DA171222 Lene seg tilbake ¶ Fellesskap og tradisjoner to stikkord den påtroppende biskopen forbinder med jul.
DA171222 For ham er tradisjoner og fellesskap viktig i julen.
DA171222 - Julen er en viktig høytid for fellesskap innad i familien, og det er en tid hvor vi viser at vi setter pris på hverandre og er sammen.
DA171130 juli 2011 bidro Erling Pettersen til å skape en arena for sorg og fellesskap , og i årene etterpå har dialogen mellom religioner vært biskopens metode.
DB171017 Hvis CAK skal bli avhengig av usikre penger fra prosjektsøknader og private sponsorer, blir det umulig å holde på daglig så tematisk og kunstnerisk bredt som nå - med hovedvekt på deltakernes egen utfoldelse og læring - i et integrerende fellesskap .
DA171016 I regi av Nordisk Ministerråd drøftes det i fellesskap hvordan byene våre best kan gå fram for å være åpne og inkluderende og forebygge utenforskapet.
AP171016https://www.aftenposten.no/okonomi/i/zWOgr/Innovasjon-Norge-bevilger-83-millioner-kroner-til-nye-naringsklynger Programmet Norwegian Innovation Clusters eies og drives i fellesskap av Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet.
AP171015https://www.aftenposten.no/norge/i/XxjVW/Fire-menn-moter-i-retten_-tiltalt-for-grovt-ran-i-Oslo Ifølge tiltalen tok de en natt i mars i år i fellesskap en lommebok med bankkort fra en mann i et portrom i bydelen Frogner.
VG171014 Vil fellesskap , grønne verdier, innovasjon eller storkapital stå i sentrum ?
DB171014 Det er fellesskap og kompromiss på sitt vakreste.
DB171013 Han refererer til mottakelsen som Kulturdepartementet og Utenriksdepartementet ( UD ) i fellesskap arrangerte for norske kulturarbeidere og kunstnere med suksess i utlandet, i slutten av september.
DB171012 Noen treffer tonen, andre ikke, men det er underordnet fordi lite kan måle seg med følelsen av fellesskap jeg føler da.
DA171012 Samtidig er jo behovet for fellesskap det samme, også for dem som står utenfor.
DA171012 Og når samfunnet svikter som fellesskap - søker de heller andre fellesskap , sa byråd for oppvekst og kunnskap, Tone Tellevik Dahl. | - Vil ha livet vårt tilbake ¶
DA171012 Og når samfunnet svikter som fellesskap - søker de heller andre fellesskap, sa byråd for oppvekst og kunnskap, Tone Tellevik Dahl. | - Vil ha livet vårt tilbake ¶
DB171011 Sanger underbygger fellesskap , skaper identitet, gir livsglede og ny innsikt.
AP171011https://www.aftenposten.no/okonomi/i/Pk2k0/Alle-bankene-er-snart-med-i-Vipps Vipps eies av DNB og de andre bankene i alliansen i fellesskap .
DA171010 Sterke fellesskap og grunnleggende trygghet i krevende omstillinger, sier partileder Jonas Gahr Støre.
DA171010 Sjefsimam i Det islamske fellesskap Bosnia og Hercegovina, Senaid Kobilica.
DA171010 Det sier sjefsimam i Det islamske fellesskap Bosnia og Hercegovina til NRK.
DA171010 Det islamske fellesskap Bosnia og Hercegovina er med sine rundt 9.400 medlemmer Norges største moské, og de er en av moskeene med til sammen 20.000 medlemmer som meldte seg ut av IRN i september.
DA171010 - Vi trenger en slags plattform, og det er noe vi kommer tilbake til, sier sjefsimam i Det islamske fellesskap Bosnia og Hercegovina, Senaid Kobilica.
AA171010 Det ser sjefsimam i Det islamske fellesskap Bosnia og Hercegovina til NRK.
AA171010 Det islamske fellesskap Bosnia og Hercegovina er med sine rundt 9.400 medlemmer Norges største moské, og de er en av moskeene med til sammen 20.000 medlemmer som meldte seg ut av IRN i september.
AA171010 - Vi trenger en slags plattform, og det er noe vi kommer tilbake til, sier sjefsimam i Det islamske fellesskap Bosnia og Hercegovina, Senaid Kobilica.
AA171008 De er en del av en større gruppe som i fellesskap kommer frem til politiske løsninger.
VG171007 Omtanke for andre i et fellesskap .
AP171007https://www.aftenposten.no/kultur/i/4yPBg/Tre-norske-folkemusikere-som-utfordrer-sjangeren Her er musikken improvisert frem i fellesskap , og er en del av serien « Det mørke rommet I-IV ».
NL171006 Og vi både håper og tror at Nordland etterhvert vil slutte seg til et forpliktende regionalt fellesskap i nord.
DB171006 Det er viktig i alle faser i livet, og for å skape fellesskap og glede.
DA171006 Det klokeste er å roe retorikken og innse at regionalt fellesskap ikke går ut på at én kommune får rett, men at staten overtar garantien og privat ferjedrift kan etableres.
VG171005 De vestafrikanske staters økonomiske fellesskap ( ECOWAS ) ¶
SA171005 De fleste ønsker å ha det hyggelig og rent, så derfor bør familien i fellesskap drøfte behov for rydding, støvsuging og vask av gulv.
AP171005https://www.aftenposten.no/bolig/n-av-disse-sofaene-trekker-til-seg-mye-mer-stov--10433b.html De fleste ønsker å ha det hyggelig og rent, så derfor bør familien i fellesskap drøfte behov for rydding, støvsuging og vask av gulv.
AA171005 Dette er en nasjonal storsatsing hvor vannkraftprodusenter, leverandørindustri og forskningsmiljøer i fellesskap utvikler innovative løsninger og roller for vannkraften i fremtidens energisystem.
AA171005 Hun vil ikke røpe for mange detaljer rundt hvordan navnet skal flettes inn i revyen, men sier at fellesskap og dugnad er viktige stikkord.
AA171005 Fellesskap og dugnad ¶
NL171004 500 år etter at den lutherske reformasjonen begynte, ser vi hvordan luthersk kristendom taper terreng på sentrale områder og hvordan det økumeniske fellesskap fører Den norske kirke inn på katolsk grunn : ¶
NL171003 Kreftene som ønsker å legge kistelokket over nordnorsk fellesskap må ikke få lykkes.
AA171003 Jeg tror at det å synge bidrar til et bedre fellesskap og at det har positiv effekt på læringsutbyttet i alle fag.
NL171002 Forklaringen i Ap er at det slett ikke er noe galt med politikken, og at ansvaret for en fiasko som Ap mener først og fremst var et kommunikasjonsproblem, skal deles av hele partiet i fellesskap .
NL171002 Det skulle vel aldri være partiet i fellesskap som la en slik slagplan ?
DN171002 Det islamske fellesskap Bosnia og Hercegovina er den største av moskeene som nå melder seg ut av Islamsk Råd Norge ( IRN ).
DB171002 Da får vi i fellesskap i hvert fall ta regninga for asfalteringen i Bergen.
DA171002 Moskeen Det islamske fellesskap Bosnia og Hercegovina melder seg ut av Islamsk Råd Norge ( IRN ).
DA171002 Det islamske fellesskap Bosnia og Hercegovina er den største av moskeene som nå melder seg ut av Islamsk Råd Norge ( IRN ).
AA171002 Det islamske fellesskap Bosnia og Hercegovina er den største av moskeene som nå melder seg ut av Islamsk Råd Norge ( IRN ).
AP171001https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/vaavj/Mobbing_-sosial-ekskludering-og-press-dytter-vare-ungdommer-mot-religiositet--Walid-al-Kubaisi Det finnes et religiøst miljø som tilbyr de eksluderte barna trygghet i fellesskap , men som overtar deres sjeler.
DB170930 Voldtekten anses som svært grov da den skal ha blitt begått av flere i fellesskap .
DB170930 Redd Barna og FMSO ( Fellesskap mot seksuelle overgrep ) har gjennomført undersøkelser som viser at svært mange barn helt ned mot 5. klasse ser porno.
AA170930 Voldtekten anses som svært grov da den skal ha blitt begått av flere i fellesskap .
NL170929 I over 30 år har TIL beriket Tromsø og landsdelen med fotballen som ramme for opplevelser og fellesskap .
NL170929 Enda flere - litt over halvparten av de spurte - mener TIL spiller en viktig eller helt avgjørende rolle med tanke på å skape stolthet og fellesskap i Tromsø.
DB170929 Det er også en god arena for integrering og sosialt fellesskap for alle som er med, sier Berg.
DB170929 Hvis utroskapen likevel kommer for en dag, understreker Træen hvor viktig det er å jobbe seg gjennom det som har skjedd i fellesskap .
DA170929 Utmeldelsen er signert av Det Islamske Fellesskap Bosnia og Hercegovina, Det Islamske Forbundet, Albansk Islamsk Kultursenter, Det Albanske Kultur og Trossamfunn i Norge, og Den Islamske Informasjonsforeningen.
AP170929https://www.aftenposten.no/norge/i/zv3Gr/Fem-store-moskeer-melder-seg-ut-av-Islamsk-Rad Organisasjonene som melder seg ut er Det Islamske Fellesskap Bosnia og Hercegovina, Det Islamske Forbundet, Albansk Islamsk Kultursenter, Det Albanske Kultur og Trossamfunn i Norge og Den Islamske Informasjonsforeningen, skriver Vårt Land.
AP170929https://www.aftenposten.no/norge/i/zv3Gr/Fem-store-moskeer-melder-seg-ut-av-Islamsk-Rad Imam Senaid Kobilica er leder i Det Islamske Fellesskap Bosnia og Hercegovina, en av moskeene som nå melder seg ut.
AA170929 Organisasjonene som melder seg ut er Det Islamske Fellesskap Bosnia og Hercegovina, Det Islamske Forbundet, Albansk Islamsk Kultursenter, Det Albanske Kultur og Trossamfunn i Norge og Den Islamske Informasjonsforeningen, skriver Vårt Land.
VG170928 Hvis alle de europeiske landene, verdens største marked gjør det i fellesskap , vil det legge grunnlag for en ny Marshall-plan - som den som reddet Europa etter andre verdenskrig.
VG170928 Da blir det vanskeligere for de ansvarlige partiene å ta styringen og heve blikket for det man må gjøre i fellesskap .
NL170928 Noen mener den beste måten å fremme det nordnorske fellesskap vil være å slå alle tre fylkene sammen til en stor, nordnorsk region.
DA170926 I fem av de eldste medlemsmoskeene, blant dem Det islamske fellesskap Bosnia og Hercegovina, arbeides det for å etablere en ny organisasjon.
AA170926 Det handler om å bygge gode kulturer og miljø på skoler, arbeidsplasser og i andre fellesskap .
AA170926 I fem av de eldste medlemsmoskeene, blant dem Det islamske fellesskap Bosnia og Hercegovina, arbeides det for å etablere en ny organisasjon.
DB170925 « Fellesskap » er et begrep han bruker oftere enn både « ja » og « nei ».
AP170925https://www.aftenposten.no/norge/i/AejGz/Islamsk-Rad-i-mote-med-Kulturdepartementet-om-statsstotte I fem av de eldste medlemsmoskeene, blant dem Det islamske fellesskap Bosnia og Hercegovina, arbeides det for å etablere en ny organisasjon.
AA170925 Den har sterk identitet og integritet, en flott atmosfære og et godt fellesskap mellom musikerne.
VG170924 Vi er to lykkelig gifte mennesker som i fellesskap valgte å få et barn.
VG170924 De understreker at de tok avgjørelsen om å få barn i fellesskap , og beklager overfor alle som har opplevd at noen har tuklet med deres prevensjonsmidler.
DB170923 Tross en enorm velstandsvekst de siste tiårene ønsker befolkningen et samfunn bygget på fellesskap , en omfattende velferdsstat og universelle velferdstjenester, ordninger som Arbeiderpartiet og venstresiden har vært pådrivere for.
VG170922 Stjernen, som i fjor valgte å forlate TV-serien « Suits » etter seks år, hevder at « familien er intakt », og at de i fellesskap vil ha omsorgen for datteren.
VG170922 Russland og Kina har i fellesskap foreslått nye samtaler med Nord-Korea basert på to betingelser - der Pyongyang fryser sine atomprøvesprengninger og rakettester i bytte mot at USA og Sør-Korea innstiller sine militærøvelser.
NL170922 Vi i de redaktørstyrte mediene spiller i stort og smått en avgjørende rolle for å binde Norge sammen i et større fellesskap .
AA170922 Russland og Kina har i fellesskap foreslått nye samtaler med Nord-Korea basert på to betingelser - der Pyongyang fryser sine atomprøvesprengninger og rakettester i bytte mot at USA og Sør-Korea innstiller sine militærøvelser.
DB170921 Musikerne i Oslo-Filharmonien sitter kloss oppi publikum, og det oppstår et sterkt fellesskap .
DB170921 Opplevelse av felles kulturarv skaper identitet og utvikler gode fellesskap , samtidig som nyskapning gir oss evne til kritiske tekning og debatt som er nødvendig for å forstå oss selv og vår samtid.
DB170921 At identitet, kultur, det som definerer oss som fellesskap og det som er viktig for oss skaper diskusjon er fantastisk.
DA170921 - Godt arbeidsmiljø, godt lederskap, rimelig arbeidsbelastning og et godt faglig fellesskap .
DA170921 - Godt arbeidsmiljø, godt lederskap, rimelig arbeidsbelastning og et godt faglig fellesskap .
AA170921 - Godt arbeidsmiljø, godt lederskap, rimelig arbeidsbelastning og et godt faglig fellesskap .
AA170921 - Godt arbeidsmiljø, godt lederskap, rimelig arbeidsbelastning og et godt faglig fellesskap .
NL170920 Vadsøs ordfører Hans Jacob Bønå er - med sitt budskap om nordnorsk fellesskap - kanskje den politikeren som har imponert aller mest gjennom prosessen med regionreform.
DN170920https://www.dn.no/nyheter/2017/09/20/2057/Politikk/rodt-slo-gront-i-kampen-om-nye-medlemmer Rødt er normalt kjent for å fremme fellesskap og samarbeid, fremfor privatisering og kapitalistisk konkurranse.
DN170920 Rødt er normalt kjent for å fremme fellesskap og samarbeid, fremfor privatisering og kapitalistisk konkurranse.
DA170920 Vi velger fellesskap framfor skattelette.
DA170920 Jeg fortsetter kampen mot forskjeller og for sterke fellesskap som nestleder i SV.
DB170919 - Bransjen er i fellesskap i gang med prosessen og ser på hvordan vi kan implementere dette regelverket i praksis, men det er krevende.
DB170919 Fotballjentenes mangler må ikke tvinge NFF til å gå på akkord med lagets fellesskap i Ada-saken ¶
DB170919 - På den internasjonale arenaen så er det litt med på å legitimere de landene som ikke er så opptatt av internasjonalt fellesskap og multilaterale løsninger.
AA170919 Det er i fellesskap vi finner de beste svarene.
NL170917 Dersom landsdelen får det til i fellesskap , vil det være en styrke i kampen om de økonomiske ressursene.
NL170917 De som har fulgt nordnorsk samfunnsdebatt over tid vet naturligvis at Nordlys er en varm tilhenger av forpliktende og regionalt politisk fellesskap i nord.
VG170916 Hermafroditten Anjum tilhører det såkalte « hijra»-samfunnet, et transseksuelt fellesskap .
DB170916 Fotballjentenes mangler må ikke tvinge NFF til å gå på akkord med lagets fellesskap i Ada-saken ¶
DB170916 Som statsminister og leder for det største opposisjonspartiet på Stortinget har vi valgt å skrive dette i fellesskap .
VG170915 Jeg tror på verdien av fellesskap i livet og i døden.
DB170915 Han forteller at nynazistene hadde et godt organisert fellesskap med en del eldre og mange ungdommer.
DA170915 - I Frankrikes presidentvalg vant Macron over Le Pen med et liberalt budskap om troen på et mangfoldig og internasjonalt orientert fellesskap .
AA170915 Det er positivt at vi vil kunne få mer fellesskap , samarbeid og faglig utveksling med utdanningene på Gløshaugen.
AA170915 - Turistforeningen gjør et viktig arbeid for friluftsliv, fellesskap og bedret folkehelse, og i regjeringen er vi glade for å tildele DNT en del av overskuddet i anledning jubileet, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ).
AA170915 Styrk dialog og samarbeid med RBK for å se hva man kan utvikle i fellesskap .
AA170915 Kvinnefotball : Styrk dialog og samarbeid med RBK og se hva man kan utvikle i fellesskap , mener kronikk-forfatteren.
VG170914 Med en oljepengebruk på 220 milliarder og et statsbudsjett på 1300 milliarder burde dette være mulig, spesielt hvis partiene i fellesskap tok ansvar for kuttene.
VG170914 - Strategien, organisering og andre sider av valgkampen er gjort i fellesskap , godt forankret i partiet og det har vi et felles ansvar for.
DB170914 - Vi har et sterkt fellesskap her ute og vi er alle sterkt preget av det som har skjedd, sier en av de nærmeste naboene og vitne til hendelsen.
DB170914 Å mestre - vi kan legge til rette for at alle barn får delta i fritidsaktiviteter der den enkelte opplever mestring og fellesskap .
DB170914 Å få være en del av et fellesskap , ha gode og støttende venner.
DB170914 Å bygge fellesskap er krevende under enhver omstendighet, men jeg kan love : FrPs stadige innsats for større menneskelig avstand er ikke måten å gjøre det på.
DB170914 Fellesskap er mer enn et slagord.
DB170914 Fellesskap er en visjon, og det er en nødvendighet.
VG170913 Det som kanskje er litt påfallende er at mye av det han har engasjert seg i det siste tiåret, omkring menneskeverd, fellesskap og åpenhet, er nesten enda viktigere i tiden som kommer, sier Poppe.
VG170913 For det første hadde vi en valgkampsjef, og for det andre ble alle store strategiske beslutninger og utspill tatt av partiledelsen i fellesskap .
DB170913 Og når vi er i fortellingen, er vi i et fellesskap .
DA170913 Det handler om fellesskap og rettferdighet, men jeg tror det med tydelighet er noe vi må ta med oss.
AP170913https://www.aftenposten.no/norge/i/dXWgz/Helseministeren--Per-var-opptatt-av-a-normalisere-doden Sosialmedisineren Per delte av sin kunnskap, om betydningen av sterke fellesskap , om Flokken, den lille og den store.
AP170913https://www.aftenposten.no/norge/i/2WrkG/Minneord-over-Per-Fugelli-Et-ankerfeste-for-halve-Norge Fugelli forfektet klassiske verdier : solidaritet, fellesskap , respekt for andre.
AA170913 Giske presiserer at Aps formelle valgkampsjef var Halvard Ingebrigtsen, men understreker samtidig at alle store strategiske beslutninger ble tatt av partiledelsen i fellesskap .
AA170913 - Det som slo meg er at familier kan gå sammen og lage søndagssteken i fellesskap .
DA170912 Vi har skapt et fellesskap i politkkken.
AA170912 Vi har skapt et fellesskap i politkkken.
AA170912 Vi har skapt et fellesskap i politkkken.
VG170911 « Vad og Groth hadde planlagt disse handlingene i fellesskap .
DB170911 - De hadde planlagt disse handlingene i fellesskap .
DB170911 Styrke fellesskap og tillit, ikke frykt og mistenksomhet, sier Trond Giske.
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/i/12bBq/To-menn-tiltalt-for-drap-pa-Paul-Simmons - De hadde planlagt disse handlingene i fellesskap .
AA170911 Din personlige historie er forskjellig fra min, og samtidig hører vi sammen i et kulturelt fellesskap med mange berøringsfelt.
DB170910 Kommuner som er sårbare for små økonomiske endringer bør vurdere om de kan bli en del av et sterkere fellesskap , slik at innbyggerne har trygghet for gode tjenester, skriver statssekretær Kristin Holm Jensen i en e-post til Dagbladet.
DB170909 Hun påpeker at mat er et område der man søker fellesskap , der nytelsesaspektet er sterkt og hvor vi jakter på de virkelig gode opplevelsene, ikke de halvgode.
DB170909 - Fellesskap og trivsel er viktig, og jeg kommer til å til være opptatt av å spre glede.
DA170908 Og for jordkloden - som hun tror vi kan løse problemene til i fellesskap , selv om det høres svart ut på mange av låtene.
VG170907 Men det jeg opplevde var et nettbasert fellesskap som løftet opp ideene mine, oppmuntret meg og hjalp meg anonymt med mine undersøkelser.
VG170907 Jeg bor i et land der jeg kan si hva jeg mener, jeg jobber for et selskap som støtter meg selv når jeg lager bråk og jeg fant et fellesskap som ikke bare løftet mitt budskap, men også meg.
SA170907 Og generelt synes jeg at fellesskap fungerer.
DB170907 Noen opplever gjennom rusen å bli del av et fellesskap de har savnet.
DB170907 Vi er en nasjon som fremdeles vil verne om våre mest grunnleggende verdier, nemlig tillit, fellesskap og frihet.
AP170907https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/TIL-spiller--Vi-ma-ha-Listhaug-i-regjering-241585b.html Og generelt synes jeg at fellesskap fungerer.
AA170907 De to ordbøkene, som eies og utvikles av Universitetet i Bergen og Språkrådet i fellesskap , er åpne og tilgjengelige for alle.
VG170906 Her må vi se på løsninger i fellesskap , sier hun.
NL170906 Kystopprøret deler synpunktet til professor Torbjørn Trondsen ved Norges Fiskerihøyskole : « Fisken tilhører det norske folk i fellesskap !
DB170906 Det som er vanlig, er å trives med å veksle mellom å få bekreftelse på å være en del av et fellesskap , og det å holde på med de materielle tingene som du som individ er opptatt av - enten de støtter opp om fellesskapet, eller ikke.
DB170906 De som skårer høyt, motiveres av å ta seg av mennesker, av stille opp, og av å samarbeide med mennesker, og å være del av et fellesskap - lite eller stort.
VG170905 Som fellesskap .
VG170905 Dagens leger vil ha faglig fellesskap og faglig utvikling.
DA170905 Sammen med blant andre Senaid Kobilica, sjefsimam for Det Islamske Fellesskap i Bosnia og Hercegovina, har han stått i spissen for kritikken mot Afsar og har både truet med å melde seg ut av Islamsk Råd og varslet at de planlegger en ny organisasjon som kan bli en konkurrent.
DA170905 Sammen med blant andre Senaid Kobilica, sjefsimam for Det Islamske Fellesskap i Bosnia og Hercegovina, har han stått i spissen for kritikken mot Afsar og har både truet med å melde seg ut av Islamsk Råd og varslet at de planlegger en ny organisasjon som kan bli en konkurrent.
AA170905 En integreringsminister skal samle oss, bygge fellesskap og skape tillit.
SA170904 Sikre sterke fellesskap .
FV170904https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Sikre sterke fellesskap .
DN170904 Elektrikerkjeden El-Proffen og datterselskapet Ep Contracting initierte og organiserte samarbeid mellom fem konkurrerende medlemsbedriftene og leverte i fellesskap tilbud til Oslo kommune ved Undervisningsbygg i 2014.
DA170904 For selv frie mennesker trenger et raust fellesskap .
AP170904https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/bpj0k/-Integreringens-behovspyramide--Abid-Q-Raja Skoler, bedrifter, fritidsklubber og ildsjeler gjør en fantastisk jobb med å inkludere nye mennesker med ulik bakgrunn i vårt fellesskap .
AP170904https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Sikre sterke fellesskap .
AA170904 Det er EUs medlemsland i fellesskap som til sjuende og sist avgjør om forhandlingene skal avsluttes, påpeker EU-kommisjonens pressetalsmann Margaritis Schinas.
AA170904 Det kommer fra fellesskap som bidrar, utvikler og jobber løsningene.
NL170903 Jeg oppfordrer alle som tenker stemme på H, FRP eller AP til å vurdere andre partier, vi har sett hvor like disse er og hva de er i stand til å utrette i fellesskap .
DB170903 Vår tradisjon for å stå sammen i solidaritet og fellesskap .
DB170903 Steen Jensen anklager Høyre- og Frp-velgere for å støtte politiske løsninger som river ned tillit, fellesskap og solidaritet.
DB170903 Det handler om tillit fremfor mistenksomhet, solidaritet fremfor egoisme, og fellesskap fremfor splid, sier Steen Jensen.
AP170902https://www.aftenposten.no/osloby/i/72mxo/Sosial-boligbygging-med-hoy-kvalitet-og-lav-pris Prosjekt AS og daglig leder Lars-Erik Nordby i Stiftelsen Betanien Oslo ville skape sunne hus for et sosialt fellesskap .
AP170902https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/vLx45/-Ap-ma-tette-lekkasjene-og-fa-folk-ned-fra-gjerdet De store oppgavene som utfordringene i helsevesenet må vi løse i fellesskap .
AP170902https://www.aftenposten.no/kultur/i/72mxo/Sosial-boligbygging-med-hoy-kvalitet-og-lav-pris Prosjekt AS og daglig leder Lars-Erik Nordby i Stiftelsen Betanien Oslo ville skape sunne hus for et sosialt fellesskap .
DB170901 Taktikken vi går ut og gjør er noe vi tror på i fellesskap .
DB170901 Han skriver at de henvises til å snakke med bemanningsselskapet OSM Aviation om slike spørsmål, selv om meklingsorganet National Mediation Board i fjor avgjorde at Norwegian og OSM Aviation i fellesskap er de ansattes arbeidsgiver.
DA170901 Barnehagen er utrolig viktig for å være en del av et fellesskap .
SA170831 Eilertsen sier han har fått rapporter fra de involverte partene og har opprettet dialog med lederne av fotballgruppene, og at de i fellesskap skal finne ut hvordan saken løses og at sørge for at slikt aldri skal skje igjen.
DB170831 Her skulle det markeres revir, samtidig som gjengen fyrte seg opp i et maskulint fellesskap .
DB170831 Eilertsen sier han har fått rapporter fra de involverte partene og har opprettet dialog med lederne av fotballgruppene, og at de i fellesskap skal finne ut hvordan saken løses og at sørge for at slikt aldri skal skje igjen.
DA170831 Eilertsen sier han har fått rapporter fra de involverte partene og har opprettet dialog med lederne av fotballgruppene, og at de i fellesskap skal finne ut hvordan saken løses og at sørge for at slikt aldri skal skje igjen.
AP170831https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Barnefotballkamp-stanset-av-foreldrebrak---Jeg-er-skrekkslagen-241236b.html Eilertsen sier han har fått rapporter fra de involverte partene og har opprettet dialog med lederne av fotballgruppene, og at de i fellesskap skal finne ut hvordan saken løses og at sørge for at slikt aldri skal skje igjen.
AA170831 - Vi har løftet statusen til fastlegeordningen ved innføre krav om spesialisering i allmennmedisin, og vi har satt i gang et stort pilotprosjekt med primærhelseteam der fastlegene skal jobbe i fellesskap og kan ansette sykepleiere til å følge opp pasientene og dele på arbeidsoppgavene.
VG170830 Og i utenforskap kan det også være fellesskap .
DN170830 - Vi vet av erfaring at hvis vi får fram budskapet om jobbskaping og at de store oppgavene må løses i fellesskap , heller enn å gi store skattekutt til de rikeste, så får vi folk med oss, sier Tajik.
DB170830 Middag lages av ansatte og innsatte i fellesskap i Halden fengsel.
DB170830 Maten i fengselet er tilberedt på eget kjøkken, sous vide, av ansatte og innsatte i fellesskap .
DA170830 Norge er på sitt beste når alle føler et nasjonalt fellesskap , en nasjonal identitet og et felles « vi », selv om vi er ulike.
VG170829 Jaber understreker at det er viktig at ungdom som sliter opplever en følelse av fellesskap .
DB170829 - Dette er noe mer - det handler om å skape aktivitet, fellesskap , nettverk og å gi dem noe å gjøre.
DB170829 - Det er også en mulighet til å sette ting på sakskartet som omhandler hjemløshet, rus, ettervern, aktivitet, fellesskap og nettverk.
DA170829 Det går igjen hver gang vi besøker våre medlemmer og tillitsvalgte, sier Gabrielsen, som mener partene i arbeidslivet og myndighetene i fellesskap må jobbe sammen for å redusere sykefraværet.
VG170828 Det man vet i fellesskap trenger man ikke alltid å si høyt, sier Kjelsvik, som forteller at kirken kan være et fint samlingssted for bygda nå.
NL170828 | Vi eier havet i fellesskap , Per !
NL170828 Vi sier nei til evigvarende kvoter - havet og rikdommene i det skal vi eie i fellesskap .
NL170828 Det er på tide å slå fast at vi skal eie havet i fellesskap .
NL170828 Det er spesielt de små kommunene som vil tjene på å være en del av et større fellesskap , understreker Pedersen.
NL170828 Da må vi jobbe og ha fokus på hva som skaper fellesskap og felles identitet.
AA170828 Inkludering betyr like muligheter, å bli synlig og få være en del av et solidarisk fellesskap .
AA170828 God spesialpedagogisk hjelp skal legge til rette for at hvert enkelt barn får nødvendig støtte til å oppleve seg sett, være en viktig bidragsyter i et demokratisk fellesskap og å utvikle ferdigheter som gjør barnet bedre rustet til å møte utfordringer i samfunnet.
VG170827 Skal vi fortsette å løse de store oppgavene sammen i fellesskap , eller skal vi satse på skattekutt og mer privatisering, sier han.
DA170826 Sanstøl trives med å dele ut roser og budskap om fellesskap og vern om velferdsstaten.
DA170826 Men tiden ville vise at Tyrkia hørte til i et europeisk fellesskap , tenkte mange.
AA170826 Det svekker oss som fellesskap .
DB170825 Litteraturen er skrevet for et mye større fellesskap som ikke kjenner deg privat, sier hun.
DA170825 På den måten unngår man at elever søker fellesskap i kriminelle miljøer etter skoletid.
DA170825 Et samarbeid New York kommune har inngått med idrett, frivillighet og foreldre, gjør det mulig for barna å fylle denne tida med fellesskap og aktivitet.
AA170825 | Boformer med fellesskap
AA170825 I en kollektiv boform kunne man unngå ensomhet, og man kunne lage et fellesskap som kanskje skapte mer samfunnsbevisste beboere.
DB170824 De nasjonale matvanene handler om tradisjoner og fellesskap , men ikke bare : Det er også en har darwinistisk prosess der det naturlige utvalget sikrer at bare de sterkeste og nyttigste overlever.
DB170824 Folk er til enhver tid forankret i mange slags fellesskap , men det er vanlig å anta at færre av dem har den stabilitet som kjennetegnet industrisamfunnet.
DB170824 Det kalles skatt og omfordelende støtteordninger, men det kalles også forsvarlige lønnsvilkår, et inkluderende arbeidsliv, bevisst tilrettelegging av rimelige og gode boliger og andre tiltak som vi som fellesskap kan finansiere.
DB170824 For også kameratgjenger forholder seg til propagandister på nettet og får forsterkende impulser fra ideologiske eller teologiske ledere, mens personer som blir inspirert av nettpropaganda kan gravitere mot nettverk og grupper for å finne fellesskap og bekreftelse.
DB170824 Dette er følelser som også kan kombineres med en « bakgrunns-identitet », tilhørigheten til et større fellesskap av muslimer.
AP170824https://www.aftenposten.no/osloby/i/EGxLP/Slik-vil-studentene-lage-fremtidens-bydel De mener at innbyggerne kan skape økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft ved å eksempelvis å lage mat og vaske klær i fellesskap .
AA170824 - Jeg skjønte at det var et flertall for å gjøre det, denne gangen som et unntak, og for ikke å bli misforstått om hva vi ønsker å stå for som fellesskap i Grimstad, sier Glimsdal til Grimstad Adressetidende.
NL170823 Fylkeskommunene i de to nordligste fylkene, sammen med næringslivet, dannet et fellesskap .
VG170822 Vil de andre partiene bidra til å styrke nære fellesskap og distrikt, siden det er de nære fellesskapene som er limet i samfunnet, som bygger samhold og tillit ?
VG170822 Identitet, kultur, det som definerer oss som fellesskap og det som er viktig for oss, det skaper en debatt med masse lidenskap.
SA170821 Dette er et langsiktig prosjekt vi jobber med i fellesskap .
DB170821 Dette er et langsiktig prosjekt vi jobber med i fellesskap .
DB170821 Det er helt avgjørende at eldre som bor hjemme, får oppfylt behovet for riktig mat, sosiale fellesskap , aktivitet og god helsehjelp, sier han.
DA170821 I tillegg til å se på de lave satsene mange uføre lever på, vil vi i neste periode jobbe for å inkludere flere organisasjoner, frivillige og etater for å gi uføre flere måter å delta i ulike fellesskap .
DA170821 Det er helt avgjørende at eldre som bor hjemme, får oppfylt behovet for riktig mat, sosiale fellesskap , aktivitet og god helsehjelp, sier han.
DA170821 Dette er et langsiktig prosjekt vi jobber med i fellesskap .
DA170821 I tillegg til å se på de lave satsene mange uføre lever på, vil vi i neste periode jobbe for å inkludere flere organisasjoner, frivillige og etater for å gi uføre flere måter å delta i ulike fellesskap .
BT170821https://www.bt.no/karriere/Skal-du-flytte-i-kollektiv-n-type-kontrakt-bor-du-ta-helt-avstand-fra-9923b.html - Det er først når man skal leve i fellesskap at man blir kjent med alle sidene ved en person.
AP170821https://www.aftenposten.no/karriere/Skal-du-flytte-i-kollektiv-n-type-kontrakt-bor-du-ta-helt-avstand-fra-9923b.html - Det er først når man skal leve i fellesskap at man blir kjent med alle sidene ved en person.
AP170821https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Valerenga-sliter-tungt_-men-Deila-far-full-stotte--Det-er-bare-a-se-pa-historikken-hans-240715b.html Dette er et langsiktig prosjekt vi jobber med i fellesskap .
DB170820 Jeg tror bedre om vårt fellesskap enn at det skal kollapse under press.
DB170820 Jeg tror bedre om vårt fellesskap enn at det skal kollapse under press, skriver Abid Q.
DB170820 De verdiene vi har bygget vårt fellesskap og vår nasjon på, er hverken uforanderlige eller noe som tilhører oss alene.
AA170820 Fordi fellesskap , det fungerer.
DB170819 Tidlig innsats i stort handler om å ha barnehageplasser til alle, kompetanse i barnehagen og tiltak som gjør at barn får et utgangspunkt for integrering, deltakelse og sosialt fellesskap tidlig, sier han.
AP170818https://www.aftenposten.no/verden/i/zmg4O/Trumps-sjefstrateg-har-fatt-sparken-Dermed-er-seks-av-Trumps-narmeste-radgivere-ute-i-kulden Fredag ettermiddag sendte Det hvite hus i Washington ut en melding om at « Stabssjefen i Det hvite hus John Kelly og Steve Bannon har i fellesskap blitt enige om at dette blir Steves siste dag.
DB170817 Sveriges statsminister Stefan Löfven sier ifølge Sydsvenskan at han « forferdes av enda et angrep i en storby i Europa », og Frankrikes president Emmanuel Macron maner til fellesskap og samhold.
VG170815 Det har skjedd med hell på danske demenshjemmet Dagmarsminde der antipsykotika og beroligende medisiner er erstattet med mer struktur, berøring og fellesskap .
DB170814 Det er klart at likestilling i Norge skaper utrolig mye mer fellesskap enn brunost og vafler.
DB170814 Vi trenger et « vi » for å kunne ha offentlige liv, et fellesskap for å gjøre beslutninger i fellesskap mulig.
DB170814 Vi trenger et « vi » for å kunne ha offentlige liv, et fellesskap for å gjøre beslutninger i fellesskap mulig.
DB170814 Mesteparten av tiden tar vi politiske beslutninger i lys av at vi er et fellesskap : at vi har plikter overfor hverandre og at vi har en felles forståelse av det gode liv.
DB170814 Hvis vår eneste forståelse av oss selv som et fellesskap består i at vi liker øl, Kvikk Lunsj og is, blir det vanskelig å handle som et fellesskap .
DB170814 Hvis vår eneste forståelse av oss selv som et fellesskap består i at vi liker øl, Kvikk Lunsj og is, blir det vanskelig å handle som et fellesskap.
AP170812https://www.aftenposten.no/osloby/i/1LJVB/Oslos-nabolag-Illevarslende-forskjeller-i-barnefattigdom De fikk nye venner og et bedre fellesskap på kjøpet.
VG170811 Men norsk fotball har i fellesskap satt seg noen mål, og ett av disse målene er at vi skal være blant verdens ledende nasjoner på kvinnesiden.
DN170811https://www.dn.no/meninger/2017/08/11/2040/Innlegg/tid-for-arbeidsdeling Personer som i dag er utstøtt fra arbeidslivet, vil oppleve å bli hentet inn i sosiale fellesskap og få en anstendig lønn, sier artikkelforfatteren.
DN170811 Personer som i dag er utstøtt fra arbeidslivet, vil oppleve å bli hentet inn i sosiale fellesskap og få en anstendig lønn, sier artikkelforfatteren.
AP170811https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/MVQVm/Vi-som-misliker-a-vare-med-i-et-vi--Frank-Rossavik Forestillinger om fellesskap kan være bra, men bare hvis de er konkrete.
AP170811https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/MVQVm/Vi-som-misliker-a-vare-med-i-et-vi--Frank-Rossavik En av Arbeiderpartiets fremste i 1970- og 80-årene mislikte å bli halt inn i slike fellesskap .
VG170810 Gjennom å drive aktiv idrett sammen fremmes fellesskap og folkehelse, uansett nivået på den fysiske utfoldelsen.
DB170810 Aksepter ikke tolkninger og/eller religiøse praksiser som reduserer eller neglisjerer denne grunnvollen for et konstruktivt fellesskap på kloden.
AP170810https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/oqrBa/-Norge-skaffer-seg-flere-venner--Erna-Solberg Samtidig krever endrede politiske, økonomiske og militære maktforhold en enda sterkere verdimessig og realpolitisk forankring i de vestlige fellesskap av naboer, allierte og handelspartnere. » | Aftenposten mener : Et umodent demokrati på prøve ¶
VG170808 Men de som blir det er båret frem av en velferdsstat, et fellesskap og ikke minst arbeidsfolk som gjør det mulig.
SA170808 Jeg visste hvor vi ville og det ble jo en suksess, som Nord-Norge i fellesskap bidro til.
DB170808 Det er styrke i fellesskap , skriver gruppen i en e-post til Reuters.
DB170808 Til sjuende og sist er det hva vi klarer å gjøre i fellesskap - kollektivt - som vil avgjøre om vi klarer å snu klimaendringene.
DB170808 At brytningstider fører med seg barske debatter om identitet, om hva et fellesskap er og vil være, er helt naturlig.
AP170808https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Statsministeren-og-tre-statsrader-kommer-til-Arctic-Race-of-Norway-239950b.html Jeg visste hvor vi ville og det ble jo en suksess, som Nord-Norge i fellesskap bidro til.
VG170807 Men vi forblir nære venner, foreldre og partnere i prosjektene vi har utviklet i fellesskap », skriver de to i en felles uttalelse, gjengitt av blant annet Guardian, Telegraph og BBC.
DB170807 Humanister tror på mennesket, på samhold og fellesskap .
DB170807 Med fellesskap og aktivitet.
DA170807 Vi deler felles verdier som enkeltmenneskets ukrenkelighet, valgfrihet, maktspredning, rause fellesskap og nye muligheter.
FV170806https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Nadia-matte-flykte-som-12-aring-da-Taliban-drepte-faren-Na-er-hun-danskenes-EM-yndling-239585b.html - Idretten ga oss en mulighet til å bli en del av et fellesskap .
FV170806https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Nadia-matte-flykte-som-12-aring-da-Taliban-drepte-faren-Na-er-hun-danskenes-EM-yndling-239585b.html - Idretten ga oss en mulighet til å bli en del av et fellesskap , sier Nadia Nadim om møtet med dansk fotball.
DB170806 I tiltalebeslutningen skriver statsadvokat Dennis Danielsen at handlingen ble begått uten foranledning, av flere i fellesskap og at det var rasistisk motivert. 33-åringen med afrikansk bakgrunn har bodd i landet i en årrekke og er norsk statsborger.
VG170805 Med tro på frihet og fellesskap , en fremtid som omfatter alle ?
VG170804 Vi må hele tiden jobbe for å skape fellesskap i Norge, sier Vedum, og tilføyer : ¶
AA170804 I noen sommeruker lever de i allaldersteateret og erfarer empati, autoritet og solidaritet i et mangfoldig fellesskap av spillere.
VG170802 Når vi er trygge på vårt eget ståsted, kan vi ta frem det beste i oss selv og åpne våre fellesskap uten at frykten for det ukjente tar overhånd.
SA170802https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Nadia-matte-flykte-som-12-aring-da-Taliban-drepte-faren-Na-er-hun-danskenes-EM-yndling-239585b.html - Idretten ga oss en mulighet til å bli en del av et fellesskap .
SA170802https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Nadia-matte-flykte-som-12-aring-da-Taliban-drepte-faren-Na-er-hun-danskenes-EM-yndling-239585b.html - Idretten ga oss en mulighet til å bli en del av et fellesskap , sier Nadia Nadim om møtet med dansk fotball.
SA170802 - Idretten ga oss en mulighet til å bli en del av et fellesskap .
SA170802 - Idretten ga oss en mulighet til å bli en del av et fellesskap , sier Nadia Nadim om møtet med dansk fotball.
SA170802 Gode idrettstilbud til våre barn og unge har mange positive sider, det gir både god folkehelse og det gir barn og ungdom mulighet til å komme inn i et fellesskap der de kan oppleve vennskap og tilhørighet, sier Støre til Aftenposten.
NL170802 For eksempel at fordi vi kun utgjør ni prosent av Norges befolkning, er det avgjørende for landsdelen som fellesskap å avvise alle angrep på de sterkeste fagmiljøene ved UiT Norges arktiske universitet og Universitetssykehuset Nord-Norge, de to store kunnskaps-juvelene våre.
DB170802 Videre : Igjen blir disse utspillene basert på en konstruert idé om at fortida er et stabilt og enhetlig reservoar der en kan hente opp råvarer til reetablering av kulturelt enhetlige fellesskap .
BT170802https://www.bt.no/100Sport/fotball/Nadia-matte-flykte-som-12-aring-da-Taliban-drepte-faren-Na-er-hun-danskenes-EM-yndling-239585b.html - Idretten ga oss en mulighet til å bli en del av et fellesskap .
BT170802https://www.bt.no/100Sport/fotball/Nadia-matte-flykte-som-12-aring-da-Taliban-drepte-faren-Na-er-hun-danskenes-EM-yndling-239585b.html - Idretten ga oss en mulighet til å bli en del av et fellesskap , sier Nadia Nadim om møtet med dansk fotball.
AP170802https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Nadia-matte-flykte-som-12-aring-da-Taliban-drepte-faren-Na-er-hun-danskenes-EM-yndling-239585b.html - Idretten ga oss en mulighet til å bli en del av et fellesskap .
AP170802https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Nadia-matte-flykte-som-12-aring-da-Taliban-drepte-faren-Na-er-hun-danskenes-EM-yndling-239585b.html - Idretten ga oss en mulighet til å bli en del av et fellesskap , sier Nadia Nadim om møtet med dansk fotball.
AP170802https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Disse-spiller-kjendiskampen-pa-Norway-Cup-239551b.html Gode idrettstilbud til våre barn og unge har mange positive sider, det gir både god folkehelse og det gir barn og ungdom mulighet til å komme inn i et fellesskap der de kan oppleve vennskap og tilhørighet, sier Støre til Aftenposten.
NL170801 Da er det et problem at mange innvandrere har med seg en kultur og en tro som gjør dem mer opptatt av klantilhørighet og religiøst fellesskap , enn fullverdig deltakelse i det samfunn de er kommet til.
DN170801 Flere mulige samarbeidspartier er kritiske til at Ap-leder Jonas Gahr Støres nekter å binde seg til å nå klimamålene i fellesskap med EU.
DB170801 Dette er altså det synet som er etablert av verdens stater i fellesskap under FN-paraplyen.
DB170801 For det overveldende flertallet av mennesker, er det viktig å føle samhold og fellesskap med likesinnede - enten dette defineres ut fra religiøs, kulturell, politisk eller annen identitet.
DB170801 Et slikt samfunnsmessig press om at hver enkelt må etablere sin spesifikke identitet, kan risikere å ha den stikk motsatte effekten av det ønskede vernet mot radikalisering - ved at de 'rotløse' ungdommene tiltrekkes av et radikalt fellesskap , som tilbyr dem den tingen som samfunnet pålegger dem å oppnå, men som de ikke evner ( eller tillates ) å finne andre steder.
DB170801 At du kan finne fellesskap og tilhørighet i en gruppe som deler en interesse, en talent, en overbevisning, eller et livssyn - uten at dette ene feltet behøver å definere deg eller din identitet.
DB170801 Ofte tok han for seg rivalisering og fellesskap i brødreforhold, skuffelser og svik mellom gamle foreldre og voksne sønner ( sjelden døtre ), eller frustrasjon og feilslått forventning i parforhold.
VG170731 Det kan være et godt forhold og et regionalt fellesskap i nord, men de viktigste beslutningene tas i Oslo og Moskva.
DN170731 Arbeiderpartiet og Senterpartiet nekter å binde seg til planen om å nå klimamålene i fellesskap med EU.
AP170731https://www.aftenposten.no/norge/i/zqJ3r/Ny-regjering-kan-skrote-klimapakt-med-EU Arbeiderpartiet og Senterpartiet nekter å binde seg til planen om å nå klimamålene i fellesskap med EU.
VG170730 De mener også at G7-landene har blitt enige om at eventuelle nye sanksjoner skal gjennomføres i fellesskap .
NL170728 Med den innvandring vi har hatt og den globalisering vi står overfor, er vi blir vi nødt til å drøfte og forholde oss til hvordan vi sikrer et fellesskap som kan romme mangfold og ulikheter på en positiv og god måte.
DN170727 Den godt voksne partilederen dro ut på tur i skogen sammen med Den Norske Turistforening, en rekke journalister og fotografer, som i fellesskap drakk kaffe og lekte gjemsel.
DB170727 Alt fra sikringstiltak og beredskap for dem som bestiger høye topper til opprydning i fjæra er noe vi må ordne i fellesskap .
AA170727 De håper endringene vil bidra til fellesskap og at publikum vil oppleve mer av området rundt Nidarosdomen.
AA170727 - Jeg tror forandringene vi har gjort vil skape en større følelse av fellesskap for festivaldeltagerne.
NL170726 Den norske velferdssmodellen er grunnlagt på verdier som solidaritet, fellesskap , likhet og frihet, demokrati, rettferdighet og omfordeling.
VG170725 I Facebook-posten bandet i fellesskap har postet skriver de direkte til Bennington.
DB170725 Dette er ikke en ny treners personlige fiasko eller virkelighetssjekken som avslører at landslagets unge internasjonale superstjerne Ada Hegerberg på tross av all fortjent suksess ennå mangler både eget teknisk/taktisk register og modenhet til å løfte et fellesskap i motgang.
DB170725 Det innebærer ikke bare at de går glipp av gleden ved å være sammen med andre, de går også glipp av helsegevinsten ved å være en del av et fellesskap .
SA170724 Som 13-åring ble fotballen en arena hvor hun ble en del av et større fellesskap .
FV170724https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Det-kryr-av-dem-i-herrefotballen_-men-blant-damene-er-Ingrid-alene-239154b.html Som 13-åring ble fotballen en arena hvor hun ble en del av et større fellesskap .
DB170724 Vi bør visst ikke diskutere sakene i fellesskap fordi vi muligens gjør oss foreldre usikre eller fornærmet, fordi grupper føler seg stigmatisert, fordi folk ( voksne ) får dårlig samvittighet ( og underforstått, det bør vi visstnok ikke ha ).
DB170724 To andre, tilsynelatende veldig hverdagslige saksfelt, framstår som tydelige eksempler på felt der vi som fellesskap har en dårlig debattkultur, fordi vi som individer ofte ikke takler å diskutere det særlig bra som saker og ikke bare nært personlige anliggender.
DB170724 Kanskje kan en utvidet toleranse for å diskutere slike temaer i fellesskap føre til en økt romslighet overfor mangfold og variasjon av valg ?
DB170724 Det er klart at det må være et skille mellom beslutninger vi som samfunn bør ta i fellesskap og de vi i alle høyeste grad bør surre med for oss sjøl, velge og vrake og forme som vi vil.
BT170724https://www.bt.no/100Sport/fotball/Det-kryr-av-dem-i-herrefotballen_-men-blant-damene-er-Ingrid-alene-239154b.html Som 13-åring ble fotballen en arena hvor hun ble en del av et større fellesskap .
AP170724https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Det-kryr-av-dem-i-herrefotballen_-men-blant-damene-er-Ingrid-alene-239154b.html Som 13-åring ble fotballen en arena hvor hun ble en del av et større fellesskap .
AA170724 Det kan gjøre det krevende for tenåringsgutter som er usikre på egen identitet og egen fremtid å føle seg som del av et større fellesskap .
VG170722 - Det handlet om venner og fellesskap .
DA170721 Hagen og arbeidet har gitt beboerne livsglede, ro og et sosialt fellesskap på mottaket, forteller Rizan.
AP170721https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/OVe11/Kjare-Aksel-Jeg-er-ikke-pa-buss-og-foler-meg-alene-Hvordan-overleve-de-neste-to-arene-Hilsen-gutt-17 Ønsker deg lykke til i jakten på fellesskap !
AP170721https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/OVe11/Kjare-Aksel-Jeg-er-ikke-pa-buss-og-foler-meg-alene-Hvordan-overleve-de-neste-to-arene-Hilsen-gutt-17 Oppgaven din blir da på et vis å finne et fellesskap du kan tilhøre og trives i.
AP170721https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/OVe11/Kjare-Aksel-Jeg-er-ikke-pa-buss-og-foler-meg-alene-Hvordan-overleve-de-neste-to-arene-Hilsen-gutt-17 For det er akkurat det mennesker trenger - fellesskap og tilhørighet.
AP170721https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/mqnJL/Erna-Solbergs-modell-tjener-ikke-norske-interesser--Anniken-Huitfeldt Levestandarden for vanlige mennesker i mange land har gått ned ; troen på demokrati og fellesskap er blitt redusert.
VG170720 Beskyttelse, sikkerhetsnett og deltagelse i et større fellesskap .
DB170720 Først og fremst fordi den sosialdemokratiske pragmatismen baserer seg på at samfunnets ulike lag lever, samarbeider og jobber sammen i et harmonisk fellesskap .
SA170718 - Vi er helt avhengig av en større satsing der vi etablerer et kompetansesenter på jentesiden, gjerne i fellesskap med herrefotballen.
DB170718 Slik skapes fellesskap , tillit, toleranse og tilhørighet - verdier det blir mer av, jo flere som deler de.
DA170718 Vi må sørge for at flere eldre, både dem som bor hjemme og dem som bor på sykehjem, får mulighet til å delta i fellesskap som gir økt trivsel og bedre helse.
DA170718 Vi må sørge for at flere eldre, både dem som bor hjemme og dem som bor på sykehjem, får mulighet til å delta i fellesskap som gir økt trivsel og bedre helse, skriver helseminister Bent Høie.
DA170718 Derfor er nettopp aktivitet og fellesskap et av satsingsområdene i den nye kvalitetsreformen for eldre « Leve hele livet » som vi må arbeider for fullt med.
DA170718 | Fellesskap for eldre ¶
DB170714 Det blir et spesielt fellesskap og det er lett å bli kjent med folk, sier Ida Askeland ( 19 ).
NL170713 På fagspråket kan man snakke om såkalt 'sosial kapital' og defineres av forfatter Lyda Hanifan som fundamentet i folks dagligliv : godvilje, fellesskap , sympati og sosial omgang blant de menneskene som utgjør en sosial enhet ( en bygd, en by eller et nabolag, for eksempel ).
NL170713 Jeg velger å tro at det ikke ligger automatikk i at et mer urbant samfunn betyr mindre fellesskap , men jeg tror det vil kreve mer av oss alle å opprettholde de menneskelige samfunnsfunksjonene etter hvert som byene blir større.
DB170712 Hvilket signal sender hun til homofile muslimer, skamløse jenter som tar oppgjør med sosial kontroll og arbeidet for likestilling når hun samtidig fremhever at disse miljøene står for samhold, likhet og fellesskap til tross for at de to moskeene i mindre grad fremmer disse verdiene.
AA170711 I fellesskap må vi finne løsninger, slik at vi kan svare studentene : « Så artig at du liker faget.
NL170710 Hvis både Sandnessundbrua og Håkøyforbindelsen betaler i fellesskap , så kan hele nedbetalingen fullføres på rekordtid 4-6 år.
DA170710 Men like alvorlig er den følelsen barn får når de ikke får ta del av et fellesskap og opplever at de ikke er likeverdige.
DN170709 Den andre typen er mest opptatt av fellesskap og samarbeid, forklarer han.
DN170709 - Å nevne at bedriften tilbyr « et uformelt og dynamisk miljø », « godt arbeidsmiljø », « et sosialt godt fellesskap » eller « interessante arbeidsoppgaver » uten å utdype nærmere, blir det veldig intetsigende.
NL170708 Det kan gjøre det krevende for tenåringsgutter som er usikre på egen identitet og egen fremtid å føle seg som del av et større fellesskap .
DA170707 Flere av låtene dreier seg også om håp, fellesskap og kjærlighet, som i nevnte « Hold Meg ».
DA170706 Fellesskap ?
VG170705 « LO og NHO har gått sammen om hva vi i fellesskap forventer av en ny regjering for å få flere unge inn arbeidslivet.
DB170705 Vi gjør dette i god tid før folk skal reise slik at vi i fellesskap kan finne gode alternativer, opplyser direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Widerøe, Silje Brandvoll til avisen.
DB170705 I dikterens univers er det av største betydning for samfunnet at det frambringer store ånder, folk som ser klarere og dypere enn andre verdien av fellesskap , omtanke, fred og toleranse.
AA170705 Utenriksminister Bert Koenders sa i en uttalelse onsdag at beslutningen er tatt av landene som i fellesskap etterforsker hendelsen.
AA170705 Vi gjør dette i god tid før folk skal reise slik at vi i fellesskap kan finne gode alternativer, opplyser direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Widerøe, Silje Brandvoll til avisen.
VG170704 Det kan gjøre det krevende for tenåringsgutter som er usikre på egen identitet og egen fremtid å føle seg som del av et større fellesskap .
DB170704 Mandag ble det kjent at USA, Japan og Kina går sammen om å håndtere Nord-Korea i fellesskap .
DA170704 For selv om Kina og Russland ikke har inngått noen formell allianse, og heller ikke deler noe sikkerhetspolitisk fellesskap , har de felles interesser i å samarbeide, påpeker sikkerhetsforskeren.
AA170704 - Vi må i fellesskap si at vi kan være enige i sak, men at vi ikke ønsker verken å mobbe eller ta livet av hverandre, sier Furuberg som er sterkt preget av kommentaren.
DN170703 | USA, Kina og Japan vil håndtere Nord-Korea i fellesskap
DB170703 ( Dagbladet ) : USA, Japan og Kina går sammen om å håndtere Nord-Korea i fellesskap .
BT170703https://www.bt.no/nyheter/lokalt/Frykter-ekskluderende-mobiltjeneste-336368b.html - Et typisk fellesskap er klassen.
AA170703 | USA, Kina og Japan vil håndtere Nord-Korea i fellesskap
AA170703 Dette begrunner de med at det ved Trondheim fengsel ikke er mulighet til å håndheve et medieforbud så lenge siktede har fellesskap med andre og har tilgang til fellesarealer.
VG170702 FOTO : ArtBrom, Flickr ¶ FELLESSKAP : Cappadocia-regionen i Tyrkia tilbyr steinpikker på rad og rekke.
DB170702 Hvis ikke vi klarer å skape et fellesskap som det er mulig for folk uavhengig av religion å bli en del av, så blir det umulig å lykkes med integrering.
BT170702https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Sa-banner-vi-litt-i-korpset-335795b.html I fellesskap hentet de alle sin inspirasjon fra eksersisen på Bergenhus.
BT170701https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Slik-har-vi-jobbet-i-Barnevoldsutvalget-336360b.html Utvalgsmedlemmene ble delt i tre grupper, som satte seg inn i én sak hver og gjorde notater i henhold til en mal utviklet i fellesskap .
AP170701https://www.aftenposten.no/osloby/I-dag-kan-du-se-bonder-og-brannfolk-i-Pride-paraden-for-forste-gang-624405b.html - Vi deltar for å vise vår støtte og for å vise at vi er del av et fargerikt fellesskap , sier Ketil Jørstad i Norsk Bonde og Småbrukarlag til avisen.
AP170701https://www.aftenposten.no/osloby/Han-sto-frem-som-homofil-samme-ar-som-det-ble-avkriminalisert-i-Norge-I-dag-feiret-han-sammen-med-titusenvis-av-andre-624327b.html - Det er viktig å understreke at miljøet har vært preget av en dobbelthet : På en side har du det å komme ut, som ingen turte, og på den andre siden ligger det å komme inn, inn i et fellesskap .
VG170630 Konfliktene har ført til at flere har tatt avstand fra Islamsk råd, blant annet har landets største muslimske menighet Det Islamske Fellesskap Bosnia-Hercegovina ledet av imam Senaid Kobilicail brutt samarbeidet.
NL170630 Som vi sier i Rødt : Fordi fellesskap fungerer.
DB170630 Mathias har gode fysiske forutsetninger til å bli en toppkeeper, som vi i fellesskap vil utvikle videre til en mulig fremtidig førstelagskeeper, sier Misund.
VG170629 GJØVIK ( VG ) Påtalemyndigheten mener drapet på Nils Olav Bakken var en planlagt og overveid handling begått av alle tre tiltalte i fellesskap .
DA170629 Stavanger tingrett kom til at skaden var uhelbredelig, at den var påført av begge de tiltalte i fellesskap og at det hele hadde karakter av mishandling.
VG170628 Manuset er utarbeidet av flere i fellesskap som alle har akseptert at manuset ble benyttet ved innspillingen av pilotepisoden, skriver han i en e-post til VG.
VG170628 Han forteller at han og Olympos følte et fellesskap da de møttes, fordi de begge ble stemplet som « skurker » i sesongene de var med i før « Bachelor in Paradise ».
DB170628 Vi bestemte oss for å bære sørgebånd med regnbuefarger for å vise at vi er et fellesskap som er sterke sammen med hverandre.
DB170628 Nyheter om urettferdighet og overgrep mot medlemmer av vårt fellesskap har dessverre også kommet fra andre steder i verden.
DA170628 Norges største muslimske menighet, Det Islamske Fellesskap Bosnia-Hercegovina, trakk seg fra Islamsk Råd i mars på grunn av den omstridte ansettelsen.
DA170628 Deretter kommer velferd og fellesskap ( 14 prosent ) og innvandring og integrering ( 12 prosent ).
BT170628https://www.bt.no/nyheter/innenriks/Kulturdepartementet-holder-tilbake-stotten-til-Islamsk-Rad-336263b.html Norges største muslimske menighet, Det Islamske Fellesskap Bosnia-Hercegovina, trakk seg fra Islamsk Råd i mars på grunn av den omstridte ansettelsen.
AA170628 Norges største muslimske menighet, Det Islamske Fellesskap Bosnia-Hercegovina, trakk seg fra Islamsk Råd i mars på grunn av den omstridte ansettelsen.
DA170627 - Her har vi noe å gå til, og vi møter et fellesskap , sier Alf Morten Årvik.
FV170626 - Folk vil ha fellesskap og velferd - ikke økte forskjeller og mer til de rike.
DB170626 Fellesskap og vennskap ¶
DA170626 Men generelt har jeg i alle år opplevd at det er like mye fellesskap som konkurranse i mitt miljø, og at vi klarer å sette pris på hverandre.
SA170625 Og da snakker jeg om hvordan du oppfører deg overfor andre i et fellesskap - er du en god person eller en dårlig person.
AP170625 Og da snakker jeg om hvordan du oppfører deg overfor andre i et fellesskap - er du en god person eller en dårlig person.
VG170624 Skape gode treningsmiljøer der man får til et fellesskap , med gode trenere ikke minst.
SA170624 Fra Canada kommer ideen om fellesskap rundt kajakk, orientering, terrengsykling, klatring og terrengløp.
FV170624 Fra Canada kommer ideen om fellesskap rundt kajakk, orientering, terrengsykling, klatring og terrengløp.
BT170624 Fra Canada kommer ideen om fellesskap rundt kajakk, orientering, terrengsykling, klatring og terrengløp.
AP170624https://www.aftenposten.no/norge/Valgkampfinansiering-LO-familien-har-gitt-5-millioner-mer-enn-Hoyres-rike-onkler-623510b.html Derfor gir vi i fellesskap til de partiene som er mest enig med våre medlemmer, og det skjer etter en åpen og demokratisk prosess, sier Gabrielsen.
AP170624https://www.aftenposten.no/norge/LO-familien-gir-5-millioner-mer-enn-Hoyres-rike-onkler-623510b.html Derfor gir vi i fellesskap til de partiene som er mest enig med våre medlemmer, og det skjer etter en åpen og demokratisk prosess, sier Gabrielsen.
AP170624https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Den-norske-idrettsmodellen-er-utdatert-237677b.html Fra Canada kommer ideen om fellesskap rundt kajakk, orientering, terrengsykling, klatring og terrengløp.
AP170624 Fra Canada kommer ideen om fellesskap rundt kajakk, orientering, terrengsykling, klatring og terrengløp.
DA170623 Homosaken er et eksempel, hvor verdiene kommer til syne, det kunne vært fargerikt fellesskap eller noe annet.
DA170623 - Vi ønsker å vise støtte til mangfold, menneskerettigheter, ytringsfrihet og fellesskap .
DA170623 Danskene mener, at konvertitter som tilhører kristne fellesskap risikerer forfølgelse i Iran.
SA170622 Men istedenfor å utvikle fellesskap med hensikt å skape robuste løsninger som forventes å best kunne møte de fremtidige utfordringer, har det endt med en løsning hvor bysamfunnene på Jæren har fått strukket hver sin arm inn i Ryfylke.
SA170622 Tidligere denne måneden ble det lagt frem et forslag om at de to landene i fellesskap skal søke om å få VM i fotball i 2030.
DB170622 - Det blir ikke en debattarena, men et fellesskap , sier Gulliksen, som understreker at programmet ikke blir noen feriekoloni som TV2-programmet « Hver gang vi møtes ».
AP170622https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/Radikalt-OL-forslag-Northug-og-Bjorgen-kan-ga-for-gull-i-Nord-Korea-237653b.html Tidligere denne måneden ble det lagt frem et forslag om at de to landene i fellesskap skal søke om å få VM i fotball i 2030.
AP170622 Tidligere denne måneden ble det lagt frem et forslag om at de to landene i fellesskap skal søke om å få VM i fotball i 2030.
VG170620 Dette samfunnsoppdraget løser vi åpenbart best i fellesskap , samlokalisert !
SA170620 Et fellesskap med små forskjeller og store muligheter.
DN170620 Han sa det er viktig at presidentskapet, Stortingets administrative ledelse og Stortinget i fellesskap lærer av sine feil, og påpekte at Stortinget nå går til det uvanlige skritt å vedta en streng og omfattende regulering av hvordan presidentskapet i fremtiden skal forholde seg til og rapportere til Stortinget.
BT170620https://www.bt.no/nyheter/utenriks/Minnestund-for-muslimske-terrorofre-i-London-335902b.html Rundt 100 personer med blomster og budskap om fellesskap mot terror samlet seg mandag for å minnes dem som ble rammet for angrepet ved en moské nord i London.
BT170620 Rundt 100 personer med blomster og budskap om fellesskap mot terror samlet seg mandag for å minnes dem som ble rammet for angrepet ved en moské nord i London.
BT170620 De har gjerne fellesskap med andre kvinner som bruker nikab gjennom sosiale medier.
AA170620 Rundt 100 personer med blomster og budskap om fellesskap mot terror samlet seg mandag for å minnes dem som ble rammet for angrepet ved en moské nord i London.
NL170619 Vi må våge å si at Norge har et unikt utgangspunkt, at vi som fellesskap vil satse sammen og at det er et politisk ansvar å få til et markert løft for havnæringene våre.
NL170619 I 2018 markeres 60 års jubileet for samarbeid mellom Havforsningsinstituttet og søsterinstituttet PINRO i Murmansk som siden 70 tallet i fellesskap har forvaltet torskebestanden i Barentshavet.
DN170619 I Regjeringens arbeidsprogram for samarbeidet med EU står det skrevet at « Regjeringen vil videreføre samarbeidet med EU om å utvikle forsvarsmateriell i fellesskap ".
NL170618 Den siste tidens diskusjon om regionreformen og en ny politisk organisering i landsdelen, viser hvor langt unna vi er å skape forpliktende fellesskap i nord.
NL170618 partnere fra Finland, Russland, Slovenia, Nederland og Østerrike for å utforske det europeiske kulturlandskapet og opprette et nettverk av kulturinstitusjoner, aktører, urfolk og kunstnere hvor ideer og erfaringer kan utveksles og bidra til å utvikle både kulturelle særtrekk og vårt kulturelle fellesskap .
VG170617 En stor europeer, som visste å bruke Tysklands kraft politisk og økonomisk til å sementere visjonen om det europeiske fellesskap .
DB170617 Skal vi ikke heller bruke den idérikdommen vi som menneskehet i fellesskap er i besittelse av på å skape en bedre, mer lysende framtid for alle ?
AA170617 - På Bakklandet er det en bygdefølelse og et fellesskap jeg ikke har opplevd noe annet sted jeg har bodd.
AA170617 - Bygdefølelse og fellesskap
VG170616 Den uredde 39-åringen står for et sterkt europeisk samarbeid og fellesskap , noe som kan tjene alle europeere, mener Brende.
SA170616 Vi temmet villdyret i oss og ble et utvidet sosialt fellesskap .
NL170616 At fylkesmannen får hovedsete i Finnmark viser hvilke muligheter som finnes for fylket i et fellesskap med Troms.
AP170616https://www.aftenposten.no/viten/i/yqR6r/Trar-og-planter-snakker-med-hverandre-gjennom-et-stort-nettverk-av-kanaler Her lever planter i fellesskap .
AP170616https://www.aftenposten.no/viten/Trar-og-planter-snakker-med-hverandre-gjennom-et-stort-nettverk-av-kanaler-623265b.html Her lever planter i fellesskap .
AP170616https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Norge-kan-vare-pa-vei-inn-i-EUs-nye-fond-for-vapenforskning-623078b.html « Regjeringen vil videreføre samarbeidet med EU om å utvikle forsvarsmateriell i fellesskap .
AP170616 Her lever planter i fellesskap .
AP170616 « Regjeringen vil videreføre samarbeidet med EU om å utvikle forsvarsmateriell i fellesskap .
SA170615 - Vi gleder oss til å invitere alle i Norge til en stor dugnad for at flere får delta i en meningsfull hverdag, gode fellesskap og får ly for natten, sier generalsekretær Adelheid Firing Hvambsal i Kirkens Bymisjon.
DB170615 - Vi tar den i fellesskap , men om jeg hadde sagt at jeg ville dra på høydesamling, så hadde det nok blitt sånn, svarer sørlendingen.
BT170615 « Det handler om det mest dyrebare vi har, både som foreldre og som fellesskap », skriver disse politikerne i BT 9. juni.
AA170615 - Da må Barne- og familietjenesten ( BFT ) kobles inn og så må man finne løsninger i fellesskap .
AA170615 Min tanke har hele tiden vært at dette prosjektet skal kunne bygge noen broer mellom folk i Verdal, bidra til større åpenhet, få oss til å føle på et fellesskap og et felles fokus på medmenneskelige verdier.
VG170614 juli, både det som var vondt og svart og grusomt, men også det som var heltemot, omsorg og fellesskap .
VG170614 I går lekket det « nyheter » i form av gode, men ubekreftede rykter, fra Westminster om at parlamentarikere fra både høyre- og venstresiden i fellesskap sonderer terrenget for en felles Brexit-plattform.
NL170614 Studietilbudet, som faglig sett er et fellesskap med tilsvarende studie i Narvik, vitner om godt samarbeid mellom de tre nordnorske byene og de to universitetene.
DB170614 Slike religiøse markeringer er til hinder for en åpen, fri og trygg kommunikasjon i et fellesskap som undervisningssektoren skal være.
VG170613 De mener blant annet at dagens ordning gir kriminelle for stor kvantumsrabatt, samt at oppreisningsansvaret i grove saker begått i fellesskap i større grad skal utmåles individuelt.
DN170613 - Vi har i fellesskap avtalt å bruke positive virkemidler.
DN170613 - Det har vært en god tone gjennom forhandlingene, og partene har i fellesskap funnet løsninger, sier Bård Westbye, som har ledet forhandlingene for Virke.
DB170613 - Vi må gjennomføre dette i fellesskap , uten unntak.
DB170613 Snøen skaper fellesskap : Hvor var du da Oddvar Brå brakk staven ?
AA170613 - Vi må gjennomføre dette i fellesskap , uten unntak, sier Avramopoulos.
VG170612 I sitt innlegg på konferansen sa Helgesen at norske myndigheter i fellesskap med matbransjen vil « gå til krig » mot matsvinn.
SA170612 Avisene og offentligheten er i forfall i og med den sosiale medierevolusjonen, det er livsfarlig for fellesskap og demokrati.
DB170612 ¶ ANSKITSPLAGG : - Alle har vært i et klasserom, og hvis man ikke ser medelevene sitt ansikt eller om man ikke ser lærerens ansikt er det kart at det er vanskelig å drive undervisning og få til et godt fellesskap , sier Thorbjørn Jagland.
DB170612 - Alle har vært i et klasserom, og hvis man ikke ser medelevene sitt ansikt eller om man ikke ser lærerens ansikt er det klart at det er vanskelig å drive undervisning og få til et godt fellesskap , sier Jagland.
DB170612 Og barnet i familien skal gå inn i og selv skape mange, mange nye fellesskap gjennom hele sitt liv - og finne sin plass og sitt ansvar.
DA170612 Tiltalen lød på grov kroppsskade der kroppsskaden var grov fordi det særlig legges vekt på at den har hatt til følge arbeidsudyktighet av noen varighet - og for øvrig at den har skjedd uten foranledning, har karakter av overfall og er begått av flere i fellesskap .
AP170612https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/PV330/Den-urbane-klassens-festival--Aksel-Tjora Festivalsosiologi : « Et slags brusende fellesskap hvor individet blir mindre relevant ».
AP170612https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/Den-urbane-klassens-festival--Aksel-Tjora-623020b.html Festivalsosiologi : « Et slags brusende fellesskap hvor individet blir mindre relevant ».
AP170612 Festivalsosiologi : « Et slags brusende fellesskap hvor individet blir mindre relevant ».
VG170611 Skolen har selvsagt et ansvar for at ingen mobbes og at alle er med i et fellesskap på skolen - det tar vi svært alvorlig på og har hele tiden med oss i arbeidet for et godt skolemiljø, skriver Lundeberg i en epost til VG.
VG170611 - Skolen har selvsagt et ansvar for at ingen mobbes og at alle er med i et fellesskap på skolen - det tar vi svært alvorlig på og har hele tiden med oss i arbeidet for et godt skolemiljø, skriver Lundeberg i en e-post til VG.
AP170611https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/Tyskland-og-Frankrike-kommer-narmere-hverandre-jo-mer-kaotisk-verden-blir--Nils-Morten-Udgaard-622889b.html manuel Macron legger opp til en politisk stormkurtise av Berlin, og de første signalene kommer om en tysk nytenkning : Wolfgang Schäuble, finansministeren, sier til magasinet Der Spiegel, at « man kan ikke danne et fellesskap av stater med ulik styrke uten en viss ( økonomisk ) utjevning.... et fellesskap kan ikke bestå hvis de sterk
AP170611https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/Tyskland-og-Frankrike-kommer-narmere-hverandre-jo-mer-kaotisk-verden-blir--Nils-Morten-Udgaard-622889b.html Frankrikes Emmanuel Macron legger opp til en politisk stormkurtise av Berlin, og de første signalene kommer om en tysk nytenkning : Wolfgang Schäuble, finansministeren, sier til magasinet Der Spiegel, at « man kan ikke danne et fellesskap av stater med ulik styrke uten en viss ( økonomisk ) utjevning.... et fellesskap kan ikke bestå
AP170611 manuel Macron legger opp til en politisk stormkurtise av Berlin, og de første signalene kommer om en tysk nytenkning : Wolfgang Schäuble, finansministeren, sier til magasinet Der Spiegel, at « man kan ikke danne et fellesskap av stater med ulik styrke uten en viss ( økonomisk ) utjevning.... et fellesskap kan ikke bestå hvis de sterke
AP170611 Frankrikes Emmanuel Macron legger opp til en politisk stormkurtise av Berlin, og de første signalene kommer om en tysk nytenkning : Wolfgang Schäuble, finansministeren, sier til magasinet Der Spiegel, at « man kan ikke danne et fellesskap av stater med ulik styrke uten en viss ( økonomisk ) utjevning.... et fellesskap kan ikke bestå h
SA170610 Selv liker hun å ha et løp å strekke seg mot og setter pris på arrangement med god stemning og fellesskap .
AP170610https://www.aftenposten.no/100Sport/sprek/Knalltoff-konkurranse-om-mosjonistene-Astrid-64-skal-lope-i-minst-25-ar-til-237016b.html Selv liker hun å ha et løp å strekke seg mot og setter pris på arrangement med god stemning og fellesskap .
AP170610 Selv liker hun å ha et løp å strekke seg mot og setter pris på arrangement med god stemning og fellesskap .
NL170609 For at samene som har bidratt med betydelige landarealer til vårt fellesskap bør vår historie også samles og gjøres kjent.
DB170609 Mange mener at elever i muslimske skoler - til forskjell fra kristne skoler - risikerer å falle utenfor samfunnets fellesskap .
BT170609 Barnevernsfeltet vekker følelser, og med god grunn : Det handler om det mest dyrebare vi har, både som foreldre og som fellesskap .
AA170609 Sammen diskuterer vi hva hver enkelt kan bidra med til jubileet og, enda viktigere, hva vi kan få til i fellesskap .
AA170609 « Bygget er blitt et symbol på identitet og fellesskap .
DB170608 Når en slik skildring beskriver at to ungdommer « gikk inn på soverommet, kledde av seg og la seg i sengen », så vil det overveldende flertallet av leserne forstå dette som en soleklar eufemisme ( eller knapt nok det engang ) for at de gjorde dette i fellesskap , og med ( en eller annen grad av ) seksuelt tilsnitt ( i hvert fall gjensidig kyssing/klining ) - ikke som den strengt bokstavelige tolkningen som
VG170607 At vestlige liberale land har kontakter med autoritære stater er selvsagt moralsk utfordrende, men man skal være ganske kreativ for å finne et ideologisk fellesskap mellom salafister og Det Norske Utenriksdepartementet.
DB170607 Det er ifølge Kirkeleite arrangøren Goldstar Music og bandet i fellesskap som står for kostnadene ved slike avtaler.
DA170607 - Det blir å ha en venninnegjeng litt utenom, vi har et fellesskap som kanskje ingen andre forstår og som er veldig fint.
AA170605 Vi kan anta at universiteter og høyskoleråd her har lønnsomhet for øye og styrer ut fra ensidig nytteperspektiv, men kun ved å sette utviklingen inn i sosiale sammenhenger som gagner samfunnet som helhet og fremmer demokratiske prosesser i fellesskap , har den bærekraft over tid.
DB170603 Kulturen er med på å bryte ned barrierer og skaper nye og sterkere fellesskap .
AA170602 - De langsiktige og kortsiktige målene om utslippskutt skal oppnås i fellesskap med EU.
DN170601https://www.dn.no/nyheter/2017/06/01/2222/Utenriks/obama-om-trumps-klimaoppror-vraker-fremtiden - Det er skuffende at USA med dette melder seg ut av et sterkt internasjonalt fellesskap hvor så å si alle verdens land har forpliktet seg til å bekjempe klimaendringer.
DN170601 - Det er skuffende at USA med dette melder seg ut av et sterkt internasjonalt fellesskap hvor så å si alle verdens land har forpliktet seg til å bekjempe klimaendringer.
DB170601 Så spørs det da hvilken politikk sentrale politikere velger å føre og hvilke politiske signaler vi mottar om hva vi i fellesskap kan bidra med nasjonalt og lokalt for å forebygge miljøproblemer.
DA170601 - Det er skuffende at USA med dette melder seg ut av et sterkt internasjonalt fellesskap hvor så å si alle verdens land har forpliktet seg til å bekjempe klimaendringer.
BT170601 - Det er skuffende at USA med dette melder seg ut av et sterkt internasjonalt fellesskap hvor så å si alle verdens land har forpliktet seg til å bekjempe klimaendringer.
AP170601 - Det er skuffende at USA med dette melder seg ut av et sterkt internasjonalt fellesskap hvor så å si alle verdens land har forpliktet seg til å bekjempe klimaendringer.
AA170601 - Det er skuffende at USA med dette melder seg ut av et sterkt internasjonalt fellesskap hvor så å si alle verdens land har forpliktet seg til å bekjempe klimaendringer.
NL170531 Tilbake får vi mer ulikheter og mindre fellesskap .
DB170531 Samling om EUs grunnideer om fellesskap og samarbeid.
DB170531 Tilbake får vi mer ulikheter og mindre fellesskap .
SA170530 Den opererer i et fellesskap med svært mange andre individer, og slipper på den måten unna med å bruke mindre krefter på å svømme.
AP170530https://www.aftenposten.no/okonomi/Siv-Jensen-skryter-av-hoyt-tempo-i-kampen-mot-skattejuks-622188b.html Alt ble nedstemt av regjeringspartiene, støttepartiene, Arbeiderpartiet og Senterpartiet i fellesskap .
AP170530 Alt ble nedstemt av regjeringspartiene, støttepartiene, Arbeiderpartiet og Senterpartiet i fellesskap .
AP170530 Den opererer i et fellesskap med svært mange andre individer, og slipper på den måten unna med å bruke mindre krefter på å svømme.
AA170530 Flere internasjonale fagmiljøer har bidratt med data og gjennomført studien i fellesskap .
VG170529 Men først og fremst om en oppvisning i fellesskap .
VG170529 Jeg vil vente til høringen er over og komiteen i fellesskap har drøftet dette spørsmålet, sa Kolberg.
DB170529 Sosialt fellesskap og støtte er viktig for den enkeltes trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd.
DB170529 Livskvalitet og trivsel gjennom deltakelse i et faglig og sosialt fellesskap gir tilhørighet og reduserer risikoen for psykiske og sosiale problemer. [...
AA170529 Sør-Trøndelag fylkeskommune har, i fellesskap med de andre fylkene, utfordret staten til å komme på banen.
AA170529 Fellesskap og identitet i vikingtid og middelalder ) ¶
AP170528https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/e-helse-for-alle-er-et-realistisk-mal--Jonas-Gahr-Store-621977b.html I mars testet helse- og omsorgsminister Bent Høie og statssekretær Lisbeth Normann i fellesskap Helsedirektoratets nye, interaktive webtjeneste.
AP170528 I mars testet helse- og omsorgsminister Bent Høie og statssekretær Lisbeth Normann i fellesskap Helsedirektoratets nye, interaktive webtjeneste.
DB170527 nstant påminnet om både sin annerledeshet, at hennes personlighet og verdisyn ikke er forenlig med de hvitkledde, skolegårdsdansende ungdommenes bekymringsfrie ritualer og tradisjoner, og hvor lite hun føler seg sett, hvor ofte hun føler seg forbigått og misforstått, trekkes hun mot andre typer fellesskap , hva enn de måtte representere.
DB170527 Fellesskap hun innerst inne vet er feil, men som i det minste vil ta i mot henne med åpne armer, og som både vil forstå og helle bensin på det flammende raseriet hun har mot seg selv og de som har holdt henne utenfor.
SA170526https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Dette-forteller-samlivsterapeuter-til-par-som-holder-pa-a-ga-fra-hverandre-10096b.html Med det mener jeg at paret snakker sammen om stort og smått, at de gjør ting i fellesskap .
SA170526 Med det mener jeg at paret snakker sammen om stort og smått, at de gjør ting i fellesskap .
DB170526 Menneskene har nemlig i et noenlunde globalt fellesskap klart å uttrykke noe sånt som « Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter.
DB170526 Det er ikke noe galt i det, slik bygger vi kultur og fellesskap og sammenhenger for oss selv.
DA170526 Hun er i ferd med å legge siste hånd på sitt bokverk om kunstnerkolonien i Holmsbu, om Thorvald Erichsen, Oluf Wold Torne og Henrik Sørensen og om alle de andre kunstnerne som søkte sammen til fellesskap og maleriske somre ytterst i Drammensfjorden.
BT170526https://www.bt.no/familieogoppvekst/Dette-forteller-samlivsterapeuter-til-par-som-holder-pa-a-ga-fra-hverandre-10096b.html Med det mener jeg at paret snakker sammen om stort og smått, at de gjør ting i fellesskap .
BT170526 Donovan introduserte henne for prosjektet #gårforlivet, en kampanje i sosiale medier som har som mål å skape et fellesskap mellom brukere gjennom det å gå på tur og være ute i naturen.
BT170526 Med det mener jeg at paret snakker sammen om stort og smått, at de gjør ting i fellesskap .
AP170526https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Dette-forteller-samlivsterapeuter-til-par-som-holder-pa-a-ga-fra-hverandre-10096b.html Med det mener jeg at paret snakker sammen om stort og smått, at de gjør ting i fellesskap .
AP170526 Med det mener jeg at paret snakker sammen om stort og smått, at de gjør ting i fellesskap .
AA170526 Vi fellesskap må velge politikere som handler lokalt, nasjonalt, internasjonalt og globalt.
AA170526 I det utvikles en ærefrykt og opplevelse av fellesskap med alt det Gud skapte.
SA170525 Jeg spurte meg selv i mitt indre, for jeg ville ikke forstyrre enigheten der og da ( vi var tross alt et fellesskap av rekonvalesenter, og jeg har respekt for eldre ) : Skjønner selv ikke disse livserfarne gutta boys ( for det var kjønnsdelte rom ) hvor det som kalles verdens beste helsetilbud, kommer fra ?
DB170525 Verdighet er noe vi skaper - i fellesskap .
DB170525 Menneskeverd er noe vi skaper - i fellesskap .
DB170525 Fullverdige liv er noe vi skaper - i fellesskap , i våre blikk på hverandre, i våre anerkjennelser.
SA170524 Fellesskapsbygging ( følelse av et fellesskap av likesinnede mennesker ) i ¶
BT170524https://www.bt.no/digital/Ny-undersokelse-Instagram-mest-skadelig-for-psyken-10196b.html Fellesskapsbygging ( følelse av et fellesskap av likesinnede mennesker ) ¶
BT170524 Fellesskapsbygging ( følelse av et fellesskap av likesinnede mennesker ) ¶
AP170524https://www.aftenposten.no/digital/Ny-undersokelse-Instagram-mest-skadelig-for-psyken-10196b.html Fellesskapsbygging ( følelse av et fellesskap av likesinnede mennesker ) ¶
AP170524 Fellesskapsbygging ( følelse av et fellesskap av likesinnede mennesker ) ¶
NL170523 Resultatet av feilslått integrering blir ofte en tydeliggjøring av det som skiller disse ungdommene, og i stedet for fellesskap kjenner ungdommene på et utenforskap.
DA170523 En sånn konsert er selve antitesen til fundamentalistisk ekstremisme, med musikk, fellesskap , glede, ofte på tvers av kulturer og trosretninger.
AA170523 Skulle det skje i vårt eget land, ville vi naturligvis tatt det opp i fellesskap , sier Klungsøyr.
AA170523 Hvis vi hadde hatt den vanlige fellestimen vi har på tirsdag, ville vi nok tatt opp dette i fellesskap .
AA170523 - I stedet for å ta det opp hver gang, tar vi i fellesskap opp vanskelige tema som selvmord og terror med jevne mellomrom.
AA170523 Enhetene og Trondheim eiendom løser dette i fellesskap , fortalte Garåsen.
VG170522 Regjeringen foreslår samtidig å fjerne den økonomiske fordelen gjerningspersoner har fått ved å begå en straffbar, integritetskrenkende handling i fellesskap .
SA170522 Regjeringen foreslår samtidig at fornærmede i straffesaker skal kunne kreve oppreisning fra hver enkelt gjerningsmann når krenkelse er begått av flere i fellesskap , for eksempel ved gruppevoldtekt.
DB170522 Regjeringen foreslår samtidig at fornærmede i straffesaker skal kunne kreve oppreisning fra hver enkelt gjerningsmann når krenkelse er begått av flere i fellesskap , for eksempel ved gruppevoldtekt.
DA170522 Regjeringen foreslår samtidig at fornærmede i straffesaker skal kunne kreve oppreisning fra hver enkelt gjerningsmann når krenkelse er begått av flere i fellesskap , for eksempel ved gruppevoldtekt.
BT170522 Lagmannsrettens flertall ( lagdommerne Mestad og Løvold ) har imidlertid kommet til at overføringen av beløpet på 3 507 912, 45 kroner i juni 2014 til Helse Bergen innebærer at eiendomsretten til midlene ble overført til institusjonene i fellesskap .
BT170522 Konsekvensen av overføringen er etter flertallets syn at det overførte beløpet på 3 507 912,45 kroner tilhører Helse Bergen ( som selv pretenderer å eie dem i fellesskap med Universitetet i Bergen ).
BT170522 Gjenstående midler 3 507 912 - tremillionerfemhundreogsjutusennihundreogtolv - kroner etter GenKols-studien tilhører Universitetet i Bergen og Helse Bergen i fellesskap . 2.
BT170522 Det ble videre nedlagt påstand om fastsettelsesdom for at gjenstående midler etter GenKols-studien tilhører Helse Bergen og staten ved Universitetet i Bergen i fellesskap .
BT170522 De ankende parter, Helse Bergen HF og staten v/Universitetet i Bergen, har i kravet mot Gulsvik i hovedtrekk anført : Forskningsmidlene knyttet til GenKols-studien har hele tiden tilhørt institusjonene i fellesskap , og Innovest hadde ikke rett til å overføre gjenværende forskningsmidler til en PK-konto for Gulsvik.
BT170522 3 507 912,45 etter GenKols-studien tilhører Universitetet i Bergen og Helse Bergen i fellesskap . 2.
BT170522 Regjeringen foreslår samtidig at fornærmede i straffesaker skal kunne kreve oppreisning fra hver enkelt gjerningsmann når krenkelse er begått av flere i fellesskap , for eksempel ved gruppevoldtekt.
AP170522https://www.aftenposten.no/viten/i/x62rV/-Oyvind-Osterud-Vi-og-De-andre Vi oppdager hvem vi er når grunnlaget for livsform og fellesskap er i ferd med å forsvinne i bakspeilet.
AP170522https://www.aftenposten.no/viten/-Oyvind-Osterud-Vi-og-De-andre-621642b.html Vi oppdager hvem vi er når grunnlaget for livsform og fellesskap er i ferd med å forsvinne i bakspeilet.
AP170522 Vi oppdager hvem vi er når grunnlaget for livsform og fellesskap er i ferd med å forsvinne i bakspeilet.
AA170522 Regjeringen foreslår samtidig at fornærmede i straffesaker skal kunne kreve oppreisning fra hver enkelt gjerningsmann når krenkelse er begått av flere i fellesskap , for eksempel ved gruppevoldtekt.
AP170521 - Jeg finner det urimelig at dersom du er én blant flere som begår en voldtekt i fellesskap , så får du en økonomisk fordel av det, sier Amundsen til TV 2.
AA170521 - Jeg finner det urimelig at dersom du er én blant flere som begår en voldtekt i fellesskap , så får du en økonomisk fordel av det, sier Amundsen til TV 2.
SA170520 Herlige smil, glede og fellesskap .
SA170520 De deler glede, litt skuffelse, men framfor alt fellesskap .
DB170519 Uansett, skal vi greie å bygge et slags fellesskap mellom oss - de smarte - og de som har gått « livets harde skole », så er vi nødt til å vise at vi er bedre enn dem.
AP170519 Vi inviterer til fellesskap uansett om man er kvinne, mann, hvit, svart, funksjonshemmet, ung eller gammel, sier Mitchell-Lauridsen.
AP170519 Som om det er et fellesskap du ikke får tatt del i.
SA170518 Der hvor naboene skal møtes, få lyst til å gå og sykle til jobb, ha lyst til å møte naboer, være en del av et fellesskap .
NL170518 Det virker ikke som at det finnes et tilstedeværende politisk fellesskap i nord.
DN170518 Nå satser de mot Storbritannia i fellesskap .
SA170517 Senere onsdag skal Macron være vert for EU-president Donald Tusk under en privat middag, noe som blir sett på som et tegn på Macrons beslutning om å kjempe for europeisk fellesskap .
AA170517 Senere onsdag skal Macron være vert for EU-president Donald Tusk under en privat middag, noe som blir sett på som et tegn på Macrons beslutning om å kjempe for europeisk fellesskap .
SA170516 Mestring, fellesskap , musikkglede, livslang hobby - det er bare å drysse ut honnørordene.
SA170516 Vi har et land tuftet på fellesskap og demokrati.
SA170516 Fellesskap og demokrati ¶
SA170516 Klokken tikket fort for Tromsø, som i fellesskap med Haugesund, Hønefoss og Stabæk har ødelagt fire 16. mai-kvelder for Rosenborg siden 2011.
SA170516 Vi har lidenskap og fellesskap som våre verdier, og har sagt at vi skal få fotball mer ut til folket, sier Øverland, og peker på tv-avtalen med Discovery som et viktig element.
NL170516 ¶ Sametinget forestiller seg nok at de og den norske staten i fellesskap skal organisere en eventuell sannhetskommisjon.
NL170516 Sametinget forestiller seg nok at de og den norske staten i fellesskap skal organisere en eventuell sannhetskommisjon.
NL170516 I fellesskap sang vi « Ja vi elsker dette landet ».
DB170516 I den sammenheng er det interessant å registrere at både toprosent-forventningen og vedtaket om styrket motstandsdyktighet i sivil sektor er forankret i artikkel 3 i Atlanterhavspakten, som sier at partene enkeltvis og i fellesskap skal opprettholde og utvikle sin individuelle og felles evne til å motstå væpnet angrep.
DA170516 La det være et fellesskap , hvor vi deler energien og gleden i å synge.
DA170516 For ungene kommer det naturlig, når de er glade, rasende og lei seg, i lek og i fellesskap .
AP170516 Klokken tikket fort for Tromsø, som i fellesskap med Haugesund, Hønefoss og Stabæk har ødelagt fire 16. mai-kvelder for Rosenborg siden 2011.
AP170516 Vi har lidenskap og fellesskap som våre verdier, og har sagt at vi skal få fotball mer ut til folket, sier Øverland, og peker på tv-avtalen med Discovery som et viktig element. | « En gang var Ørn-jentene best i verden, helt til NFFs dolkestøt » ¶
AA170516 Den er basert på kjærlighet til natur, historie og medmennesker, og på verdier om frihet, likhet og fellesskap , gir oss en trygg plattform å møte det som virker fremmed på.
VG170515 - Pengene samlet inn vil hjelpe oss å støtte veteraner og deres familier på tvers av generasjoner i vårt fellesskap , uttalte han.
NL170515 Bør vi som fellesskap forholde oss til fornorskningen ?
NL170515 Fellesskap , samhold og fredlig sameksistens mellom fredfulle mennesker med blandet blod, har preget dagliglivet i nord gjennom generasjoner.
DB170515 Sangen gir oss glede, fellesskap , vemod og minner, sier han. ( ©NTB ) ¶
AP170515 Sangen gir oss glede, fellesskap , vemod og minner, sier han.
AA170515 Sangen gir oss glede, fellesskap , vemod og minner, sier han.
SA170514 DEBATT : For så høyt elsket de vinneren, at de ofret sine grunnverdier, glede, fellesskap , helse og ærlighet, for at hver den som er hensynsløs, skal få sin hyllest.
SA170514 Arenaen er fellesskap .
DB170514 De arbeider i oss - i en ny form for fellesskap .
AP170514 Måltidene ble laget og servert i fellesskap .
BT170513 mai-togene er uttrykk for kraften i et velfungerende sivilsamfunn, der mennesker som i utgangspunktet er fremmede for hverandre, finner sammen og skaper fellesskap , skriver Sven Egil Omdal.
BT170513 FELLESSKAP : 17. mai-togene er uttrykk for kraften i et velfungerende sivilsamfunn, der mennesker som i utgangspunktet er fremmede for hverandre, finner sammen og skaper fellesskap, skriver Sven Egil Omdal.
BT170513 Disse menneskene er den grå substansen i et fargerikt fellesskap .
NL170512 - Dette er en krevende sak for idrettsstyret og idrettsorganisasjon, men tiden er inne å ta prinsipiell avgjørelse som norsk idrett i fellesskap kan stille seg bak.
FV170512 Per Fronth-bildet de holder i fellesskap loves sentral plassering.
DB170512 Det svikter for ofte med grunnleggende ting som mat, helsehjelp, aktivitet og fellesskap .
DA170512 - Dette er en krevende sak for idrettsstyret og idrettsorganisasjon, men tiden er inne å ta prinsipiell avgjørelse som norsk idrett i fellesskap kan stille seg bak.
SA170510 Dernest handler det om i fellesskap å skaffe til veie nok penger slik at vi har et regionnivå også.
SA170510 - Det er kjedelig å ikke klare å få det til denne sesongen, men vi må i fellesskap gjøre alt vi kan for å få det på plass igjen.
DB170510 Utenforskapet må motarbeides, politisk, sosialt og internasjonalt, slik at flere opplever fellesskap og inkludering, slik at den politiske retningen folk velger blir samarbeid og toleranse, ikke isolasjon og fremmedfrykt.
DB170510 La oss håpe at den blir at liberale verdier, fellesskap , toleranse og mangfold trumfer alenegang, populisme, frykt og splittelse.
DB170510 Fordi kunnskap skaper fellesskap , fred og framtidsoptimisme.
DB170510 Det er vår jobb å kjempe for mangfold, toleranse, for samarbeid, for fellesskap og for respekten for annerledeshet.
DB170510 Derfor må vi ta utenforskapet mange opplever på alvor, og jobbe for å bygge sterkere fellesskap som folk ikke faller utenfor.
AP170510https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/skiskyting/Talentkutt-bekymrer-skiskyttersjefen--Hvis-dette-blir-en-varig-situasjon_-er-det-ikke-bra-235321b.html Dernest handler det om i fellesskap å skaffe til veie nok penger slik at vi har et regionnivå også.
AP170510https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/skiskyting/Talentkutt-bekymrer-skiskyttersjefen--Hvis-dette-blir-en-varig-situasjon_-er-det-ikke-bra-235321b.html - Det er kjedelig å ikke klare å få det til denne sesongen, men vi må i fellesskap gjøre alt vi kan for å få det på plass igjen.
AP170510 Dernest handler det om i fellesskap å skaffe til veie nok penger slik at vi har et regionnivå også.
AP170510 - Det er kjedelig å ikke klare å få det til denne sesongen, men vi må i fellesskap gjøre alt vi kan for å få det på plass igjen.
SA170509 - Det er en glimrende pressemelding fra partene i fellesskap .
FV170509 - Det er en glimrende pressemelding fra partene i fellesskap .
DB170509 Lærere som er i stand til å innrømme overfor oss foreldre at de ikke har kompetanse, eller ikke timer nok, til å gi akkurat vårt barn det han trenger slik at vi i fellesskap kan finne en løsning.
BT170509 Med Macron i Elyséepalasset og Merkel i Berlin består det viktigste fundamentet for å takle de utfordringene : Ikke hvert land for seg selv, men et sterkt fellesskap .
BT170509 - Det er en glimrende pressemelding fra partene i fellesskap .
BT170509 - Det er en glimrende pressemelding fra partene i fellesskap .
AP170509https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Edvartsen-far-ikke-domme-mer-denne-sesongen--Han-satser-pa-a-komme-tilbake-235284b.html - Det er en glimrende pressemelding fra partene i fellesskap .
AP170509 - Det er en glimrende pressemelding fra partene i fellesskap .
VG170508 Det er det motsatte av fellesskap dere.
DA170508 Vi vil utvikle vår felles velferd i fellesskap , framfor å prioritere skattekutt til de som har mest fra før.
DA170508 - Vi vil utvikle vår felles velferd i fellesskap , framfor å prioritere skattekutt til de som har mest fra før, skriver Arbeiderparti-politiker Sahfana M.
BT170508 Politikken må innrettes slik at vi også i fortsettelsen kan leve sammen i ett samfunn, ett fellesskap med respekt for lover og individuelle rettigheter.
VG170507 Macron ønsker et bedre europeisk fellesskap enn i dag.
AP170507 Beboerne får aktivitet og muligheter for sosialt fellesskap , tilpassede leiligheter, aktivitetssenter og fellesrom, tilbud om middagsservering og i noen tilfeller frisør og fotpleie.
FV170506 Morsomme aktiviteter for hele familien og fellesskap sto i fokus.
AP170506 Selvstendighet og selvrealisering settes over stabilitet, fellesskap og tradisjon.
VG170505 Frp og Høyre foreslår også at oppreisningsansvar i saker hvor grove lovbrudd er begått av flere i fellesskap , i større grad skal utmåles individuelt for den enkelte gjerningspersonen.
AP170505 Den nasjonale paraden kroppsliggjør et bredere fellesskap .
VG170504 - Kommunen jobber i fellesskap med politiet, og det vil være noen flere tiltak i år enn i fjor.
BT170504 Skal vi fortsatt ha små forskjeller, arbeid, muligheter og trygghet for alle, trenger vi mer fellesskap - ikke mindre.
VG170503 mai, skal de kongelige fødselsdagene feires i fellesskap .
BT170503 Trine Skei Grande er opptatt av fellesskap som skaper frihet.
BT170503 Eller, slik Grande begynte sin tale : « For en sosialliberaler som meg, så handler politikk om å bygge fellesskap som gir mennesker frihet ».
BT170503 Dessverre brukte partilederne mest tid på å si at mangel på fellesskap ikke fungerer.
BT170503 Både Lysbakken og Rødt-leder Bjørnar Moxnes brukte uttrykket « Fellesskap fungerer » i sine taler, et uttrykk som stammer fra den sosialistiske tankesmien Manifest.
SA170502 Jærbanen kan bli en av de første konkurranseutsatte jernbanestrekningen, når Frp, Høyre, KrF og Venstre i fellesskap gjennomfører den nye jernbanereformen.
DA170502 - Avtalen sikrer norske bedrifter, arbeidstakere og studenter like rettigheter med andre europeere i et fellesskap på 500 millioner mennesker, sier Bakke-Jensen til Dagsavisen.
DA170502 Norge trenger neppe flere idrettsstjerner som idrettspolitikere, men vi trenger Brede Hangeland, Ole Gunnar Solskjær og Marit Bjørgen som talspersoner for idrett som fellesskap .
DA170502 Ledere som skaper en arena der talentene får noe å strekke seg etter samtidig som de er i en klubb der de ikke fullt så flinke kompisene også vanker, er en modell tilpasset et samfunn der fellesskap betyr noe.
DA170502 Her er vi en del av et fellesskap , selv om vi jobber med forskjellige ting.
DA170502 - Når man ikke er så mange, er det viktig å være i et fellesskap , mener de to.
DA170502 Fellesskap
DA170502 - Avtalen sikrer norske bedrifter, arbeidstakere og studenter like rettigheter med andre europeere i et fellesskap på 500 millioner mennesker, sier Bakke-Jensen til Dagsavisen.
BT170502 De to avtalepartene var de syv EFTA-landene Østerrike, Finland, Island, Liechtenstein, Norge, Sverige og Sveits og Det europeiske fellesskap og dens tolv medlemsstater.
AP170502 Måltidene og matlaging skal bidra til fellesskap
DN170501 I denne saken går det i hovedsak på følgende : Når det er så vidt forskjellig oppfatning av hva som skal til for at et selskap skal lykkes som det var mellom oss og gründerne i Snapsale burde partene i fellesskap avsluttet samarbeidet langt tidligere.
BT170501 Velg fellesskap » og « Likelønn for alle kjønn » var blant parolene.
SA170429 Da kan vi kanskje i fellesskap komme frem til en god løsning.
DB170429 Det er ironisk nok en følge av at den samme Edvartsen som leder NFFs seksjon for dette samfunnsansvaret, heller snakker om seg og sitt enn fellesskap .
DA170429 Og ikke minst på verdien av uberørt natur, som det nylig ble holdt et eget seminar om i Bergen, der naturvernere, Turistforeningen og reiselivsnæringen for første gang diskuterte dette i fellesskap .
DA170429 Av både brukerne, reiselivsnæringen, staten og kommunene, i fellesskap .
DA170429 Følelsen av fellesskap og et ønske om et samfunn der man løfter i flokk.
BT170429 Mange er samlet i et fellesskap som ønsker å hedre minnene etter våre kjære, understreker presten.
SA170427 Tilhørighet til et folk eller en nasjon, uansett hvordan man definerer det kollektive, er avhengig av individets tilslutning til et fellesskap og et felles prosjekt, og ikke avhengig av etniske, religiøse, eller språklige bakgrunn.
SA170427 Tilhørighet til et folk eller en nasjon, uansett hvordan man definerer det kollektive, er avhengig av individets tilslutning til et fellesskap og et felles prosjekt, og ikke avhengig av etniske, religiøse, eller språklige bakgrunn.
SA170427 - Vi har nå en god dialog med ledelsen i selskapet og har i fellesskap utarbeidet en plan for gjennomføring av utestående arbeid på plattformen. (...
SA170427 ) Vi har en jobb å gjøre på Goliat, men vi går i riktig retning, i fellesskap med ledelsen, uttaler de to.
DB170427 Det sosialdemokratiske verdigrunnlaget handler om å løse de store oppgavene i fellesskap .
DA170427 Her er det ikke noe penger og prang, kun fellesskap og enkle gleder.
BT170427 Verdighet, respekt, fellesskap .
VG170426 De to har i fellesskap lagt planene for trønderens utvikling som skiløper.
AA170426 - Jeg fikk gjøre hva jeg ville bare jeg lagde noe som utstrålte nestekjærlighet og fellesskap .
AA170426 En festival med skikkelig identitet og integritet, flott atmosfære og godt fellesskap mellom musikerne.
VG170424 Filmen handler dypest sett om behovet for tilhørighet og fellesskap , og om å ta den andres perspektiv.
VG170424 Det snakkes mye om fellesskap i Norge.
VG170424 Det er paradoks at folket i et land der man hele tiden snakker om fellesskap og kollektive løsninger ikke respekterer regler.
VG170424 Debatt Det er paradoks at folket i et land der man hele tiden snakker om fellesskap og kollektive løsninger ikke respekterer regler.
VG170424 De to er siktet for voldtekt, men begge siktelsene vil bli endret til å gjelde grov voldtekt i fellesskap , sier politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby ved Seksjonen for volds- og seksualforbrytelser i Oslo politidistrikt til VG.
SA170424 Et hjørnespark fra Matt Ritchie ble stusset videre mot bakerste stolpe, der Perez og lagkamerat Ciaran Clark i fellesskap kjempet ballen i mål.
DN170424 I likhet med Norges utenriksminister Børge Brende ( H ) er det mange i Europa som ønsker seg et Frankrike som står sterkt for europeisk samarbeid og fellesskap .
DB170424 Foto : Privat ¶ FELLESSKAP : Svært mange bruker våren til å sykle på Mallorca.
DB170424 Et hjørnespark fra Matt Ritchie ble stusset videre mot bakerste stolpe, der Perez og lagkamerat Ciaran Clark i fellesskap kjempet ballen i mål.
DA170424 Men det er sant, kjennetegnet med de fleste oppblomstringene innen film, enten det går på sjanger eller tematikk, er at filmskapere snakker sammen og danner et fellesskap på tvers av hva de ønsker å si, som den danske dogmebølgen, som i nyere tid er den mest signifikante, sier hun.
BT170424 Å bygge opp til fellesskap og solidaritet passer i mindre grad inn i denne ideen.
BT170424 Historiene bekrefter hovedideen - et samfunn med begrenset fellesskap og troen på enkeltindividets selvrealisering og ansvar for egen lykke.
BT170424 Et hjørnespark fra Matt Ritchie ble stusset videre mot bakerste stolpe, der Perez og lagkamerat Ciaran Clark i fellesskap kjempet ballen i mål.
AP170424 Siktelsen vil bli endret til grov voldtekt fordi vi mener at den er begått av de to i fellesskap , sier politiadvokat Kraby.
AP170424 Et hjørnespark fra Matt Ritchie ble stusset videre mot bakerste stolpe, der Perez og lagkamerat Ciaran Clark i fellesskap kjempet ballen i mål.
AA170424 De to er siktet for voldtekt, men begge siktelsene vil bli endret til å gjelde grov voldtekt i fellesskap , sier politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby ved Seksjonen for volds- og seksualforbrytelser i Oslo politidistrikt til VG.
SA170423 Det er ett parti som er garantisten for verdien av store og små fellesskap .
DA170423 Kultur binder folk sammen og bygger fellesskap .
VG170422 - Jeg deler tanken om at familien er samfunnets viktigste sosiale fellesskap , og at det er viktig å hegne om den.
VG170421 « Etter nøye vurderinger og gransking av påstandene, har selskapet og Bill O'Reilly i fellesskap blitt enige om at han ikke skal returene til Fox News Channel », het det i den korte uttalelsen fra nyhetsgiganten 21st Century Fox, Fox News' moderselskap.
VG170421 » Støre ga mye av oppskriften på en retorisk og politisk suksess : En tillitverdig leder, en sikker politisk hånd på rattet, og etableringen av et fellesskap vi er stolte over.
VG170421 Han nevnte ikke Frps Sverige-retorikk i talen til Ap-landsmøtet, men sa at forskjellen på sosialdemokrater og høyrepopulister er at de sistnevnte spillet på uro, mens sosialdemokratene heller vil bygge fellesskap .
DB170421 Med tanke på vårt globale fellesskap , men også det internasjonale Norge, kan man trekke frem både språklige, sosiale og kulturelle koder som sentrum for felleskap og for splittelse.
DB170421 Ideen om « verdensborgeren » omhandler et moralsk grunnlag som man kan kalle for « globalt fellesskap », en opprinnelig enhet av menneskeheten.
DB170421 Hohr skriver at språket er medium for fellesskap og for splittelse.
DB170421 En viktig faktor for at dette er å bli en del av et fellesskap .
DA170421 Ifølge tiltalen ble handlingen utført av begge i fellesskap og hadde karakter av mishandling.
DA170420 Vi omfordeler, utjevner og skaper et sterkere fellesskap , sier Ap-byråden.
DA170420 Vi omfordeler, utjevner og skaper et sterkere fellesskap , sier Ap-byråden.
VG170419 « Etter nøye vurderinger og granskning av påstandene, har selskapet og Bill O'Reilly i fellesskap blitt enige om at han ikke skal returerne til Fox News Channel », heter det i den korte uttalelsen fra nyhetsgiganten 21st Century Fox, Fox News' moderselskap.
DN170419 I det felles svensk-norske støtteregimet som i dag eksisterer, har nemlig landene en avtale om å finansiere utbygging av 28,4 terawattimer ( TWh ) ny fornybar energi i fellesskap .
DN170419 - Det var først da vi fikk den foreløpige rapporten fra Riksrevisjonen at Justisdepartementet ble klar over at den første rapporteringen de hadde fått, om at det var i orden, ikke var riktig, og hvor regjeringen også i fellesskap ble orientert om at vi har gjort en for dårlig jobb.
DB170419 Det islamske Fellesskap Bosnia og Hercegovina har allerede gjort opprør og meldt seg ut av organisasjonen.
DA170419 Den er bygd opp som en indre monolog, der Viviann erindrer og reflekterer over nåtid og fortid, over kjærligheten til Simon, det vanskelige forholdet til Lin og hennes eget behov for å være alene, men også lengselen etter nærhet og fellesskap .
BT170419 Det handler om kameratskap, fellesskap og tilhørighet, og de er åpne for alle, men har en nedre og en øvre aldersgrense.
AA170419 - Jeg mener at ordningen vi har i Norge i dag, som tillater alternative livssyn og pedagogiske alternativer i skolen, har gitt en god balanse mellom fellesskap og alternativ pedagogikk, sier Støre til Dagen.
VG170418 Nå er jeg omhyllet av kjærlighet i et fellesskap med henne.
DB170418 Nadderuds forfatning - og da tenker jeg først og fremst på arenaens forfatning, gresset som per dato er skrekkelig vil jo alltid gro, er ikke bare en lokal skam for Norges rikeste kommunale fellesskap .
DB170418 I tillegg vil vår fankoordinator gå i dialog med våre fangrupper i håp om at vi i fellesskap kan identifisere vedkommende og sikre at vedkommende får en karantene fra stadion, sier han.
BT170418 Vi ser også at møtene medfører grunnleggende diskusjoner om balansen mellom det enkelte barns subjektivitet og betydningen av det å høre til i og tilpasse seg et fellesskap .
VG170415 Fra å være en konflikt preget av separatistgrupper, blir det i stedet dannet et ideologisk fellesskap .
VG170415 De finner det kanskje selv på internett og blir en del av et forestilt fellesskap som er logisk for dem, sier Wilhelmsen.
DB170415 Men på toppen av det hele skal denne sesongen foregå midt i den offentlige debattstormens øye, og gjøre noe så enestående og tilforlatelig, så enkelt og så vanskelig, som å fortelle denne historien gjennom en ung muslimsk jente, på jakt etter det samme som oss alle : mening, fellesskap og sin egen identitet.
AA170414 De føler at de står utenfor og ser inn på et fellesskap de ikke får ta ordentlig del i.
AA170413 | Best å gi lærerne faglig påfyll i fellesskap
AA170413 Så langt tyder vår følgeforskning på det skolebaserte videreutdanningstilbudet i universitetsskolene at denne måten å drive kunnskapsutvikling på i skolen kan gi økt følelse av fellesskap , et felles profesjonsspråk og økt trygghet i profesjonsutøvelsen.
AA170413 Kunstnerne utforsker i fellesskap kulturelle forandringer i samfunnet, og ser på strukturer som tematiserer disse endringsprosessene gjennom komplekse kunstneriske produksjoner ¶
VG170412 FORBRØDRING : Fans av Monaco og Dortmund sendte et tydelig signal om fellesskap etter angrepet på hjemmelagets spillerbuss.
SA170412 Kirken i dagens form sto ferdig i 1810 og tilhører i fellesskap den romersk-katolske kirke og flere østlige kirkesamfunn.
SA170412 Det handler om å bryte ned fordommer slik at vi kan dele et fellesskap .
DA170411 Og alt som får fellesskap til å fungere.
AA170411 Staalesen og tegner Arild Midthun møtes i god tid for å diskutere krimgåtene, og jobber gjerne fram en grunnidé i fellesskap .
AP170410 Marine Le Pen har satset på et fargerikt fellesskap av unge og fargede til å fronte partiet i forstedene.
VG170409 Og dét er fordi kong Harald innlemmet hele vårt brokete, nasjonale fellesskap i dette begrepet, uansett hvilke preferanser eller særtrekk den enkelte av oss måtte ha.
AP170409 For også dette følger med vårt fellesskap .
VG170408 At det svenske samfunnet bygger på enorm tillit og fellesskap , et samhold.
SA170408 At det svenske samfunnet bygger på enorm tillit og fellesskap , et samhold.
DB170408 - Det svenske samfunnet bygger på en enorm tillit og et fellesskap .
DB170408 - Det svenske samfunnet bygger på en enorm tillit og et fellesskap .
BT170408 At det svenske samfunnet bygger på enorm tillit og fellesskap , et samhold.
AP170408 At det svenske samfunnet bygger på enorm tillit og fellesskap , et samhold.
AP170408 At det svenske samfunnet bygger på enorm tillit og fellesskap , et samhold.
AA170408 At det svenske samfunnet bygger på enorm tillit og fellesskap , et samhold.
DN170407 Hensikten er å etablere en langsiktig rolle for å identifisere store internasjonale infrastruktur-prosjekter i fellesskap , opplyses det.
AP170407 Vårt samfunn er tuftet på likhet, fellesskap og tillit.
BT170406 Der er behandlerne ikke bare opptatt av å « fjerne sykdommen », men vil bygge opp og styrke de friske sidene til pasienten, blant annet ved hjelp av bofellesskap og kunstnerisk og fysisk utfoldelse i et sosialt fellesskap .
AP170406 Det er ikke tvil om at det er større fellesskap mellom oss og KrF i verdisaker.
AA170406 Medvirkning i byutvikling med lokalt engasjement gir et godt sosialt miljø der fellesskap kan vokse fram.
VG170405 Oslo kommune og Norges Idrettsforbund hadde i fellesskap brukt 234,5 millioner kroner på den forrige OL-søknaden da Høyres stortingsgruppe til slutt sa « nei ».
DB170405 Foto : Hans Arne Vedlog / Dagbladet ¶ FELLESSKAP : Nicklas Bendtner blir omfavnet av sine nye lagkompiser i Rosenborg.
DB170405 - Vi må ta et krisemøte og diskutere hva vi skal gjøre i fellesskap .
BT170405 Forvaltningsenhetene, bofelleskapene og brukerne med deres pårørende kunne i fellesskap samhandlet om ferieavvikling.
DN170404 I en uttalelse fra Kreml mandag framgår det at USAs president Donald Trump har ringt Putin for å kondolere, tilby sin støtte og forsikre om at landene står sammen i sin fordømmelse av terrorisme og ondskap som må bekjempes i fellesskap .
DA170404 USAs president Donald Trump ringte mandag Putin for å kondolere, tilby sin støtte og forsikre om at landene står sammen i sin fordømmelse av terrorisme og ondskap som må bekjempes i fellesskap , ifølge en uttalelse fra Kreml.
BT170404 I en uttalelse fra Kreml mandag fremgår det at USAs president Donald Trump har ringt Putin for å kondolere, tilby sin støtte og forsikre om at landene står sammen i sin fordømmelse av terrorisme og ondskap som må bekjempes i fellesskap .
AP170404 Så kom tre departementer fellesskap med en rekke forslag tirsdag.
AA170404 USAs president Donald Trump ringte mandag Putin for å kondolere, tilby sin støtte og forsikre om at landene står sammen i sin fordømmelse av terrorisme og ondskap som må bekjempes i fellesskap , ifølge en uttalelse fra Kreml.
SA170403 For være en del av våre sosiale fellesskap er mobilen et nyttig verktøy, sier Johnsen.
DA170403 Vi har hatt et fellesskap som har gjort at vi har kommet heldig ut, sier Grande.
DA170403 I talen sin til forsamlingen snakket Hareide om viktigheten av fellesskap , men foreløpig vil han ikke gi noen samarbeidsløfter til Venstre-leder Trine Skei Grande.
BT170403 For være en del av våre sosiale fellesskap er mobilen et nyttig verktøy, sier Johnsen. 3.
AP170403 For være en del av våre sosiale fellesskap er mobilen et nyttig verktøy, sier Johnsen.
FV170402 For være en del av våre sosiale fellesskap er mobilen et nyttig verktøy, sier Johnsen.
VG170401 Vi har hatt et tett verdimessig fellesskap i Norge.
VG170401 Selv har han ikke tro på ideen om at ulike kulturer kan leve side om side uten å smelte sammen til et fellesskap .
VG170401 - Fremtidens fellesskap kan ikke baseres på det etnisk norske, men heller ikke på helt ulike kulturer som har lite kontakt.
DB170401 Målet var å lage et symbol på frihet og fellesskap som kunne benyttes år etter år.
VG170331 De fleste med kjærlighet, fellesskap og varme.
DB170331 Nærheten til andre skaper ikke ubehag, men en følelse av fellesskap .
AP170331 Senaid Kobilica er hovedimam i Det Islamske Fellesskap Bosnia og Herzegovina.
AP170331 - Flere moskeer har gitt signal om utmeldingsprosess, men det som er sikkert er at Det Islamske Fellesskap Bosnia og Herzegovina melder seg ut av Islamsk Råd, har sjefsimam Senaid Kobilica sagt til VG denne uken.
AA170331 - For oss som er sosialliberalere handler politikk om å bygge fellesskap som gir mennesker frihet, sa Trine Skei Grande da til Venstres landsmøte fredag.
AP170330 Islamsk Råd Norge kan ikke lenger sies å representere et samlet fellesskap av norske, muslimske trossamfunn ¶
AA170330 To av dem, 20-åringen og den ene 18-åringen, ble dømt for å ha voldtatt 16-åringen i fellesskap , såkalt gruppevoldtekt, noe som er straffskjerpende.
VG170329 Tirsdag ble det klart at Den største moskeen, Det Islamske Fellesskap Bosnia-Hercegovina i Norge, bryter med IRN, men IRN-generalsekretær Mehtab Afsar hadde da ikke mottatt noen formelle utmeldelser.
VG170329 Han er leder for Det Islamske Fellesskap Bosnia-Hercegovina, som har 9400 medlemmer.
SA170329 Hovedimam Senaid Kobilica i Det islamske fellesskap Bosnia og Hercegovina er lite tilfreds med dagens ledelse i Islamsk Råd Norge.
SA170329 Det Islamske Fellesskap Bosnia-Hercegovina melder seg ut av Islamsk Råd etter ansettelsen av nikabkledde Leyla Hasic.
DB170329 - Flere moskeer har gitt signal om utmeldingsprosess, men det som er sikkert er at Det Islamske Fellesskap Bosnia Herzegovina melder seg ut av Islamsk Råd, bekreftet Senaid Kobilica overfor VG i går.
DB170329 I går meldte Norges største muslimske menighet, det Islamske Fellesskap Bosnia-Hercegovina, seg ut av Islamsk Råd.
DA170329 Fellesskap
BT170329 Politiet mener de tre i fellesskap , « tallmessig og fysisk overlegne », oppsøkte gutten som ble banket.
BT170329 FELLESSKAP : I 1990 stemte Europa frem en låt med teksten « Vi er friere og friere.
AP170329 Det Islamske Fellesskap Bosnia-Hercegovina trekker seg fra Islamsk Råd.
AA170329 Det Islamske Fellesskap Bosnia-Hercegovina trekker seg fra Islamsk Råd.
VG170328 Velferdssamfunnet består av mange fellesskap , enten det er familien, fotballaget, vennegjengen eller kollegaer på arbeidsplassen.
VG170328 » Tidligere tirsdag skrev Kobilica på Facebook at « Islamsk Råd Norge får fortsette videre uten Det islamske fellesskap Bosnia-Hercegovina i Norge om bord !
VG170328 - Flere moskeer har gitt signal om utmeldingsprosess, men det som er sikkert er at Det Islamske Fellesskap Bosnia Herzegovina melder seg ut av Islamsk Råd, sier Senaid Kobilica, og legger til : ¶
SA170328 Hovedimam i " Det islamske fellesskap Bosnia og Hercegovina " er lite tilfreds med dagens ledelse i Islamsk Råd Norge.
DB170328 « Islamsk Råd Norge får fortsette videre uten Det islamske fellesskap Bosnia-Hercegovina i Norge om bord !
DB170328 Nå har altså Det Islamske Fellesskap Bosnia Herzegovina bekreftet at de vil melde seg ut.
DB170328 Mehtab Afsar, generalsekretær i Islamsk Råd Norge, ønsker ikke å kommentere saken før han har fått en direkte henvendelse fra Det Islamske Fellesskap Bosnia Herzegovina.
DB170328 - Flere moskeer har gitt signal om utmeldingsprosess, men det som er sikkert er at Det Islamske Fellesskap Bosnia Herzegovina melder seg ut av Islamsk Råd, sier Senaid Kobilica til VG.
DB170328 - Jeg vil ikke forklare meg noe mer her i fellesskap .
DB170328 ¶ TRUER MED Å TREKKE SEG : Hovedimam i " Det islamske fellesskap Bosnia og Hercegovina " er lite tilfreds med dagens ledelse i Islamsk Råd Norge.
DB170328 Det islamske Fellesskap Bosnia og Hercegovina har rundt 9.400 medlemmer, og Kobilica var selv leder for Islamsk Råd fram til 2013.
DB170328 " Islamsk Råd Norge får fortsette videre uten Det islamske fellesskap Bosnia-Hercegovina i Norge om bord !
DA170328 Senaid Kobilica er leder i Islamsk Råd Norge og hovedimam i " Det islamske fellesskap Bosnia og Hercegovina " i Oslo.
DA170328 Det Islamske Fellesskap Bosnia-Hercegovina melder seg ut av Islamsk Råd etter ansettelsen av nikabkledde Leyla Hasic.
DA170328 - Flere moskeer har gitt signal om utmeldingsprosess, men det som er sikkert er at Det Islamske Fellesskap Bosnia-Hercegovina melder seg ut av Islamsk Råd, sier han, som selv var leder for Islamsk Råd fram til 2013, til avisen.
DA170328 Senaid Kobilica er leder i Islamsk Råd Norge og hovedimam i " Det islamske fellesskap Bosnia og Hercegovina " i Oslo.
DA170328 Det islamske Fellesskap Bosnia og Hercegovina har rundt 9.400 medlemmer, og Kobilica var selv leder for Islamsk Råd fram til 2013.
DA170328 " Islamsk Råd Norge får fortsette videre uten Det islamske fellesskap Bosnia-Hercegovina i Norge om bord !
AP170328 Hovedimam i Det islamske fellesskap Bosnia og Hercegovina er lite tilfreds med dagens ledelse i Islamsk Råd Norge.
AP170328 Han har ikke snakket med Kobilica i Det Islamske Fellesskap Bosnia-Hercegovina.
AP170328 Generalsekretær Mehtab Afsar sier til Aftenposten at Det Islamske Fellesskap Bosnia-Hercegovina allerede i fjor signaliserte at de ville trekke seg.
AP170328 Det Islamske Fellesskap Bosnia-Hercegovina melder seg ut av Islamsk Råd etter ansettelsen av nikabkledde Leyla Hasic.
AP170328 - Flere moskeer har gitt signal om utmeldingsprosess, men det som er sikkert er at Det Islamske Fellesskap Bosnia-Hercegovina melder seg ut av Islamsk Råd, sier han, som selv var leder for Islamsk Råd frem til 2013, til avisen.
AP170328 « Islamsk Råd Norge får fortsette videre uten Det islamske fellesskap Bosnia-Hercegovina i Norge om bord !
AP170328 Hovedimam i " Det islamske fellesskap Bosnia og Hercegovina " er lite tilfreds med dagens ledelse i Islamsk Råd Norge.
AP170328 Det islamske Fellesskap Bosnia og Hercegovina har rundt 9.400 medlemmer, og Kobilica var selv leder for Islamsk Råd fram til 2013.
AA170328 Jeg vil egentlig forklare det her i fellesskap .
AA170328 Det Islamske Fellesskap Bosnia-Hercegovina melder seg ut av Islamsk Råd etter ansettelsen av nikabkledde Leyla Hasic.
AA170328 - Flere moskeer har gitt signal om utmeldingsprosess, men det som er sikkert er at Det Islamske Fellesskap Bosnia-Hercegovina melder seg ut av Islamsk Råd, sier han, som selv var leder for Islamsk Råd fram til 2013, til avisen.
AA170328 Jeg vil egentlig ikke forklare det her i fellesskap .
VG170327 Lagmannsretten kom fram til at Assad er skyldig i voldtekter av de to kvinnene, og at disse « er begått av flere i fellesskap og/eller på en særlig smertefull og/eller krenkende måte ».
DB170327 Allerede i 1993 skrev jeg « Kulturterrorismen », som advarte mot å gjøre kulturell identitet til grunnlag for politikk, kort sagt tilbaketrekning i gruppeidentiteter på bekostning av større fellesskap basert på individuelle valg og rettigheter.
DB170327 * Kulturelt fellesskap .
DB170327 Den som kommer hit må være del av vårt fellesskap .
DB170327 Den andre hovedutfordringen er hvordan vi skal leve sammen og danne gode og fungerende fellesskap på tvers av klasse, kjønn, kultur og religion.
DB170327 mars var det 60 år siden de seks landene, Vest-Tyskland ; Frankrike ; Italia ; Nederland ; Belgia og Luxembourg, undertegnet Romatraktaten, Traktaten om Det europeiske fellesskap , EF.
DA170327 - Reformen handler om de grunnleggende tingene som oftest svikter i tilbudet til eldre : Mat, aktivitet og fellesskap , helsehjelp og sammenheng i tjenestene, sier hun.
DA170327 - Reformen handler om de grunnleggende tingene som oftest svikter i tilbudet til eldre : Mat, aktivitet og fellesskap , helsehjelp og sammenheng i tjenestene, sier hun.
AA170327 - Reformen handler om de grunnleggende tingene som oftest svikter i tilbudet til eldre : Mat, aktivitet og fellesskap , helsehjelp og sammenheng i tjenestene, sier hun.
DN170325 Merkel : Europa må løse flyktningkrisen i fellesskap
DN170325 | Merkel : Europa må løse flyktningkrisen i fellesskap
BT170325 Det vi i fellesskap skal bygge nå, er en vei som skal gå fra tomme kontorlokaler på Forus til tomme kontorlokaler på Sandsli/Kokstad.
AA170325 | Merkel : Europa må løse flyktningkrisen i fellesskap
DB170324 - Normalt har jeg par timer i fellesskap , over en time lufting, bibliotek et par timer i uka, trening seks timer i uka og jeg kan se filmer.
AP170324 I 1957 etablerte Romatraktaten Det europeiske økonomiske fellesskap ( EEC ), etter hvert kjent som De europeiske fellesskap ( EF ).
AP170324 I 1957 etablerte Romatraktaten Det europeiske økonomiske fellesskap ( EEC ), etter hvert kjent som De europeiske fellesskap ( EF ).
AP170324 | Bård Vegar Solhjell frykter kulturkrigen i Europa : - Jeg vil legge alt på bordet for at vi skal beholde tillit og sterke fellesskap
AA170324 mars 1957 ble traktaten som opprettet det europeiske økonomiske fellesskap ( EEC ) underskrevet i Roma.
SA170323 - Vi ønsket en musikk som skulle gi publikum gåsehud samtidig som den tok med seg verdiene til eliteserien - lidenskap og fellesskap .
FV170323 - Vi ønsket en musikk som skulle gi publikum gåsehud samtidig som den tok med seg verdiene til eliteserien - lidenskap og fellesskap .
BT170323 | Et fellesskap som løfter oss ¶
BT170323 Landene har utviklet et varig politisk fellesskap , og derved lagt til rette for økt velstand og velferd for sine innbyggere.
BT170323 EU representerer et fellesskap som løfter oss opp i den globale konkurransen med USA, Kina, India Brasil og Russland.
BT170323 - Vi ønsket en musikk som skulle gi publikum gåsehud samtidig som den tok med seg verdiene til eliteserien - lidenskap og fellesskap .
AP170323 - Vi ønsket en musikk som skulle gi publikum gåsehud samtidig som den tok med seg verdiene til eliteserien - lidenskap og fellesskap .
DB170322 Det er viktig med god fritid og gode fellesskap , men det er også viktig med økonomisk vekst.
DB170322 At vi ikke kan gi sosialt fellesskap og gode venner på resept. bør ikke forhindre oss fra å tenke klokere om hvordan vi organiserer samfunnet med sikte på å fremme fellesskap og tilhørighet.
DB170322 bør ikke forhindre oss fra å tenke klokere om hvordan vi organiserer samfunnet med sikte på å fremme fellesskap og tilhørighet.
DB170322 ot det moderne samfunns voldsomme sentrifugale dragsug mot kulturell ensretting ; her tenker jeg spesielt på massemedienes og reklamens ustoppelige propagandaapparat, og på statens notoriske tilbøyelighet til autoritær assimilasjonsideologi og - praksis maskert bak slagord som " Ja til et fargerikt fellesskap ".
DB170322 UBERØRT : Hylland Eriksens mange tiår lange kamp for et fargerikt fellesskap , for ghettoer og multikultur, må forstås slik at han simpelthen ikke lar seg affisere av hvilke økonomiske utfordringer høy innvandring eventuelt måtte ha, og om det kan undergrave velferdsstaten, skriver artikkelforfatteren.
DB170322 Og det er vel nettopp slik en må forstå Hylland Eriksens mange tiår lange kamp for et fargerikt fellesskap , for ghettoer og multikultur, at han simpelthen ikke lar seg affisere av hvilke økonomiske utfordringer høy innvandring eventuelt måtte ha, og om det kan undergrave velferdsstaten.
DB170322 The Global Commision on Drug Policy, med blant andre Thorvald Stoltenberg, Kofi Annan og Bill Clinton utfordret i fellesskap forbudslinjen i 2011.
DA170321 Vi vil ha et samfunn der vi i fellesskap sikrer alle gode barnehager, skoler og helsetjenester, og et samfunn der vi i fellesskap tar vare på naturverdiene, skaper klimavennlige arbeidsplasser og reduserer klimagassutslippene.
DA170321 Vi vil ha et samfunn der vi i fellesskap sikrer alle gode barnehager, skoler og helsetjenester, og et samfunn der vi i fellesskap tar vare på naturverdiene, skaper klimavennlige arbeidsplasser og reduserer klimagassutslippene.
DA170321 Vi vil ha en regjering som gjennomfører mest mulig av SVs politikk for omfordeling og solidaritet, sterkere fellesskap og lavere klimagassutslipp.
AA170321 Han snakket også om fellesskap og mangfold.
VG170320 - Følelse av fellesskap
VG170320 - Det som funker i de nordiske landene er en følelse av fellesskap og forståelse av hva som er deres felles beste, sier administererende direktør Meik Wiking ved Institutt for lykkeforskning i København til nyhetsbyrået AP.
DB170320 Det øker både spenningen i regionen, motstanden mot Beijing-styret og tilbøyelighetene til å søke seg mot et muslimsk ikke-kinesisk fellesskap .
DB170320 Vi bygger det i fellesskap .
BT170320 Det handler om å vite, bevisstgjøre og sikre et fellesskap mellom kvinner for å sikre reelle muligheter og vite hvordan strukturene hindrer likestilling.
DB170319 Minitourleder Klæbo er ikke like sikker som Dyrhaug på at de to bak ham ikke kommer til å prøve å hente ham inn i fellesskap .
SA170318 « Vi må i fellesskap finne frem til løsninger som ikke ytterligere svekker vårt sentrum », skriver Leiv Rune Mjølsnes.
SA170318 Vi må derfor i fellesskap finne frem til løsninger som ikke ytterligere svekker vårt sentrum, men tvert imot nå vedtar en plan som styrker handelslivet, og det gode bylivet som vi alle ønsker.
DB170318 Midt i et dystopisk politisk landskap, preget av frykt og polarisering, vekkes et engasjement basert på tillit og fellesskap .
AP170318 Å åpne for dobbelt statsborgerskap vil signalisere et mer inkluderende nasjonalt fellesskap .
AA170318 Vårt varemerke er fellesskap .
DB170317 De fleste er hardtarbeidende folk som vil få livene sine til å gå opp med omsorgsforpliktelser og jobb, og som ønsker seg et Norge som satser på fellesskap og redusert ulikhet.
AA170317 Med velkjent venstresideretorikk snakket han om « rettferdighet i stedet for grådighet », « fellesskap i stedet for frykt » og « kampen for et varmt samfunn ».
AA170316 NTNUs ledelse fokuserer for mye på gammel universitetspraksis og for lite på hva Trondheim by og NTNU kan utvikle i fellesskap ; for mye på bygningsstruktur og for lite på samarbeidskultur.
AA170316 Ledelsen ved NTNU er for opptatt av gammel universitetspraksis og bryr seg for lite om hva Trondheim og universitetet kan utvikle i fellesskap .
SA170315 I tillegg vil vi engasjere et praktisk - sosialt fellesskap med ressursperson både i og utenfor klubben som skal følge dem opp, sier Johansen til iTromsø.
DB170315 Men flere engasjerer seg, og de engasjerer seg for samarbeid og fellesskap .
DB170315 I denne saken må vi heie på hverandre, ikke drive symbolpolitikk, men stå på for å få grunnlovsfesta det aller viktigste : At fisken tilhører folket i fellesskap , sier hun.
BT170315 Har man jobb så må man betale skatt til staten og bidra til samfunnets fellesskap .
AP170315 I tillegg vil vi engasjere et praktisk - sosialt fellesskap med ressursperson både i og utenfor klubben som skal følge dem opp, sier Johansen til iTromsø.
VG170314 « Celin » vil endre sexkjøpsloven : Sexarbeidere bør betale skatt og jobbe i fellesskap
SA170314 Selvsagt ikke en ensidig selvutvikling, men et læringsmiljø i fellesskap .
SA170314 En av idrettens viktigste verdier er fellesskap og respekt for andre mennesker.
FV170314 En av idrettens viktigste verdier er fellesskap og respekt for andre mennesker.
DN170314https://www.dn.no/nyheter/2017/03/14/2122/Arbeidsliv/enighet-mellom-lo-og-nho-lonnsoppgjoret - Vi har strukket oss langt, men vi endte på et resultat vi som fellesskap kan akseptere.
DN170314 - Vi har strukket oss langt, men vi endte på et resultat vi som fellesskap kan akseptere.
DN170314 - Vi ser hva våre kolleger i cockpit har fått til i fellesskap og vil med våre 2.400 medlemmer være en maktfaktor i norsk luftfart, sier Anneli Nyberg fra SAS Norge Kabinforening.
DB170314 Det er noen økter i fellesskap , men man har forskjellige program.
DB170314 - Vi har strukket oss langt, men vi endte på et resultat vi som fellesskap kan akseptere.
DB170314 - Vi har strukket oss langt, men vi endte på et resultat vi som fellesskap kan akseptere.
DA170314 - Vi har strukket oss langt, men vi endte på et resultat vi som fellesskap kan akseptere.
BT170314 - Vi har strukket oss langt, men vi endte på et resultat vi som fellesskap kan akseptere, sier Skogen Lund.
BT170314 En av idrettens viktigste verdier er fellesskap og respekt for andre mennesker.
AP170314https://www.aftenposten.no/norge/Enighet-mellom-LO-og-NHO-i-varens-lonnsoppgjor-Lavtlonnede-er-fornoyde-617130b.html - Vi har strukket oss langt, men vi endte på et resultat vi som fellesskap kan akseptere, sier Skogen Lund.
AP170314 - Vi har strukket oss langt, men vi endte på et resultat vi som fellesskap kan akseptere, sier Skogen Lund.
AP170314 En av idrettens viktigste verdier er fellesskap og respekt for andre mennesker.
AA170314 - Vi ser hva våre kolleger i cockpit har fått til i fellesskap og vil med våre 2.400 medlemmer være en maktfaktor i norsk luftfart, sier Anneli Nyberg fra SAS Norge Kabinforening.
AA170314 - Vi har strukket oss langt, men vi endte på et resultat vi som fellesskap kan akseptere.
AA170314 - Vi har strukket oss langt, men vi endte på et resultat vi som fellesskap kan akseptere, sier Skogen Lund.
VG170313 Deretter skal disse dommerne i fellesskap finne frem til en tredje dommer som skal lede arbeidet.
DB170313 Start tidlig med digital kompetanseutvikling hos dine egne barn, slik at man kan drive promoteringen i fellesskap .
AP170313 Jeg tror at vi skiller lag mer på hvor raskt kulturer og nasjonale fellesskap kan endre seg, enn om disse er foranderlige.
AP170313 Forvirringen om det etnisk norske og det norske som nasjonalt fellesskap , oppleves som ekskluderende.
AA170313 Men her må vi i fellesskap sette oss sammen for å gjøre vurderinger.
AA170313 - Vi har hatt en diskusjon i fellesskap på et internt gruppestyremøte.
VG170311 Dette firmaet ble leid inn for å ta seg av det praktiske i den anbudskonkurransen, som ble lyst ut av NIF og IHS i fellesskap .
VG170311 Andre viktige forhold vi i fellesskap har på agendaen.
SA170311 Så kan vi i fellesskap bli flinkere til å vise fram hva vi får til, sier statsminister Erna Solberg i en kommentar til Klassekampen.
DA170311 Så kan vi i fellesskap bli flinkere til å vise fram hva vi får til, sier statsminister Erna Solberg i en kommentar til Klassekampen.
AA170311 Så kan vi i fellesskap bli flinkere til å vise fram hva vi får til, sier statsminister Erna Solberg i en kommentar til Klassekampen.
AA170311 Så kan vi i fellesskap bli flinkere til å vise fram hva vi får til, sier statsminister Erna Solberg i en kommentar til Klassekampen.
SA170309 - Jeg antar det er en vurdering de har gjort i fellesskap .
DB170309 Også et kulturelt motivert forsvar for det nasjonale fellesskap , som hjørnestein for velferdsstatens solidaritetsordninger, kan framføres på en legitim måte.
DB170309 Legger man dette til grunn, så er det rom for at et framtidsrettet nasjonalt fellesskap langsomt vokser fram.
DB170309 Et ønske om å beskytte det nasjonale fellesskap , slik jeg leser Tojes merknad, framstår som legitimt.
AP170309 - Jeg antar det er en vurdering de har gjort i fellesskap .
VG170308 Deretter skal disse dommerne i fellesskap finne frem til en tredje dommer som skal lede arbeidet.
DB170308 Likestilling mellom kjønnene har en transformativ effekt som er essensiell for et fullt fungerende fellesskap , samfunn og for økonomien.
SA170307 Altfor mange barn med rett til spesialundervisning får verken et godt faglig tilbud eller inngår i et sosial fellesskap .
DB170307 Mangeårig forsvarer for den drepte fangen, advokat John Arild Aasen, har sagt han er overrasket at hans klient var i fellesskap med dømte drapsmenn.
DB170307 Aasen har sagt han er overrasket at hans klient var i fellesskap med dømte drapsmenn.
DA170307 En slik reform vil gi en lønn å leve av, overskudd og tid til sine nærmeste og til fellesskap , men den vil også åpne for muligheten til å dele på det knappe godet som inntektsgivende arbeid faktisk er blitt.
SA170306 I takknemlighet til dem og til alle som har kjempet for kvinners rettigheter feirer vi kvinnedagen forenet på en hellig reise til vårt indre fellesskap .
DB170306 Resten, om vi skal kunne tro på EM-finale og det som bedre er, må alle sammen fikse uten ball og i fellesskap .
DB170306 Folke Åmlid skriver i tiltalen at volden ble utført av de to tiltalte i fellesskap , og at den « har karakter av mishandling ».
DB170306 Som kjent utnevner Dinside, Dagbladet og Autofil i fellesskap årets bil hver høst - i den seneste kåringen ble folkets favoritt Volvo S90/V90, mens vår jury stemte frem den versatile Hyundai Ioniq - første bilmodell som tilbys med tre forskjellige elektrifiserte drivlinjer - til årets bil.
AP170306 Folke Åmlid skriver i tiltalen at volden ble utført av de to tiltalte i fellesskap , og at den « har karakter av mishandling ».
AA170306 Folke Åmlid skriver i tiltalen at volden ble utført av de to tiltalte i fellesskap , og at den " har karakter av mishandling ". ( ©NTB ) ¶
AA170306 Vi deler noen felles verdier som enkeltmenneskets ukrenkelighet, valgfrihet, rause fellesskap og nye muligheter.
VG170305 Vi deler noen felles verdier som enkeltmenneskets ukrenkelighet, valgfrihet, rause fellesskap og nye muligheter.
DB170305 Vi deler noen felles verdier som enkeltmenneskets ukrenkelighet, valgfrihet, rause fellesskap og nye muligheter.
DB170305 Artist Sandra Lyng ( 29 ) kom på festen sammen med samboeren Lasse Joachim Langerud, og paret kunne fortelle at de gjorde visse forberedelser i fellesskap til Lyngs « 71° nord»-deltakelse.
DA170305 Hun skaper et fellesskap også internasjonalt, og det viser hvor flott hun er som menneske.
DA170305 Vi deler noen felles verdier som enkeltmenneskets ukrenkelighet, valgfrihet, rause fellesskap og nye muligheter ».
DA170305 Vi deler noen felles verdier som enkeltmenneskets ukrenkelighet, valgfrihet, rause fellesskap og nye muligheter ».
VG170304 De siste femti årenes medisinske historie er beretningen om en fabelaktig triumf skapt i fellesskap av vitenskap, teknologi og det moderne velferdssamfunnet.
DB170304 Hver gang jeg skriver om styrken i fellesskap , fylles e-mail boksen min med forakt.
BT170304 Når byene har utfordringene til felles, må løsningene også bli til i fellesskap .
BT170304 Når byene har utfordringene til felles, må løsningene også bli til i fellesskap , skriver Mathias Fischer.
AA170304 Han skal ha truet med å " ta livet av den første betjenten som kom inn på cella hans, dersom ikke døren hans ble åpnet for fellesskap med andre innsatte ".
VG170303 * 1 Tryg forsikring : Selskapet som vant anbudskonkurransen på såkalt klubbforsikring utført av IHS og NIF i fellesskap høsten 2015.
SA170303 Vi skal sette oss ned sammen med våre barn og bli enige om hvordan vi vil leve vårt fellesskap .
SA170303 Husvasken tar familien i fellesskap .
SA170303 Barn skal involveres, og foreldre og barn skal i fellesskap blir enige om hvem som gjør hva.
SA170303 - Det handler ikke om å ha lyst, men om å leve i et fellesskap hvor alle skal bidra.
SA170303 - Barn må lære å se på seg selv i et fellesskap .
FV170303 Vi skal sette oss ned sammen med våre barn og bli enige om hvordan vi vil leve vårt fellesskap .
FV170303 Husvasken tar familien i fellesskap .
FV170303 Barn skal involveres, og foreldre og barn skal i fellesskap blir enige om hvem som gjør hva.
FV170303 - Det handler ikke om å ha lyst, men om å leve i et fellesskap hvor alle skal bidra.
FV170303 - Barn må lære å se på seg selv i et fellesskap .
DB170303 - NHF og Norsk Topphåndball ( NTH ) har i fellesskap gjennom tirsdag og onsdag jobbet intenst for å se på alle muligheter for at HK Halden sitt lag i Grundigligaen kunne fullføre sesongen.
DB170303 Vi snakket sammen i fellesskap og satt han også i kontakt med en gjeldsmegler, legger han til.
DB170303 - Norges Håndballforbund ( NHF ) og Norsk Topphåndball ( NTH ) har i fellesskap gjennom tirsdag og onsdag jobbet intenst for å se på alle muligheter for at HK Halden sitt lag i Grundigligaen kunne fullføre sesongen.
DB170303 FOR da Petter for et par år siden brøt med landslaget, ga det anledning til å bygge et nytt fellesskap .
DB170303 Og hvis man ikke skal kunne gå det skolebarn leser etter i sømmene, fordi det per definisjon er en mistenkeliggjøring av en samlet norsk lærerstand, er vi over i en ny og for så vidt fascinerende form for stalinisme, der en uavhengig kritiker blir en fiende av et fellesskap som fremstilles som langt mer kompakt enn hva det er.
DA170303 Nasjonal kultur er avgjørende for å skape fellesskap og norsk identitet, mener han.
BT170303 Vi skal sette oss ned sammen med våre barn og bli enige om hvordan vi vil leve vårt fellesskap .
BT170303 Husvasken tar familien i fellesskap .
BT170303 Barn skal involveres, og foreldre og barn skal i fellesskap blir enige om hvem som gjør hva.
BT170303 - Det handler ikke om å ha lyst, men om å leve i et fellesskap hvor alle skal bidra.
BT170303 - Barn må lære å se på seg selv i et fellesskap .
AP170303 Behov for aktivitet og fellesskap : Eldre mister mye sosial kontakt når de slutter på jobben eller mister ektefellen.
AP170303 Vi skal sette oss ned sammen med våre barn og bli enige om hvordan vi vil leve vårt fellesskap .
AP170303 Husvasken tar familien i fellesskap .
AP170303 Barn skal involveres, og foreldre og barn skal i fellesskap blir enige om hvem som gjør hva.
AP170303 - Det handler ikke om å ha lyst, men om å leve i et fellesskap hvor alle skal bidra.
AP170303 - Barn må lære å se på seg selv i et fellesskap .
AA170303 AMK Nord-Trøndelag ønsker å gå i dialog med de involverte slik at man i fellesskap kan gjennomgå hendelsen og se om det er vurderinger som vi burde ha gjort annerledes, avslutter avdelingsleder Bodil Margretehe Holm.
SA170302 Trønderen kom inn som landslagstrener før VM i Lahti 2001 og overtok et lag som ikke hadde noe fellesskap på samme måte som det Norge nå i en årrekke har stått for på kvinnesiden.
DB170302 Breivik bestrider ikke at han må sitte på høysikkerhetsfengsel, men mener mer kunne vært gjort for å gi han et fellesskap med andre, i både brevform og i fengslet.
DB170302 Jeg vil ha byer med mer fellesskap og små forskjeller.
DA170302 Vi vet også at sykehuset på grunn av sterkt faglig fellesskap er første valg til majoriteten av sykepleierstudentene som uteksamineres hvert år.
DA170302 Dommen slår fast at det ikke innebærer noen uforholdsmessig belastning for Breivik at han ikke er i fellesskap med andre innsatte, men slår likevel fast at « mulighetene til begrenset samvær med enkelte andre innsatte nå blir vurdert inngående og eventuelt utprøvd i løpet av relativt kort tid ».
BT170302 Trønderen kom inn som landslagstrener før VM i Lahti 2001 og overtok et lag som ikke hadde noe fellesskap på samme måte som det Norge nå i en årrekke har stått for på kvinnesiden.
BT170302 Trønderen kom inn som landslagstrener før VM i Lahti 2001 og overtok et lag som ikke hadde noe fellesskap på samme måte som det Norge nå i en årrekke har stått for på kvinnesiden.
AP170302 Trønderen kom inn som landslagstrener før VM i Lahti 2001 og overtok et lag som ikke hadde noe fellesskap på samme måte som det Norge nå i en årrekke har stått for på kvinnesiden.
VG170301 Sturgeon viser til det daværende innenriksminister May sa om et likeverdig fellesskap mellom Skottland, Wales, Nord-Irland og England, og at dette ville trygge britisk EU-medlemskap.
FV170301 « Ranet er videre planlagt, det er begått av flere i fellesskap og i fornærmedes private hjem for han har krav på trygghet », heter det i dommen.
DN170301 Andelen arbeidende fattige er stor, vi ser innvandring uten integrering, voksende sosiale spenninger, et hardere samfunn og mindre fellesskap , sa Støre, som mener denne utviklingen har sammenheng med en svekket fagbevegelse.
DB170301 » Retten mener at fengselet har gjennomført en rekke tiltak for å kompensere for manglende sosialt fellesskap for Breivik.
DB170301 « Etter omstendighetene kan risikoen også øke dersom han etter hvert opplever å bli behandlet som en ordinær innsatt under soning i fellesskap », skriver lagdommerne.
DB170301 Disse tiltakene bidrar også i noen grad til å kompensere for belastningene som følge av at han ikke har fellesskap med andre innsatte », skriver lagretten.
DB170301 Disse tiltakene bidrar også i noen grad til å kompensere for belastningene som følge av at han ikke har fellesskap med andre innsatte », heter det i dommen.
DB170301 Lagmannsretten mener nemlig at fengselet har gjennomført en rekke tiltak for å kompensere for manglende sosialt fellesskap for Breivik.
DB170301 Lagmannsretten mener at fengselet har gjennomført en rekke tiltak for å kompensere for manglende sosialt fellesskap for Breivik.
DB170301 Disse tiltakene bidrar også i noen grad til å kompensere for belastningene som følge av at han ikke har fellesskap med andre innsatte », skriver lagretten.
DB170301 Som mulige prøveordninger er det antydet å ha fellesskap ved gitterporten eller som sportsaktivitet, f. eks. badminton, i gymsalen ved Telemark fengsel.
DB170301 Lagmannsretten legger til grunn at det vil bli vurdert å prøve ut fellesskap med innsatte som ikke soner i avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå.
DB170301 Det er ikke dokumentert konkrete planer for fellesskap , f.eks. der Breivik og den medinnsatte oppholder seg på hver sin side av gitterporten, eller driver en felles sportsaktivitet.
DB170301 De skriver at det er grunn til å « innen relativt kort tid i det minste å vurdere forsøk med fellesskap med en eller et par innsatte under strengt kontrollerte former.
DA170301 Beslutningene om ikke å tillate Breivik fellesskap med andre innsatte, innebærer heller ikke noen uforholdsmessig belastning, fastslår lagmannsretten.
DA170301 Et reelt fellesskap som vårt, trenger også noe mer.
BT170301 Beslutningene om ikke å tillate Breivik fellesskap med andre innsatte, innebærer heller ikke noen uforholdsmessig belastning, fastslår lagmannsretten.
BT170301 Retten kunne ikke forstå hvorfor fellesskap med andre innsatte skulle være umulig, eller hvorfor glassveggen ikke ble fjernet.
BT170301 Beslutningene om ikke å tillate Breivik fellesskap med andre innsatte, innebærer heller ikke noen uforholdsmessig belastning, fastslår lagmannsretten.
AP170301https://www.aftenposten.no/norge/Slik-snudde-statens-jurister-nederlaget-mot-Behring-Breivik-til-full-seier-i-dag-616187b.html Ja, utelukkelse fra fellesskap innebærer en « betydelig psykisk belastning som kan påføre den innsatte skade », men nei, det er ikke er klare indikasjoner på at Behring Breivik er påført isolasjonsskader under soningen, konkluderer de.
AP170301https://www.aftenposten.no/norge/Slik-snudde-statens-jurister-nederlaget-mot-Behring-Breivik-til-full-seier-i-dag-616187b.html Dommerne påpeker at Kriminalomsorgen har gjennomført en rekke tiltak for å kompensere for mangelen på sosialt fellesskap med andre innsatte for Behring Breivik.
AP170301 Ja, utelukkelse fra fellesskap innebærer en « betydelig psykisk belastning som kan påføre den innsatte skade », men nei, det er ikke er klare indikasjoner på at Behring Breivik er påført isolasjonsskader under soningen, konkluderer de.
AP170301 Dommerne påpeker at Kriminalomsorgen har gjennomført en rekke tiltak for å kompensere for mangelen på sosialt fellesskap med andre innsatte for Behring Breivik.
AP170301 Retten mener utelukkelse fra fellesskap innebærer en « betydelig psykisk belastning som kan påføre den innsatte skade », men mener det ikke er klare indikasjoner på at Breivik er påført isolasjonsskader under soningen.
AP170301 Dommerne påpeker at Kriminalomsorgen har gjennomført en rekke tiltak for å kompensere for mangelen på sosialt fellesskap med andre innsatte for Behring Breivik.
AP170301 Dommerne mener det er behov for å beskytte ham mot vold ved fellesskap med andre innsatte og slår fast at sterke samfunnsmessige hensyn tilsier omfattende sikkerhetstiltak under soningen til massedrapsmannen.
AA170301 Andelen arbeidende fattige er stor, vi ser innvandring uten integrering, voksende sosiale spenninger, et hardere samfunn og mindre fellesskap , sa Støre, som mener denne utviklingen har sammenheng med en svekket fagbevegelse.
AA170301 Beslutningene om ikke å tillate Breivik fellesskap med andre innsatte, innebærer heller ikke noen uforholdsmessig belastning, fastslår lagmannsretten.
AA170228 Istedenfor at juristene og psykologene beslutter hva som er best for barna, inviteres nå foreldre og barnevern til samtaleprosess, for å sette seg sammen for i fellesskap å finne den beste løsningen for barna.
VG170227 Hver dag holdes barn og unge i Norge utenfor på grunn av fattigdom ; utenfor aktiviteter med andre, utenfor fellesskap som de fleste av oss tar for gitt.
VG170227 Også i 2009 sviktet et legemiddel som rettet seg mot amyloid-belegget, den gangen utviklet av selskapene Pfizer, Johnson & Johnson og Elan i fellesskap .
DB170227 Aasen sier han er overrasket at hans klient var i fellesskap med dømte drapsmenn.
BT170227 Nå hører han ikke lengre så mye snakk om « ja til et fargerikt fellesskap », mener han.
BT170227 Nå hører han ikke lengre så mye snakk om « ja til et fargerikt fellesskap », mener han.
AA170227 Volden skjedde i Oslo i midten av desember i 2015 da alle de tre mennene i 20-årene i fellesskap angrep en fjerde mann.
DN170226 Da Karoline Steen Nylander ( 21 ) droppet ut av videregående ble redningen et annet fellesskap der hun kunne få erfaring og « gå på trynet » i trygge omgivelser.
DB170226 - Hvis det er slossing i et fellesskap , har man ingen beskyttelse, sier fengselsbetjenten, som opplyser at betjentene da må stole på makker, melde fra på samband eller utløse alarmen.
DA170226 Vi tror ny vekst skapes når vi står sammen og løfter i fellesskap .
AP170226 Nå hører han ikke lengre så mye snakk om « ja til et fargerikt fellesskap », mener han.
VG170225 Akkurat nå sørger vi over år og opplevelser som ikke kommer, dager i fellesskap som vi ikke vil få, og en hverdag som aldri blir den samme.
BT170225 Uansett om man liker alle, noen eller ingen ; disse bergensmarkørene skaper grunnlag for en identitet og et fellesskap .
FV170224 Jeg elsker å bo her og synes det er en fantastisk måte å leve på, samtidig som man utvikler seg sammen med andre i et fellesskap , avslutter hun.
FV170224 Hun har erfart at en enklere, bærekraftig livsstil i et fellesskap har så mange kvaliteter at det erstatter behovet for materiell velstand, og øker livskvaliteten i seg selv.
FV170224 Her lever hun enkelt og sakte, nær naturen i fellesskap med andre.
FV170224 FOTO : Karen Gjermundrød TILSAMMANS : I Skärkäll lever kunstnere, filmskapere, fotografer, designere, arkitekter og håndverkere i et fellesskap .
DB170224 For Norges del er det altså ikke bare snakk om at hvert kulturelt fellesskap har en rett til å bevare integriteten i sin livsform, for å sitere filosofen Michael Walzer og Brochmann-utvalget.
DB170224 Men i det siste har jeg begynt å lure på hvilket fellesskap som egentlig er viktigst.
DB170224 Kommunen du bor i er ikke et tilfeldig avgrenset område på jordas overflate, den representerer et fellesskap , et lokalsamfunn som har holdt sammen gjennom tykt og tynt i uminnelige tider.
AA170224 Politiet og Falck-Viking fikk i fellesskap åpnet bilen etter kort tid.
FV170223 Songdalens ordfører Johnny Greibesland ( Sp ), Søgnes Astrid Hilde ( Ap ) og Kristiansands Harald Furre ( H ) er vei mot et nytt fellesskap i en ny kommune.
DA170223 - Det er områder i Viken som aldri har hatt noe naturlig fellesskap , og det blir også svært vanskelig å bygge opp.
SA170222 Jeg håper oppriktig at vi nå kan se fremover og i fellesskap skape pasientens helsetjeneste.
DA170222 I « Kompani Orheim » løftet de i fellesskap filmen til noe helt spesielt.
FV170221 Fellesskap .
DN170221 DNB, hvor Rune Bjerke er konsernsjef, fjernet lånevilkår som ga den ene parten full råderett over lånet, selv om lånet var tatt opp i fellesskap av et samboerpar.
DA170221 Fellesskap .
BT170221 Fellesskap .
AA170221 Fellesskap .
VG170220 Det er i år 60 år siden dagens EU ble etablert gjennom Roma-traktaten om De europeiske fellesskap ( EF ).
SA170220 Slik vi ser det, dreier det seg uansett om en form for nødverge, fordi dette dreier seg om medmennesker behov for mat, beskyttelse mot vær og vind, helsehjelp og behovet for sosialt fellesskap .
DN170220 Hun skapte et godt fellesskap rundt seg, sier Syse.
DA170220 Vi mener at alle barn fortjener å bli sett, alle barn fortjener å føle mestring, alle barn fortjener å kunne ta del i et fellesskap .
DA170220 De seksuelle handlingene pågikk over flere timer den aktuelle kvelden og natta, og av flere i fellesskap , noe som ikke taler til de domfeltes fordel.
AP170220 En tid da både fellesskap og enhet er utfordret.
AA170220 At alle sjåfører skal spise i fellesskap er et krav som ikke er gjennomført noen andre steder, og det vil bli meget krevende å få til, sier Solem.
AA170220 At alle sjåfører skal spise i fellesskap er et krav som ikke er gjennomført noen andre steder, og det vil bli meget krevende å få til, sier Solem.
AA170220 At alle sjåfører skal spise i fellesskap er et krav som ikke er gjennomført noen andre steder, og det vil bli meget krevende å få til, sier Solem.
DB170219 Den tror ikke på at også den svarte befolkningen kan bli del av et større fellesskap .
VG170218 Det er trygghet, at noen er passer på dem og at de får være en del av et fellesskap .
VG170218 Det er trygghet, at noen er passer på dem og at de får være en del av et fellesskap , sier Julie Brodtkorp.
BT170218 Det må være et trygt samfunn, et fellesskap der borgerne kan kommunisere med hverandre.
BT170218 Det må være et trygt samfunn, et fellesskap der borgerne kan kommunisere med hverandre.
AA170218 Den lykkelige løsningen var resultat av en skapende prosess hvor forskerne eksperimenterte seg frem i fellesskap uten å kunne forutsi neste trinn eller det endelige utfallet.
VG170217 Vi bør se på det i fellesskap .
DB170217 Målet var å « kultivere fellesskap » med økt samhold og delt bruk av offentlige og private ressurser som sentrale verdier.
DB170217 Delingsbyen kan bidra til å fremme fellesskap og redusere fremmedgjøring, og samtidig fungere som en god overbygning for andre visjoner som « smarte byer » og « grønne byer ».
BT170217 Dette innebærer at vi som innbyggere, offentlige institusjoner og privat sektor i fellesskap må bidra til å gjøre byen vår god å leve i for alle.
AP170217 - Der har vi en jobb å gjøre i fellesskap .
AA170217 - Der har vi en jobb å gjøre i fellesskap .
DB170216 Det handler om et fellesskap som er i ferd med å sprekke opp.
DB170216 Til og med religiøse ledere fra samme etniske- og kulturelle bakgrunn er en del av dette systemet, og hvis de avviker fra normen som miljøet i fellesskap - dels på bakgrunn av den samme frykten for å bli fryst ut - har bestemt, så vil også han stå alene og miste sin sosiale status og sine sosiale goder.
DA170216 En satirisk fabel om norsk selvgodhet, og om hvordan vår forestilling om egen fortreffelighet kan være et hinder for fellesskap .
DA170216 Hun påpeker videre at mye av skogen i Marka eies av Oslo kommune og dermed av alle byens innbyggere i fellesskap , « som et resultat av framsynte politiske beslutninger over de siste hundre årene ».
BT170216 - Kan man gå for langt i å beskrive et fellesskap som allerede eksisterer ?
BT170216 Fellesskap
BT170216 - Kan man gå for langt i å beskrive et fellesskap som allerede eksisterer ?
BT170216 Fellesskap
AA170216 - Kan man gå for langt i å beskrive et fellesskap som allerede eksisterer ?
AA170216 Fellesskap
VG170215 Men dermed rammer anti-dopingarbeidet også et av idrettens grunnleggende prinsipper nedfelt i Norge i NIFs lovs § 1-2 ( formålet ) : All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap , helse og ærlighet, og uten at noen blir utsatt for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling.
VG170215 Må vi se vi oss om etter alternativer, i fellesskap med våre nordiske naboer ?
DB170215 Om kveldene blir det hyttekos og inneaktiviteter i fellesskap .
DB170215 Han skal ha fungert som hovedmann i denne saken, hvor flere i fellesskap og over tid mishandlet en annen person.
DB170215 Dette gir et godt utgangspunkt for å diskutere hvordan landene i fellesskap kan samarbeide for å håndtere dagens sikkerhetsutfordringer.
DB170215 Det er enklere å etablere troverdig avskrekking i fellesskap enn hver for oss.
DB170215 De nordiske land kan verken enkeltvis eller i fellesskap skape en balanse i forholde til vår stormaktsnabo i øst.
DA170215 På sin Facebook-side skriver de at målet er å bidra til å bygge opp gründermiljøet i Stavanger, og å skape et fellesskap hvor gründerne kan skape og dele sammen.
VG170214 » Det har gått halvannen uke siden VG over fire sider fortalte historien om hvordan NIF og IHS i fellesskap lyste ut en forsikringsavtale med norske klubber på anbud.
FV170214 Hun mener det er en type fellesskap som alle mennesker ønsker seg.
DB170214 Det å hindre at vi havner på bar bakke når vi blir syke, er et samfunnsansvar vi har valgt å løse i fellesskap .
DN170212 - Har tiden kommet for at de 27 medlemslandene må vise enhet, samhold og fellesskap ?
VG170211 - Har tiden kommet for at de 27 medlemslandene må vise enhet, samhold og fellesskap ?
DB170211 Dagbladet ) : På arbeidsplassen, i skoleklassen eller i vennegjengen : I de fleste fellesskap er det en eller flere personer som har en tendens til alltid å komme for seint.
AP170211 - Har tiden kommet for at de 27 medlemslandene må vise enhet, samhold og fellesskap ?
AA170211 - Har tiden kommet for at de 27 medlemslandene må vise enhet, samhold og fellesskap ?
VG170210 Jeg sa det innledningsvis at dette er en løper som har vært med i vårt fellesskap i ti år og som virkelig har bidratt, og levert masse fantastiske resultater, fortsetter skipresidenten.
VG170210 Alle skatteøkninger og et høyt kostnadsnivå unnskyldes nettopp med velferd og fellesskap , som alle er for.
DB170210 Dette er en utøver som har vært en del av vårt fellesskap i ti år og som har bidratt til fellesskapet og har levert masse fantastiske resultater.
DB170210 juli-hendelsene har i fellesskap lansert et kompromissforslag for et nasjonal minnested for 22. juli.
DB170210 Det verste for EU vil være om en eller annen statsleder i EU på egenhånd forhandler med USA i stedet for å gjøre det i fellesskap .
AA170210 Det viser det nylig lanserte midtbyregnskap 2016, som strategisk samarbeidsforum for Midtbyen utgir i fellesskap .
DA170209 Styrelederen antar at de fleste av sjåførene hos Stavanger taxi helst vil være tilknyttet en sentral, fordi det skaper fellesskap og trygger arbeidsplasser.
AA170209 Man trenger ikke prate sammen, men opplever likevel et fellesskap , sier Kielatis.
DB170208 Men av og til kan en lure på om det er viktigere å framstå som en humanitær stormakt enn med åpne hjerter å leve i et fellesskap med mennesker fra andre kulturer.
DB170208 Om vi i fellesskap kan dekke deler av lønna til den enkelte, vil det være samfunnsøkonomisk lønnsomt.
DB170208 Det er viktig at spørsmål rundt dette kan bli diskutert i fellesskap mellom ulike fagmiljøer, brukerforeninger og politikere.
DA170208 Han synes det er merkelig at et land som Norge med sterke tradisjoner for desentralisering og respekt for distriktene bruker tvang mot kommuner som ikke har noe naturlig fellesskap .
BT170208 Kan forholdet reddes etter mange år uten pleie og fravær av fellesskap ?
DN170207 I forrige uke inngikk Honda en avtale med General Motors om å masseprodusere brenselcellemotorer basert på hydrogen i fellesskap ved en fabrikk i USA fra 2020.
VG170206 På samme tid som at det er en selvfølge å forvente at innvandrere skal tilpasse seg det vi oppfatter som et norsk verdigrunnlag og en norsk kultur, må det legges til rette for at de kan ta del i et nasjonalt fellesskap uten at det innebærer at de skal kaste alt av deres egen kultur og verdier over bord.
VG170206 - Den handler om mangfold, fellesskap og demokrati, sier Helander.
SA170206 , men det er strengt talt en situasjon vi alle må løse i fellesskap .
FV170206 , men det er strengt talt en situasjon vi alle må løse i fellesskap .
DN170206 Her skaper teknologien fellesskap , miljø og nye koblinger mellom aktørene.
DB170206 Dette landet har vi i fellesskap .
DB170206 Det er en dag hvor man blir sett og anerkjent - og en dag hvor vi feirer vårt grenseløse fellesskap .
DB170206 Dagen i dag er en markering av det første samiske stormøtet, som ikke bare handlet om samepolitikk, men også om et grenseløst fellesskap .
BT170206 , men det er strengt talt en situasjon vi alle må løse i fellesskap .
AP170206 , men det er strengt talt en situasjon vi alle må løse i fellesskap .
AA170206 - Hvordan skal vi som fellesskap og personer være lys og salt i møte med lidelse, urett og menneskers og folks smertefulle historie ?
AA170206 » - Vi ber om at vi i fellesskap kjenner stolthet og glede over dem som har gått opp veien for oss, og sikret at vi i dag har bevart og videreutviklet våre samiske språk, samisk kultur og det samiske samfunn.
VG170204 Det var i siste halvdel av 2015 at Idrettsforbundet og Idrettens Helsesenter - eid av Fotballforbundet - i fellesskap ville innhente et best mulig tilbud på såkalt « klubbforsikring » fra en rekke forskjellige forsikringsselskaper.
VG170204 * Tryg forsikring : Selskapet som vant anbudskonkurransen på såkalt klubbforsikring utført av IHS og NIF i fellesskap høsten 2015.
DB170204 - NYNORSK FELLESSKAP : Valgforsker Frank Aarebrot understreker betydningen av det nynorske fellesskapet i hele den nye stor-regionen.
DB170204 - Da ville vi fått et sterkt nynorskbasert fellesskap , sier han.
DB170204 En viktig forløper var LO og Arbeiderpartiets fellesprogram for et bedre arbeidsmiljø fra 1973, som reiste krav om « at en innenfor et godt sosialt fellesskap får muligheter til et skapende og meningsfullt arbeid ».
BT170204 Oakland Raiders ville også flytte til Los Angeles, men klubbeierne fant i fellesskap ut at det var best om de etablerte seg i Las Vegas i stedet.
VG170203 Espeseth sier videre at partene i fellesskap har blitt enig om at løsningen som ble presentert i høst « likevel ikke er det beste ».
DB170203 - De kom inn i studioet i de gruppene, og så opplevde de at de møtte hverandre i nye fellesskap som ikke handlet om demografi eller alder, ting som går på tvers av alt dette.
DB170203 Vi trenger er en ny generasjon politikere som er vidsynte nok til å kunne forestille seg at det er mulig for mennesker å bidra til fellesskap , samt leve vitale og meningsfylte liv, uten å delta i det ordinære arbeidslivet.
BT170203 FELLESSKAP : De fleste medlemmene er fra Irak, og noen er fra Afghanistan og Iran.
DB170202 Begge er innstilt på å oppdra barna sine i fellesskap og forbli gode venner, sa Marsdens talsperson til People da paret skilte lag.
BT170202 I fellesskap har næringsdrivende og eiere ansvar for å holde det rent og ryddig rundt seg, sier Bjørgen.
BT170202 I fellesskap har næringsdrivende og eiere ansvar for å holde det rent og ryddig rundt seg, sier Bjørgen.
AP170202 Det skaper et fellesskap og en tilhørighet, sier Mithassel.
DB170201 Jeg er glad for at hele utenrikskomitéen har reagert som et fellesskap og at vi utsetter turen.
DB170201 Begge er innstilt på å oppdra barna sine i fellesskap og forbli gode venner, sa Marsdens talsperson til People da paret skilte lag.
AP170201https://www.aftenposten.no/osloby/byliv/i/GE9n9/10-tips-for-helgen Festivalen oppsto i 2007 og er en årlig tverrfaglig og tverrkulturell festival basert på Rumis filosofi og diktning om likhet og fellesskap på tvers av skillelinjer.
AP170201https://www.aftenposten.no/osloby/byliv/10-tips-for-helgen-614046b.html Festivalen oppsto i 2007 og er en årlig tverrfaglig og tverrkulturell festival basert på Rumis filosofi og diktning om likhet og fellesskap på tvers av skillelinjer.
AP170201 Festivalen oppsto i 2007 og er en årlig tverrfaglig og tverrkulturell festival basert på Rumis filosofi og diktning om likhet og fellesskap på tvers av skillelinjer.
AP170201 Festivalen oppsto i 2007 og er en årlig tverrfaglig og tverrkulturell festival basert på Rumis filosofi og diktning om likhet og fellesskap på tvers av skillelinjer.
NL170131 Skal vi sikre arbeid, muligheter og trygghet for alle, trenger vi mer fellesskap - ikke mindre.
DN170131 I fjor høst inngikk Sony en avtale med det kinesiske underholdningskonglomeratet Dalian Wanda om å finansiere større prosjekter i fellesskap .
SA170130 Den sier noe om at vi er skapt i Guds bilde, og at vi skal leve i fellesskap med ham og andre.
SA170130 Den sier noe om at vi er skapt i Guds bilde, og at vi skal leve i fellesskap med ham og andre.
AP170130https://www.aftenposten.no/norge/Politi-og-Uteseksjonen-bekymret-for-sentrumsmiljo-i-Oslo--Mer-vold-blant-yngre-narkoselgere-614077b.html På den andre siden beskriver flere også miljøet som et sosialt fellesskap .
AP170130 Den sier noe om at vi er skapt i Guds bilde, og at vi skal leve i fellesskap med ham og andre.
AP170130 Den sier noe om at vi er skapt i Guds bilde, og at vi skal leve i fellesskap med ham og andre.
AP170130 På den andre siden beskriver flere også miljøet som et sosialt fellesskap .
AP170130 Religiøse særkrav og religiøse tillempninger til uniformen bidrar til å skape distanse, ikke fellesskap , sier han.
AP170130 Den sier noe om at vi er skapt i Guds bilde, og at vi skal leve i fellesskap med ham og andre.
AP170130 Den sier noe om at vi er skapt i Guds bilde, og at vi skal leve i fellesskap med ham og andre.
SA170127 Skape gode fellesskap , soner av fred der vi kan lære å både ta og gi kritikk, uten å bli krenket, uten å kalle medeleven for en fiende.
SA170126 Hun taper mye penger, er utestengt fra sitt fellesskap i idretten og hevder å ha mistet mye av skigleden.
FV170126 Hun taper mye penger, er utestengt fra sitt fellesskap i idretten og hevder å ha mistet mye av skigleden.
DB170126 Algoritmene kan derimot gi utfall som er i tråd med de regler vi i fellesskap blir enige om.
BT170126 Selv om en kanon er et forsøk på å overskride det personlige ved lesningen og gjøre den litterære vurderingen til noe vi kan enes om i fellesskap , gjør vi lurt i å ikke gjøre det fellesskapet som skal samles om en kanon for stort.
BT170126 Når vi skal enes om hvilke verk som er viktigst for oss, i våre liv, i vårt fellesskap , ville det vært håpløst om vi skulle begrense oss til det som er skapt av mennesker med norsk pass.
BT170126 Hun taper mye penger, er utestengt fra sitt fellesskap i idretten og hevder å ha mistet mye av skigleden.
AP170126 Hvem har utvist mest mot og utfordret oss mest til å snakke om nåtidens fellesskap i 2016 ?
DN170125https://www.dn.no/nyheter/2017/01/25/1814/Politikk/-ap-velger-ganske-enkelt-a-gjennomfore-hoyre-politikk - SV vil heller øke skattene for de som har mest, senke skatten betydelig på vanlige og lave inntekter, og bruke mer på fellesskap og utjevning av forskjeller, sier Snorre Valen til DN.
DN170125 - SV vil heller øke skattene for de som har mest, senke skatten betydelig på vanlige og lave inntekter, og bruke mer på fellesskap og utjevning av forskjeller, sier Snorre Valen til DN.
DB170125 - Vi må sørge for bedre samsvar mellom inntekter og utgifter for å kunne opprettholde vår finansielle evne til å løse de oppgavene vi ønsker å løse i fellesskap , sier Støre.
BT170125 - Vi må sørge for bedre samsvar mellom inntekter og utgifter for å kunne opprettholde vår finansielle evne til å løse de oppgavene vi ønsker å løse i fellesskap , sier Støre.
AP170125 - Vi må sørge for bedre samsvar mellom inntekter og utgifter for å kunne opprettholde vår finansielle evne til å løse de oppgavene vi ønsker å løse i fellesskap , sier Støre.
DB170124 Så hvordan skal skole og barnevern i fellesskap kompensere for foreldrene når barnas utfordringer på hjemmebane står i kø og foreldrene ikke makter å følge opp barnas skolegang ?
AP170124 Men etterhvert som døgnet ruslet av gårde under den 72 timer lange forestillingen « Nodes on fish, stars and the social », ble jeg en del av et større fellesskap .
AP170124 Det var en plutselig følelse av fellesskap , av at vi sammen var selve teatret.
DB170123 Her kan en snakke om « delt suverenitet » ettersom borgerne er medlemmer av to fellesskap på samme tid - av en medlemsstat og av EU - hvor det ikke er snakk om et over-/underordningsforhold.
DB170120 - Du kan spørre : Er det et inkluderende fellesskap ?
SA170119 Et slikt samfunn trenger sterke fellesskap , med politikere, gode arbeidsgivere og en sterk fagbevegelse.
SA170119 Fellesskap
BT170119 Klubbens leder snakket varmt om tilhørighet, identitet og fellesskap .
BT170119 Det slo meg at Varegg hadde langt flere medlemmer enn jeg trodde, og jeg fikk følelsen av å tilhøre et fellesskap som var større enn enkeltindividet.
DB170118 - Nesten alt vi har gjort på global helse har vi gjort i fellesskap med dere.
DB170118 Advokaten sier også i sin prosedyre at det kan « hjelpe mot Breiviks mentale sårbarhet å ha fellesskap » med andre fanger innenfor murene.
DB170118 Advokaten mener det mest relevante i Breiviks tilfelle vil være å ha fellesskap med andre innsatte.
DB170118 - Jeg synes han umiddelbart må få fellesskap med andre innsatte.
DB170118 Disse kan i fellesskap sende Chile ut av turneringen ved at Japan vinner 1-0.
DN170117 May kommer til å love å forme « et nytt og likestilt fellesskap » med EU.
AP170117 Ifølge lekkasjene til The Daily Telegraph skal britene forme et nytt og likestilt fellesskap med EU.
SA170116 Zola-prisen tar utgangspunkt i at vi befinner oss i et verdibasert fellesskap , der samarbeid, likhet for loven og muligheter for alle står urokkelig.
SA170116 Vi ser at mennesker søker sammen og danner fellesskap ved måltid og i praktisk arbeid.
SA170116 Vi har et ønske ønske om å bidra til et samfunn med et mer menneskelig ansikt, hvor flest mulig får være med å bidra i små og store fellesskap .
SA170116 Men alle ønsker de å være med på å skape noe for andre og bidra til et godt fellesskap for andre og seg selv.
SA170116 Kirkens Bymisjon erfarer mye velvilje og praktisk støtte i arbeidet med å legge til rette for at det kan skapes arenaer for nye og uventede fellesskap .
SA170116 I en gjestekommentar i Aftenbladet, mandag 9.januar, skriver Kristian Kise Haugland klokt om faren for at den omsorgen vi som individ og fellesskap viser overfor ensomme mennesker i julehelga, blir kastet ut med juletreet, omtrent på denne tida.
SA170116 I alt vi gjør er dette målet ; gi rom og mulighet for at mennesker kan bli del av fellesskap og få mulighet til å bidra til beste for andre og seg selv.
BT170116 Gud vil bære deg, gi deg tilgivelse for dine feilgrep og et liv i fellesskap med ham som varer også etter døden.
BT170115 De utvikler empati, opplever å være en del av et fellesskap og utvikler vennskap og sosial mestring.
SA170114 Velferdsstaten, som vi kjenner, er bygd på solidaritet, fellesskap , likhet og frihet, rettferdighet og verdighet.
DB170113 Han mente han ville bli drept i et fellesskap , og at han derfor ikke kunne sitte på en slik soning over lengre tid - « Folk vil ikke glemme hva jeg har gjort », sa han.
DB170113 Skal vi klare det, kreves framfor alt en vilje til å danne et sterkt og inkluderende fellesskap rundt kulturen.
AP170113 Rådgiver Jørgen Spangen Iversen fra Kriminalomsorgsdirektoratet, som under forhandlingene sitter ved Regjeringsadvokatens side, sa fra vitneboksen at han regner det som sikkert at Behring Breivik i fremtiden skal sone i fellesskap med andre.
SA170112 » Uten en lyttende mottaker, ingen kollektiv glede, ikke noe fellesskap .
SA170112 Uten en lyttende mottaker, ingen kollektiv glede, ikke noe fellesskap .
SA170112 Eskimodiktet ble skapt i ensomhet, men framført i et intimt fellesskap .
SA170112 » Uten en lyttende mottaker, ingen kollektiv glede, ikke noe fellesskap .
SA170112 Uten en lyttende mottaker, ingen kollektiv glede, ikke noe fellesskap .
SA170112 Eskimodiktet ble skapt i ensomhet, men framført i et intimt fellesskap .
DB170112 Storrvik viser til at Breivik har sagt han har hatt hodepine, problemer med søvn og følelse av meningsløshet, og at han savner mer fellesskap og mer lufting enn nå - noe Sejersted under sitt innledningsforedrag beskrev som ikke noe utover det vanlige.
DB170112 Han har ikke vært isolert slik jeg psykiatrisk-psykologisk ser det - men han er untatt fellesskap med andre innsatte, sier Rosenqvist i retten.
DB170112 Breiviks advokat Øystein Storrvik spør Rosenqvist om hun tror det ville være en fordel for Breivik dersom han fikk et fellesskap med andre innsatte.
DB170112 Når det gjelder forholdet til bilansvarslovgivningen, innebærer forslaget at både elsykler og små elektriske kjøretøy skal behandles slik som vanlige sykler, altså at eier ikke har noen plikt til å tegne ansvarsforsikring og at forsikringsselskapene i fellesskap ikke plikter å dekke skade som slike kjøretøy forårsaker.
BT170112 Da hadde det vært dumt av meg å nekte folk å være med, for hele meningen er jo å få til det som vi har lengtet så lenge etter ; fellesskap .
AP170112 Han mente at det var minst 50 innsatte i norske fengsler som er « godt egnet » til å sone i fellesskap med ham og avviste til dommerne at det måtte være noen med spesielle meninger eller politisk ideologi.
AP170112 - Det viktigste med fellesskap er at det gjør livet verdt å leve.
AP170112 Han mente at det var minst 50 innsatte i norske fengsler som er « godt egnet » til å sone i fellesskap med ham og avviste til dommerne at det måtte være noen med spesielle meninger eller politisk ideologi.
AP170112 - Det viktigste med fellesskap er at det gjør livet verdt å leve.
AP170112 Jeg og Knut har vært sosiale-medier-vegrere i fellesskap .
SA170111 om hvorfor man fortsatt selger produktene og det til nedsatte priser, skriver importøren Toptoy Norden i en e-post at de « har stor respekt for at en uavhengig organisasjon som Forbrukerrådet forholder seg til våre produkter, og at det er en av grunnene til at vi og leverandøren av Cayla og Ique i fellesskap har undersøkt påstandene i klagen.
FV170111 om hvorfor man fortsatt selger produktene og det til nedsatte priser, skriver importøren Toptoy Norden i en e-post at de « har stor respekt for at en uavhengig organisasjon som Forbrukerrådet forholder seg til våre produkter, og at det er en av grunnene til at vi og leverandøren av Cayla og Ique i fellesskap har undersøkt påstandene i klagen.
BT170111 om hvorfor man fortsatt selger produktene og det til nedsatte priser, skriver importøren Toptoy Norden i en e-post at de « har stor respekt for at en uavhengig organisasjon som Forbrukerrådet forholder seg til våre produkter, og at det er en av grunnene til at vi og leverandøren av Cayla og Ique i fellesskap har undersøkt påstandene i klagen.
BT170111 Erna Solberg understreker et fellesskap , Sylvi Listhaug peker på at innvandrere skal innrette seg.
BT170111 Der Erna Solberg understreker et fellesskap , peker Listhaug på et krav om at innvandrere skal innrette seg.
AP170111 Følelse av fellesskap
AP170111 Det å delta i sport kan føre til en følelse av fellesskap og samhold, og kan bidra til bedre selvfølelse og mestringsfølelse hos barn, som også beskytter mot depresjon.
AP170111 Følelse av fellesskap
AP170111 Det å delta i sport kan føre til en følelse av fellesskap og samhold, og kan bidra til bedre selvfølelse og mestringsfølelse hos barn, som også beskytter mot depresjon.
AP170111 Cappelen soner i dag på en avdeling hvor han har fellesskap med 14 andre innsatte.
AP170111 Cappelen soner i dag på en avdeling hvor han har fellesskap med 14 andre innsatte.
AP170111 om hvorfor man fortsatt selger produktene og det til nedsatte priser, skriver importøren Toptoy Norden i en e-post at de « har stor respekt for at en uavhengig organisasjon som Forbrukerrådet forholder seg til våre produkter, og at det er en av grunnene til at vi og leverandøren av Cayla og Ique i fellesskap har undersøkt påstandene i klagen.
DB170110 Et VM fører ikke bare til folkefester hvor sluttspillet finner sted, men også til folkefester og et samlende fellesskap i hver enkelt deltakernasjon.
DB170110 - Det er godt å få lagmannsrettens bekreftelse på at det som er skapt i fellesskap, også skal forvaltes i fellesskap , sier Remo Caprino, daglig leder i Caprino Filmcenter.
DB170110 - Det er godt å få lagmannsrettens bekreftelse på at det som er skapt i fellesskap , også skal forvaltes i fellesskap, sier Remo Caprino, daglig leder i Caprino Filmcenter.
BT170110 Statsministeren oppfordrer de tre høyskolemiljøene til å bevare alt det de er gode på og i fellesskap skape forskning av enda høyere kvalitet.
BT170110 - Å fusjonere er ikke å miste seg selv, men å bli noe mer i fellesskap .
BT170110 - Å fusjonere er ikke å miste seg selv, men å bli noe mer i fellesskap , sa statsministeren i sin åpningstale.
DB170109 Et VM fører ikke bare til folkefester hvor sluttspillet finner sted, men også til folkefester og et samlende fellesskap i hver enkelt deltakernasjon.
DB170109 Mange kvinner bygger fellesskap ved å dele sine egne opplevelser av sårbarhet og invitere til samtaler om utfordringer og vanskelige opplevelser.
BT170109 Først i fellesskap med en annen person, etter hvert alene.
BT170109 Først i fellesskap med en annen person, etter hvert alene.
BT170109 Vennene får de på skolen sin, der alle er samlet hver dag i et enestående fellesskap .
BT170108 Andre eksempler er skyld og skam knyttet til opplevelser i oppveksten, frykt for å stå ubeskyttet og alene, dyp lengsel etter å tilhøre et fellesskap , komplisert sorg eller fastfrosset sinne og bitterhet.
DB170107 Vi har savnet et slikt fellesskap som « Mountains of Norway » blir, sier Medhus.
BT170107 Konkret vil vi be om et møte der vi i fellesskap kan gå igjennom kritikken sammen, sier Aanestad.
BT170107 Skjermen i barnehagen skal brukes i fellesskap med andre barn.
DB170105 Helleland tror de nordiske landene i fellesskap kan tiltrekke seg flere store innspillinger ved å framstå som ett samlet marked.
DB170105 Det er i fellesskap vi gjør hverandre gode, istedenfor at vi prøver å konkurrere våre små land imellom, sier Kontny.
SA170101 Snakk godt om andre, vær en god ambassadør og søk samarbeid og fellesskap med andre.
SA170101 Ordfører Odd Stangeland i Eigersund sin oppfordring til folket lyder slik : snakk godt om andre, vær en god ambassadør og søk samarbeid og fellesskap med andre.
SA170101 En av våre viktige oppgaver er å motivere hverandre til aktivitet og sørge for at alle har fellesskap å være en del av.
SA170101 Det handler om vilkår for livskvalitet og verdiskaping, og det handler om solidaritet og fellesskap .
SA170101 Det handler om solidaritet og det handler om fellesskap .
SA170101 Det finnes mange usynlige stengsler : mitt største ønske for 2017 er at vi åpner opp og bryter unødvendige grenser. Det handler om solidaritet og det handler om fellesskap .
BT170101 Dommeren kaller soningsregimet « en lukket verden », og forstår ikke hvorfor fellesskap med andre innsatte skal være umulig.
AP170101 At vi skal bygge dette landet videre, på tillit, fellesskap og raushet.
SA161212 Ungdommen av i dag er mer miljøbevisst enn før, de er opptatt av fellesskap , og ikke bare det : de drikker mindre alkohol enn sine foreldre, de slåss mindre og de bruker mindre narkotika.
AP161109 Atriumhusene slo aldri helt an i Norge, både fordi de ikke egner seg så godt for bratt terreng, og fordi man utover på 1970-tallet ble mer opptatt av fellesskap .
SA161021 Det betyr veldig mye at han kan få være en del av et fellesskap .
BT161021 Det betyr veldig mye at han kan få være en del av et fellesskap .
AP161021 Det betyr veldig mye at han kan få være en del av et fellesskap .
AP161018 Politidirektoratets kommunikasjonsavdeling henviser onsdag formiddag til en kronikk i dagens VG hvor Bull-Hanssen og Humlegård i fellesskap slår fast at alt er fryd og gammen.
VG160912 Det er fordi skammen minsker med opplevelsen av fellesskap .
FV160826 Men det er i tilhørighetssystemet vi roer oss og finner fellesskap og mening.
FV160826 - Men det er i tilhørighetssystemet vi roer oss og finner fellesskap og mening.
SA160825 Men det er i tilhørighetssystemet vi roer oss og finner fellesskap og mening.
SA160825 - Men det er i tilhørighetssystemet vi roer oss og finner fellesskap og mening.
BT160825 Men det er i tilhørighetssystemet vi roer oss og finner fellesskap og mening.
BT160825 - Men det er i tilhørighetssystemet vi roer oss og finner fellesskap og mening.
AP160825https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Derfor-skal-du-sla-deg-til-ro-med-a-vare-helt-vanlig-170b.html Men det er i tilhørighetssystemet vi roer oss og finner fellesskap og mening.
AP160825https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Derfor-skal-du-sla-deg-til-ro-med-a-vare-helt-vanlig-170b.html - Men det er i tilhørighetssystemet vi roer oss og finner fellesskap og mening.
SA160808 Lek og lekemateriale styrker muligheten for fellesskap .
FV160808https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Studie-Mange-barn-er-ikke-godt-nok-forberedt-pa-overgangen-til-skole-82b.html Lek og lekemateriale styrker muligheten for fellesskap .
FV160808 Lek og lekemateriale styrker muligheten for fellesskap .
BT160808 Lek og lekemateriale styrker muligheten for fellesskap .
AP160808 Lek og lekemateriale styrker muligheten for fellesskap .
BT160722 For andre sorg, respekt eller kanskje fellesskap .
AP160622https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/Fra-kroning-til-signing--Trond-Norn-Isaksen-579877b.html Kong Olav og biskop Arne Fjellbu i Nidaros la i fellesskap planene for signingen og sendte ut invitasjon til alle stortingsrepresentantene med fruer uten Gerhardsen regjeringen, som var skeptisk et nytt religiøst ritual, var informert.
AP160611https://www.aftenposten.no/osloby/Truer-med-utmeldelse-i-Islamsk-Rad-345781b.html Som sjefsimam og daglig leder i Norges største muslimske menighet med 9400 medlemmer, Det Islamske Fellesskap Bosnia og Herzegovina, vil han nå kalle inn til ekstraordinær generalforsamling.
AP160611https://www.aftenposten.no/osloby/Truer-med-utmeldelse-i-Islamsk-Rad-345781b.html Senaid Kobilica ( Det Islamske Fellesskap Bosnia og Herzegovina ) ¶
AP160611https://www.aftenposten.no/osloby/Truer-med-utmeldelse-i-Islamsk-Rad-345781b.html Imam Senaid Kobilica leder Norges største moske ( Det Islamske Fellesskap Bosnia og Herzegovina ) med 9400 medlemmer og har sittet i IRN i ti år.
AP160611 Som sjefsimam og daglig leder i Norges største muslimske menighet med 9400 medlemmer, Det Islamske Fellesskap Bosnia og Herzegovina, vil han nå kalle inn til ekstraordinær generalforsamling.
AP160611 Senaid Kobilica ( Det Islamske Fellesskap Bosnia og Herzegovina ) ¶
AP160611 Imam Senaid Kobilica leder Norges største moske ( Det Islamske Fellesskap Bosnia og Herzegovina ) med 9400 medlemmer og har sittet i IRN i ti år.
SA160602 Sosialt fellesskap for alle er den viktigste verdien ¶ 4.
SA160602 Sosialt fellesskap for alle er den viktigste verdien ¶
SA160602 Barneidretten ( opp til cirka 12 år ) er Norges desidert største sosialiseringsarena hvor både barna og foreldrene kommer i et sosialt samfunnsbyggende fellesskap .
AP160602https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Eggen-fronter-oppror-mot-hysj-hysj-kultur-i-Norge-210248b.html Sosialt fellesskap for alle er den viktigste verdien ¶ 4.
AP160602https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Eggen-fronter-oppror-mot-hysj-hysj-kultur-i-Norge-210248b.html Sosialt fellesskap for alle er den viktigste verdien ¶
AP160602https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Eggen-fronter-oppror-mot-hysj-hysj-kultur-i-Norge-210248b.html Barneidretten ( opp til cirka 12 år ) er Norges desidert største sosialiseringsarena hvor både barna og foreldrene kommer i et sosialt samfunnsbyggende fellesskap .
AP160602 Sosialt fellesskap for alle er den viktigste verdien ¶ 4.
AP160602 Sosialt fellesskap for alle er den viktigste verdien ¶
AP160602 Barneidretten ( opp til cirka 12 år ) er Norges desidert største sosialiseringsarena hvor både barna og foreldrene kommer i et sosialt samfunnsbyggende fellesskap .
SA160526https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/Professor-Idretten-bommer-nar-de-skal-ta-vare-pa-de-unge-210564b.html Ommundsen håper at idretten ikke bare skal handle om å bli god, men ta hensyn til andre ting som mestring, fellesskap og sosial tilpasning.
SA160526https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/Professor-Idretten-bommer-nar-de-skal-ta-vare-pa-de-unge-210564b.html Andre ting som mestring, fellesskap og sosial tilpasning får ikke den samme oppmerksomheten.
SA160526 Ommundsen håper at idretten ikke bare skal handle om å bli god, men ta hensyn til andre ting som mestring, fellesskap og sosial tilpasning.
SA160526 Andre ting som mestring, fellesskap og sosial tilpasning får ikke den samme oppmerksomheten.
AP160526https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Professor-Idretten-bommer-nar-de-skal-ta-vare-pa-de-unge-210564b.html Ommundsen håper at idretten ikke bare skal handle om å bli god, men ta hensyn til andre ting som mestring, fellesskap og sosial tilpasning.
AP160526https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Professor-Idretten-bommer-nar-de-skal-ta-vare-pa-de-unge-210564b.html Andre ting som mestring, fellesskap og sosial tilpasning får ikke den samme oppmerksomheten.
AP160526 Ommundsen håper at idretten ikke bare skal handle om å bli god, men ta hensyn til andre ting som mestring, fellesskap og sosial tilpasning.
AP160526 Andre ting som mestring, fellesskap og sosial tilpasning får ikke den samme oppmerksomheten.
SA160512 Bygger relasjoner og fellesskap på tvers av klubb/idrett og får flere å lære av og dele erfaringer med, både nå og på sikt.
BT160512 Bygger relasjoner og fellesskap på tvers av klubb/idrett og får flere å lære av og dele erfaringer med, både nå og på sikt.
AP160512 Bygger relasjoner og fellesskap på tvers av klubb/idrett og får flere å lære av og dele erfaringer med, både nå og på sikt.
VG160510 Det er også grunn til å stille spørsmål ved at han utfører denne oppgaven alene - og ikke som en del av et kollegialt fellesskap , sier hun.
AP160501https://www.aftenposten.no/osloby/Ett-minutts-stillhet-for-helikopterofrene-under-1-mai-feiringen-i-Oslo-58896b.html Støtt havnearbeiderne - forsvar retten til tariffavtaler ¶ Fellesskap fungerer - stopp jernbaneprivatisering og velferdsprofitører ¶
SA160424 Dessuten har vi et fantastisk fellesskap .
AP160424https://www.aftenposten.no/100Sport/sprek/Erik-41-fikk-behandling-for-angst-og-depresjon-Forst-da-han-begynte-a-trene-ble-han-bedre-212274b.html Samtidig føler jeg et fellesskap med de andre.
AP160424https://www.aftenposten.no/100Sport/sprek/Erik-41-fikk-behandling-for-angst-og-depresjon-Forst-da-han-begynte-a-trene-ble-han-bedre-212274b.html Fellesskap
AP160424 Dessuten har vi et fantastisk fellesskap .
BT160423 I en bydel med utstrakt innvandring, et utall forskjellige språk og store levekårsutfordringer er fotballklubben blitt en arena hvor det bygges fellesskap .
BT160419 Det jeg ikke synes er riktig er at idretten som fellesskap og med sine holdninger skal legge til rette for feiring med alkohol, enten i forbindelse med NM eller verdenscuper i Norge, sier han.
FV160413 Idrettsarenaen tilbyr et fellesskap der foreldrene har en legitim plass også når barna er blitt tenåringer.
AP160405 Menigheten hørte til blant de radikale, hengivne, men var på ingen måte et lukket fellesskap .
DA160314 Dette må vi i fellesskap undersøke nærmere, sier Stokkebø.
AP160311 Hvitfargen i det mexicanske flagget står for nasjonale verdier som samhold og fellesskap , mens rødfargen minner om landets falne helter.
BT160308 Reiselivslaget er en medlemsorganisasjon, og jeg har tillit til at de i fellesskap kan bli enige om hvordan de ønsker å promotere Bergen og reiselivet i byen vår, men det er selvsagt deres ansvar at det ikke ser ut som om dette er en anbefaling fra kommunen.
BT160305 Folk som kanskje ikke har tog som uttrykksform, men som kunne gått der for å markere en viktig sak og være del av et fellesskap , men som lar være - fordi polariseringen avskrekker og 8. mars oppleves som et privat arrangement for en smal klikk.
BT160305 Egentlig kan det være så enkelt som dette : Kvinnedagen er uttrykk for et fellesskap .
SA160226 I solidaritet og fellesskap med norsk idrett, kunne NFF krevd at bettingpenger ikke på noen måte skal finansiere norsk fotball.
FV160226 I solidaritet og fellesskap med norsk idrett, kunne NFF krevd at bettingpenger ikke på noen måte skal finansiere norsk fotball.
BT160226 I solidaritet og fellesskap med norsk idrett, kunne NFF krevd at bettingpenger ikke på noen måte skal finansiere norsk fotball.
AP160226 I solidaritet og fellesskap med norsk idrett, kunne NFF krevd at bettingpenger ikke på noen måte skal finansiere norsk fotball.
SA160221 Selv om vi selger i fellesskap , er det styre, president og NFF som får støyten når det går galt.
AP160221 Selv om vi selger i fellesskap , er det styre, president og NFF som får støyten når det går galt.
DA160203 Hvor mye vil det koste, også økonomisk, å la være å ha møteplasser så beboerne kan trives og får et fellesskap ?
BT160127 Hvordan kan vi i fellesskap i Europa få til et system som fungerer, med utgangspunkt i de ulike aktørers agenda ?
AP160127 Han mener likevel at det mest sannsynlige fortsatt er at samholdet bevares og at man finner løsninger i fellesskap .
AP160123 Vi må fortsette å finne løsninger i fellesskap , understreker utenriksminister Brende.
SA160106 - Fellesskap , nærhet og omsorg er gode, gamle verdier som igjen blir mer styrende.
AP160106https://www.aftenposten.no/bolig/Dette-blir-trendy-i-2016-9257b.html - Fellesskap , nærhet og omsorg er gode, gamle verdier som igjen blir mer styrende.
AP160106 - Fellesskap , nærhet og omsorg er gode, gamle verdier som igjen blir mer styrende.
AP160106> - Fellesskap , nærhet og omsorg er gode, gamle verdier som igjen blir mer styrende.
AP160106> target="avis" href= - Fellesskap , nærhet og omsorg er gode, gamle verdier som igjen blir mer styrende.
AP160106> target="avis" href= target="avis" href= - Fellesskap , nærhet og omsorg er gode, gamle verdier som igjen blir mer styrende.
AP160106> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= - Fellesskap , nærhet og omsorg er gode, gamle verdier som igjen blir mer styrende.
AP160106> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= - Fellesskap , nærhet og omsorg er gode, gamle verdier som igjen blir mer styrende.