VG171212 Også kong Harald, dronning Margrethe og dronning Elizabeth II er blant danskekongens etterkommere .
DN171212 Nå åpner GM altså opp for å selge biler selv i Europa igjen, og da burde Chevrolet Bolt og dens etterkommere være aktuelle for det norske markedet.
AP171212 Grunnlagt av frigitte slaver fra USA, deres etterkommere utgjør i dag cirka fem prosent av befolkningen på 4,6 millioner.
SA171210 Noen av dem flyktet eller ble fordrevet etter at staten Israel ble dannet i 1948, og andre er etterkommere av disse flyktningene.
SA171210 I sum viser kriminalitetsbildet at unge, etterkommere ( annen generasjons ) menn fra ikke-vestlige land er mest kriminelle, skriver Aftenposten.
SA171210 - Mannlige etterkommere fra Somalia, Marokko og Syria er andre grupper som har meget høy indeks, nemlig tre ganger så høy som gjennomsnittet for alle menn, heter det.
AP171210 Noen av dem flyktet eller ble fordrevet etter at staten Israel ble dannet i 1948, og andre er etterkommere av disse flyktningene.
AA171210 Noen av dem flyktet eller ble fordrevet etter at staten Israel ble dannet i 1948, og andre er etterkommere av disse flyktningene. ( ©NTB ) ¶
BT171209 Det lille øysamfunnet er mest kjent som etterkommere etter mytteriet på Bounty.
AP171209 I sum viser kriminalitetsbildet at unge, etterkommere ( annen generasjons ) menn fra ikke-vestlige land er mest kriminelle.
AP171209 - Mannlige etterkommere fra Somalia, Marokko og Syria er andre grupper som har meget høy indeks, nemlig tre ganger så høy som gjennomsnittet for alle menn, heter det.
VG171207 - Det er mitt uttalte ønske at ingen av mine verdier skal tilfalle min datter Katie Evelyn Cassidy eller noen av hennes etterkommere , heter det i testementet etter David Cassidy.
SA171206 De fleste israelske bosetningene på Vestbredden skal forbli på plass, og de palestinske flyktningene og deres etterkommere skal ikke ha rett til å « vende tilbake » til det som i dag er staten Israel.
DB171206 Dessverre er vi ikke i ferd med å overlate denne jorda til våre etterkommere i bedre stand enn vi selv fikk den.
DB171206 De som overlevde, kalt « hibakusha », og deres etterkommere , har slitt med seinskader av alle slag, deriblant kreft og misdannelser.
NL171204 Skal kvenkulturen gjenreises må kvenenes etterkommere gjennom en læringsprosess.
VG171201 Men jeg fokuserte på alt vi som minortetssamfunn og etterkommere hadde å være takknemlig for.
VG171201 Men jeg fokuserte på alt vi som minortetssamfunn og etterkommere hadde å være takknemlig for, skriver Ervin Kohn.
DN171130 Dersom familieselskapet, som eies av med omtrent to tredeler av Einar Johan Rasmussen ( 79 ) og hans etterkommere og en tredel av hans storesøster Rannfrid ( 82 ), får 800 millioner kroner for aksjene, er dette etter det DN forstår i realiteten ren gevinst om en justerer kostprisen i 2004 med nedsalget i 2009 og utbytter underveis.
AP171130 Både prins Harry og hans forlovede Meghan Markle er begge direkte etterkommere av kong Edward 3., og er dermed i slekt.
DB171129 Det kan bety at det er en underart av brunbjørnen som stammer fra bjørnen som var stamfar til isbjørnen, eller det kan bety at det har oppstått en nyere hybrid melllom brunbjørnen og etterkommere av urtidens isbjørn, sa forskeren Bryan Sykes da.
BT171127 Det er ingen bergensere tjent med - aller minst våre etterkommere .
DB171126 Sammen med ofre for nazismen og deres etterkommere var også kronprinsesse Mette-Marit ( 44 ) til stedet under 75-årsmarkeringen i Universitetets aula søndag kveld.
DA171125 Helt til slutt i romanen har Edvard Hoem plassert hele persongalleriet med etterkommere og slektninger.
AP171125 Vi vil redde vårt Sevastopol og Krim for våre etterkommere !
AP171125 - Vi vil redde vårt Sevastopol og Krim for våre etterkommere !
DA171124 De aller fleste etterkommere jeg vendte meg til, og andre, var utrolig positive.
DB171122 Røde Kors handler på vegne av deres etterlatte og etterkommere .
SA171119 At kriminalstatistikken i mange tiår var preget av en uforholdsmessig høy andel av etterkommere av fagarbeidere fra nordeuropeiske land som innvandret til Stavanger i mellomkrigstiden.
NL171118 Dersom apokalypsen likevel skulle tvinge seg på, så må det være opp til våre etterkommere å håndtere den etter de innsikter man vil ha på det tidspunktet.
VG171116 PRINSIPIELL : - Det spiller ingen rolle om de falne kjempet på tysk side eller ei - pårørende og etterkommere har uansett krav på et sted å minnes dem, mener Mads Harlem i Røde Kors.
VG171116 For dem som etterkommere handler det om å tenne et lys, legge ned en blomst - minnes mennesker de hadde et nært forhold til.
VG171116 Det spiller ingen rolle om de falne kjempet på tysk side eller ei - pårørende og etterkommere har uansett krav på et sted å minnes dem, mener Harlem.
VG171116 Burde Den norske stat gi etterkommere etter falne frontkjempere under annen verdenskrig et minnested å gå til i Norge ?
VG171116 - Det er for så vidt forståelig at etterkommere ønsker et minnested for sine, men dette er noe de selv må ta ansvar for.
DB171115 I oktober i år skrev den kjente miljøjournalisten Georg Monbiot i The Guardian følgende : « Hvilken galskap i vår tid vil vekke avsky hos våre etterkommere ?
DB171112 « Bush senior har verken uttalt seg om sine etterkommere , eller om deres politikk » USA-ekspert Ole O.
DB171112 Bush senior har verken uttalt seg om sine etterkommere , eller om deres politikk, forteller Moen.
DA171110 Ledende jurister pekte på at ny oljeleting i Arktis trolig var i strid med Grunnlovens såkalte miljøparagraf - paragraf 112, som gir oss rett til et levelig klima, og forplikter staten til tiltak som sikrer denne retten, også for våre etterkommere .
DB171109 Gjør vi ikke det, vil vi - ikke minst den mer vanskeligstilte delen av verden og våre etterkommere - oppleve en miljøtragedie.
BT171103 Etterkommere som de er av tungt innavlede tyske handelsborgerslekter og halvville striler, er de i utgangspunktet et labilt folkeferd.
AP171103 « Det er relativt store forskjeller mellom innvandrere og etterkommere og personer av dansk opprinnelse på de belyste områdene.
AP171103 Tallene er mye høyere for gruppen « mannlige etterkommere med ikke-vestlig bakgrunn » : For denne gruppen er kriminaliteten hele 144 prosent høyere enn blant hele den mannlige befolkningen i Danmark.
AP171103 Når én eller begge foreldre som er født i Danmark oppnår dansk statsborgerskap, vil deres barn ikke bli klassifisert som etterkommere .
AP171103 Mannlige etterkommere med opprinnelse i Libanon, Somalia, Marokko og Syria har høyest « kriminalitetsindeks » for alle typer kriminalitet, rundt tre ganger så høy som snittet av alle menn i Danmark.
AP171103 I forordet skriver det danske statistikkbyrået : « Innvandrere og etterkommere og deres integrering i samfunnet har stor almen interesse.
AP171103 Fastholder danskfødte foreldre begge et utenlandsk statsborgerskap, vil deres barn bli klassifisert som etterkommere .
AP171103 Det skyldes at Danmark har flest « innvandrere » og « etterkommere » fra Tyrkia.
AP171103 Etterkommere er født i Danmark.
AP171103 Norskfødte med minst én norsk forelder vil omfatte mange etterkommere etter dem som i dag regnes med blant innvandrere.
SA171102 Etterkommere som de er av tungt innavlede tyske handelsborgerslekter og halvville striler, er de i utgangspunktet et labilt folkeferd.
AP171102 - Den norske velferdsmodellen er både en ressurs og et problem når det gjelder integrasjon av innvandrere og deres etterkommere , sier Brochmann.
VG171031 AKP ( m-l ) og noen av partiets etterkommere lengter fremdeles tilbake til en eller annen form for kommunisme.
AP171030 Blant etterkommere i slutten av 20-årene og begynnelsen av 30-årene ligger andelen sysselsatte godt over nivået for jevnaldrende innvandrere, men under nivået for jevnaldrende med norske foreldre.
DA171027 Eller noen av hennes mulige etterkommere ?
DA171025 Beboere, etterkommere og Storhaug historielag har nemlig i flere år kjempet for en egen gate til ære for Sørnes, som regnes som en foregangsmann innen hagebruket i distriktet.
AP171014 Hans etterkommere hevdet at Mortensen hadde plagiert romanen The Burnt Orange Heresy fra 1971.
DB171003 De fleste møter kanskje kun en eneste gang i livet i retten og etter det vil de ta med seg sine erfaringer videre til sine etterkommere og til sitt miljø.
AP170928 Kirkuk er regnet som hovedsete for den turkmenske befolkningen i Irak, etterkommere etter tyrkere som bosatte seg i Irak under det ottomanske riket.
DB170924 « Jeg har med vilje ekskludert Gery Lewis, Ronald Lewis, Anthony Joseph Lewis, Christopher Joseph Lewis, Scott Anthony Lewis og Joseph Christopher Lewis og deres etterkommere fra å arve mine verdier, det er min hensikt at de ikke får noen fordeler », står det i papirene som nettstedet har publisert.
AP170916 Mange av dagens israelere er etterkommere etter tidligere tiders jødiske innvandrere fra det tidligere Sovjetunionen og Russland.
AP170914 - Når man betegner demokratisk valgte representanter fra et parti som bekjenner seg til Grunnloven som nazister, da er det en klar ufarliggjøring av nazistenes grusomme forbrytelser og en fornærmelse mot de millioner ofrene og deres etterkommere , sier Gauland i en pressemelding.
AP170914 - Når man betegner demokratisk valgte representanter fra et parti som bekjenner seg til Grunnloven som nazister, da er det en klar ufarliggjøring av nazistenes grusomme forbrytelser og en fornærmelse mot de millioner ofrene og deres etterkommere , sier Gauland i en pressemelding.
DA170913 Mange av de stedene jeg skriver om har jeg besøkt selv i Amerika, og møtt slektninger som bor der, og selv hatt besøk hjemme i Nedre Eiker av etterkommere fra utvandrede eikværinger.
NL170911 Det er viktig at DU, om du er ungdom, senior eller midt i mellom kommer deg ut til valglokalene i dag og bruker din stemmerett til den saken som du ser er viktig for dine etterkommere
NL170911 Det er viktig at DU, om du er ungdom, senior eller midt i mellom kommer deg ut til valglokalene i dag og bruker din stemmerett til den saken som du ser er viktig for dine etterkommere
VG170906 Ofrenes etterkommere vil saksøke etterretningstjenesten - som i sin tur vil skyve ansvaret over på fortidens kyniske agenter.
DB170901 Seriemorderens siste hvilested ble gravd opp etter forespørsler fra hans etterkommere og etter godkjennelse fra en dommer.
DA170829 Det betyr at kloden skal overlates til våre etterkommere i minst like god stand som da vi fikk ansvar for den.
DB170828 . For øyeblikket er det to gjenlevende etterkommere etter Aerys og Rhaella : Jon og Daenerys.
DB170828 . For øyeblikket er det to gjenlevende etterkommere etter Aerys og Rhaella : Jon og Daenerys.
AP170827 Han er også medlem i en forening for etterkommere etter sørstatssoldater.
AA170827 Jeg tror våre etterkommere vil dømme min generasjon politikere særlig etter to parametere.
DB170825 Barnebarna kan derimot være helt intetanende og utsatt for varierende grad av sjokk når de blir konfrontert med familiens drama, uavhengig av om de er etterkommere av forbrytere eller ofre.
AP170823 Tallene for fødselskullene han har sett på, viser at 15 prosent av kvinnelige, indiske etterkommere gifter seg eller blir samboer med en nordmann.
AP170823 Tallene for fødselskullene han har sett på, viser at 15 prosent av kvinnelige, indiske etterkommere gifter seg eller blir samboer med en nordmann.
AA170823 For som bestefar vil jeg arbeide for at våre barnebarn og deres etterkommere må få oppleve et klima- og miljøvennlig samfunn, med en trygg offentlig velferdsstat og en verden uten atomvåpen.
AA170823 Bestefarstanker : « Som bestefar vil jeg arbeide for at våre barnebarn og deres etterkommere må få oppleve et klima- og miljøvennlig samfunn, med en trygg offentlig velferdsstat og en verden uten atomvåpen » skriver Torgeir Strøm.
DB170819 Med en økt bevissthet på både kjønns- og raseproblematikk har de to siste sesongene av « GoT » langt på vei gjort bot for sine ungdommelige synder, og selv om det siste slaveriets etterkommere trenger er en ny Hollywood-serie om temaet, kan det være det er noen andre som trenger det, ikke minst for å møte seg selv i døra.
AP170819 Så da han solgte tomten der Edisto River nå står, donerte han en liten flekk til etterkommere av sørstatssoldater, med det spesifikke formål at flagget skulle vaie her til evig tid.
DB170811 Charramos er opprinnelsesfolket på Guam og etterkommere av disse teller under 40 prosent av befolkningen.
DB170807 Det skal fortsatt bestå først og fremst av eksil-soldater fra Westeros, eller etterkommere etter slike.
VG170806 Ifølge den danske grunnloven er det kun etterkommere etter kong Christian den femte og dronning Alexandrine som kan arve tronen.
AP170806 Rurik slo seg opp til fyrste utenfor Novgorod, og hans etterkommere grunnla det første russiske riket Kiev-Rus, det som i dag er Ukrainas hovedstad Kiev.
AA170802 Mer enn mine foreldre hadde og mer enn mine etterkommere noen gang vil få.
DB170725 Og ingen land gjør nok for å stoppe klimaendringene, som truer med å etterlate en ødelagt klode til våre etterkommere .
VG170716 Samtidig som Jon blir utropt til konge kan vi se hans lillebror Bran, gjennom en av sine drømmesekvenser, oppdage at Jon antakelig ikke er en bastard, men muligens et barn av veldig noble etterkommere : Rhaegar Targaryen og Lyanna Stark.
VG170710 Jamie og Charlene Crockett, et veldig vanlig navn på en øy der alle stort sett er etterkommere av de samme få menneskene, hilser også.
DA170628 #6 : Etter at samtlige medlemmer i Klanen lenge var etterkommere i rett nedstigende linje fra grunnleggeren av Vålerenga vertshus, innså man at klubben måtte rekruttere bredere.
NL170619 Det er komplett umulig å påstå at vi overlater denne jorda til våre etterkommere i bedre stand enn vi selv fikk den.
DB170613 For meg er det viktig at mine etterkommere tar vare på de kristne verdiene vi har og viderefører dem til neste generasjon, slik at kristendommen aldri dør ut.
NL170609 Kunnskap om vår fortid må også samles, gjøres kjent i historiebøkene og formidles til våre etterkommere .
NL170609 De mener at vi må se framover, skape en framtid for våre etterkommere .
NL170604 ¶ Når vi søker i slektene bakover for store deler av befolkningen i Nord-Norge, så kommer vi svært ofte over til de finske og svenske kirkebøkene - og der ser vi at mange er etterkommere av tysk, fransk og belgisk ( vallonsk ) innvandring, skriver Bjørn Svinsås.
NL170604 Det er nå en gang slik at vi mennesker er utstyrt med grunnleggende drifter og da var det noe av det mest naturlige at alle disse unge menn som kom fra landene langs Maaselva fant seg partnere blant lokalbefolkningen og i årenes løp har fått etterkommere i tusentall.
NL170604 kirkebøkene og folketellingene kvensk eller etterkommere av den tidligere innvandringen som nevnt over eller en blanding av alle disse.
DB170530 Vi spiser livsgrunnlaget til verdens fattigste og våre egne etterkommere .
AA170526 Det uroer meg sterkt hvordan det blir for våre etterkommere her på jorda.
DB170525 For det første er det spesielt når forgjengere bedømmer sine etterkommere , eller hvilke kolleger som helst.
SA170519 Han etterlot seg ingen kjente barn, men flere har etter hans død meldt seg som mulig etterkommere og arvinger.
SA170519 Avgjørelsen markerer starten på en ettårsperiode hvor andre personer som hevder de er etterkommere av den verdenskjente artisten kan legge fram sine saker, eller bli ekskludert fra testamentet for godt.
DN170519 Han etterlot seg ingen kjente barn, men flere har etter hans død meldt seg som mulig etterkommere og arvinger.
DN170519 Avgjørelsen markerer starten på en ettårsperiode hvor andre personer som hevder de er etterkommere av den verdenskjente artisten kan legge frem sine saker, eller bli ekskludert fra testamentet for godt.
AP170518 Samtidig skal alle inntekter fra boksalget overføres til etterkommere av forfatteren Charles Willeford.
AP170518 Samtidig skal alle inntekter fra boksalget overføres til etterkommere av forfatteren Charles Willeford.
DB170516 Men hans etterkommere i Høyre var nok ikke tilsvarende spiddende ironiske da de i allianse med Fremskrittspartiet i dagens blåsvarte regjering for en tid siden foreslo å kanonisere norsk kultur.
VG170514 Vi er alle etterkommere av de som klarte å samle troppene i tide til å forsvare seg når noen ville angripe.
VG170512 « Å godta kravet om hjemvendelse for millioner av palestinske flyktninger og deres etterkommere , ikke til den palestinske staten, men til Israel, betyr i praksis en oppløsning av den jødiske staten », uttaler han, og legger til : ¶
AP170512 Endringene vil også gå i arv til alle deres etterkommere .
AP170512 Endringene vil også gå i arv til alle deres etterkommere .
AA170512 Å godta kravet om hjemvendelse for millioner av palestinske flyktninger og deres etterkommere , ikke til den palestinske staten, men til Israel, betyr i praksis en oppløsning av den jødiske staten, heter det fra ambassaden.
AA170512 Å godta kravet om hjemvendelse for millioner av palestinske flyktninger og deres etterkommere , ikke til den palestinske staten, men til Israel, betyr i praksis en oppløsning av den jødiske staten, heter det fra ambassaden.
AA170508 Dette er ikke bare en gave til kongeparet, men også til kongeparets barnebarn og deres etterkommere .
VG170507 - Vi er allerede på vei mot en verden med færre etterkommere .
DB170501 I internettets tid med slektsgranskning er ikke det noe vanskelig, sier Warncke, og legger til at de fleste som har meldt seg er direkte etterkommere av tidligere formenn eller æresmedlemmer i foreninga.
DB170501 Bergen Næringsråd har valgt å gi kunstverkene bort til etterkommere av menneskene som er portrettert.
DB170501 ( Dagbladet ) : - Istedenfor å sette maleriene på lager, har vi kontaktet etterkommere og spurt om de vil overta.
BT170430 Vi klarer ikke å finne frem til deres etterkommere og trenger derfor hjelp, sier Warncke.
DB170428 I nord er det fattige og arbeidsledige, i sør er det etterkommere av « svartføtter » og innvandringsmotstandere.
VG170426 - Vi viser respekt til de osmanske armenerne som mistet sine liv under de harde forholdene under Den første verdenskrig, og jeg sender min kondolanse til deres etterkommere , skriver Erdogan.
AP170423 » Om Ibsens etterkommere
AA170422 Selv om tiltakene først og fremst gjøres av hensyn til våre etterkommere , er de også viktige for oss som lever i dag.
AA170422 Det vil spare våre etterkommere for store kostnader og problemer.
VG170420 I sesong 3 av den sære serien om nordiske etterkommere på kant med loven i snøfrosne USA, spiller Ewan McGregor to roller.
AP170419 Frem til da hadde formering skjedd i ensomhet ved å lage genetisk identiske etterkommere - kloner.
AA170419 Staten har nemlig en rekke etterkommere fra norske immigranter.
DB170415 Tomta og eiendommen rundt tilhører Gibsone-familien, etterkommere av lokale grunneiere som signerte den opprinnelige leieavtalen med Telfers bestefar.
DB170412 I et slikt perspektiv vil Lars Monsen snart være en raring som våre etterkommere kan le høyt av, nå som bare 14 prosent av Norge er så nødpeilefritt at han har sjanser til å gå seg bort.
DN170407 Jeg har fem mannlig etterkommere .
DB170407 En betydelig andel norske menn går inn i alderdommen uten etterkommere , uten at dette er en situasjon de har ønsket å være i.
DB170327 Det bør nevnes at veksten i innvandrerbefolkningen har vært betydelig raskere enn antatt i 1990 ; dersom etterkommere inkluderes, snakker vi om en firedobling på 25 år.
DA170327 Forslaget fra UDI går ut på at barn og etterkommere ikke lenger automatisk mister statsborgerskapet hvis foreldrene må levere inn de norske passene sine.
AP170327 Vi ønsker å myke opp regelverket slik at man ikke kommer i en urimelig situasjon som forutsetter at etterkommere må korrigere opplysninger fra egne familiemedlemmer, sier UDI-direktøren.
AP170327 UDI foreslår konkrete endringer som vil gjøre at barn og etterkommere ikke skal rammes på samme måte som i dag hvis foreldrene tas i asyljuks : ¶
AP170327 UDI foreslår at barn og etterkommere ikke lenger automatisk mister statsborgerskapet hvis foreldrene må innlevere sine norske pass.
AP170327 Etterkommere skal ikke utvises selv om de gjentar uriktige opplysninger.
AP170327 Vi ønsker å myke opp regelverket slik at man ikke kommer i en urimelig situasjon som forutsetter at etterkommere må korrigere opplysninger fra egne familiemedlemmer, sier UDI-direktøren.
AP170327 UDI foreslår konkrete endringer som vil gjøre at barn og etterkommere ikke skal rammes på samme måte som i dag hvis foreldrene tas i asyljuks : ¶
AP170327 UDI foreslår at barn og etterkommere ikke lenger automatisk mister statsborgerskapet hvis foreldrene må innlevere sine norske pass.
AP170327 Etterkommere skal ikke utvises selv om de gjentar uriktige opplysninger.
AA170327 Forslaget fra UDI går ut på at barn og etterkommere ikke lenger automatisk mister statsborgerskapet hvis foreldrene må levere inn de norske passene sine.
VG170322 Han bare anslo « at 1,5 millioner innvandrere ( og etterkommere ) i Norge i 2050 kan være et rimelig antall.
DB170322 Er det rimelig å hevde at innvandring til velferdsstaten Norge først og fremst handler om « å bli kjent med fremmede folk », eller likner det mer på å invitere noen hjem til seg og garantere kost og losji, samt helsetjenester til en ubegrensa verdi for hele familien og deres etterkommere ?
BT170322 Etterkommere av innvandrerne er derfor akkurat like norsk som jeg : Født i Norge av norske foreldre, uansett hudfarge.
DA170320 Det ble opp til hans etterkommere å kjøpe de resterende tomtene og realisere salget noen år seinere.
VG170316 Det er særlig ett sitat fra 2004 Rolness har samlet på, nemlig der jeg anslår at 1,5 millioner innvandrere ( og etterkommere ) i Norge i 2050 kan være et rimelig antall.
DB170315 Eliten, altså seierherrene i 1945 og deres etterkommere , har skrevet historie i svart/hvitt, nazi/anti-nazi, ukorrekt/korrekt - i all etterkrigstid.
VG170314 Er det ytre kjennetegn som hudfarge, er det et krav at man må ha norrøne røtter og være etterkommere av vikingene ?
AA170313 | Vi kan ikke akseptere at etterkommere av adopterte skal måtte leve med samme fortvilte usikkerhet i nye 100 år ¶
AA170313 Vårt viktigste krav i lovforslaget var at retten til kunnskap om biologisk opphav, som lovendringen fra 1986 ga oss adopterte, også måtte gjelde våre etterkommere .
AA170313 Vi kan ikke akseptere at etterkommere av adopterte skal måtte leve med samme fortvilte usikkerhet i nye 100 år.
AA170313 Vi adopterte og våre etterkommere fortjener også at praksisen ved offentlige sykehus kommer fram i lyset.
AA170313 Siden oppstarten av Adopterte i 2008 har vi fått utallige henvendelser fra fortvilte etterkommere som ønsker opplysninger om sitt biologiske opphav, men uten at vi har kunnet hjelpe.
AA170313 Det har vi og våre etterkommere fortjent.
AA170313 Det fortjener ikke bare vi adopterte og våre etterkommere , men i høyeste grad framtidens potensielle adoptivbarn.
AA170313 Antallet henvendelser har økt fra måned til måned og i behandlingen av det nye lovforslaget må etterkommere av oss adopterte få sin soleklare rett til kunnskap om egen biologisk familie.
AA170313 Adopsjon : « Siden oppstarten av Adopterte i 2008 har vi fått utallige henvendelser fra fortvilte etterkommere som ønsker opplysninger om sitt biologiske opphav » skriver kronikkforfatteren.
VG170312 Republikanerne er politiske etterkommere av Charles de Gaulles som grunnla den femte republikk i 1958 og var landets president fra 1959 til 1969.
DN170307 Ville sikre mannlig etterkommere
DB170307 Det er en krenkelse av ofrene og de overlevende og deres etterkommere .
VG170305 « Folketinget konstaterer med bekymring, at det i dag er områder i Danmark hvor andelen av innvandrere og etterkommere fra ikke-vestlige land er over 50 prosent.
DN170301 - Det største ulykken i livet er å arve mye penger, sier Thon, som ikke vil « ødelegge » sine etterkommere ved å etterlate seg for store verdier.
VG170228 Det vi ser nå er den tidlige fasen på drakampen som kommer mellom Trump-republikanere og Reagans etterkommere , sier Notaker.
DB170228 Dette såret er ennå ikke leget i Frankrike, og « svartføtter » - hjemvendte kolonister - og deres etterkommere demonstrerte under hans valgmøter.
VG170227 Hva med deres etterkommere , vil mine barnebarn være etnisk norske ?
VG170227 Etterkommere er personer som er født i Norge med innvandrerforeldre, slik som mine barn.
AP170220 - De overlevende og deres etterkommere sier at det er viktig for dem å se at de skyldige i Holocaust blir dømt, men at det ikke er så viktig at de faktisk soner straffen.
DB170218 Samtidig må « innvandrere og etterkommere tilegner seg de kulturelle forutsetningene for den norske samfunnskontrakten ».
DB170218 I Danmark har Folketinget tatt bladet fra munnen, for ei uke siden vedtok de en bekymret uttalelse om områder hvor « innvandrere og deres etterkommere » overstiger 50 prosent.
BT170218 Målet for integreringen blir aldri oppnådd dersom innvandrere, og selv ikke etterkommere av innvandrerne, aldri vil bli anerkjent som ekte nordmenn.
BT170218 Det er i all hovedsak etterkommere av pakistanere og iranere som kom til Norge for flere tiår siden, og de er godt integrert i landet.
BT170218 Da er en annen antakelse at innvandrernes etterkommere av nødvendighet ikke vil tilpasse seg norsk kultur og norske verdier.
BT170218 Etterkommere av afrikanske innvandrere vil kanskje ikke være blekere i huden enn oldefaren.
BT170218 Målet for integreringen blir aldri oppnådd dersom innvandrere, og selv ikke etterkommere av innvandrerne, aldri vil bli anerkjent som ekte nordmenn.
BT170218 Det er i all hovedsak etterkommere av pakistanere og iranere som kom til Norge for flere tiår siden, og de er godt integrert i landet.
BT170218 Da er en annen antakelse at innvandrernes etterkommere av nødvendighet ikke vil tilpasse seg norsk kultur og norske verdier.
BT170218 Etterkommere av afrikanske innvandrere vil kanskje ikke være blekere i huden enn oldefaren.
DB170211 « Integrert ? » sammenfattet forskning om etterkommere etter ikke-vestlige innvandrere, deres utdanningsvalg og overgang fra utdanning til arbeid.
DB170211 En studie av tyrkiske etterkommere viste for eksempel at mens over 30 prosent tok høyere utdannelse i Sverige, var tallet bare tre prosent i Tyskland.
SA170201 - Den norske velferdsmodellen er både en ressurs og et problem når det gjelder integrasjon av innvandrere og deres etterkommere , sier utvalgsleder Grete Brochmann. ( ©NTB ) ¶
SA170201 - Den norske velferdsmodellen er både en ressurs og et problem når det gjelder integrasjon av innvandrere og deres etterkommere , sier utvalgsleder Grete Brochmann. ( ©NTB ) ¶
DB170201 - Den norske velferdsmodellen er både en ressurs og et problem når det gjelder integrasjon av innvandrere og deres etterkommere , sier utvalgsleder Grete Brochmann.
AP170201 Samtidig bidrar relativt liten økonomisk ulikhet og et godt utdanningssystem til høy mobilitet blant etterkommere av innvandrere.
AP170201 - Den norske velferdsmodellen er både en ressurs og et problem når det gjelder integrasjon av innvandrere og deres etterkommere , sier utvalgsleder Grete Brochmann i sin presentasjon av rapporten.
AP170201 28 prosent av innvandrere og deres etterkommere hadde vedvarende lavinntekt i treårsperioden 2012 - 2014, mot 10 prosent i befolkningen som helhet.
AP170201 28 prosent av innvandrere og deres etterkommere hadde vedvarende lavinntekt i treårsperioden 2012 - 2014, mot 10 prosent i befolkningen som helhet.
AP170201 28 prosent av innvandrere og deres etterkommere hadde vedvarende lavinntekt i treårsperioden 2012 - 2014, mot 10 prosent i befolkningen som helhet.
AP170201 - Den norske velferdsmodellen er både en ressurs og et problem når det gjelder integrasjon av innvandrere og deres etterkommere , sier professor Grete Brochmann.
AP170201 28 prosent av innvandrere og deres etterkommere hadde vedvarende lavinntekt i treårsperioden 2012 - 2014, mot 10 prosent i befolkningen som helhet.
AP170122 Det er ingen måte Gates og hans etterkommere kunne forbruke de verdier han har akkumulert, da er Melinda og Bill Gates Foundation en mer visjonær løsning for alle, sier professor Gjems-Onstad.
AP170122 Det er ingen måte Gates og hans etterkommere kunne forbruke de verdier han har akkumulert, da er Melinda og Bill Gates Foundation en mer visjonær løsning for alle, sier professor Gjems-Onstad.
SA170115 Venstre er på lag med elbilistene, Venstre er på lag med jordkloden og Venstre er på lag med våre etterkommere .
DB170115 Om du har mye bitcoins ; ikke glem å ha en plan for hvordan dine etterkommere kan få tak i dem dersom du skulle gå bort.
DB170109 Vårt land hadde så sårt behøvd disse som allerede er borte og deres etterkommere .
SA170101 Vi må ikke forbruke ressurser, innføre ordninger eller planlegge på en måte som skaper trøbbel for våre etterkommere .
SA170101 Den dyktige bonden etterlater gardsbruket til sine etterkommere i en bedre stand enn han eller hun overtok det.
AP161030 Det handler om klokskap i vår forvaltning av skaperverk og klima, slik at verdens fattige og våre etterkommere kan kjenne barmhjertighet og håp om en bedre verden.
AP161030 De fire skuespillerne beveger seg koreografisk presist og strømlinjet mellom sine mange roller og epoker - som nerveleger, pasienter, kvinner i et problematisk lesbisk forhold, en advokat, en journalist, en testamentforvalter, Einsteins etterkommere .
AP161013 Klarer etterkommere seg i snitt like bra som barn med likt utgangspunkt i majoriteten, betyr det - noe forenklet - at inntektsforskjellene mellom dem og majoriteten vil reduseres i samme størrelsesorden sammenlignet med gapet i innvandrergenerasjonen.
AP161013 Inkludering av innvandrere og deres etterkommere som fullverdige samfunnsmedlemmer, er en sentral utfordring for Norge.
AP161013 I dag er tre av ti etterkommere mellom 19 - 34 år registrert som studenter i høyere utdanning, mot to av ti i resten av befolkningen.
AP161013 Derfor er det viktig å forstå hva som skaper velferdsstatens tveeggede rolle i økonomisk integrering av innvandrere og deres etterkommere .
DA160930 Lørdag holder byarkivets Ragnar Lie foredrag om dette myteomspunne kapitlet i norsk sjøfartshistorie, med en rekke etterkommere i salen - fra Stavanger og Bergen til slektstreff i Drammen.
AP160611 Bortsett fra at noen etterkommere har sikret seg enkelte markaplasser, har Løvenskiold-familien konsekvent holdt sitt markagods samlet.
AP160507 - Det blir mye bråk av detteVikingen Rurik og hans etterkommere grunnla Russland og styrte i 700 år, men deres skandinaviske opphav blir knapt nevnt.
AP160507 - Det blir mye bråk av detteVikingen Rurik og hans etterkommere grunnla Russland og styrte i 700 år, men deres skandinaviske opphav blir knapt nevnt.
AP160424 Flere av disse ble ¶ : ¶ • Britiske Haitham al-Haddad, som har uttalt at vold i ekteskapet er en privatsak, jøder er " etterkommere av aper og griser " og at kvinner ikke bør jobbe.
AP160408 I dag er hovedøyas befolkning på litt over 800 mennesker - de fleste etterkommere av familier som har levd her i mange generasjoner.
AA160408 I dag er hovedøyas befolkning på litt over 800 mennesker - de fleste etterkommere av familier som har levd her i mange generasjoner.
NL160308 Da kan aktiviteten på området bli utført med tanke på at verneverdiene også kan oppleves til glede for våre etterkommere .
AP160307 Derfor er Haakon kronprins - og ikke Martha Louise - og derfor fikk ikke Kong Haralds søstre og deres etterkommere arverett til tronen. 5.
AP160212 Heins er menneskerettsadvokat fra Minnesota, kjent for å være en av delstatene der etterkommere av norske innvandrere står sterkest.
AP160128 Her inviterte Koranen til religionsdialog og påla muslimene å tro på alle profeter ; « Si : Vi tror på Allah og det som er åpenbart oss, og det som ble åpenbart Abraham og Ismael og Isak og Jakob og deres etterkommere , og det som ble gitt Moses og Jesus, og på det som ble gitt ( alle ) profetene fra deres Herre.
AP160123 - Det som er gjort av undersøkelser rundt innvandreres etterkommere i Norge, vitner om at de klarer seg veldig bra.
AP160104 - Fordi dette førte til profetens egen familie ( imamene, Alis sønner og etterkommere ) ble martyrer da de prøvde å ta tilbake makten, sier Mårtensson.
AP160104 - Fordi dette førte til profetens egen familie ( imamene, Alis sønner og etterkommere ) ble martyrer da de prøvde å ta tilbake makten, sier Mårtensson.