VG170817 Hvordan er det så med rike familier ?
VG170817 En NHH-studie av Lieng og Sveen viser at samlet formuesskatt for Norges 400 rikeste familier utgjorde 0,24 prosent av deres anslåtte realformue.
DN170817 Våre dypeste kondolanse til de som er rammet, deres familier & Spania, skriver utenriksministeren.
DA170817 Våre dypeste kondolanse til de som er rammet, deres familier & Spania, skriver utenriksministeren.
AA170817 I en uttalelse sier UNHCR at de sist ankomne forteller om barbarisk vold i hjemlandet, der væpnede bander stikker bolighus i brann uten at folk slipper ut, mennesker blir likvidert foran sine familier , seksuelle overgrep skjer mot kvinner og jenter og yngre gutter kidnappes til tvungen deltakelse i krigen.
AA170817 Flyktninghjelpens landdirektør i Uganda, Muhumed Hussein, sier at familier flykter fra et rent helvete i Sør-Sudan ¶
DB170816 Vi har møtt familier som har takket oss, og vi har fått oss venner for livet.
DB170816 Kostnadene er ofte enorme for enkeltmennesker, og familier .
AP170816 - Det som var bra den gangen, var at det var privatpersoner og familier som tok seg av dem som kom.
AA170816 | UNICEF bekymret : Risiko for mer barnefattigdom i Norge ¶ 10 prosent av barna i Norge lever i familier under fattigdomsgrensa.
AA170815 FNs generalsekretær Antonia Guterres fordømmer de to angrepene og uttrykker sin kondolanse til Malis regjering og ofrenes familier .
AA170815 Barn som vokser opp i familier med vedvarende lav inntekt har økt risiko for å oppleve fattigdom, og å selv få lav inntekt som voksen.
AA170815 - Undersøkelsen bekrefter det vi har sett i Oppvekstrapporten og annen forskning : Unge som vokser opp med dårlig råd og i familier der foreldre har lavere utdanning, har lavere ambisjoner.
DB170814 I tillegg til at netthets er et alvorlig arbeidsmiljøproblem, frykter vi at barn og deres familier rammes, dersom barnevernet mangler bemanning til å gjøre en god nok jobb.
DB170814 Ved å gi jenter mulighet til å lære, lede og medbestemme, vil de kunne være viktige ressurser for seg og sine familier .
DA170814 Den ene er økt innvandring av familier som stiller svakt på det norske arbeidsmarkedet.
DA170814 * Økt innvandring, av enkeltpersoner og familier som stiller svakt på det norske arbeidsmarkedet.
DA170814 98.000 barn lever i fattige familier , viser ny rapport fra Arbeidsforskningsinstituttet.
DA170814 Den ene er økt innvandring av familier som stiller svakt på det norske arbeidsmarkedet.
DA170814 * Økt innvandring, av enkeltpersoner og familier som stiller svakt på det norske arbeidsmarkedet.
DA170814 98.000 barn lever i fattige familier , viser ny rapport fra Arbeidsforskningsinstituttet.
AP170814 Med så store endringer i boligprisene vil det være slik at familier som eier og bor i identiske boliger kan ha betalt veldig ulike priser for dem.
AP170814 Familier som eier og bor i identiske boliger kan ha betalt veldig ulike priser for dem.
AP170814 Forskerne har gjort et overraskende funn : Andelen barn under barnevernets omsorg er høyest for familier med bare én utenlandsk forelder.
AP170814 Wiborg påpeker at reduserte barnehagepriser, høyning av botidskravet og økning av stipendandelen for barn som vokser opp i fattige familier , er blant tiltakene partiet har kommet med.
AP170814 Hvert femte barn i Oslo bor i fattige familier , viser en rapport fra Bufdir.
AP170814 Erlend Wiborg, arbeid- og sosialpolitisk talsperson for Fremskrittspartiet, legger skylden på innvandring for økningen av barn som lever i fattige familier .
AA170814 Talskvinne Heather Nauert i det amerikanske utenriksdepartementet uttrykker sin kondolanse til de dreptes familier .
VG170813 Ifølge Elverum har innsamlingsmidlene gitt Blå Kors mulighet til å åpne en rekke hjelpetiltak for barn og unge som vokser opp i familier med rusproblemer.
DB170813 - Jammen, forklaringen er at det kan skje selv i de beste familier , at man blir forsinket.
DA170813 Ifølge statsråden har over halvparten av barna i familier med lav inntekt innvandrerbakgrunn.
DA170813 Hvert femte barn, eller om lag 18.500 av landets 98.000 barn i fattige familier , bor i Oslo, viser ny forskning.
AP170813 Vær så snill alle sammen, dra hjem til deres familier .
AP170813 Både disse, russere gift med tyskere og deres familier regnes i vanlig dagligtale inn i fellesbetegnelsen russlandstyskere.
AP170813 Vær så snill alle sammen, dra hjem til deres familier .
AP170813 Kaski sier det er uakseptabelt at så mange barn vokser opp i fattige familier i Oslo.
AP170813 Ifølge statsråden har over halvparten av barna i familier med lav inntekt innvandrerbakgrunn.
AP170813 Ifølge en ny rapport lever ett av ti barn i Norge i familier som er fattige over tid.
AP170813 Hvert femte barn, eller om lag 18.500 av landets 98.000 barn i fattige familier , bor i Oslo, ifølge nye SSB-tall.
AP170813 Hvert femte barn, eller om lag 18.500 av landets 98.000 barn i fattige familier , bor i Oslo, viser ny forskning.
DA170812 Seilbåter, dampskip og husbåter som fortsatt mange familier bor i.
AP170812 Vær så snill alle sammen, dra hjem til deres familier .
AP170812 På Nedre Tøyen vokser to av tre barn opp i fattige familier .
AP170812 Også andre byer i landet har stor barnefattigdom - men Oslo er i en særstilling : Bydel Alna i Oslo har like mange barn i fattige familier som hele Trondheim kommune tilsammen, og fire av bydelene i Oslo har hver for seg betydelig flere barn i fattige familier enn totalen i Stavanger.
AP170812 Også andre byer i landet har stor barnefattigdom - men Oslo er i en særstilling : Bydel Alna i Oslo har like mange barn i fattige familier som hele Trondheim kommune tilsammen, og fire av bydelene i Oslo har hver for seg betydelig flere barn i fattige familier enn totalen i Stavanger.
AP170812 I tre nabolag i bydel Gamle Oslo vokser godt over halvparten av barna opp i fattige familier .
AP170812 Barn og unge fra familier med lavere sosioøkonomisk posisjon påvirkes sterkere av nabolaget enn de som kommer fra hjem hvor foreldrene har høyere utdannelse og inntekt.
AA170812 | I de beste og verste familier
AA170812 I samtale om « Arv og miljø » på Litteraturhuset i Trondheim før jul, sa Vigdis Hjorth at Aftenpostens kritikk av romanen skyldtes at avisen ikke likte at hun hengte ut pene familier på beste vestkant.
DB170811 Indias statsminister har refset politiske dynastier og familier som kontrollerer politikken, og ifølge Hindustan Times svelger Modi en kamel når han inviterer Trump-datteren.
DA170811 - I dag er det mange familier som gjemmer seg bak at slike undersøkelser ikke er obligatoriske, sier Hjemdal.
DA170811 For mange familier blir det vanskelig å delta p.g.a. økonomi, og barna mister en viktig sosial arena.
DA170811 - Vi vet at mange familier sliter med å få endene til å møtes, og at barn kommer på skolen uten skolesaker.
AP170811 Dette kan ses i familier , som lever etter uuttalte regler som f. eks « det er ikke lov å vise svakhet ».
AA170811 - I dag er det mange familier som gjemmer seg bak at slike undersøkelser ikke er obligatoriske, sier Hjemdal.
VG170810 Vanlige familier betaler i 2017 samlet rundt 7 milliarder kroner i skatt på hjem og hytte.
VG170810 - Skal skattegarantiene til vanlige familier ha noen verdi, må rikspolitikerne sørge for å avvikle eiendomsskatten på folks hjem.
DN170810 - Cuba tillater ikke, og har aldri tillatt, at det tas affære mot utsendte diplomater og deres familier på vårt territorium, heter det i en uttalelse som ble publisert onsdag.
DB170810 Familier ligger og soler seg, en far eller bestefar er ute i bølgene og leker med ei lita jente.
DB170810 Opp igjennom historien har diskusjoner om våre rettigheter, våre familier , våre unger og våre liv vært diskutert som en verdi man kan være for eller mot.
DA170810 Mektige familier
DB170809 Han kjente deres familier og sørget for at hele klubben var en enhet.
AP170809 - Innsatsen vår utgjør en forskjell for den enkelte pasient og deres familier , men vi mener at det vi gjør også er et viktig bidrag i den totale krigen mot IS.
AP170809 - Det er kanskje særlig utspillet fra Listhaug der hun oppfordrer lærere til å angi familier som har reist tilbake til hjemlandet som provoserer, sier han.
AA170809 Jeg har opplevd det samme som i mange andre norske familier .
VG170808 Mens andre snakker om at myndigheter ønsker å ødelegge konservative kristne familier , eller at muslimer står bak en verdensomspennende konspirasjon for å overta makten i Vesten.
VG170808 Det er to familier som har dominert kenyansk politikk siden 1963, Kenyatta- og Odinga-familiene, henholdsvis fra Kikuyu-stammen og Luo-stammen.
VG170808 * 1 Null kontakt med andre i Nokas-ranslaget eller noen i deres familier . * 1 Null kontakt med personer han vet eller bør vite er kriminelle.
DB170808 Flere unge som opplever vold, overgrep og omsorgssvikt i sine familier blir syke og får psykiske diagnoser.
DA170808 Hendelsen skal ha hatt utspring i en langvarig og innbitt konflikt mellom to rivaliserende familier .
AP170808 FN-teamet har i løpet av juni og juli gjennomført 135 intervjuer, blant annet med ofre og deres familier , samt journalister og leger.
AA170808 FN-teamet har i løpet av juni og juli gjennomført 135 intervjuer, blant annet med ofre og deres familier , samt journalister og leger.
VG170807 Les også : To familier rakk ikke frem i tide - Mariam og Kasper født på E39 ¶
DB170807 De fortalte at de var « knust over sønnens oppførsel », og at « alle familier som har opplevd stoffmisbruk vet hvor vanskelig det kan være ».
AP170807 Ifølge deres familier , er to opposisjonsledere blitt hentet av landets sikkerhetstjeneste etter valget.
AA170807 Familier som drives på flukt fra konflikten, har ikke tilgang på elementær helsehjelp, uttaler Forsyth.
AA170807 Å gifte bort døtrene kan lette den økonomiske situasjonen for familier på flukt.
AA170807 Sør-Koreas utenriksminister oppfordret også til å åpne opp for å drøfte gjenforeninger av splittede familier .
VG170806 Det er en sivil og militær handling for å reetablere gjenopprette konstitusjonell orden - men fremfor alt redde landet fra total ødeleggelse, for å stoppe drapene på vår ungdom og våre familier , sier han på videoen.
AP170806 - Det blir flere arrangementer der familier og barn får bli med ut, se hva de finner og tilberede mat med det.
AA170806 - Det blir flere arrangementer der familier og barn får bli med ut, se hva de finner og tilberede mat med det.
AP170805 Til AP sier han at problemet er at en granskningskommisjon konkluderte med at mektige familier trolig sto bak opptøyene, deriblant Kenyatta, og derfor har rapporten ikke blitt fulgt opp av nasjonalforsamlingen, som ikke engang har diskutert den.
VG170803 Før kristendommen kom til Norge var også blodhevn mellom familier utbredt og en allment akseptert form for straff, da vikingene sammen med jordisk gods og slaver dro på sine tokt.
DB170803 - Dette er en tragedie for begge familier .
DB170803 I stedet for at Aurdal kjører på med personfokus og ulne påstander om Gjevjon, mener jeg at hun bør se på den alvorlige utvikling som rammer mange familier og deres barn.
DA170803 - Aps tvangsløsning for hvordan familier skal organisere sin hverdag passer ikke for alle, sier Ropstad.
NL170802 Det bodde familier i " Tyskbrakker " på Strandveien i Tromsø så sent som i 1960-årene !
DB170802 Vi skulle møtes på like fot, få fram den kompetansen de satt med - samtidig som de kunne vokse gjennom kurs og opplæring, slik at de kunne mestre friluftslivet på egen hånd og lære det videre til sine familier og venner.
DA170802 På det meste har Stavanger kommune hatt 50 familier på venteliste.
AP170802 Noen fremmedkrigere og deres familier vil tilbake til landene de forlot til fordel for et « kalifat » som nå kollapser.
AA170802 Familiebånd skal ikke lenger ha samme betydning som i dag, og det nye systemet skal favorisere dem som kan forsørge seg selv og sine familier .
NL170801 Fergeruten fra Bellvika har sørget for forbindelse, og familier , turister, grupper fra skoler, Barnas Turlag og universitetet har ved hjelp av fergen fått oppleve den særegne naturen og atmosfæren på en øy i havgapet.
DB170801 - I Jemen-krigen har familier følgende valg : Hvilket barn skal vi redde ?
DB170801 Politisk « samboerskap » mellom en president og et parlamentarisk flertall fra stridende politiske familier har vist seg fullt mulig i flere land så lenge begge parter følger grunnlovens spilleregler og sedvane.
DA170801 Krisen i oljebransjen har rammet mange familier i Rogaland hardt de siste årene.
VG170731 Da Dagbladet snakket mednordmenn som drev barnevernskritiske Facebook-grupper i fjor, mente enkelte at personer som jobber med å ta barn fra sine familier må tåle hets og angrep mot seg og sine.
SA170731 Det er ingen som sitter på tallet, men i mange idrettslag er det familier som sliter med å betale treningsavgifter.
DB170731 Selv familier med babyer og små barn ble ikke tilbudt alternative fly.
DB170731 Det skapte irritasjon blant passasjerene, mange av dem familier med barn.
DA170731 Krisen i oljebransjen har rammet mange familier i Rogaland hardt de siste årene.
AP170731 Det er ingen som sitter på tallet, men i mange idrettslag er det familier som sliter med å betale treningsavgifter.
AA170731 Foto : MORTEN ANTONSEN ¶ 16 personer fordelt på seks familier er nå husløse etter brannen på Støren lørdag.
VG170730 De er viktige for mange familier , og de bidrar til en bedre folkehelse både fysisk og psykisk.
DB170729 ¶ HUSLØSE : Seks familier er husløse etter en storbrann i to leilighetskompleks på Støren i Sør-Trøndelag.
DB170729 Seks familier er nå sendt til et mottakssenter.
DB170729 Mann utførte hærverk og skremte flere familier .
DA170729 Les også : Ryggsekkstranden for voksne og familier
AA170729 | Seks familier på mottakssenter etter storbrann ¶
AA170729 - Leilighetskompleksene består av totalt åtte leiligheter, som i følge brannvesenet på stedet ikke sto til å redde ¶ - 16 personer skal være evakuert, og seks familier befinner seg på mottakssenter.
AA170729 - Det er seks familier som er berørt.
AA170729 Seks familier befinner seg på mottakssenter og blir tatt hånd om av personer fra kommunen.
AA170729 - Leilighetskompleksene består av totalt åtte leiligheter, som i følge brannvesenet på stedet ikke sto til å redde ¶ - 16 personer skal være evakuert, og seks familier befinner seg på mottakssenter.
AA170729 | Seks familier husløse etter brannen på Støren ¶
AA170729 Seks familier er nå sendt til et mottakssenter.
VG170728 USA evakuerer ambassadeansattes familier
VG170728 I tillegg har USA fredag bedt sine ambassadeansattes familier forlate Venezuela før søndagens folkeavstemning.
SA170728 Noe av utfordringen er at familier har to biler, en med bensin og en med diesel, fortsetter han.
FV170728 Noe av utfordringen er at familier har to biler, en med bensin og en med diesel, fortsetter han.
DN170728 | USA ber ambassadeansattes familier forlate Venezuela ¶
DB170728 I tillegg er pengesterke familier som Rasmussengruppen, Varner, Astrups Pactum og Stenshagen med på eiersiden.
DB170728 Kløften splittet familier , vennskap og arbeidsplasser.
DB170728 Til forskjell fra andre ordninger er det ingen bindinger på hva familier skal bruke barnetrygden på.
DB170728 Like fullt er det mange familier som av ulike grunner har lav inntekt.
DB170728 I dag er barnetrygden slik at den gir penger til familier som i mindre grad trenger den og for lite penger til familier som virkelig trenger den.
DB170728 I dag er barnetrygden slik at den gir penger til familier som i mindre grad trenger den og for lite penger til familier som virkelig trenger den.
DB170728 For mange familier betyr det et større handlingsrom til å prioritere det som trengs mest der og da.
DB170728 Dette er moderne og god familiepolitikk for norske familier i dag.
DB170728 Barnetrygd gir økt valgfrihet til familier uten at politikere eller saksbehandlere må gjøre seg til dom over de valgene familiene tar.
DB170728 Lavere pris for en barnehageplass bidrar til at også barn fra familier med lav inntekt får de muligheter som barnehagen gir til vennskap og utvikling.
DB170728 Men vi har klart å lage en plattform og et samfunn der folk og familier kan møtes og dele sine erfaringer om vite at de ikke er alene om dette, sa han.
DA170728 Hva binder par og familier sammen ?
AP170728 Noe av utfordringen er at familier har to biler, en med bensin og en med diesel, fortsetter han.
VG170727 Gården blir brukt av tre familier , så nå har de endelig plass til alle i stua, ler Tangen.
VG170727 Kutt i det behovsprøvde barnetillegget i uføretrygden har også gjort mange familier fattige.
DB170727 Hun advarer mot å dra noen konklusjoner, da studien er gjort på hjerner som er donert av familier som mistenkte at personen led av kronisk traumatisk encefalopati.
DB170727 - Det er vanskelig å forestille seg at du har familier som drar i en fornøyelsespark, også får de en telefon... om en forferdelig ulykke, en forferdelig tragedie, og én av de involverte var en som sto deg nær, sa en tydelig preget Kasich.
DA170727 Vi ønsket da vi startet å hjelpe familier som av ulike årsaker ikke hadde tid eller anledning til å ta ferie med sine barn.
AP170727 Ingen ble skadet da en mangeårig feide mellom to familier skal ha eskalert.
DB170726 De mest sårbare, familier med barn og andre, må også få sikrede boforhold.
DA170726 Egenes camping er populært for hobbyfiskere og familier , da det er noe å drive på med for alle her.
VG170724 X-Klasse er rettet mot mange forskjellige målgrupper - som godseiere og bønder, forretningsmenn og entreprenører, kvalitetsbevisste familier og trendbevisste individualister, samt eventyrlystne, aktive mennesker.
DB170724 Ekteparet fra Bergen som eier på Mallorca hadde tidligere en leilighet sammen med andre familier på den franske rivieraen.
DB170724 Bak ham sto det amerikanske familier som, ifølge Trump, lider under omstridte Obamacare.
DB170724 Bak ham sto det amerikanske familier , som ifølge Trump, lider under omstridte Obamacare.
DB170724 Vold og overgrep innenfor familier har blitt kjempet fram som reelle, synlige saker som skal angå fellesskapet, der ofre kan få hjelp og støtte, der lovverk og ordensmakt faktisk har noe å si.
AP170724 Ingen ble skadet da en mangeårig feide mellom to familier eskalerte.
AA170724 - Jeg sitter ikke å reflektere så mye egentlig, men vi var jo to familier som bodde tett på hverandre her i gamle dager.
VG170723 Trumps kampanje fordi han jobber for arbeidende familier , og ikke Washington- og Wall Street-elitene, uttalte hun til Arkansas News i februar 2016.
VG170723 Barn fra familier som er gått i oppløsning har større sjanse for å ende opp i fattigdom og alkoholisme enn andre barn.
DB170723 Familier skal ha blitt trakassert og « uakseptabel oppførsel » gjorde at politiet måtte tilkalles til sykehuset Great Ormond Street i London, skriver BBC og The Guardian.
DB170722 De brødfør store familier med inntektene de henter inn.
AP170722 Slik Aftenposten har rapportert tidligere, bunner fredagens skyteepisode sannsynligvis i en langvarig konflikt mellom to rivaliserende familier .
AP170722 Bakgrunn : Skyting på Bjørndal var trolig et oppgjør mellom to rivaliserende familier .
AA170722 De amerikanske styrkene skylder på dårlig kommunikasjon, gir uttrykk for « dyp medfølelse » med de dreptes familier og lover å granske hendelsen.
VG170721 Flere familier venter også på boarde flyet til Kos.
NL170721 Avisa « Politiken » i Danmark kunne for kort tid siden avdekke omfattende overvåking av familier og enkeltpersoner via deres egne overvåkningssystemer som er koplet opp mot internett.
DB170721 | Skudd avfyrt i Oslo under konflikt mellom rivaliserende familier
DB170721 | Skudd avfyrt i Oslo under konflikt mellom rivaliserende familier
DB170721 | Skudd avfyrt i Oslo under konflikt mellom rivaliserende familier
DB170721 | Skudd avfyrt i Oslo under konflikt mellom rivaliserende familier ¶ ¶
DB170721 | Skudd avfyrt i Oslo under konflikt mellom rivaliserende familier ¶ ¶
DB170721 Han er så langt ikke sikker på familienavnene, men mener hendelsene kan knyttes til rivaliserende familier som også tidligere har vært i voldelige konflikter med hverandre.
DB170721 Det var den foreløpige toppen i en langvarig og stadig mer intensivert konflikt mellom to familier , opplyser innsatsleder Christian Bortne i Oslo politidistrikt til NTB.
DB170721 | Skudd avfyrt i Oslo under konflikt mellom rivaliserende familier
DB170721 | Skudd avfyrt i Oslo under konflikt mellom rivaliserende familier
DB170721 | Skudd avfyrt i Oslo under konflikt mellom rivaliserende familier ¶ ¶
DB170721 | Skudd avfyrt i Oslo under konflikt mellom rivaliserende familier
DB170721 Lørdag er det seks år siden terrorangrepet, som fortsatt preger familier over hele Norge.
DB170721 | Skudd avfyrt i Oslo under konflikt mellom rivaliserende familier
DB170721 | Skudd avfyrt i Oslo under konflikt mellom rivaliserende familier ¶ ¶
DB170721 | Skudd avfyrt i Oslo under konflikt mellom rivaliserende familier
DB170721 | Skudd avfyrt i Oslo under konflikt mellom rivaliserende familier
DB170721 | Skudd avfyrt i Oslo under konflikt mellom rivaliserende familier
DB170721 | Skudd avfyrt i Oslo under konflikt mellom rivaliserende familier
DB170721 | Skudd avfyrt i Oslo under konflikt mellom rivaliserende familier
DB170721 | Skudd avfyrt i Oslo under konflikt mellom rivaliserende familier
DB170721 | Skudd avfyrt i Oslo under konflikt mellom rivaliserende familier
DB170721 Vi tror at én slik stilling i kommunen kunne gjort livet enklere for minst 15 til 20 familier med barn med spesielle behov.
DB170721 Men hensikten er jo blant annet at familier som vår skal kunne delta i samfunnet på lik linje med andre, at vi skal kunne stå i full jobb og at vi også skal kunne ta vare på lillebror.
DA170721 Han er så langt ikke sikker på familienavnene, men mener hendelsene kan knyttes til rivaliserende familier som også tidligere har vært i voldelige konflikter med hverandre.
DA170721 En skyteepisode på Bjørndal i Oslo fredag har utspring i en langvarig og innbitt konflikt mellom to rivaliserende familier .
DA170721 Det var den foreløpige toppen i en langvarig og stadig mer intensivert konflikt mellom to familier , opplyser innsatsleder Christian Bortne i Oslo politidistrikt til NTB.
DA170721 De er hovedsakelig fra Eritrea og Syria, familier og enslige.
AA170721 | Skudd avfyrt i Oslo under konflikt mellom rivaliserende familier
AA170721 Han er så langt ikke sikker på familienavnene, men mener hendelsene kan knyttes til rivaliserende familier som også tidligere har vært i voldelige konflikter med hverandre.
AA170721 En skyteepisode på Bjørndal i Oslo fredag har utspring i en langvarig og innbitt konflikt mellom to rivaliserende familier .
AA170721 Det var den foreløpige toppen i en langvarig og stadig mer intensivert konflikt mellom to familier , opplyser innsatsleder Christian Bortne i Oslo politidistrikt til NTB.
VG170720 Rosenborg prestasjon var akkurat nok til å slå ut en oppkomling fra en av fotballens fattige familier .
DB170720 | Skudd avfyrt i Oslo under konflikt mellom rivaliserende familier
DB170720 | Skudd avfyrt i Oslo under konflikt mellom rivaliserende familier
DB170720 | Skudd avfyrt i Oslo under konflikt mellom rivaliserende familier
DB170720 | Skudd avfyrt i Oslo under konflikt mellom rivaliserende familier
DB170720 | Skudd avfyrt i Oslo under konflikt mellom rivaliserende familier
DB170720 Romansen skal angivelig ha funnet sted i 1955 i kystbyen Cadaques, hvor Abels mor jobbet for lokale familier , og hvor Dalí og kona Gala også bodde på den tida.
DB170720 Hun var før kjent for kampen mot utkasting av familier som ikke kunne betale boliggjelda og okkupasjon av bankene som kastet dem ut.
DA170720 Men også utsiktene til gjenforeninger av familier som har vært splittet mellom nord og sør i flere tiår står høyt oppe på listen.
DA170720 Hundretusener av familier har vært splittet etter delingen av Korea-halvøya like etter andre verdenskrig og i løpet av Korea-krigen på 50-tallet.
DA170720 De siste tre tiårene har både diplomater og organisasjoner jobbet for å gjenforene splittede familier .
AP170720 Familier , pensjonister, turister og fastboende så sitt snitt til å utnytte en av de fineste sommerdagene så langt i år.
AA170720 Å samarbeide med barn og unges familier og nettverk i barnevernet er mye mer enn en metode.
AA170720 Familieråd har i det siste vært mye omtalt for å beskrive barnevernets arbeid med barn, unge og deres familier .
VG170719 Buzzfeed skal ha vært i kontakt med tre familier som anklager Robert « R.
DN170719 - Å avskaffe dommen og si « stol på oss, vi fikser det om et par år », er ikke spesielt beroligende for familier i Alaska som er bekymret for fremtiden, sier Murkowski.
DB170719 Det ville både senke presset på storbyene, gjort det lettere for høyt utdanna familier å bosette seg på bygda, og gitt store miljøgevinster på sikt, ettersom fly- og biltrafikken gikk ned.
AA170719 - Å avskaffe dommen og si « stol på oss, vi fikser det om et par år », er ikke spesielt beroligende for familier i Alaska som er bekymret for fremtiden, sier Murkowski.
AA170719 Landsbyen ligger nord for hovedstaden Riyadh i et ørkenområde der en rekke av landets mest konservative stammer og familier kommer fra.
AA170719 Landsbyen ligger nord for hovedstaden Riyadh i et ørkenområde der en rekke av landets mest konservative stammer og familier kommer fra.
DB170718 Flere familier opplevde kanselleringer i går.
DB170718 Edwards i Oxford, men følte seg ikke hjemme blant de andre elevene, som kom fra finere familier enn henne.
AA170718 Forsørgere i fattige familier er ofte utenfor arbeidslivet, utenfor boligmarkedet, har dårligere helse enn gjennomsnittet, har oftere falt utenfor utdanningssystemet og sliter oftere med rus, ustabile familieforhold og utrygghet.
VG170717 En venn som bor i en fattig bydel i Caracas, og som jobber som sykepleier i landets alvorlig kriserammede helsesektor, skrev på Facebook at « vi har stemt for endring, og for et bedre liv med helse, medisiner og med lønninger som gjør at vi kan fø våre familier .
DB170717 Dette er en stor tragedie for de barn og familier som blir rammet.
DA170717 Vi har også noen større hytter som er egnet for flere familier og større grupper.
AA170717 Utspillet kommer samtidig som Røde Kors i Seoul foreslår et separat møte for å drøfte gjenforening av familier som ble splittet under Koreakrigen fra 1950 til 1953.
AA170717 Landsbyen ligger nord for hovedstaden Riyadh i et ørkenområde der en rekke av landets mest konservative stammer og familier kommer fra. ( ©NTB ) ¶
VG170716 Men de slipper nok unna, mens de unge menige og deres familier får svi, sier Makbule.
VG170716 Ifølge Aftonbladet var seksåringen på tur i området sammen med to familier da hun ble borte.
DB170716 Flere av videoene viser familier med unge barn, og også klipp fra « ungdomscampene » som noen av byråene tilbyr.
VG170715 Han forteller at det særlig er flere familier på stranden, men også at det har blitt mer populært for folk i slutten av 20-årene og begynnelsen av 30-årene.
NL170715 Min kone og jeg var for en tid tilbake i Arvika en helg, der fant hun en liten hvit avlang treeske til å ha på bordet som var merket med « Låt mobilen vila här så umgäs vi i stället » Den hadde plass til 6 mobiler - som burde holde for mange familier .
DN170715 Han håper det øker andelen familier på bilferie.
DN170715 Geir Pollestad ( Sp ) mener at lavere bomsatser i juli vil bidra til å gjøre det billigere for familier å feriere i Norge, samtidig som det gjør det mer attraktivt for utlendinger å komme til landet.
DB170715 Foran seg kan forbudstilhengerne skyve vonde og nære historier om rusmisbrukerne, og om konsekvensene det har for venner, familier og kjærester.
DB170715 Du aner også desperasjonen til familier som har « hjemmeferie » og forteller til VG hvor fint det er å bare spasere rundt i huset, leke i hagen, og ta med barna til den lokale svømmehallen.
DA170715 Området rundt Scandic Havna Hotel er et annet populært samlingssted for familier , med spa, basseng, uteservering, restaurant, gjestehavn, lekeområde og mange aktivitetstilbud, inkludert minigolf og tennisbane ( åpent for alle ).
VG170714 Blant gjestene var kronprinsessens søster og bror med familier .
DB170714 Det er mange familier som velger denne formen for turisme, for den er også for barn.
DB170714 Det er også viktig at ustabile familier preget av rus eller andre problemer som kan indikere fare for omsorgssvikt, blir utredet ved spedbarns/familiesentre.
DB170714 De er også ofte født inn i familier som har økt behov for støtte og oppfølging.
DB170714 Behovet for en mer fleksibel barseltid gjelder også familier med problemer med andre rusmidler enn man får behandling for i LAR.
DB170714 Familier med kjent rusproblematikk har også behov for økt støtte etter sykehusopphold.
AA170714 I en tale til ofrenes familier , tjenestemenn og andre som hadde møtt opp, slo Macron fast at terrorisme skal bekjempes.
AA170714 Leiren i Bartella omtales huser nå minst 170 familier , de fleste av dem fra Vest-Mosul.
AA170714 - Irakiske myndigheter bør ikke straffe hele familier for det slektninger eventuelt har gjort.
VG170713 Advokaten til 20-åringens foreldre sier i en uttalelse at de sympatiserer med de savnedes familier og samarbeider « på alle mulige måter i etterforskningen ».
DA170713 Vi mangler fortsatt over ti familier og har så langt kun én familie i Østfold, forteller Oda Ulrikke Sandanger hos YFU.
DA170713 Per dags dato mangler vi 58 av 134 vertsfamilier i Norge, så vi jobber på spreng med å finne familier , forteller Silje Berg Rødal i AFS.
DA170713 - Det er vanskelig å rekruttere familier i Østfold.
DA170713 SEILBÅT : Over ni uker gjennom sommeren har Rett Fram Opplevelser med seg barn og familier på seiltur.
DA170713 Han er organisasjonsleder for Rett Fram Opplevelser, som tilbyr helt gratis aktiviteter til familier og barn som ikke har råd eller mulighet.
DA170713 Det er forskjellige barn og familier hver dag i disse ni ukene, så det er en del som kommer seg ut, forteller Johnsen.
DA170713 - Jeg brukte halvannet år på å spørre familier hva de virkelig ønsket seg.
VG170712 Ofrene og deres familier , som har opplevd så utrolig mye smerte, fortjener svar på hvordan dette kunne skje, sier May.
VG170712 May uttrykte sympati med ofrene og deres familier , og mener pasientene ble sviktet, melder BBC.
VG170712 Det har også blitt argumentert med at blokken hadde mange praktiserende muslimer, som ofte har store familier , og også besøk under Ramadan.
DA170712 - Vi hører om fem familier som bor i ett og samme hus, fordi husene til de fire andre familiene er ødelagt.
AP170712 Fint for familier med småbarn.
AP170712 Drømmebildet tok en brå slutt da Bouhlels meide ned familier på vei hjem fra fyrverkeriet med sin digre lastebil.
DN170711 Fra en luksusleilighet verdt 650 millioner kroner på Manhattan forsøker Guo Wengui å vise tette bånd mellom den kinesiske kommunistledelsens familier og noen av landets største private selskaper.
DB170711 De siste dagene skal de irakiske styrkenes framrykning ha gått stadig saktere, da IS-krigerne brukte sine familier , inkludert kvinner og barn, som menneskelige skjold.
DB170711 - Langs hele frontlinjen her ligger det mange familier under ruinene.
DB170711 For flere familier var det første gang de kunne gi sine kjære en skikkelig begravelse.
AA170711 Det må ikke igangsettes kollektiv straff for familier som er mistenkt for tilknytning til IS, sier Diedrich.
AA170711 For flere familier var det første gang de kunne gi sine kjære en skikkelig begravelse.
AA170711 Flere kilder i rapporten forteller at de var sju til åtte ganger så mange som vanlig i husene, for eksempel ni familier i boligen til én familie.
AA170711 Veien er også et fysisk møtested for barn, familier og næringsliv, forteller Johnsen.
VG170710 Vi vet at særlig satsingen på jenters utdanning bidrar til å løfte både familier og lokalsamfunn.
DB170710 Organisasjonen Lumos, som har fått navnet sitt etter trylleformelen for lys i « Harry Potter»-universet, jobber med myndigheter, fagfolk og omsorgspersoner, lokalsamfunn, familier og barn, for å stoppe institusjonaliseringen av barn.
DA170710 Sommeren er en spesielt krevende tid for mange familier som ønsker mer enn noe annet at barna skal få en ferie fylt med kjekke opplevelser.
DA170710 Det er viktig å sikre et tilpasset boligtilbud til de mest sårbare som lavinntekts-barnefamilier, barnerike familier med innvandrerbakgrunn, unge voksne med barnevernserfaring eller problemer med rus/psykiske lidelser, og mindreårige flyktninger.
DA170710 Utover 1960-tallet ble Tyskerbrakkene som hadde huset militære familier revet, og klosterruinene restaurert.
AA170710 Det må ikke igangsettes kollektiv straff for familier som er mistenkt for tilknytning til IS, sier hjelpeorganisasjonens landdirektør i Irak, Heidi Diedrich.
AA170710 - Det er ikke mulig å si nøyaktig hvor mange Daesh-krigere og familier som er fanget der, sier Abdul-Ghani al-Asadi i de irakiske spesialstyrkene.
VG170709 Vi gjorde ikke dette bare for Yeray, men også for alle familier som rammes av denne sykdommen, sier Álvarez' lagkamerat Oscar de Marcos ifølge BBC.
DN170709 British Columbia erklærte unntakstilstand og evakuerte over 3000 familier etter brannene som startet fredag.
AA170709 Tilbake sitter familier og venner som er traumatisert, hevder Lundevall-Unger.
DB170708 Det bodde to familier bestående av i alt åtte personer i bygget, skriver Napoli Today.
DB170708 Madoffs skjødesløse omgang med andre menneskers verdier la liv og familier i grus, og enkelte tok sitt eget liv.
DB170708 Her beskrev hun faren som en forkjemper for kvinner og familier .
DA170708 Mange familier flytter fra innlandet ut mot kysten, i håp om å finne vann.
DA170708 Å sykle, jogge eller rusle Ustedalsfjorden rundt ( 10 kilometer ) er også en populær aktivitet for familier .
AA170708 Det bodde to familier bestående av i alt åtte personer i bygget, skriver Napoli Today.
AA170708 Der flommer det over av bilder av familier som hygger seg i St.
VG170707 Italienske Napoli Today melder at det bor minst to familier i bygningen.
VG170707 En stor del av pengene som Plan og andre organisasjoner mottar til arbeidet i de sultrammede områdene, går også til langsiktig utvikling - som blant annet å opprettholde skolegang til barn, trygghet for sårbare jenter og opplæring til familier i ernæring.
DB170707 Ifølge den italienske avisen Napoli Today, bor minst to familier i bygningen.
AA170707 Bygningen skal være bebodd av to familier med totalt åtte personer, skriver Napoli Today.
AA170707 Bygningen skal være bebodd av to familier med totalt åtte personer, skriver Napoli Today.
DB170706 19 familier « har ikke vært klare til å ta stilling til det », mens andre venter på å bli tilbudt et sted og bo.
DB170706 14 familier huset ¶
AA170706 Sammenslutningen opplyser at den fikk høre om arrestasjonene ved en tilfeldighet, og at aktivistenes familier ikke hadde blitt informert.
AA170706 - For første gang på sju år føler jeg meg trygg, sa 59 år gamle Nasser da han gikk av flyet fra Libanon og ble møtt med applaus fra familier og aktivister som tok imot flyktningene på Charles de Gaulle-flyplassen.
DA170705 - Trenden er at video tar større andeler av all trafikk som går gjennom bredbåndsnettet, og video-tjenester på nett er en rutinemessig del av hverdagen i mange norske familier , sier Birgit Bjørnsen, leder for bredbånd og TV i Telenor Norge.
AP170705 Mange familier opplever at egenandelen er høy fra før, og verre blir det.
VG170704 - Jeg håper ingen familier må gjennomgå det vi gjør nå for det er alt for smertefullt, sa Arthurs onkel, Walter de Melo, da han fulgte guttens far som skulle registrere sønnens fødsel.
DA170704 Men vi trenger de store treromsleilighetene for større familier .
BT170704 Mange familier og deres advokater legger heller ikke skjul på hva de mener om den enkelte saksbehandleren eller barnevernet.
BT170704 Jeg opplevde at det ble gitt for lite ressurser ( økonomi til rekruttering av personell ) til gode nok hjelpetiltak for familier og til nok positiv oppfølging.
AA170704 Det er mange studenter som registrerer seg som forsterhjem og også mange familier .
VG170703 102 familier , omtrent 700 personer til sammen, har nå ikke lenger tak over hodet opplyser de.
DB170703 Det er også med et borgerlig flertall vi har sørget for at 50.000 barn i familier med dårlig råd nå får tilgang på gratis barnehageplass eller vesentlig lavere pris.
DB170703 Sett bort fra all den åpenbare oppmerksomheten rettet mot det nygifte paret, fikk bryllupets gjester, deres partnere og deres familier også mye medieomtale.
DB170703 Kråkevik-familien gir et « ja » på spørmål om de etter intensiv testing kan anbefale Flipp-appen til andre familier .
DA170703 102 familier , omtrent 700 personer, var bosatt i leiren og har nå ikke lenger tak over hodet.
AA170703 Våre tanker går til ofrene og deres familier , og også til de sårede.
NL170702 Dialektforskjeller skaper også strid innad i familier .
FV170702 Før Medina ( 20 ) hadde fylt tre år, hadde hun bodd i tre forskjellige familier .
DB170702 I løpet av juli og august vil 68 leiligheter i et luksuriøst leilighetskompleks bli gjort klar til familier som mistet hjemmet sitt i brann.
VG170701 - Mange er stjålet fra familier
VG170701 - Mange av hundene er stjålet fra familier .
DA170701 - Vi vil at dette skal være et vennlig og inkluderende sted for alle slags folk, både familier med unger, løkkahipstere og de godt voksne, sier Ann Sung-An Lee.
BT170701 Klart det ville vært praktisk for familier og andre som skal på tur å bli fraktet helt frem.
BT170701 Visste du at de aller fleste som får et alkoholproblem er helt vanlige mennesker i helt vanlige familier og med helt vanlige jobber ?
AP170701 I familier med barn og unge er det spesielt viktig at det er en trygg og god bosituasjon.
VG170630 - Påkjennelsen og lidelsen som rammer så mange familier og nære etter denne natten, er opprivende.
VG170630 t også at en konklusjon det var rimelig å trekke, var at det viktigste for barnas mental helse, sosial fungering, skoleprestasjoner og mobbing, ikke var hva slags seksuell orientering foreldrene hadde, men hva slags omsorgs- og utviklingsbetingelser foreldrene tilbød barna - akkurat som i andre familier .
DB170630 Vi har så mye respekt for hverandres drømmer og ambisjoner, for hverandres familier og for våres felles mål i livet, har hun sagt til Latina magazine, ifølge Contactmusic.
AP170630 - Men forskerne sier at dette med å komme seg tilbake til utdanning dersom man ikke får jobb ser ut til å favne ressurssterke familier mest, og at de dermed frykter økende sosiale forskjeller og større ulikhet ?
AP170630 - Men forskerne sier at dette med å komme seg tilbake til utdanning dersom man ikke får jobb ser ut til å favne ressurssterke familier mest, og at de dermed frykter økende sosiale forskjeller og større ulikhet ?
AP170630 Denne uken kunne Aftenposten rapportere om minst fire tilfeller hvor familier er blitt fratatt barna sine etter mistanke om mishandling, men hvor det senere er sådd avgjørende tvil.
AA170630 - Mangelen på penger til nødhjelp resulterer i at familier får matrasjonene sine kuttet og mangler rent vann.
SA170629 Konsekvensene av en dødelig pandemi er skrekkelige for to desperate familier som bare vil overleve.
DN170629 Men vi har også mange særegne reiselivsprodukter, som hoteller familier har drevet i generasjoner og som er blitt mestere til å pleie kundene og som har den spesielle personlige touchen.
DB170629 Kommunen har besluttet at fem til sju familier som bor i området skal evakueres, ifølge Sortland-ordfører Tove Mette Bjørkmo ( Ap ).
DB170629 « På grensen til evigheten » er tittelen på siste boka i Folletts såkalte Århundre-trilogi der vi følger fem familier ( amerikansk, russisk, tysk, engelsk og walisisk ) på deres vei gjennom det 20. århundre.
BT170629 I protest mot påstanden forlot drapsofrenes familier rettssalen umiddelbart etter at Tallaksen hadde lagt ned sin påstand.
BT170629 Han må også betale erstatning til de dreptes familier .
AP170629 Konflikt mellom familier
AP170629 Drapsofrenes familier forlot rettssalen umiddelbart etter at Tallaksen hadde lagt ned sin påstand.
AP170629 Siden 2001 har antall barn som lever i familier med vedvarende lav inntekt økt med mer enn 200 prosent.
VG170628 DØDENS PUSLESPILL : Nye gravplasser blir stadig funnet i området rundt Srebrenica og nye familier får en grav å gå til.
DN170628 Bruce tror familier med planer om å reise til Paris, Roma, den spanske solkysten eller andre reisemål i Europa, må belage seg på at turen kan bli dyr.
DN170628 Regjeringens egne anslag viser at 367 familier rammes av uførekuttet.
DN170628 - I våre alternative budsjetter har vi senere foreslått andre tiltak som vil hjelpe de som ble rammet, som å styrke ordningen som skal gi barn fra familier med dårlig betalingsevne mulighet til å dra på ferie og delta i fritidsaktiviteter.
DB170628 Bodene er fylt med varer, og familier fyller gatene.
DA170628 Regjeringens egne anslag viser at 367 familier rammes av uførekuttet.
DA170628 - I våre alternative budsjetter har vi senere foreslått andre tiltak som vil hjelpe de som ble rammet, som å styrke ordningen som skal gi barn fra familier med dårlig betalingsevne mulighet til å dra på ferie og delta i fritidsaktiviteter.
DA170628 - Hva risikerer familier som har reist til utlandet før 19. juni, og ikke kommer hjem innen fristen i dag ?
AA170628 Kansellerte flyavganger er alltid kjedelig, men når det rammer familier i starten av en lenge etterlengtet og kostbar ferietur, er det ekstra ille.
SA170627 - Det er mange store familier i nettverket mitt.
DA170627 Det var en viktig seier og har gjort livet bedre for tusenvis av unger og familier , men det var ikke uten svakheter.
DA170627 Styret gjorde en stor feil da vi skulle anbefale fem familier til et fond som deler ut penger til ferie for fattige.
DA170627 SV varslet under sitt landsmøte at de vil ha en kraftig opptrapping av barnetrygden for alle og en ekstra økning til fattige familier .
BT170627 - Det er mange store familier i nettverket mitt.
AP170627 - Det er mange store familier i nettverket mitt.
DN170626 Ingen familier skal rives fra hverandre, fastslår hun.
DB170626 Romansen skal angivelig ha funnet sted i 1955 i kystbyen Cadaques, hvor Abels mor jobbet for lokale familier , og hvor Dalí og kona Gala også bodde på den tida.
BT170626 Det rammet tusener av ferieklare familier som sto klar til å starte på årets store ferieutflukt.
AP170626 Ingen familier skal rives fra hverandre, fastslår hun.
AP170626 Det er en massiv overføring av rikdom fra middelklasse og fattige familier til de rikeste menneskene i Amerika ».
AP170626 Det rammet tusener av ferieklare familier som sto klar til å starte på årets store ferieutflukt.
AA170626 « Trondheim som internasjonal kunnskapsby og teknologihovedstad bør ha tilstrekkelig mange og gode internasjonale skoleplasser som ser samfunnsoppdraget sitt som tilbydere av skole de spesielle grupper internasjonalt orienterte familier har behov for.
AA170626 Dermed er det vanskelig å få plass for familier som kommer hit midt i skoleåret, sier SV-eren.
AA170626 Men vi betegner dette som en familiekonflikt, der flere familier og slektninger var involvert, sier Metlid.
VG170625 At gjengen på Nissen har sterke og sunne vennskapsforhold, at det går helt fint å være muslim og ha homofile venner, og at Eid-feiring er gøy hos velstående familier fra Marokko.
VG170625 Hele landsbyen, men titalls familier , ble jevnet med jorden, sier han i et TV-intervju.
VG170625 BRYLLUPS-IDYLL : Sogneprest Kåre Gloslie holder bryllyps-gudstjeneste ved Bångråttjønn ( Barnegråttjern ) i Skjåk foran de vordende to ekteparene, deres familier og folk fra Skjåk som ville ha med seg drop-in-bryllupet.
DB170625 - Store familier gjør at det er mange munner å mette og kan medføre flere fattige.
BT170625 Undersøkelsen viser at mange familier sliter, også utenfor storbyen.
AA170625 Hele landsbyen, men titalls familier , ble jevnet med jorden, sier han i et TV-intervju.
VG170624 SMADRET : Hjemmene til 40 familier er smadret i fjellandsbyen som ligger i den autonome republikken Tibet og Qiang nordvest i Kina.
DB170624 - Det var kritisk for familier og det var dermed viktig å ha guttebarn i familien.
DB170624 Disse måltidene er ikke bare for en eller to familier .
DA170624 May har lovet at hun verken vil bryte opp familier eller deportere EU-borgere.
BT170624 Mange familier , særlig på Vestlandet, har opplevd å bli fratatt levebrødet.
AP170624 Hele landsbyen, med titalls familier , ble jevnet med jorden, sier han i et TV-intervju.
VG170623 Millioner av familier vil miste dekningen helt, legger han til.
VG170623 Det er en massiv overføring av rikdom fra middelklassen og fattige familier til de rikeste menneskene i USA, skriver Obama.
VG170623 Gradvis i løpet av det siste året er det blitt vanskeligere for familier i nordøst-Nigeria, Sør-Sudan, Somalia og Jemen å skaffe nok mat.
VG170623 Det var frykten som drev familier på flukt fra hjem og levebrød.
DN170623 Regjeringens egne anslag viser at 367 familier rammes av uførekuttet.
DN170623 - Vi har prioritert tiltak for gruppen som rammes, blant annet ved å styrke ordningen som skal gi barn fra familier med dårlig betalingsevne mulighet til å dra på ferie og delta på fritidsaktiviteter, fremholder Tajik.
DN170623 - Hun sa til EU-toppene at Storbritannia ikke vil at noen skal måtte forlate landet, og heller ikke at familier skal splittes, sier kilden.
DB170623 Det er en enorm overføring av rikdom fra middelklassen og fattige familier til de rikeste i Amerika », lyder Obamas dom.
DB170623 - Hun sa til EU-toppene at Storbritannia ikke vil at noen skal måtte forlate landet, og heller ikke at familier skal splittes, sier kilden.
DB170623 Slaget om Mosul er i siste fase : - IS skyter mot familier som prøver å flykte ¶
AP170623 Det er en massiv overføring av rikdom fra middelklasse og fattige familier til de rikeste menneskene i Amerika ».
AP170623 Regjeringens egne anslag viser at 367 familier rammes av uførekuttet.
AP170623 - Vi har prioritert tiltak for gruppa som rammes, blant annet ved å styrke ordningen som skal gi barn fra familier med dårlig betalingsevne mulighet til å dra på ferie og delta på fritidsaktiviteter, framholder Tajik.
AP170623 Siden 2001 har antall barn som lever i familier med vedvarende lav inntekt økt med mer enn 200 prosent.
AP170623 Siden 2001 har antall barn som lever i familier med vedvarende lav inntekt økt med mer enn 200 prosent.
AA170623 - Hun sa til EU-toppene at Storbritannia ikke vil at noen skal måtte forlate landet, og heller ikke at familier skal splittes, sier kilden.
DB170622 Hele familier blir slaktet, og enkelte hvaler svømmer rundt i blodet til familiemedlemmene sine i flere timer, heter det videre i kampanjen.
DB170622 - I Jemen-krigen har familier følgende valg : Hvilket barn skal vi redde ?
BT170622 Noen diagnoser går igjen i familier , men årsakene kan likevel være mange.
BT170622 En viktig side ved prosedyrene er at de sikrer godt samarbeid og kollegastøtte i og på tvers av tjenester, slik at ingen blir stående alene i krisen man utløser i familier ved å avdekke vold og overgrep mot barn.
VG170621 Etter at aktor hadde lagt ned sin påstand forlot ofrenes familier rettssalen i Kristiansand tingrett. 16-åringens forsvarer ba om at 16-åringen dømmes på mildest måte, og frifinnes for erstatningskrav.
SA170621 Ofrenes familier forlot rettssalen etter aktors påstand.
SA170621 Drapsofrenes familier forlot rettssalen umiddelbart etter at Tallaksen hadde lagt ned sin påstand.
DB170621 - I Jemen-krigen har familier følgende valg : Hvilket barn skal vi redde ?
DB170621 Her beskrev hun faren som en forkjemper for kvinner og familier .
DB170621 ¶ LUKSUS : Familier som bodde i Grenfell Tower får snart mulighetene til å flytte inn i helt splitter nye leiligheter kun drøye 2 km fra blokka som brant.
DB170621 68 leiligheter i et luksuriøst leilighetskompleks blir nemlig gjort klart til familier som mistet hjemmet sitt i brann.
DB170621 Krever ti års fengsel for dobbeltdrapstiltalt 16-åring - ofrenes familier forlot salen umiddelbart : - En hån ¶
BT170621 SALIGGJØRENDE : På Bybanens alter skal nabolag ofres og familier rives opp uten noen annen grunn enn at videre bybaneutbygging er det eneste saliggjørende, mener Bjørn Hauge.
BT170621 På Bybanens alter skal nabolag ofres og familier rives opp uten noen annen grunn enn at videre bybaneutbygging er det eneste saliggjørende.
AP170621 Nå får Grenfell Tower - familier flytte inn i luksusleiligheter i London ¶
AP170621 Fra neste måned kan familier få flytte inn i Kensington Row, et eksklusivt boligkompleks der leilighetsprisene starter på på £1.6 millioner - eller nærmere 16 millioner kroner, skriver The Guardian. faksimile fra St.
AP170621 Det er The City of London Corporation som anskaffer 68 leiligheter for tilsammen 10 millioner pund for å huse familier som mistet alt i storbrannen.
AP170621 Familier som reddet seg ut av flammene kan nå få permanente boliger i det eksklusive nabolaget.
AP170621 Vi risikerer isteden at det skapes en utrygghet for familier og gravide om når offentlige tjenester vil kunne sende bekymringsmelding.
AP170621 Ofrenes familier forlot rettssalen etter aktors påstand.
AP170621 Drapsofrenes familier forlot rettssalen umiddelbart etter at Tallaksen hadde lagt ned sin påstand.
AA170621 Ofrenes familier forlot rettssalen etter aktors påstand.
AA170621 Drapsofrenes familier forlot rettssalen umiddelbart etter at Tallaksen hadde lagt ned sin påstand.
AA170621 Ja, vi er alle ansvarlige for vår egen tidsbruk og « tidsklemme », men hvis samfunnet rundt oss, og skolen spesielt, ikke tilrettelegger for at det skal være gjennomførbart - tvinger vi familier ( i all hovedsak kvinner ) til å jobbe ufrivillig deltid for å få kabalen til å gå opp.
VG170620 - I år har vi hatt et ekstra fokus på å tiltrekke oss barn og familier , for det har vært et område hvor vi ser at vi er nødt til å bli bedre.
NL170620 Selv i de bedrestilte familier overlot mødrene barna til tjenestefolk og barnepiker, til tross for at negative egenskaper hos barnet ble tillagt kvinenes påvirkning.
DN170620 De to søsknene og deres familier sier de vil forlate Singapore i frykt for hva som kan skje.
DB170620 I slutten av denne uka tar flere skoler sommerferie og mange familier skal på reise.
DB170620 Heller ikke i retten viser 16-åringen følelser, selv om han blir presentert for svært sterke beskrivelser og bilder, samt sitter tvers overfor de dreptes familier .
AP170620 Migrantarbeiderne og deres familier rammes ¶
AA170620 Som en del av Starmus, er Starmus Open Space et eget opplegg myntet på barn og familier .
VG170619 Mine bønner går til ofrene og deres familier .
SA170619 Ledigheten blant innvandrerbefolkningen i Stavanger er tredoblet og flere barn lever i fattige familier .
DB170619 Men støtten til familier som trengte hjelp og grunnleggende informasjon i de innledende timene etter denne rystende katastrofen var ærlig talt ikke god nok, sa May etter møtet.
DA170619 President Marcelo Rebelo besøkte søndag Leiria-regionen for å møte ofrenes familier , pave Frans kom med trøstende ord fra Vatikanet og EU-president Jean-Claude Juncker hyllet brannmannskapenes modige innsats.
AA170619 President Marcelo Rebelo besøkte søndag Leiria-regionen for å møte ofrenes familier , pave Frans kom med trøstende ord fra Vatikanet og EU-president Jean-Claude Juncker hyllet brannmannskapenes modige innsats.
AA170619 « Mine tanker går til ofrene, deres familier og nødetatene som jobbet på stedet », sier statsministeren.
DB170618 « Hele familier » skal ha blitt fanget av flammene.
DB170618 « Hele familier » fanget ¶
BT170618 De mange saker der familier med fremmedkulturell bakgrunn har vært behandlet med autoritær uforstand, har ført til store internasjonale protester.
AP170618 Migrantarbeiderne og deres familier rammes ¶
VG170617 - Alle våre tanker og bønner går til mannskapet på Fitzgerald og deres familier , sier USAs marinesjef John Richardson.
SA170617 Men støtten til familier som trengte hjelp og grunnleggende informasjon i de innledende timene etter denne rystende katastrofen var ærlig talt ikke god nok, sa May ifølge BBC.
FV170617 - Alle våre tanker og bønner går til mannskapet på Fitzgerald og deres familier , la han til.
DN170617 Som seg hør og bør for aktive familier .
DN170617 - Alle våre tanker og bønner går til mannskapet på Fitzgerald og deres familier , la han til.
DB170617 - Alle våre tanker og bønner går til mannskapet på Fitzgerald og deres familier , la han til.
DB170617 Men vi har klart å lage en plattform og et samfunn der folk og familier kan møtes og dele sine erfaringer om vite at de ikke er alene om dette, sier han.
DA170617 Slike konflikter kan bli livsbestemmende for både hele familier og enkeltpersoner, påpeker KrFs Hans Olav Syversen.
BT170617 Men støtten til familier som trengte hjelp og grunnleggende informasjon i de innledende timene etter denne rystende katastrofen var ærlig talt ikke god nok, sa May ifølge BBC.
BT170617 - Alle våre tanker og bønner går til mannskapet på Fitzgerald og deres familier , la han til.
AP170617 Men støtten til familier som trengte hjelp og grunnleggende informasjon i de innledende timene etter denne rystende katastrofen var ærlig talt ikke god nok, sa May ifølge BBC.
AP170617 - Alle våre tanker og bønner går til mannskapet på Fitzgerald og deres familier , la han til.
AP170617 Vi bruker mye tid til å skaffe flere aktuelle familier og hjem for fosterbarn, sier seksjonssjef for fosterhjemsseksjonen i Bufdir, Unni Nygaard, til TV 2.
AA170617 - Alle våre tanker og bønner går til mannskapet på Fitzgerald og deres familier , la han til.
AA170617 Men støtten til familier som trengte hjelp og grunnleggende informasjon i de innledende timene etter denne rystende katastrofen var ærlig talt ikke god nok, sa May ifølge BBC.
SA170616 I realiteten så betyr « noe annet » konkurser, arbeidsledighet og ødelagte familier .
DB170616 Ifølge NBC News har også Trump blokkert Twitter-kontoen VoteVets.org, en organisasjon som representerer omlag 500 000 amerikanske militærveteraner og deres familier .
DA170616 Den følger mennesker fra forskjellige familier , land og samfunnslag fra Første verdenskrig og fram til i dag.
BT170616 Venner og familier leter etter sine kjære ¶
AP170616 | Norsk bistand går til palestinske terroristers familier
AP170616 | Bistand går til palestinske terroristers familier
AA170616 I statsbudsjettet for 2017 kuttet regjeringen, med støtte fra KrF og Venstre, barnetillegget for uføre med fem millioner kroner, bare 150 000 kroner av dette gjelder familier i Trondheim.
AA170616 Bystyret ba derfor rådmannen kartlegge hvor mange familier som er rammet av kuttet i barnetillegg for uføre i Trondheim.
AA170616 - Barn som vokser opp i familier med uføre foreldre, som har stå store helseproblemer at de står utenfor arbeidslivet fra før, er en gruppe barn som er utsatt, poengterer hun.
FV170615 Hele familier er savnet, og flere døde vil bli funnet etter hvert som bygningen gjennomgås.
DB170615 Familier som reiser med små barn kan gå i en av de to familieslusene på Gardermoen.
DB170615 Rundt 4500 barn fra 1400 forskjellige familier tapte penger på dette i 2016.
DB170615 Flere familier med lave inntekter har fått billigere barnehager og gratis kjernetid.
DB170615 Hele familier er savnet, og flere døde vil bli funnet etter hvert som bygningen gjennomgås.
DA170615 Festivaler og konserter som retter seg mot familier , barn og ungdom må ha tilsvarende bremsemekanismer.
DA170615 På Gardermoen tilbys barnevogner til gratis utlån etter sikkerhetskontrollen, som også har en egen barnevennlig sluse for familier .
BT170615 Hele familier er savnet, og flere døde vil bli funnet etter hvert som bygningen gjennomgås.
BT170615 Dette er ansatte som med hjemmel i lov skal gripe inn i sårbare og utsatte familier .
BT170615 Byombudet beskriver en fortvilet situasjon for både barn, familier og ansatte.
AP170615 Venner og familier leter etter sine kjære ¶
AP170615 Lokalmyndighetene i Kensington og Chelsea sier 44 familier så langt er plassert i midlertidige hjem.
AP170615 Hele familier er savnet, og flere døde vil bli funnet etter hvert som bygningen gjennomgås.
AP170615 Flere hele familier meldes savnet etter brannen.
AP170615 Hvis Regjeringen får det som den vil, skal ikke arbeidsinnvandrere med barn bosatt i land som Polen og Litauen få utbetalt like mye i barnetrygd og kontantstøtte som norske familier .
AP170615 - Våre velferdsordninger skal ikke være en sovepute for familier i utlandet, sier barne- og likestillingsministeren.
AP170615 - Men dette vil muligens gi polske og litauiske familier noen inntektsproblemer, Solveig Horne ?
AP170615 En veldedig organisasjon styrte stedet, og beboerne var fattige afrikanske familier .
AP170615 En veldedig organisasjon styrte stedet og beboerne var fattige afrikanske familier .
AA170615 Hele familier er savnet, og flere døde vil bli funnet etter hvert som bygningen gjennomgås.
AA170615 Hele familier er savnet, og flere døde vil bli funnet etter hvert som bygningen gjennomgås.
SA170614 - Vi kalte dem bare for fantaskøyter, men det var nok oftest familier på sommertur, sier hun og legger til : ¶
DN170614 Han har hatt tette bånd til kommunistledelsens familier .
DB170614 Våre umiddelbare tanker er med dem som har blitt påvirket av denne hendelsen, deres familier , slektninger og venner.
BT170614 Mange familier var våkne for å forberede fastemåneden ramadan.
BT170614 - Jeg vet om familier som bodde i etasjene over oss som det ikke er gjort rede for.
BT170614 Mange familier var våkne for å forberede fastemåneden ramadan.
BT170614 - Jeg vet om familier som bodde i etasjene over oss som det ikke er gjort rede for.
BT170614 - Vi kalte dem bare for fantaskøyter, men det var nok oftest familier på sommertur, sier hun og legger til : ¶
AP170614 - Vi kalte dem bare for fantaskøyter, men det var nok oftest familier på sommertur, sier hun og legger til : ¶
AA170614 Ifølge en talsmann for lokalmyndighetene i Nangarhar-provinsen har mange familier flyktet fra hus og avlinger i fordi de frykter ekstremistgruppen.
SA170613 TO FAMILIER : Familien trives med å bo nært, men fortsatt ha privatliv.
FV170613 Fegran slår også fast at de sju personene som bistandsadvokatene har nevnt har en nær tilknytning til de avdøde og deres familier , og at de derfor kan være til stede.
FV170613 Her kan flere familier holde til uten at de sitter oppå hverandre.
FV170613 TO FAMILIER : Familien trives med å bo nært, men fortsatt ha privatliv.
DB170613 I familier der foreldrene ikke er i stand til å være trygge omsorgspersoner har MST/FFT, som alle andre barnevernstiltak, plikt til å rapportere dette tilbake til barnevernstjenesten, sier Christensen og legger til : ¶
DB170613 Hun viser til at MST ofte anbefaler barnevernstjenesten å følge opp familier i etterkant av behandlingen og at MST/FFT ofte koordinerer videre samarbeid mellom andre instanser som BUP eller familievernkontoret.
DB170613 Da har familier med komplekse problemer og store kriser fått en sjanse til å klare veien videre selv.
DB170613 Her beskrev hun faren som en forkjemper for kvinner og familier .
AP170613 Betew ble løslatt med strenge vilkår om å fortsette utdannelse, fast bolig hvor han måtte være inne før midnatt hver kveld og forbud mot kontakt med kriminelle eller deres familier ..
AP170613 TO FAMILIER : Familien trives med å bo nært, men fortsatt ha privatliv.
AA170613 - Det er mange fortvilte familier og det vil ta tid å gjenopprette tilliten mellom innbyggerne og Forsvarsbygg.
NL170612 Også på russisk side av grensen er det en del skoltesamiske familier som har bevart sitt språk og tradisjoner.
FV170612 Der skal også to ukjente familier få glede av vogna i august.
AA170612 Ifølge NRK er det sju familier som må vasse over bekken og ikke kommer til og fra med bil.
AA170612 Marianne besøkte skoler, politikere og familier under oppholdet.
AA170612 For å prøve å endre holdningene til innbyggerne besøkte de skoler, politikere og var hjemme hos flere familier .
VG170611 Arbeidsmigrasjon er en vesentlig inntektskilde for ukrainske familier .
AP170611 Han understreker at dette ikke bare dreier seg om familier med opphav fra Midtøsten.
AP170611 - Vi har også familier med bakgrunn fra andre områder i Asia, deler av Afrika og europeiske områder som Balkan.
AP170611 - Det har dreid seg om familier med minoritetsbakgrunn i alle sakene hos oss, sier Kielland.
SA170610 Rittlederen forteller videre at begge de rammede sine familier er varslet.
DB170610 Det er altså klare rasjonelle grunner til å åpne opp en aktivitet som i byene de siste årene mer og mer er blitt leken for barn fra økonomisk - og utdannelsesmessig ressurssterke familier .
DA170610 Ingen familier falt av underveis.
DA170610 De fikk 70 familier til å leve uten egen bil i 6 måneder.
AA170610 De splitter familier og ødelegger folks levebrød og utdanning, skriver menneskerettsorganisasjonen i en uttalelse lørdag.
SA170609 - Spillerne ønsket ikke å vise manglende respekt for ofrene eller deres familier , forklarer presidenten.
FV170609 - Spillerne ønsket ikke å vise manglende respekt for ofrene eller deres familier , forklarer presidenten.
DB170609 Det Saudi-Arabiske Fotballforbundet fordømmer alle terrorhandlinger og former for ekstremisme, og sender sin dypeste medfølelse til ofrenes familier og det britiske folk og regjering, skriver forbundet.
DB170609 I følge en undersøkelse gjennomført av YouGov på oppdrag for Nordea skal norske familier bruke rundt 21.000 kroner på årets sommerferie.
DA170609 - Spillerne ønsket ikke å vise manglende respekt for ofrene eller deres familier , forklarer presidenten.
AP170609 - Spillerne ønsket ikke å vise manglende respekt for ofrene eller deres familier , forklarer presidenten.
AA170609 Tørkerammede familier er ofte nødt til å forlate hjemmene sine for å nå fram til hjelpeorganisasjoner som ikke kan operere i al-Shabaab-kontrollerte områder.
AA170609 Hovedkonklusjonen i den studien er klar : I løpet av skoleåret minket forskjellene i prestasjoner mellom barn fra fattige og rike familier .
VG170608 Det må understrekes at dette ikke får kortsiktige konsekvenser for ansatte eller tilknyttede familier .
SA170608 Det skal ha vært flere familier ombord på det styrtede flyet i Myanmar.
AP170608 Mer enn halvparten av passasjerene er fra militære familier , inkludert 15 barn og 35 soldater.
AA170608 Mer enn halvparten av passasjerene er fra militære familier , inkludert 15 barn og 35 soldater.
VG170607 - Jeg kan ikke engang sammenligne min smerte med ofrenes familier .
SA170607 Tverrfaglig arbeid er noe vi prioriterer høyt i England, og det betyr at familier får tilgang til støtte på et tidligst mulig tidspunkt, avslutter Hogarth.
SA170607 - Her oppfordrer vi familier til å gå ut selv om det regner, men de fleste er ganske motvillige.
DA170607 * Tilskuddsordning mot barnefattigdom, herunder øremerket tilskudd til sommerleirer for familier med rusproblemer, styrkes med 25 millioner kroner.
BT170607 * Tilskuddsordning mot barnefattigdom, herunder øremerket tilskudd til sommerleirer for familier med rusproblemer, styrkes med 25 millioner kroner.
BT170607 Tverrfaglig arbeid er noe vi prioriterer høyt i England, og det betyr at familier får tilgang til støtte på et tidligst mulig tidspunkt, avslutter Hogarth.
BT170607 - Her oppfordrer vi familier til å gå ut selv om det regner, men de fleste er ganske motvillige.
BT170607 Tverrfaglig arbeid er noe vi prioriterer høyt i England, og det betyr at familier får tilgang til støtte på et tidligst mulig tidspunkt, avslutter Hogarth.
BT170607 - Her oppfordrer vi familier til å gå ut selv om det regner, men de fleste er ganske motvillige.
BT170607 Vi krever ikke at kommunen er enig med oss, men vi krever at reelle konsekvenser for barna og deres familier blir synliggjorte før endelig trasé vedtas.
AP170607 Ifølge stiftelsen sender noen familier sine barn til skoler i England, Egypt, Pakistan, Somalia, Kenya og andre land fordi de ønsker et alternativ til den offentlige skolen i Norge.
AP170607 Den viser til at et ikke ubetydelig antall muslimske familier i Oslo ønsker at barna deres skal gå på en skole der de også kan lære om islam.
AP170607 Som gruppe hadde norske familier i fjor en « rentebelastning » på bare litt over 6 prosent.
AP170607 Også for rentebelastningen vil det være store forskjeller mellom familier og grupper av familier .
AP170607 Også for rentebelastningen vil det være store forskjeller mellom familier og grupper av familier.
AP170607 * Tilskuddsordning mot barnefattigdom, herunder øremerket tilskudd til sommerleirer for familier med rusproblemer, styrkes med 25 millioner kroner.
AP170607 * Tilskuddsordning mot barnefattigdom, herunder øremerket tilskudd til sommerleirer for familier med rusproblemer, styrkes med 25 millioner kroner.
AP170607 Tverrfaglig arbeid er noe vi prioriterer høyt i England, og det betyr at familier får tilgang til støtte på et tidligst mulig tidspunkt, avslutter Hogarth.
AP170607 - Her oppfordrer vi familier til å gå ut selv om det regner, men de fleste er ganske motvillige.
AA170607 * Tilskuddsordning mot barnefattigdom, herunder øremerket tilskudd til sommerleirer for familier med rusproblemer, styrkes med 25 millioner kroner.
DB170606 Blant annet er det en relativt stor oppgang i tallet på familier som i det hele tatt planlegger sommerferie, sammenlignet med i fjor.
DB170606 På spørsmål fra etterforskerne om hva hun vil si til ofrenes familier svarer hun : ¶
VG170605 Politiet raidet hjemmet vårt i Istanbul, noe som skjer mange uskyldige familier i hele Tyrkia fordi de er medlemmer av Hizmet ( islamsk religiøs og sosial bevegelse, red.anm. ), som er ledet av islamsk lærde Fethullah Gülen.
VG170605 Britiske Røde Kors har etter angrepet opprettet et fond for å støtte personer som er blitt ofre for terrorangrep og deres familier .
DN170605 - Vi foretrekker en modell som har en viss sosial profil, der enslige betaler mindre enn store familier .
BT170605 Planen deres omfatter nesten 60 familier , en butikk og en veldrevet Montessori-skole med ca. 100 elever, ifølge et innlegg på BTs debattside 6. april i år.
VG170604 - Vi ber for ofrene og deres familier .
VG170604 Vår dype medfølelse og kondolanser går til de rammede og deres familier
VG170604 Mine tanker går til ofrene og deres familier .
VG170604 Helligdager som fridager gir også familier muligheter til å ha fri på likt, og de sikrer et skifte mellom arbeid og hvile.
SA170604 Vår dype medfølelse og kondolanser går til de rammede og deres familier , tvitrer utenriksminister Børge Brende ( H ).
SA170604 Tankene går til ofrene og deres familier .
SA170604 Mine tanker går til ofrene og deres familier .
SA170604 Mine tanker går til ofrene og deres familier , skriver Frankrikes president Emmanuel Macron på Twitter.
SA170604 Enkeltmennesker og familier med hus og gjeld har tatt mye av støyten.
DN170604 Mine tanker går til ofrene for angrepet og deres familier , sier Merkel.
DN170604 Tankene går til ofrene og deres familier .
DN170604 Mine tanker går til ofrene og deres familier .
DN170604 Mine tanker går til ofrene og deres familier , skriver Frankrikes president Emmanuel Macron på Twitter.
DB170604 Tankene går til ofrene og deres familier .
DB170604 Mine tanker går til ofrene og deres familier .
DB170604 Mine tanker går til ofrene og deres familier , skriver Frankrikes president Emmanuel Macron på Twitter.
DB170604 Slaget om Mosul er i siste fase : - IS skyter mot familier som prøver å flykte ¶
DA170604 Vår dype medfølelse og kondolanser går til de rammede og deres familier , tvitrer utenriksminister Børge Brende ( H ).
DA170604 Tankene går til ofrene og deres familier .
DA170604 Mine tanker går til ofrene og deres familier .
DA170604 Mine tanker går til ofrene og deres familier , skriver Frankrikes president Emmanuel Macron på Twitter.
DA170604 - Jeg kommer tilbake til den utrolig modige byen Manchester for å være sammen med mine fans og å holde en veldedighetskonsert til ære og til inntekt for ofrene og deres familier , la hun til, skriver NTB.
BT170604 Tankene går til ofrene og deres familier .
BT170604 Mine tanker går til ofrene og deres familier .
BT170604 Mine tanker går til ofrene og deres familier , skriver Frankrikes president Emmanuel Macron på Twitter.
AP170604 Likevel blir den skjøre freden rystet av granater skutt ut fra bombekastere på den andre siden, sammen med en og annen bilbombe, mens nye bølger av familier kommer over fra vest hver dag for å søke ly.
AP170604 Vår dype medfølelse og kondolanser går til de rammede og deres familier , tvitrer utenriksminister Børge Brende ( H ).
AP170604 Tankene går til ofrene og deres familier .
AP170604 Mine tanker går til ofrene og deres familier .
AP170604 Mine tanker går til ofrene og deres familier , skriver Frankrikes president Emmanuel Macron på Twitter.
AA170604 Tankene går til ofrene og deres familier .
AA170604 Mine tanker går til ofrene og deres familier .
AA170604 Mine tanker går til ofrene og deres familier , skriver Frankrikes president Emmanuel Macron på Twitter.
AA170604 - Vi er rede til å støtt den britiske regjeringen når den svarer på disse angrepene og våre tanker går til de skadde og deres familier , sier Bishop. ( ©NTB ) ¶
AA170604 Vår dype medfølelse og kondolanser går til de rammede og deres familier , tvitrer han. ( ©NTB ) ¶
AA170604 Mine tanker går til ofrene for angrepet og deres familier , sier Merkel.
VG170603 - Jeg kommer tilbake til den utrolig modige byen Manchester for å være sammen med mine fans og å holde en veldedighetskonsert til ære og til inntekt for ofrene og deres familier , la hun til.
VG170603 I dommen ble de 106 dømte politimenne dessuten dømt til å betale til sammen fem milliarder chilenske pesos, omlag 63 millioner kroner, til de etterlattes familier .
SA170603 - Jeg kommer tilbake til den utrolig modige byen Manchester for å være sammen med mine fans og å holde en veldedighetskonsert til ære og til inntekt for ofrene og deres familier , la hun til.
DB170603 - Mine tanker går til ofrene og deres familier , skriver Corbyn.
DB170603 - Jeg kommer tilbake til den utrolig modige byen Manchester for å være sammen med mine fans og å holde en veldedighetskonsert til ære og til inntekt for ofrene og deres familier , la hun til.
DA170603 - Jeg kommer tilbake til den utrolig modige byen Manchester for å være sammen med mine fans og å holde en veldedighetskonsert til ære og til inntekt for ofrene og deres familier , la hun til.
AP170603 Vi er ikke i stand til å intervjue hvert enkelt offer eller deres familier der ute.
AP170603 Det finnes også familier som ikke har giddet å vaksinere seg eller har glemt det bort.
AP170603 Det finnes også familier som ikke har giddet å vaksinere seg eller har glemt det bort.
AA170603 - Jeg kommer tilbake til den utrolig modige byen Manchester for å være sammen med mine fans og å holde en veldedighetskonsert til ære og til inntekt for ofrene og deres familier , la hun til. ( ©NTB ) ¶
VG170602 Vi møter trenerne for A-laget, ungdomslaget og guttelaget, ( alle menn som ikke akkurat framstår som blendende pedagogiske begavelser ) med familier .
DB170602 Stortingsflertallet mot Høyres og Frps stemmer vedtok også i dag at familier som har misbrukt ordningen, eller begått straffbare handlinger mot au pairer, ikke skal få ha au pair igjen.
DB170602 Alle partiene unntatt regjeringspartiene vil imidlertid hindre at familier som blir tatt i å utnytte ordningen og de unge kvinnene, skal få ha au pair igjen.
DB170602 - Vi har allerede en karanteneordning for familier som utnytter au-pair-ordningen, men tar til etterretning at stortingsflertallet vil stramme inn ytterligere.
DB170602 - Au pair-ordningen har i realiteten utviklet seg til å bli en ordning der unge kvinner fra fattige land bor hos rike familier og stort sett blir satt til å være hushjelper, sier SV-representant Karin Andersen som sammen med Kirsti Bergstø fremmet forslaget om å avvikle au-pair-ordningen.
BT170602 Det møter imidlertid motstand hos flere familier .
BT170602 Her får mange barn og ungdom fra økonomisk svakerestilte familier delta gratis på våre sommerleirer, basecamps, turer og aktiviteter.
AP170602 Eierne : Hovedeierne er de tre gründerne Roger Halshamn, Gerhard Nordberg og Olav Fallan og deres familier .
AP170602 Han har personlig vært i kontakt med tre familier og tre andre grupper som har fått helseplager etter besøket på utstillingen.
SA170601 - Det er veldig leit at færre barn får muligheten til å finne familier her i Norge.
NL170601 Man kan heller ikke se på taxfree-ordningen som en reddende engel blant økonomisk svakerestilte familier som kunne tenkt seg et par billige flasker vin etter Spania-turen.
DB170601 For familier med små barn har situasjonen vært ekstra prekær, siden også barna må være med når man søker pass.
BT170601 Sammen med SV og Venstre fremmer vi derfor forslag om strengere karanteneregler, straff for utnyttelse av au pairer og regler som sikrer at familier med personer som er dømt for straffbar handling mot au pairer ikke får ta i mot en au pair.
AP170601 - Det er veldig leit at færre barn får muligheten til å finne familier her i Norge.
VG170531 Regjeringen mener ordningen, hvor familier som misbruker au pairer havner i karantene, er sterkt nok virkemiddel for å hindre at de unge kvinnene blir misbrukt.
VG170531 Han viser til at Venstre, KrF og SV foreslår å gjeninnføre støtten til au pair-senteret, at familier ikke får motta au pair dersom en person i familien er ilagt straff, at vertsfamilier som grovt eller gjentatte ganger bryter lover eller regler som skal beskytte au pairer, kan miste retten til å ha au pair for alltid.
VG170531 - Regjeringen gjemmer seg bak en karanteneordning for familier som blir oppdaget.
DB170531 De 0,01 prosent rikeste - cirka 300 norske familier - unndro 33 prosent av skatten de skulle ha betalt i 2006.
DA170531 Vår dypeste medfølelse går til de rammede og deres familier , skriver Brende på Twitter.
DA170531 Campos peker på utfordringer i bydelen : Fattige familier som bor dårlig, trangt, dyrt.
BT170531 Vår dypeste medfølelse går til de rammede og deres familier , skriver Brende på Twitter.
BT170531 Kulturkriteriet er et lett gjennomskuelig dekke for en ordning som mest av alt handler om å skaffe norske familier billig hushjelp.
BT170531 En rettssak i vinter avslørte hvor grovt velstående norske familier kan utnytte sine au pairer.
BT170531 BILLIG ARBEIDSKRAFT : Kulturkriteriet er et lett gjennomskuelig dekke for en ordning som mest av alt handler om å skaffe norske familier billig hushjelp, mener BT.
AP170531 - En viktig og grundig dom, som kan gjøre at andre familier slipper det samme, sier advokat og jusprofessor Mads Andenæs.
AA170531 Vår dypeste medfølelse går til de rammede og deres familier , skriver Brende på Twitter.
AA170531 Vår dypeste medfølelse går til de rammede og deres familier , skriver Brende på Twitter.
AA170531 - Det er et visst antall barn som fengsles på Trandum i forbindelse med utsendelser av familier .
VG170530 - De som mistet livet, de som ble skadet, de som er på bedringens vei og alle som overlevde den kvelden, samt familier og venner som nå er i bunnløs sorg.
SA170530 Når mørket senker seg fylles derfor restauranter og kafeer raskt opp av familier .
SA170530 - Jeg kommer tilbake til den utrolig modige byen Manchester for å være sammen med mine fans og å holde en veldedighetskonsert til ære og til inntekt for ofrene og deres familier , la hun til. | 33 nye Dark Room-saker - tre i Sør-Vest politidistrikt ¶
SA170530 - Noen deler bilder hele tiden og tagger andre familier og barn i dem.
DB170530 Etter mørkets frambrudd fylles restauranter og kafeer raskt opp av familier .
BT170530 - Noen deler bilder hele tiden og tagger andre familier og barn i dem.
BT170530 Ser vi her sporet av en form for kjønnsdelt klasseskille innad i høyt utdannede familier , spør Halrynjo.
AP170530 Etter mørkets frembrudd fylles restauranter og kafeer raskt opp av familier .
AP170530 - Noen deler bilder hele tiden og tagger andre familier og barn i dem.
AA170530 Når mørket senker seg fylles derfor restauranter og kafeer raskt opp av familier .
AA170530 Etter mørkets frambrudd fylles restauranter og kafeer raskt opp av familier .
AA170530 - Jeg kommer tilbake til den utrolig modige byen Manchester for å være sammen med mine fans og å holde en veldedighetskonsert til ære og til inntekt for ofrene og deres familier , la hun til. ( ©NTB ) ¶
VG170529 Formuene hoper seg opp i noen veldig rike familier .
SA170529 - Alle våre tanker og medfølelse går til våre kollegers venner og familier i denne fryktelige tiden, heter det videre.
DB170529 Vi vet at familier som prøver å unnslippe er mål for IS.
DB170529 Jeg erkjenner at vi har utfordringer med at familier og barn i Norge lever i relativ fattigdom.
AP170529 Skal være krangel mellom familier
AP170529 Sammenkoblingen av lekkasjedata fra SwissLeaks og ligningsdata ga en samling på 520 familier i de tre skandinaviske landene.
AP170529 For Norge utgjør 0,01-gruppen ( blant de aller rikeste i Skandinavia ) nesten 300 familier .
AP170529 Det tilsvarer nesten 1100 familier .
AP170529 Målet til gründerne er å få Mænage på markedet første kvartal i 2018, og ambisjonen er å nå familier i hele verden.
AP170529 - Det finnes over 500 millioner familier i verden og undersøkelser viser at under halvparten av alle norske barn bidrar i hjemmet.
AA170529 En annen årsak er at folk er blitt enda fattigere, noe som gjør at de mangler ressurser til å kunne flytte store familier til andre steder i landet.
AA170529 - Alle våre tanker og medfølelse går til våre kollegers venner og familier i denne fryktelige tiden, heter det videre.
AA170529 - Alle våre tanker og medfølelse går til våre kollegers venner og familier i denne fryktelige tiden, heter det videre.
AA170529 Mitsotakis var også overhode for en av Hellas' mest innflytelsesrike politiske familier .
DB170528 Det betyr bare at man blir raskere ferdig til en lavere pris, vi får bedre buss- og sykkelvei, og slipper å frata et tyvetalls familier hjemmene sine.
DB170528 Samtidig med at den britiske kongefamilien gjerne ble framstilt som perfekte familier , i idealiserte portretter av hjemlige idyller, ble deres privatliv intenst beskyttet.
DB170528 - Jeg skal tilbake til den modige byen Manchester for å tilbringe tid med fans og for å holde en veldedighetskonsert til ære for, og for å samle inn penger til, ofrene og deres familier , skrev hun blant annet i brevet.
DA170528 Regjeringen strammer inn på adgangen til å internere asylbarn og - familier over lang tid, men åpner for at det i enkelte saker skal kunne skje på ubestemt tid. konsituert innvandrings- og integreingsminister Per Sandberg ( Frp ) ønsker muligheten til å kunne internere asylbarn på ubestemt tid velkommen.
DA170528 - Det er viktig for norske myndigheter å ha adgang til å pågripe og internere når det er avgjørende for å få gjennomført uttransport av familier som forsøker å unndra seg retur, sier konstituert innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg ( Frp ).
BT170528 Dette ville gått ut over tusenvis av familier og barn over hele byen vår.
BT170528 Det har skjedd et mord - én gjerningsperson, ett offer, to sønderknuste familier , og det store spørsmålet om straff.
AA170528 De ender ofte opp med å slite psykisk under og etter oppveksten, og familier blir splittet fordi de ikke kan snakke med hverandre.
AA170528 Familier splittes ¶
DB170527 - Jeg skal tilbake til den modige byen Manchester for å tilbringe tid med fans og for å holde en veldedighetskonsert til ære for, og for å samle inn penger til, ofrene og deres familier , skriver hun.
SA170526 - Jeg kommer tilbake til den utrolig modige byen Manchester for å være sammen med mine fans og å holde en veldedighetskonsert til ære og til inntekt for ofrene og deres familier , sier Grande, som vil komme tilbake med mer informasjon når arrangementet er bekreftet.
DN170526 Norske familier planlegger å bruke over 21.000 kroner hver på sommerferie i år, litt mer enn de gjorde i fjor, viser en undersøkelse Nordea har fått utført.
DB170526 - Dette var familier som søkte tilflukt i en kommunal bygning, sier Rami Abdulrahman, som leder eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights ( SOHR ).
DB170526 Tilskueren får følelsen av å ha sett en film om hvordan familier ikke er så nære som de tror, og hvordan noen er mer beredte enn andre til å distansere seg fra resten og redde seg selv.
DB170526 Da Tolstoj hevdet at alle lykkelige familier ligner hverandre, men at alle ulykkelige familier er ulykkelige på sin egen måte, forklarte han samtidig hvorfor familier som ikke er gode steder å være, øver størst tiltrekningskraft på filmskapere og forfattere.
DB170526 Da Tolstoj hevdet at alle lykkelige familier ligner hverandre, men at alle ulykkelige familier er ulykkelige på sin egen måte, forklarte han samtidig hvorfor familier som ikke er gode steder å være, øver størst tiltrekningskraft på filmskapere og forfattere.
DB170526 Da Tolstoj hevdet at alle lykkelige familier ligner hverandre, men at alle ulykkelige familier er ulykkelige på sin egen måte, forklarte han samtidig hvorfor familier som ikke er gode steder å være, øver størst tiltrekningskraft på filmskapere og forfattere.
DB170526 Vi ber dere alle om å tenke på ofrene, deres familier og alle som er rammet, sa Grandes manager, Scooter Braun, ifølge TMZ.
DB170526 På sin Twitter-konto har Grande også lagt ut en lenke til en donasjonsside, der man kan gi penger til ofrenes familier og etterlatte.
DB170526 - Jeg skal tilbake til den modige byen Manchester for å tilbringe tid med fans og for å holde en veldedighetskonsert til ære for, og for å samle inn penger til, ofrene og deres familier .
BT170526 - Jeg kommer tilbake til den utrolig modige byen Manchester for å være sammen med mine fans og å holde en veldedighetskonsert til ære og til inntekt for ofrene og deres familier , sier Grande, som vil komme tilbake med mer informasjon når arrangementet er bekreftet.
AP170526 - Dette var familier som søkte tilflukt i en kommunal bygning, sier Rami Abdulrahman, som leder eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights ( SOHR ).
AP170526 Ordningen kan fange opp familier som har behov for hjelp og gjøre dem kjent med familievernets tilbud, mener hun.
AP170526 Det er viktig å ta i bruk nye verktøy og bruke ressursene der det trengs mest - nemlig på foreldre og familier i høykonflikt, sier hun.
AP170526 - Det bidrar i hvert fall ikke til å hjelpe barn i familier med de største konfliktene, som strever og har det skikkelig vanskelig, sier professor Tjersland.
AA170526 - Dette var familier som søkte tilflukt i en kommunal bygning, sier Rami Abdulrahman, som leder eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights ( SOHR ).
AA170526 - Jeg kommer tilbake til den utrolig modige byen Manchester for å være sammen med mine fans og å holde en veldedighetskonsert til ære og til inntekt for ofrene og deres familier , sier Grande, som vil komme tilbake med mer informasjon når arrangementet er bekreftet.
AA170526 - Jeg kommer tilbake til den utrolig modige byen Manchester for å være sammen med mine fans og å holde en veldedighetskonsert til ære og til inntekt for ofrene og deres familier , sier Grande, som vil komme tilbake med mer informasjon når arrangementet er bekreftet. ( ©NTB ) ¶
AA170526 Norske familier planlegger å bruke over 21.000 kroner hver på sommerferie i år, litt mer enn de gjorde i fjor, viser en undersøkelse Nordea har fått utført.
AA170526 Samtidig er det andre kommuner som avslår søknader om tegnspråkopplæring fra tegnspråklige familier .
AA170526 Det er en lite familievennlig politikk, og får konsekvenser for familier som etter hvert vil kunne få utfordringer med kommunikasjon.
AA170526 Samtidig er det andre kommuner som avslår søknader om tegnspråkopplæring fra tegnspråklige familier .
AA170526 Det er en lite familievennlig politikk, og får konsekvenser for familier som etter hvert vil kunne få utfordringer med kommunikasjon.
VG170525 Flere familier har sendt ut uttalelser, blant annet familien til John Atkinson ( 28 ) fra Radcliffe.
VG170525 De var vakre både på innsiden og på utsiden, på overfor hverandre og sine familier .
VG170525 Det er rapporter om at fattige familier har gitt bort barna sine fordi de ikke har maktet å fø dem.
VG170525 - Det er til syvende og sist politiet som må rydde opp i dette, og det er ikke alle i parkene som er familier ute på grilling.
SA170525 Vi har innført rimeligere barnehageplass for familier med lav inntekt, gratis kjernetid i barnehagen for alle barn i familier med lav inntekt fra de er tre år, søknadsbasert ordning for forsøk med gratis barnehage og SFO, og vi har sørget for at ungdommer i lavinntektsfamilier får mer i skolestipend.
SA170525 Vi har innført rimeligere barnehageplass for familier med lav inntekt, gratis kjernetid i barnehagen for alle barn i familier med lav inntekt fra de er tre år, søknadsbasert ordning for forsøk med gratis barnehage og SFO, og vi har sørget for at ungdommer i lavinntektsfamilier får mer i skolestipend.
SA170525 Alle familier ønsker friheten som det er i å være selvforsørget.
SA170525 Over 90.000 barn lever i familier som defineres som fattige.
NL170525 Maggas resept med å lene oss mot grunnlovsbestemmelsen, eksistensen av Sametinget og den kongelige unnskyldning kombinert med fortsatt fortielse om språktap, skammeliggjøring av folk, familier og bygder, uforklarlige familiestrider og andre karakteristiske mysterier er ikke veien å gå.
DB170525 Det var rettet mot barn, mot unge og familier som gjorde noe som absolutt skal være trygt og sikkert, sa Jens Stoltenberg i går om angrepet.
DB170525 Jeg sender mine kondolanser og ber deg viderebringe det norske folks dypeste medfølelse til de etterlattes familier og til de som er skadet », skrev kong Harald.
DB170525 Vi ber dere alle om å tenke på ofrene, deres familier og alle som er rammet, sier Grandes manager, Scooter Braun, ifølge TMZ.
DB170525 Legg til 150 slott og herregårder, 20 vingårder, en fantastisk matproduksjon og mange fine overnattingssteder, og du har et perfekt feriemål for opplevelseslystne familier .
DA170525 - Det undergraver etterforskningen vår og tilliten til ofrene, vitnene og deres familier , heter det i uttalelsen.
AP170525 - Når den tilliten er brutt, undergraves disse forholdene, og både etterforskningen og tilliten til oss blant vitner, ofre og deres familier svekkes.
AP170525 - Når den tilliten er brutt, undergraves disse forholdene og både etterforskningene og tilliten til oss blant vitner, ofre og deres familier svekkes.
AA170525 - Det undergraver etterforskningen vår og tilliten til ofrene, vitnene og deres familier , heter det i uttalelsen.
AA170525 Målet til gründerne er å få Mænage på markedet første kvartal i 2018, og ambisjonen er å nå familier i hele verden.
AA170525 - Vi føler oss i alle fall sikre på at denne appen vil bli godt tatt imot av familier over hele verden.
AA170525 - Det finnes over 500 millioner familier i verden og undersøkelser viser at under halvparten av alle norske barn bidrar i hjemmet.
SA170524 Derfor vil ikke Stavanger SV starte med bompenger - vi vil bygge ut kollektivtransporten kraftig, betalt over skatteseddelen ! 1765 unger i Stavanger vokser opp i fattige familier .
DB170524 Der står det at Manchesters islamske senter ber for ofrene, deres familier , venner og byen som helhet.
DB170524 Det var rettet mot barn, mot unge og familier som gjorde noe som absolutt skal være trygt og sikkert, sa Stoltenberg om angrepet.
DB170524 Vi ber dere alle om å tenke på ofrene, deres familier og alle som er rammet, sier Grandes manager, Scooter Braun, ifølge TMZ.
DA170524 Men det aller meste har kommet vanlige familier til gode, framholdt Jensen, som igjen gikk til motangrep ved å vise til den kommunale eiendomsskatten.
DA170524 Vi tilstreber å legge til rette for at familier får god tid til å pakke, og for at vi skal få tid til å forklare det som skjer, hva som skal skje videre og svare på eventuelle spørsmål.
DA170524 Tre familier forttalte at de ble tvunget til å ha med politiet inn på toalettet.
DA170524 Tre familier forteller at de og barna ble tvunget til å ha med politiet inn på toalettet under pågripelse og transport.
DA170524 Seks av åtte familier forteller at de ble pågrepet før klokka fem om natta.
DA170524 NOAS og Redd Barna har dybdeintervjuet 12 barn og 11 foreldre fra åtte familier som ble tvangsreturnert eller forsøkt tvangsreturnert fra Norge i 2014 og 2015.
DA170524 Fire familier sier de ikke fikk anledning til å ringe advokat under pågripelsen og transport.
DA170524 Vi tilstreber å legge til rette for at familier får god tid til å pakke, og for at vi skal få tid til å forklare det som skjer, hva som skal skje videre og svare på eventuelle spørsmål.
DA170524 Tre familier forttalte at de ble tvunget til å ha med politiet inn på toalettet.
DA170524 Tre familier forteller at de og barna ble tvunget til å ha med politiet inn på toalettet under pågripelse og transport.
DA170524 Seks av åtte familier forteller at de ble pågrepet før klokka fem om natta.
DA170524 NOAS og Redd Barna har dybdeintervjuet 12 barn og 11 foreldre fra åtte familier som ble tvangsreturnert eller forsøkt tvangsreturnert fra Norge i 2014 og 2015.
DA170524 Fire familier sier de ikke fikk anledning til å ringe advokat under pågripelsen og transport.
AP170524 De siste årene har hele familier flyttet herfra til Syria for å slutte seg til IS' selvoppnevnte kalifat, inkludert en familie på 12 med en liten baby.
AP170524 Ap-nestlederen mener foreldrenettverk som kan senke terskelen for at familier søker hjelp, kan bidra.
AP170524 Politiet hadde onsdag ettermiddag vært i kontakt med alle de dreptes familier , og det er ventet at alle ofrenes identitet blir kjent etter hvert som de blir obdusert og identiteten blir sikkert fastslått.
AP170524 Politiet hadde onsdag ettermiddag vært i kontakt med alle de dreptes familier , og det er ventet at alle ofrenes identitet blir kjent etter hvert som de blir obdusert og identiteten blir sikkert fastslått.
AA170524 Ifølge UNICEF fører konflikten også til at familier må leve under elendige hygieniske og sanitære forhold.
AA170524 Parkene våre skal være hyggelige å være i for alle, også for familier som har med seg barn.
AA170524 Parkene våre skal være hyggelige å være i for alle, også for familier som har med seg barn.
VG170523 Våre tanker i denne grusomme stund er hos ofrene og deres familier .
VG170523 I timene etter angrepet leter fortvilte foreldre og familier etter sine kjære.
VG170523 * 1 Norges statsminister Erna Solberg skriver på Twitter at hun sender sine varmeste tanker til ofrene for Manchester-angrepet og deres familier .
VG170523 Varme tanker til ofrene og familier , skriver hun.
VG170523 Statsminister Erna Solberg skriver på Twitter at hun sender sine varmeste tanker til ofrene for Manchester-angrepet og deres familier .
SA170523 Vi ber dere alle om å tenke på ofrene, deres familier og alle som er rammet, sier Grandes manager, Sciiter Braun, ifølge TMZ.
SA170523 Vi ber dere alle om å tenke på ofrene, deres familier og alle som er rammet, sier Grandes manager Sciiter Braun til TMZ.
SA170523 Lagets familier vil bare være i Stockholm på selve kampdagen, og reise tilbake etter kampen.
FV170523 Vi ber dere alle om å tenke på ofrene, deres familier og alle som er rammet, sier Grandes manager Sciiter Braun til TMZ.
FV170523 Lagets familier vil bare være i Stockholm på selve kampdagen, og reise tilbake etter kampen.
DB170523 Vi klarer ikke å få ofrene og deres familier ut av hodene våre, sier Mourinho.
DB170523 - Jeg vil uttrykke en ektefølt kondolanse til dem som på forferdelig vis har blitt skadet i dette terrorangrepet, og til de mange drepte og deres familier .
DB170523 Våre tanker er med de involverte, deres familier og deres venner.
DB170523 - Jeg vil uttrykke en ektefølt kondolanse til dem som på forferdelig vis har blitt skadet i dette terrorangrepet, og til de mange drepte og deres familier , la Trump til.
DB170523 Vi ber dere alle om å tenke på ofrene, deres familier og alle som er rammet, sier Grandes manager, Sciiter Braun, ifølge TMZ.
DB170523 Mine og kongefamiliens tanker går til ofrene, deres familier og hele det britiske folk », skriver kongen i en pressemelding.
DB170523 Jeg sender mine kondolanser og ber deg viderebringe det norske folks dypeste medfølelse til de etterlattes familier og til de som er skadet », skriver kong Harald.
DA170523 Mine varmeste tanker til ofrene og deres familier , tvitrer Solberg grytidlig tirsdag morgen.
DA170523 Vi ber dere alle om å tenke på ofrene, deres familier og alle som er rammet, sier Grandes manager, Scooter Braun, ifølge TMZ.
BT170523 Det bor også barn og familier i Årstadgeilen.
BT170523 Lagets familier vil bare være i Stockholm på selve kampdagen, og reise tilbake etter kampen.
AP170523 Våre tanker og oppriktige kondolanser går til ofrene og deres familier , skriver utenriksminister Børge Brende på Twitter.
AP170523 Mine varmeste tanker til ofrene og deres familier , skriver hun.
AP170523 Mine varmeste tanker til ofrene og deres familier #PrayforManchester ¶
AP170523 Vi ber dere alle om å tenke på ofrene, deres familier og alle som er rammet, sier Grandes manager, Scooter Braun, ifølge TMZ. broken. from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words.
AP170523 Lagets familier vil bare være i Stockholm på selve kampdagen, og reise tilbake etter kampen.
AA170523 Det ruinerer familier , sier han.
AA170523 Mine tanker er med ofrene og deres familier , skriver Solberg på Twitter.
AA170523 Mine varmeste tanker til ofrene og deres familier , tvitrer Solberg grytidlig tirsdag morgen.
AA170523 - Mange familier , foreldre og venner er berørt.
AA170523 NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg fordømmer « det barbariske angrepet, som var bevisst rettet mot barn og deres familier ».
AA170523 Vi ber dere alle om å tenke på ofrene, deres familier og alle som er rammet, sier Grandes manager Sciiter Braun til TMZ.
AA170523 Familier på tur ¶
VG170522 To familier rakk ikke frem til sykehuset - Mariam og Kasper ble født på E39 ¶
SA170522 De siste opprørerne og deres familier er evakuert fra Homs, som nå er under full regjeringskontroll, melder syrisk TV.
SA170522 Sammen med andre bompengevenner har Ap klart å sette norgesrekord i å tyne flest mulig kroner ut av lommeboken til familier på tross av at Frp er i regjering.
NL170522 FOR DE YNGRE : Heidi Solheims Dinosaus holdt show for familier på dagtid.
DN170522 Washington Post melder blant annet om at Trump letter på kravene om tilbakebetaling av studielån og gir mer penger til stipendordninger for studenter fra familier med lav inntekt.
DB170522 For oss i teatret er det spesielt det å spille for familier som er viktig, og søndager er spesielt viktig i familiemarkedet, sier han.
DA170522 Toromsene var på 45 m2 og huset store familier .
DA170522 Folk har bodd trangt, til dels har vi maattet opløse familier midlertidig ved for en tid at anbringe barnene i barnehjem, mens de voksne har maattet skaffe sig hus hos slegtninger ;...
DA170522 Der blev da gjort istand, hvad der kunde brukes av kommunens leiegaarder, med formandskapets samtykke, indrededes et midlertidig husvildehjem i det nedlagte sindsygeasyl i Storgaten, og der blev opført fem barakker i Stavangergaten, hver til seks familier .
BT170522 Det er en film som familier over hele verden kan se sammen og lære noe av, sier Schwarzenegger.
BT170522 Tall fra Helsedepartementet ( 2013 ) viste at barn fra ressurssvake familier har nærmere dobbelt så stor risiko for å bli overvektige som barn fra rike familier .
BT170522 Tall fra Helsedepartementet ( 2013 ) viste at barn fra ressurssvake familier har nærmere dobbelt så stor risiko for å bli overvektige som barn fra rike familier.
AP170522 Her risikerte et tosifret antall familier at husene deres ble revet, for å gi plass til en omkjøringsvei som følge av amputert utbygging av E18.
AA170522 - Vi har Starmus-programmet på Torget hvor vi, i samarbeid med Martnan og Kulturenheten i Trondheim kommune, vil arrangere Starmus Open Space, som er et eget opplegg myntet på barn og familier .
VG170521 - Kameratskapet begynte da vi var unge, single gutter, men det har fortsatt med våre familier .
VG170521 - Jeg vil si unnskyld til ofrenes familier ...
VG170521 Lagmannsretten var i sin avgjørelse tydelig på at etterforskningen av drapssaken var komplisert siden ingen av de siktede, deres familier , venner eller bekjente har ønsket å forklare seg til politiet.
AP170521 Evakueringen startet for flere uker siden, og opprørere og deres familier er siden kjørt ut av det beleirede området.
AP170521 De siste opprørerne og deres familier er evakuert fra Homs, som nå er under full regjeringskontroll, melder syrisk TV.
AA170521 Evakueringen startet for flere uker siden, og opprørere og deres familier er siden kjørt ut av det beleirede området.
VG170520 Lørdag fikk jentenes familier reise til hovedstaden Abuja for å omfavne sine døtre, søstre og kjærester.
BT170520 En viktig årsak er at selskapet har en av Norges rikeste familier med på laget, og Rimi-Hagens datter Nina Camilla Hagen Sørli som styremedlem.
AA170520 Ifølge Jørgensen ønsket politiet å sikre at det ikke forekom noe bråk i sentrum på en tid hvor mange familier og barn oppholder seg i byen.
DB170519 Med uroligheter rundt Nord-Korea på toppen, så forstår jeg at familier kan prioritere annerledes, sier Elisabeth Seeberg.
DB170519 Skattene var høye, barnefattigdommen økte, familier satt på asylmottak i en årrekke, veiene forfalt, straffenivået forble uendret og sykehuskøene økte.
DB170519 Noen kommer fra familier med mye penger, noen kommer fra familier med lite penger.
DB170519 Noen kommer fra familier med mye penger, noen kommer fra familier med lite penger.
DB170518 Vi tilbyr alle barn mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet, og vi har styrket tilskuddsordningen til ferier for familier med dårlig råd.
BT170518 Det er heller ikke uvanlig med trusler om represalier mot barnas familier .
VG170516 Stadig flere ansatte i barnevernstjenesten rapporterte om grov netthets, sjikane, trusler eller vold i forbindelse med arbeidet med å finne familier til barn som trenger et hjem.
VG170516 Rundt tusen barn lever til enhver tid med midlertidige, kortvarige løsninger og på institusjoner fordi for få familier vil eller kan være fosterfamilier.
VG170516 Der fremsettes det påstander om at barnevernet systematisk stjeler barn fra uskyldige foreldre, og gir dem til kyniske familier som vil tjene raske penger på å ta til seg fosterbarn.
SA170516 - En typisk sak kan være at det blir billigere for familier å dra på kamp, sier Øverland.
DB170516 ¶ AVVIKLET HJELPETILBUD : Til tross for at Oslo har høyere forekomst av ungdom som ruser seg og befatter seg med kriminalitet, mangler oslofamilier et behandlingstilbud som familier ellers i landet har.
DB170516 I denne perioden mottok 103 ungdommer og familier MST-behandling, og resultatene var gode. 86 prosent fullførte behandling.
DB170516 ( Dagbladet ) : « Vi har sett et stort paradoks i at familier i hovedstaden ikke har hatt tilgang til det samme behandlingstilbudet som familier ellers i landet, til tross for at forekomsten av vold, kriminalitet og rus hos ungdom er høyere her.
DB170516 ( Dagbladet ) : « Vi har sett et stort paradoks i at familier i hovedstaden ikke har hatt tilgang til det samme behandlingstilbudet som familier ellers i landet, til tross for at forekomsten av vold, kriminalitet og rus hos ungdom er høyere her.
DB170516 mai, men det er faktisk en tradisjon i mange familier å servere eggedosis på nasjonaldagen.
DA170516 Ungdom med mye penger og god råd har langt større entusiasme for russetida enn videregående elever fra fattigere familier og elever med dårlige karakterer, viser data fra undersøkelsen Ung i Oslo 2015.
DA170516 Blant elever som går på studieforberedende og vokser opp i familier med god råd vil 90 prosent være russ.
AP170516 - En typisk sak kan være at det blir billigere for familier å dra på kamp, sier Øverland.
VG170515 Hoppet ble gjort for å samle inn penger til The Royal British Legion, en britisk veldedighetsorganisasjon som gir støtte til veteraner i den britiske hæren og deres familier .
VG170515 - Pengene samlet inn vil hjelpe oss å støtte veteraner og deres familier på tvers av generasjoner i vårt fellesskap, uttalte han.
SA170515 Vi er helt enige i at vi må jobbe for å redusere de totale utgiftene vanlige familier må betale i bompenger.
DN170515 - Dette er familier som din og min, våre brødre og søstre, og verden må hjelpe dem nå, ikke senere.
DB170515 Her beskrev hun faren som en forkjemper for kvinner og familier .
DA170515 For familier i fattige områder i Brasil, et land som også har høy andel tenåringsmødre, innebærer det store utfordringer i hverdagen.
DA170515 Vi trenger din stemme for å bli kvitt denne usosiale ekstraskatten som går utover familier i Sandnes og Stavanger.
AP170515 Folk kommer fra familier der det er ulikt fokus på hva en føler, og der foreldrene møter ulike følelser forskjellig.
AA170515 - Dette er familier som din og min, våre brødre og søstre, og verden må hjelpe dem nå, ikke senere.
VG170514 De fleste jøder som lever i Europa i dag er direkte berørt gjennom sine familier .
VG170514 Stiftelsen forklarer vervingen med at eksisterende fosterfamilier vet hva oppdraget innebærer og kan være behjelpelige med med å finne nye egnede familier .
VG170514 På egen hjemmeside og på Facebook deler stiftelsen bilder fra flere ulike boligmesser i 2016, hvor de har deltatt med stand for å rekruttere flere familier til å bli fosterhjem.
VG170514 Fyrlykta bekrefter at de har tilbudt penger, slik skissert ovenfor, til fosterfamilier om de klarer å verve flere familier til stiftelsens fosterhjemsvirksomhet.
VG170514 - Har Bufdir ingen betenkeligheter med at Fyrlykta lokker familier med vervepremier ?
VG170514 - Fyrlykta har vervet familier på denne måten siden desember 2014.
VG170514 Familier kunne tjene opptil en halv million kroner i året, skrev NRK.
SA170514 Som brynebu vet jeg godt hvordan flere bomstasjoner vil ramme privatøkonomien til mange familier .
BT170514 | Hundrevis av familier rammet av barnehagestreiken : - Vi sliter med å få hverdagen til å gå opp ¶
AP170514 Politiet « oppfordrer ungdom som nylig har konfirmert seg, samt deres familier , om å være observante på at denne typen tyverier kan forekomme ».
AA170513 Høyre mener Arbeiderpartiets barnehagepolitikk er lite målrettet og foreslår heller å vektlegge tilbud til familier basert på lav inntekt i stedet for geografi.
SA170512 « Vi trenger din stemme for å bli kvitt denne usosiale ekstraskatten som går utover familier i Sandnes og Stavanger », skriver Kristoffer Sivertsen og Kristoffer Nagell-Dahl.
SA170512 Vi trenger din stemme for å bli kvitt denne usosiale ekstraskatten som går utover familier i Sandnes og Stavanger.
DN170512 Fjorårets emisjon, der fire av Norges mest pengesterke familier gikk inn i Kolonial, priset selskapet til 1,1 milliarder kroner.
DB170512 Stor frustrasjon over mangel på statlig hjelp førte til at familier samlet seg og startet sine egne søk etter folk som var forsvunnet i deres områder.
DB170512 Etter at datteren forsvant i 2012, grunnla Martinez en lokal organisasjon for familier som er ofre for vold i Mexicos blodige narkotikakrig.
DB170512 ( Dagbladet ) : En meksikansk forretningskvinne som ledet ei gruppe på 600 familier som søker etter sine forsvunne slektninger er brutalt drept, skriver BBC.
DB170512 Larsen oppfordrer ungdom som nylig har konfirmert seg, samt deres familier , om å være observante på at denne typen tyverier kan forekomme.
DA170512 Barn, familier , folk på vei til og fra jobb, folk som sliter med rus, alle.
DA170512 De vil for øvrig prioritere minstepensjonister, lærlingtilskudd og barn i familier med dårlig råd når de går inn i forhandlinger med regjeringen.
AP170512 Rike familier i Oslo øst sponses.
AP170512 Høyre har reagert på at det rødgrønne byrådet i Oslo har innført en ordning for skolefritidsordningen/aktivitetsskolen ( SFO ( AKS ) som medfører at barn i utvalgte bydeler får gratis kjernetid, mens barn fra familier med samme økonomiske bakgrunn i andre bydeler ikke får det.
AP170512 innført gratis kjernetid for lavinntektsfamilier, og vi tilbyr alle barn mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet, sier statsministeren som minner om at Regjeringen også har styrket tilskuddsordningen til ferier for familier med dårlig råd.
AP170512 Folk kommer fra familier der det er ulikt fokus på hva en føler, og der foreldrene møter ulike følelser forskjellig.
VG170511 Serien følger tre familier som er vevd sammen i livet til Jay Pritchett ( Ed O'Neill ) i en forstad til Los Angeles.
DN170511 En talsmann for det konservative partiet kommenterte onsdag at løftene i manifestet til Labour vil føre til at familier i landet kommer til å måtte låne titalls milliarder pund ekstra, i tillegg til at Labours innstilling vil kunne sette brexitforhandlingene i fare.
DB170511 - Fire forskjellige familier har fortalt meg den samme historien i ettertid.
DA170511 Men det legges klare føringer på en god pott av disse pengene : Regjeringen har lagt inn 300 millioner for å styrke rusomsorgen, 200 millioner til tidlig innsats i barnehage og skole og et tilsvarende beløp til forebyggende tiltak for barn, unge og familier .
DA170511 Men det legges klare føringer på en god pott av disse pengene : Regjeringen har lagt inn 300 millioner for å styrke rusomsorgen, 200 millioner til tidlig innsats i barnehage og skole og et tilsvarende beløp til forebyggende tiltak for barn, unge og familier .
DA170511 I sitt innlegg påpeker de fire hvordan de alle kjenner til familier som sliter, fordi et familiemedlem føler seg forpliktet til å gi - og det grundig over evne - til TV-pastoren og hans team.
VG170510 Som gjennom alle tider har holdt familier og samfunn sammen, som har ventet, stridt og jobbet dobbelt, og som med kløkt og fantasi har taklet det daglige liv ?
SA170510 KOMMENTAR ( første gang publisert i mars 2011 ) : Finnes det bedre teatermateriale enn ødelagte familier ?
AP170510 Jeg vet om flere familier som er splittet på grunn av at voksne barn har tatt avstand fra sine foreldre og ikke lar sine barn få treffe besteforeldrene.
VG170509 Internasjonal og nasjonal forskning viser at barn som har delt bosted i familier der foreldrene ikke er samboende, har fordeler som bedre psykisk helse, bedre fysisk helse ( da de i større grad får delta på fritidsaktiviteter som avhenger av foreldrenes økonomi ), bedre skoleprestasjoner, bedre trivsel, bedre forhold til foreldrenes skilsmisse, og har b
VG170509 Europarådet anbefaler delt bosted som utgangspunkt for barn i familier hvor foreldrene ikke bor sammen, med mindre sterke grunner taler imot det.
DN170509 Til tross for at de kommer fra ulike politiske familier , sier konservative Merkel at hun verdsetter samarbeidet med den franske sosialisten.
AP170509 Den tyrkiske staten gir økonomisk støtte til familier som har barn i skolen, og at det også skal gjelde for syriske barn.
AA170509 - Det er ikke landets behov for arbeidskraft som skal avgjøre hvordan familier skal drive barneoppdragelse, sier Geirmund Lykke ( KrF ) Foto : Vegard Eggen, Adresseavisen ¶
AA170509 Direkte berørte miljøer og familier er informert av kommunen om at media skriver om denne saken.
AA170509 Og med barn som vokser opp i fattige familier , i kommunale boliger.
SA170508 Med den raske utviklingen av elektriske biler og lademuligheter regner jeg med det blir flere og flere gode alternativer for familier fremover. 3.
FV170508 Med den raske utviklingen av elektriske biler og lademuligheter regner jeg med det blir flere og flere gode alternativer for familier fremover. 3.
DA170508 Fedre har med barn på skuldrene sine og hele familier var i Spektrum sminket som Kiss.
BT170508 Med den raske utviklingen av elektriske biler og lademuligheter regner jeg med det blir flere og flere gode alternativer for familier fremover. 3.
AP170508 - Nesten 1000 familier skal flytte inn i byggene disse to barnehagene tilhører.
AP170508 Med den raske utviklingen av elektriske biler og lademuligheter regner jeg med det blir flere og flere gode alternativer for familier fremover. 3.
AA170508 Flere hundre opprørere med familier har forlatt et beleiret område i den syriske hovedstaden Damaskus. 40 busser har begynt å frakte opprørerne ut av hovedstaden.
AA170508 ¶ Ordfører Rita Ottervik ( Ap ) takket de trønderske veteranene og deres familier i Nidarosdomen 8.mai.
AA170508 Etter seremonien i Nidarosdomen ble veteranene og deres familier hedret i Erkebispegården.
SA170507 Fordi konfirmasjonstiden er så viktig for ungdommene, trengs det en større kirke som kan ta imot alle kull i fremtiden, og deres familier .
SA170507 april fikk 12 konfirmanter og deres familier og venner plass i Sola kirke.
DB170507 - Dette rammer igjen og igjen barn i fattige familier i Norge.
DA170507 Hun sier eiendomsskatten rammer usosialt og har kommet som en « brutal overraskelse » på mange familier .
DA170507 Hun sier eiendomsskatten rammer usosialt og har kommet som en « brutal overraskelse » på mange familier .
DN170506 En rekke velstående familier forlot landet, og aksjemarkedet falt med 30 prosent, sier Bay.
DB170506 Før jul i fjor ble 21 skolejenter gjenforent med sine familier .
VG170505 At norske familier har varmekabler og drar på ferie til Syden, det er et tegn på at vi er et godt land å leve i, sa Jensen fra talerstolen.
VG170505 GARDERMOEN ( VG ) Finansminister Siv Jensen sier Høyre/Frp-regjeringen før sommeren vil foreslå å kutte pengestøtte til barn og familier bosatt i utlandet.
VG170505 Forslaget går ut på at kontantytelser som Norge gir til familier og barn i utlandet skal justeres etter hvilket prisnivå det er i landet hvor mottagerne av ytelsene er bosatt.
DN170505 Planen er ifølge en pressemelding fra selskapene å « bygge boliger og leiligheter til familier , seniorboliger, utleieleiligheter og naturlig tilhørende servicetjenester som dagligvarebutikk.
DB170505 De fleste omsorgsovertakelse skjer imidlertid i familier der den reelle omsorgsevnen er mer diffus, og kun kan avdekkes med helt andre virkemidler enn det som skjer i mange saker i dag, sier Salvesen.
DB170505 ført til at flere barn lever i familier med dårlig økonomi.
DB170505 Sosionomer og barnevernspedagoger bidrar i dag med viktig kompetanse innenfor både psykisk helse, rusfeltet, familievernet, skole, Nav osv ; Sosionomutdanningen med vekt på et strukturelt perspektiv, levekårsutfordringer, arbeidsmarkedskompetanse og arbeid med sosiale problemer i møte med familier og flere brukergrupper, og barnevernspedagogene med en vektlegging inn mot barn- og barns utv
DA170505 Tomten skal utvikles med boliger og leiligheter til familier , seniorboliger, utleieleiligheter og naturlig tilhørende servicetjenester, blant annet dagligvarebutikk, i tillegg til kontorarealer.
AA170505 At norske familier bor i egen bolig med varmekabler i gulvet.
AA170505 På bakgrunn av blant annet slike bekymringer utarbeidet Barne- og likestillingsdepartementet forslag til ny lov om barnevern med tiltak for å bedre rettssikkerheten for familier og barn i barnevernssaker.
AA170505 I 2015 overleverte mer enn 100 fagfolk et opprop til regjeringen med bekymring for at familier og barn kan overkjøres fordi de har lite å stille opp med i møte med barnevernet.
AA170505 Forslag : Kronikkforfatteren kommer med tre forslag for å bedre rettssikkerheten for barn og familier i barnevernssaker.
VG170504 - Det er en folkefest, og konkurransen vil engasjere både unge mennesker, familier og lokalsamfunn over hele landet.
AP170504 Den flytter penger fra arbeidende familier til de rikeste i landet, sa Nancy Pelosi, demokratenes leder i Representantenes hus, i sitt sluttinnlegg før avstemmingen begynte.
AP170504 Den flytter penger fra arbeidende familier til de rikeste i landet, sa Nancy Pelosi, demokratenes leder i Representantenes hus, i sitt sluttinnlegg før avstemmingen begynte.
AA170504 I henhold til avtalen kan alle opprørere forlate byen sammen med sine familier , i likhet med øvrige sivile.
VG170503 Rundt 300 familier har tilhold der i påvente av å få reise til områder kontrollert av den USA-støttede opprørsalliansen SDF.
VG170503 Tyvand mener det er for mange eksempler på familier og enkeltpersoner som har fått avslått sine erstatningskrav eller ikke har orket å fremme en erstatningssak.
DA170503 - Vi skal gå rundt Breiavatnet, og vi håper lag, foreninger, bedrifter og familier vil gå med oss.
DA170503 Fremtidens familiepolitikk skal favne alle typer familier , bygge på aktiv utjevning av sosiale forskjeller, styrking av fellesskapsløsninger og kamp mot utenforskap.
DA170503 De fleste familier kjenner godt til tidsklemma.
BT170503 Rundt 300 familier har tilhold der i påvente av å få reise til områder kontrollert av den USA-støttede opprørsalliansen SDF.
BT170503 Meklingen kommer i tillegg til samtalene familier har hjemme.
BT170503 I utgangspunktet er det kun én obligatorisk meklingstime, men mange familier trenger mer enn en time, og det får de tilbud om.
BT170503 Familier skal som hovedregel få tilbud om mekling innen tre uker, og de oppfordres til å inkludere barna i meklingen.
AA170503 Kilder nær presidenten sa at kravene blant annet er at palestinerne slutter med sin antiisraelske retorikk, at de gjør sitt for å stanse voldshandlinger, og at palestinske selvstyremyndigheter struper pengeutbetalinger til familier som har palestinske pårørende i israelske fengsler.
AA170503 Rundt 300 familier har tilhold der i påvente av å få reise til områder kontrollert av den USA-støttede opprørsalliansen SDF.
AA170503 Trumps krav vil blant annet være at palestinerne slutter med sin antiisraelske retorikk, at de gjør sitt for å stanse voldshandlinger og at palestinske selvstyremyndigheter struper pengeutbetalinger til familier som har palestinske pårørende i israelske fengsler.
VG170502 « Mens mange av våre seere synes at serien er noe verdifullt som gjør at man kan starte viktige samtaler med sine familier , så har vi også mottatt bekymringsmeldinger fra dem som mener at serien bør merkes med ytterligere advarsler », skriver strømmetjenesten i en uttalelse mandag.
VG170502 I Trondheim gis det rundt 5.000 kroner til feiringen til familier med dårlig råd.
SA170502 Rundt 300 familier har tilhold der i påvente av å få reise til områder kontrollert av den USA-støttede opprørsalliansen SDF.
SA170502 « Organisering er viktig - har barnevernet høyt arbeidspress eller er tjenesten sårbar på annen måte, må man se på hvordan kommunenes ressurser for øvrig kan bidra overfor utsatte barn og familier », skriver Solveig Horne.
SA170502 Organisering er viktig - har barnevernet høyt arbeidspress eller er tjenesten sårbar på annen måte, må man se på hvordan kommunenes ressurser for øvrig kan bidra overfor utsatte barn og familier .
SA170502 I Trondheim gis det rundt 5.000 kroner til feiringen til familier med dårlig råd.
DN170502 I Trondheim gis det rundt 5.000 kroner til feiringen til familier med dårlig råd.
DB170502 I Trondheim gis det rundt 5000 kroner til feiringen til familier med dårlig råd.
DB170502 » Så vil kanskje Moxnes si at Oslo kommune må kjøpe flere leiligheter slik at både Engen og fattige familier kan få det slik de vil.
DB170502 Trangboddhet har vist seg å være overrepresentert i familier med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn, i familier der foreldrene er uten arbeid, i familier med mange barn og i familier med lav inntekt.
DB170502 Trangboddhet har vist seg å være overrepresentert i familier med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn, i familier der foreldrene er uten arbeid, i familier med mange barn og i familier med lav inntekt.
DB170502 Trangboddhet har vist seg å være overrepresentert i familier med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn, i familier der foreldrene er uten arbeid, i familier med mange barn og i familier med lav inntekt.
DB170502 Trangboddhet har vist seg å være overrepresentert i familier med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn, i familier der foreldrene er uten arbeid, i familier med mange barn og i familier med lav inntekt.
DB170502 Og at kommunen må prioritere å gi treromsleiligheter til familier og ikke enslige.
DB170502 Arven etter Woods verdenskjente søster ser ikke Lana Wood snurten av, ettersom forholdet mellom søstrenes respektive familier har kjølnet.
BT170502 Faren skulle ønske ingen familier må oppleve det samme som dem.
BT170502 Det har vært sterkt å høre alt de har vært gjennom, og det berører meg at de jobber så mye for å gjøre det bedre for andre familier som kommer i samme situasjon, sier Kårbø.
BT170502 Og vår solide politikk for familier som ønsker valgfrihet og en enklere hverdag bidrar ikke til å undergrave denne relevansen, snarere tvert imot.
BT170502 IKKE ALLTID LYKKELIG : Hvis vi tar innover oss at det « lykkelige samlivsbrudd » ikke er en realitet for alle familier , bør vi innrette vårt konfliktløsningssystem etter dette, skriver Anna Nylund.
BT170502 Det er ikke en realitet for alle familier .
AP170502 Familier blir drevet fra hus til hus, mange ganger av IS-krigere som med våpen i hånd tvinger folk dypere inn i IS-kontrollerte områder etter hvert som irakiske styrker rykker frem i byen.
AP170502 Faren skulle ønske ingen familier må oppleve det samme som dem.
AP170502 Det har vært sterkt å høre alt de har vært gjennom, og det berører meg at de jobber så mye for å gjøre det bedre for andre familier som kommer i samme situasjon, sier Kårbø.
SA170501 Det er ikke alle familier som har råd til å melde barna sine på fritidsaktiviteter, og det er heller ikke alltid foreldre skjønner hvordan man skal gjøre det.
DB170501 De fleste omsorgsovertakelse skjer imidlertid i familier der den reelle omsorgsevnen er mer diffus, og kun kan avdekkes med helt andre virkemidler enn det som skjer i mange saker i dag, sier Salvesen.
BT170501 Konsekvensen er at den norske friluftslivstradisjonen kan være ekskluderende for barn og deres familier .
AP170501 - Hele byen vår, alle våre tanker og bønner, går til ofrene og deres familier i dag, føyer han til.
AA170501 - Hele byen vår, alle våre tanker og bønner, går til ofrene og deres familier i dag, føyer han til. ( ©NTB ) ¶
AA170501 - Hele byen vår, alle våre tanker og bønner, går til ofrene og deres familier i dag, føyer han til. ( ©NTB ) ¶
AA170501 Og hvis vi ønsker at flere barn og unge skal velge realfag er familier og venner de viktigste inspiratorene og støttespillerne.
VG170430 Nilsens familie har i flere år vært involvert i veldedig arbeid på Bali, hvor de har bidratt til å hjelpe familier og landsbyer ut av fattigdom. 19-åringen har også engasjert seg i lokale miljøprosjekter.
VG170430 - Det positive med saken er at folk har fått opp øynene for problemet med savnede barn, andre savnede barns familier har funnet støtte i hverandre som resultat av saken, sier hun.
VG170430 Han vil ha bemanningsnorm i skolen, minstenorm på sykehjem, mer flyktninger, mer penger til familier og bistand.
VG170430 - Det er et utrolig vanskelig dilemma for familier , hvem skal man ha tillit til ?
DB170430 - Familier settes i kategorier etter hvor lojale de er.
AP170430 I fjellene vest i Tunisia sprer radikale islamister ideologien sin, truer landsbyfolk med rå vold og splitter familier .
AP170430 I Al Karma og Al Zuhour, to nedslitte bydeler i Kasserine, har titalls familier sønner som er dratt for å krige i utlandet eller er blitt rekruttert av de militante i fjellene.
DB170429 * En storsatsing på familieveiledning, parterapi, samlivskurs og andre tiltak som kan hjelpe familier å fungere bedre sammen.
DA170429 - Mange familier med over en million kroner i inntekt får en håndsrekning, mens enda flere familier med svært dårlig råd ikke får det samme tilbudet, sier hun.
DA170429 - Mange familier med over en million kroner i inntekt får en håndsrekning, mens enda flere familier med svært dårlig råd ikke får det samme tilbudet, sier hun.
DA170429 Så handler det i tillegg om å tilrettelegge for familier som ønsker å ta andre valg for seg og sin familie.
SA170428 - Dette skal kun gå til å gi et bedre tilbud til jenter og gutter fra inntektsfattige familier og familier med minoritetsbakgrunn.
SA170428 - Dette skal kun gå til å gi et bedre tilbud til jenter og gutter fra inntektsfattige familier og familier med minoritetsbakgrunn.
DA170428 Regjeringen strammer inn på adgangen til å internere asylbarn og - familier over lang tid, men åpner for at det i enkelte saker skal kunne skje på ubestemt tid. konsituert innvandrings- og integreingsminister Per Sandberg ( Frp ) ønsker muligheten til å kunne internere asylbarn på ubestemt tid velkommen.
DA170428 - Det er viktig for norske myndigheter å ha adgang til å pågripe og internere når det er avgjørende for å få gjennomført uttransport av familier som forsøker å unndra seg retur, sier konstituert innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg ( Frp ).
BT170428 Guvernøren i Arkansas sier i en uttalelse at selv om har respekt for Greenwoods evne til tilgivelse og medfølelse, men at han også må ta hensyn til synspunktene til de andre ofrenes familier .
AP170428 - Dette skal kun gå til å gi et bedre tilbud til jenter og gutter fra inntektsfattige familier og familier med minoritetsbakgrunn.
AP170428 - Dette skal kun gå til å gi et bedre tilbud til jenter og gutter fra inntektsfattige familier og familier med minoritetsbakgrunn.
AA170428 Redd Barna har blant annet funnet mange psykiske plager hos barna i de 17 distriktene de har intervjuet familier i.
AA170428 Særlig er den viktig for familier med lavere og midlere inntekter.
AA170428 Jeg er opptatt av å sikre den som allmenn ordning som gjelder alle familier , og som ikke er behovsprøvd og derved avhengig av mye byråkrati, sier sentralstyremedlem og førstekandidat på partiets stortingsliste i Sør-Trøndelag, Geirmund Lykke.
AA170428 KrF har landsmøte i Trondheim, og snakker mye om verdier, familier og mer penger til familien og velferdsgoder.
AA170428 Men det er liten trøst for 13 familier som sitter igjen, sier Roland til NTB.
SA170427 Det bør tas hensyn til yngre familier i denne saken med tanke på at de er fremtiden for dette området.
SA170427 Bak dette tallet er mange familier i oppløsning, med sosiale problemer og vanskelige livssituasjoner.
FV170427 Barn fra fattige familier blir ofte mobbet.
DN170427 Det loves også ekstra skattelette til familier med utgifter til barnepass, uten at det spesifiseres hvordan dette skal ordnes.
DB170427 Det loves også ekstra skattelette til familier med utgifter til barnepass, uten at det spesifiseres hvordan dette skal ordnes.
DB170427 Guvernør Hutchinson sier i en uttalese at selv om har respekt for Greenwoods evne til tilgivelse og medfølelse, må han også ta hensyn til synspunktene til de andre ofrenes familier .
DA170427 Det loves også ekstra skattelette til familier med utgifter til barnepass, uten at det spesifiseres hvordan dette skal ordnes.
BT170427 Det er jo også en familie involvert her, og byråder er også mennesker med en familier som skal fungere i det daglige, sier Rastad.
AP170427 Bak dette tallet er mange familier i oppløsning, med sosiale problemer og vanskelige livssituasjoner.
AA170427 Geirmund Lykke mener KrFs politikk vil gi sterkere familier med flere barn.
AA170427 - Vi mener at det ikke er landets behov for arbeidskraft som skal avgjøre hvordan familier skal drive barneoppdragelse.
AA170427 - Det er ikke landets behov for arbeidskraft som skal avgjøre hvordan familier skal drive barneoppdragelse, sier Geirmund Lykke ( KrF ) Foto : Vegard Eggen, Adresseavisen ¶
AA170427 Familier uten inntekt får økning, og de med høy inntekt må skatte, sier han.
AA170427 På lengre sikt kan familier som sitter på ei gjeldsbombe få hele livet snudd opp ned om familien mister inntekt som følge av f.eks. arbeidsløshet.
VG170426 Og dette, samt tap av arbeidsinntekt, er avgjørende for mange familier , når mor - stort sett - velger å forbli i fulltids stilling.
SA170426 Her er det nok å nevne stikkord som seksuelt misbruk av barn, vold i familier , voldtekt, liggetid og henleggelsesprosenten.
DN170426 Den passer flerkulturelle familier og gjør Oslo attraktivt for internasjonale selskaper, skriver artikkelforfatterne.
DB170426 Vanligvis er denne delen av sikkerhetskontrollen bare åpen for familier med barn.
DB170426 Når de i stedet ser andre familier med barn så senkes skuldrene, fordi de vet at dette er noe som kanskje tar litt lengre tid, uten at noen blir irritert for det, sier Joachim Westher Andersen.
DB170426 - Vi har en familiesluse som er åpen hele året fordi vi vet at veldig mange familier blir stresset over å se travle forretningsreisende foran seg og bak seg.
DB170426 Toppserien har sine lokalmiljøer, familier og vennekretser.
DB170426 Her beskrev hun faren som en forkjemper for kvinner og familier .
VG170425 Når biografien attpåtil omhandler en av førstekvinnene i verdens mest matrealistiske og overeksponerte familier , prydet med en tittel så klisjéfull at den kunne blitt solgt i pyntebokstaver som « Home » og « Love », er ikke forventningene skyhøye.
DB170425 Men vi har en annen tenkning enn Arbeiderpartiet og SV som bare vil rive kontantstøtten vekk fra fattige familier i Norge.
DB170425 - Vi kjøper parker fra småinvestorer som industrieiere, bønder og familier som kastet seg på muligheten da incentivordningene var gjeldende.
DB170425 Nylig har alle Ikeas amerikanske spisesteder fått en ansiktløftning og interiørsoner tilpasset ulike kundegrupper, som familier og unge par.
DB170425 Michael La Cour, som leder Ikea Food, akter ifølge australske News.com.au å satse på spisesteder der familier skal « få en unik og rimelig matopplevelse på utsiden av den tidvis kaotiske atmosfæren i varehusene ».
DA170425 - Familier må gjerne velge at en av foreldrene er hjemme, men de skal ikke nødvendigvis betale mindre skatt av den grunn.
AP170425 Reaksjonen fra deler av publikum kom da Trump tirsdag beskrev faren som en sterk forkjemper for familier .
AA170425 Reaksjonen fra deler av publikum kom da Trump tirsdag beskrev faren som en sterk forkjemper for familier .
AA170425 Reaksjonen fra deler av publikum kom da Trump tirsdag beskrev faren som en sterk forkjemper for familier .
AA170425 Men vi har en annen tenkning enn Arbeiderpartiet og SV som bare vil rive kontantstøtten vekk fra fattige familier i Norge, sier han til avisen, og utdyper : ¶
VG170424 - Marcus & Martinus lider nok litt under at flere familier har valgt bort lørdagen på TVNorge i påvente av at « Lost in Time » skal virke.
DB170424 - Dette er overveldede familier som bare ønsker et bedre liv for barna sine.
DB170424 ( Dagbladet ) : Den 21 år gamle kvinnen, som svenske Aftonbladet har valgt å kalle « Bina », flyttet til Sverige i november i 2015 sammen med sine to søstre og deres familier .
AP170424 Men om det var slik at jeg ville ta mobbere og deres familier , ville jeg ha gjort det med det samme.
VG170423 Hit kommer hele familier , kledd i sine beste nystrøkne, marineblå og hvite penklær, for å høre presten tale om det viktigste : De kristne verdiene.
DB170423 Men kan livet bli det samme for familier som har kjent på dødsfrykten ?
AP170423 - Disse helligdagene vil gi arbeidere mulighet til å tilbringe tid med sine familier , lokalsamfunn og venner.
AA170423 - Disse helligdagene vil gi arbeidere mulighet til å tilbringe tid med sine familier , lokalsamfunn og venner.
VG170422 Frykt for noe vanskelig er ikke godt nok i seg selv for å la være å forholde seg til at dette er hverdagen til mange familier og barn i dag, sier Tajik.
VG170422 Det Arbeiderpartiets programkomité har prøvd å gjøre, er å forholde seg til virkeligheten og hverdagen til mange familier der ute.
DB170422 Jeg håper at Arbeiderpartiet vil bruke muligheten de har til å anerkjenne at dette er svært viktig for noen få personer og familier , på tross av at ikke hele befolkninga heier det frem.
AP170422 I et direktesendt kinesiskspråklig TV-intervju med Voice of America ( VOA ) onsdag fremmet han alvorlige påstander om noen av Kinas øverste ledere og deres familier , som han hevder kontrollerer store, kommersielle selskaper.
SA170421 Før vi kom så langt at vi bodde hver for oss med familier , bodde vi sammen i en leilighet de første ukene av tiden i Wimbledon.
DN170421 Nå går han etter eliten, noen av Kinas rikeste familier og mektige tjenestemenn.
DB170421 Nok en gang anskaffes negativ oppmerksomhet omkring Norges behandling av barn og deres familier på flukt. 90% av enslige mindreårige flyktninger fra Afghanistan er i jobb eller skole etter bare fire år ( SSB 2014 ).
DB170421 En familie med en yrkeskriminell er ikke helt som alle andre familier .
DA170421 Hver måned hjelper de 100 familier med matvarer til dem som ikke får endene til å møtes.
BT170421 Tanker om at parken er, og skal være, for absolutt alle - også familier med barn ?
BT170421 ALKOHOLFRITT : Parkene skal være for alle - også familier med barn, skriver innsender.
AP170421 Det er et stort paradoks i at familier i Oslo ikke har hatt tilgang til det samme behandlingstilbudet for ungdom med alvorlige rusproblemer som familier ellers i landet.
AP170421 Det er et stort paradoks i at familier i Oslo ikke har hatt tilgang til det samme behandlingstilbudet for ungdom med alvorlige rusproblemer som familier ellers i landet.
VG170420 Russiske myndigheter har satt flere av Jehovas vitners publikasjoner på en liste over forbudt ekstremistisk litteratur, og påtalemyndigheten har lenge anklagd organisasjonen for å ødelegge familier , spre hat og true liv, noe organisasjonen avviser som falske beskyldninger, skriver Reuters.
VG170420 - Jeg er svært trist i kveld og ønsker å uttrykke mine kondolanser overfor politifolkene som ble skutt og deres familier , sier Hollande, som varsler et ekstraordinært sikkerhetsmøte fredag.
DN170420 I vinter ble Xiao Jianhua, som har forvaltet penger for rike kinesiske familier fra Hong Kong, sendt tilbake til Kina.
DB170420 I sin tale for den amerikanske fagbevegelsen umiddelbart etter valgnederlaget var senator Elizabeth Warren inne på noe av det samme, da hun sa at « arbeidende familier i dette landet er dypt frustrert over en økonomi og myndigheter som ikke fungerer for dem.
VG170419 Vi får mye støtte både fra familier i Pakistan og i Norge, forteller Mohammed.
VG170419 De siste årene har reisemålet også blitt enda mer tilrettelagt for de minste, med aktivitetstilbud både spesialtilpasset for barn og for familier med alle aldre.
DA170419 Instruksen gir også få føringer, med unntak av at familier må påregne en viss trangboddhet. (...
DA170419 - Noen i systemet må skjønne at de ikke kan plassere gamle damer, narkomane, personer med dobbeltdiagnoser, rus og psykiatri, lidelser og familier med små barn i samme oppgang, sier hun.
BT170419 Distriktsopprøret finnes i byen Odda med over 5000 innbyggere, og det er også opprør i de mange smågrendene med bare noen få familier og nylig nedlagt barneskole.
AP170419 Rundt 200 familier har nå solceller på huset og er med i « smarte nabolag », der de kjøper tilbake eller selger overskuddsstrøm til naboene sine.
AA170419 Kirkens Bymisjons opplevelse er at de fleste rumenere kommer til Norge som fattige tilreisende familier .
AA170419 Kritisk til stenging : Barneavdelingen i Kristiansund er livsviktig for syke barn og deres familier i Nordmøre og Romsdal.
AA170419 Jeg har sagt det mange ganger før, og får tydeligvis ikke sagt det mange ganger nok : Barneavdelingen i Kristiansund, med barnelege i vakt, er livsviktig for syke barn og deres familier i Nordmøre og Romsdal.
DN170418 En annen tidligere ansatt sier at flere hundre familier er ruinerte.
DA170418 Fra de med psykotiske diagnoser, rusproblemer til familier med mange barn.
VG170417 - Vi vil også utrede dette med flere juridiske foreldre, fordi barn har rett på foreldre og omsorgspersoner, og dagens familier kommer i flere konstellasjoner enn tidligere.
DB170417 - Akkurat nå er det to familier som lider.
AP170417 Hvis Oslos myndigheter ikke evner å drifte et mye bedre tilbud til mennesker og familier på vei inn i sykdom, kriminalitet og oppløsning, må velgerne ta ansvar for reelle endringer.
AA170417 Gjennom okkupasjonen har alle mistet noen, familier er splittet og utallige menneskeliv har gått tapt.
AA170417 Alle har mistet noen, familier er splittet og utallige menneskeliv har gått tapt, sier hun.
DB170416 Inne i de fire bydelene er det både sivile, krigere og deres familier : De sivile i de fire byene har opplevd forferdelige levekår gjennom de mange årene de nå har vært beleiret - av Assad-støttede styrker utenfor Damaskus - og opprørskontrollerte grupper i nord-vest.
DB170416 Her skulle både sivile, stridende og deres familier bli evakuert ut - akkurat som de skulle i de to beleirede bydelene Zabadani og Madaya utenfor Damaskus.
DB170416 - Akkurat nå er det to familier som lider.
BT170416 Vi ber med dette kommunen om å utvide Avdeling autisme sitt tilbud til barn med autisme og deres familier , til å gjelde også barn i skolealder.
BT170416 Freddy de Ruiter i Arbeiderpartiet tok opp flere forhold vedrørende oppfølgingen av barn med autisme og deres familier .
BT170416 De følger opp barna og deres familier , og veileder personalet i barnehagene.
SA170415 Det ble en dramatisk påsketur for to familier fra Stavanger, da fire unger mellom 4 og 10 år gikk seg vill i fjellet nær Jølster fredag kveld.
DB170415 Helt i overflaten flyter serien på ryktespredning, intriger og stereotypiske maktkamper blant de fem kvinnene og deres familier , alt med mordet som bakteppe.
DB170414 Selv familier som gjerne liker litt mer avanserte reiser trives godt i Alcudia når følget inkluderer smårollinger.
DB170414 Langgrunn moro : Både Platja d'Alcudia and Platja de Muro ligger godt beskyttet inne I Alcudia-bukten, og er fine, langgrunne alternativer for familier med små barn som ikke kan svømme.
DB170414 - Jeg sender mine dypeste kondolanser til deres familier , kjære og kolleger, sa FNs generalsekretær António Guterres etter at de ble funnet døde.
BT170414 Mannens to nabogutter var under ti år da de ble misbrukt, fremgår det av dommen, og nabomannen i 60-årene nøt stor tillit hos guttene og deres familier .
BT170414 Familier med medlemmer som har innvandret skal derimot reguleres, testes og begrenses.
AA170414 Mamma og pappa hører kun fra barna om hvordan norske familier har det hjemme.
VG170413 Vi er folk med familier og barn i huset.
VG170413 Vi er folk med familier og barn i huset.
VG170413 - Koalisjonens dypeste kondolanser går ut til medlemmene av SDF og deres familier .
SA170413 Vi er mennesker med familier og barn.
FV170413 Vi er mennesker med familier og barn.
DB170413 Fin for familier . http://www.ut.no/hytte/3.1751 / ¶
DB170413 Normalt sett får militære familier rundt 3000 billetter til festen.
BT170413 Vi er mennesker med familier og barn.
AP170413 Åtte av ti barn fra familier med dårlige levekår sier det er lettere å være seg selv på nettet - langt flere enn barn generelt.
AP170413 - Internett er en viktig sosial og demokratisk arena i barn og unges liv, og det er kanskje særlig viktig for barn fra familier der foreldrene har dårlig råd og lav utdannelse, sier Staksrud.
AP170413 Men for noen familier er høytidene bare vonde.
AP170413 Vi er mennesker med familier og barn.
AA170413 Langs kysten nord i landet bor hjemløse familier i telt og midlertidige skur.
SA170412 Spillerne tilbrakte natten til onsdag hjemme sammen med sine familier .
FV170412 Spillerne tilbrakte natten til onsdag hjemme sammen med sine familier .
DN170412 Slik vil de kunne finansiere gratis mat til fattige familier , overnatting til migranter, suppekjøkken og andre gode formål.
DB170412 Spillerne tilbrakte natten til onsdag hjemme sammen med sine familier .
DB170412 Leilighetskjøpere får tre års tilgang til medlemsklubben Heimatt, som ellers koster 6000 kroner i året for enkeltmedlemmer og 10 000 kroner for familier .
DB170412 Tankene går til ofrene og deres familier og til de skadde og deres familier .
DB170412 Tankene går til ofrene og deres familier og til de skadde og deres familier.
DB170412 - Filmprodusentene tenker ikke på hva som er til det beste for flertallet, for alle familier og barn der ute som ellers burde være glade for å møte klovner som er snille, søte, morsomme og sprer humor og glede, sier hun.
BT170412 Spillerne tilbrakte natten til onsdag hjemme sammen med sine familier .
AP170412 Spillerne tilbrakte natten til onsdag hjemme sammen med sine familier .
AA170412 Slik vil de kunne finansiere gratis mat til fattige familier , overnatting til migranter, suppekjøkken og andre gode formål.
AA170412 Slik vil de kunne finansiere gratis mat til fattige familier , overnatting til migranter, suppekjøkken og andre gode formål.
AA170412 Noen steder har vi vært innlosjert hos familier til korkolleger.
VG170411 - Vi har nå fått vite at Dortmund-spillerne er hjemme hos sine familier .
VG170411 - Vi har nå fått vite at Dortmund-spillerne er hjemme hos sine familier .
DB170411 Sistnevnte er et must for familier med barn !
DB170411 Du kommer deg enkelt til Paris hele året rundt med AirFrance, og Sembo har fine hotell, hus og leiligheter i og rundt Paris og Disneyland® Paris for både familier og par.
AA170411 En generasjon fram i tid, når dagens unger står i butikken og skal kjøpe mat til sine familier , hvordan står det til med kjøpekraften og klimaet da ?
VG170410 « Skogsbrorskapet verver de flinkeste, barn fra velstående familier , ja sågar de peneste ! » - klaget professor Sàdikov.
SA170410 Det var høsten 2015 at sju ledere i kommunen og daværende ordfører Marthon Skårland ( H ) ble anmeldt til politiet av tre familier med i alt fire barn som var utsatt for mobbing ved skolene i Bjerkreim.
DN170410 Resten kommer fra familier med bakgrunn fra universitet eller høyskole.
DB170410 I dag er de en av verdens mest omtalte familier .
DA170410 Da kan familier som har satset på bypåske utforske Utstein kloster.
AP170410 I 1948 giftet de seg og trosset dermed sine familier , den britiske kolonimakten og ikke minst nabolandet Sør-Afrika, som samtidig innførte apartheid.
AP170410 I 1948 giftet de seg og trosset dermed sine familier , den britiske kolonimakten og ikke minst nabolandet Sør-Afrika, som samtidig innførte apartheid.
AP170410 - Mener du er det er grunn for Ap som parti til å se på om det lar seg gjøre å fullføre Høviktunnelen, slik at man unngår den midlertidige omkjøringsveien og at opptil ti familier mister hjemmene sine ?
AA170410 Vi plukker ut innkomne forslag, personer og familier slik at vi får et bredest mulig spekter.
BT170409 WALK FOR WORK : Elkraftngeniør Trine Nordahl ( 29 ) veddet med familier og venner på at hun skulle få jobb før hun var ferdig uteksaminert ingeniør fra Høgskolen i Bergen.
DB170408 - Mine tanker går til mitt elskede Stockholm, de berørte og deres familier , skrev hun på Facebook.
DB170408 - Vi tenker også på deres familier og venner, vi føler med dem i deres sorg.
AP170408 Iran har sendt tusenvis av soldater til krigene i Irak og Syria og mange iranske familier har måttet se sine kjære komme hjem i kister.
VG170407 Vi følger utviklingen men akkurat nå går tankene våre til de berørte og deres familier , sier kong Carl Gustaf i en uttalelse på det svenske kongehusets hjemmeside.
VG170407 Nå tenker vi på ofrene og deres familier , nære og kjære, og på de skadede, sier Löfven ¶
VG170407 - Nå tenker vi på ofrene og deres familier , nære og kjære, og på de skadede, sier Sveriges statsminister Stefan Löfven.
VG170407 - Nå tenker vi på ofrene og deres familier , nære og kjære, og på de skadede, sier Löfven.
VG170407 Den brede stranden er fullspekket med folk året rundt, og egner seg perfekt for både familier , vennegjenger eller en rolig kjærestepiknik om du skulle ønske det.
SA170407 FNs generalsekretær António Guterres uttrykker medfølelse for ofrene og deres familier etter det mulige terrorangrepet i Stockholm..
DB170407 Vi følger utviklingen, men allerede nå går våre tanker til de rammede og deres familier , uttaler svenskekongen på kongehusets nettsider.
DB170407 - Jeg tenker på ofrene, deres familier og de sårede, sier den svenske statsministeren.
DB170407 - Det er ikke vanskelig å argumentere for å gå etter noen som bruker kjemiske våpen mot familier , sier Cullen.
DB170407 Vi følger utviklingen, men nå går tankene våre til de som er berørt og deres familier , sier Sveriges konge.
DB170407 Vi følger utviklingen, men allerede går våre tanker til ofrene og deres familier , sier han i en uttalelse på kungahuset.se.
AP170407 Det sier den svenske statsministeren Stefan Löfven, som i møte med pressen sier at han nå tenker på ofrene og deres familier , nære og de skadde.
AA170407 Vi følger utviklingen, men allerede nå går våre tanker til de rammede og deres familier , uttaler svenskekongen på kongehusets nettsider.
AA170407 Vi følger utviklingen, men allerede nå går våre tanker til de rammede og deres familier , uttaler svenskekongen på kongehusets nettsider.
AA170407 - Vi begynte å få tekstmeldinger fra familier og venner, og det ble med ett ganske kaotisk.
AA170406 Det er ikke snilt eller humant å lokke familier til å sende barna som ikke trenger beskyttelse, ut på en lang og farefull reise.
DB170405 Kvinnene som bodde der var med og samlet sekkene, for å gjøre de klare til og bli levert til familier som bor i området.
DB170405 Kombinasjonen av konflikt og tørke, ødelegger livene til millioner av mennesker og familier , sier Apeland, og fortsetter : ¶
DB170405 - De som tvinger familier på flukt, må respektere sivilbefolkningen og så må vi i mellomtiden bidra det vi kan, mener han.
DB170405 Det tsjetsjenske samfunnet er svært konservativt, og mange familier føler skam over å ha et homofilt medlem.
AA170405 Det er særlig en kraftig nedgang i antall barn som reiser alene og familier, men USA vurderer likevel å innføre en praksis med å skille barn fra foreldre hvis familier blir pågrepet, for å avskrekke familier fra å prøve å ta seg inn i USA uten å ha papirene i orden.
AA170405 Det er særlig en kraftig nedgang i antall barn som reiser alene og familier, men USA vurderer likevel å innføre en praksis med å skille barn fra foreldre hvis familier blir pågrepet, for å avskrekke familier fra å prøve å ta seg inn i USA uten å ha papirene i orden.
AA170405 Det er særlig en kraftig nedgang i antall barn som reiser alene og familier , men USA vurderer likevel å innføre en praksis med å skille barn fra foreldre hvis familier blir pågrepet, for å avskrekke familier fra å prøve å ta seg inn i USA uten å ha papirene i orden.
DN170404 Han lovet å stille opp for ofrene og deres familier .
DB170404 Thomas Seltzer er usikker på hvilken pappa han vil bli, men vet at dysfunksjonelle familier er normen Dagbladet Pluss ¶
DA170404 Han har lovet at politi og etterretningstjenester skal gjøre sitt for å " gi et fullstendig bilde " av hva som skjedde, og han har også lovet å stille opp for ofrene og deres familier .
BT170404 Han lovet å stille opp for ofrene og deres familier .
AA170404 Han har lovet at politi og etterretningstjenester skal gjøre sitt for å " gi et fullstendig bilde " av hva som skjedde, og han har også lovet å stille opp for ofrene og deres familier . ( ©NTB ) ¶
SA170403 Under oppholdet bor elevene hos russiske familier .
DB170403 De siste ti årene har leieprisene steget 40 prosent og undersøkelser viser at familier i Palma bruker 36 prosent av inntektene sine på boutgifter.
DB170403 Den amerikansk-ledede koalisjonen gjør ikke nok for å beskytte sivile, het det i rapporten, som slo fast at hus der hele familier hadde oppholdt seg, var blitt bombet.
AP170403 Under oppholdet bor elevene hos russiske familier .
AA170403 | Fire familier husløse etter brann i Namsos ¶
AA170403 Ifølge Namdalsavisa bor det fire familier på adressen, med til sammen elleve personer.
AA170403 Fire familier ble husløse da bygningen de bodde i ble totalskadd i brann i Namsos mandag ettermiddag.
AA170403 Men disse godene var forbeholdt par og familier , enslige hadde ingen adgang.
VG170402 Selskapets ledelse er målløse over det som har skjedd, og deres tanker går til de som er skadd og deres familier , legger han til.
VG170402 Redd Barna og Flyktninghjelpen har også fortalt liknende historier fra de tørk-rammede områdene hvor familier forteller til hjelpeorganisasjonene at de har mistet alt.
VG170402 - I Gamle Oslo er det flest fattige familier , og veldig mange barn i hver familie.
SA170402 Vi ser glade familier og smil.
DB170402 - Vi ønsker å lette situasjonen for fattige familier på andre måter enn gjennom kontantstøtte, sier partiets nestleder Marie Sneve Martinussen til NTB.
DA170402 - Vi ønsker å lette situasjonen for fattige familier på andre måter enn gjennom kontantstøtte, sier partiets nestleder Marie Sneve Martinussen til NTB.
AA170402 Mocoa er hovedstaden i Putumayo-provinsen, og provinsens guvernør sa tidligere lørdag at " hundrevis av familier fortsatt ikke er funnet ".
AA170402 300 familier er berørt, og 25 boliger ødelagt etter ekstremværet ved byen Mocoa.
AA170402 Dette rammet noen få familier og hytteeiere i området.
AA170402 - Vi ønsker å lette situasjonen for fattige familier på andre måter enn gjennom kontantstøtte, sier partiets nestleder Marie Sneve Martinussen til NTB.
VG170401 Guvernøren i Putumayo-provinsen sier til en lokal radiostasjon at hundrevis av familier fortsatt ikke er funnet, og at hele nabolag er savnet, ifølge nyhetsbyrået AFP.
SA170401 Mocoa er hovedstaden i Putumayo-provinsen, og provinsens guvernør sa tidligere lørdag at " hundrevis av familier fortsatt ikke er funnet ".
SA170401 300 familier er berørt, og 25 boliger ødelagt etter ekstremværet ved byen Mocoa.
DB170401 I mange tilfeller må to familier dele telt.
DB170401 Myndighetene i Putumayo-provinsen oppgir at « hundrevis av familier fortsatt ikke er funnet ».
DA170401 - Kanskje er løsningen en slags ventestøtte, hvis målet er å hindre at fattige familier blir fattigere, tenker Moxnes.
BT170401 Mocoa er hovedstaden i Putumayo-provinsen, og provinsens guvernør sier at « hundrevis av familier fortsatt ikke er funnet ».
BT170401 Dersom det ikke blir det, vil alle familier få beskjed.
AP170401 Mocoa er hovedstaden i Putumayo-provinsen, og provinsens guvernør sa tidligere lørdag at " hundrevis av familier fortsatt ikke er funnet ".
AA170401 Mocoa er hovedstaden i Putumayo-provinsen, og provinsens guvernør sa tidligere lørdag at " hundrevis av familier fortsatt ikke er funnet ".
VG170331 - Det er en folkefest, og konkurransen vil engasjere både unge mennesker, familier og lokalsamfunn over hele landet.
VG170331 Investeringsbanken er en global gigant og opererer også som rådgiver for noen av verdens ledende selskaper, viktigste myndigheter og mest velstående familier .
SA170331 Med reformen, hvor blant annet statlige refusjonsordninger blir gjort om til rammetilskudd til kommunene, håper Horne at politikerne får et insentiv til å hjelpe familier og barn som strever tidlig.
DN170331 Mens programkomiteen går inn for gratis barnehage og SFO til alle, vil Venstres stortingsgruppe at dette bare skal gjelde familier med lav inntekt.
DB170331 Selv dømte fanger som er fengslet i det beryktede føderale Supermax-fengselet har lov til å se TV på cella, mosjonere ute der de kan snakke med andre innsatte og snakke med sine familier .
DB170331 Og det er nettopp dette som er poenget : Fastlegene kjenner sine pasienter og deres familier ofte gjennom mange år.
DA170331 - Kanskje er løsningen en slags ventestøtte, hvis målet er å hindre at fattige familier blir fattigere, tenker Moxnes.
DA170331 Samtidig understreker hun at gratis barnehageplass ikke løser økonomien til familier med eldre barn.
DA170331 Det er viktig for meg familier får beholde barnetrygden også for tenåringer, selv om barna får gratis barnehageplass, sier Skei Grande.
BT170331 Komiteen anbefaler at Norge hjelper foreldre til å utøve sine foreldreplikter, og at alle som arbeider med rådgivning og bistand til familier er godt trent.
AP170331 Amnesty mener å se « et mønster der koalisjonens luftangrep fullstendig ødelegger hus mens familier befinner seg inni dem », noe som ifølge menneskerettighetsorganisasjonen kan være « et åpenbart brudd » på folkeretten.
AP170331 Noen barnevernstjenester ute i kommunene har også bygget opp sin egen kompetanse til å utrede utsatte familier , sier Hage.
AP170331 Familierom på Seljelia barne- og familiesenter på Gjøvik, der familier med barn kan bli utredet og få veiledning.
AP170331 Det er forståelig at barnevernet kan velge å plassere barnet utenfor hjemmet, men enkelte akuttvedtak vil kunne unngås ved at familier får mulighet til å plass på senter for foreldre og barn, sier Bente Hage, senterleder ved Gullhella.
AA170331 Amnesty mener å se " et mønster der koalisjonens luftangrep fullstendig ødelegger hus mens familier befinner seg inni dem ", noe som ifølge menneskerettighetsorganisasjonen kan være " et åpenbart brudd " på folkeretten.
AA170331 Mens programkomiteen går inn for gratis barnehage og SFO til alle, vil Venstres stortingsgruppe at dette bare skal gjelde familier med lav inntekt.
AA170331 Med reformen, hvor blant annet statlige refusjonsordninger blir gjort om til rammetilskudd til kommunene, håper Horne at politikerne får et insentiv til å hjelpe familier og barn som strever tidlig.
SA170330 Vi vil at barnevernet skal lykkes bedre i å hjelpe barn og familier der risikoen for omsorgssvikt er stor.
SA170330 Vi må være trygge på at alle barn og familier blir godt tatt vare på enten de bor i store eller små kommuner.
SA170330 Fra høsten av skal det etableres nasjonale opplæringstilbud om undersøkelses- og hjelpetiltaksarbeid, med sikte på å heve kvaliteten i barnevernets oppfølging av utsatte barn og familier .
DB170330 - Det vi ser er at det to hovedfaktorer som bidrar til at ulikhetene i Norge har økt de siste årene : Økning i antall familier med lave inntekter på grunn av økt innvandring fra fattige land og økning i inntektsandelene til de rikeste i samfunnet, sier han.
DB170330 Mennesker som hadde bodd i USA i åresvis og skulle hjem tilsine familier ble nektet å sjekke inn.
DA170330 Ifølge USAs Customs and Borders Protection var halvparten av dem dette gjaldt som krysset grensen høsten 2016 enten mindreårige asylsøkere eller familier .
AA170330 Snaut 68.000 barn levde i 2015 i husholdninger som hadde mottatt sosialhjelp, mens drøyt 92.000 barn bodde i familier hvor ingen var i jobb.
AA170330 Rundt seks av ti barn i lavinntektsfamilier bor i leid bolig, og mange barn i familier med lav inntekt bor også trangt, noe som kan være utfordrende for muligheten til å gjøre lekser og ha privatliv.
AA170330 På fylkesnivå har Oslo og Hedmark flest barn i fattige familier .
AA170330 I 2015 var andelen barn i familier med lav inntekt over en treårsperiode hele 30,2 prosent i denne kommunen.
AA170330 Der lever 17,5 prosent av barna i familier med lav inntekt.
VG170329 - Jeg sender mine dypeste kondolanser til Michael og Zaidas familier , kjære og kolleger, heter det i en uttalelse fra FNs generalsekretær António Guterres.
DB170329 Velstående ¶ 21-åringen er en av fire unge menn fra velstående familier i toppen av samfunnssjiktet som ifølge Excélsior lokalt kalte seg selv Los Porkys, men på folkemunne ble kalt Gullkystsjakalene.
DB170329 Frivillig og lønnet arbeid for å støtte opp om familier som opplever dette, bør oppmuntres til, men det er langt fra sikkert at vi bør prioritere å styrke en forening som arbeider for å styrke arbeidet med og forskningen på kreft hos barn, blant annet ved politisk lobbyarbeid.
DA170329 Barnetrygden må økes generelt, og samtidig ha særlige satser for dem som lever i familier som er spesielt utsatt for fattigdom, som aleneforsørgere og familier med mange barn.
DA170329 Barnetrygden må økes generelt, og samtidig ha særlige satser for dem som lever i familier som er spesielt utsatt for fattigdom, som aleneforsørgere og familier med mange barn.
BT170329 - Jeg sender min dypeste kondolanser til deres familier , kjære og kolleger, sier FNs generalsekretær António Guterres i en uttalelse.
AP170329 Den mistenkte tilhører en av Thailands rikeste familier .
AP170329 - Jeg sender min dypeste kondolanser til deres familier , kjære og kolleger, sier FNs generalsekretær António Guterres i en uttalelse.
AP170329 Før falt nesten like mange fra rike som fattige familier utenfor.
AP170329 Oslo topper statistikken over fylker der barn vokser opp i familier uten yrkestilknytning : Det gjelder 12 prosent av barna.
AP170329 Barn som vokser opp i familier med de dårligste ressursene er i størst grad utsatt for å oppleve vanskelige hendelser i livet, fastslår Oppvekstrapporten 2017 som Barne, - ungdoms- og familiedirektoratet ( Bufdir ) lanserer på sin Oppvekstkonferanse fredag.
AA170329 - Jeg sender min dypeste kondolanser til deres familier , kjære og kolleger, sier FNs generalsekretær António Guterres i en uttalelse. ( ©NTB ) ¶
AA170329 Han sender sine kondolanser til de drepte soldatenes familier og ber for at de tre som er såret, raskt skal komme på bedringens vei.
AA170329 - Jeg sender min dypeste kondolanser til deres familier , kjære og kolleger, sier FNs generalsekretær António Guterres i en uttalelse.
VG170328 I pressemeldingen fra FN fremgår det at all verifisert informasjon om saken vil først bli gitt til FN-kollegers familier , og til myndighetene i Sverige, USA og Kongo.
VG170328 Hun sier de vil erstatte kontantstøtten med en ventestøtte til familier som ikke har fått tilbud om barnehageplass, eller som av andre særlige grunner ikke kan ha barn i barnehage.
DB170328 Amnesty hevder at det finnes « et mønster der koalisjonens luftangrep totalødelegger hus, mens familier befinner seg inni dem ».
DB170328 Helt konkret ender familier med å måtte velge mellom å lage mat eller å vaske klær, rett og slett fordi det ikke er vann nok.
DB170328 Årsaken til at hjemløse katter eksisterer er at umerkede og ukastrerte katter vandrer bort fra eier eller blir forlatt - og blir opphav til familier av hjemløse dyr.
DA170328 Enkeltvedtak : I dag har familier rett til å kreve at skolen fatter enkeltvedtak i alle mobbesaker.
BT170328 Gulbrandsen later til å overse hvor rause velferdsordningene til norske familier er.
BT170328 Familier med lav inntekt står riktignok ikke like fritt til å ta et slikt valg.
AP170328 Ifølge rapporten er det samlet inn bevismateriale som " peker på et mønster der koalisjonens luftangrep fullstendig ødelegger hus mens familier befinner seg inni dem ".
AA170328 På bakgrunn av dette mener de å se " et mønster der koalisjonens luftangrep fullstendig ødelegger hus mens familier befinner seg inni dem ".
AA170328 Ifølge rapporten er det samlet inn bevismateriale som " peker på et mønster der koalisjonens luftangrep fullstendig ødelegger hus mens familier befinner seg inni dem ".
VG170327 Mange forteller også at militæret satte fyr på hus mens familier fortsatt var inne, og at de ved andre tilfeller hadde dyttet rohingyaer inn i brennende bygninger.
FV170327 Vest-Agder Røde Kors ønsker flere gratisaktiviteter for barn fra fattige familier i fylket.
FV170327 Vest-Agder Røde Kors vil jobbe for at flere barn fra fattige familier skal få delta i de gratisaktivitetene som er.
DN170327 Muddy Water er kritisk til børsnoterte selskaper i Hong Kong hvor familier og grupperinger ofte kontrollerer 75 prosent av aksjene.
AP170327 Både politikere og privatpersoner har stemplet praksisen der hele familier med barn og barnebarn rammes som urettferdig og skammelig.
AA170327 Syriske opprørere og deres familier forlater bydelen al-Waer i Homs, som et ledd i en avtale med myndighetene.
DN170326 Han påpekte hvor viktig det er å finne motivet, både av hensyn til offentligheten og ofrenes familier .
DB170326 ( 39 ) og Eric Trump ( 33 ), og deres familier .
DA170326 Og fra mange, mange familier var det ingen som returnerte.
BT170326 Han påpekte hvor viktig det er å finne motivet, både av hensyn til offentligheten og ofrenes familier .
BT170326 De fleste familier ønsker ikke barnehageplass så lenge en av foreldrene er i permisjon.
AA170326 Han påpekte hvor viktig det er å finne motivet, både av hensyn til offentligheten og ofrenes familier .
AA170326 I hovedstaden Bucharest samlet familier seg, både unge og eldre mennesker, sammen med prester fra den ortodokse kirken, som er mektig i landet.
VG170325 Det er ingen grunn til at norske skattepenger skal brukes til velstående familier fra velstående land, sa Borten Moe i sin presentasjon av forslaget til partiprogram for landsmøtet.
VG170325 - Ola Borten Moe tar feil når han hevder at det blir studenter fra velstående familier som blir subsidiert gjennom dette tilbudet.
SA170325 - Kirkens bymisjon har ungdomsklubb, hjemmebesøk hos familier , aktiviter for barn og ungdom i sommerferien.
DB170325 Hun omtaler virksomheten som « digitalt borgervern » og at Facebook-siden er en gapestokk som kan få og har fått dramatiske konsekvenser for familier rundt personer som er blitt konfrontert av gruppa.
DB170325 - Mange av barna som blir utsatt for overgrep bærer dette med seg gjennom hele livet og flere av disse barna ender med å ta sitt eget liv, sier Dahlgren, som mener at ofrenes familier må beskyttes og at overgripere må tenke over hvordan deres handlinger påvirker dem selv og deres familier .
DB170325 - Mange av barna som blir utsatt for overgrep bærer dette med seg gjennom hele livet og flere av disse barna ender med å ta sitt eget liv, sier Dahlgren, som mener at ofrenes familier må beskyttes og at overgripere må tenke over hvordan deres handlinger påvirker dem selv og deres familier.
AP170325 - Kirkens bymisjon har ungdomsklubb, hjemmebesøk hos familier , aktiviter for barn og ungdom i sommerferien.
AA170325 Paven startet sitt første besøk i den norditalienske storbyen med hjemmebesøk hos tre familier i en bydel med flere lavinntektsfamilier.
SA170324 Bypakke Nord-Jæren kan gi enkelte familier en ekstra bomregning på 30.000 kroner per bil.
DN170324 Singapore og Hong Kong har i tiår blitt sett på som en trygg havn for noen av Indonesias rikeste familier .
DN170324 De mener at tiår med politisk uro og korrupsjon gjorde at mange rike familier og selskaper bevisst plasserte penger i utlandet for å sikre formuene - ikke for å unngå skatt.
DB170324 - I sju og et halvt år har vi lovet det amerikanske folket at vi vil oppheve og erstatte denne ødelagte loven, fordi den har kollapset og sviktet familier , sier Paul Ryan, Republikanernes leder i Representantenes hus.
DB170324 Så klart er det straff å landsforvise hele familier , rive dem vekk fra hjemmet og livet sitt - en straff som hører hjemme i middelalderen.
DB170324 Arrangementet samler inn penger til veldedighet, og hvert år er det mellom 20 og 25 unge kvinner - oftest fra berømte familier - som deltar.
BT170324 De patriarkalske holdningene i familier som min veier så tungt at få tør å stå frem og fortelle hvordan det virkelig er.
BT170324 De patriarkalske holdningene i familier som min veier så tungt at få tør å stå frem og fortelle hvordan det virkelig er.
AP170324 - Vi forstår ikke hvorfor byrådet vil straffe familier som er avhengig av bil for å få hverdagen til å henge sammen.
AP170324 Slik trues dommerne og deres familier
VG170323 - Våre tanker og bønner går til alle som har blitt berørt, både ofrene selv og deres familier og venner.
DB170323 Hun sier at hennes tanker og bønner er med politimennene og deres familier .
DA170323 Også drapsmennene til Zuniga Cáceres mor skal ha samarbeidet med politiet, hevder advokat Fernández, som bistår både Cáceres og andre familier .
VG170322 - Våre tanker er med ofrene for dette grusomme angrepet, deres familier og venner.
VG170322 - Våre tanker og bønner går ut til alle som har blitt berørt, både ofrene selv og deres familier og venner.
VG170322 Skolen som ble rammet er tilholdssted for nesten 50 fordrevne familier , hevder aktivistgruppen « Raqqa slaktes i stillhet », som også melder om angrepet.
SA170322 Hva gjør barnevernet for å hjelpe familier ?
SA170322 De river familier fra hverandre.
SA170322 Barnevernet kan ødelegge liv og familier .
DB170322 I en uttalelse fra statsminister Theresa May heter det at statministeren og regjeringens tanker er med de drepte og skadde og deres familier i denne forferdelige hendelsen.
DB170322 Utsatte barn og deres familier har behov for et godt barnevern - et barnevern som er der når de og deres familie trenger hjelp og oppfølging, sier FO-lederen.
DB170322 Og kanskje enda mer interessant for familier : Lost City - Gustavsvik, et av Nordens største badeland, bare ti minutter fra Örebro sentrum.
DA170322 Ja, selv de late og selvhøytidelige, som kan utleveres med skarp brodd, kan betraktes med et overbærende blikk, som i novellen « Tilgivelse i familier ».
BT170322 De hevder det bodde 50 familier i bygningen.
AP170322 De hevder det bodde 50 familier i bygningen.
AP170322 - Vi kan ikke som ansvarlige politikere sitte stille og se på at Strand-området med flere tusen innbyggere raseres og at mange familier får en midlertidig motorvei på dørstokken.
AP170322 Jeg startet på ungdomsskolen i fjor høst og vil gjerne ta opp det mange barn i familier i dagens samfunn synes er et stort problem.
AA170322 De hevder det bodde 50 familier i bygningen.
AA170322 Vi har snakket med familier som har mistet alle - eller nesten alle- husdyra sine som følge av tørke, forteller han.
VG170321 At Norge har en streng, rettferdig og ikke minst tydelig asylpolitikk er et viktig budskap til menneskesmuglere og familier som vurderer å sende barna ut på denne reisen.
VG170321 For overnatting er Airbnb et godt alternativ hvis man er en større gruppe mennesker som reiser, som vennegjenger og familier .
DB170321 - Jeg tviler på at det ville blitt mye dveling ved lovverket og prat om ytringsfrihet om en politimann ble utsatt for en brøkdel av det barnevernansatte og deres familier utsettes for nå til dags.
DA170321 I Norge er det 98.000 barn vokser opp i familier i vedvarende fattigdom.
AP170321 Mojosaus : Den kanariske spesialiteten lages på litt ulikt vis på de forskjellige øyene og de fleste familier har sin egen variant av sausen.
DN170320 Det er bedre å gi støtte til fem familier som kjøper Kia Soul enn én som kjøper Tesla.
DN170320 David Rockefeller var overhodet for den sagnomsuste Rockefeller-familien, en av USAs rikeste familier .
DB170320 Dette skaper en uverdig utrygghet for hele familier og slår en kile inn i tillitsforholdet mellom stat og borger.
DB170320 David Rockefeller var overhodet for den sagnomsuste Rockefeller-familien, en av USAs rikeste familier .
DA170320 Med SVs bostøtteordning risikerte fattige familier å miste bostøtte hvis barna gikk med avisen og dermed tjente egne penger.
DA170320 - Vi har ordnet opp i mange av svakhetene i SVs politikk, blant annet ved at bostøtten framover vil følge boligprisveksten og ved å styrke bostøtten for familier .
BT170320 David Rockefeller var overhodet for den sagnomsuste Rockefeller-familien, en av USAs rikeste familier .
BT170320 VELSTÅENDE : Under feltarbeid på Filippinene ble Bikova overrasket over at enkelte au pairer kom fra velstående familier .
AA170320 - Hovedforskjellen er at titusenvis av familier ble værende i hjemmene sine i øst.
AA170320 David Rockefeller var overhodet for den sagnomsuste Rockefeller-familien, en av USAs rikeste familier .
DB170319 Ta kampen mot ulikhet og fattigdom ved å øke barnetrygden og en målretting mot fattige familier .
DB170319 Ta kampen mot ulikhet og fattigdom ved å øke barnetrygden og en målretting mot fattige familier .
DB170319 Ta kampen mot ulikhet og fattigdom ved å øke barnetrygden og en målretting mot fattige familier .
DB170319 Family Link testet nå ut på utvalgte familier i USA, der planen er å rulle ut dette til resten av USA etter at denne testfasen er over, og sannsynligvis til resten av verden senere.
DA170319 Situasjonen kompliseres av at det trolig er flere hundre tusen sivile familier i de gamle husene.
DA170319 Dette er de fem kravene : ¶ 1 ) Kraftig årlig opptrapping av barnetrygden for alle og gi en ekstra økning til fattige familier ¶ 2 ) Nei til oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja samt Møreblokkene, iskanten, polarfronten og uåpnede deler på norsk sokkel.
AP170319 Landsmøtet i SV vedtok søndag fem hovedkrav som partiet vil sette øverst ved forhandlinger om en ny regjering : ¶ 1 ) Kraftig årlig opptrapping av barnetrygden for alle og gi en ekstra økning til fattige familier ¶ 2 ) Nei til oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja samt Møreblokkene, iskanten, polarfronten og uåpnede deler på norsk sokkel.
AP170319 Landsmøtet i SV vedtok søndag fem hovedkrav som partiet vil sette øverst ved forhandlinger om en ny regjering : ¶ 1 ) Kraftig årlig opptrapping av barnetrygden for alle og gi en ekstra økning til fattige familier ¶ 2 ) Nei til oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja samt Møreblokkene, iskanten, polarfronten og uåpnede deler på norsk sokkel.
BT170318 Familier med « gamle penger » og folk med « ærlig arbeid » mislikte slikt udannet jåleri, skriver innsenderne.
BT170318 Familier med « gamle penger » og folk med « ærlig arbeid » mislikte slikt som ble ansett som udannet jåleri.
AA170318 Sammen med sine familier og andre sivile fylte de 53 busser som skulle ta dem til den regimekontrollerte byen Tadaf i provinsen Aleppo lenger nord.
DB170317 Når enkelte familier hadde så mye stønad fra barnetillegg at det ikke lønnet seg å jobbe, så kan jeg ikke forstå at det er bra for noen.
DB170317 For enkelte familier var barnetillegget så høyt at de ikke lønnet seg for foreldrene å jobbe.
DB170317 - Det er ikke store summer, men det er snakk om å ikke straffe familier fordi barna vil arbeide.
AA170317 Den palestinske frigjøringsorganisasjonen PLOs finansbyrå bidrar med månedlige utbetalinger til rundt 35.000 familier av drepte og sårede palestinere i den lange konflikten med Israel i et « martyrfond », inkludert selvmordsbombere og andre militanter som har angrepet sivile og soldater.
AA170317 - Familier kan for eksempel finansiere en feriereise ved slik utleie.
DB170316 Ifølge tidligere arbeids- og sosialminister Robert Eriksson ( Frp ) taper rundt 4500 barn fra 1400 forskjellige familier i 2016 penger på regjeringas kutt.
DB170316 De borgerlige har rett og slett bidratt til å skape flere fattige familier i Norge, påstår Lysbakken.
BT170316 Undersøkelsen viser at mange familier sliter, også utenfor storbyen.
AA170316 | Ny studie : - Barn i fattige familier mistrives oftere på skolen ¶
AA170316 I undersøkelsen kommer det også fram at hvert sjette barn i fattige familier ikke har en bestevenn.
AA170316 Barn i familier med dårlig råd har færre venner og trives dårligere på skolen, viser en fersk studie.
FV170315 | Innfører « husmorvikar » for fattige familier
FV170315 Det er ifølge oppvekstdirektør Arild Rekve en rekke tiltak for barn i fattige familier , men familiene er ikke alltid like flinke til å bruke den.
FV170315 Det er en rekke tilbud for fattige familier i Kristiansand.
DB170315 - La kvinner og familier selv få velge den oppfølgingen de ønsker seg.
DB170315 ( Dagbladet ) : - Vi synes det er underlig at fastleger mener det er problematisk at andre helsepersonell-grupper kan gi like gode eller bedre helsetjenester til landets kvinner og familier , sier Hanne Charlotte Schjelderup.
DB170315 Vi trenger ikke politisk unnskyldning, men en historieskrivning som inkluderer våre familier i menneskeheten.
DA170315 Forfatteren mener trolig å bygge opp under sitt eget sluttpoeng, nemlig at det er noe i alle familier og mennesker, uansett hvordan det virker utenfra.
AP170315 Starten av dagen passer spesielt for barn og familier .
AP170315 Starten av dagen passer spesielt for barn og familier .
AP170315 I en norsk undersøkelse om blant annet miljøfaktorers påvirkning på språkutviklingen, ser man en tendens mot at barn som lever i familier med vedvarende lav inntekt, har større forekomst av forsinket språk.
AP170315 Barn i familier med lavest ( sosial og ) økonomisk status hadde høyere forekomst av astma, allergi, eksem, hodepine, magesmerter og ryggsmerter.
AP170315 Starten av dagen passer spesielt for barn og familier .
AA170315 Konferansen « Folk først » henvender seg til alle som arbeider med og er opptatt av barn, unge og familier : ansatte, frivillige og brukerorganisasjoner.
AA170315 Da må vi sørge for trygge boliger, bedre råd for fattige familier , lærere som har tid til alle ungene og trygge jobber for alle, sier Lysbakken. ( ©NTB ) ¶
AA170315 - I dag lever nesten 100.000 unger i familier som er fattige.
AA170315 Gjennom mitt arbeid som sosialkonsulent har jeg de siste 25 årene jobbet med barn, ungdom og familier , hvor jeg har veiledet og gitt omsorg til mennesker i små og større kriser.
VG170314 - Vi vil gi flere valgmuligheter til amerikanske familier .
SA170314 Ingen familier er rustet til å være ettervern alene.
SA170314 I familiene er det ikke bare den rusavhengige som sliter, men hele familier som rammes av fortvilelse, håpløshet og desperasjon.
SA170314 Det som kjennetegner mange unge i rusbelastede familier , er at de forblir usynlige for hjelpeapparatet.
SA170314 Daglig er vi i Landsforbundet Mot Stoffmisbruk ( LMS ) i kontakt med familier der hverdagen kretser rundt den rusavhengige, og hans eller hennes problemer.
DB170314 Artikkelen skapte stor blest, og skribenten oppfordret leserne sine til å tvitre om sine egne raseblandede familier ved å bruke hashtaggen #NotTheNanny.
AP170314 Den gir fattige familier mer å leve av uten å gjøre det mindre lønnsomt å jobbe.
SA170313 | Før falt nesten like mange fra rike som fra fattige familier utenfor.
SA170313 Mens andelen menn fra rike familier som var i jobb holdt seg relativt stabil på 87 - 88 prosent frem til 2012, falt mange menn fra lavinntektsfamilier utenfor.
SA170313 I 1992 var 90 prosent av unge menn fra familier med de laveste inntektene i jobb, mens 92 prosent fra familier med de høyeste inntektene var i jobb.i ¶
SA170313 I 1992 var 90 prosent av unge menn fra familier med de laveste inntektene i jobb, mens 92 prosent fra familier med de høyeste inntektene var i jobb.i ¶
SA170313 I dag lever 6600 barn i fattigdom i Rogaland, og på landsbasis lever 92.000 barn i familier som er fattige over tid.
SA170313 Gi familier midler ¶
SA170313 For å sørge for at barn i fattige familier kan delta på de samme fritidsaktivitetene som klassekameratene, og reise på ferie.
BT170313 Dette gjelder også barn av familier som oppholder seg ulovlig i USA.
BT170313 Dette gjelder også barn av familier som oppholder seg ulovlig i USA.
BT170313 | Før falt nesten like mange fra rike som fra fattige familier utenfor.
AP170313 Sætra, et nytt temaområde spesielt tilrettelagt for familier , er parkens største satsing i år.
AP170313 Arbeiderpartiet satt i regjering i perioden da gapet i sysselsetting mellom unge menn fra rike familier kontra fattige familier økte mye, som rapporten som Aftenposten skrev om mandag viser.
AP170313 Arbeiderpartiet satt i regjering i perioden da gapet i sysselsetting mellom unge menn fra rike familier kontra fattige familier økte mye, som rapporten som Aftenposten skrev om mandag viser.
AP170313 Aftenposten skrev mandag en sak om at gapet mellom unge menn fra fattige kontra rike familier har økt betydelig mellom 2002 og 2012.
AP170313 For å hjelpe familier i gang, har SaLTo i bydelene Ullern og Nordre Aker utarbeidet en brosjyre med råd og tips om hvordan du snakker med ungdom om rus.
AA170313 Dette gjelder også barn av familier som oppholder seg ulovlig i USA.
AA170313 Mandag meldte det statlige nyhetsbyrået SANA at den siste evakueringen av opprørere og familier som ønsker å forlate området, skal starte lørdag, og at den vil pågå i mindre enn to måneder.
DN170312 ¶ Det store flertallet vokser opp i familier der begge foreldrene jobber.
DB170312 Mange av de barnevernsansatte Dagbladet har vært i kontakt med sier det er i situasjoner der familier blir fratatt sine barn med tvang at konfliktene oppstår.
DB170312 De frykter det skal gå helt galt før myndigheter og politi tar inn over seg at situasjonene for barnevernsansatte og deres familier har blitt betraktelig verre på få år.
AP170312 På fredag alene mottok vi 50 familier .
AP170312 Koptiske familier fra Al-Arish ankommer den anglikanske kirken i Ismailia.
AP170312 En frivillig ved kirken, som ønsker å være anonym, sier til Aftenposten at menigheten ble informert i forrige uke om at to familier skulle komme fra Nord-Sinai.
AP170312 Det har ført til at mange titalls familier i byen har forlatt sine hjem og søkt tilflukt mot vest i Ismailia ved Suez-kanalen.
AP170312 | Før falt nesten like mange fra rike som fra fattige familier utenfor.
AP170312 Mens andelen menn fra rike familier som var i jobb holdt seg relativt stabil på 87 - 88 prosent frem til 2012, falt mange menn fra lavinntektsfamilier utenfor.
AP170312 I 1992 var 90 prosent av unge menn fra familier med de laveste inntektene i jobb, mens 92 prosent fra familier med de høyeste inntektene var i jobb.
AP170312 I 1992 var 90 prosent av unge menn fra familier med de laveste inntektene i jobb, mens 92 prosent fra familier med de høyeste inntektene var i jobb.
VG170311 GA OPP KAMPEN : Flyktningleiren Herjaleh i utkanten av Damaskus er hjem til 550 personer fra Darayya, fra familier som ga opp motstandskampen og la ned våpnene.
VG170311 Senskader og ettervirkninger kan få alvorlige konsekvenser for den enkelte, for familier og pårørende og for samfunnet.
DN170311 - Alle familier er forskjellige, og det bør fortsatt være mulig å fordele en god fellesperiode etter hva som passer den enkelte families behov best, sier han.
DB170311 Artikkelen skapte stor blest, og skribenten oppfordret leserne sine til å tvitre om sine egne raseblandede familier ved å bruke hashtaggen #NotTheNanny.
DB170311 Kvinnene har på sin side blitt gjenforent med sine familier , eller ført til steder der de er sikre.
DB170311 Det var brutt ut brann på en søppeldynge der 5000 familier bodde, og faren min bygget opp 1000 hus.
DB170311 NYE TALL FRA SSB viser at 98 000 under 18 år lever i familier med " vedvarende lavinntekt " ( dvs. hadde en husholdningsinntekt på mindre enn 443 000 etter skatt i perioden 2013-15 ).
AP170311 Hun peker på at Diana har fått russiske ungdommer og familier å diskutere viktige spørsmål som har vært fullstendig tabu.
AA170311 ( ©NTB ) ¶ | - Slektninger av IS-krigere flykter fra Raqqa ¶ 300 familier til IS-krigere har det siste døgnet flyktet fra IS-bastionen Raqqa i Syria mens rivaliserende styrker omringer byen, opplyser aktivistgruppe.
VG170310 KAOTISK : Både internt fordrevne og fattige familier som er registrert av Syriske Røde Halvmåne kan fått mat utlevert.
VG170310 Abed Abu Fakher fra Røde Halvmåne forteller at i denne bydelen er 30.000 familier registrert som mottagere, men det kan gå tre til fire måneder mellom hver gang de kan få utdelt mat, forklarer han.
VG170310 - I går var det ni hundre familier som fikk mat, i dag blir det litt færre.
VG170310 Og familier som ønsker å løse dette annerledes, kan simpelthen takke nei til kvoten.
VG170310 Men problemet er at den « valgfriheten » som motstanderne av pappakvoten etterlyser, for mange familier har vært en illusjon.
VG170310 At næringslivet har måttet tilpasse seg, kan kalles valgfrihet for pappaer og familier , det også.
VG170310 Utregninger utvalget har gjort for det de kaller en « målrettet barnetrygd », viser at familier med mer enn 284.000 i samlet disponibel inntekt vil få redusert barnetrygd.
VG170310 Men jeg tror ikke man må glemme at for helt vanlige familier er barnetrygden et viktig bidrag, sier Solberg.
VG170310 Mange familier som virkelig trenger disse pengene vil få mindre og forskjellene vil øke, sier Lysbakken.
VG170310 Det vil svekke økonomien til familier som sliter ytterligere, fastslår patriveteranen.
VG170310 Det er veldig alvorlig for lavtlønte familier som har god bruk for barnetrygden.
VG170310 Dermed vil mange familier som allerede lever under fattigdomsgrensen rammes hvis barnetrygden blir behovsprøvet, ifølge SV lederen.
VG170310 Familier med lavere inntekt vil få mer i barnetrygd.
SA170310 Innvandringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) vil stramme inn på familiegjenforening og foreslår at familier som kan leve sammen i et annet trygt land får avslag.
SA170310 Høyre vil fortsatt ha barnetrygd til alle og ikke erstatte den med gratis barnehage og ekstra hjelp til fattige familier .
DB170310 Mindretallet vil erstatte barnetrygden med gratis barnehage og skolefritidsordning, samt målrettede tiltak for å støtte familier med lave inntekter.
DB170310 Flertallet i Høyres programkomité vil beholde barnetrygden, men vurderer alternative innretninger for å sikre familier med svak økonomi.
DB170310 ¶ GJENFORENING : Listhaug vil at familier som kan leve trygt sammen i et annet land, skal få avslag på søknad om familiegjenforening.
DB170310 Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) vil stramme inn på familiegjenforening og foreslår at familier som kan leve sammen i et annet trygt land får avslag.
DB170310 Dette skyldes delvis at det er mange store familier i gruppen.
DB170310 Mindretallet vil erstatte barnetrygden med gratis barnehage og skolefritidsordning, samt målrettede tiltak for å støtte familier med lave inntekter, men fikk ikke gjennomslag.
DB170310 På grunn av de stadige kampene i området, er det en rekke familier som ikke får hjelp fra noen.
DB170310 - Romanen starter med sitatet « Alle lykkelige familier ligner hverandre, hver ulykkelige familie er ulykkelige på sin egen måte ».
DB170310 Hvis familier på død og liv ønsker en annen fordeling av foreldrepermisjonen, så kan de organisere det, men da for egen regning.
DA170310 Innvandringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) vil stramme inn på familiegjenforening og foreslår at familier som kan leve sammen i et annet trygt land får avslag.
DA170310 Dette skyldes delvis at det er mange store familier i gruppen.
BT170310 De betaler mye og har mange fattige familier .
BT170310 De betaler mye og har mange fattige familier .
BT170310 Høyre vil fortsatt ha barnetrygd til alle og ikke erstatte den med gratis barnehage og ekstra hjelp til fattige familier .
AP170310 » Willoch mener alle forslag om å fjerne barnetrygden vil føre til at familier med barn sakker økonomisk akterut sammenlignet med familier uten barn og viste til at antall fødsler pr. kvinne nå synker igjen.
AP170310 » Willoch mener alle forslag om å fjerne barnetrygden vil føre til at familier med barn sakker økonomisk akterut sammenlignet med familier uten barn og viste til at antall fødsler pr. kvinne nå synker igjen.
AA170310 Vi har også lettet skattene for helt vanlige familier .
AA170310 Innvandringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) vil stramme inn på familiegjenforening og foreslår at familier som kan leve sammen i et annet trygt land får avslag.
AA170310 Dette skyldes delvis at det er mange store familier i gruppen.
AA170310 Høyre vil fortsatt ha barnetrygd til alle og ikke erstatte den med gratis barnehage og ekstra hjelp til fattige familier .
VG170309 Foreldre i fattige familier strekker seg ifølge Herikstad langt for barna sine.
VG170309 * Halvparten av barna i fattige familier har innvandrerbakgrunn. * 11 prosent av befolkningen har lavinntekt ( under 60 prosent av medianinntekten ).
VG170309 * Flere barn vokser opp i familier med vedvarende lav inntekt.
VG170309 Et flertall i programkomiteen går inn for å beholde barnetrygden, men vil vurdere alternative innretninger for å sikre familier med svak økonomi.
VG170309 Det vil svekke økonomien til familier som sliter ytterligere, fastslår Willoch.
VG170309 Da rammes familier som ikke har god råd, sier han.
VG170309 - Dessuten er jeg meget mot at utgifter til familier med dårlig råd skal belastes andre barnefamilier.
SA170309 Smertefullt bundet, med sekk over hodet blir barn bortført til avhør og videre mishandling med fysisk og psykisk vold og med trusler om represalier mot barnas familier .
DB170309 De frykter det skal gå helt galt før myndigheter og politi tar inn over seg at situasjonene for barnevernsansatte og deres familier har blitt betraktelig verre på få år.
DB170309 De ansatte frykter det skal gå helt galt før myndigheter og politi tar inn over seg at situasjonene for barnevernsansatte og deres familier har blitt betraktelig verre på få år.
DB170309 Mindretallet vil erstatte barnetrygden med gratis barnehage og skolefritidsordning, samt målrettede tiltak for å støtte familier med lave inntekter.
DB170309 Flertallet i Høyres programkomité vil beholde barnetrygden, men vurderer alternative innretninger for å sikre familier med svak økonomi.
DB170309 Deres erfaringer er naturlig nok både like og ulike - slik det alltid er mellom barn som vokser opp i ulike familier , med ulik økonomi, tro eller politisk ståsted.
DA170309 « Sameblod » skildrer inngående hvordan sørsamer på nedverdigende vis ble tvunget til å kle av seg under undersøkelsene og hvordan familier ble fratatt navn og identitet.
DA170309 Selv har hun mange historier om familier som har funnet samiske gjenstander gjemt nederst i skuffer og skap når en slektning dør, eller at samiske slektninger man ikke visste om dukker opp i begravelser.
DA170309 Filmen er jo ikke så tung i seg selv, men den stiller spørsmål som både jeg har gått rundt og tenkt på og som berører veldig mange, minner om familier som ble splittet og som har ligget ubearbeidet.
BT170309 Der hadde nær 30 personer, de aller fleste angivelig fra avdødes og tiltaltes familier , møtt frem.
AA170309 Familier , klaner og stammer ble spredt, først på skip, så på plantasjer, for å hindre sammensvergelser.
VG170308 Barnehjemmet ble i utgangspunktet bygget for 500 barn, men er i dag hjemmet til om lag 800 barn og ungdom fra fattige familier i landets hovedstad.
VG170308 - Disse barna fortjener bedre behandling på barnehjemmet enn i deres egne familier hvor de ble utsatt for utallige overgrep, bemerket Morales som dessuten erklærte at hun nok en gang kommer til å forlange at institusjonen blir stengt.
VG170308 Utsatte barn og familier skal fanges opp tidlig, blant annet gjennom gode foreldrestøttende tiltak i kommunene, oppfølging fra helsestasjon, kompetente ansatte i barnehagen og i familievernet.
VG170308 Jeg er bekymret for barna som lever i familier med pågående vold.
VG170308 Det er deres oppgave å komme tidlig inn og hjelpe familier før det utvikler seg til noe alvorlig.
VG170308 Økningen i relativ barnefattigdom drives først og fremst av familier med innvandrerbakgrunn, som nå utgjør mer enn halvparten av dem med vedvarende lavinntekt.
VG170308 Mens familier med barn i barnehagealder har lavere inntekter enn befolkningen forøvrig, har familier med eldre barn høyere inntekter enn resten av befolkningen.
VG170308 Mens familier med barn i barnehagealder har lavere inntekter enn befolkningen forøvrig, har familier med eldre barn høyere inntekter enn resten av befolkningen.
VG170308 Blant de fattigste familiene ser vi også en negativ utvikling i det som kalles « sosial mobilitet », altså i hvilken grad barn fra fattige familier lykkes i arbeidsmarkedet, sammenlignet med barn fra mer velstående familier .
VG170308 Blant de fattigste familiene ser vi også en negativ utvikling i det som kalles « sosial mobilitet », altså i hvilken grad barn fra fattige familier lykkes i arbeidsmarkedet, sammenlignet med barn fra mer velstående familier.
VG170308 - Vi har vist at vi klarer å redusere ventetidene for helsehjelp, øke byggingen av vei og jernbane, gi rekordmange lærere etter- og videreutdanning samtidig som vi har redusert skattene på arbeidsplasser og for vanlige familier , sier Solberg.
VG170308 - Vi vet at familier med innvandrerbakgrunn er overrepresentert blant mottakerne, sier Johansen.
DN170308 - Vi vet at familier med innvandrerbakgrunn er overrepresentert blant mottakerne, sier Johansen.
DB170308 Barna og ungdommene på barnehjemmet kommer fra familier med store sosiale problemer og er plassert der av myndighetene.
DB170308 Med mindre barnet ikke følges opp jevnlig av helsevesenet av andre grunner, så må alle barn og familier møte til de fastsatte helsekontrollene. 2.
DB170308 Kvinners tilgang til utdanning og helseomsorg er en fordel for deres familier og samfunn, som igjen strekker seg til kommende generasjoner.
DB170308 Jeg liker å fotografere familier , og særlig forholdet mellom søsken.
DB170308 Som mindretallet skriver i en kronikk i VG : « For familier med tre barn slutter avtrapningen først ved en familieinntekt på i underkant av én million kroner og den samlede marginalskatten på den ene av foreldrene vil da være på 57,5 prosent.
DB170308 Dette vil redusere barnefattigdommen, redusere ulikhetene i befolkningen generelt og innebære en overføring fra familier med eldre barn til familier med unge barn.
DB170308 Dette vil redusere barnefattigdommen, redusere ulikhetene i befolkningen generelt og innebære en overføring fra familier med eldre barn til familier med unge barn.
DB170308 Det kan innvendes at det å gjøre barnehage gratis for alle er unødvendig, siden det i realiteten vil innebære en skattelette til familier med god råd.
DB170308 * Familier kunne hente ut en gratis prøve i butikk eller bruke Touch-bleier de allerede hadde.
AP170308 - Vi vet at familier med innvandrerbakgrunn er overrepresentert blant mottakerne, sier Johansen. 5500 barn i barnehagealder går ikke i barnehage i Oslo.
AA170308 - Vi vet at familier med innvandrerbakgrunn er overrepresentert blant mottakerne, sier Johansen. 5.500 barn i barnehagealder går ikke i barnehage i Oslo.
VG170307 Dette rammer ikke bare familier fanget i kaoset av president Trumps drakoniske politikk, det er stikk i strid med våre verdier og gjør oss mindre trygge, skriver statsadvokaten i pressemeldingen.
VG170307 Helseministeren presiserte at den nye helseplanen skal handle om at pasienter, familier og leger skal kunne velge fritt, at det statlige overformynderiet, som han kaller det, nå skal opphøre.
VG170307 - Når det gjelder vanlige familier , som ikke hører til blant de fattige og lavtlønte, har forsikringspremien gått opp med 2500 til 3000 dollar i snitt per år, hevdet Price.
VG170307 Økonomisk sett kan man selvfølgelig spørre seg hvorfor velstående norske familier skal få den samme barnetrygden som de som har dårlig råd ?
VG170307 Den belønner familier som velger å bli hjemme.
VG170307 De skal jevne ut noen av de ekstra økonomiske belastningene barnefamilier har sammenlignet med like familier som ikke har barn i husholdningen.
VG170307 Stadig flere barn vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt.
VG170307 For familier med tre barn slutter avtrapningen først ved en familieinntekt på i underkant av én million kroner og den samlede marginalskatten på den ene av foreldrene vil da være på 57,5 prosent.
VG170307 Det er det siste alternativet vi ideelt sett vil anbefale, fordi vi mener at den samlede støtten til barnefamiliene og inntektsomfordelingen, fra familier uten barn til familier med barn, kan og bør økes.
VG170307 Det er det siste alternativet vi ideelt sett vil anbefale, fordi vi mener at den samlede støtten til barnefamiliene og inntektsomfordelingen, fra familier uten barn til familier med barn, kan og bør økes.
SA170307 Barnetrygden bør blir mer målrettet mot familier med lav inntekt, mener utvalget som har gått gjennom alle støtteordninger rettet mot barnefamilier.
DB170307 Flere amerikanske menneskerettighetsgrupper kaller de nye tiltakene « en heksejakt » som kan skade familier med dype røtter i landet, og også være skadelig for USAs næringsliv og økonomi.
DB170307 På lang sikt er det grunn til å frykte at en målretting av barnetrygden mot familier med lav inntekt, vil bli en yndet ordning å kutte for politikere som vil styrke arbeidslinja.
BT170307 Støtteordninger for barn og familier må bli mer målrettede.
BT170307 Støtteordninger for barn og familier må bli mer målrettede.
AP170307 Hun deler et lite utvalg av sine enkle råd til familier som ønsker seg en lang sommerferie.
AP170307 De som vil beholde barnetrygden i programkomiteen, som er delt på midten, sier imidlertid at de vil « vurdere alternative innretninger for å sikre familier med svak økonomi.
AP170307 - Barnetrygden er en ordning alle nyter godt av, sier Helleland og poengterer at støtten er et viktig anerkjennelse av at en barnefamilie koster mer enn andre familier .
AP170307 De nye kvinnekampsakene handler om hvordan vi skal komme videre i et samfunn som har full likestilling på papiret, gode velferdsordningene for familier , men som på mange områder likevel ikke kan sies å være likestilt.
VG170306 776 millioner kroner var den totale reisekostnaden for Barack Obama, visepresident Joe Biden og deres familier i deres åtte år i Det hvite hus, ifølge The Guardian.
VG170306 Dette rammer ikke bare familier fanget i kaoset av president Trumps drakoniske politikk, det er stikk i strid med våre verdier og gjør oss mindre trygge, skriver statsadvokaten i pressemeldingen.
VG170306 Dette rammer ikke bare familier fanget i kaoset av president Trumps drakoniske politikk, det er stikk i strid med våre verdier og gjør oss mindre trygge, skriver statsadvokaten.
VG170306 Utvalget har gått gjennom det offentlige tjenestetilbudet og overføringsordningene til familier med barn under 18 år, deriblant barnetrygd, skattefordeler, foreldrepenger og engangsstønad, kontantstøtte, støtte til enslig mor eller far, bidragsforskudd, barnetillegg i trygdeytelser, bostøtte fra Husbanken, barnehagesubsidier, skole
VG170306 Familier er ulike, barn er ulike og det er ikke hensyntatt overhode.
SA170306 De forekommer overalt, i alle typer familier .
DB170306 Flertallet i utvalget går blant annet inn for å fjerne kontantstøtten, innføre gratis barnehage for alle barn over ett år, og behovsprøve barnetrygden slik at familier med lav inntekt får mer.
DB170306 For det andre er sysselsettingen i familier med somalisk, syrisk og irakisk bakgrunn lav.
DB170306 Vi stilte administratorene de fem antibarnevernsgruppene fire spørsmål : ¶ 1 ) Hvorfor driver du denne gruppa ? 2 ) Hva er det du provoseres av ? 3 ) Hva tenker du om hvilke konsekvenser gruppa og hetsen får for barnevernsansatte og deres familier ? 4 ) Har du noen gang vært i kontakt med p
DB170306 Velger du å jobbe med å ta fra familier barna sine må du tåle hets og angrep mot deg og dine.
DB170306 Jeg aksepterer ikke uthenging av familier og barn - men grunnet opplysningsverdien nekter jeg ikke eksponering av de barnevernsansatte. 4.
DB170306 Det er de ansatte i barnevernet som ødelegger tusenvis av flotte familier i dette landet.
DB170306 De frykter det skal gå helt galt før myndigheter og politi tar inn over seg at situasjonene for barnevernsansatte og deres familier har blitt betraktelig verre på få år.
DB170306 Tradisjonelle somaliske ekteskap er ikke det vi kaller kjærlighetsekteskap, men allianser mellom familier .
DA170306 Vi er altså syv Venstre-kvinner som har familier i ulik størrelse og med forskjellige behov.
DA170306 Dette rammer helt vanlige familier .
DA170306 Hun mener familier med lave inntekter har tre hovedproblemer.
DA170306 For det andre er sysselsettingen i familier med somalisk, syrisk og irakisk bakgrunn lav.
BT170306 Rundt ett av ti barn vokser opp i familier med lav inntekt, og andelen har økt de siste 20 årene.
BT170306 - Dette rammer helt vanlige familier .
BT170306 Når BUFDIR hevder at forskningen er motstridende bruker de resultater fra forskning på marginaliserte og sosialt belastede familier for å belegge at noe forskning indikerer at barn med delt bosted kommer dårligere ut.
BT170306 Gruppen med delt bosted skilte seg i liten grad fra barn fra intakte familier .
BT170306 Barna ble delt i tre grupper : de med delt bosted, de med ett fast bosted og barn fra intakte familier .
AP170306 Her møtes sør- og nordkoreanske familier hverandre igjen for første gang på over 60 år ¶
AP170306 Totalt levde 98.200 barn under 18 år i Norge i familier med vedvarende lavinntekt i 2015.
AP170306 Over halvparten av slike barn lever i familier med vedvarende lavinntekt.
AP170306 Oslo har den høyeste andelen barn som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt.
AP170306 Lønn er en viktig inntekt for alle familier .
AP170306 I årene fra 2006 til 2016 er det blitt 31.000 flere barn som lever i familier med vedvarende lavinntekt.
AP170306 I 2015 levde 38 prosent av innvandrerbarna i Norge i familier med såkalt « vedvarende lavinntekt.
AP170306 Fra treårsperioden som slutter i 2014 til en tilsvarende periode som slutter i 2015 er antall barn i familier med vedvarende lavinntekt steget med 6.000.
AP170306 For familier med lav inntekt vil også offentlige stønader som regel være en viktig inntektskilde.
AP170306 Flere innvandrere gjør at flere barn lever i familier med vedvarende lavinntekt.
AP170306 Familier med innvandrere fra disse landene hadde alle under 10 prosent av barna i familier med vedvarende lavinntekt.
AP170306 Det er også blitt flere barn uten innvandrerbakgrunn i familier med vedvarende lavinntekt.
AP170306 Familier med innvandrere fra disse landene hadde alle under 10 prosent av barna i familier med vedvarende lavinntekt.
AA170306 De forekommer overalt, i alle typer familier .
AA170306 Rundt ett av ti barn vokser opp i familier med lav inntekt, og andelen har økt de siste 20 årene.
AA170306 - Dette rammer helt vanlige familier .
VG170305 - Familier har fortalt oss at de går tom for mat, sier hun på telefon fra Bagdad, hovedstaden i Irak, og legger til : ¶
AP170305 Men situasjonen endrer seg raskt og det er mulig noen familier ønsker å bli værende i sine hjem, sier Nogueira.
AP170305 - Etter hvert som kampene intensiveres vil flere familier forlate byen.
AP170305 Det er en endring som familier flest ikke trenger.
AP170305 Barna i familier der betingelsene for et godt foreldresamarbeid er svake, trenger noe annet enn ordninger som forutsetter gjensidig tillit og vilje til samarbeid, skriver innleggsforfatterne.
VG170304 - Kongefamilien har vært informer gjennom hele høsten og det er selvfølgelig en trist beskjed for alle familier å få, uttalte det svenske hoffets informasjonssjef Margareta Thorgren til Expressen i fjor høst.
VG170304 Men Picasso var annerledes enn de andre valpene, og en etter en ble de hentet av sine nye familier .
VG170304 Det er mange familier som ikke har denne muligheten, sier Judith Espinoza ( 30 ).
VG170304 Denne dagen er det også to andre familier som snakker med hverandre gjennom gjerdet.
VG170304 I fredsavtalen er det innfelt at de tidligere geriljasoldatenes familier skal få hver sin lille jordlapp.
VG170304 Hundretusener av mennesker har opplevd at hele familier er blitt utslettet, drept, lemlestet og voldtatt.
DB170304 To familier i Hordaland og i Narvik har politianmeldt selskapet og den norske eieren til politiet.
DB170304 Barnehagen har spesielle utfordringer når det gjelder barn fra tospråklig familier som ikke snakker norsk hjemme.
DB170304 Bare i 2016 ble det oppdaget 193 nye « familier » av denne uhumskheten ( opp fra 35 året før ), og mer enn noen gang gjelder det å være på vakt.
AA170304 Men medlemmer av de dreptes familier hevder de ble truffet i et luftangrep.
SA170303 - Kreften er lumsk og rammer nesten alle familier .
AP170303 - Kreften er lumsk og rammer nesten alle familier .
VG170302 Returhotellet ¶ Familier som denne sjekker jevnlig inn på dette hotellet : Her har de en avtale med Utlendingsdirektoratet ( UDI ) om å ta imot dem som returneres fra Norge, enten det skjer med tvang eller frivillig.
SA170302 Enorme ressurser sløses på jakten etter velintegrerte familier som har bodd hele eller halve livet i Norge, kanskje det er mistanke om uregelmessigheter i papirene deres ?
DN170302 Oslo Høyre vil også fjerne begrepet « moderat » fra formuleringen som handler om skattenivået for familier og enkeltpersoner, og foreslår at det kun skal stå at Høyre vil ha et « lavere skatte- og avgiftsnivå for familier og enkeltpersoner ».
DN170302 Oslo Høyre vil også fjerne begrepet « moderat » fra formuleringen som handler om skattenivået for familier og enkeltpersoner, og foreslår at det kun skal stå at Høyre vil ha et « lavere skatte- og avgiftsnivå for familier og enkeltpersoner ».
DA170302 Fattige familier blir lokket til å plassere barna sine på hjemmene i den tro at de får et bedre liv, eller mot penger.
AA170302 Nav Lerkendals familieprosjekt bruker en metodikk der de bistår familier med minoritetsbakgrunn - både foreldre og barn.
VG170301 I talen inviterte han opposisjonspartiet Demokratene til å være med på å utforme erstatningen til Obamas helsereform og en ny reform som skal gi familier i USA en fødselspermisjon.
VG170301 Jeg dro også ut på bygda i Homs der folk også har flyttet tilbake og der vi blant annet har installert vanntanker til gjenvendte familier og delt ut buskap til 500 gårdbrukere. 153 nyfødte lam har kommet til verden nå i vinter.
VG170301 En håndfull familier hadde flyttet tilbake til sammenraste bygninger.
VG170301 Da jeg var i Homs nå i vinter, hadde flere tusen familier flyttet tilbake.
DB170301 Selv om det nå er lov for alle kinesiske familier å få flere barn, mener mange det blir for dyrt.
DB170301 I tillegg påpeker hun at på landsbygda kan disse utgiftene utgjøre mye for familier med lav inntekt.
DB170301 Jeg tror mange norske familier kan kutte matbudsjettet sitt drastisk.
DA170301 Tallene viser at hvert tiende barn i Norge lever i fattige familier .
BT170301 Leiligheter har vært ransaket og beslag gjort, men først og fremst retter politiet etterforskningen inn mot avhør av de siktede, de to kvinnene som i dag er voksne, deres familier , naboer, omgangskrets, samt ansatte i helsevesenet, skole og barnevernet.
AP170301 - Det vil spare oss for utallige dollar, øke arbeidernes lønninger og hjelpe familier som sliter med å komme seg inn i middelklassen, innvandrerfamilier inkludert, sa han. | - Det har aldri vært så god stemning på en volleyballbane i Norge ¶
AA170301 - Det vil spare oss for utallige dollar, øke arbeidernes lønninger og hjelpe familier som sliter med å komme seg inn i middelklassen, innvandrerfamilier inkludert, sa han. ( ©NTB ) ¶
AA170301 Dette var et av poengene da presidenten i sin tale til Kongressen snakket om helsevesenet og tiltak for å støtte amerikanske familier .
VG170228 - Jeg ber norske myndigheter tenke seg om, for jeg vil ikke at andre familier skal oppleve det vi har vært gjennom.
DB170228 « Tjenesten har konkrete eksempler der utenlandske familier det er opprettet undersøkelse på har forlatt landet i undersøkelsesfasen.
DB170228 « Spredning av negativ omtale og skremselspropaganda på sosiale medier medfører at barneverntjenesten oftere kommer i dårlig posisjon til å bistå med hjelpetjenester fordi familier er unødvendig redde for omsorgsovertagelse.
DB170228 Dette gjelder særlig i forhold til utenlandske familier », skriver Pål Andreassen, som er virksomhetsleder Familiens hus i Nord-Aurdal kommune.
DB170228 De frykter det skal gå helt galt før myndigheter og politi tar inn over seg at situasjonene for barnevernsansatte og deres familier har blitt betraktelig verre på få år.
DB170228 Men også i familier uten innvandrerbakgrunn blir det stadig flere fattige barn, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
DB170228 Dette er barn som vokser opp i familier med en inntekt som er under 60 prosent av gjennomsnittet.
BT170228 Krav om legedokumentasjon rammer også familier med dårlig økonomi hardere enn andre.
AA170228 - Denne handlingen er nødvendig for å oppfylle lovens krav, men det er også viktig at ofrenes familier får en avslutning etter å ha levd med ankebehandlinger og usikkerhet i lang tid, sier den republikanske guvernøren Asa Hutchinson.
AA170228 - Vi er svært glade for at vi kan sette i gang, og vi håper gjennomføringen er vellykket, slik at så mange familier som mulig kan få et svar, sier prosjektleder Laurent Corbaz i Røde Kors.
AA170228 Mange familier er redde for å nekte å la seg verve eller for å hindre at barna blir rekruttert.
AA170228 Men også i familier uten innvandrerbakgrunn blir det stadig flere fattige barn.
AA170228 Dette er barn som vokser opp i familier med en inntekt som er under 60 prosent av gjennomsnittet.
AA170228 Også i familier uten innvandrerbakgrunn blir det flere fattige barn.
AA170228 Dette er barn som vokser opp i familier med en inntekt som er under 60 prosent av gjennomsnittet.
VG170227 - Jeg opplevde alt dette, og skjønner hva enkelte familier gjennomgår.
VG170227 - Vi jobber for strengere våpenlover og økte ressurser til rettshjelp for familier som rammes av denne kriminaliteten.
VG170227 Blant disse bevisene var ungguttenes siste brev til sine familier .
VG170227 Mer enn 90.000 barn i Norge lever i dag i familier med vedvarende lav inntekt, og pilene har pekt i feil retning de siste årene ( Bufdir ).
VG170227 Men mye taler for at situasjonen er annerledes når barna har blitt voksne, med egne familier og egne liv.
DB170227 Da styrkene til president Bashar Assad med russisk og iransk hjelp tok kontrollen over Øst-Aleppo i desember i fjor, ble opprørsgruppene og deres familier busset ut av byen med kurs for Idlib-provinsen.
DA170227 - Dagens unge, nyetablerte familier med små barn må flytte inn i dyrere og dårligere boliger enn deres foreldre måtte bo i.
AP170227 De tre barna er nå voksne som har stiftet egne familier .
AP170227 Ledereni det kommunale barnevernet sier på generelt grunnlag at de følger familier tett i perioden etter « oppstartsdagen », det vil si dagen for pågripelse og dommeravhør på Barnehuset i Oslo.
AA170227 Mesteparten av beløpet er erstatning til bilprodusenter som hadde installert kollisjonsputene, samt til ofre og familier .
AA170227 - En politimann som befant seg foran hovedkvarteret, under en bygning som huser et titall familier , handlet energisk og heroisk etter flere advarsler.
DB170226 De frykter det skal gå helt galt før myndigheter og politi tar inn over seg at situasjonene for barnevernsansatte og deres familier har blitt betraktelig verre på få år.
AA170226 På ungdomsherberget i Ismailiya tilbyr myndighetene nå tak over hodet for 45 familier fra el-Arish.
AA170226 Myndighetene har så langt gitt tak over hodet til 96 familier som har kommet fram til Ismailiya, rundt tolv mil øst for Kairo, opplyste minister Omar Marawan søndag.
AA170226 Minst 118 familier har de siste dagene flyktet fra byen og omkringliggende områder.
DA170225 Veldig aktuelt for alt fra familier til unge asiater på arktisk ferie ( som selvsagt vil dokumentere det hele på en fabelaktig måte, og skape super reklame i sosiale medier ).
AP170225 Bokserien tar utgangspunkt i familier i samme nabolag, og de forberedelsene som gjøres til familienes ulike religiøse høytider.
VG170224 Strømøy, som er godt kjent fra den tidligere NRK-serien « Tore på Sporet » hvor han gjenforente familier , sier det står respekt av at Skjelbred vil prioritere familien, men mener at dersom man skal takke nei til å representere landet sitt, burde man ha en gyldig grunn.
FV170224 Om et par uker skal Greengrass selv til Norge for å snakke med familier til de etterlatte.
DB170224 Det er tenkelig også et motiv at den harde behandlingen av familier som dette skal stå der til skrekk og advarsel for andre.
BT170224 Om et par uker skal Greengrass selv til Norge for å snakke med familier til de etterlatte.
VG170223 Da ledelsen i byen godtok tilbudet om å slippe straffeforfølgelse dersom de avsluttet motstanden, valgte en hard kjerne på rundt 130 krigere og deres familier å busses til opprørskontrollerte Idlib med sine familier .
VG170223 Da ledelsen i byen godtok tilbudet om å slippe straffeforfølgelse dersom de avsluttet motstanden, valgte en hard kjerne på rundt 130 krigere og deres familier å busses til opprørskontrollerte Idlib med sine familier.
SA170223 Tilbakekallingen rammer nå også parets tre barn, som i dag er voksne og har egne familier .
SA170223 Dette vil typisk være i saker som dreier seg om familier der barna har fått sterk tilknytning til Norge.
DB170223 Alle russiske familier var berørt med tap av nære slektninger.
DA170223 Trumps nye innstramminger i innvandringspolitikken vil splitte familier og skape et fryktklima, frykter jurister.
DA170223 Fra enkeltpersoner og institusjoner, fra familier , skoleklasser, barnehager og eldresentre.
AP170223 « Hva med å bruke tiden på dem som kommer hit og er kriminelle, mer enn nok å gjøre der istedenfor å kaste ut familier som har bodd her i 27 år, jobber og er lovlydige !
AP170223 Listhaug har en agenda her som går på tvers av grunnleggende verdier og prinsipper i en rettsstat, og det rammer hele familier , barn som voksne, sier De Grønnes Une Aina Bastholm.
AP170223 Fra et menneskelig perspektiv er det helt forkastelig at enkelte jukser og utsetter sine familier for slike vanskeligheter, sier Keshvari.
AP170223 Listhaug har en agenda her som går på tvers av grunnleggende verdier og prinsipper i en rettsstat, og det rammer hele familier , barn som voksne, sier De Grønnes Une Aina Bastholm.
AP170223 Han har stor forståelse for at slike saker utløser engasjement og reaksjoner, men minner om at UDI kan gi familier i slike saker ny oppholdstillatelse hvis man vurderer at det er det beste for barna som er født og oppvokst i Norge.
AP170223 Fra et menneskelig perspektiv er det helt forkastelig at enkelte jukser og utsetter sine familier for slike vanskeligheter, sier Keshvari.
AA170223 De er i god behold og tilbake hos sine familier , sier Mutasim Hamdan, Flyktninghjelpens direktør i Jemen. ( ©NTB ) ¶
AA170223 Eksplosjonen skjedde i et marked i en bydel som hovedsakelig er bebodd av militære og deres familier . 30 personer er såret.
AA170223 Fra enkeltpersoner og institusjoner, fra familier , skoleklasser, barnehager og eldresentre.
VG170222 « Det er en kjensgjerning at et flertall av norske familier ikke trenger barnetrygd. (..
VG170222 Barnetrygden er en utbetaling på knapt tusen kroner per barn, til familier som har barn, uavhengig av hvor mye foreldrene tjener.
SA170222 Dette kunne ført til at familier tok tidligere kontakt for å be om hjelp, når de visste at det ikke var tjenestens oppgave å vurdere å overta omsorgen for deres barn.
DN170222 Mens han ledet Hong Kong ble det stilt spørsmål om hans tette forbindelser til noen av byens rikeste familier .
DN170222 Menneskerettighetsgrupper har kalt tiltakene for en heksejakt og advarer om at massedeportasjoner kan skade familier med dype røtter i USA og være negativt for økonomien.
DA170222 Solid forskning viser at dette vil styrke skolen, og ikke minst være viktig for faglig svake elever og elever fra familier med lav sosioøkonomisk status.
DA170222 - Siden levekostnadene i mange EØS-land er langt lavere enn i Norge, kan barnetrygd og kontantstøtte være store inntektskilder for noen familier , sier han.
BT170222 De advarer om at massedeportasjoner kan skade familier med dype røtter i USA og være negativt for økonomien.
BT170222 Kvinner som har vært utsatt for ubeskrivelige lidelser, kan paradoksalt nok enten bli drept av sine egne frigjørere, eller risikere å bli utsatt for æresdrap når de kommer hjem til sine familier .
BT170222 Hun har etablert hemmelige krisesentre for kvinner som flykter fra IS, men også kvinner som søker tilflukt fra voldelige ektemenn og familier som truer dem med æresdrap.
AP170222 Ordre fra den nye diktatoren : Alle familier på landsbygda må ha 100 høner ¶
AP170222 - De « skamløse jentene » målbærer hvordan unge kvinner utsettes for sterk sosial kontroll, tvangsekteskap og utstøtelse fra sine egne familier , fordi de vil bestemme over sitt eget liv.
AP170222 - De « skamløse jentene » målbærer hvordan unge kvinner utsettes for sterk sosial kontroll, tvangsekteskap og utstøtelse fra sine egne familier , fordi de vil bestemme over sitt eget liv.
AP170222 - De « skamløse jentene » målbærer hvordan unge kvinner utsettes for sterk sosial kontroll, tvangsekteskap og utstøtelse fra sine egne familier , fordi de vil bestemme over sitt eget liv.
AP170222 Tilbakekallingen rammer nå også parets tre barn, som i dag er voksne og har egne familier .
AP170222 Dette vil typisk være i saker som dreier seg om familier der barna har fått sterk tilknytning til Norge.
AA170222 Menneskerettighetsgrupper har kalt tiltakene for en heksejakt og advarer om at massedeportasjoner kan skade familier med dype røtter i USA og være negativt for økonomien.
AA170222 Rapporten viser også til behandling av barn, der opp til 84 barn i familier med avslag på asylsøknad ble anholdt på Trandum i påvente av retur.
VG170221 Høyere matpriser, fordrevne familier , to år med feilslåtte avlinger, vannmangel og sykdom truer befolkningene i de rammede områdene.
VG170221 Ekstremtørken har ført til at familier har mistet alt.
VG170221 - Hawo bor nå i en flyktningleir i Somalia hvor hun og barna er en av 300 familier som får fire måneder hjelpestøtte fra den norske flyktninghjelpen for å dekke basisbehovene deres, forteller Teofilo.
VG170221 Familier har mistet alt ¶
VG170221 Siden levekostnadene i mange EØS-land er langt lavere enn i Norge, kan barnetrygd og kontantstøtte være store inntektskilder for noen familier .
DB170221 I dag er det « vanlige » hoteller med alle fasiliteter som gjelder, sier hun - og legger til at TUI eksempelvis har en rekke hotell skreddersydd for familier og nordiske gjester.
AA170221 - Siden levekostnadene i mange EØS-land er langt lavere enn i Norge, kan barnetrygd og kontantstøtte være store inntektskilder for noen familier , sier han.
SA170220 Det handler om enkle grep fra kommunen og et solid stykke respekt for parene og deres familier , sier Thorbjørnsen.
SA170220 Familier som skal på hytta på Seljestad.
DB170220 - Flere er døde, vi kontakter i øyeblikket deres familier , sier delstatsminister Daniel Andrews i Victoria kort tid før 02.30 natt til tirsdag.
DB170220 Du blir fortalt hvor mange meter det er igjen til bollene, sier Falck, som selv ofte kjører forbi og har sett hvordan bollestoppet ved Espa er blitt et rituale for mange familier .
BT170220 Gårder gikk fra familier til drift styrt av eksterne eksperter.
VG170219 Titusener av familier kan komme til å flykte eller bli tvunget til å forlate byen.
VG170219 Hit har familier fra landsbyer sørvest for Mosul flyktet mens irakiske styrker fortsetter sin operasjon for å gjenerobre Mosul fra IS.
DB170219 - Irakiske styrker og deres allierte, deriblant USA og Storbritannia, må gjøre alt de kan for å beskytte barn og deres familier mot skade, og unngå sivile bygninger, som skoler og sykehus, idet de trenger seg dypere inn i byen, sier organisasjonens landdirektør i Irak, Murizio Crivallero.
DB170219 Bilder, filmer og historier om meksikanske familier som har bodd i USA hele sitt liv, som er født og oppvokst der og som nå blir kastet ut, vekker sterke følelser.
BT170219 - Irakiske styrker og deres allierte, deriblant USA og Storbritannia, må gjøre alt de kan for å beskytte barn og deres familier mot skade, og unngå sivile bygninger, som skoler og sykehus, idet de trenger seg dypere inn i byen, sier organisasjonens landdirektør i Irak, Murizio Crivallero.
BT170219 - Det er et kappløp mot klokka å forberede leire sør for Mosul for å ta imot fordrevne familier , sier FNs humanitære koordinator i Irak, Lise Grande.
AP170219 - Irakiske styrker og deres allierte, deriblant USA og Storbritannia, må gjøre alt de kan for å beskytte barn og deres familier mot skade, og unngå sivile bygninger, som skoler og sykehus, idet de trenger seg dypere inn i byen, sier organisasjonens landdirektør i Irak, Murizio Crivallero.
AA170219 - Irakiske styrker og deres allierte, deriblant USA og Storbritannia, må gjøre alt de kan for å beskytte barn og deres familier mot skade, og unngå sivile bygninger, som skoler og sykehus, idet de trenger seg dypere inn i byen, sier organisasjonens landdirektør i Irak, Murizio Crivallero.
AA170219 - Det er et kappløp mot klokka å forberede leire sør for Mosul for å ta imot fordrevne familier , sier FNs humanitære koordinator i Irak, Lise Grande.
AA170219 - Det er et kappløp mot klokka å forberede leire sør for Mosul for å ta imot fordrevne familier , sier FNs humanitære koordinator i Irak, Lise Grande.
VG170218 Hun er ikke redd for at barnevernet skal gjøre overtramp mot familier når de mottar bekymringsmeldinger.
DB170218 - Familier blir dratt opp med rota ¶
DA170218 På mange av stedene arrangeres aktiviteter for familier , og det fortsatt plass til noen etternølere, spesielt på Gjendesheim, men kanskje også på Haukeliseter, Gjevilvasshytta, Fondsbu eller Svukuriset i Femundsmarka, om du er rask.
DA170218 I uke ni kan familier være med Bergen Turlag til Alexander Grieghytten i Bergsdalen eller Stavanger Turistforening til den ubetjente hytta Ådneram i Sirdal.
DA170218 - Det er veldig mye morsomt som skjer rundt for familier i vinterfjellet på de store destinasjonene i vinterferien.
BT170218 Ressurssvake familier løftes ikke ut av fattigdommen ved at de får 250 kroner ekstra.
BT170218 Ressurssterke familier med tre barn trenger ikke 250 kroner ekstra i måneden.
BT170218 Heller litt ekstra på barnet som ikke har råd til fritidsaktiviteter, fremfor bidrag til familier som allerede har alt.
BT170218 Forrige uke kunne vi lese i BT at Audun Lysbakken ønsker å hjelpe folk som sliter økonomisk, ved å øke barnetrygden for enslige forsørgere og familier med tre eller flere barn.
BT170218 For det første er det stigmatiserende, ved at det bombastisk slår fast at alle enslige og familier med flere barn sliter.
BT170218 Ressurssvake familier løftes ikke ut av fattigdommen ved at de får 250 kroner ekstra.
BT170218 Ressurssterke familier med tre barn trenger ikke 250 kroner ekstra i måneden.
BT170218 Heller litt ekstra på barnet som ikke har råd til fritidsaktiviteter, fremfor bidrag til familier som allerede har alt.
BT170218 Forrige uke kunne vi lese i BT at Audun Lysbakken ønsker å hjelpe folk som sliter økonomisk, ved å øke barnetrygden for enslige forsørgere og familier med tre eller flere barn.
BT170218 For det første er det stigmatiserende, ved at det bombastisk slår fast at alle enslige og familier med flere barn sliter.
AP170218 Jeg reagere på at mennesker og familier med et pennestrøk skal miste jobben sin, helt uten en faglig begrunnelse, sier han, og fnyser av at han på lederplass i Adressa lørdag blir beskyldt for å « gi Oslo-arrogansen » et ansikt.
AA170218 Jeg reagere på at mennesker og familier med et pennestrøk skal miste jobben sin, helt uten en faglig begrunnelse, sier han, og fnyser av at han på lederplass i Adresseavisen lørdag blir beskyldt for å « gi Oslo-arrogansen » et ansikt.
AA170218 Familier kommer til å måtte selge sine hus, flytte eller finne ny jobb, sier den sårede byrådslederen.
SA170217 Det er et større etisk dilemma at vi idag tillater nyredonasjon innad i familier der dialyse er et alternativ, men ikke surrogati.
SA170217 Det er et problem i mange familier og det går utover barna, forteller Sønstebø.
DN170217 Programkomiteen er delt i sitt syn, men komitéleder Torbjørn Røe Isaksens dobbeltstemme gir flertall for et forslag om å beholde dagens ordning, men vurdere alternativer for å gi høyere barnetrygd til familier med lav inntekt.
DB170217 Nå har fire familier fått hver sin regning pålydende 12 209 svenske kroner.
DB170217 Kommunen, som ikke hadde noen planer om å betale, sendte like greit hele regninga videre til barnas familier .
DB170217 Økt bygging av små leiligheter med redusert bokvalitet kan gi rimeligere boliger, men familier med dårligere råd vil naturlig velge slike.
DB170217 Det er på tide at nordmenn viser goodwill og lar vanlige filippinske familier gi unge Ola og Kari de samme arbeidsvilkårene som de mest arbeidsgivernarkomane vertsfamiliene her på berget, som tilfeldigvis også har måttet møte i retten, har gitt de filippinske kvinnene.
DA170217 Programkomiteen er delt i sitt syn, men komitéleder Torbjørn Røe Isaksens dobbeltstemme gir flertall for et forslag om å beholde dagens ordning, men vurdere alternativer for å gi høyere barnetrygd til familier med lav inntekt.
BT170217 Det er et problem i mange familier og det går utover barna, forteller Sønstebø.
AP170217 Det er vel slik at det bare er i Oslo det finnes ekte mennesker og ekte familier som skal vernes mot endringer.
AP170217 Det er et problem i mange familier og det går utover barna, forteller Sønstebø.
AA170217 UNICEF ber om 260 millioner kroner for å sørge for helse, ernæring, skolegang, rent vann, hygiene og sanitærforhold, i tillegg til beskyttelse for barn og familier . ( ©NTB ) ¶
AA170217 Programkomiteen er delt i sitt syn, men komitéleder Torbjørn Røe Isaksens dobbeltstemme gir flertall for et forslag om å beholde dagens ordning, men vurdere alternativer for å gi høyere barnetrygd til familier med lav inntekt.
AA170217 Det er mange familier som her blir berørt, og utflyttingen er ikke faglig begrunnet, sier Johansen.
VG170216 Familier kommer til å måtte selge sine hus, flytte eller finne ny jobb.
DN170216 Det ene er at spesialfondet skal brukes til å finansiere bryllupsfestene for fattigere familier .
DB170216 « Denis » råder folk som ikke vil være en del av volden om å oppholde seg rundt familier og barn.
DB170216 Dette er beslutninger som får store konsekvenser for familier , skolebarn og nabolag.
DB170216 - Jeg har veldig liten forståelse for at man på denne måten river familier opp med rota.
DB170216 De ansatte og deres familier går en høyst usikker tid i møte, sier Pål N.
DB170216 Jerusalem Post skriver at Ikea-katalogen, som ellers i verden viser bilder av familier i alle former, ikke viser en eneste kvinne.
DA170216 - Det er jeg som er ansvarlig, som huser barn og familier i eget hus når det offentlige ikke gjør jobben sin, sier Herrou.
AP170216 I tillegg til at det er en stor belastning på ansatte og deres familier , så viser erfaringene fra forrige runde med slike utflyttinger, i 2003, at det ikke er penger å spare på å flytte og at man mister mye verdifull kompetanse.
AA170216 Dysfunksjonelle familier har ikke blitt skildret så godt på TV siden HBO- perlen « Six Feet Under ».
SA170215 Stadig flere barn i familier med liten inntekt får gratis kjernetid eller billigere barnehage.
DN170215 Stadig flere barn i familier med liten inntekt får gratis kjernetid eller billigere barnehage.
DN170215 Målet er særlig å nå familier med minoritetsbakgrunn.
AP170215 Hun hadde sjekket nettet for informasjon om å reise med barn med vannkopper, og leste om skrekkhistorier der familier ble hentet av flyet.
AA170215 Familier har store problemer.
VG170214 Det har nesten talt alle familier råd til.
DB170214 Denne søndagen hadde BBC en reportasje på radio, og i går skrev storavisa New York Times en artikkel om hvordan 18 år gamle Fatiha og Hedayatullah i starten av 20-åra nærmest ble likvidert av sine egne familier .
DB170214 Hensikten med aupairordningen er å bidra til kulturutveksling, ikke å gi travle familier billig arbeidskraft i hjemmet.
AP170214 Huset kan da også bli aktuelt for flere familier som ønsker å feriere sammen.
AA170214 Mange familier måtte avslutte sin reindrift eller flytte inn i de nylig etablerte reinbeitedistriktene.
DB170213 Han fortalte om scenene som utspilte seg før kampen, hvor personer var ekstremt aggressive mot « alle som kunne se ut som Leipzig-supportere », uavhengig av om de var barn, kvinner eller familier .
DB170213 Boligen din er ikke et skatteobjekt, men et hjem der familier oppdrar barna sine og lever sine liv.
AP170213 Det ironiske navnet viser til skurene som huser mer enn 300 hjemløse familier .
AA170213 Om familien din har noen spørsmål rundt dette har vi et familienettverk der de kan møte andre familier som har lignende erfaringer.
VG170212 Rundt 2.000 opprørere og deres familier har siden forlatt dalen som ledd i en avtale med myndighetene.
VG170212 Ettersom mange familier ble bedt om å flytte eller tvangsflyttet for å plass til alle idrettshallene er det også for få mennesker til at hallene kan driftes.
AP170212 Turen langs elveløp i Mekong-deltaet går til små landsbyer der familier ror tradisjonelt fiske i smale sampaner og dyrker sine små åkrer som forfedrene i århundrer før dem.
AP170212 - At husdyrene dør av sult og tørst, får andre og store konsekvenser for familier som dermed også mister sin kapital og kredittverdighet, sier utenlandssjef Jæger, som betegner tørken som « en regional krise ».
AP170212 Turen langs elveløp i Mekong-deltaet går til små landsbyer der familier ror tradisjonelt fiske i smale sampaner og dyrker sine små åkrer som forfedrene i århundrer før dem.
AP170212 I skisporet krydde det av vimsete hunder, familier på tur, seige veteraner og ustø smårollinger.
AA170212 Rundt 2.000 opprørere og deres familier har siden forlatt dalen som ledd i en avtale med myndighetene.
AA170212 Han vil ha en universell ordning hvor alle får mer, og størst økning får enslige forsørgere og familier med tre og flere barn, skriver Bergens Tidende.
AA170212 Men den største økningen skal gis til enslige forsørgere og til familier med tre eller flere barn, skriver Bergens Tidende.
VG170211 Familier som har benyttet seg av au pair-ordningen er ikke moderne slavedrivere.
FV170211 Den er et viktig økonomisk tilskudd for mange familier , men høyinntektsfamilier har ikke behov for barnetrygd.
DB170211 - Å faktisk gifte seg med noen fra en annen religiøs eller etnisk gruppe er ikke bare et signal om tolerante holdninger men det knytter sammen ektefellenes familier og nettverk, og dermed grupper, i tillegg til at eventuelle barn som vokser opp med to religiøse eller etniske bakgrunner også bidrar til integrering på sikt, sier Mohn.
BT170211 Lysbakken vil fortsette med en universell ordning hvor alle skal få litt mer, men hvor enslige forsørgere og familier med tre, fire og fem barn vil få ekstra påslag.
BT170211 Lysbakken vil fortsette med en universell ordning hvor alle skal få litt mer, men hvor enslige forsørgere og familier med tre, fire og fem barn vil få ekstra påslag.
BT170211 Under andre verdenskrig søkte flere familier tilflukt i hytter.
DN170210 Hun viser til at mange familier bor i treromsleiligheter der rommene ofte har flere funksjoner.
DB170210 Dette vil skape mange splittede familier , men gjensynsgleden blir desto større når alle samles til julefeiring i et strandhus utenfor Málaga.
AP170210 Domstolen vurderer « allmennhetens behov for nasjonal sikkerhet og at en valgt president kan gjennomføre sin politikk » opp mot behovet for « fri reisevirksomhet, å unngå splittelse av familier og frihet fra diskriminering ».
AP170210 Verden rundt føler familier seg presset og velger å adlyde samfunnet de tilhører, istedenfor å elske og beskytte sine barn, har Deeyah Khan uttalt til Aftenposten.
AP170210 Verden rundt føler familier seg presset og velger å adlyde samfunnet de tilhører, istedenfor å elske og beskytte sine barn, har Deeyah Khan uttalt til Aftenposten.
VG170209 Mannen er kritisk skadet etter at han ble funnet skutt utenfor et bolighus med flere familier i sentrum av den svenske byen ved 02-tiden natt til onsdag.
VG170209 Det er mange familier som kommer til å bli spurt, og mange pasienter som vil bli transplantert, med organer fra denne metoden, sier Foss.
DN170209 Og nå har en av Norges rikeste familier , med røtter i shipping, fått øynene opp for selskapet.
DB170209 - I et program for barn og familier , kan kan man ikke si f-ordet, i hvert fall ikke i England.
DA170209 juli er et åpent sår for mange, for pårørende, for etterlatte, for overlevende, for familier , begynte kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ) på et mnøte med pressen på Hole klokken 10.30 torsdag.
AP170209 | Ordre fra den nye diktatoren : Alle familier på landsbygda må ha 100 høner ¶
AP170209 - Da blir det ingen fattige familier , sier Mirzijojev.
AP170209 - Da blir det ingen fattige familier , sa Mirzijojev i talen som han holdt i den fattigste delen av landet.
VG170208 Purcell la stor vekt på at forbudet rammer flere tusen innbyggere i delstaten, at det har splittet familier , holdt tilbake studenter og hindret folk fra å besøke familie i utlandet.
VG170208 Flertallet av dem bor hos familier i Oslo, Bærum og Asker.
SA170208 Vi vet blant annet at familier med god arbeidsfordeling og likestilling hjemme, statistisk sett har det bedre.
SA170208 Vi i KrF mener dette er verdivalg som familiene selv må få ta, siden barn og familier er forskjellige.
DB170208 Jeg håper andre familier slipper å oppleve det vi har gått gjennom, uttaler moren til ABC.
DB170208 Mens det tidligere var rusmisbrukere eller psykisk syke som var hjemløse, er det nå høyst ordinære familier som står uten hjem.
DA170208 Supert for familier !
DA170208 Idylliske Mirissa er populært både for surfere, backpackere og familier .
DA170208 - Her kan reisende donere klær, sko, håndklær, sekker, solbriller, bøker og andre gjenstander som vi videreselger, eller gir til familier som trenger dem, litt etter Fretex-modellen i Norge.
BT170208 Det ble hørt flere skudd, og da politiet ankom, fant de en mann med skuddskader utenfor et bolighus der det bor flere familier .
AA170208 Da regimet tok kontroll over den østlige delen av Aleppo, ble mange opprørere og deres familier sendt til Idlib. ( ©NTB ) ¶
AA170208 Husene rommer gjerne flere familier og er kun atskilt av trange smug.
AA170208 Brannvesenet kjempet mot flammene hele natten i det tett befolkede slumområdet i Parola, og rundt 1.000 boliger tilhørende 3.000 familier er utbrent.
AA170208 Det ble hørt flere skudd, og da politiet ankom, fant de en mann med skuddskader utenfor et bolighus der det bor flere familier .
VG170207 Det er ikke alle vertsfamilier som bryter reglene, men misbruk av au pair-ordningen skjer i de beste familier .
SA170207 Ifølge politiet skal Dortmund-tilhengere ha jaget supporterne, bestående av blant annet kvinner, barn og familier rundt stadionområdet. 28 personer ble pågrepet, mistenkt for bruk av fyrverkeri, mishandling og for å ha motsatt seg politiet.
SA170207 - Den som kaster stein og flasker, og ikke tar noe hensyn til familier og barn - de er ikke fotballsupportere.
FV170207 Ifølge politiet skal Dortmund-tilhengere ha jaget supporterne, bestående av blant annet kvinner, barn og familier rundt stadionområdet. 28 personer ble pågrepet, mistenkt for bruk av fyrverkeri, mishandling og for å ha motsatt seg politiet.
FV170207 - Den som kaster stein og flasker, og ikke tar noe hensyn til familier og barn - de er ikke fotballsupportere.
DN170207 - Det neste produktet som kommer på markedet er nok pakker med data som kan deles av grupper, enten familier eller avdelinger i en bedrift.
DB170207 Isteden endte det opp med bråk, da Dortmund-fans var svært aggressive mot alle som kunne se ut som Leipzig-supportere, uavhengig av om de var barn, kvinner eller familier .
DB170207 Hundrevis av britiske familier meldte seg frivillig til å ta seg av barna, og ni tog ble satt opp for å smugle dem ut av landet.
DB170207 Ulempene med at friske kvinner og menn får unødvendig en kreftdiagnose og behandles for kreft med de medisinske og psykososiale følger det har for den enkelte og deres familier , fremkommer ikke i statistikken.
AP170207 De advarer videre om at en gjeninnføring vil skille familier og føre til at landets studenter og universitetsansatte « blir strandet ».
AP170207 De advarer videre om at en gjeninnføring vil skille familier og føre til at landets studenter og universitetsansatte « blir strandet ».
AP170207 Ifølge politiet skal Dortmund-tilhengere ha jaget supporterne, bestående av blant annet kvinner, barn og familier rundt stadionområdet. 28 personer ble pågrepet, mistenkt for bruk av fyrverkeri, mishandling og for å ha motsatt seg politiet.
AP170207 - Den som kaster stein og flasker, og ikke tar noe hensyn til familier og barn - de er ikke fotballsupportere.
AA170207 I første omgang har dette betydning for mange familier som allerede har fått avslag på sine visumsøknader.
AA170207 De advarer videre om at en gjeninnføring vil skille familier og føre til at landets studenter og universitetsansatte " blir strandet ".
VG170206 De advarer videre om at en gjeninnføring vil skille familier og føre til at landets studenter og universitetsansatte « blir strandet ».
VG170206 Konsekvensene vil merkes godt : Familier vil bli splittet, næringer som lever av immigranter vil rammes, avlinger vil råtne på rot og næringer som lener seg på immigranter vil oppleve mangel på billig arbeidskraft.
DB170206 Bild skriver i dag at politiet i Dortmund har beskrevet scener hvor personer var ekstremt aggressive mot « alle som kunne se ut som Leipzig-supportere, uavhengig av om de var barn, kvinner eller familier .
DB170206 - De som kaster stein eller flasker - uten å ta hensyn til familier og barn - er ikke fotballsupportere.
DB170206 De er klare over sine omgivelser og er glade for sine familier .
AP170206 Da begynner ofte sykdommen i relativt ung alder, ofte før femti år, og det vil være sterk forekomst i noen få familier .
AP170206 Statsministerens mener ME rammer hele familier med sårbare pasienter som har ulike behov.
AP170206 Erna Solberg mener både de unge og deres familier trenger et bedre tilbud slik at de ikke faller ut av skole og utdanning.
AA170206 - Undersøkelsen viser at dette rammer mange familier .
AA170206 | - Dette rammer mange familier
AA170206 Stadig flere barn vokser opp i fattige familier , advarer velferdsdirektør Erik Stene hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.
AA170206 For mange familier betyr barnetrygden lite, og for dem som virkelig trenger støtten, er beløpet altfor lavt.
AA170206 Det er ofte flyktninger, enslige forsørgere, unge uten jobb og familier med felles lav inntekt.
VG170205 Stortinget ber regjeringen fremme forslag om en lovendring som sikrer at familier ikke får motta au pair dersom en person i familien er ilagt straff, eller særreaksjon for forhold som kan føre til fengselsstraff, for handlinger mot en au pair.
SA170205 - Hvis bemidlede familier i Norge ønsker seg hushjelp, så får de være ærlige på det og betale den prisen det koster.
DB170205 Prinsesse Ragnhild var kongelig beskytter for Trollbu på Geilo, en prakthytte for barn med kreft og deres familier .
DB170205 Representanter fra industrien henvender seg til fattige familier , og ber om å få kjøpe barna deres.
DB170205 - Det er en såpass stor ulempe for familier og folk flest at det må absolutt kompenseres godt for, sier Skagestad, som selv er ansatt ved Nationaltheatret.
VG170204 I talen sa Trudeau at alle tre ofrene, Tanou Barry ( 42 ), Ibrahima Barry ( 39 ) og Soufiane ( 57 ) var ekstraordinære menn som elsket sine familier , sitt lokalsamfunn og sin tro, skriver den canadiske avisen Toronto Star ¶
VG170204 Det eneste som har hendt er at det er kommet karantenebestemmelser for familier som blir tatt for å utnytte ordningen.
VG170204 Den gangen sa de at det var 20 familier de vurderte å gi karantene.
VG170204 - Ordningen har utviklet seg i en retning hvor familier holder seg med billig hushjelp, sier hun.
VG170204 - Ordningen har utviklet seg i en retning hvor familier holder seg med billig hushjelp, hvor det ikke er noe reelt tilsyn med hva som skjer og hvor mye de tvinges til å jobbe.
VG170204 - Jeg har ingen problemer med å si at vi opplever at dette i Norge i dag er moderne slaveri, som i stor grad blir utnyttet av velstående familier på vestkanten.
SA170204 I år har det også vært mulig å søke plass for barn fra familier som ikke har råd til å bruke 2200 kroner på skiskole. 50 barn har fått friplass, med støtte fra blant annet Stavanger kommune.
DB170204 Mens unge og lavtlønte er boligtapere, og vanlige familier blir stadig mer sårbare for renteøkning, tjener noen fett på prisveksten : spekulantene.
BT170204 Mange familier føler seg alene i forhold til situasjonen de befinner seg i.
BT170204 Dette skjer på tross av at en ser rusmiddelavhengighet i alle samfunnslag og alle typer familier .
AA170204 Fire baner i ulike bydeler skal stå klare med nylagt skøyteis til søndag, og ishockeykretsen håper på storinnrykk av familier med barn.
AA170204 I tillegg vil vi ha en ekstra økning for aleneforsørgere og familier med mange barn fordi de to gruppene har minst i Norge.
AA170204 Bare i Nord-Trøndelag lever over 2200 barn i fattige familier .
AA170204 - Når ett av fem barn i Meråker vokser opp i familier med en inntekt under EUs fattigdomsgrense er det grunn til å reagere.
AA170204 - Det er ofte flyktninger, enslige forsørgere, unge uten jobb og familier med felles lav inntekt som blir hengende faretruende langt etter, sier velferdsdirektør Erik Stene.
DB170203 I realityserien blir vi med hjem til ulike familier og venner som sitter sammen og kommenterer det de ser på TV - for åpent kamera.
DB170203 Canada foretrekker hele familier , kvinner og barn, men vil unngå enslige menn, dels av sikkerhetsgrunner, dels fordi de er vanskeligere å integrere.
AP170203 - De har fått en egen avdeling for familier , for enslige mindreårige og en ny sikkerhetsavdeling.
SA170202 Human Rights Watch mener amerikanske myndigheter bør gi erstatning til de dreptes og såredes familier . ( ©NTB ) ¶
DN170202 Human Rights Watch mener amerikanske myndigheter bør gi erstatning til de dreptes og såredes familier .
BT170202 Nå vil hun gi en gave til rusmisbrukere og deres familier .
AA170202 Human Rights Watch mener amerikanske myndigheter bør gi erstatning til de dreptes og såredes familier . ( ©NTB ) ¶
SA170201 Jeg håper politikerne i den kommende valgkampen vil bidra til at vi oftere kommer bak slagordene, også det om at familier skal velge selv.
DB170201 Gratis kjernetid i barnehage og SFO er et målrettet tiltak for å sørge for at alle barn for tilgang til de viktigste fellesskapsarenaene i Norge, og gjør det lettere for familier med lave inntekter å benytte seg av dette viktige tilbudet.
BT170201 Det bor rundt 40 familier i utposten, mange av dem ultranasjonalister.
AP170201 Cirka 50 familier , med rundt 250 mennesker, lever i Amona nå.
AP170201 Det bor rundt 40 familier i utposten, mange av dem ultranasjonalister.
AP170201 Barn og unge fra familier med bakgrunn fra land i Asia, Afrika ( landgruppe 3 ) har gjennomgående høyere utdanningsambisjoner og jobber hardere og mer målbevisst enn medelevene.
AP170201 Barn og unge fra familier med bakgrunn fra land i Asia, Afrika ( landgruppe 3 ) har gjennomgående høyere utdanningsambisjoner og jobber hardere og mer målbevisst enn medelevene.
SA170131 - Mine tanker er med ofrene, deres familier og alle canadiere, skriver Brende på Twitter. ( ©NTB ) ¶
DB170131 - Vi er bekymret for konsekvensene av denne forordningen og alle lovforslag som kan innføre begrensninger for Google-ansatte og deres familier , eller som kan skape hindringer når det gjelder å hente talenter til USA, skriver Google i en uttalelse som er sendt til USA Today.
BT170131 - Mine tanker er med ofrene, deres familier og alle canadiere, skriver Brende på Twitter.
SA170130 - Mine tanker er med ofrene, deres familier og alle canadiere, skriver Brende ( H ) på Twitter.
FV170130 - Mine tanker er med ofrene, deres familier og alle canadiere, skriver Brende ( H ) på Twitter.
DN170130 Men nå går Goldman Sachs' toppsjef Larry Blankfein ut med skarp kritikk mot Trump, og han understreker at innvandringspolitikken er skadelig både for banken, dens ansatte og deres familier .
DN170130 Couillard beskriver skytingen som « barbarisk vold » og gir uttrykk for medfølelse med ofrenes familier .
DB170130 Canadas statsminister Justin Trudeau beskriver skytingen som et terrorangrep, og sender « ektefølte kondolanser til ofrenes familier og venner ».
DB170130 Hvis man ved en feiltakelse ødelegger familier , kameratskap, relasjoner ?
BT170130 - Mine tanker er med ofrene, deres familier og alle canadiere, skriver Brende ( H ) på Twitter.
BT170130 - Mine tanker er med ofrene, deres familier og alle canadiere, skriver Brende ( H ) på Twitter.
BT170130 Couillard beskriver skytingen som « barbarisk vold » og gir uttrykk for medfølelse med ofrenes familier .
BT170130 - Mine tanker er med ofrene, deres familier og alle canadiere, skriver Brende ( H ) på Twitter.
AP170130 Hundrevis av syriske familier venter på å registrere seg hos FNs høykommissær for flyktninger i Beirut den 30. januar.
AP170130 Men flere av de barske narkoselgerne sliter psykisk og kommer fra oppløste familier , forteller den unge mannen som har brutt med miljøet.
AP170130 Mange kommer fra barnerike, trangbodde og fattige familier , med foreldre som ofte står utenfor arbeidslivet.
DB170128 - I denne usikre og urolige tiden, ber jeg president Trump om å ikke snu ryggen til verdens mest forsvarsløse barn og familier , sier Malala i en pressemelding sendt ut kort tid etter at Trump signerte presidentordren. 19-åringen ble verdenskjent da hun i 2012 ble skutt i hodet av Taliban etter å ha blogget om utdanning for jenter i hjemlandet Pakistan.
DB170128 25.000 barn i familier med dårlig råd får gratis barnehage og 50.000 barn får rett til vesentlig lavere barnehagepris gjennom en moderasjonsordning. 10 ) Forsøk med gratis SFO for de med dårligt råd i Drammen, Oslo, Stavanger og Skedsmo ¶ 11 ) Gratis barnehage til barn ( 4 og 5 år ) i asylmottak ¶ 12 ) Bedre sosiale o
AP170128 - I denne usikre og urolige tiden, ber jeg president Trump om å ikke snu ryggen til verdens mest forsvarsløse barn og familier , sier Malala i en pressemelding sendt ut kort tid etter at Trump signerte presidentordren. 19-åringen ble verdenskjent da hun i 2012 ble skutt i hodet av Taliban etter å ha blogget om utdanning for jenter i hjemlandet Pakistan.
AP170128 - I denne usikre og urolige tiden, ber jeg president Trump om å ikke snu ryggen til verdens mest forsvarsløse barn og familier , sier Malala i en pressemelding sendt ut kort tid etter at Trump signerte presidentordren. 19-åringen ble verdenskjent da hun i 2012 ble skutt i hodet av Taliban etter å ha blogget om utdanning for jenter i hjemlandet Pakistan.
VG170127 - Vi har ikke direkte kontakt inn i Mosul, men familier som har flyktet finner måter å kontakte slektninger på.
DB170127 Hytta ligger flott til i Bergsdalen, har innlagt vann og strøm, og er perfekt for familier som vil på hyttetur i et familievennlig skiterreng.
DB170127 Dette er et uorganisert tilbud til familier som i all hovedsak ønsker å styre løpet selv, og familiene bringer selv med sin egen mat.
DB170127 DET GODE LIV : Vinterfjellet venter på familier som vil være med på felles aktiviteter.
AP170127 Vi har hatt et lite testprosjekt gående i Stavanger siden i fjor sommer, og det vi ser er at spesielt forretningsreisende med dårlig tid og familier som reiser med flere barn og stor oppakning er de som spesielt har svart at de ser dette som et godt tilbud, sier Dagestad.
SA170126 For barn og familier i Norge kan endringene i barnevernloven få avgjørende betydning.
SA170126 Det andre er at de fleste undersøkelsene barneverntjenesten gjennomfører i familier , munner ut i ingenting.
SA170126 For barn og familier i Norge kan endringene i barnevernloven få avgjørende betydning.
SA170126 Det andre er at de fleste undersøkelsene barneverntjenesten gjennomfører i familier , munner ut i ingenting.
AP170126 Som grafen ovenfor viser, er det nå sårbare arter i alle 16 familier av primater.
AP170126 I ti familier er mer enn halvparten av artene utrydningstruet.
SA170125 Vi har hatt et lite testprosjekt gående i Stavanger siden i fjor sommer, og det vi ser er at spesielt forretningsreisende med dårlig tid og familier som reiser med flere barn og stor oppakning er de som spesielt har svart at de ser dette som et godt tilbud, sier Dagestad.
DB170125 | Unngå pengefellene for familier : - Det sier seg selv at dette blir kostbart ¶
BT170125 Det blir bare veldig feil å straffe familier med barn på denne måten.
AP170125 Vi har hatt et lite testprosjekt gående i Stavanger siden i fjor sommer, og det vi ser er at spesielt forretningsreisende med dårlig tid og familier som reiser med flere barn og stor oppakning er de som spesielt har svart at de ser dette som et godt tilbud, sier Dagestad.
DN170124 - Carson har et sterkt hode og er lidenskapelig opptatt av å styrke lokalsamfunn og familier som bor der, sa Trump da han kunngjorde valget av Carson i november.
BT170124 Kan hende det fortsatt finnes et snev av kulturutveksling hos enkelte familier .
BT170124 Hun forteller at au pairene løser et likestillingsproblem i norske familier , og at det er stor etterspørsel etter « proffe » hushjelper fremfor unge, uerfarne jenter.
BT170124 - De filippinske jentene har ord på seg for å være dyktige i jobben, diskrete og behagelige og er populære blant norske familier , sier Fafo-forsker Cecilie Øien til Forskning.no.
AP170124 Pettersen ønsker en god dialog med barnevernet, men ser at barnevernet av og til avslutter undersøkelsessak om vold i familier før politiet er ferdig med sin etterforskning og har avhørt barna.
DB170123 Både Arwa og Moudi forlot familier med relativ rikdom.
DB170123 « Ødelagte kropper, vettskremte familier og en konstant fare for plutselig død.
DB170123 Jeg vet om flere syriske familier som har gitt bort sine døtre til eldre menn, det gjør de for å beskytte jenta mot voldtekt.
BT170123 Debutanten Pia Edvardsen skriver godt om å se noen dø, men klisjefylt om tause familier .
AP170122 Les mer om den nye trenden : Flere norske familier velger å plassere formuen i stiftelser ¶
AP170122 Flere av disse selskapene er bygget opp av familier som gjennom stiftelser beholder en kontrollerende innflytelse.
AP170122 Les mer om den nye trenden : Flere norske familier velger å plassere formuen i stiftelser ¶
AP170122 Flere av disse selskapene er bygget opp av familier som gjennom stiftelser beholder en kontrollerende innflytelse.
AP170122 Ønsket om å gi noe tilbake til samfunnet får flere norske familier til å plassere formuen i stiftelser.
AP170122 | Flere norske familier velger stiftelser ¶
AP170122 Flere familier selger bedriften, og da blir oppgaven å forvalte en finansiell formue, sier Malme.
AP170122 - Mange familier ønsker å gi noe tilbake til samfunnet.
AP170122 Flere enn 17.000 søsken i drøyt 6000 forskjellige familier er også sammenlignet.
AP170122 En del av undersøkelsen sammenligner søsken i familier .
SA170121 Da mine forskerkollegaer og jeg en gang spurte politisk konservative kristne som skåret høyt på autoritærisme, om å forestille seg hvordan deres liv ( og deres verden ) ville ha vært dersom de aldri hadde fått sin religiøse tro, beskrev mange det ytterste kaos - istykkerrevne familier , tøylesløs utroskap og hat, brennende byer, de innerste ringene av helvetet.
SA170121 Da mine forskerkollegaer og jeg en gang spurte politisk konservative kristne som skåret høyt på autoritærisme, om å forestille seg hvordan deres liv ( og deres verden ) ville ha vært dersom de aldri hadde fått sin religiøse tro, beskrev mange det ytterste kaos - istykkerrevne familier , tøylesløs utroskap og hat, brennende byer, de innerste ringene av helvetet.
DB170121 Nyhetsbyrået AP skriver at det i ordren bemerkes at Trump har til hensikt å agerere raskt for å få fjernet Obamacare, men før han rekker å få gjort det ber han føderale etater utsette enhver implementering av deler av loven som kan legge byrde på budsjettene til stater, helsepersonell, familier eller enkeltpersoner.
DB170121 Mens mange av de uoffisielle ballene er åpne for alle, så trenger man innbydelse for de offisielle ballene hvor presidenten og visepresidenten med sine familier deltar.
BT170121 Lekekameratene til min bror, Samuel og Harry, som var fra jødiske familier , var også blant dem vi aldri skulle få møte igjen.
AP170121 Alle avgjørelser om handel, skatt, immigrasjon og utenrikspolitikk vil bli tatt med tanke på å gavne amerikanske arbeidere og amerikanske familier .
DB170120 Dette vil typisk være i saker som dreier seg om familier der barna har fått sterk tilknytning til Norge.
AP170120 Hver eneste avgjørelse vil bli tatt for å gavne amerikanske arbeidere og familier , sa han.
AP170120 Trump, påtroppende visepresident Mike Pence og deres familier begynner dagen med gudstjeneste i St.
DB170119 « Jeg vet at gambling har ødelagt ganske mange familier tidligere, og er veldig bestemt på at det ikke skal skje her i huset.
AP170119 Trump, påtroppende visepresident Mike Pence og deres familier begynner dagen med gudstjeneste i St.
SA170118 Pengene skal brukes til å gi vanskeligstilte familier mulighet til å la barna lære seg å stå på ski.
SA170118 For denne sesongen har vi hatt spesielt fokus på familier og forsøkt å øke tilbudet til denne gruppen blant annet gjennom et nytt familietelt.
SA170118 En ny søndagsbrunsj for familier er også populært.
FV170118 For denne sesongen har vi hatt spesielt fokus på familier og forsøkt å øke tilbudet til denne gruppen blant annet gjennom et nytt familietelt.
FV170118 En ny søndagsbrunsj for familier er også populært.
AP170118 - Det som kanskje gjorde størst inntrykk på meg, var tre familier som hadde søkt ly i en kjeller i to måneder.
AP170118 CityKids inviterer barn og familier til aktiviteter.
AP170118 CityKids inviterer barn og familier til aktiviteter.
AP170118 CityKids inviterer barn og familier til aktiviteter.
AP170118 Svigerfar og svigermor har blant annet invitert til julefeiring for sine fem barn og deres familier i alle år, en fin feiring som min mann og jeg og våre barn har pleid å delta på annethvert år.
AP170118 For denne sesongen har vi hatt spesielt fokus på familier og forsøkt å øke tilbudet til denne gruppen blant annet gjennom et nytt familietelt.
AP170118 En ny søndagsbrunsj for familier er også populært.
DN170117 Alt jeg kan si er at Trump-regjeringen vil være veldig fokusert på fred og velstand globalt og hjelpe amerikanske arbeidere og familier .
AP170117 Familier og slektninger av passasjerene fra flyet har kritisert myndighetene i harde ordelag for å avslutte søket, men Chester sier at luftfartens hittil dyreste og mest komplekse søk er over for denne gang.
SA170116 - Flyet krasjet inn i hus og tok livet av hele familier .
SA170116 Det kan være mennesker som akkurat denne julen er alene, det er familier som gjerne vil feire på en annen måte, det er innvandrere som er nysgjerrige på hvordan nordmenn feirer jul, og det er noen som på julaften ønsker å bidra med noe for andre.
DB170116 ¶ Sterke scener : Barn og sovende familier er blant de døde etter at et transportfly styrtet i Kirgisistan.
DB170116 - Flyet krasjet inn i hus og tok livet av hele familier .
DB170116 ¶ Sterke scener : Barn og sovende familier er blant de døde etter at et transportfly styrtet i Kirgisistan.
DB170116 - Flyet krasjet inn i hus og tok livet av hele familier .
DB170116 Forventninger som ikke gikk i oppfyllelse, trangboddhet som en følge av at mange familier stimler sammen, ulike personligheter som etter hvert går hverandre på nervene og velmente råd om barneoppdragelsen fra slekt og venner kan tære på parforholdet.
DB170116 Tips til familier med store barn ¶
DB170116 GODE RAMMER : Bedre tid og bedre omgivelser gjør at stadig flere familier velger hotell med svømmeskoler.
BT170116 - Flyet krasjet inn i hus og tok livet av hele familier .
BT170116 | - Flyet krasjet inn i hus og tok livet av hele familier
BT170116 Vi kan ikke ha velstående rikdom på toppen når familier sliter med å få dagen til å gå rundt.
BT170116 En regjering som investerer i offentlig skole, heller enn å privatisere mer og ta muligheter fra barn i familier som sliter.
DB170115 Coco de Mer er et firestjerners og prismessig gunstig alternativ, og populært blant både par og familier .
BT170115 Jeg har sett hele familier med små barn sitte med hver sin tekniske duppeditt rundt middagsbordet uten å samles om noe, ikke engang maten.
BT170115 Jeg har sett familier sitte med hver sin tekniske duppeditt rundt middagsbordet.
DB170114 Oppdal er et geografisk stort skiheisområde, som gjør at det er fint for alt fra offpiste og frikjørere til familier og rennkjørere.
DB170114 Hadeland og Ringerike : Innlands-Norge har veldig mye å by på for familier som av ulike grunner ønsker å feriere innenlands.
AP170113 Russiske advokater og aktivister frykter derimot at dette vil føre til langt mer vold i russiske familier .
AP170113 Han peker blant annet på familier med Huntingdons sykdom, der det er 50 prosent risiko for at barnet får det.
DB170112 Men, ifølge ofrenes familier , har Roof ikke lyktes i å skape et større skille mellom hvite og svarte i USA.
DB170112 Men hver og en av de fem som fikk penger var fattige familier .
AP170112 Pengegave fra giver skulle fordeles på fem heldige familier .
AP170112 Men hver og en av de fem som fikk penger var fattige familier .
AP170112 Fattighuset fikk i fjor midler fra et minnefond som ønsket å gi penger til fattige familier som skulle få muligheten til å dra på ferie.
AP170112 De ble bedt om å finne fem familier blant sine brukere som fortjente pengene.
AP170112 I høst har rundt 25 000 barn fra familier med lav inntekt hatt rett til 20 timer i uken med gratis barnehage.
AP170112 Fra høsten 2017 vil ordningen med 20 timer gratis kjernetid i barnehagen tilbys familier med under 428 000 kroner i årlig inntekt.
AP170112 Forskjellen i skoleresultater i bydeler med og uten gratis kjernetid, ser man tydeligst hos barn i familier med lav inntekt og der mor ikke jobber.
AP170112 august 2015 innførte regjeringen gratis kjernetid i barnehagen for fire- og femåringer fra familier med lav inntekt, og også for treåringer fra 1. august 2016.
AP170112 Komiteen foreslår å beholde barnetrygden, men vil vurdere alternative tiltak for å sikre familier med svak økonomi.
AP170112 Komiteen foreslår å beholde barnetrygden, men vil vurdere alternative tiltak for å sikre familier med svak økonomi.
AP170112 Komiteen foreslår å beholde barnetrygden, men vil vurdere alternative tiltak for å sikre familier med svak økonomi.
AP170112 Så langt har over 7.000 syrere fått innvilget opphold, og mange ønsker nå å hente sine familier hit.
AP170112 Så langt har over 7.000 syrere fått innvilget opphold, og mange ønsker nå å hente sine familier hit.
AP170112 Så langt har over 7.000 syrere fått innvilget opphold, og mange ønsker nå å hente sine familier hit.
BT170111 | Ti britiske familier som ønsker barn, får egg fra Runa Trones fra Bodø ¶
AP170111 Vi kommer nemlig fra veldig ulike familier .
DB170110 - I heraldikk ( læren om våpenskjold ) er de to fargefeltene skilt med en linje vanlige, og symboliserer ofte at to familier slår seg sammen.
AP170110 | Ti britiske familier som ønsker barn, får egg fra Runa Trones fra Bodø ¶
AP170110 I Storbritiannia kan maksimalt 10 familier få barn med hver enkelt donors egg.
AP170110 I Storbritannia kan maksimalt 10 familier få barn med hver enkelt donors egg.
AP170110 | Ti britiske familier som ønsker barn, får egg fra Runa Trones fra Bodø ¶
AP170110 I Storbritiannia kan maksimalt 10 familier få barn med hver enkelt donors egg.
AP170110 I Storbritannia kan maksimalt 10 familier få barn med hver enkelt donors egg.
AP170110 | Ti britiske familier som ønsker barn, får egg fra Runa Trones fra Bodø ¶
AP170110 I Storbritiannia kan maksimalt 10 familier få barn med hver enkelt donors egg.
AP170110 I Storbritannia kan maksimalt 10 familier få barn med hver enkelt donors egg.
DB170109 - Au pair-ordningens formål er ikke å forsørge norske familier med « billig hushjelp, » sier Husevåg til avisen som uttaler seg på generelt grunnlag.
AP170109 Den gamle tegnefilmen består av 45 bilder med tekst, som sovjetiske familier pleide å se på lysbildefremviser eller et såkalt « filmoskop ».
SA170108 Samtidig er det familier som velger bort organiserte aktiviteter, eller begrenser hvor mange aktiviteter barna kan holde på med, for å skjerme familietiden hjemme, uten at det er koplet til utenforskap på noen måte, sier hun.
SA170108 Blir dagens familier med på denne karusellen og livsførselen nærmest automatisk uten å bevisst stoppe opp og tenke : Hva slags hverdag er det vi vil ha, spør hun.
SA170108 - Altfor mange familier er for ytre styrt, styrt av trender og tendenser.
DB170108 I en uttalelse fordømmer utenriksminister Børge Brende det han omtaler som et terrorangrep, og han kondolerer ofrenes familier .
DB170108 I menneskemengden befant det seg familier , festglade borgere og enkelte grupper unge utenlandske menn.
BT170108 Samtidig er det familier som velger bort organiserte aktiviteter, eller begrenser hvor mange aktiviteter barna kan holde på med, for å skjerme familietiden hjemme, uten at det er koplet til utenforskap på noen måte, sier hun.
BT170108 Blir dagens familier med på denne karusellen og livsførselen nærmest automatisk uten å bevisst stoppe opp og tenke : Hva slags hverdag er det vi vil ha, spør hun.
BT170108 - Altfor mange familier er for ytre styrt, styrt av trender og tendenser.
AP170108 Samtidig er det familier som velger bort organiserte aktiviteter, eller begrenser hvor mange aktiviteter barna kan holde på med, for å skjerme familietiden hjemme, uten at det er koplet til utenforskap på noen måte, sier hun.
AP170108 Blir dagens familier med på denne karusellen og livsførselen nærmest automatisk uten å bevisst stoppe opp og tenke : Hva slags hverdag er det vi vil ha, spør hun.
AP170108 - Altfor mange familier er for ytre styrt, styrt av trender og tendenser.
BT170107 Dette er barn med sammensatte og langvarige helse- og hjelpebehov, barn utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt, barn i minoritetsspråklige familier , barn i fattigdom og barn som pårørende.
BT170107 Dette er barn med sammensatte og langvarige helse- og hjelpebehov, barn utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt, barn i minoritetsspråklige familier , barn i fattigdom og barn som pårørende.
SA170106 Den handler ofte om rykter og springer ikke sjelden ut fra et syn om at staten ikke bør ha noen som helst rett til å gripe inn i familier .
DB170106 Utlendingsdirektoratet ( UDI ) økte i november den økonomiske støtten med 20.000 kroner ekstra per barn for lengeværende familier som søkte om assistert retur.
DB170106 Fra NRKs lokalkontorer på Sør- og Vestlandet har jeg sett at ledigheten har fått mange ansikter når folk, familier og lokalsamfunn har fortalt om sitt møte med arbeidsledigheten.
DB170106 Det er NRK Supers beslektede dokumentarserie, der vi møter sju familier som har flyktet til Norge.
BT170106 Problemet er at vi ikke klarer å tilby de nyfødte og deres familier tak over hodet.
BT170106 Problemet er at vi ikke klarer å tilby de nyfødte og deres familier tak over hodet.
DB170105 Redusert betaling : I 2015 ble det innført et nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling for familier med lav inntekt.
DB170105 Men det er også flere endringer som gjelder familier med barn : ¶
DB170105 Gratis kjernetid : Familier med en inntekt på under 417.000 kroner får 20 timer gratis i barnehagen hver uke.
AP170105 Bufetat sliter med å nå ut til familier med husrom til en ekstra.
SA170104 Aksjonen pågikk utover formiddagen, og senere meldte Dogan at politiet hadde slått til mot tre familier som ankom Izmir for rundt 20 dager siden fra byen Konya i den sentrale delen av Tyrkia.
DN170104 Vi ser bruk av au pair i næringsvirksomhet, utlån til naboer eller andre familier , eller det kan være skjult familieinnvandring.
DN170104 Slik misbruker norske familier kulturutvekslingsordningen.
DB170104 Telefonhistorikk vil heller ikke være noen tillitsvekkende sporing av eget opprinnelsessted, ettersom familier og nærmiljøer i årtier har blitt revet opp som en følge av krigene og både nære og fjerne familiemedlemmer har flyttet til naboland som overlevelsesstrategi.
DB170104 Familier er splittet og de fleste i utlendighet har lite eller ingen tilhørighet og nettverk i de områdene som en gang var deres hjem.
DB170104 Våre familier støtter oss, uavhengig av hvilke valg vi tar.
AP170104 Aksjonen i Izmir pågikk utover formiddagen, og senere meldte det private nyhetsbyrået Dogan at politiet hadde slått til mot tre familier som ankom Izmir for rundt 20 dager siden fra byen Konya i den sentrale delen av Tyrkia, der også den antatte gjerningsmannen skal ha oppholdt seg.
AP170104 Den tar blant annet opp hvordan tjenesten bør følge opp familier som ikke møter til konsultasjoner på helsestasjonen for sitt barn.
DB170103 Nå håper vi at flere får høre denne historien så det ikke skjer med andre familier .
DN170102 Det kom frem i en bok Søren Jakobsens bok « Arvingerne » om Danmarks tre rikeste familier i 2015.
DN170102 Det kom frem i en bok Søren Jakobsens bok « Arvingerne » om Danmarks tre rikeste familier i 2015.
DN170102 Utenlandske familier har problemer med å føle seg integrert i Norge.
SA170101 Stoltenberg fikk raskt følge av en rekke andre ledere, blant dem president Barack Obama som kondolerte ofrenes familier .
SA170101 I 2016 ble titusenvis av familier i Rogaland berørt av nedgangstidene i petroleumsindustrien.
SA170101 Dette rammer enkeltmennesket og det rammer hele familier .
SA170101 Heldigvis har de fleste av oss trygge og gode jobber som både setter oss i stand til det helt fundamentale som å brødfø familier og skaffe familiene tak over hodene, men også til de mer omfattende fritids- og velferdsgodene vi er vant til her i landet.
SA170101 Det er tungt for den enkelte, og for deres familier .
DN170101 - Våre tanker og vår medfølelse går til de som er rammet, deres familier og det tyrkiske folket.
DB170101 SAMLET SEG : Drapsofrenes familier og andre møtte opp utenfor Florida State Prison da Danny Rollins skulle bli henrettet.
BT170101 Mexicos president Enrique Peña Nieto har sendt sine kondolanser til de omkomnes familier på Twitter, og han skriver videre at han håper de skadde blir friske raskt.
BT170101 At den ikke helt leverer med den største motoren er greit nok, det er fortsatt en bil som skal tekke familier med plassbehov, som kan rykke ut når det er sjokksalg, og få med seg alt hjem.
AP170101 Mange familier med problemer klarer å gi barna sine en god oppvekst med litt hjelp.
AP170101 At den ikke helt leverer med den største motoren er greit nok, det er fortsatt en bil som skal tekke familier med plassbehov, som kan rykke ut når det er sjokksalg, og få med seg alt hjem.
BT161231 Stoltenberg fikk raskt følge av en rekke andre ledere, blant dem president Barack Obama som kondolerte ofrenes familier .
AP161231 Der byene en gang var rent sunnimuslimske, er det en god mulighet for at familier som ikke hadde noen bånd til IS, vil få lov til å vende hjem etter at stedene er frigjort, ifølge bistandsorganisasjoner.
AP161231 Der byene en gang var rent sunnimuslimske, er det en god mulighet for at familier som ikke hadde noen bånd til IS, vil få lov til å vende hjem etter at stedene er frigjort, ifølge bistandsorganisasjoner.
AP161231 - Hvis alle familier i Norge skrur ned temperaturen der de bor med bare to grader, vil det være veldig bra for miljøet.
FV161223 At den ikke helt leverer med den største motoren er greit nok, det er fortsatt en bil som skal tekke familier med plassbehov, som kan rykke ut når det er sjokksalg, og få med seg alt hjem.
BT161223 - Hva kreves det av familier som tenker på å bli fosterfamilie for unge flyktninger ?
BT161223 januar arrangerer Bufetat informasjonsmøte for interesserte familier .
SA161222 Den svenske møbelgiganten IKea utbetaler 50 millioner dollar i erstatning til tre familier i USA, etter at tre barn døde av at kommoden av typen Malm falt over dem.
BT161214 De lar bitterheten og sinnet overfor barnevernstjenesten ramme fosterforeldrene og deres familier .
AP161208 De siste månedene er også mange familier med barn tvangssendt til ulike deler av Afghanistan.
AP161207 - Vi har etter hvert fått god erfaring i å hjelpe slike familier .
AP161207 Menighetsledelsen ønsker ikke å kommentere siktelsen av 15-åringen, utover at dette er dypt tragisk for både ofrenes familier og for familien til gjerningsmannen.
AP161129 Hans viseminister blir trolig Todd Ricketts, som kommer fra en av USAs rikeste familier , skriver Vanity Fair.
AP161126 Så mange familier har ankommet de siste ukene at myndighetene forrige helg annonserte at man ville sende 150 ekstra grensevakter for å sikre denne delen av grensen i Rio Grande-dalen.
AP161126 I perioden juli 2014 til august 2016 konkluderte domstolene med at 20.000 familier skulle utvises. 85 prosent av disse dukket aldri opp i rettssalen.
AP161126 Donald Trump har lovet store endringer i det amerikanske immigrasjonssystemet på et tidspunkt da familier fra Mellom-Amerika i økende antall strømmer inn i USA.
VG161118 Vi var jo på Avaldsnes og var borte fra barn og familier , men det gjorde også at vi kunne bli en gjeng, og at vi kunne jobbe hardt - for det måtte vi.
VG161115 Venstres løsning i sitt alternative budsjett er blant annet å behovsprøve barnetrygden for å kunne bruke disse pengene på andre tiltak for familier , som billigere barnehage og SFO for dem med dårlig råd.
AP161108 For kvinner med vanskelig ammestart, komplisert fødselsforløp, ambulant fødsel / hjemmefødsel eller familier i en risikosituasjon bør det tilbys ytterligere hjemmebesøk i løpet av den første uken etter fødselen.
AP161108 Det er for at kommunene skal gi barn, unge og familier et bedre og mer tilgjengelig helsetilbud, sier statssekretær Lisbeth Normann i Helse- og omsorgsdepartementet ¶
AP161026 Her er det også lagt opp til en visning for de tøffe og en litt mindre skremmende for familier på dagtid.
SA161024 Det føles nesten som man må tilbake til svart/hvitt-bildene for å finne en tid da gatebildet er fritt for store liksom-terrengbiler, for familier som liker å reise høyt og tungt.
SA161020 « I vår svært aktuelle true crime-serie ønsker vi å tegne et levende bilde av et splittet lokalsamfunn, familier i oppløsning og en politietterforskning ute av kontroll.
FV161020 Mens Volvo i disse dager ruller ut et program der hvor flere familier i Göteborgs-området skal ha ¶
AP161020 Mens Volvo i disse dager ruller ut et program der hvor flere familier i Göteborgs-området skal ha ¶
SA161010 Ikke alle familier har råd til medlemskap i et idrettslag.
BT161010 - Vi ville ha vurdert det, ja, men vi vil alltid ha noen områder som er alkoholfrie også, for vi ønsker flere familier på stadion.
AP161010 Ikke alle familier har råd til medlemskap i et idrettslag.
AP161006 Ordningen vil neste år gjelde barn i familier med samlet inntekt på inntil 428.000 kroner.
AP161006 Den nasjonale ordningen med gratis kjernetid i barnehage for alle tre- fire, og femåringer i familier med lav inntekt, videreføres.
AP161006 Ordningen vil neste år gjelde barn i familier med samlet inntekt på 428.000 kroner.
AP161006 Den nasjonale ordningen med gratis kjernetid i barnehage for alle tre - fire, og femåringer i familier med lav inntekt, videreføres.
SA161004 Hun vil oppfordre alle familier til å ta minst en dagstur ute i naturen i løpet av høsten.
FV161004 Hun vil oppfordre alle familier til å ta minst en dagstur ute i naturen i løpet av høsten.
BT161004 Hun vil oppfordre alle familier til å ta minst en dagstur ute i naturen i løpet av høsten.
AP161004 Hun vil oppfordre alle familier til å ta minst en dagstur ute i naturen i løpet av høsten.
AP160919 Det nærmer seg høstferie og flere familier som skal ut og reise.
SA160908 Vi ser at flere familier legger opp til ei løpehelg med løp begge dagene, sier Hargin.
AP160908 Siden den gang har altså boligprisene steget kraftig, og gjelden i norske familier har økt.
DA160812 Tross restriksjoner som forhindret Toska fra å omgås noen fra ranslaget, deres familier eller andre kriminelle, møttes Toska og Betew på restauranten Egon på Jernbanetorget i Oslo, skriver VG.
AP160728 Planteriket : Tre familier har et relativt høyt antall ukjente arter : kurvplantefamilien ( 1439 estimerte ukjente arter ), soleiefamilien ( 110 estimerte ukjente arter ) og rosefamilien ( 59 estimerte ukjente arter ).
AP160722 - Det finnes også badeplasser med skjellsand, som er utmerket for familier med småbarn, sier Einar Øslebye i Sjøspeiderne i Vågsbygd, og fortsetter : ¶
AP160701 Stranden var tidligere hjem til fiskere og deres familier , nå er det et stort hotell, restauranter og kafeer på stedet.
AP160627 Ørn understreker riktignok at de vil strekke seg langt for å hjelpe folk i nødssituasjoner og for fortvilte familier der eksempelvis en i reisefølge ikke lenger har gyldig pass.
FV160622 Røde Kors driver « Ferie for alle », et ferietilbud til familier med svak økonomi.
FV160622 LANG SKOLEFERIE : En av tre familier sender i år barn på sommeraktiviteter som fotball/håndballskoler og diverse andre leire og kurs.
FV160622 En av tre familier sender barn på det i sommer ifølge en ny undersøkelse gjennomført av Ipsos MMI for DNB.
AP160620 Salget til et av konsepthotellene for familier på Kanariøyene er allerede femdoblet.
AP160620 LUKSUS : Apollo melder om stor interesse og over 1000 bestillinger til deres nye luksushotell for familier på Kanariøyene.
SA160606 Den et minutt lange kortfilmen viser hva som egentlig skjer før bilder av lykkelige familier finner veien ut i sosiale medier.
SA160520 STORT PRESS : - Fødetilbudet for landets familier bygges ned i et raskt tempo.
SA160520 - Fødetilbudet for landets familier bygges ned i et raskt tempo.
FV160520 STORT PRESS : - Fødetilbudet for landets familier bygges ned i et raskt tempo.
FV160520 - Fødetilbudet for landets familier bygges ned i et raskt tempo.
AP160517 Reiso mener det er realistisk at familier tar vaksinen, selv om de må betale den selv.
AP160514 I de gylne årene under president Luiz Inácio Lula da Silva ble mer enn 15 millioner familier løftet ut av fattigdom.
SA160511 - Det er mange menneskeskjebner, pårørte og familier som rammes av spilleavhengighet, derfor setter vi nå en tapsgrense på 20.000 som regulerer den summen man spiller for i måneden, sier kulturministeren til NRK.
FV160511 - Det er mange menneskeskjebner, pårørte og familier som rammes av spilleavhengighet, derfor setter vi nå en tapsgrense på 20.000 som regulerer den summen man spiller for i måneden, sier kulturministeren til NRK.
BT160511 - Det er mange menneskeskjebner, pårørte og familier som rammes av spilleavhengighet, derfor setter vi nå en tapsgrense på 20.000 som regulerer den summen man spiller for i måneden, sier kulturministeren til NRK.
AP160511 - Det er mange menneskeskjebner, pårørte og familier som rammes av spilleavhengighet, derfor setter vi nå en tapsgrense på 20.000 som regulerer den summen man spiller for i måneden, sier kulturministeren til NRK.
FV160509 Barn med innvandrerbakgrunn er for øvrig sterkt overrepresentert i lavinntektsgruppen, og utgjør nå over halvparten av alle barn i økonomisk utsatte familier .
SA160506 Home-Start Familiekontakten tilbyr hjelp blant annet til familier som ikke har noe nettverk å spille på i hverdagen.
SA160506 - Vi er hos alle typer familier , med én eller to foreldre, utenlandske eller norske, og dekker bydelene Bergenhus, Årstad og Laksevåg.
AP160506 Home-Start Familiekontakten tilbyr hjelp blant annet til familier som ikke har noe nettverk å spille på i hverdagen.
AP160506 - Vi er hos alle typer familier , med én eller to foreldre, utenlandske eller norske, og dekker bydelene Bergenhus, Årstad og Laksevåg.
BT160504 Videre skriver de at subsidiering fra statens side gir begge parter oppmuntring til å å bruke tiltakene også overfor familier som ikke kan nyttiggjøre seg dem, så lenge det er ledig kapasitet.
BT160504 Til nå har MST forebygget og hindret mellom 1000 og 1500 institusjonsplasseringer av ungdom og hjulpet like mange familier til et bedre liv.
SA160502 Det er mange familier med små barn, og vi opplever nabolaget som sosialt og godt, sier Trine Lise Helleseng. 35-åringen jobber som interiørkonsulent hos HTH-kjøkken, og er naturlig nok veldig opptatt av interiør.
BT160502 Det er mange familier med små barn, og vi opplever nabolaget som sosialt og godt, sier Trine Lise Helleseng. 35-åringen jobber som interiørkonsulent hos HTH-kjøkken, og er naturlig nok veldig opptatt av interiør.
AP160502 Det er mange familier med små barn, og vi opplever nabolaget som sosialt og godt, sier Trine Lise Helleseng. 35-åringen jobber som interiørkonsulent hos HTH-kjøkken, og er naturlig nok veldig opptatt av interiør.
AP160425 I løpet av året som gikk har de sakte, men sikkert blitt tømt for beboere, men fremdeles er det mange familier som lever under presenning her i påvente av nytt bosted.
AP160425 I disse dager er hagene et folkekjært sted for kjærestepar, familier og turister utmattede av kaoset utenfor de høye murene.
FV160420 Rundt 30 familier har nylig flyttet inn, og flere er på vei.
DA160420 « Betew skal ikke ha noen form for kontakt med personer som ble dømt i samme sak ( Nokas-saken ) eller deres familier .
SA160419 Rundt 30 familier har nylig flyttet inn, og flere er på vei.
BT160419 Rundt 30 familier har nylig flyttet inn, og flere er på vei.
AP160419 Rundt 30 familier har nylig flyttet inn, og flere er på vei.
AP160418 Nylig var de i et møte med foreldre i familier med somalisk opprinnelse.
AP160408 I dag er hovedøyas befolkning på litt over 800 mennesker - de fleste etterkommere av familier som har levd her i mange generasjoner.
AP160408 Allerede i 2016-budsjettet ble det lagt inn 10 millioner kroner slik at kommunene kan oppsøke familier som ikke sender barna sine i barnehagen.
AP160408 - Vi vet nå at barnehage gir størst gevinst for barn fra vanskeligstilte familier og innvandrerbarn.
AP160331 Li kan forstå at ikke alle tenker som dem, særlig at familier med barn kan ønske seg vekk fra stor trafikk og forurensning, og hun synes det derfor er bra at hovedstadens myndigheter styrer virksomheter og service ut av bykjernen.
AP160325 Det vil ikke bare gjøre stor skade på familier men også på økonomien vår, sier han i en videomelding : ¶
AP160313 Hun påpeker at det blant familier med innvandrerbakgrunn - på samme måte som hos andre - tas ulike valg.
AP160307 - Det som særpreger volden i noen familier med minoritetsbakgrunn, er at den brukes for å kontrollere barna og måten de oppfører seg på.
SA160306 Hvert år deles denne pakken ut til cirka 40.000 finske familier .
AP160306 Tall fra svenske Stastistika centralbyrån viser at skatte- og rentefradrag på husholdningstjenester i langt større grad benyttes av familier med høy inntekt.
AP160306 Subsidiere andre tjenester i hjemmet som avlaster oppgaver der kvinner i dag har hovedansvaret : vaskehjelp, innkjøp, hjelp til henting/levering i barnehagen - Politikk skal uformes for å nå flest mulig, men det skal også være individuelle forskjeller i både hva som er best for familier og barna, sier den ene forskeren, Katrine V.
AP160306 Tall fra svenske Stastistika centralbyrån viser at skatte- og rentefradrag på husholdningstjenester i langt større grad benyttes av familier med høy inntekt.
AP160306 Subsidiere andre tjenester i hjemmet som avlaster oppgaver der kvinner i dag har hovedansvaret : vaskehjelp, innkjøp, hjelp til henting/levering i barnehagen - Politikk skal uformes for å nå flest mulig, men det skal også være individuelle forskjeller i både hva som er best for familier og barna, sier den ene forskeren, Katrine V.
AP160306 Hvert år deles denne pakken ut til cirka 40.000 finske familier .
FV160304 Hvert år deles denne pakken ut til cirka 40.000 finske familier .
AP160304 BARNEFAMILIER : En generell mangel på barnevennlige tilbud i Toyo har gjort Shinjuku National Gardens til en favoritt blant familier .
AP160219 Foreslår endringer i barnetrygden : - Ta den fra familier som tjener over én million ¶
DA160218 Han er spent på hvordan den nye Gamlingen vil bli, men han har sine tvil om at familier kan boltre seg en hel dag i bassengen til under to hundre kroner.
FV160216 Professor Torill Christine Lindstrøm ved Universitetet i Bergen sier at det selvsagt varierer etter aldersforskjell mellom søsknene, og mellom familier .
FV160216 Men mange familier er også uten søsken.
FV160216 I familier med søsken, har størrelsen på søskenflokken betydning for samværet mellom barna.
SA160215 Professor Torill Christine Lindstrøm ved Universitetet i Bergen sier at det selvsagt varierer etter aldersforskjell mellom søsknene, og mellom familier .
SA160215 Men mange familier er også uten søsken.
SA160215 I familier med søsken, har størrelsen på søskenflokken betydning for samværet mellom barna.
BT160215 Professor Torill Christine Lindstrøm ved Universitetet i Bergen sier at det selvsagt varierer etter aldersforskjell mellom søsknene, og mellom familier .
BT160215 Men mange familier er også uten søsken.
BT160215 I familier med søsken, har størrelsen på søskenflokken betydning for samværet mellom barna.
AP160215 Professor Torill Christine Lindstrøm ved Universitetet i Bergen sier at det selvsagt varierer etter aldersforskjell mellom søsknene, og mellom familier .
AP160215 Men mange familier er også uten søsken.
AP160215 I familier med søsken, har størrelsen på søskenflokken betydning for samværet mellom barna.
DA160209 Vi er opptatt av å ha tilskudd i samsvar med godkjent opphold for å kunne tilby flest mulig familier barnehageplass.
DA160209 Familier som har søkt barnehageplass i barnehager som skal avvikles, mister ikke ansiennitet på søkerlisten.
DA160209 Familier som blir berørt av neddimensjoneringen får mulighet til å søke overflytting til ny barnehage.
DA160209 Vi er opptatt av å ha tilskudd i samsvar med godkjent opphold for å kunne tilby flest mulig familier barnehageplass.
DA160209 Familier som har søkt barnehageplass i barnehager som skal avvikles, mister ikke ansiennitet på søkerlisten.
DA160209 Familier som blir berørt av neddimensjoneringen får mulighet til å søke overflytting til ny barnehage.
FV160205 Sutterø er initiativtager til prosjektet « Brannsikkert hjem » som skal lære nybakte familier om brannsikkerhet.
FV160205 15 TRINN TIL BRANNSIKRING : Prosjektet « Brannsikkert hjem » skal lære nybakte familier om brannsikkerhet.
FV160205 TRE BOENHETER : På Hafsholmen er det tre boenheter og muligheter for flere familier å dele øya seg imellom.
AP160204 - Jeg er særlig opptatt av at innstramningsforslagene kan komme til å ramme de mest sårbare sterkest - enslige mindreårige asylsøkere, mennesker som er ofre for krigens lidelser og ikke er i stand til å møte kravene som nå stilles, familier som ikke får leve sammen, sier han, og legger til : ¶
AP160203 Men må også huske på at det i Norge er 2,6 familier per hytte.
SA160202 Voksne damer som gang på gang ber om bistand, om veiledning, om hjelp til å sikre at vi tar de riktige beslutningene på vegne av våre mest sårbare barn og familier .
SA160202 Det å styrke barneverntjenesten på flere plan vil også skape bedre kontinuitet og sikkerhet på sikt for våre samarbeidspartnere og familier .
AP160202 TRE BOENHETER : På Hafsholmen er det tre boenheter og muligheter for flere familier å dele øya seg imellom.
BT160123 Her er hun utenfor en ødelagt boligblokk som huset 60 familier .
AP160120 Familieterapeut om sammensatte familier : ¶
AP160117 Playitas var vårt første hotell som satset 100 prosent på sport og trening for aktive familier , par og profesjonelle.
AP160109 Torgersen mener derfor at bygningen kan utvikles til å bli en møteplass for familier fra ulike kulturer.
AP160109 Statistikken viste også at ett av tre barn på Tøyen lever under fattigdomsgrensen, og bydelen har en høy andel av utenlandske familier .
AP160109 I det som var hennes masteroppgave ved høyskolen, har hun omskapt museumsbygningen den dagen den står tom, til en lavterskel møteplass for barn, ungdom og familier på Tøyen.
DA160104 Under enkle tak langs kaia deler to familier fra Syria plass.
DA160104 Kun de med helt spesielle behov slipper inn hver dag ; det kan være familier med nyfødte babyer, folk med krigsskader, svært gamle mennesker, syke og funksjonshemmede.
AP160104 De øvrige savnedes familier velger ifølge BBC ikke å uttale seg, av frykt for represalier.
AP160101 Som en del av trioen Serfaus-Fiss-Ladis, tre små landsbyer i øvre del av Inndalen i Østerrike som markedsfører seg under samme fane, har destinasjonen flere ganger blitt kåret til en av Alpenes beste skisteder for familier .
AP160101 Med Sella Ronda har Val Gardena kanskje den flotteste alpine dagsturen for familier i Alpene.
AP160101 Hun forteller også at de fleste familier kommer år etter år og gjerne vil ha samme instruktører i skibakkene mellom fjellkjedene Samnaun og Ötztal i Tyrol.
AP160101 Hun forteller at mange familier kommer hit for at barna skal lære mest mulig på ski i løpet av en uke og at det meste i området er tilrettelagt for dette.
AP160101> Hun forteller at mange familier kommer hit for at barna skal lære mest mulig på ski i løpet av en uke og at det meste i området er tilrettelagt for dette.
AP160101> target="avis" href= Hun forteller at mange familier kommer hit for at barna skal lære mest mulig på ski i løpet av en uke og at det meste i området er tilrettelagt for dette.
AP160101> target="avis" href= target="avis" href= Hun forteller at mange familier kommer hit for at barna skal lære mest mulig på ski i løpet av en uke og at det meste i området er tilrettelagt for dette.
AP160101> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Hun forteller at mange familier kommer hit for at barna skal lære mest mulig på ski i løpet av en uke og at det meste i området er tilrettelagt for dette.