SA170822 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) valgte å anke dommen til CAS, da de mente straffen var for mild.
SA170822 I vinter ble hun dømt til 13 måneders utestengelse av Domsutvalget i Norges idrettsforbund, men Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) valgte å anke dommen.
SA170822 - På en måte er jeg nesten glad for at saken kommer opp i CAS, sa Johaug til NTB da det ble klart at FIS anket dommen på 13 måneder.
SA170822 FIS mente at straffen ikke var streng nok.
SA170822 Rett etter at CAS offentliggjorde avgjørelsen tirsdag, kom FIS med en pressemelding.
SA170822 Men så anket det internasjonale skiforbundet FIS til CAS.
SA170822 Jeff McIntosh / TT / NTB scanpix ¶ FIS : - Vi er fornøyde ¶
SA170822 Hun har blant annet syv gull fra Ski-VM, som FIS arrangerer.
SA170822 Det var grunnen til at FIS anket til CAS.
SA170822 - FIS er fornøyde med at et selvstendig organ har hatt muligheten til å gjennomgå alle faktaopplysningene og fatte en upartisk beslutning.
SA170822 mars : Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anker dommen inn for Idrettens voldgiftsrett ( CAS ).
SA170822 Han understreker at Skiforbundet respekterer FIS sin rett til å anke og at det er lengden på utestengelsen han mener er urimelig.
FV170822 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) valgte å anke dommen til CAS, da de mente straffen var for mild.
FV170822 Det var heller ikke det FIS anket den på.
FV170822 Johaug fikk i stedet 13 måneder, og FIS anket altså denne beslutningen videre til CAS.
FV170822 FIS kaller imidlertid Johaugs argument « villedende på flere måter ».
FV170822 Motparten i saken, det internasjonale skiforbundet FIS , trakk dessuten frem at Johaugs lagkamerat Martin Johnsrud Sundby nettopp hadde blitt utestengt etter å ha blindt fulgt landslagslegens råd.
FV170822 FIS mente også at Sundby-saken burde ha gjort Bendiksen oppmerksom på at han måtte dobbeltsjekke enhver medisin. 3.
FV170822 I vinter ble hun dømt til 13 måneders utestengelse av Domsutvalget i Norges idrettsforbund, men Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) valgte å anke dommen.
FV170822 - På en måte er jeg nesten glad for at saken kommer opp i CAS, sa Johaug til NTB da det ble klart at FIS anket dommen på 13 måneder.
FV170822 FIS mente at straffen ikke var streng nok.
FV170822 Rett etter at CAS offentliggjorde avgjørelsen tirsdag, kom FIS med en pressemelding.
FV170822 Men så anket det internasjonale skiforbundet FIS til CAS.
FV170822 Jeff McIntosh / TT / NTB scanpix ¶ FIS : - Vi er fornøyde ¶
FV170822 Hun har blant annet syv gull fra Ski-VM, som FIS arrangerer.
FV170822 Det var grunnen til at FIS anket til CAS.
FV170822 - FIS er fornøyde med at et selvstendig organ har hatt muligheten til å gjennomgå alle faktaopplysningene og fatte en upartisk beslutning.
FV170822 Han understreker at Skiforbundet respekterer FIS sin rett til å anke og at det er lengden på utestengelsen han mener er urimelig.
DN170822 Det var Det internasjonale skiforbundet ( Fis ), som anket dommen på 13 måneder utestengelse, straffen Johaug ble ilagt av domsutvalget i Norges idrettsforbund.
DN170822 De tre dommerne som har vurdert saken i Idrettens voldgiftsrett ( Cas ) er finske Markus Manninen ( Fis sin representant ), Romano F.
DN170822 Fis ville ha Johaug utestengt i 16 - 20 måneder og lot det være opp til dommerpanelet i Cas å sette endelig lengde på straffen innenfor denne strafferammen, da de argumenterte i rettsbygningen i Sveits i starten av juni.
DB170822 The Court of Arbitration for Sport ( CAS ) has upheld the appeal filed by the International Skiing Federation ( FIS ), has set aside the decision issued by the Adjudication Committee of the Norwegian Olympic and Paralympic Committee and Confederation of Sport on 10 February 2017 and has issued a new decision in which Ms Johaug is suspended for a period of
DB170822 On 6 March 2017, the International Ski Federation ( FIS ) filed an appeal at the CAS requesting that the period of ineligibility imposed on Ms Johaug be reasonably extended, to between 16-20 months.
DB170822 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) har anket denne dommen, som derfor ble sendt videre til Idrettens voldgiftsrett ( CAS ). 6. juni var Johaug til høring hos CAS i Lausanne i Sveits, og fram til i dag har hun ventet på den endelig dommen.
DB170822 Utover det ønsker jeg ikke å spekulere i hvorfor åpen høring ikke var ønskelig fra FIS .
DB170822 FRYKTER FIS : USADA-sjef Travis Tygart ser ikke bort ifra at FIS gjør det de kan for å unngå å se Therese Johaug i OL, men presiserer at dette bare er spekulasjoner.
DB170822 FRYKTER FIS : USADA-sjef Travis Tygart ser ikke bort ifra at FIS gjør det de kan for å unngå å se Therese Johaug i OL, men presiserer at dette bare er spekulasjoner.
DB170822 Det valgte det internasjonale skiforbundet ( FIS ) - noe overraskende - å anke.
DB170822 De arbeider etter WADA-koden, og FIS har all rett til å anke.
DB170822 - Jeg kan ikke referere detaljer fra rettsforhandlingene og hva FIS sa under høringen, svarer Hjort til Dagbladet.
DB170822 - Jeg håper FIS og CAS ser det samme som jeg gjør.
DB170822 - Hvordan argumenterte FIS ?
DB170822 - Har du fått et inntrykk av hvorfor FIS ikke ønsket en åpen høring ?
DB170822 - Det kan hende at FIS vil unngå å se Johaug juble i OL.
DB170822 - Argumentene hadde utgangspunkt i mange av de samme forholdene som Antidoping Norge pekte på i domsutvalget, men FIS ønsker altså en strengere straff enn dem, forteller Johaugs advokat.
DB170822 Det var Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) som anket saken til CAS.
DB170822 Det var en avgjørelse Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anket til CAS ¶
DB170822 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) valgte imidlertid å anke dommen til CAS, og i dag ble det altså klart at skistjerna ikke skal delta i de olympiske lekene neste år.
DB170822 The Court of Arbitration for Sport ( CAS ) has upheld the appeal filed by the International Skiing Federation ( FIS ), has set aside the decision issued by the Adjudication Committee of the Norwegian Olympic and Paralympic Committee and Confederation of Sport on 10 February 2017 and has issued a new decision in which Ms Johaug is suspended for a period of 18 months commencing on 18 October 2016.
DB170822 On 6 March 2017, the International Ski Federation ( FIS ) filed an appeal at the CAS requesting that the period of ineligibility imposed on Ms Johaug be reasonably extended, to between 16-20 months.
DB170822 Johaug fikk 13 måneders utestengelse av det norske domsutvalget, men det internasjonale skiforbundet, FIS , valgte å anke den dommen inn for CAS.
DB170822 FIS mente at dommen var for mild, og at en mer passende straff burde ligge mellom 16 og 20 måneder for forseelsen.
DB170822 Det var en avgjørelse Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anket til CAS.
DB170822 mars : Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anker dommen inn for Idrettens voldgiftsrett ( CAS ).
DB170822 Nå venter en hel langrennsverden - og Johaug selv - på den endelige dommen fra Idrettens voldsgiftsrett ( CAS ), etter at FIS valgte å anke dommen fra NIFs domsutvalg på 13 måneder.
DB170822 NIFs domsutvalg satte ned en dom på 13 måneder - en dom FIS anket fordi de syntes den var for mild.
DB170822 Alt virker til å gå greit, men Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) velger å anke dommen inn for Idrettens voldgiftsrett ( CAS ).
DB170822 Gunnar-Martin Kjenner ser likevel ikke bort ifra at den finske dommeren som FIS utnevnte, Markus Manninen, har vært farget av holdningen i hjemlandet Finland.
DB170822 Finnene har vært nådeløse mot Johaug det siste året og har vært veldig tydelige på at de ønsker en strengere straff enn de 13 månedene hun opprinnelig fikk før FIS anket dommen.
DB170822 Johaug ble i utgangspunktet dømt til 13 måneders utestengelse, men straffen ble anket av Det internasjonale skiforbundet ( FIS ).
DB170822 Dette var også grunnen til at FIS anket saken til CAS.
DB170822 Behandlingen der sikret en fair avgjørelse for alle involverte parter, skriver FIS i en pressemelding.
DB170822 - FIS er tilfreds med at et uavhengig organ har vurdert og belyst faktaene i saken og upartisk kommet til en dom.
DB170822 Markus Manninen var FIS ( Det internasjonale skiforbundet ) sin mann i panelet.
DB170822 Siden saken mot Johnsrud Sundby gjaldt den faglige uenigheten mellom WADAs medisinske ekspertise og de norske landslagslegene, ble det til slutt for politisk vanskelig for FIS å stå på sin opprinnelige fulle frifinnelse av den norske løperen.
DB170822 I forhold til det internasjonale Skiforbundet ( FIS ) kunne Therese Johaug knapt ha tabbet seg ut på et dårligere tidspunkt.
DB170822 Hardt presset av den pågående rettsprosessen mot OL-mester Legkov og de andre russiske stjernene og heiet fram av en finsk opinion som ønsket revansje på det de oppfatter som norsk dobbeltmoral, valgte FIS derfor å anke den nasjonale norske utestengelsen på 13 måneder.
DB170822 For hvordan var det mulig å straffeforfølge russiske stjerner uten samtidig å vise at FIS var akkurat like tøffe mot skisportens vestlige yndlinger ?
DB170822 Det gjør det internasjonale skiforbundet ( FIS ) selv i anken der de innrømmer at Johaug ikke har forsøkt å få en sportslig fordel.
DB170822 Akkurat det betydde neppe så mye for FIS sin behandling av den norske dommen mot Therese Johaug, men denne uenigheten ble et bakteppe da skiidretten plutselig ble viklet inn i storpolitikk gjennom avsløringen av alt det russiske jukset som foregikk under deres eget Sotsji-OL.
DB170822 NIFs domsutvalg mente 13 måneder var passende straff for Johaug, men det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anket dommen, fordi de mente straffen var for lav.
DA170822 Saken ble behandlet i CAS etter at FIS ( Det internasjonale skiforbundet ) anket avgjørelsen Johaug fikk i domsutvalget i Norges Idrettsforbund for å ha brukt en leppekrem med virkestoffet clostebol.
DA170822 Han understreker at Skiforbundet respekterer FIS sin rett til å anke og at det er lengden på utestengelsen han mener er urimelig.
DA170822 Manninen var oppnevnt av FIS , mens Benz ble oppnevnt av teamet til Therese Johaug.
DA170822 Johaug ble opprinnelig utestengt i 13 måneder av domsutvalget i Norges Idrettsforbund ( NIF ), men Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anket dommen til idrettens øverste domsorgan og ba om en utestengelse på mellom 16 og 20 måneder.
DA170822 Etter tirsdagens dom har FIS sendt ut en pressemelding der de uttrykker tilfredshet med dommen.
DA170822 Da Johaug fikk forelagt dommen fra CAS kom det fram at voldgiftsretten la seg på linjen som ble etterspurt av FIS .
DA170822 mars : Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anker dommen inn for Idrettens voldgiftsrett ( CAS ).
DA170822 « Idrettens voldgiftsrett ( CAS ) har tatt til følge anken fra Det internasjonale skiforbundet ( FIS ), har satt til side avgjørelsen fra Domsutvalget i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité fra 10. februar 2017 og har fattet en ny avgjørelse om at fr.
BT170822 Rett etter at CAS offentliggjorde avgjørelsen tirsdag, kom FIS med en pressemelding.
BT170822 Men så anket det internasjonale skiforbundet FIS til CAS.
BT170822 Hun har blant annet syv gull fra Ski-VM, som FIS arrangerer.
BT170822 Det var grunnen til at FIS anket til CAS.
BT170822 FIS : - Vi er fornøyde ¶
BT170822 - FIS er fornøyde med at et selvstendig organ har hatt muligheten til å gjennomgå alle faktaopplysningene og fatte en upartisk beslutning.
BT170822 I vinter ble hun dømt til 13 måneders utestengelse av Domsutvalget i Norges idrettsforbund, men Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) valgte å anke dommen.
BT170822 - På en måte er jeg nesten glad for at saken kommer opp i CAS, sa Johaug til NTB da det ble klart at FIS anket dommen på 13 måneder.
BT170822 FIS mente at straffen ikke var streng nok.
BT170822 FIS kaller imidlertid Johaugs argument « villedende på flere måter ».
BT170822 Han understreker at Skiforbundet respekterer FIS sin rett til å anke og at det er lengden på utestengelsen han mener er urimelig.
BT170822 Det var heller ikke det FIS anket den på.
BT170822 Motparten i saken, det internasjonale skiforbundet FIS , trakk dessuten frem at Johaugs lagkamerat Martin Johnsrud Sundby nettopp hadde blitt utestengt etter å ha blindt fulgt landslagslegens råd.
BT170822 FIS mente også at Sundby-saken burde ha gjort Bendiksen oppmerksom på at han måtte dobbeltsjekke enhver medisin. 3.
AP170822 Johaugs første dom, som FIS anket overfor CAS i vinter, tillot dalsbygdajenta å gå OL.
AP170822 I vinter ble hun dømt til 13 måneders utestengelse av Domsutvalget i Norges idrettsforbund, men Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) valgte å anke dommen.
AP170822 - På en måte er jeg nesten glad for at saken kommer opp i CAS, sa Johaug til NTB da det ble klart at FIS anket dommen på 13 måneder.
AP170822 FIS mente at straffen ikke var streng nok.
AP170822 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) valgte å anke dommen til CAS, da de mente straffen var for mild.
AP170822 Rett etter at CAS offentliggjorde avgjørelsen tirsdag, kom FIS med en pressemelding.
AP170822 Men så anket det internasjonale skiforbundet FIS til CAS.
AP170822 Jeff McIntosh / TT / NTB scanpix ¶ FIS : - Vi er fornøyde ¶
AP170822 Hun har blant annet syv gull fra Ski-VM, som FIS arrangerer.
AP170822 Det var grunnen til at FIS anket til CAS.
AP170822 - FIS er fornøyde med at et selvstendig organ har hatt muligheten til å gjennomgå alle faktaopplysningene og fatte en upartisk beslutning.
AP170822 mars : Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anker dommen inn for Idrettens voldgiftsrett ( CAS ).
AP170822 Han understreker at Skiforbundet respekterer FIS sin rett til å anke og at det er lengden på utestengelsen han mener er urimelig.
VG170821 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anket imidlertid avgjørelsen.
SA170821 I begrunnelsen for anken skriver FIS at Johaug og legen skulle vært ekstra aktsom til medisinen.
SA170821 Domsutvalget i Norges idrettsforbund ga i februar Johaug en straff på 13 måneders utestengelse, men dommen ble anket av FIS .
SA170821 Derfor mener FIS at straffen burde vært strengere, og i verste fall for Johaugs del kan CAS være enige i denne oppfatningen. i ¶
SA170821 Johaug fikk i stedet 13 måneder, og FIS anket altså denne beslutningen videre til CAS.
DB170821 ¶ STØTTER FIS : Dario Cologna og Maurice Manificat synes det er riktig av det internasjonale skiforbundet ( FIS ) å anke Therese Johaug-saken for å vise at norsk langrenn ikke særbehandles.
DB170821 ¶ STØTTER FIS : Dario Cologna og Maurice Manificat synes det er riktig av det internasjonale skiforbundet ( FIS ) å anke Therese Johaug-saken for å vise at norsk langrenn ikke særbehandles.
DB170821 På meg virker det som FIS har misforstått litt.
DB170821 Manificat synes derimot FIS gjør rett i å følge saken tett og mener anken gir et viktig signal til andre nasjoner, der blant annet Tygart og Marit Bjørgen er sterkt uenige i FIS' behandling av Johaug.
DB170821 LIKEBEHANDLING : Maurice Manificat er glad for at FIS gir et signal om at Norge ikke særbehandles.
DB170821 Jeg vet ikke hvorfor FIS anker, men det er en viktig politisk sak, sier franskmannen til Dagbladet.
DB170821 I Johaug-saken har imidlertid FIS inntatt en helt annen rolle og anket dommen på 13 måneder.
DB170821 Han reagerte blant annet på utfallet av Sundby-saken, som det internasjonale skiforbundet ( FIS ) valgte å frikjenne, før WADA anket saken.
DB170821 - Ofte føler vi at Norge blir særbehandlet av FIS .
DB170821 - Jeg vil ikke si så mye om saken, men det er bra at FIS viser at Norge ikke særbehandles.
DB170821 - Det er bra at FIS anker og pusher ekstra på.
DB170821 - FIS føler de gjør jobben sin og at de gjør det de må gjøre.
DB170821 All den tid FIS i stedet anket saken til CAS, vil den sveitsiske, sivile høyesteretten være eneste mulige utvei om Johaug skulle få marerittbeskjeden fra CAS i morgen formiddag.
DA170821 Men ikke av FIS .
DA170821 Benz, mens det internasjonale skiforbundet ( FIS ) valgte finske Markus Manninen.
BT170821 Johaug fikk i stedet 13 måneder, og FIS anket altså denne beslutningen videre til CAS.
AP170821 I begrunnelsen for anken skriver FIS at Johaug og legen skulle vært ekstra aktsom til medisinen.
AP170821 Domsutvalget i Norges idrettsforbund ga i februar Johaug en straff på 13 måneders utestengelse, men dommen ble anket av FIS .
AP170821 Derfor mener FIS at straffen burde vært strengere, og i verste fall for Johaugs del kan CAS være enige i denne oppfatningen.
AP170821 Johaug fikk i stedet 13 måneder, og FIS anket altså denne beslutningen videre til CAS.
VG170818 FIS anket avgjørelsen, og nå venter en av Norges mest populære utøvere på at CAS skal sette punktum.
VG170817 Men de tilfredstiller alle om de øker til 14 måneder, Johaug rekker OL og FIS får medhold i strengere straff.
VG170817 Etter at FIS anket til voldgiftsretten er saken ventet en endelig avgjørelse i disse dager.
VG170817 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) var ikke fornøyd med det, og anket til CAS.
VG170817 - Jeg lærte den medisinske komitéen i FIS hvordan kaffe nedbrutt i kvinner kontra menn, det er et ekstremt utøveransvar når man selv må kunne mer enn den medisinske komitéen, sier Wigernæs.
VG170817 I Norge fikk hun en utestengelse på 13 måneder, men det internasjonale skiforbundet ( FIS ) valgte å anke.
VG170817 Avgjørelsen ble anket av Det internasjonale skiforbundet ( FIS ), og dermed måtte Johaug møte i idrettens voldgiftsrett, CAS, i starten av juni i år.
SA170817 FIS anket imidlertid dommen til CAS.
DN170817 Dette fordi Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) valgte å anke skistjernens utestengelse ( ilagt i Norge ) på 13 måneder.
DN170817 FIS mente dopingdommen ikke var streng nok.
DB170817 Johaug fikk 13 måneders utestengelse av det norske domsutvalget, men det internasjonale skiforbundet, FIS , valgte å anke den dommen inn for CAS.
DB170817 FIS mente at dommen var for mild, og at en mer passende straff burde ligge mellom 16 og 20 måneder for forseelsen.
DB170817 I desember bekreftet også Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) dette.
DB170817 - Det er langrennsløpere med påståtte dopingbrudd i rapporten, alle relateres til juksingen med dopingprøvene under Sotsji 2014, skrev FIS i en pressemelding.
DB170817 I det norske domsutvalget ble hun idømt 13 måneders utestengelse, men det internasjonale skiforbundet, FIS , mente straffen burde ligge mellom 16 og 20 måneder, og anket den norske dommen inn for CAS.
AP170817 FIS anket imidlertid dommen til CAS.
VG170816 I juni var hun til høring i CAS ( den internasjonale voldgiftsdomstolen for sportssaker ) etter at FIS ( det internasjonale skiforbundet ) anket dommen i Norges Idrettsforbunds domsutvalg på 13 måneders utestengelse for bruk av clostebol.
DB170816 Skjæringspunktet mellom Johaug og FIS er altså OL-grensa på 15 måneder.
DB170816 Johaug fikk 13 måneders utestengelse i det norske domsutvalget, mens det internasjonale skiforbundet, FIS , ville ha en straff mellom 16 og 20 måneder.
DB170816 FIS ønsker altså ikke å se Johaug i OL, på tross av at alle i utgangspunktet er enige om hendelsesforløpet.
VG170815 I juni var Johaug til høring i CAS' hovedkvarter i Lausanne i Sveits etter at Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anket Domsutvalget i Norges idrettsforbund sin 13 måneders lange utestengelse.
VG170815 FIS mente dommen var for mild.
VG170815 Dette fordi det internasjonale skiforbundet ( FIS ) valgte å anke skistjernens utestengelse ( ilagt i Norge ) på 13 måneder.
VG170815 FIS mente dopingdommen ikke var streng nok.
SA170815 Dette fordi Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) valgte å anke skistjernens utestengelse ( ilagt i Norge ) på 13 måneder.
SA170815 FIS mente dopingdommen ikke var streng nok.
BT170815 Dette fordi Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) valgte å anke skistjernens utestengelse ( ilagt i Norge ) på 13 måneder.
BT170815 FIS mente dopingdommen ikke var streng nok.
AP170815 Dette fordi Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) valgte å anke skistjernens utestengelse ( ilagt i Norge ) på 13 måneder.
AP170815 FIS mente dopingdommen ikke var streng nok.
SA170814 Det måtte hun fordi Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) valgte å anke skistjernens utestengelse på 13 måneder.
SA170814 FIS mente dopingdommen ikke var streng nok.
DB170814 Det måtte hun fordi Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) valgte å anke skistjernens utestengelse på 13 måneder.
DB170814 FIS mente dopingdommen ikke var streng nok.
AP170814 Det måtte hun fordi Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) valgte å anke skistjernens utestengelse på 13 måneder.
AP170814 FIS mente dopingdommen ikke var streng nok.
DA170807 Siden er hun blitt dømt til 13 måneders utestengelse av domsutvalget i Norges Idrettsforbund, men Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anket den dommen til CAS.
SA170804 mars anket Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) den inn for Idrettens voldgiftsrett ( CAS ).
DB170804 mars anket Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) den inn for Idrettens voldgiftsrett ( CAS ).
AP170804 mars anket Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) den inn for Idrettens voldgiftsrett ( CAS ).
DB170803 Hvis du ser på FIS , har utøverkomiteen fått større plass og innflytelse.
DB170803 Han er utøverrepresentant i FIS og veldig flink til å se et større perspektiv.
SA170802 Ifølge landslagssjefen i kombinert, Kristian Hammer, har Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) har forsøkt å få IOC til å endre dette vedtaket.
AP170802 Ifølge landslagssjefen i kombinert, Kristian Hammer, har Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) har forsøkt å få IOC til å endre dette vedtaket.
VG170801 - Se den jobben som er gjort i FIS de siste årene.
VG170731 Så du ? FIS vil utestenge Johaug fra OL ¶
VG170731 Det måtte hun fordi Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) valgte å anke 29-åringens utestengelse på 13 måneder.
VG170731 FIS mente dopingdommen ikke var streng nok.
VG170731 - Vi får nå bidrag både fra FIS og IOC til samlingen, forteller hun.
VG170731 - Når jeg er på møter i FIS , opplever jeg at mine kolleger fra andre land kommer og takker.
SA170731 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) mente dommen var for mild og anket avgjørelsen til CAS.
DB170731 Det måtte hun fordi Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) valgte å anke skistjernens utestengelse på 13 måneder.
DB170731 FIS mente dopingdommen ikke var streng nok.
BT170731 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) mente dommen var for mild og anket avgjørelsen til CAS.
AP170731 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) mente dommen var for mild og anket avgjørelsen til CAS.
AP170731 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) mente dommen var for mild og anket avgjørelsen til CAS.
VG170727 * I Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) er presidenten og samtlige visepresidenter menn.
DB170704 34-åringen er kjent for å være en frittalende utøver og slaktet blant annet FIS i vinter fordi jentenes fellesstart i Val Müstair var så kort.
DB170702 Men fortvil ikke, det internasjonale skiforbundet ( FIS ) har laget en guide til deg som synes sommeren blir for lang og gjerne tar med deg langrensskiene på sommerferien.
DB170629 Vonns trener har allerede tidligere i år vært i møte med Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) om muligheten til å ha et renn der menn og kvinner kjemper mot hverandre.
DB170629 Svaret fra FIS var at det er vanskelig å få til en offisiell konkurranse, men at det kanskje går an å få etablert et oppvisningsrenn.
DB170629 Har snakket med FIS
DB170624 Da ba finnene det internasjonale skiforbundet ( FIS ) om å oppheve livstidsdommen ; en søknad om benådning som også ble støttet av Anti Doping Finland.
DB170624 FIS trenerte søknaden.
VG170621 Hoppleder for Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) Torbjørn Yggeseth ble omstridt på midten av 2000-tallet da han nektet kvinner å delta i skiflyging, fordi han mente det var for farlig for de kvinnelige hopperne.
SA170618 Norske Atle Skårdal er renndirektør i FIS .
SA170618 I 2012 ble forslaget hennes avvist av Det internasjonale skiforbundet ( FIS ), men nå prøver hun seg igjen.
DB170618 Utover det ønsker jeg ikke å spekulere i hvorfor åpen høring ikke var ønskelig fra FIS .
DB170618 Tygart drar paralleller til Johaug og FIS .
DB170618 Når FIS går inn for en hardere strafferamme enn det NIFs domsutvalg kom fram til, virker motivet å være å unngå at Therese Johaug skal juble for gullmedalje etter gullmedalje i de olympiske lekene i Pyeongchang, noe testresultatene tyder på at hun kan klare.
DB170618 Ifølge Hjort skal FIS altså ha lagt vekt på de samme argumentene i CAS.
DB170618 Hjort vil imidlertid ikke spekulere i hvilken agenda FIS har i denne saken.
DB170618 Det er årsaken til at han har ytret sterke meninger i Therese Johaug-saken, og at han kritiserer både regelverket og beslutningen til det internasjonale skiforbundet ( FIS ) om å anke det han mener allerede var en i overkant hard straff.
DB170618 - Kanskje FIS vil unngå å se Johaug i OL ¶
DB170618 - Jeg nevner dette fordi det minner meg om Johaug-saken, bortsett fra at her velger faktisk FIS å anke.
DB170618 - Jeg kan ikke referere detaljer fra rettsforhandlingene og hva FIS sa under høringen, svarer Hjort til Dagbladet - som tidligere har sagt at FIS antydet et ønske om en straff på 16-20 måneder.
DB170618 - Jeg kan ikke referere detaljer fra rettsforhandlingene og hva FIS sa under høringen, svarer Hjort til Dagbladet - som tidligere har sagt at FIS antydet et ønske om en straff på 16-20 måneder.
DB170618 - Hvordan argumentere FIS ?
DB170618 - Har du fått et inntrykk av hvorfor FIS ikke ønsker åpen høring ?
DB170618 - Fikk du under høringen inntrykk av at FIS vil unngå å se Johaug i OL ?
DB170618 - Det kan hende at FIS vil unngå å se henne i OL.
DB170618 FIS har fortsatt ikke besvart Dagbladets henvendelser om hva som er deres motiv for anken.
AP170618 Norske Atle Skårdal er renndirektør i FIS .
AP170618 I 2012 ble forslaget hennes avvist av Det internasjonale skiforbundet ( FIS ), men nå prøver hun seg igjen.
SA170617 I CAS-høringen som foregikk i starten av juni, la advokaten til det internasjonale skiforbundet ( FIS ) ned påstand om at Johaug må utestenges i 16 - 20 måneder.
AP170617 I CAS-høringen som foregikk i starten av juni, la advokaten til det internasjonale skiforbundet ( FIS ) ned påstand om at Johaug må utestenges i 16 - 20 måneder.
AP170617 I CAS-høringen som foregikk i starten av juni, la advokaten til det internasjonale skiforbundet ( FIS ) ned påstand om at Johaug må utestenges i 16 - 20 måneder.
VG170616 FIS har en rekke krav til utøvere som ønsker å bytte fra en nasjon til en annen.
VG170612 Fått med deg ? FIS vil utestenge Johaug fra OL ¶
DB170612 Jeg vil gi cred til Skiforbundet og FIS som nå legger forholdene til rette for kvinnekombinert.
DB170612 Dette blir bedre og bedre nå, og FIS har endelig snudd.
VG170611 Fått med deg ? FIS vil utestenge Johaug fra OL ¶
DB170611 Sundby : - FIS har misforstått litt ¶
DB170611 På meg virker det som FIS har misforstått litt.
DB170611 Jeg hadde med FIS selv å gjøre i fjor.
DB170611 FORSLAG : Martin Johnsrud Sundby synes det er vanskelig å forstå FIS og vil ha flere jurister inn dopingproblematikken.
DB170611 - Forstår du hvorfor FIS anker ?
DB170611 FIS svarer fortsatt ikke på Dagbladets henvendelser om ankespørsmålet i Johaug-saken, all den tid det er en pågående sak.
DB170611 - FIS føler de gjør jobben sin og at de gjør det de må gjøre.
DB170609 To andre spørsmål - som er de mest skrikende i Johaug-saken for øyeblikket - er : hvorfor anket det internasjonale skiforbundet ( FIS ) saken til tross for det som så ut som en fornuftig dom - og hvorfor godtok ikke FIS åpen høring i CAS ?
DB170609 To andre spørsmål - som er de mest skrikende i Johaug-saken for øyeblikket - er : hvorfor anket det internasjonale skiforbundet ( FIS ) saken til tross for det som så ut som en fornuftig dom - og hvorfor godtok ikke FIS åpen høring i CAS ?
DB170609 Når det gjelder spørsmålet om hvorfor FIS ikke ville tillate åpen høring i CAS, svarer Trygart at han foretrekker åpenhet, men presiserer at FIS kan ha gode grunner for avgjørelsen.
DB170609 Når det gjelder spørsmålet om hvorfor FIS ikke ville tillate åpen høring i CAS, svarer Trygart at han foretrekker åpenhet, men presiserer at FIS kan ha gode grunner for avgjørelsen.
DB170609 Men det kan hende FIS har en god grunn til å ikke ville ha det.
DB170609 Kritisk til FIS : - En tragedie ¶
DB170609 Kanskje er det vitnene til FIS som har kommet med ønsket ?
DB170609 - Jeg håper FIS ser det samme som jeg gjør.
DB170609 FIS har foreløpig ikke besvart Dagbladets henvendelser.
DA170608 Therese Johaug hadde sin høring i Lausanne hos CAS tirsdag etter at FIS hadde anket langrennsstjernens utestengelse på 13 måneder.
DA170608 Han mener også at WADA må ta større avstand fra FIS og IOC.
DA170608 Han lurer på om FIS har en politisk agenda eller kanskje en personlig vendetta i Johaug-saken.
DA170608 Amerikanske Travis Tygart mener Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) sin anke mot Therese Johaug er bortkastet tid og penger.
DA170608 - Det ser ut som de ( FIS ) er ute etter noe annet enn å få rettferdighet for rene atleter, sier han.
DA170608 FIS mener straffen hennes bør økes til å bli mellom 16 og 20 måneder.
VG170607 Så du denne ? FIS vil utestenge Johaug fra OL ¶
VG170607 Men da FIS anket utestengelsen på 13 måneder inn for CAS i Sveits, ble advokatlaget styrket.
VG170607 FIS vil utestenge henne fra OL kommende vinter.
VG170607 Så du denne ? FIS vil utestenge Johaug fra OL ¶
VG170607 Selv risikerer hun en skjerping av straffen på 13 måneders utestengelse, som hun fikk i Norge : FIS fortalte i går CAS at de mener 28-åringen bør utestenges fra all skisport i mellom 16 og 20 måneder.
SA170607 I den såkalte nasjonscupen til FIS hadde Norge nesten dobbelt så mange poeng som nest beste nasjon, Sverige.
DB170607 MMA-profilen risikerer livstid for bortføring og drapsforsøk på porno-kjæresten ¶ | - Det ser ut som FIS er ute etter noe annet enn å få rettferdighet ¶
DB170607 ( NTB ) ¶ | - Det ser ut som FIS er ute etter noe annet enn å få rettferdighet ¶
DB170607 Et spørsmål gjorde RBK-sjefen sint : - Forstår ham ¶ | - Det ser ut som FIS er ute etter noe annet enn å få rettferdighet ¶
DB170607 - DaveOCKOP ( @DaveOCKOP ) June 7, 2017 ¶ | - Det ser ut som FIS er ute etter noe annet enn å få rettferdighet ¶
DB170607 | - Det ser ut som FIS er ute etter noe annet enn å få rettferdighet ¶
DB170607 ( NTB ) ¶ | - Det ser ut som FIS er ute etter noe annet enn å få rettferdighet ¶
DB170607 Foreløpig er sakene mot de russiske skiheltene utsatt mens det internasjonale skiforbundet ( FIS ) og dommerne i Idrettens Voldgiftsnemd ( CAS ) venter på en felles utredning om forholdet mellom regimets moralske kollaps og den enkelte utøvers skyld.
DB170607 USA beklager : Stjernesvømmerne herpet bensinstasjon og fabrikerte ranshistorie ¶ | - Det ser ut som FIS er ute etter noe annet enn å få rettferdighet ¶
DB170607 ( NTB ) ¶ | - Det ser ut som FIS er ute etter noe annet enn å få rettferdighet ¶
DB170607 Lagerbäck advarer Selnæs mot nye utbrudd : - Ikke noe jeg kommer til å akseptere ¶ | - Det ser ut som FIS er ute etter noe annet enn å få rettferdighet ¶
DB170607 Jeg hadde ikke stått her uten ham Invalid date ¶ | - Det ser ut som FIS er ute etter noe annet enn å få rettferdighet ¶
DB170607 Og FIS ønsker en straff som betyr at OL i februar i fjor ryker.
DB170607 Det var Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) som anket dommen på 13 måneders som Domsutvalget i Norges Idrettsforbund kom fram til.
DB170607 | - Det ser ut som FIS er ute etter noe annet enn å få rettferdighet ¶
DB170607 ( NTB ) ¶ | - Det ser ut som FIS er ute etter noe annet enn å få rettferdighet ¶
DB170607 - Antoine Griezmann ( @AntoGriezmann ) June 6, 2017 ¶ | - Det ser ut som FIS er ute etter noe annet enn å få rettferdighet ¶
DB170607 Liverpool spilte kamp i Australia : Men, er det ikke... ? | - Det ser ut som FIS er ute etter noe annet enn å få rettferdighet ¶
DB170607 Roma-stjerna har fått nok av rasisme-hetsen : - Nå må vi gjøre noe Invalid date ¶ | - Det ser ut som FIS er ute etter noe annet enn å få rettferdighet ¶
DB170607 | - Det ser ut som FIS er ute etter noe annet enn å få rettferdighet ¶
DB170607 Landslagsstjernene om det spinnville ryktet : - « Bare Egil » er ikke faren vår ¶ | - Det ser ut som FIS er ute etter noe annet enn å få rettferdighet ¶
DB170607 ( NTB ) ¶ | - Det ser ut som FIS er ute etter noe annet enn å få rettferdighet ¶
DB170607 ¶ UT MOT FIS : Amerikanske Travis Tygart er oppgitt over hvordan FIS har behandlet Therese Johaug-saken.
DB170607 ¶ UT MOT FIS : Amerikanske Travis Tygart er oppgitt over hvordan FIS har behandlet Therese Johaug-saken.
DB170607 UENIG MED FIS : Travis Tygart.
DB170607 Therese Johaug hadde sin høring i Lausanne hos CAS tirsdag etter at FIS hadde anket langrennsstjernens utestengelse på 13 måneder.
DB170607 Nå renner det over for britene Kommentar ¶ | - Det ser ut som FIS er ute etter noe annet enn å få rettferdighet ¶
DB170607 Han mener også at WADA må ta større avstand fra FIS og IOC.
DB170607 Han lurer på om FIS har en politisk agenda eller kanskje en personlig vendetta i Johaug-saken.
DB170607 - Det ser ut som de ( FIS ) er ute etter noe annet enn å få rettferdighet for rene atleter, sier han.
DB170607 FIS mener straffen hennes bør økes til å bli mellom 16 og 20 måneder.
DB170607 Ryktebørsen : Bildet som gir Liverpool-fansen forventninger ¶ | - Det ser ut som FIS er ute etter noe annet enn å få rettferdighet ¶
DB170607 » Tre dager før Brækhus skal bokse i Bergen er stevnet fortsatt ikke godkjent ¶ | - Det ser ut som FIS er ute etter noe annet enn å få rettferdighet ¶
DB170607 | - Det ser ut som FIS er ute etter noe annet enn å få rettferdighet ¶
DA170607 Og det er betenkelig at FIS ikke gir offentligheten noen innsikt om bakgrunnen for deres krav om strengere straff.
DA170607 Og FIS mener altså at hun i det norske systemet er straffet for mildt.
DA170607 Generalsekretær Sarah Lewis er den sentrale kraften i FIS , og mye tyder på at det er politiske hensyn som ligger bak anken.
DA170607 Det var FIS ( det internasjonale skiforbundet ) som sørget for tirsdagens ekstraomganger i Lausanne.
DA170607 " Det er ikke FIS som bestemmer ", sa Johaug da det hele var avsluttet.
AP170607 I den såkalte nasjonscupen til FIS hadde Norge nesten dobbelt så mange poeng som nest beste nasjon, Sverige.
AP170607 I den såkalte nasjonscupen til FIS hadde Norge nesten dobbelt så mange poeng som nest beste nasjon, Sverige.
VG170606 Det skjer etter at FIS anket den norske dommen på 13 måneders utestengelse.
VG170606 SISTE : FIS vil utestenge Johaug fra OL - les reaksjonene her ¶
VG170606 Det ble noen tårer, men samtidig hadde jeg en fin opplevelse der inne, sier Johaug - som måtte reise til Sveits denne uken etter at Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) valgte å anke den norske dopingdommen på 13 måneders utestengelse.
VG170606 LAUSANNE ( VG ) FIS ønsker ifølge Therese Johaugs ( 28 ) advokat å utestenge den norske utøveren i 16 til 20 måneder.
VG170606 Hun vet hva som står på spill : For om Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) får viljen sin, mister Johaug OL, som går i Pyeongchang fra 9. til 24. februar.
VG170606 | FIS vil utestenge Johaug fra OL ¶
VG170606 Men faktisk kan anken fra FIS ende med å slå positivt ut for skistjernens internasjonale omdømme.
VG170606 Det er også all grunn til å mistenke at det ligger en god del politikk i avgjørelsen fra FIS om å anke saken, der det er vanskelig å akseptere mangelen på åpenhet om hvem som avgjorde at det blir omkamp.
VG170606 FIS bygger anken på at de mener at den norske instansens avgjørelse, som er én måned over minstestraffen, ikke gjenspeiler godt nok at det var en tydelig dopingadvarsel på en medisin innkjøpt i utlandet, som var ukjent for henne.
SA170606 Johaug-leiren har valgt amerikanske Jeffrey Benz, mens FIS har gått for finske Markus Manninen.
SA170606 Ifølge Hjort er det advokat Stephan Netzle som vil føre saken for FIS .
SA170606 Det vil være tre dommere i saken, hvor Johaug, FIS og CAS har utnevnt én hver.
SA170606 Både FIS og Johaug er enige om hva som har skjedd, men ikke om straffeutmålingen.
SA170606 Utover dagen skal Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) forklare hvorfor de mener at straffen Johaug fikk i Norge var for mild.
SA170606 Johaug-leiren har valgt amerikanske Jeffrey Benz, mens FIS har gått for finske Markus Manninen.
SA170606 Ifølge Hjort er det advokat Stephan Netzle som vil føre saken for FIS .
SA170606 Det vil være tre dommere i saken, hvor Johaug, FIS og CAS har utnevnt én hver.
SA170606 - FIS ønsker at utestengningen skal bli « fornuftig utvidet », står det i anken.
SA170606 Hjort sier at representantene fra FIS pekte på enkelte forhold i den norske dommen som de mente var for svake.
SA170606 FOTO : Alice Bratshaug ¶ | FIS vil ha Johaug utestengt i 16 - 20 måneder - kan miste OL ¶
SA170606 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ), som hadde anket den norske dommen, var representert med advokaten Stephan Netzle.
FV170606 Johaug-leiren har valgt amerikanske Jeffrey Benz, mens FIS har gått for finske Markus Manninen.
FV170606 Ifølge Hjort er det advokat Stephan Netzle som vil føre saken for FIS .
FV170606 Det vil være tre dommere i saken, hvor Johaug, FIS og CAS har utnevnt én hver.
FV170606 Både FIS og Johaug er enige om hva som har skjedd, men ikke om straffeutmålingen.
FV170606 Utover dagen skal Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) forklare hvorfor de mener at straffen Johaug fikk i Norge var for mild.
FV170606 Johaug-leiren har valgt amerikanske Jeffrey Benz, mens FIS har gått for finske Markus Manninen.
FV170606 Ifølge Hjort er det advokat Stephan Netzle som vil føre saken for FIS .
FV170606 Det vil være tre dommere i saken, hvor Johaug, FIS og CAS har utnevnt én hver.
FV170606 - FIS ønsker at utestengningen skal bli « fornuftig utvidet », står det i anken.
FV170606 Hjort sier at representantene fra FIS pekte på enkelte forhold i den norske dommen som de mente var for svake.
FV170606 FOTO : Magnus Nødland Skogedal ¶ | FIS vil ha Johaug utestengt i 16 - 20 måneder - kan miste OL ¶
FV170606 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ), som hadde anket den norske dommen, var representert med advokaten Stephan Netzle.
FV170606 Hjort sier at representantene fra FIS pekte på enkelte forhold i den norske dommen som de mente var for svake.
FV170606 FOTO : Jan Erik Albretsen ¶ | FIS vil ha Johaug utestengt i 16 - 20 måneder - kan miste OL ¶
FV170606 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ), som hadde anket den norske dommen, var representert med advokaten Stephan Netzle.
DB170606 Ved å anke den norske dommen på 13 måneders utestengelse, følger jo det internasjonale skiforbundet ( FIS ) bare opp ambisjonen til IOC-president Thomas Bach om å etablere en overnasjonal rettergang.
DB170606 FIS anket en beslutning fra det uavhengige norske domsutvalget, og kjennelsen i CAS avgjør om våre jurister har tolket det gjeldende regelverket på riktig måte.
DB170606 Ruud slår verdenseneren på denne lista : - Det er unikt Invalid date ¶ | - Det ser ut som FIS er ute etter noe annet enn å få rettferdighet ¶
DB170606 Denne dommen ble anket av Det internasjonale skiforbundet ( FIS ), og derfor var saken nå oppe i CAS.
DB170606 mars : Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anker dommen inn for Idrettens voldgiftsrett ( CAS ).
DB170606 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) har anket dommen fra NIF.
DB170606 Denne dommen ble igjen anket av FIS .
DB170606 mars bekreftet Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) at de anker til CAS.
DB170606 Stadig oftere i skimiljøet trekkes Lewis ; en tidligere britisk toppalpinist, fram som arkitekten bak FIS sin svært overraskende anke i Johaug-saken : ¶
DB170606 SAMMEN I LAHTI : FIS sin generalsekretær Sarah Lewis sammen med IOC-president Thomas Bach i etter dopingmøtet med utøverne under Lahti-VM i vinter.
DB170606 Mye fordi Lewis ikke vil svare under denne pågående saken, men mest fordi FIS uansett behandler sine vurderinger rundt doping som statshemmeligheter.
DB170606 Løpernes opprop om lengre straffer for dopsvindel kan bli tolket som et grunnlag for at FIS et par uker seinere anket den norske dommen om 13 måneders utestengelse for Therese Johaugs bruk av leppesalve.
DB170606 Her er hun sammen med sin president Gian-Franco Kasper som tidlig åpnet for at FIS ville anke.
DB170606 Hennes muligheter til å få være med i det kommende vinter-OL var i spill idet FIS tidlig på morgenen 7.mars offentliggjorde beslutningen om at skisporten hadde bestemt seg for å anke den norske dommen.
DB170606 Først etter at Thomas Bach understreket nødvendigheten av å prøve flere nasjonale dopingsaker internasjonalt, ble den samme holdningen et viktig anliggende også for FIS .
DB170606 Der ligger muligens også svaret på hvorfor FIS ganske overraskende anket den norske Johaug-avgjørelsen.
DB170606 DET er ikke mye Sarah Lewis ; den mektige generalsekretæren i det internasjonale skiforbundet ( FIS ) har sagt om Therese Johaug.
DB170606 FIS forteller knapt hvem som jobber med ankene sine og gir sparsommelig med begrunnelser.
DB170606 Johaug gir ikke opp uansett : - Jeg skal stå øverst på pallen igjen ¶ | - Det ser ut som FIS er ute etter noe annet enn å få rettferdighet ¶
DB170606 ( NTB ) ¶ | - Det ser ut som FIS er ute etter noe annet enn å få rettferdighet ¶
DB170606 Om FIS får viljen sin, kan hun gå glipp av OL i Pyeongchang.
DB170606 Den kan forlenges betydelig hvis FIS får viljen sin.
DA170606 | Johaugs advokat : - FIS vil ha en utelukkelse på 16 - 20 måneder ¶ hristian B.
DA170606 Det er Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) som anket Johaugs dopingsak inn for Idrettens voldgiftsrett ( CAS ) etter at Therese Johaug ble utestengt i 13 måneder av Domsutvalget i Norges Idrettsforbund.
DA170606 Advokaten opplyste videre at FIS har uttrykt ønske om en straff på mellom 16 og 20 måneder for langrennsstjernen.
DA170606 - Hvordan argumenterte FIS under høringen ?
DA170606 FIS ønsker en strengere straff enn 13 måneder for langrennsstjernen.
BT170606 Johaug-leiren har valgt amerikanske Jeffrey Benz, mens FIS har gått for finske Markus Manninen.
BT170606 Ifølge Hjort er det advokat Stephan Netzle som vil føre saken for FIS .
BT170606 Det vil være tre dommere i saken, hvor Johaug, FIS og CAS har utnevnt én hver.
BT170606 Både FIS og Johaug er enige om hva som har skjedd, men ikke om straffeutmålingen.
BT170606 Utover dagen skal Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) forklare hvorfor de mener at straffen Johaug fikk i Norge var for mild.
BT170606 Johaug-leiren har valgt amerikanske Jeffrey Benz, mens FIS har gått for finske Markus Manninen.
BT170606 Ifølge Hjort er det advokat Stephan Netzle som vil føre saken for FIS .
BT170606 Det vil være tre dommere i saken, hvor Johaug, FIS og CAS har utnevnt én hver.
BT170606 - FIS ønsker at utestengningen skal bli « fornuftig utvidet », står det i anken.
BT170606 Hjort sier at representantene fra FIS pekte på enkelte forhold i den norske dommen som de mente var for svake.
BT170606 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ), som hadde anket den norske dommen, var representert med advokaten Stephan Netzle.
BT170606 | FIS vil ha Johaug utestengt i 16 - 20 måneder - kan miste OL ¶
BT170606 Derfor kan FIS få igjennom sin anke.
BT170606 FIS mener 13 måneder er for lite.
BT170606 Utover dagen skal Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) forklare hvorfor de mener at straffen Johaug fikk i Norge var for mild.
BT170606 Johaug-leiren har valgt amerikanske Jeffrey Benz, mens FIS har gått for finske Markus Manninen.
BT170606 Ifølge Hjort er det advokat Stephan Netzle som vil føre saken for FIS .
BT170606 Det vil være tre dommere i saken, hvor Johaug, FIS og CAS har utnevnt én hver.
BT170606 - FIS ønsker at utestengningen skal bli « fornuftig utvidet », står det i anken.
BT170606 Hjort sier at representantene fra FIS pekte på enkelte forhold i den norske dommen som de mente var for svake.
BT170606 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ), som hadde anket den norske dommen, var representert med advokaten Stephan Netzle.
BT170606 | FIS vil ha Johaug utestengt i 16 - 20 måneder - kan miste OL ¶
AP170606 Johaug-leiren har valgt amerikanske Jeffrey Benz, mens FIS har gått for finske Markus Manninen.
AP170606 Ifølge Hjort er det advokat Stephan Netzle som vil føre saken for FIS .
AP170606 Det vil være tre dommere i saken, hvor Johaug, FIS og CAS har utnevnt én hver.
AP170606 Både FIS og Johaug er enige om hva som har skjedd, men ikke om straffeutmålingen.
AP170606 Utover dagen skal Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) forklare hvorfor de mener at straffen Johaug fikk i Norge var for mild.
AP170606 Johaug-leiren har valgt amerikanske Jeffrey Benz, mens FIS har gått for finske Markus Manninen.
AP170606 Ifølge Hjort er det advokat Stephan Netzle som vil føre saken for FIS .
AP170606 Det vil være tre dommere i saken, hvor Johaug, FIS og CAS har utnevnt én hver.
AP170606 - FIS ønsker at utestengningen skal bli « fornuftig utvidet », står det i anken.
AP170606 Hjort sier at representantene fra FIS pekte på enkelte forhold i den norske dommen som de mente var for svake.
AP170606 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ), som hadde anket den norske dommen, var representert med advokaten Stephan Netzle.
AP170606 A post shared by Linn Stalsberg ( @frilanslinn ) on May 19, 2017 at 8:28am PDT ¶ | FIS vil ha Johaug utestengt i 16 - 20 måneder - kan miste OL ¶
AP170606 ( @NTB ) ¶ | FIS vil ha Johaug utestengt i 16 - 20 måneder - kan miste OL ¶
AP170606 Johaug-leiren har valgt amerikanske Jeffrey Benz, mens FIS har gått for finske Markus Manninen.
AP170606 Ifølge Hjort er det advokat Stephan Netzle som vil føre saken for FIS .
AP170606 Det vil være tre dommere i saken, hvor Johaug, FIS og CAS har utnevnt én hver.
AP170606 Både FIS og Johaug er enige om hva som har skjedd, men ikke om straffeutmålingen.
AP170606 Utover dagen skal Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) forklare hvorfor de mener at straffen Johaug fikk i Norge var for mild.
AP170606 Johaug-leiren har valgt amerikanske Jeffrey Benz, mens FIS har gått for finske Markus Manninen.
AP170606 Ifølge Hjort er det advokat Stephan Netzle som vil føre saken for FIS .
AP170606 Det vil være tre dommere i saken, hvor Johaug, FIS og CAS har utnevnt én hver.
AP170606 - FIS ønsker at utestengningen skal bli « fornuftig utvidet », står det i anken.
AP170606 Hjort sier at representantene fra FIS pekte på enkelte forhold i den norske dommen som de mente var for svake.
AP170606 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ), som hadde anket den norske dommen, var representert med advokaten Stephan Netzle.
AP170606 | FIS vil ha Johaug utestengt i 16 - 20 måneder - kan miste OL ¶
AA170606 ¶ Court of Arbitration for Sport ( CAS ) har saken mellom FIS ( det internasjonale skiforbundet ) og Therese Johaug på bordet.
AA170606 Leser man uttalelsene i riksmedia i Norge etter at det ble kjent at FIS anket NIF´s Domsutvalgs avgjørelse i Johaug-saken til CAS, skulle man tro at idrettsutøvere ikke har noen form for prosessuelle rettigheter, eller noen form for rettssikkerhet i CAS.
VG170605 Therese Johaug ( 28 ) er ikke bitter på FIS .
VG170605 - På en måte er jeg nesten glad for at saken kommer opp i CAS, sier Johaug til NTB på spørsmål om hun er sint på Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) etter at det anket utestengelsen hennes på 13 måneder.
VG170605 FIS ønsker en strengere dom.
VG170605 Hvem FIS på sin side velger å kalle inn, ønsker ikke forbundet å avsløre.
VG170605 Men en eller flere advokater vil føre saken for FIS , i deres egen « hjemby » i Sveits.
VG170605 Markus Manninen ( CAS-dommer ) : Er utnevnt som dommer av FIS , og har vært dommer i 14 CAS-saker før denne.
VG170605 Dommen på 13 måneders utestengelse fra Norge ble anket av FIS .
VG170605 Ble engasjert av Johaug-leiren da FIS anket saken inn til CAS.
SA170605 I Johaug-saken vil Morgan argumentere for at Johaug ikke er å bebreide i det hele tatt, mens FIS kommer til å argumentere for at Domsutvalgets avgjørelse om « Non Significant Fault » er riktig, men at de gikk for langt ned mot minstetiden på 12 måneder.
SA170605 Hun vil mene at hun undersøkte hos den best mulig tilgjengelige kilden, mens FIS på sin side blant annet hevder at hun burde sett at merket på salvepakken advarte om et forbudt stoff.
SA170605 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) har anket straffeutmålingen.
SA170605 - FIS ønsker at utestengningen skal bli « reasonable extended », står det i anken.
SA170605 « Samtidig gjorde FIS det klart at de ikke var enig med konklusjonene fra sitt uavhengige dopingpanel ».
SA170605 Sundbys representanter møtte i Lausanne i troen på at det var dem og FIS mot WADA.
SA170605 Netzle er samme mannen som representerte FIS da Martin Johnsrud Sundby møtte til høring i CAS sist sommer.
SA170605 I utgangspunktet var det WADA mot FIS og Sundby, men først under høringen ble det klart at det i realiteten var FIS og WADA mot Sundby, og at FIS ikke var enig med sitt eget uavhengige dopingpanel, sier Anne-Lise Rolland, advokat i Norges Skiforbund.
SA170605 I utgangspunktet var det WADA mot FIS og Sundby, men først under høringen ble det klart at det i realiteten var FIS og WADA mot Sundby, og at FIS ikke var enig med sitt eget uavhengige dopingpanel, sier Anne-Lise Rolland, advokat i Norges Skiforbund.
SA170605 I utgangspunktet var det WADA mot FIS og Sundby, men først under høringen ble det klart at det i realiteten var FIS og WADA mot Sundby, og at FIS ikke var enig med sitt eget uavhengige dopingpanel, sier Anne-Lise Rolland, advokat i Norges Skiforbund.
SA170605 I selve dommen fra CAS står det at FIS ikke kom med noen skriftlige svar på WADAs anke.
SA170605 Han sier videre at det er advokat Stephan Netzle som kommer til å representere FIS i saken.
SA170605 Den gangen hadde det uavhengige dopingpanelet i FIS , de som nå bestemte at Johaug-dommen skulle ankes, valgt å frikjenne Sundby for brudd på dopingreglene.
SA170605 Den gangen gikk han mot FIS sitt uavhengige dopingpanel.
SA170605 Da møter skistjernen til høring i Idrettens Voldgiftsrett ( CAS ) i Lausanne, etter at Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anket avgjørelsen fra Domsutvalget i Norges idrettsforbund om å utestenge henne i 13 måneder fra all idrett.
SA170605 Advokaten som skal representere FIS i Johaug-saken, representerte FIS også i Sundby-saken.
SA170605 Advokaten som skal representere FIS i Johaug-saken, representerte FIS også i Sundby-saken.
SA170605 - I dommen i Sundby-saken ser du at FIS endret syn under den muntlige høringen.
SA170605 FIS har ikke ønsket å kommentere hvem det er som representerer dem tirsdag.
SA170605 - FIS ønsker at utestengningen skal bli « reasonable extended », står det i anken.
SA170605 Therese Johaug er ikke bitter på FIS , men mener derimot at det blir bra for henne å få en internasjonal dom i dopingsaken.
SA170605 - På en måte er jeg nesten glad for at saken kommer opp i CAS, sier Johaug til NTB på spørsmål om hun er sint på Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) etter at det anket utestengelsen hennes på 13 måneder.
SA170605 FIS ønsker en strengere dom.
FV170605 | Til nå har FIS vært tause om Johaug-saken.
FV170605 Vi vet at den canadiske høyesterettsdommeren Patrick Smith leder dopingpanelet i FIS .
FV170605 Tirsdag får vi kanskje svar når FIS møter Johaug til høring i CAS.
FV170605 Stemmer opplysningene fra Johaugs advokat, Christan Hjorth om at FIS avslo motpartens ønske om en åpen høring ?
FV170605 På bakgrunn av dette ble seks russiske toppløpere suspendert av FIS før Tour de Ski sist vinter.
FV170605 Nøyaktig hvor streng dom FIS kommer til å kreve er foreløpig uklart.
FV170605 Med en åpen høring i CAS ville man fått samme muligheten til å høre hvorfor FIS mener utestengelsen er for kort.
FV170605 Hvis så, hvorfor ønsker FIS å føre saken for lukkede dører ?
FV170605 Hva er det egentlig FIS har anket og hvor lang utestengelse ønsker de ? FIS skrev i pressemeldingen da anken ble kjent at de mente 13 måneders utestengelse var i det nedre sjiktet av forventede sanksjoner.
FV170605 Hva er det egentlig FIS har anket og hvor lang utestengelse ønsker de ?
FV170605 Han tror FIS kommer til å være tydelige på hva man kan forvente av en idrettsutøver som Johaug.
FV170605 For FIS er det nok viktig å vise at alle utøvere behandles likt, uavhengig av hvilket land de kommer fra.
FV170605 Dette bekreftet FIS til sportsblogger Andreas Selliaas, men hvem disse var i Johaug-saken, har de imidlertid aldri svart på.
FV170605 Det mener også Sverre Seeberg, norsk visepresident i FIS .
FV170605 - Selvfølgelig bør man få vite hvem som sitter i dopingpanelet til FIS , og som valgte å anke dommen mot Therese Johaug.
FV170605 - Litt mellom linjene til FIS så leser jeg at de er uenige, men ikke veldig uenige, sier han.
FV170605 mars ble det kjent at dopingpanelet i FIS anket avgjørelsen fra Domsutvalget i Norges idrettsforbund om å utestenge Therese Johaug fra all idrett i 13 måneder.
FV170605 mars : Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anker dommen inn for Idrettens voldgiftsrett ( CAS ).
FV170605 FIS var ikke begeistret for det denne gangen heller, sier Hjorth til Aftenposten.
FV170605 I Johaug-saken vil Morgan argumentere for at Johaug ikke er å bebreide i det hele tatt, mens FIS kommer til å argumentere for at Domsutvalgets avgjørelse om « Non Significant Fault » er riktig, men at de gikk for langt ned mot minstetiden på 12 måneder.
FV170605 Hun vil mene at hun undersøkte hos den best mulig tilgjengelige kilden, mens FIS på sin side blant annet hevder at hun burde sett at merket på salvepakken advarte om et forbudt stoff.
FV170605 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) har anket straffeutmålingen.
FV170605 - FIS ønsker at utestengningen skal bli « reasonable extended », står det i anken.
FV170605 « Samtidig gjorde FIS det klart at de ikke var enig med konklusjonene fra sitt uavhengige dopingpanel ».
FV170605 Sundbys representanter møtte i Lausanne i troen på at det var dem og FIS mot WADA.
FV170605 Netzle er samme mannen som representerte FIS da Martin Johnsrud Sundby møtte til høring i CAS sist sommer.
FV170605 I utgangspunktet var det WADA mot FIS og Sundby, men først under høringen ble det klart at det i realiteten var FIS og WADA mot Sundby, og at FIS ikke var enig med sitt eget uavhengige dopingpanel, sier Anne-Lise Rolland, advokat i Norges Skiforbund.
FV170605 I utgangspunktet var det WADA mot FIS og Sundby, men først under høringen ble det klart at det i realiteten var FIS og WADA mot Sundby, og at FIS ikke var enig med sitt eget uavhengige dopingpanel, sier Anne-Lise Rolland, advokat i Norges Skiforbund.
FV170605 I utgangspunktet var det WADA mot FIS og Sundby, men først under høringen ble det klart at det i realiteten var FIS og WADA mot Sundby, og at FIS ikke var enig med sitt eget uavhengige dopingpanel, sier Anne-Lise Rolland, advokat i Norges Skiforbund.
FV170605 I selve dommen fra CAS står det at FIS ikke kom med noen skriftlige svar på WADAs anke.
FV170605 Han sier videre at det er advokat Stephan Netzle som kommer til å representere FIS i saken.
FV170605 Den gangen hadde det uavhengige dopingpanelet i FIS , de som nå bestemte at Johaug-dommen skulle ankes, valgt å frikjenne Sundby for brudd på dopingreglene.
FV170605 Den gangen gikk han mot FIS sitt uavhengige dopingpanel.
FV170605 Da møter skistjernen til høring i Idrettens Voldgiftsrett ( CAS ) i Lausanne, etter at Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anket avgjørelsen fra Domsutvalget i Norges idrettsforbund om å utestenge henne i 13 måneder fra all idrett.
FV170605 Advokaten som skal representere FIS i Johaug-saken, representerte FIS også i Sundby-saken.
FV170605 Advokaten som skal representere FIS i Johaug-saken, representerte FIS også i Sundby-saken.
FV170605 - I dommen i Sundby-saken ser du at FIS endret syn under den muntlige høringen.
FV170605 FIS har ikke ønsket å kommentere hvem det er som representerer dem tirsdag.
FV170605 - FIS ønsker at utestengningen skal bli « reasonable extended », står det i anken.
FV170605 Therese Johaug er ikke bitter på FIS , men mener derimot at det blir bra for henne å få en internasjonal dom i dopingsaken.
FV170605 - På en måte er jeg nesten glad for at saken kommer opp i CAS, sier Johaug til NTB på spørsmål om hun er sint på Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) etter at det anket utestengelsen hennes på 13 måneder.
FV170605 FIS ønsker en strengere dom.
FV170605 Therese Johaug er ikke bitter på FIS , men mener derimot at det blir bra for henne å få en internasjonal dom i dopingsaken.
FV170605 - På en måte er jeg nesten glad for at saken kommer opp i CAS, sier Johaug til NTB på spørsmål om hun er sint på Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) etter at det anket utestengelsen hennes på 13 måneder.
FV170605 FIS ønsker en strengere dom.
DB170605 - På en måte er jeg nesten glad for at saken kommer opp i CAS, sier Johaug til NTB på spørsmål om hun er sint på Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) etter at det anket utestengelsen hennes på 13 måneder.
DB170605 FIS ønsker en strengere dom.
DA170605 Therese Johaug er ikke bitter på FIS , men mener derimot at det blir bra for henne å få en internasjonal dom i dopingsaken.
DA170605 Hun er ikke bitter på det internasjonale skiforbundet ( FIS ) for at de anket den norske dommen hennes.
DA170605 - På en måte er jeg nesten glad for at saken kommer opp i CAS, sier Johaug til NTB på spørsmål om hun er sint på Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) etter at det anket utestengelsen hennes på 13 måneder.
DA170605 FIS ønsker en strengere dom.
BT170605 I Johaug-saken vil Morgan argumentere for at Johaug ikke er å bebreide i det hele tatt, mens FIS kommer til å argumentere for at Domsutvalgets avgjørelse om « Non Significant Fault » er riktig, men at de gikk for langt ned mot minstetiden på 12 måneder.
BT170605 Hun vil mene at hun undersøkte hos den best mulig tilgjengelige kilden, mens FIS på sin side blant annet hevder at hun burde sett at merket på salvepakken advarte om et forbudt stoff.
BT170605 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) har anket straffeutmålingen.
BT170605 - FIS ønsker at utestengningen skal bli « reasonable extended », står det i anken.
BT170605 « Samtidig gjorde FIS det klart at de ikke var enig med konklusjonene fra sitt uavhengige dopingpanel ».
BT170605 Sundbys representanter møtte i Lausanne i troen på at det var dem og FIS mot WADA.
BT170605 Netzle er samme mannen som representerte FIS da Martin Johnsrud Sundby møtte til høring i CAS sist sommer.
BT170605 I utgangspunktet var det WADA mot FIS og Sundby, men først under høringen ble det klart at det i realiteten var FIS og WADA mot Sundby, og at FIS ikke var enig med sitt eget uavhengige dopingpanel, sier Anne-Lise Rolland, advokat i Norges Skiforbund.
BT170605 I utgangspunktet var det WADA mot FIS og Sundby, men først under høringen ble det klart at det i realiteten var FIS og WADA mot Sundby, og at FIS ikke var enig med sitt eget uavhengige dopingpanel, sier Anne-Lise Rolland, advokat i Norges Skiforbund.
BT170605 I utgangspunktet var det WADA mot FIS og Sundby, men først under høringen ble det klart at det i realiteten var FIS og WADA mot Sundby, og at FIS ikke var enig med sitt eget uavhengige dopingpanel, sier Anne-Lise Rolland, advokat i Norges Skiforbund.
BT170605 I selve dommen fra CAS står det at FIS ikke kom med noen skriftlige svar på WADAs anke.
BT170605 Han sier videre at det er advokat Stephan Netzle som kommer til å representere FIS i saken.
BT170605 Den gangen hadde det uavhengige dopingpanelet i FIS , de som nå bestemte at Johaug-dommen skulle ankes, valgt å frikjenne Sundby for brudd på dopingreglene.
BT170605 Den gangen gikk han mot FIS sitt uavhengige dopingpanel.
BT170605 Da møter skistjernen til høring i Idrettens Voldgiftsrett ( CAS ) i Lausanne, etter at Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anket avgjørelsen fra Domsutvalget i Norges idrettsforbund om å utestenge henne i 13 måneder fra all idrett.
BT170605 Advokaten som skal representere FIS i Johaug-saken, representerte FIS også i Sundby-saken.
BT170605 Advokaten som skal representere FIS i Johaug-saken, representerte FIS også i Sundby-saken.
BT170605 - I dommen i Sundby-saken ser du at FIS endret syn under den muntlige høringen.
BT170605 FIS har ikke ønsket å kommentere hvem det er som representerer dem tirsdag.
BT170605 - FIS ønsker at utestengningen skal bli « reasonable extended », står det i anken.
BT170605 Therese Johaug er ikke bitter på FIS , men mener derimot at det blir bra for henne å få en internasjonal dom i dopingsaken.
BT170605 - På en måte er jeg nesten glad for at saken kommer opp i CAS, sier Johaug til NTB på spørsmål om hun er sint på Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) etter at det anket utestengelsen hennes på 13 måneder.
BT170605 FIS ønsker en strengere dom.
AP170605 I Johaug-saken vil Morgan argumentere for at Johaug ikke er å bebreide i det hele tatt, mens FIS kommer til å argumentere for at Domsutvalgets avgjørelse om « Non Significant Fault » er riktig, men at de gikk for langt ned mot minstetiden på 12 måneder.
AP170605 Hun vil mene at hun undersøkte hos den best mulig tilgjengelige kilden, mens FIS på sin side blant annet hevder at hun burde sett at merket på salvepakken advarte om et forbudt stoff.
AP170605 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) har anket straffeutmålingen.
AP170605 - FIS ønsker at utestengningen skal bli « reasonable extended », står det i anken.
AP170605 « Samtidig gjorde FIS det klart at de ikke var enig med konklusjonene fra sitt uavhengige dopingpanel ».
AP170605 Sundbys representanter møtte i Lausanne i troen på at det var dem og FIS mot WADA.
AP170605 Netzle er samme mannen som representerte FIS da Martin Johnsrud Sundby møtte til høring i CAS sist sommer.
AP170605 I utgangspunktet var det WADA mot FIS og Sundby, men først under høringen ble det klart at det i realiteten var FIS og WADA mot Sundby, og at FIS ikke var enig med sitt eget uavhengige dopingpanel, sier Anne-Lise Rolland, advokat i Norges Skiforbund.
AP170605 I utgangspunktet var det WADA mot FIS og Sundby, men først under høringen ble det klart at det i realiteten var FIS og WADA mot Sundby, og at FIS ikke var enig med sitt eget uavhengige dopingpanel, sier Anne-Lise Rolland, advokat i Norges Skiforbund.
AP170605 I utgangspunktet var det WADA mot FIS og Sundby, men først under høringen ble det klart at det i realiteten var FIS og WADA mot Sundby, og at FIS ikke var enig med sitt eget uavhengige dopingpanel, sier Anne-Lise Rolland, advokat i Norges Skiforbund.
AP170605 I selve dommen fra CAS står det at FIS ikke kom med noen skriftlige svar på WADAs anke.
AP170605 Han sier videre at det er advokat Stephan Netzle som kommer til å representere FIS i saken.
AP170605 Den gangen hadde det uavhengige dopingpanelet i FIS , de som nå bestemte at Johaug-dommen skulle ankes, valgt å frikjenne Sundby for brudd på dopingreglene.
AP170605 Den gangen gikk han mot FIS sitt uavhengige dopingpanel.
AP170605 Da møter skistjernen til høring i Idrettens Voldgiftsrett ( CAS ) i Lausanne, etter at Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anket avgjørelsen fra Domsutvalget i Norges idrettsforbund om å utestenge henne i 13 måneder fra all idrett.
AP170605 Advokaten som skal representere FIS i Johaug-saken, representerte FIS også i Sundby-saken.
AP170605 Advokaten som skal representere FIS i Johaug-saken, representerte FIS også i Sundby-saken.
AP170605 - I dommen i Sundby-saken ser du at FIS endret syn under den muntlige høringen.
AP170605 FIS har ikke ønsket å kommentere hvem det er som representerer dem tirsdag.
AP170605 - FIS ønsker at utestengningen skal bli « reasonable extended », står det i anken.
AP170605 Therese Johaug er ikke bitter på FIS , men mener derimot at det blir bra for henne å få en internasjonal dom i dopingsaken.
AP170605 - På en måte er jeg nesten glad for at saken kommer opp i CAS, sier Johaug til NTB på spørsmål om hun er sint på Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) etter at det anket utestengelsen hennes på 13 måneder.
AP170605 FIS ønsker en strengere dom.
AP170605 I Johaug-saken vil Morgan argumentere for at Johaug ikke er å bebreide i det hele tatt, mens FIS kommer til å argumentere for at Domsutvalgets avgjørelse om « Non Significant Fault » er riktig, men at de gikk for langt ned mot minstetiden på 12 måneder.
AP170605 Hun vil mene at hun undersøkte hos den best mulig tilgjengelige kilden, mens FIS på sin side blant annet hevder at hun burde sett at merket på salvepakken advarte om et forbudt stoff.
AP170605 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) har anket straffeutmålingen.
AP170605 - FIS ønsker at utestengningen skal bli « reasonable extended », står det i anken.
AP170605 « Samtidig gjorde FIS det klart at de ikke var enig med konklusjonene fra sitt uavhengige dopingpanel ».
AP170605 Sundbys representanter møtte i Lausanne i troen på at det var dem og FIS mot WADA.
AP170605 Netzle er samme mannen som representerte FIS da Martin Johnsrud Sundby møtte til høring i CAS sist sommer.
AP170605 I utgangspunktet var det WADA mot FIS og Sundby, men først under høringen ble det klart at det i realiteten var FIS og WADA mot Sundby, og at FIS ikke var enig med sitt eget uavhengige dopingpanel, sier Anne-Lise Rolland, advokat i Norges Skiforbund.
AP170605 I utgangspunktet var det WADA mot FIS og Sundby, men først under høringen ble det klart at det i realiteten var FIS og WADA mot Sundby, og at FIS ikke var enig med sitt eget uavhengige dopingpanel, sier Anne-Lise Rolland, advokat i Norges Skiforbund.
AP170605 I utgangspunktet var det WADA mot FIS og Sundby, men først under høringen ble det klart at det i realiteten var FIS og WADA mot Sundby, og at FIS ikke var enig med sitt eget uavhengige dopingpanel, sier Anne-Lise Rolland, advokat i Norges Skiforbund.
AP170605 I selve dommen fra CAS står det at FIS ikke kom med noen skriftlige svar på WADAs anke.
AP170605 Han sier videre at det er advokat Stephan Netzle som kommer til å representere FIS i saken.
AP170605 Den gangen hadde det uavhengige dopingpanelet i FIS , de som nå bestemte at Johaug-dommen skulle ankes, valgt å frikjenne Sundby for brudd på dopingreglene.
AP170605 Den gangen gikk han mot FIS sitt uavhengige dopingpanel.
AP170605 Da møter skistjernen til høring i Idrettens Voldgiftsrett ( CAS ) i Lausanne, etter at Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anket avgjørelsen fra Domsutvalget i Norges idrettsforbund om å utestenge henne i 13 måneder fra all idrett.
AP170605 Advokaten som skal representere FIS i Johaug-saken, representerte FIS også i Sundby-saken.
AP170605 Advokaten som skal representere FIS i Johaug-saken, representerte FIS også i Sundby-saken.
AP170605 - I dommen i Sundby-saken ser du at FIS endret syn under den muntlige høringen.
AP170605 FIS har ikke ønsket å kommentere hvem det er som representerer dem tirsdag.
AP170605 - FIS ønsker at utestengningen skal bli « reasonable extended », står det i anken.
AP170605 Therese Johaug er ikke bitter på FIS , men mener derimot at det blir bra for henne å få en internasjonal dom i dopingsaken.
AP170605 - På en måte er jeg nesten glad for at saken kommer opp i CAS, sier Johaug til NTB på spørsmål om hun er sint på Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) etter at det anket utestengelsen hennes på 13 måneder.
AP170605 FIS ønsker en strengere dom.
SA170604 | Til nå har FIS vært tause om Johaug-saken.
SA170604 Vi vet at den canadiske høyesterettsdommeren Patrick Smith leder dopingpanelet i FIS .
SA170604 Tirsdag får vi kanskje svar når FIS møter Johaug til høring i CAS.
SA170604 Stemmer opplysningene fra Johaugs advokat, Christan Hjorth om at FIS avslo motpartens ønske om en åpen høring ?
SA170604 På bakgrunn av dette ble seks russiske toppløpere suspendert av FIS før Tour de Ski sist vinter.
SA170604 Nøyaktig hvor streng dom FIS kommer til å kreve er foreløpig uklart.
SA170604 Med en åpen høring i CAS ville man fått samme muligheten til å høre hvorfor FIS mener utestengelsen er for kort.
SA170604 Hvis så, hvorfor ønsker FIS å føre saken for lukkede dører ?
SA170604 Hva er det egentlig FIS har anket og hvor lang utestengelse ønsker de ? FIS skrev i pressemeldingen da anken ble kjent at de mente 13 måneders utestengelse var i det nedre sjiktet av forventede sanksjoner.
SA170604 Hva er det egentlig FIS har anket og hvor lang utestengelse ønsker de ?
SA170604 Han tror FIS kommer til å være tydelige på hva man kan forvente av en idrettsutøver som Johaug.
SA170604 For FIS er det nok viktig å vise at alle utøvere behandles likt, uavhengig av hvilket land de kommer fra.
SA170604 Dette bekreftet FIS til sportsblogger Andreas Selliaas, men hvem disse var i Johaug-saken, har de imidlertid aldri svart på.
SA170604 Det mener også Sverre Seeberg, norsk visepresident i FIS .
SA170604 - Selvfølgelig bør man få vite hvem som sitter i dopingpanelet til FIS , og som valgte å anke dommen mot Therese Johaug.
SA170604 - Litt mellom linjene til FIS så leser jeg at de er uenige, men ikke veldig uenige, sier han.
SA170604 mars ble det kjent at dopingpanelet i FIS anket avgjørelsen fra Domsutvalget i Norges idrettsforbund om å utestenge Therese Johaug fra all idrett i 13 måneder.
SA170604 mars : Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anker dommen inn for Idrettens voldgiftsrett ( CAS ).
SA170604 FIS var ikke begeistret for det denne gangen heller, sier Hjorth til Aftenposten.
SA170604 mars : Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anker dommen inn for Idrettens voldgiftsrett ( CAS ).
SA170604 Johaug ble utestengt i 13 måneder av det norske domsutvalget, men dommen ble anket av det internasjonale skiforbundet ( FIS ) til CAS, det øverste ankeorganet i idrettstvister.
FV170604 mars : Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anker dommen inn for Idrettens voldgiftsrett ( CAS ).
FV170604 Johaug ble utestengt i 13 måneder av det norske domsutvalget, men dommen ble anket av det internasjonale skiforbundet ( FIS ) til CAS, det øverste ankeorganet i idrettstvister.
BT170604 | Til nå har FIS vært tause om Johaug-saken.
BT170604 Vi vet at den canadiske høyesterettsdommeren Patrick Smith leder dopingpanelet i FIS .
BT170604 Tirsdag får vi kanskje svar når FIS møter Johaug til høring i CAS.
BT170604 Stemmer opplysningene fra Johaugs advokat, Christan Hjorth om at FIS avslo motpartens ønske om en åpen høring ?
BT170604 På bakgrunn av dette ble seks russiske toppløpere suspendert av FIS før Tour de Ski sist vinter.
BT170604 Nøyaktig hvor streng dom FIS kommer til å kreve er foreløpig uklart.
BT170604 Med en åpen høring i CAS ville man fått samme muligheten til å høre hvorfor FIS mener utestengelsen er for kort.
BT170604 Hvis så, hvorfor ønsker FIS å føre saken for lukkede dører ?
BT170604 Hva er det egentlig FIS har anket og hvor lang utestengelse ønsker de ? FIS skrev i pressemeldingen da anken ble kjent at de mente 13 måneders utestengelse var i det nedre sjiktet av forventede sanksjoner.
BT170604 Hva er det egentlig FIS har anket og hvor lang utestengelse ønsker de ?
BT170604 Han tror FIS kommer til å være tydelige på hva man kan forvente av en idrettsutøver som Johaug.
BT170604 For FIS er det nok viktig å vise at alle utøvere behandles likt, uavhengig av hvilket land de kommer fra.
BT170604 Dette bekreftet FIS til sportsblogger Andreas Selliaas, men hvem disse var i Johaug-saken, har de imidlertid aldri svart på.
BT170604 Det mener også Sverre Seeberg, norsk visepresident i FIS .
BT170604 - Selvfølgelig bør man få vite hvem som sitter i dopingpanelet til FIS , og som valgte å anke dommen mot Therese Johaug.
BT170604 - Litt mellom linjene til FIS så leser jeg at de er uenige, men ikke veldig uenige, sier han.
BT170604 mars ble det kjent at dopingpanelet i FIS anket avgjørelsen fra Domsutvalget i Norges idrettsforbund om å utestenge Therese Johaug fra all idrett i 13 måneder.
BT170604 mars : Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anker dommen inn for Idrettens voldgiftsrett ( CAS ).
BT170604 FIS var ikke begeistret for det denne gangen heller, sier Hjorth til Aftenposten.
BT170604 mars : Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anker dommen inn for Idrettens voldgiftsrett ( CAS ).
BT170604 Johaug ble utestengt i 13 måneder av det norske domsutvalget, men dommen ble anket av det internasjonale skiforbundet ( FIS ) til CAS, det øverste ankeorganet i idrettstvister.
AP170604 | Til nå har FIS vært tause om Johaug-saken.
AP170604 Vi vet at den canadiske høyesterettsdommeren Patrick Smith leder dopingpanelet i FIS .
AP170604 Tirsdag får vi kanskje svar når FIS møter Johaug til høring i CAS.
AP170604 Stemmer opplysningene fra Johaugs advokat, Christan Hjorth om at FIS avslo motpartens ønske om en åpen høring ?
AP170604 På bakgrunn av dette ble seks russiske toppløpere suspendert av FIS før Tour de Ski sist vinter.
AP170604 Nøyaktig hvor streng dom FIS kommer til å kreve er foreløpig uklart.
AP170604 Med en åpen høring i CAS ville man fått samme muligheten til å høre hvorfor FIS mener utestengelsen er for kort.
AP170604 Hvis så, hvorfor ønsker FIS å føre saken for lukkede dører ?
AP170604 Hva er det egentlig FIS har anket og hvor lang utestengelse ønsker de ? FIS skrev i pressemeldingen da anken ble kjent at de mente 13 måneders utestengelse var i det nedre sjiktet av forventede sanksjoner.
AP170604 Hva er det egentlig FIS har anket og hvor lang utestengelse ønsker de ?
AP170604 Han tror FIS kommer til å være tydelige på hva man kan forvente av en idrettsutøver som Johaug.
AP170604 For FIS er det nok viktig å vise at alle utøvere behandles likt, uavhengig av hvilket land de kommer fra.
AP170604 Dette bekreftet FIS til sportsblogger Andreas Selliaas, men hvem disse var i Johaug-saken, har de imidlertid aldri svart på.
AP170604 Det mener også Sverre Seeberg, norsk visepresident i FIS .
AP170604 - Selvfølgelig bør man få vite hvem som sitter i dopingpanelet til FIS , og som valgte å anke dommen mot Therese Johaug.
AP170604 - Litt mellom linjene til FIS så leser jeg at de er uenige, men ikke veldig uenige, sier han.
AP170604 mars ble det kjent at dopingpanelet i FIS anket avgjørelsen fra Domsutvalget i Norges idrettsforbund om å utestenge Therese Johaug fra all idrett i 13 måneder.
AP170604 mars : Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anker dommen inn for Idrettens voldgiftsrett ( CAS ).
AP170604 FIS var ikke begeistret for det denne gangen heller, sier Hjorth til Aftenposten.
AP170604 mars : Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anker dommen inn for Idrettens voldgiftsrett ( CAS ).
AP170604 Johaug ble utestengt i 13 måneder av det norske domsutvalget, men dommen ble anket av det internasjonale skiforbundet ( FIS ) til CAS, det øverste ankeorganet i idrettstvister.
AP170604 | Til nå har FIS vært tause om Johaug-saken.
AP170604 Vi vet at den canadiske høyesterettsdommeren Patrick Smith leder dopingpanelet i FIS .
AP170604 Tirsdag får vi kanskje svar når FIS møter Johaug til høring i CAS.
AP170604 Stemmer opplysningene fra Johaugs advokat, Christan Hjorth om at FIS avslo motpartens ønske om en åpen høring ?
AP170604 På bakgrunn av dette ble seks russiske toppløpere suspendert av FIS før Tour de Ski sist vinter.
AP170604 Nøyaktig hvor streng dom FIS kommer til å kreve er foreløpig uklart.
AP170604 Med en åpen høring i CAS ville man fått samme muligheten til å høre hvorfor FIS mener utestengelsen er for kort.
AP170604 Hvis så, hvorfor ønsker FIS å føre saken for lukkede dører ?
AP170604 Hva er det egentlig FIS har anket og hvor lang utestengelse ønsker de ? FIS skrev i pressemeldingen da anken ble kjent at de mente 13 måneders utestengelse var i det nedre sjiktet av forventede sanksjoner.
AP170604 Hva er det egentlig FIS har anket og hvor lang utestengelse ønsker de ?
AP170604 Han tror FIS kommer til å være tydelige på hva man kan forvente av en idrettsutøver som Johaug.
AP170604 For FIS er det nok viktig å vise at alle utøvere behandles likt, uavhengig av hvilket land de kommer fra.
AP170604 Dette bekreftet FIS til sportsblogger Andreas Selliaas, men hvem disse var i Johaug-saken, har de imidlertid aldri svart på.
AP170604 Det mener også Sverre Seeberg, norsk visepresident i FIS .
AP170604 - Selvfølgelig bør man få vite hvem som sitter i dopingpanelet til FIS , og som valgte å anke dommen mot Therese Johaug.
AP170604 - Litt mellom linjene til FIS så leser jeg at de er uenige, men ikke veldig uenige, sier han.
AP170604 mars ble det kjent at dopingpanelet i FIS anket avgjørelsen fra Domsutvalget i Norges idrettsforbund om å utestenge Therese Johaug fra all idrett i 13 måneder.
AP170604 mars : Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anker dommen inn for Idrettens voldgiftsrett ( CAS ).
AP170604 FIS var ikke begeistret for det denne gangen heller, sier Hjorth til Aftenposten.
AP170604 mars : Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anker dommen inn for Idrettens voldgiftsrett ( CAS ).
AP170604 Johaug ble utestengt i 13 måneder av det norske domsutvalget, men dommen ble anket av det internasjonale skiforbundet ( FIS ) til CAS, det øverste ankeorganet i idrettstvister.
SA170603 Den straffen valgte imidlertid Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) å anke.
SA170603 mars : Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anker dommen inn for Idrettens voldgiftsrett ( CAS ).
SA170603 Nå har det gått fire måneder, og Johaug lever stadig i uvisshet, siden det internasjonale skiforbundet FIS valgte å anke dommen.
FV170603 Den straffen valgte imidlertid Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) å anke.
FV170603 mars : Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anker dommen inn for Idrettens voldgiftsrett ( CAS ).
FV170603 Nå har det gått fire måneder, og Johaug lever stadig i uvisshet, siden det internasjonale skiforbundet FIS valgte å anke dommen.
DB170603 Johaug møter i CAS etter at Det internasjonale skiforbundet FIS anket dommen fra Norges Idrettsforbund.
BT170603 Nå har det gått fire måneder, og Johaug lever stadig i uvisshet, siden det internasjonale skiforbundet FIS valgte å anke dommen.
BT170603 Den straffen valgte imidlertid Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) å anke.
BT170603 mars : Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anker dommen inn for Idrettens voldgiftsrett ( CAS ).
AP170603 Den straffen valgte imidlertid Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) å anke.
AP170603 mars : Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anker dommen inn for Idrettens voldgiftsrett ( CAS ).
AP170603 Nå har det gått fire måneder, og Johaug lever stadig i uvisshet, siden det internasjonale skiforbundet FIS valgte å anke dommen.
AP170603 Den straffen valgte imidlertid Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) å anke.
AP170603 mars : Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anker dommen inn for Idrettens voldgiftsrett ( CAS ).
AP170603 Nå har det gått fire måneder, og Johaug lever stadig i uvisshet, siden det internasjonale skiforbundet FIS valgte å anke dommen.
VG170602 Vi vet ikke om FIS vil føre vitner i saken til Johaug, men fra hennes side er det kun lege Bendiksen som skal vitne, sier Mackenzie-Robinson.
FV170602 Derfor kan FIS få igjennom sin anke.
FV170602 FIS mener 13 måneder er for lite.
DB170602 Sundby velger å stole på at FIS vet best.
DB170602 Røa-gutten registrerer at FIS forsøker å justere langrennssporten tilbake hvor den var før han - og noen ganger Johan Olsson - har gått ifra i front på fellesstarter.
DB170602 Leder i langrennskomiteen i FIS , Vegard Ulvang, har ikke besvart Dagbladets henvendelse, men Åge Skinstad, som er Norges representant i verdenscupkomittéen, forklarer det slik : ¶
DB170602 Jeg ville ha puttet inn flere lengre distanser, men FIS mener det er det beste for internasjonal langrenn.
DB170602 Han vil imidlertid ikke kritisere FIS .
DB170602 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) har nemlig gjort flere endringer som deler av langrennseliten forstår lite av : ¶
DB170602 - Jeg tenker at FIS prøver å utvikle seg og følge med på krav som stilles fra ulike nasjoner og presentere sporten så bar som mulig.
DB170602 - Det er rart at FIS fjerner distansen som har åpnet opp for flere nasjoner.
DB170602 - FIS har alltid noen argumenter som vi sikkert ikke har tenkt like nøye over.
DB170602 TIRSDAG til uka må hun møte i Idrettens Voldgiftsdomstol ( CAS ) i sveitsiske Lausanne etter at det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anket den norske dommen.
DB170602 Derfor kom FIS sin reaksjon som en overraskelse.
DB170602 FIS vil imidlertid ikke ha noen åpenhet bortsett fra FIS-president Gian-Franco Kaspers pinlige utleverende intervju med Dagbladet rett etter at den positive dopingprøven ble kjent, der han forhåndsdømte Therese Johaug.
DB170602 FIS syntes at straffen på 13 måneder ikke var hard nok, og leverte anken med en begrunnelse som tilsynelatende refererte til nødvendigheten av utøverenes objektive ansvar for å holde forbudte stoffer unna kroppen : ¶
VG170601 CAS mente at FIS har lov til å utestenge russerne midlertidig.
FV170601 I Sundbys tilfelle var det WADA som anket frikjennelsen i FIS hvor han var tiltalt for feil bruk av astmamedisin.
FV170601 FIS har anket dommen og mener at straffen er for mild.
SA170531 Jeg var ikke til stede på vårmøtet i FIS selv, men det var ingen selvfølge at vi skulle få til den trippelen, men det klarte vi å få til, sier Røste stolt.
SA170531 I Sundbys tilfelle var det WADA som anket frikjennelsen i FIS hvor han var tiltalt for feil bruk av astmamedisin.
SA170531 FIS har anket dommen og mener at straffen er for streng.
DB170531 Jeg var ikke til stede på vårmøtet i FIS selv, men det var ingen selvfølge at vi skulle få til den trippelen, men det klarte vi å få til, sier Røste stolt.
BT170531 I Sundbys tilfelle var det WADA som anket frikjennelsen i FIS hvor han var tiltalt for feil bruk av astmamedisin.
BT170531 FIS har anket dommen og mener at straffen er for mild.
AP170531 I Sundbys tilfelle var det WADA som anket frikjennelsen i FIS hvor han var tiltalt for feil bruk av astmamedisin.
AP170531 FIS har anket dommen og mener at straffen er for mild.
AP170531 Jeg var ikke til stede på vårmøtet i FIS selv, men det var ingen selvfølge at vi skulle få til den trippelen, men det klarte vi å få til, sier Røste stolt.
AP170531 I Sundbys tilfelle var det WADA som anket frikjennelsen i FIS hvor han var tiltalt for feil bruk av astmamedisin.
AP170531 FIS har anket dommen og mener at straffen er for streng.
VG170530 Dommerne landet på 13 måneder, og FIS fulgte opp med å anke.
SA170530 Det kan tyde på at det er straffeutmålingen FIS overprøver, og ikke selve skyldspørsmålet.
SA170530 Det er imidlertid fortsatt ikke kjent hvilke aspekter ved dommen FIS setter spørsmålstegn ved.
SA170530 mars skrev FIS at 13-månedersstraffen var « i det lavere sjiktet av rimelige sanksjoner ».
SA170530 mars bekreftet det internasjonale skiforbundet FIS at de ville anke dommen fra Norges idrettsforbund på 13 måneder.
SA170530 FIS ønsket ikke å kommentere detaljene i anken da Aftenposten tok kontakt tirsdag.
SA170530 FIS har bedt om en « rimelig forlengelse » av utestengelsen på 13 måneder.
FV170530 Det kan tyde på at det er straffeutmålingen FIS overprøver, og ikke selve skyldspørsmålet.
FV170530 Det er imidlertid fortsatt ikke kjent hvilke aspekter ved dommen FIS setter spørsmålstegn ved.
FV170530 mars skrev FIS at 13-månedersstraffen var « i det lavere sjiktet av rimelige sanksjoner ».
FV170530 mars bekreftet det internasjonale skiforbundet FIS at de ville anke dommen fra Norges idrettsforbund på 13 måneder.
FV170530 FIS ønsket ikke å kommentere detaljene i anken da Aftenposten tok kontakt tirsdag.
FV170530 FIS har bedt om en « rimelig forlengelse » av utestengelsen på 13 måneder.
DB170530 Den italienske løperen er utøvernes representant i FIS sin langrennskomite og jobber for å gjøre sporten tryggere for de aktive.
DB170530 Da må rollemodellene deres være fornuftige i måten de viser seg fram på, sa Skiforbundets Brit Baldishol da hun sist uke presenterte resultatene fra den norske helseregisteringen på ledermøtet i det internasjonale skiforbundet ( FIS ).
DA170530 FIS har bedt om en « rimelig forlengelse » av utestengelsen på 13 måneder.
BT170530 Det kan tyde på at det er straffeutmålingen FIS overprøver, og ikke selve skyldspørsmålet.
BT170530 Det er imidlertid fortsatt ikke kjent hvilke aspekter ved dommen FIS setter spørsmålstegn ved.
BT170530 mars skrev FIS at 13-månedersstraffen var « i det lavere sjiktet av rimelige sanksjoner ».
BT170530 mars bekreftet det internasjonale skiforbundet FIS at de ville anke dommen fra Norges idrettsforbund på 13 måneder.
BT170530 FIS ønsket ikke å kommentere detaljene i anken da Aftenposten tok kontakt tirsdag.
BT170530 FIS har bedt om en « rimelig forlengelse » av utestengelsen på 13 måneder.
BT170530 FIS har bedt om en « rimelig forlengelse » av utestengelsen på 13 måneder.
AP170530 Det kan tyde på at det er straffeutmålingen FIS overprøver, og ikke selve skyldspørsmålet.
AP170530 Det er imidlertid fortsatt ikke kjent hvilke aspekter ved dommen FIS setter spørsmålstegn ved.
AP170530 mars skrev FIS at 13-månedersstraffen var « i det lavere sjiktet av rimelige sanksjoner ».
AP170530 mars bekreftet det internasjonale skiforbundet FIS at de ville anke dommen fra Norges idrettsforbund på 13 måneder.
AP170530 FIS ønsket ikke å kommentere detaljene i anken da Aftenposten tok kontakt tirsdag.
AP170530 FIS har bedt om en « rimelig forlengelse » av utestengelsen på 13 måneder.
AP170530 Det kan tyde på at det er straffeutmålingen FIS overprøver, og ikke selve skyldspørsmålet.
AP170530 Det er imidlertid fortsatt ikke kjent hvilke aspekter ved dommen FIS setter spørsmålstegn ved.
AP170530 mars skrev FIS at 13-månedersstraffen var « i det lavere sjiktet av rimelige sanksjoner ».
AP170530 mars bekreftet det internasjonale skiforbundet FIS at de ville anke dommen fra Norges idrettsforbund på 13 måneder.
AP170530 FIS ønsket ikke å kommentere detaljene i anken da Aftenposten tok kontakt tirsdag.
AP170530 FIS har bedt om en « rimelig forlengelse » av utestengelsen på 13 måneder.
VG170529 Tilbake til Østerrike ¶ FIS har hatt vårkonferanse i Slovenia denne uken.
VG170529 Slik blir det, sier Vegard Ulvang, leder i langrennskomiteen i FIS ( Det internasjonale skiforbundet ).
VG170529 LANGRENNSLEDER I FIS : Vegard Ulvang.
VG170529 Kvotene økes ¶ FIS har også bestemt at kvotene skal utvides i minitourene og i Tour de Ski.
SA170529 Det var i september i fjor at Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) valgte å suspendere de seks russiske stjernene som følge av dopingmistanker.
DB170529 Det var i september i fjor at Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) valgte å suspendere de seks russiske stjernene som følge av dopingmistanker.
DA170529 Om Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) når fram med anken i CAS, kan Pyeongchang-drømmen være over.
AP170529 Det var i september i fjor at Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) valgte å suspendere de seks russiske stjernene som følge av dopingmistanker.
AP170529 Det var i september i fjor at Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) valgte å suspendere de seks russiske stjernene som følge av dopingmistanker.
VG170528 Advokatene jobber i disse dager med å forberede ankesaken FIS krevde, etter at Johaug først fikk en utestengelse på 13 måneder i Norge for en positiv test på stoffet clostebol i fjor høst.
VG170528 FIS valgte likevel å anke dommen.
SA170528 Om Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) når fram med anken i CAS, kan Pyeongchang-drømmen være over.
FV170528 Om Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) når fram med anken i CAS, kan Pyeongchang-drømmen være over.
DB170528 Kyrö ble utestengt av FIS . 16 år senere blir han tatt inn igjen i langrennsvarmen.
DB170528 Luksusproblemet til landslagsledelsen ble noe enklere å håndtere da det internasjonale skiforbundet ( FIS ) valgte å utvide kvotene i verdenscupen igjen kommende sesong.
DB170528 Om Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) når fram med anken i CAS, kan Pyeongchang-drømmen være over.
DA170528 Om Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) når fram med anken i CAS, kan Pyeongchang-drømmen være over.
BT170528 Om Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) når fram med anken i CAS, kan Pyeongchang-drømmen være over.
BT170528 Om Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) når fram med anken i CAS, kan Pyeongchang-drømmen være over.
AP170528 Om Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) når fram med anken i CAS, kan Pyeongchang-drømmen være over.
SA170527 Og dersom FIS ønsker å bruke meg som et bindeledd overfor utøverne, er jeg klar, sier Stjernen. 28-åringen har to annenplasser i verdenscupen, senest på hjemmebane i Granåsen under Raw Air i mars.
SA170527 Andreas Stjernen ber lagkamerater og konkurrenter ta kontakt dersom de ønsker å ta opp noe med FIS .
SA170527 - Dersom det er noe de ønsker å ta opp med FIS , kan jeg gjøre det.
SA170527 Paul Einar Borgen, leder av kombinertkomiteen i Norge og medlem av kombinertkomiteen i Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) liker at det blir arrangert flere renn enn noen gang.
AP170527 Og dersom FIS ønsker å bruke meg som et bindeledd overfor utøverne, er jeg klar, sier Stjernen. 28-åringen har to annenplasser i verdenscupen, senest på hjemmebane i Granåsen under Raw Air i mars.
AP170527 Andreas Stjernen ber lagkamerater og konkurrenter ta kontakt dersom de ønsker å ta opp noe med FIS .
AP170527 - Dersom det er noe de ønsker å ta opp med FIS , kan jeg gjøre det.
AP170527 Paul Einar Borgen, leder av kombinertkomiteen i Norge og medlem av kombinertkomiteen i Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) liker at det blir arrangert flere renn enn noen gang.
SA170526 Det betyr at arrangementet starter i Oslo, og ikke i Trondheim som FIS og flere utenlandske hoppere foreslo tidligere i år.
DB170526 Men etter de østerrikske hoppledernes synlige skuffelse etter tapet på ledermøtet i FIS i går, kan det virke som om de mistet en svært stor teknisk fordel.
DB170526 Det var da også grunnen til at det internasjonale skiforbundet ( FIS ) denne gangen støttet oss og gikk for to-delt undertøy : ¶
DB170526 DA er det bra at østerrikerne for en gang skyld ikke fikk viljen sin i FIS : ¶
DB170526 I formiddag vedtok det internasjonale skiforbundet ( FIS ) at hver nasjon kan stille med hele 10 løpere i flere utvalgte renn i verdenscupen.
DB170526 Eller som Vegard Ulvang, formann i FIS sin langrennskomite formulerte konkurrentenes snuoperasjon i kvotespørsmålet : ¶
VG170525 Det er et internasjonale skiforbundet ( FIS ) som anket saken in for CAS.
VG170525 FIS mener 13 måneders utelukkelse er for lite. 16. september i fjor avla Johaug positiv dopingprøve med spor av det forbudte stoffet clostebol.
SA170525 Det er et internasjonale skiforbundet ( FIS ) som anket saken in for CAS.
SA170525 FIS mener 13 måneders utelukkelse er for lite. 16. september i fjor avla Johaug positiv dopingprøve med spor av det forbudte stoffet clostebol.
FV170525 Det er et internasjonale skiforbundet ( FIS ) som anket saken in for CAS.
FV170525 FIS mener 13 måneders utelukkelse er for lite. 16. september i fjor avla Johaug positiv dopingprøve med spor av det forbudte stoffet clostebol.
DB170525 Det er et internasjonale skiforbundet ( FIS ) som anket saken in for CAS.
DB170525 FIS mener 13 måneders utelukkelse er for lite. 16. september i fjor avla Johaug positiv dopingprøve med spor av det forbudte stoffet clostebol.
DB170525 Fortsatt er markedsandelen til langrennsporten enda litt høyere i Norge, men når de innleide TV-strategene til det internasjonale skiforbundet ( FIS ) måler sportens totale markedsinnflytelse har svenskene gått forbi oss.
BT170525 Det er et internasjonale skiforbundet ( FIS ) som anket saken in for CAS.
BT170525 FIS mener 13 måneders utelukkelse er for lite. 16. september i fjor avla Johaug positiv dopingprøve med spor av det forbudte stoffet clostebol.
AP170525 Det er et internasjonale skiforbundet ( FIS ) som anket saken in for CAS.
AP170525 FIS mener 13 måneders utelukkelse er for lite. 16. september i fjor avla Johaug positiv dopingprøve med spor av det forbudte stoffet clostebol.
SA170524 Hun er dømt til 13 måneders utelukkelse, men Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anket saken videre til CAS.
FV170524 Hun er dømt til 13 måneders utelukkelse, men Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anket saken videre til CAS.
DB170524 På ledermøte i det internasjonale skiforbundet fredag vedtar det internasjonale skiforbundet ( FIS ) etter et russisk ønske sannsynligvis større kvoter både i alle de innlagte spesialkonkurransene som Tour de Ski, samt i avslutningen av verdenscupen i Falun.
DB170524 PÅ dagens ledermøte i det internasjonale skiforbundet ( FIS ) tok finske Matti Jylhä opp denne norske vrakingen.
DB170524 Jylhä er nylig blitt valgt til utøvernes representant i FIS , og den finske sprinteren imponerte med tydelige og godt funderte meninger om hvordan sporten bør utvikle seg : ¶
DB170524 Hun er dømt til 13 måneders utelukkelse, men Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anket saken videre til CAS.
DB170524 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) står bak anken mot Johaug.
BT170524 Hun er dømt til 13 måneders utelukkelse, men Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anket saken videre til CAS.
AP170524 Hun er dømt til 13 måneders utelukkelse, men Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anket saken videre til CAS.
DB170523 Sporten er alt for liten til det, og FIS har de siste årene vært presset av den internasjonale olympiske komite ( IOC ) som vurderer færre konkurranser også i vinter-OL.
DB170523 Nå snur både løperne og det internasjonale skiforbundet ( FIS ) og vedtar fredag et nytt forbud for å beskytte den tradisjonelle klassiske stilen.
DB170523 Det er derfor han har grunn til å være fornøyd når ledermøtet i FIS nå vedtar å ta i bruk faste forbudssoner mot staking i verdenscupen.
DB170523 FIS vedtok stakesoner : Hørte ikke på de norske stjernene ¶
VG170522 De enkelte internasjonale forbundene, som for eksempel skiforbundet FIS , er blant dem som kan ta initiativ til dopingtester av idrettsutøvere.
VG170520 Til uken skal FIS bestemme seg på vårmøte i slovenske Portoroz.
VG170520 Og bekrefter overfor VG at Norges Skiforbund har foreslått for FIS ( Det internasjonale skiforbundet ) at jentene endelig får sin turnering.
VG170520 HOPPTIMIST : Maren Lundby håper FIS bestemmer seg for å gi jentene attraktive konkurranser.
VG170517 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) har anket den norske dommen på 13 måneders utestengelse for Therese Johaug.
SA170515 Med 13 måneders utestengelse vil Johaug rekke OL i Pyeongchang med god margin, men det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anket dommen til idrettens voldgiftsrett.
DB170515 Normalt sett går alle saker i CAS for lukkede dører, og det vil sannsynligvis Johaug-saken gjøre også, med mindre FIS også ønsker seg en åpen høring.
DB170515 Det er det internasjonale skiforbundet, FIS , som har anket Johaug inn for CAS.
DB170515 FIS mener straffen Johaug fikk av det norske Domsutvalget på 13 måneders utestengelse for bruk av det anabole steroidet clostebol i en leppesalve er for mild.
DB170515 FIS har ikke spesifisert hvor mye lenger straff de mener Johaug bør få, annet enn at den må bli « rimelig forlenget ».
BT170515 Med 13 måneders utestengelse vil Johaug rekke OL i Pyeongchang med god margin, men det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anket dommen til idrettens voldgiftsrett.
BT170515 Med 13 måneders utestengelse vil Johaug rekke OL i Pyeongchang med god margin, men det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anket dommen til idrettens voldgiftsrett.
AP170515 Med 13 måneders utestengelse vil Johaug rekke OL i Pyeongchang med god margin, men det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anket dommen til idrettens voldgiftsrett.
AP170515 Med 13 måneders utestengelse vil Johaug rekke OL i Pyeongchang med god margin, men det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anket dommen til idrettens voldgiftsrett.
SA170513 - FIS har ikke krevd en endring, men som jeg har påpekt mange ganger, bedt oss om å se om ting kan gjøres for å redusere reisebelastningen under Raw Air, sier hoppsjef Clas Brede Bråthen til NTB.
SA170513 Johaug må i sommer forklare seg på nytt når Idrettens voldgiftsrett ( CAS ) skal vurdere anken fra Det internasjonale skiforbundet ( FIS ).
FV170513 Johaug må i sommer forklare seg på nytt når Idrettens voldgiftsrett ( CAS ) skal vurdere anken fra Det internasjonale skiforbundet ( FIS ).
DB170513 Johaug må i sommer forklare seg på nytt når Idrettens voldgiftsrett ( CAS ) skal vurdere anken fra Det internasjonale skiforbundet ( FIS ).
BT170513 Johaug må i sommer forklare seg på nytt når Idrettens voldgiftsrett ( CAS ) skal vurdere anken fra Det internasjonale skiforbundet ( FIS ).
AP170513 - FIS har ikke krevd en endring, men som jeg har påpekt mange ganger, bedt oss om å se om ting kan gjøres for å redusere reisebelastningen under Raw Air, sier hoppsjef Clas Brede Bråthen til NTB.
AP170513 Johaug må i sommer forklare seg på nytt når Idrettens voldgiftsrett ( CAS ) skal vurdere anken fra Det internasjonale skiforbundet ( FIS ).
AP170513 Det ryktes at Gutan skal få smake Østfold-spesialiteten pølse i vaffel i pausen, så heng med og se og det gir stor fart eller flau fis fra bortelaget i 2. omgang !
VG170511 I sommer er det ventet at dopinganken fra FIS ( Det internasjonale skiforbundet ) mot Johaug skal opp i CAS ( idrettens voldgiftsdomstol ).
SA170511 Det kan tyde på at Det internasjonale skiforbundet ( FIS ), som har anket Johaug-dommen inn for CAS, vil ha lukkede dører.
DB170511 Til og med folk i FIS var med på denne forhåndsdømmingen.
DB170511 Om det er det internasjonale skiforbundet FIS , som også har anket dommen inn for CAS, eller CAS selv som har motsatt seg åpenhet, er ukjent.
DB170511 Foreløpig er det altså uklart hvem som har motsatt seg en åpen høring i CAS, men Jagland mener FIS og Wada må bidra til at Johaug-høringen blir åpnet.
DB170511 Europarådet er blitt mer og mer sentralt i kampen mot doping ved å koordinere de ulike europeiske landenes satsinger, og Jaglands initiativ krever et svar fra FIS .
DB170511 DET er derfor generalsekretær Thorbjørn Jagland på vegne av Europarådet nå legger press på det internasjonale Skiforbundet ( FIS ) om at idretten selv må åpne dørene i CAS.
BT170511 Det kan tyde på at Det internasjonale skiforbundet ( FIS ), som har anket Johaug-dommen inn for CAS, vil ha lukkede dører.
AP170511 Det kan tyde på at Det internasjonale skiforbundet ( FIS ), som har anket Johaug-dommen inn for CAS, vil ha lukkede dører.
AP170511 Det kan tyde på at Det internasjonale skiforbundet ( FIS ), som har anket Johaug-dommen inn for CAS, vil ha lukkede dører.
DB170509 Det er FIS som mener den straffen er for snill og har anket saken inn til CAS.
DB170509 De fem ble suspendert av Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) 22. desember, som følge av opplysninger i McLaren-rapporten om at deres urinprøver avgitt under Sotsji-OL skal ha blitt manipulert.
DA170509 Det er FIS som mener den straffen er for snill og har anket saken inn til CAS.
DA170509 De fem ble suspendert av Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) 22. desember, som følge av opplysninger i McLaren-rapporten om at deres urinprøver avgitt under Sotsji-OL skal ha blitt manipulert.
BT170505 - Altså, en fis , og jeg ligger på bakken og ler.
VG170504 Motparten FIS pekte på sin side ut finske Markus Manninen.
VG170504 MARKUS MANNINEN ( FIS ) : En mann med mange roller i hjemlandet Finland.
VG170504 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) valgte overraskende å anke denne avgjørelsen - et halvt år etter at langrennsstjernen testet positivt på det forbudte stoffet clostebol etter et treningsopphold i Italia.
SA170504 Spår jevn kamp : Visepresident i FIS , Sverre Seeberg, sier Trondheim og Planica er to såpass jevngode kandidater at enkelte av dem som bestemmer kan bruke Planicas ansiennitet som et argument for slovenerne.
SA170504 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ), som valgte å anke Johaugs dom på 13 måneders utestengelse til CAS, har på sin side pekt ut finske Markus Manninen.
SA170504 Nå venter de på at også det internasjonale skiforbundet ( FIS ) skal gi klarsignal.
DB170504 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ), som valgte å anke Johaugs dom på 13 måneders utestengelse til CAS, har på sin side pekt ut finske Markus Manninen.
DB170504 Det er Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) som har anket hennes 13 måneder lange utestengelse inn for CAS.
BT170504 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ), som valgte å anke Johaugs dom på 13 måneders utestengelse til CAS, har på sin side pekt ut finske Markus Manninen.
BT170504 Nå venter de på at også det internasjonale skiforbundet ( FIS ) skal gi klarsignal.
AP170504 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ), som valgte å anke Johaugs dom på 13 måneders utestengelse til CAS, har på sin side pekt ut finske Markus Manninen.
AP170504 Nå venter de på at også det internasjonale skiforbundet ( FIS ) skal gi klarsignal.
AP170504 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ), som valgte å anke Johaugs dom på 13 måneders utestengelse til CAS, har på sin side pekt ut finske Markus Manninen.
AP170504 Nå venter de på at også det internasjonale skiforbundet ( FIS ) skal gi klarsignal.
SA170503 En ny og mer omfattende søknad skal være FIS i hende innen 1. september.
SA170503 Det er foreløpige søknader som er levert inn til FIS .
SA170503 mai, og FIS har mottatt de to søknadene.
DA170503 En ny og mer omfattende søknad skal være FIS i hende innen 1. september.
DA170503 Det er foreløpige søknader som er levert inn til FIS .
DA170503 mai, og FIS har mottatt de to søknadene.
AP170503 En ny og mer omfattende søknad skal være FIS i hende innen 1. september.
AP170503 Det er foreløpige søknader som er levert inn til FIS .
AP170503 mai, og FIS har mottatt de to søknadene.
SA170501 Lund sier til Nettavisen at Bråthen er orientert om søknaden deres til FIS .
SA170501 De utenlandske hopperne og FIS har bedt Norges Skiforbund se på mulighetene for å flytte konkurransestarten til Trondheim.
SA170501 - Vi har sendt en søknad til Det Internasjonale Skiforbundet ( FIS ) som går på at det blir to renn i Holmenkollen den første helgen - ikke i Trondheim.
DB170501 Noen av testene gjøres av det internasjonale skiforbundet ( FIS ).
AP170501 Lund sier til Nettavisen at Bråthen er orientert om søknaden deres til FIS .
AP170501 De utenlandske hopperne og FIS har bedt Norges Skiforbund se på mulighetene for å flytte konkurransestarten til Trondheim.
AP170501 - Vi har sendt en søknad til Det Internasjonale Skiforbundet ( FIS ) som går på at det blir to renn i Holmenkollen den første helgen - ikke i Trondheim.
VG170424 Etter at det ble kjent at Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anket Johaugs 13 måneders lange utestengelse inn til CAS, knyttet Johaug til seg den britiske stjerneadvokaten Mike Morgan.
SA170424 Etter at det ble kjent at Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anket Johaugs 13 måneders lange utestengelse inn til CAS, knyttet Johaug til seg den britiske stjerneadvokaten Mike Morgan.
DB170424 Etter at det ble kjent at Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anket Johaugs 13 måneders lange utestengelse inn til CAS, knyttet Johaug til seg den britiske stjerneadvokaten Mike Morgan.
DA170424 Etter at det ble kjent at Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anket Johaugs 13 måneders lange utestengelse inn til CAS, knyttet Johaug til seg den britiske stjerneadvokaten Mike Morgan.
AP170424 Etter at det ble kjent at Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anket Johaugs 13 måneders lange utestengelse inn til CAS, knyttet Johaug til seg den britiske stjerneadvokaten Mike Morgan.
DB170419 Arne Ljungqvist var forøvrig tidlig ute og karakteriserte Johaugs forklaring som « høyst troverdig»samtidig som han nylig mente at dommen bare burde bli en reprimande i stedet for den 13 måneders utestengelsen fra det norske dopingpanelet som det internasjonale skiforbundet ( FIS ) seinere anket til Idrettens Voldgiftsdomstol ( CAS ).
VG170416 Lundby oppgitt over FIS - mener utviklingen går bakover ¶
VG170416 De utenlandske hopperne og FIS har bedt Norges Skiforbund se på mulighetene for å flytte konkurransestarten til Trondheim.
VG170416 * Norge var imot stiftelsen av Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) ¶
SA170416 De utenlandske hopperne og FIS har bedt Norges Skiforbund se på mulighetene for å flytte konkurransestarten til Trondheim.
SA170416 * Norge var imot stiftelsen av Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) ¶
DB170416 Oversikten til Det internasjonale skiforbundet FIS viser at han gikk inn pengepremier for 117 749 sveitsiske franc.
DB170416 De utenlandske hopperne og FIS har bedt Norges Skiforbund se på mulighetene for å flytte konkurransestarten til Trondheim.
DB170416 * Norge var imot stiftelsen av Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) ¶
AP170416 De utenlandske hopperne og FIS har bedt Norges Skiforbund se på mulighetene for å flytte konkurransestarten til Trondheim.
AP170416 * Norge var imot stiftelsen av Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) ¶
VG170415 | Lundby oppgitt over FIS - mener utviklingen går bakover ¶
VG170415 MENER UTVIKLINGEN GÅR BAKOVER : Maren Lundby, her avbildet på trening i Lahti-VM, reagerer sterkt på oppsettet til FIS for neste sesong.
VG170411 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anket den norske dommen på 13 måneders utestengelse etter at Johaug testet positivt på et anabolt steroid i fjor.
SA170411 Det er Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) som har anket Johaugs dom på 13 måneders utestengelse inn til Idrettens voldgiftsrett.
DB170411 Det er Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) som har anket Johaugs dom på 13 måneders utestengelse inn til Idrettens voldgiftsrett.
AP170411 Det er Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) som har anket Johaugs dom på 13 måneders utestengelse inn til Idrettens voldgiftsrett.
SA170407 Og er det mulig å gjøre begge deler ? | FIS gir grønt lys for nytt Raw Air : - Kan bli enda mer ekstremt neste år ¶
SA170407 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) har gitt grønt lys til å fortsette med den norske hoppkonkurransen Raw Air kommende sesong.
SA170407 Den norske sportssjefen sitter i kalenderkomiteen for Norge i FIS og var en av mange beslutningstakere på møtet i Zürich.
SA170407 - Jeg er glad for å se at kalenderkomiteen i FIS uten innvendinger gir Skiforbundet og de fire arrangørene muligheten til å arrangere Raw Air i 2017/2018-sesongen.
DB170407 Den norske sportssjefen sitter i kalenderkomiteen for Norge i FIS og var en av mange beslutningstakere på møtet i Zürich.
DB170407 - Jeg er glad for å se at kalenderkomiteen i FIS uten innvendinger gir Skiforbundet og de fire arrangørene muligheten til å arrangere Raw Air i 2017/2018-sesongen.
AP170407 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) har gitt grønt lys til å fortsette med den norske hoppkonkurransen Raw Air kommende sesong.
AP170407 Den norske sportssjefen sitter i kalenderkomiteen for Norge i FIS og var en av mange beslutningstakere på møtet i Zürich.
AP170407 - Jeg er glad for å se at kalenderkomiteen i FIS uten innvendinger gir Skiforbundet og de fire arrangørene muligheten til å arrangere Raw Air i 2017/2018-sesongen.
AP170407 ( ©NTB/Aftenposten ) ¶ | FIS gir grønt lys for nytt Raw Air : - Kan bli enda mer ekstremt neste år ¶
VG170406 Mens Therese Johaug ( 28 ) er klar på at pressen bør få overvære den kommende dopinghøringen i Sveits, nekter FIS å si hva de mener. overvære den kommende dopinghøringen i Sveits, nekter FIS å si hva de mener.
VG170406 Hvordan FIS stiller seg til Johaugs ønske om åpenhet, er foreløpig et åpent spørsmål.
VG170406 Hjort vil ta opp spørsmålet med CAS og FIS i forbindelse med berammelse av saken, forteller han.
VG170406 Det var FIS som anket den norske dommen på 13 måneders utestengelse inn til idrettens voldgiftsrett ( CAS ) i Lausanne.
VG170406 - Som tidligere uttalt, vil ikke FIS kommentere noen aspekter ved denne saken så lenge den pågår, skriver kommunikasjonssjef Jenny Wiedeke i en e-post til VG.
VG170406 overvære den kommende dopinghøringen i Sveits, nekter FIS å si hva de mener.
SA170406 Vårmøtet tar ingen endelige beslutninger, men legger sterke føringer før FIS skal ta de endelige beslutningene senere i år.
SA170406 Sportssjef Clas Brede Bråthen og FIS skal diskutere Raw Air under helgens vårmøte.
DB170406 Samtidig er det grunn til å tro at FIS diskuterte anken sin nettopp med WADA i forkant.
DB170406 I og med at FIS anket dommen, har også Thereses forsvarerer ombestemt seg.
DB170406 Det er jo problemet når FIS ikke vil fortelle hvem som for anledningen har sittet i dopingpanelet sitt sammen med den canadiske formannen Patrick Smith, og dessuten er svært generelle i begrunnelsen av anken.
DB170406 DETTE kunne vært en dobbeltrolle, men den slapp kulturministeren idet WADA bestemte seg for ikke å være med på anken fra det internasjonale Skiforbundet ( FIS ) mot den norske straffeutmålingen i Johaug-saken.
DB170406 Men dersom CAS finner at straffen må forlenges, slik FIS vil, kan det spøke for både sesongoppkjøring og OL.
DB170406 Ifølge pressemeldingen CAS sendte ut i kjølvannet av anken, ber FIS om en rimelig forlenging av straffen hun fikk i det norske domsutvalget, uten at FIS har ønsket å si noe om hvor lang straff de mener er rimelig.
DB170406 Ifølge pressemeldingen CAS sendte ut i kjølvannet av anken, ber FIS om en rimelig forlenging av straffen hun fikk i det norske domsutvalget, uten at FIS har ønsket å si noe om hvor lang straff de mener er rimelig.
DB170406 I dette tilfellet er det det internasjonale skiforbundet som er motpart, og dermed må også FIS gi sin velsignelse til at dørene åpnes.
DB170406 Du trenger ikke gå glipp av påskekrimmen ¶ fra get ¶ 4 ( Dagbladet ) : Det internasjonale skiforbundet, FIS , anket Therese Johaugs dom på 13 måneder inn for den internasjonale voldgiftsretten for idrett, CAS, tidlig i mars.
DB170406 - Jeg vet ikke hva innstillingen til FIS er i denne saken, men vårt grunnleggende syn er at forhandlingen bør være åpen, sier Hjort.
DB170406 FIS ønsker ikke å kommentere denne saken overfor Dagbladet.
AP170406 Vårmøtet tar ingen endelige beslutninger, men legger sterke føringer før FIS skal ta de endelige beslutningene senere i år.
AP170406 Sportssjef Clas Brede Bråthen og FIS skal diskutere Raw Air under helgens vårmøte.
VG170405 Marit Bjørgen ble overrasket da FIS anket Johaug-dommen.
VG170405 Får FIS medhold vil Johaug etter all sannsynlighet går glipp av OL i Sør-Korea neste år.
VG170405 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) synes straffen er for kort og anket til CAS ( Idrettens voldgiftsrett ).
SA170405 Får FIS medhold vil Johaug etter all sannsynlighet går glipp av OL i Sør-Korea neste år.
SA170405 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) synes straffen er for kort og anket til CAS ( Idrettens voldgiftsrett ).
DB170405 Får FIS medhold vil Johaug etter all sannsynlighet går glipp av OL i Sør-Korea neste år.
DB170405 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) synes straffen er for kort og anket til CAS ( Idrettens voldgiftsrett ).
DA170405 Får FIS medhold vil Johaug etter all sannsynlighet går glipp av OL i Sør-Korea neste år.
DA170405 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) synes straffen er for kort og anket til CAS ( Idrettens voldgiftsrett ).
AP170405 Får FIS medhold vil Johaug etter all sannsynlighet går glipp av OL i Sør-Korea neste år.
AP170405 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) synes straffen er for kort og anket til CAS ( Idrettens voldgiftsrett ).
DB170404 Torsdag fortalte Vegard Ulvang, leder i langrennskomiteen i FIS , at Rottefella har søkt om å få tillatelse til å anvende de elektroniske bindingene i verdenscupen.
DB170404 - Hvis FIS imidlertid godkjenner det, vil vi naturligvis teste det ut på trening.
DB170404 mars publiserte Dagbladet saken om de nye elektroniske bindingene som kommer på markedet i 2018 og som kan bli lovlig i verdenscupen, hvis det internasjonale skiforbundet ( FIS ) godkjenner søknaden på kongressen i mai.
DB170331 Vegard Ulvang, leder i langrennskomiteen i FIS , forteller at Rottefella har søkt om å få tillatelse til å anvende de elektroniske bindingene i verdenscupen.
DB170331 Hvis FIS godkjenner det, kommer eliten til å teste det ut, sier smøresjef Knut Nystad til Dagbladet.
DB170331 - Hvis FIS imidlertid godkjenner det, vil vi naturligvis teste det ut på trening.
SA170330 Søknadsfristen til Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) er 1. mai.
DN170330 Myklebostad sier det per i dag ikke er begrensninger når det gjelder bidninger i reglementet, men produsenten har jevn dialog med FIS om produktet og personer i FIS har testet produktet som blir rundt 90 gram tyngre av hver driver.
DN170330 Myklebostad sier det per i dag ikke er begrensninger når det gjelder bidninger i reglementet, men produsenten har jevn dialog med FIS om produktet og at personer i FIS har testet produktet som blir rundt 90 gram tyngre av hver driver.
DN170330 Myklebostad sier det per i dag ikke er begrensninger når det gjelder bidninger i reglementet, men produsenten har jevn dialog med FIS om produktet og personer i FIS har testet produktet som blir rundt 90 gram tyngre av hver driver.
DN170330 Myklebostad sier det per i dag ikke er begrensninger når det gjelder bidninger i reglementet, men produsenten har jevn dialog med FIS om produktet og at personer i FIS har testet produktet som blir rundt 90 gram tyngre av hver driver.
DN170330 Foto : Semcom/Rottefella Dialog med FIS
DN170330 Det avhenger først av om dette kommer til å bli godkjent innenfor rennreglementet til Det Internasjonale Skiforbundet ( FIS ).
DB170330 Søknadsfristen til Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) er 1. mai.
DB170330 Nødvendige endringer og utvikling av anlegget, vil følge av eventuelle krav fra FIS , men vi er klare til å følge utviklingen som verdens ledende skiflyvningsarrangør og hopparena.
AP170330 Søknadsfristen til Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) er 1. mai.
SA170329 Saken er anket av FIS , og straffen kan endres etter en ny gjennomgang.
DB170329 Johaugs dom på 13 måneder har i ettertid blitt anket av det internasjonale skiforbundet ( FIS ).
DB170329 mars : Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anker dommen.
DB170329 mars : Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anker dommen.
DB170329 FIS er ikke fornøyd med den dommen, og har anket saken til idrettens voldgiftsrett ( CAS ) i Lausanne.
DA170329 Therese Johaug er idømt 13 måneders suspensjon, men den saken er anket av det internasjonale skiforbundet ( FIS ) inn for idrettens voldgiftdomstol i Lausanne.
DA170329 mars : Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anker dommen inn for Idrettens voldgiftsrett ( CAS ). * 29. mars : Påtalenemnda i Antidoping Norge henlegger saken mot Fredrik Bendiksen.
DA170329 FIS har anket på¨straffeutmålingen, som de vil få vurdert er for lav.
AP170329 Saken er anket av FIS , og straffen kan endres etter en ny gjennomgang.
DA170327 - Det var visstnok en måler som var litt annerledes enn den vi er vant med, fortalte Fannemel til NRK, og viste til at det norske landslaget har et litt annerledes måleinstrument for hoppdressene enn det FIS benytter. 250 meter ¶
VG170326 Det faktum at Johaug må møte til ankesak i idrettens voldgiftsrett ( CAS ) forandrer seg ikke, ettersom Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) valgte å anke.
VG170326 Dermed kan man fokusere fullt og helt på anken fra FIS .
VG170326 - I det FIS anket var WADA klar over at saken kom til å bli behandlet i CAS uansett.
VG170326 - Der anket WADA etter FIS valgte ikke å anke og sa mellom linjene : « Hæ, hva er det dere holder på med her, dette er jo bare tull ?
SA170326 Jeg synes dette var fint av FIS .
SA170326 Fikk ett hopp : - Fint av FIS
SA170326 Det internasjonale skiforbundet FIS har imidlertid anket dommen til idrettens voldgiftsrett ( CAS ).
FV170326 Det internasjonale skiforbundet FIS har imidlertid anket dommen til idrettens voldgiftsrett ( CAS ).
FV170326 Jeg synes dette var fint av FIS .
FV170326 Fikk ett hopp : - Fint av FIS
DB170326 Jeg synes det var flott gjort av FIS å tillate det, sa Remen Evensen.
BT170326 Jeg synes dette var fint av FIS .
BT170326 Fikk ett hopp : - Fint av FIS
AP170326 Det internasjonale skiforbundet FIS har imidlertid anket dommen til idrettens voldgiftsrett ( CAS ).
AP170326 Jeg synes dette var fint av FIS .
AP170326 Fikk ett hopp : - Fint av FIS
AP170326 Det internasjonale skiforbundet FIS har imidlertid anket dommen til idrettens voldgiftsrett ( CAS ).
SA170325 Jeg tror vi må leve med at bakkerekorden er 251,5 meter, med mindre FIS tar en overordnet beslutning om at dette var feil, sier Scheie, og legger til : ¶
SA170325 Dette problemet har FIS hatt lenge.
FV170325 Jeg tror vi må leve med at bakkerekorden er 251,5 meter, med mindre FIS tar en overordnet beslutning om at dette var feil, sier Scheie, og legger til : ¶
FV170325 Dette problemet har FIS hatt lenge.
DB170325 Første regelendring FIS må innføre : I skiflygingsbakker skal dommerne ha reprisen av landingen i loop på en 50'-skjerm. #nrksport ¶
BT170325 Jeg tror vi må leve med at bakkerekorden er 251,5 meter, med mindre FIS tar en overordnet beslutning om at dette var feil, sier Scheie, og legger til : ¶
BT170325 Dette problemet har FIS hatt lenge.
AP170325 Jeg tror vi må leve med at bakkerekorden er 251,5 meter, med mindre FIS tar en overordnet beslutning om at dette var feil, sier Scheie, og legger til : ¶
AP170325 Dette problemet har FIS hatt lenge.
SA170324 Det internasjonale skiforbundet FIS har nemlig allerede bekreftet at de anker dommen.
FV170324 Johaugs sak må nemlig opp til idrettens voldgiftsrett uansett, fordi det internasjonale skiforbundet FIS har anket.
DB170324 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) har allerede bedt om en « rimelig forlengelse » av Therese Johaugs suspensjon.
DB170324 FIS ønsker en lengre dom.
DA170324 I starten av mars ble det klart at Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) har anket Therese Johaugs 13 måneders utestengelse inn til Idrettens Voldgiftsrett ( CAS ).
AP170324 Johaugs sak må nemlig opp til idrettens voldgiftsrett uansett, fordi det internasjonale skiforbundet FIS har anket.
VG170321 Therese Johaug ( 28 ) sier til NRK at det var tøft å få beskjeden om at FIS har anket den 13 måneder lange dopingdommen mot henne.
VG170321 I starten av mars ble det klart at Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) har anket Johaugs 13 måneders utestengelse inn til Idrettens Voldgiftsrett ( CAS ).
VG170321 Det gjorde derimot FIS .
SA170321 Therese Johaug sier at det var tøft å få beskjeden om at FIS har anket den 13 måneder lange dopingdommen mot henne.
SA170321 I starten av mars ble det klart at Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) har anket Johaugs 13 måneders utestengelse inn til Idrettens Voldgiftsrett ( CAS ).
FV170321 Therese Johaug sier at det var tøft å få beskjeden om at FIS har anket den 13 måneder lange dopingdommen mot henne.
FV170321 I starten av mars ble det klart at Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) har anket Johaugs 13 måneders utestengelse inn til Idrettens Voldgiftsrett ( CAS ).
DB170321 TØFT : Therese Johaug sier til NRK at det var tøft å få beskjeden om at FIS har anket den 13 måneder lange dopingdommen mot henne.
DB170321 Therese Johaug sier til NRK at det var tøft å få beskjeden om at FIS har anket den 13 måneder lange dopingdommen mot henne.
DB170321 I starten av mars ble det klart at Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) har anket Johaugs 13 måneders utestengelse inn til Idrettens Voldgiftsrett ( CAS ).
DB170321 Altså slik som det internasjonale Skiforbundet ( FIS ) i mistillit mot norsk idrettsjuss anket saken til Johaug inn for Idrettens Voldgiftsdomstol ( CAS ).
AP170321 Therese Johaug sier at det var tøft å få beskjeden om at FIS har anket den 13 måneder lange dopingdommen mot henne.
AP170321 I starten av mars ble det klart at Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) har anket Johaugs 13 måneders utestengelse inn til Idrettens Voldgiftsrett ( CAS ).
DB170320 Kilde : FIS . 20-åring nesten på topp ¶
DB170320 Kilde : FIS .
DB170320 ( Dagbladet ) : Sammenlagtseier i verdenscupen og Tour de Ski, sikret 25-åringen store summer, viser tall fra FIS .
DB170320 Før denne sesongen innførte det internasjonale Skiforbundet ( FIS ) nye strengere kvoteregler for å begrense den norske dominansen.
DB170318 ( Dagbladet ) : Langrennskommiteen i Norges Skiforbund skal betale Therese Johaugs advokatutgifter under CAS-høringen i Lausanne etter anken til internasjonale skiforbundet ( FIS ).
VG170317 Johaug skal opp mot Det internasjonale skiforbundet ( FIS ), og de har valgt finnen Markus Manninen som sin dommer, ifølge Hjort.
VG170317 Det var denne dommen FIS valgte å anke.
VG170317 - Jeg har ikke annen kjennskap til ham enn det som er offentlig tilgjengelig informasjon, og kan ikke kommentere FIS sine beveggrunner for å velge ham, sier Hjort om Manninen. 13 måneder ¶
VG170317 Sverre Seeberg ( Norge ), født i 1950 : Nordmannen kom inn i styret i FIS i 2014.
VG170317 Satt ikke i dopingpanlet til FIS i Johaug-saken, siden han er norsk.
VG170317 Sarah Lewis ( England ), født i 1964 : Generalsekretær i FIS , med møterett i styret.
VG170317 Roman Kumpost ( Tsjekkia ), født i 1962 : Mangeårig medlem av kombinert-styret i FIS , som han også har vært leder for.
VG170317 Patrick Smith ( Canada ), født i 1949 : Leder av dopingpanelet til FIS .
VG170317 Overfor sportsbloggeren Andreas Selliaas har hun likevel bekreftet at de to andre personene i dopingpanelet også sitter i styret til FIS .
VG170317 Norsk visepresident i FIS : Tror FIS-anken kan være positivt ¶
VG170317 LAUSANNE ( VG ) Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) vil ikke avsløre hvem som sitter i dopingpanelet som valgte å anke dommen mot Therese Johaug ( 28 ).
VG170317 Kom inn i FIS i 2014.
VG170317 Jessica Lindell-Vikarby ( Sverige ), født i 1984 : Tidligere alpinist, som nå leder utøverkomiteen i FIS .
VG170317 Janez Kocijancic ( Slovenia ), født i 1941 : Styremedlem i FIS siden 1981.
VG170317 I dopingsaken til Martin Johnsrud Sundby var det dopingpanelet til FIS som innstilte på « frifinnelse ».
VG170317 Hjort reagerte da FIS valgte å anke dommen mot klienten hans.
VG170317 Eduardo Roldan ( Spania ), født i 1943 : Styremedlem i FIS siden 2006.
VG170317 Dopingpanelet til FIS ledes av styremedlemmet ( FIS Council ) Patrick Smith.
VG170317 Dopingpanelet til FIS ledes av styremedlemmet ( FIS Council ) Patrick Smith.
VG170317 Disse sitter i FIS Council ¶
VG170317 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) overrasket mange da de valgte å anke den norske Johuag-dommen på 13 måneders utestengelse.
VG170317 - Selvfølgelig bør man få vite hvem som sitter i dopingpanelet til FIS , og som valgte å anke dommen mot Therese Johaug.
VG170317 - Foruten ham ønsker ikke FIS å offentliggjøre navnene på de andre som sitter i dopingpanelet, sier kommunikasjonsansvarlig Jenny Wiedeke til VG.
VG170317 - Er du enig i at det er politikk i Johaug-anken når det sitter tre styremedlemmer fra FIS i dopingpanelet som avgjorde spørsmålet ?
VG170317 - Dopingpanelet består av styremedlemmer i FIS ?
VG170317 FIS og andre særforbund bør ta inn over seg retningslinjene, mener Solheim.
VG170317 FIS dømmer ikke i vår sak, de avgjorde bare om de ville anke eller ikke.
VG170317 - FIS dømmer ikke ¶
SA170317 Therese Johaug og Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) har nominert dommere til ankesaken mot skistjernen i Idrettens voldgiftsrett ( CAS ), melder NRK.
SA170317 Johaug og FIS har fått velge hver sin dommer fra en liste med over hundre navn.
SA170317 Hjort opplyser at FIS har nominert den finske dommeren Markus Manninen.
SA170317 FIS har valgt en finsk dommer i ankesaken mot Therese Johaug.
FV170317 Therese Johaug og Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) har nominert dommere til ankesaken mot skistjernen i Idrettens voldgiftsrett ( CAS ), melder NRK.
FV170317 Johaug og FIS har fått velge hver sin dommer fra en liste med over hundre navn.
FV170317 Hjort opplyser at FIS har nominert den finske dommeren Markus Manninen.
FV170317 FIS har valgt en finsk dommer i ankesaken mot Therese Johaug.
DB170317 mars : Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anker dommen.
DB170317 ¶ DOMMERTEAMET FORMES : FIS har valgt en finsk dommer i ankesaken mot Therese Johaug.
DB170317 Therese Johaug og Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) har nominert dommere til ankesaken mot skistjernen i Idrettens voldgiftsrett ( CAS ), melder NRK.
DB170317 Johaug og FIS har fått velge hver sin dommer fra en liste med over hundre navn.
DB170317 Hjort opplyser at FIS har nominert den finske dommeren Markus Manninen.
AP170317 Therese Johaug og Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) har nominert dommere til ankesaken mot skistjernen i Idrettens voldgiftsrett ( CAS ), melder NRK.
AP170317 Johaug og FIS har fått velge hver sin dommer fra en liste med over hundre navn.
AP170317 Hjort opplyser at FIS har nominert den finske dommeren Markus Manninen.
AP170317 FIS har valgt en finsk dommer i ankesaken mot Therese Johaug.
VG170316 Der forklaringen visstnok er at de ikke hadde budsjettert med at FIS gjorde endringer i kvotene.
DB170316 Så kan enten FIS eller Wada anke, og det må vi gjøre om det ikke skjer noe eller om det som gjøres ikke er nok.
VG170315 FIS valgte likevel å anke dommen på 13 måneders utestengelse.
SA170315 Lasse Ottesen, rennleder for kombinert i FIS , er glad for at det blir kontinalcup for jentene neste sesong og vil jobbe for at kombinert for kvinner er blant øvelsene for kvinner i 2021.
SA170315 Lasse Ottesen, rennleder for kombinert i FIS , er glad for at det blir kontinalcup for jentene neste sesong og vil jobbe for at kombinert for kvinner er blant øvelsene for kvinner i 2021.
SA170315 Så sent som på et møte som Randall og andre aktive hadde i Lahti-VM med IOC-president Thomas Bach, generalsekretær Sarah Lewis og president Gian-Franco Kasper i FIS, ble det understrekt at utøvere vil at FIS skal gjøre alt for å holde idretten fri for doping.
SA170315 Så sent som på et møte som Randall og andre aktive hadde i Lahti-VM med IOC-president Thomas Bach, generalsekretær Sarah Lewis og president Gian-Franco Kasper i FIS , ble det understrekt at utøvere vil at FIS skal gjøre alt for å holde idretten fri for doping.
SA170315 De åtte siste årene har hun vært leder av utøverkomiteen i Det internasjonale skiforbundet ( FIS ).
SA170315 FIS har anket dopingdommen mot Therese Johaug.
SA170315 Johaug er dømt til 13 måneders utestengelse for en positiv dopingprøve, men Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) synes straffen er for mild og anket saken inn for CAS.
FV170315 Så sent som på et møte som Randall og andre aktive hadde i Lahti-VM med IOC-president Thomas Bach, generalsekretær Sarah Lewis og president Gian-Franco Kasper i FIS, ble det understrekt at utøvere vil at FIS skal gjøre alt for å holde idretten fri for doping.
FV170315 Så sent som på et møte som Randall og andre aktive hadde i Lahti-VM med IOC-president Thomas Bach, generalsekretær Sarah Lewis og president Gian-Franco Kasper i FIS , ble det understrekt at utøvere vil at FIS skal gjøre alt for å holde idretten fri for doping.
FV170315 De åtte siste årene har hun vært leder av utøverkomiteen i Det internasjonale skiforbundet ( FIS ).
FV170315 FIS har anket dopingdommen mot Therese Johaug.
FV170315 Johaug er dømt til 13 måneders utestengelse for en positiv dopingprøve, men Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) synes straffen er for mild og anket saken inn for CAS.
FV170315 Johaug er dømt til 13 måneders utestengelse for en positiv dopingprøve, men Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) synes straffen er for mild og anket saken inn for CAS.
DB170315 Leder av langrennskomiteen i FIS , Vegard Ulvang, tviler på at det blir gjort store endringer på dette området.
DB170315 Forrige uke besluttet imidlertid det internasjonale skiforbundet ( FIS ) å anke avgjørelsen.
DB170315 - Jeg er veldig tilfreds med at vi sammen med FIS og den lokale arrangøren i Vikersund har funnet en løsning for å erstatte det avlyste rennet, sier arrangementssjef Terje Lund i Norges Skiforbund.
DA170315 Johaug er dømt til 13 måneders utestengelse for en positiv dopingprøve, men Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) synes straffen er for mild og anket saken inn for CAS.
BT170315 Så sent som på et møte som Randall og andre aktive hadde i Lahti-VM med IOC-president Thomas Bach, generalsekretær Sarah Lewis og president Gian-Franco Kasper i FIS, ble det understrekt at utøvere vil at FIS skal gjøre alt for å holde idretten fri for doping.
BT170315 Så sent som på et møte som Randall og andre aktive hadde i Lahti-VM med IOC-president Thomas Bach, generalsekretær Sarah Lewis og president Gian-Franco Kasper i FIS , ble det understrekt at utøvere vil at FIS skal gjøre alt for å holde idretten fri for doping.
BT170315 LEHTIKUVA /NTB scanpix ¶ FIS har anket dopingdommen mot Therese Johaug.
BT170315 De åtte siste årene har hun vært leder av utøverkomiteen i Det internasjonale skiforbundet ( FIS ).
BT170315 Johaug er dømt til 13 måneders utestengelse for en positiv dopingprøve, men Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) synes straffen er for mild og anket saken inn for CAS.
AP170315 Så sent som på et møte som Randall og andre aktive hadde i Lahti-VM med IOC-president Thomas Bach, generalsekretær Sarah Lewis og president Gian-Franco Kasper i FIS, ble det understrekt at utøvere vil at FIS skal gjøre alt for å holde idretten fri for doping.
AP170315 Så sent som på et møte som Randall og andre aktive hadde i Lahti-VM med IOC-president Thomas Bach, generalsekretær Sarah Lewis og president Gian-Franco Kasper i FIS , ble det understrekt at utøvere vil at FIS skal gjøre alt for å holde idretten fri for doping.
AP170315 De åtte siste årene har hun vært leder av utøverkomiteen i Det internasjonale skiforbundet ( FIS ).
AP170315 FIS har anket dopingdommen mot Therese Johaug.
AP170315 Lasse Ottesen, rennleder for kombinert i FIS , er glad for at det blir kontinalcup for jentene neste sesong og vil jobbe for at kombinert for kvinner er blant øvelsene for kvinner i 2021.
AP170315 Lasse Ottesen, rennleder for kombinert i FIS , er glad for at det blir kontinalcup for jentene neste sesong og vil jobbe for at kombinert for kvinner er blant øvelsene for kvinner i 2021.
AP170315 Så sent som på et møte som Randall og andre aktive hadde i Lahti-VM med IOC-president Thomas Bach, generalsekretær Sarah Lewis og president Gian-Franco Kasper i FIS, ble det understrekt at utøvere vil at FIS skal gjøre alt for å holde idretten fri for doping.
AP170315 Så sent som på et møte som Randall og andre aktive hadde i Lahti-VM med IOC-president Thomas Bach, generalsekretær Sarah Lewis og president Gian-Franco Kasper i FIS , ble det understrekt at utøvere vil at FIS skal gjøre alt for å holde idretten fri for doping.
AP170315 De åtte siste årene har hun vært leder av utøverkomiteen i Det internasjonale skiforbundet ( FIS ).
AP170315 FIS har anket dopingdommen mot Therese Johaug.
AP170315 Johaug er dømt til 13 måneders utestengelse for en positiv dopingprøve, men Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) synes straffen er for mild og anket saken inn for CAS.
VG170314 Emil Iversen, Marit Bjørgen og resten av det norske landslaget går nemlig en minitour i byen Québec hvor FIS ( Det internasjonale skiforbundet ) frister med en sammenlagtseier verdt rundt en kvart million norske kroner.
VG170314 Og da det kanskje ikke kunne bli så mye verre, så bestemte FIS seg for å anke dopingdommen mot Johaug på 13 måneder.
VG170314 DØMT : FIS ønsker en « fornuftig forlengelse » av Therese Johaugs dom på 13 måneder, derfor har de anket til CAS.
VG170314 Farlig for hopperne konkluderte renndirektør i FIS Walter Hofer.
SA170314 Straks etter ulykken stanset FIS ( det internasjonale skiforbundet ) all bruk av droner under alpinrenn i deres regi.
SA170314 - Nå er det opp til hver racedirektør å vurdere bruk av droner opp mot sikkerheten, sier kommunikasjonssjef Jenny Wiedeke i FIS .
FV170314 Straks etter ulykken stanset FIS ( det internasjonale skiforbundet ) all bruk av droner under alpinrenn i deres regi.
FV170314 - Nå er det opp til hver racedirektør å vurdere bruk av droner opp mot sikkerheten, sier kommunikasjonssjef Jenny Wiedeke i FIS .
AP170314 Straks etter ulykken stanset FIS ( det internasjonale skiforbundet ) all bruk av droner under alpinrenn i deres regi.
AP170314 - Nå er det opp til hver racedirektør å vurdere bruk av droner opp mot sikkerheten, sier kommunikasjonssjef Jenny Wiedeke i FIS .
AP170314 Straks etter ulykken stanset FIS ( det internasjonale skiforbundet ) all bruk av droner under alpinrenn i deres regi.
AP170314 - Nå er det opp til hver racedirektør å vurdere bruk av droner opp mot sikkerheten, sier kommunikasjonssjef Jenny Wiedeke i FIS .
VG170313 Ifølge renndirektør i FIS , Pierre Mignerey, beholder han hele premiesummen for totalseieren i verdenscupen.
VG170313 Det bekreftet leder for langrenn i FIS , Vegard Ulvang, overfor VG i helgen.
VG170313 Norsk visepresident i FIS : Tror FIS-anken kan være positivt ¶
VG170313 Men ifølge CAS har FIS ( det internasjonale skiforbundet ) bedt om en fornuftig forlengelse av dommen.
VG170313 En annen dommer velges så av juristene til FIS .
VG170313 Det er FIS som har anket saken til CAS, som er den øverste rett i internasjonale idrettssaker.
VG170313 Det betyr at blant annet FIS må være enig i at saken går for åpne dører.
VG170313 Dersom dommerne i CAS er enige med FIS , er det et spørsmål om Johaug rekker OL i Sør-Korea i februar 2018.
VG170313 Derfor overrasket det mange da dopingpanelet til FIS sendte saken til en lang og dyr behandling i CAS - gjerne kalt « idrettens høyesterett ».
VG170313 ) mener saken ikke burde blitt anket av FIS .
SA170313 - Verken Johaug-leiren eller FIS ønsket at dette skulle være en hastesak.
FV170313 - Verken Johaug-leiren eller FIS ønsket at dette skulle være en hastesak.
DB170313 - Verken Johaug-leiren eller FIS ønsket at dette skulle være en hastesak.
DB170313 ( Dagbladet ) : Ifølge reglementet til det internasjonale skiforbundet ( FIS ) ville ikke Petter Northug ha fått lov til å konkurrere i sesongavslutningen i Canada med reglene som lenge ble praktisert.
BT170313 - Verken Johaug-leiren eller FIS ønsket at dette skulle være en hastesak.
AP170313 - Verken Johaug-leiren eller FIS ønsket at dette skulle være en hastesak.
SA170312 Voldgiftsretten i Sveits har innledet saken mot Johaug : - FIS ønsker strengere straff ¶
SA170312 Og nå er denne strenge dommen anket av FIS ( det internasjonale skiforbundet ) som mener den er for mild !
VG170310 Sundby var gjennom flere juridiske runder, som ble en følelsesmessig berg- og dalbane via frikjennelse i FIS til domfellelse i CAS.
VG170310 Norsk visepresident i FIS : Tror FIS-anken kan være positivt ¶
VG170310 CAS : FIS ber om « fornuftig forlengelse » av Johaug-straffen ¶
VG170310 Domsutvalgets beslutning om 13 måneders utelukkelse av Therese Johaug ble anket av FIS .
VG170310 Dermed går saken til CAS, hvor FIS ønsker en « fornuftig forlengelse » av straffen.
VG170310 BETALES FOR : Skiforbundet tar regningen for Therese Johaug når FIS anker hennes sak til idrettens voldgiftsrett ( CAS ).
SA170310 - Nei, det har vi ikke fått, sa sportssjef Clas Brede Bråthen på spørsmål om FIS hadde gitt om beskjed om strengere reglement foran Raw Air-turneringen.
SA170310 Tirsdag ble det klart at Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) hadde anket dopingdommen mot Therese Johaug.
SA170310 Tirsdag ble det klart at Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) hadde anket dopingdommen mot Johaug.
SA170310 FIS har anket dommen.
SA170310 FIS har anket dommen.
FV170310 Tirsdag ble det klart at Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) hadde anket dopingdommen mot Johaug.
FV170310 FOTO : Roald, Berit / NTB scanpix Tirsdag ble det klart at Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) hadde anket dopingdommen mot Therese Johaug.
DB170310 Ifølge en pressemelding fra CAS i går, har FIS bedt om at Johaug får en lenger straff.
DB170310 En straff som er rimelig, uten at FIS er konkrete på hva det er de ønsker.
DB170310 Det er det internasjonale skiforbundet, FIS , som har anket Johaugs dom på 13 måneder inn for idrettens voldgiftsrett i Lausanne.
DB170310 FIS mener det norske domsutvalget ikke tok nok hensyn til at en dopingadvarsel var trykket på pakken med Trofoderminen hun brukte på leppene sine, at salven var ukjent for henne, og at det var kjøpt i et fremmed land.
DB170310 Nå venter en ny runde i CAS, etter at Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anket dommen fra Domsutvalget i Norges Idrettsforbund.
DB170310 - Jeg synes det var riktig av FIS å anke.
DB170310 Det er viktig for FIS og arrangørene at alle de beste kommer og vil være med.
BT170310 Tirsdag ble det klart at Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) hadde anket dopingdommen mot Therese Johaug.
BT170310 Tirsdag ble det klart at Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) hadde anket dopingdommen mot Johaug.
AP170310 - Nei, det har vi ikke fått, sa sportssjef Clas Brede Bråthen på spørsmål om FIS hadde gitt om beskjed om strengere reglement foran Raw Air-turneringen.
AP170310 Tirsdag ble det klart at Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) hadde anket dopingdommen mot Therese Johaug.
AP170310 Tirsdag ble det klart at Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) hadde anket dopingdommen mot Johaug.
AP170310 FIS har anket dommen.
VG170309 Utgiftene kan komme til å øke betraktelig etter at det denne uken ble kjent at FIS ( det internasjonale skiforbundet ) har anket Johaug-dommen videre til idrettens voldgiftsrett CAS, som ligger i Lausanne.
VG170309 Så ønsker FIS at CAS skal vurdere straffeutmålingen.
VG170309 I en pressemelding het det at « FIS har bedt om en fornuftig forlengelse » av utestengelsen.
VG170309 - Langrennskomiteen er enig om å videreføre støtten til Therese når det gjelder dekning av advokatutgifter i forbindelse med ankesaken fra FIS , heter det i en sms fra Torbjørn Skogstad, leder i langrennskomiteen.
VG170309 | CAS : FIS ber om « fornuftig forlengelse » av Johaug-straffen ¶
VG170309 Etter at det tirsdag ble kjent at FIS anker, sa Johaugs advokat Christian B.
VG170309 Da FIS tirsdag morgen kunngjorde at de ville anke Johaug-dommen, hadde de denne begrunnelsen : ¶
VG170309 - Det var ingen grunn til at FIS skulle anke denne dommen.
VG170309 - FIS ber om at utestengelsen pålagt utøveren blir « fornuftig forlenget », heter det i pressemeldingen.
VG170309 Visepresidenten i FIS : Tror FIS-anken kan være positivt ¶
VG170309 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) har anket den norske dommen på 13 måneders utestengelse for langrennsløperen.
SA170309 | WADA, med støtte fra FIS , opptrer som en moderne inkvisisjon ¶
SA170309 Vi kan ikke si at antidopingarbeidet styrkes ved at FIS anker dommen på 13 måneder som de fleste av oss finner helt urimelig ut fra en vanlig rettsoppfatning.
SA170309 Men tirsdag denne uken melder det Internasjonale skiforbundet ( FIS ) at det vil anke dommen fordi den er for mild.
SA170309 I Johaug-tilfellet kan en få inntrykk av at WADA - nå med støtte fra FIS - opptrer som den moderne inkvisisjon.
SA170309 Ideen oppsto etter diskusjoner mellom Norges landslagssjef Alexander Stöckl, renndirektør Walter Hofer i FIS og Arne Åbråten.
SA170309 Hofer er renndirektøren for hopp i Det internasjonale skiforbundet ( FIS ).
SA170309 Den summen kommer ved siden av vanlig premiering fra FIS for gode resultater i verdenscupen.
SA170309 | Voldgiftsretten i Sveits har innledet saken mot Johaug : - FIS ønsker strengere straff ¶
SA170309 FOTO : Junge, Heiko / NTB scanpix ¶ FIS har bedt om en « rimelig forlengelse » av Therese Johaugs suspensjon, skriver Idrettens voldgiftsrett ( CAS ) om anken fra Det internasjonale skiforbundet.
SA170309 FIS ønsker en lengre dom.
SA170309 - FIS ber om at utestengelsesperioden for utøveren blir " rimelig forlenget ", skriver CAS og bekrefter at det er startet en formell prosess rundt anken.
SA170309 Det er Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) som nå har anket dommen inn til CAS, den høyeste rettsinstansen i idrettssaker.
SA170309 - Langrennskomiteen er enig om å videreføre støtten til Therese når det gjelder dekning av advokatutgifter i forbindelse med ankesaken fra FIS , skriver Skogstad i en SMS.
FV170309 | Voldgiftsretten i Sveits har innledet saken mot Johaug : - FIS ønsker strengere straff ¶
FV170309 FOTO : Junge, Heiko / NTB scanpix ¶ FIS har bedt om en « rimelig forlengelse » av Therese Johaugs suspensjon, skriver Idrettens voldgiftsrett ( CAS ) om anken fra Det internasjonale skiforbundet.
FV170309 FIS ønsker en lengre dom.
FV170309 - FIS ber om at utestengelsesperioden for utøveren blir " rimelig forlenget ", skriver CAS og bekrefter at det er startet en formell prosess rundt anken.
FV170309 Det er Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) som nå har anket dommen inn til CAS, den høyeste rettsinstansen i idrettssaker.
FV170309 - Langrennskomiteen er enig om å videreføre støtten til Therese når det gjelder dekning av advokatutgifter i forbindelse med ankesaken fra FIS , skriver Skogstad i en SMS.
FV170309 | Finsk langrennsprofil om Johaug-anken : - Tommel opp til FIS
FV170309 Sveriges landslagssjef, Rikard Grip, mener FIS gjør rett i å anke den 13 måneder lange dommen.
FV170309 Saarinen gir tommelen opp ¶ « FIS mener sanksjonen er på et for lavt nivå, og den gjenspeiler ikke det faktum at utøveren Therese Johaug ikke klarte å se doping-advarselen i rødt, som var skrevet på pakken.
FV170309 Jeg gir tommelen opp til FIS , sier finnen.
FV170309 Hverken IOC eller WADA valgte å anke dommen - det gjorde derimot FIS .
FV170309 FOTO : Jussi Nukari / Lehtikuva Therese Johaug ble dømt til 13 måneders utestengelse, men det er nå usikkert om det blir stående som endelig straff, etter at FIS tirsdag offentliggjorde at de anker.
FV170309 Blant andre TV 2-ekspert og tidligere toppsyklist Mads Kaggestad, spår at FIS ikke ville anket dersom de ikke mener at straffen bør skjerpes betraktelig.
FV170309 Av den grunn har FIS valgt å anke dommen, » kom det frem i en pressemelding fra FIS .
FV170309 Av den grunn har FIS valgt å anke dommen, » kom det frem i en pressemelding fra FIS.
FV170309 Anna-Kaisa Saarinen ( til høyre ) gir tommelen opp etter at det i dag ble klart at FIS anker Therese Johaugs dom.
FV170309 Ideen oppsto etter diskusjoner mellom Norges landslagssjef Alexander Stöckl, renndirektør Walter Hofer i FIS og Arne Åbråten.
FV170309 Hofer er renndirektøren for hopp i Det internasjonale skiforbundet ( FIS ).
FV170309 Den summen kommer ved siden av vanlig premiering fra FIS for gode resultater i verdenscupen.
DB170309 Tirsdag denne uka ble det kjent at Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anker dommen mot henne.
DB170309 mars : Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anker dommen.
DB170309 ¶ FÅR PENGESTØTTE : Therese Johaugs regninger i forbindelse med ankesaken fra FIS dekkes av Norges Skiforbund.
DB170309 - Langrennskommiteen er enig om å videreføre støtten til Therese når det gjelder dekning av advokatutgifter i forbindelse med ankesaken fra FIS , sier Torbjørn Skogstad, leder i langrennskomiteen til Dagbladet.
DB170309 Innenfor Det internasjonale skiforbundet FIS er det en allmenn oppfatning om at jentene må ta steg for steg.
DB170309 Til Dagbladet forteller Vegard Ulvang, leder i langrennskomiteen i FIS , hva som er årsaken : ¶
DB170309 På kongressen i Cancun i sommer besluttet det internasjonale skiforbundet ( FIS ) å innføre en regel som åpner for stakefrie soner.
DB170309 FIS har jo anket denne saken for å få en nøytral, internasjonal gjennomgang av straffeutmålingen.
DB170309 ¶ TIL CAS : Ifølge en pressemelding fra CAS ønsker FIS en strengere straff for Therese Johaug, enn de 13 månedene som dommen er på.
DB170309 Tirsdag denne uka ble det kjent at Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anker dommen mot henne.
DB170309 ( Dagbladet ) : Idrettens voldgiftsrett ( CAS ) i Lausanne bekrefter i dag at saken til Therese Johaug er anket av Det internasjonale skiforbundet ( FIS ).
DB170309 - FIS ber om at utestengelsen blir « rimelig forlenget », skriver CAS.
DA170309 | FIS vil ha strengere Johaug-straff ¶ FIS har bedt om en " rimelig forlengelse " av Therese Johaugs suspensjon, skriver Idrettens voldgiftsrett ( CAS ) om anken fra Det internasjonale skiforbundet.
DA170309 Tirsdag ble det klart at Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anket Johaugs 13 måneders utestengelse inn til Idrettens Voldgiftsrett ( CAS ).
DA170309 Norges Skiforbund ( NSF ) har dekket Johaugs utgifter i forbindelse med dopingsaken, som så ut til å gå mot en ende før FIS anket saken videre i systemet.
DA170309 - Langrennskomiteen er enig om å videreføre støtten til Therese når det gjelder dekning av advokatutgifter i forbindelse med ankesaken fra FIS , sier Skogstad til NTB.
DA170309 | FIS vil ha strengere Johaug-straff ¶
DA170309 FIS ønsker en lengre dom.
DA170309 - FIS ber om at utestengelsesperioden for utøveren blir " rimelig forlenget ", skriver CAS og bekrefter at det er startet en formell prosess rundt anken.
BT170309 Det er Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) som nå har anket dommen inn til CAS, den høyeste rettsinstansen i idrettssaker.
BT170309 - Langrennskomiteen er enig om å videreføre støtten til Therese når det gjelder dekning av advokatutgifter i forbindelse med ankesaken fra FIS , skriver Skogstad i en SMS.
BT170309 Ideen oppsto etter diskusjoner mellom Norges landslagssjef Alexander Stöckl, renndirektør Walter Hofer i FIS og Arne Åbråten.
BT170309 Hofer er renndirektøren for hopp i Det internasjonale skiforbundet ( FIS ).
BT170309 Den summen kommer ved siden av vanlig premiering fra FIS for gode resultater i verdenscupen.
BT170309 Det er Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) som nå har anket dommen inn til CAS, den høyeste rettsinstansen i idrettssaker.
BT170309 - Langrennskomiteen er enig om å videreføre støtten til Therese når det gjelder dekning av advokatutgifter i forbindelse med ankesaken fra FIS , skriver Skogstad i en SMS.
AP170309 Ideen oppsto etter diskusjoner mellom Norges landslagssjef Alexander Stöckl, renndirektør Walter Hofer i FIS og Arne Åbråten.
AP170309 Hofer er renndirektøren for hopp i Det internasjonale skiforbundet ( FIS ).
AP170309 Den summen kommer ved siden av vanlig premiering fra FIS for gode resultater i verdenscupen.
AP170309 | Voldgiftsretten i Sveits har innledet saken mot Johaug : - FIS ønsker strengere straff ¶
AP170309 FOTO : Junge, Heiko / NTB scanpix ¶ FIS har bedt om en « rimelig forlengelse » av Therese Johaugs suspensjon, skriver Idrettens voldgiftsrett ( CAS ) om anken fra Det internasjonale skiforbundet.
AP170309 FIS ønsker en lengre dom.
AP170309 - FIS ber om at utestengelsesperioden for utøveren blir " rimelig forlenget ", skriver CAS og bekrefter at det er startet en formell prosess rundt anken.
AP170309 Det er Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) som nå har anket dommen inn til CAS, den høyeste rettsinstansen i idrettssaker.
AP170309 - Langrennskomiteen er enig om å videreføre støtten til Therese når det gjelder dekning av advokatutgifter i forbindelse med ankesaken fra FIS , skriver Skogstad i en SMS.
VG170308 Det samme gjorde sveitsiske franc, som er valutaen for premiepengene i verdenscupen til det internasjonale skiforbundet FIS .
VG170308 plass Milano Big Air FIS v-cup ( 1. premie 94.000 kroner ) ¶ 19.
VG170308 Visepresidenten i FIS : Tror FIS-anken kan være positivt ¶
VG170308 GÅR VANSKELIG TID I MØTE : Therese Johaug fikk beskjeden om at FIS anker den norske dommen mens hun var på reise.
VG170308 For idet FIS anket dopingdommen hennes inn til CAS, rykket Johaug i praksis « tilbake til start ».
VG170308 En annen dommer velges så av juristene til FIS .
VG170308 Som at FIS mener det ikke gjenspeiles godt nok at Johaug ikke så merkingen.
VG170308 FIS har all rett til å anke en nasjonal avgjørelse, og i beste fall er dette akkurat som det fremstilles formelt : En fair juridisk uenighet, der det høyeste organet får bestemme.
SA170308 Tirsdag ble det kjent at FIS anker dopingdommen mot Therese Johaug.
SA170308 Hverken Johaug selv, Antidoping Norge og Den internasjonale olympiske komité ønsket å anke dommen, men FIS var ikke tilfreds med straffen.
SA170308 Tirsdag kom avgjørelsen fra FIS om å anke dommen om 13 måneders utestengelse for Therese Johaug, etter at hun i fjor testet positivt på stoffet Clostebol.
SA170308 Men FIS hadde muligheten til å anke, så det må vi bare respektere, sier Bjørgen, som ble slått utt i kvartfonalen i Drammen-sprinten.
SA170308 Marit Bjørgen kalles anken fra FIS for overraskende.
SA170308 - Må respektere ¶ « FIS mener sanksjonen er på et for lavt nivå, og den gjenspeiler ikke det faktum at utøveren Therese Johaug ikke klarte å se doping-advarselen i rødt, som var skrevet på pakken.
SA170308 » skriver FIS i sin begrunnelse for å anke.
SA170308 Langrennskomiteens leder Torbjørn Skogstad vurderer videre pengestøtte etter at dopingdommen ble av FIS .
SA170308 Det er Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) som nå har anket dommen inn til CAS, den høyeste rettsinstansen i idrettssaker.
SA170308 DRAMMEN : Nå er det uvisst om skiforbundet vil fortsette å støtte skistjernen økonomisk, etter at FIS anket dopingdommen inn til CAS.
SA170308 Anke fra FIS
FV170308 Tirsdag ble det kjent at FIS anker dopingdommen mot Therese Johaug.
FV170308 Hverken Johaug selv, Antidoping Norge og Den internasjonale olympiske komité ønsket å anke dommen, men FIS var ikke tilfreds med straffen.
FV170308 Tirsdag kom avgjørelsen fra FIS om å anke dommen om 13 måneders utestengelse for Therese Johaug, etter at hun i fjor testet positivt på stoffet Clostebol.
FV170308 Men FIS hadde muligheten til å anke, så det må vi bare respektere, sier Bjørgen, som ble slått utt i kvartfonalen i Drammen-sprinten.
FV170308 Marit Bjørgen kalles anken fra FIS for overraskende.
FV170308 - Må respektere ¶ « FIS mener sanksjonen er på et for lavt nivå, og den gjenspeiler ikke det faktum at utøveren Therese Johaug ikke klarte å se doping-advarselen i rødt, som var skrevet på pakken.
FV170308 » skriver FIS i sin begrunnelse for å anke.
FV170308 Langrennskomiteens leder Torbjørn Skogstad vurderer videre pengestøtte etter at dopingdommen ble av FIS .
FV170308 Det er Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) som nå har anket dommen inn til CAS, den høyeste rettsinstansen i idrettssaker.
FV170308 DRAMMEN : Nå er det uvisst om skiforbundet vil fortsette å støtte skistjernen økonomisk, etter at FIS anket dopingdommen inn til CAS.
FV170308 Anke fra FIS
DB170308 Vissheten om at en frifinnelse eller mild straff automatisk ville føre til en anke fra FIS , IOC eller Verdens Antidopingbyrå ( WADA ), spøkte i bakgrunnen for vurderingene også hos de tre medlemmene i det norske domsutvalget.
DB170308 Der dopingpanel i FIS til slutt valgte å anke Johaug-avgjørelsen fordi det passet med det absolutt nødvendige oppgjøret med russisk statssvindel, var også den norske dommen preget av ønsket om å beskytte en utøver vi med rette betrakter som helt ren.
DB170308 DET er naturlig at mange reagerer sterkt på beslutningen til det internasjonale Skiforbundet ( FIS ) om å anke den norske dommen mot Therese Johaug videre til Idrettens Voldgiftsdomstol ( CAS ).
DA170308 Sarah Lewis er generalskretøær i FIS .
DA170308 Presidenten i det internasjonale skiforbundet ( FIS ), Gianfranco Kasper, vil ha strengere straffer for doping.
DA170308 President i FIS , Gianfranco Kasper og generalsekretær Sarah Lewis under VM i Lahti.
DA170308 Og han ville si minst mulig om dopingsaker fordi FIS har et eget ekspertpanel.
DA170308 FIS anker fordi de vil ha en internasjonal vurdering om Johaug er dømt for mildt.
BT170308 Tirsdag ble det kjent at FIS anker dopingdommen mot Therese Johaug.
BT170308 Hverken Johaug selv, Antidoping Norge og Den internasjonale olympiske komité ønsket å anke dommen, men FIS var ikke tilfreds med straffen.
BT170308 Langrennskomiteens leder Torbjørn Skogstad vurderer videre pengestøtte etter at dopingdommen ble av FIS .
BT170308 Det er Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) som nå har anket dommen inn til CAS, den høyeste rettsinstansen i idrettssaker.
BT170308 DRAMMEN : Nå er det uvisst om skiforbundet vil fortsette å støtte skistjernen økonomisk, etter at FIS anket dopingdommen inn til CAS.
BT170308 Anke fra FIS
BT170308 Tirsdag ble det kjent at FIS anker dopingdommen mot Therese Johaug.
BT170308 Hverken Johaug selv, Antidoping Norge og Den internasjonale olympiske komité ønsket å anke dommen, men FIS var ikke tilfreds med straffen.
AP170308 Tirsdag ble det kjent at FIS anker dopingdommen mot Therese Johaug.
AP170308 Hverken Johaug selv, Antidoping Norge og Den internasjonale olympiske komité ønsket å anke dommen, men FIS var ikke tilfreds med straffen.
AP170308 Tirsdag kom avgjørelsen fra FIS om å anke dommen om 13 måneders utestengelse for Therese Johaug, etter at hun i fjor testet positivt på stoffet Clostebol.
AP170308 Men FIS hadde muligheten til å anke, så det må vi bare respektere, sier Bjørgen, som ble slått utt i kvartfonalen i Drammen-sprinten.
AP170308 Marit Bjørgen kalles anken fra FIS for overraskende.
AP170308 - Må respektere ¶ « FIS mener sanksjonen er på et for lavt nivå, og den gjenspeiler ikke det faktum at utøveren Therese Johaug ikke klarte å se doping-advarselen i rødt, som var skrevet på pakken.
AP170308 » skriver FIS i sin begrunnelse for å anke.
AP170308 Langrennskomiteens leder Torbjørn Skogstad vurderer videre pengestøtte etter at dopingdommen ble av FIS .
AP170308 Det er Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) som nå har anket dommen inn til CAS, den høyeste rettsinstansen i idrettssaker.
AP170308 DRAMMEN : Nå er det uvisst om skiforbundet vil fortsette å støtte skistjernen økonomisk, etter at FIS anket dopingdommen inn til CAS.
AP170308 Anke fra FIS
VG170307 | FIS anker Johaug-dommen ¶ FIS anker Johaug-dommen, melder det internasjonale skiforbundet på sine hjemmesider.
VG170307 Samtidig respekterer vi reglene og systemet der FIS og WADA står fritt til å anke, sier Skipresident Erik Røste.
VG170307 Når FIS nå har anket saken, betyr det at de ikke er fornøyd med dommen på 13 måneder.
VG170307 Les også : Johaugs manager : - IOC anker ikke ¶ FIS vil ikke kommentere Johaug-saken ytterligere før CAS har tatt sin endelige avgjørelse.
VG170307 Johaugs manager Jørn Ernst sa mandag til VG at han håpet at FIS ikke ville anke dommen.
VG170307 HER kan du lese pressemeldingen fra FIS .
VG170307 | FIS anker Johaug-dommen ¶
VG170307 FIS har bare brukt dokumentene fra saksbehandlingen i Norge til å vurdere saken.
VG170307 FIS Doping Panel har behandlet saken og mener at straffen på 13 måneder er for lav.
VG170307 Visepresident i FIS , Sverre Seeberg, tror det kan være positivt for norsk langrenn at Johaug-saken skal behandles i CAS.
VG170307 Samtidig respekterer vi reglene og systemet der FIS og WADA står fritt til å anke, sier skipresident Erik Røste i en pressemelding sendt ut mandag formiddag.
VG170307 Jeg har rett og slett ikke noe med det å gjøre, avgjørelsen er tatt av dopingpanelet i FIS .
VG170307 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) er misfornøyd med den norske dommen på 13 måneders utestengelse for Johaugs bruk av clostebol.
VG170307 Den er ifølge nordmannen ene og alene vurdert av dopingpanelet i FIS .
VG170307 - Som nordmann i FIS : Hva er din mening om en anke i Johaug-saken ?
VG170307 - Det er FIS sin fulle rett å anke dommen, og det har man altså gjort.
VG170307 Samtidig respekterer vi reglene og systemet der FIS og WADA står fritt til å anke, sier Skipresident Erik Røste.
VG170307 Hjort, mener at det ikke var noen grunn til at FIS skulle anke dommen på 13 måneder.
VG170307 Han mener det er « uforsvarlig » av FIS å anke.
VG170307 HER kan du lese pressemeldingen fra FIS
VG170307 Det er denne dommen som FIS mener er for lav.
VG170307 - Det var ingen grunn til at FIS skulle anke denne dommen.
VG170307 « FIS Doping Panel » sier i sin begrunnelse at straffen er på den lavere enden av mulige sanksjoner, og de mener at straffen ikke gjenspeiler at Johaug ikke klarte å få med seg dopingadvarselen på pakningen, til en medisin som var kjøpt i utlandet og som var ukjent for henne.
VG170307 | Finsk kommentator om Johaug-anken : - Viktig for FIS å statuere et eksempel ¶
VG170307 Visepresidenten i FIS : Tror FIS-anken kan være positivt ¶
VG170307 Hun trodde i likhet med Holopainen at FIS ville være fornøyd med straffen til Johaug, men etter å ha tenkt seg litt, sier hun : ¶
VG170307 Han mener - og tror sterkt - at det var viktig for FIS å bruke ankemuligheten for å vise handlekraft, i en tid der de internasjonale idrettsorganisasjonene har vært i hardt vær.
VG170307 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anker dommen på 13 måneders utestengelse til CAS, idrettens internasjonale voldgiftsdomstol - og endestasjonen for dopingsaker innen idretten.
VG170307 Den finske sportsjournalisten trodde ikke at FIS kom til å anke straffen Therese Johaug fikk fra domsutvalget i Norges Idrettsforbund.
VG170307 - Jeg tenkte at den norske dommen var skikkelig og at FIS komme til å være fornøyd med den, men nei.
VG170307 - Det var viktig for FIS å statuere et eksempel, til og med når det dreier som om norske utøvere.
VG170307 Visepresidenten i FIS : Tror FIS-anken kan være positivt ¶
VG170307 VG var i kontakt med visepresident i FIS , Sverre Seeberg, tirsdag formiddag.
VG170307 Mens WADA fortsatt vurderer en anke i Johaug-saken, som i så fall blir en formalitet siden FIS har tatt saken til CAS, har både IOC, Antidoping Norge og Therese Johaug avstått fra dette.
VG170307 Det gjorde ikke Det internasjonale skiforbundet ( FIS ).
VG170307 Når FIS nå har kommet til at de mener én måned over minimumsstraffen er for lite, er begrunnelsen at de mener kombinasjonen « leste ikke advarselen+ukjent produkt+kjøpt i utlandet » ikke avspeiles godt nok i Domsutvalgets sak 29/2016.
VG170307 NY RUNDE : Therese Johaug må belage seg på en rettslig omkamp, etter at FIS kom til at de mener Domsutvalgets avgjørelse ikke er streng nok.
VG170307 Det er potensielt svært dårlige nyheter for den utestengte utøveren at FIS landet på at de mener 13 måneders utestengelse er for mildt.
SA170307 Tror FIS vil ha vesentlig lengre straff ¶
SA170307 Tirsdag morgen offentliggjorde FIS nyheten om at de anker Johaug-dommen på 13 måneder.
SA170307 Skuffelse i Johaug-leiren ¶ FIS skrev i pressemeldingen som ble sendt ut tirsdag morgen at de mener at « sanksjonen er på et for lavt nivå, og den gjenspeiler ikke det faktum at utøveren Therese Johaug ikke klarte å se doping-advarselen i rødt, som var skrevet på pakken.
SA170307 Jeg hadde tenkt at på grunn av at hun ble trodd i sin forklaring i domsutvalget her hjemme at hun ikke dopet seg med hensikt, så ville FIS mene at 13 måneder var tilstrekkelig, sier Kaggestad til Adresseavisen.
SA170307 Han tror at FIS ønsker å forlenge straffen til et sted mellom 15 måneder og to år, noe som vil ødelegge Johaugs drømmer om å delta i OL i Sør-Korea i 2018.
SA170307 Han trodde FIS kom til å godta dommen på 13 måneder, siden den lå bare en måned lavere enn Antidoping Norges påstand.
SA170307 Av den grunn har FIS valgt å anke dommen.
SA170307 - Jeg tror ikke at FIS anker for å få en måned lengre straff.
SA170307 - Det er et tegn i tiden at særforbund som FIS ønsker å vise seg som tøffe i antidopingarbeidet, og at de er konsekvente når det kommer til dopingstraffer.
SA170307 Visepresident i FIS , Sverre Seeberg, tror det kan være positivt for norsk langrenn at Johaug-saken skal behandles i CAS.
SA170307 Men nå vil altså dopingpanelet i FIS ha en strengere straff.
SA170307 Mackenzie-Robinson tror ikke dopingpanelet i FIS ville anket om de ikke ønsker en betydelig strengere straff for Johaug.
SA170307 Dopingpanelet i Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anker dommen fra Domsutvalget i Norges Idrettsforbund til Idrettens voldgiftsrett i Sveits ( CAS ).
SA170307 Dopingpanelet i FIS , som behandlet og valgte å anke Johaug-dommen, ledes av den kanadiske høyesterettsdommeren Patrick Smith.
SA170307 Det er opp til FIS hvor konkrete de vil være i innstillingen til straffeutmåling.
SA170307 Av den grunn har FIS valgt å anke dommen, » heter det i pressemeldingen fra FIS tirsdag.
SA170307 Av den grunn har FIS valgt å anke dommen, » heter det i pressemeldingen fra FIS tirsdag.
SA170307 - Jeg håper og tror at de ikke ville anket uten en solid, juridisk forankring, som handler om mer enn det som fremkommer av dagens pressemelding fra FIS .
SA170307 « FIS mener sanksjonen er på et for lavt nivå, og den gjenspeiler ikke det faktum at utøveren Therese Johaug ikke klarte å se doping-advarselen i rødt, som var skrevet på pakken.
SA170307 | Finsk langrennsprofil om Johaug-anken : - Tommel opp til FIS
SA170307 Therese Johaug ble dømt til 13 måneders utestengelse, men det er nå usikkert om det blir stående som endelig straff, etter at FIS tirsdag offentliggjorde at de anker.
SA170307 Sveriges landslagssjef, Rikard Grip, mener FIS gjør rett i å anke den 13 måneder lange dommen.
SA170307 Saarinen gir tommelen opp ¶ « FIS mener sanksjonen er på et for lavt nivå, og den gjenspeiler ikke det faktum at utøveren Therese Johaug ikke klarte å se doping-advarselen i rødt, som var skrevet på pakken.
SA170307 Jeg gir tommelen opp til FIS , sier finnen.
SA170307 Hverken IOC eller WADA valgte å anke dommen - det gjorde derimot FIS .
SA170307 Blant andre TV 2-ekspert og tidligere toppsyklist Mads Kaggestad, spår at FIS ikke ville anket dersom de ikke mener at straffen bør skjerpes betraktelig.
SA170307 Av den grunn har FIS valgt å anke dommen, » kom det frem i en pressemelding fra FIS .
SA170307 Av den grunn har FIS valgt å anke dommen, » kom det frem i en pressemelding fra FIS.
SA170307 Anna-Kaisa Saarinen ( til høyre ) gir tommelen opp etter at det i dag ble klart at FIS anker Therese Johaugs dom.
SA170307 WADA har tre uker mer tid på seg enn Det internasjonale skiforbundet ( FIS ).
SA170307 Therese Johaug er skuffet og lei seg etter at FIS bestemte seg for å anke dommen på 13 måneders utestengelse.
SA170307 Skiforbundet sier at de er skuffet over at FIS velger å anke dopingdommen.
SA170307 Samtidig respekterer vi reglene og systemet der FIS og WADA står fritt til å anke, sier skipresident Erik Røste.
SA170307 Men nå vil altså FIS ha en strengere straff.
SA170307 For WADA, IOC og FIS gjelder det imidlertid egne frister.
SA170307 Det meldte FIS i en pressemelding tirsdag morgen.
SA170307 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anker Therese Johaugs 13 måneder lange dopingutestengelse.
SA170307 Dersom anmodningen fra IOC eller FIS er gjort innenfor fristen på 15 dager, har disse en frist på 21 dager til CAS fra mottak av saksdokumentene.
SA170307 Av den grunn har FIS valgt å anke dommen, » skriver FIS i en pressemelding.
SA170307 Av den grunn har FIS valgt å anke dommen, » skriver FIS i en pressemelding.
SA170307 * WADA kan anke inntil 21 dager etter at de har mottatt saksdokumentene, eller inntil 21 dager etter at ankefristen til partene, IOC og FIS har utløpt. * 7. mars velger FIS velger å anke saken inn for CAS.
SA170307 * Senest 15 dager fra mottak av avgjørelsen har IOC og FIS rett til å anmode om kopi av saksdokumentene fra domsutvalget.
SA170307 * Både partene og Verdens antidopingbyrå ( WADA ), Den internasjonale olympiske komité ( IOC ) og Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) har ankerett.
SA170307 « FIS mener sanksjonen er på et for lavt nivå, og den gjenspeiler ikke det faktum at utøveren Therese Johaug ikke klarte å se doping-advarselen i rødt, som var skrevet på pakken.
SA170307 | FIS anker Therese Johaug-dommen : - Hun er skuffet og lei seg ¶
SA170307 mars velger FIS velger å anke saken inn for CAS.
SA170307 Når det internasjonale skiforbundet ( FIS ) velger å anke dommen opp til CAS - idrettens internasjonale voldgiftsrett - så er det fordi de mener at dommen på 13 måneders utestengelse er for mild.
SA170307 Avgjørende ¶ FIS legger vekt på at esken med leppekremen var tydelig merket, og at hun burde vært spesielt årvåken siden kremen var kjøpt i utlandet.
SA170307 FIS stiller ikke spørsmål ved beskrivelsen av det som skjedde, men mener at Johaug var så uaktsom at straffen må være høyere.
FV170307 Tror FIS vil ha vesentlig lengre straff ¶
FV170307 Tirsdag morgen offentliggjorde FIS nyheten om at de anker Johaug-dommen på 13 måneder.
FV170307 Skuffelse i Johaug-leiren ¶ FIS skrev i pressemeldingen som ble sendt ut tirsdag morgen at de mener at « sanksjonen er på et for lavt nivå, og den gjenspeiler ikke det faktum at utøveren Therese Johaug ikke klarte å se doping-advarselen i rødt, som var skrevet på pakken.
FV170307 Jeg hadde tenkt at på grunn av at hun ble trodd i sin forklaring i domsutvalget her hjemme at hun ikke dopet seg med hensikt, så ville FIS mene at 13 måneder var tilstrekkelig, sier Kaggestad til Adresseavisen.
FV170307 Han tror at FIS ønsker å forlenge straffen til et sted mellom 15 måneder og to år, noe som vil ødelegge Johaugs drømmer om å delta i OL i Sør-Korea i 2018.
FV170307 Han trodde FIS kom til å godta dommen på 13 måneder, siden den lå bare en måned lavere enn Antidoping Norges påstand.
FV170307 Av den grunn har FIS valgt å anke dommen.
FV170307 - Jeg tror ikke at FIS anker for å få en måned lengre straff.
FV170307 - Det er et tegn i tiden at særforbund som FIS ønsker å vise seg som tøffe i antidopingarbeidet, og at de er konsekvente når det kommer til dopingstraffer.
FV170307 Visepresident i FIS , Sverre Seeberg, tror det kan være positivt for norsk langrenn at Johaug-saken skal behandles i CAS.
FV170307 Men nå vil altså dopingpanelet i FIS ha en strengere straff.
FV170307 Mackenzie-Robinson tror ikke dopingpanelet i FIS ville anket om de ikke ønsker en betydelig strengere straff for Johaug.
FV170307 Dopingpanelet i Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anker dommen fra Domsutvalget i Norges Idrettsforbund til Idrettens voldgiftsrett i Sveits ( CAS ).
FV170307 Dopingpanelet i FIS , som behandlet og valgte å anke Johaug-dommen, ledes av den kanadiske høyesterettsdommeren Patrick Smith.
FV170307 Det er opp til FIS hvor konkrete de vil være i innstillingen til straffeutmåling.
FV170307 Av den grunn har FIS valgt å anke dommen, » heter det i pressemeldingen fra FIS tirsdag.
FV170307 Av den grunn har FIS valgt å anke dommen, » heter det i pressemeldingen fra FIS tirsdag.
FV170307 - Jeg håper og tror at de ikke ville anket uten en solid, juridisk forankring, som handler om mer enn det som fremkommer av dagens pressemelding fra FIS .
FV170307 « FIS mener sanksjonen er på et for lavt nivå, og den gjenspeiler ikke det faktum at utøveren Therese Johaug ikke klarte å se doping-advarselen i rødt, som var skrevet på pakken.
FV170307 Når det internasjonale skiforbundet ( FIS ) velger å anke dommen opp til CAS - idrettens internasjonale voldgiftsrett - så er det fordi de mener at dommen på 13 måneders utestengelse er for mild.
FV170307 Avgjørende ¶ FIS legger vekt på at esken med leppekremen var tydelig merket, og at hun burde vært spesielt årvåken siden kremen var kjøpt i utlandet.
FV170307 FIS stiller ikke spørsmål ved beskrivelsen av det som skjedde, men mener at Johaug var så uaktsom at straffen må være høyere.
FV170307 Visepresident i FIS , Sverre Seeberg, tror det kan være positivt for norsk langrenn at Johaug-saken skal behandles i CAS.
FV170307 Men nå vil altså dopingpanelet i FIS ha en strengere straff.
FV170307 Mackenzie-Robinson tror ikke dopingpanelet i FIS ville anket om de ikke ønsker en betydelig strengere straff for Johaug.
FV170307 Dopingpanelet i Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anker dommen fra Domsutvalget i Norges Idrettsforbund til Idrettens voldgiftsrett i Sveits ( CAS ).
FV170307 Dopingpanelet i FIS , som behandlet og valgte å anke Johaug-dommen, ledes av den kanadiske høyesterettsdommeren Patrick Smith.
FV170307 Det er opp til FIS hvor konkrete de vil være i innstillingen til straffeutmåling.
FV170307 Av den grunn har FIS valgt å anke dommen, » heter det i pressemeldingen fra FIS tirsdag.
FV170307 Av den grunn har FIS valgt å anke dommen, » heter det i pressemeldingen fra FIS tirsdag.
FV170307 - Jeg håper og tror at de ikke ville anket uten en solid, juridisk forankring, som handler om mer enn det som fremkommer av dagens pressemelding fra FIS .
FV170307 « FIS mener sanksjonen er på et for lavt nivå, og den gjenspeiler ikke det faktum at utøveren Therese Johaug ikke klarte å se doping-advarselen i rødt, som var skrevet på pakken.
FV170307 WADA har tre uker mer tid på seg enn Det internasjonale skiforbundet ( FIS ).
FV170307 Therese Johaug er skuffet og lei seg etter at FIS bestemte seg for å anke dommen på 13 måneders utestengelse.
FV170307 Skiforbundet sier at de er skuffet over at FIS velger å anke dopingdommen.
FV170307 Samtidig respekterer vi reglene og systemet der FIS og WADA står fritt til å anke, sier skipresident Erik Røste.
FV170307 Men nå vil altså FIS ha en strengere straff.
FV170307 For WADA, IOC og FIS gjelder det imidlertid egne frister.
FV170307 FOTO : Kjartan Bjelland ¶ | FIS anker Therese Johaug-dommen : - Hun er skuffet og lei seg ¶
FV170307 Det meldte FIS i en pressemelding tirsdag morgen.
FV170307 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anker Therese Johaugs 13 måneder lange dopingutestengelse.
FV170307 Dersom anmodningen fra IOC eller FIS er gjort innenfor fristen på 15 dager, har disse en frist på 21 dager til CAS fra mottak av saksdokumentene.
FV170307 Av den grunn har FIS valgt å anke dommen, » skriver FIS i en pressemelding.
FV170307 Av den grunn har FIS valgt å anke dommen, » skriver FIS i en pressemelding.
FV170307 * WADA kan anke inntil 21 dager etter at de har mottatt saksdokumentene, eller inntil 21 dager etter at ankefristen til partene, IOC og FIS har utløpt. * 7. mars velger FIS velger å anke saken inn for CAS.
FV170307 * Senest 15 dager fra mottak av avgjørelsen har IOC og FIS rett til å anmode om kopi av saksdokumentene fra domsutvalget.
FV170307 * Både partene og Verdens antidopingbyrå ( WADA ), Den internasjonale olympiske komité ( IOC ) og Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) har ankerett.
FV170307 « FIS mener sanksjonen er på et for lavt nivå, og den gjenspeiler ikke det faktum at utøveren Therese Johaug ikke klarte å se doping-advarselen i rødt, som var skrevet på pakken.
FV170307 mars velger FIS velger å anke saken inn for CAS.
DN170307 FIS anker Johaug-dommen ¶
DN170307 Rett før VM-start i Lahti meddelte FIS at det skulle offentliggjøre sin beslutning tirsdag 7. mars.
DN170307 Det meldte FIS i en pressemelding tirsdag morgen.
DN170307 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anker Therese Johaugs 13 måneder lange dopingutestengelse.
DN170307 Den muligheten får langrennsstjernen ikke med det første, nå som FIS har valgt å legge på ytterligere saksbehandling rundt dopingdommen.
DN170307 Da avgjørelsen ble offentliggjort tirsdag viste det seg at FIS har valgt å ta saken videre.
DN170307 | FIS anker Johaug-dommen ¶
DB170307 « Denne anken av den norske straffen på 13 måneder til Idrettens Voldgiftsdomstol ( CAS ) betyr slett ikke at FIS tviler på sakens fakta eller om Therese bevisst fikk i seg et anabolt stoff.
DB170307 I lys av tida og etter McLaren-rapporten, vil FIS at det skal være likt.
DB170307 I dagene før FIS fattet avgjørelsen om hvorvidt de skulle anke eller ikke falt, trodde mange eksperter at særforbundet ikke kom til å anke.
DB170307 Etter de mye omtalte McLaren-rapportene del 1 og 2, tror Kaggestad at FIS følte de måtte være konsekvente og strenge mot alle.
DB170307 Den tidligere proffsyklisten tror FIS føler for å statuere et eksempel.
DB170307 - OVERRASKA : Mads Kaggestad hadde ikke trodd FIS skulle anke dopingdommen mot Therese Johaug.
DB170307 - Ikke sikkert FIS ønsker strengere straff ¶
DB170307 ( Dagbladet ) : I dag kom nyheten om at Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) har anket Therese Johaugs dopingdom på 13 måneder.
DB170307 - FIS uttaler ikke hvor sterk straff de ønsker, men at de ønsker å belyse saken mer.
DB170307 ( Dagbladet ) : Tirsdag morgen meddelte FIS at de anker Therese Johaugs dom på 13 måneder.
DB170307 For denne anken av den norske straffen på 13 måneder til Idrettens Voldgiftsdomstol ( CAS ) betyr slett ikke at det internasjonale Skiforbundet ( FIS ) tviler på sakens fakta eller indikerer noen ny tvil om hvorvidt Therese bevisst fikk i seg et anabolt stoff.
DB170307 Dopingutvalget til FIS under ledelse av den canadiske høyesterettsdommeren Patrick Smith er blant de som ønsker en mer offensiv antidopinglinje.
DB170307 DER IOC ikke ville anke dommen mot Therese, følte FIS seg presset til å gjøre akkurat det.
DB170307 Annerledes går det ikke an å tolke FIS sin beslutning om å ta den politiske belastningen som det medfører å utestenge fem russiske langrennsstjerner fra Lahti-VM.
DB170307 Anken er bare et resultat av at FIS mer enn noen gang trenger en nøytral dom.
DB170307 ¶ FORNØYD MED FIS : Aina-Kaisa Saarinen.
DB170307 Samtidig respekterer vi reglene og systemet der FIS og WADA står fritt til å anke, sier Skipresident Erik Røste.
DB170307 Hvis FIS når gjennom i Idrettens Voldsgiftsrett ( CAS ), kan konsekvensen bli at Johaug ikke får deltatt i kommende OL.
DB170307 Det sa Jørn Ernst, manager for Therese Johaug, i etterkant av at FIS anket dommen mot den norske utøveren.
DB170307 Apparatet rundt Johaug har tidligere kritisert at FIS har valgt å klage inn avgjørelsen fra Norges Idrettsforbund.
DB170307 i posisjon til å påvirke en regelutvikling som er mer i samsvar med blant annet paragrafen i Den europeiske menneskerettskonvensjon om at man skal være uskyldig inntil det motsatte er bevist, sier han i en kommentar til NTB etter at det tirsdag morgen ble kjent at Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anker Therese Johaug-dommen.
DB170307 FIS anker : - Det er uforståelig ¶
DB170307 ¶ ANKER : FIS anker Johaug-dommen.
DB170307 Samtidig respekterer vi reglene og systemet der FIS og WADA står fritt til å anke, sier Skipresident Erik Røste.
DB170307 I pressemeldingen, der det kommer fram at FIS anker, skriver forbundet at de mener dommen fra Norges Idrettsforbunds domsutvalg er « på den lave enden av skalaen for rimelige sanksjoner ».
DB170307 Hvis FIS når gjennom i Idrettens Voldsgiftsrett ( CAS ), kan konsekvensen bli at Johaug ikke får deltatt i kommende OL.
DB170307 Den muligheten får langrennsstjernen ikke med det første, nå som FIS har valgt å legge på ytterligere saksbehandling rundt dopingdommen.
DB170307 - Lave enden av skalaen ¶ FIS vil ikke kommentere saken ytterligere før CAS har ferdigbehandlet den.
DB170307 ( Dagbladet ) : Det melder FIS i en pressemelding tirsdag morgen.
DB170307 FIS meddelte før VM-start at de skulle offentliggjøre sin beslutning tirsdag 7. mars.
DB170307 Om FIS anker, kan hun i ytterste konsekvens gå glipp av hele lekene.
DB170307 I dag ble det klart at FIS anker dommen.
DB170307 FIS ønsker ikke å kommentere en eventuell anke.
DA170307 | OL i fare for Johaug etter at FIS anker ¶
DA170307 WADA har tre uker mer tid på seg enn Det internasjonale skiforbundet ( FIS ).
DA170307 Skulle FIS nå gjennom i Idrettens Voldgiftsrett ( CAS ) slik at straffen blir strengere, kan det være at hun heller ikke får delta i neste års OL i PyeongChang.
DA170307 Saken var behandlet i FIS dopingpanel, men de valgte å vente med offentliggjøringen til etter VM.
DA170307 Rett før VM-start i Lahti meddelte FIS at det skulle offentliggjøre sin beslutning tirsdag 7. mars.
DA170307 For WADA, IOC og FIS gjelder det imidlertid egne frister.
DA170307 Etter at det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anker saken, kan det ta lang tid før avgjørelsen kommer.
DA170307 Det meldte FIS i en pressemelding tirsdag morgen.
DA170307 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anker Therese Johaugs 13 måneder lange dopingutestengelse.
DA170307 Dersom anmodningen fra IOC eller FIS er gjort innenfor fristen på 15 dager, har disse en frist på 21 dager til CAS fra mottak av saksdokumentene.
DA170307 Den muligheten får langrennsstjernen ikke med det første, nå som FIS har valgt å legge på ytterligere saksbehandling rundt dopingdommen.
DA170307 Da avgjørelsen ble offentliggjort tirsdag viste det seg at FIS har valgt å ta saken videre.
DA170307 - Min spontane reaksjon er at de ( FIS ) vil ha ytterligere en part til å se på saken.
DA170307 * WADA kan anke inntil 21 dager etter at de har mottatt saksdokumentene, eller inntil 21 dager etter at ankefristen til partene, IOC og FIS har utløpt. * 7. mars offentliggjorde FIS at de vil anke saken inn for CAS.
DA170307 * Senest 15 dager fra mottak av avgjørelsen har IOC og FIS rett til å anmode om kopi av saksdokumentene fra domsutvalget.
DA170307 * Både partene og Verdens antidopingbyrå ( WADA ), Den internasjonale olympiske komité ( IOC ) og Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) har ankerett.
DA170307 mars offentliggjorde FIS at de vil anke saken inn for CAS.
DA170307 FIS generalsekretær Sarah Lewis og president i det internasjonale skiforbundet, Gianfranco Kasper under VM i Lahti.
BT170307 Tror FIS vil ha vesentlig lengre straff ¶
BT170307 Tirsdag morgen offentliggjorde FIS nyheten om at de anker Johaug-dommen på 13 måneder.
BT170307 Skuffelse i Johaug-leiren ¶ FIS skrev i pressemeldingen som ble sendt ut tirsdag morgen at de mener at « sanksjonen er på et for lavt nivå, og den gjenspeiler ikke det faktum at utøveren Therese Johaug ikke klarte å se doping-advarselen i rødt, som var skrevet på pakken.
BT170307 Jeg hadde tenkt at på grunn av at hun ble trodd i sin forklaring i domsutvalget her hjemme at hun ikke dopet seg med hensikt, så ville FIS mene at 13 måneder var tilstrekkelig, sier Kaggestad til Adresseavisen.
BT170307 Han tror at FIS ønsker å forlenge straffen til et sted mellom 15 måneder og to år, noe som vil ødelegge Johaugs drømmer om å delta i OL i Sør-Korea i 2018.
BT170307 Han trodde FIS kom til å godta dommen på 13 måneder, siden den lå bare en måned lavere enn Antidoping Norges påstand.
BT170307 Av den grunn har FIS valgt å anke dommen.
BT170307 - Jeg tror ikke at FIS anker for å få en måned lengre straff.
BT170307 - Det er et tegn i tiden at særforbund som FIS ønsker å vise seg som tøffe i antidopingarbeidet, og at de er konsekvente når det kommer til dopingstraffer.
BT170307 Visepresident i FIS , Sverre Seeberg, tror det kan være positivt for norsk langrenn at Johaug-saken skal behandles i CAS.
BT170307 Men nå vil altså dopingpanelet i FIS ha en strengere straff.
BT170307 Mackenzie-Robinson tror ikke dopingpanelet i FIS ville anket om de ikke ønsker en betydelig strengere straff for Johaug.
BT170307 Dopingpanelet i Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anker dommen fra Domsutvalget i Norges Idrettsforbund til Idrettens voldgiftsrett i Sveits ( CAS ).
BT170307 Dopingpanelet i FIS , som behandlet og valgte å anke Johaug-dommen, ledes av den kanadiske høyesterettsdommeren Patrick Smith.
BT170307 Det er opp til FIS hvor konkrete de vil være i innstillingen til straffeutmåling.
BT170307 Av den grunn har FIS valgt å anke dommen, » heter det i pressemeldingen fra FIS tirsdag.
BT170307 Av den grunn har FIS valgt å anke dommen, » heter det i pressemeldingen fra FIS tirsdag.
BT170307 - Jeg håper og tror at de ikke ville anket uten en solid, juridisk forankring, som handler om mer enn det som fremkommer av dagens pressemelding fra FIS .
BT170307 « FIS mener sanksjonen er på et for lavt nivå, og den gjenspeiler ikke det faktum at utøveren Therese Johaug ikke klarte å se doping-advarselen i rødt, som var skrevet på pakken.
BT170307 | Finsk langrennsprofil om Johaug-anken : - Tommel opp til FIS
BT170307 Therese Johaug ble dømt til 13 måneders utestengelse, men det er nå usikkert om det blir stående som endelig straff, etter at FIS tirsdag offentliggjorde at de anker.
BT170307 Sveriges landslagssjef, Rikard Grip, mener FIS gjør rett i å anke den 13 måneder lange dommen.
BT170307 Saarinen gir tommelen opp ¶ « FIS mener sanksjonen er på et for lavt nivå, og den gjenspeiler ikke det faktum at utøveren Therese Johaug ikke klarte å se doping-advarselen i rødt, som var skrevet på pakken.
BT170307 Jeg gir tommelen opp til FIS , sier finnen.
BT170307 Hverken IOC eller WADA valgte å anke dommen - det gjorde derimot FIS .
BT170307 Blant andre TV 2-ekspert og tidligere toppsyklist Mads Kaggestad, spår at FIS ikke ville anket dersom de ikke mener at straffen bør skjerpes betraktelig.
BT170307 Av den grunn har FIS valgt å anke dommen, » kom det frem i en pressemelding fra FIS .
BT170307 Av den grunn har FIS valgt å anke dommen, » kom det frem i en pressemelding fra FIS.
BT170307 Anna-Kaisa Saarinen ( til høyre ) gir tommelen opp etter at det i dag ble klart at FIS anker Therese Johaugs dom.
BT170307 Når det internasjonale skiforbundet ( FIS ) velger å anke dommen opp til CAS - idrettens internasjonale voldgiftsrett - så er det fordi de mener at dommen på 13 måneders utestengelse er for mild.
BT170307 Avgjørende ¶ FIS legger vekt på at esken med leppekremen var tydelig merket, og at hun burde vært spesielt årvåken siden kremen var kjøpt i utlandet.
BT170307 FIS stiller ikke spørsmål ved beskrivelsen av det som skjedde, men mener at Johaug var så uaktsom at straffen må være høyere.
BT170307 | Finsk langrennsprofil om Johaug-anken : - Tommel opp til FIS
BT170307 Therese Johaug ble dømt til 13 måneders utestengelse, men det er nå usikkert om det blir stående som endelig straff, etter at FIS tirsdag offentliggjorde at de anker.
BT170307 Sveriges landslagssjef, Rikard Grip, mener FIS gjør rett i å anke den 13 måneder lange dommen.
BT170307 Saarinen gir tommelen opp ¶ « FIS mener sanksjonen er på et for lavt nivå, og den gjenspeiler ikke det faktum at utøveren Therese Johaug ikke klarte å se doping-advarselen i rødt, som var skrevet på pakken.
BT170307 Jeg gir tommelen opp til FIS , sier finnen.
BT170307 Hverken IOC eller WADA valgte å anke dommen - det gjorde derimot FIS .
BT170307 Blant andre TV 2-ekspert og tidligere toppsyklist Mads Kaggestad, spår at FIS ikke ville anket dersom de ikke mener at straffen bør skjerpes betraktelig.
BT170307 Av den grunn har FIS valgt å anke dommen, » kom det frem i en pressemelding fra FIS .
BT170307 Av den grunn har FIS valgt å anke dommen, » kom det frem i en pressemelding fra FIS.
BT170307 Anna-Kaisa Saarinen ( til høyre ) gir tommelen opp etter at det i dag ble klart at FIS anker Therese Johaugs dom.
BT170307 WADA har tre uker mer tid på seg enn Det internasjonale skiforbundet ( FIS ).
BT170307 Therese Johaug er skuffet og lei seg etter at FIS bestemte seg for å anke dommen på 13 måneders utestengelse.
BT170307 Skiforbundet sier at de er skuffet over at FIS velger å anke dopingdommen.
BT170307 Samtidig respekterer vi reglene og systemet der FIS og WADA står fritt til å anke, sier skipresident Erik Røste.
BT170307 Men nå vil altså FIS ha en strengere straff.
BT170307 For WADA, IOC og FIS gjelder det imidlertid egne frister.
BT170307 Det meldte FIS i en pressemelding tirsdag morgen.
BT170307 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anker Therese Johaugs 13 måneder lange dopingutestengelse.
BT170307 Dersom anmodningen fra IOC eller FIS er gjort innenfor fristen på 15 dager, har disse en frist på 21 dager til CAS fra mottak av saksdokumentene.
BT170307 Av den grunn har FIS valgt å anke dommen, » skriver FIS i en pressemelding.
BT170307 Av den grunn har FIS valgt å anke dommen, » skriver FIS i en pressemelding.
BT170307 * WADA kan anke inntil 21 dager etter at de har mottatt saksdokumentene, eller inntil 21 dager etter at ankefristen til partene, IOC og FIS har utløpt. * 7. mars velger FIS velger å anke saken inn for CAS.
BT170307 * Senest 15 dager fra mottak av avgjørelsen har IOC og FIS rett til å anmode om kopi av saksdokumentene fra domsutvalget.
BT170307 * Både partene og Verdens antidopingbyrå ( WADA ), Den internasjonale olympiske komité ( IOC ) og Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) har ankerett.
BT170307 « FIS mener sanksjonen er på et for lavt nivå, og den gjenspeiler ikke det faktum at utøveren Therese Johaug ikke klarte å se doping-advarselen i rødt, som var skrevet på pakken.
BT170307 mars velger FIS velger å anke saken inn for CAS.
BT170307 ( ©NTB ) ¶ | FIS anker Therese Johaug-dommen : - Hun er skuffet og lei seg ¶
AP170307 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) har anket dommen, og mener tilsynelatende at Johaugs skyld i alle fall er like alvorlig som det Domsutvalget mente.
AP170307 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) har anket dommen, og mener tilsynelatende at Johaugs skyld i alle fall er like alvorlig som det Domsutvalget mente.
AP170307 Tror FIS vil ha vesentlig lengre straff ¶
AP170307 Tirsdag morgen offentliggjorde FIS nyheten om at de anker Johaug-dommen på 13 måneder.
AP170307 Skuffelse i Johaug-leiren ¶ FIS skrev i pressemeldingen som ble sendt ut tirsdag morgen at de mener at « sanksjonen er på et for lavt nivå, og den gjenspeiler ikke det faktum at utøveren Therese Johaug ikke klarte å se doping-advarselen i rødt, som var skrevet på pakken.
AP170307 Jeg hadde tenkt at på grunn av at hun ble trodd i sin forklaring i domsutvalget her hjemme at hun ikke dopet seg med hensikt, så ville FIS mene at 13 måneder var tilstrekkelig, sier Kaggestad til Adresseavisen.
AP170307 Han tror at FIS ønsker å forlenge straffen til et sted mellom 15 måneder og to år, noe som vil ødelegge Johaugs drømmer om å delta i OL i Sør-Korea i 2018.
AP170307 Han trodde FIS kom til å godta dommen på 13 måneder, siden den lå bare en måned lavere enn Antidoping Norges påstand.
AP170307 Av den grunn har FIS valgt å anke dommen.
AP170307 - Jeg tror ikke at FIS anker for å få en måned lengre straff.
AP170307 - Det er et tegn i tiden at særforbund som FIS ønsker å vise seg som tøffe i antidopingarbeidet, og at de er konsekvente når det kommer til dopingstraffer.
AP170307 Visepresident i FIS , Sverre Seeberg, tror det kan være positivt for norsk langrenn at Johaug-saken skal behandles i CAS.
AP170307 Men nå vil altså dopingpanelet i FIS ha en strengere straff.
AP170307 Mackenzie-Robinson tror ikke dopingpanelet i FIS ville anket om de ikke ønsker en betydelig strengere straff for Johaug.
AP170307 Dopingpanelet i Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anker dommen fra Domsutvalget i Norges Idrettsforbund til Idrettens voldgiftsrett i Sveits ( CAS ).
AP170307 Dopingpanelet i FIS , som behandlet og valgte å anke Johaug-dommen, ledes av den kanadiske høyesterettsdommeren Patrick Smith.
AP170307 Det er opp til FIS hvor konkrete de vil være i innstillingen til straffeutmåling.
AP170307 Av den grunn har FIS valgt å anke dommen, » heter det i pressemeldingen fra FIS tirsdag.
AP170307 Av den grunn har FIS valgt å anke dommen, » heter det i pressemeldingen fra FIS tirsdag.
AP170307 - Jeg håper og tror at de ikke ville anket uten en solid, juridisk forankring, som handler om mer enn det som fremkommer av dagens pressemelding fra FIS .
AP170307 « FIS mener sanksjonen er på et for lavt nivå, og den gjenspeiler ikke det faktum at utøveren Therese Johaug ikke klarte å se doping-advarselen i rødt, som var skrevet på pakken.
AP170307 | Finsk langrennsprofil om Johaug-anken : - Tommel opp til FIS
AP170307 Therese Johaug ble dømt til 13 måneders utestengelse, men det er nå usikkert om det blir stående som endelig straff, etter at FIS tirsdag offentliggjorde at de anker.
AP170307 Sveriges landslagssjef, Rikard Grip, mener FIS gjør rett i å anke den 13 måneder lange dommen.
AP170307 Saarinen gir tommelen opp ¶ « FIS mener sanksjonen er på et for lavt nivå, og den gjenspeiler ikke det faktum at utøveren Therese Johaug ikke klarte å se doping-advarselen i rødt, som var skrevet på pakken.
AP170307 Jeg gir tommelen opp til FIS , sier finnen.
AP170307 Hverken IOC eller WADA valgte å anke dommen - det gjorde derimot FIS .
AP170307 Blant andre TV 2-ekspert og tidligere toppsyklist Mads Kaggestad, spår at FIS ikke ville anket dersom de ikke mener at straffen bør skjerpes betraktelig.
AP170307 Av den grunn har FIS valgt å anke dommen, » kom det frem i en pressemelding fra FIS .
AP170307 Av den grunn har FIS valgt å anke dommen, » kom det frem i en pressemelding fra FIS.
AP170307 Anna-Kaisa Saarinen ( til høyre ) gir tommelen opp etter at det i dag ble klart at FIS anker Therese Johaugs dom.
AP170307 WADA har tre uker mer tid på seg enn Det internasjonale skiforbundet ( FIS ).
AP170307 Therese Johaug er skuffet og lei seg etter at FIS bestemte seg for å anke dommen på 13 måneders utestengelse.
AP170307 Skiforbundet sier at de er skuffet over at FIS velger å anke dopingdommen.
AP170307 Samtidig respekterer vi reglene og systemet der FIS og WADA står fritt til å anke, sier skipresident Erik Røste.
AP170307 Men nå vil altså FIS ha en strengere straff.
AP170307 For WADA, IOC og FIS gjelder det imidlertid egne frister.
AP170307 Det meldte FIS i en pressemelding tirsdag morgen.
AP170307 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anker Therese Johaugs 13 måneder lange dopingutestengelse.
AP170307 Dersom anmodningen fra IOC eller FIS er gjort innenfor fristen på 15 dager, har disse en frist på 21 dager til CAS fra mottak av saksdokumentene.
AP170307 Av den grunn har FIS valgt å anke dommen, » skriver FIS i en pressemelding.
AP170307 Av den grunn har FIS valgt å anke dommen, » skriver FIS i en pressemelding.
AP170307 * WADA kan anke inntil 21 dager etter at de har mottatt saksdokumentene, eller inntil 21 dager etter at ankefristen til partene, IOC og FIS har utløpt. * 7. mars velger FIS velger å anke saken inn for CAS.
AP170307 * Senest 15 dager fra mottak av avgjørelsen har IOC og FIS rett til å anmode om kopi av saksdokumentene fra domsutvalget.
AP170307 * Både partene og Verdens antidopingbyrå ( WADA ), Den internasjonale olympiske komité ( IOC ) og Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) har ankerett.
AP170307 « FIS mener sanksjonen er på et for lavt nivå, og den gjenspeiler ikke det faktum at utøveren Therese Johaug ikke klarte å se doping-advarselen i rødt, som var skrevet på pakken.
AP170307 | FIS anker Therese Johaug-dommen : - Hun er skuffet og lei seg ¶
AP170307 mars velger FIS velger å anke saken inn for CAS.
AP170307 Når det internasjonale skiforbundet ( FIS ) velger å anke dommen opp til CAS - idrettens internasjonale voldgiftsrett - så er det fordi de mener at dommen på 13 måneders utestengelse er for mild.
AP170307 Avgjørende ¶ FIS legger vekt på at esken med leppekremen var tydelig merket, og at hun burde vært spesielt årvåken siden kremen var kjøpt i utlandet.
AP170307 FIS stiller ikke spørsmål ved beskrivelsen av det som skjedde, men mener at Johaug var så uaktsom at straffen må være høyere.
VG170306 Åge Skinstad, som sitter i verdenscupkomiteen til FIS ( det internasjonale skiforbundet ), sier at løypene i Pyeongchang er mer krevende enn det de første ryktene skulle tilsi : ¶
VG170306 | Johaugs manager : IOC anker ikke, får svar fra FIS tirsdag ¶
VG170306 WADA har tre uker lengre ankefrist enn de to andre, altså FIS og IOC.
VG170306 Vi håper at FIS ikke anker, sier Jørn Ernst til VG.
VG170306 Tirsdag avgjør FIS hva de skal gjøre.
VG170306 Spørsmålet er om FIS ( Det internasjonale skiforbundet ) eller WADA ( Det internasjonale antidopingbyrået ) anker denne avgjørelsen hvis de mener den ikke er streng nok.
VG170306 Det betyr at Johaug fortsatt ikke kan puste lettet ut selv om FIS tirsdag skulle bestemme seg for å droppe anke.
SA170306 Nå driver han med idrettspolitikk gjennom FIS .
SA170306 Lederen av langrennskomiteen i Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) tok sølv og bronse i Lahti-VM i 1989.
SA170306 Vi håper at FIS ikke anker, fortsetter han.
SA170306 Therese Johaug venter på avgjørelsen fra FIS .
SA170306 Følgelig skal FIS være ganske trygge på at de vinner fram med sin argumentasjon før de velger å starte en ankeprosess, sa jurist og CAS-ekspert Robin Mackenzie-Robinson til NTB tidligere mandag.
SA170306 Det vil også være både ressurs- og tidkrevende for FIS å anke.
SA170306 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) offentliggjør sin beslutning om en eventuell anke i Therese Johaug-saken tirsdag.
SA170306 Det er nok kun aktuelt å anke i de sakene hvor FIS mener at det er klart at dommen fra det nasjonale domsutvalget er feil.
SA170306 - Det skal i utgangspunktet en del til for at FIS anker.
FV170306 Nå driver han med idrettspolitikk gjennom FIS .
FV170306 Lederen av langrennskomiteen i Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) tok sølv og bronse i Lahti-VM i 1989.
DB170306 ¶ MÅ VENTE PÅ FIS : Den internasjonale olympiske komité, IOC, anker ifølge VG ikke Johaug-dommen.
DB170306 Vi håper at FIS ikke anker.
DB170306 Før det nylig avsluttede VM i Lahti, opplyste FIS at de ville offentliggjøre sin Johaug-avgjørelse etter mesterskapet.
DB170306 mars, vil Johaug få svar på om Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anker, mens WADA har fram til 8. april på å bestemme seg for om de skal anke dommen på 13 måneder eller ikke.
DB170306 Landslagssjefen skal evaluere forholdene med FIS .
DB170306 - Vi skal ha en evaluering med FIS som vi alltid gjør, og preppingen av løypa til femmila er noe som vi kommer til å påpeke der, forteller Vidar Løfshus til Dagbladet.
DB170306 FIS ser på kvalifiseringen i VM som en mulighet for utøvere fra utradisjonelle skinasjoner til å hevde seg.
BT170306 Vi håper at FIS ikke anker, fortsetter han.
BT170306 Therese Johaug venter på avgjørelsen fra FIS .
BT170306 Følgelig skal FIS være ganske trygge på at de vinner fram med sin argumentasjon før de velger å starte en ankeprosess, sa jurist og CAS-ekspert Robin Mackenzie-Robinson til NTB tidligere mandag.
BT170306 Det vil også være både ressurs- og tidkrevende for FIS å anke.
BT170306 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) offentliggjør sin beslutning om en eventuell anke i Therese Johaug-saken tirsdag.
BT170306 Det er nok kun aktuelt å anke i de sakene hvor FIS mener at det er klart at dommen fra det nasjonale domsutvalget er feil.
BT170306 - Det skal i utgangspunktet en del til for at FIS anker.
AP170306 Nå driver han med idrettspolitikk gjennom FIS .
AP170306 Lederen av langrennskomiteen i Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) tok sølv og bronse i Lahti-VM i 1989.
AP170306 Vi håper at FIS ikke anker, fortsetter han.
AP170306 Therese Johaug venter på avgjørelsen fra FIS .
AP170306 Følgelig skal FIS være ganske trygge på at de vinner fram med sin argumentasjon før de velger å starte en ankeprosess, sa jurist og CAS-ekspert Robin Mackenzie-Robinson til NTB tidligere mandag.
AP170306 Det vil også være både ressurs- og tidkrevende for FIS å anke.
AP170306 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) offentliggjør sin beslutning om en eventuell anke i Therese Johaug-saken tirsdag.
AP170306 Det er nok kun aktuelt å anke i de sakene hvor FIS mener at det er klart at dommen fra det nasjonale domsutvalget er feil.
AP170306 - Det skal i utgangspunktet en del til for at FIS anker.
VG170305 Rasmus Damsgaard er en hyggelig, litt distré danske, som selv sier at « jeg kan ingenting om skisport », og som rapporterer direkte til styret i det internasjonale skiforbundet FIS .
VG170305 Intervju med Rasmus Damsgaard, dopingekspert for FIS .
VG170305 Det skjedde rundt 2009-2010, da vi i FIS oppdaget at det var et hull i EPO-testingen.
VG170305 Det er ingen tvil om at FIS har det beste eller nest beste dopingprogrammet i verden, mener Rasmus Damsgaard.
VG170305 - Vi i FIS tok saken til WADA og fikk tettet det hullet.
VG170305 - Ja, og vi i FIS har ikke noe ansvar for det som skjer i OL.
SA170305 Når løperne gjennomfører 50 km på en time og tre kvarter og det er mer eller mindre slutt på at løpere sprekker, bør FIS spørre seg om ikke tiden er inne til å øke den lengste distansen til 75 km.
DB170305 Jeg beklager det, sa presidenten i det internasjonale skiforbundet, FIS , Gian Franco Kasper på dagens oppsummerende pressekonferanse i Lahti.
DB170305 - Det har vært tøffe tider i Finland siden 2001, men nå er dette et tilbakelagt kapittel, la generalsekretæren i FIS , Sarah Lewis, til.
DB170305 FIS har tatt 114 dopingprøver i forkant av VM-starten, og 121 underveis i mesterskapet.
DB170305 Nå er jeg veldig glad, det er utrolig, sa Harvey til FIS etter rennet i sitt seiersintervju.
AP170305 Når løperne gjennomfører 50 km på en time og tre kvarter og det er mer eller mindre slutt på at løpere sprekker, bør FIS spørre seg om ikke tiden er inne til å øke den lengste distansen til 75 km.
AP170305 Når løperne gjennomfører 50 km på en time og tre kvarter og det er mer eller mindre slutt på at løpere sprekker, bør FIS spørre seg om ikke tiden er inne til å øke den lengste distansen til 75 km.
VG170304 Det internasjonale Skiforbundet ( FIS ) har ingen reaksjon, og er ferdig med saken, opplyser medieansvarlig for langrenn i FIS , Michael Lamplot, til VG.
VG170304 Det internasjonale Skiforbundet ( FIS ) har ingen reaksjon, og er ferdig med saken, opplyser medieansvarlig for langrenn i FIS, Michael Lamplot, til VG.
SA170304 Renndirektør for kombinert i FIS Lasse Ottesen.
SA170304 Harald Aarhus har lang erfaring i kombinertsporten, blant annet som tidligere som kombinertsjef i FIS .
SA170304 Det bekrefter også det internasjonale skiforbundet FIS overfor Aftenposten.
SA170304 Aarhus forteller videre at FIS valgte å gå bort fra lagsprinten på 1990-tallet, fordi det var « for mye sirkus og rot ».
SA170304 Samtidig får hun en svært spennende tirsdag : Da skal Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) fortelle om det anker straffen hennes - 13 måneders utestengelse - eller ikke.
SA170304 Denne journalisten gjorde tidligere i mesterskapet et forsøk på å prate om den utestengte norske løperen med Sarah Lewis, generalsekretæren i FIS .
SA170304 FIS er heller ikke så verst på spilling.
SA170304 FIS eller WADA kan anke, og det må vi gjøre om det ikke skjer noe eller om det som gjøres ikke er nok.
SA170304 Og så er han en flott fyr i tillegg, sier Ulvang, som nå er leder av langrennskomiteen i Det internasjonale skiforbundet ( FIS ).
SA170304 Å telle på denne måten er dessuten i tråd med det internasjonale skiforbundet ( FIS ) sine egne statistikker.
SA170304 Så lenge FIS har vurdert dette inn i den offisielle statistikken, har ikke vi sett noen grunn til å telle annerledes, sier Fredriksen.
FV170304 Renndirektør for kombinert i FIS Lasse Ottesen.
FV170304 Harald Aarhus har lang erfaring i kombinertsporten, blant annet som tidligere som kombinertsjef i FIS .
FV170304 Det bekrefter også det internasjonale skiforbundet FIS overfor Aftenposten.
FV170304 Aarhus forteller videre at FIS valgte å gå bort fra lagsprinten på 1990-tallet, fordi det var « for mye sirkus og rot ».
DB170304 Jeg kjente at det var en bak meg, og snudde meg og så Heidi, sa Bjørgen til FIS .
DB170304 Etter løpet var det en utrolig glad vinner som snakket med FIS , der hun fortalte at rykket to kilometer før mål var et godt trekk.
BT170304 Renndirektør for kombinert i FIS Lasse Ottesen.
BT170304 Harald Aarhus har lang erfaring i kombinertsporten, blant annet som tidligere som kombinertsjef i FIS .
BT170304 Det bekrefter også det internasjonale skiforbundet FIS overfor Aftenposten.
BT170304 Aarhus forteller videre at FIS valgte å gå bort fra lagsprinten på 1990-tallet, fordi det var « for mye sirkus og rot ».
BT170304 Og så er han en flott fyr i tillegg, sier Ulvang, som nå er leder av langrennskomiteen i Det internasjonale skiforbundet ( FIS ).
BT170304 Å telle på denne måten er dessuten i tråd med det internasjonale skiforbundet ( FIS ) sine egne statistikker.
BT170304 Så lenge FIS har vurdert dette inn i den offisielle statistikken, har ikke vi sett noen grunn til å telle annerledes, sier Fredriksen.
AP170304 Renndirektør for kombinert i FIS Lasse Ottesen.
AP170304 Harald Aarhus har lang erfaring i kombinertsporten, blant annet som tidligere som kombinertsjef i FIS .
AP170304 Det bekrefter også det internasjonale skiforbundet FIS overfor Aftenposten.
AP170304 Aarhus forteller videre at FIS valgte å gå bort fra lagsprinten på 1990-tallet, fordi det var « for mye sirkus og rot ».
AP170304 Og så er han en flott fyr i tillegg, sier Ulvang, som nå er leder av langrennskomiteen i Det internasjonale skiforbundet ( FIS ).
AP170304 Å telle på denne måten er dessuten i tråd med det internasjonale skiforbundet ( FIS ) sine egne statistikker.
AP170304 Så lenge FIS har vurdert dette inn i den offisielle statistikken, har ikke vi sett noen grunn til å telle annerledes, sier Fredriksen.
VG170303 Renndirektør i Det internasjonale skiforbundet ( FIS ), Lasse Ottesen, bekrefter overfor VG at Samir Mastjev har fått bot etter usportslige oppførsel under VM-rennet.
VG170303 Kampen om gullet endte i skandale - og FIS har sanksjonert mot Russland - som forkludret gullkampen.
VG170303 Den tidligere norske storhopperen ( OL-sølv på Lillehammer ) gikk etter den dramatiske konkurransen rundt og beklaget på vegne av FIS som eier verdensmesterskapet på ski.
VG170303 - Vi gjorde to forsøk på å få løperen ( Mastjev ) ut, så det vil bli sanksjonert mot ham i form av en bot på 4000 kroner, og det russiske skiforbundet vil få en skriftlig reprimande fra FIS , sier Lasse Ottesen.
VG170303 Jeg følte meg sterk, men det var også Larkov, sier Tønseth til FIS .
VG170303 Landslagstrener Alexander Stöckl påpeker at det er FIS som må ta tak i problemet, og komme med endringer, hvis det er det de ønsker.
VG170303 - Det må vi ta opp med de rette folkene i FIS .
SA170303 WADA har tre uker mer tid på seg enn Det internasjonale skiforbundet ( FIS ).
SA170303 Rett før VM-start i Lahti meddelte FIS at de offentliggjør sin beslutning 7. mars.
SA170303 FIS er neste instans ut, og Johaug-teamet er svært spent på utfallet.
FV170303 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) ga oss klar beskjed tilbake : « Dette er vår sak ».
FV170303 Da dommen falt i antidopingpanelet i FIS , og Martin ble frikjent, og heller ikke Antidoping Norge hadde innvendinger mot denne avgjørelsen, var det han selv som hadde anledning til å bestemme veien videre.
FV170303 WADA har tre uker mer tid på seg enn Det internasjonale skiforbundet ( FIS ).
FV170303 Rett før VM-start i Lahti meddelte FIS at de offentliggjør sin beslutning 7. mars.
FV170303 FIS er neste instans ut, og Johaug-teamet er svært spent på utfallet.
DB170303 Det var morsomt at vi greide det sammen, sier Finn-Hågen Krogh til FIS .
DB170303 Det er ingen som har et hode som han, sier Sundby til FIS .
DB170303 - Målet vårt var å gå raskt på de to første og gi Sundby en godt utgangspunkt på den tredje etappen, forteller Niklas Dyrhaug til FIS .
DB170303 - Vi må bare beklage at vi ikke fikk ham ut, sier Lasse Ottesen i Det internasjonale skiforbundet FIS .
DB170303 WADA har tre uker mer tid på seg enn Det internasjonale skiforbundet ( FIS ).
DB170303 Rett før VM-start i Lahti meddelte FIS at de offentliggjør sin beslutning 7. mars.
DB170303 FIS er neste instans ut, og Johaug-teamet er svært spent på utfallet.
DB170303 Det var morsomt at vi greide det sammen, sier Finn-Hågen Krogh til FIS .
DB170303 Det er ingen som har et hode som han, sier Sundby til FIS .
DA170303 Jeg hører renndirektør i FIS , Lasse Ottesen, sier at dette er noe de skal diskutere på bakrommet, men det hjelper jo oss absolutt ingenting.
BT170303 WADA har tre uker mer tid på seg enn Det internasjonale skiforbundet ( FIS ).
BT170303 Rett før VM-start i Lahti meddelte FIS at de offentliggjør sin beslutning 7. mars.
BT170303 FIS er neste instans ut, og Johaug-teamet er svært spent på utfallet.
AP170303 WADA har tre uker mer tid på seg enn Det internasjonale skiforbundet ( FIS ).
AP170303 Rett før VM-start i Lahti meddelte FIS at de offentliggjør sin beslutning 7. mars.
AP170303 FIS er neste instans ut, og Johaug-teamet er svært spent på utfallet.
VG170302 BIG AIR STOCKHOLM : Norske Roger Kleivdal under FIS World Cup-finalen i Big Air på Stockholm stadion for drøyt fem år siden.
SA170302 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) ga oss klar beskjed tilbake : « Dette er vår sak ».
SA170302 Da dommen falt i antidopingpanelet i FIS , og Martin ble frikjent, og heller ikke Antidoping Norge hadde innvendinger mot denne avgjørelsen, var det han selv som hadde anledning til å bestemme veien videre.
DA170302 Sovjetunionen står i statistikkene til Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) med 19 medaljer, mens Finland følger deretter med sine 16.
BT170302 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) ga oss klar beskjed tilbake : « Dette er vår sak ».
BT170302 Da dommen falt i antidopingpanelet i FIS , og Martin ble frikjent, og heller ikke Antidoping Norge hadde innvendinger mot denne avgjørelsen, var det han selv som hadde anledning til å bestemme veien videre.
AP170302 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) ga oss klar beskjed tilbake : « Dette er vår sak ».
AP170302 Da dommen falt i antidopingpanelet i FIS , og Martin ble frikjent, og heller ikke Antidoping Norge hadde innvendinger mot denne avgjørelsen, var det han selv som hadde anledning til å bestemme veien videre.
VG170301 Les også : Tyskland nektet FIS innsyn i egen kombinert-suksess ¶
VG170301 Tyskerne deltok bare på « liksom » med et par B-løpere, opplyser renndirektør i det internasjonale skiforbundet ( FIS ) Lasse Ottesen, til VG.
VG170301 Men når konkurrentene og FIS spør om de kan få innsyn i knallsuksessen er svaret kontant : « Nein ». når konkurrentene og FIS spør om de kan få innsyn i knallsuksessen er svaret kontant : « Nein ».
VG170301 For to år siden oppfordret det internasjonale skiforbundet ( FIS ) samtlige nasjoner til å delta i opprettelsen av en databank for tekniske og fysiologiske resultater i kombinert.
VG170301 | FIS ba Tyskland forklare kombinert-dominansen - fikk blankt avslag ¶
VG170301 når konkurrentene og FIS spør om de kan få innsyn i knallsuksessen er svaret kontant : « Nein ».
DN170301 - Jeg tror bare vi er i startgropen når det gjelder utviklingen i staking dersom ikke FIS gjør enda større regelendringer enn de har gjort til nå.
FV170228 Markedsdirektør Jürg Capol i Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) roser Norges Skiforbund.
FV170228 FÅR KRITIKK : Jürg Capol i FIS mener norsk skisport har sviktet når det gjelder kommunikasjon.
FV170228 Da satte Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) grenser for hvor lav hoppernes vekt kunne være sammenlignet med kroppshøyden.
DB170228 Alt gikk min vei, så jeg er veldig glad, sier hun i det internasjonale intervjuet med FIS på NRK.
VG170227 Renndirektør i FIS , Walter Hofer ( t.h. ), tar ham unna rampelyset.
VG170227 Nede på sletta i Paul Ausserleitnerbakken blir en knust Tande tatt hånd om av renndirektør Walter Hofer i FIS .
VG170227 « Hvert eneste år jeg er i Kvitfjell, spør jeg meg selv : Hvor mye lenger skal FIS bruke denne arrangøren ?
VG170227 Men de lekte med ilden denne gangen, tilføyer Det internasjonale skiforbundets ( FIS ) renndirektør for alpint.
VG170227 - Det irriterte FIS ( Waldner ) lite grann.
SA170227 Markedsdirektør Jürg Capol i Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) roser Norges Skiforbund.
SA170227 FÅR KRITIKK : Jürg Capol i FIS mener norsk skisport har sviktet når det gjelder kommunikasjon.
SA170227 Da satte Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) grenser for hvor lav hoppernes vekt kunne være sammenlignet med kroppshøyden.
BT170227 Da satte Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) grenser for hvor lav hoppernes vekt kunne være sammenlignet med kroppshøyden.
AP170227 Markedsdirektør Jürg Capol i Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) roser Norges Skiforbund.
AP170227 FÅR KRITIKK : Jürg Capol i FIS mener norsk skisport har sviktet når det gjelder kommunikasjon.
AP170227 Da satte Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) grenser for hvor lav hoppernes vekt kunne være sammenlignet med kroppshøyden.
AA170227 Bengt Erik Bengtsson, leder for nordiske disipliner i FIS , støtter denne teorien.
SA170226 Vegard Ulvang, leder av langrennskomiteen i FIS .
SA170226 Sarah Lewis har vært generalsekretær i Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) i nesten 20 år.
AP170226 Vegard Ulvang, leder av langrennskomiteen i FIS .
VG170225 Som granskningsutvalget til NSF også trakk fram, så kan FIS se på hva de skal de kan gjøre.
VG170225 Men det har fremdeles Det internasjonale skiforbundet ( FIS ), Den internasjonale olympiske komité ( IOC ) og Verdens Antidopingbyrå ( WADA ) muligheten til.
VG170225 FIS har varslet at de vil komme med sin avgjørelse 7. mars, men det er WADA som har det siste ordet.
FV170224 Verv : Leder av Hoppkomiteen i FIS
FV170224 Kojonkoski holdt den siste talen for styret i Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) i Sør Korea for fem år siden.
DB170224 Vær så snill, stopp dette, skrev hun adressert til Det internasjonale skiforbundet ( FIS ).
VG170223 I siste sving tenkte jeg at de var rett bak meg, sa hun til FIS etter målgang.
VG170223 Og foreløpig har hun hoppet inn 258.000 kroner i prispenger ifølge det internasjonale skiforbundet ( FIS ).
SA170223 Verv : Leder av Hoppkomiteen i FIS
SA170223 Kojonkoski holdt den siste talen for styret i Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) i Sør Korea for fem år siden.
DB170223 Men Det internasjonale skiforbundet FIS har et ansvar for hoppernes ve og vel.
DB170223 - Får utøvere fra Norge spesialbehandling, spør Kikkan Randall før dopingmøtet med FIS
DB170223 Da vi var for vindkompensasjon og kvotereduksjon fra åtte til seks hoppere fra hver nasjon, sa andre i FIS « da kan vi ikke gå for den endringen ».
DB170223 - Det var lenge slik at dersom FIS skulle gjøre endringer i skihopping, sjekket de bare om Norge var imot.
DA170223 I siste sving trodde jeg at Jessica ( Diggins ) var rett bak meg, sier Falla i det offisielle intervjuet med FIS etter løpet.
BT170223 Verv : Leder av Hoppkomiteen i FIS
BT170223 Kojonkoski holdt den siste talen for styret i Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) i Sør Korea for fem år siden.
AP170223 Verv : Leder av Hoppkomiteen i FIS
AP170223 Kojonkoski holdt den siste talen for styret i Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) i Sør Korea for fem år siden.
VG170222 De norske representantene Niklas Dyrhaug og Mari Eide forteller at det var et nyttig møte mellom langrennstoppene og FIS .
VG170222 - FIS reagerte raskt og på en god måte etter at de fikk informasjonen fra IOC.
VG170222 Verdens Antidopingbyrå ( WADA ), Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) og Den internasjonale olympiske komité ( IOC ) har fremdeles muligheten til å anke.
VG170222 I mellomtiden har ikke FIS videre kommentarer.
VG170222 Hjort ingen grunn til at FIS skal anke.
VG170222 Dette er en avgjørelse FIS må ta selv, men jeg kan ikke se at det er noen som helst grunn til å anke domsutvalgets avgjørelse, sier Hjort til VG.
VG170222 Det kommer frem i en pressemelding fra FIS onsdag formiddag.
VG170222 Den vil studeres av FIS sitt dopingpanel til 7. mars, og beslutningen vil offentliggjøres denne dagen.
SA170222 Den skigrenen som er nesten altoverskyggende i Norge og Sverige, står stadig svakere i FIS .
SA170222 Under innlegget blir paret gratulert av mange, blant annet FIS sin Instagramkonto.
SA170222 Sammen med Nikita Kriukov møtte han opp på utøvernes møte med FIS hvor de diskuterte dopingkampen i idretten.
SA170222 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) vil offentliggjøre om de anker Therese Johaug-dommen 7. mars.
SA170222 Therese Johaug fikk en straff på 13 måneder for bruk av clostebol, men det er ikke kjent om FIS anker eller ikke.
SA170222 Senere i dag skal det være et nytt møte i Lahti, initiert av VM-deltager Kikkan Randall, som er leder av utøverkomiteen i FIS .
SA170222 Ifølge NRK har FIS satt datoen 7. mars for en offentliggjøring av sin avgjørelse.
SA170222 Hør historien i denne ukens utgave av Aftenpodden Sport : ¶ | FIS offentliggjør Johaug-avgjørelse rett etter ski-VM ¶
SA170222 For en uke siden bekreftet visepresident i FIS , Sverre K.
SA170222 Dopingutvalg i FIS
SA170222 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) vil offentliggjøre om de anker Therese Johaug-dommen 7. mars.
SA170222 ADN bekreftet raskt at det ikke ville bli aktuelt å anke dommen, men fremdeles har både FIS og Verdens antidopingbyrå ( WADA ) mulighet til å anke dommen fra Norges Idrettsforbund.
SA170222 - Vi ble kun informert om saken, og den er nå sendt videre til dopingutvalget i FIS .
SA170222 - Dette er et møte mellom utøverne og FIS .
FV170222 Den skigrenen som er nesten altoverskyggende i Norge og Sverige, står stadig svakere i FIS .
FV170222 Under innlegget blir paret gratulert av mange, blant annet FIS sin Instagramkonto.
DB170222 På et varslet møte mellom FIS og utøverne om dopingsakene som ryster sporten om dagen, stilte Pethukov opp sammen med lagkameraten Nikita Kriukov.
DB170222 Nå er disse sakene i hendene til FIS , og de har suspendert ham midlertidig.
DB170222 LAHTI ( Dagbladet ) : Aleksej Pethukov er en av seks russiske utøvere som er suspendert fra langrennskonkurranser av det internasjonale skiforbundet, FIS .
DB170222 CAS har opprettholdt denne suspensjonen, og dette er nå en pågående sak for FIS , og av disse to grunnene kan jeg ikke kommentere dette på noen måte, sier Bach til Dagbladet etter møtet.
DB170222 ¶ MØTTE UTØVERNE : IOC-president Thomas Bach og generalsekretær i FIS , Sarah Lewis, på vei ut fra møtet med langrennsutøverne om dopingarbeidet i Lahti i dag.
DB170222 Vi fikk høre litt om at FIS og IOC var ganske enige om den videre gangen for McLaren-rapporten, sier Eide.
DB170222 Møtet endret ikke noe for Pethukovs del, men i motsetning til krisemøtet det internasjonale skisytterforbundet IBU hadde med utøverne foran årets VM i Hochfilzen, diskuterte ikke FIS og Bach det med langrennsfolket.
DB170222 Litt av grunnen var FIS-president Gian Franco Kaspers uttalelser som ble tolket som om at FIS tok lett på doping i langrennssporten.
DB170222 LAHTI ( Dagbladet ) : VM-løperne i langrenn hadde trommet sammen til oppvaskmøte med ledelsen i det internasjonale skiforbundet, FIS , i dag.
DB170222 I mer enn halvannen time satt de i en sal på skimuseet i Lahti og diskuterte antidopingarbeidet til FIS .
DB170222 Sarah Lewis gikk også gjennom status for dopingsakene i FIS .
DB170222 Pressekonferansen ble holdt to timer før de to skitoppene skal møte verdenseliten i et oppvaskmøte om dopingarbeidet i FIS .
DB170222 Overfor Dagbladet forsikrer han også utøverne om at de blir tatt på alvor, og at FIS tar dopingproblemet på alvor.
DB170222 Der fortalte hun at den medisinske komiteen i FIS tar en avgjørelse i Johaug-saken 7. mars.
DB170222 - Får utøvere fra Norge spesialbehandling, spør Kikkan Randall før dopingmøtet med FIS
DB170222 ¶ VET MER ETTER VM : Therese Johaug må vente og se til etter VM om FIS velger å anke dommen på 13 måneder.
DB170222 Ifølge kanalen har FIS satt datoen 7. mars for en offentliggjøring av sin avgjørelse.
DB170222 For en uke siden bekreftet visepresident i FIS , Sverre K.
DB170222 Det melder FIS selv.
DB170222 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) vil offentliggjøre om de anker Therese Johaug-dommen 7. mars, like etter at ski-VM er over.
DB170222 - Vi ble kun informert om saken, og den er nå sendt videre til dopingutvalget i FIS .
DB170222 I likhet med skiskytternes kamp for en renere sport, må FIS presses til å holde trykket oppe mot sine svindlere.
DB170222 Det er derfor alle av Thereses beste venninner har underskrevet disse kravene til FIS .
DB170222 i samarbeid med de nordiske særforbundene er blant annet å ta initiativ overfor FIS for å sikre nasjonal og internasjonal oppmerksomhet mot utøvernes helseproblemer og bedre forebyggende tiltak.
DA170222 | Johaug får svar fra FIS 7. mars ¶
DA170222 Senere onsdag skulle han møte representanter for de aktive utøverne for å orientere om FIS arbeid med antidoping.
DA170222 LAHTI ( Dagsavisen ) : Ingen rakk å stille noen spørsmål før FIS generalsekretær Sarah Lewis orienterte om Johaug-saken på onsdagens pressekonferanse på skistadion i Lahti.
DA170222 Generalsekretæt i FIS , Sarah Lewis på onsdagens pressekonferanse i Lahti.
DA170222 mars offentligjør det internasjonale skiforbundet ( FIS ) om de vil anke saken.
DA170222 Vi synes det er bra at representanter fra både FIS og IOC møtte opp.
DA170222 Sveriges Emil Jönsson sier det ikke kom fram noe nytt under det varslede møtet mellom FIS og langrennsutøverne.
DA170222 Møtet kom i stand etter at 105 utøvere har skrevet under på et opprop der de vil forsikre seg om at Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) vil gjøre absolutt alt for å holde idretten fri for doping.
DA170222 Han er en av seks russere som er utestengt av FIS til dette mesterskapet som følge av det som kom fram i McLaren-rapporten om systematisk doping i russisk idrett.
DA170222 Det er bra at vi løpere får se hvordan FIS og IOC vil jobbe med antidopingen i årene som kommer, mener Emil Jönsson.
DA170222 Og la til at han stoler på det grunnarbeidet det internasjonale skiforbundet ( FIS ) gjør.
DA170222 LAHTI ( Dagsavisen ) ; Gianfranco Kasper har vært leder av det internasjonale ( FIS ) lenge.
DA170222 FOTO : REIDAR SOLLIE Petter Northug vet ikke om det er riktig å utestenge russerne, men stoler så langt på det internasjonale skiforbundet ( FIS ).
BT170222 Sammen med Nikita Kriukov møtte han opp på utøvernes møte med FIS hvor de diskuterte dopingkampen i idretten.
BT170222 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) vil offentliggjøre om de anker Therese Johaug-dommen 7. mars.
BT170222 Under innlegget blir paret gratulert av mange, blant annet FIS sin Instagramkonto.
BT170222 Sammen med Nikita Kriukov møtte han opp på utøvernes møte med FIS hvor de diskuterte dopingkampen i idretten.
BT170222 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) vil offentliggjøre om de anker Therese Johaug-dommen 7. mars.
BT170222 Therese Johaug fikk en straff på 13 måneder for bruk av clostebol, men det er ikke kjent om FIS anker eller ikke.
BT170222 Senere i dag skal det være et nytt møte i Lahti, initiert av VM-deltager Kikkan Randall, som er leder av utøverkomiteen i FIS .
BT170222 Ifølge NRK har FIS satt datoen 7. mars for en offentliggjøring av sin avgjørelse.
BT170222 For en uke siden bekreftet visepresident i FIS , Sverre K.
BT170222 Dopingutvalg i FIS
BT170222 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) vil offentliggjøre om de anker Therese Johaug-dommen 7. mars.
BT170222 ADN bekreftet raskt at det ikke ville bli aktuelt å anke dommen, men fremdeles har både FIS og Verdens antidopingbyrå ( WADA ) mulighet til å anke dommen fra Norges Idrettsforbund.
BT170222 - Vi ble kun informert om saken, og den er nå sendt videre til dopingutvalget i FIS .
BT170222 - Dette er et møte mellom utøverne og FIS .
BT170222 | FIS offentliggjør Johaug-avgjørelse rett etter ski-VM ¶
AP170222 Den skigrenen som er nesten altoverskyggende i Norge og Sverige, står stadig svakere i FIS .
AP170222 Under innlegget blir paret gratulert av mange, blant annet FIS sin Instagramkonto.
AP170222 Sammen med Nikita Kriukov møtte han opp på utøvernes møte med FIS hvor de diskuterte dopingkampen i idretten.
AP170222 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) vil offentliggjøre om de anker Therese Johaug-dommen 7. mars.
AP170222 Therese Johaug fikk en straff på 13 måneder for bruk av clostebol, men det er ikke kjent om FIS anker eller ikke.
AP170222 Senere i dag skal det være et nytt møte i Lahti, initiert av VM-deltager Kikkan Randall, som er leder av utøverkomiteen i FIS .
AP170222 Ifølge NRK har FIS satt datoen 7. mars for en offentliggjøring av sin avgjørelse.
AP170222 For en uke siden bekreftet visepresident i FIS , Sverre K.
AP170222 FOTO : Richard Sagen ¶ | FIS offentliggjør Johaug-avgjørelse rett etter ski-VM ¶
AP170222 Dopingutvalg i FIS
AP170222 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) vil offentliggjøre om de anker Therese Johaug-dommen 7. mars.
AP170222 ADN bekreftet raskt at det ikke ville bli aktuelt å anke dommen, men fremdeles har både FIS og Verdens antidopingbyrå ( WADA ) mulighet til å anke dommen fra Norges Idrettsforbund.
AP170222 - Vi ble kun informert om saken, og den er nå sendt videre til dopingutvalget i FIS .
AP170222 - Dette er et møte mellom utøverne og FIS .
VG170221 - FIS hater meg om dagen, så jeg fikk ikke egen trøye slik som de andre stjernene her har.
VG170221 Antidoping Norge og Johaug selv har ikke anket dommen, men WADA ( Verdens Antidopingbyrå ), FIS ( Det internasjonale skiforbundet ) og IOC ( Den internasjonale olympiske komité ) har fortsatt mulighet til å anke.
VG170221 desember FIS om påståtte brudd på dopingreglene under Sotsji-OL, og IOC har startet granskning.
VG170221 FIS har midlertidig utestengt idrettsutøverne før det blir en avklaring på om de er skyldige i brudd på antidopingreglene.
SA170221 - Jeg synes nok det er overraskende at det er så stor endring i folks tillit, sier lege Inggard Lereim, som sitter i Norges idrettsforbunds etiske råd, og dessuten er fungerende leder av den medisinske komiteen i Det internasjonale skiforbundet ( FIS ).
SA170221 Hun er generalsekretær i Det internasjonale skiforbundet ( FIS ).
SA170221 Generalsekretæren i Det internasjonale skiforbundet ( FIS ), Sarah Lewis, mener at det blir utrygt å være juksemakere i VM.
SA170221 FOTO : Pål Christensen ¶ | FIS holder nye testmetoder hemmelige ¶
SA170221 FIS vil ta seg av testingen før mesterskapet.
SA170221 FIS vil også, i samarbeid med FINADA, ha et prosjekt gående under mesterskapet hvor utøverne kan involvere seg.
SA170221 FIS har samarbeidet med FINADA for å forsikre seg om at arbeidet er helt på linje med WADs internasjonale standarder.
SA170221 Maxim Vylegzjanin, Alexander Legkov, Jevgenij Belov, Aleksej Petukhov og Jevgenia Sjapovalova er alle suspendert av FIS som følge av dopingmistanker i kjølvannet av den mye omtalte McLaren-rapporten.
SA170221 De fem ble suspendert av FIS 22. desember, som følge av opplysninger i McLaren-rapporten om at deres urinprøver avgitt under Sotsji-OL skal ha blitt manipulert.
FV170221 - Jeg synes nok det er overraskende at det er så stor endring i folks tillit, sier lege Inggard Lereim, som sitter i Norges idrettsforbunds etiske råd, og dessuten er fungerende leder av den medisinske komiteen i Det internasjonale skiforbundet ( FIS ).
DB170221 ¶ HAR SENDT BREV : Over 100 internasjonale skistjerner har sendt brev til FIS der de krever endringer.
DB170221 Utøverne har tidligere gikk uttrykk for at de ønsker et møte med FIS under Lahti-VM.
DB170221 Hun forteller til avisa at utøverne som har skrevet brevet ønsker å forsikre seg om at FIS gjør alt i deres makt for at rene utøvere ikke skal konkurrere mot juksere.
DB170221 Expressen har snakket med amerikanske Kikkan Randall, som i åtte år har vært utøvernes representant i FIS .
DB170221 Amerikaneren har tidligere fortalt at hun selv tok initiativet til å formulere et brev til både FIS og den internasjonale olympiske komité ( IOC ).
DB170221 ( Dagbladet ) : Over 100 internasjonale skistjerner har gått sammen og skrevet et brev til det internasjonale skiforbundet ( FIS ).
DB170221 Skylder på FIS
DB170221 For meg virker det som FIS prøver å skape problemer for oss.
DB170221 - Jeg har en følelse av at FIS forsøker å stikke kjepper i hjulene våre.
DB170221 STILLER SPØRSMÅL : Kikkan Randall lurer på om norske utøvere blir spesialbehandlet av FIS .
DB170221 Norske representanter på møtet med FIS er Niklas Dyrhaug og Mari Eide.
DB170221 LAHTI ( Dagbladet ) : I morgen skal en gruppe av de aktive langrennsløperne i et doping-møte med FIS her i Lahti.
DB170221 I intervjuet sier hun at utøverne ønsker å forsikre seg om at FIS gjør alt i deres makt for at rene utøvere ikke skal konkurrere mot juksere.
DB170221 - Om det er FIS Kikkan sikter til her, så oppfatter jeg det vel heller motsatt, at de bruker enhver anledning til å prøve å jekke ned norsk langrenn litt, sier Løfshus.
DB170221 - | - Får utøvere fra Norge spesialbehandling, spør Kikkan Randall før dopingmøtet med FIS
DA170221 Maxim Vylegzjanin, Alexander Legkov, Jevgenij Belov, Aleksej Petukhov og Jevgenia Sjapovalova er alle suspendert av FIS som følge av dopingmistanker i kjølvannet av den mye omtalte McLaren-rapporten.
DA170221 De fem ble suspendert av FIS 22. desember, som følge av opplysninger i McLaren-rapporten om at deres urinprøver avgitt under Sotsji-OL skal ha blitt manipulert.
AP170221 - Jeg synes nok det er overraskende at det er så stor endring i folks tillit, sier lege Inggard Lereim, som sitter i Norges idrettsforbunds etiske råd, og dessuten er fungerende leder av den medisinske komiteen i Det internasjonale skiforbundet ( FIS ).
AP170221 Hun er generalsekretær i Det internasjonale skiforbundet ( FIS ).
AP170221 Generalsekretæren i Det internasjonale skiforbundet ( FIS ), Sarah Lewis, mener at det blir utrygt å være juksemakere i VM.
AP170221 FOTO : Sondre Steen Holvik ¶ | FIS holder nye testmetoder hemmelige ¶
AP170221 FIS vil ta seg av testingen før mesterskapet.
AP170221 FIS vil også, i samarbeid med FINADA, ha et prosjekt gående under mesterskapet hvor utøverne kan involvere seg.
AP170221 FIS har samarbeidet med FINADA for å forsikre seg om at arbeidet er helt på linje med WADs internasjonale standarder.
AP170221 Maxim Vylegzjanin, Alexander Legkov, Jevgenij Belov, Aleksej Petukhov og Jevgenia Sjapovalova er alle suspendert av FIS som følge av dopingmistanker i kjølvannet av den mye omtalte McLaren-rapporten.
AP170221 De fem ble suspendert av FIS 22. desember, som følge av opplysninger i McLaren-rapporten om at deres urinprøver avgitt under Sotsji-OL skal ha blitt manipulert.
VG170220 Den tyske advokaten mener at FIS må bruke prinsippet om uskyldspresumsjon - og at det må være alvorlige og berettigede mistanker.
VG170220 desember FIS om påståtte brudd på dopingreglene under Sotsji-OL, og IOC har startet granskning.
VG170220 FIS har midlertidig utestengt idrettsutøverne før det blir en avklaring på om de er skyldige i brudd på antidopingreglene.
VG170220 Nå håper han FIS og WADA dropper tanken om å anke dommen mot den norske langrennsstjernen.
VG170220 Dermed gjenstår bare Verdens Antidopingbyrå ( WADA ), Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) og Den internasjonale olympiske komité.
SA170220 Noen timer tidligere hadde FIS blitt informert om at VM-verten hadde fått en ny dopingsak i fanget.
SA170220 Men én mann visste da hva som var i gjære : Nordmannen Inggard Lereim, " medisinsk supervisor " i FIS .
SA170220 Jeg måtte informere ledelsen i FIS og det finske skiforbundet.
SA170220 I bakgrunnen Christian Knauth fra FIS .
FV170220 Noen timer tidligere hadde FIS blitt informert om at VM-verten hadde fått en ny dopingsak i fanget.
FV170220 Men én mann visste da hva som var i gjære : Nordmannen Inggard Lereim, " medisinsk supervisor " i FIS .
FV170220 Jeg måtte informere ledelsen i FIS og det finske skiforbundet.
FV170220 I bakgrunnen Christian Knauth fra FIS .
BT170220 I bakgrunnen Christian Knauth fra FIS .
BT170220 I bakgrunnen Christian Knauth fra FIS .
AP170220 Noen timer tidligere hadde FIS blitt informert om at VM-verten hadde fått en ny dopingsak i fanget.
AP170220 Men én mann visste da hva som var i gjære : Nordmannen Inggard Lereim, " medisinsk supervisor " i FIS .
AP170220 Jeg måtte informere ledelsen i FIS og det finske skiforbundet.
AP170220 I bakgrunnen Christian Knauth fra FIS .
AP170220 Noen timer tidligere hadde FIS blitt informert om at VM-verten hadde fått en ny dopingsak i fanget.
AP170220 Men én mann visste da hva som var i gjære : Nordmannen Inggard Lereim, " medisinsk supervisor " i FIS .
AP170220 Jeg måtte informere ledelsen i FIS og det finske skiforbundet.
AP170220 I bakgrunnen Christian Knauth fra FIS .
SA170219 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) innvilget søknaden.
SA170219 - Dette resultatet betyr vel at du er klar for det som skal skje i VM ? spurte nemlig representanten for det inernasjonale skiforbundet ( FIS ).
FV170219 - Dette resultatet betyr vel at du er klar for det som skal skje i VM ? spurte nemlig representanten for det inernasjonale skiforbundet ( FIS ).
BT170219 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) innvilget søknaden.
BT170219 - Dette resultatet betyr vel at du er klar for det som skal skje i VM ? spurte nemlig representanten for det inernasjonale skiforbundet ( FIS ).
AP170219 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) innvilget søknaden.
AP170219 - Dette resultatet betyr vel at du er klar for det som skal skje i VM ? spurte nemlig representanten for det inernasjonale skiforbundet ( FIS ).
VG170218 « WADA har imidlertid en enda lengre ankefrist enn IOC og FIS fordi WADAs ankefrist uansett ikke utløper før 21 dager etter at ankefristen til partene, IOC og FIS har utløpt.
VG170218 « WADA har imidlertid en enda lengre ankefrist enn IOC og FIS fordi WADAs ankefrist uansett ikke utløper før 21 dager etter at ankefristen til partene, IOC og FIS har utløpt.
VG170218 WADAs ankefrist vil imidlertid aldri være kortere enn 42 dager, fordi sakens parter, IOC og FIS har minst 21 dagers ankerett og WADA har en ankefrist på ytterligere 21 dager. », heter det.
VG170217 Dermed er det opp til WADA og FIS ( Det internasjonale skiforbundet ) om saken går til CAS ( Idrettens voldgiftsrett ).
VG170217 Vår representant i den medisinske komiteen ( i FIS ) har vært opptatt av kuldegrenser.
VG170217 Jeg opplever problemstillinger som ikke bare er aktuelle for norsk idrett, men at det også er naturlig at vi kontakter nabolandene våre, samt FIS .
DB170217 I 2010 ville Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) fjerne alle trenere og folk i det medisinske støtteapparat i Russland, samt utøverne Jevgenij Dementijev, Natalia Matvejeva og Nina Rysina.
VG170216 Selv om hverken Johaug selv eller Antidoping Norge velger å anke, kan Verdens Antidopingbyrå ( WADA ), Den Internasjonale Olympiske Komité ( IOC ) og Det Internasjonale Skiforbundet ( FIS ) gjøre nettopp det.
VG170216 I helgen kom det frem at FIS skal diskutere en mulig Johaug-anke denne uken.
VG170216 Det ble vel gitt signaler fra Seeberg ( visepresident i FIS , journ. anm ) i går om at ikke nødvendigvis trengte å ta så lang tid.
VG170216 « WADA har imidlertid en enda lengre ankefrist enn IOC og FIS fordi WADAs ankefrist uansett ikke utløper før 21 dager etter at ankefristen til partene, IOC og FIS har utløpt.
VG170216 « WADA har imidlertid en enda lengre ankefrist enn IOC og FIS fordi WADAs ankefrist uansett ikke utløper før 21 dager etter at ankefristen til partene, IOC og FIS har utløpt.
VG170216 WADAs ankefrist vil imidlertid aldri være kortere enn 42 dager, fordi sakens parter, IOC og FIS har minst 21 dagers ankerett og WADA har en ankefrist på ytterligere 21 dager.
VG170216 WADA har imidlertid tre uker lengre ankefrist enn partene, altså FIS og IOC.
VG170216 Sverre Seeberg spår at FIS kommer til å bestemme seg ganske raskt om de vil anke.
VG170216 Spørsmålet er om FIS ( Det internasjonale skiforbundet ), IOC ( den internasjonale olympiske komité ) eller WADA ( det internasjonale antidopingbyrået ) anker denne avgjørelsen hvis de mener den ikke er streng nok.
VG170216 Onsdag kom det fram at FIS ( Det internasjonale skiforbundet ) ikke diskuterte Johaug-saken på sitt styremøte.
VG170216 Men spørsmålet er om FIS , IOC eller WADA kommer til å gjøre det.
VG170216 Det er FIS' dopingpanel - som var representert med tre medlemmer i onsdagens styremøte - som tar avgjørelsen på vegne av FIS om de skal anke dommen.
SA170216 Venter på FIS
SA170216 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) har sagt at de vil rådføre seg med Verdens antidopingbyrå ( WADA ) før de tar en endelig beslutning på om de vil anke eller ikke.
SA170216 Både FIS og WADA kan anke.
DB170216 WADA og FIS har fortsatt mulighet til å anke avgjørelsen.
DA170216 Styret i FIS møttes på Hotell Kulm i St.
DA170216 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) og Verdens antidopingbyrå ( WADA ) kan fortsatt anke dommen fra NIF.
DA170216 - Vi ble kun informert om saken, og den er nå sendt videre til dopingutvalget i FIS .
DA170216 FIS og WADA kan anke ¶
DA170216 Men det er det FIS ( det internasjonale skiforbundet ) som må ta tak i.
DA170216 Dette er en rapport som også FIS og WADA kan bruke internasjonalt, fortsetter han.
DA170216 « Eventyr i Arktis » er veldig nedpå og naturalistisk til å være en animert familiefilm : helt uten sang, dans, fis og snakkende dyrevenner. 4 ¶
AP170216 Venter på FIS
AP170216 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) har sagt at de vil rådføre seg med Verdens antidopingbyrå ( WADA ) før de tar en endelig beslutning på om de vil anke eller ikke.
AP170216 Både FIS og WADA kan anke.
VG170215 Visepresidenten i FIS , Sverre K.
VG170215 Ved siden av Therese Johaug er FIS og WADA to av organisasjonene som kan anke denne saken inn for Idrettens voldgiftsrett ( CAS ).
VG170215 Saken kan altså forlenges etter at FIS har hatt sitt møte for å diskutere en eventuell anke.
VG170215 Han sa videre at FIS sitt utvalg vil rådføre seg med Det internasjonale antidopingbyrået ( WADA ) før de tar en avgjørelse.
VG170215 - Vi ble kun informert om saken, og den er nå sendt videre til dopingutvalget i FIS .
VG170215 FIS diskuterte ikke Johaug-anke ¶
VG170215 Kjenner er spent på hva FIS kommer frem til, men har ingen magefølelse på utfallet.
VG170215 Hvis hverken Det internasjonale skiforbundet ( FIS ), Verdens Antidopingbyrå ( WADA ), Den internasjonale olympiske komité ( IOC ) eller Antidoping Norge heller ikke anker Johaugs dom, rekker langrennsstjernen OL i Sør-Korea tidlig i 2018.
VG170215 Han sa videre at FIS sitt utvalg vil rådføre seg med Det internasjonale antidopingbyrået ( WADA ) før de tar en avgjørelse.
VG170215 - Vi ble kun informert om saken, og den er nå sendt videre til dopingutvalget i FIS .
VG170215 Seeberg i Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) var ikke dopingdommen til Therese Johaug ( 28 ) på agendaen i onsdagens styremøte.
SA170215 Det er dopingutvalget som skal behandler om FIS skal anke dommen.
SA170215 Dermed kan fortsatt det internasjonale skiforbundet ( FIS ) og det internasjonale antidopingbyrået ( WADA ) fortsatt anke.
FV170215 Det er dopingutvalget som skal behandler om FIS skal anke dommen.
FV170215 Dermed kan fortsatt det internasjonale skiforbundet ( FIS ) og det internasjonale antidopingbyrået ( WADA ) fortsatt anke.
DB170215 Visepresident i Det internasjonale skiforbundet ( FIS ), Sverre K.
DB170215 - Vi ble kun informert om saken, og den er nå sendt videre til dopingutvalget i FIS .
DB170215 Om FIS dopingpanel etter diskusjon med WADA så overraskende velger å anke den norske dommen til CAS, blir det av rent juridiske grunner.
DB170215 Etter at Therese i går bestemte seg for ikke selv å anke, har saken også blitt nevnt på styremøtet til FIS .
DB170215 Det er dit saken til Therese Johaug havner om det internasjonale skiforbundet ( FIS ), Verdens Antidopingbyrå ( WADA ) eller den internasjonale olympiske komite ( IOC ) velger å anke dommen på 13 måneders utestengelse fra Idrettens Domsutvalg.
DB170215 Der ble det som ventet avgjort at dette først og fremst var en sak for FIS sitt dopingpanel ¶
DA170215 | Johaug-saken ble bare så vidt nevnt for FIS og dopingpanelet ¶
DA170215 Visepresidenten i Det internasjonale skiforbundet ( FIS ), Sverre K.
DA170215 Sverre Seeberg sier at FIS ikke har diskutert dopingdommen mot Therese Johaug under møtet på Hotel Kulm i St.
DA170215 På den samme dagen som Therese Johaug bestemte seg for ikke å anke utestengelsen på 13 måneder for bruk av en leppekrem inneholdende det forbudte stoffet clostebol, startet FIS sin formelle behandlingen av saken.
DA170215 - Veien videre er at dopingutvalget behandler den saken og vil bestemme hvorvidt FIS vil anke eller ikke.
DA170215 Styret i FIS møtes for øvrig senere onsdag i St.
DA170215 Både Antidoping Norge, Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) og Verdens antidopingbyrå ( WADA ) kan fortsatt anke dommen fra NIF.
BT170215 Det er dopingutvalget som skal behandler om FIS skal anke dommen.
BT170215 Dermed kan fortsatt det internasjonale skiforbundet ( FIS ) og det internasjonale antidopingbyrået ( WADA ) fortsatt anke.
BT170215 Det er dopingutvalget som skal behandler om FIS skal anke dommen.
BT170215 Dermed kan fortsatt det internasjonale skiforbundet ( FIS ) og det internasjonale antidopingbyrået ( WADA ) fortsatt anke.
AP170215 Det er dopingutvalget som skal behandler om FIS skal anke dommen.
AP170215 Dermed kan fortsatt det internasjonale skiforbundet ( FIS ) og det internasjonale antidopingbyrået ( WADA ) fortsatt anke.
VG170214 Sett denne ? FIS skal diskutere Johaug-anke onsdag ¶
VG170214 SKEPTISK : Inggard Lereim, tidligere leder for FIS medisinske i nordiske grener.
VG170214 Onsdag skal det Internasjonale Skiforbundet ( FIS ) vurdere om det vil kjøre Johaug-saken inn for en rettsinstans med mål om å forlenge utelukkelsen.
VG170214 Jeg er fortsatt en del av FIS ( nestleder i den medisinske komiteen ), sier Lereim.
VG170214 Friidretts-VM 2017 valgte derfor det tyske selskapet, som blant andre er ansvarlig for antidopingprogrammet til det internasjonale skiforbundet FIS .
SA170214 Onsdag skal det Internasjonale Skiforbundet ( FIS ) vurdere om det vil kjøre Johaug-saken inn for en rettsinstans med mål om å forlenge utelukkelsen.
SA170214 Jeg er fortsatt en del av FIS ( nestleder i den medisinske komiteen ), sier Lereim.
DB170214 Onsdag skal det Internasjonale Skiforbundet ( FIS ) vurdere om det vil kjøre Johaug-saken inn for en rettsinstans med mål om å forlenge utelukkelsen.
DB170214 Jeg er fortsatt en del av FIS ( nestleder i den medisinske komiteen ), sier Lereim.
BT170214 Onsdag skal det Internasjonale Skiforbundet ( FIS ) vurdere om det vil kjøre Johaug-saken inn for en rettsinstans med mål om å forlenge utelukkelsen.
BT170214 Jeg er fortsatt en del av FIS ( nestleder i den medisinske komiteen ), sier Lereim.
AP170214 Onsdag skal det Internasjonale Skiforbundet ( FIS ) vurdere om det vil kjøre Johaug-saken inn for en rettsinstans med mål om å forlenge utelukkelsen.
AP170214 Jeg er fortsatt en del av FIS ( nestleder i den medisinske komiteen ), sier Lereim.
VG170213 Sett denne ? FIS skal diskutere Johaug-anke onsdag ¶
VG170213 SVT-kommentator Jacob Hård tror absolutt det er muligheter for at dommen fører til at det internasjonale antidopingbyrået ( WADA ) eller FIS vil ta saken videre.
VG170213 Ikke avsluttet ? FIS skal diskutere Johaug-anke ¶
DB170213 Det er Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) som til slutt bestemmer hvem som skal arrangere mesterskapet.
VG170212 Ved siden av FIS og WADA er det Therese Johaug selv og Norges Skiforbund som kan anke denne saken inn for Idrettens voldgiftsrett ( CAS ) som har sete i Lausanne.
VG170212 Så vidt NTB forstår har det ikke kommet mange internasjonale reaksjoner til Norges Skiforbund i denne saken, men etter at FIS har behandlet saken onsdag, kan nok fort presset bli større.
VG170212 Nå skal WADA og FIS vurdere anke.
VG170212 Dersom det ender med en anke, kommer den trolig fra WADA og/eller FIS .
VG170212 Både vi i Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) og Verdens antidopingbyrå ( WADA ) har muligheter til å anke og gå inn i denne saken.
VG170212 | FIS skal diskutere Johaug-anke onsdag ¶
VG170212 Norge, Sverige og Finland holder sterkt sammen i FIS , sier Uusitalo.
VG170212 Men om FIS skal ta det videre, er det ikke styret som bestemmer.
VG170212 MORITZ ( VG ) Overfor VG hevder Martti Uusitalo at Therese Johaugs dom ikke har nådd dopingpanelet ennå - og at det ikke er diskutert om Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) skal anke.
VG170212 Fredag ble Uusitalo sitert på at han mente det var svært sannsynlig at FIS ville anke saken.
VG170212 En mening fra FIS i denne saken finnes foreløpig ikke.
VG170212 Den norske skipresidenten sier han ikke har hatt kontakt med noen andre i FIS og vet ikke hvor forbundet står i ankespørsmålet.
VG170212 - Nei, nei, svarer finnen - og gjentar at det er dopingpanelet i FIS som har siste beslutningsmyndighet rundt en eventuell anke.
SA170212 Ved siden av FIS og WADA er det Therese Johaug selv og Norges Skiforbund som kan anke denne saken inn for Idrettens voldgiftsrett ( CAS ) som har sete i Lausanne.
SA170212 Så vidt NTB forstår har det ikke kommet mange internasjonale reaksjoner til Norges Skiforbund i denne saken, men etter at FIS har behandlet saken onsdag, kan nok fort presset bli større.
SA170212 Dersom det ender med en anke, kommer den trolig fra WADA og/eller FIS .
SA170212 Både vi i Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) og Verdens antidopingbyrå ( WADA ) har muligheter til å anke og gå inn i denne saken.
SA170212 ( ©NTB ) ¶ | FIS behandler Johaug-saken onsdag : - Vi tar den på største alvor ¶
FV170212 Ved siden av FIS og WADA er det Therese Johaug selv og Norges Skiforbund som kan anke denne saken inn for Idrettens voldgiftsrett ( CAS ) som har sete i Lausanne.
FV170212 Så vidt NTB forstår har det ikke kommet mange internasjonale reaksjoner til Norges Skiforbund i denne saken, men etter at FIS har behandlet saken onsdag, kan nok fort presset bli større.
FV170212 Dersom det ender med en anke, kommer den trolig fra WADA og/eller FIS .
FV170212 Både vi i Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) og Verdens antidopingbyrå ( WADA ) har muligheter til å anke og gå inn i denne saken.
FV170212 | FIS behandler Johaug-saken onsdag : - Vi tar den på største alvor ¶
DB170212 Johaug, FIS , WADA og Antidoping Norge kan fortsatt anke avgjørelsen, men hvis dommen blir stående, kan Johaug konkurrere igjen 18. november.
DA170212 Ved siden av FIS og WADA er det Therese Johaug selv og Norges Skiforbund som kan anke denne saken inn for Idrettens voldgiftsrett ( CAS ) som har sete i Lausanne.
DA170212 Så vidt NTB forstår har det ikke kommet mange internasjonale reaksjoner til Norges Skiforbund i denne saken, men etter at FIS har behandlet saken onsdag, kan nok fort presset bli større.
DA170212 Dersom det ender med en anke, kommer den trolig fra WADA og/eller FIS .
DA170212 Den mektige presidenten i FIS , Gianfranco Kasper er ordknapp om den norske Johaug-dommen.
DA170212 Både vi i Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) og Verdens antidopingbyrå ( WADA ) har muligheter til å anke og gå inn i denne saken.
DA170212 | FIS behandler Johaug-saken onsdag ¶
BT170212 Ved siden av FIS og WADA er det Therese Johaug selv og Norges Skiforbund som kan anke denne saken inn for Idrettens voldgiftsrett ( CAS ) som har sete i Lausanne.
BT170212 Så vidt NTB forstår har det ikke kommet mange internasjonale reaksjoner til Norges Skiforbund i denne saken, men etter at FIS har behandlet saken onsdag, kan nok fort presset bli større.
BT170212 Dersom det ender med en anke, kommer den trolig fra WADA og/eller FIS .
BT170212 Både vi i Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) og Verdens antidopingbyrå ( WADA ) har muligheter til å anke og gå inn i denne saken.
BT170212 | FIS behandler Johaug-saken onsdag : - Vi tar den på største alvor ¶
AP170212 Ved siden av FIS og WADA er det Therese Johaug selv og Norges Skiforbund som kan anke denne saken inn for Idrettens voldgiftsrett ( CAS ) som har sete i Lausanne.
AP170212 Så vidt NTB forstår har det ikke kommet mange internasjonale reaksjoner til Norges Skiforbund i denne saken, men etter at FIS har behandlet saken onsdag, kan nok fort presset bli større.
AP170212 Dersom det ender med en anke, kommer den trolig fra WADA og/eller FIS .
AP170212 Både vi i Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) og Verdens antidopingbyrå ( WADA ) har muligheter til å anke og gå inn i denne saken.
AP170212 ( ©NTB ) ¶ | FIS behandler Johaug-saken onsdag : - Vi tar den på største alvor ¶
SA170211 Hverken Johaug, WADA eller FIS har anket dommen ennå.
SA170211 Han er imidlertid helt overbevist om at enten det internasjonale skiforbundet ( FIS ) eller det internasjonale antidopingbyrået ( WADA ) kommer til å anke dommen til CAS.
FV170211 Hverken Johaug, WADA eller FIS har anket dommen ennå.
FV170211 Han er imidlertid helt overbevist om at enten det internasjonale skiforbundet ( FIS ) eller det internasjonale antidopingbyrået ( WADA ) kommer til å anke dommen til CAS.
DB170211 Kritisk Aamodt skuffet av FIS
DB170211 - Jeg er skuffet over FIS og mener de burde ha klart å gjennomføre rennet.
DB170211 NRK-ekspert Kjetil André Aamodt sa på direkten tidligere i dag at han er skuffet over avgjørelsen til FIS ( Det internasjonale skiforbundet ).
DB170211 Jeg er litt skuffet over FIS personlig.
DB170211 Kristoffersen har før VM kjørt inn 2,4 millioner kroner i rene prispenger fra FIS ( Det internasjonale skiforbundet ).
BT170211 Hverken Johaug, WADA eller FIS har anket dommen ennå.
BT170211 Han er imidlertid helt overbevist om at enten det internasjonale skiforbundet ( FIS ) eller det internasjonale antidopingbyrået ( WADA ) kommer til å anke dommen til CAS.
AP170211 Hverken Johaug, WADA eller FIS har anket dommen ennå.
AP170211 Han er imidlertid helt overbevist om at enten det internasjonale skiforbundet ( FIS ) eller det internasjonale antidopingbyrået ( WADA ) kommer til å anke dommen til CAS.
VG170210 Både FIS , Wada, Antidoping Norge og Johaug selv må nå avgjøre om de vil anke fredagens dom.
VG170210 Både WADA, FIS , Antidoping Norge og Johaug selv har anledning til å anke dagens avgjørelse.
VG170210 SJEF : Sarah Lewis er generalsekretær i FIS .
VG170210 MORITZ ( VG ) Det finske styremedlemmet i FIS ( Det internasjonale skiforbundet ) er rimelig sikker på at Therese Johaug-dommen på 13 måneder vil bli anket.
VG170210 Generalsekretær i FIS , Sarah Lewis, skriver i en sms til VG at de vil se på dommen sammen med WADA ( verdens antidopingbyrå ).
VG170210 - Styret i FIS har ennå ikke bestemt seg for å anke denne dommen, men ut i fra de diskusjonene vi har hatt i styret har jeg et sterkt inntrykk av at det er svært sannsynlig at vi kommer til å anke, sier Uusitalo til Ilta-Sanomat skriver TV2, og fortsetter : ¶
VG170210 De som har muligheten til det er Johaug selv, Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) og World Anti-Doping Agency ( WADA ).
SA170210 SISTE : Fredag ettermiddag fikk skihopperne beskjed om at FIS har utsatt kvalifiseringen til lørdag.
SA170210 Mange timer senere var han fornøyd med både FIS og SAS.
SA170210 - Vi håper at Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) finner en løsning for oss.
SA170210 Trolig ikke av Det internasjonale Skiforbundet ( FIS ) eller WADA ( det internasjonale antidopingbyrået ) heller.
SA170210 Riktig nok har presidenten i FIS, Gian Franco Kasper, tidligere sagt at FIS vil anke dersom Johaug får en lav dom.
SA170210 Riktig nok har presidenten i FIS , Gian Franco Kasper, tidligere sagt at FIS vil anke dersom Johaug får en lav dom.
SA170210 | Hevder FIS allerede har tatt valget som kan knuse Johaugs OL-drøm ¶
SA170210 Visepresident i FIS Sverre Seeberg er imidlertid av den oppfatning at det er FIS' dopingpanel som eventuelt skal anke dommen.
SA170210 Uusilato vil altså ikke endelig bekrefte at en anke fra FIS kommer, men Hofvudstadsbladet er likevel klare på at det bare er et spørsmål om tid.
SA170210 Nå hevder den finske avisen Hufvudstadsbladet å ha kilder på at det internasjonale skiforbundet FIS anker dommen til idrettens voldgiftsrett ( CAS ).
SA170210 Ifølge visepresident Seeberg venter FIS på en engelsk versjon av dommen.
SA170210 I tillegg vil FIS helt sikkert diskutere saken med WADA.
SA170210 I tillegg til FIS , har også WADA og Therese Johaug selv muligheten til å anke dommen.
SA170210 Hjort har ikke hørt noe fra FIS .
SA170210 Hjort at han ikke har fått noen beskjed om anke fra FIS i dag.
SA170210 Generalsekretær i FIS Sarah Lewis ønsker ikke å oppklare om det er Uusilato eller Seeberg som har tolket regelverket på riktig måte.
SA170210 Det hersker imidlertid forvirring rundt hvem i FIS som har innflytelse på hvorvidt dommen skal ankes.
SA170210 - Men hvem i FIS tar beslutningen - styret eller dopingpanelet ?
SA170210 - Kommer FIS til å anke dommen ?
SA170210 - Jeg kan ikke se noen grunn til å anke dommen, hverken fra FIS , WADA aller andre, sier Hjort, som legger til at han ikke er kjent med Hofvudstadsbladets artikkel.
SA170210 - Det er ganske sikkert at FIS anker til CAS, sier FIS-styremedlem Martti Uusilato til avisen.
SA170210 Spørsmålet er hva FIS og WADA gjør nå.
SA170210 Han er usikker på om internasjonale organisasjoner som IOC, WADA og FIS vil anke.
FV170210 | Hevder FIS allerede har tatt valget som kan knuse Johaugs OL-drøm ¶
FV170210 Visepresident i FIS Sverre Seeberg er imidlertid av den oppfatning at det er FIS' dopingpanel som eventuelt skal anke dommen.
FV170210 Uusilato vil altså ikke endelig bekrefte at en anke fra FIS kommer, men Hofvudstadsbladet er likevel klare på at det bare er et spørsmål om tid.
FV170210 Nå hevder den finske avisen Hufvudstadsbladet å ha kilder på at det internasjonale skiforbundet FIS anker dommen til idrettens voldgiftsrett ( CAS ).
FV170210 Ifølge visepresident Seeberg venter FIS på en engelsk versjon av dommen.
FV170210 I tillegg vil FIS helt sikkert diskutere saken med WADA.
FV170210 I tillegg til FIS , har også WADA og Therese Johaug selv muligheten til å anke dommen.
FV170210 Hjort har ikke hørt noe fra FIS .
FV170210 Hjort at han ikke har fått noen beskjed om anke fra FIS i dag.
FV170210 Generalsekretær i FIS Sarah Lewis ønsker ikke å oppklare om det er Uusilato eller Seeberg som har tolket regelverket på riktig måte.
FV170210 Det hersker imidlertid forvirring rundt hvem i FIS som har innflytelse på hvorvidt dommen skal ankes.
FV170210 - Men hvem i FIS tar beslutningen - styret eller dopingpanelet ?
FV170210 - Kommer FIS til å anke dommen ?
FV170210 - Jeg kan ikke se noen grunn til å anke dommen, hverken fra FIS , WADA aller andre, sier Hjort, som legger til at han ikke er kjent med Hofvudstadsbladets artikkel.
FV170210 - Det er ganske sikkert at FIS anker til CAS, sier FIS-styremedlem Martti Uusilato til avisen.
FV170210 Trolig ikke av Det internasjonale Skiforbundet ( FIS ) eller WADA ( det internasjonale antidopingbyrået ) heller.
FV170210 Riktig nok har presidenten i FIS, Gian Franco Kasper, tidligere sagt at FIS vil anke dersom Johaug får en lav dom.
FV170210 Riktig nok har presidenten i FIS , Gian Franco Kasper, tidligere sagt at FIS vil anke dersom Johaug får en lav dom.
FV170210 | Hevder FIS allerede har tatt valget som kan knuse Johaugs OL-drøm ¶
FV170210 Visepresident i FIS Sverre Seeberg er imidlertid av den oppfatning at det er FIS' dopingpanel som eventuelt skal anke dommen.
FV170210 Uusilato vil altså ikke endelig bekrefte at en anke fra FIS kommer, men Hofvudstadsbladet er likevel klare på at det bare er et spørsmål om tid.
FV170210 Nå hevder den finske avisen Hufvudstadsbladet å ha kilder på at det internasjonale skiforbundet FIS anker dommen til idrettens voldgiftsrett ( CAS ).
FV170210 Ifølge visepresident Seeberg venter FIS på en engelsk versjon av dommen.
FV170210 I tillegg vil FIS helt sikkert diskutere saken med WADA.
FV170210 I tillegg til FIS , har også WADA og Therese Johaug selv muligheten til å anke dommen.
FV170210 Hjort har ikke hørt noe fra FIS .
FV170210 Hjort at han ikke har fått noen beskjed om anke fra FIS i dag.
FV170210 Generalsekretær i FIS Sarah Lewis ønsker ikke å oppklare om det er Uusilato eller Seeberg som har tolket regelverket på riktig måte.
FV170210 Det hersker imidlertid forvirring rundt hvem i FIS som har innflytelse på hvorvidt dommen skal ankes.
FV170210 - Men hvem i FIS tar beslutningen - styret eller dopingpanelet ?
FV170210 - Kommer FIS til å anke dommen ?
FV170210 - Jeg kan ikke se noen grunn til å anke dommen, hverken fra FIS , WADA aller andre, sier Hjort, som legger til at han ikke er kjent med Hofvudstadsbladets artikkel.
FV170210 - Det er ganske sikkert at FIS anker til CAS, sier FIS-styremedlem Martti Uusilato til avisen.
FV170210 Spørsmålet er hva FIS og WADA gjør nå.
FV170210 Han er usikker på om internasjonale organisasjoner som IOC, WADA og FIS vil anke.
DB170210 Markus Waldner, renndirektør i FIS , bryr seg ikke om kritikken og sier følgende i intervju med NRK.
DB170210 FIS har satt løypa, men sånn som i Super-G ( onsdag ) var det krevende.
DB170210 Et av de store spørsmålene i tida som kommer, er om Johaug, FIS eller WADA kommer til å anke dommen - eller om de 13 månedene blir stående.
DB170210 - Jeg har ikke snakket med noen i FIS , sier han.
DB170210 Tidligere i dag bekreftet også skipresident Erik Røste at han ikke har hørt noe fra FIS .
DB170210 I dag skriver finske Hufvudstadsbladet at de har kilder som sier at det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anker Johaug-dommen til idrettens voldgiftsrett ( CAS ).
DB170210 Generalsekretær i FIS, Sarah Lewis, skriver i en SMS til Sportsbladet at FIS ikke har mottatt dommen ennå, og derfor ikke har mulighet til å drøfte saken.
DB170210 Generalsekretær i FIS , Sarah Lewis, skriver i en SMS til Sportsbladet at FIS ikke har mottatt dommen ennå, og derfor ikke har mulighet til å drøfte saken.
DB170210 Både Antidoping Norge, WADA og FIS kan ta saken videre.
DB170210 - Styret i FIS har ikke bestemt seg ennå, men ut ifra de diskusjonene vi har hatt i styret har jeg et sterkt inntrykk av at det er svært sannsynlig at vi kommer til å anke.
DB170210 Hverken WADA eller det internasjonale skiforbundet ( FIS ) har noen juridisk grunn til å anke.
DB170210 Likevel har både det internasjonale skiforbundet ( FIS ) og det internasjonale skiskytterforbundet ( IBU ) vegret seg for å holde Russland som nasjon unna de to verdensmesterskapene denne måneden.
DB170210 Begge parter har 14 dager på seg til å anke saken inn for appellutvalget, men også det internasjonale antidopingbyrået Wada, det internasjonale skiforbundet FIS og den internasjonale olympiske komité, IOC, har ankerett i denne saken.
DA170210 Verdens Antidopingbyrå ( WADA ), Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) og Antidoping Norge kan alle anke dommen.
DA170210 Men det internasjonale skiforbundet ( FIS ) kan også anke.
DA170210 I følge Pekka Holopainen, langrennsekspert i den finske avisa Ilta-Sanomat, tyder mye på at saken vil bli anket fra FIS side.
DA170210 For WADA, IOC og FIS gjelder det imidlertid egne frister.
DA170210 En avgjørelse om anke fra WADA eller FIS side kan komme i det VM starter.
DA170210 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) vil i neste uke vurdere om de vil anke for å få en strengere straff.
DA170210 Dersom anmodningen fra IOC eller FIS er gjort innenfor fristen på 15 dager, har disse en frist på 21 dager til CAS fra mottak av saksdokumentene.
DA170210 De har også ankerett, sammen med WADA ( det internasjonale antidopingbrået ) og FIS ( det internasjonale skiforbundet ).
DA170210 - I følge det finske styremedlemmet Martti Uusitalo er det ganske opplagt at FIS anker til CAS ( idrettens voldgiftsrett ) og vil ikke være fornøyd med en straff mildere enn to år, sier Holopainen til Expressen.
DA170210 * WADA kan anke inntil 21 dager etter at de har mottatt saksdokumentene, eller inntil 21 dager etter at ankefristen til partene, IOC og FIS har utløpt.
DA170210 * Senest 15 dager fra mottak av avgjørelsen har IOC og FIS rett til å anmode om kopi av saksdokumentene fra domsutvalget.
DA170210 * Både partene og Verdens antidopingbyrå ( WADA ), Den internasjonale olympiske komité ( IOC ) og Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) har ankerett.
DA170210 - FIS vil vurdere den norske beslutningen når vi har lest dommen og diskutert med WADA, skriver pressesjefen Jenny Wiedeke i en sms til finske Ilta-Sanomat.
BT170210 Trolig ikke av Det internasjonale Skiforbundet ( FIS ) eller WADA ( det internasjonale antidopingbyrået ) heller.
BT170210 Riktig nok har presidenten i FIS, Gian Franco Kasper, tidligere sagt at FIS vil anke dersom Johaug får en lav dom.
BT170210 Riktig nok har presidenten i FIS , Gian Franco Kasper, tidligere sagt at FIS vil anke dersom Johaug får en lav dom.
BT170210 Spørsmålet er hva FIS og WADA gjør nå.
BT170210 Han er usikker på om internasjonale organisasjoner som IOC, WADA og FIS vil anke.
BT170210 | Hevder FIS allerede har tatt valget som kan knuse Johaugs OL-drøm ¶
BT170210 Visepresident i FIS Sverre Seeberg er imidlertid av den oppfatning at det er FIS' dopingpanel som eventuelt skal anke dommen.
BT170210 Uusilato vil altså ikke endelig bekrefte at en anke fra FIS kommer, men Hofvudstadsbladet er likevel klare på at det bare er et spørsmål om tid.
BT170210 Nå hevder den finske avisen Hufvudstadsbladet å ha kilder på at det internasjonale skiforbundet FIS anker dommen til idrettens voldgiftsrett ( CAS ).
BT170210 Ifølge visepresident Seeberg venter FIS på en engelsk versjon av dommen.
BT170210 I tillegg vil FIS helt sikkert diskutere saken med WADA.
BT170210 I tillegg til FIS , har også WADA og Therese Johaug selv muligheten til å anke dommen.
BT170210 Hjort har ikke hørt noe fra FIS .
BT170210 Hjort at han ikke har fått noen beskjed om anke fra FIS i dag.
BT170210 Generalsekretær i FIS Sarah Lewis ønsker ikke å oppklare om det er Uusilato eller Seeberg som har tolket regelverket på riktig måte.
BT170210 Det hersker imidlertid forvirring rundt hvem i FIS som har innflytelse på hvorvidt dommen skal ankes.
BT170210 - Men hvem i FIS tar beslutningen - styret eller dopingpanelet ?
BT170210 - Kommer FIS til å anke dommen ?
BT170210 - Jeg kan ikke se noen grunn til å anke dommen, hverken fra FIS , WADA aller andre, sier Hjort, som legger til at han ikke er kjent med Hofvudstadsbladets artikkel.
BT170210 - Det er ganske sikkert at FIS anker til CAS, sier FIS-styremedlem Martti Uusilato til avisen.
BT170210 Spørsmålet er hva FIS og WADA gjør nå.
BT170210 Han er usikker på om internasjonale organisasjoner som IOC, WADA og FIS vil anke.
AP170210 Spørsmålet er hva FIS og WADA gjør nå.
AP170210 Han er usikker på om internasjonale organisasjoner som IOC, WADA og FIS vil anke.
AP170210 SISTE : Fredag ettermiddag fikk skihopperne beskjed om at FIS har utsatt kvalifiseringen til lørdag.
AP170210 Mange timer senere var han fornøyd med både FIS og SAS.
AP170210 - Vi håper at Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) finner en løsning for oss.
AP170210 Trolig ikke av Det internasjonale Skiforbundet ( FIS ) eller WADA ( det internasjonale antidopingbyrået ) heller.
AP170210 Riktig nok har presidenten i FIS, Gian Franco Kasper, tidligere sagt at FIS vil anke dersom Johaug får en lav dom.
AP170210 Riktig nok har presidenten i FIS , Gian Franco Kasper, tidligere sagt at FIS vil anke dersom Johaug får en lav dom.
AP170210 | Hevder FIS allerede har tatt valget som kan knuse Johaugs OL-drøm ¶
AP170210 Visepresident i FIS Sverre Seeberg er imidlertid av den oppfatning at det er FIS' dopingpanel som eventuelt skal anke dommen.
AP170210 Uusilato vil altså ikke endelig bekrefte at en anke fra FIS kommer, men Hofvudstadsbladet er likevel klare på at det bare er et spørsmål om tid.
AP170210 Nå hevder den finske avisen Hofvudstadsbladet å ha kilder på at det internasjonale skiforbundet FIS anker dommen til idrettens voldgiftsrett ( CAS ).
AP170210 Ifølge visepresident Seeberg venter FIS på en engelsk versjon av dommen.
AP170210 I tillegg vil FIS helt sikkert diskutere saken med WADA.
AP170210 I tillegg til FIS , har også WADA og Therese Johaug selv muligheten til å anke dommen.
AP170210 Hjort har ikke hørt noe fra FIS .
AP170210 Hjort at han ikke har fått noen beskjed om anke fra FIS i dag.
AP170210 Generalsekretær i FIS Sarah Lewis ønsker ikke å oppklare om det er Uusilato eller Seeberg som har tolket regelverket på riktig måte.
AP170210 Det hersker imidlertid forvirring rundt hvem i FIS som har innflytelse på hvorvidt dommen skal ankes.
AP170210 - Men hvem i FIS tar beslutningen - styret eller dopingpanelet ?
AP170210 - Kommer FIS til å anke dommen ?
AP170210 - Jeg kan ikke se noen grunn til å anke dommen, hverken fra FIS , WADA aller andre, sier Hjort, som legger til at han ikke er kjent med Hofvudstadsbladets artikkel.
AP170210 - Det er ganske sikkert at FIS anker til CAS, sier FIS-styremedlem Martti Uusilato til avisen.
AP170210 Spørsmålet er hva FIS og WADA gjør nå.
AP170210 Han er usikker på om internasjonale organisasjoner som IOC, WADA og FIS vil anke.
VG170209 Bakgrunnsmaterialet er i stor grad hemmeligstemplede blodmålinger i regi av FIS .
DB170209 Plutselig kom det en høylytt protest fra det finske skiforbundet om den ulovlige blodmanipulasjonen under lekene, og et krav om et forbud mot epo og innføring av blodprøver i regi av det internasjonale skiforbundet, FIS .
DB170209 Mer presist var det den finske medisinprofessoren og medlemmet av FIS medisinske komisjon, Tapio Videman, som kontrollerte blodprosjektet.
DB170209 I juni vedtok FIS epo-forbudet, og ga finnene ansvaret for å utføre blodtester under det kommende verdensmesterskapet i Lahti i 1989.
DB170209 Så viste det seg at endringen ga motsatt resultat slik at FIS i sommer reverserte beslutningen etter en undersøkelse blant løperne.
DB170209 For fem år siden kom det et påbud om lengre ski fra det internasjonale skiforbundet ( FIS ).
VG170208 Kristin Vestgren Sæterøy forteller at det internasjonale skiforbundet FIS har vært på inspeksjon i Holmenkollen med tanke på utvide konkurranseserien i Big Air på ski - i FIS-verdenscupen - til også å gjelde Holmenkollen.
VG170208 Det internasjonale skiforbundet FIS har arrangert snowboard og freeski Big Air samtidig i sin verdenscup.
VG170208 - Internasjonalt er vi medlem av World Snowboard Federation, ikke av det Internasjonale Skiforbundet ( FIS ).
DN170208 Vi har vært i dialog med FIS om både å arrangere 30 kilometer og parallellrenn for alpint, sier Olav Selvaag i Selvaag-gruppen og betegner verdenscupåpning i åpningsåret 2019 som en drøm.
DN170208 Foto : Øyvind Elvsborg Vegard Ulvang i FIS mener langrenn er best på snø utendørs.
DN170208 Det Internasjonale Skiforbundet ( FIS ) har detaljerte rennplaner for noen sesonger fremover, så det er ennå en lang vei å gå før verdenscup innendørs på Lørenskog er en realitet.
SA170207 I dag ble det klart at FIS avviser anken fra Aleksej Petukhov og Maksim Vylegzjanin etter suspensjonen som følge av McLaren-rapporten.
SA170207 | FIS avviste anke : Russisk stjerneduo mister ski-VM ¶ FIS har avvist anken fra Aleksej Petukhov og Maxim Vylegzjanin etter suspensjonen som følge av McLaren-rapporten.
SA170207 Fram til det kan de ikke konkurrere på noe nivå, skriver FIS .
SA170207 FOTO : Russell Cheyne / Reuters ¶ | FIS avviste anke : Russisk stjerneduo mister ski-VM ¶
FV170207 | FIS avviste anke : Russisk stjerneduo mister ski-VM ¶ FIS har avvist anken fra Aleksej Petukhov og Maxim Vylegzjanin etter suspensjonen som følge av McLaren-rapporten.
FV170207 Hør den nyeste utgaven av Aftenpodden Sport : ¶ | FIS avviste anke : Russisk stjerneduo mister ski-VM ¶
FV170207 Fram til det kan de ikke konkurrere på noe nivå, skriver FIS .
DB170207 Til slutt måtte Torbjørn Yggeseth som sjef for hopp i det internasjonale Skiforbundet ( FIS ), ta belastningen for den konservative fløyen i miljøet.
DB170207 Tidligere har Legkov og Belov fått anken avvist av FIS .
DB170207 I dag avviste FIS anken i kjølvannet av McLaren-rapporten.
DB170207 Fram til det kan de ikke konkurrere på noe nivå, skriver FIS .
DB170207 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) skriver i en pressemelding at flertallet i dopingkomiteen i dag vedtok å avvise anken fra fire av disse russerne.
DB170207 De to utøverne er enige med FIS om at CAS skal hurtigbehandle anken slik at de, dersom de blir frikjent der, får gå i VM.
DB170207 ( Dagbladet ) : FIS har avvist anken fra Aleksej Petukhov og Maksim Vylegsjanin etter suspensjonen som følge av McLaren-rapporten, melder NTB.
BT170207 | FIS avviste anke : Russisk stjerneduo mister ski-VM ¶ FIS har avvist anken fra Aleksej Petukhov og Maxim Vylegzjanin etter suspensjonen som følge av McLaren-rapporten.
BT170207 Hør Nils-Ingar Aadne fortelle om hvorfor han la komiker-rollen på is og satset som profesjonell langrennsløper i ukens Aftenpodden Sport : ¶ | FIS avviste anke : Russisk stjerneduo mister ski-VM ¶
BT170207 Fram til det kan de ikke konkurrere på noe nivå, skriver FIS .
AP170207 I dag ble det klart at FIS avviser anken fra Aleksej Petukhov og Maksim Vylegzjanin etter suspensjonen som følge av McLaren-rapporten.
AP170207 | FIS avviste anke : Russisk stjerneduo mister ski-VM ¶ FIS har avvist anken fra Aleksej Petukhov og Maxim Vylegzjanin etter suspensjonen som følge av McLaren-rapporten.
AP170207 Fram til det kan de ikke konkurrere på noe nivå, skriver FIS .
AP170207 ( ©NTB ) ¶ | FIS avviste anke : Russisk stjerneduo mister ski-VM ¶
SA170206 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) ønsker mer spektakulære renn.
SA170206 - Men jeg er likevel bekymret for at utstyrsutviklingen og ferdighetsutviklingen går fortere enn FIS klarer å justere løypesett osv., men det er strengt talt en situasjon vi alle må løse i fellesskap.
SA170206 FIS med rennleder Markus Waldner i spissen ønsker mer spektakulære renn.
FV170206 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) ønsker mer spektakulære renn.
FV170206 - Men jeg er likevel bekymret for at utstyrsutviklingen og ferdighetsutviklingen går fortere enn FIS klarer å justere løypesett osv., men det er strengt talt en situasjon vi alle må løse i fellesskap.
FV170206 FIS med rennleder Markus Waldner i spissen ønsker mer spektakulære renn.
BT170206 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) ønsker mer spektakulære renn.
BT170206 - Men jeg er likevel bekymret for at utstyrsutviklingen og ferdighetsutviklingen går fortere enn FIS klarer å justere løypesett osv., men det er strengt talt en situasjon vi alle må løse i fellesskap.
BT170206 FIS med rennleder Markus Waldner i spissen ønsker mer spektakulære renn.
AP170206 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) ønsker mer spektakulære renn.
AP170206 - Men jeg er likevel bekymret for at utstyrsutviklingen og ferdighetsutviklingen går fortere enn FIS klarer å justere løypesett osv., men det er strengt talt en situasjon vi alle må løse i fellesskap.
AP170206 FIS med rennleder Markus Waldner i spissen ønsker mer spektakulære renn.
DB170205 Foto : FIS
VG170204 Og nå kan bindingen som knuste drømmen om å vinne Hoppuka kanskje bli vraket av FIS .
VG170204 Og hevder han har tatt initiativ for en løsning i møter med hopp-toppene i FIS .
VG170204 Lege og mangeårig medlem av medisinsk komité i det internasjonale skiforbundet ( FIS ) - Inggard Lereim - sier til VG at det må en utstyrsendring til for å få bukt med skader på leddbånd og korsbånd.
VG170204 Leder av utstyrskomiteen i FIS , Bertil Pålsrud, bekrefter at man ser etter forbedringer.
SA170204 Jeg følte meg sterkere i bakkene i fri teknikk, men på flatene var Sedov raskere enn meg, sa Stock i et intervju med FIS .
SA170204 Men det blir et mye tøffere renn i OL om ett år, sa en tydelig glad Kowalczyk i seiersintervjuet med FIS .
SA170204 Men det blir et mye tøffere renn i OL om ett år, sa en tydelig glad Kowalczyk i seiersintervjuet med FIS .
DB170204 Men det blir et mye tøffere renn i OL om ett år, sa en tydelig glad Kowalczyk i seiersintervjuet med FIS .
DB170204 Jeg følte meg sterkere i bakkene i fri teknikk, men på flatene var Sedov raskere enn meg, sa Stock i et intervju med FIS .
AP170204 Jeg følte meg sterkere i bakkene i fri teknikk, men på flatene var Sedov raskere enn meg, sa Stock i et intervju med FIS .
AP170204 Men det blir et mye tøffere renn i OL om ett år, sa en tydelig glad Kowalczyk i seiersintervjuet med FIS .
VG170203 Tabbe av FIS mener landslagstrener Alexander Stöckl ( t.v. ).
VG170203 Han burde vunnet uten tabben til den ansvarlige i FIS - hevder en oppgitt Alexander Stöckl ( 43 ).
SA170202 Han oppfordret også FIS til å endre reglene.
DB170202 We would like to request an open meeting with President Kasper at the FIS World Ski Championships in Lahti in February 2017 to discuss the future of clean sport.
DB170202 We request stronger leadership by both the FIS and IOC to be dedicated to clean sport.
DB170202 We are also concerned with some of the comments coming from FIS leadership regarding doping in our sport.
DB170202 Randall har vært utøvernes representant i FIS i flere år, og er influert av de stadig flere aksjonene fra aktive i andre idretter.
DB170202 Meningen er å arrangere et åpent møte under Lahti-VM der de fronter saken for president Gianfranco Kasper i det internasjonale Skiforbundet ( FIS ).
DB170202 FOTNOTE : Brevet fra langrennsløperne til FIS lyder slik : ¶
DB170202 DERFOR krever Kikkan Randall og aksjonen hennes tydelig lederskap fra både FIS , Verdens Antidopingbyrå ( WADA ) og den internasjonale olympiske komite ( IOC ).
DB170202 - We deserve the right to compete on a doping-free playing field, and request stronger leadership from the FIS , IOC and WADA to accomplish this.
DB170202 - Dear President Bach, President Kasper, members of the IOC Executive Board, and members of the FIS Council : ¶
AP170202 Han oppfordret også FIS til å endre reglene.
DB170201 Expressen-kommentatoren mener det er Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) sin feil som har har lagt opp til et flertall av arrangementer samme uke.
SA170131 - De ( FIS , journ. anm. ) får gå i seg selv og bruke hodene sine.
DB170131 Han ber FIS endre reglene.
DB170131 Det internasjonale skiforbundet FIS må gå i seg selv og bruke hodet.
AP170131 - De ( FIS , journ. anm. ) får gå i seg selv og bruke hodene sine.
DB170130 Det blir enda verre når FIS nuller ut de røde trøyene.
SA170128 Jelena Välbe beskriver FIS sin beslutning i de russiske løpernes tilfelle som en « eksepsjonell løsning ».
SA170128 Det var i desember at det internasjonale skiforbundet FIS utestengte Petukhov og fem andre russiske toppløpere : Maksim Vylegzjanin, Jevgenij Belov, Jevgenija Sjapovalova, Alexander Legkov og Julija Ivanova.
SA170128 FIS bekrefter også å ha gitt løperne dispensasjon til å trene med det russiske landslaget.
SA170128 - FIS sendte oss et offisielt brev, der det står at utøverne som er utestengt fra konkurranser får trene med landslaget, sier Välbe.
DB170128 Jeg er så glad for å vinne her, sa Nilsson i seiersintervjuet til FIS etter målgang.
AP170128 Jelena Välbe beskriver FIS sin beslutning i de russiske løpernes tilfelle som en « eksepsjonell løsning ».
AP170128 Det var i desember at det internasjonale skiforbundet FIS utestengte Petukhov og fem andre russiske toppløpere : Maksim Vylegzjanin, Jevgenij Belov, Jevgenija Sjapovalova, Alexander Legkov og Julija Ivanova.
AP170128 FIS bekrefter også å ha gitt løperne dispensasjon til å trene med det russiske landslaget.
AP170128 - FIS sendte oss et offisielt brev, der det står at utøverne som er utestengt fra konkurranser får trene med landslaget, sier Välbe.
DB170126 Sundby tolket reglene feil, ble frikjent av FIS , men likevel dømt til slutt i CAS.
DB170126 Advokaten drar dernest en parallell til Martin Johnsrud Sundby-saken, som tolket reglene ble feil, ble frikjent av FIS , men likevel dømt til slutt i CAS.
DB170126 Verdens Antidopingbyrå ( WADA ), Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) og Antidoping Norge kan alle anke dommen.
DB170126 Skal dommen bli respektert av WADA og FIS , må dommerne skrive en særdeles god begrunnelse.
DB170126 Både Johaug, Verdens Antidopingbyrå ( WADA ), Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) og Antidoping Norge kan anke en eventuell straff.
DB170126 Hvor denne ankegrensen går, vet knapt nok FIS eller WADA selv.
DB170126 En ren generell ment preventiv anke kan komme bare fordi WADA prinsipielt ikke vil gå lavere enn den antatte grensen på ett års minimumsstraff eller fordi FIS føler seg presset av andre skinasjoner.
DB170126 DE ANDRE er for eksempel det internasjonale skiforbundet ( FIS ) og Verdens Antidopingbyrå ( WADA ).
DB170125 Så kan enten FIS eller Wada anke, og det må vi gjøre om det ikke skjer noe eller om det som gjøres ikke er nok, sa presidenten i det internasjonale skiforbundet FIS , Gian Franco Kasper, til Dagbladet i oktober.
DB170125 Så kan enten FIS eller Wada anke, og det må vi gjøre om det ikke skjer noe eller om det som gjøres ikke er nok, sa presidenten i det internasjonale skiforbundet FIS, Gian Franco Kasper, til Dagbladet i oktober.
DB170125 - Vi kommer til å anke en mild straff ¶ 14 måneder er derimot en straff som kan være akkurat streng nok til at FIS ikke anker, samtidig som Johaug rekker OL i Pyeongchang i februar 2018.
SA170124 Men Johaugs konkurrenter der ute, i tillegg til Det internasjonale skiforbundets ( FIS ) egen president, vil bli ordentlig harme.
SA170124 FIS har allerede varslet en anke til idrettens voldgiftsrett, CAS.
SA170124 * Både Johaug, Verdens Antidopingbyrå ( WADA ), Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) og Antidoping Norge kan videre anke en eventuell straff.
FV170124 Men Johaugs konkurrenter der ute, i tillegg til Det internasjonale skiforbundets ( FIS ) egen president, vil bli ordentlig harme.
FV170124 FIS har allerede varslet en anke til idrettens voldgiftsrett, CAS.
FV170124 Den mektige sjefen i det internasjonale skiforbundet sa også at FIS kommer til å anke en mild straff.
FV170124 * Både Johaug, Verdens Antidopingbyrå ( WADA ), Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) og Antidoping Norge kan videre anke en eventuell straff.
BT170124 Men Johaugs konkurrenter der ute, i tillegg til Det internasjonale skiforbundets ( FIS ) egen president, vil bli ordentlig harme.
BT170124 FIS har allerede varslet en anke til idrettens voldgiftsrett, CAS.
BT170124 * Både Johaug, Verdens Antidopingbyrå ( WADA ), Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) og Antidoping Norge kan videre anke en eventuell straff.
BT170124 * Både Johaug, Verdens Antidopingbyrå ( WADA ), Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) og Antidoping Norge kan videre anke en eventuell straff.
AP170124 Men Johaugs konkurrenter der ute, i tillegg til Det internasjonale skiforbundets ( FIS ) egen president, vil bli ordentlig harme.
AP170124 FIS har allerede varslet en anke til idrettens voldgiftsrett, CAS.
AP170124 * Både Johaug, Verdens Antidopingbyrå ( WADA ), Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) og Antidoping Norge kan videre anke en eventuell straff.
SA170123 Både Johaug, Verdens Antidopingbyrå ( WADA ), Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) og Antidoping Norge kan videre anke en eventuell straff.
FV170123 Både Johaug, Verdens Antidopingbyrå ( WADA ), Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) og Antidoping Norge kan videre anke en eventuell straff.
DB170123 Men de nye regelendringene til det internasjonale skiforbundet ( FIS ) før denne sesongen, gjør veien til målet ekstra vanskelig å oppnå.
DB170123 Fortviler over FIS
BT170123 Både Johaug, Verdens Antidopingbyrå ( WADA ), Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) og Antidoping Norge kan videre anke en eventuell straff.
BT170123 Både Johaug, Verdens Antidopingbyrå ( WADA ), Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) og Antidoping Norge kan videre anke en eventuell straff.
AP170123 Både Johaug, Verdens Antidopingbyrå ( WADA ), Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) og Antidoping Norge kan videre anke en eventuell straff.
SA170122 I Frankrike før jul, da vår smører Lars Høgnes gikk stafett i La Clusaz, var hverken FIS eller vi klare over denne regelen.
SA170122 Da var verken FIS eller Norges Skiforbund klare over regelen.
FV170122 I Frankrike før jul, da vår smører Lars Høgnes gikk stafett i La Clusaz, var hverken FIS eller vi klare over denne regelen.
FV170122 Da var verken FIS eller Norges Skiforbund klare over regelen.
BT170122 I Frankrike før jul, da vår smører Lars Høgnes gikk stafett i La Clusaz, var hverken FIS eller vi klare over denne regelen.
BT170122 Da var verken FIS eller Norges Skiforbund klare over regelen.
AP170122 I Frankrike før jul, da vår smører Lars Høgnes gikk stafett i La Clusaz, var hverken FIS eller vi klare over denne regelen.
AP170122 Da var verken FIS eller Norges Skiforbund klare over regelen.
DB170118 Det samme skal Vjateslav Vedenin, som jobber i FIS .
DB170118 - Det står klart og tydelig i antidopingregelverket vårt at utestengte løpere ikke får delta i noen konkurranser som arrangeres av FIS, nasjonale forbund, klubber eller liknende, sier kommunikasjonssjef i FIS , Jenny Wiedeke, til den svenske avisa Expressen.
DB170118 - Det står klart og tydelig i antidopingregelverket vårt at utestengte løpere ikke får delta i noen konkurranser som arrangeres av FIS , nasjonale forbund, klubber eller liknende, sier kommunikasjonssjef i FIS, Jenny Wiedeke, til den svenske avisa Expressen.
DB170118 FIS vil først til bunns i det mistenkte jukset i forbindelse med Sotsji-OL for tre år siden.
DB170118 - FIS kommer nå til å ta kontakt med det russiske skiforbundet for å se om de har forstått reglene for utestengelse, sier Wiedeke.
DB170118 « Ingen utøver eller person som er blitt suspendert kan under suspensjonen være med i noen form for konkurranse eller aktivitet ( bortsett fra tillatt antidoping-arbeid eller i rehabiliteringsprogram ) organisert av FIS , et nasjonalt skiforbund og klubb...... eller konkurranser godkjent eller organisert av en profesjonell liga eller internasjonal/nasjonal eventbyrå.......eller enhver elite - ell
DB170118 Og hvis det ikke blir en slik kollektiv straff av russisk skisport, er det nærliggende å tro at FIS straffer Vylegzhanin alene ved å forlenge suspensjonen hans til dette mesterskapet er avsluttet.
DB170118 Men som argumenter i en vurdering av passende straff for nye regelbrudd, kan de påvirke beslutningstakerne i FIS .
DB170118 LIKEVEL er det mer sannsynlig at FIS gjør det som politisk sett er enklere ; altså begrenser sanksjonene til å gjelde bare Maxim Vylegzhanin.
DB170118 I SVAK POSISJON : Mens Maxim Vylegzhanins manipulerte OL-prøver ligger til behandling hos IOC, bryter russeren sanksjonbestemmelsene til det internasjonale skiforbundet ( FIS ).
DB170118 EGENTLIG var det ventet at FIS denne uka kom med en beslutning hvorvidt Maxim Vylegzhanin og de fem andre utestengte russiske langrennsløperne skulle få lov til å konkurrere igjen mens dopingsakene deres fra Sotsji-skandalen i vinter-OL 2014 blir behandlet hos den internasjonale olympiske komite ( IOC ).
DB170118 Dette rennet har ikke noe å gjøre med FIS , kommenterte hun til det nasjonale nettstedet russki.ru.
DB170118 Det i seg selv er en vanskelig avgjørelse for FIS .
DB170118 De to regionale mesterskapene han vant sist helg, kan i verste fall presse det internasjonale skiforbundet ( FIS ) til å utestenge Russland fra VM i Lahti.
SA170117 Vylegzjanin og hans fem lagkamerater ble suspendert av Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) i forkant av Tour de Ski.
SA170117 Når den svenske avisen kontakter FIS , bekrefter forbundet at de etterforsker saken.
SA170117 Kan bli forlenget utestengelse ¶ - FIS tar nå kontakt med det russiske skiforbundet for å se til at reglene for suspensjonen er forstått og at de følges, legger hun til.
SA170117 Dersom FIS kommer fram til at Vylegzjanin har brutt reglene, kan han vente seg en forlenging av en eventuell utestengelse.
SA170117 - Før konkurransene tok jeg kontakt med Jelena Välbe, som er president i Det russiske skiforbundet, og til og med Vjatsjeslav Vedenin som jobber i FIS .
SA170117 - Det står klart og tydelig i vårt antidopingregelverk at utestengte løpere ikke får delta i noen konkurranser som arrangeres av FIS , nasjonale forbund, klubber eller lignende, sier FIS' kommunikasjonssjef Jenny Wiedeke til Expressen.
SA170117 FIS etterforsker saken ¶
SA170117 Vylegzjanin og hans fem lagkamerater ble suspendert av Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) i forkant av Tour de Ski.
SA170117 Når den svenske avisen kontakter FIS , bekrefter forbundet at de etterforsker saken.
SA170117 Kan bli forlenget utestengelse ¶ - FIS tar nå kontakt med det russiske skiforbundet for å se til at reglene for suspensjonen er forstått og at de følges, legger hun til.
SA170117 Dersom FIS kommer fram til at Vylegzjanin har brutt reglene, kan han vente seg en forlenging av en eventuell utestengelse.
SA170117 - Før konkurransene tok jeg kontakt med Jelena Välbe, som er president i Det russiske skiforbundet, og til og med Vjatsjeslav Vedenin som jobber i FIS .
SA170117 - Det står klart og tydelig i vårt antidopingregelverk at utestengte løpere ikke får delta i noen konkurranser som arrangeres av FIS , nasjonale forbund, klubber eller lignende, sier FIS' kommunikasjonssjef Jenny Wiedeke til Expressen.
SA170117 FIS etterforsker saken ¶
SA170117 Vylegzjanin og hans fem lagkamerater ble suspendert av Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) i forkant av Tour de Ski.
SA170117 Når den svenske avisen kontakter FIS , bekrefter forbundet at de etterforsker saken.
SA170117 Kan bli forlenget utestengelse ¶ - FIS tar nå kontakt med det russiske skiforbundet for å se til at reglene for suspensjonen er forstått og at de følges, legger hun til.
SA170117 Dersom FIS kommer fram til at Vylegzjanin har brutt reglene, kan han vente seg en forlenging av en eventuell utestengelse.
SA170117 - Før konkurransene tok jeg kontakt med Jelena Välbe, som er president i Det russiske skiforbundet, og til og med Vjatsjeslav Vedenin som jobber i FIS .
SA170117 - Det står klart og tydelig i vårt antidopingregelverk at utestengte løpere ikke får delta i noen konkurranser som arrangeres av FIS , nasjonale forbund, klubber eller lignende, sier FIS' kommunikasjonssjef Jenny Wiedeke til Expressen.
SA170117 FIS etterforsker saken ¶
DB170117 Sportsminister Mukto ble presset av daværende IOC-president Jaques Rogge til å love at han personlig skulle sørge for å stoppe all dopingen, mens det internasjonale Skiforbundet ( FIS ) innførte økonomiske straffetiltak mot russisk langrenn.
BT170117 Vylegzjanin og hans fem lagkamerater ble suspendert av Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) i forkant av Tour de Ski.
BT170117 Når den svenske avisen kontakter FIS , bekrefter forbundet at de etterforsker saken.
BT170117 Kan bli forlenget utestengelse ¶ - FIS tar nå kontakt med det russiske skiforbundet for å se til at reglene for suspensjonen er forstått og at de følges, legger hun til.
BT170117 Dersom FIS kommer fram til at Vylegzjanin har brutt reglene, kan han vente seg en forlenging av en eventuell utestengelse.
BT170117 - Før konkurransene tok jeg kontakt med Jelena Välbe, som er president i Det russiske skiforbundet, og til og med Vjatsjeslav Vedenin som jobber i FIS .
BT170117 - Det står klart og tydelig i vårt antidopingregelverk at utestengte løpere ikke får delta i noen konkurranser som arrangeres av FIS , nasjonale forbund, klubber eller lignende, sier FIS' kommunikasjonssjef Jenny Wiedeke til Expressen.
BT170117 FIS etterforsker saken ¶
AP170117 Vylegzjanin og hans fem lagkamerater ble suspendert av Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) i forkant av Tour de Ski.
AP170117 Når den svenske avisen kontakter FIS , bekrefter forbundet at de etterforsker saken.
AP170117 Kan bli forlenget utestengelse ¶ - FIS tar nå kontakt med det russiske skiforbundet for å se til at reglene for suspensjonen er forstått og at de følges, legger hun til.
AP170117 Dersom FIS kommer fram til at Vylegzjanin har brutt reglene, kan han vente seg en forlenging av en eventuell utestengelse.
AP170117 - Før konkurransene tok jeg kontakt med Jelena Välbe, som er president i Det russiske skiforbundet, og til og med Vjatsjeslav Vedenin som jobber i FIS .
AP170117 - Det står klart og tydelig i vårt antidopingregelverk at utestengte løpere ikke får delta i noen konkurranser som arrangeres av FIS , nasjonale forbund, klubber eller lignende, sier FIS' kommunikasjonssjef Jenny Wiedeke til Expressen.
AP170117 FIS etterforsker saken ¶
SA170115 Han var sammen med Aleksandr Legkov i Zürich i et møte med Det internasjonale skiforbundet ( Fis ) på fredag.
SA170115 - Det er klart at det er et stort problem av kodene ikke er konsekvente og det nevnte vi for Fis på fredag.
SA170115 I en pressemelding fra kanadierne, er man fornøyde med å ha blitt tildelt arrangementet fra FIS : ¶
SA170115 Han var sammen med Aleksandr Legkov i Zürich i et møte med Det internasjonale skiforbundet ( Fis ) på fredag.
SA170115 - Det er klart at det er et stort problem av kodene ikke er konsekvente og det nevnte vi for Fis på fredag.
DB170115 Vegard Ulvang, leder i langrennskomiteen i FIS , kan ikke huske FIS' ytring fra 2010 og ønsker heller ikke å mene noe om saken.
DB170115 I 2010 ville Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) fjerne alle trenere og folk i det medisinske støtteapparat i Russland, samt utøverne Jevgenij Dementijev, Natalia Matvejeva og Nina Rysina.
DB170115 I 2010 var altså, som nevnt over, ikke Matvejeva velkommen tilbake i sporet av FIS .
DB170115 Fussek er antidopingansvarlig i FIS , men har ikke besvart Dagbladets henvendelser søndag.
DB170115 - Bakteppet er et sterkt signal til det russiske langrennsmiljøet om at FIS ikke aksepterer dopingutviklingen i landet.
DB170115 FIS ville fjerne Matvejeva fra idretten ¶
AP170115 I en pressemelding fra kanadierne, er man fornøyde med å ha blitt tildelt arrangementet fra FIS : ¶
AP170115 I en pressemelding fra kanadierne, er man fornøyde med å ha blitt tildelt arrangementet fra FIS : ¶
AP170115 Han var sammen med Aleksandr Legkov i Zürich i et møte med Det internasjonale skiforbundet ( Fis ) på fredag.
AP170115 - Det er klart at det er et stort problem av kodene ikke er konsekvente og det nevnte vi for Fis på fredag.
SA170114 Det melder Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) på Twitter lørdag.
SA170114 - På grunn av den nåværende værsituasjonen har juryen bestemt seg for å avlyse dagens utforrenn i Wengen, skriver FIS Alpine på Twitter.
DB170114 Det melder Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) på Twitter lørdag.
DB170114 - På grunn av den nåværende værsituasjonen har juryen bestemt seg for å avlyse dagens utforrenn i Wengen, skriver FIS Alpine på Twitter.
AP170114 Det melder Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) på Twitter lørdag.
AP170114 - På grunn av den nåværende værsituasjonen har juryen bestemt seg for å avlyse dagens utforrenn i Wengen, skriver FIS Alpine på Twitter.
DB170113 Pinturault har vunnet sesongens eneste superkombinasjon, og han kan sikre seg sesongens første krystallkule allerede fredag ettersom FIS har bestemt å droppe kombinasjonen i Kitzbühel.
DB170113 Vegard Ulvang, leder i langrennskomiteen i det internasjonale skiforbundet ( FIS ), vil lytte til Jacobsens forslag og vurdere det av helsemessige årsaker.
DB170113 FIS må ta utøverens helse på alvor.
DB170112 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) jobber fortsatt med å finne en ny arrangør.
DB170112 Det er foreløpig ikke sagt noe om når FIS kommer til å avgjørelse om hvem som blir finalearrangør etter Tjumen.
AP170112 Morten Wolden sier det er begrenset hvor lenge Trondheim kan vente på et svar fra det internasjonale skiforbundet ( FIS ).
DB170109 VAL DI FIEMME ( Dagbladet ) : Rett før Tour de Ski bekreftet det internasjonale skiforbundet ( FIS ) at seks russiske utøvere utestenges i kjølvannet av funnene i McLaren-rapporten.
DB170107 Russerne forsøkte seg på noe der og snaket sammen på slutten, men vi lo av det etterpå, sa Sundby til FIS etter målgang.
DB170107 Russerne forsøkte seg på noe der og snakket sammen på slutten, men vi lo av det etterpå, sa Sundby til FIS etter målgang.
DB170105 ¶ Henrik Kristoffersen of Norway clears the pole during the first run of the World Cup FIS Slalom ski event on Sljeme mountain, some 10 kilometers from capital Zagreb, on January 5, 2017.
DB170104 Weng ber FIS gjøre endringer etter Østbergs stavuhell ¶
DB170104 I går ba Heidi Weng om at Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) skulle gjøre endringer.
DB170104 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) har en regel som sier at løpere som blir tatt igjen med én runde av teten tas ut og plasseres sist i touren.
DB170104 Nå er det den amerikanske veteransprinteren Kikkan Randall som fronter løpernes utålmodighet i forhold til FIS .
DB170104 Det er de aktive selv som har dyttet på strengere dopkontroller og som via sin representant i styret til Verden Antidopingbyrå ( WADA ) ; den tidligere canadiske Beckie Scott, har krevd at også det internasjonale Skiforbundet ( FIS ) skulle gå inn i den idrettspolitisk vanskelige russiske materien.
DB170103 Weng ber FIS gjøre endringer etter Østbergs stavuhell : ¶
DB170103 Weng ber FIS gjøre endringer etter Østbergs stavuhell : - Det blir kaos hos herrene ¶
DB170103 FIS-leder Vegard Ulvang bekrefter overfor Dagbladet at det internasjonale skiforbundet ( FIS ) tatt visse forbehold i slike situasjoner som Østberg havnet i i dag.
DB170103 Denne sesongen innlemmet FIS 83-prosentregelen i verdenscupen.
DB170103 ¶ Winner Mikaela Shiffrin of the USA celebrates after the FIS Alpine Ski World Cup Women's Slalom on December 29, 2016 in Semmering, Austria.
DB170103 Wengs oppfordring til FIS
DB170103 Nå ber hun det internasjonale skiforbundet ( FIS ) gjøre endringer.
BT170103 VILLE FJERNE HAM : Vidar Løfshus mente FIS burde fjerne Jurij Tsjarkovskij ( til venstre ) etter at to russiske løpere ble dopingtatt i 2009.
AP170103 Renndirektør Pierre Mignerey i FIS , her i samtale med Adresseavisen i Oberstdorf, ønsker seg imidlertid heller til Quebec.
DB170102 Sporene var for trange, sier Saarinen, som mener Tour-arrangøren bryter med reglene til Det internasjonale skiforbundet ( FIS ).
DB170102 Det finnes ærlige russere ¶ FIS 'renndirektør Pierre Mignerey bryr seg ikke spesielt om kritikken : ¶
DB170102 Ja, det er rett og slett bare trist, men vi forholder oss til det Wada og FIS gjør i denne situasjonen.
BT170102 Og fortsetter : ¶ - FIS vil tydeligvis gå mot korte løp.
DB170101 Men det som er viktigst er at FIS reagerer og jobber for en ren idrett.
AP170101 VILLE FJERNE HAM : Vidar Løfshus mente FIS burde fjerne Jurij Tsjarkovskij ( til venstre ) etter at to russiske løpere ble dopingtatt i 2009.
SA161230 Og fortsetter : ¶ - FIS vil tydeligvis gå mot korte løp.
SA161230 Høydehus, barneidrett, « sværingen fra Rælingen » og en trener i trøbbel er tema : ¶ | FIS bekrefter : Seks russere utestenges - får ikke gå Tour de Ski ¶
SA161230 FIS bekrefter også at løperne det dreier seg om er Jevgenij Belov, Julia Ivanova, Aleksandr Legkov, Jevgenia Sjapovalova, Aleksei Pehtukov og Maksim Vylegzjanin.
SA161230 FIS bekrefter at Aleksander Legkov er blant de suspenderte.
FV161230 Og fortsetter : ¶ - FIS vil tydeligvis gå mot korte løp.
FV161230 | FIS bekrefter : Seks russere utestenges - får ikke gå Tour de Ski ¶
FV161230 FIS bekrefter også at løperne det dreier seg om er Jevgenij Belov, Julia Ivanova, Aleksandr Legkov, Jevgenia Sjapovalova, Aleksei Pehtukov og Maksim Vylegzjanin.
FV161230 FIS bekrefter at Aleksander Legkov er blant de suspenderte.
BT161230 | FIS bekrefter : Seks russere utestenges - får ikke gå Tour de Ski ¶
BT161230 FIS bekrefter også at løperne det dreier seg om er Jevgenij Belov, Julia Ivanova, Aleksandr Legkov, Jevgenia Sjapovalova, Aleksei Pehtukov og Maksim Vylegzjanin.
BT161230 FIS bekrefter at Aleksander Legkov er blant de suspenderte.
SA161115 | I fjor skapte det mye hodebry for hopperne - nå har FIS tatt grep ¶
SA161115 VIKERSUND : Denne sesongen har Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) tatt tak i et problem som har gitt mye hodebry de siste årene, og ført til diskvalifikasjon : Dressen.
AP161115 | I fjor skapte det mye hodebry for hopperne - nå har FIS tatt grep ¶
AP161115 VIKERSUND : Denne sesongen har Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) tatt tak i et problem som har gitt mye hodebry de siste årene, og ført til diskvalifikasjon : Dressen.
SA161113 FIKK DU MED DEG DETTE ? - FIS vil anke dersom Johaug bare får ett års utestengelse.
AP161113 FIKK DU MED DEG DETTE ? - FIS vil anke dersom Johaug bare får ett års utestengelse.
DN161107 ¶ Nils-Ingar Aadne trener i Holmenkollen, men må korte ned på stavlengden etter nye regler fra FIS .
SA161025 Den mektige sjefen i det internasjonale skiforbundet sa også at FIS kommer til å anke en mild straff.
BT161025 Den mektige sjefen i det internasjonale skiforbundet sa også at FIS kommer til å anke en mild straff.
AP161025 Den mektige sjefen i det internasjonale skiforbundet sa også at FIS kommer til å anke en mild straff.
FV161019 Verken Antidoping Norge, Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) eller Det internasjonale dopingbyrået ( WADA ) har testet siden den gang, bekrefter Hjort.
FV161019 Også FIS og andre antidopingbyråer har mulighet til å gjennomføre tester på internasjonale utøvere.
FV161019 Han har i dag verv i både FIS og WADA.
FV161019 Aftenposten har fått oversikt over hvor mange tester FIS gjennomfører utenfor sesong hvert år.
FV161019 november 2015 hadde FIS en utøvergruppe på 323 utøvere.
SA160822 Dopingpanelet i Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) frikjente nordmannen, men Verdens Antidopingbyrå ( WADA ) valgte likevel å anke avgjørelsen inn for voldgiftsretten i Lausanne ( CAS ).
SA160822 Dette gjør han i Sveits ettersom både FIS og ankedomstolen CAS har sitt sete i landet.
SA160822 Vi var jo alle som var involvert i saken, sikre på at CAS ikke ville komme til en annen slutning enn FIS .
SA160822 I begynnelsen av september 2015 ble han frikjent av dopingpanelet til Det internasjonale skiforbundet ( FIS ).
SA160822 Han er utestengt og rødmerket i FIS sine arkiver frem til 11. september.
SA160822 Frem til da hadde han og skiforbundet vært pålagt av FIS om å holde saken borte fra offentligheten.
SA160822 Det var i januar 2015 han fikk telefon fra langrennslandslagets lege, Knut Gabrielsen, om at FIS hadde to prøver med såkalte « uheldige analytiske funn » ( på dopingspråk heter det AAF - adverse analytical finding ).
SA160822 - Etter frikjennelsen i FIS kom lysten til å konkurrere og å satse tilbake.
AP160822 Dopingpanelet i Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) frikjente nordmannen, men Verdens Antidopingbyrå ( WADA ) valgte likevel å anke avgjørelsen inn for voldgiftsretten i Lausanne ( CAS ).
AP160822 Dette gjør han i Sveits ettersom både FIS og ankedomstolen CAS har sitt sete i landet.
AP160822 Vi var jo alle som var involvert i saken, sikre på at CAS ikke ville komme til en annen slutning enn FIS .
AP160822 I begynnelsen av september 2015 ble han frikjent av dopingpanelet til Det internasjonale skiforbundet ( FIS ).
AP160822 Han er utestengt og rødmerket i FIS sine arkiver frem til 11. september.
AP160822 Frem til da hadde han og skiforbundet vært pålagt av FIS om å holde saken borte fra offentligheten.
AP160822 Det var i januar 2015 han fikk telefon fra langrennslandslagets lege, Knut Gabrielsen, om at FIS hadde to prøver med såkalte « uheldige analytiske funn » ( på dopingspråk heter det AAF - adverse analytical finding ).
AP160822 - Etter frikjennelsen i FIS kom lysten til å konkurrere og å satse tilbake.
FV160722 Selv om Lereim har verv i både det internasjonale skiforbundet ( FIS ) og det internasjonale dopingbyrået ( Wada ), var det først da en sterkt preget Martin Johnsrud Sundby og resten av Skiforbundet innkalte til pressekonferanse på Ullevaal stadion onsdag at han fikk nyss i dopingsaken.
FV160722 Han er medisinsk leder i nordiske grener i FIS og rådgiver for Wada, noe som har gjort ham til en naturlig kilde for en rekke utenlandske journalister de siste timene.
FV160722 - Ja, jeg har lest gjennom det og jeg er enig i både FIS og CAS i at det er uklart formulert.
FV160722 - Det står også i dommen fra Wada og FIS mener også at dette var uklarert formulert.
SA160721 Selv om Lereim har verv i både det internasjonale skiforbundet ( FIS ) og det internasjonale dopingbyrået ( Wada ), var det først da en sterkt preget Martin Johnsrud Sundby og resten av Skiforbundet innkalte til pressekonferanse på Ullevaal stadion onsdag at han fikk nyss i dopingsaken.
SA160721 Han er medisinsk leder i nordiske grener i FIS og rådgiver for Wada, noe som har gjort ham til en naturlig kilde for en rekke utenlandske journalister de siste timene.
SA160721 - Ja, jeg har lest gjennom det og jeg er enig i både FIS og CAS i at det er uklart formulert.
SA160721 - Det står også i dommen fra Wada og FIS mener også at dette var uklarert formulert.
SA160721 De har fått støtte for sin tolkning av både Det internasjonale skiforbundets ( FIS ) dopingpanel og Antidoping Norge, men WADA valgte likevel å anke saken til CAS.
FV160721 De har fått støtte for sin tolkning av både Det internasjonale skiforbundets ( FIS ) dopingpanel og Antidoping Norge, men WADA valgte likevel å anke saken til CAS.
FV160721 De har fått støtte for sin tolkning av både Det internasjonale skiforbundets ( FIS ) dopingpanel og Antidoping Norge, men WADA valgte likevel å anke saken til CAS.
BT160721 Selv om Lereim har verv i både det internasjonale skiforbundet ( FIS ) og det internasjonale dopingbyrået ( Wada ), var det først da en sterkt preget Martin Johnsrud Sundby og resten av Skiforbundet innkalte til pressekonferanse på Ullevaal stadion onsdag at han fikk nyss i dopingsaken.
BT160721 Han er medisinsk leder i nordiske grener i FIS og rådgiver for Wada, noe som har gjort ham til en naturlig kilde for en rekke utenlandske journalister de siste timene.
BT160721 - Ja, jeg har lest gjennom det og jeg er enig i både FIS og CAS i at det er uklart formulert.
BT160721 - Det står også i dommen fra Wada og FIS mener også at dette var uklarert formulert.
BT160721 De har fått støtte for sin tolkning av både Det internasjonale skiforbundets ( FIS ) dopingpanel og Antidoping Norge, men WADA valgte likevel å anke saken til CAS.
AP160721 Selv om Lereim har verv i både det internasjonale skiforbundet ( FIS ) og det internasjonale dopingbyrået ( Wada ), var det først da en sterkt preget Martin Johnsrud Sundby og resten av Skiforbundet innkalte til pressekonferanse på Ullevaal stadion onsdag at han fikk nyss i dopingsaken.
AP160721 Han er medisinsk leder i nordiske grener i FIS og rådgiver for Wada, noe som har gjort ham til en naturlig kilde for en rekke utenlandske journalister de siste timene.
AP160721 - Ja, jeg har lest gjennom det og jeg er enig i både FIS og CAS i at det er uklart formulert.
AP160721 - Det står også i dommen fra Wada og FIS mener også at dette var uklarert formulert.
AP160721 De har fått støtte for sin tolkning av både Det internasjonale skiforbundets ( FIS ) dopingpanel og Antidoping Norge, men WADA valgte likevel å anke saken til CAS.
SA160720 De har fått støtte for sin tolkning av både Det internasjonale skiforbundets ( FIS ) dopingpanel og Antidoping Norge, men WADA valgte likevel å anke saken til CAS.
SA160720 CAS-dommen falt i en ankesak etter at dopingpanelet til det internasjonale skiforbundet FIS først hadde frifunnet Johnsrud Sundby.
SA160720 Jeg har godkjenning fra FIS , og all forskning viser at den ikke er prestasjonsfremmende hvis du ikke er astmasyk, sier Bjørgen.
FV160720 CAS-dommen falt i en ankesak etter at dopingpanelet til det internasjonale skiforbundet FIS først hadde frifunnet Johnsrud Sundby.
FV160720 Jeg har godkjenning fra FIS , og all forskning viser at den ikke er prestasjonsfremmende hvis du ikke er astmasyk, sier Bjørgen.
BT160720 De har fått støtte for sin tolkning av både Det internasjonale skiforbundets ( FIS ) dopingpanel og Antidoping Norge, men WADA valgte likevel å anke saken til CAS.
AP160720 De har fått støtte for sin tolkning av både Det internasjonale skiforbundets ( FIS ) dopingpanel og Antidoping Norge, men WADA valgte likevel å anke saken til CAS.
AP160720 CAS-dommen falt i en ankesak etter at dopingpanelet til det internasjonale skiforbundet FIS først hadde frifunnet Johnsrud Sundby.
AP160720 Jeg har godkjenning fra FIS , og all forskning viser at den ikke er prestasjonsfremmende hvis du ikke er astmasyk, sier Bjørgen.
SA160610 Flere hundre delegater og representanter fra i underkant av 100 nasjoner var på plass i salen da medlemmene av FIS Council sto på scenen og presenterte avgjørelsen.
SA160610 De 17 mannlige medlemmene i FIS Council, med Sverre Seeberg som Norges representant, sto bak avgjørelsen.
SA160610 - Hvorfor var det da bare fire av medlemmene i FIS Council som stemte på Trondheim ?
SA160610 • Avgjørelsen falt i Cancún i Mexico natt til fredag og ble tatt av de 17 mannlige medlemmene av FIS Council. • Oberstdorf søkte for femte gang, mens Planica søkte for tredje gang.
SA160610 Hetland har reist verden rundt den siste tiden for å besøke flest mulig medlemmer av FIS Council personlig.
SA160610 Den ene stemmen kom fra Norges medlem i FIS Council Sverre Seeberg.
AP160610 Flere hundre delegater og representanter fra i underkant av 100 nasjoner var på plass i salen da medlemmene av FIS Council sto på scenen og presenterte avgjørelsen.
AP160610 De 17 mannlige medlemmene i FIS Council, med Sverre Seeberg som Norges representant, sto bak avgjørelsen.
AP160610 - Hvorfor var det da bare fire av medlemmene i FIS Council som stemte på Trondheim ?
AP160610 • Avgjørelsen falt i Cancún i Mexico natt til fredag og ble tatt av de 17 mannlige medlemmene av FIS Council. • Oberstdorf søkte for femte gang, mens Planica søkte for tredje gang.
AP160610 Hetland har reist verden rundt den siste tiden for å besøke flest mulig medlemmer av FIS Council personlig.
AP160610 Den ene stemmen kom fra Norges medlem i FIS Council Sverre Seeberg.
SA160608 Sverre Seeberg, som er visepresident i FIS og Norges medlem i FIS Council, oppsummerer de tre kandidatenes presentasjoner slik : ¶
SA160608 Sverre Seeberg, som er visepresident i FIS og Norges medlem i FIS Council, oppsummerer de tre kandidatenes presentasjoner slik : ¶
SA160608 CANCÚN : Sent i går kveld hadde alle de tre VM-kandidatene, Planica, Trondheim og Oberstdorf, gjennomført sine presentasjoner for de 17 medlemmene i FIS Council.
AP160608 Sverre Seeberg, som er visepresident i FIS og Norges medlem i FIS Council, oppsummerer de tre kandidatenes presentasjoner slik : ¶
AP160608 Sverre Seeberg, som er visepresident i FIS og Norges medlem i FIS Council, oppsummerer de tre kandidatenes presentasjoner slik : ¶
AP160608 CANCÚN : Sent i går kveld hadde alle de tre VM-kandidatene, Planica, Trondheim og Oberstdorf, gjennomført sine presentasjoner for de 17 medlemmene i FIS Council.
AP160315 I tillegg blir det enda mer trøbbel med eksterne forhold som vind om vi bygger større bakker, sier renndirektør i Det internasjonale skiforbundet ( FIS ), Walter Hofer til Aftenposten.
AP160315 FIS styrer regelverket som hindrer arrangørene å bygge større bakker.
SA160309 Dette temaet opptar renndirektør Pierre Mignerey i det internasjonale skiforbundet ( FIS ).
BT160309 Dette temaet opptar renndirektør Pierre Mignerey i det internasjonale skiforbundet ( FIS ).
AP160309 Dette temaet opptar renndirektør Pierre Mignerey i det internasjonale skiforbundet ( FIS ).
AP160206 Mange trodde nok at det skulle gå rolig, men jeg ville gå hardt fra starten, sier Martin Johnsrud Sundby i intervjuet med arrangør FIS etter rennet.
SA160201 - Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) setter av en helg til nasjonale mesterskap, men det er klart at NM blir presset når det er verdenscuprenn på rekke og rad allerede denne uken, men det er ingen unnskyldning.
SA160201 For å komme spørsmålene i møte antydet Åge Skinstad, den mektige lederen i verdenscupkomiteen i Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) i helga at en arktisk skitour hvert fjerde år kunne være en mulighet.
AP160201 - Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) setter av en helg til nasjonale mesterskap, men det er klart at NM blir presset når det er verdenscuprenn på rekke og rad allerede denne uken, men det er ingen unnskyldning.
AP160201 For å komme spørsmålene i møte antydet Åge Skinstad, den mektige lederen i verdenscupkomiteen i Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) i helga at en arktisk skitour hvert fjerde år kunne være en mulighet.
SA160131 Jeg hadde litt bedre vindforhold og hoppet mer offensivt, sa Fannemel ifølge en pressemelding fra FIS .
SA160130 FIS ( Det internasjonale skiforbundet ) har vel sine grunner til å ha renn i Japan.
AP160130 FIS ( Det internasjonale skiforbundet ) har vel sine grunner til å ha renn i Japan.
AP160130> FIS ( Det internasjonale skiforbundet ) har vel sine grunner til å ha renn i Japan.
AP160130> target="avis" href= FIS ( Det internasjonale skiforbundet ) har vel sine grunner til å ha renn i Japan.