professor i helsepsykologi, Bente Træen.
AP170117 Norske TV-kunder ønsker stadig bedre innhold og større fleksibilitet , og avtalen med Discovery gir kundene våre dette, sier administrerende direktør Gunnar Evensen i Get.
AP170117 Så har vi mange rollespesialister, samtidig som vi har en helt annen fleksibilitet når det gjelder å variere.
DB170112 - Som reisende blir vi stadig mer opptatt av fleksibilitet og frihet.
DB170112 - Derfor har vi i RiksTV bygget en TV-pakke med stor fleksibilitet ; som kunde hos oss kan du få TV hjemme, i kjelleren og på hytta med de mest populære TV-kanalene, uten å måtte punge ut for ekstra månedskostnader.
DN170111 ¶ I debatten om det grønne skiftet hører vi ofte at Norge kan være Europas grønne batteri ved å bidra med fleksibilitet som muliggjør omlegging til fornybar kraft på kontinentet.
FV170106 Jeg vet at det lureste valget for meg og mine nok er en ladbar hybrid som jeg kan kjøre elektrisk i hverdagen, samtidig som vi har full fleksibilitet på helgeturer i inn- og utland.
BT170106 Jeg vet at det lureste valget for meg og mine nok er en ladbar hybrid som jeg kan kjøre elektrisk i hverdagen, samtidig som vi har full fleksibilitet på helgeturer i inn- og utland.
AP170106 Jeg vet at det lureste valget for meg og mine nok er en ladbar hybrid som jeg kan kjøre elektrisk i hverdagen, samtidig som vi har full fleksibilitet på helgeturer i inn- og utland.
DB170104 - Statoil er i en spesiell situasjon på grunn av Johan Sverdrup, og har fleksibilitet til ytterligere kutt i investeringene de nærmeste årene og likevel levere vekst frem til 2020, sier Omdal til Finansavisen.
VG161227 Ingen slår EC Living på fleksibilitet og antall filformater.
SA161214 Jeg har derfor valgt å rette enkelte av tiltakene inn mot boliglån i Oslo, men samtidig opprettholde god fleksibilitet også der, sier finansminister Siv Jensen ( Frp ) ifølge pressemeldingen.
SA161214 Det er viktig der boligmarkedet går dårlig og for enkeltpersoner som trenger fleksibilitet i krevende situasjoner.
SA161214 Den nye forskriften setter klare krav til bankenes utlånspraksis, samtidig som vi gir bankene fleksibilitet til fortsatt å utøve godt bankhåndverk.
FV161214 Jeg har derfor valgt å rette enkelte av tiltakene inn mot boliglån i Oslo, men samtidig opprettholde god fleksibilitet også der, sier finansminister Siv Jensen ( Frp ) ifølge pressemeldingen.
FV161214 Det er viktig der boligmarkedet går dårlig og for enkeltpersoner som trenger fleksibilitet i krevende situasjoner.
FV161214 Den nye forskriften setter klare krav til bankenes utlånspraksis, samtidig som vi gir bankene fleksibilitet til fortsatt å utøve godt bankhåndverk.
BT161214 Jeg har derfor valgt å rette enkelte av tiltakene inn mot boliglån i Oslo, men samtidig opprettholde god fleksibilitet også der, sier finansminister Siv Jensen ( Frp ) ifølge pressemeldingen.
BT161214 Det er viktig der boligmarkedet går dårlig og for enkeltpersoner som trenger fleksibilitet i krevende situasjoner.
BT161214 Den nye forskriften setter klare krav til bankenes utlånspraksis, samtidig som vi gir bankene fleksibilitet til fortsatt å utøve godt bankhåndverk.
AP161214 Jeg har derfor valgt å rette enkelte av tiltakene inn mot boliglån i Oslo, men samtidig opprettholde god fleksibilitet også der, sier finansminister Siv Jensen ( Frp ) ifølge pressemeldingen.
AP161214 Det er viktig der boligmarkedet går dårlig og for enkeltpersoner som trenger fleksibilitet i krevende situasjoner.
AP161214 Den nye forskriften setter klare krav til bankenes utlånspraksis, samtidig som vi gir bankene fleksibilitet til fortsatt å utøve godt bankhåndverk.
AP161212 Det er frustrerende at de viste så lite fleksibilitet , sier Lukac.
AP161212 Da gjelder i prinsippet reglene for hvor mange kolli du kan ta med som innsjekket bagasje, og man blir belastet i samsvar med dette, sier han og legger til at de forsøker å utvise fleksibilitet .
AA161212 Det er frustrerende at de viste så lite fleksibilitet , sier Lukac.
AA161212 Da gjelder i prinsippet reglene for hvor mange kolli du kan ta med som innsjekket bagasje, og man blir belastet i samsvar med dette, sier han og legger til at de forsøker å utvise fleksibilitet .
AP161020 Men stadig flere ønsker mer fleksibilitet i reisen sin, blant annet på antall dager de kan være borte.
AP161020 - Nye konkurrenter, nye løsninger, lavere priser og økt fleksibilitet gjør reiselivsbransjen dynamisk og spennende.
AP161010 Da Stortinget behandlet saken, ba et flertall med Venstre, Frp og Høyre om at Regjeringen kommer tilbake til Stortinget med en ordning for økt fleksibilitet som « ivaretar hensynet til de praktisk-estetiske fagene ». 4.
AP161005 Noen detaljer er viktige, andre må kanskje vike for å få mer fleksibilitet i den nye bruken.
SA160927 Tillempet på en konstruktiv og inkluderende måte gir dagens arbeidstidsordning tilstrekkelig fleksibilitet og forutsigbarhet.
BT160913 - Vi kan ha litt fleksibilitet , men det må i hvert fall ligge noen retningslinjer i bånn som er stramme, trygge og gode.
AP160913 * Havdypet er 360-390 meter og planen er å bruke en skipsformet FPSO ( Floating Production, Storage and Offloading ) med ekstra kapasitet og økt fleksibilitet .
AP160908 Han vil fortsatt ha fleksibilitet ved at bankene kan avvike fra forskriften for inntil 10 prosent av nye lån.
AP160908 Han vil fortsatt ha fleksibilitet ved at bankene kan avvike fra forskriften for inntil 10 prosent av nye lån.
SA160811 Mange sier de har et behov for fleksibilitet ved arbeidstidens begynnelse eller slutt, og at de også skal kjøre sine barn.
AP160810 Det er positivt at private driver asylmottak for å sikre fleksibilitet .
SA160617 Samtidig vet vi at behov kan endres over tid, og vi gir derfor kundene våre fleksibilitet ved å utstyre alle 60 kWt-Model S med et 75 kWt-batteri som er rekkeviddebegrenset gjennom programvare.
BT160617 Samtidig vet vi at behov kan endres over tid, og vi gir derfor kundene våre fleksibilitet ved å utstyre alle 60 kWt-Model S med et 75 kWt-batteri som er rekkeviddebegrenset gjennom programvare.
AP160617 Samtidig vet vi at behov kan endres over tid, og vi gir derfor kundene våre fleksibilitet ved å utstyre alle 60 kWt-Model S med et 75 kWt-batteri som er rekkeviddebegrenset gjennom programvare.
FV160616 Samtidig vet vi at behov kan endres over tid, og vi gir derfor kundene våre fleksibilitet ved å utstyre alle 60 kWt-Model S med et 75 kWt-batteri som er rekkeviddebegrenset gjennom programvare.
SA160601 Husk også at med fjernvarme vil vi alltid ha fleksibilitet til å kunne velge den mest miljøriktige og økonomisk gunstige oppvarmingskilden i framtiden.
SA160525 Den kan monteres oppå terrassen eller som frittstående anneks, og skaper enorm fleksibilitet for den som vil ha mest mulig sol og sommer i hjemmet.
BT160525 Den kan monteres oppå terrassen eller som frittstående anneks, og skaper enorm fleksibilitet for den som vil ha mest mulig sol og sommer i hjemmet.
AP160525 Den kan monteres oppå terrassen eller som frittstående anneks, og skaper enorm fleksibilitet for den som vil ha mest mulig sol og sommer i hjemmet.
FV160420 Hurdal økolandsby har status som « spesialområde økolandsby », med større frihet og fleksibilitet i forhold til reguleringsplaner.
AP160420 - De nye reglene betyr mer fleksibilitet , og det trengs når vi ser situasjonen på arbeidsmarkedet.
SA160419 Hurdal økolandsby har status som « spesialområde økolandsby », med større frihet og fleksibilitet i forhold til reguleringsplaner.
BT160419 Hurdal økolandsby har status som « spesialområde økolandsby », med større frihet og fleksibilitet i forhold til reguleringsplaner.
AP160419 Hurdal økolandsby har status som « spesialområde økolandsby », med større frihet og fleksibilitet i forhold til reguleringsplaner.
AP160414 Med en todeling må mor foreta et aktivt valg for å ta noe fra far, påpeker hun og sier hun ser for seg noe mer fleksibilitet når det gjelder å få den andre forelderens kvote enn i dag.
AP160414 Med en todeling må mor foreta et aktivt valg for å ta noe fra far, påpeker hun og sier hun ser for seg noe mer fleksibilitet når det gjelder å få den andre forelderens kvote enn i dag.
AP160331 Fleksibilitet : En bucketlist bør gjenspeile dine drømmer, men det er et kontinuerlig arbeidsdokument og du kan justere den så mye du vil I fremtiden.
AP160318 - Vi ønsker å gi kommunene større fleksibilitet og frihet til å legge opp introduksjonsprogrammet slik de selv ønsker.
AP160305 Vi ønsker å ha en fleksibilitet og valgfrihet for familien.
AP160216 Våre store vannmagasiner gir unike muligheter for fleksibilitet for både effektbehov, energilagring og spenningsregulering.
DA160211 Vi har for eksempel kunnet ha to lærere i klasserommet, det gir fleksibilitet , både til å kunne dele inn i grupper og følge opp enkelt-elever, sier Jakobsen.
AP160209 Han mener Norden og spesielt Norge har vist at vannkraft kan gi fleksibilitet og fungere som et batteri.
AP160205 En fleksibilitet i tiden på NRK-engasjement ut mars måned vil være nødvendig.
DN160204 - Vi innfører programmet for utbytteaksjer som et ytterligere verktøy for å styrke selskapets økonomiske fleksibilitet til å investere i prosjekter av høy kvalitet til riktig tid, forklarer han.
DN160204 - Større finansiell fleksibilitet
DN160204 - Denne utbyttemodellen gir aksjonærene valgmuligheter og selskapet kan få større finansiell fleksibilitet til å foreta lønnsomme investeringer som vil generere positiv kontantstrøm over tid, sier olje- og energiminister Tord Lien i en melding.
AP160201 Det gir best fleksibilitet og selvforsvarsevne på enkeltmannsnivået, sier Johannessen.
AP160201 Mangelen på fleksibilitet i slike avtaler i dag gjør at mange fellesskap derfor kvier seg for å gjøre endringer.
AP160201 Fortsetter trenden med uforutsigbare tilbud, lite fleksibilitet , og en holdning om at kunden må finne seg i alt som skjer, er det derfor bare et spørsmål om tid før TV-seerne finner seg noe bedre.
AP160117 Det betyr ikke at vi ikke skal gjøre kutt hjemme, men vi vil ha samme fleksibilitet .
AP160115 Tvert imot har ledelsen gjort sitt ytterste i å vise medarbeidere fleksibilitet og omsorg i en situasjon som er vanskelig for alle.
AP160115 Vi skal også fjerne stoppeklokkeregime, unødig byråkrati og gi mer fleksibilitet , tillit og myndighet til medarbeidere i førstelinjen.
AP160115 Vi skal fjerne stoppeklokkeregime, unødig byråkrati og gi mer fleksibilitet , tillit og myndighet til medarbeidere i førstelinjen, skriver Inga Marte Thorkildsen.
AP160112 - Har man litt fleksibilitet , så er det smart å velge billige utreisetidspunkt fra lavprisselskapene ut fra Norge og så la søkemotorene finne ut resten av reisen.
AA160112 - Har man litt fleksibilitet , så er det smart å velge billige utreisetidspunkt fra lavprisselskapene ut fra Norge og så la søkemotorene finne ut resten av reisen.
DA160105 Det vil bety mer byråkrati og mindre fleksibilitet , sier konstituert forbundsleder i Norsk Jernbaneforbund, Jane Brekkhus Sæthre.
DA160105 Det vil bety mer byråkrati og mindre fleksibilitet , sier konstituert forbundsleder i Norsk Jernbaneforbund, Jane Brekkhus Sæthre.