SA170922 Fiskemottakene trengte større plass og flyttet ut av sentrum.
AP170922 Fiskemottakene trengte større plass og flyttet ut av sentrum.
DN170404 Leveringsplikten består av tre ordninger som samlet skal sikre aktivitet ved fiskemottakene i Nord-Norge og hindre juks med kvoter og råstoff.
DB170404 Leveringsplikten består av tre ordninger som samlet skal sikre aktivitet ved fiskemottakene i Nord-Norge og hindre juks med kvoter og råstoff.
SA170327 De fleste fiskemottakene gjør det godt, og pilene på tørrfiskeksporten peker opp.
AP170327 De fleste fiskemottakene gjør det godt, og pilene på tørrfiskeksporten peker opp.
AA170327 Leveringsplikten består av tre ordninger som samlet skal sikre aktivitet ved fiskemottakene i Nord-Norge og hindre juks med kvoter og råstoff.
AP170317 Leveringsplikten består av tre ordninger som samlet skal sikre aktivitet ved fiskemottakene i Nord-Norge og hindre juks med kvoter og råstoff.
AA170317 Leveringsplikten består av tre ordninger som samlet skal sikre aktivitet ved fiskemottakene i Nord-Norge og hindre juks med kvoter og råstoff.
FV170209 Fiskeriministeren snur og lar likevel fiskemottakene slippe skjemaveldet som truet næringen.
DB170125 » Nei, men de finansielle og juridiske tjenester - som utarbeidelse av kontrakter, prisforsikringer, kreditt og andre kunnskapstjenester - som Oslo ( og andre norske storbyer ) selger til oppdretterne og fiskerne, bidrar til en betydelig merdverdi fra råfisken leveres på fiskemottakene , til den ender opp i fiskedisken på et kjøpesenter i Paris.