SA171202 I fjor økte etterslepet igjen til 3787.
SA171202 I 2013 var etterslepet på 6293.
SA171202 - Hvorfor fikk etterslepet vokse seg så stort i Sør-Vest politidistrikt ?
DB171202 Kristoff innrømmer at han ikke helt har satt seg inn i bakgrunnen for grasrotoppgjøret, men han mener konkrete grep må tas for å finne ut hvordan etterslepet etter VM kunne nå så store dimensjoner.
DN171115 Kommunikasjonsminister Jorge Rodriguez var raskt ute med å si at Venezuela umiddelbart har begynt å betale renter for å kutte i etterslepet .
DA171114 Ved å øke barnetrygden fra dagens 970 kroner til 1.170 kroner i måneden henter Rødt inn en tredel av etterslepet siden 1996, som var sist den ble justert.
DA171113 I hele forrige periode kuttet regjeringen i bevilgningene, og etterslepet er stort.
AA171112 - Vi er klare over at etterslepet på vedlikehold er betydelig, men sikkerheten er prioritert høyt.
VG171111 - Vi er klare over at etterslepet på vedlikehold er betydelig, men sikkerheten er prioritert høyt.
AA171108 Men etterslepet på kontroll og inspeksjoner er ikke akseptabelt.
AA171108 - Etterslepet på vedlikehold er én ting.
AA171107 Vi ser at mye av forskningen selv på de store kommersielle artene har etterslep, og etterslepet på ikke-kommersielle arter som for eksempel svartskater er stort.
VG171104 - Det Tage burde brukt tiden på nå er å stå sammen om dette, benytte muligheten til snakke om idrettspolitikk og hvordan man skal ta etterslepet som vi ser på anlegg rundt om i landet, legger han til.
DA171103 Det betyr at kommunene må forskuttere mer, og etterslepet øker.
DN171029 Bane Nor tror etterslepet på vedlikehold av jernbanen i Norge vil øke med ytterligere én milliard kroner.
DN171029 Bane Nor må gjøre vedlikehold av jernbanelinjen for 17 milliarder kroner, og frykter at etterslepet øker med ytterligere én milliard.
AP171018 | Bane Nor-sjefen : - Etterslepet på norsk jernbane vil øke ¶
SA171017 Ifølge Rådgivende Ingeniørers Forening er kroneverdien av etterslepet i vann- og avløpsnettet over 220 milliarder.
DB171017 Rådgivende Ingeniørers Forening oppgir kroneverdien av etterslepet i vann- og avløpsnettet til over 220 milliarder.
NL171012 Men etterslepet på veivedlikehold og utbedringer er stort, og det er derfor en skuffelse at fylkesveiene ikke er mer tilgodesett i dette budsjettet.
NL171006 Med slike summer vil etterslepet bare øke i årene som kommer. Én ting er toppidretten.
NL171006 Etterslepet til vedlikehold er beregnet til svimlende 180 millioner kroner.
DN171005 Det er blitt hevdet at NRK har endret sin lønnspolitikk med den konsekvens at vi er i ferd med å ta igjen etterslepet til bransjen for øvrig.
DN170921 Hovedtema for møtet i Brussel var tiltak for å få opp tempoet i arbeidet med å få etterslepet av rettsakter inn i EØS-avtalen.
DN170921 - Vi har klart å hente inn mye av etterslepet fra norsk side.
AP170920 Regjeringens ambisjoner når det gjelder etterslepet , har ikke gått ned, sier Jensen.
AP170920 « Etterslepet skal ned og vår ambisjon er å fjerne det helt », slo statssekretær Ingvild Næss Stub fast i 2014.
AA170920 Etterslepet gjør at norske finansselskaper svever i et juridisk vakuum.
DB170919 Etterslepet på vedlikehold av bygninger, veier og annen infrastruktur er nesten uoverkommelig.
AA170913 Men skal etterslepet - eller det forsømte - tas igjen, kreves det både penger og andre ressurser.
DA170908 Idretten integreres mye bedre i byplanleggingen, det er en plan om å ta inn etterslepet på anlegg og det er et reelt ønske blant politikerne i byen om å løse dette med økende kostnadsnivå, sier han.
NL170907 Sp - Vil jobbe for et ekstraordinært løft for å redusere etterslepet på spillemidler.
NL170907 SV - Positive til å bruke statsbudsjettet for å ta igjen deler av etterslepet , og at spillemidlene skal utgjøre en tredjedel av investeringene til idrettsanlegg.
NL170907 Ap - Vil bevilge 200 millioner for å redusere etterslepet på spillemidler, samt bygge flere anlegg der anleggsdekningen er lav.
DB170902 Miljøbyråden må skru opp tempoet på utbyggingen av ladepunkter, hvis ikke vil etterslepet bare bli større og større.
DB170902 Miljøbyråden må skru opp tempoet på utbyggingen av ladepunkter, hvis ikke vil etterslepet bare bli større og større, advarer han. 490 nye « MDG-ladere » så langt ¶
DA170901 Vi har endelig begynt å ta igjen etterslepet på vei og bane - og det gjør at varer og tjenester kommer fortere fram.
SA170828 Etterslepet på anleggsmidler er en stor utfordring for idrettslagene som må forskuttere enorme beløp i flere år mens de venter på spillemidler.
AP170828 Etterslepet på anleggsmidler er en stor utfordring for idrettslagene som må forskuttere enorme beløp i flere år mens de venter på spillemidler.
AA170828 Etterslepet på anleggsmidler er en stor utfordring for idrettslagene som må forskuttere enorme beløp i flere år mens de venter på spillemidler.
VG170805 Men det varme etterslepet er ikke bare en fordel om du venter på finværet.
NL170802 Nå er det slik at to av de største felles utfordringene vi har i hele Nord-Norge er etterslepet samt øvrige behov på fylkesvegnettet, og en manglende helhetlig jernbaneinfrastruktur i landsdelen.
DA170801 Med økte bevilgninger i 2015 og 2016 er etterslepet omsider på vei ned, lyder budskapet.
VG170731 De får etterslepet på alle pengene som er brukt feil tidligere.
VG170710 Men det skal ikke være nok til å dekke hele etterslepet , som er beregnet til i underkant av 3 milliarder kroner.
DN170710 Men det skal ikke være nok til å dekke hele etterslepet , som er beregnet til i underkant av 3 milliarder kroner.
DB170710 Men det skal ikke være nok til å dekke hele etterslepet , som er beregnet til i underkant av 3 milliarder kroner.
DA170710 Men det skal ikke være nok til å dekke hele etterslepet , som er beregnet til i underkant av 3 milliarder kroner.
DA170710 Men det skal ikke være nok til å dekke hele etterslepet , som er beregnet til i underkant av 3 milliarder kroner.
AA170710 Men det skal ikke være nok til å dekke hele etterslepet , som er beregnet til i underkant av 3 milliarder kroner.
AA170710 Men det skal ikke være nok til å dekke hele etterslepet , som er beregnet til i underkant av 3 milliarder kroner.
AA170706 Vanligvis ville de bare ha ringt de siste etternølerne, men i år har etterslepet vært uvanlig stort.
AA170701 Ifølge Statsministerens kontor er det behov for 284 millioner kroner ekstra hvert år for å ta igjen etterslepet på dagens bilpark.
DA170629 Nå har det bedret seg noe, selv om det fortsatt mangler mye for å dekke etterslepet .
DA170629 Før valget i 2015 kritiserte nåværende byrådssekretær Frode Kyvåg ( Ap ) og nåværende byrådsleder Raymond Johansen ( Ap det store etterslepet på idrettsanlegg i Oslo.
DA170629 Det blir umulig å ta igjen etterslepet om ikke tippemidlene følger etter når vi øker farten, sier hun videre.
NL170628 Når etterslepet på vedlikeholdet på veinettet er så stort som det er i dag, er det bare å forestille seg hvordan veiene skal se ut med fem ganger så mange trailere i kø sørover.
NL170627 Her er etterslepet stort og behovet for oppgraderinger formidabelt.
AA170627 Totalt utgjør etterslepet på vedlikehold for landmateriell i Hæren, Heimevernet og Forsvarets logistikkorganisasjon ( FLO ) omkring 50.000 arbeidstimer.
AA170627 Det dokumenteres både gjennom etterslepet og behovene av treningstider og arealer.
DA170624 - Med gjennomføringen av dette prosjektet er etterslepet i vedlikehold og fornyelse det indre Oslo-området tatt igjen, sier Wang.
AP170606 Det blir helt feil å konkludere med at etterslepet øker før vi har lagt frem statsbudsjettet.
AP170606 Dermed forsvinner effektiviseringsgevinstene, og etterslepet øker i stedet for å bli redusert.
AP170606 Derfor er det vanskelig å bare akseptere uten videre at det kan hevdes at etterslepet vil øke.
AP170606 Det blir helt feil å konkludere med at etterslepet øker før vi har lagt frem statsbudsjettet.
AP170606 Dermed forsvinner effektiviseringsgevinstene, og etterslepet øker i stedet for å bli redusert.
AP170606 Derfor er det vanskelig å bare akseptere uten videre at det kan hevdes at etterslepet vil øke.
AP170510 Solberg erkjenner etterslepet .
AP170510 Nå vil de hente inn etterslepet .
AA170430 - Du snakker om etterslepet .
VG170418 Han viser til det store etterslepet av vedlikehold som burde vært utført.
VG170418 2016 var det første året at etterslepet ble kuttet.
VG170418 - Etterslepet på vedlikehold er nå 17 milliarder kroner. 2016 var det første året at etterslepet ble kuttet.
DB170418 - 2016 var det første året at etterslepet ble kuttet.
DA170418 - 2016 var det første året at etterslepet ble kuttet.
AA170418 - 2016 var det første året at etterslepet ble kuttet.
DB170413 Etterslepet i disse sakene var mye større før, så når vi nå har fått større fokus på at disse sakene skal prioriteres så skjer det nødvendigvis en økning i antall saker.
DN170408 Det er lagt opp til en gradvis oppbemanning i 2017 der målet er å ta igjen etterslepet fra i fjor, sier HR-direktør i Politidirektoratet, Karin Aslaksen.
AA170408 Det er lagt opp til en gradvis oppbemanning i 2017 der målet er å ta igjen etterslepet fra i fjor, sier HR-direktør i Politidirektoratet, Karin Aslaksen.
VG170405 Etterslepet på navigasjonsinfrastrukturen ( lys, lykter og andre merker ) fjernes i løpet av første del av planperioden.
VG170405 Etterslepet på kaier og moloer kan lukkes i løpet av tolvårsperioden, skriver Samferdselsdepartementet i en pressemelding.
AA170328 Det har versert ulike tall og beregninger for hva som er prislappen for å ta igjen etterslepet .
AA170327 | Har mottatt over 22 000 meldinger om feil på vei ¶ 35 ansatte i Trondheim bydrift kjemper mot etterslepet på veiene.
AA170327 I 2017 er antall ansatte ved driftsstasjonene det samme, og etterslepet beskrives fortsatt som stort.
AA170327 Driftslederne var nødt til å prioritere, og etterslepet ble etter hvert stort.
AA170327 Det er slik i hele kommunenorge at etterslepet og behovet for vedlikehold er stort.
AA170327 - Etterslepet på norske veier er en kjent sak.
AP170307 Etterslepet på vedlikehold var stort da etaten overtok, sier Steen.
VG170304 Han drømmer om en milliard kroner øremerket det såkalte « etterslepet » i anleggsbygging i norsk idrett.
DB170302 Den nye økonomimodellen skal, sammen med 295 millioner ekstra til frie driftsmidler i politidistriktene - gjøre at politiet tar igjen etterslepet og klarer å ansette både hele 2017-kullet og den resterende halvparten av 2016-kullet i løpet av inneværende år.
DB170302 - Vi ser at kombinasjonen av etterslepet på investeringssiden og krav til effektivisering, i tillegg til en stor andel øremerkede midler og krav til bemanningsøkning, krever klare prioriteringer også i 2017, sier han.
VG170227 Les også : - Kan ta et halvt år å hente inn etterslepet
DA170221 Etterslep ¶ Etterslepet i Oslo er stort, og mange anlegg trenger store oppgraderinger.
VG170207 Les også : Kan ta et halvt år å hente inn etterslepet etter legestreiken ¶
VG170202 - Ja, med det etterslepet som ligger der fra i fjor, så bør vi ha det.
DB170202 POD opplyser at de nå vil jobbe for å få ned etterslepet utover våren.
DB170202 Når det er sagt, har vi klare forventninger til å ta igjen etterslepet i 2017, sier HR-direktør Karin Aslaksen i Politidirektoratet i en pressemelding.
DB170202 I 2017 vil etaten prioritere å ansatte flere studenter slik at vi kan ta igjen dette etterslepet , kommenterer Aslaksen i pressemeldingen.
DA170130 * Kommunalstyret for miljø og utbygging behandler i dag etterslepet i vedlikehold ved kommunale barnehager og sykehjem.
FV170128 Myren Gård fikk 5 millioner kroner til å ta igjen noe av etterslepet ved vedlikeholdet av prakteiendommen.
SA170117 Jeg har nå en klar forventning om at problemet med etterslepet skal være løst innen utgangen av januar.
AP170117 Ruud, Vidar / BYRÅ ¶ Etterslepet økte mens millionene rant ut til fester og PR-rådgivere ¶
AP170117 Ifølge Riksrevisjonen har etterslepet på vedlikehold av eiendomsmasse med behov for strakstiltak økt med 38 prosent på to år - fra 1,4 milliarder kroner i 2013 til 1,9 milliarder i 2015.
AP170116 Jeg har nå en klar forventning om at problemet med etterslepet skal være løst innen utgangen av januar.
AP170116 HV-sjefen bekrefter etterslepet
AP170116 - Akkurat nå er etterslepet av utbetalinger redusert for flere hundre personer, noe som kan tyde på at systemet er i ferd med å gå seg til.
AP170116 Jeg har nå en klar forventning om at problemet med etterslepet skal være løst innen utgangen av januar.
AP170116 HV-sjefen bekrefter etterslepet
AP170116 - Akkurat nå er etterslepet av utbetalinger redusert for flere hundre personer, noe som kan tyde på at systemet er i ferd med å gå seg til.
DB170109 Ifølge Veireno-sjefen greide selskapet å ta igjen mye av etterslepet før jul, men så kom både juleferie og uventet sykdom.
DB170109 - Etterslepet som oppsto i jula tar vi igjen nå i løpet av helga.
DB170108 Fungerende etatsleder Eriksen opplyser at den nye leverandøren nå henter like mye søppel i løpet av en uke som en normalsituasjon skulle tilsi, men at det fortsatt jobbes med å ta igjen etterslepet .
AP160928 - Det er selvsagt bedre enn ingenting, men 20 millioner kroner er enormt lite i forhold til det dokumenterte etterslepet vi har på kirkebyggene.
AP160823 Regjeringen vil styrke Hærens operative evne og tilgjengelighet gjennom å ta inn det langvarige etterslepet på vedlikehold og mangler i beredskapsbeholdninger, og øke antall øvingsdøgn.
AP160315 I sitt svar til Riksrevisjonen skylder samferdselsministeren nettopp på etterslepet i fornyelsen av jernbanens infrastruktur.