AP171215 I sin sluttprosedyre la hun ned påstand om at tiltalte dømmes til å betale i overkant av 3 millioner kroner i erstatning totalt til de etterlatte .
VG171214 Blant dem var også overlevende, pårørende, etterlatte og redningsmannskap.
BT171214 | De etterlatte takker bygden for støtten ¶
BT171214 Sokneprest Helle Maria Wolstad forteller at de etterlatte ønsker å takke lokalsamfunnet, kommunens kriseteam og nære venner for støtten de har fått i etterkant av den tragiske hendelsen.
BT171214 De etterlatte er fremdels evakuert etter jordskredet og bor nå hos nær familie.
VG171213 For det etterlatte inntrykket blir åpenbart at sykkelsportens rykte har fått enda en kraftig smell, med den største stjernen i klisteret.
AP171213 - Jeg kjenner til at både overlevende og vi som er etterlatte lever med spenninger og fysiske plager.
SA171211 Flere av de etterlatte følger saken i Dalane tingrett, hvor statsadvokat Tormod Haugnes er aktor.
DB171211 I mange år har hun jobbet med en kokebok bygd på de etterlatte oppskriftene til Lee Miller ( 1907-1977 ), først og fremst kjent som eventyrer, modell og krigsfotograf i sluttdagene av den andre verdenskrig.
DA171211 Fotoet er funnet blant Rachel og Amalies etterlatte papirer. | - Et viktig skritt for PHS til Moss ¶
VG171210 Det var fint å høre med hans egne ord hvordan han opplevde det og det var et nyttig verktøy, sier Winther som var svært bevisst på å ta hensyn til de etterlatte og at prosjektet ikke etterlot inntrykket av at de tok lett på det som skjedde.
DA171208 Barn skal også ivaretas som etterlatte etter foreldre og søsken.
SA171127 Sårbare etterlatte
SA171127 Når ansvarsforhold blir uklare kan oppfølgingen av etterlatte glippe, sier Dåsevatn.
SA171127 Men vi vet at etterlatte er svært utsatt, og mange får kroniske sykdommer og blir langtidssykelmeldt, sier Greiner.
SA171127 Landsforeningen for etterlatte ved selvmord mener det må på plass automatikk i at kriseteam eller lignende instanser kobles inn etter selvmord, og når en person er savnet i slike sammenhenger.
SA171127 Hun mener at støtten etterlatte etter selvmord mottar i altfor stor grad avhenger av hvilken fastlege de har, hvilken skole de går på, eller hvem de møter i hjelpeapparatet.
SA171127 Helsedirektoratet regner med at for hvert selvmord vil det være om lag 10 etterlatte .
SA171127 Han mener det fremdeles er mye å gå på når det gjelder oppfølging av etterlatte etter selvmord.
SA171127 Det mener Sybille Greiner, styreleder i Leve Rogaland, Landsforeningen for etterlatte ved selvmord.
SA171127 - Selv om man vet at etterlatte etter selvmord blir rammet hardt, ser vi at tilbudet om oppfølging er svært variert fra kommune til kommune.
SA171127 - Psykiske og fysiske belastninger etterlatte får i etterkant, blir ikke blir sett på som konsekvenser av det som har skjedd.
SA171127 - Også oppfølgingen av etterlatte når de selv blir syke etter en slik tragedie, er ulik, sier hun.
SA171127 - I Rogaland opplever vi at ivaretakelsen av etterlatte etter selvmord er fra ingen involvering til veldig god.
SA171127 - Etterlatte etter selvmord berøres veldig sterkt, og vi får tilbakemelding om at tilbudet er varierende fra kommune til kommune, uavhengig av størrelse og innbyggertall, sier Dåsevatn.
SA171127 Sårbare etterlatte
SA171127 Når ansvarsforhold blir uklare kan oppfølgingen av etterlatte glippe, sier Dåsevatn.
SA171127 Men vi vet at etterlatte er svært utsatt, og mange får kroniske sykdommer og blir langtidssykelmeldt, sier Greiner.
SA171127 Landsforeningen for etterlatte ved selvmord mener det må på plass automatikk i at kriseteam eller lignende instanser kobles inn etter selvmord, og når en person er savnet i slike sammenhenger.
SA171127 Hun mener at støtten etterlatte etter selvmord mottar i altfor stor grad avhenger av hvilken fastlege de har, hvilken skole de går på, eller hvem de møter i hjelpeapparatet.
SA171127 Helsedirektoratet regner med at for hvert selvmord vil det være om lag 10 etterlatte .
SA171127 Han mener det fremdeles er mye å gå på når det gjelder oppfølging av etterlatte etter selvmord.
SA171127 Det mener Sybille Greiner, styreleder i Leve Rogaland, Landsforeningen for etterlatte ved selvmord.
SA171127 - Selv om man vet at etterlatte etter selvmord blir rammet hardt, ser vi at tilbudet om oppfølging er svært variert fra kommune til kommune.
SA171127 - Psykiske og fysiske belastninger etterlatte får i etterkant, blir ikke blir sett på som konsekvenser av det som har skjedd.
SA171127 - Også oppfølgingen av etterlatte når de selv blir syke etter en slik tragedie, er ulik, sier hun.
SA171127 - I Rogaland opplever vi at ivaretakelsen av etterlatte etter selvmord er fra ingen involvering til veldig god.
SA171127 - Etterlatte etter selvmord berøres veldig sterkt, og vi får tilbakemelding om at tilbudet er varierende fra kommune til kommune, uavhengig av størrelse og innbyggertall, sier Dåsevatn.
VG171124 Mannen må også betale 200.000 kroner i erstatning til kvinnens etterlatte . | 1800 fremdeles strømløse etter stormen « Ylva » ¶
DB171124 Mannen må også betale 200.000 kroner i erstatning til kvinnens etterlatte .
AA171123 Mannen må også betale 200000 kroner i erstatning til kvinnens etterlatte . 271 dager kommer til fratrekk, fordi mannen har sittet så lenge i varetekt etter drapet. § ¶
AA171123 Dette har også lettet belastningen for de etterlatte .
DB171122 Røde Kors handler på vegne av deres etterlatte og etterkommere.
BT171122 Ofre og etterlatte etter krigen i Bosnia er bare delvis fornøyd med dommen mot den tidligere bosnisk-serbiske hærsjefen Ratko Mladic.
BT171122 Bosniske etterlatte ganske fornøyd ¶
DB171120 Ikke bare kan det bli et samlingssted for nynazister, men prosessen vil neppe bli fredelig eller verdig for verken etterlatte av frontkjemperne som vil minnes sine forfedre eller for ofrene for nazistenes grusomheter.
DB171118 Cappelen Damm har utgitt nye utgaver av de fleste bøkene hans, dessuten de etterlatte notatene « Ikke noe av dette handler om meg ».
VG171117 Etter å ha skjendet og drept 11-åringen, ble liket av gutten lagt i syre og kalk slik at levningene gikk i oppløsning, så de etterlatte ikke en gang skulle ha en grav å gå til.
NL171117 Det er all grunn til å spørre hvordan Røde Kors vil forklare saken overfor ofrene og de etterlatte etter Nazi-Tysklands herjinger i Nord-Norge.
VG171116 Nå har han oppdatert boken, med mye ny informasjon for de etterlatte , under tittelen « Deres ære var troskap.
VG171116 - Rent personlig mener jeg at Røde Kors har noen gode poenger når de mener at etterlatte etter norske SS-soldater skal ha et tilgjengelig sted å minnes de døde, sier forfatter Eirik Veum.
DA171114 Hun hadde akkurat fått oppholdstillatelse i Norge da hun ble drept, sa den etterlatte familiens bistandsadvokat Seiran Ahmadi til VG i august.
VG171113 Erik Ringberg er bistandsadvokat for Larsens foreldre og samboer, og forteller iTromsø at han har gått gjennom saken med de etterlatte .
VG171113 - Fra ulykken skjedde så har jeg tenkt på de etterlatte hele tiden.
DB171113 Kritisk til rapporten ¶ Etterlatte etter Scandinavian Star-ulykken ble alt annet enn beroliget av rapporten.
DB171113 Kommisjonen ga derimot myndighetene, i særdeleshet Helsedepartementet og Helsedirektoratet, til dels kraftig kritikk for manglende oppfølging av overlevende, pårørende og etterlatte .
AP171113 Kritisk til rapporten ¶ Etterlatte etter Scandinavian Star-ulykken ble alt annet enn beroliget av rapporten.
AP171113 Kommisjonen ga derimot myndighetene, i særdeleshet Helsedepartementet og Helsedirektoratet, til dels kraftig kritikk for manglende oppfølging av overlevende, pårørende og etterlatte .
DA171110 I boka omtales hvordan vrakrestene aldri ble funnet, og etterlatte etter de danske guttene som forsvant satte opp en stor dusør.
AP171107 Unni Espeland Marcussen er blant de etterlatte etter 22. juli.
AP171107 Men Unni Espeland Marcussen, som er blant de etterlatte , mener ikke at det er for tidlig.
AP171107 Blant de etterlatte etter terrorangrepet er Unni Espeland Marcussen.
DA171106 Til Oppland Arbeiderblad sier Løkken at det er medfølelsen med de pårørende og etterlatte som er årsaken til hans sterke engasjement, og at det bør gå fire-fem tiår til før det lages film om terrorangrepet.
BT171106 Vi må arbeide for å bygge ned stigma og bygge opp tillit for å kunne yte nødvendig hjelp og støtte til de etterlatte .
BT171106 Studier om andre former for unaturlig død viser at kriserammede og sårbare etterlatte ofte ikke får hjelpen de trenger dersom ikke hjelpeapparatet har en aktiv tilnærming til de rammede og er på tilbudssiden.
BT171106 Studiene som finnes, antyder at etterlatte opplever store utfordringer i form av fysiske, psykiske, eksistensielle og sosiale belastninger, mangel på hjelp fra hjelpeapparatet og stigma.
BT171106 Samfunnets negative holdninger og stigmatisering av rusmisbrukerne overføres til de etterlatte .
BT171106 Mange av de etterlatte kan derfor slite med både fysiske og psykiske reaksjoner i årevis etter slike tap, som for noen vil gjøre det umulig for eksempel å fortsette i arbeidslivet.
BT171106 Mange etterlatte har da strevd i stillhet i mange år for å forhindre den fatale overdosen.
BT171106 Mange etterlatte etter narkotikadød opplever negative holdninger og handlinger fra sine omgivelser ( nettverk, lokalsamfunn, hjelpeapparat ) fordi de ofte assosieres med den rusavhengige.
BT171106 Hvis vi holder fast i estimatet om at minst ti nære står tilbake etter et overdosedødsfall, har vi 2500 nye etterlatte hvert år.
BT171106 En liten fokusgruppestudie av helse- og sosialarbeidere innen rusomsorgen konkluderte også med at det er viktig, men vanskelig, å få til samarbeid mellom brukere ( etterlatte ) og profesjonelle i dette fagfeltet.
BT171106 Dette vil kunne gi tilleggsbelastninger og hindre at etterlatte får den hjelpen fra storsamfunnet som de trenger.
BT171106 Det kan igjen føre til selvstigmatisering og skam hos den etterlatte , noe som kan bli tungt å bære på toppen av sorgen over å ha mistet et familiemedlem eller en venn.
BT171106 Dersom vi antar at det vil stå minst ti nære etterlatte rundt hver avdøde rusavhengige, og at belastningene kan gi livslange konsekvenser i form av forringet livskvalitet og arbeidsudyktighet, kan vi anta at vi har en stor gruppe sterkt belastede mennesker i samfunnet til enhver tid.
BT171106 Den etterlatte kan bli skjøvet ut i utenforskap, utestengt fra samfunnet.
BT171106 november inviterer Høgskulen på Vestlandet og Bergen kommune til konferanse om etterlatte ved narkotikarelatert død.
AP171102 - Siden jeg er offentlig ansatt, ville den etterlatte få 1 million kroner om jeg døde, sa han.
AA171102 Ifølge et skriv som utgikk fra pavestolen i 1487 kunne etterlatte endatil kjøpe for lengst døde slektninger ut av skjærsilden, og «... man kan kanskje se dette i sammenheng med utviklingen av prinsippene for moderne regnskapsførsel med debet og kredit, som fant sted i Italia noenlunde samtidig.
DB171101 Vi beklager dersom dette har skapt vonde følelser hos noen av de etterlatte , sier Røyneland.
DB171101 - Kommunen veit hvem vi etterlatte er.
DB171030 - Det ville vært lite respektfullt av meg, overfor det norske folk og de etterlatte , å snakke om filmen med pressen før den er ferdig, uttalte Greengrass til Dagbladet, som traff på den hemmelighetsfulle regissøren i lobbyen til Grand hotell i Oslo.
AP171030 30-åringen er i tillegg til 13 års fengsel dømt til å betale 200.000 kroner i erstatning til hver av de fire etterlatte , det vil si avdødes samboer ( 30-åringens mor ), foreldre og datter. | 17-åring dømt til ni måneders fengsel for hjemmelaget bombe ¶ 17-åringen ble pågrepet i Oslo i april i år med en bombelignende gjenstand.
AA171026 Han skaper bråk om kondolanser til etterlatte etter krigshandlinger og retter saftige motangrep etter at senatorene Jeff Flake og Bob Corker gikk til angrep på han.
DB171025 Skulle du falle bort før endt utbetalingsperiode vil pensjonskapitalen tilfalle dine etterlatte .
VG171023 Samtidig har andre påpekt at det var Trump som gjorde hele saken politisk da han påsto at Barack Obama og andre presidenter ikke tok personlig kontakt med de etterlatte etter falne soldater.
DB171023 Trumps telefonsamtale til den etterlatte enka skapte mange overskrifter da kongressrepresentanten sa følgende : ¶
NL171022 | Kompliseres sorgen for etterlatte etter narkotikarelaterte dødsfall ?
NL171022 Vi har lite kunnskap om hvordan etterlatte etter narkotikarelaterte dødsfall ivaretas gjennom hjelpeapparatet.
NL171022 Samtidig ønsker en å bedre hjelpetilbudet til etterlatte og nærstående som har behov for bistand etter narkotikarelaterte dødsfall.
NL171022 Noe av skylden for dette må vi rundt dem bære, for debatten rundt rusmiddelavhengiges livsvilkår er fremdeles preget av dyp moralisme, og slik rammes også de etterlatte når noen taper sitt liv for denne sterke avhengigheten.
NL171022 Konferansen markerer også starten på et større forskningsprosjekt ved Høgskolen på Vestlandet, der man har fokus på situasjonen for etterlatte som erfarer at deres nærstående dør som følge av overdose etter medikament- eller narkotikabruk ( det såkalte END-prosjektet ).
NL171022 I første del av forskningsprosjektet ønsker en å komme i kontakt med etterlatte .
NL171022 Dette rammet først og fremst de etterlatte ( ? ).
NL171022 Det behov for økt forskning på den kompliserte sorgen og ettervirkninger som mange etterlatte opplever etter at en nærstående er død i overdose.
NL171022 november arrangeres det en nasjonal konferanse for etterlatte etter narkotikarelaterte dødsfall i Bergen.
NL171022 Etterlatte i denne situasjonen trenger støtte, ikke fordømmelse. 16. november arrangeres det en nasjonal konferanse for etterlatte etter narkotikarelaterte dødsfall i Bergen.
VG171021 VISER STØTTE : Det var mange som ønsket å vise sin støtte til de drepte politifolkenes etterlatte .
DB171021 Selv ville hun ikke forklare seg om ulykken, men valgte i stedet å be de etterlatte om tilgivelse.
VG171019 Ordkrig med etterlatte
VG171019 Man skulle tro det var en relativt enkel affære for en amerikansk president å ringe falne soldaters etterlatte og kondolere på en respektfull måte, uten at det vekker enorme reaksjoner.
AP171019 Kelly sa også at han hadde gitt Trump råd om ikke å ringe de etterlatte , ettersom « det er ingenting man kan gjøre for å lette byrden til disse familiene ».
AP171019 John Kelly rådet Trump til ikke å ringe de etterlatte .
AP171019 The Fayetteville Observer, som kommer ut i nabolaget til Fort Bragg, verdens største militærbase, har snakket med fire etterlatte i byen.
AP171019 TAPS, en organisasjon som hjelper etterlatte , ber folk flest støtte sørgende soldatfamilier.
AP171019 Nå kommer enker, andre etterlatte og forskjellige veteranorganisasjoner på banen.
AP171019 I USA står de falne og deres etterlatte i første rekke blant dem man skal vise omtanke for, sier Lundestad.
AP171019 Donald Trump møtte mandag pressen sammen med senatstopp Mitch McConnell i hagen ved Det hvite hus da han antydet at tidligere presidenter hadde fulgt opp soldaters etterlatte dårligere enn ham.
AP171019 Associated Press har kontaktet etterlatte etter alle 43 døde soldater i Trumps presidentperiode og fått svar fra halvparten.
AP171018 TV-kanalen opplyser i tillegg at den ikke har lykkes med å få en kommentar fra Johnsons etterlatte .
AP171018 Rhodes refererte til Trumps angrep på de etterlatte etter soldaten Humayun Khan.
VG171017 Holtes etterlatte har ikke anledning til å svare på hvorvidt de kjenner seg igjen i beskrivelsene av ham, ettersom de senere skal vitne i saken, opplyser deres bistandsadvokat Mette Skoklefald til VG.
VG171016 Men vi tenker først og fremst på familien og de etterlatte , sier Vik til VG.
VG171016 Holtes etterlatte har ikke anledning til å svare på hvorvidt de kjenner seg igjen i beskrivelsene av ham, ettersom de senere skal vitne i saken, opplyser deres bistandsadvokat Mette Skoklefald til VG.
VG171015 Bildet er gitt til pressen fra hans etterlatte .
DB171011 Den aller første gangen NRK stilte seg til rådighet for et veldedig formål var i februar 1946, for aksjonen " Nasjonalhjelpen for krigens ofre og de falnes etterlatte ".
VG171010 Min klient er dømt til å betale cirka 1, 5 millioner kroner i oppreisning til de etterlatte , og der er vi uenige med lagmannsrettens avgjørelse, sier advokaten.
AA171010 I tillegg til denne straffen ble gutten dømt til å betale de etterlatte rundt 1,5 millioner kroner i erstatning.
AA171010 De etterlatte var svært kritiske til at lagmannsretten omgjorde dommen. ( ©NTB ) ¶
AA171010 Mennesker som fremdeles skulle ha vært her, mennesker som sliter, og flere tusen etterlatte .
AA171010 Jeg var på samling med Unge Leve, landsforeningen for unge etterlatte ved selvmord, og ble kjent med to jenter som hadde mistet bror og kjæreste i selvmord.
VG171009 Ivar Sveen, som var bistandsadvokat for de etterlatte etter 10 år gamle Lena Sløgedalen, fulgte saken i tingretten og i lagmannsretten.
DB171007 Det er et modig grep av Adam å skrinlegge sin opprinnelige plan og heller gjøre en hyllest til Tom Petty og ofrene og de etterlatte etter Las Vegas-massakren.
DB171005 Der ba han for de skadde og etterlatte , samtidig som han hyllet redningsmannskapene.
DB171004 I løpet av onsdag skal Trump møte etterlatte og overlevende.
DA171004 Da går man stille og rolig gjennom gravlunden der de etterlatte tenner lys på gravene, mens ungdom står i utkanten og famler seg fram.
DB171003 Jeg tenker bare på de stakkars ofrene og de etterlatte , sier Cecilia Brækhus til Dagbladet.
DB171003 Dommeren henviste til den danske « loven om rettens pleje » §30, nummer fire, og sa at innholdet i obduksjonsrapporten ville utsette Walls etterlatte for unødvendig krenkelse.
DB171002 ble frifunnet i straffesaken, ble han i et sivilt erstatningssøksmål dømt til å betale cirka 270 millioner kroner til de etterlatte .
DA171002 Pasienter, pårørende og etterlatte skal igjen få tilgang på sykepleiernes kompetanse.
AP170929 Det er musikken i de to siste kategoriene som stadig oftere skaper konflikter mellom de etterlatte og tros- og livssynssamfunnene i gravferdsplanleggingen.
AP170928 Når menn forsvinner vilkårlig og uten dokumentasjon, får de etterlatte kvinnene ingen formell status som etterlatte eller enker og har derfor ikke rett til kompensasjon og velferdsstøtte fra staten, de kan heller ikke arve eiendommer og bankinnskudd.
AP170928 Når menn forsvinner vilkårlig og uten dokumentasjon, får de etterlatte kvinnene ingen formell status som etterlatte eller enker og har derfor ikke rett til kompensasjon og velferdsstøtte fra staten, de kan heller ikke arve eiendommer og bankinnskudd.
AP170928 Ahangar er grunnlegger og leder av organisasjonen Association of Parents of Disappeared Persons ( foreldreforeningen for forsvunne personer - APDP ), som arrangerer fredelige protester og tilbyr praktisk assistanse til de etterlatte .
AA170928 Når menn forsvinner vilkårlig og uten dokumentasjon, får de etterlatte kvinnene ingen formell status som etterlatte eller enker og har derfor ikke rett til kompensasjon og velferdsstøtte fra staten, de kan heller ikke arve eiendommer og bankinnskudd.
AA170928 Når menn forsvinner vilkårlig og uten dokumentasjon, får de etterlatte kvinnene ingen formell status som etterlatte eller enker og har derfor ikke rett til kompensasjon og velferdsstøtte fra staten, de kan heller ikke arve eiendommer og bankinnskudd.
AA170928 Ahangar er grunnlegger og leder av organisasjonen Association of Parents of Disappeared Persons ( foreldreforeningen for forsvunne personer - APDP ), som arrangerer fredelige protester og tilbyr praktisk assistanse til de etterlatte .
VG170922 Han leser fra Bibelen, synger salmer og holder armene over de etterlatte .
DB170921 Selv om verken Tom Cruise eller regissøren er saksøkte i søksmålet, hevder de etterlatte familiene at de to var « uaktsomme » som lot flyturen finne sted under de nevnte forholdene.
DB170921 Der hevder Purwin og Berls etterlatte at både Cruise og filmens regissør, Doug Liman, bidro til omstendighetene som førte til ulykken.
DB170921 De etterlatte påstår at produksjonsselskapene ignorerte sikkerhetsprosedyrer i forkant av den fatale flyturen, kun for å spare tid og penger : ¶
DB170920 - Det ville vært lite respektfullt av meg, overfor det norske folk og de etterlatte , å snakke om filmen med pressen før den er ferdig, sier filmregissør Paul Greengrass til Dagbladet.
VG170916 Og alt som gjelder sikkerhet på en slik dag er godkjent av politiet, sier Johansen, som legger til at tankene hans går til de involverte, de drepte og de etterlatte .
AP170916 Da ble det igjen ble oppdaget blant etterlatte skrifter av Peutinger, solgt til prins Eugen som skjenket kartet til det keiserlige biblioteket i Wien hvor det er i dag.
VG170915 Å tenke på de etterlatte spesielt, svarte 16-åringen.
VG170915 FOTO : KLAUDIA LECH, VG ¶ ETTERLATTE I RETTEN : Familien til drepte Tone Ilebekk ( 48 ) er til stede i Agder lagmannsrett for ankesaken.
AP170915 | De etterlatte er svært skuffet over dommen for dobbeltdrapet i Kristiansand ¶
AP170915 Retten tilkjenner de etterlatte oppreisning og erstatning på til sammen 1,5 millioner kroner.
AP170915 Det er uforståelig at gutten som drepte Jakob Hassan og Tone Ilebekk i Kristiansand, ikke skal dømmes til forvaring, mener Ilebekks etterlatte .
AA170915 | De etterlatte er svært skuffet over dommen for dobbeltdrapet i Kristiansand ¶
AA170915 Retten tilkjenner de etterlatte oppreisning og erstatning på til sammen 1,5 millioner kroner. ( ©NTB ) ¶
AA170915 Det er uforståelig at gutten som drepte Jakob Hassan og Tone Ilebekk i Kristiansand, ikke skal dømmes til forvaring, mener Ilebekks etterlatte .
VG170914 Sannis etterlatte i lovens forstand, hans mor og hans egen sønn, krever 300.000 kroner hver i oppreisning.
VG170914 Avtale med de etterlatte : Maxbo betaler hemmelig beløp ¶
DB170914 Derfor har hans etterlatte valgt å ta med blomstene fra seremonien i Korskirken for å legge dem ned ved to krigsminnesmerker i Bergen.
DB170914 Forsvinningen var lenge et mysterium for myndighetene og et åpent sår for de etterlatte , men for fire år siden dukket det ifølge Washington Post opp noe som skulle få stor betydning.
AA170914 Nå håper etterlatte å få svar på hvordan det kunne skje.
AA170914 Lederen for granskningen, den pensjonerte dommeren Martin Moore-Bick, håper at granskningen skal kunne bidra til en form for trøst til etterlatte og overlevende.
VG170913 Avtale med de etterlatte : Maxbo betaler hemmelig beløp ¶
VG170913 Å tenke på de etterlatte spesielt, svarte 16-åringen.
VG170912 Les også : Maxbo betaler hemmelig beløp til etterlatte
VG170912 Jeg forstår også at det ikke er noe trøst at jeg sier at jeg angrer for de etterlatte .
VG170912 I helgen omtalte VG at Maxbo, hvor 23-åringen jobbet, har inngått en avtale med Sannis etterlatte sønn og mor om at beløp skal utbetales dem.
VG170912 Bistandsadvokaten til de etterlatte , Christian Lundin, sa under sin spørsmålsrekke at tiltaltes bruk av anabole steroider førte til at han kunne eksplodere av små bagateller.
VG170912 BISTANDSADVOKAT : Christian Lundin er bistandsadvokat for de etterlatte .
VG170912 Å tenke på de etterlatte spesielt, svarte 16-åringen.
VG170912 Foto : LISE SKOGSTAD/VG ¶ ETTERLATTE : Familien til drepte Tone Ilebekk ( 48 ) er til stede i Agder lagmannsrett for ankesaken.
VG170912 Å tenke på de etterlatte spesielt, sa han videre.
VG170912 Tove Karlsen Westbye er bistandsadvokat for de etterlatte etter drepte Tone Ilebekk ( 48 ).
VG170912 Privat ¶ ETTERLATTE : Familien til drepte Tone Ilebekk ( 48 ) er til stede i Agder lagmannsrett for ankesaken.
VG170912 - På hvilken måte har de etterlatte smerte ?
VG170912 - Egentlig mest de etterlatte og folk rundt.
AA170912 Jeg synes det er veldig forferdelig å leve med - med tanke på de etterlatte , sa han.
VG170911 Vi er opptatt av å opptre ryddig og ivareta de etterlatte , de ansatte og lokalsamfunnet.
VG170911 Saken er en enorm tragedie for de etterlatte og de ønsker å prøve på å komme seg videre.
VG170911 Nå er det ifølge bistandsadvokaten inngått avtale om at byggevareforretningen skal betale de etterlatte et ukjent beløp.
VG170911 Eirik Grønlie, markedsdirektør i Løvenskiold handel, vil ikke bekrefte at det foreligger noen avtale om å utbetale et beløp til Sannis etterlatte .
VG170911 De etterlatte er fornøyd med at Løvenskiold har vist forståelse for dette ved å gi sitt bidrag til at saken mot Løvenskiold / Maxbo nå er løst, sier bistandsadvokaten.
VG170911 Bistandsadvokaten til de etterlatte , Christian Lundin, opplyser til VG at Maxbo, ved eierselskapet Løvenskiold, har inngått en avtale med Sannis mor og mannens egen sønn.
VG170911 Akkurat hva den saken med de etterlatte innbefatter er ikke noe jeg kommenterer på.
VG170911 - Det er var viktig for de etterlatte å avklare forholdet til Løvenskiold / Maxbo.
VG170911 - Det er inngått en avtale som går ut på at Løvenskiold betaler en kompensasjon til de etterlatte .
DB170908 « Vårherres klinkekule » er en viktig sang, også for visesangerens etterlatte , forteller sønnen.
DB170901 Både for politiet, og ikke minst de pårørende og etterlatte , sier Henriksbø.
DB170901 På den måten bekreftet han det etterlatte inntrykket av at investeringene var uetiske.
VG170831 Både han og ordfører Jarle Aarvoll ønsker å bemerke at deres tanker ligger hos de etterlatte .
DB170831 Som ledd i den nasjonale overdosestrategien arbeider vi med å synliggjøre nettopp pårørende og etterlatte , og deres erfaringer med overdoser.
DB170831 Da orkanen Katrina traff New Orleans i august 2005, donerte stjernene millioner til ofrene og de etterlatte .
AA170831 Det gjorde de også under minneseremonien, hvor en talsmann for de etterlatte tok ordet.
DA170830 Privatarkiver består gjerne av privatpersoners etterlatte papirer og gjenstander, men også arkivmateriale etter organisasjoner og bedrifter, både små og store, presiserer riksarkivar Inga Bolstad, som også var til stede på møtet mellom kulturministeren og HL-senteret i går.
DB170827 Imidlertid ble han kun dømt for uaktsom kjøring og fikk en bot på 175 dollar, til forargelse for ofrenes etterlatte .
DA170826 Motivene spenner fra et vakkert panorama ( i høydeformat ) fra Torshovdalen i Oslo, via tunnelsprengning og de etterlatte klærne i garderoben fra siste skift i en nedlagt, tsjekkisk gruve, til motiver fra Beijing og Fiji.
VG170825 Hashemi hadde akkurat fått oppholdstillatelse i form av asyl, opplyser den etterlatte familiens bistandsadvokat Seiran Ahmadi til VG.
DN170825 - Kampanjens etterlatte inntrykk er at Høyre og de andre borgerlige partiene ønsker å kutte i sykelønnen, skriver Sanner i brevet som ble sendt til LO-leder Hans Christian Gabrielsen fredag.
DB170818 I anledningen har hennes to etterlatte sønner, prins William og prins Harry, stilt opp til flere intervjuer.
AA170818 - Jeg sender mine kondolanser og ber deg viderebringe min dypeste medfølelse på vegne av det norske folk til de etterlatte familiene og til dem som er skadd, fortsetter han. ( ©NTB ) ¶
DB170817 De etterlatte måtte selv varsle tilsynsmyndigheten.
AP170815 Presidenten vil besøke ulykkesstedet og møte etterlatte , skadede og redningsmannskapene.
DA170813 Jeg sender mine kondolanser til de etterlatte , skriver statsminister Narendra Modi på Twitter. ( ©NTB ) ¶
AA170813 Jeg sender mine kondolanser til de etterlatte , skriver statsminister Narendra Modi på Twitter. ( ©NTB ) ¶
DB170811 Overformynderiet beslagla alle bildene på vegne av de etterlatte døtrene.
DB170810 Nå vil foreldrene vurdere å gå til sivilt søksmål, sier advokaten, som ikke ønsker å kommentere hvor mye de etterlatte foreldrene eventuelt ønsker å kreve i oppreisning etter at deres 10 måneder gamle barn døde.
VG170809 Morens utroskap ble brettet ut i « Etterlatte skrifter ».
AA170805 - På vegne av de etterlatte mener jeg at noen burde stå opp nå og erkjenne et erstatningsansvar.
DB170804 Grunnen til dette har delvis vært å ta hensyn til de etterlatte , man har i tillegg tenkt at selvmord har en epidemisk side.
AP170804 Den ligner titusenvis av andre fortellinger om narkotika-avhengige foreldre og etterlatte barn.
DB170803 Hardy, som i seinere år var kjent for rollen som magiminister Kornelius Bloeuf i filmene om Harry Potter, blir av sine etterlatte beskrevet som « en mann med et rikt liv, med en enorm karriere på over 70 år innen teater, tv og film ».
AP170803 Noen etterlatte var svært kritiske og mente det ble gjort mot deres ønsker.
DB170802 Men jeg vil ikke bidra til at feilaktig bilde tegnes av det gitte drapet, og jeg vil ikke bidra til unødig medieoppmerksomhet som er til belastning for de etterlatte og en gjerningsperson som allerede er i en alvorlig krisesituasjon.
DB170802 Mediedekningen av alle drap kan være en belastning for de etterlatte og gjerningspersonen.
DB170802 Begravelsen kommer til å foregå privat, opplyser de etterlatte i en uttalelse.
AA170801 Den væpnede konflikten i landet varte i mer enn 50 år og har etterlatte seg minst 250.000 drepte og ytterligere 60.000 som fortsatt er savnet. ( ©NTB ) ¶
VG170727 Våre tanker og dypeste medfølelse går til familie, kolleger og etterlatte , skriver administrerende direktør i Coop Obs, Tore Klovning i en pressemelding.
VG170727 - Vi er klar over at det verserer rykter om dødsårsak, og vi ønsker at disse skal tones ned av hensyn til de etterlatte som opplever det belastende, sier Strand til NTB.
DB170727 Hun forteller at de etterlatte har det grusomt.
DB170727 Hun forteller at de etterlatte har det grusomt.
AA170727 Torsdag besøkte statsminister Benjamin Netanyahu de etterlatte og tok til orde for å gjeninnføre dødsstraff « for terrorister i ekstreme saker ».
AA170727 - Våre tanker og dypeste medfølelse går til familie, kolleger og etterlatte , skriver administrerende direktør Tore Klovning i Coop Sørvest i en pressemelding.
AA170727 Våre tanker og dypeste medfølelse går til familie, kolleger og etterlatte , sier administrerende direktør Tore Klovning i Coop Sørvest.
AA170727 - Vi er klar over at det verserer rykter om dødsårsak, og vi ønsker at disse skal tones ned av hensyn til de etterlatte som opplever det belastende, sier Strand.
DB170726 Våre tanker og dypeste medfølelse går til familie, kolleger og etterlatte , sier administrerende direktør Tore Klovning i Coop Sørvest.
DB170724 Nå, mandag ettermiddag norsk tid, har resten av bandet og Benningtons etterlatte familie valgt å komme med en offisiell uttalelse.
DA170723 juli-senterets faglige leder, støttegruppa med de etterlatte , AUF og krisepsykolog Magne Raundalen, mener temaet bør inn i læreplanen.
DA170723 juli-senterets faglige leder, støttegruppa med de etterlatte , AUF og krisepsykolog Magne Raundalen, mener temaet bør inn i læreplanen.
VG170722 Leder av Den nasjonale støttegruppen Lisbeth Kristine Røyneland la vekt på viktigheten av minneseremonien for de etterlatte .
VG170722 Han har deltatt på minneseremonien på Utøya hvert år siden sammen med venner og etterlatte .
VG170722 TALTE TIL DE ETTERLATTE : Flere etterlatte samlet seg til minnemarkeringen utenfor regjeringskvartalet lørdag.
VG170722 TALTE TIL DE ETTERLATTE : Flere etterlatte samlet seg til minnemarkeringen utenfor regjeringskvartalet lørdag.
AA170721 Dersom det viser seg at hun er datter av kunstneren, kan hun bruke etternavnet Dalí og gå rettens vei for å gjøre krav på rettighetene til kunstnerens etterlatte verker og eiendom. ( ©NTB ) ¶
AA170721 Det skjedde i samråd med de etterlatte og deres bistandsadvokat.
VG170720 I et sivilt søksmål fra de etterlatte ble han imidlertid funnet ansvarlig og dømt til å betale 270 millioner kroner i erstatning.
AA170720 I et sivilt søksmål fra de etterlatte ble han imidlertid funnet ansvarlig og dømt til å betale 270 millioner kroner i erstatning.
AA170719 Studien offentliggjort i Scandinavian Psychologist, som utgis av Psykologisk.no, viser at mange etterlatte har slitt med komplisert sorg lenge etter terrorhendelsen på Utøya, men også at sorgen for mange har avtatt.
AA170719 De etterlatte etter 22. juli-terroren har måttet forholde seg til stor grad av offentlighet.
AA170717 Over 2.000 pårørende og etterlatte av de omkomne, som kom fra 17 ulike nasjoner, vil være til stede under avdukingen av minnesmerket nær Schiphol flyplass i Amsterdam.
VG170713 Jeg vil uttrykke min medfølelse med hans familie og etterlatte , sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.
NL170713 Da tilsynssak ble åpnet, et halvt år etter hendelsen, var det etter varsel til Fylkeslegen fra pasientens etterlatte .
DA170713 « Ved Liu Xiaobos død vil jeg uttrykke medfølelse med hans etterlatte .
DA170713 Ved Liu Xiaobos død vil jeg uttrykke medfølelse med hans etterlatte .
AA170713 - Jeg vil uttrykke medfølelse med hans familie og etterlatte .
AP170710 Vi ser riktignok gode enkeltforsøk, men det etterlatte helhetsinntrykket viser et stort forbedringspotensial.
AA170709 | Etterlatte savner hjelp ved dødsfall i utlandet ¶ Etterlatte får liten eller ingen hjelp fra Norge ved dødsfall i utlandet, hevder advokat Patrick Lundevall-Unger.
AA170709 Da har de etterlatte så å si ingen rettigheter, sier Lundevall-Unger til NTB.
AA170709 Advokat Patrick Lundevall-Unger i Avocado, mener loven om fri rettshjelp er for svak når det gjelder rettighetene til pårørende og etterlatte ved dødsfall i utlandet.
AA170709 Adresseavisen mener : Sykkel må prioriteres og syklister kontrolleres ¶ | Etterlatte savner hjelp ved dødsfall i utlandet ¶
AA170709 - Jeg har stor forståelse for at pårørende og etterlatte opplever situasjonen som meget vanskelig.
DB170708 Forrige uke skrev Dagbladet om Jerome Barsons etterlatte som har saksøkt Williams for uoppmerksom kjøring og uaktsom manøvrering av et kjøretøy.
VG170703 Venus Williams er ikke siktet i forbindelse med saken, men Jeremy Barsons etterlatte skal ifølge amerikanske medier ha saksøkt Venus Williams for såkalt uspesifiserte skader.
DB170703 - Familien og etterlatte er lettet og tilfreds over dommen, sa familiens bistandsadvokat, Tove Karlsen Westbye til Dagbladet forrige uke.
DB170702 De etterlatte etter rap-stjerna The Notorious B.I.G. er imidlertid ikke fornøyd med beklagelsene.
SA170701 ¶ Styret for Kielland-nettverket reagerer på at enkelte motstandere av ny granskning henviser til at engasjementet deres er begrunnet i hensynet til etterlatte og overlevende.
SA170701 | Vi som er overlevende og etterlatte , er fullt ut i stand til å ivareta våre egne interesser ¶
SA170701 Vi som er overlevende og etterlatte , er fullt ut i stand til å ivareta våre egne interesser.
SA170701 Styret for Kielland-nettverket reagerer imidlertid på at enkelte motstandere av ny granskning henviser til at engasjementet deres er begrunnet i hensynet til etterlatte og overlevende.
SA170701 Etter en spørreundersøkelse rundt årsskiftet fikk vi tilbakemeldinger fra 117 etterlatte og overlevende.
DB170701 De etterlatte etter Florida-mannen Jerome Barson har nå saksøkt tennisveteranen for en uspesifisert erstatningssum.
VG170630 DE ETTERLATTE : Da VG møtte Gro Lunderby ( f.v. ), Tove Lunderby, Per Rune Lunderby og Hilde Østreng i fjor sommer fortalte de om hvor traumatisk det var å miste moren på den måten det skjedde.
FV170629 Erstatning til etterlatte ¶ 16-åringen ble dømt til å betale 200.000 kroner i oppreisningserstatning til Tone Ilebekks enkemann, deres to sønner, avdødes mor og far og Jacob Hassans foreldre.
DB170629 - Familien og etterlatte er lettet og tilfreds over dommen, sier Westby.
BT170629 Kort tid etter fastslo bistandsadvokat Tove Karlsen Westbye, som representerer Tone Ilebekks etterlatte , at de mener 16-åringens forbrytelser kvalifiserer til lovens strengeste straff, og at det var feil av aktor feil å avvise forvaring.
BT170629 Bistandsadvokaten til Jacob Hassans etterlatte , Kristine Eide, påpekte på sin side familiens behov for svar. 16-åringen har sagt at han hatet Jacob Hassan fordi han hadde betalt 600 kroner for hasj som viste seg å være jord.
BT170629 Etterlatte ønsket forvaring ¶
AP170629 Kort tid etter fastslo bistandsadvokat Tove Karlsen Westbye, som representerer Tone Ilebekks etterlatte , at de mener 16-åringens forbrytelser kvalifiserer til lovens strengeste straff, og at det var feil av aktor feil å avvise forvaring.
AP170629 Bistandsadvokaten til Jacob Hassans etterlatte , Kristine Eide, påpekte på sin side familiens behov for svar. 16-åringen har sagt at han hatet Jacob Hassan fordi han hadde betalt 600 kroner for hasj som viste seg å være jord.
AP170629 Etterlatte ønsket forvaring ¶
VG170628 Helt siden tragedien oppsto har Liverpool-supportere og de etterlatte etter ofrene kjempet for å få klarhet i hva som egentlig skjedde den fatale dagen.
VG170628 Nederland må nå betale erstatning til ofrenes etterlatte .
VG170628 Mer enn 6000 etterlatte etter massakren står bak søksmålene mot den nederlandske staten, skriver al-Jazeera.
DB170628 I april i fjor brøt de etterlatte ut i jubel og gråt da en britisk jury fastslo at de 96 ofrene i Hillsborough-tragedien ikke hadde noen skyld i sin egen død.
VG170627 Den drapsdømte 33-åringen er også dømt til å betale totalt 480.000 kroner i erstatning til Bråtens etterlatte .
AP170627 En gruppe kvinnelige etterlatte som var til stede i retten tirsdag, var svært misfornøyd med utfallet.
AP170627 Den fastslo at Nederland har et erstatningsansvar overfor de etterlatte .
AP170627 Både de etterlatte og den nederlandske regjeringen anket kjennelsen i 2014.
AA170627 En gruppe kvinnelige etterlatte som var til stede i retten tirsdag, var svært misfornøyd med utfallet.
AA170627 Den fastslo at Nederland har et erstatningsansvar overfor de etterlatte .
AA170627 Både de etterlatte og den nederlandske regjeringen anket kjennelsen i 2014.
VG170623 Sigurd Klomsæt, som er bistandsadvokat for Bakken og etterlatte , påpeker at forholdet ikke er anmeldt.
SA170623 Til tross for internasjonalt press har palestinske selvstyremyndigheter ( PA ) ingen planer om å avslutte ordningen med lønn til fanger og etterlatte til terrorister som har drept eller skadet israelere.
VG170622 Selve ulykkesrapportene var unntatt offentlighet fram til VG i 2014 avslørte at rapportene i ni år også var hemmeligholdt for etterlatte , politi og domstol.
VG170622 For hver av de tre etterlatte slektningene av de drepte la bistandsadvokat Edel Olsen ned krav om 200.000 kroner i oppreisning.
VG170622 De etterlatte dro hjem igjen til Thailand forrige uke, men bistandsadvokat, Edel Olsen, har sendt dommen til dem, via ambassaden i Oslo.
DA170622 Nå håper jeg på et punktum for denne saken, og at vi får et fint minnested for de etterlatte og pårørende etter terroren.
VG170621 Bistandsadvokaten til Bakkens etterlatte , Sigurd Klomsæt, sier til VG at det umulig kan ligge noe i påstandene om at Bakken ville « sende folk på » de tiltalte.
VG170621 Det har fått store skader og konsekvenser for de etterlatte , og det ligger i saken natur at dette vil få konsekvenser for han.
SA170621 Kort tid etter fastslo bistandsadvokat Tove Karlsen Westbye, som representerer Tone Ilebekks etterlatte , at de mener 16-åringens forbrytelser kvalifiserer til lovens strengeste straff, og at det er feil å avvise forvaring på grunnlag av de sakkyndiges konklusjon.
SA170621 Bistandsadvokaten til Jacob Hassans etterlatte , Kristine Eide, påpekte på sin side familiens behov for svar. 16-åringen har sagt at han hatet Jacob Hassan fordi han hadde betalt 600 kroner for hasj som viste seg å være jord.
NL170621 Det er ikke tilfelle og jeg har ikke endret navn til Erlend Bond, men jeg forstår at det er det etterlatte inntrykket hos de som leser saken og det er beklagelig.
FV170621 De etterlatte reagerte med å forlate rettssalen, og bistandsadvokat, Tove Karlsen Westbye, mener straffen er for lav.
AP170621 Kort tid etter fastslo bistandsadvokat Tove Karlsen Westbye, som representerer Tone Ilebekks etterlatte , at de mener 16-åringens forbrytelser kvalifiserer til lovens strengeste straff, og at det er feil å avvise forvaring på grunnlag av de sakkyndiges konklusjon.
AP170621 Bistandsadvokaten til Jacob Hassans etterlatte , Kristine Eide, påpekte på sin side familiens behov for svar. 16-åringen har sagt at han hatet Jacob Hassan fordi han hadde betalt 600 kroner for hasj som viste seg å være jord.
AA170621 Hun sier det betyr veldig mye for de etterlatte og pårørende å få et minnested å gå til.
AA170621 Kort tid etter fastslo bistandsadvokat Tove Karlsen Westbye, som representerer Tone Ilebekks etterlatte , at de mener 16-åringens forbrytelser kvalifiserer til lovens strengeste straff, og at det er feil å avvise forvaring på grunnlag av de sakkyndiges konklusjon.
AA170621 Bistandsadvokaten til Jacob Hassans etterlatte , Kristine Eide, påpekte på sin side familiens behov for svar. 16-åringen har sagt at han hatet Jacob Hassan fordi han hadde betalt 600 kroner for hasj som viste seg å være jord.
VG170620 Putnam er mannen som i 2013 - etter et fire timer langt sluttinnlegg - vant rettssaken der Michael Jacksons etterlatte familie hadde anlagt et gigantsøksmål mot konsertarrangøren AEG.
DB170620 Både fra de overlevende og de etterlatte .
AP170620 Når et menneske dør av en alvorlig hjerneskade, kan det være en trøst for etterlatte at avdødes organer kan doneres til andre som trenger dem.
AP170620 Når et menneske dør av en alvorlig hjerneskade, kan det være en trøst for etterlatte at avdødes organer kan doneres til andre som trenger dem.
AP170620 Ett drap er ett for mye - for den drepte, de etterlatte og den som blir en drapskvinne eller - mann.
AP170620 Ett drap er ett for mye - for den drepte, de etterlatte og den som blir en drapskvinne eller - mann.
VG170619 DREPT : Nils Olav Bakkens etterlatte halvbror møtte i dag i retten med bistandsadvokat Sigurd Klomsæt.
VG170619 - Jeg tror vi som står utenfor vanskelig kan sette oss inn i den smerte som de etterlatte opplever - og fortsatt opplever, men jeg tror alle forstår fortvilelsen og savnet av noe som fremstår så uforståelig.
AP170619 - Stor påkjenning for de etterlatte
AP170619 - Saken er en stor påkjenning for de etterlatte .
AP170618 - De etterlatte ser på drapet som en ren henrettelse, sier bistandsadvokat Sigurd Klomsæt.
AP170618 - De etterlatte ser på dette drapet som en ren henrettelse.
VG170617 Dronning Elizabeth sendte også ut en uttalelse der hun uttrykte sin medfølelse for de etterlatte .
VG170617 Unnskyld for at det ikke var nok », skrev en brannmann på en blomsterbukett til de etterlatte og ofre etter storbrannen i Grenfell Tower i London.
SA170616 Utenriksdepartementet reagerer på at Aftenbladet skriver at norsk bistandsmidler går til såkalt « terrorlønn » til palestinske terrorister og etterlatte .
SA170616 Brende mente da at ordningen med belønning til fanger og etterlatte etter terrorister bør opphøre.
AP170616 Et eksempel på en slik martyrfamilie er de etterlatte til 17 år gamle Mohammed Nasser Tarayreh fra landsbyen Bani Na´im på Vestbredden. 30. juni i fjor tok han seg inn i en jødiske bosetning og knivstakk en 13 år gammel jente til hun døde - før han selv ble drept.
AP170616 Et eksempel på en slik martyrfamilie er de etterlatte til 17 år gamle Mohammed Nasser Tarayreh fra landsbyen Bani Na´im på Vestbredden. 30. juni i fjor tok han seg inn i en jødiske bosetning og knivstakk en 13 år gammel jente til hun døde - før han selv ble drept.
DB170615 Nå kommer det fram at Katie Mays etterlatte har gått til sivilt søksmål mot kiropraktoren som behandlet 34-åringen.
DB170615 Nå går de etterlatte til sak ¶ | « Snapchat-dronninga » døde etter time hos kiropraktor.
DB170615 Det ferske søksmålet mot Swartz kommer i underkant av åtte måneder etter at det ble kjent at Mays etterlatte ønsket å inngå et forlik med kiropraktoren.
VG170614 Yorkey røpet også at han mener det er på tide å fortelle historien om hva som skjer med Hannahs etterlatte .
VG170614 Foto : Beth Dubber, Netflix ¶ ETTERLATTE : Kate Walsh som Hannahs mor Olivia og Dylan Minnette som Hannas venn Clay.
VG170614 Birger Nilsens etterlatte ønsker ikke å kommentere saken.
DB170614 Lundin opplyser at de etterlatte er glad for at de nå omsider kan legge saken bak seg.
DB170614 Det førte bare til en betydelig tilleggsbelastning for de etterlatte som mistet sin datter, mor og ektefelle i den tragiske ulykken, sier Lundin.
DB170614 53-åringen må også betale erstatning på til sammen 1,17 millioner til de etterlatte . 26-åringen ble påkjørt da hun var ute og trillet datteren i barnevogn på Ring 2 vestover mellom Uelands gate og Geitmyrsveien i bydel St.
BT170614 Det jeg prøver å forklare med dette er at OTA ene helt bevisst bruker våre produkt, optimalisering, gode etterlatte inntrykk til å få salget via sin egen portal og til en høyere pris.
AP170614 Sjåføren må også betale de etterlatte tilsammen 1,17 millioner kroner i erstatning.
AP170614 Det førte bare til en betydelig tilleggsbelastning for de etterlatte som mistet sin datter, mor og ektefelle i den tragiske ulykken, sier bistandsadvokat Christian Lundin.
AP170614 Både for de etterlatte og ulykkessjåføren har dette vært en tung tid.
AP170614 - De etterlatte er tilfreds med at saken endelig er avsluttet.
AP170614 Rettssaken har gått for Øst-Finnmark tingrett i tre dager og ble avsluttet sent onsdag ettermiddag med at erstatningskravene ble lagt fram på vegne av de dødes etterlatte .
AP170614 For hver av de tre etterlatte slektningene av de drepte la bistandsadvokat Edel Olsen ned krav om 200.000 kroner i oppreisningserstatning.
FV170613 Bistandsadvokatene til de avdødes etterlatte har motsatt seg begjæringen.
VG170609 - Det etterlatte inntrykk er at direktøren bruker autoriteten sin til å rokke ved autoriteten til Riksrevisjonen.
FV170608 De etterlatte og berørte har ventet på en ny rettsrunde.
AA170608 De etterlatte og berørte har ventet på en ny rettsrunde.
AA170607 Og mest av alt er jeg opptatt av at etterlatte og pårørende blir hørt.
VG170606 Derfor bør det fra Johaug-sidens ståsted være relevant at det etterlatte inntrykket av denne saken ikke er noe som engang ligner på særbehandling av Norges skiprinsesse.
VG170606 - Jeg kan ikke forestille meg hvordan de etterlatte har hatt det.
SA170606 Slik kan du ta vare på etterlatte søsken : ¶
SA170606 Den største risikoen for et dødsfall hos etterlatte barn var i det første året etter dødsfallet.i ¶
BT170606 Slik kan du ta vare på etterlatte søsken : ¶
BT170606 Risikoen var høyest hos de mannlige etterlatte .
BT170606 Den største risikoen for et dødsfall hos etterlatte barn var i det første året etter dødsfallet.
AP170606 Den første dagen i retten var tung for de etterlatte , som i detalj fikk høre hvordan den 23 år gamle mannen ble angrepet og stukket til døde bare få meter fra hjemmet sitt.
AP170606 Slik kan du ta vare på etterlatte søsken : ¶
AP170606 Risikoen var høyest hos de mannlige etterlatte .
AP170606 Den største risikoen for et dødsfall hos etterlatte barn var i det første året etter dødsfallet.
VG170605 | NRK lagde terrorist-satire - klages inn til PFU av forening for etterlatte ved selvmord ¶
VG170605 Ungdomslaget til Landsforeningen for etterlatte ved selvmord ( Unge LEVE ) går til det skritt å klage NRK inn for Pressens Faglige Utvalg.
VG170605 Det er lite som tyder på at NRK har vurdert hensynet til etterlatte i sine vurderinger », skriver de til PFU.
DB170605 Nå har Ungdomslaget til Landsforeningen for etterlatte ved selvmord ( Unge LEVE ) klaget videoen inn for PFU.
DB170605 Blant dem som tar sterk avstand fra satireinnslaget er Ungdomslaget til Landsforeningen for etterlatte ved selvmord ( Unge LEVE ).
DB170603 Etter en så dramatisk og uoversiktlig ulykke sitter både overlevende og etterlatte igjen med spørsmål de kanskje aldri får fullgode svar på, hvis de ikke klarer å stole på dokumentasjonen som foreligger.
DB170603 Ansvaret for å sette strek i tide og gi de etterlatte fred, hviler ikke bare på myndighetene, men også på andre involverte.
SA170602 Det er ikke så lett for etterlatte etter terrorangrep som i Manchester å tenke slik.
DB170602 Men førstkommende søndag står den amerikanske superstjernen igjen på scenen i Manchester til minne om de døde og for å støtte de etterlatte .
DA170602 Slike konserter kan ha en trøstende effekt for publikum overlevende og etterlatte , samtidig som det kan være godt for artistene å komme seg tilbake på scenen så fort som mulig.
DA170602 Det er ventet at konserten kommer til å tjene inn rundt 20 millioner kroner til et fond for ofre og etterlatte .
AA170602 Det er hensynet til de skadde og etterlatte som har veid tyngst når selskapet og daglig leder nå har besluttet å ikke anke dommen fra tingretten.
AA170602 - Trondheim Bil-Demontering AS og Belinda Skipnes Ramberg synes at dette er en dypt tragisk sak for alle parter, og i særdeleshet for de etterlatte og skadde, skriver Wisth i en pressemelding til Adresseavisen fredag.
VG170601 Billettene til veldedighetskonserten for etterlatte av Manchester-terroren ble lagt ut 09.00 norsk tid.
VG170601 » Kommisjonen fremhever Støttegruppen for etterlatte og overlevende sin rolle i å ivareta de berørte og hvordan gruppen har vært et viktig talerør overfor myndigheter og forsikringsselskaper.
VG170601 « Regjeringen fulgte opp i den akutte fasen på en tilfredsstillende måte ved å stille til rådighet nødvendige økonomiske ressurser til akuttoppfølging ved Informasjons- og støttesenteret på Royal Christiania og etablering/drift av Støttegruppen for overlevende og etterlatte .
VG170601 Stortingets granskingskommisjon for Scandinavaian Star-brannen kritiserer myndighetene for manglende oppfølging av overlevende og etterlatte .
VG170601 Kommisjonen skriver i kapitlet som oppfølgingen av de etterlatte og overlevende : ¶
VG170601 Han er glad for at svikten overfor etterlatte og overlevende nå kommer frem.
VG170601 Etterlatte : Hvert år har vært en påkjenning ¶
VG170601 Etterlatte : Ber om ro ¶
SA170601 Kommisjonen gir derimot myndighetene, i særdeleshet Helsedepartementet og Helsedirektoratet, sviende kritikk for mangelfull oppfølging av overlevende, pårørende og etterlatte .
SA170601 Etterlatte og pårørende er sjokkert. <div></div>Advokat Sigurd Klomsæt som representerer mange av de pårørende etter brannen på Scandinavian Star, er meget kritisk til kommisjonen som la fram sin rapport på Stortinget torsdag.
FV170601 Slik beskriver etterlatte og pårørende etter Scandinavian Star-ulykken granskingskommisjonens rapport.
DB170601 Ettersom saken ble henlagt etter bevisets stilling, mener kommisjonen det ikke er grunn å presentere saken uten at mistenkte eller hans etterlatte får svare for seg.
DB170601 Førstkommende søndag står imidlertid den amerikanske superstjernen igjen på scenen i Manchester til minne om de døde og støtte de etterlatte .
DA170601 Myndighetene, i særdeleshet Helsedepartementet og Helsedirektoratet, får derimot til dels kraftig kritikk for oppfølgingen av overlevende, pårørende og etterlatte .
DA170601 Slik beskriver etterlatte og pårørende etter Scandinavian Star-ulykken granskingskommisjonens rapport.
DA170601 Myndighetene, i særdeleshet Helsedepartementet og Helsedirektoratet, får derimot til dels kraftig kritikk for oppfølgingen av overlevende, pårørende og etterlatte .
DA170601 Men myndighetene får kritikk for manglende oppfølging av de etterlatte og overlevende.
DA170601 Mange etterlatte var rystet : ¶
DA170601 Jan Harsem i støttegruppa for etterlatte og overlevende etter brannen på Scandinavian Star, mener gjennomgangen virker grundig.
DA170601 | Etterlatte rystet ¶
BT170601 Myndighetene, i særdeleshet Helsedepartementet og Helsedirektoratet, får derimot til dels kraftig kritikk for oppfølgingen av overlevende, pårørende og etterlatte .
AP170601 Slik beskriver etterlatte og pårørende etter Scandinavian Star-ulykken granskingskommisjonens rapport.
AP170601 Myndighetene, i særdeleshet Helsedepartementet og Helsedirektoratet, får til dels kraftig kritikk for oppfølgingen av overlevende, pårørende og etterlatte .
AP170601 I mandatet til kommisjonen var det lagt som formål å sørge for at overlevende og etterlatte skulle få et tilfredsstillende svar på hva som skjedde.
AP170601 Granskingskommisjonen har i tillegg innhentet en rapport fra Nasjonalt kompetansesenter om vold og traumatisk stress ( NKVTS ), som har undersøkt hvordan de overlevende og etterlatte ble fulgt opp etter katastrofen.
AA170601 Myndighetene, i særdeleshet Helsedepartementet og Helsedirektoratet, får derimot til dels kraftig kritikk for oppfølgingen av overlevende, pårørende og etterlatte .
AA170601 Slik beskriver etterlatte og pårørende etter Scandinavian Star-ulykken granskingskommisjonens rapport.
VG170530 Stjernespekket veldedighetskonsert til inntekt for etterlatte på søndag.
VG170530 Konstabel Ian Hopkins ved Manchester-politiet sier til BBC at de har diskutert konserten med etterlatte og pårørende, og at flertallet av disse er svært positive til den forestående begivenheten. 22 personer drept : Få hele oversikten her ¶
SA170530 FNs generalsekretær António Guterres fordømmer de siste terrorangrepene i Bagdad og gir uttrykk for sin dypeste sympati med ofrenes etterlatte .
DB170530 Greens etterlatte familie har i ettertid av kausjonsløslatelsen uttalt at de er sjokkerte over hvor mye makt og penger familien til Li faktisk har.
DB170530 Så bærer det inn i kinosalen, rimelig ofte for å se opprivende historier om nød og lidelse, i år blant annet om døende aidssyke aktivister, etterlatte etter terrorangrep og syriske flyktninger.
AA170530 FNs generalsekretær António Guterres fordømmer de siste terrorangrepene i Bagdad og gir uttrykk for sin dypeste sympati med ofrenes etterlatte .
SA170529 Det føles ikke riktig for de etterlatte å snu ryggen til avdøde i kisten og forlate lokalet.
SA170529 DEBATT : Gravferder er sørgelige nok om ikke de etterlatte i tillegg skal måtte streve i motbakke for å finne tekniske løsninger som kan gi seremonien verdige rammer.
NL170529 Og hva ville de etterlatte av neste ulykke følt dersom det kom frem at ulykken kunne vært avverget ?
NL170529  Ville etterlatte akseptert at de aldri fikk svar på hvorfor ulykken skjedde ?
VG170528 De tre mennene som grep inn hylles, og det er startet innsamlingsaksjoner både for de etterlatte etter de drepte, og for medisinske utgifter for Micah Fletcher som overlevde.
VG170526 - Unødvendig og provoserende, skriver avisens Europa-redaktør Peter Foster, som mener det etterlatte inntrykket etter presidentens besøk er at mer skiller vestlige, industrialiserte land enn forener dem.
DB170526 The « Leftovers » ved å vise de etterlatte klamre seg om og om igjen til nye, absurde og fåfengte årsaksforklaringer - det være seg vitenskapelige, religiøse, metafysiske, eller konspirasjonsteoretiske - mens det virkelig meningsbærende, relasjonene, forsømmes.
DB170526 Det som fort kunne blitt en hul scifi-thriller er i stedet en dypt eksistensiell jakt på mening, svar og håp for de etterlatte , der vi følger dem gjennom småbyene Mapleton og Miracle, og til slutt til Melbourne, Australia.
DB170526 De etterlatte er så sultefôret på mening og svar, så klare for å forstå at de er villige til å tolke alt som et tegn, omfavne hva som helst som kan gi mening og forankring, og skape orden i kaoset, det være seg en sekt hvis viktigste sakrament er å kjederøyke, eller å ha sexorgier på en ferge til ære for en
DB170526 På sin Twitter-konto har Grande også lagt ut en lenke til en donasjonsside, der man kan gi penger til ofrenes familier og etterlatte .
VG170525 Det sier de etterlatte til Chloe Rutherford ( 17 ) og Liam Curry ( 19 ), skriver Manchester Evening News.
DB170525 Hotellet har nå gått med på å betale erstatning til 59-åringens etterlatte .
AP170523 Dronning Elizabeth uttrykker sin medfølelse med de døde, sårede og etterlatte .
AA170523 Livet går videre etter at man har tatt pause for å vise respekt for ofrene og de etterlatte , sier Mustad.
VG170522 På vegne av de etterlatte mener han det er beklagelig at dødsfallet til Ingebjørg Skråmstø ikke blir prøvd for retten.
VG170522 I en begjæring om omgjøring til Riksadvokaten fra bistandsadvokat Bjarte Aarlie, der han går gjennom alle bevisene i saken, kommer det frem at de etterlatte ikke ser at alle bevis er tilstrekkelig vurdert.
VG170522 Hovedsakelig legger de etterlatte vekt på den tidligere drapssiktedes ulike og endrede forklaringer gjennom saken.
SA170522 | Ny høring om Kielland-ulykken ¶ Etterlatte og overlevende fra Alexander L.
DA170522 Nettopp derfor vil pårørende og etterlatte markere at de fortsatt krever svar.
DA170522 ( ©NTB ) ¶ | Etterlatte vil ha ny Kielland-høring ¶
DA170522 19 sykepleiere som driver med informasjon og veiledning for pasienter, pårørende og etterlatte i Kreftforeningen gikk mandag ut i streik.
AP170522 Nå vil etterlatte ha flere svar om hva som skjedde.
AP170522 Etterlatte og overlevende fra Alexander L.
VG170521 Under hovedforhandlingen kan bistandsadvokaten på vegne av fornærmede og etterlatte stille spørsmål til tiltalte, vitner og sakkyndige.
VG170521 I dag regnes etterlatte som avdødes ektefelle, samboer, barn og foreldre.
NL170520 Det fikk store konsekvenser for de etterlatte .
AA170520 I sjarmerende gater med svindyre butikker med uteliggere som trøster seg med rester av etterlatte champagneflasker og stivpyntede mennesker i kjole og hvitt som tigger etter premierebilletter. 4.
VG170519 Foto : VG ¶ ETTERLATTE : Bibiche Olendjeke sa til VG i januar i fjor at hun mener French har lidd nok og at hun håpet at han fikk reise hjem.
NL170519 Retten har også delt seg i avgjørelsen om sjåføren skal dommes til å betale ménerstatning til de etterlatte og de tilskadekomne.
AA170519 Streiken vil svekke Kreftlinjen, telefontjenesten som tilbyr pasienter, pårørende og etterlatte råd og veiledning.
VG170518 Crutchers etterlatte har beskyldt forsvarerne for å bruke besittelsen av det narkotiske stoffet for å avlede fra det faktum at han var ubevæpnet.
BT170518 Ordningen innebærer også at når en person dør, vil den oppsparte pensjonen gå i arv til personens etterlatte .
AP170518 Streiken vil svekke Kreftlinjen, telefontjenesten som tilbyr pasienter, pårørende og etterlatte råd og veiledning.
AP170518 Først måtte erstatningsspørsmålet fra de etterlatte etter sjåføren som døde løses.
AA170518 Under rettssaken signaliserte forsvarer Frode Wisth at den daglige lederen vil gi kompensasjon til de skadde og etterlatte .
VG170517 I dag går alle tanker særlig til Tjostolv Molands etterlatte , sier han.
SA170517 Onsdag sendte både Solberg og Brende sine tanker til Tjostolv Molands etterlatte .
FV170517 Knut Moland registrerte at både statsministeren og utenriksminister Børge Brende i pressekonferansen formidlet at de tenkte på de etterlatte etter Tjostolv.
DN170517 Både Solberg og Brende sendte også sine tanker til Tjostolv Molands etterlatte
AP170517 Utenriksministeren sier tankene i dag særlig går til de etterlatte etter Tjostolv Moland.
AA170517 Både Solberg og Brende sendte også sine tanker til Tjostolv Molands etterlatte
AA170517 Onsdag sendte både Solberg og Brende sine tanker til Tjostolv Molands etterlatte .
AA170509 De siste årene har vi imidlertid sett større åpenhet, både blant etterlatte og pårørende, og i media.
DB170506 Den avdødes etterlatte har nå gått til sak, og Moore, som ikke var til stede under ulykken, blir nå dratt inn i søksmålet.
BT170505 Det sier seg selv at når det er så mange etterlatte , blir det en samlet sum av en viss størrelse, sier hun til NTB fredag.
AA170505 Det sier seg selv at når det er så mange etterlatte , blir det en samlet sum av en viss størrelse, sier hun til NTB fredag.
DB170504 Det ble ikke avholdt podieseremoni av respekt for Weylandt og hans etterlatte ved etappeslutt.
BT170502 Bistandsadvokat Elisabeth Rød som har bistått de etterlatte i saken forteller at de er fornøyde med dommen fra lagmannsretten.
BT170502 - For de etterlatte var det viktigste at tiltalte ble dømt og må stå til ansvar for handlingen som er begått.
SA170430 Konsernsjef Eldar Sætre sørger med de etterlatte .
SA170429 | De etterlatte : - Flere spørsmål enn svar ¶
SA170429 De etterlatte etter Turøy-ulykken vil be retten om innsyn i dokumentene Havarikommisjonen har hatt til vurdering.
SA170429 Sakte siger båten med de etterlatte fram mot ulykkesstedet ved Turøy hvor deres kjære omkom i helikopterstyrten for nøyaktig ett år siden.
BT170429 TILBAKE : De etterlatte etter helikopterulykken var lørdag tilbake på ulykkesstedet der de mistet sine kjære for nøyaktig ett år siden.
BT170429 Sjømannsprest Annstein Lothe holdt en tale til de etterlatte .
BT170429 RØDE ROSER : - Rød er fargen på kjærlighet og lidelse, jeg ba de etterlatte legge i det det de kjente på, da de kastet hver sin røde rose på sjøen, forteller sjømannsprest Annstein Lothe.
BT170429 Flere busser står klare til å frakte de etterlatte videre til samlingen som pågår frem til søndag.
BT170429 Både for oljeindustrien, de ansatte og etterlatte etter ulykken er det viktig å vite hvordan en slik katastrofe kunne skje, nok en gang.
VG170428 Hver gang navnet hans kommer opp, tenker jeg på de uskyldige barna, de etterlatte og fedrelandet vårt », uttalte nylig Kasheikal til VG.
BT170428 | Fortviler over hemmelighold i Turøy-granskingen ¶ Etterlatte krever innsyn i Havarikommisjonens arbeid med å finne årsaken til at 13 mennesker måtte dø i helikopterstyrten ved Turøy.
BT170428 Flere av de etterlatte etter Turøy-ulykken ønsker mer innsyn i granskingen til Havarikommisjonen.
DB170424 Ofrenes etterlatte og andre afghanere krevde i helgen at forsvarsminister Abdullah Habibi og forsvarssjef Qadam Shah Shaheem måtte få sparken som følge av blodbadet.
AA170424 Ofrenes etterlatte og andre afghanere krevde i helgen at forsvarsminister Abdullah Habibi og forsvarssjef Qadam Shah Shaheem måtte få sparken som følge av blodbadet.
AA170424 Ofrenes etterlatte og andre afghanere krevde i helgen at forsvarsminister Abdullah Habibi og forsvarssjef Qadam Shah Shaheem måtte sparkes som følge av blodbadet.
VG170422 - Det etterlatte inntrykket ble at Norge hadde en mindre streng innvandringspolitikk, at det bare var å komme til Norge.
VG170422 - Det etterlatte inntrykket ble at Norge hadde en mindre streng innvandringspolitikk, at det bare var å komme til Norge.
AP170421 I første episode i 2014 så vi at to prosent av verdens befolkning forsvant sporløst, mens deres etterlatte lette fortvilet etter svar og resten av verden forsøkte å få verden til å gå videre.
AP170421 I første episode i 2014 så vi at to prosent av verdens befolkning forsvant sporløst, mens deres etterlatte lette fortvilet etter svar og resten av verden forsøkte å få verden til å gå videre.
VG170419 | Ny musikk fra Prince ett år etter hans død- etterlatte saksøker ¶
VG170419 Men utgivelsen blir ikke tatt godt i mot av verken Paisley Park eller hans etterlatte .
VG170419 Den er gitt ut av en tidligere produsent, noe de etterlatte liker dårlig.
VG170419 Boxhill nekter å gi fra seg sangene, som artistens etterlatte mener tilhører dem.
DA170419 De har gitt meg lov til å lese hans etterlatte manus også.
AP170419 Pårørende og etterlatte var onsdag samlet til minnesmarkering ved åstedet for bomben i 1995.
SA170418 Facebook-sjef Mark Zuckerberg kondolerte tirsdag til Godwins etterlatte .
AA170418 Facebook-sjef Mark Zuckerberg kondolerte tirsdag til Godwins etterlatte .
DB170415 For første gang vil det ikke være noen offisiell minnemarkering på Anfield på selve dagen, etter at støttegruppen for de etterlatte erklærte at fjorårets ville bli den siste i den formen.
DB170415 De etterlatte brøt ut i jubel og gråt da en britisk jury i april i fjor fastslo at de 96 ofrene i Hillsborough-tragedien ikke hadde noen skyld i sin egen død.
DB170415 * Både FA og statsminister David Cameron ba om unnskyldning overfor de etterlatte .
BT170413 Når det kan dokumenteres at falne nordmenn som fylte kriteriene for at deres etterlatte kunne få utlevert Krigsmedaljen post mortem aldri har blitt tildelt medaljen, så burde samfunnet i dag sørget for at i alle fall denne uretten kunne bli ordnet opp i.
BT170413 Det er forståelig at samtiden valgte å prioritere gjenoppbyggingen av landet og at det derfor i mange tilfeller ikke ble sendt inn opplysninger som kunne gitt de etterlatte et minne om familiens falne, som var Hjemmestyrkenes Råds intensjoner med å åpne for tildelingen av Krigsmedaljen post mortem også for deres medlemmer.
DB170412 Bistandsadvokat for offerets barn og foreldre, Ellen Eikeseth Mjøs, sier til NRK at 38-åringens etterlatte en stund har vært kjent med den drapsdømtes ønske om å godta dommen.
DB170410 Dette er klart etter at Fishers nærmeste etterlatte , Fishers bror og datter, har gitt Disney-konsernet sin godkjenning.
VG170409 ANGREPET : Tilskuere og etterlatte samler seg utenfor en av kirkene som ble rammet av bomber i Egypt søndag.
AP170407 Han sier at ofrene og deres etterlatte er i hans tanker.
AA170407 På vegne av meg selv, kongefamilien og det norske folk, sender jeg min dypeste kondolanse, og jeg ber Deres Kongelige Høyhet om å viderebringe min medfølelse til de etterlatte og pårørende, og til hele det svenske folk, skriver kong Harald i kondolansen.
DB170406 I tillegg til fengselsstraffen må legen betale til sammen 190 000 kroner i erstatning til den den 53-årige pasientens etterlatte .
DB170402 VIL ADVARE : Etterlatte etter skolemassakren på Sandy Hook i 2012 står bak denne videoen, som har som formål å informere om ulike tegn man som elev bør følge med på, for å forhindre en eventuell skoleskyting.
DB170402 Nå tråler han nettet hver eneste dag, og ber selskap som Youtube og Facebook om å fjerne videoer og tekster der han og andre etterlatte henges ut - og i enkelte tilfeller mottar drapstrusler.
DB170402 Men etter flere år med pågående trakassering og i enkelte tilfeller drapstrusler, har de etterlatte etter tragedien i Newtown begynt å slå tilbake - på nettet, skriver BBC.
DB170402 Han fortsetter å ødelegge minnene om de døde og muligheten for de etterlatte til å komme seg videre », heter det ifølge BBC i brevet, som videre oppfordrer Trump til å « gripe inn og stoppe Jones og andre bedragere som ham ».
DB170402 Ei heller historien til de etterlatte etter de 25 andre som mistet livet den tragiske desemberdagen i 2012.
VG170401 Politiadvokat Bjørn Erik Pettersen i Innlandet politidistrikt er enig i at de etterlatte har måttet vente for lenge på en påtaleavgjørelse i denne saken.
VG170401 - Vi beklager, i likhet med statsadvokaten, at denne saken er blitt gammel, og vi har stor forståelse for den merbelastning de etterlatte , så vel som siktede, kan ha opplevd i forbindelse med dette, skriver han i en e-post til VG.
DB170401 Sands NI, en organisasjon for etterlatte etter dødfødsler og krybbedød, publiserte en advarsel mot showet på sin Facebook-side.
DB170401 - De har bedt oss om å fortelle andre etterlatte foreldre som vil dra på showet, om at det er en vits om døde babyer som opprørte paret så mye at de måtte dra derfra, skriver organisasjonen.
VG170331 Hun er også idømt tap av førerett for motorvogn i tre år regnet fra ulykkestidspunktet, og må betale oppreisningserstatning til de etterlatte samt erstatning for inntektstap til en av de etterlatte .
VG170331 Hun er også idømt tap av førerett for motorvogn i tre år regnet fra ulykkestidspunktet, og må betale oppreisningserstatning til de etterlatte samt erstatning for inntektstap til en av de etterlatte.
DB170331 Videre stilles det krav om oppreisning på totalt 920 000 kroner til de etterlatte .
DB170331 - For tingretten opplevde de etterlatte en stemoderlig behandling av saken ved at rettens formann selv googlet seg frem til informasjon om besvimelse under hovedforhandlingen, og de etterlatte fikk ikke fremføre sitt syn på saken.
DB170331 - For tingretten opplevde de etterlatte en stemoderlig behandling av saken ved at rettens formann selv googlet seg frem til informasjon om besvimelse under hovedforhandlingen, og de etterlatte fikk ikke fremføre sitt syn på saken.
DB170331 - Det er ingen vinnere i denne saken, men de etterlatte er tilfredse med at lagmannsretten plasserer ansvaret der det hører hjemme ; nemlig hos sjåføren.
AP170331 De etterlatte følte at de ikke fikk fremføre sitt syn på saken.
AP170331 De etterlatte er tilfreds med at lagmannsretten plasserer ansvaret der det hører hjemme ; nemlig hos sjåføren.
AP170331 De etterlatte er fonøyd ¶
AP170331 - For tingretten opplevde de etterlatte en stemoderlig behandling av saken ved at rettens formann selv googlet seg frem til informasjon om besvimelse under hovedforhandlingen.
DB170328 - Ved at BT har ansatt en redaksjonell medarbeider som også er vararepresentant på Stortinget, og dermed per definisjon en politiker, svekkes redaksjonens etterlatte inntrykk om å være uavhengig, ha integritet og høyest mulig troverdighet, skriver klageren.
DB170324 Tidligere president Barack Obama la i september i fjor ned veto mot loven som nå gjør det mulig for de etterlatte å gå til sak mot myndighetene i Saudi-Arabia.
DB170324 DE ETTERLATTE : 3051 barn under atten år mistet en forelder i terrorangrepet i USA 11. september 2001.
DB170324 Advokatene som representerer landet har ikke svart på APs henvendelser i denne omgang, men har tidligere sagt at dokumentasjonen de etterlatte bygger saken sin på er irrelevant.
DB170324 ( Dagbladet ) : « Flere tusen » av de etterlatte og berørte etter terrorangrepet 11. september 2001, saksøker nå Saudi-Arabia.
DB170324 Ingen etterlatte
DB170324 Flygeren har ingen etterlatte .
AA170324 Flygeren har ingen etterlatte .
VG170322 Dermed er det bare et fåtall av ofrene, mest etterlatte , som under den gamle loven har krevd 5000 euro i kompensasjon, skriver AP.
DB170320 ¶ ARV TIL DEN ETTERLATTE : Reglene rundt hva din ektefelle, samboer eller dine barn arver etter deg, er mange og kommer an på flere ting.
DB170320 Vet du for eksempel hvilke penger som går til dine etterlatte når du dør, og hva som går tilbake til fellesskapet ?
DB170320 Skal dine etterlatte kunne få noe utbetalt fra disse pensjonsordningene, må arbeidsgiver har kjøpt et eget produkt i tillegg til alderspensjonen, kalt etterlattepensjon, forklarer hun.
DB170320 Nå ser man på etterlattepensjoner, som omfatter pensjon til etterlatte ektefelle, samboere og barn.
DB170320 Er du i offentlig sektor, har ytelsesordning eller Hybrid tjenestepensjonsordning i privat sektor, tilfaller pengene som er innbetalt for å sikre deg alderspensjon forsikringsfellesskapet, ikke dine egne etterlatte , sier Alexandra Plahte, leder pensjon ved Gabler Steenberg & Plahte.
DB170320 - Men, for det første er det etter hvert en del som har fått med seg at det som er spart opp til pensjon i pensjonsordningen man har gjennom jobben, overlates til etterlatte ved dødsfall.
DB170320 - Har du derimot innskuddsordning på jobben, er det dine egne etterlatte som arver det som måtte stå på pensjonskontoen din den dagen du dør.
AA170320 I tiltalen ble det tatt forbehold om at det kan bli lagt ned påstand om erstatning til de tre skadde i ulykken samt den drepte 74-åringens etterlatte .
VG170318 Det etterlatte inntrykk er at man kan underbygge motargumentene med enhver statistikk eller forskningsrapport.
AP170317 I erstatningsretten er det lavere krav til bevis enn i strafferetten, derfor mener Lundin at ulykkessjåføren uansett skal dømmes til å betale de etterlatte en erstatning på 125.000 kroner hver.
AP170317 Leder Erland Vestli i Leve - Landsforeningen for etterlatte ved selvmord, sier inntrykket er at helsevesenet er veldig bra.
AP170317 - Vi får en del tilbakemeldinger fra etterlatte til pasienter som har tatt sitt eget liv mens de er i behandling i psykisk helsevern.
AA170317 | Høyesterett nekter de etterlatte å kreve Scandinavian Star-mistenkt renvasket ¶
AA170317 Høyesterett fastslår i en kjennelse fredag at de etterlatte etter Erik Mørk Andersen, som var mistenkt for å ha antent brannen på passasjerferja Scandinavian Star, ikke kan begjære etterforskningskritt for å få ektemannen og stefaren renvasket.
AA170317 Borgarting lagmannsrett forkastet anken til de to etterlatte et halvt år senere.
AP170314 Vi føler med de etterlatte , samtidig som at min klient har hatt det veldig tøft i en ventetid på over to og et halvt år, sier Lozic.
AP170311 FOTO : ISSEI KATO / Reuters / NTB scanpix ¶ Etterlatte minnes sine kjære i nærheten ved Unosumai kriseforebyggende senter i byen Kamaishi.
AA170310 De etterlatte samt skadelidte har påanket tingrettens avgjørelse av de sivile kravene.
VG170309 AVVENTER : Ragnar Evensen, som er teknisk direktør i Kristiansand kommune, forteller at de nå tar seg av de etterlatte etter fem-åringen som i går omkom i mobilkranulykken.
SA170309 Mens staten, AUF og de etterlatte etter 22. juli fortsatt er uenige med naboene ved Utøya, løper regningen for 22. juli-monumentene.
DB170309 Musikerens etterlatte har tidligere måttet gå ut mot påstander om at 53-åringen tok sitt eget liv, noe Fadi Fawaz for øvrig selv antydet i en Twitter-melding etter jul - som seinere ble slettet.
BT170309 Kravet baserer seg på 200.000 kroner i oppreisning til hver av de fire etterlatte, cirka 200.000 kroner til dekning av begravelsen og andre utgifter, pluss cirka 300.000 kroner for ett års inntektstap ( forsinket inntreden i arbeidslivet ) for én av de etterlatte .
BT170309 Kravet baserer seg på 200.000 kroner i oppreisning til hver av de fire etterlatte , cirka 200.000 kroner til dekning av begravelsen og andre utgifter, pluss cirka 300.000 kroner for ett års inntektstap ( forsinket inntreden i arbeidslivet ) for én av de etterlatte.
BT170309 - Det var svært smertefullt for de etterlatte å være til stede i retten i dag, og kanskje især å høre tiltaltes nøyaktige beskrivelse av hvordan drapet skjedde, sier Mjøs.
AP170309 Mens staten, AUF og de etterlatte etter 22. juli fortsatt er uenige med naboene ved Utøya, løper regningen for 22. juli-monumentene.
AA170309 Det hjelper ikke hvor faglig begrunnet hver enkelt reform er, det etterlatte inntrykket er at det sentraliseres.
DB170307 Advokatfirmaet Elden i Sandefjord representerer drapsofferets etterlatte .
DB170307 George Michaels etterlatte har tidligere måttet gå ut mot spekulasjoner om dødsårsaken, etter påstander om at han tok sitt eget liv.
DA170307 - Støttegruppen, som representerer overlevende og etterlatte etter 22. juli-hendelsene, ønsker ikke et minnested ved E16.
DB170305 Utvalget burde gått dypere inn i diskusjonen av alternative tiltak for å ivareta hensynet til etterlatte pensjonister.
DB170305 For eksempel blir boutgiftene omtrent de samme hvis den etterlatte beholder parets felles bolig.
DB170305 Et offentlig ekspertutvalg har nettopp lagt frem forslag til en reform av Folketrygdens ytelser til etterlatte .
AA170304 | Foreldre til drept 14-åring ber om lovendring for å ivareta etterlatte
VG170228 Han sier dette gjør vondt verre for de etterlatte .
VG170228 De har imidlertid vekket harme hos de etterlatte etter ulykken ved å rykke inn en annonse i lokalavisen hvor de takket for all støtte, og skrev at deres sønn var en « kjærlig og verdifull person ».
VG170228 - Det er veldig smertefullt for de etterlatte å bli konfrontert med slike spekulasjoner, sier han til avisen Bild.
AA170228 - Oppreisningserstatning for etterlatte er normert til 200 000 kroner.
VG170227 Andre etterlatte dokumenter var et håndskrevet register med personlige detaljer om over 50 rekrutter til Martyrbrigaden.
DB170225 AUF-leder Mani Hussaini mener samtidig at verken AUF, de overlevende eller de etterlatte eier historien om 22.juli aleine.
DB170225 - AUF, de overlevende eller de etterlatte eier ikke historien om 22.juli aleine.
DB170225 Etterlatte jeg har pratet med i dag mener også det, men samtidig kommer mange av oss aldri til å oppleve at tida er inne.
BT170225 Derfor har LEVE Hordaland ( Landsforeningen for etterlatte ved selvmord ) ved hjelp av innsamlede underskrifter fremmet et innbyggerforslag overfor bystyret i Bergen om nullvisjon for selvmord.
BT170225 Etterlatte etter selvmord har gjerne ikke noe annet valg enn å respektere det valget en av deres nærmeste har tatt.
FV170224 Om et par uker skal Greengrass selv til Norge for å snakke med familier til de etterlatte .
FV170224 Her er det etterlatte å ta hensyn til.
DB170224 - Det er selvfølgelig viktig hva de etterlatte sier, men han er en anerkjent og spennende regissør.
BT170224 Om et par uker skal Greengrass selv til Norge for å snakke med familier til de etterlatte .
BT170224 Her er det etterlatte å ta hensyn til.
AA170223 I tillegg måtte de betale 250.000 kroner i oppreisning til de etterlatte . ( ©NTB ) ¶
VG170222 Den afghanske mannen er også dømt til å betale til sammen over 1,3 millioner kroner til etterlatte og fornærmede.
DB170222 Den afghanske mannen er også dømt til å betale til sammen over 1,3 millioner kroner til etterlatte og fornærmede.
AA170222 Den afghanske mannen er også dømt til å betale til sammen over 1,3 millioner kroner til etterlatte og fornærmede.
VG170221 Advokat Kristin Eide, som representerer de etterlatte etter Jakob, ønsker ikke å kommentere opplysningene. | 13 kommuner tvangssammenslås ¶
FV170221 Han sier de vurderte om de skulle si noe tidligere, men valgte ikke å gjøre det blant annet av hensyn til de pårørende og etterlatte .
AP170218 Hvis ingen etterlatte melder seg med krav om levningene, vil imidlertid Malaysia trolig etter hvert etterkomme Nord-Koreas krav.
VG170216 The Sun siterer dessuten George Michaels fetter og nærmeste venn i barndommen, Andros Georgiou ( 54 ), på uvennskapet mellom Fawaz og kjærestens etterlatte familie.
VG170216 Dette fikk Michaels etterlatte familie til å rase.
AA170216 Det er i tiltalen tatt forbehold om at det kan bli nedlagt påstand om erstatning til de tre som ble skadd i ulykken, samt til de etterlatte etter den drepte 74-åringen.
DB170210 ¶ PERSONLIG MINNE : Et britisk firma sørger for helt spesielle minner for etterlatte .
DB170210 Andvinyly spør om kontaktinformasjon og godkjennelse fra dine etterlatte , og ber om at du sørger for at pårørende sender aske fra kremasjonen til selskapets hovedkvarter.
FV170209 For de etterlatte har krangelen om minnesmerket vært svært vanskelig, sier Røyneland.
DA170209 juli er et åpent sår for mange, for pårørende, for etterlatte , for overlevende, for familier, begynte kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ) på et mnøte med pressen på Hole klokken 10.30 torsdag.
BT170209 For de etterlatte har krangelen om minnesmerket vært svært vanskelig, sier Røyneland.
AA170209 For de etterlatte har krangelen om minnesmerket vært svært vanskelig, sier Røyneland.
VG170208 Våre tanker går til de etterlatte , pårørende og kolleger.
DB170206 | Nytt forslag : Kan gi store pensjonskutt for etterlatte ¶ ¶
DB170206 | Nytt forslag : Kan gi store pensjonskutt for etterlatte
DB170203 - Først og fremst er dette en veldig trist ulykke og våre tanker går til de etterlatte .
AP170202 Økt yrkesdeltagelse blant kvinner bidrar videre til at en mindre andel av de etterlatte mottar stønaden som avkortes mot inntekt.
AP170202 Utvalget tar også til orde for å fase ut særreglene som kan gi etterlatte høyere alderspensjon og uføretrygd, de såkalte gjenlevenderettighetene.
AP170202 Pensjonen kan gis inntil den etterlatte er 67 år.
AP170202 Et regjeringsoppnevnt utvalg foreslår å erstatte folketrygdens ytelser til etterlatte under 67 år med tidsbegrenset omstillingsstøtte på inntil tre år.
AP170202 Det store flertallet av etterlatte er eldre enn 66 år, mens det er få i de yngre aldersgruppene.
AP170202 Bedrer ytelsene til etterlatte barn ¶
AP170202 Bay sier utvalget åpner for unntak for de nye reglene for etterlatte i høy alder og påpeker at det er opp til Stortinget å avgjøre om disse skal gjøres permanente.
AP170202 Arbeids - og sosialminister Anniken Hauglie fikk i dag overlevert et forslag til omfattende endringer i ytelser til etterlatte .
AP170202 Antall etterlatte under 67 år med ytelse er om lag halvert siden 1968.
AP170202 - Jeg er glad for at det siste hovedområdet i pensjonsreformen, folketrygdens ytelser til etterlatte , nå er utredet, sa arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie ( H ) da hun mottok utvalgets rapport torsdag formiddag.
DB170129 Det etterlatte inntrykket i offentligheten er nok likevel at problemene i denne saken handler om " bistandskonsulentene " generelt, og ILPI spesielt.
AP170122 Som tre etterlatte sentrums-minner etter et rikshospital på flyttefot, ligger nå bare et gjenreist militærhospital på Grev Wedels plass, en gammel allé foran dagens regjerings-høyblokk og det nye boligkomplekset Pilestredet Park bak de tykke, gamle og en gang så dyre murer.
SA170118 Dør du før pensjonskapitalen er betalt ut, arver etterlatte resten.
SA170118 Etterlatte arver ikke opptjent pensjon, den tilfaller forsikringsfellesskapet og sikrer høyere pensjon.
FV170118 Dør du før pensjonskapitalen er betalt ut, arver etterlatte resten.
FV170118 Etterlatte arver ikke opptjent pensjon, den tilfaller forsikringsfellesskapet og sikrer høyere pensjon.
AP170118 Dør du før pensjonskapitalen er betalt ut, arver etterlatte resten.
AP170118 Etterlatte arver ikke opptjent pensjon, den tilfaller forsikringsfellesskapet og sikrer høyere pensjon.
AP170118 Da svigerfar døde, oppsto det en spenning mellom de etterlatte .
BT170117 Våre tanker er nå med de pårørende og etterlatte , sier president Sven Mollekleiv i Røde Kors.
AP170117 Våre tanker er nå med de pårørende og etterlatte , sier president Sven Mollekleiv i Røde Kors.
AP170117 Talsmenn for de etterlatte mener avgjørelsen om å ikke lete i dette nye leteområdet er « uansvarlig og avslører en sjokkerende mangel på tillit til dataene, instrumentene og anbefalingene fra en rekke offisielle eksperter som myndighetene selv har utnevnt », melder BBC.
AP170117 Noen av de etterlatte holder hverandres hender under et møte i Antananarivo i Madagaskar den 4. desember 2016.
AP170117 De etterlatte har protestert mot at letingen nå oppgis.
DB170116 Smykket beskrives som enda en brikke i puslespillet som viser naziregimets grusomme behandling av den jødiske sivilbefolkningen i Europa, og kan gi Karoline Cohns etterlatte et svar på hva som faktisk skjedde jenta.
SA170110 « Men hvis du hadde dødd, ville du ha vært glad hvis dine ting skapte trøbbel og førte til problematiske situasjoner for dine etterlatte ?
SA170110 « Men hvis du hadde dødd, ville du ha vært glad hvis dine ting skapte trøbbel og førte til problematiske situasjoner for dine etterlatte ?
BT170110 « Men hvis du hadde dødd, ville du ha vært glad hvis dine ting skapte trøbbel og førte til problematiske situasjoner for dine etterlatte ?
BT170110 « Men hvis du hadde dødd, ville du ha vært glad hvis dine ting skapte trøbbel og førte til problematiske situasjoner for dine etterlatte ?
AP170110 « Men hvis du hadde dødd, ville du ha vært glad hvis dine ting skapte trøbbel og førte til problematiske situasjoner for dine etterlatte ?
AP170107 Etterlatte og venner forteller om sine kjære som brutalt ble revet bort.
AP170107 Etterlatte og venner forteller om sine kjære som brutalt ble revet bort.
AP170107 Tar man i betraktning at et selvmord som oftest berører en rekke mennesker, kjærester, stor- og kjernefamilie, venner og kolleger impliserer dette flere tusen etterlatte .
AP170107 Sæterbakken tok sitt eget liv i 2012, kort tid etter at han utgav Gjennom natten - en kritikerrost roman om et selvmord, og dets etterlatte .
AP170107 Slik det er for de fleste etterlatte ved selvmord, kommer dødsfallet også her som et sjokk på kjæresten og foreldrene som står igjen, og de trenger hverandre for å komme videre.
AP170107 I samtaler jeg selv har hatt med etterlatte er jeg blitt fortalt at Hav av tid er benyttet i sorgarbeid etter at en partner, en forelder eller et barn har begått selvmord.
AP170107 Gjennom natten inngår imidlertid blant én av flere norske romaner om de etterlatte , som samlet viser hvordan sorgen etter et selvmord først og fremst rammer ulikt.
AP170107 For hva gjør et selvmord med de etterlatte ?
AP170107 | « Hva gjør et selvmord med de etterlatte ?
AP170105 - Nå får de etterlatte erstatning, samtidig som det er slått fast at vi ikke har gjort noe ulovlig.
AP170105 | Etterlatte får erstatning etter flaggstangulykke ¶
DB170103 Nå må han betale 500 000 kroner i erstatning til de etterlatte .
AP170103 Nå må han betale 500.000 kroner i erstatning til de etterlatte .
AP170102 De etterlatte klagde på henleggelse.
AP170102 De etterlatte klagde på henleggelse.
AP170102 Mens etterlatte sørget og blomsterhavet vokste utenfor den fasjonable nattklubben, fortsatte politiet tirsdag jakten på gjerningsmannen.
BT170101 De er etterlatte etter brannmannen Michael Fahy som omkom på jobb i en eksplosjon for et par måneder siden.
AP161129 President Michel Temer har sagt at landets myndigheter vil gjøre alt for å bistå etterlatte .
FV161124 De er etterlatte etter brannmannen Michael Fahy som omkom på jobb i en eksplosjon for et par måneder siden.
AP161028 Klagen fra to av de etterlatte over statsadvokatens beslutning om henleggelse tas derfor til følge, står det videre.
AP161028 Klage fra etterlatte
AP161028 - Det er viktig at saken blir grundig etterforsket slik at de etterlatte og allmennheten får svar, og for at ingen unødig skal utsettes for mistanke, slik det framkommer av Riksadvokatens pressemelding, sier hun.
AP160831 Før de betalte dette beløpet hadde de i en rekke saker betalt store beløp til etterlatte , og flere andre søksmål ventende. 8.
AP160831 Før de betalte dette beløpet hadde de i en rekke saker betalt store beløp til etterlatte , og flere andre søksmål ventende. 8.
AP160816 Støttegruppen etter Scandinavian Star representerer etterlatte og overlevende fra brannen i 1990.
AP160816 Det er ikke gjort noe for å etterforske dette og vise hva som hadde vært korrekt, med hvilke konsekvendser det vill ha ført til for ansvarlige, overlevende og etterlatte .
AP160809 Etter at Oslo-politiet i ettermiddag redegjorde for etterforskningen og gjorde det klart at saken skal henlegges, kommer etterlatte uansett med knusende kritikk.
AP160629 Jeg ble hengende ved Dagbladets artikkel der flere etterlatte sier de vil nekte kunstneren å risse navnet til deres barn inn i minnesmerket.
AP160519 Den lange ventetiden opplevdes som en stor påkjenning for de etterlatte , de har hatt det tøft.
AP160519 - Etter min mening viser saken at etterlatte etter dødsfall på grunn av feilbehandling ikke har den rettssikkerhetsgarantien de burde ha, sier han.
AP160502 Søndag fikk pårørende og etterlatte mulighet til å se stedet der helikopteret styrtet ved vest for Bergen.
AP160501 Søndag ble de etterlatte etter ulykken fraktet ut til ulykkesstedet med hurtigbåten « Fjordkatt ».
AP160501 - Vi som naboer er spesielt opptatt av hans etterlatte samboers ve og vel etter denne tragiske ulykken, sier Ørjan Eilertsen.
AP160501 Airbus Helicopters har til nå ikke vært i direkte kontakt med de etterlatte , men konsentrerer seg om å bistå myndighetene.
AP160501 Administrerende direktør Guillaume Faury i Airbus Helicopters kommer søndag til Bergen for å vise støtte og respekt til de etterlatte .
AP160501 - Han ønsker å vise sin støtte og respekt til de etterlatte , sier Meredith.
AP160501 Pårørende og etterlatte får i løpet av dagen mulighet til å se stedet der helikopteret styrtet ved Turøy vest for Bergen fredag.
AP160501 OSLO/BERGEN ( Aftenposten ) : Etterlatte kaster søndag formiddag blomster i sjøen der helikopteret styrtet.
AP160501 De etterlatte minnes sine kjære søndag.
AP160501 - Vi som naboer er spesielt opptatt av hans etterlatte samboers ve og vel etter denne tragiske ulykken, sier Ørjan Eilertsen.
AP160429 Statoil åpnet raskt et senter for de etterlatte på et hotell nær Flesland i Bergen.
AP160429 På vegne av bedriften og alle de ansatte vil jeg uttrykke den dypeste medfølelse til hans familie og etterlatte , sier hun.
AP160429 - Vårt fokus er å ta vare på de etterlatte og våre ansatte, sier hun.
AP160429 - Det er etterlatte , kolleger, frivillige på ulykkesstedet og andre som føler på dette veldig sterkt.
AP160429 | Statsminister Erna Solberg til de etterlatte : - Dere er ikke alene i sorgen ¶
AP160429 På vegne av meg selv og kongefamilien uttrykker jeg våre kondolanser og dype medfølelse til de etterlatte og alle som er rammet, skriver kong Harald i en kondolanse til Statoil fredag ettermiddag.
AP160410 Mine tanker går til de etterlatte og mine bønner går til de som ble skadd, sier Modi ¶
AP160410 Indias statsminister Narendra Modi ville søndag selv besøke ulykkesstedet og lover at myndighetene vil betale 200.000 rupier, om lag 25.000 kroner i erstatning til de omkomnes etterlatte .
AP160407 De surrer rundt i en emosjonelt lunken tilstand som en gjeng statister fra The Leftovers, men når FBI, eks-medlemmer og hevngjerrige etterlatte streifer inn i seriens utkanter, blir det straks mer interessant.
AP160317 At de etterlatte blir syke av sorg og fortvilelse hver gang de hører terroristens navn, er ikke vanskelig å forstå.
AP160316 Også denne prosessen må nå et sluttpunkt på et tidspunkt, ikke minst av hensyn til de etterlatte . 3rd-party-bio ¶
AP160315 Av de 30 fremmedkrigere som har returnert fra Syria til Norge, er halvparten straffeforfulgt ¶ | - Trist at Breivik får tilbake arenaen ¶ Etterlatte etter terroristens handlinger reagerer på å se Anders Behring Breivik på alle forsider på nytt.
AP160315 Rettssaken er en stor belastning for de etterlatte : ¶
AP160314 Saken ripper nok en gang opp i sårene til de etterlatte .
AP160314 Selv om de etterlatte aldri får fred for drapsmannen.
AP160314 For de mange overlevende og etterlatte etter massakrene i Regjeringskvartalet og Utøya vil det selvsagt være en enorm belastning å se og høre massemorderen gang etter gang i en rettssal.
AP160302 Han har skrevet bok om det han kaller " left-behind voters " - de etterlatte velgerne.
AP160212 Jeg sender mine kondolanser til hans etterlatte , sa mannen da.' ¶
AP160122 Ryktene om den nye ruten til Europa spredte seg på nettet og etter som hundrevis av migranter krysset grensen, og fjellet av etterlatte sykler tårnet seg opp, ble den arktiske ruten til Europa en verdensnyhet i september og oktober.
DA160105 En annen ting er at det er et godt eksempel på et sted der folk kan skrive minneord som de etterlatte kan ta del i og ikke hadde fått oppleve uten en minneside, sier administrerende direktør Jan Willy Løken i Jølstad.