SA171215 - Samlet og entydig er ytre og midtre korridor dårligere enn indre korridor, derfor er vi trygge på anbefalingen til Kommunal - og moderniseringsdepartementet for fastsetting av planprogrammet.
DA171215 - Vi vet helt entydig at totalforbud ikke fører til nedgang i antallet aborter, sier hun.
AP171215 Støres tekst er på ett punkt helt entydig : ¶
DB171214 Bildet er entydig : Det norske skulle utviskes som noe eget, som noe som kan identifiseres.
SA171212 Han understreker samtidig at forskningen på feltet ikke er entydig , og peker på at en følgerapport fra Fafo til SSB-tallene også viser at lærere og rektorer var fornøyde med de ekstra lærerne og opplevde at de ga bedre arbeidsforhold, et bedre læringsmiljø og mindre sykefravær.
NL171204 Kravet om at navnet skal være entydig , innebærer at adressenavnet må tildeles på ett språk, enten norsk, samisk eller kvensk.
NL171204 Hvorfor vil ikke kommunen følge regelverket og skilte veiadressene med ett navn som er entydig - enten på samisk, norsk eller kvensk ?
NL171204 Arbeidsgruppa mener at et veinavn på to språk er entydig , og at Kommunen er pliktig å synligjøre flerspråklig kultur og tradisjon.
NL171204 framgår at kommunen skal tildele alle gater, veier, stier, plasser og områder som blir brukt til offisiell adressering, et navn ( adressenavn ) som er entydig innenfor kommunen, jf. matrikkelforskriften § 51 første ledd.
SA171201 Men om det også vil gi bedre skoleresultater har ikke forskningen noe entydig svar på.
DN171130 For eksportindustrien er det entydig positivt fordi man selger utenlands og får den positive effekten av dette, sier direktør Knut E.
DN171130 Men det er heller ikke entydig klart om det eventuelle stortingsvedtaket blir fattet før Stortinget velger nye medlemmer til Nobelkomiteen før jul.
DN171130 Men det er heller ikke entydig klart om det eventuelle stortingsvedtaket blir fattet før Stortinget velger nye medlemmer til Nobelkomiteen før jul.
DB171130 Men det er heller ikke entydig klart om det eventuelle stortingsvedtaket blir fattet før Stortinget velger nye medlemmer til Nobelkomiteen før jul.
DA171130 Men det er heller ikke entydig klart om det eventuelle stortingsvedtaket blir fattet før Stortinget velger nye medlemmer til Nobelkomiteen før jul.
AP171130 Det er ingen entydig anbefaling fra de underliggende enhetene og Hovedverneombudet.
NL171129 Intervjuer med foreldre slår entydig fast at slagene ble gitt i sinne fordi barnet hadde krenket dem som foreldre ved å være ulydige og at de mangler alternativer.
BT171129 Mange har trolig blitt vant til denne støyen, men forskningen er likevel entydig : Trafikkstøy i bomiljøer medfører helsefare og redusert søvn- og livskvalitet, uavhengig av i hvor stor grad man er vant til støyen.
SA171128 Dessverre har ikke begeistringen vært like stor og entydig blant politikerne når sentrumsplanen har vært til behandling.
AP171128 Hvorvidt det åpnes for innleie av private helikoptre, er ikke entydig klart.
BT171127 Men om det også vil gi bedre skoleresultater har ikke forskningen noe entydig svar på.
SA171126 Men om det også vil gi bedre skoleresultater har ikke forskningen noe entydig svar på.
NL171126 Det bør Hagen også få, særlig fordi det etter alt å dømme vil dreie seg om en overgangsfase inntil et nytt og mer entydig regelverk som hindrer alle stortings- og vararepresentanter fra å være valgbare til Nobelkomiteen, er på plass.
DB171126 Det er selvsagt ikke et entydig svar på det, men jeg husker første gang jeg tenkte at her er vi virkelig i utakt.
AP171125 Men om det også vil gi bedre skoleresultater har ikke forskningen noe entydig svar på.
AP171123 Forskningen klarer ikke å vise en entydig sammenheng mellom lærertetthet og kvalitet i skolen.
AP171123 Dette bildet, sammen med det vi ellers vet om saken, peker entydig i retning av at mordet ble begått av Nikolajev alene.
DB171122 - Vår erfaring er entydig .
DN171120 Det har ikke vært noen entydig praksis til nå.
DN171120 Det har ikke vært noen entydig praksis til nå.
DA171120 Ifølge Rustad er det ikke noe entydig svar på hva slags folk som sitter med beina i setet.
DB171117 Rapportene fra treningsarbeidet gjennom sommeren og høsten har vært entydig : ¶
AP171116 Forskning på kupp og demokratisering er ikke entydig .
VG171115 Konklusjonen var ikke entydig - selv om det ble understreket at hensynet til komiteens uavhengighet tilsier at det « ikke vil være naturlig å skille mellom stortingsrepresentanter og vararepresentanter ».
DN171115 Konklusjonen var ikke entydig - selv om det ble understreket at hensynet til komiteens uavhengighet tilsier at det « ikke vil være naturlig å skille mellom stortingsrepresentanter og vararepresentanter ».
DB171115 Konklusjonen var ikke entydig - selv om det ble understreket at hensynet til komiteens uavhengighet tilsier at det « ikke vil være naturlig å skille mellom stortingsrepresentanter og vararepresentanter ».
DA171115 Konklusjonen var ikke entydig - selv om det ble understreket at hensynet til komiteens uavhengighet tilsier at det « ikke vil være naturlig å skille mellom stortingsrepresentanter og vararepresentanter ».
BT171115 Konklusjonen var ikke entydig - selv om det ble understreket at hensynet til komiteens uavhengighet tilsier at det « ikke vil være naturlig å skille mellom stortingsrepresentanter og vararepresentanter ».
BT171115 at verdiene ikke er felles og derfor ikke handler om et entydig gitt gode for alle.
AA171115 Konklusjonen var ikke entydig - selv om det ble understreket at hensynet til komiteens uavhengighet tilsier at det « ikke vil være naturlig å skille mellom stortingsrepresentanter og vararepresentanter ».
AA171115 Konklusjonen var ikke entydig - selv om det ble understreket at hensynet til komiteens uavhengighet tilsier at det « ikke vil være naturlig å skille mellom stortingsrepresentanter og vararepresentanter ».
BT171114 Alle utredninger som er gjort gir et entydig bilde av hvilken helhetlig transportløsning som er den beste for Sandviken og for å nå overordnede transport- og byutviklingsmål.
BT171113 Ny statistikklov må entydig fastslå at daglig leder må rapportere til styret og være faglig uavhengig av politisk ledelse.
VG171109 Ute i Europa er ikke bildet like entydig på klubbnivå.
DB171106 Det er i hvert fall ikke noe entydig mønster i vår del av verden, snarere tvert imot.
DB171104 Ifølge Internett, som jeg leser daglig, har insektdøden ingen entydig forklaring.
AA171103 - Ikke entydig bevis ¶ 27-åringens forsvarer, Arve Opdahl mente i sin prosedyre at påtalemyndighetens sak mot klienten, er bygd på antagelser.
VG171025 Men det er ikke entydig knyttet til støtte.
BT171023 En samlet og entydig forskning peker i den retning.
DB171021 - Byrået mitt og jeg insisterte på å ha en entydig avtale på plass, slik at jeg kunne ha kontroll over valget jeg tok om å ikke bli fotografert naken, forteller modellen.
DA171020 Klimamodellene gir ikke noe entydig bilde av dette.
DA171020 Klimamodellene gir ikke noe entydig bilde av dette.
DB171019 Talen blir entydig tolket som en skarp kritikk mot Donald Trump.
AP171019 Det kan dere svare helt entydig nei på ?
VG171016 Den pågående turneen Party's Over World Tour gir ikke nødvendigvis noe entydig svar - her er det mellomstore, men godt besøkte klubbkonserter det går i, der tålmodig bygging av fanbase ser ut til å veie tyngst.
AP171015 Jeg burde fort ha skjønt at LP ikke var riktig for meg, men påvirkningen fra kurslederen var entydig og sterk.
DB171013 NRKs dekning ga et entydig inntrykk av at det var kommet mange tusen hatefulle ytringer til rådet.
DB171012 Men det siste er heller ikke noe entydig svar.
DA171012 Tilhengere av uavhengighet hadde håpet på en entydig erklæring fra den katalanske lederen Carles Puigdemont tirsdag kveld.
DN171011 Han ber nå politikerne avklare entydig hvordan kommunene skal taksere bedriftenes maskiner for eiendomsskatt - til avløsning av dagens ulike skatteavgjørelser fra kommune til kommune.
AP171011 Han er klar over at forskningen ikke gir noe entydig svar.
VG171010 Kommisjonen fastslår at lydloggene tegner et entydig situasjonsbilde av én gjerningsperson og hvor mulige eksplosiver ikke inngår, og videre at intervjuer kommisjonen har gjennomført understøtter det samme.
VG171010 Bildet de tegner er entydig .
AP171010 Asheim gir med sitt utsagn inntrykk av at ingen har vært opptatt av annet enn å få nok barnehageplasser, hvilket illustrerer problemet med å snakke om kvalitet som en entydig størrelse.
AA171010 Skillet mellom personer som opptrer som lobbyister og dem som oppsøker stortingsrepresentanter som borgere uten å ha som mål å påvirke en spesiell sak, er ikke entydig .
AP171009 Troen på en entydig sammenheng mellom bortfall av kontantstøtte og sysselsetting er trolig for sterk.
VG171006 Reaksjonen og støtten fra Fotball-Norge har vært entydig .
NL171004 Hvis vi husker de innledende debatter statsråd Sanner hadde ble hans retorikk avkledd faglig : det er ingen entydig sammenheng mellom størrelse på kommuner og fylkeskommuner og kvalitet.
DB171004 Reaksjonen fra de 2000 delegatene som fulgte Theresa Mays opptreden på nært hold i kongressalen var entydig .
DB171003 Hvorfor dette skjedde, har Ap-ledelsen imidlertid ikke noe entydig svar på.
DN170926 Den er ikke entydig .
DN170926 Den er ikke entydig .
VG170924 Men det er ingen entydig protest : FDP er et liberalt parti, AfD er høyreradikalt.
DB170923 Det er ikke så entydig , forteller Zahl Pedersen.
AP170923 - Absolutt, helt entydig .
NL170922 " Hele bransjen er entydig i at vinteroperasjoner stiller helt spesielle krav både til materiell, personell og ledelse.
NL170920 Det er ikke entydig med at vi kommer til å være organisert på helt samme måte slik vi er i dag, og at det ikke kommer til å være ulike arbeidsoppgaver for den enkelte etter 2020.
VG170916 Det er ikke en avsluttet prosess mellom Byantikvaren i Oslo og amerikanerne, så det er ikke så lett å være entydig i uttalelsene, sier Solberg.
DN170916 Resultatet er entydig : Nemlig at USAs statsgjeld på 20.000 milliarder dollar ligger an til en kraftig økning så lenge Republikanerne kontrollerer både Det hvite hus og Kongressen.
DN170916 Det er ikke en avsluttet prosess mellom Byantikvaren i Oslo og amerikanerne, så det er ikke så lett å være entydig i uttalelsene, sier Solberg.
DB170916 Det er ikke en avsluttet prosess mellom Byantikvaren i Oslo og amerikanerne, så det er ikke så lett å være entydig i uttalelsene, sier Solberg.
AP170916 Det er ikke en avsluttet prosess mellom Byantikvaren i Oslo og amerikanerne, så det er ikke så lett å være entydig i uttalelsene, sier Solberg.
NL170914 Bildet er entydig .
DB170911 - Det er et ganske entydig bilde, tror jeg.
NL170908 Hva som er 'virkelig' eller 'sant' er vanskelig å bestemme entydig når en har med normativt begrunnede posisjoner og interessebestemte synspunkter å gjøre.
AP170907 - Forskningen er entydig .
DN170906 Sylta fikk tilgang til alle treningsdata som Olympiatoppen har sanket inn de siste 25 årene, og konklusjonen var entydig : Gulloppskriften er å trene mye og rolig.
AP170825 Dette kan svinge med konjunkturer og større utviklingstrender, men det er sjelden et entydig bilde når vi tar en titt på landets kommuner.
DN170824 Det er vanskelig å finne et entydig bilde, men det det viser er en liten vekst overalt.
DN170824 Det er vanskelig å finne et entydig bilde, men det det viser er en liten vekst overalt.
DA170823 Ingen saker er like, rettspraksis er ikke entydig , og som dommer ville jeg ha hatt ett skrått blikk på hva konsekvensen vil bli.
VG170822 Det er vanskelig å si noe entydig om hva som må gjøres, men det må starte med rekrutteringen, sier han.
DB170822 All forskning og erfaring viste entydig at de aller fleste menn tar ut akkurat så mye foreldrepermisjon som de er tildelt, tross at det i teorien står dem nesten fritt å likedele.
AP170821 En gjennomgang av forskning på meningsmålingenes påvirkningskraft, som ble gjort for noen år siden, ga ikke noe entydig svar på i hvilken grad velgerne blir påvirket.
VG170817 Svaret på dette er entydig nei.
DB170816 - Flertallet er ganske entydig .
AP170816 » Så var dét slått entydig fast - 23 år etter Prima Veras kunngjøring om at de gærne har det godt.
VG170814 Han påpeker videre at forskningsresultatene ikke gir noe entydig svar på det store dilemmaet : Bør utøvere som Semenya få konkurrere i kvinneklassen uten medisinske inngrep ?
DB170808 Dessuten gir ikke kostrådene en entydig oppskrift på det totale kostholdet.
DB170808 - Det er sikkert godt ment av klesmerket, men dessverre for dem har jeg liten tro på prosjektet, i og med at hakekorset er så sterkt og entydig assosiert med nazismen og alt den sto for, med verdenskrig, folkemord, jødeutryddelse og brutalitet, sier Sørensen til Dagbladet.
VG170803 - Noe som gjør at effekten av klassestørrelse har vært vanskelig å dokumentere entydig .
DA170803 Partier som er entydig positive på nummer én og entydig negative på de tre andre, vil arbeide for å minske forskjellene mellom folk i Norge.
DA170803 Partier som er entydig positive på nummer én og entydig negative på de tre andre, vil arbeide for å minske forskjellene mellom folk i Norge.
DB170801 Det er problematisk at Marthinussen og andre så entydig stadfester at parolen " Knus homolobbyen " er en lovlig ytring.
DB170801 At du ikke behøver å finne en entydig definisjon på « deg selv » og din egen identitet - i hvert fall ikke en identitet som kan artikuleres i form av en eller to etablerte identitetskategorier.
DB170729 Men han var ikke entydig rasjonell i sitt syn på tilværelsen, han kunne også nærme seg det mystiske og metafysiske i sine betrakninger og dikt.
VG170718 Ulykkesstatistikken gir ikke noe entydig svar, men viser bare at antall ulykker hvor eldre over 80 år er involvert, øker mye.
VG170718 Debatt Ulykkesstatistikken gir ikke noe entydig svar, men viser bare at antall ulykker hvor eldre over 80 år er involvert, øker mye.
NL170706 For selv om turister ved registrerte bedrifter får en kvote på 20 kilo mens de som bor på uregistrerte anlegg får 10 kilo, burde regelverket vært entydig på dette punktet.
VG170704 Påstanden er fakta, entydig og i riktig kontekst ¶
VG170704 Faktisk ikke sikkert : Påstanden lar seg ikke etterprøve enten fordi det ikke finnes åpne og troverdige kilder, eller dokumentasjonen ikke kan gi noen entydig konklusjon ¶
NL170629 De rapporter som foreligger - og de utgravinger som har vært gjort tidligere, sier entydig at tuftene i Steinsvika ikke inneholder fortidsminner av betydning.
DN170626 Når vi ser på partiprogrammene, er det bare tre av partiene som entydig er positive til mer private tjenester.
VG170620 Fra dem som jobber med beredskap i Norge er signalene heller ikke entydig positive.
DN170619 Utenriksminister Børge Brende ( H ) sier resultatet er entydig og betyr store forandringer i fransk politikk, både i mannskap og partistruktur.
BT170618 Men å late som om barnets beste entydig kan bestemmes rettslig, er en farlig forenkling.
DA170616 Bydelsutvalget har uttalt seg entydig positivt om dette, sier hun.
VG170611 Men tiltalte har ikke oppgitt noe entydig motiv, sier statsadvokat Torstein Lindquister som er aktor i saken.
AA170609 Hennes budskap har vært at Storbritannia trenger et klinisk og entydig brudd med EU.
DB170608 Men det er helt entydig ( både ut fra selve teksten, Leas kommentarer i ettertid, og medienes promotering av saken ) at dette også utgjør et innlegg i debatten om hvordan rettsvesenet bør håndtere slike saker, og en påstand om at dagens rettstilstand er urimelig streng.
VG170607 Det kan Stortinget nå gjøre entydig klart i behandlingen av industrimeldingen.
NL170606 Ordboka er også entydig på at dette er et landområde i de indre delene av Sørøst-Finland.
NL170606 Finsk etymologisk ordbok er entydig på at suomi og sami, suome og sabme, har samme opprinnelse og betydde det samme.
DA170603 - Her finnes det en god del forskning som i temmelig entydig retning peker på at å sende alkohol med mindreårige på fest, øker konsumet, sier Pape.
BT170603 Men vi får vite at kategoriseringen nå ikke nødvendigvis er entydig , og at land kan skifte gruppe over tid.
AA170603 - Her finnes det en god del forskning som i temmelig entydig retning peker på at å sende alkohol med mindreårige på fest, øker konsumet, sier Pape.
DA170530 Leksa fra Europa er entydig : Det neste som skjer, er ikke at B- og C-lagene løfter seg opp, men at standarden blir dratt nedover.
NL170528 De siste tiår har fremskrivingen av behovet for morgendagens helsetjenester entydig pekt på nødvendigheten samhandling mellom profesjonene.
AP170527 Nå er dette ansvaret entydig plassert hos den legen man selv har valgt og kjenner.
AP170524 Men heller ikke dette bildet er entydig , skriver SSB : ¶
AP170524 Men heller ikke dette bildet er entydig , skriver SSB : ¶
DN170521 - Det er forsket mye på om meningsmålinger påvirker velgerne, uten at det har gitt noe entydig svar.
AP170520 Denne boken velger helt entydig å svare på behovet for en koselesestund for barn og voksen sammen.
AP170520 Denne boken velger helt entydig å svare på behovet for en koselesestund for barn og voksen sammen.
VG170519 Begge produsentene svarer entydig ja på spørsmålet. - - Det er det plass til.
VG170508 Og det er ikke gitt at bildet er fullt så entydig som det ble forsøkt fremstilt før helgen.
DA170506 « Når en samlet kunstnerbransje i Norge så klart og entydig påpeker at paragraf 71 ikke er til å leve med sine høringssvar, så er vi veldig bekymret og sjokkerte over at regjeringen likevel velger å legge fram en proposisjon og lovforslag der det faktisk er dette som skjer », uttalte Filmforbundets leder Sverre Pedersen til Dagsavisen, da den nye lovprop
AP170506 Hvis setningen leses høyt, er utsagnet entydig : Det gjelder bare å uttale ordet " funnet " med enstavelses tonelag ( tonem 1 ), som i ordet " tømmer " når det betyr trevirke.
BT170505 Om det har vært usikkert tidligere, er den manglende realismen nå entydig etter at regjeringen ikke har penger til de fleste av disse tiltakene i kommende NTP-periode.
AA170505 Men det er ganske entydig at de ansatte ikke er interessert i å flytte, sier direktør Åse Wetås. ( ©NTB ) ¶
AA170505 Effektene av katt og hund blir rapportert å være entydig positive for det sosiale miljøet, humør og i stor grad også helse.
DA170503 Nå ser vi ingen entydig løsning, men må planlegge for en miks av teknologier.
DB170502 NRKs dokumentar om tigging som « coverup » for organisert kriminalitet har igangsatt en ikke helt entydig debatt hvor juss, moral og politikk blandes sammen for å begrunne standpunkter for eller imot tigging.
DA170429 Den viser et entydig bilde : De sakene som er viktige for våre medlemmer er saker som nedprioriteres eller trues av regjeringen, sier LO-leder Gerd Kristiansen.
SA170427 Det er ingen entydig sammenheng mellom kostnadskutt og flere nestenulykker og hendelser på sokkelen, ifølge en ny rapport fra analyseselskapet Menon.
DB170427 Budskapet på plakaten er entydig .
DB170424 Og rådet er entydig både fra Vegtrafikksentralen Øst i Oslo og Vest i Oslo : ¶
DB170422 Men det er nesten umulig å fastslå øyeblikket hvor foten sist er i kontakt med ballen helt entydig .
DB170419 Rapport på rapport viser nå entydig at innvandring fra ikke-vestlige land ikke lønner seg, og det kan true det norske velferdssamfunnet vi alle tar for gitt.
VG170417 I et svar fra Tore Kopperud i Kopperud Bygg Invest AS argumenterer han for at avgrensningen mellom rivning og total ombygging ikke var entydig i byggetillatelsen kommunen ga i november i fjor.
DB170409 For den 16 år gamle jenta i « Ære være mine døtre » er ikke historien så entydig : ¶
DA170408 - Når en samlet kunstnerbransje i Norge så klart og entydig påpeker at paragraf 71 ikke er til å leve med sine høringssvar, så er vi veldig bekymret og sjokkerte over at regjeringen likevel velger å legge fram en proposisjon og lovforslag der det faktisk er dette som skjer, sier Pedersen.
DB170407 Spørsmålet er hva som egentlig er problemet, og hvorfor ikke installasjon av radarer som kan oppdage innkommende ballistiske missiler, og raketter som kan skyte dem ned før de når målet, er entydig positivt og et netto bidrag til økt norsk sikkerhet.
VG170401 Det vi ønsker oss, er en klar og entydig rettskrivning.
VG170401 Det vi ønsker oss, er en klar og entydig rettskrivning, skriver kronikkforfatterne.
DB170331 - Riksbanken var entydig da de bestemte sedlene skulle være like høye.
SA170329 Kanskje er det nettopp det som er greia : At vi ikke reagerer på å se og høre det entydig delikate budskapet.
SA170327 Han understreker samtidig at bildet om at motstanden øker, ikke er entydig .
AP170327 Han understreker samtidig at bildet om at motstanden øker, ikke er entydig .
AP170320 FBI-sjefen var entydig om den russiske innblandingen, som han sa hadde som mål å skade demokratiet i USA og å hjelpe Trump til å vinne.
AP170320 Entydig om Russland ¶
AP170316 Det som ikke er klart, er om trenden er entydig .
DB170315 Selv om EU-domstolens dom er klar, er den ikke entydig .
VG170313 Å late som at alle har en klar og entydig oppfatning av hva ordet « etnisk » betyr og innebærer, og at dette er ensbetydende med Oxford-ordbokens « tilhørighet til en sosial gruppe som har en felles nasjonal eller kulturell tradisjon », står ikke til troende.
SA170311 Da NISO i fjor høst spurte tidligere toppidrettsutøvere hvilket råd de ville gi til unge utøvere, var svaret entydig : Prioriter utdannelse mens du er aktiv.
VG170310 Ved eggdonasjon finnes det nemlig ikke et entydig moderlig opphav.
DB170310 Mønsteret var entydig : « Karma » slo « La det swinge » med 44-34 blant fagdommerne, men folket var enda mer entydig : Her vant Bobbysocks 46-30.
DB170310 Mønsteret var entydig : « Karma » slo « La det swinge » med 44-34 blant fagdommerne, men folket var enda mer entydig : Her vant Bobbysocks 46-30.
DB170310 Det er også verdt å legge til at selv SSB-notatet ikke ga et entydig bilde av konsekvensene av det økte omsetningskravet : ¶
AA170310 Dette er en klar og entydig ambisjon, sier han til NTB.
DB170309 Hva « barn ønsker » er dessuten på ingen måte entydig .
VG170308 Leder Det er umulig å tegne et entydig bilde av kvinners situasjon og levekår, både i Norge og i verden for øvrig.
VG170308 Det er umulig å tegne et entydig bilde av kvinners situasjon og levekår, både i Norge og i verden for øvrig.
FV170307 Da NISO i fjor høst spurte tidligere toppidrettsutøvere hvilket råd de ville gi til unge utøvere, var svaret entydig : Prioriter utdannelse mens du er aktiv.
DB170307 Med dette ønsker han å få fram at sannheten aldri kan være entydig , 100 prosent objektiv.
VG170306 Han ønsker ikke å gå inn på om siktet 41-åringen brukte er ulovlig, men sier til VG at han kjenner til at lovverket ikke er entydig .
DB170306 Derfor går Helsedepartementet og Kunnskapsdepartementet ut med et entydig råd om minst 20 minutter spisetid for alle, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ), til NTB.
AA170306 Derfor går Helsedepartementet og Kunnskapsdepartementet ut med et entydig råd om minst 20 minutter spisetid for alle, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ), til NTB.
DN170228 Det er nå entydig fastslått, skriver Humlen.
DN170228 Hvis nyhetene trekker entydig i en retning, så skal rentebanen ned, men det er uklart hvor mye, sier Bruce.
VG170227 Og selv om bildet ikke er entydig , for eksempel er tidligere idrettspresident Børre Rognlien Høyre-mann, er det liten tvil om at båndene mellom Ap og idretten er tette også i dag : ¶ * 1 Idrettspresident Tom Tvedt er tidligere fylkesordfører for Arbeiderpartiet.
DB170227 I utgangspunktet er det ikke helt entydig hva man egentlig spør om og hvordan respondentene skal plassere sitt syn på svarskalaen.
VG170223 Det er ikke noe entydig svar på hva som er rett og galt ennå, men de bør si at man bør være forsiktige med all fet fisk generelt.
DA170223 Vi er helt entydig på at Oslo bør være med i en ny region.
VG170222 Bildet er helt entydig : Deres trusselbilde var flere gjerningspersoner.
DB170222 Likevel var ikke utvalget, ledet av førstestatsadvokat Katarina Rise, entydig positivt til landslagets praksis.
VG170221 « Meldinger både fra lokale tjenestemenn, operasjonssentralen og Beredskapstroppen på sambandet etterlater et entydig situasjonsbilde av én gjerningsperson.
FV170221 - Tallenes tale er entydig og klar.
FV170221 - Tallenes tale er entydig og klar.
FV170221 Kommunikasjonen på telefon- og radiosambandet til Nordre Buskerud politidistrikt etterlot et « entydig situasjonsbilde av én gjerningsperson og hvor mulige eksplosiver ikke inngår », mener kommisjonen.
FV170221 Kommisjonen : Et entydig situasjonsbilde ¶ 22. juli-kommisjonen er klinkende klar i sin konklusjon : ¶
DN170221 Grunnen til det betydelige fallet er det ingen som kan gi et entydig svar på.
DA170221 - Tallenes tale er entydig og klar.
DA170221 - Tallenes tale er entydig og klar.
BT170221 - Tallenes tale er entydig og klar.
BT170221 - Tallenes tale er entydig og klar.
AP170221 Meldinger både fra lokale tjenestemenn, operasjonssentralen og Beredskapstroppen på sambandet etterlater et entydig situasjonsbilde av én gjerningsperson, sier Gjørv.
AA170221 - Tallenes tale er entydig og klar.
AA170221 - Tallenes tale er entydig og klar.
VG170220 Dette bør få lederen av Arbeiderpartiet til å våkne og til å tørre å ta et klart og entydig standpunkt om at EU-samarbeidet er viktigere enn noen gang, ikke minst for Norge.
DB170219 Årsakene til slike branner er mange, og Rune Nielsen kan ikke se noe entydig bilde.
AP170219 I industrinæringene er eksportert volum flatt eller fallende 2013 - 2016, selv om bildet ikke er helt entydig .
DB170218 - Vi ser et tydelig mønster - noen grupper er i utgangspunktet svært negative til homofili, men vi ser en entydig trend i retning av økende aksept og toleranse, sier forsker Jon Horgen Friberg.
DN170217 Det er en helt entydig tilbakemelding at partiet er veldig fornøyd med ledelsen.
AA170217 Det er en helt entydig tilbakemelding at partiet er veldig fornøyd med ledelsen.
DB170215 - Den amerikanske regjeringen har hatt en konsistent og entydig beskjed om hva Nato betyr.
AP170215 Her er konklusjonen like entydig : Industriproduserte middagsretter kan være nøyaktig like næringsrike som den middagen du lager selv.
AA170215 Disse prosessene, og fakultetets høringsuttalelse, viser entydig at fagmiljøene ønsker å flytte så nært Gløshaugen som mulig, og ikke til Kalvskinnet.
SA170214 Han misliker at ekspertene så entydig fastslår hva som er skadelig for barna.
AP170214 Han misliker at ekspertene så entydig fastslår hva som er skadelig for barna.
AA170213 Dermed ble det etablert entydig kommunikasjon.
DN170212 I en test av denne typen hvor designen spiller like stor rolle som lyden, og hvor prisspennet mellom den dyreste og billigste modellen er mer enn fire ganger, er det vanskelig å kåre en entydig vinner.
DB170211 Men selv om det politiske Europa-kartet ikke er entydig , er denne uhellige høyrealliansen så fremtredende flere steder at den synes nærmest uunngåelig.
DB170210 Kvinnebevegelsen mener sterkt og entydig om dette, men det stod riktig nok ikke noe i avisene om det, sier hun.
DB170208 Alle som har tolket utsagnet har en entydig konklusjon : Militær konfrontasjon.
DB170208 Statens Strålevern slår entydig fast at det ikke er noen helsefare forbundet med de nye målerne ( « strålinga er kortvarig og svak, og ikkje helsefarleg » ).
DB170208 Heller ikke Brelin kjenner til undersøkelser som konkluderer entydig med helsefare når det gjelder trådløse produkter hjemme.
VG170207 Men når de fornekter flertydighet i denne situasjonen, og entydig klassifiserer Knarviks tegning som rasisme, så kan man få en begrunnet mistanke om at de gjør det samme også i andre tilfeller.
VG170207 Døving og Bangstad avviker derfor fra sine egne prinsipper når de helt uten forbehold tryller flertydigheten i Knarviks tegning om til entydighet, og uten noen form for argumentasjon hevder at den er entydig rasistisk.
DA170207 Filmen handler både om drømmen om utlandet, om tøyeligheten for egen integritet, men også om hva som er gråsone og hva som er entydig overtramp når det gjelder korrupsjon.
AP170206 De fant, ikke så uventet, men heller ikke entydig oppmuntrende, at etter å ha lest populærvitenskapelige artikler blir folk vesentlig mer enige i de fremlagte påstandene.
AP170206 De fant, ikke så uventet, men heller ikke entydig oppmuntrende, at etter å ha lest populærvitenskapelige artikler blir folk vesentlig mer enige i de fremlagte påstandene.
VG170203 USIKKER FREMTID : Ekspertene VG har snakket med gir ikke noe entydig svar på om Donald Trump sitter trygt i Det hvite hus.
AP170201 Disse årlige rapportene gir ikke noe entydig bilde av hvordan PST analyserer situasjonen.
DB170131 Forskere har ikke klart å finne et entydig svar, selv ikke etter nitid analyse av lydopptak fra månelandingen.
DB170127 Konklusjonen fra Eli Gunhild By er entydig : ¶
AP170127 - Forskningen er entydig på at påvirkningen fra oppdrettsindustrien spiller en stor rolle her.
DB170126 Jeg har faktisk ikke noe godt og entydig svar til deg på det.
DB170125 Det samme sa Anti Doping Norge da påtalemyndigheten der halvannen måned seinere kom med sitt forslag til straff på 14 måneders utestengelse, men først da høringen startet i dag ble dette entydig : ¶
DB170122 Men selv om Homeland innehar orientalistiske feil, fremstiller ikke serien islam på en entydig negativ måte.
SA170119 Det har vært diskutert mye i forskerkretser og det finnes ikke noe entydig svar, mener professor Svenn Torgersen.
SA170119 Det har vært diskutert mye i forskerkretser og det finnes ikke noe entydig svar, mener Torgersen.
FV170119 Det har vært diskutert mye i forskerkretser og det finnes ikke noe entydig svar, mener professor Svenn Torgersen.
FV170119 Det har vært diskutert mye i forskerkretser og det finnes ikke noe entydig svar, mener Torgersen.
DB170119 En Defacto-rapport fra i fjor viser entydig høyere gebyr i kommuner med privatisert renovasjon.
BT170119 Det har vært diskutert mye i forskerkretser og det finnes ikke noe entydig svar, mener professor Svenn Torgersen.
BT170119 Det har vært diskutert mye i forskerkretser og det finnes ikke noe entydig svar, mener Torgersen.
AP170119 Det har vært diskutert mye i forskerkretser og det finnes ikke noe entydig svar, mener professor Svenn Torgersen.
AP170119 Det har vært diskutert mye i forskerkretser og det finnes ikke noe entydig svar, mener Torgersen.
DB170117 Dermed er ikke bildet av klar og hard « Brexit » så helt entydig likevel.
BT170116 Dette må vi i dag ta entydig avstand fra og beklage.
AP170114 Det prosjektet har sagt, er at de har fått inn mye dokumentasjon som likevel ikke er entydig nok til å kvalifisere for en av de tre høyesthengende medaljene.
DN170113 VG har gjort en intervjurunde blant flere av de fremste strategene i partiene, og konklusjonen er entydig : Vedum blir den farligste konkurrenten.
BT170110 En fersk rapport er entydig i sin konklusjon : En ny byarena må ligge på trekanttomten på Nygårdstangen.
AP170106 De negative holdningene til ulv er ikke så entydig utbredt som man kan få inntrykk av i mediene nå, sier forsker Olve Krange ved Norsk institutt for naturforskning.
VG161227 I en test av denne typen hvor designen spiller like stor rolle som lyden, og hvor prisspennet mellom den dyreste og billigste modellen er mer enn fire ganger, er det vanskelig å kåre en entydig vinner.
AP161127 Syv uker etter hendelsen, uttalte Follo-politiet, som etterforsket hendelsen, at det « ikke var et entydig svar på spørsmålet » om kvinnen ble skutt av politiet fordi hun beveget seg mot politiet med hevet kniv, altså i selvforsvar.
AP161120 Det foreløpige bildet er ikke entydig , men forskningsprosjektet Transfam tegner et bilde av arbeidsinnvandrende polakker som oppsiktsvekkende dårlig integrert i det norske samfunnet : De har stort sett polske venner, leser polske medier og snakker lite norsk.
FV161025 Undersøkelsen er på ingen måter entydig : Seks av ti støtter Norsk Tippings markedsposisjon.
BT161025 Undersøkelsen er på ingen måter entydig : Seks av ti støtter Norsk Tippings markedsposisjon.
AP161006 Også veterinærer og saksbehandlere ved Mattilsynets distriktskontorer ble intervjuet, uten at det kom frem noe entydig om hvordan man håndterer spørsmål om vold mot dyr og vold mot mennesker - og eventuell samhandling med andre etater.
AP160902 Ifølge Høyland er forskningen ganske entydig på at dette er veien å gå.
DB160725 Samlet peker de helt entydig mot tiltalte, som etter rettens mening forsettlig tok livet av et barn for å skjule et innbrudd og tyveri hos sin tidligere samboer.
AP160717 - Ofte er det en general, junta eller offiser som leder kuppforsøk, men det finnes ikke noe entydig svar på at dette er en faktor som må til for at et kuppforsøk skal lykkes, sier Wig.
AP160714 Ekteskap og andre rettigheter for homofile har han sagt mye ulikt om, men han har ikke vært entydig konservativ.
AP160608 Uansett - med paragraf 2 i Eidsvollsgrunnloven fikk vi en entydig bestemmelse.
AP160608 Les Knut Olav Aamås om å være norsk i 2016 : ¶ Entydig i moderne norsk ¶
AP160608 I moderne norsk er ordet « fremdeles » entydig , det blir brukt om noe som har vart og ennå varer ved, det vil si det opptrer synonymt med « nå som før, stadig vekk, fortsatt ».
SA160602 » Dette er entydig .
SA160602 Dette er entydig .
AP160521 Som ingen fikk.1847, mai : Den tyske matematikeren Ernst Kummer, som var en racer til å beregne kanonkulenes bane, påviste samme svakhet i begges forsøk : de baserte seg på entydig faktorisering, og hadde glemt å ta høyde for irregulære primtall.
AP160513 Årsakene til en slik reaksjon er mangfoldige, men effekten er entydig : Det gjør vondt verre for ofre som Noora.
AP160509 Men det bør utvises edruelighet med entydig å påpeke at et klima i endring er opphavet til alle varianter av ekstremvær.
AP160505 Ingen entydig forklaring ¶
AP160426 Mange tror at å avsette monarkiet er entydig med innføring av republikk.
AP160423 Bildet er entydig .
AP160322 En innvending mot folkekirken som uttrykk og idé, er at det ikke er entydig .
AP160320 Så langt er ikke signalene entydig lovende.
DA160318 Det er vanskelig å komme med en entydig konklusjon om utviklingen framover.
AP160316 Kurven er entydig og klar og stigende med utdanningsnivået.
AP160316 Svaret er et entydig ja.
AP160312 Utviklingen i Tyskland går imidlertid ikke helt entydig i retning mer innvandringskritiske partier.
SA160218 Gundersen har ikke entydig svar på hva som lønner seg av å kjøpe et oppussingsobjekt eller en strøken bolig hvor alt er tipp-topp.
BT160218 Gundersen har ikke entydig svar på hva som lønner seg av å kjøpe et oppussingsobjekt eller en strøken bolig hvor alt er tipp-topp.
AP160218 Gundersen har ikke entydig svar på hva som lønner seg av å kjøpe et oppussingsobjekt eller en strøken bolig hvor alt er tipp-topp.
AP160209 « Når det gjelder den såkalte « ankerbarn-teorien » som legges til grunn for lovendringen, stiller KS seg imidlertid tvilende til hvorvidt denne bør legges til grunn, da dokumentasjonen for dette kan synes mangelfull og lite entydig », skriver KS i sitt høringssvar. 4.
AP160205 Norsk og internasjonal forskning er her helt entydig , ifølge Johansen.
AP160129 - Vegetarisk er det en entydig internasjonal definisjon på, sier informasjonsansvarlig Pål W.
AP160127 Tilbakemeldingen fra kollektivbrukerne er entydig på aksjonsgruppens Facebook-side.
AP160120 - Det er ikke noe entydig svar på dette spørsmålet, sier Raaum.
AP160115 Å holde frem et slikt entydig bilde av det norske, kan ha vært et forsøk på å fornye befolkningens bevissthet om det nasjonale.
AP160115 Entydig bilde av det norske ¶
AP160115 Transportøkonomisk institutt har sammen med Norsk institutt for luftforskning ( NILU ) og Urbanet Analyse studert dette, og konklusjonen er entydig .
AP160110 Sørstatene var heller ikke så entydig konservative som tidligere.
AP160110 Det var galt å kategorisere vest som entydig konservativt, når de tre stillehavsstatene California, Oregon og Washington var liberale i sin grunnholdning.
AP160109 †" Norsk og internasjonal forskning er entydig : Økt veikapasitet i bytransportsystemer med kø gir økt biltrafikk.
AP160103 Venstresiden er selvsagt ikke noen entydig størrelse i spørsmål om kulturalisme og innvandring.