DB171213 - Mens bruken av såkalte fentanyler ( en type stoffer i opioidgruppen, syntetisk smertestillende medikamenter, red.anm. ) har vokst i land som USA og Sverige, har det ikke slått til her hjemme ennå ; vi har bare fire registrerte dødsfall det siste året, sier Amundsen.
VG170902 I Norge er det foreløpig bare beslaglagt furanylfentanyl og karfentanyl, men fentanyler finnes også i andre varianter.
VG170902 Erfaringene fra andre land er at fentanyler ofte kan bli solgt under påskudd av å være andre stoffer.
VG170902 Det har vært hundrevis av overdosedødsfall blant folk som har inntatt fentanyler i Sverige.
VG170902 - Det er vanskelig for brukerne å vite når de får i seg fentanyler .
VG170902 FENTANYLER : Slik ser en fentanyl-variant ut i pulverform.
DA170705 Tollerne har også gjort beslag av flere typer fentanyler , blant annet såkalt elefantdop.
AA170705 Tollerne har også gjort beslag av flere typer fentanyler , blant annet såkalt elefantdop.
DB170420 Karfentanil tilhører gruppen fentanyler , men er ca 100 ganger sterkere enn fentanil, og anslås å være 10 000 ganger sterkere enn morfin.
DB170420 Karfentanil tilhører gruppen fentanyler , men er ca 100 ganger sterkere enn dette, og anslås å være 10 000 ganger sterkere enn morfin.
VG170419 På vei inn på markedet ¶ Fentanyler er legemidler som selges på narkotikaresept i Norge, men det er strengt regulert.
VG170419 Karfentanil tilhører gruppen fentanyler .
VG170419 - Vi synes det er skremmende at folk bruker fentanyler og slike stoffer som man ikke vet hva er.
SA170419 Stoffet tilhører gruppen fentanyler og anslås å være 10.000 ganger sterkere enn morfin.
FV170419 Stoffet tilhører gruppen fentanyler og anslås å være 10.000 ganger sterkere enn morfin.
DB170419 Karfentanil tilhører gruppen fentanyler , men er ca 100 ganger sterkere enn dette, og anslås å være 10 000 ganger sterkere enn morfin.
DA170419 Stoffet tilhører gruppen fentanyler og anslås å være 10.000 ganger sterkere enn morfin.
BT170419 Stoffet tilhører gruppen fentanyler og anslås å være 10.000 ganger sterkere enn morfin.
AP170419 Stoffet tilhører gruppen fentanyler og anslås å være 10.000 ganger sterkere enn morfin.
AP170419 Oslo-politiet advarer mot all bruk av og kontakt med fentanyler , og gir disse råd til dem som skulle finne stoff : ¶ ikke åpne eventuelle poser ¶ unngå hudkontakt ¶ ikke lukt på eller pust inn stoffet ¶
AP170419 Stoffet tilhører gruppen fentanyler og anslås å være 10.000 ganger sterkere enn morfin.
AP170419 Oslo-politiet advarer mot all bruk av og kontakt med fentanyler , og gir disse råd til dem som skulle finne stoff : ¶ ikke åpne eventuelle poser ¶ unngå hudkontakt ¶ ikke lukt på eller pust inn stoffet ¶
AA170419 Stoffet tilhører gruppen fentanyler og anslås å være 10 000 ganger sterkere enn morfin.
AA170419 Stoffet tilhører gruppen fentanyler og anslås å være 10.000 ganger sterkere enn morfin.