AP171006https://www.aftenposten.no/norge/i/7bAl9/Skal-flytte-vatmark---men-E6-til-Hamar-blir-ferdig-et-halvar-for-tiden Ved Flagstadelva skal arbeid som kan true naturressursene legges utenom fiskens gyteperiode.
AP170918https://www.aftenposten.no/norge/i/02bmJ/Forskerne-jobber-pa-spreng-for-a-finne-svar-Kan-mikroplast-gi-oss-hormonforstyrrelser Mikroplast kan forstyrre fiskens hormoner.
NL170908 Gjennom å forvalte og høste på fiskens premisser, som er formålet med loven, sikrer vi lønnsomme arbeidsplasser og levende samfunn i kystnære områder, forstår jeg videre.
AA170907 Samtidig må Salmar vise aktsomhet, slik at fiskens helse ikke tar skade.
AA170907 At havmerden er utstyrt med teknologi som kan overvåke og analysere fiskens liv, viser at Witzøe og Salmar forstår risikoen som følger med størrelsen på Ocean Farm 1.
NL170901 Fiskeriministeren vil ikke bare gi bort fisken, han vil gi bort fiskens barn og fiskens barnebarn også, til evig tid.
NL170901 Fiskeriministeren vil ikke bare gi bort fisken, han vil gi bort fiskens barn og fiskens barnebarn også, til evig tid.
SA170811 En koi ved navn Hanako var 226 år da den døde i Japan i 1977, ifølge en undersøkelse av vekstringer på ett av fiskens skjell.
SA170811 Det samme gjelder fiskens gemytt.
BT170811https://www.bt.no/bolig/Espen-har-karpedam-i-hagen---De-er-mye-mer-enn-bare-til-pynt-Etter-mange-ar-blir-de-familiemedlemmer-10264b.html En koi ved navn Hanako var 226 år da den døde i Japan i 1977, ifølge en undersøkelse av vekstringer på ett av fiskens skjell.
BT170811https://www.bt.no/bolig/Espen-har-karpedam-i-hagen---De-er-mye-mer-enn-bare-til-pynt-Etter-mange-ar-blir-de-familiemedlemmer-10264b.html Det samme gjelder fiskens gemytt.
AP170811https://www.aftenposten.no/bolig/Espen-har-karpedam-i-hagen---De-er-mye-mer-enn-bare-til-pynt-Etter-mange-ar-blir-de-familiemedlemmer-10264b.html En koi ved navn Hanako var 226 år da den døde i Japan i 1977, ifølge en undersøkelse av vekstringer på ett av fiskens skjell.
AP170811https://www.aftenposten.no/bolig/Espen-har-karpedam-i-hagen---De-er-mye-mer-enn-bare-til-pynt-Etter-mange-ar-blir-de-familiemedlemmer-10264b.html Det samme gjelder fiskens gemytt.
DN170614 Undersøkelser viser at god fiskevelferd er mulig når man tar hensyn til fiskens tilstand og bruker de mekaniske metodene riktig.
AA170614 Undersøkelser viser at god fiskevelferd er mulig når man tar hensyn til fiskens tilstand og bruker de mekaniske metodene riktig.
AA170508 Det blir kroniske skader i bukspyttkjertelen ( pankreas ) som reduserer fiskens produksjon av fordøyelsesenzymer og fører til redusert tilvekst.
DB170427 I tre døgn ble han liggende i fiskens mage før han ble spydd opp på den samme stranda.
DB170329 Vi har allerede spist fiskens hode.
DB170329 Fiskens skjebne er nå å bli spist som pålegg.
AP170329 Forskerne har utviklet et modelleringssystem basert på eksisterende modeller for oljedrift, oseanografi, fiskens utviklingsstadier og en bestandsmodell.
SA170327 Men vel så mye som dette, frykter Andreassen for fiskens renommé.
AP170327 Men vel så mye som dette, frykter Andreassen for fiskens renommé.
AA170306 Pankreassykdommen fører til omfattende skader på fiskens bukspyttkjertel og betennelser i hjerte- og skjelettmuskulatur.
DB170115 Forskning viser at fiskens evne til å føle smerte og frykt neppe er vesensforskjellig fra varmblodige dyr.
AP170104 Kortvarige økninger er vitalt for fiskens overlevelse, men kronisk forhøyede nivåer, som man observerer ved langvarig stress, kan virke skadelig på vev og organer.
AP170104 Kortvarige økninger er vitalt for fiskens overlevelse, men kronisk forhøyede nivåer, som man observerer ved langvarig stress, kan virke skadelig på vev og organer.
AP160229 I tillegg blir den triploide hannfisken kjønnsmoden, noe som er negativt for fiskens velferd.