AP170614 Én av dem ble tatt av vaktene innenfor fengselsgjerdene , mens to av dem altså klarte å klatre over.
AA170614 Én av dem ble tatt av vaktene innenfor fengselsgjerdene , mens to av dem altså klarte å klatre over.
AP160821 Heltene var tause for ikke å avsløre dem som fortsatte motstandsarbeidet ute « i det fri », men motstand ble også drevet innenfor fengselsgjerdene , i det små og store - om å orge en røyk, om å bli slått helseløs.