NL171128 Struktureringspolitikken fører til at rederne kan kjøpe og selge fiskerettigheter og i økende grad drenere kapital ut av næringen til de som trekker seg ut, og reduserte fiskernes og kystsamfunnenes andel av fiskens verdiskaping.
DB171125 Det er gjort lite forskning på rakfisk, men det lille som finnes viser at det er to ting som spiller inn for raking av fisk : autolyse, der fiskens egne enzymer bryter ned fiskens muskler og fett, og melkesyrebakterier.
DB171125 Det er gjort lite forskning på rakfisk, men det lille som finnes viser at det er to ting som spiller inn for raking av fisk : autolyse, der fiskens egne enzymer bryter ned fiskens muskler og fett, og melkesyrebakterier.
DB171125 Akkurat som med andre fermenterte eller gjærete matvarer vet vi ikke helt sikkert hva som er viktigst, bakterienes syreproduksjon og nedbryting av fisken eller nedbryting fra fiskens egne enzymer.
NL171101 Det er lokalt gjort krav om anlegg av terskler og kulper i elva for å bedre på fiskens biotop.
AP171006 Ved Flagstadelva skal arbeid som kan true naturressursene legges utenom fiskens gyteperiode.
AP170918 Mikroplast kan forstyrre fiskens hormoner.
NL170908 Gjennom å forvalte og høste på fiskens premisser, som er formålet med loven, sikrer vi lønnsomme arbeidsplasser og levende samfunn i kystnære områder, forstår jeg videre.
AA170907 Samtidig må Salmar vise aktsomhet, slik at fiskens helse ikke tar skade.
AA170907 At havmerden er utstyrt med teknologi som kan overvåke og analysere fiskens liv, viser at Witzøe og Salmar forstår risikoen som følger med størrelsen på Ocean Farm 1.
NL170901 Fiskeriministeren vil ikke bare gi bort fisken, han vil gi bort fiskens barn og fiskens barnebarn også, til evig tid.
NL170901 Fiskeriministeren vil ikke bare gi bort fisken, han vil gi bort fiskens barn og fiskens barnebarn også, til evig tid.
SA170811 En koi ved navn Hanako var 226 år da den døde i Japan i 1977, ifølge en undersøkelse av vekstringer på ett av fiskens skjell.
SA170811 Det samme gjelder fiskens gemytt.
BT170811 En koi ved navn Hanako var 226 år da den døde i Japan i 1977, ifølge en undersøkelse av vekstringer på ett av fiskens skjell.
BT170811 Det samme gjelder fiskens gemytt.
AP170811 En koi ved navn Hanako var 226 år da den døde i Japan i 1977, ifølge en undersøkelse av vekstringer på ett av fiskens skjell.
AP170811 Det samme gjelder fiskens gemytt.
DN170614 Undersøkelser viser at god fiskevelferd er mulig når man tar hensyn til fiskens tilstand og bruker de mekaniske metodene riktig.
AA170614 Undersøkelser viser at god fiskevelferd er mulig når man tar hensyn til fiskens tilstand og bruker de mekaniske metodene riktig.
AA170508 Det blir kroniske skader i bukspyttkjertelen ( pankreas ) som reduserer fiskens produksjon av fordøyelsesenzymer og fører til redusert tilvekst.
DB170427 I tre døgn ble han liggende i fiskens mage før han ble spydd opp på den samme stranda.
DB170329 Vi har allerede spist fiskens hode.
DB170329 Fiskens skjebne er nå å bli spist som pålegg.
AP170329 Forskerne har utviklet et modelleringssystem basert på eksisterende modeller for oljedrift, oseanografi, fiskens utviklingsstadier og en bestandsmodell.
SA170327 Men vel så mye som dette, frykter Andreassen for fiskens renommé.
AP170327 Men vel så mye som dette, frykter Andreassen for fiskens renommé.
AA170306 Pankreassykdommen fører til omfattende skader på fiskens bukspyttkjertel og betennelser i hjerte- og skjelettmuskulatur.
DB170115 Forskning viser at fiskens evne til å føle smerte og frykt neppe er vesensforskjellig fra varmblodige dyr.
AP170104 Kortvarige økninger er vitalt for fiskens overlevelse, men kronisk forhøyede nivåer, som man observerer ved langvarig stress, kan virke skadelig på vev og organer.
AP170104 Kortvarige økninger er vitalt for fiskens overlevelse, men kronisk forhøyede nivåer, som man observerer ved langvarig stress, kan virke skadelig på vev og organer.
AP160229 I tillegg blir den triploide hannfisken kjønnsmoden, noe som er negativt for fiskens velferd.
AP160215 På Facebook bemerker imidlertid tidligere Venstrebyråd Hallstein Bjercke, som tydeligvis ikke har forsynt seg av den varierte buffeen, men har avfotografert et rundstykke, geitost, egg, syltetøy og smør at det ikke manglet på hønseegg blant vegetarmaten, men at fiskens egg - kaviaren - ikke var mulig å oppdrive til egget denne dagen.