VG171214 Idretten kan ikke styres av noen mennesker som bestemmer alt på bakrommet når fellesskapet er med på finansieringen, sier Gharahkhani.
DN171214 Den er primært begrunnet med å skaffe inntekter til fellesskapet .
DB171214 Når vi regner lønnsomhet for fellesskapet , holder det ikke at avkastningen er positiv.
AA171214 Den er primært begrunnet med å skaffe inntekter til fellesskapet .
DN171213 Den er primært begrunnet med å skaffe inntekter til fellesskapet .
DB171211 Og fellesskapet har større risikobærende evne enn den enkelte.
DB171211 Dagens handelsavtaler og globale reguleringer er utformet for å legge best mulig til rette for kapitalflyt over landegrenser, med forventing om at investorenes gevinster vil komme fellesskapet til gode gjennom skatteinntekter og arbeidsplasser.
VG171210 Første uken var det line som hadde forsynt seg fra fellesskapet , og senere var det Kristian som innrømmet at han hadde tatt hele 15 egg i løpet av oppholdet.
AA171210 Å bidra til fellesskapet er også å rydde opp.
AA171210 Å bidra til fellesskapet er også å rydde opp.
VG171209 De vil at alt skal bli gjort for dem, når det burde vært en innsats fra fellesskapet .
AP171209 « Ordene bringer oss sammen og tausheten skiller oss, berøver oss den hjelpen eller solidariteten eller det fellesskapet som samtalen kan lokke fram.
DA171208 Mens kampsangene runget ble jeg høytidelig opptatt i det nye fellesskapet .
BT171208 Bybanen utgjør i helhet et naturlig monopol, og det er elementær samfunnsøkonomi at fellesskapet er bedre tjent med at monopoler er offentlige enn private, og at de organiseres mest mulig integrert.
BT171208 Bybanen utgjør i helhet et naturlig monopol, og det er elementær samfunnsøkonomi at fellesskapet er bedre tjent med at monopoler er offentlige enn private, og at de organiseres mest mulig integrert, skriver Ørjan Myrmel fra Fagforbundet Hordaland.
NL171207 Hadde fellesskapet vært opptatt av min helse ville tobakk ikke vært å finne i de grå skapene.
NL171207 Det betyr at fellesskapet « arver » pensjonspengene de betalte inn mens de var i livet og i jobb.
AA171207 Verdiene i havet : I den nye forskriften foreslås det at myndighetene ikke kan stille krav om at en andel av inntektene skal tilfalle fellesskapet .
AA171207 Skal forventningene oppfylles bør man i alle fall unngå at retten til å samle inn ressursene, og kostnadene forbundet med dette, tilhører fellesskapet , mens inntektene forbeholdes noen få.
AA171207 Mens oljeøkonomien er lagt opp slik at en stor andel av verdiene kommer tilbake til samfunnet og fellesskapet , er det et juridisk vakuum rundt bioprospektering.
AA171207 I utkastet til forskrift som nå foreligger foreslås det at myndighetene ikke kan stille krav om at en andel av inntektene skal tilfalle fellesskapet .
AA171207 Gjennombrudd her kan utløse store økonomiske gevinster, men skal samfunnsnytten være stor og fellesskapet ha nytte av dette, er det viktig at ikke all inntekt og kunnskap forblir i hendene til private, gjerne utenlandske, firma.
AA171207 Ett vesentlig punkt i forskriftsarbeidet gjelder fordelsdeling, altså hvilke forpliktelser næringsaktører skal pålegges for å dele « fordeler » som inntekter, kunnskap og teknologi med staten og fellesskapet .
DB171206 Fellesskapet , landskapet, håndverk, kunst, de hellige steder og den felles hukommelsen er tett sammenvevd med dyrene, og det landskapet som de vandrer gjennom.
SA171205 Dersom vi ikke klarer å levere pleie- og omsorgstjenester mer effektivt, så vil kostnadene overskride det fellesskapet kan se seg råd til.
DN171204 Partene skal være nær en enighet om hvor mye Storbritannia må betale for å forlate det europeiske fellesskapet og om hvordan EU-borgeres rettigheter i Storbritannia og briters rettigheter i EU blir påvirket av utmeldingen.
DB171204 Partene skal være nær en enighet om hvor mye Storbritannia må betale for å forlate det europeiske fellesskapet og om hvordan EU-borgeres rettigheter i Storbritannia og briters rettigheter i EU blir påvirket av utmeldingen.
AP171204 Partene skal være nær en enighet om hvor mye Storbritannia må betale for å forlate det europeiske fellesskapet og om hvordan EU-borgeres rettigheter i Storbritannia og briters rettigheter i EU blir påvirket av utmeldingen.
VG171203 - Dersom innsatte beveger seg ut i det mannlige fellesskapet iført kvinneklær kan dette skape ubehag og være provoserende for de mannlige innsatte, heter det i svarbrevet kvinnen fikk fra Kriminalomsorgen etter klagen hun sendte.
SA171203 Treningene han leder går i en kort rundløype, som gjør at alle deltar i fellesskapet - uansett hvilken form man er i.
AP171203 Treningene han leder går i en kort rundløype, som gjør at alle deltar i fellesskapet - uansett hvilken form man er i.
SA171202 ) De som ikke vil være med og løse oppgaver for fellesskapet , virker til å være sure for et eller annet (... ) de fungerer som en streikekomité for virksomheten.
BT171202 Når staten, kommuner og fylkeskommunen støtter arrangementer, er det for å bidra til fellesskapet .
VG171201 - Jeg var veldig overrasket da jeg hørte nyheten, men jeg antar at ESGAB vil se nærme på saken og at responsen fra det statistiske fellesskapet vil ta deres konklusjoner til etterretning, skriver Hjalmarsson.
DB171201 Kaggestad mener fellesskapet bør trå til slik at underskuddet ikke blir skadelidende for norsk sykkelsport i flere år framover.
DB171201 Det synliggjorde Norge, og det bør telle litt i spørsmålet om hva fellesskapet bør bidra med.
AP171201 Det knyttes følelsesmessige bånd mellom hund og eier av en slik art at bare den som selv har opplevd fellesskapet med en hund kan forstå det.
DB171129 Hva ville fellesskapet vært uten et slikt arsenal av historier om hva som skjedde før, under og etter middagen, for ikke å snakke om under bordene.
DB171129 - Nei, jeg mener ikke at jeg er det, for jeg tar ikke beslutninger for min egen del, men for fellesskapet .
DA171129 Det viser at det fortsatt er sånn at det borgerlige prosjektet vakler, at det er svakt, og at det politiske fellesskapet i mange saker rett og slett ikke er der.
NL171128 Over 80 prosent av barn under 12 år deltar i idretten, men det fins fortsatt mange utsatte barn som av ulike grunner blir stående utenfor dette fellesskapet .
NL171128 Det paradoksale her er at kvoterettigheter som i henhold til Deltakerloven på vegne av fellesskapet , skal fordeles gratis gjennom politiske vedtaksprosesser, kjøpes og selges gjennom budrunder med stor fortjeneste for selgerne.
DB171128 Jeg forventer mer av statsråden, all den tid det her er forvaltning av fellesskapet sine ressurser.
VG171127 Sjelene som har forlatt denne verden kan få « trøst og lindring » ved de gjenlevendes bønner og messsefeiringer, og ifølge Benedikt finnes det en tett forbindelse mellom de levende og de døde - fellesskapet av de troende.
DA171126 - Vi trenger en storsatsing som vil bidra til å hente inn inntekter som ellers lures unna fellesskapet , og vil bidra til at flere får ordnede arbeidsforhold, sier hun.
DB171125 På den andre siden trengs det også bedre skolering av tillitsvalgte i den overbyggende historien som om betydningen av enkeltmedlemmers medlemskap for fellesskapet .
AP171125 Paradokset blir da at de som bidrar mest til fellesskapet , er de som offentlig sektor velger bort som leverandører.
AA171123 Vedtaket er en fordel for fellesskapet .
SA171122 - Vi er ressurssterke og må bidra til fellesskapet med å by på oss selv.
DB171122 Slottet driver en utmattelseskrig mot Stortinget for å unngå åpenhet om hvordan de bruker penger og tilliten fra fellesskapet .
AP171122 - Vi er ressurssterke og må bidra til fellesskapet med å by på oss selv.
AA171122 - Vi er ressurssterke og må bidra til fellesskapet med å by på oss selv.
VG171121 Behold gleden, behold fellesskapet , så lenge som mulig.
SA171121 Skal de inn i varmen, må de velge å tre inn i fellesskapet .
SA171121 Manglende bidrag til fellesskapet skal ha blitt tatt opp gjentatte ganger gjennom sesongen.
FV171121 Manglende bidrag til fellesskapet skal ha blitt tatt opp gjentatte ganger gjennom sesongen.
DB171121 Prosessen fram til der vi står nå har gått cirka slik : Ved skriftlig spørsmål spør SV Søviknes hvilken oljepris som må til for at fellesskapet skal tjene penger på Goliat-prosjektet.
DB171121 Da er det også gode grunner til å stille spørsmål ved om prosjektet i det hele tatt vil gå i pluss for fellesskapet , det « investeringsvennlig » skattesystemet tatt i betraktning.
DB171121 Skatteskuta seiler fra den ene frihavnen til den andre og frarøver fellesskapet enorme verdier, uten at noen evner å styre den på rett kurs.
DB171121 Nok en gang ser vi hvordan en global industri av hemmelighold bistår politikere, selskaper og kriminelle i å frarøver fellesskapet enorme verdier gjennom korrupsjon, hvitvasking, skatteunndragelser og økonomisk kriminalitet.
BT171121 Manglende bidrag til fellesskapet skal ha blitt tatt opp gjentatte ganger gjennom sesongen.
AP171121 Manglende bidrag til fellesskapet skal ha blitt tatt opp gjentatte ganger gjennom sesongen.
AA171121 Manglende bidrag til fellesskapet skal ha blitt tatt opp gjentatte ganger gjennom sesongen.
VG171120 Selv er han klar på at han ikke tok noen ting fra fellesskapet .
VG171120 SKUFFET : Halvor Sveen ( 47 ) synes ikke noe om at Kristian Krubel Djupnes ( 21 ) tok fra fellesskapet .
VG171120 I mandagens episode ser vi Kristian lure unna noen egg, og senere forteller han til meddeltagere Camilla Cox Barfot ( 31 ) og Eunike Hoksrød ( 39 ) at han har sneket rundt tolv egg unna fellesskapet .
VG171120 - Det viser bare at han tenkte mer på seg selv enn på fellesskapet .
VG171120 Målet er å finne felles løsninger på utfordringer i pluralistiske samfunn, uten at kampen for frihet misbrukes mot fellesskapet og mangfoldet.
VG171120 Et hjem for alle som står opp for individets frihet i fellesskapet .
VG171120 Et hjem for alle som står opp for individets frihet i fellesskapet , skriver Shabana Rehman Gaarder, med støtte fra Amal Aden og Iram Haq.
DA171120 I vårt budsjett styrker vi fellesskapet gjennom å satse på barnehager, skoler, eldreomsorg og velferd.
DA171120 Et Stavanger som sikrer at alle skal med, som setter fellesskapet først, som tar klimaendringene på alvor og tar vare på framtiden.
AP171120 Vi kan se tre trender som kan undergrave fellesskapet i NATO.
DB171119 WWF, Verdens naturfond, har regnet på det omstridte oljeprosjektet, og i motsetning til oljefelt flest mener WWF at Goliat kommer til å være et tapsprosjekt i monsterklassen : ¶ 10 milliarder kroner tror WWF at det norske fellesskapet kommer til å ende opp med og tape på Goliat-prosjektet, den dagen Goliat-feltet er tomt for olje og virksomheten over. 10 milliar
FV171118 Hvis jeg ser at noe er viktig nok for helheten, så tar jeg mitt ansvar for fellesskapet .
DB171118 Begge deler hindret henne i å være aktiv i gymmen og lukket døra til idretten og fellesskapet med andre barn etter skoletid.
VG171117 - Vi er fornøyd med at Ap viderefører en sosial skatteprofil, der de med mest fra før også bidrar mest til fellesskapet .
SA171117 Hvis jeg ser at noe er viktig nok for helheten, så tar jeg mitt ansvar for fellesskapet .
DB171117 Vi skal ta var del av ansvaret og var med på å vedta Goliat, men det er helt utrolig at SV kaller det « en skandale at staten og fellesskapet har finansiert et oljefelt som vi ikke kommer til å tjene penger på » i all den tid de satt i regjeringen som fremmet og vedtok denne utbyggingen, fortsetter hun.
DA171117 - Jeg er mektig stolt av fellesskapet .
AP171117 - Jeg er mektig stolt av fellesskapet .
AP171117 Hvis jeg ser at noe er viktig nok for helheten, så tar jeg mitt ansvar for fellesskapet .
AA171117 Hvis jeg ser at noe er viktig nok for helheten, så tar jeg mitt ansvar for fellesskapet .
DB171115 Gjennom skriftlige spørsmål til statsråden har SV presset ministeren på om utbyggingen i det hele tatt vil være lønnsom for staten og fellesskapet på sikt, hvorpå både svarene og prosessen rundt dem har vekket oppsikt.
DB171114 Dette er det første store oljefeltet som aldri blir lønnsomt for fellesskapet .
DB171114 - Enkelte har følt seg hevet over fellesskapet og ødelagt for mange andre ansatte, erkjenner Jansen Hagen.
DB171114 Det er dette fellesskapet norsk idrett først og fremst handler om.
DB171114 Derfor etablerte vi Norsk Tipping, som siden 1969 har gitt 135 milliarder kroner til fellesskapet .
DA171114 Særlig problematisk blir dette når vi ser at dette skjer gjennom en klar forskjellsbehandling av et trossamfunn som får en ekstraordinær kanal inn i fellesskapet som de ellers ikke ville fått.
DA171114 På bekostning av mangfoldet i fellesskapet og alle de andre tros- og livssynsorganisasjonene i Norge.
DA171114 - Jeg tror folk flest vil ha stor forståelse for at folk som tjener 850.000 kroner i året eller mer, også må bidra noe mer til fellesskapet , sier han.
AP171114 « De er på ingen måte representative for fellesskapet .
AP171112 Og det til tross for betydelig motstand - både fra de i majoriteten som ikke vil anerkjenne at de kan være en del av fellesskapet , og fra folk i deres egne miljøer, som ikke vil at de skal bli « for norske ».
DA171111 - Vi har økende ulikhet i makt og rikdom i Norge, og det truer det beste i det norske samfunnet - tilliten, samholdet mellom folk og følelsen av fellesskapet .
AA171110 Noen tar i et tak fordi noe er viktig, for dem selv, og for fellesskapet vi alle er del av.
SA171109 Gjennom artikkelserien i Magasinet velger Aftenbladet å utfordre dette vitenskapsidealet og selve tanken om forskningsenighet gjennom å løfte fram de alternative røstene som har stilt seg utenfor det etablerte fellesskapet .
SA171109 Det stemmer at såkalte klimaskeptikere ikke får like stor plass i media som det store fellesskapet av forskere er.
DB171109 På oppdrag fra Bellona har NMBU-professor Knut Einar Rosendahl regnet på et realistisk scenario, hvor Goliat-feltet går i minus for fellesskapet med 12 milliarder kroner.
AA171109 Ved å bidra mer til fellesskapet , kan de få et bedre omdømme.
NL171108 Vi har alle grunn til å være stolte av den jobben Kystvakten gjør, både for Forsvaret og for fellesskapet .
DB171108 Problemet vi som samfunn står ovenfor er at fellesskapet blir mindre og velferden svakere.
DB171108 For det vi vet er at skatteunndragelse svekker fellesskapet , tilliten og ikke minst velferdsstaten.
DB171108 Dette er penger som kunne ha blitt brukt til å styrke fellesskapet , blant annet kunne de gått til sykehus, skole og infrastruktur.
DB171108 Det er en liten hemmelighet jeg må fortelle de rike her i landet, og det er at når du betaler din skatt, så investerer du ikke bare i fellesskapet , men også i deg selv.
DB171107 Like naturlig er det at det store fellesskapet også i årene framover bidrar til at mange av de norske kirkebyggene forblir deler av norske steder og landskap.
DB171107 Noe av disse pengene kan bidra til økte investeringer, men mye forsvinner til formål som ikke fellesskapet har noe glede av - for eksempel skjulte formuer i et skatteparadis.
DB171107 De gjør det vanskeligere for myndighetene å lukke øynene for de enorme verdiene fellesskapet går glipp av.
BT171107 Jobben til idrettsforbundets ledelse er å ivareta fellesskapet som gjør at folk over hele landet stiller opp som frivillige.
VG171106 - Alle skal gi sitt for fellesskapet .
DN171106 DNB må stilles til ansvar og de mektige og rike nordmenn som gir blaffen i fellesskapet på denne måten må skjønne at dette får konsekvenser.
DB171106 Stein Erik Hagen takket nylig for seg, og flyttet milliardene ut av landet for å slippe å bidra mer til fellesskapet .
DB171106 De rikeste har vondt i skatteviljen og behøver alvorlig press og hjelp for å betale fellesskapet det de skylder.
DA171106 DNB må stilles til ansvar og de mektige og rike nordmenn som gir blaffen i fellesskapet på denne måten må skjønne at dette får konsekvenser.
AP171106 DNB må stilles til ansvar og de mektige og rike nordmenn som gir blaffen i fellesskapet på denne måten må skjønne at dette får konsekvenser.
AA171106 Det er derfor viktig å bruke et språk som synliggjør en skole som samsvarer med de verdier skolen skal leve i og som korresponderer med målet om å anspore den enkelte til å realisere seg selv som kommer fellesskapet til gode, og å fostre til menneskelighet for et samfunn i utvikling.
AP171105 « Det kan være handlinger fra voksne eller andre barn som gjør at barnet ikke føler at det hører til eller er viktig for fellesskapet .
AP171105 For barna handler dette om å ikke få føle seg som en del av fellesskapet , sier professor Ingrid Lund fra Pedagogisk utviklingssenter ved Universitetet i Agder.
AP171105 Det kan være handlinger fra voksne eller barn som gjør at de ikke føler at de hører med i fellesskapet ( se faktaboks ).
SA171104 Fellesskapet og motkraft i vest ¶
VG171103 Svaret er enkelt : dess flere i jobb, dess høyere inntekter til fellesskapet .
VG171103 Dette bør være en forutsetning for å søke om støtte fra det norske fellesskapet .
VG171103 At man ikke kan skyve religion foran seg for å ikke delta i fellesskapet .
SA171103 I etterkant av innsynsrunden har Bogerud naturligvis fått med seg alkoholkvitteringene som er blitt levert og betalt av fellesskapet .
NL171103 De omfatter en konstatering av at skolen i Norge tilhører fellesskapet og er forankret i det lokale demokrati.
DN171103 De øvrige advokatene i fellesskapet ble orientert, og kollegene tok også kontakt med Knutsens revisor og berammet et møte.
DA171103 Og til ideen om å prøve å vinne over forskjellene, ved å prøve å styrke det kulturelle båndet mellom folk og fellesskapet - heller enn å lage skillelinjene større mellom oss.
DA171103 Fellesskapet
AP171103 Dersom en elev ikke føler seg inkludert i dette fellesskapet , risikerer man å falle ut.
AP171103 Vi skjønner heller ikke når hun går fra å være en utenforstående kritiker til å bli inkludert i fellesskapet .
AP171103 Når går inkluderingen på fellesskapet løs ?
VG171102 Min skattbare inntekt ( 2,94 millioner totalt i 2016 ) står på flere bein, og så ser man jo også at jeg betaler svært mye skatt ( vel 1,4 millioner ) tilbake til fellesskapet .
SA171102 Min skattbare inntekt ( 2,94 millioner totalt i 2016 ) står på flere bein, og så ser man jo også at jeg betaler svært mye skatt ( vel 1,4 millioner ) tilbake til fellesskapet .
NL171102 Det er småpenger som kommer fra fellesskapet til støtte for at enkeltmennesker skal få lov til å lære om - og utøve musikk på fritiden sin - og gjøre det de elsker å gjøre.
NL171102 Bilagene viser blant annet hvordan idrettstoppene har drukket store mengder alkohol i sene nattetider, mens regningen er betalt av fellesskapet .
DB171102 Min skattbare inntekt ( 2,94 millioner totalt i 2016 ) står på flere bein, og så ser man jo også at jeg betaler svært mye skatt ( vel 1,4 millioner ) tilbake til fellesskapet .
DA171102 Min skattbare inntekt ( 2,94 millioner totalt i 2016 ) står på flere bein, og så ser man jo også at jeg betaler svært mye skatt ( vel 1,4 millioner ) tilbake til fellesskapet .
AP171102 Min skattbare inntekt ( 2,94 millioner totalt i 2016 ) står på flere bein, og så ser man jo også at jeg betaler svært mye skatt ( vel 1,4 millioner ) tilbake til fellesskapet .
AA171102 Trenden er like fullt lite oppløftende for det skandinaviske fellesskapet .
AA171102 Mye av det særnordiske fellesskapet som vi setter så høyt, er svekket.
AA171102 Det er med det nordiske fellesskapet som med språket : Det kommer ikke av seg selv.
AA171102 Min skattbare inntekt ( 2,94 millioner totalt i 2016 ) står på flere bein, og så ser man jo også at jeg betaler svært mye skatt ( vel 1,4 millioner ) tilbake til fellesskapet .
VG171101 Bilagene viser også hvordan ren alkoholservering i sene nattetider er blitt fakturert fellesskapet , i en organisasjon der sentral-leddet som kjent får ni av ti kroner inn fra det offentlige.
VG171101 Man har et ansvar når man forvalter fellesskapet verdier slik som idrettsbevegelsen gjør, sier Ap-politikeren.
VG171101 Idrettsforbundet har lagt seg på et kostnadsnivå som passer bedre for IOC-pamper enn for en idrettsbevegelse som lever av frivilligheten og som tar seg betalt av fellesskapet , sier han til VG.
VG171101 - Kulturlivet i Norge mottar store summer fra fellesskapet .
DB171101 Seip, som var sympatisk innstilt til Gerhardsen-regjeringens sosiale og økonomiske politikk, var kritisk til Arbeiderpartiets mangel på forståelse for individets plass i fellesskapet .
DA171101 Samtidig mener vi fellesskapet må bidra mer for å hjelpe folk ut i arbeid.
BT171101 Det stille fellesskapet , de sterile byggene, de fine bibliotekarene, Styrehusbiblioteket i Lillesand, bokbussen i Tana-Nesseby.
SA171031 Det åpner dører til ny kunnskap og gir innpass i fellesskapet .
SA171031 Fellesskapet og den organiserte læringen i frivillig sektor er et viktig samlingspunkt i et lokalsamfunn.
SA171031 Det åpner dører til ny kunnskap og gir innpass i fellesskapet .
SA171031 Fellesskapet og den organiserte læringen i frivillig sektor er et viktig samlingspunkt i et lokalsamfunn.
SA171031 Jeg har forståelse for at risikoen for utfrysing av det kollektive fellesskapet ikke oppmuntrer i særlig grad til å påta seg rollen som varsler - men er likevel ingen unnskyldning.
DN171031 - Det er mye penger for fellesskapet .
AA171031 For i et samfunn der det synes som om individets sterke stilling også har en bakside, er det behov for både nåde og tilgivelse i fellesskapet .
SA171030 Tvert imot, kommunen er fellesskapet .
SA171030 Det er nettopp i den egenskap, som representanter for fellesskapet , at kommunene og fylkeskommunene er skoleeiere.
SA171030 Det er en ingen motsetning mellom « kommunen » og « fellesskapet ».
SA171030 Den norske skolen tilhører fellesskapet .
NL171030 Vi må løfte Barentssamarbeidets status inn i det Arktiske fellesskapet og delta aktivt i de prosessene som foregår i Brüssel.
NL171030 Tvert imot, kommunen er fellesskapet .
NL171030 Det er nettopp i den egenskap, som representanter for fellesskapet , at kommunene og fylkeskommunene er skoleeiere.
NL171030 Det er en ingen motsetning mellom « kommunen » og « fellesskapet ».
NL171030 Den norske skolen tilhører fellesskapet .
DB171030 Facebook og Google tar en stor bit uten at de bidrar til fellesskapet .
AP171030 Syke barns behov for pleie og omsorg skal dekkes fullt ut av fellesskapet .
AP171030 Når barn blir syke, bør fellesskapet stille opp.
AA171029 I fellesskapet kan du knytte nye kontakter, kanskje fikse deg en samarbeidspartner og få nye venner i kafeen.
AA171029 Da det ble klart at Adresseavisen skulle flytte fra Heimdal til et lekkert nybygg i sentrum, var det mange av oss journalister som gledet oss til å bli en del av det urbane fellesskapet .
VG171028 * 1 Hva er det rimelig å vente at utøverne bidrar med til fellesskapet ? * 1 Hva er det grunn til å kreve at forbundet tilrettelegger for hver enkelt ?
SA171028 Skatt på produksjon av elektrisk kraft gir penger til fellesskapet i form av skatter og avgifter.
DB171028 Han sier prosjektet var viktig fordi det avdekket 2000 brudd på og avvik fra arbeidsmiljøloven hos et selskap som hadde fått tillit og penger fra fellesskapet for å holde Oslos gater rene for søppel.
DB171028 Olje- og energidepartementet har gjennom forvaltningen av ressursene på norsk sokkel ansvar for verdier i billionklassen på vegne av fellesskapet .
DB171028 Når det de neste åra skal investeres på for rundt 150 milliarder årlig, er mye av dette finansiert av fellesskapet , gjennom midler som ellers ville gått til Oljefondet.
DB171028 I det oppdaterte svaret var tidspunkt forskjøvet til 2022, mens hvilken oljepris som skal til for å gjøre utbyggingen lønnsom for fellesskapet står fortsatt ubesvart.
VG171027 Skatt på arv er dessuten en skatt som sørger for at vi skatter etter evne, ettersom arv av betydelige verdier selvsagt betyr at man kan - og dermed også bør bidra til fellesskapet .
DN171027 - Det gjelder å ha kontroll på sine egne anliggende når man skal ha ansvaret for å forvalte midlene til fellesskapet , sier Strand.
DN171027 Disse bidro mest til fellesskapet
DN171027 Disse bidro mest til fellesskapet ¶ ¶
DN171027 | Disse bidro mest til fellesskapet
DB171027 Den svekker viktige verdier som fellesskapet er basert på.
DA171027 Gjestebud Norge er en ideell organisasjon etablert i Drammen med eneste formål å arrangere et årlig samlingspunkt som skal feire mangfoldet og fellesskapet i byen.
DB171026 Spørsmålet var hvor den primære tilhørigheten lå, den som skulle definere det tetteste fellesskapet og den næreste samhandlingen.
DB171026 Begreper som definerer fellesskapet ( skoleklasse, klassefest, klassetur, klassebilde ) forsvinner, og stedet for tilhørighet ( klasserommet ) viskes ut.
DA171026 Systemet gjør at vi både får vesentlige inntekter til fellesskapet og at selskapene ønsker å gjennomføre alle lønnsomme prosjekter, mener olje- og energiministeren.
AP171026 Vi trenger å føle oss gode nok for å føle oss som en del av fellesskapet .
AP171026 Og vi trenger å føle oss som en del av fellesskapet for å føle oss gode nok.
AP171026 Dette er ikke nødvendigvis negativt, fordi i aktiviteter hvor foreldre er på banen og tar ansvaret for organisering vil det i de fleste miljøer være større sannsynlighet for at det ikke utøves selektert invitasjon, men at alle barna får være med i fellesskapet .
DN171025 Han peker spesielt på fellesskapet kjellerklubben oppnår gjennom internasjonale lagkonkurranser der de skal tilbakelegge størst mulig distanse, gjerne over en uke.
DB171024 For dem er det ikke viktig at ( også ) herrefotballen, derunder A-landslaget herrer, blir bedre slik at populariteten i opinionen styrkes, Ullevaal stadion fylles, sluttspill nås og inntjeningen til fellesskapet øker.
NL171023 Det er her også vår klubb - i likhet med alle andre idrettslag, har slike ufattelige ressurser som stiller opp for fellesskapet .
NL171022 Selvmord var forbundet med stor skam, og ble sosialt straffet med en utestengelse fra fellesskapet , selv i døden.
BT171021 - Det er mye glede og kjekt med dette fellesskapet , og en veldig fin gjeng som liker å gjøre spesielle ting.
BT171021 Fellesskapet er avgjørende og hvor sterk du er i hodet, sier Mats Steinsland.
VG171020 Arrangementet er jo for lengst ferdig, det er ingen konkurrenter på banen og det som skjedde i Bergen ble i stor grad bekostet av fellesskapet .
NL171020 Det er jo interessant at en statsråd fra Frp er mer bekymret for våre angivelige internasjonale forpliktelser i denne saken, hva nå enn de skulle være, enn hensynet til fellesskapet og kystbefolkningen.
DB171020 Når det sterke fellesskapet vi har følt på denne tiden, ikke er fullt så merkbart lenger.
DA171020 Særlig kontrasten mellom jagende « My Devils » og sakrale « The Time and I and What We Make », der Hukkelbergs hodetoner akkompagneres av orgelet i Kongsberg kirke, belyser det stemningsmessige fellesskapet i låtene.
NL171017 Tankegodset og senere dets gjennomføring om løsrivelse av eiendom fra enkeltpersoners eie og profitt og legge den inn under fellesskapet har vært sett på som en trussel og katastrofe.
DB171017 Samtidig skal småbarnsfamilier som er i arbeid og bidrar til fellesskapet få dyrere barnehage, og i enkelte kommuner må de vente i kø for å få barnehageplass.
DA171017 - Dette vil bety en stor reduksjon både i sysselsettingen, inntektene og verdiskapningen for fellesskapet , sier Tommy Hansen, direktør for næringspolitikk og kommunikasjon.
DA171017 - Dette vil bety en stor reduksjon både i sysselsettingen, inntektene og verdiskapningen for fellesskapet , sier Tommy Hansen, direktør for næringspolitikk og kommunikasjon.
DN171016 Det betyr at også oppdrag under partienes valgkamp blir belastet fellesskapet - og uavhengig av partienes valgkampbudsjetter.
DB171016 Det betyr at også oppdrag under partienes valgkamp blir belastet fellesskapet - og uavhengig av partienes valgkampbudsjetter.
AA171016 Det betyr at også oppdrag under partienes valgkamp blir belastet fellesskapet - og uavhengig av partienes valgkampbudsjetter. ( ©NTB ) ¶
AA171016 Det betyr at også oppdrag under partienes valgkamp blir belastet fellesskapet - og uavhengig av partienes valgkampbudsjetter.
BT171015 Dersom studenter og undervisere skal være aktive deltakere i det samme faglige fellesskapet , er det viktig at vi er til stede og tilgjengelige for hverandre i alle læringssituasjoner.
VG171014 Den gule verden : Mennesker settes først, og bedrifter som prioriterer fellesskapet lykkes.
VG171014 - Det er betydelige ressurser som fellesskapet stiller til rådighet, sier Søreide.
DB171014 De vil ha alt gjort for seg når dette burde være en innsats fra fellesskapet . 10.000 føderale arbeidere på øya gjør en fantastisk jobb.
NL171013 I et Norge der statens inntekter kommer til å gå ned, mens utgiftene øker, må alle bidra til fellesskapet .
AP171011 Men av hensyn til fellesskapet må vi passe på hver enkelt post på statsbudsjettet, for alt skal summeres til slutt.
AP171011 Flere i arbeid betyr økte inntekter og lavere utgifter for fellesskapet , mindre forskjeller og et mer bærekraftig velferdssamfunn.
VG171010 Se : Den kjente skuespilleren føler at han har blitt en del av fellesskapet i Norge : ¶
NL171010 Som vår nasjonale eiendomsutvikler og - forvalter har Statsbygg et ufravikelig ansvar for at bærekraftaspektet ligger til grunn for enhver vurdering som angår fellesskapet .
DB171009 Det er vi, det norske fellesskapet , som eier og betaler for driften av NRK.
DA171009 Vi trenger ledere som bidrar til å styrke fellesskapet , ikke til å splitte.
DN171006 Vi skal legge til rette for at bedriftene kan gå med overskudd å betale skatt til fellesskapet .
DB171006 Eksempelet viser at fellesskapet - kommune eller stat - ikke bare kan la disse fjellhallene stå der, ubenyttet.
DB171006 Samtidig kan skattesystemet aldri forsikre oss helt mot at fellesskapet må ta regningen for ulønnsomme investeringer på sokkelen.
VG171003 Hva som skal skje nå, når hverken spanske myndigheter eller det europeiske fellesskapet i form av EU og Europakommisjonen, godkjenner folkeavstemningen, er politikerne vage om.
NL171003 Vi trenger verktøy for å styrke det politiske fellesskapet , som har kommet skadeskutt ut av regionprosessen.
NL171003 Nord-Norge er et vakkert skue, som her i Gjesvær i Finnmark, nå gjelder det å forhindre at det politiske fellesskapet i landsdelen forvitrer, skriver Nordlys på lederplass.
AP171003 De vil ha alt gjort for seg når dette burde være en innsats fra fellesskapet . 10.000 føderale arbeidere på øya gjør en fantastisk jobb », skrev han.
AP171003 Innovasjon Norge, som forvalter investeringsmidlene på vegne av fellesskapet , er næringens sankt Peter og styrer i stor grad utviklingen av norsk matproduksjon.
DB171002 Den første oppgaven for fellesskapet blir å hjelpe Sykkelforbundet gjennom det som kan bli et trist VM-regnskap.
VG171001 De vil at alt skal bli gjort for dem, når det burde vært en innsats fra fellesskapet , skriver Trump på twitter....
DB171001 De vil ha alt gjort for seg når dette burde være en innsats fra fellesskapet . 10.000 føderale arbeidere på øya gjør en fantastisk jobb.
AP171001 Det var svar på at hun ble mobbet og ekskludert fra fellesskapet .
DB170930 De vil ha alt gjort for seg når dette burde være en innsats fra fellesskapet . 10.000 føderale arbeidere på øya gjør en fantastisk jobb, tvitrer den amerikanske presidenten.
DB170930 Staten og fellesskapet sitter igjen med størstedelen av gevinsten så lenge virksomheten er lønnsom, men må også bære størstedelen av kostnadene når den ikke er det.
DB170930 Avskrivningsreglene og den såkalte friinntekten koster fellesskapet årlig rundt 15 milliarder, og motiverer investeringer som ikke nødvendigvis er de mest lønnsomme for samfunnet.
AA170930 De vil ha alt gjort for seg når dette burde være en innsats fra fellesskapet . 10.000 føderale arbeidere på øya gjør en fantastisk jobb, tvitrer den amerikanske presidenten.
DB170929 Uten deres kunnskap og erfaring kunne vi ikke oppfylle de høye ambisjoner vi har på vegne av fellesskapet og den enkelte elev.
VG170927 - Med president Trumps nylige presentasjon av sin nye strategi for å bekjempe terror og stabilisere Sør-Asia, har Afghanistans varige samarbeid med USA og det internasjonale fellesskapet blitt fornyet og omdirigert, fortalte president Ghani fra talerstolen i New York.
DB170926 I beste fall gjør det at det forventede underskuddet fra sykkel-VM 2017 blir dekket av fellesskapet , at et mulig ski-VM i Trondheim 2023 blir en nasjonal fest og at neste års skiting samler seg bak en søknad om alpin-VM i Narvik med 2025 som første mulighet.
DA170926 For fellesskapet må punge ut, uansett.
DA170926 - Vi ønsker at alle skal bidra i det fellesskapet som Islamsk Råd Norge har bygget opp gjennom snart 25 år, og at den interne dialogen fortsetter, og det er også en del av den naturlige dialogprosessen, sier han.
AP170926 Når megaaktører som for eksempel Google og Facebook, som ikke selv produserer innhold, stikker av med brorparten av de samlede inntektene - og i tillegg knapt betaler skatt til det norske fellesskapet , så legger det et voldsomt press på forretningsmodellene til innholdsprodusentene.
AA170926 - Vi ønsker at alle skal bidra i det fellesskapet som Islamsk Råd Norge har bygget opp gjennom snart 25 år, og at den interne dialogen fortsetter, og det er også en del av den naturlige dialogprosessen, sier han. ( ©NTB ) ¶
AA170926 Han har bidratt til fellesskapet .
DB170924 Den første oppgaven for fellesskapet blir å hjelpe Sykkelforbundet gjennom det som kan bli et trist VM-regnskap.
AA170923 - Når barn blir syke, bør fellesskapet stille opp.
AA170923 - Fellesskapet må stille opp ¶
VG170922 Avisen oppfattet dem som fascistiske lykkejegere som ikke ville bidra til fellesskapet i den store vietnamesiske dugnaden.
DA170920 Det står i en viss kontrast til formålsparagrafen i Havressursloven om at fiskeriressursene tilhører fellesskapet i Norge.
DN170919 - Jeg vil takke dere for kameratskapet, fellesskapet og det enorme arbeidet dere nedla, sa Støre til forsamlingen.
DB170919 Men vi har vært flinke til å få opp olja, og til å sørge for at fellesskapet får en stor del av verdiene.
DB170919 Her skal godene deles på en tøffere måte enn i dag, og individet skal virkelig vike der fellesskapet har viktige interesser.
DB170919 Så mye for fellesskapet .
DB170919 Men de er satt sammen til en fortelling om fellesskapet som uteble.
DB170919 Her var det definitivt slutt på fellesskapet .
DB170919 Her går det opp for meg, at i dette fellesskapet av løpende friskuser og samfunnsbærere, ser man bare rygger.
DB170919 For det meste foretrekker jeg litt avstand, men på lørdag kastet jeg meg ut i fellesskapet , i Oslo Maraton ( halve distansen ).
DB170919 En venn kommenterte at fellesskapet oppstår etter løpet og jeg har fått mange tilbud om mer inkluderende løpeopplevelser.
AP170919 Mitt inntrykk er at folk vil ha velferd finansiert av fellesskapet .
DN170918 Dalio beskriver de fleste selskaper som uærlige og dysfunksjonelle, og mener selskapene i Silicon Valley er mer åpne for ideer fra fellesskapet .
VG170916 Terrorangrepet i regjeringskvartalet og på Utøya viste oss et ekstremt utslag av en polarisering som truer fellesskapet samfunnet vårt bygger på.
DB170916 Da bryter de med fellesskapet , sier fotballekspert Arnela Muminovic til Ekstra Bladet.
DB170915 Men fellesskapet , lojaliteten og respekten for de interne reglene i Norge Kvinner A er urokkelige uavhengig av personlig suksess.
DB170914 Da partileder Siv Jensen nølte med å akseptere Faten Al-Hussaini som norsk, etter flere vennlige henstillinger fra programlederen, indikerte Jensen at det fellesskapet FrP er interessert i, utelukker mange av oss.
DB170914 Anujan, som ikke har så mye erfaring med verken politikk eller TV-intervjuer før, ble intervjuet av NRK på Arbeiderpartiets valgvake og brukte mesteparten av det lille intervjuet på å snakke om hvordan han er stolt av det fellesskapet vi har i AUF og at vi alltid er der for hverandre.
AA170914 - Han var et opplysningsmenneske som tok den lille manns parti uten å miste av syne det store fellesskapet .
VG170913 - Hans måte å snakke om fellesskapet på og hvor viktige mennesker er for hverandre.
DB170913 - Innovasjon Norge eies av stat og fylkeskommune og har spyttet inn 12,47 millioner kroner av pengene som tilhører det norske fellesskapet i et firma som driver med dyremishandling.
DA170913 - Budsjettsaker, der det blir store skatteletter og lite til fellesskapet .
DB170912 Det er fellesskapet som sviktet for Arbeiderpartiet, og nederlaget er et felles ansvar.
AA170912 Det er vel mer det å bli utestengt fra fellesskapet , med en dårlig økonomi.
DB170911 Rødt anno 2017 fortsetter da også med å stå på for det store kollektivet, og i denne valgkampen har da også slagordet vært « Fordi fellesskapet fungerer ».
DA170911 Ap mål er å bygge fellesskapet , finansiere felles velferd, og skape nye jobber - det har alltid vært en rød tråd i vår politikk.
VG170909 At de blir del av det norske fellesskapet .
AP170909 - De som går mot det europeiske fellesskapet i flyktningspørsmålet, kan ikke regne med europeisk solidaritet i økonomiske spørsmål, sier Maas.
AA170909 - De som går mot det europeiske fellesskapet i flyktningspørsmålet, kan ikke regne med europeisk solidaritet i økonomiske spørsmål, sier Maas.
SA170908 Å se på samlivet som et felles skaperverk ; at begge bidrar med det de har for fellesskapet , er grunnleggende for alle parforhold, sier Sletteland.
NL170908 Vår kritikk går mot de tre siste fiskeriministrene som gjennom regelendringer har gjort det mulig å kjøpe og selge kvoterettigheter tildelt gratis av fellesskapet .
NL170908 § 2 Dei viltlevande marine ressursane ligg til fellesskapet i Noreg.
NL170908 Det er måten vi ivaretar og omtaler hverandre som avgjører i hvilken grad vi som samfunnsborgere er i stand til å bidra til fellesskapet .
FV170908 Å se på samlivet som et felles skaperverk ; at begge bidrar med det de har for fellesskapet , er grunnleggende for alle parforhold, sier Sletteland.
BT170908 Å se på samlivet som et felles skaperverk ; at begge bidrar med det de har for fellesskapet , er grunnleggende for alle parforhold, sier Sletteland.
AP170908 Å se på samlivet som et felles skaperverk ; at begge bidrar med det de har for fellesskapet , er grunnleggende for alle parforhold, sier Sletteland.
VG170907 - Barnevernsbarn er noe av det mest sårbare som fellesskapet skal ta vare på.
NL170907 Dette har stor positiv effekt for folkehelsen, for den sosiale integreringen, trivsel og fellesskapet i lokalmiljø.
NL170907 Like mye vil vi advare mot å påføre fellesskapet nye og store utgifter, uten helhetlige løsninger på verdiskapning og hvordan inntektene skal sikres.
DB170907 Vi kan stanse salget av det vi eier sammen, slik at fisken og jernbanen tilhører fellesskapet og ikke noen få på toppen.
AA170907 Økt utvinning fra eksisterende felt gir store inntekter til fellesskapet og flere lønnsomme arbeidsplasser, sier Søviknes.
NL170906 Det er politikernes ansvar å forvalte fisken på vegne av fellesskapet !
DB170906 Da må vi si at de pengene vi tar inn i skatt, det skal folk vite at vi bruker på fellesskapet , sier Støre.
DB170906 Det som er vanlig, er å trives med å veksle mellom å få bekreftelse på å være en del av et fellesskap, og det å holde på med de materielle tingene som du som individ er opptatt av - enten de støtter opp om fellesskapet , eller ikke.
DA170906 Da må vi si at de pengene vi tar inn i skatt, det skal folk vite at vi bruker på fellesskapet .
DB170905 Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og det ansvaret vi har for fellesskapet , for miljøet og for hverandre.
NL170904 Torgeir og SV fremma nå sist et grunnlovsforslag om at de maritime ressursene skal tilhøre fellesskapet og komme kystsamfunna til gode.
NL170904 De vernepliktige tar på seg den mest uselviske oppgaven man som borger kan gjøre på vegne av fellesskapet og staten.
DA170904 Ifølge Støre er de to partiene bevisst uklare om dette, og han mener det skyldes at folk flest ikke ønsker salg av selskaper der fellesskapet er eier.
DA170904 - Vi er ved noen grunnleggende spørsmål om hvordan det norske fellesskapet ivaretar sine ressurser.
DA170904 - Det statlige eierskapet skal tjene fellesskapet .
AP170904 I slike samfunn ville xenofobi fremme samholdet innen gruppen, samtidig som det var viktig å nedkjempe folk utenfra som prøvde å snylte på fellesskapet .
AA170904 Hvilke verdier er det vi bygger fellesskapet på ?
DB170903 Partiet har ført en politikk som konsekvent har gitt de rikeste i Norge mer makt og rikdom, og sørget for at de rikeste i landet får stadig mindre forpliktelser for å betale inn til fellesskapet .
AA170903 - Jeg har jobbet på senteret i 15 år, og det er de hyggelige kundene, fellesskapet og de gode vennene som gjør City Syd til City Syd.
NL170901 I bytte mot enerett til platået betaler ANS Nordkapp 1990 leie til fellesskapet , det vil si Finnmarkseiendommen.
NL170901 Ingen politiker kan love at det ikke skal stå på pengene når det gjelder behandlinger finansiert av fellesskapet .
DB170901 NORGE RUNDT er det meste av den lokale fotballstrukturen med baner, haller og klubbhus finansiert av fellesskapet .
DB170901 Det gjør derimot Norsk Tippings direktør Åsne Havnelid når hun på vegne av fellesskapet tar et oppgjør med fotballfamiliens manglende respekt for jentene, og krever at de får like bra vilkår som gutta i hver eneste klubb.
DB170901 Det nyvunne religiøse fellesskapet mellom Hareide og Støre skulle gjøre den jobben vesentlig enklere.
DA170901 Spesielt dette med viktigheten av fellesskapet , og at alle skal få de samme mulighetene - til for eksempel gratis skole og utdanning.
VG170831 Dette er en sak som åpenbart har to sider, og der det er viktig å understreke at ingen spillere er større enn fellesskapet , og det gjelder selvsagt også Ada Hegerberg.
DA170831 Det handler om å styrke fellesskapet og gjøre stat og kommune bedre i stand til å utføre sine kjerneoppgaver.
AA170830 Det som jeg har sagt - og som jeg fortsatt mener - er at norsk friidrett i en periode mistet landslagsmodell og fellesskapet av syne og at det var et av utgangspunktene for de råd som ble gitt av Toppidrettsutvalget, som jeg ledet. 3.
DN170829 Skolen har svindlet til seg 122 millioner kroner fra fellesskapet og så inngår departementet et forlik på 42 millioner kroner, jeg synes det er helt utrolig, sier Andersen.
DB170829 Senterpartiet mener fisken tilhører fellesskapet og må forvaltes på en måte som gir vekst langs hele kysten og gjør det mulig for ungdom å komme inn i næringen.
DA170829 Slik dette vedtaket er gjort i Moss, så binder det opp den nye storkommunen for løsninger som ikke er gjennomdrøftet i hele fellesskapet .
AP170829 Skolen har svindlet til seg 122 millioner kroner fra fellesskapet og så inngår departementet et forlik på 42 millioner kroner, jeg synes det er helt utrolig, sier Andersen.
VG170828 Ingen har solgt så mye av fellesskapet gjennom tidene som Ap.
VG170828 I byråd i Oslo sørger SV, Ap og MDG for å hente verdiene tilbake til fellesskapet .
VG170828 At Stoltenberg-regjeringene har fått lavere summer ut til fellesskapet på større nedsalg er det vanskelig å kritisere borgerlige regjeringer for.
NL170828 Havressursloven slår fast at fisken eies av fellesskapet - det skal ikke rokkes ved.
NL170828 Vil partiet ditt gå inn for at fiskeri- og havbruksnæringen som andre næringer, skal betale en godtgjørelse ( ressursskatt ) til fellesskapet som står i stil med verdien av de rettighetene næringen tildeles og bidraget til samfunnet forøvrig ?
DB170828 » Meningsmålingene tyder på at velgerne nå er mer opptatt av hva fellesskapet kan gjøre for deres hverdag, enn hvordan de selv kan bidra til det.
DB170828 Da må de snakke enda mer om de konkrete endringene 15 milliarder ekstra på statsbudsjettet vil bety for velgernes hverdag, og mindre om de store trendene som ulmer i bakgrunnen og « løftene fellesskapet må ta sammen.
DA170828 Når vi vet at MDG og SV i tillegg vil avvikle olje- og gassnæringen kan vi også få en feilslått klimapolitikk som fører til at fellesskapet taper store inntekter.
AA170828 Om barn som strever med å innrette seg forventninger og rammer blir satt på gruppe med barn som har uttalevansker eller ikke tør å utfolde seg i fellesskapet , vil selve gruppa være til hinder for god utvikling.
AA170828 Noen barn har, i kortere eller lengre perioder, behov for skjerming fra det store fellesskapet .
AA170828 For at spesialpedagoger skal være til støtte og fungere som brubyggere i det store fellesskapet må de få handlingsrom.
AA170828 Da handler det om tre ting : For det første at spesialpedagoger er tilgjengelige, for det andre at de har så stor stillingsandel i barnehagen at de også teller med i fellesskapet .
AA170827 At de skaper verdier for fellesskapet , som vi politikere kan fordele til gode formål og tiltak for dem som ikke har det samme, gode utgangspunktet.
DB170826 Arbeiderpartiet er tydelige på at vi prioriterer velferd, og vi bruker pengene på fellesskapet fremfor til skattekutt til de med mest fra før.
DB170826 Statsministeren bidrar med sin privatøkonomi mer til fellesskapet enn en pengemaskin med 3,4 millioner aktive brukere i Norge.
DA170826 Det er ikke vanskelig å finne bevis for at ideen om å integrere Tyrkia i det europeiske fellesskapet har vært en utopi fra starten av, at det var så altfor mye som måtte endres for å få noe slikt til å fungere.
DA170826 Ankara-avtalen, som skulle være et første steg mot medlemskap i det europeiske økonomiske fellesskapet , ble signert i 1963.
VG170825 - Vi trenger ikke et Ap i regjering som skaper stor usikkerhet for Norges viktigste industri, med signaler om endring i leterefusjonsordningen eller en regjering som skal samarbeide med Rødt, SV og De Grønne, sier hun og viser til at petroleumssektoren skaper voldsomme verdier for fellesskapet .
VG170825 - Det er vår desidert største og viktigste industri, en industri som de siste 12 år har gitt oss over 4500 milliarder kroner til fellesskapet ; til velferd vi omgir oss med til dagen, som politi, skole, helse, utdanning og forsvar.
DB170825 Det er det som er utfordringen - å ikke være en del av det fellesskapet og få gå sammen med andre.
DB170823 » Akkurat nå som vi trodde Jesus var mer opptatt av det store fellesskapet .
NL170822 Modellen til det norske velferdssamfunnet er grunnleggende basert på industriell utnyttelse av tilgjengelige naturressurser, til beste for det store fellesskapet .
DB170822 Sivilombudsmann Falkanger sier det er viktig at alle som er utelukket fra fellesskapet av fengselet eller underlagt isolasjon under varetektsfengsling, har tilgang til meningsfylte aktiviteter slik at de ikke opplever isolasjonsskader.
AA170822 - Det er viktig at alle innsatte som er utelukket fra fellesskapet av fengselet eller underlagt isolasjon under varetektsfengsling, har tilgang til meningsfylte aktiviteter slik at de ikke opplever isolasjonsskader.
AA170821 Hovedmålet med Verdikommisjonen var at den skulle « bidra til en bred verdimessig og samfunnsetisk mobilisering for å styrke positive fellesskapsverdier og ansvar for miljøet og fellesskapet ».
DN170820 ¶ Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ) mener Jonas Gahr Støre bedriver politisk latskap når Aps svar er 15 milliarder i skatteøkning samtidig som skatteinntektene til fellesskapet øker som aldri før.
AA170820 Økte forskjeller : « Vi trenger fellesskapet for å være et trygt og stabilt samfunn, men fellesskapet er skrantende og mange står på utsiden » skriver Ragna Vorkinnslien.
AA170820 Økte forskjeller : « Vi trenger fellesskapet for å være et trygt og stabilt samfunn, men fellesskapet er skrantende og mange står på utsiden » skriver Ragna Vorkinnslien.
AA170820 Vi trenger fellesskapet for å være et trygt og stabilt samfunn, men fellesskapet er skrantende og mange står på utsiden.
AA170820 Vi trenger fellesskapet for å være et trygt og stabilt samfunn, men fellesskapet er skrantende og mange står på utsiden.
DB170819 For det første betyr dette 7,5 milliarder kroner mindre til investeringer i fellesskapet .
DB170819 Fjernes formuesskatten har vi fjernet den mest omfordelende skatten i Norge uten at vi kan forvente noen sterke positive effekter for samfunnsøkonomien, med mindre du mener at et kraftig kutt i pengene vi har å bruke på nødvendige investeringer i fellesskapet er det.
AA170819 Da er det en forutsetning at alle folkegrupper blir inkludert i fellesskapet og at ingen minoritetsgrupper blir ansett som fiender.
DA170818 Vår valgkampsak handler om at vi vil sikre at hver eneste krone fra fellesskapet som går til barnehager skal brukes på barnehager, ikke bli profitt på eiernes konto.
DA170818 I dag forsvinner millionbeløp fra fellesskapet som følge av kommersiell barnehagedrift.
DA170818 Sangen og fellesskapet bidro til at neste år fikk en start hvor trua på Vålerenga var tilstede.
DA170818 Det vil vi selvfølgelig gjøre noe med ; vi vil forsvare velferdsnorge og vi vil at de rike må bidra enda mer til fellesskapet og betale mer skatt.
DA170817 I dag kan man, omtrent med loven i hånd, ta ut skattepenger fra fellesskapet , sier Sakariassen til RA.
VG170816 Norske naturressurser tilhører fellesskapet , sier han.
NL170816 Det norske samfunnet er basert på et prinsipp om at alle skal bidra til fellesskapet .
DB170816 - Det er diskriminering, men også et lovbrudd der man fratar masse barn muligheten til å få en god utdanning, delta i fellesskapet og få den kunnskapen de er avhengige av å få for å bli en god arbeidstaker seinere i livet.
DB170816 Yousef tenkte jo ikke på dette som noe uvanlig og det er først i voksen alder han tenker at det på en måte var å kjøpe han venner, som barn var han bare glad for å ha venner og være en inkludert del av det sosiale fellesskapet på skolen.
AP170816 På søndag blir samtale mellom Raymond Johansen, Abid Raja og Lan Marie Nguyen Berg rundt påstanden om « Oslo som en delt by » og hvilken rolle kultur kan spille i å styrke fellesskapet .
AA170816 Historisk har immatrikuleringen markert at studenten blir gitt retten til å studere, og at man dermed trer inn i det akademiske fellesskapet .
VG170815 ELDRES PSYKE : - Det sentrale er at den enkeltes ressurser og restfunksjoner kan opprettholdes lengst mulig til glede for fellesskapet .
VG170815 Det sentrale er at den enkeltes ressurser og restfunksjoner kan opprettholdes lengst mulig til glede for fellesskapet .
DB170815 Dette fører til at kulturlivet får flere økonomiske bein å stå på, det skaper bredere engasjement og nyskapning, og det oppmuntrer til at private givere tar et større ansvar for fellesskapet .
AP170815 - Norsk politikk bør ikke handle om å sette grupper opp mot hverandre, men heller om hvordan vi skal gjøre døren inn til fellesskapet enda større.
DA170814 Som ventet god på verdier, der han leverte et klart forsvar for fellesskapet .
DA170814 Som ventet god på verdier, der han leverte et klart forsvar for fellesskapet .
DA170813 De er noen av de beste vi har, og forvalter veldig store verdier på vegne av fellesskapet .
DA170813 - Du kan slite med å bygge opp nok kunnskaper på disse områdene andre steder i landet og da kan det gå tapt store verdier for fellesskapet , legger Ap-politikeren til.
DB170812 Men så får det være opp til fellesskapet å avgjøre hvor mange VM - og OL-medaljer det egentlig er noen grunn til å betale for.
VG170811 Prisen barna mine må betale for at jeg gir dem en trygg oppvekst, kan bli at de ikke kjenner til de kampene innvandrere i Norge har måttet kjempe i mange år, for å bli sett, for å bli tatt på alvor, for å bli inkludert i fellesskapet .
VG170811 Det er del av en kulturendring, bort fra den norske modellen, som er basert på at folk bidrar til fellesskapet og holder nivået på tjenestene i velferdsstaten oppe, sier Nord.
NL170810 Fellesskapet ( Finnmarkseiendommen ) er grunneier.
DN170810 Åtte av ti rektorer har opplevd at foreldre setter behovene til eget barn foran fellesskapet på skolen, viser en ny undersøkelse.
DN170810 Det er her skolen kan legge til rette for gode demokratiske prosesser og konstruktivt samarbeid til beste både for den enkelte elev og fellesskapet , sier Dahl.
DN170810 - Et viktig budskap fra rektorene er at foreldre også må bry seg om fellesskapet , ikke bare egne barn, sier forbundsleder Solveig Hvidsten Dahl til NTB.
DN170810 Åtte av ti rektorer har opplevd at foreldre setter behovene til eget barn foran fellesskapet på skolen, viser en ny undersøkelse.
DN170810 Det er her skolen kan legge til rette for gode demokratiske prosesser og konstruktivt samarbeid til beste både for den enkelte elev og fellesskapet , sier Dahl.
DN170810 - Et viktig budskap fra rektorene er at foreldre også må bry seg om fellesskapet , ikke bare egne barn, sier forbundsleder Solveig Hvidsten Dahl til NTB.
DB170810 Axel Honneth ( 1949- ), en tysk filosof, mener at et rettferdig menneskelig samfunn består av tre inkluderingsformer : familien for å utvikle selvsikkerhet, juridisk anerkjennelse for å utvikle selvrespekt og ytelse for å bekrefte sin selvverdsettelse i fellesskapet .
DA170810 - Det betyr at det er fellesskapet , ikke selskapene, som vil tape milliarder når oljeetterspørselen faller og utviklede olje- og gassfelt i nord går i minus eller blir liggende brakk, sier han.
DA170810 - Det betyr at det er fellesskapet , ikke selskapene, som vil tape milliarder når oljeetterspørselen faller og utviklede olje- og gassfelt i nord går i minus eller blir liggende brakk, sier han.
AP170810 Wickholm sier det særlig er kuttene i formuesskatten som gjør at « de som har mest fra før bidrar mindre til fellesskapet ».
VG170809 Ulltveit-Moe sier han har stor forståelse for at Hagen ønsker anerkjennelse for verdiene han har skapt, og for pengene han har bidratt til fellesskapet med.
DB170809 På disse årene har Dimna IL blitt en av bærebjelkene i norsk friidretts gode, verdibaserte barnearbeid, og snekret sammen en plattform som gjør det naturlig at en flokk av unge utøvere blir værende i dette lokale fellesskapet .
DB170809 Hvis det kommer gode løsninger som er til fordel for statens eierskap og fellesskapet , så er vi ikke prinsipielt mot det.
DB170809 Det er veldig mange som er opptatt av at skogen, jorda og ressursene i dette landet skal være eid av fellesskapet eller norske eiere, sier Storberget.
DB170809 Trond Giske er forbanna på at Erna Solberg og Høyre vil at de som blir rike av andres arbeid ikke skal være med og betale til fellesskapet .
DB170809 Heidi Nordby Lunde er sur for at Jens Stoltenberg kjøpte en strand til fellesskapet på et av Oslos mest populære utfartssteder.
DB170807 Dette fellesskapet på tvers av bakgrunn, meninger, tro og all annen personlig bagasje, er den sterkeste verdien i norsk idrett.
DA170807 Masud Gharahkhani sier at for Ap kommer alltid fellesskapet først.
DA170807 - Dette er inntekter fellesskapet vil miste dersom Høyre og Frp får det som de vil, sier han.
VG170806 Et samfunn som dropper tanken om skattekutt og i stedet satser på fellesskapet og velferden vår.
DB170804 Det er det man ser på nettet som inspirerer, og der man finner fellesskapet som verdsetter bidraget.
DB170803 Støre er opptatt av hvordan idrettshverdagen gir oss trening i demokrati, og at det sterke fellesskapet i leken samler på tvers av politiske skillelinjer.
DB170803 Jeg er overbevist om at olje- og gassvirksomhet utenfor kysten av Lofoten og Vesterålen både vil skape betydelige ringvirkninger for næringslivet på land og gi store inntekter som kommer hele det norske fellesskapet til gode.
DB170803 I sitt forsøk på å gi et forsvar for SVs allergi mot private barnehager, ga Amundsen en beskrivelse av private barnehagedrivere som bærer preg av en voldsom mistillit til enkeltmennesker som ønsker å bidra til fellesskapet .
DA170803 Politikk som skal gjøre noe for å endre disse forskjellene må bidra til at verdier og makt overføres fra den økonomiske og politiske makteliten til fellesskapet og folk med vanlige inntekter.
VG170802 Fellesskapet forvitrer jo ikke av den grunn.
SA170802 - Jeg gleder meg veldig til å kjenne på engasjementet og fellesskapet på Ekebergsletta, sier Skarstein, som blant annet er verdensmester i para-roing.
DB170802 Utvalget skulle se på hvordan man kunne sette ned selskapskatten for å hindre kapitalflukt og sikre investeringer i Norge, uten at vi mistet inntekter til fellesskapet .
DB170802 Det er først ettertidas erkjennelser, refleksjon og aktive bruk av disse elementene som har befestet dem som berikelser for fellesskapet , en del av den helheten som anerkjennes som verdifull last.
DB170802 Vi ble etter hvert mange fra forskjellige land som jobbet med visjonen om å endre en del holdninger og å være forbilder i våre miljøer, invitere flere i dette fellesskapet der de kunne føle tilhørighet og mestring.
DB170802 Arbeiderpartiet mener at også de med mest bør bidra til fellesskapet , som alle andre.
DA170802 For mange vil dessverre sperrene for å begå denne type kriminalitet være lav, siden det er fellesskapet og ikke enkeltpersoner som er offer for forbrytelsen », heter det i dommen fra Stavanger tingrett.
AP170802 - Jeg gleder meg veldig til å kjenne på engasjementet og fellesskapet på Ekebergsletta, sier Skarstein, som blant annet er verdensmester i para-roing.
DA170801 Utenfor fellesskapet
DA170801 - Byrådet bruker offentlige midler på å rekruttere barna inn i barnehagen, mens regjeringa bruker offentlige midler på å holde dem utenfor fellesskapet , sier Tellevik Dahl.
VG170731 - Som en stor langrennsnasjon har vi også ansvar for det internasjonale fellesskapet , sier skipresident Erik Røste, som selv var på plass på Sjusjøen mandag.
VG170731 Fellesskapet
DB170731 Den økende andelen utenlandske forskere er ikke et sykdomstegn, men et tegn på at de fleste norske fagmiljø nå er eller er i ferd med å bli en del av det internasjonale akademiske fellesskapet de skal være en del av.
DA170731 Hvem har spredd myter gjennom årene, som SV om innvandringens økonomiske berikelse, og hvordan partiet har forespeilet oss det lykkelige flerkulturelle fellesskapet vi nordmenn skulle få oppleve ved høyest mulig ikke-vestlig innvandring.
VG170730 juli i fjor ble mannen ilagt vedtak om delvis utelukkelse fra fellesskapet i fengselet, et vedtak han påklaget, men som ble opprettholdt av Kriminalomsorgen og som fortsatt gjelder overfor mannen.
NL170728 Vi forsøker ikke en gang å ordne opp i det selv før vi henvender oss til fellesskapet , det offentlige, kommune, fylkeskommune eller stat.
NL170728 I et samfunn hvor ansvarsfølelsen forsvinner og vi har nok med oss selv og vårt, vil egoismen og egeninteresser seire over fellesskapet !
DA170728 Det bidrar til det fargerike fellesskapet vi jobber for, forklarer han.
VG170727 Vi har noe unikt som turistene vil oppleve i Norge, da mener vi også at fellesskapet og turistene må ta ansvar, slik at vi kan legge til rette for det på en god måte, sier hun til VG.
NL170726 Men det fordrer at vi ikke tillater at fellesskapet blir ranet på høylys dag - i et opplyst rådhus.
AA170726 God sommer til alle « maur », mannskap og « poteter » som står på for at dette fellesskapet vårt basert på nestekjærlighet og aksept skal fungere og utvikles.
AA170726 Den kjærlighet du har for deg selv, den trygghet som stråler innenifra deg og den følelsen du velger å ha om deg i dette fellesskapet , det er det som danner basis for hvordan du velger å se og møte andre.
VG170725 - Snooty var en veldig viktig del av dette fellesskapet .
DB170725 Ut av en visshet om at man kan erverve nasjonalklenodiet til sin egen portefølje, ferdig oppusset og restaurert, i konkurranse med fellesskapet som eiere ?
DB170724 Fellesskapet kan ikke dekke alle disse utgiftene, i hvert fall ikke med det første, men vi kan dekke noe.
DB170724 Vold og overgrep innenfor familier har blitt kjempet fram som reelle, synlige saker som skal angå fellesskapet , der ofre kan få hjelp og støtte, der lovverk og ordensmakt faktisk har noe å si.
DB170724 Jo, både fordi vi da kan få innspill som gjør at vi tar beslutninger vi blir mer fornøyd med selv - og fordi det faktisk også har innvirkning på fellesskapet hvilke private beslutninger vi tar.
DB170724 Dette gjelder både saker som ligger til fellesskapet og saker som tilligger oss som privatpersoner.
DB170722 Fordi jeg tror på fellesskapet , på solidaritet mellom mennesker og et samfunn som består av flere, ulike personer.
NL170721 Man anerkjenner kanskje at det noen ganger ligger en del arbeid og oppofrelse bak en forretningssuksess, men man lar seg sjelden begeistre, fordi man aner, eller til og med vet, at bestrebelsene ofte er motivert av grådighet og egoisme, og på en slik måte at fellesskapet utarmes.
DA170721 Jeg mener vi har vist nasjonalt og lokalt at vi er et parti fylt med folk som både lytter og som jobber hardt for det vi mener, og tar vare på fellesskapet .
DA170721 Jeg mener vi har vist nasjonalt og lokalt at vi er et parti fylt med folk som både lytter og som jobber hardt for det vi mener, og tar vare på fellesskapet .
AP170721 Spør du imidlertid dem som har vært russ, ti år etter russetiden om hva de satte mest pris på, vil jeg tippe at de fleste ikke svarer pengebruk, men heller fellesskapet og opplevelsene de hadde.
AA170721 Stoltenberg forteller NTB at arrangementer som vitnesamtalene er en måte fellesskapet kan vise omsorg og trøst for dem som ble rammet og pårørende etter angrepene i 2011.
VG170720 Men fellesskapet taper, fordi den økonomiske merverdien daglig leder har skapt går inn på inntektssiden i nasjonalregnskapet.
VG170720 De fire neste årene skal vi skape enda flere arbeidsplasser som bidrar til fellesskapet .
VG170720 De fire neste skal vi skape enda flere arbeidsplasser som bidrar til fellesskapet .
DB170720 Når enkeltindividet ikke settes fremfor fellesskapet , er det nødvendig å tenne varsellampene.
DB170720 Denne metoden hindrer integrering, siden FrP informerer om at alle innvandrere fører til vanskeligheter og det hindrer meg å være en del av fellesskapet .
AA170720 - Vi oppfordrer folk til å tenke på fellesskapet .
DB170719 Disse velgerne kan vi anta er skattebetalere, og vi kan anta at de er opptatt av at det fellesskapet finansierer skal gå til formålet, ikke til barnehageoppkjøpere.
DB170719 Fellesskapet kan ikke garantere evig profitt.
AP170718 - Dessuten må de lære hvor viktig fellesskapet er, og å inkludere og se andre barn som faller utenfor, legger hun til.
DA170717 Sakariassen skriver at « Fellesskapet bygges ned gjennom skattekutt, som Venstre gladelig bidrar til ».
DA170713 De som driver slike virksomheter bidrar til fellesskapet , utvikler tilbudet og investerer videre slik at tjenestene blir bedre.
VG170712 Men det går an å forstå italienerens frustrasjon over å føle seg latt i stikken av den europeiske unionen og fellesskapet de er medlem av.
DB170710 Ikke overraskende er det USA, med president Donald Trump i spissen, som bryter ut av fellesskapet .
NL170707 Jo, fordi hver gang en tjeneste flyttes ut fra det offentlige, så flyttes også penger og makt lenger unna fellesskapet .
DA170706 « I Venstre er fellesskapet en rød tråd.
DA170706 Er Venstre et parti som setter fellesskapet først ?
DA170706 Fellesskapet bygges ned gjennom skattekutt, som Venstre gladelig bidrar til. 2.
DB170705 Fordi produktivitetsvekst er så viktig for velstandsøkning mener Crook vi er moralsk forpliktet til å gjenopplive den : Uten vekst får vi høyere arbeidsledighet og stagnerende lønninger, lavere tillit til hverandre og en svakere vilje til å støtte opp om fellesskapet .
DA170705 Det vil gi de muligheten til å få egen inntekt, og få bli en del av det fellesskapet som arbeidslivet gir.
DA170705 Det fører også til konkurransevridning og unndragelse av skatter og avgifter som skal gå til fellesskapet , sier hun.
DB170704 Hun ble kalt « feit » og « stygg » og hun ble utestengt fra fellesskapet , ifølge medelevene.
BT170704 « Bjarne Brøndbo er blitt kapitalist og har funnet ut at han ikke kan bidra til fellesskapet » sa Ap-representant Ingvild Kjerkol til Adresseavisen.
AA170704 » Festivalen forvalter store offentlige tilskudd på vegne av fellesskapet .
VG170703 Under NATO-møtet refset Trump de andre medlemslandene fra talerstolen, og krevde at de må betale mer penger inn til fellesskapet .
DB170703 - Fokuset etter vinterens og forrige landslagsavtale utløp, har vært å finne gode løsninger som sikrer fellesskapet og det sportslige fokuset i landslaget, og som samtidig ivaretar individuelle ønsker og behov, sier Ryste.
AP170703 Hvis MDG får viljen sin, vil det få alvorlige følger for inntektene til fellesskapet og mange tusen mennesker vil miste en jobb å gå til, sa Tina Bru til Aftenposten i juni.
AP170703 Hvis MDG får viljen sin, vil det få alvorlige følger for inntektene til fellesskapet og mange tusen mennesker vil miste en jobb å gå til, sa Tina Bru til Aftenposten i juni.
SA170702 Aftenposten fortalte nylig historien om hvordan Stortingets byggeprosjekt har utviklet seg fra å koste 70 millioner til å kreve minst 1800 millioner kroner fra fellesskapet .
AP170702 Aftenposten fortalte nylig historien om hvordan Stortingets byggeprosjekt har utviklet seg fra å koste 70 millioner til å kreve minst 1800 millioner kroner fra fellesskapet .
AP170702 Aftenposten fortalte nylig historien om hvordan Stortingets byggeprosjekt har utviklet seg fra å koste 70 millioner til å kreve minst 1800 millioner kroner fra fellesskapet .
DA170701 - Jeg tror heller på selskaper som bidrar til fellesskapet , legger hun til.
AA170701 Private utbyggere vil ha en naturlig rolle når området er mer detaljplanlagt, men helhetlig planlegging må sikres, og salgsverdier av verdifulle områder må komme fellesskapet til gode.
AA170701 Arbeiderpartiet mener det må sikres et godt mangfold i de områdene som skal endres, for å utvikle områdene til det beste for byen og fellesskapet .
NL170630 Kaka blir større, men de som har mest må bidra noe mer inn til fellesskapet .
DB170628 Mistenkeliggjort blir den som forvalter store midler på vegne av fellesskapet , men nekter åpenhet og innsyn i hvordan pengene blir brukt.
DB170628 Og den massive støtten og fellesskapet rundt pride-festivalene våre ble en boost mot kreftene som har blusset opp i året som fulgte.
DB170628 I året som har gått har vi trengt de kreftene som fellesskapet ga oss.
DB170627 Om hva slags type Norge vi vil ha, om vi skal satse på fellesskapet og viktig velferd for alle, eller skattekutt til de med mest.
DA170627 Fellesskapets skattepenger skal komme fellesskapet til gode !
DA170627 Vi hadde ikke greid å skape det samme fellesskapet og gleden ved å kunne gjøre noe.
DA170627 Gjør hver enkelt større gjennom fellesskapet dere har som festival. 3.
AA170627 For å motvirke forskjellene trenger vi bedre inkludering i det faglige fellesskapet og tettere oppfølging, sier Mats Johansen Beldo, påtroppende leder i Norsk studentorganisasjon. ( ©NTB ) ¶
AA170627 Vi ser en positiv utvikling både i vårt faktagrunnlag over en økende medlemsmasse, og blant de mange nye idretter som er på vei inn i fellesskapet norsk idrett.
NL170626 Dette er utgangspunktet vårt når vi prøver å legge fram et perspektiv som er grunnfestet i det menneskelige og i fellesskapet , der kunstnerne gir det form og stemme.
DB170626 - Jeg tror det var for å vise fellesskapet og vennskapet som « Skam » har skapt.
DA170626 I Venstre er fellesskapet en rød tråd.
DN170625 I likhet med sin britiske kollega Theresa May, håper den sosialistiske statsministeren Edi Rama og styrke sin posisjon og lede landet i samtaler med EU, men for den lille ekskommunisstaten sørvest på Balkan, er det et spørsmål om å få bli med i det europeiske fellesskapet , ikke forlate det.
DB170623 Jeg håpet virkelig at jeg kunne komme opp sammen med mine klassekammerater og være en del av fellesskapet .
SA170621 Det er vanskelig å tenke seg at den utfordringen kan møtes med at vi betaler mindre til fellesskapet .
DB170621 Dokumentet er en grundig gjennomgang av et mangeårig system av ulovligheter nøye planlagt av en gjeng som i sitt politiske liv anser det norske samfunnet som illegitimt, og at det derfor er helt greit å tyne penger ut av fellesskapet uten hensyn til regler.
BT170621 På avstand har jeg observert fellesskapet til Brann-supportere.
BT170621 Fellesskapet tar oss, påvirker hvilke ord vi bruker og hvordan vi bruker tiden.
DB170617 De problemene som driver dem ut i protest er virkelige, men løsningene deres gagner ikke fellesskapet .
AP170617 Det er bedre for alle parter at overskuddet tilflyter fellesskapet , er med på å finansiere norsk luftfart og dessuten sikre driften av Vinmonopolet.
NL170616 Til slutt kan det hende at noen av de mest sentrale i konflikten, kanskje fra begge sider, må vurdere om det store fellesskapet er best tjent med at de trer til side.
NL170616 Det er et problem for fellesskapet at Norge ikke har noe system for upolitisk og uhildet etterprøving og kontroll med løpende statlige prosjekter.
NL170616 Fellesskapet fortjener et klarere skille mellom politikk og fag som gjenoppretter Forsvarssjefens faglige selvstendighet og integritet.
AA170616 Det burde ikke være rakettforskning å etablere skatteordninger som sørger for at også Uber-sjåfører bidrar til fellesskapet .
NL170615 Ordfører Kristin Røymo og den politiske ledelsen har flagget høyt at man skal kjøpe Robukta og utvikle det for fellesskapet i byen.
DB170614 Ved å la vær å be denne gis et signal om at man ikke er velkommen i det muslimske fellesskapet , verken levende eller død.
BT170614 Vi mener at ulike OTA-byrå ( online reisebyrå ) er i ferd med å bli så store at reiselivsnorge mister kontrollen på kunder, inntekter og dertil store avgifter som skal tilføres fellesskapet .
AP170613 Når et selskap tauer en borerigg ut av norsk farvann, selger den til et annet selskap i konsernet og så tauer den tilbake syv timer senere, forstår alle at det er gjort for å slippe å bidra med skatteinntekter til fellesskapet .
AP170613 Når et selskap tauer en borerigg ut av norsk farvann, selger den til et annet selskap i konsernet og så tauer den tilbake syv timer senere, forstår alle at det er gjort for å slippe å bidra med skatteinntekter til fellesskapet .
DB170612 Håpet ligger i ansvaret, debatten og fellesskapet .
DB170612 Det vi gjør, den samtalen og den veiledningen, det fellesskapet og den støtten som gis, eller ikke gis, i hjemmet har virkning på veien videre.
AA170612 Det jeg håper hun vil prioritere er de mest utsatte, barn og unge - de av dem som faller utenfor fellesskapet , sier ordfører Ottervik.
VG170611 Praktisk sett blir det enklere for ukrainere å ta del i det europeiske fellesskapet .
SA170610 Det har vært flott å få være en del av det kirkelige fellesskapet .
DB170610 Profitten de tjener på denne oppgaven, går ikke til fellesskapet , men til utbytte til aksjonærene.
DB170610 Et annet tankekors : Bankene utfører en viktig oppgave på vegne av fellesskapet .
AP170610 Hvis MDG får viljen sin, vil det få alvorlige følger for inntektene til fellesskapet og mange tusen mennesker vil miste en jobb å gå til, sier Høyres energipolitiske talsperson, Tina Bru.
AP170610 Hvis MDG får viljen sin, vil det få alvorlige følger for inntektene til fellesskapet og mange tusen mennesker vil miste en jobb å gå til, sier Høyres energipolitiske talsperson, Tina Bru. | « Det er det eneste stedet å være om du driver med musikk i Norge » ¶
AP170610 Hvis MDG får viljen sin, vil det få alvorlige følger for inntektene til fellesskapet og mange tusen mennesker vil miste en jobb å gå til, sier Høyres energipolitiske talsperson, Tina Bru.
AA170609 Vi vet at studenter kan føle seg ensomme, men med fellesrommene ramler du nærmest inn i fellesskapet .
AA170609 De har tatt viktige miljøgrep, samt gjort en stor investering rent økonomisk på vegne av fellesskapet .
VG170608 « Arbeidsmiljøet har over tid stått i endringer og dette har vært belastende for flere og kan i perioder ha preget også fellesskapet .
DA170607 Fellesskapet og gleden over å synge, å skape noe sammen med andre gir en god følelse.
BT170606 Teigen hevder de private profiterer på fellesskapet , noe som absolutt ikke gir mening.
BT170606 Om barnehagen er privat, koster det altså fellesskapet like mye.
BT170606 I realiteten spiser kommunale barnehager mer penger av fellesskapet enn de private.
AP170606 Når huseiere kan trekke fra fire millioner, mener vi at det blir så få som bidrar til fellesskapet at vi mener skatten er ulovlig, sier generalsekretær Morten Andreas Meyer i HL.
AA170606 | Bra for fellesskapet at oppdretterne betaler ¶
AA170606 På lengre sikt tror vi likevel det vil lønne seg for næringen at de betaler mer til fellesskapet .
AA170606 Et slikt beløp vil bety mye for skole- og helsesektoren og andre tilbud til fellesskapet .
DB170603 Som i forrige scene sitter Sana ved et vindu, denne gangen i trappeoppgangen på skolen, og følger med på verden og fellesskapet som bekymringsløst farer forbi utenfor.
NL170602 Men det er ikke bare økonomiske grunner til at private løsninger ikke lenger anses som brukelig for fellesskapet .
DB170602 - Ved å benytte fellesskapet av hjem i nærområdet oppnår man samme effekt som et fysisk batteri, med fordelen av at man slipper å installere noe nytt utstyr i hjemmet, heter det i en pressemelding fra Tibber.
AP170602 Prosjektet hadde kostet fellesskapet 17,1 millioner kroner da det ble vraket, viser tall fagbladet har fått fra NIKT.
SA170601 Historien er full av eksempler på argumenter brukt for å melde menneskegrupper ut av fellesskapet .
NL170601 At det er ideologi når velgerne i Tromsø ønsket et politisk styre som hevdet at fellesskapet , du og jeg, best løser fellesskapets utfordringer ?
AA170601 Det er hyggelig på vegne av fellesskapet .
NL170531 Penger og makt flyttes lenger unna fellesskapet .
NL170531 Der lojaliteten ligger i fellesskapet og ikke i aksjeselskapet.
NL170531 Da svekkes pilar nummer to og fellesskapet tappes.
DN170531 Norske politikere forvaltet oljeressursene til beste for fellesskapet .
DB170531 Penger og makt flyttes lenger unna fellesskapet .
DB170531 Der lojaliteten ligger i fellesskapet og ikke i aksjeselskapet.
DB170531 Fellesskapet tappes.
VG170530 SKATTEUNNDRAGELSER : - Fellesskapet sannsynligvis taper milliarder av kroner fordi de aller rikeste ikke betaler det de skal.
VG170530 Dette er penger som tilhører fellesskapet , og som i et valgår kunne finansiert mangt et valgløfte.
VG170530 Det betyr at fellesskapet sannsynligvis taper milliarder av kroner fordi de aller rikeste ikke betaler det de skal.
BT170530 Nå stemmer det at det har blitt mindre å gjøre på skolefronten etter at privatskoler suger penger ut av fellesskapet , men skolen i Hordaland er og skal alltid være til for elevene.
AP170530 I de siste scenene er selvmordsbomberen en del av fellesskapet .
VG170529 Hvor ble det av dette fellesskapet ? 11 år senere er Viking i blytunge sportslige vanskeligheter igjen.
NL170529 Spør dem gjerne hvordan de tror Norge ville være å bo i dersom alle bidro like lite til fellesskapet .
NL170529 Dette er svært positivt - og viser at folk i Norge ønsker å bidra til fellesskapet .
DN170528 Bundt viser til at Merkel nok er opptatt av å vise sin dedikasjon til det europeiske fellesskapet ettersom hennes tøffeste konkurrent til jobben som forbundskansler, sosialdemokraten Martin Schultz, er villig til å gå enda lenger enn Merkel i å integrere landet med EU.
BT170528 Når dyktige ansatte kjenner på gleden i det fellesskapet det er å skape en god hverdag for barna, blir arbeidsmiljøet preget av engasjement og arbeidsglede.
BT170528 Dette er investeringer som i aller høyeste grad kommer fellesskapet til gode.
BT170528 mai at private barnehagers tilskudd ikke kommer fellesskapet og barna til gode.
VG170527 Drapene er ikke en naturlig del av fellesskapet som vi bare må venne oss til.
NL170527 I pressemeldingen skriver den nye direktøren også om Sirkkastakka og påberoper seg « sannheten » samt at dette « tilhører fellesskapet ».
NL170527 Det lokale fellesskapet får i alle fall ingen ting av de lokale ressursene.
NL170527 om eiendommen Sirkkastakka i Kvænangsbotn ( bildet ) og hevder den tilhører fellesskapet .
BT170527 Det er all grunn til å håpe på flere gaver til fellesskapet i fremtiden fra private ytere.
AP170527 Dette koster for den enkelte og for fellesskapet .
NL170526 Jevnt over er inntrykket at aldersbestemte trenere er sitt ansvar bevisst, med tanke på å inkludere alle i fellesskapet .
NL170526 Hvilket barn eller ungdom vil vel stå i veien for at laget, det store fellesskapet , skal vinne ?
AA170526 - Private tar ut store summer fra fellesskapet .
SA170525 Spør dem gjerne hvordan de tror Norge ville være å bo i dersom alle bidro like lite til fellesskapet .
SA170525 Dette er svært positivt - og viser at folk i Norge ønsker å bidra til fellesskapet .
DB170525 I blikket fra den andre, i blikket fra fellesskapet , i inkluderingen og anerkjennelsen, uansett - i det aller minste, i det å være og bli sett.
SA170524 De som ønsker å stå utenfor, blir gjerne utsatt for beskyldninger om å snylte på fellesskapet ved å nyttiggjøre seg av det fagforbundene har oppnådd av fordeler.
SA170524 Bruk heller disse pengene på fellesskapet , istedenfor det fåtall personer som er faste kirkegjengere, eventuelt dropp eiendomsskatten !
DA170524 Vårt mål bør være at studentene skal kunne føle tilhørighet til sitt aktuelle fagmiljø og fakultet, en stolthet over det faglige fellesskapet man som student er en del av.
VG170523 - Jeg mener fortsatt det er god grunn til å tro at helse kommer til å komme inn i det fellesskapet , fordi jeg tror erfaringene fra Bodø og andre steder hvor helse kommer inn tidlig, vil være så positive at det er vanskelig ikke å gjøre det over noe tid, rett og slett.
NL170523 Fiskeriministeren har møtt entydige krav om at naturressursene tilhører fellesskapet .
DA170523 På samme måte skal vi fortsette å gå på konserter, på fotballkamper og andre steder der folk samles og opplever de store fellesskapet , på tvers av eventuelle andre uoverensstemmelser.
DA170523 Heller ikke nå skal ugjerningen stoppe mennesker fra å komme sammen og oppleve gledene i det store fellesskapet .
BT170523 Politikk forankret i KrFs kjerneverdier ; menneskeverd, forvalteransvar og nestekjærlighet, vil aldri være seg selv nok, men alltid holde verdien av sin neste og fellesskapet høyt.
BT170523 KrFs politikk er for dem som trenger fellesskapet .
AA170523 Oppløsning av fundamentalistiske bibeltolkninger skapte også større frihet for kvinner - både i samfunnet og i det religiøse fellesskapet .
AP170522 En utfordring for velferdssamfunnet og norsk økonomi de neste tiårene er at gruppen som kan bidra til fellesskapet gjennom arbeid og skatter, dermed blir stadig mindre.
DB170521 Brukt med forstand er det en bra investering av fellesskapet .
VG170520 - Innbetalingen til fellesskapet vil måtte bli noe økende i årene fremover, fordi vi må gjennom en samfunnsendring hvor det offentlige må investere mye.
DN170520 - Innbetalingen til fellesskapet vil måtte bli noe økende i årene fremover, fordi vi må gjennom en samfunnsendring hvor det offentlige må investere mye.
DN170520 USA kan ikke løse alle problemene i verden, men vi kan, og må, hjelpe ethvert land som ønsker å delta i fellesskapet for å utrydde terrorisme fra jordens overflate, sa Trump.
DA170520 USA kan ikke løse alle problemene i verden, men vi kan, og må, hjelpe ethvert land som ønsker å delta i fellesskapet for å utrydde terrorisme fra jordens overflate, sa Trump.
AA170520 USA kan ikke løse alle problemene i verden, men vi kan, og må, hjelpe ethvert land som ønsker å delta i fellesskapet for å utrydde terrorisme fra jordens overflate, sa Trump.
SA170519 - Det sier alt om Rosenborg og det fellesskapet vi har.
NL170519 Og at det er viktig for alle at de kjenner seg, og identifiserer seg, som en del av venneflokken og fellesskapet .
BT170519 - Det sier alt om Rosenborg og det fellesskapet vi har.
AP170519 - Det sier alt om Rosenborg og det fellesskapet vi har.
AA170519 Gjennom regionrådene vil fylkeskommunen treffe lederne i alle kommunen i faste fora, og det mener vi vil være en styrke for utviklingen av fellesskapet i det nye fylket.
AA170519 - Det sier alt om Rosenborg og det fellesskapet vi har.
SA170516 Vi mener alle skal ha mulighet til å få oppleve det fellesskapet som er så viktig i en oppvekst, og vi har gjennomført en rekke tiltak som har gitt slik mulighet.
DA170516 Hvor sterkt er egentlig fellesskapet vårt, når vi vet at unger må vokse opp med følelser av skam og utenforskap ?
AA170516 Enkelte har hevdet at det er vindmølleparken på Fosen som vil redde reinsdyrene, men så er det reinsdyra selv som redder fellesskapet .
AA170516 Jeg har aldri hørt en bedriftsleder si at de ikke vil bidra til fellesskapet .
AA170516 Der fremstiller hun Brøndbo som en egoistisk kapitalist som ikke vil bidra til fellesskapet , bare fordi han ikke deler samme syn som henne på hvordan velferdssamfunnets utfordringer best løses.
VG170515 Den er skyhøy også for fellesskapet .
NL170515 Angår fornorskningen fellesskapet eller bare de som fikk sår av den ?
DB170515 - Når det er utfallet fellesskapet synes er det beste, selv om jeg har vært veldig fornøyd med den løsningen som har vært, så har ikke jeg noe problemer med å innrette meg etter de andre, sier han.
VG170514 Dagens harde debattklima og stadige angrep på medlemmer av utgrupper gjør det vanskelig å holde hodet kaldt og truer dermed også det litt kunstige fellesskapet som vi har skapt i det demokratiske overbygget.
DN170514 Det er kjempehyggelig at vi er nominerte, og jeg vet at alle i GK setter pris på en faglig anerkjennelse for det fellesskapet vi er.
DN170514 Det er kjempehyggelig at vi er nominerte, og jeg vet at alle i GK setter pris på en faglig anerkjennelse for det fellesskapet vi er.
VG170512 - De har pøst på med penger, i stedet for å prioritere hardt hva fellesskapet skal bruke sine ressurser på.
DB170512 Så spørs det om et renvasket Sotsji-regnskap og en slik intern samling holder til å overbevise det norske fellesskapet om at idretten vår nå er åpen nok.
DB170512 Men innføringen av denne ganske selvfølgelige retten for fellesskapet til å ettergå hva pengene våre blir brukt til, har samtidig tåkelagt virkeligheten i norsk idrett : ¶
DB170512 Bevegelsen har flere medlemmer enn før, og har opplevd en gigantisk overføring av midler fra fellesskapet .
DB170512 Pengene er selvsagt viktige, men det underliggende fellesskapet er maktpolitisk langt mer interessant.
AP170511 Så er det nok slik at av og til må parkeringsplasser vike for fellesskapet .
DB170510 Vi må stå opp for enkeltmennesker og vi må verne om fellesskapet .
DB170510 Den utfordringen møtte Macron så ved å snakke om hvordan vi kan bygge broer og sørge for at alle skal føle seg inkludert i fellesskapet .
AA170510 « LO vil kjempe for en samfunnsutvikling som styrker fellesskapet , og for økonomisk og sosial trygghet og arbeid til alle.
VG170509 Selv om det ikke fikk ti cm spalteplass i avisene, men kongen var der... det skrev de om, og på den måten er han med å sette lys på det det handler om, som i neste instans forer vår felles bevissthet og er med å bygge det fellesskapet som gjør at vi er et land.
DB170509 Olje- og energiminister Terje Søviknes advarer mot det han omtaler som ekstreme innhogg i inntektene til fellesskapet .
VG170508 Macron uttalte at Frankrike står foran en stor oppgave med å gjenbygge det europeiske fellesskapet , fikse økonomien og sikkerhet mot trusler fra ekstremistiske.
VG170508 Macron gikk opp på scenen til europahymnen « Ode til gleden » og viste sin sin støtte til det europeiske fellesskapet .
DA170507 - Ikke som i de andre filmene, der utenforskapet er veldig tydelig, enten det er folk vi som samfunn definerer ut, eller som selv velger å definere seg ut av fellesskapet .
VG170506 Jeg ser på dommerne som et lag som skal fungere sammen, og for å flytte det over til Rosenborg : Ingen er større enn fellesskapet .
DB170506 Bevegelseshemmede isoleres på grunn av gamle og upraktiske bygg, og utelukkes fra fellesskapet .
AA170506 På den måten utelukkes denne gruppen fra fellesskapet .
AP170505 Det er en dag de føler seg inkludert som en del av det norske fellesskapet . 17. mai - den dagen vi som oppfatter oss som etniske nordmenn, opplever som den norskeste av alle dager, sier Hovland.
DN170504 Han understreker at de kun beskytter mennesker som tjener milliarder på bekostning av fellesskapet .
DB170504 - De forvalter store offentlige midler og har en viktig oppgave på vegne av fellesskapet .
DA170504 Forslaget i realiteten eren skjerping av dagens frivillige statsborgerseremoni-ordning, der folk som tas opp i det norske fellesskapet inviteres til å markere dette hos fylkesmannen, sier han.
SA170503 | Tre år etter at Frp varslet « krig mot byråkratiet », har Regjeringen over 1000 flere sentrale byråkrater ¶ Fellesskapet må nå bruke rundt en halv milliard kroner mer i året på å lønne Frp- og Høyre-regjeringens byråkratvekst.
DB170503 Det Hoff vil savne mest, er fellesskapet blant alle som har vært med på å lage serien.
AP170503 Fellesskapet må nå bruke rundt en halv milliard kroner mer i året på å lønne Frp- og Høyre-regjeringens byråkratvekst.
DA170502 Det er fellesskapet der flyktningen som aldri vil få råd til sin personlige fotballtrener eller fotballskole i Barcelona - er god sammen med vestkantgutten.
BT170502 I stedet vil vi bruke politikken til å inkludere alle slags mennesker i fellesskapet på lik linje.
BT170502 Derfor kan ikke et « kristelig » folkeparti som ønsker å basere sin politikk på kristne verdier bruke politikken til å ekskludere mennesker fra fellesskapet , basert på annerledeshet eller funksjonsdyktighet.
AA170502 tjener penger og får en plass i fellesskapet .
DB170430 Og Høyre har i sitt partiprogram vedtatt at alle offentlige tjenester skal kunne utføres av private bedrifter - finansiert av fellesskapet - dvs. skattepenger.
DA170430 Etter en lang prat der armene hans ikke har hvilt, de har pushet kommersialismen ut og fellesskapet inn, ligger de nå beskyttende i kryss over brystkassa.
AP170430 - Viktig for fellesskapet
AP170430 Det er mange grunner til at en elev kan ha en « opplevelse av ( ikke å ) høre til, å være en betydningsfull person i fellesskapet og ha muligheten til medvirkning » - uten at det på noen rimelig måte kan karakteriseres som mobbing fra medelever eller voksne.
SA170428 Og dette gjelder kanskje særlig de som har ekstra behov fra fellesskapet , som idretten har mulighet til å tilby.
DA170428 - Piratene gjør ikke noe for fellesskapet .
AP170428 Og dette gjelder kanskje særlig de som har ekstra behov fra fellesskapet , som idretten har mulighet til å tilby.
VG170427 - Det finnes allerede et felles verdigrunnlag, ordførere fra Ap, KrF og Sp fremstår gjerne som mer edruelige og tydelige på prioritering av fellesskapet .
DB170427 - For meg er det veldig umusikalsk at fellesskapets penger, for det er jo dét Oljefondet er, skal investeres i selskap som igjen tapper fellesskapet for store midler, sier han og kikker på Trettebergstuen.
DB170427 - Det er ett uttrykk for at Ap har større ambisjoner for hva fellesskapet skal løse sammen.
DB170427 Jo fra fellesskapet .
DB170426 april skriver Ap-leder Jonas Gahr Støre at Norge må kjenne sin besøkelsestid og gripe muligheten til det beste for fellesskapet .
DA170426 I byråd i Oslo sørger SV, Ap og MDG for å hente verdiene tilbake til fellesskapet , konstaterer SV-leder Audun Lysbakken.
AA170426 I byråd i Oslo sørger SV, Ap og MDG for å hente verdiene tilbake til fellesskapet , konstaterer SV-leder Audun Lysbakken.
VG170425 - Fakkelmannen er et ikon som tilhører fellesskapet .
VG170424 Likevel brytes dette fellesskapet nettopp ved å bryte regler og motsette seg vedtak.
VG170424 FRA VUGGE TIL GRAV : I en 40-årsperiode bidrar du med mer verdiskaping enn det du får fra fellesskapet .
VG170424 - LO ser det som sin oppgave å kjempe for en samfunnsutvikling som styrker fellesskapet , og for økonomisk og sosial trygghet og arbeid til alle.
DN170424 - LO ser det som sin oppgave å kjempe for en samfunnsutvikling som styrker fellesskapet , og for økonomisk og sosial trygghet og arbeid til alle.
DA170424 - LO ser det som sin oppgave å kjempe for en samfunnsutvikling som styrker fellesskapet , og for økonomisk og sosial trygghet og arbeid til alle.
AP170424 De innebar utbygging av ellers ulønnsomme vind- og vannkraftanlegg, økt eksport av overskuddskraft, økt forbruk og tapte penger for fellesskapet .
AP170424 - LO ser det som sin oppgave å kjempe for en samfunnsutvikling som styrker fellesskapet , og for økonomisk og sosial trygghet og arbeid til alle.
AA170424 - LO ser det som sin oppgave å kjempe for en samfunnsutvikling som styrker fellesskapet , og for økonomisk og sosial trygghet og arbeid til alle.
DB170422 Sånt betaler fellesskapet gjerne for.
DB170422 Aldri har det norske fellesskapet betalt mer til idretten.
DB170422 ALLE medaljene fra den verdibaserte toppidretten kombinert med den langvarige suksessen i sosialt arbeid for barn og unge, betaler det norske fellesskapet stadig rausere for.
BT170422 Men disse « kongene og kronprinsene » foraktes av vanlige rumenere fordi deres økonomiske bidrag til fellesskapet er ytterst beskjedent.
AA170422 - De kommer inn i leken og blir inkludert i fellesskapet .
DN170421 Det mest ansvarlige Aker BP gjør for fellesskapet er å levere størst mulig overskudd.
DB170421 Fellesskapet har virket.
DB170421 På den måten å gjenopprette det tapte fellesskapet .
DB170420 - Arveavgiften traff i liten grad de rikeste og ga beskjedne inntekter til fellesskapet .
DB170420 Vi må sikre at fremtidens data som kan utvikle banebrytende behandling, blir brukt til det beste for deg og meg og for fellesskapet , ikke kun til fordel for internasjonale kommersielle selskaper.
DB170420 Vi må sikre at fremtidens data som kan utvikle banebrytende behandling, blir brukt til det beste for deg og meg og for fellesskapet , ikke kun til fordel for internasjonale kommersielle selskaper, skriver artikkelforfatterne.
BT170420 Å gå til valg på å øke skattene regnes gjerne for å være risikabelt, for de færreste velgere er begeistret for å betale mer til fellesskapet .
VG170419 Olje og gassnæringen sikrer velferd til fellesskapet og flere hundre tusen arbeidsplasser.
VG170419 OLJELANDET : - Olje og gassnæringen sikrer velferd til fellesskapet og flere hundre tusen arbeidsplasser, og vi trenger et Ap og et LO som er opptatt av arbeid, verdiskapning og velferd, skriver kronikkforfatterne.
DB170419 - De seriøse bedriftene lider, og fellesskapet taper verdier som unndras i skatter og avgifter.
BT170419 Jeg trenger mer penger til livsopphold enn en uføretrygd gir, og det er fælt å være født som menneske uten å kunne gjøre nytte for seg i fellesskapet på noen måte.
VG170418 Høyre ville gi skattelette til rike, mens han ville bruke pengene på fellesskapet .
DB170418 Et enkelt individ skal ikke ødelegge for det store fellesskapet , tilføyer Beck til klubbens nettsider.
VG170417 Og drar én samtidig rett tilbake til essensen av « Broadchurch » : Den handler vel så mye om effekten på og traumene på enkeltpersoner, fellesskapet og lokalsamfunnet, som hvem som til slutt viser seg å stå bak.
VG170417 Jeg tror vi har en mulighet til å ikke havne der mange land har gjort, med store spenninger, men da må vi satse mer på fellesskapet og mindre på en politikk som øker forskjellene, sier Ap-lederen til VG.
DB170415 Hun skuer ut over det norske fellesskapet som farer forbi på andre siden av glasset.
BT170412 | Verdiskaping for fellesskapet
BT170412 Vi vil at produksjonen av fornybar energi i Norge skal skape verdier i energisektoren og for fellesskapet - også i generasjoner fremover.
DB170411 Det har vært en åpenbar logikk i dette, det har tjent oss godt ved at inntektene har tilfalt fellesskapet .
AA170411 Christoffersen, som har jobbet for å bygge bro mellom ulike grupper i Drammen, sier hun frykter at det flerkulturelle fellesskapet står i fare.
AP170409 - Jeg tror vi må være hardere, og vi kan ikke ta inn så mange folk, sier Eivor Karlsson, som mener Sverige først må løse problemene landet har hatt med å gjøre innvandrerne som har kommet til landet, til en del av det større fellesskapet .
DN170406 Denne fisken tilhører fellesskapet og skal være en bærebjelke for verdiskaping og fremtid i berørte lokalsamfunn, sier Støre. | 14 pågrepet på cruiseskip i Bodø ¶
DN170406 - Tilhører fellesskapet
DB170406 Som arbeider og betaler skatt til fellesskapet .
DB170406 Når livgrunnen rundt meg har revnet og jeg har falt, har fellesskapet stilt opp og hjulpet meg opp igjen av ett helsevesen i verdensklasse.
AA170406 De som ønsker å bli en del av det byøkologiske fellesskapet kan gis en mulighet med at deler av Nyhavna nå skal reguleres til boligbygging.
VG170405 Men Frode er en så viktig del av fellesskapet D.D.E., og han svarte kontant da jeg litt spøkefullt skulle tilby ham en stol å sitte på ; så lenge Keith Richards kan stå på en scene, kan jeg også !
DB170405 Eller de gjør det av frykt for å bli latterliggjort og ekskludert fra det sosiale fellesskapet , kunne forsker ved Institutt for samfunnsforskning Kjersti Thorbjørnsrud fortelle.
DA170405 Lovverket slår fast at fiskeressursene tilhører fellesskapet , påpeker Ørebech, som mener departementet snur dette på hodet når det legges til grunn at rederne har eiendomsrett til kvotene.
DA170405 I et juridisk notat Ørebech utarbeidet i forkant av gårsdagens stortingshøring om meldingen, lister han opp en rekke rettsavgjørelser som han mener knesetter prinsippet om at fiskeressursene tilhører fellesskapet , og ikke er å regne som redernes eiendom selv om de har fått midlertidig tillatelser til å høste av ressursene.
AP170405 Den er viktig fordi kunst og kultur har avgjørende betydning både for enkeltmennesker og for fellesskapet .
DA170404 Utenforskap, mennesker eller grupper som står på utsiden av fellesskapet og ikke opplever tilhørighet, har store konsekvenser for dem det gjelder.
DA170404 Det er de som blir stående utenfor fellesskapet , sier hun ærlig.
AA170404 Fellesskapet slipper derfor å bruke penger på dette fellesgodet.
VG170401 Filmens poeng er bare at Smurfeline er litt utenfor fellesskapet .
VG170401 Professor i historie og ekspert på nasjonalisme, Øystein Sørensen, er enig i at oppsvinget for nasjonalismen er en reaksjon på globaliseringen, innvandringen og trusselen mot de tradisjonelle verdiene og fellesskapet .
SA170401 Sjur Lærdal utdypet pengesløseriet og konsekvensene for fellesskapet , på tydeligste vis, Aftenbladet 2. mars.
DB170331 Det Hoff vil savne mest, er fellesskapet blant alle som har vært med på å lage serien.
AP170331 Da 34-åringen ble avslørt hadde han i løpet av tre år forsøkt å svindle fellesskapet for totalt 67 millioner kroner etter å ha trikset med totalt 1040 selvangivelser.
DB170330 Dersom vi ikke får innvandrerforeldrene i jobb, så øker belastninga på fellesskapet og velferdsstaten svekkes over tid, sier hun.
AP170329 - Alle var de beste på det de drev med, men de var ikke så gode på fellesskapet , sa Stensrud.
DB170328 Det handler også om at insentivene fortrenger andre typer motivasjon, som ønsket om å gjøre en god jobb for brukerne og for fellesskapet , slik vi så med brannmennene i Boston.
BT170328 Jeg tenker at du kan gå der i fellesskapet , slik Knut Arild Hareide gjorde i fjor, og vise at det ikke er de skeive, deres liv og åpenhet, eller likekjønnet kjærlighet du har noe imot.
AP170328 Våre aktiviteter for fellesskapet kommer til å fortsette, sier Afsar.
AP170328 - Jeg har et ambivalent forhold til fellesskapet .
AP170328 - Det å bli tildelt en plass i fellesskapet er av avgjørende betydning, sier han.
VG170327 « Det vi vet er at det er noen elever på 8.trinn over lengre tid har følt seg mobbet og utestengt av fellesskapet .
VG170327 Religionshistoriker Kari Vogt forteller at det har vært jevnlige henvendelser fra det muslimske fellesskapet til norske myndigheter der det blir forsøkt å « opplyse » om at ahmadiyyaene ikke er muslimer.
VG170327 Ahmadiyya-muslimene anerkjennes ikke av det store muslimske fellesskapet hverken internasjonalt eller i Norge.
AP170327 Samtidig sier hun at mangelen på faglærte gjør noe med det faglige fellesskapet .
AA170327 - Uka og Samfundet er to viktige elementer i studenthverdagen, der studentene legger ned utallige timer med frivillig arbeid for fellesskapet .
VG170325 mars 1957, da Belgia, Frankrike, Italia, Nederland, Luxemburg og Vest-Tyskland undertegnet traktaten som fordypet samarbeidet fra den for lengst etablerte Kull- og stålunionen til det langt mer forpliktende europeiske økonomiske fellesskapet , EEC - i tillegg til den i samtiden kanskje vel så viktige avtalen om atomsamarbeid, kalt Euratom.
DN170325 De private aktørene gjør en innsats for fellesskapet , mener han, og viser til at barnehageløftet ikke hadde vært mulig uten private drivere.
DB170325 De feirer idet et land, Storbritannia, for første gang melder seg ut av fellesskapet , og den britiske statsministeren, Theresa May, holder seg unna.
DA170325 Gjør opp status ¶ 71 år etter britenes statsminister Winston Churchill tok til orde for et « United States of Europe » og fire dager før britene trykker på Brexit-knappen, møtes EU-lederne i dag i Roma : De markerer at det er 60 år siden EUs forløper, Det europeisk-økonomiske fellesskapet ( EEC ), senere kjent som EF, ble dannet : ¶
AA170325 Partiet har en ordning der alle som har tillitsverv i partiet, må betale en andel til fellesskapet .
AA170325 Vi må bidra til å videreutvikle fellesskapet og få mer Europa, sa europaminister Frank Bakke-Jensen ifølge Europabevegelsens eget nettsted.
DN170324 Når vi ser maktkonsentrasjonen til dagligvarekjedene, ser vi det som et mål at de skal få svekket sin maktposisjon og at de også skal bidra mer til fellesskapet .
DB170324 - Verifisering gir enda et lag med tillit i fellesskapet vårt, som er fundamentet av virksomheten vår.
BT170324 Det kristne fellesskapet betyr kanskje mer i dag enn noensinne, og da er det ikke splittelse man bør søke.
BT170324 Men hele poenget er at en skal lage et inkluderende system, dette å se hverandre og ha et overordnet mål om å bygge fellesskapet , sier Vedum.
BT170324 - Det norske nasjonalstatsprosjekt har vært et fellesskapsprosjekt der vi har løftet hverandre, sier han, og viser til at en ulykke i Finnmark engasjerer folk i hele landet og at man kan flytte fra Pasvik til Stange og komme inn i fellesskapet .
AP170324 Vi må lære av Brexit og de begrunnelsene det britiske folket har for å forlate fellesskapet , til å videreutvikle prosjektet med eller uten britene som medlemmer.
AP170324 Når vi skal løse slike grenseløse utfordringer, er det europeiske fellesskapet , EU, et helt naturlig startsted.
AP170324 I dag feirer jeg EUs 60-årsdag fordi jeg tror på det europeiske fellesskapet .
AA170324 I forordet til traktaten slås det fast at fellesskapet skulle lede til stadig tettere samarbeid mellom folk i Europa.
AA170324 De samme landene ble i 1957 enige om å utvide fellesskapet ved å opprette en tollunion og et felles marked uten tidsavgrensning.
DB170323 Aktiviteten i rundt 8 000 klubber over hele landet er så nært knyttet til resten av samfunnet at det blir for tungvint for fellesskapet å ha ulike idrettsaktører å forholde seg til.
DB170323 Det er trist, både for filmbransjen og for fellesskapet .
DA170323 Men de av oss som tror på saken, håper at fellesskapet og samarbeidet vil være der også om 60 år.
AP170323 Om den blir stående, håper jeg den vil gi et sterkt allmennpreventivt signal om at det å stjele fra fellesskapet slås hardt ned på, sier politiadvokat Røed.
SA170322 Når de likevel ikke sprenger fellesskapet , er det ikke bare på grunn av at ny situasjon gir nye øyne å se med, men også på grunn av den bakenforliggende troen på Kristus som kirkens Herre, uavhengig av meningers utbredelse.
DB170322 - Skatteflukt handler om å vende ryggen til det fellesskapet som Erna Solberg leder.
AA170322 Det er egentlig nok å ta en titt på kartet for å innse hvor viktig bilen er for fellesskapet .
VG170321 Det er de som med frihet kan ivareta seg og sine egne behov, uten større ansvarsbevissthet overfor fellesskapet .
DA170321 Fellesskapets skattepenger skal komme fellesskapet til gode !
BT170321 - Det er meningsløst om vi som produserer olje med lave CO₂-avtrykk skal ofre titusenvis av arbeidsplasser, og dessuten fraskrive oss muligheten til å høste ressurser som skaper store verdier til fordeling i fellesskapet , sier Søviknes.
AP170321 - Bør bidra til fellesskapet
DB170320 Det rimer ikke med de solide holdningene til fellesskapet som har hjulpet sporten gjennom en turbulent vinter.
DB170320 Vet du for eksempel hvilke penger som går til dine etterlatte når du dør, og hva som går tilbake til fellesskapet ?
AA170319 Ap-lederne er mest opptatt av å styrke fellesskapet nå, men det er åpenbare kulturforskjeller og politiske ulikheter mellom fylkespartiene.
AP170318 Utgiften er et resultat av SVs partiskatt : Alle som får tillitsverv skal betale en andel til fellesskapet i partiet.
AP170318 Regulering av statsborgerskap handler grunnleggende om hvem som skal anerkjennes som del av det nasjonale politiske fellesskapet .
DB170317 Statkraft baserer seg på evigvarende ressurser som ligger i naturen og tilhører fellesskapet .
DB170317 - Deres ideologi er å privatisere verdiene i vannkrafta og sørge for at framtidige verdier flyttes fra fellesskapet til de private.
DA170317 Den svarte økonomien, hvor moms, skatt lurers unna fellesskapet er en « vegg » som har vokst så stor at den er i ferd med å falle over og knuse en hel bransje, mener Thorkildsen.
DA170317 - Men de reelle tallene, hvor mye fellesskapet går glipp av er trolig enda høyere.
DB170316 Skal man be mennesker om å gjøre noe for fellesskapet , så må selvfølgelig myndighetspersoner gå foran med et godt eksempel, sier Gleditsch, som likevel ikke ønsker å kommentere miljøbyrådens kjøreturer konkret.
DB170316 Moxnes har funnet frem tall for å vise hvor mye penger fellesskapet ranes for.
AP170316 Utvalgets flertall mente at begrepet er lite hensiktsmessig da det ekskluderer mennesker som åpenbart tilhører det norske kulturelle fellesskapet .
DB170315 En viktig forskjell ligger derimot i forslagets avsluttende del, der Arbeiderpartiet har kuttet ut setningen « Dei viltlevande marine ressursane er eigde av det nasjonale fellesskapet og skal medverke til sysselsetjing og busetjing i kystsamfunna ».
BT170315 De snevre interessene hennes, og det at hun ikke hadde særlig erfaring med samhandling med jevnaldrende, hadde ført til at hun ikke var inkludert i fellesskapet .
AA170314 For eksempel ligger det for første gang forslag som handler om at marine ressurser - fisk - skal tilhøre fellesskapet .
AA170314 Det er verdier som skal gjennomsyre fellesskapet som utdanning i barnehagen skaper hver dag, her og nå, og som bidrar til å ruste barna for framtida.
DB170313 Jeg tillater meg fortsatt å drømme om det utskjelte fargerike fellesskapet .
AP170312 Suksessfull integrering er avhengig av at majoritetsbefolkningen strekker ut en hånd og inkluderer minoritetene i fellesskapet .
AP170312 Suksessfull integrering er avhengig av at majoritetsbefolkningen strekker ut en hånd og inkluderer minoritetene i fellesskapet .
SA170311 | Bedriftsskatten i Rogaland : Milliardbidrag til fellesskapet fra Lyse ¶ 30 prosent av all bedriftsskatten i Rogaland kommer fra 10 selskaper.
DB170311 Det siste året har Dagbladet satt søkelys på hvordan kongehuset forvalter tillitt og penger fra fellesskapet .
DB170311 Det sosiale fellesskapet har også vært viktig.
BT170311 Samfunnet trenger alle typer mennesker, også dem som tilfører fellesskapet andre verdier enn det som kan måles i kroner og øre.
VG170310 Det egosentriske viker litt plass for fellesskapet .
DB170310 Jeg stod igjen til slutt, men det er fellesskapet som har vunnet : Samholdet, samarbeid og medmenneskelighet.
BT170310 Forsvaret skal altså spare penger, men kuttene resulterer i svekket forsvarsevne og en svekkelse av Forsvaret som bidragsyter til fellesskapet .
BT170310 Den store koden er å finne tilgangen inn til fellesskapet , deg selv, språkets forestillingsverden, demokratiet, kunnskapen og den sunne kritiske sans.
AA170310 Vi eier disse på vegne av fellesskapet .
AA170310 - Min strategi har vært å lære mest mulig, gi jernet og jobbe knallhardt for fellesskapet .
DB170309 Dette fordrer et oppgjør med hva slags forestillinger om fellesskapet den enkelte vil stille seg bak.
SA170307 Det er milevid forskjell på rektoren eller barnehagestyreren som leter med lys og lykte etter muligheter for å trekke barnet inn i fellesskapet , og den som like iherdig leter etter muligheter for å støte barnet ut.
DN170307 Vi bidrar både til god finansiell avkastning for fellesskapet og til verdiskaping i selskapene, sier Olaug Svarva.
DB170307 I artikkelserien « Kongemakta » har vi undersøkt hvordan kongehuset forvalter tilliten og pengene fra fellesskapet .
DB170307 Dagbladet har gjort den første kartleggingen som viser hva kongehuset faktisk koster fellesskapet .
DB170307 I artikkelserien « Kongemakta » har vi undersøkt hvordan kongehuset forvalter tilliten og pengene fra fellesskapet .
DB170307 Dagbladet har gjort den første kartleggingen som viser hva kongehuset faktisk koster fellesskapet .
AP170307 Vi bidrar både til god finansiell avkastning for fellesskapet og til verdiskaping i selskapene, sier Svarva.
DA170305 - Er det noen som står for fellesskapet , er det virkelig dem.
AP170305 Skoler som satser på å gi elevene omsorg, tilhørighet og vise at det de gjør betyr noe for fellesskapet , får god respons.
AP170305 Skoler som satser på å gi elevene omsorg, tilhørighet og vise at det de gjør betyr noe for fellesskapet , får god respons.
AA170305 Og ja, takk til alle dere andre som gjør en så utrolig viktig jobb for fellesskapet , og som utgjør en enorm forskjell for min og andres arbeidshverdag.
FV170303 Fra den dagen hun ble utestengt, kan hun ikke få den støtten hun fortjener fra fellesskapet når hun trenger det som mest.
DB170303 Da han forsvant, krevde Martin Johnsrud Sundby at landslagsløperne måtte bli flinkere til bidra med sitt beste inn til fellesskapet .
SA170302 « Det er tragisk for fellesskapet med alle de midler som nå er endelig tapt i Dale-skandalen, og hvor de virkelig ansvarlige så langt går fri », skriver Sjur Lærdal.
SA170302 Kjekt for dem, og måtte de lykkes med det, - men det er tragisk for fellesskapet med alle de midler som nå er endelig tapt i Dale-skandalen, og hvor de virkelig ansvarlige så langt går fri.
SA170302 Fra den dagen hun ble utestengt, kan hun ikke få den støtten hun fortjener fra fellesskapet når hun trenger det som mest.
DB170302 Vi utfyller hverandre, vi bakker hverandre opp, vi gjør en vanvittig jobb sammen, vi er der for hverandre hele tida, sier Bjørgen om fellesskapet på damelaget.
DB170302 Men vi har en regel om at laguttak er en sak mellom trener og utøver, og ikke for fellesskapet vårt.
DB170302 Hun er limet, den som sørger for at fellesskapet er sterkere enn de enkeltes ego, den som passer på at alle har det bra, den som viser omsorg.
DB170302 Tilsynelatende mest på grunn av Marit Bjørgen og Maiken Caspersen Falla, men kanskje enda mer fordi fellesskapet på dette norske jentelaget lenge har holdt seg nært og spesielt.
DB170302 Vi må redusere de økonomiske forskjellene gjennom økt skattlegging av de rikeste, slik at flere bidrar til fellesskapet , gjennom styrket barnetrygd og gjennom offentlige, ikke kommersielle, velferdstjenester.
DA170302 Det kollegiale fellesskapet på natt er godt, men jeg er alene sykepleier og skal jeg snakke med en annen sykepleier må jeg ringe legevakten eller en avdeling på sykehuset for å rådføre meg.
BT170302 Fra den dagen hun ble utestengt, kan hun ikke få den støtten hun fortjener fra fellesskapet når hun trenger det som mest.
AP170302 Fra den dagen hun ble utestengt, kan hun ikke få den støtten hun fortjener fra fellesskapet når hun trenger det som mest.
SA170301 Enorme tap for fellesskapet
DB170301 Det meste av pengene de investerer er penger som ellers ville ha kommet inn til det norske fellesskapet , til statsbudsjettet eller oljefondet, basert på oljereservene på norsk sokkel - som er fellesskapets eiendom.
AP170301 Fellesskapet får egen pott ¶
DB170228 Dette fellesskapet er blitt testet på høyst ulikt vis, men det holder uansett.
VG170227 - Jeg skulle ønske jeg hadde noe mer meningsfylt å si, men jeg er bare overveldet av å være en del av dette fellesskapet , sa han til slutt.
DA170227 Skattlegging av roboter har blitt foreslått flere steder i verden for at rikdom skal tilfalle fellesskapet , både av Microsoft-gründer Bill Gates i USA, og av sosialistenes presidentkandidat i Frankrike, Benoît Hamon.
AP170226 De innsatte ga da uttrykk for at de i all hovedsak føler seg trygge i fellesskapet og er fornøyde med fengselsbetjentene.
AA170226 De innsatte ga da uttrykk for at de i all hovedsak føler seg trygge i fellesskapet og er fornøyde med fengselsbetjentene.
AP170225 De innsatte ga da uttrykk for at de i all hovedsak føler seg trygge i fellesskapet og er fornøyde med fengselsbetjentene.
FV170224 Filmen skal også vise hvordan Norge som nasjon responderte på angrepene med å fokusere på fellesskapet og rettssikkerheten, og ikke på hevn.
DB170224 Stortinget har få viktigere oppgaver enn å ivareta dette fellesskapet .
DB170224 Dagens praksis er skadelig også for fellesskapet vårt.
BT170224 Filmen skal også vise hvordan Norge som nasjon responderte på angrepene med å fokusere på fellesskapet og rettssikkerheten, og ikke på hevn.
DA170223 Dette bidrar til konkurransevridning for de seriøse aktørene, arbeidstakere blir utnyttet og det blir unndratt skatter og avgifter som skal gå til fellesskapet .
DA170221 Som til en viss grad setter det nasjonale fellesskapet på prøve, mener forfatteren.
DA170221 Kommentar : « Alle som jobber for fellesskapet skal ha skikkelige vilkår.
BT170221 Som til en viss grad setter det nasjonale fellesskapet på prøve, mener forfatteren.
BT170221 Priser fellesskapet
BT170221 - Det er vanvittig flaks at ingen ble skadet, sier Aadland, som er imponert over fellesskapet på Svalbard ved krisesituasjoner som dette.
AA170221 Det er viljen til å prioritere fellesskapet og kommuneøkonomien som avgjør, sier SVs Karin Andersen til NTB.
AA170221 Det er viljen til å prioritere fellesskapet og kommuneøkonomien som avgjør.
AA170221 - Til tross for at næringen er inne i en krevende periode, vil den fortsatt bidra til arbeidsplasser, verdiskaping og store inntekter til fellesskapet .
AA170221 - Til tross for at næringen er inne i en krevende periode, vil den fortsatt bidra til arbeidsplasser, verdiskaping og store inntekter til fellesskapet , sier olje- og energiminister Terje Søviknes ( Frp ).
AA170221 Som til en viss grad setter det nasjonale fellesskapet på prøve, mener forfatteren.
DB170220 - For oss er det viktig at vi sikrer at fellesskapet fortsatt finansierer NRK.
DA170220 Det kan man jo mene mye om, men det viktigste er som følger : Alle som jobber for fellesskapet skal ha skikkelige vilkår.
DB170219 Den låta tror på det fellesskapet og den tror på fremtiden.
BT170218 I et sånt land vil fellesskapet forvitre.
BT170218 I et sånt land vil fellesskapet forvitre.
DN170217 - Våre amerikanske venner vet at deres tone overfor Europa og NATO har en direkte effekt på fellesskapet på vårt kontinent, sa von der Leyen fredag da hun holdt åpningstalen på den store sikkerhetskonferansen i München.
DA170217 - Våre amerikanske venner vet at deres tone overfor Europa og NATO har en direkte effekt på fellesskapet på vårt kontinent, sa von der Leyen fredag da hun holdt åpningstalen på den store sikkerhetskonferansen i München.
AP170217 - Vi kan bygge den globale infrastrukturen sånn at det globale fellesskapet er et gode for alle.
AP170217 - Det sitter folk rundt omkring og føler at de er blitt akterutseilt av globaliseringen og av de hurtige endringene som har skjedd, og det er mange som derfor trekker seg tilbake og ikke vil være en del av det globale, sammenkoblede fellesskapet .
AA170217 - Fra vår side blir det viktig å understreke betydningen av NATO og det transatlantiske fellesskapet , som også er viktig for USA, sa Søreide til NTB i forkant av møtet.
AA170217 Fra norsk side var det ifølge Søreide også viktig å understreke betydningen av NATO og det transatlantiske fellesskapet .
DB170216 a noe imot at barnet drar på leirskole, er på kino med venner, deltar på bursdager eller har kjæreste, det er først når noen andre fra miljøet ringer og klager at man setter disse begrensningene, fordi man blir redd for å få sin sosiale status utfordret og i ytterste konsekvens bli frosset ut av fellesskapet .
DA170216 - Gasskraftinvesteringene til Jens Stoltenberg og oljeindustrien har kostet fellesskapet dyrt.
DN170215 - Fra vår side blir det viktig å understreke betydningen av Nato og det transatlantiske fellesskapet , som også er viktig for USA, sier Søreide.
DB170215 Det har sikret fellesskapet store inntekter.
DA170215 - Gasskraftinvesteringene til Jens Stoltenberg og oljeindustrien har kostet fellesskapet dyrt.
AP170215 - Gasskraftinvesteringene til Jens Stoltenberg og oljeindustrien har kostet fellesskapet dyrt.
AP170215 - Gasskraftinvesteringene til Jens Stoltenberg og oljeindustrien har kostet fellesskapet dyrt.
AA170215 - Gasskraftinvesteringene til Jens Stoltenberg og oljeindustrien har kostet fellesskapet dyrt.
SA170214 Det har egentlig bare gjort at det fellesskapet vi har solgt inn hele tiden, er blitt forsterket.
DN170214 Etter at gjelden til banken var betalt, var det kun smuler igjen til å dekke skattegjelden til fellesskapet , selv om kemneren hadde tatt pant i advokatens tre eiendommer.
AP170214 Det har egentlig bare gjort at det fellesskapet vi har solgt inn hele tiden, er blitt forsterket.
AA170214 Enn om Trøndelag hadde hatt like rause rikinger, med like gode holdninger til det å dele med fellesskapet .
AP170212 Der Arbeiderpartiet siden folkeavstemningen om EU-medlemskap i 1994 har stått fast på at Norges plass er på innsiden av det europeiske fellesskapet , er formuleringen « medlemskap i EU vil være en fordel for Norge » strøket i det nye programutkastet.
AP170212 Der Arbeiderpartiet siden folkeavstemningen om EU-medlemskap i 1994 har stått fast på at Norges plass er på innsiden av det europeiske fellesskapet , er formuleringen « medlemskap i EU vil være en fordel for Norge » strøket i det nye programutkastet.
DA170211 Og så er det veldig viktig å logge av og legge bort telefonen i ferien, og heller dyrke og gi næring til fellesskapet og tosomheten ! 3.
VG170210 Det begrunner han med at fellesskapet løser dette bedre.
DB170210 Dette er en utøver som har vært en del av vårt fellesskap i ti år og som har bidratt til fellesskapet og har levert masse fantastiske resultater.
DB170210 For selvsagt har selve utestengelsen vært tung å bære for en løper som er så tett knyttet til fellesskapet i gruppa.
SA170209 Ved hjelp av sin nye teknologiske plattform - « Den nakne sannhet » - fikk bevegelsen etablert fakta om at fellesskapet , ved staten, finansierer nær 90 prosent av oljeselskapenes milliardinvesteringer på å lete etter ny olje og gass, og dermed sitter igjen med den store risikoeksponeringen.
DB170209 Heldigvis ser det ut til at en utgiftsøkning ved å ta i bruk heroin i behandling bare vil være en kortsiktig utgift for fellesskapet .
DB170209 Den moralske forpliktelsen tilsier heller at vi bør bruke mer av fellesskapet midler på denne gruppen i sin helhet.
VG170208 Det er det pengene skal brukes til, fordi fellesskapet løser dette bedre, sier Støre.
VG170208 - At det er så sterke tall som viser at folk nikker til at fellesskapet skal ta disse regningene, viser etter min mening hvor sterk fellesskapsviljen er i Norge, sier Støre.
AP170208 | Frode Thuen : Hva er igjen av fellesskapet når barna flytter ut ?
VG170207 Den sittende regjeringen har kuttet i inntekter til fellesskapet og fylt på med barnebarnas penger fra oljeinntektene.
DB170207 Det dreier seg om å balansere individuelle valg opp mot hva som er gode yrkessammensetninger for fellesskapet - som for eksempel hvem som skal ta seg av de som til enhver tid strever med seg selv og livet sitt blant oss.
AP170207 Brochmann 2-utvalget bruker assimilerings-begrepet frimodig, og påpeker at fullverdig assimilasjon av innvandrere innebærer at de « oppfattes som en legitim del av det nasjonale fellesskapet ».
VG170206 Medlemskap i « nasjonen » handler om tilhørighet, men også om hvem man er villig til å se på som en del av fellesskapet , trekker en ny PRIO-studie frem.
VG170206 Når vi i tillegg vet at det ikke lenger er noen sensasjon å bli både 90 - 95 og 100 år i Norge, blir det mange år som skal finansieres av fellesskapet .
VG170206 Mine inntekter har alltid generert brukbare skatteinntekter til fellesskapet , noe som hele den norske samfunnsmodellen er bygd på.
DB170206 Støre sier skatteøkningene skyldes at Ap har større ambisjoner på vegne av fellesskapet enn regjeringen.
DB170206 Mens denne regjeringen har krympet ambisjonene ved å gi skattekutt og kuttet i inntektene til fellesskapet , har vi vært ærlige på at en større ambisjon kommer til å koste mer.
DB170206 De partiene som ikke sier hvor mye de vil kutte i skattene, og som vil svekke fellesskapet , har mye å svare for, sier Støre.
AA170206 Alle plikter å bidra til fellesskapet , uansett hvem de er.
AA170206 Når vi i tillegg vet at det ikke lenger er noen sensasjon å bli både 90 - 95 og 100 år i Norge, blir det mange år som skal finansieres av fellesskapet .
AA170206 Mine inntekter har alltid generert brukbare skatteinntekter til fellesskapet , noe som hele den norske samfunnsmodellen er bygd på.
DB170204 Som Hjelmeland vektlegger Aarebrot det språklige og kulturelle fellesskapet i den planlagte stor-regionen, og minner om at fylkene er en relativt ny oppfinnelse ; de gamle fogderiene ( Sunnmøre, Hardanger, Ryfylke, etc. ) er en mer formålstjenlig inndeling av distrikter.
DB170204 - NYNORSK FELLESSKAP : Valgforsker Frank Aarebrot understreker betydningen av det nynorske fellesskapet i hele den nye stor-regionen.
DB170204 - Dessuten deler Haugaland og Sunnmøre det nynorske fellesskapet , i Haugesund snakker de jo en slags sunnhordlandsk.
DB170204 Vi trenger en kulturendring, der jeg møter en holdning som bekrefter at jeg er en del av fellesskapet .
DB170204 Vi norske statsborgere, som har gjort oss fortjent til opphold i Norge ved å bli født her eller bestå en prøve og betale skatt til fellesskapet , har aldri fått stemme over om vi syns det skal være sånn.
VG170203 Men mye av det jeg vil fremheve som bra ved å være bygningsarbeider - ikke minst fellesskapet på byggeplassen - har blitt svekket de siste årene.
SA170203 - De fleste av disse spillselskapene er registrert i land med veldig gunstige skatteavtaler, noe som gjør at de ikke bidrar særlig til fellesskapet , sier han.
FV170203 - De fleste av disse spillselskapene er registrert i land med veldig gunstige skatteavtaler, noe som gjør at de ikke bidrar særlig til fellesskapet , sier han.
DB170203 Dette er greit å vite når du stemmer i et valg som vil påvirke fellesskapet og vårt eierskap til naturressursene i et 100-årsperspektiv.
BT170203 - De fleste av disse spillselskapene er registrert i land med veldig gunstige skatteavtaler, noe som gjør at de ikke bidrar særlig til fellesskapet , sier han.
AP170203 - De fleste av disse spillselskapene er registrert i land med veldig gunstige skatteavtaler, noe som gjør at de ikke bidrar særlig til fellesskapet , sier han.
AA170203 - Tidligere i dag snakket jeg kort med presidenten om hans immigrasjonsordre og hva den betyr for fellesskapet .
SA170201 - En « fjellgrense » eller « markagrense » som viser hvor høyt over havet man skal kunne bygge i et område, samt en grense for hvor store hyttene og hytteområdene kan være, hadde vært kjærkomment og til det beste for fellesskapet .
FV170201 - Vi ser dette som en ledertrio som utfyller hverandre godt, og som vil ta partiet videre i møte med relevante politikkbehov for vanlige folk, for fellesskapet og der viktige prinsipielle verdisaker står på dagsorden, sier Brosvik.
BT170201 - En « fjellgrense » eller « markagrense » som viser hvor høyt over havet man skal kunne bygge i et område, samt en grense for hvor store hyttene og hytteområdene kan være, hadde vært kjærkomment og til det beste for fellesskapet .
AP170201 - En « fjellgrense » eller « markagrense » som viser hvor høyt over havet man skal kunne bygge i et område, samt en grense for hvor store hyttene og hytteområdene kan være, hadde vært kjærkomment og til det beste for fellesskapet .
NL170131 ¶ Arbeiderpartiet har større ambisjoner for fellesskapet enn dagens regjering.
NL170131 Det handler om å tro på fellesskapet , og at vi får til mer sammen enn hver for oss.
NL170131 Arbeiderpartiet har større ambisjoner for fellesskapet enn dagens regjering.
AP170130 Utenfor fellesskapet , i frykt for politi og myndigheter, gjelder det å ta på seg en tøff maske og ikke vise svakhet.
AP170130 I rapporten « Under brua » beskrives et miljø som består av unge menn som alle befinner seg utenfor fellesskapet og storsamfunnet.
AP170130 Utenfor fellesskapet , i frykt for politi og myndigheter, gjelder det å ta på seg en tøff maske og ikke vise svakhet.
AP170130 I rapporten « Under brua » beskrives et miljø som består av unge menn som alle befinner seg utenfor fellesskapet og storsamfunnet.
BT170129 Av og til finner vi det fellesskapet i teatersalens varme mørke. ________________________ Andreas Wiese er daglig leder på Litteraturhuset i Oslo og har en døvblind datter på den statlige skolen for døvblinde på Skådalen.
AP170129 Og dette er nok helt avgjørende - skal man ta del i og tilpasse seg det norske fellesskapet , må man også kunne føle seg velkommen og akseptert.
AP170129 Og dette er nok helt avgjørende - skal man ta del i og tilpasse seg det norske fellesskapet , må man også kunne føle seg velkommen og akseptert.
AP170129 Og dette er nok helt avgjørende - skal man ta del i og tilpasse seg det norske fellesskapet , må man også kunne føle seg velkommen og akseptert.
DB170126 De har masse ressurser, er utrolig flotte personer og bidrar til fellesskapet og andre rundt seg, sier Nyquist til Dagbladet.
BT170126 Slik mener vi at det bør være, som fellesskapsinstitusjon er det vår oppgave å romme hele fellesskapet .
BT170126 Selv om en kanon er et forsøk på å overskride det personlige ved lesningen og gjøre den litterære vurderingen til noe vi kan enes om i fellesskap, gjør vi lurt i å ikke gjøre det fellesskapet som skal samles om en kanon for stort.
BT170126 Samtidig har en ofte gjemt seg bak autoriteten en slik faglighet gir når en fatter dårlig begrunnede beslutninger på vegne av fellesskapet .
BT170126 Mange har pekt på viktigheten av å formulere klart og tydelig hva som er vår kulturelle og kunstneriske arv, særlig i en tid hvor det norske fellesskapet er i stadig utvidelse.
SA170125 Dette betyr at det å være norsk ikke skal være en liste med krav du må oppfylle for å passe inn, men det å være en del av det norske fellesskapet .
SA170125 - Jeg ønsker å forsterke idretten som en positiv kraft, også for fellesskapet .
AP170125 - Jeg ønsker å forsterke idretten som en positiv kraft, også for fellesskapet .
DB170124 Dette er først og fremst alvorlig for dem det gjelder - men det er også kostbart for fellesskapet .
DB170124 Dette er først og fremst alvorlig for dem det gjelder - men det er også kostbart for fellesskapet , skriver direktør i Bufdir, Mari Trommald ( bildet ).
DB170124 Da Storbritannia i 1972 vedtok en lov om inntreden i det som da het Det Europeiske Fellesskapet ( EF ), så vedtok man at EU-lov blir britisk lov, inntil Parlamentet vedtar noe annet.
DN170123 Derfor er jeg forundret over at nettopp Marine Harvest velger en strategi der de stiller seg utenfor dette fellesskapet , sier han, og sikter til at Marine Harvest for en tid tilbake meldte seg ut av daværende FHL - nå Sjømat Norge - og inn i Norsk Industri i stedet.
DN170123 - Avgiften traff i liten grad de med de største formuene og ga en beskjeden inntekt til fellesskapet , framholdt partiet i sitt alternative budsjett for 2016.
DB170122 I pågående hjelmkonflikt med Norges Skiforbund, og i diskusjon med idrettsnorge generelt ( pluss oss folk ellers, vel ), om hva som skal bestemmes av fellesskapet og hvilken makt som fortsatt tilhører den enkelte, fortsetter 22-åringen å levere på aller høyeste nivå i en av de utpreget individuelle idrettsdisiplinene, for et alpinlandslag som i mange år har vært et fyrtårn for samhold og l
BT170122 FANTASTISK LILLEBROR : - Han er blitt utestengt fra fellesskapet i hver eneste klasse han har gått i, skrev storesøster Cecilie Brügger Håvåg i et debattinnlegg i februar i fjor.
BT170122 . Han er blitt utestengt fra fellesskapet i hver eneste klasse han har gått i. » - Det var ikke lett å vokse opp i Florø.
DB170119 Drift av renovasjon i kommunal regi medfører også at avgiftene innbyggerne betaler, går tilbake til fellesskapet .
SA170118 Dør du før pensjonsalder, tilfaller pensjonsmidlene fellesskapet .
FV170118 Dør du før pensjonsalder, tilfaller pensjonsmidlene fellesskapet .
BT170118 Dør du før pensjonsalder, tilfaller pensjonsmidlene fellesskapet .
AP170118 Dør du før pensjonsalder, tilfaller pensjonsmidlene fellesskapet .
SA170116 Også i næringslivet er det en vilje til å bruke ressurser til beste for fellesskapet .
FV170114 Barcelona bekreftet fredag at Gratacos er fratatt sine lederoppgaver som følge av at « han offentlig uttrykte en personlig mening som ikke sammenfaller med meningen til fellesskapet ».
DB170114 Fellesskapet Luggumt byr på kunst- og kulturopplevelser og inkluderer blant annet Oppdalsmuseet, Kongsvold Fjeldstue, Galleri Mali og tilbud fra både smed, keramiker og treskjærerverksted. ( www.luggumt.no ) ¶
SA170113 Barcelona bekreftet fredag at Gratacos er fratatt sine lederoppgaver som følge av at « han offentlig uttrykte en personlig mening som ikke sammenfaller med meningen til fellesskapet ».
DB170113 Barcelona bekreftet fredag at Gratacos har fått sparken som følge av at « han offentlig uttrykte en personlig mening som ikke sammenfaller med meningen til fellesskapet ».
AP170113 Barcelona bekreftet fredag at Gratacos er fratatt sine lederoppgaver som følge av at « han offentlig uttrykte en personlig mening som ikke sammenfaller med meningen til fellesskapet ».
BT170112 Lenge leve fellesskapet !
DB170110 - Støres nei til Lofoten og Nord-Norge bryter fundamentalt med en politikk som har sikret fellesskapet inntekter på over 12.000 milliarder kroner, sier hun.
BT170109 Elevene blomstrer og yter maksimalt når de føler seg tilpasset i fellesskapet .
DB170107 Slik sitter flere av disse lederne i prestisjetunge verv, og bør levere resultater for fellesskapet som står i forhold både til en sterk norsk toppidrettstradisjon og gode verdier om ærlig konkurranse.
DB170107 Forbundets leder Sigve Bolstad peker på at svart økonomi og arbeidslivskriminalitet er et økende problem som tapper samfunnet og fellesskapet for store pengesummer.
DB170105 Derfor er dette landslaget under hoppsjef Clas Brede Bråthen og trenerne Alexander Stöckl og Magnus Brevig først og fremst blitt utviklet med tanke på fellesskapet .
VG170102 Jeg er også en del av det samiske fellesskapet .
BT161230 I en av verdens mest leste psykologibøker, « Om kjærlighet » skriver psykologen og filosofen Erich Fromm om hvordan det å gi til andre og bidra til det menneskelige fellesskapet er en betingelse også for å psykologisk sett bli fullt levende.
SA161228 Mennesker kan bidra til fellesskapet
AP161228 Mennesker kan bidra til fellesskapet
FV161222 Bokstavkombinasjonen CE er en forkortelse for det franske navnet på det europeiske fellesskapet - la Communautè Europèenne.
AA161220 Hun snakker varmt om fellesskapet , om å bidra med det man kan, og om å være gode mot hverandre.
SA161209 Idretten er viktig for fellesskapet og for folkehelsa.
AP161209 Idretten er viktig for fellesskapet og for folkehelsa.
SA161116 All ære til dem som stiller opp og bidrar for fellesskapet .
AP161116 All ære til dem som stiller opp og bidrar for fellesskapet .
AP161115 - Elevene vil oppleve at de blir sett og anerkjent som en del av fellesskapet .
SA161110 Prinsippet mitt er at pengene bør gå til fellesskapet , men når de først har åpnet for dette så er det vanskelig å kjøre bilen i revers, sier Lund.
AP161110 Prinsippet mitt er at pengene bør gå til fellesskapet , men når de først har åpnet for dette så er det vanskelig å kjøre bilen i revers, sier Lund.
SA161031 Det kollektive fellesskapet , den sosiale kompetansen er av betydning, det holder ikke lenger bare å være god på idrettsbanen eller smart på skolen.
BT161031 Det kollektive fellesskapet , den sosiale kompetansen er av betydning, det holder ikke lenger bare å være god på idrettsbanen eller smart på skolen.
AP161031 Det kollektive fellesskapet , den sosiale kompetansen er av betydning, det holder ikke lenger bare å være god på idrettsbanen eller smart på skolen.
AP161030 Fellesskapet er enda ikke slik at det feires nattverd sammen i Lund domkirke i dag.
AP161015 De blir gjerne refset og irettesatt av lederen, fratatt arbeidsoppgaver, utfrosset fra fellesskapet eller får stagget videre karrière.
AP160912 Vi synes det er helt greit å bidra til fellesskapet når vi har råd til å bo en såpass stor og moderne leilighet sentralt i byen.
AP160901 Å drive velferd på veiene av fellesskapet og demokratiet skal ikke være underlagt forretningshemmeligheter.
AP160818 Da blir det mindre til fellesskapet - både i dag, og for fremtiden.
AP160816 Men det er klart : Mer progressiv formuesskatt, gjeninnføring av arveavgift - den typen skattelegging er helt nødvendig dersom de rikeste i Norge skal betale sin del til fellesskapet , og det er nødvendig hvis vi skal få ulikheten ned.
AP160626 Skottene stemte klart for fortsatt medlemskap i EU - 62 prosent vil ikke forlate det europeiske fellesskapet - men et knepent engelsk flertall kan tvinge dem ut av unionen.
AP160622 « Uten dere kommer ikke bare Europa, men hele det vestlige fellesskapet til å bli svakere », skrev han.
AP160616 Samtidig kjente jeg på fellesskapet .
SA160612 Russland er jo veldig utsiden av det europeiske fellesskapet , sier Hjelseth.
AP160612 Russland er jo veldig utsiden av det europeiske fellesskapet , sier Hjelseth.
SA160610 Jeg sa ja til å bli ambassadør fordi jeg liker å være en del av dette fellesskapet , og ønsker å gjøre en innsats for at norsk frivillighet får best mulig vilkår i sitt arbeid for barn og unge, sier Ole Gunnar Solskjær i pressemeldingen.
SA160610 Den finner dere hos fellesskapet . » « Grasrottrener » ¶
SA160610 - Ungene våre trener på baner og i haller som er finansiert av det norske fellesskapet , der pengene nordmenn har bidratt med gjennom Norsk Tipping blir gitt tilbake til samfunnet og frivilligheten.
FV160610 Jeg sa ja til å bli ambassadør fordi jeg liker å være en del av dette fellesskapet , og ønsker å gjøre en innsats for at norsk frivillighet får best mulig vilkår i sitt arbeid for barn og unge, sier Ole Gunnar Solskjær i pressemeldingen.
FV160610 Den finner dere hos fellesskapet . » « Grasrottrener » ¶
FV160610 - Ungene våre trener på baner og i haller som er finansiert av det norske fellesskapet , der pengene nordmenn har bidratt med gjennom Norsk Tipping blir gitt tilbake til samfunnet og frivilligheten.
AP160610 Jeg sa ja til å bli ambassadør fordi jeg liker å være en del av dette fellesskapet , og ønsker å gjøre en innsats for at norsk frivillighet får best mulig vilkår i sitt arbeid for barn og unge, sier Ole Gunnar Solskjær i pressemeldingen.
AP160610 Den finner dere hos fellesskapet . » « Grasrottrener » ¶
AP160610 - Ungene våre trener på baner og i haller som er finansiert av det norske fellesskapet , der pengene nordmenn har bidratt med gjennom Norsk Tipping blir gitt tilbake til samfunnet og frivilligheten.
AP160609 Men du kan ikke si at « min religion forbyr meg å jobbe », og så skal fellesskapet betale for livsopphold, sier Helga Pedersen.
AP160605 Jeg tror de fleste hadde forventet at også elbileiere må betale inn til fellesskapet etter hvert, særlig når en stor andel av bompengene skal brukes til å bygge ut kollektivtrafikken.
SA160521 Kirkemøtet understreker at uenighet i dette spørsmålet ikke er av en slik karakter at fellesskapet i Den norske kirke må brytes, teologisk sett.
SA160521 Gjensidig respekt, frihet til å være seg selv og forståelse på tvers av ulikhet er gaver som styrker fellesskapet .
SA160521 Det betyr ikke at de ikke er viktige eller skal feies under teppet, men at uenighet om enkeltspørsmål ikke trenger skade fellesskapet .
AP160520 Ap-lederen mener høyresiden i norsk politikk ikke kan dokumentere påstanden om at skattekutt over tid vil føre til økt aktivitet og dermed økte inntekter til fellesskapet .
AP160516 Vi krever ikke bare at du anerkjenner verdiene samfunnet bygger på, men at du behersker en mengde kulturelle og sosiale koder og forhold for at du skal være del av det nasjonale fellesskapet .
AP160516 Alt dette har den gode virkning at de skaper sammenheng, fellesskap og tillit, men de gjør det samtidig vanskelig å komme utenfra og bli del av fellesskapet .
SA160502 Og de betaler ikke skatt til fellesskapet .
AP160429 ÅLESUND ( Aftenposten ) : Formuesskatten skal sikre at Røkkene og Hagene bidrar til fellesskapet .
BT160423 Kontrasten mellom dem som er innenfor og utenfor fellesskapet kunne knapt vært større.
BT160423 I en tid hvor inkludering og integrering blir stadig viktigere, har barnefotball en sentral rolle i fortellingen om fellesskapet .
AP160422 | P3-Silje : Jeg kjente veldig på følelsen av å stå utenfor fellesskapet
AP160419 Mer moderate krefter mener at fellesskapet også har sosiale forpliktelser.
AP160418 Minst like viktig er det at fellesskapet lager rammeverk og regler for at teknologien kan tas i bruk på en samfunnsnyttig, etisk forsvarlig og bærekraftig måte.
AP160417 Det beste grekerne kan håpe er at flyktningkrisen vil gjøre det farligere enn for ett år siden å tvinge Hellas ut av det europeiske fellesskapet .
AP160416 Med de Gaulle ute av historien - studentopptøyene våren 1968 ble begynnelsen til slutten for ham -, og med Georges Pompidou i Elyséepalasset, ble Storbritannia i 1973 omsider tatt opp i det som i mellomtiden hadde fått navnet Det europeiske fellesskapet eller EF.
AP160407 Reaksjonen i mediene har stort sett vært indignasjon over at de unnlater å bidra til « fellesskapet .
AP160331 Andre er opptatt av å begrense EUs innflytelse, de ønsker seg tilbake til tiden da fellesskapet løste felles handelsproblemer og ikke blandet seg inn i annen politikk.
AP160324 Europeiske muslimer er en del av det europeiske fellesskapet
AP160324 At europeiske muslimer stort sett er en del av det europeiske fellesskapet , både ved opp - og nedturer.
SA160321 Det er lovfestet at alle barn og unge har rett til å tilhøre fellesskapet .
SA160320 Vi må jo pleie det gode fellesskapet , sier Brevig.
AP160320 Vi må jo pleie det gode fellesskapet , sier Brevig.
AP160319 - Det er opp til en selv hvor mye man vil delta i fellesskapet , men en viktig del i konseptet er å motvirke ensomhet, sier Torgeir Løge.
AP160317 loven heter det : « Formålet med lova er å sikre ei berekraftig og samfunnsøkonomisk lønsam forvaltning av dei viltlevande marine ressursane og det tilhøyrande genetiske materialet og å medverke til å sikre sysselsetjing og busetjing i kystsamfunna », og « Dei viltlevande marine ressursane ligg til fellesskapet i Noreg.»I Deltakerloven heter det : « Formålet med denne lov er : a. å tilpas
AP160313 Dette har gitt snøvær i nær sagt alle landets kriker og kroker, og dette hensynet til fellesskapet har vært en vinneroppskrift.
AP160309 Konsul og bankier Thomas Heftye ( 1822-1886 ) oppfylte alle krav : Han økte familieformuen ved å gjøre bestefarens bankierhus til landets ledende, giftet seg med søsteren til den enda rikere Thorvald Meyer, og lot i tillegg rikdommen komme fellesskapet til gode.
AP160309 Det heter seg at begrensninger i fellesskapet skal kompenseres med utvidet kontakt med tilsatte i fengslet og tilfredsstillende arbeids-, opplærings - og andre aktivitetstilbud.
AP160308 loven heter det : « Formålet med lova er å sikre ei berekraftig og samfunnsøkonomisk lønsam forvaltning av dei viltlevande marine ressursane og det tilhøyrande genetiske materialet og å medverke til å sikre sysselsetjing og busetjing i kystsamfunna », og « Dei viltlevande marine ressursane ligg til fellesskapet i Noreg.»I Deltakerloven heter det : « Formålet med denne lov er : a. å tilp
AP160308 En irreversibel privatisering av fiskeressursene som gjør et fåtall rike redere enda rikere, på bekostning av fellesskapet og spesielt kystbefolkningen, mener andre.
AP160308 loven heter det : « Formålet med lova er å sikre ei berekraftig og samfunnsøkonomisk lønsam forvaltning av dei viltlevande marine ressursane og det tilhøyrande genetiske materialet og å medverke til å sikre sysselsetjing og busetjing i kystsamfunna », og « Dei viltlevande marine ressursane ligg til fellesskapet i Noreg.»I Deltakerloven heter det : « Formålet med denne lov er : a. å
AP160302 Vi håper i hvert fall at vårt nødvendige rop kan være til hjelp for dem som ikke tør å si fra selv, i frykt for å miste fellesskapet i menigheten, familie og venner.
AP160302 Noen frykter å miste fellesskapet i menigheten, familie og venner.
AP160302 I flere menigheter og kirkesamfunn legger man vekt på at alle skal føle seg velkommen og at man skal kunne være en fullverdig del av fellesskapet .
AP160302 Er dette måten å inkludere unge i fellesskapet ?
AP160301 - Flyktningstrømmen utfordrer det europeiske fellesskapet .
AP160229 Det er i dette fellesskapet vi skaper verdier og legger grunnlaget for et godt og inkluderende samfunn.
AP160219 loven heter det : « Formålet med lova er å sikre ei berekraftig og samfunnsøkonomisk lønsam forvaltning av dei viltlevande marine ressursane og det tilhøyrande genetiske materialet og å medverke til å sikre sysselsetjing og busetjing i kystsamfunna », og « Dei viltlevande marine ressursane ligg til fellesskapet i Noreg.
AP160219 Det må slås fast at fisken i havet tilhører fellesskapet , og må forvaltes til det beste for lokalsamfunnene langs kysten, sier Ellinor Dyveke Jenssen, som er initiativtager.
AP160219 Alt styres av fellesskapet
AP160219 Alt styres av fellesskapet gjennom blokkjeden og avanserte, moderne metoder for samarbeid.
AP160216 Islam betyr « underkastelse », og ikke-muslimer må underkaste seg det muslimske fellesskapet ( ummaen ) og de lover som gjelder der.
AP160216 Det Stanghelle og andre politisk korrekte bør merke seg, er at « vi-de andre»-holdningen er klart fremtredende : « Vi » er det muslimske fellesskapet og « de andre » er ikke-muslimene.
AP160216 Den beskriver hvordan Knøttet finner veien ut av ensomhet og isolasjon, og opplever seg møtt av fellesskapet og kjærligheten.
AP160213 Det å finne en miks i fellesskapet og bli kjent med hverandre.
AP160212 Er det lov å si at jeg ikke synes vi skal konfiskere gifteringer fra asylsøkere, men at vi må ha en debatt om hvordan også nye landsmenn skal bidra inn i fellesskapet ?
AP160212 Det jeg husker fra håndballen er likevel fellesskapet og vennskapet.
AP160202 loven heter det : « Formålet med lova er å sikre ei berekraftig og samfunnsøkonomisk lønsam forvaltning av dei viltlevande marine ressursane og det tilhøyrande genetiske materialet og å medverke til å sikre sysselsetjing og busetjing i kystsamfunna », og « Dei viltlevande marine ressursane ligg til fellesskapet i Noreg.»I Deltakerloven heter det : « Formålet med denne lov er : a. å ti
AP160131 Kultur er noe som beriker fellesskapet og derfor noe som må fremmes, ikke gjemmes.
AP160127 - I trepartsamarbeidet ligger nøkkelen til å snakke oss frem til løsningene som sikrer fellesskapet .
AP160118 Metoden handler om å lære de populære elevene å forvalte populariteten sin til fordel for fellesskapet , ved å stå opp for de svake.
AP160115 Selv om det kristent-kulturelle fellesskapet kan ha fungert som et samlingspunkt for deler av befolkningen, var det også et « vi » som ikke inkluderte alle.
AP160115 Måten kong Harald formulerte seg på i denne perioden, gjorde at det kristent-kulturelle lett kunne oppfattes som et objektivt trekk ved fellesskapet .
AP160115 I dette fellesskapet skal alle kunne være viktige og verdifulle bidragsytere.
AP160115 Hva sier kongen om det norske fellesskapet ?
AP160115 Der undersøkte jeg hvordan kongen har snakket om det norske fellesskapet i sine nyttårstaler.
DA160111 Det er « tyveri » fra fellesskapet av store beløp som påfører trygdemyndigheter, politi og rettsvesen mye ressursbruk som kunne ha vært brukt til andre formål », heter det i dommen.
BT160107 Solberg : Dette kan vi kun gjøre i forhold til fellesskapet .
SA160105 Og vi trenger så mye samhold, ærlighet og oppmuntring i fellesskapet vi bare kan.
SA160105 Kirkemøtet viser til tidligere vedtak som understreker at uenighet i dette spørsmålet teologisk bedømt ikke er av en slik karakter at det gudstjenestelige og sakramentale fellesskapet i Den norske kirke må brytes.
AP160103 HK og de mindre forbundene vil ofte at hele fellesskapet trekker i flokk.
AP160103 Man vil være innenfor fellesskapet og utenfor fellesskapet på en og samme tid.
AP160103 Man vil være innenfor fellesskapet og utenfor fellesskapet på en og samme tid.
AP160102 Selv om det har gått på bekostning av fellesskapet .
AP160101 Gjennom 25 år har de med klokskap, innsikt og omtanke bidratt til samholdet og fellesskapet som kjennetegner Norge.
AP160101> Gjennom 25 år har de med klokskap, innsikt og omtanke bidratt til samholdet og fellesskapet som kjennetegner Norge.
AP160101> target="avis" href= Gjennom 25 år har de med klokskap, innsikt og omtanke bidratt til samholdet og fellesskapet som kjennetegner Norge.
AP160101> target="avis" href= target="avis" href= Gjennom 25 år har de med klokskap, innsikt og omtanke bidratt til samholdet og fellesskapet som kjennetegner Norge.
AP160101> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Gjennom 25 år har de med klokskap, innsikt og omtanke bidratt til samholdet og fellesskapet som kjennetegner Norge.
AP160101> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Gjennom 25 år har de med klokskap, innsikt og omtanke bidratt til samholdet og fellesskapet som kjennetegner Norge.
AP160101> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Gjennom 25 år har de med klokskap, innsikt og omtanke bidratt til samholdet og fellesskapet som kjennetegner Norge.