VG170912 Hun ser likevel klare likheter mellom ettervalg-situasjonen 12. september 2017 og fire år tilbake.