BT171229 Det er faktisk så vanskelig at to av fem dommere i Høyesterett mente lagmannsretten hadde fastsatt prisen riktig.
VG171228 - Det er bevisbyrderegler fastsatt av Høyesterett som er utslagsgivende.
DN171228 Cooks aksjeopsjoner kan ikke løses inn til en fastsatt lav pris som er det vanligste i en opsjonsplan, men de blir tildelt Cook dersom Apple gjør det bedre enn andre sammenlignbare børsnoterte selskaper.
AA171228 Mange av våre Prix-butikker har allerede blitt omprofilert til Extra, og vi ser blant annet at omsetningen øker med 20 prosent ved å bytte fra Coop Prix til Extra, sier Hoel som understreker overfor avisen at de endelige planene fortsatt ikke er fastsatt .
SA171226 august : En nedbrutt Therese Johaug møter pressen i Seiser Alm etter at Idrettens voldgiftsrett ( CAS ) har fastsatt en endelig dopingdom til 18 måneder.
AP171226 august : En nedbrutt Therese Johaug møter pressen i Seiser Alm etter at Idrettens voldgiftsrett ( CAS ) har fastsatt en endelig dopingdom til 18 måneder.
AA171226 august : En nedbrutt Therese Johaug møter pressen i Seiser Alm etter at Idrettens voldgiftsrett ( CAS ) har fastsatt en endelig dopingdom til 18 måneder.
VG171222 De er fastsatt med lov.
DN171220 Nå er høringen om saken fastsatt til 10. januar.
VG171219 - Det må være lov å være uenig i at spillereglene er som de er, men samtidig er det en styrke at de er fastsatt av kulturdepartementet.
DB171219 Hodne krever et beløp i erstatning fastsatt etter rettens skjønn, inntil 200 000 kroner fra hver av Løgnaslagets medlemmer : Per Inge Torkildsen, Dag Schreiner, Rune Andersen, Bjørn Aslaksen og Pål Mangor Kvammen.
DB171219 - Hun krever et rimelig beløp fastsatt etter rettens skjønn, sier advokat Danielsen, og legger til at saken som ble behandlet i tingretten i mars, ikke tok stilling til om man skulle tåle å bli kalt « nazifrisør » eller ikke.
SA171216 Hvem av de to som trekker det lengste strået vil ifølge programmet bli avgjort av de rundt 5.000 deltakerne på ANCs partikongress i Soweto under en avstemning på et fortsatt ikke fastsatt tidspunkt.
DN171214 Tirsdag meldte det New York-børsnoterte rederiet Nordic American Tankers om at selskapet ville hente 110 millioner dollar, tilsvarende 916 millioner kroner, der emisjonen er planlagt til en fastsatt pris på 2,75 dollar per aksje.
AP171213 Nå vil Riksadvokaten få fastsatt et høyere straffenivå for familievold.
NL171212 I lovforslaget, sto det : Overstiger reintallet i siidaen det reintall som er fastsatt etter første eller andre ledd, skal hver ansvarlige enhet som har mer enn 200 rein, redusere det overskytende antall forholdsmessig.
DB171212 Totalkvoten for hannkrabber er fastsatt til 1.750 tonn for neste år.
AA171212 Den gang ble en ny gang- og sykkelvei på 370 meter og to bussholdeplasser fastsatt til 56 millioner kroner.
DA171208 Prioriteringskriteriene fastsatt av Stortinget som skulle vært avgjørende - « sykdommens alvorlighet » og « medisinens nytte » - blir skjøvet i bakgrunnen.
BT171207 Bergen kommune, sammen med de andre omegnskommunene, har i en egen tjenesteavtale med Helse Bergen fastsatt hvem som skal bistå barselkvinner etter fødsel.
AP171207 Da antallet reinsdyr i hans beitedistrikt skulle reduseres, ble hans andel ble fastsatt til 75 dyr.
VG171206 Komitéen har mellom syv-åtte møter årlig, og det første møtet der ny konstituering skal finne sted, har ennå ikke blitt fastsatt på grunn av prosessen som nå pågår i Stortinget.
VG171205 I den vises det til at viderekobling av telefonsamtaler med varetektsfanger med brev- og besøksforbud ikke er straffbart etter straffeloven §170 - som handler om å bryte « forbud som er fastsatt av en domstol ».
AP171203 Ulvebestanden er i vekst, og det fødes mer ulv hvert år enn det Stortinget har fastsatt i sitt bestandsmål.
DB171201 Eide opplyser at styret i selskapet har fastsatt hans årslønn til 1,5 millioner kroner.
DN171130 Trump har takket ja til invitasjonen, men dato for besøket er ennå ikke fastsatt .
DB171130 Trump har takket ja til invitasjonen, men noen dato er ennå ikke fastsatt .
AP171130 Trump har takket ja til invitasjonen, men dato for besøket er ennå ikke fastsatt . | - Klienten min har tatt gift, ropte advokat etter dom i krigsforbrytersak.
VG171129 Det er Helse- og omsorgsdepartementet som har fastsatt dagens hygienekrav, og helseministeren har derfor siste ord i saken.
SA171129 Trump har takket ja til invitasjonen, men dato for besøket er ennå ikke fastsatt .
DB171129 Det er Helse- og omsorgsdepartementet som har fastsatt dagens hygienekrav, og helseministeren har derfor siste ord i saken.
DA171129 Trump har takket ja til invitasjonen, men dato for besøket er ennå ikke fastsatt .
DA171129 Det er Helse- og omsorgsdepartementet som har fastsatt dagens hygienekrav, og helseministeren har derfor siste ord i saken.
AA171129 Det er Helse- og omsorgsdepartementet som har fastsatt dagens hygienekrav, og helseministeren har derfor siste ord i saken.
SA171127 Skolestart og hvilke skoler som vil inngå, er ikke fastsatt , men skolestart kan bli flere timer seinere enn i dag.
SA171127 Skolestart og hvilke skoler som vil inngå, er ikke fastsatt , men skolestart kan bli flere timer seinere enn i dag.
BT171125 Kvinnen ble meldt savnet i 23-tiden fredag da hun ikke kom tilbake til omsorgsboligen innen fastsatt tid klokken 22.
AP171124 Derfor er det også fastsatt lik bot for begge to, forklarer Soknes.
NL171123 Jeg legger her tilgrunn at statsrådene holder seg innenfor de fullmaktsrammer og lovgivning som er fastsatt av Stortinget.
AP171123 Regjeringen avskaffer juryordningen fra årsskiftet og har fastsatt overgangsregler som betyr at saker som er berammet før 1. januar 2018 skal følge den gamle ordningen.
AP171123 Norge trenger ikke å tro at fremtiden for olje og gass er usikker eller at klimatiltak, som en fastsatt karbonpris, vil påføre bransjen store kostnader, selv om det er sant.
DA171119 - Når Gunnar Klo AS fikk unntak fra aktivitetskravet for ett bestemt fartøy, var det fordi jeg etter en konkret vurdering fant at selskapet faktisk fyller de strenge vilkårene for unntak som lovgiver har fastsatt i deltakerloven, poengterer han.
DB171117 I dommen kommer det også fram at boten kunne ha blitt langt dyrere : « Dersom retten i foreliggende sak skulle tatt utgangspunkt i en normal avkastning av siktedes formue, ville boten bli fastsatt i størrelsesorden 35 - 40 millioner kroner.
AA171117 - Dersom retten i foreliggende sak skulle tatt utgangspunkt i en normal avkastning av siktedes formue, ville boten bli fastsatt i størrelsesorden 35 - 40 millioner kroner, skriver Oslo tingrett i dommen.
VG171116 I dommen heter det : « Dersom retten i foreliggende sak skulle tatt utgangspunkt i en normal avkastning av siktedes formue, ville boten bli fastsatt i størrelsesorden 35 - 40 millioner kroner.
DB171114 På Wikipedia kan man lese at Bir Tawils « status som terra nullius har sin opprinnelse i forskjellen mellom den politiske grensa mellom Sudan og Egypt fastsatt i 1899 og den administrative grensa fastsatt i 1902.
DB171114 På Wikipedia kan man lese at Bir Tawils « status som terra nullius har sin opprinnelse i forskjellen mellom den politiske grensa mellom Sudan og Egypt fastsatt i 1899 og den administrative grensa fastsatt i 1902.
DB171114 Hvor mye ønsker de ikke å oppgi, men prisen i butikk er fastsatt av kjedene og butikkene - ikke produsentene.
AP171114 Fortsatt blir advokatens salær fastsatt ensidig av staten og blir i år ikke engang prisjustert.
VG171113 For å få erstatning må det foreligge grov uaktsomhet, og oppreisningskravet er fra Høyesterett fastsatt til 125.000 kroner.
DB171112 Den progressive forbruksskatten kan derimot effektivt settes på vent en periode, hvor en gir klar beskjed om at den vil gjeninnføres etter en på forhånd fastsatt periode.
AP171111 « Statsansatte og embetsmenn (... ) som får sine lønns- og arbeidsvilkår fastsatt i særskilt kontrakt, har plikt til å finne seg i omplassering til andre arbeidsoppgaver i virksomheten eller pålegg om å stå til rådighet for spesielle oppdrag, dersom avtalefestede krav til resultater ikke innfris. » ( Aftenpostens utheving ).
AP171109 Det nøyaktige tidspunktet for når britene skal forlate EU er fastsatt til 29. mars 2019 klokken 23.00, melder nyhetsbyrået Reuters.
NL171108 Den skal baseres på et utredningsprogram som blir fastsatt av myndighetene etter at det er gjennomført en offentlig høring.
DA171108 Byggestart av nye riksvei 19 gjennom Moss er opprinnelig fastsatt til 2024.
VG171106 - Han merker seg at retten har fastsatt en vesentlig lavere straff enn det aktor ba om, men denne forskjellen endrer overhodet ikke hans oppfatning når det gjelder spørsmålet om anke, sier Nordhus.
AA171106 « Overordnet del - verdier og prinsipper for grunnopplæringen » er en del av læreplanverket og ble fastsatt ved kongelig resolusjon 1. september 2017.
NL171103 De private leverandørene får betalt basert på pris fastsatt av kommunen, basert på selvkostprinsippet ( det kommunen ville brukt selv ) Det blir altså ikke billigere for kommunen å utelate private leverandører, men snarere er risikoen stor for økte kostnader gjennom lavere produktivitet.
VG171102 Troy Rutkowski fastsatt resultatet til 8-3.
DB171102 Troy Rutkowski fastsatt resultatet til 8-3.
DA171102 Meyer skal i et nytt møte med Jensen, men departementet opplyser til NTB at dato for neste møte ikke er fastsatt .
DA171102 Meyer skal i et nytt møte med Jensen, men departementet opplyser til NTB at dato for neste møte ikke er fastsatt .
AP171102 Meyer skal i et nytt møte med finansministeren, men departementet opplyste til NTB onsdag at dato for neste møte ikke er fastsatt .
AA171102 Meyer skal i et nytt møte med finansministeren, men departementet opplyste til NTB onsdag at dato for neste møte ikke er fastsatt .
DN171030 En talsmann for det katalanske separatistpartiet ERC sa mandag at prosessen med løsrivelse går videre og at partiet har til hensikt å delta i valget som statsminister Mariano Rajoy har fastsatt til 21. desember.
BT171030 En talsmann for det katalanske separatistpartiet ERC sa mandag at prosessen med løsrivelse går videre og at partiet har til hensikt å delta i valget som statsminister Mariano Rajoy har fastsatt til 21. desember.
AP171030 En talsmann for det katalanske separatistpartiet ERC sa mandag at prosessen med løsrivelse går videre og at partiet har til hensikt å delta i valget som statsminister Mariano Rajoy har fastsatt til 21. desember.
VG171027 - Etikkrådet vurderer selskaper opp mot kriterier for utelukkelse som er fastsatt av Finansdepartementet.
DA171027 Forvaltningen av fondet er underlagt egne retningslinjer for observasjon og utelukkelse av selskaper fastsatt av Finansdepartementet, som det er bred politisk enighet om, sier Vamraak.
DA171027 - Etikkrådet vurderer selskaper opp mot kriterier for utelukkelse som er fastsatt av Finansdepartementet.
DA171027 Oppgaven er å kontrollere om politiske vedtak er gjennomført i henhold til de lover og regler som er fastsatt .
DA171027 Forvaltningen av fondet er underlagt egne retningslinjer for observasjon og utelukkelse av selskaper fastsatt av Finansdepartementet, som det er bred politisk enighet om, sier Vamraak.
DA171027 - Etikkrådet vurderer selskaper opp mot kriterier for utelukkelse som er fastsatt av Finansdepartementet.
VG171024 Hege Jørgensen, daglig leder i Serieforeningen for kvinnefotball, sier til VG at det er klubbene i Toppserien som har fastsatt fordelingsnøkkelen i år.
SA171024 Ordensreglementet skal regulere elevenes rettigheter og plikter på skolen, så lenge dette ikke er fastsatt i lov eller på annen måte.
VG171023 Resultatet er at amin ikke frikjennes, men faren er utredet, og det er fastsatt miljømessige grenseverdier.
VG171023 Hun sier videre at det i Arbeiderpartiets alternative budsjett vil bli foreslått mer penger til Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet og A-krimsentrene, men at summene ikke er fastsatt enda.
DB171023 Havnestyret skal, under ledelse av styrelederen, påse at Oslo Havn drives i samsvar med havnas formål, vedtekter, budsjettet i Oslo kommune, samt andre vedtak eller retningslinjer som Oslo bystyre har fastsatt .
DA171023 Men jeg leser også at dommen ikke er like tydelig om tilfeller hvor arbeidsgiver alene har fastsatt kriteriene, sier Waage, og legger til : ¶
VG171021 " Regjeringen opplyste at de ville følge prosedyrene fastsatt i artikkel 155 " for å gjenopprette loven ".
VG171021 Regjeringen opplyste at de ville følge prosedyrene fastsatt i artikkel 155 « for å gjenopprette loven ».
DB171020 Den overordnede delen av læreplanen ble fastsatt i høst.
DN171017 Salgsprisen på aksjene ble fastsatt til 8,5 dollar, eller rundt 67 kroner, per aksje gjennom en akselerert bokbyggingsprosess.
DB171017 Det finnes altså ikke noen norsk fastsatt modell.
AP171013 Da ble det også fastsatt overgangsregler som betyr at saker som er berammet før 1. januar 2018 skal følge den gamle ordningen.
NL171010 Det kan like gjerne være det billigste bygget ( selv om alle de tilbudte byggene er innenfor budsjettet fastsatt i konkurranseprogrammet ) eller at kriteriene pris, tekniske løsninger og organisasjon veier så tungt at de skviser ut arkitektonisk kvalitet og reell brukbarhet, og man ender opp med en vinner som er middelmådig på alle punkter, inkludert pris.
DN171010 Både fast og flytende rente blir fastsatt seks ganger i året.
SA171007 Størrelsen på gebyret er fastsatt av sentrale myndigheter.
DN171006 Emisjonen skal skje på markedsmessige vilkår der tegningskursen blir fastsatt gjennom en bokbyggingsprossess.
DB171006 Han legger til at den overordnede delen av lærerplanen for skolen som ble fastsatt i høst, fastslår at elevene skal møte et variert spekter av kulturuttrykk i opplæringen.
VG171003 Styrets honorar er således fastsatt av denne komiteen for hele fireårsperioden.
VG171003 - Honorarer fastsatt
AP171003 Avfallsforskriften fastsatt av Klima- og miljødepartementet regulerer innsamlingen og gjenvinningen av EE-avfall ( Elektrisk og elektronisk avfall ).
AA171003 I ei pressemelding fra Kunnskapsdepartementet fredag 1.9.17 står det at regjeringa har fastsatt ny overordna del for læreplanene i skolen.
DN171001 oktober, tidligst klokken 11.45 og nobelprisen i litteratur, der kunngjøringstidspunkt ennå ikke er fastsatt .
AP171001 - Våre meglere melder om innstramminger blant bankene som på individuelt nivå går utover begrensningene myndighetene har fastsatt .
AP171001 oktober, tidligst klokka 11.45 og nobelprisen i litteratur, der kunngjøringstidspunkt ennå ikke er fastsatt .
VG170930 « Subsidiært er det lagt ned påstand om betaling av et beløp til Kristoffersen fastsatt etter rettens skjønn, oppad begrenset til 15 millioner kroner ».
DB170929 I samme vedtak som ordlyden i tilbakemeldingen til varsleren ble fastsatt , kan man også lese : ¶
DN170928 Finanstilsynets pilar 2-krav for banken ble da fastsatt til 4,2 prosent av risikovektet balanse, som ga et krav om total kjernekapital på 15,7 prosent.
AA170928 Litt senere i år ( dato ennå ikke fastsatt ) kommer Gerald's Game.
DB170926 Skolene har blitt drevet ut fra en sterk tro på målstyring, der omhyggelig ettersyn med skoler og lærere og hyppig testing av elevene har vært brukt for å sikre at progresjonen gjennom skolen skjer etter en fastsatt marsjtakt.
VG170922 I USA deles filmene inn i et klassifiseringssystem fastsatt av Motion Picture Associasion of America, og verdensrekorden gjelder såkalt R-ratede skrekkfilmer.
DN170921 Salget av aksjene ble gjennomført gjennom en salgsprosess der prisen ble fastsatt til 4,15 dollar per aksje.
DA170921 Størrelsen på tilskuddet blir fastsatt ut fra siste valgresultat, og det er Fylkesmannen i Sogn og Fjordane som avgjør utfallet av søknadene. 90-95 kroner per stemme ¶ Én enkelt stemme avgitt under stortingsvalget, vil utløse en statsstøtte på anslagsvis mellom 90 og 95 kroner i 2018 og i de påfølgende årene av stortingsperioden vi n
AA170921 Prisen i aksjetilbudet er ikke fastsatt , opplyser Telenor i en pressemelding.
DN170920 Prisen på aksjene i nedsalget er ikke fastsatt og vil bli avgjort i en såkalt bookbuilding.
AA170918 Rådmannen har fremmet to alternative forslag ; 1 ) at planen vedtas slik den foreligger, eller 2 ) at « områderegulering for Overvik utsettes til byutredning med nullvekstmålet er ferdigstilt og nytt transportsystem for Trondheim øst er fastsatt », som er rådmannens anbefalte forslag.
DB170917 Melodisk sett er den noe nær en sekstitalls-dystopisk parodi på fremtidens popmusikk, bestående av totalt tre noter repetert i et fastsatt to takters mønster, som består uforandret låten gjennom.
AP170917 Fradraget er det såkalte skjermingsgrunnlaget multiplisert med en risikofri rente fastsatt av departementet.
AA170916 Dato for nyvalget er ikke fastsatt , men Benediktsson har signalisert at han ser for seg valg i november, trolig den 4.
AA170915 Den norske kvoten for 2018 vil først bli fastsatt når statsbudsjettet legges fram i oktober.
DN170913 * I utgangspunktet åpner ikke streik for de store erstatningene EU har fastsatt når flyavganger kanselleres eller blir forsinket av årsaker flyselskapet burde ha kontroll over, som mannskapsmangel eller tekniske problemer.
DN170913 « Alle dagens aksjonærer inviteres til å tilby aksjer til en pris fastsatt av dem selv.
DN170913 Norge forvalter og høster vågehval etter bærekraftige prinsipper og vitenskapelige kriterier fastsatt av Vitenskapskomiteen til Den internasjonale hvalfangstkommisjonen ( IWC ), sier han.
DN170912 * I utgangspunktet åpner ikke streik for de store erstatningene EU har fastsatt når flyavganger kanselleres eller blir forsinket av årsaker flyselskapet burde ha kontroll over, som mannskapsmangel eller tekniske problemer.
AP170912 I utgangspunktet åpner ikke streik for de store erstatningene EU har fastsatt når flyavganger kanselleres eller blir forsinket av årsaker flyselskapet burde ha kontroll over, som mannskapsmangel eller tekniske problemer.
NL170911 Argumentasjon for å flytte hovedsetet for politiet i Midt-Troms fra Andselv til Setermoen slik det ble fastsatt er nå vesentlig endret av flere forhold.
NL170911 Nå er overordnet del fastsatt , men veien videre er vel så viktig : Hvordan skal overordnet del tas i bruk og være med på å realisere det verdiløftet som Stortinget har sagt at skolen trenger ?
DA170911 Da ble det også fastsatt en dato for operasjon.
SA170909 Det var sykkelnettstedet procycling som skrev om de nye bonusordningene, som ble fastsatt før mesterskapet i Richmond i USA for to år siden.
FV170909 Det var sykkelnettstedet procycling som skrev om de nye bonusordningene, som ble fastsatt før mesterskapet i Richmond i USA for to år siden.
AP170909 Det var sykkelnettstedet procycling som skrev om de nye bonusordningene, som ble fastsatt før mesterskapet i Richmond i USA for to år siden.
DN170908 Parisavtalen har fastsatt ambisiøse mål for verden.
DB170907 Miljødirektoratet har fastsatt jakttidene for de 56 jaktbare artene av pattedyr og fugler i Norge.
AP170907 Retten fant ikke å ville fravike normen fastsatt av Høyesterett siden offeret var fylt 18 år, og de landet på 90.000 kroner.
AP170906 Disse sakene førte til at det ble fastsatt skattepliktig formue på 6,2 milliarder kroner og skattbar inntekt på knapt 200 millioner.
DN170905 Ny høringsfrist blir fastsatt når bedre bakgrunnsarbeid er på plass, heter det fra Klima- og miljødepartementet.
DB170905 Men i det stille klumpet de seg sammen, og nå gjør de inntog i ordnet geledd, i den nye overordnede delen i den norske skolens læreplan, som ble fastsatt på fredag.
SA170904 Den faglige kvaliteten sikres gjennom pedagogiske ledere som gis tillit og tar ansvar for barnehagens innhold innenfor en nasjonalt fastsatt rammeplan.
FV170904 Den faglige kvaliteten sikres gjennom pedagogiske ledere som gis tillit og tar ansvar for barnehagens innhold innenfor en nasjonalt fastsatt rammeplan.
AP170904 Den faglige kvaliteten sikres gjennom pedagogiske ledere som gis tillit og tar ansvar for barnehagens innhold innenfor en nasjonalt fastsatt rammeplan.
DA170902 Skatt Vest har fastsatt at omsetning fra mai 2010 til konkursåpningen var på minst 2,9 millioner kroner.
VG170901 Regjeringen har i dag også fastsatt en ny instruks for departementenes arbeid med samfunnssikkerhet.
VG170901 Nasjonal prosedyre om nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold ble fastsatt i 2015.
VG170901 Regjeringen har også fastsatt en ny bistandsinstruks i Statsråd fredag.
DB170901 « Politisk virksomhet er som å seile på et grenseløst og bunnløst hav ; her finnes verken havner hvor man kan søke ly eller et ankerfeste, verken et avreisested eller et fastsatt bestemmelsessted.
VG170831 september blir flyttet, ny dato er ikke fastsatt , skriver Odd på sin hjemmeside.
SA170831 Ny dato ikke fastsatt
SA170831 Ny dato er altså ikke fastsatt .
AP170831 Ny dato ikke fastsatt
AP170831 Ny dato er altså ikke fastsatt .
DB170830 Der kanalene ikke har fastsatt premieredato ennå, står kun måneden programmet sendes.
AP170830 Cappelen tror likevel at den mest effektive utjevningen politikerne kan bidra til, er den som skjer etter at lønnen er fastsatt : ¶
DA170829 Tilskuddet tilsvarer like mye som produsentens salgsinntekter på filmen, når kinobesøket passerer et fastsatt nivå.
AP170823 Fra og med i år blir denne delen av formuen fastsatt særskilt fordi den skal få en rabatt på 10 prosent i formuesskatten.
SA170821 Båndtvang fastsatt i medhold av bokstav f må opphøre straks forholdene tilsier det.
FV170821 Båndtvang fastsatt i medhold av bokstav f må opphøre straks forholdene tilsier det.
AP170821 Båndtvang fastsatt i medhold av bokstav f må opphøre straks forholdene tilsier det.
DA170817 Der vil det bli fastsatt en medlemskontingent.
AP170817 Verdien over et fastsatt innslagspunkt får formuesskatt etter satsen som gjelder.
AP170817 All gjeld trekkes fra, slik at netto ligningsformue blir fastsatt .
DB170808 En riktig fastsatt diagnose vil kunne utløse et gjennomtenkt behandlingsforløp - både med og uten medikamentell behandling.
AP170808 Formuesskatten blir fastsatt slik : ¶ bolig, bil, hytte, penger i banken, aksjer og annen formue blir verdsatt etter særskilte regler, med lav verdsettelse av bolig som særlig viktig ¶ all gjeld trekkes fra, slik at netto ligningsformue blir fastsatt ¶ verdien over et fastsatt innslagspunkt får formuesskatt etter satsen som gjelder ¶
AP170808 Formuesskatten blir fastsatt slik : ¶ bolig, bil, hytte, penger i banken, aksjer og annen formue blir verdsatt etter særskilte regler, med lav verdsettelse av bolig som særlig viktig ¶ all gjeld trekkes fra, slik at netto ligningsformue blir fastsatt ¶ verdien over et fastsatt innslagspunkt får formuesskatt etter satsen som gjelder ¶
AP170808 Formuesskatten blir fastsatt slik : ¶ bolig, bil, hytte, penger i banken, aksjer og annen formue blir verdsatt etter særskilte regler, med lav verdsettelse av bolig som særlig viktig ¶ all gjeld trekkes fra, slik at netto ligningsformue blir fastsatt ¶ verdien over et fastsatt innslagspunkt får formuesskatt etter satsen
AP170808 Formuesskatten blir fastsatt slik : ¶ bolig, bil, hytte, penger i banken, aksjer og annen formue blir verdsatt etter særskilte regler, med lav verdsettelse av bolig som særlig viktig ¶ all gjeld trekkes fra, slik at netto ligningsformue blir fastsatt ¶ verdien over et fastsatt innslagspunkt får formuesskatt etter satsen som gjelder ¶
AP170808 Formuesskatten blir fastsatt slik : ¶ bolig, bil, hytte, penger i banken, aksjer og annen formue blir verdsatt etter særskilte regler, med lav verdsettelse av bolig som særlig viktig ¶ all gjeld trekkes fra, slik at netto ligningsformue blir fastsatt ¶ verdien over et fastsatt innslagspunkt får formuesskatt etter satsen som gjelder ¶
AP170808 Formuesskatten blir fastsatt slik : ¶ bolig, bil, hytte, penger i banken, aksjer og annen formue blir verdsatt etter særskilte regler, med lav verdsettelse av bolig som særlig viktig ¶ all gjeld trekkes fra, slik at netto ligningsformue blir fastsatt ¶ verdien over et fastsatt innslagspunkt får formuesskatt etter satsen
DA170805 Dette ved at han i perioden fra oktober 2002 til august 2015 skal ha misligholdt sin bidragsforpliktelse, dels etter privat avtale med mor til datteren, og dels basert offentlig pålagt bidrag fastsatt av Nav.
DB170804 Utvalget har måttet forholde seg til LTP-ens økonomisk ramme - fastsatt uten noen forestilling om hvilken struktur landforsvaret skulle ha.
NL170801 I følge Barentswatch hadde 96% av oppdrettslokalitetene den samme uken innrapportert verdier under fastsatt lusegrense.
AA170801 Det måtte utallig legetimer til før diagnosen melkeintoleranse ble fastsatt .
SA170727 - Vi er gjennom vanskelige tider, men det skal ikke hindre spansk fotball å fortsette på veien som vi har fastsatt , sa han til Europa Press onsdag. 64 år gamle Larrea fulgte opp med å si at han ville gå i ilden for sin « venn » Villar.
DB170727 - Vi er gjennom vanskelige tider, men det skal ikke hindre spansk fotball å fortsette på veien som vi har fastsatt , sa han til Europa Press onsdag. 64 år gamle Larrea fulgte opp med å si at han ville gå i ilden for sin « venn » Villar.
AP170727 - Vi er gjennom vanskelige tider, men det skal ikke hindre spansk fotball å fortsette på veien som vi har fastsatt , sa han til Europa Press onsdag. 64 år gamle Larrea fulgte opp med å si at han ville gå i ilden for sin « venn » Villar.
AA170725 Det er politikerne, og ikke NAV som har fastsatt sykepenge-perioden til å være ett år, og det er også politikerne som har vedtatt nivået på arbeidsavklaringspengene.
VG170715 - Forsvarsdepartementet har fastsatt retningslinjer for ansettelse av lokalt personell i internasjonale operasjoner.
VG170713 Nå har sju av landets åtte rovviltnemnder fastsatt årets jaktkvote for ulv, totalt 50 ulver.
VG170711 Ettersom utgiftene ikke er endelig fastsatt , er det for tidlig å si hvor stort kravet vil bli, sier Andersen.
DN170710 il tross for usikkerheten knyttet til utfallet av en rettslig prosess, og den forsinkelse det vil medføre for oppgjør til aksjonærene, er det styrets samlede vurdering på det nåværende tidspunkt at det vil være i aksjonærenes økonomiske interesse ikke å akseptere budet, men i stedet la prisen bli fastsatt ved rettslig skjønn, sier Hafslund ASAs styreleder Birger Magnus.
DA170710 Stortinget har fastsatt et slikt mål i Nasjonal transportplan 2018-2029, som nylig ble vedtatt.
AA170710 il tross for usikkerheten knyttet til utfallet av en rettslig prosess, og den forsinkelse det vil medføre for oppgjør til aksjonærene, er det styrets samlede vurdering på det nåværende tidspunkt at det vil være i aksjonærenes økonomiske interesse ikke å akseptere budet, men i stedet la prisen bli fastsatt ved rettslig skjønn, sier Hafslund ASAs styreleder Birger
DB170707 Et slikt fradrag går ut på at en fastsatt prosentandel av arbeidsinntekten gis tilbake som skattefradrag fram til den når et visst nivå, for å så ligge fast.
AA170707 Ved forhåndstiltredelse gis det adgang til å ta i bruk en annens eiendom etter at det er truffet vedtak om ekspropriasjon, men før ekspropriasjonserstatningen er fastsatt .
AA170707 Høyesteretts ankeutvalg har gitt Fosen reinbeitedistrikt medhold i klagen over namsmannens beslutning om å gi Fosen Vind anledning til å bygge vindmøller før ekspropriasjonserstatning er fastsatt .
AA170707 Før erstatning er fastsatt
DB170704 Hvordan arbeidet vil bli utført, er ikke fastsatt enda.
DB170704 Alminnelige bestemmelser om gravferd fastsatt av Kirkemøtet sier at « Gravferd etter kirkens ordning er en kirkelig handling av gudstjenestlig karakter.
DB170702 - Jeg tror et mye større antall mener at ingen er hevet over loven og at alle må betale den skatten parlamentet har fastsatt .
NL170629 Ingen kommer gjennom norsk skole uten å ha analysert et dikt, men personlig økonomi har ingen fastsatt plass i skolens læreplaner.
VG170627 Årsaken til budsjettsmellen er at NIF fikk flere gjester enn de hadde forventet da budsjettet ble fastsatt , ifølge kommunikasjonssjef Niels Røine.
DA170627 0,75-reguleringen ble fastsatt ut fra en tankegang om at reallønnsveksten i gjennomsnitt ville være 1,5 prosent eller litt høyere.
DA170627 0,75-reguleringen ble fastsatt ut fra en tankegang om at reallønnsveksten i gjennomsnitt ville være 1,5 prosent eller litt høyere.
AP170627 Det finnes ingen lover som krever at flyselskapene har en fastsatt mengde ansatte i bakhånd.
AP170627 Det finnes ingen lover som krever at flyselskapene har en fastsatt mengde ansatte i bakhånd.
VG170626 EU-domstolen har slått fast at man har krav på erstatning som er fastsatt på forhånd dersom du ankommer reisemålet mer enn tre timer etter planlagt ankomsttidspunkt.
AP170625 Så fikk vi fastsatt spillereglene for arbeidslivet.
AP170625 Så fikk vi fastsatt spillereglene for arbeidslivet.
DN170621 Regjeringen har i statsråd i dag fastsatt at reglene om aksjesparekonto trer i kraft fra 1. september 2017.
DN170621 Forskriften som nå er fastsatt regulerer blant annet tilbyders informasjonsplikt til kontohaver, krav til avtalen om aksjesparekonto og tilbyders kontoføring.
DN170621 Finansdepartementet har samtidig fastsatt forskrift om aksjesparekonto, som trer i kraft fra samme tidspunkt, ifølge en melding.
DN170620 « Minoritetsaksjonærene vil derfor ikke ha noen realistisk mulighet til å forbli aksjonærer i Hafslund, men kan velge mellom å akseptere tilbudet og avvente tvangsinnløsning og få vederlaget for aksjene fastsatt ved rettslig skjønn basert på selskapets underliggende verdier », skriver Hafslund-styret i en redegjørelse tirsdag.
DN170620 Innløsningssummen vil bli tillagt rente fastsatt av retten fra tvangsinnløsnings-tidspunktet til oppgjør finner sted », skriver styret.
DN170620 il tross for usikkerheten knyttet til utfallet av en rettslig prosess, og den forsinkelse det vil medføre for oppgjør til aksjonærene, er det styrets samlede vurdering på det nåværende tidspunkt at det vil være i aksjonærenes økonomiske interesse ikke å akseptere budet, men i stedet la prisen bli fastsatt ved rettslig skjønn, sier styreleder i Hafslund Birger Magnus.
DA170620 il tross for usikkerheten knyttet til utfallet av en rettslig prosess, og den forsinkelse det vil medføre for oppgjør til aksjonærene, er det styrets samlede vurdering på det nåværende tidspunkt at det vil være i aksjonærenes økonomiske interesse ikke å akseptere budet, men i stedet la prisen bli fastsatt ved rettslig skjønn, sier Hafslund ASAs styreleder Birger Magnus.
DA170620 Salgssummen ble fastsatt av to uavhengige takstselskap.
DA170620 Endelig kjøpesum vil bli fastsatt når regulering og dermed omfang i kvadratmeter blir avklart. skriver Røland.
AP170620 il tross for usikkerheten knyttet til utfallet av en rettslig prosess, og den forsinkelse det vil medføre for oppgjør til aksjonærene, er det styrets samlede vurdering på det nåværende tidspunkt at det vil være i aksjonærenes økonomiske interesse ikke å akseptere budet, men i stedet la prisen bli fastsatt ved rettslig skjønn, sier Hafslund ASAs styreleder Birger Magnus
AP170620 il tross for usikkerheten knyttet til utfallet av en rettslig prosess, og den forsinkelse det vil medføre for oppgjør til aksjonærene, er det styrets samlede vurdering på det nåværende tidspunkt at det vil være i aksjonærenes økonomiske interesse ikke å akseptere budet, men i stedet la prisen bli fastsatt ved rettslig skjønn, sier Hafslund ASAs styreleder Birge
VG170619 40 prosent fikk fastsatt alderen til 20 år eller eldre.
AA170619 40 prosent fikk fastsatt alderen til 20 år eller eldre.
VG170618 Hvordan løpsopplegget til det norske supertalentet blir fremover er ikke fastsatt .
VG170617 Gründerne har ikke fastsatt kravet, men ifølge DN vil de kreve å få dekket 7 millioner kroner som det har kostet å utvikle ideen.
VG170617 Skulstad hevder videre at arbeidsgiver har i tillegg fastsatt en sjablongmessig kompensasjon for det tilfelle enkelte taper inntektsmessig på beordringen ¶
SA170617 Gründerne har ikke fastsatt kravet, men ifølge DN vil de kreve å få dekket 7 millioner kroner som det har kostet å utvikle ideen.
DB170617 Gründerne har ikke fastsatt kravet, men ifølge DN vil de kreve å få dekket 7 millioner kroner som det har kostet å utvikle ideen.
BT170617 Gründerne har ikke fastsatt kravet, men ifølge DN vil de kreve å få dekket 7 millioner kroner som det har kostet å utvikle ideen.
AP170617 Gründerne har ikke fastsatt kravet, men ifølge DN vil de kreve å få dekket 7 millioner kroner som det har kostet å utvikle ideen.
VG170615 mai i år bli fastsatt godtgjørelser på 928.602 kroner for stortingsrepresentanter, 1.325.358 kroner for medlemmer av regjeringen og 1.631.346 for statsministeren og stortingspresidenten.
NL170615 I avtalen er det fastsatt på hvilke tidspunkt festeavgiften skal oppreguleres.
NL170615 Dersom partene ikke blir enige, er det opp til hver av partene å begjære skjønn for å få prisen fastsatt av nøytrale personer.
DN170615 mai i år bli fastsatt godtgjørelser på 928.602 kroner for stortingsrepresentanter, 1.325.358 kroner for medlemmer av regjeringen og 1.631.346 for statsministeren og stortingspresidenten.
DB170615 - Datoen var fastsatt for en god stund siden.
DB170615 mai i år bli fastsatt godtgjørelser på 928 602 kroner for stortingsrepresentanter, 1 325 358 kroner for medlemmer av regjeringen og 1 631 346 for statsministeren og stortingspresidenten.
AP170615 mai i år bli fastsatt godtgjørelser på 928.602 kroner for stortingsrepresentanter, 1.325.358 kroner for medlemmer av regjeringen og 1.631.346 for statsministeren og stortingspresidenten.
AP170615 - Det er Det internasjonale friidrettsforbundet som har fastsatt kravet, så det er lite vi kan gjøre med det, sier friidrettsforbundets toppidrettssjef, Håvard Tjørhom, til NTB. ( ©NTB ) ¶
DA170614 I påvente at dette videreføres definisjonen av dette området og rammene for aktivitet som ble fastsatt i den i dag gjeldende forvaltningsplan for Norskehavet.
AA170614 Det er søkt til fylkesmannen om forhåndstillatelse, slik at arbeidet kan startes før retten har fastsatt erstatning.
NL170613 Han viser til, at de har bidratt til et sterkt sluttdokument fra FNs verdenskonferanse om urfolk i 2014, som forplikter medlemsstatene, nasjonalt, til å iverksette og gjennomføre rettighetene, som er fastsatt i urfolkserklæringen.
AP170613 Det ble fastsatt en minstetid på ti år, og da den nærmet seg søkte Betew om å bli løslatt på prøve.
DB170612 SAMTALE : - De gode samtalene kommer sjelden på bestilling eller etter en fastsatt timeplan.
DB170612 De gode samtalene kommer sjelden på bestilling eller etter en fastsatt timeplan.
AP170609 Foreldre med to barn vil miste 24.000 kroner idet de tjener den første kronen over grensen dersom behovsprøving skjer ved at barnetrygden bortfaller over en fastsatt inntekt.
AP170606 Dato er ikke fastsatt , men det er antatt at besøket vil skje i løpet av høsten.
FV170603 Sendes rett på soning og sommerferien er fastsatt .
AA170602 Tidspunktet for når keiseren går av, blir fastsatt innen tre år etter at loven er endelig vedtatt.
AA170602 Han påpeker at klimamålene Stortinget har vedtatt med dette blir fastsatt som lov, og regjeringen må rapportere konkret på hvilke kutt som gjennomføres og hvordan man ligger an til å nå målene.
NL170601 Nasjonal prosedyre om nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold ble fastsatt med virkning fra februar 2015.
DB170531 Enhver som ferdes på sjøen må være forsiktig, avpasse farten etter forholdene og følge lokale fartsbegrensninger der slike er fastsatt .
DA170529 Startdato er foreløpig ikke fastsatt men direktør for kultur og byutvikling i Stavanger kommune, Gunn Jorunn Aasland, håper det kan bli allerede tidlig i august.
DB170527 Det finnes heller ikke noe statlig fastsatt ordning som erstatter inntekt for disse familiene når kvoten er brukt opp. 1300 dager høres mye ut, men for barn med kompliserte medisinske tilstander er dette en svært kort tid av barnets liv.
AA170527 I 80-sonen mister du lappen når du kjører 35 km/t over fastsatt hastighet.
DB170524 Da blir de totale kvotene fastsatt for den kommende verdenscupsesongen.
AA170523 Venezuelas president Nicolás Maduro har fastsatt vilkårene for valget av en forsamling som skal gi landet en ny grunnlov.
VG170522 Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål for hvor mange valpekull av ulv som skal fødes i Norge og grenserevir hvert år.
DN170522 - Noen tror at de kan lære alt, mens andre tror intelligens og evnen til å lære er noe fastsatt .
DB170522 Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål for hvor mange valpekull av ulv som skal fødes i Norge og grenserevir hvert år.
AA170522 Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål for hvor mange valpekull av ulv som skal fødes i Norge og grenserevir hvert år.
VG170521 Ikke fastsatt finnerlønn ¶
VG170519 Fjerning av parkeringsplasser er sentralt virkemiddel, og tidspunktet er nå fastsatt .
NL170519 Straffen er fastsatt til30 timers samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 90 dager.
SA170518 Dommen mot den 32 år gamle kvinnen ble torsdag fastsatt til tolv års fengsel for drapsforsøk.
AP170518 Dermed vil jordbruksavtalen bli fastsatt av Stortinget, uten forhandlinger med bøndene. 3rd-party-bio ¶
AP170518 Dermed vil jordbruksavtalen bli fastsatt av Stortinget, uten forhandlinger med bøndene.
AA170518 Dommen mot den 32 år gamle kvinnen ble torsdag fastsatt til tolv års fengsel for drapsforsøk.
DA170515 Samtidig har Stortinget fastsatt et mål om å redusere energibruken i eksisterende bygg med 10 TWh innen 2030.
AP170515 At en person med Schillers profil nå jobber som rådgiver i Det hvite hus, med tilgang til presidenten nesten til enhver tid, som et brudd på normene som er blitt fastsatt av tidligere administrasjoner, skriver Washington Post.
AP170515 At en person med Schillers profil nå jobber som rådgiver i Det hvite hus, med tilgang til presidenten nesten til enhver tid, som et brudd på normene som er blitt fastsatt av tidligere administrasjoner, skriver Washington Post.
VG170511 Det er fastsatt en utvidet jakttid, med tidligere start og lengre varighet, og med større kvoter.
SA170510 Før utbetaling av resterende 10 % av rammetilskuddet til særforbundet i 2017, må særforbundet ha vedtatt å innlede en prosess for å implementere minstekravene fastsatt av Idrettsstyret.
AP170510 Før utbetaling av resterende 10 % av rammetilskuddet til særforbundet i 2017, må særforbundet ha vedtatt å innlede en prosess for å implementere minstekravene fastsatt av Idrettsstyret.
AA170509 Parisavtalen fungerer som et rammeverk for frivillige mål om utslippskutt som verdens land selv har fastsatt .
DN170508 Parisavtalen fungerer som et rammeverk for frivillige mål om utslippskutt som verdens land selv har fastsatt .
AA170508 Parisavtalen fungerer som et rammeverk for frivillige mål om utslippskutt som verdens land selv har fastsatt .
DB170507 Halvannen uke før fastsatt utbetalingsdato i mai går altså Nav selv inn og endrer denne.
AP170507 Valgdagen er fastsatt til tirsdag 9. mai, drøye fem uker etter at hun ble arrestert, siktet for korrupsjon.
DN170505 - Stortinget har fastsatt et mål om å redusere inntektsgapet mellom landbruket og andre grupper.
DB170504 At regelverket ikke trår i kraft på Gardermoen til tross for behovet for en skjerpet kontroll, skyldes ifølge Jan Eirik Thomassen at EU gjennom sitt regelverk har fastsatt at det for luftgrensen kan gis « utsettelse » for inntil 18 måneder dersom det foreligger særlige forhold knyttet til infrastruktur.
AP170503 Den nye forskriften for bankenes boliglån ble fastsatt av Finansdepartementet i desember i fjor.
VG170427 Denne fristen er fastsatt av skatteforvaltningsloven.
DA170425 - Vårt forslag ble ikke endelig fastsatt , da det ikke var i samsvar med målet om avbyråkratisering i forvaltningen, svarer Grønvik.
VG170424 Da hun døde på nyttårsaften - fire måneder senere - ble vekten fastsatt til 21,7 kilo ¶ 13-åringen hadde en BMI, eller kroppsmasseindeks, på 8,8.
SA170424 Denne fristen er fastsatt av skatteforvaltningsloven.
BT170424 Denne fristen er fastsatt av skatteforvaltningsloven.
AP170424 - Slik målet ser ut til å tolkes nå - at i det øyeblikket man har flere ynglinger enn det Stortinget har fastsatt , kan man begynne å skyte ulv - strider det mot Norges internasjonale forpliktelser.
AP170424 Denne fristen er fastsatt av skatteforvaltningsloven.
AA170419 Det er ennå ikke fastsatt når den blir åpent for vanlig gjennomkjøring, sier avdelingsdirektør Svenn Egil Finden i Statens vegvesen i Sogn og Fjordane til NTB.
AA170418 Straffen ble fastsatt til ubetinget fengsel i 75 dager, i tråd med aktors påstand. ( ©NTB ) ¶
DB170414 En del forhold, som for eksempel fordelingen av skatteinnntekter mellom regioner og føderale myndigheter er ikke fastsatt ennå.
DB170414 Det vil bli fastsatt grenser for innhold av THC og andre psykoaktive stoffer i produktet.
VG170411 Dato for når Johaug må møte til høring i Sveits er ikke fastsatt ennå.
DB170410 Det er viktig å merke seg at lovendringen betyr at de som nå praktiserer eller vil innføre en aldersgrense som ikke er fastsatt i lov eller forskrift, må kunne vise til en saklig begrunnelse for dette, ellers er det forbudt.
AA170410 For veier og områder som ikke står nevnt i listen under er ikke tidspunkt for vårrengjøringen fastsatt .
VG170408 Identiteten til de døde ikke fastsatt
VG170408 Identiteten til de døde er foreløpig ikke fastsatt , så politiet vil ikke si noe om dem på nåværende tidspunkt.
VG170408 Identiteten til de døde er foreløpig ikke fastsatt , så politiet vil ikke si noe om dem på nåværende tidspunkt.
DB170408 Hun forteller at datoen for når serien skulle sendes på TVNorge ikke har vært fastsatt .
DN170407 Pilar 2-kravet for banken er fastsatt til 4,2 prosent av risikovektet balanse, opplyser Bank Norwegian i en melding fredag.
DB170406 Foreløpig er det ikke fastsatt noen dato for Johaug-saken i CAS, men etter det Dagbladet forstår, kommer høringen i god tid før sommeren, og kanskje allerede i mai.
AP170406 Det er ikke fastsatt hva markedsverdien er, men Helse Sør-Øst vurderte i januar at tomten har en markedsverdi på omtrent 64 millioner kroner.
AP170406 Det er ikke fastsatt hva markedsverdien er, men Helse Sør-Øst vurderte i januar at tomten har en markedsverdi på omtrent 64 millioner kroner.
VG170405 Taksten er fastsatt av skattetakstnemda ¶
DA170405 » Det betyr at kommune og skole selv kan disponere lærerkreftene etter behov uten en fastsatt gruppestørrelse å ta hensyn til.
DA170405 Da mener jeg vi må kunne styre ressursene dit uten å være bundet av en fastsatt nasjonal norm for lærertetthet.
DA170405 april, tar imidlertid en rekke fylkeslag og lokallag nå til orde for å bryte med programkomiteens forslag, og heller gå i retning av den løsningen SV, KrF, Utdanningsforbundet, Elevorganisasjonen og Foreldreutvalget i grunnopplæringen vil ha : En nasjonal fastsatt norm på hvor mange elever en lærer skal ha ansvar for.
DB170404 Regjeringen har fastsatt en forskrift som gjør at finansforetak må angi samlet utestående kreditt i beløpsfeltet på kredittkortregninger ¶
AP170404 Justisdepartementet har fastsatt en forskrift som skal dempe bankenes markedsføring av forbrukslån.
VG170403 Eiendomsskatten beregnes av en skattetakst som er fastsatt for hver enkelt eiendom.
VG170401 Avgjørelsen « innebærer brudd på den konstitusjonelle orden, og uvitenhet om statsmodellen fastsatt i vår grunnlov », sa Ortega under en direktesending på en statlig TV-kanal.
DA170401 - Den innebærer brudd på den konstitusjonelle orden og uvitenhet om statsmodellen fastsatt i vår grunnlov, sa Ortega under en direktesending på statlig TV.
AP170401 Den " innebærer brudd på den konstitusjonelle orden og uvitenhet om statsmodellen fastsatt i vår grunnlov ", sa Ortega under en direktesending på statlig TV.
AA170401 Den " innebærer brudd på den konstitusjonelle orden og uvitenhet om statsmodellen fastsatt i vår grunnlov ", sa Ortega under en direktesending på statlig TV.
AA170401 Den " innebærer brudd på den konstitusjonelle orden og uvitenhet om statsmodellen fastsatt i vår grunnlov ", sa Ortega under en direktesending på en statlig TV-kanal.
AA170401 Den " innebærer brudd på den konstitusjonelle orden og uvitenhet om statsmodellen fastsatt i vår grunnlov ", sa Ortega under en direktesending på statlig TV.
VG170331 Detaljerte forskriftsregler vil bli fastsatt før sommeren.
VG170331 Straffen er fastsatt til fengsel i 75 dager.
DN170331 « Utover det som står i årsrapporten er det ikke naturlig for selskapets ledelse å kommentere forhold knyttet til konsernsjefens lønn, som er fastsatt av styret.
DB170331 Detaljerte forskriftsregler vil bli fastsatt før sommeren.
AA170331 Straffen er fastsatt til ubetinget fengsel i 75 dager, som er i tråd med aktors påstand.
AA170331 Detaljerte forskriftsregler vil bli fastsatt før sommeren.
AA170331 Detaljerte forskriftsregler vil bli fastsatt før sommeren.
VG170330 Eiendomsskatten beregnes av en skattetakst som er fastsatt for hver enkelt eiendom.
SA170328 I påstanden heter det at både Per Inge Torkelsen, Dag Schreiner og Rune Andersen dømmes til å betale oppreisningserstatning fastsatt etter rettens skjønn oppad begrenset til 200.000 kroner hver.
DB170328 - Konsertplanene var fastsatt lenge før Nobelprisen 2016 hadde blitt utnevnt, skriver Danius, som også meddeler at Svenska Akademien ikke har hatt noen kontakt med Bob Dylan i løpet av de siste månedene.
AP170328 I påstanden heter det at både Per Inge Torkelsen, Dag Schreiner og Rune Andersen dømmes til å betale oppreisningserstatning fastsatt etter rettens skjønn oppad begrenset til 200.000 kroner hver.
DB170327 Ser en bort fra lønnstrekk som skatt, pensjon med videre, kan trekk i lønn bare gjennomføres dersom det på forhånd er fastsatt i skriftlig avtale, jf paragraf 14-15 ( 2, bokstav c ).
DB170327 Når det på forhånd er fastsatt ved skriftlig avtale, Når det ved tariffavtale er fastsatt regler om lønnstrekk for fagforeningskontingent, herunder premie til kollektiv forsikring som er knyttet til medlemskap i fagforening, eller avgift til opplysnings- og utviklingsfond, eller til lavtlønnsfond.
DB170327 Når det på forhånd er fastsatt ved skriftlig avtale, Når det ved tariffavtale er fastsatt regler om lønnstrekk for fagforeningskontingent, herunder premie til kollektiv forsikring som er knyttet til medlemskap i fagforening, eller avgift til opplysnings- og utviklingsfond, eller til lavtlønnsfond.
DB170325 Hvis ferien allerede er fastsatt , er hovedregelen at arbeidsgiver ikke kan endre den på grunn av oppsigelsen uten at arbeidstakeren samtykker til det.
DB170325 Dette gjelder både når ferien er fastsatt på forhånd, og når den ikke er det.
DB170325 - Arbeidsgiver kan heller ikke flytte en allerede fastsatt ferie til denne perioden, opplyser Larsen.
AA170324 Man kan så spørre seg hvordan disse datoene har blitt fastsatt .
DB170323 Et møte på et stadion til en fastsatt tid, skriver Lebedev på hjemmesiden til det russiske partiet LDPR, ifølge The Telegraph.
DB170321 Da er jeg sikker på at vi skal sette oss ned og diskutere problemet som har oppstått med at datoen vi opprinnelig hadde fastsatt , ikke passet.
VG170319 Det skal skje ved å øke verdisettingsrabatten vesentlig, utover satsen på 20 prosent som ble fastsatt i skatteforliket i Stortinget.
AP170315 En somalisk pirat som hevder han er i kontakt med piratene om bord sier summen for løsepenger ikke er fastsatt ennå.
AA170315 En somalisk pirat som hevder han er i kontakt med piratene om bord sier summen for løsepenger ikke er fastsatt ennå.
DB170314 Den gjør også oppgavene i en fastsatt rekkefølge.
AP170314 Dommen er ikke rettskraftig, Merkels kontor har anket saken av hensyn til pressefriheten slik den er fastsatt i grunnloven.
AA170314 Det bodde nesten dobbelt så mange ungdommer på hjemmet som det var dimensjonert for, mange var ungdomskriminelle og over maksimumsalderen som var fastsatt for beboerne.
VG170313 Skedsmo-ordfører Ole Jacob Flæten ( Ap ), som tilbyr halv pris, sier gebyret hos dem er fastsatt basert på gjennomsnitt.
AA170311 Der ble målsetningen for medlemslandene fastsatt til at man gradvis skal øke forsvarsbudsjettene opp mot to-prosents målet i løpet av et tiår.
VG170310 Oppreisningen i voldtektssaker fastsatt av Høyesterett er 150.000 kroner.
DN170310 Regjeringen har fastsatt et inflasjonsmål for pengepolitikken i Norge.
AA170310 Oppreisningen i voldtektssaker fastsatt av Høyesterett er 150.000 kroner.
SA170309 Det er ikke fastsatt når det midlertidige minnesmerket i regjeringskvartalet skal være klart.
AP170309 Det er ikke fastsatt noen ny dato for neste rettsmøte, og det er ennå uklart når selve rettssaken mot Lee kan starte.
AA170308 Fredriksen varsler at han nå vil ta opp saken med komitéleder Ola Elvestuen ( V ) med mål om å få fastsatt " fremdrift i saken allerede denne uken ".
DN170307 Norsk pris er ikke fastsatt , men i USA vil armbåndet koste 150 dollar veiledende.
DB170306 Et møte på et stadion til en fastsatt tid, skriver Lebedev på hjemmesiden til det russiske partiet LDPR, ifølge The Telegraph.
AP170306 Ifølge The New York Times var valget av tidspunkt for kunngjøringen fastsatt til mandag morgen slik at Trumps regjeringsapparat kan starte en ny uke med å nullstille nyhetene etter en uke med mye rabalder.
AP170306 Ifølge The New York Times er timingen på kunngjøringen fastsatt til mandag morgen slik at Trumps regjeringsapparat kan starte en ny uke med å nullstille nyhetene etter en uke med mye rabalder.
DA170303 Dato, tid og sted er ikke fastsatt , men så fort det lar seg gjøre, ønsker Wirak å kalle inn til idédugnad.
AP170303 Rekordene er fastsatt på grunnlag av temperaturer som er målt med stor presisjon.
BT170227 Lagmannsretten har utøvd skjønn når de har fastsatt botens størrelse til 300.000 kroner.
DB170226 Førerkort som ikke skiftes ut innen fastsatt frist, mister sin gyldighet.
SA170224 Hammer sier de ikke har fastsatt et tidspunkt for laguttaket, men avviser ikke at det kan skje allerede i kveld.
DN170224 De har lønn og fastsatt arbeidstid fra ti til seks.
BT170224 Hammer sier de ikke har fastsatt et tidspunkt for laguttaket, men avviser ikke at det kan skje allerede i kveld.
AP170224 Hammer sier de ikke har fastsatt et tidspunkt for laguttaket, men avviser ikke at det kan skje allerede i kveld.
DB170220 Samtidig har de et svært begrenset handlingsrom fordi vår øverste myndighet, Stortinget, har fastsatt eksakte bestandsmål og dessuten pålagt nemndene å prioritere beiteinteressene.
AP170219 Prisen blir bestemt på metallbørsen i London og fastsatt i dollar.
SA170217 Myndighetenes ansvar er å påse at forsikringsbransjen følger de lover, regler og krav som er fastsatt av Stortinget, sier Listhaug.
AA170217 Vi går ut åpent i markedet for å få fastsatt en pris, så får vi se hva markedet vil prise hotellet til, sier megler Stein Tollin til opp.no.
AA170217 Myndighetenes ansvar er å påse at forsikringsbransjen følger de lover, regler og krav som er fastsatt av Stortinget, sier Listhaug.
DB170216 Den ulykkelige situasjonen vi er i har oppstått fordi Stortinget - altså våre nasjonale myndigheter - har fastsatt en trang ulvesone med et minimalt bestandsmål.
DN170215 Salmar har 60 prosent andel av salget på langsiktige kontrakter der prisen ble fastsatt da prisnivået var lavt.
SA170214 Det er ikke fastsatt noen ny dato for behandlingen i lagmannsretten.
DA170214 Det er ikke fastsatt noen ny dato for behandlingen i lagmannsretten.
AA170214 Det er ikke fastsatt noen ny dato for behandlingen i lagmannsretten.
AP170211 - Det skal ikke være fastsatt hvilke saker partiet skal løfte fram, men grunnleggerne er kjent for å være feministkritikere og for å ville styrke forsvaret.
AA170211 Det skal ikke være fastsatt hvilke saker partiet skal løfte fram, men grunnleggerne er kjent for å være feministkritikere og for å ville styrke forsvaret.
FV170210 Vi vil vurdere muligheten vi har til å benytte oss av det nye regelverket når reglene er endelig fastsatt og vi har oversikt over hvilke eventuelle komplikasjoner- og rettigehtsmessige utfordringer det vil innebære.
DN170210 Både fast og flytende rente blir fastsatt seks ganger i året.
AA170210 Både fast og flytende rente blir fastsatt seks ganger i året.
SA170209 Vi vil vurdere muligheten vi har til å benytte oss av det nye regelverket når reglene er endelig fastsatt og vi har oversikt over hvilke eventuelle komplikasjoner- og rettigehtsmessige utfordringer det vil innebære.
BT170209 Vi vil vurdere muligheten vi har til å benytte oss av det nye regelverket når reglene er endelig fastsatt og vi har oversikt over hvilke eventuelle komplikasjoner- og rettigehtsmessige utfordringer det vil innebære.
AP170209 Vi vil vurdere muligheten vi har til å benytte oss av det nye regelverket når reglene er endelig fastsatt og vi har oversikt over hvilke eventuelle komplikasjoner- og rettigehtsmessige utfordringer det vil innebære.
AA170209 Vi vil vurdere muligheten vi har til å benytte oss av det nye regelverket når reglene er endelig fastsatt og vi har oversikt over hvilke eventuelle komplikasjoner- og rettigehtsmessige utfordringer det vil innebære.
SA170207 - Det ville vært i strid med norsk personvernlovgivning, som sier at personopplysninger bare behandles dersom den registrerte har samtykket, eller det er fastsatt i lov at det er adgang til slik behandling.
FV170207 - Det ville vært i strid med norsk personvernlovgivning, som sier at personopplysninger bare behandles dersom den registrerte har samtykket, eller det er fastsatt i lov at det er adgang til slik behandling.
DB170207 Er du en av 88.200 arbeidsledige og har søkt om dagpenger, får du fastsatt en arbeidstid med utgangspunkt i hvor mye du jobbet før du ble arbeidsledig.
BT170207 - Det ville vært i strid med norsk personvernlovgivning, som sier at personopplysninger bare behandles dersom den registrerte har samtykket, eller det er fastsatt i lov at det er adgang til slik behandling.
AP170207 - Det ville vært i strid med norsk personvernlovgivning, som sier at personopplysninger bare behandles dersom den registrerte har samtykket, eller det er fastsatt i lov at det er adgang til slik behandling.
AP170206 Regjeringen har derfor gitt 38 millioner kroner til et pilotprosjekt som skal se på hvordan det kan unngås at ME-pasientene blir kasteballer i systemet og kan få fastsatt sin diagnose og få god oppfølging raskest mulig.
AP170206 Regjeringen har derfor gitt 38 millioner kroner til et pilotprosjekt som skal se på hvordan det kan unngås at ME-pasientene blir kasteballer i systemet og kan få fastsatt sin diagnose og få god oppfølging raskest mulig.
DB170202 - Vi har den prinsipielle oppfatningen at pengene som skal brukes gjennom statsbudsjettet skal brukes fordi de går til viktige formål, ikke fordi det er en fastsatt prosent av et annet tall, sier Harberg.
SA170201 Traseen for 2018-utgaven blir fastsatt denne våren, og der vil Kristiansand og flere andre steder i Vest-Agder være med.
FV170201 Traseen for 2018-utgaven blir fastsatt denne våren, og der vil Kristiansand og flere andre steder i Vest-Agder være med.
AP170201 Traseen for 2018-utgaven blir fastsatt denne våren, og der vil Kristiansand og flere andre steder i Vest-Agder være med.
DB170130 Billettpris og lønns- og pensjonskostnader er blant de få områdene der nye aktører kan hente fortjeneste etter at statstilskuddet er fastsatt .
DB170128 Selv om paret ikke har en fastsatt dato for selve bryllupet ennå, har Johansen kommet godt i gang med planleggingen.
DN170127 Målet fastsatt under Opec-toppmøtet i november i fjor er kutt på drøye 1,7 millioner fat.
AP170124 NATO-landene har ønsket seg et toppmøte med president Donald Trump så raskt som mulig, men noen dato er ikke fastsatt .
AP170124 NATO-landene har ønsket seg et toppmøte med president Donald Trump så raskt som mulig, men noen dato er ikke fastsatt .
AP170124 NATO-landene har ønsket seg et toppmøte med president Donald Trump så raskt som mulig, men noen dato er ikke fastsatt .
DB170123 Datoen er fastsatt fordi dette er første aktuelle anledning som Oslo Spektrum er ledig.
DN170121 Avisen skriver at selv om endringen er sendt ut på høring, er det i praksis avklart at den blir en del av norsk lov, ettersom den allerede er fastsatt og har trådt i kraft i EU.
AP170117 Bergen kommune søkte om dette virkemiddelet allerede i april 2016, og forskriften som gjelder Bergen ble fastsatt 16. desember 2016.
BT170113 Det gjelder også bestandsmålet Stortinget har fastsatt .
DB170107 Foreløpig har vi ingen fastsatt dato for bryllupet, men vi vurderer kanskje å gjøre det i rådhuset, sier Pedersen lattermildt.
DB170105 Grensen blir fastsatt av Stortinget.
AP170105 Et utvalg på 5 - 6 medlemmer som innen sitt område har ansvar for at bestandene opprettholdes på det nivået Stortinget har fastsatt .
SA170104 - Selv om denne avgiften er innenfor krav fastsatt av spillemyndigheten på Malta, synes vi dette er en svært uheldig og utspekulert måte å få nordmenn til å spille mer hos ComeOn.
FV170104 - Selv om denne avgiften er innenfor krav fastsatt av spillemyndigheten på Malta, synes vi dette er en svært uheldig og utspekulert måte å få nordmenn til å spille mer hos ComeOn.
BT170104 - Selv om denne avgiften er innenfor krav fastsatt av spillemyndigheten på Malta, synes vi dette er en svært uheldig og utspekulert måte å få nordmenn til å spille mer hos ComeOn.
AP170104 - Selv om denne avgiften er innenfor krav fastsatt av spillemyndigheten på Malta, synes vi dette er en svært uheldig og utspekulert måte å få nordmenn til å spille mer hos ComeOn.
DB170101 Lederen av CHP, Seline Dogan sier det er 24, og at det i tillegg er fire drapsofre der nasjonaliteten ennå ikke er fastsatt .
SA161214 Datoene for høringen i dopingsaken mot Therese Johaug er fastsatt til 25.-27. januar.
FV161214 Datoene for høringen i dopingsaken mot Therese Johaug er fastsatt til 25.-27. januar.
BT161214 Datoene for høringen i dopingsaken mot Therese Johaug er fastsatt til 25.-27. januar.
AP161214 Datoene for høringen i dopingsaken mot Therese Johaug er fastsatt til 25.-27. januar.
SA161125 Subsidiært er det lagt ned påstand om betaling av et beløp til Kristoffersen fastsatt etter rettens skjønn, oppad begrenset til 15 000 000 kroner, » heter det i saksdokumentene fra Oslo tingrett.
AP161125 Subsidiært er det lagt ned påstand om betaling av et beløp til Kristoffersen fastsatt etter rettens skjønn, oppad begrenset til 15 000 000 kroner, » heter det i saksdokumentene fra Oslo tingrett.
AP161101 - Spesifikasjonene for disse stemplene er fastsatt i Schengen eksekutivkomités beslutning.
AA161101 - Spesifikasjonene for disse stemplene er fastsatt i Schengen eksekutivkomités beslutning.
AP161017 Aksjeandelen i fondets referanseindeks ble da fastsatt til 40 prosent.
AP161013 Arverekken i Thailand er imidlertid ikke fastsatt , men bestemmes av medlemmene i Det kongelige råd.
AP161011 Derfor er det naturlig at man ønsker å ta med seg bagasjen om bord, og mengden kan overstige de standardmål som er fastsatt , sier informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS.
SA160930 Det vil i tillegg bli en etappe som går fra Sverige til Norge, men denne løypen er ikke fastsatt ennå.
SA160930 Grensen er fastsatt av Kulturdepartementet, i dialog med Norsk Tipping og Lotteritilsynet.i ¶ 3000 risikospillere ¶
AP160930 Det vil i tillegg bli en etappe som går fra Sverige til Norge, men denne løypen er ikke fastsatt ennå.
AP160930 Grensen er fastsatt av Kulturdepartementet, i dialog med Norsk Tipping og Lotteritilsynet. 3000 risikospillere ¶
AP160912 Det er ikke prisen du betalte for akkurat din bolig som avgjør skatten, men den såkalte boligverdien fastsatt av Skatteetaten.
AP160912 Byrådet har fastsatt et bunnfradrag som gjør at eiere av hus eller leilighet med en beregnet boligverdi under fem millioner kroner slipper unna.
AP160907 Prisen danske myndigheter skal betale til den anonyme kilden er ikke fastsatt , men skatteministeren bekrefter at det er snakk om et engangsbeløp i millionklassen.
AP160907 Om du eier en bolig med en boligverdi fastsatt til mer enn fem millioner kroner, kan du regne med en regning som dette i posten en av de nærmeste dagene.
AP160905 Innsamlingen må ha et klart formål knyttet til rikets sikkerhet og alle data må slettes etter en fastsatt tid.
FV160902 Grensen blir fastsatt av Stortinget.
SA160901 Grensen blir fastsatt av Stortinget.
BT160901 Grensen blir fastsatt av Stortinget.
AP160901 Grensen blir fastsatt av Stortinget.
AP160818 Kunnskapsdepartementet har fastsatt forskrift om rammeplan for ny grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn og 5.-10. trinn.
AP160812 Oslos finansbyråd Robert Steen ( Ap ) sier til Dagens Næringsliv at det som er fastsatt , er at klagemuligheten må være uttømt før søksmål kan reises.
AP160812 Det er ikke fastsatt noen særskilt søksmålsfrist for det tilfellet at klagemuligheten er benyttet.
AP160620 - Vi er vel så sikre nå at diagnosen er fastsatt , sa Dalen ifølge NRK.
DB160615 At vi over en fastsatt periode avvikler statens økonomiske støtte til alle tros- og livssynssamfunn.
AP160611 Kronekursen ble fastsatt mot europeiske valutaer med store kurssvingninger, såkalt flytende kurser.
AP160602 Midtbø er sterkest i led, hvor det handler om å nå høyest mulig i en på forhånd fastsatt rute i en klatrevegg.
AP160601 - Reguleringsplanen har fastsatt en grense for hva som skal være havn og hva som skal byutvikles.
AP160524 Prisen er så langt ikke fastsatt , men det vil bli solgt kort i junior- og seniorklassen.
AP160523 Da Betew fikk fastsatt forvaringsstraffen for Nokas-ranet av Høyesterett, skrev Aftenpostens rettskommentator Inge D.
AP160523 Vi har allerede funnet over fem ganger for mye fossile brensler for klimamålene fastsatt i Parisavtalen. 3rd-party-bio ¶
SA160509 Betalingen til Christian 2, som var konge i Danmark og Norge, ble fastsatt til åtte lester saltet laks og 100 spekelaks i året.
AP160509 Betalingen til Christian 2, som var konge i Danmark og Norge, ble fastsatt til åtte lester saltet laks og 100 spekelaks i året.
AP160507 EU og IMF er tidligere blitt enige om å kreve at regjeringen i Hellas forbereder beredskapskutt i statsbudsjettet hvis landet ikke klarer å nå et fastsatt mål for overskuddet i det såkalte primære budsjettoverskuddet.
DA160420 Betew skulle også holde seg sysselsatt eller foreta studier i henhold til en plan fastsatt av friomsorgen.
VG160412 Til tross for at bestanden av gaupe i Norge i dag er lavere enn det nasjonale målet som er fastsatt av Stortinget, tillates det årlig jakt på dette rovdyret. enn det nasjonale målet som er fastsatt av Stortinget, tillates det årlig jakt på dette rovdyret.
VG160412 For region Vest-Norge er det ikke fastsatt noe måltall.
VG160412 enn det nasjonale målet som er fastsatt av Stortinget, tillates det årlig jakt på dette rovdyret.
AP160412 « For 2014 har Regjeringen fastsatt at gjennomsnittlig oppklaringsprosent skal være minst 38. (...
SA160408 Men for et år siden sluttet det internasjonale kroppsbyggerforbundet ( IFBB ) seg til det internasjonale antidopingregelverket ( WADC ), fastsatt av WADA.
AP160408 Erstatningene for prestenes lønn ble fastsatt til et beløp pr. menighetslem.
AP160408 Men for et år siden sluttet det internasjonale kroppsbyggerforbundet ( IFBB ) seg til det internasjonale antidopingregelverket ( WADC ), fastsatt av WADA.
AP160406 Forslår gratis SFO for lavinntektsfamilier og inntektsavhengig oppholdsbetaling under en fastsatt makspris.
AP160406 Aps familieutvalg : Ønsker " nasjonal satsing " med fastsatt nasjonal standard på innholdet, flere aktiviteter inn og innføring av makspris på mellom 1000 og 1500 kroner i måneden og søskenmoderasjon.
AP160325 I gjennomsnitt ble grunnlaget for formuesskatten fastsatt til drøyt 100 millioner kroner i hvert Sveits-vedtak i fjor.
AP160325 - Dette vil imidlertid endre seg når avtalene etter hvert blir virksomme, uten at Skatteetaten har fastsatt noe endelig skjæringstidspunkt for dette, sier Magnus.
AP160315 - Fristen ble fastsatt av Stortinget for nesten to år siden.
AP160310 Total tid for valgtaler for hver kandidat er fastsatt til maksimalt 15 minutter, men dette er fra talerstolen.
AP160308 En liten endring er foretatt : I en forskriftsendring er det fastsatt en øvre grense for abort ( 22 uker ).
AP160303 En liten endring er foretatt : I en forskriftsendring er det fastsatt en øvre grense for abort ( 22 uker ).
AP160224 Mange bedrifter har opplevd - som kommunene - hvor uforutsigbart og dyrt det kan bli å gi ansatte en fastsatt pensjonsytelse uavhengig av mange forhold som bedriften ikke har kontroll på.
AP160224 Her betaler arbeidsgiver en fastsatt prosent av lønnen i pensjonspremie - med mye mindre risiko for overraskelser.
AP160219 ## Pris ikke fastsatt
AP160208 Kulturdepartementet har ennå ikke fastsatt hvilke totalrammer filminstituttet skal ha i 2016.
AP160201 Da blir det lettere å se helheten for myndighetene slik at man får fastsatt riktig skatt.
AP160201 Han understreker at det i enkeltsakene er domstolene som dømmer innenfor et lovverk og en strafferamme som er fastsatt av Stortinget.
AP160121 De som bor borte, består eksamen og ikke har inntekt/formue over et fastsatt beløp, får inntil 40 prosent av lånet gjort om til stipend.
AP160120 I disse sakene ble det fastsatt formue på 5,3 milliarder kroner og inntekt på 114 millioner kroner.
AP160120 Den som har hatt 1 million kroner på skjult konto i ti år eller mer, kan få fastsatt fastsette en formue på 10 millioner kroner.
AP160120 De skattepliktige beløpene som ble innrapportert i 2014 ble fastsatt til i underkant av 7 milliarder kroner for formue, 281 millioner kroner for inntekt og 5,6 millioner kroner for arv.
AP160109 Din arbeidsgiver må foreta en saklig utvelgelse basert på en avveining av de utvelgelseskriteriene som arbeidsgiver har fastsatt i denne konkrete nedbemanningsprosessen.
AP160107 Prisen på 1 dollar var torsdag fastsatt til 6,59 yuan.
AP160101 - Måltallene til PU er fastsatt som en del av statsbudsjettet, og det er uttransport av 7800 personer.
AP160101> - Måltallene til PU er fastsatt som en del av statsbudsjettet, og det er uttransport av 7800 personer.
AP160101> target="avis" href= - Måltallene til PU er fastsatt som en del av statsbudsjettet, og det er uttransport av 7800 personer.
AP160101> target="avis" href= target="avis" href= - Måltallene til PU er fastsatt som en del av statsbudsjettet, og det er uttransport av 7800 personer.