VG170906 En annen viktig faktor er innvandringen av flyktninger.
DB170905 En avgjørende faktor blir hvilke av partiene som kommer over eller under sperregrensen på nasjonalt nivå.
DA170905 En avgjørende faktor blir hvilke av partiene som kommer over eller under sperregrensen på nasjonalt nivå.
VG170904 Landeland mener det ikke er størrelse på filmen som avgjør om søknaden blir godkjent eller ei, selv om rekkevidde kan være en faktor .
SA170904 Han peker dessuten på en faktor Norge har nå : ¶
FV170904 Han peker dessuten på en faktor Norge har nå : ¶
BT170904 Han peker dessuten på en faktor Norge har nå : ¶
AP170904 Han peker dessuten på en faktor Norge har nå : ¶
DB170902 Personlige forhold er en underkommunisert faktor i politikken.
DB170902 En annen faktor som har betydning er at små nasjoner i visse historiske faser kan ha særegne fortrinn knyttet til entusiasme og lagånd, som er vanskelige å vedlikeholde over tid.
DB170902 Spesielt nevner han mestringsfølelsen som en motiverende faktor .
DA170902 Forskning viser jevnt over at langvarig arbeidsløshet er en viktig faktor bak fattigdom, og mer enn halvparten av alle langtidsledige befant seg i lavinntektsgruppen i 2014.
AA170901 En ny faktor er også at man kan forhåndsstemme helt frem til fredag 8. september, og de stemmene som sendes i posten når ikke frem til valgdagen, siden det ikke lenger er postombæring på lørdager.
SA170831 Smak er ikke en faktor i testen.
SA170831 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
BT170831 Smak er ikke en faktor i testen.
BT170831 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
AP170831 Klippens beliggenhet lengst sør i Europa - med utsikt til Rif-fjellene i Marokko på klare dager - tilsier nemlig at du må kjøre faktor femti under middelhavssolen.
AP170831 Smak er ikke en faktor i testen.
AP170831 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
AA170831 En viktig faktor er at gevinster ikke blir skattlagt før pengene tas ut av kontoen, sier hun i en epost til NTB.
DB170829 Forsker Jan-Paul Brekke viser til svensk bosettingspolitikk som en faktor som kan ha bidratt til problemene i områder som Rinkeby.
DA170829 Forsker Jan-Paul Brekke viser til svensk bosettingspolitikk som en faktor som kan ha bidratt til problemene i områder som Rinkeby.
AP170829 Forsker Jan-Paul Brekke viser til svensk bosettingspolitikk som en faktor som kan ha bidratt til problemene i områder som Rinkeby.
AA170829 Forsker Jan-Paul Brekke viser til svensk bosettingspolitikk som en faktor som kan ha bidratt til problemene i områder som Rinkeby.
VG170828 - Disse tiltakene vil føre til at behandlingstiden går ned, men det er fortsatt en vesentlig faktor at den lange behandlingstiden også skyldes at legemiddelselskapene bruker lang tid på å levere nødvendig dokumentasjon : ¶
NL170828 Jeg savner også at klimaendringer ikke trekkes inn som faktor i konflikt- og krigsområder i venstresidens analyser.
AA170827 Samferdsel og infrastruktur er en åpenbar og viktig faktor .
SA170826 Smak er ikke en faktor i testen.
SA170826 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
DA170826 Forfatteren Elif Shafak, som er en skarp kritiker av president Erdogans autoritære vending, har snakket om Sarkozys bruk av Tyrkia som et skremmebilde som « ekstremt kortsiktig tenkning », og som en avgjørende faktor i at nasjonalistiske, islamistiske krefter fikk medvind i sine forsøk på å demonisere Vesten.
BT170826 Smak er ikke en faktor i testen.
BT170826 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
AP170826 Smak er ikke en faktor i testen.
AP170826 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
FV170825 Smak er ikke en faktor i testen.
FV170825 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
SA170824 Da CAS til slutt falt ned på 18 måneders utestengelse, var eskens utseende en viktig faktor .
NL170824 Vår sikkerhetspolitiske forankring i Nato har siden 1949 vært en stabil faktor i vårt forhold til Sovjetunionen og Russland.
FV170824 Da CAS til slutt falt ned på 18 måneders utestengelse, var eskens utseende en viktig faktor .
DB170824 Smak er ikke en faktor i testen.
DB170824 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
BT170824 Da CAS til slutt falt ned på 18 måneders utestengelse, var eskens utseende en viktig faktor .
AP170824 Da CAS til slutt falt ned på 18 måneders utestengelse, var eskens utseende en viktig faktor .
SA170823 - Det følger av dagens WADA-kode at « the timing of the sporting calendar » ikke er en relevant faktor for om straffen skal reduseres.
DB170823 Men Lars Lagerbäck vil ( helst ) ha spillere med spilletid i klubbene sine, og istedenfor bare å snakke om det gjør han det til en reell faktor .
DB170823 Dette ettersom landet er en viktig regional aktør, og en viktig faktor i mange konflikter rundt om i verden.
DB170823 Det sier seg selv at det at du bor grisgrendt er en betydelig faktor .
BT170823 - Det følger av dagens WADA-kode at « the timing of the sporting calendar » ikke er en relevant faktor for om straffen skal reduseres.
AP170823 En høyspentledning går over jordet der flyet styrtet, men det er ikke kjent om dette har vært en faktor i forbindelse med flystyrten.
AP170823 - Det følger av dagens WADA-kode at « the timing of the sporting calendar » ikke er en relevant faktor for om straffen skal reduseres.
AA170823 En høyspentledning går over jordet der flyet styrtet, men det er ikke kjent om dette har vært en faktor i forbindelse med flystyrten.
SA170822 De viste til WADA-koden, der det står at « timingen i sportskalenderen » er en irrelevant faktor i straffeutmålingen.
FV170822 De viste til WADA-koden, der det står at « timingen i sportskalenderen » er en irrelevant faktor i straffeutmålingen.
DB170822 CAS-panelet slår fast at tilstanden hennes ikke var ekstraordinær nok til å kunne være en formildende nok faktor , og at det ikke er noe som tyder på at hun ikke var i stand til å gjøre helt enkle undersøkelser.
DA170822 Håndverket er for lengst reetablert som en vesentlig faktor i kunsten.
BT170822 De viste til WADA-koden, der det står at « timingen i sportskalenderen » er en irrelevant faktor i straffeutmålingen.
AP170822 Menn som skiller seg fra sine ektefeller av tilsynelatende bagatellmessige årsaker, skal ha vært en utløsende faktor for debatten.
AP170822 De viste til WADA-koden, der det står at « timingen i sportskalenderen » er en irrelevant faktor i straffeutmålingen.
AA170822 En høyspentledning går over jordet der flyet styrtet, men det er ikke kjent om dette har vært en faktor i forbindelse med flystyrten.
AA170822 - En negativ faktor kan være at flere av oppdretterne vil dra ned slaktevolumguidingen for fullåret siden det har vært biologiske problemer i flere regioner i slutten av andre kvartal.
DN170821 I en undersøkelse fra ITB World Travel Trends Report kommer det frem at trygghet er blitt en svært viktig faktor for turister når de velger hvor de skal reise på ferie. 45 prosent av respondentene i undersøkelsen hadde alvorlige bekymringer om egen sikkerhet, og rundt to tredjedeler av dem ville bare reise til land de opplever som trygge.
DB170821 Men Wirgenes påpeker en annen faktor .
DA170821 Men Wirgenes påpeker en annen faktor .
AP170821 En annen viktig faktor er hvor mange som faktisk får bli.
AP170821 Men Wirgenes påpeker en annen faktor .
AA170821 Men Wirgenes påpeker en annen faktor .
AA170821 Men Wirgenes påpeker en annen faktor .
AA170821 - I Trøndelag var nok det en faktor .
DN170820 Selv om taket kan sees på som en disiplinerende faktor , er det strengt tatt overflødig.
AA170818 « Tilgjengelighet er en avgjørende faktor for næringsdrivendes eksistensgrunnlag.
AP170817 Vellykket boligutvikling er dessuten en avgjørende faktor for god byutvikling.
AP170817 Boligen er sentral for vår helse og velvære, sosial tilhørighet og trygghet, den utgjør en viktig faktor i vår personlige økonomi.
NL170815 En viktig faktor for en god og bærekraftig utvikling av luftfartsnæringen vil være å styrke utdanningstilbudet.
DB170812 Smak var viktigste faktor , men også konsistens og helhetsinntrykk ble vurdert.
VG170811 Den islamske tro har nemlig en faktor som er fraværende i de andre verdensreligionene, en hærfører og en krigens mann som religionsstifter.
SA170811 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
DB170811 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
BT170811 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
AP170811 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
AA170811 Så er det også en faktor at ISIL straffer desertører med døden, så det kan også være en avskrekkende effekt, sier hun.
NL170810 Langs kysten er trolig fortjenesten og verdiskapningen i lakseindustrien en viktig faktor .
NL170810 En faktor er selvsagt at Tromsø har en positiv folketallsutvikling og mange nye unge innbyggere med høy kompetanse.
FV170810 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
DA170810 Det er bestandig en viktig faktor .
AA170810 Kjerneinflasjonen, som er en viktig faktor for rentefastsettelsen fra Norges Bank, steg med 1,2 prosent fra juli 2016 til juli 2017.
AA170810 Kjerneinflasjonen, som er en viktig faktor for rentefastsettelsen fra Norges Bank, steg med 1,2 prosent fra juli 2016 til juli 2017.
NL170809 ¶ Valgdeltakelsen er en sentral faktor for legitimiteten til de valgte, og for å synliggjøre tillit mellom folket og politikerne som styrer på våre vegne.
NL170809 Valgdeltakelsen er en sentral faktor for legitimiteten til de valgte, og for å synliggjøre tillit mellom folket og politikerne som styrer på våre vegne.
NL170809 I et slikt trusselbilde mente strateger at etablering av luftherredømme var den kritiske faktor for å beskytte egne flybaser.
DN170809 Konkurransesituasjonen er en annen viktig faktor , sier Giske.
NL170808 En viktig faktor her er anonymiteten både YouTube og 4chan tilrettelegger for.
DB170807 Det har i ettertid kommet fram at rusmisbruk skal ha vært medvirkende faktor for den unge jentas død, ifølge The Guardian.
DB170807 - Det finnes en annen faktor også, og det er at det å ha kjente foreldre kan føre til mobbing av barna.
SA170806 Abdellaoue har vært småskadet i det siste, noe som nok har vært en avgjørende faktor .
DB170806 Dagens oljepolitikk ignorerer i realiteten klima som faktor , og det vil ikke kunne fortsette.
AP170806 Abdellaoue har vært småskadet i det siste, noe som nok har vært en avgjørende faktor .
SA170804 Smak er ikke en faktor i testen.
FV170804 Smak er ikke en faktor i testen.
DB170804 Selvfølgelig vil innvandring være en betydelig faktor i denne sammenheng.
BT170804 Smak er ikke en faktor i testen.
AP170804 Smak er ikke en faktor i testen.
DB170803 Smak er ikke en faktor i testen.
AP170803 Det er en uimotståelig faktor , sier Brown.
AP170803 Her er lønnsutviklingen en viktig faktor .
AP170803 | Fra spenefett til faktor 50 : Fortellingen om solkrem er en solskinnshistorie ¶
AP170802 Du må også unngå direkte sollys på huden i to døgn, enten ved å dekke til eller bruke solkrem med høy faktor , sier Skjerdal.
VG170801 Fotballen har vært en del av meg i 22 år og kommer fremdeles til å være en viktig faktor bare ikke på samme måte som før.
SA170801 Fotballen har vært en del av meg i 22 år og kommer fremdeles til å være en viktig faktor bare ikke på samme måte som før.
NL170801 ¶ Samfunnsforsker og professor Ottar Brox har i lang tid advart mot at høy innvandring er en faktor som øker forskjellene i Norge.
FV170801 Fotballen har vært en del av meg i 22 år og kommer fremdeles til å være en viktig faktor bare ikke på samme måte som før.
DB170801 « Fotballen har vært en del av meg i 22 år og kommer fremdeles til å være en viktig faktor bare ikke på samme måte som før.
BT170801 Fotballen har vært en del av meg i 22 år og kommer fremdeles til å være en viktig faktor bare ikke på samme måte som før.
AP170801 Fotballen har vært en del av meg i 22 år og kommer fremdeles til å være en viktig faktor bare ikke på samme måte som før.
AA170731 Reklame på tv er dessuten dyrt og kan gi en fordel for partier og politikere med mest ressurser, noe som kan virke udemokratisk og gjøre økonomiske ressurser til en stadig viktigere faktor i norske valg.
DA170730 Kinotilbudet er viktig faktor , men også det sosiale.
DA170730 Det sosiale har hele tiden vært en faktor for kino.
VG170728 - Porno er dessverre en viktig faktor når unge folk skal inn i seksuallivet.
SA170724 Kristiansen understreker riktignok at løypen er annerledes og at sidevind kan bli en større faktor i Herning.
FV170724 Kristiansen understreker riktignok at løypen er annerledes og at sidevind kan bli en større faktor i Herning.
DB170724 En faktor er også at det ikke bygges like mye som det er behov for, legger han til.
BT170724 Kristiansen understreker riktignok at løypen er annerledes og at sidevind kan bli en større faktor i Herning.
AP170724 Kristiansen understreker riktignok at løypen er annerledes og at sidevind kan bli en større faktor i Herning.
DN170723 Hun tror også det gode været har vært en utslagsgivende faktor for det synkende besøket.
DN170723 Hobbelstad tror kombinasjonen av interessen for andre verdenskrig og fanskaren til Christopher Nolan blir en viktig faktor for suksess.
DB170723 - Det er nok først og fremst på grunn av de lave prisene, men miljøaspektet er også en faktor , sier Johansen til Finansavisen.
DB170722 Likevel er det et betydelig politisk marked for den kristne faktor . 12 prosent mener statens grunnlag bør være vår kristne og humanistiske arv, og 22 vil ha både demokratiske og kristne verdier.
VG170721 Dette er forhold vi har vært godt kjent med, og en viktig faktor i de begrensninger og mulighetsrom vi hele tiden har kommunisert til oppdragsgiver, sier Hermansen til Politiforum.
DB170720 En faktor Kroksæter også peker på, som hemmer de norske klubbenes sjanser, er det nye formatet som inntar mesterligaen neste år.
DB170720 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
SA170719 En utfordrende faktor i et lagspill er at andre utøvere ser din skade som en mulighet til å spille seg til en plass.
FV170719 En utfordrende faktor i et lagspill er at andre utøvere ser din skade som en mulighet til å spille seg til en plass.
DB170719 Ifølge rapporten kan distraksjon også ha vært en medvirkende faktor når det gjelder dødsulykker forårsaket av manglende informasjonsinnhenting, som gjaldt 20 dødsulykker i 2016.
DB170719 Fire av disse hadde bruken av mobiltelefon som medvirkende faktor .
BT170719 En utfordrende faktor i et lagspill er at andre utøvere ser din skade som en mulighet til å spille seg til en plass.
AP170719 En utfordrende faktor i et lagspill er at andre utøvere ser din skade som en mulighet til å spille seg til en plass.
AA170718 - Da Applewatch ble lansert kunne den måle så å si alt, men ikke menstruasjon, selv om det er en biologisk faktor som er lett å måle.
VG170717 I juni i år var det flest utforkjøringer som koster personer livet, og i disse tilfellene har for høy hastighet i forhold til fartsgrensen ofte vært en avgjørende faktor .
VG170717 Bare veier og lyse kvelder kan være en faktor som gjør at det tråkkes hardere på gasspedalen i sommermånedene, ifølge Larsen.
SA170716 I solrike land bør man bruke minst faktor 30, råder Kreftforeningen.
FV170716 I solrike land bør man bruke minst faktor 30, råder Kreftforeningen.
DB170716 Hans medisinske bakgrunn var også en faktor for politiet, da måten Shorts kropp var delt i to på, angivelig krevde en form for kirurgisk erfaring.
AP170716 I solrike land bør man bruke minst faktor 30, råder Kreftforeningen.
VG170715 Begge kommentatorene peker på en annen faktor til at det ikke er like høy kvalitet på Eliteserien i år som for flere år siden : Ressurser som en grunn til at kvaliteten utenfra ikke er like stor nå som den var for 10-12 år siden.
VG170715 · Nivea invisible protection spray, faktor 20 ¶
VG170715 · Nivea Protect & Refresh Invisible Cooling Mist, faktor 20 ¶
VG170715 · Garnier Ambre Solaire Kids Moisturising Lotion, faktor 30 ¶
VG170715 Det gjør imidlertid Niveas Protect & Refresh Invisible Cooling Mist, faktor 20 og invisible protection spray, faktor 20.
VG170715 Det gjør imidlertid Niveas Protect & Refresh Invisible Cooling Mist, faktor 20 og invisible protection spray, faktor 20.
DB170715 - En faktor er nok at vi er en generasjon som har vokst opp med sosiale medier.
AA170714 En tredje faktor er Teslas evne til å håndtere nettverkseffekter og bygge opp en infrastruktur som underbygger teknologien.
DB170713 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
VG170712 Bongo tror utviklingen rapporten viser skyldes flere forhold, og at økt rekruttering av kvinner til Forsvaret kan være en avgjørende faktor , noe som også blir antydet av militærpolitiet i deres rapport.
DB170712 Jeg innser at mitt navn må ut i offentligheten, siden det var en utløsende faktor i hendelsesforløpet.
DA170712 I tillegg til de økonomiske insentivene som ligger i pensjonsreformen mener Strøm holdninger til eldre i arbeidslivet er en viktig faktor .
NL170711 Tørke og sviktende avlinger var en faktor til utbruddet av den arabiske våren i 2011 som også var forspillet til den pågående konflikten i Syria.
DA170711 - Ikke en faktor
NL170710 Flaks er en annen viktig faktor ved eksamen.
DB170710 Usikkerheten rundt om « Hotel Cæsar » skulle fortsette eller ikke har også vært en avgjørende faktor .
DB170710 Det er tydelig at fansen er noe som har betydd mye for Kim-Daniel, og det skal ha vært en avgjørende faktor for at han har blitt så lenge.
VG170709 * Det betyr at landsresultatet i målingen sees mot landsresultatet ved forrige valg ( 2,8 % ved valget 2013 mot 4,1 % nå, som blir en faktor på 1,46 ), og så ganges hvert fylkesresultat fra valget 2013 opp med denne nasjonale faktoren.
VG170708 PROFILERTE SAMARBEID : En viktig faktor i oppbyggingen av Astrid S internasjonalt er å koble henne til andre artister med global appell.
DA170708 - Vi vet at de fleste voldtekter skjer på fester, og at alkohol er en medvirkende faktor , sier hun.
SA170707 Smak er ikke en faktor i testen, men du kan stemme på den du synes smaker best.
SA170707 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til, og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
FV170707 Smak er ikke en faktor i testen, men du kan stemme på den du synes smaker best.
FV170707 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til, og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
AP170707 Smak er ikke en faktor i testen, men du kan stemme på den du synes smaker best.
AP170707 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til, og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
SA170706 Det er en positiv faktor , sier han med et smil.
SA170706 Det er en positiv faktor , sier han med et smil.
DN170706 - Festetomt er en faktor som kan gjøre kjøpere skeptiske.
AP170706 Det er en positiv faktor , sier han med et smil.
AP170706 Det er en positiv faktor , sier han med et smil.
VG170705 Dessuten trekker han frem lønnen - som trolig blir doblet ved en Tottenham-overgang - som en avgjørende faktor for at han tror King vil dit.
DB170704 » I tillegg fremgår følgende : « Ved en fast faktor på 0,75 prosent vil pensjonistene få negativ kjøpekraftsutvikling når reallønnsveksten er lavere enn 0,75 prosent.
DB170704 Underregulering - pensjoner under utbetaling skal justeres i tråd med reallønnsvekst ( lønnsvekst minus prisvekst ), men fratrukket en faktor på 0,75 % ¶
SA170703 Det er ingen tvil om at « Beckham-loven » var en sentral faktor .
NL170703 Det siste er en kritisk faktor i et land der avstanden mellom sykehusene er stor, veiaksene få, og topografien ekstrem.
NL170703 En faktor som man skal ha i bakhodet er at resultatene fra disse forsøkene er ubrukelige med hensyn på sild og sei.
AP170703 Det er ingen tvil om at « Beckham-loven » var en sentral faktor .
SA170630 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
FV170630 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
DB170630 Og at tid også er en viktig faktor i utålmodighetsindustrien fotball, skrev Dagbladets fotballkommentator Morten Pedersen.
DB170630 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
BT170630 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
AP170630 Aksen for boligbygging er blåst opp med en faktor på to, slik at de to kurvene ligger oppå hverandre når tilbudet av nye boliger matcher befolkningsveksten.
AP170630 Aksen for boligbygging er blåst opp med en faktor på to, slik at de to kurvene ligger oppå hverandre når tilbudet av nye boliger matcher befolkningsveksten.
AP170630 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
DB170629 Noe som naturligvis er en faktor når det kommer til motivasjon.
AP170629 Han understreker at det ikke er greit for syklister å bryte trafikkreglene, men mener at tilretteleggingen kan være en medvirkende faktor til at enkelte syklister ikke følger reglene.
AP170629 Han understreker at det ikke er greit for syklister å bryte trafikkreglene, men mener at tilretteleggingen kan være en medvirkende faktor til at enkelte syklister ikke følger reglene.
DB170628 Vi så da at nettverk tilsynelatende er en avgjørende faktor når søknader behandles : En søker med Facebook-vennskap til personer som behandler søknaden hadde i 2016 nesten dobbelt så stor sjanse til å få penger fra Kulturrådet enn søkere som ikke kjente noen tilknyttet rådet.
BT170628 - En avgjørende faktor har også vært at Riksantikvaren har åpnet for oppmykning av vernebestemmelsene.
AP170628 - En avgjørende faktor har også vært at Riksantikvaren har åpnet for oppmykning av vernebestemmelsene.
AP170628 - En avgjørende faktor har også vært at Riksantikvaren har åpnet for oppmykning av vernebestemmelsene.
AP170628 I pensjonsforliket var det enighet om at pensjonene skal reguleres med en faktor som er 0,75 prosent lavere enn lønnsutviklingen.
AP170628 I pensjonsforliket var det enighet om at pensjonene skal reguleres med en faktor som er 0,75 prosent lavere enn lønnsutviklingen.
DN170626 Analytiker Petter Kongslie og analysesjef Lars- Daniel Westby hadde sett for seg Telenor som en stabiliserende faktor i porteføljen, men ser nå for mange skjær i sjøen for teleselskapet.
DA170626 Festivalen koblet toneangivende anglo-amerikanske forfattere og kritikere med norsk litteraturmiljø, og er blitt framhevet som en viktig faktor i Karl Ove Knausgårds internasjonale gjennombrudd utover 2010-tallet.
AA170626 En faktor er imidlertid utelatt i kalkylene.
SA170623 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
BT170623 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
AP170623 Etter fødselsrater og levealder er migrasjon den viktigste faktor for utviklingen i folketall i land og regioner.
AP170623 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
VG170622 Det er ikke bare sjåførene som har skylden for at det går galt, selv om manglende førerdyktighet vurderes å ha vært en medvirkende faktor i 50 prosent av dødsulykkene.
NL170622 Universitetet i Tromsø og etableringer som har fulgt i kjølvatnet av det, er en viktig faktor her.
DB170622 I 2017 er folkeopinionen en vesentlig faktor for firmaer som ønsker og lykkes, og etter klagestormen legger Spotify seg flate.
AA170622 Som oftest var farten en direkte utløsende faktor , ifølge Vegvesenet.
AA170622 - I om lag 40 av 128 dødsulykker i 2016 har høy fart etter forholdene eller godt over fartsgrensen vært sannsynlig medvirkende faktor til at dødsulykken skjer.
DN170621 Konkurransesituasjonen er en annen viktig faktor .
DN170621 Konkurransesituasjonen er en annen viktig faktor .
VG170620 - Men det er veldig vanskelig å peke på én faktor , for den finnes ikke.
SA170620 Alt det utenomsportslige er en faktor som er der.
AP170620 26 prosent tror det er en mindre viktig grunn, mens 11 prosent ikke tror det er en faktor i det hele tatt.
AP170620 Alt det utenomsportslige er en faktor som er der.
DB170619 Brennbare kledningsplater er blitt pekt ut som en faktor som kan ha bidratt til at brannen utviklet seg så raskt.
VG170618 - Det er mange ulike variabler, og det er vanskelig å peke på én bestemt faktor for å finne svaret på hvorfor det ikke har vært flere folk på stadion i år.
NL170618 Kultur skaper ikke bare tilhørighet og samhold, men kan også være en viktig faktor for bærekraftig økonomisk utvikling i Arktis.
SA170617 Brennbare kledningsplater er blitt pekt ut som en faktor som kan ha bidratt til at brannen utviklet seg som den gjorde.
DB170617 Brennbare kledningsplater er blitt pekt ut som en faktor som kan ha bidratt til at brannen utviklet seg så raskt.
BT170617 Brennbare kledningsplater er blitt pekt ut som en faktor som kan ha bidratt til at brannen utviklet seg som den gjorde.
AP170617 Brennbare kledningsplater er blitt pekt ut som en faktor som kan ha bidratt til at brannen utviklet seg som den gjorde.
AA170617 Brennbare kledningsplater er blitt pekt ut som en faktor som kan ha bidratt til at brannen utviklet seg som den gjorde.
AA170617 Brennbare kledningsplater er blitt pekt ut som en faktor som kan ha bidratt til at brannen utviklet seg så raskt.
SA170616 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
DB170616 Og tidsforskjellen er også en faktor , sier Kenneth Bergh.
BT170616 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
AP170616 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
AA170616 IS har fungert som en samlende faktor , mener Säpo-sjefen.
SA170615 Vår oppfordring er å bruke nok solkrem når du smører deg og minst faktor 15.
DB170615 - Dette kan være en faktor .
BT170615 Vår oppfordring er å bruke nok solkrem når du smører deg og minst faktor 15.
BT170615 Vår oppfordring er å bruke nok solkrem når du smører deg og minst faktor 15.
AP170615 Vår oppfordring er å bruke nok solkrem når du smører deg og minst faktor 15.
NL170613 Når vi nå tilrettelegger så godt for kreativitet, leverer på kvalitet og særegenhet, og har kompetansen og nettverkene som trengs, så er tilgang på private prosjektmidler en helt avgjørende faktor !
DA170613 - Høy omløpshastighet i markedet, særlig i de største byene, kan også være en medvirkende faktor til at boligkjøpere rett og slett har for kort tid til å gjøre seg godt nok kjent med innholdet i rapportene, fortsetter han.
DA170613 - Dette er tekniske rapporter med mye detaljert informasjon, noe som selvsagt kan være en medvirkende faktor til at ikke alle boligkjøpere setter seg inn i dem.
DN170612 En annen faktor som har preget markedet de siste månedene, er skiferoljeproduksjonen i USA.
AP170612 - Er regn, snø og dårlig vær en faktor som kan spille inn når folk skal velge mellom bil og kollektivt ?
AA170612 Felles ordførerparti er nok likevel knapt en faktor som sikrer enighet i denne sammenhengen.
VG170611 Det finnes også en tredje faktor for å forklare det politiske fenomenet Macron.
DA170611 Her spiller jakten på fortida, oppdagelsen av mormorens gamle brev, erkjennelsen av hennes historie og hvordan den løslater « demonene », en bakenforliggende, men ikke ubetydelig faktor .
SA170610 En annen faktor er grønne sertifikater, som kan sees på som en statlig subsidiering for rasering av uberørt natur.
DB170610 - Arveavgiften er én faktor .
AP170610 - Er regn, snø og dårlig vær en faktor som kan spille inn når folk skal velge mellom bil og kollektivt ?
SA170609 For mennesker med psykiske lidelser er ernæring en like viktig faktor som den medisinske og miljøterapeutisk behandlingen.
SA170609 Hvor lenge den varer, avhenger av én faktor : resultater.
SA170609 Det er også en faktor som bidrar i samme retning.
AP170609 « Stortinget ber regjeringen legge til rette for at støtte og bistand til politiet og det øvrige sivile samfunn i stor grad bør være en styrende faktor for innretning av enkelte av Forsvarets strukturerer og kapasiteter, slik som heimevern, spesialstyrker, cyberforsvar og helikopterkapasitet. » - Ble sjokkert - dette innebærer ny kurs i forsvarspolitikk ¶
AP170609 Det er også en faktor som bidrar i samme retning.
AA170609 Samtidig steg kjerneinflasjonen, som er en viktig faktor for rentefastsettelsen fra Norges Bank, med 0,3 prosent fra april til mai.
VG170608 Jeg tror at for dem som var usikre på hvem de skulle stemme på, har sikkerhet vært en avgjørende faktor .
SA170608 Smak er ikke en faktor i testen.
SA170608 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
FV170608 Smak er ikke en faktor i testen.
FV170608 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
DB170608 I tillegg til Comeys versjon av historien, er det en annen viktig faktor for utfallet av høringen som starter i dag.
DA170608 28-åringen er ute etter en ny klubb ettersom kontrakten med Nürnberg løper ut, og han er klar på at muligheten til å fortsette på landslaget vil være en viktig faktor ved klubbvalget.
BT170608 Smak er ikke en faktor i testen.
BT170608 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
AP170608 Smak er ikke en faktor i testen.
AP170608 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
VG170607 En utløsende faktor for krisen er nemlig at det i slutten av mai ble spredd uttalelser fra Qatars emir som ble tolket som støtte til Iran, Hamas, Hezbollah og Israel, noe som ikke falt i god jord hos nabolandene.
BT170607 - En faktor var lønningene, som hadde stått stille siden finanskrisen i 2008.
AP170607 Vi mener at vi har en god sak, vi har bebudet en rettssak mot Multiconsult for vi mener at de er en meget betydelig faktor i årsaken til at dette har utviklet seg som det har.
AP170607 « Stortinget ber regjeringen legge til rette for at støtte og bistand til politiet og det øvrige sivile samfunn i stor grad bør være en styrende faktor for innretning av enkelte av Forsvarets strukturerer og kapasiteter, slik som heimevern, spesialstyrker, cyberforsvar og helikopterkapasitet. » - Ble sjokkert - dette innebærer ny kurs i forsvarspolitikk ¶
VG170606 Men det er jo én faktor .
DN170605 - En renteoppgang er lite sannsynlig, men vil kunne være en utløsende faktor for boligprisfall.
DN170605 - En renteoppgang er lite sannsynlig, men vil kunne være en utløsende faktor for boligprisfall.
VG170603 Direktoratet har ikke fått tilbakemeldinger om at eksamensvaktene som en påvirkende faktor , har vært et problem for skolene.
VG170602 Gode karakterer er ikke alt, men fortsatt en svært viktig faktor når selskaper ansetter unge mennesker, ifølge HR-ledere og hodejegere.
SA170602 Smak er ikke en faktor i testen.
SA170602 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
BT170602 Smak er ikke en faktor i testen.
BT170602 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
AP170602 Dokumenter Aftenposten har fått innsyn i, viser at en kompliserende faktor var at prosjektet utviklet seg slik at det berørte Nødnett, det nye milliardsystemet som nødetatene bruker til radiokommunikasjon.
AP170602 Smak er ikke en faktor i testen.
AP170602 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
VG170601 - Stress kan være en utløsende faktor i min sykdom.
DB170601 Hjelleflat mener en viktig faktor for at man har lykkes i Flåm, er at alle reiselivsaktørene samarbeider godt om et felles mål.
AP170601 Det er også en faktor at Forsvaret er mindre enn tidligere, sier Grunnan.
VG170530 - Det fremgår av WADA-koden, under definisjonen av « skyld », at en utestengelse som forhindrer utøveren i å delta på store sportsarrangementer, ikke skal være en relevant faktor for å redusere en straff.
VG170530 Mandag kveld publiserte Tiger Woods en erklæring der han hevdet at alkohol ikke var « en faktor » i forbindelse med arrestasjonen.
DA170530 - At ungdom ikke søker, skyldes nok flere ting, men det er selvfølgelig en betydelig faktor at en stor del av bransjen har utvikla seg i helt feil retning.
AA170530 Røykpakkenes og snusboksenes utseende har vært en viktig faktor for å tiltrekke seg nye brukergrupper, særlig unge.
VG170529 Sjefmeteorolog Todd Crawford hos Weather Company mener at mangelen på sjøis er en faktor som kan spille inn på sommerværet i Nord-Europa : ¶
SA170529 Den nye retningslinjen har gått vekk ifra sukker i urinen som en faktor eller kriterium for å ta glukosebelastningstest.
FV170529 Den nye retningslinjen har gått vekk ifra sukker i urinen som en faktor eller kriterium for å ta glukosebelastningstest.
DB170529 En livsviktig faktor er for øvrig umiddelbar tilgjengelighet når barn og unge trenger hjelp med sine problemer.
BT170529 Den nye retningslinjen har gått vekk ifra sukker i urinen som en faktor eller kriterium for å ta glukosebelastningstest.
AP170529 Den nye retningslinjen har gått vekk ifra sukker i urinen som en faktor eller kriterium for å ta glukosebelastningstest.
SA170528 - Det er en bonus, men for min del har penger aldri vært en faktor i syklingen.
SA170528 TIL-spiss Thomas Lehne Olsen legger ikke skjul på at varmen var en faktor .
DN170528 - I det moderne og stadig mer digitaliserte arbeidslivet er endring blitt en konstant faktor .
BT170528 - Det er en bonus, men for min del har penger aldri vært en faktor i syklingen.
BT170528 - Det er en bonus, men for min del har penger aldri vært en faktor i syklingen.
AP170528 Å ha en seier på CV-en kan vise seg å bli en avgjørende faktor i fremtidige kontraktsforhandlinger - enten med eget eller andre profflag.
AP170528 - Det er en bonus, men for min del har penger aldri vært en faktor i syklingen.
AP170528 TIL-spiss Thomas Lehne Olsen legger ikke skjul på at varmen var en faktor .
DB170527 Da de kom ned bakken og inn på flatene inn til Sandnes sentrum, spilte dog motvinden inn som en negativ faktor for bodøværingen.
VG170525 Norske Lars Sætra lot seg lokke til kinesisk fotball : - Pengene var selvfølgelig en faktor
VG170524 Det er mest en psykologisk faktor , tror jeg.
VG170524 Hkeem sier han ikke fikk TV-nerver - en annen faktor artister må forholde seg til på det direktesendte showet fra Rådhusplassen.
VG170524 Colins karakter er tilfeldigvis den utløsende faktor .
SA170524 Smak er ikke en faktor i testen.
SA170524 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
DB170524 At skaden kommer til å bli begrensende faktor videre inn i sesongoppkjøringen, tror han ikke.
DA170524 Sammen med kvalitet i utdanningen, er trivsel en viktig faktor når studentene skal velge studiested.
BT170524 Smak er ikke en faktor i testen.
BT170524 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
AP170524 Smak er ikke en faktor i testen.
AP170524 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
AA170524 Dommeren i saken, Steven O'Neill, har avvist at hudfarge skal være en faktor i utvelgelsen av jurymedlemmer, noe forsvarerne mener at det bør være siden Cosby selv er svart.
VG170522 - Vi har funnet at tilknytning til arbeidslivet er en viktig faktor til at kvinner venter med å få barn.
VG170522 - Vi har funnet at tilknytning til arbeidslivet er en viktigs faktor til at kvinner venter med å få barn.
VG170522 - Vi har bare funnet en faktor for nedgangen i tredjefødsler i perioden 2010-2015, og det er fallende arbeidsledighet i kommunene.
BT170522 Det er ikke tvil om at ikke norsk gass vil være en viktig faktor i å redusere klimautslippene.
DB170521 Som Groenewegen nevner kan Amund Grøndahl Jansen være faktor nummer to.
DB170520 Som om motstanders motspill ikke er en faktor .
DB170520 Det er en faktor .
SA170519 Indeksen tar også med forbedring som en faktor , og sammenligner utviklingen i helsevesenets standard fra 1990 til 2015.
SA170519 Smak er ikke en faktor i testen.
SA170519 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
NL170519 Vi er positivt overrasket over at lederen i Nordland NTEU mener at EU bør bestå som en stabiliserende faktor i Europa, og som kan bidra til en fredelig sameksistens i verdensdelen.
NL170519 Vi er enige om at EU er en viktig stabiliserende faktor i Europa og at Norge må ha et godt og avklart forhold til sitt aller viktigste marked.
DB170519 Bakom podiet, etter å ha mottatt den grønne poengtrøyen foran sitt eget publikum, innrømmer han at setet-bruddet ikke var den avgjørende faktor .
DB170519 Indeksen tar også med forbedring som en faktor , og sammenligner utviklingen i helsevesenets standard fra 1990 til 2015.
BT170519 Smak er ikke en faktor i testen.
BT170519 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
AP170519 Indeksen tar også med forbedring som en faktor , og sammenligner utviklingen i helsevesenets standard fra 1990 til 2015.
AP170519 Smak er ikke en faktor i testen.
AP170519 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
AA170519 Indeksen tar også med forbedring som en faktor , og sammenligner utviklingen i helsevesenets standard fra 1990 til 2015.
FV170518 Smak er ikke en faktor i testen.
FV170518 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
DB170518 Også forholdet mellom de ti prosent rikeste og de ti prosent fattigste bekrefter at innvandring er viktigste faktor for å forklare økende ulikhet.
VG170516 Været er også en viktig faktor .
NL170516 Jeg mener vi bør håpe at EU består som en stabiliserende faktor som kan bidra til fredelig sameksistens på vårt kontinent.
DN170516 Banken sier også at gjeldsveksten er en viktig faktor .
DN170516 Politisk risiko i euroområdet kommer til å være en negativ faktor på mellomlang sikt, som vil være med på å dempe kjøpelysten litt.
AA170516 En annen faktor som påvirker samtalene, er USAs skiftende rolle.
BT170515 En annen uheldig faktor er at den omstridte formuleringen i paragraf 71 ble tilføyet etter at høringsrunden var ferdig.
DN170514 En av fire nordmenn sier lønn er viktigste faktor i karrierevalg, mens hele 49 prosent av svenskene sier det samme.
DN170514 Han er imidlertid klar på at digitalisering er en viktig faktor for grepene Trigger nå tar : ¶
DN170514 Han er imidlertid klar på at digitalisering er en viktig faktor for grepene Trigger nå tar : ¶
DB170513 Jeg ser på ham som en stor faktor for at jeg kom meg opp på det nivået jeg gjorde i fjor, sier Haag.
AP170513 » Derfor : Alle rørledninger som kommer inn til landet fra nå av, må lages av amerikansk stål, noe som er en stor faktor , sa Trump i et intervju med en lokal TV-stasjon i Wisconsin 16. april.
VG170512 Stress kan være en slik faktor , og har man en følelse av utilstrekkelig og ensomhet kan det forsterkes av årstiden man er i.
VG170512 - Vi vet at det å kunne snakke med noen om problemene, er en viktig faktor for å forebygge selvmord.
VG170512 Så kan det enten være en direkte eller en medvirkende faktor til styrten.
SA170512 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
BT170512 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
AP170512 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
DN170511 En kompliserende faktor er at Skeie-familiens eierselskap Skeie Technology har avgitt en morselskapsgaranti for EPH.
DB170511 En annen faktor som trolig bidrar til en bestemt politisk slagside, er at personer som sympatiserer med venstreorienterte og radikale partier oftere er åpne for nye ting og ideer - noe som er påpekt av forskere som arbeider med problematikken.
DB170510 - Det er en positiv drivende faktor .
AP170510 Hensyn til kompetanse er også en faktor som er viktig å ta med, sier Thorburn.
AA170510 Kjerneinflasjonen ( KPI-JAE ), som er en viktig faktor for rentefastsettelsen fra Norges Bank, har steget med 1,7 prosent de siste tolv månedene.
VG170509 En ny faktor i regnestykket om Jensens økonomi, er at Bettmo mener at eks-politilederen må ha hatt en kontantbeholdning i 1. januar 2004, som er første året i tiltalen.
DA170509 Tallene er tydelige etter årets fire første hjemmekamper, men en betydelig faktor må tas med : I fjor hadde Vålerenga Rosenborg i andre seriekamp, noe som trakk opp snittet betydelig.
DN170508 Kronens svekkelse mot euro den siste tiden har overrasket flere norske analytikere, men flere har pekt på redusert politisk risiko i Europa som en mulig faktor .
DB170508 Det blir en faktor som sammen med at etappen kommer veldig tidlig i rittet, kan sette sitt preg på måten rytterne angriper avslutningen.
VG170505 En faktor er størrelsen på Wembley-gressteppet, hevder seriøse The Telegraph.
SA170505 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
FV170505 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
DB170505 Salvesen sier de ønsker innført obligatoriske organisasjonsutviklingsprogrammer hos alle barneverntjenester « med vekt på den menneskelige faktor ».
BT170505 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
AP170505 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
VG170504 En annen viktig faktor er at politiet må bli flinkere til å stille kontrollerbare spørsmål.
DB170504 Delvis skyldes dette nederlaget samme faktor som for venstresiden i 2002 og 2017.
DB170503 Og at tid også er en viktig faktor i utålmodighetsindustrien fotball, skrev Dagbladets fotballkommentator Morten Pedersen.
BT170503 Ved bruddet i februar 2017 var uenighet om pensjon en sentral og utløsende faktor , ifølge en pressemelding fra Fagforbundet.
AA170503 Ved bruddet i februar 2017 var uenighet om pensjon en sentral og utløsende faktor , ifølge en pressemelding fra Fagforbundet.
AP170502 Historikere peker også på andre årsaker bak borgerkrigen, men viser til slavespørsmålet som den underliggende faktor .
SA170501 Ifølge Fagforbundet er kultur en viktig faktor i arbeid med blant annet integrering og kunst- og kulturaktiviteter kan være forebyggende.
SA170501 Ifølge Fagforbundet er kultur en viktig faktor i arbeid med blant annet integrering og kunst- og kulturaktiviteter kan være forebyggende, skriver de.
DB170501 Salvesen sier de ønsker innført obligatoriske organisasjonsutviklingsprogrammer hos alle barneverntjenester « med vekt på den menneskelige faktor ».
DB170430 Det er også en matchvinnende faktor .
VG170428 Det å etablere gjensidig tillit i miljøet var og er en viktig faktor .
AP170428 En avgjørende faktor blir den nye avtalen mellom EU og Storbritannia.
SA170427 Smak er ikke en faktor i testen, men du kan selv stemme på den melken du syns smaker best her.
SA170427 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
FV170427 Smak er ikke en faktor i testen, men du kan selv stemme på den melken du syns smaker best her.
FV170427 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
BT170427 Smak er ikke en faktor i testen, men du kan selv stemme på den melken du syns smaker best her.
BT170427 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
AP170427 Smak er ikke en faktor i testen, men du kan selv stemme på den melken du syns smaker best her.
AP170427 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
VG170426 En litt sånn ubestemmelig faktor , i tillegg til et udiskutabelt talent.
DB170426 - Jeg tror også været blir en viktig faktor .
DA170426 En annen viktig faktor er å legge til rette for mer entreprenørskap og innovasjon i næringslivet.
AA170426 Ingen felles faktor
AA170426 Forsker Tore Strohmeier forteller at de hadde håpet å kunne finne en felles faktor , men ikke har gjort det.
DN170425 Evercore trekker samtidig frem utsiktskommentarene som en positiv faktor og beskriver kommentarene som oppstemt.
BT170425 Oppfølgeren « Baby eg har et problem » viser at Hester fremdeles er en faktor å regne med, men der forgjengeren føltes som et paradigmeskifte, er oppfølgeren mer som en liten oppgradering.
SA170424 - Så lenge man holder saklighetsgraden oppe til en viss grad, og ikke slenger dritt, så er det en faktor som er der, sier han. | « Han burde ha scoret på den sjansen » ¶
SA170424 - En faktor er også at Barcelona er ute av Champions League, og kan ha fullt fokus på La Liga.
DN170424 | Venter sterkere krone mot euro i juli ¶... men det avhenger av én faktor , ifølge valutaanaytiker.
DN170424 Og det er nok nivåene vi må se før oljeprisen igjen skal bli en kronepositiv faktor , sier Østnor på en webcast fra DNB Markets mandag.
AP170424 - Så lenge man holder saklighetsgraden oppe til en viss grad, og ikke slenger dritt, så er det en faktor som er der, sier han.
AP170424 - En faktor er også at Barcelona er ute av Champions League, og kan ha fullt fokus på La Liga.
DB170423 Dagbladet har vært i kontakt med en håndfull tidligere ansatte, som alle oppgir « Haagenruds lederstil » som en « medvirkende eller avgjørende faktor for hvorfor de sluttet » i MHBR.
BT170423 Stortingsmeldingen fremhever at noe av det sentrale med den humanistiske kompetansen er den menneskelige faktor , det vil si å forstå mennesker som meningsskapende vesener som står i en kulturell sammenheng.
SA170422 Kaptein Stenevik peker også på en annen faktor .
DN170422 Hvis det skal endres, må en ny instruks være mer detaljert enn bare å påpeke sårbarhet som en faktor , sier Grimsmo.
DB170422 Hendrie innrømmet seinere at de økonomiske problemene var en faktor i at han forsøkte å ta sitt eget liv to ganger.
DB170422 Han og Hellman er enige om at tørken er en viktig faktor , men at krisen er menneskeskapt.
BT170422 Kaptein Stenevik peker også på en annen faktor .
AP170422 Kaptein Stenevik peker også på en annen faktor .
VG170421 En viktig faktor Veland pekte på er at Real Madrid har viktige kamper i hjemlig serie for å ta hjem seriegullet den kommende, samtidig som Atlético langt på vei har sikret tredjeplassen.
VG170421 Protest og motstand ser ut til å være en overbevisende faktor for mange velgere, og speiles i oppslutningen til anti-etablissement-politikerne Le Pen og Mélenchon.
SA170421 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
FV170421 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
DN170421 Samspillet og endringsdyktigheten er en sterk faktor som utgjør en forskjell i Aker », skriver Røkke.
DB170421 I mitt syn er den faktoren, når den brukes som en faktor for å skille de som får leve fra de som må dø, ganske tilfeldig, skrev høyesterettsdommer Stephen Breyer, som overfor Washington Post spurte : ¶
DB170421 En viktig faktor for at dette er å bli en del av et fellesskap.
BT170421 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
AP170421 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
VG170420 Han fortalte meg at Eirik var mer en beskyttende faktor enn en venn.
VG170420 Det er en menneskelig faktor det er vanskelig å eliminere, svarer Wiig.
DN170419 - I ethvert marked er usikkerhet en negativ faktor .
DN170419 - Vel, etter de dramatiske kostnadsreduksjonene de siste årene kan både vind og sol uten subsidier gi den laveste kostnaden for ny elektrisk kraft i stadig flere land, selv i den tredje verden - noen ganger med en faktor på to.
AA170419 Også lederen i Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild Bye, peker på bemanning som én mulig faktor for oppgangen.
AA170419 For det andre : Det er feigt og direkte feil å skylde på personalet som en faktor for at avdelingen vår stenges.
BT170417 Vår erfaring er at tid er en viktig faktor for at « NEET-ere » skal gjenvinne troen på egne ferdigheter.
AA170416 Selv med de lovende forskningsresultatene for nye fusjonsprosesser var vann en viktig faktor .
SA170414 - De har vært en avgjørende faktor for suksessen vi har hatt de siste årene.
DB170414 Skal du derimot til Thailand eller andre tilsvarende destinasjoner, anbefaler de faktisk bruk av faktor 50.
DB170414 Ifølge Kreftforeningen bør man bruke minst faktor 15 ved lav UV-indeks, og faktor 30 ved noe høyere stråling.
DB170414 Ifølge Kreftforeningen bør man bruke minst faktor 15 ved lav UV-indeks, og faktor 30 ved noe høyere stråling.
DB170414 For å sikre seg er deres anbefaling dermed å velge en solkrem med minimum faktor 30.
DB170414 #1 : Velg riktig faktor
BT170414 - De har vært en avgjørende faktor for suksessen vi har hatt de siste årene.
AP170414 - De har vært en avgjørende faktor for suksessen vi har hatt de siste årene.
SA170413 Samojlova, som sitter i rullestol, sang under åpningsseremonien i Paralympics i Sotsji i 2014 og kom til finalen i russiske " X Faktor " i 2013.
DB170413 På dette tidspunktet fikk statsministeren og den britiske utenriksministeren, Boris Johnson, beskjed om at Ivanka Trumps reaksjon etter det kjemiske angrepet skal ha vært en viktig faktor .
DB170413 Han forteller at hun lever i nuet, en faktor han verdsetter mye i en partner.
DA170413 Viktig faktor
DA170413 - Resultatene indikerer at god fysisk form kan være en viktig faktor for å forebygge flere ulike kreftformer, sier Robsahm.
BT170413 Samojlova, som sitter i rullestol, sang under åpningsseremonien i Paralympics i Sotsji i 2014 og kom til finalen i russiske " X Faktor " i 2013.
BT170413 Viktig faktor
BT170413 - Resultatene indikerer at god fysisk form kan være en viktig faktor for å forebygge flere ulike kreftformer, sier Robsahm.
AA170413 Samojlova, som sitter i rullestol, sang under åpningsseremonien i Paralympics i Sotsji i 2014 og kom til finalen i russiske " X Faktor " i 2013.
SA170412 Smak er ikke en faktor i testen, men du kan stemme på hvilken du synes smaker best her.
SA170412 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
FV170412 Smak er ikke en faktor i testen, men du kan stemme på hvilken du synes smaker best her.
FV170412 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
DN170412 En faktor er kompetanse, en annen faktor er hvilke saker styret prioriterer i sine møter.
DN170412 En faktor er kompetanse, en annen faktor er hvilke saker styret prioriterer i sine møter.
DN170412 En faktor er kompetanse, en annen faktor er hvilke saker styret prioriterer i sine møter.
DN170412 En faktor er kompetanse, en annen faktor er hvilke saker styret prioriterer i sine møter.
DB170412 Men det er én faktor av mange.
DB170412 En viktig faktor for dialog med Russland er styrke og samarbeid.
BT170412 Smak er ikke en faktor i testen, men du kan stemme på hvilken du synes smaker best her.
BT170412 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
AP170412 Smak er ikke en faktor i testen, men du kan stemme på hvilken du synes smaker best her.
AP170412 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
DB170411 Kreftforeningen anbefaler på sine nettsider at man generelt bruker minst faktor 15 i Norge, og minst faktor 30 i solrike land.
DB170411 Kreftforeningen anbefaler på sine nettsider at man generelt bruker minst faktor 15 i Norge, og minst faktor 30 i solrike land.
DB170411 Her bør man dermed beskytte seg med solbriller, solkrem med minimum faktor 15 og klær - hvis man er lenge ute.
DB170411 Samtidig kan det være kroner å spare på å droppe kanalpakkene du ofte må ha, men det er uansett en faktor å ta med i regnestykket.
DN170410 En viktig faktor avgjør om oljeprisen skal videre opp ¶
DN170410 Menneskelig faktor
DB170410 - Sextapen var en utløsende faktor , fordi det rett og slett gjorde henne mer kjent.
DA170410 Hensynet til nødetatene er en annen faktor .
SA170408 Han peker på kontinuiteten Skien-klubben har hatt de siste årene som en viktig faktor .
AP170408 Han peker på kontinuiteten Skien-klubben har hatt de siste årene som en viktig faktor .
VG170407 Kina-kjenner og professor Øystein Tunjø ved Institutt for forsvarsstudier har også tidligere sagt til VG at Europa har blitt viktigere for Kina og at Kinas ønske om å fremstå som ansvarlig overfor EU var en viktig faktor for normaliseringen.
SA170407 Smak er ikke en faktor i testen.
SA170407 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
FV170407 Smak er ikke en faktor i testen.
FV170407 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
BT170407 Smak er ikke en faktor i testen.
BT170407 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
AP170407 Smak er ikke en faktor i testen.
AP170407 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
VG170406 Tunsjø nevner også at Kinas ønske om å fremstå som ansvarlig overfor EU var en viktig faktor for timing av avtalen.
DB170406 Smak er ikke en faktor i testen.
DB170406 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
BT170406 - I begynnelsen av neste uke ventes sludd og muligheter for snøbyger, men så vil altså vindretning vær en avgjørende faktor for hvordan påsken blir, sier Storm-meteorologen.
VG170405 Vi har mulighet til å legge på indre og ytre faktor , hvordan det er vedlikeholdt og beliggenhet.
SA170405 Sammen med det store løftet Rogfast er, gir det oss også et veldig viktig trafikalt knutepunkt på Vestlandet, en avgjørende faktor for å styrke attraktiviteten til Vestlandet som bo- og arbeidsregion og bidra til fortsatt økt verdiskaping her.
DB170405 Palmeoljeinnhold er ingen faktor i denne testen, men les mer om hva produsentene sier om hvorfor de har valgt å bruke - eller droppe - det omstridte fettet under testresultatet.
SA170404 Men satt på spissen er det én faktor som kjennetegner dagens salg : Boligene med balkong er enklere å selge.
DN170404 Oljemarkedet vil stramme seg til, men det er én faktor Thina Saltvedt følger ekstra nøye med på.
DB170404 - Hans lange historie med å støtte flysikkerhet kan ha vært en faktor i avgjørelsen, sa han til nyhetsbyrået AP.
AP170404 Men satt på spissen er det én faktor som kjennetegner dagens salg : Boligene med balkong er enklere å selge.
VG170403 Det er ikke vedtatt hvilken faktor det blir i de enkelte områder, men det kommer til å bli en merkbar lavere eiendomsskatt for boliger i disse områdene, sier Tørset i en pressemelding.
DB170403 - Jeg tror det er en sterk ny faktor .
DB170401 De har masse kontinuitet og rutine i laget, noe som er viktig faktor for å vinne. 2.
VG170331 En gjentagende faktor viser seg derfor å være at det kanskje ikke er « plass til » meg på grunn av min internasjonale erfaring.
DN170331 Det er en viktig faktor for hvor stor familiegjenforeningen blir i årene fremover : ¶
VG170330 Statens vegvesens dybdeanalyser av dødsulykker i trafikken i 2015 viser at i 22 av totalt 102 dødsulykker med 117 drepte har ruspåvirkning vært en medvirkende faktor .
SA170330 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
FV170330 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
DB170330 SSB-forsker Rolf Aaberge gir Jensen rett i at innvandring er en viktig faktor for å forklare hvorfor ulikheten i Norge øker år for år.
DB170330 - Hvilken faktor er viktigst av de to ?
DB170330 - Hvis man kan finne ut hvordan man effektivt kan bruke raketter akkurat som flym vil kostnaden av tilgang til verdensrommet reduseres med så mye som en faktor på hundre, sa Musk til SpaceXs News i forkant av den vellykkede utskytingen.
DB170330 - Hvis man kan finne ut hvordan man effektivt kan bruke raketter akkurat som fly, vil kostnaden av tilgang til verdensrommet reduseres med så mye som en faktor på hundre, sier Elon Musk til SpaceXs News.
BT170330 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
AP170330 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
VG170329 De oppfattes også som den avgjørende faktor for håpløse budsjettkompromisser som plastposeavgift, flypassasjeravgift og nå lobbyistkuppet fra skogeierne som tvinger Norge til å fylle dyr og miljøskadelig biodiesel på tanken.
VG170329 Vår sikkerhetspolitiske forankring i NATO har i nærmere 70 år vært en stabil faktor i vårt forhold til Sovjetunionen og Russland.
VG170329 Naboskapet med Russland er en konstant og viktig faktor i norsk utenrikspolitikk.
VG170329 NABOER : - Naboskapet med Russland er en konstant og viktig faktor i norsk utenrikspolitikk.
DA170329 IS' propagandamaskin taper på mediefronten : En oversett faktor for IS' nedgang, mener forskere.
BT170329 Men det finnes en faktor som kompliserer utestengelsen litt, og som gjør propagandakampen mellom de to statene enda mer bisarr.
BT170329 For Fornybarfondets del, var det åpenbart at omstilling og arbeidsløshet i oljefylket Rogaland var en viktig faktor .
VG170328 Nikab-saken er en utløsende faktor , men det er en rekke andre ting som gjør at vi fryser medlemskapet.
VG170328 Dersom det blir stiftet et nytt parti som har samme målgruppe, blir økonomi en avgjørende faktor for partiets eksistens.
SA170328 Uansett er ikke dette en faktor som gjør at Elite Sport taper terreng mot de andre.
FV170328 Uansett er ikke dette en faktor som gjør at Elite Sport taper terreng mot de andre.
DN170328 Brexit er en naturlig faktor å peke på, sier Eigil Arff Tarjem, leder i Norge for makroøkonomisk analyse i Bisnode Dun & Bradstreet.
DN170328 En viktig faktor avgjør om oljeprisen skal videre opp ¶
DN170328 En viktig faktor avgjør om oljeprisen skal videre opp ¶
DN170328 En viktig faktor avgjør om oljeprisen skal videre opp ¶
DN170328 | En viktig faktor avgjør om oljeprisen skal videre opp ¶
BT170328 Uansett er ikke dette en faktor som gjør at Elite Sport taper terreng mot de andre.
AP170328 Uansett er ikke dette en faktor som gjør at Elite Sport taper terreng mot de andre.
DB170327 Varmen er egentlig en litt ustabil faktor .
SA170325 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
SA170325 Med det han har vist på trening og det vi har snakket om, så føles ikke det som en faktor man må ta hensyn til, sier den ferske landslagssjefen.
FV170325 Med det han har vist på trening og det vi har snakket om, så føles ikke det som en faktor man må ta hensyn til, sier den ferske landslagssjefen.
DA170325 - Iran kommer til å bli en avgjørende faktor etter at borgerkrigen i Syria er over.
BT170325 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
BT170325 Med det han har vist på trening og det vi har snakket om, så føles ikke det som en faktor man må ta hensyn til, sier den ferske landslagssjefen.
AP170325 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
AP170325 Med det han har vist på trening og det vi har snakket om, så føles ikke det som en faktor man må ta hensyn til, sier den ferske landslagssjefen.
AA170325 - Jeg tror absolutt migrasjon er en faktor , men en blant mange.
SA170324 Da McGuinness valgte å støtte en fredelig løsning på konflikten, ble han en viktig faktor i omdannelsen av den nordirske britiske provinsen.
FV170324 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
DB170324 Hines trekker spesielt fram kontrollarbeidet som en faktor i hvorfor en oppmykning av taushetsbestemmelsene er viktig.
DB170324 En viktig faktor i å forklare hvorfor nordmenn er det lykkeligste folket i verden, er vår høye tillit.
DB170323 LANGBALLEN, FORDI VI ønsket oss et eget spill ble etter hvert en belastende faktor etter nærmere 15 år med Drillo-fotball på landslaget.
DB170323 Det er av vital faktor når Lagerbäck skal plukke ut en førsteellever søndag.
DB170323 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
AP170323 - Det som er en viktig faktor om man skal se litt bak tallene, er at det i denne perioden var en veldig stagnasjon i europeisk økonomi og en veldig fremgang i norsk økonomi.
VG170322 En annen faktor som trolig spiller inn, er at det kan være ubehagelig å fronte det som kan anses for å være høyrehumor.
SA170322 Samojlova, som sitter i rullestol, sang under åpningsseremonien i Paralympics i Sotsji i 2014 og kom til finalen i russiske " X Faktor " i 2013.
FV170322 Samoilova, som selv sitter i rullestol, sang under åpningsseremonien i Paralympics i Sochi i 2014 og kom til finalen i russiske « X Faktor » i 2013.
BT170322 Samojlova, som sitter i rullestol, sang under åpningsseremonien i Paralympics i Sotsji i 2014 og kom til finalen i russiske " X Faktor " i 2013.
BT170322 Samojlova, som sitter i rullestol, sang under åpningsseremonien i Paralympics i Sotsji i 2014 og kom til finalen i russiske " X Faktor " i 2013.
AP170322 Samoilova, som selv sitter i rullestol, sang under åpningsseremonien i Paralympics i Sochi i 2014 og kom til finalen i russiske « X Faktor » i 2013.
AA170322 En faktor som representerer samfunnets maktapparat, men med et sivilt preg, med lokalkunnskap og innsikt i den lokale samfunnsutviklingen.
SA170321 Smak er ikke en faktor i testen, men du kan stemme på den du liker best her.
SA170321 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
SA170321 - En faktor er definitivt at om man jobber veldig mye med organisering og taktisk trening, som mange av spillerne ikke synes er så veldig gøy, så gjelder det at spillerne er veldig sterke mentalt.
SA170321 Sportsdirektøren peker på én sentral faktor som kan gi LSK et løft.
FV170321 Smak er ikke en faktor i testen, men du kan stemme på den du liker best her.
FV170321 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
FV170321 - En faktor er definitivt at om man jobber veldig mye med organisering og taktisk trening, som mange av spillerne ikke synes er så veldig gøy, så gjelder det at spillerne er veldig sterke mentalt.
BT170321 Smak er ikke en faktor i testen, men du kan stemme på den du liker best her.
BT170321 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
BT170321 - En faktor er definitivt at om man jobber veldig mye med organisering og taktisk trening, som mange av spillerne ikke synes er så veldig gøy, så gjelder det at spillerne er veldig sterke mentalt.
AP170321 Smak er ikke en faktor i testen, men du kan stemme på den du liker best her.
AP170321 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
AP170321 - En faktor er definitivt at om man jobber veldig mye med organisering og taktisk trening, som mange av spillerne ikke synes er så veldig gøy, så gjelder det at spillerne er veldig sterke mentalt.
AP170321 Sportsdirektøren peker på én sentral faktor som kan gi LSK et løft.
SA170320 I de rikere landene er psykisk og fysisk helse, samt personlige forhold en større faktor enn inntekt som årsak til lykke.
FV170320 I de rikere landene er psykisk og fysisk helse, samt personlige forhold en større faktor enn inntekt som årsak til lykke.
DB170320 Han oppgir « sjefens lederstil » som en avgjørende faktor til at han byttet brannetat og arbeidsplass.
DB170320 Å være arbeidsledig er en faktor som trekker ned lykkenivået.
DB170320 Ifølge Stoknes er økonomi åpenbart en viktig faktor for hvor godt et land gjør det på lykkerangeringen, men ikke den eneste.
BT170320 Sistnevnte faktor gjør dem til et usedvanlig yndet liveband, hvor de overfører energien til noe nesten bedre, enda mer eksplosivt.
AP170320 I de rikere landene er psykisk og fysisk helse, samt personlige forhold en større faktor enn inntekt som årsak til lykke.
AA170320 I de rikere landene er psykisk og fysisk helse, samt personlige forhold en større faktor enn inntekt som årsak til lykke.
SA170318 En ting er at noen folkevalgte tar det som en selvfølge at folk skal ta mer buss, gå mer eller sykle mer, men vi kan ikke planlegge uten å ta med bilen som en viktig faktor i dette arbeidet.
DB170318 Seriestart i april, en faktor norsk toppfotball faktisk kan gjøre noe med, bedrer ikke situasjonen.
DB170318 Jeg foreslår likevel at man kan betale to millioner per faktor for å fjerne plikten, som ikke har noen virkning i dag.
DB170318 - Dette var en situasjon der det kom opp mye informasjon på kort tid, så det var ikke bare én faktor som gjorde at jeg besvimte.
VG170317 - Har nasjonalitet og kunnskap om langrenn vært en medvirkende faktor til valget ?
VG170317 Norsk i Kina : - Pengene var selvfølgelig en faktor
SA170317 Å slå spurtkongen Andreas Nygaard i spurt, var en viktig faktor for at Petter Northug kommer til Tromsø.
SA170317 - At Andreas Nygaard skulle gå sprinten er en annen faktor for at han kommer.
FV170317 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
AP170317 Å slå spurtkongen Andreas Nygaard i spurt, var en viktig faktor for at Petter Northug kommer til Tromsø.
AP170317 - At Andreas Nygaard skulle gå sprinten er en annen faktor for at han kommer.
VG170316 - Det er absolutt en faktor som skal med, men den forklaringen og unnskyldningen er ekstremt overdreven.
DN170316 Hvis du ser på valgresultatet fra et historisk perspektiv virker det som om populisme er blitt en stabil faktor i nederlandsk politisk kultur, sier Turpijn, og viser til populismefremveksten siden valget i 2002, som fant sted i kjølvannet av at den fremtredende høyrepopulisten Pim Fortuyn ble skutt og drept.
DB170315 Det er en interessant faktor i uttaket.
DB170315 William Brochs-Haukedal fremhever trivsel som en viktig faktor for å stresse mindre på jobb.
SA170314 Det er en viktig faktor for folk.
FV170314 Det er en viktig faktor for folk.
DB170314 Han tillater ikke ytre påvirkninger å være en faktor , sier Jenkins.
DB170314 Vi har tatt med informasjon om hvor mye alternative ingredienser pastaen inneholder, men dette er ikke en faktor i testen.
BT170314 Det er en viktig faktor for folk.
AP170314 Det er en viktig faktor for folk.
VG170312 Dette kan bli en avgjørende faktor i innspurten av Premier League, konstaterte Brede Hangeland.
SA170310 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
BT170310 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
AP170310 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
AA170310 Den underliggende prisveksten ( KPI-JAE ), en viktig faktor for rentefastsettelsen fra Norges Bank, ligger på 1,6 prosent de siste tolv månedene, noe som er langt lavere enn analytikerne hadde ventet.
AA170310 For det første vil jeg nevne stillhet som en viktig faktor .
DN170309 I tillegg til utsiktene for reallønnsoppgang, trekker Eika også frem rekordlave renter som en positiv faktor for lommeboken.
DN170309 I tillegg til utsiktene for reallønnsoppgang, trekker Eika også frem rekordlave renter som en positiv faktor for lommeboken.
AP170308 Kineserne er imidlertid også sterkt imot installasjonen av rakettforsvarssystemet THAAD ( Terminal High-Altitude Area Defense ), som utenriksminister Wang har karakterisert som « den mest skadelige faktor for forholdet mellom Kina og Sør-Korea ».
VG170307 Han påpeker imidlertid at « en viktig faktor » når det gjelder å kunne strekke strikken enda lenger, er at det etter hvert er kommet « parker » over alt, de unge snowboardkjørerne står mye mer på skateboard og de « begynner tidligere.
DB170307 Dødsårsaken er ikke klar, men politiet sier « den ekstreme kulden den kvelden er kanskje en faktor ».
DA170307 Økonomisk uavhengighet gjennom eget lønnsarbeid er en viktig faktor for frihet. 8. mars er vår kampdag for kvinners rettigheter.
DN170306 Hensynet til konkurranseutsatt industri er en viktig faktor for arbeidsgiversiden. ( ©NTB ) ¶
DB170306 Hva ville du gjort med 212 millioner ? fra norsk tipping ¶ ( procycling.no ) : Også på den andre etappen av Paris-Nice skulle værforholdene vise seg å bli en avgjørende faktor .
BT170305 18 ( 2016-2017 ) - Berekraftige byar og sterke distrikt og tilgang til kompetanse vurderes også her som en kritisk faktor .
VG170304 VGs reporter spør Northug om det spiller noen rolle at Sundby og Ustjugov har en tøff uke bak seg, noe trønderen ikke tror er en faktor .
SA170302 Smak er ikke en faktor i testen, men du kan stemme på den du liker best her.
SA170302 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
FV170302 Smak er ikke en faktor i testen, men du kan stemme på den du liker best her.
FV170302 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
DA170302 Isaksen ville ta et oppgjør med berøringsangsten som har gjort at mange har sett bort fra kultur som en faktor i integreringsdebatten, ifølge Høyre-toppen.
BT170302 Smak er ikke en faktor i testen, men du kan stemme på den du liker best her.
BT170302 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
AP170302 Smak er ikke en faktor i testen, men du kan stemme på den du liker best her.
AP170302 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
SA170301 I en rapport om hvorfor elever droppet ut av videregående nevner flere dataspillavhengighet som en faktor for frafallet.
DN170301 Samtidig trekker Olsen frem at den lave renten er en betydelig faktor .
DA170301 KOMMENTAR : Inn i sluttspillet er det én faktor sportsleder Espen Iversen virkelig savner fra tidligere gullutgaver hos Oilers ; Den helstøpte fjerderekken med rendyrkede rollespillere og gladiatorer.
DA170301 - Det jeg vil er å ta et oppgjør med den berøringsangsten, som gjør at mange har sett bort fra kultur som en faktor i integreringsdebatten, sier Høyre-toppen.
VG170227 En aktiv politikk som prioriterer barne- og ungdomsfamilier er derfor en sentral faktor for å forebygge psykiske helseproblemer.
SA170227 Smak er ikke en faktor i testen, men du kan stemme på hvilken du synes smaker best.
SA170227 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
DB170227 På samme måte som råvarene er viktig for en Michelin-restaurant, er grunnmaterialene en vesentlig faktor i de dyrere urene.
BT170227 Smak er ikke en faktor i testen, men du kan stemme på hvilken du synes smaker best.
BT170227 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
AP170227 - Flypassasjeravgiften er en faktor som begrenser Ryanair, og andre lavprisselskaper som Wizz Air og EasyJet, sin interesse for OSL.
AP170227 Smak er ikke en faktor i testen, men du kan stemme på hvilken du synes smaker best.
AP170227 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
AP170226 Ett av vedtakene for å nå de overordnede målene var at pensjonene under utbetaling skal reguleres som lønnsveksten, men minus en fast faktor på 0,75 prosentenheter.
AP170226 Alderspensjon under utbetaling i folketrygden reguleres med lønnsveksten minus fast faktor på 0,75 pst.
AA170226 Ifølge Segendorf er også en annen viktig faktor at mange av de utenlandskfødte som har kommet til Sverige, er i arbeidsdyktig alder. ( ©NTB ) ¶
DB170225 Expressen skriver at avisas egen reporter i USA ble intervjuet i det samme programmet, Faktor 20 med Bill O'Reilly.
FV170224 Smak er ikke en faktor i testen, men du kan stemme på hvilken du synes smaker best.
FV170224 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
VG170223 | Norsk proff i Kina : - Pengene var selvfølgelig en faktor
VG170223 Selvfølgelig var det en faktor .
VG170223 Midtstopperen legger ikke skjul på at det økonomiske var en faktor .
DN170223 I tillegg var det en faktor at Stavanger har en lavere andel statlige arbeidsplasser enn både Bergen og Trondheim.
DB170223 En annen begrensende faktor for høyrepopulistene er andre partiers vilje til å dele makt og danne en regjeringskoalisjon.
AA170223 - De kaller det en nærpolitireform, men vi er ikke dummere enn at vi forstår at når de legger ned lensmannskontor og fjerner stasjoner i distriktene mister man en integrert og stabiliserende faktor .
AA170223 - Kostnadskutt og nedbemanninger er nok en faktor , men en stor årsak er også at innspillene fra arbeidstakerne ikke blir tatt hensyn til.
VG170222 En avgjørende faktor skal være 18-mannstroppen portugiseren tar ut til ligacupfinalen mot Southampton søndag.
SA170222 Astronomiske lønninger er en avgjørende faktor for overgangene.
FV170222 Astronomiske lønninger er en avgjørende faktor for overgangene.
DB170222 driveren for å ta fra folk den eneste fridagen vi har i uka, nemlig søndag » - selv om alle som har fulgt søndagsåpent-debatten med et halvt øye burde ha fått med seg at Venstre var langt mer splittet enn Høyre og Frp i dette spørsmålet, og at det var Venstres nei til full åpning som var utløsende faktor for at hele prosjektet strandet.
BT170222 Astronomiske lønninger er en avgjørende faktor for overgangene.
AP170222 Astronomiske lønninger er en avgjørende faktor for overgangene.
SA170221 Smak er ikke en faktor i testen, men du kan stemme på hvilken du synes smaker best.
SA170221 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
SA170221 Men, påpeker Houston Chronicle, en kompliserende faktor er at forskerens kone selv ikke er fremmed for forskning.
FV170221 Smak er ikke en faktor i testen, men du kan stemme på hvilken du synes smaker best.
FV170221 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
BT170221 Smak er ikke en faktor i testen, men du kan stemme på hvilken du synes smaker best.
BT170221 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
AP170221 Smak er ikke en faktor i testen, men du kan stemme på hvilken du synes smaker best.
AP170221 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
DA170220 Svaret på det er mange og sammensatte, men tapet av Ngolo Kanté er selvsagt en faktor .
DA170220 Selv om Kanté var viktig for Leicester, er det en annen faktor som nok spiller enda mer inn enn hans overgang til Chelsea.
DA170220 Den ekstra kampbelastningen i form av Champions League-spill er også en faktor , da Leicesters fysiske trenere har innrømmet at de ikke helt har klart å holde spillerne på det nivået de ønsker.
SA170218 Astronomiske lønninger er en avgjørende faktor for overgangene.
FV170218 Astronomiske lønninger er en avgjørende faktor for overgangene.
BT170218 Astronomiske lønninger er en avgjørende faktor for overgangene.
AP170218 Astronomiske lønninger er en avgjørende faktor for overgangene.
SA170217 I jobben som psykolog opplever hun at nettopp tid kan være en viktig faktor i forebygging av psykiske utfordringer og atferdsvansker hos de minste.
SA170217 Han er klar på at det er en faktor som har gjort ham til en enda mer stabil skiskytter.
DB170217 Bestillingstid før avgang er en viktig faktor .
DB170217 Taliban, som etter få uker med kamper i 2001 ble nøytralisert som en militær faktor av betydning, er i dag sterkere enn siden før USAs invasjon.
BT170217 I jobben som psykolog opplever hun at nettopp tid kan være en viktig faktor i forebygging av psykiske utfordringer og atferdsvansker hos de minste.
AP170217 I jobben som psykolog opplever hun at nettopp tid kan være en viktig faktor i forebygging av psykiske utfordringer og atferdsvansker hos de minste.
AP170217 Han er klar på at det er en faktor som har gjort ham til en enda mer stabil skiskytter.
DB170215 Disse militæraksjonene har igjen gjort Russland til den dimensjonerende faktor i de nordiske landenes forsvarsplanlegging.
DA170214 - Konkurransen fra de andre klubbene kan selvfølgelig være en faktor , men det er også naturlig med svingninger i talentutviklingen.
AA170214 Helleland mener at Trondheims sterke og varierte fagmiljø var en avgjørende faktor for at byen ble valgt.
VG170213 - Da jeg bestemte meg for City var Pep Guardiolas oppringing en viktig faktor .
BT170212 Således er det plausibelt at ufullstendig handelsliberalisering, og dermed fortsatt store lønnsforskjeller, er en faktor bak både utflytting av arbeidsplasser og automatisering.
VG170211 Direktør Jan-Gunnar Winther ved Norsk polarinstitutt mener USAs at næringslivet kan bli et drivende faktor på klimaområdet : ¶
SA170210 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
FV170210 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
DB170210 Aksepteringen eller avvisningen av ett-Kina-prinsippet er en viktig faktor i begge regjeringenes utenrikspolitikk.
BT170210 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
AP170210 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
DB170208 Hun trekker spesielt fram en faktor som hun tror kan gi Norge god publisitet i utlandet.
DA170208 Og ja, det er høy feminin faktor på disse reisene.
DB170207 En dominerende faktor kan da være lavere transportbehov og lavere oljepris og svakere krone.
BT170207 I løpet av godt 130 år er elkraft i dag blitt en helt sentral faktor i all næringsvirksomhet.
AA170207 Berge, som er mest kjent fra « Paradise Hotel », forteller at de to møttes for første gang for en uke siden, og at det også har vært en faktor som har gjort det hele enda mer spennende.
SA170206 Smak er ikke en faktor i testen.
FV170206 Smak er ikke en faktor i testen.
BT170206 Smak er ikke en faktor i testen.
AP170206 Smak er ikke en faktor i testen.
VG170204 Om man snakker engelsk er selvsagt også en faktor , men igjen, se på Demetrious Johnson.
SA170204 Det tyder på at varigheten av symptomer på søvnløshet kan være en faktor , fortsetter doktor Brumpton.
DB170204 Det har vi mer av på Sjusjøen, som er en viktig faktor for at vi velger å være der, sier Hjelmeset til Dagbladet.
AA170204 Både Marisa og Lula var svært populære, og da hun havnet på sykehus, ble det sett på som en samlende faktor i et land som for tiden er svært polarisert.
AA170204 Det tyder på at varigheten av symptomer på søvnløshet kan være en faktor , fortsetter doktor Brumpton.
AA170204 Det tyder på at varigheten av symptomer på søvnløshet kan være en faktor , fortsetter doktor Brumpton.
VG170203 Sist gjennom Brochmann II-utvalget, der kontantstøtten identifiseres som en klar integreringshemmende faktor .
BT170203 Én viktig faktor for dette er renslighet på kjøkken, og en annen veldig viktig komponent er støvsuging.
AP170202 - Det at folk kan komme hit fra 07.00 til 23.00 med lånekortet sitt som nøkkel, har vært en viktig faktor .
SA170201 Han peker på Lagerbäcks erfaring som landslagstrener som en viktig faktor for ansettelsen.
FV170201 Han peker på Lagerbäcks erfaring som landslagstrener som en viktig faktor for ansettelsen.
DN170201 Rein i Nordea mener også at sannsynligheten for en kraftig børsjustering er til stede, men tror ingen norske forhold vil være en utløsende faktor .
DN170201 Når kravet er at pulken måler minst 40 kilo ved målgang, etter 100 kilometer, må det en ekstra faktor til i treningen enn bare kortere løpedrag.
DN170201 Når kravet er at pulken måler minst 40 kilo ved målgang, etter 100 kilometer, må det en ekstra faktor til i treningen enn bare kortere løpedrag.
DB170201 Men at han var en svært viktig faktor for at revene gikk til topps, er udiskutabelt.
BT170201 Han peker på Lagerbäcks erfaring som landslagstrener som en viktig faktor for ansettelsen.
AP170201 Han peker på Lagerbäcks erfaring som landslagstrener som en viktig faktor for ansettelsen.
SA170131 - Økonomien er en begrensende faktor for oss.
DB170131 - En eksakt faktor er jo fakler og plakater, så det var opp mot godt over 4000 der.
BT170131 - Økonomien er en begrensende faktor for oss.
AP170131 - Økonomien er en begrensende faktor for oss.
SA170130 - Med mindre det er kommet inn vesentlig negativ informasjon om en mulig trussel mot offentlig sikkerhet og velferd, vil dermed en lovlig oppholdstillatelse være en positiv faktor i vurderingene som gjøres fra sak til sak.
SA170128 Smak er ikke en faktor i testen.
FV170128 Smak er ikke en faktor i testen.
BT170128 Smak er ikke en faktor i testen.
AP170128 Smak er ikke en faktor i testen.
SA170127 | Reservene får skryt etter keepersuksessen : - En superviktig faktor
SA170127 Det er en superviktig faktor .
FV170127 | Reservene får skryt etter keepersuksessen : - En superviktig faktor
FV170127 Det er en superviktig faktor .
BT170127 Han sier at pris har vært en vesentlig faktor når UDI har valgt ut hvilke mottak som skal legges ned.
BT170127 | Reservene får skryt etter keepersuksessen : - En superviktig faktor
BT170127 Det er en superviktig faktor .
AP170127 | Reservene får skryt etter keepersuksessen : - En superviktig faktor
AP170127 Det er en superviktig faktor .
SA170125 Smak er ikke en faktor i testen.
FV170125 Smak er ikke en faktor i testen.
BT170125 Smak er ikke en faktor i testen.
AP170125 Smak er ikke en faktor i testen.
DB170124 Automatiseringen av industrien har være en like viktig, om ikke viktigere faktor .
SA170123 Hun mener at det finnes mange andre tiltak enn grønne tak og fasader for å oppfylle et høyt grønt ambisjonsnivå, på fagspråket definert som « blågrønn faktor på 0,7 ».
FV170123 Det tilbys også ved Universitet i Agder, noe som også kansje kan være en positiv faktor med tanke på å velge Vipers.
SA170122 Det tilbys også ved Universitet i Agder, noe som også kansje kan være en positiv faktor med tanke på å velge Vipers.
SA170121 Det skal ikke sås noen tvil om at oljeindustrien har vært en viktig faktor for velferdssamfunnet vårt.
AP170120 En annen faktor som i økende grad er en utfordring, er det « offentlige livet » vi i stadig større grad lever gjennom sosiale medier.
SA170119 Det var en viktig faktor i tillegg til både manageren og troppen.
FV170119 Det var en viktig faktor i tillegg til både manageren og troppen.
DB170119 - Hvis du ser bort fra den store størrelsen på klubben som har en lang historie, så er det en klubb som alltid kjemper om titler i turneringer, så det var en viktig faktor .
BT170119 Det var en viktig faktor i tillegg til både manageren og troppen.
AP170119 Det var en viktig faktor i tillegg til både manageren og troppen.
FV170118 For den vanlige mosjonist vil altså samhold kunne være en avgjørende faktor for økt indre motivasjon.
DN170118 Alt ligger til rette for et fint skirenn, men det er en x faktor .
AP170118 - Støybegrensninger rundt flyplassene er én faktor , disse skaper i mange tilfeller lengre inn- og utflyvninger.
SA170117 For den vanlige mosjonist vil altså samhold kunne være en avgjørende faktor for økt indre motivasjon.
BT170117 Uansett hvor dedikert og idealistisk man er som lærer, så kommer vi ikke utenom at lønn er en viktig faktor i valg av yrke.
BT170117 Uansett hvor dedikert og idealistisk man er som lærer, så kommer vi ikke utenom at lønn er en viktig faktor i valg av yrke.
BT170117 For den vanlige mosjonist vil altså samhold kunne være en avgjørende faktor for økt indre motivasjon.
AP170117 For den vanlige mosjonist vil altså samhold kunne være en avgjørende faktor for økt indre motivasjon.
FV170116 Jeg er usikker på hva det skyldes, men en faktor kan være noe usikkerhet blant befolkningen knyttet til den pågående Nærpolitireformen, sier politimester Kirsten Lindeberg i en pressemelding.
DB170116 - Han var helt klart en påvirkende faktor , og jeg synes han er en bra trener.
BT170116 Frost kan være en slik faktor , noe som kan være årsaken til at dette skjedde i går, sier Jaffery.
DB170115 Det ligger også en etisk faktor her som blant annet er nedfelt i legeeden.
SA170114 Smak er ikke en faktor i testen.
BT170114 Smak er ikke en faktor i testen.
AP170114 Smak er ikke en faktor i testen.
FV170113 Humlegård bekrefter at reisevei selvsagt har vært en viktig faktor når de har lagt puslespillet.
FV170113 Smak er ikke en faktor i testen.
DB170113 Humlegård bekrefter at reisevei selvsagt har vært en viktig faktor når de har lagt puslespillet.
BT170113 Humlegård bekrefter at reisevei selvsagt har vært en viktig faktor når de har lagt puslespillet.
AP170113 Tea Party-bevegelsen lykkes i å trekke republikanerne mot høyre, og regnes som en viktig faktor i å legge grunnlaget for at Donald Trump fikk stor nok oppslutning til å bli valgt til president i 2016.
AP170113 Tea Party-bevegelsen lykkes i å trekke republikanerne mot høyre, og regnes som en viktig faktor i å legge grunnlaget for at Donald Trump fikk stor nok oppslutning til å bli valgt til president i 2016.
AP170113 Humlegård bekrefter at reisevei selvsagt har vært en viktig faktor når de har lagt puslespillet.
FV170112 Humlegård bekrefter at reisevei selvsagt har vært en viktig faktor når de har lagt puslespillet.
DB170112 Så hvorfor snakke ned engasjement som en viktig faktor i den komplekse hverdagen timene i et klasserom representerer ?
DB170111 Den utløsende faktor for arrestasjonen skjedde da gutten dro til flyplassen John F.
DN170110 Normalt er prisveksten en helt sentral faktor for Norges Banks rentesetting.
DB170110 - Akkurat det tror jeg har vært en viktig faktor for hans popularitet.
DB170110 - Akkurat det tror jeg har vært en viktig faktor for hans popularitet.
AP170110 Kushner-familien har tradisjonelt være demokrater, og mange i New Yorks elite håper Trumps svigersønn vil være en modererende faktor på presidenten, skriver The New York Times.
AP170110 Kushner-familien har tradisjonelt være demokrater, og mange i New Yorks elite håper Trumps svigersønn vil være en modererende faktor på presidenten, skriver The New York Times.
DB170109 - Bajram har vært en viktig faktor , og anbefalte meg Lillestrøm.
AP170109 Dette er heller ikke en uvesentlig faktor å ta med i risikovurderinger når skipstrafikk og annen aktivitet sannsynligvis øker i takt med et redusert isdekke.
AP170109 Dette er heller ikke en uvesentlig faktor å ta med i risikovurderinger når skipstrafikk og annen aktivitet sannsynligvis øker i takt med et redusert isdekke.
AP170109 Trygghet er en viktig faktor for valg av reisemål, men også kriminalitet og vær spiller inn når vi velger reisemål.
DB170106 Og en faktor som trolig taler for LA, eller en liknende jobb, og mot Norge, er Bradleys vanvittige sans for daglig, knallhard jobbing, tror Sports Illustrated-skribenten.
DB170106 Jeg har aldri sett lønna som en viktig faktor hos Bradley, og han tar aldri den lette utveien.
SA170105 Smak er ikke en faktor i testen.
FV170105 Smak er ikke en faktor i testen.
DB170105 De økonomiske interessene til grunneiere, og en stor og utbredt jakttradisjon som er blitt en populær og sentral sosial arena, er en tung faktor i diskusjonen.
BT170105 Smak er ikke en faktor i testen.
AP170105 Smak er ikke en faktor i testen.
SA170104 Hvilken farge en hoppdress har og hvor mange hopp det er hoppet med dressen er, ifølge den norske hopphelten Daniel-André Tande, en veldig viktig faktor for å lykkes.
BT170104 Hvilken farge en hoppdress har og hvor mange hopp det er hoppet med dressen er, ifølge den norske hopphelten Daniel-André Tande, en veldig viktig faktor for å lykkes.
AP170104 Hvilken farge en hoppdress har og hvor mange hopp det er hoppet med dressen er, ifølge den norske hopphelten Daniel-André Tande, en veldig viktig faktor for å lykkes.
SA170103 De har tidligere gjennomført flere høyprofilerte stunts, blant annet invadert scenen under den britiske versjonen av X Faktor .
DN170103 Rigger største faktor
AP170103 De har tidligere gjennomført flere høyprofilerte stunts, blant annet invadert scenen under den britiske versjonen av X Faktor .
DB170102 En faktor som kan ha en innvirkning på Putins utenrikspolitikk er presidentvalget i 2018.
BT170102 - Ja, det kan hende at høyden er en faktor til at formen er så dårlig, sier hun.
SA170101 - Ja, det kan hende at høyden er en faktor til at formen er så dårlig, sier hun.
SA170101 - Ja, det kan hende at høyden er en faktor til at formen er så dårlig, sier hun.
FV170101 - Ja, det kan hende at høyden er en faktor til at formen er så dårlig, sier hun.
DB170101 Kalla forteller at hun ikke forstår hvorfor det ble som det ble i dag, og tenker at høyden kan ha vært en faktor .
BT170101 - Ja, det kan hende at høyden er en faktor til at formen er så dårlig, sier hun.
AP170101 Tyrkias turistindustri er også en viktig økonomisk faktor .
AP170101 Tyrkias turistindustri er også en viktig økonomisk faktor .
AP170101 - Ja, det kan hende at høyden er en faktor til at formen er så dårlig, sier hun.
SA161230 Samtidig er det ingen utsikter til renteheving på en god stund, mener han, noe som også vil være en medvirkende faktor til at nivået på boligprisveksten holdes oppe.
FV161230 Samtidig er det ingen utsikter til renteheving på en god stund, mener han, noe som også vil være en medvirkende faktor til at nivået på boligprisveksten holdes oppe.
BT161230 Samtidig er det ingen utsikter til renteheving på en god stund, mener han, noe som også vil være en medvirkende faktor til at nivået på boligprisveksten holdes oppe.
AP161230 Samtidig er det ingen utsikter til renteheving på en god stund, mener han, noe som også vil være en medvirkende faktor til at nivået på boligprisveksten holdes oppe.
AP161230 Samtidig er det ingen utsikter til renteheving på en god stund, mener han, noe som også vil være en medvirkende faktor til at nivået på boligprisveksten holdes oppe.
FV161208 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
FV161201 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
SA161122 José Mourinho var en avgjørende faktor for at angrepsspilleren kom til Manchester.
AP161122 José Mourinho var en avgjørende faktor for at angrepsspilleren kom til Manchester.
SA161107 På fuktige høstveier blir bilens BMI en faktor , og i enda høyere grad på frosne vinterveier.
SA161027 - Å lekeslåss er en viktig faktor i gutters utvikling, og det er viktig å gi rom for den type utvikling i trygge rammer, sier psykiateren.
FV161027 - Å lekeslåss er en viktig faktor i gutters utvikling, og det er viktig å gi rom for den type utvikling i trygge rammer, sier psykiateren.
BT161027 - Å lekeslåss er en viktig faktor i gutters utvikling, og det er viktig å gi rom for den type utvikling i trygge rammer, sier psykiateren.
AP161027 - Å lekeslåss er en viktig faktor i gutters utvikling, og det er viktig å gi rom for den type utvikling i trygge rammer, sier psykiateren.
BT161018 Det er brukt som argument lenge, men rentenivået er en betydelig faktor , sier Stig Svartor, megler fritid for DNB Eiendom i Lillehammer.
AP161018 Det er brukt som argument lenge, men rentenivået er en betydelig faktor , sier Stig Svartor, megler fritid for DNB Eiendom i Lillehammer.
SA161013 Han mener likevel at erfaring er en vel så viktig faktor .
AP161013 Han mener likevel at erfaring er en vel så viktig faktor .
SA160926 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrerikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer atdeklarasjonen er korrekt.
BT160926 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrerikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer atdeklarasjonen er korrekt.
AP160926 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrerikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer atdeklarasjonen er korrekt.
DA160923 En annen grønn faktor er at alle parkeringsplasser ( til bil og sykkel ) får ladepunkt.
BT160901 Utdanning som gir forventet høy inntekt senere kan være en positiv faktor når du søker om lån, ifølge Picard.
AP160901 Utdanning som gir forventet høy inntekt senere kan være en positiv faktor når du søker om lån, ifølge Picard.
FV160831 Utdanning som gir forventet høy inntekt senere kan være en positiv faktor når du søker om lån, ifølge Picard.
AP160823 Hvis kjøreegenskapene er en viktig faktor, bør man heller sikte mot Mini, og er det en svært viktig faktor , er Mazda MX-5 det opplagte valget.
AP160823 Hvis kjøreegenskapene er en viktig faktor , bør man heller sikte mot Mini, og er det en svært viktig faktor, er Mazda MX-5 det opplagte valget.
SA160729 Smak er ikke en faktor i denne testen, men du kan stemme på den du liker best.
SA160729 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
BT160729 Smak er ikke en faktor i denne testen, men du kan stemme på den du liker best.
BT160729 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.
AP160717 Han peker også på Tyrkias historie som en faktor .
AP160717 - Ofte er det en general, junta eller offiser som leder kuppforsøk, men det finnes ikke noe entydig svar på at dette er en faktor som må til for at et kuppforsøk skal lykkes, sier Wig.
AP160717 - En annen faktor er at Erdogan har gitt militæret mer autonomi den siste tiden.
SA160708 Til tross for at vi de siste årene har blitt flinkere til å bruke solkrem med høy faktor , og derfor blir mindre solbrent, er Norge fremdeles blant landene i hudkreft-toppen.
BT160708 Til tross for at vi de siste årene har blitt flinkere til å bruke solkrem med høy faktor , og derfor blir mindre solbrent, er Norge fremdeles blant landene i hudkreft-toppen.
AP160708 Til tross for at vi de siste årene har blitt flinkere til å bruke solkrem med høy faktor , og derfor blir mindre solbrent, er Norge fremdeles blant landene i hudkreft-toppen.
SA160704 I solrike land er både høyere faktor og flere pauser nødvendig.
SA160704 I Norge gir faktor 15 med UVA nok beskyttelse for de fleste, hvis du smører jevnt og rikelig - en håndfull krem til en hel kropp.
SA160704 Bruk solkrem med minst faktor 15i ¶
SA160704 - Bruker ikke nok kremTil tross for at vi de siste årene har blitt flinkere til å bruke solkrem med høy faktor , og derfor blir mindre solbrent, er Norge fremdeles blant landene i hudkreft-toppen.
BT160704 I solrike land er både høyere faktor og flere pauser nødvendig.
BT160704 I Norge gir faktor 15 med UVA nok beskyttelse for de fleste, hvis du smører jevnt og rikelig - en håndfull krem til en hel kropp.
BT160704 Bruk solkrem med minst faktor 15 ¶
BT160704 - Bruker ikke nok kremTil tross for at vi de siste årene har blitt flinkere til å bruke solkrem med høy faktor , og derfor blir mindre solbrent, er Norge fremdeles blant landene i hudkreft-toppen.
AP160704 I solrike land er både høyere faktor og flere pauser nødvendig.
AP160704 I Norge gir faktor 15 med UVA nok beskyttelse for de fleste, hvis du smører jevnt og rikelig - en håndfull krem til en hel kropp.
AP160704 Bruk solkrem med minst faktor 15 ¶
AP160704 - Bruker ikke nok kremTil tross for at vi de siste årene har blitt flinkere til å bruke solkrem med høy faktor , og derfor blir mindre solbrent, er Norge fremdeles blant landene i hudkreft-toppen.
SA160622 Norge er stadig på toppen i føflekkkreft, viktigheten av å smøre seg godt nok, ofte nok, med riktig faktor i forhold til sin hudtype er stadig noe vi ønsker og fokusere på.
SA160622 FØFLEKKKREFT : Farmasøyt Marte Gaarder mener det viktigste er at folk smører seg godt nok, ofte nok og med riktig faktor .
FV160622 Norge er stadig på toppen i føflekkkreft, viktigheten av å smøre seg godt nok, ofte nok, med riktig faktor i forhold til sin hudtype er stadig noe vi ønsker og fokusere på.
FV160622 FØFLEKKKREFT : Farmasøyt Marte Gaarder mener det viktigste er at folk smører seg godt nok, ofte nok og med riktig faktor .
BT160622 Norge er stadig på toppen i føflekkkreft, viktigheten av å smøre seg godt nok, ofte nok, med riktig faktor i forhold til sin hudtype er stadig noe vi ønsker og fokusere på.
BT160622 FØFLEKKKREFT : Farmasøyt Marte Gaarder mener det viktigste er at folk smører seg godt nok, ofte nok og med riktig faktor .
AP160622 En annen faktor er rett og slett beliggenheten.
AP160622 Norge er stadig på toppen i føflekkkreft, viktigheten av å smøre seg godt nok, ofte nok, med riktig faktor i forhold til sin hudtype er stadig noe vi ønsker og fokusere på.
AP160622 FØFLEKKKREFT : Farmasøyt Marte Gaarder mener det viktigste er at folk smører seg godt nok, ofte nok og med riktig faktor .
AP160615 Aller viktigst i ferien er det å være sammen med familie og venner, og i alle undersøkelsene er samvær med og besøk hos kjente en viktig faktor .
SA160613 Pinnsvin kan være en faktor for å drive bort rotter også, men det er et stort men : Hvis det er for mye rotter, så taper pinnsvinet, ifølge Fosse.
BT160613 Pinnsvin kan være en faktor for å drive bort rotter også, men det er et stort men : Hvis det er for mye rotter, så taper pinnsvinet, ifølge Fosse.
AP160613 Pinnsvin kan være en faktor for å drive bort rotter også, men det er et stort men : Hvis det er for mye rotter, så taper pinnsvinet, ifølge Fosse.
AP160607 Skiene har blitt en faktor , som hvordan man sover og hva man spiser, sier 21-åringen.
AP160531 Under hans ledelse har Norge blitt en dominerende faktor i kvinnelangrenn.
AP160524 Smak er ikke en faktor i testen.
AP160524 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrerikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer atdeklarasjonen er korrekt.
SA160509 Ommundsen tror at en annen faktor som teller inn, er at det er flere særidrettslag nå.
AP160509 Ommundsen tror at en annen faktor som teller inn, er at det er flere særidrettslag nå.
SA160504 Denne tendensen er sannsynligvis en evolusjonsmessig tilpasning som har latt samarbeidsvillige mennesker blomstre, og det kan være en avgjørende faktor i at vi har lyktes som art.
FV160504 Denne tendensen er sannsynligvis en evolusjonsmessig tilpasning som har latt samarbeidsvillige mennesker blomstre, og det kan være en avgjørende faktor i at vi har lyktes som art.
BT160504 Denne tendensen er sannsynligvis en evolusjonsmessig tilpasning som har latt samarbeidsvillige mennesker blomstre, og det kan være en avgjørende faktor i at vi har lyktes som art.
AP160504 Denne tendensen er sannsynligvis en evolusjonsmessig tilpasning som har latt samarbeidsvillige mennesker blomstre, og det kan være en avgjørende faktor i at vi har lyktes som art.
VG160426 I systemet vårt er penger en faktor , men ikke en drivkraft.
AP160419 Men mange ser på prins Mohammed bin Salman som en uforutsigbar og avgjørende faktor .
SA160415 Smak er ikke en faktor i testen, men du kan stemme på hvilken dusyns smaker best.
SA160415 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrerikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer atdeklarasjonen er korrekt.
BT160415 Smak er ikke en faktor i testen, men du kan stemme på hvilken dusyns smaker best.
BT160415 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrerikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer atdeklarasjonen er korrekt.
SA160408 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrerikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer atdeklarasjonen er korrekt.
BT160408 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrerikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer atdeklarasjonen er korrekt.
SA160329 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrerikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer atdeklarasjonen er korrekt.
BT160329 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrerikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer atdeklarasjonen er korrekt.
SA160327 Farmasøyter anbefaler faktor 15-25 nå på våren, spør gjerne nærmere på et apotek nær deg.
AP160327 Farmasøyter anbefaler faktor 15-25 nå på våren, spør gjerne nærmere på et apotek nær deg.
FV160323 Farmasøyter anbefaler faktor 15-25 nå på våren, spør gjerne nærmere på et apotek nær deg.
SA160314 Det er kun en faktor som tilsier at småspising er usunt : Det er ikke spesielt bra for tennene.
AP160314 Det er kun en faktor som tilsier at småspising er usunt : Det er ikke spesielt bra for tennene.
SA160311 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrerikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer atdeklarasjonen er korrekt.
BT160311 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrerikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer atdeklarasjonen er korrekt.
AP160305 - Ofte ord mot ordNår juristen vurderer om bevisene i en sak holder, vil en viktig faktor være hvordan politiet ble kjent med saken.
SA160304 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrerikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer atdeklarasjonen er korrekt.
BT160304 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrerikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer atdeklarasjonen er korrekt.
FV160303 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrerikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer atdeklarasjonen er korrekt.
AP160303 Sosiale medier er en faktor som bidrar til nordmenns generelle økende lyst til å se mer eget land.
AP160303 - En annen faktor kan være sportsarrangementer som Tour des Fjords og Arctic Race of Norway.
SA160229 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrerikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer atdeklarasjonen er korrekt.
BT160229 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrerikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer atdeklarasjonen er korrekt.
AP160229 Og det er en viktig faktor når vi velger hvor og når vi skal reise.
AP160216 For mange er mangel på motivasjon en viktig faktor , skriver Alexander Selsvik ( 20 ).
SA160211 - Vi registrerer de spillerne som taper mye, det er en viktig og avgjørende faktor for oss.
FV160211 - Vi registrerer de spillerne som taper mye, det er en viktig og avgjørende faktor for oss.
BT160211 - Vi registrerer de spillerne som taper mye, det er en viktig og avgjørende faktor for oss.
AP160211 - Vi registrerer de spillerne som taper mye, det er en viktig og avgjørende faktor for oss.
SA160202 I de fleste stillingsannonser vil du se teksten « personlig egnethet » uthevet som en viktig faktor .
FV160129 En konkret episode der et barn fikk elektrisk støt, var en vesentlig faktor i saken, opplyser Nkom.
SA160122 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrerikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer atdeklarasjonen er korrekt..
FV160122 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrerikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer atdeklarasjonen er korrekt..
BT160122 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrerikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer atdeklarasjonen er korrekt..
AP160122 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrerikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer atdeklarasjonen er korrekt..
AP160111 Smak er ikke en faktor i testen.
AP160111 Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrerikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer atdeklarasjonen er korrekt.
BT160110 Ifølge mexicanske regjeringskilder var den sju timer lange intervjuet Hollywood-stjernen Sean Penn gjorde med narkobaronen for Rolling Stone en faktor som bidro til pågripelsen fredag.