DA170612 I tillegg har flere av de etniskbaserte væpnede konfliktene i grenseområdene blusset opp.
AA170612 I tillegg har flere av de etniskbaserte væpnede konfliktene i grenseområdene blomstret opp.
AA170612 I tillegg har flere av de etniskbaserte væpnede konfliktene i grenseområdene blusset opp.