AP170420 Ideen om en uavhengig og offentlig religiøs aktivitet som er helt utenfor kontroll av og også likegyldig til staten får alarmklokkene til å ringe innenfor den ortodokse kirke og etterretningsorganisasjonene, sier Fagan .
AP170420 Forfatteren av boken « Tro i Russland - religiøs politikk etter kommunismen », Geraldine Fagan , sier til avisen at Jehovas vitner av mange grunner fremstår som mistenkelige.
AP170420 At hovedkvarteret for Jehovas vitner ligger i USA og at publikasjoner for det meste forfattes der, legger opp til en stor konspirasjonsteori hos den stadig mer skeptiske sikkerhetstjenesten FSB, mener Fagan .