NL171030 Fylkestinget i Finnmark møter forhandlingene med Troms med forventninger om å være likeverdige partnere med likt antall medlemmer i fellesnemnd og forhandlingsutvalg.
AA170822 Avgjørelsen om hvor senteret i den nye kommunen skal ligge blir tatt i ei fellesnemnd , som også ble vedtatt å opprette tirsdag.
BT170621 Det nye kommunestyret får 45 medlemmer, og en fellesnemnd med 17 medlemmer får ansvaret for å organisere kommunevalget i 2019.
FV170613 Den nye storkommunen skal hete Kristiansand, får 71 medlemmer i det nye bystyret og ei fellesnemnd med 31 medlemmer.
DA170613 Mandag opprettet nemlig de to kommunestyrene i Moss og Rygge en formell fellesnemnd og hadde sitt første møte.
VG170222 Vi valgte derfor en fellesnemnd som består av åtte fra hver kommune - en fra hvert parti.
VG170222 Men vi så at Asker, Hurum og Røyken hadde tre representanter hver i sin fellesnemnd - selv om de er ulike i størrelse.
VG170222 Da vi skulle danne såkalt fellesnemnd , et utvalg som ivaretar sammenslåingsprosessen, var det vanlig at denne nemnda skulle gjenspeile styrkeforholdet i de to kommunene.