DN170614 Men vi finner hvert år enkeltfisk med så mye lus på seg og det er ikke uvanlig på Vestlandet.
AA170614 Men vi finner hvert år enkeltfisk med så mye lus på seg og det er ikke uvanlig på Vestlandet.
AP170329 Et utslipp kan ha effekt for enkeltfisk , men ikke for bestanden, sier han.
SA170327 - Et utslipp vil ha effekt for enkeltfisk , men ikke for bestanden, sier han.
AP170327 - Et utslipp vil ha effekt for enkeltfisk , men ikke for bestanden, sier han.