SA170327 - Vi har hatt evalueringssamtaler , og det har bare kommet positive tilbakemeldinger fra kvinnegruppen.
AP170327https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/langrenn/Kritisert-norsk-trener-stottes-av-sjefene---Hun-bor-gjore-en-grundig-selvransakelse-232955b.html - Vi har hatt evalueringssamtaler , og det har bare kommet positive tilbakemeldinger fra kvinnegruppen.
AP170327 - Vi har hatt evalueringssamtaler , og det har bare kommet positive tilbakemeldinger fra kvinnegruppen.