SA171211 Den nye støtteordningen kalles for Kapasitetsløftet og blir finansiert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
DN171211 - Neste år er det to på doktorgradsnivå, finansiert av Forsvarets forskningsinstitutt ( FFI ) som leverer sin avhandling og de skal fortsette sitt virke i FFI, hvor de trenger kryptokunnskap, sier rektoren.
DB171209 Tidligere i høst ble et prosjekt ledet av lungespesialist Lars Pedersen ved Bispebjerg sykehus, dansk medlem av granskingsutvalget, plukket ut blant de vitenskapelige forskningssatsingene som nå blir finansiert av dansk toppidrett ; det såkalte « Team Danmark ».
DB171209 En bonus ved å sitte i regjering, som få utenfor politikken snakker om, er at partiet får finansiert et helt apparat av statssekretærer og rådgivere.
NL171208 Dermed utgår for eksempel gratis bybuss, finansiert av denne avgiften.
AA171208 Til overmål skal flere av episodene ha skjedd i en kulturklubb finansiert av Svenska Akademien.
VG171207 Utvalget skal foreslå løsninger som kan sørge for at offentlige midler i størst mulig grad går til produksjon av faktisk velferd, og hvordan hindre uønsket skattetilpasning i selskap som i all hovedsak er finansiert av offentlige midler ».
VG171207 - Vi får flertall for å kartlegge alle pengestrømmer i offentlig finansiert velferd, inkludert bruk av skatteparadis, og at det skal fremmes forslag om hvordan vi kan hindre dette.
NL171207 Det innebærer forhåpentligvis en klarere grensegang mellom almennkringkasterens medietilbud finansiert med tvangsabonnement og de kommersielle mediene som aviser, blader, TV, radio og internettkanaler.
AP171207 Den er delvis finansiert med å bygge opp et fond til å dekke fremtidens pensjoner.
AA171207 For å eksemplifisere ; en kan se for seg at man henter opp en bøtte med vann fra havet på et statlig finansiert forskningstokt.
VG171206 Programmet er finansiert av regjeringen, og representerer kulturministerens ønske om at Norge skal være en kulturnasjon som står seg internasjonalt.
VG171206 Dette blir finansiert gjennom bøsseinnsamling og gaver.
SA171206 Selv om den store majoriteten av bosnjaker er moderate muslimer, har salafistiske grupper, finansiert av Saudi-Arabia, dukket opp i kjølvannet av at krigere som kom til Bosnia for å delta på krigen på muslimenes side, til en viss grad ble værende i landet etter at krigen var over.
AP171206 Blant annet har han ledet « Klubben », en viktig kulturscene i Stockholm som er blitt finansiert av Akademien.
AA171205 Prosjekter som havmerda og et professorat ved NTNU, som til dels er finansiert av oppdrettsbransjen, er en start.
BT171203 Diverse forslag til om- og påbygginger ble laget, men aldri finansiert .
DA171202 Hun forteller at ordningen er ment for å gi en slags toppfinansiering, til anlegg som allerede er finansiert , men trenger noe ekstra penger for å komme i mål.
SA171201 Regnskapet for Helse Stavanger viser hittil i år blodrøde tall, men vil antagelig reddes inn på grunn av eiendomssalg og at noen medisiner blir bedre finansiert fra staten.
VG171130 - Hvorfor ble Ap likevel med, når du frykter at avtalen ikke er finansiert ?
DB171130 Det siste tiltaket er en tungt finansiert akademisatsing for tenåringer.
DB171130 Den er finansiert av storklubbenes TV-penger, men griper rett inn i småklubbenes hverdag.
DB171130 Kommunikasjonssjef i MatPrat, Anja Johansen, forteller at MatPrat er 100 prosent finansiert av norske egg- og kjøttproduserende bønder, og ikke er et offentlig organ.
DN171129 Den ble finansiert ved å hente kapital fra investeringsbanker i Oslo.
DN171129 De to andre ble bestilt i 2012 og ble finansiert privat sammen med et kinesisk leasingselskap.
DB171129 Satsingen var finansiert av russiske myndigheter og jeg ble spurt om å bli trener.
DA171129 - Da vi etablerte prosjektet Vega Scene i 2013 var det med en intensjonserklæring fra byrådet om å få tildelt støtte fra den regionale kulturhusordningen, som fylkeskommunene og kommunene fikk finansiert via tippemidler.
NL171128 Nå er vel sakene om noe av forskningen i SSB og om forskning finansiert av FHF forskjellige, men i kjernen har de etter mitt syn noen klare likhetstrekk : « Hva kan man kalle forskning ?
NL171128 Mye annet av dette dreier seg om forskning finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond, FHF.
DB171128 Satsingen var finansiert av russiske myndigheter og jeg ble spurt om å bli trener.
DB171128 Satsingen var finansiert av russiske myndigheter og jeg ble spurt om å bli trener.
DB171128 Det er i første omgang snakk om kanaler som Radio Free Europe, og Voice of America, som begge er finansiert av amerikanske myndigheter.
BT171128 Det oppsiktsvekkende med handelen var at kjøpet er delvis finansiert av Charles og David Koch.
DB171127 Matsentralen er finansiert gjennom støtte fra dagligvarekjedene, leverandører, legater, stiftelser og gaver fra næringslivet.
DA171126 - 23 milliarder per år i tapte skatteinntekter betyr tapt velferd for dagens og fremtidens generasjoner, for denne summen kunne vi ha finansiert over 31.000 lærere i året, sier hun.
BT171126 Dette viser at forskning finansiert av næringslivet faktisk gjennomføres og er verdiskapende også for bedriftene.
SA171124 Langt fra nok penger, men det gjorde at flere baller begynte å rulle og studien ble til slutt finansiert med mange, ulike kilder, skriver hun på bloggen.
AP171124 Regjeringens satsing er « hovedsakelig finansiert gjennom å redusere den økonomiske rammen for landmakten ».
AP171124 Regjeringens satsing er « hovedsakelig finansiert gjennom å redusere den økonomiske rammen for landmakten ».
DN171123 - Vi ser at den andelen av kjøpet som er finansiert via oss i de kjedene vi har et samarbeid med i fjor økte med tre promille på Black Friday, skriver hun i en epost til DN.
DN171123 De har størrelse, ryggrad og forhandlingsmakt til å få deler av dette finansiert av andre, noe de små ikke har, påpeker Mueller.
DN171122 Denne er finansiert av det kinesiske selskapet.
AP171122 At det ble etablert en offentlig finansiert ordning for produksjon av sportseliter, forble ukommentert på politisk hold.
AP171122 Det er faktisk hans tilhengere og fans som har finansiert det hele gjennom fenomenet crowdfunding.
SA171121 Regnskapet for Helse Stavanger viser hittil i år blodrøde tall, men vil antagelig reddes inn på grunn av eiendomssalg og at noen medisiner blir bedre finansiert fra staten.
DA171121 Aps Ingvild Kjerkol sier at partiet selvsagt er opptatt av pasientsikkerhet, men at det forutsetter at sykehusene blir tilstrekkelig finansiert .
DB171120 Det ble i kjølvannet foretatt et offentlig finansiert identifiseringsarbeid.
VG171119 Ti prosent er offentlig finansiert , resten er markedsavtaler.
SA171119 Kampen er finansiert av rikdom fra vikingtokt i Europa, slår Torgrim Titlestad fast i den nye boka si.
BT171119 Det er et utrolig flott arbeid av sherpaene fra Nepal og finansiert av frivillige gaver.
AP171119 Det er selvsagt riktig at NRK er finansiert av lisensbetalerne og at vi ikke må kjempe om kommersielle inntekter.
AP171118 Hvis det er slik at utviklingskostnader blant annet er blitt finansiert av givere, må det speiles i prisen, for eksempel. | #metoo skyller nå inn over Washington.
NL171117 For det andre bør vi lytte til NHO's sjefsøkonom, Øystein Dørum, som hevder Nord-Norge er i ferd med å bli et « offentlig finansiert gamlehjem ».
DB171117 Vi skal ta var del av ansvaret og var med på å vedta Goliat, men det er helt utrolig at SV kaller det « en skandale at staten og fellesskapet har finansiert et oljefelt som vi ikke kommer til å tjene penger på » i all den tid de satt i regjeringen som fremmet og vedtok denne utbyggingen, fortsetter hun.
DB171115 « De kongelige får en « ekstra-apanasje » finansiert over hoffets driftsbudsjetter.
DB171115 » - I praksis betyr løsningen at de kongelige fra nå av får en ny « ekstra-apanasje » finansiert over hoffets driftsbudsjetter, sier økonomiprofessor Jarle Møen ved Norges handelshøyskole i Bergen til Dagbladet.
BT171115 Sykkel-VM ble i stor grad finansiert av skattekroner.
AP171115 - I praksis betyr løsningen at de kongelige fra nå av får en ny « ekstra-apanasje » finansiert over hoffets driftsbudsjetter, sier økonomiprofessor Jarle Møen ved Norges Handelshøyskole.
AA171115 Koret har i dag ansatt tre årsverk og er finansiert av inntektene fra de årlige julekonsertene, i tillegg til avtaler med lokale og nasjonale bedrifter og støtte fra Kulturrådet.
DA171110 En advokat ved Det hvite hus sir, ifølge NBC News, at « Det hvite hus og rettferdig tenkende mennesker er fionøyde med at Schille kunne avfeie enda en av disse falske anklagene i den kontruerte rapporten finansiert av DNC ( demokratene ) og Clinton-kampanjen ».
VG171108 Sammen med kona Linda har han bygget opp et historisk museum, han er redaktør i lokalavisen Three Forks Tradition, prøver å få finansiert et gigantisk senter for countrymusikk - og var hjernen bak det lokale krigsminnestedet for falne amerikanske soldater.
NL171108 I denne er det vedtatte forslaget et stort skritt i riktig retning, men det er utfordringer med å få finansiert opp hele den strukturen som er vedtatt.
VG171107 Gruppen er finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet, og er et bindeledd mellom flere departementer og direktorater som bruker innvandrerrelatert statistikk i det offentlige og for seksjoner i SSB.
SA171107 « Out » var finansiert av Barne- og familiedepartementet og Stavanger kommune.
SA171107 Den slo fast at det hadde vært statlig finansiert doping i Russland de siste årene.
FV171107 Den slo fast at det hadde vært statlig finansiert doping i Russland de siste årene.
BT171107 Den slo fast at det hadde vært statlig finansiert doping i Russland de siste årene.
AA171107 Den slo fast at det hadde vært statlig finansiert doping i Russland de siste årene.
SA171106 Blant annet har den mye omtalte McLaren-rapporten sagt at det var statlig finansiert doping under OL i Sotsji i 2014.
NL171106 Mange klubber har i dag utstyr til utlån, finansiert blant annet fra tippemidlene.
FV171106 Blant annet har den mye omtalte McLaren-rapporten sagt at det var statlig finansiert doping under OL i Sotsji i 2014.
DA171106 Serien er finansiert av Ekstrastiftelsen, Bufdir, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Viken Filmsenter.
AA171106 Blant annet har den mye omtalte McLaren-rapporten sagt at det var statlig finansiert doping under OL i Sotsji i 2014.
DN171105 Russiske statsinstitusjoner skal ha finansiert tunge investeringer i Facebook og Twitter gjennom en forretningsforbindelse av Donald Trumps svigersønn, Jared Kushner.
DN171105 Russiske statsinstitusjoner skal ha finansiert tunge investeringer i Facebook og Twitter for en forretningsforbindelse av Donald Trumps svigersønn, Jared Kushner.
DB171104 Kirken skal være en selvstendig virksomhet - selv om den fortsatt er finansiert over stats- og kommunebudsjettet.
NL171102 NIF er i all hovedsak finansiert av statlige midler.
AP171102 Forsøk med statlig finansiert eldreomsorg er ett av Frps « hjertebarn.
VG171101 I noen grad handler det om prosjekter som ble finansiert av Røde Kors i andre land.
DB171101 Satsingen var finansiert av russiske myndigheter og jeg ble spurt om å bli trener.
DB171101 Da han som første langrennsstjerne ønsket å satse utenfor landslaget med et privat opplegg i Vest-Europa, sørget de russiske sportsmyndighetene for at dette ble finansiert .
DA171101 Nytt tinghus trengs, og dette blir et svært stort og statlig finansiert byggeprosjekt som vil gi mange arbeidsplasser, sier Nordtun.
AP171101 Til avisen iTromsø har regissør Kiil fortalt at manuset til Juleblod var ferdig allerede i 2006, men at det tok elleve år før han kunne lage filmen, spesielt fordi det var vanskelig å få den finansiert .
NL171031 Forfatterne er forskere ved prosjektene TriArc ved UiT - Norges Arktiske Universitet, finansiert av Norges Forskningsråd, og IndGov, finansiert av flaggskipet MIKON ved Framsenteret i Tromsø.
NL171031 Forfatterne er forskere ved prosjektene TriArc ved UiT - Norges Arktiske Universitet, finansiert av Norges Forskningsråd, og IndGov, finansiert av flaggskipet MIKON ved Framsenteret i Tromsø.
DA171031 Etter avtalen som byrådet i Oslo og Akershus fylke nå har blitt enige om, vil halvparten av kollektivtrafikkens bidrag til Oslopakke 3 på 79 millioner kroner nå bli finansiert innenfor Ruters økonomiske handlingsrom i 2018.
VG171030 - Halvparten av kollektivtrafikkens bidrag til Oslopakke 3 på 79 millioner kroner vil nå bli finansiert innenfor Ruters økonomiske handlingsrom i 2018.
DN171030 Halvparten av kollektivtrafikkens bidrag til Oslopakke 3 på 79 millioner kroner vil nå bli finansiert innenfor Ruters økonomiske handlingsrom i 2018.
AP171030 Venting på data betyr at det er vanskelig å fullføre prosjekter innen de tre årene som er normaltiden for et prosjekt finansiert av Norges forskningsråd.
NL171029 Men det er ingen grunn til å legge skjul på at det tjenes svært gode penger på offentlig finansiert kommersiell velferdsproduksjon, der risikoen for private investeringer er lav og fortjenesten gjennomsnittlig langt høyere enn i næringslivet forøvrig.
NL171029 Hva slags argumenter finnes for å bruke mer av fellesskapets midler til å dekke transaksjonskostnader og oppfølging av private tjenesteytere innenfor offentlig finansiert velferd ?
DB171029 Saken mot Teodoro « Teodorin » Nguema Obiang Mangue ( 48 ) har da også avdekket et luksusliv og overforbruk som virker utenfor fatteevne for de fleste av oss - spesielt i lys av at majoriteten av fråtseriet er finansiert med midler Obiang har hentet fra statskassa til et hjemland der majoriteten av befolkningen lever und
DB171028 Når det de neste åra skal investeres på for rundt 150 milliarder årlig, er mye av dette finansiert av fellesskapet, gjennom midler som ellers ville gått til Oljefondet.
VG171027 VG har vært i kontakt med pastor Bayo Oniwinde via Facebook, hvor han skriver at ingen kan « selge » Guds velsignelser for ham, men at Gud alltid har bedt folket om å gi, og at alt som gjøres i kirkearbeid hovedsakelig er finansiert av folk som gir.
SA171027 Rørene ble bygget etter at det var lønnsomt, da vi hadde fått gassen solgt og dermed finansiert transportsystemene.
DN171027 Resultatet av testingen vil være utslagsgivende for murens fremtid, som ennå ikke er finansiert av Kongressen.
DA171027 Resultatet av testingen vil være utslagsgivende for murens fremtid, som ennå ikke er finansiert av Kongressen.
AP171027 Resultatet av testingen vil være utslagsgivende for murens fremtid, som ennå ikke er finansiert av Kongressen.
AA171027 Resultatet av testingen vil være utslagsgivende for murens fremtid, som ennå ikke er finansiert av Kongressen.
VG171025 Frem til det var det en ukjent republikaner som hadde finansiert undersøkelsene under Republikanernes primærvalg.
SA171025 Før denne avtalen ble inngått ble Fusion GPSs undersøkelse av Trump finansiert av en ikke navngitt republikansk klient under Republikanernes primærvalg.
DN171025 Før denne avtalen ble inngått ble Fusion GPSs undersøkelse av Trump finansiert av en ikke navngitt republikansk klient under Republikanernes primærvalg.
DB171025 ¶ ETTERRETNINGSRAPPORT : Spionrapporten som har skapt en del hodebry for Trump, og som slo ned som en bombe i januar, skal ha blitt finansiert av Clinton-kampanjen og Det demokratiske partiet.
DB171025 Gjennom advokatfirmaet skal Clinton-kampanjen og Demokratene ha finansiert Fusion GPS' undersøkelser fram til slutten av oktober, bare noen dager før valget.
DB171025 Før den tid skal Fusion GPS' undersøkelser av Trump ha vært finansiert av en så langt ikke navngitt republikaner under primærvalgene.
DB171025 Deretter skal demokrater som forsøkte å slå Trump i presidentvalget ha finansiert undersøkelsene.
DB171025 Vi har finansiert det her med litt penger her og litt penger der, bare for å dekke utgifter, sier Beate.
DB171025 Bedriften ble finansiert gjennom ulike private lån og innskudd, men uten pluss i regnskapet så det mørkt ut for Dyreparadiset.
DA171025 Før denne avtalen ble inngått ble Fusion GPS' undersøkelse av Trump finansiert av en ikke navngitt republikansk klient under Republikanernes primærvalg.
AP171025 Før denne avtalen ble inngått ble Fusion GPSs undersøkelse av Trump finansiert av en ikke navngitt republikansk klient under Republikanernes primærvalg.
AP171025 UD har finansiert dette gjennom Barentssekretariatet i mange år, dette er god nasjonal sikkerhetspolitikk og samtidig bra for lokalsamfunnene i nord. 4 ) Regionalt samarbeid er et åpent vindu i en lukket tid ¶
VG171024 Verket har et budsjett på 400.000 kroner og er finansiert gjennom kommunen og fylkeskommunen.
SA171024 Vikings toppfotballsatsing er i dag finansiert av Viking AS, som er det samme selskapet som eier Viking Stadion.
DB171024 Han viser til at Spinraza er forsket fram i et offentlig-privat samarbeid fra 2004, delvis finansiert av pasientorganisasjoner.
NL171023 Rapporten - forstudiet ble finansiert via EU - EØS sitt interreg program.
NL171023 Prosjektet som har generert disse resultatene er finansiert av Norges Forskningsråd, og prosjektleder har vært Margrethe Aanesen, professor ved Norges Fiskerihøgskole/UiT-Norges Arktiske Universitet.
DB171023 Årsaken var, ifølge The Guardian, en rekke skandaler, blant annet i form av anklager om at han har finansiert en ultranasjonalistisk barnehage.
AP171023 Byggingen av muren, hvis den altså blir finansiert av Kongressen, noe som ennå er usikkert, kommer på et tidspunkt da antallet illegale immigranter fra Mexico til USA er lavere enn på mange år.
BT171022 Kulturlivet i Bergen, og i hele Norge for den del, er mer eller mindre offentlig finansiert .
AP171021 Et eksempel er kommunistpartiets langvarige innflytelse i finsk politikk, finansiert som det var fra Moskva i lange perioder, og så nær Sovjet at grensen ikke var noe problem.
DB171020 I utgangspunktet var rapporten først betalt av Trumps republikanske motstandere i primærvalgkampen, som undersøkelser av politiske motstander, deretter skal demokrater som forsøkte å slå Trump i presidentvalget ha finansiert undersøkelsene.
DB171020 Det virkelige problemet, hvert fall for meg, er at Trump hevder at rapporten er finansiert av en fremmed makt, opposisjonspartiet og en politimyndighet, skriver han.
DA171020 * Bydelen oppretter tre full- og heltidsstillinger finansiert sentralt med øremerkede midler.
DA171020 Med vår norm vil det bli over 700 flere lærere i Oslo finansiert av staten, og disse vil fordeles på både østkanten og vestkanten, sier Kaski.
AP171020 - I august i år var tiltak rettet mot barn bare 42 prosent finansiert .
SA171018 Barne- og likestillingsdepartementet har finansiert prosjektet.i ¶
NL171018 Medregnet bominntektene vil da ca 65% av Tindtunnelen være finansiert .
DB171018 Når pengene kuttes, vil trykket kunne øke på mer kostbare rettshjelpsordninger, som også er finansiert av staten.
DB171018 Spesielt da dette var finansiert med 25-30 prosent renter.
BT171018 Barne- og likestillingsdepartementet har finansiert prosjektet.
BT171018 Barne- og likestillingsdepartementet har finansiert prosjektet.
AP171018 Det er gravejournalisten Kjetil Stormark som er redaktør for Aldrimer.no, et nettsted i stor grad finansiert av privat næringsliv, ikke minst innenfor sjøfart.
AP171018 Barne- og likestillingsdepartementet har finansiert prosjektet.
AP171018 Barne- og likestillingsdepartementet har finansiert prosjektet.
NL171016 Bakgrunnen for denne presiseringen er en erkjennelse av at målene med å ha en offentlig finansiert ikke-kommersiell allmennkringkaster, bare kan oppfylles dersom allmenkringkasteren har rammer og oppdrag som gjør det mulig å nå ut til publikum med innholdet.
DA171016 Med budsjettet som byrådet nettopp la fram, har vi finansiert hele 425 flere årsverk i hjemmetjenesten og bydelene er i full gang med å omgjøre disse pengene til flere dyktige medarbeidere i hjemmetjenesten.
AP171016 * Programmet er finansiert av Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal og moderniseringsdepartementet.
VG171015 Etter noen år med tyrkiske reformer finansiert av EU, ble det brått stille.
VG171015 - Når man jobber undercover vil det alltid finnes gråsoner, men å fremprovosere kriminelle handlinger og videreformidle tidligere kriminelle handlinger gjennom et offentlig finansiert forum, er dypt problematisk, sier Vedum.
DB171014 Neste år blir nesten 14 prosent av statens utgifter finansiert av inntekter fra oljefondet.
DA171014 Varden er finansiert av tomtesalg i området.
DA171013 LEDER : Den norske modellen innebærer at helse og omsorg, utdanning, veibygging og andre store løft er statlig finansiert , der bevilgningene følger et relativt logisk løp - uavhengig av hvem som er statsminister.
DA171013 Den norske modellen innebærer at helse og omsorg, utdanning, veibygging og andre store løft er statlig finansiert , der bevilgningene følger et relativt logisk løp - uavhengig av hvem som er statsminister.
VG171012 I utgangspunktet må frivillighet være finansiert av frivillige og ikke offentlige budsjetter, sier Dale.
DB171012 Leserne viser at de er villige til å betale for journalistikken, men vi sliter med å få journalistikken finansiert gjennom annonser.
DB171012 Men selv om ikke pengene kommer direkte fra Spotify, mener Staysman at det er « Puppene er megasvære » som har finansiert det hele.
DA171012 Driften av virksomheten blir finansiert gjennom en kombinasjon av egne inntekter, avkastning fra sponsorfond, prosjektinntekter og offentlige tilskudd.
AP171012 Sykehusene blir drevet gjennom de regionale helseforetakene, men blir finansiert over statsbudsjettet.
DB171011 Mens statens finanser i mange år har vært preget av overskudd og et oljefond som nå er fylt opp med 8000 milliarder kroner, har norske kommuner finansiert sine investeringer med stadig mer gjeld.
DB171011 Pantesystemet er finansiert gjennom EØS-midlene med rundt 13millioner euro.
DB171011 Fram til nå er om lag 7000 små og store prosjekter blitt finansiert av EØS-midlene.
VG171010 Det er stor forskjell på by og land i Norge og det er større grunnlag for konkurranse innen drosjenæringen i byene enn i distriktene, hvor drosjene er viktige for offentlig finansiert transport.
NL171010 Eller hva om Rema 1000 hadde blitt møtt av en offentlig finansiert aktør, som slettes ikke var noen bestevenn, men ga vekk det samme sortimentet helt gratis ?
AP171010 Fra brosjyren finansiert av Justisdepartementet.
AP171010 Departementet forklarer at de har finansiert informasjonskampanjen i Somalia og at kampanjen ble sluttført i 2015.
AP171010 » - Vi er kjent med at Justis- og beredskapsdepartementet har tatt initiativ til og finansiert en kampanje for å hindre at flyktninger og migranter legger ut på en reise til ingen nytte, skriver president i Legeforeningen, Marit Hermansen, i et brev til departementet.
AP171010 I og med at de ikke er anklaget for noe ulovlig, har ikke flyktningene krav på offentlig finansiert forsvarer.
NL171009 Videre får Statens vegvesen finansiert store deler av utgiftene til sams vegadministrasjon over statsbudsjettet, slik at det for disse oppgavene ikke skilles mellom fylkeskommunale- og statlig oppgaver i regnskapet.
DB171009 ( Dagbladet ) : Den norske legeforening reagerer sterkt på en tegneserie, finansiert av Justisdepartementet, hvor en lege nekter en asylsøker uten dokumenter medisinsk behandling.
DB171009 Så kan det argumenteres med at NRK ikke er som andre mediehus, fordi de er allemannseie, finansiert gjennom en obligatorisk lisens.
AP171009 Prisen er finansiert av den svenske Riksbanken, men deles ut av Kungliga Vetenskapsakademien.
AP171009 Prisen er finansiert av den svenske Riksbanken, men deles ut av Kungliga Vetenskapsakademien.
AA171009 Prisen er finansiert av den svenske Riksbanken, men deles ut av Kungliga Vetenskapsakademien.
AA171009 Prisen er finansiert av den svenske Riksbanken, men deles ut av Kungliga Vetenskapsakademien.
DB171007 DANSE-SKANDALE : Den verdensberømte danseren Jacek Lumuniski mistet teateret sitt på grunn av et prosjekt finansiert av Norge.
VG171006 - Problemet er at hvis streaming tar over, og tallene ikke stemmer overens - hvordan skal folk få finansiert sin begavelse økonomisk ?
AP171005 På tuftene av det som da het Platou Investment, startet han rederi, blant annet finansiert med barnas arv etter farfaren og « ikke så rent lite gjeld ».
AP171005 - Han kunne også se på hvor store formuer som ligger i nedbetalte barnehager finansiert av det offentlige, sier han.
AA171005 Open Russia er finansiert av Khodorkovskij.
AP171004 Bronsebysten er finansiert av Det russiske militærhistoriske samfunn, som er grunnlagt av president Vladimir Putin.
AP171003 Innsamling og gjenvinning av elektrisk avfall har sin egen ordning finansiert av importører og produsenter.
DB171002 Det finnes ingen lov mot at eierne av et privat selskap arrangerer utbyttefester finansiert av den offentlige felleskassa.
DA171002 - Jeg har for eksempel flere ganger etterlyst beregninger av hvordan driften av multifunksjonshallen er tenkt finansiert , og en kartlegging av behovet for en slik hall.
DA170930 Kunsthallen er finansiert av Bonnier-familien som eier Sveriges og Nordens største forlagshus, inkludert et tredvetalls selskaper i Norge.
DN170928 Uber investerte 600 millioner dollar i avdelingen, som ble finansiert av en kredittfasilitet på én milliarder dollar fra en rekke banker, deriblant Goldman Sachs og Morgan Stanley.
AP170927 Terapeuten er en av flere fagpersoner som bekrefter det samme i en fersk Redd Barna-rapport, finansiert av Extrastiftelsen.
AA170923 Alle rapportene peker på at Klæbu er det beste alternativ både når det gjelder konfliktfritt og stort nok areal, realismen tilknyttet gjennomføring og at anlegget blir finansiert innenfor økonomisk ramme.
NL170921 Det er riktig at noe av forbindelsen er finansiert slik.
DB170921 « Kulturkampen », med styre bestående av Monica Boracco, Mikkel Bugge, Rene Rasmussen, Marianne Hurum og Knut Alfsen var finansiert av LO og Fagforbundet, og skulle bidra til et regjeringsskifte og for å løfte kultur som sak i valgkampen.
DB170921 Det politiske initiativet « Kulturkampen », finansiert av Fagforbundet og LO, lyktes ikke med å engasjere velgerne i kulturdebatten.
DA170921 Det ble finansiert forskning som skulle bevise det.
AP170921 På den ene siden har vi den syriske regjeringshæren, som støttes av militser som er finansiert og utstyrt av Iran og av russiske fly og bakkestyrer.
AP170919 Mitt inntrykk er at folk vil ha velferd finansiert av fellesskapet.
DB170917 Statsadvokaten tror Mauss har finansiert den dyre livsstilen med to USB bankkontoer i Luxemburg og på Bahamas, og da også unndratt å betale millioner av skattekroner til den tyske stat.
AP170917 Nesten halvparten av nordmenn stoler ikke på forskning, viser undersøkelsen, fordi den kan være finansiert av industri eller myndigheter.
VG170914 Disse er i all hovedsak finansiert av private investeringer.
VG170913 Ifølge en fersk undersøkelse støtter 53 prosent ideen om et offentlig finansiert helsesystem.
VG170913 I 2013 fremmet Bernie Sanders, mannen som tapte nominasjonskampen om Demokratenes presidentkandidatur i 2016, et lovforslag om offentlig finansiert helsevesen.
VG170913 Han går nå inn for et lovforslag som tar sikte på helsebehandling for alle finansiert over skattesedelen og får denne gangen med seg over en fjerdedel av demokratene i Senatet.
VG170913 En annen er Max Baucus, en av de ledende arkitektene bak Obamacare, som tidligere har vært kritisk til offentlig finansiert helsevesen.
VG170913 Bernie Sanders fremmer nok en gang et forslag om offentlig finansiert helsevesen.
NL170913 For eksempel de to fineste tingene vi har i Norge : Et offentlig finansiert helsevesen og et utdanningssystem der alle stiller likt.
AP170912 Det såkalte gjeldstaket måtte heves for å få finansiert ytterligere nødhjelp.
AP170912 Arbeidet har vært finansiert av LO og Fagforbundet.
NL170911 Vann, kloakk og renovasjon er fullt ut finansiert gjennom de kommunale avgiftene.
DB170911 Statlig finansiert eldreomsorg ¶
DB170911 Helse og eldre : Frps store kampsak i eldreomsorgen er at norsk eldreomsorg skal bli statlig finansiert , og på den måten ikke variere ut fra økonomien i hver enkelt kommune.
DB170909 Derfor må Folketrygden betale for omsorgen, ikke kommunene, sier Hagen, som dermed gjentar Frps gamle mantra om statlig finansiert eldreomsorg.
VG170908 Helsekøene vokste under den rødgrønne regjeringen fordi de heller ville la folk gå syke i kø enn at de ble friske gjennom behandling hos private, finansiert av det offentlige.
VG170908 Vi lager nå en finansiert og troverdig plan for landforsvaret som vil bli presentert senere i høst, sier Trond Helleland.
NL170908 Avisa « Klassekampen » rapporterer samme dato om omsorgsselskapet Unicare som i mai 2016 solgte aksjemajoriteten til det britiske selskapet G Square med stort utbytte, som ifølge avisa stammer fra salg av velferdstjenester til det offentlige, altså finansiert av skattepenger fra « folk flest ».
DA170908 Statsråden har finansiert mye forskning som styrker regionalt næringsliv, men han har ikke bidratt til at forskning skal få en viktig rolle i omstillingen og digitaliseringen av offentlig sektor.
DA170908 Svært tydelig nei til privat, kommersiell eldreomsorg, og god i angrepet mot Frps prestisjeprosjekt - statlig finansiert eldreomsorg.
AA170907 Ved inngangen til juli 2017 var den bare 27% finansiert .
AA170907 Denne veksten har i stor grad vært drevet frem av investeringer i gjenoppbygging av landet, og i en utbygging av tjenestetilbudet, begge langt på vei finansiert av det internasjonale samfunnet.
AA170907 Den har tidligere vært godt finansiert og det er bekymringsfullt at det er så liten inndekning halveis inn i året.
DB170906 Statlig finansiert eldreomsorg.
DB170906 Også når det gjelder statlig finansiert eldreomsorg, skylder Hoksrud på kommunene, som han mener rømte fra forsøksprosjektet uten å gi det en sjanse.
DB170906 Noen av dem får faktisk penger til overs som gjør at de ytterligere kan styrke eldreomsorgen, sier Hoksrud, som påpeker at Frp er blitt motarbeidet både av Ap og av Høyre om statlig finansiert eldreomsorg.
DA170905 Senteret har tidligere drevet norskkurs finansiert av Oslo kommune.
AP170905 Driften av helse-, utdannings- og velferdssystemene vil fortsette å være delvis finansiert av langsiktig utbytte generert gjennom fondets investeringsstrategi.
AA170905 20 milliarder i skattekutt, tidligere har de finansiert det med oljepenger.
SA170904 Fremskrittspartiet går ikke inn for noen ordning med statlig finansiert varmmat i skolen eller barnehagen. 13.
FV170904 Fremskrittspartiet går ikke inn for noen ordning med statlig finansiert varmmat i skolen eller barnehagen. 13.
AP170904 På bakken har militsene som den iranske revolusjonsgarden har samlet og finansiert , spilt en avgjørende rolle.
AP170904 Fremskrittspartiet går ikke inn for noen ordning med statlig finansiert varmmat i skolen eller barnehagen. 13.
DB170903 « Undertegnede har selv arbeidet mange år med kvalitetssikring av bistandsprosjekter, og hadde en tilsvarende situasjon oppstått i et prosjekt finansiert av bistandsmidler, ville det ha avstedkommet en reaksjon fra Norad.
DB170903 EØS-midler er også finansiert av offentlige midler og vi kan ikke se annet at det derfor bør avstedkomme tilsvarende reaksjon ».
NL170901 Med FrP i regjering har vi sørget for at strekningen ligger inne og blir finansiert i Nasjonal Transportplan.
NL170901 Ingen politiker kan love at det ikke skal stå på pengene når det gjelder behandlinger finansiert av fellesskapet.
NL170901 Debatten om tilgang til de dyreste kreftmedisinene viser til fulle de mange dilemmaene en offentlig finansiert helsetjeneste står i.
DB170901 NORGE RUNDT er det meste av den lokale fotballstrukturen med baner, haller og klubbhus finansiert av fellesskapet.
AP170901 - Hvis det er en ting forbrukerne ikke trenger, så er det en statlig finansiert utgave av VGs matbørs, sier Pollestad.
NL170830 Likevel har organisasjonen, som i stor grad er finansiert av våre skattepenger, vært raus nok til å gi Fremskrittspartiet skryt på et par punkter.
DA170830 Alle klubbene hadde fått finansiert trenerne sine og kunne tjent penger på det, tror han.
DA170830 - Drømmen om å være tillitsvalgt, er at man får finansiert det som vi alle er ute etter.
NL170829 Andøya Flystasjon ble bygget på 50-tallet som en militær flystasjon, også finansiert ved hjelp av NATO-midler.
VG170828 Snart jobbet han angivelig for CIA og han var finansiert av både Hillary Clinton, Barack Obama og global jødisk mafia.
DB170826 . DANSE-SKANDALE : Den verdensberømte danseren Jacek Lumuniski mistet teateret sitt på grunn av et prosjekt finansiert av Norge.
DB170826 Det var Norge som hadde finansiert konferansen.
DB170826 Men du får ikke vite at forsøk finansiert av industrien, det vil si flesteparten, har opptil 20 ganger større sannsynlighet for å presentere positive funn enn uavhengige forsøk.
DB170826 Til nå har disse prosessene vært delvis utført på dugnad og delvis finansiert av tidsskriftenes betalende abonnenter.
DB170826 Og det er vanskelig å se hvordan det vil være mulig for den norske regjeringen å legge rammer for den forskningen, hvor norsk og offentlig finansiert den enn måtte være, som offentliggjøres gjennom de store internasjonale tidsskriftene.
DB170826 I det store og det hele er det grunn til å glede seg over regjeringens mål om at alle artikler fra offentlig finansiert forskning skal gjøres offentlig tilgjengelig i løpet av 2024.
DB170826 Forskningen er kanskje offentlig finansiert , men kvalitetssikring, fagfellevurdering, språkvask og publisering koster penger.
DA170826 | Forsøk med statlig finansiert eldreomsorg kostet 100 millioner ¶
DA170826 VARME HENDER : Så langt har forsøket med statlig finansiert eldreomsrog kostet i underkant av 100 millioner kroner.
DA170826 Frp har skrytt kraftig av forsøksordningen med statlig finansiert eldreomsorg, som de mener vil sørge for at eldreomsorgen ikke er avhengig av økonomien i hver enkelt kommune.
AP170826 Den provisoriske regjeringen under Alexander Kerenski hadde gode grunner for å ta ham - Lenins reise fra Sveits var jo finansiert av fiendens generalstab.
AP170823 Alt finansiert av investor Jens Ulltveit-Moe.
AA170823 - Vi må få finansiert bygget på Orkla Industrimuseum, for å sikre en helt uvurderlig kulturarv, nemlig Thamshavnbanens rullende materiell.
NL170822 Kanskje har de tenkt at deres egne barn skal slippe å få sin utdanning på en offentlig finansiert skole, som er for alle ?
AA170821 - Trondheim Symfoniorkesters ( TSO ) posisjon må styrkes på tre områder : Musikkteaterdelen må videreutvikles, det profesjonelle koret - som er et samarbeid mellom TSO og musikklivet i domkirka - må bli permanent finansiert , og orkesteret må rigges til å turnere i nord når Trøndelag blir ett fylke.
DB170819 - En nylig utført FN-studie finansiert av blant annet Norge viser at majoriteten av fremmedkrigere er unge - mellom 16 og 34 år.
DB170819 Derfor har regjeringen finansiert et forskningssenter - C-REX ved universitetet i Oslo.
AP170819 Bannon skal også denne uken ha hatt et fem timer langt møte med milliardæren Bob Mercer, angivelig for å planlegge en godt finansiert politisk maktfaktor.
AP170818 Og Kolberg mener at « det vil kunne finnes andre slike eksempler innenfor sektorer som er finansiert av det offentlige ».
DA170817 - Mercer-familien har finansiert båe Bannons prosjekter og Trumps kandidatur.
VG170816 Det hele ble finansiert av sponsorer og gratisgoder.
VG170816 Barack Obama var gjenstand for all verdens forrykte konspirasjonsteorier, enkelte finansiert av Donald Trump.
DA170816 Vi har finansiert henne og mer til alt nå.
DA170816 Riktig nok medførte budsjettforliket for 2017 en økning på 300 tiltaksplasser, men økningen av tiltaksplasser var ikke finansiert .
AP170816 - Årsaken er at det meste av aktiviteten er finansiert av det offentlige, og tjenestene derfor er gratis for pasienten.
VG170815 Vi er avhengig av gode fellesskapsløsninger og en godt finansiert velferdsstat.
DN170815 Forutsetningen at det er prosjekter med oppstart langt fram i tid, eller som ikke er fullt finansiert i planperioden, som først står i fare for å ryke.
DB170815 Studien er finansiert av Norges Forskningsråd, Statoil Fond for Arbeidsmedisinsk Forskning, Kreftregisterets Fond og Kreftforeningen.
DB170815 DANSE-SKANDALE : Den verdensberømte danseren Jacek Lumuniski mistet teateret sitt på grunn av et prosjekt finansiert av Norge.
AA170815 Forutsetningen at det er prosjekter med oppstart langt fram i tid, eller som ikke er fullt finansiert i planperioden, som først står i fare for å ryke.
DB170813 DANSE-SKANDALE : Den verdensberømte danseren Jacek Lumuniski mistet teateret sitt på grunn av et prosjekt finansiert av Norge.
AA170813 Det offisielle dødstallet siden fredag er 16, men en statlig finansiert menneskerettighetsgruppe i Kenya hevder at politiet alene har stått for 24 drap etter valget.
AP170812 I 2013 åpnet skulpturparken på Ekeberg, som er finansiert av Christian Ringnes' private stiftelse.
AP170812 « Velferdsprofitør » er venstresidens betegnelse på kommersielle aktører som tjener penger på helse- og omsorgstjenester finansiert av det offentlige.
DB170811 Dette er 100 prosent finansiert av toppklubbenes egne penger.
DB170811 Propaganda kommer fra en politisk kilde, og er gjerne finansiert av samme kilde.
NL170810 Myndighetene er finansiert av skattebetalerne, men storparten av turistene - utlendingene - er ikke blant disse.
DA170809 - Ingen er uenig i at vi skal satse på fornybar energi, men det grønne skiftet vil bli finansiert av olje- og gassnæringen, påstår lederen i ungdomspanelet til Olje- og energidepartementet, Safina de Klerk ( 24 ).
DA170809 - Ingen er uenig i at vi skal satse på fornybar energi, men det grønne skiftet vil bli finansiert av olje- og gassnæringen, påstår lederen i ungdomspanelet til Olje- og energidepartementet, Safina de Klerk ( 24 ).
AA170809 De er finansiert av medlemskontingentene, i tillegg til noe driftsstøtte fra Norsk kulturråd.
DB170808 DANSE-SKANDALE : Den verdensberømte danseren Jacek Lumuniski mistet teateret sitt på grunn av et prosjekt finansiert av Norge.
VG170807 Presidenten anklaget under søndagens TV-tale regjeringsmotstandere bosatt i Miami og Colombia for å ha finansiert angrepet som skjedde søndag morgen lokal tid.
SA170807 I et bilateralt forskningsprosjekt finansiert av Norway Grants, har vi sammen med kollegene Justyna Swidrak, Anna Kwiatkowska og Natasza Kosakowska-Berezecka, vært spesielt interesserte i hva som skjer med familiene fra Polen som har flyttet til Norge.
DN170807 Presidenten anklaget under søndagens TV-tale regjeringsmotstandere bosatt i Miami og Colombia for å ha finansiert angrepet som skjedde søndag morgen lokal tid.
AP170807 Presidenten anklaget under søndagens TV-tale regjeringsmotstandere bosatt i Miami og Colombia for å ha finansiert angrepet som skjedde søndag morgen lokal tid.
AA170807 Presidenten anklaget under søndagens TV-tale regjeringsmotstandere bosatt i Miami og Colombia for å ha finansiert angrepet som skjedde søndag morgen lokal tid.
DB170806 Presidenten anklaget under søndagens tv-tale regjeringsmotstandere bosatt i Miami og Colombia for å ha finansiert angrepet.
DB170806 Således er det latviske skattebetalere som har finansiert prosjektet.
DB170806 Det er Norge som har finansiert konferansen, som oppgis å skulle « spre kunnskap om god offentlig styring og likestilling ».
DB170806 DANSE-SKANDALE : Den verdensberømte danseren Jacek Lumuniski mistet teateret sitt på grunn av et prosjekt finansiert av Norge.
AP170806 Friskolene får ikke finansiert husleiekostnadene.
AP170804 De aller fleste flyplass-nettverk i verden er finansiert gjennom taxfree, skriver Haakon Dagestad.
DB170803 - Når Arbeiderpartiet etter valget skal danne ny regjering er kravet vårt at kontantstøtten avvikles, for den mener vi er en statlig finansiert utenforskap ; at den innebærer at staten betaler folk for å ikke jobbe.
DA170803 Vi kan ikke driver med statlig finansiert utenforskap, slik kontantstøtten bidrar til, sier Hussaini og legger til : ¶
DB170802 Hovedasakling finansiert av ulike fond.
AP170802 Den vil ikke bli utarbeidet før et forsøk med statlig finansiert omsorg er evaluert.
AP170802 De blir neppe klare før et forsøk med statlig finansiert omsorg er ferdig.
SA170731 Og anleggsutbyggingen er blitt finansiert gjennom spillemidler, momskompensasjon, direkte kommunal støtte og egenkapital.
DB170731 ¶ DANSE-SKANDALE : Den verdensberømte danseren Jacek Lumuniski mistet teateret sitt på grunn av et prosjekt finansiert av Norge.
AP170731 Og anleggsutbyggingen er blitt finansiert gjennom spillemidler, momskompensasjon, direkte kommunal støtte og egenkapital.
DB170730 - Du sier at senteret var finansiert av norske penger ?
VG170726 Det vakte oppsikt at en norsk film, finansiert med millioner av Fritt Ord og Norsk Filmfond la seg så tett på det som ellers avfeies som russisk propaganda.
DN170726 Siden den gang har borettslaget gjennomført en større oppussing, finansiert av låneopptak.
DA170724 Aksjonsbåten til aktivistene skal være finansiert gjennom nettstedet WeSearchr.
DA170724 Aksjonsbåten til aktivistene skal være finansiert gjennom nettstedet WeSearchr.
DB170721 Begge disse utfordringene kan møtes ved statlige tiltak finansiert av å skatte overskuddspenger.
DB170720 På ryktebørsen er det også mye spennende å høre om laget som nå er tungt finansiert av regimet i De forente arabiske emirater.
DA170720 I tillegg har oljen bare indirekte finansiert velferdsstaten gjennom oljefondet, og fondet vil fortsette å eksistere selv om oljenæringen blir mindre, sier Hustveit.
DA170720 Det er riktig at olje har finansiert vår velferd, men Norsk olje og gass er for opphengt i fortiden.
DA170720 I tillegg har oljen bare indirekte finansiert velferdsstaten gjennom oljefondet, og fondet vil fortsette å eksistere selv om oljenæringen blir mindre, sier Hustveit.
DA170720 Det er riktig at olje har finansiert vår velferd, men Norsk olje og gass er for opphengt i fortiden.
SA170718 Opplegget er finansiert gjennom et stipend de to har fått fra Terje Risas minnefond.
DB170718 - Bannon var mesterhjernen i en gruppe av politiske organisasjoner finansiert av milliardærer på ytterste høyre som hadde et mål om å rive ned Hillary Clinton.
DB170718 De har prioritert massive skattekutt til landets rikeste, finansiert av avgiftsøkninger for folk flest og velferdskutt for utsatte grupper, framfor å fikse denne urimeligheten for pensjonistene.
BT170718 Opplegget er finansiert gjennom et stipend de to har fått fra Terje Risas minnefond.
AP170718 Opplegget er finansiert gjennom et stipend de to har fått fra Terje Risas minnefond.
DA170717 I Budapest har han finansiert et universitet.
AA170717 Den moderne formen for kronerulling, « crowdfunding », har finansiert kreftmedisiner for andre.
VG170716 Jernbanken i Braavos skal banke på døren til Cersei etter at banken har finansiert Baratheon-Lannister-kongedømmet i lang tid.
DB170715 Prosjektet, som er finansiert av det britiske utenriksdepartementet, har som formål å informere folk om hva de skal gjøre dersom en terrorhandling skulle oppstå mens de er på ferie.
AA170715 Utgravingene er finansiert av Riksantikvaren og utføres av arkeologer fra Norsk institutt for kulturminneforskning ( NIKU ).
VG170714 NORSAT-2 er finansiert av Kystverket, mens Norsk Romsenter har finansiert NORSAT-1.
VG170714 NORSAT-2 er finansiert av Kystverket, mens Norsk Romsenter har finansiert NORSAT-1.
DB170713 Utelukkelsen innebærer at Souloy verken kan ha lisens som travtrener, delta i travløp eller oppholde seg på anlegg som er eid eller finansiert av DNT.
DA170713 SV har gått hardt ut mot det de kaller velferdsprofitører, og går til valgkamp på å stanse profitt innen alle velferdstjenester som er finansiert eller delfinansiert av staten.
AA170713 Utgravingen er finansiert av Riksantikvaren, og utføres av arkeologer fra Norsk institutt for kulturminneforskning ( NIKU ).
DB170712 Hoksruds angrep på det rødgrønne byrådet begynner å likne på et forsøk på å dekke over Frps eget mageplask i regjering : De lovte statlig finansiert eldreomsorg, men forsøket deres var ikke en gang attraktivt for Frp-styrte kommuner.
VG170709 Etter Finans Norges syn er ikke det at foreldrepermisjon er finansiert av staten i seg selv nok til å overstyre foreldrenes valgfrihet.
DB170709 Produktutviklingen ble delvis finansiert av såkalt crowdfunding, eller folkefinansiering, etter at selskapet lyktes med å hente inn rundt 300.000 kroner gjennom nettstedet Indiegogo.com, skriver Finansavisen.
VG170708 Smeplass var på en liten soloturné i Europa november 2016, finansiert av plateselskapet.
VG170708 Og Husbanken, tidligere Den Norske Stats Husbank, har siden sin oppstart i 1946 finansiert halvparten av alle boliger i Norge, ifølge fjorårets årsrapport.
NL170708 Hvorfor skal vi tro at Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond ( finansiert av sjømatnæringen ) er oppatt av dyrevelferd og folkehelse når inntjeningen til norske og utenlanske oppdrettsselskaper når nye høyder - mens " verdens beste forvaltning " tilsynelatende har abdisert ?
AA170708 Norge har vært velsignet med en petroleumsøkonomi som har finansiert både vekst og økt kvalitet ved de norske utdanningsinstitusjonene.
DB170707 Slik sett har Jensen vært langt mer moderat, som har finansiert sine skattekutt med økte uttak fra Oljefondet.
AA170707 Partiet har gått hardt ut mot dem de omtaler som velferdsprofitører, og en av partiets valgkampsaker er å hindre at det tas ut profitt fra alle velferdstjenester som er helt eller delvis finansiert av staten, skriver Avisenes Nyhetsbyrå.
DB170706 - Vi skal i hovedsak ikke være finansiert av kulturrådet fordi vi er finansiert av Kulturdepartementet.
DB170706 - Vi skal i hovedsak ikke være finansiert av kulturrådet fordi vi er finansiert av Kulturdepartementet.
VG170705 I fem år har han og Mossige, og flere andre aktører underveis, jobbet for å få den norske serien finansiert , filmet og sendt, og for å selge den til utlandet.
VG170704 Oppkjøringen til mesterskapet har han finansiert ved hjelp av Olympiatoppens toppstipend på 120.000 kroner, samt økonomisk støtte fra sin finske klubb etter konkurranseseirer.
AA170704 Sier styret ja til hans forslag, kan senteret være halvveis finansiert .
DA170703 Også NRK har bevilget noe støtte hittil på veien, men Borgen understreker at arbeidet med å få finansiert hele serien ikke er avsluttet ennå.
VG170630 * Ungdoms-OL ( YOG ) ble finansiert av tre aktører : Kulturdepartementet, Norges Idrettsforbund ( NIF ) og Lillehammer Kommune ¶
DN170630 Selv om Norge ligger i toppen i offentlig finansiert forskning, mener vi at vi skal strekke oss lengre for å stimulere næringslivet fremover, sa Solberg, som lovte at pengebruken skal opp til 1,25 prosent av BNP over tid.
AA170630 Blant taperne i nødhjelpslotteriet er Sudan, Tsjad, Kamerun, Mali og Kongo, der under 25 prosent av behovet er finansiert .
DN170629 Banken anklages for å ha finansiert oppkjøp av 80 tonn våpen som ble brukt til å gjennomføre folkemordet mot tutsi-minoriteten og moderate hutuer i Rwanda.
DB170629 Ettersom tidligere styrer ikke hadde satt av tilstrekkelig med midler for vedlikehold og oppussing, men heller prioritert lav husleie, ble oppussingen og oppgradering av borettslaget finansiert av lån og ikke oppsparte midler.
BT170629 Fredskorpset er finansiert via bistandsbudsjettet.
AP170628 Fredskorpset er finansiert via bistandsbudsjettet.
VG170627 PS : Ungdoms-OL ble finansiert av Kulturdepartementet, Lillehammer kommune og Norges idrettsforbund, der førstenevnte var største økonomiske bidragsyter.
SA170627 - Norsk idrett kan ikke bli finansiert , styrt eller påvirket av den type krefter, sier konstituert generalsekretær Øystein Dale i NIF til kanalen.
DN170627 ¶ Ikt-direktør Hans Christian Pretorius i Nasjonal sikkerhetsmyndighet uttaler seg om Kina og Canadas avtale om å stoppe statlig finansiert dataangrep mot hverandres private sektor.
DB170627 Grunnen er at Saudi Arabia, De forente arabiske Emiratene, Egypt og Bahrain mener at Qatar har finansiert terror i Midtøsten i tiår. 5. juni startet de en blokade mot Qatar, der de diplomatiske forbindelsene ble brutt, i tillegg til all trafikk via land, sjø og luft.
DB170627 Redningsaksjonen blir finansiert av en innsamlingsaksjon.
AP170627 Si ;D-innlegg : Statlig finansiert tjenesteyting kan bli et kapittel i historiebøkene hvis sosialistene får det som de vil.
AP170627 Si ;D-innlegg : Statlig finansiert tjenesteyting kan bli et kapittel i historiebøkene hvis sosialistene får det som de vil.
AP170627 - Norsk idrett kan ikke bli finansiert , styrt eller påvirket av den type krefter, sier konstituert generalsekretær Øystein Dale i NIF til kanalen.
DB170626 - Turen er finansiert av loppemarkeder, spilleoppdrag og dugnader.
DB170626 Finansiert med dugnad ¶
DB170626 Alle tjenestene er offentlig finansiert .
DB170624 Blant annet har de finansiert fire psykisk helse-eksperter fram til mars 2019.
BT170624 Dette ble finansiert av underskudd på statsbudsjettet og økt låneopptak.
BT170624 Utstillingen er finansiert av Norges Forskningsråd.
VG170623 Universitetet er i følge BBC finansiert av amerikanske og sørkoreanske kristne organisasjoner og elevene er barn av den nordkoreanske eliten.
NL170623 I oljenasjonen Norge har vi ikke gjennomført troverdig forskning på seismikk siden 1992 da en meget omfattende rapport finansiert av oljeselskaper viste skremmeeffekter ut til minst 18 n. m. ( 33 km ) i alle retninger fra luftkanonene ( Nordkappbankforsøket ).
VG170622 Jeg vant 100.000 kroner, og da fikk hun plutselig 10.000 kroner - helt gratis, sier Kofod, som har også finansiert familiens oppussingsprosjekter for spillpenger.
DA170622 Miljødirektoratet har finansiert rapporten.
AP170622 Over 70 prosent av stillingene er eksternt finansiert , forteller Aamdal.
AP170622 70 prosent av stillingene eksternt finansiert
SA170621 Utelukkelsen innebærer at Souloy verken kan ha lisens som travtrener, delta i travløp eller oppholde seg på anlegg som er eid eller finansiert av DNT.
DB170621 Det engang så erkerussiske Katusha finansiert av Gazprom og flere av de største nasjonale forretningene, skal omstruktureres fra russisk sportsnasjonalisme til tysk hygge.
DA170621 Utelukkelsen innebærer at Souloy verken kan ha lisens som travtrener, delta i travløp eller oppholde seg på anlegg som er eid eller finansiert av DNT.
AP170621 Utelukkelsen innebærer at Souloy verken kan ha lisens som travtrener, delta i travløp eller oppholde seg på anlegg som er eid eller finansiert av DNT.
VG170620 - Men de fem som er på plass nå er jo for en stor del ikke finansiert gjennom egne bevilgninger på statsbudsjettet ?
VG170619 Dette er jo noe vi har tatt initiativ til, og det er finansiert av oss, sier direktør i asylavdelingen i Utlendingsdirektoratet ( UDI ), Hanne Jendal, til NTB.
DA170619 Den offisielle begrunnelsen var at Qatar skal ha finansiert ekstreme sunnimuslimske grupper i borgerkrigen i Syria.
DA170619 Prisen var lav, driften ble hovedsakelig finansiert ved almisser og innsamling av penger, klær og utstyr.
BT170619 Den kostbare etterforskningen var blant annet finansiert av en særbevilgning fra Finansdepartementet på 30 millioner kroner.
AP170619 - Veien blir finansiert gjennom egne bomstasjoner, som åpnes og tas i bruk etter at den er bygget.
AA170619 Dette er jo noe vi har tatt initiativ til, og det er finansiert av oss, sier direktør i asylavdelingen i Utlendingsdirektoratet ( UDI ), Hanne Jendal, til NTB.
DA170617 De har nemlig funnet på og finansiert den selv, gjennom crowdfunding.
DA170617 Sammen med Superunions prosjekt om Y-blokken er det et interessant trekk som gir en indirekte kritikk av det rådende politiske klimaet i den staten museet jobber på oppdrag for og er finansiert av.
BT170616 Storsatsingen i de neste årene ble finansiert med svarte penger, hvite penger og andres penger.
DB170615 Vi har nådd prosentmålene våre på forskning offentlig finansiert forskning, sier Solberg.
DB170615 - Qatar har historisk sett finansiert terrorisme på et svært høyt nivå.
AA170615 Le Pen beskyldte Estrosi for å stå i ledtog med islamske fundamentalister og for ulovlig å ha finansiert Uoif, en forening for islamske organisasjoner i Frankrike, ved å gi en moské for lav husleie.
AA170615 Prosjektet er finansiert av blant andre fylkesrådet, Fylkesmannen og KS.
VG170613 Snowboardpresidenten opplyser at Norges idrettsforbund har finansiert arbeidet som ligger bak avtalen mellom hans forbund og Norsk organisasjon for rullebrett.
DN170613 Nylig vedtok Midtfjellet vindpark en stor utvidelse finansiert av tyske Aquila.
AP170613 Utvalget finner det « betenkelig » at advokatene som skulle prosedere i skattesaken ble finansiert på denne måten.
SA170612 Men sykkelstamveien ble aldri satt opp mot veiprosjekter i og med at sykkelstamveien var forutsatt 100 prosent statlig finansiert , sier Wirak.
DA170612 Det vil bli delvis finansiert gjennom bompenger, og bompengeselskapet skal legge ut midlene i den første perioden.
AA170612 Det vil bli delvis finansiert gjennom bompenger, og bompengeselskapet skal legge ut midlene i den første perioden.
DB170611 Lionel har gitt meg alt, sier den nyblivne 30-åringen, som har fått finansiert ny gård med Lionels millioninntekt.
DB170610 - Dette er finansiert av gammel moro, særlig pengene fra « Jokkes verdiløse menn », forteller han.
AA170610 Et ganske stort prosjekt på Sintef er finansiert fra RFFMidt, og der finner de gode veier for å utnytte verpehønene til mat eller fôringrediens.
VG170609 BER OM STØRRE INNSATS : USAs president Donald Trump beskylder Qatar for å ha finansiert terrorisme over lang tid.
SA170609 Videre utbygging av sykehuset på Ullandhaug kan bli delvis finansiert av at sykehuset selger Våland-tomten til boligutbygging.
SA170609 Siste nytt er at USAs president Donald Trump anklager Qatar, en alliert av USA, for å ha finansiert og støttet terrorisme « på et veldig høyt nivå ».
DN170609 Trump hevdet at Qatar historisk sett har finansiert terrorisme « på et meget høyt nivå ».
DB170609 - Qatar har historisk finansiert terror på et svært høyt nivå.
AP170609 Siste nytt er at USAs president Donald Trump anklager Qatar, en alliert av USA, for å ha finansiert og støttet terrorisme « på et veldig høyt nivå ».
AA170609 Trump hevdet at Qatar historisk sett har finansiert terrorisme « på et meget høyt nivå ».
DB170608 Hvorfor investere milliarder for å opprettholde et kompetent, profesjonelt, god finansiert og velutstyrt kanadisk militære ? spør utenriksminister Freeland og fortsetter : ¶
VG170607 Presidentkandidaten som tapte, Aecio Neves, ba umiddelbart om at valget skulle underkjennes for misbruk av offentlig makt, midler og valgkampen finansiert av korrupsjonspenger.
AP170606 Oppsetningen er finansiert med støtte fra Oslo kommune, samt en kampanje på internett.
VG170605 Qatar har også finansiert Hamas i Gaza, så spenningene er ikke noe nytt, sier Hovdenak.
DB170603 Rapporten ble finansiert av Det amerikanske handelskammeret og et kapitalråd - uttalte fiender av Paris-avtalen.
DA170603 I stedet er det planlagte vannmuseet på Vålandstårnet finansiert over vann- og avløpsgebyrene alle boligeiere i Stavanger må betale.
DA170603 I stedet er det planlagte vannmuseet på Vålandstårnet finansiert over vann- og avløpsgebyrene alle boligeiere i Stavanger må betale.
DA170602 Istanbul-biennalen er ett hundre prosent privat finansiert , og regjeringen har ingen innflytelse på arrangementet.
DA170602 Skulle vi ikke oppnå noe i nærheten av den kvalitetsmessig, ville vi skrinlagt det hele, sier hun, og innrømmer at de ikke hadde våget å håpe på mer enn en serie de selv ville likt å se, og at det skulle være nok til å få finansiert en sesong til.
DB170601 I gjennomsnitt koster en terroraksjon bare rundt 80000 kroner og er oftest finansiert gjennom operatørens egne midler som f.eks. lønnsinntekt eller sosialstønad.
AA170601 Arkeologer med på prosjekt finansiert av Riksantikvaren.
AA170601 Vi er ofte gode til å hjelpe på avstand - gjennom innsamlings-aksjoner og statlig finansiert u-hjelp og nødhjelp.
AA170531 skole og finansiert nybygg, straks gir friskolene kutt i elevtilskudd.
VG170530 Dette er penger som tilhører fellesskapet, og som i et valgår kunne finansiert mangt et valgløfte.
DN170530 | Terror kan ha blitt finansiert av momsbedrageri i Sverige og Danmark ¶
BT170530 | Terror kan ha blitt finansiert av momsbedrageri i Sverige og Danmark ¶
AA170530 | Terror kan ha blitt finansiert av momsbedrageri i Sverige og Danmark ¶
DA170529 Studiet ble finansiert av FN.
DA170529 » Bussveien er finansiert gjennom Bypakke Nord-Jæren og skal stå ferdig i 2023.
VG170528 Skandinavias største moské skal åpnes i Malmø, finansiert av Qatar.
VG170528 Nylig ble det gjort kjent at Skandinavias største moské skal åpnes der, finansiert av Qatar.
VG170528 Moskeen i Gävle, en av de mest ekstreme og beryktede i landet, ble også finansiert av emirens stiftelse.
VG170528 Det har også etablert seg en trend hvor vestlige politikere drar til emiren for å få finansiert antatt integreringsfremmende moskeer i europeiske storbyer.
VG170528 Debatt Skandinavias største moské skal åpnes i Malmø, finansiert av Qatar.
NL170528 Staten har i hovedsak finansiert både teoridelen ( Kunnskapsdepartementet, KD ) og praksisdelen ( Helse-og omsorgsdepartementet, HOD ) med hovedfokus på spesialisthelsetjenesten og finansiering av praksisopplæring særlig innen denne ¶
SA170527 Et utvalg som har sett på systemet i Norge vektlegger at den internasjonale toppidrettsutviklingen gjerne skjer gjennom « sterkere, ofte statsdrevne, toppidrettssystemer » og at profesjonalisering av utøverne enten er « kommersielt finansiert », eller ved « offentlig ansettelse ».
FV170527 Et utvalg som har sett på systemet i Norge vektlegger at den internasjonale toppidrettsutviklingen gjerne skjer gjennom « sterkere, ofte statsdrevne, toppidrettssystemer » og at profesjonalisering av utøverne enten er « kommersielt finansiert », eller ved « offentlig ansettelse ».
BT170527 Et utvalg som har sett på systemet i Norge vektlegger at den internasjonale toppidrettsutviklingen gjerne skjer gjennom « sterkere, ofte statsdrevne, toppidrettssystemer » og at profesjonalisering av utøverne enten er « kommersielt finansiert », eller ved « offentlig ansettelse ».
AP170527 Et utvalg som har sett på systemet i Norge vektlegger at den internasjonale toppidrettsutviklingen gjerne skjer gjennom « sterkere, ofte statsdrevne, toppidrettssystemer » og at profesjonalisering av utøverne enten er « kommersielt finansiert », eller ved « offentlig ansettelse ».
AA170527 Spillerne er en del av Monacos landslag, som er finansiert av milliardæren Pierre Zimmermann. ( ©NTB ) ¶
AA170527 Et utvalg som har sett på systemet i Norge vektlegger at den internasjonale toppidrettsutviklingen gjerne skjer gjennom « sterkere, ofte statsdrevne, toppidrettssystemer » og at profesjonalisering av utøverne enten er « kommersielt finansiert », eller ved « offentlig ansettelse ».
VG170526 Sammenhengen fremstår enda klarere når vi vet at medlemmer av italienske Røde Brigader, Baader-Meinhof-gruppen og Rote Armee Fraktion ( RAF ) reiste i skytteltrafikk til palestinske treningsleirer i Jordan og Syria - alt sammen finansiert av DDR.
NL170526 Samtidig startet et utredningsarbeid i Kvæfjord kommune for å finne ut hvordan denne unike historiske perioden kunne dokumenteres for ettertida, finansiert med statlige omstillingsmidler.
AA170525 Kuttene blir godt mottatt i Israel, der statsminister Benjamin Netanyahu og hans sterkt høyreorienterte regjering de siste årene har kommet med harde utfall mot landets menneskerettighetsorganisasjoner og anklaget dem for å være venstrevridde forrædere, finansiert av Israels fiender i utlandet.
DA170524 Utbyggingen vil nemlig i stor grad bli finansiert ved bompenger.
BT170524 Doktorgraden er finansiert av Falck Nutec, Statoil, Norges Forskningsråd ( NFR ), Norges Handelshøyskole ( NHH ) og Samfunns-og næringslivsforskning AS ( SNF ) gjennom FOCUS-prosjektet.
DA170523 * Fondet ble opprettet i 1982, og ble opprinnelig finansiert av avgift på strømregninga, og ble opprettet for å støtte energieffektivisering og etter hvert klimatiltak blant innbyggere og næringsliv.
NL170522 Dvs at bygging av Tindtunnelen blir 60-70 % finansiert .
NL170522 Nylig fikk vi gladnyheten at et nytt senter for fremragende forskning, også denne gang i samarbeid med våre kolleger i Oslo, har blitt finansiert .
DB170522 Det jeg ikke visste da, var at spredningen av Kim Il Sungs verker ble finansiert av spritsalg fra den nord-koreanske ambassaden.
BT170522 Innledningsvis bemerker lagmannsretten at den på bakgrunn av bevisførselen har fått et klart inntrykk av at praksis når det gjelder inngåelse av avtaler om forskning finansiert av legemiddelindustrien har endret seg markert fra slutten av 1990-tallet til i dag.
BT170522 3.2 at kontrakter om ekstern finansiert forskning skal godkjennes og signeres av helseforetaket selv i tillegg til prosjektleder og Innovest.
BT170522 Finansiert da av de ca. 100 milliarder i skatteinntekter og 163 milliarder i årlige eksportinntekter som blir borte.
AP170522 Da Flynns sikkerhetsklarering for strengt hemmelig informasjon skulle fornyes i fjor, oppga han at en reise til Moskva var finansiert av amerikanske selskaper.
AP170522 Da Flynns sikkerhetsklarering for strengt hemmelig informasjon skulle fornyes i fjor, oppga han at en reise til Moskva var finansiert av amerikanske selskaper.
DA170521 Denne krigen ble finansiert med en ekstrabevilgning på 20 milliarder kroner.
DA170521 De israelske militæroffensivene mot Gazastripen i 2009 og 2014 ble finansiert med ekstrabevilgninger på 23 milliarder kroner.
DB170520 Atieva ), begge basert i USA men i stor grad finansiert av kinesisk kapital.
VG170519 Daae etterlyste en avklaring fra regjeringen om den nye fagutdanningen for brann- og redningspersonell som skal kjøres i gang på Norges Brannskole i 2019, ville bli finansiert av regjeringen.
AA170518 - For oss er klima og miljø viktigst, og det betyr at vi må finne nye jobber som ikke er finansiert av olje, legger hun til.
VG170517 Flere av aktivitetene som DSB må stoppe, er bestilt fra regjeringen, men ikke finansiert : ¶ * 1 Planlagte øvelser for nødetatene må avlyses eller krympes. * 1 En etterlengtet styrking av Sivilforsvaret og andre tiltak for å beskytte sivilbeholdningen. forutsetter at det kommer friske penger. * 1 Prosjektet med massevarsling med SMS til befolkningen må legges på is. * 1 Kontr
BT170517 To av filmene i hovedprogrammet, Bong Joon-hos Okja og Noa Baumbachs The Meyerowitz Stories, begge fylt opp med Hollywood-stjerner, er finansiert av Netflix som skal ha dem ut på sin strømmetjeneste parallelt over hele verden - i 190 land.
VG170516 I noen sommerforbund er toppidrettssatsingen i praksis finansiert gjennom Olympiatoppen.
DN170516 Disse er i all hovedsak finansiert av private investeringer.
DA170516 Men når to av spillefilmene som deltar i konkurranseprogrammet er finansiert av strømmetjenesten Netflix, har det tvunget fram en regelendring på festivalens høyeste politiske nivå, altså i samsvar med det franke kulturdepartementet.
DA170516 Disse er i all hovedsak finansiert av private investeringer.
AP170516 Disse er i all hovedsak finansiert av private investeringer.
AP170516 Det viser seg at to av filmene i selve hovedprogrammet, Bong Joon-hos Okja og Noa Baumbachs The Meyerowitz Stories, begge fylt opp med Hollywood-stjerner, er finansiert av Netflix som skal ha dem ut på sin strømmetjeneste parallelt over hele verden.
AP170516 Adam Sandler spiller en hovedrolle i « The Meyerowitz Stories », som er finansiert av Netflix.
AP170516 Adam Sandler spiller en hovedrolle i « The Meyerowitz Stories », som er finansiert av Netflix.
AA170516 Regelen, som er blitt kalt « global munnkurv » fordi den rammer hjelpeorganisasjonenes ytringsfrihet, vil nå ramme alle aktivitetene til organisasjoner som mottar den minste støtte fra amerikanske myndigheter, også prosjekter som hovedsakelig er finansiert med midler fra andre givere.
DA170514 Mange hevder at de atomprøvesprengningene vi ser i dag, er finansiert av nordkoreanske fremmedarbeidere.
AP170514 The Nikkei Asian Review melder at Toyota har finansiert utviklingsprosjektet til japanske Cartivator Group med 50 millioner yen, tilsvarende rundt 3,7 millioner norske kroner.
AP170514 30 ingeniører jobber med utviklingsprosjektet, som så langt er blitt finansiert med en pengeinnsamling der alle interesserte inviteres til å bidra.
AP170514 Rapporten er delvis finansiert av Samferdselsdepartementet.
AP170514 Rapporten er delvis finansiert av Samferdselsdepartementet.
VG170513 Handelskjeden har i en årrekke finansiert Petter Northugs privatlagssatsing.
DN170513 Skatteadvokaten Jack Blum, som er ekspert på økonomisk kriminalitet og internasjonale skatteunndragelser, sier til ABC at brevet er « meningsløst » ettersom ligningsattester ikke viser hvem som eventuelt har finansiert Trumps eiendomsprosjekter, siden det er lett å skjule identiteten til ulike aktører.
AA170513 Skatteadvokaten Jack Blum, som er ekspert på økonomisk kriminalitet og internasjonale skatteunndragelser, sier til ABC at brevet er « meningsløst » ettersom ligningsattester ikke viser hvem som eventuelt har finansiert Trumps eiendomsprosjekter, siden det er lett å skjule identiteten til ulike aktører.
AA170511 Praksisen må foregå i kontrollerbare former, men denne ordningen bør ikke være finansiert av staten.
SA170510 Statkraft har blant annet finansiert skiskyttermiljøets tre regionlag - bestående av unge og fremadstormende løpere i jakt på en fremtidig landslagsplass.
BT170510 Ved å fremstille seg som en ideell aktør, har stiftelsen Fyrlykten unngått skatt, og dermed har norske skattepenger finansiert millionlønninger, bonusordninger og eiendomsinvesteringer i utlandet.
BT170510 Finansiert av Helse Vest RHF, og er et tilbud til Bup-feltet i Helse Vest.
AP170510 Statkraft har blant annet finansiert skiskyttermiljøets tre regionlag - bestående av unge og fremadstormende løpere i jakt på en fremtidig landslagsplass.
AP170510 Statkraft har blant annet finansiert skiskyttermiljøets tre regionlag - bestående av unge og fremadstormende løpere i jakt på en fremtidig landslagsplass.
SA170509 Videre i pressemeldingen heter det : « NCE Culinology avsluttes i juni i år, etter en 10-årig programperiode finansiert av Innovasjon Norge.
DA170509 NCE Culinology avsluttes i juni i år, etter 10 år finansiert av Innovasjon Norge.
DB170508 Prøveprosjekt med statlig finansiert eldreomsorg ¶
DB170508 Frp gikk i partiprogrammet sitt inn for statlig finansiert eldreomsorg i inneværende periode.
DA170508 Kartleggingen, som er foretatt av Rambøll på oppdrag fra KS og finansiert av Helse- og omsorgsdepartementet, avdekker en rekke urovekkende forhold om forfall.
DB170506 Når Storbritannia nå tar seg råd til å ansette to norske langrennstrenere er det fordi de har fått finansiert OL-satsingen de neste årene gjennom medaljehåpene Musgrave og Young representerer.
BT170506 Det må organisere dette videre og få finansiert arbeidet med rydding.
VG170505 Partiet har mistet representasjon, den rike onkelen Arron Banks har desertert for å finansiere en annen bevegelse og med Brexit er det også slutt på pengeoverføringene fra Brussel som har finansiert UKIPs 20 Europaparlamentarikere samt deres sekretariat og støttefunksjoner.
DN170505 I tillegg vil tre fly av typen Boeing 737-800 bli finansiert gjennom en salg-tilbakeleieavtale ifølge selskapet ¶
DB170505 Frp's hjertesak, statlig finansiert eldreomsorg, er så grundig skutt ned at det bare er filler igjen.
SA170504 Det kan ha ført til at mange har satt seg i høy gjeld, og kanskje også finansiert egenkapitalen med kredittlån.
DB170504 Andre har tatt på seg mye gjeld, kanskje finansiert egenkapitalen med dyre kreditter, og gjort økonomien sårbar på denne måten.
DA170504 Men han påpeker også at alle partier blir finansiert med partistøtte over statsbudsjettet.
BT170504 Det kan ha ført til at mange har satt seg i høy gjeld, og kanskje også finansiert egenkapitalen med kredittlån.
AP170504 Det kan ha ført til at mange har satt seg i høy gjeld, og kanskje også finansiert egenkapitalen med kredittlån.
VG170503 - Jeg har selv finansiert dette prosjektet - og jeg er en helt vanlig person.
DA170503 Men han påpeker også at alle partier blir finansiert med partistøtte over statsbudsjettet.
BT170503 Organisasjonen er i stor grad finansiert av internasjonale selskaper og ledes av Phillipe Halbout, som har jobbet med markedsføring og har « competitive intelligence » som sitt spesiale.
AP170503 Utstillingen ble åpnet av Putins nærmeste medarbeidere, og finansiert av Gazprom og franske ENGIE, tidligere GDF Suez.
AP170503 De Putin-kontrollerte mediene har konsekvent fremstilt Macron som « agent for amerikanske storbanker » finansiert av « en rik homolobby ». 5.
DB170430 Og Høyre har i sitt partiprogram vedtatt at alle offentlige tjenester skal kunne utføres av private bedrifter - finansiert av fellesskapet - dvs. skattepenger.
SA170429 Fra å være et privat initiert, finansiert og administrert anliggende er hjemmet over 50 år gradvis blitt et offentlig hvor Pleiehjemsforeningens rolle hva gjelder driften er redusert til et formelt drifts- og arbeidsgiveransvar, men med ansettelsesmyndighet kun for daglig leder og bedriftslege.
DN170428 ¶ SAS meldte fredag at det har finansiert syv Boeing 737-maskiner i et såkalt Japanese Operating Lease with Call Option ( JOLCO ).
DA170428 Så kom en gratisavis, kalt Israel Today, på markedet, finansiert av den amerikanske kasinomogulen Sheldon Adelson.
DA170428 Men opposisjonen sa den i virkeligheten en propagandaavis for Netanyahu, finansiert av Netanyahus venn Adelson.
VG170427 Det sier jeg på vegne av dem som har slitt med å få finansiert gode prosjekter fordi man har havnet mellom flere stoler, sier han.
DN170427 Norwegian tok levering av syv 737-800-fly i første kvartal som ble finansiert med sale-leaseback, og nedjusterte driftsinvesteringsguidingen for 2017 til 1,3 milliarder dollar fra 1,8 milliarder dollar.
DN170427 Onsdag la Trump-administrasjonen frem hovedlinjene i den foreslåtte skattereform, som inneholdt store skattekutt for mange selskaper, men ga få detaljer om hvordan kuttene vil bli finansiert uten å øke underskuddene.
DB170427 KALDT : En privat finansiert forskningsekspedisjon som skulle avdekke global oppvarming har fryst fast i Antarktis.
DA170427 - Å bygge den muren og få det finansiert er fortsatt en viktig prioritet for ham.
DB170425 Alle oppkjøpene så langt er finansiert ved hjelp av emisjoner.
DA170425 Ekteparet har siden 2004 kjøpt en rekke eiendommer i Stavanger finansiert ved lån i banken.
AP170424 El-sertifikatene skapte en subsidienæring finansiert av vanlige forbrukere.
AA170423 Prosjektet blir finansiert av Miljøpakken og er kostnadsberegnet til 6,5 millioner kroner.
AA170422 Prøveordningen er statlig finansiert .
SA170421 Personlig har jeg en stor tro på individuell frihet, og er derfor grunnleggende uenig med venstresidens behov for massiv statlig kontroll - finansiert gjennom økte skatter og avgifter - slik Arbeiderpartiet ønsker.
DB170421 ¶ PASSER PÅ PENGESEKKEN : Aps finanspolitiske talsperson, Marianne Marthinsen, er " landsmøtets finansminister " og passer på at landsmøtet ikke i sum bruker for mye penger.- Programmet skal være gjennomførbart og finansiert , sier Marthinsen.
DB170421 Det har gjort at de skattekuttene de gikk til valg på, og har gjennomført, ikke har vært finansiert gjennom prioriteringer, men gjennom å hente penger i oljefondet av barn og barnebarns sparepenger.
DA170421 Det vi gjorde var å bruke ulike datakilder, og i surveyen hadde vi veldig detaljerte spørsmål om blant annet hvordan og hvorfor de reiste hit, hvem som bestemte at de skulle reise, hvor mye de tjente på tiggingen, hvor mye de sendte hjem, hvordan de hadde finansiert reisen hit, om det hadde måttet ta opp lån eller måtte betale for tiggerplassen eller for beskyttelse.
AP170421 Nå understrekes enda kraftigere enn før at aktiviteter finansiert gjennom FMO skal baseres på « de felles verdiene respekt for menneskeverdet, frihet, demokrati, likhet, rettsstatlige prinsipper og menneskerettigheter, inkludert rettighetene til personer som tilhører minoriteter ».
AP170421 Den vil pålegge organisasjoner som mottar midler utenfra å registrere seg som utenlandsk finansiert .
AA170421 En mann hevdet at hans bolig på 300 kvadratmeter er finansiert ved salg av magasinet « Folk er folk » i Trondheim.
VG170420 Om det ble finansiert uten å stjele hjemme, det kan man bare spørre seg om, forteller hun.
BT170420 Her er han avbildet under presentasjonen av en bok han har finansiert , sammen med Hallgrim Berg.
AA170420 Det ble to herlige og innholdsrike dager, hvor vi forsøkte å dele våre erfaringer fra to forskningsprosjekt finansiert av Forskningsrådet og ledet av SIFO : Valuing Norwegian Wool og ikke minst Krus - grønn vekst i hvitt gull basert på lokalforankrede verdikjeder.
DN170419 Utbyggingen har vært finansiert av såkalte elsertifikater lagt på privatkundenes strømregninger.
AP170419 Det skal være finansiert med salg av gatemagasinet Folk er Folk.
AA170419 På tur til Romania kommer NRKs reportere over en mann som skryter av å ha finansiert et 300 kvadratmeter stort hus med salg av gatemagasinet Folk er Folk i Trondheim.
AA170419 Det skal være finansiert med salg av gatemagasinet Folk er Folk.
VG170418 59-åringen ble i denne saken dømt til 14 års fengsel for å ha finansiert 489 kilo hasj som ble fraktet inn i Sverige.
BT170418 Det skal være finansiert med salg av gatemagasinet Folk er Folk.
AA170418 Motstanden mot et offentlig finansiert tilbud er sterkest i Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Høyre, der henholdsvis 78, 72 og 71 prosent sier at kvinnene må betale dette selv.
VG170417 Og på den andre siden en statlig finansiert , insisterende Dab-propaganda.
DN170417 Nurx var frem til da finansiert ved egne midler, og noen få engleinvestorer, hovedsakelig venner og familie.
DB170416 Nå kan - til en viss grad - utenlandsk kapital investeres på øya, og det popper opp alt fra boutique-hoteller, gode restauranter og til og med golfbaner, som ikke kunne vært finansiert utelukkende ved statlige investeringer.
VG170414 State Street Global Advisors, et datterselskap av selskapet State Street Corp, har nemlig finansiert den feministiske skulpturen.
DB170414 Og det banale - eller geniale - er at mange av prosjektene er finansiert av midlene som ble beslaglagt da mafiabossene etter tur og orden ble arrestert og dømt.
DB170414 Et festbord med minimalt med mat på Jesu tid, var altså et tegn på helligheten til de som satt ved bordet, men med tanke på hvordan kunsten etter hvert speilet kirkens økte rikdommer, og stadig mer ble finansiert av rike mennesker, var det kanskje greit for disse velstående menneskene at de ikke ble minnet på helligheten rundt fattigdom.
SA170411 En dato som markerte starten på et nytt eventyr i en helt ny skrivebok og en ny kulepenn, godt finansiert av Lånekassen.
SA170409 Resultatene fra Statoil studiene er senere bekreftet i et « Joint industri project » finansiert av industrien og av regionalt forskningsfond i årene 2013-2016.
SA170409 Resultatene fra Statoil studiene er senere bekreftet i et « Joint industri project » finansiert av industrien og av regionalt forskningsfond i årene 2013-2016.
DB170406 Jeg skal også opereres fordi kneet ikke er helt bra enda, dette er også finansiert av fellesskapets penger.
DB170406 Dette var også finansiert av fellesskapets penger.
DB170406 Det er finansiert av skatt og fellesskapets penger.
DN170405 - Disse har jo aldri vært finansiert når de var varslet å stå ferdig tidligere.
DN170405 Nye kunder må legitimere seg og det stilles krav om at de skal kunne dokumentere hvordan de har finansiert kjøpene.
DB170404 Snarere kan det være grunn til å spørre om ikke hoveddelen av den forskning som er offentlig finansiert i Norge, bør være tilgjengelig på norsk.
DB170403 Av rapporten, som er finansiert av det britiske samferdselsdepartementet, framgår det at piloters språkferdigheter ikke møter de internasjonale standardene som er satt.
VG170401 BEKYMRET : Andrew Booth, seniorforsker ved SINTEF i Trondheim, koordinerer for øyeblikket et splitter nytt prosjekt finansiert av Forskningsrådet, og skal de neste tre årene undersøke hvor skadelig mikrofiber faktisk er for organismer.
AP170401 Utviklingen av programmet er et treårig prosjekt finansiert av blant andre Forskningsrådet.
SA170331 Jeg ser for meg at hvis vi i turlaget skal kunne drifte hytten, må den være hundre prosent finansiert utenfra, det vil si fra eksterne aktører.
BT170331 Jeg ser for meg at hvis vi i turlaget skal kunne drifte hytten, må den være hundre prosent finansiert utenfra, det vil si fra eksterne aktører.
AP170331 Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og flere oljeselskaper.
AP170331 Norge må også starte diskusjonen om hvordan vi kan få et anstendig velferdssystem hvor ikke alt er finansiert med skatter.
AA170331 Her er det maktens logikk på bakken som rår, og mange av disse militsene er finansiert av Saudi-Arabia som har som mål å velte Assad-regimet, sier han.
DA170330 Prosjektene i Bypakke Nord-Jæren blir finansiert av bompenger og statlige bidrag.
VG170329 Andelen nye personbiler som ble finansiert ( lån eller leasingavtaler, privat og bedrifter ) økte i 2016.
DN170329 Selskapet ble finansiert med lån fra Raise International, et norsk aksjeselskap.
DB170329 Toppene i idrettsforeninger representerer brede folkebevegelser, tungt finansiert av det offentlige.
AP170329 Et privat universitet i Budapest grunnlagt og finansiert av den ungarsk-amerikanske milliardæren George Soros.
AP170329 Den ungarske regjeringen har tidligere sagt at de ønsker alle organisasjoner finansiert av Soros ut av landet, skriver Financial Times.
AP170329 Et privat universitet i Budapest grunnlagt og finansiert av den ungarsk-amerikanske milliardæren George Soros.
AP170329 Den ungarske regjeringen har tidligere sagt at de ønsker alle organisasjoner finansiert av Soros ut av landet, skriver Financial Times.
AP170329 Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og flere oljeselskaper.
VG170327 Moskeen stod ferdig i 2011, og er finansiert gjennom pengegaver fra trossamfunnets medlemmer.
AA170327 For å få til det søker kommunnen tilskudd bredbåndstøtteordningen, som er finansiert over statsbudsjettet og skal gi midler til slik utbygging.
AP170326 Betydelige deler av skolebudsjettet er finansiert med en bonusordning hver gang et selskap inngår en avtale om å leie offentlig landjord til gruvedrift, sier Von Flatern, som legger til at skolebudsjettene i Wyoming har fått inn 1,6 milliarder dollar på denne måten de siste 12 årene.
DN170324 - Vi har verdens høyeste tollmur, og det er et politisk valg, poengterte NHH-professoren som nå har et gaveprofessorat finansiert av Norgesgruppen.
DA170324 Dagsavisen så « DRIB », som er finansiert blant annet gjennom Norsk filminstitutts « Nye veier»-program, under europapremieren på CPH : DOX i København denne uken.
DB170323 At ikke forskningen som publiseres er tilgjengelig for alle når en så stor andel av forskningen allerede er finansiert av det offentlige, er en skandale.
SA170322 Det jobber laget nå for å få finansiert .
DA170322 Dermed ligger sykkelstamveien mellom Stavanger og Sandnes via Forus nå øverst i køen for å bli fullt ut statlig finansiert .
AP170322 I tillegg har Russlands president Vladimir Putin finansiert det hviterussiske regimet ved å gi Lukasjenko store mengder olje og gass til langt under markedspris, men de siste årene er forholdet mellom de to landene blitt kraftig forverret.
DB170321 Der skal kjernen fortsatt være Verdens Antidopingbyrå ( WADA ) ; det kontrollorganet som i dag blir finansiert av IOC og de ulike nasjonale regjeringene med en 50/50 splitt på årsbudsjettet på rundt 250 millioner kroner.
VG170320 Forrige uke åpnet påtalemyndigheten i Paris en foreløpig etterforskning av et offentlig finansiert arrangement i Las Vegas som Macron deltok på som minister.
DB170320 Finansiert i selskap ¶
VG170319 - Dessuten er det slik at Ap er mer positiv enn noensinne, sier han og viser til at flere Ap-representanter i vinter fremmet et forslag i Stortinget, som Ap stemte for om « gradvis innføring av tilbud om et enkelt skolemåltid, finansiert og begrunnet som et folkehelsetiltak ».
AA170318 Hotellet i Stjørdal koster 1,7 millioner kroner og er finansiert i samarbeid med fylkeskommunen.
AA170318 SV-landsmøtet samlet seg om en politisk uttalelse om lyntogsatsing lørdag, blant annet finansiert av en egen flyavgift mellom de største byene.
BT170317 « Se, de rike har fått elsykkel, Tesla og finansiert oljefyr ! ».
AA170317 Domen er finansiert med salg av tørrfisk fra Røst, forteller han entusiastisk.
DB170316 Tirsdag åpnet påtalemyndigheten i Paris en foreløpig etterforskning av et offentlig finansiert arrangement i Las Vegas som Macron i fjor deltok på som økonomiminister.
AA170316 Tirsdag åpnet påtalemyndigheten i Paris en foreløpig etterforskning av et offentlig finansiert arrangement i Las Vegas som Macron i fjor deltok på som økonomiminister.
VG170315 De siste årenes utvikling, legg merke til det merforbruket som har vært på IT-siden der, det er finansiert av midler som man på IT-området hadde opparbeidet.
VG170315 Dette er i stor grad finansiert med oljepenger.
DN170313 » Eiendomsutviklere i Malaysia og Singapore har lenge advart mot de enorme prosjektene i Malaysia som i hovedsak er finansiert av kinesisk kapital.
DB170312 Der vedtok Frp at forsvarsstrukturen Stortinget vedtar, må være fullt ut finansiert gjennom hele perioden.
AP170312 Så mye høyere måtte skattene være hvis dagens utgifter på statsbudsjettet skulle ha vært finansiert uten oljepenger.
VG170310 Ifølge en undersøkelse fra 2008 hadde nesten 60 prosent av bedriftene finansiert eiernes formuesskatt ved å betale ut ekstra utbytte, mens andre eiere hadde tatt ut ekstra lønn, tatt opp private lån eller solgt deler av virksomheten - kanskje til utlendinger som slipper formuesskatt.
DB170310 Statkraft har blant annet finansiert tre team med yngre løpere gjennom Team Statkraft.
AP170310 - Jeg tror først og fremst det er uttrykk for at Høyre ikke ønsker en valgkamp om det de har brukt mest penger på, at de ikke ønsker diskusjon om de mer kontroversielle siden av egen politikk, sier han og snakker om store skattelettelser finansiert gjennom en « vanvittig bruk av oljepenger ».
AP170309 • Prosjektområdet ligger i Oslo sentrum og omfatter nå 125 skjenkesteder • Prosjektet startet i 2011, ble utvidet i 2014, og skal vare ut 2017 • Studien som rapporteres er finansiert av Norges Forskningsråd ¶ runzelkorn / Shutterstock ¶
VG170308 Og de er finansiert med andre grep som langt på vei er usmakelige, som kutt i sluttvederlag, i feriepenger for ledige, og i den store åpningen for midlertdig ansatte.
DN170308 Han legger til at han trodde han kunne forvalte de lånte pengene bedre enn om hele kjøpet ble finansiert med egenkapital.
DB170308 - Så det er ikke slik at CAS har videresolgt « Horten » til Global West og trenger å få finansiert dette fra en nigeriansk bank ?, spør aktor.
AP170308 Nå har anti-korrupsjonsaktivister i Russland koblet Medvedevs nærmeste venner og familie til gigantiske luksuseiendommer, som er finansiert av « gaver » fra Russlands rikeste oligarker.
AP170308 Alt er eid og finansiert av en « veldedig stiftelse », og pengene kommer fra Russlands rikeste oligarker.
AP170308 Alt er bygget og finansiert av en veldedig stiftelse finansiert av Russlands største oligarker.
AP170308 Alt er bygget og finansiert av en veldedig stiftelse finansiert av Russlands største oligarker.
VG170307 Kostnadene til helsereformen ble delvis finansiert av skatteøkninger rettet mot personer med høy inntekt, forsikringsbransjen og andre.
DN170307 Kostnadene til helsereformen ble delvis finansiert av skatteøkninger rettet mot personer med høy inntekt, forsikringsbransjen og andre.
DB170307 Kostnadene til helsereformen ble delvis finansiert av skatteøkninger rettet mot personer med høy inntekt, forsikringsbransjen og andre.
DB170307 Det vil bli mye debatt om forslaget om å gjøre barnehage gratis, finansiert ved at barnetrygden målrettes mot, og økes for, dem med lavere inntekter.
DA170307 Kostnadene til helsereformen ble delvis finansiert av skatteøkninger rettet mot personer med høy inntekt, forsikringsbransjen og andre.
AP170307 « The Walled Off Hotel er et helt uavhengig feriehotell, satt opp og finansiert av Banksy.
AA170307 Kostnadene til helsereformen ble delvis finansiert av skatteøkninger rettet mot personer med høy inntekt, forsikringsbransjen og andre.
DN170302 Seismikkjøpet var ikke bare stort, men kjøpet var også finansiert gjennom et konvertibelt lån av TGS-Nopec.
AP170302 Men igjen sier Regjering og støttepartier at prosjektet blir finansiert , det var det ikke tidligere.
AP170302 Men igjen sier Regjering og støttepartier at prosjektet blir finansiert , det var det ikke tidligere.
DN170301 For å igangsette vår nasjonale gjenoppbygging, vil jeg be Kongressen om å godkjenne lovgivning som gir en tusen milliarder dollar investering i infrastrukturen til De forente stater, finansiert gjennom både offentlig og privat kapital, og millioner av nye jobber ».
VG170228 - Vår satsing blir finansiert av sportsministeriet.
DB170228 Forsker Hanne Møller i Østfoldforskning har jobbet med datomerking og matsvinn i forbindelse med et nordisk prosjekt finansiert av Nordisk ministerråd.
AA170227 Ulikt finansiert
DB170226 Kostskolen som skal gi utdanningsmuligheter for fattige jenter i Sør-Afrika, og har hittil finansiert skolegangen til hele 172 jenter hvor 20 av de går på college i USA.
AP170225 Det er finansiert med midler bl.a. fra staten, EU og fylket Västra Götaland.
VG170224 VG har denne uken vist hvordan Klimafondet, som er finansiert over strømregningen, deler ut støtte.
VG170224 - Det grunnleggende og førsteordens forsvarsøkonomiske problemet er at skiftende regjeringer og stortingsflertall i cirka 25 år har foreslått og vedtatt et større forsvar enn de har finansiert , sa han.
DN170224 Rettssaken ble i sin helhet finansiert gjennom kronerulling.
AP170224 - Det grunnleggende og førsteordens forsvarsøkonomiske problemet er at skiftende regjeringer og stortingsflertall i cirka 25 år har foreslått og vedtatt et større forsvar enn de har finansiert , sa Diesen.
AA170224 - Det grunnleggende og førsteordens forsvarsøkonomiske problemet er at skiftende regjeringer og stortingsflertall i cirka 25 år har foreslått og vedtatt et større forsvar enn de har finansiert , sa Diesen.
DB170223 Bilen er finansiert i en periode med et lån fra en person jeg ikke kjenner personlig.
VG170222 Med egne, kommunale bensin-drevne luksus-Audier skodd med piggdekk, kan politisk ledelse la seg skysse rundt av privatsjåfører - finansiert av Oslo kommune.
SA170220 Kan entusiasmen for denne løsningen bero på at det da åpnes for å utvide E39 til seks felt, finansiert med kollektivmidler ?
DB170220 Et grunnleggende problem er ifølge Øye at utbyggere som tilbyr disse « garantiene » typisk sliter med å få finansiert på andre måter.
BT170220 Andersland ønsker nå et nedskalert teater i Sentralbadet, finansiert av sterkt økte statlige tilskudd til Carte Blanche og BIT.
AA170220 - NRC er en nøytral organisasjon og har ingen prosjekter finansiert av Saudi-Arabia i Jemen, sier kommunikasjonssjef Tuva Raanes Bogsnes.
DB170218 som er finansiert av Norges forskningsråd.
DA170217 Det er likevel skikkelig imponerende at Gore Verbinski har fått finansiert en såpass sær film som dette, uten å måtte inngå kreative kompromisser.
AA170217 Vanligvis blir slike arrangementer finansiert av regjeringen, men Trumps folkemøte i Florida skal finansieres av hans egen valgkampanje. ( ©NTB ) ¶
DA170216 Ingen bombe at filmen er delvis finansiert av statseide « China Film Group », eller at den amerikanske medprodusenten Legendary Films er kjøpt opp av kinesiske storkorporasjonen Wanda Group.
BT170216 I tillegg tyder mye på at den videre utbyggingen av Bybanen i Bergen vil bli finansiert med 50 prosent statlige midler.
AP170215 Kartleggingen, som er foretatt av Rambøll på oppdrag fra KS og finansiert av Helse- og omsorgsdepartementet, avdekker en rekke urovekkende forhold om forfall.
VG170214 Når privatpersoner ikke får banklån, vil markedet overtas av kjøpere finansiert av aksjer og obligasjoner.
DN170214 - Det er helt avgjørende at denne appellen straks og fullt ut blir finansiert , slik at hjelpearbeiderne kan sendes rundt i Sør-Sudan og raskt dekke behovene, sier Owusu.
DN170214 ¶ Med den påviste folketrygdeffekten som bakgrunn er det imidlertid grunn til å se kritisk på de ulike former for pensjonsordninger finansiert av arbeidsgiver, med formål å sikre tilleggspensjonering utover folketrygdens ytelser og AFP, sier forfatteren.
AP170214 - Det er helt avgjørende at denne appellen straks og fullt ut blir finansiert , slik at hjelpearbeiderne kan sendes rundt i Sør-Sudan og raskt dekke behovene, sier Owusu.
AA170214 - Det er helt avgjørende at denne appellen straks og fullt ut blir finansiert , slik at hjelpearbeiderne kan sendes rundt i Sør-Sudan og raskt dekke behovene, sier Owusu.
SA170213 Så sent som under idrettstinget på Brattøra i 2015, i kort gangavstand fra Byåsens hjemmebane, fattet idretten dette vedtaket : « Det er avgjørende for Norges største barne- og ungdomsorganisasjon at vi er finansiert på en etisk god og ansvarlig måte.
DB170213 Han forteller at mye av fotojournalistikken handler om prosjekter for tiden, og ofte finansiert av midler utenom redaksjonene.
AP170213 Dette er finansiert av Norges forskningsråd gjennom ordningen « yngre toppforskere i havbruk » og Universitetet i Bergen.
AP170213 Så sent som under idrettstinget på Brattøra i 2015, i kort gangavstand fra Byåsens hjemmebane, fattet idretten dette vedtaket : « Det er avgjørende for Norges største barne- og ungdomsorganisasjon at vi er finansiert på en etisk god og ansvarlig måte.
DB170211 som er finansiert av Norges forskningsråd.
DA170211 « Ut og stjæle hester », basert på Per Pettersons roman, har versert rundt en stund, og Skarsgård har selv snakket varmt om den i arbeidet med å få den finansiert .
AA170211 Målet er å få finansiert og bestilt statuen i løpet av året.
DB170210 Nå går det mot en slutt for det norske skogeventyret som ble regissert av tidligere stjerneanalytiker Mads Asprem i Merrill Lynch og som ble finansiert av Kjell Inge Røkke, Tom Vidar Rygh, Erik Bøhler, Edvin Austbø, Jan Petter Sissener, Jacob Iqbal, Sundt, Roy Myklebust og Arild Engh.
VG170209 Vi ønsker et sterkt offentlig finansiert helsevesen, slik at det ikke er lommeboka som bestemmer hvilken kvalitet du skal få på behandlingen, fastslår Hermansen.
VG170209 Særlig Norge, Sverige og Danmark har hatt lavere økning siden de i større grad enn Sveits og Tyskland er offentlig finansiert .
DB170209 Prosjektet ble finansiert av Utdannings- og idrettsdepartemenet i Finland med rundt 150 000 norske kroner, og var anbefalt av både skiforbundet og den finske olympiske komitéen.
DB170209 Hvordan kunne besparinger i bo-komfort finansiert f.eks. et utvidet grunneierbidrag, dvs. infrastruktur i lokalområdet ?
AP170209 Enger sier til Dagens Næringsliv at kjøpet er privat og finansiert gjennom å selge nåværende bolig.
AA170209 Den afghanske hæren og landets politistyrker har imidlertid problemer i kampen mot vedvarende angrep fra et godt væpnet og finansiert Taliban.
AA170208 - I fjor ble bare 58 prosent av nødhjelpsappellen finansiert , og dette begrenset hjelpearbeidet.
DB170207 I tillegg har hun jobbet i flere år med å få finansiert privatskoler med offentlige midler.
BT170207 I regjering fikk vi gjennomslag for en løsning med statlig finansiert eldreomsorg, på Askøy takket Ap nei, de hadde andre planer for eldreomsorgen.
DA170206 Boligene har en av de gunstigste finansieringene i markedet finansiert med startlån og husbanklån, og ingen krav om egenkapital, sier Rolf Robert Ness, leder for etablererordningen i Stavanger Boligbygg KF.
VG170205 - Det er et sterkt feilgrep at au pair-senteret som har vært statlig finansiert , men drevet av Norsk Folkehjelp og Fagforbundet, nå legges ned.
BT170204 De lokale myndighetene der lovet nemlig å bidra med 750 millioner skattedollar - finansiert med en ny hotellskatt - for å bygge et nytt stadion.
DN170202 Så langt er det bare gjort oppdagelsesferder til månen finansiert i statlig regi og med offentlige midler.
SA170201 Et forprosjekt finansiert av Kristiansand kommune har beregnet at man må budsjettere med totalt 4.200.000 kroner for de fire årene.
FV170201 Et forprosjekt finansiert av Kristiansand kommune har beregnet at man må budsjettere med totalt 4.200.000 kroner for de fire årene.
DB170201 - Virksomheten vår er nesten helt og holdent finansiert av sponsorer.
DB170201 Hvorfor utelukker vi ikke da banken som har finansiert selskapet ?
DB170201 Artister som Kanye West og Tommy Hilfiger, som har uttrykt støtte til Trump, kommer heller ikke på lista, som først og fremst retter seg mot virksomheter Trump-familien drar direkte økonomisk nytte av, næringslivstopper som har finansiert presidentens valgkamp, eller annonsører på « The New Celebrity Apprentice ».
DB170201 Redselen for at Sør-Europa blir evig tapt for de unge, og for at landene nord i Afrika omdannes til eksplosive « flyktningmottak » finansiert av fremmedfryktsomme europeere i nord.
AP170201 Et forprosjekt finansiert av Kristiansand kommune har beregnet at man må budsjettere med totalt 4.200.000 kroner for de fire årene.
SA170131 Jeg må igjen fortelle Grung og Knutsen at det er bred enighet om å verne om vår løsning med en offentlig finansiert helsetjeneste.
SA170130 Dette programmet var finansiert av finansdepartementet på grunnlag av et enstemmig vedtak i Stortinget.
SA170130 Dette programmet var finansiert av finansdepartementet på grunnlag av et enstemmig vedtak i Stortinget.
DN170126 Han gikk av i 2008 og stilte som uavhengig kandidat i fjorårets valg - selv om valgkampen i stor grad ble finansiert av hans gamle parti.
DB170125 Polen har fått milliarder av euro i overføringer fra EU, midler som i stor grad er finansiert av Tyskland.
DB170124 Når det gjelder såkalte « glemte sykdommer » som tuberkulose og malaria, er over halvparten av forskningen finansiert av folks skattepenger gjennom bidrag over statsbudsjett, tilskudd og skattelette.
DB170124 Serien blir finansiert av OddLot Entertainment, Fox 21 Television Studios, Imagine Television og EUE/Sokolow.
DB170124 - Takket være den norske spillmodellen som gjør at midler fra Norsk Tipping når ut til grasrota, har disse for eksempel kunnet trene fotball med ballbinger finansiert av Norsk Tipping.
AP170124 Materialet stammer fra en privat etterretningsrapport finansiert av Trumps politiske motstandere.
SA170122 Det er bred enighet om å verne om vår løsning med en offentlig finansiert helsetjeneste.
DN170122 De største teknologiselskapene på den amerikanske teknologidominerte Nasdaq-børsen er Apple, Googles morselskap Alphabet, Microsoft, Facebook og Intel, som alle ble finansiert slik på ulike tidspunkt i historien.
DB170122 Vi har finansiert flere prosjekter med prosjektstøtte fra Nasjonalbiblioteket, Fritt Ord, Kulturrådet og Kulturdepartementet.
AP170121 Materialet stammer fra en privat etterretningsrapport finansiert av Trumps politiske motstandere, skriver NTB.
AP170121 Materialet stammer fra en privat etterretningsrapport finansiert av Trumps politiske motstandere, skriver NTB.
AP170121 - Trump er nødt til å slå i bordet med en plan, og han må få den finansiert .
SA170118 Den ble i stor grad finansiert av ullvarefabrikken, og en enkel og nøktern konstruksjon har gitt lave vedlikeholdsutgifter.
DB170118 t fra tillatt antidoping-arbeid eller i rehabiliteringsprogram ) organisert av FIS, et nasjonalt skiforbund og klubb...... eller konkurranser godkjent eller organisert av en profesjonell liga eller internasjonal/nasjonal eventbyrå.......eller enhver elite - eller breddeaktivitet som er offentlig finansiert ».
SA170117 Flere av disse investeringene forutsettes finansiert uten nye låneopptak.
DB170117 Bilen er finansiert i en periode med et lån fra en person jeg ikke kjenner personlig.
FV170116 Over halvparten av husene her var finansiert av Karmel-instituttet, da Fædrelandsvennen besøkte området i 2012.
FV170116 Over halvparten av husene her var finansiert av Karmel-instituttet, da Fædrelandsvennen besøkte området i 2012.
AP170115 - Derfor kan også en liste som Aftenposten lager fungere like godt som grunnlag for en debatt, enn en statlig finansiert kanon.
DB170113 På sine nettsider skriver forbundet at siden NRK er finansiert direkte og indirekte av Staten gjennom lisensen, er dette i prinsippet statsstøtte.
AP170113 Så er det selvfølgelig spørsmål om dette skal være statlig finansiert eller om det skal tilrettelegges som en personlig investering.
AP170112 Innsamlingen av angivelig kompromitterende informasjon om Donald Trump skal ha startet før det republikanske primærvalget, og det skal ha blitt finansiert av en styrtrik republikaner som ville stikke kjepper i hjulene for Trump.
AP170112 Innsamlingen av angivelig kompromitterende informasjon om Donald Trump skal ha startet før det republikanske primærvalget, og det skal ha blitt finansiert av en styrtrik republikaner som ville stikke kjepper i hjulene for Trump.
DB170111 Mannen bak notatene skal være en tidligere MI6-agent, som var stasjonert i Russland på 90-tallet og som innledningsvis ble finansiert av Trumps motstandere i Det republikanske partiet.
DB170111 Da det ble klart at Trump ble deres presidentkandidat, skal gruppere og donorer knytter til Hillary Clinton ha finansiert ytterligere undersøkelser.
BT170111 Senere skal mannens informasjonsinnhenting ha blitt finansiert av Det demokratiske partiet.
DB170109 Satsingen var finansiert av russiske myndigheter og jeg ble spurt om å bli trener.
SA170102 Alarmtelefonen ( 116111 ) er et statlig tilbud finansiert av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.
DB170102 Men kritikken kom raskt, og både Zero ( en uavhengig, ideell miljøstiftelse finansiert av næringslivet ) og Cicero mente anslaget var for høyt.
DB170102 California-baserte Lucid Motors er også delvis finansiert av kineserne i LeEco, men har også blant andre finansgiganten Sumitomo og kinesiske investorer Tsinghua i ryggen.
BT170102 Alarmtelefonen ( 116111 ) er et statlig tilbud finansiert av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. matrix-tags ¶
AP170102 Alarmtelefonen ( 116111 ) er et statlig tilbud finansiert av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.
AP170101 På Bosch-fabrikken i Charleston i Sør-Carolina, der 1700 ansatte er ansatt for å lage deler til drivstoffanlegg til bruk i biler, jobber Ricky Mercer ( 18 ) billig som trainee de neste to årene mot at han får finansiert utdannelsen til å bli ingeniør.
AP161231 Vi går også inn i en fornyet informasjonskrig om klimaendringer - hvor vitenskapen må forsvare seg mot politisk synsing finansiert av en døende, men rik, fossilindustri.
AP161231 Vi går også inn i en fornyet informasjonskrig om klimaendringer - hvor vitenskapen må forsvare seg mot politisk synsing finansiert av en døende, men rik, fossilindustri.
BT161227 Grunnen : De er finansiert av staten, og gjør derfor akkurat det staten vil.
BT161227 Grunnen : De er finansiert av staten, og gjør derfor akkurat det staten vil.
AP161122 - I utgangspunktet er AKS finansiert gjennom foreldrebetaling.
DA161115 - Jeg mener at 45-åringen har kjøpt seg inn i lasten og finansiert hele eller deler av narkotikapartiet.
SA161111 På den måten har de finansiert ombyggingen av låven og samtidig skapt mer liv på gården.
FV161110 På den måten har de finansiert ombyggingen av låven og samtidig skapt mer liv på gården.
AP161110 - Har du finansiert Trump, spurte den russiske journalisten.
AP161110 - Har du finansiert Trump, spurte den russiske journalisten.
AP161103 De to skuespillerne har finansiert forestillingen for egne penger.
VG161020 Direktør Marianne Vollan i Kriminalomsorgsdirektoratet sier til NRK at fengselsplassene i Nederland ikke går ut over kriminalomsorgen i Norge, siden disse er finansiert separat.
AP160928 Studien er finansiert av Norges forskningsråd.
AP160927 Man får finansiert de store prosjektene som folk har ventet lenge på, sier Berg.
AP160927 - Vi så på dette som en del av et større spleiselag for å få finansiert alle de gode prosjektene som ligger i Oslopakke 3.
AP160818 - Denne regjeringen har finansiert skattekuttene sine ved å tappe stadig mer penger ut av Oljefondet.
AP160719 Moskva-laboratoriet forsøkte gjennom et statlig finansiert system å skjule dopingtatte, russiske utøvere.
AP160630 » « Passasjeravgiften har dere allerede finansiert ved å øke prisene med 90 kroner fra 1. april.
AA160630 » « Passasjeravgiften har dere allerede finansiert ved å øke prisene med 90 kroner fra 1. april.
AP160614 The Magnitsky Act - Behind The Scenes - er en dokumentarfilm laget av regissør Andrei Nekrasov, produsert av det norske selskapet Piraya og finansiert av Norsk filminstitutt og Fritt Ord.
SA160610 - Ungene våre trener på baner og i haller som er finansiert av det norske fellesskapet, der pengene nordmenn har bidratt med gjennom Norsk Tipping blir gitt tilbake til samfunnet og frivilligheten.
FV160610 - Ungene våre trener på baner og i haller som er finansiert av det norske fellesskapet, der pengene nordmenn har bidratt med gjennom Norsk Tipping blir gitt tilbake til samfunnet og frivilligheten.
AP160610 - Ungene våre trener på baner og i haller som er finansiert av det norske fellesskapet, der pengene nordmenn har bidratt med gjennom Norsk Tipping blir gitt tilbake til samfunnet og frivilligheten.
AP160608 Dokumentaren, som er produsert av norske Piraya og finansiert av Norsk filminstitutt og Fritt Ord, skulle hatt premiere på festivalen denne uka.
AP160606 Folk som reiser kollektivt, har i større grad finansiert sin miljøvennlige transport selv.
AP160530 Hver sjette utgiftskrone blir dermed finansiert med oljepenger ¶
AP160530 Hver sjette utgiftskrone blir dermed finansiert med oljepenger ¶
AP160525 Kostnadene til prosjektet ligger på rundt 290 millioner kroner, finansiert av Eidfjord kommune, Hardangerrådet og Hordaland fylkeskommune i tillegg til Statens vegvesen.
AP160525 Støre kaller forsøket med statlig finansiert omsorg for et « byråkratisk eksperiment » som er blitt til et « mikroforsøk med store kostnader ».
AA160525 Kostnadene til prosjektet ligger på rundt 290 millioner kroner, finansiert av Eidfjord kommune, Hardangerrådet og Hordaland fylkeskommune i tillegg til Statens vegvesen.
AP160524 Fakta : Barnehager i Oslo ¶ 429 barnehager er private, men finansiert av kommunen og del av den felles opptaksordningen.
AP160516 Staten skal ha vist liten vilje til å bygge Vikingskipshuset, men takket være et kullfraktoverskudd etter krigen fikk de finansiert den første fløyen, forteller Christensen.
AP160510 - Jeg har ingen motforestillinger ved at Sudbø arbeider som lege eller tannlege - men reagerer på at et offentlig finansiert kompetansesenter hvor pasientnær klinisk forskning er et av formålene ansetter en klinikksjef som har forbud mot å forske, noe Helsetilsynet har bestemt.
SA160507 En gransking gjennomført av Verdens Antidopingbyrå ( WADA ) fant bevis for at det har pågått statlig finansiert doping og utstrakt korrupsjon i russisk idrett.
AP160507 En gransking gjennomført av Verdens Antidopingbyrå ( WADA ) fant bevis for at det har pågått statlig finansiert doping og utstrakt korrupsjon i russisk idrett.
NL160429 Grunnen er at kveldsskolen blir finansiert med « voksenopplæringsmidler » fra Finnmark fylkeskommune, og det er stadig færre voksne med rett til videregående utdanning som søker et slikt tilbud.
FV160428 Fylkesmannen i Telemark har utviklet en egen strategi for urbant og bynært landbruk, og flere bydeler har etablert « grønne midler » ; en tilskuddsordning for lokale grønne prosjekter som har finansiert etablering av prosjekter som for eksempel offentlige dyrkeprosjekter og frøbyttearrangementer, sier hun.
SA160427 Fylkesmannen i Telemark har utviklet en egen strategi for urbant og bynært landbruk, og flere bydeler har etablert « grønne midler » ; en tilskuddsordning for lokale grønne prosjekter som har finansiert etablering av prosjekter som for eksempel offentlige dyrkeprosjekter og frøbyttearrangementer, sier hun.
BT160427 Fylkesmannen i Telemark har utviklet en egen strategi for urbant og bynært landbruk, og flere bydeler har etablert « grønne midler » ; en tilskuddsordning for lokale grønne prosjekter som har finansiert etablering av prosjekter som for eksempel offentlige dyrkeprosjekter og frøbyttearrangementer, sier hun.
AP160427 Fylkesmannen i Telemark har utviklet en egen strategi for urbant og bynært landbruk, og flere bydeler har etablert « grønne midler » ; en tilskuddsordning for lokale grønne prosjekter som har finansiert etablering av prosjekter som for eksempel offentlige dyrkeprosjekter og frøbyttearrangementer, sier hun.
AP160425 Derfor forsøker Sandås å få boken finansiert av leserne før den går i trykken.
AP160425 Derfor forsøker Sandås å få boken finansiert av leserne før den går i trykken.
AP160422 Partiet ønsker statlig finansiert eldreomsorg og har i mange år kjempet for at eldre skal ha en lovfestet rett til sykehjemsplass.
AP160422 I tillegg til at Regjeringen forrige fredag la frem forslaget om lovfestet rett til sykehjemsplass, igangsetter den fra første mai et forsøk med statlig finansiert eldreomsorg.
AP160422 Forsøk med statlig finansiert omsorg skrumpet inn ¶
AP160422 - Skattekuttene i denne perioden burde vært finansiert med budsjettkutt, i stedet for « å betale » skattelettene med oljepenger.
AP160421 I dette intervjuet svarer partileder Siv Jensen på hvorfor - om det skyldes at partiet ikke har nådd frem med sine to viktigste løfter : lovfestet rett til plass og statlig finansiert eldreomsorg.
AP160421 Frp foreslo lovfestet rett til sykehjemsplass og statlig finansiert eldreomsorg.
AP160420 Eksempelvis kan de ikke være finansiert av reaksjonære giverland som Tyrkia og Saudi-Arabia.
DB160419 Store myndighetsorganisasjoner er finansiert av det.
FV160413 Det er finansiert av Norges forskningsråd ( FINNUT-programmet, og prosjektperioden er 2012 - 2016 ).
AP160408 Altså en velferdsstat som ikke er finansiert av olje, men hvor vi greier å dekke inn for utgiftene som kommer med eldrebølgen, sier Surlien.
AP160407 De er tilsatt av de rettslig selvstendige sognene lokalt ( kirkelig fellesråd ) og utgjør hovedtyngden av kirkens bakkemannskaper, finansiert ved bevilgninger fra den enkelte kommune.
AP160331 Naturligvis er et forskningsprosjekt i regi av Skanska, finansiert av Norges forskningsråd.
AP160331 Naturligvis er et forskningsprosjekt i regi av Skanska, finansiert av Norges forskningsråd.
AP160322 Eller gitt en skattelettelse som ikke er finansiert . 3rd-party-bio ¶
AP160316 Gjelder dette også når man velger hvilke prosjekter som blir finansiert , og hvilke arter det da skal forskes på ?
AP160315 Det foreslås også å øke barnetrygden, finansiert ved å skattlegge barnetrygdmottak.
AP160306 Banken som har finansiert flere av de store offentlige prosjektene de siste årene ¶
AP160226 Hans valgkampløfter inkluderer et offentlig finansiert helsevesen for alle, rausere alderspensjon, sykelønn og betalt foreldrepermisjon.
AP160225 Rogalendingen mener NFF viser dobbeltmoral når de selger TV-rettighetene til eliteserien til Discovery, som i stor grad er finansiert av sponsorinntekter fra utenlandske spillselskaper, samtidig som forbundet nekter John Arne Riise å spille i Norge fordi han er ambassadør for et bettingselskap.
AP160224 fordi han fikk den finansiert .
AP160214 Denne budsjettposten har blant annet finansiert regionale og fylkesvise konferanser for skoleeiere og skoleledere om elevenes skolemiljø og sosial kompetanse•Skole - hjem ( 2009 - 2014 ) - 15,3 millioner kroner.
AP160211 I den forbindelse melder seg en rekke spørsmål om hvor mye av bygningsmassen som er fredet, hvordan NRK skal få finansiert flyttingen og hvor NRK skal ta veien.
AP160205 En skihytte ble finansiert ved at medlemmene tegnet andeler, og ble oppført på dugnad i 1935.
DA160204 Noe har prøvd å få finansiert « Love » i nærmere femten år, og i løpet av den tida har vi forhåpentligvis kommet over sjenansen over å se folk som ligger med hverandre på stort lerret.
AP160204 Det meste som bygges av vei og kollektivtransport er finansiert gjennom Oslopakke 3.
AP160204 Vil hjelpearbeid finansiert av britiske myndigheter sees på som nøytrale og uavhengige inne i Syria ?
AP160202 Det meste som bygges av vei og kollektivtransport er finansiert gjennom Oslopakke 3.
AP160130 Statlig finansiert helsestell og gratis utdanning på offentlige universiteter er to av flere svært dyre reformer Bernie Sanders vil innføre, noe som vil innebære høyere skattesatser.
AP160128 Rundt 70 prosent av Statistisk sentralbyrås virksomhet blir finansiert av en rammeavtale gjennom Finansdepartementet.
AP160127 Den 29 år gamle tobarnsmoren Serena Shim jobbet for Press TV - en engelskspråklig iransk nyhetskanal, finansiert av den iranske regjeringen.
AP160126 Prosjektet er finansiert av stiftelsen Fritt Ord.
AP160122 Rapporten er laget på oppdrag fra storbyene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand og finansiert av KS v/Program for storbyrettet forskning.
AP160120 Kanskje verst av alt for de mest konservative er at Donald Trump flere ganger har uttalt seg positivt om et universelt helseforsikringssystem, finansiert av det offentlige.
DA160117 De siste fem årene har Billy Ray ( selv Oscar-nominert for manuset til kapringsdramaet « Captain Phillips » ) strevd for å få finansiert sin amerikaniserte versjon, som i rettferdighetens navn er laget med gode intensjoner og dyktige skuespillere, men fortsatt føles så skrekkelig unødvendig, så feilvurdert og så klossete.
AP160107 - Det finnes mange undersøkelser som viser at hver krone som investeres i sykkeltiltak, får du tilbake i form av bedre folkehelse, mindre trengsel og bedre miljø, sier Teo Enlund, som ledet forskergruppen fra KTH.Prosjektet, som er finansiert av Sveriges Energimyndighet, har også blitt omtalt av WWF og Dagens Nyheter.
AP160107> - Det finnes mange undersøkelser som viser at hver krone som investeres i sykkeltiltak, får du tilbake i form av bedre folkehelse, mindre trengsel og bedre miljø, sier Teo Enlund, som ledet forskergruppen fra KTH.Prosjektet, som er finansiert av Sveriges Energimyndighet, har også blitt omtalt av WWF og Dagens Nyheter.
AP160107> target="avis" href= - Det finnes mange undersøkelser som viser at hver krone som investeres i sykkeltiltak, får du tilbake i form av bedre folkehelse, mindre trengsel og bedre miljø, sier Teo Enlund, som ledet forskergruppen fra KTH.Prosjektet, som er finansiert av Sveriges Energimyndighet, har også blitt omtalt av WWF og Dagens Nyheter.