VG171231 I jul og påske, som i vestlig tradisjon har vært feiringen og begråtingen av henholdsvis fattigdom og utenforskap ( jul ), og viljen til opprør mot urettferdige autoriteter og mot en bevisstløs og til slutt drepende mobb ( påske ), går vår egen tidsånd i motsatt retning hva høytidsverdier angår.
SA171231 Brasil er sterkt preget av ekstrem ulikhet, på linje med Midtøsten og Sør-Afrika, og en fattigdom som de privilegerte er uinteressert i å gjøre noe med.
DB171231 Mindre krig, fattigdom , kriminalitet, korrupsjon og mobbing, men på det personlige plan skulle jeg ønske at min tante, som bor i Pakistan, som har kreft og ikke har så lenge igjen å leve, skulle slippe alle smertene hun lever med, sier Mubashir til Dagbladet.
DB171230 De gjør det mot sine barn fordi de lever i den dypeste fattigdom og har funnet ut at vestlige menn gjerne betaler godt for å se barna deres bli utsatt for seksuelle handlinger foran kamera.
BT171230 Men deres fattigdom hindrer dem i å delta i samfunnet på lik linje som andre. 98.000 barn kan kanskje ikke gå i barnebursdager fordi de ikke har råd til en presang, delta på fotballaget fordi de ikke har råd til et par fotballsko.
DB171229 USAs « sorte belte » : Lever i ekstrem fattigdom og har sykdommer man trodde var utryddet for 100 år siden ¶
DB171229 Som Dagbladet har omtalt tidligere, er det svært mange i delstaten som lever i ekstrem fattigdom og har sykdommer man trodde var utryddet for 100 år siden.
DA171229 Den største klisjeen av dem alle er forestillingen om at sult, fattigdom og lidelse resulterer i god kunst.
DA171229 Fattigdom er da også listet opp som nummer én, på FNs liste over verdens største utfordringer.
AP171228 Fortsatt stor fattigdom
NL171227 Rent økonomisk er det nesten å regne som fattigdom , men som kulturbærer er det lille antallet svært viktig.
BT171227 Sult er forårsaket av fattigdom og ulikhet.
BT171227 Arbeidet med gjeldsslette er viktig for å løfte disse landene ut av fattigdom .
DB171226 Flere mener imidlertid at barn skal tåle å se fattigdom og at de som reagerer på tiggingen mangler medmenneskelighet.
AP171226 I fattige land er det snakk om å gi borgerne en liten kontantytelse for å skape aktivitet, redusere fattigdom , bedre helse og sosiale forhold og muligheter til utdanning.
DB171225 Tross problemer med korrupsjon, dårlig helsetilbud og økende fattigdom tyder meningsmålingene på at Putin har støtte fra rundt 80 prosent av det russiske folket.
VG171224 UTFORDRING : « For meg er det en stor motsetning at man ikke er i stand til å anvende nestekjærlighetsbudet på mennesker som er på flukt, mennesker som søker en bedre fremtid for sine barn og mennesker som lider av fattigdom .
DB171224 SATSING MOT FATTIGDOM : Generalsekretær i Kirkens Bymisjon Adelheid Firing Hvambsal mener det må gjøres et krafttak for barn i lavinntektsfamllier.
DB171224 - Det er mer fattigdom i Norge.
DA171224 Tross problemer med korrupsjon, dårlig helsetilbud og økende fattigdom tyder meningsmålingene på at Putin har støtte fra rundt 80 prosent av det russiske folket.
BT171224 Tross problemer med korrupsjon, dårlig helsetilbud og økende fattigdom tyder meningsmålingene på at Putin har støtte fra rundt 80 prosent av det russiske folket.
AP171224 Tross problemer med korrupsjon, dårlig helsetilbud og økende fattigdom tyder meningsmålingene på at Putin har støtte fra rundt 80 prosent av det russiske folket.
AP171224 Tross problemer med korrupsjon, dårlig helsetilbud og økende fattigdom tyder meningsmålingene på at Putin har støtte fra rundt 80 prosent av det russiske folket.
DB171223 Norge likner ikke lenger på landet vi får beskrevet, hvor fattigdom var utbredt, barnekullene store, maten knapp og arbeidet umenneskelig hardt.
DB171223 Mens vi fyrer i peisen, koser oss med den gode julematen og venter på at den store haugen med gaver skal minske, lever omtrent 750 millioner mennesker i ekstrem fattigdom .
AP171223 Det hjelper kanskje ingen ut av fattigdom , men noen blir i det minste rikere når handelsstanden enda en gang ligger an til julehandelrekord med et samlet forbruk på 55,6 milliarder kroner.
AA171223 » Vi skal være forsiktige med å romantisere nød og fattigdom , - men hva var det som gjorde at min kjenning opplevde det slik ?
SA171222 Europa kan få en kraftig økning i antall « klimaflyktninger » etter hvert som global oppvarming bidrar til fattigdom og harde livsvilkår andre steder i verden.
SA171222 Fattigdom blir vanligvis ikke ansett som god nok grunn til å få asyl i europeiske land, men forskerne ser likevel en tendens til at flere asylsøkere fra land som har opplevd værsjokk, får opphold.
DN171222 Europa kan få en kraftig økning i antall « klimaflyktninger » etter hvert som global oppvarming bidrar til fattigdom og harde livsvilkår andre steder i verden.
DN171222 Fattigdom blir vanligvis ikke ansett som god nok grunn til å få asyl i europeiske land, men forskerne ser likevel en tendens til at flere asylsøkere fra land som har opplevd værsjokk, får opphold.
DB171222 ( Dagbladet/NTB ) : Europa kan få en kraftig økning i antall klimaflyktninger etter hvert som global oppvarming bidrar til fattigdom og harde livsvilkår andre steder i verden.
DB171222 Fattigdom blir vanligvis ikke ansett som god nok grunn til å få asyl i europeiske land, men forskerne ser likevel en tendens til at flere asylsøkere fra land som har opplevd værsjokk, får opphold.
AP171222 Europa kan få en kraftig økning i antall « klimaflyktninger » etter hvert som global oppvarming bidrar til fattigdom og harde livsvilkår andre steder i verden.
AP171222 Fattigdom blir vanligvis ikke ansett som god nok grunn til å få asyl i europeiske land, men forskerne ser likevel en tendens til at flere asylsøkere fra land som har opplevd værsjokk, får opphold.
DB171221 Unger som vokser opp i fattigdom , uføre, arbeidsløse, bostedsløse, kronisk syke, funksjonshemmete, pasienter, fanger, alvorlig syke barn og eldre.
SA171220 Situasjonen for de stemmeløse var for mange preget av sult og fattigdom , og en frustrasjon over at menigmann ikke hadde politisk medbestemmelse.
SA171220 Flere uår på rad, fattigdom og svært utsatte livssituasjoner for husmannsfamiliene lå til grunn for foreningenes særlige oppmerksomhet mot dem, og dermed også for et annet ønske i petisjonen - nedsettelse av korntollen.
DA171220 Lucy Barton vokste opp i dyp fattigdom på den amerikanske landsbygda.
DA171220 Den korte og luftige romanen vekker tanker om oppvekst og løvetannbarn, om familie og utenforskap, og om fattigdom , klasse og makt.
AP171220 Problemet er blitt så stort at FNs spesialutsending for ekstrem fattigdom , Philip Alston, velger å slå alarm.
AP171220 Nesten halvparten av disse lever i dyp fattigdom , noe som vil si at de tjener mindre enn halvparten av den amerikanske fattigdomsgrensen - som ligger på rundt 100.000 kroner for en enslig person.
AP171220 Hele 40,6 millioner av USAs 326 millioner innbyggere lever i fattigdom i USA i dag, ifølge offisielle tall.
AP171220 - Når alt kommer til alt, er vedvarende ekstrem fattigdom i et rikt land som USA, et resultat av politiske valg fattet av makthaverne.
DA171217 Så ikke kom og si det ikke eksisterer fattigdom .
DA171217 De oppførte seg som de menneskene som sier det ikke eksisterer fattigdom i Vesten.
SA171216 Vi kjenner ikke mekanismene mellom fattigdom og kriminalitet godt nok til å trekke bastante konklusjoner, men det er vanskelig å se hvordan tap på skolen, tap i det sosiale spillet og tap i kampen om pengene skal virke stimulerende på respekten for lovene.
SA171216 Et økende antall barn i Norge vokser opp i fattigdom , og asylbarna rammes hardest.
SA171216 Bjørn Eidsvåg synger videre, om håpet som ble født i fattigdom .
DN171216 Syriske flyktninger i Libanon lever i dyp fattigdom
DN171216 Syriske flyktninger i Libanon lever i dyp fattigdom
DN171216 | Syriske flyktninger i Libanon lever i dyp fattigdom ¶ 76 prosent av de syriske flyktningene i Libanon lever under fattigdomsgrensen, ifølge FNs høykommissær for flyktninger.
DN171216 Stadig flere syriske flyktninger i Libanon lever i dyp fattigdom , konstaterer FNs høykommissær for flyktninger ( UNHCR ).
DN171216 Ifølge UNHCR har over 1 millioner syriske krigsflyktninger søkt beskyttelse i nabolandet Libanon, der stadig flere av dem lever i dyp fattigdom . 76 prosent av flyktningene lever under fattigdomsgrensen og må klare seg med mindre enn 32 kroner dagen, mens 58 prosent av husholdningene lever i ekstrem fattigdom og har under 24 kroner dagen å rutte med.
DN171216 Andelen syriske krigsflyktninger som lever i ekstrem fattigdom i Libanon, har økt med 5 prosent siden i fjor, opplyser UNHCR.
DN171216 76 prosent av flyktningene lever under fattigdomsgrensen og må klare seg med mindre enn 32 kroner dagen, mens 58 prosent av husholdningene lever i ekstrem fattigdom og har under 24 kroner dagen å rutte med.
DB171216 De kan endre kurs, gi opp sitt ulovlige atomvåpenprogram, og bli med verdenssamfunnet, eller de kan fortsette å dømme folket sitt til fattigdom og isolasjon.
DA171215 - Det har alltid vært fattigdom i Norge, men har det vært så ille hele tida ?
DA171215 - Det er rett og slett mye fattigdom i Oslo.
AP171215 Les intervju med den 25 år gamle forfatteren : " Det er vanskelig å snakke om fattigdom i Norge.
SA171214 Barn lider under fattigdom , utfører barnearbeid og mangler en skole og gå på.
DB171213 | Snøskredfare fører til evakuering i Longyearbyen før jul ¶ ¶ FATTIGDOM : Hele USA har fulgt med på hva som skjer i Alabama den siste tiden, men det er politikken og ikke fattigdommen som har stått i sentrum.
DB171213 Jobben hans tar ham verden rundt til noen av områdene som sliter med de mest ekstreme formene for fattigdom .
DB171213 Fattigdom
DN171211 KrF-lederen mener partiet allerede har « eierskap » til saker på politikkområder som familie, verdispørsmål og fattigdom .
DN171211 Han kaller fattigdom og klima de største problemene i verden nå.
DB171211 Det er ikke sånn som med kenyanerne som løper for å komme ut av fattigdom .
DB171211 Vi ser for eksempel at det er en opphopning av risikofaktorer ved mange skoler i Oslo, knyttet til fattigdom og utenforskap, lav tillit til politiet, og mange elever som sliter på skolen og får dårlige karakterer.
DB171211 - De blir født inn i fattigdom .
DB171211 - Blir født inn i fattigdom
DA171211 - Jeg vil heller løfte barn ut av fattigdom og la de få oppleve julens gleder enn å diskutere om de skal delta på julegudstjeneste, sier Gharahkhani, som er motstander av kontantstøtten.
AP171211 Halvparten lever i fattigdom .
AP171211 Samtidig er det greit å se utenfor sine egne bydelsgrenser : På Grønland vokser 60 % av barna opp i fattigdom .
VG171209 - Jeg opplever at Trine Skei Grande særlig har pekt på satsingen mot fattigdom og mot fattige barn.
DB171207 - DEC konsentrerer seg ikke om generell fattigdom i Afrika, men om kriser i hasteområder.
VG171206 Hun er merket av de harde årene i fattigdom , rapporterte VGs London-korrespondent.
VG171206 NAV slår alarm om økende fattigdom i Norge ¶
DB171206 Hva med å gi mer i barnetrygd til fattige familier, slik at man i det minste kommer et lite stykke på vei mot å redusere antall barn som lever i fattigdom i Norge ?
DB171206 august 2017 kunne Aftenposten fortelle at på Nedre Tøyen vokser to av tre barn opp i fattigdom .
DB171206 Hvis Sør-Afrikas hardtarbeidende befolkning noen gang blir løftet ut av fattigdom vil det være deres eget verk gjennom langsiktig organisering for en ny retning.
AP171206 Slik endrer fødselsratene hos ulike folkegrupper Israel : Halvparten lever i fattigdom .
DA171205 Gode leseferdigheter øker sjansen for at disse barna vil klare å fullføre videregående, og i det hele motvirke fattigdom .
DB171204 Folk som vil avskaffe økonomisk vekst har ingen virkemidler for å nå et av FNs viktigste bærekraftmål : å bekjempe fattigdom .
DN171203 Også i vest er det personer med store problemer knyttet til psykiatri, rus og fattigdom , og det er viktig at det er tilgjengelige kommunale bolig i alle bydeler slik at man kan bli boende i egen bydel, sier Lippestad.
VG171202 Honduras sliter med fattigdom , gjengkriminalitet, narkotikasmugling og en av verdens høyeste drapsrater.
AP171202 Honduras sliter med fattigdom , gjengkriminalitet, narkotikasmugling og en av verdens høyeste drapsrater.
DB171201 Da sosialdemokratiet i Skandinavia kom til makten på 1930-tallet, var målet å bli kvitt arbeidsløshet, fattigdom og uakseptable sosiale likheter.
VG171130 Det nordkoreanske samfunnet står i voldsomt et spenn mellom det store flertallet av befolkningen som lever i omtrent samme fattigdom , og de få som har nytt godt av den gryende kapitalismen.
VG171130 De kommer fra distrikter på Filippinene hvor det ikke bare har vært ekstreme naturkatastrofer, men også fattigdom og fortvilelse, sier arbeidernes forsvarer, advokat Truls Dramer, til VG.
SA171130 Vi har truffet en nerve og fått svært mange positive tilbakemeldinger på at spørsmål om fattigdom og sosial nød i Stavanger tas opp.
SA171130 I kronikken « Fortalte og ufortalte historier om fattigdom i Stavanger » 18.11. kommenterte jeg bakgrunnen for Sven Egil Omdals artikkel « Fattigunge » ( Aftenbladet 14.10. ) : Byhistorisk forenings temahefte om fattigdom.
SA171130 ) : Byhistorisk forenings temahefte om fattigdom .
AP171130 Arbeidsløshet, krise, fattigdom ?
NL171128 Sykdommer, dårlige boforhold, matmangel, fattigdom , pengemangel, slit for føden, nedlatenhet og uforstand fra maktpersoner nevnte de derimot ofte.
SA171127 NMS har i sitt misjonsarbeid som formål å dele troen på Jesus, utrydde fattigdom og bekjempe urettferdighet.
DB171127 Veien fra fattigdom til utenforskap er kort.
DB171127 Nikola Tesla, vekselstrømmens far, døde i fattigdom og glemsel.
AP171127 Mest slående er hvordan fattigdom er et problem som rammer innvandrerbefolkningen hardt. 3rd-party-bio ¶ 22 prosent av alle innvandrere oppgir at de ikke har råd til en ukes ferie i løpet av et år.
AP171125 Det endte ofte med hardt arbeid, fattigdom og kolera.
SA171124 november har Anne Tove Austbø et debattinnlegg, Fortalte og ikke fortalte historier, knyttet til problemstillinger om fattigdom i vår by.
DA171124 - Det er klart at dette vil ikke utjevne forskjellene og fjerne fattigdom .
DA171124 I møte med en fiende på en slagmark, i møte med sult, kulde og fattigdom , eller som borger i et diktatur.
DA171123 - Kamp mot utenforskap og fattigdom ett av de sterkeste fotavtrykkene i dette budsjettet, sier Inge Takle Mæstad ( KrF ).
SA171122 november tar Anne Tove Austbø, på vegne av Byhistorisk Forening, opp problemstillinger vedrørende fattigdom i Stavanger, som ikke har vært et prioritert tema i den allmenne historieframstillingen om byen vår.
DB171122 ¶ STOR FATTIGDOM : Etter ti år med blokade, okkupasjon, kriger, høy arbeidsledighet og dårlig infrastruktur er fattigdommen stor på Gazastripen.
DB171122 Familiene lever i fattigdom og har mellom 14 og 15 barn.
AP171122 Dette er et nabolag preget av stor fattigdom og høy kriminalitet hvor svært få av barna har mulighet til å gå på skole og absolutt ingen voksne har vanlig, betalt jobb, forteller Ngonidzashe ( 38 ).
AP171122 Dette er et nabolag preget av stor fattigdom og høy kriminalitet hvor svært få av barna har mulighet til å gå på skole og absolutt ingen voksne har vanlig, betalt jobb, forteller Ngonidzashe ( 38 ).
VG171121 Videre står det at underernæring og fattigdom har blitt normen blant rohingyaene, og at situasjonen blir ytterligere forverret ved at de ikke får tilgang på sykehus og medisiner.
SA171121 Det kommer fram i rapporten « Fattigdom og levekår i Norge » som ble lagt fram av Nav i forrige uke.
DB171121 NAV publiserte i forrige uke rapporten « Fattigdom og levekår i Norge ».
DB171121 Dette er en oppskrift for fattigdom , sier Karin Andersen.
DB171121 - Det beste middelet mot fattigdom er å sørge for at flere folk kommer i jobb.
DB171121 Tilgang til skole og helsetjenester er helt sentralt for å avskaffe fattigdom .
DA171121 Ikke er det bare mange minoritetsungdom på Holmlia, men det er også en bydel med mye fattigdom .
SA171120 Mugabe har styrt Zimbabwe de siste 37 årene og etterlater seg et land der 72 prosent av befolkningen ifølge Verdensbanken nå lever i fattigdom .
DA171120 Det er et mål for oss å bekjempe økende ulikhet og fattigdom .
BT171120 Mugabe har styrt Zimbabwe de siste 37 årene og etterlater seg et land der 72 prosent av befolkningen ifølge Verdensbanken nå lever i fattigdom .
SA171119 | Fortalte og ikke fortalte historier om fattigdom og sosial nød i Stavanger ¶ FATTIGDOM : Finnes historiene om fattigdom i Stavanger ikke i historiebøkene, museene eller familiefortellingene ?
SA171119 | Fortalte og ikke fortalte historier om fattigdom og sosial nød i Stavanger ¶
SA171119 Vi diskuterte fattigdom med barnevern, sosialetat og politiet og fikk vite om problemstillinger som vi ikke kjente til : ¶
SA171119 Til slutt tok dialogprest Kian Reme utfordringen med å trekke paralleller mellom fattigdom i 1930-årenes Stavanger og i dag.
SA171119 Store norske leksikon definerer absolutt fattigdom som mangel på penger til å dekke fysiske primærbehov som nok mat, klær og bolig, mens relativ fattigdom er at man ikke har nok midler til å delta fullt ut i det samfunnet man lever i.
SA171119 Store norske leksikon definerer absolutt fattigdom som mangel på penger til å dekke fysiske primærbehov som nok mat, klær og bolig, mens relativ fattigdom er at man ikke har nok midler til å delta fullt ut i det samfunnet man lever i.
SA171119 Mange spørsmål meldte seg : Hvordan har fattigdom påvirket stavangerfolks muligheter for skolegang, yrkesvalg og helseforhold ?
SA171119 I temanummeret « Fattigdom i Stavanger » belyste vi saken fra mange sider.
SA171119 Hvorfor vet vi så lite om både tidligere tiders og dagens fattigdom ?
SA171119 Hvordan oppleves fattigdom i dag ?
SA171119 Hver tid sin fattigdom
SA171119 Hver tid har sin fattigdom .
SA171119 FATTIGDOM : Finnes historiene om fattigdom i Stavanger ikke i historiebøkene, museene eller familiefortellingene ?
SA171119 Det er langt mellom framstillingene som både bygger på systematisk forskning, har et historisk perspektiv, og som samtidig bryter ned tørr statistikk til levende beskrivelser av fattigdom og nød i vår region.
SA171119 Det ble raskt klart at fattigdom ikke har vært et prioritert tema i den allmenne historieframstillingen om Stavanger.
SA171119 De ulike fagmiljøene, Universitet i Stavanger, og ikke minst vi som arbeider i museene, må bidra med å formidle fortellinger om fattigdom som angår folk i dag.
DB171119 Økonomien i landet går dårlig, det er stor arbeidsledighet og fattigdom , og det har nærmest vært et totalitært diktatur.
DB171119 Mugabe har styrt Zimbabwe de siste 37 årene og etterlater seg et land der 72 prosent av befolkningen ifølge Verdensbanken nå lever i fattigdom .
AP171119 | Halvparten lever i fattigdom .
AA171119 Mugabe har styrt Zimbabwe de siste 37 årene og etterlater seg et land der 72 prosent av befolkningen ifølge Verdensbanken nå lever i fattigdom .
VG171118 Fattigdom ¶ 45 prosent av befolkningen i Puerto Rico lever under fattigdomsgrensen, noe som gjør innbyggerne fattigere i gjennomsnitt enn i noen annen delstat i USA.
DN171116 I rapporten har Bertelsmann Stiftung sett på en rekke sosiale forhold, deriblant fattigdom , tilgang til utdanning, arbeidsløshet, økonomiske forskjeller og helsetilbud.
VG171115 Tragedien er at Zimbabwe, et rikt landbruksland, med store naturressurser og eksportprodukter, ble til en autoritær stat preget av dyp fattigdom , varemangel og hyperinflasjon.
VG171115 De reiser fra fattigdom , konflikt eller forfølgelse.
DA171115 Vi vet at det er 98.000 unger som i dag vokser opp i fattigdom .
DA171115 - Er 90 kroner i måneden tilstrekkelig for å løfte barnefamilier ut av fattigdom ?
DA171115 Viktige saker for KrF er satsing på fattigdom , rus og de svake i samfunnet, mens for MDG står skolevei- og sykkelsatsing sentralt.
VG171114 | NAV slår alarm om økende fattigdom i Norge ¶
VG171114 Tirsdag legger NAV fram rapporten « Fattigdom og levekår i Norge ».
VG171114 BEKYMRET : Tirsdag legger NAV fram rapporten « Fattigdom og levekår i Norge » Foto : Morten Holm, NTB scanpix ¶
VG171114 I LO-forbundet Fellesorganisasjonen, som blant annet organiserer barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere, deler man bekymringen for fattigdom blant nordmenn med innvandrerbakgrunn.
VG171114 Hauglie sier fattigdom og store forskjeller er alvorlig.
VG171114 Det viser at flere får sjansen til å komme seg ut av fattigdom .
VG171114 Arbeid er integrering, og den eneste farbare veien bort fra et liv i fattigdom .
VG171114 - Rapporten bekrefter at en av hovedårsakene til fattigdom i Norge er innvandring. 28,5 prosent av innvandrerne lever i vedvarende lavinntekt.
VG171114 - Jeg er enig i at hovedveien ut av fattigdom er arbeid, men jeg mener bestemt at den enkelte må ha et forsvarlig livsopphold på veien dit.
VG171114 - Det viktigste for å få folk ut av fattigdom er en god skole, arbeid til alle og gode helse- og velferdstjenester.
DA171114 Rødt-leder Bjørnar Moxnes knaller til med 23 milliarder i skatteøkning, blant annet for å motvirke ulikhet og finansiere tiltak mot fattigdom .
DA171114 En egen tiltakspakke mot fattigdom på 4 milliarder kroner er en av hovedprioriteringene til Rødt.
BT171114 | Nav : - Økende fattigdom i Norge ¶
BT171114 Tirsdag legger Nav frem rapporten « Fattigdom og levekår i Norge ».
AP171114 Stiftelsen han opprettet i år 2000 med sin kone Melinda Gates, er en viktig bistandsaktør som har gitt store pengesummer til bekjempelse av sykdom og fattigdom i utviklingsland.
AA171114 - Vi var lykkelige fordi vi hadde tatt steget ut av fattigdom , forteller Ali Biabani i Sarpol-e Zahab, en by med 85.000 innbyggere der minst 280 mennesker omkom i skjelvet.
DB171113 Sannheten er imidlertid at den nye generasjonen i SSB er faglig sterk og leverer viktige analyser av en rekke sentrale temaer, slik som ulikhet og fattigdom , utdanningspolitikk, utformingen av skatte- og stønadssystemet, pensjonsreform, kommunale tjenester og makroøkonomi. 4.
AP171113 | Nav : - Økende fattigdom i Norge ¶
AP171113 Tirsdag legger Nav frem rapporten « Fattigdom og levekår i Norge ».
AP171113 Fersk rapport om Grønland : Her lever 60 prosent av barna i fattigdom
VG171108 Johnson kom til nabofylket Martin County i januar 1964 og erklærte nasjonal krig mot fattigdom .
VG171108 Det er handlinger drevet av fattigdom .
VG171108 Med den allmenne økningen i levestandard er det først og fremst symbolene på fattigdom som skiller mellom rike og fattige, mellom ulike sosiale klasser og økonomiske grupper.
VG171108 FATTIGDOM : - Pappkoppen og pelskåpa ; så forskjellig de enn er, så uttrykker de også noe likt.
DN171107 Han snakket samtidig om potensialet kunstig intelligens har for å hjelpe oss med å reversere skader som er gjort på kloden eller å få bukt med fattigdom og sykdom, men understreket av fremtiden var svært usikker.
DB171107 Hawking pratet også om at kunstig intelligens potensielt kan bidra til å hindre store skader i naturen - og dens mulige evne til å fjerne fattigdom og sykdommer - og dermed bidra til å forandre verden radikalt.
DA171107 Fattigdom og barn, og rus er høyt prioriterte områder.
DA171106 Det vil utløse sult, migrasjon og konflikt med tilhørende fattigdom og elendige leveforhold for millioner.
DB171105 Vi ser en svinnende tro på verdien av frie markeder og internasjonal handel og glemmer at konflikter, ustabilitet og fattigdom følger i kjølvannet av proteksjonisme.
DA171104 - Det er ikke tvil om at vi må gjøre mer når det er om lag 80-90.000 barn som vokser opp i fattigdom .
VG171103 Mange av disse familiene trekker også mot de store byene, slik at vi på mange måter importerer fattigdom til byer som Oslo og Drammen.
VG171102 Sistnevnte står sammen med ektemannen og Microsoft-gründer Bill Gates blant annet bak en stiftelse som gir enorme pengesummer til bekjempelse av sykdom og fattigdom i utviklingsland.
DA171102 Fattigdom , korrupsjon og autoritære regimer har preget landene siden selvstendigheten.
AP171102 Eksempel på problemfokus, en fersk 200-siders rapport om Grønland : Her lever 60 prosent av barna i fattigdom
DB171101 Seips selvoppfatning var at han sto i ei radikal linje fra Johan Castberg : Det gjaldt å bekjempe fattigdom , sykdom og uvitenhet.
DB171101 Verken i USA eller Europa er det lengre noen garanti mot fattigdom at du har en jobb å gå til.
DB171101 I følge en ny rapport er så mye som 1 av 10 europeiske arbeidstakere i risikosonen for å havne i fattigdom .
DB171101 Et system som sender arbeidsfolk ut i fattigdom er et svik, en skam og en ubehagelig tidsreise.
AP171031 » Kampen mot fattigdom og ulikhet ¶
AP171031 Hadde vi kunnet svare på disse spørsmålene, hadde vi kommet langt i kampen mot fattigdom , ulikhet og arbeidsledighet.
DA171030 Forholdet mellom vekst i antall arbeidsplasser og fattigdom er dermed ikke så enkelt som mange har trodd, skriver EU-organet.
DA171030 Det er nå større risiko for å bli fattig som arbeidstaker enn det var før finanskrisen : arbeidere i risikosone for fattigdom har økt fra 8 til 10 prosent fra 2007 til 2014, ifølge Eurostat.
DA171030 De jobber, men forblir fattige : 1 av 10 europeiske arbeidstakere er i risikosonen for å havne i fattigdom , ifølge en ny rapport fra EU-byrået Eurofound.
VG171028 Det er selvsagt snakk om andre virkemidler for å få disse ut i jobb enn oljearbeidere, men når 60 prosent av ungene på Grønland vokser opp i fattigdom burde varsellampene lyse hos flere enn oss, sier Johansen.
SA171028 Denne ordningen, som skulle være en bro mellom to ansettelser, blir for stadig flere unge en enveiskjørt gate inn i varig utestengelse og fattigdom .
SA171025 | Å flytte fra fattigdom
SA171025 Utvandring er den foretrukne vei ut av fattigdom for mange.
SA171025 Men det kan bidra til en varig vei ut av fattigdom for mange fattige og deres familier og gi noen beskjedne bidrag til utvikling for noen fattige stater.
SA171025 I motsetning til mange andre veier ut av fattigdom , koster ikke denne særlig mye bistand.
SA171025 Første punkt er å se på migrasjon som en vei ut av fattigdom - men med en mengde utfordringer - og ikke som en trussel.
SA171025 Derfor blir migrasjon aldri en hovedstrategi ut av fattigdom .
NL171025 Problemene vi har innen økonomi, klima, forskjeller, fattigdom og innvandring, er små.
NL171025 Millioner har blitt løftet ut av fattigdom .
DN171025 « Økonomiske reformer som bil rulles ut de neste fem årene vil sannsynligvis gjenspeile hva Xi har gjentatt mange ganger : reformer på forsyningssiden, nedbygging av gjeld og koordinerte tiltak for å redusere fattigdom og forurensning », skriver et analytikerteam fra Nomura i en rapport med overskriften « En ny epoke for Kina ».
DB171025 « Stillhetsteppet » har også skjermet dem som har utført overgrep mot LGBTI-personer og andre grupper som er sårbare på bakgrunn av etnisitet, fattigdom eller alder.
AP171025 Vi har hele tiden forbedret folkets levestandard, og mer enn 60 millioner mennesker er blitt løftet ut av fattigdom .
AP171023 Provoserende spark til fagfeller finnes også, for eksempel i beskrivelsen av hvordan Guinea-Bissau sank tilbake i fattigdom , statsvold og elendighet med anti-kolonialistisk styre, som avsluttes slik : « Forvirrede marxistisk lærde skyldte på kolonitiden, været eller Israel.
AP171023 Vi kan ikke tillate økning av lukkede miljøer preget av fattigdom , familievold og gjengkriminalitet.
DA171021 - Krig og konflikt over lang tid er en betydelig årsak til den negative utviklingen, i tillegg til fattigdom og naturkatastrofer som for eksempel jordskjelv, orkaner og tørke, sier Helene Sandbu Ryeng i UNICEF.
VG171020 Og angsten blant partipampene for økende intern uro i en befolkning der millioner er ute av fattigdom .
SA171020 UNICEF har alltid hatt et særskilt ansvar for barn i vanskelige situasjoner, som barn i væpnet konflikt og barn som lever i ekstrem fattigdom og nød.
DB171020 - Forurensning, fattigdom , dårlig helse og sosial urettferdighet har en dyp sammenheng.
DB171020 - Vi ser en svinnende tro på verdien av frie markeder og internasjonal handel og glemmer at konflikter, ustabilitet og fattigdom følger i kjølvannet av proteksjonisme.
AP171020 - Vi ser hvordan tilliten til frie markeder og internasjonal handel synker, og vi glemmer at konflikt, uro og fattigdom følger i proteksjonismens kjølvann.
AP171020 . De sa de kom fra fattigdom , men hadde råd til båt hit.
DN171019 - Vi ser hvordan tilliten til frie markeder og internasjonal handel synker, og vi glemmer at konflikt, uro og fattigdom følger i proteksjonismens kjølvann.
DB171019 Vi ser en svinnende tro på verdien av frie markeder og internasjonal handel og glemmer at konflikter, ustabilitet og fattigdom følger i kjølvannet av proteksjonisme.
DA171019 - Vi ser hvordan tilliten til frie markeder og internasjonal handel synker, og vi glemmer at konflikt, uro og fattigdom følger i proteksjonismens kjølvann.
AP171019 Siden Arbeiderpartiet tok over makten i Oslo, er det blitt drevet en kamp mot fattigdom og ikke en kamp mot fattige mennesker, skriver AUF-er Fawzi Warsame ( 19 ).
AP171019 Siden Arbeiderpartiet tok over makten i Oslo i 2015, er det blitt drevet en kamp mot fattigdom og ikke en kamp mot fattige mennesker.
AP171019 Tusenvis av urfolkskvinner i Peru ble tvangssterilisert på slutten av 90-tallet med begrunnelsen at det skulle bekjempe fattigdom .
AP171019 Men hver femte pensjonist vil om 15 år være truet av fattigdom - aldersarmod - ifølge flere kjente forskningsinstitutter.
AP171019 De som vil være særlig utsatt for fattigdom , er kvinner, mennesker uten yrkesutdanning og de som har vært langtidsledige.
AP171018 Sannheten er at det kinesiske folk endelig har fått anledning til å løfte seg selv ut av den ytterste fattigdom , typisk gjennom beinhardt arbeid, ofte langt unna familien.
AP171018 Ikke sjelden får man høre at Det kinesiske kommunistpartiet ( KKP ) har løftet flere hundre millioner mennesker ut av fattigdom . 3rd-party-bio ¶
AP171018 Ikke sjelden får man høre at Det kinesiske kommunistpartiet ( KKP ) har løftet flere hundre millioner mennesker ut av fattigdom .
SA171017 Da kan vi begynne å snakke om « digital fattigdom » som et begrep med mening.
AP171017 Mange steder i verden fører ekteskap mellom barn til alvorlige krenkelser av barns rett til å være barn, tvangsrelasjoner, tidlige graviditeter, manglende skolegang og fare for overgrep og fattigdom .
AP171017 Ikke sjelden får man høre at Det kinesiske kommunistpartiet ( KKP ) har løftet flere hundre millioner mennesker ut av fattigdom . | 2017 er ikke 1933 Therese Sollien ¶
DA171016 Stavanger Venstre er opptatt av framvekten av en ny underklasse, at stadig flere barn vokser opp i fattigdom , at ungdom dropper ut av skolen, høyere arbeidsledighet og endrede arbeidsforhold.
BT171016 Å avskaffe ekstrem fattigdom de neste 13 årene vil kreve massiv ekstern bistand og kan bli mest effektiv om den gis direkte, utenom nasjonale systemer.
BT171016 | Tøffere kamp mot ekstrem fattigdom
BT171016 Spesielt én form for bistand er svært lovende i arbeidet mot ekstrem fattigdom : Direkte kontantoverføringer.
BT171016 Siden Norge har nære bånd til Afrika sør for Sahara, er det grunn til å spørre hva slags bidrag Norge kan gi til arbeidet mot ekstrem fattigdom .
BT171016 Reduksjon av ekstrem fattigdom er blant de siste tiårs viktigste globale megatrender.
BT171016 Men neste fase i kampen mot ekstrem fattigdom blir vesentlig annerledes ; den raske reduksjonen i fattigdom har avtatt, og det er tvilsomt om vi kommer i mål innen fristen.
BT171016 Men neste fase i kampen mot ekstrem fattigdom blir vesentlig annerledes ; den raske reduksjonen i fattigdom har avtatt, og det er tvilsomt om vi kommer i mål innen fristen.
BT171016 Inspirert av suksessen vedtok FN gjennom bærekraftsmålene å avskaffe ekstrem fattigdom innen 2030.
BT171016 I land som har hatt høy vekst, finnes gjerne en siste rest av ekstrem fattigdom .
BT171016 I dag er det spesielt én form for bistand som fremstår som svært lovende i arbeidet mot ekstrem fattigdom : Direkte kontantoverføringer.
BT171016 Fattigdomsreduksjon er et overordnet mål for utviklingspolitikken, men i praksis fungerer det som en sekundær målsetning : Det brukes ofte for å begrunne bistand til andre formål, men som også forventes å redusere fattigdom .
BT171016 En viktig grunn er at økonomisk vekst ikke forventes å gi like gode bidrag til redusert fattigdom som før.
BT171016 Ekstrem fattigdom vil derfor antakelig ikke avskaffes innen fristen verdenssamfunnet har satt seg uten ekstern bistand.
BT171016 Det er stor forskjell på tiltak utformet for noe annet, men som også kan tenkes å føre til redusert fattigdom - kanskje på veldig lang sikt, og tiltak som primært er utformet for å avhjelpe fattigdom mest mulig effektivt.
BT171016 Det er stor forskjell på tiltak utformet for noe annet, men som også kan tenkes å føre til redusert fattigdom - kanskje på veldig lang sikt, og tiltak som primært er utformet for å avhjelpe fattigdom mest mulig effektivt.
BT171016 Det er nærliggende å legge FNs mål om å redusere ekstrem fattigdom til grunn.
BT171016 Den siste milen i kampen mot ekstrem fattigdom blir ikke enkel, og vi kommer nok ikke i mål innen 2030.
BT171016 Den Afrikanske Unions « Agenda 2063 », som tar sikte på å avskaffe fattigdom innen 2063, er kanskje mer realistisk.
BT171016 Civita og CMI arrangerer seminaret « Veier ut av fattigdom » i Bergen den 16. oktober kl.13:00, Bergen ressurssenter for internasjonal utvikling, om hvordan Norge kan bidra til å avskaffe ekstrem fattigdom.
BT171016 oktober kl.13:00, Bergen ressurssenter for internasjonal utvikling, om hvordan Norge kan bidra til å avskaffe ekstrem fattigdom .
BT171016 FATTIGDOM : Afrika sør for Sahara har ikke hatt særlig vekst og har fortsatt stor andel ekstremt fattige.
AP171016 Vekst, derimot, eksisterer : Den bringer folk ut av fattigdom ( se på Kina ), og den kan måles.
DN171015 - Gjennom jobben din så kommer du tett på nød og fattigdom og du kom nylig hjem fra en jobbreise i Syria.
DB171014 Landets mest privilegerte slipper unna med å bidra mindre, fordi de bruker pengene sine på bedrifter og arbeidsplasser, som igjen løfter folk ut av fattigdom ved at de får arbeid.
DB171014 For et halvt år siden startet Erna Solberg Høyres valgkamp med å si at hovedtemaene for partiet framover vil være utenforskap, fattigdom og ulikheter.
DB171014 Den sikreste veien ut av fattigdom , er ved å komme seg i jobb.
DB171014 Den sikreste veien inn i fattigdom , er å falle utenfor.
DA171014 Familien ble etterlatt i stor fattigdom .
AP171014 I Hollywood er veien til fattigdom kort.
DB171013 Dette er tiltak vi vet forebygger fattigdom og øker muligheten for å bryte en sosial arv, sier Venstres finanspolitiske talsmann Terje Breivik.
DB171013 Fattigdom og bistand ¶
DA171013 Men vi skjønte ikke hva de rappet om, hvorfor det var så annerledes ; vi var for unge til å vite noe om fattigdom og sosiale ulikheter.
VG171012 Tidligere lærer Silje Gloppen ved Bjørnholt videregående skole har fortalt om skolens manglende kunnskap til å håndtere fattigdom , psykiske problemer, krigstraumer og kulturelt krysspress, og om elever som ikke lærer å skrive norsk.
SA171012 Det vil dytte folk ut i fattigdom og klippe hull i sikkerhetsnettet for dem som har en litt løs tilknytting til arbeidslivet, sier Solfrid Lerbrekk ( SV ).
DB171012 Vi vil også bruke mer penger på bekjempelse av fattigdom i vårt eget land.
DB171012 Jensen med milliarder i veska : Kan komme upopulære kutt ¶ Fattigdom
AA171012 Verden trenger at Norge jobber mer med årsakene til fattigdom , mener hun.
AA171012 - Vi savner likevel høyere ambisjoner på viktige områder som klimatilpasning og internasjonal skattlegging, som er avgjørende i kampen mot fattigdom .
AA171012 Verden trenger at Norge jobber mer med årsakene til fattigdom , mener hun.
AA171012 - Vi savner likevel høyere ambisjoner på viktige områder som klimatilpasning og internasjonal skattlegging, som er avgjørende i kampen mot fattigdom .
DB171011 Vi møttes på et kontor og han sa han elsket spillet mitt og at han identifiserte seg med meg, fordi jeg i likhet med han hadde opplevd framgang gjennom fattigdom .
DB171011 Foto : Nina Hansen ¶ FATTIGDOM OG KLIMA : SV-leder Audun Lysbakken vil fremme forslag om klima og fattigdom som KrF kan støtte.
DB171011 FATTIGDOM OG KLIMA : SV-leder Audun Lysbakken vil fremme forslag om klima og fattigdom som KrF kan støtte.
DB171011 - Når det gjelder fattigdom , og spesielt barnefattigdom, spiller KrF og Venstre på samme lag.
DB171011 Mange av disse har innvandrerbakgrunn, og han beskriver fattigdom , familievold og manglende skolegang.
DA171011 Redd Barna peker på fattigdom , dyptgående tradisjoner og religion som noen av grunnene.
DA171011 Men vel så viktig er det å bekjempe fattigdom og endre holdninger i samfunn som praktiserer dette.
DA171011 Jenter som giftes bort før de har fylt 18 år har større sannsynlighet for å bli utsatt for overgrep, bli mor i ung alder og dø under fødsel som følge av komplikasjoner, slutte på skolen og ende opp med et liv i fattigdom , avslutter Fylkesnes.
DA171011 Fattigdom , svak håndheving av loven og dyptgående tradisjoner og trosretninger er en del av problemet, sier politisk leder Gunvor Knag Fylkesnes i Redd Barna.
DA171011 Dette er en historisk mulighet for en borgerlig regjering til å vise at de tar fattigdom , integrering og ulikhet like alvorlig som vi i det rødgrønne byrådet gjør, sier Oslo-byråd Tone Tellevik Dahl.
AA171011 Redd Barna peker på fattigdom , dyptgående tradisjoner og religion som noen av grunnene.
AA171011 Men vel så viktig er det å bekjempe fattigdom og endre holdninger i samfunn som praktiserer dette.
AA171011 Jenter som giftes bort før de har fylt 18 år har større sannsynlighet for å bli utsatt for overgrep, bli mor i ung alder og dø under fødsel som følge av komplikasjoner, slutte på skolen og ende opp med et liv i fattigdom , avslutter Fylkesnes.
AA171011 Fattigdom , svak håndheving av loven og dyptgående tradisjoner og trosretninger er en del av problemet, sier politisk leder Gunvor Knag Fylkesnes i Redd Barna.
AA171011 Oslos skolebyråd Tone Tellevik Dahl mener derimot problemet først og fremst handler om fattigdom og ulikhet.
AA171011 Barneekteskap er et stort globalt problem som fører til overgrep, helseproblemer, fattigdom og tap av skolegang for millioner av jenter.
VG171010 Vi må forhindre fattigdom fra å gå i arv i visse grupper.
DB171010 I et innlegg tirsdag hevder AP-medlem Stian Bendiksen at de store partiene ikke diskuterte de største utfordringene i Norge ; ifølge han definert som fattigdom , klima og oljepengebruk.
DB171010 Det er de viktigste tiltakene for å bekjempe fattigdom .
DB171010 BLE DISKUTERT : Høyres parlamentariske leder, Trond Helleland, skriver i dette innlegget at også klima og miljø, oljepengebruk og fattigdom ble diskutert i årets valgkamp.
VG171009 Hellas har EU høyeste arbeidsledighet på 21,7 prosent, og det tredje høyeste nivå av fattigdom og sosial utstøting, mens gjelden fortsetter å være på umulige 184 prosent av BNP.
DN171009 Det er fortsatt utbredt fattigdom hvor millioner av mennesker overlever på under 15 kroner dagen.
DB171008 Han var bare imot fattigdom , forteller Ringevej.
DB171008 Han var bare i mot fattigdom , sier historiker Mona R.
DA171008 - For oss er det viktig å gjøre barnehagen tilgjengelig for enda flere barn i lavinntektsfamilier og forebygge fattigdom .
AP171008 Angola har de sist ti årene hatt eventyrlige oljeinntekter, men har ikke klart å løfte flertallet av befolkningen ut av fattigdom .
AA171008 - For oss er det viktig å gjøre barnehagen tilgjengelig for enda flere barn i lavinntektsfamilier og forebygge fattigdom .
DB171007 Pengene skal gå til til å bekjempe fattigdom og økonomiske forskjeller.
DB171007 De 38 milliardene vi har bidratt med for å styrke « good governance » og kampen mot fattigdom og økonomiske forskjeller i 15 land øst og sør i EU, er inngangsbilletten til det indre markedet.
AP171007 Svein Andersen ¶ | Édouard Louis : - Det er vanskelig å snakke om fattigdom i Norge.
AP171007 | Édouard Louis : - Det er vanskelig å snakke om fattigdom i Norge.
DB171005 Ingen velstand, ingen lommebok til å løse klimautfordringer, bygge skoler og eller utrydde fattigdom .
DB171005 « Grunn nummer 17 », skriver en tredje og henger på et bilde av en rapport fra Redd Barna som sier : « Fattigdom blant barn øker og rammer nesten 17 % av barna i Spania. » « Her er enda en grunn », skriver en, og legger ved « miserabel-indeksen » fra Bloomberg, som legger sammen prisstigning og arbeidsledighet.
DA171005 | Rapport : 60 prosent av barna på Grønland lever i fattigdom
DA171005 - Det mest alvorlige er at 60 prosent av barna vokser opp i fattigdom .
AP171005 Men i kombinasjon med mer generelt velferdsarbeid, som for eksempel tar sikte på å øke yrkes- og barnehagedeltagelsen, kan områdeløft virke positivt for beboere i områder med høy fattigdom og dårlige levekår.
AP171005 Det monner lite i et land med drøyt 65 millioner innbyggere, der over 20 prosent lever i relativ fattigdom .
AP171004 | Fersk rapport om Grønland : Her lever 60 prosent av barna i fattigdom
AP171004 Særlig ille er det at delbydelen skiller seg ut med en svært høy andel barn som vokser opp i fattigdom .
AP171004 Målet som brukes for å fastslå omfanget av barnefattigdom måler relativ fattigdom , dvs. at fattigdom - eller lavinntekt - beregnes som å ha en inntekt som utgjør 60 prosent eller mindre av medianinntekten for hele landet, korrigert for husholdets størrelse og sammensetning.
AP171004 Mer om fattigdom og Oslos nabolag : Illevarslende forskjeller i barnefattigdom ¶
AP171004 Man måler andelen barn i et område som bor i lavinntektsfamilier med vedvarende fattigdom over tid ( 3 år ).
AP171004 Leder Berit Jagmann håper at Grønlands annerledeshet kan bestå, men at man tar tak i fattigdom , manglende integrering og dårlige boforhold.
AP171004 Den slår alarm om fattigdom , barnas oppvekstmiljø og ekskludering.
AP171004 - Det mest alvorlige er at 60 prosent av barna vokser opp i fattigdom .
AP171004 at fattigdom - eller lavinntekt - beregnes som å ha en inntekt som utgjør 60 prosent eller mindre av medianinntekten for hele landet, korrigert for husholdets størrelse og sammensetning.
AP171004 Skal du komme deg ut av fattigdom , må du stjele den.
DB171003 Fattigdom , den viktigste indikatoren på forskjeller i samfunnet, var ikke en viktig sak i valget.
DA171003 Rus bidrar til forverring av mange av de viktige utviklingsproblemene, som hiv/aids, vold mot kvinner og fattigdom .
DB171001 Juels ekteskap med Przybyszewski skal ha vært preget av utroskap, drama, alkoholisme og fattigdom .
SA170930 Barneekteskap er et stort globalt problem som fører til overgrep, helseproblemer, fattigdom og tap av skolegang for millioner av jenter.
AP170930 Jeg har aldri opplevd krig eller sult, ikke arbeidsledighet og fattigdom , ingen dødelige epidemier, heller ingen store personlige tragedier.
VG170929 Tysklands skjulte fattigdom : - Må velge mellom å skamme seg eller sitte hjemme og sulte ¶
VG170928 - En glimrende idé ¶ Fattigdom , konflikter og terror har allerede utløst den nye, store migrasjonsbølgen.
AP170928 Det er et stort problem som fører til overgrep, helseproblemer, fattigdom og tap av skolegang for millioner av jenter.
VG170926 Barneekteskap er et stort globalt problem som fører til overgrep, helseproblemer, fattigdom og tap av skolegang for millioner av jenter.
VG170925 Tysklands skjulte fattigdom : - Må velge mellom å skamme seg eller sitte hjemme og sulte ¶
VG170924 Tysklands skjulte fattigdom : - Må velge mellom å skamme seg eller å sitte hjemme og sulte ¶
VG170924 Tysklands skjulte fattigdom : - Må velge mellom å skamme seg eller å sitte hjemme og sulte ¶
DB170924 Det er ikke første gang Melania Trump får kritikk for sitt antrekk, men denne gang ble det gjort et poeng ut av prisen på kjolen mens hun talte om barns rettigheter og fattigdom hos barn.
VG170923 | Tysklands skjulte fattigdom : - Må velge mellom å skamme seg eller sitte hjemme og sulte ¶
VG170923 Ulikhet og fattigdom i Tyskland øker, og dette er noen av de viktigste politiske problemene som opptar tyskerne før valget denne helgen, ifølge en studie utført av Infratest dimap på oppdrag fra Berliner Morgenpost.
VG170923 SKJULT FATTIGDOM : Uføretrygdede Andreas Melcher ( 43 ) jobber frivillig ved matbanken, og er stadig på pletten for å hjelpe kundene.
VG170923 Mange sier det ikke finnes fattigdom i Tyskland, men likevel er det tusenvis av mennesker som ikke får endene til å møtes, sier Andreas Schönherr.
VG170923 DRESDEN ( VG ) Sosial ulikhet og fattigdom øker i Tyskland, men de færreste politikere har villet ta i temaet under valgkampen.
VG170923 Fattigdom er et relativt begrep.
DB170923 Du trenger ikke dra langt før nyansene endres, for her lever rikdom og fattigdom side om side.
DA170923 Samtidig som antallet millionærer i India stiger, har vi flere som lever i ekstrem fattigdom og akutt sult enn de fleste afrikanske landene som får mer oppmerksomhet for det.
AP170923 KrF-lederen understreker at partiet skal søke politiske innflytelse i de sakene som det prioriterer og han ramser opp : Flere lærere, kamp mot fattigdom hjemme, distrikts- og familiepolitikk.
AP170923 | Venstresideideolog Rutger Bregman : - Åpne grenser er det beste våpenet mot fattigdom ¶ 15 timers arbeidsuke, borgerlønn til alle og ingen landegrenser.
SA170922 Noen bydeler, eller soner og områder i dem, har fra gammelt av vært preget av fattigdom , industri og industriarbeidere.
DN170922 I mange viktige spørsmål, som miljø, fattigdom , innvandring, er det en styrke at vi langt på vei er enige og står sammen, sier Ropstad.
DB170922 Det blir også oppmerksomhet rundt viktige politiske saker for oss, svarte Hareide, som trekker fram kampen mot fattigdom , skole og familiepolitikk som viktig for partiet.
DN170921 I mange viktige spørsmål, som miljø, fattigdom , innvandring, er det en styrke at vi langt på vei er enige og står sammen, sier Ropstad.
DB170921 Arbeidsinnvandrere som ikke er integrert løper en større risiko for utnyttelse, fattigdom og ekskludering.
DA170918 Han pekte på at generalsekretæren vil gjøre FN mindre byråkratisk for å få flere ressurser til konfliktløsning og bekjempelse av fattigdom .
AP170918 Skole og utdanning, arbeid, næring og sysselsetting, skatt og avgift, innvandring og integrering, helse, eldreomsorg, klima og miljø, fordeling og fattigdom , infrastruktur og samferdsel, kommuneøkonomi og distriktspolitikk, internasjonale spørsmål, forsvar og sikkerhet, kultur, familiepolitikk, barnehager, likestilling ¶
AP170918 fordeling og fattigdom , infrastruktur og samferdsel, kommuneøkonomi og distriktspolitikk, internasjonale spørsmål, forsvar og sikkerhet, kultur, familiepolitikk, barnehager, likestilling.
AA170918 Han pekte på at generalsekretæren vil gjøre FN mindre byråkratisk for å få flere ressurser til konfliktløsning og bekjempelse av fattigdom .
DB170917 Trump dropper Parisavtalen : - Den undergraver vår økonomi, etterlater millioner i fattigdom
DB170916 Trump dropper Parisavtalen : - Den undergraver vår økonomi, etterlater millioner i fattigdom
VG170915 - Innvandrerbarn i Norge arver ofte ikke foreldrenes fattigdom , sier han.
DN170915 | Krigen mot fattigdom
DB170914 I Bangladesh bor rohingyaene i store leirer preget av stor fattigdom .
DB170914 Han så samtidas fattigdom og elendighet og hvordan sultne barn ikke klarer å konsentrere seg.
DA170914 Hyklersk : FpU-leder Atle Simonsen mener det er hyklersk at KrF i en tid med fattigdom og store klimautfordringer, bruker all sin kraft på å stoppe søndagsåpne butikker.
DB170913 For ikke å snakke om spørsmål som rent drikkevann, utryddelse av malaria og andre sykdommer som utelukkende rammer den tredje verden, fattigdom , sult og klimakampen for å nevne noe.
AA170913 Stiftelsen, som ble opprettet i år 2000, er en viktig bistandsaktør som har gitt store pengesummer til bekjempelse av sykdom og fattigdom i utviklingsland. ( ©NTB ) ¶
AA170913 - Fattigdom og sykdom i fattige land er de klareste eksemplene på menneskelig lidelse som det går an å gjøre noe med, heter det i en uttalelse fra Gates.
VG170912 KrF ville helst snakke om verdier, om sorteringssamfunn og fattigdom , hjemme og ute.
NL170912 Både fordi det skaper dugelige innbyggere, reduserer fattigdom osv osv, men også fordi det skaper et trygt og godt samfunn for oss alle.
NL170911 La oss snakke om klasseskille og fattigdom .
NL170911 Der finner vi opphavet til fattigdom , klasseskille og en begynnende radikalisering.
NL170911 La oss snakke om klasseskille og fattigdom .
NL170911 Der finner vi opphavet til fattigdom , klasseskille og en begynnende radikalisering.
NL170911 | Fattigdom - et farlig bål i samfunnet ¶ ¶
DA170911 Vi ønsker også å øke barnetrygden, slik at det blir færre ban som lever i fattigdom , sier hun.
VG170910 Redusere forskjeller og hindre fattigdom ved å redusere skatt til alle som tjener mindre enn 600.000 ( tilsvarer 4300,- kr for de fleste i gruppen ). 5.
DA170910 Og som et av partiene som virkelig ivrer for dette, for å frata arbeidsfolk rettigheter og støtte opp om eierne av småbedrifter i stedet for de som jobber der, er det jo en artig liten poetisk rettferdighet i at politisk fattigdom er et av Venstres største problemer i dette valget.
DA170910 Og som et av partiene som virkelig ivrer for dette, for å frata arbeidsfolk rettigheter og støtte opp om eierne av småbedrifter i stedet for de som jobber der, er det jo en artig liten poetisk rettferdighet i at politisk fattigdom er et av Venstres største problemer i dette valget.
AP170910 | Forskerens nye mål på fattigdom halverer antallet fattige i Norge ¶
AP170910 Hans nye mål på fattigdom reduserer antallet fattige i Norge med 276.000 personer.
AP170910 Hvem ønsker at 5 000 barn skal vokse opp i fattigdom i Oslo uten muligheter og rettferdighet ?
DB170909 Om utvikling av språkferdigheter, fattigdom og felles arenaer som idrett, kulturtilbud og møteplasser.
DA170909 Victor Hugos fortelling utspiller seg i en tid preget av revolusjon og stor fattigdom .
AA170909 Jeg har vært i kontakt med flere uførepensjonister som er henvist til fattigdom , sier Kvam.
AP170908 Kamp mot ulikhet og fattigdom gjennom økt barnetrygd som har stått stille siden 1996.
VG170907 Og hvem hadde mine adopterte venner vært om de hadde vokst opp i fattigdom et annet sted i verden ?
AA170907 | FN : Fattigdom , forsakelser og marginalisering driver unge afrikanere til ekstremisme ¶
AA170907 Til tross for framgang er det store geografiske forskjeller og utfordringene er mange i forhold til reell innflytelse, vold, usikkerhet, tilgang til grunnleggende tjenester og fattigdom .
DB170906 - Det viser at Erna Solberg har gitt opp kampen mot fattigdom og økt ulikhet i Norge, legger han til.
DA170906 | Opphetet debatt om fattigdom , utenforskap og rus ¶
DA170906 Høyres Anders Werp slo fast at regjeringen har gjort mye i kampen mot fattigdom .
DA170906 Høyres Anders Werp og MDGs Ståle Sørensen under debatten om fattigdom og utenforskap på Union Scene.
AP170906 Lykkes vi ikke med å skape vekst og sysselsetting i utviklingsland, skapes grobunn for økt fattigdom og ustabilitet.
AP170906 Den mest effektive måten å bekjempe fattigdom på er å skape arbeidsplasser.
DB170905 Kampen mot fattigdom , spesielt blant barn, som begrenser mulighetene for den enkelte.
DA170905 Når mennesker opplever å falle utenfor samfunnet på grunn av sosial nød og fattigdom da må storsamfunnet hjelpe til.
DA170905 I Norge lever flere tusen barn i fattigdom fordi foreldrene ikke tjener så godt, eller fordi en eller begge foreldrene ikke har jobb av ulike årsaker.
DA170905 Disse tre tiltakene er eksempler på hvordan KrF ønsker å bekjempe utenforskap og særlig gjøre noe for lavinntektsfamilier og barn som vokser opp i fattigdom i Norge.
SA170904 Siden 1996 har barnetrygden stått stille samtidig som mange tusen barn vokser opp i fattigdom .
NL170904 Og med det vi vet av sosial reproduksjon, vil mange av dem arve sin fattigdom , heller enn mulighetene til å komme seg ut av dem.
NL170904 Jeg bruker pengene kanskje ubevisst til å øke følelsen av relativ fattigdom for andre, ved å handle nye klær og nytt utstyr til mine barn ?
NL170904 I år viser tall fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet ( BUFDIR ) at 1 av 10 norske barn vokser opp i relativ fattigdom i Norge.
NL170904 Har vi regulert vekk vår hvite, norske fattigdom , slik at vi ikke lengre ser den, og er blind for den « importerte » fattigdommen ?
NL170904 Barnetrygden står dønn i ro - og det på tross av at man ifølge UNICEF og SSB vil kunne løfte 25.000 barn ut av fattigdom dersom barnetrygden ble regulert fra 1996-nivå.
NL170904 Barna skal ikke lide under foreldres fattigdom .
NL170904 fattigste kommune å vokse opp i for barn, i Berg kommune vokser barna opp 18 prosent i relativ fattigdom og i Torsken er tallet 17,6 prosent.
FV170904 Siden 1996 har barnetrygden stått stille samtidig som mange tusen barn vokser opp i fattigdom .
AP170904 Siden 1996 har barnetrygden stått stille samtidig som mange tusen barn vokser opp i fattigdom .
AA170904 I dag er det nærmere 100.000 barn som vokser opp i fattigdom .
SA170903 De fleste afghanske ungdommene som søker asyl i Norge, har vokst opp i fattigdom og utrygghet, i kryssilden mellom Taliban, IS og regjeringsstyrker.
DB170902 Ytterligere to bekreftet omkommet i ekstremværet Harvey ¶ Fattigdom gjør disse folkegruppene ekstra sårbare, forklarer han.
DA170902 | SV : Barnetrygd mot barnefattigdom ¶ - Fattigdom handler om mangel på penger og mangel på arbeid, sier Audun Lysbakken.
DA170902 Vi må bort fra den moralistiske innstillingen til fattigdom , der de store partiene snakker som om det som skal til for å få fattige foreldre ut i jobb, er at de blir endra fattigere.
DA170902 Fattigdom holder folk nede, den oppmuntrer ikke folk til å komme ut i jobb.
DA170902 - Fattigdom handler om mangel på penger og mangel på arbeid.
DA170902 Forskning viser jevnt over at langvarig arbeidsløshet er en viktig faktor bak fattigdom , og mer enn halvparten av alle langtidsledige befant seg i lavinntektsgruppen i 2014.
NL170901 « Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika.
NL170901 Vi spør blant annet : Hvordan planlegger partiene å stoppe den negative utviklingen i antall barn som vokser opp i fattigdom ?
NL170901 Vi har gjerne et bilde i hodet av fattigdom og fattige barn som noe som skjer langt borte.
NL170901 Og det koster å løfte barn ut av fattigdom , men det er en pris vi bør være villig til å betale.
NL170901 Når det så blir snakk om fattige barn i Norge får man i beste fall et skeptisk blikk og en kort samtale om definisjoner av fattigdom .
NL170901 Når det så blir snakk om fattige barn i Norge får man i beste fall et skeptisk blikk og en kort samtale om definisjoner av fattigdom , skriver Gro Herefoss Davidsen i Redd Barna.
NL170901 Her i Nord-Norge kommer vi ikke noe bedre ut på statistikken : Av det ti kommunene med høyest andel barn som lever i fattigdom , ligger syv i Nord-Norge.
NL170901 Et av områdene vil måler partiene på her er kravet om at færre barn skal vokse opp i fattigdom i Norge.
NL170901 Det å vokse opp i fattigdom påvirker livskvaliteten på nesten alle områder i et barns liv, og det truer barnets rettigheter.
NL170901 Derfor må vi både jobbe for å redusere de direkte negative konsekvensene av fattigdom for barn, samtidig som vi må endre de strukturelle årsakene som er med på å opprettholde den negative utviklingen.
NL170901 Denne konkluderer fort med at det ikke er så alvorlig som fattigdommen som passer mer med vår tradisjonelle oppfatning av fattigdom ; den som handler om ren overlevelse, og så er vi ferdige med den samtalen.
NL170901 Bekjempelse av fattigdom er sammensatt.
NL170901 Fattigdom i et land som Norge med generell høy levestandard måles ut fra et relativt fattigdomsmål.
DB170901 Han forklarer at en betraktelig del av den amerikanske befolkningen lever i fattigdom , og fortsetter : ¶
DA170901 | Vil hjelpe 20.000 unge ut av fattigdom
DA170901 Vi vil øke den til 1996-nivå igjen, og det vil, ifølge beregninger fra fordelingsutvalget, hjelpe 20.000 unge ut av fattigdom .
DA170901 - Når ti prosent av den rikeste delen av befolkningen eier over halvparten av landets formue, samtidig som 100.000 unge i landet vokser opp i fattigdom , må noe gjøres.
DA170901 De bryr seg mer om de mer nærliggende problemene sine, som aids, fattigdom og en gal general som tyranniserer alle.
DB170831 Dette er et viktig tiltak for å bekjempe fattigdom og for å styrke integreringen.
DN170830 Nær fem millioner italienere lever i fattigdom i Italia. ( illustrasjonsbilde ) Foto : Filippo Monteforte/Afp Photo ¶
DN170830 Ifølge det nasjonale statistikkbyrået Istat levde nær fem millioner italienere, eller 7,9 prosent av landets befolkning, i absolutt fattigdom i fjor.
DN170830 Dette er Italias første støttetiltak spesielt rettet mot fattigdom , men dekningsgraden er begrenset.
DB170830 Husker dere i fjor høst, da en amerikansk, høyrepopulistisk presidentkandidat slapp å forsvare sitt skrudde syn på makt, sin vanvittige skattepolitikk, sine sprø klimateorier, og sin fraværende forståelse av fattigdom og fordeling og utenforskap - ved å si stadig mer outrerte og bisarre ting for et jublende pressekorps ?
DB170830 Du bør stemme SV fordi den beste medisinen mot fattigdom , forskjeller, klimagassutslipp og bråkete høyrepopulister ikke er grå sentrumseksperimenter, men en ny, rettferdig politikk.
DB170830 Lindtveit gjorde en svært sterk figur i dag og klarte både å vise et ektefølt engasjement for KrFs kjernesaker - redusert fattigdom og internasjonal solidaritet samt å forsvare samarbeidet med regjeringen bedre enn de fleste andre før henne har klart.
DA170830 Ayman Zohry beskriver en virkelighet preget av befolkningseksplosjon og ekstrem fattigdom i enda tristere ordelag.
DA170830 - Fattige vil i mindre grad få seg utdanning, noe som betyr at fattigdom går i arv, og at fattige vil forbli fattige, sier professor HEBA al-Laithy, en professor i statistikk, ved Kairo-universitetet til den egyptiske avisen al Masry al Youm.
DA170830 For andre som kommer hit er det å være hjemløs gjerne knyttet til fattigdom , sier Johansen.
DA170830 Det er utfordringer knyttet til integrering, utenforskap, og fattigdom - og jeg tror vi må snakke mer om det.
AP170830 - Nå er det nødvendig å ta et mye større krafttak fremover, sier hun og poengterer at det å ikke ha jobb er kilde til både fattigdom og forskjeller i samfunnet.
AA170830 Hva er det vi holder på med i rike Norge ? « Én av ti barn i Norge vokser opp i fattigdom , 4196 av disse i Sør-Trøndelag.
AA170830 Én av ti barn i Norge vokser opp i fattigdom , 4196 av disse i Sør-Trøndelag.
SA170829 Hos Oxfam Ibis, en interesseorganisasjon som bekjemper global ulikhet og fattigdom , gleder direktør Lars Koch seg over at EUs to store økonomier nå har bestemt seg for å gjøre noe med utfordringen.
DB170829 De problemene som han finner på Stovner kan i stor grad knyttes til utenforskap og fattigdom og kriminalitet, mener Økland.
DA170829 De problemene som han finner på Stovner kan i stor grad knyttes til utenforskap og fattigdom og kriminalitet, mener Økland.
AP170829 De problemene som han finner på Stovner kan i stor grad knyttes til utenforskap og fattigdom og kriminalitet, mener Økland.
AA170829 De problemene som han finner på Stovner kan i stor grad knyttes til utenforskap og fattigdom og kriminalitet, mener Økland.
NL170828 Men bak det hele lå alvoret : klimautfordringene, global oppvarming og miljøødeleggelser, økende ulikhet og fattigdom , samt hva vi skal leve av etter oljen, enten den fases ut like kjapt som MDG vil, eller varer like lenge som Frp og Høyre vil.
AA170828 Men hun vil samtidig ha et klart skille mellom personer med såkalte humanitære behov, og personer som flykter fra fattigdom .
SA170827 - Jeg har vært i mange land med fattigdom , sett ulike samfunnsforhold og hvordan ting blir styrt, men det var veldig lærerikt.
AP170827 - Jeg har vært i mange land med fattigdom , sett ulike samfunnsforhold og hvordan ting blir styrt, men det var veldig lærerikt.
AP170826 Les mer om rikdom og fattigdom : ¶
AP170826 Ett av FNs tusenårsmål var å utrydde ekstrem fattigdom og sult.
DB170825 I 2015 vokste en av ti norske barn opp i relativ fattigdom , altså det som blir definert som en husholdning med vedvarende lavinntekt.
AA170825 Manges håp er at Joao Lourenco vil slå ned på korrupsjon og føre en annen fordelingspolitikk enn forgjengeren i det oljerike, men korrupsjonstyngende landet der det store flertallet av innbyggerne lever i dyp fattigdom . ( ©NTB ) ¶
VG170824 Fattigdom , konflikter og terror har allerede utløst en stor migrasjonsbølge.
DB170824 Vi snakker om dette hver sommer, og vi roter rundt i samvittigheten og i våre forsøk på avsporinger og tilsløringer hvert år - og det er jo faktisk bra, vi gjør dette nettopp fordi fattigdom og forskjeller er viktige temaer.
DB170824 Både relativ og absolutt fattigdom må også møtes med felles tiltak for reell omfordeling.
NL170823 40 prosent av Norges havbruksnæring finner vi i Nord-Norge, og førstehandsverdien er på 36 milliarder kroner Kysten av Troms kan i stort omfang bidra til å redusere sult og fattigdom i verden.
DA170823 På grunn av fattigdom gifter foreldrene bort jenter ned i seksårsalderen for en « brudepris », sier Mbendera.
AA170823 I flere tiår har befolkningen måttet leve med omfattende korrupsjon, stor fattigdom og undertrykkelse, til tross for de store oljeforekomstene.
AA170823 Befolkningen i Angola har i flere tiår måttet leve med fattigdom og undertrykkelse, til tross for de store oljeforekomstene.
DB170822 Det er politikk som skal bidra til å beskytte og styrke den norske velferdsmodellen, styrke næringslivet - og slik også være med på å skape arbeidsplasser, som er det beste tiltaket mot fattigdom og for integrering.
DA170822 - Det er ikke lysta til å ha det vanskelig som går i arv, men problemene som fattigdom fører med seg.
VG170821 Alt dette henger selvsagt sammen med en styrket bydelsøkonomi, og en kamp mot fattigdom og levekårsforskjeller på mange områder.
VG170821 - Det handler om mitt verdisyn, små forskjeller og stor likhet i et samfunn, og også om det Norge og rødgrønne politikere står for i bekjempelse av fattigdom globalt, spesielt i Afrika, sier hun.
DA170821 LES OGSÅ : - Fattigdom går i arv ¶
DA170821 DEBATT : Er det greit at uføre lever i fattigdom , Anniken Hauglie ?
DA170821 Debatt : Er det greit at uføre lever i fattigdom , Anniken Hauglie ?
DB170820 Vi ville vært en nasjon av stor åndelig fattigdom om det inntrykket som skapes av oss i verdidebatten var sant.
AP170820 Vi har skrevet mye om fattigdom her i Aftenposten i sommer.
AA170820 De siste tredve årene har forskjellen i Norge stadig økt, og i dag lever over 100 000 barn i fattigdom .
AA170820 Fattigdom , mangel på trygge faste jobber, skinnhellige politikere som snakker ned til sjuke, til innvandrere og til de som er annerledes, det trenger vi ikke.
DA170819 I underskogen av saker er fattigdom den viktigste.
DA170819 Audun Lysbakken er forsøkt irettesatt for utsagnet om at « 98.000 barn lever i fattigdom i Norge », men selv om tallbruken må nyanseres fordi SV-lederen sidestiller fattigdom med lavinntekt, er det viktig å rette søkelyset mot ulikhet.
DA170819 Audun Lysbakken er forsøkt irettesatt for utsagnet om at « 98.000 barn lever i fattigdom i Norge », men selv om tallbruken må nyanseres fordi SV-lederen sidestiller fattigdom med lavinntekt, er det viktig å rette søkelyset mot ulikhet.
AP170819 | Økt inntekt er eneste vei ut av fattigdom Ola Nafstad og Kjell Roland ¶
AP170819 Men ingen pekte på hva som må til for å løfte mennesker ut av fattigdom : Å skape arbeidsplasser og bedrifter som gir varige inntekter.
AP170819 Flere bistandseksperter har delt viktige refleksjoner om fremtidens utviklingspolitikk, men ingen foreslår løsninger på hovedutfordringen : Hvordan skape bedrifter og jobber som gir varige inntekter som løfter mennesker og land ut av fattigdom ?
AP170819 Det gjorde også Hegertun og Eggen med sin rapport « Veier ut av fattigdom ».
AP170819 Det er mulig å bekjempe fattigdom , men oppskriften er en annen enn det som har preget vestlig bistand.
FV170818 Tidligere denne måneden ble det kjent at Manchester United-stjernen Juan Mata hadde startet et initiativ for å bekjempe fattigdom .
FV170818 Mata ba sine kolleger i fotballen om å danne et eget « Common Goal Starting XI », et lag av spillere som er med på å gi deler av sin lønn til bekjempelse av fattigdom , og i dag ble det kjent at Bayern München-spiller Mats Hummels vil delta.
FV170818 - Det var vanskelig å forstå graden av fattigdom .
DA170818 Manglende kunnskap og kompetanse til å håndtere elevenes utfordringer knyttet til fattigdom , bostedsløshet, psykiske problemer, krigstraumer og kulturelt krysspress.
SA170817 Tidligere denne måneden ble det kjent at Manchester United-stjernen Juan Mata hadde startet et initiativ for å bekjempe fattigdom .
SA170817 Mata ba sine kolleger i fotballen om å danne et eget « Common Goal Starting XI », et lag av spillere som er med på å gi deler av sin lønn til bekjempelse av fattigdom , og i dag ble det kjent at Bayern München-spiller Mats Hummels vil delta.
SA170817 - Det var vanskelig å forstå graden av fattigdom .
BT170817 Tidligere denne måneden ble det kjent at Manchester United-stjernen Juan Mata hadde startet et initiativ for å bekjempe fattigdom .
BT170817 Mata ba sine kolleger i fotballen om å danne et eget « Common Goal Starting XI », et lag av spillere som er med på å gi deler av sin lønn til bekjempelse av fattigdom , og i dag ble det kjent at Bayern München-spiller Mats Hummels vil delta.
BT170817 - Det var vanskelig å forstå graden av fattigdom .
AP170817 Tidligere denne måneden ble det kjent at Manchester United-stjernen Juan Mata hadde startet et initiativ for å bekjempe fattigdom .
AP170817 Mata ba sine kolleger i fotballen om å danne et eget « Common Goal Starting XI », et lag av spillere som er med på å gi deler av sin lønn til bekjempelse av fattigdom , og i dag ble det kjent at Bayern München-spiller Mats Hummels vil delta.
AP170817 - Det var vanskelig å forstå graden av fattigdom .
AA170816 Moss, Halden, Sarpsborg og Fredrikstad har også en høy andel barn i fattigdom allerede.
AA170816 - Hensikten er å sette søkelyset ikke bare på allerede eksisterende fattigdom , men også på risikoen for at den skal øke.
VG170815 Et klart flertall på 41 prosent av deltakerne i HiOAs undersøkelse mener at barn som lever i fattigdom i dagens Norge, som oftest har enslige forsørgere som foreldre. 26 prosent antar at barn i fattigdom vokser opp med arbeidsledige foreldre, mens 22 prosent antar at deres foreldre er innvandrere eller flyktninger.
VG170815 26 prosent antar at barn i fattigdom vokser opp med arbeidsledige foreldre, mens 22 prosent antar at deres foreldre er innvandrere eller flyktninger.
DB170815 Nesten 100 000 barn vokser opp i fattigdom . 73 000 barn og unge står utenfor skole eller arbeidsliv.
DB170815 Høy dødelighet : høy dødelighet og død før normaltid ¶ Fattigdom og fysisk nød : Ikke råd til mat eller andre grunnleggende materielle goder, bostedsløs ¶
DB170815 Det betyr at enkelte barn utsettes for vold av sine foreldre, de mobbes og de vokser opp i fattigdom .
DB170815 100 000 norske barn vokser opp i fattigdom , og her skal vi stå å snakke om brunost...
DA170815 Et klart flertall på 41 prosent av deltakerne i HiOAs undersøkelse mener at barn som lever i fattigdom i dagens Norge, som oftest har enslige forsørgere som foreldre. 26 prosent antar at barn i fattigdom vokser opp med arbeidsledige foreldre, mens 22 prosent antar at deres foreldre er innvandrere eller flyktninger.
DA170815 26 prosent antar at barn i fattigdom vokser opp med arbeidsledige foreldre, mens 22 prosent antar at deres foreldre er innvandrere eller flyktninger.
AP170815 - Det er særlig blant lavtlønnede aleneforsørgere med flere barn at vi finner fattigdom i Norge.
AA170815 Barn som vokser opp i familier med vedvarende lav inntekt har økt risiko for å oppleve fattigdom , og å selv få lav inntekt som voksen.
AA170815 Et klart flertall på 41 prosent av deltakerne i HiOAs undersøkelse mener at barn som lever i fattigdom i dagens Norge, som oftest har enslige forsørgere som foreldre. 26 prosent antar at barn i fattigdom vokser opp med arbeidsledige foreldre, mens 22 prosent antar at deres foreldre er innvandrere eller flyktninger.
AA170815 26 prosent antar at barn i fattigdom vokser opp med arbeidsledige foreldre, mens 22 prosent antar at deres foreldre er innvandrere eller flyktninger.
VG170814 Dette har vi gjort fordi utdanning er et av de viktigste tiltakene for å bekjempe fattigdom .
AP170814 Å oppleve fattigdom i oppveksten bidrar til å gi barna dårligere utsikter som voksne, fastslår Ivar Stokkereit i UNICEF.
AP170814 UNICEF : - Det koster å redusere fattigdom
AP170814 Høyre : - Arbeid viktigste tiltak mot fattigdom
AP170814 Han påpeker at Norge har forpliktet seg til å halvere antall barn som vokser opp i fattigdom innen 2030 gjennom tilslutningen til FNs bærekraftsmål.
AP170814 - Vi har en rød tråd i arbeidet mot fattigdom gjennom tiltakene våre.
AP170814 - Det handler om en høy arbeidsledighet og en regjering som prioriterer skattekutt til de rike fremfor tiltak som kan motvirke fattigdom .
DA170813 Foreldre i jobb er den viktigste måten å unngå at barn vokser opp i fattigdom , sier Horne.
AP170813 Foreldre i jobb er den viktigste måten å unngå at barn vokser opp i fattigdom , sier Horne.
AP170813 At flere barn vokser opp i fattigdom må bli en hovedsak i stortingsvalget, for vi må sikre at alle barn får en like god start i livet uavhengig av hvor de eller foreldrene kommer ifra, sier Kaski til NTB.
AA170813 Skole, helse, fattigdom , samferdsel og klima.
AP170812 Mange venezuelanere ble først løftet ut av fattigdom av Sosialistpartiet og Maduros forgjenger Hugo Chávez.
AP170812 Sigrid Klæboe Jacobsen er ikke bekymret for at et nabolag med stor fattigdom skal virke negativt på hennes barn.
AP170812 Målet som brukes for å fastslå omfanget av barnefattigdom måler relativ fattigdom , dvs. at fattigdom - eller lavinntekt - beregnes som å ha en inntekt som utgjør 60 prosent eller mindre av medianinntekten for hele landet, korrigert for husholdets størrelse og sammensetning.
AP170812 Man måler andelen barn i et område som bor i lavinntektsfamilier med vedvarende fattigdom over tid ( 3 år ).
AP170812 Brattbakk vil ikke oppfordre lavinntektsfamilier til å flytte til strøk med mindre fattigdom .
AP170812 - Tenker dere på at ungene deres vokser opp i et nærmiljø der stor fattigdom kan påvirke dem negativt ?
AP170812 - Det er viktig at det ikke bare koker ned til en diskusjon om hvordan fattigdom skal måles og defineres.
AP170812 at fattigdom - eller lavinntekt - beregnes som å ha en inntekt som utgjør 60 prosent eller mindre av medianinntekten for hele landet, korrigert for husholdets størrelse og sammensetning.
VG170811 Regjeringen i rapport til FN : Vanskelig å halvere fattigdom i Norge ¶
VG170811 - Det viktigste for Frp, som også er veien ut av fattigdom for de fleste land, er at man produserer varer og har internasjonal handel.
DB170811 Det var akkurat det vi så etter den siste runden med kriminalisering av fattigdom .
DA170811 Er fattigdom fremdeles skambelagt tror du ?
AA170811 Barneekteskap er i stor grad en konsekvens av fattigdom , kultur og svakt lovverk.
AA170811 Bangladesh : Barneekteskap er i stor grad en konsekvens av fattigdom , kultur og svakt lov verk.
VG170809 - Sier du egentlig at KrF ikke bryr seg om å faktisk hjelpe fattige, bare å vise at de bruker penger på fattigdom ?
VG170809 Vi er selvfølgelig opptatt av at bistanden skal komme frem til mennesker i nød og fattigdom , og at vi skal lykkes med det.
VG170809 - KrF prioriterer bistand fordi det hjelper mennesker ut av fattigdom .
NL170809 Nå gjentar Hagen i skatteintervjuet i DN at « samfunn som har hatt en kommunistisk styreform har endt med fattigdom og hungersnød ».
DB170809 - Hvis vi lykkes bedre slik at kvinnene kommer ut i arbeidslivet, vet vi at det vil være viktig blant annet for å bekjempe fattigdom som er knyttet opp mot innvandring.
NL170808 Midlene som sendes eller fraktes hjem øker levestandarden til mottakeren, og kan medvirke til at en hel familiegenerasjoner kommer seg ut av fattigdom .
VG170807 Flere tusen mennesker fra afrikanske land sør for Sahara har reist til Marokko, mange på flukt fra fattigdom eller konflikt.
NL170807 Men i Venezuela er det mangel på alt og folk lever i fattigdom .
DA170807 I tillegg har Venstre vært pådriver for satsingen på å redusere fattigdom i barnefamilier, som inkluderer gradert foreldrebetaling i barnehager og SFO, gratis kjernetid, og styrking av skolehelsetjeneste, psykisk helsetilbud og kommunalt barnevern.
AA170807 Barneekteskap fører til at enda flere syriske jenter mister muligheten til skolegang, og bidrar også ofte til å videreføre fattigdom . ( ©NTB ) ¶
AA170807 Flere tusen mennesker fra afrikanske land sør for Sahara har reist til Marokko, mange på flukt fra fattigdom eller konflikt.
SA170805 Mata ber sine kolleger i fotballen om å bli med på å danne et eget « Common Goal Starting XI », et lag av spillere som er med på å gi deler av sin lønn til bekjempelse av fattigdom .
SA170805 - Det var vanskelig å forstå graden av fattigdom .
FV170805 Mata ber sine kolleger i fotballen om å bli med på å danne et eget « Common Goal Starting XI », et lag av spillere som er med på å gi deler av sin lønn til bekjempelse av fattigdom .
FV170805 - Det var vanskelig å forstå graden av fattigdom .
BT170805 Mata ber sine kolleger i fotballen om å bli med på å danne et eget « Common Goal Starting XI », et lag av spillere som er med på å gi deler av sin lønn til bekjempelse av fattigdom .
BT170805 - Det var vanskelig å forstå graden av fattigdom .
AP170805 Sundt var utdannet teolog, men ble en avansert, selvlært pioner i utforskningen av norsk befolkningsutvikling, levekår, fattigdom , alkoholisme, byggeskikker, husstell og svært mye annet.
AP170805 Mata ber sine kolleger i fotballen om å bli med på å danne et eget « Common Goal Starting XI », et lag av spillere som er med på å gi deler av sin lønn til bekjempelse av fattigdom .
AP170805 - Det var vanskelig å forstå graden av fattigdom .
DA170804 Det er flere barn som vokser opp i fattigdom der enn i andre deler av byen, og det er høyere ledighet - særlig ungdomsledighet.
DA170804 Min foreldregenerasjon husker det, at det var mye større forskjeller og fattigdom og nød, sier stortingsrepresentant og tidligere drammensordfører Lise Christoffersen ( Ap ).
VG170803 Det samme er kampen mot fattigdom i Norge.
DB170803 ¶ ØNSKER NYTT MÅL PÅ FATTIGDOM : Torbjørn Røe Isaksen.
DB170803 Slik fattigdom måles i dag gir ikke målet et godt nok bilde av hvordan politikk påvirker den.
DB170803 Samtidig vil nye mål for fattigdom og ulikhet redusere antall fattige og ulikheten rent definisjonsmessig, noe Røe Isaksen er fullt klar over.
DB170803 I våre offisielle statistikker måler vi i Norge fattigdom ved å se på husholdningers samlede inntekt etter skatt, sammenliknet med medianen.
AA170803 Jensen går ikke med på at det å nekte Nav-støtte kan bidra til fattigdom og utenforskap, og at dette kan motarbeide målet integrering og bidra til radikalisering.
DB170802 Kan bekjempe fattigdom
DB170802 - Støtte til småskala fornybarløsninger som bekjemper fattigdom er derfor et utrolig viktig klimatiltak som Norge bør gjøre mer av.
DB170802 ¶ ØNSKER SEG NYTT MÅL : Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mener at verdien av offentlige tjenester må regnes med når vi ser utviklingen i fattigdom og ulikhet over tid.
DB170802 Med dagens mål på fattigdom og ulikhet er økning av barnetrygda det mest effektive virkemiddelet mot barnefattigdom, fordi det er en kontantytelse som regnes med i husholdningenes inntekt.
DB170802 Johnson annonserte krig mot fattigdom i 1965 tok myndighetene utgangspunkt i nettopp dette målet, og fortsatt danner det grunnlaget for hvem som har krav på en rekke offentlige ytelser.
DB170802 I dag finnes det langt bedre måter å måle fattigdom på.
DB170802 I Norge er det heldigvis ikke like mye politikk knyttet til hvordan vi måler fattigdom .
DB170802 Det kunnskapsministeren ønsker er at inntektsbegrepet som brukes når fattigdom og ulikhet måles ikke bare skal inkludere inntekten fra arbeid og investeringer og offentlige overføringer, men også verdien av det offentlige tjenestene vi mottar.
DB170802 Det ble utviklet av økonomen Mollie Orshansky på 1960-tallet, for forskningsformål, og beregnet fattigdom basert på utgifter til mat i forhold til inntekt, tilpasset familiestørrelse og hjemsted.
DB170802 Debatten om barnetrygd eller barnehage er bare en av mange debatter som vil komme de neste åra om hvordan vi skal motvirke fattigdom og utforme velferdsstaten.
DB170802 Budsjettetaten vil innføre et nytt offisielt mål for fattigdom, som vil sende nye fire millioner mennesker ut i fattigdom , statistisk sett.
DB170802 Budsjettetaten vil innføre et nytt offisielt mål for fattigdom , som vil sende nye fire millioner mennesker ut i fattigdom, statistisk sett.
DA170802 Om fattigdom , reell og relativ.
DB170731 Ytterligere 25 land kan introdusere en slik ordning om de bruker mellom en og fem prosent av sitt BNP, noe som ytterligere ville løfte 150 millioner mennesker ut av av ekstrem fattigdom .
DB170731 Ved å fjerne fattigdom , og sørge for at alle får sine behov dekket, vil borgerlønn være en anerkjennelse av verdien til hvert enkelt menneske.
DB170731 Til tross for vår økonomiske velstand, vitenskapelig kunnskap og teknologiske nyvinninger lever nesten 800 millioner mennesker på planeten vår i ekstrem fattigdom og er kronisk underernært, mens mer enn 2,5 millioner barn dør hvert år på grunn av sult.
DB170731 På denne måten tar den nye bærekraftsagendaen i større grad tak i årsakene til fattigdom enn det tusenårsmålene gjorde.
DB170731 Ordningen innebærer en overføring av rundt 200 dollar per år til hver enkelt person, som vil si nok til å løfte dem ut av ekstrem fattigdom .
DB170731 Målene har ført til framgang i arbeidet med fattigdomsbekjempelse, men har blitt kritisert for bare å adressere symptomer, og ikke årsakene, til fattigdom , ulikhet og klimaendringer.
DB170731 Ifølge John McArthur ved den amerikanske tenketanken Brookings Institution, som blir ansett som verdens mest innflytelsesrike tenketank, kan pengeoverføringer løfte hundrevis av millioner mennesker ut av ekstrem fattigdom .
DB170731 For eksempel hevder flere av FN-organisasjonene at direkte overføringer er den eneste måten å utrydde ekstrem fattigdom på.
DB170731 Ekstrem fattigdom skal utryddes, sosiale ulikheter utjevnes og klimaendringene bremses.
DB170731 Dette vil hjelpe hele 185 millioner mennesker ut av ekstrem fattigdom , inkludert 100 millioner i India, 17 millioner i Indonesia og 9 millioner i Brasil.
DB170731 Det er derfor grunn til å tro at ideen om at trygd reduserer fattigdom har vunnet fram.
DB170731 Den såkalte krigen mot fattigdom fungerer tydeligvis ikke etter planen.
DB170730 Som følge av den økonomiske krisa, lider flere og flere av fattigdom .
AP170730 Nå finnes det rike mennesker i Pyongyang, som blir kjørt i Mercedeser og Audier, enda flesteparten av innbyggerne i politistaten forblir i fattigdom .
AP170730 Hun vokste opp midt iblant gjørme og fattigdom på en isolert gård og begynte å hjelpe familien som tenåring under hungersnøden ved å sykle gjennom landsbyer i nærheten for å selge mat fra dør til dør.
AA170730 SVs partileder Audun Lysbakken tjuvstartet valgkampen med å slå tilbake mot Torbjørn Røe Isaksens ( H ) forslag å regne ut fattigdom på.
AA170730 Røe Isaksen, som tidligere var Høyres arbeids- og sosialpolitiske talsmann, mener man ved å ta inn offentlige ytelser i fattigdomsberegningen vil få et riktigere bilde av fattigdom og ulikhet i Norge.
AA170730 Røe Isaksen mener verdien av offentlige ytelser må telles med når man skal beregne fattigdom .
AA170730 - Hvis Erna Solberg og Torbjørn Røe Isaksen virkelig vil gjøre noe med fattigdom i Norge, kan de øke barnetrygden.
VG170729 Fattigdom skaper jo ingen hyggelig oppførsel, fattigdom skaper dårlig oppførsel.
VG170729 - Interessant det der, selv synes jeg det er provoserende når man beskriver fattigdom på en sentimental måte.
VG170729 Fattigdom skaper jo ingen hyggelig oppførsel, fattigdom skaper dårlig oppførsel.
DN170729 Speider-topp etter Trumps tale : - Jeg ønsker å uttrykke min oppriktige unnskyldning ¶ | - Fattigdom måles feil ¶
DN170729 Røe Isaksen, som tidligere var Høyres arbeids- og sosialpolitiske talsmann, mener man ved å ta inn offentlige ytelser i fattigdomsberegningen vil få et riktigere bilde av fattigdom og ulikhet i Norge.
DN170729 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) mener verdien av offentlige ytelser må telles med når man skal beregne fattigdom i Norge.
DB170729 SSB-forsker Rolf Aaberge har selv forsket på effekten av offentlige ytelser på fattigdom i Norge.
DB170729 Ifølge Røe Isaksen - Høyres tidligere arbeids- og sosialpolitiske talsmann - er det to viktige grunner til at vi bør ta høyde for offentlige ytelser i fattigdomsstatistikken : 1 ) Vi får ikke det riktige bildet av hvor stor fattigdom og ulikhet Norge faktisk har. 2 ) Folket får ikke med seg hvor mye regjeringa gjør for å redusere forskjellene mellom Ola og Kari Nordmann.
DB170729 ( Dagbladet ) : Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) mener vi måler fattigdom og ulikhet feil.
DA170729 Med eget « bærekraftområde » med gøyale aktiviteter, vil han bruke verdens største fotballturnering for barn og unge til å sette fokus på hva hver enkelt kan gjøre for å blant annet utrydde fattigdom og sult.
DA170729 Blant målene er å utrydde fattigdom og sult, få mindre ulikhet og stoppe klimaendringene.
DA170729 - Bærekraftmålene handler om å bekjempe fattigdom , gi muligheter til alle og ta vare på jorden vår.
AP170729 Norsk bistand bidrar til å løfte mennesker ut av fattigdom , til å gi barn utdanning og fremtidsmuligheter, til å bekjempe pandemier og bekjempe barnedødelighet, til å sikre vaksinasjonsprogrammer og til å skape arbeidsplasser.
AA170729 | Røe Isaksen : Fattigdom måles feil ¶
AA170729 Røe Isaksen, som tidligere var Høyres arbeids- og sosialpolitiske talsmann, mener man ved å ta inn offentlige ytelser i fattigdomsberegningen vil få et riktigere bilde av fattigdom og ulikhet i Norge.
AA170729 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) mener verdien av offentlige ytelser må telles med når man skal beregne fattigdom i Norge.
DB170728 Norge taper inntekter på dette, men kapitalflukten rammer økonomisk fattige land hardere, og bidrar til å holde folk i fattigdom .
DB170728 - Et reelt og omfattende arbeid for å minske fattigdom og redusere sosiale forskjeller.
DB170728 KrF mener at samfunnet har et solidarisk ansvar for at færrest mulige barn vokser opp i fattigdom .
VG170727 Verdens statsledere satte seg ved tusenårsskiftet ambisiøse mål i kampen mot fattigdom .
VG170727 Også her har vi noen interessante fakta : Norsk bistand, med sitt sterke fokus på bekjempelse av fattigdom , har vist seg å være blant de aller mest effektive.
VG170727 FrPs sterke tro på at markedet alene skal redusere fattigdom har altså minimal støtte internasjonalt, og er i realiteten gammeldags og virkelighetsfjernt.
VG170727 « Målet om å redusere fattigdom til det halve innen 2030 vil derfor være vanskelig å oppfylle », skriver regjeringen i rapporten « One year closer ».
VG170727 « Innen 2030 og i samsvar med nasjonale definisjoner, minst halvere andelen menn, kvinner og barn i alle aldre som lever i fattigdom » ¶
VG170727 | Regjeringen i rapport til FN : Vanskelig å halvere fattigdom i Norge ¶
VG170727 VG-serie om Norges fattige : ¶ * 1 Uføre Ramona ( 44 ) : - Det går mange myter om sånne som meg ¶ * 1 Sara Maria ( 25 ) : Ble mobbet for familiens fattigdom ¶ * 1 Oljeingeniør ( 61 ) : Har ikke lenger råd til mat ¶
VG170727 Regjeringen varsler nå FN om at Norge neppe klarer å halvere andelen som lever i fattigdom innen 2030.
VG170727 Norge legger EUs definisjon av fattigdom til grunn : Den andelen som tjener mindre enn 60 prosent av gjennomsnittlig inntekt.
VG170727 Mål 1 av 17 er å « Utrydde alle former for fattigdom i hele verden ».
VG170727 Men hennes egen regjering går nå langt i å skyte ned viktige deler av mål nummer en, som er å bekjempe fattigdom .
VG170727 Men det var ingen som trodde at høyrepolitikk skulle utrydde fattigdom , sier Andersen til VG.
VG170727 Men arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie ( H ) avfeier kritikken fra KrF og SV om at regjeringen er for passiv til bærekraftsmålet om å utrydde fattigdom .
VG170727 Hun forteller at det er et mål for regjeringen å redusere ulikhet og fattigdom i Norge og at regjeringens tiltak i hovedsak handler om å få flere ut i jobb, å sørge for en god skole og gode ordninger knyttet til rus og psykiatri, samt innvandrere.
VG170727 - Økt barnetrygd og god tilgang til barnehageplasser helt avgjørende for å bekjempe fattigdom blant barn.
VG170727 - Med måten vi måler fattigdom i Norge er bærekraftsmålet mer krevende å oppfylle, men det betyr overhodet ikke at vi har gitt opp målet om å redusere fattigdom , sier Hauglie til VG.
VG170727 - Med måten vi måler fattigdom i Norge er bærekraftsmålet mer krevende å oppfylle, men det betyr overhodet ikke at vi har gitt opp målet om å redusere fattigdom, sier Hauglie til VG.
VG170727 - Jeg er veldig overrasket over at regjeringen har så lave ambisjoner i kampen mot fattigdom .
VG170727 - Hvis regjeringspartiet Frp slutter med å skremme innvandrerne med stadig dårligere vilkår, ville sikkert flere kunnet ta seg ut av fattigdom , sier Karin Andersen.
NL170726 I Lyngen ble de vitne til mye fyll, fattigdom og synd.
DB170726 Denne « satsingen » skjer samtidig som vi ser at antall barn i Norge som vokser opp i fattigdom øker.
DB170726 100.000 barn lever i fattigdom i Norge.
DB170726 Mer tørke etterfulgt av mangel på vann og mat rammer millioner av mennesker, som allerede lider under ekstrem fattigdom .
AA170726 Hun snakker om mennesker som rømmer fra død og fordervelse og krig og fattigdom som om de skulle være et problem for oss, sa Kolberg.
DB170725 - Landet mitt var ikke stabilt, det var fattigdom og krig.
DB170724 Vi vet at det å ha en jobb å gå til er den sikreste veien ut av fattigdom .
DB170724 Sist de satt i regjering lovte de å bekjempe fattigdom .
DB170724 Også SV vet at det å bekjempe fattigdom er et sammensatt problem.
DB170724 I 2002 la Høyres statsråd Ingjerd Schou frem den første tiltaksplanen mot fattigdom i moderne tid.
AA170724 Bono er grunnlegger og leder for organisasjonen ONE, som jobber for å redusere fattigdom , spesielt i Afrika.
AA170724 Bekjempelse av fattigdom sto på programmet da Frankrikes president Emmanuel Macron tok imot U2-vokalist og filantrop Bono i Paris.
VG170723 Barn fra familier som er gått i oppløsning har større sjanse for å ende opp i fattigdom og alkoholisme enn andre barn.
NL170721 - Ville ikke du også vært forbanna dersom du var dømt til et liv i fattigdom ?
DB170721 ¶ OPPRØR : Manglende løsninger på problemer knyttet til fattigdom , ulikhet og klima har skapt en ulmende misnøye i folket.
DB170721 Vi vet at milliarder av mennesker lever i ekstrem fattigdom og at målet om å begrense den globale oppvarmingen til to grader stadig blir vanskeligere.
DB170721 Tidlig i juli demonstrerte 70 000 mennesker mot politikernes manglende evner til å løse problemer knyttet til fattigdom , ulikhet og klima, noe som fikk Der Spiegel til å etterspørre nye, modige forslag til løsninger.
DB170721 Global fattigdom utgjør et eksempel på førstnevnte, mens klimakrisen er et eksempel på et globalt handlingsproblem.
VG170720 Det frie markedet, ikke bistand, har hjulpet hundrevis av millioner av mennesker ut av fattigdom i blant annet Asia som konsekvens av at vi handler med dem.
DB170720 Å redusere fattigdom har vært et overordnet mål for norsk utviklingspolitikk i flere tiår.
DB170720 ¶ FATTIGDOM : Å redusere fattigdom er det overordnede målet for norsk utviklingspolitikk, men i følge Øyvind Eggen og Nikolai Hegertun er det langt mellom tiltakene som er utformet spesifikt med tanke på å nå målet.
DB170720 | Men husk å ha fokus på de svakeste smågrisene ¶ ¶ FATTIGDOM : Å redusere fattigdom er det overordnede målet for norsk utviklingspolitikk, men i følge Øyvind Eggen og Nikolai Hegertun er det langt mellom tiltakene som er utformet spesifikt med tanke på å nå målet.
DB170720 Utviklingspolitikken preges nemlig av en idé om at de fleste utviklingstiltak, også de som er utformet for andre formål, til syvende og sist også reduserer fattigdom .
DB170720 Selv med en ganske streng forståelse av fattigdom er de fleste fattige : Omtrent halve verdens befolkning lever på mindre enn fem dollar per dag.
DB170720 Om man vil begrunne et tiltak med fattigdomsbekjempelse, hjelper det godt at « de fattige » og « fattigdom » ikke er spesifisert.
DB170720 Og her ligger kanskje litt av forklaringen på hvorfor fattigdom ser ut til å ha falt ut.
DB170720 Målet har likevel den fordel at det er mulig å styre etter det, fordi både målgruppen, ekstremt fattige, og problemet, materiell fattigdom , er tydelig definert.
DB170720 Mens det finnes tiltak utformet for de fleste andre utviklingspolitiske mål, er det langt mellom tiltak som ser ut til å være utformet spesifikt med tanke på å redusere fattigdom .
DB170720 Men også en slik tilnærming krever at man forklarer hvordan man forstår fattigdom og har tenkt å arbeide med problemet.
DB170720 Men da vi i Civita ville se på hvordan det står til med fattigdom i norsk utviklingspolitikk, fant vi det vanskelig å se hvordan norsk bistand er tilpasset dette målet.
DB170720 Med en bred forståelse av fattigdom vil praktisk talt alle disse menneskenes utfordringer, ikke bare deres lave kjøpekraft, kunne regnes som et fattigdomsproblem.
DB170720 Man skulle tro at et overordnet mål skal prioriteres over andre formål, men i praksis ser det snarere ut som om fattigdom forsvinner i alle målene for norsk utviklingspolitikk.
DB170720 I så fall oppleves det kanskje ikke som viktig å gjøre noe spesielt mot fattigdom .
DB170720 Det nærmeste vi kommer til en spesifisering av fattigdomsmålet i norsk utviklingspolitikk er den som ligger til grunn for Bærekraftsmålene : Redusert andel av verdens befolkning som lever i ekstrem fattigdom , definert som et daglig materielt forbruk tilsvarende 1,9 dollar.
DB170720 Det er gode grunner til en bred tilnærming til fattigdom som favner mange og tar hensyn til mer enn bare lav kjøpekraft.
DB170720 Det er en kraftig avgrensning, både fordi det er avgrenset til de mest ekstreme varianter av fattigdom, eksistensminimum, og fordi det bare vektlegger materielt forbruk selv om fattigdom har mange andre sider ved seg.
DB170720 Det er en kraftig avgrensning, både fordi det er avgrenset til de mest ekstreme varianter av fattigdom , eksistensminimum, og fordi det bare vektlegger materielt forbruk selv om fattigdom har mange andre sider ved seg.
DB170720 Det er derfor vanskelig å lese seg til hva norske myndigheter vil med utviklingspolitikken generelt, og hvorvidt målet om redusert fattigdom har en særstilling.
DB170720 Bistanden er underlagt en klynge av ulike mål som bare er løst knyttet til hverandre, som helse, utdanning, vekst, næringsutvikling, demokratisering, menneskerettigheter, likestilling, klima, miljø, styresett, sivilsamfunn, antikorrupsjon - og redusert fattigdom .
DB170720 Bistand kan føre til mye godt - som rettigheter, demokrati, eller miljø - uten at det nødvendigvis reduserer fattigdom .
DB170720 Annen bistand, som enkelte helse- og utdanningstiltak, vil bare redusere fattigdom på veldig lang sikt.
DB170719 | Manus funnet under arkeologisk utgravning innenfor ring 3, Oslo ¶ ¶ FATTIGDOM : Når stadig flere må ty til hjelpetiltak som Fattighuset for å overleve snakker vi om en ny underklasse, skriver artikkelforfatteren.
DB170719 Veien inn i fattigdom er mangfoldige.
DB170719 Regjeringen snakker konsekvent om arbeidslinjen, men glemmer at veien inn i fattigdom er sammensatte.
DB170718 De har tradisjonelt levd med utestengelse og ekstrem fattigdom .
AA170718 Vi kan ikke tåle at hundre tusen norske barn lever i fattigdom .
AA170718 Ett av ti barn i Norge lever i fattigdom .
AA170718 Det finnes intet enkelttiltak mot fattigdom .
AA170718 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets ( bufdir ) oppvekstrapport for 2017 forteller at mer enn 98 000 norske barn lever i fattigdom .
AA170718 Fattigdom har en lei tendens til å gå i arv.
AA170718 Fattigdom handler ofte om utenforskap.
VG170717 KrF prioriterer bistand fordi det hjelper mennesker ut av fattigdom .
VG170716 Tilgang til jobber med gode arbeids- og lønnsvilkår er avgjørende for å bekjempe fattigdom .
VG170716 Når myndighetene i fattige og sårbare land ikke ivaretar folkets behov for sikkerhet, hemmes utviklingen og fattigdom øker.
VG170716 Det er ikke enkelt å bekjempe fattigdom og bidra til utvikling.
VG170716 De siste 25 årene er andelen mennesker som lever i ekstrem fattigdom mer enn halvert.
DB170716 Verdensbanken og internasjonalt anerkjente forskningsinstitusjoner har konkludert med at det knapt finnes dekning for påstanden om at slik tømmerhogst får folk ut av fattigdom .
DN170715 Felles innsats mot fattigdom
DA170715 Under den første regjeringsperioden hadde Erdogan løftet folk ut av fattigdom .
AP170714 Det var der tvangsarbeiderne fra Sovjetunionen ble værende i etterkrigstiden, i fattigdom og sult, for ingen ville gi dem arbeid eller bolig.
DA170713 Vi er landets verste på fattigdom , så behovet er enormt, sier Johnsen.
DB170712 Kampen mot ulikhet og fattigdom .
DA170712 I tillegg til abort, er også fattigdom et sentralt element i boka.
NL170711 For det er krevende for et land med stor fattigdom å innføre tiltak mot klimaendringer som på kort sikt er kostbare.
DN170711 | Felles innsats mot fattigdom
VG170710 Kvinners utestengelse fra arbeids- og samfunnsliv sementerer mange land i fattigdom .
DA170710 Vi mener at forsvarlige boforhold, en trygg barnehage, en god skole, tilrettelegging for arbeid til foreldrene, gode helsetjenester og inkludering i fritidsaktiviteter er viktige tiltak for å bekjempe fattigdom .
DA170710 Venstres førsteprioritet i sosialpolitikken er å bekjempe fattigdom og helseproblemer hos barn og barnefamilier.
DA170710 Tall fra Bufdir viser at ett av ti barn lever i fattigdom .
DA170710 KRONIKK : Det aller viktigste virkemiddelet for å hindre fattigdom er å sørge for at folk kommer i arbeid eller beholder arbeid.
DA170710 God helse er kanskje det viktigste tiltaket for å forebygge fattigdom , ved at man kommer i arbeid og blir i stand til å forsørge seg selv.
DA170710 En trygg og stabil boligsituasjon er utrolig viktig for å kunne komme seg ut av fattigdom , og dette fordrer gode støtteordninger og målrettet innsats mot dem som trenger det mest.
DA170710 Det aller viktigste virkemiddelet for å hindre fattigdom er å sørge for at folk kommer i arbeid eller beholder arbeid.
DA170710 - Det aller viktigste virkemiddelet for å hindre fattigdom er å sørge for at folk kommer i arbeid eller beholder arbeid, skriver Venstre-politiker Rune Askeland i kronikken.
AP170710 Irak sliter med splittelse, fattigdom og korrupsjon.
DB170708 Det er generelt mer arbeidsledighet og større fattigdom her, sammenliknet med andre deler av Oslo.
DB170708 En annen utfordring er landets fattigdom .
VG170707 Arbeidsløshet, utkastelser, fattigdom og nabolag som forfaller, ikke våpen, er de underliggende årsakene til all volden i Chicago, fremholdt Pfleger.
DB170707 - Serien har masse humor, men det er fattigdom og rikdom side om side, og ikke minst kastesamfunnet som man får et innblikk i gjennom Rubys øyne, sier Acharia.
VG170704 Utviklingsfondet jobber med langsiktig hjelp til land for å bekjempe sult og fattigdom .
VG170704 Norge bruker OECD-definisjonen på relativ fattigdom .
VG170704 Noe av økningen i barnefattigdommen kan forklares med den litt lite intuitive måten vi måler fattigdom i Norge : ¶
VG170704 I februar i år ble det meldt at hvert tiende barn i Norge vokser opp i fattigdom .
VG170704 Det er denne følelsen av fattigdom det er vanskelig å måle men som på mange måter er noe vi reagerer på at andre opplever.
DB170704 - Det er min intensjon å vise hvordan markedsøkonomi og frihandel har fått flere hundre millioner ut av fattigdom i Kina, sier Rytman.
DB170704 En del unge i Oslo vokser opp i belastende bomiljø og fattigdom .
DB170704 Det er samfunn der barn slipper å vokse opp i fattigdom .
DB170704 De siste årene - med nedgang i den sivile bistanden - har fattigdom og arbeidsløshet økt betydelig.
DA170704 Jeg tenker motsatt : Jo mer frihandel, jo mer viser forskning og historien at man får fred, dialog og kan løfte folk ut av fattigdom , sier Rytman, og legger til : ¶
DA170704 - Ja, det er min intensjon å vise hvordan markedsøkonomi og frihandel har fått flere hundre millioner ut av fattigdom i Kina.
DA170704 Jeg tenker motsatt : Jo mer frihandel, jo mer viser forskning og historien at man får fred, dialog og kan løfte folk ut av fattigdom , sier Rytman, og legger til : ¶
DA170704 - Ja, det er min intensjon å vise hvordan markedsøkonomi og frihandel har fått flere hundre millioner ut av fattigdom i Kina.
DA170704 Jeg kan ikke vite hvor sjokkerende disse enkle situasjonene oppleves for barna i Brannposten : Her er det ikke snakk om fattigdom eller krig.
BT170704 Fattigdom .
BT170704 Hvis regjeringen ønsker å bekjempe fattigdom , er det nok av steder å hente midlene fra, både til unge og gamle. | « Havnesjefen » burde vært avlivet for lengst ¶
DN170703 Asia-krisen sendte millioner fra den nye middelklassen tilbake til fattigdom .
DA170703 - Trump må forstå at frihandel bringer folk ut av fattigdom og at proteksjonisme ikke er veien å gå, sier Lund.
BT170703 Media skriver ofte om fattigdom , ofte i en form som ikke er helt korrekt.
DB170701 - Vi har nå muligheten til å senke utslippskurven fram mot 2020, som er det vitenskapen krever for å nå FNs mål for bærekraftig utvikling, og spesielt utryddelsen av ekstrem fattigdom , skriver gruppa i brevet som er datert 28. juni.
VG170630 Foruten fredsarbeid kan kuttene ramme kampen mot fattigdom og humanitær bistand.
DB170630 Men viktigere enn dette, de gir også sin årlige almisse, zakat - som utgjør 2,5 % av årlig overskudd - for å bekjempe fattigdom og for å bidra til mer verdige liv.
AA170630 Foruten fredsarbeid kan kuttene ramme kampen mot fattigdom og humanitær bistand. ( ©NTB ) ¶
VG170629 I praksis fattes beslutninger om tildelingene ofte på tynt grunnlag og med et lemfeldig forhold til målet om å redusere fattigdom .
VG170629 En ambassadør blir derfor sjelden holdt ansvarlig for at de tildelte midlene faktisk førte til effektiv reduksjon av fattigdom eller andre utviklingspolitiske formål.
VG170629 Det innebærer store fristelser til å bruke bistand til å løse andre oppgaver enn å bekjempe fattigdom .
VG170629 Det fins det veldig mange forskjellige tiltak som på en mer eller mindre direkte måte kan føre til redusert fattigdom , og som derfor kan bistandsfinansieres, dersom man bare klarer å overbevise riktig saksbehandler.
VG170629 Debatt Alt fra kulturarrangementer til dyrereservater leder visstnok til mindre fattigdom .
VG170629 Alt fra kulturarrangementer til dyrereservater leder visstnok til mindre fattigdom .
DB170629 Dagliglivet i Venezuela er som en påkostet film om fattigdom , nød, politisk vanstyre og opprør.
AP170629 Ett av ti barn i Norge vokser opp i fattigdom .
VG170628 Vi må imidlertid fortsette å bekjempe fattigdom , å legge til rette for at folk kan komme seg ut av en vanskelig situasjon.
VG170628 Nå vil hun inspirere andre til å bryte tausheten rundt fattigdom .
VG170628 », skriver Kristin Spitznogle i et lengre innlegg på Facebook, og deler filmen « Vi kan ikke hjelpe alle » - en kortfilm om fattigdom som er skapt av Nina Knag.
DA170627 Er det fattigdom vil det også være barnefattigdom.
DA170627 Barnehage og en god skole er veien ut av fattigdom , sa Venstres Trine Skei Grande under partiets landsmøte.
DA170627 Av Nav-rapporten « Fattigdom og levekår i Norge 2016 » går det fram at andelen med vedvarende lav inntekt, med utgangspunkt i EUs fattigdomsgrense, har økt fra 7,7 til 9,0 prosent de tre siste årene.
DA170626 Venstre mener Norge skal bidra til en mer rettferdig og bærekraftig verden med like muligheter, frihet fra fattigdom og størst mulig frihet for alle.
AA170626 De begir seg ut på en farlig ferd som fører til et høyst usikkert liv i fattigdom , og det er selvfølgelig stor fare for at de velger å livnære seg gjennom kriminalitet.
BT170625 | Avdekker fattigdom i kystkommunene ¶
BT170625 Vi må våge å sette oss mål sammen, og jobbe hver dag for å snu utviklingen for barna som i dag vokser opp i fattigdom .
BT170625 I den kan vi lese at et av ti norske barn vokser opp i fattigdom .
DB170624 Kampen for nye arbeidsplasser er også viktig for å bekjempe fattigdom og for å få til en vellykket integrering av innvandrere.
AA170624 Kampen mot klimaendringer og fattigdom er to stikkord.
VG170623 Fattigdom og narkotikabruk inkludert.
AP170623 Ett av ti barn i Norge vokser opp i fattigdom .
AP170623 Ett av ti barn i Norge vokser opp i fattigdom .
SA170622 Men må Norge bli et land med mindre velstand og mer fattigdom , uten oljenæringa ?
AA170622 Irakiske barn er fanget i en sirkel av redsel, grusomme voldshandlinger og økende fattigdom , og mange av dem vokser aldri opp.
DB170621 Det er for eksempelvis millioner som lider under ekstrem fattigdom , og mange dør.
AP170621 Katastrofebrannen skapte flere politiske debatter om fattigdom og ulikhet.
AP170621 Hissig debatt om fattigdom og ulikhet ¶
AP170621 Katastrofebrannen skapte flere politiske debatter om fattigdom og ulikhet.
AP170621 Hissig debatt om fattigdom og ulikhet ¶
NL170620 Da mønstrene raknet var det de som sto nært maktens tinder som gikk foran i å legge beslag på fellesskapets eiendom og bli de enormt rike nyrike som satte standarden for hva friheten skulle brukes til, - intelligentsiaen havnet i dyp fattigdom , likesom pensjonistene og andre store grupperinger i samfunnet.
DB170620 Trump dropper Parisavtalen : - Den undergraver vår økonomi, etterlater millioner i fattigdom
DB170620 Tekster om temaer som fattigdom , rasisme, diskriminering og urettferdighet, kombinert med engasjementet og personligheten har de siste 20 åra gjort Shakur til et internasjonalt ikon.
DB170620 Oppveksten var preget av fattigdom og rus, og Shakur var involvert i mange alvorlige hendelser.
DA170620 Fattigdom og økonomisk ulikhet øker i Tyskland.
VG170619 Selv om området har gjennomgått store oppgraderinger de siste årene, er det fremdeles et område preget av en del fattigdom .
VG170619 Selv om området har gjennomgått store oppgraderinger de siste årene, er det fremdeles preget av en del fattigdom .
DB170619 Det varierer fra olje- og gass-rike Kasakhstan, som har et under forholdene mildt diktatur, til Usbekistan, som er helt avhengig av sin bomullsindustri, som fortsetter å holde folk i fattigdom .
BT170619 Selv om området har gjennomgått store oppgraderinger de siste årene, er det fremdeles et område preget av en del fattigdom . | 79 døde eller savnet etter blokkbrannen i London ¶ 79 mennesker er nå bekreftet døde eller savnet etter brannen i en boligblokk i London, opplyser politiet, som frykter tallet på døde vil stige ytterligere.
AA170619 De siste årene har flere hundre tusen mennesker på flukt fra krig, konflikt, fattigdom og forfølgelse blitt plukket opp i Middelhavet fra skrøpelige smuglerbåter.
VG170618 I Indonesia ble penger som skulle bekjempe fattigdom brukt på å fremme norsk litteratur.
AA170617 Pave Frans oppmuntrer Tysklands statsminister Angela Merkel til å fortsette den vanskelige kampen mot klimaendringer og fattigdom i Afrika.
NL170616 Hundrevis av millioner av mennesker har blitt løftet ut av fattigdom og inn i middelklassen.
NL170616 Aldri før i historien har det vært færre mennesker som lever i ekstrem fattigdom .
AP170616 Saken har utløst flere politiske debatter om fattigdom og ulikhet.
VG170615 Politisk og økonomisk vanstyre, korrupsjon og fattigdom er kilder til konflikt.
DA170615 Det slås fast i en fersk rapport fra Det internasjonale fondet for jordbruksutvikling ( Ifad ), en FN-organisasjon som jobber med å bekjempe fattigdom på landsbygda i utviklingsland.
DA170615 | Hvert femte barn i rike land lever i fattigdom
DA170615 Over 100.000 barn lever i fattigdom i Norge og tallet er økende, påpeker UNICEF Norge.
DA170615 Japan, USA og Canada trekkes fram som land der en feilslått sosial- og skattepolitikk gjør det vanskelig å få ned andelen barn som vokser opp i relativ fattigdom .
DA170615 Helt i bunnen av lista ligger Romania, Bulgaria og Chile, der andelen barn som vokser opp i relativ fattigdom er høyest, viser rapporten.
DA170615 FNs barnefond ( UNICEF ) har undersøkt oppvekstvilkårene i 41 industriland og konkluderer med at 21 prosent av barna i disse landene vokser opp i relativ fattigdom .
DA170615 Ett av fem barn i rike land vokser opp i relativ fattigdom , slår UNICEF fast.
DA170615 - Det økende antallet barn som vokser opp i fattigdom i Norge er også en utfordring som vil kunne påvirke barnas psykiske helse, sier Stokkereit.
DA170615 plass på lista, lever nesten 30 prosent av barna i relativ fattigdom , uten tilgang på nok mat, eller sunn og næringsrik mat.
AA170615 | Hvert femte barn i rike land lever i fattigdom
AA170615 UNICEF har undersøkt oppvekstvilkårene i 41 industriland og konkluderer med at 21 prosent av barna i disse landene vokser opp i relativ fattigdom .
AA170615 Japan, USA og Canada trekkes fram som land der en feilslått sosial- og skattepolitikk gjør det vanskelig å få ned andelen barn som vokser opp i relativ fattigdom .
AA170615 Helt i bunnen ligger Romania, Bulgaria og Chile, der andelen barn som vokser opp i relativ fattigdom er høyest, viser rapporten.
AA170615 Ett av fem barn i rike land vokser opp i relativ fattigdom , og mange av dem får ikke nok trygg og næringsrik mat, slår FNs barnefond fast.
AA170615 plass på lista, lever nesten 30 prosent av barna i relativ fattigdom , uten tilgang på nok mat, eller sunn og næringsrik mat.
AA170615 Jeg vet ikke stort om økonomi heller, men ble nysgjerrig da Jeffrey Sachs ble presentert som « en rambukk og en bølle som brøyter seg veg mot et hårete mål : Global utryddelse av ekstrem fattigdom .
AA170615 I seks år fulgte hun Sachs' arbeid med å utrydde ekstrem fattigdom , gjennom hans eget Millenium Villages Project.
VG170613 Det de to institusjonene uansett er enig om er at Norge har svært lav fattigdom blant eldre, faktisk blant de aller laveste.
AP170613 De første årene fikk EAT-konferansen mye tyn fordi Gunhild Stordalen i det ene øyeblikket snakket med innlevelse om fattigdom , underernæring og klimautfordringer, for i det neste å legge ut på flyreiser rundt og rundt kloden i kostbare designerdrakter, eller dra til sjøs i dieselgurglende yachter.
AP170612 Det er store problemer med fattigdom og da er det ikke merkelig at motsetningene øker.
AP170610 Verdensbanken mener at om mindre enn 20 år vil ekstrem fattigdom være nær utryddet.
AP170610 Krig, sult, fattigdom , diktatur, forfølgelse, vanstyre.
AP170610 Færre lever i ekstrem fattigdom og sult, vi er mindre utsatt for vold og krig enn tidligere, respekten har økt for kvinners interesser og verdier og barn har fått bedre rettsbeskyttelse.
NL170609 I NAV-rapporten « Fattigdom og levekår i Norge 2016 » kommer det fram at så mye som 9 prosent av befolkningen kan ansees som fattig, og kan potensielt ikke betale for en privat helseforsikring i dag.
DA170609 Ifølge statistikk fra blant annet Statistisk sentralbyrå ( SSB ), vokser 1 av 10 barn i Norge opp i vedvarende fattigdom .
SA170608 Alle er syke, og flere er pleietrengende, men de har ikke rett til annet enn akutt helsehjelp og lever i fattigdom med kun 1780 kroner til å dekke alle utgifter i måneden.
SA170608 - Det var mye fattigdom , redsel, utrygghet, fyll og fest i min oppvekst.
DB170608 Borgerkrig, fattigdom , tørke og naturkatastrofer flere steder i verden truer oss, ikke minst fordi katastrofene fører til flyktningkrise.
DB170608 Borgerkrig, fattigdom , tørke og naturkatastrofer hvor som helst i verden truer oss - ikke minst fordi disse katastrofene fører til globalt destabiliserende folkevandringer.
BT170608 Mest kjent for fattigdom , borgerkrig og en væpnet konflikt med Sør-Sudan.
AP170608 - Det var mye fattigdom , redsel, utrygghet, fyll og fest i min oppvekst.
VG170607 Nå søler de bort milliarder som kunne vært brukt på nye arbeidsplasser, mer velferd, eller å bekjempe fattigdom , sier Valen.
DN170607 - Med unntak av USA er det sterk enighet i OECD om at globalisering og frihandel er en viktig forutsetning for videre vekst og reduksjon av fattigdom , sier Jensen.
DA170607 Utdanning, fattigdom og arbeid ¶
BT170607 Utdanning, fattigdom og arbeid ¶
AP170607 Utdanning, fattigdom og arbeid ¶
AP170607 Utdanning, fattigdom og arbeid ¶
AA170607 Utdanning, fattigdom og arbeid ¶
DB170606 - For et folk som allerede lever i ekstrem fattigdom , er dette katastrofalt, uttalte daværende utenlandssjef Anne Kristin Sydnes i Kirkens Nødhjelp den gang. | - Jeg burde nok ha stilt flere spørsmål ¶
DB170603 Trump dropper Parisavtalen : - Den undergraver vår økonomi, etterlater millioner i fattigdom
DB170603 HRW sier blant annet at problemer som « korrupsjon, fattigdom og undertrykkelse » fortsetter å hjemsøke landet, som har vært styrt av president Todoro Obiang Nguema Mbasogo siden 1979.
DB170603 Foto : Laurent Gillieron / Keystone / AP / NTB Scanpix ¶ FATTIGDOM : Det lille landet på Vest-Afrikas kyst er rikt på olje og gass, men inntektene er i stor grad brukt til å finansiere en luksuriøs tilværelse for landets styrende elite, mens store deler av befolkningen lever i fattigdom, ifølge menneskerettighetsgruppa Huma
DB170603 FATTIGDOM : Det lille landet på Vest-Afrikas kyst er rikt på olje og gass, men inntektene er i stor grad brukt til å finansiere en luksuriøs tilværelse for landets styrende elite, mens store deler av befolkningen lever i fattigdom , ifølge menneskerettighetsgruppa Human Rights Watch.
DB170603 Enorme oljeinntekter sikrer en overdådig livsstil for eliten rundt presidenten, samtidig som en stor del av landets drøyt 800 000 innbyggere lever i fattigdom .
DB170603 Trump dropper Parisavtalen : - Den undergraver vår økonomi, etterlater millioner i fattigdom
VG170602 Slik er det med mange av vår tids store utfordringer, som sikkerhet, terrortrussel, fattigdom og migrasjon.
DB170602 Trump dropper Parisavtalen : - Den undergraver vår økonomi, etterlater millioner i fattigdom
DB170602 Trump dropper Parisavtalen : - Den undergraver vår økonomi, etterlater millioner i fattigdom
VG170601 Vi må slutte å tro at det er fattigdom som driver dem !
VG170601 I vinter besøkte VG frontlinjene i den tre år lange krigen som har skapt splittelse, fattigdom og krevd 10.000 menneskeliv i Øst-Ukraina.
NL170601 Sykdom, alderdom eller ren fattigdom , for eksempel.
DB170601 - Avtalen putter disse ressursene under lås og slå, sier han og legger til at den ville etterlate « millioner og millioner av amerikanere i fattigdom ».
DB170601 - Den undergraver vår økonomi, etterlater millioner i fattigdom
DB170601 Trump dropper Parisavtalen : - Den undergraver vår økonomi, etterlater millioner i fattigdom
DA170601 Hovedargumentet for å beholde slike ordninger er at innvandrere ikke skal måtte leve i fattigdom .
DA170601 Det er det som virkelig skaper fattigdom .
DA170601 Fattigdom
DA170601 Vi kan ikke forvente å få slettet all fattigdom fra Drammen med dette utvalget, men vi kan regne med å få gjort noe i alle fall.
DA170601 Hva er forskjellen på hva dette utvalget skal drive med og hva Drammen kommune tidligere har gjort for å integrere og bekjempe fattigdom ?
DB170531 De som vil rammes hardest, er sårbare stater preget av ressursmangel, befolkningsvekst, fattigdom og i mange tilfeller vanstyre.
DB170531 Mennesker som begår kriminelle handlinger befinner seg ofte i en svært vanskelig livssituasjon med rusmisbruk, fattigdom , manglende utdannelse og psykiske lidelser.
DA170531 - Vi er opptatt av å jobbe langsiktig og forebyggende for å støtte mennesker som sliter med fattigdom , rus og kriminalitet.
DA170531 Ved å jobbe mot tobakk, beskytter man folks helse, reduserer fattigdom og fremmer utvikling.
AP170531 Alle de fem øverste fluktkrisene utspiller seg i Afrika, i områder som allerede er preget av fattigdom og underutvikling, påpeker Egeland.
VG170530 Mange av de fornærmede barna i disse sakene lever i fattigdom eller er uten nære omsorgspersoner, og blir kynisk utnyttet av vestlige menn, skriver politiet.
DB170530 Mange av de fornærmede barna i disse sakene lever i fattigdom eller er uten nære omsorgspersoner, og blir kynisk utnyttet av vestlige menn, skriver politiet.
DB170530 Mange av de fornærmede barna i disse sakene lever i fattigdom eller er uten nære omsorgspersoner, og blir kynisk utnyttet av vestlige menn.
DB170530 Da Erna Solberg sparket i gang Høyres valgkamp ved å fremme bekjempelse av utenforskap, fattigdom og ulikheter som hovedsak, var det Arbeiderpartiets tur til å ta ut tiltale.
DA170530 Mange av de fornærmede barna i disse sakene lever i fattigdom eller er uten nære omsorgspersoner, og blir kynisk utnyttet av vestlige menn, skriver Vest politidistrikt.
AP170530 - Like fullt viser 1910-filmene et interessant blikk vendt mot verden : Her er samfunnsspørsmål som fattigdom og streikerett, men også erotiske melodramaer med kontinental inspirasjon og avantgardistisk dans, sier Sandengen.
AA170530 Mange av de fornærmede barna i disse sakene lever i fattigdom eller er uten nære omsorgspersoner, og blir kynisk utnyttet av vestlige menn, skriver Vest politidistrikt.
SA170529 De er syke, noen er pleietrengende, de er redde, ensomme og lever i en fattigdom vi knapt kan forestille oss.
DB170529 Jeg erkjenner at vi har utfordringer med at familier og barn i Norge lever i relativ fattigdom .
DB170529 Hvis man overfører ditt resonnement til andre saker, for eksempel fattigdom , vil man raskt se at argumentasjonen ikke har noen bein å stå på.
DB170529 Derfor er ikke fattigdom et problem i Norge.
BT170529 På toppmøter i New York og Paris ble vi enige om å stoppe klimaendringene, utrydde fattigdom og redusere ulikheter.
AP170527 En hyppig forklaring på radikaliseringen av unge muslimer, er kontekstuell og tar utgangspunkt i den opplevde situasjonen til ungdommen i det landet de har innvandret til : Det handler om utenforskap, om immigranter som kommer til vestlige land og kjenner på isolasjon, arbeidsledighet og fattigdom .
DA170526 - Når du kommer fra krig og fattigdom , så griper du den første stangen som redder deg ut.
SA170525 Målet vårt er å forebygge at fattigdom går i arv, og bedre barns livskvalitet her og nå.
SA170525 DEBATT : Målet vårt er å forebygge at fattigdom går i arv, og bedre barns livskvalitet her og nå.
SA170525 At foreldrene har en jobb er den viktigste faktoren for å unngå at barn vokser opp i fattigdom .
SA170525 Målet vårt er å forebygge at fattigdom går i arv, og bedre barns livskvalitet her og nå.
SA170525 DEBATT : Målet vårt er å forebygge at fattigdom går i arv, og bedre barns livskvalitet her og nå.
SA170525 At foreldrene har en jobb er den viktigste faktoren for å unngå at barn vokser opp i fattigdom .
SA170524 SV er et parti som er opptatt av å utjevne forskjeller og ta kampen mot fattigdom .
SA170524 Bydeler med fattigdom og bydeler med velstand.
AP170524 Casey skriver at det er flere grunner til den økende støtten, deriblant sosioøkonomiske faktorer som fattigdom , manglende utdannelse og islamhat, men også en voksende misnøye med vestlig politikk i muslimske land.
AP170524 Casey skriver at det er flere grunner til den økende støtten, deriblant sosioøkonomiske faktorer som fattigdom , manglende utdannelse og islamhat, men også en voksende misnøye med vestlig politikk i muslimske land.
AA170524 Ifølge FNs organisasjon for ernæring og landbruk dør 1,2 millioner funksjonshemmede hvert år på grunn av fattigdom og underernæring.
VG170522 Sterke faktorer gjør at folk trekkes til Europa og Vesten : flukt fra forfølgelse, fattigdom og konflikter, koblet med Vestens behov for arbeidskraft til å fylle på der folketallet synker.
AA170522 I rapporten understrekes det at problemet med internt fordrevne vil fortsette dersom man ikke gjør noe med årsakene, nemlig fattigdom , konflikter, klimaendringer og svake stater.
VG170520 Men når det blir snakk om helse og fattigdom blir det personlig og komplisert.
DB170520 Er populær blant urbane middelklassevelgere og kritiseres for å ha gjort lite for å få bukt med fattigdom og arbeidsledighet.
DA170520 Han har gitt uttrykk for bekymring rundt utviklingen i Venezuela, og spurt hvordan et land som har de største oljeressursene i verden, kan havne i en så dyp krise med fattigdom og opprør.
SA170519 Når vi ser på tv fra andre lands fattigdom og nød, blir vi blanke i øynene og gir penger så det suser.
DB170518 Politikk mot fattigdom må rette seg mot dem som trenger det aller mest.
DB170518 Ingenting bekjemper fattigdom og ulikhet som det å ha en jobb å gå til.
VG170516 Han sier de registrerte at statsminister Erna Solberg under Høyres åpning av valgkampen lørdag, sa at forebygging av utenforskap, fattigdom og ulikhet er en hovedprioritet.
DA170516 Vi skal ta kampen mot ulikhet og fattigdom .
DA170516 Siden 1996 har barnetrygden stått stille, og det har ført til at mange tusen barn har vokst opp i fattigdom .
DA170516 SV krever en kraftig, årlig opptrapping av den universelle barnetrygden for å løfte tusenvis av unger og barnefamilier ut av fattigdom .
DA170516 I Norge er det over 98.000 unger som vokser opp i samme fattigdom .
DA170516 Barnetrygden er en av de mest effektive metodene for å bekjempe fattigdom i barnefamilier.
DA170516 1765 unger i Stavanger vokser opp i fattigdom .
DA170516 1765 barn i Stavanger lever i fattigdom , 98.000 i Norge.
SA170515 Det viktigste verktøyet mot fattigdom er arbeid og stabilitet i livet.
SA170515 | Fattigdom og tigging kan ikke forbys, til tross for at det er en ubehagelig sannhet om samfunnet vårt ¶
SA170515 Fattigdom og tigging kan ikke forbys, til tross for at det er en ubehagelig sannhet om samfunnet vårt.
DB170515 For vi vet at den største trussel mot vår sikkerhet kommer fra Europas nabolag, der det råder kaos og fattigdom .
SA170513 Synlig fattigdom er jo så sykt irriterende, særlig når en kommer ut etter en hyggelig handel på Mega.
SA170513 DEBATT : Synlig fattigdom er så sykt irriterende, særlig når en kommer ut etter en hyggelig handel på Mega.
DA170513 Solberg pekte på at årsakene til fattigdom kan handle om manglende tilknytning til arbeidslivet, grunnet dårlige språkkunnskaper eller mangelfull skolegang.
DA170513 - Det vitner om et parti som ikke vil gå inn i årsakene til fattigdom og utenforskap.
AA170513 Høyre presenterte lørdag partiets hovedtemaer for valgkampen som forebygging av utenforskap, fattigdom og ulikheter.
DN170511 - Norge trenger en kraftfull innsats mot forskjeller og fattigdom , ikke enda flere skatterabatter for en liten elite, legger han til.
DN170511 - Dette var regjeringens siste sjanse til å bekjempe ulikhet og fattigdom .
DA170511 - Norge trenger en kraftfull innsats mot forskjeller og fattigdom , ikke enda flere skatterabatter for en liten elite, legger han til.
DA170511 - Dette var regjeringens siste sjanse til å bekjempe ulikhet og fattigdom .
DA170511 Sammenhengene mellom tigging og fattigdom har også vært kjent lenge, på samme måte som de fleste av oss reagerer negativt på å bli oppsøkt av pågående personer som vil ha penger, selge magasiner, lodd eller strømavtaler for den saks skyld.
DA170511 Fattigdom er ikke kriminelt.
DB170510 Fattigdom gjør dette mulig.
DB170510 For er det en ting vi vet, er det at de store utfordringene verden står ovenfor - klimakrisen, fattigdom , grønn omstilling av næringslivet og å ta vare på millioner av mennesker som flykter fra krig, nød og elendighet - disse utfordringene klarer vi aldri å løse alene, hver for oss.
DB170510 Barndommen var preget av stor fattigdom .
DB170510 - Fattigdom
DB170510 For hva hjelper mot gammel religiøs overtro, fattigdom , stigmatisering, fremmedfrykt og hat ?
SA170509 Han har gjennom det sosiale programmet Bolsa Família ( Familie-stipend ) løftet 30 millioner brasilianere ut av fattigdom og inn i det som blir kalt for sosialklasse C.
SA170509 For mange brasilianere er tidligere president Lula da Silva fortsatt en helt som fikk millioner ut av fattigdom .
SA170509 » LETOLIN : Fra toppen av hodet, her er saker jeg mener Sola kommune burde vært prioritert FØR forbud mot fattigdom ( legg gjerne til det som mangler ) : ¶
SA170509 Her er noen gratis forslag til ting dere kan prioritere FØR forbudet mot fattigdom .
DB170509 Sammenhengene er mest alvorlig for barn som vokser opp i vedvarende fattigdom ( rapport fra Helsedirektoratet ved Tormod Bøe, utgitt 12/2015 ).
DA170509 Fellesnevneren for de aller fleste kvinnene som selger sex i Rogaland er fattigdom .
DA170509 - Vi kan ikke bruke pensjonsfondet til å løse all verdens utfordringer, enten de er knyttet til klima, miljø eller fattigdom , uttalte statssekretær Paal Bjørnestad ( Frp ) til NRK.
AP170509 Å bekjempe ulikhet handler om at alle skal ha en jobb å gå til, en skole som gir muligheter for alle, målrettede tiltak mot fattigdom og et helsevesen som gjør mer for pasientgruppene nederst ved bordet.
AP170508 Noen hadde skrevet « FN SOLUTION » på en av gruvehaugene utenfor Hénin-Beaumont i april med henvisning til at Front National kan løse problemene med fattigdom og arbeidsledighet i Nord-Frankrike.
AP170508 Noen hadde skrevet « FN SOLUTION » på en av gruvehaugene utenfor Hénin-Beaumont i april med henvisning til at Front National kan løse problemene med fattigdom og arbeidsledighet i Nord-Frankrike.
AP170506 - Globalisering er bra fordi den løfter nye land ut av fattigdom , men samtidig mister vi ting her hos oss i Frankrike.
DB170505 Det skyldes blant annet globaliseringen, som har gjort mange fattige land rikere, noe som har ført til redusert fattigdom og en voksende middelklasse.
DB170505 Han er tydelig på at tigging bidrar til stigmatisering av romfolk, sementerer fattigdom og medfører at barn må avbryte utdannelsen.
DB170502 » Hvert tiende barn i Norge vokser opp i fattigdom .
DB170502 Fordi trangboddhet sementerer fattigdom .
DB170502 Dette sier Redd Barna om bakgrunnen til dem som vokser opp i fattigdom : « Barnefattigdommen rammer spesielt barn av foreldre med lav utdanning, foreldre uten fast jobb og foreldre med ikke-vestlig bakgrunn.
AP170501 Det blir mindre ekstrem fattigdom
AP170501 Antall mennesker som lever i ekstrem fattigdom har gått ned, til tross for den svake utviklingen i verdensøkonomien de siste årene, og til tross for en raskt befolkningsvekst.
AA170501 I fremtiden har vi behov for å tenke nytt rundt energi, og vi trenger teknologi som kan bekjempe sykdom og fattigdom .
VG170430 Nilsens familie har i flere år vært involvert i veldedig arbeid på Bali, hvor de har bidratt til å hjelpe familier og landsbyer ut av fattigdom . 19-åringen har også engasjert seg i lokale miljøprosjekter.
DN170430 Ser du ut i verden, så sliter vi med krig, fattigdom og kaos.
AP170430 I landsbyer og byer opptrer styrkene som rekrutterer til radikal islam, helt åpenlyst : Regionen er blitt ignorert av regjering etter regjering og sliter med høy arbeidsledighet, fattigdom og dårlige sosiale ordninger.
AP170430 Fattigdom preger nabolagene i Kasserine.
AA170430 Ufattelig mange sitter fast i flyktningleirer og i bunnløs fattigdom .
FV170429 Anne Lindboe frykter mange av disse barna må vokse opp i fattigdom .
DB170429 Etniske motsetninger, religion, fattigdom , overgrep og narkotika er sentrale temaer.
FV170428 Norske trygderegler gjør at Nina må velge mellom å la barna leve i fattigdom eller å ha muligheten til å få pappa hjem.
DB170428 Møtet med dyp fattigdom og elendighet kan oppleves ubehagelig, og usikkerheten knyttet til om de tilreisende er verdige trengende eller utspekulerte kriminelle kan bidra til at mange etterlyser entydige svar.
VG170427 Og det vil bety enda mer for dem som lever i fattigdom , sa Hareide.
FV170427 Knut Arild Hareide og KrF-erne vil helst snakke om verdier, sorteringssamfunn og kamp mot fattigdom .
VG170426 Hun mener forslaget ene og alene vil føre til fattigdom , færre i arbeid og at staten dytter utgifter på kommunene.
VG170426 Forestillingen om at fattigdom får folk i arbeid har jeg aldri delt, sier Andersen.
VG170426 - Fattigdom får ikke folk ut i arbeid ¶
DB170424 Alle disse årene har lært meg at det finnes mange forskjellige mennesker, hvorav mange lever i fattigdom .
DA170424 - Som det kjente medisinske tidsskriftet The Lancet har erklært det : Klimaendringer er den største, globale trusselen mot helse i vårt hundreår, sier Gunnar Kvåle, lege og professor emeritus ved Universitetet i Bergen som har jobbet med helsepolitikk, klima og fattigdom gjennom flere år.
DA170424 Men både for menneskene som har flyktet fra krig og for dem som har reist fra fattigdom , er risikoen for alvorlige psykososiale problemer stor når de må leve i skjul.
DA170424 Mange har reist fra fattigdom i håp om å få et bedre liv.
BT170424 På 16- og 17-hundretallet kriminaliserte man fattigdom .
BT170424 De fattige ble oppfattet som forherdede mennesker man skulle oppdra til lydighet, og det vokste frem en politisk ideologi som så fattigdom som selvforskyldt.
BT170424 Da Kielland skrev novellen om fru Warden var det stor fattigdom i Norge.
SA170423 Ett av ti barn vokser opp i fattigdom i Norge i dag, men byene er hardest rammet av dette fenomenet.
SA170423 - Vi har 5000 barn som vokser opp i fattigdom i Bergen.
DB170423 At terroren skyldes fattigdom, utenforskap og psykiske lidelser er " gamle løgner ", terroristene kommer " like gjerne fra rikdom som fattigdom " og " det eneste de har til felles er at de kaller seg muslimer ".
DB170423 At terroren skyldes fattigdom , utenforskap og psykiske lidelser er " gamle løgner ", terroristene kommer " like gjerne fra rikdom som fattigdom " og " det eneste de har til felles er at de kaller seg muslimer ".
DA170423 De som tigger med en legitimt behov - fattigdom - skal ikke vises bort, sier varaordføreren til RA.
BT170423 I mellomtiden har flere titalls ofre for menneskehandel blitt sendt rett tilbake til tvang, vold, seksuelt misbruk, fattigdom og psykisk terror.
BT170423 Ett av ti barn vokser opp i fattigdom i Norge i dag, men byene er hardest rammet av dette fenomenet.
BT170423 - Vi har 5000 barn som vokser opp i fattigdom i Bergen.
AP170423 Ett av ti barn vokser opp i fattigdom i Norge i dag, men byene er hardest rammet av dette fenomenet.
AP170423 - Vi har 5000 barn som vokser opp i fattigdom i Bergen.
DB170422 Vi bekjemper ikke fattigdom gjennom å legge til rette for tigging.
DB170422 Problemet er at den halvparten av Norges befolkning som mener samfunnet er tjent med å se fattigdom på gata og der hver og en av oss kan føle oss litt snill hver gang vi legger en slant ingen kan leve for i koppen, ødelegger for den andre halvparten som mener dette er en uting.
DB170422 Norge betaler også betydelige EØS-midler til prosjekter for å bekjempe fattigdom i land som Romania.
BT170422 Jeg har møtt mange av disse som er dømt til et liv i fattigdom .
BT170422 Fattigdom på landsbygden i disse regionene er en elendighet uten norsk sidestykke.
DB170421 Et tiggeforbud er derfor bare et forbud mot synlig fattigdom og nød.
BT170420 Men vi som samfunn må tørre å se at fattigdom og nød eksisterer.
BT170420 Høyrerepresentantenes retorikk virker til å late som at tigging først og fremst ses på som et ordensproblem fremfor at deres fattigdom og nød blir problematisert som et sosialt problem.
BT170420 Før 1500-tallet ble tigging sett på som et naturlig uttrykk for fattigdom og nød i Europa, på 1500- tallet oppsto det imidlertid et skille mellom dem som var verdige trengende og dem som var « uverdige » trengende.
BT170420 Et forbud mot tigging kan ikke løse utfordringene skissert i innlegget til Høyre-politikerne så lenge man har fattigdom .
DB170419 Andersen hevder at det er løgn « at terroren skyldes fattigdom , utenforskap, psykiske lidelser og vestens forsvar av egne interesser ».
DA170419 I 2010 ble Johanna Engen tildelt Brosteinprisen av Kirkens Bymisjon for sitt arbeid mot fattigdom .
BT170419 Uavhengig av hvor gode velferdsordninger vi lager for å forhindre nød blant norske borgere vil det ikke bøte på tilreisende tiggere så lenge det er fattigdom i Europa og resten av verden.
BT170419 Tigging er heller ingen langsiktig løsning for å hjelpe folk ut av vedvarende fattigdom .
BT170419 Derfor bidrar både den norske stat og utallige nordmenn til organisasjoner som kjemper mot fattigdom gjennom utdanning, investeringer og bedre helsetilbud i Norge og verden over, slik at vi kan skape en verden fri for nød og fattigdom på sikt.
BT170419 Derfor bidrar både den norske stat og utallige nordmenn til organisasjoner som kjemper mot fattigdom gjennom utdanning, investeringer og bedre helsetilbud i Norge og verden over, slik at vi kan skape en verden fri for nød og fattigdom på sikt.
AP170419 Regjeringen vil nok en gang heller gjøre fattigdom mindre synlig.
AP170419 Regjeringen vil nok en gang heller gjøre fattigdom mindre synlig.
AA170419 Regjeringen vil nok en gang heller gjøre fattigdom mindre synlig.
AP170418 - De innvandrerne som er øverst på hjemsending er også øverst i fattigdom .
DB170415 Når folk lever i fattigdom uten arbeid, kan man ikke bruke tid på bagateller.
DB170414 Opprinnelig var det stor vekt på det positive rundt fattigdom , forteller Dag Øistein Endsjø, professor i religionsvitenskap på UiB.
DB170414 Endsjø forteller videre at Jesus sin egen fattigdom ble vektlagt, og at rikdom ble sett på som et hinder for å komme til himmelen.
DB170414 på Jesu tid, var altså et tegn på helligheten til de som satt ved bordet, men med tanke på hvordan kunsten etter hvert speilet kirkens økte rikdommer, og stadig mer ble finansiert av rike mennesker, var det kanskje greit for disse velstående menneskene at de ikke ble minnet på helligheten rundt fattigdom .
AA170414 Vanskelig å se barna sine vokse opp i fattigdom » skriver Bergliot Kobro-Flatmoen i dette debattinnlegget.
AA170414 Vanskelig å se barna sine vokse opp i fattigdom .
AA170414 Den viser at ett av ti barn i Norge vokser opp i fattigdom .
AA170414 Fattigdom : « Familien opplever et land som ikke har troen på dem » skriver Bergliot Kobro-Flatmoen.
DB170413 Stein kverner ut de samme, gamle løgnene om at terroren skyldes fattigdom , utenforskap, psykiske lidelser og vestens forsvar av egne interesser.
DB170413 Disse påstandene er grundig tilbakevist forlengst : Allahs drapsroboter kan like gjerne komme fra rikdom som fattigdom , fra en venneflokk som ensomhet.
DN170412 Upresist om bolig og fattigdom
DA170412 En fersk rapport fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet ( Bufdir ) viser at 1 av 10 norske barn i dag lever i fattigdom .
DA170412 Dette vil bare føre til mer fattigdom og store utgifter for Oslo og andre kommuner, sier Inga Marte Thorkildsen ( SV ), byråd for eldre, helse og sosiale tjenester i Oslo kommune.
DA170412 - Samlet vil forslagene framover føre til økt fattigdom , og økt barnefattigdom, i en befolkningsgruppe som allerede er økonomisk marginalisert, sier Thorkildsen.
DA170412 - For å forebygge fattigdom er både en god skole viktig sammen med arbeid og aktivitet.
DA170412 | - Mer fattigdom og store utgifter ¶
DB170411 Mennesker som er offer for krig og vold, fattigdom , sult og klimakriser.
AP170411 Andre forskere i Oppvekstrapporten til Bufdir advarer mot at inntektsulikheten har en økende tendens i Norge, og påpeker at det gir grobunn for fattigdom .
VG170410 * 1 Ifølge FN er det dårlige og små boforhold for flyktningene som bor der, og enkelte lever i ekstrem fattigdom .
VG170410 verdenskrig, hvis ikke klimakrisen løses og verdens fattigdom bedres.
VG170410 Hvorfor radikaliseres unge menn i Sentral-Asia ? Fattigdom er et av svarene.
DB170410 Vi skal huske på at vi snakker om mennesker som i stor grad har levd i ekstrem fattigdom og som har dårlige utsikter på arbeidsmarkedet.
AP170410 Banlieuene er ofte forbundet med opptøyer, sosiale problemer og fattigdom .
AA170410 Som president Xi Jinping sa i Davos, har Kina løftet 700 millioner mennesker ut av fattigdom .
AA170410 Solberg er med i en pådrivergruppe for FNs 17 bærekraftmål til kamp mot fattigdom og for utdanning og bedre helse.
AA170410 Kina har gjort en formidabel innsats for å bringe en stor del av sin befolkning ut av fattigdom , understreker statsminister Erna Solberg ( H ).
AA170410 Den norske statsministeren viste også til at Kinas økonomiske vekst de siste 35 årene har bidratt voldsomt til verdens kamp mot fattigdom .
AA170410 Å hindre fattigdom , diskriminering, utenforskap og skarpe motsetninger er vanskelig, men det går an.
VG170409 ADVARTE : - Vi kan oppleve en tredje verdenskrig hvis vi ikke bekjemper fattigdom , sykdommer og forurensning, sa Alibaba-gründer Jack Ma da han møtte statsminister Erna Solberg søndag.
VG170409 - Vi kan oppleve en tredje verdenskrig hvis vi ikke bekjemper fattigdom , sykdommer og forurensning, sa han og nevnte tre av de fremste av de 17 bærekraftsmålene som Solbergs FN-gruppe har satt seg som mål å løse ingen 2030.
DB170409 Artisten, Kodak Black alias Dieuson Octave, en nittenåring fra Golden Acres Project i Pompano Beach, Florida, vokste opp uten en far, og med en mor som hadde flyktet fra Haiti til et liv i amerikansk fattigdom .
VG170408 Solberg leder FNs arbeid med å utvikle de 17 bærekraftsmålene som er satt, blant annet for å utrydde sult og fattigdom innen 2030.
SA170408 Mange har mistet foreldrene sine, eller de har opplevd fattigdom og nød.
SA170408 Det løfter ikke bare barnet, men også familien og fremtidige generasjoner ut av fattigdom .
DB170407 Erna Solberg og Ma sitter sammen i FNs spesialgruppe for bærekraftsmål, som blant annet har som mål å avskaffe ekstrem fattigdom i verden innen 2030.
AA170407 Samtidig understreker Kina selv at landet har løftet flere hundre millioner mennesker ut av fattigdom de siste 35 årene og sånn sett har oppfylt mange av de sentrale menneskerettighetene.
VG170406 Kilde : OECD ¶ Fattigdom og sosial ulikhet ¶
VG170406 Fattigdom og sosial ulikhet i Kina ¶
SA170406 Man ser verre ting på TV-nyhetene ; krig, våpen, mennesker som blir drept, terrorisme, fattigdom og barn som lider av sult.
BT170406 Man ser verre ting på TV-nyhetene ; krig, våpen, mennesker som blir drept, terrorisme, fattigdom og barn som lider av sult.
AP170406 Man ser verre ting på TV-nyhetene ; krig, våpen, mennesker som blir drept, terrorisme, fattigdom og barn som lider av sult.
DB170405 Nå er vi er i ferd med å få en fattigdom som reproduseres og gjør samfunnet mer polarisert og konfliktfylt.
DB170405 Hundre tusen barn i Norge vokser i dag opp i fattigdom .
DB170405 Det å vokse opp i fattigdom gjør at livskvaliteten forringes, og det påvirker ikke minst framtidige muligheter i livet.
DB170405 Fattigdom skapes ved at vi tar imot for mange mennesker med lav utdanning som ikke lykkes i det norske arbeidsmarkedet.
DB170405 Fattigdom - og særlig barnefattigdom - har blitt til et av de største problemene vårt samfunn står overfor.
DA170405 Henrik Angerbrandt påpeker at oppgaven nå blir å jobbe mot ulikheter og fattigdom i Borno-området.
AP170405 Fordi grunnen til at de er her, er enten fattigdom , krig og uro i eget hjemland eller foreldrenes ønsker om et bedre liv.
DA170404 | - Blottstiller min egen fattigdom
DN170403 - Det er ikke mulig å komme ut av fattigdom uten at man også har tilgang på moderne energi og elektrisitet, legger han til.
DB170403 VIKTIG DOKUMENTASJON : 40 fotografer ble sendt ut av regjeringen i USA i perioden 1935 til 1943 for å dokumentere fattigdom o USA.
DB170403 Prosjektet ble satt i sving av Farmers Security Administration, og dets leder Ron Stryker, som sendte ut 40 fotografer for å dokumentere landets fattigdom og introdusere Amerika til amerikanerne.
DA170403 Verden trenger energi for utvikling, for å ta folk ut av fattigdom .
AP170403 - De røver alt de kan og lar vanlige folk leve i dyp fattigdom .
AP170403 - De røver alt de kan og lar vanlige folk leve i dyp fattigdom .
VG170402 Det er veien ut av fattigdom , og det er disse familiene som barnetrygden er viktig for, sa Venstre-lederen.
DB170402 Fattigdom
AP170402 Nye tall viser at stadig flere barn vokser opp i fattigdom i Norge.
AP170402 I dag lever 100.000 norske barn i fattigdom .
DA170401 - De skal vedtas på landsmøtet, men det er klart at fire saker alltid vil være der for Venstre : bredden i miljøpolitikken, styrking av utdanning og forskning, forsvare gründere og nyskapere og bekjempe fattigdom , samt stå ved internasjonale avtaler, sier han.
VG170331 - Det er ingen tvil om at de har greid å løfte store grupper ut av ekstrem fattigdom .
DB170331 Konfrontert med påstander om menneskerettsbrudd peker Kina gjerne på at landet har løftet flere hundre millioner mennesker ut av fattigdom .
DA170331 Vi må aldri gi opp arbeidet mot fattigdom , urettferdighet og krig.
DA170331 - Jeg bekymrer meg mye for de store spørsmålene som fattigdom og klima.
DA170331 Høyre-nestor Kåre Willoch gikk tidligere i vår ut og advarte sitt eget parti mot å behovsprøve barnetrygden fordi han mener det vil føre til mer fattigdom , og ikke mindre.
AP170331 Begge partier er også veldig opptatt av å bekjempe fattigdom , særlig barnefattigdom, men Venstre vil ikke i samme grad som SV ta fra de rike og gi til de fattige.
AA170331 Konfrontert med påstander om menneskerettsbrudd peker Kina gjerne på at landet har løftet flere hundre millioner mennesker ut av fattigdom .
FV170330 Antallet barn som vokser opp i fattigdom øker.
DN170330 | SVs skatt på fattigdom - igjen ¶
DB170330 Man kan ha en politikk som sørger for rask integrering, at flere kommer i jobb i et ryddig arbeidsliv, og har en rimelig inntekt å leve av, slik at barn slipper å vokse opp i fattigdom , og man kan være et anstendig land som gir beskyttelse til folk som flykter fra krig.
DB170330 - Fattigdom er ikke noe bedre fordi det er innvandrere som er fattige.
AP170330 Begge partier er også veldig opptatt av å bekjempe fattigdom , særlig barnefattigdom, men Venstre vil ikke i samme grad som SV ta fra de rike og gi til de fattige.
AA170330 | Et av ti norske barn lever i fattigdom
AA170330 Stadig flere norske barn lever i fattigdom , og andelen fattige barn er tredoblet siden 2001, viser nye tall fra Bufdir.
AA170330 I både Træna, Bindal, Bø og Kautokeino ligger andelen barn som lever i fattigdom like over eller under 20 prosent.
AA170330 En rekke tall i Bufdirs rapport forteller noe om omfanget av barn som lever i risiko for fattigdom .
AA170330 - Det viktigste vi kan gjøre for å få barn ut av fattigdom er å gi de voksne varig tilknytning til arbeidslivet, sier utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal i Drammen kommune til Aftenposten.
AA170330 - Det er nå over 98.000 barn som vokser opp i relativ fattigdom i Norge.
AA170330 - De nyeste tallene viser at halvparten av alle barn i relativ fattigdom er trangbodde - i Oslo gjelder det tre av fire barn i relativ fattigdom .
AA170330 - De nyeste tallene viser at halvparten av alle barn i relativ fattigdom er trangbodde - i Oslo gjelder det tre av fire barn i relativ fattigdom.
AA170330 Felles for begge partiene er at de vil bidra til å styrte dagens regjering og kjempe mot fattigdom og klimakrise.
VG170329 Vi er skeptiske når Hauglie sier at sykdomskravet skal synliggjøres : Når alle trenger en diagnose for å få støtte, kan det kamuflere sosiale problemer som fattigdom , ensomhet og belastningene ved å gå ledig lenge.
DA170329 Jeg stemmer SV fordi jeg ikke tåler tanken på at unger skal leve i fattigdom .
DA170329 Hadde den ikke gjort det, ville tusenvis av barnefamilier sluppet fattigdom .
DA170329 Det er 98.000 unger i Norge som vokser opp i vedvarende fattigdom . 6600 av disse bor i Rogaland.
DA170329 Barnetrygden må økes generelt, og samtidig ha særlige satser for dem som lever i familier som er spesielt utsatt for fattigdom , som aleneforsørgere og familier med mange barn.
DA170329 Barnetrygden bekjemper fattigdom .
DA170329 - Det er 98.000 unger i Norge som vokser opp i vedvarende fattigdom . 6600 av disse bor i Rogaland, skriver Eirik Faret Sakariassen ( SV ).
SA170328 | SV : - Opplagt sammenheng mellom fattigdom og manglende boligpolitikk ¶
DN170328 Chen Lihua vokste opp i fattigdom , fullførte ikke grunnskolen og begynte å jobbe ved en møbelfabrikk i tenårene.
AA170328 Det internasjonale pengefondet har anbefalt at Madrid tar tak i de prekære arbeidsforholdene, som er en kilde til fattigdom til tross for landets sterke økonomiske vekst på 3,2 prosent i 2016. ( ©NTB ) ¶
DB170322 Et forsøk på å finne ut hvilke gevinster i form av økt lykke en kan få ved å fjerne fattigdom , lav utdanning, arbeidsledighet, ensomhet og fysiske og psykiske lidelser, viser at den største effekten kommer av å fjerne depresjon og angstlidelser.
DB170321 Kampen mot ulikhet og fattigdom : Solid økning i barnetrygden.
DB170321 Men fattigdom og ekskludering forblir en utfordring, spesielt for de mest marginaliserte gruppene, understreker Clark.
DB170321 - Verden har kommet et godt stykke på vei til å utrydde ekstrem fattigdom , sier UNDP-leder Helen Clark i pressemeldingen.
DB170321 - Fattigdom og ekskludering er en utfordring også for rike land, der det på verdensbasis lever 300 millioner mennesker i fattigdom .
DB170321 - Fattigdom og ekskludering er en utfordring også for rike land, der det på verdensbasis lever 300 millioner mennesker i fattigdom.
DB170321 Foto : Petros Giannakouris / Ap / Scanpix ¶ FATTIGDOM OG NØD : En syrisk flyktning står ved inngangen til det falleferdige huset han bor i, i Istanbul i Tyrkia.
DA170321 Vi vil ha et samfunn der forskjellene blir mindre og der færre barn må vokse opp i fattigdom .
DA170321 Vi vet at bare ved å prisregulere barnetrygden vil 18.000 unger løftes ut av fattigdom .
DA170321 Ingen unger skal måtte vokse opp i fattigdom .
DA170321 I Norge er det 98.000 barn vokser opp i familier i vedvarende fattigdom .
DA170321 Det eneste anstendige målet et samfunn kan ha er å ta kampen mot fattigdom .
AA170321 Men fattigdom og ekskludering forblir en utfordring, spesielt for de mest marginaliserte gruppene, understreker Clark.
AA170321 - Verden har kommet et godt stykke på vei til å utrydde ekstrem fattigdom , sier UNDP-leder Helen Clark i pressemeldingen.
AA170321 - Fattigdom og ekskludering er en utfordring også for rike land, der det på verdensbasis lever 300 millioner mennesker i fattigdom .
AA170321 - Fattigdom og ekskludering er en utfordring også for rike land, der det på verdensbasis lever 300 millioner mennesker i fattigdom.
AA170321 Men fattigdom og ekskludering forblir en utfordring, spesielt for de mest marginaliserte gruppene, understreker Clark.
AA170321 - Verden har kommet et godt stykke på vei til å utrydde ekstrem fattigdom , sier UNDP-leder Helen Clark i pressemeldingen.
AA170321 - Fattigdom og ekskludering er en utfordring også for rike land, der det på verdensbasis lever 300 millioner mennesker i fattigdom .
AA170321 - Fattigdom og ekskludering er en utfordring også for rike land, der det på verdensbasis lever 300 millioner mennesker i fattigdom.
DB170320 Å sikre jenter og kvinners rett til utdanning og yrkesopplæring er en av de mest lønnsomme investeringene man kan gjøre for å bekjempe fattigdom .
DB170320 Journalisten og forfatteren Christopher Hitchens viet sitt liv til å utfordre vedtatte sannheter, men var sikker på dette : « Vi vet alle at det finnes en kur mot fattigdom .
DB170320 Diskriminerende lover fratar kvinner økonomiske rettigheter og muligheter, som i kombinasjon med fattigdom og kjønnsstereotype holdninger fører til at færre jenter og kvinner får utvikle sine evner og bidra til samfunnsutviklingen.
DA170320 - Regjeringen støter folk ut i fattigdom , sier SV-lederen.
DA170320 - Her gjør regjeringen noe målrettet som enten støter folk ut i mer fattigdom , eller lemper regningen over på de kommunene som er klare til å ta ansvaret, legger Lysbakken til.
AP170320 Han mente at journalister ga et feil bilde av virkeligheten, at de overså en god utvikling i verden, der kvinners stilling styrkes over hele verden, der jenter får skolegang og fattigdom og sykdommer er på vikende front.
AP170320 Ett av ti barn i Norge vokser opp fattigdom .
DB170319 Ta kampen mot ulikhet og fattigdom ved å øke barnetrygden og en målretting mot fattige familier.
DB170319 Fattigdom og hets ¶
DB170319 Ta kampen mot ulikhet og fattigdom ved å øke barnetrygden og en målretting mot fattige familier.
DB170319 Kampen mot ulikhet og fattigdom : Solid økning i barnetrygden.
DB170319 Ta kampen mot ulikhet og fattigdom ved å øke barnetrygden og en målretting mot fattige familier.
DA170319 Sårbare stater må støttes, men valg av land og hvilken støtte som gis, bør skje ut ifra hensyn til fattigdom , ikke egeninteresse, sier Frafjord Johnson.
DA170319 Langsiktig bekjempelse av fattigdom , som er viktig for å forebygge sårbarhet, nedprioriteres, mener hun.
VG170318 Alle kan stille seg bak mål som å bekjempe fattigdom og styrke barnefamiliene.
VG170318 Så vil jeg kjempe for at færre barn vokser opp i fattigdom .
DN170318 Men tiår med vanstyre, korrupsjon og politisk uro har kastet landet ut i fattigdom , kaos, kriminalitet og vold.
AA170318 Han uttrykte bekymring for utviklingen med fattigdom og utenforskapet.
DB170317 Unger skal ikke straffes med fattigdom for foreldrenes sykdom : Barnetillegget for uføre skal gjenopprettes.
DB170317 Unger skal ikke straffes med fattigdom for foreldrenes sykdom : Barnetillegget for uføre skal gjenopprettes.
DB170317 - Det viktigste man kan gjøre for å hindre fattigdom er å kvalifisere de voksne til jobb og sørge for at barna får en god skole.
DB170317 Mange av områdene der mennesker og krokodiller lever side om side, er avsidesliggende, eller områder som er preget av fattigdom eller politisk uro.
DA170317 Det ville ha økt insentivene for å arbeide og bidratt til reduksjon i fattigdom blant barnefamiliene, sier Aaberge, som er en av Norges fremste forskere på ulikhet og inntektsutvikling.
DB170316 Unger skal ikke straffes med fattigdom for foreldrenes sykdom : Barnetillegget for uføre skal gjenopprettes.
BT170316 | Avdekker fattigdom i kystkommunene ¶
AP170316 Alt dette kan motvirke fattigdom .
AP170316 I stedet trenger vi målrettede tiltak som hjelper utsatte familier ut av fattigdom , og det løser vi ikke ved å hente mer politi til gatene.
DB170315 Planen er tiltak for å bekjempe fattigdom og skape en mer rettferdig fordeling av ressursene, lover Lysbakken.
DA170315 - Jeg blir veldig provosert av at venstresiden er så dårlige på å erkjenne at det finnes fattigdom og store problemer.
AP170315 | Ett av ti barn i Norge vokser nå opp i fattigdom .
AP170315 Konsekvenser av fattigdom er et tema det forskes mye på.
AP170315 Fattigdom i Norge : Denne grafen gjør statsråden bekymret ¶
AP170314 Kampen mot ulikhet og fattigdom : Solid økning i barnetrygden.
AP170314 Kampen mot fattigdom
AP170314 - Vi må sikre at færre barn vokser opp i fattigdom .
AP170314 - Den utjevner forskjeller og reduserer fattigdom .
AP170314 Ett av ti barn i Norge vokser opp fattigdom .
SA170313 Han har sett gang på gang at fattigdom går i arv.
SA170313 Fattigdom i arv ¶
SA170313 « I dag lever 6600 barn i fattigdom i Rogaland », skriver Solfrid Lerbrekk.
SA170313 | La barn slippe å vokse opp i fattigdom !
SA170313 Men grunnen til at barn lever i fattigdom er ikke fordi barna er fattige, men fordi foreldrene er det, og vi får ikke løst det problemet ved å gi barna gratis kjernetid i barnehage, det problemet løses ved å gi barnefamilier midler og mulighet til et liv utenfor fattigdom .
SA170313 Men grunnen til at barn lever i fattigdom er ikke fordi barna er fattige, men fordi foreldrene er det, og vi får ikke løst det problemet ved å gi barna gratis kjernetid i barnehage, det problemet løses ved å gi barnefamilier midler og mulighet til et liv utenfor fattigdom.
SA170313 I dag lever 6600 barn i fattigdom i Rogaland, og på landsbasis lever 92.000 barn i familier som er fattige over tid.
SA170313 DEBATT : At barn lever i fattigdom i Norge i dag, er noe jeg skammer meg over, og som jeg mener vi må ta på alvor.
SA170313 Barnetrygden som er en av mange tiltak mot fattigdom i barnefamilier, vil alene løfte 20.000 barn ut av en oppvekst i fattigdom !
SA170313 Barnetrygden som er en av mange tiltak mot fattigdom i barnefamilier, vil alene løfte 20.000 barn ut av en oppvekst i fattigdom !
SA170313 At barn lever i fattigdom i Norge i dag, er noe jeg skammer meg over, og som jeg mener vi må ta på alvor.
DB170313 Al-Sisi lovte sikkerhet, økonomisk vekst og kamp mot fattigdom da han tiltrådte.
AP170312 Årsaken til utbruddet er fattigdom og vaksinemotstandere, skriver nyhetbyrået AFP.
AP170312 Årsaken til utbruddet er fattigdom og vaksinemotstand, skriver nyhetbyrået AFP.
AP170312 Vaksinemotstandere og fattigdom har skylden.
AP170312 Men selv om vaksinemotstanden har økt i Romania, handler dette også om fattigdom og dårlig tilgang på helsetjenester.
AP170312 Han har sett gang på gang at fattigdom går i arv.
AP170312 Fire av fem barn med somalisk bakgrunn lever nederst på inntektsstigen ¶ Fattigdom i arv ¶
DB170311 Brooklyn-gutten kom fra fattigdom , vold og narkotika hadde bare to valg : rap eller crack.
AP170311 Uljanovsk er kåret til en av Russlands byer med lavest levestandard, mest HIV-smittede, arbeidsløshet, fattigdom og kort levealder.
DB170310 LENGTER TIL BARNDOMMEN : Bahiya AlYousef ( t.h ) forteller om et liv med flykt, frykt og fattigdom .
VG170309 Å måle fattigdom er ikke enkelt, men Statistisk sentralbyrå ( SSB ) kan se en negativ utvikling de siste årene på tre områder : ¶
VG170309 Uansett hvilket mål på fattigdom man bruker, vil man ifølge SSBs tall finne et større innslag av innvandrere blant dem som sliter.
VG170309 Foto : Hallgeir Vågenes, VG ¶ Fattigdom i Norge ¶ * 100.000 barn regnes som fattige i Norge.
VG170309 - Alle er enige om at veien ut av fattigdom er arbeid, men barna rammes når foreldrene tynes økonomisk.
VG170309 Willoch er enig i at arbeid er det viktigste virkemiddelet mot fattigdom , men han mener også at barnetrygden bør økes - for alle.
DN170309 ¶ KrF mener også at det er på høy tid at det gjøres noe med barnetrygden - og at den er et viktig virkemiddel for å løfte flere lavinntektsfamilier ut av fattigdom , men vi tror den beste løsningen kommer fra utvalgets mindretall i denne saken, sier forfatteren.
DB170308 Å redusere fattigdom blant barnefamilier og generelt investere i barn og unge, vil ikke koste oss mye.
DB170308 bekjempe fattigdom .
DA170308 Det viktigste vil være at vi treffer de gruppene som låses inn i fattigdom av denne ordningen, kombinert med god nok barnehagedekning i disse bydelene som kan ta imot disse barna, sier han.
BT170308 Ikke mer til enn 13 % av verdens samlede militærutgifter trenges for å utrydde sult og fattigdom .
AP170308 Det viktigste vil være at vi treffer de gruppene som låses inn i fattigdom av denne ordningen, kombinert med god nok barnehagedekning i disse bydelene som kan ta imot disse barna, sier han.
AP170308 Det viktigste vil være at vi treffer de gruppene som låses inn i fattigdom av denne ordningen, kombinert med god nok barnehagedekning i disse bydelene som kan ta imot disse barna, sier han.
AA170308 Det viktigste vil være at vi treffer de gruppene som låses inn i fattigdom av denne ordningen, kombinert med god nok barnehagedekning i disse bydelene som kan ta imot disse barna, sier han.
FV170307 | Stadig flere barn vokser opp i fattigdom
FV170307 Stadig flere barn i Norge vokser opp i fattigdom .
DB170307 Vi intervjuet den norske diplomaten Dag Nylander, som har vært sentral i fredsforhandlingene, og vi besøkte slumområdene utenfor Bogota hvor mange internt fordrevne flyktninger lever i fattigdom .
DB170307 Prosjektet « Skyggebarna » handler om barn som kommer til Norge på flukt fra fattigdom , nød og krig.
DB170307 Vi intervjuet også den norske diplomaten Dag Nylander, som har vært sentral i fredsforhandlingene, og besøkte slumområdene utenfor Bogota hvor mange internt fordrevne flyktninger lever i fattigdom .
DB170307 Prosjektet « Skyggebarna » handler om de som kommer til Norge på flukt fra fattigdom , nød og krig.
DA170307 De er tvunget inn i det av kriminelle, eller som følge av fattigdom og sosiale problem.
AA170307 Samtidig føles det egentlig ganske feil å gjøre det, for dem som faktisk lever under fattigdom , kan ikke velge at i dag er jeg fattig og i morgen gidder jeg ikke.
AA170307 Målet med kampanjen er å sette søkelys på fattigdom i verden, og samtidig samle inn penger til en organisasjon for verdens fattigste.
AA170307 I tre dager skal Elise Landsem ( 27 ) fra Trondheim spise for 15 kroner dagen for å skape mer oppmerksomhet rundt fattigdom .
AA170307 Grensen for ekstrem fattigdom er på rundt 15 kroner.
AA170307 Samtidig føles det egentlig ganske feil å gjøre det, for dem som faktisk lever under fattigdom , kan ikke velge at i dag er jeg fattig og i morgen gidder jeg ikke.
AA170307 Målet med kampanjen er å sette søkelys på fattigdom i verden, og samtidig samle inn penger til en organisasjon for verdens fattigste.
AA170307 I tre dager skal Elise Landsem ( 27 ) fra Trondheim spise for 15 kroner dagen for å skape mer oppmerksomhet rundt fattigdom .
AA170307 Grensen for ekstrem fattigdom er på rundt 15 kroner.
SA170306 FNs bærekraftmål jobber for å utrydde fattigdom , bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.
DA170306 Tallene fra Statistisk sentralbyrå, som utløste debatten, viser at 17,5 prosent av barna som vokser opp i Oslo lever i fattigdom .
DA170306 - Det ville vært 18.000 færre barn som vokste opp i fattigdom i Norge om man bare hadde prisjustert barnetrygden, sa Kaski tirsdag.
VG170304 STADIG FLERE FATTIG : Rundt 100.000 barn lever i det SSB definerer som vedvarende fattigdom .
VG170304 Hun viste til en fersk rapport fra Statistisk sentralbyrå, som viser at rundt 100.000 barn og unge lever i vedvarende fattigdom .
DB170304 Britiske Banksy, som bare er kjent for et pseudonymet, er kjent for sine satiriske verk innenfor alt fra politikk, religion, krig, fattigdom og miljø.
DB170304 Hver eneste dag drar tusenvis av mennesker til en ukjent framtid på grunn av krig, sult, frykt, fattigdom - eller håp om en bedre framtid.
BT170304 Fattigdom er sånn sett bra for historikere.
BT170304 - Fattigdom bevarer ¶
DN170303 Å bekjempe fattigdom er hovedmålet for norsk utviklingspolitikk, og det er mange veier til dette målet.
DB170303 Familien sleit på samme tidspunkt med fattigdom .
DB170303 - Tilbragt i fattigdom
DB170303 - Barndommen min er fylt av mange gode minner, men jeg tilbragte den i fattigdom .
AA170302 Hovedstrategien for å bekjempe lavinntekt og fattigdom er å få flest mulig inn i betalt arbeid.
VG170301 Påstand : Trump sa at 43 millioner mennesker lever i fattigdom .
VG170301 Ifølge organisasjonen Poverty USA levde 43,1 millioner mennesker i fattigdom i 2015.
VG170301 - 43 millioner mennesker lever i fattigdom
DN170301 Kunnskap mot fattigdom
DA170301 I går kom ny statistikk fra SSB om fattigdom blant barn.
DA170301 - Det ville vært 18.000 færre barn som vokste opp i fattigdom i Norge om man bare hadde prisjustert barnetrygden, sier Kaski.
AA170301 Statistisk sentralbyrå ( SSB ) la tirsdag fram tall som viser at nesten 100.000 barn vokser opp i varig fattigdom i Norge.
AA170301 Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie ( H ) legger fram en rekke tiltak for å fjerne fattigdom i Norge, blant annet vil hun ha flere innvandrere i arbeid.
AA170301 - Skal vi få gjort noe med ulikheten i Norge og hindre at fattigdom går i arv, må vi derfor få flere innvandrere i jobb.
AA170301 Fattigdom og store forskjeller er alvorlig, sier Hauglie til avisen.
DB170228 ¶ ØKNING : Stadig flere barn i Norge vokser opp i fattigdom .
DB170228 Over halvparten av barna som vokser opp i fattigdom har innvandrerbakgrunn.
DB170228 Men vi vil ikke bare reparere, eller drive skadereduksjon og gjenoppbygging av skakkjørte livsløp, vi vil være der før det er for seint, når barnet opplever en skilsmisse, et dødsfall, fattigdom , ensomhet, mobbing eller bare trenger mer tid og tålmodighet for å føle seg trygg på en stor og uoversiktlig skole.
AA170228 | Hvert tiende barn vokser opp i fattigdom ¶ 98.000 barn vokser opp i en familie med varig lav inntekt i Norge.
AA170228 I denne gruppen vokser 38 prosent av barna opp i fattigdom , viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AA170228 I Oslo vokser 17,5 prosent av alle barn opp i varig fattigdom .
AA170228 | Ett av ti barn vokser opp i fattigdom
AA170228 Snaut 100.000 barn vokser opp i varig fattigdom .
AA170228 Ifølge UNICEF har SSB beregnet at 25.000 barn vil kunne løftes ut av fattigdom dersom barnetrygden ble regulert fra 1996-nivå, som er siste gang barnetrygden ble endret.
AA170228 I denne gruppen vokser 38 prosent av barna opp i fattigdom .
AA170228 Foreldrenes inntektsnivå forteller ikke alt om hvilken fattigdom barna lever under.
AA170228 - En oppvekst i fattigdom påvirker barns livskvalitet på nesten alle områder i barns liv - alt fra helse og levestandard til deltakelse i skole og fritidsaktiviteter, sier seksjonsleder i Redd Barna Norge Thale Skybak til NTB. 98.200 barn levde i en familie med varig lav inntekt i Norge i 2015, ifølge tall fra Statistisk
AA170228 Statistisk sentralbyrå ( SSB ) la tirsdag fram tall som viser at nesten 100.000 barn vokser opp i varig fattigdom i Norge.
AA170228 Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie ( H ) legger fram en rekke tiltak for å fjerne fattigdom i Norge, blant annet vil hun ha flere innvandrere i arbeid.
AA170228 - Skal vi få gjort noe med ulikheten i Norge og hindre at fattigdom går i arv, må vi derfor få flere innvandrere i jobb. ( ©NTB ) ¶
AA170228 Fattigdom og store forskjeller er alvorlig, sier Hauglie til avisen.
VG170227 Hver dag holdes barn og unge i Norge utenfor på grunn av fattigdom ; utenfor aktiviteter med andre, utenfor fellesskap som de fleste av oss tar for gitt.
VG170227 Fattigdom er en av faktorene som sterkest predikerer psykiske helseproblemer.
DB170227 Og som førte med seg sosial nød og fattigdom .
VG170226 DEBALTSEVE ( VG ) Tre år med krig har skapt splittelse, fattigdom og krevd 10.000 menneskeliv i Øst-Ukraina.
VG170225 - Når det gjelder menneskene, så er deres besluttsomhet, desperasjon, fattigdom og frykten fra gjengene og volden så sterk at de vil fortsette å komme.
VG170225 Samtidig passer det rett inn i regjeringens mantra om at unge menn fra land med fattigdom , krig og konflikt må dra hjem og « bygge opp landene sine ».
DA170225 Fattigdom , tørke og matvaremangel har ført til at nesten 11 millioner mennesker her har behov for akutt nødhjelp.
DA170225 Myteknuseren forklarte med epler hvordan de fleste i verden ikke lever i ekstrem fattigdom .
AA170225 - Jeg ble lovet at vi skulle komme oss ut av fattigdom om jeg jobbet som prostituert, men det skjedde aldri, fortalte en av kvinnene. ( ©NTB ) ¶
VG170224 Kjemper vi mer effektivt mot fattigdom og nød, er det vanskeligere for terrorbevegelsene å operere, sier han.
DN170224 Området er rammet av terrorgruppen Boko Harams herjinger, fattigdom , manglende samfunnsutvikling og klimaendringer.
DB170224 De kan bringes til å virke bedre endnu, ved yderligere omfordeling, der sikrer mod fattigdom , med jobskabelse, uddannelse og kompetenceudvikling, og aktiv ( lokal ) arbejdsmarkedspolitikk » ( min utheving ).
DA170224 Regionen er preget av ekstrem fattigdom , voldelig terror, kronisk matmangel, dramatiske klimaendringer og tørke, og en ekstrem befolkningsvekst.
AA170224 Området er rammet av terrorgruppen Boko Harams herjinger, fattigdom , manglende samfunnsutvikling og klimaendringer.
AA170224 Området er rammet av terrorgruppen Boko Harams herjinger, av fattigdom , manglende samfunnsutvikling og klimaendringer.
AA170224 Angrep mot utlendinger har skjedd med jevne mellomrom i Sør-Afrika de siste årene, noe som forklares blant annet med misnøye fyrt opp av høy arbeidsledighet og dyp fattigdom .
DB170223 Europeere var på flukt i egne land - fra nød, sult og fattigdom .
BT170223 Poenget med å øke barnetrygden generelt, i tillegg til at enslige forsørgere og de med flere barn får en ekstra økning, er at dette er tiltak vi vet hjelper mot fattigdom .
AA170223 - Det ser vi også på fattigdom i Norge.
DA170222 I Colombia ser du en fattigdom som er helt crazy.
DA170222 I Colombia fikk Joner se ekstrem fattigdom på nært hold.
BT170221 Han var en visjonær leder som evnet å forme organisasjonene han ledet til kunnskapssentra for bekjempelse av fattigdom .
VG170219 Til sammenligning lever 836 millioner mennesker i ekstrem fattigdom , 783 millioner mangler rent drikkevann, mens krig og konflikt har drevet 65 millioner på flukt.
VG170219 Det beste tiltaket for økonomisk vekst, bedre folkehelse, mot fattigdom , for fred og mot krig, er å bekjempe tyranniet. - - - Dette er en forkortet og redigert versjon av en kronikk som også er publisert i Washington Post ¶ | « Frekk » Sundby-taktikk kan ha reddet VM-reservens pallplass ¶
DB170219 Kongo er beryktet for en nesten altomfattende og lammende korrupsjon, som sterkt medvirker til å holde lidende kongolesere og det ressursrike landet deres nede i en sump av fattigdom , politisk uro og borgerkrigslignende tilstander.
DB170219 - Men da jeg spurte ham om han syntes det var bedre at et barn skulle leve i fattigdom på en søppeldynge, enn å bo trygt og få masse kjærlighet av meg, ble han svar skyldig.
DB170218 Strouts siste roman « Jeg heter Lucy Barton », er akkurat oversatt til norsk ¶ Fattigdom og isolasjon ¶
DB170218 - Lucy kommer fra fattigdom , og moren var en del av det.
AP170218 Siden da er andel barn under 17 år som lever i fattigdom , blitt femdoblet.
AA170218 Noen gjetere legger ned driften og flytter til hovedstaden Ulan Bator, der de ender opp i fattigdom og dårlige levekår.
DN170217 Over 43 millioner amerikanere lever i fattigdom .
DN170217 - Utdannelse er billetten min ut av fattigdom , sier hun.
DN170217 Kunnskap mot fattigdom
DN170217 Det kan føre til at flere blir værende i fattigdom , sier partiveteranen til ANB.
DB170217 Og vi burde innsett at unge kvinner fra visse land, hvor store deler av befolkningen lever i fattigdom , kun så en måte å kunne sende hjem penger uten å måtte jobbe som en slave i utlandet.
DA170217 Det kan føre til at flere blir værende i fattigdom , sier partiveteranen til ANB.
AA170217 Det kan føre til at flere blir værende i fattigdom , sier partiveteranen til ANB.
DN170216 På verdensbasis har mer enn én milliard mennesker tatt steget ut av fattigdom siden begynnelsen av 1980-tallet.
DN170216 - De største taperne vil likevel være de mer enn 700 millionene som fortsatt lever i fattigdom , sier Olsen.
DB170216 Men den « grunnrenten » som i dag ser ut som vår rikeste kilde til rikdom, kan fort bli en kilde til fattigdom på sikt - økonomisk i snever forstand, men også fordi de gode liv som skal leves i framtida må leves innenfor naturens tålegrenser.
AP170216 De som er spesielt sårbare for dårlig erfaring med bytte av sex er ungdom med dårlig selvbilde, som tidligere har erfaring med seksuelle overgrep og vold, de med psykiske problemer, høyt rusbruk, usikkerhet knyttet til seksuell orientering, begrenset handlingsfrihet, fattigdom , som har opplevd mangel på omsorg og trygge voksenpersoner.
AA170216 De største taperne vil likevel være de mer enn 700 millionene som fortsatt lever i fattigdom , sa sentralbanksjefen.
VG170215 I NYHETENE : Mens folket lever i fattigdom , bruker Kim Jong-un enorme beløp på landets forsvar.
VG170215 De fleste av landets 24,9 millioner innbyggere lever i ekstrem fattigdom , med 2 - 300 gram mat fra staten daglig. 18 millioner trenger hjelp for å overleve.
SA170215 « Kvinnene som blir surrogater, er stort sett kvinner i mer eller mindre prekær fattigdom , mange blir ikke forsørget av slektskapsnettverket sitt.
SA170215 Prekær fattigdom
DN170215 På verdensbasis har mer enn en milliard mennesker tatt steget ut av fattigdom siden begynnelsen av 1980-tallet, se figur 11.
DN170215 De største taperne vil likevel være de mer enn 700 millionene som fortsatt lever i fattigdom .
VG170213 I stedet serverer Strout historier om voldsom fattigdom , utenforskap og ikke minst dette : At hovedpersonen Lucy ble stengt inne i familiens truck hele dager, slik at hun ikke skulle være i veien for foreldrene.
VG170213 Hukommelsestapene til Lucy skyldes en oppvekst preget av fattigdom og grov omsorgssvikt.
AA170213 Pakistan tvinger hundretusener av afghanske flyktninger tilbake til sitt hjemland der de risikerer å havne i krigshandlinger eller havne i dyp fattigdom , heter det i rapporten fra HRW.
VG170212 - Arven er enorm fattigdom .
VG170212 Jeg tror vi vil se enda flere demonstrasjoner og enda mer fattigdom enn vi har sett på lange tider i Frankrike hvis han iverksetter en politikk som hans tidligere virke peker frem mot.
BT170212 Veksten i Kina er hovedårsaken til at antallet mennesker i verden som lever i ekstrem fattigdom er redusert med en milliard siden 1990.
BT170212 KINAS VEKST : Veksten i den kinesiske økonomien er hovedårsaken til at mennesker som lever i ekstrem fattigdom er redusert med en milliard.
AA170212 | SV vil ha mer barnetrygd mot fattigdom
AA170212 | SV vil ha mer barnetrygd mot fattigdom
DB170211 Dersom man skal lykkes med å løfte milliarder av mennesker ut av ekstrem fattigdom , er det en forutsetning at jenter og kvinners grunnleggende menneskerettigheter oppfylles.
BT170211 OECD har satt den grensen for fattigdom ved husholdinger hvor den såkalte medianinntekten er lavere enn 60 prosent.
BT170211 Det var under Hordaland SV sitt fylkesårsmøte på lørdag at partilederen reiste kampen mot fattigdom og økende forskjeller i Norge.
BT170211 - Med de ferskeste tallene som foreligger snakker vi altså om at 8,7 prosent av barna i Bergen lever i fattigdom , uttrykker Lysbakken.
BT170211 OECD har satt den grensen for fattigdom ved husholdinger hvor den såkalte medianinntekten er lavere enn 60 prosent.
BT170211 Det var under Hordaland SV sitt fylkesårsmøte på lørdag at partilederen reiste kampen mot fattigdom og økende forskjeller i Norge.
BT170211 - Med de ferskeste tallene som foreligger snakker vi altså om at 8,7 prosent av barna i Bergen lever i fattigdom , uttrykker Lysbakken.
DA170209 Hvis du skal få gjort noe med fattigdom så må man være villig til å øke inntektene til de fattige familiene, det er det ingen tegn til i Aps program, sier Lysbakken.
AA170208 Tidlig innsats er avgjørende for å hindre at ungdommen blir del av et varig trygdeløp, som igjen ofte leder til et liv i fattigdom .
VG170207 Bill Clinton har blant annet holdt foredrag og vært opptatt av fattigdom og vaksinespørsmål i årene etter presidentskapet, mens Carter har viet mye tid til å skrive bøker.
AP170207 Her forklarer Hans Rosling om fattigdom og befolkningsvekst for blant andre Bill Gates på et arrangement ved London School of Economics i 2012.
AA170206 | Mer enn pennestrøk må til for å avskaffe fattigdom
AA170206 - Vi skal fjerne fattigdom med et pennestrøk, det er bare et spørsmål om vilje, lovet SV-leder Kristin Halvorsen i 2005.
AA170206 Fattigdom og utenforskap er ikke bare negativt for den enkelte, det er også skadelig for samfunnet.
AA170206 Fattigdom lar seg som kjent ikke avskaffe med et pennestrøk.
DB170205 Vi snakker om et samfunn preget av fattigdom og nedarvede strukturer, men det er fult mulig å forhindre det.
DB170205 Spesielt i områder med fattigdom , og i kulturer hvor det er en generell oppfatning om at jenter er mindre verdt enn gutter, som i India.
DB170205 Jeg har ikke sett noe data på at jenter selges til utlendinger i India, men det overrasker meg ikke at menn som ønsker unge jenter, og er villig til å betale for det, kobler seg på fattigdom , forteller Øie.
DB170205 - Fellest for de fleste er fattigdom og vanskelige levekår.
AA170204 - Fattigdom er et samfunnsproblem som gjør at mange barn ikke får de samme mulighetene som andre barn.
DB170203 Mange land med stor råvareeksport sliter med å komme seg ut av fattigdom .
DB170203 Mens Europa ligger nær land i Midtøsten og Nord-Afrika som plages av krig, uro og fattigdom , ligger Canada langt unna.
DB170202 De later som de kjemper for folk som lider, men deres diett av hat, splid og mistenksomhet skaper bare elendighet og fattigdom .
AP170201 Øyvind Østerud : Å tro at jo mer vi gir i bistand, jo mer reduserer vi verdens fattigdom , er rett og slett feil ¶
AP170201 Øyvind Østerud : Å tro at jo mer vi gir i bistand, jo mer reduserer vi verdens fattigdom , er rett og slett feil ¶
DB170131 De mener opprettholdelsen av dette systemet bidrar til korrupsjon, fattigdom , terrorisme, manglende skolegang og mange andre ting.
DB170129 Og VG har overhodet ikke forsøkt å finne ut om det faktisk er slik at ILPI-pengene har gått " på bekostning av folk og land vi skal hjelpe ut av fattigdom ", som var en av de mest dramatiske påstandene i den opprinnelige reportasjen.
DB170127 Han mener bekjempelse av terror ikke er nok, og mener ingen av verdens store problemer som fattigdom , miljøet, migrasjon, befolkningsvekst og ressursmangel kan løses av krig.
DB170125 - Da Kim Jong-un tok over makta, hadde jeg et håp om at han skulle ta rasjonelle beslutninger som kunne redde Nord-Korea fra fattigdom .
AP170125 Øyvind Østerud : Å tro at jo mer vi gir i bistand, jo mer reduserer vi verdens fattigdom , er rett og slett feil ¶
AP170125 Øyvind Østerud : Å tro at jo mer vi gir i bistand, jo mer reduserer vi verdens fattigdom , er rett og slett feil ¶
SA170124 Det kommer fordi Brasil har en voldelig kultur, med 50.000 drap per år, fordi landets elite har null interesse for andre enn seg selv, fordi den økonomiske nedturen de siste tre årene har ført til økt fattigdom , og fordi forakten for landets politiske elite er under frysepunktet.
SA170124 Den økonomiske nedturen de siste tre årene har ført til økt fattigdom .
SA170124 Det kommer fordi Brasil har en voldelig kultur, med 50.000 drap per år, fordi landets elite har null interesse for andre enn seg selv, fordi den økonomiske nedturen de siste tre årene har ført til økt fattigdom , og fordi forakten for landets politiske elite er under frysepunktet.
SA170124 Den økonomiske nedturen de siste tre årene har ført til økt fattigdom .
DB170123 Gambia er et fattig land, og mange mennesker er livstruet av fattigdom og sult.
DB170123 Enorme oljeinntekter sikrer overdådig livsstil for eliten rundt presidenten, men en stor del av befolkningen er i fattigdom .
SA170121 Hans livshistorie appellerte til den vanlige mann fordi Jackson selv var en vanlig mann - en som reiste seg fra ytterste fattigdom til den høyeste posisjonen i landet.
SA170121 Hans livshistorie appellerte til den vanlige mann fordi Jackson selv var en vanlig mann - en som reiste seg fra ytterste fattigdom til den høyeste posisjonen i landet.
AP170121 Theaster Gates bruker kunst til å skape sosial endring i Chicagos South Side - en bydel som har lenge vært preget av fattigdom , kriminalitet, vold, og arbeidsledighet.
BT170120 - Mødre og barn fanget i fattigdom i våre byer, rustne fabrikker som gravsteiner utover landskapet i vår nasjon, et utdanningssystem fullt av kontanter, men som lar våre unge og vakre studenter stå uten kunnskap, og kriminaliteten og gjengene og narkotikaen, som har stjålet for mange liv og fraranet vårt land så mye urealisert
SA170119 Verden står overfor to store utfordringer som må løses samtidig - økt etterspørsel etter energi som følge av økende befolkning, og redusert fattigdom , og arbeidet for å begrense klimaendringene.
DB170119 Da det begynte å komme unormalt mange folk på flukt fra krig og fattigdom til Norge i 2015 ble det fort et mantra for politikerne våre at det var bedre å hjelpe menneskene der de er enn å la dem komme hit til oss.
BT170118 Filmsnuttene illustrerer hvordan lokale solcellegrid kan hjelpe folk på den afrikanske landsbygden ut av fattigdom .
BT170118 Filmsnuttene illustrerer hvordan lokale solcellegrid kan hjelpe folk på den afrikanske landsbygden ut av fattigdom .
AP170118 Øyvind Østerud : Å tro at jo mer vi gir i bistand, jo mer reduserer vi verdens fattigdom , er rett og slett feil ¶
DN170117 Mellom globale topper i Davos vil Telenor-sjef Sigve Brekke heller snakke om fattigdom og digitalisering enn at Donald Trump straks blir president i USA.
DB170117 Selv dem som faktisk har løyet om hvem de er, har gjort det for å skaffe seg selv og sine barn et bedre liv, ofte som en vei ut av fattigdom i deler av verden som har all mulig grunn til å misunne vår velstand og vår trygghet.
BT170116 Erna Solbergs regjering sier at det ikke er noen krise når arbeidsledigheten er på 4,1 prosent, og at forskjeller ikke øker, selv om det har blitt over 8000 flere barn og unge i fattigdom .
DB170115 Tunisias nokså vellykkede innføring av demokrati etter « den arabiske våren » har gitt håp, men svak økonomi og fattigdom får mange tunisiere til å søke seg over Middelhavet.
DB170115 EU har satt opp et stort fond for å gjøre noe med de grunnleggende årsakene til ulovlig innvandring til EU fra Afrika, nemlig fattigdom og mangel på arbeid.
DN170113 En vei fører til krig, fattigdom , konfrontasjon og dominans, mens den andre fører til fred, utvikling, samarbeid og løsninger hvor alle vinner, sa Jiang Jianguo, som leder regjeringens informasjonskontor, under en konferanse denne uken.
SA170112 Noen av disse barna har vært med på en av de raskeste klassereisene i verdenshistorien, fra fattigdom til rikdom på en generasjon.
SA170112 Du skal ikke lenger tilbake i tid enn 50-60 år for å finne strøk i Stavanger som var preget av direkte fattigdom .
SA170112 Fattigdom
AP170111 Øyvind Østerud : Å tro at jo mer vi gir i bistand, jo mer reduserer vi verdens fattigdom , er rett og slett feil ¶
AP170111 Øyvind Østerud : Å tro at jo mer vi gir i bistand, jo mer reduserer vi verdens fattigdom , er rett og slett feil ¶
DB170107 Flere løftes ut av fattigdom .
BT170107 Dette er barn med sammensatte og langvarige helse- og hjelpebehov, barn utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt, barn i minoritetsspråklige familier, barn i fattigdom og barn som pårørende.
BT170107 Dette er barn med sammensatte og langvarige helse- og hjelpebehov, barn utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt, barn i minoritetsspråklige familier, barn i fattigdom og barn som pårørende.
DB170104 Ulikhetene og den relative fattigdom øker i nær sagt alle vestlige land.
DB170104 Og skulle verden bli et mer rettferdig sted, måtte Atkinson forstå årsakene til fattigdom og ulikhet.
DB170104 Og i motsetning til hva enkelte kritiske røster i utkanten av økonomifaget, som Rethinking Economics, kan få oss til å tro, begrenset aldri økonomifaget Atkinsons muligheter til å fremme radikale politiske ideer for å redusere ulikhet og fattigdom .
DB170104 Mens Piketty nøyde seg med å lansere et urealistisk og upresist forslag om en global formuesskatt som svar på ulikhetsproblemene, foreslår Atkinson i boka « Ulikhet » fra 2015, 15 helt konkrete og gjennomførbare forslag for å redusere ulikhet og fattigdom .
DB170104 Det var etter å ha jobbet som frivillig på et sykehus i Hamburg på 1960-tallet at Atkinson kom til studiet av ulikheter og fattigdom .
DN170102 Brorparten av befolkningen i den tidligere spanske kolonien på 1,2 millioner mennesker lever i dyp fattigdom , mens en liten elite tilknyttet presidentfamilien velter seg i luksus, spesielt etter at det ble funnet store mengder olje på 1990-tallet.
DB170102 Barn vokser opp i usikkerhet og fattigdom , foreldre utestenges fra arbeidslivet og enslige mindreårige bor på lavt bemannede mottaksavdelinger.
SA170101 Heldigvis har vi gode velferdsordninger som hindrer at den enkelte faller ned i fattigdom ved bortfall av lønnsinntekt.
AA161231 Bekjempe fattigdom
AP161223 I fjor kom over én million mennesker sjøveien til Europa på flukt fra krig, forfølgelse og fattigdom .
AP161207 Må fattigdom fjernes med fossil energi ? 3 ) « Vi vil gjerne flytte verden fremover og flytte to milliarder mennesker ut av fattigdom .
AP161207fattigdom fjernes med fossil energi ? 3 ) « Vi vil gjerne flytte verden fremover og flytte to milliarder mennesker ut av fattigdom.
AP161130 Flertallet av befolkningen lever i ekstrem fattigdom .
AP161126 Mange flykter fra fattigdom og krigslignende tilstander i hjemlandet.
VG161115 Partiene konkurrerer om hvem som har de beste tiltakene mot fattigdom , særlig for barn.
SA161111 Det er fattigdom som blir veldig synlig.
AP161111 Det er fattigdom som blir veldig synlig.
AP161108 Ved å frarøve landene penger som trengs til utdanning, helsehjelp og å skape arbeidsplasser, bidrar skatteparadisene til fattigdom og forskjeller over hele verden », heter det i en uttalelse fra menneskerettighetsgruppen Oxfam, som ønsker at Sveits, Nederland, Belgia, Kypros og Luxembourg settes på svartelisten.
AP161108 Ved å frarøve landene penger som trengs til utdanning, helsehjelp og å skape arbeidsplasser, bidrar skatteparadisene til fattigdom og forskjeller over hele verden », heter det i en uttalelse fra menneskerettighetsgruppen Oxfam, som ønsker at Sveits, Nederland, Belgia, Kypros og Luxembourg settes på svartelisten.
AP161103 Og fattigdom er ikke et pent syn.
AP161103 Konsekvensene av fattigdom er verre enn det kull fører til, mener man i Harlan County.
AP161103 Et annet merke sier : « Om du synes kull er stygt, vent til du ser fattigdom ».
AP161030 Det å stå sammen i tjeneste for verden, handler om kamp mot fattigdom og krig, og om barmhjertighet overfor flyktninger og forfulgte.
AP161020 | Høyre-topp : SV fortier at innvandring er en hovedårsak til økende fattigdom
AP161020 Når vedvarende lavinntekt brukes for å måle fattigdom , altså at man sammenligner med nivået på andres inntekter, får Norge en høy « fattigdomsgrense » sammenlignet med de fleste andre land.
AP161020 Fakta : Medianinntekt og relativ fattigdom
AP161020 Det til tross for at SSB i en fersk rapport fremhever nettopp innvandring som en hovedårsak til økende fattigdom og ulikhet i Norge, sier stortingsrepresentant Stefan Heggelund, som også er arbeids- og sosialpolitisk talsmann i Høyre.
AP161020 Det nåværende systemet for arbeidsinnvandring er sosial dumping og import av fattigdom satt i system.
AP161020 Det er en indikator på økende fattigdom i Norge.
AP161020 - Det er ikke nytt at innvandring og fattigdom henger sammen.
AP161019 Å leve på vedvarende lavinntekt er en indikator på fattigdom .
AP161019 Selv om hun presiserer at romanfiguren Elinor ikke er henne, har de begge havnet ut i fattigdom ved å få barn uten å være i et forhold.
AP161019 Når vedvarende lavinntekt brukes for å måle fattigdom , altså at man sammenligner med nivået på andres inntekter, får Norge en høy « fattigdomsgrense » sammenlignet med med de fleste andre land.
AP161019 Ifølge SSB-rapporten « Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper 2016 » øker både andelen og antall som lever på vedvarende lavinntekt i Norge - en indikator på økende fattigdom .
AP161019 Fakta : Medianinntekt og relativ fattigdom
AP161019 Den rødgrønne regjeringen, som hadde det å avskaffe fattigdom som ett av sine viktige mål, styrte i perioden 2005 til 2013.
AP161019 Å leve på vedvarende lavinntekt er en indikator på fattigdom .
AP161019 Selv om hun presiserer at romanfiguren Elinor ikke er henne, har de begge havnet ut i fattigdom ved å få barn uten å være i et forhold.
AP161019 Når vedvarende lavinntekt brukes for å måle fattigdom , altså at man sammenligner med nivået på andres inntekter, får Norge en høy « fattigdomsgrense » sammenlignet med med de fleste andre land.
AP161019 Ifølge SSB-rapporten « Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper 2016 » øker både andelen og antall som lever på vedvarende lavinntekt i Norge - en indikator på økende fattigdom .
AP161019 Fakta : Medianinntekt og relativ fattigdom
AP161019 Den rødgrønne regjeringen, som hadde det å avskaffe fattigdom som ett av sine viktige mål, styrte i perioden 2005 til 2013.
AP161013 Opplever de oppadstigende mobilitet, eller ender de selv i relativ fattigdom - som sine foreldre ?
AP161006 De ambisiøse målene for å bekjempe klimaendringer og fattigdom overtok etter tusenårsmålene.
SA161005 Hvordan man kan bedre barns helse, få flere i utdanning og redusere fattigdom er blant de store spørsmålene som står på agendaen.
AP161005 Hvordan man kan bedre barns helse, få flere i utdanning og redusere fattigdom er blant de store spørsmålene som står på agendaen.
AP160928 | Øyvind Østerud i Uviten : Å tro at jo mer vi gir i bistand, jo mer reduserer vi verdens fattigdom , er rett og slett feil ¶
AP160928 Troen på at jo mer vi gir i bistand jo mer reduserer vi verdens fattigdom , er rett og slett feil.
AP160928 Still så dette opp mot det utopiske FN-målet om å utrydde verdens fattigdom innen år 2030.
AP160921 Mange land vil trenge hjelp fra FN til å bekjempe fattigdom og klimaendringer.
AP160921 Krig og konflikt, fattigdom , migrasjonsstrømmer og klimaforandringer er blant dem.
AP160914 Dernest er de bekymret for fattigdom ( 49 prosent ).
AP160906 « Det er ikke fattigdom som skaper barnearbeid.
AP160903 Hun elsket fattigdom og sa at lidelse var en gave fra Gud, skrev forfatteren Christopher Hitchens.
AP160903 De fremholder blant annet at hun forherliget fattigdom og ikke gjorde noe med årsakene til den.
AP160826 Donald Trump til svarte velgere : Dere lever i fattigdom , dere har ikke jobb.
AP160821 - Det er vanskelig å forestille seg et mye verre utspill fra Trump for å få svarte stemmer, skriver The Washington Posts Philip Bump og viser til at de generaliserende uttalelsene om fattigdom og arbeidsledighet er feilaktige.
AP160821 - Dere lever i fattigdom , skolene deres er dårlige, dere har ikke jobb, 58 prosent av ungdommene deres er arbeidsløse.
AP160807 Fattigdom svekker rasjonalitet ¶
DB160628 Øverst i jobbeskrivelsen står det ikke ; skape fred i verden og utrydde fattigdom .
FV160622 Det å ikke kunne delta er målet på fattigdom .
FV160622 Det å ikke kunne delta er målet på fattigdom , mener Rusten.
FV160622 - Det å ikke kunne delta er målet på fattigdom
DA160617 Det er en klar sammenheng mellom lav utdanning, yrkesdeltakelse og fattigdom blant aleneforeldre.
DA160617 84.300 barn lever i vedvarende fattigdom .
DB160606 Å tigge kommer av fattigdom , det er noe du gjør for å overleve fra en dag til en annen.
AP160528 Selvfølgelig vil også fattigdom utryddes i landene der det er et stort problem.
AP160526 Dette er alt fra energi, miljø, fattigdom , flyktningkrisen, sier Gjertsen.
AP160521 I et samarbeid med flere andre organisasjoner i Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge, er det utviklet verktøy for å sette temaet på dagsordenen i idrettslag og andre frivillige organisasjoner.
AP160518 Mange lever i ekstrem fattigdom og rammes av både sykdom og sult, likevel er ikke dette hele sannheten.
AP160514 Og i Brasil er mange bekymret for hva sluttregningen for dette arrangementet blir i et land der stadig flere faller tilbake i fattigdom .
AP160514 I de gylne årene under president Luiz Inácio Lula da Silva ble mer enn 15 millioner familier løftet ut av fattigdom .
AP160513 Han viste at det var mulig å komme fra ytterste fattigdom og gå til topps, sier Ariel.
AP160502 Fattigdom og klimautfordringer.
BT160423 Området ble raskt et sted synonymt med fattigdom , slåssing og bråk, og husenes karakteristiske blodrøde farge bygget oppunder navnet.
AP160418 - Det er nok fordi dette er en ekstremt segregert by med mye fattigdom og en by som har tatt imot mange nye mennesker, sier Sjölander.
SA160414 Midlene er tiltak som reduserer effekten av fattigdom og økt forebyggende innsats f or å motvirke at fattigdom går i arv fra foreldre til barn.
SA160414 Midlene er tiltak som reduserer effekten av fattigdom og økt forebyggende innsats f or å motvirke at fattigdom går i arv fra foreldre til barn.
SA160414 For barn i Norge handler fattigdom mye om å være ekskludert fra sosiale sammenhenger fordi man ikke har råd til å være med ¶
SA160414 Blant deltakerne er barne - og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) som skal snakke om regjeringens strategi for å avhjelpe barn som lever i fattigdom i Norge.
FV160414 Midlene er tiltak som reduserer effekten av fattigdom og økt forebyggende innsats f or å motvirke at fattigdom går i arv fra foreldre til barn.
FV160414 Midlene er tiltak som reduserer effekten av fattigdom og økt forebyggende innsats f or å motvirke at fattigdom går i arv fra foreldre til barn.
FV160414 For barn i Norge handler fattigdom mye om å være ekskludert fra sosiale sammenhenger fordi man ikke har råd til å være med ¶
FV160414 Blant deltakerne er barne - og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) som skal snakke om regjeringens strategi for å avhjelpe barn som lever i fattigdom i Norge.
AP160409 Tenk bare på den bedrøvelige venstreregjeringen i Venezuela, et ektefødt barn av chavistisk venstrepopulisme, som nå har ruinert en oljeøkonomi på linje med den norske og skapt både likestilling og masse fattigdom .
AP160328 Høy grad av fattigdom og store sosiale forskjeller spiller inn, også her.
AP160323 Kommunistpartiet beholder grepet, mens folket lever i relativ fattigdom .
AP160321 Automatisering og robotteknologi åpner for fantastiske muligheter, men kan bety at deler av verdens middelklasse blir sendt tilbake til fattigdom . 3rd-party-bio Rundt 1,3 millioner mennesker dør i bilulykker hvert år.
AP160310 Dagsavisen hadde i juni en artikkel om fattigdom i Hellas som var svært misvisende.
AP160307 * Kvinnedagen 2016 fokuserer på gjennomføring av FNs bærekraftsmål, som skal utrydde fattigdom , bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.
AP160307 * Kvinnedagen 2016 fokuserer på gjennomføring av FNs bærekraftsmål, som skal utrydde fattigdom , bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.
AP160307 Der fattigdom rår, er kvinner som regel fattigst, og der det er strengt og undertrykkende, rammer det i størst grad kvinner.
AP160307 * Kvinnedagen 2016 fokuserer på gjennomføring av FNs bærekraftsmål, som skal utrydde fattigdom , bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.
AP160307 * Kvinnedagen 2016 fokuserer på gjennomføring av FNs bærekraftsmål, som skal utrydde fattigdom , bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.
AP160307 Der fattigdom rår, er kvinner som regel fattigst, og der det er strengt og undertrykkende, rammer det i størst grad kvinner.
AP160306 Forskning viser at fattigdom , tidligere traumer og erfaringer med vold og sosiale forhold er risikofaktorer som spiller en viktigere rolle enn bakgrunn.
AP160304 - Skyldes det psykiske lidelser, fattigdom eller andre sosioøkonomiske forhold ?
AP160301 Tunge trender på områder som fattigdom og utdanning peker i riktig retning.
AP160229 Vi ser nå at forskjellene mellom folk øker, arbeidsledigheten er rekordhøy og 90 000 av våre barn lever i fattigdom . 10 prosent av Norges rikeste eier omkring halvparten av formuen her i landet, og toppsjefene i de 10 største norske selskapene tjener 15 ganger mer enn de lavest lønnede i selskapet.
AP160227 - Når kvinner får lønnet inntekt, går over 90 prosent tilbake til å sikre ernæring, helse og utdannelse og bidrar til å løfte familier ut av fattigdom .
AP160226 Siden 2008 har den 43 år gamle fotografen veiledet små grupper med turister rundt om i den tidligere hovedstaden, som i mange år primært var kjent for forfall og enorm fattigdom .
AP160226 Den forutsetter i større grad at private foretak leverer velferdstjenester, folk skal primært stimuleres til å arbeide, og offentlige programmer er ment å lindre fattigdom heller enn å omfordele velstand.
AP160226 Demokratene har siden Roosevelts « New Deal » på 1930-tallet og Johnsons innføring av Medicaid ( helsetjenester til fattige ) og Medicare ( allmenne helsetjenester for eldre over 65 år ) og « krig » mot fattigdom midt på 1960-tallet, vært mer positive til statlig velferdsansvar.
AA160226 Siden 2008 har den 43 år gamle fotografen veiledet små grupper med turister rundt om i den tidligere hovedstaden, som i mange år primært var kjent for forfall og enorm fattigdom .
AP160225 Millioner av russere lever i stor fattigdom , sier Gilinskij.
AP160221 Kastens medlemmer ber om å få bli kvotert inn i offentlige stillinger og utdanningssystemet for å kunne løftes ut av fattigdom .
AP160211 Mennesker som har flyktet fra krig, fattigdom og elendighet - de kommer ikke til landet på gullstol.
AP160203 Byen med det store hjertet innehar enorme berg av triste skjebner, fattigdom , vold, psykiatri og rus.
AP160203 Den fikk slutt på føderale kontantbetalinger til nasjonens fattige og førte millioner av kvinnelige ledere for husholdninger og deres barn inn i fattigdom , hvor mange fremdeles står fast 20 år etter.
AP160201 47 millioner mennesker lever i fattigdom .
AP160129 Men Nicholas ser også en mørkere side av byen, hvor både fattigdom , stoffmisbruk og hjemløshet har sin plass.
AA160129 Men Nicholas ser også en mørkere side av byen, hvor både fattigdom , stoffmisbruk og hjemløshet har sin plass.
AP160125 Oljen har gjort landets elite søkkrike, mens de aller fleste i landet lever i dyp fattigdom .
AP160123 I en by som har slitt med en dalende befolkning, økende fattigdom og et stort voldsproblem, fremstår de nye innbyggerne som en mulighet til å snu den negative trenden.
AP160123 Fattigdom , vold og dop ¶
AP160122 Oljen har gjort landets elite søkkrike, mens de aller fleste i landet lever i dyp fattigdom .
AP160122 Landet har enorme oljeressurser og en oljeproduksjon på nivå med norges, men inntektene kommer ikke befolkningenmye til gode, og over to tredeler av befolkningen lever i dyp fattigdom .
AP160121 Både Mujica og etterfølgeren har kjempet mot fattigdom , forbedret velferdssystemet og lagt til rette for bærekraftig turisme.
AA160121 Både Mujica og etterfølgeren har kjempet mot fattigdom , forbedret velferdssystemet og lagt til rette for bærekraftig turisme.
AA160121 Både Mujica og etterfølgeren har kjempet mot fattigdom , forbedret velferdssystemet og lagt til rette for bærekraftig turisme.
AP160118 Nok å nevne er at Platforma var visjonsløs, wheeling-dealing, selvgod, blind for voksende fattigdom og misnøye, det har tråkket på alminnelige folk, og det var alt for rovkapitalistisk i sin iver etter å slippe markedskreftene løs.
AP160117 Mens millioner lever i ytterste fattigdom , bader andre i ufattelig luksus.
AP160115 Det er på tide med en kvinnelig president ; Hun er erfaren og en nødvendig og viktig stemme som er avgjørende for de globale utfordringer vi står overfor : klima, terror og bekjempelse av fattigdom .
AP160101 VED FORRIGE ÅRSSKIFTE var det ingen som spådde at en million mennesker på flukt fra krig, nød, fattigdom og undertrykkelse skulle krysse grensene til Europa.
AP160101> VED FORRIGE ÅRSSKIFTE var det ingen som spådde at en million mennesker på flukt fra krig, nød, fattigdom og undertrykkelse skulle krysse grensene til Europa.