VG171027 I høst fyller 130 enslige mindreårige asylsøkere med midlertidig opphold 18 år - og da har UDI vedtatt at de må ut.
VG171027 Forsker Halvar Andreassen Kjærre ved Universitetet i Bergen har over flere år fulgt enslige mindreårige på flukt i Europa.
VG171026 UDI tilbyr enslige mindreårige 42.000 for å reise hjem til Afghanistan ¶
VG171026 Samtidig har norske mottak for enslige mindreårige meld om selvskading, uro, angst og traumer for barn som venter på å bli sendt ut.
VG171026 Flere stiller nå spørsmål ved UDIs behandling av enslige mindreårige asylsøkere.
VG171026 Etter at Arbeiderpartiet var med å sikre regjeringen flertall for å fjerne rimelighetsvilkåret for internflukt, har antall enslige mindreårige som får midlertidig opphold i Norge, eksplodert.
VG171026 En midlertidig stans i retur av enslige mindreårige til Afghanistan, som SV, MDG og Rødt har foreslått, vil Ap ikke være med på.
VG171026 Dette synes å være en klar liberalisering som kan bidra til at det kan komme flere enslige mindreårige asylsøkere til Norge, sier hun til VG.
VG171026 Ap sikret regjeringen flertall for å gjøre det vanskeligere for enslige mindreårige asylsøkere å få opphold i Norge.
VG171026 Ap innførte regelverket om midlertidig opphold i 2009 for å gjøre Norge mindre attraktivt for enslige mindreårige asylsøkere.
SA171026 | Listhaug advarer mot Aps forslag om opphold for enslige asylbarn ¶
SA171026 Innvandringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) mener flere enslige asylbarn kan komme til å reise til Norge når Ap foreslår å endre reglene for opphold.
SA171026 | Stadig færre enslige foreldre mottar stønad fra Nav ¶
SA171026 Ap støttet regjeringens forslag om å fjerne rimelighetsvilkåret for internflukt slik at det ble vanskeligere for enslige mindreårige å få opphold i Norge.
SA171026 - Flere stiller nå spørsmål ved UDIs behandling av enslige mindreårige asylsøkere.
SA171026 - Dette synes å være en klar liberalisering som kan bidra til at det kan komme flere enslige mindreårige asylsøkere til Norge, sier hun til VG.
DB171026 Stortinget ber regjeringen sørge for at det i behandlingen av søknader om opphold fra enslige mindreårige asylsøkere inngår en vurdering av sårbarhetskriterier, som skal legges til grunn for forvaltningens vedtak når det gjelder unge som mangler omsorgspersoner, nettverk og/eller ressurser i hjemlandet.
DB171026 Da ble det såkalte rimelighetsvilkåret for internflukt opphevet i utlendingsloven, noe som særlig har rammet enslige mindreårige asylsøkere fra Afghanistan.
DB171026 ( Dagbladet ) : Ap lanserte i går sitt forslag til ny asylpraksis for enslige mindreårige asylsøkere.
DB171026 Der skal asylsøkere fra ulike land og med ulik bakgrunn, enslige menn som familier med små barn, oppholde seg til søknaden er behandlet i løpet av 21 dager.
AA171026 Ap støttet regjeringens forslag om å fjerne rimelighetsvilkåret for internflukt slik at det ble vanskeligere for enslige mindreårige å få opphold i Norge.
AA171026 - Flere stiller nå spørsmål ved UDIs behandling av enslige mindreårige asylsøkere.
AA171026 - Dette synes å være en klar liberalisering som kan bidra til at det kan komme flere enslige mindreårige asylsøkere til Norge, sier hun til VG. | « En lokal gründer av de sjeldne » ¶
SA171025 - Det å samordne og effektivisere saksbehandlingen er bra, og det er viktig å prioritere barnefamilier og enslige mindreårige så raskt som mulig.
DB171025 « Forslagsstillerne viser til den sterke økningen i antallet og andelen midlertidige tillatelser til enslige mindreårige asylsøkere, og påpeker at denne utviklingen vanskelig kan leses ut av det departementet skisserte da forslaget ble forelagt Stortinget (...
DB171025 Stortinget ber regjeringen sørge for at det i behandlingen av søknader om opphold fra enslige mindreårige asylsøkere inngår en vurdering av sårbarhetskriterier, som skal legges til grunn for forvaltningens vedtak når det gjelder unge som mangler omsorgspersoner, nettverk og/eller ressurser i hjemlandet.
DB171025 Nå har bruken eksplodert - særlig blant afghanske enslige mindreårige, som denne høsten tvangsreturneres i stort monn til hjemlandet som 18-åringer etter å ha bodd i Norge siden 2015/2016.
DB171025 Derfor foreslår partiet nå at såkalte sårbarhetskriterier skal legges til grunn for behandlingen av asylsøknadene til enslige mindreårige asylsøkere som mangler nettverk, omsorg eller ressurser i hjemlandet.
DB171025 Bakteppet for forslaget er den stadig økende bruken av midlertidige oppholdstillatelser for enslige mindreårige asylsøkere, som særlig har rammet afghanske unge.
DB171025 - Landsmøtet ba om at vi skulle minske bruken av midlertidige tillatelser for enslige mindreårige.
DA171025 - Det å samordne og effektivisere saksbehandlingen er bra, og det er viktig å prioritere barnefamilier og enslige mindreårige så raskt som mulig.
AP171025 - Det å samordne og effektivisere saksbehandlingen er bra, og det er viktig å prioritere barnefamilier og enslige mindreårige så raskt som mulig.
AP171025 - Det å samordne og effektivisere saksbehandlingen er bra, og det er viktig å prioritere barnefamilier og enslige mindreårige så raskt som mulig.
SA171024 Rogaland Ap har en sentral rolle i kampen for en mildere håndtering av enslige asylbarn, men Ap-nestlederen vil ikke si om hun støtter sitt eget fylkeslag.
SA171024 Først lørdag morgen får Ap-landsmøtet vite hva Hadia Tajik ( midten ) mener i striden om enslige mindreårige asylbarn.
DB171024 Virkeområdene har blitt innskrenket, stadig færre innfrir inntektsgrensen ( 246.000,- for enslige , 369.000,- samlet for par/ektefeller ), og salærsatsen for advokater som jobber under ordningen, underreguleres.
VG171023 Det raser nå en debatt om utsendingen av 130 enslige mindreårige i høst, som bare har opphold til de fyller 18 år.
VG171023 - Norske myndigheter ønsker å ha en politikk så enslige mindreårige de mener ikke har et beskyttelsesbehov, reiser hjem når de fyller 18 år.
VG171023 20 enslige mindreårige har ifølge organisasjonene fått denne teksten, hvor det « konstateres at hensynet til barnas beste skal vurderes, uten at det faktisk gjøre en vurdering ».
VG171023 FAKKELTOG : Flere hundre demonstranter var sist onsdag samlet foran Stortinget for å kreve at de 130 enslige mindreårige UDI mener må ut av Norge i høst, skal få bli i Norge.
VG171023 Det stormer nå rundt Norges utsendelser av enslige mindreårige asylsøkere til Afghanistan.
VG171023 - Sikkerhetssituasjonen i Afghanistan har blitt verre i løpet av de par siste årene, og regjeringens håndtering av enslige mindreårige asylsøkere har gått helt galt, sier Ap-veteranen.
DA171023 - Norske myndigheter ønsker å ha en politikk slik at enslige mindreårige de mener ikke har et beskyttelsesbehov, reiser hjem når de fyller 18 år.
BT171023 - Norske myndigheter ønsker å ha en politikk slik at enslige mindreårige de mener ikke har et beskyttelsesbehov, reiser hjem når de fyller 18 år.
AP171023 - Norske myndigheter ønsker å ha en politikk slik at enslige mindreårige de mener ikke har et beskyttelsesbehov, reiser hjem når de fyller 18 år.
DB171022 Partiet hans jobber i disse dager med et forslag som skal være med og begrense bruken av midlertidige tillatelser hos enslige mindreårige asylsøkere.
DB171022 Fra september 2016 til september 2017 har : ¶ * 467 enslige mindreårige asylsøkere under atten år rømt fra norske mottak. 223 av barna som har rømt i perioden, er fra Afghanistan. * 198 av disse har siden blitt funnet igjen i andre europeiske land, som har varslet Norge. 109 av dem er afghanere. * 269 av de enslige mindreårige som har rømt det siste å
DB171022 * 269 av de enslige mindreårige som har rømt det siste året har fortsatt " ukjent oppholdssted " i statistikken.
DB171021 Svært få - bare åtte - enslige mindreårige har søkt om assistert retur tilbake til hjemlandet i år.
DB171021 Parallellt jobber politikerne i Ap med et forslag som kan føre til mindre bruk av midlertidige tillatelser blant de enslige mindreårige.
DB171021 Lovendringen har, i kombinasjon med adgangen til å gi midlertidige oppholdstillatelser og endrede landvurderinger, ført til økt bruk av midlertidighet for enslige mindreårige fra særlig Afghanistan.
DB171021 Fra september i fjor til september i år, har totalt 223 enslige mindreårige afghanere forsvunnet fra norske mottak, opplyser UDI. 109 av dem er funnet igjen av politiet i andre europeiske land som har varslet Norge, men 114 andre har UDI null kontroll over.
AP171020 Hver uke mottar brannvesenet i Sør-Rogaland bekymringsmeldinger om enslige personer som lever i hjem som har gått over styr.
AP171020 Rekordmange enslige mindreårige asylsøkere har rømt fra mottak i 2017.
VG171019 | Asylbarna som må ut : Mustafa er fengslet ¶ 130 enslige mindreårige fyller 18 år i høst, og da har UDI vedtatt at de må ut.
VG171019 Så langt i år har Politiets utlendingsenhet ( PU ) bare tvangsreturnert fire enslige mindreårige som hadde midlertidig opphold.
VG171019 På samme tid har 189 enslige mindreårige forsvunnet fra mottak, ifølge UDI.
VG171019 På Trandum sitter det nå fem personer som kom til Norge som enslige mindreårige, men som nå har fylt 18 år og må ut av Norge.
VG171019 Onsdag kveld var det en demonstrasjon i Oslo for de 130 enslige mindreårige : ¶
VG171019 FAKKTELTOG : Flere hundre demonstranter var onsdag samlet foran Stortinget for å kreve at de 130 enslige mindreårige får bli i Norge.
VG171019 - Vi er klar over at det er mange enslige mindreårige som har ventet lenge og vi har jobbet for få ned saksbehandlingstiden, sier presserådgiver Aslaug Røhne i UDI til VG.
VG171018 VG har tidligere skrevet om at UDI tilbyr 42.000 kroner til enslige mindreårige som reiser til Afghanistan.
VG171018 Samtidig har mottak for enslige mindreårige meldt om selvskading, uro, angst og traumer for barna som venter på å bli sendt ut - samt mange som heller rømmer enn å bli sendt tilbake til Afghanistan.
DB171018 Returer til Afghanistan er brudd på folkeretten og praksisen med midlertidig oppholdstillatelse for enslige mindreårige flyktninger er kortsiktig og umenneskelig, og må umiddelbart opphøre.
DB171018 Praksisen med å gi begrensede oppholdstillatelser til enslige mindreårige ble innført av den rødgrønne regjeringen i 2009, der SV tok dissens.
DB171018 I sin iver etter å oppnå skyhøye måltall for tvangsreturer, ofrer Regjeringen enslige mindreårige asylsøkere for symbolpolitikk, hvis premiss er basert på « veldig løse antakelser ».
NL171017 I 2015 fikk nesten alle enslige mindreårige flyktninger fra Afghanistan permanent oppholdstillatelse, mens man i 2016 ga 2/3 permanent opphold.
NL171017 Det sitter i dag 130 enslige mindreårige asylsøkere på mottak rundt om kring i landet som fyller 18 år i oktober og november.
VG171014 Samtidig vurderer Ap under Støres en mer liberal asylpolitikk, ved å myke opp reglene overfor enslige mindreårige asylsøkere.
AA171013 Om bord var det 606 mennesker, blant dem 241 mindreårige - de fleste av dem enslige fra afrikanske land sør for Sahara, opplyser hjelpearbeiderne.
AA171013 Om bord var det 606 mennesker, blant dem 241 mindreårige - de fleste av dem enslige fra afrikanske land sør for Sahara, opplyser hjelpearbeiderne.
VG171012 Det foreslås også å kutte i støtten til folkehøgskolene, kutte all statsstøtte til frivillige organisasjoner innen landbruk og mat, kutt i pressestøtten, kutt til enslige forsørgere, øke prisen på barnehage, kutte i antall kvoteflyktninger, kutt i dagpenger og tilskudd til CO2-rensing.
VG171012 * Kutt i støtten til enslige forsørgere.
DB171012 Regjeringen vil også kutte støtten til enslige forsørgere med 13 prosent.
DA171012 Regjeringen vil også kutte i potten til støtte for enslige forsørgere fordi det antas at behovet vil bli mindre i tiden framover.
DA171012 Dagpenger og enslige forsørgere : ¶
DA171012 Regjeringen vil også kutte støtten til enslige forsørgere med 13 prosent.
DA171012 Dagpenger og enslige forsørgere ¶
AA171012 Regjeringen vil også kutte støtten til enslige forsørgere med 13 prosent.
VG171010 I tillegg har Ap varslet at de vil ny kamp for at flere enslige mindreårige asylsøkere kan få opphold i Norge.
SA171010 I tillegg har Ap varslet at de vil ny kamp for at flere enslige mindreårige asylsøkere kan få opphold i Norge.
AP171010 I tillegg har Ap varslet at de vil ny kamp for at flere enslige mindreårige asylsøkere kan få opphold i Norge.
DA171009 Man fikk kjøpt halve agurker og kvartlitere med melk - det bodde mange enslige i blokkene rundt butikken.
AA171009 Hotellet skulle brukes som asylmottak for 40 enslige mindreårige asylsøkere, men brant ned dagen etter det ble godkjent som asylmottak.
DN171006 Andenæs mener endringen har vært en avgjørende årsak til at antallet enslige mindreårige asylsøkere som får en midlertidig oppholdstillatelse, har økt kraftig det siste året.
DA171006 Fjerningen av rimelighetsvilkåret har fått store konsekvenser, og ikke bare for enslige mindreårige asylsøkere.
DA171006 Endringen har vært en avgjørende årsak til at antallet enslige mindreårige asylsøkere som får en midlertidig oppholdstillatelse har skutt i været det siste året.
DA171006 - Det er derimot sannsynlig at den økte bruken av begrensede tillatelser har hatt en betydelig innvirkning på nedgangen i antall enslige mindreårige som søkte asyl i Norge i 2016 og 2017.
DA171006 Fjerningen av rimelighetsvilkåret har fått store konsekvenser, og ikke bare for enslige mindreårige asylsøkere.
DA171006 Endringen har vært en avgjørende årsak til at antallet enslige mindreårige asylsøkere som får en midlertidig oppholdstillatelse har skutt i været det siste året.
DA171006 - Det er derimot sannsynlig at den økte bruken av begrensede tillatelser har hatt en betydelig innvirkning på nedgangen i antall enslige mindreårige som søkte asyl i Norge i 2016 og 2017.
AP171006 Eksperter : Mange alvorlige psykiske symptomer hos enslige mindreårige asylsøkere ¶
AP171006 Andenæs mener endringen har vært en avgjørende årsak til at antallet enslige mindreårige asylsøkere som får en midlertidig oppholdstillatelse, har økt kraftig det siste året.
AA171006 Politiet og påtalemyndigheten mener de tre polske mennene samarbeidet om å tenne på hotellet Lune Huler i Lindås i Hordaland natten etter at UDI offentliggjorde at det skulle bli asylmottak for enslige mindreårige.
AA171005 Organisasjonen sier at det blant de tvangssendte er enslige barn og unge voksne, som var barn da de kom til Europa.
VG171003 UDI tilbyr enslige mindreårige 42.000 for å reise hjem til Afghanistan ¶
VG171003 SYLVI LISTHAUG : Innvandringsministeren advarer mot liberalisering overfor enslige , mindreårige asylsøkere.
VG171003 I år er tallet så langt 149 enslige mindreårige asylsøkere.
VG171003 I 2009 brukte den rødgrønne regjeringen 950 millioner kroner på de rundt 2000 enslige , mindreårige asylsøkerne som kom fra Afghanistan.
VG171003 Hun er kritisk til Ap, som nylig sa i VG at de vil fremme et forslag for å få ned bruken av midlertidige oppholdstillatelse for enslige asylsøkere.
VG171003 Eksperter som har forsket på psykisk helse blant enslige mindreårige asylsøkere i Norge, forteller om de mange traumene ungdommene har etter ankomst.
VG171003 Arbeiderpartiet bør tenke seg godt om før de gir signaler som kan tolkes slik at enslige barn uten beskyttelsesbehov bør sendes til Norge.
DB171003 To enslige , hjerteformede heliumsballonger minner om de 59 dødsofrene og de mer enn 500 skadde.
DB171003 Alle vil at også enslige skal ha råd til å eie i byen, og at småbarnsfamilier skal ha kort pendlervei til jobb, barnehage og skole.
VG171002 Kommentar Den enslige gjerningsmannen, utstyrt med tunge våpen og brennende aggresjon, er en gjenganger i en amerikansk volds-krønike.
VG171002 Den enslige gjerningsmannen, utstyrt med tunge våpen og brennende aggresjon, er en gjenganger i en amerikansk volds-krønike.
VG171002 Som vi ser i grafen ovenfor har det en sterk sammenheng mellom antallet midlertidige tillatelser, altså at færre får bli i Norge, og hvor mange enslige mindreårige som kommer.
VG171002 Omtrent 5500 av dem var enslige mindreårige asylsøkere.
VG171002 Når det gjelder enslige mindreårige som ikke har et beskyttelsesbehov, returneres disse ikke før de er 18 år hvis de ikke har kjente foreldre eller andre omsorgstilbud i hjemlandet.
VG171002 Like etter innstramningen stupte tallene for antallet enslige mindreårige som kom til Norge.
VG171002 Etter innstramninger og tydelige signaler til de grunnløse asylsøkerne har det i 2017 kommet 149 enslige mindreårige asylsøkere til Norge.
VG171002 Etter en voldsom økning i ankomstene av enslige mindreårige og en voldsom økning i kostnader forbundet med dette, strammet Stoltenberg II-regjeringen i 2009 inn regelverket og innførte dagens bestemmelse med tidsbegrensede tillatelser til enslige mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år.
VG171002 Etter en voldsom økning i ankomstene av enslige mindreårige og en voldsom økning i kostnader forbundet med dette, strammet Stoltenberg II-regjeringen i 2009 inn regelverket og innførte dagens bestemmelse med tidsbegrensede tillatelser til enslige mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år.
VG171002 Det fremste målet for politikken overfor enslige mindreårige må være å sikre at færrest mulig barn uten beskyttelsesbehov legger på flukt til Norge.
VG171002 Det er beregnet at omtrent 90 prosent av de enslige mindreårige migrantene reiser med menneskesmuglere.
VG171002 Derfor har regjeringen og samarbeidspartiene bevilget 50 millioner kroner til økt bemanning og barnefaglig kompetanse i asylmottak for enslige mindreårige.
VG171002 Alle med logisk sans forstår at dette med stor sannsynlighet vil føre til at langt flere enslige mindreårige asylsøkere vil komme til Norge.
DA171002 I dag bor det over 550 enslige mindreårige asylsøkere på norske mottak.
DA171002 Det siste året har hun og andre verger gått hardt ut mot det de mener er en uholdbar behandling av enslige mindreårige asylsøkere.
DA171002 Denne regelendringen har ført til voldsom økning i antallet enslige mindreårige som får midlertidig opphold - som betyr at de kan sendes ut når de fyller 18 år.
DA171002 Både UDI og en rekke organisasjoner har kommet med alarmerende rapporter om situasjonen på mottakene der de enslige mindreårige asylsøkerne bor.
DA171002 - Overvekten av de enslige mindreårige asylsøkerne som har fått midlertidig opphold har helt klart et beskyttelsesbehov.
AA171002 Også enslige mindreårige sendes ut etter at de har fylt 18 år, sier Ulrik Adolfsen.
DA170930 Det hadde egentlig vært mye bedre å sikre at enslige uansett legning, inkludert aleneforeldre, var sikret skikkelig helsehjelp.
DB170927 Som for eksempel raskere bosetting av enslige , mindreårige asylsøkere, som ble blant budsjettvinnerne i vår, etter å ha fått en bevilgning på 120 millioner kroner til blant annet raskere bosetting.
VG170926 Hvor er den enslige , homofile mattelæreren, hvor er politikeren som nettopp kom ut av skapet, hvor er den lesbiske jenta som går på ungdomsskolen eller som nettopp er ferdig med fredagsbønnen i moskeen ?
VG170926 Det er en ordning som skal sørge for at torturofre, enslige kvinner, syke, spesielt utsatte barn og forfulgte som ikke kan få tilstrekkelig beskyttelse i nærområdene, kan få en mulighet i et annet land.
AP170926 Midlertidig oppholdstillatelse for enslige , mindreårige asylsøkere var hett debatt-tema under Aps landsmøte i vår.
AP170926 Ap vedtok etter intens debatt på sitt landsmøte å mykne opp praksisen med bruk av midlertidig opphold for enslige mindreårige asylsøkere.
AA170926 | Listhaug advarer mot Aps forslag om opphold for enslige asylbarn ¶
AA170926 Vilkåret som ble fjernet, det såkalte rimelighetsvilkåret, gjorde at de fleste enslige mindreårige asylsøkere ikke ble sendt til internflukt i hjemlandet, men heller fikk opphold i Norge, fordi internflukt ble sett på som « urimelig ».
AA170926 Regjeringen fjernet i fjor høst, med støtte fra Ap og Sp, et vilkår som gjorde at enslige mindreårige asylsøkere som Utlendingsdirektoratet mener ikke har beskyttelsesbehov, kan sendes ut av Norge når de fyller 18 år.
AA170926 Innvandringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) mener flere enslige asylbarn kan komme til å reise til Norge når Ap foreslår å endre reglene for opphold.
AA170926 Det kan vi risikere å se ganske fort på ankomsttallene som nå er voldsomt lave når det gjelder enslige mindreårige, sier Listhaug til NTB og gjør det klart at hun ikke synes noe om forslaget.
AA170926 Vilkåret som ble fjernet, det såkalte rimelighetsvilkåret, gjorde at de fleste enslige mindreårige asylsøkere ikke ble sendt til internflukt i hjemlandet, men heller fikk opphold i Norge, fordi internflukt ble sett på som « urimelig ».
AA170926 Regjeringen fjernet i fjor høst, med støtte fra Ap og Sp, et vilkår som gjorde at enslige mindreårige asylsøkere som Utlendingsdirektoratet mener ikke har beskyttelsesbehov, kan sendes ut av Norge når de fyller 18 år.
VG170925 UDI tilbyr enslige mindreårige 42.000 for å reise hjem til Afghanistan ¶
VG170925 Dette bildet er fra et mottak for enslige mindreårige i Innlandet.
VG170925 Det gjorde at de fleste enslige mindreårige ikke ble sendt til internflukt i hjemlandet, men heller fikk opphold i Norge, fordi internflukt ( å for eksempel sende noen til Kabul hvis de er fra Helmand-provinsen ) ble sett på som « urimelig ».
VG170925 Ap-ledelsen prøvde å demme opp for endringer for enslige mindreårige, men en gruppe asyl-opprørere fikk kjempet gjennom et kompromiss.
DN170922 Vel 150 av disse er enslige mindreårige asylsøkere. ( ©NTB ) ( Vilkår ) ¶ ¶
DN170922 I tillegg legges det ned tre mottak for enslige mindreårige asylsøkere.
AA170922 Vel 150 av disse er enslige mindreårige asylsøkere.
AA170922 I tillegg legges det ned tre mottak for enslige mindreårige asylsøkere.
AA170922 Vel 150 av disse er enslige mindreårige asylsøkere. ( ©NTB ) ¶
AA170922 I tillegg legges det ned tre mottak for enslige mindreårige asylsøkere.
VG170921 Ny UDI-avtale : Tilbyr enslige mindreårige 42.000 for å reise hjem til Afghanistan ¶
DA170921 - Verkstedet er et samarbeid mellom prosjekt for enslige mindreårige asylsøkere i bydel St.
AA170921 Her oppstår monumentale det monumentale i enslige skikkelser.
VG170919 | Asylbarna : Kjempekø av barn som skal sendes ut i høst ¶ 130 enslige mindreårige fyller 18 år i høst - og da har UDI vedtatt at de må ut.
VG170919 VENTER I MOTTAK : Det er nå 302 enslige mindreårige asylsøkere i norske mottak som bare har opphold til de fyller 18 år.
VG170919 Unge Venstre understreker at enslige mindreårige må bli et tema i regjeringsforhandlingene som begynner om kort tid.
VG170919 UDI tilbyr enslige mindreårige 42.000 for å reise hjem til Afghanistan ¶
VG170919 UDI regner fortsatt situasjonen i mottakene for enslige mindreårige som alvorlig.
VG170919 UDI påpeker at situasjonen i mottakene for enslige mindreårige fortsatt er alvorlig.
VG170919 Rundt om i Norge sitter det nå 302 enslige mindreårige som bare har opphold i Norge til de fyller 18 år.
VG170919 Ettersom antallet ankomster eksploderte under flyktningkrisen høsten 2015, har mange enslige mindreårige i norske mottak fødselsdato om høsten.
VG170919 * H/Frp-regjeringen fjernet i fjor høst, med støtte fra Ap og Sp, et vilkår som gjorde at flere enslige mindreårige asylsøkere kan sendes ut når de fyller 18 år - i stedet for å få opphold.
DB170918 Ifølge den israelske avisa Haaretz foretrekker både jødiske bosettere og israelsk politi enslige palestinske ungdommer som vil sprenge seg sjøl ved kontrollposter framfor fredelige aktivister som kan få i gang en palestinsk massebevegelse.
DB170917 Det enslige innslaget av humor er når dødskrampene til en uspesifisert fiende, truffet av 21 eller en av hans håndlangeres rumenskbygde modifiserte AK47-maskingevær, sammenlignes med dansebevegelser fra en corny video med rapperen Chingy fra forrige tiår ; ¶
DA170914 Før valget varslet Venstre i Dagsavisen at de vil kreve at det blir slutt på praksisen som har ført til at veldig mange enslige mindreårige asylsøkere får midlertidig opphold.
DA170914 Før valget varslet Venstre i Dagsavisen at de vil kreve at det blir slutt på praksisen som har ført til at veldig mange enslige mindreårige asylsøkere får midlertidig opphold.
DB170913 ( Finansavisen ) : To enslige piloter har allerede parkert på bakken, men fra torsdag kan samtlige norske piloter i SAS bli tatt ut i streik.
AP170912 Men hun sjekket partiprogrammene for å se hvilke partier som ville gjøre noe for enslige husstander.
AA170912 Han ber også myndighetene slutte å internere enslige mindreårige asylsøkere mellom 14 og 18 år.
DB170911 Vi vil sikre permanent opphold til enslige mindreårige, forsvare asylretten og rettssikkerheten til asylsøkere, sier hun.
DB170911 Partiet vil jobbe for å bedre forholdene til barn på flukt i Norge, ved å gjeninnføre rimelighetsvilkåret for internflukt og jobbe for å redusere bruken av midlertidig opphold for enslige mindreårige asylsøkere.
AP170910 Hva er det laveste forbruket barnefamilier og enslige kan ha - og likevel leve et verdig liv ?
DA170909 Selv om det er et bredt flertall bak innstrammingene i asylpolitikken, som blant annet har ført til at langt flere enslige mindreårige asylsøkere får midlertidig opphold, er det langt fra sikkert at Solberg og Jensen får flertall for å fortsette dagens praksis hvis de kommer i posisjon etter valget.
DA170909 Nå vil de kjempe like hardt for at det ikke lenger skal gis midlertidige oppholdstillatelser til enslige mindreårige asylsøkerne.
DA170909 Nå har KrF og Venstre varslet en ny kampsak i asylpolitikken, men Erna Solberg vil ikke endre dagens praksis med midlertidige oppholdstillatelser til enslige mindreårige asylsøkere.
DA170909 Erna Solberg og Siv Jensen avviser kravet fra KrF og Venstre som vil ha slutt på at enslige mindreårige asylsøkere får midlertidig opphold.
DA170909 Den viktigste kampsaken for partiene er å få slutt på bruken av midlertidige oppholdstillatelser til enslige mindreårige asylsøkere som har økt kraftig siden 2015.
DA170909 - Regelen vi har for enslige mindreårige asylsøkere i dag, er den samme som de rødgrønne vedtok.
AA170909 I Norge meldes enslige mindreårige asylsøkere savnet etter den daglige registreringen ved mottaket.
AA170909 Helt ferske tall fra Utlendingsdirektoratet ( UDI ) for 2017 viser at enslige asylbarn fortsetter å forlater mottak i Norge.
AA170909 Farzad ( 16 ) bodde på Hegratunet mottak for enslige mindreårige asylsøkere.
AA170909 - Ved utgangen av august hadde 172 enslige mindreårige asylsøkere dratt.
DA170908 Tidligere fikk bare et fåtall i denne gruppen en begrenset oppholdstillatelse, men i oktober 2016 fjernet regjeringen « rimelighetsvilkåret » for å henvise til internflukt - som innebar at enslige mindreårige som kom fra utrygge områder nå kunne henvises til trygge områder i hjemlandet.
DA170908 Tallene så langt i år viser at nesten halvparten av de enslige mindreårige asylsøkerne har fått en midlertidig tillatelse.
DA170908 Så langt i år har over 170 enslige , mindreårige asylsøkere forsvunnet fra norske mottak.
DA170908 Nå kan praksisen med å gi enslige mindreårige asylsøkere midlertidig opphold ende i en ny betent konflikt.
DA170908 Mitt håp er at vi skal få til det samme for enslige mindreårige asylsøkere som vi klarte med de lengeværende barna, sier Melby i Venstre.
DA170908 KrF og Venstre gjør det nå klart : Å få slutt på ordningen med midlertidige oppholdstillatelser til enslige mindreårige asylsøkere blir like viktig som « asylbarnsaken ».
DA170908 I fjor stemte Stortinget ned forslaget om økt bruk av midlertidige oppholdstillatelser til enslige mindreårige asylsøkere.
DA170908 Det siste året har UDI, Barneombudet, Vergeforeningen, Redd Barna og en rekke organisasjoner ropt varsku om livssituasjonen til de enslige mindreårige asylsøkerne som bor på mottak i Norge.
DA170908 Den siste tida har det kommet nye bekymringsmeldinger etter at en rekke mottak for enslige mindreårige asylsøkere er blitt lagt ned fordi asylanttilstrømmingen nå er historisk lav.
DA170908 Tidligere fikk bare et fåtall i denne gruppen en begrenset oppholdstillatelse, men i oktober 2016 fjernet regjeringen « rimelighetsvilkåret » for å henvise til internflukt - som innebar at enslige mindreårige som kom fra utrygge områder nå kunne henvises til trygge områder i hjemlandet.
DA170908 Tallene så langt i år viser at nesten halvparten av de enslige mindreårige asylsøkerne har fått en midlertidig tillatelse.
DA170908 Så langt i år har over 170 enslige , mindreårige asylsøkere forsvunnet fra norske mottak.
DA170908 Nå kan praksisen med å gi enslige mindreårige asylsøkere midlertidig opphold ende i en ny betent konflikt.
DA170908 Mitt håp er at vi skal få til det samme for enslige mindreårige asylsøkere som vi klarte med de lengeværende barna, sier Melby i Venstre.
DA170908 KrF og Venstre gjør det nå klart : Å få slutt på ordningen med midlertidige oppholdstillatelser til enslige mindreårige asylsøkere blir like viktig som « asylbarnsaken ».
DA170908 I fjor stemte Stortinget ned forslaget om økt bruk av midlertidige oppholdstillatelser til enslige mindreårige asylsøkere.
DA170908 Det siste året har UDI, Barneombudet, Vergeforeningen, Redd Barna og en rekke organisasjoner ropt varsku om livssituasjonen til de enslige mindreårige asylsøkerne som bor på mottak i Norge.
DA170908 Den siste tida har det kommet nye bekymringsmeldinger etter at en rekke mottak for enslige mindreårige asylsøkere er blitt lagt ned fordi asylanttilstrømmingen nå er historisk lav.
VG170907 Omsorgssentre for enslige asylsøkere ga inntekter i slutten av 2015 - 2016.
AA170907 I toppåret 2015 ble registrert totalt 7 000 søknader om beskyttelse fra afghanske borgere, hvorav over 3 500 var enslige mindreårige.
AA170907 Det er også en markant nedgang i antall søknader fra enslige mindreårige afghanere.
DB170906 En av disse store oppgavene virker dessverre å være å sikre den nylig styrkede økonomien for pensjonister som ikke er enslige , og derfor har noen å dele boutgiftene med.
DA170906 Har vi kommet tilbake til tida da alle enslige skulle ha en liten leilighet på 23 kvadrat med sovealkove ?
SA170904 I vårt alternative statsbudsjett for 2017, fremmet i Stortinget, har vi også forslått å utvide småbarnstillegget til barn fra null til tre år til å omfatte alle, slik at alle enslige forsørgere får tillegg på 660 kroner i måneden.
SA170904 I tillegg foreslår vi å doble tillegget for enslige forsørgere med barn fra null til tre år. 8.
FV170904 Åpne for assistert befruktning og enslige .
FV170904 I vårt alternative statsbudsjett for 2017, fremmet i Stortinget, har vi også forslått å utvide småbarnstillegget til barn fra null til tre år til å omfatte alle, slik at alle enslige forsørgere får tillegg på 660 kroner i måneden.
FV170904 I tillegg foreslår vi å doble tillegget for enslige forsørgere med barn fra null til tre år. 8.
DA170904 Det er de som er alvorlig syke, tortur-overlevende, enslige forsørgere, enslige mindreårige, funksjonshemmede, politisk forfulgte, statsløse palestinere, kvinner utsatt for seksuell og kjønnsbasert vold og personer som er lesbiske, homofile, biseksuelle, transpersoner ( LHBTI-personer ).
DA170904 Det er de som er alvorlig syke, tortur-overlevende, enslige forsørgere, enslige mindreårige, funksjonshemmede, politisk forfulgte, statsløse palestinere, kvinner utsatt for seksuell og kjønnsbasert vold og personer som er lesbiske, homofile, biseksuelle, transpersoner ( LHBTI-personer ).
DA170904 I undersøkelsen, som er gjennomført av Respons Analyse, spesifiseres det at de mest sårbare blant annet er krigsskadde, enslige barn, enslige kvinnelige forsørgere, torturoverlevende og seksuelle minoriteter.
DA170904 I undersøkelsen, som er gjennomført av Respons Analyse, spesifiseres det at de mest sårbare blant annet er krigsskadde, enslige barn, enslige kvinnelige forsørgere, torturoverlevende og seksuelle minoriteter.
AP170904 Åpne for assistert befruktning og enslige .
AP170904 I vårt alternative statsbudsjett for 2017, fremmet i Stortinget, har vi også forslått å utvide småbarnstillegget til barn fra null til tre år til å omfatte alle, slik at alle enslige forsørgere får tillegg på 660 kroner i måneden.
AP170904 I tillegg foreslår vi å doble tillegget for enslige forsørgere med barn fra null til tre år. 8.
AA170904 I undersøkelsen, som er gjennomført av Respons Analyse, spesifiseres det at de mest sårbare blant annet er krigsskadde, enslige barn, enslige kvinnelige forsørgere, torturoverlevende og seksuelle minoriteter.
AA170904 I undersøkelsen, som er gjennomført av Respons Analyse, spesifiseres det at de mest sårbare blant annet er krigsskadde, enslige barn, enslige kvinnelige forsørgere, torturoverlevende og seksuelle minoriteter.
SA170903 I april slo forskere alarm i Aftenposten over den alvorlige situasjonen til enslige mindreårige asylsøkere.
SA170903 De fleste enslige mindreårige afghanere som søker asyl får nå kun midlertidig opphold, noe som betyr at de skal sendes til Afghanistan når de blir voksne.
DA170901 Vi skal øke den universelle barne-trygden en del, og legge på tillegg for enslige , mer enn det som er i dag, og for familier med over tre barn, sier han.
VG170831 Ifølge Expressen har en gruppe enslige flyktninger sitte-streiket på trappen ved Medborgarhuset på Medborgarplatsen den siste tiden.
NL170830 Et av tiltakene som går igjen, er løftet om å oppheve praksisen med å gi midlertidig opphold til såkalte « enslige mindreårige asylsøkere » mellom 16-18 år.
DB170830 Leverer en debatt med et brennende engasjement, i alt fra innlegget om enslige mindreårige asylsøkere til konkrete tiltak for ny boligpolitikk.
DA170830 Så langt i 2017 har 153 enslige mindreårige asylsøkere forsvunnet fra mottak, viser nye tall fra UDI.
DA170830 Og i partilederdebattene er det ingen som spør om hva partiene vil gjøre for enslige mindreårige asylsøkere eller barn i barnevernets omsorg.
DA170830 Han oppfordrer også politikerne til å gjøre noe med situasjonen for enslige mindreårige asylsøkerne snarest.
DA170830 Det har kommet mange alarmerende rapporter om livssituasjonen til de enslige mindreårige asylsøkerne det siste året, men i valgkampen har saken fått lite oppmerksomhet.
DA170830 - Å høre på historiene til enslige mindreårige asylsøkere i dag, er som å lese barnehjemsrapporter fra 1950-tallet.
DA170830 | - En varslet katastrofe ¶ Enslige mindreårige asylsøkere er vår tids tyskerbarn.
VG170829 Det er lagt til grunn innvilgelsesandelen som i Norge i 2016 og samme andel enslige mindreårige asylsøkere som kom til Norge i perioden.
AP170829 Det er også viktig for oss å reversere innstrammingene som er gjort i asyl- og flyktningpolitikken på familiegjenforening og enslige , mindreårige asylsøkere.
AA170825 | Mottaket i Hemne legges ned etter 17 år ¶ 30 plasser ved Sunndal mottak for enslige mindreårige og 180 plasser ved Jarlen mottak i Hemne er blant de 1610 mottaksplassene som forsvinner i løpet av høsten.
AA170825 Utlendingsdirektoratet ( UDI ) varslet fredag formiddag at de vil legge ned åtte ordinære mottak og ni mottak for enslige mindreårige asylsøkere i løpet av året.
AA170825 Mottak for enslige mindreårige : ¶
AA170825 Foto : Terje Svaan/Adresseavisen ¶ ¶ 30 plasser for enslige mindreårige ved Sunndal mottak forsvinner i løpet av høsten.
AA170825 Utlendingsdirektoratet ( UDI ) varsler at de vil legge ned åtte ordinære mottak og ni mottak for enslige mindreårige asylsøkere i løpet av året.
AA170825 To enslige mindreårige asyslsøkere observerte en politibil fra vinduet, da Adresseavisen besøkte mottaket i Sunndal i vinter.
AA170825 Mottak for enslige mindreårige : ¶
AA170825 Utlendingsdirektoratet ( UDI ) varsler at de vil legge ned åtte ordinære mottak og ni mottak for enslige mindreårige asylsøkere i løpet av året.
AA170825 Foreldre ville ha tilgang til barnevakt, noe som var spesielt viktig for innflyttere til byen og som ikke hadde familie her, og for enslige forsørgere.
AA170825 Det vil derfor være vanskelig å kopiere, selv om behovet for kollektive boformer bare øker med en økende skilsmisserate, og større andeler enslige .
DB170824 Ordningen med midlertidig opphold for enslige mindreårige asylsøkere må oppheves.
AA170824 UDI ønsker torsdag ikke å gå ut med lista over hvilke mottak som skal legges ned, men de bekrefter at det blant annet gjelder et mottak for enslige mindreårige asylsøkere på Skei i Jølster i Sogn og Fjordane.
AA170824 Totalt legges 1.610 mottaksplasser ned, hvorav 320 av dem har vært øremerket for enslige mindreårige.
AA170824 De resterende ni er mottak for enslige mindreårige asylsøkere.
AA170824 De fleste bostedsløse er enslige menn som har problemer med rus/psykiatri, lav utdanning, og med sosialhjelp som viktigste inntektskilde.
VG170822 Med mange enslige mindreårige asylsøkere i Norge, er det en ekstra grunn til å rope ut et varsko.
DB170822 Norge bør ta imot langt flere av for eksempel krigsskadde, enslige barn, enslige kvinnelige forsørgere, torturoverlevende og seksuelle minoriteter.
DB170822 Norge bør ta imot langt flere av for eksempel krigsskadde, enslige barn, enslige kvinnelige forsørgere, torturoverlevende og seksuelle minoriteter.
DA170822 For de fleste som er enslige uføre er det boutgiftene som gjør at de ikke greier å få det til å gå rundt økonomisk.
DA170821 Enslige uføre på minstesats får utbetalt litt over 19.000 kroner i måneden før skatt.
DA170821 Enslige uføre på minstesats får utbetalt litt over 19.000 kroner i måneden før skatt.
DB170818 UDI viser til at den humanitære situasjonen for internflyktninger er vanskelig i Afghanistan, og at det bør ha en særlig betydning ved vurdering av om enslige asylbarn har « annet grunnlag » for opphold.
DB170818 To viktige anbefalinger fra rapporten er å oppheve ordningen med begrensede midlertidige tillatelser som gis til barn mellom 16 og 18 år etter Utlendingsforskriften § 8-8, og at omsorgsansvaret for enslige asylbarn overføres fra UDI til barnevernet.
DB170818 Status i saken til enslige asylbarn som har forsvunnet fra norske mottak forteller oss at det er en klar sammenheng mellom saksbehandlingstider, begrensede midlertidige tillatelser og antall forsvinninger.
DB170818 Situasjonen for enslige asylbarna over 15 år er spesielt bekymringsfull.
DB170818 Siden januar 2016 har over 253 enslige asylbarn forsvunnet fra norske mottak.
DB170818 På EMA-mottak for enslige asylbarn mellom 16 og 18 år bor det nå flere barn med store psykiske belastninger.
DB170818 Likevel vil ikke UDI slutte å henvise enslige asylbarn til internflukt, og dermed vil barna fortsette å få begrensede midlertidige tillatelser.
DB170818 Langt over halvparten forsvant fra EMA-mottak ( mottak for enslige mindreårige asylsøkere ) drevet av UDI.
DB170818 I mars i år kom en ny instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet, hvor departementet nekter å ta til følge UDI sine forslag om å kunne gjøre en mer barnesensitiv vurdering av asylsøknadene til enslige asylbarn som har fylt 16 år.
DB170818 Helt siden UDI fjernet rimelighetsvilkåret i oktober får flere enslige asylbarn begrensede midlertidige tillatelser, og fra oktober og fram til i dag har over 170 barn forsvunnet fra Norge.
DB170818 Forslaget gikk ut på å få en ny praksis for enslige asylbarn fra Afghanistan som henvises til internflukt.
DB170818 Dette er ikke holdbart ! Enslige asylbarn er en spesielt utsatt gruppe uten sine opprinnelige omsorgspersoner, og Human Rights Watch rapporterer i likhet med UNHCR at de er spesielt utsatt for rekruttering i terrororganisasjoner som Taliban, hvor barn ned i seks-sjuårsalderen blir indoktrinert.
DB170818 Enslige asylbarn fra Afghanistan utgjør en stor gruppe.
VG170817 Bokens andre fortellerstemme tilhører den enslige tingrettsdommeren Peter Malm, som lever et liv « uten innsyn », avgrenset av sine plikter på Tinghuset, sin forkjærlighet for perfekte cocktails og sitt evigvarende bokprosjekt om « rettferdighetens ABC ».
DB170817 Hvite ikke-muslimske voldsutøvere beskrives i så henseende som enslige ulver eller råtne epler : De er psykisk syke, sliter sosioøkonomisk eller er drevet av sinne på grunn av personlige tvister med sine voldsofre.
AA170817 Verdens barnefond UNICEF er spesielt bekymret for barna, og det er etablert flere sentre for enslige mindreårige som nå er husløse. ( ©NTB ) ¶
DB170816 Halvparten av gruppene dreier seg først og fremst om barn og unge : Unge utenfor utdanning og arbeidsliv, fattige barnefamilier, barn som blir utsatt for mishandling, mobbing og omsorgssvikt og asylsøkere, særlig barn og enslige mindreårige.
AP170816 Jeg bor i Asker, rett i nærheten av et mottak for enslige mindreårige asylsøkere.
VG170815 Nesten like mange, 26 prosent, mener at enslige forsørgere bør skjermes som gruppe dersom det skal kuttes i statlige overføringer.
VG170815 Nesten halvparten - 46 prosent - mener dessuten at enslige forsørgere er den gruppen som har hatt dårligst økonomisk utvikling de siste fire årene.
VG170815 Et klart flertall på 41 prosent av deltakerne i HiOAs undersøkelse mener at barn som lever i fattigdom i dagens Norge, som oftest har enslige forsørgere som foreldre. 26 prosent antar at barn i fattigdom vokser opp med arbeidsledige foreldre, mens 22 prosent antar at deres foreldre er innvandrere eller flyktninger.
VG170815 Et flertall av de spurte i den samme undersøkelsen, som kalles Velferdsbarometeret, holder fram enslige forsørgere som den enkeltgruppen i Norge med størst behov for hjelp fra det offentlige. 28 prosent mener enslige forsørgere er den gruppen som sliter mest økonomisk i Norge i dag.
VG170815 Enslige forsørgere ¶
VG170815 28 prosent mener enslige forsørgere er den gruppen som sliter mest økonomisk i Norge i dag.
DB170815 Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger er også en utsatt gruppe. [...
DA170815 Nesten like mange, 26 prosent, mener at enslige forsørgere bør skjermes som gruppe dersom det skal kuttes i statlige overføringer.
DA170815 Nesten halvparten - 46 prosent - mener dessuten at enslige forsørgere er den gruppen som har hatt dårligst økonomisk utvikling de siste fire årene.
DA170815 Et klart flertall på 41 prosent av deltakerne i HiOAs undersøkelse mener at barn som lever i fattigdom i dagens Norge, som oftest har enslige forsørgere som foreldre. 26 prosent antar at barn i fattigdom vokser opp med arbeidsledige foreldre, mens 22 prosent antar at deres foreldre er innvandrere eller flyktninger.
DA170815 Et flertall av de spurte i undersøkelsen Velferdsbarometeret holder fram enslige forsørgere som den enkeltgruppen i Norge med størst behov for hjelp fra det offentlige. 28 prosent mener enslige forsørgere er den gruppen som sliter mest økonomisk i Norge i dag.
DA170815 Enslige forsørgere ¶
DA170815 28 prosent mener enslige forsørgere er den gruppen som sliter mest økonomisk i Norge i dag.
AP170815 Svarene lød slik : ¶ Enslige forsørgere, 28 % ¶
AP170815 Svarene lød : ¶ Enslige forsørgere ( 26 ), Eldre ( 21 ), Funksjonshemmede ( 16 ), Barnefamilier ( 11 ), Arbeidsledige ( 8 ), Innvandrere og flyktninger ( 7 ) og Ungdom ( 3 ).
AP170815 Nå mener vi at eldre har det godt nok, og at enslige forsørgere sliter mest med økonomien.
AP170815 I dag har vi mest sympati med unge, og spesielt enslige forsørgere.
AP170815 Det er for eksempel mange enslige minstepensjonister som ikke akkurat har romslig økonomi, sier Riise.
AP170815 Bare de siste fire årene har vi styrket pensjonistenes økonomi med syv milliarder kroner gjennom skattelette, spesielle tillegg til enslige pensjonister og endring i avkortning for gifte og samboende pensjonister.
AP170815 Enslige minstepensjonister, som ofte ble trukket frem i debatten, også fått spesielle tillegg.
AP170815 Bør vi tillate eggdonasjon for enslige ?
AA170815 Nesten like mange, 26 prosent, mener at enslige forsørgere bør skjermes som gruppe dersom det skal kuttes i statlige overføringer.
AA170815 Nesten halvparten - 46 prosent - mener dessuten at enslige forsørgere er den gruppen som har hatt dårligst økonomisk utvikling de siste fire årene.
AA170815 Et klart flertall på 41 prosent av deltakerne i HiOAs undersøkelse mener at barn som lever i fattigdom i dagens Norge, som oftest har enslige forsørgere som foreldre. 26 prosent antar at barn i fattigdom vokser opp med arbeidsledige foreldre, mens 22 prosent antar at deres foreldre er innvandrere eller flyktninger.
AA170815 Et flertall av de spurte i undersøkelsen Velferdsbarometeret holder fram enslige forsørgere som den enkeltgruppen i Norge med størst behov for hjelp fra det offentlige. 28 prosent mener enslige forsørgere er den gruppen som sliter mest økonomisk i Norge i dag.
AA170815 28 prosent mener enslige forsørgere er den gruppen som sliter mest økonomisk i Norge i dag.
AP170814 - Det mest effektive tiltaket for å bekjempe barnefattigdom er å heve barnetrygden, både til barnefamilier generelt og ekstra høye satser for enslige forsørgere og foreldre med flere enn tre barn, sier hun.
AP170813 Bør vi tillate eggdonasjon for enslige ?
VG170812 Men han opplever også lommer av varme og menneskelig kontakt, særlig i forhold til den unge enslige moren Yvonne som han svermer sånn for.
AP170812 Bør vi tillate eggdonasjon for enslige ?
AP170810 Bør vi tillate eggdonasjon for enslige ?
AP170809 Bør vi tillate eggdonasjon for enslige ?
AP170808 Bør vi tillate eggdonasjon for enslige ?
SA170807 Noen var enslige , mens andre hadde familie i hjemlandet.
AP170807 Vi må ha et godt lovverk som på den ene siden gir enslige kvinner som burde være mødre, lov til det, som på den andre siden ikke utnytter kvinner. 7.
AP170807 Bør vi tillate eggdonasjon for enslige ?
VG170806 Nesten en tredel av asylsøkerne i år er barn under 18 år, til sammen 812 personer, men bare 134 av disse har oppgitt å være enslige .
VG170806 Les også : Tilbyr enslige mindreårige 42.000 for å reise hjem til Afghanistan ¶
AP170806 - Til enhver tid hadde vi en eller flere enslige barn som pasienter, sier den norske sykepleier Evy Dvergsdal, som var direktør ved sykehuset den siste måneden det var i drift.
AP170806 | Ikke alle enslige barn fra Mosul er like heldige som Tomas ¶
AP170806 Nesten en tredel av asylsøkerne i år er barn under 18 år, til sammen 812 personer, men bare 134 av disse har oppgitt å være enslige .
AA170806 Nesten en tredel av asylsøkerne i år er barn under 18 år, til sammen 812 personer, men bare 134 av disse har oppgitt å være enslige .
AA170806 Nesten en tredel av asylsøkerne i år er barn under 18 år, til sammen 812 personer, men bare 134 av disse har oppgitt å være enslige .
DB170804 Aldri før har det vært så mange enslige barn på flukt, bare det siste året har 300.000 enslige barn lagt på flukt fra sine hjem.
DB170804 Aldri før har det vært så mange enslige barn på flukt, bare det siste året har 300.000 enslige barn lagt på flukt fra sine hjem.
VG170802 - Det største angrepet på norske verdier mener jeg regjeringen står for, slik de går løs på solidaritet ved å føre den minst solidariske flyktningspolitikken etter andre verdenskrig, eller angrepet på økonomisk sosial likhet, ved å kutte trygdene til uføre, arbeidsløse og enslige forsørgere for å finansiere skattelette til sine rike sponsorer, sier Holmås til VG.
VG170801 At enslige stemmer og mer høyreorienterte parti lenge har foreslått asylmottak i utlandet og blitt kritisert, er riktig.
AP170801 En gang sannsynligvis tidlig på vinteren, kom en hannulv fra Trysil og slo seg sammen med den enslige tispen.
DB170730 Politiet fikk melding om skytingen litt over klokka 18 lørdag kveld og opplyser at det skjedde inne i en bolig for enslige , mindreårige flyktninger.
AA170730 Politiet fikk melding om skytingen litt over klokka 18 lørdag kveld og opplyser at det skjedde inne i en bolig for enslige , mindreårige flyktninger.
AP170728 Enslige : 5950 kroner/måned ¶
DB170726 De fleste er enslige menn med rus/psykiatri-problemer, lav utdanning - med sosialhjelp som viktigste inntektskilde.
DN170721 Samboende har mer frykt enn enslige .
DA170721 De er hovedsakelig fra Eritrea og Syria, familier og enslige .
DA170718 Hanshaugen i Oslo har sammen med Kirkens Bymisjon laget en møteplass for enslige mindreårige asylsøkere og aktive eldre.
VG170714 ENSLIGE SVALER : Hege Riise i bakgrunnen for Lillestrøm og Vanja Stefanovic for Stabæk i aksjon i en toppseriekamp nylig.
DB170713 I to omganger har vi sammen med KrF og Venstre hevet pensjonen for enslige minstepensjonister med til sammen 8 000 kroner.
VG170712 Mange er friske og har god økonomi, andre er enslige minstepensjonister med lite å rutte med og andre er helt avhengige av en sykehjemsplass.
DA170711 I tillegg til avkortingen betaler en gjennomsnittlig pensjonist nå 3000 kroner mindre i skatt enn i 2013, og vi har i samarbeid med KrF og V i to omganger økt pensjonen for enslige minstepensjonister med totalt 8000 kroner.
VG170710 - Ferietiden for enslige i min alder er litt tung.
VG170708 | Ny UDI-avtale : Tilbyr enslige mindreårige 42.000 for å reise hjem til Afghanistan ¶
VG170708 UDI har landet en ny avtale for å få enslige mindreårige asylsøkere til å returnere til Afghanistan.
VG170708 TILBYS PENGESTØTTE : Enslige mindreårige tilbys 42.000 kroner for å reise til Afghanistan i en ny UDI-avtale fra mai.
VG170708 Siden mai har UDI tilbudt støtte til enslige mindreårige som vil reise tilbake og gjenforenes med omsorgspersoner i Afghanistan, viser et brev som VG har fått innsyn i.
VG170708 Halvparten av de enslige mindreårige som har fått svar på sin søknad i år, må ut så snart de fyller 18 år.
VG170708 Dette bildet viser enslige mindreårige som spiller fotball ved et mottak i Nordland. ss ¶
VG170708 De som får tilbud om de 42.000, er enslige mindreårige som har noen som kan ta imot dem.
VG170708 - Vi har per nå ikke noe aktivt pågående arbeid når det gjelder retur av enslige mindreårige asylsøkere uten kjent omsorgsperson i hjemlandet, svarer Bjørkli i UDI.
VG170708 - UDI skal altså ikke returnere enslige mindreårige asylsøkere uten omsorgsperson ?
VG170708 - Hva er status på arbeidet for å få på plass en avtale for retur av enslige mindreårige asylsøkere uten omsorgsperson ?
VG170708 * UTVIDET I MAI : Nå i mai ble tjenesten gjennom Shajjan utvidet til også å gjelde enslige mindreårige som ønsker å returnere til Afghanistan - som kan gjenforenes med foreldre eller omsorgspersoner.
AA170708 | UDI tilbyr enslige mindreårige penger for å reise hjem til Afghanistan ¶
AA170708 Så langt har 21 enslige mindreårige fra Afghanistan søkt asyl i Norge i år, ifølge UDIs tall.
AA170708 Siden mai har UDI tilbudt reisestøtte, helsehjelp og penger til enslige mindreårige som vil reise tilbake og gjenforenes med omsorgspersoner i Afghanistan.
AA170708 Samtidig sier hun at UDI for øyeblikket ikke har noe aktivt pågående arbeid når det gjelder retur av enslige mindreårige asylsøkere uten kjent omsorgsperson i hjemlandet.
VG170707 Uro i mottakene for enslige mindreårige ¶
VG170707 Etter at andelen som fikk midlertidig opphold skjøt fart fra høsten i fjor, så UDI en betydelig forverring i situasjonen for enslige mindreårige på norske mottak.
VG170707 Siden da har han bodd på et asylmottak for enslige mindreårige i Ringsaker kommune og på Stord.
VG170707 Over 180 enslige mindreårige med midlertidige tillatelser skal nå flyttes fra mottak og ut i en kommune.
VG170707 I 2017 har UDI sett en økt uro i mottakene for enslige mindreårige.
AA170707 Totalt sett har det kommet 110 enslige mindreårige så langt i 2017, en nedgang på 32,5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.
AA170707 Les også : Vurderte alder på enslige mindreårige asylsøkere under Skype-intervju ¶
VG170706 - Av hensyn av meg selv, av Ap og til de syv enslige mindreårige asylsøkerne jeg er verge for, har jeg søkt om ett års permisjon fra vervet i bystyret.
DB170705 Hun sier kravene til familieinnvandring må skjerpes ytterligere, og frykter at en ny regjering vil lempe på reglene som møter enslige mindreårige asylsøkere.
VG170704 Vilkåret gjorde at de fleste enslige mindreårige ikke ble sendt til internflukt i hjemlandet, men heller fikk opphold i Norge fordi internflukt ble sett på som « urimelig ».
VG170704 I 2016 fikk 14 prosent av de enslige mindreårige denne beskjeden.
VG170704 Halvparten av de enslige mindreårige som har fått svar i år, må ut når de fyller 18 år.
VG170704 Etter at andelen som fikk midlertidig opphold skjøt fart fra høsten i fjor, så UDI en betydelig forverring i situasjonen for enslige mindreårige på norske mottak.
VG170704 - Vi opplever at situasjonen i mottakene for enslige mindreårige har roet seg de siste månedene, men vi ser fortsatt utfordringer på grunn av lang botid, flere tidsbegrensede tillatelser og flyttinger i forbindelse med nedleggelser av mottak, sier fagsjef Edle Grønningsæter Pallum i UDI til VG.
VG170704 * UDI jobber fortsatt med å behandle asylsøknadene til enslige mindreårige som kom under flyktningkrisen.
VG170704 * I 2017 har 698 enslige mindreårige asylsøkere fått vedtak. 331 fikk midlertidig opphold til de fyller 18 år.
VG170704 * I 2015 fikk 1161 enslige mindreårige vedtak på sin søknad. 15 fikk midlertidig opphold til de fyller 18 år. 47 prosent av asylbarna har altså i 2017 fått beskjed om at de må ut når de fyller 18 år.
VG170704 juni hadde 698 enslige mindreårige asylsøkere fått svar på sin søknad. 331 av dem, hele 47 prosent, fikk beskjed om at de må ut når de fyller 18 år.
BT170704 FATTIGERE : Enslige minstepensjonister er fremdeles overrepresentert på fattigdomsstatistikken, skriver Harald Olimb Norman i Pensjonistforbundet.
BT170704 Enslige minstepensjonister er fremdeles overrepresentert på fattigdomsstatistikken.
DB170703 Jeg arbeider ikke med statsborgerskap, men jeg har gjennom mange år intervjuet flere hundre enslige mindreårige asylsøkere.
BT170703 En talsperson for Leger uten grenser sier at rundt 100 personer, inkludert enslige mindreårige barn, i lengre tid hadde overnattet i ukevis ved grensen mellom Italia og Frankrike.
SA170701 Hun fikk støtte fra tre enslige svaler fra Arbeiderpartiet, Høyre og Sosialistisk Venstreparti.
DB170630 - Å nekte bestemødre, til enslige barn, adgang til USAs kyst er en skam.
AP170629 Meldingen kommer etter måneder med skarpe og viktige debatter rundt temaer som eggdonasjon, assistert befruktning til enslige og blodprøven NIPT.
AP170629 Meldingen kommer etter måneder med skarpe og viktige debatter rundt temaer som eggdonasjon, assistert befruktning til enslige og blodprøven NIPT.
DB170628 Sist uke ba også Stortinget regjeringen fremme forslag om en lovfesting av ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere.
DB170628 Siden i fjor høst har vi vært vitne til en dramatisk forverring i situasjonen for enslige mindreårige som bor på mottak.
DB170628 Omsorgstilbudet til enslige mindreårige mellom 15 og 18 år er derimot ikke regulert i lov eller forskrift.
DB170628 NIM har gjort en gjennomgang av barnekonvensjonens bestemmelse om plikt til å gi alternativ omsorg til enslige mindreårige asylsøkere.
DB170628 Forskning fra blant annet NTNU Samfunnsforskning, Institutt for samfunnsforskning og NIBR dokumenterer at omsorgstilbudet for enslige mindreårige asylsøkere ikke er godt nok og at barna har behov for både emosjonell støtte og praktisk tilrettelegging.
DB170628 De anbefaler at norske myndigheter gir enslige mindreårige asylsøkere over 15 år et omsorgstilbud som er likeverdig det tilbudet som gis til enslige mindreårige asylsøkere under 15 år og øvrige barnevernsbarn.
DB170628 De anbefaler at norske myndigheter gir enslige mindreårige asylsøkere over 15 år et omsorgstilbud som er likeverdig det tilbudet som gis til enslige mindreårige asylsøkere under 15 år og øvrige barnevernsbarn.
DB170627 Tall fra Eurostat viser at 46 prosent av alle enslige mindreårige som kom til Europa i 2015, kom til Norge og Sverige.
AP170627 Økt grunnpensjon for gifte og samboende, og vi har økt minstepensjon for enslige minstepensjonister.
AP170627 Økt grunnpensjon for gifte og samboende, og vi har økt minstepensjon for enslige minstepensjonister.
SA170626 Bare i 2016 forsvant 182 enslige , mindreårige asylsøkere fra norske mottak.
AA170626 Situasjonen for de enslige mindreårige asylsøkerne, for eksempel.
AA170626 De må også snakke om enslige asylsøkere under bruene i Paris.
FV170625 Det er snakk om en firemannsbolig som ble bygget for to år siden for enslige asylsøkere.
BT170625 Barn av enslige forsørgere uten høyere utdanning faller oftest utenfor, viser ny undersøkelse.
BT170625 Professor Liv Syltevik ved Sosiologisk institutt på UiB har forsket på levekår blant enslige forsørgere og sier følgende : De som har dårlig økonomi i Norge i dag, har det kanskje mye bedre enn i fattige land.
VG170623 Løken anbefaler innstramninger i sykefraværsordningen, uføretrygden og overgangsstønaden for enslige forsørgere for å få flere ut i arbeid.
DA170623 Om lag 100 virksomheter henter mat hos ham for å distribuere den videre til hjemløse, rusmisbrukere, fattige barnefamilier, enslige minstepensjonister, psykisk syke og andre som trenger hjelp for å klare seg.
AP170623 PARIS ( Adresseavisen ) : 151 enslige mindreårige asylsøkere har forlatt norske mottak de første fem månedene i år.
AA170621 Lovforslaget gir politiet tilgang til opplysninger om asylsøkere i mottak og omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere.
AA170621 Forslaget innebærer at politiet, etter skriftlig anmodning og uten hinder av taushetsplikt, skal få utlevert opplysninger om navn, fødselsdato og nasjonalitet til nåværende og tidligere beboere i asylmottak og omsorgssentre for enslige , mindreårige asylsøkere. ( ©NTB ) ¶
VG170619 Vi hadde ønsket at Høie sa nei til både eggdonasjon og assistert befruktning for enslige .
VG170619 Regjeringen har utsatt spørsmålene om eggdonasjon og om assistert befruktning for enslige .
VG170619 Regjeringen burde sagt nei til både eggdonasjon og assistert befruktning for enslige .
VG170619 Nei til surrogati er ikke like omstridt som spørsmålene om eggdonasjon og assistert befruktning for enslige .
VG170619 Leder Regjeringen burde sagt nei til både eggdonasjon og assistert befruktning for enslige .
VG170619 Helseminister Bent Høie ( H ) lot være å konkludere om eggdonasjon og assistert befruktning for enslige i stortingsmeldingen om bioteknologiloven.
VG170619 De som påstår at et nei til assistert befruktning for enslige er det samme som å si at barn med aleneforeldre ikke har en fullgod oppvekst, tar feil.
VG170619 Assistert befruktning for enslige innebærer å unnfange barn som bare har en forelder i livet sitt.
VG170619 Foto : Svein Erik Dahl, IKKE VG-BILDE ¶ ENSLIGE : Mange barn kommer til Norge uten familie for å søke asyl.
VG170619 Avdeling for rettsmedisinske fag ved Oslo universitetssykehus, som har det nasjonale ansvaret for aldersestimering av enslige mindreårige asylsøkere, har nå utviklet et nytt statistisk verktøy kalt " BioAlder ".
DA170619 Mens barneasylene som oftest var drevet av en organisasjon og bemanna av en diakonisse eller menighetssøster og hennes medhjelper, var de frøbelske barnehagene gjerne eid og drevet av sjøllærte, enslige kvinner fra de høyere lag og helfinansiert gjennom egenbetalinga.
AA170619 Avdeling for rettsmedisinske fag ved Oslo universitetssykehus, som har det nasjonale ansvaret for aldersestimering av enslige mindreårige asylsøkere, har nå utviklet et nytt statistisk verktøy kalt " BioAlder ".
AP170617 NRK Radio og aviser har sporadisk hatt programmer om enslige , mens NRK TV generelt har utelatt 900.000 aleneboere.
AP170617 Et flertall av enslige finner seg i forskjellsbehandling.
AP170616 | Regjeringen utsetter avklaring om eggdonasjon og assistert befruktning til enslige
AP170616 Men Regjeringen velger å ikke ta stilling til de spørsmålene som mange er opptatt av : eggdonasjon og assistert befruktning til enslige .
AP170616 Fakta : Assistert befruktning til enslige foreldre, eggdonasjon og surrogati i andre land ¶
AP170616 Der utsettes avgjørelsen både om eggdonasjon og om enslige skal få rett til assistert befruktning.
AP170616 Assistert befruktning tillatt for enslige i alle nordiske land med unntak av Norge.
AA170616 | Utsetter avklaring om eggdonasjon og assistert befruktning til enslige
AA170616 Men Regjeringen velger å ikke ta stilling til de spørsmålene som mange er opptatt av ; eggdonasjon og assistert befruktning til enslige .
AA170616 Der utsettes avgjørelsen både om eggdonasjon og om enslige skal få rett til assistert befruktning.
AA170616 Assistert befruktning tillatt for enslige i alle nordiske land med unntak av Norge ¶
AP170615 Den største faren kommer fra enslige angripere som kommer tilbake til Europa fra land som Syria.
VG170613 De som kommer dårligst ut i år er enslige pensjonister med mer enn minstepensjon.
DB170613 I Norge krenkes rettighetene til enslige mindreårige asylsøkere krenkes ved at barn på mottak får dårligere omsorg enn andre barn underlagt statens omsorg.
VG170611 De skriver at bedre økonomisk sikring bidrar, og trekker frem at minsteytelsen for enslige unge uføre fra 1. januar 2015 var 257.000 kroner.
VG170610 Det enslige pianoet som etter hvert møter en lap steel for til slutt å omfavnes av et voldsomt kor.
DB170609 Uten noe lag må han skape allianser med andre ryttere, gjerne enslige proffer, for å kunne skape noe.
SA170608 DEBATT : Regjeringen kan ikke sitte rolig å se på den uverdige situasjonen som eldre, enslige ureturnerbare kvinner lever i på norske asylmottak.
VG170607 Dette kommer i tillegg til de 8.000 kroner som enslige minstepensjonister har fått ved de to siste budsjettforlikene.
SA170607 | Gi amnesti til de få enslige asylkvinnene som ikke kan returneres !
SA170607 Torunn Egge Roux : Skal enslige , ureturnerbare kvinner straffes hele livet ?
SA170607 KRONIKK : 62 eldre, enslige asylsøkende kvinner som ikke kan returneres til noe land, lever under uanstendige og uverdige forhold i Norge.
SA170607 I en fullstendig fastlåst situasjon er det uverdig at noen få, enslige , eldre kvinner skal stues bort under uanstendige forhold.
SA170607 Fra forsiden av RIA-rapporten om de 62 enslige , eldre asylkvinnene som tidligere var i arbeid, men som nå vansmekter i asylmottak over hele landet.
SA170607 mai lanserte RIA ( Rettferdighet i asylpolitikken ) en rapport som dokumenterer situasjonen til 62 eldre, enslige , lengeværende kvinner på asylmottak i 17 fylker i Norge.
SA170607 Dette kommer i tillegg til de 8.000 kroner som enslige minstepensjonister har fått ved de to siste budsjettforlikene.
SA170607 - De som etter alle levekårsstatistikker har hatt den mest utsatte økonomien, er de enslige minstepensjonistene.
AA170607 Til sist settes det av 20 millioner kroner til kommuner som har fått ekstrautgifter i dugnaden for å ta imot enslige mindreårige asylsøkere.
AA170607 Gifte og samboende minstepensjonister får samme økning som andre, og enslige minstepensjonister tilgodeses med ytterligere 4.000 kroner fra 1. september.
AA170607 Dette kommer i tillegg til de 8.000 kroner som enslige minstepensjonister har fått ved de to siste budsjettforlikene.
AA170607 - De som etter alle levekårsstatistikker har hatt den mest utsatte økonomien, er de enslige minstepensjonistene.
VG170606 - Vi tenker at det er viktig når det er så lang botid og en del enslige mindreårige er i våre systemer og mottak i flere år.
FV170606 Dersom TV-lisensen erstattes med en personlig avgift, kan enslige og lavtlønte bli vinnerne.
AP170606 Blant pensjonistene finner vi også de enslige minstepensjonistene, som fremdeles er overrepresentert på fattigdomsstatistikken.
AA170606 Dersom TV-lisensen erstattes med en personlig avgift, kan enslige og lavtlønte bli vinnerne.
DN170605 Husstander med høyere inntekt og unge som ikke har tv blir « tapere », mens enslige og lavtlønte trolig vil vinne på en omlegging av NRK-lisensen.
DN170605 Husstander med høyere inntekt og unge som ikke har tv blir « tapere », mens enslige og lavtlønte trolig vil vinne på en omlegging av NRK-lisensen.
DN170605 - Vi foretrekker en modell som har en viss sosial profil, der enslige betaler mindre enn store familier.
DN170605 Enslige med tv, som i dag må betale hele lisensen på nesten 2900 kroner, vil med denne løsningen slippe langt billigere unna.
DB170602 Siden i fjor høst har Røde Kors-frivillige på asylmottak fra hele landet sendt bekymringsmeldinger om depresjon, selvskading, selvmordsforsøk, forsvinninger og økt frykt for pågripelse og uttransportering blant enslige mindreårige asylsøkere.
DB170602 Forrige uke ble det kjent at myndighetene bevilger 120 millioner kroner til å styrke oppfølgingen av enslige mindreårige asylsøkere, blant annet med mål om å bedre psykisk helse.
AP170602 Om den enslige våpenmannen virkelig var en IS-terrorist, hvorfor skjøt og drepte han ikke folk på kasinoet ?
AA170601 På hotellet bor flere enslige mindreårige asylsøkere og andre asylsøkere som ble returnert fra Norge i slutten av mai.
DB170531 Navs statistikk innebærer både dagpenger, tiltakspenger, sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd eller stønad til enslige foreldre.
DA170531 En stor andel enslige forsørgere og flyktninger og andre utsatte grupper som trenger ekstra støttetiltak, samt kriminalitet og rus.
AA170531 Men vi kan ikke behandle unge, enslige asylsøkere slik vi har gjort den siste tiden.
AA170531 Hittil i år har 143 enslige mindreårige asylsøkere forsvunnet fra norske mottak.
VG170530 Hver hver eneste måned i fjor, var det i gjennomsnitt 712.000 innbyggere som mottok enten dagpenger, tiltakspenger, sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd eller stønad til enslige foreldre, viser sammenstillingen fra NAV.
DB170530 I 134 av tilfellene mener Rättsmedicinalverket at de enslige asylsøkerne trolig er under 18 år.
DB170530 Det svenske Migrationverket har fått gjennomført en medisinsk undersøkelse av enslige , unge asylsøkere.
DB170530 - Hvis alle enslige , unge asylsøkere var blitt undersøkt, hadde resultatet trolig sett annerledes ut, og gitt et kraftig utslag den andre veien, mener Salehi.
DB170530 Brutt ned på måned fikk 712 000 innbyggere enten dagpenger, tiltakspenger, sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd eller stønad til enslige foreldre.
DB170530 Det fungerer også godt for enslige småbarnsforeldre.
DA170530 * Overføre ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år til barnevernet.
DA170530 * Fjerne adgangen til å gi midlertidig oppholdstillatelse til enslige mindreårige asylsøkere.
AA170530 Brutt ned på måned fikk 712.000 innbyggere enten dagpenger, tiltakspenger, sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd eller stønad til enslige foreldre.
SA170529 « Hvem skal holde meg i hånden når jeg dør ? » spør en av de 62 enslige , ikke returnerbare asylkvinnene som Stortinget - med åpne øyne - lar leve livet ut i uverdige og elendige forhold i Norge.
SA170529 | Skal enslige , ureturnerbare kvinner straffes hele livet ?
SA170529 GJESTEKOMMENTAR : 62 enslige eldre kvinner soner « livstidsdommer » på norske asylmottak.
SA170529 Forsiden av RIA-rapporten om de enslige asylkvinnene.
SA170529 Blant de lengeværende flyktningene med endelig avslag er en liten gruppe enslige kvinner over 50 år.
SA170529 Enslige minstepensjonister har fått 4000 kroner ekstra, og fra 1.september får de nok en årlig økning på 4000 kroner.
AA170526 Midlertidig opphold frem til de er 18 år for enslige mindreårige, er inhumant.
AP170525 Mottak for enslige mindreårige asylsøkere : ¶
AP170525 De siste dagene har ansatte og beboere ved seks ordinære asylmottak og ti mottak for enslige mindreårige blitt informert.
AP170525 - Vi har nå valgt å si opp avtalene med ytterligere ti mottak for enslige mindreårige.
SA170524 Boområder for de over 60, og bydeler for unge og enslige .
FV170524 Her i Dronningens gate har det vært mottak for enslige mindreårige i litt over et år.
DA170524 I rapporten forteller tre av fire enslige mødre at barna så på mens de ble kroppsvisitert nakne på huk over speil.
DA170524 - Det var nytt for oss at barn bevitnet kroppsvisitering av enslige mødre.
DA170524 I rapporten forteller tre av fire enslige mødre at barna så på mens de ble kroppsvisitert nakne på huk over et speil.
DA170524 - Det var nytt for oss at barn bevitnet kroppsvisitering av enslige mødre.
AA170524 | Trøndelag mister 238 mottaksplasser ¶ 98 av disse mottaksplassene er for enslige mindreårige asylsøkere, ifølge UDI.
AA170524 UDI opplyser på sine nettsider at det har vært en del uro i mange mottak for enslige mindreårige siden i fjor høst.
AA170524 Totalt er det ti mottak for enslige mindreårige som legges ned i hele landet.
AA170524 Siden mottakene for enslige mindreårige er bemannet 24 timer i døgnet, er det der de fleste arbeidsplassene går tapt, sier assisterende regiondirektør Tyldum.
AA170524 Legges ned : Mottaket for enslige mindreårige asylsøkere på Moan gård legges ned.
AA170524 I tillegg ble det nylig kjent at Moan gård, mottaket for enslige mindreårige på Røros med 28 plasser, legges ned.
AA170524 Det gjør også mottak for enslige mindreårige på Hegratunet i Stjørdal og i Steinkjer.
AA170524 - Vi frykter alltid at enslige mindreårige skal forlate mottaket uten å si ifra.
AP170521 MDG gikk inn for å fjerne den omstridte ordningen med bruk av midlertidig oppholdstillatelse for enslige mindreårige asylsøkere.
DB170520 Totalt for fjoråret forsvant 182 enslige , mindreårige asylsøkere.
DB170520 Tall fra Utlendingsdirektoratet viser at det fra januar til april i år var til sammen 143 enslige , mindreårige asylsøkere som forsvant fra norske asylmottak, og som det fortsatt ikke er gjort rede for, melder NRK.
AP170520 Totalt for fjoråret forsvant 182 enslige , mindreårige asylsøkere.
AP170520 Tall fra Utlendingsdirektoratet viser at det fra januar til april i år var til sammen 143 enslige , mindreårige asylsøkere som forsvant fra norske asylmottak, og som det fortsatt ikke er gjort rede for, melder NRK.
AA170520 Totalt for fjoråret forsvant 182 enslige , mindreårige asylsøkere.
AA170520 Tall fra Utlendingsdirektoratet viser at det fra januar til april i år var til sammen 143 enslige , mindreårige asylsøkere som forsvant fra norske asylmottak, og som det fortsatt ikke er gjort rede for, melder NRK.
VG170519 Rasmus Hansson er partiets enslige svale på Stortinget, etter støtte fra 2,8 prosent av folket ved stortingsvalget i 2013.
VG170519 OMVISNING : Administrerende direktør i Aleris Ungplan & Boi, Erik Sandøy, i et av selskapets omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere i Oslo høsten 2016.
AP170519 mai tar Bjørn Hareide opp en sak han har klaget inn for Sivilombudsmannen, hvor to enslige mindreårige asylsøkere må vente i mer enn halvannet år på asylintervju.
VG170516 Derfor har vi økt pensjonen til enslige minstepensjonister med 4000 kroner, to år på rad.
VG170516 - Vi vet at landets minstepensjonister kan ha det trangt økonomisk, og da spesielt de som er enslige .
SA170515 Å ta mot enslige mindreårige flyktninger koster kommunen ti millioner kroner mer enn det staten betaler.
AP170515 | På vegne av mine enslige mindreårige asylsøkere føler jeg at jeg snakker for døve ører Bjørn Hareide, verge ¶
AP170515 Som representant for enslige mindreårige asylsøkere er jeg informert om at Utlendingsdirektoratet ( UDI ) ikke vil foreta nye asylintervjuer før i juni.
AP170515 Når UDI fatter sine vedtak om å gi enslige mindreårige beskyttelse eller ikke, legger de avgjørende vekt på asylintervjuet.
AA170515 Norge har fått kritikk for å tvangsutsende afghanere, spesielt enslige mindreårige asylsøkere, fra blant andre Amnesty International, Afghanistans viseutenriksminister Hekmat Karzai og Afghanistans ambassadør til Norge, Shukria Barakzai. ( ©NTB ) ¶
FV170513 Denne enslige akkaren ble funnet på Bystranda i Kristiansand.
VG170512 Et riktigere tiltak hadde i så fall vært å hjelpe enslige minstepensjonister.
FV170512 Kristiansand kommune sa ja til å ta imot 60 enslige mindreårige asylsøkere og ansatte 59 medarbeidere.
FV170512 Kristiansand kommune jobber nå med å legge ned kollektiver som ble opprettet for å bosette enslige mindreårige asylsøkere.
AA170512 Torsdag hadde 836 personer, deriblant 163 enslige barn, flyttet til slike asylmottak, opplyser FNs høykommissær for flyktninger.
VG170511 Vi mener alle enslige mindreårige asylsøkere bør være barnevernets ansvar og ha rett til omsorg på lik linje med andre barn.
VG170511 Bildet er av enslige mindreårige ved Torshov transittmottak under flyktningkrisen.
VG170511 Bedre omsorg for enslige mindreårige asylsøkere ¶
DN170511 KrF har fått gjennomslag for å øke pensjonen for enslige minstepensjonister med til sammen 8000 kroner i de to siste budsjettforlikene.
DN170511 Færre enslige forsørgere mottar hjelp, pensjonene underreguleres og færre får bostøtte.
DN170511 Innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg ( Frp ) og barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) vil bruke millionene på sju konkrete tiltak for å « bedre situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere » med en gang.
DN170511 Ifølge Dagbladet vil regjeringen bruke 120 millioner kroner ekstra på enslige mindreårige asylsøker.
DB170511 Dagbladet kunne tidligere i går presentere et godt eksempel på hvordan revidert nasjonalbudsjett brukes for å dekke endringer i samfunnet : I løpet av høsten i fjor kom stadig flere meldinger om psykiske helseproblemer hos enslige mindreårige asylsøkere, og i revidert nasjonalbudsjett gir regjeringen derfor 120 millioner kroner til tiltak
DB170511 VIL HJELPE : Barneminister Solveig Horne sier hun er bekymret over den psykiske situasjonen til enslige mindreårige asylsøkere i Norge.
DB170511 Returprogrammet « Myndighetsarrangert retur » for enslige mindreårige med avslag skal igangsettes i løpet av sommeren 2017.
DB170511 Regjeringens syv nye tiltak rettet mot enslige mindreårige asylsøkere ¶ 1.
DB170511 Regjeringen vil øke det finansielle handlingsrommet til UDI for å bedre oppfølgingen av enslige mindreårige i mottak.
DB170511 Regjeringen vil sammenstille relevant nasjonal og internasjonal kunnskap om situasjonen til enslige mindreårige. 5.
DB170511 Regjeringen vil legge føringer for at kommuner med asylmottak og omsorgssentre for enslige mindreårige skal prioriteres i kunngjøringer av tilskudd til rekruttering av psykologer. 7.
DB170511 Regjeringen vil bosette enslige mindreårige med begrensede tillatelser i påvente av dokumentert identitet etter førstegangsvedtak, ikke etter førstegangsfornyelse som i dag.
DB170511 Regjeringen foreslår at Folkehelseinstituttet tildeles midler til å implementere og evaluere en manualbasert kognitiv metode for å redusere traumerelaterte psykiske plager hos enslige , mindreårige asylsøkere i omsorgssentre og mottak.
DB170511 I 2016 kom det 320 enslige mindreårige asylsøkere til Norge, og per utløpet av mars 2017 har det bare kommet 60.
DB170511 I 2015 kom det 5480 enslige mindreårige asylsøkere til Norge, og i fjor høst begynte bekymringsmeldingene å komme etter rapporter om selvmordsforsøk og forverret psykisk helse blant mange av de unge asylsøkerne.
DB170511 Etter 2015 har antallet enslige mindreårige asylsøkere til Norge avtatt betydelig.
DB170511 Dette vil kunne bidra til å redusere antall enslige , mindreårige asylsøkere i mottak og omsorgssentre. 3.
DB170511 Det kan brukes til å øke bemanningstettheten i mottak for enslige mindreårige, utsette avvikling av enkelte mottak for enslige mindreårige for å redusere flyttinger, eller å styrke rådgivningstjenesten rundt ungdommene.
DB170511 Det kan brukes til å øke bemanningstettheten i mottak for enslige mindreårige, utsette avvikling av enkelte mottak for enslige mindreårige for å redusere flyttinger, eller å styrke rådgivningstjenesten rundt ungdommene.
DB170511 De vil bruke millionene på syv konkrete tiltak for å « bedre situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere ».
DB170511 - Det er viktig at enslige mindreårige asylsøkere får hjelp til å håndtere og redusere psykiske plager.
DB170511 Til og med enslige , mindreårige asylsøkere ble budsjettvinnere i dag ( ! ), etter å ha fått en bevilgning på 120 millioner kroner til blant annet raskere bosetting.
DA170511 Færre enslige forsørgere mottar hjelp, pensjonene underreguleres og færre får bostøtte.
BT170511 Dagbladet skriver at regjeringen skal bruke 120 millioner ekstra kroner på enslige mindreårige asylsøkere, for å bedre dere situasjoner.
AP170511 Økt bosettingstilskudd til enslige , mindreårige asylsøkere 343 millioner.
AA170511 | Over 63.000 enslige barn søkte asyl i EU-land i fjor ¶ 63.300 mindreårige som kom uten foresatte, søkte asyl i EU-land i fjor.
AA170511 Tallet på enslige mindreårige asylsøkere falt i 2016 fra året før, da rekordmange 97.000 søkte asyl i EUs medlemsland.
AA170511 Ni av ti enslige barna som søkte asyl i 2016, var gutter.
AA170511 I tillegg søkte totalt 2.280 enslige mindreårige asyl i EFTA-landene Norge, Sveits, Island og Liechtenstein. ( ©NTB ) ¶
AA170511 Siden 2015 har antall enslige mindreårige asylsøkere avtatt betydelig.
AA170511 Regjeringen foreslår å bruke 120 millioner kroner ekstra på enslige mindreårige asylsøkere i revidert statsbudsjett.
AA170511 I 2016 kom det 320 enslige mindreårige asylsøkere til Norge.
AA170511 Dagbladet skriver at Innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg ( Frp ) og barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) vil bruke millionene på sju konkrete tiltak for å « bedre situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere » med en gang.
AA170511 Innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg ( Frp ) og barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) vil bruke millionene på sju konkrete tiltak for å « bedre situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere » med en gang.
AA170511 Ifølge Dagbladet vil regjeringen bruke 120 millioner kroner ekstra på enslige mindreårige asylsøker.
VG170509 Parallelt med at det har blitt vanskeligere for voksne å få asyl, har antallet enslige mindreårige økt eksponentielt, og blant dem som kom til Norge i 2015 var 55 prosent yngre enn 16 år.
VG170509 Ingen våger å diskutere det grunnleggende problemet rundt enslige mindreårige asylsøkere.
VG170509 Debatt Ingen våger å diskutere det grunnleggende problemet rundt enslige mindreårige asylsøkere.
VG170509 Bildet er av enslige mindreårige ved Torshov transittmottak under flyktningkrisen.
VG170509 | Enslige mindreårige asylsøkere : Hvorfor sender foreldrene barna fra seg ?
VG170509 Enslige mindreårige asylsøkere var et hovedtema på Arbeiderpartiets landsmøte.
VG170509 ENSLIGE MINDREÅRIGE : - Ved å gi barna opphold, vil langt flere barn bli sendt, og slik vil rett til opphold bety en økende trussel mot barn i fattige og kriseutsatte land, skriver kronikkforfatteren.
SA170509 ntisemittismen, jødekakene til Skretting bakeri, nyromantikken, jakten på kjærligheten, Ibsens ripsbusker og andre buskvekster, tuja-hekker, intimbarbering, borgerlig konfirmasjon, frittgående hunder, frittgående høner, frittgående romfolk som lever herrens glade tiggerdager i sus og dus, enslige asylsøkere, ensomme asylsøkere, enslige bønder på
SA170509 bakeri, nyromantikken, jakten på kjærligheten, Ibsens ripsbusker og andre buskvekster, tuja-hekker, intimbarbering, borgerlig konfirmasjon, frittgående hunder, frittgående høner, frittgående romfolk som lever herrens glade tiggerdager i sus og dus, enslige asylsøkere, ensomme asylsøkere, enslige bønder på kongefløyen, Berlin-forsvaret, Berlin-mu
VG170508 I tillegg kommer henvendelsene fra enslige med barn.
BT170508 De som har dårligst råd, er enslige minstepensjonister, som riktignok har fått en økning på 4000 kroner i året.
BT170508 Allerede har de redusert avkortingen for gifte og samboende pensjonister, en ordning som justerer for at par har bedre økonomi enn enslige .
DB170507 « Jeg hadde mange enslige kvinner venner, bli med i gruppen min sex » ¶
DA170507 Reglene var endret slik at enslige mindreårige, uten omsorgspersoner i hjemlandet, som tidligere fikk asyl, nå fikk midlertidig opphold.
DB170506 26 000 enslige mindreårige tok turen i fjor, dobbelt så mange som i fjor.
DN170505 I tillegg har vi løftet pensjonen for enslige minstepensjonister med 4.000 kroner, to år på rad, samt senket skattene med om lag 3.000 kroner i gjennomsnitt, sa finansminister Siv Jensen ( Frp ) til NTB torsdag.
DA170505 I tillegg har vi løftet pensjonen for enslige minstepensjonister med 4.000 kroner, to år på rad, samt senket skattene med om lag 3.000 kroner i gjennomsnitt, sa finansminister Siv Jensen ( Frp ) til NTB torsdag.
AA170505 69 av asylsøkerne i år har oppgitt at de er enslige og mindreårige.
VG170504 « Vi undrer oss over denne bruken av avslag til enslige barn og ungdom, da vi ikke kjenner til at de har returmuligheter », skriver Noas blant annet i brevet.
VG170504 | Noas sterkt bekymret for enslige, mindreårige asylsøkere uten returmuligheter ¶ 187 enslige , mindreårige asylsøkere uten returmuligheter har siden 2016 fått avslag.
VG170504 | Noas sterkt bekymret for enslige , mindreårige asylsøkere uten returmuligheter ¶ 187 enslige, mindreårige asylsøkere uten returmuligheter har siden 2016 fått avslag.
VG170504 Vi er enige i at det er en utfordring at vi per i dag ikke kan tilby assistert retur til enslige mindreårige til Afghanistan, sier hun.
VG170504 UDI uttrykte i februar dyp bekymring over tilstanden til de enslige mindreårige, etter at flere av mottakene det siste året har rapportert om negativ utvikling hos ungdommene.
VG170504 UDI må ta hensyn til at de mindreårige ikke vil ha forsvarlig omsorg ved retur, siden norske myndigheter ikke kan tilrettelegge for en gjenforening med familie, sier rådgiver Mona Reigstad Dabour, som har særlig fokus på enslige mindreårige asylsøkere i Norsk organisasjon for asylsøkere ( Noas ), til VG.
VG170504 UDI foreslo oppmykning for enslige mindreårige fra Afghanistan, fikk nei ¶
VG170504 I 2016 fikk 111 enslige , mindreårige asylsøkere fra Afghanistan avslag på asylsøknaden.
VG170504 Hun legger til at dette er uholdbart, og at Noas er svært bekymret for belastningen det påfører enslige barn og unge på flukt.
VG170504 Hartmann påpeker at det er et mindretall av de enslige mindreårige som har utreiseplikt.
VG170504 ASYLMOTTAK : Åkershagan transittmottak for enslige mindreårige, drevet av selskapet Hero.
VG170504 - Vi mener UDI må vurdere om det er i tråd med barnekonvensjonen å gi avslag til enslige mindreårige når de faktisk ikke kan returnere.
VG170504 - UDI har endret vedtakstekstene for avslag til enslige mindreårige afghanere.
VG170504 - Det er avgjørende for UDI er at enslige mindreårige gjenforenes med rette omsorgspersoner.
VG170504 - Avslag gis til enslige mindreårige så unge som 14 år.
SA170504 I tillegg har vi løftet pensjonen for enslige minstepensjonister med 4.000 kroner, to år på rad, samt senket skattene med om lag 3.000 kroner i gjennomsnitt, sier finansminister Siv Jensen ( Frp ) til NTB.
DN170504 I tillegg har vi løftet pensjonen for enslige minstepensjonister med 4.000 kroner, to år på rad, samt senket skattene med om lag 3.000 kroner i gjennomsnitt, sier finansminister Siv Jensen ( Frp ) til NTB.
DA170504 | En umulig boligdrøm ¶ Enslige uten egenkapital og hjelp fra foreldrene, kan i realiteten bare glemme drømmen om egen bolig i indre Oslo. hjem. kjære hjem : Enslige har minimale muligheter for å komme inn på boligmarkedet i Oslo, med mindre de er svært tålmodige og disiplinerte storsparere eller søkkrike takket være for ekse
DA170504 - Hvorfor skal enslige unge bo der ?
DA170504 kjære hjem : Enslige har minimale muligheter for å komme inn på boligmarkedet i Oslo, med mindre de er svært tålmodige og disiplinerte storsparere eller søkkrike takket være for eksempel arv.
DA170504 I tillegg har vi løftet pensjonen for enslige minstepensjonister med 4.000 kroner, to år på rad, samt senket skattene med om lag 3.000 kroner i gjennomsnitt, sier finansminister Siv Jensen ( Frp ) til NTB.
DB170502 Og at kommunen må prioritere å gi treromsleiligheter til familier og ikke enslige .
DB170502 Er det greit både ønske seg flere flyktninger til Oslo og samtidig kjefte på kommunen når den omplasserer enslige som bor i en treroms leilighet ?
DA170501 Han mente ellers at høstens valg blir et generaloppgjør med de økende forskjellene i Norge, og nevnte barnefattigdom og enslige eldre med lave pensjoner som grupper som har kommet svekket ut.
AA170501 Han mente ellers at høstens valg blir et generaloppgjør med de økende forskjellene i Norge, og nevnte barnefattigdom og enslige eldre med lave pensjoner som grupper som har kommet svekket ut.
DA170430 * Overføre ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år til barnevernet.
DA170430 * Fjerne adgangen til å gi midlertidig oppholdstillatelse til enslige mindreårige asylsøkere.
AP170430 Nei til midlertidig oppholdstillatelse for enslige mindreårige asylsøkere ¶ 9.
AA170430 KrFs landsmøte vil lovfeste hva slags omsorg enslige mindreårige asylsøkere skal ha.
AA170430 Fjerne muligheten til å gi midlertidig oppholdstillatelse for enslige mindreårige asylsøkere ¶
VG170429 Landsmøtet vedtok også å fjerne adgangen til å kunne gi midlertidig oppholdstillatelse for enslige mindreårige asylsøkere.
DN170429 Landsmøtet vedtok også å fjerne adgangen til å kunne gi midlertidig oppholdstillatelse for enslige mindreårige asylsøkere.
DB170429 Landsmøtet vedtok også å fjerne adgangen til å kunne gi midlertidig oppholdstillatelse for enslige mindreårige asylsøkere, ifølge NTB.
BT170429 Tilbudet til de enslige mindreårige skal i tillegg omfatte nødvendig omsorg.
BT170429 KrF har gått inn for å fjerne midlertidig oppholdstillatelse for enslige mindreårige.
BT170429 En studie av den psykiske helsen til et utvalg av enslige mindreårige asylsøkere som kom til Norge mellom 2009 og 2011, viste at mange har store psykiske problemer.
AP170429 KrF ønsker innført en bemanningsnorm på mottak for enslige mindreårige asylsøkere.
AP170429 KrF vil at barnevernet skal overta omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år.
AP170429 Enslige asylsøkere over til barnevernet.
AA170429 Landsmøtet vedtok også å fjerne adgangen til å kunne gi midlertidig oppholdstillatelse for enslige mindreårige asylsøkere. ( ©NTB ) ¶
DB170428 ¶ INNSTRAMNING : Statsminister Erna Solberg må svare for brutal behandling av enslige mindreårige asylsøkere.
DB170428 Etter de siste innstramningene får over 80 prosent av enslige mindreårige midlertidig opphold til de er 18.
DB170428 Dermed fortsetter traumatiserte enslige mindreårige å bo på mottak sammen med voksne.
DB170428 Ansvaret hviler tyngst på Erna Solberg og regjeringen, men hvis Ap virkelig er kjent med de graverende forholdene for enslige mindreårige, kan ikke stortingsflertallet utsette å gjøre noe med det i et halvt år av frykt for at det kan brukes mot dem i valgkampen.
DB170428 Enslige mindreårige på flukt var allerede en sårbar gruppe uten tilstrekkelig omsorg i mottaksapparatet, men uten det minste fremtidshåp, ble det verre.
DB170428 Enslige mindreårige er blitt et misbrukt politisk symbol i en polarisert kulturkamp.
VG170427 Arbeiderpartiet vedtok også å myke opp praksis i behandlingen av enslige , mindreårige asylbarn, en praksis som sentrumspartiene Venstre og KrF har kritisert ved flere anledninger.
DA170427 Oljeboring i Lofoten, eggdonasjon og assistert befruktning til enslige .
DA170427 Av disse sakene har Ap godkjent fosterreduksjon og åpnet under helgens landsmøte også for å gi NIPT-testen til kvinner over 38 år og tilby assistert befruktning til enslige .
BT170426 Det må tilrettelegges for barnefamilier, enslige og nygifte.
AA170426 For det andre bosetter Trondheim flest enslige mindreårige, blant annet hjemme hos folk.
AA170426 En tredjedel bosettes privat og for enslige mindreårige rekrutterer vi husverter, sier Ottervik.
AA170426 Aldri har en norsk kommune bosatt så mange enslige mindreårige på ett år.
AA170426 123 av disse er enslige mindreårige.
VG170424 Solberg er også oppgitt over Ap-vedtaket om enslige mindreårige asylsøkere.
DB170424 Overfor Lister kaller hun de enslige rundballene for « terrorballer ».
DB170424 Landsmøtet unngikk avstemning om den aller mest opprivende konfliktsaken, behandlingen av enslige , mindreårige asylsøkere.
DN170423 Et lite asylopprør i Ap ble bilagt uten større dramatikk i form av et løfte om å endre praksis uten å endre lover og regler for behandlingen av enslige mindreårige asylsøkere.
DB170423 Av disse er 3817 voksne, 554 medfølgende barn og 75 enslige mindreårige asylsøkere. 991 av de 4446 personene med ukjent oppholdssted kommer fra Afghanistan, 685 fra Somalia, 387 fra Eritrea, 335 fra Irak og 182 fra Iran.
DA170423 Begrense midlertidighet for enslige mindreårige asylsøkere.
VG170422 Det er imidlertid uklart hvor mange flere enslige mindreårige asylsøkere som nå vil få permanent oppholdsstatus, og om Ap vil ta sitt ferske landsmøtevedtak til Stortinget.
VG170422 Foto : Odin Jæger, VG ¶ - - Ap kan ikke konkurrere med oss om å være strenge, sier Frps Helge André Njåstad, når han får opplest Aps forslag om enslige mindreårige asylsøkere.
VG170422 Det ville betydd færre midlertidige tillatelser, og at et stort antall av de enslige mindreårige fikk opphold.
VG170422 Ap går inn for å endre praksis for enslige mindreårige asylsøkere.
SA170422 Situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere har uroet mange på Aps landsmøte, og nå foreligger et forslag som slår fast at midlertidigheten må begrenses.
SA170422 Både AUF, et knippe sentrale Ap-veteraner og en rekke fylkes- og lokallag har under landsmøtet tatt til orde for å gjøre noe med situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere i Norge.
FV170422 Mykner opp reglene for unge enslige asylsøkere ¶
FV170422 Flere på landsmøtet er bekymret for økningen i bruken av midlertidige oppholdstillatelser til enslige mindreårige asylsøkere, og før landsmøtet kom det inn flere forslag om å endre reglene.
DN170422 Tidligere førte dette vilkåret til at de fleste enslige mindreårige ikke ble sendt til internflukt i hjemlandet.
DN170422 Tidligere ble nesten ingen enslige mindreårige asylsøkere sendt ut når de fylte 18 år, men antallet går nå opp etter at Arbeiderpartiet i fjor høst var med på å oppheve rimelighetsvilkåret.
DN170422 Som UDI bekrefter er det allerede spesielle sårbarhetsvurderinger for enslige mindreårige asylsøkere, sier Sandberg til DN.
DN170422 Men kommunikasjonsdirektør Ingeborg Grimsmo i UDI bekrefter overfor DN at « for enslige mindreårige asylsøkere er det allerede i dag spesielle sårbarhetsvurderinger.
DN170422 Hadia Tajik sier til DN at partiet ikke vil tallfeste hvor mange flere enslige mindreårige som bør få permanent opphold.
DN170422 Aps nestleder Hadia Tajik kan ikke svare på hvordan de skal sikre at færre enslige mindreårige asylsøkere sendes ut.
DN170422 - Det står vi ved, men det er en mindre gruppe enslige mindreårige det er behov for å gjøre justeringer for, sier Tajik.
DN170422 Uro rundt unge asylsøkeres situasjon på norske mottak er bakteppet for mange Ap-delegaters bekymring for de enslige asylsøkerne.
DN170422 Situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere har uroet mange på Aps landsmøte, og nå foreligger et forslag som slår fast at midlertidigheten må begrenses.
DB170422 Som UDI bekrefter er det allerede spesielle sårbarhetsvurderinger for enslige mindreårige asylsøkere, skriver han i en epost sendt til Dagbladet.
DB170422 Fjerningen av rimelighetsvurderingen, som Ap støttet, gjør at UDI nå kan henvise enslige mindreårige til internflukt til for eksempel Kabul når de fyller 18 år, selv om de kommer fra et helt annet sted i Afghanistan og ikke har noe nettverk i Kabul.
DB170422 - Vi er tydelig på at vi ikke ønsker endringer i loven, men at vi ønsker en praksisendring for enslige mindreårige asylsøkere, som i dag får midlertidig opphold fordi de i dag ikke har grunnlag for opphold som sådan, men som mangler omsorgspersoner eller nettverk i hjemlandet.
DB170422 ( Dagbladet ) : Ap's landsmøte vedtok i dag å endre praksis for enslige mindreårige asylsøkere sånn at bruken av midlertidige oppholdstillatelser begrenses for denne gruppa mennesker.
DB170422 Landsmøtet vedtok altså i dag at bruken av midlertidig opphold for enslige mindreårige asylsøkere begrenses.
DB170422 Der ga han regjeringens praksis skylda for den alvorlige situasjonen for enslige mindreårige flyktninger i Norge, og formante partifellene til å ikke gå inn for lovendringer.
DB170422 ( Dagbladet ) : Arbeiderpartiets landsmøte vedtok i ettermiddag et kompromiss som skal føre til mindre bruk av midlertidige oppholdstillatelser for enslige mindreårige asylsøkere.
DB170422 ( Dagbladet ) : Situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere har vært den største debatten på Aps landsmøte.
DB170422 ( Dagbladet ) : Forholdene for enslige mindreårige asylsøkere og krav om mindre bruk av midlertidig opphold for denne gruppen har vært den mest betente saken på Aps landsmøte.
DB170422 tåelig at ønsker om tiggerforbud blusser opp etter den siste ukens avsløringer, men all den tid politiet ikke har ubegresede ressurser, er det viktigere å gi dem bedre våpen mot åpenbart kriminelle aktiviteter, snarere enn å skape ekstra byrder gjennom å skulle håndheve et forbud mot noe som også enslige , desperate mennesker tyr til.
DA170422 Stridens kjerne er situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere.
DA170422 Fra talerstolen omtalte han behandlingen av de enslige , mindreårige som « uverdig ».
DA170422 Et forsøk på å enes i den betente saken om de enslige mindreårige asylsøkerne, skal ha havarert i Aps stortingsgruppe før påske.
DA170422 Ap var med på å fjerne det såkalte rimelighetsvilkåret, som tidligere hindret at mange enslige , mindreårige flyktninger ble sendt ut dersom retur til hjemlandet ble vurdert som urimelig.
DA170422 - Kunne dette blitt en mindre sak om det var større enighet i stortingsgruppa om disse enslige mindreårige asylsøkerne ?
DA170422 Situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere har uroet mange på Aps landsmøte, og nå foreligger et forslag som slår fast at midlertidigheten må begrenses.
DA170422 Situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere har gått høyt på Aps landsmøte, og nå foreligger et forslag som slår fast at midlertidigheten må begrenses ¶
DA170422 Både AUF, et knippe sentrale Ap-veteraner og en rekke fylkes- og lokallag har under landsmøtet tatt til orde for å gjøre noe med situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere i Norge.
BT170422 Lenge var det også uenighet om behandlingen av enslige , mindreårige asylsøkere, men der kom landsmøtet frem til et kompromiss.
AP170422 Mykner opp reglene for unge enslige asylsøkere ¶
AP170422 Flere på landsmøtet er bekymret for økningen i bruken av midlertidige oppholdstillatelser til enslige mindreårige asylsøkere, og før landsmøtet kom det inn flere forslag om å endre reglene.
AP170422 Mykner opp reglene for unge enslige asylsøkere ¶
AP170422 Flere på landsmøtet er bekymret for økningen i bruken av midlertidige oppholdstillatelser til enslige mindreårige asylsøkere, og før landsmøtet kom det inn flere forslag om å endre reglene.
AA170422 Situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere har uroet mange på Aps landsmøte, og nå foreligger et forslag som slår fast at midlertidigheten må begrenses.
AA170422 Både AUF, et knippe sentrale Ap-veteraner og en rekke fylkes- og lokallag har under landsmøtet tatt til orde for å gjøre noe med situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere i Norge.
AA170422 Situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere kunne blitt et nederlag for partiledelsen på Aps landsmøte.
AA170422 Både AUF, et knippe sentrale Ap-veteraner og en rekke fylkes- og lokallag har under landsmøtet tatt til orde for å gjøre noe med situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere i Norge.
VG170421 UDI har advart om at regjeringens bosettingsplan for enslige mindreårige ikke hjelper for å få ned den store uroen i mottakene nå - og at den utsetter asylbarna for unødig stress og angst.
VG170421 UDI er veldig bekymret for situasjonen for enslige mindreårige i norske mottak og har det siste halvåret sett en forverring i barnas tilstand.
VG170421 Per Sandberg ( Frp ) kunngjør nå regjeringens første tiltak for å få bukt med uroen i mottakene for enslige mindreårige.
VG170421 Nå bekrefter vikarierende innvandring- og integreringsminister Per Sandberg ( Frp ) at regjeringen tar grep og skal bosette de enslige mindreårige i en kommune umiddelbart.
VG170421 Les også : UDI foreslo oppmykning for enslige mindreårige fra Afghanistan, fikk nei ¶
VG170421 Justisdepartementet sier at den umiddelbare bosettingen vil gjelde rundt 400 slike enslige mindreårige.
VG170421 I februar kunngjorde regjeringen at de vil bosette disse enslige mindreårige som venter på ID-papirer.
VG170421 Dette er enslige mindreårige som skal bli i Norge og har krav på beskyttelse, men som mangler ID-papirer.
VG170421 Det er ikke snakk om å bosette de enslige mindreårige som bare har midlertidig opphold i Norge til de er 18 år og må ut.
VG170421 Behandlingen av enslige mindreårige er en av de heftigste debattene på Ap-landsmøtet, som startet i går og pågår til søndag.
VG170421 BARE MIDLERTIDIG : Antallet enslige mindreårige som bare får midlertidig opphold i Norge har økt kraftig etter oktober i fjor, da regjeringen sammen med Ap og Sp fjernet noe som heter rimelighetsvilkåret.
VG170421 UDI er veldig bekymret for situasjonen for enslige mindreårige i norske mottak og har det siste halvåret sett en forverring i barnas tilstand.
VG170421 Siden har antallet enslige mindreårige som har fått midlertidige tillatelser skutt i været, og det sitter i dag 334 asylbarn i norske mottak som må ut så snart de fyller 18 år.
VG170421 Les også : UDI foreslo praksisoppmykning for enslige mindreårige fra Afghanistan, fikk nei ¶
VG170421 I talen ba han også landsmøtet presse på for at regjeringen skal bosette enslige mindreårige umiddelbart.
VG170421 Det vil bety færre midlertidige tillatelser og at et stort antall av de enslige mindreårige får opphold.
VG170421 Det er å uklart hvordan Arbeiderpartiet da har tenkt å endre praksis for enslige mindreårige på internflukt.
VG170421 Det er i teorien mulig for regjeringen å instruere UDI slik at flesteparten av disse enslige mindreårige vil få opphold i stedet for at de sendes til internflukt, selv om rimelighetsvlikåret består.
VG170421 Bakgrunnen for den sterke asyldebatten er krisen på mottak for enslige mindreårige nå, med økt uro, angst og selvskading.
VG170421 Ap har innrømmet at de har et ansvar for situasjonen for enslige mindreårige i norske mottak nå, men ledelsen har stått knallhardt på at det ikke er aktuelt å snu og gjeninnføre rimelighetsvilkåret.
SA170421 Rogaland Ap ønsker en mer skånsom håndtering av enslige asylbarn " uansett hvordan ", men Støre nekter å endre på noen asylregler.
SA170421 Ap-lederen advarer mot å gå bort fra en bredt forankret streng asyllinje - selv om det angår enslige mindreårige asylbarn.
SA170421 Rogaland Ap har en sentral rolle i kampen for en mildere håndtering av enslige asylbarn, men Ap-nestlederen vil ikke si om hun støtter sitt eget fylkeslag.
SA170421 Først lørdag morgen får Ap-landsmøtet vite hva Hadia Tajik ( midten ) mener i striden om enslige mindreårige asylbarn.
DB170421 Joner mener at enslige ungdommer må ut av vanlige mottak.
DB170421 Flere fylkeslag og lokallag har foreslått oppmykinger i asylpolitikken i forkant av landsmøtet, nettopp fordi de er bekymret for forholdene for de enslige mindreårige asylsøkerne.
DB170421 » Det er en annen måte å si dette på : Uansett hva enslige mindreårige asylsøkere drømmer om og uansett hva de gjør, er det feil.
DB170421 Trafficking og prostitusjon er ikke uvanlig for enslige mindreårige uten beskyttelse i Europa.
DB170421 Norge ønsker i disse dager signalpolitikk om at flest mulig av de enslige mindreårige fra Afghanistan skal ut så fort som mulig.
DB170421 Det er det en mengde politiske innskrenkninger overfor dem, så mange at til og med nøytrale Røde Kors går drastisk til verks med skarp kritikk mot den norske politikken overfor enslige , mindreårige asylsøkere, av dem svært mange fra Afghanistan.
DB170421 90% av enslige mindreårige flyktninger fra Afghanistan er i jobb eller skole etter bare fire år ( SSB 2014 ).
DB170421 Vil heller la enslige mindreårige asylsøkere lide enn å snu.
DB170421 Regjeringen vil likevel bosette enslige mindreårige umiddelbart i stedet for å la dem vente et år.
DB170421 I øyeblikket sitter det over 330 enslige mindreårige på norske asylmottak og frykter å bli returnert når de fyller 18 år.
DB170421 Helt konkret handler det om regjeringens utstrakte bruk av midlertidig oppholdstillatelse for enslige mindreårige asylsøkere.
DB170421 Dragkampen om enslige mindreårige asylsøkere ( EMA ) kan bli dette landsmøtets Postdirektiv hvis ikke ledelsen får til et kompromiss.
DB170421 Bruken av tidsbegrenset opphold for enslige mindreårige mellom 16 og 18 år er ikke noe nytt.
DA170421 Støre kritiserte i stedet regjeringen for ikke å følge opp de enslige mindreårige asylsøkerne godt nok når det gjelder helsehjelp og oppfølging i mottakene.
DA170421 Situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere har fått mye oppmerksomhet den siste tiden.
DA170421 Norsk institutt for by- og regionsforskning har anbefalt å slutte å gi midlertidig opphold til enslige asylsøkere mellom 16 og 18 år.
DA170421 Både AUF, et knippe sentrale Ap-veteraner og en rekke fylkes- og lokallag har tatt til orde for å gjøre noe med situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere i Norge.
AA170421 Støre kritiserte i stedet regjeringen for ikke å følge opp de enslige mindreårige asylsøkerne godt nok når det gjelder helsehjelp og oppfølging i mottakene.
AA170421 Situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere har fått mye oppmerksomhet den siste tiden.
AA170421 Norsk institutt for by- og regionsforskning har anbefalt å slutte å gi midlertidig opphold til enslige asylsøkere mellom 16 og 18 år.
AA170421 Både AUF, et knippe sentrale Ap-veteraner og en rekke fylkes- og lokallag har tatt til orde for å gjøre noe med situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere i Norge.
AA170421 Sandberg er klar at asylpolitikken ligger fast, og at det er ikke aktuelt å bosette enslige mindreårige som ikke har krav på beskyttelse.
AA170421 Regjeringen har besluttet at enslige mindreårige med begrenset tillatelse i påvente av dokumentert identitet, skal bosettes raskere i en kommune.
AA170421 Den ene gruppen er enslige mindreårige som ikke har krav på beskyttelse, men ikke kan reise hjem fordi de ikke har kjente omsorgspersoner.
VG170420 UDI er veldig bekymret for situasjonen for enslige mindreårige i norske mottak og har det siste halvåret sett en forverring i barnas tilstand.
VG170420 Siden har antallet enslige mindreårige som har fått midlertidige tillatelser skutt i været, og det sitter i dag 334 asylbarn i norske mottak som må ut så snart de fyller 18 år.
VG170420 Les også : UDI foreslo oppmykning for enslige mindreårige fra Afghanistan, fikk nei ¶
VG170420 Krisen i mottak for enslige mindreårige er en av sakene hvor partiledelsen i Ap møter motstand fra grasrota.
VG170420 Enkelt forklart : Rimelighetsvilkåret gjorde at de fleste enslige mindreårige ikke ble sendt til internflukt i hjemlandet, men heller fikk opphold i Norge, fordi internflukt ble sett på som « urimelig ».
VG170420 Det vil bety færre midlertidige tillatelser og at flere enslige mindreårige får opphold.
VG170420 Bakgrunn : Barneombudet sterkt bekymret for enslige mindreårige i mottak ¶
VG170420 Ap har innrømmet at de har et ansvar for situasjonen for enslige mindreårige i norske mottak nå, men ledelsen har stått knallhardt på at det ikke er aktuelt å snu og gjeninnføre rimelighetsvilkåret.
DB170420 Han håper på et vedtak som sikrer bedre velferd for de enslige mindreårige asylsøkerne.
DA170420 Norsk institutt for by- og regionforskning anbefalte i en rapport tidligere i år å slutte å gi midlertidig opphold til enslige asylsøkere mellom 16 og 18 år og heller innvilge permanent opphold.
DA170420 I tillegg har tidligere utenriksminister Bjørn Tore Godal ( 72 ) engasjert seg for å endre praksis for enslige mindreårige fra Afghanistan.
DA170420 Forslaget fra fylkeslaget lyder « Arbeiderpartiet vil stanse bruken av midlertidig oppholdstillatelse for enslige mindreårige asylsøkere ( EMA ) ".
DA170420 Flere fylkeslag vil ha en mindre restriktiv praksis i behandlingen av enslige mindreårige asylsøkere.
DA170420 Flere av Arbeiderpartiets fylkeslag vil ha en mindre restriktiv praksis i behandlingen av enslige mindreårige asylsøkere som kommer til Norge.
DA170420 Det vil bety færre midlertidige tillatelser og at flere enslige mindreårige får opphold.
DA170420 - Er det rettferdig at antallet enslige asylbarn som får midlertidig opphold, har økt fra 4 til 70 prosent det siste året ?
DA170420 Norsk institutt for by- og regionforskning anbefalte i en rapport tidligere i år å slutte å gi midlertidig opphold til enslige asylsøkere mellom 16 og 18 år og heller innvilge permanent opphold.
DA170420 I tillegg har tidligere utenriksminister Bjørn Tore Godal ( 72 ) engasjert seg for å endre praksis for enslige mindreårige fra Afghanistan.
DA170420 Forslaget fra fylkeslaget lyder « Arbeiderpartiet vil stanse bruken av midlertidig oppholdstillatelse for enslige mindreårige asylsøkere ( EMA ) ".
DA170420 Flere fylkeslag vil ha en mindre restriktiv praksis i behandlingen av enslige mindreårige asylsøkere.
DA170420 Flere av Arbeiderpartiets fylkeslag vil ha en mindre restriktiv praksis i behandlingen av enslige mindreårige asylsøkere som kommer til Norge.
DA170420 Det vil bety færre midlertidige tillatelser og at flere enslige mindreårige får opphold.
DA170420 - Er det rettferdig at antallet enslige asylbarn som får midlertidig opphold, har økt fra 4 til 70 prosent det siste året ?
BT170420 I år handler det om enslige mindreårige asylsøkere, som mange fylkeslag nå krever at skal få bli i Norge.
AP170420 Behandlingen av enslige mindreårige asylsøkere ¶
AP170420 Behandlingen av enslige mindreårige asylsøkere ¶
AP170420 | Ap-landsmøtet : Støre prøver å stanse mykere regler for unge enslige asylsøkere ¶
AP170420 Mitt aller beste råd til dere er å avskaffe midlertidige oppholdstillatelser uten rett til fornyelse til enslige asylsøkende barn.
AA170420 Folk som gjør slikt er antakelig enslige ulver og jeg håper at det ikke er et radikalisert miljø i Trondheim.
AA170420 Enslige ulver ¶
SA170419 » ), og avfotograferer - over tre helsider - enslige paraplymenn på regnvåte granittbelegg.
AP170419 Ap går inn for eggdonasjon, også til enslige og vil utrede om et barn kan ha flere enn to juridiske foreldre, samt om det bør innføres en tredje kjønnskategori.
AP170419 Flere forslag er kommet inn for å myke opp praksisen med å returnere enslige, mindreårige asylsøkere til Afghanistan etter de er fylt 18 år, og for å la Barnevernet overta ansvaret for enslige mindreårige i aldersgruppen 15 - 18 år.
AP170419 Flere forslag er kommet inn for å myke opp praksisen med å returnere enslige , mindreårige asylsøkere til Afghanistan etter de er fylt 18 år, og for å la Barnevernet overta ansvaret for enslige mindreårige i aldersgruppen 15 - 18 år.
SA170418 Flere ønsker mindre eller ingen bruk av midlertidige oppholdstillatelser for enslige asylsøkere under 18 år.
SA170418 Asylpolitikken og enslige mindreårige ¶
DB170418 Særlig angående forholdene i asylmottak for enslige mindreårige asylsøkere.
DB170418 Vi har skjønt at du ikke vil stille opp for de enslige mindreårige, Erna.
BT170418 ASYL : Kommunene blir bedt om å ta imot langt færre enslige mindreårige asylsøkere i år enn i fjor.
BT170418 I 2015 var 1,3 prosent av alle asylvedtak gitt til enslige asylsøkende barn midlertidige tillatelser.
AP170418 Flere ønsker mindre eller ingen bruk av midlertidige oppholdstillatelser for enslige asylsøkere under 18 år.
AP170418 Asylpolitikken og enslige mindreårige ¶
AA170418 | Mange skeptiske til assistert befruktning for enslige
AA170418 I utkastet til nytt partiprogram som skal vedtas på Arbeiderpartiets landsmøte som starter torsdag, skriver programkomiteen at Arbeiderpartiet vil « åpne for assistert befruktning for enslige ».
AA170418 56 prosent av de spurte vil at de enslige skal betale selv. 24 prosent mener det offentlige bør betale.
VG170413 Originalserien startet for nøyaktig tredve år siden, og forsøkene her på cliffhangere, som om den standhaftige og enslige oxfordboeren Morse skal flytte til London eller gifte seg virker mer og mer kunstige.
DB170412 168 av flyktningene som ble bosatt i første kvartal, var enslige mindreårige.
DA170412 168 av flyktningene som ble bosatt i første kvartal, var enslige mindreårige.
AP170412 Men den ble stoppet av politiet, som satte jenta i et mottak for enslige mindreårige før hun ble sendt tilbake.
AP170412 Henrettelsen av Damaris ble filmet av drapsmennene - minst to av dem var selv kommet til USA som enslige mindreårige.
AP170412 Hennes skjebne er typisk for hvordan enslige mindreårige blir ofre for MS-13, både som gjengmedlemmer og som drapsofre.
AP170412 Denne følelsen av fremmedgjøring har gjort tusener av enslige mindreårige til lett bytte for MS-13, ifølge sosialarbeidere.
AA170412 168 av flyktningene som ble bosatt i første kvartal, var enslige mindreårige.
VG170410 UDI er veldig bekymret for situasjonen for enslige mindreårige i norske mottak og har det siste halvåret sett en forverring i barnas tilstand.
VG170410 Tidligere ble enslige mindreårige som regel ikke henvist til internflukt i for eksempel Kabul i Afghanistan, fordi det ble regnet som « urimelig ».
VG170410 Nå sitter det 334 enslige mindreårige i norske mottak som må ut så snart de fyller 18 år.
VG170410 MIDLERTIDIG OPPHOLD : Det er nå 1080 enslige mindreårige i norske mottak. 334 av dem må ut av Norge når de fyller 18 år.
VG170410 Les også : KrF vil tvinge regjeringen til å bosette enslige mindreårige raskere ¶
VG170410 Han påpeker at departementet i et brev til SVs stortingsgruppe, med kopi til kommunal- og forvaltningskomiteen hvor Ap også sitter, i fjor vår informerte om at enslige mindreårige kunne være aktuelle for midlertidig opphold hvis rimelighetsvilkåret ble kuttet.
VG170410 Bakgrunn : UDI foreslo oppmykning for enslige mindreårige fra Afghanistan, fikk nei ¶
VG170410 Ap innrømmer at de har et ansvar for situasjonen for enslige mindreårige i norske mottak.
VG170410 - Vårt utgangspunkt er at vi ønsker å begrense midlertidig opphold for enslige mindreårige til et minimum, sier leder Roger Valhammer i Bergen Ap.
VG170410 - Det kom 5480 enslige mindreårige til Norge i 2015, og UDI behandler nå alle disse sakene.
BT170410 Dessuten har kommunen et eget samarbeidsforum med mottaket, og oppfølging av enslige mindreårige og andre flyktninger via miljøtjenesten.
BT170410 De siste tre årene har Vadsø med vel 5000 innbyggere bosatt 91 enslige mindreårige over 15 år.
AP170410 Dessuten har kommunen et eget samarbeidsforum med mottaket, og oppfølging av enslige mindreårige og andre flyktninger via miljøtjenesten.
AP170410 De siste tre årene har Vadsø med vel 6000 innbyggere bosatt 91 enslige mindreårige over 15 år.
AP170410 De siste tre årene har Vadsø med vel 5000 innbyggere bosatt 91 enslige mindreårige over 15 år.
SA170409 Den enslige kanonen i baugen var ingenting da den tyske marine fyrte løs.
VG170408 Med datteren som nærmeste nabo stortrives hun, men hun tenker likevel mye på særlig de enslige eldre, som gjerne ikke har pårørende til å ta vare på seg.
VG170407 | KrF vil tvinge regjeringen til å bosette enslige mindreårige raskere ¶
VG170407 Vi opplever at behandlingen av enslige mindreårige asylsøkere nå er totalt uforsvarlig, sier Kjell Ingolf Ropstad ( KrF ) til VG.
VG170407 UDI er veldig bekymret for situasjonen for enslige mindreårige i norske mottak og har det siste halvåret sett en forverring i barnas tilstand.
VG170407 Per Sandberg varsler tiltak for enslige mindreårige ¶
VG170407 Men Per Sandberg ( Frp ) varsler tiltak for å bedre situasjonen for enslige mindreårige i mottak.
VG170407 KrF skal fremme forslag i Stortinget om å bosette enslige mindreårige med midlertidig opphold umiddelbart - ikke etter et år som regjeringen nå har lagt opp til.
VG170407 Dette er enslige mindreårige som skal bli i Norge, men som bare får midlertidig opphold i ett år av gangen til de har fått skaffet seg ID-papirer.
VG170407 Det er krise i mottakene for enslige mindreårige i Norge.
VG170407 Det er ikke snakk om å bosette de enslige mindreårige som bare har opphold i Norge til de blir 18 år og må reise ut.
VG170407 Bakgrunn : UDI ber regjeringen bosette enslige mindreårige umiddelbart ¶
VG170407 Arbeiderpartiet gikk i forrige uke ut og krevde at regjeringen bosetter enslige mindreårige umiddelbart, slik som UDI anbefaler.
VG170407 - Alle som har noe med enslige mindreårige å gjøre, advarer nå om situasjonen ved mottakene : Vergene gjør det, de mottaksansatte - også fagmyndigheten UDI ber regjeringen om å la disse barna bosettes, sier Ropstad til VG.
AA170407 Regjeringen har så langt sagt nei til kravene, men vikarierende innvandringsminister Per Sandberg ( Frp ) varslet nylig tiltak for å bedre situasjonen for enslige mindreårige i mottak. ( ©NTB ) ¶
AA170407 - Vi opplever at behandlingen av enslige mindreårige asylsøkere nå er totalt uforsvarlig.
AA170406 Tre tidligere Ap-statsråder ønsker å liberalisere Aps politikk, spesielt for enslige mindreårige asylsøkere.
AA170406 Innvandringsminister Per Sandberg sier det vil få " dramatiske " følger for Norge om Ap får gjennomslag for opphold for flere enslige mindreårige asylsøkere.
AA170406 - Når Norge og Sverige alene sto for omtrent halvparten av alle enslige barn som kom til Europa, trenger vi en restriktiv og streng politikk for å forhindre at de legger ut på denne farefulle reisen.
DN170405 Innvandringsminister Per Sandberg ( Frp ) mener det vil få « dramatiske følger » for Norge hvis Ap gir etter for kravet om å gi permanent opphold for flere enslige mindreårige asylsøkere.
DN170405 Fiskeriminister Per Sandberg, for tiden også innvandringsminister, frykter hva som vil skje dersom Ap liberaliserer politikken for enslige mindreårige asylsøkere.
AA170405 I første kvartal er det til sammen kommet 60 enslige mindreårige asylsøkere til Norge, som er 42 færre enn til samme tid i fjor.
AA170405 - Ingen som søker asyl - heller ikke enslige mindreårige - har rett til internasjonal beskyttelse dersom internflukt i eget land er mulig, skrev regjeringen i en pressemelding i slutten av mars.
AA170405 Enslige mindreårige fra Afghanistans kan i dag få midlertidig oppholdstillatelse i Norge til de fyller 18 år.
AA170405 | Rekordmange enslige flyktninger bosatt i Norge ¶
AA170405 Ved årsskiftet bodde det 8.300 personer med bakgrunn som enslige mindreårige flyktninger fra i alt 77 forskjellige land i Norge. 25 prosent av disse har blitt bosatt i Norge i løpet av de to siste årene.
AA170405 Også de som har blitt bosatt som enslige mindreårige flyktninger blir eldre - og de færreste er mindreårige i dag. 13 prosent er under 18 år, mens flertallet er over 20 år.
AA170405 I de to første månedene i 2017 er det kommet 45 asylsøkere til Norge som har oppgitt at de er enslige mindreårige. ( ©NTB ) ¶
AA170405 I 2015 ble det, for første gang, bosatt over 1.000 enslige mindreårige flyktninger i Norge.
AA170405 De utgjør 92 prosent av enslige mindreårige flyktninger som har blitt bosatt de to siste årene. 95 prosent av dem som har blitt bosatt i Norge som enslige mindreårige flyktninger de siste 20 årene, bor fortsatt i landet, mens de resterende 5 prosent ( 450 personer ), har senere flyttet.
AA170405 Aldri før har så mange enslige mindreårige flyktninger blitt bosatt i Norge som de to siste årene, viser nye tall fra SSB.
AA170405 95 prosent av dem som har blitt bosatt i Norge som enslige mindreårige flyktninger de siste 20 årene, bor fortsatt i landet, mens de resterende 5 prosent ( 450 personer ), har senere flyttet.
AA170405 400 enslige mindreårige asylsøkere til Norge i 2015.
VG170404 Deltidsbrannmannen jobber til daglig på et senter for enslige flyktningbarn, og har vakt i det lokale brannvernet hver fjerde uke.
VG170404 UDI foreslo oppmykning for enslige mindreårige fra Afghanistan, fikk nei ¶
VG170404 Rimelighetsvilkåret sa at å henvise en enslige mindreårig til internflukt i Kabul ikke må være « urimelig ».
VG170404 - Det kom veldig mange enslige mindreårige fra Afghanistan høsten 2015, og det gjorde at vi hadde et behov for å gå gjennom vår Afghanistan-praksis, sier Forfang.
VG170404 UT MOT REGJERINGEN : Barneombud Anne Lindboe mener fortsatt at Per Sandberg ikke tar situasjonen for enslige mindreårige i mottak på alvor.
VG170404 UDI foreslo oppmykning for enslige mindreårige fra Afghanistan, fikk nei ¶
VG170404 UDI er veldig bekymret for situasjonen for enslige mindreårige i norske mottak og har det siste halvåret sett en forverring i barnas tilstand.
VG170404 Les også : Ap krever opprydning i bosetting av enslige mindreårige ¶
VG170404 I mars skrev Barneombudet et brev til Justisdepartementet og regjeringen hvor de uttrykte sterk bekymring for forsvinninger, selvmordsforsøk og høyt skolefravær blant enslige mindreårige i norske asylmottak.
VG170404 Hun krever også raskere bosetting, slik UDI har bedt om, og at enslige mindreårige over og under 15 år får det samme omsorgstilbudet.
VG170404 Barneombud Anne Lindboe mener regjeringens behandling av enslige mindreårige bryter barnekonvensjonen og ber Per Sandberg ( Frp ) ta grep.
VG170404 Bakgrunn : UDI ber regjeringen bosette enslige mindreårige umiddelbart ¶
VG170404 - Det jeg reagerer på er at ministeren fremdeles ikke tar situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere på alvor, og at regjeringen fortsetter å bryte de forpliktelsene vi har etter barnekonvensjonen, sier barneombud Anne Lindboe til VG.
VG170404 - Det er kjempeviktig at de enslige mindreårige blir bosatt så raskt som mulig, og så må man sørge for at det er samme standard på omsorgstilbudet for dem over og under 15 år.
VG170404 - Det er ikke aktuelt for regjeringen å myke opp politikken når vi ser klart og tydelig at det kom over 5500 enslige mindreårige i 2015, og det kom bare litt over 300 i 2016.
VG170404 - Begrensede tillatelser for enslige mindreårige som ikke har krav på beskyttelse har vist seg å være helt nødvendig.
DN170404 En rekke fylkeslag i Ap presser på for at partiet skal lette forholdene for enslige mindreårige asylsøkere.
DB170404 I Russland er de enslige , unge menn, og som lavest på rangstigen har de gode grunner til å ønske hevn over samfunnet.
DB170404 Det betyr at en søster eller en venn ( eller en totalt fremmed ), av ren godhet, kan bære frem barn for enslige eller par som ikke kan få barn selv.
AA170404 I tillegg har tidligere utenriksminister Bjørn Tore Godal ( 72 ) engasjert seg for å endre praksis for enslige mindreårige fra Afghanistan.
SA170403 | Rapport : Barn på flukt utsatt for misbruk og trafficking ¶ Enslige mindreårige på flukt blir utsatt for misbruk og trafficking, ifølge en ny rapport fra Redd Barna.
SA170403 Ved utgangen av februar 2017 hadde 45 enslige mindreårige søkt om asyl.
SA170403 Norge bør hente ut barnefamilier og enslige mindreårige flyktninger som nå sitter fast i overfylte flyktningleirer rundt om i Europa.
SA170403 I 2015 kom det 5.300 enslige mindreårige flyktninger til Norge, det høyeste tallet noen gang.
DA170403 Tidligere utenriksminister Bjørn Tore Godal mener også man må endre praksis i behandlingen av enslige afghanske flyktninger.
AA170403 Tidligere utenriksminister Bjørn Tore Godal mener også man må endre praksis i behandlingen av enslige afghanske flyktninger.
AA170403 » En 45m 2 stor bolig var normen for to-roms for enslige , gjennom Husbanken, og da inklusive indre bod og kott.
AA170403 | Også enslige trenger litt armslag for å lage et hjem ¶
AA170403 Slik blir det stor forskjell i standard på boliger for par/familier og enslige .
AA170403 Men disse godene var forbeholdt par og familier, enslige hadde ingen adgang.
AA170403 For seksti år siden var det en kamp for livet med tanke på å oppnå husbanklån for enslige .
AA170403 : Agnes Husbyn frykter at boligpresset vil gjøre at det bygges så små leiligheterat det blir for enslige å lage et hjem.
AA170403 ) For øvrig var det i denne kampens hete at Trygve Bratteli uttalte : « Dersom de enslige også skal ha subsidier, ( dvs. nedskrivningsbidrag ), hvem skal da til syvende og sist betale.
AA170403 Enslige skal også ha en valgmulighet.
DB170402 Landsmøtet vedtok også at partiet vil ha et forsvarlig maks antall barn per faglig kompetente voksen i mottak og bofellesskap for enslige mindreårige asylsøkere.
AP170402 | Aldri før har det vært så mange alvorlige psykiske symptomer hos enslige mindreårige asylsøkere Hellen og Michelsen ¶
AP170402 Situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere i Norge i dag er svært alvorlig.
AP170402 Høsten 2015 og våren 2016 kom det største antallet enslige mindreårige asylsøkere til Norge noensinne.
FV170401 | Adopterte tre barn på egen hånd ¶ Enslige Iril Schau Johansen har adoptert tre barn fra Kina.
VG170331 | UDI foreslo oppmykning for enslige mindreårige fra Afghanistan, fikk nei ¶
VG170331 Regjeringen konkluderte med at UDI ikke kan vurdere enslige mindreårige på 16 og 17 år ulikt på internflukt.
VG170331 PRAKSISENDRINGER : Gjennom en praksisendring ville UDI skjerme 16 år gamle enslige mindreårige mer.
VG170331 Foto : Trond Solberg, VG ¶ Enslige mindreårige asylsøkere på 16 til 18 år kan i dag få midlertidig oppholdstillatelse i Norge til de fyller 18 år - da kan de sendes til Kabul på internflukt.
VG170331 Foto : Jørgen Braastad, VG ¶ 16-ÅRINGENE : UDI ville skjerme enslige mindreårige asylsøkere på 16 år mer og foreslo praksisendringer på internflukt, opplyser UDI-direktør Frode Forfang.
VG170331 De fleste som rammes av endringen er enslige mindreårige, som nå kan henvises til internflukt, forklarer Forfang.
VG170331 - Ingen som søker asyl, heller ikke enslige mindreårige, har rett til internasjonal beskyttelse dersom internflukt i eget land er mulig, påpeker departementet.
AP170331 En mer liberal asyl- og innvandringspolitikk både for enslige mindreårige asylsøkere og når det gjelder familieforening.
AA170331 - Ingen som søker asyl - heller ikke enslige mindreårige - har rett til internasjonal beskyttelse dersom internflukt i eget land er mulig, skriver regjeringen i en pressemelding.
AA170331 Enslige mindreårige på 16 til 18 år kan i dag få midlertidig oppholdstillatelse i Norge til de fyller 18 år.
VG170330 Endringen rammet enslige mindreårige asylsøkere hardest.
BT170330 | Adopterte tre barn på egen hånd ¶ Enslige Iril Schau Johansen har adoptert tre barn fra Kina.
AP170330 En mer liberal asyl- og innvandringspolitikk både for enslige mindreårige asylsøkere og når det gjelder familieforening.
AA170330 I de familiene der den enslige forsørgeren har såkalt lavinntekt, lever 38 prosent av barna under fattigdomsgrensen.
DA170329 Så langt i år har nesten 4.000 enslige mindreårige kommet til Italia, opplyser organisasjonen. | - Må strekke seg lenger ¶
DA170329 Italia har vedtatt en lov som gir enslige mindreårige asylsøkere den samme beskyttelsen som italienske barn.
DA170329 Enslige mindreårige migranter skal også få rett til å gå på offentlig skole og få tilgang til offentlig helsehjelp.
AA170329 Så langt i år har nesten 4.000 enslige mindreårige kommet til Italia, opplyser organisasjonen. ( ©NTB ) ¶
AA170329 Italia har vedtatt en lov som gir enslige mindreårige asylsøkere den samme beskyttelsen som italienske barn.
AA170329 Enslige mindreårige migranter skal også få rett til å gå på offentlig skole og få tilgang til offentlig helsehjelp.
VG170328 Vi mener det ikke er rettslig adgang etter barnekonvensjonen til å innrette omsorgstilbudet til enslige flyktningbarn over 15 år så ulikt det omsorgstilbudet som gis enslige flyktningbarn under 15 år og øvrige barnevernsbarn.
VG170328 Vi mener det ikke er rettslig adgang etter barnekonvensjonen til å innrette omsorgstilbudet til enslige flyktningbarn over 15 år så ulikt det omsorgstilbudet som gis enslige flyktningbarn under 15 år og øvrige barnevernsbarn.
VG170328 Vi mener denne bestemmelsen pålegger staten en forpliktelse til å gi enslige flyktningbarn et likeverdig alternativt omsorgstilbud som det øvrige barnevernsbarn i Norge får.
VG170328 Sistnevnte får tilbud om opphold på mottak for enslige mindreårige asylsøkere, som utlendingsmyndighetene har ansvar for.
VG170328 Nåværende regjering har, i et høringsnotat om ny lov om omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere, uttalt at det ikke er planer om å utvide ordningen til barna over 15 år, uten å gi noen nærmere begrunnelse for dette.
VG170328 LØNNSOMT : - Et bedre omsorgstilbud til enslige flyktningbarn over 15 år vil ikke bare forhindre at Norge bryter barnekonvensjon, det vil antakelig også være lønnsomt på sikt i et helhetlig samfunnsperspektiv, skriver kronikkforfatterne.
VG170328 Innvilgelsesprosenten for asylsøknader fra enslige flyktningbarn er høy.
VG170328 I vår årsmelding ser vi på omsorgstilbudet til enslige flyktningbarn over 15 år i mottak.
VG170328 I en temarapport som lanseres i dag sammen med vår årsmelding, konkluderer vi med at norske myndigheter forskjellsbehandler enslige flyktningbarn over 15 år, i strid med barnekonvensjonen artikkel 22.
VG170328 I 2008 fikk de enslige flyktningbarna under 15 år tilbud om opphold på omsorgssentre, som er regulert i barnevernloven og underlagt Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.
VG170328 Forskning viser at enslige flyktningbarn over 15 år har store omsorgs- og oppfølgingsbehov i asylsøkerfasen, og at det ikke er noen grunner til at enslige flyktningbarn over 15 år skal behandles annerledes eller få et mindre tilpasset tilbud enn det de under 15 år får.
VG170328 Forskning viser at enslige flyktningbarn over 15 år har store omsorgs- og oppfølgingsbehov i asylsøkerfasen, og at det ikke er noen grunner til at enslige flyktningbarn over 15 år skal behandles annerledes eller få et mindre tilpasset tilbud enn det de under 15 år får.
VG170328 FNs barnekomité har helt siden 2005 anbefalt norske myndigheter å gjøre noe med situasjonen til enslige flyktningbarn på mottak.
VG170328 Et bedre omsorgstilbud til enslige flyktningbarn over 15 år vil ikke bare forhindre at Norge bryter barnekonvensjon, det vil antakelig også være lønnsomt på sikt i et helhetlig samfunnsperspektiv.
VG170328 Enslige flyktningbarn under 15 år har derfor rettigheter som er tilnærmet på linje med øvrige barnevernsbarn i Norge, i motsetning til de enslige flyktningbarna over 15 år.
VG170328 Det store flertall av de enslige flyktningbarna skal derfor integreres i det norske samfunnet.
VG170328 Det er markante forskjeller i omsorgstilbudet som gis enslige flyktningbarn under og over 15 år.
VG170328 Det er markante forskjeller i det omsorgstilbudet som gis enslige flyktningbarn under 15 år og øvrige barnevernsbarn på den ene side, og det tilbudet som gis til enslige flyktningbarn over 15 år.
VG170328 Det er markante forskjeller i det omsorgstilbudet som gis enslige flyktningbarn under 15 år og øvrige barnevernsbarn på den ene side, og det tilbudet som gis til enslige flyktningbarn over 15 år.
VG170328 Debatt Det er markante forskjeller i omsorgstilbudet som gis enslige flyktningbarn under og over 15 år.
VG170328 Begrepet « enslige mindreårige asylsøkere » er tilslørende - dette er først og fremst barn.
VG170328 Barnekonvensjonen gjelder for alle barn - også enslige flyktningbarn.
VG170328 Enslige flyktningbarn under 15 år har derfor rettigheter som er tilnærmet på linje med øvrige barnevernsbarn i Norge, i motsetning til de enslige flyktningbarna over 15 år.
VG170328 Vi tar med oss UDIs innspill i det videre arbeidet med å ivareta omsorgsansvaret for enslige mindreårige på en god måte, uten at det her og nå er en aktuell problemstilling å endre reguleringen på området, skriver Åmland.
VG170328 Utspillet kommer midt i det UDI omtaler som en alvorlig situasjon i mottakene for de enslige mindreårige.
VG170328 UDI vil lovfeste ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere og gjøre det tydeligere hva slags omsorg de egentlig har krav på.
VG170328 På spørsmål om å lovfeste omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere er noe regjeringen vurderer å gjøre, og er enig i at bør gjøres, svarer Justisdepartementet : ¶
VG170328 Les også : Ap krever opprydning i bosetting av enslige mindreårige ¶
VG170328 De ser at mottakene tar vare på de enslige mindreårige asylsøkerne på svært ulike måter i dag, og vil ha tydeligere standarder.
VG170328 - Vi tenker at det er viktig når det er så lang botid og en del enslige mindreårige er i våre systemer og mottak i flere år.
VG170328 - Vi foreslår å lovfeste UDIs omsorgsansvar for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år for å gjøre det tydeligere både for UDI og mottakene hva slags omsorg disse ungdommene har krav på, sier Lange.
BT170328 Eneboligen ble inntil nylig brukt av kommunen som gjennomgangsbolig for enslige , mindreårige flyktninger.
VG170327 Mandag hadde han en rundebordskonferanse med organisasjoner som jobber med enslige mindreårige.
VG170327 Les også : UDI ber regjeringen bosette enslige mindreårige umiddelbart ¶
VG170327 Han vil ikke liberalisere og gjøre det enklere for enslige mindreårige å få opphold, eller myke opp på midlertidige tillatelser, men sier regjeringen vil satse på å gjøre det bedre for ungdommene mens de er her.
VG170327 Han varsler endringer på familiegjenforening og enslige mindreårige.
VG170327 For UDI melder om en forverring i tilstanden til de enslige mindreårige på norske mottak det siste halvåret, med økt uro og usikkerhet.
VG170326 | Ap krever opprydning i bosetting av enslige mindreårige ¶
VG170326 UDI advarte fredag om at regjeringens nye bosettingsplan for enslige mindreårige ikke hjelper for å få orden på den alvorlige situasjonen i mottakene nå.
VG170326 I fjor vedtok Stortinget at disse enslige mindreårige skulle bosettes : ¶
VG170326 I februar kunngjorde regjeringen at de vil bosette enslige mindreårige som har fått opphold og bare venter på å skaffe seg ID-papirer.
VG170326 Disse enslige mindreårige får bare opphold i ett år av gangen - frem til de skaffer seg disse ID-papirene.
VG170326 Det er ikke snakk om å bosette de enslige mindreårige som bare har opphold til de er 18 år og må ut, men enslige mindreårige som har fått opphold, skal bli i Norge og bare mangler å bevise identiteten sin med ID-papirer.
VG170326 Det er ikke snakk om å bosette de enslige mindreårige som bare har opphold til de er 18 år og må ut, men enslige mindreårige som har fått opphold, skal bli i Norge og bare mangler å bevise identiteten sin med ID-papirer.
VG170326 Bakgrunn om uroen : UDI melder om flere forsøk på selvdrap i mottak for enslige mindreårige ¶
VG170326 Bakgrunn : UDI ber regjeringen bosette enslige mindreårige umiddelbart ¶
VG170326 BOSETTING I KOMMUNE : 18 prosent av de enslige mindreårige i norske mottak har fått opphold - men bare i ett år i påvente av at de skaffer ID-papirer.
VG170326 Arbeiderpartiet krever at regjeringen bosetter enslige mindreårige umiddelbart, slik som UDI anbefaler.
VG170326 - Arbeiderpartiet krever at det nå øyeblikkelig må ryddes opp og at vedtaket som Stortinget har gjort om å bosette unge enslige asylsøkere, blir iverksatt uten mer om og men.
VG170326 februar, med at enslige mindreårige med begrenset oppholdstillatelse i påvente av dokumentert ID, skal bosettes etter førstegangsfornyelse, skriver Åmland i en e-post til VG.
VG170324 | UDI ber regjeringen bosette enslige mindreårige umiddelbart ¶
VG170324 Uro i mottak for enslige mindreårige.
VG170324 UDI skal se mer på kvalitet når de nå legger ned mottak for enslige mindreårige, og håper at det også kan bidra til at situasjonen roer seg etter hvert.
VG170324 UDI har nå sendt et informasjonsbrev til alle enslige mindreårige som kom i 2015 og som fortsatt venter på svar.
VG170324 UDI advarer om at regjeringens nye bosettingsplan for enslige mindreårige ikke hjelper for å få orden på den alvorlige situasjonen i mottakene nå.
VG170324 På grunn av den alvorlige situasjonen i mottakene akkurat nå, ber UDI om at disse enslige mindreårige blir bosatt umiddelbart.
VG170324 Nå sitter alle disse sammen på mottak for enslige mindreårige.
VG170324 Les også : UDI melder om flere forsøk på selvdrap i mottak for enslige mindreårige ¶
VG170324 Les også : Barneombudet sterkt bekymret for enslige mindreårige i mottak ¶
VG170324 LANG VENTETID : I norske mottak for enslige mindreårige bor det nå stort sett afghanske gutter på 15 til 18 år, og mange av dem har ventet siden 2015 for å få svar på asylsøknaden sin.
VG170324 Justisdepartementet svarer at de tar situasjonen for enslige mindreårige i mottak på alvor.
VG170324 I februar kunngjorde regjeringen at de vil bosette enslige mindreårige som har fått opphold og bare venter på å skaffe seg ID-papirer.
VG170324 Disse enslige mindreårige får bare opphold i ett år av gangen - frem til de skaffer seg disse ID-papirene.
VG170324 Det er ikke snakk om å bosette de enslige mindreårige som bare har opphold til de er 18 år og må ut, men enslige mindreårige som har fått opphold og bare mangler å bevise identiteten sin med ID-papirer.
VG170324 Det er ikke snakk om å bosette de enslige mindreårige som bare har opphold til de er 18 år og må ut, men enslige mindreårige som har fått opphold og bare mangler å bevise identiteten sin med ID-papirer.
VG170324 Allerede i november skrev UDI et skarpt brev til innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug og ba om at de enslige mindreårige som venter på ID må bosettes.
VG170324 - UMIDDELBART : UDIs assisterende direktør Birgitte Lange sier at UDI vil bosette disse enslige mindreårige umiddelbart på grunn av uroen i mottakene nå.
VG170324 - Når enslige mindreårige får et vedtak, kommer det nå en person fra UDIs regionkontor og setter seg ned med dem - ansikt til ansikt - og forteller hva vedtaket betyr.
VG170324 - Enslige mindreårige som har fått begrenset tillatelse i påvente av dokumentert identitet, kan bosettes etter at søknaden om førstegangsfornyelse er innvilget.
SA170324 Men den praktiske logistikken, veier, vann og kloakk, gjør at få får tillatelse til å bygge disse enslige hyttene i skjærgården og ved tregrensen.
BT170324 Men den praktiske logistikken, veier, vann og kloakk, gjør at få får tillatelse til å bygge disse enslige hyttene i skjærgården og ved tregrensen.
AP170324 UDI vil ha slutt på årelange opphold i mottak for mindre, enslige asylsøkere som har fått opphold, men mangler ID-papirer.
AP170324 UDI vil ha enslige mindreårige asylsøkere som har fått opphold ut av mottakene og bosatt umiddelbart.
AP170324 Mindreårige, enslige asylsøkere havner i to grupper på mottak i Norge : De som skal sendes til hjemlandet når de fyller 18 år og de som får innvilget såkalt ID-begrenset opphold, opphold for ett år av gangen mens de venter på ID-papirer.
AP170324 Men den praktiske logistikken, veier, vann og kloakk, gjør at få får tillatelse til å bygge disse enslige hyttene i skjærgården og ved tregrensen.
DB170322 Personer som tidligere bodde på mottak for enslige mindreårige i kommunen, sier at de ofte hadde kontakt med mannen.
DB170322 Mottaket har ikke gode nok rutiner på å forsikre seg om at alle enslige mindreårige vet hvem som er deres særkontakt, skrev UDI.
DB170322 Mannen, som nå er løslatt fra varetekt, eier asylmottak for enslige mindreårige asylsøkere, men er ikke daglig leder.
DB170322 Jeg er også preget av dette, sier den daglige lederen, som hevder at den overgrepssiktede mannen svært sjeldent har vært innom mottakene for enslige mindreårige.
DB170322 I oktober ble det ført tilsyn ved et nyetablert mottak med plass til 35 enslige mindreårige.
DB170322 En særkontakt skal ivareta den mindreåriges daglige omsorg, sikre at den enslige mindreårige får mulighet til å si sin mening og bli hørt i saker som angår ham eller henne.
VG170321 For ikke å snakke om de enslige Fantasy-entusiastene i Colombia eller Saudi-Arabia.
VG170321 Vi har et ansvar for alle enslige , mindreårige som kommer hit for å søke asyl.
VG170321 Utlendingsforvaltningen jobbersystematisk med å sikre at omsorgen for barn og enslige mindreårige i mottak ivaretas på en best mulig måte.
VG170321 Sakene tilknyttet enslige mindreårige er komplekse.
VG170321 Mange enslige mindreårige samarbeider ikke om oppsporing av familie.
VG170321 Kommuner som bosetter enslige mindreårige får ekstra tilskudd.
VG170321 I 2015 kom det over 5500 enslige mindreårige asylsøkere til Norge, mens det i 2016 kom kun 320.
VG170321 Flere tiltak er igangsattfor å bedre situasjonen for enslige , mindreårig i mottak.
VG170321 ENSLIGE MINDREÅRIGE : - Regjeringen har satt i gang en rekke tiltak for å hjelpe på den krevende situasjonen tilknyttet enslige , mindreårige asylsøkere i norske mottak.
VG170321 Dette vil redusere antallet enslige mindreårige med begrensede tillatelser i mottakene.
VG170321 Det er bevilget om lag 50 millioner til økt barnefaglig kompetanse og bemanning for enslige mindreårige over 15 år i 2017.
VG170321 Det er besluttet at enslige mindreårige med begrenset tillatelse som venter på dokumentert ID, skal bosettes etter fornyelse av den første tillatelsen.
VG170321 Debatt Vi har et ansvar for alle enslige , mindreårige som kommer hit for å søke asyl.
VG170321 Ansatte ved mottak for enslige mindreårige asylsøkere har den siste tiden beskrevet økende utfordringer med uro og utagering.
VG170321 Enslige mindreårige over 16 år med tidsbegrenset tillatelse som returnerer av egen vilje får også egen stønad for å lette byrden med å reintegrere seg i hjemlandet.
VG170321 Enslige , mindreårige asylsøkere er i en krevende situasjon.
VG170321 Enslige , mindreårige asylsøkere er en spesielt utsatt gruppe med særlige behov.
VG170321 Enslige , mindreårige asylsøkere er barn.
VG170321 ENSLIGE MINDREÅRIGE : - Regjeringen har satt i gang en rekke tiltak for å hjelpe på den krevende situasjonen tilknyttet enslige, mindreårige asylsøkere i norske mottak.
VG170321 | Barneombudet sterkt bekymret for enslige mindreårige i mottak ¶
VG170321 Videre legger han til at han mandag hadde et møte med flere frivillige organisasjoner for å diskutere situasjonen for enslige mindreårige.
VG170321 Videre foreslår de i brevet å sikre at samme standarder gjelder for enslige mindreårige over 15 år, som de som er under 15.
VG170321 URO : Det siste halve året har UDI blitt mer og mer bekymret for enslige mindreårige i mottak.
VG170321 Konstituert innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg ( Frp ) sier til VG at han kan forsikre om at regjeringen « tar denne situasjonen på sterkeste alvor », og legger til at enslige , mindreårige asylsøkere er en spesielt utsatt gruppe med særlige behov.
VG170321 I et brev til Justisdepartementet uttrykker Barneombudet sterk bekymring for forsvinninger, selvmordsforsøk og høyt skolefravær blant enslige mindreårige i norske asylmottak.
VG170321 Han mener den viktigste jobben er å forhindre at enslige mindreårige legger ut på den farlige reisen til Norge.
VG170321 De fleste av de enslige mindreårige er afghanske gutter på 16-17 år.
VG170321 Barneombudet viser videre til at forskningsinstituttet NIBR og flere verger for enslige mindreårige de har vært i kontakt med, er bekymret.
VG170321 - Derfor har vi satt i gang en rekke tiltak for å hjelpe på den krevende situasjonen tilknyttet enslige mindreårige asylsøkere i norske mottak.
VG170321 - Bakgrunnen for at vi sendte dette brevet er den økte bekymringen for enslige mindreårige i mottak.
VG170321 Enslige mindreårige prioriteres i alle ledd i utlendingsforvaltningen - ved registrering, innkvartering, saksbehandling og bosetting, sier Sandberg.
DB170321 Pensjonistene taper igjen - enslige rammes hardest Dagbladet Pluss ¶
DB170321 For alle enslige skal bo i slike små leiligheter som dem.
DA170321 Kuttet støtten til enslige mødre.
AA170321 Søndag ble rundt 3.000 personer, deriblant 200 enslige mindreårige, plukket opp fra båter utenfor kysten av Libya, opplyste den Italienske kystvakta.
AA170321 Den situasjonen mange enslige mindreårige er i nå, med det som for mange innebærer opphold i mottak på ubestemt tid, gjør at vi mener enslige mindreårige nå ikke får oppfylt rettighetene sine etter barnekonvensjonen ", heter det i brevet fra Barneombudet.
AA170321 Den situasjonen mange enslige mindreårige er i nå, med det som for mange innebærer opphold i mottak på ubestemt tid, gjør at vi mener enslige mindreårige nå ikke får oppfylt rettighetene sine etter barnekonvensjonen ", heter det i brevet fra Barneombudet.
AA170321 Barneombudet er bekymret over situasjonen for enslige mindreårige ved norske asylmottak.
AA170321 - Derfor har vi satt i gang en rekke tiltak for å hjelpe på den krevende situasjonen tilknyttet enslige mindreårige asylsøkere i norske mottak.
AA170321 - Bakgrunnen for at vi sendte dette brevet, er den økte bekymringen for enslige mindreårige i mottak.
AA170321 " Hovedgrunnen til svært mange av problemene vi nå ser blant enslige mindreårige, er en politikk som fører til usikkerhet og håpløshet.
AA170321 Enslige mindreårige prioriteres i alle ledd i utlendingsforvaltningen - ved registrering, innkvartering, saksbehandling og bosetting, sier Sandberg. ( ©NTB ) ¶
SA170320 Trygdeoppgjøret rammer de enslige hardest.
SA170320 Tall fra Pensjonistforbundet viser at det er de enslige som har fått størst svekkelse i kjøpekraften.
SA170320 Pensjonister, særlig de som er enslige , vil tape på årets trygdeoppgjør, ifølge Dagbladet.
DN170320 Tall fra Pensjonistforbundet viser at det er de enslige som har fått størst svekkelse i kjøpekraften.
DN170320 Pensjonister, særlig de som er enslige , vil tape på årets trygdeoppgjør, ifølge Dagbladet.
AA170320 For unge, enslige asylsøkere i Norge er det helt avgjørende at myndighetene tror på at de er under 18 år.
AA170320 Brevet krevde også at det blir slutt på ordningen med midlertidige oppholdstillatelser til enslige mindreårige.
SA170319 Rundt 3.000 mennesker, blant dem 200 enslige mindreårige, ble plukket opp fra båter utenfor kysten av Libya søndag, opplyser Italias kystvakt.
SA170319 Blant passasjerene var 200 enslige mindreårige, opplyser hjelpeorganisasjonene.
BT170319 Rundt 3.000 mennesker, blant dem 200 enslige mindreårige, ble plukket opp fra båter utenfor kysten av Libya søndag, opplyser Italias kystvakt.
BT170319 Blant passasjerene var 200 enslige mindreårige, opplyser hjelpeorganisasjonene.
AA170319 Rundt 3.000 mennesker, blant dem 200 enslige mindreårige, ble plukket opp fra båter utenfor kysten av Libya søndag, opplyser Italias kystvakt.
AA170319 Blant passasjerene var 200 enslige mindreårige, opplyser hjelpeorganisasjonene.
BT170316 Barn av enslige forsørgere uten høyere utdanning faller oftest utenfor, viser ny undersøkelse.
AA170316 UDI venter om lag 750 enslige mindreårige asylsøkere i 2017, til nå i år er tallet bare 45.
VG170315 Venstre og KrF ber også Justisdepartementet om å gi behandling av de enslige mindreårige topp prioritet - fremfor å bruke penger på tilbakekalle statsborgerskap ¶
VG170315 VG skrev i helgen om at UDI skal legge mer vekt på asylintervjuene på grunn av usikre alderstester, men at 100 av 174 intervjuer med enslige mindreårige i år har blitt gjort på videosamtale på Skype.
VG170315 UDI opplyste tidligere i mars at de har hatt utfordringer med å prioritere saksbehandlingen av enslige mindreårige i en periode, slik som de hadde ønsket, blant annet fordi de hadde andre føringer fra departementet.
VG170315 Så langt i år har 100 enslige mindreårige bare møtt saksbehandleren sin gjennom en PC-skjerm.
VG170315 Ropstad sier det bare skulle mangle at de enslige mindreårige får møte en saksbehandler, og mener statsråden bør vurdere å forby Skype-intervju med barn utenom unntakstilfeller.
VG170315 KREVER STOPP : Kjell Ingolf Ropstad ( KrF ) og Trine Skei Grande ( V ) er kritiske til at enslige mindreårige som skal aldersvurderes har blitt intervjuet på Skype.
VG170315 Justisdepartementet sier at både enslige mindreårige asylsøkere og tilbakekall av statsborgerskap er viktige saksfelt for dem.
VG170315 I tildelingsbrevet til Utlendingsdirektoratet ( UDI ) for 2017 har Justis- og beredskapsdepartementet skrevet at enslige mindreårige asylsøkere skal prioriteres i alle ledd i migrasjonskjeden, enten det gjelder saksbehandling, asylmottak og omsorgssentre, retur eller bosetting, svarer Åmland.
VG170315 Det betyr at 100 enslige mindreårige bare har møtt saksbehandleren sin gjennom en PC-skjerm.
DB170315 Det kommer for tiden få enslige mindreårige asylsøkere til Norge etter at det i 2015 kom nesten 5.500.
DA170315 Husleier på 9.-10.000 kroner er dessverre helt vanlig for mange enslige i Oslo, og netto utbetalt trygd er på 13.-15.000 kroner, sier Døskeland.
AA170315 Avisen skrev i helgen at 100 enslige mindreårige i år bare møtt sin saksbehandler sin gjennom en PC-skjerm.
AA170315 Per i dag sitter det 1519 enslige mindreårige i norske mottak.
AA170315 Men da jeg startet i et mottak for enslige mindreårige, kjente jeg at det var annerledes enn noe annet jeg hadde jobbet med tidligere.
AA170315 Mange av de enslige mindreårige asylsøkerne som kom til Norge høsten 2015 har nå fått opphold og er bosatt i kommuner.
AA170315 Kronikkforfatteren : Bodil Bulling er sosialkonsulent ved Steinkjer Mottakssenter, Avdeling for enslige mindreårige.
AA170315 Jeg orker, og ønsker, å være der for de enslige mindreårige, slik som mine kolleger også ønsker.
AA170315 Ingen jobb har preget meg så sterkt som det å jobbe med enslige mindreårige flyktninger.
AA170315 For de enslige mindreårige som nå venter i mottak er deres største angst nettopp « å bli hentet ».
AA170315 Alderstesting : Røntgenfotografering av håndleddet ved alderstesting av unge, enslige asylsøkere er en omstridt metode.
VG170311 Omtrent 1 av 10 har hjulpet til i mottak eller hjulpet enslige mindreårige bosatt i en kommune.
VG170311 VG skrev i forrige uke om at enslige mindreårige asylsøkere fortsatt alderstestes på samme måte som før - tross kraftig etikkrefs.
VG170311 Så langt i år har rundt 100 av 174 intervjuer av enslige mindreårige fra Afghanistan imidlertid blitt gjennomført på Skype, opplyser UDI til VG.
VG170311 Så langt i år har rundt 100 enslige mindreårige fra Afghanistan bare møtt saksbehandleren sin gjennom en PC-skjerm.
VG170311 Hun er en av mottakslederne som har slått alarm om forholdene for de enslige mindreårige i norske mottak nå.
VG170311 Det kom særlig mange enslige mindreårige asylsøkere i denne perioden, og vi har gjennomført intervjuer over Skype for å begrense ventetiden mest mulig, sier fagsjef Dag Bærvahr i asylavdelingen i UDI.
VG170311 Bakgrunn : Til tross for kraftig etikkrefs blir enslige mindreårige fortsatt testet på samme måte som før ¶
FV170311 - Alle skal ha noe å glede seg til, sier de ansatte med ansvar for femti ungdommer på Lyng mottak for unge, enslige asylsøkere.
AA170311 Så langt i år har rundt 100 av 174 intervjuer av enslige mindreårige fra Afghanistan blitt gjennomført på Skype, opplyser UDI til VG.
AA170311 Omtrent 1 av 10 har hjulpet til i mottak eller hjulpet enslige mindreårige bosatt i en kommune.
VG170310 Det er flest kvinner, mødre med ett eller flere av barna med seg, men også enslige menn som venter.
DB170309 Det går på assistert befruktning for enslige , eggdonasjon og hvilke type undersøkelser som skal være lov å gjøre på foster, blant annet, sier han.
DB170309 Bioteknologiloven - som regulerer flere etisk vanskelige spørsmål som eggdonasjon, assistert befruktning av enslige , og stamcellebehandling- har ikke vært revidert på mange år.
DA170309 Også enslige pensjonister har økt inntektene sine klart mer enn husholdningene sett under ett, mens yngre par uten barn og enslige forsørgere har hatt den svakeste veksten, på henholdsvis 2,2 prosent og 5,2 prosent i samme periode.
DA170309 Også enslige pensjonister har økt inntektene sine klart mer enn husholdningene sett under ett, mens yngre par uten barn og enslige forsørgere har hatt den svakeste veksten, på henholdsvis 2,2 prosent og 5,2 prosent i samme periode.
DA170309 Maral Houshmand har vært verge for enslige mindreårige asylsøkere i flere år.
DA170309 - På grunn av at alle enslige mindreårige registreres og får oppnevnt representant første gang i Oslo, har vi majoriteten av saker knyttet til oppnevning av representanter.
AA170309 Også enslige pensjonister har økt inntektene sine klart mer enn husholdningene sett under ett, mens yngre par uten barn og enslige forsørgere har hatt den svakeste veksten, på henholdsvis 2,2 prosent og 5,2 prosent i samme periode.
AA170309 Også enslige pensjonister har økt inntektene sine klart mer enn husholdningene sett under ett, mens yngre par uten barn og enslige forsørgere har hatt den svakeste veksten, på henholdsvis 2,2 prosent og 5,2 prosent i samme periode.
VG170308 UDI har rapportert om en forverring i mottakene for de enslige mindreårige og mottaksledere slår alarm og usikkerhet, angst, skolevegring, søvnproblemer og selvskading.
VG170308 UDI er veldig bekymret for enslige mindreårige i norske mottak ¶
VG170308 Kort forklart : Hvis det ble sett på som « urimelig » å sende de enslige mindreårige til internflukt i Kabul - fikk de innvilget beskyttelse. 1. oktober ble dette kravet fjernet, og bare i januar og februar har altså 159 barn fått beskjed om at de bare får opphold i Norge til de er 18 år.
VG170308 Dette fører også til at flere enslige mindreårige vil få lengre oppholdstid i mottak, sier Åmland.
VG170308 DELTAR IKKE : UDI har det siste halvåret merket en trend med at enslige mindreårige trekker seg tilbake, ikke deltar i fritidsaktiviteter, ikke får sove og ikke vil gå på skole.
VG170308 - Vi mener det er veldig alvorlige bekymringsmeldinger UDI sender om situasjonen for de enslige mindreårige.
VG170308 - Av de enslige mindreårige som søkte asyl i 2015/2016 er det relativt mange som ikke har et beskyttelsesbehov eller som ikke har avklart identitet.
VG170308 oktober, vilkåret som sa at å henvise en enslige mindreårig til internflukt i Kabul ikke må være « urimelig ».
DB170308 De har derfor foreslått en modell hvor barnetrygden ikke forsvinner i det husstanden kommer over den foreslåtte friinntektsgrensa på henholdsvis 386 000 kroner for enslige og 478 000 kroner for par.
AA170308 UDI har rapportert om en forverring i mottakene for de enslige mindreårige og har sagt at de er mest bekymret for de unge guttene som må ut når de fyller 18 år, ifølge VG.
VG170307 Utvalgets flertall vil øke barnetrygden til 23 000 kroner per barn samtidig som ytelsen avtrappes med 13,5 prosent for hver krone familieinntekten overstiger en friinntektsgrense på henholdsvis 386 000 kroner for enslige og 478 000 kroner for par.
DA170307 Dernest følger enslige med barn.
DA170307 * Den største gruppen mottakere er enslige .
DA170306 Noen kommuner har imidlertid allerede gjort i stand plasser for å ta imot enslige mindreårige.
DA170306 Kommunene blir bedt om å ta imot langt færre enslige mindreårige asylsøkere i år enn i fjor.
DA170306 I år er 800 enslige mindreårige asylsøkere ventet til Norge, ifølge UDIs siste prognose.
DA170306 I september i fjor fikk kommunene beskjed om å gjøre seg klare til å bosette 1100 enslige mindreårige asylsøkere.
DA170306 I fjor ble 15.988 flyktninger bosatt i 411 kommuner, av dem 1599 enslige mindreårige under 18 år.
DA170306 * Mange kommuner har gjort vedtak om hvor mange enslige mindreårige de skal motta, men har ennå ikke opprettet konkrete tiltak.
DA170306 Noen kommuner har imidlertid allerede gjort i stand plasser for å ta imot enslige mindreårige.
DA170306 Kommunene blir bedt om å ta imot langt færre enslige mindreårige asylsøkere i år enn i fjor.
DA170306 I år er 800 enslige mindreårige asylsøkere ventet til Norge, ifølge UDIs siste prognose.
DA170306 I september i fjor fikk kommunene beskjed om å gjøre seg klare til å bosette 1.100 enslige mindreårige asylsøkere.
DA170306 I fjor ble 15.988 flyktninger bosatt i 411 kommuner, av dem 1.599 enslige mindreårige under 18 år.
DA170306 * Mange kommuner har gjort vedtak om hvor mange enslige mindreårige de skal motta, men har ennå ikke opprettet konkrete tiltak.
BT170306 Noen kommuner har imidlertid allerede gjort i stand plasser for å ta imot enslige mindreårige.
BT170306 I år er 800 enslige mindreårige asylsøkere ventet til Norge, ifølge UDIs siste prognose.
BT170306 I september i fjor fikk kommunene beskjed om å gjøre seg klare til å bosette 1.100 enslige mindreårige asylsøkere.
BT170306 I fjor ble 15.988 flyktninger bosatt i 411 kommuner, av dem 1.599 enslige mindreårige under 18 år.
BT170306 ASYL : Kommunene blir bedt om å ta imot langt færre enslige mindreårige asylsøkere i år enn i fjor.
BT170306 * Mange kommuner har gjort vedtak om hvor mange enslige mindreårige de skal motta, men har ennå ikke opprettet konkrete tiltak.
AA170306 Noen kommuner har imidlertid allerede gjort i stand plasser for å ta imot enslige mindreårige.
AA170306 I år er 800 enslige mindreårige asylsøkere ventet til Norge, ifølge UDIs siste prognose.
AA170306 I september i fjor fikk kommunene beskjed om å gjøre seg klare til å bosette 1.100 enslige mindreårige asylsøkere.
AA170306 I fjor ble 15.988 flyktninger bosatt i 411 kommuner, av dem 1.599 enslige mindreårige under 18 år.
AA170306 * Mange kommuner har gjort vedtak om hvor mange enslige mindreårige de skal motta, men har ennå ikke opprettet konkrete tiltak.
AA170306 Småbarnsfamilier og særlig enslige forsørgere har sakket akterut i velstandsutviklingen de siste årene.
VG170305 VANSKELIGE TIDER : Forholdene for enslige mindreårige asylsøkere er vanskelige.
VG170305 Også Utlendingsdirektoratet mener tilstanden til enslige mindreårige har blitt verre de siste månedene.
VG170305 Bildet er av enslige mindreårige ved Torshov transittmottak under flyktningkrisen.
VG170305 Bakgrunn : UDI : Veldig bekymret for enslige mindreårige i norske mottak.
VG170305 60 verger for enslige asylsøkere har signert et opprop mot regjeringen med krav om å fjerne ordningen med midlertidig opphold som betyr at de unge må reise hjem igjen når de fyller 18 år.
VG170305 Til tross for kraftig etikkrefs blir enslige mindreårige fortsatt testet på samme måte som før.
VG170305 De fleste enslige mindreårige som i dag sitter i norske mottak er mellom 16 og 17 år og fra Afghanistan.
VG170305 Vi besluttet derfor likevel ikke å legge ned ytterligere mottak for enslige mindreårige i februar - og så må vi vurdere behovet fra måned til måned.
VG170305 UDI har vært klare på at de er veldig bekymret for tilstanden til enslige mindreårige i mottakene rundt om i landet nå.
VG170305 Den unge gutten er en av hele 434 enslige mindreårige som kom til Norge i 2015 - og som fremdeles ikke har fått svar om de får bli her eller ikke.
VG170305 De enslige mindreårige guttene bor på mottak i Brumund i Ringsaker kommune i Hedmark, og VG har snakket med dem i samråd med deres verger. 16-åringen Sina sier det har klødd så mye på kroppen etter at han var på asylintervju hos UDI.
VG170305 ALENE I NORGE : Tilstanden til enslige mindreårige i norske mottak er forverret, ifølge UDI.
VG170305 - Vi hadde utfordringer med å prioritere saksbehandlingen av enslige mindreårige i en periode, som i vi hadde ønsket, blant annet fordi vi hadde andre føringer fra departementet, som Storskog-sakene.
VG170305 434 enslige mindreårige som kom det året, sitter fortsatt uten vedtak.
DB170305 En tredje mulighet, som utvalget kunne vurdert nærmere, er å gjeninnføre et flatt tillegg i pensjonen til alle enslige alderspensjonister tilsvarende det som fantes i det gamle pensjonssystemet.
DB170303 Universitetet i Oslo ( UiO ) vil ikke lenger aldersteste enslige asylsøkere som kommer til Norge og sier de er under 18 år.
AA170303 Universitetet i Oslo ( UiO ) vil ikke lenger aldersteste enslige asylsøkere som kommer til Norge og sier de er under 18 år.
VG170301 For Ali Muhamedi, Ali Jafari og Mahdi Heidari ble disse testene avgjørende for at retur til Afghanistan kunne iverksettes, ettersom Norge ikke returnerer enslige , mindreårige.
DA170301 I gårsdagens Dagsavisen gikk KrF-leder Knut Arild Hareide og Venstre-leder Trine Skei Grande ut med en felles bønn til Ap og Høyre : De ba de store partiene om å snu, og bli med å endre reglene for midlertidig opphold til enslige mindreårige asylsøkere og reversere en av innstramningene i asylforliket på Stortinget, nemlig at rimelighetsvilkåret er fjernet.
DA170301 - Lauvås prøver å frasi seg ansvar for den uforsvarlige situasjonen som mange enslige mindreårige asylsøkere nå opplever, ved å vise til at det er KrF og V som har en samarbeidsavtale med regjeringen.
DA170301 - Arbeiderpartiet støtter midlertidig opphold for enslige mindreårige asylsøkere over 15 år og støttet fjerningen av rimelighetsvilkåret for internflukt.
VG170228 VG skrev tidlig i februar om at UDI nå er veldig bekymret for enslige mindreårige i norske mottak.
VG170228 VANSKELIGE TIDER : Norske mottak opplever en forverring i forholdene for enslige mindreårige, med økt usikkerhet og frustrasjon.
VG170228 Usikkerhet og frykt rår blant enslige mindreårige i norske mottak.
VG170228 Link AS har åtte mottak for enslige mindreårige i Norge.
VG170228 Hvis UDI etter en alderstest mener asylsøkeren er over 18 år, flyttes han fra et mottak for enslige mindreårige, som Hareid, og til et ordinært mottak som Jølster.
VG170228 Det siste oppdaterte UDI-tallet er at det befinner seg 1259 beboere i mottak for enslige , mindreårige asylsøkere.
VG170228 Bildet er av enslige mindreårige ved Torshov transittmottak under flyktningkrisen.
VG170228 Bakgrunn : UDI : Veldig bekymret for enslige mindreårige i norske mottak.
VG170228 - Orker ikke tanken på å fortsette flukten ¶ Enslige mindreårige er den mest sårbare gruppen i norske mottak, og de fleste er nå afghanske gutter på 16 til 17 år.
DA170228 Hun forklarte at det etter hvert ble et påfallende tråkk av enslige menn av alle nasjonaliteter til og fra 35-åringens leilighet når det var kvinner som bodde der.
DA170228 Venstre-leder Trine Skei Grande og KrF-leder Knut Arild Hareide er bekymret for enslige mindreårige asylsøkere som får midlertidig opphold i Norge.
DA170228 KrF og Venstre er opprørt over behandlingen av enslige mindreårige asylsøkere.
BT170228 En av dem er den 14-årige enslige nigerianske flyktningen Jon ( 14 ), som er i en interneringsleir i Libya.
AA170228 En av dem er den 14-årige enslige nigerianske flyktningen Jon ( 14 ), som er i en interneringsleir i Libya.
DB170227 ¶ KRITISERES : Regjeringa og Sylvi Listhaug får kritikk av 60 verger for enslige asylsøkere.
DB170227 Du kan vinne utrolige 203 millioner ¶ fra norsk tipping ¶ 60 verger for enslige asylsøkere har signert et opprop mot regjeringa.
DB170227 - Jeg har forståelse for at representanter og verger for enslige mindreårige kan oppleve barnas situasjon som vanskelig og belastende, sier han til avisen.
DB170226 Lokalene skulle dagen etter ha blitt tatt i bruk som mottak for enslige asylbarn. * 29. september.
DB170226 september : En leilighet i et mottakssenter for enslige asylbarn i Boden blir påtent. * 16. august : Samtlige beboere på et flyktningmottak i Arboga, der den såkalte Ikea-drapsmannen bodde, flyttes til andre mottak etter at søppelsekker med brannfarlig væske blir funnet ved en yttervegg. * 16. august : Noen setter opp et brennende trekors ved et a
DB170226 oktober : Ytterdøren til et hjem for enslige mindreårige flyktninger i Lund blir påtent.
DB170226 mars : Det begynner å brenne på et mottak for enslige asylbarn i Kolbäck.
DB170226 august : Det begynner å brenne på et mottakssenter for enslige asylbarn i Värnamo.
DA170226 Odd Erik Germundsson ( 69 ) har vært verge for enslige mindreårige asylsøkere siden 2003, og sier det aldri har vært verre enn det er nå.
DA170226 Mange unge enslige
DA170226 Han har jobbet med enslige mindreårige asylsøkere i tre tiår, og har vært verge siden 2003.
DA170226 For to uker siden kom beskjeden fra Justis- og beredskapsdepartementet : Enslige mindreårige asylsøkere som har fått en midlertidig oppholdstillatelse skal bosettes ute i kommunene.
DA170226 En rekke organisasjoner har engasjert seg sterkt i de enslige mindreåriges sak.
DA170226 - Jeg har forståelse for at representanter og verger for enslige mindreårige kan oppleve barnas situasjon som vanskelig og belastende.
DA170226 januar i år bodde det 1.405 enslige mindreårige asylsøkere på mottak. 90 prosent kommer fra Afghanistan, og de fleste er i 16-17-årsalderen.
BT170223 Poenget med å øke barnetrygden generelt, i tillegg til at enslige forsørgere og de med flere barn får en ekstra økning, er at dette er tiltak vi vet hjelper mot fattigdom.
DB170221 Med en livsaktig dukke trygt spent fast i passasjersetet, suste den enslige sjåføren forbi andre bilister i et samkjøringsfelt, som er forbeholdt kjøretøy med to eller flere personer i.
SA170220 FOTO : Marita Aarekol ¶ | « Bruga ved » til å lære norsk ¶ 5297 enslige , mindreårige asylsøkere kom til Norge i fjor.
SA170220 Ny rapport viser at flere enslige mindreårige asylsøkere fortsetter å selge og bytte sex for å overleve, også etter at de er kommet til Norge.
SA170220 FOTO : Johansen, Erik / NTB scanpix ¶ | Enslige mindreårige asylsøkere bytter sex for å overleve i Norge ¶
DB170220 ¶ OPPHEVE MIDLERTIDIG OPPHOLD : I ny rapport kommer det frem en anbefaling om å oppheve midlertidig opphold for enslige mindreårige asylsøkere.
DB170220 Rapporten bygger på analyse av statistikk over forsvunne enslige mindreårige i perioden 2008 til juni 2015, samt intervjuer med ansatte ved EMA-mottak ( mottak for enslige mindreårige asylsøkere ), omsorgssenter, lokal barneverntjeneste og politistasjon.
DB170220 Rapporten bygger på analyse av statistikk over forsvunne enslige mindreårige i perioden 2008 til juni 2015, samt intervjuer med ansatte ved EMA-mottak ( mottak for enslige mindreårige asylsøkere ), omsorgssenter, lokal barneverntjeneste og politistasjon.
DB170220 Norske myndigheter er flinke til å ta vare på enslige mindreårige, men det betyr ikke at vi ikke kan bli bedre, skriver Torkil Åmland ( Frp ), konstituert statssekretær for innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug, i en e-post til Dagbladet.
DB170220 I perioden fra 2008 til juni 2015 forsvant 625 enslige mindreårige asylsøkere fra omsorgssentre og mottak i Norge, og antallet unge med afghansk nasjonalitet har vært i flertall.
DB170220 Blant de konkrete anbefalingene finner vi også det å overføre ansvaret for enslige mindreårige fra UDI til barnevernet, og å flytte tilsynet av EMA-mottak fra UDI til Fylkesmannen.
DB170220 ( Dagbladet ) : På vegne av Justis- og beredskapsdepartementet, har By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved Høgskolen i Oslo og Akershus, utarbeidet en rapport om forebygging og oppfølging av enslige mindreårige asylsøkere som forsvinner fra mottak og omsorgssentre.
AP170219 Ny rapport viser at flere enslige mindreårige asylsøkere fortsetter å selge og bytte sex, også etter at de er kommet til Norge.
AP170219 I en ny rapport fra Pro Sentret, om enslige mindreårige asylsøkeres erfaringer med salg og bytte av sex, kommer det frem at enslige mindreårige asylsøkere er spesielt sårbare for utnytting når det gjelder salg og bytte av sex.
AP170219 I en ny rapport fra Pro Sentret, om enslige mindreårige asylsøkeres erfaringer med salg og bytte av sex, kommer det frem at enslige mindreårige asylsøkere er spesielt sårbare for utnytting når det gjelder salg og bytte av sex.
AP170219 I 2015 var over 90 prosent av de enslige mindreårige asylsøkerne til Norge gutter.
AP170219 En rekke enslige mindreårige asylsøkere fra Afghanistan har nylig forsøkt å ta livet sitt i Sverige.
AP170219 - Først og fremst ønsker vi å øke bevisstheten til de som jobber med enslige mindreårige asylsøkere og styrke kunnskapen deres til hvordan de kan snakke med asylsøkerne om dette, sier Norli.
VG170218 * Både gifte, samboere, enslige og likekjønnede par kan bli fosterforeldre.
BT170218 Den store gruppen med enslige , mindreårige asylsøkere fra Afghanistan er ifølge politiet en gruppe som kriminelle retter seg inn mot.
BT170218 Enslige mindreårige asylsøkere er blant de utsatte.
BT170218 Den store gruppen med enslige , mindreårige asylsøkere fra Afghanistan er ifølge politiet en gruppe som kriminelle retter seg inn mot.
BT170218 Enslige mindreårige asylsøkere er blant de utsatte.
BT170218 Mener Lysbakken for alvor at alle som er enslige , eller har tre barn, har det ille ?
BT170218 Forrige uke kunne vi lese i BT at Audun Lysbakken ønsker å hjelpe folk som sliter økonomisk, ved å øke barnetrygden for enslige forsørgere og familier med tre eller flere barn.
BT170218 For det første er det stigmatiserende, ved at det bombastisk slår fast at alle enslige og familier med flere barn sliter.
BT170218 Den enslige skal få 990 kroner ekstra i måneden, og det skal bli gitt et tillegg på hele 250 kroner for barn nummer tre og fire.
BT170218 Mener Lysbakken for alvor at alle som er enslige , eller har tre barn, har det ille ?
BT170218 Forrige uke kunne vi lese i BT at Audun Lysbakken ønsker å hjelpe folk som sliter økonomisk, ved å øke barnetrygden for enslige forsørgere og familier med tre eller flere barn.
BT170218 For det første er det stigmatiserende, ved at det bombastisk slår fast at alle enslige og familier med flere barn sliter.
BT170218 Den enslige skal få 990 kroner ekstra i måneden, og det skal bli gitt et tillegg på hele 250 kroner for barn nummer tre og fire.
AA170218 Den store gruppen med enslige , mindreårige asylsøkere fra Afghanistan er ifølge politiet en gruppe som kriminelle retter seg inn mot.
AA170218 Enslige mindreårige asylsøkere er blant de utsatte.
AA170218 Dessuten flytter vi en grense, for dersom enslige kvinner skal få slik hjelp, så blir neste steg å hjelpe menn i lignende situasjon.
DB170217 For å håndtere boligmangel blant unge, og samtidig redusere antall enslige eldre, fikk man i gang en tjeneste som kopler unge mennesker med eldre som har overskuddsrom.
DA170217 UDI og en rekke organisasjoner har lenge vært sterkt bekymret for situasjonen til de enslige mindreårige asylsøkerne som blir sittende i mottak på ubestemt tid.
DA170217 For en uke siden kom beskjeden fra Justis- og beredskapsdepartementet : Enslige mindreårige asylsøkere som har fått en midlertidig oppholdstillatelse skal bosettes ute i kommunene.
DA170217 Et flertall på Stortinget besluttet før jul at enslige mindreårige skal bosettes.
DA170217 Det er bredt dokumentert at situasjonen for enslige mindreårige på mottak er prekær.
DA170217 Dagsavisen har vært i kontakt med Justis- og beredskapsdepartementet for å få klarhet i hvorfor enslige mindreårige ikke skal bosettes rett etter at det er fattet et vedtak.
DA170217 ( NTB ) ¶ | - Uforståelig ¶ Enslige mindreårige asylsøkere som har fått midlertidig opphold skal bosettes, men først etter at de har bodd på mottak i over et år.
BT170217 Det japanske instituttet for befolknings- og trygdeforskning gjennomførte i fjor en undersøkelse blant enslige japanere, som også i stadig mindre grad har sex.
AA170217 Det japanske instituttet for befolknings- og trygdeforskning gjennomførte i fjor en undersøkelse blant enslige japanere, som også i stadig mindre grad har sex.
AA170217 « Sex som kapital » handler om kunnskapen i hjelpeapparatet, og « Mistanker og magefølelse » handler om enslige , mindreårige asylsøkere.
DA170216 Sammen med et titalls innbyggere i Roya-dalen hjelper han folk over grensen fordi de mener at fransk grensepoliti ulovlig returnerer enslige mindreårige asylsøkere til Italia, i stedet for å gi dem hjelp fra det offentlige.
DA170216 Jeg har også sett bevæpnede militære løpe etter unge enslige mindreårige, sier Herrou.
DA170216 - Jeg har fire enslige mindreårige her som ønsker å dra til Norge, sier Cédric Herrou ( 37 ) på telefon til Dagsavisen etter dommen.
AA170215 Vi må ta på alvor at mange enslige mindreårige som er kommet til Norge, er i en vanskelig situasjon, slår innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) fast.
AA170215 Varsler om selvmordsplaner på internett, selvmordsforsøk og unge, enslige asylsøkere som tar sitt eget liv, får alarmen til å gå både i Norge og Sverige.
AA170215 Norsk institutt for by- og regionforskning anbefaler i en rapport å slutte å gi midlertidig opphold til enslige asylsøkere mellom 16 og 18 år og heller innvilge permanent opphold, skriver ABC Nyheter.
AA170215 I Sverige diskuterteMigrationsverket, sosialetaten og helsetilsynet onsdag hvordan en selvmordsbølge blant unge enslige asylsøkere skal unngås.
AA170215 Han besøkte denne uken et mottak for enslige mindreårige asylsøkere.
AA170215 Fire svenske myndighetsorganer satt onsdag i krisemøte for å diskutere hvordan en selvmordsbølge blant unge enslige asylsøkere skal unngås.
AA170215 Et nettverk av sosialarbeidere og pedagoger har slått alarm om at enslige barn og ungdommer som kommer til Sverige, skal ha planlagt selvmord i grupper på nettet og sendt ut bilder og budskap som oppfordrer til selvmord.
AA170215 Den siste tiden har flere enslige afghanske gutter forsøkt å ta livet av seg, ifølge Ensamkommandes förbund.
AA170215 - Jeg kan bekreftet at det per i dag ikke er et eget program for assistert retur som er tilrettelagt for enslige mindreårige fra Afghanistan, svarte Listhaug i januar.
AA170215 111 enslige mindreårige fra Afghanistan fikk i fjor avslag på sine asylsøknader.
AA170215 Midlertidig opphold for enslige , mindreårige asylsøkere bidrar til forsvinninger, mener forskere.
AA170215 For å forebygge forsvinninger og « sikre den nødvendige omsorg og oppfølging », foreslår også rapporten at barnevernet bør overta ansvaret for enslige asylsøkere mellom 15 og 18 år.
AA170215 En av anbefalingene i rapporten fra Norsk institutt for by- og regionforskning ( NIBR ) er å slutte å gi midlertidig opphold til enslige asylsøkere mellom 16 og 18 år og heller innvilge permanent opphold, skriver ABC Nyheter.
VG170214 UDI er bekymret for det store antallet enslige mindreårige som har blitt sittende altfor lenge i norske mottak.
VG170214 Midlertidig oppholdstillatelse til enslige mindreårige asylsøkere gis enten : ¶ * 1 Med tidsbegrensning, altså at de får midlertidig opphold til de fyller 18 år og må reise hjem. * 1 Eller med ID-begrensning, altså at de får opphold, men tillatelsen må fornyes hvert år til de skaffer dokumentasjon på sin identitet.
VG170214 Men å skaffe ID-papirer kan være en tidkrevende prosess, og så langt har de enslige mindreårige måttet vente i mottakene.
VG170214 Les også : UDI melder om flere forsøk på selvdrap i mottak for enslige mindreårige ¶
VG170214 Ifølge UDI har tilstanden til enslige mindreårige i norske mottak blitt verre det siste halvåret.
VG170214 I juni 2014 bestemte Barne - og likestillingsdepartementet at enslige mindreårige med begrenset tillatelse ikke skal bosettes.
VG170214 Etter å ha høstet skarp kritikk for at enslige asylbarn får satt livene sine på vent i mottak, vil regjeringen likevel bosette barn med midlertidig opphold.
VG170214 De enslige mindreårige som har midlertidig opphold og skal ut når de er 18 år, skal fortsatt ikke bosettes.
VG170214 Bare i desember forsvant 63 enslige asylsøkere under 18 år fra mottak i Norge.
BT170214 Regjeringen skal før sommeren legge frem en evaluering av bioteknologiloven, hvor spørsmål som ja eller nei til surrogati, eggdonasjon og assistert befruktning for enslige vil bli vurdert.
AA170214 Av de bosatte var 1.599 enslige mindreårige.
AA170214 Aldri tidligere har det vært bosatt så mange enslige mindreårige i norske kommuner i løpet av ett år.
AP170213 Regjeringen skal før sommeren legge frem en evaluering av bioteknologiloven, hvor spørsmål som ja eller nei til surrogati, eggdonasjon og assistert befruktning for enslige vil bli vurdert.
AP170213 Regjeringen skal før sommeren legge frem en evaluering av bioteknologiloven, hvor spørsmål som ja eller nei til surrogati, eggdonasjon og assistert befruktning for enslige vil bli vurdert.
VG170212 Han er for aktiv dødshjelp, at innvandrere kan stemme i lokale valg, for å legalisere cannabis og for at homofile og enslige kan ha barn med hverandre.
AA170212 Han vil ha en universell ordning hvor alle får mer, og størst økning får enslige forsørgere og familier med tre og flere barn, skriver Bergens Tidende.
AA170212 Men den største økningen skal gis til enslige forsørgere og til familier med tre eller flere barn, skriver Bergens Tidende.
BT170211 Lysbakken vil fortsette med en universell ordning hvor alle skal få litt mer, men hvor enslige forsørgere og familier med tre, fire og fem barn vil få ekstra påslag.
BT170211 For enslige forsørgere, som i dag får et tillegg på vel 670 kroner måneden for barn mellom 0 og 3 år, ville vi øke denne til 990 kroner måneden, og la den vare til barna blir myndige.
BT170211 Lysbakken vil fortsette med en universell ordning hvor alle skal få litt mer, men hvor enslige forsørgere og familier med tre, fire og fem barn vil få ekstra påslag.
BT170211 For enslige forsørgere, som i dag får et tillegg på vel 670 kroner måneden for barn mellom 0 og 3 år, ville vi øke denne til 990 kroner måneden, og la den vare til barna blir myndige.
VG170209 ØKT FRUSTRASJON : UDI har gjort en internundersøkelse i norske mottak og konkluderer med at tilstanden til enslige mindreårige er forverret.
VG170209 | UDI : Veldig bekymret for enslige mindreårige i norske mottak ¶
VG170209 Vi hadde utfordringer med å prioritere saksbehandlingen av enslige mindreårige i en periode, som i vi hadde ønsket, blant annet fordi vi hadde andre føringer fra departementet, som Storskog-sakene.
VG170209 VG skrev tidligere i januar om at 182 enslige mindreårige i fjor forsvant fra norske mottak.
VG170209 Tilstanden til enslige mindreårige har blitt verre det siste halvåret, ifølge UDI.
VG170209 I løpet av januar og februar får 900 enslige mindreårige vite om de får bli her i Norge - eller om de må ut.
VG170209 I et skarpt brev til Sylvi Listhaug ( Frp ) advarte UDI i desember mot følgene av at en stadig større gruppe enslige asylbarn får satt livene sine på vent i mottak.
VG170209 I en urolig situasjon ¶ Enslige mindreårige er den mest sårbare gruppen i norske mottak, og de fleste er nå afghanske gutter på 16 til 17 år.
VG170209 De har nå fått melding om flere forsøk på selvdrap i mottak for enslige mindreårige.
VG170209 DELTAR IKKE : UDI har det siste halvåret merket en trend med at enslige mindreårige trekker seg tilbake, ikke deltar i fritidsaktiviteter, ikke får sove og ikke vil gå på skole.
DA170209 I nær framtid skal UDI gi svar til 900 enslige mindreårige som kom til Norge under flyktningkrisen i 2015.
DA170209 I januar fikk 98 enslige mindreårige en midlertidig tillatelse.
DA170209 I 2016 økte bruken av midlertidig oppholdstillatelse til enslige mindreårige kraftig.
DA170209 Barneombudet og en rekke organisasjoner har ropt varsku lenge for situasjonen til enslige mindreårige flyktninger som bor på norske mottak.
DA170209 - Det er også rapportert om tilfeller av selvskading, og vi kjenner til at det den senere tiden har vært flere selvmordsforsøk i mottak for enslige mindreårige asylsøkere.
DA170209 I nær framtid skal UDI gi svar til 900 enslige mindreårige som kom til Norge under flyktningkrisen i 2015.
DA170209 I januar fikk 98 enslige mindreårige en midlertidig tillatelse.
DA170209 I 2016 økte bruken av midlertidig oppholdstillatelse til enslige mindreårige kraftig.
DA170209 Barneombudet og en rekke organisasjoner har ropt varsku lenge for situasjonen til enslige mindreårige flyktninger som bor på norske mottak.
DA170209 - Det er også rapportert om tilfeller av selvskading, og vi kjenner til at det den senere tiden har vært flere selvmordsforsøk i mottak for enslige mindreårige asylsøkere.
AP170209 Madadi mener at de mange selvmordsforsøkene skyldes Sveriges skjerping av asyllovgivningen for enslige , mindreårige asylsøkere.
AP170209 En rekke enslige mindreårige asylsøkere fra Afghanistan har de siste to ukene begått selvmord eller forsøkt å ta livet sitt i Sverige.
AP170209 De enslige , mindreårige asylsøkerne var bosatt på mottak flere steder i Sverige.
AA170209 Nærmere 42.000 asylsøkere kom fra Afghanistan og av disse var 23.480 enslige mindreårige. 2.100 enslige mindreårige asylsøkere fikk innvilget opphold i Sverige i fjor, mens 600 andre fikk avslag, viser tall fra Migrationsverket.
AA170209 Madadi mener at de mange selvmordsforsøkene må tilskrives svenske myndigheters skjerping av asyllovgivningen for enslige , mindreårige asylsøkere.
AA170209 I 2016 søkte i underkant av 29.000 flyktninger asyl i Sverige, og i år anslår Migrationsverket at i underkant av 35.000 vil søke asyl, blant dem 2.400 enslige mindreårige. ( ©NTB ) ¶
AA170209 En rekke enslige mindreårige asylsøkere fra Afghanistan har de siste to ukene begått selvmord eller forsøkt å ta livet sitt i Sverige.
AA170209 2.100 enslige mindreårige asylsøkere fikk innvilget opphold i Sverige i fjor, mens 600 andre fikk avslag, viser tall fra Migrationsverket.
VG170208 - Vi bidrar til at enslige damer, for det er stort sett de som får hjelp, kan bo hjemme lenger, forteller Tore Gran og peker på at alle eldre som hjelper andre eldre med for eksempel handling, følge til legen eller tannlegen bidrar til at samfunnet sparer store beløp fordi man dermed kan utsette å eventuelt flytte på syk
DA170208 | Flere enslige mindreårige asylsøkere får midlertidig opphold ¶
DA170208 UDIs tall fra januar 2017 viser at 98 enslige mindreårige asylsøkere fikk midlertidig opphold denne måneden.
DA170208 I 2016 fikk 316 enslige mindreårige midlertidig oppholdstillatelse.
DA170208 - De entydige signalene som nå kommer fra Redd Barna og vergene til enslige unge asylsøkere er svært alvorlige.
AP170208 33 søkere har oppgitt at de er enslige mindreårige.
AA170208 I tillegg legges mottaket for enslige mindreårige asylsøkere avdeling II i Sunndal ned, med 34 plasser.
VG170207 I oktober 2015 startet den siktede kvinnen et firma som blant annet fant fosterhjem til enslige mindreårige asylsøkere.
VG170207 43 enslige asylsøkere bor i huset.
DB170207 Enslige jødiske barn opp til 17 år kunne komme inn i England, så lenge det fantes en vertsfamilie for dem.
AA170206 Det er ofte flyktninger, enslige forsørgere, unge uten jobb og familier med felles lav inntekt.
AA170204 Tidligere har både barnefamilier, enslige eldre og studenter åpnet hjemmet sitt for de internasjonale studentene.
AA170204 Mer til enslige forsørgere ¶
AA170204 - Det er ofte flyktninger, enslige forsørgere, unge uten jobb og familier med felles lav inntekt som blir hengende faretruende langt etter, sier velferdsdirektør Erik Stene.
DB170203 Canada foretrekker hele familier, kvinner og barn, men vil unngå enslige menn, dels av sikkerhetsgrunner, dels fordi de er vanskeligere å integrere.
AP170203 Ledelsen på Trandum er åpen for dialog og vi vil følge opp med dem spørsmål knyttet til innlåsing, aktivitetstilbud for personer som sitter der lenge og det faktum at barn, herunder enslige , mindreårige asylsøkere, fortsatt fengsles på Trandum.
AP170203 - De har fått en egen avdeling for familier, for enslige mindreårige og en ny sikkerhetsavdeling.
AA170203 I den forbindelse er det knyttet spenning til hvordan regjeringen vil stille seg til blant annet eggdonasjon og til kunstig befruktning for enslige .
BT170130 Men i likhet med norske studenter foretrekker gjerne unge, enslige , oftest mannlige, flyktninger gjerne bolig i de sentrale bydelene.
BT170130 I bofellesskap kan enslige unge betale 4000 kroner hver, for egen bolig er grensen 8000 kroner.
DN170129 - Politikerne later som om problemet forsvinner når de sender unge og enslige barn tilbake til krig og elendighet.
DB170129 De registrerer bare barn som søker asyl som enslige .
DB170129 Dagbladet avdekket i serien « Skyggebarna » hvordan enslige mindreårige asylsøkere, og unge menneskehandelofre, er blitt behandlet i Norge.
DB170129 - Barnevernet er generelt for lite involvert i saker som gjelder enslige mindreårige, og dette er et problem i mange av de europeiske landene, sier Christoffersen.
AP170128 | Det er ubegripelig at norske politikere vil tilby kunstig befruktning til enslige Espen Ottosen ¶
AP170128 I begynnelsen av januar fortalte Hadia Tajik at Arbeiderpartiets nye partiprogram antagelig vil åpne for kunstig befruktning for enslige .
SA170127 Det skal legges ned tolv ordinære mottak og åtte mottak for enslige mindreårige asylsøkere.
DN170127 Det skal legges ned tolv ordinære mottak og åtte mottak for enslige mindreårige asylsøkere.
DB170127 ¶ Nye nedleggelser av mottak for enslige mindreårige : 304 plasser blir nedlagt for enslige mindreårige.
DB170127 ¶ Nye nedleggelser av mottak for enslige mindreårige : 304 plasser blir nedlagt for enslige mindreårige.
DB170127 Transittmottak : 1 100 og 200 for enslige mindreårige ( 140 fra 1. juni ) ¶
DB170127 Ordinære mottak : 10 700 og 1 600 for enslige mindreårige ¶
DB170127 Det er snakk om tolv ordinære mottak med 1 840 plasser og åtte mottak for enslige mindreårige med 304 plasser.
DB170127 ¶ VIL HA HELHETLIG VURDERING : Ansatte i asylmottak fortviler over at asylsøkere som har oppgitt å være enslige mindreårige flyttes til voksenmottak på grunn av den medisinske alderstesten.
DB170127 Slik situasjonen er i dag opplever vi at UDI ikke gjennomfører en helhetlig vurdering av alder før de flytter enslige mindreårige som er antatt overårige til voksenmottak.
DB170127 Sammenlignet med mottak for enslige mindreårige asylsøkere er det ikke døgnbemanning på mottak for voksne og det er langt færre ansatte per beboer.
DB170127 Regjeringen har gjentatte ganger løftet frem at det er viktig å sikre at voksne asylsøkere ikke blir boende på mottak for enslige mindreårige.
DB170127 Potensielt enslige mindreårige overlates til seg selv etter klokken fire.
DB170127 Ansatte i asylmottak fortviler over at asylsøkere som har oppgitt å være enslige mindreårige flyttes til voksenmottak på grunn av den medisinske alderstesten.
BT170127 På landsbasis blir 20 asylmottak lagt ned med totalt 1820 ordinære plasser og 285 plasser for enslige mindreårige.
BT170127 I tillegg legges mottaket for enslige mindreårige asylsøkere i Hyllestad i Sogn ned med sine 40 plasser.
BT170127 Det skal legges ned tolv ordinære mottak og åtte mottak for enslige mindreårige asylsøkere.
AP170127 Det skal legges ned tolv ordinære mottak og åtte mottak for enslige mindreårige asylsøkere.
DB170125 Kundene er alt fra prisbevisste barnefamilier og enslige mødre til studenter, gjerne mennesker som tenker på miljøet og vil bidra til at mindre mat kastes.
DB170123 ¶ BEKYMRET : Måten barn og enslige mindreårige asylsøkere blir tatt imot på i Norge, er svært bekymringsfull, mener barneombud Anne Lindboe.
DB170121 I tillegg har vi, sammen med KrF og Venstre, klart å løfte de enslige minstepensjonistene, som har blitt hengende etter altfor lenge.
DB170120 Nå kan enslige kvinner få reserverte seterader på flyet.
AP170119 Når Sylvi Listhaug sier at vi som er enslige asylbarn har urealistiske forventninger om hva vi kan oppnå i Norge, sender hun et signal om at vi er annerledes enn våre jevnaldrende, skriver Ismail A.
SA170118 - Det er 100.000 av disse pengene som kan disponeres for å gi skiskole til barn og unge med foreldre som har begrenset økonomi, og naturligvis også for enslige mindreårige flyktninger, sier Rosnes.
DB170116 Å fly er ikke utrygt for kvinnelige enslige passasjerer.
DB170116 | Reserverer egne seterader til enslige kvinner ¶
DB170115 At André Boas begår noen klare feil i programmet er selvfølgelig ergerlig for ham, men det er det også for den enslige moren med tre barn, som om få år potensielt sett kunne stått med et råttent tak og en kjempreregning på grunn av Boas feil, sier Schrøder til Dagbladet.
BT170115 SVÆRT MANGE ENSLIGE : Hele 91 prosent av de 28.200 mindreårige flyktningene og migrantene som ankom Italia i fjor, var enslige .
BT170115 SVÆRT MANGE ENSLIGE : Hele 91 prosent av de 28.200 mindreårige flyktningene og migrantene som ankom Italia i fjor, var enslige.
BT170115 Nærmere 26.000 enslige mindreårige satte livet på spill ved å flykte i båter over Middelhavet i fjor, og dette var mer enn dobbelt så mange som året før.
DB170114 De visste hvor det bodde litt engstelige enslige gamle og la turen innom.
BT170113 Og dersom assistert befruktning til enslige kvinner tillates, hvorfor skal ikke enslige menn få samme tilbud ?
BT170113 Og dersom assistert befruktning til enslige kvinner tillates, hvorfor skal ikke enslige menn få samme tilbud ?
BT170113 Det må jo også omfatte eggdonasjon i tilfeller der den enslige har behov for det.
BT170113 Ap har foreslått at enslige kvinner kan få assistert befruktning.
AP170113 Det er knyttet spesielt stor spenning til hvilke konklusjoner Regjeringen vil lande på når det gjelder eggdonasjon og assistert befruktning for enslige i Norge.
AP170113 - Hva mener du personlig om assistert befruktning for enslige ?
DB170110 ¶ GODT BESØKT : Utlendingsinternatet på Trandum har på tampen av fjoråret vært fylt av afghanske enslige mindreårige som norske utlendingsmyndigheter mener har løyet om alderen sin og må sendes ut.
BT170108 Ja til eggdonasjon og ja til assistert befruktning for enslige kvinner, sier Ap i sitt nye forslag til program.
DB170107 I forslaget til nytt partiprogram vil Arbeiderpartiet tillate eggdonasjon og assistert befruktning for enslige .
DB170107 Jeg kommer til å få en jobb og datteren min kommer til å få et godt liv, men jeg vet at det finnes mange enslige foreldre der ute som er mye mer utsatt.
DB170107 40 prosent av barn i hjem med enslige foreldre er fattige.
BT170107 ØKONOMI : Mange enslige sliter med å få økonomien til å strekke til.
BT170107 Vi må sørge for at enslige ikke utsettes for flere belastninger enn andre i samfunnet.
BT170107 Jeg ser det som en viktig sak å kjempe for at enslige også kan nyte godt av en rettferdig fordeling av goder og ikke utsettes for flere belastninger enn andre i samfunnet.
BT170107 De har i tillegg begrensninger i lånemarkedet og får ofte ekstrakostnader fordi de er enslige .
BT170107 Av den grunn er det mange enslige som sliter med å få økonomien til å strekke til.
BT170107 Enslige er ikke bare aleneboende, de har bare én inntekt.
AP170107 Vanskelig å adoptere eller bli fosterhjem for enslige ¶ Enslige har adgang til å adoptere eller bli fosterforeldre i Norge i dag.
AP170107 Vanskelig å adoptere eller bli fosterhjem for enslige
AP170107 Thors har siden 2011 drevet bloggen « mitt storkebarn » og har vært med å starte foreningen FEMA som jobber for at enslige skal få lov til få assistert befruktning.
AP170107 Ta testen her og sjekk hva Aftenpostens lesere mener om assistert befrukting for enslige , eggdonasjon og surrogati : Hvordan bør det være tillatt å lage barn i Norge ?
AP170107 Så godt som samtlige land Norge har adopsjonsavtale med sier nei til at enslige skal få adoptere og for mange fosterbarn ønskes det hjem med to foreldre.
AP170107 Olavs hospital mener det er snakk om over tusen enslige , norske kvinner som reiser utenlands for assistert befruktning årlig.
AP170107 Når lesbiske får hjelp av det offentlige, ser jeg ikke noen grunn til at ikke enslige skal få hjelp, sier Thors.
AP170107 Leder Kristin Halvorsen hørte til flertallet i Bioteknologirådet som sa nei til at enslige skal tillates assistert befruktning i Norge.
AP170107 Kjos har informert partileder Siv Jensen om at hun mener det bør bli tillatt for enslige å få assistert befruktning i Norge.
AP170107 Jeg synes i alle fall vi skal ta diskusjonen om å tillate sæddonasjon til enslige kvinner, sier Høyres Tone W.
AP170107 Ikke tillatt i Norge, hverken for enslige eller par.
AP170107 I praksis er det likevel få enslige som får lov til å adoptere eller bli fosterforeldre.
AP170107 I Sverige fikk enslige anledning til å få assistert befruktning fra 1. april 2016.
AP170107 I Norge har ikke enslige i dag ikke lov til å få assistert befruktning.
AP170107 Han viser til at enslige uansett reiser utenlands og får denne typen behandling i stor skala.
AP170107 Han mener enslige kvinner bør få tilgang på assistert befruktning på lik linje med par.
AP170107 Flertallet i Bioteknologirådet - et rådgivende organ oppnevnt av Regjeringen - bestemte seg høsten 2014 for å si nei til assistert befruktning for enslige .
AP170107 Denne våren blir assistert befruktning for enslige et tema år Regjeringen skal legge frem en stortingsmelding om bruk av bioteknologi.
AP170107 Av disse ble rundt 500 utført på enslige kvinner, resten på lesbiske eller heterofile par.
AP170107 Assistert befruktning for enslige .
AP170107 - Jeg vil anslå at over tusen norske enslige får assistert befruktning i utlandet årlig, sier han.
AP170107 - Jeg hørte til flertallet som sa nei til assistert befruktning for enslige , litt til min egen overraskelse, sier leder Kristin Halvorsen.
AP170107 - Jeg har gitt beskjed til min partileder om at jeg personlig mener Fremskrittspartiet bør være for assistert befruktning for enslige , sier Frps Kari K.
AP170107 - Det finnes ingen studier som viser at enslige mødre gir dårligere omsorg.
AP170107 - Enslige kan adoptere i Norge i dag.
AP170107 Åpne for assistert befruktning for enslige .
AP170107 « Ap vil åpne for assistert befruktning for enslige », heter det i forslaget som ser ut til å få enstemmig tilslutning fra programkomiteen.
AP170107 Mange enslige blir gravide i utlandet ¶
AP170107 KrFs helsepolitiske talsperson Olaug Bollestad advarer mot å si ja til eggdonasjon og assistert befruktning for enslige .
AP170107 Ja til eggdonasjon og ja til assistert befruktning for enslige kvinner, sier Ap i sitt nye forslag til program.
AP170107 I Sverige fikk enslige anledning til å få assistert befruktning fra 1. april 2016.
AP170107 Eksperter anslår at over tusen norske kvinner hvert år reiser utenlands for å få hjelp til å gravide på grunn av det norske forbudet mot sæddonasjon og assistert befruktning til enslige .
AP170107 Ap har ikke tatt stilling til om enslige skal kunne få dekket forsøk på assistert befruktning på samme betingelser som par, eller om man bare skal tillate slik behandling for enslige i Norge uten at dets gis offentlig støtte.
AP170107 Ap har ikke tatt stilling til om enslige skal kunne få dekket forsøk på assistert befruktning på samme betingelser som par, eller om man bare skal tillate slik behandling for enslige i Norge uten at dets gis offentlig støtte.
AP170107 - Vi vet og at det er en del enslige som reiser utenlands for å få assistert befruktning i dag.
AP170107 - Selv om ønsket om å få barn er sterkt hos mange, også hos enslige , så kan ikke dette ønsket gå foran og utover barnets rett til så langt det er mulig å få vokse opp med en mor og en far, sier hun.
AP170107 - Er ikke forslagene om å si ja til eggdonasjon og assistert befruktning for enslige en brannfakkel for de mulige samarbeidspartnerne KrF og Senterpartiet ?
AP170107 Vanskelig å adoptere eller bli fosterhjem for enslige ¶ Enslige har adgang til å adoptere eller bli fosterforeldre i Norge i dag.
AP170107 Vanskelig å adoptere eller bli fosterhjem for enslige
AP170107 Thors har siden 2011 drevet bloggen « mitt storkebarn » og har vært med å starte foreningen FEMA som jobber for at enslige skal få lov til få assistert befruktning.
AP170107 Ta testen her og sjekk hva Aftenpostens lesere mener om assistert befrukting for enslige , eggdonasjon og surrogati : Hvordan bør det være tillatt å lage barn i Norge ?
AP170107 Så godt som samtlige land Norge har adopsjonsavtale med sier nei til at enslige skal få adoptere og for mange fosterbarn ønskes det hjem med to foreldre.
AP170107 Olavs hospital mener det er snakk om over tusen enslige , norske kvinner som reiser utenlands for assistert befruktning årlig.
AP170107 Når lesbiske får hjelp av det offentlige, ser jeg ikke noen grunn til at ikke enslige skal få hjelp, sier Thors.
AP170107 Leder Kristin Halvorsen hørte til flertallet i Bioteknologirådet som sa nei til at enslige skal tillates assistert befruktning i Norge.
AP170107 Kjos har informert partileder Siv Jensen om at hun mener det bør bli tillatt for enslige å få assistert befruktning i Norge.
AP170107 Jeg synes i alle fall vi skal ta diskusjonen om å tillate sæddonasjon til enslige kvinner, sier Høyres Tone W.
AP170107 Ikke tillatt i Norge, hverken for enslige eller par.
AP170107 I praksis er det likevel få enslige som får lov til å adoptere eller bli fosterforeldre.
AP170107 I Sverige fikk enslige anledning til å få assistert befruktning fra 1. april 2016.
AP170107 I Norge har ikke enslige i dag ikke lov til å få assistert befruktning.
AP170107 Han viser til at enslige uansett reiser utenlands og får denne typen behandling i stor skala.
AP170107 Han mener enslige kvinner bør få tilgang på assistert befruktning på lik linje med par.
AP170107 Flertallet i Bioteknologirådet - et rådgivende organ oppnevnt av Regjeringen - bestemte seg høsten 2014 for å si nei til assistert befruktning for enslige .
AP170107 Denne våren blir assistert befruktning for enslige et tema år Regjeringen skal legge frem en stortingsmelding om bruk av bioteknologi.
AP170107 Av disse ble rundt 500 utført på enslige kvinner, resten på lesbiske eller heterofile par.
AP170107 Assistert befruktning for enslige .
AP170107 - Jeg vil anslå at over tusen norske enslige får assistert befruktning i utlandet årlig, sier han.
AP170107 - Jeg hørte til flertallet som sa nei til assistert befruktning for enslige , litt til min egen overraskelse, sier leder Kristin Halvorsen.
AP170107 - Jeg har gitt beskjed til min partileder om at jeg personlig mener Fremskrittspartiet bør være for assistert befruktning for enslige , sier Frps Kari K.
AP170107 - Det finnes ingen studier som viser at enslige mødre gir dårligere omsorg.
AP170107 - Enslige kan adoptere i Norge i dag.
SA170105 Blant fjorårets asylsøkere har 320 personer, nesten alle unge menn fra 30 ulike land, oppgitt at de er enslige og mindreårige.
DB170105 Blant fjorårets asylsøkere har 320 oppgitt at de er enslige og mindreårige.
AP170105 Men spørsmålet om blant annet eggdonasjon og assistert befrukting for enslige splitter de borgerlige samarbeidspartiene - og deler Høyre nesten på midten.
AP170105 Aftenposten har i flere saker skrevet at et økende antall norske par og enslige reiser til utlandet for å få satt inn et egg fra donor.
AP170105 Men spørsmålet om blant annet eggdonasjon og assistert befrukting for enslige splitter de borgerlige samarbeidspartiene - og deler Høyre nesten på midten.
AP170105 Men spørsmålet om blant annet eggdonasjon og assistert befrukting for enslige splitter de borgerlige samarbeidspartiene - og deler Høyre nesten på midten.
AP170105 Aftenposten har i flere saker skrevet at et økende antall norske par og enslige reiser til utlandet for å få satt inn et egg fra donor.
AP170105 Men spørsmålet om blant annet eggdonasjon og assistert befrukting for enslige splitter de borgerlige samarbeidspartiene - og deler Høyre nesten på midten.
AP170105 Mottaket på Gibostad er for enslige , mindreårige asylsøkere, skriver Folkebladet.
AP170105 Illustrasjonsfoto : Det oppsto brann i et asylmottak for enslige mindreårige i Lenvik i Troms.
AP170105 126 enslige mindreårige har forlatt mottak uten å oppgi ny adresse innen utgangen av november.
AP170105 Blant fjorårets asylsøkere har 320 oppgitt at de er enslige og mindreårige.
DN170104 Det har også vært enslige foreldre i turnus der au pairen arbeider mer enn den skal, sier han. 87 prosent av au pairene i Norge kommer fra Filippinene, ifølge UDIs oversikt over antall innvilgede oppholdstillatelser i 2015, som er den ferskeste tilgjengelige statistikken.
DB170104 I fjor forsvant to enslige fiskere på havet i det samme området.
AP170104 Også ved den spanske klinikken Barcelona IVF merker legene stor pågang fra norske par og enslige kvinner.
AP170104 Leger fra den spanske klinikken Barcelona IVF besøker Norge minst to ganger i året, og møter par og enslige som ønsker å bli gravide.
AP170104 Ikke tillatt i Norge, hverken for enslige eller par.
AP170104 Assistert befruktning for enslige .
AP170104 Også ved den spanske klinikken Barcelona IVF merker legene stor pågang fra norske par og enslige kvinner.
AP170104 Leger fra den spanske klinikken Barcelona IVF besøker Norge minst to ganger i året, og møter par og enslige som ønsker å bli gravide.
AP170104 Ikke tillatt i Norge, hverken for enslige eller par.
AP170104 Assistert befruktning for enslige .
SA170103 Ønsket om barn var så sterkt at hun var blitt tvunget utenlands : Norge har nemlig, som ett av få europeiske land, forbud mot assistert befruktning for enslige .
SA170103 Også når det gjelder assistert befruktning for enslige skiller Norge seg ut som strengere enn våre naboland : Single kvinner har lenge kunnet få hjelp med assistert befruktning i Danmark, Finland og Island.
SA170103 Johnsen er oppgitt over at hverken assistert befruktning for enslige eller eggdonasjon er tillatt i Norge.
SA170103 Ikke tillatt i Norge, hverken for enslige eller par.i ¶
SA170103 I tillegg kommer den store gruppen enslige kvinner og par som reiser utenlands - spesielt til Danmark - for assistert befruktning med egne egg.
SA170103 Fra april fikk enslige også den samme muligheten i Sverige.
SA170103 Ekspertene melder nå at antallet kvinner som reiser ut øker : Mens « fertilitetsturismen » for noen år siden besto av enslige kvinner som dro til Danmark for å få assistert befruktning med egne egg, reiser nå stadig flere kvinner også til land som Spania og Russland for å få satt inn donoregg.
SA170103 Assistert befruktning for enslige .
FV170103 Tidligere har Jensen vist til et behov for å skjerpe kravene til familiegjenforening, økt bruk av begrenset oppholdstillatelse for enslige mindreårige og hevet botidskrav.
FV170103 Ønsket om barn var så sterkt at hun var blitt tvunget utenlands : Norge har nemlig, som ett av få europeiske land, forbud mot assistert befruktning for enslige .
FV170103 Også når det gjelder assistert befruktning for enslige skiller Norge seg ut som strengere enn våre naboland : Single kvinner har lenge kunnet få hjelp med assistert befruktning i Danmark, Finland og Island.
FV170103 Johnsen er oppgitt over at hverken assistert befruktning for enslige eller eggdonasjon er tillatt i Norge.
FV170103 Ikke tillatt i Norge, hverken for enslige eller par.
FV170103 I tillegg kommer den store gruppen enslige kvinner og par som reiser utenlands - spesielt til Danmark - for assistert befruktning med egne egg.
FV170103 Fra april fikk enslige også den samme muligheten i Sverige.
FV170103 Ekspertene melder nå at antallet kvinner som reiser ut øker : Mens « fertilitetsturismen » for noen år siden besto av enslige kvinner som dro til Danmark for å få assistert befruktning med egne egg, reiser nå stadig flere kvinner også til land som Spania og Russland for å få satt inn donoregg.
FV170103 Assistert befruktning for enslige .
BT170103 Ønsket om barn var så sterkt at hun var blitt tvunget utenlands : Norge har nemlig, som ett av få europeiske land, forbud mot assistert befruktning for enslige .
BT170103 Også når det gjelder assistert befruktning for enslige skiller Norge seg ut som strengere enn våre naboland : Single kvinner har lenge kunnet få hjelp med assistert befruktning i Danmark, Finland og Island.
BT170103 Johnsen er oppgitt over at hverken assistert befruktning for enslige eller eggdonasjon er tillatt i Norge.
BT170103 Ikke tillatt i Norge, hverken for enslige eller par.
BT170103 I tillegg kommer den store gruppen enslige kvinner og par som reiser utenlands - spesielt til Danmark - for assistert befruktning med egne egg.
BT170103 Fra april fikk enslige også den samme muligheten i Sverige.
BT170103 Ekspertene melder nå at antallet kvinner som reiser ut øker : Mens « fertilitetsturismen » for noen år siden besto av enslige kvinner som dro til Danmark for å få assistert befruktning med egne egg, reiser nå stadig flere kvinner også til land som Spania og Russland for å få satt inn donoregg.
BT170103 Assistert befruktning for enslige .
AP170103 Ønsket om barn var så sterkt at hun var blitt tvunget utenlands : Norge har nemlig, som ett av få europeiske land, forbud mot assistert befruktning for enslige .
AP170103 Også når det gjelder assistert befruktning for enslige skiller Norge seg ut som strengere enn våre naboland : Single kvinner har lenge kunnet få hjelp med assistert befruktning i Danmark, Finland og Island.
AP170103 Johnsen er oppgitt over at hverken assistert befruktning for enslige eller eggdonasjon er tillatt i Norge.
AP170103 Ikke tillatt i Norge, hverken for enslige eller par.
AP170103 I tillegg kommer den store gruppen enslige kvinner og par som reiser utenlands - spesielt til Danmark - for assistert befruktning med egne egg.
AP170103 Fra april fikk enslige også den samme muligheten i Sverige.
AP170103 Ekspertene melder nå at antallet kvinner som reiser ut øker : Mens « fertilitetsturismen » for noen år siden besto av enslige kvinner som dro til Danmark for å få assistert befruktning med egne egg, reiser nå stadig flere kvinner også til land som Spania og Russland for å få satt inn donoregg.
AP170103 Assistert befruktning for enslige .
AP170103 Ønsket om barn var så sterkt at hun var blitt tvunget utenlands : Norge har nemlig, som ett av få europeiske land, forbud mot assistert befruktning for enslige .
AP170103 Også når det gjelder assistert befruktning for enslige skiller Norge seg ut som strengere enn våre naboland : Single kvinner har lenge kunnet få hjelp med assistert befruktning i Danmark, Finland og Island.
AP170103 Johnsen er oppgitt over at hverken assistert befruktning for enslige eller eggdonasjon er tillatt i Norge.
AP170103 Ikke tillatt i Norge, hverken for enslige eller par.
AP170103 I tillegg kommer den store gruppen enslige kvinner og par som reiser utenlands - spesielt til Danmark - for assistert befruktning med egne egg.
AP170103 Fra april fikk enslige også den samme muligheten i Sverige.
AP170103 Ekspertene melder nå at antallet kvinner som reiser ut øker : Mens « fertilitetsturismen » for noen år siden besto av enslige kvinner som dro til Danmark for å få assistert befruktning med egne egg, reiser nå stadig flere kvinner også til land som Spania og Russland for å få satt inn donoregg.
AP170103 Assistert befruktning for enslige .
AP170103 Ønsket om barn var så sterkt at hun var blitt tvunget utenlands : Norge har nemlig, som ett av få europeiske land, forbud mot assistert befruktning for enslige .
AP170103 Også når det gjelder assistert befruktning for enslige skiller Norge seg ut som strengere enn våre naboland : Single kvinner har lenge kunnet få hjelp med assistert befruktning i Danmark, Finland og Island.
AP170103 Johnsen er oppgitt over at hverken assistert befruktning for enslige eller eggdonasjon er tillatt i Norge.
AP170103 Ikke tillatt i Norge, hverken for enslige eller par.
AP170103 I tillegg kommer den store gruppen enslige kvinner og par som reiser utenlands - spesielt til Danmark - for assistert befruktning med egne egg.
AP170103 Fra april fikk enslige også den samme muligheten i Sverige.
AP170103 Ekspertene melder nå at antallet kvinner som reiser ut øker : Mens « fertilitetsturismen » for noen år siden besto av enslige kvinner som dro til Danmark for å få assistert befruktning med egne egg, reiser nå stadig flere kvinner også til land som Spania og Russland for å få satt inn donoregg.
AP170103 Assistert befruktning for enslige .
DB170102 Det blir et problem når vi synes vi kan sende tilbake rekordmange enslige ungdommer til Afghanistan, selv om « Utenriksdepartementet fraråder reise til eller opphold i Afghanistan som ikke er strengt nødvendig » for oss andre.
DB170102 Barn vokser opp i usikkerhet og fattigdom, foreldre utestenges fra arbeidslivet og enslige mindreårige bor på lavt bemannede mottaksavdelinger.
DB161231 Ikke la enslige dyr være alene er rådet fra Mattilsynet på kvelder som dette.
AA161231 Pensjon til enslige minstepensjonister øker med 4.000 kroner fra september 2017. | 71 år med norske nyttårstaler ¶
BT161223 Sher og Usman kom begge som enslige asylsøkere til Norge i fjor og lever nå som brødre i sin nye familie.
BT161223 I 2015 fikk Norge 5480 unge enslige asylsøkere, nesten fem ganger så mange som året før. 3537 av dem var afghanere.
BT161223 Fakta : Enslige mindreårige asylsøkere ¶
BT161223 Bystyret i Bergen har forpliktet seg til å bosette 160 enslige mindreårige i år og 250 neste år.
AP161208 UDI ber Listhaug revurdere behandlingen av enslige asylbarn ¶
AP161208 I tillegg til at mange enslige mindreårige asylsøkere ( EMA ) i år har fått tidsbegrensede oppholdstillatelser, skal UDI nå kunne henvise og returnere mindreårige til internflukt i Afghanistan.
AP161126 Nå kommer mange enslige menn sammen med små barn.
VG161123 Men hvorfor er det de unge med barn som skal bruke tid på å pendle inn til byen og kanskje bli nødt til å jobbe deltid, mens enslige pensjonister som ikke jobber legger beslag på 250 kvadratmeter på Frogner ?
SA161116 Å leie er mest vanlig blant enslige foreldre med små barn ( 46 prosent eier ) og aleneboende ( 62 prosent eier ) ¶
AP161116 Mange barnefamilier og enslige mindreårige var blant de 120 første som allerede har fått varsel om utsendelse fra Norge.
AP161116 Å leie er mest vanlig blant enslige foreldre med små barn ( 46 prosent eier ) og aleneboende ( 62 prosent eier ) ¶
AP161106 | Fortsatt stor urett mot enslige Agnes Husbyn ¶
AP161106 Jeg hoppet omtrent i stolen ved å høre temaet « enslige » nevnt på linje med alle andre.
AP161106 I sin tale under den nylig avholdte hagefesten, inkluderte kong Harald gruppen enslige i sin oppsummering av mangfoldet vårt samfunn består av.
AP161106 Her, fra HM Kongens tale : « Nordmenn er enslige , skilte, barnefamilier og gamle ektepar.
AP161020 Hun sier Heggelund heller burde forklare hvorfor Høyre gir de aller rikeste enorme skattekutt samtidig som hans regjering kutter i støtten til uføre foreldre, funksjonshemmede, trafikkofre, enslige mindreårige asylsøkere og andre utsatte grupper.
AP160810 I dette dystopiske universet straffes nemlig alle enslige med å bli til et dyr de selv må velge. | « Kongens nei » troner på kinotoppen ¶
AP160810 I denne dystopiske tragikomedien straffes enslige ved å bli forvandlet til dyr.
FV160622 Blant enslige forsørgere er andelen 20 prosent.
DA160617 Ifølge Statistisk sentralbyrå har enslige forsørgere siden årtusenskiftet hatt en lavere inntekstvekst enn andre grupper i samfunnet.
DA160617 Forslaget om endring av stønader til enslige foreldre inneholder også andre endringer enn at den skal være behovsprøvd.
DA160617 Det vil bli resultatet, dersom regjeringens forslag til endringer i folketrygdloven, deriblant stønader til enslige foreldre, går igjennom, skriver Linda Hatleskog i denne kronikken.
AP160428 Stortinget behandler nå Regjeringens forslag om å utvide ordningen med midlertidige oppholdstillatelser til enslige mindreårige asylsøkere, slik at dette kan gis til flere og enda yngre barn.
SA160423 Ja, vil kanskje noen si, men kan ikke de homofile avstå fra å leve ut sin legning, akkurat som enslige ?
AP160419 - Slik boligprisene i Oslo er nå, er vi i ferd med å nå en terskel for hvor enslige sykepleiere, politifolk og brannmenn ikke har råd selv de billigste boligene.
AP160406 Så mye bruker stat og kommune på alt fra å sponse barnehage og SFO til barnetrygd, kontantstøtte, støtte til enslige forsørgere og en rekke andre tiltak som kommer barnefamiliene til gode.
AP160406 Enslige forsørgere kan få mer ( utvidet barnetrygd og småbarnstillegg ).
AP160406 Innvandringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) mener kritikerne av regjeringens lovforslag opptrer uredelig i debatten om enslige mindreårige asylsøkere.
AP160406 I fjor kom det 35.000 enslige mindreårige asylsøkere til Sverige.
AP160406 Av i alt 1165 realitetsbehandlede saker med enslige , mindreårige asylsøkere i 2015 ble det kun i 15 tilfeller gitt begrenset tillatelse fordi det manglet kjente omsorgspersoner, viser tall fra Utlendingsdirektoratet.
AP160406 - Redd Barna gir inntrykk av at alle enslige mindreårige asylsøkere vil få midlertidig opphold med det nye regelverket som er foreslått.
AP160406 Regjeringen la i går frem sine forslag til innstramminger av landets asylpolitikk, og Sylvi Listhaug ( Frp ) har ¶ e-mail ¶ argumentert for en innstramming i dagens asylpolitikk for enslige mindreårige asylsøkere « til deres eget beste ».
AP160405 « Så å si alle høringsinstanser viser til at forslaget om midlertidige tillatelser til enslige mindreårige asylsøkere vil ramme barn som allerede er en sårbar gruppe, og som trenger trygg og god omsorg for å kunne ha en positiv utvikling.
AP160405 Midlertidige og begrensede tillatelser til enslige mindreårige asylsøkere skal bare gjelde der grunnlaget for opphold er at søkeren vil være uten forsvarlig omsorg ved retur.
AP160405 De sentrale tiltakene når det gjelder enslige , mindreårige asylsøkere ( EMA ) beholdes også.
AP160405 Redd Barna er skuffet over at Regjeringen opprettholder forslaget som innebærer at enslige mindreårige asylsøkere i all hovedsak kun vil få midlertidig oppholdstillatelse i Norge.
AP160405 Også Mads Harlem, leder av Folkerettseksjonen i Norges Røde Kors, sier han synes det er trist at Regjeringen ikke har tatt større hensyn til høringsrunden, og « nedjustert » forslagene sine, særlig i forhold til enslige mindreåringe asylsøkere.
AP160401 Men sterkest var hun da hun snakket om enslige mindreårige asylsøkere. d80325ce-c94e-0f69-7b77-9f3b1f415894.jpg ¶
AP160314 blant annet at mødre med barn som har delt bosted har langt svakere økonomi, tross høyere utdanning, enn enslige mødre med barn.
SA160309 7272 barn ble født av enslige .
FV160309 7272 barn ble født av enslige .
AP160303 » Det korrekte er at antallet enslige menn som kommer til Norge økte mens andelen sank ».
AP160303 Dette er en betydelig økning, men fordi antallet asylsøkere som helhet økte så var det ikke en økning i andelen enslige menn.
AP160303 - Statistikken Aftenposten har innhentet viser at det kom over 12.500 enslige menn som asylsøkere til Norge i 2015, mot i overkant av 5500 året før.
AP160301 Men også når det gjelder midlertidig opphold for enslige mindreårige asylsøkere og endrede regler for grensekontroll holder Ap døren åpen for å si nei.
AP160301 KrF har signalisert at det er tre hovedområder partiet synes er problematiske : Forslagene om strengere regler for familiegjenforening, at enslige mindreårige asylsøkere bare skal få midlertidig opphold til de er 18 år og generelt mer bruk av midlertidig opphold.
AP160301 KrF har signalisert at det er tre hovedområder partiet synes er problematiske : Forslagene om strengere regler for familiegjenforening, at enslige mindreårige asylsøkere bare skal få midlertidig opphold til de er 18 år og generelt mer bruk av midlertidig opphold.
AP160225 I Thailand er enslige menn overrepresentert, sier kommunikasjonssjef Heidi Tofterå Slettemoen i Frende som samarbeider med Falck Global Assistance.
AP160219 - Det var ikke bare unge, enslige menn som la ut på reise i fjor.
AP160217 | KrF ber om at Listhaug snur om enslige mindreårige asylsøkere ¶
AP160217 KrF spurte innvandringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) om hun var villig til å droppe sitt omstridte forslag om enslige mindreårige asylsøkere for å skape en bred enighet om nye innstrammingstiltak.
AP160217 Hun pekte også på Sverige opplever store utfordringer etter at over 30.000 enslige mindreårige kom til landet i fjor.
AP160217 Forslaget om å kun gi enslige mindreårige asylsøkere midlertidig opphold, er ett av de 40 innstrammingsforslagene fra Listhaug som har møtt mest motstand i høringsrunden og på Stortinget.
AP160216 Regjeringen har også argumentert for at de mange enslige , mindreårige asylsøkerne kan utløse mange familiegjenforeninger.
AP160216 Regjeringen får motstand : KrF ber om at Listhaug snur om enslige , mindreårige asylsøkere.
AP160216 I 2013 fikk 499 enslige mindreårige oppholdstillatelse.
AP160216 Da ble UDI også bedt om å redegjøre for hvor mange enslige mindreårige som hadde fått godkjent familiegjenforeninger i 2014 og 2015.
AP160215 Hun peker på at mange kommuner har gitt tilbakemelding om at de kvier seg for å ta imot enslige mindreårige asylsøkere, fordi de mener kostnader knyttet til å ta imot denne gruppen blir for dårlig kompensert.
AP160215 Et av forslagene kommuneorganisasjonen advarer sterkt mot, er forslaget om at enslige mindreårige asylsøkere som hovedregel skal få midlertidig opphold frem til de fyller 18 år.
AP160215 Droppe forslaget om at enslige mindreårige skal få midlertidig opphold ¶
AP160215 - Allerede i dag er det vanskelig å få kommunene til å bosette enslige , mindreårige asylsøkere.
AP160213 ¶ Venstres leder Trine Skei Grande er spesielt kritisk til forslag fra statsråd Sylvi Listhaug om at enslige mindreårige asylsøkere ikke skal få varig opphold.
AP160213 Venstrelederen sikter til at Ap-nestlederen har uttalt at en av årsaken til at det kommer mange enslige mindreårige asylsøkere har sammenheng med en oppmykning av regelverket overfor de lengeværende barna.
AP160213 Ett av de punktene Venstre har reagert aller sterkest på blant de Listhaug nå har fremmet, er at enslige mindreårige asylsøkere under 18 år ikke skal gis varig, men bare midlertidig opphold.
AP160212 Etter det Aftenposten forstår vil Ap borre mer både når det gjelder nye regler for enslige mindreårige asylsøkere og forslaget om at asylsøkere kan avvises allerede på grensen hvis de ikke har krav på realitetsbehandling.
AP160212 Dette gjelder strengere regler for familiegjenforening, nye regler for enslige mindreårige asylsøkere og økt bruk av såkalt internflukt - det vil si at asylsøkere sendes tilbake til en antatt trygg del av hjemlandet et annet sted enn der de flyktet fra.
AP160211 Enslige mindreårige asylsøkere skal gis beskyttelse fram til fylte 18 år.
AP160211 « Forslaget mangler informasjon om vurdering av effekt på barns utvikling og helse », skriver IMDi om forslaget om at enslige , mindreårige asylsøkere bare skal få midlertidig opphold.
AP160211 « Dersom bestemmelsen medfører at botiden for enslige mindreårige i mottak øker vesentlig, vil det ha negative konsekvenser på den psykiske helsen til disse barna, og øke sannsynligheten for adferdsproblemer.
AP160211 UDI viser i sitt høringssvar til at over 50 prosent av de enslige mindreårige som kom i 2015 oppgir å være 15 år eller yngre - og stiller spørsmål om departementet har vurdert å innføre en nedre aldersgrense for midlertidig opphold.
AP160211 Regjeringen forslag : Enslige mindreårige asylsøkere som oppfyller kravene til opphold vil få midlertidig oppholdstillatelse frem til de fyller 18 år.
AP160211 Midlertidig opphold for enslige , mindreårige asylsøkere ¶
AP160211 Kritikken går på at det er svært uheldig at enslige mindreårige må leve med usikkerhet over flere år, at dette kan påføre dem psykiske helseplager, være et hinder for integrering og gi negativ effekt for disse barnas vei inn i norsk utdanning og arbeidsliv.
AP160211 Flere instanser stiller spørsmål om hvor de enslige asylbarna- og ungdommene skal bo i perioden de har midlertidig opphold : På omsorgssentre, i mottak eller bosatt i en kommune ?
AP160211 Bufdir mener behandling av søknader fra enslige mindreårige og barnefamilier bør prioriteres slik at det ikke bør være nødvendig å gi dem midlertidig tillatelse.
AP160211 Antallet enslige , mindreårige asylsøkere som kom til Norge økte kraftig i 2015.
AP160211 Enslige mindreårige kalles ankerbarn, selv om mange ikke er det.
AP160211 Enslige mindreårige asylsøkere skal gis beskyttelse fram til fylte 18 år.
AP160210 Kristelig Folkeparti varslet forrige uke at partiet vil si nei til innstramningsforslagene som går på strengere krav for familiegjenforening, midlertidig opphold for enslige mindreårige asylsøkere og utvidet bruk av å henvise asylsøkere til internflukt i hjemlandet.
AP160210 * Enslige mindreårige asylsøkere skal gis beskyttelse fram til fylte 18 år.
AP160210 Enslige mindreårige asylsøkere skal gis beskyttelse fram til fylte 18 år.
AP160209 Når det gjelder forslaget om å gi alle mindreårige enslige asylsøkere midlertidig opphold frem til de er 18 år, sier Greni at hun synes det ikke blir riktig at barn som har bodd flere år i Norge, skal risikere å bli sendt ut igjen.
AP160209 Men bare på forslagene på familiegjenforening og enslige mindreårige.
AP160209 Han har også uttrykt seg kritisk om forslaget som omhandler enslige mindreårige, men her har Ap ikke landet.
AP160209 Enslige mindreårige : Enslige mindreårige asylsøkere gis kun midlertidig opphold og risikerer utsendelse ved fylte 18 år.
AP160209 Det er særlig forslagene til innstramming av familiegjenforening, og forslaget om at alle mindreårige enslige asylsøkere kun skal få midlertidig opphold, som provoserer i Sp.
AP160209 Enslige mindreårige : Enslige mindreårige asylsøkere gis kun midlertidig opphold og risikerer utsendelse ved fylte 18 år.
AP160209 * Enslige mindreårige asylsøkere skal gis beskyttelse fram til fylte 18 år.
AP160209 « Studien viser at svært få enslige mindreårige i løpet av perioden 1996 til 2005 hadde fått sine foreldre til Norge, i snitt fire prosent av de EMA som kom i perioden », skriver SSB.
AP160209 « Basert på intervjuer med enslige mindreårige asylsøkere i Storbritannia og Norge fremholdes bl.a. at ønske om økt velstand til familien og om å bruke barnet som såkalt ankerbarn kan være blant motivene », heter det.
AP160209 Sylvi Listhaug har også i en rekke intervjuer om forslagene, blant annet dette i Aftenposten gjentatt det såkalte ankerbarn-argumentet - altså at de unge, enslige asylsøkerne sendes i forveien til Europa for å få foreldre og søsken etter på familiegjenforening.
AP160209 Påstand fra Justisdepartementet : Departementet skriverat dagens regler for enslige mindreårige asylsøkere kan gi incitamenter for at barn sendes av gårde på lange, farefulle reiser : ¶
AP160209 Kommer enslige , mindreårige asylsøkere til Norge som « ankerbarn » ?
AP160209 UDI-sjef Frode Forfang og hans direktorat mener også at Regjeringen ikke har tatt nok hensyn til de enslige , mindreårige asylsøkerne i en del av forslagene.
AP160208 Torshov transittmottak er gjort om til et mottak for enslige , mindreårige asylsøkere.
AP160208 Tiltaket hemmer integrering og det er høyst usikkert om økt bruk av slike tillatelser vil forhindre at barn legger ut på flukt og reduserer ankomstene av enslige mindreårige asylsøkere til Norge », heter det i brevet.
AP160208 I pakken med innstramningsforslag som innvandringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) la frem på vegne av Regjeringen i romjulen, var et av forslagene at midlertidig opphold frem til fylte 18 år skal bli standard for alle enslige mindreårige asylsøkere.
AP160208 I dag er hovedregelen at enslige , mindreårige asylsøkere under 18 år som får innvilget opphold i Norge får bli permanent.
AP160208 I 2015 kom det 5297 enslige , mindreårige asylsøkere - en kraftig økning fra årene før.
AP160208 Forslaget om at enslige , mindreårige asylsøkere bare skal få midlertidig opphold frem til de er 18 år.
AP160208 Fakta : Enslige , mindreårige asylsøkere ¶
AP160208 Den rødgrønne Regjeringen innførte i 2009 en regel som sier at enslige asylsøkerne som er mellom 16 og 18 år når de kommer til Norge, får midlertidig opphold.
AP160208 januar foreslår Regjerigen at alle enslige , mindreårige asylsøkere som får opphold bare skal få midlertidig tillatelse til de er 18 år.
AP160208 - Enslige mindreårige asylsøkere er en sårbar gruppe med mange tunge erfaringer fra hjemlandet og flukten.
AP160208 * Enslige mindreårige asylsøkere skal gis beskyttelse fram til fylte 18 år.
AP160208 Når det gjelder forslaget om å gi alle mindreårige enslige asylsøkere midlertidig opphold fram til de er 18 år, sier Greni at hun synes det ikke blir riktig at barn som har bodd flere år i Norge, skal risikere å bli sendt ut igjen.
AP160208 Det er særlig forslagene til innstramming av familiegjenforening, og forslaget om at alle mindreårige enslige asylsøkere kun skal få midlertidig opphold, som provoserer i Sp.
AP160206 Det gjelder forslaget om å øke botidskravet fra tre til fem år, kravet om fire års ventetid for familiegjenforening og forslaget om å gi alle enslige mindreårige asylsøkere midlertidig opphold.
AP160204 De fleste av dem kom fra Afghanistan, Irak og Syria og rundt en tredel er enslige mindreårige, opplyste Den internasjonale organisasjonen for migrasjon ( IOM ) tidligere i uka.
AP160204 Negativ til forslaget om at enslige , mindreårige asylsøkere bare skal få midlertidig opphold til de er 18 år.
AP160204 Er det riktig å kalle enslige , mindreårige asylsøkere for « ankerbarn » ?
AP160204 Nettopp forslagene om fire års arbeid eller utdanning før man får innvilget familiegjenforening, og at enslige mindreårige bare skal innvilges midlertidig opphold, er to av de tre forslagene KrF går mot.
AP160204 Etter det Aftenposten erfarer er det stor skepsis i Sp til det som omtales som Frp-statsrådens sololøp om familiegjenforening og midlertidig opphold for enslige , mindreårige asylsøkere.
AP160204 I sitt høringssvar retter Kvarme særlig kritikk mot forslaget om strengere regler for familiegjenforening og forslaget om midlertidig opphold for enslige mindreårige asylsøkere.
AP160204 - Jeg er særlig opptatt av at innstramningsforslagene kan komme til å ramme de mest sårbare sterkest - enslige mindreårige asylsøkere, mennesker som er ofre for krigens lidelser og ikke er i stand til å møte kravene som nå stilles, familier som ikke får leve sammen, sier han, og legger til : ¶
AP160204 I sitt høringssvar retter Kvarme særlig kritikk mot forslaget om strengere regler for familiegjenforening og forslaget om midlertidig opphold for enslige mindreårige asylsøkere.
AP160204 - Jeg er særlig opptatt av at innstramningsforslagene kan komme til å ramme de mest sårbare sterkest - enslige mindreårige asylsøkere, mennesker som er ofre for krigens lidelser og ikke er i stand til å møte kravene som nå stilles, familier som ikke får leve sammen, sier han, og legger til : ¶
AP160131 Myndighetene i Stockholm advarer enslige mindreårige asylsøkere mot å gå ut etter at høyreekstremister oppfordret til angrep på flyktningbarn.
AP160131 Fredag kveld var det opp mot 100 svartkledde og maskerte menn som yppet mot politi og vektere i det sentrale Stockholm : Maskerte menn skulle skade enslige mindreårige flyktniger.
AP160131 De hadde ifølge politiet planer om å gi enslige flyktningbarn den « straff de fortjener ».
AP160131 - Jeg er litt allergisk mot fargen eggehvit ¶ | Enslige asylbarn advares mot å gå ut i Stockholm ¶
AP160125 - Et av forslagene det kom mye kritikk av raskt var at enslige mindreårige asylsøkere bare skal få midlertidig opphold frem til de er 18 år.
AP160122 Myndighetene legger alt til rette for å kunne returnere tusenvis av enslige , mindreårige asylsøkere, barnefamilier og andre asylsøkere til noen av verdens farligste steder.
AP160122 Hun viser også til Regjeringens forslag om at enslige , mindreårige asylsøkere i langt større grad vil få midlertidig opphold frem til fylte 18 år.
AP160121 Til sammen tyve enslige , mindreårige asylsøkere i Norge og Storbritannia er intervjuet om reisen og årsakene til at de reiste.
AP160121 Sylvi Listhaug skremmer kommunene fra å ta imot enslige , mindreårige asylsøkere, mener lederen i Venstre.
AP160121 Sendte klagemail samme dag ¶ januar presenterte Aftenposten et stort intervju med Listhaug der hun blant annet fikk spørsmål om hvilket grunnlag hun har for påstanden om at enslige mindreårige asylsøkere ofte er « ankerbarn ».
AP160121 I fjor kom over 5000 enslige , mindreårige asylsøkere til Norge.
AP160121 I den mye omtalte rapporten er 20 enslige , afghanske asylsøkerbarn intervjuet i Norge og Storbritannia i tillegg til barn og familier i Afghanistan.
AP160121 I 2015 kom det 5297 enslige , mindreårige asylsøkere - en kraftig økning fra årene før.
AP160121 Grande mener innvandringsministeren umulig kan ha lest mye av UNICEFs rapport før hun viste til den som et argument for at enslige , mindreårige asylsøkere kommer som « ankerbarn ».
AP160121 Fakta : Enslige , mindreårige asylsøkere ¶
AP160121 Det listes opp ti ulike motiver enslige mindreårige asylsøkere som er intervjuet oppgir for at de valgte å legge ut på reisen.
AP160121 - Sylvi Listhaug skaper en illusjon om at alle enslige , mindreårige asylsøkere kommer til Norge som « ankere » for å få familien sin etter.
AP160121 - Listhaug skremmer kommunene fra å ta på seg den viktige jobben med å bosette enslige , mindreårige asylsøkere - en jobb som statsministeren har brukt mye tid på å få kommunene til å gjøre - mener Grande.
AP160121 - Dette tilsammen med at noen forteller kommunene at alle de enslige mindreårige er ankerbarn gjør at kommunene synes det blir et for stort ansvar å ta imot dem.
AP160121 januar foreslår Regjerigen at alle enslige , mindreårige asylsøkere som får opphold bare skal få midlertidig tillatelse til de er 18 år.
AP160120 UNICEF-rapporten det vises til er « Children on the Move » fra 2010 der enslige , mindreårige asylsøkere i Norge og Storbritannia er intervjuet.
AP160120 UNICEF påpeker at det er ikke omstridt at familier i stor utstrekning er medvirkende til at enslige mindreårige fra Afghanistan legger ut på flukt til Europa.
AP160120 Til sammen tyve enslige , mindreårige asylsøkere i Norge og Storbritannia er intervjuet om reisen og årsakene til at de reiste.
AP160120 Somalia er det klart største landet når det gjelder familiegjenforening med enslige mindreårige asylsøkere de siste tre årene, med Afghanistan på annenplass.
AP160120 Over 90 prosent av enslige mindreårige som kommer til Norge får beskyttelse, påpeker hun.
AP160120 I samme periode fikk 4070 enslige mindreårige asylsøkere opphold her i landet.
AP160120 I den mye omtalte rapporten er 20 enslige , afghanske asylsøkerbarn intervjuet i Norge og Storbritannia i tillegg til barn og familier i Afghanistan.
AP160120 I 2015 kom det 5297 enslige , mindreårige asylsøkere - en kraftig økning fra årene før.
AP160120 Hva er din kommentar til at UNICEF ikke kjenner seg igjen i din fremstilling av rapporten om enslige , mindreårige asylsøkere ?
AP160120 Fakta : Enslige , mindreårige asylsøkere ¶
AP160120 Det listes opp ti ulike motiver enslige mindreårige asylsøkere som er intervjuet oppgir for at de valgte å legge ut på reisen.
AP160120 Den ferske innvandringsministeren har brukt UNICEFs rapport som begrunnelse for hvorfor hun vil ha strengere regler for enslige mindreårige asylsøkere som ønsker opphold i Norge.
AP160120 Antallet enslige mindreårige asylsøkere som kom til Norge økte kraftig i 2015 : ¶
AP160120 - Det er alvorlig at en statsråd misbruker en FN-rapport og legger feil premisser for asylpolitikken overfor enslige barn og unge på flukt, sier Dabour.
AP160120 - Både UNICEFs rapport og tall fra UDI tilsier at behov for beskyttelse er hovedårsaken til at enslige mindreårige legger ut på flukt.
AP160120 januar presenterte Aftenposten et stort intervju med Listhaug der hun blant annet fikk spørsmål om hvilket grunnlag hun har for påstanden om at enslige mindreårige asylsøkere ofte er « ankerbarn ».
AP160120 januar foreslår Regjerigen at alle enslige , mindreårige asylsøkere som får opphold bare skal få midlertidig tillatelse til de er 18 år.
AP160109 Det er ofte vanskelig å få orden på livet for enslige menn som går og uroer seg uten familien.
AP160107 For eksempel når det gjelder enslige mindreårige : Vi var oppe på Grefsen i dag, på Rønningen folkehøgskole, og møtte fire 17 år gamle jenter som er bosatt der.
AP160107 - Hvilket grunnlag har du for å si at de som kommer hit som enslige mindreårige er « ankerbarn » som blir sendt i forveien for å få foreldrene etter ?
AP160106 Ett eksempel er institusjonene for mindreårige enslige asylsøkere.
DA160101 - Alle våre fagfolk er svært skeptiske til at det legges opp til en tilnærmet endeløs midlertidighet, sier Lippestad, og viser til de foreslåtte innstrammingene for enslige mindreårige asylsøkere, og for familiegjenforening.
AP160101 Mange mindreårige enslige asylbarn er forsvunnet fra asylmottak.
AP160101> Mange mindreårige enslige asylbarn er forsvunnet fra asylmottak.
AP160101> target="avis" href= Mange mindreårige enslige asylbarn er forsvunnet fra asylmottak.
AP160101> target="avis" href= target="avis" href= Mange mindreårige enslige asylbarn er forsvunnet fra asylmottak.