DB171210 - Disse gjentatte falske løftene, sett i sammenheng med alle relevante faktorer , spesielt Dasseys alder intellektuelle begrensninger, og fraværet av en støttende foresatt, gjør Dasseys tilståelse ufrivillig, skrev dommeren.
DA171207 - Det er mange faktorer som kan skape ødeleggelser hver for seg, men som sammen kan skape enda større ødeleggelser, sier Holmøy.
AA171207 - Det er mange faktorer som kan skape ødeleggelser hver for seg, men som sammen kan skape enda større ødeleggelser, sier Holmøy.
DN171206 Da tror jeg faktorer som lønnsvekst, renter og situasjonen på arbeidsmarkedet spiller hovedrollen.
AP171206 - Det kan være mange ulike faktorer som påvirker, eksempelvis innstilte fly på grunn av storm eller streik.
AP171206 - Det kan være mange ulike faktorer som påvirker, eksempelvis innstilte fly på grunn av storm eller streik.
AP171206 Etter manges mening er den økende bruken av herbicider og pesticider meget vesentlige faktorer .
AA171206 - Det kan være mange ulike faktorer som påvirker, eksempelvis innstilte fly på grunn av storm eller streik.
AA171206 - Det kan være mange ulike faktorer som påvirker, eksempelvis innstilte fly på grunn av storm eller streik.
VG171205 Konklusjonen fra SSB er at det er andre faktorer de ikke har opplysninger om i lønnsstatistikken, som kan bety noe for lønnsforskjellene.
DN171205 Konklusjonen fra SSB er at det er andre faktorer de ikke har opplysninger om i lønnsstatistikken, som kan bety noe for lønnsforskjellene.
DB171205 Terje Søviknes avviser kritikken, og mener det er naturlig at en lønnsomhetsberegning tar høyde for variabler i begge ender av skalaen, og at dette må inkludere faktorer som vil slå positivt ut.
DB171205 Svaret vi får er et utfallsrom som spenner fra år 2022 til år 2024 for når feltet blir lønnsomt, alt etter hvordan oljeprisen og andre faktorer utvikler seg, sier han.
AP171205 Konklusjonen fra SSB er at det er andre faktorer de ikke har opplysninger om i lønnsstatistikken, som kan bety noe for lønnsforskjellene.
AP171205 Dette er en måte å håndtere hovedutfordringen i slike empiriske studier : Isolere effekten av tiltaket fra andre faktorer som endrer seg i samme periode.
AP171205 Det er da rimelig å anta at andre relevante faktorer endrer seg jevnt.
AA171205 Hva om de hadde lagt inn flere faktorer , som bruk av medikamenter samt dødelighet for fisken før den slaktes, påpekte Skrudland.
SA171204 Samtidig ser hun og andre forskere at det er flere faktorer som gjør at noen er mer utsatt.
FV171204 Samtidig ser hun og andre forskere at det er flere faktorer som gjør at noen er mer utsatt.
DN171204 Forskerne lurer nå på om det kan være faktorer ved konkurranseaspektet i sport som i særlig grad er knyttet til psykisk helse.
DA171204 Forskerne lurer nå på om det kan være faktorer ved konkurranseaspektet i sport som i særlig grad er knyttet til psykisk helse.
DA171204 I retningslinjene står det og at « studier viser at genetiske faktorer er av stor betydning for utvikling av ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse ».
BT171204 Samtidig ser hun og andre forskere at det er flere faktorer som gjør at noen er mer utsatt.
AP171204 Samtidig ser hun og andre forskere at det er flere faktorer som gjør at noen er mer utsatt.
AA171204 Samtidig ser hun og andre forskere at det er flere faktorer som gjør at noen er mer utsatt.
AP171203 Et utseende som avviker fra gjennomsnittet kan indikere genetisk mutasjon, kromosomfeil, sykdom eller andre faktorer som vi ikke tiltrekkes av, grunnet evolusjonistiske årsaker ( Gangestad og Scheyd 2005 ).
DB171202 Resultatene på Beitostølen, i Kuusamo og på Lillehammer er svært viktige i så måte ( Northug var syk på Beito og ble vraket til Kuusamo ), men også andre faktorer spiller inn.
AP171202 Det handler om å se at sosiale, kulturelle, økonomiske og biologiske faktorer ikke bare påvirker hvordan sykdommer arter seg, eller hvordan vi mestrer sykdom, men at disse faktorene også i seg selv kan skape sykdom.
DN171130 Valutaanalytikerne har pekt på en rekke ulike faktorer som kan forklare at kronen gjennom måneden er blitt svekket fra nivåer som i utgangspunktet regnes som svake historisk sett : ¶
DB171130 Flere faktorer peker mot det som kan være et langvarig prisfall, eventuelt en stabilisering av prisene.
DA171130 Flere faktorer spiller inn ¶
VG171129 Det er mange faktorer som spiller inn, sier hun til VG fra hotellrommet i Lake Louise.
VG171128 Lagkaptein Bjørn Helge Riise ( 34 ) mener det er mange faktorer som gjør at Aalesund endte i Obos-ligaen, uten å ville å gå i detaljer på hva.
VG171128 Det er mange faktorer som gjorde at vi rykket ned, men det har jeg ikke lyst å ta i media.
BT171128 Sammen med mulige bygesituasjoner på havet, frisk bris på kysten fra nord og lave kontraster mellom temperaturer i bakken og i høyden, er dette faktorer som kan påvirke inversjonen.
AA171128 Det er dokumentert at samspill med naturen kan bidra til alle disse faktorer , noe som understøtter å bruke naturen som terapi !
SA171127 Det står det også at nærhet til kundeporteføljen og nærhet til eksisterende og planlagte kollektivtilbudvar avgjørende faktorer når ny lokasjon skulle velges.
BT171127 Meteorologen påpeker at det er flere faktorer som spiller inn : Stabiliteten i atmosfæren, inversjon, vindretning, skydekke og nedbør.
DB171125 Dette er faktorer som fagbevegelsen selv ikke nødvendigvis kan påvirke, men uansett må forholde seg til.
VG171124 Han påpeker at det skyldes flere faktorer .
DB171124 Jeg mener vi burde sett på faktorer som trivsel, frafall og nasjonale prøver når vi fordeler lærerstillinger, sier Asheim.
AP171124 Han sier det er flere faktorer som bidrar til at egyptiske myndigheter ikke har klart å eliminere trusselen.
BT171123 - En kombinasjon av ulike faktorer forårsaket raset.
BT171123 I byutviklingssammenheng er ofte kvalitet og fart motstridende faktorer .
DN171121 SEB tror at kronekursen fremover vil være mer drevet av fundamentale faktorer , og meglerhuset venter en gradvis styrking fra neste år.
DN171121 - Vi mener mye av kronesvekkelsen vi har hatt ikke er så mye drevet av norske faktorer , sier Blomgren.
DN171121 Det skriver videre at usikkerheten rundt mulige miljøtiltak og redusert vekst i Kina vil skape volatilitet på kort sikt, men at lave kullagre i en rekke land og forskjellen på kvaliteten mellom importert jernmalm og jernmalm produsert i Kina burde være støttende faktorer for en fortsatt oppgang i etterspørselen.
DB171120 Professor Bjørås understreker imidlertid at det er flere faktorer som gjør eksperimentet i Oakland mindre kontroversielt enn liknende inngripener gjennomført tidligere.
DA171120 Enda strengere grensekontroller, mulig utmelding av den internasjonale handelsavtalen NAFTA, og internasjonal misnøye med Donald Trump som president, er alle faktorer som kan medvirke til en ytterligere nedgang i besøkstallene til landet.
AP171120 Mistilliten til etablerte politiske partier og internasjonale organisasjoner som EU og NATO skyldes mange faktorer og vil neppe forsvinne med det første.
AP171120 Bynære elver påvirkes av flere faktorer med konsekvenser for biologisk mangfold : Avrenning fra veier og gårdsrom, lekkasje fra fyllinger, forurenset bunn, anleggsvirksomhet og ikke minst : utslippsepisoder.
DN171119 Det som fascinerer mest er hvor mange små faktorer som til slutt avgjør om en ski blir bra eller ikke.
DN171119 Det som fascinerer mest er hvor mange små faktorer som til slutt avgjør om en ski blir bra eller ikke.
DB171119 Her er fire faktorer som kan sette en stopper for et langt forhold Dagbladet Pluss ¶
NL171118 Videre avhenger det framtidige havnivået av en rekke svært usikre faktorer som vi kan kalle vippepunkter i klimasystemet.
DA171118 Enda strengere grensekontroller, mulig utmelding av den internasjonale handelsavtalen NAFTA, og internasjonal misnøye med Donald Trump som president, er alle faktorer som kan medvirke til en ytterligere nedgang i besøkstallene til landet.
AP171118 Det er så mange ukjente faktorer .
NL171117 Jeg ser ingenting som kan hindre dette, annet enn et mirakel, eller at det dukker opp faktorer som i dag er helt ukjente for oss.
DN171117 En svak krone åpner for at sentralbanken i større grad kan ta hensyn til at en rekke andre faktorer trekker i retning av høyere rente, ifølge Nordea-analytikeren : ¶
DN171116 Analytikerne har pekt på en rekke faktorer som kan ligge bak den kraftige svekkelsen : ¶
DB171116 Til sammen har DSA funnet åtte « medvirkende faktorer » som gjorde en ulykke mer sannsynlig akkurat den kvelden.
DB171116 Rekonstruksjonen av hendelsene den kvelden har vært uvurderlig for å hjelpe oss med å finne ut hva som forårsaket ulykken og hvilke faktorer som bidro til den.
DB171116 I rapporten pekes det også på ytterligere 13 faktorer som ikke medvirket til ulykka, mens som kan bidra til framtidige ulykker.
DN171115 Sjeføkonom Wilhelmsen i Nordkinn Asset Management mener det er flere faktorer som kan ha bidratt til kronesvekkelsen de siste dagene.
DN171115 I stedet peker han på flere internasjonale faktorer som kan ha påvirkning på utviklingen i kronen : ( Vilkår ) ¶
DN171115 DNB-strategen mener utviklingen gjennom tirsdagens handel i hovedsak kan forklares med følgende faktorer : ¶
DB171115 - Det er mange faktorer som har betydning.
DB171115 Om den økonomiske veksten til salongen skyldes flyttingen, eller om det kommer av andre faktorer , er imidlertid vanskelig å si.
BT171115 EKSAMENSPAKKEN : Det er mange faktorer som kan påvirke karakterene dine.
AP171115 Eksamensperioden nærmer seg, og det er mange faktorer som påvirker resultatet ditt.
AP171115 EKSAMENSPAKKEN : Det er mange faktorer som kan påvirke karakterene dine.
DB171114 Et godt oksygenopptak er i seg selv bare en av flere faktorer som forklarer hva som gir maksimal fart i sporet.
DB171114 Det er flere faktorer som spiller inn når prisen fastsettes for ulike produkter, ifølge Kristiansen ; hvor mye produktet koster fra produsent, hvor populært det er, hvor store volum som selges - og hvor stor priskonkurransen er på akkurat dette produktet.
AP171114 Det finnes mange ulike forklarende faktorer for at ting tok tid, men ingen av dem i nærheten av gode nok til å dekke over det som ganske enkelt er dårlig lederskap i en alvorlig sak », skriver Jansen Hagen.
VG171113 Det er mange faktorer som vil vurderes, sier spilleren med fortid i blant annet Mjøndalen, Sarpsborg, HamKam og Sandefjord.
DN171113 Flere faktorer vil bidra til å holde kronen svak i mange måneder fremover, mener økonomene i Swedbank.
VG171112 Han mener særlig to faktorer spiller i president Putins favør.
DN171111 Det er imidlertid to faktorer har utviklet seg helt annerledes enn sentralbanken har sett for seg.
DB171111 Videre i uttalelsen peker Nord-Korea på flere faktorer de mener rettferdiggjør deres anskaffelse av atomvåpen.
AP171111 Noe av bakgrunnen for feilslutningen skyldes manglende innsikt i den kompliserte sammenhengen mellom faktorer som hastighet, utslipp, spredning, meteorologi og faktisk konsentrasjon av forurensning i luften langs veiene.
DB171110 En talsperson for Sør-Koreas utenriksdepartement sier at maten Trump fikk servert og hvem som ble invitert til middagen ble bestemt « etter å ha vurdert alle nødvendige faktorer ».
BT171110 To vesentlige faktorer har endret seg siden den gangen : Antallet asylsøkere til Norge har sunket betraktelig, og situasjonen i Afghanistan er blitt forverret.
DA171109 Hun peker i tillegg på et par andre faktorer .
AP171109 To faktorer påvirker valg av reisemål i størst grad : ¶
AP171109 Tvert imot må folk på Sagene la seg inspirere av hvilke faktorer som er vellykkede på Vinderen.
AA171109 To faktorer er påvirker valg av reisemål i størst grad : ¶
SA171108 Når man også tar høyde for at Norge er langt nord, slik at det er langt å fly, blir det en god del negative faktorer som taler imot at lavprisselskapene legger de nye rutene sine hit, sier Elnæs.
NL171108 Hun peker på tre kritiske faktorer som avgjør om man vil lykkes med sammenslåingene i offentlig sektor : ¶ 1.
DN171108 - Jeg vil ikke gå i detalj på hvordan man tenker, men vi ser en tendens til at det prises mer individuelt på forskjellig på flere faktorer , og en av dem er risiko, sier han.
DN171108 - Jeg vil ikke gå i detalj på hvordan man tenker, men vi ser en tendens til at det prises mer individuelt på forskjellig på flere faktorer , og en av dem er risiko, sier han.
DA171108 Når man også tar høyde for at Norge er langt nord, slik at det er langt å fly, blir det en god del negative faktorer som taler imot at lavprisselskapene legger de nye rutene sine hit, sier Elnæs. ( ©NTB ) ¶
AA171107 Den understreker at faktorer som topografi, akselerasjon, overbelastning og faktisk hastighet førte til stor usikkerhet i « simuleringsresultatene ».
AA171107 Den understreker at faktorer som topografi, akselerasjon, overbelastning og faktisk hastighet førte til stor usikkerhet i « simuleringsresultatene ».
DN171106 To faktorer
DN171106 Strøm Fjære peker på to faktorer bak oppgangen i omsetningen.
DN171106 Rapporten legger vekt på en rekke faktorer som gjør at byen lykkes med finansteknologi : ¶
DB171106 På spørsmål om hvilke metoder som ligger bak prognosen, svarer Cohen at han har sett på en rekke ulike faktorer ved høstens værmønster.
DB171106 Byrådslederen sier at hensynet til varelevering, nødetater og handel har vært viktige faktorer i vurderingene som er gjort.
VG171104 Vi inkluderte forskjellige faktorer , inkludert stereotypiske oppfatninger av voldtekt ( aksept for seksuell vold ) og fiendtlige holdninger til kvinner eller menn, samt pornobruk.
DB171104 Den tar utgangspunkt i at bygninger og infrastrukturer i Osaka verdt over en trillion dollar kan rammes av flom, storm og andre faktorer innen 2070.
DA171104 Dette avhenger av en rekke faktorer , påpeker hun.
DB171103 Kronprinsessa legger ikke skjul på at det var flere faktorer som spilte inn her.
FV171102 VIKTIGE HJELPEMIDLER : Börjesson mener det er fem faktorer som er viktig å gi barna sine - uansett alder.
VG171101 Med « de samme kravene » mener Rognlien faktorer som snø, tilskuerinteresse, arbeidstakerrettigheter, miljøhensyn og lignende.
VG171101 Faktorer
SA171101 Det finnes flere faktorer som vil ha legitimerende effekter.
SA171101 Mange andre faktorer
SA171101 Kommunen har informasjon om bekymringsmeldinger, klagesaker, barnevernssaker, ansattes fravær, utdanningsnivå på ansatte og mange andre faktorer som samlet sett gir et bilde på barnehagenes kvalitet.
SA171101 - Overvekt, mors alder, svangerskapsforgiftning og ulike komplikasjoner er kjente faktorer .
FV171101 - Overvekt, mors alder, svangerskapsforgiftning og ulike komplikasjoner er kjente faktorer .
DN171101 Faktorer
DA171101 Flere faktorer
BT171101 Faktorer
BT171101 - Overvekt, mors alder, svangerskapsforgiftning og ulike komplikasjoner er kjente faktorer .
AP171101 - Overvekt, mors alder, svangerskapsforgiftning og ulike komplikasjoner er kjente faktorer .
SA171031 Selv om de nye eierne lover at postnummeret fortsatt skal begynne på 40, er det helt andre faktorer som avgjør hvor lenge det varer.
DB171031 - Jeg vil aldri si at noen skal ha spilletid, for det kommer an på flere faktorer .
DB171030 Ishaq svarte på dette ved å fremholde at resultatene var blitt kvalitetssikret av tunge faglige autoriteter, som hadde konkludert med at den lave responsraten var fullt ut akseptabel så lenge man kunne slå fast at utvalget var representativt ( med hensyn til faktorer som alder, kjønn, landbakgrunn, religiøsitet, osv. ) ¶
AP171030 Men mye av forskjellene kan tilskrives andre faktorer enn kommunenes innsats, som egenskaper ved innvandrerne.
DB171028 Solveig Gulbrandsen, spiller og spillerutvikler i Kolbotn med 183 landslagskamper i ryggen, mener det er flere faktorer som gjør at de har mange landslagsspillere.
DB171028 Dette er alle faktorer som peker på et helt annet problem enn nakenbildene i seg selv.
AP171028 Etter så mange år med høykvalitets reiseliv har man ikke grep om selv grunnleggende faktorer .
VG171027 Å arve seg til en bedre posisjon i livet enn andre er imidlertid noe helt annet - hvem som er så heldige er helt vilkårlig, og påvirkes faktorer helt utenfor noens kontroll.
DB171027 6 - 14 uker i året, avhengig av mange ulike faktorer .
AP171027 Det er flere andre faktorer som spiller inn på inntekten min, men jeg ønsker ikke å kommentere min egen økonomi ytterligere, sier Solskjær, som betalte nærmere 4 millioner kroner i skatt i fjor.
AP171025 Det er sikkert en rekke faktorer som innvirker på denne tendensen, fra prestisje til muligheten for å være del av et fagmiljø.
SA171024 Elevenes forventninger til seg selv, og forventninger fra skolen, foreldre, lærere og samfunnet, er alle faktorer .
DB171024 Det tar ting og kan påvirkes av mange faktorer .
DB171024 Alt annet, som sponsorer og utenomsportslige faktorer , var uvesentlig.
AP171024 Elevenes forventninger til seg selv, og forventninger fra skolen, foreldre, lærere og samfunnet, er alle faktorer .
VG171022 Faktorer som gjør at de stiller 500 meter bak de mer ressurssterke elevene i spurten mot vitnemålet, billetten til fremtiden.
SA171020 Det er en rekke faktorer som dro Brann i riktig retning.
SA171020 Alle tre faktorer skulle ramme Brann.
DN171020 To faktorer skaper optimisme ¶
DN171020 To faktorer gjør at boligprisene kan komme til å snu allerede neste år, ifølge Norges Boligbyggelags Landsforbund ¶
BT171020 Det er en rekke faktorer som dro Brann i riktig retning.
BT171020 Alle tre faktorer skulle ramme Brann.
AP171020 Det er en rekke faktorer som dro Brann i riktig retning.
AP171020 Alle tre faktorer skulle ramme Brann.
DN171019 Analytiker : En rekke faktorer vil føre til nok en knekk for kronen ¶
DN171019 | Analytiker : En rekke faktorer vil føre til nok en knekk for kronen ¶
DN171019 Lomholt mener det er en rekke faktorer som vil føre til en ytterligere svekkelse, før kronen igjen styrkes utover det neste året : ¶
DA171019 Alt sammen faktorer som får fart i norske kunder.
AP171019 Kvinner som bærer nikab får beskjed om at « dere kommuniserer vi ikke med », mens majoritetssamfunnet får beskjed om at det er greit å forskjellsbehandle ( og her : unngå å kommunisere med enkelte grupper ) på bakgrunn av faktorer som religion, overbevisning eller klær.
VG171018 - Tidspunktet for ny beslutning i saken avhenger av flere faktorer , det kan derfor ikke sies noe konkret om dette, skriver Hauso.
DN171018 Hvilke andre faktorer enn resultatsesongen vil påvirke aksjemarkedet de neste ukene ?
DN171018 Forskning har identifisert hvilke faktorer som trigger lusen til å angripe, og disse har Blue Lice kombinert, forsterket og implementert i et eget design. 5.
DB171018 Men det er flere faktorer som spiller inn : Med UEFA-rankingen som seedingsgrunnlag er blant annet målforskjellen langt viktigere.
VG171017 For det er veldig mange faktorer hun ikke får oppleve, som reising, det sosiale og omgangen med media.
VG171017 I sommer bekreftet rettsmedisineren at « Star Wars»-stjernen døde av søvnapné og « andre ubestemte faktorer ».
SA171017 Distraksjoner knyttet til bruk av mobiltelefon eller betjening av radio, CD, kassettspiller eller annet utstyr, ble vurdert å ha vært medvirkende faktorer i 15 dødsulykker i 2016 ( 12 % ).
DB171017 Boka retter fokuset mot Norges kamp for å bli best i vinteridretten, og ulike faktorer som har bidratt til suksess i skisporet.
DB171017 ( Finansavisen : ) - Det var nok flere faktorer som trakk prisen opp.
BT171017 Distraksjoner knyttet til bruk av mobiltelefon eller betjening av radio, CD, kassettspiller eller annet utstyr, ble vurdert å ha vært medvirkende faktorer i 15 dødsulykker i 2016 ( 12 % ).
AP171017 Distraksjoner knyttet til bruk av mobiltelefon eller betjening av radio, CD, kassettspiller eller annet utstyr, ble vurdert å ha vært medvirkende faktorer i 15 dødsulykker i 2016 ( 12 % ).
AP171016 Mens mange fortsatt oppfatter ME som i alt vesentlig psykososialt betinget, med mulighet for vellykket psykoterapi, mener flere og flere forskere på feltet at det dreier seg om en multifaktoriell sykdomstilstand, hvor en rekke somatiske ( kroppslige ) faktorer spiller sammen med psykososiale faktorer både ved utløsning og vedlikehold av sykdomstegn.
AP171016 Mens mange fortsatt oppfatter ME som i alt vesentlig psykososialt betinget, med mulighet for vellykket psykoterapi, mener flere og flere forskere på feltet at det dreier seg om en multifaktoriell sykdomstilstand, hvor en rekke somatiske ( kroppslige ) faktorer spiller sammen med psykososiale faktorer både ved utløsning og vedlikehold av sykdomstegn.
AP171016 forskjellige utløsende faktorer og sykdomsmekanismer.
AA171016 Dette presiserer betydningen av å være oppmerksom på ulike faktorer i forhold til mobbeofrenes sårbarhet.
VG171015 Det er det egentlig ingen som kan svare på ettersom det er en kombinasjon av mange faktorer , sier Andreas Stensvold ved sykehuset i Østfold.
DB171015 Ting som arv, høy alder og røyking er faktorer som kan bidra til at man får anfallene. 31-åringen tror at disse anfallene, kombinert med alle hjernerystelsene, er grunnen til at barndommen hans er tåkete.
DA171014 Men det tallet tror de ikke selv på en gang, fordi det er så mange usikre faktorer .
DB171013 Typiske utløsende faktorer skal gjerne være kraftige astmaanfall, luftveisinfeksjoner eller oppkast.
SA171012 Innenfor yrkesbyggmarkedet ser vi at sertifiseringsordninger som BREEM har betydning, mens det innenfor privatmarkedet er andre faktorer som avgjør boligvalget, ikke minst beliggenhet.
SA171012 Andre faktorer spiller inn.
DN171012 Svekkelsen kom etter at at rentereferatet fra den amerikanske sentralbanken Federal Reserve ( Fed ) viste at medlemmene i Fed er bekymret for at den lave inflasjonen i USA ikke skyldes midlertidige faktorer, men kanskje kan være mer vedvarende faktorer .
DN171012 Svekkelsen kom etter at at rentereferatet fra den amerikanske sentralbanken Federal Reserve ( Fed ) viste at medlemmene i Fed er bekymret for at den lave inflasjonen i USA ikke skyldes midlertidige faktorer , men kanskje kan være mer vedvarende faktorer.
AP171012 Innenfor yrkesbyggmarkedet ser vi at sertifiseringsordninger som BREEM har betydning, mens det innenfor privatmarkedet er andre faktorer som avgjør boligvalget, ikke minst beliggenhet.
AP171012 Andre faktorer spiller inn.
VG171010 Da avlivning er en streng straff, er Jussformidlingen av den oppfatning at en ved en slik avgjørelse bør ta stilling til ulike faktorer , ikke bare fornærmedes forklaring.
SA171010 VIKTIGE HJELPEMIDLER : Börjesson mener det er fem faktorer som er viktig å gi barna sine - uansett alder.
BT171010 VIKTIGE HJELPEMIDLER : Börjesson mener det er fem faktorer som er viktig å gi barna sine - uansett alder.
AP171010 VIKTIGE HJELPEMIDLER : Börjesson mener det er fem faktorer som er viktig å gi barna sine - uansett alder.
AA171010 VIKTIGE HJELPEMIDLER : Börjesson mener det er fem faktorer som er viktig å gi barna sine - uansett alder.
VG171009 Jeg tror legene fortsatt er forsiktige med å si hvordan det vil gå, og det er en individuell sykdom som påvirkes av en rekke faktorer .
SA171009 - Søvnmangel, problemer med ammingen, følelse av stort ansvar og manglende sosial støtte, er kjente faktorer som kan bidra til uro og nedstemthet.
SA171009 Men det er noen faktorer som gjør at Fiesta vil få det litt vanskelig.
NL171009 Dette presiserer betydningen av å være oppmerksom på ulike faktorer i forhold til mobbeofrenes sårbarhet.
FV171009 - Søvnmangel, problemer med ammingen, følelse av stort ansvar og manglende sosial støtte, er kjente faktorer som kan bidra til uro og nedstemthet.
FV171009 Men det er noen faktorer som gjør at Fiesta vil få det litt vanskelig.
BT171009 - Søvnmangel, problemer med ammingen, følelse av stort ansvar og manglende sosial støtte, er kjente faktorer som kan bidra til uro og nedstemthet.
BT171009 Men det er noen faktorer som gjør at Fiesta vil få det litt vanskelig.
AP171009 - Søvnmangel, problemer med ammingen, følelse av stort ansvar og manglende sosial støtte, er kjente faktorer som kan bidra til uro og nedstemthet.
AP171009 Men det er noen faktorer som gjør at Fiesta vil få det litt vanskelig.
VG171008 - Det var flere faktorer som gjorde at jeg forlot.
DB171007 En ansvarlig politikk er å ligge godt under tre prosent i pengebruk når ytre faktorer gjør fondet større, så man lettere kan håndtere at det plutselig kan bli mindre.
NL171006 Det er mange faktorer som påvirker omdømmet til en destinasjon, men dette innlegget skal ikke handle om hvor trasig Stakkevollveien ser ut.
AP171006 Hun legger også til et par andre faktorer : Det fantastiske soundtracket fra Vangelis og den enorme påvirkningskraften filmen har hatt på sjangeren.
DB171005 Det skyldes flere faktorer - viktigst er fødselsboomen etter andre verdenskrig, kombinert med en påfølgende lav fødselsrate.
AP171005 Du forteller at du ikke har noe problem med å få ereksjon når du er alene, og det forteller meg at dette handler om faktorer som stress eller nervøsitet, og ikke noe fysiologisk.
DN171003 Eek trekker spesielt frem fire faktorer bak nedkjølingen i boligmarkedet : ¶
DN171003 Videre sier han at Opec-tallene kom på et tidspunkt der tekniske faktorer allerede tydet på at markedet var i en fallende trend.
DN171003 Aune sier at noe av NRKs klatring på lønnsstatistikken kan forklares med tekniske faktorer som sammenslåinger av redaksjoner.
AA171003 Jim Clemente, en pensjonert FBI-ansatt som i løpet av sin karriere har laget profiler på kriminelle, mener flere faktorer kan ha bidratt til at Paddock utførte angrepet.
VG171002 Treneren peker på tre faktorer som gjør at de er så mye bedre enn resten av lagene i divisjonen.
DB171002 KPMG-partner Blair Nimmo sier at konkursen skyldes flere faktorer : pressede priser i markedet for kortere reiser, økte drivstoffkostnader og høyere handlingavgitfer som følge av et svakt pund.
VG171001 Vi hadde ligget høyere på tabellen uten skadeproblemene denne sesongen, sier Dag-Fagermo og understreker at skadekrisen har handlet om mange flere faktorer enn det medisinske apparatet i klubben.
DA170930 Manglende integrering kan være en tilleggsutfordring for en del, men årsakene til utenforskap og skjevutvikling skyldes langt flere faktorer .
AP170930 Og et par faktorer peker helt klart mot at krigen kan gå mot slutten : ¶ 1.
AP170930 ISTANBUL ( Aftenposten ) : Flere faktorer peker mot at Russland kan ha rett i at krigen i Syria er i sluttfasen.
AA170929 - Det er så mange faktorer involvert.
DN170928 Analysesjef Frederik Lunde i Carnegie knytter Subsea 7-oppgangen til flere faktorer , og viser blant annet til at oljeprisen og sektoren generelt er opp, kommentarer om at Snorre 2040-kontrakter kan komme snarlig, samt at Statoil torsdag tildelte TechnipFMC en EPCI-kontrakt for Peregrino fase 2-prosjektet.
DN170928 Det er tre grunner til at faktorer som har bidratt til vekst den siste tiden, ikke vil gi like store positive vekstimpulser fremover, ifølge NHO. 1.
DB170928 Kronprinsessa legger ikke skjul på at det var flere faktorer som spilte inn her.
AP170928 Størrelsen på kvotene ble regnet ut basert på faktorer som innbyggertall, økonomi og hvor mange migranter de allerede hadde tatt imot. 26. september gikk programmet ut, og fasiten viser at kun 29.401 personer er blitt omfordelt - altså under 20 prosent av det som var det vedtatte målet.
AP170928 Om det til slutt blir dem, avhenger av flere ukjente faktorer - og ikke minst av Regjeringens egen statsrådskabal.
AP170928 Angsten knyttet til egen seksualitet og identitet skyldes ytre faktorer .
DN170927 Tilpasningsdyktig næringsliv ¶ 137 land inngår i årets rapport, hvor landenes konkurranseevne måles ut fra institusjoner, politikk og en rekke faktorer som har som mål å rangere produktiviteten.
DN170927 Faktorer som ifølge rapporten regnes som viktige for folks lykke er omsorg, frihet, generøsitet, ærlighet, helse, inntekt og godt styresett.
AP170927 Statsminister Volodymyr Groysman sier at grunnen til den massive eksplosjonen er « eksterne faktorer », ifølge Reuters.
AP170927 Keiser Franz Josefs død i 1916, så hungersnøden i 1917 - 1918, i tillegg til krigsnederlaget var sentrale faktorer som bidro til det østerriksk-ungarske keiserrikets kollaps i oktober 1918.
AA170927 Han sa onsdag morgen at « eksterne faktorer » sto bak hendelsen, melder Reuters.
AA170927 Han hevdet at eksplosjonene neppe skyldtes en ulykke, men at « eksterne faktorer » sto bak, melder Reuters.
DN170926 Den russiske kampanjen sendte dermed motstridende budskap til ulike brukergrupper, ved å utnytte Facebooks muligheter for målretting av budskap basert på politiske og demografiske faktorer .
AP170926 Oslos eiendomsskatt er innført i en periode der eksterne faktorer ikke underbygger at innføringen er nødvendig.
AA170926 Den russiske kampanjen sendte dermed motstridende budskap til ulike brukergrupper, ved å utnytte Facebooks muligheter for målretting av budskap basert på politiske og demografiske faktorer .
AP170925 Dessuten har en slik strategi flere usikre faktorer .
AP170925 Svært få ( hvis noen ) vil kategorisk hevde at ME er « psykogen eller en form for somatisering », og like få vil avvise at ME kan tenkes å oppstå som følge av skader påført av ytre faktorer , for eksempel infeksjoner.
AP170925 I og med at diagnosen ME forutsetter at annen kjent årsak til sykdomsbildet er utelukket, er det ikke mulig å avgjøre hvilke faktorer som har betydd mest i det enkelte tilfellet.
DB170924 Men nedrykket gjorde at vi måtte snu om på noen faktorer .
SA170923 Når kampene spilles på datamaskinen tar modellene hensyn til flere faktorer som hjemmebanefordel og fremtidig formutvikling.
DB170923 Strukturelle faktorer på europeisk nivå har også en betydning : tiden der Arbeiderpartiet fikk over 40 prosent av stemmene og kunne styre alene er sannsynligvis over.
DB170923 Sannheten er at partiets framtidige suksess hviler aller mest på politikken de går til valg på, altså faktorer som de selv har kontroll over.
DB170923 Men en europeisk sammenligning forenkler og overser avgjørende faktorer som skiller norske forhold fra utviklingen i andre land.
AP170923 Når kampene spilles på datamaskinen tar modellene hensyn til flere faktorer som hjemmebanefordel og fremtidig formutvikling.
VG170922 Roy Ulvmoen peker på faktorer som gjør at den tsjekkiske hockeylegenden fortsatt er klubbløs : Lønn og ferdigheter : ¶
VG170922 Denne sykdommen har så mange ukjente faktorer at det er umulig å slåss, sa Sundby til VG i august.
DB170922 I 2012 annonserte Nepal at de også ville forsøke å måle fjellets høyde, og ta faktorer som klimaforandringer med i beregningen.
AP170920 For de fleste som allerede bor, vil ikke en endring i fundamentale faktorer som rente og inntekt utløse ny tilpasning i boligmarkedet gjennom flytting.
AP170920 Det er mange faktorer som på kort sikt driver boligprisene opp eller ned rundt en mer stabil langsiktig trend, men det vises sjelden til hvilke forhold som bestemmer boligprisnivået på lang sikt.
AP170920 En rekke faktorer trekkes frem som forklaring på at behandlingen har tatt tid.
DB170918 Det er et eller annet med politiets virksomhet - en rekke faktorer - som gjør at her er det gått galt.
DN170917 Han peker samtidig på flere andre faktorer som tilsier uendret og lav rente : ¶
DB170915 Men det kan være mange faktorer .
DB170915 Hun forteller at det er mange faktorer som spiller inn når en ankeforhandling skal berammes, som for eksempel hvor omfattende og lang saken er, og hvor mange andre saker som venter på behandling.
DN170914 « Oppstarten av Borr Drilling forklares av flere faktorer , men Tor mener at timingen ikke kunne vært bedre for å etablere en markedsleder inne jackup-rigger.
DB170913 Det er mange faktorer .
VG170912 Endestad mener også at forskningen er tvilsom fordi den bygger på faktorer som aldri ville ha fungert på tvers av sosiale og kulturelle grenser.
VG170912 Denne sykdommen har så mange ukjente faktorer at det er umulig å slåss, sa Sundby.
DN170912 - Når ting krasjer så er det tre faktorer som spiller inn.
DB170912 - Jeg var sikkert nær, om du regner med ulike faktorer fra et annet fylke.
DB170911 - Nedgangen virker i noen grad å være drevet av midlertidige faktorer , men er like fullt lavere enn Norges Bank hadde ventet og trekker derfor isolert sett rentebanen litt ned, skriver Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets i en kommentar til tallene.
DB170911 Tre faktorer skaper valgkaos.
DB170911 Da ville andre faktorer i testen vært annerledes.
DB170911 Da Dagbladet spør Lohne om det problematiske med beviser framskaffet med tortur, framhever hun to faktorer .
DB170911 Men her er det mange faktorer som spiller inn.
AA170911 - Nedgangen i inflasjonen virker i noen grad å være drevet av midlertidige faktorer , men er like fullt lavere enn Norges Bank hadde ventet og trekker derfor isolert sett rentebanen litt ned.
DB170910 Under Folkehelseinstituttets fakta om selvmord og selvmordsforsøk kan vi lese at « Selvmord forklares med et uheldig samspill av ytre og indre faktorer ».
AP170910 Internasjonal terrorisme og generell mangel på stabilitet står også på listen over faktorer Stoltenberg mener gjør verden farligere enn på lenge.
AP170910 Altfor mange faktorer spiller inn til at det er meningsfullt å dra spekulasjonene om IS sin fremtid for langt, men skal man lene seg på psykologisk forskning, er det ingen grunn til å forvente at viljen til å misjonere forsvinner, eller at ønsket om å spre frykt og død avtar, bare fordi de religiøse spådommene slår
NL170908 Det er åpenbart flere faktorer enn miljø som gjør at velgerne stemmer på både Venstre, SV og kanskje også MDG.
DB170907 Jeg er egentlig ikke en person som gir opp, men det var så mange faktorer som skal gjøre at du har det bra.
DA170907 Sjeføkonom i NHO, Øystein Dørum, viser til flere faktorer som gjør det mer krevende økonomisk i årene som kommer : Økt innvandring, flere eldre, og lavere oljeinntekter.
DA170907 Sjeføkonom i NHO Øystein Dørum viser til flere faktorer som gjør det mer krevende økonomisk i årene som kommer.
DA170907 KOMMENTAR : Oilers kan fort få kamp til døren i årets Get-liga, men noen svært spesifikke faktorer gir favorittstempel nok en gang.
DA170907 Sjeføkonom i NHO, Øystein Dørum, viser til flere faktorer som gjør det mer krevende økonomisk i årene som kommer : Økt innvandring, flere eldre, og lavere oljeinntekter.
DA170907 Sjeføkonom i NHO Øystein Dørum viser til flere faktorer som gjør det mer krevende økonomisk i årene som kommer.
DA170907 Han peker på følgende faktorer som årsaker til at ulykkestallet er på vei ned, når det gjelder både dødsfall og alvorlige trafikkulykker og vanlige trafikkulykker uten alvorlige personskader.
VG170906 Sysselsettingsgraden påvirkes av flere forskjellige faktorer , som demografisk utvikling, innvandring, økonomiske konjunkturer, velferdsordningers innretning, politiske rammevilkår osv.
VG170906 Det er flere faktorer en må ta med for å få et mest mulig riktig bilde av situasjonen.
DB170905 Fallet i sysselsettingsandelen har stoppet opp, og fallet de seineste åra skyldes i stor grad svingningene vi har sett i den målte arbeidsledigheten og naturlige faktorer .
DA170905 Her var andre faktorer viktigere enn resultat.
DN170904 Flere faktorer trekker lønnsveksten i feil retning, ifølge DNB.
DN170904 Dette er strukturelle faktorer som vil holde lønnsveksten nede også fremover, heter det i rapporten.
DN170904 Sp-lederen sier til avisen at NRK bommer når de operasjonaliserer « sentralisering » til å kun omfatte fem faktorer han nevnte i Stortingets spørretime i mai.
DA170904 Derfor er det viktigere nå enn før at jeg er med, sier Brundtland, og nevner skattelette og oljepenger som avgjørende faktorer for henne.
AA170904 - Men selv om man tar høyde for ulike faktorer som vi vet gir utslag i valgdeltakelsen, for eksempel nivå på utdannelse, alder, yrkesaktivitet og slikt, finner vi at personer med innvandrerbakgrunn stemmer sjeldnere enn den øvrige befolkningen, sier han. ( ©NTB ) ¶
NL170902 Dette er én av flere faktorer som øker faren for feilinvesteringer ved å ta Evenes i bruk.
DB170902 Noe forenklet kan vi betrakte tre faktorer som særlig viktige i de fleste idretter : For det første fysiske ferdigheter, som i fotball særlig handler om styrke, utholdenhet og hurtighet.
DA170902 Antall dekningsdager, dekningsbeløp og dekningsområder er også faktorer som spiller inn.
DA170902 Alder, sammen med andre faktorer , som tidligere skadehistorie og personlig helsetilstand, i tillegg til kundeforhold, virker også inn på pris og tilgang på forsikring hos de fleste selskapene som tilbyr helårsforsikring.
DB170901 Tung finansiering, et spennende område når det gjelder rekruttering, sykkelsportens utbredelse og vakre omgivelser, er alle faktorer som kan dytte en avgjørelse i Norges favør.
DB170901 Flere faktorer førte til urolighet innad.
NL170831 Dimensjonerende forbruk for henholdsvis norske kampfly, maritime overvåkningsfly og allierte fly vil ikke kunne inntreffe samtidig, på grunnlag av andre begrensende faktorer og operative vurderinger.
DB170831 Når vi i tillegg til det ovennevnte tar inn befolkningsvekst og et økende behov for transport som faktorer , kombinert med spredt bosetting hvor det finnes få alternativer til personbilen, blir det feil medisin å strupe personbiltrafikken når man kan oppnå miljøgevinst bare ved å utbedre veinettet og fornye bilparken.
AP170831 Men Arbeiderpartiet inkluderer også en hel del andre faktorer i begrepet : ¶ «... mellom fattig og rik, mellom by og land, mellom de med og uten jobb, mellom kvinner og menn, mellom skeive og streite, mellom nye og gamle nordmenn, » som Støre sa i landsmøtetalen.
DN170830 Vi ser at meningsmålingene har en positiv trend, noe jeg tror skyldes flere faktorer .
DB170830 Da ville andre faktorer i testen vært annerledes.
DB170830 Grunnleggende faktorer for å bli trygge, kloke og selvstendige individer som kan anvende den kunnskapen som finnes i samfunnet.
VG170829 Han mener det er « flere ytre faktorer enn at det går på spillerne selv ».
DN170829 At Statoil-aksjen falt over to kroner etter nyheten tirsdag, kan dermed antas å være knyttet også til andre faktorer - det samme gjelder for Lundin Petroleum.
VG170828 Så er det veldig mange andre faktorer som spiller inn, som økonomi.
DN170828 Det er veldig mange faktorer vi ikke har kontroll over, sier Haugland.
DB170828 Tre faktorer som bekymrer ¶
DB170828 Det er veldig mange faktorer vi ikke har kontroll over, sier Haugland.
DB170828 Det er vår beste gjetning, men her er det veldig mange faktorer man ikke har kontroll over, sier Haugland til avisen.
DB170828 | Her er fire faktorer som kan sette en stopper for et langt forhold ¶
DB170828 Denne skjevheten skyldes mange faktorer , og prestisje er utvilsomt en av dem.
DA170828 Så er det også mange andre faktorer som spiller inn, men med de yngre spillerne er det framfor alt spilletid.
VG170825 Lag fra Ukraina og Russland kan heller ikke møte hverandre som følge av den anspente politiske situasjonen mellom landene, og i tillegg spiller faktorer som TV-rettigheter inn for enkelte lag.
VG170825 Det er selvfølgelig mange forskjellige faktorer som må treffe, blant annet at Rosenborg som lag må prestere, sier Lillejord.
AP170825 En rekke faktorer trekkes frem for å forklare fallet.
NL170824 For det andre så sies det rett ut at der er andre begrensende faktorer på Evenes som gjør dette overflødig.
NL170824 " Dimensjonerende forbruk for henholdsvis norske kampfly, maritime overvåkningsfly og allierte fly vil ikke kunne inntreffe samtidig, på grunnlag av andre begrensende faktorer og operative vurderinger.
DB170824 For som alt som oppleves som nært og typisk, kan en kulinariske skikker bestå eller forsvinne på grunnlag av så prosaiske faktorer som eksport og import.
DB170823 Poenget er uansett at det er mange forskjellige faktorer fra sak til sak og at man derfor ikke kan sette noen likhetstegn mellom sakene.
DB170823 Bare i juli steg prisen med fire prosent, men her spiller flere faktorer inn.
AP170823 Noe av det som gjør boligprisutvikling så vanskelig å forstå er at det er så mange faktorer som påvirker prisene.
AP170823 Overfor Aftenposten peker Collett på at mange ulike faktorer virker sammen.
AP170823 Overfor Aftenposten peker Collett på at mange ulike faktorer virker sammen.
VG170822 Etter å ha forsikret meg om at det ikke er andre faktorer som spiller inn - mistrivsel, erting eller en følelse av manglende mestring i gymsalen- aksepterte jeg hennes valg.
AA170822 For mennesker er det gode liv en subjektiv opplevelse, men likevel er det visse faktorer vi vet må være på plass før vi mener vi har et godt liv.
AA170822 Etter at vi har fått tilfredsstilt de grunnleggende, fysiske behovene, er det sosiale faktorer og mulighet til personlig utvikling som er styrende.
AA170822 Et bærekraftig samfunn dreier seg også om sosiale faktorer , ikke kun de materielle.
DN170821 To faktorer
DN170821 Likevel er det viktig for investorer ikke å glemme at svingningene vi ser nå ikke er unormale, tvert imot, og at det er andre faktorer som støtter videre oppgang i globale aksjemarkedet, skriver Slørstad.
DB170821 Og ser man enda nærmere, og kontrollerer for strukturelle faktorer , slik en gruppe forskere ved FAFO og Institutt for samfunnsforskning har gjort, framstår fallet enda mer konsentrert.
DB170821 Det i motsetning til andre faktorer man kan tenke seg, som økt arbeidsinnvandring eller fall i organisasjonsgraden blant de aller yngste.
DB170821 Tone og temperaturen i en diskusjon kan nemlig ikke forstås uten at man forstår hva som setter diskusjonen i gang, og hvilke faktorer som fører til en eventuell eskalering av konfliktnivået.
AA170820 Konservativ eller liberal, mann eller kvinne og teologisk bakgrunn er alle faktorer som kan ha noe å si når biskopen velges.
VG170819 Det er flere faktorer som har gjort det vanskelig for politiet å kartlegge ubåtens bevegelser natt til fredag.
AP170819 Festivalarrangørene driver i en bransje med mange usikre faktorer .
AP170819 - Men vi er i en bransje med stor risiko og mange usikre faktorer , påpeker Ante Giskeødegård i selskapet Momentium, arrangøren av Jugendfest og flere andre festivaler.
SA170817 Forskerne bak studien har også tatt høyde for andre faktorer som kan påvirke sammenhengen mellom ADHD og det å få barn tidlig.
DB170817 Videre forteller han at Spania har lyktes bedre enn for eksempel Frankrike med integrering, og sammen med kompetent etterretning, er det faktorer som kan være grunnen til at vi ikke har sett store terrorangrep der på mange år.
DA170817 Kvaliteten på utøvere som ikke er på lag og økonomi er faktorer som vil være med på å avgjøre det.
BT170817 Forskerne bak studien har også tatt høyde for andre faktorer som kan påvirke sammenhengen mellom ADHD og det å få barn tidlig.
AP170817 Forskerne bak studien har også tatt høyde for andre faktorer som kan påvirke sammenhengen mellom ADHD og det å få barn tidlig.
SA170816 Hørselen din kan skades ved en kombinasjon av flere faktorer : ¶
SA170816 Så er det ofte en kombinasjon av fristelser og andre psykologiske faktorer i innholdet som skal få folk til å klikke seg videre, sier Meyer.
BT170816 Hørselen din kan skades ved en kombinasjon av flere faktorer : ¶
AP170816 Hørselen din kan skades ved en kombinasjon av flere faktorer : ¶
AP170816 Så er det ofte en kombinasjon av fristelser og andre psykologiske faktorer i innholdet som skal få folk til å klikke seg videre, sier Meyer.
AA170816 God luftkvalitet, lite støy og lite bruk av areal er tre faktorer som øker attraktiviteten for Midtbyen.
VG170815 Akkurat som selgende klubb står fritt til hvordan de vil håndtere interessen, vurdert ut fra faktorer som egen satsing, økonomi, hvor mye som er igjen av kontrakten og så videre.
FV170815 Hørselen din kan skades ved en kombinasjon av flere faktorer : ¶
DA170814 Han mener faktorer som fastlegging av lønninger, innslaget av bonusordninger i næringslivet, og forholdene i boligmarkedet er noen av mange faktorer som er vel så viktige.
DA170814 Han mener faktorer som fastlegging av lønninger, innslaget av bonusordninger i næringslivet, og forholdene i boligmarkedet er noen av mange faktorer som er vel så viktige.
DA170814 Han mener faktorer som fastlegging av lønninger, innslaget av bonusordninger i næringslivet, og forholdene i boligmarkedet er noen av mange faktorer som er vel så viktige.
DA170814 Han mener faktorer som fastlegging av lønninger, innslaget av bonusordninger i næringslivet, og forholdene i boligmarkedet er noen av mange faktorer som er vel så viktige.
VG170813 En ulykke der alle tilfeldigheter og faktorer samarbeider om å frembringe verst tenkelig utfall », står det skrevet på nettsiden til innsamlingsaksjonen.
SA170813 Så er det nok mange faktorer som spiller inn, sier Haukenes senior.
BT170813 Så er det nok mange faktorer som spiller inn, sier Haukenes senior.
DN170812 Man slipper ord-mot-ord-konflikter og andre menneskelige faktorer som kan komme kundene til ulempe, sier Jorge Jensen, fagdirektør for finans i Forbrukerrådet.
VG170811 For herreklubbene tror Bråtveit det er to faktorer som stort sett bremser opp : Økonomi og om klubbene har mulighet og vilje til å satse penger på to fronter.
VG170811 Det e nok flere faktorer som spiller inn, som økonomi og at vi har et annet damelag her, sier Haugesund-målvakt Per Kristian Bråtveit. 21-åringen sikter til Avaldsnes, serietoeren de siste årene i Toppserien som ligger noen gode langpasninger fra Haugesund.
DB170811 Om du bør flytte sparingen din eller ikke kommer an på flere faktorer , deriblant hvorvidt du har tapt på sparingen din eller ikke.
DB170810 Om vi opplever skattesystemet som godt eller ikke styres av flere ulike faktorer .
AP170810 Sjefen for VisitSwedens kontor i Norge, Thomas Johansson, peker på tre faktorer som er med på å befeste Sveriges posisjon.
AP170810 Sjefen for VisitSwedens kontor i Norge, Thomas Johansson, peker på tre faktorer som er med på å befeste Sveriges posisjon.
DN170808 Han mener også andre faktorer taler for å investere i Lundin og Aker BP fremfor Statoil, særlig hvis en er optimistisk til oljeprisen.
VG170807 Det skyldes en hel rekke faktorer , men en av årsakene kan være at det oppleves desillusjonerende om forskjellen på det partiene sier og det de gjør blir altfor stor.
DN170807 - Iskremsalget styres av flere faktorer .
DN170807 Det er blitt så mange kortsiktige faktorer i disse markedene, mens jeg har mest lyst til å bruke tid og krefter på de lange linjene.
VG170806 - Dette er et komplisert spill med mange faktorer , sier medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, Steinar Madsen.
DB170805 Så lenge det er samtykkende er vi selvsagt for stort sett all sex mellom voksne, men samtidig vet vi at det finnes en hel del faktorer som påvirker samtykket.
VG170804 Det er mange faktorer som spiller inn, og om det er bra for dem å skifte klubb vet de nok best selv, avslutter U21-treneren.
SA170804 Fiber og grovhetsprosent teller dobbelt, ettersom dette er viktige faktorer for å avgjøre hvor sunt et brød egentlig er.
FV170804 Fiber og grovhetsprosent teller dobbelt, ettersom dette er viktige faktorer for å avgjøre hvor sunt et brød egentlig er.
DN170804 Flere faktorer forklarer de siste bevegelsene i oljeprisen, men dessverre for optimistene vil disse trolig avta når høsten kommer, ifølge den britiske storbanken Barclays.
DN170804 - Flere faktorer forklarer de siste bevegelsene, men dessverre for oljeprisoptimistene vil disse trolig avta når høsten kommer, skriver banken i en oppdatering fredag.
BT170804 Fiber og grovhetsprosent teller dobbelt, ettersom dette er viktige faktorer for å avgjøre hvor sunt et brød egentlig er.
AP170804 Men det er usikkert hva et tilstrekkelig antall er, og det er mange andre faktorer enn mengde som spiller en rolle, skriver artikkelforfatteren.
AP170804 Genene spiller en rolle, det samme med livsstil, og samspillet mellom mange ulike faktorer gjør bildet komplisert.
AP170804 Fiber og grovhetsprosent teller dobbelt, ettersom dette er viktige faktorer for å avgjøre hvor sunt et brød egentlig er.
AA170804 Fiber og grovhetsprosent teller dobbelt, ettersom dette er viktige faktorer for å avgjøre hvor sunt et brød egentlig er.
VG170803 Ekspertene står da også i kø for å berolige ; underliggende faktorer tilsier slett ikke noe krakk, renten vil forbli lav og markedet er på vei mot balanse.
DN170803 Petoro fremhever for øvrig i rapporten fire faktorer som selskapet mener er avgjørende for å opprettholde norsk sokkels konkurransekraft : kostnadseffektivitet, tillit til reservegrunnlaget, en fungerende og bærekraftig leverandørindustri samt tilgang på nye prosjekter.
DN170803 Arbeidsledigheten faller og inntektsveksten er på vei opp, faktorer som isolert sett trekker i retning av høyere boligpriser.
DN170803 Det viser også hvor viktig det er å forholde seg til veldig håndfaste faktorer , som kulturelle holdninger og verdier når man skal forstå kognitiv utvikling, sier hovedforfatter av studien, Eric Bonsang, som forsker både ved University Paris-Dauphine i Frankrike og Columbia University i USA, ifølge en pressemelding.
DN170803 - Veldig håndfaste faktorer
DB170803 Bedringen i mange fundamentale faktorer begrenser likevel, sånn vi ser det, nedsiden i boligprisene.
DB170803 Fiber og grovhetsprosent teller dobbelt, ettersom dette er viktige faktorer for å avgjøre hvor sunt et brød egentlig er.
AP170803 Schou nevner spesielt oppmøte og engasjement i kursopplæringen som viktige faktorer .
AA170803 Andre faktorer , som mislighold, kapitaldekning og bankenes risikovilje - hadde underordnet betydning.
VG170802 Denne sykdommen har så mange ukjente faktorer at det er umulig å slåss, sier Sundby i et intervju med VG.
AP170802 For eksempel har Oljefondet siden 2004 vært underlagt etiske retningslinjer, for å sikre at fondet forvaltes med hensyn til nettopp slike faktorer .
VG170801 Denne sykdommen har så mange ukjente faktorer at det er umulig å slåss, sier Sundby.
SA170801 Jeg tror mange faktorer kan spille inn på onsdag.
BT170801 Jeg tror mange faktorer kan spille inn på onsdag.
AP170801 Jeg tror mange faktorer kan spille inn på onsdag.
AA170801 - Det er en høy optimisme blant husholdningene, og lønnsveksten kommer til å ta seg opp fra fjoråret, det er faktorer som styrker oss i troen på at vi ikke ser starten på en langvarig og kraftig prisnedgang.
DB170731 Når testen er sertifisert, er det dokumentert at spørsmålene er godt egnet til å skille mellom faktorer som er kjent for å ha betydning.
VG170730 Slike faktorer er nokså sikkert en stor grunn til den lave gjennomsnittsalderen i Toppserien, som igjen gjenspeiler seg til en viss grad på landslagsnivå.
DA170730 - Det er jo et litt komplisert lovverk, der en eventuell erstatning avhenger av flyselskap, lengde på reise, forsinkelsestid og andre faktorer .
DB170727 Til det er det for mange andre faktorer som også driver fram endringer i sysselsettingsandelen.
DB170726 Det skal ha vært en rekke faktorer som gjorde at 42-åringen forsvant fra rampelyset, selv med en lysende karriere foran seg.
VG170723 - Alle faktorer sier « ja », men hjertet sier « nei », forklarte han til The Washington Post i 2011.
DN170723 - Annen verdenskrig er fremdeles en veldig takknemlig krig å lage film om, fordi man kan fortelle historier om heroisme, oppofrelse og kampen mot det onde uten at det blir problematisk med tanke på andre historiske faktorer . - mer fåfengte og tungt kritiserte kriger som Vietnam- og Irak-krigen er for kontroversielle til å være kulisser for storslåtte eventyr.
DB170723 Dette er negative faktorer i et barns liv, sier seksjonsleder Thale Skybak i Redd Barna.
DA170723 Dette er negative faktorer i et barns liv, sier seksjonsleder Thale Skybak i Redd Barna.
DA170723 Dette er negative faktorer i et barns liv, sier seksjonsleder Thale Skybak i Redd Barna.
VG170721 - Laguttak, taktikk, kampbilde og motstander er alle faktorer som bestemmer hvordan det blir.
DB170720 Det kan være mange faktorer .
AP170720 Hørsel, utdanning, aktivitet, kosthold : En rekke faktorer er med på å avgjøre hvor stor risiko man har for å utvikle demens.
AA170720 Han peker på to faktorer , med den nye låneforskriften som medvirkende årsak.
DB170719 I en rapport fra Statens vegvesen kommer det fram at distraksjoner knyttet til bruk av mobiltelefon, radio eller annet utstyr er vurdert til å ha vært medvirkende faktorer i femten dødsulykker i fjor.
DA170719 - Det er antakelig flere faktorer i spill.
DA170719 Hvilke faktorer topper lista hos dere når det gjelder å gi turistene en god besøksopplevelse ?
VG170718 Alle slike faktorer spiller inn.
VG170717 Assisterende UP-sjef Roar Skjelbred Larsen sier det er mange faktorer som spiller inn på hvorfor det er flere ulykker og uhell i trafikken om sommeren.
DB170717 Det er imidlertid mange faktorer som motiverer henne til å engasjere seg i saken, forteller hun.
DB170716 - Hvilke kompensasjon passasjerer har krav på avhenger av ulike faktorer .
VG170715 Man kan ikke utelukke at andre faktorer , som for eksempel sosiale forhold, spiller inn, sier professoren til videnskab.dk.
VG170715 Forskerne har justert i sine beregninger for faktorer som sosiale forhold, inntekt og utdannelse.
DB170714 At dette er en verst tenkelig etappe for spurterne, skyldes en rekke faktorer som sammenfaller til et mareritt for dem som vil utgjøre dagens gruppetto, altså den bakerste gruppa i feltet : ¶
DB170712 Det tar tid og kan påvirkes av mange faktorer .
VG170711 Organisasjoner har forskjellig evne og tiltak for å dempe ekstreme hendelser og ulike forutsetninger for å takle forsterkende faktorer ved slike hendelser.
VG170711 I tillegg viser modellen faktorer som kan dempe og intensivere en ekstrem hendelse.
VG170711 Fem faktorer karakteriserer dem : trusselens karakter, orientering i tid, sannsynlighet for konsekvenser, omfang av konsekvenser og nærhet.
VG170711 De senere årenes forskning kan tyde på at det er en genetisk disposisjon for alle spiseforstyrrelser og at det er samspillet mellom arvelige faktorer og miljø som ligger bak.
VG170710 - Det er mange faktorer som gjør at vi har gjort det bedre i år, enn i 2015.
VG170710 Ekeland forteller at sannsynlighetene bare ser på hva som er teknisk mulig, og ikke tar hensyn til markedsmessige og sosiale faktorer .
NL170710 I alle fall inngår såpass mange andre faktorer i eksamen at ordningen ikke for det vesentlige tester hva studentenes faglige kompetanse.
DB170710 Redusert fysisk aktivitet og mer stillesitting er viktige faktorer , sier Klepp til Dagbladet.
AP170710 Flere faktorer har bidratt til å endre utelivet i Oslo det siste tiåret : Heving av aldersgrenser, gode utesteder og bransjeaktører, samt et svært godt utbygd nattbusstilbud.
DB170709 Tidligere i sommer ble det kjent at det var søvnapné i kombinasjon med flere andre faktorer som til slutt krevde livet hennes.
VG170708 De kunne jo skyldes faktorer som ujevnheter i flisleggingen på bassenget.
DB170707 Warholm er en av flere viktige faktorer for at dette skjer.
DB170707 Det tar ting og kan påvirkes av mange faktorer .
DN170706 Haugland mener også at boligprisene fortsatt vil ha god støtte fra fundamentale faktorer fremover. -... slik at vi om litt kan få en utflating, heller enn en videre nedgang i boligprisene, skriver Haugland, og peker på at husholdningene er optimistiske, det er utsikter til fortsatt lave renter, høyere aktivitet i norsk økonomi og økte inntekter til husholdningene.
DN170706 Alle faktorer som taler i retning av at boligmarkedet ikke skal rase sammen.
DN170705 I modellen er det plottet inn en rekke faktorer .
DN170705 En rekke faktorer bidrar til vekst ¶
DN170705 Den voldsomme prisoppgangen i det norske boligmarkedet kan langt på vei forklares med grunnleggende faktorer , ifølge IMF.
SA170704 Lius kommentarer kommer etter at Kinas president Xi Jinping sa til president Donald Trump i en telefonsamtale tidligere mandag at relasjonen mellom Kina og USA er blitt påvirket av negative faktorer .
DN170704 Lius kommentarer kommer etter at Kinas president Xi Jinping sa til president Donald Trump i en telefonsamtale tidligere mandag at relasjonen mellom Kina og USA er blitt påvirket av negative faktorer .
DN170704 Petterson tror både sosiale faktorer og kinoenes tekniske nivå er årsaker til at kinokulturen i Norge fortsatt står sterkt.
DB170704 - Det er spesielt vanskelig å forutsi hvem som vinner utjevningsmandater, fordi det er så mange faktorer inne i beregningen, sier Johan Giertsen ved Pollofpolls til Dagbladet.
DA170704 Det har fått kinesiske myndigheter til å rase over det de ser på som en « alvorlig politisk og militær provokasjon », og Xi Jinping til å beskrive forholdet som « påvirket av negative faktorer ».
AA170704 Xi og Putin skulle diskutere mulighetene for et tettere samarbeid, få dager etter at Xi uttalte at forholdet til USA er « påvirket av negative faktorer ».
AA170704 Xi og Putin skal diskutere mulighetene for et tettere samarbeid, få dager etter at Xi uttalte at forholdet til USA er « påvirket av negative faktorer ».
AA170704 Lius kommentarer kommer etter at Kinas president Xi Jinping sa til president Donald Trump i en telefonsamtale tidligere mandag at relasjonen mellom Kina og USA er blitt påvirket av negative faktorer .
AA170704 Lius kommentarer kommer etter at Kinas president Xi Jinping sa til president Donald Trump i en telefonsamtale tidligere mandag at relasjonen mellom Kina og USA er blitt påvirket av negative faktorer .
NL170703 Oljeselskapene føler seg likevel tryggest nå de kan finansiere forskning basert på data-modeller der man lager et slags gigantisk « Minecraft » over sokkelen der man styrer alle faktorer og kan få ut f.eks. resultater for konsekvensene av oljeutslipp ved ulike utslipps- og værscenarioer.
DN170703 - Selvfølgelig var TV 2 mye større i fjor, men når man har havnet på « all time low » er det andre faktorer som påvirker.
DB170703 Xi sa på telefon med den amerikanske presidenten at « de har oppnådd viktige resultater » etter at de to møttes i Florida i april, men sa også at det bilaterale forholdet er « påvirket av negative faktorer », skriver NTB.
AA170703 | Xi : Kinas forhold til USA er « påvirket av negative faktorer » ¶
AA170703 Xi sa på telefon med den amerikanske presidenten at « de har oppnådd viktige resultater » etter at de to møttes i Florida i April, men sa også at det bilaterale forholdet er « påvirket av negative faktorer ».
DB170702 Hun understreker at flere faktorer samspiller for å skape og forsterke krisen.
SA170701 Men en relativt middels oppkjøring til Tour de France og det faktum at bare tre etapper har avslutning på toppen av betydelige stigninger, er faktorer som gjør at mannen fra Storbritannia ikke er like stor favoritt som han har vært de siste par årene.
SA170701 Men en relativt middels oppkjøring til Tour de France og det faktum at bare tre etapper har avslutning på toppen av betydelige stigninger, er faktorer som gjør at mannen fra Storbritannia ikke er like stor favoritt som han har vært de siste par årene.
AP170701 Men en relativt middels oppkjøring til Tour de France og det faktum at bare tre etapper har avslutning på toppen av betydelige stigninger, er faktorer som gjør at mannen fra Storbritannia ikke er like stor favoritt som han har vært de siste par årene.
AA170701 Men en relativt middels oppkjøring til Tour de France og det faktum at bare tre etapper har avslutning på toppen av betydelige stigninger, er faktorer som gjør at mannen fra Storbritannia ikke er like stor favoritt som han har vært de siste par årene.
VG170630 VG har sett på syv faktorer som kan bli avgjørende i en potensiell gullkamp mellom to av gigantene i norsk fotball. 1.
VG170630 Berntsen forstår delvis argumentene til Martin Samuelsen, men mener det finnes andre faktorer som er langt viktigere når man skal velge seg en klubb.
VG170630 Ikke at det er en garanti, mange faktorer spiller inn i en ulykkessituasjon - men bruk av bilbelte medfører faktisk en redusert dødsrisiko med 50 prosent for deg som sitter bak rattet.
DB170630 Men reisemål henger jo sammen med mange ulike faktorer , deriblant økonomi og ikke minst været, sier produktdirektør i Finn Reise, Eivind W.
DA170630 - Det er jo et litt komplisert lovverk, der en eventuell erstatning avhenger av flyselskap, lengde på reise, forsinkelsestid og andre faktorer .
AP170630 Det er mange ulike faktorer som gjør at vi blir tiltrukket av andre.
AP170630 Det er mange ulike faktorer som gjør at vi blir tiltrukket av andre.
SA170629 - Det eneste jeg kan si, er at det er styrets klare ønske at alle faktorer kommer på bordet, sier Jensen om innsynsprosessen.
BT170629 - Det eneste jeg kan si, er at det er styrets klare ønske at alle faktorer kommer på bordet, sier Jensen om innsynsprosessen.
BT170629 - Det eneste jeg kan si, er at det er styrets klare ønske at alle faktorer kommer på bordet, sier Jensen om innsynsprosessen.
AP170629 - Det eneste jeg kan si, er at det er styrets klare ønske at alle faktorer kommer på bordet, sier Jensen om innsynsprosessen.
AP170629 - Det eneste jeg kan si, er at det er styrets klare ønske at alle faktorer kommer på bordet, sier Jensen om innsynsprosessen.
AA170629 - Det eneste jeg kan si, er at det er styrets klare ønske at alle faktorer kommer på bordet, sier Jensen om innsynsprosessen.
VG170628 Du finner ikke de store enkeltskandalene i materialet som er lagt frem så langt, men summen av faktorer som peker i en umusikalsk retning viser hvor viktig debatten er.
SA170628 - Det eneste jeg kan si, er at det er styrets klare ønske at alle faktorer kommer på bordet, sier Jensen om innsynsprosessen.
AA170628 Smerteopplevelsen er subjektiv og påvirkes av biologiske, psykologiske og samfunnsmessige faktorer .
AA170628 Smerteopplevelsen din influeres også av en rekke ulike faktorer som genetiske forhold, livshistorie, helsetilstand, mental tilstand samt sosial og følelsesmessig tilstand.
AA170628 Smerte : « Smerteopplevelsen er subjektiv og påvirkes av biologiske, psykologiske og samfunnsmessige faktorer » skriver kronikkforfatterne.
NL170627 Blant annet kan faktorer i miljøet, som barndomstraumer, bidra til økt risiko for psykose ( se faktaboks ).
DN170627 Meglerhuset trekker imidlertid frem positive faktorer som høy europeisk forbrukertillit, lavere oljepris og at andre og tredje kvartal er sterke kvartaler.
DB170627 Nilsen sier at flere uheldige faktorer bidro til at operasjonssentralen måtte nedprioritere å rykke ut til Nuvsvåg, og understreker at brannvesenet normalt ikke kan forventes å pågripe personer på vegne av politiet.
VG170626 Skam representerer en ny og moderne form for TV-titting der både « å binge » og se i sanntid er viktige faktorer for bruken.
NL170626 Når man revurderer konsepter som matsanking, overlevelse og råmaterialer gjennom et kunstnerisk perspektiv, når man utvider deres områder og oversetter dem til andre språk og forestillinger, kan de brukes som utløsende faktorer til forandring, revurdering, selvråderett og nødvendige omveltninger.
DN170626 « Skam » representerer en ny og moderne form for tv-titting der både « å binge » og se i sanntid er viktige faktorer for bruken, sier Håkon Lund Sørensen i NRK Analyse.
AP170626 Fem faktorer gjør at britene er kraftig svekket.
AA170626 Skam representerer en ny og moderne form for TV-titting der både « å binge » og se i sanntid er viktige faktorer for bruken.
VG170625 Men han har ikke fått ut potensialet sitt, og det kan skyldes flere faktorer .
VG170625 - Vi utelukker ikke at menneskelige faktorer står bak brannen.
VG170624 Siden desember 2015 har han blitt utredet av leger for å utelukke andre faktorer som kan spille en rolle for opplevd kjønn og identitet.
SA170623 Det er mange faktorer som påvirker beløpet du får utbetalt, for eksempel skattetrekk, om du jobber ved siden av og hva slags type pensjon eller ytelse du har.
DB170623 For det viser seg at Elle ikke har tatt hensyn til faktorer som startlønn og bonusordninger.
DA170623 - Ved bygging og opptenning av sankthansbål er det viktig at man tidlig tenker over flere faktorer som kan spille inn når flammene først har tatt tak.
VG170622 Veien og veimiljøet vurderes altså å ha vært medvirkende faktorer i 33 prosent av dødsulykkene.
VG170622 Andre faktorer som spiller inn er høy fart ( 35 prosent ), ruskjøring ( 23 prosent ) og tretthet ( 8 prosent ).
DB170622 « Vi har hele tiden sagt at timing for en børsnotering vil avhenge av flere faktorer .
DB170622 I tillegg nevner forskeren en del fysiske faktorer som kan spille inn, nemlig at man ikke tåler like mye alkohol i varmen og kanskje glemmer å spise.
DB170622 De to dommerne ved ankedomstolen som gikk inn for å avvise påtalemyndighetens anke, pekte på en rekke faktorer som de mener sår tvil om ektheten i tilståelsen.
DB170622 - Disse gjentatte falske løftene, sette i sammenheng med alle relevante faktorer , spesielt Dasseys alder, intellektuelle begrensninger, og fravære av en støttende foresatt, gjør Dasseys tilståelse ufrivillig, skrev dommer William Duffin.
AP170622 Fem faktorer gjør at britene er kraftig svekket.
AP170622 Fem faktorer gjør at britene er kraftig svekket.
DB170621 I 2011 ga Transportøkonomisk institutt ut rapporten « En aldrende befolknings krav til transportsystemet » Der kom det blant annet fram at avstand til holdeplass var viktig for et flertall av dem over åtti, når de ble spurt om hvilke faktorer ved kollektivtibudet som var viktig. 59 prosent svarte enkel bestilling av billett, mens 27 prosent nevnte pris.
DB170621 Hvor mye vann man bør drikke under treningen avhenger ifølge Garthe av flere faktorer , som for eksempel type trening, øktas varighet, temperatur og individuelle forskjeller.
VG170620 Det er summen av veldig mange faktorer som gjør at vi ikke tar kortsiktige steg på det å øke andelen tilskuere, forklarer serieledernes kommersielle leder.
DB170620 Han mener det er Brann-spiller Daniel Braaten, trener Lars Arne Nilsen og et begrenset nivå på årets Eliteserie er faktorer som kan gi jubel i Bergen.
VG170619 Lørdag skrev samme nyhetsbyrå at rettsmedisinerne ikke kunne fastslå den endelige dødsårsaken, men at hun døde av søvnapné og « andre ubestemte faktorer ».
DB170619 ( Dagbladet ) : Nylig ble det kjent at « Star Wars»-stjerna Carrie Fisher døde av søvnapné i en kombinasjon med flere andre faktorer , uten at det var mulig å slå fast en hovedårsak.
AP170619 Fem faktorer gjør at britene er kraftig svekket.
AP170619 En rekke faktorer gjør at britene går inn i forhandlingene med et dårlig utgangspunkt. 1.
VG170618 Men det handler også, for mange, om totalopplevelsen, med maskotter, stemning, kommunikasjon, tidspunkt og vær, som faktorer , sier Schutz.
VG170617 | Carrie Fisher døde av søvnapné og « andre faktorer » ¶
VG170617 Men nå bekrefter altså rettsmedisinere at de endelige undersøkelsene viser at « Star Wars»-stjernen døde av søvnapné og « andre ubestemte faktorer ».
DB170617 « Star Wars»-stjerna Carrie Fisher døde av søvnapné i en kombinasjon med flere andre faktorer , uten at det er mulig å slå fast hovedårsak.
AP170617 Det er også andre faktorer som spiller inn i vurderingen, og som tingretten har vektlagt som avgjørende da de vurderte spørsmålet, sier førstestatsadvokaten.
AP170617 Star Wars-stjernen Carrie Fisher døde av søvnapné i en kombinasjon med flere andre faktorer , uten at det er mulig å slå fast hovedårsak.
AP170617 Star Wars-stjernen Carrie Fisher døde av søvnapné i en kombinasjon med flere andre faktorer , uten at det er mulig å slå fast hovedårsak.
AA170617 " Star Wars-stjernen " Carrie Fisher døde av søvnapné i en kombinasjon med flere andre faktorer , uten at det er mulig å slå fast hovedårsak.
SA170616 Flere faktorer
SA170616 Det er også svært mange andre faktorer , samlet eller hver for seg, som også avgjør hvor mange avkom som faktisk overlever.
AP170616 Seks helt ulike faktorer kan avgjøre om statsministeren heter Solberg eller Støre etter valget.
AP170616 Om Erna Solberg eller Jonas Gahr Støre er statsminister til høsten avgjøres av faktorer som dette : ¶ 1.
NL170615 Ingen tomter er like og forskjellige faktorer kan virke inn på en tomts verdi, f.eks. er tomtens beskaffenhet, beliggenhet i forhold til sentrum og kommunikasjonsmuligheter av betydning.
DN170615 Opecs' suksess avhenger av tre ulike faktorer , forklarer hun : ¶
DB170615 Jeg tror ikke at det er den viktigste, men det kan være en av 20 faktorer som kan avgjøre hvem som kjemper om medaljer.
DB170615 Han sier videre at det er veldig mange faktorer som påvirker om og hvem som gjør det godt i OL.
DA170615 UNICEF har undersøkt en rekke faktorer som påvirker barns oppvekst, blant annet foreldrenes økonomi, hvilken tilgang barna har på sunn og næringsrik mat, skolegang og helsetjenester og hvor høy risiko det er for at de utsettes for overgrep og mishandling.
AA170615 UNICEF har undersøkt en rekke faktorer som påvirker barns oppvekst, blant annet foreldrenes økonomi, hvilken tilgang barna har på sunn og næringsrik mat, skolegang og helsetjenester og hvor høy risiko det er for at de utsettes for overgrep og mishandling.
DN170614 - Det blir fryktelig vanskelig for Opec å nå målene de har satt for starten av neste år, sier hun og peker på to faktorer : ¶
DB170613 Alt sammen vesentlige faktorer i den 107. landskampen mellom Norge og Sverige ( 23-24-60 ).
VG170612 Kronprinsessen trakk frem en rekke faktorer som ødelegger verdens havområder : ¶
SA170612 - Du kan ikke la ytre faktorer påvirke deg.
AP170612 Interne utfordringer er også viktige faktorer i slike partnerskap, sier Keith Anderson, professor ved Boise State University.
AP170612 - Det er mange faktorer som tilsier at det er ekstra viktig for dem som bor i området, og dem som bruker Ekebergsletta, at holdeplassen er der.
AP170612 - Du kan ikke la ytre faktorer påvirke deg.
VG170611 Faktorer som dytter ukrainere i utlendighet er høy arbeidsledighet, gjennomsnittlig månedslønn på 2100 kroner, og ikke minst krigen i Øst-Ukraina og den politiske og økonomiske ustabiliteten den fører med seg.
AP170610 - Det er mange faktorer som tilsier at det er ekstra viktig for dem som bor i området, og dem som bruker Ekebergsletta, at holdeplassen er der.
DN170609 - Det kommer mer fornybar energi, men det betyr ikke at vi ikke trenger mer olje, sa Sveen-Nilsen og pekte på underliggende faktorer som befolkningsvekst og at den globale etterspørselen etter energi øker.
DN170609 - Det kommer mer fornybar energi, men det betyr ikke at vi ikke trenger mer olje, sa Sveen-Nilsen og pekte på underliggende faktorer som befolkningsvekst og at den globale etterspørselen etter energi øker.
DB170609 Featherstone peker på andre faktorer for at dette var et Brexit-valg.
DB170609 Det var selvfølgelig andre faktorer som mobiliserte velgere.
SA170608 I tillegg kommer faktorer som lave stadionutgifter og det styreleder Cato Haug kaller « en ekstrem frivillighet ».
AP170608 En rekke faktorer talte med i vurderingen, blant annet arkitektonisk uttrykk, hensiktsmessig planløsning og funksjonalitet, miljøriktige og bærekraftige løsninger med hensyn til materialvalg og energibruk, enkel demonterbarhet og økonomi.
AP170608 I tillegg kommer faktorer som lave stadionutgifter og det styreleder Cato Haug kaller « en ekstrem frivillighet ».
SA170607 Økonomi og tilgjengelighet er naturligvis viktig faktorer , men det virker sannsynlig at TIL vil gjøre framstøt mot det islandske markedet alt i sommer.
AP170607 Økonomi og tilgjengelighet er naturligvis viktig faktorer , men det virker sannsynlig at TIL vil gjøre framstøt mot det islandske markedet alt i sommer.
AA170607 Brexit er bare en av mange faktorer .
AA170607 - Jordbruksoppgjøret er komplisert, og det er mange ulike faktorer som må avklares.
VG170606 Det hadde for eksempel vært fullt mulig å lande på 13 måneders utestengelse, og likevel i noe større grad understreke betydningen av faktorer som underbygger at Therese Johaug ikke var tilstrekkelig aktsom.
SA170606 Hvis søskenet døde på grunn av eksterne faktorer , var risikoen for at man selv døde på grunn av noe eksternt, større. i ¶
SA170606 Dødsfallene er inndelt i enten død på grunn av sykdom eller død på grunn av eksterne faktorer som trafikkulykker eller selvmord.i ¶
DA170606 - Flere faktorer tyder på det.
BT170606 Hvis søskenet døde på grunn av eksterne faktorer , var risikoen for at man selv døde på grunn av noe eksternt, større.
BT170606 Dødsfallene er inndelt i enten død på grunn av sykdom eller død på grunn av eksterne faktorer som trafikkulykker eller selvmord.
AP170606 Hvis søskenet døde på grunn av eksterne faktorer , var risikoen for at man selv døde på grunn av noe eksternt, større.
AP170606 Dødsfallene er inndelt i enten død på grunn av sykdom eller død på grunn av eksterne faktorer som trafikkulykker eller selvmord.
NL170605 Hegghammer, en av Europas ledende eksperter på jihadisme, peker på flere andre faktorer som kan bidra til å beskytte europeernes sikkerhet.
DN170605 3 Hvilke faktorer følger dere med på fremover ?
DN170605 3 Hvilke faktorer følger dere med på fremover ?
VG170602 Beslutningen bygget på en vurdering av mange relevante faktorer , der potensialet for gode løsninger for operasjonssentral og samlokalisering inngår.
DN170602 Han mener det er tre faktorer som skiller suksess fra fiasko.
DN170601 Det kan være mange faktorer som spiller inn, sier Granseth.
DB170601 I denne typen studier er det alltid mulig at det er andre forhold, såkalt konfunderende faktorer , som spiller inn og påvirker, sier Carlsen, og viser til at britiske helsemyndigheter ( The National Health Service ) konkluderte med at studien har en rekke begrensninger, og at den ikke viser at skje-mating fører til overvekt.
AP170601 Flere faktorer gjør at det fortsatt er behov for tilfluktsrom i Norge, blant annet et mindre forsvar.
DB170531 Pentagon-talsmann kaptein Jeff Davis bekrefter at den anstrengte situasjonen med Nord-Korea er en av grunnene til at de tester forsvarssystemet, men sier det også er andre faktorer med, som Irans økende kapasitet til å utvikle avanserte våpen.
AA170531 Pentagon-talsmann kaptein Jeff Davis bekrefter at den anstrengte situasjonen med Nord-Korea er en av grunnene til at de tester forsvarssystemet, men sier det også er andre faktorer med, som Irans økende kapasitet til å utvikle avanserte våpen. ( ©NTB ) ¶
VG170530 - Sammensetning av befolkningen og næringsstruktur er to faktorer som påvirker andelen innbyggere som mottar livsoppholdsytelser fra NAV.
DB170530 Et valg som bare føyer seg inn i rekken av faktorer som forteller hvorfor Norge er rangert som nummer 86. i verden.
BT170530 Pentagon-talsmann kaptein Jeff Davis bekrefter at den anstrengte situasjonen med Nord-Korea er en av grunnene til at de tester forsvarssystemet, men sier det også er andre faktorer med, som Irans økende kapasitet til å utvikle avanserte våpen.
AA170530 Swedbanks sjeføkonom Anna Breman forteller at det er tilfeldige faktorer som har dempet tilveksten i første kvartal.
AA170530 - Dette er første gang anoreksi blir satt i sammenheng med en genvariant og med metabolske faktorer , sier han.
VG170529 For problemet er at klubben har havnet i en gjørme de sliter tungt med å komme ut av, og der ulike faktorer bare bidrar til å gjøre vondt verre : ¶ * 1 Økonomien preges av at stadionsatsingen ikke akkurat har utviklet seg som ønsket.
VG170529 TV 2 mener to faktorer er viktige årsaker til at de største kjendisene ikke er med i « Farmen kjendis ».
VG170529 En av verdens mest kjente skoleforskere, John Hattie, har uttalt seg varmt om at vi må konsentrere oss mer om ulike faktorer i læringsmiljøet.
NL170529 Endringene ved ingeniørmiljøet ved tidligere Høgskolen i Tromsø er et resultat av flere faktorer .
DB170529 - Risikoen for å bli utsatt for terrorhendelser, kriminelle handlinger eller naturkatastrofer er faktorer som også nordmenn på reiser må forholde seg.
DB170529 På toppen av det hele kommer en hel rekke sosiale og økonomiske faktorer som ungdommene heller ikke er herre over.
DB170528 Det var flere eksperimenter, og de så på mange faktorer , men dette var kanskje det mest talende.
VG170526 Han nevner også mer fokus på utvikling og rekruttering av unge utøvere samt et tettere samarbeid med Olympiatoppen som viktige faktorer for at de lykkes.
VG170526 En rekke faktorer kompliserer samtalene i år : 4 av de 7 statslederne deltar for første gang, og har dermed ingen erfaring fra tidligere treff.
AP170526 Det er svært viktige faktorer for å få bedre innsikt i en komplisert verden.
AA170525 Krim, som annen litteratur, styres av flere faktorer .
DB170524 - Det avhenger av en del faktorer , for eksempel om de fortsetter å trene på egenhånd, når de foventes å komme tilbake i konkurranse og blodpass.
DA170524 Det er mange faktorer som spiller inn når studentene skal velge studiested og konkurransen er stor.
AP170524 Casey skriver at det er flere grunner til den økende støtten, deriblant sosioøkonomiske faktorer som fattigdom, manglende utdannelse og islamhat, men også en voksende misnøye med vestlig politikk i muslimske land.
AP170524 Casey skriver at det er flere grunner til den økende støtten, deriblant sosioøkonomiske faktorer som fattigdom, manglende utdannelse og islamhat, men også en voksende misnøye med vestlig politikk i muslimske land.
SA170523 Det er faktorer som normalt teller mer desto større anledninger er.
FV170523 Det er faktorer som normalt teller mer desto større anledninger er.
DN170523 Men vi har også en biometrisk signatur som defineres av faktorer som ganglag, stemmeleie og måten vi bruker tastatur og trykkskjermer på, sier Bours.
BT170523 Det er faktorer som normalt teller mer desto større anledninger er.
VG170522 Kommende uke møtes Organisasjonen av oljeproduserende land ( OPEC ) i Wien for å gjøre et nytt forsøk på få kontroll over en råvarepris som påvirkes sterkt av både økonomiske og politiske faktorer .
VG170522 Sterke faktorer gjør at folk trekkes til Europa og Vesten : flukt fra forfølgelse, fattigdom og konflikter, koblet med Vestens behov for arbeidskraft til å fylle på der folketallet synker.
SA170522 AFTENBLADET MENER : Uverdige boforhold og farlige arbeidsforhold er bare to av mange rystende faktorer som er avdekket i Aftenbladets reportasjer fra et bofellesskap i Stavanger de siste dagene.
AP170522 Forebygging krever kunnskap om hvilke faktorer som gir tap av helse.
VG170521 Hun sier de i studien kun så på risikofaktorene overvekt og fedme, men understreker at det også er flere andre faktorer som øker risikoen for å få kreft.
NL170521 Hvor mye du lader i løpet av ett minutt, varierer også med en rekke faktorer .
VG170519 Da fungerer det ved at bilen hovedsakelig er bakhjulsdreven, men slår inn forhjulene nå systemet kjenner at bakhjulene glipper eller når kombinasjonen av rattutslag, gasspådrag og andre faktorer tilsier at drift på alle fire hjulene behøves.
DB170519 Når disse multipliseres, får man et enda større tall, som kun har to faktorer - de to primtallene.
DA170519 Selv uten tidsriktige faktorer er Pogo Pops minst like gode som før.
SA170518 Hovde og Sæter mener pris, komfort, drifts- og trafikksikkerhet, vil være viktige faktorer for nordmenn i valg av bil - også i fremtiden.
FV170518 Hovde og Sæter mener pris, komfort, drifts- og trafikksikkerhet, vil være viktige faktorer for nordmenn i valg av bil - også i fremtiden.
DB170518 Det er flere faktorer som kan påvirke hvor stor ulikheten er.
DB170518 Men også kvaliteten på motor og batteri er viktige faktorer .
BT170518 Hovde og Sæter mener pris, komfort, drifts- og trafikksikkerhet, vil være viktige faktorer for nordmenn i valg av bil - også i fremtiden.
AP170518 Hovde og Sæter mener pris, komfort, drifts- og trafikksikkerhet, vil være viktige faktorer for nordmenn i valg av bil - også i fremtiden.
NL170517 Hvorfor den oppstår er faktisk ikke helt kjent, men det er trolig en kombinasjon av ytre faktorer og en genetisk disposisjon som fører til at immunforsvaret i kroppen lager en betennelse.
NL170517 Arvelige faktorer er sannsynligvis også av betydning.
DN170517 Særlig tre faktorer var egnet til å forutsi Trump-støtte, viser ny studie.
VG170516 Han peker på to faktorer som er viktig for at Norge skal produsere OL-topper i tiårene fremover : ¶ * 1 Bedre lokaliteter.
AA170515 Det trenger ikke være en stor utløsende grunn til at du sliter, men mange ulike faktorer , sier hun og understreker at det også finnes mange lavterskeltilbud man kan kontakte for å få hjelp.
AA170515 Det er summen av flere faktorer som kan gjøre det vanskelig, og det synliggjør serien på en annen måte enn andre serier, sier hun.
DB170514 Fallende oljepriser, billigere alternativ energi og ny teknologi er faktorer som kan gjøre at noen oljereserver vil være ulønnsomme.
AA170514 Faktorer som at de var lettkledde, hadde drukket, gikk alene hjem og at de hadde flørtet åpenlyst tidligere på kvelden, blir ofte trukket fram for å gjøre offeret medskyldig i voldtekten.
DB170513 De kan bagatelliseres eller skyldes på andre faktorer , noe som skjer i forbløffende grad i « Gleden med skjeden », den norske bestselgeren om kvinnehelse som er skrevet nettopp med unge jenter i tankene og som er solgt til tyve land - en informativ og nyttig bok som i kapitlet om prevensjon faller tungt i en ideologisk fallgruve.
VG170512 Haugstad mener det er en rekke andre faktorer som spiller inn i Chelseas Premier League-gull.
VG170512 Hele ordningen med ulike faktorer bør sees på.
VG170512 - Vi vet at å identifisere problemer og avstigmatisere det å søke hjelp er viktige faktorer for å avverge selvmord.
VG170512 - Jeg tenker at innholdet i brevet er sunt, og fokuserer på faktorer som er viktig for psykisk helse.
DA170512 Hos Viking er de også åpne for en retur, men det avhenger av flere faktorer .
DN170511 Beregningen gjøres ved å justere den faktiske oljepengebruken, det oljekorrigerte budsjettunderskuddet, for faktorer som gjerne svinger i takt med konjunkturene.
DA170511 Han påpeker imidlertid at flere andre faktorer teller med, og nevner blant annet at økte kjøttinntekter i stor grad kan forklares med økt produksjon, som regjeringen har lagt merke til.
AA170511 Bilulykker, mer ekstremvær, at flere bor hjemme lenger, en mer aktiv befolkning som oppsøker natur og utmark er alle faktorer som gjør det viktigere at flere lærer seg førstehjelp.
AA170511 Bilulykker, mer ekstremvær, at flere bor hjemme lenger, en mer aktiv befolkning som oppsøker natur og utmark er alle faktorer som gjør det viktigere at flere lærer seg førstehjelp.
SA170510 Selvsagt ikke, fordi det er andre faktorer som kommer inn i bildet, for eksempel antall personer som krysser veien i fotgjengerfelt.
SA170510 Sammenligningen med andre næringer er basert på vurdering av to faktorer - kostnadsreduksjoner og sikkerhet.
SA170510 Et høyt sikkerhetsnivå er et resultat av en mange ulike faktorer som påvirker hverandre gjennom komplekse interaksjoner.
NL170510 marine arter, kapasitet, gyteforhold, kystklima, miljø, fangststruktur, utviklingspotensiale og mange andre faktorer .
DN170510 Noe rentekutt blir neppe aktuelt, siden flere faktorer spiller inn og Norges Bank mener renten er lav nok som den er, påpeker han.
VG170509 Størrelsen på barnebidragene avhenger av hvor mye eller lite samvær samværforelderen har, i tillegg til inntekt og andre faktorer .
SA170509 - Det er en del faktorer , både personlig og profesjonelt. som skal stemme for at jeg blir værende her, sa Karlsen til VG da.
DB170509 Samtidig oppheves arbeidsgiveres plikt til å redegjøre for hvilke undersøkelser og tiltak som er iverksatt for å fremme like arbeidsvilkår uavhengig av faktorer som kjønn, etnisitet, religion, nedsatt funksjonsevne, seksuell orientering og kjønnsuttrykk.
AP170509 - Det er en del faktorer , både personlig og profesjonelt. som skal stemme for at jeg blir værende her, sa Karlsen til VG da.
DB170508 Det er faktorer vi ikke kan styre.
AP170508 Hvor mye penger man bruker på reise er ekstremt individuelt, er avhengig av en rekke faktorer og det er vanskelig å sette et estimat som passer for alle, legger han til.
SA170507 Jeg legger et veldig stort press på meg selv, sier Flovik, som likevel føler det er faktorer som gjør at TIL kun har tatt ett poeng på de fire siste kampene.
DB170507 - Meningsmålingene viser nå 60-40 i favør Macron, men aldri før har et fransk valg hatt så mange uforutsette faktorer , sier Serge Galam, forsker ved prestisjeuniversitetet SciencesPo, som allerede sommeren 2016 mente at Donald Trump kunne vinne valget i USA.
DB170507 - Meningsmålingene viser nå 60-40 i favør Macron, men aldri før har et fransk valg hatt så mange uforutsette faktorer , sier Serge Galam, forsker ved prestisjeuniversitetet SciencesPo, som allerede sommeren 2016 mente at Donald Trump kunne vinne valget i USA.
DB170507 Dødsårsaken ble endret fra å være en drukningsulykke til drukning kombinert med andre, ukjente faktorer , ifølge BBC.
AP170507 Jeg legger et veldig stort press på meg selv, sier Flovik, som likevel føler det er faktorer som gjør at TIL kun har tatt ett poeng på de fire siste kampene.
DB170505 Dødsårsaken ble endret fra å være en drukningsulykke til drukning kombinert med andre, ukjente faktorer , ifølge BBC.
SA170504 Det er en rekke faktorer som indikerer at boligprisveksten nå flater ut.
BT170504 Det er en rekke faktorer som indikerer at boligprisveksten nå flater ut.
AP170504 Det er en rekke faktorer som indikerer at boligprisveksten nå flater ut.
AP170504 Det er en rekke faktorer som indikerer at boligprisveksten nå flater ut.
AP170504 Det er en rekke faktorer som indikerer at boligprisveksten nå flater ut.
AA170504 Han trekker fram både CO2-kompensasjon og støtte fra Enova som positive faktorer .
DB170503 Faktorer som at de var lettkledde, hadde drukket, gikk alene hjem og at de hadde flørtet åpenlyst tidligere på kvelden, blir ofte trukket fram for å gjøre offeret medskyldig i voldtekten.
BT170503 Det er imidlertid flere faktorer som har bidratt til økt bruk av salt for eksempel strengere krav til friksjon, økte krav om fremkommelighet fra ulike trafikantgrupper som tungtrafikk og hyppigere omslag i været som gir mer rim og isdannelse på vegene.
AP170503 Her kan også andre faktorer enn de økonomiske og politiske medvirke.
AP170503 Her kan også andre faktorer enn de økonomiske og politiske medvirke.
DB170502 Men så lenge alle faktorer tilsier at jeg har lyst til å fortsette, tar jeg en sesong til.
DB170502 Han trekker frem flere faktorer som også har bidratt til lave renter gjennom å holde lønns- og prisveksten i sjakk.
DB170502 Informasjonen blir lagt inn i en algoritme som baserer seg på statistikk fra andre med lignende boligprofil, forskjellig bygnings- og energidata fra SINTEF og Enova, samt andre faktorer som utetemperaturer, soloppgang og solnedgang og så videre.
AP170502 To prosent sier at de ikke vet om urolighetene har påvirket reisemønsteret deres og tre prosent oppgir at andre faktorer påvirker, for eksempel at de ikke pleier å reise av andre grunner.
AA170502 To prosent sier at de ikke vet om urolighetene har påvirket reisemønsteret deres og tre prosent oppgir at andre faktorer påvirker, for eksempel at de ikke pleier å reise av andre grunner.
AP170501 For å repetere : Det er to faktorer som er viktige når vi skal skrive eller si noe : Ordvalget og ordrekkefølgen.
AA170501 Om vi skal få barn og unge til å velge realfag er en rekke faktorer viktig.
BT170429 Når vi spør konfirmantene første kurskveld om hvorfor de har valgt å konfirmere seg humanistisk og hvilken motivasjon de har, er det noen konfirmanter som nevner penger som en av flere faktorer .
SA170427 En av de mest kritiske faktorer er manglende kvalitet i uavhengig verifikasjon av utført manuelt arbeid.
DB170427 Johannesen påpeker at det er viktig at forbrukere undersøker nettbutikkens sikkerhet når de skal handle, og viser til at mange norske nettbutikker benytter såkalt 3D-secure, som tilbyr sterk autentisering ( bestående av minst to faktorer ) når betalingen gjennomføres.
DN170425 Den overser to viktige faktorer - skattesatsen og hva som kan bli produsert av olje », skriver Robin M.
VG170424 Her trenger man en såkalt tofaktorautentisering, slik at det er to faktorer som gjør at man er sikker på at rett person logger seg inn på systemet, sier han.
DN170424 Men med liten støtte fra fundamentale faktorer , vil spekulantene sitte på gjerdet - noe som vil innebærer at kronestyrkelsen vil gå noe tregere, ifølge meglerhuset.
AP170424 Uterom trekker opp prisen på boligen din, men her er noen faktorer som trekker prisen ned.
AP170424 Uterom trekker opp prisen på boligen din, men her er noen faktorer som trekker prisen ned.
VG170423 Jeg har bestemt meg å basere mitt valg på det jeg tror på, ikke på så mange ustabile og upålitelige faktorer . 3 : Thomas Piketty og jeg er enige : Macrons politikk vil ikke skaffe en bedre økonomisk situasjon i Frankrike.
DN170423 Men flere faktorer skal ha fått Japan til å ombestemme seg.
DB170423 Det er et samvirke mellom direkte og indirekte årsaker, og muliggjørende og katalyserende faktorer .
DB170422 Maranychik tror det er visse faktorer som kan være forlokkende for Northug, men at regelverket gjør det umulig med et skifte av statsborgerskap til OL.
AP170422 Som alltid er det en rekke viktige faktorer som avgjør en endelig statsrådskabal.
VG170421 De mange uventede vendingene i valgkampen kan forklares i to faktorer .
SA170421 Mannen har klisterhjerne og vinnerinstinkt, to faktorer som gjorde rundene med spørsmål ubetalelige.
DN170421 « Vi mener tekniske, heller enn fundamentale, faktorer står drivkraften bak prisfallet », skriver Goldman Sachs-analytikerne i rapporten og gjentar sin forventning om en oljepris på 59 dollar fatet i årets andre kvartal.
DN170421 Nå advarer storbanken Goldman Sachs om å tro på « tekniske faktorer » i oljemarkedet - og anslår at oljeprisen vil skyte fart i nær fremtid.
DB170420 Det er ikke mulig å vite nøyaktig hvor stor effekt ordningen vil ha, fordi mange faktorer spiller inn.
DA170419 Med noen sentrale og stabile faktorer i samtlige av hans fire liv.
AA170419 Men det å skyve ansvaret over på andre « faktorer » har nå dessverre blitt en hovedregel og mantra for foretaket.
DB170418 I år fylte programmet 30 år, og ifølge Valle er det mange faktorer som spiller inn på oppslutningen, blant annet hvordan påskeværet er på Østlandet.
AP170417 Svarene ble sammenlignet med svar på tilsvarende spørsmål fra andre grupper i Nord-Amerika, samtidig som vi prøvde å korrigere for andre faktorer .
DB170415 Religionsekspertene som var samlet til samtale med Åsne Seierstad på Kulturhuset i Oslo, argumenterte for at det ikke er religiøse, men ytre faktorer som fører til radikalisering.
DB170415 To faktorer er felles for landene som er på vei inn i katastrofen : Klimakrise og krig.
SA170414 Slike faktorer kan være pasientens hjerterytme etter hjertestansen, pasientens alder, om noen har bevitnet hjertestansen eller ikke, og tid til sjokk fra en hjertestarter.
SA170414 Ikke på grunn av dårlig HLR, men på grunn av andre faktorer som er uforenlig med overlevelse.
SA170414 Førstehjelperne tok ikke i betraktning at andre faktorer , fullstendig utenfor deres kontroll, har stor innflytelse på utfallet.
SA170414 Slike faktorer kan være pasientens hjerterytme etter hjertestansen, pasientens alder, om noen har bevitnet hjertestansen eller ikke, og tid til sjokk fra en hjertestarter.
SA170414 Ikke på grunn av dårlig HLR, men på grunn av andre faktorer som er uforenlig med overlevelse.
SA170414 Førstehjelperne tok ikke i betraktning at andre faktorer , fullstendig utenfor deres kontroll, har stor innflytelse på utfallet.
DB170413 Selv om det er mange faktorer som spiller inn - avansert taktikk, utenlandske spillere, bedre baner og bedre fysikk - så skal du ikke undervurdere utviklingen av treningsanlegg.
DB170412 Også faglærer i arrestasjon og pågripelse ved Politihøgskolen, Anders Lohne Lie, som denne dagen holdt timen i bruk av batong, mener at størrelse og styrke bare er én av flere viktige faktorer .
DB170412 Hun er enig med Lohne Lie at styrke er én av mange faktorer som blir viktig i for eksempel en pågripelse, men ikke den alene.
DB170412 Andre faktorer som påvirker hvor langt tid egget ditt tar på å koke, er størrelsen på egget, hvor ferskt det er og eggets temperatur ved kokestart.
AA170412 IARC forsøker i sin rapport ikke å slå fast hvor mye av økningen i kreftforekomsten blant barn som skyldes at man i helsevesenet har blitt dyktigere til å påvise kreft, og hvor mye som kan skyldes andre faktorer , som infeksjoner og forurensning. ( ©NTB ) ¶
DB170411 Med strømming er det litt flere faktorer som kan spille inn.
DA170411 Han tror en rekke faktorer vil avgjøre om terrorangrepet får konsekvenser for svensk innvandringspolitikk- og debatt.
SA170410 Men frustrasjon og utenforskap er bare en av flere mulige faktorer .
SA170410 Flere faktorer ¶ 17-åringen som ble tatt av politiet i Oslo lørdag, hadde en " amatørmessig " bombe.
SA170410 Det er flere faktorer som bidrar til en smitteeffekt, påpeker ekstremismeforsker Lars Gule.
DN170410 Fire faktorer som vil bestemme ¶
DN170410 Ziebell peker på en rekke faktorer som ville ha trukket oljeprisen ned dersom uroen ikke hadde eksistert og fremhever at antallet oljerigger i USA har steget for tolvte uke på rad.
AA170410 Men frustrasjon og utenforskap er bare en av flere mulige faktorer .
AA170410 Det er flere faktorer som bidrar til en smitteeffekt, påpeker ekstremismeforsker Lars Gule.
FV170409 - Det kommer an på, det er forskjellige faktorer det kommer an på, sier Aaling.
DB170409 Dårlige sosioøkonomiske kår, en følelse av å stå utenfor samfunnet og uhåndterte psykiske lidelser er noen viktige faktorer som gjør unge mennesker mottakelige for radikalisering.
DA170409 Den arabiske vårens fallitt og framveksten av islamisme er to faktorer som har påvirket fransk ungdom.
DA170409 Den arabiske vårens fallitt og framveksten av islamisme er to faktorer som har påvirket fransk ungdom.
AP170409 - Det kommer an på, det er forskjellige faktorer det kommer an på, sier Aaling.
DA170408 The New York Times nevner følgende faktorer : ¶
DN170407 To faktorer kan likevel sørge for en myk landing.
DN170407 To faktorer bidrar likevel til at boligmarkedet kan få en myk landing.
DB170407 Russland og Kongressen er faktorer Obama ikke kontrollerer, sa Melby til NTB, som kalte Obama ubesluttsom.
SA170406 Midtuke, snøfall og åpen tv-kamp er faktorer som alltid spiller inn på totalen.
DN170406 « Vi er ganske overrasket over det siste bykset i Teslas aksjekurs til over 300 dollar så raskt - slik er kraften til tekniske faktorer over fundamentale drivere », påpeker Morgan Stanley-analytikeren som har en kjøpsanbefaling med kursmål 305 dollar.
DN170406 Til tross for at det ikke finnes noen kortsiktige data som bekrefter dette, mener Kjus at enkelte faktorer tyder på at kartellet har rett.
DN170406 Til tross for at det ikke finnes noen kortsiktige data som bekrefter dette, mener Kjus at enkelte faktorer tyder på at kartellet har rett.
DB170406 Styrke og størrelse bare én av mange faktorer
DB170406 Han forteller om flere faktorer som spiller inn, som gjennomføringsvilje, evne, og mental forberedelse.
DB170406 - Styrke er en av mange faktorer som blir viktig i en pågripelse, men ikke den alene.
DB170406 Faktorer som situasjonsvurdering og tilgjengelige ressurser er også viktig for en pågripelse.
AP170406 Midtuke, snøfall og åpen tv-kamp er faktorer som alltid spiller inn på totalen.
SA170404 Svindlere spiller på tre faktorer : frykt, tillit eller fristelser.
FV170404 Svindlere spiller på tre faktorer : frykt, tillit eller fristelser.
FV170404 Svindlere spiller på tre faktorer : frykt, tillit eller fristelser.
DB170404 Klimanytten for biodrivstoff er avhengig av to faktorer : Hvilket råstoff som brukes og hvilken teknologi som tas i bruk for å omdanne dette råstoffet til biodrivstoff.
BT170404 Svindlere spiller på tre faktorer : frykt, tillit eller fristelser.
BT170404 Bergens og Vestlandets forhold til Det sentrale Østland har i flere hundre år vært preget av noen sentrale faktorer : ¶
AP170404 Svindlere spiller på tre faktorer : frykt, tillit eller fristelser.
AA170404 Svindlere spiller på tre faktorer : frykt, tillit eller fristelser.
VG170403 I dag er Bodø delt inn i flere soner med ulike faktorer , som avgjør hvor mye innbyggerne betaler i eiendomsskatt.
DN170403 - Det er to kurver som har beveget seg i hver sin retning, sier sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank, som mener mye av fremgangen skyldes to faktorer i oljeindustrien.
BT170403 Reisetid, geografi og værforhold er tungtveiende faktorer som krever lokalsykehus med full akuttberedskap.
BT170402 - Granskingen vil vise om det var veiens tilstand, menneskelige faktorer eller noe annet som var årsaken, sier Vernonika Gustafsson ved myndighetenes pressetjeneste.
AA170402 - Granskingen vil vise om det var veiens tilstand, menneskelige faktorer eller noe annet som var årsaken, sier Vernonika Gustafsson ved myndighetenes pressetjeneste.
AA170402 - Granskingen vil vise om det var veiens tilstand, menneskelige faktorer eller noe annet som var årsaken, sier Vernonika Gustafsson ved myndighetenes pressetjeneste.
AP170401 Vi ser på plassering, kollektivdekning, ledig areal og en rekke andre faktorer .
VG170331 Men der mange faktorer som spiller inn.
SA170331 I tillegg pekte de på en rekke andre psykologiske faktorer som spiller inn når man handler inn mat.
SA170331 Samtidig har vi klart å ligge på et nivå som, selv om slipper inn en del tullemål, så er det samtidig en del faktorer i spillet vårt som er modent ut fra den alderen de har.
DB170331 - Det er to helt grunnleggende faktorer som gjør dette til et dårlig forsvar : Vi er et land med få innbyggere, og vi har et stort territorium å forsvare.
BT170331 I tillegg pekte de på en rekke andre psykologiske faktorer som spiller inn når man handler inn mat.
AP170331 I tillegg pekte de på en rekke andre psykologiske faktorer som spiller inn når man handler inn mat.
AP170331 Samtidig har vi klart å ligge på et nivå som, selv om slipper inn en del tullemål, så er det samtidig en del faktorer i spillet vårt som er modent ut fra den alderen de har.
DB170330 - Begge faktorer er viktige.
VG170329 Ifølge 41-åringens forsvarere fra Loyola Law School's Project for the Innocent var det flere faktorer som gjorde at han den gangen ble dømt : ¶
DN170329 Vi må endre økosystemet, det innebærer å stole mer på stordata ( big data ), kunstig intelligens, faktorer og modeller innen kvantitativ og tradisjonell investeringsstrategi, sier Laurence D.
SA170328 Sjeføkonom Kjetil Olsen trekker fram noen faktorer som kan føre til renteoppgang.
SA170328 Han mener mange faktorer tyder på at markedet går litt tilbake nå, fem-ti prosent.
DN170328 Dette ryktet forsterkes som sannsynlig av minst to faktorer .
BT170328 Han mener mange faktorer tyder på at markedet går litt tilbake nå, fem-ti prosent.
AP170328 Han mener mange faktorer tyder på at markedet går litt tilbake nå, fem-ti prosent.
AA170328 Sjeføkonom Kjetil Olsen trekker fram noen faktorer som kan føre til renteoppgang.
AP170327 Noen faktorer har vi riktignok ikke kontroll på.
DB170325 I den debatten er det mange faktorer , og forklaringen for årets avspark er kompleks, ifølge Fisketjønn selv.
VG170324 Skyldfordelingen er det vanskelig å si noe kategorisk om, all den tid alle faktorer neppe er på bordet.
VG170324 I avhør med Spesialenheten har statsadvokaten trukket frem flere sentrale faktorer som sto sentralt i hans avgjørelse om å tillate den uvanlige metodebruken : ¶
SA170324 Da har du to faktorer som du trenger for å logge deg inn.
DN170324 Sanner peker på tre avgjørende faktorer som må til for å lykkes : ¶
BT170324 Da har du to faktorer som du trenger for å logge deg inn.
AP170324 Da har du to faktorer som du trenger for å logge deg inn.
DN170323 Han sier økt innvandring, utenforskap, parallellsamfunn, identitet, ideologi, religion, diskriminering og kriminalitet blant innvandrerbefolkningen er alle faktorer som øker terrorfaren.
DN170323 Han sier økt innvandring, utenforskap, parallellsamfunn, identitet, ideologi, religion, diskriminering og kriminalitet blant innvandrerbefolkningen er alle faktorer som øker terrorfaren.
DB170323 Generelt vil risikoen for å bli utsatt for terrorhendelser, kriminelle handlinger eller naturkatastrofer være faktorer som den reisende må forholde seg til.
DB170323 Skeptisk : Lasse Fridstrøm har regnet seg frem til veien mot nullutslipp, og mener tre av fire faktorer er på den optimistiske siden.
BT170323 Sultkatastrofen i Øst-Afrika er resultatet av en mengde faktorer , blant annet regionens historie, alvorlige konflikter, politisk ustabilitet, manglende statlig kapasitet og tørke, blant annet grunnet klimaforandringer.
AP170323 - Introduksjonen av melkeroboter, nye kyllingraser og den generelle velstandsutviklingen er faktorer som har hatt stor betydning, påpeker forskeren.
VG170322 Både filosofen Robert Nozick og psykologen Jonathan Haidt har pekt på hvordan en rekke faktorer spiller inn og medfører at yrkesgrupper domineres av bestemte politiske sjatteringer.
DN170322 Han peker på at fallet er knyttet til USA-spesifikke faktorer , det handler om skattekutt og deregulering i USA.
DB170322 - Her kan det være mange underliggende faktorer med hvorfor Rema selger mer kjøtt enn andre kjeder.
DB170322 Det vet vi fordi forskerne bak rapporten har studert alle landene samlet og vurdert hvor mye av variasjonen i lykkenivået som forklares av ulike faktorer .
DB170322 Det er seks faktorer som forklarer 3/4 av all den betydelige variasjonen i lykke mellom land.
DB170321 « I mange tilfeller er årsakene til blodpropp ukjent », skriver helsenorge.no, som deretter lister opp en rekke faktorer som kan øke risikoen.
VG170320 De fire øverste landene scorer høyt når det gjelder faktorer som regnes som viktige for folks lykke : omsorg, frihet, sjenerøsitet, ærlighet, helse, inntekt og godt styresett.
SA170320 De fire landene scorer høyt når det gjelder faktorer som regnes som viktige for folks lykke : omsorg, frihet, sjenerøsitet, ærlighet, helse, inntekt og godt styresett.
FV170320 De fire landene scorer høyt når det gjelder faktorer som regnes som viktige for folks lykke : omsorg, frihet, sjenerøsitet, ærlighet, helse, inntekt og godt styresett.
DN170320 De fire landene scorer høyt når det gjelder faktorer som regnes som viktige for folks lykke : omsorg, frihet, sjenerøsitet, ærlighet, helse, inntekt og godt styresett.
DB170320 Her får du både smak og konsistens - to viktige faktorer ved mat som ofte mangler når du får servert flymat.
DB170320 Arbeidsliv-balanse, variasjon og grad av autonomi er andre viktige faktorer .
DB170320 Alle landene som topper lista scorer høyt når det gjelder faktorer som regnes som viktige for folks lykke : omsorg, frihet, sjenerøsitet, ærlighet, helse, inntekt og godt styresett.
AP170320 Norge scorer dermed høyest når det gjelder faktorer som regnes som viktige for folks lykke : omsorg, frihet, sjenerøsitet, ærlighet, helse, inntekt og godt styresett.
AP170320 De fire landene scorer høyt når det gjelder faktorer som regnes som viktige for folks lykke : omsorg, frihet, sjenerøsitet, ærlighet, helse, inntekt og godt styresett.
AP170320 Norge scorer dermed høyest når det gjelder faktorer som regnes som viktige for folks lykke : omsorg, frihet, sjenerøsitet, ærlighet, helse, inntekt og godt styresett.
AP170320 De fire landene scorer høyt når det gjelder faktorer som regnes som viktige for folks lykke : omsorg, frihet, sjenerøsitet, ærlighet, helse, inntekt og godt styresett.
AP170320 Dette har steget og sunket noe, avhengig av forskjellige faktorer .
AA170320 De fire landene scorer høyt når det gjelder faktorer som regnes som viktige for folks lykke : omsorg, frihet, sjenerøsitet, ærlighet, helse, inntekt og godt styresett.
AA170320 De fire landene scorer høyt når det gjelder faktorer som regnes som viktige for folks lykke : omsorg, frihet, sjenerøsitet, ærlighet, helse, inntekt og godt styresett.
DB170318 Med 50 slike faktorer kan Havfisk, Nergård og de andre tilbudspliktige trålrederiene kjøpe seg ut for 100 millioner kroner.
AP170318 Hun påpeker at flere faktorer gjør at eldre tåler alkohol dårligere enn yngre.
AA170318 Hun påpeker at flere faktorer gjør at eldre tåler alkohol dårligere enn yngre.
DN170317 Sjefstrategen tror vi kommer til å se en videre oppgang i aksjemarkedet fremover, og legger tre viktige faktorer til grunn : ¶
DN170317 Med 50 slike faktorer kan Havfisk, Nergård og de andre tilbudspliktige trålrederiene kjøpe seg ut for 100 millioner kroner.
DB170317 - Det er en rekke faktorer man må regne på, blant annet hvor langt unna dyret er, dets vekt, alder og hvor mye adrenalin dyret har i kroppen, sier han.
DB170317 Med 50 slike faktorer kan Havfisk, Nergård og de andre tilbudspliktige trålrederiene kjøpe seg ut for 100 millioner kroner.
AP170317 Med 50 slike faktorer kan tilbudspliktige trålrederier som Havfisk, Nergård og andre kjøpe seg ut for 100 millioner kroner.
AA170317 Med 50 slike faktorer kan tilbudspliktige trålrederier som Havfisk, Nergård og andre kjøpe seg ut for 100 millioner kroner.
AA170317 Med 50 slike faktorer kan Havfisk, Nergård og de andre tilbudspliktige trålrederiene kjøpe seg ut for 100 millioner kroner.
VG170316 Hun mener de forestående valgene i Tyskland og Nederland vil påvirkes av flere faktorer enn valgresultatet i Nederland.
VG170316 - Nei, det er andre ting enn valgresultat i et annet land som avgjør hvordan andre land kommer til å stemme, sier Eriksen og ramser opp det han mener er avgjørende faktorer : ¶
DN170316 Andre faktorer kan også påvirke et eventuelt rentekutt, som at kapasitetsutnyttelsen snur, dersom veksten skulle skuffe veldig, eller dersom det skulle komme et markert omslag i boligmarkedet.
DN170316 Andre faktorer som valutakurs, etterspørsel og renter ute, innenlandsk etterspørsel og finansielle ubalanser og usikkerhet trekker imidlertid i motsatt retning.
DN170316 Sentralbanken har også denne gangen veid flere faktorer mot hverandre i rentesettingen.
VG170315 « Økonomiske faktorer » vil si at den som stiller kausjon eller sikkerhet, har økonomi og fremtidsutsikter som tilsier at sikkerheten er betryggende, sier Hegdahl til VG.
VG170315 Skatteekspert Per-Ole Hegdahl peker på to faktorer som avgjør om et lån til aksjonær har betryggende sikkerhet eller ikke - rettslige faktorer og økonomiske faktorer . - « Rettslige faktorer » vil si at avtalen om lån for eksempel er gyldig, har ordinært rettsvern og er uomstøtelig ved en eventuell konkurs.
VG170315 Skatteekspert Per-Ole Hegdahl peker på to faktorer som avgjør om et lån til aksjonær har betryggende sikkerhet eller ikke - rettslige faktorer og økonomiske faktorer. - « Rettslige faktorer » vil si at avtalen om lån for eksempel er gyldig, har ordinært rettsvern og er uomstøtelig ved en eventuell konkurs.
VG170315 Skatteekspert Per-Ole Hegdahl peker på to faktorer som avgjør om et lån til aksjonær har betryggende sikkerhet eller ikke - rettslige faktorer og økonomiske faktorer. - « Rettslige faktorer » vil si at avtalen om lån for eksempel er gyldig, har ordinært rettsvern og er uomstøtelig ved en eventuell konkurs.
VG170315 - « Rettslige faktorer » vil si at avtalen om lån for eksempel er gyldig, har ordinært rettsvern og er uomstøtelig ved en eventuell konkurs.
SA170315 Forbundsleder Leif Sande i Industri Energi ser ikke noen kompliserende faktorer for at oljearbeidere på flebruksfartøy skal omfattes av arbeidsmiljøloven.
DB170315 Overfor Seoghør.no sier Andersen at det var mange faktorer som gjorde at det ble leit å måtte reise hjem til Norge igjen.
BT170315 Det er flere faktorer som spiller inn i et utviklingsforløp enn hvilken måned en er født i.
DN170314 Ser to faktorer som fyrer opp ¶
DN170314 Jæger sier det fortsatt er press i Oslo, og ser to faktorer som fyrer opp markedet for mindre leiligheter i Oslo.
DN170314 Boligtopp ser to faktorer som øker temperaturen i markedet for mindre boliger.
DB170314 Sammenfallet mellom de fire elementene i deler av befolkningen kan videre skyldes flere faktorer .
AP170314 Barnehagemonitor 2015, en kartlegging av digitale tilstander i barnehagen, foretatt av Senter for IKT i utdanningen viser : Interesse og kompetanse blant barnepersonalet er viktige faktorer for å få til en økt og riktig bruk av digitale verktøy i barnehagen.
VG170313 Spørsmålet vi aldri får et sikkert svar på, er om det virkelig er en ren sportslig vurdering skiforbundet har foretatt, eller om det i praksis også ligger andre faktorer bak.
VG170313 Tre viktige faktorer kan forklare Frihetspartiets oppslutning, mener politisk sosiolog Matthijs Rooduijn ved universitetet i Utrecht : ¶
SA170313 Karl Poppers bok forsøker å vise at overgangssjokket er en av de faktorer som har muliggjort reaksjonære bevegelser, som i sin tur forsøker å underminere sivilisasjonen for så å bringe oss tilbake til det lukkede samfunn.
DN170313 « Det er en rekke faktorer som kan påvirke dette tallet - både opp eller ned - men dette forblir vårt genuint beste anslag », skriver analytikeren.
DA170313 Men det som virkelig gjør Norge til et helt annet land i 2015 enn det var i 1945, er tre sentrale faktorer : ¶
BT170313 FOLKELIG : Kong Haralds folkelighet og beskjedenhet er viktige faktorer for at han har blitt så populær, mener kongebiograf Tor Bomann-Larsen.
AA170313 Sannsynligvis må opplevelsene forklares ut fra flere og sammensatte faktorer .
AP170311 Det er en kinoopplevelse som tar i bruk eksterne faktorer som bevegelse, lys, lyd, lukt, vind og berøring for å gi en total sanseopplevelse i kinosalen.
VG170310 Det er en del faktorer , både personlig og profesjonelt. som skal stemme for at jeg blir værende her, sier Karlsen til VG.
BT170310 Sannheten er at det som oftest er mange faktorer som utløser misbruk av rusmidler.
AP170310 Det er antatt at den var en av flere utløsende faktorer for den amerikanske borgerkrigen som brøt ut i 1861.
AA170310 Scott går videre og nevner andre faktorer som gir denne teknologien fortrinn som stillhet, økt mobilitet, drahjelp i motvind og motbakker, kvalitetsøyeblikk, problemfri parkering, er lite plasskrevende, gir andre opplevelser, gir trening, uavhengighet, fleksibilitet for de som ikke ønsker å bruke sykkelen som treningsmaskin.
DN170309 SSB peker på at det er flere faktorer som vil bidra til at veksten tar seg opp i år, men understreker at det samtidig er forhold som vil virke dempende : ¶
DB170309 Mange faktorer kan likevel forverre klimaregnskapet for mange typer biodrivstoff.
DB170309 Under obduksjonen kom det fram at sangeren led av en hjertefeil, som sammen med andre, mindre faktorer sørget for 53-åringens bortgang.
VG170308 « Vi har analysert effektene av ulike faktorer på straffeutmålingen i voldtektssaker.
VG170308 Han mener forskernes fokus på at noen faktorer kan redusere straff kan være misvisende og at konklusjonene er svakt begrunnet.
VG170308 - Vi har tatt hensyn til jusen som retten har lov til å ta med i betraktning når de vurderer straff, for å se om faktorer som ikke står i loven, spiller inn, sier Klemetsen.
SA170308 Kvartalsresultatet SAS Gruppen la fram onsdag er ifølge konsernet negativt påvirket av flere faktorer .
DB170308 Lagdommer Rune Bård Hansen i Agder lagmannsrett mener forskernes fokus på at noen faktorer kan redusere straff kan være misvisende og at konklusjonene er svakt begrunnet.
DB170308 - Vi har tatt hensyn til jussen som retten har lov til å ta med i betraktning når de vurderer straff, for å se om faktorer som ikke står i loven, spiller inn, sier Klemetsen.
DA170308 Det er flere faktorer som underbygger dette og det er flere aktører som bør og kan ta tak i det.
AA170308 Kvartalsresultatet SAS Gruppen la fram onsdag er ifølge konsernet negativt påvirket av flere faktorer .
SA170307 Robin Mackenzie-Robinson peker på at jo mer omfattende en sak er, med tanke på faktorer som antall vitner og rapporter, desto lenger tid vil det ta.
FV170307 Robin Mackenzie-Robinson peker på at jo mer omfattende en sak er, med tanke på faktorer som antall vitner og rapporter, desto lenger tid vil det ta.
FV170307 Robin Mackenzie-Robinson peker på at jo mer omfattende en sak er, med tanke på faktorer som antall vitner og rapporter, desto lenger tid vil det ta.
BT170307 Robin Mackenzie-Robinson peker på at jo mer omfattende en sak er, med tanke på faktorer som antall vitner og rapporter, desto lenger tid vil det ta.
AP170307 Robin Mackenzie-Robinson peker på at jo mer omfattende en sak er, med tanke på faktorer som antall vitner og rapporter, desto lenger tid vil det ta.
SA170306 Han mener barnets energi og overskudd på ettermiddagene, samt reisetid, logistikk og kostnader, er faktorer som må vurderes når barn skal begynne på organiserte aktiviteter.
FV170306 Han mener barnets energi og overskudd på ettermiddagene, samt reisetid, logistikk og kostnader, er faktorer som må vurderes når barn skal begynne på organiserte aktiviteter.
DN170306 Jeanette Strøm Fjære, makroøkonom i DNB Markets, mener det er andre faktorer som påvirker Norges Banks rentesetting mer enn en eventuell renteheving fra Fed 15. mars.
DN170306 Han peker på at det er andre faktorer som i større grad påvirker Norges Banks rentesetting, blant annet Norges Banks regionale nettverk som slippes i morgen inflasjonstallene som kommer førstkommende fredag.
DB170306 Så la oss se bort fra andre faktorer , som det der brystvortebildet og sånt.
DA170306 Faktorer som kan forårsake « ustabilitet og usikkerhet », er blitt tydeligere.
BT170306 Han mener barnets energi og overskudd på ettermiddagene, samt reisetid, logistikk og kostnader, er faktorer som må vurderes når barn skal begynne på organiserte aktiviteter.
AP170306 Han mener barnets energi og overskudd på ettermiddagene, samt reisetid, logistikk og kostnader, er faktorer som må vurderes når barn skal begynne på organiserte aktiviteter.
AA170306 Ifølge to nye rapporter fra Verdens helseorganisasjon ( WHO ) har forurensende faktorer skylden for 1,7 millioner dødsfall blant småbarn hvert år.
AP170305 Dette gir troverdighet til deres posisjonering i et samfunnsfelt der mange faktorer spiller inn, og der tolkninger henger tett sammen med holdninger.
AA170305 Faktorer som kan forårsake " ustabilitet og usikkerhet ", er blitt tydeligere.
DB170304 Det er ikke tilfeldig, men et resultat av rå styrke og en norsk taktikk basert på faktorer som flere av utlendingene ikke var klar over.
SA170303 Når hoppleiren i tillegg slet med at enkelte utøvere på toppnivå ga seg på grunn av utbrenthet og liten motivasjon, ble det satt inn ekstra tiltak for å forbedre appen med kartlegging av psykologiske faktorer .
AP170303 Når hoppleiren i tillegg slet med at enkelte utøvere på toppnivå ga seg på grunn av utbrenthet og liten motivasjon, ble det satt inn ekstra tiltak for å forbedre appen med kartlegging av psykologiske faktorer .
DB170302 Det som felte Sky var like mye ytre faktorer som det var en feilslått treningsleir i høyden.
AA170302 La oss se inn i glasskula - hvilke faktorer er med å påvirke arbeids- og velferdsområdet i fremtiden ?
SA170301 Han forteller at det er mange faktorer som spiller inn når slike beløper betales ut til tidligere klubber og at det er vanskelig å sette seg inn i det.
BT170301 Det er et puslespill av faktorer , blant annet en samlet vurdering av soningsforholdene, risikovurderingen som begrunner dem, varighet, helsemessige konsekvenser og myndighetenes intensjon.
AP170301 Han forteller at det er mange faktorer som spiller inn når slike beløper betales ut til tidligere klubber og at det er vanskelig å sette seg inn i det.
AA170301 - Jeg er i tvil om vi har gode nok kvalitetssikringer rundt dette prosjektet, sier Skjøtskift og viser til at det fortsatt finnes mange ukjente faktorer .
SA170228 Det var andre faktorer som spilte inn som var vanskelig og komplekse.
SA170228 Det var andre faktorer som spilte inn som var vanskelig og komplekse.
FV170228 Det var andre faktorer som spilte inn som var vanskelig og komplekse.
DN170228 Dette gir en beskrivelse av hvordan faktorer som blant annet valutakurs, økonomisk utvikling og renter ute og hjemme trekker i retning av høyere eller lavere rentebane.
DN170228 Regnskapet gir en beskrivelse av hvordan faktorer som blant annet valutakurs, økonomisk utvikling og renter ute og hjemme trekker i retning av høyere eller lavere rentebane.
DN170228 Hensikten med regnskapet er å forklare markedet hvilke faktorer som bidrar til endringer i banen.
DB170228 Det er mange ulike faktorer bak et topp mesterskapsresultat i langrenn, og effekten av høydetrening er mest av alt individuell.
BT170228 Det var andre faktorer som spilte inn som var vanskelig og komplekse.
BT170228 Det var andre faktorer som spilte inn som var vanskelig og komplekse.
AP170228 Det var andre faktorer som spilte inn som var vanskelig og komplekse.
AP170228 Det var andre faktorer som spilte inn som var vanskelig og komplekse.
VG170227 Kritikken har dreid seg om helt spesifikke faktorer , som at granskingsutvalget påpeker svak medisinkontroll, rutinesvikt, problematiske utøverkontrakter, journalføring via huskelapper, dårlig kommunikasjon og manglende kunnskap om antidopingarbeid.
DB170227 Her er det mange faktorer som spiller inn, sier Berg til Dagbladet.
AA170226 - Foreldrenes bakgrunn, lite praktisk undervisning tidligere i skoleløpet, og frykt for å ikke få læringsplass er noen faktorer som trekker elevene unna, påpeker hun.
DB170225 Det kan skyldes andre faktorer enn oppladning i lavlandet, men de tre beste jentene på 15km kom alle fra høydeopphold.
DB170225 Her er mindreåriges tilknytning til landet bare en av flere faktorer , og som regel trumfet av såkalte innvandringspolitiske hensyn.
DA170225 På flere vis er tematikken tabubelagt, ikke minst fordi den er vanskelig å få innsyn i for utenforstående til de miljøene hvor tvangsekteskap, æresvold og - drap er reelle faktorer .
VG170224 Vi er nødt til å ha dagen begge to og mobilisere alt vi kan for å ha sjans til å kjempe så vi er avhengige av at det er flere faktorer som klaffer bra, forklarer Klæbo.
DB170224 Vi vet at en rekke faktorer spiller inn på hvor raskt vi lærer et nytt språk.
DB170223 Det er vanskelig å si, for det er så mange faktorer som gjør at du kan være uheldig.
DB170223 Frykten for høyrepopulistiske partier tar heller ikke høyde for mer eksterne faktorer som endrer situasjonen i EU.
DB170223 Det er dessverre ofte slik at det er ytre faktorer - og ikke indre - som motiverer EU-landene til mer samarbeid.
BT170223 Da vet vi at skole, arbeid og økonomi er avgjørende faktorer , sier helsedirektøren.
AA170223 Da vet vi at skole, arbeid og økonomi er avgjørende faktorer , sier helsedirektøren.
VG170222 Det er 70 - 80 faktorer som spiller inn, mener Veland.
DA170222 Oppkjøringen i Norge blir for skjematisk og forutsigbar, og når hovedhandlingen flytter seg til Bogota blir både den fysiske framdriften og de skjøre båndene mellom Kjetil og Daniel flytende litt for mye i ring, uten klare forløsende faktorer .
AA170222 De tok andre faktorer med i betraktningen, men likevel var konklusjonen at statene uten lovlig homoekteskap ikke hadde nedgang i selvmordsforsøk.
AA170222 - Min klient har oppfattet det slik at dette har vært en tosidig episode, og at hendelsen inneholder atskillig flere faktorer enn det som er protokollert, så det riktige er at politiet får etterforske dette på vanlig måte, sier forsvareren.
VG170221 - Det er mange faktorer som skal klaffe for å lykkes der.
DB170221 Selv tror Aslak Øverås at det er mer sannsynlig at økningen i strømutgifter skyldes andre faktorer enn forskjell mellom gamle og nye målere.
DA170221 Kong Haralds folkelighet og beskjedenhet er viktige faktorer for at han har blitt så populær, mener kongebiograf Tor Bomann-Larsen.
BT170221 Sysselsetting og arbeidsledighet styres av langt flere faktorer enn bare dem politikere rår over.
BT170221 FOLKELIG : Kong Haralds folkelighet og beskjedenhet er viktige faktorer for at han har blitt så populær, mener kongebiograf Tor Bomann-Larsen.
DB170220 Prøv å redusere alle faktorer som bidrar til stress i hverdagen.
DB170220 Manus forteller at det kan være mange faktorer som gjør at man mister motivasjonen på jobb, men at det ofte har med lederen å gjøre.
BT170220 Det er to faktorer som får fondet til å vokse.
VG170219 Hvor hardt man trykker og bevegelsesmønsteret når man pusser er viktige faktorer for å oppnå optimalt resultat, også ved gjentagende bruk av samme tannbørste.
DN170219 Og i 85 prosent av tilfellene er problemet interne faktorer , sier amerikaneren Chris Zook, partner i det internasjonale konsulentselskapet Bain & Company og medforfatter av boken « The Founder's Mentality », som er basert på omfattende lederundersøkelser og - intervjuer.
AA170219 - Basert på ulike faktorer er vår regjering sikker på at den døde mannen er Kim Jong-nam.
VG170218 - Det er mange faktorer som skal klaffe for at jeg skal lykkes.
DN170218 Andre faktorer som er viktig ved valg av jobb, er mulighet for faglig utvikling og at jobben er relevant i forhold til utdannelsen.
DB170218 . Det er mange faktorer som skal klaffe om jeg skal lykkes der.
SA170217 Vi tviler på at fjerning av symptomet kurerer sykdommen, den vil gjenoppstå i andre områder i Kvernevik og skyldes ikke bygningsmassen, men andre underliggende sosiale faktorer som ikke under noen omstendighet kan være en privat virksomhets ansvar å løse.
SA170217 Vi tviler på at fjerning av symptomet kurerer sykdommen, den vil gjenoppstå i andre områder i Kvernevik og skyldes ikke bygningsmassen, men andre underliggende sosiale faktorer som ikke under noen omstendighet kan være en privat virksomhets ansvar å løse.
DB170217 Særlig dagslys og støy er viktige faktorer for den enkeltes hverdag, sinnstilstand og helse.
DB170216 - Mer forskning trengs for å finne ut hvordan andre faktorer , som å drive med idrett, påvirker risikoen for demens, og hvordan denne risikoen er sammenlignet fordelene man ser ved fysisk aktivitet.
AA170216 Fordommer Samlet sett mener forskerne at funnene understøtter at ADHD er forårsaket av fysiske faktorer , og at det bør kategoriseres som en nevrologisk tilstand.
SA170215 Forbrukerøkonom i Nordea, Elin Reitan, sier betalingen avhenger av flere faktorer .
DN170215 Olsen Energy ¶ | - Nå som dette kvartalet er ute, er det meste av negative faktorer priset inn ¶
DN170215 - Men nå som dette kvartalet er ute er det meste av negative faktorer priset inn aksjen, sier Bøhren.
DN170215 Teknologisk fremgang, bedre organisering av arbeid og gevinster av flytting av arbeidskraft mellom næringer er sentrale faktorer bak TFP-veksten.
DN170215 Over tid er det to faktorer som bestemmer hvor raskt en økonomi kan vokse : Tilgangen på arbeidskraft og hvor effektivt arbeidet foregår, det vi gjerne omtaler som produktivitet.
AP170215 Forbrukerøkonom i Nordea, Elin Reitan, sier betalingen avhenger av flere faktorer .
VG170214 Den franske avisen har snakket med spilleragenter, speidere og økonomer for å komme frem til spillerverdiene, som er basert på faktorer som hvor attraktive de er både sportslig og utenomsportslig, antall år igjen av kontrakten, hvilken posisjon de spiller i og hvor mye erfaring de har med Champions League- og landslagsfotball.
SA170214 Så er det flere faktorer : Sivert representerer så til de grader den kulturen vi ønsker å bygge i Brann - med holdninger, treningskultur og vilje til å utvikle seg.
BT170214 Så er det flere faktorer : Sivert representerer så til de grader den kulturen vi ønsker å bygge i Brann - med holdninger, treningskultur og vilje til å utvikle seg.
AP170214 Så er det flere faktorer : Sivert representerer så til de grader den kulturen vi ønsker å bygge i Brann - med holdninger, treningskultur og vilje til å utvikle seg.
DB170213 - Det er mange faktorer som spiller inn. Én ting er at klassikeren på 200 gram produseres i ekstremt stort volum.
BT170213 Trygghet og beredskap er helt avgjørende faktorer for suksess, sier byrådsleder Harald Schjelderup.
DB170211 - Det ser for så vidt ganske lyst ut, men enkelte faktorer er vi ikke i stand til å kontrollere.
DB170211 Men også hjertesykdom og kokainbruk var medvirkende faktorer i det som til slutt krevde artistens liv.
AP170211 Spør man dem er det noen faktorer som er spesielt viktige : ¶
DB170210 Den viser hvordan du går fram for å sjekke deg for brystkreft, og hvilke faktorer du skal se etter.
DB170210 med klima er ting mye mer komplisert, fordi det er mange flere faktorer å ta hensyn til, og mye mer data som må samles inn.
AA170210 Det er tre faktorer som vektlegger når de skal velge hvilken tomt som er best : Det ene er tid, altså når en ny fabrikk kan være i drift.
VG170209 - Dette viser at det er mange faktorer som spiller inn når det gjelder utnyttelse av tilgjengelig kapasitet, og at dette henger nært sammen med driften.
DN170209 Et lavere enn ventet utbytteforslag for 2016 og kostnader knyttet til selskapets forbedringsprogram er faktorer som trekkes frem som negative blant analytikere.
DN170208 Han mener også at aksjekursen lenge ble holdt nede av to faktorer .
DB170208 Mistet draktnummeret ¶ 39-åringen mener flere faktorer har gjort at Martial har fått det tyngre denne sesongen.
AP170208 Både norsk og internasjonal forskning har vist at andre faktorer også spiller inn.
AP170208 Både norsk og internasjonal forskning har vist at andre faktorer også spiller inn.
AA170208 Nummer to er risiko, blant annet mulighetene for forsinkelser på grunn av ulike faktorer .
AA170208 Omsetningen av tjenester med delingsøkonomi vil være avhengig av sosiale og politiske faktorer , ifølge Haakon Vennemo, samfunnsøkonom og styreleder i Vista Analyse.
VG170207 Det er mange faktorer som påvirker økonomien til et sykehus, og noen av dem er uforutsigbare.
DN170207 Av positive faktorer fra Statoil tirsdag trekker Yggeseth frem at selskapet guider ganske sterk produksjonsvekst fremover, samt at investeringene i 2016 ble lavere enn det Statoil tidligere har indikert.
DN170207 - Norge scorer bra på nesten alle faktorer som måler likestilling og ligger for eksempel helt i toppen på « Global gender gap report » fra 2016.
DN170207 Men om en korreksjon vil ta form av en gradvis redusert prisoppgang eller mer dramatiske nedadgående sjokk, vil ifølge Moody's i stor grad avhenge av eksterne faktorer som for eksempel om press utenfra får rentene til å stige, eller hvis det skulle oppstå nye oljeprissjokk.
DB170207 I min analyse av dommer som omhandler ulovlig jakt på truede rovdyr i Norge, er det enkelte iøynefallende faktorer .
SA170206 Fiber og grovhetsprosent teller dobbelt, ettersom dette er viktige faktorer for å avgjøre hvor sunt et brød egentlig er.
FV170206 Fiber og grovhetsprosent teller dobbelt, ettersom dette er viktige faktorer for å avgjøre hvor sunt et brød egentlig er.
DB170206 Samisk utmarksbruk, fiskeri og reindrift er viktige faktorer for opprettholdelse av bosetting, som inntektsgrunnlag og som grunnlag for bevaring og utvikling av samisk kultur og språk.
DB170206 Til slutt klarte vi å lage en løsning som tok hensyn til alle faktorer : ¶ ⁃ AV1 strømmer data direkte fra klasserommet, og denne dataen er kryptert både på vei ut fra AV1 og på vei inn i telefonen/nettbrettet som mottar ¶ ⁃ Det er umulig å ta opp eller lagre video, hverken med tilleggsprogram eller skjermbilde ( i iOS kan vi ikke hindre skjermbilde, men en aut
BT170206 Fiber og grovhetsprosent teller dobbelt, ettersom dette er viktige faktorer for å avgjøre hvor sunt et brød egentlig er.
AP170206 Fiber og grovhetsprosent teller dobbelt, ettersom dette er viktige faktorer for å avgjøre hvor sunt et brød egentlig er.
BT170205 - Folk blir overvektige på grunn av en rekke sammensatte faktorer .
DB170203 De omringes av skyggefulle faktorer fast bestemt på ødelegge håpet de har om en framtid sammen.
DN170202 Det er tre faktorer som har sendt verdien på en euro ned til rundt 8,8 kroner torsdag, ifølge meglerhuset : ¶
SA170201 Vær og vind - samt andre faktorer , som snøras - har også betydning for trærnes evne til å få fotfeste. i ¶
SA170201 Prosessen har vært krevende, men mange ulike faktorer som måtte falle på plass.
SA170201 Men det er mange faktorer som spiller inn, du må også ha de små marginene med deg, sier Lagerbäck, som mener det nesten er utrolig at Norge ikke slo Ungarn i de famøse play off-kampene høsten 2015.
FV170201 Prosessen har vært krevende, men mange ulike faktorer som måtte falle på plass.
FV170201 Men det er mange faktorer som spiller inn, du må også ha de små marginene med deg, sier Lagerbäck, som mener det nesten er utrolig at Norge ikke slo Ungarn i de famøse play off-kampene høsten 2015.
DN170201 Han peker på dårligere PMI-tall ( temperaturmåler for aktiviteten i industrien ), svakere økonomitall fra Kina og reelle handlinger på handelsavtaler som faktorer som kan vippe Børsen i retning av en korreksjon.
BT170201 Vær og vind - samt andre faktorer , som snøras - har også betydning for trærnes evne til å få fotfeste.
BT170201 Prosessen har vært krevende, men mange ulike faktorer som måtte falle på plass.
BT170201 Men det er mange faktorer som spiller inn, du må også ha de små marginene med deg, sier Lagerbäck, som mener det nesten er utrolig at Norge ikke slo Ungarn i de famøse play off-kampene høsten 2015.
AP170201 Vær og vind - samt andre faktorer , som snøras - har også betydning for trærnes evne til å få fotfeste.
AP170201 Prosessen har vært krevende, men mange ulike faktorer som måtte falle på plass.
AP170201 Men det er mange faktorer som spiller inn, du må også ha de små marginene med deg, sier Lagerbäck, som mener det nesten er utrolig at Norge ikke slo Ungarn i de famøse play off-kampene høsten 2015.
DN170131 Vi tror dette kan handle mye om miljø, sosial bakgrunn og muligens genetiske faktorer , men også at foreldre med høyere utdannelse har en annen evne til å følge opp og motivere elevene.
DN170128 - Vi har levert over evne på alle faktorer vi blir målt på, og må vise folk at vi får gjort det vi sier at vi skal få gjort, samtidig som vi må vise hva vi har tenkt å få til i neste periode, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.
DN170128 Da er ytre faktorer som innstilte ferger og aviser som ikke når fram til budene, holdt utenom.
DB170128 - Vi har levert over evne på alle faktorer vi blir målt på, og må vise folk at vi får gjort det vi sier at vi skal få gjort, samtidig som vi må vise hva vi har tenkt å få til i neste periode, sier hun ¶
DB170127 I ettertid kan han peke på flere faktorer i hans negative og selvdestruktive spiral.
DB170127 - Vi har levert over evne på alle faktorer vi blir målt på, og må vise folk at vi får gjort det vi sier at vi skal få gjort, samtidig som vi må vise hva vi har tenkt å få til i neste periode, sier Skei Grande.
DB170127 Ifølge FN skal blant annet fysiske, psykologiske, miljømessige og kulturelle faktorer inngå i en alderstest.
BT170127 Hardanger har flere menneskeskapte faktorer som har hatt bestandsregulerende effekt på sjøauren og de ville laksebestandene.
DN170126 Børsnoteringen er avhengig av en rekke faktorer og vi jobber for fullt med tidslinjen, sier Henrik Schibler, finansdirektør i Evry.
DB170126 Det er på marginen riktig, men disse relativt små skatteøkningene vil trolig ha liten virkning på investeringsviljen, som avgjøres av mange flere faktorer .
BT170126 Trygghet og beredskap er helt avgjørende faktorer for suksess, sier byrådsleder Harald Schjelderup.
DB170124 Kåss forteller at hun skjønte at sykdommene var knyttet til hormonelle faktorer fordi de ble bedre under graviditet.
DB170124 Hormonelle faktorer
DB170123 Under voteringen mandag gjorde Rubio det klart at han fortsatt har klare reservasjoner angående Tillerson, men at Tillersons NATO-støtte og kritikk av Russlands opptreden på Krim var positive faktorer i vurderingen.
DN170122 Han trekker fram flere mulige faktorer , som bruk av oljepenger, mindre fall i oljeinvesteringene, et rentedrevet løft i boligbyggingen og et moderat lønnsoppgjør.
SA170121 Men tendenser i menneskelig personlighet, som er dramatisk ulike fra en leder til den neste, er også slike faktorer .
SA170121 En rekke faktorer , som for eksempel hendelser i verden og politiske realiteter, bestemmer hva politiske ledere kan og vil gjøre i sine stillinger.
SA170121 Men tendenser i menneskelig personlighet, som er dramatisk ulike fra en leder til den neste, er også slike faktorer .
SA170121 En rekke faktorer , som for eksempel hendelser i verden og politiske realiteter, bestemmer hva politiske ledere kan og vil gjøre i sine stillinger.
SA170119 Forskerne har sett på læringsutbyttet ved skolene kontrollert for elevenes bakgrunn, som foreldrenes utdanningsnivå, inntektsnivå og eventuell minoritetsbakgrunn Det er alle kjente faktorer som har betydning for hvor godt elevene presterer.
DN170119 Men det er flere faktorer inne i bildet, sier forskeren, som er nasjonal prosjektleder for den internasjonale skoleundersøkelsen TIMSS.
AP170119 Undersøkelsen skal belyse endringer i etterspørselen etter lån, bankenes kredittpraksis, herunder lånebetingelser og priser, samt faktorer som forklarer bankenes kredittpraksis og priser.
DN170118 Dette er i tråd med erfaringer etter tidligere nedgangsperioder der det har tatt tid før ledighetsraten kommer ned, skriver Aamdal, og peker på to faktorer som vil kunne forsinke nedgangen i ledigheten : ¶
DB170118 Foruten om å ha et godt produkt og gode bilder i boks, mener Hattrem-Berge at det er to faktorer som gir deg det beste grunnlaget for å etablere nettbutikk.
DB170118 Han bekrefter overfor Dagbladet at det er ulike faktorer som skiller den norske og svenske utgaven.
AP170118 Avinor understreker at det er flere faktorer som påvirker faktiske flytider.
AA170118 Avinor understreker at det er flere faktorer som påvirker faktiske flytider.
DN170116 Det er særlig tre faktorer som har vist, og ventes fortsatt å vise, en positiv utvikling : ¶
BT170116 Når de nordiske land i dag kjennetegnes av demokrati og en stor grad av likhet, skyldes det flere faktorer - ikke minst at nettopp disse landene er så sterkt formet av reformasjonen.
DB170115 Det er jo nettopp dette som gjør det så interessant, at det er mange faktorer som kan spille inn for utfallet.
AP170114 Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup, mener det er lurt å vektlegge flere faktorer enn lønn når man vurderer å bytte jobb.
AP170114 Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup, mener det er lurt å vektlegge flere faktorer enn lønn når man vurderer å bytte jobb.
BT170113 Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen peker også på at utviklingen i markedet kan snu brått, uansett om prisutviklingen skulle la seg forklare med fundamentale faktorer som rentenivå, tilgang på kreditt, boligbeskatning, inntektsvekst, befolkningsvekst eller byggekostnader.
AP170113 Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen peker også på at utviklingen i markedet kan snu plutselig, uansett om prisutviklingen skulle la seg forklare med fundamentale faktorer som rentenivå, tilgang på kreditt, boligbeskatning, inntektsvekst, befolkningsvekst eller byggekostnader.
DN170112 Selv om boligprisveksten kan forklares med andre faktorer enn forventninger om høyere priser, kan utviklingen snu brått, advarer både visesentralbanksjef Jon Nicolaisen og finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen.
DN170112 Selv om en rekke andre faktorer isolert sett tilsa lavere rente, valgte sentralbanken å holde renten uendret på møtet i midten av desember : « En enda lavere styringsrente øker risikoen for at veksten i boligpriser og gjeld skyter ytterligere fart », skrev hovedstyret i sin begrunnelse for beslutningen.
DN170111 Skagen-toppen mener det er fem faktorer som har bidratt til kapitalflukten de senere årene.
DN170110 Det er også andre viktige faktorer som påvirker villaksen.
DN170110 Rangeringen er basert på en rekke faktorer som alvorlige ulykker og « hendelser », snittalder på flyflåten, lønnsomhet, undersøkelser fra myndigheter og bransjeorganisasjoner samt hvor gode selskapene er til å innføre ny sikkerhetsteknikk.
DN170110 Prisene fikk mandag sin største svekkelse på over én måned, idet en rekke faktorer tyder på at tilbudsoverskuddet i oljemarkedet kan ta lengre tid å bli kvitt, enn mange har forestilt seg, skriver The Wall Street Journal.
DN170110 - Det er flere faktorer i samspill.
DB170110 Den viser hvordan du går fram for å sjekke deg for brystkreft, og hvilke faktorer du skal se etter.
DB170110 Jeg antar de har gjort et godt forarbeid på alle faktorer , treners filosofi, muligheter i hans posisjoner og liknende.
DB170109 Det er faktorer jeg gjerne ville sett mer av, påpeker hun.
SA170108 I tillegg er det flere usikre faktorer på etterspørselssiden, ikke minst forbruket i USA, oljeetterspørselen i India og hvordan den kinesiske økonomien vil utvikle seg.
DB170106 I sine vurderinger legger Airlineratings.com ikke bare vekt på ulykker og nesten-ulykker, men ser også på faktorer som revisjoner fra luftfartsmyndigheter, statlige tilsyn, og også på selskapenes lønnsomhet og flåtealder.
DB170106 Samtidig, har han to tilbud, LAFC og Norge, så er det flere faktorer enn pengene som kan tale for begge deler, sier Wahl.
SA170105 Selv om rollen er sterk, er dette faktorer som gjør den forholdsvis ufarlig i makt-sammenheng.
DN170105 Dingser som kan måle alt mulig av biologiske og fysiologiske faktorer vil bli annonsert, men mange av disse vil aldri bli sett i en butikkhylle av ulike årsaker, enten regulatorisk eller fordi det rett og slett ikke fungerer.
DN170105 Dempet vekst, « fortsatt svak fortjeneste for bedriftene » og en sterkere dollar er viktige faktorer som bidrar til bekymringen.
DB170105 Faktorer som naturlig fødsels- og dødsrate ble ikke regnet med, siden tidsrommet på 100 dager er såpass lite at de knapt ville hatt noe å si for utfallet.
DB170105 Men nå må strategien gjennomføres, sier Brekke, som fra scenen trakk fram tre faktorer som er avgjørende for at Telenor skal lykkes med grønn omstilling : ¶
DB170105 Mange faktorer kan likevel forverre klimaregnskapet for mange typer biodrivstoff ¶
DB170105 Før 2013 var det andre faktorer som kunne være avgjørende, som praksis ved det enkelte sykehuset eller legens verdisyn.
DB170104 ¶ BARNEARBEID : Mange faktorer bidrar til at mange av oss har gode liv, som for eksempel barnearbeid, skriver artikkelforfatteren. 13 år gamle Asnimawati jobber på en palmeoljeplantasje i Indonesia.
DB170104 Det er også andre faktorer som spiller inn, og som gjør at mange av oss har gode liv ; som for eksempel andres elendig betalte overarbeid i andre land, inkludert barnearbeid, som bidrar til mitt utvalg av klesantrekk og min tilgang til billige Iphones.
DN170103 - Vi ser fortsatt at kronen er svakere enn fundamentale faktorer tyder på.
DB170103 De omringes av skyggefulle faktorer fast bestemt på ødelegge håpet de har om en framtid sammen.
DB170103 Kanaltilbud, utstyr og muligheter for oppgradering er også viktige faktorer som ikke er er så lett å presse inn i en tabell.
DN170102 Lav boligbygging, lave renter og lav arbeidsledighet er faktorer som taler for vekst, sier administrerende direktør Stein Drogseth i Garanti Eiendomsmegling i en kommentar.
DB170102 Det er noe som forsterker det, at det er menneskelige faktorer som er med og påvirker i blant, forklarer den svenske landslagssjefen Rikard Grip, da Dagbladet spør om hvorfor han stoler på Ustjugov.
DB170102 Lav boligbygging, lave renter og lav arbeidsledighet er faktorer som taler for vekst, sier administrerende direktør Stein Drogseth i Garanti Eiendomsmegling i en melding.
AP170102 Professor Tore Furevik som er direktør ved Bjerknessenteret for klimaforskning mener flere faktorer peker i samme retning, og skaper et Svalbard-klima som er helt unormalt.
SA170101 Kriser i parforhold, usikkerhet, erfaring med mobbing og mangel på anerkjennelse er andre utløsende faktorer , mener psykologen.
FV170101 Kriser i parforhold, usikkerhet, erfaring med mobbing og mangel på anerkjennelse er andre utløsende faktorer , mener psykologen.
DN170101 Dette er viktige faktorer når vi i et Norge i omstilling skal bygge fremtidens industri- og næringsliv for Norge, sier Anita Krohn Traaseth.
BT170101 Kriser i parforhold, usikkerhet, erfaring med mobbing og mangel på anerkjennelse er andre utløsende faktorer , mener psykologen.
AP170101 Kriser i parforhold, usikkerhet, erfaring med mobbing og mangel på anerkjennelse er andre utløsende faktorer , mener psykologen.
SA161225 FIDE : - Objektive faktorer
SA161225 - Politiske eller religiøse standpunkt påvirker ikke våre valg og beslutningene om vertsbyer er basert på objektive faktorer .
BT161225 FIDE : - Objektive faktorer
BT161225 - Politiske eller religiøse standpunkt påvirker ikke våre valg og beslutningene om vertsbyer er basert på objektive faktorer .
AP161225 FIDE : - Objektive faktorer
AP161225 - Politiske eller religiøse standpunkt påvirker ikke våre valg og beslutningene om vertsbyer er basert på objektive faktorer .
SA161214 Det er så mange andre faktorer som spiller inn på betjeningsevne enn lønn, påpeker hun.
FV161214 Det er så mange andre faktorer som spiller inn på betjeningsevne enn lønn, påpeker hun.
BT161214 Det er så mange andre faktorer som spiller inn på betjeningsevne enn lønn, påpeker hun.
AP161214 Det er så mange andre faktorer som spiller inn på betjeningsevne enn lønn, påpeker hun.
FV161209 Dette er en årlig sjekk av merkenes samlede utslipp og de mener at bilprodusentene nå står ved et veiskille, hvor de nye kravene, digitale utvikling og alternative drivlinjer er viktige faktorer .
BT161207 Dette er en årlig sjekk av merkenes samlede utslipp og de mener at bilprodusentene nå står ved et veiskille, hvor de nye kravene, digitale utvikling og alternative drivlinjer er viktige faktorer .
DN161205 Men produsentene tenker ulikt og legger vekt på ulike faktorer , som kommer til syne når vi sammenligner tre toppmodeller : Iphone 7, Samsung Galaxy S7 og Sony Xperia XZ.
SA161115 I tillegg til at batterikapasiteten blir dårligere av kulde, er det også andre vinterlige faktorer som spiller inn på rekkevidden.
BT161115 I tillegg til at batterikapasiteten blir dårligere av kulde, er det også andre vinterlige faktorer som spiller inn på rekkevidden.
AP161115 - Air New Zealand har vunnet for fjerde gang på grunn av en rekke faktorer .
AP161115 I tillegg til at batterikapasiteten blir dårligere av kulde, er det også andre vinterlige faktorer som spiller inn på rekkevidden.
AA161115 - Air New Zealand har vunnet for fjerde gang på grunn av en rekke faktorer .
SA161010 Bakken mener sosioøkonomiske faktorer spiller en stor rolle : ¶
AP161010 Redd Barna har sett på fem faktorer : Barneekteskap, ungdomsgraviditet, barselsdødelighet, politisk deltakelse og utdanning.
AP161010 Bakken mener sosioøkonomiske faktorer spiller en stor rolle : ¶
VG160924 - Det kan være at de har mistet jobben sin, at økonomien går dårlig eller andre faktorer som truer identiteten og følelsen av å mestre tilværelsen.
DA160917 Sånne faktorer kan forklare hvorfor det gikk årevis før Emmy ga « Mad Men » den kjærligheten AMC-serien fortjente, eller at den oppdaget « The Americans » først nå.
BT160912 Her vil faktorer som skjermstørrelse og seeravstand naturlig nok spille inn.
AP160910 ) Forutsetningen er fjerning av faktorer som sosioøkonomisk bakgrunn og det som kalles kulturell kapital.
DA160905 Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel.
AP160903 Hvorfor vet man ikke, men mye tyder på at det er miljøfaktorer inne i bildet, trolig i samspill med andre faktorer - som genetikk, sier Holmøy.
AP160901 Friluft og miljø er viktige faktorer for trivsel og helse på hjemmet.
DN160824 Det er flere usikre faktorer her - sensuren virker veldig vilkårlig, sier hun og fortsetter : ¶
AP160823 Det er aldri noen formildende faktorer ved en voldtekt.
AP160823 Cabrioleter er bilverdenens svar på stiletthæler, der helt andre faktorer en det praktiske har tatt føringen.
AP160821 Kampen om « harde » faktorer som budsjetter og strukturer er tydeligere enn « myke » verdier som kultur, holdninger, trygghet og samfunnsoppdrag.
FV160818 Det er tre faktorer som avgjør om klærne dine blir rene, i prioritert rekkefølge : 1.
SA160817 Anundsen viser til Joseph Stiglitz' definisjon av en boble : Hvis dagens priser er høye fordi investorer tror at de får solgt dyrere i morgen, ikke fordi fundamentale faktorer tilsier dagens priser, er det en boble.
SA160817 Samtidig viser undersøkelsen at ytre faktorer kan føles enda mer stressende.
SA160812 Dette er også faktorer Steinsvåg mener er viktige.
FV160812 Dette er også faktorer Steinsvåg mener er viktige.
BT160812 Dette er også faktorer Steinsvåg mener er viktige.
AP160812 Dette er også faktorer Steinsvåg mener er viktige.
AP160811 Dette er også faktorer Steinsvåg mener er viktige.
AP160809 Likevel mener han det er flere faktorer som bøter på sårbarheten.
FV160729 Datamaskin - og mobilteknologi-ekspert ved NTNU, Magnus Jahre, sier at det er mange faktorer som påvirker ytelsen til datamaskiner - enten de befinner seg i PC-en, mobilen, nettbrettet eller mikrobølgeovnen din.
SA160728 Datamaskin - og mobilteknologi-ekspert ved NTNU, Magnus Jahre, sier at det er mange faktorer som påvirker ytelsen til datamaskiner - enten de befinner seg i PC-en, mobilen, nettbrettet eller mikrobølgeovnen din.
FV160722 Den andre fremprovoseres av ytre faktorer og bærer mer preg av kroniske plager med slim i luftveiene. 6.
SA160721 Den andre fremprovoseres av ytre faktorer og bærer mer preg av kroniske plager med slim i luftveiene. 6.
BT160721 Den andre fremprovoseres av ytre faktorer og bærer mer preg av kroniske plager med slim i luftveiene. 6.
AP160721 Den andre fremprovoseres av ytre faktorer og bærer mer preg av kroniske plager med slim i luftveiene. 6.
AP160719 Menn når ikke ut til store deler av befolkningen mange steder, på grunn av kulturforskjeller og andre faktorer .
AP160717 Samtidig peker han på noen faktorer som kan ha bidratt til å kuppmakerne prøvde seg.
AP160715 Det er en del faktorer som spiller inn når man vurderer leiesum, ifølge Trine Andreassen, markedskoordinator i Novasol : ¶
AP160622 Mange ytre faktorer spiller inn, men til slutt handler det om hvor klar du er selv.
DA160620 Hun påpeker at det er flere faktorer som spiller inn.
AP160616 Man må tenke på mange faktorer i en turnering.
AP160609 Den økonomiske situasjonen er en av de viktigste av mange ukjente faktorer frem mot valget neste år.
SA160512 Livsløpsanalysene for hver teknologi og for hele produksjonsløpet tar høyde for alle direkte og indirekte faktorer .
FV160509 Folkehelseinstituttets ( FHI ) rapport « Barn, miljø og helse : Risiko - og helsefremmende faktorer » sammenholder data om barns oppvekst og levekår, skader og ulykker, fysiske miljøfaktorer, overvekt og atferd.
SA160506 Hele sju eliteserielag er ute av cupen og det spekuleres i hvilke faktorer som spiller inn til det.
AP160506 Hele sju eliteserielag er ute av cupen og det spekuleres i hvilke faktorer som spiller inn til det.
SA160505 - Spesialprodukter er ofte dyrere, og det er kjeden som setter pris ut i butikk, men det er mange faktorer som påvirker prisen på et produkt, det er utviklingskostnader, produksjonskostnader, og du skal betale volumet av produktet.
BT160505 - Spesialprodukter er ofte dyrere, og det er kjeden som setter pris ut i butikk, men det er mange faktorer som påvirker prisen på et produkt, det er utviklingskostnader, produksjonskostnader, og du skal betale volumet av produktet.
AP160505 - Spesialprodukter er ofte dyrere, og det er kjeden som setter pris ut i butikk, men det er mange faktorer som påvirker prisen på et produkt, det er utviklingskostnader, produksjonskostnader, og du skal betale volumet av produktet.
SA160502 Müslibarer er et godt mellommåltid, men det er mange faktorer som spiller inn på om det er det du bør spise.
BT160502 Müslibarer er et godt mellommåltid, men det er mange faktorer som spiller inn på om det er det du bør spise.
AP160502 Müslibarer er et godt mellommåltid, men det er mange faktorer som spiller inn på om det er det du bør spise.
AP160501 En foreløpig rapport som belyser alle faktorer som ledet frem til ulykken, tar erfaringsmessig minst ett år, opplyser Havarikommisjonen i enpressemeldingsøndag.
AP160429 I tillegg har avisen sett at faktorer som artikkelforfatters bakgrunn ( muslimsk / jødisk ) seksuell legning ( lesbisk/homofil ) og hudfarge ( mørkhudet/hvit ) inn.
AP160429 I en oppsiktsvekkende grundig gjennomgang av 70 millioner kommentarer fra eget kommentarfelt, kunne de peke på noen interessante faktorer som er i spill når den styggeste netthetsen åpenbarer seg.
SA160428 De resterende 20 prosentene kan være drevet av matvarer og andre faktorer , slik som hormonsvingninger hos kvinner, sier Lindberg.
SA160428 - Jeg vil tro at psykologiske faktorer , i tillegg til stress og søvn, forklarer rundt 80 prosent.
BT160428 De resterende 20 prosentene kan være drevet av matvarer og andre faktorer , slik som hormonsvingninger hos kvinner, sier Lindberg.
BT160428 - Jeg vil tro at psykologiske faktorer , i tillegg til stress og søvn, forklarer rundt 80 prosent.
AP160426 Norges største ishockeystjerne pekte tidligere tirsdag på to faktorer har gjort at Rangers ikke har vært veldig lystne på VM-spill for nordmannen : Den alvorlige hodeskaden han pådro seg i fjor, samt det harde kampprogrammet.
DN160422 Og det skiftet ble ytterligere forsterket i 2015, sier han.</p> <p> - Hva er grunnen til denne nedgangen?</p> <p> - Det er nok mange faktorer som spiller inn.
SA160421 Sitat fra rapporten : « Revisjonen har forstått det slik at kommunen legger til grunn følgende faktorer : fjernvarme 0g/kWh.
AP160418 Været er resultat av svært mange faktorer , og det er svært komplekse data som skal sammenstilles og tolkes, sier han.
AP160415 Dette er faktorer som virker sammen, og de er alle under sterkt press under den rivende utviklingen i byen, sier Steinum.
AP160415 Dette er faktorer som virker sammen, og de er alle under sterkt press under den rivende utviklingen i byen, sier Steinum.
AP160414 Det er en krig mellom autokrater og demokrater, og derfor vil det avhenge av en rekke faktorer , som for eksempel flyktningkrisen, avtalen med EU, USAs holdning og så videre.
SA160413 Opplevd smak består av flere faktorer : kvalitet ( smak ), intensitet ( mengde ), temporal ( tid ) og spatial ( rom ).
BT160413 Opplevd smak består av flere faktorer : kvalitet ( smak ), intensitet ( mengde ), temporal ( tid ) og spatial ( rom ).
AP160413 Opplevd smak består av flere faktorer : kvalitet ( smak ), intensitet ( mengde ), temporal ( tid ) og spatial ( rom ).
AA160413 Opplevd smak består av flere faktorer : kvalitet ( smak ), intensitet ( mengde ), temporal ( tid ) og spatial ( rom ).
SA160412 Det kan være samspillet mellom arvelige faktorer og miljø som avgjør om man får en spiseforstyrrelse, andre psykiske lidelser eller begge deler » ¶
BT160412 Det kan være samspillet mellom arvelige faktorer og miljø som avgjør om man får en spiseforstyrrelse, andre psykiske lidelser eller begge deler » ¶
AP160412 Hvor langt ut på dagen det er skygge og hvor langt det er til grøntområder er faktorer som spiller med.
AP160412 Det kan være samspillet mellom arvelige faktorer og miljø som avgjør om man får en spiseforstyrrelse, andre psykiske lidelser eller begge deler » ¶
AP160407 The Path blir ikke interessant før eksterne faktorer kastes inn i miksen.
AP160329 Norges kaptein, Per Ciljan Skjelbred - som langet ut mot norsk presse etter kampen, tror det er flere faktorer som spiller inn på oppmøtet.
AP160328 Det er mulig det kan være én av flere utløsende faktorer , men det blir bare spekulasjoner, sier hun.
AP160328 - Dette handler om flere ulike faktorer , men mest av alt det enkleste : Resultater.
AP160324 Selv om utenforskap, psykiatri og et Midtøsten i politisk kaos er sentrale faktorer for å forstå fremveksten av muslimske ekstremister i Europa, bør ikke Europas muslimske miljøer lukke igjen øynene for den religiøse legitimeringen av ekstremismen.
AP160321 Selv om vi tok hensyn til dette, og korrigerte for mange andre faktorer i analysene, fant vi at kvinner som gikk over til mindre aktiv transport i tidlig graviditet gikk opp to kilo mer i løpet av svangerskapet enn de som fortsatte aktiv transport.
AP160316 Tar man hensyn til slike faktorer , øker Norges CO2-utslipp som følge av tiltaket med anslagsvis 3 - 4 millioner tonn CO2/år.
AP160316 I tillegg til tilstedeværelsen av aper, så vi også på en del andre faktorer , som for eksempel verneområdenes størrelse og vernetype.
AP160316 Hvilke faktorer avgjør ?
AP160315 Dette er langt fra en sammenhengende filosofi, men flere faktorer virker å gå igjen i Trumps retorikk : En ny amerikansk nasjonalisme som kjennetegnes av tøff retorikk, proteksjonisme, og strengere innvandringslover.
AP160315 Det sjeldne himmelske fenomenet er et resultat av mange ulike faktorer som skjer samtidig.
AP160315 Akkurat som med forklaringen av Trumps popularitet er det mange faktorer som vil spille inn i den kommende valgkampen.
AP160311 Det skyldes flere faktorer .
AP160310 Hun trekker frem handlingsregelen og solide statsfinanser som faktorer som bidrar til å stabilisere økonomien.
AP160309 Det avhenger av mange forskjellige faktorer - men du får mer.
AP160309 Når faktorer som penger og kjendiseri kommer inn i bildet, må kapteinen alltid ha en egenmotivasjon som gjør at han gir hundre prosent uavhengig av motstander.
DA160308 Dette er faktorer som gjør planleggingen komplisert.
DA160308 - Dersom vi må gjøre nye utredninger eller ta hensyn til nye faktorer blir busveien ytterligere forsinket, sier Thise.
AP160308 - Jeg tror det er nærmest umulig å si når det blir helt fullt for det er så mange faktorer som spiller inn.
AP160307 Den kan ikke bare forklares med psykososiale eller økonomiske faktorer , sier hun.
AP160307 Den kan ikke bare forklares med psykososiale eller økonomiske faktorer , sier hun.
AP160305 Hva er kritiske faktorer for organisasjonen ?
AP160305 Det er sikkert ulike faktorer som bidrar til det dystre resultatet som avtegnes, sier Busch til Aftenposten.
AP160304 Hvor mye kan forklares med psykososiale eller økonomiske faktorer ?
AP160304 Det teller, men det er likevel andre faktorer som teller mer.
SA160301 Studier tyder på at genetiske faktorer spiller inn, likeså barnets temperament.
SA160301 Grunnen er som regel utslag på en rekke faktorer , som genetikk og biologi.
SA160301 Den er avhengig av genetiske faktorer og andre biologiske faktorer og psykologiske faktorer .
SA160301 Den er avhengig av genetiske faktorer og andre biologiske faktorer og psykologiske faktorer.
SA160301 Den er avhengig av genetiske faktorer og andre biologiske faktorer og psykologiske faktorer.
FV160301 Studier tyder på at genetiske faktorer spiller inn, likeså barnets temperament.
FV160301 Grunnen er som regel utslag på en rekke faktorer , som genetikk og biologi.
FV160301 Den er avhengig av genetiske faktorer og andre biologiske faktorer og psykologiske faktorer .
FV160301 Den er avhengig av genetiske faktorer og andre biologiske faktorer og psykologiske faktorer.
FV160301 Den er avhengig av genetiske faktorer og andre biologiske faktorer og psykologiske faktorer.
BT160301 Studier tyder på at genetiske faktorer spiller inn, likeså barnets temperament.
BT160301 Grunnen er som regel utslag på en rekke faktorer , som genetikk og biologi.
BT160301 Den er avhengig av genetiske faktorer og andre biologiske faktorer og psykologiske faktorer .
BT160301 Den er avhengig av genetiske faktorer og andre biologiske faktorer og psykologiske faktorer.
BT160301 Den er avhengig av genetiske faktorer og andre biologiske faktorer og psykologiske faktorer.
SA160226 Vi snakker faktorer som er viktige for skandinaviske kunder, hvor tilbakebetalingsprosent, utvalg og ansvarlig spill står er avgjørende, sier Mikkel « Mix » Diskerud i en pressemelding fra Nordicbet.
AP160226 Ved å se på størrelse, adresse, beliggenhet, bygningstype og noen andre faktorer - som for eksempel en garasje som her alene er verd et par millioner og heis som fort er verd en ny million - så var det lett å forstå at denne leiligheten var verd mye mer enn 13,5 millioner.
AP160226 Vi snakker faktorer som er viktige for skandinaviske kunder, hvor tilbakebetalingsprosent, utvalg og ansvarlig spill står er avgjørende, sier Mikkel « Mix » Diskerud i en pressemelding fra Nordicbet.
SA160224 - Det er en del faktorer som spiller inn for en « kvadrupel », for man trenger så mye tid.
AP160224 Bakgrunn : Tre faktorer som kan bidra til fortsatt oljeprisfall : - Ikke umulig at vi ser oljepriser på 20-tallet, sier oljeanalytiker.
AP160224 - Det er en del faktorer som spiller inn for en « kvadrupel », for man trenger så mye tid.
AP160222 - Vi har sagt at vi står klare til å stanse militæroperasjonene, men saken er knyttet til flere viktige faktorer , som å forhindre terrorister i å bruke stansen til å forsterke sine stillinger, sier Assad ifølge statlige medier.
AP160220 - Vi har sagt at vi står klare til å stanse militæroperasjonene, men saken er knyttet til flere viktige faktorer , som å forhindre terrorister i å bruke stansen til å forsterke sine stillinger, sier Assad ifølge statlige medier.
AP160220 Finn dine indre motiver for å gjøre livsstilsendringen : Vær motivert av egen lyst og vilje, ikke ytre faktorer som at du for eksempel skal bli slankere.
AP160217 Flere faktorer
AP160217 Det var også andre faktorer som solaktivitet, vulkanutbrudd og endringer i havstrømmer som påvirket fortidens klima.
AP160216 Høy kompetanse og ny kunnskap er derfor kritiske faktorer for å realisere nytte og bærekraft i fremtidens innovative løsninger.
AP160208 Her er hans liste over faktorer som må ligge til grunn for en vellykket afterski : ¶
AP160204 E24 : To faktorer som løfter Statoil-aksjen ¶ #Anbefalt tidligere denne uken : ¶ #Anbefalt onsdag : ¶ #Anbefalt tirsdag : ¶ #Anbefalt mandag : ¶
AP160203 - Det er relevant å se på hvordan faktorer som kjønn, yrke og utseende kan påvirke avgjørelser.
AP160203 Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utviklings ( OECD ) årlige rapport om internasjonal velferd, for eksempel, måler 11 faktorer, som spenner fra materielle faktorer, som for eksempel boligpriser og sysselsetting, til faktorer knyttet til livskvalitet, som for eksempel utdanning, helse, forventet levealder, valgdeltagelse og samlet tilfred
AP160203 Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utviklings ( OECD ) årlige rapport om internasjonal velferd, for eksempel, måler 11 faktorer, som spenner fra materielle faktorer , som for eksempel boligpriser og sysselsetting, til faktorer knyttet til livskvalitet, som for eksempel utdanning, helse, forventet levealder, valgdeltagelse og samlet tilfre
AP160203 Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utviklings ( OECD ) årlige rapport om internasjonal velferd, for eksempel, måler 11 faktorer , som spenner fra materielle faktorer, som for eksempel boligpriser og sysselsetting, til faktorer knyttet til livskvalitet, som for eksempel utdanning, helse, forventet levealder, valgdeltagelse og samlet tilfre
AP160201 Kristoffer Hansen ( 20 ), leder i Elevorganisasjonen, Nicholas Wilkinson ( 27 ), leder i Sosialistisk Ungdom og Therese Eia Lerøen ( 25 ), leder i Norsk studentorganisasjon, mener det er på tide at flere faktorer enn karakterer spiller inn når man søker høyere utdanning.
FV160127 Sjekk skygge og støy ¶ Faktorer som påvirker beliggenhet er umulige å endre.
BT160126 Sjekk skygge og støy ¶ Faktorer som påvirker beliggenhet er umulige å endre.
AP160126 Sjekk skygge og støy ¶ Faktorer som påvirker beliggenhet er umulige å endre.
DA160116 Han påpeker at det er mange faktorer som avgjør hvor stor faren er for å bli tatt av snøskred.
DA160116 Han påpeker at det er mange faktorer som avgjør hvor stor faren er for å bli tatt av snøskred.
AP160114 Måten et gen fungerer på i kroppen kan endres av ytre faktorer som traumatiske opplevelser eller miljøgifter.
AP160113 Tirsdag kunngjorde Statkrafts avdeling i Nepal at selskapet trekker seg fra planene, med henvisning til kommersielle, tekniske og politiske faktorer .
AP160113 Helt andre faktorer truer fuglene ¶
AP160111 - Det gjenstår såpass mye arbeid og er så mange usikre faktorer at det vil nærmest bli bare gjetning, sier politiadvokaten.
AP160109 Tuastad mener likevel den tilsynelatende økte kvinnelige deltagelse skyldes flere faktorer og sier det er litt for spekulativt å lage en direkte kobling mellom dette, og de som har gjennomført knivangrep.
AP160107 Vi snakker om henholdsvis disponerende, utløsende og vedlikeholdende faktorer .
FV160106 Til nå har slike faktorer blitt tilskrevet en nokså liten rolle, men det foregår mye forskning på området.
FV160106 ADHD skyldes en blanding av arvelige og miljømessige faktorer , der man regner at rundt 70 prosent av variasjonen skyldes arv.
AP160106 Hun trekker likevel frem tre faktorer som kan bidra til fallet : ¶ 1.
AP160106 Til nå har slike faktorer blitt tilskrevet en nokså liten rolle, men det foregår mye forskning på området.
AP160106 ADHD skyldes en blanding av arvelige og miljømessige faktorer , der man regner at rundt 70 prosent av variasjonen skyldes arv.
AP160106> ADHD skyldes en blanding av arvelige og miljømessige faktorer , der man regner at rundt 70 prosent av variasjonen skyldes arv.
AP160106> target="avis" href= ADHD skyldes en blanding av arvelige og miljømessige faktorer , der man regner at rundt 70 prosent av variasjonen skyldes arv.