SA161110 Men denne valgfriheten gjelder altså bare europacuplagene .
BT161110 Men denne valgfriheten gjelder altså bare europacuplagene .
AP161110 Men denne valgfriheten gjelder altså bare europacuplagene .