SA171213 Det er mange spekulasjoner om dopingprøver som feies under teppet fordi det er for stort.
BT171213 Det er mange spekulasjoner om dopingprøver som feies under teppet fordi det er for stort.
AP171213 Det er mange spekulasjoner om dopingprøver som feies under teppet fordi det er for stort.
AA171213 Det er mange spekulasjoner om dopingprøver som feies under teppet fordi det er for stort.
SA171130 » « I Stavanger feies alt under teppet, her kan man ikke stille spørsmål ved etablerte sannheter og institusjoner.
AP171128 Gambias president Barrow har forlengs avvist den falne diktatorens svært upopulære påfunn om at landet skal være en islamsk stat, endringen var ikke implementert i lovverk og kunne ganske enkelt feies bort.
VG171117 Baksiden av medaljen er muligens at det utbredte samholdet har ført til at landets indre konflikter tones ned, og vanskelige personspørsmål - også i privatsfæren og på arbeidsplassen - feies under gulvteppet.
DN171112 - Men jeg kan fortelle om hva som foregår, hvordan det feies under teppet og hvordan de som sier ifra latterliggjøres, ufarliggjøres og undermineres.
BT171112 - Men jeg kan fortelle om hva som foregår, hvordan det feies under teppet og hvordan de som sier ifra latterliggjøres, ufarliggjøres og undermineres, skrev han på Twitter.
AP171112 - Men jeg kan fortelle om hva som foregår, hvordan det feies under teppet og hvordan de som sier ifra latterliggjøres, ufarliggjøres og undermineres, skrev han på Twitter.
AA171112 - Men jeg kan fortelle om hva som foregår, hvordan det feies under teppet og hvordan de som sier ifra latterliggjøres, ufarliggjøres og undermineres.
VG171111 Men jeg kan fortelle om hva som foregår, hvordan det feies under teppet og hvordan de som sier i fra latterliggjøres, ufarliggjøres og undermineres, skriver Schau.
VG171028 Kafébord settes ut, gatene feies og turistene skal snart tas imot.
DB171016 » Akkurat som i debatten om rusavhengige, foregår det slik jeg ser det en subtil og karikert kulturkamp der « riktige » og « gale » verdier blant « annerledes»-grupper skal enten hylles eller feies under teppet.
DB170914 Men først skulle Rosenborg feies av banen i 18-19 varmegrader.
DA170911 Enkelte vil mene at innvendingene jeg har lett kan feies til side : Hvorfor skal Jonas Bendiksen sette fenomenet inn i en kritisk sammenheng ?
VG170828 Systemsvikten feies under teppet ¶
NL170817 Blant annet har flere Nordlys-reportasjer avslørt svært alvorlige forhold som ikke kan feies under teppet.
DB170816 Disse teoriene kan derimot ganske enkelt feies bort som tull.
VG170724 - Fremfor alt skal mennesker kunne føle seg trygge med at deres personopplysninger og annet sensitiv informasjon håndteres riktig og at eventuelle problemer ikke feies under teppet.
BT170606 Heller ikke straffeutmålinger som strider mot sunn fornuft, eller at noen mindre skyldige feies med i dragsuget.
AP170606 Heller ikke straffeutmålinger som strider mot sunn fornuft, eller at noen mindre skyldige feies med i dragsuget.
FV170602 Heller ikke straffeutmålinger som strider mot sunn fornuft, eller at noen mindre skyldige feies med i dragsuget.
SA170526 Ved å stille opp gratis som lærer, feies problemet bare under teppet og blir usynlig.
DB170512 Dette kan påvirke fosterets og barnets utvikling negativt og bør ikke feies under teppet.
VG170327 Hvor tall kun legges frem i aggregerte sekkeposter, og spørsmål om dypere innsyn feies vekk.
FV170326 Begrunnelsene skal ha vært alt fra at gatene måtte feies , til bjellekonserter og arrangementer fra ulike grupper som er tilhengere av det nåværende russiske regimet.
DA170326 Begrunnelsene skal ha vært alt fra at gatene måtte feies , til bjellekonserter og arrangementer fra ulike grupper som er tilhengere av det nåværende russiske regimet.
BT170326 Begrunnelsene skal ha vært alt fra at gatene måtte feies , til bjellekonserter og arrangementer fra ulike grupper som er tilhengere av det nåværende russiske regimet.
AP170326 Vår betyr at gatene i Oslo feies : Sjekk når din gate skal rengjøres ¶
AA170326 Begrunnelsene skal ha vært alt fra at gatene måtte feies , til bjellekonserter og arrangementer fra ulike grupper som er tilhengere av det nåværende russiske regimet.
AA170326 Begrunnelsene skal ha vært alt fra at gatene måtte feies , til bjellekonserter og arrangementer fra ulike grupper som er tilhengere av det nåværende russiske regimet.
AP170325 Nå skal det meste feies opp sammen med annet rusk og rask og søppel.
AP170325 Det skal plukkes og feies og spyles mye før alle byens gater er klare og det kan feires med flagg og hornmusikk.
VG170318 Jeg synes ikke at det skal feies under teppet.
SA170227 Grunnlovens paragraf 16 oversees i vedtak på Stortinget, kommuner vedtar retningslinjer i strid med likebehandling av livssyn, og vi ser at dette feies under teppet.
DB170115 Uansett motbevis, feies de til side som upålitelig, mener Humlen.
AP161003 Ingen skal påstå at det er lett for alle å finne seg selv her i verden, men det kan ikke feies under teppet at det har blitt gjort bedre forsøk enn dette.
SA160521 Det betyr ikke at de ikke er viktige eller skal feies under teppet, men at uenighet om enkeltspørsmål ikke trenger skade fellesskapet.
AP160203 Utdanningstilbudet feies bort ¶
AP160203 Man skulle tro at folk ville blitt litt ydmyke og takknemlige for at så mange streber etter å gi oss et best mulig utdanningstilbud, men alt dette feies bare bort.