SA160504 Lobbyistene Roy Ulvang og Trygve Mellvang-Berg fra avfalls - og fjernvarmebransjen rykker i Aftenbladet 27.4 ut med feilaktige pÄstander om meg og om klimautslippene fra fjernvarme.
SA160427 Trygve Mellvang-Berg er kommunikasjonssjef i Norsk Fjernvarme, interesseorganisasjonen for fjernvarmebransjen .