DA171222 Det fattige arbeiderstrøket i Stavanger, og der hadde bestefar praksis i 30 år, og så far i 30-40 år.
DA171222 Både bestefar og far var utrolig sosialt engasjerte, snille leger for fattige folk på østkanten i Stavanger.
DA171222 - Vi skal ikke ha 107.000 fattige barn i landet.
DA171030 Økningen i disse kontraktene gjør at flere havner i risikosonen for å bli fattige , ifølge rapporten.
DA171030 Verre enn arbeidsløse ¶ 7 av 10 arbeidende fattige , som i tillegg lever under dårlige materielle kår, har problemer med å dekke boligutgiftene sine.
DA171030 Utvider man regnestykket over Europas fattige arbeidsfolk, og legger til dem som både er fattige arbeidende og i tillegg sliter materielt ( som ikke har råd til å kjøpe « tre av ni ting » ), utgjør de en enda større andel av europeerne : 12,8 prosent.
DA171030 Utvider man regnestykket over Europas fattige arbeidsfolk, og legger til dem som både er fattige arbeidende og i tillegg sliter materielt ( som ikke har råd til å kjøpe « tre av ni ting » ), utgjør de en enda større andel av europeerne : 12,8 prosent.
DA171030 Stadig flere europeere er fattige , selv om de jobber.
DA171030 Mens 63,4 prosent av arbeiderstakerne ellers oppgir at de føler seg « glad mesteparten av tida », oppgir 41.1 prosent av de arbeidende fattige det samme. 12 prosent sier at de føler seg « utenfor samfunnet », mot 5 prosent ellers.
DA171030 Men de nordiske landene har en lav andel arbeidende fattige , ifølge rapporten.
DA171030 Men antallet som er i jobb i Tyskland har økt, har også tallet på arbeidende fattige det.
DA171030 I hjemlandet hans Tyskland har tallet på arbeidende fattige doblet seg : fra 1.9 millioner i 2004 til nær 4.1 millioner, ifølge en studie fra Hans Böckler Foundation.
DA171030 Her tar arbeidstakere en røykepause i Berlin, som kalles « fattige arbeidsfolks hovedstad ».
DA171030 Gapet mellom landene, i tallet på hvor mange arbeidende fattige de har, har økt.
DA171030 Få land har satt inn målrettede tiltak mot fattige arbeidsfolk, ifølge rapporten.
DA171030 Faktisk kan fokuset på å få folk i arbeid, øke antallet arbeidende fattige hvis man ikke tar hensyn til arbeidernes inntekt og hele husholdningenes samlede inntekt, advarer organet.
DA171030 Den største økningen i fattige arbeidstakere, skjedde i Estland ( 4 prosent ), Bulgaria ( 3.3 prosent ) og Tyskland ( 2.4 prosent ), ifølge EU-rapporten.
DA171030 Deltidsstillinger er en forklaring på økningen i tallet på fattige arbeidstakere i større grad enn lave lønninger, ifølge Eurofound.
DA171030 De jobber, men forblir fattige : 1 av 10 europeiske arbeidstakere er i risikosonen for å havne i fattigdom, ifølge en ny rapport fra EU-byrået Eurofound.
DA171030 De arbeidende fattige i Europa utgjør nå en stor gruppe som ikke kan overses, sier Daphne Nathalie Ahrendt i Eurofound.
DA171030 Arbeidende fattige sier i større grad enn arbeidsfolk ellers at de sliter psykisk, ifølge Eurofound-rapporten.
SA171029 Og utøvere fra de fattige forbundene må føle den samme støtten og tryggheten som de fra det « rike » skiforbundet.
SA171029 Det er skummelt å skille mellom rike og fattige utøvere, eller mellom profilerte og anonyme utøvere.
SA171029 Merseyside-klubben ligger tredje sist med fattige åtte poeng etter ti serierunder.
DB171029 Southampton har 13 poeng på 9.-plass, Brighton følger poenget etter på 11.-plass, mens Bournemouth er nest sist med fattige sju poeng.
DB171029 Merseyside-klubben ligger tredje sist med fattige åtte poeng etter ti serierunder.
AP171029 Når flere hundre tusen mennesker på kort tid flytter inn i fattige områder, er det vanskelig å unngå konflikt.
AP171029 Fattige Bangladesh ¶
AP171029 Og utøvere fra de fattige forbundene må føle den samme støtten og tryggheten som de fra det « rike » skiforbundet.
AP171029 Det er skummelt å skille mellom rike og fattige utøvere, eller mellom profilerte og anonyme utøvere.
AP171029 Merseyside-klubben ligger tredje sist med fattige åtte poeng etter ti serierunder.
AA171029 Og utøvere fra de fattige forbundene må føle den samme støtten og tryggheten som de fra det « rike » skiforbundet.
AA171029 Det er skummelt å skille mellom rike og fattige utøvere, eller mellom profilerte og anonyme utøvere.
DB171028 Dagens USA trekker seg tilbake fra Parisavtalen om klima, kutter sine budsjetter til fattige land, sier nei til Verdensbanken om å bidra med mer penger, og vil skrote Den nordamerikanske frihandelsavtalen.
SA171027 For store, fattige land vil nok komme til å tviholde på sin innenlandske kullproduksjon fremfor import av olje eller gass.
SA171027 Hjelper vi verdens fattige ?
DB171027 Tilsvarende er det med fortellingen om at barn med fattige foreldre blir mobbet når skattelistene er åpne.
DA171027 Slik kan man få innsikt i ofte tragiske menneskeskjebner og kriminalomsorgen i det gamle, klassedelte og fattige Kristiania.
DB171026 Krigsseilere, indianere, fattige barn og funksjonshemmede.
BT171026 Det regjeringen derimot er veldig pålitelige på, er å prioritere rike fremfor fattige gjennom usosiale kutt.
AA171026 Det handler også om å ikke spise av fatet til verdens fattige .
SA171025 Tvert om fører det ofte til at flere fattige får råd til å reise utenlands - men få drar til Norge.
SA171025 Norge kan også tilby å støtte fattige samarbeidsland i deres direkte forhandlinger med land som mottar mange migranter, med tanke på forbedringer for « deres » arbeidsinnvandrere.
SA171025 Migrasjon har ofte også positive ringvirkninger i fattige avsenderland.
SA171025 Men det kan bidra til en varig vei ut av fattigdom for mange fattige og deres familier og gi noen beskjedne bidrag til utvikling for noen fattige stater.
SA171025 Men det kan bidra til en varig vei ut av fattigdom for mange fattige og deres familier og gi noen beskjedne bidrag til utvikling for noen fattige stater.
SA171025 Det vil utvilsomt kunne bidra til utvikling i fattige land, men vil være krevende på norsk side, og rapporten gir noen forslag til hvordan det kan gjøres.
SA171025 Det er heller ikke slik at « alle » fattige vil flytte dersom grensene åpnes.
SA171025 Dessuten kan vi støtte informasjonsarbeid både i avsender- og mottakerland, som hjelper fattige å ta riktige valg med tanke på hvorvidt de skal flytte, hvor og hvordan, og hva de bør passe seg for.
SA171025 Civita-rapporten tar til orde for å vurdere ordninger for midlertidig arbeidsmigrasjon fra fattige land til Norge.
SA171025 At fattige mennesker flytter, er altså normalt et bidrag til utvikling.
DN171025 Lagarde la også vekt på at alle land må håndtere likestilling mellom menn og kvinner og at det må opprettes en balanse mellom rike og fattige land.
DB171025 Han sier at det er feil å stjele mat fra fattige og at det er galt å lyve, sier han om seg selv i tredjeperson og fortsetter : ¶
BT171025 Dette er en syk historie om hvordan den fattige bondejenten fra Norge sikret seg en plass i historiebøkene som en av de mest iskalde kvinnelige morderne i verden.
AP171025 | USA kan fø millioner av sine fattige med matvarer som i dag havner i søppelet ¶
AA171025 Skjevfordelingen av goder, og ikke minst utnyttelse av fattige land til fordel for rike, er viktige aspekter å kjenne til i debatten rundt innvandring og integrering, sier Transform-lederen.
SA171024 Mye å juble for : Etter 15 kamper sto Nicklas Bendtner med fattige fem mål.
DB171024 - De er ekstremt fattige .
BT171024 I avisene kan vi jevnlig lese om « kjærester » som organiserer reise og opphold for fattige tenåringsjenter som selger sex på Lido-hjørnet.
BT171024 Mye å juble for : Etter 15 kamper sto Nicklas Bendtner med fattige fem mål.
AP171024 - Men selv om han mot formodning skulle klare det, så er det først og fremst gjennom Medicaid ( USAs offentlige helseforsikring for fattige ) at det kan utrettes noe, mener Sederer.
DB171023 Det er dette Tore André Flo og Chelsea vil bidra til - i et håp om å ha en positiv innvirkning på de fattige barnas liv.
DB171023 Chelsea håper at fotballen kan brukes som virkemiddel for å inspirere, utdanne og motivere barn i fattige strøk og støtte lokalsamfunn ved å samtidig bidra til sysselsetting og reduksjon av kriminalitet.
DB171023 En av innvendingene de står overfor, og som nok vil veie tungt for KrF, er at å fjerne skatteklasse 2 vil gå utover fattige forsørgere og barna deres.
AP171023 Mye å juble for : Etter 15 kamper sto Nicklas Bendtner med fattige fem mål.
DA171022 I sin tale rakte Frp-leder Siv Jensen en utstrakt hånd til Venstre gjennom å vektlegge typiske Venstre-saker som redusert barnehagebetaling for fattige familier og gratis kjernetid i barnehagen.
AP171022 Problemet er størst i fattige områder som opplever epidemier, diskriminering og væpnet konflikt.
DB171021 Kriminalitet var mer normen enn unntaket i det fattige strøket.
DB171021 « The Deuce » er kritisk til hvordan sexindustrien fungerer og hvor rå kapitalismen er på å utnytte fattige kvinner.
DB171021 Om en styrtrik kvinne hadde funnet fattige unge menn og utnyttet dem slik Hefner gjorde med kvinner, hadde hun med rette blitt fordømt for rå økonomisk utnytting.
SA171020 Kort sagt ; fossilt brensel i fattige land kan utvinnes billigere enn i rike land.
SA171020 Dette vil gi fossile brensel-produsenter i land med lave CO2-utslipp per capita, i praksis fattige land, et konkurranse-fortrinn.
DB171020 Forurensning og relaterte sykdommer påvirker ofte verdens fattige og maktesløse.
DN171019 Statoil-aksjen er opp fattige 1,4 prosent så langt i år.
AP171019 Han begrunner det med at en slik minister både kan sørge for at man hele tiden når målet om at én prosent av bruttonasjonalinntekten skal gå til bistandsformål, og at pengene « kommer frem og virkelig når verdens fattige .
AP171019 Siden Arbeiderpartiet tok over makten i Oslo, er det blitt drevet en kamp mot fattigdom og ikke en kamp mot fattige mennesker, skriver AUF-er Fawzi Warsame ( 19 ).
AP171019 Siden Arbeiderpartiet tok over makten i Oslo i 2015, er det blitt drevet en kamp mot fattigdom og ikke en kamp mot fattige mennesker.
DN171018 ¶ Rike land er jevnt over mer individualistiske enn fattige .
SA171017 | Vil ha dette gatenavnet fjernet : - Drev med bevisst ydmykelse av fattige
NL171017 Den ble sett på som et fyrtårn av håp for fattige og eiendomsløse og den intelligentsiaen som talte deres sak.
DN171017 * Det fattige landet er nærmest fullstendig isolert internasjonalt.
DB171017 Fattige Bangladesh har nå lagt fram planer om å bygge det som kan bli verdens største flyktningleir.
DB171017 I statsbudsjettet for 2018 kuttet regjeringen også pengestøtten til et annet tiltak mot matsvinn, Matsentralen, som deler ut overskuddsmat til fattige .
DB171017 Drammen er også den storbyen med høyest andel barn i fattige familier.
AA171017 Fattige Bangladesh har nå lagt fram planer om å bygge det som kan bli verdens største flyktningleir.
AA171017 Matsentralen, som deler ut overskuddsmat til fattige , står fortsatt på regjeringens kuttliste.
AA171017 I statsbudsjettet for 2018 foreslår regjeringen nemlig også å kutte støtten til det frivillige arbeidet i regi av Matsentralen - som formidler overskuddsmat fra butikkene til fattige .
AA171017 De legger ned en stor frivillig innsats for at fattige skal få mat som ellers ville blitt kastet, sier Arbeiderpartiets landbrukspolitiske talsperson Nils Kristen Sandtrøen.
BT171016 Siden den kalde krigens slutt er antallet ekstremt fattige redusert med mer enn hundre tusen mennesker - hver eneste dag !
BT171016 FATTIGDOM : Afrika sør for Sahara har ikke hatt særlig vekst og har fortsatt stor andel ekstremt fattige .
BT171016 Andre land, størsteparten i Afrika sør for Sahara, har ikke hatt særlig vekst og har fortsatt stor andel ekstremt fattige .
AP171016 Blant den anerkjente finansavisens funn er dokumenter som viser at penger til å betale for luksusbryllupet ble overført fra en provinsregjering via en gård som sysselsatte fattige sørafrikanere og deretter videre til ulike Gupta-kontrollerte bankkontoer i Dubai, for så til slutt å ende opp igjen i Sør-Afrika.
AP171016 De fleste av de 900.000 innbyggerne er fattige som kirkerotter, og 70 prosent lever uten strøm.
AA171016 Fattige Bangladesh fortsetter å ta imot rohingyaer som flykter fra Myanmar, men statsminister Sheikh Hasina sier samtidig at flyktningene må kunne returnere trygt til Myanmar.
VG171015 Lørdag holdt det på å bli en sensasjonell kvinnelig seier i Rikstoto Grand Prix, men finske Juulia Jyläs på Courage T Z ble til slutt slått med åtte fattige hundredeler av tyske Daniel Deusser/Tobago z.
VG171015 - Ord blir egentlig litt fattige .
DB171015 Selv om oppveksten i området var preget av fattige familier, narkokriger og småkriminelle, var Adriano fullt fokusert på fotballen.
AP171015 Hvis nei, bruker vi de frigjorte ressursene til å få bedre veier, flere lærere og færre fattige .
DB171014 Fordi man sier arbeid, gir de skattekutt til de rike, av hensyn til de fattige .
BT171014 Regjeringen foreslår å fjerne støtten til Matsentralen, som deler ut overskuddsmat til fattige , og til organisasjonen Matvett, som representerer store deler av Mat-Norge, i forslaget til statsbudsjett for neste år, melder TV 2.
AP171014 Regjeringen foreslår å fjerne støtten til Matsentralen, som deler ut overskuddsmat til fattige , og til organisasjonen Matvett, som representerer store deler av Mat-Norge, i forslaget til statsbudsjett for neste år, melder TV 2.
AA171014 Regjeringen foreslår å fjerne støtten til Matsentralen, som deler ut overskuddsmat til fattige , og til organisasjonen Matvett, som representerer store deler av Mat-Norge, i forslaget til statsbudsjett for neste år, melder TV 2.
AA171014 Regjeringen foreslår å fjerne støtten til Matsentralen, som deler ut overskuddsmat til fattige , og til organisasjonen Matvett, som representerer store deler av Mat-Norge, i forslaget til statsbudsjett for neste år, melder TV 2.
DB171013 De første episodene handler om fattige prostituerte som selger seg på gata.
AP171013 Andelen fattige øker i Norge.
VG171012 UNESCO er aller mest kjent for å ha ansvar for verdensarvlisten, men blant ansvarsområdene er også jenters rett til utdanning i fattige land, pressefrihet og det å spre kunnskap om jødeutryddelsene under andre verdenskrig. ( ©NTB ) ¶
VG171012 » Slik er situasjonen for mange av Latin-Amerikas fattige .
VG171012 En av de største mytene i Europa er at de tidligere presidentene Lula da Silva i Brasil og Hugo Chavez i Venezuela ble løftet fram av de fattige .
VG171012 Regjeringen møter motstand fra flere hold på kutt som rammer barnefamilier, arbeidsløse og fattige . barnefamilier, arbeidsløse og fattige.
VG171012 barnefamilier, arbeidsløse og fattige .
SA171012 Men etter fattige ett poeng på fire kamper avviser Kolstad-spillerne at det er på tide med et krisemøte.
DN171012 - Dette er politikk som begge regjeringspartiene vedtok i vår, og som kommer til å gå ut over fattige og marginaliserte barn, sier Gunvor Fylkesnes i Redd Barna.
DB171012 UNESCO er aller mest kjent for å ha ansvar for verdensarvlisten, men blant de viktigste ansvarsområdene er også jenters rett til utdanning i fattige land og pressefrihet.
DB171012 - Rammer fattige barnefamilier ¶
DB171012 ( Dagbladet ) : Mer til de rike, mindre til de fattige .
DB171012 Partiet mener budsjettet har en usosial profil og at regjeringen tar fra de fattige og gir til de rike.
DB171012 - Dette blir umulig for oss å forsvare ute i verden, hvor vi ber fattige land i Midtøsten og Afrika om å ta millioner, og at vi knapt tar noen.
AP171012 UNESCO er aller mest kjent for å ha ansvar for verdensarvlisten, men blant ansvarsområdene er også jenters rett til utdanning i fattige land, pressefrihet og det å spre kunnskap om jødeutryddelsene under andre verdenskrig.
AP171012 Norge er ett av landene i verden som gir den største andelen av landets inntekter i bistand til fattige land.
AA171012 UNESCO er aller mest kjent for å ha ansvar for verdensarvlisten, men blant de viktigste ansvarsområdene er også jenters rett til utdanning i fattige land og pressefrihet. ( ©NTB ) ¶
AA171012 - Norge må bistå fattige land i å utvikle systemer til å hente inn og fordele skattepenger som kan bidra til utvikling og økt vekst, noe som er en forutsetning for på sikt å kunne avvikle bistand, sier Helland. ( ©NTB ) ¶
AA171012 - Dette er politikk som begge regjeringspartiene vedtok i vår, og som kommer til å gå ut over fattige og marginaliserte barn, sier hun.
AA171012 - Norge må bistå fattige land i å utvikle systemer til å hente inn og fordele skattepenger som kan bidra til utvikling og økt vekst, noe som er en forutsetning for på sikt å kunne avvikle bistand, sier Helland. ( ©NTB ) ¶
VG171011 Det vil hjelpe de kanskje rundt 20 millioner kundene som ikke er fattige nok til å få støtte fra staten, men heller ikke rike nok til å få dekket forsikringen av arbeidsgiver, forklarer Steinhovden.
VG171011 * Offentlige helseprogrammer finnes for utvalgte grupper, s om pensjonister, krigsveteraner og fattige .
VG171011 Guevara, som på den tida oppholdt seg i landet, innså at demokratiske midler ikke hadde vært nok for å gjennomføre reformene som kunne bedre kårene til fattige bønder, gruvearbeidere og indianere som han hadde møtt i løpet av reisen.
DB171011 Han fikk ryktet på seg for å være som Robin Hood da han bygde hus og skoler for de fattige .
DB171011 Et stort Escobar-banner er fortsatt heist på utsiden av inngangen til en « barrio » han bygget, for å huse fattige på det som tidligere var en søppelfylling.
DB171011 - Han har alltid tatt seg av de fattige : han bygget hjem og baner.
DB171011 Dagen før statsbudsjettet legges fram, advarer han mot nye skattelettelser og kutt for fattige , her i landet og internasjonalt.
AP171011 Men etter fattige ett poeng på fire kamper avviser Kolstad-spillerne at det er på tide med et krisemøte.
SA171010 Men etter fattige ett poeng på fire kamper avviser Kolstad-spillerne at det er på tide med et krisemøte.
NL171010 Ja, fordi særlig jenter som er født i den fattige delen av verden, i stor skala blir diskriminert og undertrykket.
DA171010 Skottene er ikke rike, men de er ikke fattige heller, sier Tatham.
AP171010 Hindrer utvikling i fattige land ¶
AP171010 . Også Verdensbanken har nylig publisert en rapport som sterkt advarer om at mange barn i fattige land går på skole uten å lære noe : Mens 99 prosent av elevene i Japan oppnår grunnleggende ferdigheter, er det bare syv prosent av skolebarn i Mali som klarer det samme.
VG171009 Mens han ville frigjøre de fattige , så han ned på dem personlig.
DB171008 Etter hvert begynte han å engasjer seg i en rekke spørsmål for de fattige i Norge.
DB171008 Embetsmennene, kongen og eliten vant over de fattige husmennene.
DB171008 Deres fremste krav var stemmerett for vanlige arbeidere - ikke bare for den rike eliten, bedre arbeidskår, hjelp til fattige og bedre utdannelse til barna.
DB171008 De måtte forstå at noen må være rike, andre må være fattige .
DB171008 Argumentene var også at fattige var under påvirkning av dem som de fikk penger og hjelp fra.
DB171008 - Det ble krevd at de fattige skulle respektere at de var for uvitende til å kreve politiske og økonomiske endringer.
DB171008 - De ble tatt vare på og de var såkalte « fornemme fattige », men det er ingen tvil om at det var et sosialt fall, sier Ringvej.
VG171006 Det var riktignok stor økonomisk forskjell mellom by og land, men nå har krigen gjort nesten alle fattige . 85 prosent av befolkningen lever under fattigdomsgrensen. 27 prosent av bygningsmassen er ødelagt.
DB171006 Allerede to graders oppvarming betyr kort sagt enorm skade og ødeleggelse, som vil ramme utviklingsland og verdens fattige hardest.
DA171006 Og det er ikke sånn at fordi folk er fattige , så har de en voldelig atferd, sier han, og fortsetter : ¶
DA171006 Men da tar man ikke inn over seg at 60 prosent av ungene på Grønland lever i fattige familier.
AP171006 | Miljøomsorgen for de fattige Andreas Slettholm ¶
AP171006 Selv om det denne uken ble dyrere å kjøre bil i Oslo, kan mange av byens fattige nå nyte godt av billigere barnehage og mange steder gratis aktivitetsskole, områdeløft flere steder, styrking av skoler og et jevnt over bedre offentlig velferdstilbud - inkludert utvidelser av kollektivtilbudet.
AP171006 Ikke de fattige som rammes mest ¶
AP171006 En bonus er at man da også vil finne ut om omsorgen for de fattige er reell, eller om man egentlig bare skyver dem foran dieselbilen sin.
AP171006 Det må nevnes at miljøpolitikk motvirker ulikhet ved at fattige gjerne rammes hardest av lokal forurensning såvel som klimaendringer.
AP171006 Dessuten : Bilbruk er allerede langt mer utbredt blant de velstående enn blant fattige .
AP171006 Da kan man bygge ut både det universelle og målrettede velferdstilbudet, mens de fattige tar en mindre del av regningen, enten i form av skattelette eller forbedret tilbud.
AP171006 Argumentet om at det « nå bare blir rike som har råd til å kjøre bil » er strengt tatt ikke annet enn en banal observasjon av at rike har råd til mer enn de fattige .
AP171006 Fattige blir subsidiert ¶
AP171005 De mindreårige og fattige vil fortsatt være under Vaterlandsbrua.
AP171004 Om lag seks av ti barn kommer fra familier som er fattige over tid.
AP171004 - Ingen andre steder har flere fattige barn ¶
AP171004 - Her må man gjøre noe med boligpolitikken og tilskuddsordningene for fattige barnefamilier.
AP171004 Der beskriver han et miljø som sjelden blir omtalt med mye sympati : det fattige , hvite arbeiderklassesamfunnet i USA.
AP171004 De fattige hvite er den eneste gruppen som eliten ikke trenger å skamme seg for å se ned på, påpekte Vance.
AP171004 I bakgrunnen lurer Trumps Amerika hvor forskjellen mellom fattige og rike bare øker.
DB171003 - Human Rights Service har stadig mer propaganda som er rettet mot muslimer, istedet for å være rettet mot islamisme og negative konsekvenser av høy innvandring fra fattige land, sier Rolness.
DA171003 Dette rammer fattige kvinner og barn hardest.
AP171003 Dette er så hinsidig at ord blir fattige », skriver Storhaug.
AP171003 - Så hinsidig at ord blir fattige
VG171001 - Etter å ha sett MMA, så blir alle andre sporter litt fattige .
SA171001 På de siste 11 kampene har laget kun samlet fattige fire poeng.
AP171001 På de siste 11 kampene har laget kun samlet fattige fire poeng.
AP170930 Med politiske tekster og aktivisme har hun fokusert på alt det India ikke har grunn til å være stolt av, atomvåpenmaktdrømmen, massakren i Gujarat, dambygging og tvangsflytting av fattige bønder - og Kashmir-konflikten, for bare å nevne noe.
AA170930 Begge gruppene erklærte at de ville kjempe for rettighetene til fattige og jordløse.
VG170929 Det er ingenting her som tyder på at det vil hjelpe middelklassen og de fattige .
DA170929 Til tross for forholdene i det fattige og folkerike Bangladesh har landet fått ros for responsen overfor flyktningene.
VG170928 På spørsmål om klubbens fattige poengfangst og økonomien som ser dyster ut etter Oslo kommunes beskjed om at Vålerengas nye hjemmebane ikke vil være klar for spill før høsten 2019.
NL170928 Mange var fattige , næringslivet ensidig og både kommune- og fylkesgrenser var annerledes.
DN170928 Og jeg spør også meg selv om hvorfor i all verden Norge skal forsyne Kina med et luksusprodukt som laks når det denne laksen spiser, nemlig soya, kunne blitt brukt til å mette verdens fattige , sier Nylund.
DB170928 Frp vil ha mer markedsstyrt kultursektor, og begrense bistanden til fattige land.
AP170928 Men at det fattige , sentralafrikanske landet Tsjads innbyggere nå ikke lenger skal få reise til USA, er uforståelig for ekspertene, skriver magasinet Foreign Policy ( FP ).
DB170927 I et generasjonsperspektiv likner det på å ta fra de fattige og gi til de rike.
DA170927 Nå frykter industriarbeideren at det skal blir flere arbeidende fattige i Frankrike, som i Tyskland.
DA170927 I et YouTube-klipp sa Macron før han ble president at drosjetjenesten og delingsøkonomiaktøren Uber gir unge i de fattige forstedene en jobb å gå til.
DA170927 Rike folk som skal i møter, fattige folk som skal kaste bort noen timer.
VG170926 Han er sammen med en svensk prinsesse, som ikke har noe imot å henge med de gamle, fattige chav-vennene hans.
NL170926 Det finnes mye rikdom i Tromsø, men Anne og Geir Arne vet også at det finnes fattige .
DB170926 I et blogginnlegg skrev hun at fattige , norske barn blir nedprioritert, fordi « asylbarna får jo alt ».
DB170926 Høili har fått mye oppmerksomhet for sine uttalelser om fattige barn.
DB170926 - Nå jobber jeg for at det virtuelle nettstedet The Moon, som broren min startet, som skal gi en viss prosentandel av inntektene sine til fattige barn i Norge.
AA170926 Barneekteskap fører til at jenter i mange fattige land må slutte på skolen.
DN170925 Det var for å øke inntektene til fattige bønder, sa Yingluck under rettssaken.
DB170925 Ildringen som gir svaret på Mexicos lidelser : Fattige blir hardest rammet ¶
DB170924 ( Dgbladet ) : Lenge skydde turistene det fattige nabolaget La Perla i byen San Juan i Puerto Rico, på grunn av dop og kriminalitet.
VG170923 Tøffere for de fattige
VG170923 STORT LAGER : Andreas Schönherr er leder for matbanken i Dresden, som ukentlig benyttes av minst 4000 av byens fattige .
VG170923 Hver uke henter matbanken inn matvarer fra i alt 250 supermarkeder, bakerier og restauranter, som ellers ville blitt kastet, og selger det til byens fattige for en symbolsk sum.
DB170923 Ildringen som gir svaret på Mexicos lidelser : Fattige blir hardest rammet ¶
DB170923 Antallet fattige som er i jobb, utgjør mer enn 20 prosent av arbeidsstyrken og må klare seg med under 10 000 kroner i måneden.
DA170923 Konvertitter, fattige og forfulgte.
AP170923 Gasbichler har listen over temaer der Merkel har sviktet klar : Flyktningene, midlertidige arbeidsplasser, industrien, at skattene er urettferdig fordelt mellom fattige og rike.
DB170922 Offentlige helseprogrammer finnes for utvalgte grupper, som pensjonister, krigsveteraner og fattige .
DB170922 Selv om land som Mexico har hatt stort fokus på å bygge tryggere bygninger, er det fortsatt mange fattige som må ta til takke med eldre bygg av en langt lavere standard.
DA170922 Danske Michael Carbel Svendgaard vant spurten i hovedfeltet tre fattige sekunder etter at gullduellen ble avgjort.
DA170921 I byen Catano på nordkysten er 80 prosent av husene i det fattige nabolaget Juana Matos ødelagt, opplyser borgermester Felix Delgado.
AA170921 I byen Catano på nordkysten er 80 prosent av husene i det fattige nabolaget Juana Matos ødelagt, opplyser borgermester Felix Delgado.
DB170920 ( Dagbladet ) : I de rike landene spiser man usunt, mens i de fattige mangler det på næring i maten.
DB170920 ¶ SÅRBART : Vi trenger bærekraftig havforvaltning, mer havforskning, gode verneprosesser for de mest sårbare områdene, og en miljøvennlig og rettferdig utvikling for fattige lokalsamfunn som er avhengige av havet, skriver Nina Jensen.
DB170920 Vi trenger bærekraftig havforvaltning, mer havforskning, gode verneprosesser for de mest sårbare områdene, og en miljøvennlig og rettferdig utvikling for fattige lokalsamfunn som er avhengige av havet.
AP170920 Borgermester Felix Delgado i byen Catano på nordkysten sier at 80 prosent av husene i det fattige nabolaget Juana Matos er ødelagt.
VG170918 Det er et grovt overtramp, ord blir fattige .
VG170917 Vålerenga har samlet sammen fattige tre poeng på sine siste syv kamper, og har ikke vunnet siden 3-1-seieren over Lillestrøm 24. juni.
SA170917 Vålerenga har scoret fattige tre mål.
DB170917 Rike land skal innen 2020 skaffe til veie minst 100 milliarder dollar årlig til klimatiltak i fattige land.
AP170917 Vålerenga har scoret fattige tre mål.
DB170916 Rike land skal innen 2020 skaffe til veie minst 100 milliarder dollar årlig til klimatiltak i fattige land.
DB170916 Den engelske avisen har besøkt Elfenbenskysten og avslørt at de fattige kakaoprodusentene brenner ned vernet skog for å bruke arealet til å dyrke kakaobønner.
AP170916 Rike land skal innen 2020 skaffe til veie minst 100 milliarder dollar årlig til klimatiltak i fattige land.
SA170915 Tre fattige poeng på de siste sju serierundene har rotet AaFK inn i nedrykksstriden.
SA170915 Ord blir fattige når jeg skal prøve å beskrive takknemligheten jeg føler for at Kjell Inge vil hjelpe oss med en så stor avtale.
NL170915 Så er det greit å minne om at da Arbeiderpartiet hadde 21 milliarder mer i skatteinntekter, vekst i økonomien og en oljepris på 120 dollar fatet, så økte faktisk sykehuskøene, det ble 15 000 flere fattige barn og hele sysselsettingsveksten fra 2008 gikk ifølge SSB til utenlandsk arbeidskraft.
AP170915 Tre fattige poeng på de siste sju serierundene har rotet AaFK inn i nedrykksstriden.
AP170915 Ord blir fattige når jeg skal prøve å beskrive takknemligheten jeg føler for at Kjell Inge vil hjelpe oss med en så stor avtale.
VG170914 For øvrig er det samme, gamle leksa i Champions League, akkurat sånn det har sett ut de siste sesongene : De store og mektige kjører over de små og fattige .
DB170914 I 1880-årene fikk fattige norske skolebarn tilgang på varm mat på skolen.
DB170914 Det var « Komiteen for fattige skolebarns bespisning », med initiativtaker Hanna Bergh i spissen, som organiserte tiltaket.
DA170914 - Også du snakker uten blygsel om Jesus, om de fattige , om gud og gata, sa Raaum.
AP170914 I mange tilfeller handler det om familier som er så fattige at barna må jobbe for å skaffe mat til familien, men det handler også om skoleplasser som ikke finnes.
AA170914 - Også du snakker uten blygsel om Jesus, om de fattige , om gud og gata, sa Raaum.
DN170913 Motoren er en tilsvarende som den som sitter i Lewis Hamiltons racerbil, en V6-er på fattige 1,6 liter.
DA170913 Muhammed og Jesus sto for de samme verdiene : Nestekjærlighet, fred, dele med de fattige og ikke minst at man skal verne om skaperverket.
AA170913 Den anbefaler blant annet at myndighetene slutter å internere rohingyaer i leire, og at det gjøres store økonomiske investeringer i den fattige delstaten. ( ©NTB ) ¶
AA170913 Stiftelsen til Microsoft-grunnlegger Bill Gates peker i en ny rapport på en rekke framskritt i arbeidet for bedre helse i fattige land.
AA170913 - Fattigdom og sykdom i fattige land er de klareste eksemplene på menneskelig lidelse som det går an å gjøre noe med, heter det i en uttalelse fra Gates.
AA170913 Vi blir flere rike og flere fattige .
VG170912 KJEMPER MOT ENDRINGER : « Macron er de rikes president " og " Macron tapper blod fra de fattige » sto det på parolene i Paris.
DB170912 SANDVIKA ( Dagbladet ) : Sist sesong endte Basel opp med to fattige poeng i gruppespillet i Champions League, og ble sendt rett ut av turneringen.
DB170912 g Norge sjenerøst latvisk sivilsamfunn og NGO-er, som kronisk har hatt lite penger og vært avhengige av utenlandske donatorer for å introdusere konsepter som menneskerettigheter for personer med funksjonsnedsettelser, fanger og flyktninger, og utvide deres horisonter rundt solidaritet, hjelp til fattige og så videre.
DA170912 Muhammed og Jesus sto for de samme verdiene : Nestekjærlighet, fred, dele med de fattige og ikke minst at man skal verne om skaperverket.
AA170912 Det fattige landet sliter med å huse de over 300.000 flyktningene som har rømt fra Nord-Rakhine.
DA170911 * Antallet fattige barn i Norge er tredoblet de siste 16 årene. 98.000 barn lever i fattige familier, viser en rapport fra Arbeidsforskningsinstituttet.
DA170911 98.000 barn lever i fattige familier, viser en rapport fra Arbeidsforskningsinstituttet.
DA170911 Profitten brukte han blant annet til å dele ut gratis brød til byens fattige .
DA170911 KrF : Vil bruke fondet til å bygge grønn finansklynge som kan investere i fornybar energi, investere i bærekraftige bedrifter og prosjekter i fattige land.
DA170911 * Antallet fattige barn i Norge er tredoblet de siste 16 årene. 98.000 barn lever i fattige familier, viser en rapport fra Arbeidsforskningsinstituttet.
DA170911 98.000 barn lever i fattige familier, viser en rapport fra Arbeidsforskningsinstituttet.
SA170910 Matteo Trentin gjorde et ærlig forsøk på å skaffe seg poengtrøya fra overlegne Froome på den siste etappen, men til tross for at han både tok bonussekunder underveis og vant spurten, tok Froome også den trøya i Madrid med to fattige poeng.
DB170910 Matteo Trentin gjorde et ærlig forsøk på å skaffe seg poengtrøya fra overlegne Froome på den siste etappen, men til tross for at han både tok bonussekunder underveis og vant spurten, tok Froome også den trøya i Madrid med to fattige poeng.
DB170910 Norske diplomater reiste rundt i verden på diplomatisk frierferd, og klarte etter hvert å overbevise fattige land om at det kunne være penger å tjene på slike ordninger.
DB170910 Den globale klimapolitikken vi har i dag - kvotemarkeder der rike land kan betale fattige land for å redusere sine utslipp i stedet for å kutte selv - var det Norge som tok initiativ til på 90-tallet.
DA170910 Joda, forskjellene øker mellom rike og fattige .
DA170910 Joda, forskjellene øker mellom rike og fattige .
AP170910 Stedet var nærmest for slum å regne i filmbyen, og de lave husleiene tiltrakk seg kunstnere og fattige europeiske innvandrere.
AP170910 | Forskerens nye mål på fattigdom halverer antallet fattige i Norge ¶
AP170910 Hans nye mål på fattigdom reduserer antallet fattige i Norge med 276.000 personer.
AP170910 - Vi gjør fattige mennesker en bjørnetjeneste hvis vi overdriver antallet personer som havner i denne kategorien, sier forsker Elling Borgeraas ved Forbruksforskningsinstituttet, HiOA.
AP170910 Si ;D-innlegg : Mange av barna i min bydel vokser opp som fattige .
AP170910 Rundt 5 000 av de 38 000 innbyggerne i Søndre Nordstrand er barn som vokser opp som fattige .
AP170910 Matteo Trentin gjorde et ærlig forsøk på å skaffe seg poengtrøya fra overlegne Froome på den siste etappen, men til tross for at han både tok bonussekunder underveis og vant spurten, tok Froome også den trøya i Madrid med to fattige poeng.
AA170910 Mange fattige har hatt få alternativer.
AP170909 Realiteten er at Arbeiderpartiets innvandringspolitikk førte til en fordobling av andelen fattige innvandrere blant lavinntektsgrupper da de satt i regjering.
AP170909 Forskjellene mellom fattige og rike økte med Arbeiderpartiet fra 2005 til 2013, og forskjellene økte mest i slutten av den rødgrønne regjeringsperioden.
VG170908 I Karibia har « Irma » rammet både fattige boligområder og eksklusive feriesteder hvor rike kjendiser pleier å tilbringe fritiden.
VG170908 I fattige Haiti ble tak blåst av hus langs kysten, selv om heller ikke haitierne ble rammet av de aller kraftigste orkanvindene.
VG170908 En regjering som både hadde arveavgift og høyere formues-, selskaps- og inntektsskatt, men likevel etterlot seg økende helsekøer og 15 000 flere fattige barn enn da de tok over.
VG170908 I dag har vi nærmere 100 000 fattige barn i Norge.
NL170908 Jeg ser et samfunn hvor folk har det materielt bedre enn noen gang før i vår historie, men at på tross av dette fins det fortsatt fattige .
DN170908 I Karibia har Irma rammet både fattige boligområder og eksklusive feriesteder hvor rike kjendiser pleier å tilbringe fritiden.
DN170908 I fattige Haiti ble tak blåst av hus langs kysten, selv om heller ikke haitierne ble rammet av de aller kraftigste orkanvindene.
DN170908 I Karibia har Irma rammet både fattige boligområder og eksklusive feriesteder hvor rike kjendiser pleier å tilbringe fritiden.
DA170908 I Karibia har Irma rammet både fattige boligområder og eksklusive feriesteder hvor rike kjendiser pleier å tilbringe fritiden.
DA170908 I fattige Haiti ble tak blåst av hus langs kysten, selv om heller ikke haitierne ble rammet av de aller kraftigste orkanvindene.
DA170908 Det er en enorm oppgave, og interessene kan være motstridende : Det som er bra for verdens fattige , er ikke nødvendigvis bra for Norge.
AP170908 I Karibia har Irma rammet både fattige boligområder og eksklusive feriesteder hvor rike kjendiser pleier å tilbringe fritiden.
AP170908 I fattige Haiti ble tak blåst av hus langs kysten, selv om heller ikke haitierne ble rammet av de aller kraftigste orkanvindene.
AA170908 I Karibia har Irma rammet både fattige boligområder og eksklusive feriesteder hvor rike kjendiser pleier å tilbringe fritiden.
AA170908 I fattige Haiti ble tak blåst av hus langs kysten, selv om heller ikke haitierne ble rammet av de aller kraftigste orkanvindene.
AA170908 - Hvis du legger tjenestene inn i regnestykket, så faller faktisk antall fattige barn til det halve, sa Solberg.
VG170907 Fattige ni poeng på åtte kamper gjør at løpet er kjørt i gruppe E hvor Polen, Montenegro og Åge Hareides Danmark kjemper om gruppeseieren.
VG170907 I tillegg er disse områdene befolket av fattige mennesker.
VG170907 Fredsarbeideren fra Kirkens Nødhjelp har brukt mesteparten av sitt voksne liv på å arbeide for fred, forsoning og fattige i Guatemala, Ecuador og Haiti.
DB170907 Vi er et land, som i forhold til innbyggertallet, gir mest i bistand og hjelp til fattige mennesker og mennesker på flukt.
VG170906 Rike, fattige , høye, lave, mørke og lyse.
DB170906 Derfor har jeg vært på utkikk etter innbyggere med solide hus som kan ta vare på de fattige .
DB170906 - Det er mange fattige som bor i dårlige hus på øya.
DA170906 - Nye fattige familier ¶
DA170906 - Det største problemet er at det stadig kommer nye fattige familier som flytter hit, konstaterte Helgheim, som fremhevet at Drammen kommune, til tross for stor barnefattigdom, har satt inn mange gode tiltak for å bekjempe dette.
AP170906 Derfor trenger vi fremtidsrettede og modige partnere som tør satse i fattige land.
DB170905 Det er ikke sant at AP vil drepe alt privat næringsliv, det er ikke sant at Høyre sitt mål er at de rikeste skal bli rikere på bekostning av de fattige , det er ikke sant at FrP hater muslimer og det er ikke sant at MDG vil forby biler eller tvinge alle over på buss.
DA170905 Fattige familier ser ingen annen utvei enn å sende barna av gårde.
SA170904 Vi har altså et generasjonsperspektiv i all vår politikk, noe som er grunnen til at vi mener klimaendringene er vår tids største solidaritetssak : de rammer fattige land og dem som kommer etter oss mye mer enn de rammer oss som er voksne i Norge i dag.
SA170904 SV krever en kraftig, årlig opptrapping av den universelle barnetrygden i perioden, samt en ekstra målretting mot fattige familier. 8.
SA170904 I tillegg til en rekke tiltak mot barnefattigdom som vi foreslår, jobber vi også for mindre kjøpepress, som særlig kan være viktig for barn i fattige familier.
NL170904 | Ei fattig trøst ¶ ¶ 100.000 FATTIGE : I Norge øker barnefattigdommen- i form av at de lever i lavinntekstfamilier. 25.000 kan løftes ut fra dette, ved ett enkelt grep.
NL170904 At kanskje en av vennene til barna dine er fattige ?
FV170904 Vi har altså et generasjonsperspektiv i all vår politikk, noe som er grunnen til at vi mener klimaendringene er vår tids største solidaritetssak : de rammer fattige land og dem som kommer etter oss mye mer enn de rammer oss som er voksne i Norge i dag.
FV170904 SV krever en kraftig, årlig opptrapping av den universelle barnetrygden i perioden, samt en ekstra målretting mot fattige familier. 8.
FV170904 I tillegg til en rekke tiltak mot barnefattigdom som vi foreslår, jobber vi også for mindre kjøpepress, som særlig kan være viktig for barn i fattige familier.
DB170904 Mest for de fattige
DA170904 De var godt etablerte folk ; jurister, filologer, lærere, håndverkere og kunstnere, men de hadde ikke eiendom fra før av selv om de var langt fra fattige .
AP170904 Trappe opp barnetrygden allerede i 2018-budsjettet som et tiltak for å hjelpe fattige familier.
AP170904 Vi har altså et generasjonsperspektiv i all vår politikk, noe som er grunnen til at vi mener klimaendringene er vår tids største solidaritetssak : de rammer fattige land og dem som kommer etter oss mye mer enn de rammer oss som er voksne i Norge i dag.
AP170904 SV krever en kraftig, årlig opptrapping av den universelle barnetrygden i perioden, samt en ekstra målretting mot fattige familier. 8.
AP170904 I tillegg til en rekke tiltak mot barnefattigdom som vi foreslår, jobber vi også for mindre kjøpepress, som særlig kan være viktig for barn i fattige familier.
AA170904 Jeg mener hun må ha dårlige rådgivere og at hun åpenbart har glemt hvorfor bistandsorganisasjonene er der - for å hjelpe de neglisjerte, de fattige , sa han til Aftenposten i helga.
AA170904 Begge gruppene erklærte at de ville kjempe for rettighetene til fattige og jordløse.
AA170904 Ved NAV Heimdal og Lerkendal har man hatt stor suksess med systematisk, sosialfaglig oppfølging av fattige familier.
DA170903 Finland på 5.-plass har fattige fire poeng etter sju kamper.
DA170903 - Det er mye kapital i Norge, men vi er fattige på industrielle eiermiljøer.
AA170903 Fattige Rakhine har i lengre tid vært åsted for brutale voldshandlinger.
VG170902 Syrerne bor i fattige strøk, og mange av deres tyrkiske naboer oppfatter dem som konkurrenter om jobber, så det er mange konflikter, sier O'Rourke.
SA170902 Finland på 5.-plass har fattige fire poeng etter sju kamper.
DB170902 Det vil i så fall kunne øke verdens kontaktflate ut i fattige områder i lander, forutsatt at Nord-Korea faktisk tillater hjelpearbeiderne å komme inn.
DB170902 - Dette er fattige mennesker, og mange av dem bor i jordhus.
DB170902 Rettsvesenet har våknet opp, men dessverre hjelper det ikke på de forverringene som skattebetalerne og Rios fattige befolkning blir utsatt for.
DA170902 Vi må bort fra den moralistiske innstillingen til fattigdom, der de store partiene snakker som om det som skal til for å få fattige foreldre ut i jobb, er at de blir endra fattigere.
DA170902 Trenger fattige bo i dyre Oslo ?
DA170902 Som Dagsavisen skriver, er rundt halvparten av de fattige barnefamiliene etnisk norske.
DA170902 Les hele saken om den fattige familien her.
DA170902 - Kun en ting hjelper for å få ned tallet på fattige barnefamilier, og det er å løfte barnetrygden, sier Audun Lysbakken til Dagsavisen.
DA170902 Ikke alle barn i lavinntektsfamilier opplever seg som fattige .
AP170902 Jeg mener at hun må ha dårlige rådgivere og at hun åpenbart har glemt hvorfor bistandsorganisasjonene er der - for å hjelpe de neglisjerte, de fattige .
AP170902 Finland på 5.-plass har fattige fire poeng etter sju kamper.
NL170901 « Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika.
NL170901 | Flere fattige barn i Norge.
NL170901 Vi har gjerne et bilde i hodet av fattigdom og fattige barn som noe som skjer langt borte.
NL170901 Når vi i tillegg vet at disse barna har økt sannsynlighet for å selv bli fattige når de er voksne, forstår vi at det trengs umiddelbar handling både for å endre situasjonen slik den er nå og for å bryte sirkelen som gjør at fattigdommen går i arv.
NL170901 Når det så blir snakk om fattige barn i Norge får man i beste fall et skeptisk blikk og en kort samtale om definisjoner av fattigdom.
NL170901 Når det så blir snakk om fattige barn i Norge får man i beste fall et skeptisk blikk og en kort samtale om definisjoner av fattigdom, skriver Gro Herefoss Davidsen i Redd Barna.
NL170901 Hvilke tiltak vil de iverksette for å bedre hverdagen for barn som vokser opp i fattige familier ?
DN170901 | De fattige fortjener en bedre by, det gjør alle andre også ¶
DN170901 Det er ikke slik at gratis barnehage og fritidsaktiviteter fjerner alle problemer, men det letter børen noe enormt for de fattige .
DA170901 De står i fare for aldri å komme inn i arbeidslivet, og vi risikerer å få stadig flere fattige i framtida.
DA170901 Vi er et fylke med en stor andel barnefattigdom - vi har 7.000 barn som vokser opp i fattige familier.
DA170901 - Norge bør dele sin erfaring og kunnskap med verden, for på den måten å bidra til gode handelsavtaler, og til å løfte fattige land.
DB170831 Mens Miljøpartiet De Grønne ( MDG ) i Dagbladet i går brukte sterke ord om søkkrike menn som « tjener seg enda mer søkkrike på fattige alenemødre », uttaler finansminister Siv Jensen seg mer diplomatisk om den voldsomme veksten i forbrukslån : ¶
DB170831 MDG-topp om forbrukslån : « Søkkrike menn tjener seg enda mer søkkrike på fattige alenemødre » ¶
DA170831 Berger går i tillegg til angrep mot Macrons kutt i kontrakter som skal hjelpe folk i jobb, som han ser i sammenheng med kuttene i boligstøtten til fattige og studenter, en støtte Macron vil reformere.
AP170831 Fakta : Utfordringer i bydelen ¶ 1 av 4 barn vokser opp i såkalte lavinntektshusholdninger - en gruppe som i den offentlige debatten omtales som fattige - i Søndre Nordstrand bydel. 3 av 10 innbyggere i bydelen er under 20 år.
AP170831 Når man snakker om økte forskjeller, snakker man som regel om økte økonomiske forskjeller i samfunnet - at inntektsgapet mellom fattige og rike øker.
AA170831 Statene ble gradvis sterkere, og tok større ansvar for innbyggernes ve og vel, spesielt det som gjaldt skolegang og omsorg for fattige , gamle og syke.
DN170830 Ny velferdsordning for fattige italienere ¶
DN170830 | Ny velferdsordning for fattige italienere ¶
DN170830 Det er mindre enn en firedel av det totale antall fattige husholdninger.
DB170830 - Dette er søkkrike menn i slips og i sin beste alder, som tjener seg enda mer søkkrike på fattige alenemødre som ikke greier å betale husleia.
DB170830 MDG-topp om forbrukslån : « Søkkrike menn tjener seg enda mer søkkrike på fattige alenemødre » ¶ | « Optimismen i distriktene har gått ned ».
DB170830 Det antas at kroppsdelene skulle bli servert til kundene hans, som ofte var fattige .
DB170830 Vi passerer snart hundre tusen barn som vokser opp i vedvarende lavinntekt, og det eneste høyrepopulistene har å melde til disse fattige , er at mange av dem har innvandrerbakgrunn.
DA170830 - Fattige vil i mindre grad få seg utdanning, noe som betyr at fattigdom går i arv, og at fattige vil forbli fattige , sier professor HEBA al-Laithy, en professor i statistikk, ved Kairo-universitetet til den egyptiske avisen al Masry al Youm.
DA170830 - Fattige vil i mindre grad få seg utdanning, noe som betyr at fattigdom går i arv, og at fattige vil forbli fattige, sier professor HEBA al-Laithy, en professor i statistikk, ved Kairo-universitetet til den egyptiske avisen al Masry al Youm.
DA170830 - Fattige vil i mindre grad få seg utdanning, noe som betyr at fattigdom går i arv, og at fattige vil forbli fattige, sier professor HEBA al-Laithy, en professor i statistikk, ved Kairo-universitetet til den egyptiske avisen al Masry al Youm.
DA170830 Rygg mener det er dramatisk store forskjeller mellom fattige og rike i Norge i dag, og han tror trenden vil forsterkes i årene som kommer.
AP170830 - Et progressivt skattesystem gjør at folk som er rike, beskattes hardere enn de fattige .
AP170830 Første nestleder i Rødt, Marie Sneve Martinussen, vil øke skattene slik at også fattige kan nye godt av kultur.
AA170830 I Norge øker forskjellen mellom rike og fattige , og vi er ikke gode nok til å skape et samfunn som tar vare på dem som er rammet av humanitær nød.
AA170830 I Norge øker forskjellen mellom rike og fattige , og vi er ikke gode nok til å skape et samfunn som tar vare på barn og unge rammet av humanitær lidelse.
DB170829 Aserbajdsjan ligger tre poeng foran Norge i VM-gruppe C etter å ha slått nordmennene 1-0 i Baku i fjor høst, og Norge står med fattige fire poeng i VM-gruppa etter en seier mot San Marino og en uavgjort mot Tsjekkia.
NL170828 Reell inkludering betyr INGEN varige spesialtiltak for spesielle grupper som fattige , innvandrere etc.
DB170828 Likevel økte sykehuskøene, det ble 15 000 flere fattige barn og hele sysselsettingsveksten fra 2008 gikk ifølge SSB til utenlandsk arbeidskraft.
DB170828 Dødsfallet til Ned Starks langhårete vaktsjef er neppe noe man hadde reagert nevneverdig på om det hadde skjedd nå, men etter fem fattige episoder ante man ennå ikke hva denne serien ville gjøre med våre forventninger til hvem og hva man kan ta livet av.
VG170827 Dårlig økonomi er en viktig årsak til at det er store helseuliker mellom fattige og rike, sier Høie. 154 milliarder kroner ¶
DB170826 Denne innsatsen har vært viktig for å unngå etableringen av et permanent lavlønnssjikt i Norge, de « arbeidende fattige », som vi har sett vokse frem i stadig flere av våre naboland.
AP170826 Verden har lovet det svært fattige landet nærmere 18 milliarder kroner i nødhjelp, men til nå har giverlandene bare gitt 29 prosent av det totale beløpet.
DB170825 SSB-tall viser at antallet fattige barn i Norge har eksplodert.
DB170825 - Barnetrygden har en utjevnende effekt, og vil gi et særlig løft for de fattige familiene.
DA170825 Hun mener snuoperasjonen i de fattige London-bydelene nå representerer et helt nytt tankesett for styring i hovedstadsskolen : ¶
DA170825 * Gratis barnehagetilbud med høyt kompetente medarbeidere og stor voksentetthet for barn fra fattige familier.
AP170825 Andre grep for å få ned Frankrikes budsjettunderskudd, som et kutt på fem euro i fattige franskmenns månedlige boligtilskudd, har også skapt harme.
DB170824 Nok en sommer har sommerferiebarn i fattige familier stått på dagsorden.
DB170824 For barn som ikke får reise vekk på ferie, de lever også i fattige familier resten av året.
DB170824 Whitehead mener det fortsatt er sterke krefter som arbeider for å undertrykke afroamerikanerne, blant annet gjennom diskriminering og ved å bygge ned skolegangen i fattige strøk.
DB170824 For det første, er det lite som tyder på at økonomisk vekst i fattige land forebygger økonomisk migrasjon.
AA170824 Regjeringspartiet MPLA har vært enerådende i det fattige og korrupsjonstyngende landet siden 1979. ( ©NTB ) ¶
AA170824 Der blir myanmarske myndigheter rådet til å gjøre store økonomiske investeringer i den vestlige og svært fattige delstaten Rakhine for å dempe konflikten mellom den buddhistiske majoritetsbefolkningen og muslimske rohingyaer.
AA170824 Regjeringen til Aung San Suu Kyi blir også rådet til å gjøre store økonomiske investeringer i den vestlige og svært fattige delstaten Rakhine for å dempe konflikten mellom det buddhistiske flertallet og den muslimske rohingya-minoriteten.
DB170823 Uten å hjelpe den fattige Lasarus, som full av verkende sår lå utenfor døra hans.
DB170823 Eller at verdens fattige er de som må ta regninga for våre flyturer, vår oljeeksport og våre nødvendige turer til hytta med SUVen ?
AA170823 Valget i Angola gir håp om endringer i det svært fattige og korrupsjonstyngende landet.
AA170823 Regjeringspartiet MPLA har vært enerådende i det fattige og korrupsjonstyngende landet siden 1979, og da valglokalene stengte klokka 18 onsdag kveld var det ingen tvil om hvem som hadde vunnet.
DA170822 Flere fattige blir uføre ¶
DA170822 - Det er så smålig - og det vil bare føre til at enda flere blir fattige i framtida, sier Andersen.
AP170822 Hundrevis av fattige egyptere selger hvert eneste år nyrer og lever for å brødfø seg selv og familien, ifølge FN.
AA170822 Sortering og resirkulering av søppel på slike fyllinger er levebrød for mange mennesker i fattige land som Guinea, og mange bor ofte i provisoriske skur og hus som de setter opp i utkanten av fyllingene. ( ©NTB ) ¶
NL170821 En avgitt stemme uten å stille stortingskandidatene spørsmålet om hvordan de vil bidra til å påvirke de tre vekstratene er en tapt mulighet til å påvirke de framtidige leveforholdene for oss selv, barna og barnebarna våre, og for de fattige i verden.
NL170821 Den faktoren som synes minst uavhengig av de andre er folketallet, for erfaring viser at befolkningsveksten ikke lar seg stanse uten en betydelig økonomisk vekst i fattige regioner.
DA170821 Barn av fattige har ingenting når de skal starte på sitt voksne liv.
DA170821 Økningen i antallet unge på trygd skyldes at flere fra fattige hjem blir uføre.
DA170821 Barn av fattige har ingenting når de skal starte på sitt voksne liv.
AA170821 Derfor må vi samarbeide og sammen stille opp for verdens fattige og forfulgte.
DB170820 Det første var at de tilbydde den fattige klubben overgangssummen fordelt på separate utbetalinger.
AA170820 Felles for disse er strukturer som elitene tjener på og der de fattige er taperne.
AA170820 EØS-avtalen rammer de i midlertidige jobber og de i lavtlønnede yrker hardest, klimakrisen rammer de fattige i større grad enn de rike og Nato og Norge sine angrepskriger i andre land rammer de som allerede er i en vanskelig situasjon.
AA170820 Den internasjonale solidariteten og fellesskapstanken har blitt erstattet med stengte grenser og norske bombefly i fattige land.
VG170818 SV måtte be de fattige om unnskyldning etter åtte år i regjering for å ha lovet for mye og levert for lite.
DA170818 Regjeringen varsler kutt i boligstøtte til 800.000 franskmenn, der mange er fattige og studenter.
DA170818 Macron tar fra de fattige og gir til de rike, hevder La France Insomise, på ytre venstrefløy.
AP170818 I tillegg til hovedstaden Madrid, er de to fattige spanske enklavene Ceuta og Melilla også problemområder.
VG170817 De rike klubbene kan ikke bare stjele fra de små og fattige klubbene.
DN170817 President Duterte har kommet med utallige populistiske utspill og løfter, blant annet til de fattige .
DB170817 Uansett bør en la utenriksministeren få det som tilfaller vedkommende - midler til å fremme norske interesser - og la andre få kontroll over den delen av statsbudsjettet som er ment å komme fattige land til gode.
VG170816 Da får jeg et langt foredrag om at nullskatteytere er helt vanlig, se på alle de fattige pensjonistene.
DB170816 Selv om menneskene er fattige .
DB170816 Selv om toppolitikere kappes om å utrydde barnefattigdom, øker antallet fattige barnefamilier i Norge og nærmer seg nå 100 000 barn.
DB170816 Halvparten av gruppene dreier seg først og fremst om barn og unge : Unge utenfor utdanning og arbeidsliv, fattige barnefamilier, barn som blir utsatt for mishandling, mobbing og omsorgssvikt og asylsøkere, særlig barn og enslige mindreårige.
DA170816 Vi har fått flere enn tre ganger fattige barn på 16 år.
DA170816 Vi har fått flere enn tre ganger fattige barn på 16 år.
VG170815 Med tårer i øynene fastslo han at det fattige vestafrikanske landet ikke greier å takle katastrofen alene.
VG170815 I Velferdsbarometeret sier imidlertid 34 prosent av de spurte at de ikke tror på at det er blitt flere fattige barn i Norge under Høyre/Frp-regjeringen. 29 prosent mener antallet er uendret, mens 5 prosent mener det er blitt færre fattige barn i Norge de siste fire årene.
VG170815 Antall fattige barn har vært i jevn vekst siden årtusenskiftet, fra 3,3 prosent i 2001 til 10 prosent nå.
VG170815 29 prosent mener antallet er uendret, mens 5 prosent mener det er blitt færre fattige barn i Norge de siste fire årene.
DB170815 Fattige barnefamilier.
DB170815 Han skriver at han har forsøkt å formulere en melding om utsagnet åtte ganger, men at ord blir fattige når det kommer til å beskrive Trump.
DA170815 I Velferdsbarometeret sier imidlertid 34 prosent av de spurte at de ikke tror på at det er blitt flere fattige barn i Norge under Høyre/Frp-regjeringen. 29 prosent mener antallet er uendret, mens 5 prosent mener det er blitt færre fattige barn i Norge de siste fire årene. ( ©NTB ) ¶
DA170815 Antall fattige barn har vært i jevn vekst siden årtusenskiftet, fra 3,3 prosent i 2001 til 10 prosent nå.
DA170815 29 prosent mener antallet er uendret, mens 5 prosent mener det er blitt færre fattige barn i Norge de siste fire årene. ( ©NTB ) ¶
AA170815 I Velferdsbarometeret sier imidlertid 34 prosent av de spurte at de ikke tror på at det er blitt flere fattige barn i Norge under Høyre/Frp-regjeringen. 29 prosent mener antallet er uendret, mens 5 prosent mener det er blitt færre fattige barn i Norge de siste fire årene. ( ©NTB ) ¶
AA170815 Antall fattige barn har vært i jevn vekst siden årtusenskiftet, fra 3,3 prosent i 2001 til 10 prosent nå.
AA170815 29 prosent mener antallet er uendret, mens 5 prosent mener det er blitt færre fattige barn i Norge de siste fire årene. ( ©NTB ) ¶
DA170814 * Antallet fattige barn i Norge er tredoblet de siste seksten årene. 98.000 barn lever i fattige familier, viser ny rapport fra Arbeidsforskningsinstituttet.
DA170814 98.000 barn lever i fattige familier, viser ny rapport fra Arbeidsforskningsinstituttet.
DA170814 * Antallet fattige barn i Norge er tredoblet de siste seksten årene. 98.000 barn lever i fattige familier, viser ny rapport fra Arbeidsforskningsinstituttet.
DA170814 98.000 barn lever i fattige familier, viser ny rapport fra Arbeidsforskningsinstituttet.
AP170814 Wiborg påpeker at reduserte barnehagepriser, høyning av botidskravet og økning av stipendandelen for barn som vokser opp i fattige familier, er blant tiltakene partiet har kommet med.
AP170814 Kaski understreker at det ikke er tilstrekkelig å ha tiltak som bare bøter på fattigdommen - barnefamiliene som er fattige , må rett og slett få mer penger.
AP170814 Hvert femte barn i Oslo bor i fattige familier, viser en rapport fra Bufdir.
AP170814 Erlend Wiborg, arbeid- og sosialpolitisk talsperson for Fremskrittspartiet, legger skylden på innvandring for økningen av barn som lever i fattige familier.
AP170814 - For det første er det ikke barn som er fattige , det er familien.
DB170813 Det er flere likheter enn forskjeller mellom norske milliardærer og fattige og diskriminerte mennesker i India og Sri Lanka.
DA170813 Hvert femte barn, eller om lag 18.500 av landets 98.000 barn i fattige familier, bor i Oslo, viser ny forskning.
AP170813 Ny forskning med tall fra SSB viser at andelen fattige barnefamilier er særlig høy i flere av de store og mellomstore byene på Sør- og Østlandet.
AP170813 Kaski sier det er uakseptabelt at så mange barn vokser opp i fattige familier i Oslo.
AP170813 Ifølge en ny rapport lever ett av ti barn i Norge i familier som er fattige over tid.
AP170813 Hvert femte barn, eller om lag 18.500 av landets 98.000 barn i fattige familier, bor i Oslo, ifølge nye SSB-tall.
AP170813 Hvert femte fattige barn bor i Oslo.
AP170813 Hvert femte barn, eller om lag 18.500 av landets 98.000 barn i fattige familier, bor i Oslo, viser ny forskning.
DN170812 Punktene han mener partiene må garantere for inkluderer at skolegudstjenesten og KRLE-faget skal bestå, at aktiv dødshjelp aldri skal tillates, og at Norge skal stille opp for fattige og forfulgte.
AP170812 Tor Stenersen ¶ - Fattige barn har større risiko for mindre utdanning, å falle utenfor arbeidslivet og få dårligere helse enn andre barn.
AP170812 På Nedre Tøyen vokser to av tre barn opp i fattige familier.
AP170812 Også andre byer i landet har stor barnefattigdom - men Oslo er i en særstilling : Bydel Alna i Oslo har like mange barn i fattige familier som hele Trondheim kommune tilsammen, og fire av bydelene i Oslo har hver for seg betydelig flere barn i fattige familier enn totalen i Stavanger.
AP170812 Også andre byer i landet har stor barnefattigdom - men Oslo er i en særstilling : Bydel Alna i Oslo har like mange barn i fattige familier som hele Trondheim kommune tilsammen, og fire av bydelene i Oslo har hver for seg betydelig flere barn i fattige familier enn totalen i Stavanger.
AP170812 I tre nabolag i bydel Gamle Oslo vokser godt over halvparten av barna opp i fattige familier.
AP170812 Bare noen skritt fra Nedre Tøyen ligger Kampen med helt andre oppvekstforhold - her er bare en av fem fmleir fattige .
AA170812 Punktene han mener partiene må garantere for inkluderer at skolegudstjenesten og KRLE-faget skal bestå, at aktiv dødshjelp aldri skal tillates, og at Norge skal stille opp for fattige og forfulgte. ( ©NTB ) ¶
SA170811 Christiansen kjempet for seieren også i finalen fredag kveld, men til slutt se seg slått av russiske Aleksandr Krasnykh med fattige sju hundredeler.
DB170811 Sånn sett er Høyres utspill velkomment, men økt jaging av fattige folk er et tvilsomt grep.
BT170811 Christiansen kjempet for seieren også i finalen fredag kveld, men til slutt se seg slått av russiske Aleksandr Krasnykh med fattige sju hundredeler.
AP170811 Christiansen kjempet for seieren også i finalen fredag kveld, men til slutt se seg slått av russiske Aleksandr Krasnykh med fattige sju hundredeler.
AA170811 Utrydde barneekteskap innen 2030 : Barneekteskap er den største bremseklossen for skolegang, frihet og likestilling for jenter, og for utvikling i fattige land.
AA170811 Som bistandsarbeider har jeg vært i en rekke fattige land, men dette møtet satte spor i meg.
VG170810 Men rike mennesker er jo bare fattige mennesker med penger.
DA170810 På 1800-tallet gikk flokker av norske, fattige barn helt ned i sjuårsalderen 10 - 15 mil for å jobbe som gjetere på velstående gårder.
VG170809 - Vi er de fattige slektningene i dette VM.
VG170809 Senest i forrige uke holdt han et politisk massemøte i den fattige staten West Virginia hvor han hevdet at han hadde stoppet det føderale forurensningstilsynet fra å « blande seg » og at arbeidsplassene i kullgruvene nå ville komme tilbake.
VG170809 At KrF ønsker å hjelpe fattige mennesker i verden, er helt sikkert at de gjør, det ønsker også Frp.
VG170809 - Sier du egentlig at KrF ikke bryr seg om å faktisk hjelpe fattige , bare å vise at de bruker penger på fattigdom ?
DB170809 Rike land skal innen 2020 skaffe til veie minst 100 milliarder dollar årlig til klimatiltak i fattige land.
DB170809 Vi er opptatt av bistand fordi vi bryr oss om verdens fattige .
DB170809 ¶ SKJELLSORD : Ord blir aldri så fattige at de tilhører Stein Erik Hagen, som hevder at det å være rik er et skjellsord.
DB170809 Men, ord blir aldri så fattige at de tilhører Stein Erik Hagen, som til Dagens Næringsliv sier at staten har gått slipp av 2,2 milliarder skattekroner fordi hans datter flyttet med familieformuen til herlige Sveits.
AP170809 | Er Christopher Nielsen med på å fordrive narkomane og fattige vekk fra sentrum ?
VG170808 Heller ikke har veksten kommet landets fattige til gode, ifølge analytikere.
DN170808 Underskuddet tynget egenkapitalen i selskapet, som ved årsskiftet var på fattige 11 millioner kroner.
DB170808 Flere fattige
DB170808 Et verktøy til å hjelpe de fattige landene for å utligne sosiale forskjeller og overføre gode samarbeidsmetoder og sunne verdier til en del unge demokratier, sier Bakke-Jensen.
DB170808 Et godt verktøy til å hjelpe de fattige landene for å utligne sosiale forskjeller og overføre gode samarbeidsmetoder og god og sunne verdier til en del unge demokratier, sier EØS-minister Frank Bakke-Jensen.
DB170808 Partiet er fattige på unnskyldninger, men så er de også selv et stoppested på partipolitikkens tour de forskjell.
AP170808 Heller ikke har veksten kommet landets fattige til gode, ifølge analytikere.
AA170808 Heller ikke har veksten kommet landets fattige til gode, ifølge analytikere. ( ©NTB ) ¶
VG170807 kjemper faktisk mot nedrykk denne sesongen og ligger på nest sisteplass med sine fire fattige poeng.
VG170807 Abdulaziz sin familie er fra Homs i Syria, og han jobber med søppelhenting fordi foreldrene er så fattige , forteller han.
DN170807 I en ny bok vinner Frp stortingsvalget ved å spre falske nyheter rettet mot kristne og fattige .
VG170806 Nicki Minaj blar opp for fattige studenter ¶
VG170806 Det er den fattige delen av befolkningen som vil lide nød, sier Helgesen.
DN170806 Heller ikke har veksten kommet landets fattige til gode, ifølge analytikere.
DB170806 Det er fattige 22 centimeter bak det hun må kaste for å automatisk kvalifisere seg til finalen i spyd tirsdag kveld. 63.50 kan være mulig.
DB170805 Forskningen sier at klimaendringene vil ramme verdens fattige hardt, men « i realiteten » trenger verdens fattige energi ( selv om Norge selger nesten all vår olje til rike land ).
DB170805 Forskningen sier at klimaendringene vil ramme verdens fattige hardt, men « i realiteten » trenger verdens fattige energi ( selv om Norge selger nesten all vår olje til rike land ).
DA170805 - Jeg støtter reformen, men den har gjort det nødvendig å forbedre andre sider ved pensjonssystemet slik at vi ikke skaper en ny gruppe fattige tidligpensjonister.
DA170805 - Jeg støtter reformen, men den har gjort det nødvendig å forbedre andre sider ved pensjonssystemet slik at vi ikke skaper en ny gruppe fattige tidligpensjonister.
DB170804 Under forgjengeren Barack Obama var USA en stor bidragsyter til det grønne klimafondet, som FN opprettet for å sikre klimafinansiering til fattige land.
DB170804 Å sette biler i brann har har ungdommer i fattige bydeler gjort i årevis, spesielt i Frankrike.
DB170804 Jeg synes ikke det er et veldig fint ord for det, men en skole for barn i svært fattige områder.
DB170804 Etter artikkelen mente mange at filmteamet lurte fattige barn i Kambodsja, men Angelina Jolie benektet det hele.
DB170804 Ble anklaget for å ha lurt fattige barn under audition.
DA170804 - De er truet fordi Høyre setter likhetssamfunnet under press, fordi forskjellene øker og fordi de gir mye penger til de rike og tar fra de fattige .
AA170804 Under forgjengeren Barack Obama var USA en stor bidragsyter til det grønne klimafondet, som FN opprettet for å sikre klimafinansiering til fattige land.
VG170803 De såkalte « kostnadsdeling»-subsidiene reduserer kostnader for fattige .
VG170803 Det at vi skal stille opp for verdens fattige og forfulgte er forankret i ansvaret for vår neste.
VG170803 Monica Mæland ( H ) har lukket pengepungen og håper fattige kommuner finner sin indre kremmerånd : - Lån penger, bygg toaletter, ta betalt.
DB170803 Vi har trappet opp med 100 millioner kroner til reproduktiv helse og prevensjon i fattige land for å demme opp for amerikanske kutt, vi har vært kritiske til økt proteksjonisme og handelsbarrierer og til Trumps innreiseforbud, sier Brende, og fortsetter : ¶
DB170803 Fairtrade-standardene skal sikre bedre arbeidsforhold og handelsbetingelser og gjør det mulig for importører og forbrukere å bidra til mer rettferdig handel og utvikling i fattige land.
DB170803 FAIR TRADE : Internasjonal merkeordning som gjennom handel, styrker bønder og arbeidere i fattige land.
DB170803 » Dagbladet er enig med Røe Isaksen, både i at det trengs et nytt mål og i reaksjonen på at det vil gi færre fattige .
DB170803 Samtidig vil nye mål for fattigdom og ulikhet redusere antall fattige og ulikheten rent definisjonsmessig, noe Røe Isaksen er fullt klar over.
DB170803 Sykehuskøene økte og det ble 15.000 flere fattige barn med Ap i regjering, til tross for at de hadde 21 milliarder mer i skatteinntekter, en oljepris på opp mot 120 dollar fatet og en økonomi i vekst.
DA170803 Ikke fattige
DA170803 Hun mener det er et problem at Grorud og andre fattige bydeler blir så dårlig representert.
DA170803 - Å kalle disse bydelene fattige syns er gal ordbruk.
DB170802 - Vil uansett de fattige landene bruke den billigste ( og ofte mest miljøfiendlige ) energiformen ?
DB170802 Under overskrifta « Mener halvparten av Norges « fattige » egentlig ikke er fattige » uttalte kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til denne avisa på lørdag : ¶
DB170802 Under overskrifta « Mener halvparten av Norges « fattige » egentlig ikke er fattige » uttalte kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til denne avisa på lørdag : ¶
DB170802 Samtidig vil det gi en langt bedre beskrivelse av hvor mange som er fattige .
DB170802 På den andre sida vil det å avvise den være enda verre, siden fire millioner fattige vil gå glipp av de offentlige ytelsene fattigdomsstatusen gir dem rett på.
DB170802 Målet på hvem som er fattige , eller « del av lavinntektsgruppen » som det heter på fint, er likevel en viktig del av den offentlige debatten, særlig i et år hvor ulikhet og forskjeller seiler opp som en viktig valgkampsak.
DB170802 Færre vil måles som fattige , og regjeringens politikk vil stå i et bedre lys.
DB170802 - Det er flaut å se at regjeringen åpner valgkampen med å foreslå nye måter å regne ut hvem som er fattige på, i stedet for å komme med en fordelingspolitikk som kan gi de fattige mer å leve av, sa Lysbakken.
DB170802 - Det er flaut å se at regjeringen åpner valgkampen med å foreslå nye måter å regne ut hvem som er fattige på, i stedet for å komme med en fordelingspolitikk som kan gi de fattige mer å leve av, sa Lysbakken.
DB170802 Den er også gratis, noe som ikke er uviktig for fattige barn eller en asylsøker med ti kroner i lomma.
VG170801 I år er det med lag fra 52 nasjoner, fra fattige og rike land, fra fredelige land og land preget av konflikt og uro.
SA170801 Ja, det gjør Rosenborg enda rikere, mens de andre blir like fattige .
DB170801 UNICEF har gjort analyser i 51 fattige land som til sammen har 400 millioner barn under fem år.
DB170801 Prosjektet reddet 1,1 millioner barneliv hvert år, hvorav 940.000 blant de fattige .
DB170801 I motsetning til tusenårsmålene, som bare gjaldt fattige land, skal disse også omfatte alle.
DB170801 Effekten av 35 helserelaterte intervensjoner hos de gruppene som ble definert som fattige i motsetning til dem som ikke var fattige , ble undersøkt.
DB170801 Effekten av 35 helserelaterte intervensjoner hos de gruppene som ble definert som fattige i motsetning til dem som ikke var fattige, ble undersøkt.
BT170801 Ja, det gjør Rosenborg enda rikere, mens de andre blir like fattige .
AP170801 Ja, det gjør Rosenborg enda rikere, mens de andre blir like fattige .
DB170731 - Folk her er veldig fattige .
DB170731 | Ble anklaget for å ha lurt fattige barn under audition.
DB170731 | Ble anklaget for å ha lurt fattige barn under audition.
DB170731 De økende økonomiske forskjellene går ikke bare utover den fattige delen av befolkningen.
DB170731 De rike blir rikere og de fattige fattigere.
DB170731 | Ble anklaget for å ha lurt fattige barn under audition.
VG170730 De funksjonshemmede, minoriteter, transpersoner, de fattige , kvinner ( med mindre de er relatert til han via blod, og derfor hans kreasjoner ) er behandlet med forakt fordi de ikke ligner Trump, skriver Rowling.
VG170730 Fattige i landet har gått ned i gjennomsnitt 8,5 kilo i vekt, ifølge en undersøkelse.
DB170730 Dere burde gitt det til fattige barn i stedet, sier Miroslawa.
DB170730 Dere burde gitt det til fattige barn i stedet, sier Miroslawa ( 70 ).
DB170730 Fattige barn ¶
DB170730 Flere fattige
AA170730 Det er flaut å se at regjeringen åpner valgkampen med å foreslå nye måter å regne ut hvem som er fattige på, i stedet for å komme med en fordelingspolitikk som kan gi de fattige mer å leve av, sa Lysbakken.
AA170730 Det er flaut å se at regjeringen åpner valgkampen med å foreslå nye måter å regne ut hvem som er fattige på, i stedet for å komme med en fordelingspolitikk som kan gi de fattige mer å leve av, sa Lysbakken.
VG170729 Som om fattige mennesker er bedre enn rike.
VG170729 Det finnes alle nyanser av mennesker blant fattige også.
VG170729 KrF-leder Hareide trakk frem hvordan hans parti gjorde den blåblå regjeringens første budsjett mer sosialt ved å stanse kutt i bevilgningene til Norges fattige .
VG170729 Det er hevdet både at bøndene i Peru fikk det bedre, men også at de fattige ikke lenger hadde råd til motekornet, som er essensielt i deres diett...
DN170729 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen fra Høyre ønsker en annen modell for å måle antall fattige i Norge.
DB170729 Færre fattige , mindre ulikhet ¶
DB170729 Mener halvparten av Norges « fattige » egentlig ikke er fattige
DB170729 Mener halvparten av Norges « fattige » egentlig ikke er fattige ¶
DB170728 Norge taper inntekter på dette, men kapitalflukten rammer økonomisk fattige land hardere, og bidrar til å holde folk i fattigdom.
DB170728 Vil endringen føre til færre fattige barn ?
DB170728 Det vil bidra til at færre barn vokser opp som fattige i Norge.
DB170728 Det finnes i dag omtrent 92 000 fattige barn i Norge.
DB170728 Beregningene viste at det vil bli omlag 5 800 færre fattige barn i lavinntektsfamilier.
VG170727 Ja, vi har et globalt ansvar for å stille opp, enten det gjelder verdens fattige , eller de som er tvunget på flukt av krig og forfølgelse.
VG170727 Innen 2015 er antallet ekstremt fattige , antall barn uten skolegang og antall personer uten tilgang til rent drikkevann halvert.
VG170727 VG-serie om Norges fattige : ¶ * 1 Uføre Ramona ( 44 ) : - Det går mange myter om sånne som meg ¶ * 1 Sara Maria ( 25 ) : Ble mobbet for familiens fattigdom ¶ * 1 Oljeingeniør ( 61 ) : Har ikke lenger råd til mat ¶
VG170727 Nå sier regjeringen at det blir vanskelig å oppfylle målet om å halvere andelen fattige i Norge innen 2030.
VG170727 NAV-rapport : Større forskjeller og flere fattige i Norge ¶
VG170727 Men jeg vil også sterkt advare mot å fjerne kontantstøtten, for da blir det enda vanskeligere å nå målet om å halvere andelen fattige , sier KrF-lederen.
VG170727 Kutt i det behovsprøvde barnetillegget i uføretrygden har også gjort mange familier fattige .
VG170727 - Om regjeringspartiene virkelig ønsket færre fattige barn i Norge, kunne de enkelt øke barnetrygd-satsene, særlig for aleneforsørgere og de med tre eller flere barn.
DB170727 Vi har for eksempel ikke protestert nevneverdig på Saudi-Arabias krigføring i sitt fattige naboland, Jemen, hvor krigshandlingene har medvirket til at befolkningen nå står i en forferdelig humanitær krise med både sult og kolerautbrudd som direkte konsekvenser.
DA170727 - Endringene vil også føre til en vesentlig økning av kostnadene for eldre og fattige , mens de innlagte skattelettelsene for det meste vil komme husholdninger med høy inntekt til gode, skriver IMF.
DA170727 Folk er rett og slett for fattige .
VG170726 - Noen av dem er så fattige at de ikke har råd til å reparere tennene.
DN170726 Demokratene på sin side vil kreve at støtten til Medicaid, sykeforsikringen for fattige og funksjonshemmede, ikke kuttes, sier han.
AP170725 I mine fire år som korrespondent med base i Beijing har jeg stilt dette spørsmålet til et antall « vanlige » kinesere - fattige og rike, landsens folk og storbymennesker, lokale partisekretærer, funksjonærer, drosjesjåfører, migrantarbeidere, servitører, gateselgere og sykepleiere.
NL170724 Ordfører Sture Pedersen ( H ) i fattige Bø kommune i Vesterålen, har ikke slike fobier.
DB170724 Faktisk ble det flere fattige under SVs styre, selv om SV økte skatter og avgifter.
VG170723 Spanjolen kjørte nesten opp til pallen under gårsdagens tempoetappe, men i mål var han fattige ett sekund bak Romain Bardet ( AG2R ), som tok tredjeplassen.
NL170721 | Om hvorfor araberne er fattige - og hvordan vi snakker om det ¶
VG170720 Rosenborg prestasjon var akkurat nok til å slå ut en oppkomling fra en av fotballens fattige familier.
DB170720 Felles for oss kristne er en jo nettopp en tro som utfordrer til engasjement for fattige og svake Og en rettferdig fordeling.
DB170720 De innvandrerne som vekker politisk raseri blant de innfødte, er ikke fattige flyktninger som kommer over Middelhavet i livsfarlige båter, men rimelig velstående feriegjester, for det meste fra nord, som kommer med sine trillekofferter.
DB170720 Selv med en ganske streng forståelse av fattigdom er de fleste fattige : Omtrent halve verdens befolkning lever på mindre enn fem dollar per dag.
DB170720 Selv bistanden målrettet de ekstremt fattige er ofte ikke innrettet for å øke deres materielle forbruk, men tar sikte på å bidra til deres livskvalitet på andre måter.
DB170720 Om man vil begrunne et tiltak med fattigdomsbekjempelse, hjelper det godt at « de fattige » og « fattigdom » ikke er spesifisert.
DB170720 Målet har likevel den fordel at det er mulig å styre etter det, fordi både målgruppen, ekstremt fattige , og problemet, materiell fattigdom, er tydelig definert.
DB170720 Republikanernes nye plan innebærer at millioner, særlig fattige og eldre vil miste forsikringen igjen.
DB170719 - Der de så at det var fattige gutter med store talenter - da var de på meg, forteller Kyvåg.
DB170719 Offentlige helseprogrammer finnes for utvalgte grupper, som pensjonister, krigsveteraner og fattige .
DB170719 Deres foreløpige erstatningsplan kan føre til at rundt 20 millioner amerikanere, hovedsakelig fattige og eldre, kan miste forsikringen, og at Medicaid-programmet for fattige amerikanere kuttes drastisk.
DB170719 Deres foreløpige erstatningsplan kan føre til at rundt 20 millioner amerikanere, hovedsakelig fattige og eldre, kan miste forsikringen, og at Medicaid-programmet for fattige amerikanere kuttes drastisk.
AA170719 Amerikanske borgerrettsaktivister mener hensikten med Trumps gransking i virkeligheten er å gjøre det vanskeligere for fattige og svarte å stemme.
VG170718 Cristiano Ronaldo vokste opp i fattige kår i Funchal, og startet sin berømte fotballkarriere som fireåring i den lokale klubben Andorinha.
DN170718 I tillegg kan Medicaid, den statlige sykeforsikringen for fattige og funksjonshemmede, bli faset ut.
DB170718 Dalitene har utgjort - og er fremdeles - størstedelen av Indias fattige , men har fått en markant bedret livssituasjon.
DB170718 I tillegg kan Medicaid, den statlige sykeforsikringen for fattige og funksjonshemmede, bli faset ut.
DB170718 Men så er også mye av poenget med jazz å gjøre ord fattige - å skape en fysisk opplevelse som setter venstre hjernehalvdel midlertidig ut av spill.
AA170718 I tillegg kan Medicaid, den statlige sykeforsikringen for fattige og funksjonshemmede, bli faset ut.
AA170718 Forsørgere i fattige familier er ofte utenfor arbeidslivet, utenfor boligmarkedet, har dårligere helse enn gjennomsnittet, har oftere falt utenfor utdanningssystemet og sliter oftere med rus, ustabile familieforhold og utrygghet.
VG170717 Jeg tror en grunn til at mange kristne velgere stemmer KrF er at de ser et parti som kjemper for menneskets ukrenkelige verdi, som kjemper for verdens fattige og som tar kampen for familien.
DB170717 Utenom etappene med individuell start hadde AG2R-rytteren vært 34 fattige sekunder bak Froome i 2016.
VG170716 Når myndighetene i fattige og sårbare land ikke ivaretar folkets behov for sikkerhet, hemmes utviklingen og fattigdom øker.
VG170716 Klimaendringene som rammer fattige land aller mest, vil også kunne gi alvorlige virkninger regionalt og globalt.
DN170716 Rike land skal innen 2020 skaffe til veie minst 100 milliarder dollar årlig til klimatiltak i fattige land. 1. juni kunngjorde Trump at han trakk USA fra avtalen. ( ©NTB ) ( Vilkår ) ¶ ¶
DN170716 I tillegg kan Medicaid, den statlige sykeforsikringen for fattige og funksjonshemmede, bli faset ut. ( ©NTB ) ( Vilkår ) ¶ ¶
DB170716 Rike land skal innen 2020 skaffe til veie minst 100 milliarder dollar årlig til klimatiltak i fattige land. 1. juni kunngjorde Trump at han trakk USA fra avtalen.
DB170716 Muslimbrødrene delte ut gratis klær og hodeplagg til fattige kvinner som ønsket å studere, og de skaffet lærebøker til de som ikke hadde råd.
DA170716 Det er ikke slik at jeg tror fattige folk er noblere enn andre, men det skader ikke å vise dem slik.
AA170716 I tillegg kan Medicaid, den statlige sykeforsikringen for fattige og funksjonshemmede, bli faset ut. ( ©NTB ) ¶
AA170716 Rike land skal innen 2020 skaffe til veie minst 100 milliarder dollar årlig til klimatiltak i fattige land. 1. juni kunngjorde Trump at han trakk USA fra avtalen. ( ©NTB ) ¶
VG170715 Etter 16 spilte runder denne sesongen skiller det fattige syv poeng fra Brann på 2.plass til Sogndal på 11.plass.
DB170715 Etter to etapper i Pyreneene leder Astana-rytteren med seks fattige sekunder til fjorårsvinner Chris Froome.
DA170715 Erdogans folk, « det andre Tyrkia », som bodde øst i og var fattige , ble i stedet undertrykt, hevder Erdogan.
DA170715 Erdogan har løftet flere av de fattige inn i middelklassen.
SA170714 For selv om RBK er Onkel Skrue her hjemme, blir trønderne fattige i forhold til for eksempel Mjeldes Chelsea.
FV170714 For selv om RBK er Onkel Skrue her hjemme, blir trønderne fattige i forhold til for eksempel Mjeldes Chelsea.
AP170714 For selv om RBK er Onkel Skrue her hjemme, blir trønderne fattige i forhold til for eksempel Mjeldes Chelsea.
AP170713 Politikerne må nå ta fra de rike og gi til de fattige .
AA170713 Problemet er stort i mange områder på landsbygda i fattige land.
AA170713 Problemet er stort i mange områder på landsbygda i fattige land.
VG170712 Mange eksperter sier også at målingen på 2,7 personer per leilighet er altfor lite i et nabolag bestående av mange fattige innvandrere.
DA170712 Noe av det første Donald Trump gjorde etter at han ble valgt som president, var å stanse all offentlig pengestøtte til internasjonale helseorganisasjoner som ga kvinner i fattige land veiledning i abort.
DA170712 Fattige frilansere ¶
AA170712 I slutten av juni ba FN verden om å våkne og få øynene opp for hva som skjer i det svært fattige landet, der krigen mellom Houthi-opprørere og den internasjonalt anerkjente regjeringen også har ført til omfattende matmangel og sult.
AA170712 De to mener at det er på høy tid å løfte det som ikke er reell bistand ut fra bistandsbudsjettet og i stedet få " et reelt budsjett med konkrete prosjekter med praktisk nytteverdi for mennesker i verdens fattige land ".
DB170711 Den handler om den fattige bondesønnen Espen Askeladd på 17 år, som begir seg ut på en farefull ferd for å redde kongerikets prinsesse Kristin fra Dovregubben.
AA170711 I tillegg kan Medicaid, den statlige sykeforsikringen for fattige og funksjonshemmede, bli faset ut. ( ©NTB ) ¶
AA170711 Det ene er å ikke « spise bort » matressursene til fattige land.
AA170711 Da sitter det én mann i det landet og blir rik på at vi spiser scampi, og de fattige får ikke risen sin.
AA170711 - Vi har et stort ansvar for å spise maten som er i nærområdet vårt, og må passe på å ikke spise av matfatet til de som er fattige .
VG170710 Fattige land trenger internasjonal assistanse for å investere tilstrekkelig på utdanningssektoren.
VG170710 Og partileder Grande får heller ingen trøst fra dagens VG-måling : Partiet hun leder får fattige 3,5 prosents oppslutning.
DB170710 Romain Bardet innehar tredjeplassen, kun fire fattige sekunder foran Uran.
DB170710 I den fattige delen av verden ser man at den billigste energien er næringsfattige vegetabilske oljer og sukker.
DB170710 I fattige land har de en såkalt « dobbel byrde » : Både overvekt- og sultkrise.
DB170710 Lumos estimerer at 8 millioner barn holdes i institusjoner rundt om i verden fordi de enten er fattige , har funksjonsnedsettelser, eller tilhører en etnisk minoritet.
DA170710 Stavanger ligger så langt under landsgjennomsnittet, men antallet fattige barn hos oss økte likevel med over 23 prosent fra 2013 - 2015.
DA170710 Fattige barn er ofte utsatt for sosial ekskludering og utenforskap.
NL170708 Samtidig tråler oppdretternes forselskaper verdenshavene etter småfisk som tobis og lodde, som har vært viktige fiskeslag ved de fattige landenes kyster.
DB170707 Og disse tilfellene kan være toppen av isfjellet, fordi rapportsystemet for å melde fra om resistente infeksjoner ikke fungerer i fattige land der gonoré er langt mer vanlig, sier Wi.
AP170707 Overgangen til elbiler vil gå raskere i den rike enn den fattige delen av verden.
AA170707 Og disse tilfellene kan være toppen av isfjellet, fordi rapportsystemet for å melde fra om resistente infeksjoner ikke fungerer i fattige land der gonoré er langt mer vanlig, sier Wi.
AA170707 Og disse tilfellene kan være toppen av isfjellet, fordi rapportsystemet for å melde fra om resistente infeksjoner ikke fungerer i fattige land der gonoré er langt mer vanlig, sier Wi.
DA170706 I tillegg til en økning i antallet privatskoler og et økende antall fattige barn, så har Venstre bidratt til å fjerne gratis fysioterapi for brannskadde, lamme, folk som har amputert, brystkreftopererte og en rekke andre som har behov for det.
DB170705 Veksten i antallet fattige er nesten utelukkende knyttet til innvandring.
VG170704 Når nordkoreanere hører sånne nyheter, tenker mange at « ja, vi er fortsatt fattige .
VG170704 Over halvparten av de fattige barna har innvandringsbakgrunn.
VG170704 Det er en del svakheter her også : Det finnes folk som bruker langt mindre og ikke føler seg fattige .
SA170704 - Det handler om friheten jeg får, miljøet og i tillegg er det ikke bare resultater som teller for dette laget, sier nordmannen - og sikter til at laget jobber for å skape oppmerksomhet rundt Qhubeka-stiftelsen og dens innsamling av brukte sykler til fattige barn og unge i Afrika.
DN170704 Hun mener at prisene har økt - ikke minst for Indias fattige .
DB170704 - Det handler om friheten jeg får, miljøet og i tillegg er det ikke bare resultater som teller for dette laget, sier nordmannen - og sikter til at laget jobber for å skape oppmerksomhet rundt Qhubeka-stiftelsen og dens innsamling av brukte sykler til fattige barn og unge i Afrika.
BT170704 Blant begge grupper finnes det fattige .
AP170704 - Det handler om friheten jeg får, miljøet og i tillegg er det ikke bare resultater som teller for dette laget, sier nordmannen - og sikter til at laget jobber for å skape oppmerksomhet rundt Qhubeka-stiftelsen og dens innsamling av brukte sykler til fattige barn og unge i Afrika.
DA170703 - Men først og fremst handler TV-serien om dette : Den fattige arbeidergutten fra Enerhaugen som kom til å representere drømmen om det nye, frie og lykkelige Norge - samtidig som det bak den idylliske fasaden også eksisterte en hard politisk virkelighet og kamp.
BT170703 Hjelpeorganisasjonene mener budsjettforslaget ikke bare vil redusere USAs langvarige og tverrpolitiske engasjement for å hjelpe verdens fattige , men også grunnleggende sett true amerikaneres helse, sikkerhet og velstand.
SA170702 De ligger nest sist på tabellen med fattige 10 poeng så langt.
SA170702 Fløya ligger nest på tabellen med fattige 8 poeng etter 11 serierunder.
DB170702 Det ble en heller mager trøst etter at plukket opp fattige to nye poeng i Liége.
DB170702 Og disse verdiene ønsker de å bruke til å rette oppmerksomhet mot Qhubeka-stiftelsen og deres innsamling av brukte sykler til fattige barn og unge i Afrika. * * Dersom du setter deg ned med intensjon om intervjue mannen også, kan det godt være at direkte spørsmål om Qhubeka-stiftelsen gir deg de aller beste svarene tilbake.
DB170702 De som ikke bor i flyktningleirer har søkt tilflukt hos familie og venner som er fattige fra før, forteller hun og legger til : ¶
DB170702 » Organisasjonen hevder de redder barn som har blitt torturert og blitt behandlet som sexslaver, men i virkeligheten er flesteparten kun fattige .
AP170702 Demokratene mener ID-lovene gjør det vanskeligere for fattige velgere å stemme.
AP170702 De ligger nest sist på tabellen med fattige 10 poeng så langt.
AP170702 Fløya ligger nest på tabellen med fattige 8 poeng etter 11 serierunder.
DB170701 Rike land skal innen 2020 skaffe til veie minst 100 milliarder dollar årlig til klimatiltak i fattige land.
AP170701 Her er barnefattigdommen i Norge verst : Rundt 17 prosent av barnefamiliene i Oslo og Drammen er fattige .
BT170630 Samtidig blir stadig flere barn fattige .
BT170629 Den rammet særlig fattige afroamerikanere i byene, og ble håndtert med brutal politimakt.
SA170628 Jeg skrev ikke at israelske soldater forgiftet palestinske bønders brønner, men at de står og ser på når settlere kaste steiner, ødelegger jorden og forgifter ( rett : her burde det stått ødelegger ) fattige araberes brønner.
NL170628 Den fattige trøsten er kanskje at jeg er langt foran deg og dine partifeller.
DA170628 Nesten konkret : Uten at de fattige ungene må flytte til andre deler av byen fordi Tøyen blir for dyrt.
BT170628 SYMBOL : Skjelettet av Grenfell Tower står igjen som et rungende symbol på forskjeller mellom fattige og rike, skriver Kristine Sævold.
BT170628 Nå står skjelettet av utbrente Grenfell Tower igjen som et rungende symbol på forskjeller mellom fattige og rike.
BT170628 Jonas Gahr Støre har varslet at Arbeiderpartiet mener Norge står overfor en bekymringsfull vekst i forskjeller mellom rike og fattige .
BT170628 At forskjellene mellom rike og fattige øker globalt, har ledet til et krav om en økonomi for verdens 99 prosent - ikke bare verdens 1 prosent rikeste.
VG170627 Tanya McFarley mener brannen har gjort det åpenbart hvordan klasseforskjeller gir helt ulike muligheter til rike og fattige i landet hun har vokst opp i.
FV170627 Nå går predikant og hjelpearbeider Steinar Harila ( 75 ) til angrep på vestens sanksjoner mot landet som han mener rammer fattige .
DA170627 | Valgflesk til de fattige igjen ¶
DA170627 Under landsmøtene har flere partier lovt at de skal hjelpe de fattige , hvis de får makt etter høstens stortingsvalg.
DA170627 Styret gjorde en stor feil da vi skulle anbefale fem familier til et fond som deler ut penger til ferie for fattige .
DA170627 SV varslet under sitt landsmøte at de vil ha en kraftig opptrapping av barnetrygden for alle og en ekstra økning til fattige familier.
DA170627 Regjeringen foreslår 106 millioner kroner ekstra i revidert nasjonalbudsjett for å fjerne gapet mellom fattige og rike barn.
DA170627 Også mange fattige skal avgi sin stemme ved høstens stortingsvalg, men Sverre Rusten, som representerer både Fattignettverket Norge og Fattighuset, lar seg ikke overbevise av partienes nye valgløfter til fordel for dem som har minst og sliter mest.
DA170627 De fattige i Norge blir flere, og det lover mange politikere å gjøre noe med.
DA170627 Barnefattigdom skyldes at foreldrene er fattige .
VG170626 - Vi er fattige på ord alle sammen, det har vært så intenst og overveldende.
DA170626 I avtalen forplikter myndighetene seg også til å gjennomføre en jordreform, endre strategi i kampen mot narkotika og styrke innsatsen i fattige deler av landet.
AP170626 Det er en massiv overføring av rikdom fra middelklasse og fattige familier til de rikeste menneskene i Amerika ».
DB170625 Inntil det gjensto to fattige minutter på Viking stadion.
DB170625 De blåkledde sto med fattige to seire på de første 13 rundene da Haugesund reiste den to timer lange veien til Jåttåvågen, søndag.
DB170625 - Store familier gjør at det er mange munner å mette og kan medføre flere fattige .
BT170625 Professor Liv Syltevik ved Sosiologisk institutt på UiB har forsket på levekår blant enslige forsørgere og sier følgende : De som har dårlig økonomi i Norge i dag, har det kanskje mye bedre enn i fattige land.
DN170624 Heller, som står foran en kamp om gjenvalg neste år, sier han er imot forslaget på grunn av kuttene i Medicaid, et statlig program som gir helsetjenester til 73 millioner fattige i USA.
BT170624 PROTESTER : Lynsjingen av den fattige muslimen har skapt voldsomme protester mot Indias statsminister Narendra Modi.
VG170623 Senatets forslag til ny helsereform er en massiv overføring av rikdom fra fattige til rike, sier Barack Obama.
VG170623 I et dokument på 142 sider foreslås det blant annet å kutte kraftig i Medicaid, en statlig sykeforsikring for fattige , funksjonshemmede og eldre, og å fjerne så godt som alt av skatter fra « Obamacare ».
VG170623 Det er en massiv overføring av rikdom fra middelklassen og fattige familier til de rikeste menneskene i USA, skriver Obama.
SA170623 I forrige uke ba FN verden om å våkne og få øynene opp for hva som skjer i det svært fattige landet, der krigen mellom Houthi-opprørere og den internasjonalt anerkjente regjeringen også har ført til omfattende matmangel og sult.
DN170623 Republikanerne vil kutte i sykeforsikringen for fattige , fjerne skatter fra Obamacare og kutte all støtte til abortprosedyrer.
DN170623 Det blir nedskjæringer for de fattige og så kommer den til å være til fordel for de rike.
DB170623 I stedet skal det opprettes egne offentlige helseordninger for fattige .
DB170623 Det er en enorm overføring av rikdom fra middelklassen og fattige familier til de rikeste i Amerika », lyder Obamas dom.
DA170623 Om lag 100 virksomheter henter mat hos ham for å distribuere den videre til hjemløse, rusmisbrukere, fattige barnefamilier, enslige minstepensjonister, psykisk syke og andre som trenger hjelp for å klare seg.
BT170623 I stedet skal det opprettes egne offentlige helseordninger for fattige .
AP170623 I stedet skal det opprettes egne offentlige helseordninger for fattige .
AP170623 Det er en massiv overføring av rikdom fra middelklasse og fattige familier til de rikeste menneskene i Amerika ».
AA170623 I stedet skal det opprettes egne offentlige helseordninger for fattige .
AA170623 I forrige uke ba FN verden om å våkne og få øynene opp for hva som skjer i det svært fattige landet, der krigen mellom Houthi-opprørere og den internasjonalt anerkjente regjeringen også har ført til omfattende matmangel og sult.
VG170622 Her er noen av forslagene til ny lov : ¶ * 1 Kutte kraftig i Medicaid, som er en statlig sykeforsikring for fattige , funksjonshemmede og eldre.
VG170622 Tuastad synes å mene at svermerier som dette ikke har noen betydning for Corbyns ideolo giske og dem okratiske posisjon, men at disse heller må settes på kontoen for idealisme og omsorg for de fattige .
SA170622 I stedet skal det opprettes egne offentlige helseordninger for fattige .
SA170622 I stedet skal det opprettes egne offentlige helseordninger for fattige .
DN170622 I stedet skal det opprettes egne offentlige helseordninger for fattige .
DA170621 Flere av dem Dagsavisen Fremtiden snakker med om fasten, understreker at filosofien bak fasten er at man skal tenke på de fattige og sette seg inn i deres sted.
AP170621 Nå spør mange seg om uro for sikkerheten i bygningen var blitt oversett fordi innbyggerne stort sett er fattige . 79 bekreftet døde eller savnet ¶
SA170620 Jeg ønsker å fortelle dem at vi er et samfunn som redder miljøet og står opp for de fattige i verden.
DB170620 - Framskrittene har kommet på grunn av folkelig og politisk engasjement og mer fokus i media, sier Nordstrand og trekker fram utviklingen av vaksinen mot diarésykdommen rota, som har tatt livet av 200 000 barn i året, hovedsaklig i fattige land.
DA170620 Og det finnes også en bakside av de gode tallene : Tyskland har en større andel « fattige arbeidende » enn Frankrike og Storbritannia og mindre velstående EU-land som Ungarn og Kypros.
DA170620 Dette er personer som jobber, men som likevel er fattige .
AA170620 I forrige uke ba FN verden om å våkne og få øynene opp for hva som skjer i det svært fattige landet, der krigen mellom Houthi-opprørere og den internasjonalt anerkjente regjeringen også har ført til omfattende matmangel og sult.
VG170619 McGregor var den fattige , irske rørleggeren som ble styrtrik, internasjonal kampsportkonge.
VG170619 Nå høster fattige mennesker i malariautsatte områder, hovedsakelig i Afrika og Asia fruktene av den knallharde satsningen som Gro Harlem Brundtland lanserte for snart 20 år siden. 90 prosent av alle som blir smittet av malaria bor i afrikanske land.
SA170619 Ledigheten blant innvandrerbefolkningen i Stavanger er tredoblet og flere barn lever i fattige familier.
DB170619 Mange av spillerne der kommer fra fattige kår, de hører ikke til overklassen.
DB170619 ROSENBORGS FORMSVIKT, DALENDE humør og seks fattige poeng på de seks siste seriekampene - paradoksalt nok alt trønderne har gjort siden de litt heldig slo Brann 2-1 på Lerkendal 7. mai - har åpnet mange dører i Eliteserien.
DB170619 Ofrene var for det meste fattige afroamerikanere uten innflytelsen til å få tilstrekkelig flomforsvar.
DA170619 » Det var bare fattige mødre som benytta seg av barneasylene.
AP170619 The Times skriver at ruinene etter boligblokken blir sett på som et symbol på et land som vil « dominere verdens internasjonale handel, men som ikke engang klarer å sørge for fattige leietageres trygghet ».
VG170618 De som fikk glede av dette ble nok ikke noe særlig rikere, men tanken var kanskje at de skulle bli litt mindre fattige i ånden.
SA170618 På forhånd ( Jerv ) : Jerv står med fattige 9 poeng etter 12 serierunder, og er ikke til å kjenne igjen fra fjoråret der de endte på 3. plass i 1.-divisjon.
AP170618 Marine Le Pen tapte så det sang blant rike og fattige , unge og gamle.
AP170618 Marine Le Pen tapte så det sang blant rike og fattige , unge og gamle.
AP170618 | Kortfilmen « Vi kan ikke hjelpe alle » : En liten jente må ta ansvar for sin fattige mor ¶
AP170618 | Kortfilmen « Vi kan ikke hjelpe alle » : En liten jente må ta ansvar for sin fattige mor ¶
AP170618 På forhånd ( Jerv ) : Jerv står med fattige 9 poeng etter 12 serierunder, og er ikke til å kjenne igjen fra fjoråret der de endte på 3. plass i 1.-divisjon.
DB170617 De fattige , de underprivilegerte og de overhørte stemmer på populistene.
AP170617 I 1838 vendte Helgesen tilbake til Norge og levde under fattige forhold her frem til 1840.
SA170616 « Når israelske soldater står og ser på at settlere kaster stein på fattige palestinske bønder ( og deres følge ), ødelegger jorden og forgifter brønnene, så minner det stygt om Hitlerjugends herjinger med jødene.
DB170616 Gir av pengene til barnehage for fattige
DB170616 Gir av pengene til barnehage for fattige
DB170616 Gir av pengene til barnehage for fattige
DB170616 Gir av pengene til barnehage for fattige
DB170616 Gir av pengene til barnehage for fattige
DB170616 Gir av pengene til barnehage for fattige
DB170616 Gir av pengene til barnehage for fattige
DB170616 Gir av pengene til barnehage for fattige
DB170616 Gir av pengene til barnehage for fattige
DB170616 Gir av pengene til barnehage for fattige
DB170616 Gir av pengene til barnehage for fattige ¶ ¶ 105 TIMER TOUR DE FRANCE : I år kan du nyte utallige timer av Tour de France hjemme i stuen.
DB170616 Gir av pengene til barnehage for fattige
DB170616 Gir av pengene til barnehage for fattige
DB170616 Til fattige mennesker.
DB170616 NORSK BISTAND : Bidraget fra DNB og Kenneth Bergh sørger for at det blir barnehage for fattige .
DB170616 Gir av pengene til barnehage for fattige
DB170616 Gir av pengene til barnehage for fattige
BT170616 Penger har vi lite av, men fattige er vi ikke.
AP170616 | Brannen utløser hissig debatt om fattige og rike.
AP170616 Slikt som dette kommer til å skje igjen hvis de fattige blir ignorert i denne byen, sa han i et TV-intervju.
AP170616 Nå spør mange seg om uro for sikkerheten i bygningen var blitt oversett fordi innbyggerne stort sett er fattige .
AP170616 Det er uakseptabelt at man i London har luksusboliger stående med tanke på fremtiden mens de fattige og hjemløse leter etter sted å bo, sa Corbyn torsdag i parlamentet.
AP170616 - Forskjellene i dette landet mellom rike og fattige er avskyelig.
AP170616 - Døde fordi de var fattige
AP170616 - Disse folkene døde og mistet sitt hjem fordi de var fattige .
DN170615 Noe av det som opprører mest, er at USA trekker sine bidrag til det grønne klimafondet, som skal finansiere klimatiltak i fattige land.
DB170615 Gir av pengene til barnehage for fattige
DB170615 Gir av pengene til barnehage for fattige
DB170615 Gir av pengene til barnehage for fattige
DB170615 Gir av pengene til barnehage for fattige
DB170615 Gir av pengene til barnehage for fattige
DB170615 Gir av pengene til barnehage for fattige
DB170615 Gir av pengene til barnehage for fattige
DA170615 Rapportens hovedforfatter, Ifads Pedro de Vasconcelos, sier i en pressemelding at omlag 40 prosent av dette, eller 200 milliarder dollar, sendes til landsbygda, der flertallet av de fattige bor.
AP170615 En veldedig organisasjon styrte stedet, og beboerne var fattige afrikanske familier.
AP170615 En veldedig organisasjon styrte stedet og beboerne var fattige afrikanske familier.
AA170615 « Dette er mannen som er kunnskapsrik nok til at han kan stå foran FNs generalforsamling og si ting på en brutalt enkel måte : « Millioner av mennesker dør hvert år av den dumme årsak at de er for fattige til å holde seg i live. » » ¶
NL170614 De stjal fra de rike og gav til de fattige .
VG170613 På OECDs fattigdomsgrense derimot, kvalifiserer ikke norske minstepensjonister som fattige .
VG170613 Når politikerne likevel er så opptatt av å bevilge mer penger til de eldre, henter de legitimitet fra myten om at eldre er fattige .
DN170612 IMF tar derfor til orde for at Italia må benytte muligheten nå til å innføre umiddelbare reformer, styrke banksektoren og overholde stramme budsjett, samtidig som landet må utvide velferdsordningene for fattige , foreslår pengefondet.
DN170612 Pengene fra lunsjen går til den San Francisco-baserte veldedighetsorganisasjonen Glide Foundation som jobber for å bedre vilkårene til byens fattige og hjemløse.
DA170612 Men fattige myanmarere venter fortsatt på å få glede av det de håpet skulle bli en sterk økonomisk opptur etter at sanksjonene mot landet ble opphevet.
AA170612 Men fattige myanmarere venter fortsatt på å få glede av det de håpet skulle bli en sterk økonomisk opptur etter at sanksjonene mot landet ble opphevet.
AA170612 Men fattige myanmarere venter fortsatt på å få glede av det de håpet skulle bli en sterk økonomisk opptur etter at sanksjonene mot landet ble opphevet.
SA170611 De ligger for øyeblikket på 10.-plass med fattige syv poeng etter åtte kamper.
AP170611 De ligger for øyeblikket på 10.-plass med fattige syv poeng etter åtte kamper.
VG170610 Ord blir fattige .
VG170610 Ord blir fattige , Hugo #Lloris.
VG170610 Snarere tvert imot er vinen basert på systematisk utnyttelse av fattige arbeidere.
AP170610 Marine Le Pen tapte så det sang blant rike og fattige , unge og gamle.
SA170609 Når israelske soldater står og ser på at settlere kaste stein på fattige palestinske bønder ( og deres følge ), ødelegger jorden og forgifter brønnene, så minner det stygt om Hitlerjugends herjinger med jødene.
DB170609 Hun kommer fra ytterst fattige kår i en bydel i Buenos Aires som en av en søskenflokk på sju.
AA170609 Men etter sommerferien scoret de rikeste barna langt bedre enn de fattige .
AA170609 Hovedkonklusjonen i den studien er klar : I løpet av skoleåret minket forskjellene i prestasjoner mellom barn fra fattige og rike familier.
BT170608 På grunn av tørken har fattige gjeterfamilier måtte selge dyrene sine for å overleve.
BT170608 Men fattige Sudan kan ikke tilby mye mer enn trygghet.
BT170608 Det er da de fattige fiskerne må stadig lenger ut fra land for å få tak i nok fisk.
VG170607 Antallet fattige øker dramatisk, det samme gjør den sosiale uroen, mens Temer har beskyttet og gitt bedre vilkår til politikerklassen, de militære, dommere, toppbyråkratiet og de aller rikeste.
DN170607 Er det noen som har fått med seg at de bor i verdens likeste land ? Fattige land trenger investorene ¶
DB170607 Artisten har blant annet vært ambasadør for UNICEF og jobbet med å samle inn penger, slik at fattige i hele verden skal få tilgang på rent drikkevann.
BT170607 Industrilandene har lovet klimahjelp til de fattige landene, og dette står ved lag, selv om USAs støtte bidrar mindre.
AP170607 Marine Le Pen tapte så det sang blant rike og fattige , unge og gamle.
DA170606 Løsningen på flyktningkrisen kan ikke kun handle om økonomi der Europa for « en billig penge » holder flyktningene tilbake i fattige land, sier Carling.
DA170606 - Dette blir litt som som å ta til orde for at fattige land skal produsere bananer, mens rike land bygger biler.
AP170605 Marine Le Pen tapte så det sang blant rike og fattige , unge og gamle.
AP170605 Til « fattige og vanskeligstilte » ¶
AP170605 En gruppe frivillige drev en facebookgruppe der man aktivt samlet inn penger, klær og mat til « fattige og vanskeligstilte.
VG170604 En fersk måling fra YouGov viser at Toriene ligger fattige tre prosent foran Labour-partiet, 42 mot 39 prosentpoeng.
SA170604 Det startet som et ønske om å bygge noen enkle hytter for fattige i verden.
DB170603 Det betydde ikke at haien han eventuelt fisket opp var noe innbyggerne i det fattige , men oljerike, lilleputtlandet fikk smake noe av.
BT170603 Der fikk de fattige sko, klær eller likkister.
BT170603 Blant annet : ¶ | « Det er bare fattige folk som handler på Cubus » ¶
AA170603 Og han har feilaktig hevdet at verden ler av USA som gjennom Paris-avtalen har forpliktet seg til å betale milliarder i støtte til fattige land.
VG170602 De rike bor på « Høyden », de fattige i « Dumpa » og den jevne middelklassen midt imellom.
VG170602 Dessuten forpliktet USA seg til å være med på å finansiere klimatiltak i fattige land.
VG170602 Andre land kan komme til å følge i Trumps fotspor og FN vil mangle penger til klimatiltak i fattige land.
SA170602 Men de fleste boller ( alle bollene i denne testen ) er laget på finmalt mel, noe som gjør at de er fattige på fiber og rike på raske karbohydrater.
DB170602 - Au pair-ordningen har i realiteten utviklet seg til å bli en ordning der unge kvinner fra fattige land bor hos rike familier og stort sett blir satt til å være hushjelper, sier SV-representant Karin Andersen som sammen med Kirsti Bergstø fremmet forslaget om å avvikle au-pair-ordningen.
DA170602 I tillegg var det ventet at USA skulle være en betydelig bidragsyter til klimafinansiering - penger til klimatiltak i fattige land.
BT170602 Men de fleste boller ( alle bollene i denne testen ) er laget på finmalt mel, noe som gjør at de er fattige på fiber og rike på raske karbohydrater.
BT170602 Regningen etter oss er bidrag til klimaendringer som først og kraftigst rammer fattige i andre land og i neste omgang våre egne barn.
AP170602 Men de fleste boller ( alle bollene i denne testen ) er laget på finmalt mel, noe som gjør at de er fattige på fiber og rike på raske karbohydrater.
AA170602 Men de fleste boller ( alle bollene i denne testen ) er laget på finmalt mel, noe som gjør at de er fattige på fiber og rike på raske karbohydrater.
SA170601 Rike land skal innen 2020 skaffe til veie minst 100 milliarder dollar årlig til klimatiltak i fattige land.
SA170601 Rike land skal innen 2020 skaffe til veie minst 100 milliarder dollar årlig til klimatiltak i fattige land.
SA170601 divisjon avdeling 1 ettersyv kamper - med fire fattige poeng.
DA170601 Det er ingen grunn til at fattige innvandrere skal få bedre ordninger enn fattige nordmenn.
DA170601 Det er ingen grunn til at fattige innvandrere skal få bedre ordninger enn fattige nordmenn.
DA170601 Dessverre er det veldig mange fattige i Drammen, og i har hatt et økende antall.
BT170601 Rike land skal innen 2020 skaffe til veie minst 100 milliarder dollar årlig til klimatiltak i fattige land.
BT170601 Rike land skal innen 2020 skaffe til veie minst 100 milliarder dollar årlig til klimatiltak i fattige land.
BT170601 divisjon avdeling 1 ettersyv kamper - med fire fattige poeng.
AP170601 Rike land skal innen 2020 skaffe til veie minst 100 milliarder dollar årlig til klimatiltak i fattige land.
AP170601 Rike land skal innen 2020 skaffe til veie minst 100 milliarder dollar årlig til klimatiltak i fattige land.
AP170601 Men i motsetning til valgløftene om å unngå å kutte i fattige amerikaneres helsetjenester, stemple Kina som en valutamanipulator eller å flytte den amerikanske ambassaden til Jerusalem, valgte Trump å holde løftet om å bryte ut av Parisavtalen.
AP170601 Fattige land som rammes av klimaendringer, skal få økonomisk støtte, men det blir ingen automatiske erstatningsordninger.
AP170601 divisjon avdeling 1 ettersyv kamper - med fire fattige poeng.
AA170601 USA kutter også bidragene til det grønne klimafondet, som er industrilandenes bidrag til å finansiere klimatiltak i fattige land.
AA170601 USA kutter også bidragene til det grønne klimafondet, som er industrilandenes bidrag til å finansiere klimatiltak i fattige land.
AA170601 Men hvorfor skulle det være mer krevende for et av verdens rikeste, mest robuste, mest fredelige og mest velorganiserte samfunn, enn for de fattige samfunnene som faktisk tar imot klart flest flyktninger og fordrevne, nemlig Libanon, Jordan, Etiopia, Tanzania og Uganda ?
VG170531 USA kjempet igjennom en mindre bindende avtale der alle land, både fattige og rike, kunne komme med frivillige klimamål.
VG170531 I stedet ville vi betale fattige land for å gjøre det for oss.
VG170531 I stedet for å omforme vår egen økonomi, betaler vi fattige land for teoretiske klimakutt i utviklingsprosjekter som ofte er ganske tvilsomme.
SA170531 Rike land skal innen 2020 skaffe til veie minst 100 milliarder dollar årlig til klimatiltak i fattige land.i ¶
SA170531 Rike land skal innen 2020 skaffe til veie minst 100 milliarder dollar årlig til klimatiltak i fattige land.
FV170531 Rike land skal innen 2020 skaffe til veie minst 100 milliarder dollar årlig til klimatiltak i fattige land.
DB170531 Rike land skal innen 2020 skaffe til veie minst 100 milliarder dollar årlig til klimatiltak i fattige land.
DA170531 Campos peker på utfordringer i bydelen : Fattige familier som bor dårlig, trangt, dyrt.
AP170531 Rike land skal innen 2020 skaffe til veie minst 100 milliarder dollar årlig til klimatiltak i fattige land. 197 land har signert avtalen.
AP170531 Rike land skal innen 2020 skaffe til veie minst 100 milliarder dollar årlig til klimatiltak i fattige land. 197 land har signert avtalen.
AP170531 Pengene skulle gå til å redusere utslipp og kompensere fattige land for kostnadene med å legge om til mer klimavennlig energi, forklarer forskeren.
AP170531 Kallbekken frykter at fattige land blir usikre på om de vil bli kompensert for å gjøre endringer, dersom USA trekker seg ut.
AP170531 Fattige land må ha tillit til at rike land vil bære sin del av byrden, og denne tilliten kan bli svekket dersom USA trekker seg.
AP170531 Ulik pris i fattige og rike strøk ¶
AP170531 Ulik pris i fattige og rike strøk ¶
VG170530 Når folk flest får beskjed om å stramme inn livreima og tåle lavere kjøpekraft, og når uføre og fattige opplever kutt fra Stortingsflertallet, er det umoralsk å la denne skatteunndragelsen fortsette.
VG170530 I Europa er sosialdemokratiet og velferdsstater tvunget i kne, i USA er har forskjellene på rike og fattige nådd nye rekorder.
NL170530 I mange fattige land utgjør fisk den viktigste kilden av animalsk protein.
DB170530 ER DU GOD eller ser ut som et konkurransedyktig fotballag i fattige fem eller ti av 90 minutter er det ikke først og fremst det som gjenspeiler faktum.
DB170530 Eiendomsskatteloven forbyr kommunene å skrive ut skatt som rammer de rike hardere enn de fattige .
DB170530 Det er ikke sosial krise i Norge fordi andre er fattige .
DB170530 Nzigo mener NRK og andre mediekanaler har et ansvar for å utfordre forståelsen av verden og bruke ørene til å lytte til « de andre » i stedet for å gjenfortelle historien om fattige , farlige og eksotiske Afrika.
DB170530 Foreldrene til Jerry var fattige , men vitebegjærlige, og brukte pengene sine på bøker.
DB170530 Dette er en klassisk kjærlighetshistorie, der hun forelsker seg i den fattige gårdsgutten.
DA170530 Det mektige kongedømmet anklages av menneskerettighetsorganisasjoner for krigsforbrytelser i det fattige nabolandet.
DA170530 Vi lyktes i ganske stor grad, og har forhindret en stor klasse av arbeidende fattige i norsk arbeidsliv.
VG170529 I OECD-rapporten « Divided we stand - why inequalities keep rising » tegner de et dystert bilde av en utvikling der en liten, rik elite har fått en stadig større andel av samfunnets ressurser, mens de lavtlønte og fattige blir hengende igjen.
VG170529 Forskjellene mellom rike og fattige har ikke vært større på et halvt århundre.
SA170529 I sesongens største verdenscupstevne var han fattige 1/10 poeng fra å sikre Norge første seier på rifle i verdenscupen på åtte år.
DN170529 Rike land skal innen 2020 skaffe til veie minst 100 milliarder dollar årlig til klimatiltak i fattige land.
DB170529 Mens eliten går på hippe kafeer og eier Nike-sko, bor svært mange av Nord-Koreas befolkning i fattige kår og sliter med å få mat på bordet.
DB170529 Temaet var De helliges leir av den franske forfatteren Jean Raspail, en obskur, dystopisk roman fra 1973 der velmenende politikere uten handlekraft lar Europa oversvømmes av fattige , møkkete båtflyktninger fra India.
DB170529 Jeg kjenner for eksempel mange som ikke er fattige .
AP170529 I sesongens største verdenscupstevne var han fattige 1/10 poeng fra å sikre Norge første seier på rifle i verdenscupen på åtte år.
DA170528 Unikt energisk sjangerportrett av to kriminelle brødre i New Yorks sårbare underside, på den fattige siden av klasseskillet.
AP170528 Marine Le Pen tapte så det sang blant rike og fattige , unge og gamle.
AP170528 Fakta : Uten å bli smartere ville vi forblitt fattige
VG170527 Du må leve mange år studielån og foreldrene dine før du kommer opp, sier han og mener at landslagsutøvere fra fattige og lite mediefokuserte særforbund burde hatt en grunnlønn fra staten.
DB170527 Hun signaliserer at ord nå blir fattige .
AP170527 MASHHAD ( Aftenposten ) : I kampen for Irans ønske om hegemoni fra Pakistan til Middelhavet, lokkes fattige flyktninger til slagmarken i Syria.
AP170527 De siste ukene har vært fattige på sol og varme i Nord-Norge - selv til mai å være.
NL170526 I det fattige Nord-Norge like etter krigen var nøden stor i mange heimer med utviklingshemmede barn.
DA170526 I avtalen ligger også en økonomisk forpliktelse som utgjør et betydelig kompromiss mellom rike og fattige land.
VG170525 Det er rapporter om at fattige familier har gitt bort barna sine fordi de ikke har maktet å fø dem.
SA170525 Over 90.000 barn lever i familier som defineres som fattige .
SA170524 I dag er det slik at Høyre/Frp-regjeringen deler ut skattekutt til rikfolk, mens fattige og vanlige folk betaler for vei- og kollektivutbygging.
SA170524 Høyre/Frp-regjeringen deler ut skattekutt til rikfolk, mens fattige og vanlige folk betaler for vei- og kollektivutbygging.
SA170524 Derfor vil ikke Stavanger SV starte med bompenger - vi vil bygge ut kollektivtransporten kraftig, betalt over skatteseddelen ! 1765 unger i Stavanger vokser opp i fattige familier.
DN170524 Trump tar fra de fattige og gir til de rike ¶
DB170524 Den ene har tatt navnet Frans, etter Frans av Assisi, munken som viet sitt liv til å ta seg av de spedalske og fattige , og etter tradisjonen kledde seg så fattig som han kunne.
DN170523 | Trump tar fra de fattige og gir til de rike ¶
DN170523 Trump vil blant annet kutte hardt i matkuponger til de fattige , helseforsikringer, bostøtte, skattefradrag til de fattigste, bistand og til utkjøring av mat til de eldre.
DN170523 - Disse folkene synes å se på økonomien og konkludere med at de rike ikke har nok og at de fattige har for mye, og at de skal fikse dette, sier Bernstein til avisen The Washington Post.
DN170523 Neste år legger han opp til kutt i velferdsprogrammer for fattige .
DN170523 Kutt i det føderale helseprogrammet for fattige og funksjonshemmede, Medicaid, er sammen med matkuponger, studielån og føderal alderspensjon blant ordningene som rammes av Trump-administrasjonens budsjettforslag.
DB170523 Dessuten har IS slått rot i områder med svak statlig kontroll i Afrika og Asia, og i fattige og ghettopregede bydeler i Europa.
DB170523 Kjærligheten som han var omgitt av i sine siste dager var så fantastisk at ord blir fattige », heter det i barnas uttalelse.
AP170523 Han skal ha gitt hele sin formue til fattige .
AA170523 Neste år legger han opp til kutt i velferdsprogrammer for fattige .
AA170523 Kutt i det føderale helseprogrammet for fattige og funksjonshemmede, Medicaid, er sammen med matkuponger, studielån og føderal alderspensjon blant ordningene som rammes av Trump-administrasjonens budsjettforslag.
DN170522 Trump-administrasjonen vil, ifølge nettstedet, blant annet kutte tiltak knyttet til matkuponger for fattige og helseforsikring for barn og handikappede.
SA170521 Operation Mercy opplyser på sin nettside at de i over 20 år har drevet hjelpearbeid blant fattige og marginaliserte i Sentral-Asia, Midtøsten og Nord-Afrika, først og fremst rettet mot kvinner og barn.
AA170521 Operation Mercy opplyser på sin nettside at de i over 20 år har drevet hjelpearbeid blant fattige og marginaliserte i Sentral-Asia, Midtøsten og Nord-Afrika, først og fremst rettet mot kvinner og barn.
SA170520 Bompengene er en luksusskatt som de fattige i Norge skal betale mest av, for de som tjener minst kan mye av barnetrygden gå med til bompenger, mens for dem som tjener mest, er det bare lommerusk.
SA170520 Han sier det er økende forskjell mellom fattige og rike, og at de siste tallene viser at 23 millioner russere lever under fattigdomsgrensen.
FV170520 Han sier det er økende forskjell mellom fattige og rike, og at de siste tallene viser at 23 millioner russere lever under fattigdomsgrensen.
DN170520 Rouhanis motkandidat i valget, Raisi, er en 56 år gammel konservativ ayatolla som har markert seg som forsvarer av de fattige og som har krevd en mye hardere linje overfor Vesten.
DB170520 Rouhanis motkandidat i valget, Raisi, er en 56 år gammel konservativ ayatolla som har markert seg som forsvarer av de fattige og som har krevd en mye hardere linje overfor Vesten.
DB170520 Det har ført til stor misnøye, også blant fattige som opplevde en oppsving under Hugo Chavez, ifølge Bull.
DA170520 Rouhanis motkandidat i valget, Raisi, er en 56 år gammel konservativ ayatolla som har markert seg som forsvarer av de fattige og som har krevd en mye hardere linje overfor Vesten.
BT170520 Han sier det er økende forskjell mellom fattige og rike, og at de siste tallene viser at 23 millioner russere lever under fattigdomsgrensen.
AP170520 Raisi hadde solid støtte fra det mektige, ikke-valgte presteskapet og lovet blant annet en langt strengere holdning til Vesten, samt mer penger til de fattige .
AP170520 Raisi har dessuten forsøkt å lokke til seg velgere ved å lokke med en tredobling av subsidiene som særlig landets fattige er avhengige av.
AP170520 Raisi har anklaget Rouhani for ikke å tenke nok på landets fattige og de mange arbeidsledige.
AP170520 Raisi har dessuten forsøkt å lokke til seg velgere ved å lokke med en tredobling av subsidiene som særlig landets fattige er avhengige av.
AP170520 Raisi har anklaget Rouhani for ikke å tenke nok på landets fattige og de mange arbeidsledige.
AP170520 Han sier det er økende forskjell mellom fattige og rike, og at de siste tallene viser at 23 millioner russere lever under fattigdomsgrensen.
AA170520 Rouhanis motkandidat i valget, Raisi, er en 56 år gammel konservativ ayatolla som har markert seg som forsvarer av de fattige og som har krevd en mye hardere linje overfor Vesten.
AA170520 Raisi hadde solid støtte fra det mektige, ikke-valgte presteskapet og lovet blant annet en langt strengere holdning til Vesten, samt mer penger til de fattige .
SA170519 Nå har noen kommuner i Rogaland fått penger fra staten for å gi fattige et løft i lokalsamfunnet.
SA170519 10 prosent av barn og unge regnes som fattige .
DB170519 I mange fattige land er fisk den viktigste proteinkilden.
AP170519 Rouhani møter tøff konkurranse fra den tidligere dommeren Ebrahim Raisi ( 56 ), som har markert seg som en forsvarer av de fattige og krevd en mye hardere linje overfor Vesten.
AP170519 Utfordreren har lovet mer penger til de fattige
AP170519 Raisi har satset på iraneres sans for islamske verdier og ikke minst løfter om å tredoble subsidiene som landets fattige har god nytte av.
AA170519 Raisi har markert seg som en forsvarer av de fattige og krevd en mye hardere linje overfor Vesten.
AA170519 Raisi har fridd den ytterliggående ekspresidentens Mahmoud Ahmadinejads kjernevelgere ved blant annet å love en tredobling av almissene til de fattige .
AA170519 Presidenten ligger an til å bli gjenvalgt, men han møter tøff konkurranse fra konservative ayatolla Ebrahim Raisi ( 56 ), som har markert seg som en forsvarer av de fattige og krevd en mye hardere linje overfor Vesten.
DB170518 Selskapet snakket også om Android Go, som er en lettvektervariant av Android myntet på fattige land med mindre kraftige telefoner og svakere tilgang til internett.
DB170518 De støtter barn, med fokus på de hjemløse og fattige .
VG170517 Rosenborgs tetluke, som før runden var på fem poeng ned til Odd, ble da redusert til fattige to poeng.
DN170517 Lever på fattige marginer ¶
AP170517 Flere av motstanderne har oppfattet dette og har lovet økte subsidier til fattige iranere.
AP170517 Flere av motstanderne har oppfattet dette og har lovet økte subsidier til fattige iranere.
VG170516 * 1 Bedre økonomi for idrettsutøverne i fattige særforbund som sponsorene ikke løper etter.
SA170516 Sønner og døtre av fattige og rike.
DB170516 De nasjonale selvbilde-konstruktørene var ikke så nøyeregnende da de gjorde den frie og staute norske bonde til nasjonsbærer, uaktet at landets landbruk i hovedsak var drevet av fattige husmenn under slaveliknende vilkår.
NL170515 Når samene dermed ble fattige og utarmet fikk de heller ikke støtte fra Fattigvesenet fordi de som nomader ikke bodde sammenhengende i samme kommune.
NL170515 Etter at setrene var etablert ble de fleste samer i disse områdene fra slutten av 1800 tallet utarmet og fattige på grunn av store erstastnings-bøter til disse bøndene som hadde etablert seg på samenes gode opparbeide og « gjødslete » jordstrykker hvor reintrøer tidligere var etablert.
DA170515 For familier i fattige områder i Brasil, et land som også har høy andel tenåringsmødre, innebærer det store utfordringer i hverdagen.
AA170514 På samme måte som i mange andre fattige land er korrupsjon et stort problem i Nepal.
VG170513 Vi var fattige , men vi har aldri vært i større fare enn nå.
AP170513 Marine Le Pen tapte så det sang blant rike og fattige , unge og gamle.
AA170513 Det sies at Maria viste seg seks ganger mellom mai og oktober 1917 for de tre fattige små hyrdene.
DN170512 - Vi har snakket med venner og åndskjemper av alle slag, fattige og rike, sier Sæle. ( ©NTB ) ¶ | - Offshoresektoren er nesten ikke-eksisterende ¶
DB170512 - Vi har snakket med venner og åndskjemper av alle slag, fattige og rike, sier Sæle.
DB170512 Økningen i antall fattige barn i Norge er tredoblet, ett av ti barn er nå fattige .
DB170512 Økningen i antall fattige barn i Norge er tredoblet, ett av ti barn er nå fattige.
DB170512 Men det er ingen naturlov at innvandrere skal være fattige .
BT170512 - Vi har snakket med venner og åndskjemper av alle slag, fattige og rike, sier Sæle.
BT170512 Folk synes at Trumps krig mot USAs medier er skremmende, men den amerikanske regjeringens krig mot kriminalitet ( les POC og de fattige ) er enda mer skremmende.
AP170512 Fattige i vest må betale.
AA170512 | Rouhani lovet nye midler til fattige i siste debatt før presidentvalget ¶
AA170512 Rouhani sa blant annet at mellom tre og fem milliarder dollar skal bevilges til fattige og trengende.
DA170511 - Den faktiske økningen til kommunene er på fattige 1,3 milliarder når det er justert for pensjonskostnader og økt levealder.
DA170511 - Færre fattige kommuner ¶
BT170511 Mange fattige land undertegnet Parisavtalen på grunn av løftet om 100 milliarder dollar i årlige klimatilskudd fra rike land fra år 2020.
BT170511 Derfor vil forsøk på å kutte utslipp vesentlig ikke bare bety at vi bestikker de fattige landene, men også at vi betaler dyrt for det.
AP170511 Marine Le Pen tapte så det sang blant rike og fattige , unge og gamle.
DA170510 Hvert år arrangerer han en veldedighetskamp til inntekt for fattige barn.
VG170509 Men avtalen er basert på at alle gjør en innsats for å kutte utslippene, og at rike land bidrar til finansiering av klimatiltak i fattige deler av verden.
VG170509 Kvinnesaksforeningen fokuserte på at alenemødre er blant de mest fattige i Norge, og at redusert kapital kraft hos alenemødre vil bety en økning i barnefattigdom.
VG170509 Ved å gi barna opphold, vil langt flere barn bli sendt, og slik vil rett til opphold bety en økende trussel mot barn i fattige og kriseutsatte land.
VG170509 ENSLIGE MINDREÅRIGE : - Ved å gi barna opphold, vil langt flere barn bli sendt, og slik vil rett til opphold bety en økende trussel mot barn i fattige og kriseutsatte land, skriver kronikkforfatteren.
SA170509 I dag kjemper Lula for sitt politiske liv og ettermæle, som enten vil dømme ham som presidenten som satte korrupsjonen i system - eller hylle ham som en mektig politiker som gjorde de fattige noe rikere, og de rike en smule fattigere.
SA170509 r liv - forby vandring, bli veganar - agurakane har og kjensler, ja til ol, ja til LO, nja til LOL, ja takk begge deler, del godene, del ondene, åndenes makt, ja til en liberal narkopolitikk, ja til narko i politikken, fredsprisen 2017 til Viking-spissene, grønne avgifter, røde hunder, fattige unger, fattige foreldre, arme riddere, psykisk sjuke
SA170509 ndring, bli veganar - agurakane har og kjensler, ja til ol, ja til LO, nja til LOL, ja takk begge deler, del godene, del ondene, åndenes makt, ja til en liberal narkopolitikk, ja til narko i politikken, fredsprisen 2017 til Viking-spissene, grønne avgifter, røde hunder, fattige unger, fattige foreldre, arme riddere, psykisk sjuke, sjuke, gamle p
DB170509 Likevel vil jeg si - Uansett rike eller fattige : Det er mange gode foreldre.
AA170509 Og med barn som vokser opp i fattige familier, i kommunale boliger.
VG170508 Med seier kunne Viking gått forbi Sandefjord på tabellen, men etter syv serierunder er fasiten at siddisene ligger helt sist i Eliteserien med fire fattige poeng.
VG170508 | Nicki Minaj blar opp for fattige studenter ¶
VG170508 : Nicki Minaj har gjort seg populær blant fattige studenter med Twitter-stuntet sitt i helgen.
VG170508 Les også : NAV-rapport : Større forskjeller og flere fattige i Norge ¶
SA170508 Vi må ikke glemme bakteppet, det som forteller oss at Rosenborg er så rikt bemidlet at de kan hente tidligere Arsenal-spiller Nicklas Bendtner, mens Brann er så fattige at de ikke kan gjøre annet enn å hente Bosman-spillere som for eksempel Peter Orry Larsen.
DB170508 Miljøene øst i Oslo og typer fra den fattige delen av befolkningen var riktignok hans motiv, men han almengjorde situasjoner, konflikter og omgivelser og gjorde dem til noe som angår enhver.
DA170508 Paa skolen følte han sig tilsidesat og troede at Lærere og Kammerater saa ned paa ham paa grund af hans fattige Kaar. [...
BT170508 Vi må ikke glemme bakteppet, det som forteller oss at Rosenborg er så rikt bemidlet at de kan hente tidligere Arsenal-spiller Nicklas Bendtner, mens Brann er så fattige at de ikke kan gjøre annet enn å hente Bosman-spillere som for eksempel Peter Orry Larsen.
AP170508 | Marine Le Pen tapte så det sang blant rike og fattige , unge og gamle.
AP170508 Marine Le Pen tapte så det sang blant unge, gamle, rike og fattige .
AP170508 Marine Le Pen tapte så det sang blant rike og fattige , unge og gamle.
AP170508 Å tigge i land hvor store deler av befolkningen er svært fattige , får reaksjoner.
AP170508 | Turister tigger penger i fattige land : - Skamløst ¶
AP170508 PENGER TIL Å REISE : Å tigge i land hvor store deler av befolkningen er svært fattige , får reaksjoner.
AP170508 Vi må ikke glemme bakteppet, det som forteller oss at Rosenborg er så rikt bemidlet at de kan hente tidligere Arsenal-spiller Nicklas Bendtner, mens Brann er så fattige at de ikke kan gjøre annet enn å hente Bosman-spillere som for eksempel Peter Orry Larsen.
DB170507 - Dette rammer igjen og igjen barn i fattige familier i Norge.
DB170507 - Den ordningen bortfalt for noen år siden, så nå mottar de fattige barnefamilier heller ikke denne støtten før 17. mai, sier Sejer.
BT170507 Selskapet har en rentebærende gjeld på 6,4 milliarder kroner, men en egenkapital på fattige 39 millioner kroner.
AP170507 Marine Le Pen tapte så det sang blant rike og fattige , unge og gamle.
AA170507 Selskapet har en rentebærende gjeld på 6,4 milliarder kroner, men en egenkapital på fattige 39 millioner kroner.
DB170506 Om professoren mobiliserte all sin ondskap og intelligens, vil han kanskje foreslått dette : La rike europeere arrangere et groteskt reality-show, et dødslotteri, for fattige asiater og afrikanere !
DB170506 For hva slags utsikter er det å bli plassert i årevis i « humanitære siloer » i bare litt mindre fattige og konfliktfylte naboland ?
DB170506 Djevelen ville altså ha laget nøyaktig det systemet vi har i dag, åpent for potensielt hundre millioner fattige mennesker, uten nedre aldergrense. 26 000 enslige mindreårige tok turen i fjor, dobbelt så mange som i fjor.
DB170506 Pablo Escobar Gaviria ble født i fattige kår i 1949.
DB170505 Økningen i antall fattige ( målt etter et relativt fattigdomsbegrep ) skyldes innvandring.
DB170505 Det skyldes blant annet globaliseringen, som har gjort mange fattige land rikere, noe som har ført til redusert fattigdom og en voksende middelklasse.
AP170505 Den fattige ekspresident ¶
DN170504 I den fattige Paris-forstaden Clichy-sous-Bois har innbyggerne ingen tro på at kandidatene kan løfte dem ut av uføret.
AP170504 Dermed har det fattige landet i år sikret seg rundt 35 millioner kroner i rent fjellgebyr.
VG170503 Nei, Vålerenga har ikke hatt mye å juble for denne sesongen, og fasiten etter de seks første serierundene er seks fattige poeng ( to seirer og fire tap ).
DN170503 I den fattige Paris-forstaden Clichy-sous-Bois har innbyggerne ingen tro på at kandidatene kan løfte dem ut av uføret.
DN170502 Som første land i verden har El Salvador forbudt all mineralutvinning for å beskytte landets miljø, naturressurser og fattige lokalsamfunn som ofte blir sterkt berørt av gruvevirksomheten, skriver Inhabitat.
DB170502 » Så vil kanskje Moxnes si at Oslo kommune må kjøpe flere leiligheter slik at både Engen og fattige familier kan få det slik de vil.
VG170430 Det handlet om fattige , gråtende barn, gamle, syke og utlendinger.
SA170430 Dermed eksploderte Los Angeles' fattige strøk i opptøyer.
BT170430 Dermed eksploderte Los Angeles' fattige strøk i opptøyer.
AP170430 Mafoud Bin Daraie, en 40 år gammel imam og leder i lokalsamfunnet, sier at de militante for det meste har hentet rekrutter blant unge menn på landsbygda som « har feilaktig forståelse av islam eller er svært fattige .
AA170430 Det mektige kongedømmet anklages av menneskerettighetsorganisasjoner for krigsforbrytelser i det fattige nabolandet.
DB170428 I nord er det fattige og arbeidsledige, i sør er det etterkommere av « svartføtter » og innvandringsmotstandere.
DB170428 Det mest alvorlige i kjølvannet av NRKs dokumentar er at fattige tilreisende tiggere settes i bås med rumensk mafia, og utsettes for trakassering.
FV170427 Torgeir Kalvehagen har vist dokumentarfilmen om fattige barn til 500 skolebarn.
FV170427 Barn fra fattige familier blir ofte mobbet.
DB170427 Høsten 2015 ville regjeringen sende den største regningen for flyktningkrisen til verdens fattige .
AP170427 Dermed eksploderte Los Angeles' fattige strøk i opptøyer.
VG170426 Les også : NAV-rapport : Større forskjeller og flere fattige i Norge ¶
DA170426 Omtrent like fattige .
DA170426 Begge er interessert i å fylle det store ledige rommet bak Vålerenga i Oslos toppfotball, men begge er nesten like fattige .
VG170425 Samtidig har Kinas import av kull og mineraler fra Nord-Korea gitt hardt tiltrengte inntekter til det fattige landet.
DB170425 Men vi har en annen tenkning enn Arbeiderpartiet og SV som bare vil rive kontantstøtten vekk fra fattige familier i Norge.
DA170425 Å bo på gjestehus i fattige land er også noe av den beste utviklingshjelpen du kan gi.
AA170425 Men vi har en annen tenkning enn Arbeiderpartiet og SV som bare vil rive kontantstøtten vekk fra fattige familier i Norge, sier han til avisen, og utdyper : ¶
DB170424 » Fattige barn har over tre ganger større sjanse for å bli mobbet enn andre barn.
DA170424 Her skulle de « uverdig fattige » lære arbeid og disiplin i hundre år.
DA170424 Anstalten skulle sysselsette byens fattige , men fikk snart en fengselsmessig karakter.
DA170424 Ord blir fattige .
BT170424 Hun svarer at det ikke kan være riktig bruk av tid og penger når det er fattige mennesker der ute de burde hjelpe, og drar så til fattigstrøket.
BT170424 De fattige ble oppfattet som forherdede mennesker man skulle oppdra til lydighet, og det vokste frem en politisk ideologi som så fattigdom som selvforskyldt.
BT170424 Fattige ble kategorisert i verdige og uverdige.
BT170424 Konsekvensene krig har på fattige kvinner sine liv, går mye lenger enn bare volden krigshandlingene presenterer.
AP170424 fattige og rurale ¶
AA170424 Den kirkelige landkommisjonen, knyttet til den romersk-katolske kirken i området og talerør for de fattige på landsbygda, opplyser at drapene er en del av et mønster der væpnede gjenger leies inn av landeiere for å terrorisere småprodusenter og skremme dem fra utkantområdene.
AA170424 De krever mindre økonomisk ulikhet og mer arbeid til fattige . ( ©NTB ) ¶
VG170423 En av grunnene til at Le Pens retorikk er så tiltrekkende for mange i Frankrike, er at hun snakker til de fattige .
FV170423 I dokumentaren poengteres det også at det rumenske miljøet ikke er så fattige som de fremstår.
BT170423 I dokumentaren poengteres det også at det rumenske miljøet ikke er så fattige som de fremstår.
BT170423 I dokumentaren poengteres det også at det rumenske miljøet ikke er så fattige som de fremstår.
AP170423 I denne gamle og fattige gruvebyen, som har vært styrt av venstresiden i generasjoner, overtok Nasjonal Front makten i 2014.
DB170422 ¶ SULTEN : Fattige tilreisende lever på marginen, enten de er tvunget til det av bakmenn eller faktisk sender penger hjem til familien, skriver kronikkforfatteren.
DB170422 Når det gjelder fattige tilreisende, så er de helt riktig fattige og lever på marginen, enten de er tvunget til det av bakmenn som tar penger fra dem eller faktisk sender det de får i koppen hjem til familien.
DB170422 Når det gjelder fattige tilreisende, så er de helt riktig fattige og lever på marginen, enten de er tvunget til det av bakmenn som tar penger fra dem eller faktisk sender det de får i koppen hjem til familien.
DB170422 Men da må politikere slutte å undergrave forutsetningene i EØS-avtalen, slutte med å legge til rette for at fattige forlater hjem og barn for å tigge og bo på gatene i Oslo.
DA170422 For 100 år siden var Danmark og Norge fattige samfunn.
BT170422 Som i den tredje verden, skapes det nå stort sett bare lavtlønte arbeidsplasser, men i motsetning til forholdene i den fattige delen av verden, belastes velferdsstaten her med de nødvendige og stadig økende sosiale ytelser.
SA170421 For da ville deler av befolkningen vært ekstremt fattige , og snittet av vår velstand ville trolig vært trukket godt ned.
SA170421 Ekstremt fattige
DB170421 | Oslo Poesikammer skriver ikke ut bøter til tiggere selv om ord blir fattige
DB170421 | Oslo Poesikammer skriver ikke ut bøter til tiggere selv om ord blir fattige
DB170421 | Oslo Poesikammer skriver ikke ut bøter til tiggere selv om ord blir fattige
DB170421 | Oslo Poesikammer skriver ikke ut bøter til tiggere selv om ord blir fattige
DB170421 En av de virkelig store forskjellene er at fattige land baserer seg på eksport av råvarer, mens rike land produserer avanserte industriprodukter som krever høy teknologi og kompetanse.
DB170421 | Oslo Poesikammer skriver ikke ut bøter til tiggere selv om ord blir fattige
DB170421 | Oslo Poesikammer skriver ikke ut bøter til tiggere selv om ord blir fattige
DB170421 | Oslo Poesikammer skriver ikke ut bøter til tiggere selv om ord blir fattige
DA170421 - Den som blir president, vil ikke forandre noe for oss som er fattige , sier en nabo.
DA170421 Vi studerte fattige tilreisende tiggere.
DA170421 Men at kriminelle nettverk utnytter fattige er ingen overraskelse, der det finnes sårbare mennesker finnes det også noen som vet å utnytte situasjonen.
AA170421 Det ble understreket at de fleste tiggerne er fattige mennesker som lever av det de får i koppen sin.
AA170421 Mellom fattige og rike.
VG170420 Nå vil stadig flere fattige rumenere reise fra byen.
VG170420 - Fattige mennesker som ber om hjelp blir gjort til kriminelle kjeltringer og noe så grunnleggende som å be andre mennesker om hjelp blir gjort ulovlig, sier Bøe.
BT170420 Men et av Aps sterke kort i valgkampen, er historien om regjeringen som ga til de rike og tok fra de fattige .
BT170420 Det gir liten mening å gjøre det ulovlig for fattige mennesker å be om hjelp.
AP170420 Fattige som får mathjelp vet at de får den fordi de har vært lojale mot partiet.
VG170419 Mange land i Europa har nå store sektorer av « arbeidende fattige , » folk som ikke kan få endene til å møtes selv om de har både en og to jobber.
DB170419 Det straffer de fattige og sårbare, sier han.
DB170419 Tvert imot er den samlede konklusjonen fra hjelpeorganisasjoner og forskere fra FAFO og NOVA at det store flertallet rumenere på gata i Norge er reelt fattige , ikke kriminelle og ikke ofre for bakmenn, sier han.
DA170419 Ingen fattige fra landsbygda i Romania finner veien til Stavanger uten at det er organisert.
DA170419 - Det vil ikke løse noe for de fattige som tigger her i byen.
AP170419 De burde bekjempe de kriminelle, ikke de fattige , sier stortingsrepresentant for SV, Karin Andersen.
AP170419 Fafo-rapporten konkluderte blant annet med at rumenere ikke styres av bakmenn, og at tiggerne stort sett var fattige mennesker som tjener svært lite på tiggingen.
AP170419 De burde bekjempe de kriminelle, ikke de fattige , sier stortingsrepresentant for SV, Karin Andersen.
AA170419 Samtidig frykter de at fremstillingen « vil øke stigmatiseringen og de fysiske og psykiske angrepene på fattige tilreisende som prøver å leve lovlydig i Norge. ».
AA170419 Kirkens Bymisjons opplevelse er at de fleste rumenere kommer til Norge som fattige tilreisende familier.
AA170419 Kirkens Bymisjon har også mottatt 450 000 kroner til drift av Arbeidsrommet og Parkpatruljen, som er arbeidstiltak rettet mot fattige tilreisende.
AA170419 Det gjør selvsagt ikke slutt på fattigdommen, men for fattige mennesker gjør det en betydelig forskjell.
AA170419 - Jeg tviler ikke på at dokumentaren gir et sant bilde av enkelte miljøer i Bergen, men vår erfaring i Trondheim er at de som er her i all hovedsak er reelt fattige mennesker.
AA170419 De burde bekjempe de kriminelle, ikke de fattige , sier stortingsrepresentant for SV, Karin Andersen. ( ©NTB ) ¶
AA170419 Fafo-rapporten konkluderte blant annet med at rumenere ikke styres av bakmenn, og at tiggerne stort sett var fattige mennesker som tjener svært lite på tiggingen.
BT170418 Fafo-rapporten konkluderte blant annet med at rumenere ikke styres av bakmenn, og at tiggerne stort sett var fattige mennesker som tjener svært lite på tiggingen.
AP170418 Han mener statlig bistand tar seg av Norges forpliktelser overfor fattige land.
VG170416 Han har kastet spydigheter mot Europa, kjørt en ekstremt populistisk valgkamp, strødd rundt seg med gaver til fattige for å samle stemmer, sabotert nei-siden, kranglet med NATO-allierte og pumpet på med nasjonalistisk retorikk.
SA170416 Han slo treningskameraten Øyvind Moen Fjeld med to fattige sekunder.
AP170416 Han slo treningskameraten Øyvind Moen Fjeld med to fattige sekunder.
VG170415 Det andre aspektet er den fattige divisjonen.
VG170415 Den tidvis svært fattige divisjonen fluevekt har gjort det vanskelig å sette opp DJ mot troverdig motstand.
VG170415 Les dokumentet på VG+ : Oljeingeniøren som ble en del av Norges fattige ( krever innlogging ) ¶
DB170415 Han slo treningskameraten Øyvind Moen Fjeld med to fattige sekunder.
FV170414 Foto : Gunnar Blöndal ¶ | - Her blir de rike på opplevelser ¶ - Fattige barn og foreldre blir rike på opplevelser her, sier leder Jon Tønnevold på Kilandsenteret i Grimstad.
AA170414 oktober, men skal deretter fases ut og erstattes med en mindre styrke som skal trene politistyrker i det fattige karibiske landet.
VG170413 Målingen viser et solid rødgrønt flertall, med et Venstre under sperregrensen på fattige 3,7 prosent og et Høyre som vaker rundt 20-tallet.
SA170413 De var fem poeng foran Chelsea med tre fattige runder igjen, men endte bak.
AP170413 Obama-administrasjonen mente lovene var diskriminerende siden det i hovedsak er fattige og minoriteter som mangler godkjent ID.
AA170413 Demonstrasjonene mot Zuma favner vidt ettersom han er svært upopulær både blant landets hvite mindretall og mange fattige i den svarte befolkningen.
DN170412 Slik vil de kunne finansiere gratis mat til fattige familier, overnatting til migranter, suppekjøkken og andre gode formål.
DB170412 Det er verken sosialt eller rimelig, ettersom det vil ramme fattige hardere enn rike.
DA170412 De er omtrent like fattige .
AA170412 Slik vil de kunne finansiere gratis mat til fattige familier, overnatting til migranter, suppekjøkken og andre gode formål.
AA170412 Slik vil de kunne finansiere gratis mat til fattige familier, overnatting til migranter, suppekjøkken og andre gode formål.
DB170411 | Politi i USA kastet ut fattige - Nå får journalistene bak avsløringene Pulitzer-prisen ¶
DB170411 | Politi i USA kastet ut fattige - Nå får journalistene bak avsløringene Pulitzer-prisen ¶
DB170411 | Politi i USA kastet ut fattige - Nå får journalistene bak avsløringene Pulitzer-prisen ¶
DB170411 | Politi i USA kastet ut fattige - Nå får journalistene bak avsløringene Pulitzer-prisen ¶
DB170411 Skal du gi din støtte til de fattige eller de rike til høsten ?
DB170411 Nordområdesatsing går ut på å legge ned flybaser og vaktstasjoner på Andøya og i Finnmark, mens fattigdomsbekjempelse går ut på å ta de svake og de fattige .
DB170411 | Politi i USA kastet ut fattige - Nå får journalistene bak avsløringene Pulitzer-prisen ¶ ¶
DB170411 | Politi i USA kastet ut fattige - Nå får journalistene bak avsløringene Pulitzer-prisen ¶
DN170410 Pulitzerprisen for 2017 går til New York Daily News og ProPublica for avsløringen av hvordan politiet i New York kastet fattige ut av boligene sine.
DB170410 Rusmisbrukere på gateplan var ensomme, fattige og uten noen samlende lederskikkelser.
DB170410 Blant fattige er selvsagt småpenger viktige.
AP170410 Men det finnes både rike og fattige banlieuer slik det finnes rike og fattige sentrale strøk i byer. men siden 1970-tallet har banlieuene i økende grad blitt bosted for Frankrikes voksende innvandrerbefolkning.
AP170410 Men det finnes både rike og fattige banlieuer slik det finnes rike og fattige sentrale strøk i byer. men siden 1970-tallet har banlieuene i økende grad blitt bosted for Frankrikes voksende innvandrerbefolkning.
AP170410 Avisen fikk også en pris sammen med ProPublica for avsløringen av hvordan politiet i New York kastet fattige minoriteter ut av boligene sine.
DB170409 Oppgaven er viktig fordi de som er unge, svarte og fattige i dagens USA har få andre arenaer der de kan markere seg som et subjekt i verden, et jeg som betyr noe, som sanser, erfarer, grubler, begjærer, lengter, lykkes, og mislykkes.
SA170408 Ofte er lederne i terrorgruppen rike, mens de andre i gruppen er fattige .
SA170408 Er de fattige eller rike ?
SA170408 På de tre siste kampene står han bokført med fire fattige minutter.
FV170408 På de tre siste kampene står han bokført med fire fattige minutter.
BT170408 På de tre siste kampene står han bokført med fire fattige minutter.
AP170408 På de tre siste kampene står han bokført med fire fattige minutter.
VG170407 Da var vi fattige .
DN170407 Alle vil engasjere seg i spørsmål om bærekraft, innen blant annet utdannelse i den fattige verden og miljø.
DB170407 ¶ TIL NORGE : Richard Bona vokste opp i fattige kår i Kamerun.
AA170407 Demonstrantene krever støtte til de fattige og lønnsøkning, slik at forbrukernes kjøpekraft økes i et land med 40 prosent inflasjon i 2016 og en ventet prisøkning på ytterligere 24 prosent i år.
VG170406 Det har imidlertid vært en drastisk nedgang i andelen fattige .
DN170406 Trump har potensial til å gjøre stor skade, og det er særlig de fattige og middelklassen som vil lide.
DB170406 I et blogginnlegg skrev hun at fattige , norske barn blir nedprioritert, fordi « asylbarna får jo alt ».
DB170406 Høili har fått mye oppmerksomhet for sine uttalelser om fattige barn.
DB170406 - Nå jobber jeg for at det virtuelle nettstedet The Moon, som broren min starta, som skal gi en viss prosentandel av inntektene sine til fattige barn i Norge.
DN170405 Det fattige diktaturet, ledet av Kim Jong UN, jobber iherdig med å utvikle atomvåpen.
AA170405 Og dette er relativt fattige land sammenlignet med oss.
SA170404 Statoils kommunikasjonstrategi avdekkes i en ny dokumentarbok av Anne Karin Sæther : Statoils omstridte oljesand ble rettferdiggjort med omsorg for verdens fattige og deres energibehov.
DB170404 Riise påpeker at det ikke bare er fattige land som Romania som har problemer med meslinger.
BT170404 Vår olje- og gassproduksjon vil derfor fortsatt spille en viktig rolle for at fattige og rike land skal kunne få sine vareforsyninger og energien vi tar for gitt for et anstendig liv.
AP170404 Mange av de marginaliserte og utstøtte ungdommene fra de svært fattige og autoritære landene, har vært lette å rekruttere.
DN170403 Vi reduserte den bistanden som fikk mest kritikk og lanserer nå mer robuste prosjekter som bidrar til klimagassreduksjoner, når de fattige bedre og sørger for å bringe næringslivet tyngre inn, legger han til.
DN170403 Her er handel og muligheten for fattige land til å selge sine produkter er vel så viktig som bistand, legger han til.
VG170402 Det er fortsatt svært populært i Pakistan for besøkende av helligdommer å tilby almisser til fattige og penger til forvalterne, fordi mange tror dette vil bidra til å få bønner besvart.
VG170402 Fornybar-investeringer direkte i infrastruktur i fattige og ustabile land er ikke mindre utsatt for risiko.
VG170402 - I Gamle Oslo er det flest fattige familier, og veldig mange barn i hver familie.
FV170402 Antall fattige barn i lavinntektsfamilier i Kristiansand har passert 2000.
DN170402 - Jeg har vært i ekstremt fattige land, som sliter med utfordringer som er helt fremmed for vår del av verden.
DB170402 Han satset fattige 96 kroner og ble vel 23 V75-millioner rikere tre-fire timer senere.
DB170402 - Vi ønsker å lette situasjonen for fattige familier på andre måter enn gjennom kontantstøtte, sier partiets nestleder Marie Sneve Martinussen til NTB.
DA170402 Det er fortsatt svært populært i Pakistan for besøkende av helligdommer å tilby almisser til fattige og penger til forvalterne, fordi mange tror dette vil bidra til å få bønner besvart.
DA170402 Han satset fattige 96 kroner og ble vel 23 V75-millioner rikere tre-fire timer senere.
DA170402 - Vi ønsker å lette situasjonen for fattige familier på andre måter enn gjennom kontantstøtte, sier partiets nestleder Marie Sneve Martinussen til NTB.
BT170402 Det er fortsatt svært populært i Pakistan for besøkende av helligdommer å tilby almisser til fattige og penger til forvalterne, fordi mange tror dette vil bidra til å få bønner besvart.
AP170402 Da ble det lagt parkett på snøen i den fattige byen.
AP170402 Da ble det lagt parkett på snøen i den fattige byen.
AA170402 Det er fortsatt svært populært i Pakistan for besøkende av helligdommer å tilby almisser til fattige og penger til forvalterne, fordi mange tror dette vil bidra til å få bønner besvart.
AA170402 - Vi ønsker å lette situasjonen for fattige familier på andre måter enn gjennom kontantstøtte, sier partiets nestleder Marie Sneve Martinussen til NTB.
VG170401 Partiet fikk fattige to representanter i sin nye stortingsgruppe.
DB170401 I altfor stor grad er det fattige slitere som betaler for de velbeslåttes pensjon.
DA170401 - Kanskje er løsningen en slags ventestøtte, hvis målet er å hindre at fattige familier blir fattigere, tenker Moxnes.
DN170331 Zuma sier endringene i regjeringskollegiet skal føre til « radikal sosioøkonomisk forandring og skal sikre at løftene om et bedre liv for fattige og arbeiderklassen blir realisert ».
DA170331 - Kanskje er løsningen en slags ventestøtte, hvis målet er å hindre at fattige familier blir fattigere, tenker Moxnes.
AP170331 Mer opptatt av fattige enn forskjeller ¶
AP170331 Begge partier er også veldig opptatt av å bekjempe fattigdom, særlig barnefattigdom, men Venstre vil ikke i samme grad som SV ta fra de rike og gi til de fattige .
AA170331 Zuma sier endringene i regjeringskollegiet skal føre til « radikal sosioøkonomisk forandring og skal sikre at løftene om et bedre liv for fattige og arbeiderklassen blir realisert ».
FV170330 Vil tilby gratis kjernetid i aktivitetsskolen, sommerjobb for fattige barn, åpen barnehage, småbarnscafé, gratis lokaler for å feire barnebursdag, « kulturelt opplevelseskort » og utstyrssentral.
DB170330 Regjeringens perspektivmelding kommer fredag til å vise hvordan andelen fattige innvandrere økte kraftig fra 2005 - 2013.
DB170330 Men siden 2005 har innvandringen og andelen fattige innvandrere økt kraftig, sier hun.
DB170330 - Mange innvandrere kommer fra fattige land, og det tar tid å omstille seg et vestlig samfunn.
DB170330 - Fattigdom er ikke noe bedre fordi det er innvandrere som er fattige .
DB170330 - Det vi ser er at det to hovedfaktorer som bidrar til at ulikhetene i Norge har økt de siste årene : Økning i antall familier med lave inntekter på grunn av økt innvandring fra fattige land og økning i inntektsandelene til de rikeste i samfunnet, sier han.
DB170330 - Det er utrolig at Høyre og Frp prøver å fraskrive seg ansvar for at flere barn er fattige ved å prøve å få perspektivmeldingen og økt ulikhet til kun å bli et spørsmål om innvandring.
AP170330 Mer opptatt av fattige enn forskjeller ¶
AP170330 Begge partier er også veldig opptatt av å bekjempe fattigdom, særlig barnefattigdom, men Venstre vil ikke i samme grad som SV ta fra de rike og gi til de fattige .
AA170330 Stadig flere norske barn lever i fattigdom, og andelen fattige barn er tredoblet siden 2001, viser nye tall fra Bufdir.
AA170330 På fylkesnivå har Oslo og Hedmark flest barn i fattige familier.
AA170330 - Statistisk sett så er det mange fattige her, men jeg tror ikke det oppfattes sånn å være barn i Fosnes.
DA170329 Altruistisk surrogati har også en slagside mot kommersiell surrogati, som utnytter fattige kvinner i andre land.
AP170329 ARKHANGELSK ( Aftenposten ) : Innbyggerne i den fattige , nedslitte byen skjønte at noe stort var på gang da arbeiderne begynte å legge parkett i veiene.
AP170329 Før falt nesten like mange fra rike som fattige familier utenfor.
FV170328 I 2015 bar det rett ned igjen etter 16 fattige poeng på 30 kamper.
DN170328 Denne typen finansiering av klimatiltak i fattige land spilte en svært viktig rolle da Parisavtalen ble vedtatt i 2015.
DB170328 Denne typen finansiering av klimatiltak i fattige land spilte en svært viktig rolle da Parisavtalen ble vedtatt i 2015.
DB170328 Denne typen finansiering av klimatiltak i fattige land spilte en svært viktig rolle da Parisavtalen ble vedtatt i 2015.
DB170328 « Fresh Prince i Bel Air », som handlet om Will, som kom fra fattige kår i Philadelphia for å bo hos sin rike familie i Los Angeles, ble sendt i seks sesonger på NBC mellom 1990 og 1996, ifølge Hollywood Life.
DB170328 De som virkelig ønsker bedre forhold for arbeiderne og de fattige i verden burde ønske frihandel.
DA170328 Denne typen finansiering av klimatiltak i fattige land spilte en svært viktig rolle da Parisavtalen ble vedtatt i 2015.
BT170328 Denne typen finansiering av klimatiltak i fattige land spilte en svært viktig rolle da Parisavtalen ble vedtatt i 2015.
AA170328 Med Suu Kyi ved makten har også forventningene steget blant Myanmars mange fattige .
VG170327 - Du har narkokartell som stjeler olje fra et statlig eid oljeselskap og selger til redusert pris til fattige , sier Ralby, til The Guardian.
FV170327 | Ønsker flere aktiviteter for fattige barn ¶
FV170327 Vest-Agder Røde Kors ønsker flere gratisaktiviteter for barn fra fattige familier i fylket.
FV170327 Vest-Agder Røde Kors vil jobbe for at flere barn fra fattige familier skal få delta i de gratisaktivitetene som er.
BT170327 Penger har vi lite av, men fattige er vi ikke.
BT170327 | Penger har vi lite av, men fattige er vi ikke.
BT170327 Penger har vi lite av, men fattige er vi ikke.
AA170327 UNICEF står bak årets TV-aksjon hos NRK, som har utdanning for fattige barn i verdens konfliktsoner på agendaen.
VG170326 Det er en stor sum for fattige hviterussere.
VG170326 Det er en stor sum for mange fattige hviterussere.
DB170326 Dermed står Norge med tre fattige poeng i VM-kvalifiseringen - og er nest sist i gruppe C.
VG170325 Stjernen var litt mer uheldig, og da samtlige fire hoppere var ferdig, lå Norge fattige 2,1 poeng bak Tyskland.
VG170325 Da var Senterpartiet i krise etter å ha gjort sitt dårligste valg noensinne i 2013, med fattige 5,5 prosents oppslutning.
SA170325 Med tre fattige poeng etter fire kamper er det fem seire i de seks siste kampene som må til for å klare annenplassen i gruppen bak Tyskland ¶
FV170325 Med tre fattige poeng etter fire kamper er det fem seire i de seks siste kampene som må til for å klare annenplassen i gruppen bak Tyskland ¶
BT170325 Med tre fattige poeng etter fire kamper er det fem seire i de seks siste kampene som må til for å klare annenplassen i gruppen bak Tyskland ¶
AP170325 Med tre fattige poeng etter fire kamper er det fem seire i de seks siste kampene som må til for å klare annenplassen i gruppen bak Tyskland ¶
VG170324 * Offentlige helseprogrammer finnes for utvalgte grupper, som pensjonister, krigsveteraner og fattige .
DB170324 Gravplasser i disse fattige landsbyene i den nordvestlige delen av landet er fylt med barn som nylig har dødd av sult eller sykdommer som lett kan lindres.
DA170324 Vårt utviklingsmandat innebærer nettopp å bidra til fattigdomsreduksjon i fattige land som er langt fra perfekte, sier Norfund-sjefen.
AP170324 Det kan bli livsfarlig for USAs fattige eldre. | - Som spiller er det vanskelig å skrive under ny kontrakt ¶
AA170324 At alkohol øker problemer i fattige land, er et viktig argument for Sp-politikeren.
VG170323 Ulovlig handel med menneskelige organer er utbredt i det fattige fjellandet.
VG170323 Myndighetene i Nepal gransker påstandene om at fattige kvinner i landet tvinges til å selge sin egen hud til bruk i kosmetiske operasjoner som penisforlengelser og brystforstørrelser. kvinner i landet tvinges til å selge sin egen hud til bruk i kosmetiske operasjoner som penisforlengelser og brystforstørrelser.
VG170323 - Ofte sier vi at det skyldes at de er arbeidsløse og fattige og uten håp.
DA170323 Denne gangen gjør han det i alle fall klarere at sympatien går ved klasseskillet : og at Dumont deler den fattige underklassens totale forakt for idiotene som utgjør eliten og myndigheter.
VG170322 Vel, hadde politikerne hørt på Thomas Hylland Eriksen, ville Norge i dag lignet mer på Sverige, et land som har pådratt seg nesten uløselige « utfordringer » på grunn av rekordinnvandring fra fattige land over flere år.
VG170322 Hylland Eriksen har raljert over « den hvite diskursen » om « fattige folk og opportunister fra hele verden som står i kø ved grensen ».
AP170322 » For å få til det, ønsker Sp mer utjevning av inntekter kommuner imellom : De rike skal gi til de fattige .
VG170321 Jeg vil stoppe all immigrasjon, sa Marine Le Pen, og argumenterte for at Frankrikes « syv millioner arbeidsledige og ni millioner fattige » burde være de som får statens oppmerksomhet og penger.
DN170321 Schwarzenegger går deretter over til å spørre om hvem som har gitt ham råd, før han oppfordrer Trump om å besøke en skole utenfor Washington som deltar i et program han selv har bidratt til for å hjelpe fattige barn.
DN170321 Frankrike bør i stedet ta seg av sine egne fattige og arbeidsledige, sa hun og påpekte viktigheten med at Frankrike ikke blir en vag region under EU.
AP170321 - Det er primært et tilbud for fattige tilreisende, men vi stenger ingen ute.
AP170321 - Milevis til jobb, ferger og bompenger, gaver til trossamfunn og fattige i utlandet og høye sykdomsutgifter.
AA170321 Han vokste opp som ett av sju barn i enkle kår i den fattige katolske bydelen Bogside. 21 år gammel var han nestkommanderende for IRA i Derry under Bloody Sunday, der 14 sivile ble drept av britiske soldater.
AA170321 Frankrike bør i stedet ta seg av sine egne fattige og arbeidsledige, sa hun og påpekte viktigheten med at Frankrike ikke blir en vag region under EU.
DA170320 Frankrike bør i stedet ta seg av sine egne fattige og arbeidsledige, sa hun.
DA170320 Kvinnene var tristest, så fattige at de nesten ikke hadde noe å skjule seg i.
DA170320 Med SVs bostøtteordning risikerte fattige familier å miste bostøtte hvis barna gikk med avisen og dermed tjente egne penger.
DA170320 - Mange husker at SV måtte be fattige om unnskyldning etter at de hadde styrt landet i åtte år, fordi de lovet mye og leverte veldig lite.
DB170319 Ta kampen mot ulikhet og fattigdom ved å øke barnetrygden og en målretting mot fattige familier.
DB170319 Ta kampen mot ulikhet og fattigdom ved å øke barnetrygden og en målretting mot fattige familier.
DB170319 Ta kampen mot ulikhet og fattigdom ved å øke barnetrygden og en målretting mot fattige familier.
DA170319 Dette er de fem kravene : ¶ 1 ) Kraftig årlig opptrapping av barnetrygden for alle og gi en ekstra økning til fattige familier ¶ 2 ) Nei til oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja samt Møreblokkene, iskanten, polarfronten og uåpnede deler på norsk sokkel.
DA170319 Hvis fattige land blir rikere, fortsetter migrasjonen å stige mens landet når et høyere utviklingsnivå.
DA170319 Én av to innbyggere er fattige .
AP170319 Landsmøtet i SV vedtok søndag fem hovedkrav som partiet vil sette øverst ved forhandlinger om en ny regjering : ¶ 1 ) Kraftig årlig opptrapping av barnetrygden for alle og gi en ekstra økning til fattige familier ¶ 2 ) Nei til oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja samt Møreblokkene, iskanten, polarfronten og uåpnede deler på norsk sokkel.
AP170319 Landsmøtet i SV vedtok søndag fem hovedkrav som partiet vil sette øverst ved forhandlinger om en ny regjering : ¶ 1 ) Kraftig årlig opptrapping av barnetrygden for alle og gi en ekstra økning til fattige familier ¶ 2 ) Nei til oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja samt Møreblokkene, iskanten, polarfronten og uåpnede deler på norsk sokkel.
VG170318 Til økt barnetrygd, gratis barnehage, flere lærere og færre fattige barn.
VG170318 Da blir fattige blir enda fattigere og velferden enda dårligere.
DA170318 Mens middelklassens velferdsordninger i stor grad lever trygt gjennom faste budsjettposter, gyver Trump løs på statlige velferdsutgifter rettet mot de fattige .
DA170318 Kritikere av budsjettet advarer om at dette vil ramme fattige amerikanere hardt.
DA170318 De jobber med lokalsamfunnsutvikling og tiltak for å skaffe til veie rimelige boliger, i tillegg til blant annet matutlevering til fattige pensjonister.
DA170318 Blant annet vil USAs 60 år gamle Food for Peace-program, som sender mat til fattige land som er rammet av krig eller naturkatastrofer, rammes dramatisk.
DA170318 * Hjelp til fattige
AP170318 Det kan bli livsfarlig for USAs fattige eldre.
DB170317 ) Mens vi har nesten 100 000 fattige barn i landet gir milliardærene penger til høyresiden for å få mer til seg selv.
DB170317 Og den besteborgerlige moren til Marikken fyller sine døtre med fordommer mot både fattige og hedninger.
DA170317 Han mener mange av forslagene vil bidra til å redusere forskjellene gjennom skattereform og politikk rettet direkte mot de fattige .
AP170317 Det kan bli livsfarlig for USAs fattige eldre.
AA170317 Lommelyktene skulle signalisere at de bare var fattige migranter.
VG170316 Kuene sendes fra et meieri i provinsen Canakkale, og om dyrene ikke passerer veterinærkontrollen inn til EU, skal de slaktes og kjøttet gis som almisser til fattige .
VG170316 Nedskjæringene innen miljø og bistand til fattige land kommer til å være blant hovedpunktene i skissen som Trump legger fram torsdag.
SA170316 Mens det føderale politiet FBI skjermes, skal rettshjelp til fattige kuttes.
SA170316 Denne typen finansiering av klimatiltak i fattige land spilte en svært viktig rolle da Parisavtalen ble vedtatt i 2015.
DB170316 De borgerlige har rett og slett bidratt til å skape flere fattige familier i Norge, påstår Lysbakken.
DB170316 Nedskjæringene innen miljø og bistand til fattige land kommer til å være blant hovedpunktene i skissen som Trump legger fram torsdag.
BT170316 Mens det føderale politiet FBI skjermes, skal rettshjelp til fattige kuttes.
BT170316 Denne typen finansiering av klimatiltak i fattige land spilte en svært viktig rolle da Parisavtalen ble vedtatt i 2015.
BT170316 Mens det føderale politiet FBI skjermes, skal rettshjelp til fattige kuttes.
BT170316 Denne typen finansiering av klimatiltak i fattige land spilte en svært viktig rolle da Parisavtalen ble vedtatt i 2015.
AP170316 Nedskjæringene innen miljø og bistand til fattige land kommer til å være blant hovedpunktene i skissen som Trump legger fram torsdag.
AP170316 Nedskjæringene innen miljø og bistand til fattige land kommer til å være blant hovedpunktene i skissen som Trump legger fram torsdag.
AP170316 Det kan bli livsfarlig for USAs fattige eldre.
AP170316 Det kan bli livsfarlig for USAs fattige eldre.
AA170316 Nedskjæringene innen miljø og bistand til fattige land kommer til å være blant hovedpunktene i skissen som Trump legger fram torsdag.
AA170316 | Ny studie : - Barn i fattige familier mistrives oftere på skolen ¶
AA170316 I undersøkelsen kommer det også fram at hvert sjette barn i fattige familier ikke har en bestevenn.
VG170315 José Mourinho ( 54 ) tar sin kritiserte gullkalv Paul Pogba ( 24 ) i forsvar - og mener kritikerne er misunnelige og fattige .
SA170315 Som katolikk og en som ikke vet om Gud finnes, styrker det å være i stand til å finne og tjene Kristus blant de fattige .
SA170315 Men jeg fortsatte å jobbe - noe jeg fremdeles gjør - som frivillig for Kirkens Bymisjon, der jeg har det privilegium å tilby frokost til de fattige i byen.
SA170315 Hvis Asfalt tror på det den en gang sto for, nemlig å være et blad som skal fremme engasjement og selvhjelp blant mennesker med ruserfaring eller som er i en vanskelig situasjon, så må avisen inkludere alle de fattige - inkludert de fra Romania - i sin søsterskap, sin brorskap.
SA170315 Er det etisk forsvarlig å nekte fattige tiggere og gatemusikanter - de fleste fra Romania og uten norsk pass - rett til å selge Asfalt ?
SA170315 I 2015 bar det rett ned igjen etter 16 fattige poeng på 30 kamper.
FV170315 | Innfører « husmorvikar » for fattige familier ¶
FV170315 Det er ifølge oppvekstdirektør Arild Rekve en rekke tiltak for barn i fattige familier, men familiene er ikke alltid like flinke til å bruke den.
FV170315 Det er en rekke tilbud for fattige familier i Kristiansand.
AP170315 Det kan bli livsfarlig for USAs fattige eldre.
AP170315 Den fører til at fattige eldre kan få helseutgifter på over ti tusen kroner i måneden.
AP170315 De moderate frykter det motsatte, og mener den nye planen må ta bedre vare på fattige og eldre amerikanere.
AP170315 Og innvandrere er overrepresentert i den fattige gruppen, viser en ny undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå.
AP170315 I 2015 bar det rett ned igjen etter 16 fattige poeng på 30 kamper.
AA170315 Vi må sørge for at det blir færre barnefamilier som er fattige .
AA170315 Da må vi sørge for trygge boliger, bedre råd for fattige familier, lærere som har tid til alle ungene og trygge jobber for alle, sier Lysbakken. ( ©NTB ) ¶
AA170315 - I dag lever nesten 100.000 unger i familier som er fattige .
VG170314 Det republikanske forslaget vil nemlig gi større subsidier til de yngre og mer velstående, mens de som er eldre og fattige , vil få mindre.
AP170314 Den gir fattige familier mer å leve av uten å gjøre det mindre lønnsomt å jobbe.
AA170314 Da søppelberget raste, begravde det en rekke boliger som de fattige søppelarbeiderne har bygd like ved fyllingen.
VG170313 * Offentlige helseprogrammer finnes for utvalgte grupper, som pensjonister, krigsveteraner og fattige .
SA170313 | Før falt nesten like mange fra rike som fra fattige familier utenfor.
SA170313 Noen vil kanskje se på dette som at vi vil gi fattige barnefamilier både i pose og sekk, men jeg mener at dette viser at vi tar barnefattigdommen på alvor.
SA170313 Men grunnen til at barn lever i fattigdom er ikke fordi barna er fattige , men fordi foreldrene er det, og vi får ikke løst det problemet ved å gi barna gratis kjernetid i barnehage, det problemet løses ved å gi barnefamilier midler og mulighet til et liv utenfor fattigdom.
SA170313 I dag lever 6600 barn i fattigdom i Rogaland, og på landsbasis lever 92.000 barn i familier som er fattige over tid.
SA170313 Høyre har snakket om å gi folk mer frihet i alle år, men hvor er friheten i å ta penger fra de fattige og heller gi dem gratis tjenester ?
SA170313 For å sørge for at barn i fattige familier kan delta på de samme fritidsaktivitetene som klassekameratene, og reise på ferie.
DN170313 Kom fra fattige kår ¶
DA170313 Kjøpmennenes krav om høyere avgift ble avvist fordi myndighetene ikke ville berøve de fattige « den Kilde til deres Forsyning, som de selv anser for den billigste og bedste ».
BT170313 | Før falt nesten like mange fra rike som fra fattige familier utenfor.
AP170313 Arbeiderpartiet satt i regjering i perioden da gapet i sysselsetting mellom unge menn fra rike familier kontra fattige familier økte mye, som rapporten som Aftenposten skrev om mandag viser.
AP170313 Aftenposten skrev mandag en sak om at gapet mellom unge menn fra fattige kontra rike familier har økt betydelig mellom 2002 og 2012.
AA170313 Sortering og resirkulering av søppel på slike fyllinger er levebrød for mange fattige , og mange bor i utkanten av fyllingene i små skur de har satt opp.
DB170312 Lundby var fattige 0,2 poeng bak Sara Takanashi som ble nummer to.
DB170312 I motsetning til andre land der det har vokst frem store lavlønnssektorer av « arbeidende fattige », har vi i Norge møtt denne utviklingen med politiske tiltak og en målrettet innsats for å gi arbeidsinnvandrerne rettigheter og få dem fagorganisert.
DB170312 Det leder tanken hen på fattige innvandrere som skal arbeide for lønninger under eksistensminimum i rike land.
AP170312 Sortering og resirkulering av søppel på slike fyllinger er levebrød for mange fattige , og mange bor i utkanten av fyllingene i små skur de har satt opp.
AP170312 | Før falt nesten like mange fra rike som fra fattige familier utenfor.
AA170312 Sortering og resirkulering av søppel på slike fyllinger er levebrød for mange fattige , og mange bor i utkanten av fyllingene i små skur de har satt opp.
DB170311 ØKT BARNEFATTIGDOM er en forutsigelig konsekvens av innvandring fra fattige land.
DB170311 Ingen « fattige » mangler mat, klær og hus.
DB170311 Får vi flere rike, får vi også flere fattige i statistikken, selv uten inntektsfall.
DB170311 FÅ BARN MED BAKGRUNN fra Bosnia eller Filippinene er fattige .
DB170311 Familieøkonomien blir deretter : Fire av fem somaliske barn er fattige .
DB170311 Det betyr at antall fattige barn i Norge i dag trolig ligger rundt 110 000, eller mer.
DB170311 Antall fattige innvandrerbarn er doblet på ti år - fra 26000 til 52000. 5 prosent av barn uten innvandringsbakgrunn lever i lavinntektsfamilier.
DA170311 - Her har vi levekårsutfordringer, fattige barn, forfall i boligstandard, miljøutfordringer : Det er en varsellampe, sier han.
BT170311 I riktig gamle dager ble Røldal sett på som et " asylum " for uverdige fattige .
AP170311 Den unge jenta fra en fattig familie i en av Russlands mest fattige byer - Uljanovsk 900 kilometer fra Moskva - ble pyntet som en TV-stjerne av Kanal 1.
VG170310 KAOTISK : Både internt fordrevne og fattige familier som er registrert av Syriske Røde Halvmåne kan fått mat utlevert.
VG170310 Her bor det et stort antall internt fordrevne fra hele Syria, og samtidig har de økonomiske sanksjonene ført til flere fattige i det som tidligere var et nedre middelklassestrøk.
VG170310 Flere fattige
VG170310 Mindretallet i utvalget : Nei til inntektsprøving av barnetrygd ¶ - Fattige vil få mindre barnetrygd ¶
SA170310 Høyre vil fortsatt ha barnetrygd til alle og ikke erstatte den med gratis barnehage og ekstra hjelp til fattige familier.
DN170310 Lederen for EPAs avdeling for miljøjuss, Mustafa Ali, reagerer spesielt på at president Donald Trumps administrasjon fjerne midler til programmer som hjelper fattige og minoriteter ¶
DB170310 Fattige kvinner ser rett og slett på dette som en måte å tjene penger.
DA170310 President Donald Trumps nye helsereform får kritikk både for å rasere helsetilbudet for fattige , og for ikke å gå langt nok i å fjerne Obamacare.
DA170310 Den nye loven møter ikke bare motstand hos Demokratene, også leger og helsearbeidere protesterer og frykter at fattige og arbeidsledige vil få et dårligere helsetilbud enn i dag.
DA170310 Lederen for EPAs avdeling for miljøjuss, Mustafa Ali, reagerer spesielt på at president Donald Trumps administrasjon fjerne midler til programmer som hjelper fattige og minoriteter ¶
DA170310 Vise at ofrene var mennesker, selv om samfunnet ofte ikke verdsatte dem fordi de var fattige , svarte, kvinner.
BT170310 De betaler mye og har mange fattige familier.
BT170310 De betaler mye og har mange fattige familier.
BT170310 Høyre vil fortsatt ha barnetrygd til alle og ikke erstatte den med gratis barnehage og ekstra hjelp til fattige familier.
AA170310 Lederen for EPAs avdeling for miljøjuss, Mustafa Ali, reagerer spesielt på at president Donald Trumps administrasjon fjerne midler til programmer som hjelper fattige og minoriteter ¶
AA170310 Høyre vil fortsatt ha barnetrygd til alle og ikke erstatte den med gratis barnehage og ekstra hjelp til fattige familier.
VG170309 Stockholm : Etterforsker 47 drap ¶ Fattige innvandrere ¶
VG170309 - Det handler om disse fattige innvandrerne - 2.-generasjons innvandrere - som har vokst opp under vedvarende mangel på skolegang og utdanning, under dårlige økonomiske kår og som nå står helt utenfor samfunnet.
VG170309 Torsdag sa Høyre-nestor Kåre Willoch til VG at han med stigende bekymring har fulgt med på økningen i antall fattige barn i Norge.
VG170309 Samtidig som regjeringen gir store skatteletter til de rikeste, blir det stadig flere fattige i Norge.
VG170309 NAV-rapport : Større forskjeller og flere fattige i Norge ¶
VG170309 Hun er en av stadig flere fattige i Norge.
VG170309 Frelsesarmeen er i kontakt med mange fattige barnefamilier.
VG170309 Foreldre i fattige familier strekker seg ifølge Herikstad langt for barna sine.
VG170309 Fattigdom i Norge ¶ * 100.000 barn regnes som fattige i Norge.
VG170309 - Det er lenge siden jeg påviste at familiepolitikken kom til å føre til flere fattige barnefamilier.
VG170309 * Halvparten av barna i fattige familier har innvandrerbakgrunn. * 11 prosent av befolkningen har lavinntekt ( under 60 prosent av medianinntekten ).
VG170309 Willoch har med stigende bekymring fulgt med på økningen i antall fattige barn i Norge.
VG170309 Vi må sørge for at barn som vokser opp ikke føler at mor og far er fattige på grunn av dem, sier han.
VG170309 Statsminister Erna Solberg ( H ) sier at høy innvandring er hovedårsaken til at forskjellene øker, og at flere barn i Norge nå defineres som fattige .
VG170309 - Vi må sørge for at flest mulig barn som vokser opp ikke føler at mor og far er fattige på grunn av dem, sier Høyre-veteran Kåre Willoch ( 88 ).
VG170309 - Det er lenge siden jeg påviste at familiepolitikken kom til å føre til flere fattige barnefamilier.
VG170308 Barnehjemmet ble i utgangspunktet bygget for 500 barn, men er i dag hjemmet til om lag 800 barn og ungdom fra fattige familier i landets hovedstad.
VG170308 Valget om gratis barnehage og målrettet barnetrygd er en satsing på barna og en satsing på å redusere barnefattigdommen, men den kommer på bekostning av at foreldrene til fattige barn vil se seg litt mindre tjent med å jobbe mer.
VG170308 Norge har klart å gi likere muligheter til barn fra fattige og rike hjem enn de fleste andre land i verden, men for de nederste fem-ti prosentene går det dårligere nå enn det gjorde tidligere.
VG170308 Blant de fattigste familiene ser vi også en negativ utvikling i det som kalles « sosial mobilitet », altså i hvilken grad barn fra fattige familier lykkes i arbeidsmarkedet, sammenlignet med barn fra mer velstående familier.
DA170308 Dette handler om den fattige jenta som blir giftet bort når familien ikke lenger ser at hun har mulighet til å gå på skolen.
VG170307 * Offentlige helseprogrammer finnes for utvalgte grupper, som pensjonister, krigsveteraner og fattige .
VG170307 - Når det gjelder vanlige familier, som ikke hører til blant de fattige og lavtlønte, har forsikringspremien gått opp med 2500 til 3000 dollar i snitt per år, hevdet Price.
FV170307 Mens det i resten av landet er flest fattige barn i innvandrerfamilier, er det i Agder-fylkene overvekt av fattige barn med majoritetsbakgrunn.
FV170307 Mens det i resten av landet er flest fattige barn i innvandrerfamilier, er det i Agder-fylkene overvekt av fattige barn med majoritetsbakgrunn.
DA170307 Ved å kriminalisere sexkjøperen blir blant annet handelen med kvinner fra fattige land rammet.
DA170307 Fattige sultet, det var hungersnød i Frankrike.
BT170307 Hun kom fra fattige kår i Romania og har også tidligere vært offer for menneskehandel.
BT170307 Han påpeker at jenten ( 17 ) kom fra fattige kår i Romania, at hun tidligere har vært offer for menneskehandel og at hun var helt på bar bakke i Bergen - uten verken omsorgspersoner, bosted eller penger.
VG170306 * Offentlige helseprogrammer finnes for utvalgte grupper, som pensjonister, krigsveteraner og fattige .
DB170306 Gamle, sjuke, fattige , funksjonshemmede, tiggere, innvandrere, homofile, transpersoner, lista er lang.
DA170306 Det ble flere tusen fattige barn da partiet satt i flertallsregjering og hadde begge hendene på rattet, sier hun.
DA170306 | Stor variasjon i andelen fattige innvandrerbarn ¶
BT170306 Økende andel fattige barn ¶
BT170306 « Det er bare fattige folk som handler på Cubus » uttaler et barn i en artikkel i bladet KK.
BT170306 | « Det er bare fattige folk som handler på Cubus » ¶
AA170306 De fleste av de frammøtte kommer fra byens fattige slummer. - 8 personer døde, mens 28 andre ble skadd i panikken som oppsto ved 6-tiden i dag da folkemengden trengte seg fram på området, sier politiet i en uttalelse.
AA170306 Økende andel fattige barn ¶
VG170305 Frigjøringsbevegelsen ANC har sviktet de fattigste av de fattige i de over 20 årene de har sittet med makten.
VG170305 Fattige , ofte papirløse, migranter beskyldes for å stjele jobbene, bringe med seg sykdommer, bidra til kriminalitet - og stjele damene til lokalbefolkningen.
DB170305 - Mamma var veldig syk, og vi var veldig fattige .
DA170305 Med Rolness' dragning mot dandyisme og stil skulle det bare mangle at han ikke hadde sin egen Dorian Grey, den skjønne, ekstroverte posøren som aldri blir gammel, som får sosiologen til å se ut som hans fattige normcore-fetter.
BT170304 Især på fattige Vestlandet ble mye ivaretatt.
SA170303 Til slutt var han 3,2 poeng fra seieren, og fattige seks tideler unna pallen.
DB170303 Jeg var en av de barna som var fattige og visste det, sier hun til magasinet.
AP170303 Til slutt var han 3,2 poeng fra seieren, og fattige seks tideler unna pallen.
SA170302 Trønderen var seks fattige tideler bak bronsen som gikk til Piotr Zyla fra Polen.
DB170302 Nesten 80.000 mennesker, 17.600 barn, er fattige .
DB170302 De rike blir rikere og de fattigere fattige .
DA170302 Verken på gaten eller i de stadig flere « barnehjemmene » som har poppet opp i fattige land, spesielt i Asia, Afrika og Latin-Amerika, i takt med turisttilstrømningen.
DA170302 Men nei, til tross for at du har de beste intensjoner - er det ikke snilt - eller smart - å gi penger til fattige barn.
DA170302 Fattige familier blir lokket til å plassere barna sine på hjemmene i den tro at de får et bedre liv, eller mot penger.
DA170302 Her risikerer de fattige innbyggerne livet for å dyrke kristendommen i dyp hemmelighet, og de to jesuittprestenes nærvær blir ansett som en nådegave sendt rett fra Gud.
AP170302 Trønderen var seks fattige tideler bak bronsen som gikk til Piotr Zyla fra Polen.
VG170301 Andelen fattige var dermed 13,5 prosent av befolkningen.
VG170301 Sant nok, og det er nok også grunnen til at det finnes mange prostituerte i fattige land.
DN170301 Andelen arbeidende fattige er stor, vi ser innvandring uten integrering, voksende sosiale spenninger, et hardere samfunn og mindre fellesskap, sa Støre, som mener denne utviklingen har sammenheng med en svekket fagbevegelse.
DA170301 Etter fire kamper ligger Norge nest sist i VM-kvalifiseringsgruppa med fattige tre poeng.
DA170301 Tallene viser at hvert tiende barn i Norge lever i fattige familier.
DA170301 Omtrent 77 prosent av de fattige barna er enten barn av innvandrere eller innvandrere selv.
DA170301 I tillegg øker befolkningen i Oslo, så i absolutte tall er det blitt omtrent 1000 flere fattige barn i Oslo fra 2014 til 2015.
DA170301 I fjor ble det 1000 flere fattige barn i Oslo.
DA170301 FATTIGOSLO : Andelen fattige barn i Oslo øker, viser ferske tall fra SSB.
DA170301 Det betyr at det er over 14.000 fattige innvandrerbarn i Oslo.
DA170301 - Det er like mange fattige barn i Oslo som det er innbyggere i Ski kommune.
DA170301 1000 flere fattige barn ¶
AA170301 Andelen arbeidende fattige er stor, vi ser innvandring uten integrering, voksende sosiale spenninger, et hardere samfunn og mindre fellesskap, sa Støre, som mener denne utviklingen har sammenheng med en svekket fagbevegelse.
VG170228 For det første er nettverksstøtten på fattige GSM/2G i 900 og 1800 MHz.
SA170228 Etter fire kamper ligger Norge nest sist i VM-kvalifiseringsgruppa med fattige tre poeng.
DB170228 Siden årtusenskiftet har andelen fattige barn i Norge blitt tredoblet, fra 3,3 prosent i 2001 til 10 prosent i 2015.
DB170228 Men også i familier uten innvandrerbakgrunn blir det stadig flere fattige barn, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AP170228 Etter fire kamper ligger Norge nest sist i VM-kvalifiseringsgruppa med fattige tre poeng.
AA170228 Siden årtusenskiftet har andelen fattige barn i Norge blitt tredoblet, fra 3,3 prosent i 2001 til 10 prosent i 2015.
AA170228 Men også i familier uten innvandrerbakgrunn blir det stadig flere fattige barn.
AA170228 Barn med innvandrerbakgrunn utgjør for første gang over halvparten av alle fattige barn her i landet.
AA170228 Siden årtusenskiftet er andelen fattige barn i Norge tredoblet, fra 3,3 prosent i 2001 til 10 prosent i 2015.
AA170228 Også i familier uten innvandrerbakgrunn blir det flere fattige barn.
AA170228 Barn med innvandrerbakgrunn utgjør for første gang over halvparten av alle fattige barn her i landet.
AP170227 Ulikhet i lønn og formue har økt dramatisk i både rike og fattige land.
AA170227 Begge gruppene har i over 50 år kjempet en væpnet kamp for større likhet og sosiale rettigheter til de fattige .
DB170226 Kostskolen som skal gi utdanningsmuligheter for fattige jenter i Sør-Afrika, og har hittil finansiert skolegangen til hele 172 jenter hvor 20 av de går på college i USA.
SA170225 Vi har skapt en verdensorden der rike land bruker opp de begrensede ressursene vi har felles, og tvinger de fattige til å betale for at det skjer.
DB170225 Det er snakk om inneklemte kommuner, rike kommuner som ikke vil ta ansvar for sin fattige nabo og kommuner som står i veien for flertallsviljen i flere andre kommuner.
VG170224 Også hun merker belastningen ved å bo i det fattige og politisk ustabile landet, ofte under svært kummerlige forhold.
DB170224 Om du gir bort 10 prosent av inntekten din til ekstremt fattige i f.eks.
DB170224 Eller som når den utro og gjennomkorrupte politikeren tar med sin kone for å bli avfotografert sammen med de fattige .
AP170224 Tidligere måtte borgerne uten protester godta at bønder og arbeidere forblir fattige mens kommunistpartipamper og bedriftseieres rikdom samtidig blir større og mer prangende.
SA170223 Burde fattige Brann strekt seg lenger ?
DB170223 Fattige kommuner som har fått avslag på sitt frieri til rike nabokommuner, og enkeltkommuner som ellers ville blokkere sammenslåinger som ønskes av et flertall i regionen.
DB170223 De fattige østeuropeiske landene skulle få muligheten til å bygge velferd, skape arbeidsplasser, handle gjennom eksport og import, krysse landegrenser, jobbe i andre land.
DA170223 Den kriserammede økonomien rammer mange fattige egyptere.
BT170223 Statistisk sentralbyrå, Fordelingsutvalget, med flere har påpekt hvor viktig barnetrygden er for å redusere økonomiske forskjeller og redusere antall fattige barn.
BT170223 Burde fattige Brann strekt seg lenger ?
AP170223 Burde fattige Brann strekt seg lenger ?
VG170222 * Har støtteordning på til sammen 800 millioner svenske kroner for renovering og energieffektivisering i områder i fattige nabolag.
DB170221 Ødeleggelse av livgivende fornybare naturgoder er fattige menneskers mest påtrengende miljøproblem.
DB170221 Men om vi vil samle verden mot klimakrisen, må vi forstå det som plager de fattige nå.
DB170221 Klimaensidigheten kan få oss til å glemme miljøproblem som rammer andre levende vesen og fattige mennesker, og å velge teknofiksløsninger som ødelegger natur.
DB170221 De som merker dette mest nå er mennesker i fattige land.
DB170220 Målet må være å belønne fattige skogland og fattige lokalsamfunn for å ta vare på skogen - ikke for å hogge den ned.
DB170220 Målet må være å belønne fattige skogland og fattige lokalsamfunn for å ta vare på skogen - ikke for å hogge den ned.
DA170219 NAPOLI ( Dagsavisen ) : Dystre vakttårn og endeløse fengselsmurer dominerer den fattige bydelen Poggioreale sentralt i Napoli.
DB170218 Selv forsvant Halfvarsson altså ut av semifinalen, fattige tre tusendeler unna å avansere på tid.
BT170218 Audun Lysbakken vil hjelpe fattige .
BT170218 Audun Lysbakken vil hjelpe fattige .
AA170218 - Målene er så vidt vi kan se de samme : Folk som lever i fattige nabolag og som er knyttet til narkotika, sier menneskerettighetsorganisasjonens leder på Filippinene, Wilnor Papa.
SA170217 Bjuland peker på utfordringer knyttet til kommersiell surrogati-virksomhet i fattige land, som blant annet India.
DN170217 - Fordi en behovsprøving vil bety at det blir mindre lønnsomt for foreldre å øke egen inntekt, kan flere fattige foreldre føle svakere motiv for å komme inn i arbeidslivet.
DB170217 Fordi flyktninger er en spesiell type innvandrere med særlig lave kvalifikasjoner, fra særlig fattige land, og stiller svakt på et avansert arbeidsmarked som det norske.
DA170217 Det fattige landet har allerede tatt imot 655.000 syrere.
DA170217 - Fordi en behovsprøving vil bety at det blir mindre lønnsomt for foreldre å øke egen inntekt, kan flere fattige foreldre føle svakere motiv for å komme inn i arbeidslivet.
AP170217 Jeg synes det er en skam at Norge ikke har gått foran i denne reguleringen, men latt andre fattige land selv måtte styre utviklingen og selv satt grensene for rike nordmenn som vil kjøpe seg barn hos mødre i andre land, sier Toppe. 10.000 Aftenposten-lesere har tatt testen.
AP170217 Det er for meg egentlig uinteressant at det i USA er bedre regler for mor og alt det der, og at kvinnene er mindre fattige enn i India.
AP170217 - Uinteressant om folk i USA er mindre fattige
AP170217 Jeg synes det er en skam at Norge ikke har gått foran i denne reguleringen, men latt andre fattige land selv måtte styre utviklingen og selv satt grensene for rike nordmenn som vil kjøpe seg barn hos mødre i andre land, sier Toppe. 10.000 Aftenposten-lesere har tatt testen.
AP170217 Det er for meg egentlig uinteressant at det i USA er bedre regler for mor og alt det der, og at kvinnene er mindre fattige enn i India.
AP170217 - Uinteressant om folk i USA er mindre fattige
AA170217 - Fordi en behovsprøving vil bety at det blir mindre lønnsomt for foreldre å øke egen inntekt, kan flere fattige foreldre føle svakere motiv for å komme inn i arbeidslivet.
DA170215 Men hvorfor må det være de fattige som ikke får lov ?
DA170215 Eller for den saks skyld bare fattige .
VG170214 Men hovedgrunnen til at fattigfolk bodde fattigslig var antagelig at de var fattige .
DB170213 Situasjonen for fattige kvinner er altså i akutt fare for å bli enda verre.
DB170213 Kristelig Folkeparti og stortingsflertallet bør isteden støtte Kirkens Nødhjelp, ved å bidra til å kompensere de enorme kuttene Trumps ordre gir i støtte til livreddende organisasjoner i fattige land.
DB170213 I et intervju i Vårt Land uttalte hun at « Som det bistandspartiet KrF er, bør det kjempe for fattige kvinners rett til helhetlig reproduktiv helse, inkludert retten til trygg abort.
DA170213 Mens fattige 4 prosent av det totale partikkelutslippet står veitrafikken for.
VG170212 Før OL : Fattige ble tvangsflyttet ( krever VG+ ) ¶
VG170212 For mens politikere sier at det franske folk må godta lavere lønninger, pensjonskutt og dyrere helsebehandling fordi statskassen er tom - og mens de oppfordrer de fattige til å jobbe enda hardere, betaler de kona og fire barn fire ganger vanlig lønn.
DB170212 Til slutt røk medaljen med fattige to hundredeler til Max Franz.
DB170212 Ved å kutte støtten til organisasjoner som gir et bredt spekter av helsetjenester til fattige mennesker uten annet tilbud, setter den amerikanske regjeringen millioner av liv i fare.
DB170212 Ingen statistikk illustrerer bedre ulikheten mellom verdens rike og fattige .
BT170212 Også andre fattige land er blitt « fremvoksende markeder.
BT170212 Når tittelen min inneholder oppfordringen « ikke glem vinnerne, » er det fordi globalisering har gitt store gevinster for mange fattige land.
BT170212 Hindrer vi dem i å handle med oss, kan det derfor hende at det kommer noen færre fra fattige land som har nytt godt av globalisering.
AA170212 Han understreker at partiet ikke vil inngå noen avtale med Ap uten tiltak rettet mot fattige barn.
AA170212 Han understreker at partiet ikke vil inngå noen avtale med Ap uten tiltak rettet mot fattige barn, og minner om at økende ulikheter ikke bare er et problem i USA og store deler av Europa.
VG170211 Da Bø krysset målstreken, hadde han tapt gullet med fattige 0,7 sekunder.
VG170211 I likhet med gutta boys i Sherwoodskogen ser hun ut som en etterlevning fra hippietiden og er drivkraften bak festivalen « Sherwoodstock » som skal skaffe penger til de fattige slik at de ikke behøver å stjele.
DB170211 I USA er det for eksempel stor segregering, og skoler finansieres lokalt, slik at fattige områder har mye dårligere kvalitet på skolene, noe som går utover fattige innvandrergruppers muligheter til sosial mobilitet.
DB170211 I USA er det for eksempel stor segregering, og skoler finansieres lokalt, slik at fattige områder har mye dårligere kvalitet på skolene, noe som går utover fattige innvandrergruppers muligheter til sosial mobilitet.
DB170211 Det nevnes også i rapporten at sammensetningen av tyrkiske innvandrergrupper varierer, og at det i Sverige relativt sett er flere kurdere og assyrere enn majoritetstyrkere, mens tyrkere i Tyskland er gjestearbeidere rekruttert fra den fattige landsbygda.
BT170211 | Vil gi mer barnetrygd for å hjelpe fattige
BT170211 Tallene på fattige barn i Bergen er to år gamle og hentet inn fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.
BT170211 Minst andel fattige barn hadde Austevoll og Austrheim, med henholdsvis bare 4,3 prosent og 3,9 prosent under fattigdomsgrensen.
BT170211 Lysbakken var klar på at det ikke ville bli noen avtale med Ap etter valget, uten konkrete tiltak rettet mot fattige barn.
BT170211 Lysbakken understreker at bare drøye halvparten av de fattige barna i Bergen lever i innvandrerhusholdinger som kommer fra Afrika, Asia og Latin-Amerika.
BT170211 | Vil gi mer barnetrygd for å hjelpe fattige
BT170211 Tallene på fattige barn i Bergen er to år gamle og hentet inn fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.
BT170211 Minst andel fattige barn hadde Austevoll og Austrheim, med henholdsvis bare 4,3 prosent og 3,9 prosent under fattigdomsgrensen.
BT170211 Lysbakken var klar på at det ikke ville bli noen avtale med Ap etter valget, uten konkrete tiltak rettet mot fattige barn.
BT170211 Lysbakken understreker at bare drøye halvparten av de fattige barna i Bergen lever i innvandrerhusholdinger som kommer fra Afrika, Asia og Latin-Amerika.
AP170211 Hvilke forhold er utslagsgivende for bestandssammensetning, alder, vekst, rike og fattige årsklasser.
VG170210 I den perioden har det blitt gjennomført fattige 57 dopingtester.
VG170210 Likevel betalte folk 21 milliarder mer i skatt, helsekøene økte og det ble 15 000 flere fattige barn.
VG170210 Hadde de vært så villige om de fikk spørsmål om de ville betale mer skatt for lengre helsekøer og flere fattige barn ?
VG170210 Mange kommer fra fattige land i Øst-Europa eller Asia, og får tilbud om jobb via noen bekjente.
VG170210 - En ting er sikkert, tilsiget av fattige mennesker som kan utnyttes er enormt.
SA170210 Mens fattige 4 prosent av det totale partikkelutslippet står veitrafikken for.
VG170209 Mange mente politiet hadde skylden for dødsfallene i Clichy, og i løpet av kort tid brøt det ut opptøyer som etter hvert spredte seg til flere andre fattige forsteder.
VG170209 Gjennomsnittet for alle OECD-land - både rike og fattige - er ni prosent.
DA170209 Hvis du skal få gjort noe med fattigdom så må man være villig til å øke inntektene til de fattige familiene, det er det ingen tegn til i Aps program, sier Lysbakken.
AP170209 - Da blir det ingen fattige familier, sier Mirzijojev.
AP170209 - Da blir det ingen fattige familier, sa Mirzijojev i talen som han holdt i den fattigste delen av landet.
DB170208 Aleksander Aamodt Kilde ble nummer fire - bare 54 hundredeler fra gullet, og bare 3 fattige hundredeler fra bronsen.
DB170208 For på startnummer 26 kom Manuel Osborne-Paradis med samme gode ski som Eric Guay, og dyttet nordmannen ut av pallet med tre fattige hundredeler.
DB170208 Ifølge Shariati ledsages min politikk av ond vilje og et inderlig ønske om å gjøre livet for verdens fattige verst mulig.
DA170208 Osborne-Paradis slo ham med tre fattige hundredeler.
DA170208 Den fattige fiskeren Chul-woo Nam ( Ryoo Seung-bum ) lever et forholdsvis fredelig liv i Nord-Korea, der han bor sammen med kona og datteren i et beskjedent skur like ved grensen.
DA170207 Men altfor mange av miljøtiltaka som treffer oss i dag ser ut til å være planlagt som følger : Ingen stress for de rike, masse smerte for de fattige .
AP170207 Der forklarer han hvorfor verden blir sikrere for alle om færre blir fattige .
VG170206 Italieneren har ledet laget sitt til fattige fem poeng på de siste ti kampene, det er nedrykkstall.
DB170206 Den største faren for det norske samfunnet er om innvandrere både segregeres, forblir fattige og står utenfor arbeidslivet.
AA170206 Regjeringen er anklaget for å avblåse kampen mot korrupsjon i det fattige EU-landet.
AA170206 Stadig flere barn vokser opp i fattige familier, advarer velferdsdirektør Erik Stene hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.
DB170205 Representanter fra industrien henvender seg til fattige familier, og ber om å få kjøpe barna deres.
AA170205 Regjeringen anklages for å avblåse kampen mot korrupsjon i det fattige EU-landet.
AA170205 Regjeringen er anklaget for å avblåse kampen mot korrupsjon i det fattige EU-landet.
VG170204 * Opprørerne er mest aktive i fattige jordbruksregioner sør i landet og anklages for både angrep på og utpressing av gruveselskaper, gårder, entreprenører og mobilselskaper.
VG170204 Der er både snekkere, malere, pleiere ofte underbetalte fattige .
VG170204 - Jeg er reelt redd for at vi er i ferd med å få arbeidende fattige , såkalt « working poor » også i Norge.
DB170204 Lyrikken er litteraturens fattige fetter.
AP170204 Somaliere flest er fremdeles svært fattige og FN og bistandsgrupper frykter en sultkrise dersom regnet svikter også denne våren.
AA170204 Bare i Nord-Trøndelag lever over 2200 barn i fattige familier.
AA170204 - Hele 27 % færre barn ville ha vært fattige hvis barnetrygda hadde blitt inntektsregulert de siste 20 åra, mener Lysbakken.
AA170204 2200 barn er fattige
VG170203 De « arbeidende fattige » i disse landene er ikke marginale grupper i randsonen av arbeidsmarkedet : Det er industriarbeidere, bygningsarbeidere, transportarbeidere og andre.
VG170201 Mye ble gjort med ekte engasjement og bekymring, ja, en nærmest faderlig omsorg for distriktets befolkning og særlig for de fattige .
AP170201 Dette gjør utslag i statistikken over antall som regnes som fattige - og havner i lavinntektsgruppen.
AP170201 Dette gjør utslag i statistikken over antall som regnes som fattige - og havner i lavinntektsgruppen.
AP170201 Dette gjør utslag i statistikken over antall som regnes som fattige - og havner i lavinntektsgruppen. 28 prosent av innvandrere og deres etterkommere hadde vedvarende lavinntekt i treårsperioden 2012 - 2014, mot 10 prosent i befolkningen som helhet.
AP170201 Dette gjør utslag i statistikken over antall som regnes som fattige - og havner i lavinntektsgruppen.
DB170130 Når de fattige svarer « Hallo ? » sitter de rike musestille i den andre enden.
DB170130 Her er fasiten Spaltist ¶ 6 ) Kødderinger de fattige .
DB170130 De åpner telefonkatalogen og leter fram etternavn som høres fattige ut : Torgersen, Holmen eller Reverud.
BT170130 FNs handlingsplan for bærekraftig utvikling fra 1992, Agenda 21, gir bare en kort henvisning OM at økoturisme kan fremme utvikling i fattige land.
BT170130 En av anbefalingene er å øke flybasert turisme til fattige land - inkludert til de små øystatene - for å støtte økonomisk utvikling. 16 år senere var det de samme øystatene som presset på for at Paris-avtalen skulle ha med målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader over førindustrielt nivå, ikke to grader.
AP170130 Mange kommer fra barnerike, trangbodde og fattige familier, med foreldre som ofte står utenfor arbeidslivet.
AP170130 Mange kommer fra barnerike, trangbodde og fattige familier, med foreldre som ofte står utenfor arbeidslivet.
DB170128 Ett eksempel er den globale alliansen for å lette tilgangen til vaksiner for barn i fattige land ( GAVI ).
DB170126 - Vi var fattige før jordskjelvet.
AP170125 Fun fact : Det var her den første fullstendige fiskeøglen ( itcthyosaur ) ble funnet, av den da 12 år gamle, fattige jenta Mary Anning.
SA170124 Jeg liker hennes beskrivelser av det å vokse opp i fattige Napoli, sett fra et kvinneperspektiv.
SA170124 Brasils president Michel Temer tilhører en elite som bryr seg lite om både forholdene i fengslene og de stadig flere fattige i befolkningen, ¶
SA170124 Kristoffersen vant med 9 fattige hundredeler til rivalen Marcel Hirscher. 22-åringen brølte av glede da han passerte målstreken som leder.
DN170124 Når disse tjenestene svekkes, går antall uønskede graviditeter opp, og dette rammer særlig sårbare og fattige kvinner i utviklingsland.
DB170124 Det skjedde blant annet da Algerie røyk ut av gruppespillet med to fattige poeng på tre kamper.
DB170124 De medisinske behovene til folk i fattige land er ikke avgjørende for legemiddelindustriens prioriteringer.
DB170124 Da får vi situasjoner hvor prisene på livreddende medisiner presses i været, og forskning på behandling for sykdommer som rammer den fattige delen av befolkningen erstattes av forskning på potensmidler og behandling for håravfall.
DB170124 Ikke for de fattige , ikke for de rike, og ikke for veksten i økonomien.
DB170124 Gamle, unge, barn, kvinner, afroamerikanere, latinamerikanere, homofile og lesbiske, og de fattige .
AP170124 Blant de institusjonene og programmene som kan forvente å bli kraftig amputert, nedlagt eller privatisert er USAs offentlige kringkasting, kunst og kulturtilbud, flyplasser på avsideliggende steder og fri rettshjelp til fattige .
AP170124 Kristoffersen vant med 9 fattige hundredeler til rivalen Marcel Hirscher. 22-åringen brølte av glede da han passerte målstreken som leder.
AP170124 Henrik Kristoffersen brølte av glede da seieren var sikret med fattige ni hundredeler.
DB170122 Planned Parenthood, en organisasjon som blant annet tilbyr prevensjon og abortråd, ikke minst til unge og fattige , vil miste offentlig støtte.
AP170122 Trump vant Michigan med fattige 10.000 stemmer totalt, noe som illustrerer hvor viktig seieren i Macomb var for ham.
DB170121 I tre år hadde den fattige stakkaren kjempet mot rettssystem og stigmatisering, inntil det kom fram at noen russiske militærpiloter hadde stjålet noen kuer da de skulle returnere fra Japan med tomt fly.
DB170121 Altså, for å oppsummere det jeg vil tro er en ganske alminnelig uke i nyhetene : Forskjellene mellom fattige og rike øker kraftig.
AP170120 Sveisen er også kalt Robin Hood-frisyre, man tar fra de rike og gir til de fattige » ¶
AP170120 Pave Frans gratulerte USAs nye president Donald Trump og ba ham fortsette kampen for de fattige i en tid i dyp humanitær krise.
AP170120 - Under din ledelse vil USAs renomme fortsette å bli målt gjennom hvor stort hensyn landet tar til de fattige , de utestengte og dem som er i nød, slik Lazarus står foran vår dør, sier paven i sin hilsen.
AP170120 Sveisen er også kalt Robin Hood-frisyre, man tar fra de rike og gir til de fattige » ¶
DN170119 Han har skapt seg en formidabel formue på den elektroniske handelsportalen Alibaba, men når Jack Ma snakker om sine fremtidsplaner på World Economic Forum i Davos, handler nesten alt om hvordan verdens fattige kan løftes opp og frem på bærekraftig vis.
DB170119 Vi er stolte av at Norge engasjerer seg i utvikling av fattige land over hele kloden.
DB170119 Og, den vanlige bistanden - den for å bedre levevilkårene for folk i fattige land - tappes for penger.
SA170118 Han peker også på at tilstrømningen av romfolk, flyktninger og asylsøkere har satt oss på prøve og sier at han har blitt mer bevisst at kirken har et særlig ansvar for fattige og skal være et fristed for alle som strever med sine liv.
DB170118 Dette vil hjelpe verdens fattige , sier Gates og skryter av samarbeidet fondet hans har med det norske regjeringen på en rekke prosjekter.
DB170118 De oppstår typisk i fattige land, men smitte stoppes ikke i passkontrollen.
BT170118 Verdens fattige ?
BT170118 Verdens fattige ?
AP170118 Samtidig er den ikke et tilbud til barn i mange fattige land, de som kanskje trenger en slik vaksine mest, sier Forsmo.
BT170116 Eller den sarkastiske nummer 86 : « Hvorfor bygger nå paven ikke heller Peterskirken av sine egne penger enn av de fattige kristnes penger, da hans formue er langt større enn noen rik Krøsus' eiendom.
AP170115 Inkluderer de fattige
AP170115 I en annen rapport fra GSMA, som representerer mobiloperatører globalt, står det at « industrien for mobile finanstjenester er bredt etablert og bringer finansiell inkludering til en voksende andel av befolkningen, som tidligere ikke hadde tilgang til banktjenester i fattige deler av verden ».
AP170115 Bankene ser ikke på den fattige brorparten av befolkningen som interessante kunder, og befolkningen har lav tillit til bankene.
AP170115 - I fattige land vet jeg at det er utfordringer med at kundene gjerne har flere sim-kort hos ulike operatører som de veksler mellom.
AP170114 Obrador er tidligere ordfører i Mexico City, og svært populær blant landets fattige arbeiderklasse.
AP170114 Obrador er tidligere ordfører i Mexico City, og svært populær blant landets fattige arbeiderklasse.
DN170113 Venstresiden er bekymret for de fattige .
DB170113 På samme måte som reiselivet i Norge bidrar til å opprettholde bosetting over hele landet, gir den også muligheter for å styrke økonomien og bedre livsvilkårene i fattige deler av verden.
DB170112 Men hver og en av de fem som fikk penger var fattige familier.
AP170112 Men hver og en av de fem som fikk penger var fattige familier.
AP170112 Fattighuset fikk i fjor midler fra et minnefond som ønsket å gi penger til fattige familier som skulle få muligheten til å dra på ferie.
DB170111 Pratt kommer fra fattige kår, men har i senere tid blitt et av de større navnene i Hollywood.
SA170110 Nå ønsker Brann til og med å forlenge kontrakten med ham - og det etter en sesong der han kun scoret fem fattige mål.
DB170110 De ligger nå helt nederst i Premier League med fattige 13 poeng.
DB170110 - Det er stor forskjell på fattige og rike, men alle har en positiv energi.
BT170110 Nå ønsker Brann til og med å forlenge kontrakten med ham - og det etter en sesong der han kun scoret fem fattige mål.
AP170110 Nå ønsker Brann til og med å forlenge kontrakten med ham - og det etter en sesong der han kun scoret fem fattige mål.
BT170109 Innvendingene bunner i at dette, enn så lenge, forbindes med en kynisk industri som involverer fattige og rettighetsløse kvinner i u-land.
BT170109 Innvendingene bunner i at dette, enn så lenge, forbindes med en kynisk industri som involverer fattige og rettighetsløse kvinner i u-land.
DB170108 Hvert år sender SAS et fullastet fly med hjelpesendinger til fattige i Europa.
DB170107 40 prosent av barn i hjem med enslige foreldre er fattige .
DB170107 Det hjelper ikke for de rike å ha satt pengene i fast eiendom hvis de fattige okkuperer husene deres, tægger og skiter dem ned uten å betale for seg.
DB170107 Det er også mulig at Trump vil hisse opp de fattige til å angripe de rike, slik NSDAP mobiliserte filleproletarene.
DB170107 De fattige stemte på Trump fordi de trodde at hans rikdom ville smitte over på dem, som en slags økonomisk chlamydia.
AP170107 Fattige flyttet inn blant søylegangene, rom under tribunene ble brukt til staller og lagre, mens selve arenaen ble brukt som møteplass.
SA170106 Familien på plass ¶ Fattige 1,7 poeng skiller ned til Stoch før fredagens hoppukeavslutning i Bischofshofen.
BT170106 Landets fattige befolkning står midt i en « voldsomt skrøpelig sikkerhetssituasjon », sier Afrika-eksperter.
AP170106 Familien på plass ¶ Fattige 1,7 poeng skiller ned til Stoch før fredagens hoppukeavslutning i Bischofshofen.
BT170105 Landets fattige befolkning står midt i en « voldsomt skrøpelig sikkerhetssituasjon », sier Afrika-eksperter.
BT170105 Om vi ikke er i stand til å ta vare på de relativt få rovdyrartene vi har må vi spørre oss selv med hvilken moralsk og økonomisk legitimitet vi kan forvente og ønske at fattige land skal stoppe avhogging av regnskog og ivareta sitt artsmangfold.
AP170105 I løpet av noen få generasjoner har vi gått fra å være fattige fiskere til å bli søkkrike oljebaroner med et velferdsnivå resten av verden kan skyte en hvit pil etter.
DB170104 I « Chavista»-regimets tidlige dager kunne oljepengene brukes til å heve levestandarden for de fattige , samtidig som nye sedler ble trykt i hopetall utenlands for å dekke behovet.
DB170103 Sky-kapteinen tok hjem sammenlagtseieren med fire fattige sekunder. | - Jeg er mentalt innstilt på å gjøre et forsøk ¶
DB170103 Arabiske land er « fattige , usiviliserte », mens vi i Vesten er « de rike » til tross for at muslimske land før USAs invasjoner var både rike og i sterk vekst med utjevning av klasseforskjeller.
AP170103 Sihamoni har som konstitusjonell monark unngått å blande seg inn i sitt fattige lands turbulente innenrikspolitikk, dominert av den mektige og omstridte statsminister Hun Sen.
AP170103 Kommunistiske og fattige Nord-Korea er trolig det verste av vår tids diktaturer.
DB170101 De siste årene skal det også ha vært et økende problem at hjemløse og fattige kvinner i Teheran selger barna sine.
AP170101 Tøft for fattige
AP170101 Disse gruppene mener at det som skjer her er konfiskering av privat eiendom og at man også setter fattige mennesker i fengsel uten lov og dom.
AP170101 Tøft for fattige
AP170101 Dette rammer særlig fattige mennesker som kan ende i en rundgang av bøter, gjeld og fengsel.
AP170101 Våre naboland og mange fattige skogland har vernet mye mer.
AP161231 Under : Jeff Sessions skal bli justisminister og har sagt at klimaendringer er en " konspirasjonsteori for å ramme verdens fattige ".
VG161230 Av all energien Storbritannia lager, kommer bare fire fattige prosent av sol, vann og vind.
AP161226 Albumet kom i høst, fattige tre uker før den canadiske legenden døde, og beskrivelsen « dødsmesse » ble raskt tatt i bruk.
AP161220 Så langt er det slått fast at de drepte kjøpte drikken ved to utsalgssteder i den fattige bydelen « Ny Lenin », og at flaskene ble produsert av ulovlige fabrikker i byen.
AP161220 Mandag sto flere Irkutsk-beboere frem og fortalte om at de første hjemmeproduserte flaskene dukket opp for salg for ett år siden, og ble en populær drikk blant fattige .
AP161220 MOSKVA ( Aftenposten ) : Den lille røde flasken med alkohol og bær koster fire kroner og er favorittdrikken til millioner av fattige russere.
AP161220 I denne fattige bydelen i Irkutsk i østlige Sibir er det hittil bekreftet av 71 mennesker er døde etter helgens festing.
AP161212 Stortingets beslutning om å gi sine egne representanter mer etterlønn kommer samtidig som en ny Nav-rapport slår fast at det er blitt flere fattige i Norge, og samtidig som det i følge siste SSB-tall er 138.000 arbeidsledige i landet.
AP161202 Rike indere og folk fra middelklassen har klart å tilpasse seg ved å bruke kredittkort eller bruke andre former for digital betalingsformer, men det er ikke mulig for flere hundre millioner fattige indere som ikke engang har bankkonto.
AP161202 Rammer fattige
AP161202 Enkelte kommentatorer tror imidlertid at fattige kan tjene på kampanjen på lengre sikt hvis staten klarer å få inn mer i skatteinntekter som igjen blir fordelt til de mer vanskeligstilte.
AP161202 Butikker, der fattige er kunder, forteller at salget har sunket med så mye som 80 prosent.
AP161122 Frps Camilla Wilhelmsen mener dagens ordning ikke treffer riktig fordi det er fattige familier i hele byen.
AP161122 - Det er en merkelig prioritering fra byrådet å bruke store midler på å gi gratis aktivitetsskoletimer til barn som har foreldre med svært høye inntekter, bare fordi de bor i riktig bydel, samtidig som de svikter de fattige barna i vest.
AP161122 Fattige i vest må betale.
AP161030 Det handler om klokskap i vår forvaltning av skaperverk og klima, slik at verdens fattige og våre etterkommere kan kjenne barmhjertighet og håp om en bedre verden.
AP161019 | Det blir flere fattige barn og unge i Norge ¶
AP161019 På spørsmål om det nå er blir flere fattige i Norge, svarer seniorrådgiver Jon Epland i SSBs seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk følgende : ¶
AP161019 Begge regjeringene har hatt ansvaret i den perioden andelen fattige nå øker, fra 2012 - 2013.
AP161019 Andelen fattige øker i Norge, viser ny rapport.
AP161019 | Det blir flere fattige barn og unge i Norge ¶
AP161019 På spørsmål om det nå er blir flere fattige i Norge, svarer seniorrådgiver Jon Epland i SSBs seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk følgende : ¶
AP161019 Begge regjeringene har hatt ansvaret i den perioden andelen fattige nå øker, fra 2012 - 2013.
AP161019 Andelen fattige øker i Norge, viser ny rapport.
SA161010 Der er i større grad innvandrerfamilier som regnes som fattige .
AP161010 - Dette er veldig fattige land som ikke henger med på den generelle utviklingen i verden.
AP161010 Der er i større grad innvandrerfamilier som regnes som fattige .
AP160928 Mange fattige land kan vise til en betydelig økonomisk vekst, samtidig som avstanden mellom fattige og rike øker.
AP160928 Mange fattige land ville vært tjent med stans i all bistand mot at kapitalflukt og plyndring av naturressurser opphørte.
AP160928 Mange fattige land kan vise til en betydelig økonomisk vekst, samtidig som avstanden mellom fattige og rike øker.
DB160917 Eggens ( fattige ) trøst til Stabæk-leder Ingebrigt Steen Jensen etter at RBK scoret et seint vinnermål i en tippeligakamp i 1999. 68.
AP160914 - FFP bør håndheves strengere fordi gapet mellom de rike og de fattige bare blir større og større.
AP160906 | De rike lever stadig lenger, mens de fattige dør som før Marte Gerhardsen ¶
AP160906 Fattige i New York lever nesten seks år lenger enn fattige i Detroit, skriver Marte Gerhardsen.
AP160906 Fattige i New York lever nesten seks år lenger enn fattige i Detroit, skriver Marte Gerhardsen.
AP160903 Nestekjærlighetens misjonærer skulle hjelpe fattige , syke og døende.
AP160903 I India har hinduister fremsatt påstander om at motivet for arbeidet var å konvertere fattige til kristendommen.
AP160903 - Mor Teresa elsket ikke de fattige .
AP160903 - Jeg er ikke verdig, sa hun selv, men aksepterte prisen på vegne av verdens fattige .
SA160819 Men det hjelper ikke, ord blir fattige der og da.
AP160819 Men det hjelper ikke, ord blir fattige der og da.
AP160818 Natur, kultur, alle slags folkeslag, fattige og rike.
AA160818 Natur, kultur, alle slags folkeslag, fattige og rike.
SA160717 Men i vannet er det fattige 14 varmegrader denne ettermiddagen.
AP160717 Men i vannet er det fattige 14 varmegrader denne ettermiddagen.
AP160710 | Han har hjulpet fattige i Pakistan i 65 år - i kveld blir Edhi hedret i Oslo ¶
AP160710 Pakistans statsminister Nawaz Sharif kunngjorde raskt etter dødsfallet at det blir statsbegravelse og en nasjonal sørgedag for å hedre minnet etter mannen som viet sitt liv for å hjelpe de sårbare og fattige .
AP160710 Han hjalp alle fattige , uansett religion.
AP160710 Abdul Sattar Edhi har siden 1951 viet sitt liv til fattige og trengende i Pakistan.
VG160630 Tre av krisene er direkte knyttet til manglende tilgang på legemidler i fattige land.
VG160630 SAMARBEID : Dag Morten Dalen mener det trengs et internasjonalt samarbeid for at også fattige land skal få tilgang til dyre medisiner.
VG160630 Man må bryte linken mellom det den enkelte pasient i fattige områder betaler for legemidlene og det produsenten mottar for å produsere legemidlene, sier professor i samfunnsøkonomi Dag Morten Dalen ved Handelshøyskolen BI som har forsket på om konkurranse kan bidra til lavere legemiddelpriser.
VG160630 Legemidlene er så dyre at fattige land ikke har råd til å kjøpe dem.
VG160630 Hovednøkkelen ligger i et internasjonalt samarbeid, der skattebetalere i rike land må finansiere utvikling av legemidler som er livsviktige i fattige land, sier Dag Morten Dalen som mener det er feil å utelukkende kritisere de som produserer medisiner og vaksiner.
VG160630 * 1 Tusenvis av pasienter i fattige land får ikke tilgang til medisiner mot sykdommer som tuberkulose og hepatitt C.
AP160629 | For å få hjelp må fattige land hjelpe EU med å løse flyktningkrisen ¶
FV160622 Bare i 2015 ble ytterligere 6100 barn lagt til på listen over fattige barn i Norge.
DA160617 Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at antall fattige barn øker i Norge. 84.300 barn lever i vedvarende fattigdom.
DA160617 Og vi vet at barna tidlig blir klar over at de er fattige .
AP160607 Her kan du oppleve det fattige Danmark i sin opprinnelige form, et fantastisk og bratt, ja, bratt landskap, natur og et eventyrlig besøkssenter.
AA160607 Her kan du oppleve det fattige Danmark i sin opprinnelige form, et fantastisk og bratt, ja, bratt landskap, natur og et eventyrlig besøkssenter.
AA160607 Her kan du oppleve det fattige Danmark i sin opprinnelige form, et fantastisk og bratt, ja, bratt landskap, natur og et eventyrlig besøkssenter.
SA160528 På tiden 22:03 slo han den gamle rekorden med tre fattige , men viktige sekunder.
AP160524 Siden de aller fleste pølsebrød er laget av finmalt mel, er disse brødene stappfulle av raske karbohydrater og fattige på fiber.
AP160510 Del 4 - Økonomi under IS' terrorregime : Der de fattige sulter og skatteoppkreveren bærer pisk ¶
AP160429 | Akademisk frihet - ytringsfrihetens fattige fetter ?
AP160425 For den fattige fjellnasjonen utgjør turismen sysselsetting for hundretusenvis av mennesker over hele landet.
AA160425 For den fattige fjellnasjonen utgjør turismen sysselsetting for hundretusenvis av mennesker over hele landet.
AP160423 Røykerne bor i fattige land ¶
AP160423 Kreftforeningen reagerte også sterkt på at et av verdens rikeste land skulle tjene penger på at fattige land ikke klarte stå imot tobakksindustrien.
SA160414 Rapporten definerer fattige som de 10 prosentene av befolkningen med lavest inntekt.
SA160414 Fakta : Fattige barn i Norge ¶
FV160414 Rapporten definerer fattige som de 10 prosentene av befolkningen med lavest inntekt.
FV160414 Fakta : Fattige barn i Norge ¶
AP160414 Den dirrer mot verdens iboende urettferdighet, mot udugelige myndigheter og feige politikere, til støtte for verdens fattige . 3rd-party-bio ¶
AP160408 For det første må vi ta inn over oss at en omfattende migrasjon ikke er en løsning som står seg på sikt, hverken for de fattige eller de rike landene.
BT160407 Beregninger knyttet til skatteparadiser kan diskuteres, men de støtter opp om den kjente økonomen Thomas Piketty sitt store poeng : Vi står overfor en global ulikhetskrise hvor forskjellene mellom fattige og rike øker dramatisk.
AP160405 Ofte er lederne i terrorgruppen rike, mens de andre i gruppen er fattige .
AP160405 Er de fattige eller rike ?
SA160323 Tidligere har NRK fortalt at flere vaksinerer seg i rikere Oslo-bydeler enn i fattige .
BT160323 Tidligere har NRK fortalt at flere vaksinerer seg i rikere Oslo-bydeler enn i fattige .
AP160323 Tidligere har NRK fortalt at flere vaksinerer seg i rikere Oslo-bydeler enn i fattige .
AP160322 Veksten har hindret at økte flyktningutgifter har ført til sterk reduksjon av viktige bistandsformål i fattige land.
AP160321 Del 4 - Økonomi under IS' terrorregime : Der de fattige sulter og skatteoppkreveren bærer pisk ¶
SA160319 Hun var fattige sju hundredeler bak 3.-plassen etter første omgang, men hang ikke helt med før hun kjørte ut i finaleomgangen.
AP160319 Hun var fattige sju hundredeler bak 3.-plassen etter første omgang, men hang ikke helt med før hun kjørte ut i finaleomgangen.
AP160316 På denne siden av Atlanterhavet har begrepet beholdt mer av sin historiske betydning som betegnelse for laget mellom overklassen og arbeiderklassen : Folk med romslig økonomi, hverken rike eller fattige .
AP160312 De bor rett ved en heks, og heksen krever barnet mot at de fattige skal få mat fra hennes hage.
AP160308 Feilernæring sett under ett - det vil si for lite, for mye, eller feil mat - rammer rundt halvparten av alle verdensborgere, rike som fattige .
SA160227 Det så ut til at alpinkongen denne sesongen, Marcel Hirscher, skulle klare det, men Hirscher kjørte inn 11 fattige hundredeler, i en disiplin han til vanlig ikke hevder seg i toppen i.
FV160227 Det så ut til at alpinkongen denne sesongen, Marcel Hirscher, skulle klare det, men Hirscher kjørte inn 11 fattige hundredeler, i en disiplin han til vanlig ikke hevder seg i toppen i.
BT160227 Det så ut til at alpinkongen denne sesongen, Marcel Hirscher, skulle klare det, men Hirscher kjørte inn 11 fattige hundredeler, i en disiplin han til vanlig ikke hevder seg i toppen i.
AP160227 Det så ut til at alpinkongen denne sesongen, Marcel Hirscher, skulle klare det, men Hirscher kjørte inn 11 fattige hundredeler, i en disiplin han til vanlig ikke hevder seg i toppen i.
AP160218 Hellas og fattige land på Balkan kan ende opp som store flyktningleire dersom Nord-Europa stenger grensene helt, advarer flere.
AP160217 Ifølge Roede var kongen også opptatt av sosial boligbygging ; de som som fikk tildelt tomt nede ved havnen, forpliktet seg til å overta en tomt og bygge en leiegård for å leie ut til fattige i området rundt Akersgata.
AP160129 Skiltet " Fix my street " er en oppfordring til myndighetene om å prioritere også de fattige nabolagene.
AP160129 Byen er i stor grad gjenoppbygd, men noen fattige nabolag bærer ennå preg av store materielle skader.
AP160129 - Det er bare i noen få fattige nabolag, som Lower Ninth Ward, ødeleggelsene fortsatt er påtagelige, sier Letender.
AP160129 Meglerene snakket aldri med oss, noe vi tolket som at vi ser fattige ut, noe som igjen økte bitterheten overfor dem.
AA160129 Skiltet " Fix my street " er en oppfordring til myndighetene om å prioritere også de fattige nabolagene.
AA160129 Byen er i stor grad gjenoppbygd, men noen fattige nabolag bærer ennå preg av store materielle skader.
AA160129 - Det er bare i noen få fattige nabolag, som Lower Ninth Ward, ødeleggelsene fortsatt er påtagelige, sier Letender.
DA160128 Forklaringen på denne økende forskjellen på fattige og rike i musikklivet, de store og små selskapene, er i Spellemann-sammenheng enkel.
DA160128 Forklaringen på denne økende forskjellen på fattige og rike i musikklivet, de store og små selskapene, er i Spellemann-sammenheng enkel.
AP160126 - Dette er fattige unge menn som ofte står utenfor samfunnet, sier politisjef Anders Börjesson til SVT Nyheter.
DA160122 SV-politikere Snorre Valen og Eirik Faret Sakariassen er bekymret over de økende forskjellene mellom rike og fattige .
AP160121 - Eks-presidenten José Mujica ble berømt for å være « verdens fattigste statsleder » som bodde på familiegården sin, kjørte boble og ga bort 90 prosent av inntekten sin til de fattige .
AA160121 - Eks-presidenten José Mujica ble berømt for å være « verdens fattigste statsleder » som bodde på familiegården sin, kjørte boble og ga bort 90 prosent av inntekten sin til de fattige .
AA160121 - Eks-presidenten José Mujica ble berømt for å være « verdens fattigste statsleder » som bodde på familiegården sin, kjørte boble og ga bort 90 prosent av inntekten sin til de fattige .
AP160117 Mandela er imidlertid fortsatt en fantastisk merkevare, og man skal ikke reise mye i Sør-Afrikas fattige townships før man forstår at ANC står sterkt tross Zuma-regjeringes blemmer.
AP160117 - De fattige sees på med forakt.
AP160115 Men til tross for at megleren henvendte seg spesielt til fattige studenter og pendlere som ønsker et krypinn sentralt i byen, har det tatt tre måneder og to uker å få solgt leiligheten.
AP160114 Men til tross for at megleren henvendte seg spesielt til fattige studenter og pendlere som ønsker et krypinn sentralt i byen, har det tatt tre måneder og to uker å få solgt leiligheten.
AP160111 Denne re-alliansen med Nile Rodgers er en slags sammensmeltning av Station to Station, Scary Monsters og Let's Dance, men strander på oppblåste arrangementer og fattige låter.
AP160109 Likevel var det på en plattform av EU-kritikk, innvandringsskepsis og garantier om å bedre fattige polakkers økonomi at det sterkt nasjonalkonservative Lov og rettferdighetspartiet ( Pis ) vant valget i oktober.
AP160109 Likevel var det på en plattform av EU-kritikk, innvandringsskepsis og garantier om å bedre fattige polakkers økonomi at det sterkt nasjonalkonservative Lov og rettferdighetspartiet ( Pis ) vant valget i oktober.
DB160108 Støtte bør være behovsprøvd, sier de, subsidiering bør forbeholdes de fattige .
DB160108 En slik sykkel står sikkert ikke øverst på prioriteringslista for eksempelvis fattige , uføre trebarnsmødre.
AP160108 De ble imidlertid så populære og verdifulle i det fattige landet at myndighetene forbød dem.
DA160104 Sult kan øke migrasjonsstrømmene hvis vi ikke trapper opp innsatsen til bønder og fattige i tørkerammede områder, så de kan gi familiene sine mat.
AP160101 Tre av ti etiopiere lever under fattigdomsgrensen, andelen absolutt fattige har sunket kraftig de siste årene, og landet vil klare å nå de fleste av FNs tusenårsmål i løpet av 2015Viktigste eksportartikkel er kaffe, selger også blomster til blant annet Norge.
AP160101> Tre av ti etiopiere lever under fattigdomsgrensen, andelen absolutt fattige har sunket kraftig de siste årene, og landet vil klare å nå de fleste av FNs tusenårsmål i løpet av 2015Viktigste eksportartikkel er kaffe, selger også blomster til blant annet Norge.
AP160101> target="avis" href= Tre av ti etiopiere lever under fattigdomsgrensen, andelen absolutt fattige har sunket kraftig de siste årene, og landet vil klare å nå de fleste av FNs tusenårsmål i løpet av 2015Viktigste eksportartikkel er kaffe, selger også blomster til blant annet Norge.