DB171215 Det som kommer fram i boka er likevel så oppsiktsvekkende at det ikke er til å fatte : Utstrakt forskningsmanipulering, resultater som ikke offentliggjøres, bivirkninger som hemmeligholdes, korrupte diagnosesystemer.
DB171215 Det er ikke til å fatte at industrien kan leve med det som avdekkes i boka.
AP171214 Tilbakemeldingen er klar : Et stort flertall mente at medvirkningen hadde gitt de folkevalgte tydelige råd, gjort det lettere å fatte en beslutning og at vedtaket i kommunestyret hadde fått større legitimitet.
SA171211 STAVANGER : Vikings håp var at politikerne mandag kveld skulle fatte et vedtak om en langstidskontrakt på årlig leie av stadionet, bidra økonomisk til å legge kunstgras samt si fra seg pantet de har på 70 millioner kroner i stadionet.
AP171211 Det er uheldig fordi Stortinget, ved å fatte disse vedtakene, demonstrativt ser bort fra forskning og evaluering som det selv har ønsket for å kunne ta bedre beslutninger.
AP171211 STAVANGER : Vikings håp var at politikerne mandag kveld skulle fatte et vedtak om en langstidskontrakt på årlig leie av stadionet, bidra økonomisk til å legge kunstgras samt si fra seg pantet de har på 70 millioner kroner i stadionet.
SA171207 Utfordringen er jo at Stortinget her fatter vedtak på sviktende grunnlag fordi ordføreren ikke fulgte kommuneloven da det gjaldt å fatte det vedtaket på junimøtet.
SA171207 Greni påpekte at ordføreren nektet å få fatte et nytt vedtak i saken i strid med kommuneloven.
AP171206 Det er også på høy tid å fatte denne beslutningen, mener presidenten, som i i talen sin rettet indirekte kritikk mot sine forgjengere.
AP171206 Han mener det er på høy tid å fatte den beslutningen han nå har tatt.
VG171205 Når den kommer, skal jeg fatte en avgjørelse, svarte Bach avvæpnende.
DN171205 Grande understreker at hun leder et borgerlig parti og at det derfor er stortingsgruppa som skal fatte det endelige vedtaket om regjeringsdeltakelse.
DB171205 Grande understreker at hun leder et borgerlig parti og at det derfor er stortingsgruppa som skal fatte det endelige vedtaket om regjeringsdeltakelse.
NL171204 Det er et tall som det er umulig å fatte , og knapt mulig å tro på.
DB171204 Da Rolf Gjølstad skulle fatte sitt siste friervalg i gårdsuka hjemme på gården sin, sto han mellom frierne Kristin Erichsen og Anne Marie Smeland.
AP171204 At tilbudet med gratis aktivitetsskole er utvidet fra fire bydeler til alle utenom fire bydeler, gjør det hele desto mer vanskelig å fatte .
DB171203 Døving forteller Dagbladet at han ikke kan fatte hvordan enkelte kan reagere på dette.
VG171201 Jeg tror i utgangspunktet ikke de har noe faglig grunnlag for å fatte en sånn beslutning.
SA171201 - Det betyr at kommunen eventuelt må fatte et nytt vedtak om retting, hvis de ønsker det, sier Lone Solheim, avdelingsdirektør hos Fylkesmannen.
SA171201 PS : IOCs styre vil tirsdag i neste uke fatte en endelig beslutning på om Russland får delta i OL i Pyeongchang.
SA171201 - Vi bare måtte vente på å få den fulle og hele begrunnelsen fra IOCs disiplinærkomité, før vi kunne fatte en beslutning i denne saken.
AP171201 PS : IOCs styre vil tirsdag i neste uke fatte en endelig beslutning på om Russland får delta i OL i Pyeongchang.
AP171201 - Vi bare måtte vente på å få den fulle og hele begrunnelsen fra IOCs disiplinærkomité, før vi kunne fatte en beslutning i denne saken.
VG171130 For det er simpelthen ikke til å fatte at det kunne gå an å ha så dårlig økonomisk kontroll, og dermed sette hele norsk sykkelsport i en slik situasjon, som det som nå har skjedd.
AP171130 Og det som ikke er til å fatte , er at så mange har visst, så mange har sett, og så mange har gjort så lite for overgrepsutsatte i dette lille bygdesamfunnet i Tysfjord.
AP171130 Det er ikke til å fatte .
VG171129 At forhandlingene nå har kollapset, betyr at de to fylkestingene ikke vil kunne fatte likelydende vedtak om sammenslåing når de holder hvert sitt fylkesting i desember.
DN171129 ¶ Den norske kirke ønsker å kunne ivareta medlemmene i livets faser og ytterpunkter, fra dåp til begravelser, også i fremtiden, og håper et nytt lovforslag skal gi Kirkerådet mandat til å fatte vedtak om organiseringen av kirken.
AP171129 At forhandlingene nå har kollapset, betyr at de to fylkestingene ikke vil kunne fatte likelydende vedtak om sammenslåing når de holder hvert sitt fylkesting i desember.
SA171128 Ordføreren nektet å behandle saken, og flertallet har ikke fått muligheten til å fatte et frivillig vedtak.
DB171128 - Så gode og dedikerte som norske embetsmenn er, så tror jeg ikke de - eller jeg - er bedre til å fatte den typen beslutninger enn det oljeselskapene selv er.
AP171127 Stavanger : Like før det skal avgjøres om kommunen vil kjøpe Viking stadion, har klubben og aksjeselskapet sendt et brev til alle politikerne som skal fatte beslutningen.
VG171126 Jeg mener det er på tide at politikerne fatte en beslutning om konsekvensutredning utenfor Lofoten og ikke lenger skyve en endelig beslutning foran seg.
AP171125 En roman skrevet i kortprosaform krever faktisk mer Innhold Per Stykke ( IPS ) enn en klassisk roman, fordi hele poenget med å fatte seg i korthet er å si mye med få ord.
DB171124 Jeg skulle selvsagt også ønske at det var mulig å fatte politiske vedtak her i Norge som ville tilsi at ingen ungdommer flyktet fra Afghanistan, at det i stedet lot seg gjøre å gi dem kortreist trygghet, og at hver krone kunne brukes like skjønnsomt som når bonden bruker hver trevl på sauen.
VG171123 Jeg kan ikke fatte og begripe hvordan han skal være tjent med denne avstanden, sier Nygård-Hansen.
VG171122 Hvilken enestående indre styrke og utholdenhet denne godt voksne kvinnen selv har utvist kan man knapt fatte .
BT171122 Domstolene er rett og slett en hinsides dårlig arena for å fatte politiske avgjørelser.
AP171122 Det er umulig for oss nordmenn å fatte betydningen poeten Pablo Neruda har hatt for chilenernes nyere historie.
DB171121 Jeg kan ikke fatte at Hetland ( herrenes sjef ) og gjengen mener det er TI norske herrer som er bedre ?
DB171117 Vergemålsordningen er viktig for å kunne gi nødvendig støtte til de som trenger hjelp til å fatte egne beslutninger, men så lenge den bygger på en tankegang om at lavere kognitive ferdigheter medfører at man ikke kan bestemme over sitt eget liv, kan ikke selvbestemmelse sikres.
DA171117 Selv om Jeff Lynne aldri har lagt ned det store prosjektet har nyere album bare kommet med 15 års mellomrom, og gått mer eller mindre upåaktet hen, til tross for ( kan dere fatte det ) fine anmeldelser her i avisa.
BT171116 De er en viktig indikator for skolemyndigheter som skal fatte beslutninger om skolen.
AA171116 Samspillet i Miljøpakken fungerer ikke på en god nok måte, og gir grunn til alvorlig bekymring over hvorvidt politikerne rekker å fatte de nødvendige vedtakene som må til.
SA171115 Han viste til at IOC har utestengt russerne, FIS har tatt de inn i varmen igjen, men skal fatte en ny beslutning kanskje allerede i neste uke.
SA171115 desember møtes styret i IOC for å fatte en beslutning om Russland i det hele tatt skal få være med i OL.
DB171115 - Vi er bekymret for at presidenten er så ustabil, så flyktig og at han har en prosess for å fatte beslutninger som er så quijotisk at han kan beordre et atomvåpenangrep som er langt utenfor amerikanske sikkerhetsinteresser, innledet senator Chris Murphy, en Demokrat fra Connecticut som er med i panelet.
BT171115 Han viste til at IOC har utestengt russerne, FIS har tatt de inn i varmen igjen, men skal fatte en ny beslutning kanskje allerede i neste uke.
BT171115 desember møtes styret i IOC for å fatte en beslutning om Russland i det hele tatt skal få være med i OL.
AP171115 Her må det klargjøres hva forvaltningen skal fatte vedtak etter, sier hun, og mener Ap og Sp må ta innover seg at det var urimelig å fjerne rimelighetsvilkåret.
AA171115 Han viste til at IOC har utestengt russerne, FIS har tatt de inn i varmen igjen, men skal fatte en ny beslutning kanskje allerede i neste uke.
AA171115 desember møtes styret i IOC for å fatte en beslutning om Russland i det hele tatt skal få være med i OL.
VG171114 - Hvis de da fortsatt har manglende- eller utydelig merking, så vil vi vurdere å fatte vedtak og da følger sanksjoner med.
VG171114 Eide mener at beslutninger om permanent bevæpnet politi er en dyptpløyende samfunnsendring, og at det ikke er politiet som skal fatte avgjørelsen om dette selv, men de folkevalgte.
AA171114 - Dersom vi avdekker nye lovbrudd, kan det bli aktuelt å fatte vedtak.
SA171113 De vil da fatte en endelig beslutning rundt Russlands deltagelse i OL i Pyeongchang i februar neste år.
SA171113 De vil da fatte en endelig beslutning rundt Russlands deltagelse i OL i Pyeongchang i februar neste år.
AP171113 Banker i Norge må jo fatte mistanke når kunder opptrer underlig ?
AP171113 De vil da fatte en endelig beslutning rundt Russlands deltagelse i OL i Pyeongchang i februar neste år.
AA171113 De vil da fatte en endelig beslutning rundt Russlands deltagelse i OL i Pyeongchang i februar neste år.
VG171112 Det er vanskelig å fatte at det snart er to måneder siden kategori 5-orkanen Maria herjet øyen i Karibien. 3,4 millioner amerikanske statsborgere bor i det USA kaller amerikansk territorium.
AP171112 - Jeg kan ikke fatte at jeg har gjort folk så vondt, sa Timell i intervjuet, der han også sier at han gjort feil - men han innrømmer ikke direkte tafsing, et uttrykk Expressen bruker.
DB171111 Derfor hadde denne beslutningen fortjent både mer oppmerksomhet, og at norske politikere var med på å fatte beslutningen i EU.
AP171110 Norsk asylpraksis tilsier at Stortinget ikke bør fatte vedtak som overprøver fagmyndighetenes vurderinger. 3rd-party-bio ¶
SA171109 Det er ventet at IOC vil fatte en endelig beslutning om russisk OL-deltagelse i desember.
SA171109 Samtidig som IOC har to kommisjonsrapporter i vente og skal fatte sin endelige beslutning, har Russland offentliggjort resultatet av sin egen interne granskning.
SA171109 I etterkant har IOC satt ned to kommisjoner ( Oswald- og Schmid-kommisjonen ) som skal komme med sine konklusjoner før styret nå skal fatte en endelig beslutning.
FV171109 Det er ventet at IOC vil fatte en endelig beslutning om russisk OL-deltagelse i desember.
FV171109 Samtidig som IOC har to kommisjonsrapporter i vente og skal fatte sin endelige beslutning, har Russland offentliggjort resultatet av sin egen interne granskning.
FV171109 I etterkant har IOC satt ned to kommisjoner ( Oswald- og Schmid-kommisjonen ) som skal komme med sine konklusjoner før styret nå skal fatte en endelig beslutning.
BT171109 Det er ventet at IOC vil fatte en endelig beslutning om russisk OL-deltagelse i desember.
BT171109 Samtidig som IOC har to kommisjonsrapporter i vente og skal fatte sin endelige beslutning, har Russland offentliggjort resultatet av sin egen interne granskning.
BT171109 I etterkant har IOC satt ned to kommisjoner ( Oswald- og Schmid-kommisjonen ) som skal komme med sine konklusjoner før styret nå skal fatte en endelig beslutning.
AP171109 Det er ventet at IOC vil fatte en endelig beslutning om russisk OL-deltagelse i desember.
AP171109 Samtidig som IOC har to kommisjonsrapporter i vente og skal fatte sin endelige beslutning, har Russland offentliggjort resultatet av sin egen interne granskning.
AP171109 I etterkant har IOC satt ned to kommisjoner ( Oswald- og Schmid-kommisjonen ) som skal komme med sine konklusjoner før styret nå skal fatte en endelig beslutning.
AA171109 Det er ventet at IOC vil fatte en endelig beslutning om russisk OL-deltagelse i desember.
AA171109 Samtidig som IOC har to kommisjonsrapporter i vente og skal fatte sin endelige beslutning, har Russland offentliggjort resultatet av sin egen interne granskning.
AA171109 I etterkant har IOC satt ned to kommisjoner ( Oswald- og Schmid-kommisjonen ) som skal komme med sine konklusjoner før styret nå skal fatte en endelig beslutning.
DB171108 Selv om testbrukerne raskt tok i bruk den ekstra kapasiteten, viser prøveprosjektet at de fleste etter en stund gikk tilbake til å fatte seg i korthet.
DB171107 Jeg kan ikke fatte at hun er borte.
DB171106 - Kan ikke fatte
DB171106 - Jeg kan ikke fatte at dette har skjedd.
AP171106 Men dersom Mueller begynner å fatte interesse for ham er det langt dårligere nyheter for handelsministeren, sier Hufbauer.
DB171105 - Knapt mulig å fatte
DB171103 Jeg klarte ikke å fatte hva som skjedde.
AP171102 » Ordfører Bengt Fasteraune og de andre lederne har fullstendig sviktet sitt ansvar overfor et menneske som lider mer enn vi andre kan fatte .
SA171101 - Derfor har jeg sendt en epost til Reedie og Niggli slik at all informasjon vil være på bordet som grunnlag for åpne diskusjoner slik at WADA kan fatte passende avgjørelser.
SA171101 - Derfor har jeg sendt en epost til Reedie og Niggli slik at all informasjon vil være på bordet som grunnlag for åpne diskusjoner slik at WADA kan fatte passende avgjørelser.
DB171101 - Jeg kan ikke fatte det.
BT171101 - Derfor har jeg sendt en epost til Reedie og Niggli slik at all informasjon vil være på bordet som grunnlag for åpne diskusjoner slik at WADA kan fatte passende avgjørelser.
AP171101 - Derfor har jeg sendt en epost til Reedie og Niggli slik at all informasjon vil være på bordet som grunnlag for åpne diskusjoner slik at WADA kan fatte passende avgjørelser.
AA171101 - Derfor har jeg sendt en epost til Reedie og Niggli slik at all informasjon vil være på bordet som grunnlag for åpne diskusjoner slik at WADA kan fatte passende avgjørelser.
AA171031 Til syvende og sist må noen fatte vedtakene, men det må være på best mulig grunnlag.
DB171030 Snarere er det en påpekning av det åpenbare : At fem personer ikke kan ha den nødvendige oversikten og innsikten som kreves for å kunne fatte så viktige avgjørelser for en rekke forskjellige kunstformer.
BT171030 Frank var mye - så mye at det er vanskelig å fatte rekkevidden av hans bortgang.
NL171029 Det er svært uheldig at styret i Helse Nord opplever at en ikke har nok kunnskap til å fatte en beslutning, men det bør ikke være gjenstand for beslutningsvegring.
DB171028 Didrik og den klassiske greia er nesten ikke til å fatte .
VG171027 Derfor sier jeg at de som skal ha ansvaret for etterprøvbarheten er de som må fatte denne beslutningen, sier Kloster Aasen til VG.
AP171027 Og det er dette som er så vanskelig å fatte for alle oss som er vant til å vurdere et demokratis politikk som det muliges kunst.
VG171026 Jeg tenker at vårt forslag kommer til en behandling slik at vi kan fatte et vedtak i desember.
DA171026 Dermed kan man raskere få et tilstrekkelig grunnlag for at UDI skal fatte riktige vedtak på et mye tidligere tidspunkt enn før.
DA171026 Dermed kan man raskere få et tilstrekkelig grunnlag for at UDI skal fatte riktige vedtak på et mye tidligere tidspunkt enn før.
AA171026 Vi skal fatte vedtak om investeringer for milliarder, men likevel virker det som enkelte partier ikke har diskutert dette internt.
AA171026 - Det er en krevende øvelse at organer må fatte likelydende vedtak.
VG171025 I et annet avsnitt i brevet fremfører skolebyråden et behov for flere hjemler for å fatte inngripende vedtak som tvangsflytting av en elev samt tiltak på den skolen eleven går - for blant annet å slippe nye konflikter eller kontakt mellom for eksempel en voldselev og offer.
AP171025 Li Zhanshu, den av de nye mennene i den stående komité som trolig har det næreste forholdet til Xi, vil få ansvaret for å lede Folkekongressen, Kinas parlament, som har som sin viktigste oppgave å fatte formelle politiske vedtak etter anvisning fra partiets toppledelse.
DB171024 Kronprinsesse Mary om den første tida i Danmark : - Jeg klarte ikke å fatte hva som skjedde ¶
DA171023 Men inne i byen hersket et dagligliv så brutalt at det nesten er umulig å fatte .
DB171022 Det er vanskelig å fatte at så godt som alle bygningene ble jevnet med jorden under bombingen av byen helt mot slutten av 2. verdenskrig.
DB171021 » I år viser tall fra direktoratet at andelen skoleeiere som lar være å fatte enkeltvedtak når særskilt språkopplæring opphører mer enn doblet seg på to år, fra 20 prosent i 2014 til 45 prosent i 2016.
VG171020 - Fordi jeg ikke kunne fatte at hun avslørte alle disse private tingene om seg selv.
VG171018 - Når vil dere fatte ny beslutning i saken ?
VG171017 - Det er ikke til å fatte .
NL171017 Dette viser bare politikernes vegring mot å fatte viktige beslutninger for en positiv og bærekraftig utvikling av kommunen vår.
DB171016 Det er vanskelig å fatte hva regjeringen mener med å strupe frie rettshjelptiltak som fyller et dokumentert behov og nyter høy anerkjennelse.
DN171015 Men når jeg mener jeg har godt nok grunnlag til å fatte en beslutning, så gjør jeg et selvstendig valg og så jobber vi videre derfra.
DB171014 For bøndene er det å fatte slike friervalg noe av det vanskeligste de gjør under TV 2-innspillingen.
DB171012 Vi klarer ennå ikke fatte omfanget av denne katastrofen, og for oss er det fortsatt mange spørsmål, skrev mora, som også er kommunikasjonssjef i den svenske kommunen Trelleborg.
AP171012 Politikerne har alle de verktøy de trenger for å fatte riktige og ikke minst, menneskelige beslutninger.
SA171011 Jeg kan ikke fatte hvordan de tenker.
SA171011 Jeg kan ikke fatte hvordan de tenker.
AP171011 Tenk om man hadde hatt en utenriksminister som tok utgangspunkt i sine egne, private interesser og overbevisninger for å fatte beslutninger på Norges utenrikspolitiske vegne.
AP171011 Jeg kan ikke fatte hvordan de tenker.
AP171011 Jeg kan ikke fatte hvordan de tenker.
VG171010 Problemene starter alt når politiet skal fatte et vedtak om avlivning.
AP171010 Hun advarer dessuten Stortinget mot å fatte en rekke enkeltvedtak som i sum ender opp med at man « spiser opp » handlingsrommet.
NL171008 Dersom fylkespolitikerne i Troms og Finnmark i forkant klarer å bli enige om hva navnet på vår region skal være, vil det selvfølgelig være vanskelig for Stortinget å fatte vedtak i strid med dette.
VG171006 - Ap kommer ikke til å fatte et vedtak der vi detaljinstruerer regjeringen om hvordan de skal gjennomføre norsk utenrikspolitikk.
SA171006 Plikten til å fatte enkeltvedtak i mobbesaker bortfaller.
NL171006 Man blir langsommere, bruker lengre tid på å fatte ting, tar lengre tid for å forstå og venne seg til nyordninger, og blir også mindre interessert i å lære seg ditt eller datt som presenteres som viktige fremskritt, men ofte er moter som forsvinner igjen.
FV171006 Plikten til å fatte enkeltvedtak i mobbesaker bortfaller.
DB171006 Kristen moralfilosofi tar utgangspunkt i en verden der vi faktisk erfarer godt og ondt fordi vi er deltakere i en verden med en struktur, og der vi mennesker har evnen til å fatte denne strukturen, ikke bare ved vår sansning, men også gjennom symboler og ved troens språk.
DA171006 - Å sikre en god og grundig vurdering av klimarisikoen i norsk økonomi er avgjørende for å kunne fatte gode beslutninger i årene framover.
BT171006 Plikten til å fatte enkeltvedtak i mobbesaker bortfaller.
AP171006 Plikten til å fatte enkeltvedtak i mobbesaker bortfaller.
AA171006 - Å sikre en god og grundig vurdering av klimarisikoen i norsk økonomi er avgjørende for å kunne fatte gode beslutninger i årene framover.
AA171006 Plikten til å fatte enkeltvedtak i mobbesaker bortfaller.
SA171003 Til dagsavisen Dagens Nyheter i Sverige, sier landets langrennsstjerne at hun stoler på dem som skal fatte avgjørelsen om lekene skal holdes.
BT171003 Til dagsavisen Dagens Nyheter i Sverige, sier landets langrennsstjerne at hun stoler på dem som skal fatte avgjørelsen om lekene skal holdes.
AP171003 Til dagsavisen Dagens Nyheter i Sverige, sier landets langrennsstjerne at hun stoler på dem som skal fatte avgjørelsen om lekene skal holdes.
AP171002 Det hjelper oss ikke akkurat nå, men gjør oss bedre rustet til å fatte kunnskapsbaserte beslutninger i fremtiden.
AP170930 Les Maria Lundberg, som ikke kan fatte valget av valgplakat av Støre ¶
AP170929 Vedtaket er fattet med hjemmel i sikkerhetsloven, som gir Kongen i statsråd - altså Regjeringen - hjemmel til å fatte nødvendige vedtak for å hindre en « planlagt eller pågående aktivitet som kan medføre en ikke ubetydelig risiko for at sikkerhetstruende virksomhet blir etablert eller gjennomført. » | Hvorfor skal du gidde å bruke 30 - 40 timer på en strekning som ellers kan gjennomføres på under to
AA170929 Vedtaket er fattet med hjemmel i sikkerhetsloven, som gir Konghen i statsråd hjemmel til å fatte nødvendige vedtak for å hindre en « planlagt eller pågående aktivitet som kan medføre en ikke ubetydelig risiko for at sikkerhetstruende virksomhet blir etablert eller gjennomført.
AA170929 Vedtaket er fattet med hjemmel i sikkerhetsloven, som gir Kongen i statsråd hjemmel til å fatte nødvendige vedtak for å hindre en « planlagt eller pågående aktivitet som kan medføre en ikke ubetydelig risiko for at sikkerhetstruende virksomhet blir etablert eller gjennomført ».
VG170928 Jeg kan ikke fatte og begripe det som har skjedd med ham.
DB170928 | Kronprinsesse Mary om den første tida i Danmark : - Jeg klarte ikke å fatte hva som skjedde ¶
DB170928 Jeg klarte ikke å fatte hva som skjedde.
DB170927 Men den beslutningen kommer ikke Venstre til å fatte ennå.
VG170926 - Når jeg ser et par av de navnene som er tatt ut på midtbanen nå, så kan jeg ikke fatte hvorfor Ødegaard ikke er med, sier Mathisen, uten å ønske å utdype hvilke navn han reagerer på.
SA170926 Plikten til å fatte enkeltvedtak i mobbesaker bortfaller.i ¶
SA170926 Foreningen mobbing i skolen har vært kritiske til flere forhold i den nye loven - særlig at kravet til enkeltvedtak ( innebærer at skolen skal fatte et skriftlig vedtak med tidsfrister ved mobbetilfeller, journ.anm. ), har falt bort.
BT170926 Plikten til å fatte enkeltvedtak i mobbesaker bortfaller.
BT170926 Foreningen mobbing i skolen har vært kritiske til flere forhold i den nye loven - særlig at kravet til enkeltvedtak ( innebærer at skolen skal fatte et skriftlig vedtak med tidsfrister ved mobbetilfeller, journ.anm. ), har falt bort.
AP170926 Plikten til å fatte enkeltvedtak i mobbesaker bortfaller.
AP170926 Foreningen mobbing i skolen har vært kritiske til flere forhold i den nye loven - særlig at kravet til enkeltvedtak ( innebærer at skolen skal fatte et skriftlig vedtak med tidsfrister ved mobbetilfeller, journ.anm. ), har falt bort.
AA170926 Foreningen mobbing i skolen har vært kritiske til flere forhold i den nye loven - særlig at kravet til enkeltvedtak ( innebærer at skolen skal fatte et skriftlig vedtak med tidsfrister ved mobbetilfeller, journ.anm. ), har falt bort.
SA170921 BERGEN : - Det er nesten ikke til å fatte , jeg er verdensmester.
FV170921 BERGEN : - Det er nesten ikke til å fatte , jeg er verdensmester.
DB170921 At vi ikke kan ha med reserve er helt utrolig og ikke til å fatte .
AP170921 BERGEN : - Det er nesten ikke til å fatte , jeg er verdensmester.
AP170920 Hun understreker at partiet har god tid til å fatte en beslutning, og viser til at statsbudsjettet for neste år allerede er lagt av regjeringen, uten at Venstre har hatt noen mulighet til å påvirke.
AA170920 Hun understreker at partiet har god tid til å fatte en beslutning, og viser til at statsbudsjettet for neste år allerede er lagt av regjeringen, uten at Venstre har hatt noen mulighet til å påvirke.
SA170918 Line Ellertsen, til venstre, kan nesten ikke fatte at hun har satt inn det avgjørende målet i kampen mot Larvik.
DA170918 Nå peker han på at klubben må fatte noen nøkkelavgjørelser rundt neste sesong og lære av feilene som ble begått i år.
AP170918 Hvis krav til bekledning i en undervisnings- eller praksissituasjon ikke er forenlig med bruk av nikab, vil det enkelte fagmiljø fatte vedtak om dette, og det er også gjort i de få tilfellene hvor det har vært aktuelt.
AA170918 Det vil derfor være både oppsiktsvekkende og uforsvarlig om et politisk flertall skulle fatte et planvedtak på det grunnlaget som nå foreligger. 50 prosent av vilkårene fra Fylkesmannen og Vegvesenet er ikke imøtekommet.
DB170917 Kan vi fatte og begripe hvor han får sin råskap fra ?
AP170917 Line Ellertsen, til venstre, kan nesten ikke fatte at hun har satt inn det avgjørende målet i kampen mot Larvik.
DA170915 Kommunen har blitt beskyldt for å fatte et ulovlig vedtak om bygging av boligblokker på Marienlyst uten å foreta en grundig konsekvensutredning av hva utbyggingen vil få å si for barn og unge i området.
AP170915 - Jeg kan ikke fatte at noen lot dette bildet slippe gjennom som årets valgplakat for Støre og Arbeiderpartiet, skriver forsker og rådgiver Maria Lundberg, i et debattinnlegg hos Aftenposten som har skapt enormt engasjement.
AP170914 | Jeg kan ikke fatte at noen lot dette bildet slippe gjennom som årets valgplakat for Støre og Arbeiderpartiet Maria Lundberg ¶
AP170914 Jeg kan ikke for mitt bare liv fatte at noen lot dette bildet slippe gjennom som årets valgplakat for Støre og Arbeiderpartiet.
DB170910 Individets rett til å fatte egne valg er under press, sier han, og poenget illustreres av en mor i niqab med en ung jente i hijab, og jeg merker allerede at min evne til å ta selvstendige valg svinner hen bare av å se på dem, og jeg er bare sekunder fra å plante et IS-flagg i blomsterkassen, kaste baconet og erklære tros
AP170910 Volden utført av den såkalte Islamske staten ( IS ) er vanskelig å fatte .
VG170909 - Kan folk på Andøya fatte nytt håp nå ?
AA170909 Det var ikke til å fatte .
VG170908 Vi kan ikke fatte en beslutning i Stortinget basert på en regnefeil i 100-milliardersklassen, sier han.
VG170908 - Av ulike årsaker hender det at vi må fatte slike vedtak på ganske kort tid.
NL170908 Vær så snill stortingspolitikere ; Unngå å fatte store tunge beslutninger som er så avgjørende negativ for vår forsvarsevne og som innebærer en hinsides sløsing med våre sparepenger uten at der er foretatt grundige konsekvensanalyser i forkant av avgjørelsene.
DB170907 Han mener at det er helt annerledes i dag, og at det derfor er vanskelig å fatte faktisk hvor jordnær og omgjengelig Pelé var.
DA170907 Det virker som om det har vært helt umulig å etablere en felles strategi i saken og fatte et vedtak om tunnel fra ferjekaia til E6 og jobbe målrettet for dette.
NL170906 Jeg forventer at administrasjonen i Helse Nord kan være bidragsyter til at politikere kan fatte riktige beslutninger til beste for de samiske pasientene.
DB170906 Kan du fatte og begripe hvor de brune får sin råskap fra ?
VG170905 Kan du fatte og begripe hvor de tar sin dårskap fra ?
DB170905 I « Generell del » spares det ikke på poesien : « Menneskets særtrekk er at det både kan fatte det tidligere slektsledd har tenkt og følt, bruke det de har frembrakt og formet - og samtidig overskride de begrensninger som fortiden satte ved nybrott og oppfinnsomhet », står det.
DN170831 - Jeg kan ikke fatte hva hun gjør i Japan i tre dager, når hun kunne ha vært i Brussel, Frankfurt eller Paris, der disse sakene blir avgjort.
DB170831 - Vanskelig å fatte
DB170831 - Det er vanskelig for meg å fatte at noe slikt kunne skje.
AA170831 - Jeg kan ikke fatte hva hun gjør i Japan i tre dager, når hun kunne ha vært i Brussel, Frankfurt eller Paris, der disse sakene blir avgjort.
SA170827 Hun kunne knapt fatte det som hadde skjedde.
AP170827 Hun kunne knapt fatte det som hadde skjedde.
DA170826 Jeg kan ikke fatte og begripe at du da trenger fire rullebaner i umiddelbar nærhet, sier han.
DB170824 - Kan du fatte at Mitch McConnell, som har skreket opphev og erstatte ( Obamas helsereform journ.anm. ) i sju år, ikke klarte å få det gjort.
DB170823 Vi klarer ennå ikke fatte omfanget av denne katastrofen, og for oss er det fortsatt mange spørsmål, skriver mora, som også er kommunikasjonssjef i den svenske kommunen Trelleborg.
SA170822 - FIS er fornøyde med at et selvstendig organ har hatt muligheten til å gjennomgå alle faktaopplysningene og fatte en upartisk beslutning.
FV170822 - FIS er fornøyde med at et selvstendig organ har hatt muligheten til å gjennomgå alle faktaopplysningene og fatte en upartisk beslutning.
DA170822 - Vi må få en gjennomgang av hele systemet før vi kan fatte vedtak.
BT170822 - FIS er fornøyde med at et selvstendig organ har hatt muligheten til å gjennomgå alle faktaopplysningene og fatte en upartisk beslutning.
AP170822 - FIS er fornøyde med at et selvstendig organ har hatt muligheten til å gjennomgå alle faktaopplysningene og fatte en upartisk beslutning.
DN170821 - Når de først er utviklet, vil dødelige automatiske våpen muliggjøre væpnede konflikter på en skal vi aldri har sett før og raskere enn folk kan fatte .
AP170820 Prøvd å fatte deres ufattelige tiltak.
VG170819 Jeg kan ennå ikke fatte hva som har hendt, sier Öhman. 29 år gamle Stella Ollikkala passerte tilfeldigvis Salutorget bare noen minutter etter at gjerningsmannen hadde løpt derfra.
SA170813 Han løper opp på fjelltopper, tar seg lange turer i naturen, og kan knapt fatte at det er mulig å få det så godt.
SA170813 Det er vanskelig å fatte at det er samme person.
FV170813 Han løper opp på fjelltopper, tar seg lange turer i naturen, og kan knapt fatte at det er mulig å få det så godt.
FV170813 Det er vanskelig å fatte at det er samme person.
AP170813 Han løper opp på fjelltopper, tar seg lange turer i naturen, og kan knapt fatte at det er mulig å få det så godt.
AP170813 Det er vanskelig å fatte at det er samme person.
VG170812 De må fatte sin beslutning først.
DB170812 - Jeg forstår at folk aldri vil fatte hvordan jeg tenkte, uansett hvor mye jeg prøver å forklare det.
VG170811 - Han mener fortsatt at han ikke kan fatte det, men han skjønner likevel at det er han som har gjort det.
SA170811 Den er 1,7 meter på det dypeste, og der kan fiskene søke ly på kalde dager, eller dersom en katt skulle hoppe over gjerdet og fatte interesse for dem.
BT170811 Den er 1,7 meter på det dypeste, og der kan fiskene søke ly på kalde dager, eller dersom en katt skulle hoppe over gjerdet og fatte interesse for dem.
AP170811 Det er behov for noe ytterligere informasjon, og derfor ikke mulig å fatte endelig beslutning.
AP170811 Den er 1,7 meter på det dypeste, og der kan fiskene søke ly på kalde dager, eller dersom en katt skulle hoppe over gjerdet og fatte interesse for dem.
VG170810 Heller ikke da han fikk det norske flagget svøpt om skuldrene eller en vikinghjelm klasket ned på hodet, greide Warholm helt fatte sin egen triumf.
VG170809 Måten det skjedde på var nemlig så uvirkelig at selv ikke hovedpersonen så ut til å fatte det med en gang, der han satt småmåpende etter å ha knust alle og blitt verdensmester på 400 meter hekk.
NL170809 Vi vil neppe noensinne fatte hvor mye vi har Oberst Birger Eriksen å takke for, som egenhendig tok avgjørelsen om å skyte skuddene som senket Blücher !
DB170804 - Jeg kan ikke fatte og forstå hvorfor fylkeskommunene ikke selv kan få bestemme dette.
AA170730 I tillegg måtte vi bli bedre til å fatte vedtak, slik at de unge fikk klagemulighet, sier Mai Britt Aasen, Nav-leder i Kongsvinger.
AP170728 I tillegg måtte vi bli bedre til å fatte vedtak, slik at de unge fikk klagemulighet, sier Mai Britt Aasen, Nav-leder i Kongsvinger.
AA170728 I tillegg måtte vi bli bedre til å fatte vedtak, slik at de unge fikk klagemulighet, sier Mai Britt Aasen, Nav-leder i Kongsvinger, til avisen.
DB170727 For hennes venninner er det umulig å fatte .
VG170725 Sjokkbølgene av sorg og fornektelse preger oss fortsatt mens vi forsøker å fatte hva som har skjedd », skriver de.
DB170724 Det var et halvt år tidligere at hun skal ha begynt å fatte interesse for islam.
DB170724 Sjokkbølgene av sorg og fornektelse skyller fortsatt gjennom familien vår, mens vi begynner å fatte hva som har skjedd, innledes uttalelsen.
DB170721 - For siktede er det helt uforståelig, og han kan ikke fatte at det har hendt, selv om han på en måte innser at han kan ha drept kjæresten sin, sa advokat Sindre Løvgaard til Dagbladet i går.
DB170721 - For siktede er det helt uforståelig, og han kan ikke fatte at det har hendt, selv om han på en måte innser at han kan ha drept kjæresten sin, sa advokat Sindre Løvgaard til Dagbladet i går.
DB170721 « Hvordan fatte matte » av Anne-Lene Johnsen.
DB170721 Den populærvitenskapelige boka har ligget på bestselgerlistene i Norge siden den kom ut i bokhandlerne i januar, og er den nest mest solgte norske sakprosaboka dette halvåret, etter « Hvordan fatte matte », av Anne-Lene Johnsen.
DN170720 Opprøret i Venezuela : - Det er vanskelig å fatte hvor dyp denne krisen er ¶ ¶
DB170720 Det var et halvt år tidligere at hun skal ha begynt å fatte interesse for islam.
AA170720 Barnevernsarbeiderne får informasjon fra dem som kjenner barnet best og dermed et bedre grunnlag for å fatte beslutninger.
DB170719 - For siktede er det helt uforståelig, og han kan ikke fatte at det har hendt, selv om han på en måte innser at han kan ha drept kjæresten sin, sier Løvgaard til Dagbladet.
VG170717 De må fatte sin beslutning først.
DB170715 - Vi vil at medlemmene skal være aktive og engasjerte i klubben innen de begynner å fatte viktige beslutninger, sa Ryssholm.
DA170713 Hun kan ikke fatte at eldre nå skal ha noen større grunn til å stjele enn tidligere.
DB170710 - Knapt mulig å fatte
DB170709 Den er på en måte vanskelig å fatte , for den er så dyp.
SA170707 - De har den nødvendige teknologien til å fatte en korrekt avgjørelse i slike tilfeller, så vi respekterer resultatet, sier Hammond.
FV170707 - De har den nødvendige teknologien til å fatte en korrekt avgjørelse i slike tilfeller, så vi respekterer resultatet, sier Hammond.
BT170707 - De har den nødvendige teknologien til å fatte en korrekt avgjørelse i slike tilfeller, så vi respekterer resultatet, sier Hammond.
AP170707 - De har den nødvendige teknologien til å fatte en korrekt avgjørelse i slike tilfeller, så vi respekterer resultatet, sier Hammond.
AA170707 - De har den nødvendige teknologien til å fatte en korrekt avgjørelse i slike tilfeller, så vi respekterer resultatet, sier Hammond.
VG170706 Bora-hansgrohe påpeker at Sagan selv ikke har fått sjangsen til å forklare seg for rittkommisærene, og viser til paragraf 12.2.006 i UCIs regelverk, hvor det står at kommisærene bare kan fatte en slik beslutning dersom rytteren har fått muligheten til å uttale seg.
DB170706 Øyeblikket som overrasket og forandret historien : - Den gjorde ting ingen kunne fatte
DB170706 Regelen stipulerer, ifølge Bora-hansgorhe, at kommisærene bare kan fatte en slik beslutning dersom rytteren får mulighet til å forklare seg.
VG170705 De må fatte sin beslutning først.
BT170704 Diskusjonen blir mer opphetet enn noen gang, og Os kommune blir presset til å fatte vedtak om hva som skal skje.
VG170703 De må fatte sin beslutning først.
BT170703 Diskusjonen blir mer opphetet enn noen gang, og Os kommune blir presset til å fatte vedtak om hva som skal skje.
AA170703 På den måten kan domstolene frigjøre tid til det dommerne skal gjøre, nemlig å fatte avgjørelser av god kvalitet til riktig tid.
DB170702 Nå jobber kommunens administrasjon med å studere gjeldende lovverk for å fatte et vedtak i saken.
DB170702 Da møtes fagfolk, ansatte i kommunenes administrasjon og noen politikere for å fatte en beslutning om « Havnesjefen ».
DA170631 Trump har ikke bekreftet at han akter å gjøre dette, men sier at han vil fatte en beslutning i løpet av de kommende dagene.
DB170630 Det var først og fremst skitt, dårlig hygiene og uorden som fikk Mattilsynets inspektører til å fatte vedtaket om stenging av kjøkkenet.
DB170629 Logikken i at forkynnelse likevel er tillatt i øvrig skoletid - i form av gudstjenester, er vanskelig å fatte .
AP170629 Jeg så Okja under verdenspremièren på filmfestivalen i Cannes, og kan ikke fatte at den vil kunne gjengi de samme kvalitetene på en tv-skjerm.
AP170627 Nesten tre av fire verdensborgere - 74 prosent - har liten eller ingen tillit til at Trump skal fatte gode valg i internasjonale spørsmål, ifølge den rykende ferske Pew-rapporten.
AP170626 Tre av dommerne - Clarence Thomas, Samuel Alito og Neil Gorsuch, gjorde det klart at de ville tillatt hele innreiseforbudet frem til retten kan fatte en endelig beslutning.
VG170623 Helgesen er imidlertid urolig for at Brasils nasjonalforsamling skal fatte vedtak som svekker kampen mot avskoging.
AA170623 Helgesen er imidlertid urolig for at Brasils nasjonalforsamling skal fatte vedtak som svekker kampen mot avskoging.
SA170622 Hvordan noen skulle tro at frivillighet på noen som helst måte ville kunne lede til løsninger i nærheten av å kunne oppfylle formålet, er ikke til å fatte .
SA170622 DEBATT : Hvordan kunne noen tro at frivillighet på noen som helst måte ville kunne lede til løsninger i nærheten av å kunne oppfylle formålet, er ikke til å fatte .
DN170622 « På bakgrunn av funnene våre er vår konklusjon at Konsekvensutredningen med underrapporter ikke et tilstrekkelig gjennomarbeidet grunnlag for å fatte Lisensvedtaket og for åpningen av 23. konsesjonsrunde », skriver Rosendahl og Greaker.
DB170622 Økonomien i europeisk fotball er på et helt annet nivå enn det vi kan fatte .
VG170621 - Jeg klarte ikke å fatte hvordan dette kunne skje.
DB170621 - Jeg tror ikke det er mulig for oss i Vesten å forstå det, vi kan bare ikke fatte ondskapen som ligger bak det ( nordkoreanske, red.anm. ) diktaturet, sier han videre.
DB170621 - Jeg tror ikke det er mulig for oss i Vesten å forstå det, vi kan bare ikke fatte ondskapen som ligger bak det ( nordkoreanske, red.anm. ) diktaturet, sier han videre.
VG170620 Det er Utenriksdepartementet som er ansvarlige for å fatte beslutningene i hver enkelt sak.
AA170619 Utsettelsesforslaget ble avvist av Arild Kvernmo Pedersen ( Ap ), som mener det eksisterer et omfattende grunnlag for å fatte et vedtak.
NL170614 Jeg vet også at dere jobber hardt, mye hardere enn folk gir dere kredit for, og at dere ønsker å fatte vedtak etter egen overbevisning.
NL170614 Men hvordan lakseoppdretterne, ifølge seg sjøl, klarere å sette « fotavtrykk i havet », er verre å fatte .
VG170613 Vedtakene som gjøres er basert på en total dokumentasjon, og det er fylkesmannen som avgjør hvilken dokumentasjon som er tilstrekkelig i forhold til å fatte vedtak om vergemål, sier Halvorsen.
NL170613 II, art.17 ), men ikke rett til å fatte sine egne beslutninger, som er likeverdige med den selvråderett, som nabofolkene har i sine respektive anliggender.
AA170613 Ifølge amerikanske medier skal Mattis ha tatt til orde for å sende 3.000 - 5.000 flere soldater til Afghanistan, men han kan ikke på egen hånd fatte en slik beslutning.
VG170610 omgang var så svak at det faktisk var vanskelig å fatte .
VG170610 Han satser jo egentlig på 400 meter hekk, men Karsten Warholm ( 21 ) kunne nesten ikke fatte hva som hadde skjedd da han knuste den norske rekorden på 400 meter.
SA170610 - Ikke til å fatte , sier Brattvåg-treneren.
DB170610 Det er som om britene ikke kan fatte alvoret i det de driver med.
AP170610 Vi mener dette er et helt avgjørende og konstruktivt vedtak Norge må fatte for å sette kreftene i gang med å bygge det bærekraftige næringslivet vi skal leve av i årene fremover, sier nasjonal talsperson og partiets eneste stortingsrepresentant, Rasmus Hansson.
AP170610 Vi mener dette er et helt avgjørende og konstruktivt vedtak Norge må fatte for å sette kreftene i gang med å bygge det bærekraftige næringslivet vi skal leve av i årene fremover, sier nasjonal talsperson og partiets eneste stortingsrepresentant, Rasmus Hansson.
AP170610 - Ikke til å fatte , sier Brattvåg-treneren.
VG170609 Det er ikke til å fatte , sier Begum til VG.
AA170608 - Vi må forvente at det vil komme klager på de vedtak som rovviltnemndene vil fatte også i år, og det må være tid til å få avklart disse slik at nødvendig jakt kan gjennomføres til vinteren.
AP170605 - Vi kan ikke annet enn å vurdere de strategiske konsekvensene og forbeholder oss derfor retten til å fatte beslutninger for å beskytte våre egne interesser og den nasjonale sikkerheten, het det i uttalelsen fra russisk UD.
AA170605 - Vi kan ikke annet enn å vurdere de strategiske konsekvensene og forbeholder oss derfor retten til å fatte beslutninger for å beskytte våre egne interesser og den nasjonale sikkerheten, het det i uttalelsen fra russisk UD.
NL170602 Deretter skal rektor og resten av universitetsstyret fatte vedtak på sitt møte 29. juni.
AA170601 President Donald Trump har sagt at han vil fatte en beslutning om Parisavtalen i løpet av få dager, men flere amerikanske medier viser onsdag til kilder i Det hvite hus og melder at Trump alt har besluttet å trekke USA fra klimaavtalen.
VG170531 Senest lørdag erklærte Trump på Twitter at han kom til å fatte en beslutning i løpet av denne uken.
SA170531 Trump har ikke bekreftet at han akter å gjøre dette, men sier at han vil fatte en beslutning i løpet av de kommende dagene.
DA170531 « Etter ferdigstilling av grunnlaget må også de enkelte industriaktørene involvert i prosjektet fatte sine investeringsbeslutninger før det endelig kan legges frem for Stortinget.
DA170531 Dette innebærer at Stortinget etter planen kan inviteres til å fatte investeringsbeslutning for prosjektet våren 2019 », heter det.
AA170531 President Donald Trump sier at han vil fatte en beslutning om Parisavtalen i løpet av få dager.
AA170531 Også der opplyste han at han ville fatte en endelig beslutning i løpet av få dager.
AA170531 Trump har ikke bekreftet at han akter å gjøre dette, men sier at han vil fatte en beslutning i løpet av de kommende dagene.
VG170530 Fylkesmannen vil fatte vedtak og sørge for elevenes rettssikkerhet i mobbesaker.
AA170527 Hvordan den fyren kunne bli president i Amerikas forente stater, er mer enn jeg kan fatte .
DB170526 Han beklager samtidig beslutningen som styret så seg nødt til å fatte .
DN170525 - Vi kan ikke annet enn å vurdere de strategiske konsekvensene og forbeholder oss derfor retten til å fatte beslutninger for å beskytte våre egne interesser og den nasjonale sikkerheten, het det i en uttalelse fra russisk UD da nasjonalforsamlingen i Montenegro i forrige måned vedtok å gå med i Nato.
DB170525 - Vi kan ikke annet enn å vurdere de strategiske konsekvensene og forbeholder oss derfor retten til å fatte beslutninger for å beskytte våre egne interesser og den nasjonale sikkerheten, het det i en uttalelse fra russisk UD da nasjonalforsamlingen i Montenegro i forrige måned vedtok å gå med i NATO.
AA170525 Ved enstemmighet kan ministerrådet legge fram forslag for Nordisk råd, i noen tilfeller også fatte vedtak selv, som er bindende for de enkelte regjeringene. ( ©NTB ) ¶
AA170525 - Vi kan ikke annet enn å vurdere de strategiske konsekvensene og forbeholder oss derfor retten til å fatte beslutninger for å beskytte våre egne interesser og den nasjonale sikkerheten, het det i en uttalelse fra russisk UD da nasjonalforsamlingen i Montenegro i forrige måned vedtok å gå med i NATO.
SA170524 Da kan ikke fatte at gjerningsmannen kom herfra.
DA170524 - De vil trolig fatte interesse for hverandre, sier Heisbourg.
AP170523 Forslaget om at skolene ikke lenger skal fatte såkalte enkeltvedtak har møtt motstand.
AP170523 Forslaget om at skolene ikke lenger skal fatte såkalte enkeltvedtak har møtt motstand.
VG170522 Jeg kan ikke fatte hvordan de kan få dette til å lønne seg engang.
DB170518 I Brussel har Nato og G7-arrangørene fått beskjed om å fatte seg i korthet i møte med presidenten.
SA170517 På en dag som dette er det nesten ikke til å fatte .
SA170517 Det er nesten ikke til å fatte det heller.
BT170517 På en dag som dette er det nesten ikke til å fatte .
BT170517 Det er nesten ikke til å fatte det heller.
AP170517 På en dag som dette er det nesten ikke til å fatte .
AP170517 Det er nesten ikke til å fatte det heller.
DA170516 juli må vi fatte ikke bare hva første verset av « Ja, vi elsker » er, men hele denne sangtradisjonen.
AP170516 Robert De Niro spiller storsvindleren Bernie Madoff : - Jeg kan ikke fatte og begripe hvorfor han gjorde det han gjorde ¶
AP170515 | Robert De Niro spiller storsvindleren Bernie Madoff : - Jeg kan ikke fatte og begripe hvorfor han gjorde det han gjorde ¶
DA170514 mai et stortingsflertall mot å avvikle akuttkirurgien i Odda i Hordaland, og i morgen skal politikerne på Stortinget fatte vedtak i saken.
DB170513 Det som er vanskelig å fatte er at laget kritiseres når det de gjør, det som handler om balanse og defensiv trygghet, er å øve til sesongens store mål, kvalifiseringskampene til et av sluttspillene i Europa.
DB170510 - Denne opplevelsen har fått meg til å fatte hvor raskt sosiale medier fungerer, og hvor stor innvirkning en person kan ha.
DA170510 På spørsmål om lovendringen er nok til å få LO-kongressen til å si ja til EØS-avtalen, svarer Støre at kongressen kommer til å vurdere en helhet og at han tror " de er på vei til å fatte gode vedtak ".
DA170509 Også Nye Veier AS må ha godkjenning og tillatelse fra offentlige myndighet for sin virksomhet, og i mange tilfeller er det Statens vegvesen som må fatte vedtak om det.
VG170508 år og det er der kongressens 315 delegater skal fatte vedtak for dere planer og politikk de neste fire årene - for de 917 778 medlemmene i LO.
AA170507 Etablering av tre kommunedelsutvalg kan sikre nok lokalpolitikere i de tre kommunedelene med nødvendig lokalkunnskap til å fatte gode beslutninger for innbyggerne, sier han.
DB170505 - I dag er det vanskelig å fatte hva som har skjedd i vårt naboland, men det berører også oss.
DA170504 Samtidig håper vi at bidragene kan få de andre partiene til å fatte større interesse for området. 10.000 kroner ¶
DA170503 Samtidig håper vi at bidragene kan få de andre partiene til å fatte større interesse for området. 10.000 kroner ¶
AA170503 Dette kan selvsagt suppleres med støttefunksjoner og rådgivere, men i bunn ligger alltid dette : Evnen til å fatte essensen i budskap, omsette dette i handling, inkludere berørte parter tilstrekkelig, og sørge for opplyste beslutningsgrunnlag.
VG170501 - Jeg har respekt for at LO må få fatte sine vedtak uten innblanding.
AP170501 - KrF må fatte sine beslutninger.
BT170429 Det var nesten umulig å fatte hva som hadde skjedd.
VG170427 Han forteller at en nærmest må klype seg i armen for å fatte hvor god norske Zuccarello er for tiden.
SA170426 For første gang vil dommerne få benytte seg av videobilder for å fatte avgjørelser.
BT170426 Nå går anbefalingen videre til bystyrepolitikerne som skal fatte endelig vedtak i saken.
BT170426 For første gang vil dommerne få benytte seg av videobilder for å fatte avgjørelser.
AP170426 Der har boken Hvordan fatte matte tronet på toppen i flere uker.
AP170426 For første gang vil dommerne få benytte seg av videobilder for å fatte avgjørelser.
SA170425 Nordvik påpeker at eiendommer i dyrere prisklasser ofte har overvåkingskameraer, og at det er lett å fatte mistanke til folk som ikke har ærlige hensikter.
DN170425 Opprøret i Venezuela : - Det er vanskelig å fatte hvor dyp denne krisen er ¶
BT170425 Det strider mot retten til fri etablering å fatte et slikt vedtak, skriver kommunikasjonsdirektør Anne-Sissel Skånvik i en epost.
BT170425 Nordvik påpeker at eiendommer i dyrere prisklasser ofte har overvåkingskameraer, og at det er lett å fatte mistanke til folk som ikke har ærlige hensikter.
AP170425 Nordvik påpeker at eiendommer i dyrere prisklasser ofte har overvåkingskameraer, og at det er lett å fatte mistanke til folk som ikke har ærlige hensikter.
AP170424 Den rykende ferske matteboken Hvordan fatte matte - den effektive måten å bli god i matte på har de siste ukene vært en bestselger.
DN170421 Opprøret i Venezuela : - Det er vanskelig å fatte hvor dyp denne krisen er ¶
DB170421 Imani blir etter hvert fraktet til et lokalt sykehus hvor hun blir erklært død, men nå har flere begynt å fatte mistanke.
VG170420 Jeg kan ikke fatte det, sier en oppglødd Hkeem til VG.
AA170420 Vi ber han sende en personlig hilsen til Støre : « Jeg ønsker lykke til med det viktige landsmøtet der dere skal fatte vedtak som gir et godt grunnlag for samarbeid på venstresiden etter valget, » sier Lysbakken.
DN170419 - Departementet kan fatte vedtak om å forby titler som ikke er beskyttet etter forskriften, men som uriktig gir inntrykk av å være av samme karakter som titler som er beskyttet, skriver Johansson.
DN170419 - Departementet kan fatte vedtak om å forby titler som ikke er beskyttet etter forskriften, men som uriktig gir inntrykk av å være av samme karakter som titler som er beskyttet, skriver Johansson.
DN170418 Opprøret i Venezuela : - Det er vanskelig å fatte hvor dyp denne krisen er ¶
DN170418 Opprøret i Venezuela : - Det er vanskelig å fatte hvor dyp denne krisen er ¶
AA170418 - Det er krevende og vanskelig å sitte med telefonen, hvor man raskt må fatte en beslutning med tanke på hastegrad.
AP170417 Ja-siden har under valgkampen hevdet at den nye grunnloven vil gjøre myndighetene i stand til å fatte raskere beslutninger, og dermed stå bedre rustet til å øke Tyrkias konkurranseevne.
AP170416 Felles for alle anvendelsene er store mengder data fra sensorer, som analysert med våre modeller for prediksjon og optimering gir helt nye måter å visualisere data, fatte beslutninger og spare ressurser og kostnader på, skriver CVP International Markets, Knut Gustavsen, til Aftenposten.
DN170415 | Opprøret i Venezuela : - Det er vanskelig å fatte hvor dyp denne krisen er ¶
DN170415 - Det er vanskelig å fatte hvor dyp denne krisen er både sosialt og økonomisk.
AP170415 Han vil ha muligheter til å fatte raskere beslutninger og til enklere å kunne kvitte seg med brysomme motstandere.
DB170414 - Knapt mulig å fatte
DB170413 Jeg kan ikke fatte at det er noen sak.
DB170412 Jeg kan ikke fatte at det er noen sak.
DB170411 Man trenger ikke være spesielt paranoid eller ekspert for å fatte at 17. mai er et fristende mål for den uten ryggrad eller ære.
DB170409 Når vet du egentlig nok til å fatte en beslutning ?
AP170409 Planen er at bystyret skal fatte endelig vedtak i saken til sommeren, sier Rasmus Reinvang ( MDG ), byrådssekretær for byutviklingsbyråd Hanna E.
DB170406 Departementet skal fatte vedtak ¶
DA170406 Hvem skal sitte i ledelsen til Norges største arbeidstakerorganisasjon og fatte beslutninger på vegne av 900.000 arbeidsfolk ?
BT170406 Deretter skal saken videre til bystyret og fylkestinget, som begge må fatte bindende vedtak innen sommeren.
VG170405 Chaudhry mener noe av det viktigste Stortinget kan gjøre for å bedre situasjonen er å fjerne plikten til å fatte enkeltvedtak i mobbesaker.
VG170405 - Fjern plikten om å fatte vedtak ¶
DB170405 Justisdepartementet skal fatte vedtaket ¶
AP170405 Stortinget kan fatte endelig beslutning om dette i mai/juni.
AP170405 Stortinget kan fatte endelig beslutning om dette i mai/juni.
AP170405 - Jeg kan ikke fatte og begripe at Jensen ikke har hatt tid til å skrive en eneste aktivitetslogg frem til han ble pågrepet, sa han.
AP170405 Thor begynner å fatte interesse for jenter, men opplever at vennskapet til kompisen også holder på å endre seg.
AP170405 Thor begynner å fatte interesse for jenter, men opplever at vennskapet til kompisen også holder på å endre seg.
VG170404 Da hun og de andre passasjerene kom opp til gateplan fra den svært dype metroen, begynte de å fatte hva som hadde skjedd.
VG170404 - Vårt mål er å fatte riktige beslutninger, både ut fra lovverket og situasjonen i de landene søkeren kommer fra.
DB170404 Ifølge Los Angeles Times ble Polanski sendt til et fengsel for en 90-dagers diagnostisk vurdering, som skulle hjelpe dommer i saken, nå avdøde Laurence Rittenband, med å fatte en rettferdig straffeutmåling.
DB170401 Hva gjelder saksbehandling av ny § 26b, ønsker departementet at de selv skal fatte vedtaket - ikke utlendingsforvaltningen eller domstolene.
DB170401 Et annet dilemma er at departementet kan velge å fatte vedtak om tap av statsborgerskap når personen befinner seg utenfor Schengen-området.
DB170401 - Ny § 26b gir en hjemmel til å fatte vedtak uten å forklare borgerne hva som er galt med handlingen.
DA170401 Jeg kunne ikke fatte hvorfor mamma mente at det måtte være ute i hagen.
VG170329 For Ghozlan i Rabita-moskeen er ansettelsen nok til å fatte en beslutning : Han mener Rabita-moskeen må melde seg ut av IRN og finne et annet forum for samarbeid på tvers av moskeene.
DB170329 - Jeg kan ikke fatte at man skal bruke fem år på å endre de mest åpenbare stengslene som bare er til gagn for de som driver svart, sier lederen av Stortingets finanskomité Hans Olav Syversen ( KrF ).
DB170329 De kunne ikke fatte at barnet deres kunne havne i et slikt økonomisk uføre.
DA170329 - Fjerning av kravet om at skoler skal fatte enkeltvedtak i mobbesaker vil styrke elevenes rettssikkerhet.
BT170329 Krigførende parter er ofte mer kyniske enn vi kan fatte .
DB170328 Vi tre som avgjorde saken i nemndmøte, måtte vurdere om det var forsvarlig å fatte vedtak på det grunnlaget vi hadde, og det kom vi til at det var.
DB170328 Vi som satt i nemnda kom uansett til at det var forsvarlig å fatte vedtak på det grunnlaget vi hadde, sier Leganger.
DA170326 Jeg kan ikke fatte at ikke skolene ser at dette er en utrolig viktig reise.
DN170325 - Det betyr at du ikke kan få gjennomført ting med kommandoprinsippet, men må jobbe møysommelig for å sy sammen flertallskoalisjoner som kan fatte vedtak, sier Melby.
BT170325 Men først de siste årene har menneskene begynt å fatte hvor viktig musikk er for hele kroppen og helsen.
DB170324 Vi tre som avgjorde saken i nemndmøte, måtte vurdere om det var forsvarlig å fatte vedtak på det grunnlaget vi hadde, og det kom vi til at det var.
DB170324 Vi som satt i nemnda kom uansett til at det var forsvarlig å fatte vedtak på det grunnlaget vi hadde, sier Leganger.
AP170324 Samtidig er EU blitt så stort at det er vanskelig å fatte beslutninger.
AP170324 Samtidig er EU blitt så stort at det er vanskelig å fatte beslutninger.
AP170324 Kjernen vil få mer innflytelse og fatte beslutninger som vil ha konsekvenser for landene i periferien, sier Eriksen til NTB.
AP170324 De vil bli berørt av beslutninger som de ikke får være med på å fatte , sier han.
SA170321 Fotballandslagets kaptein Maren Mjelde kan ikke fatte hvorfor ishockeykvinnene må ha andre regler enn 12 år gamle gutter.
FV170321 Fotballandslagets kaptein Maren Mjelde kan ikke fatte hvorfor ishockeykvinnene må ha andre regler enn 12 år gamle gutter.
DB170321 - Byråenes viktigste oppgave er å gi presidenten et bilde av verden, slik at han kan fatte beslutninger, sier forskeren.
BT170321 Fotballandslagets kaptein Maren Mjelde kan ikke fatte hvorfor ishockeykvinnene må ha andre regler enn 12 år gamle gutter.
AP170321 Fotballandslagets kaptein Maren Mjelde kan ikke fatte hvorfor ishockeykvinnene må ha andre regler enn 12 år gamle gutter.
DB170320 Vi tre som avgjorde saken i nemndmøte, måtte vurdere om det var forsvarlig å fatte vedtak på det grunnlaget vi hadde, og det kom vi til at det var.
DB170320 Vi som satt i nemnda kom uansett til at det var forsvarlig å fatte vedtak på det grunnlaget vi hadde, sier Leganger.
DB170320 Samtidig begynte en ny generasjon musikkinteressert ungdom å fatte interesse for musikk på fysiske medier.
DB170319 Det er ikke slik at vi kan fatte vedtak om kutt i desember, og se resultatene i januar.
DB170316 Jeg klarer ikke å fatte det.
DA170316 » Det er ikke meningen at amerikanske domstoler skal spekulere på hvilke eventuelle skjulte motiver regjeringen har for å fatte beslutninger.
AA170316 " Det er ikke meningen at amerikanske domstoler skal spekulere på hvilke eventuelle skjulte motiver regjeringen har for å fatte beslutninger.
VG170315 Statsministeren fremstiller Wilders som en høyreekstrem radikal som ikke vil være i stand til å fatte riktige beslutninger.
VG170315 Vi som satt i nemnda kom uansett til at det var forsvarlig å fatte vedtak på det grunnlaget vi hadde, sier Leganger.
VG170315 - De hadde da også tid nok til å be retten om å fatte en beslutning om midlertidig forføyning, sier Leganger.
SA170315 " Det er ikke meningen at amerikanske domstoler skal spekulere på hvilke eventuelle skjulte motiver regjeringen har for å fatte beslutninger.
SA170315 Statsministeren fremstiller Wilders som en høyreekstrem radikal som ikke vil være i stand til å fatte riktige beslutninger. ( ©NTB ) ¶
SA170315 " Det er ikke meningen at amerikanske domstoler skal spekulere på hvilke eventuelle skjulte motiver regjeringen har for å fatte beslutninger.
DB170315 Vi som satt i nemnda kom uansett til at det var forsvarlig å fatte vedtak på det grunnlaget vi hadde, sier Leganger.
DA170315 Statsministeren fremstiller Wilders som en høyreekstrem radikal som ikke vil være i stand til å fatte riktige beslutninger.
DA170315 » * « Vi vil fatte beslutning om framtiden for dyrestallen og forsøksdyrvirksomheten i løpet av våren 2017.
AA170315 Statsministeren fremstiller Wilders som en høyreekstrem radikal som ikke vil være i stand til å fatte riktige beslutninger.
SA170314 Domstolen ber imidlertid fransk rett fatte endelig beslutning, basert på kjennelsen i saken fra Belgia, om det her hvorvidt det dreier seg om brudd på et internt, nøytralt regelverk som forbyr alle synlige symboler, eller om det handler om reell forskjellsbehandling.
DB170314 - I januar ba Stortinget statsråden om å se dypere på hvilket handlingsrom som finnes i naturmangfoldloven, utover skadepotensiale på husdyr og tamrein, som er det eneste grunnlaget rovviltnemndene har mulighet til å fatte fellingsvedtak på, sier Milde.
DA170314 Jeg kan ikke fatte hvordan liberale Venstre og varme KrF aksepterer den uverdighetsfestivalen regjeringen har arrangert de tre siste årene.
DA170314 Unge Høyres Sandra Bruflot var kraftig irritert på at Høyres landsmøte ikke ville fatte vedtak om eggdonasjon.
BT170314 Domstolen ber imidlertid fransk rett fatte endelig beslutning, basert på kjennelsen i saken fra Belgia, om det her hvorvidt det dreier seg om brudd på et internt, nøytralt regelverk som forbyr alle synlige symboler, eller om det handler om reell forskjellsbehandling.
VG170313 - Jeg har møtt en behandler på Gaustad som mente at det var unødvendig å fatte vedtak, fordi man heller skulle bruke tiden på behandling.
SA170313 Han slet med å fatte hva som skjedde.
FV170313 Han slet med å fatte hva som skjedde.
AP170313 Han slet med å fatte hva som skjedde.
AA170313 Vår forening har vært en aktiv pådriver for at historikere og det akademiske miljøet for øvrig skal fatte interesse for tematikken, men har så langt ikke lykkes.
VG170311 Derfor har NFF-selskapet valgt å fatte et styrevedtak om åpenhet - og viser nå frem en dialog som er dokumentert gjennom en epostutveksling over lang tid.
SA170308 Etter en slik befaring er vi relativt sikre på at de som skal fatte beslutningen langt tydeligere ser de samme utfordringene som oss i nabolaget til valg av denne tomten til de planlagte småhusene.
DB170308 - De lokale rovviltnemndene tok ansvaret sitt, jeg vil gi dem ros for å fatte et vedtak som var innenfor stortingsforlikets bestandsmål.
DB170307 - Det er kritikkverdig at de som sitter på beslutningsmyndigheten og skal fatte et vedtak, på forhånd går ut og gir uttrykk for sitt standpunkt.
AA170307 Domstolens rolle er å fatte kjennelser i konflikter mellom stater.
DB170306 - Jeg kan ikke fatte hva Wenger gjorde mot Liverpool på lørdag, mener Alan Shearer i sin spalte for The Sun.
VG170305 UDI er klare til å fatte vedtak i bare hundre av de 434.
DA170304 Landsmøtet er suverent til å fatte sine egne beslutninger, men alt tyder på at det er bred enighet om avtalens betydning.
AA170304 Landsmøtet er suverent til å fatte sine egne beslutninger, men alt tyder på at det er bred enighet om avtalens betydning.
VG170303 Når Listhaug snakker om gullstol for flyktninger som opplever livet så vanskelig at vi knapt kan fatte det - skal jeg sitte stille da ?
SA170301 - Kan du fatte hvorfor Ole Ueland og de som styrer ikke vil ha den gode maten lenger !
DB170301 Det er bare realismen i prosjekt Johan Olsson han ikke helt klarer å fatte .
AP170301 Litt lettere å fatte er det kanskje at det i gjennomsnitt var 44.000 - to fullsatte Ullevaal stadion - flere som gikk på buss, bane, tog, trikk og båt hver eneste dag hele året. 4,9 prosent.
AP170301 Litt lettere å fatte er det kanskje at det i gjennomsnitt var 44.000 - to fullsatte Ullevaal stadion - flere som gikk på buss, bane, tog, trikk og båt hver eneste dag hele året. 4,9 prosent.
DB170228 Utvalgsmedlemmene får tilsendt hvert sitt eksemplar av en påmeldt bok, før de møtes for å diskutere og fatte vedtak.
AP170228 Stortinget kan endre den såkalte inndelingsloven ( om kommuner og fylkeskommuner ) og fatte vedtak om at fylkeskommunene i f.eks.
AA170228 Netanyahu og daværende forsvarsminister Moshe Yaalon sviktet når det gjaldt å gi de øvrige medlemmene i regjeringens sikkerhetsutvalg tilstrekkelig og nødvendig informasjon for å kunne fatte velbegrunnede beslutninger før offensiven ble innledet.
AP170227 UDI kan derfor heller ikke fatte et vedtak om tilbakekall av statsborgerskap for disse.
AP170225 Den tyske forskeren begynte å fatte mistanke om at noe var galt i Europarådet da deres observatører påsto at de siste valgene i Aserbajdsjan var frie og demokratiske.
VG170224 - En tidligere statsråd og nåværende stortingsrepresentant må klare å se forskjell på Russlands konfrontasjon med Ukraina om Krim og en demokratisk prosess i Norge hvor Stortinget har anledning til å fatte vedtak som kan utløse kommunesammenslåinger, sier han.
DB170224 De vil ikke selv fatte noen tvangsvedtak mot FreeSmoke, men ombudet er i kontakt med sine danske kolleger for å se om det er noe de kan gjøre.
SA170223 Verdens beste skisprinter klarte ikke helt å fatte at hun var det, verdens beste sprinter.
SA170223 Verdens beste skisprinter klarte ikke helt å fatte at hun var det, verdens beste sprinter.
DB170223 Standup-komikeren Kevin Kildal innrømmer at han lenge har ventet på at riksmediene skulle fatte interesse for ham.
BT170223 Verdens beste skisprinter klarte ikke helt å fatte at hun var det, verdens beste sprinter.
AP170223 Verdens beste skisprinter klarte ikke helt å fatte at hun var det, verdens beste sprinter.
AP170223 Verdens beste skisprinter klarte ikke helt å fatte at hun var det, verdens beste sprinter.
SA170222 Men dette gjelder kun for 48 timer, da leder for fylkesnemnda etter gjeldende lovverk må fatte beslutning om det er grunnlag for å opprettholde flyttingen, eller om barnet skal tilbakeføres til foreldrene.
DB170222 - Stortinget er vårt øverste folkevalgte og demokratiske valgte organ, og det er regjeing og Storting som har myndihet til å fatte avgjørelser om nye kommuner og kommunegrenser, og Stortinget er demokratisk.
BT170222 Regjeringen ber Stortinget fatte vedtak om følgende nye kommunesammenslåinger : ¶
DB170221 juli 2016 med å fatte vedtak om frivillig sammenslåing.
DB170221 Det er vanskelig å fatte klimakrisen.
DA170221 juli 2016 med å fatte vedtak om frivillig sammenslåing.
AA170221 juli 2016 med å fatte vedtak om frivillig sammenslåing.
DB170220 Det er nesten vanskelig i dag å fatte hvor radikalt det var å kjempe for barnehageplasser, for ikke å snakke om selvbestemt abort, og hvor få som ledet an i kampen mot konservative gubber av begge kjønn.
AP170220 Dette har vært en meget vanskelig beslutning å fatte og er en konklusjon jeg har kommet til etter lengre tids overveielse.
DB170218 Den marginen er knapt til å fatte .
DB170218 UNEs kommunikasjonsdirektør Bjørn Lyster er ikke enig i at det er en ny praksis i UNE å fatte nye, negative vedtak etter å ha tapt saker i retten.
DB170218 Metoden Humlen beskriver er å avstå fra å anke tapte rettssaker, og i stedet fatte nye vedtak om utkastelse - men med en ny begrunnelse.
DB170218 Hun mente omstendighetene i saken ikke hadde endret seg nok til at UNE i stedet kunne fatte et nytt avslagsvedtak.
DB170217 Slik beskriver en saksbehandler en arbeidshverdag der Nav sentralt stiller krav om at de skal fatte et bestemt antall vedtak hver dag, uavhengig av sakenes kompleksitet.
SA170216 Silver Pensjonsforsikring ber Oslo byfogdembete fatte midlertidig forbud mot å sette selskapet under offentlig administrasjon.
AA170216 Silver Pensjonsforsikring ber Oslo byfogdembete fatte midlertidig forbud mot å sette selskapet under offentlig administrasjon.
AA170216 Silver Pensjonsforsikring ber Oslo byfogdembete fatte midlertidig forbud mot å sette selskapet under offentlig administrasjon.
DB170215 Lyster er ikke enig med Arild Humlen, som mener at det er en ny praksis i UNE å fatte nye, negative vedtak etter å ha tapt saker i retten.
AA170214 Når du som politiker skal fatte en beslutning, er det din oppgave å sette deg inn i saken, reise rundt og bli kjent med miljøene du skal vurdere og lytte til faglige råd du får.
DA170213 Dersom Venstre i Stavanger skal fatte en avgjørelse som er påvirket av forhold i en annen by i en sak om Stavanger, har vi et stort politikerproblem.
AA170213 - UNHCR har sviktet i arbeidet med å sikre at flyktninger blir godt nok informert om tilstanden i hjemlandet før de får anledning til å fatte en beslutning.
AA170213 Lüth legger til at en voldgiftsdomstol i Höckes hjemstat Thüringen må fatte den endelige avgjørelsen før AfD kan gjennomføre eksklusjonen.
DB170211 Som bygde-bergenser skal jeg uansett gjøre noe jeg aldri har gjort før - forsøke å fatte meg i korthet.
SA170210 Dersom Venstre i Stavanger skal fatte en avgjørelse som er påvirket av forhold i en annen by i en sak om Stavanger, har vi et stort politikerproblem.
SA170210 « Det er en skandale og nesten ikke til å fatte at det går an å tape så mye penger på eie en unik og svært verdifull eiendom », skriver Stig Ellingsen.
SA170210 Nesten ikke til å fatte
SA170210 Det er en skandale og nesten ikke til å fatte at det går an å tape så mye penger på eie en unik og svært verdifull eiendom.
AP170210 Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker har som oppgave først og fremst å fatte vedtak etter barnevernsloven.
AP170210 Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker har som oppgave først og fremst å fatte vedtak etter barnevernsloven.
AP170210 Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker har som oppgave først og fremst å fatte vedtak etter barnevernsloven.
AA170210 Ingen ønsker å fatte denne beslutningen, men jeg vurderer seriøst å gjøre det, sier han.
VG170209 Domstolene kan som ankeinstans kontrollere at forvaltningen har gjort jobben sin, men bør ikke selv fatte beslutninger om å ta fra folk statsborgerskapet.
DA170209 Domstolene kan som ankeinstans kontrollere at forvaltningen har gjort jobben sin, men bør ikke selv fatte beslutninger om å ta fra folk statsborgerskapet.
VG170207 Ingen forventer at politikere skal føle det som sin fremste oppgave å fatte beslutninger som er gode for folk som knapt er født.
VG170204 I februar samme år mente IHS at man måtte fatte en beslutning, og gå videre uten NIF.
VG170204 Bob Ferguson erkjenner at Kongressen har gitt presidenten vide fullmakter til å fatte beslutninger som vedrører rikets sikkerhet og innvandring beslutninger, men hevdet at ordren var diskriminerende og grunnlovsstridig.
VG170203 Vi kan virkelig ikke fatte hvorfor staten skal betale folk for ikke å benytte seg av en offentlig tjeneste.
DB170203 Å kunne få vite om fosteret har en slik kromosonfeil når teknologien er tilstede, bør være en selvfølgelig del av det å fatte et informert valg om egen framtid.
SA170202 - Kan du fatte dette ?
FV170202 « Kan du fatte dette ?
DN170202 - Kan du fatte dette ?
DB170202 For å få hjelp til å fatte en beslutning ringte Vågan kameraten Øystein Dolmen, som var med i aller første HGVM-sesong.
BT170202 - Kan du fatte dette ?
AP170202 « Kan du fatte dette ?
DB170201 Om det er i strid med FNs retningslinjer kan være komplisert å avgjøre, men ikke nødvendig for at vi skal fatte en beslutning, sier Skancke.
DB170201 Han beskriver prosessen med å fatte ulike kontraterror-tiltak som en « uhyre sensitiv intrikat prosess ».
SA170130 Liturgien er behandlet av Bispemøtet og Kirkerådet, og det er Kirkemøtet, som er samlet i Trondheim, som skal fatte det endelige vedtaket.
SA170130 Når det gjelder OL i 2024 skal IOC fatte sin beslutning i september.
FV170130 Når det gjelder OL i 2024 skal IOC fatte sin beslutning i september.
BT170130 Etter min mening bør Stortinget, fylkestinget og bystyret fatte vedtak om at minst tre prosent av midlene til utbygging og vedlikehold av veier, tunneler og bruer skal gå til tiltak for større trafikksikkerhet for myke trafikanter på eksisterende veier.
BT170130 Frustrerte og utslitte etter 14 timer uten mat er det vanskelig å fatte hvor mye ressurser marokkanske myndigheter legger ned for å holde oss unna okkuperte Vest-Sahara.
BT170130 Etter min mening bør Stortinget, fylkestinget og bystyret fatte vedtak om at minst tre prosent av midlene til utbygging og vedlikehold av veier, tunneler og bruer skal gå til tiltak for større trafikksikkerhet for myke trafikanter på eksisterende veier.
BT170130 Når det gjelder OL i 2024 skal IOC fatte sin beslutning i september.
AP170130 Det kan også være en myndighet til å fatte visse beslutninger gitt til presidenten av Kongressen eller grunnloven.
AP170130 Det kan også være en myndighet til å fatte visse beslutninger gitt til presidenten av Kongressen eller grunnloven.
AP170130 Liturgien er behandlet av Bispemøtet og Kirkerådet, og det er Kirkemøtet, som er samlet i Trondheim, som skal fatte det endelige vedtaket.
AP170130 Liturgien er behandlet av Bispemøtet og Kirkerådet, og det er Kirkemøtet, som er samlet i Trondheim, som skal fatte det endelige vedtaket.
AP170130 Når det gjelder OL i 2024 skal IOC fatte sin beslutning i september.
SA170129 - Jeg kan ikke beskrive følelsen, jeg kan fortsatt ikke fatte dette.
FV170129 - Jeg kan ikke beskrive følelsen, jeg kan fortsatt ikke fatte dette.
BT170129 - Jeg kan ikke beskrive følelsen, jeg kan fortsatt ikke fatte dette.
AP170129 - Jeg kan ikke beskrive følelsen, jeg kan fortsatt ikke fatte dette.
SA170126 § 4-6, annet ledd, - den mest brukte hastebestemmelsen ), og også av forslaget til tilsvarende paragraf i ny lov ( § 34, side 256 ), går det fram at dersom et barn er i en situasjon hvor det er fare for at ( det ) « blir vesentlig skadelidende », kan lederen av den kommunale barneverntjenesten fatte midlertidig hastevedtak.
SA170126 I saker som aktualiserer hastevedtak har barneverntjenesten prinsipielt tre alternativer : Å fatte hastevedtak, iverksette hjelpetiltak og/eller tilsyn i familien, samt ikke å gjøre noe i det hele tatt.
SA170126 I forslaget er det gjort justeringer i form av at påtalemyndigheten ikke kan fatte hastevedtak, og at någjeldende formulering « ved å forbli i hjemmet » er tatt ut, men skjønnsgrunnlaget er det samme.
SA170126 § 4-6, annet ledd, - den mest brukte hastebestemmelsen ), og også av forslaget til tilsvarende paragraf i ny lov ( § 34, side 256 ), går det fram at dersom et barn er i en situasjon hvor det er fare for at ( det ) « blir vesentlig skadelidende », kan lederen av den kommunale barneverntjenesten fatte midlertidig hastevedtak.
SA170126 I saker som aktualiserer hastevedtak har barneverntjenesten prinsipielt tre alternativer : Å fatte hastevedtak, iverksette hjelpetiltak og/eller tilsyn i familien, samt ikke å gjøre noe i det hele tatt.
SA170126 I forslaget er det gjort justeringer i form av at påtalemyndigheten ikke kan fatte hastevedtak, og at någjeldende formulering « ved å forbli i hjemmet » er tatt ut, men skjønnsgrunnlaget er det samme.
DB170126 GLAD HAN IKKE ER DOMMER : Idrettsjurist Gunnar Martin Kjenner er glad det ikke er han som skal fatte en avgjørelse i Johaug-saken.
DB170126 Riktig nok forsøker saksbehandlere å behandle like saker likt og fatte vedtak som har hjemmel i lov, men i realiteten er det ofte uforutsigbart hva utfallet blir.
BT170125 INGEN VEDTAK : Truls Larsen, rektor ved Haukedalen skole sier at de fortløpende prøver å løse mobbesakene, slik at de ikke trenger å fatte vedtak.
BT170125 Norske skoler er lovpålagt å fatte enkeltvedtak når noen melder om mobbing.
FV170124 Det er de som først må fatte et vedtak om å påtale en utøver.
DB170123 Det er mange folkevalgte som har fått seg et sannhetens øyeblikk når de skulle fatte beslutninger og oppdaget hvor mye suverenitet som er avgitt og hvor liten handlingskapasiteten er.
SA170121 Det er svært vanskelig å forutsi de avgjørelser en president vil fatte .
SA170121 Det er svært vanskelig å forutsi de avgjørelser en president vil fatte .
DN170120 USA er fortsatt en stormakt som ikke alltid gir FN nok rom til å fatte beslutning, og som ikke alltid følger reglene for internasjonalt samarbeid til punkt og prikke.
DB170120 - Jeg kan ikke fatte og begripe hvordan det er relevant i debatten.
AP170120 Skal vi fatte de riktige beslutningene og gjøre de rette tiltakene må vi ha alt på bordet, sier Margareth Øvrum, konserndirektør for Teknologi prosjekter og boring, i en pressemelding.
FV170119 FOTO : Jan Tomas Espedal Torsdag skrev Saken er ventet til Stortinget senest påske og et endelig vedtak er ventet å bli fatte senest i juni.
BT170119 Torsdag skrev Saken er ventet til Stortinget senest påske og et endelig vedtak er ventet å bli fatte senest i juni.
BT170119 Torsdag skrev Saken er ventet til Stortinget senest påske og et endelig vedtak er ventet å bli fatte senest i juni.
AP170119 Torsdag skrev Saken er ventet til Stortinget senest påske og et endelig vedtak er ventet å bli fatte senest i juni.
AP170119 Torsdag skrev Saken er ventet til Stortinget senest påske og et endelig vedtak er ventet å bli fatte senest i juni.
DB170117 Når konsekvensene av en feil beslutning er så alvorlige, bør man være svært tilbakeholdende med i det hele tatt å fatte slike beslutninger.
AP170117 Det er ikke opp til Akershus å fatte vedtak for Oslos innbyggere, sier Solli.
DN170116 - Etter alle årene ved roret i SEB var det ikke lett å fatte beslutningen om å innlede en ny karriere i en ny rolle.
BT170116 Likevel er det vanskelig å fatte at han turde.
BT170112 INVITASJON : - Hvis Ruth Grung får gjennomslag i eget parti, er hun velkommen til å fatte et bindende vedtak for Bergen, sier Venstres Terje Breivik.
BT170112 - Ap er velkommen til å fatte bindende vedtak om å bygge protonsenter i Bergen, sier Venstres Terje Breivik.
DB170110 - Jeg kan ikke fatte at det ikke var med et brev med en advarsel som sa at man ikke måtte lese manuset alene om man var jente.
DB170108 Skulle han « advart » om at her kunne det oppstå fare for at Stortinget og rovviltnemdene i sin skyte-iver kunne risikere å fatte vedtak som ikke lot seg gjennomføre uten lovbrudd ?
AP170107 Ved å slippe rapporten før helgen får publikum muligheten til å lese selv og fatte sine egne konklusjoner.
AP170107 Ved å slippe rapporten før helgen får publikum muligheten til å lese selv og fatte sine egne konklusjoner.
AP170106 Helgesen trenger ikke rådføre seg med lovavdelingen, fordi han har all mulig kompetanse selv til å fatte en annen beslutning raskt, mener Lahnstein.
SA170105 Kommunene må fatte upopulære beslutninger.
DB170104 Han er trygg på at retten vil fatte en riktig avgjørelse i saken, svarer forsvarer Berg.
AP170103 Kvalitetssikringen av Statsbyggs forslag om bruk foreligger innen kort tid, og allerede i løpet av våren kan Stortinget fatte en endelig beslutning.
AA161231 Og hvor innholdsrikt og spennende året hans vil bli har han ikke evne til å fatte selv.
AP161114 - Hvis vi virkelig mener noe med at foreldre må bli mer likestilt med tanke på å dele på foreldreansvaret, så må far ha en selvstendig rett til opptjening, jeg kan egentlig ikke fatte at dette ikke allerede er på plass.
AP161108 Hans Christian Heg fra Lier utenfor Drammen kontaktet guvernøren i Wisconsin på vegne av mange norskfødte som ønske å delta i krigen som soldater ; problemet var at mange av dem ennå snakket for dårlig engelsk til at de ville fatte ordre fra en amerikansk kommandant.
FV161101 - Våre virkemiddel er å fatte vedtak om stans av reklamen, men her har de tatt affære selv.
SA161025 Det er de som først må fatte et vedtak om å påtale en utøver.
BT161025 Det er de som først må fatte et vedtak om å påtale en utøver.
AP161025 Det er de som først må fatte et vedtak om å påtale en utøver.
SA161019 Den har vært misunnelsens og mistankens mor, knapt til å fatte .
AP160826 Tankesmeden legger ikke godviljen til og vil ikke prøve å fatte hvordan det var for Jensen da partiet hun har viet hele sitt voksne liv til ble knyttet til det grusomme.
SA160816 Sett i sammenheng med at man samtidig fjerner dokumentasjonskravet når man fjerner 9.a, tredje ledd, vil det bety at dersom en skole ikke ønsker å kalle problemet mobbing, kan de avvise barnets subjektive opplevelse av at det blir mobbet, og de trenger ikke engang å fatte et vedtak som dokumenterer at de har undersøkt saken, hvilke tiltak som er satt i verk eller hva som
SA160816 Bestemmelsene om aktivitetsplikt er kun en presisering og utviding av dagens handlingsplikt i opplæringslovens paragraf 9a andre ledd, og erstatter på ingen måte kravet i 9a, tredje ledd, om å fatte enkeltvedtak og dermed sikre forsvarlig saksbehandling og dokumentasjon.
SA160816 Bestemmelsen om plikt til å fatte enkeltvedtak fjernes.
AP160719 Man ber også de enkelte internasjonale idrettsorganisasjonene om å evaluere McLaren-rapporten og fatte de nødvendige tiltak basert på sine egne lover.
SA160712 - Vi har ennå ikke fått en formell søknad om avvikling av stiftelsen, men er informert om at styret vil fatte slikt vedtak.
FV160712 - Vi har ennå ikke fått en formell søknad om avvikling av stiftelsen, men er informert om at styret vil fatte slikt vedtak.
BT160712 - Vi har ennå ikke fått en formell søknad om avvikling av stiftelsen, men er informert om at styret vil fatte slikt vedtak.
AP160712 - Vi har ennå ikke fått en formell søknad om avvikling av stiftelsen, men er informert om at styret vil fatte slikt vedtak.
AP160618 I Birstall utenfor Leeds fortsetter blomsterhavet å vokse, men fortsatt kan de færreste fatte at det er sant at Cox er død.
AP160617 Tirsdag i neste uke vil så Den internasjonale komiteen ( IOC ) fatte den endelige beslutningen rundt deltagelse i Rio-OL.
AA160617 Tirsdag i neste uke vil så Den internasjonale komiteen ( IOC ) fatte den endelige beslutningen rundt deltagelse i Rio-OL.
DA160601 - Vi må sette svarene opp mot hverandre for å kunne fatte en god beslutning, sier Janne Johnsen ( H ), som fremmet forslaget som samtlige partier utenom Venstre stilte seg bak.
SA160523 Men grunnlovsbestemmelsen uttrykker en intensjon som gjør det legitimt å reise en debatt om hvor formyndersk regjeringen kan være med å legge føringer som gjør at kommunene må fatte vedtak mot sin vilje.
AP160519 Hun sier det har vært viktig å få saken vurdert av flere ulike medisinske spesialister for å kunne fatte en avgjørelse.
SA160514 I tillegg skal over 150 kommune- og bystyrepolitikere fatte vedtak i flere omganger.
SA160506 For det er vanskelig å fatte og begripe en annen grunn til at man har latt Kjetil Rekdal sitte så lenge og ødelegge den sportslige utviklingen.
AP160506 For det er vanskelig å fatte og begripe en annen grunn til at man har latt Kjetil Rekdal sitte så lenge og ødelegge den sportslige utviklingen.
AP160503 Fordi det er så lett å fatte hvorfor.
AP160501 Selv om han gnir seg i øynene og klyper seg i armen aldri så mange ganger, er det ikke til å fatte at « revene » etter alle solemerker er engelsk seriemester i 2016.
AP160501 At Leicester vinner Premier League er ikke til å fatte og begripe - selv ikke for lagets egne supportere.
AP160428 Stortinget kan endre den såkalte inndelingsloven og fatte vedtak om at de to fylkeskommunene blir til én.
AP160428 Jeg kan ikke fatte at gutter på 18-19 år ønsker å assosieres med budskapet i disse sangene. 378543c8-fc6f-9e46-40ed-1d401138e0d8.jpg FOTO : Foto : Kyrre Lien / Scanpix ( illustrasjon ) ¶ anna eitrem.
AP160428 Det jeg ikke kan fatte eller begripe er at russegutter på 18-19 år ønsker å assosieres med budskapet i sangene.
AP160426 Selv i dag - tre og et halvt år senere - er det vanskelig å fatte at TIL ikke tok sin tredje cuptriumf.
AP160416 Det mentale rommet vil gi deg klart hode som kan fatte gode beslutninger i jobben og i livet ditt.
AP160416 Alternativet er ofte at intervjueren benytter magefølelse, opplevelse av personlig kjemi og felles humor som utgangspunkt for å fatte beslutninger om hvem som bør ansettes.
AP160415 Dette var europeisk fotball på sitt beste, og det er vanskelig å fatte at vi greide det.
SA160414 Dette var europeisk fotball på sitt beste, og det er vanskelig å fatte at vi greide det.
AP160414 Dette var europeisk fotball på sitt beste, og det er vanskelig å fatte at vi greide det.
AP160408 Solstad sier han ikke kan fatte at folk ikke setter seg inn i ting, og viser til at vi faktisk kan stemme ut Kongen, og at det står i Grunnloven hvordan det skal foregå.
AP160323 « Det er vanskelig å fatte at skjebnen tar livet fra en som er elsket, men enda mer ufattelig å ikke være nær henne i denne tragedien som har rammet vår familie.
AP160223 - Mange skoler fatter ikke engang enkeltvedtak og mange tror at det å fatte enkeltvedtak i seg selv er nok, mener Nordahl.
AP160218 Han og faren ba gjentatte ganger om at skolen skulle fatte enkeltvedtak i saken og sette inn tiltak mot mobberne.
AP160201 Aftenpostens kartlegging bekrefter det mange har fryktet, at det er vanskelig for selv dommere og jurister å fatte at mødre kan være monstre overfor sine egne barn, sier Vågslid.
SA160130 Til å begynne med var det vanskelig å fatte at det faktisk hadde skjedd, sier den ferskeste norske verdenscupvinneren til Aftenposten.
FV160130 Til å begynne med var det vanskelig å fatte at det faktisk hadde skjedd, sier den ferskeste norske verdenscupvinneren til Aftenposten.
BT160130 Til å begynne med var det vanskelig å fatte at det faktisk hadde skjedd, sier den ferskeste norske verdenscupvinneren til Aftenposten.
AP160130 Til å begynne med var det vanskelig å fatte at det faktisk hadde skjedd, sier den ferskeste norske verdenscupvinneren til Aftenposten.
AP160129 Av hensyn til Kirkens enhet legger Kirkerådet opp til at Kirkemøtet senere i år skal fatte et konsensusvedtak i spørsmålet om vigselsliturgi for likekjønnede.
AP160129 Av hensyn til Kirkens enhet legger Kirkerådet opp til at Kirkemøtet senere i år skal fatte et konsensusvedtak i spørsmålet om vigselsliturgi for likekjønnede.
AP160120 Det er viktig at vi også i fremtiden får gode søkere til slike stillinger, at referansepersonene kan uttale seg i fortrolighet og at regjeringen får et så fullstendig grunnlag som mulig for å kunne fatte sin avgjørelse.
SA160115 Jeg håper Bjørndalenes skoleledere reagerer raskt når de blir oppmerksomme på elever som kanskje blir plaget og at de er flinke til å fatte enkeltvedtak og sette i gang tiltak.
FV160115 Jeg håper Bjørndalenes skoleledere reagerer raskt når de blir oppmerksomme på elever som kanskje blir plaget og at de er flinke til å fatte enkeltvedtak og sette i gang tiltak.
AP160115 Jeg håper Bjørndalenes skoleledere reagerer raskt når de blir oppmerksomme på elever som kanskje blir plaget og at de er flinke til å fatte enkeltvedtak og sette i gang tiltak.
AP160113 juli med å fatte vedtak om de ønsker å slå seg sammen.
AP160111 Områdeleder Ingrid Olram forteller at de nyansatte allerede etter en uke skal være i stand til å fatte vedtak : ¶
AP160111 - Skal fatte vedtak etter én uke ¶
AP160111> - Skal fatte vedtak etter én uke ¶
AP160111> target="avis" href= - Skal fatte vedtak etter én uke ¶