DA171112 - Språkfordelene er én ting, men erfaringene de har fra selv å være asylsøkere på mottak betyr mye, fastslår mottaksleder Lars Juhl, og peker på at noen ansattes erfaringer fra for eksempel Midtøsten har fungert som konfliktløser.
DB171016 Stortinget viser stor interesse for skolen og for læreres erfaringer , og de ønsker en gjennomgang av det nasjonale kvalitetssystemet.
DA171016 » Dette er bare tre av mange tilbakemeldinger Framtiden i våre hender ( FIVH ) har fått etter å ha spurt folk om deres erfaringer med reparasjoner.
VG171015 - Jada, det er klima som er tema i både « Bienes historie », « Blå » og i fortsettelsen, men historiene om menneskene er motoren - og her er det egne erfaringer som ligger i bunn, forteller hun. - « Blå » er en kjærlighetsfortelling - og her har jeg brukt mye av meg selv.
DB171015 Han omtaler Ashbal al-Khilafa som « en slags barnemilits », og tror tusenvis av barn kan ha slike erfaringer .
VG171014 Jeg tenker i presens og ser bare fremover og deler gjerne mine egne gode erfaringer for å hjelpe andre til å gjøre det samme.
NL171014 Sjømatbedriftene på Senja viser i tillegg til andre og nyere erfaringer med norsk kulturminneforvaltning.
DA171014 Kjell Erik Killi-Olsen har vært ute på mange reiser, og denne utstillingen viser at han har en stor ryggsekk av erfaringer som han greier å omsette i bilder som berører gjennom sin allmennmenneskelige fortellinger.
VG171013 - På Olympiatoppen kan jeg snakke med andre om deres erfaringer .
VG171013 Vi fikk spilletid og, vi var ikke bare i stallen, men fikk spille og kunne dra med oss erfaringer , påpeker Wangberg, som mener det var enklere å være juniorspiller i Rosenborg da de var det, enn ti år tidligere.
SA171013 Idrettspresident Tom Tvedt har dårlige erfaringer med besøk i kulturdepartementet.
DN171013 Torsdag arrangerte Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse ( NUES ) sitt årlige forum der inviterte foredragsholdere fortalte om sine erfaringer med styrearbeid.
AP171013 Idrettspresident Tom Tvedt har dårlige erfaringer med besøk i kulturdepartementet.
SA171012 Da ordningen ble innført, lente man seg på erfaringer fra Nederland som tilsa at ordningen ville ha en positiv påvirkning på prisen på energieffektive boliger.
SA171012 - Stemmer med våre erfaringer
SA171012 - Dette er langt på vei riktig og stemmer overens med hvilke erfaringer vi selv har gjort innenfor energibruk i bygg og bolig.
DN171012 ¶ Investor Øystein Stray Spetalen delte sine erfaringer med styrearbeid på det årlige forumet til Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse ( NUES ).
DB171012 Nettopp dette mangfoldet former menneskelige erfaringer som over tid vil hjelpe de ytterst få som skal bli toppspillere.
DA171012 Hun slo fast at regjeringen ikke evner å lære av disse erfaringer og øker forskjellene i Norge.
DA171012 Vi er opptatt av å høste erfaringer og lære underveis, og derfor skal konkurransene om de øvrige persontogtilbudene lyses ut suksessivt de kommende årene, sier Solvik-Olsen.
AP171012 Da ordningen ble innført, lente man seg på erfaringer fra Nederland som tilsa at ordningen ville ha en positiv påvirkning på prisen på energieffektive boliger.
AP171012 - Stemmer med våre erfaringer
AP171012 - Dette er langt på vei riktig og stemmer overens med hvilke erfaringer vi selv har gjort innenfor energibruk i bygg og bolig.
AA171012 Vi er opptatt av å høste erfaringer og lære underveis, og derfor skal konkurransene om de øvrige persontogtilbudene lyses ut suksessivt de kommende årene, sier Solvik-Olsen.
VG171011 Også Angelina Jolie og Gwyneth Paltrow har overfor New York Times åpnet opp for sine negative erfaringer med Harvey Weinstein.
DB171011 Dette skal gi erfaringer og teknologier som er nødvendige for reisen til Mars.
DA171011 Ut i fra FLTs erfaringer føler Simmenes seg trygg på at et statlig etter- og videreutdanningsfond både vil bidra til kontinuerlig høy sysselsetting og økt produktivitet.
DA171011 - Vi har utelukkende gode erfaringer med dette, forteller forbundsleder i FLT, Johnny Simmenes.
DN171010 I boken beskrives hvordan de to grunnleggende søvntypene Rapid Eye Movement ( REM ) - ( da vi drømmer ) - og NREM ( der vi har den dypeste søvnen ), sorterer erfaringer fra vårt våkne liv og tar bort uønskede minner og forsterker viktige minner.
DN171010 Støre skriver følgende i en SMS : « Klubben har formidlet tilbakemeldinger fra ansatte med negative erfaringer i valgkampen.
DB171010 Kvinnen, Lola Ogunyemi, starter med å fortelle om sine erfaringer med å være farget.
DA171010 Det kan være sinne, hat, personlige erfaringer - diktet kan tegne et politisk landskap.
VG171009 - Klubben har formidlet tilbakemeldinger fra ansatte med negative erfaringer i valgkampen.
SA171009 Det er et tilbud i Tromsø hvor mødre med barseldepresjon får anledning til å møtes for å prate og utveksle erfaringer .
SA171009 For noen dager siden, valgte Morten Gamst Pedersen å komme med egne refleksjoner, basert på egne erfaringer og tanker, omkring TILs fremtid.
FV171009 Det er et tilbud i Tromsø hvor mødre med barseldepresjon får anledning til å møtes for å prate og utveksle erfaringer .
DN171009 Deretter kan hvem som helst anonymt legge ut sine erfaringer med vedkommende.
BT171009 Det er et tilbud i Tromsø hvor mødre med barseldepresjon får anledning til å møtes for å prate og utveksle erfaringer .
AP171009 Støre skriver følgende i en SMS : « Klubben har formidlet tilbakemeldinger fra ansatte med negative erfaringer i valgkampen.
AP171009 Vårt mål er å bruke medlemmenes erfaringer til å bidra med forståelse og håp for dem som ennå lider.
AP171009 Det er et tilbud i Tromsø hvor mødre med barseldepresjon får anledning til å møtes for å prate og utveksle erfaringer .
AA171009 Støre skriver følgende i en SMS : « Klubben har formidlet tilbakemeldinger fra ansatte med negative erfaringer i valgkampen.
VG171008 Vi har også generelt veldig gode erfaringer med gjenopprettende prosesser i Norge.
DB171008 Positive erfaringer
DB171008 - Det har vært en helg med mange positive erfaringer .
VG171007 Da Olemic Thommessen tidligere i uken ble lansert som Høyres kandidat, sa han at han har dratt viktige erfaringer av budsjettsprekken i byggesaken.
AP171007 Basert på egne erfaringer har Ingunn laget en liste over konkrete råd til andre foreldre.
DA171006 - Vi har kun positive erfaringer med høringskontoret i sentrum.
AP171006 Generalmajor Kristin Lund møtte forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide i fjor for samtaler om erfaringer fra UNFICYP-oppdraget på Kypros.
AA171006 Dagens situasjon er et resultat av en eksplosiv cocktail av katalanernes historiske erfaringer og slett politisk håndverk.
NL171005 " Før kommunen tildelte Grieg den tredje lokaliteten, og det i et fjordområde med mange sjøsamer, ble folks kunnskaper og erfaringer ignorert.
NL171005 At den russiske rapporten som peker ut Svalbard som den største faren for væpnet konflikt, også henviser til at russiske bosettere historisk sett var de første på øyruppa, må kunne kalles en urovekkende retorikk, også med tanke på andre europeiske erfaringer .
AP171005 Statsråden venter nå på en rapport fra Utdanningsdirektoratet om kommunenes erfaringer .
VG171004 Ikke alle filmskapere sitter på erfaringer som egner seg som materiale for en spillefilm.
VG171004 - Jeg er selvfølgelig klar over at det ligger kritikk, spesielt knyttet til byggesaken, men jeg mener at jeg har viktige erfaringer med meg, med håndtering av byggesaken gjennom flere år, som også er viktig for å håndtere en slik sak fremover, sier Thommessen til VG.
DN171004 Jeg mener jeg har viktige erfaringer med meg for å ta slike oppgaver, sier han.
DB171004 Kontrollene skjer etter en skjønnsmessig og konkret vurdering og kan for eksempel være knyttet til erfaringer , mistankeprofiler eller tidligere saker.
DB171004 Jeg mener jeg har viktige erfaringer fra siste periode for nettopp å ta fatt på dette arbeidet, sier Thommesen.
DA171004 GODE ERFARINGER : Statoil har gode erfaringer med å unngå forslamming fra Stjerne-brønnen, som er del av Oseberg Sør.
DA171004 GODE ERFARINGER : Statoil har gode erfaringer med å unngå forslamming fra Stjerne-brønnen, som er del av Oseberg Sør.
DA171004 - Vi har på plass tiltak som gir trygge operasjoner, blant annet basert på gode erfaringer fra boring på Stjerne-brønnen på Viking-banken for fem år tilbake, Målinger fra DNV her viste at spredningen knapt nok var sporbar, forteller han.
DA171004 - Nei, det er stort sett i tråd med våre erfaringer i markedet.
DA171004 GODE ERFARINGER : Statoil har gode erfaringer med å unngå forslamming fra Stjerne-brønnen, som er del av Oseberg Sør.
DA171004 GODE ERFARINGER : Statoil har gode erfaringer med å unngå forslamming fra Stjerne-brønnen, som er del av Oseberg Sør.
DA171004 - Vi har på plass tiltak som gir trygge operasjoner, blant annet basert på gode erfaringer fra boring på Stjerne-brønnen på Viking-banken for fem år tilbake, Målinger fra DNV her viste at spredningen knapt nok var sporbar, forteller han.
DA171004 Jeg mener jeg har viktige erfaringer fra siste periode for nettopp å ta fatt på dette arbeidet, sier Olemic Thommesen i en pressemelding.
DA171004 - Viktige erfaringer
AP171004 Jeg mener jeg har viktige erfaringer fra siste periode for nettopp å ta fatt på dette arbeidet, sier Thommesen.
AA171004 Jeg mener jeg har viktige erfaringer med meg for å ta slike oppgaver, sier han. ( ©NTB ) ¶
AA171004 Det har vi hatt gode erfaringer med de siste fire årene, selv om det har vært litt turbulens.
VG171003 Vi hadde helt like erfaringer , jeg og samene.
DN171003 De skal blant annet forske på selvforsyning av mat, energi og vann, og målet er at dette skal gi viktige erfaringer med å kunne opprettholde menneskelig liv i tøffe og menneskefiendtlige miljøer på fremmede planeter.
DB171003 De fleste møter kanskje kun en eneste gang i livet i retten og etter det vil de ta med seg sine erfaringer videre til sine etterkommere og til sitt miljø.
AA171003 Erfaringer utløser avtrekkeren, sier Clemente.
AA171003 | Gode erfaringer med snøscooterløyper ¶
AA171003 De melder om positive erfaringer og svært lite ulovlig kjøring.
NL171002 Kautokeino- og altafolk har, gjennom selvopplevde erfaringer , med lang vei på ryggen i sykebil, forståelse for at folk i Båtsfjord og andre steder langs kysten har behov for - og rett til - et helikopter som kan ta den syke direkte til et akuttsykehus i vårt vakre fylke.
NL171002 Samtidig melder media om positive erfaringer fra sammenslåingsprosessen i Trøndelag, så langt den eneste av de nye regionene som er skapt.
DB171002 Men vi lærer alle av erfaringer , og nå har jeg vært veldig tydelig på hvordan på hvordan min arv er plassert, sier Støre til Dagbladet.
DB171002 Nå som Suomalainen har fått sortert sine erfaringer inne på gården, tar hun det ikke så tungt.
AP171002 Hun understreker at de foreløpig har erfaringer fra bare én dag, og det er for lite til å vite om trafikantene endrer vaner varig.
AA171002 Tjenestene har delt og utvekslet erfaringer med studenter og ansatte ved NTNU om hvordan verdiene og barnesynet påvirker måten vi møter barn og unge.
AA171002 Mitt liv-prosjektet presiserer at barn og unges egne erfaringer er en viktig kunnskap.
AA171002 på : at « Barn og unge har mye kunnskap om sitt eget liv », « De er like mye verdt som voksne » og « Vi trenger kjærlighet og vi må bli trodd og tatt på alvor » sier barn og unge med erfaringer fra barnevernet, psykiatrien og skolevesenet.
DB170930 Vi har for det første relativt gode erfaringer med reguleringen av alkohol og tobakk.
DA170930 Her settes lokale erfaringer - i betydningen svenske/nordiske og europeiske/vestlige - sammen med virkelighetsbeskrivelser fra fjerntliggende land.
DA170930 Det enkle poenget er at hele samtalerommet må åpnes, for alle typer erfaringer .
DA170930 Alt basert på egne erfaringer , men også iblandet filosofi, kulturkritikk, politikk - med fotnoter i margen.
AP170930 Det viser erfaringer fra flere byutviklingsprosjekter som er på trappene i Europas storbyer.
SA170929 I dag er jeg glad for å kunne dele mine erfaringer .
DB170929 De siste tidsvitnene er i ferd med å forsvinne, og det er naturlig at de får dele sine opplevelser og erfaringer .
DA170929 Det er mange dyrekjøpte erfaringer og refleksjoner rundt ting man har stått i, sier 47-åringen.
AP170929 I dag er jeg glad for å kunne dele mine erfaringer .
DB170928 Derfra kan vi både hente erfaringer til menneskelige oppdrag lenger ut i solsystemet og undersøke månens overflate, men hvis det blir nødvendig kan vi også returnere til jorda i løpet av dager, skriver NASA i en uttalelse. | - Minner mer om en leteaksjon enn en pågående etterforskning ¶
AP170928 Gruppen har ønsket å bidra med erfaringer som gjorde at disse klarte å komme seg ut av tilstanden med energisvikt.
AP170928 Gruppen har ønsket å bidra med erfaringer som gjorde at disse klarte å komme seg ut av tilstanden med energisvikt.
DN170927 Og det har ingenting å gjøre med erfaringer , materiell velstand eller personlig tro.
AP170927 - Dette er veldig gode resultater, og jeg regner nå med at utviklingssykehjemmet i Vestfold sprer sin kunnskap og sine erfaringer med andre utviklingssykehjem, sier helseminister Bent Høie.
VG170926 - Jeg har et ønske om å være i høyden etter som jeg har positive erfaringer med det.
VG170926 I samarbeid med en rekke ikke-statlige organisasjoner, delte ungdom egne erfaringer med parlamentsmedlemmer, lobbet og frontet kampanjen for å stoppe barneekteskap.
DB170926 Erfaringer fra USA viser at nedskyting kan gi mulige midlertidige fordeler, men vil redusere naturlig utvelgelse og evolusjonær tilpasning mot CWD-resistente dyr.
DA170926 Erfaringer viser at investeringer i et godt fysisk nærmiljø er viktig for å sikre møteplasser, trygghet og kvaliteter som løfter et område på sikt uavhengig av inn- og utflytting.
DA170926 Bærum kommune har gode erfaringer med å ta i bruk nye digitale løsninger, opplyser både skolesjef Siv Herikstad og kommunalsjef for pleie og omsorg Morten Svarverud.
DA170926 - Erfaringer fra Oslo og andre steder viser at effektiv markedsføring kan få folk til å åpne øynene for elsykkel som et alternativ til bil, sier miljøminister Karolina Skog ( Miljöpartiet ), her sammen med finansmarkeds- og forbrukerminister Per Bolund ( Miljöpartiet ), i den svenske regjeringen.
AA170926 De utvekslet erfaringer om bosetting og sysselsetting av flyktninger og innvandrere.
AA170926 Erfaringer fra Tromsø ¶
NL170925 Hun sier videre at seksuell modenhet utvikles gjennom akkumulering av seksuelle erfaringer , gode som dårlige, og at modenhet kommer sist, ikke først.
DN170925 Han understreker at han ikke har opplevd kopiering som et stort problem for Filmgrail og totalt sett har han gode erfaringer .
DB170925 - Jeg prøver å se, skaffe meg erfaringer og finne løsningen som fungerer for meg.
AP170925 Opplevelsene vi har felles, stemmer godt overens med erfaringer norske borreliosepasienter har delt i mediene i snart tyve år.
DB170924 Svenskenes erfaringer fra 16 år tilbake fører nå til at politiet gjør om politihusets garasje til arrestlokale - med plass til 350 personer.
DB170924 Erfaringer fra tidligere demonstrasjoner, som i Stockholm og i Kristiansand, viser at bevegelsen mobiliserer med medlemmer fra andre land.
DB170923 Mikhail Kalasjnikov designet våpenet i 1947, basert på sine erfaringer som soldat i Den røde hær under 2. verdenskrig.
DA170923 Ronny Deila, etterspurt trener i årevis med suksess i Drammen og heftige erfaringer fra Celtic i Glasgow, opplever at løftet som en ny stadion skulle gi, har endt i mageplask.
DA170923 Det har Roy og Ronny ganske mye av, tilegnet ut fra egne erfaringer .
DA170923 De har erfaringer og skussmål som få andre i ishockey og fotball.
AP170923 NMEF verdsetter pasienthistorier og har systematisk samlet erfaringer i flere store rapporter.
NL170922 Erfaringer fra resten av landet ser imidlertid ikke ut til å være fanget opp eller vurdert som viktige nok når DAB-slukkingen plutselig er den store saken i Oslo.
DB170922 Mine erfaringer er at barna er sulten på kunnskap om privatøkonomi, og at spørsmålene er mange.
AP170922 I det siste har hun engasjert seg i bortføringssaker, og har laget et nyhetsbrev hvor hun oppfordrer folk som har vært bortført til å utveksle erfaringer .
AP170922 De deler sine erfaringer med Mette.
AA170922 Helsedirektøren ønsker at man skal trekke erfaringer fra dem som har de beste resultatene.
SA170921 - Vi har gode erfaringer fra nye byggeprosjekt der forbud mot røyking foran inngangspartier og svalgang tas opp som tema allerede i første møte med beboerne.
AP170921 Hvorfor ikke benytte seg av deres erfaringer med utradisjonell og alternativ terapi som Lightning process ( LP ) og kognitiv adferdsterapi ?
AP170921 Hvorfor ikke benytte seg av deres erfaringer med utradisjonell og alternativ terapi som Lightning process ( LP ) og kognitiv adferdsterapi ?
AP170921 - Vi har gode erfaringer fra nye byggeprosjekt der forbud mot røyking foran inngangspartier og svalgang tas opp som tema allerede i første møte med beboerne.
AA170921 Vi kan derfor dele noen erfaringer med de hardt plagede Oslo-lyttere : DAB fungerer for mange bedre på kjøkkenet enn i bil, og dekningen bør bli bedre.
DN170920 Gründerne Shafi Adan ( 25 ) og Trygve Grimnes ( 30 ) var tirsdag på Handelskonferansen 2017 i regi av Hovedorganisasjonen Virke for å snakke om sine erfaringer .
DB170920 Det er sentralt å kommunisere med den ansatte basert på egne erfaringer .
VG170919 Selv om jeg ikke har kontakt med primærfamilien min, har jeg hatt mine erfaringer med dem.
SA170919 Gode erfaringer fra Hordaland ¶
SA170919 De har ulike erfaringer for hvordan man gjør ting i ulike klubber.
DB170919 Selv om jeg ikke har kontakt med primærfamilien min, har jeg hatt mine erfaringer med dem, sier Hjorth.
AP170919 Gode erfaringer fra Hordaland ¶
AP170919 De har ulike erfaringer for hvordan man gjør ting i ulike klubber.
VG170918 Spesielt det å skifte underlag fra kunstgress til gress, det har jeg dårlige erfaringer med.
VG170918 Gjevestad Agledahl ( t.h ) kjenner selv på usikkerhet, og snakker med andre homofile og skeive om deres erfaringer .
DB170918 Jeg vet ikke om noen unge spillere som har kommet ut med personlige problemer og depresjoner, men jeg forteller mer enn gjerne om mine erfaringer .
DA170918 Selv om jeg ikke har kontakt med primærfamilien min, har jeg hatt mine erfaringer med dem ».
DB170917 Jobbmessig har jeg ekstraordinære erfaringer meg begge disse regissørene, legger Winslet til.
AP170917 Selv i hverdagsarkitekturen kan arkitekten få inn gode sanselige erfaringer .
AP170917 Gode estetiske erfaringer er inspirerende.
AP170917 På oppdrag for Helsedirektoratet laget NAFKAM en rapport i 2015 om pasienters erfaringer med Lightning Process.
AP170917 Nå ønsker de å dele sine erfaringer .
AP170917 Jeg vil gjerne dele mine erfaringer , og så får det være opp til den enkelte hva man velger å gjøre.
AP170917 ), Svein Høst og Camilla Wiede Hellerud vil dele sine erfaringer med andre.
AP170916 Den russiskfødte Likud-politikeren Alexander Shafran ( 35 ) tror de russiskfødte jødenes erfaringer med undertrykking i Sovjetunionen har satt sine spor. - « I Sovjetunionen jaget alle oss.
AP170916 Avstand mellom bord betyr ingen ting på danske kroer, så derfor utveksler vi synspunkter og erfaringer over bordene etter hvert som vi leser.
VG170915 Jeg har flere interesser, og føler at erfaringer fra livet er med på å berike rollefigurene.
VG170915 Ei for sterk internasjonal orientering kan gjøre at vi mister dette aspektet og at innbyggernes erfaringer ikke blir gjort viktig for forståelsen av samfunnet.
NL170915 Noen pasienter er heldige og sendes til hjerterehabilitering, hvor de over uker får være sammen med andre med tilsvarende erfaringer , for opptrening, behandling og råd i forhold til det å leve livet etter hjertesykdommen.
DN170914 Frps Kari Kjønaas Kjos, som denne perioden har ledet helsekomiteen på Stortinget, har også gode erfaringer med Venstre-samarbeid på sitt område.
DB170914 Det er mye vi kan lære av hverandres kompetanser, ferdigheter og erfaringer , sier Maurice Manificat til Dagbladet.
DB170914 Gomez takker i innlegget både familien og legeteamet som har hjulpet henne før og etter operasjonen, og sier hun ser fram til å dele sine siste måneders erfaringer med fansen.
AP170914 Vi preges alle av våre opplevelser og erfaringer .
DB170913 - Nå ser jeg fram mot sesonger, OL i vinter og VM i Seefeld, som jeg har mange gode erfaringer fra.
DB170913 - Den er inspirert av egne og andres erfaringer , men er diktet videre på derfra.
DA170913 I den deler forfatteren sine tanker og erfaringer som syk.
VG170912 - Vi har dyktige medarbeidere med ulik bakgrunn, noen kommer fra fagbevegelsen, noen fra organisasjoner og bedrifter utenfor arbeiderbevegelsen : med forskjellig utdanningsnivå og erfaringer fra ulike deler av arbeidslivet, kontrer hun.
DB170912 - Jeg ser på variasjoner i snittet av nasjonale målinger nå, sammenligner med historiske erfaringer for variasjon mellom fylkene, og korrigerer skjønnsmessig for fylker hvor det av ulike årsaker er en spesiell situasjon nå.
DA170912 - Barseltiden er så spesiell, den inneholder så mye så mange intense nye erfaringer , og vi tenkte det ville være spennende å se hvordan to personer som er rake motsetninger takler det å bli mor, sier Myntevik.
AP170912 De skal dele sine erfaringer , og diskutere hvordan vi skal jobbe videre, sier nestleder Trond Giske på vei inn.
AP170912 Det er folk fra hele landet som har erfaringer fra valgkampen uten at jeg skal sette grenser for debatten.
DB170911 På åpenhet for andres verdier og erfaringer scorer Jensen gjennomsnittlig.
DA170911 Jeg ble ikke direkte forbanna da jeg så den opprinnelige versjonen, men jeg måtte fortelle min versjon basert på egne erfaringer .
AA170911 Min interesse for dette tema har en sammenheng med personlige erfaringer fra en oppvekst på en gård i Nord-Østerdalen på 1950- og 1960-tallet.
VG170910 STORFINT BESØK : Gro Harlem Brundtland, Trond Giske og Jonas Gahr Støre lyttet nøye til Jorunn Giskes meninger og erfaringer fra et langt liv i arbeiderbevegelsen.
DB170910 Men dersom Norge bestemmer seg for å fase ut oljen, vil vi gjøre oss verdifulle erfaringer underveis.
DB170910 Hun ser simpelthen på dem som erfaringer i livet.
VG170909 Hun har evaluert de siste par ukenes erfaringer med sine nærmeste.
DB170909 Men det er litt gåtefullt at folk har og jakter sånne erfaringer dersom det stort sett dreier seg om dårlig sex, lite nytelse, misforståelser, ubehag av forskjellig slag og helserisiko.
DB170909 Han forteller videre at funnene avviker fra tidligere studier, det viktigste er at « nytelse og glede ved slike erfaringer er en ganske dominerende understrøm i fortellingene ».
DB170909 Dagbladet har spurt folk på gata om deres erfaringer med fyllesex og « one night stands » - se videoen øverst i artikkelen !
AP170909 På samme måte er det med erfaringer vi ikke har språk for.
AP170909 Fortielsen av smertefulle erfaringer kan fungere som en slags livbøye, som Thorvald Steen skriver så innsiktsfullt og opprørende om i romanen som kom for noen uker siden, Det hvite badehuset.
AP170908 - Våre eksperter møter deres eksperter og utveksler kunnskap og erfaringer , blant annet når det gjelder rakettforsvar.
VG170907 Tusvik og Tønne er på sitt beste når de tar seg god tid med historiene slipper seg helt løs og tuller med egne erfaringer og synspunkter, som sine respektive fedres oppdragelses-strategier, eller hvordan Tønne lever et liv med « svulst og SUV ».
VG170907 Tuller med egne erfaringer
VG170907 Jeg er lidenskapelig opptatt av Internett, og på gode dager er jeg sikker på at Internett vil gjøre det mulig for oss alle å dele våre erfaringer , lære av andre og bygge en verden som har medfølelse for alle mennesker.
SA170907 Han har ikke bare dårlige erfaringer med russiske medier.
BT170907 Han har ikke bare dårlige erfaringer med russiske medier.
AP170907 Barnevernsproffene Glorija ( i midten ) og Anika ber statsråd Solveig Horne lytte til barn og unge med erfaringer fra barnevernet.
AP170907 Han har ikke bare dårlige erfaringer med russiske medier.
AA170907 Kvinner fra hele landet var samlet for å dele sine erfaringer , ideer og visjoner om hvordan afghanske kvinner kan bidra til en fredelig løsning av konflikten i landet.
VG170906 Selv om vi har noen nye spillere inn, som ikke er så vant med det, så har vi gjort oss erfaringer tidligere som gjør at vi kan legge mest mulig til rette for optimale prestasjoner, sier Riise før den tøffe høsten.
VG170906 Det har vi ingen gode erfaringer med, sier Berntsen.
DB170905 ¶ VONDE ERFARINGER : « Jeg er tatt av kartet ».
AP170905 Det dreier seg om hvilken investering vi skal gjøre i barn og unges kompetanse for å sikre en fremtid preget av kunstneriske erfaringer , skapende nysgjerrighet og til sist ; hensiktsmessig verdiskaping.
AA170905 Her kan Trondheim gå foran med sine erfaringer fra « Menn i helse » og ta initiativ til en nasjonal rekrutteringskampanje via KS-storby.
VG170904 - Bestemmelsen har vært inkludert blant annet for å kunne gjøre denne typen oppdrag : Engasjement i prosjektutviklingen utenom selve kontrollpunktene KS1 og KS2, med sikte på å trekke ut erfaringer med overføringsverdi til andre prosjekter, skriver Storeng.
DB170904 Borussia Dortmund har på sin side erfaringer med å utvikle talenter.
VG170902 Hun forteller at Kripos har inntrykk av at mange eksperimenterer med stoffer, og leser på nettforumer med andre brukere og utveksler erfaringer .
NL170901 Dette sa et av barna som Redd Barna snakket med da vi utarbeidet en rapport om barn og unges egne erfaringer og tanker om det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge ( 2015 ).
DB170901 Sånne erfaringer kan det bli gode sketsjer av.
DA170901 - Det er ikke tvil om at Venstre er uaktuelt for et regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet, etter erfaringer vi har gjort oss i Stortinget.
SA170831 Det er ikke bare en konsekvens av EM, men av erfaringer over lang tid, sa hun til Aftenposten.
SA170831 Det er ikke bare en konsekvens av EM, men av erfaringer over lang tid, sa Hegerberg, som ikke utelukket at hun hadde spilt sin siste landskamp.
SA170831 Det er ikke bare en konsekvens av EM, men av erfaringer over lang tid, sa Hegerberg, som ikke utelukket at hun hadde spilt sin siste landskamp.
FV170831 Det er ikke bare en konsekvens av EM, men av erfaringer over lang tid, sa hun til Aftenposten.
FV170831 Det er ikke bare en konsekvens av EM, men av erfaringer over lang tid, sa Hegerberg, som ikke utelukket at hun hadde spilt sin siste landskamp.
DB170831 Nettopp fordi vi er så like og snakker og leser hverandres språk, er det ikke uvanlig at erfaringer fra andre nordiske land trekkes inn i politikken.
DB170831 Som ledd i den nasjonale overdosestrategien arbeider vi med å synliggjøre nettopp pårørende og etterlatte, og deres erfaringer med overdoser.
DB170831 I et intervju med Lenny Letter har Lakshmi fortalt om sine egne erfaringer med tilstanden, og hvordan det gikk svært mange år før hun fikk diagnosen.
BT170831 Det er ikke bare en konsekvens av EM, men av erfaringer over lang tid, sa hun til Aftenposten.
BT170831 Det er ikke bare en konsekvens av EM, men av erfaringer over lang tid, sa Hegerberg, som ikke utelukket at hun hadde spilt sin siste landskamp.
AP170831 Det er ikke bare en konsekvens av EM, men av erfaringer over lang tid, sa hun til Aftenposten.
AP170831 Det er ikke bare en konsekvens av EM, men av erfaringer over lang tid, sa Hegerberg, som ikke utelukket at hun hadde spilt sin siste landskamp.
AA170831 Uten tilgang på magefølelsen er det vanskelig å lære av sommerens erfaringer for eventuelt å ta andre grep i neste ferie.
VG170830 - Stockholm prøver å dele sine erfaringer og perspektiver.
VG170830 - Jeg håper alle som ønsker en tryggere kurs for landet, bygget på Arbeiderpartiets verdier, erfaringer og tradisjoner nå engasjerer seg.
SA170830 Det er ikke bare en konsekvens av EM, men av erfaringer over lang tid.
FV170830 Det er ikke bare en konsekvens av EM, men av erfaringer over lang tid.
DB170830 På åpenhet for andres verdier og erfaringer scorer Jensen gjennomsnittlig.
DA170830 - Erfaringer fra England viser at forbruket går ned når avgiftene går på forbruk framfor husholdning.
AP170830 Denne uken har integreringsministeren besøkt Sverige for å lære av deres erfaringer , og hadde møteavtaler med blant annet Sanandaji og representanter for svensk politi.
AP170830 Det er ikke bare en konsekvens av EM, men av erfaringer over lang tid.
AA170830 Sist men ikke minst må det etableres lokalt samarbeid om oppvekst hvor alle lokale frivillige og myndigheter som arbeider med barn og unge bør møtes jevnlig og deler erfaringer og utfordringer.
VG170829 Beslutningen er ikke bare en konsekvens av årets EM, men er basert på mine erfaringer med landslagene over lang tid.
VG170829 - Beslutningen er ikke bare en konsekvens av årets EM, men er basert på mine erfaringer med landslagene over lang tid, fortsetter hun.
VG170829 Bakgrunnen er Hegerbergs « erfaringer på landslagene over tid ».
VG170829 Ada Hegerberg skriver at beslutningen er basert på erfaringer med landslagene i lang tid, hun har lenge følt at hun ikke får ut sitt beste på landslaget, og til en viss grad er det mulig å forstå frustrasjonen.
VG170829 - Stockholm prøver å dele sine erfaringer og perspektiver.
SA170829 Beslutningen er ikke bare en konsekvens av årets EM, men er basert på mine erfaringer med landslagene over lang tid.
FV170829 Beslutningen er ikke bare en konsekvens av årets EM, men er basert på mine erfaringer med landslagene over lang tid.
DN170829 Dette er uvant, og gjør at man ikke kan fremskrive så lett ved hjelp av tidligere erfaringer .
DN170829 Listhaug har forklart at hun er i Sverige for å lære om erfaringer med å ta imot flyktninger og asylsøkere.
DB170829 Det er ikke bare en konsekvens av årets EM, men basert på mine erfaringer med landslagene over tid.
DB170829 Beslutningen er ikke bare en konsekvens av årets EM, men er basert på mine erfaringer med landslagene over lang tid.
DB170829 Beslutningen er ikke bare en konsekvens av årets EM, men er basert på mine erfaringer med landslagene over lang tid.
DB170829 Listhaug er i nabolandet for å lære om erfaringer med å ta imot flyktninger og asylsøkere.
DB170829 Testen gir deg en score på hvor utadvendt du er, hvor varm og empatisk du er, om du er opptatt av kontroll, hvor temperamentsfull du er og hvor åpen og nysgjerrig du er på nye erfaringer .
DA170829 Beslutningen er ikke bare en konsekvens av årets EM, men er basert på mine erfaringer med landslagene over lang tid.
DA170829 Listhaug har forklart at hun er i Sverige for å lære om erfaringer med å ta imot flyktninger og asylsøkere.
DA170829 Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug er i Stockholm for å lære om Sveriges erfaringer med å ta imot flyktninger og asylsøkere.
BT170829 Beslutningen er ikke bare en konsekvens av årets EM, men er basert på mine erfaringer med landslagene over lang tid.
AP170829 Hun repeterer at Stockholm alltid vil være åpne for å dele sine erfaringer og perspektiver.
AP170829 Ifølge integreringsministeren er hensikten med reisen til å lære av deres erfaringer med å ta imot flyktninger og asylsøkere.
AP170829 Beslutningen er ikke bare en konsekvens av årets EM, men er basert på mine erfaringer med landslagene over lang tid.
AA170829 Hun er i nabolandet for å lære om erfaringer med å ta imot flyktninger og asylsøkere.
AA170829 Hun er i nabolandet for å lære om erfaringer med å ta imot flyktninger og asylsøkere.
AA170829 Listhaug har forklart at hun er i Sverige for å lære om erfaringer med å ta imot flyktninger og asylsøkere.
AA170829 Listhaug har sagt at hun er i Sverige for å lære om erfaringer med å ta imot flyktninger og asylsøkere.
DN170828 - Hvis du vil sette deg i posisjon til å bli en leder, er du nødt til å få erfaringer fra ledelse.
DB170828 Dessuten finnes det forskning og ikke minst erfaringer fra lærere og psykologer som ser andre mønstre anbefaler andre måter å gå frem på.
DB170828 Men også om bitre erfaringer de gjerne skulle vært foruten.
DB170825 I advarselen på Facebook viser politiet til erfaringer fra en tilsvarende fest som ble arrangert på Sognsvann i fjor : ¶
DB170825 Ørstavik selv har tidligere sagt at hun er « hensynsløs » når det gjelder å bruke sine egne erfaringer .
DB170825 Ørstavik har aldri lagt skjul på at hun bruker egen barndom og erfaringer i bøkene sine.
DA170825 Opplegget er basert på erfaringer fra New York og London, og er tilpasset norske forhold.
AP170825 Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) reiser neste uke til Sverige for å lære av deres erfaringer med å ta imot flyktninger og asylsøkere.
AA170825 Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) reiser neste uke til Sverige for å lære av deres erfaringer med å ta imot flyktninger og asylsøkere.
AA170825 Det som virket kult da man var ung og åpen for det meste, kan bli slitsomt når man har levd en stund og har mange erfaringer .
NL170824 Når jeg rører i dette, er det basert på mine erfaringer .
NL170824 Mens du regner, gjør du deg dine erfaringer om hva som funker, og hva som ikke duger.
DB170824 Det klødde i fingrene etter å skrive fra et annet ståsted, med andre erfaringer og andre briller på.
DA170824 Hva ser du mest fram til med Drammensbesøket fredag, og hva er dine og bandets erfaringer fra tidligere konserter dere har gjort i byen ?
AP170824 - Jeg tolker det at Faten får bruke hijab som at NRK har gjort seg erfaringer fra Sællmann-saken.
AP170824 Den søker å møte behovet i skolen og er basert på erfaringer nasjonalt og internasjonalt.
AP170823 Basert på erfaringer fra denne nye lærerutdanningen mener jeg vi kan snu Bakkes syv grunner til pessimisme til optimisme : ¶
VG170822 Deres erfaringer er relevante ».
NL170822 Når vi ser bort fra de to første er de tilforlatelige, snusfornuftige leveregler som neppe er sprunget ut av kristen tro, men heller av dagligdagse erfaringer som handler om organisering av et samfunn.
DB170822 - Jeg tolker det at Faten får bruke hijab som at NRK har gjort seg erfaringer fra Sællmann-saken.
DA170822 Det er ikke alltid, når man setter seg ned og går gjennom erfaringer i løpet av noen år, at det blir nøyaktig et ståsted som var logisk den gangen da loven ble endret sist for kanskje 15 år siden.
DA170822 Hver på sin måte bringer de erfaringer og synsmåter til torgs i en tid da verdier er i ferd med å bli en unnskyldning for ikke å snakke om det som virkelig betyr noe.
AA170822 Han har vært åpen om egne selvmordsforsøk og bidratt med egne erfaringer til ulike debatter om psykisk helse.
SA170821 Barnet trenger å bli utfordret, få gode erfaringer og troen på at det kan mestre, sier Kvarme.
NL170821 Kattfjordingene har erfaringer som tilsier at de i liten grad blir sett og hørt inne på rådhuset.
BT170821 Barnet trenger å bli utfordret, få gode erfaringer og troen på at det kan mestre, sier Kvarme.
AP170821 I Norge har vi gode erfaringer med meningsmålingenes treffsikkerhet, men det betyr ikke at alle målinger er like presise.
AP170821 Barnet trenger å bli utfordret, få gode erfaringer og troen på at det kan mestre, sier Kvarme.
AA170821 Med dagens erfaringer fra politidistriktene, og det historiske perspektivet, er jeg veldig skeptisk til at ressursene fra UP skal overføres til lokalt politi.
VG170820 Bare på det nye sykehuset i Drammen har man spart 100 millioner kroner i prosjekteringsfasen på å trekke på erfaringer fra andre sykehusbygg, i stedet for å starte helt fra bunnen av, sier Høie.
DB170820 Det er nettopp det som er deres styrke, vår styrke, at vi er åpne for omverdenen, at vi tar godt imot folk som kommer hit som gjester eller på flukt fra samfunn med andre, dårlige verdier, og at vi evner å lytte til deres erfaringer og ideer og ta med oss det beste, samtidig som vi forkaster det verste.
AP170819 Onsdag var han i Furuset bibliotek for å høre om Bydelsmødrenes erfaringer gjennom ett år.
AP170819 Men bydelsmødrene har fått høre om mange negative erfaringer også : det er dyrt å ha barn i barnehage - barna må ha regntøy, støvler og annet utstyr som koster mye i en stor barneflokk.
AP170819 Bydelsmødrene er ivrige etter å fortelle ham om sine erfaringer da ettårsdagen ble markert på Furuset bibliotek.
AP170819 - Minoriteter har både positive og negative erfaringer med barnehage, sier bydelsmor Fozia Saeed.
NL170818 Basert på erfaringer tyder det meste på at leveringsplikten for trålerne har gått ut på dato.
DB170818 For eksempel har vi hatt gode erfaringer med NOx-fond for næringslivet.
DA170818 Horntvedt sier skolen har gode erfaringer med ekskursjonene og har inntrykk av at mange elever får lyst til å dra tilbake til Grønland etter besøket.
AP170818 Podkastpanelet oppsummerer både egne erfaringer og analyserer Ap-situasjonen i en live-podkast fra Mediabåten i Arendal, med publikum.
AP170818 Man blir tryggere på seg selv, stoler mer på sine egne egenskaper, får mer erfaringer med å snakke med andre og blir generelt også mindre selvbevisst i sosiale situasjoner.
AA170818 Både fordi jeg jobber mer disiplinert da, og fordi jeg får impulser fra folk med andre erfaringer , andre styrker. | - Valgkamp er bare bløff og sirkus ¶
NL170817 Når vi ser bort fra de to første er de tilforlatelige, snusfornuftige leveregler som neppe er sprunget ut av kristen tro og dogmer men heller ut av dagligdagse erfaringer med organisering av et samfunn.
DN170816 - Dersom de ønsker seg tilbake til tidligere erfaringer , vil vi i løpet av kort tid - ikke uker og måneder, men timer og dager - gå styrket tilbake til vår tidligere posisjon, fortsetter presidenten.
DB170816 - Dersom de ønsker seg tilbake til tidligere erfaringer , vil vi i løpet av kort tid - ikke uker og måneder, men timer og dager - gå styrket tilbake til vår tidligere posisjon, fortsetter presidenten.
DB170816 Som mange andre har jeg varierende erfaringer med helsepersonell.
AP170816 - Dersom de ønsker seg tilbake til tidligere erfaringer , vil vi i løpet av kort tid - ikke uker og måneder, men timer og dager - gå styrket tilbake til vår tidligere posisjon, fortsetter presidenten.
AP170816 Personer med dårlig helse og de med dårlige erfaringer mener dette i sterkere grad enn andre. 6 av 10 meldte at helsevesenet er todelt ¶
AA170816 - Dersom de ønsker seg tilbake til tidligere erfaringer , vil vi i løpet av kort tid - ikke uker og måneder, men timer og dager - gå styrket tilbake til vår tidligere posisjon, fortsetter presidenten.
DN170815 Sveaas, som har erfaringer med restrukturering innen shippingbransjen, kjøpte nøyaktig samme antall aksjer som amerikanske Blackstone, tidligere hovedaksjonær i Norske Skog, dumpet mandag kveld da det solgte seg helt ut.
DB170815 De forteller at Støre ikke har brukt eksterne krefter til skolering, men brukt egne erfaringer og sitt nærmeste team.
AP170814 Han legger ikke skjul på at eksempelet familien Halvorsen ligger tett opp til egne erfaringer .
VG170813 VISER TIL ADMINISTRASJONEN : Beredskapssenteret handler om sivil beredskap, terrorsikkerhet og erfaringer Norge har gjort seg etter 22. juli, ifølge justisminister Per-Willy Amundsen.
SA170812 - Han har løpt finale her og gjort seg sine erfaringer .
DB170812 Vi vil gjerne at det skal komme bøker som kan gi oss nye ideer og lære oss om andres erfaringer , men vi må ikke bli blåøyde.
DB170812 Mange mennesker som har lest mye, har stått fram og delt med seg av slike erfaringer .
AP170812 Thorvald Steen omformer personlige erfaringer til skjønnlitteratur av høy kvalitet.
AP170812 - Han har løpt finale her og gjort seg sine erfaringer .
VG170811 - Mange mennesker delte sine opplevelser og erfaringer , og de sa at vi bare måtte fortsette videre og ikke gi opp.
DB170811 Tilsvarende vil erfaringer med henlagte saker og lite respektfull adferd fra politiet føre til at mørketallene vokser.
DB170811 Ringvirkningene i miljøet er tydelige, sexselgerne føler seg verdsatt som mennesker og forteller andre som utsettes om gode erfaringer med å anmelde.
VG170810 - Men du slo jo også igjennom relativt ung og kan bidra med dine erfaringer der ?
DB170810 - Dette er historier vi fester lit til, og som er bekreftet av folk både i Libya og Tyrkia som har førstehånds erfaringer , men også av dem som arbeider profesjonelt med dette, sier Jon Ole Martinsen.
AA170810 I IT-studien har over 500 virksomheter i offentlig og privat sektor svart på spørsmål om status, planer for og erfaringer med digitalisering.
NL170809 Historiske erfaringer må benyttes for å utarbeide ett nytt konsept for deployering til konfliktområder.
NL170809 Amerikanske erfaringer fra andre verdenskrig, og særdeles i tiden 1942 til 1943, er av stor betydning.
DN170809 Her er erfaringer DN tidligere har samlet om hva som kan gi utslag på renten : ¶ 1.
DB170809 På spørsmål om hun ser at leseren kan knytte Bergljots erfaringer med sin far, til Hjorths far, svarte hun følgende : ¶
DB170809 Etter enkelte dårlige erfaringer med media, nektet hun å gi intervjuer i forbindelse med albumet « Honeymoon ».
DB170809 Det er en absolutt nødvendighet at man skal kunne bruke egne erfaringer og romanformen til å fortelle slike historier.
VG170808 ORIENTERTE : Beredskapssenteret handler om sivil beredskap, terrorsikkerhet og erfaringer Norge har gjort seg etter 22. juli, ifølge justisminister Per-Willy Amundsen.
VG170808 - Det dreier seg om sivil beredskap, terrorsikkerhet og erfaringer vi gjorde etter 22. juli.
AA170808 LHL-klinikkene Røros har derfor holdt årlige kurs for helsepersonell, pasienter og pårørende for å dele resultater, erfaringer og bidra til å bygge opp oppfølging i kommunene.
DB170807 I undersøkelsen har Forandringsfabrikken spurt 42 barn og unge om deres erfaringer fra enetiltak.
VG170806 Uansett erfaringer senere så måles alt mot førsteinntrykket, sier Lagesen.
SA170806 Jeg fikk samlet erfaringer til i morgen.
DN170806 Ved et landbord på Saga på Inderøy, mellom Verdal og Steinkjer, sitter fem gründere og forteller om sine ideer, erfaringer og motganger.
DB170806 - Kanskje kan våre erfaringer med bransjeavtalen bidra til å inspirere andre aktører i andre land til nye arbeidsmetoder, håper Dale.
BT170806 Jeg fikk samlet erfaringer til i morgen.
AP170806 Jeg fikk samlet erfaringer til i morgen.
VG170805 Basert på erfaringer antar Europol at mange av Europas mest kriminelle gjemmer seg nettopp på travle feriedestinasjoner.
DB170805 Vi unge inviteres med som « proffer », til å dele erfaringer fra systemene.
DB170805 Vi har vonde erfaringer , men ikke psykiske lidelser ¶
DA170805 Hun hevdet « Peer Gynt » blir bare mer og mer aktuell i en tid der vi shopper erfaringer .
BT170805 Ikke avskrives : Rune Soltvedt har hittil satset på etablerte spillere, men åpner for at Brann kan velge å hente spillere fra lavere divisjoner, slik andre klubber har gode erfaringer med.
AP170805 Pasientenes erfaringer overbeviste helseminister Bent Høie ( H ) om at dagens tilbud til de aller sykeste ikke er godt nok.
NL170804 Hvis man over tid ønsker å styrke sentrum, og svekke polarisering og ytterfløyene i norsk politikk, tyder erfaringer fra andre land på at en slik berøringsangst kan være helt feil medisin.
DB170804 - Sogn og Fjordane sier de har gode erfaringer med ordningen ?
DA170804 Det er vanskelig å sitte med en kollega uten å ha lyst til utveksle erfaringer .
DA170804 Det er vanskelig å sitte med en kollega uten å ha lyst til utveksle erfaringer .
AP170804 Støre svarte at han ikke er enig i beskrivelsen av KrF, basert på sine erfaringer med partiet i Stortinget og at han ikke er enig i strategien med å si nei til samarbeid.
AP170804 Hvilke erfaringer vi sitter med, er det bare vi selv som har svaret på, og det er ikke slik at noen kan vite hvor erfaren eller uerfaren man er.
AA170804 Ungdom utgjør omlag en tredjedel av spelaktørene og deres erfaringer er særdeles viktige for fornying av spelene.
AA170804 Deres erfaringer er særdeles viktige for fornying av spelene.
VG170803 - Da skal vi sørge for å få et fullstendig bilde av situasjonen, og de ulike tjenestene vil utveksle erfaringer , sammen med politiet.
NL170803 I Tromsø er det viktig å huske at en del av bakteppet er vonde erfaringer med nettopp høyreekstremistisk vold.
FV170803 Trengte nye erfaringer
DA170803 Vi lever i en tid der vi shopper erfaringer .
BT170803 Trengte nye erfaringer
AP170803 Guvernøren signaliserte også at California ønsker å lære fra Norges og Europas erfaringer med klimakvotesystemer.
AP170803 Trengte nye erfaringer
SA170802 På sikt er tanken at Nymo Matland med sine mange år som eliteserieproff og utenlandsproff i Belgia, skal bidra med sine erfaringer på treningsfeltet i en trenerrolle.
SA170802 Trengte nye erfaringer
AP170802 Erfaringer fra norsk politi og kriminalomsorg har bidratt til den siste rapporten, forklarer Ranstorp.
AP170802 Ziggy Alberts tar turen fra Australia til Oslo for å synge inderlige fortellinger om personlige erfaringer , oppveksten ved sjøen, miljøspørsmål og livet på veien.
AP170802 På sikt er tanken at Nymo Matland med sine mange år som eliteserieproff og utenlandsproff i Belgia, skal bidra med sine erfaringer på treningsfeltet i en trenerrolle.
VG170801 Vi håper de får anledning til fritt å treffe andre ungdommer, dele erfaringer og opplevelser, og møte nye venner.
DB170801 I den grad SP ser bakover, er det for å lære av erfaringer .
VG170731 Jeg har mange positive erfaringer , heldigvis.
VG170731 - Jeg har vært på Tinder en stund så jeg føler at jeg har fått en del erfaringer og møtt en del folk.
NL170731 I den grad SP ser bakover, er det for å lære av erfaringer .
NL170731 På grunn av dette ble det et interessant case for studenter og eksperter fra hele verden, og jeg kjente meg heldigst på kloden som fikk være en av dem som fikk reise til mytiske, helt vanlige Gagliato for å bygge scenarier for landsbyens videre utvikling, og lære av deres erfaringer .
NL170731 Det var jo perfekt, ikke var de overøst med turister, lokalbefolkningen serverte hjemmelaget italiensk husmannskost, og man kunne sitte oppe til langt på natt på takterrassen og utveksle nanoteknologiske erfaringer under stjernehimmelen med et glass lokal vin. 10 år etter samles noen av verdens fremste eksperter i nanoteknologi i Gagliato til den årlige konferansen.
DB170731 Vi kan imidlertid alltid lære av slike saker, og vi tar med oss slike erfaringer når vi lager nytt regelverk, sier Lunde.
DB170731 Menneskelig erkjennelse er avhengig av konkrete erfaringer .
DA170731 Deler erfaringer med Norge ¶
DA170731 - Som diplomat i Norge, er det viktig for meg å dele Canadas erfaringer med innvandring med dere, sier ambassadøren.
DA170731 De skal blant annet være en kilde til alternativ kunnskap, formidling av erfaringer og synspunkter fra innvandrere og barna deres.
DA170731 De skal blant annet være en kilde til alternativ kunnskap, formidling av erfaringer og synspunkter fra innvandrere og barna deres.
DA170730 De kunne invitert oss for å fortelle om våre erfaringer .
VG170729 Skiforbundets tanke nå er at de rutinerte utøverne deler sine erfaringer på dette området med de yngre, ferske løperne på landslagene.
VG170729 DØD : Diktene hans rommer en sjelden fantasi og varhet for klangene og nyansene i språket, og de utvider våre erfaringer og får oss til å se verden på en ny måte, skriver forlaget Aschehoug i en pressemelding vedrørende Mehrens bortgang.
DB170729 - Jeg ser fram til å dele mine erfaringer med den kinesiske fansen.
DB170729 Jeg vet nå at det er ting som ikke kan bli usett, skriver han og forteller at slike erfaringer håndteres daglig og at han vil bære det med seg gjennom hele livet.
DB170728 De stiller beinharde krav ja, men vi har gode erfaringer med å finne gode løsninger med dem.
DB170728 Men vi har klart å lage en plattform og et samfunn der folk og familier kan møtes og dele sine erfaringer om vite at de ikke er alene om dette, sa han.
DB170727 Erfaringer tilsier at det er de gruppene som har svakest tilknytning til arbeidsmarkedet som seinest får nyte godt av at forholdene bedrer seg.
DB170727 Jeg vet nå at det er ting som ikke kan bli usett, skriver han og forteller at slike erfaringer håndteres daglig og at han vil bære det med seg gjennom hele livet.
VG170726 - Vi vet fra tidligere erfaringer med politiske skandaler at det sjelden gir langvarige effekter hos det svenske folk.
DB170726 - Vi kommer til benytte oss av videodømming, for så langt har vi ikke annet enn positive erfaringer ved å benytte oss av det, sa Infantino under en kongress i Det internasjonale fotballforbundet ( FIFA ) i den chilenske hovedstaden Santiago.
AA170726 Jeg tror vi er her på jorda for å lære, for å hente kunnskap og gjøre våre egne erfaringer for å bli bedre som mennesker.
VG170725 Dette synet bunner i historiske erfaringer .
VG170725 Nå utveksler de erfaringer og kunnskap seg i mellom.
VG170725 - Vi har gode erfaringer fra samarbeid med Senterpartiet tidligere.
SA170725 Hege Riise, som ble kåret til VMs beste spiller i 1995, tror det norske laget kan ha gått av to år til med erfaringer fra internasjonal fotball.
DB170725 - Jeg mener at vi nå har god faglig dokumentasjon og erfaringer på at å flytte middagen til noe seinere på dagen, er bedre for de gamle og kan bedre både matlyst og ernæring, sier hun.
DB170725 - I min hjemkommune Gjøvik serverer de nå middagen kl 15.30 og har veldig gode erfaringer med det.
DB170725 I den grad det foreligger erfaringer fra andre land, er problemet at slike lovendringer vanligvis følger av at bruken allerede ligger høyt.
AP170725 Hege Riise, som ble kåret til VMs beste spiller i 1995, tror det norske laget kan ha gått av to år til med erfaringer fra internasjonal fotball.
AA170725 t man kanskje snakket sammen i vennegjengen om at « du må ikke involvere deg med han der, fordi han gjorde slik og slik », er det nå i prinsippet hele verden som er potensielle offer og som må og kan advares, og det er de samme sosiale mediene som på ulike vis blir kanalen hvor kvinner deler sine erfaringer .
AA170725 Når folk oppfører seg bedritent vil andre mennesker finne ut av det, og kanskje også snakke sammen og dele erfaringer , og slike « drittsekker » vil ikke lenger ha tillit hos andre og de vil bli stengt ute av stadig flere sosiale sammenhenger.
VG170724 Vandrernes erfaringer og erkjennelser ble ført over store landområder og nådde nye mennesker.
NL170724 Og det skal vi gjøre fordi vi har erfaringer med at det kan gå riktig bra.
NL170724 Og det er ingen pengemaskin, det vet vi av erfaringer sør i landet.
DB170724 Han er som alle andre i garderoben, deler sine erfaringer og har mange morsomme historier.
DB170724 Det er også viktig å dele erfaringer og være ærlige om forbedringspunkter, slik at vi kan utvikle oss, sier Anne-Margrete Bollmann, distriktssjef i Sivilforsvaret i Hordaland, som har vært veileder for studentene.
DB170724 Frp ønsker å bevege seg bort fra samordnede oppgjør, midt i en tid da andre land ser mot våre erfaringer nettopp p dette området.
DN170723 Støre sier at partier alltid må lære av erfaringer i møte med velgere, og at Arbeiderpartiet må ta signalet fra 2013 om at de ikke nådde frem.
DB170723 Men skottene har ikke gode erfaringer fra Norge.
DA170723 Både for meg, som må tenke over egne erfaringer på en annen måte.
DA170723 Både for meg, som må tenke over egne erfaringer på en annen måte.
AA170723 Tidligere erfaringer har gjort at vi nå leser listene manuelt for å hindre uheldige kombinasjoner, da gjerne ting som kan oppleves som rasisme eller støtende på andre måter, sier han videre.
VG170722 Festivalsjefen forteller at han har gode erfaringer med systemet, og at det ikke ville vært et alternativ å gå tilbake til betaling med kort og kontanter.
DN170722 ¶ Fritt Ord-leder Knut Olav Åmås mener det er en hersketeknikk å avskrive personlige erfaringer som anekdotisk bevis.
DN170721 ¶ Fritt Ord-leder Knut Olav Åmås mener det er en hersketeknikk å avskrive personlige erfaringer som anekdotisk bevis.
DB170721 - Det er ganske lenge siden vi har vært i Europa League tidligere, så vi måtte bare måle opp mot tidligere erfaringer .
DB170721 Den svenske sangstjerna har tidligere fått oppmerksomhet for boka « De första ljuva åren - och de allt för tjocka låren », der hun skriver om sine erfaringer med spiseforstyrrelser.
AA170721 Utøya-overlevende Lara Rashid, pårørende Merethe Stamneshagen, brannmann Kåre Hoel og daværende statsminister Jens Stoltenberg deler sine erfaringer fra den skjebnesvangre dagen.
DN170720 Ifølge en ny studie ved Syddansk Universitet i Danmark ( SU ) og Kingston University i London trenger nemlig hjernen kroppen og dens erfaringer med omgivelsene.
DB170719 Programmet har nordkoreanske gjester i studio hver uke, der de spiser, drikker og diskuterer og gjør rede for politikk, kultur og erfaringer fra sitt tidligere hjemland.
VG170718 Brimi legger til at han har hatt flere dårlige erfaringer der andre gjester har blitt sinte fordi dyr har fått adgang i restauranten.
DB170718 « Lønnen » for det frivillige arbeidet har vært sosial hygge og vennskap, erfaringer som har kommet til nytte senere og ikke minst opplevelsen av å kunne bidra.
AP170718 Hun peker også på rapporten Katastrofeekspertene fra Barneombudet, der flere av de overlevende deler sine erfaringer , som verdifull.
AA170718 Turister deler bilder og erfaringer fra Trondheim over en lav sko.
NL170717 Det er kanskje ikke så overraskende, de som står bak er jo stadig sjeldnere til stede og fanger opp norske erfaringer utenfor sin egen boble i Oslo.
DB170717 Med andre ord begynner det en « storrengjøring » av nervebaner i barnets hjerne de første leveårene, og her har barnets samspill med sine omgivelser en betydelig rolle i hvordan barnehjernen vever sammen sine erfaringer .
VG170716 Samme dag som Norge spiller sin første EM-kamp, mot Nederland, skriver Dæhli om sine erfaringer fra England.
SA170716 De siste dagene har vi jobbet for å la spillerne få erfaringer med nye posisjoner.
DB170716 Det innebærer systemer som er i stand til å løse problemer og lære av egne erfaringer .
DB170716 Våre erfaringer så langt tilsier at utsettingen ikke påvirker vannkvaliteten og vi vil få gode svar om noen år om vi får forsket på dette, skriver Løvenskiold.
DB170716 Det beskriver en samfunnstilstand hvor individet er på hvileløs jakt etter nye erfaringer og måter å tilfredsstille behov på.
DA170716 De siste dagene har vi jobbet for å la spillerne få erfaringer med nye posisjoner.
AP170716 De siste dagene har vi jobbet for å la spillerne få erfaringer med nye posisjoner.
SA170715 Karsten har allerede en fot på seniornivå, men her får han mange gode erfaringer med å være i favorittsjiktet.
DB170715 Karsten har allerede en fot på seniornivå, men her får han mange gode erfaringer med å være i favorittsjiktet.
DB170715 Det kan være fristende å spørre seg hvordan utlendingsmyndighetene ville ha forholdt seg til Isaks behov for å understreke at han ikke er « en sånn homo », eller Eskilds fokus på sine seksuelle erfaringer heller enn romantisk kjærlighet.
DB170715 Dermed risikerer man at det lages et klasseskille, hvor ressurssterke asylsøkere som har hatt mulighet til å være en del av et homofilt miljø og tilegne seg kunnskap om hva det vil si å være homo i en norsk kontekst, kommer bedre ut enn personer som mangler slike erfaringer .
AP170715 Karsten har allerede en fot på seniornivå, men her får han mange gode erfaringer med å være i favorittsjiktet.
DB170714 I TV4-dokumentaren « Kronprinsessan Victoria 40 år », som her til lands er blitt vist på TV 2, snakker jubilanten også om sine erfaringer med spiseforstyrrelser.
AP170714 Tar med erfaringer fra England til Norge ¶
AP170714 Jeg vet ikke om du også mislikte kjønnsorganene deres før smertene kom, men når sex har ført til så negative erfaringer over tid, er det naturlig at man også får et vanskelig forhold til de delene av kroppen som man forbinder med smerten.
VG170713 Jensen har også med en del personlige erfaringer i boka.
VG170713 Ispedd erfaringer fra politilivet ¶
VG170713 - Jeg prøver å beskrive politilivet slik det er, og jeg har ispedd noen politimessige erfaringer , sier Jensen.
DA170713 Har gode erfaringer
AA170713 Samme ( samme ) sjarmør : Ketil Stokkan bygger sine tekster på egne erfaringer .
DA170711 « Fikseren » har bare gode erfaringer med Luado, og vil ikke bytte til andre småjobbformidlere der han må betale for å søke jobber.
DB170710 På ettårsdagen for forsvinningen peker han også på erfaringer fra andre kriminalsaker der det « endelige sporet » først har kommet etter lang tid.
AA170710 Ellers har han nesten bare gode erfaringer etter forrige tur : ¶
VG170709 - Det føles bra, for jeg kan dele av mine egne erfaringer til de andre, og det er gøy å være en ressurs, sier Axel.
DB170709 - Ut fra erfaringer med regjeringen er det bare noe han sier.
VG170708 Faren skriver på en roman som forleggeren sier mangler hode og hale, og tekstbiter fra romanen er farens fortellerstemme - som kaster et oppklarende lys og gir perspektiver på sønnens erfaringer .
DB170708 Bloom peker også på at vitenskapens funn ofte synes å stå i et direkte motsetningsforhold til alminnelig fornuft og hverdagens erfaringer .
DB170708 Delvis drevet av en feministisk bølge som krevet oppmerksomhet rundt incest og seksuelle overgrep mot kvinner, en korreksjon til et samfunn som mistrodde slike erfaringer .
VG170707 Han gjorde i 2013 en litteraturstudie av erfaringer med jordflytting i andre europeiske land.
VG170707 Det er svært faglig omstridt i landbruksforskningsmiljøene om hvorvidt jordflytting vil være vellykket, siden det skjer i svært liten grad og vi har få erfaringer å basere oss på.
DB170707 Hun sier at andre lands erfaringer viser hvor smertefullt det kan bli om endringer i velferdsordningene utsettes i det lengste.
VG170706 Flere forteller at de selv har slitt med lignende erfaringer .
DB170706 - Jeg må plukke opp erfaringer og lære av de andre.
DB170706 Men han er lei av å bli stemplet som en som dyrker rockemytene, og understreker at han ikke skriver dagbok selv om innholdet ofte refererer til egne erfaringer .
DB170706 Erfaringer fra andre land i Europa viser hvor smertefullt det kan bli om endringer i velferdsordningene utsettes i det lengste.
AP170705 For en måned siden skrev Skolelederforbundet et notat til kunnskapsministeren, hvor det sto at erfaringer fra første halvår er at « fraværsreglene tolkes og praktiseres ulikt ».
DB170704 Jeg tror at de fleste kirkemusikere forstår at befolkningens tilgang til, erfaringer med og preferanser til musikk har endret seg over tid, og følgelig at kirkemusikk ikke er en sjanger.
DB170704 Erfaringer fra andre land i Europa kan tyde på at den sekulære offentlige skolen med sitt trosfravær, ikke har lykkes med å demme opp for utviklingen av ekstremisme.
BT170704 Jeg har gjort meg en del erfaringer med Staten Norge og NRKs drap på radioens FM sendinger.
DN170703 - Vi kan med fordel utveksle mer erfaringer .
SA170702 USA forrige president Barack Obama kom med et dårlig skjult råd til sin etterfølger da han delte en presidents erfaringer med mediene.
DN170702 USA forrige president Barack Obama kom med et dårlig skjult råd til sin etterfølger da han delte en presidents erfaringer med mediene.
AA170702 USA forrige president Barack Obama kom med et dårlig skjult råd til sin etterfølger da han delte en presidents erfaringer med mediene.
AA170701 - Ban vil tilføre et unikt og verdifullt perspektiv basert på hans erfaringer med globalt lederskap og forståelse av geopolitikk, sier Annan.
VG170630 * Det var LYOGOC som i samråd med Den internasjonale olympiske komité ( IOC ) som lagde cirka 40 delrapporter om erfaringer og lærdommer etter arrangementet.
DB170630 Her har rundt 20 store nordiske byer gått sammen for å dele erfaringer og utvikle nye initiativ for å bekjempe radikalisering og voldelig ekstremisme - og fremme trygghet og inkludering.
DB170629 Debattene om ekstrem sosial kontroll er livsviktige, men også komplekse, og derfor bør det tilstrebes at ulike perspektiver og erfaringer kommer fram.
BT170629 Hun viser til at tidligere erfaringer viser at kun ti prosent av de ansatte følger med på slike flyttinger, og at det har tatt lang tid å bygge opp den kompetansen og internasjonale posisjonen Fredskorpset har i dag.
VG170628 Nå lader Samuelsen opp til den nye sesongen med ferie hjemme i Haugesund, kun avbrutt av arbeidet på NFFs talentleir, der han viser frem og lærer bort sine beste triks, og deler sine erfaringer med 14-, 15- og 16-åringene som er plukket ut til samlingen av NFF.
VG170628 Til VG sier hun at hennes erfaringer har lært henne mye om verdier.
VG170628 Jeg har opplevd både å ha 10.000 kroner i måneden og 100.000, og mine erfaringer er at det er forferdelig å være på bunnen, men jeg ble ikke lykkelig av å være på topp.
VG170628 Han var alltid villig til å dele erfaringer og tips.
SA170628 Samtidig får vi innblikk i det som er mer ukjent for mange : bønnen og fasten, troen og undringen, de eksistensielle og verdirelaterte spørsmålene, konfliktene- og forhandlingen mellom religionens forskrifter og egne erfaringer og tanker.
SA170628 Det var alltid flere muslimer i klassen, men jeg hadde ikke noe inntrykk av at den enkeltes tro, erfaringer og synspunkter var av interesse.
NL170628 Dette forutsetter at lærerstaben har anledning til å lære av hverandres erfaringer - ikke bare i jevnlige møter, men også i hverdagen - tett på erfaringene ( action ).
DB170628 En av Misfornøyelsesbars erfaringer etter få ukers drift er at det prates om sinnslidelser hos oss.
AP170628 Både i Danmark og Sverige har de hatt gode erfaringer med et såkalt NC3 - « National Cyber Crime Center ».
AP170628 Hun viser til at tidligere erfaringer viser at kun ti prosent av de ansatte følger med på slike flyttinger, og at det har tatt lang tid å bygge opp den kompetansen og internasjonale posisjonen Fredskorpset har i dag.
AA170628 Våre erfaringer viser at batteridrift gir god effekt på forbruk og utslipp, og vi er glade for at vi får på plass batteri og landstrøm på alle fartøyene som nå får langtidskontrakt med oss, sier Frida Eklöf Monstad, leder for Statoils maritime avdeling. ( ©NTB ) ¶
DB170627 Hun har tatt for seg de 53 sakene i tiårsperioden og intervjuet rettsmedisinere som har undersøkt barna, og flere i politiet om deres erfaringer med sakene.
DB170627 Med en lang fartstid i bransjen har 37-åringen gjort seg nok med erfaringer , og det er spesielt én episode hun aldri vil glemme.
AA170627 Hun har tatt for seg de 53 sakene i tiårsperioden og intervjuet rettsmedisinere som har undersøkt barna, og flere i politiet om deres erfaringer med sakene.
VG170626 I biografien « Dyngkåt och hur helig som helst » i 2009 delte hun villig av sine erfaringer fra skilsmisse, samvittighetskvaler, foreldrerollen, prestasjonsangst og dårlig selvtillit - alle temaer som hun også har blogget om i det svenske magasinet Mama.
VG170626 Erfaringer fra lignende regionale konflikter tilsier at slike fredsforhandlinger er et sisyfosarbeid med stort sett deprimerende utfall.
AP170626 Byrådet ønsker å bruke erfaringer fra Groruddalssatsingen i videre innsats i utsatte områder.
VG170624 I referatet fra august blir det videre klart at myndighetene over tid hadde hatt en rekke dårlige erfaringer med stiftelsen.
DB170624 Når han skal beskrive sine erfaringer med rusmidler sier han det slik : ¶
VG170623 - Det er stadige utskiftninger med nye psykologer og leger, som ikke har noen erfaringer på feltet.
NL170623 Fiskernes erfaringer teller ikke, vi forbigås i stillhet.
AA170623 Man lærer av sine feil og erfaringer , og det tror jeg bare er sunt. | - Vi elsker Julie Bergan ¶
AA170623 Jeg har fått nye erfaringer og har utviklet meg.
AA170623 - Jeg vil ikke si at jeg som person har forandret meg, men jeg har selvsagt blitt eldre, vokst, og gjort meg flere erfaringer .
SA170622 Som prosjekt har Noga også gitt Arkivverket nyttige erfaringer med å delta i ulike kulturminneprosjekter i samarbeid med Norsk Oljemuseum, eksempelvis Kulturminne Statfjord som er avsluttet, og Kulturminne Draugen som pågår.
SA170622 Andrine, venstre, og Ada Hegerberg delte erfaringer med Norges fotballfremtid på KFUM-huset torsdag.
DB170622 ¶ NORGES LEDERE : Kjell Magne Bondevik, Erna Solberg, Jens Stoltenberg, Kåre Willoch, Gro Harlem Brundtland og Torbjørn Jagland vil dele sine erfaringer fra sine statsministerperioder.
AP170622 juni forteller Egil Ulateig om dårlige erfaringer med innlån av bøker til sitt lokale bibliotek på Dombås.
AP170622 Andrine, venstre, og Ada Hegerberg delte erfaringer med Norges fotballfremtid på KFUM-huset torsdag.
AA170622 Det understrekes i rapporten at undersøkelsen ikke er representativ for alle ungdommene som var på Utøya, men basert på de ni deltakernes erfaringer og tanker.
AA170622 Det innebærer blant annet å søke kunnskap og innsikt i hvordan barns digitale erfaringer påvirker deres emosjonelle utvikling og deres relasjonelle erfaringer .
AA170622 Det innebærer blant annet å søke kunnskap og innsikt i hvordan barns digitale erfaringer påvirker deres emosjonelle utvikling og deres relasjonelle erfaringer.
VG170621 Det er selve meningen, mener jeg, basert på mine erfaringer , og hvert eneste sekund har vært en sann glede å få lov til å oppleve.
VG170621 - Fri, sier Misbah og ler før hun legger til ; det jeg gleder meg aller mest til nå er å få nye inntrykk og nye erfaringer .
FV170621 Å ha empati med noen innebærer å kunne bruke egne erfaringer ( intellektuelt forstå ) og andres uttrykk for følelser ( emosjonelt oppleve ) til å oppfatte hvordan en annen har det, men på den andres premisser slik at man ikke tolker den andres følelsesliv som om det var ens eget.
AP170621 Etablere en sentral database hos Statens helsetilsyn med erfaringer fra tilsyn, slik at tjenestene kan lære av det som er avdekket.
AA170621 Det viser erfaringer fra helsevesenet.
SA170620 Å ha empati med noen innebærer å kunne bruke egne erfaringer ( intellektuelt forstå ) og andres uttrykk for følelser ( emosjonelt oppleve ) til å oppfatte hvordan en annen har det, men på den andres premisser slik at man ikke tolker den andres følelsesliv som om det var ens eget.
NL170620 Det er slett ingen ulempe at unge politikere høster nye erfaringer i næringslivet.
DB170620 Nikita-gründer, Inger Ellen Nicolaisen, sier at de stort sett har gode erfaringer med å ta inn folk fra Nav.
DB170620 ¶ LIVSFJERNT : - Hva slags kunnskaper, erfaringer og empati har disse menneskene som har bestemt at ungdommer som ønsker minst mulig matematikk i videregående skole, skal gjennom et livsfjernt pensum for å lære denne typen matematikk ?, skriver artikkelforfatteren.
DB170620 Hva slags kunnskaper, erfaringer og empati har disse menneskene som har bestemt at ungdommer som ønsker minst mulig matematikk i videregående skole, skal gjennom et livsfjernt pensum for å lære denne typen matematikk ?
DB170620 Så kjære Emilie : Takk for ditt store engasjement og for at du tok deg tid til å dele dine erfaringer med meg.
DB170620 Hun skrev et saklig og godt reflektert innlegg ut ifra sine egne opplevelser og erfaringer , og jeg må si at jeg var imponert over denne jentas store engasjement og saklighet på tross av sin unge alder.
DB170620 Deres syn og erfaringer er like viktige som alle andre sine, aldri la noen si noe annet.
BT170620 De oppgir ofte motvilje fra familie og venner i forbindelse med nikab-bruk, og viser til erfaringer med diskriminering og verbal trakassering i det offentlige rom, skriver Jacobsen i en e-post.
BT170620 Å ha empati med noen innebærer å kunne bruke egne erfaringer ( intellektuelt forstå ) og andres uttrykk for følelser ( emosjonelt oppleve ) til å oppfatte hvordan en annen har det, men på den andres premisser slik at man ikke tolker den andres følelsesliv som om det var ens eget.
AP170620 - Har du gjort deg noen erfaringer om hva dere vil gjøre annerledes om dere skal lage regjeringserklæring på nytt etter valget ?
AP170620 Å ha empati med noen innebærer å kunne bruke egne erfaringer ( intellektuelt forstå ) og andres uttrykk for følelser ( emosjonelt oppleve ) til å oppfatte hvordan en annen har det, men på den andres premisser slik at man ikke tolker den andres følelsesliv som om det var ens eget.
NL170619 Gruppa har vist til gode erfaringer fra faglig samarbeid på tvers av fakultetene, men har ulik forståelse av hva som er en optimal organisering og hvilke organisatoriske grep som er best egnet.
VG170618 Onsdag møtte han blant annet helse- og omsorgsminister Bent Høie og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie for å fortelle om sine erfaringer .
NL170618 juni ), tillater oss å dele erfaringer , oppdage felles problemer og måle ulikheter.
NL170618 tet Changing Weathers hvor den norske kuratoren Hilde Methi fra Kirkenes har gått sammen med partnere fra Finland, Russland, Slovenia, Nederland og Østerrike for å utforske det europeiske kulturlandskapet og opprette et nettverk av kulturinstitusjoner, aktører, urfolk og kunstnere hvor ideer og erfaringer kan utveksles og bidra til å utvikle både kulturelle særtrekk og vårt kulturelle fellesskap.
NL170618 Der vil arktiske ministre, ledere og aktører på kulturfeltet møtes for å diskutere ideer, visjoner og erfaringer , og jeg er stolt over å kunne representere Den europeiske union.
BT170618 Målsettingen er å skaffe kunnskap og erfaringer om svikt i tjenesten for å bli i stand til å bedre kvaliteten i norsk barnevern.
DB170617 Men vi har klart å lage en plattform og et samfunn der folk og familier kan møtes og dele sine erfaringer om vite at de ikke er alene om dette, sier han.
BT170617 | Våre erfaringer må brukes ¶
BT170617 Men jeg har et håp om at mine erfaringer kan komme andre til nytte.
BT170617 TOMMEL OPP : Jeg vet fra egne erfaringer at uten et hjerte eller tommel opp, kan meldingen virke lite spennende, skriver Elise Berge ( 12 ).
BT170617 Jeg vet fra egne erfaringer at uten et hjerte eller tommel opp, kan meldingen virke lite spennende, men likevel mer voksen.
SA170616 - Min oppgave blir å lede et styre med dyktige mennesker med ulik bakgrunn, erfaringer og kompetanse.
AP170616 - Min oppgave blir å lede et styre med dyktige mennesker med ulik bakgrunn, erfaringer og kompetanse.
DA170615 Eller kan det være at skjenkekontrollen og politiet har gjort seg erfaringer som tilsier at det er klokt at publikummerne kjøper færre enheter om gangen, slik det for så vidt er vanlig på fotball- og hockeykamper og på andre skjenkesteder ?
AP170615 De viser til romantiske ekteskap med IS-krigere og deler sine hverdagslige erfaringer , i håp om å overtale andre kvinner til å rekruttere seg.
AA170615 De viser til romantiske ekteskap med IS-krigere og deler sine hverdagslige erfaringer , i håp om å overtale andre kvinner til å rekruttere seg.
VG170613 Mandag møtte hun på Stortinget for å dele sine erfaringer .
DB170613 Det var godt for meg, og så håpet jeg å kunne bidra med mine erfaringer til gutta også, sier Tore André Flo til Dagbladet.
AP170613 Sykkelgaten er inspirert av nederlandske erfaringer .
AP170613 Kanskje er han eller hun det av natur, kanskje er det blitt slik etter utrivelige erfaringer med menneskeheten.
AA170613 Nidaros har kirkelige tradisjoner som jeg kjenner meg hjemme i, og jeg tror at jeg har kunnskap og erfaringer som gjør at jeg kan bidra på veien videre, har Finnset uttalt tidligere.
AA170613 Det er lett for kommunen å høste erfaringer og få inspirasjon fra firmaet R+F+S Arkitekter i Trondheim for å få gjennomført ordninger som gjør det mulig å parkere sykler under tak.
SA170612 Det « erfaringsbaserte » var ment som ironi over regjeringen, som i motsetning til meg i dette tilfellet, faktisk har god og bred erfaring med en forsøksordning, men som uforståelig nok velger ikke å ta sine egne erfaringer på alvor.
NL170612 Der står en rekke norske forskere frem og forteller om sine erfaringer med bransjen.
NL170612 Tenk om dagens Stortingsflertall kunne basere vedtak på slike erfaringer !
AA170612 - Basert på tidligere kunnskap og erfaringer er det grunn til å tro at gjenstandene kommer fra et sykehus som muligens var knyttet til Lade flyplass, sier Marøy.
AA170612 Nidaros har kirkelige tradisjoner som jeg kjenner meg hjemme i, og jeg tror at jeg har kunnskap og erfaringer som gjør at jeg kan bidra på veien videre.
AA170612 - Nidaros har kirkelige tradisjoner som jeg kjenner meg hjemme i, og jeg tror at jeg har kunnskap og erfaringer som gjør at jeg kan bidra på veien videre, har hun tidligere uttalt til Adresseavisen.
SA170609 Konsulent og tidligere sjefredaktør i Aftenposten, Hilde Haugsgjerd, har også dårlige erfaringer : ¶
NL170609 Kommuner som Trondhjem og Oslo har gode erfaringer med å drive hallene etter såkalt « Vertskapsklubb»-prinsippet.
AA170609 Sine første erfaringer som journalist fikk Husby som frilanser og sommervikar i Fosna-Folket.
DB170608 Aukland er der for å bidra med egne erfaringer fra en mannsalder i idretten. 44-åringen har ingen planer om å gi seg på toppnivå ennå, og har fortsatt mye å bidra med : ¶
DA170608 I stedet har RA håpet på å bidra med å dele deres erfaringer så langt, da de allerede har gått opp deler av løypa.
AP170608 Konsulent og tidligere sjefredaktør i Aftenposten, Hilde Haugsgjerd, har også dårlige erfaringer : ¶
NL170607 Erfaringer fra Sverige forteller om nye store grupper av dyr som blir hjemløse og ender opp hos omplasseringsorganisasjoner fordi eierne blir lei av dem eller fordi de har mer kompliserte behov enn de så for seg.
DB170607 Jeg personlig nekter å bruke mer energi på useriøse krangler med deg i media, Erik Hexeberg, men ring meg gjerne om du vil ha en seriøs prat der vi deler erfaringer og kunnskap til beste for våre pasienter og norsk folkehelse.
SA170606 Derfor skrev Skolelederforbundet et notat til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ), hvor det står at erfaringer fra første halvår er at « fraværsreglene tolkes og praktiseres ulikt ».
SA170606 Han hadde ikke vært gjennom det i Norge som Therese har vært, så utgangspunktet for sakene i CAS er litt annerledes, men det er klart at hans erfaringer er nyttige, sier Ernst.
FV170606 Han hadde ikke vært gjennom det i Norge som Therese har vært, så utgangspunktet for sakene i CAS er litt annerledes, men det er klart at hans erfaringer er nyttige, sier Ernst.
DA170606 - Nå har jeg aldri vært embetsmann før, så jeg får ta tida til hjelp og høste av erfaringer andre har gjort seg.
BT170606 Han hadde ikke vært gjennom det i Norge som Therese har vært, så utgangspunktet for sakene i CAS er litt annerledes, men det er klart at hans erfaringer er nyttige, sier Ernst.
AP170606 I hans PechaKucha-foredrag snakker han om erfaringer med FARC-geriljaen og colombianske myndigheter.
AP170606 I hans PechaKucha-foredrag snakker han om erfaringer med FARC-geriljaen og colombianske myndigheter.
AP170606 Han hadde ikke vært gjennom det i Norge som Therese har vært, så utgangspunktet for sakene i CAS er litt annerledes, men det er klart at hans erfaringer er nyttige, sier Ernst.
AP170606 Han hadde ikke vært gjennom det i Norge som Therese har vært, så utgangspunktet for sakene i CAS er litt annerledes, men det er klart at hans erfaringer er nyttige, sier Ernst.
AA170606 Vi er åpne for å revurdere standpunktet dersom erfaringer og kunnskap, eller en endring i trusselbildet, tilsier det, sier Elvenes. ( ©NTB ) ¶
AA170606 Vi vil alltid søke å forbedre våre rutiner, så vi setter stor pris på å høre om dine erfaringer .
VG170605 Erfaringer fra blant annet Storbritannia har også vist at tilsynelatende hvem som helst kan bli terrorist, også folk som fremstår som vellykket.
VG170605 Per Fugelli har brukt sine egne erfaringer og forteller om verdier, slik som : « Godt nok !
VG170605 At du fortsatt har en yrkesbakgrunn med ulike erfaringer .
SA170605 Det blir en veldig fin erfaring, og i tillegg til de tre har vi også Aron ( Sigurdarson ) som er med i en veldig sterk Island-tropp, så det er mange av våre spiller som er ute og henter fine referanser og får med seg gode erfaringer , sier Andressen.
AP170605 Skadeskutte sosialdemokrater fra hele Europa er kommet til Norge for å utveksle erfaringer og lære av hverandre.
AP170605 Derfor skrev Skolelederforbundet et notat til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ), hvor det står at erfaringer fra første halvår er at « fraværsreglene tolkes og praktiseres ulikt ».
AP170605 Det blir en veldig fin erfaring, og i tillegg til de tre har vi også Aron ( Sigurdarson ) som er med i en veldig sterk Island-tropp, så det er mange av våre spiller som er ute og henter fine referanser og får med seg gode erfaringer , sier Andressen.
FV170603 Selv om jeg hører at utøvere har blandede erfaringer , så nyter domssystemet respekt, sier han.
BT170603 Norge planlegger for eksempel å åpne en ambassade i Mali i sommer, et fransktalende land i Sahel som vi knapt har noen erfaringer fra - utover et lite bidrag til FNs fredsbevarende operasjoner der.
BT170603 LITE ERFARING : Norge planlegger å åpne en ambassade i Mali i sommer, et land i Sahel som vi knapt har noen erfaringer fra, skriver artikkelforfatteren.
SA170602 Selv om jeg hører at utøvere har blandede erfaringer , så nyter domssystemet respekt, sier han.
SA170602 Selv om jeg hører at utøvere har blandede erfaringer , så nyter domssystemet respekt, sier han.
NL170602 Hun forteller om egne erfaringer , om ensomheten hun har opplevd i tenårene og alle de små tingene som hopet seg opp.
DB170602 Den svenske SVT-reporteren åpner opp om egne erfaringer etter Maxime Hamous kyss under Franch Open og at Isabel Boltenstern ble antastet av flere menn etter Europa League-finalen i forrige uke.
DA170602 Indikasjonen er jo at man velger å bryte opp et velfungerende miljø, med unik ekspertise og erfaringer , og som skulle være et forbilde for tilsvarende samlokalisering av nødetatene i andre politidistrikter.
BT170602 Hensikten var å bygge bro mellom to byer og lære av hverandres erfaringer .
BT170602 Selv om jeg hører at utøvere har blandede erfaringer , så nyter domssystemet respekt, sier han.
AP170602 - Jeg antar dette er basert på tidligere erfaringer fra andre byer.
AP170602 Selv om jeg hører at utøvere har blandede erfaringer , så nyter domssystemet respekt, sier han.
AP170602 Selv om jeg hører at utøvere har blandede erfaringer , så nyter domssystemet respekt, sier han.
AP170602 Selv om jeg hører at utøvere har blandede erfaringer , så nyter domssystemet respekt, sier han.
VG170601 I gruppen deler omtrent 500 nordmenn som er operert, eller vurderer å opereres på den aktuelle klinikken, sine erfaringer .
SA170601 Erfaringer fra andre byer viser at 40 - 50 prosent av piggdekkbrukerne sniker seg unna, hvis de bare har tilfeldige stikkontroller å bekymre seg for.
SA170601 Altså tre Tromsø-gutter i VM-kvaliken i Kroatia, der de reiste hjem med masse nye erfaringer .
NL170601 Norske erfaringer og kompetanse innen havforskning, fiskeriforvaltning og havbunnskartlegging ( Mareanoprogrammet ) er viktige her og har global interesse. | "...
DB170601 Jeg tillater meg, i en kriminalroman som dette, å bruke personlige erfaringer , kanskje mer enn det som er vanlig i krim.
DA170601 - Det er mye som kan gjøres når det gjelder å hente inn erfaringer og ideer fra fagfolk og fra andre kommuner.
DB170531 - Du tenker at sjansene dine i OL øker om du står over Tour de Ski - basert på tidligere erfaringer ?
DB170531 Selv om jeg har hatt det gøy på sommerjobb, har noen erfaringer vært bedre enn andre.
DA170531 Det er viktige erfaringer fra prosessen rundt Tøyen som kan bygges videre på, sier Campos, som holder til rett nedenfor politihuset der Bymisjonen driver bydelskafeen Kafé Saba.
DA170531 - Mediebarometerets tall stemmer godt med våre erfaringer , sier Torbjørn Valum, daglig leder i interesseorganisasjonen Norske Konsertarrangører.
DA170531 Han viser til erfaringer fra enkelte bydeler i Oslo.
AP170531 Han viser til erfaringer fra enkelte bydeler i Oslo.
AA170531 Nå blir Turbekmo medeier i Færsk Trondheim, og skal bidra med råd og erfaringer fra sine første måneder som butikkdriver.
SA170530 Det viser erfaringer fra andre land.
DN170530 Bransjen samles for å diskutere bransjespørsmål, inngå avtaler og utveksle erfaringer i foredrag.
DB170530 I dag snakket svensken mer om hvilke erfaringer de tar med seg fra kampen : ¶
DB170530 Gi meg den jobben NRK, så skal jeg heller svette sokkene mine våte for historier, erfaringer og perspektiver som faktisk trenger spalteplass i dagens verden, skriver Nzigo.
DA170530 - Da bransjen i 2004 møtte stor innvandring fra tidligere kommunistiske land, der arbeiderne hadde negative erfaringer med fagforeninger og lite erfaring med å handle kollektivt, så bidro det til å forskyve den maktbalansen som arbeiderbevegelsen hadde kjempa fram på arbeidsmarkedet, mener Bals.
AP170530 De utvikler seg gjennom bruk av tredimensjonale objekter og virkelige erfaringer , sier hun.
AA170530 I flere tilfeller erstattes partnervurderingen med en henvisning til erfaringer fra tidligere samarbeid », heter det i rapporten.
DB170529 Utveksle gode råd og erfaringer med andre foreldre i Liberoklubben.
DB170529 Ditt barn er helt unikt, og du gjør deg dine egne, unike erfaringer .
DB170529 Bli med og del dine erfaringer , og lær av andres, i Liberoklubben.
BT170529 Jeg spurte i en lukket Facebook-gruppe om noen ville fortelle om sine erfaringer med overgrep av kvinner, og fikk tre svar.
AP170529 De har utviklet en prototyp av spillet Mænage, som er basert på erfaringer fra minst 150 familiemedlemmer og som de mener vil gjøre det enklere for familien å planlegge og å utføre husarbeid.
AA170529 Hun er kanskje det lyseste og varmeste menneske vi vet om, og dette er våre positive erfaringer i en sum.
VG170528 Lite tyder på at svenske myndigheter har lært noe av slike erfaringer .
DB170528 Ikke minst er det viktig å lytte til barn og unges erfaringer når tilbudet skal utvikles videre.
DB170527 Gjennom å nyttiggjøre seg erfaringer fra første transplantasjon i 2014, var Van der Merwe og hans team i stand til å redusere kostnadene ved denne andre transplantasjonen betraktelig.
VG170526 Men barna og ungdommene våre, de som etter hvert skal ta over, må også få en adekvat innføring i vår nære historie og erfaringer , om hva som faktisk ble gjort for å bygge og sikre demokratiet etter at det ble forsøkt smadret av de totalitære, brun- og rødfargede - ismene.
SA170526 Lav selvfølelse og tidligere vonde erfaringer forsvinner ofte ikke over natten.
DB170526 Der har han gode erfaringer .
DB170526 Nye erfaringer
DB170526 Mandag publiserte prosjektleder Thomas de Lange og forskerne bak studien opplegget og foreløpige erfaringer fra prosjektet.
DB170526 Mandag publiserte han og forskerne bak studien opplegget og foreløpige erfaringer fra prosjektet.
DB170526 Foreløpige erfaringer viser at det er mulig å designe og gjennomføre et regionalt screeningprogram uten å belaste den kliniske kapasiteten nevneverdig, skriver forskerne i studien.
BT170526 Lav selvfølelse og tidligere vonde erfaringer forsvinner ofte ikke over natten.
AP170526 Lav selvfølelse og tidligere vonde erfaringer forsvinner ofte ikke over natten.
DB170525 Dåkker har også prestert å si at « Yoyoyoyo, det e kjempeviktig med utenlandsstudenta som kan komme og ta med sæ erfaringer og kunnskap derfra !
BT170525 Mange vil kanskje hevde at dette er livserfaring, og det er nettopp slike erfaringer livet handler om.
AA170525 De har utviklet en prototyp av spillet Mænage, som er basert på erfaringer fra minst 150 familiemedlemmer og som de mener vil gjøre det enklere for familien å planlegge og utføre husarbeid.
VG170524 Han har viktige erfaringer fra hockeyens høyeste nivå.
NL170524 Erfaringer fra sist sommer har skapt reaksjoner mot uvettig kjøring med vannscooter.
NL170524 Uten sammenligning for øvrig vil få mene at vi skal slutte å forske på, snakke om eller belyse nye sider av krigshistorien, sjøl om det for mange kan være vanskelig å forholde seg til sine personlige erfaringer i det nasjonale traumet en krig er.
NL170524 De som ikke ønsker å berøre sine egne erfaringer skal selvsagt ikke presses til det.
DB170524 Cappelen sitter også igjen med dårlige erfaringer fra rettssaken, sier de Vibe - og viser til at klienten hadde forventet at påtalemyndighetene ville legge ned en langt lavere påstand enn 18 år, som de som kjent endte på.
NL170523 Vår kritikk bygger på erfaringer bygd på fakta og vi lytter også til historikere som UiT-miljøet ignorerer.
DA170523 I forrige uke delte han sine erfaringer med norske politikere og forskere, på invitasjon fra klimaforskningssenteret CICERO og Forum for Utvikling og miljø.
DA170523 For det er nettopp Louise Bourgeois' minner fra en traumatisk barndom og hennes erfaringer som kvinne i en mannsdominert verden som utgjør den resonansbunnen som snakker så tydelig til et stort publikum.
DB170522 Overfor Dagbladet forklarer Oftebro at utspillet til Sjödin slettes ikke speiler hans erfaringer .
BT170522 Fjorårets artikkel i Utrop der hun fortalte om sine gode erfaringer med å være muslim og lesbisk, ble årets mest leste i avisen.
AP170522 Det oppstår gjennom tillit, felles erfaringer , verdi- og interessefellesskap.
AP170522 Det oppstår gjennom tillit, felles erfaringer , verdi- og interessefellesskap.
AA170522 I skolene finner vi kunnskap basert på erfaringer utviklet gjennom års praksis i klasserommet, mens universitetene har hånd om den forskningsbaserte kunnskapen.
NL170521 Dette er erfaringer og kunnskap vi trenger.
DB170521 | Leslie Kaplan vil løfte opp hverdagslige erfaringer til noe større ¶
DB170521 | Leslie Kaplan vil løfte opp hverdagslige erfaringer til noe større ¶
SA170520 Vi kan nå bruke våre erfaringer med smerte, sykdom, liv og pågangsmot i møte med andre kreftrammede.
SA170520 Kan noe fra denne tiden være til hjelp slik at brukere av Vardesenteret kan dra nytte av våre erfaringer , så ville det hele bli mer meningsfullt, midt i det meningsløse.
VG170519 - Jeg har sett at mange har delt sine egne erfaringer på Facebook, og jeg tror dette blir lettere om man er åpen om det, sier 41-åringen som fikk luftet tankene med en halvannen times løpetur i myrene i Estland der hun forsøker å finne formen.
VG170519 - Rik på erfaringer
VG170519 - Jeg føler meg ganske rik på erfaringer de siste to årene.
NL170519 - Det både fordi de ikke sørget for tilstrekkelig opplæring, men også for at de tildelte henne oppdraget uten større tanke på hennes begrensede erfaringer , og uten å ha bedre oppfølging av henne i løpet av dagen.
NL170519 Vi trenger nye fag knyttet til seksualitet og samliv med fokus på opplevelser, erfaringer , ulike ståsted og seksuell samtykkekompetanse.
NL170519 Killen ( 2000 ) hevder at vi trenger mer kunnskap om oss selv, kjenne våre egne følelser og reaksjoner og kunne snakke om våre erfaringer .
NL170519 Hvilke erfaringer har denne personen med seg ?
NL170519 " Vold er knyttet til voldsutøverens erfaringer ", ( Isdal 2000, side 25.
NL170519 ) ¶ Erfaringer med vold og krenkelser gjør oss enda mer sårbare for både å bli offer og overgriper.
AP170519 Det kan være ekstra vanskelig når man liksom ikke finner noen grunn til å ha det slik, som for eksempel mobbing eller veldig vonde erfaringer .
VG170518 - Med tidligere erfaringer i bakhodet var vi svært nervøse for et nytt tilbakeslag.
AP170517 I EN FERSK STUDIE fra det statseide Simula presenteres resultatene fra det såkalte SMIOS-prosjektet, som har samlet erfaringer fra flere hundre IT-prosjekter.
AA170516 Den er forankret i erfaringer og visdom overført gjerne muntlig, fra generasjon til generasjon over tusener av år.
NL170515 Velger vi å samle å ta et felles løft om disse viktige temaene, er det vanskelig å tenke seg en bedre strategi enn en sannhetskommisjon, som man allerede har høstet noen erfaringer med i både Sør Afrika og Kanada.
NL170515 Hvordan bør vi forholde oss til folks erfaringer ?
FV170515 Canal Street » Aronsens erfaringer med festivaløkonomi er mange og tidvis smertefulle.
DA170515 Det er kanskje på tide å finne fram erfaringer fra den tiden og lære fra forsøket om hva som fungerte og hva vi bør unngå.
DA170515 Erfaringer Enova har gjort seg, kan indikere at det ikke vil bli vanskelig å finne kjøpere til de 40 nye leilighetene.
AP170515 Vi er født ulike og preges av våre erfaringer i oppveksten.
AP170515 Monica Strømdahl ¶ Erfaringer i oppveksten ¶
SA170514 Samtidig er få banker i Europa rammet ettersom de har lært å beskytte seg etter flere smertefulle erfaringer .
DN170514 Samtidig er få banker i Europa rammet ettersom de har lært å beskytte seg etter flere smertefulle erfaringer .
DB170514 Dagbladet har hatt innsyn i et lukket forum der russebilsjåfører og russebilsjefer utveksler løpende erfaringer og tilbud/etterspørsel i løpet av noen hektiske uker.
DA170514 Samtidig er få banker i Europa rammet ettersom de har lært å beskytte seg etter flere smertefulle erfaringer .
BT170514 Samtidig er få banker i Europa rammet ettersom de har lært å beskytte seg etter flere smertefulle erfaringer .
AA170514 Samtidig er få banker i Europa rammet ettersom de har lært å beskytte seg etter flere smertefulle erfaringer .
DB170513 Men alle fordelene kan gjøre at mange kvier seg for å høre om p-pillebrukernes problematiske erfaringer .
VG170512 Marine Corps i saken, for å utveksle erfaringer og for å vurdere nytten av en eventuell videreføring av ordningen.
VG170512 - Planen må ha et helhetlig perspektiv og bygge på erfaringer fra nasjonale og internasjonale forsøk i ulike bransjer og sektorer, herunder sekstimersdag og 30 timers arbeidsuke, heter det.
VG170512 - I Nordland VII og Troms II har vi ikke erfaringer med petroleumsvirksomhet.
VG170512 Vi slipper å holde dem i skjul og man kan diskutere og dele erfaringer mer åpent på nett, sier Westlie.
DN170512 - I Nordland VII og Troms II har vi ikke erfaringer med petroleumsvirksomhet.
DB170512 - Planen må ha et helhetlig perspektiv og bygge på erfaringer fra nasjonale og internasjonale forsøk i ulike bransjer og sektorer, herunder sekstimersdag og 30 timers arbeidsuke, heter det.
DA170512 - Planen må ha et helhetlig perspektiv og bygge på erfaringer fra nasjonale og internasjonale forsøk i ulike bransjer og sektorer, herunder sekstimersdag og 30 timers arbeidsuke, heter det.
AP170512 Vi er født ulike og preges av våre erfaringer i oppveksten.
AP170512 Monica Strømdahl ¶ Erfaringer i oppveksten ¶
AA170512 - Det er for å utveksle erfaringer og for å vurdere nytten av en eventuell videreføring av ordningen.
VG170511 Så jeg får jo en del erfaringer fra han.
VG170511 - Det som skjer i CAS er egentlig bare å dra frem sine egne erfaringer med det jeg var gjennom i vinter.
VG170511 Når det gjelder behovet for å begrense smitte og kanskje bekjempe en dødelig og uhelbredelig sykdom, henter vi erfaringer fra arbeidet med sykdom hos husdyr, sier hun.
DN170511 - Vi har gode erfaringer med å kutte avgiftene på biler med lave utslipp.
DB170511 - Erfaringer fra Sverige forteller om nye store grupper av dyr som blir hjemløse og ender opp hos omplasseringsorganisasjoner fordi de mister « nyhetens interesse », eller viser seg å ha mer kompliserte behov enn man så for seg, skriver Siri Martinsen, veterinær og leder i NOAH i en pressemelding.
AA170511 - Vi har gode erfaringer med å kutte avgiftene på biler med lave utslipp.
VG170510 Jeg vil i dag takke mennesker jeg har møtt gjennom alle disse årene som har delt av sine erfaringer , som har åpnet stengte dører til kirker og gallerier for meg, som har invitert meg inn !
SA170510 Han sier også at han reiser tilbake til Europa med flotte minner, nye venner og fantastiske erfaringer .
BT170510 Våre erfaringer er at de gjør dette i et spenn fra blotting til seksuell omgang, det være seg samleie, oral- eller analsex.
BT170510 Oppmerksomheten rundt behandling av denne målgruppen har resultert i at regjeringen ønsker å etablere regionale behandlingstilbud etter mal fra de erfaringer som vi i V27 har gjort.
AP170510 Han sier også at han reiser tilbake til Europa med flotte minner, nye venner og fantastiske erfaringer .
DB170509 Deres erfaringer kan i større grad bidra til at norske selskaper lykkes i utlandet.
DB170509 Han kjenner Elysée og regjeringskontorene innenfra, men hans erfaringer er ufattelig kortvarige.
DB170509 Lærere som evner å lytte til foreldres erfaringer med egne barn og anerkjenne hvor smertefullt det er å se sitt barn ikke nå de samme mål som de fleste andre når, til tross for iherdig innsats.
DB170509 Disse gangene har også vi som foreldre blitt møtt med interesse og respekt for våre erfaringer .
DB170509 Og de trenger ofte å få gjøre en del erfaringer på egen hånd, uten store mengder innblanding av voksne i alle deler av livet.
AA170509 Vi arbeider sammen, vi deler erfaringer , vi deler sorger og gleder sammen.
SA170508 Jeg har veldig positive erfaringer med elbil, men elbilen jeg kjørte rundt i tidligere tok kvelden for cirka ett år siden. 3.
SA170508 HAR POSITIVE ERFARINGER MED ELBIL : Knut Arild Hareide, partileder i Kristelig Folkeparti ( KrF ).
FV170508 Jeg har veldig positive erfaringer med elbil, men elbilen jeg kjørte rundt i tidligere tok kvelden for cirka ett år siden. 3.
FV170508 HAR POSITIVE ERFARINGER MED ELBIL : Knut Arild Hareide, partileder i Kristelig Folkeparti ( KrF ).
BT170508 - Vi har blant annet veldig gode erfaringer med utendørsvisningen på toppen av Fløyen.
BT170508 Jeg har veldig positive erfaringer med elbil, men elbilen jeg kjørte rundt i tidligere tok kvelden for cirka ett år siden. 3.
BT170508 HAR POSITIVE ERFARINGER MED ELBIL : Knut Arild Hareide, partileder i Kristelig Folkeparti ( KrF ).
AP170508 Jeg har veldig positive erfaringer med elbil, men elbilen jeg kjørte rundt i tidligere tok kvelden for cirka ett år siden. 3.
AP170508 HAR POSITIVE ERFARINGER MED ELBIL : Knut Arild Hareide, partileder i Kristelig Folkeparti ( KrF ).
AA170508 Jeg er derfor glad for at Forsvaret på sine nettsider nå formidler erfaringer fortalt av soldatene selv.
DB170506 Reaksjonen kommer fra stortingsrepresentant Fredric Holen Bjørdal, Arbeiderpartiets talsperson for arbeidsmiljø og medlem av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, etter at Dagbladet i dag omtalte klesbutikken Brandy Melvilles ansettelseskontrakter, samt tidligere ansattes erfaringer med kjeden.
DB170506 Ved å invitere lokale skuespillere til audition for en dramatisering av saken, får vi interessante rekonstruksjoner av hendelsesforløpet, men også og et unikt innblikk i hvordan saken påvirket lokalbefolkningen, og hvordan de tolker den, i lys av private erfaringer .
DB170506 Erfaringer forteller oss at statlige standarder, indikatorer og stortingsmeldinger ikke sikrer god kvalitet.
AA170506 Vi henter inn juridiske vurderinger og erfaringer fra andre land, sier Sandberg til NTB.
AA170506 Vi henter inn juridiske vurderinger og erfaringer fra andre land, sier Sandberg til NTB.
SA170505 Ikke avskrives : Rune Soltvedt har hittil satset på etablerte spillere, men åpner for at Brann kan velge å hente spillere fra lavere divisjoner, slik andre klubber har gode erfaringer med.
SA170505 - Jeg har bare positive erfaringer med våre fans.
DB170505 Borgen mener det er viktig at profiler står frem med sine erfaringer .
BT170505 Kompetanseutviklingen og overføringer av erfaringer kan da raskt bli katastrofalt.
BT170505 Ikke avskrives : Rune Soltvedt har hittil satset på etablerte spillere, men åpner for at Brann kan velge å hente spillere fra lavere divisjoner, slik andre klubber har gode erfaringer med.
AP170505 Ikke avskrives : Rune Soltvedt har hittil satset på etablerte spillere, men åpner for at Brann kan velge å hente spillere fra lavere divisjoner, slik andre klubber har gode erfaringer med.
AP170505 - Jeg har bare positive erfaringer med våre fans.
DN170504 Men har ikke bare gode erfaringer med å bytte ut menneskelige ansatte med automatiske dataprogrammer.
DA170504 « Landsmøtet meiner vi hadde gode erfaringer med den raudgrønne regjeringa.
DA170503 Her heter det blant annet følgende : « Landsmøtet meiner vi hadde gode erfaringer med den raudgrønne regjeringa.
DB170502 Du kan følge @gautebh på Twitter for løpende oppdateringer og erfaringer .
DA170502 Det er nysgjerrigheten og lysten etter å lære og skape nye erfaringer som driver meg.
AP170502 Hun har forsket på erfaringer ved overgangen fra barnehage til SFO og skole.
AA170502 Erfaringer viser at slikt verktøy er godt egnet til å gi publikum en lydopplevelse av hvordan ulike alternativer for tiltak påvirker lydnivået ¶
DB170501 Ifølge Washingtin Post skal appen fungere som en slags møteplass for unge mødre, der man kan dele sine erfaringer , tanker og eventuelle bekymringer med hverandre.
DB170501 Det var under åpningen av dokumentarfilmserien « Out of the Blue », som dykker ned i den psykiske helsen til nybakte foreldre, i London i mars at hertuginnen overrasket publikum om sine egne erfaringer som mor. 35-åringen var til stede for å introdusere den nye dokumentarserien, og under talen la hun ikke skjul på at morsrollen kan være krevende - selv for henne.
BT170501 Et antielitistisk venstreparti som tok folks erfaringer og ønsker på alvor og brukte disse i en strategi mot « makta » og « utviklingen ».
BT170501 Lek kan også fungere ekskluderende og på den måten skape mindre gode erfaringer for noen barn.
BT170501 Det handler ikke om å kunne velge, men om å delta i en barnehagehverdag der voksne er interessert i det barna gjør og deres erfaringer og opplevelser.
BT170501 Det gjøres gjennom å skape et rikt innhold i barnehagen, der barn kan hente inspirasjon og erfaringer til sin lek.
BT170501 Barn må få erfaringer med og en identitet knyttet til etiske verdier, en forståelse av at de kan endre urett, kan forandre uheldige praksiser og skape nye.
BT170501 At barn skal få opplevelser og erfaringer med natur anses som viktig for å fremme en samhørighet med og respekt for naturen.
DB170430 Dessuten viser erfaringer fra tilsvarende reform i Danmark at sentraliseringen har ført til nedleggelse av en rekke skoler, biblioteker og barnehager, dårligere tjenester og redusert lokaldemokratisk deltakelse og innflytelse.
DB170429 april, informerte Velferdsetaten om sine erfaringer med Villa Eik.
BT170429 Vi kan bruke våre erfaringer med smerte, sykdom, liv og pågangsmot i møte med andre kreftrammede.
BT170429 Kan noe fra denne tiden være til hjelp slik at brukere av Vardesenteret kan dra nytte av våre erfaringer , så ville det hele bli mer meningsfullt, midt i det meningsløse.
DB170428 Du kan også følge @gautebh på Twitter for løpende erfaringer og vurderinger gjennom prosjektperioden.
DB170428 Men mange forteller om tidligere erfaringer , eller historier de har hørt om andre.
DA170428 Dette er noe av årsaken til at vi først nedbemanner med kun 80 nå, for å gi oss selv erfaringer og litt mer tid.
AP170428 Dere deler erfaringer , ikke bare de vonde.
VG170427 Jeg syns det er gøy å dele erfaringer .
VG170427 For 32-åringen, som har vunnet alt bortsett fra et individuelt mesterskapsgull, deler gjerne erfaringer om folk er interessert.
FV170427 Onsdag bød hun på erfaringer for 70 - 75 fremmøtte hos kvinnenettverket KAN.
DB170427 Vi har gode historiske erfaringer med et slikt samarbeid.
DB170426 - Vi kommer til benytte oss videodømming, for så langt har vi ikke annet enn positive erfaringer ved å benytte oss av det, sa Infantino under onsdagens kongress i Det internasjonale fotballforbundet ( FIFA ) i den chilenske hovedstaden Santiago.
DB170426 Du kan følge @gautebh på Twitter for løpende oppdateringer og erfaringer .
BT170426 Alle de tre nevnte bandene, og flere andre, fikk bitre erfaringer med dårlige kontrakter, treghet i systemene og usunn turnébelastning.
AA170426 Husvertene får i oppgave å hjelpe ungdommen med å bli kjent i lokalsamfunnet, få nye erfaringer , delta i samfunnslivet og bli trygg på nye arenaer.
SA170425 - Det som er viktig i denne jobben, er å dele av mine erfaringer , og at jeg står for min treningsfilosofi.
DB170425 Målet må være å bidra med mine erfaringer og inspirere de andre til å ta steget videre.
DB170425 - Det er viktig at jeg kan lære bort det jeg har opparbeidet av erfaringer videre til de nye talentene våre.
AP170425 Vi har invitert fire aktive Si ;D-debattanter til å skrive om sine erfaringer .
AP170425 - Det som er viktig i denne jobben, er å dele av mine erfaringer , og at jeg står for min treningsfilosofi.
SA170424 Hun beskriver sine kunder som svært velstående og har helt andre erfaringer enn det DNBs undersøkelse viser.
FV170424 Hun beskriver sine kunder som svært velstående og har helt andre erfaringer enn det DNBs undersøkelse viser.
DB170424 Ja, de kvinnene som er født i en manns kropp har i mange tilfeller andre erfaringer en de kvinner som identifiserer seg som kvinner og ble født i en kvinnekropp.
DB170424 - Ja, de kvinnene som er født i en manns kropp har i mange tilfeller andre erfaringer en de kvinner som identifiserer seg som kvinner og ble født i en kvinnekropp.
DA170424 Det på bakgrunn av Wedlers egne erfaringer med politiet.
DA170424 Han skriver i sine memoarer Fra Mangelsgården til Sing Sing : Iakttagelser og erfaringer hjemme og ute at han ble forferdet over tilstanden i anstalten da han tok over : « De overbelagte sovesaler var uten enhver ventilasjon, og når vakten åpnet dørene om morgenen, slo det ham i møte en redselsfull strøm av bedervet luft.
DA170424 Ducournau sier hun var opptatt av tekstur snarere enn av skremsel, og bygger studentlivet på egne erfaringer , både det rituelle og det som handler om utvikling fra umoden tenåring til voksen.
DA170424 - Jeg har basert studentlivet på egne erfaringer , men på et tidspunkt måtte jeg tone ned villskapen og kaoset i innvielsesritualene som jeg hadde tegnet opp i det første utkastet til filmen.
BT170424 Hun beskriver sine kunder som svært velstående og har helt andre erfaringer enn det DNBs undersøkelse viser.
AP170424 Vi har invitert fire aktive Si ;D-debattanter til å skrive om sine erfaringer .
AP170424 Hun beskriver sine kunder som svært velstående og har helt andre erfaringer enn det DNBs undersøkelse viser.
DN170423 Her hørte Skogen Lund om lignende erfaringer .
DB170423 Etter endt prosjektperiode vil vi oppsummere våre erfaringer i en avsluttende artikler.
DB170423 Trans kvinner har mye å bidra med i så måte - nettopp fordi de har andre erfaringer .
DB170423 Jeg anbefaler Gjevjon leser min levekårsrapport « Alskens folk » for å få innblikk i erfaringer til trans personer i vårt samfunn.
DB170423 Denne skal ifølge avisa fungere som en slags møteplass for unge mødre, der man kan dele sine erfaringer , tanker og eventuelle bekymringer med hverandre.
DA170422 Det er allerede fire år siden Ray Davies ga ut boka « Americana : The Kinks, the Riff, the Road », som forteller om hans erfaringer fra den store nye verdenen han fikk teften av.
AP170422 Vi har invitert fire aktive Si ;D-debattanter til å skrive om sine erfaringer .
AP170422 Vi har invitert fire aktive Si ;D-debattanter til å skrive om sine erfaringer .
AA170422 - Lilleby skole sine erfaringer er en bekreftelse på at det er viktig og riktig å gi et gratis tilbud, sier Audun Lysbakken.
DB170421 Jakter på enda en mann etter angrep i Paris ¶ Erfaringer fra tidligere hendelser viser at opinionen ikke lar seg påvirke særlig mye, mener professor i statsvitenskap Raino Malnes ved Universitetet i Oslo.
DA170421 Rådgiver og bymisjonsprest i Kirkens Bymisjon Oslo, Børre Arnøy, har samme erfaringer som forskerne bak Fafo-rapporten.
BT170421 Erfaringer fra tidligere hendelser viser at opinionen ikke lar seg påvirke særlig mye, mener professor i statsvitenskap Raino Malnes ved Universitetet i Oslo.
BT170421 Har de noen dårlige erfaringer i tankene ?
AP170421 Vi har invitert fire aktive Si ;D-debattanter til å skrive om sine erfaringer .
SA170420 Selv om politiet i vårt distrikt har gode erfaringer , vil de ikke tillate medbrakt alkohol under årets russetreff i Kongeparken.
DB170420 Hør gjerne med venner og familie om hva de trives med, søk litt rundt etter erfaringer og husk at det ikke er noen skam i å betale mer for noe du er fornøyd med.
AA170420 Det ble to herlige og innholdsrike dager, hvor vi forsøkte å dele våre erfaringer fra to forskningsprosjekt finansiert av Forskningsrådet og ledet av SIFO : Valuing Norwegian Wool og ikke minst Krus - grønn vekst i hvitt gull basert på lokalforankrede verdikjeder.
VG170419 Hvis vi forutsetter at Bundesliga får gode erfaringer , tenker jeg at man har det i Norge om to eller tre sesonger.
VG170419 Nettopp egne erfaringer gjør at han brenner for temaet psykisk helse.
DB170419 Kvinner er forskjellige og har ulike erfaringer og liv.
DB170419 Jeg skriver om mine erfaringer , alle gjør det.
BT170419 Dette er viktig i en tid hvor det blir stadig færre slike arenaer tilbake, hvor barn kan få høste erfaringer uavhengig av foreldrenes medvirkning.
BT170419 Dette er erfaringer av uvurderlig betydning for de unge, som kommer i tillegg til det som de kan få med seg hjemme eller på skolen.
VG170418 - Alle skriver om sine egne erfaringer - jeg også.
BT170418 Å utdanne seg til barnehagelærer innebærer i dag nødvendige erfaringer med menneskelig mangfold i alle dets ulike framtoninger.
BT170418 Dette er nødvendige erfaringer for studenters danning til profesjonsutøvere.
BT170418 Det gir studentene erfaringer med en pluralistisk og mangfoldig verden, der det ikke finnes universelle sannheter eller entydige forestillinger om barn og barndom.
VG170417 Dersom en utilsiktet hendelse blir tolket feil kan dette eskalere til våpenbruk, men utifra tidligere erfaringer tror jeg også her at begge parter vil jobbe for å begrense våpenbruken til den episoden for å unngå en krig.
DB170417 - Jeg har homofile erfaringer fra oppveksten, som jeg har satt pris på.
BT170417 Våre erfaringer gjør at vi tviler på at dette vil skape flere arbeidsplasser eller økt tilfriskning.
BT170417 Når vi ser hva som fungerer for den enkelte, kan vi utvikle optimale tilbud - basert på brukernes erfaringer og tilbakemeldinger.
AP170417 Mogstad henviser til jordmødrenes erfaringer .
AP170417 | Svenske kollektivtrafikk-ledere om togteknikken Norge satser 36 milliarder på : - Våre erfaringer skremmer ¶
AP170417 - Våre erfaringer med signalsystemet skremmer.
DB170416 Kari Bøge brukte egne erfaringer inn i romanene om Viviann.
AA170413 Jeg bruker veldig ofte mine erfaringer fra norsk politikk, der Norge også under den kalde krigen var i stand til å ha et godt forhold til Russland, sier den tidligere norske statsministeren.
AA170413 Jeg bruker veldig ofte mine erfaringer fra norsk politikk, der Norge også under den kalde krigen var i stand til å ha et godt forhold til Russland, sier den tidligere norske statsministeren.
AA170413 Samarbeidet som skjer gjennom utdanningen kan implisitt også bidra til skoleutvikling, da man gjennomfører felles prosesser, deler erfaringer og refleksjoner rundt utprøvinger i praksis, og får til gode gruppeprosesser i arbeidet med arbeidskrav og eksamen.
DB170412 Han dro også fram sine erfaringer som norsk politiker, og hvordan vi som naboland til Russland, klarte å få til et naboskap ved politisk dialog og avtaler.
AP170412 Dårlige erfaringer med festglad norsk ungdom har ført til at de to statlige vin- og spritutsalgene i Strømstad i flere år har holdt stengt, slik det blir også i år.
DB170411 En del har dårlige erfaringer med det og opplever at koffein kan gjøre at man åpner for hardt.
DA170411 ) fikk høre en tidligere hasjrøykers egne erfaringer , og hvordan han kom ut av det.
BT170411 Vel, utover hippe påfunn og grensesprengende effekter, så arbeider vi med seendet, og med et fininnstilt visuelt språk vi behersker, uttrykker vi følelser, erfaringer , samfunnsengasjerte holdninger og mye annet.
AP170411 I sin praksis har hun mange klienter med lignende erfaringer som « Ida », og hun understreker at mange overgripere er sterkt manipulerende.
DB170410 - Politiet i flere land har gode erfaringer med å synliggjøre seg på denne måten.
DB170410 Grunnen til at politiet tok kontakt med Sentralen var dårlige erfaringer med arrangørene Redrum, sier Reistad.
BT170410 Lokale tall og erfaringer viser det samme.
AP170410 Heldigvis finnes det allerede en del gode erfaringer som gir grunn til optimisme, det er faktisk mulig å gjenopprette noe av det som er ødelagt.
AP170410 Heldigvis finnes det allerede en del gode erfaringer som gir grunn til optimisme, det er faktisk mulig å gjenopprette noe av det som er ødelagt.
DN170409 Skagerrak Sparebank har fått dyrekjøpte erfaringer etter å ha drevet subseabedriften Vestmar Production i halvannet år.
DN170409 Jeg har snudd i synet på stemplingsur etter å ha hørt oppglødde folk fortelle om sine positive erfaringer med ordningen.
DB170409 Google den og sjekk andres erfaringer , snakk med venner om butikker de stoler på og vær spesielt på vakt om du skal kjøpe merkeklær. #5 : Sjekk prisene ¶
AA170409 Jeg vil gjerne bringe inn litt fakta og erfaringer fra innsiden som kan hjelpe Lunde med å få svar på sine spørsmål.
DA170408 - Det er erfaringer som er hovedargumentet i denne situasjonen.
VG170407 Norge vil gjennom avtalen tilrettelegge for deling av erfaringer med å organisere vinter-OL i tiden fram mot Kinas vinterolympiske leker i Beijing 2022.
DN170407 Jeg har med mine erfaringer fra tiden da jeg jobbet som engelsklærer i Kina, sier Ma til DN.
AP170407 Hjernen din er bygget opp slik at den vil lære mest mulig av truende og vonde erfaringer , for at du aldri skal oppleve dem igjen.
DB170406 Vi ønsker å dele vår kunnskap og erfaringer for morgendagens utøvere og ledere.
DB170406 - Jeg ønsker å presisere at Norges Skiforbund ikke sitter på noen fasit når det gjelder trening og utvikling av skisporten, men vi ønsker å bidra, dele kunnskap og erfaringer med andre.
DA170406 Evnen til å samarbeide og dele erfaringer er viktig for hvem som blir valgt som miljøhovedstad.
AP170406 Men vi har regjert både med KrF og SV og har ingen bitre erfaringer , sier Arnstad.
AA170406 Kommunen ønsket en overføringsverdi i form av erfaringer til bruk i byutvikling.
VG170405 Ifølge Tharaldsen er det viktig at det arbeidet som skal gjøres i oppfølgingen er begrunnet i erfaringer og kunnskap, og evalueres grundig.
DB170405 Basert på vår forskning om statsborgerskapspolitikk og menneskers erfaringer av statsborgerskap, ser vi tre prinsipielle problemer med regjeringens nye lovforslag om tap av statsborgerskap. 1.
DB170405 Vi er nødt til å se hver enkelt som det individet de er, med alle de erfaringer de bringer med seg.
DB170405 Romanen « Lyden av en lerke » bygger direkte på et vennepars erfaringer .
DB170405 Det er ikke Erica James' egne erfaringer som nærer forfatterskapet.
DB170405 Basert på vår forskning om statsborgerskapspolitikk og menneskers erfaringer av statsborgerskap, ser vi tre prinsipielle problemer med regjeringens nye lovforslag om tap av statsborgerskap. 1.
DA170405 SAS mener trafikkgrunnlaget i området er for dårlig og Norwegian har også dårlig erfaringer med å fly fra Rygge.
BT170405 Vi har bare positive erfaringer med dette.
AA170405 Hvor det med lange pekefingre fra en altfor høy hest uten medisinsk bakgrunn, egne erfaringer eller fakta utbroderes om livet til « donorbarna » legges til et « jeg skjønner fortvilelsen » til foreldrene før de avslutter med « det er ingen menneskerett å få barn ».
VG170404 Larsson trekker frem personlige historier og erfaringer i sin argumentasjon mot sukker.
DN170404 - Vi har hatt gode erfaringer med Transocean Spitsbergen, som har levert sikre og effektive operasjoner for oss på norsk sokkel tidligere.
DA170404 - Vi har gode erfaringer med samlokalisering, da vi allerede var sammen med legevakten i den gamle stasjonen i Jærveien.
DA170404 At han gjerne snakker om kunsten sin, og at han tydeligvis har trukket erfaringer som gir ham perspektiver på de samfunnsendringene vi er midt oppi, har gitt ham en spesiell posisjon i det norske kunstmiljøet.
DA170404 Hans Christian Dragvoll, familie- og voldskoordinator i Follo politidistrikt, har gode erfaringer med bruken av omvendt voldsalarm.
VG170403 De har et stort potensial med sine erfaringer og opplevelser, og slike tilskudd er gull for norsk fotball, sier Eggen.
DB170403 Sveriges erfaringer med et eget skattefradrag for tjenester i hjemmet er spesielt interessant.
DA170403 Opera er en utvidelse av våre erfaringer gjennom musikk.
AA170403 Ut fra erfaringer vil vi oppnå nullvekst i personbiltrafikken ved å øke bomtakstene ca. 15 prosent ( 1,50 kr ) årlig.
DB170402 Teknologiskaper Bård-Anders Kasin beklager overfor alle som har negative erfaringer med det nye TVNorge-konseptet « Lost in time ».
BT170402 Der man i dag driver godt, og i samsvar med læreplanen, kombineres kroppslige erfaringer , håndverk og materialkunnskap med estetikk, utforskning, kreativitet og personlige uttrykk.
VG170401 Smeplass sier at trioen har stor glede av å utveksle erfaringer fra popbransjen med hverandre - og skjønner at de er en annerledes gjeng.
DA170401 - Jeg har veldig gode erfaringer med Ronny som trener i Strømsgodset da vi vant seriegullet der.
BT170401 I Fyllingsdalen er det gjort forsøk på dette som vi kan hente erfaringer fra.
VG170331 Hun må altså ha tatt livet sitt i en slags affekt, som vi må anta ville vært forbigående, fremprovosert av en serie ubehagelige erfaringer .
VG170331 - Hensikten med foreningen er å styrke medmødres og likekjønnende pars stilling som foreldre i samfunnet, og skape møteplasser for medmødre hvor man kan dele erfaringer , informasjon og engasjement.
SA170331 I mellomtiden nekter vi å godta at kvinners historie, erfaringer og rom avvises som politisk ukorrekte, og at feminismens kampsaker skal ofres.
DB170331 Mike Jensen fylte 29 i år, og passer beskrivelsen med erfaringer .
DB170331 Personlige erfaringer og ubegrunnede meninger burde ikke veie like tungt som god forskning.
DB170331 Barns medvirkning handler om å lytte til barn og nærme seg deres perspektiv, for så å gå inn i deres verden med en voksens erfaringer .
DA170331 Samtidig har erfaringer vist at tallgrunnlaget som vedtas av Stortinget i forsvarets langtidsplaner på ingen måte gir noen garanti for at det følges opp med tilstrekkelige bevilgninger i planperioden.
AP170331 Erfaringer fra andre land har også vist at utfordringen er minst like stor for eldre, mindre motorer, som båtmotorer, motorsykler, gressklippere, motorsager og aggregater.
AA170331 Forsvarsdepartementet vil ikke opplyse hvor i Jordan de norske soldatene er stasjonert, hvilke opprørsgrupper som nyter godt av den norske militærstøtten, hvor i Syria de opererer og hvilke erfaringer man har gjort så langt.
AA170331 Erfaringer fra andre land har også vist at utfordringen er minst like stor for eldre, mindre motorer, som båtmotorer, motorsykler, gressklippere, motorsager og aggregater.
VG170330 Erfaringer fra land med bevæpnet politi viser at faren for farlige situasjoner og skader øker, både for sivile, og for politiet selv.
DN170330 Her delte han erfaringer om den såkalte Yara-saken, der han og tre andre tidligere Yara-topper var tiltalt for korrupsjon.
DB170330 Også da toppbloggeren Sophie Elise Isachasen ( 22 ), som aldri har lagt skjul på sin brystforstørrelse, traff Skappel for et « God kveld Norge»-innslag i fjor, snakket programlederen åpenhjertig om sine erfaringer .
AP170330 Erfaringer fra andre land har også vist at utfordringen er minst like stor for eldre, mindre motorer, som båtmotorer, motorsykler, gressklippere, motorsager og aggregater.
AA170330 Skolen er det stedet der alle barn og unge tilbringer store deler av sin våkne tid i oppveksten, og hvorvidt elevene har positive erfaringer på denne arenaen, er avgjørende for deres psykiske helse og livsmestring.
DB170329 De minuttene vi fikk alene med telefonen, kvalifiserer nok ikke til å kalles en test, men vi fikk likevel lekt oss med den lenge nok til at vi kan komme med noen erfaringer og vurderinger.
VG170328 Los Angeles Times skriver også at Adeles tilbakeholdenhet når det gjelder turneer og live-opptredner henger sammen med noen dårlige erfaringer , som for eksempel lydproblemer under Grammy-utdelingen i 2016 - og da hun måtte avbryte sin hyllest av George Michael under årets Grammy.
SA170328 Det virker å stemme greit med våre erfaringer , men vær obs på at det er mulig å klikke pluggene på plass i etuiet uten at de faktisk lader.
FV170328 Det virker å stemme greit med våre erfaringer , men vær obs på at det er mulig å klikke pluggene på plass i etuiet uten at de faktisk lader.
FV170328 Sandefjord-trener Lars Bohinen håper laget har lært av tidligere erfaringer fra eliteserien.
BT170328 Det virker å stemme greit med våre erfaringer , men vær obs på at det er mulig å klikke pluggene på plass i etuiet uten at de faktisk lader.
AP170328 Det virker å stemme greit med våre erfaringer , men vær obs på at det er mulig å klikke pluggene på plass i etuiet uten at de faktisk lader.
AA170328 Ulike kvalifikasjoner og erfaringer , representert ved begge kjønn, er viktige for å treffe kloke beslutninger, sier likestillingsrådgiver Benediktsdottir.
AA170328 AtB vurderer at det ikke blir rett, ut fra erfaringer fra andre steder, og at Staten vil bidra med øremerkede midler til bærekraftig byutvikling for storbyene.
AA170328 De to musikerne møttes i London forrige kvelden, og utvekslet erfaringer om hvordan det er å bli lansert i det store utland.
SA170327 Etter at historien om Bergqvist og Sandland ble kjent, har flere lesere tatt kontakt og delt lignende erfaringer .
SA170327 Deler sine erfaringer
SA170327 DELTE MENINGER : Flere lesere forteller om positive erfaringer med å bruke antibiotika på veien mot å få barn på naturlig vis.
SA170327 Jeg ser på andre lag, analyserer, reiser rundt og henter erfaringer .
FV170327 Etter at historien om Bergqvist og Sandland ble kjent, har flere lesere tatt kontakt og delt lignende erfaringer .
FV170327 Deler sine erfaringer
FV170327 DELTE MENINGER : Flere lesere forteller om positive erfaringer med å bruke antibiotika på veien mot å få barn på naturlig vis.
DB170327 - Bifile har sannsynligvis flere erfaringer med motsatt kjønn før de samler erfaringer med samme kjønn.
DB170327 - Bifile har sannsynligvis flere erfaringer med motsatt kjønn før de samler erfaringer med samme kjønn.
DB170327 Seinere, da jeg jobbet på utenriks i Dagbladet, leste jeg romanen « Scoop » ( 1938 ), bygd på hans egne erfaringer som krigsreporter under italienernes felttog i Etiopia.
DA170327 I aldersgruppen over 75 år svarer hele 88 prosent at de har gode erfaringer .
DA170327 I aldersgruppen over 75 år svarer hele 88 prosent at de har gode erfaringer .
BT170327 Jeg ser på andre lag, analyserer, reiser rundt og henter erfaringer .
AP170327 Personer med dårlig helse og de med dårlige erfaringer mener dette i sterkere grad enn andre. 26 prosent er uenig i at personlig økonomi spiller noen rolle.
AP170327 Etter at historien om Bergqvist og Sandland ble kjent, har flere lesere tatt kontakt og delt lignende erfaringer .
AP170327 Deler sine erfaringer
AP170327 DELTE MENINGER : Flere lesere forteller om positive erfaringer med å bruke antibiotika på veien mot å få barn på naturlig vis.
AP170327 Jeg ser på andre lag, analyserer, reiser rundt og henter erfaringer .
AA170327 I aldersgruppen over 75 år svarer hele 88 prosent at de har gode erfaringer .
VG170326 Skolenedleggelser tar vekk ungenes tilknytning til stedet, erfaringer med stedet, patriotisme til stedet og vilje til å gjøre noe for dem som bor på stedet.
DN170326 - Skolenedleggelser tar vekk ungenes tilknytning til stedet, erfaringer med stedet, patriotisme til stedet og vilje til å gjøre noe for dem som bor på stedet.
DB170326 Erfaringer
DA170326 Den livslange, vonde fascinasjonen for krigens ubegripelighet, har gitt Marit mange erfaringer .
AP170326 - Skolenedleggelser tar vekk ungenes tilknytning til stedet, erfaringer med stedet, patriotisme til stedet og vilje til å gjøre noe for dem som bor på stedet.
AA170326 - Skolenedleggelser tar vekk ungenes tilknytning til stedet, erfaringer med stedet, patriotisme til stedet og vilje til å gjøre noe for dem som bor på stedet.
AA170326 - Skolenedleggelser tar vekk ungenes tilknytning til stedet, erfaringer med stedet, patriotisme til stedet og vilje til å gjøre noe for dem som bor på stedet.
DB170325 Hun dro noen nyttige erfaringer ut av denne sesongen.
DB170325 Dette - og tidligere erfaringer - gjør at Marit Bjørgen ser på det som uaktuelt å gå Tour de Ski neste sesong.
DB170325 - Du tenker at sjansene dine i OL øker om du står over Tour de Ski - basert på tidligere erfaringer ?
DA170325 Omgitt av sine egne bilder i galleriet Willas snakker han åpenhjertig om vakre kvinner, familien og andre personlige erfaringer .
AP170325 Det gjør nok Wohlleben, men i tillegg stoler han på egne erfaringer .
AP170325 Boken om trærne var dessuten forbilledlig i miksen av egne erfaringer , henvisninger til forskningen og en liketil og fortellende skrivemåte.
AA170325 For at vi skal kunne utvikle den teknologien vi trenger for å kunne ta hele Norge i bruk er vi nødt til å dele kunnskap, erfaringer og perspektiver.
AA170325 De røde blodlegemene frakter oksygen gjennom kroppen, de hvite blodlegemene beskytter oss mot bakterier og virus, mens blodplatene stanser blødning, forteller han - mens ungene sper på med sine erfaringer .
DB170324 - Nå gjør vi oss erfaringer i en treårsperiode og er fornøyd med at partene har forpliktet seg til å forhandle om en ny avtale om vederlag for fortløpende bruk, sier hun.
DB170324 Hun ønsker likevel å dele erfaringer fra et kjendisdatterliv, rettet mot berømmelsesjegere - som hun selv mener det er altfor mange av.
DA170324 - Men det må en god kartlegging til for å konstatere at det er en endring i ulvens atferd, sa miljøministeren og viste blant annet til radiomerkingen som Miljødirektoratet høster erfaringer fra.
AA170324 - Men det må en god kartlegging til for å konstatere at det er en endring i ulvens atferd, sa miljøministeren og viste blant annet til radiomerkingen som Miljødirektoratet høster erfaringer fra.
AA170324 - Nå gjør vi oss erfaringer i en treårsperiode og er fornøyd med at partene har forpliktet seg til å forhandle om en ny avtale om vederlag for fortløpende bruk, sier hun.
VG170323 Filmstjernen ( 41 ) delte av egne erfaringer som mobbeoffer da hun snakket til 12.000 ungdommer i London. hun snakket til 12.000 ungdommer i London.
SA170323 Vi kunne fortalt Aftenbladet at vi tvert imot har lagt stor vekt på å dele erfaringer fra hendelsen med andre i industrien.
SA170323 Det betyr ikke at man ikke kan ta imot gode råd og gjøre seg sine egne erfaringer .
SA170323 At man er fast på laget og gjerne har erfaringer fra tilsvarende roller.
DN170323 Det settes heller ikke av nok tid og ressurser til å få overført kompetanse til egne ansatte, og erfaringer fra konsulentbruk blir ikke brukt nok ved senere anskaffelser, sier Foss.
DB170323 Nå snakker hun imidlertid ut om sine egne erfaringer med det å være mor.
DB170323 Det var under åpningen av en dokumentarfilmserie i London torsdag, at hertuginnen åpnet seg om sine egne erfaringer .
DA170323 Både Bertha Zuniga Cáceres og advokaten Victor Fernández, som nå har gjestet Norge for å dele sine erfaringer , er blant dem som har mistet tilliten til egen stat.
DA170323 Harpviken sier det er bra at USA har lært fra sine erfaringer i Afghanistan ved at landet nå tar mye raskere ansvar for sivile tap.
BT170323 Det betyr ikke at man ikke kan ta imot gode råd og gjøre seg sine egne erfaringer .
BT170323 At man er fast på laget og gjerne har erfaringer fra tilsvarende roller.
AP170323 Det betyr ikke at man ikke kan ta imot gode råd og gjøre seg sine egne erfaringer .
AP170323 At man er fast på laget og gjerne har erfaringer fra tilsvarende roller.
AA170323 Det er en kombinasjon av driftsmessige erfaringer , tilbakemeldinger fra brukerne, egne observasjoner og innspill fra interne og eksterne fagmiljøer, som etter en samlet vurdering i 2011 og 2012 resulterte i en anbefaling om å igangsette et forprosjekt, sier Olsen.
SA170322 Basert på tidligere erfaringer er oppdagelsen av Ransomware en global trend som ofte reflekteres lokalt, påpeker han.
FV170322 Basert på tidligere erfaringer er oppdagelsen av Ransomware en global trend som ofte reflekteres lokalt, påpeker han.
FV170322 Det betyr ikke at man ikke kan ta imot gode råd og gjøre seg sine egne erfaringer .
FV170322 At man er fast på laget og gjerne har erfaringer fra tilsvarende roller.
DB170322 I dag leverer vi den første omfattende forskningsrapporten i Norge om vold mot menn i nære relasjoner, Den mannlige smerte - menns erfaringer med vold i nære relasjoner.
BT170322 Basert på tidligere erfaringer er oppdagelsen av Ransomware en global trend som ofte reflekteres lokalt, påpeker han.
AP170322 Så langt har hun kun gode erfaringer .
AP170322 Basert på tidligere erfaringer er oppdagelsen av Ransomware en global trend som ofte reflekteres lokalt, påpeker han.
VG170321 Under en tale om LHBTQ-likeverd snakket sangeren om sine egne seksuelle erfaringer sett i lys av sin strengt religiøse oppvekst. egne seksuelle erfaringer sett i lys av sin strengt religiøse oppvekst.
VG170321 egne seksuelle erfaringer sett i lys av sin strengt religiøse oppvekst.
VG170321 Når det gjelder Politidirektoratet opplever jeg at vi har en god dialog med utveksling av erfaringer .
VG170321 Både erfaringer fra Vest politidistrikt og POD i denne aktuelle saken håper jeg gjør oss alle bedre til å håndtere lignende saker i fremtiden.
DB170321 Og det er derfor Larsen valgte å dele sine erfaringer .
DB170321 Drøye to uker seinere deler han nå sine erfaringer på Facebook.
DA170321 Det jeg trøster meg med, er at bedriftene som allerede har innført et likelønnssystem, hovedsakelig har positive erfaringer .
VG170320 Forskjellsbehandling begrunnes med at man har dårlige erfaringer med rom.
DB170320 Det er det, ifølge restauranten, som har gode erfaringer med barns måte å takle en middag i mørket.
DB170320 Tidligere erfaringer i forhandlinger med Arbeiderpartiet har hatt betydning for innhold og utforming.
AP170320 Her ignorerer Anders Magnus i NRK all forskning og tall som viser at det slett ikke står dårlig til for ungdom i disse bydelene, men vinkler på enkeltpersoners erfaringer og pessimistiske syn på utviklingen.
VG170319 Og motsatt med negative erfaringer mot svakere lag.
AA170319 Han forteller om lignende erfaringer .
AA170319 Venstre har gjort noen smertelige erfaringer med å inngå allianse med Ap, uten å være i trygg avstand fra sperregrensen.
VG170318 Noen har personlige erfaringer som vekket hatet i dem, andre er blitt overbevist av konspiratorisk tankegods på nettet.
SA170318 - Men vi vektlegger forskjellige saker og har ulike erfaringer , sier Herning.
AP170318 - Men vi vektlegger forskjellige saker og har ulike erfaringer , sier Herning.
AA170318 I stedet ble det Herning, som i valgtalen framholdt egne erfaringer fra internasjonalt organisasjonsarbeid gjennom Norsk Folkehjelp.
DB170317 Den tyske statslederen ønsker ikke å blande seg i innenrikspolitiske spørsmål, på tross av at hun, som er oppvokst i Øst-Tyskland, har sine egne personlige erfaringer og neppe er den størst tilhengeren av grensemurer.
DB170317 Når en samler et kjønn skaper det en naturlig arena for å dele kjønnsspesifikke erfaringer , og det gir en god mulighet for at de mer erfarne kan gi tips og triks.
DB170317 Det betyr at kvinner gjerne deler noen viktige felles erfaringer , slik også menn gjør det.
DA170317 Ifølge 32-åringen hadde han dårlige erfaringer med politiet, noe som gjorde at han gikk gjennom kebabstedet og ut en annen inngang.
AA170317 Rundt testing i skolen har han erfaringer med egne barn i Oslo-skolen : ¶
SA170316 Optimismen baserer seg på Stjernens gode erfaringer med Vikersund.
FV170316 - Vi er opptatt av at klinikkene, både offentlige og private, følger med på utviklingen og erfaringer av ulik art.
DN170316 Det blir morsomt å prøve seg i rådgiverbransjen, der man kan bruke erfaringer på tvers av sektorer til å takle ulike utfordringer, sier Log.
DA170316 - Det er forståelig at de som berøres av nedleggelsen eller har erfaringer fra tidligere tjeneste har et annet syn.
BT170316 Sånne øyeblikk får meg til å tenke på egne erfaringer med å miste nære.
BT170316 Sånne øyeblikk får meg til å tenke på egne erfaringer med å miste nære.
AP170316 Optimismen baserer seg på Stjernens gode erfaringer med Vikersund.
SA170315 - Vi er opptatt av at klinikkene, både offentlige og private, følger med på utviklingen og erfaringer av ulik art.
SA170315 Birken og Vasaloppet samarbeider og deler erfaringer .
SA170315 Birken og Vasaloppet samarbeider og deler erfaringer .
SA170315 Sandefjord-trener Lars Bohinen håper laget har lært av tidligere erfaringer fra eliteserien.
FV170315 Mange har også delt egne erfaringer med å jobbe hjemmefra.
FV170315 Basert på våre erfaringer , antiobiotika i kombinasjon med antioksidanter virker hos 86 prosent hos menn med forringet sædkvalitet, sier hun videre.
FV170315 Birken og Vasaloppet samarbeider og deler erfaringer .
DA170315 I « Farvel til alt dét », møter vi en mann med samme erfaringer , men han er vokst solid opp hos fosterforeldre på en øy i Nordland.
BT170315 Og en som kan dele erfaringer med meg.
BT170315 Birken og Vasaloppet samarbeider og deler erfaringer .
BT170315 Birken og Vasaloppet samarbeider og deler erfaringer .
AP170315 Mange har også delt egne erfaringer med å jobbe hjemmefra.
AP170315 - Vi er opptatt av at klinikkene, både offentlige og private, følger med på utviklingen og erfaringer av ulik art.
AP170315 Birken og Vasaloppet samarbeider og deler erfaringer .
AP170315 Birken og Vasaloppet samarbeider og deler erfaringer .
AP170315 Sandefjord-trener Lars Bohinen håper laget har lært av tidligere erfaringer fra eliteserien.
AA170315 Men det handler om mennesker med unike liv, erfaringer og behov, enten de har vokst opp her eller kommer som flyktninger og trenger beskyttelse.
DA170314 - Det er viktig med forskjellige mennesker med forskjellige erfaringer og bakgrunner, for det skaper forskjellige opplevelser for barna.
AA170314 I lek gjør barn erfaringer .
VG170313 Det har alltid vært hobbyen min : Å samle på relasjoner mellom mennesker og erfaringer .
DB170313 - Etter mine erfaringer så mener folk mye om mye rart, og det skal dem få lov til.
AP170313 Funnene peker på at endringer i erfaringer av hva norskhet er, på noen områder går fortere enn mange tror.
AA170313 Erfaringer fra denne saken viser at det er fornuftig.
AA170313 Vi adopterte bidrar mer enn gjerne med våre erfaringer til en slik forskning.
DB170312 Vi tok kontakt med Forbrukerrådet og ba om deres vurdering av saken, og for å høre hvilke erfaringer de hadde med innbrenninger fra før.
VG170311 Håvard Aagesen er et politisk menneske, og en grunn til at han skriver om sine erfaringer , er at han ønsker endring.
SA170311 I et anonymt leserinnlegg i Dagbladet deler en ansatt på Slottet sine erfaringer og meninger om kongehusets organisering og arbeidsmiljø.
SA170311 En ansatt på slottet åpner opp om sine erfaringer i et anonymt leserbrev i Dagbladet.
FV170311 Det er også en forutsetning at firmaet har tidligere erfaringer med driftsøkonomiske kulturbygg, med gode utstillingsarealer og gode løsninger for publikumsflyt.
DN170311 I et anonymt leserinnlegg i Dagbladet deler en ansatt på Slottet sine erfaringer og meninger om kongehusets organisering og arbeidsmiljø.
DA170311 Nå har vi også muligheten til å dele en del erfaringer som er nyttig for henne.
DA170311 Nå har vi også muligheten til å dele en del erfaringer som er nyttig for henne.
AP170311 Ifølge en representant for Det hvite hus er Trump svært interessert i å høre om hennes erfaringer med russerne.
AP170311 Ifølge en representant for Det hvite hus er Trump svært interessert i å høre om hennes erfaringer med russerne.
AP170311 I et anonymt leserinnlegg i Dagbladet deler en ansatt på Slottet sine erfaringer og meninger om kongehusets organisering og arbeidsmiljø.
AP170311 En ansatt på slottet åpner opp om sine erfaringer i et anonymt leserbrev i Dagbladet.
AA170311 I et anonymt leserinnlegg i Dagbladet deler en ansatt på Slottet sine erfaringer og meninger om kongehusets organisering og arbeidsmiljø.
SA170310 - Som partner i Goliat har vi hentet erfaringer fra dette prosjektet gjennom dialog i partnerskapet.
SA170310 Nå har vi også muligheten til å dele en del erfaringer som er nyttig for henne.
SA170310 Martin Johnsrud Sundby har dårlige erfaringer fra møtet med CAS.
SA170310 Han bidrar gjerne om hun vil høste av hans erfaringer .
FV170310 Nå har vi også muligheten til å dele en del erfaringer som er nyttig for henne.
FV170310 Martin Johnsrud Sundby har dårlige erfaringer fra møtet med CAS.
FV170310 Han bidrar gjerne om hun vil høste av hans erfaringer .
DB170310 Vi kan dele erfaringer som kan være nyttig for henne.
DB170310 Da Sundby i dag møtte pressen i Holmenkollen før morgendagens femmil, delte han sine erfaringer fra da han var oppe i CAS.
DB170310 Da Sundby i dag møtte pressen i Holmenkollen før morgendagens femmil, delte han sine erfaringer fra da han var oppe i CAS.
DB170310 Vi sendte hverandre mange meldinger i sommer og har delt våre erfaringer om å være langrennsmødre.
DB170310 Vi prater sammen, deler erfaringer og hjelper hverandre, forteller Bjørgen til Dagbladet.
DB170310 Det taler for å gå stegvis fram, slik at vi kan høste erfaringer .
DA170310 Det er kanskje et tilfeldig sammentreff, men det kan også være slik hun kanaliserer sine erfaringer .
BT170310 Nå har vi også muligheten til å dele en del erfaringer som er nyttig for henne.
BT170310 Martin Johnsrud Sundby har dårlige erfaringer fra møtet med CAS.
BT170310 Han bidrar gjerne om hun vil høste av hans erfaringer .
AP170310 Nå har vi også muligheten til å dele en del erfaringer som er nyttig for henne.
AP170310 Martin Johnsrud Sundby har dårlige erfaringer fra møtet med CAS.
AP170310 Han bidrar gjerne om hun vil høste av hans erfaringer .
DB170309 Å bruke erfaringer til å forbedre oss, sier Skoglund.
DB170309 Deres erfaringer er naturlig nok både like og ulike - slik det alltid er mellom barn som vokser opp i ulike familier, med ulik økonomi, tro eller politisk ståsted.
VG170308 Overfor Helsetilsynet har legen forklart at det ikke finnes egne retningslinjer for bruk av apparatet, og at hans erfaringer har tilsagt at han må bruke maksimal styrke for å oppnå ønsket effekt på vevet hos pasienten.
SA170308 - Dette er typiske barnesykdommer, og det positive med at Norge ikke har vært først i klassen, er at vi kan lære av erfaringer fra Nederland og Sverige og sørge for at målerne som benyttes er gode nok.
FV170308 - Dette er typiske barnesykdommer, og det positive med at Norge ikke har vært først i klassen, er at vi kan lære av erfaringer fra Nederland og Sverige og sørge for at målerne som benyttes er gode nok.
DB170308 Andrea jobber nå med holdningskampanjer i stiftelsen Vi Tror Deg sammen June Holm, som har tilsvarende erfaringer .
DA170308 Slik begynner nemlig veldig ofte ferieplanleggingen i norske hjem, skal vi tro undersøkelser og erfaringer fra reisebransjen.
AP170308 - Dette er typiske barnesykdommer, og det positive med at Norge ikke har vært først i klassen, er at vi kan lære av erfaringer fra Nederland og Sverige og sørge for at målerne som benyttes er gode nok.
AA170308 Men studentkulturen i Trondheim gir oss mange erfaringer i å lede andre.
VG170307 Han har selv personlig hatt erfaringer med folk som har blitt ofre for pedofile, sier Ihlebæk, men ønsker ikke å kommentere hvorvidt siktede selv har vært offer for et seksuelt overgrep som barn.
DB170307 Uavhengig av hva du tilber, hvor du kommer fra, eller hva du elsker, så er alles individuelle erfaringer det som gjør oss sterkere som en enhet, skrev han ifølge Huffington Post.
DB170307 De to OL-medaljevinnerne liker å trene sammen og tror utvekslingen av erfaringer og treningsmetodikk kan løfte begge to fram til nye triumfer.
DB170307 Kanskje kunne en del av utfordringene i Oslo vært unngått om man i større grad lyttet til leverandørenes erfaringer ?
DB170307 For det andre kan private bedrifter bli enda flinkere til å dele sine erfaringer med offentlige bestillere.
VG170306 Teigen legger til at det er viktig å dele av egne erfaringer uansett.
VG170306 Det sitter også langt inne å snakke om problemene, siden hun har negative erfaringer fra å snakke om privatlivet fra tidligere.
SA170306 De har gjort seg sine erfaringer .
DB170306 - Positive erfaringer
DA170306 Vi syv møtes ofte og deler tanker og erfaringer om livet vi lever med familiene våre, om barna våre, om arbeidet vårt og oppgavene våre som lokalpolitikere.
AP170306 Deres erfaringer forteller om noe mer enn enkeltskjebner - de forteller hvordan deres samfunn ser på kjønn og makt.
AP170306 Deres erfaringer forteller om noe mer enn enkeltskjebner - de forteller hvordan deres samfunn ser på kjønn og makt.
AA170306 - Men det må en god kartlegging til for å konstatere at det er en endring i ulvens atferd, sier miljøministeren og viser blant annet til radiomerkingen som Miljødirektoratet høster erfaringer fra.
SA170305 - De gjør seg egne erfaringer og opplever hvor godt det gjør både fysisk og psykisk å gå på tur.
BT170305 - De gjør seg egne erfaringer og opplever hvor godt det gjør både fysisk og psykisk å gå på tur.
AP170305 - De gjør seg egne erfaringer og opplever hvor godt det gjør både fysisk og psykisk å gå på tur.
VG170303 Det er et hav og en himmel med erfaringer mellom hun som er født i januar og han som er født i desember samme år.
SA170303 Heldigvis hadde jeg noen gode erfaringer på verdenscupstafettene i La Clusaz og Ulricehamn.
DB170303 - Det er basert på en del virkelige hendelser, egne erfaringer og egenskaper.
BT170303 Heldigvis hadde jeg noen gode erfaringer på verdenscupstafettene i La Clusaz og Ulricehamn.
AP170303 Han viser til personlige erfaringer med gutter som endte i andre utdanningsløp enn det de hadde tenkt seg.
AP170303 Han viser til personlige erfaringer med gutter som endte i andre utdanningsløp enn det de hadde tenkt seg.
AP170303 Heldigvis hadde jeg noen gode erfaringer på verdenscupstafettene i La Clusaz og Ulricehamn.
DB170302 Foss forteller om egne erfaringer : ¶
DB170302 Om tørrfiskene som utvekslet erfaringer om « long time no sea », om gutta som er så glad i brød at de sikkert må være brød-re.
AP170302 Vi har nå erfaringer fra Oslo, Drammen, Bergen og Trondheim.
AP170302 Både Groruddalsatsningen og Tøyenløftet gir gode erfaringer , sier Jan Tore Sanner ( H ) til Aftenposten.
AP170302 - Vi må bruke erfaringer og overføre dem til andre steder.
AP170302 - Oslo har hatt gode erfaringer med å samarbeide med staten om områderettet innsats.
AA170302 ¶ Virkelighetsteater : Coby Omvlee forteller om sine erfaringer som pasient.
AA170302 Omvlee bygger stykket på personlige erfaringer etter et år på sykehus.
DB170301 Jeg vil likevel påpeke at de siste undersøkelsene handler om forventninger til, ikke erfaringer , med reformen.
DB170301 ¶ MED TINDER-ERFARING : Heidi Nathalie Hovland bruker egne erfaringer når hun skriver bok om dating på Tinder.
DB170301 Men noe av det jeg skriver om er inspirert av egne erfaringer .
DA170301 Erfaringer viser at våpenamnesti er et godt virkemiddel for å redusere antallet uregistrerte skytevåpen, sa justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) i januar, da våpenamnestiet ble varslet.
AP170301 Basert på Hulbacks erfaringer fra langvarige opphold bak fengselsmurene, sier han følgende : ¶
VG170228 Jeg er blitt noen erfaringer rikere, sier Hussain, glad for å være tilbake i Norge med en signert treårskontrakt med gamleklubben.
VG170228 - Blitt noen erfaringer rikere ¶
VG170228 Vi har gjennom arbeidet vårt forsøkt å gi pasienter og pårørende som ikke føler de har blitt hørt tidligere, en mulighet til å fortelle om sine erfaringer og håper vi har vært med på å gjøre psykiatrien litt mer åpen, sier Norman.
DB170228 På standen i Barcelona kunne de besøkende selv gjøre diverse erfaringer med de selvkjørende funksjonene via en VR-installasjon.
AA170228 Gode erfaringer
AA170228 Erfaringer viser at våpenamnesti er et godt virkemiddel for å redusere antallet uregistrerte skytevåpen, sa justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) i januar, da våpenamnestiet ble varslet.
AA170228 Erfaringer viser at våpenamnesti er et godt virkemiddel for å redusere antallet uregistrerte skytevåpen, sa justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) i januar, da våpenamnestiet ble varslet.
FV170227 Erfaringer viser at våpenamnesti er et godt virkemiddel for å redusere antallet uregistrerte skytevåpen, sa Amundsen til NTB.
DB170227 Det fins en del apper du kan bruke, selv har vi gode erfaringer med Dropbox-appen.
AA170227 Jeg har gjennom mitt arbeid med musikk og kultur fått helt unike erfaringer og opp-levelser, og fått gleden av å jobbe sammen med mange inspirerende mennesker.
VG170226 Trump har tidligere gjestet middagen, muligens med noe dårlige erfaringer .
DB170226 Skriv gjerne appen eller programmets navn etterfulgt av « malware », « scam » eller lignende i søkefeltet for å se om andre har negative erfaringer med programmet.
AP170226 Trump har også tidligere gjestet middagen, muligens med noe dårlige erfaringer .
AP170226 Elever på Elvebakken videregående skole forteller om erfaringer og oppfatninger.
AP170226 Elever på Elvebakken videregående skole forteller om erfaringer og oppfatninger.
AA170226 Trump har også tidligere gjestet middagen, muligens med noe dårlige erfaringer .
VG170225 Men de tre karakterene Kiran, Roger og Gianni har alle egenskaper fra meg, og ja, mye av det er selvsagt inspirert av mine erfaringer fra den tiden.
VG170225 Jeg har gatekapital og sosialfaglig grunnlag, og jeg prøver å bruke mine egne erfaringer til å gjøre noe positivt.
DB170225 De antyder jo også at vi underbehandler utøverne våre ved å ikke bruke de mest effektive kombinasjonsbehandlingene, men det er rett og slett erfaringer vi har gjort - at det er andre ting som får effekt på plagene løperne får, sammenliknet med vanlig astma, sier landslagslegen.
DB170225 Han sammenlikner det problematiske ved det visuelle rundt dette med erfaringer fra sin egen sykkelkarriere.
DA170225 Jeg fokuserer ikke så mye på det lenger, men jeg drar med meg erfaringer fra den tida.
VG170223 Livet mitt i barnevernet har gitt meg erfaringer jeg i dag ikke ville vært foruten.
VG170223 Politioverbetjent ved Oslo politidistrikt vitnet torsdag formiddag, og forklarte om politiets erfaringer med tilsvarende saker.
DB170223 Mine erfaringer som offer fikk meg til å tro at jeg kunne si hva jeg ville om dette temaet, uttalte han.
DA170223 Formålet er å utveksle erfaringer og gjøre medlemsbyene kjent som matdestinasjoner.
DB170222 Med en stabil og sykdomsfri treningsvinter i bakhånd, og noen dyrekjøpte erfaringer fra 2016, er forutsetningene for å prestere bedre til stedet denne gang mener Kvålsvoll.
DB170222 Mine erfaringer som offer fikk meg til å tro at jeg kunne si hva jeg ville om dette temaet, sier han.
DB170222 I en ( ellers god og balansert ) artikkel i Klassekampen om foreløpige erfaringer om fraværsgrense, blir statsråd Torbjørn Røe Isaksen sitert på at « Tallene fra Sør-Trøndelag tyder jo på at det ikke er flere elever [ som ] mister vurdering, enn det som var tilfellet før fraværsgrensen ble innført » - til tross for at samme artikkel oppgir at « Fylket har ikke sammenliknbare t
DB170222 Hun tror det kan lønne seg å ha høstet ulike erfaringer når man gir seg i kast med å skrive bok.
DA170222 Det er erfaringer som er gjenkjennelige for mange småbarnsforeldre.
AP170222 Hun sier hun selv bare har frigjørende erfaringer når hun som komiker har fleipet med vanskelige temaer, og at også vanskelige temaer treffer bredt, både nasjonalt og internasjonalt.
AP170222 Hun sier hun selv bare har frigjørende erfaringer når hun som komiker har fleipet med vanskelige temaer, og at også vanskelige temaer treffer bredt, både nasjonalt og internasjonalt.
AP170222 Hun sier hun selv bare har frigjørende erfaringer når hun som komiker har fleipet med vanskelige temaer, og at også vanskelige temaer treffer bredt, både nasjonalt og internasjonalt.
SA170221 - Den prisen er satt ut fra erfaringer vi tidligere har gjort oss, sier Stian Kleppo, som er ansvarlig Viaplay Fighting, selskapets kampsportsatsing.
FV170221 - Den prisen er satt ut fra erfaringer vi tidligere har gjort oss, sier Stian Kleppo, som er ansvarlig Viaplay Fighting, selskapets kampsportsatsing.
DB170221 Jeg har også kostbare erfaringer med spiseforstyrrelser, og jeg skriver om det.
DB170221 Bak ligger vonde følelser og vanskelige erfaringer .
BT170221 - Den prisen er satt ut fra erfaringer vi tidligere har gjort oss, sier Stian Kleppo, som er ansvarlig Viaplay Fighting, selskapets kampsportsatsing.
BT170221 - Den prisen er satt ut fra erfaringer vi tidligere har gjort oss, sier Stian Kleppo, som er ansvarlig Viaplay Fighting, selskapets kampsportsatsing.
AP170221 - Den prisen er satt ut fra erfaringer vi tidligere har gjort oss, sier Stian Kleppo, som er ansvarlig Viaplay Fighting, selskapets kampsportsatsing.
SA170220 Og vi har erfaringer som tilsier at det kan gå skikkelig dårlig ved retur.
BT170220 Det ga ham mange viktige erfaringer , også den at det ville sjømannslivet i fremmede havner heller ikke var noe for ham.
AP170220 Rafael Koltun har fått sin lønn hos Veireno, men har ikke bare gode erfaringer med norske arbeidsgivere, og ser frem til at kommunen overtar for Veireno.
AP170220 Det virker som om du og jeg har ganske ulike erfaringer med religion, så nå skal jeg fortelle litt om det jeg tror på.
AA170220 - Årsaken til at mange holder ut i jobben, med det tidspresset vi opplever, er at vi har sosiale rom hvor vi kan møte kolleger og utveksle erfaringer .
DB170219 Nilesen understreker at han ikke har statistikk på dette, men bare baserer seg på egne erfaringer .
AP170219 Norli tror dette gjør det enda vanskeligere å fange opp asylsøkerne med negative seksuelle erfaringer , ettersom vi sjeldnere tenker på at menn også kan bruke egen seksualitet til å overleve migrasjonen.
AP170219 I en ny rapport fra Pro Sentret, om enslige mindreårige asylsøkeres erfaringer med salg og bytte av sex, kommer det frem at enslige mindreårige asylsøkere er spesielt sårbare for utnytting når det gjelder salg og bytte av sex.
AP170219 Dersom de opplever negative erfaringer med bytte og salg av sex, er det ikke sikkert at de klarer å sette ord på det når de kommer i kontakt med hjelpeapparatet i Norge.
AP170219 - Vi kan tenke at tematikk rundt salg av seksuelle tjenester oftest angår jentene og ved mistanke om menneskehandel, men guttenes erfaringer med salg og bytte av sex må ikke oversees, sier Bjurstrøm.
VG170218 Brodkorb viktige erfaringer hun ikke ville vært foruten.
BT170218 Mange rusavhengige i Bergen har dårlige erfaringer med bøtelegging og bortvisning siden Nygårdsparken ble stengt i 2014.
AP170218 At meningsmålingsresultatene spriker, kan like mye skyldes de mange aktørene som er på banen med ulike metoder og erfaringer .
VG170217 De deler erfaringer fra idretten med hverandre.
VG170217 Bortsett fra tannhistorien, som heldigvis endte bra, har Jensen bare gode erfaringer fra tidsreisen tilbake til 1537.
VG170217 - Ja, det er det helt naturlig å vurdere når vi skal lage de nasjonale forskriftene etter vi har høstet erfaringer med de lokale.
SA170217 Som medlem av Pressens offentlighetsutvalg har jeg de siste månedene hørt hvilke erfaringer journalister fra lokalaviser, riksaviser, NRK og TV2 har i deres dekning av barnevernet.
SA170217 Psykologspesialist Ingrid Sønstebø deler Thuens erfaringer .
DB170217 Nesten alle erfaringer fra snø og føre fra tidligere i VM må kastes i søpla.
DB170217 Kan norske storbyer trekke på Seouls erfaringer når framtidig politikk skal utformes ?
DB170217 DELER SIN USIKKERHET : Sophie Elise har i gjentatte blogginnlegg delt av sine erfaringer med uren hud.
DB170217 59-åringen har vært åpen om både rusmisbruk og hvordan han ble seksuelt misbrukt som barn, og brukte sine egne erfaringer som inspirasjon til førstnevnte kriminalroman, som tar opp temaer som pedofili og hevndrap.
DA170217 Det har jeg aldri hatt, basert på tidligere erfaringer , fra for eksempel Vestfold.
DA170217 KrF : kan være nyttige erfaringer å hente ¶
DA170217 Det kan være nyttige erfaringer å hente fra det, i likhet med gjennomgangen Stortinget nå har av Afghanistanengasjementet, sier KrF-leder Knut Arild Hareide.
BT170217 Psykologspesialist Ingrid Sønstebø deler Thuens erfaringer .
AP170217 Psykologspesialist Ingrid Sønstebø deler Thuens erfaringer .
VG170216 Nygård forteller at hun kun har positive erfaringer med å være så åpen om deres ønske om å få barn og prøverørsforsøk.
DA170216 Brukte egne erfaringer
AP170216 deltok på seminar med Pro Sentret om egne erfaringer om fenomenet. 46 hjelpeapparat i Oslo ble intervjuet.
AA170216 Ved å dele sine erfaringer har disse ungdommene bidratt til å sikre helse og fremtidsmuligheter for millioner av malawiske jenter i årene som kommer, sier Lilly Omondi, landdirektør i Plan International Malawi. ( ©NTB ) ¶
AA170216 Larsen har jobbet målrettet for å få opp søkertallene, blant annet med rekrutteringsprogrammene « Vi dekker til fest » og « Ung restaurant » der målet er å gi ungdom opplevelser og erfaringer med mat, matlaging og måltider.
SA170215 - Jeg har en kjempestor bank ( av erfaringer ) etter mange år som trener.
FV170215 - Jeg har en kjempestor bank ( av erfaringer ) etter mange år som trener.
BT170215 Erfaringer fra andre land viser at dersom heroinen røykes istedenfor å injiseres, reduseres overdosefaren og dødeligheten til null.
BT170215 I dette arbeidet kommer innsikt og erfaringer fra Merverdiprogrammet til nytte.
BT170215 - Jeg har en kjempestor bank ( av erfaringer ) etter mange år som trener.
AP170215 Det at mennesker kommer fra andre land er ikke ensbetydende med at de har andre måter å se verden på, men utenlandske arbeidstagere har likevel med seg en annen kulturell bakgrunn og andre erfaringer enn sine norske kolleger.
AP170215 Han har fattet interesse for en samtalemetode som kalles single-session-therapy, og har invitert psykologer som driver med dette, til å komme og fortelle om sine erfaringer .
AP170215 - Jeg har en kjempestor bank ( av erfaringer ) etter mange år som trener.
DB170214 Dårlige erfaringer
DA170214 Det høstes nå erfaringer fra den søndre og utbygde delen.
AP170214 Torgeir Micaelsen sier også at erfaringer fra enkelte land viser at kvinner i nød kan velge surrogati i økonomisk desperasjon.
AP170214 Torgeir Micaelsen sier også at erfaringer fra enkelte land viser at kvinner i nød kan velge surrogati i økonomisk desperasjon.
VG170213 I taler de holder for oss innlemmes ofte personlige anekdoter og erfaringer .
VG170213 Norges ambassadør til landet fra 2009-2014, Carl Schiøtz Wibye deler sine erfaringer i boken « Terrorens rike.
VG170213 Ved å fortelle sin historie og dele videoen av Olivias spasmer i sosiale medier, håper hun at andre foreldre kan ta lærdom av hennes dyrekjøpte erfaringer .
DB170213 Jeg mener SMISO bør utfordres til å dele sine erfaringer og råd om hvordan man tidlig kan komme på banen med gode holdninger til egen og andres seksualitet.
AA170213 Om familien din har noen spørsmål rundt dette har vi et familienettverk der de kan møte andre familier som har lignende erfaringer .
SA170212 « Stavanger kommune setter i verk tiltak i Kannik hvor luftkvaliteten enkelte dager i året overskrider den anbefalte grenseverdien, basert på Trondheim kommune sine positive erfaringer med spyling av vei med høytrykk som deretter suges opp igjen.»i ¶
VG170211 Selvig plasserer fremdeles egne erfaringer inn i de andres låter og historier.
VG170210 - Vi ønsker å dele våre erfaringer med andre norske bedrifter og gå foran som et eksempel.
DB170210 Asheim mener ferske erfaringer fra videregående skoler landet rundt viser at fraværsgrensen er en suksess.
DB170210 - SUKSESS : Henrik Asheim mener ferske erfaringer fra videregående skoler landet rundt viser at fraværsgrensen er en suksess.
DB170210 Med erfaringer fra byer som driver renovasjon i egenregi er svaret enkelt - offentlig egenregi.
AP170210 Siden det lille, Oslo-baserte selskapet lanserte sitt våpen i kampen mot lakselus for to år siden, har flere mindre oppdrettsaktører langs kysten hatt gode erfaringer med bruk av laser mot oppdrettsnæringens største trussel.
AP170210 Asheim mener ferske erfaringer fra videregående skoler landet rundt viser at fraværsgrensen er en suksess.
AA170210 Asheim mener ferske erfaringer fra videregående skoler landet rundt viser at fraværsgrensen er en suksess.
VG170209 Hvorfor vil vi ikke lære av erfaringer ?
FV170209 Onsdag fortalte administrerende direktør Marius Kristiansen om sine erfaringer med finansieringsmåten på et seminar i regi av Handelshøyskolen ved UiA.
DN170209 Hvilke erfaringer har du gjort deg med å drive eget firma ?
DN170209 Men ifølge KS viser erfaringer fra naboland at det selv for nordiske velferdsstater er klare grenser for hvor sterkt skattetrykket kan bli.
DB170209 Tidligere har Gaga, hvis egentlige navn er Stefani Joanne Angelina Germanotta, også fortalt åpenhjertig om sine erfaringer med spiseforstyrrelser.
DA170209 Tekstene handler om balansegangen mellom kunsten, ambisjonene og kjærligheten, og er en blanding av personlige erfaringer og fiktive historier.
BT170209 Her fortalte forskere, idrettshelter og polfarere om sine erfaringer rundt miljø, mikroplast og målsettinger.
SA170208 Han er en særs spennende type, som allerede har gjort gode erfaringer , sier sportssjef Håvard Flo i Sogndal.
FV170208 Han er en særs spennende type, som allerede har gjort gode erfaringer , sier sportssjef Håvard Flo i Sogndal.
DB170208 Prinsesse Märtha Louise og Elisabeth Nordengens nye bok « Født sensitiv » er et skikkelig mageplask, der de serverer en cocktail som består av holistiske krumspring i egen tankeverden og personlige erfaringer , krydret med omstridt forskning.
DB170208 Den viktigste begrunnelsen for å skrinlegge tanker som framkommer i boka, er imidlertid at fenomenet høysensitiv er ikledd en kvasivitenskapelig drakt som er blandet sammen med en indre, holistisk verden preget av personlige erfaringer .
DA170208 Etterspørselen etter overkommelig priset kvalitetsmat i pakistansk tradisjon er stor, det viser alle våre erfaringer i Stavanger så langt.
DA170208 Utgangspunktet er nesten alltid Hansens egne erfaringer , enten det er fra dagens omflakkende komiker- og familieliv eller med elleville tilbakeblikk til Frøken Detektiv-bøker og nerdekompiser på Vaulen.
AP170208 Miljøparti-politikerne bygger forslaget på erfaringer fra områdeløftene på Tøyen og i Groruddalen.
AP170208 Han er en særs spennende type, som allerede har gjort gode erfaringer , sier sportssjef Håvard Flo i Sogndal.
VG170207 Jentene som deler sine erfaringer er fra mange forskjellige land og kommentarene er på ulike språk : ¶
VG170207 Våre erfaringer er at det bare er unntaksvis at au pairene selv har kulturutveksling som hovedformål.
DB170207 Øyre Slinds oppsiktsvekkende gode sprint underbygger Johaugs erfaringer om at denne OL-løypa er langt tøffere enn antatt.
DB170207 Dette bekymrer dem som mener at et fag har godt av et mangfold av erfaringer og perspektiver blant de som går inn i det, og at den som oppsøker psykologhjelp for å løse opp i flokene i sitt eget liv, bør ha mulighet til å velge mellom psykologer av begge kjønn.
DB170207 Dermed kunne Driver øse av egne erfaringer .
DB170207 I kjølvannet av Isachsens innlegg har den profilerte psykologen og sexologen Kristin Spitznogle ( 44 ) valgt å fortelle om sine erfaringer med stalking i et åpent innlegg på Facebook-profilen sin.
DB170207 Dette er ikke første gang den kjente sexologen og tidligere « Sexskolen»-programlederen forteller om sine erfaringer med plagsomme stalkere.
DB170207 - Jeg har jo veldig mange dårlige erfaringer selv, så jeg ville bare uttrykke støtte og medfølelse med henne.
AA170207 Egne erfaringer
DB170206 En felles « norskhet » skapes av en felles historie, erfaringer , særegne måter å gjøre ting på osv.
AP170206 Ifølge avisen skal Forsvaret ha dekket over problemet, og konkludert med at de ikke hadde negative erfaringer .
AA170206 » Egne erfaringer
AA170206 Noen har også delt sine egne erfaringer med Nav i kommentarfeltet : ¶
VG170205 De landene som direkte og indirekte erfarte Hitler ved makten, var mer positive til overnasjonal styring og kontroll, enn de som hadde gode erfaringer med nasjonal parlamentarisme.
VG170205 NEW YORK ( VG ) Barneminister Solveig Horne ( Frp ) møtte denne uken amerikansk politi og påtalemyndighet for å høste deres erfaringer i arbeidet mot nettovergrep mot barn.
VG170204 Våre erfaringer er at au pair-ordningen har utspilt sin rolle, sier Fagforbundsleder Mette Nord og legger til : ¶
DB170204 Jeg har gode erfaringer med høydeopphold før mesterskap. sier Bjørgen til Dagbladet.
DB170204 Nesten alle erfaringer jeg har hatt med etniske nordmenn har vært positive.
VG170203 « Forsvaret har ikke hatt negative erfaringer med leverandørene i dette prosjektet, og prosjektet er ifølge termineringsrapporten gjennomført innenfor rammene som ble satt for tid, ytelse og økonomi ».
FV170203 - Jeg har ikke hatt tid til å sette meg ned og tenke på det, men jeg må se om jeg har fått noen nye erfaringer etter møtet med deg for å se om det trengs noen ytterligere regler for nordmenn, svarer Lagerbäck.
DB170203 Med fare for å bli fullstendig misforstått, vil jeg hevde at publikums erfaringer med enkeltsaker hvor de er uenige i resultatet av statens behandling, vil kunne danne en fordom hos publikum om at det er rettssikkerheten det er noe i veien med, og ikke innholdet i rettsreglene.
AP170203 - Den etablerte sannheten basert på erfaringer fra de siste tiårene, er at Macron ikke kan vinne i Frankrikes system.
SA170202 « Forsvaret har ikke hatt negative erfaringer med leverandørene i dette prosjektet, og prosjektet er ifølge termineringsrapporten gjennomført innenfor rammene som ble satt for tid, ytelse og økonomi.
SA170202 - Jeg har ikke hatt tid til å sette meg ned og tenke på det, men jeg må se om jeg har fått noen nye erfaringer etter møtet med deg for å se om det trengs noen ytterligere regler for nordmenn, svarer Lagerbäck.
DB170202 Utøvernes erfaringer med den mørke baksiden av et strikt regelverk er da også dels dekket i dette oppropet gjennom formuleringen « We will not intentionally violate the WADA CODE », og vil stå sentralt nå som avsløringene om statsdop i McLarens rapport skal danne grunnlag for individuelle saker mot russiske utøvere.
DB170202 Under podkasten delte selv prinsen sine egne erfaringer med å bli utsatt for netthets, og fortalte at det var vanskelig å støtte prinsessen i den tøffe tiden.
BT170202 Hun vil ikke ha etternavnet sitt på trykk, da hun frykter å få dyr dumpet på sin private adresse etter tidligere erfaringer .
BT170202 - Jeg har ikke hatt tid til å sette meg ned og tenke på det, men jeg må se om jeg har fått noen nye erfaringer etter møtet med deg for å se om det trengs noen ytterligere regler for nordmenn, svarer Lagerbäck.
AP170202 - Jeg har ikke hatt tid til å sette meg ned og tenke på det, men jeg må se om jeg har fått noen nye erfaringer etter møtet med deg for å se om det trengs noen ytterligere regler for nordmenn, svarer Lagerbäck.
DN170201 Vi har lært dette, både fra vår egen bankkrise i 1990-tallet og fra erfaringer i andre land, minnet finansministeren om.
DB170201 I Sverige har man gode erfaringer med asylmottak der matlaging, renhold og andre deler av driften utføres av beboerne selv.
BT170201 Nestleder Vegard Einan sier organisasjonen derfor nå har førstehånds erfaringer med konsern som har virksomhet i flere land.
AP170201 Nestleder Vegard Einan sier organisasjonen derfor nå har førstehånds erfaringer med konsern som har virksomhet i flere land.
AP170201 - Det føles godt å sitte og høre på mennesker som forteller om egne erfaringer med å mislykkes, sier Synne Sagstad Imeland.
SA170131 - Om jeg kan jobbe med historiefortelling og samtidig bruke mine erfaringer fra fotballen, slik jeg får i NRK nå, så høres det veldig fint ut.
DB170131 Gjennom 30 år i bransjen har jeg personlige erfaringer fra at fiendtlige oppkjøp er veldig negativt for alle parter, sier Hansson, til Finansavisen i dag.
AP170131 - Om jeg kan jobbe med historiefortelling og samtidig bruke mine erfaringer fra fotballen, slik jeg får i NRK nå, så høres det veldig fint ut.
BT170130 Ifølge regjeringen er det positive erfaringer med slike systemer.
BT170130 Ifølge regjeringen er det positive erfaringer med slike systemer.
AP170129 Undersøkelsen inneholdt over hundre spørsmål om elevenes bakgrunn, erfaringer , fremtidsambisjoner, holdninger og sosiale relasjoner.
AP170129 Undersøkelsen inneholdt over hundre spørsmål om elevenes bakgrunn, erfaringer , fremtidsambisjoner, holdninger og sosiale relasjoner.
DB170128 Når hun jobber med pasientene henter hun ut erfaringer fra sine egne opplevelser.
VG170127 Deler erfaringer : Eline ( 25 ) beltelagt i fjor : - Den verste natten i mitt liv ¶
DB170126 30-åringen, som jobber som røykdykker på Asker brannstasjon, har en Instagram-konto der hun deler bilder og erfaringer fra yrket som brannmann, treningsbilder og fotografier fra naturen.
DB170126 Når man har overlevd til man er blitt 66, slik som Lee Fields, har man gjerne erfaringer nok til å leve seg inn i det meste.
DB170126 Av kritikerne framstilles det som et lukket kretsløp, atskilt fra folk flest, praktiske erfaringer og sunn fornuft.
DB170126 « To the Bone » er basert på filmskaper Marti Noxons ( 52 ) egne erfaringer med spiseforstyrrelser, og ifølge Collins ble hun fascinert av prosjektet på grunn av deres felles bakgrunn.
DB170126 Det handler om ens erfaringer , om å omgi seg med mennesker som støtter deg, og om å overleve og komme seg gjennom det, sier filmstjerna.
DB170126 ( Dagbladet ) : De siste åra har en rekke kjendiser, både her i Norge og internasjonalt, valgt å stå fram og fortelle om sine tøffe erfaringer med spiseforstyrrelser.
SA170125 POSITIV : Bjørkeng har bare positive erfaringer med å leie ut og leie selv.
SA170125 Da må Norge med vår stolte likestillingshistorie gripe muligheten og dele våre erfaringer .
DN170125 Den årlige kåringen fra nettstedet Tripadvisor, som bygger på hotellgjestenes egne erfaringer og anmeldelser, plasserer Olav Thons totalrenoverte Rosenkrantz i Oslo på topp foran Petter A.
DB170125 Det som må dokumenteres, er, trekk pusten, planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisningen, en systematisk og vitenskapelig tilnærming til undervisningen og virksomheten, og spredning av egne erfaringer , basert på en tanke om at de som har undervisning som oppgave på universiteter og høyskoler, også er forpliktet til å bidra til at det pedagog
BT170125 POSITIV : Bjørkeng har bare positive erfaringer med å leie ut og leie selv.
AP170125 Vi snakker om kunstig intelligens ( KI ) som handler om å utvikle datasystemer som kan lære av egne erfaringer og løse komplekse problemer i ulike situasjoner og miljøer.
AP170125 Vi snakker om kunstig intelligens ( KI ) som handler om å utvikle datasystemer som kan lære av egne erfaringer og løse komplekse problemer i ulike situasjoner og miljøer.
AP170125 POSITIV : Bjørkeng har bare positive erfaringer med å leie ut og leie selv.
AP170125 Da må Norge med vår stolte likestillingshistorie gripe muligheten og dele våre erfaringer .
DB170124 ), Anita Schjøll Brede og Beathe Due jobber innen teknologi, og forteller om sine erfaringer og utfordringer.
DB170124 Ifølge regissør Jessica Hobbs, var voldtektsscenen laget etter at voldtektsofre hadde delt sine erfaringer med dem, for å gjøre scenen så virkelig som mulig, skriver The Telegraph.
AP170124 Politidirektør Odd Reidar Humlegård sier at Politidirektoratet nå arbeider med å få spredt gode erfaringer og rutiner i enkelte politidistrikter ut til de øvrige, slik at det blir en tettere og likere oppfølging av utsatte barn, uavhengig av hvor de bor i landet.
SA170123 Jeg ble positivt overrasket over å se at barna da de skulle fortelle innholdet, valgte å bruke en nynorsk fortellerstemme, for det har de mange erfaringer med.
FV170123 Jeg ble positivt overrasket over å se at barna da de skulle fortelle innholdet, valgte å bruke en nynorsk fortellerstemme, for det har de mange erfaringer med.
DB170123 Ulltveit-Moes argumentasjon bygger i stor grad på egne og anekdotiske erfaringer , samt én konkret studie der Sintef-forsker Petter Bae Brandtzæg har analysert stordata fra millioner av Facebook-brukere og kategorisert dem ut fra hva slags sider de har « likt ».
BT170123 Innlegget er personlig, men han bruker egne erfaringer til å løfte en større problemstilling som gjelder mange.
BT170123 » SEG SELV : Siri Seljeseth spiller selv karakteren Elise, som er basert på hennes egne erfaringer .
AP170123 Jeg ble positivt overrasket over å se at barna da de skulle fortelle innholdet, valgte å bruke en nynorsk fortellerstemme, for det har de mange erfaringer med.
SA170122 Men jeg har gode erfaringer fra kamper mot Norge.
FV170122 Men jeg har gode erfaringer fra kamper mot Norge.
DB170122 - Petter ser bedre og bedre ut og har gode erfaringer med sånne perioder tidligere.
BT170122 Men jeg har gode erfaringer fra kamper mot Norge.
AP170122 Men jeg har gode erfaringer fra kamper mot Norge.
SA170120 Vi har delt litt erfaringer rundt det. 60-åringen har lang erfaring fra idretten, og var tilknyttet Olympiatoppen og Skiforbundet fra 1991 til 2013.
SA170120 Vi har delt litt erfaringer rundt det. 60-åringen har lang erfaring fra idretten, og var tilknyttet Olympiatoppen og Skiforbundet fra 1991 til 2013.
FV170120 Vi har delt litt erfaringer rundt det. 60-åringen har lang erfaring fra idretten, og var tilknyttet Olympiatoppen og Skiforbundet fra 1991 til 2013.
DN170120 Vi vil dele erfaringer fra hendelsen med resten av industrien, sier konserndirektør med ansvar for boring Margareth Øvrum.
DB170120 - Det er en styrke at de kan dele erfaringer og planlegge sammen.
BT170120 Vi har delt litt erfaringer rundt det. 60-åringen har lang erfaring fra idretten, og var tilknyttet Olympiatoppen og Skiforbundet fra 1991 til 2013.
AP170120 Vi vil dele erfaringer fra hendelsen med resten av industrien, sier Øvrum.
AP170120 Vi har delt litt erfaringer rundt det. 60-åringen har lang erfaring fra idretten, og var tilknyttet Olympiatoppen og Skiforbundet fra 1991 til 2013.
DB170119 Tidligere erfaringer viser at det er langt fra sikkert.
DN170118 Dette er i tråd med erfaringer etter tidligere nedgangsperioder der det har tatt tid før ledighetsraten kommer ned, skriver Aamdal, og peker på to faktorer som vil kunne forsinke nedgangen i ledigheten : ¶
DB170118 DÅRLIGE ERFARINGER : Fotball-VM i 2026 vil bestå av 48 lag, fordelt i 16 grupper med tre lag i hver.
AP170118 Erfaringer fra utlandet, for eksempel fra Danmark, har vist at dette ikke er et optimalt behandlingstilbud.
DB170117 Hør gjerne med venner og familie om hva de trives med, søk litt rundt etter erfaringer og husk at det ikke er noen skam i å betale mer for noe du er fornøyd med.
AP170117 Nylig var han i Oslo i møter med Nasjonalmuseet og Statsbygg for å dele sine erfaringer .
AP170117 Da er det naturlig å lytte og lære av alle deres små og store erfaringer i prosessen, sier direktør ved Nasjonalmuseet i Oslo, Audun Eckhoff.
DB170116 I Norge har vi foreløpig knapt noe bruktmarked for lastesykler, men erfaringer fra Danmark tyder på minimalt verdifall.
DB170115 I sitt siste nummer ( kun papir og betalt nettutgave ) kan de bringe en liste over de mest pålitelige merkene, basert på laboratorietester og erfaringer over tid med mange modeller.
BT170115 Leken gir barna erfaringer og lærdom som er viktig på skolen - og i arbeidslivet.
DB170114 I tillegg deler kollegene historier og erfaringer seg imellom.
AP170114 Intourist var mye mer enn bare et sted å bo - det var utgangspunktet for en mengde historier om dårlige erfaringer som turister hadde i Sovjetunionen : manglende dopapir, tynnslitte tepper, knuste lyspærer og elendig service.
DB170113 Vår oppfordring er : Se mot nord, og dra nytte av kunnskap og erfaringer fra forskning og utvikling innen opplevelsesturismen der.
SA170112 Erfaringer viser at våpenamnesti er et godt virkemiddel for å redusere antallet uregistrerte skytevåpen, sier justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ).
DB170112 - Det å dele erfaringer , bilder og video har kommet såpass langt at man går nærmest med videokamera i hånda hele tiden, og man er kjapp med å filme alt som skjer.
DB170112 I innlegget 06.01.17 henviser Kval til en artikkel i Aftenposten der jeg blant annet er intervjuet om mine erfaringer med Dragonbox.
DB170112 klassinger som har så negative erfaringer med faget matematikk at de gråter fordi de skal ha prøve.
AP170112 Barn leker seg igennom nye erfaringer sammen med jevnaldrende - og blir tryggere i språket sitt.
AP170112 Men vi har erfaringer med at det kan endre seg brått.
AP170112 Men vi har erfaringer med at det kan endre seg brått.
AP170112 Men vi har erfaringer med at det kan endre seg brått.
DN170111 Ifølge våre generelle erfaringer og beregninger er dette et område med god dekning.
BT170111 Det er sterke ord fra en mann med såpass røffe erfaringer .
SA170110 De må ha mange erfaringer med at hvert tallord tilordnes hver ting som telles, og her er fingrene naturlige å bruke.
DN170110 - Vi har i Norge gode erfaringer fra da minstekravet ble satt ned fra 100.000 til 30.000 kroner i 2012.
DN170110 - Vi har i Norge gode erfaringer fra da minstekravet ble satt ned fra 100.000 til 30.000 kroner.
BT170110 Jeg vil lytte til erfaringer fra aktører med en bred kompetanse innen sine felt, erfaringer som kan gi viktige perspektiver på byens kunstliv og våre ambisjoner.
BT170110 Jeg vil lytte til erfaringer fra aktører med en bred kompetanse innen sine felt, erfaringer som kan gi viktige perspektiver på byens kunstliv og våre ambisjoner.
BT170110 I løpet av våren vil Bergen kommune invitere aktører fra alle fagfelt til å bidra med erfaringer og ideer i arbeidet med den nye planen.
DB170109 Tidligere erfaringer med det omstridte viruset « Domus pestis », som fører til denne fatale fusjonen av menneskeskapt dekor og alfabet, viser at sykdommen kan unngås ved hjelp av enkle forhåndsregler.
SA170108 Truende erfaringer derimot, som å bli forlatt eller påført smerte, former et barns hjerne på motsatt måte.
SA170108 Mye av kunnskapen kommer fra hjerneforskning som viser hvordan erfaringer preger barn og unges utvikling.
SA170108 Det må ha betydd en ekstrem overstimulering av et alarmsystem som trolig allerede var følsomt på grunn av tidligere erfaringer , og samtidig et fravær av den omsorgen alle barn trenger for å utvikle sin kapasitet til å regulere følelser.
DB170108 Heterofil ungdom i de nordiske land samler seksuelle erfaringer etter et trappetrinnsmønster.
DB170107 - Vi mener Moskva vil benytte seg av sine erfaringer fra kampanjen mot presidentvalget til å påvirke andre land, inkludert USAs allierte og deres valgprosesser, står det i rapporten.
DB170106 Han viser oss menneskene bak det forslitte ordet « flyktningkrisa », og bidrar med egne erfaringer fra flukten fra Bosnia.
DB170106 Hun trakk også inn sine egne erfaringer .
AP170106 - Putin har mange positive erfaringer med å jobbe med vestlige politiske ledere som har forretningsforbindelser som gjør at de er mer tilbøyelige til å samarbeide med Russland.
DN170105 Resultatet støttes av våre erfaringer fra banken, hvor det de siste årene er blitt mer og mer vanlig at foreldre og barn sammen finansierer boligen, sier landsjef Trond F.
BT170105 Eva Hille dro til Danmark for å høste erfaringer .
BT170105 Han fremhever både orkesterets unike lydkvalitet og måten de strekker seg etter nye erfaringer og nye måter å skape musikk på.
AP170105 Mange fra andre land ser til oss og våre erfaringer , sier Eggen.
DB170104 ¶ FRITT LIV : - Vi har alltid hatt friheten til å være hvem vil vil, elske den vi vil, til å kle oss slik vi vil, til å reise hvor vi vil, til å leve og lære av egne erfaringer , skriver artikkelforfatteren.
DB170104 Vi har alltid hatt friheten til å være hvem vil vil, elske den vi vil, kle oss slik vi vil, til å reise hvor vi vil, til å leve og lære av egne erfaringer .
SA170103 Forsøket vil gi erfaringer som er nyttige for alle norske kommuner.
DB170103 Jeg har blandede erfaringer på duathlon, sa Ingvild Flugstad Østberg til statskanalen.
DB170103 - Vi har ikke negative erfaringer med dette og opplever at kundene setter pris på den sikkerhet legitimasjonsplikt gir.
SA170102 I Polen og Bayern har man så dårlige erfaringer med støy og andre miljøbelastninger at myndighetene har innført minimumsavstand til boliger på ti ganger totalhøyden for vindturbinene - ca. 1,5 kilometer med dagens turbiner.
SA170102 Dermed får barna med seg ulike erfaringer og læring fra barnehagen.
DB170102 desember ), og tankene mine vandrer mellom egne erfaringer som polititjenestekvinne og den pågående reformen.
BT170102 Bufetat har bare gode erfaringer med dette fosterhjemmet, sier Søvik. matrix-tags ¶ | « Det finnes ugler som tåler snø » ¶
SA170101 Vi skal fortsette å reise ut i verden for å dele våre erfaringer og lære av andre : « copy with pride » og « fail fast » er uttrykk som har gått igjen i internasjonale fora.
AP170101 Matredaktør i New York Times, Sam Sifton deler sine erfaringer med deg.
AP170101 Matredaktør i New York Times, Sam Sifton deler sine erfaringer med deg.
AP170101 Disse barnas erfaringer skal være med når vi utformer fremtidens barnevern.
AP170101 Kong Harald viser til det som burde være åpenbart, at vi lettere åpner oss for andres erfaringer og historiske referanser når vi kjenner våre egne.
AP161226 På nettsiden Folk om... lager hun TV om relasjoner og mental helse, og bruker egne erfaringer i prosessene.
AP161226 På nettsiden Folk om... lager hun TV om relasjoner og mental helse, og bruker egne erfaringer i prosessene. | - Jeg går og samler på dårlige opplevelser ¶
BT161207 Selv har Hjorth avvist at hun skriver om seg selv og egne erfaringer .
AP161118 - Solveig Ude blir absolutt lyttet til blant helsesøstre når hun reiser rundt i landet og forteller om sine erfaringer , sier Kristin Sofie Waldum-Grevbo, leder i Landsgruppen av helsesøstre i NSF.
SA161116 Både Solbakken, Hamren og Solskjær har dessuten relativt nylig hatt dårlige erfaringer med jobber der de har måttet gå ut av komfortsonen.
FV161114 Tidligere erfaringer med bilen har vist at dette er en Volvo som hører hjemme på en hylle over det man fikk i V70, som den erstatter.
AP161108 For kvinner med gode erfaringer fra tidligere fødsel, amming og barseltid tilbys det ett hjemmebesøk av jordmor i løpet av de tre første døgnene etter hjemreisen.
SA161103 Det gir gode erfaringer og referanser som er nyttig for spillerne.
AP161103 Mine erfaringer så langt, er atdet ervanskelig å kjempe alene mot et system som hovedsakelig ledes av menn.
AP161103 Det gir gode erfaringer og referanser som er nyttig for spillerne.
SA161025 Og vi deler erfaringer .
FV161025 Og vi deler erfaringer .
BT161025 Og vi deler erfaringer .
DA161021 Å skrive er en veldig ærlig prosess og med en bok av denne typen har jeg ønsket å skildre en del erfaringer jeg har gjort meg så langt i livet.
AP161020 Med utgangspunkt i egne erfaringer som fattig forsørger på Nordstrand i Oslo har hun skrevet en roman om temaet.
DA161016 Hvor lenge har deres skole hatt overvåkningskameraer, og hvilke erfaringer har dere gjort dere om bruken av disse ?
DA161016 Hvor lenge har deres skole hatt overvåkningskameraer, og hvilke erfaringer har dere gjort dere om bruken av disse ?
DA161016 Hvor lenge har deres skole hatt overvåkningskameraer, og hvilke erfaringer har dere gjort dere om bruken av disse ?
DA161016 Hvor lenge har deres skole hatt overvåkningskameraer, og hvilke erfaringer har dere gjort dere om bruken av disse ?
SA161014 - Vi har gode rutiner og erfaringer fra tilsvarende situasjoner.
AP161014 - Vi har gode rutiner og erfaringer fra tilsvarende situasjoner.
DA161013 Hvor lenge har deres skole hatt overvåkningskameraer, og hvilke erfaringer har dere gjort dere om bruken av disse ?
FV161012 Det er så gøy å kunne inspirere, dele erfaringer og gode ideer fra huset vårt sier hun.
SA161011 Tidligere erfaringer med bilen har vist at dette er en Volvo som hører hjemme på en hylle over det man fikk i V70, som den erstatter.
BT161011 Tidligere erfaringer med bilen har vist at dette er en Volvo som hører hjemme på en hylle over det man fikk i V70, som den erstatter.
AP161011 Tidligere erfaringer med bilen har vist at dette er en Volvo som hører hjemme på en hylle over det man fikk i V70, som den erstatter.
BT161010 Det er så gøy å kunne inspirere, dele erfaringer og gode ideer fra huset vårt sier hun.
BT161010 Han forteller at de kun har positive erfaringer .
AP161010 Det er så gøy å kunne inspirere, dele erfaringer og gode ideer fra huset vårt sier hun.
DA161008 Hvor lenge har deres skole hatt overvåkningskameraer, og hvilke erfaringer har dere gjort dere om bruken av disse ?
DA161007 Hvor lenge har deres skole hatt overvåkningskameraer, og hvilke erfaringer har dere gjort dere om bruken av disse ? 3.
DA161006 Hvor lenge har deres skole hatt overvåkningskameraer, og hvilke erfaringer har dere gjort dere om bruken av disse ?
AP160930 Hun fortalte om sine erfaringer tidligere i uken.
SA160915 Gruppen har litt delte erfaringer .
SA160915 - Man skal ikke se bort fra at det fremdeles er slik at overleveringen av råd og informasjon rundt baby skjer mest mellom kvinner og fra mødre til døtre, da vil en pappagruppe være et ypperlig sted å utveksle erfaringer og ta opp små og store ting man lurer på.
BT160915 Gruppen har litt delte erfaringer .
BT160915 - Man skal ikke se bort fra at det fremdeles er slik at overleveringen av råd og informasjon rundt baby skjer mest mellom kvinner og fra mødre til døtre, da vil en pappagruppe være et ypperlig sted å utveksle erfaringer og ta opp små og store ting man lurer på.
BT160915 Gode erfaringer i Telemark ¶
BT160915 - Vi har sett på spillformen vi har og gjort oss noen erfaringer .
AP160915 Gruppen har litt delte erfaringer .
AP160915 - Man skal ikke se bort fra at det fremdeles er slik at overleveringen av råd og informasjon rundt baby skjer mest mellom kvinner og fra mødre til døtre, da vil en pappagruppe være et ypperlig sted å utveksle erfaringer og ta opp små og store ting man lurer på.
SA160905 NRKs distribusjonssjef for radio, Petter Hox, sliter med å akseptere Aftenposten-journalistens erfaringer .
AP160901 Og det at man kaller det for prøveprosjekter hvor man skal høste erfaringer , betyr ikke at dette ikke er en nøye kalkulert risiko.
SA160808 Det skaper trygghet for barn å bringe med seg leken og bruke egne erfaringer .
FV160808 Det skaper trygghet for barn å bringe med seg leken og bruke egne erfaringer .
BT160808 Det skaper trygghet for barn å bringe med seg leken og bruke egne erfaringer .
AP160808 Det skaper trygghet for barn å bringe med seg leken og bruke egne erfaringer .
AP160727 I den sammenheng vil vi selvsagt bruke både egne og andres erfaringer .
SA160722 Så det er viktig å dele erfaringer med andre, mener Skarstein.
BT160722 Så når jeg blir spurt om å dele erfaringer fra Oslo domkirke etter 22. juli, har jeg ofte vært knapp, sagt minst mulig.
AP160722 Så det er viktig å dele erfaringer med andre, mener Skarstein.
AP160629 - Det kan forekomme forsinkelser, og erfaringer fra tidligere viser at flyselskapene tar sitt ansvar og sørger for ombookinger.
SA160618 Gunnar Jan Johnsen har sine erfaringer med homofili og om hvordan homofile kan bli møtt : i ¶ * * Tidligere debattinnlegg fra Kjell Skartveit : ¶
FV160603 Så langt har vi ingen negative erfaringer med å åpne opp på denne måten - selv om en slik tilgang tilhører sjeldenhetene for landslag i fotball, fortsetter han.
AP160603 Så langt har vi ingen negative erfaringer med å åpne opp på denne måten - selv om en slik tilgang tilhører sjeldenhetene for landslag i fotball, fortsetter han.
VG160525 - Vi har ikke erfaringer som viser at dagens ordning med femsifret nummer har vært til hinder for kontakt med kommunen, men mener likevel at dette vil være en enda bedre løsning enn dagens, svarer Jon Øgar i Utviklings- og kompetanseetaten i Oslo kommune.
AP160514 Pasientenes subjektive erfaringer oppsummeres slik : ¶ 92 prosent av dem har vært syke i mer enn ett år ¶ 88 prosent føler at de ikke blir tatt på alvor i det norske helsevesenet ¶ 9 av 10 er utenfor arbeidslivet ¶ 42 prosent sier de er nektet behandling ¶ 82 prosent er i NAV-systemet ¶ 59 prosent oppgir at de ikke kan ikke jobbe ¶
AP160513 Det er alltid lurt å sjekke andres erfaringer før du laster ned appen.
SA160512 Bygger relasjoner og fellesskap på tvers av klubb/idrett og får flere å lære av og dele erfaringer med, både nå og på sikt.
BT160512 Bygger relasjoner og fellesskap på tvers av klubb/idrett og får flere å lære av og dele erfaringer med, både nå og på sikt.
AP160512 Dette arbeidet tar tid, men vi har gjort viktige erfaringer og fremskritt på veien mot at alle våre strategiske leverandører ( de vi kjøper mest av ) skal ha implementert et lønnssystem som bidrar til rettferdig levelønn senest 2018, skriver Holann, og henviser til mer informasjon om minstelønn og lønnsvekst i Kambodsja fra ILO.
AP160512 Bygger relasjoner og fellesskap på tvers av klubb/idrett og får flere å lære av og dele erfaringer med, både nå og på sikt.
VG160426 Episoden bærer preg av at den mangler intervju med foreldre som har fått surrogatbarn, men jeg kan dele fra mine egne erfaringer : surrogatmoren som bar fram mine to sønner, hevdet en gang at hun fikk mer ut av erfaringen enn jeg gjorde : « Men jeg har to barn på grunn av deg.
AP160426 Å vise både negative og positive erfaringer tidligere kunder har hatt er det som gjør nettsteder som vårt så verdifull.
AP160418 Hun og Neck forteller om felles utfordringer og erfaringer .
FV160413 Engasjementet hos foreldre bunner ofte i egne erfaringer og « sportskapital » som de kan dra veksel på.
BT160412 Lært hjelpesløshet kommer av tidligere erfaringer med å ikke lykkes, noe de fleste av oss opplever i løpet av skolegangen.
SA160402 Både egne erfaringer og forskning gir oss dokumentasjon på at tiltaket virker.
FV160402 Både egne erfaringer og forskning gir oss dokumentasjon på at tiltaket virker.
BT160402 Både egne erfaringer og forskning gir oss dokumentasjon på at tiltaket virker.
AP160402 Både egne erfaringer og forskning gir oss dokumentasjon på at tiltaket virker.
SA160314 Basert på våre erfaringer , antiobiotika i kombinasjon med antioksidanter virker hos 86 prosent hos menn med forringet sædkvalitet, sier hun videre.
AP160314 Basert på våre erfaringer , antiobiotika i kombinasjon med antioksidanter virker hos 86 prosent hos menn med forringet sædkvalitet, sier hun videre.
BT160310 Vi har kunnskap og erfaringer som ikke må glemmes.
NL160307 Når vi mener det, så er det ikke fordi vi har « tatt ledelsens parti » i forhold til rettsoppgjøret som pågår - men det er ut fra våre erfaringer .
FV160216 - Man har noen å dele problemet med, noen med felles erfaringer .
SA160215 - Man har noen å dele problemet med, noen med felles erfaringer .
BT160215 - Man har noen å dele problemet med, noen med felles erfaringer .
AP160215 - Man har noen å dele problemet med, noen med felles erfaringer .
BT160214 Høre på erfaringer
BT160214 Der får de prøve seg på ulike aktiviteter og høre erfaringer fra tidligere og nåværende studenter.
AP160212 Vi vil gjerne høre fra deg her : Del dine erfaringer med mobbing ¶
BT160211 Men det finnes ett menneske i min nære omgangskrets som ikke har lært av mine erfaringer .
AP160211 Se våre erfaringer i videoen over - og hvordan gikk det med isen, smeltet den på veien ?
DA160131 Da er ingen erfaringer unyttige.
DA160131 Da er ingen erfaringer unyttige.
AP160121 Det er erfaringer som er viktige.
DA160120 - Vi har gode erfaringer fra i fjor.
SA160113 Målet er å skape en møteplass hvor erfaringer kan deles.
AP160113 Målet er å skape en møteplass hvor erfaringer kan deles.
DA160111 - Vi vil alle gjøre dette på vår egen måte og juryen vil preges av hvem vi er og våre erfaringer .
DA160111 - Vi vil alle gjøre dette på vår egen måte og juryen vil preges av hvem vi er og våre erfaringer .
BT160108 I dag bruker hun egne erfaringer og har flere ganger uttalt seg i media, blant annet om det sterke kroppsfokuset mange ungdommer opplever i dag.
BT160108 Det har aldri handlet om å få svar på egne problemer, men jeg har sett at mine erfaringer har hatt en mening.
AP160107 Om bord på flyet har Garfors gjort seg noen erfaringer .
SA160106 I fjor spurte Forbrukerrådet boligkjøpere om deres erfaringer mellom 2009 og 2014, og resultatet var overraskende. 44 prosent hadde opplevd ulike problemer knyttet til sitt siste bruktboligkjøp.
BT160106 I fjor spurte Forbrukerrådet boligkjøpere om deres erfaringer mellom 2009 og 2014, og resultatet var overraskende. 44 prosent hadde opplevd ulike problemer knyttet til sitt siste bruktboligkjøp.
AP160106 I fjor spurte Forbrukerrådet boligkjøpere om deres erfaringer mellom 2009 og 2014, og resultatet var overraskende. 44 prosent hadde opplevd ulike problemer knyttet til sitt siste bruktboligkjøp.
AP160106> I fjor spurte Forbrukerrådet boligkjøpere om deres erfaringer mellom 2009 og 2014, og resultatet var overraskende. 44 prosent hadde opplevd ulike problemer knyttet til sitt siste bruktboligkjøp.