SA170327 - Vi har hatt evalueringssamtaler , og det har bare kommet positive tilbakemeldinger fra kvinnegruppen.
AP170327 - Vi har hatt evalueringssamtaler , og det har bare kommet positive tilbakemeldinger fra kvinnegruppen.
AP170327 - Vi har hatt evalueringssamtaler , og det har bare kommet positive tilbakemeldinger fra kvinnegruppen.