DA170614 Diana « Wonder Woman » Prince ( Gal Gadot ) lyste opp « Dawn of Justice » noen minutter med et karismatisk gjestespill, men det var lite som tydet på at hun ville bli dette filmuniversets store redning.
DA170614 Diana « Wonder Woman » Prince ( Gal Gadot ) lyste opp « Dawn of Justice » noen minutter med et karismatisk gjestespill, men det var lite som tydet på at hun ville bli dette filmuniversets store redning.