NL171123 Der er det fire fiskemottak , hvor de tre andre er eid av fiskere.
NL171117 Gunnar Klo AS har drevet fiskemottak siden 1920-tallet, bedriften er altså en fiskeindustribedrift med aktivitet over lang tid.
NL171116 Jeg har til og med vært på noen fiskemottak .
NL171114 ¶ Vi driver fiskemottak på Øksnes, her i Vesterålen, vil konkurrere på like vilkår og planlegger for 5. generasjon som skal drive videre.
NL171114 Jeg gjentar, vi driver fiskemottak på Øksnes, her i Vesterålen, vil konkurrere på like vilkår og planlegger for 5. generasjon som skal drive videre.
AA171021 Departementet opplyser videre at de i samarbeid med Justervesenet jobber med å forenkle betalingsmodellen for tilsyn med fiskemottak ytterligere.
AA171021 Avgiften for tilsyn av fiskemottak settes ned fra 0,5 til 0,19 promille av selskapenes omsetning knyttet til mottak av fisk.
AA171021 | Fiskemottak får lavere avgift for tilsyn ¶
NL171014 Det er også en betydelig produksjon av laks på øya, med en rekke slakterier, tørkerier for klippfisk, fiskemottak og filetfabrikker.
NL171010 Her var fiskemottak og filetfabrikker.
NL171010 En fjerdedel av den russiske totalkvoten på torsk ble levert til norske fiskemottak i 2016.
SA170922 | Arnhild Turøys toppleilighet var for to år siden et slitent fiskemottak
SA170922 Inneholdt tidligere fiskemottak , videreforedlingsanlegg, fryseri, kontorer og hybler for fiskerikonsernet Domstein.
SA170922 I dag er det bare ett fiskemottak igjen i Måløy sentrum.
SA170922 For halvannet år siden var dette et slitent fiskemottak .
AP170922 | Arnhild Turøys toppleilighet var for to år siden et slitent fiskemottak
AP170922 Inneholdt tidligere fiskemottak , videreforedlingsanlegg, fryseri, kontorer og hybler for fiskerikonsernet Domstein.
AP170922 I dag er det bare ett fiskemottak igjen i Måløy sentrum.
AP170922 For halvannet år siden var dette et slitent fiskemottak .
VG170816 - Så lenge det er et fiskemottak her, kan jeg vel fortsette, men det er vanskelig å vite hvor jeg er om tjue år, sier han.
DN170522 Norske Sjømatbedrifters Landsforening er en landsdekkende bransjeforening for fiskeri- og havbruksnæringen med medlemsbedrifter som er eksportører, grossister, foredlingsbedrifter, fiskemottak , slakterier, detaljister og oppdrettere.
AA170522 Norske Sjømatbedrifters Landsforening, er en landsdekkende bransjeforening for fiskeri- og havbruksnæringen, og har i dag medlemsbedrifter innen områdene eksportører, grossister, foredlingsbedrifter, fiskemottak , slakterier, detaljister og oppdrettere.
AA170522 Norske Sjømatbedrifters Landsforening er en landsdekkende bransjeforening for fiskeri- og havbruksnæringen med medlemsbedrifter som er eksportører, grossister, foredlingsbedrifter, fiskemottak , slakterier, detaljister og oppdrettere.
DA170520 All fisk må leveres til fiskemottak , fiskerne får ikke filletere selv.
AP170519 Klokken 05.00 på morgenen, i midtnattsol, på toppen av Festvågtinden, ble de tipset om et 2000 kvadratmeter stort trandamperi, rekepilleri, hermetikkfabrikk, systue og fiskemottak i Henningsvær som var til salgs.
AP170519 Klokken 05.00 på morgenen, i midtnattsol, på toppen av Festvågtinden, ble de tipset om et 2000 kvadratmeter stort trandamperi, rekepilleri, hermetikkfabrikk, systue og fiskemottak i Henningsvær som var til salgs.
BT170427 Hordafor har flere spesialfartøy som henter ensilasje fra oppdrettsanlegg, slakteri, fiskemottak og foredlingsanlegg langs hele norskekysten.
SA170327 Rundt 50 litauere jobber på øyas mange fiskemottak .
DN170327 Byen har lang tradisjon for fiskemottak og sildoljefabrikker.
AP170327 Rundt 50 litauere jobber på øyas mange fiskemottak .
AP170321 FISKEUTSALG : I enden av havene i Arguineguin ligger et stort fiskemottak og i forbindelse med den en fiskerestaurant de lokale elsker.
AA170321 FISKEUTSALG : I enden av havene i Arguineguin ligger et stort fiskemottak og i forbindelse med den en fiskerestaurant de lokale elsker.
BT160625 SATSER PÅ VILLFISK : Leif Bognøy satser som kystfisker og på drift av fiskemottak på Radøy.
AP160317 Fiskeriminister Per Sandberg ( Frp ) på besøk på Myre Fiskemottak på Øksnes i februar, med mottakseier Ted Robin Endresen ( t.v. ).
AP160219 På Myre fiskemottak har fiskeriministeren med seg lokale partikamerater, og får omvisning av mottaksleder og eier, Ted Robin Endresen.
AP160219 På Myre fiskemottak er det innstallert en linje der unger kan stå å skjære torsketunger.
AP160219 ( ØKSNES I NORDLAND ) : Den vesle fiskebåten kommer som bestilt, tøffende inn fjorden forbi Myre Fiskemottak på Øksnes.