VG171213 - Senest fredag hadde vi en telefonkonferanse, og vi var enstemmig enige om at vi ikke ser noen grunn til å ta vekk konkurransene som er satt opp per dags dato, sier han til VG.
NL171213 Telle maktet heller ikke å samle styret bak en enstemmig forståelse i en sak med vidtrekkende konsekvenser.
SA171212 Carina Johansen ¶ | Enstemmig motstand mot « Vestlandet » ¶
SA171212 På initiativ fra Ap går en enstemmig kommunalkomité inn for å be regjeringen om legge fram en modell for økt bruk av digitale læremidler når revidert nasjonalbudsjett fremmes til våren.
NL171212 På landsmøtet før valget ble det fattet et ( enstemmig ? ) vedtak om gå for deltakelse i ei borgerlig regjering.
DB171212 - Prosessen i SSB og det som førte til avgangen til Christine Meyer, ligger til grunn for at en enstemmig komité inviterer til en ganske omfattende høring, sier komitéleder og saksordfører Dag Terje Andersen ( Ap ).
DB171211 - Medlemmene i det russiske hopplaget har holdt et møte og enstemmig bestemt å delta i OL under det nøytrale flagget, sier han.
DB171210 mars 2019 går Storbritannia automatisk ut av EU, med mindre partene enstemmig blir enige om en utsettelse.
NL171209 I tillegg har et fulltallig og enstemmig UNN-styre advart mot å sette i verk noe som kan ødelegge det etablerte fagmiljøet, som i utgangspunktet er så sårbart.
VG171208 mars 2019 går britene ut av EU, med mindre partene enstemmig blir enige om en utsettelse.
DA171208 Lovforslaget er en oppfølging av et stortingsvedtak fra 2015, da det enstemmig ble vedtatt at det skal innføres alkolås i alle busser og drosjer etter forslag fra KrF.
AP171208 Den 26 år gamle trikkeføreren ble frifunnet av en enstemmig Oslo tingrett, men påtalemyndigheten anket.
VG171207 En enstemmig komité står bak innstillingen.
SA171207 Alle visste at det var en som hadde ombestemt seg, men det ble nesten enstemmig avvist i Stortinget.
AP171207 På ungdomsutvalgets møte for et par uker siden ble det enstemmig vedtatt at de ikke aksepterer at flere av deres medlemmer skal bli ekskludert på grunn av for « lav » alder, og utvalget kommer derfor til å boikotte arrangementet i januar.
VG171206 I 2010 beslutter et enstemmig styre i Stiftelsen Ordet for å investere utenfor landets grenser.
NL171206 Stortinget bør da gi et enstemmig klarsignal for Tromsbanen - ikke minst fordi de åpninger vi ser via Statoil er så viktige.
NL171206 Alle 28 høringsuttalelser som er sendt NVE er imot endring av adkomstveien, - inkludert fra et enstemmig kommunestyre og Fylkesmannen.
DN171206 Avstemningen i nasjonalforsamlingen onsdag var enstemmig , og Berset overtar etter Doris Leuthard, som har vært landets president siden 2010.
AP171206 Nå er altså ikke dette bare en mening fra taxiforbundet, men en bestemmelse i norsk lov, vedtatt enstemmig av Stortinget i 2002.
VG171205 Det ble enstemmig vedtatt, altså er både Høyre og Fremskrittspartiets representanter med.
VG171205 - Begrunnelsen for at det er enstemmig er at etter det siste svaret fra finansministeren står det påstand mot påstand i deler av hendelsesforløpet.
SA171205 Et enstemmig kommunalstyre støtter forslagene fra an tverrpolitisk arbeidsgruppe om hva som bør gjøres for å få mer liv på Torget.
DA171205 Et enstemmig hovedutvalg for kultur og oppvekst har også gått inn for å søke om drøyt 1,1 million kroner til Tursti Tjueklo.
BT171205 Jensen har i to omganger svart fyldig på spørsmål fra komiteen, men saken er likevel ikke godt nok belyst, mener en enstemmig kontrollkomité.
AA171205 Jensen har i to omganger svart fyldig på spørsmål fra komiteen, men saken er likevel ikke godt nok belyst, mener en enstemmig kontrollkomité.
SA171204 SANDNES : En enstemmig rett mener at 64-åringen burde forstått at flere av gjestene hans solgte seksuelle tjenester fra rommene.
DB171204 mars 2019 går Storbritannia automatisk ut av EU, med mindre partene enstemmig blir enige om en utsettelse.
SA171203 - Jeg har manglet litt selvtillit i angrep, men det hjelper å score tidlig som i dag, sier Rassin Haugseng til Aftenbladet etter at han er er tildelt kampens bestemannspris av en enstemmig jury.
BT171203 Norsk dramaturgiforum vedtok enstemmig å støtte protesten mot nedbyggingen av teatervitenskap i Bergen på møtet 29.11.17.
AA171203 - Jeg har manglet litt selvtillit i angrep, men det hjelper å score tidlig som i dag, sier Rassin Haugseng til Aftenbladet etter at han er er tildelt kampens bestemannspris av en enstemmig jury.
SA171202 Politikerne i kommunalstyret for oppvekst og levekår gikk denne uka enstemmig inn for et forslag om å sette igang et pilotprosjekt får å videreutvikle bruk av sosiale medier på sykehjem.
SA171202 En enstemmig rett fant ham riktig nok skyldig i oppbevaring av både store mengder doping og narkotika, men straffen på 60 dagers ubetinget fengsel har han allerede utholdt i periodene han satt varetektsfengslet. 33-åringen får til og med tilbake pengene som politiet fant i luftkanalen på hans soverom.
DN171202 Onsdag vant han og selskapet en enstemmig seier mot Skatteetaten i Borgarting lagmannsrett i en syvårig moms-strid på spåtjenester.
VG171201 En enstemmig lagmannsrett opprettholdt den tidligere kjennelsen fra Oslo byfogdembete.
DB171201 Forslaget som har skapt debatt blant enkelte av kunstnerorganisasjonene er fremmet av et enstemmig Utvalg, hvor også to av fem medlemmer representerer kunstnerbefolkningen.
DA171131 " Dersom utenriksministeren ikke raskt kan godtgjøre at det er trygt å returnere disse asylsøkerne til Afghanistan skal returnering stoppes ", står det i vedtaket, som ble enstemmig vedtatt i Oslo Arbeiderpartis styre i kveld.
SA171130 Sølvbergets styres vedtak var også enstemmig .
SA171130 Innstillingen fra ansettelseskomiteen var enstemmig .
AA171130 Da besluttet et enstemmig formannskap å utrede hva som var riktig lokalisering, men i et øyeblikks pengenød avsluttet politikerne storhallutredningen.
VG171128 Innstillingen fra komiteen var enstemmig .
DB171128 Innstillingen fra komiteen var enstemmig .
DA171128 Bystyret i den britiske byen vedtok mandag enstemmig å trekke tilbake prisen Freedom of the City of Oxford.
DA171128 En enstemmig Jæren tingrett avla hans dom forrige uke ; 90 dagers ubetinget fengsel.
DA171128 Innstillingen fra komiteen var enstemmig .
BT171128 Innstillingen fra komiteen var enstemmig .
AP171128 Innstillingen fra komiteen var enstemmig .
NL171127 Det sluttet formannskapet seg enstemmig til, og teksten nedenfor som vi har utarbeidet med meget gode folk i administrasjonen, er i store trekk sammenfallende med innstillingen til vedtak til møtet 28.november 2017.
AP171127 Da vedtok bystyret enstemmig « Estetisk plan for Oslo », med detaljerte retningslinjer for design av belegg, trafikksikring, kanting, skilting og møblering i Oslo sentrum.
SA171126 Kåre Reiten er Høyre-politiker og leder for levekårstyret som går enstemmig inn for planen.
SA171123 I motsetning til i tingretten, hvor en enstemmig rett dømt 34-åringen til fengsel i 3 år og 6 måneder, svarte juryen i lagmannsretten « nei » på spørsmålet om tiltalte var skyldig i forsettlig voldtekt.
SA171123 SANDNES : En enstemmig rett mener at 64-åringen burde forstått at flere av gjestene hans solgte seksuelle tjenester fra rommene.
AP171123 Nå vil en enstemmig komité ha innsyn i all kommunikasjon inkludert SMS-er, telefonsamtaler og uformelle møter.
AP171123 - Om lederen i SSB ikke har oppfattet signalene i dialogen fra departementet, bør ikke da også lederen av styret gå av, spør en enstemmig komité.
AP171123 Dette er en enstemmig oppfatning blant de historikerne som har gått grundigst gjennom det nå frigitte kildematerialet.
VG171122 Hun mener ikke jobben for å legge om transporten til nullutslipp er gjort, og minner om at et enstemmig storting vedtok at det fra 2025 kun skal selges nullutslippsbiler.
DA171122 Forslaget ble enstemmig avvist.
DA171122 - Svarbrevet fra finansministeren etterlater en del spørsmål som en enstemmig komité er enige om å stille, sier kontroll- og konstitusjonskomiteens leder Dag Terje Andersen ( Ap ) til NTB.
DA171122 Forslaget ble enstemmig avvist.
BT171122 Forslaget ble enstemmig avvist.
NL171121 Det er et enstemmig Storting som står bak de såkalte grundige vurderingene som er gjort, da Nasjonal helse- og sykehusplan ble vedtatt, slår helseminister Bent Høie og Helse Nord ettertrykkelig fast.
DA171121 Det ble konklusjonen under et møte i SPD-ledelsen, og beslutningen skal ha blitt tatt enstemmig .
VG171120 Beslutningen skal ha blitt tatt enstemmig .
BT171120 Beslutningen skal ha blitt tatt enstemmig .
DB171117 Lagmannsrettens dom om å senke straffutmålingen fra ubetinget fengsel til bot og betinget fengsel, er enstemmig .
AP171117 Onsdag sa et enstemmig bystyret ja til å åpne Munch-rommet på Rådhuset til vigsler.
DA171116 Kanskje Frp og FNB ikke har kjennskap til utviklingen som har funnet sted i Trehusbyen, fra da politikerne tidlig på 1980 tallet kunne stå fram og si " Riv raben ", til bystyret etter årelange grasrotengasjement, enstemmig vedtok en helhetlig politikk for : " Vern og videreutvikling av kvalitetene i Trehusbyen ".
BT171116 Et enstemmig bystyre ba om at innkjøp skulle inn i dyreplanen, uten at byrådet har tatt hensyn til det.
DN171115 Dommen var enstemmig .
DA171115 Med det resultat at det ble enstemmig avvist.
BT171115 Nobelkomiteen skal alltid stille seg enstemmig bak en fredsprismottaker.
VG171114 - Vi stiller oss enstemmig bak, sier han om de seks spørsmålene, sier han.
SA171114 Et enstemmig fylkesting gikk inn for å servere alkohol på det offentliges regning kun ved spesielle anledninger, og da med en grense på to enheter per person.
DN171114 Et enstemmig styre i Oceanteam står bak beslutningen, ifølge meldingen.
DN171114 Et enstemmig styre i Oceanteam står bak beslutningen, ifølge meldingen.
DA171114 En enstemmig komité sto bak spørsmålene som tirsdag ettermiddag ble oversendt departementet.
AP171114 Her er spørsmålene en enstemmig Kontroll- og konstitusjonskomite har sendt finansminister Siv Jensen : ¶ 1.
DB171113 mars 2019 går Storbritannia automatisk ut av EU, med mindre partene enstemmig blir enige om en utsettelse. | - Ett vådeskudd i måneden i politiet ¶
AP171112 mars 2019 går Storbritannia automatisk ut av EU, med mindre partene enstemmig blir enige om en utsettelse.
SA171108 Det blir meningsløst å gå løs på Kristen Høyer Mathiassen fordi han som leder formidler et enstemmig Madla bydelsutvalgs sak.
NL171108 Alle høringsuttalelsene og et enstemmig kommunestyre var negative til å innvilge søknaden.
VG171107 Et enstemmig storting har vedtatt en evaluering.
VG171107 Det var KrFs Olaug Bollestad, ny leder av Stortingets Helse- og omsorgskomité, som under trontaledebatten fikk et enstemmig storting med på å kreve evaluering av fastlegereformen.
DN171107 Høyesteretts ankeutvalg har enstemmig avvist anken til de to korrupsjonsdømte i Jotun-saken.
DN171107 Et enstemmig Storting har vedtatt en evaluering.
DA171107 mai-feiring i hovedstaden, går det fram av et enstemmig vedtak der.
DB171106 Avgjørelsen fra CAS var ikke enstemmig og høringen gikk bak lukkede dører.
BT171105 Bystyret fikk likevel enstemmig vedtatt at dyrehensyn ved offentlige innkjøp skulle inn i planen for dyrevelferd.
SA171101 Flertallspartiene synes det er underlig at Ap, Rødt, SV og MdG både sier nei til Byfjordparken og nei til nedlegging av barnehager all den tid et enstemmig bystyre den 23. oktober vedtok følgende under behandlingen av barnehagebruksplanen : ¶
SA171101 Et enstemmig bystyre vedtok også at framtidig utbygging og drift primært skal være i kommunal regi.
SA171101 Et enstemmig kommunalstyre for finans ( KFI ) i Stavanger setter av 100 millioner kroner i et nytt digitaliseringsfond.
AP171101 I den forbindelse vedtok Stortinget enstemmig å be « Regjeringen ta initiativ til å gjennomføre en evaluering i egnet form av den norske militære og sivile deltagelsen i operasjonen i Libya i 2011.
VG171031 Weinsteins rapporterte oppførsel - med stadig nye opplysninger som dukker opp selv nå - har styret enstemmig stemt for å stenge ham ute for godt, heter det i en uttalelse.
VG171031 The Producers Guild of America, som ble etablert i 1962 og representerer TV-produsenter, filmprodusenter og produsenter for nye medier, vedtok mandag enstemmig å stryke den tidligere så mektige filmmogulen fra sitt medlemsregister.
AA171031 Tirsdag kveld vedtok Oslo Ap enstemmig fem punkter som skal legges til grunn for arbeidet knyttet til den aktuelle asylpolitikken, skriver Dagsavisen.
DA171030 Et enstemmig møte vedtok oppfordringen, og det var godt oppmøte, bare tre stykker var ikke tilstede.
NL171029 Jeg er glad for at et enstemmig formannskap i Tromsø kommune i forrige uke vedtok en uttalelse som er klar på at det ikke er ønskelig å opprette et PCI-senter i Bodø.
AP171027 Et nesten enstemmig fylkesting ( minus Frp ) ønsket å stille krav om at rutene måtte trafikkeres med såkalte Euro VI-busser, som har opptil 30 ganger lavere utslipp enn eldre busstyper.
SA171026 Hovedstyret sier avgjørelsen om å la renten stå uendret nok en gang, var enstemmig .
DN171026 Torsdag kom beskjeden om at Norges Banks hovedstyre på rentemøtet denne uken enstemmig besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,5 prosent.
DN171026 oktober og ble enstemmig henvist til videre håndtering i Trøndelag fylkeskommune.
DN171026 Et enstemmig hovedstyre har besluttet at renten blir holdt i ro på 0,5 prosent.
DN171026 Beslutningen var enstemmig .
DN171026 | Analytiker om Norges Banks rentebeslutning : - Det vil overraske stort om det ikke var en enstemmig beslutning ¶
DN171026 - Vi, og andre spurte økonomer, venter uendret rente, og det vil overraske stort om det ikke var en enstemmig beslutning, skriver senioranalytiker Joachim Bernhardsen i morgenrapporten fra Nordea Markets torsdag.
DB171026 « Vi, og andre spurte økonomer, venter uendret rente, og det vil overraske stort om det ikke var en enstemmig beslutning », skrev Joachim Bernhardsen, analytiker i Nordea Markets en rapport torsdag morgen.
DB171026 Beslutningen var enstemmig , opplyses det.
BT171026 Hovedstyret sier avgjørelsen om å la renten stå uendret nok en gang, var enstemmig .
BT171026 Et enstemmig bystyret fattet et vedtak 16.11.2016 der Bystyret " ber byrådet vurdere anskaffelse av Kjødetomten/Dikkedokken Nord for fremtidige kulturelle formål ".
AA171026 I Roan vedtok et enstemmig kommunestyre « Bjørnør ».
AA171026 Hovedstyret sier avgjørelsen om å la renten stå uendret nok en gang, var enstemmig .
DA171025 Storhaug bydelsutvalg vedtok enstemmig tidligere denne måneden at de ikke støttet navneendringen.
DA171025 Enstemmig var også gatenavnutvalget forrige uke : « Navn på Storhagen beholdes foreløpig.
DB171024 Den ble vedtatt av en enstemmig komité.
DB171024 Enstemmig
VG171023 - Klagen ble enstemmig tatt til følge, og det sentrale ansettelsesrådet konkluderte med at det ikke var grunnlag for å si ham opp.
DB171023 En enstemmig partikongress har stemt ham inn i anegalleriet sammen med Mao Zedong og Deng Xiaoping.
AP171023 Dommen var enstemmig .
AP171023 Dommen fra Oslo tingrett var enstemmig .
DB171021 Tsjekkeren kriget seg likevel gjennom den fjerde og siste runden, men en enstemmig dommertrio ga en komfortabel seier til den islandske bokseren.
SA171020 SANDNES : Mer enn 3000 underskrifter og et enstemmig Hana bydelsutvalg viser sterk motstand mot å stenge Skippergata fysisk for biler i nedre del for å gi plass til bussvei.
SA171019 « I dag har vi mottatt enstemmig vedtak i NFFs lov- og sanksjonsutvalg om 1 poengs straff og pengebot.
AP171019 « I dag har vi mottatt enstemmig vedtak i NFFs lov- og sanksjonsutvalg om 1 poengs straff og pengebot.
VG171018 - Det som skjedde i Kirkuk var et resultat av en enstemmig beslutning gjort av visse personer i et visst politisk parti i Kurdistan, som førte til at peshmerga-styrkene trakk seg tilbake.
VG171018 En enstemmig lagmannsrett kom frem til at Rashid hadde overtrådt bestemmelsen om uaktsomt heleri.
SA171018 I dag er Kristen Høyer Mathiassen, sammen med et enstemmig Madla bydelsutvalg, og et større antall naboer, svært kritisk til TPG Homes foreslåtte nybygg i Snorres gate 30, vel 250 meter fra Møllebukta.
SA171018 - Jeg har gleden av å meddele at styret i Rogaland Brann og Redning IKS enstemmig har besluttet å tilby brannsjef for Midt-Hedmark Brann- og Redningsvesen IKS Nils-Erik Haagenrud stillingen som brann og redningssjef for Rogaland Brann og Redning IKS etter Henry Ove Berg, skriver styreleder Odd Jo Forsell i en pressemelding onsdag kveld.
SA171018 Et enstemmig formannskap i kommunen vedtok bevilgningen tirsdag, skriver Budstikka.no.
DB171018 Da slo hun ungarske Nikolett Papp enstemmig på poeng over fire runder.
AP171018 Sist vinter var det en enstemmig komité som avgjorde at den ikke skulle dra da Russland sa nei til visum til noen av dem, selv om komiteen var invitert av den russiske nasjonalforsamlingen ( Dumaen ).
AP171018 Et enstemmig formannskap i kommunen vedtok bevilgningen tirsdag, skriver Budstikka.no.
AA171018 Et enstemmig formannskap i kommunen vedtok bevilgningen tirsdag, skriver Budstikka.no.
DB171017 Avgjørelsen om å stoppe tekstileksport og innsnevre eksporten av oljeprodukter til Nord-Korea var enstemmig , med støtte fra både Kina og Russland.
DB171017 - Et enstemmig styre fant at ELTEs fagsammensetning og - innhold definitivt er jevngod med ovennevnte, og at ELTE-utdannede er godt kvalifiserte til klinisk arbeid, slik studiet tar sikte på, sier hun.
AP171017 KrF fikk enstemmig støtte for forslaget om evaluering.
AA171015 Det sluttet Stortinget seg enstemmig til.
AP171014 Til tross for kraftige advarsler ble han enstemmig valgt til posten i 2016 og gjenvalgt i januar i år.
AP171014 - Han ble valgt og gjenvalgt enstemmig og uten motkandidat til tross for at alle visste hva han drev med.
AP171013 Med en så knusende dom i tingretten - en dom som altså ble avsagt av en enstemmig meddomsrett - kan det være gode grunner for at Jensen ønsker at en jury i neste instans avgjør skyldspørsmålet.
DA171012 Dette ble enstemmig vedtatt.
DA171012 Endringen ble enstemmig vedtatt av Stortinget i april.
DN171011 Kjøperen tapte enstemmig i Finansklagenemnda, hvor det totale økonomiske omfanget var på 362.000 kroner.
DB171011 Dommen var enstemmig .
NL171009 Er det god samferdselspolitikk ? Enstemmig vedtak i Stortinget 8. juni 2017 : « Stortinget ber regjeringen sørge for at regional veiadministrasjon, som har ansvar for planlegging og drift av fylkesveiene, overføres fra Statens vegvesen til regionalt folkevalgt nivå ».
NL171009 Bakgrunn : ¶ Enstemmig vedtak i Stortinget 8. juni 2017 : ¶
DA171009 Beslutningen ble imidlertid fattet av et enstemmig styre forrige uke, ifølge Saqib.
DN171007 Han beklaget at tradisjonen med at Stortinget enstemmig stiller seg bak presidentskapet, nå brytes.
DB171007 Vi har behandlet dette i gruppemøtet og har en enstemmig beslutning om det, sa Helleland.
DB171007 Vi har behandlet dette i gruppemøtet og har en enstemmig beslutning om det.
DA171007 Han beklaget at tradisjonen med at Stortinget enstemmig stiller seg bak presidentskapet, nå brytes.
DA171007 Vi har behandlet dette i gruppemøtet og har en enstemmig beslutning om det.
AP171007 Tradisjonelt velges presidenten og det øvrige presidensdentskap enstemmig og uten partipolitisk kiv og strid.
AA171007 Han beklaget at tradisjonen med at Stortinget enstemmig stiller seg bak presidentskapet, nå brytes.
AA171007 Vi har behandlet dette i gruppemøtet og har en enstemmig beslutning om det.
AA171006 - Jeg håper å bidra med erfaringene fra inn- og utland for å videreutvikle Norges Røde Kors og være en ambassadør for alle våre frivillige, fortsetter Mood, som fredag ble enstemmig valgt på organisasjonens landsmøte i Haugesund.
AA171006 Utenfor var hyllesten enstemmig .
AA171005 Domstolen i Strasbourg er nå enstemmig i sin avgjørelse om at Norge har krenket artikkel 10 i menneskerettighetskonvensjonen.
VG171004 Et enstemmig dommerpanel mente at en rettsavgjørelse i Tyrkia ikke virker inn på straffeforfølging i Norge og at saken kunne fortsette i sin helhet som planlagt. | 30-åring siktet for drap etter brann i Skien ¶
DA171004 Den har nå stortingsgruppa enstemmig slutta opp om, og det tar jeg til etterretning, sier Kolberg til Dagsavisen.
DN171003 mars 2019 går Storbritannia automatisk ut av EU, med mindre partene enstemmig blir enige om en utsettelse.
VG171002 I juli i år besluttet så en enstemmig benådningskommisjon i Carson City i Nevada at Simpson kunne prøveløslates tidligst 1. oktober.
NL171002 Denne endte med en enstemmig anbefaling at ny havneterminal var den viktigste fremtidssatsingen for Tromsø !
DN171002 Beslutningen er enstemmig .
DA171002 Et enstemmig møte vedtok oppfordringen, og det var godt oppmøte, bare tre stykker var ikke til stede.
AA171002 Beslutningen er enstemmig .
VG171001 I juli i år besluttet så en enstemmig benådningskommisjon i Carson City i Nevada at Simpson kunne prøveløslates tidligst 1. oktober.
DB171001 Styret sluttet seg enstemmig til dette, kommenterer Schjerva.
DB170930 Det ifølge en helt uavhengig granskingskommisjon der de utenlandske ekspertene var i flertall og konklusjonen var enstemmig .
DB170930 Den anklagen besvarte den internasjonale granskingskommisjonen med et tydelig og enstemmig nei : ¶
AA170930 Juryen kom etter grundig vurdering frem til en enstemmig avgjørelse.
AP170929 Dette ble enstemmig vedtatt i bystyret.
VG170928 Dommen er enstemmig og ble avsagt i Aust-Telemark tingrett i dag.
AP170928 Aktor la for to uker siden ned påstand om 18 års forvaring under sluttprosedyren i Aust-Telemark tingrett, men retten kom torsdag enstemmig fram til en dom på 19 års fengsel for 23-åringen som drepte Frode Sanni i desember i fjor.
AA170928 Byantikvar i Trondheim kommune, Mette Bye, har vært juryleder og hun kan fortelle at det er en enstemmig jury som kåret det svenske arkitektkontoret Mareld som vinner.
AA170928 Aktor la for to uker siden ned påstand om 18 års forvaring under sluttprosedyren i Aust-Telemark tingrett, men retten kom torsdag enstemmig fram til en dom på 19 års fengsel for 23-åringen som drepte Frode Sanni i desember i fjor.
AP170927 Hun understreker at et enstemmig landsstyre ga ledelsen mandat til å sette seg ned for å diskutere med alle de tre andre partiene.
AP170927 Det var et enstemmig landsstyre som ga oss mandat til å sette oss ned og samtale om politiske løsninger, sier Jensen.
AP170927 Det var et enstemmig landsstyre som ga oss mandat til å sette oss ned og samtale om politiske løsinger, sier Jensen.
AA170927 Et enstemmig styre har valgt Elisabeth Egseth Hansen som ny teatersjef i Trøndelag Teater.
VG170926 Etter vår aksjon #StoppBryllupet i 2014 var Stortingets utenrikskomité enstemmig i sin innstilling til statsbudsjett og ba Regjeringen « være pådriver internasjonalt i kampen mot barneekteskap og tilby bistand til utvikling av juridisk rettsvern mot tvangsekteskap og opplysningsvirksomhet for å få foreldre til å slutte med slik frihetsberøvende praksis.
NL170926 Slik skal det fortsatt være, det har et enstemmig Storting besluttet så sent som i mars 2017.
DB170926 Slik skal det fortsatt være, det har et enstemmig storting besluttet så seint som i mars 2017.
AA170926 Retten mener enstemmig at det er skjerpende at 27-åringen igjen begår samme type handlinger.
DN170925 Hun legger til at valgkomiteen sto enstemmig bak tildelingen av nye politiske verv til partiledelsen ¶
DN170925 juni avsa Agder lagmannsrett en enstemmig dom i den langvarige striden mellom skipsreder Atle Bergshaven ( 70 ) og storebror Herman ( 73 ) i kjølvannet av at Høyesterett i fjor avgjorde at Hermans eierandel på 27,3 prosent i Bergshav Holding skulle utløses basert på virkelig verdi.
DB170925 Derfor valgte en enstemmig jury i år å gjøre kravet om publikumsappell tydelig ved å lese reglementet bokstavelig og kun nominere filmer med dokumentert publikumsappell, noe som ofte, men ikke alltid, betyr kommersielt vellykkede filmer », skrev de.
DA170925 Et enstemmig bydelsutvalg har allerede satt foten ned.
DB170922 Det er enstemmig i valgkomiteen at Trond Giske skal til finanskomiteen og Hadia Tajik til arbeidskomiteen på Stortinget.
DA170922 Rett etter at Schulz ble enstemmig valgt, skjøt SPD fart på målingene, og på et tidspunkt i vinter var SPD faktisk større enn CDU/CSU på målingene.
AP170922 Det vedtok FNs sikkerhetsråd enstemmig torsdag.
AA170922 Det var i juli at et enstemmig styre ved St.
VG170921 Innstillingen fra valgkomiteen i Arbeiderpartiet er enstemmig , men ikke fullstendig.
SA170921 En enstemmig rett finner det likevel bevist at den tiltalte kvinnen ikke har noe med stoffet å gjøre.
DN170921 Det var det landsmøtet vedtok enstemmig .
DN170921 Innstillingen fra valgkomiteen i Arbeiderpartiet er enstemmig , men ikke fullstendig.
DB170921 Ifølge Stenseng er det en enstemmig valgkomité som står bak avgjørelsen.
DB170921 Innstillingen fra valgkomiteen i Arbeiderpartiet er enstemmig , men ikke fullstendig.
DB170921 - Det er en enstemmig valgkomite som har kommet fram til dette.
DB170921 - Enstemmig
DA170921 Det var det landsmøtet vedtok enstemmig .
DA170921 Det var det landsmøtet vedtok enstemmig .
DA170921 Innstillingen fra valgkomiteen i Arbeiderpartiet er enstemmig , men ikke fullstendig.
AP170921 Hun understreker at det var en enstemmig komité bak denne avgjørelsen.
AP170921 | Enstemmig Ap-komité ga Giske toppverv ¶
AP170921 Innstillingen fra valgkomiteen i Arbeiderpartiet er enstemmig , men ikke fullstendig.
AP170921 Innstillingen fra valgkomiteen i Arbeiderpartiet er enstemmig , men ikke fullstendig.
AA170921 Det var det landsmøtet vedtok enstemmig .
AA170921 Innstillingen fra valgkomiteen i Arbeiderpartiet er enstemmig , men ikke fullstendig.
AA170921 Innstillingen fra valgkomiteen i Arbeiderpartiet er enstemmig , men ikke fullstendig.
AA170921 Innstillingen fra valgkomiteen i Arbeiderpartiet er enstemmig , men ikke fullstendig.
DB170920 - De samme spillerne som enstemmig valgte meg som sin representant for å forhandle avtaler med FA.
AP170920 - Vi har et enstemmig landsmøtevedtak som er klart på både hvilken regjering vi ønsker, men også hvilke oppgaver det er vi ønsker å få løst.
VG170919 Dette sa de enstemmig « ja » til.
SA170919 Når en enstemmig rett mener at han kan klandres, er det blant annet fordi han traff fornærmede utenfor en ungdomsklubb.
NL170919 Tidligere har en enstemmig utdannings og oppvekstkomité, med en leder fra Rødt ( ! ) gitt sin tilslutning til forslaget.
AA170919 Budsjettforslaget ble i slutten av juni vedtatt av en enstemmig forsvarskomité. ( ©NTB ) ¶
SA170918 - At det ble enstemmig vedtatt var som å slå Vålerenga 3-0 i går, sier Ivar Koteng.
DN170918 Dommen er enstemmig .
DN170918 Foto : Erling Slyngstad-Hægeland ¶ | Enstemmig dom mot Jensen og Cappelen ¶
DN170918 - Dommen er enstemmig , opplyste dommer Kim Heger da retten var satt mandag.
DB170918 » Leser opp dom på 105 sider : - Dommen er enstemmig
DB170918 Dommen fra Oslo tingrett er enstemmig .
DB170918 Dommen en enstemmig , sier Heger.
DB170918 - Dommen er enstemmig
DB170918 Retten beskriver handlingen som svært grov, og dommen var enstemmig , skriver Stavanger Aftenblad.
DA170918 I mai samme vedtok et enstemmig bystyre sanering av Søndre Grünerløkka, men at det skulle utarbeides en byfornyelsesplan for Nordre Grünerløkka.
AP170918 - Dommen er enstemmig , og etter en nøye vurdering er vi fortsatt av den oppfatning at domsslutningen leses til slutt, sa tingrettsdommer Heger da opplesningen av dommen startet.
AP170918 - Dommen er enstemmig , og etter en nøye vurdering er vi fortsatt av den oppfatning at domsslutningen leses til slutt, sa tingrettsdommer Heger da opplesningen av dommen startet.
AP170918 Men en enstemmig Oslo tingrett fant Jensen skyldig på alle punkter. 3rd-party-bio ¶
AP170918 Men en enstemmig Oslo tingrett fant Jensen skyldig på alle punkter.
AP170918 - At det ble enstemmig vedtatt var som å slå Vålerenga 3-0 i går, sier Ivar Koteng.
AA170918 Iran er underlagt verdens strengeste godkjenningsmekanisme, sa Amano, som ble enstemmig gjenvalgt som IAEA-sjef for fire nye år. ( ©NTB ) ¶
AA170918 - Dommen er enstemmig , opplyste dommer Kim Heger da retten var satt mandag.
AA170918 | Enstemmig dom mot Jensen og Cappelen ¶
AA170918 Dommen er enstemmig .
AA170918 Dommen er enstemmig .
AA170918 - At det ble enstemmig vedtatt var som å slå Vålerenga 3-0 i går, sier Ivar Koteng. | - Tror TIL angrer på at de ikke solgte Aron i sommer ¶
SA170917 En enstemmig rett dømmer 35-åringen til 8 års fengsel, som er i tråd med statsadvokat Oddbjørn Søreides påstand.
AA170916 Etter avsløringen besluttet Lys Framtid enstemmig å trekke seg fra regjeringen.
VG170915 Samme dag vedtok Idrettsstyret enstemmig å støtte hennes sitt kandidatur.
VG170915 Det var under et partimøte torsdag at Lys Framtid enstemmig besluttet å trekke seg fra regjeringen, ifølge en kilde i partiet, skriver NTB.
DN170915 Under et partimøte torsdag besluttet Lys Framtid enstemmig å trekke seg fra regjeringen, ifølge en kilde i partiet.
DN170915 Enstemmig
DN170915 Under et partimøte torsdag besluttet Lys Framtid enstemmig å trekke seg fra regjeringen, ifølge en kilde i partiet.
DN170915 Enstemmig
DB170915 Gerhard Heiberg varslet allerede i desember 2016 at han ønsket at Kristin Kloster Aasen skulle bli nytt IOC-medlem, og idrettsstyret vedtok samme dag enstemmig å støtte hennes kandidatur.
DB170915 Under et partimøte torsdag besluttet Lys Framtid enstemmig å trekke seg fra regjeringen, ifølge en kilde i partiet.
DB170915 Enstemmig
DA170915 Under et partimøte torsdag besluttet Lys Framtid enstemmig å trekke seg fra regjeringen, ifølge en kilde i partiet.
DA170915 Enstemmig
DA170915 Gerhard Heiberg varslet allerede i desember 2016 at han ønsket at Kristin Kloster Aasen skulle bli nytt IOC-medlem, og idrettsstyret vedtok samme dag enstemmig å støtte hennes kandidatur.
AP170915 Under et partimøte torsdag besluttet Lys Framtid enstemmig å trekke seg fra regjeringen, ifølge en kilde i partiet.
AP170915 Enstemmig
AA170915 Under et partimøte torsdag besluttet Lys Framtid enstemmig å trekke seg fra regjeringen, ifølge en kilde i partiet.
AA170915 Under et partimøte torsdag besluttet Lys Framtid enstemmig å trekke seg fra regjeringen, ifølge en kilde i partiet.
AA170915 Et enstemmig hovedutvalg for forvaltning i Frøya kommune gikk i august inn for at Salmar fikk endre noe på plasseringen av lokaliteten, tross protester fra Sørburøy fiskerlag.
VG170914 FNs sikkerhetsråd vedtok mandag enstemmig en USA-utformet resolusjon om en ny runde med sanksjoner mot Nord-Korea.
DN170914 Resolusjonen er blitt enstemmig vedtatt, og er et sjeldent tilfelle av tverrpolitisk enighet i USA, skriver New York Times.
DN170914 Det 15 medlemmer store sikkerhetsrådet vedtok mandag enstemmig en USA-utformet resolusjon om en ny runde med sanksjoner mot regimet.
AP170914 Det 15 medlemmer store sikkerhetsrådet vedtok mandag enstemmig en USA-utformet resolusjon om en ny runde med sanksjoner mot regimet.
AA170914 Det 15 medlemmer store sikkerhetsrådet vedtok mandag enstemmig en USA-utformet resolusjon om en ny runde med sanksjoner mot regimet.
AA170914 Det 15 medlemmer store sikkerhetsrådet vedtok mandag enstemmig en USA-utformet resolusjon om en ny runde med sanksjoner mot regimet.
VG170913 Trump har bekreftet at han satte pris på at sanksjonene ble vedtatt enstemmig .
VG170913 I den første uttalelsen tirsdag om sanksjonene som ble vedtatt enstemmig av FNs sikkerhetsråd dagen før, lovet Nord-Korea å påføre USA smerte.
SA170913 En enstemmig rett finner det imidlertid bevist ut over enhver rimelig tvil at tiltalte visste at det dreide seg om et langt større kvantum.
DN170913 Trump har bekreftet at han satte pris på at sanksjonene ble vedtatt enstemmig .
DN170913 I den første uttalelsen tirsdag om sanksjonene som ble vedtatt enstemmig av FNs sikkerhetsråd dagen før, lovet Nord-Korea å påføre USA smerte.
DB170913 LSD-dommen i Høyesterett var enstemmig .
AP170913 Men det var en enstemmig Kontrollkomité som fremmet kritikk mot presidentens håndtering av byggesaken.
AA170913 Trump har bekreftet at han satte pris på at sanksjonene ble vedtatt enstemmig . ( ©NTB ) ¶
AA170913 I den første uttalelsen tirsdag om sanksjonene som ble vedtatt enstemmig av FNs sikkerhetsråd dagen før, lovet Nord-Korea å påføre USA smerte.
DN170912 Uttalelsen var den første nordkoreanske reaksjonen på sanksjonene som ble vedtatt enstemmig av FNs sikkerhetsråd mandag kveld.
DN170912 FNs sikkerhetsråd har enstemmig godkjent USAs nye og noe mildere forslag til nye sanksjoner mot Nord-Korea.
DB170912 Avgjørelsen om å stoppe tekstileksport og innsnevre eksporten av oljeprodukter til Nord-Korea var enstemmig , med støtte fra både Kina og Russland.
DB170912 - Basert på at jeg sitter i landsstyret, og det var et enstemmig landsstyre som valgte ham og landsmøtet stilte seg bak det, synes jeg det er helt naturlig at plassen til Jonas er trygg.
AP170912 Mandag kveld vedtok sikkerhetsrådet i FN enstemmig å skjerpe sanksjonene mot Nord-Korea ytterligere.
AA170912 FNs sikkerhetsråd har enstemmig godkjent USAs forslag til nye sanksjoner mot Nord-Korea.
AA170912 Det var derfor et utvannet amerikansk utkast til resolusjon som kom på Sikkerhetsrådets bord mandag kveld, og som ble vedtatt enstemmig .
AP170911 Til slutt kom partene i mål og kunne fremstå samlet med et enstemmig resultat etter møtet natt til tirsdag.
AP170911 Haley påpekte etter møtet i Sikkerhetsrådet at det gode forholdet mellom USAs president, Donald Trump, og hans kinesiske kollega, Xi Jinping, var avgjørende for å få til et enstemmig resultat.
AA170910 Herborg Oline Finnset, som etterfølger Tor Singsaas, ble enstemmig valgt til ny biskop i Nidaros av Kirkerådet 12. juni.
AA170908 Det har vært veldig frustrerende å være vitne til manglende gjennomføring av Stortingets vedtak om bestandsmål for ulv, jamfør enstemmig vedtak på Høyres landsmøte. 6.
VG170907 Beslutningen var ikke enstemmig , ifølge britiske medier.
SA170907 Ifølge BBC var ikke avstemningen enstemmig .
SA170907 Ifølge BBC var ikke avstemningen enstemmig .
FV170907 Ifølge BBC var ikke avstemningen enstemmig .
DB170907 The Telegraph melder at det ikke var enstemmig forslag.
DB170907 Ikke enstemmig
DB170907 Det var en gledens dag da man enstemmig vedtok at Oslo skulle utsmykkes med fisketorg.
DB170907 Enstemmig bystyre ¶
DB170907 - For 14 år siden ble Cheryl enstemmig frikjent for et rasistisk motivert angrep.
DA170907 Den norske deltakelsen i Afghanistan ble forankret i et enstemmig stortingsvedtak, dog med kraftig strid i SV.
AP170907 Ifølge BBC var ikke avstemningen enstemmig .
NL170906 Da vedtar et enstemmig styre i Helse Nord å heve lønna til toppsjefen fra 1.90 millioner til 2.03 millioner kroner ( NRK 30.08.17 ).
AA170906 Adresseavisen omtalte tirsdag et enstemmig vedtak i formannskapet der varaordfører Hilde Opoku foreslo at rådmannen måtte legge fram en nasjonal strategi for å rekruttere flere kvinner i brann- og redningstjenesten.
DA170905 I tillegg er det formelt krav at nye medlemmer godtas enstemmig av STL.
AP170905 For to år siden vedtok et nær enstemmig bystyre, med unntak av Rødt, å åpne opp for kraftig fortetting og blokkbebyggelse her, på grunn av nærhet til T-bane og gode bussforbindelser.
AA170905 Varaordfører Hilde Opoku fikk et enstemmig formannskap med seg på en rekrutteringskampanje for kvinner i brann- og redningstjenesten.
AA170905 Etter besøket på brannstasjonen leverte Opoku et forslag hun fikk enstemmig tilslutning til : ¶
AA170905 Et enstemmig hovedutvalg for forvaltning i Frøya kommune gikk i august inn for at Salmar fikk endre noe på plasseringen av lokaliteten, tross protester fra Sørburøy fiskerlag.
DB170904 Ydmykhet i denne sammenhengen passer ikke rett før et valg, selv for et parti som enstemmig stemte imot opphevelse av innreiseforbudet for jesuitter så sent som i 1956.
DA170904 Nå er altså beslutningen bekreftet av et enstemmig ankeutvalg i Høyesterett, uten annen begrunnelse enn at anken ikke kan føre fram, ifølge en pressemelding fra Forbrukerrådet mandag.
AP170904 - Formelt må et enstemmig EFTA slutte seg til.
AA170904 Nå er altså beslutningen bekreftet av et enstemmig ankeutvalg i Høyesterett, uten annen begrunnelse enn at anken ikke kan føre fram, ifølge en pressemelding fra Forbrukerrådet mandag.
SA170901 » Bomstasjonen på Stokka har ordfører Christine Sagen Helgø tatt tak i, men den på Bybrua har hun altså ikke gjort noe med, selv om et enstemmig bystyre vil den skal sees på.
SA170901 Stortinget sa enstemmig ja til 25 milliarder i bompenger på Nord-Jæren ¶
SA170901 Bypakken ble vedtatt i Stortinget i mars og en nærmest enstemmig bystyre i Stavanger ba om at det blir sett på bomstasjonen på bybrua i mai.
DB170901 FNs sikkerhetsråd innkalte til hastemøtet etter oppskytningen og fordømte enstemmig oppskytningen.
AA170831 Flere av sanksjonene er blitt enstemmig vedtatt i FNs sikkerhetsråd.
AA170831 Sikkerhetsrådet støttet enstemmig et fransk resolusjonsforslag etter langvarig diskusjon med USA om mandatet til FNs fredsbevarende styrke i Sør-Libanon ( UNIFIL ) som skal overvåke våpenhvilen mellom Hizbollah og Israel.
AA170831 Arbeiderpartiet fikk enstemmig vedtatt et løft for norske biobanker og helseregister for mer forskning og næringsutvikling.
DN170830 FNs sikkerhetsråd fordømmer enstemmig Nord-Koreas siste rakettoppskyting, men medlemslandene er usikre på hva mer de kan gjøre.
DB170830 FNs sikkerhetsråd holdt hastemøte om Nord-Korea tirsdag kveld amerikansk tid og fordømmer enstemmig Nord-Koreas siste rakettoppskytning, ¶
DB170830 Et enstemmig flertall ba Regjeringen om å komme tilbake med et forslag til en lovfesting av trygt barnehagemiljø, lik det vernet skoleelever har gjennom opplæringsloven.
AA170830 FNs sikkerhetsråd fordømmer enstemmig Nord-Koreas siste rakettoppskyting, men medlemslandene er usikre på hva mer de kan gjøre.
VG170829 - Etter at FNs sikkerhetsråd enstemmig vedtok harde sanksjoner mot Nord-Korea 5. august, så har det vært en pause i Nord-Koreas rakett-testing.
DA170829 | Enstemmig fordømmelse av Norlandia ¶
NL170827 Samme dag var det kommunestyremøte, og et enstemmig og tverrpolitisk kollegium, Høyre og FrP inkludert, krevde statsrådens avgang.
AA170825 Hun mener det har vært tre dramatiske år og påpeker samtidig at hun ble valgt enstemmig og har greid å fornye partiet.
VG170824 Vedtaket ble enstemmig banket gjennom da oppvekstpolitikerne i Asker hadde saken oppe til behandling tirsdag, melder Budstikka.
DB170824 Vedtaket ble enstemmig banket gjennom da oppvekstpolitikerne i Asker hadde saken oppe til behandling tirsdag, melder Budstikka.
AP170824 Sveaas ble enstemmig valgt som ny styreleder under en ekstraordinær generalforsamling i selskapet torsdag ettermiddag.
AP170824 Generalforsamlingen vedtok enstemmig gjenvalg av Eilif Due som styremedlem, samt Ragnhild Marta Wiborg, Jon-Aksel Torgersen og Annette Beate Waknitz Malm Justad som nye styremedlemmer.
AP170824 Vedtaket ble enstemmig banket gjennom da oppvekstpolitikerne i Asker hadde saken oppe til behandling tirsdag, melder Budstikka.
AA170824 Vedtaket ble enstemmig banket gjennom da oppvekstpolitikerne i Asker hadde saken oppe til behandling tirsdag, melder Budstikka.
AA170824 Sveaas ble enstemmig valgt som ny styreleder under en ekstraordinær generalforsamling i selskapets lokaler på Skøyen i Oslo torsdag ettermiddag.
AA170824 Generalforsamlingen vedtok også enstemmig gjenvalg av Eilif Due som styremedlem, samt Ragnhild Marta Wiborg, Jon-Aksel Torgersen og Annette Beate Waknitz Malm Justad som nye styremedlemmer.
VG170823 Han har nok sagt at « dersom dere mener 18 måneder, så får dere skrive flertall i stedet for enstemmig .
VG170823 - Det fremstår som en enstemmig dom, men en av dommerne har åpenbart ment at 18 måneder er for strengt og sagt at han nekter å være med på dette.
AA170823 Ifølge en melding fra selskapet er det en enstemmig valgkomité som foreslår at fire av de fem aksjonærvalgte medlemmene i styret skiftes ut.
VG170822 Enstemmig dom ¶
AP170822 Enstemmig dom ¶
AA170822 Kommunestyrene til Ørland og Bjugn har tirsdag enstemmig vedtatt at den nye sammenslåtte kommunen skal hete Ørland.
AP170821 Et enstemmig bystyre vedtok at Oslo endelig skulle få det i 2012.
VG170820 Stortinget har nemlig vært helt enstemmig om behovet for dette arkivet.
DN170816 Beslutningen i Isda var enstemmig , ifølge en melding derfra onsdag.
DB170816 Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har enstemmig bedt kongens hoff om å vise åpenhet om sin virksomhet i tråd med offentlighetsloven.
DN170814 august FNs sikkerhetsråd, der Kina er fast medlem, enstemmig vedtok nye sanksjoner mot Nord-Korea.
AA170814 august FNs sikkerhetsråd, der Kina er fast medlem, enstemmig vedtok nye sanksjoner mot Nord-Korea.
NL170811 Jeg har selv vært engasjert i programarbeidet, både på fylkesnivået i en programkomite ledet av Aps tredjekandidat på stortingslista Kari-Anne Opsal, senere enstemmig vedtatt på årsmøtet i Troms Arbeiderparti, og senere gjennom et programforslag fra Håpet AP ledet av Oddny Aleksandersen som ble enstemmig vedtatt på årsmøtet i Tromsø Arbeiderparti.
NL170811 Jeg har selv vært engasjert i programarbeidet, både på fylkesnivået i en programkomite ledet av Aps tredjekandidat på stortingslista Kari-Anne Opsal, senere enstemmig vedtatt på årsmøtet i Troms Arbeiderparti, og senere gjennom et programforslag fra Håpet AP ledet av Oddny Aleksandersen som ble enstemmig vedtatt på årsmøtet i Tromsø Arbeiderparti.
DN170811 Nord-Korea reagerte momentant på at FNs sikkerhetsråd sist lørdag enstemmig vedtok nye sanksjoner mot landet.
DN170809 Det er bare dager etter at FNs sikkerhetsråd enstemmig vedtok nye sanksjoner mot Nord-Korea.
VG170808 FNs sikkerhetsråd vedtok i helgen enstemmig å skjerpe sanksjonene mot Nord-Korea som svar på utskytingen av ballistiske raketter.
DA170808 FNs sikkerhetsråd var enstemmig , etter at både Russland og Kina gikk med resolusjonen.
VG170807 Sanksjonene som ble enstemmig vedtatt i Sikkerhetsrådet i helgen, innebærer en skjerping av straffetiltakene mot Pyongyang og skjer som følge av de siste rakettoppskytingene.
DN170807 I helgen vedtok FN enstemmig å skjerpe sanksjoner mot Nord-Korea, i forsøk på å stanse testingen av interkontinentale ballistiske missiler ( ICBM ).
AA170807 FNs sikkerhetsråd vedtok i helgen enstemmig å skjerpe sanksjonene mot Nord-Korea som svar på utskytingen av ballistiske raketter.
AA170807 Møtet mellom utenriksministrene skjedde kun et døgn etter at FNs sikkerhetsråd enstemmig vedtok å skjerpe sanksjonene mot Nord-Korea.
DN170806 Men selv om det var ventet fra de fleste hold at Luisa Ortega Diaz ville bli avsatt, har hurtigheten det ble gjennomført på og det faktum at vedtaket var enstemmig , sendt lange skygger av ubehag og uro over Venezuela.
DB170806 Dermed ble et enstemmig norsk lag enige om at Kristoff skulle gå for spurten, mens Boasson Hagen skulle være offensiv.
AP170806 Wong Maye-e / AP / NTB scanpix ¶ Enstemmig vedtatt ¶
AP170806 USAs president Donald Trump berømmet at både Kina og Russland stemte for resolusjonen, som ble enstemmig vedtatt.
AP170806 Men selv om det var ventet fra de fleste hold at Luisa Ortega Diaz ville bli avsatt, har hurtigheten det ble gjennomført på og det faktum at vedtaket var enstemmig , sendt lange skygger av ubehag og uro over Venezuela.
AP170806 Forslaget til fisketorget ble enstemmig vedtatt av samtlige partier.
AP170806 Et enstemmig bystyre vedtok i januar 2012 omreguleringen som tillot byggingen av fisketorget.
AP170806 Enstemmig vedtatt i 2012 : - Vi tar konkurransen med Bergen alvorlig ¶
AA170806 Men selv om det var ventet fra de fleste hold at Luisa Ortega Diaz ville bli avsatt, har hurtigheten det ble gjennomført på og det faktum at vedtaket var enstemmig , sendt lange skygger av ubehag og uro over Venezuela. ( ©NTB ) ¶
AA170806 USAs president Donald Trump berømmet at både Kina og Russland stemte for resolusjonen, som ble enstemmig vedtatt.
VG170805 En diplomat kalte utkastet til sanksjoner for det mest slagkraftige og omfattende til nå og sa at det blir vedtatt enstemmig .
VG170805 Sanksjonene, som innebærer forbud mot nordkoreansk eksport og begrensede investeringer i landet, ble vedtatt enstemmig av FNs sikkerhetsråd, melder BBC.
DN170805 En diplomat kalte utkastet til sanksjoner for det mest slagkraftige og omfattende til nå og sa at det blir vedtatt enstemmig .
DB170805 En diplomat kalte utkastet til sanksjoner for det mest slagkraftige og omfattende til nå og sa at det blir vedtatt enstemmig .
DB170805 - Jeg ledet programarbeidet i Sp som i år la fram et enstemmig forslag om at de ikke skulle åpnes for utvinning i disse områdene.
DB170805 Vedtaket om å fjerne Ortega Diaz ( 59 ) fra stillingen ble fattet enstemmig av forsamlingens 545 medlemmer lørdag ettermiddag.
AP170805 Vedtaket om å fjerne Ortega Diaz ( 59 ) fra stillingen ble fattet enstemmig av forsamlingens 545 medlemmer lørdag ettermiddag.
AP170805 FNs sikkerhetsråd har enstemmig vedtatt nye sanksjoner mot Nord-Korea.
AA170805 En diplomat kalte utkastet til sanksjoner for det mest slagkraftige og omfattende til nå og sa at det blir vedtatt enstemmig . ( ©NTB ) ¶
AA170805 " Forræder » og « rettferdighet » var blant ropene fra forsamlingen da dens 545 medlemmer lørdag ettermiddag enstemmig vedtok å fjerne Ortega Diaz ( 59 ) fra stillingen.
AA170805 Avgjørelsen var ikke enstemmig .
DN170804 Det første forsamlingen gjorde var å enstemmig velge den tidligere utenriksministeren Dalcy Rodrigues til leder.
DB170804 Sekseren på terningen er enstemmig , og konklusjonen er klar : Dette her er tacokrydder i særklasse.
AP170804 Nå har Senatet enstemmig bestemt at det skal holde proforma-møter sommeren gjennom.
AA170804 Det første forsamlingen gjorde, var å enstemmig velge den tidligere utenriksministeren Delcy Rodríguez til leder.
SA170801 - Av den grunn anbefaler vi enstemmig at Russlands friidrettsforbund fortsatt suspenderes inntil alle betingelsene er innfridd.
AP170801 - Av den grunn anbefaler vi enstemmig at Russlands friidrettsforbund fortsatt suspenderes inntil alle betingelsene er innfridd.
AA170801 - Av den grunn anbefaler vi enstemmig at Russlands friidrettsforbund fortsatt suspenderes inntil alle betingelsene er innfridd. Russlands idrettsminister Pavel Kolobkov har tidligere uttalt at han håper at Russland er tilbake som IAAF-medlem I begynnelsen av neste år. " ¶
DN170731 Et enstemmig storting vil at alle nye biler skal være fossilfrie fra 2015.
DN170731 Et enstemmig Storting har stilt seg bak forbudet, og flere partier vil nå lovfeste at alle nye personbiler må være utslippsfrie innen 2025.
DB170731 - Av den grunn anbefaler vi enstemmig at Russlands friidrettsforbund fortsatt suspenderes inntil alle betingelsene er innfridd.
AP170731 Et enstemmig Storting har stilt seg bak forbudet, og flere partier vil nå lovfeste at alle nye personbiler må være utslippsfrie innen 2025.
AA170731 Et enstemmig Storting har stilt seg bak forbudet, og flere partier vil nå lovfeste at alle nye personbiler må være utslippsfrie innen 2025.
DB170729 Paragrafen er nå opphevet og en ny lov om vold og overgrep mot kvinner er enstemmig vedtatt.
DB170729 Men onsdag kveld ble den enstemmig vedtatt av Forsamlinga av Folkets Representanter.
AP170729 Stortinget traff også et enstemmig vedtak av kritikkverdige funn avdekket av Riksrevisjonen, som Børresen og to presidentskap har hatt ansvar for.
AP170729 juni traff et enstemmig storting et vedtak, som var en utkvittering av fem kritikkverdige funn Riksrevisjonen gjorde da de gransket byggesaken på Stortinget.
AA170729 Er du av dem som tror på planer - til og med enstemmig vedtatte planer ?
DN170727 Presidenten har neppe noe valg, stilt overfor et nesten enstemmig representanthus og muligens samme konstellasjon i Senatet.
DA170727 I siste møte i kommunalstyret for byutvikling i juni ble det heldigvis enstemmig vedtatt at kutting i kulverten ikke er greit.
DN170726 Den amerikanske sentralbanken har enstemmig gått inn for å holde renten uendret denne måneden, men skriver i en uttalelse at de forventer å begynne reverseringen av tidligere stimuleringstiltak « relativt snart ».
AP170726 Domfellelsen var enstemmig .
AP170725 Denne kritikken var et enstemmig vedtak basert på kritikkverdige funn i Riksrevisjonens rapport.
AP170724 - Det som er viktig her, er at det står en enstemmig komitéledelse bak kronikken.
VG170721 Et enstemmig byråd nedsatte en arbeidsgruppe for å markere sin støtte til toleranse, mangfold og inkludering.
VG170720 Avgjørelsen om prøveløslatelse var enstemmig .
SA170720 Beslutningen om prøveløslatelse var enstemmig .
DB170720 Norge har sittet i FNs sikkerhetsråd i flere perioder, blant annet da det i 1980 enstemmig vedtok resolusjon 465.
DB170720 Her har Dagbladet helt rett og det er nettopp dette som er kjernen i regjeringens politikk, slik et enstemmig Storting også har stilt seg bak.
DB170720 Et enstemmig Storting står fast på at Ikke-spredningsavtalen er det eneste realistiske sporet for å nå målet om en verden uten kjernevåpen, og at Norge skal arbeide aktivt for å bidra til gjennomføringen av avtalen.
BT170720 Beslutningen om prøveløslatelse var enstemmig .
AP170720 Beslutningen om prøveløslatelse var enstemmig .
AA170720 Norge har sittet i FNs sikkerhetsråd i flere perioder, blant annet da det i 1980 enstemmig vedtok resolusjon 465.
AA170720 At kommisjonen i Carson City enstemmig besluttet å prøveløslate Simpson, var i tråd med signalene i forkant.
FV170719 - Fotballtinget var enstemmig , det er vi forpliktet på, sier Bjerketvedt.
SA170718 - Fotballtinget var enstemmig , det er vi forpliktet på, sier Bjerketvedt.
DN170718 Avgjørelsen er enstemmig .
BT170718 - Fotballtinget var enstemmig , det er vi forpliktet på, sier Bjerketvedt.
AP170718 - Fotballtinget var enstemmig , det er vi forpliktet på, sier Bjerketvedt.
NL170717 Da regjeringen først foreslo en rigid og byråkratisk fraværsgrense ble det forkastet av et enstemmig Storting.
DN170714 « Høyesteretts ankeutvalg finner enstemmig at verken avgjørelsens betydning utenfor den foreliggende sak eller andre forhold tilsier at saken blir fremmet for Høyesterett, jfr.
DB170713 Stortinget vedtok i fjor enstemmig at Norge skal arbeide for et rettslig bindende rammeverk på grunnlag av gjensidig, irreversibel og verifiserbar avskaffelse av atomvåpen.
DB170712 Heldigvis har et enstemmig Storting nå stemt for å tillate oss å legge gebyr på de mest forurensende lastebilene.
DB170712 Stortinget i plenum har enstemmig vedtatt Stortingets egne budsjetter etter forutgående behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen som budsjettkomite.
DN170711 - Grunnlaget for gjenåpning er åpenbart utilstrekkelig, skriver de tre dommerne i en enstemmig kjennelse.
DB170711 - Grunnlaget for gjenåpning er åpenbart utilstrekkelig, skriver de tre dommerne i en enstemmig kjennelse.
AA170707 Et enstemmig Storting stemte i fjor for at Norge skal arbeide langsiktig for et rettslig bindende rammeverk på grunnlag av balansert, gjensidig, irreversibel og verifiserbar avskaffelse av atomvåpen.
AA170707 Ankeutvalget påpeker enstemmig at etter tvangsfullbyrdelsesloven er det normalt ikke adgang til å påklage namsmannens avgjørelse etter at fullbyrdelsen er avsluttet.
VG170706 - Vi benyttet oss av muligheten til å klage til menighetsrådet, og der ble det enstemmig ja.
SA170706 Torsdagens ekstraordinære årsmøte vedtok enstemmig styrets forslag om nye eiere.
DB170706 Folketrygden ble initiert av Venstre, videreutviklet av Arbeiderpartiet, fremmet av Bortens koalisjonsregjering som besto av H, Sp, KrF og V, og enstemmig innstilt av Stortingets sosialkomité.
AA170706 Styret kom til en enstemmig beslutning etter et endringsforslag fra de tre ansatterepresentantene til innstillingen.
AA170706 Et enstemmig styre ved St.
AA170706 Men denne funksjonen må utøves med klokskap der man gir tillit til kunstnere som selv ønsker å bruke kirken til sin kunst, og det var akkurat det menighetsrådet i Nidarosdomen og Vår Frue gjorde, da de sa enstemmig ja til Aurora.
SA170703 En enstemmig rett dømmer Stavanger-mannen til fengsel i 1 år og 6 måneder.
DB170703 Dommen fra lagmannsretten er enstemmig .
AA170703 Frostating lagmannsrett har enstemmig vedtatt å forkaste både den siktede morens og påtalemyndighetens anke av Sør-Trøndelag tingretts kjennelse fra fengslingsmøtet torsdag 29. juni.
AA170703 Dommen fra lagmannsretten er enstemmig .
VG170702 Men da dommernes poeng ble lest opp, og Pacquiao ble offer for en meget kontroversiell avgjørelse, ettersom Horn ble tilkjent en sjokkerende enstemmig seier.
VG170702 * På ledermøtet i mai 2017 ombestemte NIF seg, og gikk enstemmig inn for å åpne opp regnskapene.
VG170630 * På ledermøtet i mai 2017 ombestemte NIF seg, og gikk enstemmig inn for å åpne opp regnskapene.
SA170630 Hvordan kan et enstemmig bystyre uten debatt vedta en reguleringsplan som åpner opp for 66 boenheter med tre fireetasjers blokkhus og rekkehus ?
DN170630 Utvalget var enstemmig i sin vurdering.
DA170630 Jeg ble enstemmig valgt, jeg føler vi drar i samme retning og jeg er valgt til idrettstinget i 2019, sier han til Dagsavisen.
AA170630 FNs sikkerhetsråd har enstemmig vedtatt å bli i Mali med fredsbevarende styrker på mer enn 15.000 personer i ett år til.
VG170629 - Vi har invitert til verdens største arrangement for ungdom sammen med et enstemmig storting.
VG170629 * På ledermøtet i mai 2017 ombestemte NIF seg, og gikk enstemmig inn for å åpne opp regnskapene.
VG170629 * På ledermøtet i mai 2017 ombestemte NIF seg, og gikk enstemmig inn for å åpne opp regnskapene.
VG170628 * På ledermøtet i mai 2017 ombestemte NIF seg, og gikk enstemmig inn for å åpne opp regnskapene.
FV170628 Under dagens bystyremøte ble det enstemmig vedtatt å ansette Guri Ulltveit-Moe som kommunes nye rådmann.
DB170628 ( Dagbladet ) : Det ble både enstemmig applaus og dundrende strykkarakter da Dagbladet inviterte tre eksperter på kaffe i Oslo.
DB170628 - Jeg har bedt juristene i departementet se på om Islamsk Råd er i stand til å ivareta vilkårene for bevilgningen de har fått av et enstemmig Storting, sa kulturministeren da.
DB170628 I mai gikk endelig idrettsstyret enstemmig inn for å åpne opp regnskapene, og først nå legger de altså fram detaljene i pengebruken knyttet til OL i Sotsji i 2014 og Ungdoms-OL på Lillehammer i 2016.
DA170628 Og resultatene til den forrige regjeringen sa et enstemmig landsmøte at vi var godt fornøyd med.
VG170627 * På ledermøtet i mai 2017 ombestemte NIF seg, og gikk enstemmig inn for å åpne opp regnskapene.
FV170627 Med seg har de et enstemmig vedtak fra Lillesand bystyre om at de kan avholde programmet de ønsker.
DA170627 Under dagens ekstraordinære generalforsamling i Viking AS ble det gitt enstemmig grønt lys for å gå videre med både spillerinvesteringsselskap og usikrede aksjonærlån.
AA170627 Politikere fra alle partier understreket imidlertid viktigheten av en omforent løsning, og etter at Ap og SV innså at de ikke vant frem med sitt forslag, stemte de for forslaget til KRf og sikret dermed et enstemmig forslag.
AA170627 Politikere fra alle partier understreket imidlertid viktigheten av en omforent løsning, og etter at Ap og SV innså at de ikke vant frem med sitt forslag, stemte de for forslaget til KRf og sikret dermed et enstemmig forslag.
SA170626 Det er også enstemmig at juryen ønsker en ny vanninstallasjon på plassen som skal invitere til lek, i første rekke for barn.
DN170623 I forslaget anbefaler et enstemmig utvalg at Statens pensjonsfond utland ( SPU ), populært kalt Oljefondet, skal forvaltes av et eget særlovselskap utenfor Norges Bank.
DA170623 - Sekundet etter at det var enstemmig vedtatt.
SA170622 Beslutningen var enstemmig , sier sentralbanksjef Øystein Olsen.
NL170622 Det er strengere enn det administrasjonen foreslo og ble enstemmig vedtatt av kommunestyret.
DN170622 Beslutningen var enstemmig , ifølge sentralbanken.
DB170622 Beslutningen var enstemmig , sier sentralbanksjef Øystein Olsen.
DB170622 ¶ ANKLAGET : Bill Cosby stod tiltalt for overgrep mot Andrea Constand, men juryen klarte ikke å enes om en enstemmig avgjørelse.
DB170622 Og nå snakker et jurymedlem ut om de langdryge diskusjonene de fem kvinnelige og syv mannlige jurymedlemmene hadde i de over 50 timene de satt sammen for å prøve og komme til en enstemmig avgjørelse på hver av de tre tiltalepunktene.
DA170622 Den var ikke enstemmig .
AA170622 Beslutningen var enstemmig , sier sentralbanksjef Øystein Olsen.
AA170622 Beslutningen var enstemmig , sier sentralbanksjef Øystein Olsen.
NL170621 Søknader om etablering og regulering til skytebaner ble avslått - enstemmig .
DN170621 I tillegg til å vurdere permisjon for Uber-sjefen, vedtok styret enstemmig å følge opp alle anbefalingene Holding la frem i rapporten.
DB170621 Jeg fikk med meg Høyre-landsmøtet i et enstemmig vedtak om at ulveforliket skal følges opp, så jeg skjønner ikke hvorfor det ikke skjer.
DB170621 Et enstemmig utvalg ferdigbehandlet saken, tok kommunerevisjonens redegjørelse til orientering og samlet seg om følgende vedtak : ¶
DB170621 Samtlige anker ble forrige uke enstemmig nektet fremmet av Gulating lagmannsrett.
DA170621 Et enstemmig bydelsutvalg ( BU ) i Søndre Nordstrand vedtok å be bystyret om å slette gjelda på 46 millioner kroner.
DA170621 Bystyret vedtok også enstemmig å gi KIA ( Kristent Interkulturelt Arbeide ) 1,2 millioner kroner til norskopplæring for innvandrerkvinner.
DA170621 Enstemmig var oså forslaget om å gi Kirkeveien videregående skole de 400.000 kronene de trengte for å få budsjettet i balanse.
DA170621 KIA fikk pengene sine tilbake ( enstemmig vedtatt, faktisk, etter veldig mye politisk fram og tilbake for språkopplæringstilbudet de siste månedene ).
DA170621 Saken er et nesten enstemmig bystyre, deriblant Ap, godtok en juridisk bindende avtale i 2012.
AP170621 Et annet forslag fra Rødt ble derimot vedtatt - enstemmig .
AP170621 Christian Sørgjerd ¶ Enstemmig støtte til forslag ¶
AP170621 Et annet forslag fra Rødt ble derimot vedtatt - enstemmig .
AP170621 Christian Sørgjerd ¶ Enstemmig støtte til forslag ¶
VG170620 « Sterkt kritikkverdig » var begrepet en enstemmig kontroll- og konstitusjonskomité sist uke brukte om presidentskapets håndtering av byggesprekken.
DN170620 " Sterkt kritikkverdig " var begrepet en enstemmig kontroll- og konstitusjonskomité sist uke brukte om presidentskapets håndtering av byggesprekken.
DB170620 De Ruiter har stått i bresjen for et forslag fra Arbeiderpartiet og SV om en helhetlig plan for autisme som en enstemmig helse- og omsorgskomité på Stortinget gikk inn for 8. juni.
DB170620 Enstemmig
AP170620 « Sterkt kritikkverdig » var begrepet en enstemmig kontroll- og konstitusjonskomité sist uke brukte om presidentskapets håndtering av byggesprekken.
AA170620 Fra før er det kjent at fellesnemnda for Trøndelag fylkeskommune har enstemmig støttet Steinkjer.
AA170620 Fra før er det kjent at fellesnemnda for Trøndelag fylkeskommune har enstemmig støttet Steinkjer.
AA170620 Formannskapet bør bestrebe seg på å komme frem til et mest mulig enstemmig vedtak i denne saken.
DA170619 Rødt fremmet forslaget om gjeldssletting, og fikk enstemmig tilslutning til dette i BU.
AA170619 » Formannskapet behandlet saken tirsdag, og sa enstemmig ja til beliggenheten.
DA170617 En enstemmig familie- og kulturkomité på Stortinget vil styrke boligkjøpernes rettigheter, etter forslag fra KrF.
DA170617 - Det at antakelig et enstemmig Storting i neste uke vil vedta tilrådingen fra familie- og kulturkomiteen, vil føre til at dette nå blir løftet høyere på dagsordenen, slik at vi får fart på arbeidet med å styrke forbrukernes rettigheter, fortsetter han.
VG170616 Stortingspresident Olemic Thommessen ( H ) ble ikke trodd av en enstemmig kontrollkomité i Stortinget, da han langet ut mot Riksrevisjonens rapport om nasjonalforsamlingens byggeskandale.
VG170616 Stortinget vedtok enstemmig å be Riksrevisjonen om å foreta en ytterligere gjennomgang enn det som komiteen klarte i løpet av noen få uker.
VG170616 Komiteen slår enstemmig fast at presidentskapet har brutt formelle krav som skal være oppfylt for at Stortinget skal ha kontroll ved bruken av skattebetalernes penger.
VG170616 En enstemmig komite - alle partiene inklusive presidentens parti Høyre - mener at hele presidentskapet har opptrådt « sterkt krtitikkverdig », og at det er presidentskapet som byggherre, som må stå til ansvar for overskridelsene.
SA170616 Hun ble nylig enstemmig valgt som ny president på tinget til Norges Skøyteforbund.
DB170616 Faktumet at juryen enstemmig svarte på alle de 40 spørsmålene i min favør beviser det jeg har sagt hele tida, forteller hun til The Guardian.
BT170616 Presidentskapets håndtering av Stortingets byggeprosjekt er sterkt kritikkverdig, mener en enstemmig kontrollkomite.
AP170616 Lederen av komiteen Martin Kolberg understreket at komiteen enstemmig har sluttet seg til Riksrevisjonens kritikk av presidentskapet.
AP170616 En enstemmig kontrollkomité ber Stortingets presidentskap å følge loven.
AP170616 - Dette er et oppgjør med en uansvarlig arbeidsform, sier Michael Tetzschner til Aftenposten om de fem punktene som komiteen enstemmig har sluttet seg til.
AP170616 " Sterkt kritikkverdig " er stempelet en enstemmig kontrollkomité setter på stortingspresidentens håndtering av byggesprekken.
AP170616 Hun ble nylig enstemmig valgt som ny president på tinget til Norges Skøyteforbund.
VG170615 Presidentskapet på Stortinget gikk enstemmig inn for å øke godtgjørelsene til stortingsrepresentanter og statsråder med 2,4 prosent - noe som er på linje med lønnsoppgjøret i staten og kommunen så vel som i privat sektor.
DB170615 Presidentskapet på Stortinget går enstemmig inn for å øke godtgjørelsene til stortingsrepresentanter og statsråder med 2,4 prosent - noe som er på linje med lønnsoppgjøret i staten og kommunen så vel som i privat sektor.
DB170615 Enstemmig innstilling ¶
DB170615 Hvis dere har kommet fram til en enstemmig avgjørelse på noen av tiltalepunktene, vennligst rapporter det tilbake til meg, informerte O'Neill juryen.
DB170615 CNN melder at jurymedlemmene ikke har klart å komme til en enstemmig beslutning på noen av tiltalepunktene mot Cosby.
AP170615 Presidentskapet på Stortinget gikk enstemmig inn for å øke godtgjørelsene til stortingsrepresentanter og statsråder med 2,4 prosent - noe som er på linje med lønnsoppgjøret i staten og kommunen så vel som i privat sektor.
AP170615 Enstemmig innstilling ¶
VG170614 En enstemmig kultur- og utdanningskomité avviser forslaget.
DB170614 Det er spesielt vanskelig å leve med en slik avgjørelse når hun ble enstemmig frifunnet i tingretten, sier forsvarer Marijana Lozic til Aftenposten.
DA170614 Den 52 år gamle kvinnelige sjåføren ble frikjent i Oslo tingrett, men i lagmannsretten var dommen enstemmig .
DA170614 - Det er vanskelig å leve med en slik dom, spesielt etter en enstemmig frifinnende dom i tingretten, sier hun til Nettavisen.
BT170614 FOTO : Eirik Brekke ( arkiv ) ¶ ENSTEMMIG : - Johnny Breivik sto igjen som den klart sterkeste kandidaten, sa havnestyreleder Jan-Erik Kjerpeseth da innstillingen, som er enstemmig både i styret og ansettelsesutvalget, ble kjent onsdag.
BT170614 ENSTEMMIG : - Johnny Breivik sto igjen som den klart sterkeste kandidaten, sa havnestyreleder Jan-Erik Kjerpeseth da innstillingen, som er enstemmig både i styret og ansettelsesutvalget, ble kjent onsdag.
BT170614 Det sa styreleder i Bergen og Omland Havnevesen, Jan-Erik Kjerpeseth, da han i 12-tiden onsdag gjorde det kjent at styret og ansettelsesutvalget enstemmig går inn for Johnny Breivik som ny havnedirektør.
AP170614 Sjåføren ble enstemmig frifunnet i Oslo tingrett, men dømt i Borgarting lagmannsrett.
AP170614 Det er spesielt vanskelig å leve med en slik avgjørelse når hun ble enstemmig frifunnet i tingretten, sier Lozic.
AP170614 Enstemmig avvist ¶
AA170614 Den 52 år gamle kvinnelige sjåføren ble frikjent i Oslo tingrett, men i lagmannsretten var dommen enstemmig .
AA170614 - Det er vanskelig å leve med en slik dom, spesielt etter en enstemmig frifinnende dom i tingretten, sier hun til Nettavisen.
DN170613 I tillegg til å vurdere permisjon for Kalanick, har Uber-styret også enstemmig vedtatt å følge opp alle anbefalingene Eric Holding har lagt frem i etterforskningsrapporten.
DA170613 - Det vedtok landsmøtet vårt enstemmig .
AA170613 Først takket hun for tilliten, og sa at hun var overveldet over at kirkerådet har gjort et enstemmig vedtak.
AA170613 Retten mente enstemmig at han hadde tilrettelagt for tyveriene og kjørt bilen som ble benyttet.
DN170612 I tillegg til å vurdere permisjon for Kalanick, har Uber-styret også enstemmig vedtatt å følge opp alle anbefalingene Eric Holding har lagt frem i etterforskningsrapporten.
AP170612 Flere engasjerte seg : Et enstemmig bydelsutvalg motsatte seg nedleggelsen, og mer enn 600 underskrifter ble samlet inn.
AP170612 Det har en enstemmig kontroll- og konstitusjonskomité sagt blankt nei til.
DA170611 Men når et enstemmig styre står bak dette, stiller jeg spørsmål ved hele organisasjonen, sier Heltne.
SA170610 - Nå gjelder det å få tilliten tilbake, og det var godt å se et samlet Alpin-Norge og et samlet ting som enstemmig stemte frem Ola og Dagfinn i dag, sier Røste.
SA170610 Forslaget ble enstemmig vedtatt av Skøytetinget. ( ©NTB ) ¶
DB170610 Om fristen skal forlenges så krever det et enstemmig vedtak fra de andre 27 EU-landene.
AP170610 Flere engasjerte seg : Et enstemmig bydelsutvalg motsatte seg nedleggelsen, og mer enn 600 underskrifter ble samlet inn.
AP170610 - Nå gjelder det å få tilliten tilbake, og det var godt å se et samlet Alpin-Norge og et samlet ting som enstemmig stemte frem Ola og Dagfinn i dag, sier Røste.
AP170610 Forslaget ble enstemmig vedtatt av Skøytetinget. ( ©NTB ) ¶
AA170609 Denne tidsfristen kan kun utsettes hvis Storbritannia og EUs medlemsland enstemmig er enige om det. ( ©NTB ) ¶
AA170609 Denne tidsfristen kan kun utsettes hvis Storbritannia og EUs medlemsland enstemmig er enige om det.
VG170608 Det har et enstemmig ankeutvalg avgjort torsdag.
SA170608 FNs sikkerhetsråd vedtok sist fredag enstemmig en resolusjon utarbeidet av USA om på nytt å svarteliste 15 nordkoreanske tjenestemenn og fire selskaper som svar på serien med prøveoppskytinger.
DN170608 FNs sikkerhetsråd vedtok sist fredag enstemmig en resolusjon utarbeidet av USA om på nytt å svarteliste 15 nordkoreanske tjenestemenn og fire selskaper som svar på serien med prøveoppskytinger.
DB170608 - Høyesteretts ankeutvalg har i en enstemmig avgjørelse 8. juni 2017 besluttet ikke å gi samtykke til videre behandling av Anders Behring Breiviks anke i det søksmålet Breivik har anlagt mot staten, står det i pressemeldingen.
DB170608 Enstemmig avgjørelse ¶
DB170608 Til tross for at en rekke eksperter og en enstemmig kontroll og konstitusjonskomite på Stortinget selv slo fast det motsatte.
DA170608 Beslutningen til Høyesteretts ankeutvalg er enstemmig .
AA170608 FNs sikkerhetsråd vedtok sist fredag enstemmig en resolusjon utarbeidet av USA om på nytt å innføre nye detaljerte sanksjoner mot en håndfull nordkoreanske tjenestemenn og objekter som svar på serien med prøveoppskytinger.
AA170608 FNs sikkerhetsråd vedtok sist fredag enstemmig en resolusjon utarbeidet av USA om på nytt å svarteliste 15 nordkoreanske tjenestemenn og fire selskaper som svar på serien med prøveoppskytinger.
AA170608 Beslutningen til Høyesteretts ankeutvalg er enstemmig .
AA170608 Beslutningen til Høyesteretts ankeutvalg er enstemmig .
DB170607 - Det er min klare oppfatning at et enstemmig storting er utålmodige og ønsker en raskt løsning for de studentene som startet utdanningen før 2016-vedtaket til Helsedirektoratet om å stanse autorisasjonen.
AA170607 Marte Løvik ( Sp ) fremmet et forslag på vegne av flertallet som ble enstemmig vedtatt : « Formannskapet anbefaler NTNU i den videre prosessen å ha en bredere involvering av og informasjon til berørte naboer av utbyggingen. » - Her har ikke NTNU vært gode, de klarer ikke å snakke med naboene, særlig de på vestsiden.
DN170606 I desember i fjor ba Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité derfor enstemmig Riksrevisjonen om å gå gjennom hele saken.
DB170606 I sin siste kamp i 2015 vant hun over svenske Klara Svensson enstemmig på poeng.
DB170606 I desember i fjor ba Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité derfor enstemmig Riksrevisjonen om å gå gjennom hele saken.
AA170606 I desember i fjor ba Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité derfor enstemmig Riksrevisjonen om å gå gjennom hele saken.
AA170606 I desember i fjor ba Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité derfor enstemmig Riksrevisjonen om å gå gjennom hele saken.
DN170603 Sikkerhetsrådet i FN har enstemmig vedtatt et forslag om å tilføye nye navn fra Nord-Korea på en allerede lang svarteliste.
BT170603 Jacobsen kunne juble for seier etter en enstemmig avgjørelse av dommerne.
DA170602 Innstillingen ble enstemmig vedtatt, selv om Høyres Truls Velgaard var usikker på om kommunen med dette engasjerte seg politisk.
DA170602 Dette ble også enstemmig vedtatt, i tillegg til at kommunen selv skal bruke Stortorvet til arrangementet.
AA170602 Sikkerhetsrådet i FN har enstemmig vedtatt et forslag om å tilføye nye navn fra Nord-Korea på en allerede lang svarteliste.
AA170602 Komité for infrastruktur i Sør-Trøndelag fylkeskommune har derfor enstemmig vedtatt at restmidler fra E39-utbyggingen brukes til å ruste opp gammelveien, skriver Avisa Sør-Trøndelag.
SA170601 Og det ble enstemmig vedtatt.
DB170601 Kommunestyret har enstemmig vedtatt to ganger at vi ønsker å gå nordover, dersom kommunen skal bli sammenslått, sa Helstad.
AA170601 Dommen var enstemmig , skriver Haugesunds Avis.
DB170530 Da ble det enstemmig avgjort at vi ønsker å satse videre på Kevin Melhus som vår profil.
DB170530 Da ble det enstemmig avgjort at vi ønsker å satse videre på Kevin Melhus som vår profil.
DB170530 - Det er interessant at et så godt som enstemmig bystyre avviser å granske byrådets uregelmessigheter med bruk av taxi-kjøring, mens de avskjediger underordnede ansatte for bagatellmessige forhold, sier Berntsen, og viser til at topp-politikere i Oslo kommune har fått refundert taxi-turer til og fra hjemmet.
DA170529 Alle tre ble enstemmig valgt ved stående ovasjoner under landsmøtet i Trondheim lørdag formiddag.
DN170528 En enstemmig komité ønsket derfor en lukket høring.
DB170528 En enstemmig lagmannsrett skriver at det ut fra tingrettens begrunnelse ikke er mulig å se hvorfor tingretten har lagt til grunn at Reikerås ikke har rett til å yte rettshjelp etter domstolloven.
DB170528 Enstemmig dom ¶
DB170526 Vi oppnådde å få med oss et nærmest enstemmig Sameting til å fordømme tvangsnedslaktingen.
AA170526 Siden et enstemmig Storting i 1977 innførte 100 prosent lønn ved sykefravær for norske arbeidstakere, har ordningen så å si stått uforandret.
VG170524 En enstemmig lagmannsrett kom frem til at Rashid hadde overtrådt bestemmelsen om uaktsomt heleri.
DA170524 - Hele Venstres stortingsgruppe konkluderte enstemmig med at vi gikk for en ny tunnelløsning hva gjelder Oslofjordforbindelsen.
AP170523 Politikerne går enstemmig inn for at tvangsmulkt opprettes som et pressmiddel.
AP170523 Politikerne går enstemmig inn for at tvangsmulkt opprettes som et pressmiddel.
DB170522 Også dette ble enstemmig bekreftet i Senatet.
DB170522 Bush i 2001, og hans utnevnelse ble enstemmig bekreftet i Senatet.
DA170522 Bystyret vedtok nå enstemmig å bygge ut for kommunens regning på tomta i triangelet mellom Sexes gate, Tøyengata og Hagegata.
DB170520 Det var ikke overraskende et enstemmig styre som gikk inn for vedtaket.
VG170519 Ifølge Bekkevold konkluderte en enstemmig komité med at det ikke var en god idé.
SA170519 Et enstemmig formannskap i Trondheim gikk nylig inn for å avskaffe æresborger-ordningen, og erstatte den med en hederspris.
BT170519 Et enstemmig formannskap i Trondheim gikk nylig inn for å avskaffe æresborger-ordningen, og erstatte den med en hederspris.
AP170519 Et enstemmig formannskap i Trondheim gikk nylig inn for å avskaffe æresborger-ordningen, og erstatte den med en hederspris.
AA170519 Et enstemmig formannskap i Trondheim gikk nylig inn for å avskaffe æresborger-ordningen, og erstatte den med en hederspris.
SA170518 Tenåringsjenta ble funnet skyldig av en enstemmig rett i Holbæk på Sjælland tirsdag.
DB170518 Tenåringsjenta ble funnet skyldig av en enstemmig rett i Holbæk på Sjælland tirsdag.
AP170518 Tenåringsjenta ble funnet skyldig av en enstemmig rett i Holbæk på Sjælland tirsdag.
AA170518 Tenåringsjenta ble funnet skyldig av en enstemmig rett i Holbæk på Sjælland tirsdag.
DN170516 Stortinget vedtok tirsdag endringene i markedsføringsloven enstemmig .
DB170516 Transportklagenemnda anbefaler nemlig enstemmig at Ryanair refunderer 1,37 Euro ( 12,82 kroner ) til flypassasjeren.
DA170516 - Det er en enstemmig komité som nå instruerer kunnskapsministeren om å få på plass en slik ordning, sier Christian Tynning Bjørnø.
AP170516 Stortinget vedtok tirsdag endringene i markedsføringsloven enstemmig .
SA170515 Et enstemmig kommunalstyre for finans ( KFI ) i Stavanger setter av 100 millioner kroner i et nytt digitaliseringsfond.
DB170515 DETTE forbudet har skiklubbene enstemmig anbefalt, og nå gjelder det for skilederne å stå på det.
AP170515 Helt greit, slår en enstemmig lagmannsrett fast.
AP170515 Enstemmig lagmannsrett ¶
AA170515 Saken ble enstemmig avvist av nasjonalforsamlingens justiskomité, som har 55 medlemmer.
AP170514 Schulz ble i mars enstemmig valgt til ny partileder i SPD.
AP170514 Oslo bystyre vedtar enstemmig å gjenopprette Oslo torg som et « Middelalderbyens hjerte ».
AP170514 Oslo bystyre vedtar enstemmig å gjenopprette Oslo torg som et « Middelalderbyens hjerte ».
AP170513 I slutten av mars ble Schulz enstemmig valgt til ny partileder i SPD.
VG170512 Etter et enstemmig vedtak var lettelsen enorm i det store kongressrommet på hotell Scandic Havet.
VG170512 Det var et enstemmig styre, og det er et enstemmig ledermøte.
VG170512 Det var et enstemmig styre, og det er et enstemmig ledermøte.
VG170512 Og rådet fra salen var enstemmig : Få en slutt på bråket om mangel på åpenhet i norsk idrett.
VG170512 BODØ ( VG ) Etter et enstemmig råd fra norske idrettsledere har styret i Norges Idrettsforbund vedtatt at man åpner for offentlig innsyn i bilag også før juni 2015.
SA170512 Det er ikke overraskende, men det er et enstemmig styre som har besluttet dette.
SA170512 BODØ : På ledermøtet, som samler alle idrettstoppene i Norge, ble det fredag enstemmig bestemt at idrettsstyret må åpne opp for innsyn bakover i tid.
NL170512 Det ble et enstemmig vedtak og råd til idrettsstyret.
NL170512 Det ble enstemmig vedtatt på Idrettsledermøtet i Bodø fredag.
NL170512 Det ble enstemmig vedtatt at Idrettsstyret må gå inn for full åpenhet bakover i tid fra før 2. juni 2015 ned til bilagsnivå.
DB170512 BODØ ( Dagbladet ) Ledermøtet i norsk idrett trampeklappet i ettermiddag enstemmig igjennom full åpenhet i norsk idrett.
DB170512 Idrettsstyret fattet fredag et enstemmig vedtak om å åpne for innsyn i regnskapsopplysninger på bilagsnivå bakover i tid.
DA170512 Samtlige særforbund og idrettskretser på idrettsledermøtet i Bodø enstemmig ga rådet om å gå inn for fullt innsyn.
DA170512 Kort etter kom idrettspresidenten ut og fortalte at et enstemmig styre hadde vedtatt rådet.
DA170512 Idrettsstyret fattet fredag et enstemmig vedtak om å åpne for innsyn i regnskapsopplysninger på bilagsnivå bakover i tid.
DA170512 Et enstemmig idrettsstyre fulgte ledermøtets råd og har vedtatt fullt innsyn i regnskapene fra fem år før 2. juni 2015.
DA170512 Det var ikke overraskende et enstemmig styre som gikk inn for vedtaket.
DA170512 Det var enstemmig og jeg håper at vi nå skal opp og framover.
DA170512 Det ble et enstemmig vedtak og råd til idrettsstyret.
DA170512 | Enstemmig vedtak om åpent innsyn ¶
BT170512 Uttalelsen tar for øvrig til orde for at norske myndigheter anerkjenner Palestina som egen stat innenfor grensene av 1967, noe kongressen enstemmig sluttet opp om.
BT170512 Det er ikke overraskende, men det er et enstemmig styre som har besluttet dette.
BT170512 BODØ : På ledermøtet, som samler alle idrettstoppene i Norge, ble det fredag enstemmig bestemt at idrettsstyret må åpne opp for innsyn bakover i tid.
AP170512 Det er ikke overraskende, men det er et enstemmig styre som har besluttet dette.
AP170512 BODØ : På ledermøtet, som samler alle idrettstoppene i Norge, ble det fredag enstemmig bestemt at idrettsstyret må åpne opp for innsyn bakover i tid.
AP170512 Det er ikke overraskende, men det er et enstemmig styre som har besluttet dette.
AP170512 BODØ : På ledermøtet, som samler alle idrettstoppene i Norge, ble det fredag enstemmig bestemt at idrettsstyret må åpne opp for innsyn bakover i tid.
AA170512 Uttalelsen tar for øvrig til orde for at norske myndigheter anerkjenner Palestina som egen stat innenfor grensene av 1967, noe kongressen enstemmig sluttet opp om.
VG170511 mai, men er allerede enstemmig vedtatt av kommunens planutvalg.
VG170511 LO-leder Gerd Kristiansen ( 61 ) gikk i dag av for aldersgrensen på LO-kongressen og Gabrielsen ble enstemmig klappet inn som sjef for LO de neste fire årene.
VG170511 VG har sendt ham spørsmål om det ble foretatt en votering i styret og om det er et enstemmig styre som fortsatt har tillit til Thommessen, men han ønsker ikke å kommentere saken.
DN170511 Jon Boye Borgersen ble enstemmig valgt til nytt styremedlem.
DN170511 Et enstemmig styre har besluttet at Sven Ombudstvedt fortsetter som konsernsjef i Norske Skogindustrier », het det i meldingen da.
AP170511 Forslaget ble enstemmig vedtatt.
DB170510 Dommen fra Sør-Gudbrandsdal tingrett var enstemmig . 19-åringen mister også førerkortet i fire år, samt at han må betale en oppreisning på 125.000 kroner til hver av foreldrene til den omkomne.
AP170510 Dommen fra Sør-Gudbrandsdal tingrett var enstemmig . 19-åringen mister også førerkortet i fire år, samt at han må betale en oppreisning på 125.000 kroner til hver av foreldrene til den omkomne.
AA170510 Dommen fra Sør-Gudbrandsdal tingrett var enstemmig . 19-åringen mister også førerkortet i fire år, samt at han må betale en oppreisning på 125.000 kroner til hver av foreldrene til den omkomne.
VG170509 - Vedtaket var enstemmig , sier rådmann Lars Bjerke i Asker kommune til VG.
SA170509 DEBATT : At fylkets kontroll- og kvalitetsutvalg har enstemmig ønsket at forholdene rundt Dale Eiendom granskes, er veldig positivt og må vel være i henhold til folks allmenne rettsoppfatning.
AA170509 Formelt blir det formannskapet som står for tildelingen, etter en enstemmig innstilling fra en hederspriskomité bestående av ordføreren, to politikere, rådmannen og ytterligere en representant oppnevnt av rådmannen.
AA170509 Et enstemmig formannskap går inn for rådmannens innstilling om å avskaffe æresborger-ordningen.
BT170507 Et enstemmig styre fastslo da at de hadde full tillit til ham, og at han hadde fulgt både gjeldende lovgiving og Norske Skogs retningslinjer i salget.
AA170507 Et enstemmig styre har fastslått at Sven Ombudstvedt fortsetter som konsernsjef i Norske Skog ».
AA170507 Et enstemmig styre fastslo da at de hadde full tillit til ham, og at han hadde fulgt både gjeldende lovgiving og Norske Skogs retningslinjer i salget.
DB170506 Det var et enstemmig storting som skjerpet minstestraffen og ga føringer for normalstraff i denne typen saker.
BT170506 Redaksjonskomiteen på landsmøtet arbeidet med saken gjennom lørdagen og la frem et enstemmig kompromissforslag.
VG170505 Det er enstemmig .
SA170505 En enstemmig lagmannsrett finner det sannsynlig at de to på ny kan komme til å true fornærmede i arvestridsaken.
DN170505 « Et enstemmig styre har besluttet at Sven Ombudstvedt fortsetter som konsernsjef i Norske Skogindustrier Asa », heter det i meldingen.
SA170504 Et enstemmig formannskap i Stavanger vedtok torsdag at nye Lervig sykehjem skal ha sitt eget kjøkken, som en integrert del av driften.
AP170504 Politikerne i Representantenes hus vedtok enstemmig å sørge for at den nye helsereformen ikke gjelder for dem selv.
AP170504 Politikerne i Representantenes hus vedtok enstemmig å sørge for at den nye helsereformen ikke gjelder for dem selv.
AA170504 | Nesten enstemmig ja til nye amerikanske sanksjoner mot Nord-Korea ¶
AA170504 Et nesten enstemmig Representantenes hus støtter innføring av nye sanksjoner mot Nord-Korea.
AA170504 De fire kommunestyrene hadde ni kandidater å velge mellom til rådmannsstillingen i den nye storkommunen, men tilsettingen av Ingvill Kvernmo var enstemmig .
AA170504 Enstemmig om rådmann ¶
VG170503 Ifølge Bergens Tidende gikk ansettelsesrådet i Vest politidistrikt tirsdag enstemmig inn for å gå til avskjedigelse av politibetjenten.
DN170503 Denne uken satte imidlertid Stortingets familie- og kulturkomité enstemmig ned foten.
DA170503 LO-kongressen i mai 2013 vedtok enstemmig at « ILO-konvensjoner, norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EU-regler.
SA170502 - I Danmark gikk de enstemmig inn for en lisensordning.
DB170502 Ifølge Bergens Tidende gikk ansettelsesrådet i Vest politidistrikt tirsdag enstemmig inn for å gå til avskjedigelse av politibetjenten.
DA170502 april 2007 vedtok bystyret i Sandnes enstemmig at det skulle lages sandstrand i Luravika.
AP170502 Ifølge Bergens Tidende gikk ansettelsesrådet i Vest politidistrikt tirsdag enstemmig inn for å gå til avskjedigelse av politibetjenten.
AP170502 - I Danmark gikk de enstemmig inn for en lisensordning.
VG170501 Han viser til at LO-kongressen i 2013 enstemmig vedtok enstemmig at « ILO-konvensjoner, norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EU-regler ».
VG170501 Han viser til at LO-kongressen i 2013 enstemmig vedtok enstemmig at « ILO-konvensjoner, norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EU-regler ».
VG170429 Etter en svært jevn avstemning vedtok et knapt flertall på 91 mot 81 stemmer å si nei til KrFUs forslag om å ta imot 10.000 asylsøkere, men landsmøtet gikk enstemmig inn for formuleringen å ta imot langt flere relokaliserte asylsøkere enn i dag.
DN170429 Etter en svært jevn avstemning vedtok et knapt flertall på 91 mot 81 stemmer å si nei til KrFUs forslag om å ta imot 10.000 asylsøkere, men landsmøtet gikk enstemmig inn for formuleringen å ta imot langt flere relokaliserte asylsøkere enn i dag.
DN170429 Alle tre ble enstemmig valgt ved stående ovasjoner under landsmøtet i Trondheim lørdag formiddag.
DA170429 Alle tre ble enstemmig valgt ved stående ovasjoner under landsmøtet i Trondheim lørdag formiddag.
BT170429 Knut Arild Hareide ble enstemmig gjenvalgt som partileder i KrF under landsmøtet lørdag.
BT170429 Alle tre ble enstemmig valgt ved stående ovasjoner under landsmøtet i Trondheim lørdag formiddag.
BT170429 Jeg skulle veldig gjerne sett at KrFs landsmøte var mer konkret i antall asylsøkere som vi skal ta imot og relokalisere fra Hellas og Italia, men er samtidig veldig glad for at et enstemmig landsmøte har sagt at vi må ta større ansvar, og ta imot langt flere enn vi gjør i dag.
AA170429 FNs sikkerhetsråd har enstemmig godkjent et forslag til resolusjon om Vest-Sahara etter at frigjøringsbevegelsen Polisario trakk seg ut av buffersonen.
AA170429 Alle tre ble enstemmig valgt ved stående ovasjoner under landsmøtet i Trondheim lørdag formiddag.
AA170429 Etter en svært jevn avstemning vedtok et knapt flertall på 91 mot 81 stemmer å si nei til KrFUs forslag om å ta imot 10.000 asylsøkere, men landsmøtet gikk enstemmig inn for formuleringen å ta imot langt flere relokaliserte asylsøkere enn i dag.
AA170429 Knut Arild Hareide ble enstemmig gjenvalgt som partileder i KrF under landsmøtet lørdag.
AA170429 Alle tre ble enstemmig valgt ved stående ovasjoner under landsmøtet i Trondheim lørdag formiddag.
DB170428 Det gjorde at partiet enstemmig stemte ned et forslag om å gi intensiv kontantstøtte ( dobling til 15000,- per måned i en kortere periode ), som hadde gjort det mer lønnsomt å være hjemme enn å jobbe for en av fire kvinner.
AP170428 Forslaget ble enstemmig vedtatt av bystyret i 2011.
AP170428 Forslaget ble enstemmig vedtatt av bystyret i 2011.
VG170427 - Styret har enstemmig besluttet at vi vil høre ledermøtets syn på saken, sier idrettspresidenten.
VG170427 Innstillingen skal ha fått enstemmig støtte blant medlemmene som var til stede, og ble sendt til NFF torsdag formiddag.
SA170427 Vi regner med at Stortinget stemmer enstemmig for dette forslaget.
SA170427 Vedtaket om å bygge nytt på Nadderud ble gjort nesten enstemmig .
FV170427 Vedtaket om å bygge nytt på Nadderud ble gjort nesten enstemmig .
DN170427 Vi regner med at Stortinget stemmer enstemmig for dette forslaget.
DB170427 Når det gjelder innsyn i regnskapene før juni 2015, har idrettsstyret enstemmig vedtatt å høre ledermøtets syn.
DB170427 Vedtaket om å bygge nytt på Nadderud ble gjort nesten enstemmig .
DB170427 Vi regner med at Stortinget stemmer enstemmig for dette forslaget.
BT170427 Vedtaket om å bygge nytt på Nadderud ble gjort nesten enstemmig .
AP170427 Vedtaket om å bygge nytt på Nadderud ble gjort nesten enstemmig .
AA170427 Forslaget ble enstemmig vedtatt i fylkestinget.
VG170426 - Vi noterer oss at Gulating lagmannsrett enstemmig har forkastet Kalsnes gjenåpningsbegjæring og tilkjent vår klient fulle sakskostnader.
DA170426 Som en oppfølging av dette, vedtok et enstemmig bystyre i 2014 « Levekårsløftet for Storhaug ».
AA170426 ¶ Et enstemmig bystyre vedtok innstillingen med kritikk av rådmannen for håndteringen av krenkelsessaken.
AA170426 Leder for kontrollkomiteen, Rolf Jarle Brøske ( H ) var den siste som tok ordet før et enstemmig bystyre fattet vedtak i saken.
DN170425 - Et enstemmig storting sier at inntektsforskjellene mellom bønder og andre grupper skal reduseres.
AA170425 Dommen er enstemmig . 28-årige Sandeva, som var prostituert, ble drept 16. desember 2015 i Oslo.
AA170424 Dommen var ikke enstemmig og et mindretall mente at kvinnen burde bli dømt for drapsforsøk. ( ©NTB ) ¶
BT170423 I desember 2015 gikk en enstemmig justiskomité inn for at ofre skal få bedre beskyttelse.
FV170422 Partiledelsen hadde enstemmig gått inn for å kutte antall år unge kan motta arbeidsavklaringspenger fra fire til to år, men under landsmøtet ble det tatt ut dissens.
DB170422 Siden innstillingen er enstemmig , blir dette trolig også landsmøtets endelige vedtak.
DB170422 Etter lange diskusjoner i natt, endte det med en enstemmig innstilling fra Arbeiderpartiets programkomite.
AP170422 Partiledelsen hadde enstemmig gått inn for å kutte antall år unge kan motta arbeidsavklaringspenger fra fire til to år, men under landsmøtet ble det tatt ut dissens.
AP170422 Partiledelsen hadde enstemmig gått inn for å kutte antall år unge kan motta arbeidsavklaringspenger fra fire til to år, men under landsmøtet ble det tatt ut dissens.
AP170422 Partiledelsen hadde enstemmig gått inn for å kutte antall år unge kan motta arbeidsavklaringspenger fra fire til to år, men under landsmøtet ble det tatt ut dissens.
AA170422 - Jeg er utrolig glad for at et enstemmig landsmøte har gått inn for at status som organdonor registreres inn i den digitale kjernejournalen.
VG170421 Senterpartiet akter å fremme mistillitsforslag mot klima- og miljøstatsråden etter at Stortingets energi- og miljøkomité enstemmig har avvist Helgesens forslag om å endre naturmangfoldsloven.
SA170420 Det blir likevel måling av luftkvaliteten i Vågen i Stavanger, etter at Leif Arne Moi Nilsen ( FrP ) fikk et enstemmig kommunalstyre til å gå imot kommunaldirektørens innstilling på nei.
AA170420 I en enstemmig uttalelse krever Sikkerhetsrådet at Nord-Korea « ikke utfører flere atomtester » og at Pyongyangs « ulovlige rakettaktiviteter bidrar sterkt til økt spenning i og utenfor regionen ».
VG170419 - Er det en enstemmig komité som står bak dette ?
FV170419 Formannskapet i Søgne har enstemmig besluttet at Solstrålen barnehage skal utvides på bekostning av eldre på Langenes.
DB170419 ¶ AVVIST : Klima- og miljøminister Vidar Helgesens forslag til lovendring i det betente ulvespørsmålet avvises av en enstemmig energi- og miljøkomite på Stortinget.
DA170419 Under PFU-møtet tirsdag ble TV 2-klagen behandlet først, og TV 2 ble enstemmig felt for brudd på god presseskikk.
DA170419 Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter ! Enstemmig
DA170419 Deretter ble også NTB, Dagbladet og Dagsavisen enstemmig felt.
VG170418 Jeg er stolt over å være leder av Arbeiderpartiets største og mest tradisjonsrike partilag, men jeg er enda mer stolt av at vi på et nylig møte i dette partilaget, enstemmig vedtok å fremme et forslag for landsmøtet i Arbeiderpartiet, om fem års foreldelsesfrist i statsborgerskapssaker.
VG170418 Et enstemmig utvalg mente at avisen gikk for langt i å knytte mobbingen opp mot spiseforstyrrelsen da en 13-åring døde i Valdres i 2015, og mente Dagbladet ikke tok nok språklig forbehold da de skrev om mobbingen.
SA170418 Utvalget kritiserer enstemmig lokalavisa Budstikka som var klaget inn for et leserinnlegg fra den 13-årige jentas bestefar, samt en artikkel og en kommentar fra redaktøren.
DA170418 - Det var et enstemmig bydelsutvalg som stemte for å starte et prosjekt for å forbedre bomiljøet på Hovseter.
DA170418 Utvalget kritiserer enstemmig lokalavisa Budstikka som var klaget inn for et leserinnlegg fra den 13-årige jentas bestefar, samt en artikkel og en kommentar fra redaktøren.
AA170418 Utvalget kritiserer enstemmig lokalavisa Budstikka som var klaget inn for et leserinnlegg fra den 13-årige jentas bestefar, samt en artikkel og en kommentar fra redaktøren.
AA170414 FNs sikkerhetsråd har enstemmig vedtatt å legge ned den fredsbevarende styrken i Haiti etter 13 års drift.
DN170412 En enstemmig valgkomité har innstilt Eivind K.
VG170411 Stortingets næringskomité har enstemmig vraket det uttalte hovedformålet i Jon Georg Dales ( Frp ) landbruksmelding.
SA170407 Dommen er enstemmig .
DB170407 Franskmannen tapte enstemmig på poeng, men han gikk tiden ut mot en real slåsskjempe.
DN170406 - Det ser ut til å være en nesten enstemmig oppfatning om at Opec vil forlenge kuttene sine utover årets første halvår og inn i årets andre halvår.
DN170406 - Det ser ut til å være en nesten enstemmig oppfatning om at Opec vil forlenge kuttene sine utover årets første halvår og inn i årets andre halvår.
DB170406 Saksordfører Kjell Ingolf Ropstad minner om at KrF foreslo en opptrappingsplan i 2014 og fikk et enstemmig vedtak i Stortinget i 2015.
DA170406 Ansettelsen ble vedtatt enstemmig med en dissens, hevder generalsekretær i IRN, Mehtab Afsar.
AA170406 Ansettelsen ble vedtatt enstemmig med en dissens, sier han.
AA170406 I februar i år vedtok et enstemmig bystyre at innbyggermedvirkning skal være en del av byutviklingen.
DB170405 Resultatet av blindsmakingen var enstemmig : Solo holder skansene, med best plassering sammen med Coops egen appelsinbrus, Coop Orange.
DA170405 I desember skrev NTB at en enstemmig næringskomité på Stortinget ønsket at regjeringen skulle utrede en slik lov.
DN170404 " Familien Bjerkelis « investeringskomite » ( Herr og Fru Bjerkeli ) har enstemmig besluttet å kjøpe for første gang siden 2008.
DN170404 Tirsdag blir den trolig enstemmig vedtatt uten dissens eller større merknader, skriver Dagsavisen.
DA170404 Stortinget skal i dag behandle regjeringens stortingsmelding om kommersielle allmennkringkastere, og den kommer trolig til å bli enstemmig vedtatt uten dissens eller større merknader.
DA170404 Stortinget skal i dag behandle regjeringens stortingsmelding om kommersielle allmennkringkastere, og den kommer trolig til å bli enstemmig vedtatt uten dissens eller større merknader.
DA170404 Et enstemmig Storting ba regjeringen for to år siden om å utarbeide et forslag til en opptrappingsplan, som senere ble angrepet for å være lite ambisiøs.
DA170404 Et enstemmig storting vil at dette skal innføres som en landsomfattende ordning.
DB170403 Enstemmig bestemte Venstre at partiet går til valg på den optimistiske og urealistiske planen om en blågrønn regjering, bestående av Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti.
AP170402 Etter mye støy og kaos om regjeringssamarbeid vedtok landsmøtet en enstemmig uttalelsen om at Venstre ønsker en blågrønn regjering som inkluderer Venstre, Høyre og KrF etter valget.
DN170401 Venstre vedtok lørdag enstemmig å søke samarbeid på borgerlig side etter valget i høst, her partileder Trine Skei Grande og Guri Melby på landsmøtet i Ålesund.
DN170401 Et enstemmig landsmøte gikk lørdag inn for å søke samarbeid på borgerlig side etter valget.
AA170401 - Donald Trump er valgt til narrenes konge i år - enstemmig , proklamerte Skaggs. ( ©NTB ) ¶ | 20 drept ved helligdom i Pakistan ¶ 20 personer ble drept da menn væpnet med batonger og kniver angrep en sufihelligdom i Pakistan søndag.
AA170401 Et enstemmig landsmøte gikk lørdag inn for å søke samarbeid på borgerlig side etter valget.
AA170401 Et enstemmig landsmøte gikk lørdag inn for å søke samarbeid på borgerlig side etter valget.
VG170331 « Slik lagmannsretten vurderer sakens beviser, finner lagmannsretten det hevet over enhver rimelig tvil at tiltalte har følt seg trett og til tross for dette har fortsatt kjøreturen, » heter det i dommen som var enstemmig .
DA170331 Mens en enstemmig programkomité går inn for å fjerne dagens barnetrygdordning, unntatt for dem som tjener minst, ønsker toppledelsen i Venstre å beholde dagens ordning, men å behovsprøve den etter hvor stor inntekt familiene har.
AP170331 Dommen var enstemmig .
AA170331 Varaordfører Hilde Opoku ( MDG ) er tilfreds med at det er enstemmig formannskap som står bak avgjørelsen om å anmelde saken til politiet.
AA170331 Et enstemmig formannskap vedtok at man nå skal inngi en politianmeldelse som omhandler mistanke om straffbart forhold begått i tilknytning til bystyrerepresentant Rune Olsøs oppdrag om å yte bistand til Kystad Vestra AS og Prora Holding Utvikling AS.
AA170331 Et enstemmig formannskap i Trondheim har vedtatt å levere inn anmeldelse i Kystad-saken.
AA170331 Rune Olsø skulle bli den første lederen for Ap Trøndelag, ifølge en enstemmig valgkomité.
AA170331 Den 52 år gamle kvinnelige sjåføren ble frikjent i Oslo tingrett, men i lagmannsretten var dommen enstemmig .
AA170331 Et enstemmig formannskap i Trondheim vedtok fredag å levere inn anmeldelse i Kystad-saken.
VG170330 Han ble frifunnet for tiltalepunktet om vold, men retten var enstemmig i at han skulle dømmes for den seksuelle handlingen.
SA170330 | Stortinget sa enstemmig ja til 25 milliarder i bompenger på Nord-Jæren ¶
DA170330 Stortinget sa torsdag enstemmig ja til Bypakke Nord-Jæren. 38 bomstasjoner skal stå klare i oktober neste år.
DA170330 Aftenbladet.no skriver at Stortinget i dag sa enstemmig ja til Bypakke Nord-Jæren.
DA170330 Da Stortinget behandlet langtidsplanen for Forsvaret før jul, ble det enstemmig vedtatt at landmaktutredningen skal framlegges i forbindelse med statsbudsjettet høsten 2017.
DA170330 Ansettelsen av Leyla Hasic ( 32 ) ble gjort mulig etter at et enstemmig Storting høsten 2015 vedtok å øke statsstøtten til IRN fra 816.000 til 1,3 millioner kroner.
DA170330 - Jeg har bedt juristene i departementet se på om Islamsk Råd ( IRN ) er i stand til å ivareta vilkårene for bevilgningen de har fått av et enstemmig Storting, sier Hofstad Helleland.
AA170330 Han ble frifunnet for tiltalepunktet om vold, men retten var enstemmig i at han skulle dømmes for den seksuelle handlingen.
AA170330 Han ble frifunnet for tiltalepunktet om vold, men retten var enstemmig i at han skulle dømmes for den seksuelle handlingen.
VG170329 Ansettelsen av Leyla Hasic ( 32 ) ble gjort mulig etter at et enstemmig storting høsten 2015 vedtok å øke statsstøtten til IRN fra 816.000 til 1,3 millioner kroner, skriver NTB.
DB170329 - Jeg har bedt juristene i departementet se på om Islamsk Råd er i stand til å ivareta vilkårene for bevilgningen de har fått av et enstemmig Storting, sier Hofstad Helleland.
DB170329 Ansettelsen av Leyla Hasic ( 32 ) ble gjort mulig etter at et enstemmig Storting høsten 2015 vedtok å øke statsstøtten til IRN fra 816 000 til 1,3 millioner kroner.
DB170329 - Jeg har bedt juristene i departementet se på om Islamsk Råd er i stand til å ivareta vilkårene for bevilgningen de har fått av et enstemmig Storting, sier Hofstad Helleland.
DB170329 mars 2019, med mindre de andre EU-landene enstemmig forlenger fristen.
DA170329 Lørdag skrev Dagsavisen at Stortingets transportkomité, som Astrup leder, enstemmig har sagt nei til å dekke 50 prosent av utgiftene til ny trikkelinje fra Sinsenkrysset over Tonsenhagen og videre til Linderud i Oslo.
BT170329 Tidsfristen kan imidlertid forlenges hvis EU-landene og Storbritannia enstemmig beslutter dette.
BT170329 Høsten 2015 vedtok et enstemmig storting å øke støtten til Islamsk Råd fra 816.000 til 1,3 millioner kroner.
AP170329 Ansettelsen av Leyla Hasic ( 32 ) ble gjort mulig etter at et enstemmig storting høsten 2015 vedtok å øke statsstøtten til IRN fra 816.000 til 1,3 millioner kroner.
AP170329 Ansettelsen av Leyla Hasic ( 32 ) ble gjort mulig etter at et enstemmig Storting høsten 2015 vedtok å øke statsstøtten til IRN fra 816.000 til 1,3 millioner kroner.
AP170329 - Jeg har bedt juristene i departementet se på om Islamsk Råd er i stand til å ivareta vilkårene for bevilgningen de har fått av et enstemmig Storting, sier Hofstad Helleland.
AP170329 Ridesentermeldingen ble enstemmig vedtatt, skriver Andreas Slettholm i sin rapport fra bystyremøtet.
AA170329 Ansettelsen av Leyla Hasic ( 32 ) ble gjort mulig etter at et enstemmig Storting høsten 2015 vedtok å øke statsstøtten til IRN fra 816.000 til 1,3 millioner kroner.
AA170329 Ansettelsen av Leyla Hasic ( 32 ) ble gjort mulig etter at et enstemmig Storting høsten 2015 vedtok å øke statsstøtten til IRN fra 816.000 til 1,3 millioner kroner.
AA170329 - Jeg har bedt juristene i departementet se på om Islamsk Råd er i stand til å ivareta vilkårene for bevilgningen de har fått av et enstemmig Storting, sier Hofstad Helleland.
AA170329 Ansettelsen av Leyla Hasic ( 32 ) ble gjort mulig etter at et enstemmig Storting høsten 2015 vedtok å øke statsstøtten til IRN fra 816.000 til 1,3 millioner kroner.
AA170329 - Jeg har bedt juristene i departementet se på om Islamsk Råd er i stand til å ivareta vilkårene for bevilgningen de har fått av et enstemmig Storting, sier Hofstad Helleland.
SA170328 En enstemmig rett mener at volden grenser til mishandling.
SA170328 | Glade for enstemmig vedtak om sykehjemsmat ¶
SA170328 Da hadde idrettspresidenten sammen med sine 13 styremedlemmer enstemmig bedt generalsekretæren om å begynne å rydde på sitt eget kontor.
SA170328 | Inge Andersen felt etter telefonmøter : - Beslutningen var enstemmig
SA170328 Tom Tvedt hadde tirsdag sin første arbeidsdag på sitt kontor på Ullevaal stadion etter at et enstemmig styre hadde bedt generalsekretær Inge Andersen om å fratre sin stilling.
SA170328 Beslutningen er enstemmig .
FV170328 | Inge Andersen felt etter telefonmøter : - Beslutningen var enstemmig
FV170328 Tom Tvedt hadde tirsdag sin første arbeidsdag på sitt kontor på Ullevaal stadion etter at et enstemmig styre hadde bedt generalsekretær Inge Andersen om å fratre sin stilling.
FV170328 Beslutningen er enstemmig .
DN170328 Tirsdag la en enstemmig familie- og kulturkomité på Stortinget frem sin innstilling til regjeringens forslag om kommersiell allmennkringkasting.
DB170328 Vi kom enstemmig til at saken var godt nok opplyst og at det var forsvarlig å returnere ham til Afghanistan, sier UNEs nemndleder i saken, Sissel Leganger.
DB170328 En enstemmig Gulating lagmannsrett har dømt gutten til 410 timers samfunnstjeneste, som er i tråd med aktors påstand.
DB170328 Derfor var det gledelig at et enstemmig Storting i november påla regjeringen å se nærmere på behovet for tilskudd til heis som et bidrag til at eldre kan bli boende hjemme.
BT170328 Nå har en enstemmig Gulating lagmannsrett kommet til at han må dømmes for å ha voldtatt sin tidligere kjæreste.
BT170328 Nå har Gulating lagmannsrett enstemmig kommet til at dommen var feil.
BT170328 Da hadde idrettspresidenten sammen med sine 13 styremedlemmer enstemmig bedt generalsekretæren om å begynne og rydde på sitt eget kontor.
BT170328 | Inge Andersen felt etter telefonmøter : - Beslutningen var enstemmig
BT170328 Tom Tvedt hadde tirsdag sin første arbeidsdag på sitt kontor på Ullevaal stadion etter at et enstemmig styre hadde bedt generalsekretær Inge Andersen om å fratre sin stilling.
BT170328 Beslutningen er enstemmig .
AP170328 Da hadde idrettspresidenten sammen med sine 13 styremedlemmer enstemmig bedt generalsekretæren om å begynne og rydde på sitt eget kontor.
AP170328 | Inge Andersen felt etter telefonmøter : - Beslutningen var enstemmig
AP170328 Tom Tvedt hadde tirsdag sin første arbeidsdag på sitt kontor på Ullevaal stadion etter at et enstemmig styre hadde bedt generalsekretær Inge Andersen om å fratre sin stilling.
AP170328 Beslutningen er enstemmig .
DN170327 Presidenten i Norges idrettsforbund, Tom Tvedt, bruker ordet « totalvurdering » når han forklarer hvorfor et enstemmig styre stilte seg bak at Andersen trekker seg som generalsekretær.
DB170327 Når det gjelder beslutningen for idrettstyret så er det et enstemmig styre som til sjuende og sist kom med anmodningen om at han skulle fratre stillingen.
DA170327 Det skal være et enstemmig styre som ba ham trekke seg.
DA170327 ¶ Trygve Slagsvold Vedum ble enstemmig gjenvalgt som partileder på helgens landsmøte i Senterpartiet.
BT170327 Like før programpunktet om eksamen og karakter står det en annen formulering, som ble enstemmig vedtatt : Høyre vil at elevene skal bruke tekster på både nynorsk og bokmål gjennom hele skoleløpet.
DA170325 En enstemmig transportkomité på Stortinget, vil ikke bruke mer penger på trikk i Oslo.
DB170324 Vi kom enstemmig til at saken var godt nok opplyst og at det var forsvarlig å returnere ham til Afghanistan, sier UNEs nemndleder i saken, Sissel Leganger.
DA170324 I begynnelsen av mars gikk Høyres landsmøte enstemmig inn for avkriminalisering av rusmidler.
BT170324 Bergen tingrett slo fredag enstemmig fast at polakkenes kontrakter i realiteten er en omgåelse av reglene om midlertidig ansettelse og får tilkjent lønn de skulle hatt i perioder uten oppdrag, i tillegg til en kompensasjon på 20.000 kroner.
DA170323 - Akkurat når det gjelder forlaget om heldekkende hodeplagg var det et enstemmig sentralstyre som innstilte på dette kompromissforslaget, og det er et kompromissforslag jeg tror blir vedtatt på landsmøtet, sier han til Dagsavisen.
DB170322 - Jeg hadde håpet til det siste at vi skulle få en enstemmig avgjørelse i denne saken.
BT170322 Han poengterer at det ikke var en enstemmig dom.
AA170322 Tidligere i mars vedtok en enstemmig forfatningsdomstol at hun måtte gå av.
DB170321 Det var et enstemmig SV-landsmøte - med unntak av én stemme - som vedtok å klargjøre fem hovedkrav for å inngå forpliktende samarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.
DA170321 Kommunalutvalget samlet seg i går enstemmig om ikke å selge den kommunale tomten til IMI, og strøk også forslaget om å gi Rådmannen i mandat å drøfte saken videre med IMI og Stavanger Forum.
AP170321 For første gang i det tyske sosialdemokratiets 153 år lange historie er en partileder enstemmig valgt.
AP170321 For første gang i det tyske sosialdemokratiets 153 år lange historie er en partileder enstemmig valgt.
AA170321 Avhøret finner sted elleve dager etter at landets grunnlovsdomstol enstemmig besluttet at Park måtte gå av.
AA170321 En enstemmig komité var enige om tre punkter, blant annet at kommuneadvokatens vurdering av opplysninger som har fremkommet rundt « Kystad-saken » gir grunnlag for å få avklart om loven er brutt.
AA170321 - Ja, jeg er overrasket fordi jeg trodde at også Ap ønsket et enstemmig vedtak, og uttalelsene fra Rita Ottervik tydet på at Ap så svært alvorlig på saken, sier Aglen.
AA170321 Jeg hadde håpet at man hadde kommet frem til en enstemmig avgjørelse, sier ordfører Rita Ottervik.
AA170321 I forkant av tirsdagens møte i kontrollkomiteen ytret mange et ønske om at vedtaket skulle bli enstemmig .
AA170321 Etter et lukket møte på bakrommet la Bjørnstad frem tre felles punkter som ble enstemmig vedtatt.
DB170320 Forhandlingsperioden kan forlenges hvis landene enstemmig blir enige om det.
DB170320 Vi kom enstemmig til at saken var godt nok opplyst og at det var forsvarlig å returnere ham til Afghanistan, sier UNEs nemndleder i saken, Sissel Leganger.
DA170320 - Vi har et klart og tydelig vedtak fra vårt landsmøte i dette spørsmålet, og et enstemmig forbundsstyre har oversendt våre forslag til kongressen.
BT170320 Forhandlingsperioden kan forlenges hvis landene enstemmig blir enige om det.
AA170320 Forhandlingsperioden kan forlenges hvis landene enstemmig blir enige om det.
AA170320 - Vi har et klart og tydelig vedtak fra vårt landsmøte i dette spørsmålet, og et enstemmig forbundsstyre har oversendt våre forslag til kongressen.
DB170319 ( Dagbladet ) : En enstemmig redaksjonskomité anbefaler landsmøtet i SV å utvide lista med hovedkrav foran eventuelle regjeringsforhandlinger etter valget.
DA170319 Lørdag ble kommunalråd Eirik Faret Sakariassen enstemmig valgt som sentralstyremedlem i SV, på partiets landsmøte på Gardermoen.
BT170319 Innstillingen fra komiteen er enstemmig .
AP170319 | Martin Schulz enstemmig valgt til SPD-leder ¶
AP170319 Martin Schulz er enstemmig valgt til ny leder for det tyske sosialdemokratiske partiet SPD ¶
AA170319 En enstemmig redaksjonskomité ber landsmøtet i SV utvide kravlista foran eventuelle regjeringsforhandlinger etter valget.
AA170319 En enstemmig redaksjonskomité ber landsmøtet i SV utvide kravlista foran eventuelle regjeringsforhandlinger etter valget.
SA170318 Et enstemmig kommunalstyre for byutvikling vedtok torsdag at det ulovlige bryggeanlegget ved Tastasjøen ikke trenger å rives likevel.
SA170318 Lørdag ettermiddag ble han enstemmig valgt inn som medlem i SVs sentralstyre under partiets landsmøte på Gardermoen.
DB170318 Valgkomiteen hadde enstemmig innstilt alle disse tre til lederposisjonene.
DA170318 Kirsti Bergstø ble valgt som ny nestleder i partiet, i tråd med en enstemmig innstilling fra valgkomiteen.
AP170318 Innstillingen fra komiteen er enstemmig .
AA170318 - Det var en enstemmig komité og innstillingen er godt forankret, sier Kirsti Leirtrø, som ledet valgkomiteen siden Eva Kristin Hansen er sykmeldt.
AA170318 - Det var en enstemmig komité og innstillingen er godt forankret, sier Kirsti Leirtrø, som ledet valgkomiteen siden Eva Kristin Hansen er sykmeldt.
AA170318 Alle ble enstemmig valgt.
AA170318 Etter at et enstemmig ankeutvalg i Høyesterett konkluderte med at det er « klart at anken ikke kan føre frem », blir dommen fra Stavanger tingrett stående, skriver Stavanger Aftenblad.
SA170317 Et enstemmig landsmøte i Spillavhengighet Norge vedtok at de vil jobbe for å forby all markedsføring av spill i Norge, på lik linje med forbudet mot å markedsføre alkohol og tobakk.
FV170317 Et enstemmig landsmøte i Spillavhengighet Norge vedtok at de vil jobbe for å forby all markedsføring av spill i Norge, på lik linje med forbudet mot å markedsføre alkohol og tobakk.
DB170317 - Høyres programkomite, med Nikolai Astrup i spissen, foreslo enstemmig å delprivatisere hele Statkraft, ikke bare utenlandsdelen.
DA170317 Fredag formiddag hadde inntaksnemnda møte, hvor saken skulle behandles, og hvor det ble enstemmig flertall for å beholde SOTS sine to klasser.
BT170317 Et enstemmig landsmøte i Spillavhengighet Norge vedtok at de vil jobbe for å forby all markedsføring av spill i Norge, på lik linje med forbudet mot å markedsføre alkohol og tobakk.
AP170317 Et enstemmig landsmøte i Spillavhengighet Norge vedtok at de vil jobbe for å forby all markedsføring av spill i Norge, på lik linje med forbudet mot å markedsføre alkohol og tobakk.
VG170316 Sistnevnte sitter også i valgkomiteen for det nye Trøndelag Ap - som enstemmig innstilte Rune Olsø som leder.
VG170315 - Vi kom enstemmig til at saken var godt nok opplyst og at det var forsvarlig å returnere ham til Afghanistan, sier ¶
DN170315 En enstemmig transportkomité på Stortinget stiller seg bak forslaget som innebærer at det opprettes seks bomringer med totalt 38 passeringspunkter, skriver Stavanger Aftenblad.
DB170315 Vi kom enstemmig til at saken var godt nok opplyst og at det var forsvarlig å returnere ham til Afghanistan, sier UNEs nemndleder i saken, Sissel Leganger.
AP170315 Utnevnelsen ble enstemmig godkjent av Senatet.
VG170314 Forslaget ble sanksjonert med en egen, enstemmig uttalelse på Høyres landsmøte i helgen, om at lov og forskrifter må endres for å få til regulering av bestanden.
SA170314 - Nå kan Erna Solberg og regjeringen vise at de tar studentenes økonomiske situasjon på alvor og innfri kravet fra et enstemmig Storting om å øke studiestøtten i lengde og omfang.
FV170314 | Markedshall til romfolket enstemmig vedtatt ¶
DN170314 - Nå kan Erna Solberg og regjeringen vise at de tar studentenes økonomiske situasjon på alvor og innfri kravet fra et enstemmig Storting om å øke studiestøtten i lengde og omfang.
DB170314 Enstemmig vinner - best i test.
DA170314 Et enstemmig medlemsmøte i Oslo Arbeidersamfunn har vedtatt at Norge bør innføre en femårig foreldelsesfrist for statsborgerskapssaker.
AP170314 - Jeg setter pris på at valgkomiteen enstemmig har innstilt meg som leder, men har nå bedt dem ta en ny runde og varslet at jeg ikke stiller til valg som leder for Sør-Trøndelag Arbeiderparti ved denne korsveien, skriver Rune Olsø i en pressemelding, ifølge NRK.
AP170314 Nå har også Høyesteretts ankeutvalg enstemmig avvist å fremme den for Høyesterett.
AA170314 Vi får 4 nye hallflater til idretten, i tråd med det et enstemmig bystyre har lovet breddeidretten.
AA170314 Vi hadde en enstemmig valgkomité og fikk en god balanse i geografi og kjønn.
AA170314 Kirsti Leirtrø leder i valgkomiteen som enstemmig foreslo Olsø på topp.
AA170314 Jeg sendte derfor ut en presisering av hva et enstemmig fylkesstyre vedtok, sier han.
AA170314 Her er meldingen fra Sør-Trøndelag Ap : ¶ Enstemmig vedtatt i fylkesstyret i Sør-Trøndelag Arbeiderparti den 6. mars : ¶
AA170314 « Den 6.mars fattet Sør-Trøndelag Ap et enstemmig styrevedtak om utsettelse av valg av fellesstyre, fordi det allerede den gang ble varslet at det ikke var samling rundt omforente forslag.
AA170314 Jeg setter pris på at valgkomiteen enstemmig har innstilt meg som leder, men har nå bedt dem ta en ny runde og varslet at jeg ikke stiller til valg som leder for Sør-Trøndelag Arbeiderparti ved denne korsveien.
AA170314 - Nå kan Erna Solberg og regjeringen vise at de tar studentenes økonomiske situasjon på alvor og innfri kravet fra et enstemmig Storting om å øke studiestøtten i lengde og omfang.
AA170314 - Jeg setter pris på at valgkomiteen enstemmig har innstilt meg som leder, men har nå bedt dem ta en ny runde og varslet at jeg ikke stiller til valg som leder for Sør-Trøndelag Arbeiderparti ved denne korsveien, skriver Rune Olsø i en pressemelding, ifølge NRK.
AA170314 Rune Olsø er enstemmig innstilt på topp av listen.
AA170314 februar til høring i kultur-, idretts- og friluftslivskomiteen, der det ble enstemmig vedtatt å anbefale innstillingen.
VG170313 « Høyesteretts ankeutvalg finner det enstemmig klart at anken ikke kan føre frem.
SA170313 DEBATT : Nøyaktig samme dag som Stavanger bystyre vedtar enstemmig at nytt bydelshus skal bygges i Kvernevik, stilte Solveig Nessa ( Ap ) spørsmål her i avisen : « Har vi ikke råd til bydelshus i Kvernevik. » « Ap var med på vedtaket om å legge til rette for OPS-utbygging i Kvernevik, og de var med å vedta saken endelig i bystyret », skriver Per A.
DB170313 Kontroll- og konstitusjonskomiteen, anført av komiteens leder Martin Kolberg ( Ap ), har enstemmig besluttet at presidentskapet på Stortinget begikk alvorlige feil i forbindelse med at EOS-utvalget skulle evalueres.
DA170313 Og han forsøkte å få formannskapet med på en uttalelse som viser at «... vi sier enstemmig et rungende nei » til planer om å nedlegge Lyngrabben.
DA170313 Det ble vedtatt enstemmig av landsmøtet.
AP170313 Stortingspresident Olemic Thommessen går til frontalangrep på en enstemmig kontrollkomité.
AP170313 Kritikken av presidentskapet fra en enstemmig komité er da også holdt i uvanlig harde ordelag.
AP170313 Stortingspresident Olemic Thommessen går til frontalangrep på en enstemmig kontrollkomité.
AP170313 Kritikken av presidentskapet fra en enstemmig komité er da også holdt i uvanlig harde ordelag.
AA170313 Et enstemmig bygningsråd har avvist forespørselen om å bygge ut på dette området, sier Rita Ottervik.
VG170312 Senatet i New York har denne uken enstemmig vedtatt et lovforslag som slår ned på barneekteskap i New York.
DN170312 Forslaget ble enstemmig vedtatt og møtt med applaus.
DB170312 En enstemmig programkomité mente følgende skal stå i Høyres program for neste stortingsperiode : « Styrke Forsvaret og ha som langsiktig ambisjon at Norge skal oppfylle NATOs mål om å bruke 2 prosent av landets BNP på Forsvaret ».
AA170312 En enstemmig komité kom til at presidentskapet gjorde alvorlige feil i forbindelse med at EOS-utvalget skulle evalueres.
AA170312 Forslaget ble enstemmig vedtatt og møtt med applaus.
DB170311 Landsmøtet vedtok enstemmig at ansvaret for oppfølging av rusmisbrukere som bruker og besitter illegale rusmidler, skal overføres fra justissektoren til helsetjenesten.
AP170311 Stortingspresident Olemic Thommessen går til frontalangrep på en enstemmig kontrollkomité.
AP170311 Kritikken av presidentskapet fra en enstemmig komité er da også holdt i uvanlig harde ordelag.
AA170311 GARDERMOEN : - Jeg er svært tilfreds med at et enstemmig vedtak på Høyres landsmøte slår fast at ulveforliket skal gjennomføres.
VG170310 mars 2016 besluttet en enstemmig grunnlovsdomstol at hun måtte trekke seg fra presidentvervet.
SA170310 Samtidig går et enstemmig landsstyre i Fremskrittspartiet inn for å fjerne flypassasjeravgiften, men partiet ønsker ikke å erstatte den med en annen miljøavgift.
SA170310 Avgjørelsen om å sparke Neil skal ha vært enstemmig . 35-åringen har vært manager for kanarifuglene siden januar i 2015.
DN170310 Den historiske avgjørelsen fra de åtte dommerne var enstemmig .
DN170310 Dommen fra de åtte dommerne var enstemmig .
DB170310 Den historiske avgjørelsen fra de åtte dommerne var enstemmig .
DA170310 Tusenvis av Park-tilhengere skrek og slo mot politiet da det ble kjent at domstolen enstemmig hadde gått inn for at presidenten skal avsettes på grunn av korrupsjonsanklagene mot henne.
DA170310 Den historiske avgjørelsen fra de åtte dommerne var enstemmig .
AP170310 Forfatningsdomstolen i Sør-Korea avgjorde fredag enstemmig at president Park Geun-hye må forlate stillingen.
AP170310 Den historiske avgjørelsen fra de åtte dommerne var enstemmig .
AP170310 - The Associated Press ( @AP ) March 10, 2017 ¶ Enstemmig fra åtte dommere ¶
AP170310 Samtidig går et enstemmig landsstyre i Fremskrittspartiet inn for å fjerne flypassasjeravgiften, men partiet ønsker ikke å erstatte den med en annen miljøavgift.
AP170310 Avgjørelsen om å sparke Neil skal ha vært enstemmig . 35-åringen har vært manager for kanarifuglene siden januar i 2015.
AA170310 Tusenvis av Park-tilhengere skrek og slo mot politiet da det ble kjent at domstolen enstemmig hadde gått inn for at presidenten skal avsettes på grunn av korrupsjonsanklagene mot henne. ( ©NTB ) ¶
AA170310 Forfatningsdomstolen i Sør-Korea har enstemmig avsatt president Park Geun-hye, som ble stilt for riksrett for korrupsjon.
AA170310 Den historiske avgjørelsen fra de åtte dommerne var enstemmig .
AA170310 Samtidig går et enstemmig landsstyre i Fremskrittspartiet inn for å fjerne flypassasjeravgiften, men partiet ønsker ikke å erstatte den med en annen miljøavgift.
AA170310 Et enstemmig landsstyre i Fremskrittspartiet går inn for å fjerne flypassasjeravgiften, men ønsker ikke å erstatte den med en annen miljøavgift.
DB170309 « Den politiske komiteen, etter et langt ordskifte, har fornyet tilliten til François Fillon enstemmig , leste presidenten i Senatet, Gérard Larcher, fra en skriftlig uttalelse på vegne av dem alle etter møtet.
DA170309 Finansieringsplanen, som består av 15 millioner kroner fra Stavanger kommune, gjenstående midler fra første byggetrinn, spillemidler og merverdikompensasjon, ble enstemmig vedtatt under tirsdagens KMU-møte.
VG170308 Ketil Tømmernes er enstemmig innstilt som president fra valgkomiteen, sier Bjørg Larsen.
VG170308 Ketil Tømmernes er enstemmig innstilt av valgkomiteen som ny president i friidrettsforbundet.
VG170308 Den sterke fordømmelsen er ført i pennen av USA, men ble enstemmig vedtatt av medlemmene i rådet, inkludert Kina.
VG170308 Det har Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker besluttet enstemmig i en fersk avgjørelse.
SA170308 Lura Bydelsutvalg har enstemmig kommet med denne uttalelsen : Bydelsutvalget ber kommunen om å se på plasseringen av småhusene på denne tomten.
AP170308 FNs sikkerhetsråd, der Kina er blant de faste medlemmene, fordømte tirsdag prøveskytingene i en enstemmig resolusjon som fastslo at det dreier seg om et alvorlig brudd på Nord-Koreas internasjonale forpliktelser som truer med å destabilisere hele regionen.
AP170308 En enstemmig kontrollkomité mener Stortingets presidentskap har opptrådt uskjønnsomt og begått alvorlige feil.
AP170308 - En enstemmig komité er ikke Stortinget.
VG170306 Et panel bestående av tre tidligere toppdommere har enstemmig bestemt at spillerne fortjener å bli straffet.
VG170306 Det er under en måned siden FNs sikkerhetsråd enstemmig fordømte Nord-Koreas prøveoppskyting av en mellomdistanserakett.
SA170306 - Det vet jeg ikke, svarer Føllesdal som forteller at det ikke var en enstemmig avgjørelse å nekte pressen tilgang.
DN170306 Det er under en måned siden FNs sikkerhetsråd enstemmig fordømte Nord-Koreas prøveoppskyting av en mellomdistanserakett.
DB170306 Det er under en måned siden FNs sikkerhetsråd enstemmig fordømte Nord-Koreas prøveoppskyting av en mellomdistanserakett.
BT170306 - Det vet jeg ikke, svarer Føllesdal som forteller at det ikke var en enstemmig avgjørelse å nekte pressen tilgang.
AP170306 Det er under en måned siden FNs sikkerhetsråd enstemmig fordømte Nord-Koreas prøveoppskyting av en mellomdistanserakett.
AP170306 - Det vet jeg ikke, svarer Føllesdal som forteller at det ikke var en enstemmig avgjørelse å nekte pressen tilgang.
AA170306 Det er under en måned siden FNs sikkerhetsråd enstemmig fordømte Nord-Koreas prøveoppskyting av en mellomdistanserakett.
AA170306 - Den politiske komiteen har, etter en omfattende debatt, fornyet enstemmig sin støtte til François Fillon, opplyste partitoppen Gerard Larcher til pressen i 20-tiden.
AA170306 - Ja, dette er jo enstemmig vedtatt i landsstyret, så da regner jeg med at vi får til gode vedtak på landsmøtet også.
VG170305 - Det er et enstemmig vedtak i hele landsstyret at vi ønsker oss en blågrønn regjering, en Krf, Høyre og Venstre-regjering.
DN170305 Valget av Holmås Eidsvoll som Benjamin Endré Larsens etterfølger var enstemmig på årsmøtet i fylkeslaget lørdag, ifølge NRK.
DN170305 Sunniva Holmås Eidsvoll ( 32 ) er valgt til ny leder i Oslo SV, slik en enstemmig valgkomité innstilte på.
DB170305 - Ja, dette er jo enstemmig vedtatt i landsstyret, så da regner jeg med at vi får til gode vedtak på landsmøtet også, sier Grande.
DA170305 Det hele endte med at forbundsstyret trakk forslaget og i stedet ga sin tilslutning til to tilleggsforslag fra NFF Telemark og Astor FK, som ble enstemmig vedtatt.
DA170305 - Ja, dette er jo enstemmig vedtatt i landsstyret, så da regner jeg med at vi får til gode vedtak på landsmøtet også, sier Skei Grande.
DA170305 - Ja, dette er jo enstemmig vedtatt i landsstyret, så da regner jeg med at vi får til gode vedtak på landsmøtet også, sier Skei Grande.
AA170305 - Ja, dette er jo enstemmig vedtatt i landsstyret, så da regner jeg med at vi får til gode vedtak på landsmøtet også, sier Skei Grande til NTB Foto : Cornelius Poppe / NTB scanpix ¶
AA170304 Selv om halvparten av medlemmene er utnevnt av separatistene, var avgjørelsen enstemmig .
AA170304 Nominasjonskomiteen har enstemmig foreslått Rune Olsø som leder, og Anne Marit Mevassvik og Marit Bjekås som nestledere.
SA170303 Historien er slik at posisjonen og opposisjonen i januar 2013 enstemmig vedtok at gang/sykkelvei-proskjektene Årsvollveien og del av Figgenveien skulle prioriteres før andre trafikksikkerhetsprosjekt, da disse to skolevei-prosjektene hadde stått i ulike prioriteringer over flere tiår.
FV170303 To ansettelsesråd i Agder politidistrikt har enstemmig vedtatt å ansette tre seksjonsledere.
FV170303 - Ansettelseutvalgene har enstemmig vedtatt å gi tilbud om ansettelse til en kvinne og to menn.
VG170302 Et lignende forsvarsopprør foran Høyre-landsmøtet i 2016, endte med et enstemmig vedtak der landsmøtet slo fast at målet om to prosent av BNP skulle være Høyres « langsiktige mål ».
DB170301 mars avsa et enstemmig lagmannsretten sin dom i ankesaken om Breiviks soningsforhold.
DA170301 * I 2011 vedtok et enstemmig kommunestyre i Ski en avvikling av saltingen innen 2015.
DN170228 Enstemmig styre ¶
DN170228 Men nå har styret i DHT Holdings enstemmig avvist Frontline Ltd.s reviderte forslag om å kjøpe opp alle utestående DHT-aksjer, skriver DHT Holdings i en melding.
DB170228 I sin siste kamp i 2015 vant hun over svenske Klara Svensson enstemmig på poeng.
DB170228 Farias vant enstemmig på poeng.
DB170228 Cecilia Brækhus har ikke ligget på latsida etter at hun vant en enstemmig poengseier over svenske Klara Svensson i Spektrum i Oslo.
DB170225 Den ble en enstemmig avgjørelse med god margin.
DB170224 Deltakerne har så tre oppgaver på seg til enstemmig å gjette hvem som er fakeren.
AA170223 Aktor la ned påstand om 18 dagers fengsel, men retten landet enstemmig på en betinget dom, skriver Namdalsavisa.
DB170222 En håndsopprekning avslører at motstanden mot kommunesammenslåing er enstemmig .
DA170222 Det er et enstemmig storting som sier at vi står ved EOS sine bekymringer for disse paragrafene.
AP170222 Men den avgjørelsen må være enstemmig , og Ungarn vil ganske sikkert støtte Polen.
DB170221 Kommunestyret har enstemmig vedtatt to ganger at vi ønsker å gå nordover, dersom kommunen skal bli sammenslått, sier Helstad.
BT170221 Det kom ingen motforslag under representantskapsmøtet, og uttalelsen ble enstemmig vedtatt.
AA170221 Jeg håper at partiet kan slutte seg enstemmig til en ny stortingsliste og støtte helhjertet opp om kandidatene.
SA170220 Familien hadde sagt enstemmig ja.
FV170220 Familien hadde sagt enstemmig ja.
DN170220 Beslutningen var enstemmig , melder institusjonen.
DN170220 Mandag morgen har Rezidor sendt ut en børsmelding der styret i selskapet enstemmig anbefaler aksjonærene å si nei til det kinesiske tilbudet.
DN170220 Enstemmig
DN170220 Enstemmig Kjøpet av Carlson ble sluttført i desember i fjor og medførte en plikt for HNA til å komme med et bud på resten av Rezidor-aksjene.
DN170220 Familien hadde sagt enstemmig ja.
DB170220 Anbefalingen fra denne internasjonale kommisjonen med medisinsk eksperter fra Danmark, Finland, Sverige og Norge er både enstemmig og ikke til å ta feil av : ¶
DB170220 Familien hadde sagt enstemmig ja.
DA170220 Familien hadde sagt enstemmig ja.
DA170220 Valg : En enstemmig valgkomité har stilt inn Sunniva Eidsvoll Holmås som ny leder av Oslo SV.
DA170220 En enstemmig valgkomité har også innstilt Hanne Lyssand og Carl Morten Amundsen som nestledere.
BT170220 Familien hadde sagt enstemmig ja.
AA170220 Et enstemmig styre ved Karolinska institutet har foreslått avtroppende rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen ( 61 ), som sin nye rektor.
VG170219 Dommen avsagt i Oslo tingrett var enstemmig .
DB170218 Testpanelet er enstemmig i at dette oppblåsbare sitteunderlaget er testens soleklare vinner.
DB170218 Bruk debattfeltet under ! | Enstemmig dom : Dette sitteunderlaget er helt klart best i test ¶
SA170217 Stortinget ga, ifølge NIF, enstemmig statsgaranti til ungdoms-OL i 2011.
BT170217 Stortinget ga, ifølge NIF, enstemmig statsgaranti til ungdoms-OL i 2011.
AP170217 I juni 2015 ba et enstemmig storting - etter forslag fra KrF - om en forpliktende og helhetlig opptrappingsplan som skulle redusere forekomsten av vold i nære relasjoner, samt styrke ivaretagelsen av barn utsatt for vold og overgrep.
AP170217 Stortinget ga, ifølge NIF, enstemmig statsgaranti til ungdoms-OL i 2011.
AA170217 Stortinget ga, ifølge NIF, enstemmig statsgaranti til ungdoms-OL i 2011.
FV170216 Torsdag fikk han altså støtte i et enstemmig formannskap. | 1200 arbeidsplasser kan bli flyttet ut : Ingen løfter til Agder ¶ 630 statlige arbeidsplasser er vedtatt flyttet ut fra Oslo.
FV170216 NRK melder torsdag at formannskapet enstemmig har gått inn for at ekteparet får bo sammen på Nyskogen bo- og omsorgssenter på Hisøy.
DB170216 Konklusjonen i rapporten er enstemmig : ¶
DB170216 Der blir bruken av det omstridte « forstøverapparatet » også et punkt selv om et enstemmig utvalg mener at det er langrennsløpernes rett å få den best mulige behandlinger : ¶
VG170215 Valgkomiteen i Norges Friidrettsforbund har enstemmig innstilt følgende personer til Norges Friidrettsforbund sitt styre for perioden 2017 - 2019.
FV170215 Vidar Kleppe fremmet forslaget : Vest-Agder fylkesting krever enstemmig at Sørlandet sykehus opprettholder dagens akuttberedskap i Flekkefjord.
FV170215 Tirsdag fikk han Vest-Agder fylkesting med på et enstemmig vedtak om dette.
DB170215 Kjennelsen var enstemmig .
DB170215 Dommen er enstemmig .
DB170215 Jeg vil ikke fortsette å forsvare og diskutere, sier Kim Goldman, som mener det vellykkede sivile søksmålet for 20 år siden var viktig for familen fordi « tolv mennesker enstemmig mente Simpson var ansvarlig for drapet på Nicole og Ron ».
AP170215 Det var i juni i 2015 at et enstemmig storting - etter forslag fra KrF - ba om en forpliktende og helhetlig opptrappingsplan som skulle redusere forekomsten av vold i nære relasjoner, samt styrke ivaretagelsen av barn utsatt for vold og overgrep.
AA170215 Endringene i loven som sikrer barns rettigheter ble enstemmig vedtatt i Litauens parlament tirsdag, men det var vel å merke bare 116 av de 141 folkevalgte som møtte opp.
AA170214 Tirsdag ble domstolen på Manhattan enstemmig enig om at Hernandez er skyldig i drapet på seksåringen. ( ©NTB ) ¶
AA170214 FNs sikkerhetsråd har enstemmig fordømt Nord-Koreas prøveoppskyting av en mellomdistanserakett.
AA170214 | Rune Olsø enstemmig foreslått på topp for Ap Trøndelag ¶
AA170214 - Det har vært utrolig viktig for oss å få en enstemmig liste som vi nå sender ut.
VG170213 Samtidig sluttet SPDs landsstyre seg enstemmig opp om Schulz som kanslerkandidat.
VG170213 Natt til tirsdag norsk tid ble det også kjent at FNs sikkerhetsråd enstemmig fordømmer prøveoppskytingen, og at de nå truer med « ytterligere og betydelige tiltak » mot regimet i Pyongyang.
VG170213 Problemet til Stang er at en enstemmig valgkomité har innstilt Michael Tetzschner på 3. plass.
VG170213 Jeg er veldig godt fornøyd med hvordan mitt kandidatur er blitt møtt i bydelene og den ytre organisasjonen og at jeg ble enstemmig innstilt på 3. plass av valgkomiteen.
SA170213 Fabian stang var av nominasjonskomiteen satt på en delt sjetteplass med Stefan Heggelund og på en enstemmig åttendeplass.
DN170213 Det demrer hvorfor DHT-styret enstemmig har avvist John Fredriksens tilnærmelser.
DN170213 Fabian stang var av nominasjonskomiteen satt på en delt sjetteplass med Stefan Heggelund og på en enstemmig åttendeplass.
DB170213 FNs sikkerhetsråd fordømte enstemmig denne og tre tidlige oppskytinger av ballistiske missiler 9. juli, 18. juli og 2. august. * 5. september 2016 : Tre ballistiske raketter ble sendt ut over Japanhavet. * 12. februar 2017 : Prøveoppskyting av en langtrekkende rakett ut over Japanhavet.
DA170213 At en enstemmig nominasjonskomité og bydelsforeningene støtter meg, har gitt håp om at jeg får fornyet tillit, sier Høyre-politikeren. 15 lokallag i Oslo Høyre, inkludert unge Høyre og studentforeningen har parallelt med urnominasjonen, gjennomført lokale prøveavstemninger.
AP170213 - Jeg er enstemmig innstilt fra nominasjonskomiteen, og denne innstillingen kommer sikkert til å bli begrunnet utmerket, sier Tetzschner.
AA170213 Fabian stang var av nominasjonskomiteen satt på en delt sjetteplass med Stefan Heggelund og på en enstemmig åttendeplass.
VG170212 De tre dommerne var enstemmig i avgjørelsen om å tildele de Randamie seieren med sifrene 48-47.
VG170211 Hun peker på at de tre dommerne var enstemmig , og inkluderte en dommer valgt av en republikansk president.
BT170211 Forslaget ble enstemmig vedtatt.
BT170211 Forslaget ble enstemmig vedtatt.
AP170211 Forslaget ble enstemmig vedtatt.
AA170211 Statsborgerskapsloven som Mahamud kan bli rammet av, ble enstemmig vedtatt i Stortinget i 2005, og myndighetene begynte å se på saken hans før Sylvi Listhaug ble statsråd.
VG170210 Jeg ble først og fremst veldig glad for at de enstemmig kom fram til og fant at det er grunnlag for de feil som vi har påpekt for å se på saken på nytt.
SA170210 Her er de viktigste grunnene til at de tre dommerne enstemmig har kommet frem til det resultatet.
FV170210 Her er de viktigste grunnene til at de tre dommerne enstemmig har kommet frem til det resultatet.
DB170210 Det blir av amerikanske medier som Boston Globe, USA Today og LA Times tolket som et tydelig stikk til Donald Trump, etter at de tre dommerne i saken enstemmig besluttet at innreiseforbudet hans ikke blir gjeninnført.
BT170210 Her er de viktigste grunnene til at de tre dommerne enstemmig har kommet frem til det resultatet.
AP170210 « Han kjenner ikke foreldrene, han har følgelig ingen tilknytning til dem ut over at de biologisk sett er hans foreldre, og han har derfor ikke behov for samvær », konkluderer en enstemmig lagmannsrett.
AP170210 « Han kjenner ikke foreldrene, han har følgelig ingen tilknytning til dem ut over at de biologisk sett er hans foreldre, og han har derfor ikke behov for samvær », konkluderer en enstemmig lagmannsrett.
AP170210 « Han kjenner ikke foreldrene, han har følgelig ingen tilknytning til dem ut over at de biologisk sett er hans foreldre, og han har derfor ikke behov for samvær », konkluderer en enstemmig lagmannsrett.
AP170210 De tre dommerne aviste enstemmig Trump-administrasjonens anke og opprettholdt med det den føderale dommestolens midlertidige opphevelse av Trumps presidentordre.
AP170210 Her er de viktigste grunnene til at de tre dommerne enstemmig har kommet frem til det resultatet.
FV170209 Torhild Bransdal sier Venneslas politikere flere ganger enstemmig har vedtatt rusboligene.
AP170209 Høyesterett forkaster enstemmig i sin dom torsdag anken hennes.
AA170209 Fellesnemnda har enstemmig sagt nei til å ha en kommuneadvokat i den nye kommunen.
AA170209 Enstemmig vedtak : Varaordfører Bjørnar Buhaug ( Sp ) sier det er politikernes plikt å rydde opp i avtalene.
SA170208 | Et enstemmig styre går inn for nytt sykehus på Ullandhaug ¶
SA170208 For pasiententene og de ansatte vil det bli klart det beste å bygge det nye sykehuset på Ullandhaug, mener et enstemmig styre i Helse Stavanger.
SA170208 - Dette har vært en god prosess og jeg er sikker på at dette kommer til å bli bra, sa styreleder Grethe Høiland da det ble klart at et enstemmig styre gikk inn for nytt sykehus på Ullandhaug.
SA170208 Og bystyret vedtok enstemmig at når Helse Vest hadde gjort sitt valg, så skal Stavanger kommune bidra så godt de kan for å få realisert et nytt sykehus.
DB170208 Statsborgerskapsloven ble fremmet av Bondevikregjeringen i 2005 og vedtatt av et enstemmig storting.
AP170208 Samme dag som Frps programkomité enstemmig foreslo å legge ned Politidirektoratet ( POD ), understreket Amundsen hvor viktig etaten er.
AP170208 Samme dag som Frps programkomité enstemmig foreslo å legge ned Politidirektoratet ( POD ), understreket Amundsen hvor viktig etaten er.
AA170208 Seattle vedtok enstemmig at når deres kontrakt med den San Francisco-basert banken utløper i 2018, er det kroken på døra.
AA170208 Et enstemmig byrådet i Seattle kutter alle bånd til banken Wells Fargo.
SA170207 | Ingebrigtsen ble enstemmig dømt for innsidehandel ¶
BT170207 ) er nestleder, går enstemmig inn for å legge ned Politidirektoratet.
AP170207 I dag ble det kjent at både en enstemmig programkomité og justispolitisk talsmann Ulf Leirstein i Fremskrittspartiet vil legge ned Politidirektoratet.
AP170207 En enstemmig programkomité i Fremskrittspartiet vil legge ned Politidirektoratet.
AA170207 Intervjuet med avisen ble gjort mandag, og uttalelsene til den ferske statsråden har ikke stått på trykk - før nå, som det er kjent at programkomiteen til Fremskrittspartiet enstemmig foreslår å legge ned Pod.
AA170207 Politireformen gjør Politidirektoratet ( POD ) overflødig, mener Fremskrittspartiets programkomité, som enstemmig foreslår å legge ned etaten.
AA170207 En enstemmig programkomité i Frp foreslår å legge ned Politidirektoratet.
DN170206 En enstemmig Høyesterett har kommet fram til at helikopterpilotene ikke har rett til erstatning.
DN170206 Styret har enstemmig avvist Frontlines spontane, uforpliktende og høyst betingede forslag om å kjøpe opp alle de utestående aksjene i DHT, heter det i meldingen fra selskapet.
BT170206 En enstemmig Høyesterett har kommet fram til at helikopterpilotene ikke har rett til erstatning.
AA170206 En enstemmig Høyesterett har kommet fram til at helikopterpilotene ikke har rett til erstatning.
VG170205 Oslo Frp vedtok enstemmig , etter forslag fra Oslo FpU, at Norge må utføre en offentlig gransking av alle radikale og ekstreme trossamfunn.
AP170204 Oslo Frp vedtok enstemmig , etter forslag fra Oslo FpU, at Norge må utføre en offentlig gransking av alle radikale og ekstreme trossamfunn.
AA170204 Bush i 2004 og enstemmig godkjent av Senatet. ( ©NTB ) ¶
AA170202 De elleve republikanerne i komiteen stemte deretter enstemmig for å sende nominasjonen til avstemning i plenum i Senatet.
SA170201 Innstillingen fra valgkomiteen er enstemmig .
DB170201 Innstillingen fra valgkomiteen er enstemmig .
BT170201 Kjell Ingolf Ropstad er inne i sin andre periode på Stortinget for Aust-Agder KrF.  ¶ Enstemmig
BT170201 Innstillingen fra valgkomiteen er enstemmig .
AP170201 Innstillingen fra valgkomiteen er enstemmig .
SA170131 I tirsdagskveldens møte i kommunalstyret for miljø og utbygging ( KMU ) vedtok politikerne enstemmig : ¶
DB170131 - Vi tok til orde for det en enstemmig bystyregruppe allerede hadde vedtatt sammen med flertallet i Kristiansund bystyre, nemlig å gå i forhandlinger med Trøndelag om Nordmøre som en del av en slik ny region.
BT170131 Et enstemmig havnestyre mener havnedirektør Inge Tangerås har begått « klare brudd på etisk standard » i cruisesaken.
SA170130 Dette programmet var finansiert av finansdepartementet på grunnlag av et enstemmig vedtak i Stortinget.
SA170130 Dette programmet var finansiert av finansdepartementet på grunnlag av et enstemmig vedtak i Stortinget.
DB170130 Vinneren var rimelig enstemmig , sier Nikolaisen.
VG170127 Det er heller ikke slik at alle avgjørelser er enstemmig , det finnes nok av eksempler på at meddommere er uenige med fagdommer og dømmer i henhold til dette.
DB170127 juli dømte en enstemmig Nordhordland tingrett 34-år gamle Donatas Lukosevicius til 18 års forvaring med en minstetid på ti år.
AP170126 Dommen fra Lister tingrett er enstemmig , og mannen dømmes til 21 dager i fengsel.
SA170125 Dommen fra Lister tingrett er enstemmig , og mannen dømmes til 21 dager i fengsel.
FV170125 Dommen fra Lister tingrett er enstemmig , og mannen dømmes til 21 dager i fengsel.
FV170125 « Et enstemmig skistyre har funnet det riktig å avlyse kick-off i en så krevende og alvorlig situasjon for norsk langrenn og Norges Skiforbund ».
SA170124 « Et enstemmig skistyre har funnet det riktig å avlyse kick-off i en så krevende og alvorlig situasjon for norsk langrenn og Norges Skiforbund ».
SA170124 « Et enstemmig skistyre har funnet det riktig å avlyse kick-off i en så krevende og alvorlig situasjon for norsk langrenn og Norges Skiforbund ».
DB170124 juli dømte en enstemmig Nordhordland tingrett 34-år gamle Donatas Lukosevicius til 18 års forvaring med en minstetid på ti år.
BT170124 De elleve høyesterettsdommerne har også enstemmig besluttet at det ikke er nødvendig at Skottland, Nord-Irland og Wales gir grønt lys for at brexit-prosessen kan innledes.
BT170124 « Et enstemmig skistyre har funnet det riktig å avlyse kick-off i en så krevende og alvorlig situasjon for norsk langrenn og Norges Skiforbund ».
AP170124 - Nei, utvalget vedtok også enstemmig å pålegge kommunerevisjonen å legge frem en sak etter at granskingen byrådet har bestilt er avsluttet, ved påsketider, slik at vi da kan ta stilling til om det er behov for enda en granskning, sier Dalsbø.
AP170124 « Et enstemmig skistyre har funnet det riktig å avlyse kick-off i en så krevende og alvorlig situasjon for norsk langrenn og Norges Skiforbund ».
DB170123 Sist gang Stortinget tok stilling til spørsmålet var i 2011-2012, da en enstemmig justiskomite bestemte at man skulle beholde dagens system fordi det fungerte bra.
DB170121 ¶ BUDSJETT : Kommunestyret i Tysfjord er nå uenige om både pengebeløp og vedtak i budsjettet som ble enstemmig vedtatt 19. desember.
DB170121 Han legger til at det første budsjettmøtet i desember faktisk var enstemmig , noe som ikke har skjedd i kommunen på mange år.
DB170121 - Vi har veldig fornøyde med at vi hadde vedtatt budsjett enstemmig etter møtet, men da vedtaket skulle renskrives var ikke gruppelederne lenger enige om hva de var enige om, sier han.
DB170121 Siv Jensen svarer med å minne Valen og Rotevatn på at partiet hennes stemte for å fjerne både 12 års opptjeningstid for full pensjon og 75- årsregelen da et enstemmig Storting opphevet den lukrative pensjonsordningen i 2011.
DN170120 Jeg håper på fornyet tillit til tredjeplassen der jeg er enstemmig innstilt.
AP170120 Et bredt politisk flertall har siden 2015 stilt seg bak en reform etter at en offentlig utredning fire år tidligere enstemmig konkluderte med at juryordningen ikke bør videreføres i sin nåværende form. 3rd-party-bio ¶
AP170120 Et bredt politisk flertall har siden 2015 stilt seg bak en reform etter at en offentlig utredning fire år tidligere enstemmig konkluderte med at juryordningen ikke bør videreføres i sin nåværende form.
AP170120 Et bredt politisk flertall har siden 2015 stilt seg bak en reform etter at en offentlig utredning fire år tidligere enstemmig konkluderte med at juryordningen ikke bør videreføres i sin nåværende form.
SA170119 Meldingen om at senegalesiske styrker har krysset grensen til nabolandet, kom også kort tid etter at FNs sikkerhetsråd enstemmig vedtok en resolusjon som uttrykker « full støtte » til Barrow.
AP170119 Meldingen om at senegalesiske styrker har krysset grensen til nabolandet, kom også kort tid etter at FNs sikkerhetsråd enstemmig vedtok en resolusjon som uttrykker « full støtte » til Barrow.
AP170119 Meldingen kom også kort tid etter at FNs sikkerhetsråd enstemmig vedtok en resolusjon som uttrykker « full støtte » til Barrow.
DB170116 Sist ut i rekken var Høyre, hvor programkomiteen på torsdag enstemmig gikk inn for å " overføre ansvaret for samfunnets oppfølging av bruk og besittelse av illegale rusmidler til egen bruk, fra justissektoren til helsetjenesten ".
AP170116 I tjenestens høringsuttalelse skriver generalløytnant Morten Haga Lunde at selv om et « enstemmig og menneskeretts- og personverntungt » utvalg mener at digitalt grenseforsvar er « forsvarlig og påkrevet », vil de som er « negative til ethvert nytt overvåkingstiltak, og som ikke er opptatt av å måtte finne en rimelig balanse mellom
AP170116 I tjenestens høringsuttalelse skriver generalløytnant Morten Haga Lunde at selv om et « enstemmig og menneskeretts- og personverntungt » utvalg mener at digitalt grenseforsvar er « forsvarlig og påkrevet », vil de som er « negative til ethvert nytt overvåkingstiltak, og som ikke er opptatt av å måtte finne en rimelig balanse m
AP170116 Referansegruppen har i en enstemmig uttalelse til Forsvarsdepartementet ( FD ) 1. september i fjor sagt seg uenig i det militære utvalgets konklusjon om ingen nye dekorasjoner.
AP170113 Torsdag stemte Putins parti enstemmig for hennes lovforslag.
AP170113 Torsdag stemte Putins parti enstemmig for hennes lovforslag.
AP170113 Etter forslag fra en enstemmig kontrollkomité ga Stortinget Solbakken-utvalget mandatet som det skulle jobbe etter, deriblant det følsomme temaet om hvordan man kan sikre demokratisk kontroll av fremmede staters overvåking av norske borgere.
AP170113 Det er en enstemmig komité som står bak, med andre ord representanter fra alle partier.
AP170113 - Saken er ytterst uvanlig, og det er oppsiktsvekkende at en enstemmig komité kritiserer sitt eget presidentskap.
SA170112 - Det er en enstemmig komité som har sendt brevet til presidentskapet, i forbindelse med behandlingen av evalueringen av EOS-utvalget.
DN170112 Senterpartiets programkomité ønsker ikke noen mellomløsning og sier enstemmig nei til olje- og gassvirksomhet i Lofoten, Vesterålen eller utenfor Senja, ifølge Klassekampen.
DB170112 Pedersen / Dagbladet ¶ Enstemmig : Komitéleder Martin Kolberg ( Ap ) sier til Dagbladet at det er en enstemmig komité som har sendt brev til presidentskapet.
DB170112 Enstemmig : Komitéleder Martin Kolberg ( Ap ) sier til Dagbladet at det er en enstemmig komité som har sendt brev til presidentskapet.
DB170112 - En enstemmig kontrollkomité har stilt presidentskapet en del spørsmål i forbindelse med behandlingen av evalueringen av EOS-utvalget.
DB170112 Enstemmig kontrollkomité ¶
DB170112 - En enstemmig kontrollkomité har stilt presidentskapet en del spørsmål i forbindelse med behandlingen av evalueringen av EOS-utvalget.
DB170112 Enstemmig
AP170112 - Det er riktig at en enstemmig kontrollkomite har sendt et slikt brev til stortingets presidentskap.
AP170112 - Det er riktig at en enstemmig kontrollkomite har sendt et slikt brev til stortingets presidentskap.
SA170110 - FIFA-rådet har enstemmig besluttet at VM i 2026 skal ha 48 lag.
DB170110 - FIFA-rådet har enstemmig besluttet at VM i 2026 skal ha 48 lag.
DB170110 - FIFA-rådet har enstemmig besluttet at VM i 2026 skal ha 48 lag.
DB170110 ¶ BER REGJERINGEN UTREDE : En enstemmig næringskomité vil at regjeringen skal utrede en matkastelov.
DB170110 I starten av desember la en enstemmig næringskomité fram en innstilling, som i dag skal behandles i Stortinget.
DB170110 Juryens avgjørelse må være enstemmig for at Roof skal få døddsstraff.
BT170110 - FIFA-rådet har enstemmig besluttet at VM i 2026 skal ha 48 lag.
AP170110 - FIFA-rådet har enstemmig besluttet at VM i 2026 skal ha 48 lag.
AP170108 Et enstemmig styre i Varanger museum har skrevet til Forsvarsdepartementet for å markere sin bekymring over at prosjektet legges ned.
AP170107 « Ap vil åpne for assistert befruktning for enslige », heter det i forslaget som ser ut til å få enstemmig tilslutning fra programkomiteen.
DB170105 Stortinget har enstemmig sluttet seg til prinsippene.
AP170103 Han minner om at partiet sto alene om kravet, til det ble enstemmig vedtatt.
AP170102 Den har fått enstemmig støtte fra FNs sikkerhetsråd, noe som er en styrke.
AA161231 På årets siste dag vedtok et enstemmig Sikkerhetsråd en resolusjon fremmet av Russland, som ønsker det russisk-tyrkiske fredsinitiativet for Syria velkommen.
BT161217 Men Høyesterett svarer enstemmig : Det er ikke ulovlig.
BT161217 Det påfallende med enhver debatt om virkelighetslitteraturen er at et nokså enstemmig forfatterlaug avfeier hele problemet, iallfall offisielt.
AP161214 Tirsdag kom imidlertid et enstemmig styre frem til at de har full tillit til konsernsjefen.
FV161213 Svensson tapte enstemmig på poeng.
BT161213 Svensson tapte enstemmig på poeng.
AP161213 Riksrevisjonen foretar en gjennomgang av saken, men uavhengig av dette går en enstemmig komité inn for at Riksrevisjonen setter i gang en særlig undersøkelse av saken i sin fulle bredde.
AP161207 Han forstår ikke hvorfor Regjeringen ikke prioriterer feltet høyere når et enstemmig storting gikk inn for en opptrappingsplan.
SA161124 Et enstemmig oppvekststyre vedtok riktignok at barnehagesjefen må legge fram en egen sak med forslag til hvilke barnehager som skal omfattes av nedleggelse.
AP161017 Det var en enstemmig nominasjonskomité som foreslo ham.
AP161006 Den tidligere portugisiske statsministeren ble torsdag formelt innstilt som FNs nye generalsekretær av et enstemmig sikkerhetsråd.
AP160905 Utvalget står også enstemmig bak forslaget.
AP160905 - Men utvalget er tydelig og enstemmig , og det må behandles på en seriøs og forsvarlig måte.
AP160905 - Men utvalget er tydelig og enstemmig , og det må behandles på en seriøs og forsvarlig måte.
AP160905 Utvalget står også enstemmig bak forslaget.
AP160905 Utvalget står også enstemmig bak forslaget.
AP160807 juni enstemmig vedtok å betegne overgrepene mot armenerne som « folkemord » har den tyrkiske regjeringen nektet å snakke med den tyske ambassaden i Ankara.
AP160724 - Domstolen i Lausanne sa enstemmig at det er lov å utestenge en hel nasjon.
SA160630 Enstemmig
SA160621 Ifølge håndballpresident Kåre Geir Lio var det et enstemmig styre som sa ja til Norge.
NL160621 Jeg hadde håpet på at et samlet Hovedutvalg for kompetanse ( HUK ) og et nesten enstemmig fylkesting skulle kunne skape ro og trygge rammer for videre arbeid.
AP160621 Ifølge håndballpresident Kåre Geir Lio var det et enstemmig styre som sa ja til Norge.
AP160617 Selv om Sebastian Coe og IAAFs råd mener enstemmig at Russland ikke skal delta i OL, så er det Den internasjonale olympiske komiteen ( IOC ) som tar en endelig beslutning om hvem skal få delta.
AP160606 En av dem som kjenner til prosessen sier at innlegget til Abbas gir inntrykk av at vedtaket om oppsigelsen i styret var enstemmig .
AP160606 En av dem som kjenner til prosessen sier at innlegget til Abbas gir inntrykk av at vedtaket om oppsigelsen i styret var enstemmig .
AP160602 Når komiteen enstemmig har bestemt seg, blir dette forslaget neppe stoppet av kongressen.
DA160524 Tirsdag vedtok et nær enstemmig kommunalstyre for miljø og utbygging at Skagenkaien skal være bilfritt fra skoleslutt og ut juli - ikke bare i år, men også de kommende tre somrene.
DA160524 Et nær enstemmig kommunalstyre for miljø og utbygging ( KMU ) vedtok tirsdag at den såkalte Sommervågen ( bilfritt på Skagenkaien ) blir en realitet.
AP160415 Forslaget ble enstemmig vedtatt.
DA160414 Mandag denne uken, i forbindelse med kommunalstyrets behandling av interkommunal kommunedelplan for Forus, var utvalget enstemmig enige om en etablering av en togstasjon på Forus eller i Lura-området.
AP160406 Ikke overraskende ble forslaget vedtatt enstemmig .
AP160331 Etter et forslag fra Sp og KrF har Stortinget enstemmig vedtatt at Regjeringen skal utarbeide en strategi for hvordan viktige kirker kan sikres forsvarlig.
AP160326 Et enstemmig gledesbrøl fra barna i Sollerudstranda barnehage.
AP160324 Formannskapet var enstemmig , og rett før påske ble saken oversendt regjeringen.
AP160317 I Høyre har vi jobbet med å se på dette i fire år, og nå er Stortinget enstemmig om det.
AP160315 Men Rolfsen anket dommen til Høyesterett, som enstemmig kom til motsatt slutning.
AP160315 I pressemeldingen fremheves det at kjennelsen var enstemmig og at høyesterett la vekt på å beskytte journalistiske kilder til tross for at det var en antiterror-etterforskning.
AP160315 Både Oslo tingrett og en enstemmig lagmannsrett kom til at beslaget var lovlig.
SA160308 - De ble valgt enstemmig på et Idrettsting hvor alle særforbundene var representert.
AP160308 - De ble valgt enstemmig på et Idrettsting hvor alle særforbundene var representert.
AP160306 Han legger til at vedtaket iarbeidsutvalget var enstemmig .
AP160302 Vedtaket i bystyret onsdag kveld var enstemmig , og skolebyråd Tone Tellevik Dahl ( Ap ) lovet fra talerstolen at hun vil prioritere denne saken.
AP160302 Onsdag vedtok et enstemmig bystyre å si ja til forslaget fra elevene, foresatte og ansatte på skolen.
AP160302 Vedtaket i bystyret onsdag kveld var enstemmig , og skolebyråd Tone Tellevik Dahl ( Ap ) lovet fra talerstolen at hun vil prioritere denne saken.
AP160302 Onsdag vedtok et enstemmig bystyre å si ja til forslaget fra elevene, foresatte og ansatte på skolen.
DA160229 Et enstemmig bystyre godkjente planene for et nytt Atlantic Hotel.
SA160227 Dommerne kåret henne enstemmig til vinner - dermed forsvarte hun tittelen som verdens beste.
SA160227 Etter 10 runder kunne hun løfte hendene i været etter en enstemmig dommeravgjørelse.
BT160227 Dommerne kåret henne enstemmig til vinner - dermed forsvarte hun tittelen som verdens beste.
BT160227 Etter 10 runder kunne hun løfte hendene i været etter en enstemmig dommeravgjørelse.
AP160227 Dommerne kåret henne enstemmig til vinner - dermed forsvarte hun tittelen som verdens beste.
AP160227 Etter 10 runder kunne hun løfte hendene i været etter en enstemmig dommeravgjørelse.
AP160223 Mandag klarte Sekretariatet, der alle forbundslederne samles, å formulere en enstemmig forhandlingsfullmakt for årets lønnsoppgjør.
AP160221 Sterk motstand høsten 2005 førte imidlertid til at forslaget falt, hvoretter bystyret enstemmig gikk inn for Tøyen.
AP160216 februar, er : ¶ desember 2005 gikk bystyret enstemmig inn for Tøyen, etter at andre alternativer var vurdert og forkastet. mai 2007 meldte Erling Lae på en pressekonferanse, uten foregående bystyrebehandling, at Munch skulle flytte til Bjørvika.
AP160206 Oslo Frp vedtok enstemmig de kontroversielle innvandringspolitiske forslagene som blant annet sier at asylsøkere skal sperres inne, at ingen skal få permanent opphold og at Norge burde melde seg ut av deler av Flyktningkonvensjonen, ifølge NRK.
AP160205 Aina Stenersen er enstemmig innstilt som ny leder for fylkeslaget til Oslo Frp når partilaget skal ha årsmøte i helgen.
DA160203 - Det er overraskende mange talenter i Høyre, men vi har landet ned på en enstemmig innstilling, og jeg er veldig glad for at Kapur er innstilt.
DA160202 Han spilte inn forslaget på mellomårskonferansen til Rogaland Ap, og forslaget ble enstemmig vedtatt.
DA160202 Han spilte inn forslaget på mellomårskonferansen til Rogaland Ap, og forslaget ble enstemmig vedtatt.
AP160201 Fire jurymedlemmer og to videokontrollører ble etter hektiske ca 45 minutter enstemmig enige om at 15 løpere hadde brutt regelverket for klassisk teknikk, og valgte å sanksjonere disse løperne og deres lag i henhold til NSF regel 352.4.1.3 - dvs. 3 minutter tilleggstillegg for laget - konsistent med hva som hadde blitt sagt under lagledermøtet kvelden før.
AP160131 Teknisk delegert og juryleder John Aalberg sier at det var en enstemmig jury som valgte å ilegge lagene straff.
AP160129 Prosessen som ble startet i Wien mot slutten av fjoråret, ble forsterket gjennom et enstemmig vedtak i FNs sikkerhetsråd i desember.
AP160128 Etter en nøye gjennomgang og informasjonsrunde ble det et nesten enstemmig vedtak på å installere et solcelleanlegg på taket vårt, sier Lone Jessen.
AP160114 Men Senatet slo enstemmig fast i en resolusjon at McCain var « natural born » amerikaner.
AP160111 « En enstemmig valgkomité innstiller Terje Svendsen ( 59 år ) som ny president.
AP160111 - Jeg er først og fremst glad for at det var en enstemmig valgkomité som kom fram til Terje Svendsen, sier Brynildsen.
AP160107 FNs sikkerhetsråd har enstemmig fordømt Nord-Korea.
SA160105 Da Kirkerådet i desember 2015 drøftet kirkelig vigsel for likekjønnede par, var det på bakgrunn av et enstemmig Bispemøte, som i sitt vedtak ønsket å finne en vei fremover som tar tilbørlig hensyn til både flertall og mindretall.
SA160105 Anbefalingen er enstemmig , på tross av at flere av biskopene presiserer at de ikke har endret teologisk forståelse av ekteskapet.
SA160105> Anbefalingen er enstemmig , på tross av at flere av biskopene presiserer at de ikke har endret teologisk forståelse av ekteskapet.
SA160105> target="avis" href= Anbefalingen er enstemmig , på tross av at flere av biskopene presiserer at de ikke har endret teologisk forståelse av ekteskapet.