SA171210 Indekstallene forteller således ikke noe om nivået på kriminaliteten, kun om den er høyere eller lavere enn forventet i forhold til den gitte alderssammensetning etc . », heter det.
DB171210 Det er 7,6 milliarder mennesker på denne planeten takket være antibiotika, vaksiner, genmodifiserte avlinger, etc .
AP171209 Indekstallene forteller således ikke noe om nivået på kriminaliteten, kun om den er høyere eller lavere enn forventet i forhold til den gitte alderssammensetning etc . », heter det.
SA171205 Og det tar for seg anstendig tradisjonsmat i forbindelse med julen : Ribbe, pinnekjøtt, lutefisk etc .
DB171204 Der skal Chooose - som det eneste fra Europa - kjempe med ni andre selskaper om finaleplass i det som ifølge avisen er en av verdens mest prestisjefylte konkurranser for oppstartbedrifter : Sir Richard Bransons Extreme Tech Challenge ( ETC ).
DB171204 Lived by the sword & died by the sword - Parade of gory images of body etc , very Gaddafi-like.
DB171204 Der skal Chooose - som det eneste fra Europa - kjempe med ni andre selskaper om finaleplass i det som ifølge avisen er en av verdens mest prestisjefylte konkurranser for oppstartbedrifter : Sir Richard Bransons Extreme Tech Challenge ( ETC ).
AP171204 t til Plog AS : « UDI anmelder bare de arbeidsgiverne som er direkte knyttet til våre saker, altså der det foreligger et arbeidstilbud ( som vi har innvilget ), men hvor vi ser i etterkant av den gitte tillatelsen at det er alvorlige brudd ved arbeidsforholdet, for eksempel lønn, grov utnyttelse etc .
VG171201 Tenk bare på alt vi tar for gitt : Helse, sansene våre, familiemedlemmer, venner, etc .
DB171201 Organisers say 'no truth' to hot balls etc and " entirely at random " pic.twitter.com/GMV2hIKjg5 ¶
DB171129 Test av julegodt, julegodterier, julemarsipan, julekalendre, julekalender, julestrømpe, etc .
SA171127 v / obduksjon, bank, forsikring, arv etc . ) ¶
SA171127 v / obduksjon, bank, forsikring, arv etc . ) ¶
DB171127 Enkelt sagt betyr det mer intensiv opplæring og at denne kan foregå på ulike arenaer, som skoler, Nav, arbeidsplasser etc .
SA171124 Mange vil kanskje aldri oppleve trafikkulykker, drukningsulykker, snøskred, hjerteinfarkt etc .
AA171124 Dosér ufiltrert om at du er en bærende kraft i organisasjonen etc .
AP171120 - De kan havne en måned i FN, på Forsvarets høyskole, rammes av sykdom etc .
VG171118 Vi trener våre ledere på å håndtere saker om trakassering og mobbing, og det er et tema på allmøter etc . » | Høyre om asylstriden : - Ap droppet alle sine prinsipper ¶
AP171118 Vi trener våre ledere på å håndtere saker om trakassering og mobbing, og det er et tema på allmøter etc . » | Norske Matoma klar for Nobels fredspriskonsert ¶
AP171118 Kunstnerne kan ikke sitte i kunstkomiteene og bestemme stipendier til andre kunstnere, hvem som skal kjøpes inn til Nasjonalmuseet, utsmykke offentlige bygninger etc .
DB171117 Grunnene til dette er mange - kvinner er overrepresentert i visse typer manuelt arbeid ( sykepleie, etc ).
AA171116 Det blir nesten på grensen til omsorgssvikt når foreldre bryr seg mer om å sitte med mobilen ( sjekke nyheter, Facebook etc . ) istedenfor å være med på leken med sitt/sine barn, se og følge med når barnet leker og vil vise mamma og pappa at man er flink til å skli på en rutsjebane og lignende.
DA171115 - Vi kommer ikke til å publisere de interne notatene, men en oversikt over møtene ( dato, deltakere, hva møtene omhandlet etc . ) som vil være en del av vårt svar til kontrollkomiteen, skriver kommunikasjonssjefen i en e-post.
AP171114 fakturerte time etter at faste utgifter som husleie, pensjon etc . er dekket.
DB171113 Skal man helle over på en termos etc risikerer man at halve kannen havner på kjøkkenbenken rett og slett fordi kannen er håpløs å helle med.
DB171110 Damn... seeing fully grown adults wait outside the 'Stranger Things' kids' hotels etc , and then abuse them when they don't stop for them...
DB171110 . Å se voksne folk vente utenfor hotellene til « Stranger Things»-barna, etc ., og så skjelle dem ut når de ikke stopper for dem...
DA171110 Hun viser en del av det afrikanske kontinentet på en ny måte, hvor inngrodde forestillinger brytes mot internasjonal populærkultur, som Rihanna etc .
AP171109 I norsk kunstliv er det en merkelig ensartet klikk av samstemte kunstnere og kunstkritikere som bestemmer både hvem som skal inn i de fine samlinger, salonger, etc ., - og får status i det offentlige kunstliv.
AA171109 For vår del har vi eget smør, vaffeljern, brødrister etc ., som bare brukes til glutenfri mat.
VG171108 Damn... seeing fully grown adults wait outside the 'Stranger Things' kids' hotels etc ., and then abuse them when they don't stopp for them...
NL171108 Strømmålerne sender signaler til nærmeste basestasjon, eventuelt via andre hus, kanskje snakker flere målere med hverandre, dette på toppen av signalforurensningen som kommer fra mobilmaster, TV- og radiosendere, Wifi, radarer etc .
NL171108 disse husstandene 500 kroner i ekstrautgifter per år, videre skriver de « I ytterste konsekvens vil vi måtte bruke retten til å koble de kundene som nekter målerbytte fra nettet vårt.. : » Dette virker ikke som en snill tilnærming til befolkningen som av ulike årsaker ( helsemessige, overvåkning etc . ) ikke ønsker denne måleren inn i sitt hus.
NL171108 Beregningene av fossilbruk etc ved utbygging av Nord-Norgebanen ( NNB ) ble i 1992-utredningen fordelt på beregningstida ( da 25 år ).
AA171107 I kjølvannet av samhandlingsreformen har det dannet det seg et bilde fra både Nav og spesialisthelsetjenesten at fastlegene blir vurdert til å skulle inneha en sekretærfunksjon : « Gå til fastlegen for sykemelding, fastlegen skal følge pasienten med de og de blodprøver, røntgen etc .
DB171102 Vi har ringt barnevern, politi, barneombud, Redd Barna, etc, etc for å finne en løsning.
DB171102 Vi har ringt barnevern, politi, barneombud, Redd Barna, etc , etc for å finne en løsning.
AP171031 Spesielt ansatte ved Fiskeriet og Internasjonalen har reagert mot forbudet mot å servere vann etc .
AP171031 Prisen for F-35 flyene beregnet for hele livsløpsperioden, inkludert drift, investeringskostnader etc ., ligger på rundt 275 mrd. kroner.
AP171031 I begynnelsen skal det trenes på å bruke F-35 under norske vær- og lysforhold ( snø, glatte rullebaner, regn, sterk vind, midnattssol, mørketid etc . ).
AP171031 Dessuten kan opplæring i « prinsipper for programmering » ( logikk, algoritmer, variabler etc . ) med fordel integreres i matematikkfaget uten at det blir mer stoff.
AA171031 De øvrige punktene avisen var klaget inn på : Opplysningskontroll og kildebredde, presis sitering, saklighet og omtanke, ha dekning for titler, ingresser etc ., bildebruk, om rettelse av feil og redigering av kommentarfelt, ble ikke vurdert som kritikkverdig.
AA171030 Universitetsbiblioteket byr på interessante utstillinger etc . i tilknytning til det pågående jubileet.
VG171027 Psykisk vold kan være bruk av ord og stemme som kontrollerer, skader eller krenker etc .
VG171027 Fysisk vold kan være slag, spark, dytting, innesperring, isolering, angrep med ulike gjenstander, kvelertak etc .
SA171027 Lønn ( inkludert frynsegoder som firmabil, telefon, etc ) i ¶
BT171027 Lønn ( inkludert frynsegoder som firmabil, telefon, etc ) ¶
BT171027 Diverse fradrag som foreldrefradrag, pendlerfradrag, etc .
AP171027 Lønn ( inkludert frynsegoder som firmabil, telefon, etc ) ¶
AP171027 Diverse fradrag som foreldrefradrag, pendlerfradrag, etc .
SA171025 « Så lenge man insisterer på å bli definert først og fremst på bakgrunn av kjønn, hudfarge, etnisitet, seksuelle preferanser, religiøs tilhørighet etc ., og ikke betrakter seg selv, og andre, primært som individer, vil dette vanviddet fortsette », skriver Alexander Seldal.
SA171025 Så lenge man insisterer på å bli definert først og fremst på bakgrunn av kjønn, hudfarge, etnisitet, seksuelle preferanser, religiøs tilhørighet etc ., og ikke betrakter seg selv, og andre, primært som individer, vil dette vanviddet fortsette.
NL171025 I tillegg til sin primæroppgave, å løse militære oppdrag der hurtig troppetransport til viktige områder for å påvirke striden, utplassering av ild-ledere, observasjonsposter, etterforsyne mindre enheter i Hærens operasjonsområde etc ., var etableringen en formidabel forbedring i Hærens evne til å evakuere skadde og såret personell tilbake til egne feltsykehus. 339-helikoptrene kan således sammenlignes med livbåtene om b
NL171025 I dette ligger felles opplæring og trening for alt som foregår ( redningsmenn, piloter, systemoperatører, teknikere, brann og redning, felles operasjonsrom døgnbemannet etc ).
AP171025 Nå blir utfordringen å se om NSB eller busselskapet vil lage et tilbud som får Elverums-legene etc . til å reise til Moelven uten å bruke bil.
VG171024 « Ingen fysisk kontakt ( klemming, handshake, knuffing etc . ) i friminuttene mellom kl. 08.15 - 14.00 », var et av punktene i skolens nye ordensregler, ifølge Stavanger Aftenblad.
SA171024 « Ingen fysisk kontakt ( klemming, handshake, knuffing etc . ) i friminuttene mellom kl. 08.15-14.00 ».
DB171024 « Ingen fysisk kontakt ( klemming, handshake, knuffing etc . ) i friminuttene mellom kl. 08.15 - 14.00 », er et av punktene i skolens nye ordensregler, ifølge Stavanger Aftenblad.
BT171024 « Ingen fysisk kontakt ( klemming, handshake, knuffing etc . ) i friminuttene mellom kl. 08.15 - 14.00 », var et av punktene i skolens nye ordensregler, som ble innført mandag.
AP171024 « Ingen fysisk kontakt ( klemming, handshake, knuffing etc . ) i friminuttene mellom kl. 08.15-14.00 ».
AP171024 « Ingen fysisk kontakt ( klemming, handshake, knuffing etc . ) i friminuttene mellom kl. 08.15 - 14.00 » ¶
AP171024 Ingen fysisk kontakt ( klemming, handshake, knuffing etc . ) i friminuttene mellom kl. 08.15 - 14.00 ¶
VG171023 Marginene er så høye at det er rimelig grunn til å tro at Coop, NorgesGruppen og Rema driver et ulovlig prissamarbeid sammen med bryggeriene Carlsberg Group ( ringes etc . ) og Hansa/Borg.
SA171023 « Ingen fysisk kontakt ( klemming, handshake, knuffing etc . ) i friminuttene mellom kl. 08.15 - 14.00 » ¶
SA171023 Ingen fysisk kontakt ( klemming, handshake, knuffing etc . ) i friminuttene mellom kl. 08.15 - 14.00i ¶
NL171023 Foreldre som tillitsvalgte i styrer og utvalg, og all organisering i forbindelse med trening, arrangement, reiser, utstyr, arenaleie, ivaretakelse av forbundskrav, etc .
AP171023 For kunder hvor barna er ute av redet, er det innovasjon i kjernetjenesten for eksempel produktsortiment etc . som skaper attraktivitet.
DA171020 - Bakgrunnen for forslagene er at fagfolkene i helsedirektoratet og utallige internasjonale og nasjonale studier viser at under og feilernæring er et stort problem, spesielt blant eldre, men også blant kronikere og andre utsatte grupper ( rus, psykiatri, barnevern etc ) Dette er påpekt og skrevet om i uttalige stortingsmeldinger og diverse rapporter uten at noen tar skikkelig tak i problemstillingen.
AP171020 Ifølge ETC ble hendelsene i SVT først kjent ved at kvinner delte sine historier som en del av #metoo-kampanjen.
AP171020 Dagens ETC skriver at ledelsen i SVT ble kjent med anklager fra flere kvinner onsdag.
VG171019 Det er flere andre kategorier over de jeg nevner ( « barely legal », « girls » etc . ), blant annet « Lesbian » og « MILF ».
DB171019 Svarene jeg fikk var blant annet « Se til helvete å kom deg tilbake dit du kom fra dust » og « er det noen som kan sende han der abdul auf-spiren ut av landet » etc .
VG171017 - At enkelte velger å beskylde Thommessen for å gå inn i dokumenter etc , og selv velger de å sende interne dokumenter til VG får da stå for deres regning.
DN171017 - I tilfelle brexit blir reversert som følge av politisk beslutning, som flertallsendring, ny folkeavstemning etc ., vil den positive påvirkningen på den økonomiske veksten bli betydelig, heter det i OECDs siste analyse av den britiske økonomien tirsdag.
AA171017 - I tilfelle brexit blir reversert som følge av politisk beslutning, som flertallsendring, ny folkeavstemning etc ., vil den positive påvirkningen på den økonomiske veksten bli betydelig, heter det i OECDs siste analyse av den britiske økonomien tirsdag.
AA171014 For det første så er det opplagt at nettet er en arena hvor du kan søke etter noe nytt og spennende og du kan utforske grenser, det kan være porno, seksuell utforskning, volds-forherligelse, ekstremisme, youtubeklipp etc .
DA171013 Intility jobber mot bedriftsmarkedet og ikke privatpersoner, så for dem vil verdien ligge i å ha navnet på bygningen, billetter, offisiell omtale, etc .
VG171008 Men eventuelle brudd på konvensjonen kan danne grunnlag for søksmål mot staten, enten fra barn som har vært direkte rammet av bruddet ( barn som har blitt utsatt for overgrep etc . ) eller fra grupper av barn som ønsker en rettslig prøving av statens handlinger sett opp mot konvensjonen.
DB171004 Eigil Söderin/Dagens ETC
VG171003 Klippet av Ingegerds møte med nazistene har blitt delt titusenvis av ganger, og det har også blitt startet en innsamling for å reise en statue utenfor butikken til hennes ære, skriver den svenske avisen Dagens ETC .
VG171003 En av de jeg kjørte borti lo mot meg, men han fikk ikke noe latter tilbake, forteller 83-åringen til Dagens ETC .
VG171003 Jeg vil be Høie om en forklaring på denne saken, og forventer svar på hva han og regjeringen nå gjør for å møte kritikken fra Sivilombudsmannen, og om han snarest vil innfør en plikt til å dokumentere bruken av ETC psykisk helsevern.
DB171003 Med hjelp fra publikum klarte Dagens ETC å identifisere Ingegerd. 83-åringen hadde på sin side ikke fått med seg saken, da hun ikke har tid til å lese på mobiltelefonen mellom husarbeid og samvær med venninnen, forklarer hun til den svenske avisa.
DB171003 Ifølge ETC er det startet et opprop for å hedre Ingegerd med en statue.
DB171003 Eigil Söderin/Dagens ETC
DB171003 Egil Söderin, reporter i den svenske avisa Dagens ETC , møtte på 83-åringen midt i folkemassene utenfor Ica Maxi-butikken på Grafiska.
DB171003 Det er utrolig at hun uttrykte seg som hun gjorde, selv om hun var omringet av flere nazister, sier Fransson til ETC .
VG171001 « Eller på enklere norsk : Når Jensen sa « stille vær » etc til Cappelen, trodde Cappelen at det var klar bane og at han derfor lettere kunne innføre hasj.
DB171001 - Eller på enklere norsk : Når Jensen sa « stille vær » etc til Cappelen, trodde Cappelen at det var klar bane og at han derfor lettere kunne innføre hasj.
VG170930 raskt økende vannføring i bekker/småelver, isgang, is i bekke-/elveløp, tele etc .
AA170928 Vi benyttet oss både av « stormøter » og « en til en samtaler » - ofte lagt til annen planlagt aktivitet som crosscartkjøring, fjellturer, fisketurer, etc .
VG170925 Det kan være mindre ting, løgner, tilbakeholdenhet med informasjon, villedende påstander, sabotasje av etterforskningen, etc som kan felle dem.
DB170925 Loungen er et pilotprosjekt for den nye generasjonen lounger, med massasjemuligheter, treningsstudio, show-room for ny datateknologi etc .
AP170925 Emmanuel Macron slo Marine Le Pen i nesten alle velgergrupper, men blant arbeidere ( jordbruk, fiske, industri, etc . ) var det flere som ville ha henne som president enn ham.
NL170922 Samtlige norske selskap vil i fremtiden ha stort behov for operative ledere i roller som sjefsflyger, flygesjef, treningssjef, kabinbesetningssjef etc .
AA170922 Beregningene baserer seg også på parametre som problematiske grunnforhold, uavklarte arealreguleringer etc .
AA170920 Papirproduktene faller stort sett inn i tre hovedgrupper : 1 ) Informasjonspapir, ( aviser, magasiner, bøker etc . ), 2 ) Emballasjepapir/papp, ( sekkepapir, bølgepapp, melkepapp etc. ), og 3 ) Absorpsjonspapir ( toalettpapir, kjøkkenruller etc. ).
AA170920 ), og 3 ) Absorpsjonspapir ( toalettpapir, kjøkkenruller etc . ).
AA170920 ), 2 ) Emballasjepapir/papp, ( sekkepapir, bølgepapp, melkepapp etc . ), og 3 ) Absorpsjonspapir ( toalettpapir, kjøkkenruller etc. ).
DB170919 Innkvartering som ikke utelukkende er å anse som ledd i en transporttjeneste ( sovekupe etc ) ¶
DB170913 Grunnene til problemene vi står overfor og de mulige resultatene av hva enn vi ender med å foreta oss i det henseende når det kommer til integrering, vern av norske verdier og grad av asyl-mottakelser etc . er for vage foreløpig slik jeg ser det.
AA170911 - Vi stanset alle planlagte operasjoner, for å unngå at vi gikk tom for sterilt gods, det vil si kirurgiske instrumenter etc som rengjøres og steriliseres på Steril forsyning.
NL170908 For skatt er så mye mer enn inntektsskatt, det er summen av alt vi betaler i moms, kommunale avgifter, eiendomsskatt etc .
NL170908 av rapporten « Verdiskaping i helsenæringen » i Nærings- og fiskeridepartementet i 2016 uttalte NHO-leder Kristin Skogen Lund at NHO vil arbeide aktivt for å fjerne barrierer som næringen møter knyttet til offentlige virkemidler, bevilgninger, regelverk, infrastruktur, offentlige anskaffelser, etc . og at deres ambisjon er å være et talerør overfor offentlige myndigheter for hele helsenæringen. ( http://www.nho.no/Politikk
DB170908 - Etter Stortingets åpning serveres det også frokost og hjemmelagde mellommåltider som havregrøt, egg, yoghurt med frukt, smoothie etc i kaffebaren - i tillegg til tilbudet i kafeteriaen i stortingskvartalet.
DB170907 - Gjennom alle disse ungene som forsøker å være morsomme, får de oppmerksomhet og publisitet av BBC Sport etc .
AA170906 Altså nye distribusjonsformer som streaming, digitale nedlastinger og musikk via sosiale media ( facebook, YouTube etc . ).
AA170905 Byen har en god del byster av ymse nøgne statuer som kvinner, mor og barn etc .
SA170904 Frp har ingen planer om å forandre på dette eller å innføre noen makspris, men vi vil oppfordre kommunene til å samarbeide med lokalt organisasjonsliv, etc ., for å få et best mulig tilbud. 14.
NL170904 Utbyggingsinteressene hevder ofte at motstanderne, av egoistiske grunner, kun er mot vindkraft i nærheten av egen bolig, hytte, friområde etc .
NL170904 Det er på verksteder, butikker, skoler etc . etc.
NL170904 etc .
FV170904 Frp har ingen planer om å forandre på dette eller å innføre noen makspris, men vi vil oppfordre kommunene til å samarbeide med lokalt organisasjonsliv, etc ., for å få et best mulig tilbud. 14.
AP170904 Frp har ingen planer om å forandre på dette eller å innføre noen makspris, men vi vil oppfordre kommunene til å samarbeide med lokalt organisasjonsliv, etc ., for å få et best mulig tilbud. 14.
NL170903 Jeg mener regionen ( og landsdelen ) vil ha mer nytte av å utvikle seg som et industrielt tyngdepunkt i Nord ( olje/gass, havnæringer, landbasert maritim industri, transportknutepunkt etc ) og innen utdanningsopplegg for samme.
DA170902 Utstillingen ble tatt ned etter kort tid, og det skulle gå 18 år før bildene igjen dukket opp, i form av en bokutgivelse på det svenske fotoforlaget ETC .
SA170830 Det er en myte at de smitter fra puter, kosedyr, etc .
FV170830 Det er en myte at de smitter fra puter, kosedyr, etc .
BT170830 Det er en myte at de smitter fra puter, kosedyr, etc .
AP170830 Det er en myte at de smitter fra puter, kosedyr, etc .
VG170828 AP og Stoltenberg-regjeringene er de som virkelig har solgt statlig eiendom, kystfort, skog etc .
NL170828 Reell inkludering betyr INGEN varige spesialtiltak for spesielle grupper som fattige, innvandrere etc .
AP170828 Rasene forsvinner på grunn av stor internasjonal handel med husdyrgenetikk ( livdyr, frossen sæd etc . ) og fordi ensretting av internasjonal husdyravl, med stor konkurranse om høy prestasjonsevne og økonomisk produksjon, går ut over en rekke lokale raser som taper i konkurransen.
DB170823 Det handler om den plausible muligheten for at han blir utsatt for memer, spøker, etc . på grunn av navnet sitt », skriver kanalen - og mener de sterke reaksjonene på fjerningen av Lee bekrefter deres antakelser.
NL170821 En ny økonomisk politikk, et nytt skattesystem, en alternativ helse og skolepolitikk, en økt politisk styring av den teknologiske utviklingen, en ny global handelsorden, en radikal respekt for kulturelle forskjeller og andre livsvesners rett til å eksistere, etc .
DB170821 Men Carmona avviser at mannen deltok i ranet, overfor ETC .
DB170821 Det angrer jeg dypt på, det har ødelagt livet mitt, sier han til ETC .
DB170820 Hennes inntrykk er at Mattilsynet tar høyde for alle mulige « feilbruk » og sikrer at mulige begrensinger til emballasjen ( høy varme, sure matvarer etc ) unngås 100 prosent.
DN170817 De feilrepresenterer totalt det jeg sier om hat, fordommer etc .
DB170815 Det er forståelig at de fleste ønsker at valgkampen skal dreie seg om de viktigste saker for land og folk : Helse, utdanning, skatt, miljø, klima, etc .
DB170815 Deretter forsøkte så godt hun kunne å snakke konkret politikk : Innvandring, skatt etc .
VG170813 Hva skal til for å kunne kalle en verdi « norsk », hvordan kan vi best verne om disse verdiene, i hvilken grad de er under press, hvem er best til å forvalte disse, etc .
NL170809 Hvor sikker er Jonas Gahr Støre på at formuesskatten ikke har svært uheldige utslag for bedrifter som har hele formuen sin bundet opp i produksjonsmidlene, i bygninger, maskiner etc .
VG170808 - Fake News nekter å rapportere om alle våre suksesser de første seks månedene : Høyesterett, voksende økonomi og jobber, grense og militær sikkerhet, IS og MS-13 etc . skriver han i en av meldingene.
VG170808 Vi kan være enig i at begrepet kan være kompleks, men det er ikke ulikt tilsvarende fenomener som homofobi, antisemittisme, nynazisme etc .
AA170807 I tillegg kommer dekningsgraden av offentlige tjenester, politibetjenter, brannvesen, renovasjon etc .
AP170803 Som han selv peker på, har vi egen politikk gjennom et utstrakt samarbeid på områder av felles interesser, som fiskeri, atomsikkerhet, miljø, etc .
VG170802 Tittelen på saken skal ha vært « Prins Philip død 95 år gammel, hvordan døde hertugen av Edinburgh, etc . etc. ».
VG170802 etc . ».
DB170731 Hensikten med en slik sammensetning er å få med både de som er interessert i at en sertifisering skal være lett, de som er interessert i at den skal være vanskelig, de som er interessert i at den skal ha høy faglig kvalitet, de som er interessert i at den skal være relevant for markedet, etc .
DB170731 Dengang ble det, etter mal fra ISO 45013, satt sammen et sertifiseringsråd, bestående av representanter fra alle relevante aktører, så som brukere, leverandører, uavhengige fagfolk, etc .
NL170728 Tenåringsjentene har ikke i nærheten det som like gamle gutter har av muligheter og ressurser ; både økonomisk, fasiliteter ( samlinger, treningskamper, nasjonal serie, talentutvikling etc . ) og menneskelige ressurser ( støtteapparat, trenerteam ).
AA170727 Er du like fordømmende i forhold til alle tilsvarende tilbud/arenaer for spillerutvikling, som Coerver Coaching, RBK Fotball etter skoletid, RBK Plus, etc . ? 2.
DB170725 Avkriminaliseringen i andre land har imidlertid gått ut på å flytte forholdet ut av strafferetten, men det fortsetter likevel å være forbudt med reaksjoner som førerkortinndragelse, gebyrer, samfunnstjeneste etc .
DA170723 Til tross for at natten var travel, er det ikke meldt om alvorlige forhold som kroppsskade, ulykker, branner etc », skriver de.
NL170720 Vi må vurdere om fravær kan dokumenteres av andre ( foreldre, skolehelsetjenesten, etc . ).
NL170717 Forretningsideen er folks interesse for andres privatliv, men det er reklamen fra produsenter av hudprodukter, bleier etc . som holder butikken gående.
DA170714 Det gjelder hospitering med Vålerenga-trenere i naboklubber, deres talenter får hospitere hos oss, klubber inviteres på kamp etc .
VG170710 Et ønske og bønn til alle lærere, helsesøstre, leger etc .
VG170708 Norge får også besøk av predikanter fra andre religioner som har et forstokket syn på kvinner, homofile, barneoppdragelse, etc .
NL170708 ved lakserømminger ( som utgjør mange ganger mer enn det naturlige innsiget av villaks ) - i likhet med diverse forskningsmiljøer knyttet til oppdrettet, Mattilsynets og andre offentlige etaters unnfallenhet vedrørende restriksjoner på miljø- og helseskadelig medisinering, etc .
DB170708 For juryens valg, som selvsagt inneholder de fire store og Bye, Preus, Prøysen, Paus, Sunde, Lillebjørn og Vaular etc ., har noen oppsiktsvekkende mangler.
VG170704 Som man ser på siden er det bare koselige innlegg som god jul og god påske etc .
AP170703 De siste par årene har mange lært at plantejord, hagejord, rosejord etc . som du kjøper billig på hagesenteret, ikke er jord.
AP170703 De siste par årene har mange lært at plantejord, hagejord, rosejord etc . som du kjøper billig på hagesenteret, ikke er jord.
VG170701 Er det rart alt mulig går til hundene sånn som den oppvoksende slekt etc etc etc .
VG170701 Er det rart alt mulig går til hundene sånn som den oppvoksende slekt etc etc etc.
VG170701 Er det rart alt mulig går til hundene sånn som den oppvoksende slekt etc etc etc.
BT170701 Alkohol har vevet seg inn overalt ; kultur, idrett, jobb, studier, TV-programmer, etc .
VG170628 Men jeg vet mye om hvordan det er å gå sulten til sengs om kvelden, og bli liggende våken fordi du bekymrer deg syk over hvordan du skal klare å betale den neste husleien, strømregninga og etc . », skriver Kristin Spitznogle i et lengre innlegg på Facebook, og deler filmen « Vi kan ikke hjelpe alle » - en kortfilm om fattigdom som er skapt av Nina Knag.
NL170628 Undervisning på fagskolen ¶ a ) inne ( klasserom ) ¶ b ) ute ( verksted, øvingsfelt etc . ) ¶ 2.
NL170628 Det er ikke uvanlig med fravær blant undervisningspersonalet ; møter, kurs, egenmeldinger etc .
DB170626 Men du kan også ha krav på en økonomisk kompensasjon hvis forsinkelsen eller kanselleringen skyldes ting som tekniske problemer, manglende mannskap til flyet, endring av flytype etc .
AP170626 No references to Trump tweets, TV interviews, websites, etc .
AA170623 Viktige steder innbefatter fagbokhandel og alskens butikker, studentboliger, hybler og bokollektiver, NSB og AtB, kiosker, trykkerier, etc .
NL170620 SBR-granulat inneholder en rekke organiske miljøgifter og metaller ( zink, bly, bisphenol A, benzen, flere PAHer etc . ).
SA170616 Vi må også skjele til besetningen på noen verk av hensyn til økonomien, dirigenter og solister bør helst engasjeres til det repertoaret de behersker best, kveldens program må ikke bli for belastende for enkeltgrupper etc .
DB170615 PC, kamera, nettbrett, håndholdte spill etc . ) tas ut av håndbagasjen og sendes separat gjennom røntgenmaskinen ¶
DA170615 Gå tett på ( eller bruk telelinse ) og ta bilder av dyr, insekter, ting, mat, folk, skilt, menyer, hotellsengen, blomster, fargekombinasjoner som er karakteristiske for stedet, etc . - det blir skikkelig fint krydder i bildemiksen. 10.
DN170609 Foto : Foto etc .
NL170608 Her hjemme ser vi en voksende stemme som taler imot ekstreme røster i islam, godt illustrert ved demonstrasjoner, kronikker etc .
BT170608 Vi må « sikre » at de får riktig resultater på de « viktige fagene » som norsk og matematikk etc .
BT170608 Barn skal drive med idrett, kunst, musikk etc .
DB170606 Utøve aktiviteter ( golf, sykling, sykking, etc . ) : 17 ¶
BT170606 Dette ikke minst av hensyn til fremtidige forestillinger presentert ved Bergen Nasjonale Opera etc .
BT170606 Dette ikke minst av hensyn til fremtidige forestillinger presentert ved Bergen Nasjonale Opera etc .
NL170604 Svært mange av arbeiderne fra Røros/Folldal/Østerdal etc . fant seg partnere fra lokalbefolkningen i Talvik/Alta som gjerne var Sjøsamiske, Kvenske og Norske.
SA170531 6 milliarder, mens regjeringen selv poengterer at de gjennom skattelette etc . har tilført pensjonistene 7 milliarder på disse årene.
VG170523 Noen mener det er legitimt å angripe alle som kan regnes som medløpere til den saken de kjemper mot, folk som jobber i bank, transport, administrasjon, etc .
DB170523 Sjekk hva Nationen, Dagbladet, Aftenposten, Nordlys etc . vil satse på for å selge flest mulig aviser fram til 2020 ¶
DB170522 De som går om bord først bør da rimeligvis velge vindusplasser, etc .
DB170520 Fordi en del overnattingssteder, flyselskap etc . krever pass.
DB170518 Noen sparer, graver dem ned og spiller etc .
DB170513 « I Kiev er dette intet unntak, og selv om vi ikke kan gi konkrete tall eller detaljer om politibemanning etc . av sikkerhetsgrunner, er disse tiltakene normale og i tråd med det som er forventet på et arrangement av denne størrelsen og med så stor internasjonal interesse ».
AP170512 I en e-post svarer kommunikasjonsavdelingen at de av hensyn til sikkerheten aldri oppgir opplysninger om bilene - heller ikke biltype, modell, sikkerhetsnivå, hvem som blir kjørt i den enkelte bil etc .
SA170511 Vi matcher alle prisene til Power + at vi har andre kampanjer ( 25% på alle hvitevarer, mange tv-tilbud etc ) ».
SA170511 Hva hadde Kjerag vert uten Bolten, Flørli uten trapper etc .
DB170510 Alderdom handler om at håret er grått som en regnværsdag ( ser nok av mannfolk som farger håret og ser ut som om de har stappet hodet i et gammeldags blekkhus ), beina verker, synet svekkes, hukommelsen sløves ned i tide, referansene vi en gang hadde til musikere, forfattere og politikere etc . er straks helt passe og vi forsøker en slags kur for evig ungdom, til ingen nytte.
DB170510 Den er smart bygget, effektiv og har en sterk miljøprofil med moderne metoder for gjenvinning, avløp, varmeanlegg etc .
DB170509 Et moment som veldig få er klar over er også at kort øker våre impulskjøp etc .
BT170508 Vi har en rekke sterke akademiske- og forskningsmiljøer ( UiB, NHH, Havforskningen, Chr Michelsen, Nansen, etc ).
DB170504 Mens spekulasjonene stod på klarte likevel den britiske avisa The Sun å publisere en artikkel med tittelen : « Prins Philip dør 95 år gammel, hvordan døde hertugen av Edinburg etc etc ».
DB170504 Mens spekulasjonene stod på klarte likevel den britiske avisa The Sun å publisere en artikkel med tittelen : « Prins Philip dør 95 år gammel, hvordan døde hertugen av Edinburg etc etc ».
DB170503 Grete Roedes tallerkenmodell anno 2017 anbefaler en halv tallerken med grønnsaker eller salat, en kvart med proteinrik mat, kjøtt fisk eller fugl, og en kvart tallerken med karbohydratrik mat som pasta, ris, poteter, couscous etc .
DB170502 Her vil jeg også trekke inn at garderober, fengsler, etc , har aldri vært inndelt etter verken identitet, følelse eller hjerne.
DB170428 * Krevde ikke nok dokumentasjon : I anbudsprosessen ble det ikke stilt krav til leverandørene om « å dokumentere en driftsmodell som ivaretok oppdragets leveransekrav og sammenhenger med hensyn til ruter, mannskap, biler, etc ., som grunnlag for kontraktstildeling », ifølge rapporten.
DB170428 * Krevde ikke nok dokumentasjon : I anbudsprosessen ble det ikke stilt krav til leverandørene om « å dokumentere en driftsmodell som ivaretok oppdragets leveransekrav og sammenhenger med hensyn til ruter, mannskap, biler, etc ., som grunnlag for kontraktstildeling », ifølge rapporten.
BT170428 Operatørselskapene ( Tide Buss, Nobina etc . ) har elektroniske kjøreatferdssystemer som skal kunne brukes til å bedre sjåførenes kjøreatferd.
BT170426 Marthinussen hevder at den tillyste aksjonen vil ramme helt vanlige bergensere på vei til jobb, skole, barnehage etc . i et par timer.
DB170425 Det er de som har pleid å fortelle oss at islam ikke er en religion, at muslimer har baktanker med å ta over det politiske systemet i Vesten og innføre sharia-lover etc .
VG170424 De omfatter ikke bare kontantytelser ( pensjoner, trygder, sosialstønader, foreldrepenger, etc . ) men også utgiftene til skattefinansierte tjenester rettet mot enkeltindivider ( utdanning, helse, omsorg for barn, eldre, pleietrengende ).
DB170424 Formueskatt : De 0,85 prosentene ( kommunal del på 0,7 + statlig del på 0,15 ) du betaler for bolig og annen eiendom ( aksjer, hytte, penger i baken etc . ) når gjeld og 1.480.000 kroner er trukket fra.
DA170424 ANPR står for Automatic Number Plate Recognition, og er et system som kan lese registreringsskilt, for så å sjekke i Vegvesenets databaser om det er betalt årsavgift, om det er gjennomført EU-kontroll og om forsikringen er i orden, etc .
DB170420 Bøker, magasiner, aviser etc .
SA170419 rspersoner i planleggingsprosessen - var at torgflaten skulle fungere som en fleksibel flate, kjørbar tilgjengelig med varebiler, tilgjengelig med spylebiler etter store tilstellinger, tilgjengelig for små og store scenerigger, stor nok til konserter, politiske samlinger, utstillinger, messer etc .
SA170419 Torget i Stavanger er nesten gjennomvevd av kloakkrør, vannrør, gassrør, elektriske kabler, internettkabler etc .
DB170418 - Men så ser vi at det påløper nye kostnader, som seteavgift, bagasjeavgift etc .
DB170417 For eksempel « utenfor den hvite døra » etc .
DB170416 Eller på egen hånd - via Moskva ( tar lang tid, men tusenlapper å spare ) eller via de store flyplassene i Europa med kombinasjoner av SAS/Norwegian + Condor eller Lufthansa, Air France og KLM, etc .
VG170414 - Men så ser vi at det påløper nye kostnader, som seteavgift, bagasjeavgift etc .
FV170414 - Men så ser vi at det påløper nye kostnader, som seteavgift, bagasjeavgift etc .
DB170412 ( Dager du ikke får brukt dem/dårlige seter etc ) ¶
BT170410 Nye fraksjoner dannes, innad i de største partiene, mellom politiske partier, innad i næringslivet i medlemsmassene etc .
DB170408 « Den har en lei tendens til å finne frem ting som blei gjenglemt før snøen kom, det være seg sko, leker, fotballer, stein, etc ., men også ski, staver, koster og skjøteledninger har den en egen evne til å få tak på », står det.
BT170407 Men selvfølgelig skjønner vi sammenhengen ; dagens og fremtidens prosjekter er motorveier, gigantisk bro over Bjørnefjorden, nye dobbeltspor mot Voss, og alle nye krav til standarder etc .
DA170405 Filipstadkaia : Flytebrygger til bading, gjestebrygge etc .
SA170331 Også skiforbundets hjelpere ( trenere, leger etc . ) frikjennes.
AA170330 « Nier Automata » har fem forskjellige spill i spillet, og for å kunne fortsette må du nemlig komme til slutt A for å starte på historie B som i sin tur fører til slutt B, som igjen fører til historie C etc . etc.
AA170330 etc .
DB170328 De to ble gitt forelegg av Politimesteren i Trøndelag etter at de i beruset tilstand sang Rosenborg-sanger og viste fingeren, etc , for, som det står i tiltalen : « å fremprovosere en reaksjon fra dem.
DB170327 - Furu, som nå er tilkjent 900 000 kroner i erstatning for to feilbygde bad etc ., mener dere har trenert saken og forsøkt å unnslippe ansvar.
AA170323 Av disse er det over 200 som mottar sosialhjelp som et tillegg til annen hovedinntekt ( lønn, arbeidsledighetstrygd etc . ).
DB170320 » « Brannsjefens væremåte og ordbruk mot ansatte ( som å ansette polakker, er penger spart ), gi flere sparken etc ...
DB170316 Det han heller ikke nevner, er at de rettighetene det er strid om, er videresendingsrettighetene til distributørene ( GET/Canal Digital etc . ), hvor man i dag kan se programmer forsinket, i opptak, via apper, via distributørenes nettlagring osv.
BT170316 Skal utføres uten russeklær, altså i vanlige klær ¶ §408 - Butikkvittering av kjøpt produkt - For Jenter : Gå hånd-i-hånd med en annen russ av samme kjønn i en butikk og diskuter høylytt størrelsen på agurker, bananer, etc .
DB170311 Vi strammet også inn, men likevel ble det registrert 26400 nye landsmenn i fjor, over 90 prosent fra den gruppen SSB kaller « Afrika, Asia, etc .
DA170309 Den er plassert slik at den skal kunne fange opp den samlede luftforurensningen fra alle mulige kilder ( trafikk, oppvarming, bynær industri, naturlige kilder, etc . ).
SA170308 Inntektene fra arrangementet ( billetter, sponsorer, etc . ) var på 6,7 millioner kroner.
AP170308 Inntektene fra arrangementet ( billetter, sponsorer, etc . ) var på 6,7 millioner kroner.
SA170306 Bybakgrunnsstasjonene, som Våland er et eksempel på, skal derimot stå slik at de fanger opp den samlede luftforurensningen fra alle mulige kilder ( trafikk, oppvarming, bynær industri, naturlige kilder, etc . ).
SA170302 Et utall dyre restaurantbesøk, reiser, gaver, hotellopphold, unyttig konsulentbruk etc . er dokumentert.
SA170301 Representasjon i styrer etc skal være forholdsmessig, dvs 95 % menn pic.twitter.com/2zwBU4HKes ¶
BT170301 Representasjon i styrer etc skal være forholdsmessig, dvs 95 % menn pic.twitter.com/2zwBU4HKes ¶
AP170301 Representasjon i styrer etc skal være forholdsmessig, dvs 95 % menn pic.twitter.com/2zwBU4HKes ¶
AP170225 AstaZero ble bygget fordi man trengte noe mer avansert enn tradisjonelle testbaner, hvor man driver forsøk med bilenes chassiser, robusthet, fjæringssystemer etc .
DB170222 e som for eksempel rundet 60 i oktober, var helt ute da de ikke fattet hva vi mente med å misbruke uttrykket kult ( tilfeldig valgt ) eller da vi snakket om fake ( hørt første gangen innbakt i det norske språk av studentkompis Otto Jespersen på Kunstnernes Hus i 86 ) eller slang på uttrykket lite a etc . etc.
DB170222 etc .
DB170221 Da må vi legge til hva som faktisk skjedde, fortelle om hele dommen, fortelle at vedkommende ble tatt for det og det stoffet, hva som skjedde med anken etc .
BT170221 Vi har erfaring med at mange kommer seg over i ny aktivitet ( arbeid, utdanning etc . ) i løpet av de første tre månedene etter at de er registrert hos Nav.
DB170219 fødselsnummer, passnummer, hemmelige adresser, private telefonnummere, personalia på slekt, hvor de spiser ute, hva slags skiltnummere de har på privatbilen, hvor de drar på ferie etc .
AA170218 NRK skriver følgende på sine hjemmesider : « Elektroniske apparater av ulike typer ( wifi-routere, belysning, ladere etc ) kan avgi støy, og dermed ødelegge for radiomottak i nærheten.
DB170217 « Er du villig til å møte opp personlig for å hente nye identitetsdokumenter som pass, førerkort, bankkort med bilde etc . for å sikre din egen identitet. » 87 prosent svarte « ja ».
VG170215 Kommer disse til å komme mens jeg arbeider med Nord-Korea etc . ? », skrev presidenten da.
DN170214 Kommer disse til å komme mens jeg arbeider med Nord-Korea etc .
BT170214 Kommer disse til å komme mens jeg arbeider med Nord-Korea etc . ? skriver presidenten på Twitter tirsdag.
AA170214 Kommer disse til å komme mens jeg arbeider med Nord-Korea etc . ? skriver presidenten på Twitter tirsdag.
AA170214 Kommer disse til å komme mens jeg arbeider med Nord-Korea etc . ? skriver presidenten på Twitter tirsdag.
DB170213 +7 Lampaert, +28 Rowe, +29 Debusschere, +31 Kristoff, Vanmarcke, De Backer etc ¶ 2014 : Fullførte ikke.
AA170213 Pasientblikket nedenfra etableres der du ligger naken og sårbar, uten briller, klokke, telefon etc .
VG170210 Man hører alltid : « Jeg har ikke nok penger », « jeg trener ikke så mye som jeg burde », « jeg er ikke suksessfull nok », « jeg gjorde det ikke bra nok på eksamen » etc .
VG170210 Hun studerer fulltid, jobber i tillegg, tar mange dansetimer i uken, trener regelmessig på treningssenter, går på politiske forelesninger på kveldstid etc .
DB170210 Og når man halverer AAP-tiden, vil dette isolert sett åpenbart risikere å skape flere personer som havner på uføretrygd ( eller på sosialhjelp etc . ), men som ville klart å komme ut i arbeid med et lengre AAP-løp.
DB170210 En mann ( Raymond Cattell ) hadde ei liste over 4400 adjektiver som beskriver mennesker ( Energisk, snill, ryddig, nervøs, nysgjerrig, etc . ).
DB170209 Besparelser kunne reinvesteres i enda bedre løsninger for felles sosiale funksjoner, transport, gårdsrom, parker etc .
BT170209 Hva om Norge beslutter at alt som er mulig å kaste, det være seg plastkanner, garn, oljekanner, etc , skal være mulig å spore ?
AA170205 Hva skulle vi da gjort - tatt opp dyre forbrukslån, solgt huset etc . ?
DB170204 Som Hjelmeland vektlegger Aarebrot det språklige og kulturelle fellesskapet i den planlagte stor-regionen, og minner om at fylkene er en relativt ny oppfinnelse ; de gamle fogderiene ( Sunnmøre, Hardanger, Ryfylke, etc . ) er en mer formålstjenlig inndeling av distrikter.
DB170201 Det skyldes selvfølgelig at dommerne er politisk oppnevnt, men også klarere politiske skillelinjer i en topartinasjon, hvor spørsmål om eiendomsrett, likestilling, våpenlovgivning, abort etc er så politisk betent at det tillater få nyanser.
DB170131 Det betyr at du ikke har like mye å velge i som for vanlige løpesko, med tanke på om du over/underpronerer etc .
SA170126 Lederes beslutninger, basert på « å forstå risiko » skjer på bakgrunn av verdier og preferanser som henger sammen med makt, posisjoner, incentivordninger, bedriftskultur som kan være til hinder for å rapportere om farlige forhold, etc .
AP170124 På sikt kommer ny T-banetunnel og A-husbane, flere sykkelveier etc .
BT170122 La oss gjøre et forsiktig anslag og legge til grunn at det kan leveres strøm fra en havvindpark, inklusive nettkostnader etc . til det firdoble av Kriegers flak, altså 160 øre/kWh.
DB170118 Dette med utgangspunkt i nettopp skjeden samtidig som han minnet oss om utgivelsen « Sjarmen med tarmen » etc ..
AP170118 Vi løp rundt i kortbukser, kjøpte kruttlapper, cowboy og indianerfigurer, Lego, flybyggesett etc ....
AP170118 Vi løp rundt i kortbukser, kjøpte kruttlapper, cowboy og indianerfigurer, Lego, flybyggesett etc ....
AP170118 Vi løp rundt i kortbukser, kjøpte kruttlapper, cowboy og indianerfigurer, Lego, flybyggesett etc ....
SA170116 Dyplenking håndteres ikke optimalt, så du får veldig forskjellig opplevelse alt etter om du har en Sony, LG, Huawei, Samsung etc . dings og hvilken Android versjon du er på.
BT170116 Dyplenking håndteres ikke optimalt, så du får veldig forskjellig opplevelse alt etter om du har en Sony, LG, Huawei, Samsung etc . dings og hvilken Android versjon du er på.
AP170116 Dyplenking håndteres ikke optimalt, så du får veldig forskjellig opplevelse alt etter om du har en Sony, LG, Huawei, Samsung etc . dings og hvilken Android versjon du er på.
SA170112 I tillegg kommer alt arbeidet i dagen, veg, portaler, masseutskiftning, sjøfylling, etc .
SA170112 Dyplenking håndteres ikke optimalt, så du får veldig forskjellig opplevelse alt etter om du har en Sony, LG, Huawei, Samsung etc . dings og hvilken Android versjon du er på.
FV170112 Dyplenking håndteres ikke optimalt, så du får veldig forskjellig opplevelse alt etter om du har en Sony, LG, Huawei, Samsung etc . dings og hvilken Android versjon du er på.
BT170112 Dyplenking håndteres ikke optimalt, så du får veldig forskjellig opplevelse alt etter om du har en Sony, LG, Huawei, Samsung etc . dings og hvilken Android versjon du er på.
AP170112 Dyplenking håndteres ikke optimalt, så du får veldig forskjellig opplevelse alt etter om du har en Sony, LG, Huawei, Samsung etc . dings og hvilken Android versjon du er på.
DB170111 Om radioen har en passende lydinngang ( AUX/Line in etc . ) er det aller enklest å bare bruke en vanlig minijack-kabel mellom en DAB+-radio eller mobilen og den gamle radioen.
SA170108 Idet et nytt år påbegynnes og vi pepres fulle av formaninger og nyttårsforsetter om slanking, trening etc , mener forfatter og veileder Anne Sælebakke dette nyttårsforsettet bør stå øverst på listen hos alle foreldre : ¶
BT170108 Idet et nytt år påbegynnes og vi pepres fulle av formaninger og nyttårsforsetter om slanking, trening etc , mener forfatter og veileder Anne Sælebakke dette nyttårsforsettet bør stå øverst på listen hos alle foreldre : ¶
AP170108 Idet et nytt år påbegynnes og vi pepres fulle av formaninger og nyttårsforsetter om slanking, trening etc , mener forfatter og veileder Anne Sælebakke dette nyttårsforsettet bør stå øverst på listen hos alle foreldre : ¶
DB170106 Altså verken rødt kjøtt, hvitt kjøtt, fisk eller insekter etc .
SA170105 Sett frem andre krydder på bordet, eksempelvis pepper, hvitløkspepper, friske eller tørre urter, lime, etc .
SA170105 Lag en salat, rå gulrotstaver eller cherrytomater til å spise ved siden av ferdigpizza, frossenretter, etc .
FV170105 Sett frem andre krydder på bordet, eksempelvis pepper, hvitløkspepper, friske eller tørre urter, lime, etc .
FV170105 Lag en salat, rå gulrotstaver eller cherrytomater til å spise ved siden av ferdigpizza, frossenretter, etc .
FV170105 Ha sunne mellommåltid tilgjengelig, som nøtter, mager skyr, cottage cheese, etc .
FV170105 Eksempelvis : smoothier, fruktsalat, kesam, grove pizzasnurrer, etc .
FV170105 Det er store forskjeller i sukkerinnhold på frokostblandinger, syltetøy, etc .
BT170105 Sett frem andre krydder på bordet, eksempelvis pepper, hvitløkspepper, friske eller tørre urter, lime, etc .
BT170105 Lag en salat, rå gulrotstaver eller cherrytomater til å spise ved siden av ferdigpizza, frossenretter, etc .
BT170105 Ha sunne mellommåltid tilgjengelig, som nøtter, mager skyr, cottage cheese, etc .
BT170105 Eksempelvis : smoothier, fruktsalat, kesam, grove pizzasnurrer, etc .
BT170105 Det er store forskjeller i sukkerinnhold på frokostblandinger, syltetøy, etc .
AP170105 Sett frem andre krydder på bordet, eksempelvis pepper, hvitløkspepper, friske eller tørre urter, lime, etc .
AP170105 Lag en salat, rå gulrotstaver eller cherrytomater til å spise ved siden av ferdigpizza, frossenretter, etc .
AP170105 Ha sunne mellommåltid tilgjengelig, som nøtter, mager skyr, cottage cheese, etc .
AP170105 Eksempelvis : smoothier, fruktsalat, kesam, grove pizzasnurrer, etc .
AP170105 Det er store forskjeller i sukkerinnhold på frokostblandinger, syltetøy, etc .
DB170101 Det man vanligvis kaster på en vannmelon syltes og stammen på blomkålen kjøres i blender til " couscous " etc .
DB170101 Da tar man hensyn til økonomi, hva som skjer på digitale flater, globale trender etc .
AP161231 Da George Bush overtok etter Bill Clinton, ble det forlangt at alle offentlig pressemeldinger, rapporter etc . som omhandlet global oppvarming og klimaendringer skulle innom Det hvite hus.
AP161231 Da George Bush overtok etter Bill Clinton, ble det forlangt at alle offentlig pressemeldinger, rapporter etc . som omhandlet global oppvarming og klimaendringer skulle innom Det hvite hus.
SA161222 Kalkpussing, fuging etc , 2018-24.
AP161013 Flate ut skråninger og øke avstanden til trær, steiner etc . langs veiene.
AP160913 De viktigste kriteriene er tidspunktet noe er postet ( nytt trumfer gammelt ), hvor mye engasjement en oppdatering allerede har skapt ( delinger, likerklikk og kommentarer ), hvem som har postet det og hva slags innhold det er ( video, bilder, lenker til nyheter etc . ) ¶
SA160912 Eller som Apple sier i kommentaren til The Verge : « Airpods mister magien ( enkelt oppsett, sømløs overføring, Siri etc . ) når de ikke brukes med en Apple-enhet.
SA160912 De vil med andre ord fungere som et hvilket som helst sett med Blåtann-hodetelefoner med tilsvarende behov for manuell paring etc .
FV160912 Eller som Apple sier i kommentaren til The Verge : « Airpods mister magien ( enkelt oppsett, sømløs overføring, Siri etc . ) når de ikke brukes med en Apple-enhet.
FV160912 De vil med andre ord fungere som et hvilket som helst sett med Blåtann-hodetelefoner med tilsvarende behov for manuell paring etc .
BT160912 Eller som Apple sier i kommentaren til The Verge : « Airpods mister magien ( enkelt oppsett, sømløs overføring, Siri etc . ) når de ikke brukes med en Apple-enhet.
BT160912 De vil med andre ord fungere som et hvilket som helst sett med Blåtann-hodetelefoner med tilsvarende behov for manuell paring etc .
AP160912 Eller som Apple sier i kommentaren til The Verge : « Airpods mister magien ( enkelt oppsett, sømløs overføring, Siri etc . ) når de ikke brukes med en Apple-enhet.
AP160912 De vil med andre ord fungere som et hvilket som helst sett med Blåtann-hodetelefoner med tilsvarende behov for manuell paring etc .
AP160910 Pluggen er like liten og solid, er lynkjapp, kan settes i begge veier, leverer også strøm og har ekstremt mange bruksområder ( kan også drive skjermer, prosjektorer etc . ).
SA160815 Katalog-coveret er det samme i alle land og Ikea gjør ifølge Egger ingen tilpasninger når det gjelder bruk av modeller, situasjoner etc .
AP160815 Katalog-coveret er det samme i alle land og Ikea gjør ifølge Egger ingen tilpasninger når det gjelder bruk av modeller, situasjoner etc .
AP160809 Valutahandlere veksler vanlig valuta ( dollar, rubler, yen etc . ) i bitcoin gjennom nettsteder for slik valutahandel.
AP160713 Det er både Norges egne og NATOs ønsker som avgjør hvor Norge skal fly over Russland, for å kontrollere om mengder av utstyr etc . er slik russerne selv har oppgitt.
AP160622 Da kan vi nevne nasjoner som Vanuatu, Amerikansk Samoa, Macau etc .
AP160617 Nå skal det hete sjef for Hæren, for Sjøforsvaret etc , og sjefene skal lede styrkene langt mer direkte enn planen er i dag.
AP160617 I dag er det flere selvstendige krigsskoler, befalsskoler etc .
SA160601 Forbruk til oppvarming etc . utgjør en forsvinnende liten del av gassforbruket.
SA160531 « Syns den er drøy med tanke på hvor mange som opplever uventet barnedød uten å ha snuset/røyket etc .
SA160531 - Helliger målet middelet selv om enkelte blir opprørt, og som vi ser har en historie med dødfødsel uten at de har snust, røkt etc ?
FV160531 « Syns den er drøy med tanke på hvor mange som opplever uventet barnedød uten å ha snuset/røyket etc .
FV160531 - Helliger målet middelet selv om enkelte blir opprørt, og som vi ser har en historie med dødfødsel uten at de har snust, røkt etc ?
BT160531 « Syns den er drøy med tanke på hvor mange som opplever uventet barnedød uten å ha snuset/røyket etc .
BT160531 - Helliger målet middelet selv om enkelte blir opprørt, og som vi ser har en historie med dødfødsel uten at de har snust, røkt etc ?
AP160531 « Syns den er drøy med tanke på hvor mange som opplever uventet barnedød uten å ha snuset/røyket etc .
AP160531 - Helliger målet middelet selv om enkelte blir opprørt, og som vi ser har en historie med dødfødsel uten at de har snust, røkt etc ?
VG160525 Det dreier seg om meny med tastevalg, køstyring, styring av åpningstider, etc .
VG160525 - Eksempler på slik funksjonalitet er talemeldinger, tastevalg, køordninger, posisjoneringsoppslag, sett-over-løsninger etc .
AP160525 Skolen har ikke nødvendige arealer til å tilfredsstille dagens romprogram og de tekniske anleggene tilfredsstiller ikke dagens krav til inneklima og luftmengder etc .
AP160429 Hva mener du en intensiv periode med lite søvn, mye alkohol etc betyr for kropp og helse, både på kort og lang sikt ?
AP160422 Ifølge kriterier ( hvor mange som jobber, skoleresultater etc . ) som brukes for å beregne omfanget av segregerte områder i Sverige, så har de vokst i antall fra tre i 1990 til 186 i 2012.
DB160419 offer blir avhengige, straffeforfølgelse gjør det mer og ikke mindre sannsynlig at de som blir det forblir rusmisbrukere, hardere straffer skaper høyere narkotikakriminalitet - ikke lavere, de fleste illegale stoffer er jo både mindre farlige og mindre avhengighetsskapende enn alkohol og tobakk, etc , etc. ) ¶
DB160419 blir avhengige, straffeforfølgelse gjør det mer og ikke mindre sannsynlig at de som blir det forblir rusmisbrukere, hardere straffer skaper høyere narkotikakriminalitet - ikke lavere, de fleste illegale stoffer er jo både mindre farlige og mindre avhengighetsskapende enn alkohol og tobakk, etc, etc . ) ¶
AP160317 Ahus : Undersøkelse etc innen én til tre dager.
FV160302 Det er en myte at de smitter fra puter, kosedyr etc .
AP160301 Amerikanske, britiske, nederlandske, belgiske etc . soldater deltar på storøvelsen Cold Response nettopp for å lære seg vinterkrig.
AP160223 Flere boliger gjør også at flere mennesker får tilgang til Fornebus herlighetsverdier, som nærhet til fjorden, Nansenparken etc . †" Hva slags boliger og bokvalitet må til for å lokke Oslo-folk til den andre siden av grensen ? †" Vi er glade for alle som vil bo i Oslo.
AP160219 r eksempel : " Hvis en kunde kvitterer på levert vare, så driv automatisk inn betalingen, beregn og overfør deretter riktig merverdiavgift til staten, legg utgifter knyttet til leveringen av varen inn i regnskapet, reduser lagerbeholdningen med et eksemplar, sett av avtalt overskudd til utbytte etc ., etc.
AP160219 , etc .
FV160210 * Playtech er en av verdens største leverandører av programvare til sportsspill, casino, bingo etc . på nett. * * Paddy Power og Betfair har slått seg sammen til ett selskap.
BT160210 * Playtech er en av verdens største leverandører av programvare til sportsspill, casino, bingo etc . på nett. * * Paddy Power og Betfair har slått seg sammen til ett selskap.
AP160113 Denne undersøkelsen bekrefter at fuglene i stor grad evner å tilpasse trekkretning, flyvehøyde, etc . slik at de unngår turbinene, selv om natten.
AP160107 - Men for mange handler det vel om at de rett og slett ikke rekker jobb, barnehagehenting, etc , om de sykler i stedet for å kjøre bil ?
AP160107> - Men for mange handler det vel om at de rett og slett ikke rekker jobb, barnehagehenting, etc , om de sykler i stedet for å kjøre bil ?
AP160107> target="avis" href= - Men for mange handler det vel om at de rett og slett ikke rekker jobb, barnehagehenting, etc , om de sykler i stedet for å kjøre bil ?