DN170913 - Jeg tror ikke så mye på ensaklige forklaringer.