DA170831 - Skal vi kunne gi statsstøtte til de som forkynner det som til enhver tid er det rådende synet på Stortinget ? spør Venstre-politiker Iselin Nybø.
AP170827 - Generelt vil jeg si at enhver jurist har et ansvar for å sette seg inn i og forstå et krav, selv om en legperson har kommet i skade for å bruke et litt feil begrep.
VG170826enhver produksjon har jeg prøvd å få inn alle jeg kjenner.
VG170826 Hvor ellers i samfunnet finner man organisasjoner og miljøer med en tilsvarende juridisk rett til å dømme mennesker og gi dem yrkesforbud for noe de i enhver annen sammenheng ville være å anse som helt uskyldige utfra ?
DA170826 Ifølge retningslinjene bør nemlig enhver nybakt mor få besøk hjemme fra en jordmor, innen tre dager etter at de har trykket et nytt barn ut i verden.
VG170825 Enhver lekkasje i politiet kan skade tilliten og troverdigheten vår, uavhengig av om lekkasjen skjer til politiske aktivister eller til etablerte medier.
DN170825 I sin tale sa hun at enhver endring i finansielle reguleringer bør være moderate.
DN170825 USAs sentralbanksjef Janet Yellen sier i sin tale på Jackson Hole-symposiet fredag at enhver endring i finansielle reguleringer bør være moderate.
DB170825 - Dette er kjempetydelige krav for oss inn i enhver samtale vi skal ha etter valget, og samme hvem vi møter, tror jeg de vil oppleve at det er ting det er riktig for Norge å prioritere, sier KrF-lederen til Dagbladet.
DB170825 Enhver norsk regjering ville økt oljepengebruken ved et oljeprisfall.
DB170825 Hun har i likhet med enhver regjering hatt sine kriser, men Solbergs parlamentariske ledelse kan heller karakteriseres som kalkulert egoisme.
DA170825 Enhver lekkasje i politiet kan skade tilliten og troverdigheten vår, uavhengig av om lekkasjen skjer til politiske aktivister eller til etablerte medier.
AA170825 Enhver lekkasje i politiet kan skade tilliten og troverdigheten vår, uavhengig av om lekkasjen skjer til politiske aktivister eller til etablerte medier.
VG170824 Et lite kjent Asbjørnsen & Moe-eventyr forfatteren gjenskriver, formulerer tvilen til slagordet « enhver er seg selv nærmest ».
VG170824 Oppdragsmengden kan svinge mye, og det vil i realiteten være svært krevende for en utbygger å skulle være bemannet som om ordreboken er full til enhver tid.
NL170824 Å få til en dialog med en lecastein er over enhver pedagogs mulige prestasjonsnivå.
NL170824 Måten de forvalter sine ressurser på er imidlertid under enhver kritikk.
DB170824 - Ellers så sender vi inn våre samlings- og konkurranseplaner til Antidoping Norge slik at de vet til enhver tid hvor vi befinner oss og kan planlegge sitt arbeid rundt prøving.
DB170824 Folk er til enhver tid forankret i mange slags fellesskap, men det er vanlig å anta at færre av dem har den stabilitet som kjennetegnet industrisamfunnet.
DA170824 Støre er den første til å kritisere enhver bedrift hvis det har skjedd noe ureglementert nedover bedriftskjeden.
AP170824 Det mener jeg er en plikt i enhver kommune.
AA170824 Han anslår imidlertid at om lag 3.000 russiske soldater til enhver tid befinner seg i Øst-Ukraina.
AA170824 Vi har to målepunkt på den andre side av elva, og vi har til enhver tid målinger av lyden på scenene, sier Flikke.
VG170823 BESTRIDER : Advokat Morten Furuholmen forsvarer den tiltalte salsa-instruktøren i 50-årene, som nekter enhver straffskyld i overgrepssaken.
VG170823 Det er til enhver tid politiet som beslutter etterforskning, noe som vi naturlig nok forholder oss til i denne type situasjoner, sier Helgesen.
SA170823 På den måten har du til enhver tid kontroll over hva som mangler og unngår å bruke penger på å kjøpe varer du allerede har. 6.
NL170823 Det skal være et mer synlig politi ute til enhver tid.
DB170823 Begrepet " ansvar " refererer til den tydelige juridiske forpliktelsen enhver utøver har for å forsikre seg om at hun/han ikke på noen måte får et forbudt stoff inn i kroppen.
DB170823 * Gårdsplasser, lagerplasser, kjellernedganger, kjellere og loft må til enhver tid holdes ryddige.
DB170823 » Det lyder som et ekko av Kinas standardsvar på enhver internasjonal kritikk.
DA170823 - Det er en uheldig situasjon for enhver organisasjon, også for Islamsk Råd, sier generalsekretær i Islamsk Råd Norge ( IRN ), Mehtab Afsar, om saken.
AP170823 - Det er fint med politisk oppmerksomhet, samtidig må politiet forholde seg til de rettslige og økonomiske rammer som til enhver tid gjelder, sier han og fortsetter.
AP170823 På den måten har du til enhver tid kontroll over hva som mangler og unngår å bruke penger på å kjøpe varer du allerede har. 6.
VG170822 Dagens ledelse, både tillitsvalgte og ansatte i Skiforbundet må forholde seg til de enhver tid styrende organer.
VG170822 Selvsagt måtte CAS konkludere ut fra de reglene som til enhver tid gjelder.
VG170822 Enhver som viser den minste støtte til dem ved å hevde at det er « gode folk » blant dem fortjener ikke å ha verken meg eller min organisasjon som kunder.
VG170822 Det er ikke tvilsomt at politimann har en stilling der ytringsfrihet er i noe grad innskrenket, men det er et spørsmål om hvor mye i forhold til alminnelig ytringsfrihet som gjelder for enhver borger, sier han.
SA170822 Dersom idrettsbevegelsen virkelig hadde ønsket å skremme utøvere, kunne en metode vært å øke straffene kraftig for utøvere som jukser bevisst, utenfor enhver tvil.
SA170822 I enhver CAS-sak er skyldspørsmålet avgjørende for hvor lang utestengelsesperioden blir.
SA170822 FIS mente også at Sundby-saken burde ha gjort Bendiksen oppmerksom på at han måtte dobbeltsjekke enhver medisin. 3.
FV170822 Det bør være utgangspunktet for enhver utøver før de bruker medisiner, fortsetter han.
FV170822 - I dette tilfellet skjønner jeg at det har vært veldig vanskelig for enhver nordmann.
FV170822 Enhver situasjon må vurderes helt konkret ut ifra de bevisene som er tilgjengelig, sier Kjenner engasjert, før han legger til : ¶
FV170822 Dersom idrettsbevegelsen virkelig hadde ønsket å skremme utøvere, kunne en metode vært å øke straffene kraftig for utøvere som jukser bevisst, utenfor enhver tvil.
FV170822 I enhver CAS-sak er skyldspørsmålet avgjørende for hvor lang utestengelsesperioden blir.
FV170822 FIS mente også at Sundby-saken burde ha gjort Bendiksen oppmerksom på at han måtte dobbeltsjekke enhver medisin. 3.
DB170822 For denne straffeutmålingen reflekterer først og fremst det strenge kravet til enhver utøver om å unngå å få ulovlige stoffer i kroppen.
BT170822 Dersom idrettsbevegelsen virkelig hadde ønsket å skremme utøvere, kunne en metode vært å øke straffene kraftig for utøvere som jukser bevisst, utenfor enhver tvil.
BT170822 I enhver CAS-sak er skyldspørsmålet avgjørende for hvor lang utestengelsesperioden blir.
BT170822 FIS mente også at Sundby-saken burde ha gjort Bendiksen oppmerksom på at han måtte dobbeltsjekke enhver medisin. 3.
AP170822 I enhver CAS-sak er skyldspørsmålet avgjørende for hvor lang utestengelsesperioden blir.
AP170822 FIS mente også at Sundby-saken burde ha gjort Bendiksen oppmerksom på at han måtte dobbeltsjekke enhver medisin. 3.
AA170822 Det er ikke tvilsomt at politimann har en stilling der ytringsfrihet er i noe grad innskrenket, men det er et spørsmål om hvor mye i forhold til alminnelig ytringsfrihet som gjelder for enhver borger, sier han.
AA170822 Det vil nok enhver regjering få streve med.
VG170821 Gjerningsmannen har til enhver tid vært under oppsyn av politiet, men sykehuset har også økt sikkerheten på andre områder.
VG170821 Statens retningslinjer for lønn er til enhver tid førende for hva vi tilbyr våre medarbeidere.
VG170821 - Saken illustrerer hvor galt det kan gå når dommerne ikke tar på alvor at enhver rimelig tvil skal komme tiltalte til gode.
SA170821 Det bør være utgangspunktet for enhver utøver før de bruker medisiner, fortsetter han.
SA170821 - I dette tilfellet skjønner jeg at det har vært veldig vanskelig for enhver nordmann.
SA170821 Enhver situasjon må vurderes helt konkret ut ifra de bevisene som er tilgjengelig, sier Kjenner engasjert, før han legger til : ¶
NL170821 Hvis vi skal lykkes i å nå dette målet, må vi bruke enhver anledning til å bringe det opp på den politiske agendaen.
DB170821 Om du ønsker sol, må du benytte enhver anledning fram til og med onsdag.
BT170821 I dette tilfellet er det svært viktig at det inngås en underavtale mellom den som står ansvarlig, og at alle de andre som bor der til enhver tid signerer denne.
BT170821 Alle beboerne til enhver tid er solidarisk ansvarlig.
BT170821 Det bør være utgangspunktet for enhver utøver før de bruker medisiner, fortsetter han.
BT170821 - I dette tilfellet skjønner jeg at det har vært veldig vanskelig for enhver nordmann.
BT170821 Enhver situasjon må vurderes helt konkret ut ifra de bevisene som er tilgjengelig, sier Kjenner engasjert, før han legger til : ¶
AP170821 I dette tilfellet er det svært viktig at det inngås en underavtale mellom den som står ansvarlig, og at alle de andre som bor der til enhver tid signerer denne.
AP170821 Alle beboerne til enhver tid er solidarisk ansvarlig.
AP170821 Det bør være utgangspunktet for enhver utøver før de bruker medisiner, fortsetter han.
AP170821 - I dette tilfellet skjønner jeg at det har vært veldig vanskelig for enhver nordmann.
AP170821 Enhver situasjon må vurderes helt konkret ut ifra de bevisene som er tilgjengelig, sier Kjenner engasjert, før han legger til : ¶
DN170820 Siden den tid har gjeldstaket blitt et politisk våpen for partiet som til enhver tid ikke har sittet med makten i Det hvite hus.
DN170820 Mellom 1917 og 1941 begynte imidlertid politikerne å godkjenne flere lån om gangen og etter hvert utviklet ordningen seg til at Kongressen vedtok en øvre grense for hvor stor statsgjeld USA til enhver tid kan ha.
AA170820 Libertarianere, konservative, tradisjonalister, Trump-tilhengere og « enhver annen som nyter ytringsfriheten sin » ble oppfordret til å delta.
VG170819 Jeg vil derfor ikke si at den må bevares for enhver pris.
DB170819 Libertarianere, konservative, tradisjonalister, Trump-tilhengere og « enhver annen som nyter ytringsfriheten sin » er oppfordret til å delta.
DA170819 Gorbatsjov sa at enhver revolusjon kun krever støtte av fem prosent av befolkningen.
AP170819 Libertarianere, konservative, tradisjonalister, Trump-tilhengere og « enhver annen som nyter ytringsfriheten sin » ble oppfordret til å delta.
VG170818 Et A-lag som må prestere til enhver tid kan ikke bytte så ofte.
DB170818 I tillegg plikter enhver stat å fremme utvikling og forsvarlig omsorg etter artikkel 6.
DB170818 Enhver kan trenge å få utløp for sin indre standup-komiker iblant.
AP170818 Lionel Messi uttalte at folk må avvise enhver voldshandling.
SA170817 I tillegg vil jeg ta avstand fra enhver voldelig handling, skriver Lionel Messi - som fem ganger er blitt kåret til verdens spiller - i en Instagram-post.
NL170817 Norsk kultur er det som folk som bor i Norge tenker, gjør og mener til enhver tid.
NL170817 Interne regjeringsnotater, upubliserte forskningsrapporter, gradert og hemmelig materiale, dokumenter som holdes vekk fra offentligheten fordi det handler om nasjonens sikkerhet - mangt og meget av slikt materiale ser ut til finne veien ut i dagslyset så enhver kan lese det som skulle være forbeholdt en mindre krets av militære og politiske ledere.
DB170817 Eqina understreker at de aldri har beskyldt turistene for å være skyld i at delfinen havnet på land, men at behandlingen den fikk er under enhver kritikk.
DB170817 Jeg vil i tillegg gi uttrykk for min motstand mot enhver form for vold, skriver Barcelona-stjernen Messi på Instagram.
DB170817 Vi har et veldig stort bygg, og det er viktig for oss å ha kontroll over hvem som er her til enhver tid, sier Roscher-Nielsen.
DB170817 - Vi har et veldig stort bygg, og det er viktig for oss å ha kontroll over hvem som er her til enhver tid, sier Roscher-Nielsen.
DB170817 Et gjennomgående problem med terrordebatten er at merkelappen « islamistisk » nærmest automatisk blir påklistret enhver gjerningsperson med muslimklingende navn.
DA170817 Lionel Messi uttalte at folk må avvise enhver voldshandling.
DA170817 Lionel Messi uttalte at folk må avvise enhver voldshandling.
BT170817 I tillegg vil jeg ta avstand fra enhver voldelig handling, skriver Lionel Messi - som fem ganger er blitt kåret til verdens spiller - i en Instagram-post.
AP170817 I tillegg vil jeg ta avstand fra enhver voldelig handling, skriver Lionel Messi - som fem ganger er blitt kåret til verdens spiller - i en Instagram-post.
AA170817 Norges største idrettslag, NTNUI, har noe for enhver smak.
VG170816 Det håper enhver racerfører, tror jeg, sa Mick Schumacher.
SA170816 Mottar du SPAM eller blir oppringt, skal du i enhver slik e-post/SMS eller telefonsamtale ha muligheten til å frabe deg videre markedsføringshenvendelser.
DB170816 Derfor har de disse hudfoldene, slik enhver ville hatt om man går mye ned i vekt på kort tid, sier Steven Frostdahl i oppdrettsorganisasjonen til kanalen.
DB170816 Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk peker på at ulike studier sier at mellom 10 og 15 prosent av ansatte i arbeidslivet til enhver tid har et risikofylt alkoholforbruk.
AP170816 Vi har et veldig stort bygg, og det er viktig for oss å ha kontroll over hvem som er her til enhver tid, sier Roscher-Nielsen.
AP170816 Enten du er fem eller femogåtti, her er noe for enhver smak.
AP170816 Han er umulig å konkurrere med fordi han gjør alt, overalt, og må besitte en arbeidskapasitet som er hinsides enhver fornuft.
AP170816 Mottar du SPAM eller blir oppringt, skal du i enhver slik e-post/SMS eller telefonsamtale ha muligheten til å frabe deg videre markedsføringshenvendelser.
AA170816 Den 61 år gamle tidligere ministeren avviser enhver påstand om korrupsjon.
AA170816 På vårt sanntidskart kan du til enhver tid se hvor det er kø.
DB170815 Til enhver tid er flere titalls tusen mennesker savnet i USA.
DB170815 Som enhver forelder vil sentralbankene typisk gi eksterne forhold skylden for bråket som oppstår når godsakene fjernes, ifølge King - for eksempel statsobligasjonene i eurosonen, svake fremvoksende markeder, fall i oljeprisen, for mye tid brukt sammen med tvilsomme hedgefondtyper.
DB170815 Kvinner blir raskt oppfattet som masete, kaklete eller plagsomme og må derfor oppføre seg rolig til enhver tid.
DB170815 Enhver invitasjon til politisk kvarter - som ofte setter dagsorden utover dagen - er et pluss.
AA170815 Dersom vi ikke kan føre bevis som i denne saken utelukker tiltaltes forklaring, vil vi ikke klare å bevise straffskyld ut over enhver rimelig tvil, sier politiinspektør Bjarte Walla i Nordland politidistrikt. 40-åringens forsvarer, Tarjei Ræder Breivoll, mener etterforskningen har tatt altfor lang tid.
VG170814 Selv sitter hun i rullestol, og har opplevd både kropps- og utseendepress som enhver ungdom møter i hverdagen.
NL170814 Vi kommer til å høre den i enhver debatt om innvandringens utfordringer i valgkampen.
NL170814 Avansert prosessering av et bredt spekter av informasjon vil være til hjelp i nær sagt enhver sammenheng.
DB170814 Observante servitører passet på at glassene til enhver tid var fulle.
DB170814 Det er viktig at barnevernets ulike behandlingsmodeller til enhver tid blir evaluert og videreutviklet, men det er svært uheldig at en tragisk hendelse blir direkte knyttet opp mot en modell som en årsaksforklaring.
DB170814 « Eastwatch » er et lite kinderegg av et « Game of Thrones»-kapittel : Her er det noe for enhver smak, enten du er romantiker, maktteoretiker, spenningssøker eller en skikkelig fanteori-geek.
DB170814 Ifølge serieskaper D.B.Weiss selv, som omtaler scenen i ukas « Inside the Episode », vil han for enhver pris unngå at Sansa og Arya får et tettere forhold, ettersom det vil true hans egen posisjon.
DB170814 « Eastwatch » er et lite kinderegg av et « Game of Thrones»-kapittel : Her er det noe for enhver smak, enten du er romantiker, maktteoretiker, spenningssøker eller en skikkelig fanteori-geek.
DB170814 Ifølge serieskaper D.B.Weiss selv, som omtaler scenen i ukas « Inside the Episode », vil han for enhver pris unngå at Sansa og Arya får et tettere forhold, ettersom det vil true hans egen posisjon.
DA170814 Ofte fordi de ganske enkelt sitter inne i hvert sitt hjem, slitne av amming og nattevåk, med babyer som skriker eller dier, som sover eller burde sovet, og som for enhver pris ikke må tas med ut dersom det er for kaldt, for varmt, eller et eller annet som andre kommer til å dømme deg for, ansikt til ansikt eller på sosiale medier.
SA170813 I kappgang må man ha én fot i bakken til enhver tid, hvis ikke får man advarsel.
DB170813 Dersom Neymars forestilling mot PSG viste noe utenfor enhver rimelig tvil, er det at angriperen har noe som få andre Barcelona-spillere besitter - kvaliteten til å dominere i en-mot-en-situasjoner.
DB170813 En kan derfor ikke regne med at alle skoler har all den kompetansen som trengs til enhver tid.
BT170813 I kappgang må man ha én fot i bakken til enhver tid, hvis ikke får man advarsel.
AP170813 I kappgang må man ha én fot i bakken til enhver tid, hvis ikke får man advarsel.
VG170812 Det virker som han må kjøpe inn nye spillere for enhver pris, på grunn av en innbilning om at man ikke kan ta steg uten nye, svindyre stjerner, sier Eriksen.
DB170812 - Dagens unge menn tilhører en generasjon der mange tror at man må være klar for sex i enhver situasjon, legger kunststudenten til om bakgrunnen for prosjektet.
DB170812 Madison påsto at alle jentene måtte ha på seg identiske pyjamaser ved leggetid, gjøre Hefner seksuelt opphisset mens han onanerte, og at de ved fester i huset måtte oppholde seg ved hans bord til enhver tid.
AA170812 Nå synes USAs etterretning å ha konkludert med at de ikke vet hvor alle våpnene, anleggene og de mobile plattformene befinner seg til enhver tid.
AA170812 Enhver amerikansk president ville ha gjort det samme i en situasjon der deres land kunne bli mål for atomraketter, sa Castaner. ( ©NTB ) ¶
VG170811 Men så er det slik at Kristoff kan vinne enhver spurt.
SA170811 Der heter det at bassenget, brønnen eller dammen « skal til enhver tid være sikret slik at barn hindres fra å falle i dem ».
BT170811 Der heter det at bassenget, brønnen eller dammen « skal til enhver tid være sikret slik at barn hindres fra å falle i dem ».
AP170811 Som i enhver konkurranse må det alltid være vinnere og tapere, men vi tilhører alle den store nasjonen Kenya, sa presidenten.
AP170811 Som i enhver konkurranse må det alltid være vinnere og tapere, men vi tilhører alle den store nasjonen Kenya, sa presidenten.
AP170811 Der heter det at bassenget, brønnen eller dammen « skal til enhver tid være sikret slik at barn hindres fra å falle i dem ».
DN170810 - Enhver idiot kan skaffe seg en blogg og få mange lesere.
DB170810 - LO forsøker alltid å ha et godt og avklart forhold til enhver sittende regjering, og har lagt stor vekt på at trepartssamarbeidet skal fungere.
DA170810 | Cruiseturisme for enhver pris ?
DA170810 - Vi bygger ikke der for enhver pris.
AP170810 Enhver som protesterer, vil sannsynligvis bli automatisk avskjediget.
AP170810 Enhver diskusjon om begrensninger i utbytte vil bli komplisert, sier han.
AP170810 - Venstre-ledelsen får bestemme hvem de stiller opp med til enhver tid.
VG170809 Når det gjelder vår egen utgivelse, har vi hatt en vanlig og grundig redaksjonell prosess, slik vi ønsker og forsøker å ha med enhver bok vi gir ut.
VG170809 - Kim Jong-Un vil beholde makten for enhver pris.
VG170809 Og : « Jeg kjemper en énmannskrig mot enhver mulighet for å begå blasfemi.
SA170809 - Hvem som poster til enhver tid har jeg ikke oversikt over, legger Eide til.
DB170809 * Ikke ha for dyre spillere på benken, men heller styrke de elleve beste spillerne du skal bruke til enhver tid.
DB170809 Disse to konseptene er basert på journalistlignende tekster - i kommenterende form - som mørkt advarer mot innvandringsbølger og « propaganda for islam », samtidig som enhver påstått voldshendelse fra muslimer og fargede i verden kan bli behørig dekket.
DB170809 Når det gjelder vår egen utgivelse har vi hatt en vanlig og grundig redaksjonell prosess, slik vi ønsker og forsøker å ha med enhver bok vi gir ut.
DA170809 Regjeringstalsmann Christoph Castaner sier at presidentens besluttsomhet er den samme som enhver amerikansk president ville ha utvist, hvis en del av deres land kunne bli mål for atomraketter. | 9000 cruisegjester på én dag ¶
DA170809 Mattis sier også at Nord-Korea vil tape enhver konflikt landet setter i gang.
DA170809 Jim Mattis sier Nord-Korea vil tape enhver konflikt landet setter i gang.
BT170809 - Hvem som poster til enhver tid har jeg ikke oversikt over, legger Eide til.
AP170809 - Hvem som poster til enhver tid har jeg ikke oversikt over, legger Eide til.
AA170809 Regjeringstalsmann Christoph Castaner sier at presidentens besluttsomhet er den samme som enhver amerikansk president ville ha utvist, hvis en del av deres land kunne bli mål for atomraketter. ( ©NTB ) ¶
AA170809 Regjeringstalsmann Christoph Castaner sier at presidentens besluttsomhet er den samme som enhver amerikansk president ville ha utvist, hvis en del av deres land kunne bli mål for atomraketter. ( ©NTB ) ¶
AA170809 « Etter en helhetsvurdering av bevisene i saken finner en ikke bevist ut over enhver rimelig tvil at Plog AS forsettlig eller uaktsomt har gjort bruk av arbeidskraften til utlendinger som ikke har nødvendig tillatelse til å arbeide », heter det i skrivet fra politiet. ( ©NTB ) ¶
VG170808 Det handler mer om at vi må se mer bak det som skjer på banen, se etter egenskaper vi tror kan være avgjørende på sikt ; om du trener mye, om du er til stede i enhver situasjon, om du pusher grenser på hver trening, om du er reflektert og nysgjerrig.
NL170808 Og at " enhver som hever sin stemme om Profeten - det være seg jøder, kristne, hinduer, troende, ikke-troende, kvinner eller menn, skal avlives som hunder ".
DA170808 Det er ganske spesielt med tanke på hvordan Høyre angriper MDG ved enhver anledning.
AP170808 Er det bare de vi til enhver tid er oppmerksomme på ?
VG170807 I kontrakten heter det at « arbeidstiden kan variere som følge av det oppdrag hun til enhver tid er tilknyttet ».
VG170807 Det er flust med restauranter i Berlin, og her finner du noe for enhver smak.
SA170807 Enhver spurter vil prøve å stenge en luke.
SA170807 Han er et forbilde for alle og enhver .
FV170807 Enhver spurter vil prøve å stenge en luke.
FV170807 Han er et forbilde for alle og enhver .
DN170807 Ikke bare spør de deltakerne i undersøkelsen om hva de stemte, men også hva de til enhver tid synes om de andre stortingspartiene.
BT170807 Enhver spurter vil prøve å stenge en luke.
AP170807 - Opposisjonen har ikke våpen, så enhver borgerkrig ville blitt ren slakt.
AP170807 Enhver spurter vil prøve å stenge en luke.
AP170807 Han er et forbilde for alle og enhver . | « Nå kan Molde skremme Rosenborg i gullkampen » ¶
VG170806 Det er jo førerens ansvar til enhver tid å kjøre med riktig lys, men jeg tror mange glemmer dette, eller ikke vet om hvordan funksjoner på bilen virker.
DB170806 Mens veteraner som Marit Bjørgen eller Petter Northug blant hjemmepublikummet med full rett slipper unna enhver baktanke, vil unge og like rene utøvere som Johannes Høsflot Klæbo, Maiken Caspersen Falla, Ingvild Flugstad Østberg og Heidi Weng slite med denne negative stemningsbølgen i år framover.
DB170806 Ikke bare spør de deltakerne i undersøkelsen om hva de stemte, men også hva de til enhver tid synes om de andre stortingspartiene.
DB170806 - Sikkerhetsdepartementet støtter fullt ut alles rettigheter til å fritt og trygt kunne utøve sin tro og vi fordømmer på det kraftigste slike angrep på enhver religiøs institusjon, heter det i en uttalelse sent lørdag.
AP170806 - Til enhver tid hadde vi en eller flere enslige barn som pasienter, sier den norske sykepleier Evy Dvergsdal, som var direktør ved sykehuset den siste måneden det var i drift.
VG170805 Da trenger vi ikke å selge for enhver pris.
VG170805 - Jeg vil ikke si at vi har mistet enhver form for demokrati.
VG170805 Vi fra Moderaterna tar enhver slik anklage på stort alvor, sier Kinberg Batra til Aftonbladet.
DN170805 - Jeg vil ikke si at vi har mistet enhver form for demokrati.
DN170805 - Jeg vil ikke si at vi har mistet enhver form for demokrati.
DB170805 - Jeg vil ikke si at vi har mistet enhver form for demokrati.
DA170805 Med dagens ordninger er det opp til enhver arbeidsgiver i privat sektor om de ønsker å tilby sine ansatte avtalefestet pensjon ( AFP ) eller en god tjenestepensjon.
DA170805 - Bør ikke enhver statsråd og partileder ha som sin fremste oppgave å binde oss sammen, ikke skape mer avstand.
DA170805 For hva som kan ansees som gode og dårlige handlinger, kan vel til enhver tid diskuteres ?
DA170805 Med dagens ordninger er det opp til enhver arbeidsgiver i privat sektor om de ønsker å tilby sine ansatte avtalefestet pensjon ( AFP ) eller en god tjenestepensjon.
DA170805 - Bør ikke enhver statsråd og partileder ha som sin fremste oppgave å binde oss sammen, ikke skape mer avstand.
AP170805 - Jeg vil ikke si at vi har mistet enhver form for demokrati.
AA170805 - Jeg vil ikke si at vi har mistet enhver form for demokrati.
NL170804 I tillegg til en konfronterende stil, ser det ut til å være en policy om at man for enhver pris ikke skal samarbeide med havbruksnæringen.
DN170804 - Selskaper er - med rette - opptatt av hvordan denne regjeringen håndterer enhver form for etterforskning eller tvangstiltak gitt at de ikke er veldig nyanserte eller strategiske i sin tilnærming, sier en kilde fra teknologisektoren til Reuters.
DB170804 Enhver hjelp - også humanitær - til Nord-Korea vil gå til « militæret først », på en veldig konkret måte.
DB170804 Det vet enhver som har hatt ansvar for å gjennomføre slike operasjoner, her hjemme og ute i verden.
AP170804 I strafferetten er bevisbyrden motsatt : myndighetene må bevise skyld ut over enhver rimelig tvil.
AA170804 Hivju på Olavsfestdagene : - Domen knuser enhver Hollywood-dekorasjon ¶
DB170803 - Som en drøm ; en av tidenes beste spillere, som fortsatt er fullt fit, verdens beste spiller i VM i 2010, en hedersmann, gentleman og fullblodsproff sa ja, til nærmest « enhver pris », å spille i vesle Sandefjord i Norge.
DB170803 Den lettest tilgjengelige adspredelsen var det NRK til enhver tid fant det for godt å sende.
DA170803 Listen over potensielle kandidater kan synes uendelig : « Som om nesten enhver demokratisk senator eller guvernør blir nevnt som mulig kandidat », skriver det amerikanske magasinet National Review om spekulasjonene.
DA170803 Støtte : - Skal vi kunne gi statsstøtte til de som forkynner det som til enhver tid er det rådende synet på Stortinget ? spør Venstre-politiker Iselin Nybø.
DA170803 - Skal vi kunne gi støtte til de som forkynner det som til enhver tid er det rådende synet på Stortinget ?
AP170803 Målet er at politiet skal kunne flyttes rundt og plasseres der gjengene til enhver tid dominerer.
AP170803 Men sanksjonsregimet, virkemidlene og det internasjonale samfunnets reaksjon overfor et land som oppfører seg feil og i strid med folkeretten, må til enhver tid være gjenstand for en løpende diskusjon, sier Eide.
VG170802 Vi vil gi dem enhver mulighet, og samtidig jobber vi med å gjenopprette infrastrukturen som ikke er der lenger, sier han.
VG170802 Han nektet for enhver involvering fra Donald Trump i utarbeidelsen av sønnens uttalelse.
DB170802 NOEN OG ENHVER kan nok ha sin velbegrunnete tvil om såkalt « out of competition testing » ble gjennomført så tillitsvekkende mellom 1991 og 2005 at det i seg selv åpner for å se gamle rekorder med fornyet tillit, men det er grunn til å tro at friidrettssjefene under president Sebastian Coe virkelig ønsker å gi s
DB170802 For en russisk friidrett som kjemper for å komme fri fra dagens utestengelse, er det enkelt å la dette gamle jukset gå selv om ingen med sikkerhet kan påvise at enhver russisk topputøver fra denne perioden var dopet.
DB170802 Som vi har fremholdt en rekke ganger mener vi at man skal få tilbud om det best tilgjengelige tiltaket til enhver tid, uavhengig av hvem som har tilbudet.
DB170802 Homogeniteten er noe de til enhver tid rådende elitene har skapt en myte om, på bekostning av varierende minoriteters egenforståelse og kultur.
DN170801 Under Trumps første, famlende uker skal de to skal også ha blitt enige seg imellom om at en av dem til enhver tid skulle oppholde seg i USA for å håndtere situasjoner som eventuelt kunne oppstå under en ny administrasjon, og de mange ordrene som gikk ut av Det hvite hus da.
DN170801 Under Trumps første, famlende uker skal de to skal også ha blitt enige seg imellom om at en av dem til enhver tid skulle oppholde seg i USA for å håndtere situasjoner som eventuelt kunne oppstå under en ny administrasjon.
DB170801 Likevel bekymrer han seg over den tilspissede debatten som preger mange nettsteder som ikke er tilgjengelige for alle og enhver .
DB170801 Da slo vi fast at slike diskusjoner ikke måtte gå i lukkede rom, sier Beyer, for så å legge til følgende om hvorfor han mener slik lukket debatt representerer en fare : ¶ - Enhver debatt trenger motstand.
AA170801 Enhver som tror han kan få endret Trump, kjenner ikke mannen, sier Lewandowski.
AA170801 Hun sier også at presidenten bidro slik enhver far ville gjort, basert på det han hadde av informasjon.
AA170801 Kommunikasjon : Det aller viktigste verktøyet enhver lege trenger i møte med sine pasienter, er å kunne kommunisere med vedkommende, skriver kronikk-forfatteren.
VG170731 Den norske troppen går under navnet Special Advisory Operations Team 222 og består av rullerende team som til enhver tid teller ca. 30 menn og kvinner.
NL170731 Hvis Gagliato kan vokse og utvikle seg, så kan enhver kommune i Norge det også, i teorien.
DN170731 Enhver som tror han kan få endret Trump, kjenner ikke mannen, sier Lewandowski.
DB170731 - Kanskje bør PST ( Politiets sikkerhetstjeneste ) være mer involvert i forhold til å ha en overvåkning av hvor de er til enhver tid, sier Kristiansen til Dagbladet.
DA170731 Enhver som tror han kan få endret Trump, kjenner ikke mannen, sier Lewandowski.
AA170731 Enhver som tror han kan få endret Trump, kjenner ikke mannen, sier Lewandowski.
VG170728 - Dette er velkjent argumentasjon fra venstresiden, der enhver krone inndratt i skatt synes brukes fornuftig og er sosial, mens enhver krone som blir igjen i bedriften eller i lommeboken til folk er det motsatte, sier hun : ¶
VG170728 - Dette er velkjent argumentasjon fra venstresiden, der enhver krone inndratt i skatt synes brukes fornuftig og er sosial, mens enhver krone som blir igjen i bedriften eller i lommeboken til folk er det motsatte, sier hun : ¶
SA170728 - Enhver støtte til en paramilitær organisasjon eller terrororganisasjon hører ikke hjemme på Celtic Park, uttalte en representant for klubben ifølge BBC.
DB170728 Han leder gjerne en flertallsregjering, men ikke for enhver pris.
AP170728 - Enhver støtte til en paramilitær organisasjon eller terrororganisasjon hører ikke hjemme på Celtic Park, uttalte en representant for klubben ifølge BBC.
VG170727 - Enhver amerikaner som oppfyller opptakskravene, bør få lov til å tjenestegjøre.
SA170727 Det som derimot er hevet over enhver tvil, er at Kasparov fungerte som Carlsens trener i to perioder tidligere i karrièren.
SA170727 Det er hevet over enhver tvil om at de trenger seiere - mange seiere - for å holde plassen i Eliteserien.
DB170727 Hun er professor i statsvitenskap ved Uppsala universitet og sier Löfven i dag gjorde det enhver rasjonell statsleder ville gjort.
DB170727 Følgelig er det, uavhengig av hva man for øvrig måtte mene er den beste løsningen, hevet over enhver tvil at Russland har handlet i strid med folkerettenoverfor Ukraina.
DB170727 Enhver Justin Bieber-fan vil neppe glemme øyeblikket da superstjerna stormet av scenen i forbindelse med en vannepisode - fordi en fan sølte vann på scenen der han spilte.
BT170727 Det som derimot er hevet over enhver tvil, er at Kasparov fungerte som Carlsens trener i to perioder tidligere i karrièren.
AP170727 Det som derimot er hevet over enhver tvil, er at Kasparov fungerte som Carlsens trener i to perioder tidligere i karrièren.
AP170727 Det er hevet over enhver tvil om at de trenger seiere - mange seiere - for å holde plassen i Eliteserien.
NL170726 Det holder ikke å avvise enhver debatt med at dette er et kommunalt ansvar, slik en del politikere og næringas egne folk gjør.
DB170726 - Enhver amerikaner som ønsker å tjeneste sitt land, og møter kravene, bør ha mulighet til å gjøre det - og bør behandles som patriotene de er, sier han i en uttalelse.
DB170726 Robert Shapiro understreket dessuten torsdag at bygningen var « like sikker som enhver bygning som noensinne er bygget ».
AP170726 Disse verkene står sentralt i Bachs enorme produksjon og er hjørnestenen i enhver fiolinists repertoire.
VG170725 Retten mener det er hevet over enhver tvil at 61-åringen var gift med 25 kvinner på samme tid, skriver AP.
VG170725 Samtidig bør enhver institusjon med så stor makt i livene til mennesker, jevnlig gås etter i sømmene.
DN170725 EU-parlamentet, som har rett til å legge ned veto mot enhver framtidig brexitavtale, sier i en uttalelse tirsdag at framgang på ett tema ikke er tilstrekkelig.
DN170725 Filmklippene er i seg selv ikke ugjendrivelige bevis for den påståtte virksomheten, og russiske myndigheter har kategorisk avvist enhver antydning om opprustning av Taliban.
DB170725 Jeg kan ikke kommentere en tur til Amsterdam, eller hva en dansk journalist mener til enhver tid.
DB170725 Å strukturere eierskap etter hvor en til enhver tid kan dra nytte av de gunstigste skatteavtalene kalles « treaty shopping », og i Nederland ligger alt til rette for at Statoil har gjort et kupp.
DB170725 Mobbing skal forebygges til enhver tid, og som storsamfunn godtar vi ikke at våre barn må grue seg til å gå på skolen på grunn av hvordan de ser ut, hvilke klær de har på seg, hvilket idrettsutstyr de har eller hvilken familie de tilhører.
AA170725 EU-parlamentet, som har rett til å legge ned veto mot enhver framtidig brexitavtale, sier i en uttalelse tirsdag at framgang på ett tema ikke er tilstrekkelig. ( ©NTB ) ¶
AA170725 Som enhver som har fulgt med de siste årene har fått med seg, tar det få sekunder fra særlig unge kvinner, og særlig med minoritetsbakgrunn, har stukket nesen fram, til det kommer strie strømmer med seksuell trakassering, hatretorikk, trusler og ymse annet av negative tilbakemeldinger i både grov og min
VG170724 Det er enkelt å sykle mellom trippelbyene hvor du finner noe for enhver smak, forteller Hafnor.
SA170724 - Det er under enhver kritikk, sa en irritert Marklund på svenske CMORE, ifølge Expressen.
NL170724 Å reise med Ofotbanen kan ta pusten fra noen og enhver .
DB170724 Dermed lager vi nærmest « no-go-arenaer » for den offentlige samtalen, siden enhver berøring med saken tydeligvis kan såre hver og en av oss i all vår personlige hårsårhet.
DB170724 Debatten stanser opp ved at haugevis av folk tar enhver ting heeelt personlig.
DB170724 Enhver jernbanestrekning i Norge har små og store stasjoner, formet av historiens beste arkitekter.
DB170724 Fra super tech til totalt casual ; tre ting til enhver fotograf.
AP170724 - Det er under enhver kritikk, sa en irritert Marklund på svenske CMORE, ifølge Expressen.
VG170723 I dag har Legemiddelverket krav om at apotekgrossistene har femten livsviktige legemidler på lager til enhver tid.
DB170723 For enhver sønn på denne jorden er hans far den store helten.
DB170723 Enhver krone som ikke tas inn i skatt er faktisk en krone som kommer oss alle til gode.
DB170722 MARSEILLE ( procycling.no ) : Etter en kontrollert tempo i Marseille lørdag ( 112.plass, +3:07 bak etappevinner Maciej Bodnar ), er Edvald Boasson Hagen bare en flytur unna å starte årets kanskje viktigste dag for enhver spurter.
DB170722 Lillestrøm kan ha tre ( for eksempel, men i praksis ) afrikanske spillere i troppen til enhver tid, på ulike kontraktslengder.
DB170722 Han forteller at han er sjokkert over hendelsen, som han selv kaller « Lemongate », og mener at forskjellen mellom hans datter og en gateselger uten handelslisens burde være åpenbar for alle og enhver .
NL170721 Fabrikkoden « 1234 » og « AABBCC » er velkjent for alle og enhver .
DB170721 Den andre har kommet snikende over en periode på mange år, men er også umiskjennelig for enhver som går gjennom de dyrere bydelene i London i det det blir mørkt, og legger merke til at det bare er noen få vinduer som lyser.
DB170721 Det er hevet over enhver tvil : en fremmed stormakt har blandet seg inn i et annet lands demokrati.
DB170721 Imidlertid er ikke dette tilfelle for enhver , og dét er det ikke alle som synes er så lett å forstå.
AP170721 - Det er opptil enhver om de ønsker å stemme eller ikke, basert på den informasjonen de har.
AA170721 I Norge har vi siden 1930-tallet ført en landbrukspolitikk med hensikt å sørge for at befolkningen har mat til enhver tid og at bøndene skal være sikret avsetning for sine produkter.
VG170720 Det at han likevel nylig ble pågrepet og varetektsfengslet, betyr at enhver tysk statsborger som reiser til Tyrkia, risikerer å lide samme skjebne, mener den tyske utenriksministeren.
VG170720 Dagbladet og Aftenposten koster til og med på seg en moralistisk vri når de henviser til den traurige hverdag for noen og enhver av oss som må karre oss på jobb selv om vi ikke alltid har lyst.
DN170720 OFAC mener at enhver avtale med Setsjin er et brudd av sanksjonene.
DN170720 Samlet vil de fjerne enhver rest av uavhengighet i rettsvesenet, sier Timmermans.
DB170720 Uten slik spesifisering har ikke fattigdomsmålet noen viktig funksjon som styringsverktøy for bistand : Det kan brukes som begrunnelse for nesten enhver form for pengebruk i alle verdens lav- og mellominntektsland, men ikke til å prioritere, legge strategier, sikre effektivitet og ansvarliggjøring.
AA170720 Steudtner har ifølge Gabriel verken kritisert Tyrkia eller hatt kontakter innen det politiske miljøet, og han vurderer derfor at enhver tysker som besøker Tyrkia, risikerer å bli pågrepet.
AA170720 Samlet vil de fjerne enhver rest av uavhengighet i rettsvesenet, sier Timmermans.
AA170720 Det at han likevel nylig ble pågrepet og varetektsfengslet, betyr at enhver tysk statsborger som reiser til Tyrkia, risikerer å lide samme skjebne, mener den tyske utenriksministeren.
VG170719 Ikke bare de som til enhver tid styrer.
DN170719 Ifølge avisen blir kontorene brukt av militæret for å stå til rådighet med blant annet medisinske tjenester, transport og kommunikasjonstjenester som skal være i nærheten av presidenten til enhver tid.
DB170719 SERRE CHEVALIER ( procycling.no ) : Col de la Croix de Fer, Col du Télégraphe og Col du Galibier er nok til å skremme vettet av enhver , men ikke Team sky og mannen i den gule trøya.
DA170719 Han hadde utdannelse som jurist, og beviste til fulle at han var villig til å følge enhver brutal ordre ovenfra.
AA170719 Samlet vil de fjerne enhver rest av uavhengighet i rettsvesenet, sier Timmermans.
NL170718 Akkurat som mot enhver skatt eller avgift.
DB170718 - KGB dyrket fram oppfatningen om at andre land vil benytte enhver anledning til å svekke Russland, hvis de kan, sier Bukkvoll.
DB170718 Men etter norsk lov er samleie med så unge personer fortsatt forbudt under enhver omstendighet ( ut fra prinsippet om at barn ikke kan samtykke til dette ), og rubriseres automatisk som voldtekt, med en minstestraff på tre års fengsel.
DB170718 En slik lemfeldighet ville være kritikkverdig fra enhver debattant - men især når det kommer fra en som er både bystyrepolitiker ( for Porsgrunn Høyre ) og talsmann for en organisasjon som ønsker å « bidra positivt til integreringsarbeidet », « fremme en konstruktiv integreringsdebatt » og « forebygge stereotype oppfatninger ».
DB170718 I enhver annen virksomhet ville det fått konsekvenser og ført til endringer.
AA170718 Det er uklart hvilke grunnlovsendringer Maduro ønsker å få gjennomført, men opposisjonen frykter at han vil sørge for å umyndiggjøre enhver institusjon som ikke er enig med ham.
AA170718 Haram al-Sharif administreres av Jordan gjennom den islamske Waqf-stiftelsen, men Israel okkuperte Øst-Jerusalem i 1967 og avgjør til enhver tid hvem som får adgang.
NL170717 På sosiale medier så kan enhver legge ut det en selv ønsker.
NL170717 Med dette så utfordrer jeg alle politikere med respekt for enhver potensiell velger om å utvide valgkampen, istedenfor å flytte den.
NL170717 Jeg utfordrer alle politikere med respekt for enhver potensiell velger om å utvide valgkampen, istedenfor å flytte den.
DB170717 Hvor tyngden til enhver tid ligger varierer fra en familie til en annen.
DA170717 Dette er en fordummende og useriøs påstand som enhver samfunnsøkonom vil kunne bestride.
VG170716 Det må mer verdibasert ledelse inn, og folk må forstå at det ikke handler om å vinne for enhver pris, sier Mads Kaggestad.
VG170716 Både operativ trening av piloter og lett og tyngre vedlikehold av kampflyet og motoren, tilpasses ambisjonsnivået om at Luftforsvaret til enhver tid skal kunne ivareta nasjonal krisehåndtering og beredskap, skriver departementet.
VG170716 - Det er derfor tatt høyde for at et antall flyskrog til enhver tid er på tyngre vedlikehold og modifikasjoner, og derfor ikke er tilgjengelige på kort tid.
VG170716 - Da vi hadde F16-fly, sto det til enhver tid et betydelig antall kampfly på bakken som ventet på oppdateringer eller vanlig, tyngre vedlikehold.
SA170715 UTRECHT, NEDERLAND : Myndighetsdagen er en stor begivenhet i enhver tenårings liv, men feiringen Frida Maanum kan få søndag overgår det de fleste norske ungdommer opplever.
FV170715 UTRECHT, NEDERLAND : Myndighetsdagen er en stor begivenhet i enhver tenårings liv, men feiringen Frida Maanum kan få søndag overgår det de fleste norske ungdommer opplever.
DB170715 Det er viktig for at vi skal kunne allokere materiell der hvor det trenges til enhver tid.
DB170715 Ulempen er at pasientene må leve med den psykiske belastningen av å bære på en tikkende bombe, uvisse helseskader og at vi til enhver tid har en stor gruppe smittebærere som kan spre sykdommen videre.
DB170715 Uansett er konsekvensen av at Ap har forpliktet seg så tydelig til et klart definert inntektsmål, at regningen for enhver uforutsett utvikling i bøndenes inntekter havner rett på politikernes bord og belaster skattebetalerne.
BT170715 UTRECHT, NEDERLAND : Myndighetsdagen er en stor begivenhet i enhver tenårings liv, men feiringen Frida Maanum kan få søndag overgår det de fleste norske ungdommer opplever.
AP170715 UTRECHT, NEDERLAND : Myndighetsdagen er en stor begivenhet i enhver tenårings liv, men feiringen Frida Maanum kan få søndag overgår det de fleste norske ungdommer opplever.
SA170714 Han peker ivrig mot Mac-skjermen som viser hvor mye strøm som til enhver tid produseres, brukes - og sendes ut på strømnettet.
SA170714 Enhver jente som vokser opp i byen, eller hvor som helst ellers i verden, skal kunne drømme om en dag å ta på seg den lyseblå drakten.... mens presset øker på United ¶
FV170714 Han peker ivrig mot Mac-skjermen som viser hvor mye strøm som til enhver tid produseres, brukes - og sendes ut på strømnettet.
FV170714 Enhver jente som vokser opp i byen, eller hvor som helst ellers i verden, skal kunne drømme om en dag å ta på seg den lyseblå drakten.... mens presset øker på United ¶
DN170714 Han viser til et punkt i lånevilkårene til selskapets obligasjonslån om at bokført egenkapital til enhver tid skal være minst 1,5 milliarder kroner.
AP170714 Han peker ivrig mot Mac-skjermen som viser hvor mye strøm som til enhver tid produseres, brukes - og sendes ut på strømnettet.
AP170714 Enhver jente som vokser opp i byen, eller hvor som helst ellers i verden, skal kunne drømme om en dag å ta på seg den lyseblå drakten.... mens presset øker på United ¶
VG170713 Kinesiske myndigheter ble rasende, anklaget Norge for å belønne en dømt « kriminell », la forhandlingene om en frihandelsavtale på is og avviste enhver politisk kontakt på høyt nivå.
VG170713 Han benytter enhver anledning til å sverte nyhetsmediene og deres påståtte falske nyheter.
VG170713 Han kunne heller ikke love at flyselskapet til enhver til vil kunne stille med nok piloter.
VG170713 Førerne av vannscootere plikter jo å holde seg orientert om hvilke regler som til enhver tid gjelder der de er, minner politimesteren om.
VG170713 - De er godt kjent og vet hvilken kommune de til enhver tid befinner seg i.
SA170713 Det behagelige med dette laget er at vi har spillere langt fremme som kan avgjøre enhver fotballkamp, også en mot de beste i verden.
SA170713 Det behagelige med dette laget er at vi har spillere langt fremme som kan avgjøre enhver fotballkamp, også en mot de beste i verden.
NL170713 Det er flott at vi har et så bredt spekter av nordnorske festivaler og arrangementer som kan passe til enhver smak.
NL170713 Det handler om å gjøre en større innsats for å bli kjent med naboen, eller bry seg litt mer om det nære og lokale enn enhver bevegelse hos den amerikanske presidenten.
DN170713 Da Kjos torsdag la frem resultatet fra andre kvartal, kunne han heller ikke love at flyselskapet til enhver tid vil kunne stille med nok flyvere.
DN170713 Trump-administrasjonen har gått fra å benekte enhver kobling med Russland til å drive med skadekontroll.
DB170713 Da han la fram kvartalresultatet kunne ikke Norwegian-sjef Bjørn Kjos love at flyselskapet til enhver tid vil kunne stille med nok flygere.
DB170713 Min kjærlighet til deg er likevel solid som en klippe, og den er så skarp at den kan bore seg gjennom enhver mur.
DB170713 Å sette en pris på utslipp er det mest sentrale virkemiddelet i enhver fornuftig miljøpolitikk.
DB170713 Lavutslippssonen lider av motsatte problem, med gebyrer for enkelte aktører som er ute av enhver proporsjon i forhold til størrelsen på utslippene ¶
AP170713 Vær oppmerksom på at det i enkelte land kreves at man bærer gyldig ID ( pass ) til enhver tid.
AP170713 Det behagelige med dette laget er at vi har spillere langt fremme som kan avgjøre enhver fotballkamp, også en mot de beste i verden.
AP170713 Det behagelige med dette laget er at vi har spillere langt fremme som kan avgjøre enhver fotballkamp, også en mot de beste i verden.
AA170713 Kinesiske myndigheter ble rasende, anklaget Norge for å belønne en dømt « kriminell », la forhandlingene om en frihandelsavtale på is og avviste enhver politisk kontakt på høyt nivå.
AA170713 Kinesiske myndigheter ble rasende, anklaget Norge for å belønne en dømt « kriminell », la forhandlingene om en frihandelsavtale på is og avviste enhver politisk kontakt på høyt nivå.
AA170713 Da Kjos torsdag la fram resultatet fra andre kvartal, kunne han heller ikke love at flyselskapet til enhver tid vil kunne stille med nok flygere.
AA170713 Da Kjos torsdag la fram resultatet fra andre kvartal i år kunne han heller ikke love at flyselskapet til enhver tid vil kunne stille med nok piloter.
SA170712 Alle må ha et bilde av hva vi alle skal gjøre til enhver tid.
DB170712 Jobbene våre krever at vi til enhver tid skal prestere.
DA170712 - Vi forbeholder oss retten til å kroppsvisitere enhver som kommer hit.
DA170712 I boka er Hedda manisk opptatt av hvor mye penger hun har på kontoen til enhver tid.
AP170712 Alle må ha et bilde av hva vi alle skal gjøre til enhver tid.
AA170712 - Vi har sett en økning i forhåndsbestillinger, noe som gjør det lettere for oss å forutse hvor mange biler som er parkert på våre områder til enhver tid, sier Vangstein, som opplyser at prognosene for resten av sommerperioden er gode. ( ©NTB ) ¶
VG170711 - Vi kan ikke holde styr på enhver russisk advokat som har møter i Russland eller utlandet, sier president Vladimir Putins talsmann, Dmitrij Peskov.
VG170711 Prosjektet var dømt til å mislykkes, fordi enhver tekst om anoreksi gjør det mer interessant enn det egentlig er, uansett hvor mye forfatteren forsøker å fordømme de selvbiografiske anoreksi-bøkene.
VG170711 Av de 50 000 norske kvinnene i aldersgruppen 15 - 44 som til enhver tid vil ha en spiseforstyrrelse har 2700 anoreksi, 18 000 bulimi og 28 000 overspisingslidelse.
VG170711 * 1 Skjulested : Fordi du kan bevege deg usett mellom de ulike skytestillingene i skyttergravssytemet, blir det vanskelig for fienden å vite hvor du befinner deg til enhver tid. * 1 Dekning : Skyttergraven skal gi deg beskyttelse fra innkommende ild. * 1 Støtte til våpen : Kanten på skyttergraven skal gi våpenet støtte og dermed en god skytestilling.
DN170711 - Vi kan ikke holde styr på enhver russiske advokat som har møter i Russland eller utlandet, sier president Vladimir Putins talsmann, Dmitrij Peskov.
DB170711 - Vi kan ikke holde styr på enhver russiske advokat som har møter i Russland eller utlandet, sier president Vladimir Putins talsmann, Dmitrij Peskov.
DB170711 Ja, mennesker har xenofobiske disposisjoner hvilket enhver gruppeidentitet kan benytte til å avle dehumanisering og en aksept for vold og hat mot en annen gruppe.
AA170711 - Vi kan ikke holde styr på enhver russiske advokat som har møter i Russland eller utlandet, sier president Vladimir Putins talsmann, Dmitrij Peskov. ( ©NTB ) ¶
AA170711 Bakgrunnen for dette er at det ble bevist utenfor enhver rimelig tvil at de siktede var klare over at de fornærmede oppfattet filmingen som krenkende.
SA170710 Blant andre Manchester United-legender er imidlertid Rooneys status hevet over enhver tvil.
NL170710 Dagbladet og Aftenposten koster til og med på seg en moralistisk vri når de henviser til den traurige hverdag for noen og enhver av oss som må karre oss på jobb selv om vi ikke alltid har lyst.
FV170710 Blant andre Manchester United-legender er imidlertid Rooneys status hevet over enhver tvil.
DN170710 - Vi kan ikke holde styr på enhver russisk advokat som har møter i Russland eller utlandet, sier president Vladimir Putins talsmann, Dmitrij Peskov.
DB170710 - Enhver antagelse om at jeg gjorde det med vilje er bare galskap.
DB170710 Retten fant det « bevist utover enhver rimelig tvil at blitzerne først brukte stolene til å slå tiltalte ( 24-åringen, red.anm. ) og vennen med, etter at tiltalte hadde tatt frem kniven ».
DB170710 Dersom man for enhver pris skal legge hindringer i veien for levering av varer i enkelte, eller alle Oslos bydeler vil det medføre at Oslos borgere tvinges til å bruke sin privatbil for å kjøre dit hvor det fortsatt er politisk riktig å ha butikker, som fortsatt får sine varer levert.
BT170710 Blant andre Manchester United-legender er imidlertid Rooneys status hevet over enhver tvil.
AP170710 Blant andre Manchester United-legender er imidlertid Rooneys status hevet over enhver tvil.
AA170710 - Vi kan ikke holde styr på enhver russisk advokat som har møter i Russland eller utlandet, sier president Vladimir Putins talsmann, Dmitrij Peskov. ( ©NTB ) ¶
DB170709 Retten fant det « bevist utover enhver rimelig tvil at blitzerne først brukte stolene til å slå tiltalte ( 24-åringen, red.anm. ) og vennen med, etter at tiltalte hadde tatt frem kniven ».
VG170708 Det så ut som om alle og enhver skulle få smake på hvordan det var å være UFCs kvinnelige bantamvektmester i noen få uker.
VG170708 Å be barnet om å bo hjemme i noen år og spare til egenkapital, er noe enhver med grunnskole ser at er matematisk umulig.
NL170708 Det tegnes et bilde av at oppdrettskapitalistene betrakter kysten som sin egen lukrative tumleplass, og der deres høyeste beskytter til enhver tid befinner seg på toppen av den politiske næringskjeden.
NL170708 Det tegnes et bilde av at oppdrettskapitalistene betrakter kysten som sin egen lukrative tumleplass, og der deres høyeste beskytter til enhver tid befinner seg på toppen av den politiske næringskjeden, skriver Fred.
DB170708 I dag vet man ikke hvor våpnene er, hvor de hemmelige anleggende ligger, eller hvor de mobile plattformene til lands og til sjøs befinner seg til enhver tid.
DB170708 Bombing vil derfor være særdeles risikabelt - ut over enhver fornuft etter sørkoreansk oppfatning og formodentlig også etter amerikansk, trusler fra Washington til tross.
DA170708 Vedtaket forbyr enhver overføring eller bruk av atomvåpen eller kjernefysiske, eksplosive innretninger, samt trussel om å bruke slike våpen.
VG170707 Tjenestemannen sa også at Tyrkia insisterte på at enhver fredsavtale må gi tyrkiske statsborgere rett til å flytte og overføre penger, tjenester og varer til et gjenforent Kypros.
DN170707 Hvis man ikke ser det i en større sammenheng over en lengre tidshorisont, er det klart man kan finne støtte for nesten enhver teori, sier Buck.
DN170707 - Trump presset Putin i saken, og Putin avviste enhver form for innblanding, sier Tillerson.
DN170707 Ifølge Folkehelseinstituttet anslås det at to til fire prosent av norske barn har lus til enhver tid.
DN170707 Tjenestemannen sa også at Tyrkia insisterte på at enhver fredsavtale må gi tyrkiske statsborgere rett til å flytte og overføre penger, tjenester og varer til et gjenforent Kypros.
DB170707 Situasjonen i Bærum er en god påminnelse om at det er viktig å holde hodet kaldt til enhver tid.
DB170707 Det forbyr også enhver overføring eller bruk av atomvåpen eller kjernefysiske, eksplosive innretninger, samt trussel om å bruke slike våpen.
DB170707 - Jeg ble rådet etter all hetsingen som kom mot meg i starten, forklarer Myhrer og legger til at han tror alle og enhver kan dra nytte av en slik samtale en gang iblant.
DA170707 Enhver avtale kommer til å granskes på mikronivå : « Er dette en gave til russerne ? », sier Pifer til New York Times.
AA170707 - Trump presset Putin i saken, og Putin avviste enhver form for innblanding, sa han.
AA170707 Tjenestemannen sa også at Tyrkia insisterte på at enhver fredsavtale må gi tyrkiske statsborgere rett til å flytte og overføre penger, tjenester og varer til et gjenforent Kypros.
AA170707 Det forbyr også enhver overføring eller bruk av atomvåpen eller kjernefysiske, eksplosive innretninger, samt trussel om å bruke slike våpen.
AA170707 Enhver samfunnssektor og virksomhet må vurdere hva som er strengt nødvendig av reisevirksomhet.
VG170706 Russland sier imidlertid nei og gjør det også klart at landet er imot enhver form for militæraksjoner mot Nord-Korea.
VG170706 I stedet oppfordret han sterkt Nord-Korea til å stoppe enhver form for retorikk og handling som ytterligere kan forverre spenningen på Koreahalvøya.
VG170706 Obama trappet opp dronekrigen i flere land, samtidig som han forsøkte å forklare at USA verken kan eller bør involvere seg militært i enhver konflikt.
SA170706 Jørgen Skjelvik, som har kontrakt ut denne sesongen, understreker ikke at han må forlate Rosenborg for enhver pris. 26-åringen sier dette til Adresseavisen torsdag om interessen fra APOEL Nicosia : ¶
SA170706 Skjelvik, som er på utgående kontrakt, understreker at han ikke må forlate Rosenborg for enhver pris.
NL170706 Reformstøtte og engangstillegg ble lenge forsøkt kamuflert som de største gulrøttene, men dette er jo omstillingsmidler, en klar erkjennelse av at enhver strukturendring koster flesk.
DN170706 Russland sier imidlertid nei og gjør det også klart at landet er imot enhver form for militæraksjoner mot Nord-Korea.
DN170706 I stedet oppfordret han sterkt Nord-Korea til å stoppe enhver form for retorikk og handling som ytterligere kan forverre spenningen på Koreahalvøya.
DB170706 En gaveliste inneholder normalt gaver i mange ulike prisklasser, så her vil man sannsynligvis finne noe for enhver lommebok.
DA170706 Norges Livredningsselskap har i alle år hatt som arbeidsparole « Enhver nordmann en svømmer, enhver svømmer en livredder ».
DA170706 Norges Livredningsselskap har i alle år hatt som arbeidsparole « Enhver nordmann en svømmer, enhver svømmer en livredder ».
AP170706 Jørgen Skjelvik, som har kontrakt ut denne sesongen, understreker ikke at han må forlate Rosenborg for enhver pris. 26-åringen sier dette til Adresseavisen torsdag om interessen fra APOEL Nicosia : ¶
AP170706 Skjelvik, som er på utgående kontrakt, understreker at han ikke må forlate Rosenborg for enhver pris.
AA170706 Russland sier imidlertid nei og gjør det også klart at landet er imot enhver form for militæraksjoner mot Nord-Korea.
AA170706 I stedet oppfordret han sterkt Nord-Korea til å stoppe enhver form for retorikk og handling som ytterligere kan forverre spenningen på Koreahalvøya.
AA170706 Ved enhver aktivitet skal unødig skade og lidelse på viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi unngås.
AA170706 Ved enhver aktivitet skal unødig skade og lidelse på viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi unngås.
VG170705 - Man prøver bare å sette seg inn i enhver situasjon for å være forberedt og klar på å ta et eventuelt valg, men jeg føler ikke at jeg er i den situasjonen ennå.
DB170705 Ved starten på dagens etappe var det ingen Sagan å se, og det er derfor hevet over enhver tvil at verdensmesteren ikke blir å se på de resterende etappene av årets Tour.
DB170705 Det er grunnen til at mange utlendinger sitter i fengsel til enhver tid.
AP170705 Russland sier imidlertid nei og gjør det også klart at de er imot enhver form for militæraksjoner mot Nord-Korea.
AP170705 - Det er alltid risiko i et stort og komplekst prosjekt som dette og det er ikke mulig til enhver tid å tallfeste denne usikkerheten.
AP170705 Idretten blir stadig bedre til å utvikle sine egne trenere, men et kurs eller to er ikke nok til å gjøre enhver forelder kvalifisert.
VG170704 I vurderingen til politiadvokat Tone Bysting heter det at « påtalemyndigheten har vurdert det slik at det ikke kan bevises utover enhver rimelig tvil at legen opptrådte grovt uaktsomt og at operasjonene utgjorde et markant avvik fra kravet til forsvarlig behandling ».
NL170704 " I dette øyemed skal lovgivningen forby enhver form for forskjells-behandling... på grunn av rase, hudfarge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, eiendom, fødsel eller annen status ".
FV170704 FOTO : Arnt Olav Klippenberg ¶ | - Enhver komponists drøm ¶
DB170704 Han henviser til paragraf tre i trafikkreglene, som lyder slik : ¶ « Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.
DB170704 Statsministeren gjør det enhver statsleder bør gjøre ; hun setter sitt eget lands interesser først.
DB170704 - Alle i Fox Sports, uansett hvilken rolle vi har i organisasjonen, burde oppføre seg respektabelt og profesjonelt til enhver tid.
DA170704 Jeg ønsker ikke at folk skal vite hvor jeg er til enhver tid.
VG170703 ) Vi kan ikke vente til vitenskapen har klart å overbevise enhver skeptiker, sa Merkel i en tale foran det tyske parlamentet forrige uke.
VG170703 I enhver rettsstat skal det finnes en balanse mellom samfunnets behov for beskyttelse, ofrenes behov for gjengjeldelse og forbryterens grunnleggende menneskerettigheter.
SA170703 Utsikten utover skjærgården kan ta pusten fra enhver , likevel er oppmerksomheten nå rettet mot den sørøstvendte delen av taket - og de 20 solcellepanelene som nylig ble montert her.
SA170703 Du kan sjekke fortløpende hvor mye strøm solpanelene dine produserer til enhver tid.
NL170703 Muligheter for videreutvikling, opplæring, etisk refleksjon og veiledning er vesentlig for at ha nødvendig handlingskompetanse til enhver tid.
NL170703 Helsepersonell må til enhver tid gjøre sitt ytterste for å forstå hvordan de best kan være til hjelp for pasienten.
DB170703 Dette er en av årsakene til at norsk forskning har behov for et visst vern, ikke gjennom aktivt å stenge noen ute, men å være påpasselig med at det til enhver tid forskes grundig og godt på norsk historie, lovverk, språk og litteratur, og at de nasjonale hensynene får veie tungt når strategiene for disse feltene utvikles.
DB170703enhver fest der det finnes en gitar, ligger det i lufta at noen må spille « Wonderwall.
BT170703 Seniorrådgiver i Medietilsynet og spesialist på barn og medier, Thomas Haugan-Hepsøe, frykter nå at mange unge kan føle seg utestengt når de til enhver tid kan se hvem vennene deres er sammen med.
BT170703 Forskjellen er at kartet Snap Map gjør det langt enklere å følge med på hvor hele grupper av folk er til enhver tid.
AP170703 Utsikten utover skjærgården kan ta pusten fra enhver , likevel er oppmerksomheten nå rettet mot den sørøstvendte delen av taket - og de 20 solcellepanelene som nylig ble montert her.
AP170703 Du kan sjekke fortløpende hvor mye strøm solpanelene dine produserer til enhver tid.
AA170703 Ifølge britisk lov må føreren av en drone se den til enhver tid og holde den unna fly, helikopter og flyplasser. ( ©NTB ) ¶
AA170703 Jeg som vil opprette adressekontori Trondheim, må rimeligvis også forvente, at det som er så uvanlig i vår by ikke så snart vil vinne bifall hos alle og enhver .
AA170703 Det er nyttig for enhver .
AA170703 Den som lar seg se på verdens store skueplass, venter på forhånd, at enhver som er tilskuer, resonnerer over ham og hvordan han spiller sin rolle.
AA170703 Her blir det noe for enhver smak !
VG170702 Enhver som er i stand til å hjelpe meg, vær så snill å hjelpe meg til å få dette avsluttet, sier han.
VG170702 VARIASJON : Han har korketrekkere til enhver anledning ¶
DB170702 « Statsministeren gjør det enhver statsleder bør gjøre ; hun setter sitt eget lands interesser først.
DB170702 Kina avviste etter dette enhver politisk kontakt på høyt nivå med Norge.
DB170702 - Statsministeren gjør det enhver statsleder bør gjøre ; hun setter sitt eget lands interesser først.
DB170702 Kina avviste etter dette enhver politisk kontakt på høyt nivå med Norge.
DB170702 - Jeg tror at enhver person som hadde sett den situasjonen der, vil si at tiden er inne for å ta den svanen av dage, sier Brekke til Dagbladet.
DB170702 - Min klient har hele tiden nektet for enhver innblanding, og hun er ikke enig i at det foreligger sterke bevis, sa Hikes til nyhetsbyrået TT etter at tingrettens konklusjon var klar.
DB170701 AKKURAT det med at « alle gjorde det » er trosbekjennelsen for enhver idrettsutøver som svindler, og den beste grunnen til at noen må bli behandlet som skurker gjennom hele idrettslivet.
DB170701 Hjerte hjerte hjerte, er svaret til enhver oppdatering.
DA170701 - Uskyldig ¶ 76 år gamle Geroge Pell, som er Australias høyeststående katolikk og tidligere erkebiskop i Sydney og Melbourne, nekter for enhver anklage om overgrep.
AP170701 Hvis vårt mål er demokrati, må vår første fiende være tyranniet i enhver forkledning.
VG170630 Han forteller at de er klar over at alkoholreklameloven brytes ofte, men at det ikke er ressurser til å følge med på enhver blogg og sosiale media.
VG170630 I alkoholforskriften kapittel 14, fremgår det at enhver form for massekommunikasjon i markedsføringsøyemed er forbudt.
VG170630 Vi vil med full styrke etterforske enhver informasjon som peker mot at noen forsøker å profittere på denne tragedien, sier etterforskningsansvarlig Fiona McCormack.
VG170630 I retten mener aktor at kvinnen, som har vært aktiv i Frelsesarmeen, « har tilpasset seg det til enhver tid fremholdte bevis ».
DN170630 gmannsretten har funnet grunn til å rette en viss kritikk mot myndighetene for at det ikke på et tidlig tidspunkt ble gjort klart hva som var grunnlaget for beregningen av avkastningen i Gassled, og for at det ikke ble etablert et system for registrering og publisering av hvilken avkastning som til enhver tid var oppnådd.
VG170629 For å sammenligne med Norge : Nesten enhver utgift på det norske statsbudsjettet vil på en eller annen måte kunne begrunnes som « fattigdomsbekjempende ».
VG170629 - Hun driver en løpende tilpasning av sin forklaring til enhver tid, fram til nye bevis blir fremlagt.
SA170629 Vegard Stake Laengen inspiserer jobben til Giuseppe Archetti, en av UAEs mekanikere som skal sørge for at syklene er tipp topp til enhver tid.
FV170629 Vegard Stake Laengen inspiserer jobben til Giuseppe Archetti, en av UAEs mekanikere som skal sørge for at syklene er tipp topp til enhver tid.
DB170629 Så dukker det opp ting, som i enhver organisasjon.
DB170629 Enhver gravferd er en spesiell begivenhet, en engangshandling, hvor alt skjer her og nå.
BT170629 Veiene blir ikke tryggere av å ta førerkortet fra enhver som har røykt marihuana.
BT170629 Vegard Stake Laengen inspiserer jobben til Giuseppe Archetti, en av UAEs mekanikere som skal sørge for at syklene er tipp topp til enhver tid.
AP170629 Hun sier videre at de skal gjøre det de kan for å gjenvinne tilliten blant kundene, men at ingen flyselskap kan garantere at flyene skal gå i rute til enhver tid.
AP170629 Vegard Stake Laengen inspiserer jobben til Giuseppe Archetti, en av UAEs mekanikere som skal sørge for at syklene er tipp topp til enhver tid.
VG170628 I det som kan se ut som et lite klasserom, sitter det til enhver tid cyberingeniører og overvåker datatrafikken.
VG170628 Ei heller kan Cyberforsvaret gi svar på hvor mange av deres 1200 ansatte som jobber med cybersikkerhet eller omtrent hvor mange de har på jobb til enhver tid.
SA170628 Man gir andre full oversikt over hvor man er til enhver tid.
SA170628 « Det er svært viktig at sikkerheten til enhver tid er god og at arenaen oppleves som trygg for alle tilskuere og aktører på stadion », skriver Doms- og sanksjonsutvalget i redegjørelsen.
NL170628 Skoleledelse, men først og fremst lærere og studenter, må derfor til enhver tid vurdere strategier og kombinasjoner av teori og praksis, og velge og veksle mellom læringsarbeid inne og ute.
DB170628 « Det er svært viktig at sikkerheten til enhver tid er god og at arenaen oppleves som trygg for alle tilskuere og aktører på stadion », står det i dommen fra Doms- og sanksjonsutvalget, gjengitt av Glåmdalen.
DB170628 Her er det noe for enhver smak.
DB170628 Ved ransaking av et datasystem « kan politiet pålegge enhver som har befatning med datasystemet å gi nødvendige opplysninger for å få adgang til datasystemet...
DB170628 « Enhver » kan altså tvinges til å åpne en mobiltelefon som kan inneholde svært privat eller taushetsbelagt informasjon.
DA170628 Det som ikke endrer seg er at de 130.000 som fra i dag vil befinne seg på festivalen kommer for å nyte et av Europas beste tilbud fra de mange musikkscenene, endeløse fester i alle størrelser og fasonger, et mattilbud som slår enhver mathall og møter med sentrale premissleverandører innen kultur, politikk og samfunnsliv.
DA170628 Men om Solberg-regjeringen blir sittende, kan hun da tenke seg å fortsette som kulturminister ? - Enhver minister som ikke ber om å få gå av, vil jo fortsette.
BT170628 Man gir andre full oversikt over hvor man er til enhver tid.
BT170628 Et slikt fremtidsbilde må enhver ansvarlig politiker forholde seg til, enten vi er nasjonale politikere eller holder til her i Bergen.
AP170628 Rodríguez avviser på Twitter enhver befatning med saken og kritiserer helikopterangrepet som galskap.
AP170628 Man gir andre full oversikt over hvor man er til enhver tid.
AP170628 « Det er svært viktig at sikkerheten til enhver tid er god og at arenaen oppleves som trygg for alle tilskuere og aktører på stadion », skriver Doms- og sanksjonsutvalget i redegjørelsen.
AA170628 Dypvik minner om at folk til enhver tid må forholde seg til den skiltingen som foreligger.
VG170627 NIF understreker at suiten til enhver tid ble benyttet av personer som sto på gjestelisten under OL, slik at den ikke sto tom.
VG170627 Mer sannsynlig er det at de har sosial angst, som to til fem prosent av befolkningen har til enhver tid.
VG170627 Ifølge Folkehelseinstituttet regnes det til enhver tid med at 15 til 20 prosent av barn og unge mellom tre og 18 år har nedsatt funksjon på grunn av psykiske plager som angst, depresjon og atferdsproblemer.
VG170627 Enhver praksis som lover resultater bør undersøkes og dokumenteres, og det har mindfulness også vært gjenstand for.
SA170627 | Det er dokumentet FIFA for enhver pris ville gjemme for omverdenen.
SA170627 Hva i rapporten var det FIFA for enhver pris måtte holde skjult ?
SA170627 - At budprosessen manglet enhver integritet, var åpenbart allerede før avstemningen.
DB170627 De understreket også at jentene hadde satt pris på opplevelsen, og at de til enhver tid hadde hatt på seg hjelm.
BT170627 Å bruke ressurser på å bekjempe enhver rusmiddelbruk, gjør at vi får mindre ressurser til å bekjempe det vi egentlig vil : Rusavhengighet og skader i samfunnet.
BT170627 | Det er dokumentet FIFA for enhver pris ville gjemme for omverdenen.
BT170627 Hva i rapporten var det FIFA for enhver pris måtte holde skjult ?
BT170627 - At budprosessen manglet enhver integritet, var åpenbart allerede før avstemningen.
AP170627 Med leken og fingernem kjærlighet til musikk har Sverre også laget et ensemble med marionett-musikere, en barnas favoritt på enhver middelalderfestival.
AP170627 Med leken og fingernem kjærlighet til musikk har Sverre også laget et ensemble med marionett-musikere, en barnas favoritt på enhver middelalderfestival.
AP170627 | Det er dokumentet FIFA for enhver pris ville gjemme for omverdenen.
AP170627 Hva i rapporten var det FIFA for enhver pris måtte holde skjult ?
AP170627 - At budprosessen manglet enhver integritet, var åpenbart allerede før avstemningen.
AA170627 Salahuddin har truet med å sabotere enhver fredsavtale som blir inngått i Kashmir, og gjøre den omstridte regionen til « en gravplass for indiske soldater ».
VG170626 Det er ingen hemmelighet at veien jeg har valgt de ti siste årene kan ta knekken på enhver sjel, sa hun i et intervju med VG den gangen.
DB170626 Lehne Olsen skulle stoppes for enhver pris.
DB170626 Kina avviste etter dette enhver politisk kontakt på høyt nivå med Norge.
AA170626 Militærjuntaen har åpnet for fengsling av enhver som mistenkes for å fornærme kongefamilien eller som vurderes å true landets nasjonale sikkerhet.
VG170625 - Det er upassende for enhver muslim å la seg forlede av det Vestlige synet, der man anser en dråpe olje for mer verdt enn et menneskeliv, sa Erdogan.
VG170625 Alliert øving og trening på norsk jord er en viktig del av de lange linjene i norsk sikkerhetspolitikk, og det er norske myndigheter som til enhver tid vurderer om utenlandsk militær aktivitet i Norge er innenfor basepolitikken, understreker Forsvarsdepartementet overfor NTB.
DN170625 Alliert øving og trening på norsk jord er en viktig del av de lange linjene i norsk sikkerhetspolitikk, og det er norske myndigheter som til enhver tid vurderer om utenlandsk militær aktivitet i Norge er innenfor basepolitikken, understreker Forsvarsdepartementet overfor NTB.
DB170625 Med bare én runde igjen til mål var avstanden tilbake til gruppe to på godt over tre minutter, og det var hevet over enhver tvil at gullet stod mellom de tre kvinnene i front.
DB170625 Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier i en uttalelse at landet « nekter å tolerere noen form for feilbombing » fra enhver front.
DB170625 - Vi svarer med kraft, besluttsomhet og skjønn etter enhver slik hendelse.
DB170625 FNs konvensjon om økonomiske og sosiale rettigheter ( ØSK ) artikkel 12, som er ratifisert av Norge, anerkjenner retten for enhver til å ha den høyest oppnåelige helsestandard både i fysisk og psykisk forstand, med « vilkår som trygger alle legebehandling og pleie under sykdom ».
AA170625 Benjamin Netanyahu forsvarte søndag dette angrepet, og sa at Israel ville svare med makt på enhver prosjektil som lander på israelsk jord.
VG170624 - Vi vil undersøke enhver mulig kriminell handling knyttet til brannen.
VG170624 Politidirektoratets behandling av varslersaken fra Bergen etter drapet på åtte år gamle Monika Sviglinskaja i 2011er under enhver kritikk.
SA170624 Tapet av så mange " kunder " ville vært alarmerende tall for enhver annen virksomhet, men jeg hører ingen klokker som ringer i idretten.
FV170624 Tapet av så mange " kunder " ville vært alarmerende tall for enhver annen virksomhet, men jeg hører ingen klokker som ringer i idretten.
DN170624 Noen av dem måtte sove på madrasser utenfor prinsessenes rom og skulle være tilgjengelige til enhver tid.
DB170624 Alliert øving og trening på norsk jord er en viktig del av de lange linjene i norsk sikkerhetspolitikk, og det er norske myndigheter som til enhver tid vurderer om utenlandsk militær aktivitet i Norge er innenfor basepolitikken, understreker Forsvarsdepartementet overfor NTB.
BT170624 Det kan en si om enhver statlig virksomhet.
BT170624 Tapet av så mange " kunder " ville vært alarmerende tall for enhver annen virksomhet, men jeg hører ingen klokker som ringer i idretten.
AP170624 Alliert øving og trening på norsk jord er en viktig del av de lange linjene i norsk sikkerhetspolitikk, og det er norske myndigheter som til enhver tid vurderer om utenlandsk militær aktivitet i Norge er innenfor basepolitikken.
AP170624 Tapet av så mange " kunder " ville vært alarmerende tall for enhver annen virksomhet, men jeg hører ingen klokker som ringer i idretten.
AA170624 - Vi klarer ikke å prioritere alt til enhver tid, men vi prøver å følge opp det som rører seg i distriktet og målretter ressurser mot det vi oppfatter er den største trusselen til enhver tid.
AA170624 - Vi klarer ikke å prioritere alt til enhver tid, men vi prøver å følge opp det som rører seg i distriktet og målretter ressurser mot det vi oppfatter er den største trusselen til enhver tid.
AA170624 Det er norske myndigheter som til enhver tid vurderer om en utenlandsk militær aktivitet i Norge er innenfor basepolitikken, sier pressevakt Lars Gjemble.
AA170624 Alliert øving og trening på norsk jord er en viktig del av de lange linjene i norsk sikkerhetspolitikk, og det er norske myndigheter som til enhver tid vurderer om utenlandsk militær aktivitet i Norge er innenfor basepolitikken, understreker Forsvarsdepartementet overfor NTB.
VG170623 Obama og hans nærmeste rådgivere skal ha fryktet at enhver handling fra deres side ville bli sett på som et politisk forsøk fra ham om å påvirke valget.
VG170623 Sørkoreansk etterrretning benekter enhver befatning med amerikaneren.
VG170623 - Til tross for at vi konstant ba opp tillatelse til å besøke Otto, ble vi nektet enhver mulighet til å ha noen form for kontakt.
SA170623 Retten fant det bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte faktisk har stått bak kjøringen selv om han ikke husker noe fra det som skjedde.
DN170623 Kjernepunktet i britenes forslag er at enhver EU-borger som har vært i Storbritannia i fem år, skal få tilbud om permanent oppholdstillatelse.
DB170623 Kjernepunktet i britenes forslag er at enhver EU-borger som har vært i Storbritannia i fem år, skal få tilbud om permanent oppholdstillatelse.
DB170623 Menn er enkle og forutsigebare, kvinner tenker, mens vi instinkterer, og enhver hore kan bekrefte at de bruker skinnklær fordi menn tenner på at det lukter ny bil.
BT170623 Retten fant det bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte faktisk har stått bak kjøringen selv om han ikke husker noe fra det som skjedde.
BT170623 | Mer løskrutt mot formuesskatt ¶ Enhver skatt reduserer disponible verdier for den som må betale den.
BT170623 Enhver skatt reduserer disponible verdier for den som må betale den.
AP170623 Retten fant det bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte faktisk har stått bak kjøringen selv om han ikke husker noe fra det som skjedde.
AP170623 Den stramme lukten av salmiakk kan ta matlysten fra enhver .
AA170623 Kjernepunktet i britenes forslag er at enhver EU-borger som har vært i Storbritannia i fem år, skal få tilbud om permanent oppholdstillatelse.
AA170623 - Det å se at folket er her og har det hyggelig, at man kan sitte ute og at det er masse fin musikk, litt for enhver smak.
DN170622 - De har forsøkt å unngå en konkurs for enhver pris.
DB170622 For enhver politiker i Støres posisjon ville det utvilsomt vært lettere å være populist enn statsmann.
DB170622 Enhver regjering ville ført motkonjunkturpolitikk med et oljeprisfall så kraftig som det vi hadde i 2014.
DA170622 Enhver EU-borger som har vært i Storbritannia i fem år, skal få tilbud om permanent oppholdstillatelse.
BT170622 Vi kan dessverre regne med at det til enhver tid er mange barn som får behandling for slike problemer, mens overgrepene som forårsaker dem fortsatt pågår.
AP170622 Enhver EU-borger som har vært i Storbritannia i fem år, skal få tilbud om permanent oppholdstillatelse.
AA170622 - Enhver by og tettsted vil ha sin egen festival.
VG170621 - Det er riktig at et TV-team har fulgt Petter og Vendela, og vi har mange slike pilotprosjekter gående til enhver tid i TV 2.
SA170621 - Når NATO-fly avskjærer andre fly, er det generelt sett slik at de identifiserer det visuelt, mens de til enhver tid holder seg på trygg avstand.
NL170621 Å være tilgivende, ydmyke, tålmodige, og ha rene intensjoner bak enhver hendelse og handling.
NL170621 Vi trenger boliger i sentrum også, men ikke for enhver pris.
NL170621 Å gjøre enhver diskusjon om til et angrep på en ungdomsvennlig, nyttig, frilufts-elskende, lovlig og samfunnsnyttig organisasjon ?
DB170621 Den tar for seg kravet flyktninger i enhver forstand føler etter å gjøre seg veldig raskt lommekjent i en aldeles fremmed verden.
DB170621 - Det jeg synes er flott med enhver brud er at dette er bruden sin dag.
DB170621 - Det er riktig at et TV-team har fulgt Petter og Vendela, og vi har mange slike pilotprosjekter gående til enhver tid i TV 2.
DA170621 Tidligere fulgte verdenssamfunnet og den arabiske verdenen nøye enhver utvikling i kyststripen.
DA170621 Da den arabiske våren startet i desember 2010, så man tilløp til protester også i Gaza, men Hamas slo umiddelbart hardt ned på enhver demonstrasjon.
DA170621 - Enhver konflikt innad i den arabiske eller muslimske verdenen er dårlig for oss.
AA170621 Enhver kritikk av, eller angrep på kongen eller medlemmer av hans familie, blir der sett på som majestetsfornærmelse, noe som straffes med opptil 30 års fengsel. ( ©NTB ) ¶
AA170621 - Det er helt nødvendig at politiet har en effektiv tilgang til opplysninger om alle som til enhver tid bor i asylmottak i Norge.
VG170620 Dette er krevente vurderinger, og hendelser i naboland er en påminnelse om at ingen land kan garantere for sikkerheten i enhver sammenheng i et fritt og åpent samfunn », opplyser politiet ¶
VG170620 Jobben vår er å være godt forberedt på enhver situasjon etter NATOs beslutning, sier løytnant Willassen.
VG170620 Finnmark er nå utpekt som fylket der enhver russisk aggresjon skal skaleres opp til krig, og dermed utløse NATOs artikkel fem.
VG170620 Ansettelsesforholdet er avhengig av en til enhver tid gyldig klarering.
VG170620 Andersen : « Det er taushetsbelagt hvilken sikkerhetsklarering enkeltansatte til enhver tid har ».
SA170620 Alsaker : - Krysser fingrene ¶ Én ting som er hevet over enhver tvil, er at en Ronaldo-retur til Manchester ville gjort Premier League en attraksjon rikere.
SA170620 - Det virker hevet over enhver tvil at Cristiano Ronaldo er misfornøyd.
NL170620 . Etter vår mening er det ikke bevist over enhver tvil at SBR-granulat ikke medfører en helserisiko.
DB170620 I Europol er vi forpliktet til å håndtere enhver trussel mot våre barn og bringe rettferdighet til alle som skader dem, sier Rob Wainwright, direktør i Europol. 33 nye Dark Room-saker og misbruk av 300 barn avdekket : - Flere av overgrepene framstår som tortur ¶
DA170620 Presidenten ønsker at endringene skal gå raskt igjennom, og vil for enhver pris unngå at streik lammer Frankrike på ny.
DA170620 Men for hvert objekt som blir valgt, må du ha en styrke som er fem ganger den som du til enhver tid har på stedet, sier Lundteigen.
AP170620 - Et stort tap for en by som kontinuerlig strever med den kosmopolitiske åpenhet og det folkelige liv i gatene som kjennetegner London, New York og enhver verdenshovedstad av betydning, skriver avisen.
AP170620 Alsaker : - Krysser fingrene ¶ Én ting som er hevet over enhver tvil, er at en Ronaldo-retur til Manchester ville gjort Premier League en attraksjon rikere.
AP170620 - Det virker hevet over enhver tvil at Cristiano Ronaldo er misfornøyd.
VG170619 Koalisjonen ønsker ikke å kjempe mot det syriske regimet, russiske styrker eller andre som kjemper sammen med regimet, men vil ikke nøle med å forsvare koalisjonen eller samarbeidende styrker fra enhver trussel, heter det kunngjøringen.
VG170619 Ole Henrik Tveten ( 43 ) har noe å ha på seg til enhver anledning.
DN170619 Senere kom det en ny uttalelse der USA understreker at koalisjonen ikke ønsker å kjempe mot syriske eller russiske styrker eller deres allierte, men at den ikke vil nøle med å beskytte koalisjonen og dens partnere " mot enhver trussel ".
DB170619 - Vi har over flere tiår jobbet hardt for å skape et trygt og tolerant miljø her i Finsbury park og vi fordømmer enhver handling som førsøker å rive vårt fantastiske miljø fra hverandre, heter det i uttalelsen.
DB170619 « Det er et farlig øyeblikk for enhver regjering når offentligheten mistenker at regjeringen ikke er i stand til å forhindre en så stor katastrofe som Grenfell Tower-brannen.
AA170619 Koalisjonen ønsker ikke å kjempe mot det syriske regimet, russiske styrker eller andre som kjemper sammen med regimet, men vil ikke nøle med å forsvare koalisjonen eller samarbeidende styrker mot enhver trussel, heter det i kunngjøringen.
AA170619 Senere kom det en ny uttalelse der USA understreker at koalisjonen ikke ønsker å kjempe mot syriske eller russiske styrker eller deres allierte, men at den ikke vil nøle med å beskytte koalisjonen og dens partnere " mot enhver trussel ".
AA170619 Senere kom det en ny uttalelse der USA understreker at koalisjonen ikke ønsker å kjempe mot syriske eller russiske styrker eller deres allierte, men at den ikke vil nøle med å beskytte koalisjonen og dens partnere " mot enhver trussel ".
AA170619 Det bør politikere som benytter enhver anledning til å lovprise kunnskapssamfunnet være klar over.
VG170618 - WR Entertainments aksjonærer står fritt til å forfølge enhver sak de vil.
VG170618 * 1 Enhver som dukker opp i avisen må ha alderen opplyst om i parentes bak navnet.
VG170618 - Det er de enkelte parti som selv velger ut hvem som til enhver tid skal representere seg i de ulike fora.
SA170618 Omtrent det samme som i enhver prestasjonsgruppe, også i næringslivet.
NL170618 I enhver forståelse av nord og Arktis må man ta mangfoldet av kulturelle og menneskelige aspekter med i betraktningen, selv om disse har blitt marginalisert av en vestlig tradisjon som projiserer sine « arktiske drømmer » på den kalde verden for å låne et uttrykk fra Barry Lopez * - med en rik fantasi, et
DN170618 Da hun dagen etter valget fikk vite at Theresa May ville inngå samarbeid med unionistpartiet ( DUP ) i Nord-Irland, var hun kjapp med å ta kontakt med statsministeren for å få en forsikring om at enhver avtale ikke kom til å gå ut over rettighetene til homofile og lesbiske i Storbritannia.
AP170618 - Et stort tap for en by som kontinuerlig strever med den kosmopolitiske åpenhet og det folkelige liv i gatene som kjennetegner London, New York og enhver verdenshovedstad av betydning, skriver avisen.
AP170618 Aleris mener det er uforsvarlig politikk overfor kommende generasjoner om enhver endring eller forbedring gjort av en privat aktør innenfor eldreomsorg, utelukkende skal tolkes å ha negativ effekt på lønn og arbeidsvilkår.
AP170618 Omtrent det samme som i enhver prestasjonsgruppe, også i næringslivet.
AA170618 Det er nå en gang slik at ikke alle synes det er nødvendig å flagge offentlig hva man til enhver tid holder på med eller hvilke saker man støtter.
AA170618 offentliggjøring eller ikke får vel være opp til alle og enhver ?
VG170617 - Enhver forandring av oppholdssted for en eller begge i en familie er en utfordring.
VG170617 Inn en skogsvei en halvtimes kjøretur fra Oslo sentrum bor til enhver tid 20 til 30 firbente.
VG170617 Vi ønsker å sikre best mulig dyrevelferd til enhver tid, sier han.
DN170617 Kvantitative fond blir ikke styrt mennesker, men av automatisert logikk og forhåndsbestemte algoritmer som til enhver tid skal ta de mest fornuftige beslutningene.
AP170617 - Taxfree-kontrakten er svært lønnsom for enhver privat aktør.
VG170616 - En stortingsgruppe er til enhver tid nødt til å ha tillit til at den en velger til diverse verv og organisasjoner til enhver tid gjør dette på vegne av sin gruppe, skriver han videre.
VG170616 - En stortingsgruppe er til enhver tid nødt til å ha tillit til at den en velger til diverse verv og organisasjoner til enhver tid gjør dette på vegne av sin gruppe, skriver han videre.
NL170616 For den til enhver tid sittende minister er ordningen i midlertid fantastisk.
FV170616 - En stortingsgruppe er til enhver tid nødt til å ha tillit til at den en velger til diverse verv og organisasjoner til enhver tid gjør dette på vegne av sin gruppe, skriver han i en epost til VG.
FV170616 - En stortingsgruppe er til enhver tid nødt til å ha tillit til at den en velger til diverse verv og organisasjoner til enhver tid gjør dette på vegne av sin gruppe, skriver han i en epost til VG.
DN170616 Men Sverdrup er også klar på at enhver innstramning også har en pris.
DN170616 Men Vedum avviser at Senterpartiet er et stokk konservativt nei-parti som bare er ute etter å reversere enhver reform.
DA170616 rske festivaler gjennom sommeren - og deltakelsen på hyllestkonserten til Scott Walker i Royal Albert Hall i juli - er det grunn til å tro at det vil være en velsmurt elektropopmaskin som vil ta kontinentet med storm, hvor den store stemmen, den intense innlevelsen og de mektige låtene vil sprenge enhver sjangerbetegnelse.
AA170616 Men Vedum avviser at Senterpartiet er et stokk konservativt nei-parti som bare er ute etter å reversere enhver reform.
SA170615 Danske ungdommer innom Den Gamle By, tilbake i en tid da vannposten var et samlingspunkt i enhver landsby.
DN170615 Hvor mye olje det til enhver tid er på lager i USA har de siste månedene dominert oljemarkedet og sendt oljeprisen både opp og ned.
AA170615 Selv etter å ha brukt 120 millioner dollar med svært blandet hell, motsetter Sachs seg enhver uavhengig evaluering.
VG170614 Enhver boligblokk skal ha brannceller som begrenser den videre smitten.
NL170614 Med fem distanser å velge mellom, har MSM noe for enhver smak og kondis.
DN170614 Til enhver tid har Bilia, som er en av de største bilforhandlerkjedene i Norge, omkring 1000 bruktbiler ute for salg.
DN170614 - Enhver videre indikasjon på at inflasjonen bekymrer dem kan bevege markedet mer mot en « one-and-done»-mentalitet, sier Erik Schiller hos PGIM Fixed Income til Bloomberg.
DB170614 Lagmannsretten fant det bevist ut over enhver rimelig tvil at sjåførens bil kom over i høyre kjørefelt og videre inn på fortauet, fordi sjåføren sovnet bak rattet, og den dommer blir nå stående.
DB170614 Hun føler hun med denne avgjørelsen er blitt ofret på samfunnets alter, og at noen for enhver pris må stilles til ansvar når en sak får et slikt tragisk utfall.
DB170614 Før kampen begynte, fortalte kommentator Scheie at hvert lag kunne ha fem utespillere til enhver tid.
DA170614 Hagen, han holder ikke festtaler, men griper enhver anledning til å korrigere et hvilket som helst dokument som ikke eksplisitt dokumenterer hvor stort problem innvandringen utgjør.
AP170614 « Det fremgår uttrykkelig av dommen at lagmannsretten har tatt utgangspunkt i at det var bevist ‘ut over enhver rimelig tvil at N.N.s bil kom over i høyre kjørefelt og videre inn på fortauet som følge av at hun sovnet ved rattet.
AP170614 Hun føler hun med denne avgjørelsen er blitt ofret på samfunnets alter, og at noen for enhver pris må stilles til ansvar når en sak får et slikt tragisk utfall.
VG170613 Kofoed vil ikke si spesifikt hvilke sosiale medier som brukes mest, men sier at den digitale plattformen som til enhver tid er mest populær hos barn, også er mest « populær » hos gjerningsmennene.
SA170613 juni 2017 : I en åpen høring i Senatets etterretningskomité avviser justisminister Jeff Sessions enhver befatning med Russland-saken.
SA170613 Jordbruksavtalen skal sørge for at de målene Stortinget til enhver tid har satt for norsk landbruk, blir oppfylt.
DB170613 Enhver forelder ville kjempet slik vi gjør.
BT170613 Men å bli truet med oppsigelse er en svært dramatisk beskjed å få for enhver arbeidstaker, sier Westby.
BT170613 Med beats som får selv de feteste polyfoniske toner til å blekne, og meldinger som kunne målbundet enhver frittalende high school-elev, ringer prinsessen inn og gjør sin hevd på tronen.
BT170613 Min kone ler når hun sitter ved siden av meg mens jeg kjører bil, for ved enhver fartsdemper er min reaksjon « inkompetent veiinnredning ».
AP170613 Men å bli truet med oppsigelse er en svært dramatisk beskjed å få for enhver arbeidstaker, sier Westby.
AA170613 Retten fant det imidlertid bevist utover enhver rimelig tvil at de kom til landet for å begå innbrudd. ( ©NTB ) ¶
VG170612 Den såkalte « lønnsklausulen » ( emoluments clause ) i den amerikanske grunnloven forbyr enhver folkevalgt å motta gaver av noen som helst form fra kongelige eller representanter for andre stater.
VG170612 Men det betyr ikke at enhver som tar det på er blitt tvunget til det med trusler, nyanserer Høyre-statsråden.
SA170612 - Enhver sak har sitt eget faktum, men i utgangspunktet mente vi at dokumentasjonen tilsa at hun hadde tatt meldonium etter 1. januar og en god tid inn i januar.
DB170612 Navn som enhver fotballelsker vet å sette pris på.
DB170612 Dobbeltgjengeren « Ricky » vitnet også under høringen og benekter enhver befatning med ranet.
DB170612 Dagens overveldende medieformidling, vrimmel av virtuelle virkeligheter og mulighet for å oppleve seg selv som aktiv bare en « liker » en post i sosiale medier - kan redusere noen og enhver til en klikker og kikker til tilværelsen - i stedet for en aktør.
DB170612 Enhver som skriver om henne, må takle fristelsen til å la sine egne formuleringer ligge, og bare gjengi hennes.
DB170612 Enhver som beskjeftiger seg med den jihadistiske terrorens problemer vet selvsagt at den religiøse komponenten er en avgjørende drivkraft.
DA170612 Men det er på ingen måte slik at enhver feil eller mangel som oppdages i ettertid, utløser erstatning.
DA170612 Men det er på ingen måte slik at enhver feil eller mangel som oppdages i ettertid, utløser erstatning.
AP170612 Nok til å gjøre enhver misunnelig.
AP170612 Nok til å gjøre enhver misunnelig.
AP170612 Her er noe for enhver smak.
AP170612 - Enhver sak har sitt eget faktum, men i utgangspunktet mente vi at dokumentasjonen tilsa at hun hadde tatt meldonium etter 1. januar og en god tid inn i januar.
FV170611 Tingretten mente det er bevist utover enhver rimelig tvil at faren utsatte babyen for kraftig filleristing og/eller flere slag mot hoderegionen.
DA170611 Både 31-åringen og 35-åringen har nektet enhver befatning med narkotikaen og ingen av dem hadde noen forklaring på hvorfor den befant seg der.
BT170611 Ja, de utnytter enhver liten « luke » til å formere seg og smitte videre.
AP170611 Tingretten mente det er bevist utover enhver rimelig tvil at faren utsatte babyen for kraftig filleristing og/eller flere slag mot hoderegionen.
AA170611 Tingretten mente det er bevist utover enhver rimelig tvil at faren utsatte babyen for kraftig filleristing og/eller flere slag mot hoderegionen.
VG170610 - Jeg har fått signaler fra klubben om at de ønsker å beholde meg for enhver pris.
DB170610 Han henviser til paragraf tre i trafikkreglene, som lyder slik : ¶ « Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.
DB170610 Som enhver sannhet kommer denne her til å høres rimelig cheesy og banal ut, men hvis du vil at Sana'en i oss alle skal bli reddet fra avgrunnen av venninnene i en russe-van, er det bare å gjøre det.
DB170610 Det finnes åpenbart ulike syn på dette, men om du er en sånn som avskriver enhver håpefulle handling og karakter som representerer « the better angels of our nature », som billig, banal eller, Gud forby, « urealistisk », mener jeg det er du som ikke helt har skjønt poenget.
DA170610 Vi er tilhengere av å løse enhver uenighet med dialog, sa Lavrov da han lørdag tok imot Qatars utenriksminister Mohammed bin Abdulrahmen Al-Thani i Moskva.
DA170610 Det er en stor ære for enhver spiller og hans familie.
AA170610 Vi er tilhengere av å løse enhver uenighet med dialog, sa Lavrov da han lørdag tok imot Qatars utenriksminister Mohammed bin Abdulrahmen Al-Thani i Moskva.
AA170610 « I utmark kan enhver ferdes til fots hele året, når det skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet.
VG170609 Men for enhver Tory som mente det var en god idé å skrive ut nyvalg i vår.
SA170609 - Det saudiarabiske fotballforbundet angrer dypt og unnskylder uforbeholdent enhver provokasjon som oppsto ved ikke å delta under stillheten, sier Ezzat.
NL170609 Samfunnene hvor enhver kunne føle trygghet for sin samiske og kvenske identitet, snakke språket og føle tilhørighet til noe større enn deg selv er i bunn og grunn utradert i de områdene jeg føler tilhørighet til.
FV170609 FOTO : Steffen Stenersen ¶ | - Enhver lufthavn på vår størrelse burde, med respekt å melde, ha et flybusstilbud ¶
FV170609 - Det saudiarabiske fotballforbundet angrer dypt og unnskylder uforbeholdent enhver provokasjon som oppsto ved ikke å delta under stillheten, sier Ezzat.
DB170609 Jeg ba om en kategorisk forsikring om at enhver avtale med DUP absolutt ikke innebærer oppheving av LHBT-rettigheter i resten av Storbritannia, og at vi prøver å bruke vår innflytelse til å framme LHBT-rettigheter i Nord-Irland, sier Davidson til BBC.
DB170609 Med sine helgekommentarer ønsker Sterri å ha et alternativt blikk på det folk snakker om til enhver tid.
DA170609 Han skulle ut for enhver pris.
BT170609 Enhver vurdering er menneskelig og har potensial for feilvurderinger.
AP170609 - Det saudiarabiske fotballforbundet angrer dypt og unnskylder uforbeholdent enhver provokasjon som oppsto ved ikke å delta under stillheten, sier Ezzat.
SA170608 Når den gjelder den særlige gruppen kvinner som RIA løfter fram i sin rapport, burde det være åpenbart for enhver at denne situasjonen ikke kan fortsette.
DB170608 Jungelen eller verdensrommet, Willy og hans følge takler enhver situasjon.
DB170608 Jeg mener man bør velge den kandidaten som til enhver tid er best egnet.
VG170607 - Hensikten er å gi barna pågangsmotet til å forsvare vårt land når de er voksne, og å forberede dem fysisk å mentalt til å beseire enhver fiende, sier læreren Ri Su-Ryon til nyhetsbyrået.
VG170607 Men enhver religion kan misbrukes, slik vi i dag ser groteske tilfeller av.
VG170607 De svært få som eventuelt kan risikere straffereaksjoner for dette, kan unngå enhver risiko ved å holde seg til saken man debatterer, og styre unna voldelige, hatefulle fantasier rettet mot motdebattanter.
VG170607 Og vi kommer ikke for enhver pris til å varsle tre måneder fram i tid - det vil variere etter hvordan forholdene er - om det ligger til rette å varsle så langt fram, eller kanskje bare ti dager fram.
VG170607 Dette er også en del av prosjektet - å finne hvor langt vi til enhver tid kan gi et brukbart varsel, sier Kolstad.
NL170607 Det er partiet som åpnet for å kjøre vannscooter opp i fjæresteinene for å skremme infarkt på noen og enhver .
NL170607 Det er ikke min mening å skulle reklamere for én bestemt aktør i spillermarkedet ; det står selvsagt enhver fritt å velge eventuell « kanal » for økonomisk støtte.
DB170607 I enhver by og landsby.
DB170607 Til enhver tid er det være flere saker en det NOAS har ressurser til hjelpe til med, sier hun.
DB170607 Dette mener NOAS er i strid med UNEs plikt til å sørge for at enhver sak er best mulig opplyst, før beslutning fattes.
DB170607 2015 : ¶ Enhver Justin Bieber-fan vil neppe glemme øyeblikket da superstjerna stormet av scenen i forbindelse med en vannepisode - fordi en fan sølte vann på scenen der Bieber spilte.
AP170607 De forente arabiske emirater vil imidlertid sette en stopper for sympatierklæringer for Qatar og enhver kritikk av De forente arabiske emirater.
VG170606 Samfunnet ville vel gått i stå om enhver statsansatt kunne velge vekk arbeidsoppgaver vedkommende ikke ønsket ?
VG170606 Foreløpig er dette dermed et større problem i Sverige, men også i Norge har vi nettopp fått en ny forskrift som forbyr enhver form for slik samvittighetsfrihet for fastleger.
NL170606 Enhver stormakt til alle tider vil vurdere hver situasjon på nytt.
DN170606 Men han er respektert på begge sider av det politiske spekteret fordi han har hjulpet NATO til å fjerne enhver form for selvtilfredshet og forberedt alliansen til å møte hele bredden av oppgaver i det 21. århundre, sa hun blant annet.
BT170606 Lederen for Spesialenheten sier enhver sak der noen blir truffet av politiets skudd, er « alvorlig og skal etterforskes umiddelbart ».
AA170606 Men han er respektert på begge sider av det politiske spekteret fordi han har hjulpet NATO til å fjerne enhver form for selvtilfredshet og forberedt alliansen til å møte hele bredden av oppgaver i det 21. århundre, sa hun blant annet.
AA170606 - Retten anser det på grunnlag av bevisføringen i retten bevist ut over enhver rimelig tvil at tiltalte visste hva lastebilen inneholdt.
VG170605 Under intervjuet med Megyn Kelly avfeide den russiske presidenten enhver antydning om at Russland skulle ha påvirket det amerikanske presidentvalget eller at han har noen spesiell kontakt med president Donald Trump.
DN170605 Vi har i denne omgang valgt å si at Bluetooth ikke er bra nok, da det kan være noe ustabilt og mobiltelefonen eller annen musikk-kilde til enhver tid må være i nærheten av lydplanken.
DB170605 Men når Ambjørnsen anmelder, vil enhver norsk krimforfatter sitte med hjertet i halsen, sier Tangen.
DB170605 Jeg kan være makaber, men ikke for enhver pris, sier Matre, som har tatt for seg tematikk som spiseforstyrrelser, voldtekt og omsorgssvikt i sine bøker.
BT170605 | Fortetning langs Bybanen for enhver pris ?
BT170605 Snakker vi om fortetning langs Bybanen for enhver pris ?
AP170605 Kommentator Andreas Slettholm mener folk heller bør jobbe : « Enhver med anledning er på hytta, står i passkø eller steller i hagen.
AA170605 Under intervjuet med Megyn Kelly avfeide den russiske presidenten enhver antydning om at Russland skulle ha påvirket det amerikanske presidentvalget eller at han har noen spesiell kontakt med president Donald Trump.
VG170604 * 1 For det andre må terroristene nektes enhver frihavn.
DB170604 I følge Arbeids- og velferdsdirektoratet er det til enhver tid 60000 personer som står i kø for å begynne på arbeidsrettede tiltak.
VG170603 Artisten som kan dra av to spillere og skape ubalanse i enhver situasjon - men også vinne viktige baller.
VG170603 Likevel er det hevet over enhver tvil at stjernen tok sitt eget liv.
SA170603 Det skulle han ikke gjort i en fotballnasjon der det råder enighet om at produktet skal snakkes opp for enhver pris.
FV170603 Det skulle han ikke gjort i en fotballnasjon der det råder enighet om at produktet skal snakkes opp for enhver pris.
DB170603 « Skam » bør ikke bare være pensum på norskeksamen, det bør være obligatorisk for alle som mener å ha noe å mene om hvordan landet vårt bør styres, som tror de har forstått hvordan verden henger sammen, eller som til enhver tid er mer ivrige på å toe sine hender og se splinten i andres øyne enn bjelken i sitt eget.
BT170603 Når neste punkt i samme seksjon omhandler bistand til Vest-Balkan, fjernes imidlertid enhver tvil om at fellesnevneren er migrasjon.
AP170603 Det skulle han ikke gjort i en fotballnasjon der det råder enighet om at produktet skal snakkes opp for enhver pris.
NL170602 Å starte en samtale om selvmord og selvskading kan gjør noen og enhver usikker.
DN170602 I enhver slik garanti ligger det at man påtar seg et ansvar på vegne av andre, skriver Aarseth.
DA170602 I enhver TV-serie vil jeg at helten skal vinne, men det er like spennende å følge utviklingen hans mot verdensherredømme som det er å se han vinne et og et slag.
BT170602 Det betyr ikke at man skal mistenkeliggjøre enhver gave, slik Schjelderup har advart mot, og som Gudbrandsen skriver ville det vært synd.
AA170602 For å legge til rette for full deltakelse blant obligasjonseierne, vil selskapet søke å anvende tilgjengelige rettslige virkemidler for å gjøre transaksjonen bindende for enhver blokkerende minoritet, for eksempel en ordning under britisk lov, kalt UK scheme.
VG170601 Partiene på Stortinget har et utbyttersystem når det er voteringer i stortingssalen, siden ikke alle representanter er til stede til enhver tid.
VG170601 Om du har tidenes dessertmage, blir lysten på en is i sola eller bare vil kose deg med noe digg finnes det noe for enhver smak.
DB170601 Enhver konkurranse er altså ikke avgjort på forhånd fordi noen av de med startnummer har jukset.
DB170601 Prestasjonen er under enhver kritikk, sier Deila til Dagbladet.
DB170601 At Barack og Michelle Obama har økonomisk armslag til å kjøpe teglsteinsvillaen, er hevet over enhver tvil.
DB170601 Vi har valgt ut 16 flotte sommerskjørt - noe for enhver fasong.
DA170601 - Det er hevet over enhver tvil at UPs virksomhet bidrar sterkt til å luke bort farlige trafikanter fra veiene, mener Johansen.
BT170601 Andre vil antagelig si at å utsette babyen for The Beatles, er en naturlig del av enhver barneoppdragelse.
AP170601 - Det er hevet over enhver tvil at UPs virksomhet bidrar sterkt til å luke bort farlige trafikanter fra veiene, mener direktør i Trygg Trafikk Jan Johansen.
AA170601 Ingen andre land har sin ambassade i Jerusalem, og enhver beslutning om å flytte USAs ambassade fra Tel Aviv til byen som både Israel og Palestina vil ha som hovedstad, vil være svært omstridt.
AA170601 - Det er hevet over enhver tvil at UPs virksomhet bidrar sterkt til å luke bort farlige trafikanter fra veiene, mener Johansen.
DB170531 Prestasjonen er under enhver kritikk, sier VIF-sjefen.
DB170531 Han synes behandlingen han har fått av politiet har vært under enhver kritikk.
DB170531 Rapporten viser at 21 prosent av den norske befolkningen i alderen 18 til 66 år mottok en ytelse til livsopphold til enhver tid i 2016.
DB170531 Enhver som ferdes på sjøen må være forsiktig, avpasse farten etter forholdene og følge lokale fartsbegrensninger der slike er fastsatt.
DB170531 - Vi kan ikke kommentere de sikkerhetsforanstaltningene vi til enhver tid tar i Kabul.
DB170531 Kompleksiteten i gebyrordningen og de store forskjellene trekker i retning av standard maksimalsatser, som enhver kommune må holde seg innenfor.
AA170531 Fylkets rødgrønne fryktet i sin høringsuttalelse at enhver utvidelse ville skade egne mer eller mindre påbegynte planer.
VG170530 Da han kom til Europa brukte han enhver anledning til å kjefte på sine nærmeste allierte.
VG170530 NAV gir til enhver tid én av fem voksne nordmenn økonomisk støtte til livsopphold.
VG170530 Der er 27 prosent - eller mer enn én av fire innbyggere til enhver tid mottagere av NAV-telser.
VG170530 Én av fem innbyggere mottok dermed en ytelse til livsopphold fra NAV til enhver tid i fjor, skriver NAV i pressemeldingen om nordmenns avhengighet av NAV-ytelser.
SA170530 - Å holde styr på alle skiltene og deres betydning til enhver tid er ikke så lett.
DN170530 - Enhver liten dråpe hjelper Altfor tidlig med to streker Kutt-generalen overtar ¶
DB170530 - Bjerke Eiendom forholder seg til de skatteregler som til enhver tid er gjeldende.
BT170530 - Å holde styr på alle skiltene og deres betydning til enhver tid er ikke så lett.
AP170530 Her heter det at enhver redaksjon som, på eget initiativ, fortløpende kontrollere brukerskapt innhold tilhørende redaksjonens nettsider og sosiale medier, må fjerne innlegg som strider mot god presseskikk.
AP170530 - Å holde styr på alle skiltene og deres betydning til enhver tid er ikke så lett.
AA170530 Han har selv beskrevet seg som « en vitenskapsmann først, dernest som en populærvitenskapelig forfatter og deretter som - på alle måter som teller - et vanlig menneske med de samme ønskene, driftene, drømmene og ambisjonene som enhver annen person ».
AA170530 ( ©NTB ) ¶ | Én av fem lever på penger fra Nav ¶ 21 prosent av den norske befolkningen i alderen 18 til 66 år mottok en ytelse til livsopphold til enhver tid i 2016, viser nye tall fra Nav.
AA170530 Til enhver tid vil 15 - 20 frivillige fra UKA streife rundt i området for å sikre ro og orden under arrangement.
VG170529 Det er kanskje den viktigste tingen enhver forelder kan gjøre.
SA170529 - Som sentralbank har vi ansvar for å sikre at norske sedler til enhver tid har et tilstrekkelig høyt sikkerhetsnivå.
NL170529 Det er hevet over enhver tvil at de av partiene som fortsatt går inn for fritt brukervalg, vil få mange ekstra stemmer både ved Stortingsvalget i 2017 og Kommunevalget i 2019.
DB170529 Avslappet og chic ; gingham-rutene er en av sesongens viktigste trender, og passer like godt til enhver alder.
DA170529 - Som sentralbank har vi ansvar for å sikre at norske sedler til enhver tid har et tilstrekkelig høyt sikkerhetsnivå.
AP170529 - Som sentralbank har vi ansvar for å sikre at norske sedler til enhver tid har et tilstrekkelig høyt sikkerhetsnivå.
AA170529 - Som sentralbank har vi ansvar for å sikre at norske sedler til enhver tid har et tilstrekkelig høyt sikkerhetsnivå.
AA170529 - Som sentralbank har vi ansvar for å sikre at norske sedler til enhver tid har et tilstrekkelig høyt sikkerhetsnivå.
AA170529 - Som sentralbank har vi ansvar for å sikre at norske sedler til enhver tid har et tilstrekkelig høyt sikkerhetsnivå.
VG170528 Målet skal være å stoppe lekkasjene ved å begrense hvor mange mennesker som til enhver tid snakker utad om saken.
SA170528 I denne sammenheng kan vi avspore enhver klimadebatt og ethvert forslag til tiltak, som også i dette tilfellet.
DB170528 Det hadde de ikke, noe enhver som leser avtaledokumentet kan se.
DB170528 Det er da vanlig å forsvare disse handlingene ved at dersom man selv er god, er alt man gjør, godt, og enhver kritikk man får, er ondsinnet, unyansert og usaklig.
VG170527 USAs president Trump har de siste dagene avstått fra enhver sjanse til å kommentere FBIs interesse for hans betrodde rådgiver og svigersønn Jared Kushner.
SA170527 Ulempen er at plenen til enhver tid vil ha gressrester i seg.
DB170527 De skal ha omtalt ham som « et snøfnugg » og sagt at enhver som sjikanerer ham på et fly, står i fare for å bli slått ned.
DB170527 Jeg kunne til enhver tid se de siste 20 tegnene jeg hadde skrevet og gå tilbake og rette feil.
DA170527 - Altså, jeg kan jo ikke garantere at områdedirektører til enhver tid informerer meg om stort og smått.
BT170527 Ulempen er at plenen til enhver tid vil ha gressrester i seg.
AP170527 Barneloven bygger på grunnprinsippet om at hensynet til barnets beste er det sentrale vurderingstemaet for enhver avgjørelse i alle barnefordelingssaker. § 48 Det beste for barnet : ¶
AP170527 Som enhver solidarisk feminist vil understreke, er det essensielt at samme gullstandard må gjelde for alle diskrimineringsgrunnlag.
AP170527 Ulempen er at plenen til enhver tid vil ha gressrester i seg.
AA170527 Ikke alle de 321 millioner amerikanerne skjemmes av presidenten sin, men det er ganske mange som synes den egosentriske gamle mannen har en skremmende tendens til å plumpe uti ved enhver anledning.
VG170526 I motsetning til de fleste fengsler på norsk jord, har Norgerhaven pålegg om å ha fullt belegg til enhver tid.
VG170526 - Dette tilbudet viser hvor vanskelig det er til enhver tid å fylle fengselet i Nederland.
SA170526 Politikerne i Norge har bestemt at bruken av tvang skal reduseres for enhver pris, som om det ikke lenger fantes mennesker som ikke er i stand til å ta vare på seg selv.
SA170526 Hans dominans i dag ville være usunn i enhver fotballklubb.
SA170526 Det er smart å holde fokus på å gjøre ditt beste til enhver tid.
SA170526 Det er smart å holde fokus på å gjøre ditt beste til enhver tid.
DB170526 De presiserer likevel at det nye screeningprogrammet bør organiseres slik at det både vil gi de beste tjenestene for den enkelte og den beste vitenskapelige kunnskapen om hvilken screeningmetode som til enhver tid er den beste.
DB170526 Særlig ikke når hans påpekning av dette fører til at det sentrale i enhver tematisering av slike inndelinger tilsløres.
DB170526 . Det er dessverre ingen ende på lista over eksempler på folk som ikke var eller er tilstrekkelig lik « oss » til å få ha de samme rettighetene som det gjeldende « vi » ; det « vi » som til enhver tid har makt, og som bestemmer reglene for fordeling, definerer grenser mellom « vi » og « de andre » og håndhever reglene.
DB170526 Enhver artist og enhver målgruppe har ulike hensyn som må ivaretas.
DB170526 Enhver artist og enhver målgruppe har ulike hensyn som må ivaretas.
DA170526 Det er menneskelig å stå på sitt og ville ha rett for enhver pris, selv når andre fakta og argumenter tårner seg opp.
DA170526 - Som ved enhver demonstrasjon tar vi høyde for alt og ingenting, sier operasjonsleder Tor Jøkling til NRK.
DA170526 Enhver forstår at en museumsdirektør vil ha flest mulig besøkende.
BT170526 OVERVÅKES : Vår digitale hverdag gjør det stadig enklere å overvåke hva borgerne til enhver tid gjør, skriver innsender.
BT170526 Hverdagen vår blir stadig mer digital, og det gjør det også enklere å overvåke hva borgerne til enhver tid foretar seg.
BT170526 Hans dominans i dag ville være usunn i enhver fotballklubb.
AP170526 Mener matutvalget passer « enhver lommebok » ¶
AP170526 - Totalt sett har vi fått et bredere utvalg som skal passe for enhver lommebok og enhver smak, sier Sørensen til Aftenposten.
AP170526 - Totalt sett har vi fått et bredere utvalg som skal passe for enhver lommebok og enhver smak, sier Sørensen til Aftenposten.
AP170526 Det er smart å holde fokus på å gjøre ditt beste til enhver tid.
AP170526 Det er smart å holde fokus på å gjøre ditt beste til enhver tid.
AA170526 - Som ved enhver demonstrasjon tar vi høyde for alt og ingenting, sier operasjonsleder Tor Jøkling til NRK.
VG170525 I søknadsskjemaet ble Sessions bedt om å oppgi enhver kontakt han eller hans familie har hatt med utenlandske myndigheter eller deres representanter de siste syv årene, ifølge CNN.
DB170525 Der slapp han som kjent unna enhver form for straff eller sanksjon.
DB170525 Det er som vi til enhver tid er bare ett valg unna politisk sammenbrudd og slutten på det liberale hegemoni som har gitt oss vekst og fremskritt i hele etterkrigstida.
VG170524 Helt overlegent, i enhver betydning av ordet.
SA170524 Jeg tror en bydel i hovedsak blir preget av det som eiendomsutviklerne til enhver tid vil og ser seg tjent med.
SA170524 Det skal bli tak over hodet til enhver livssituasjon, lommebok og smak, og det må selvsagt være et bredt utvalg.
DA170524 Nekter for vold ¶ 39-åringen nekter fortsatt for enhver form for vold mot samboeren.
DA170524 - Nå må enhver regjering hvert år komme til Stortinget for å presentere sin helhetlige klimapolitikk, og vi får en vurdering av klimaeffekten av statsbudsjettet.
DA170524 Jeg tror vi begge er så profesjonelle at vi vet hvilke hatter vi til enhver tid har, og jeg håper og tror vi vil ha et godt samarbeid også framover.
DA170524 Jan Olav Frantsvold, avdelingsleder for juridisk avdeling, skriver at PU gjør det de kan for å tilrettelegge for at pågripelser og uttransporter gjennomføres så skånsomt som mulig, og at de forsøker så godt som mulig å ivareta familiens behov til enhver tid.
DA170524 I et lengre tilsvar ( se under ), skriver PU at de gjør det de kan for å tilrettelegge for at pågripelser og uttransporter gjennomføres « så skånsomt som mulig », og de forsøker så godt som mulig « å ivareta familiens behov til enhver tid ».
DA170524 - Enhver pågripelse og uttransport planlegges og tilrettelegges særskilt av hensyn til barna, og skiller seg på den måten fra pågripelse og uttransport av voksne uten barn.
DA170524 Jan Olav Frantsvold, avdelingsleder for juridisk avdeling, skriver at PU gjør det de kan for å tilrettelegge for at pågripelser og uttransporter gjennomføres så skånsomt som mulig, og at de forsøker så godt som mulig å ivareta familiens behov til enhver tid.
DA170524 I et lengre tilsvar ( se under ), skriver PU at de gjør det de kan for å tilrettelegge for at pågripelser og uttransporter gjennomføres « så skånsomt som mulig », og at de forsøker så godt som mulig « å ivareta familiens behov til enhver tid ».
DA170524 - Enhver pågripelse og uttransport planlegges og tilrettelegges særskilt av hensyn til barna, og skiller seg på den måten fra pågripelse og uttransport av voksne uten barn.
BT170524 Det er ikke et anarki, for det er til enhver tid et maktforhold der både formelle og uformelle ledere samarbeider.
BT170524 Da får de med rett kompetanse og legitimitet til enhver tid spillerom til å løse oppgavene mest mulig effektivt.
AP170524 Enhver bevegelse gir smerte og munnen er tørr.
AA170524 - Nå må enhver regjering hvert år komme til Stortinget for å presentere sin helhetlige klimapolitikk, og vi får en vurdering av klimaeffekten av statsbudsjettet.
VG170523 Den er langt fra perfekt, men jeg tror enhver automatisk metode neppe ville være det, sier Peter Heine Nielsen.
VG170523 Elden la frem flere rettskilder for å vise retten hvordan de skal forstå kravet om at « enhver rimelig tvil skal komme tiltalte til gode », og om hvordan man skal behandle tvil om bevis.
VG170523 Tajik påpeker at det er den til enhver tid sittende justisminister som har ansvaret for at direktoratet gjennomfører det storting og regjering har bestemt.
VG170523 Det er den til enhver tid sittende justisminister som har ansvaret for å ta ledelse, og sikre at politiske vedtak blir gjennomført, sier Tajik.
SA170523 - Enhver musiker føler seg syk og ansvarlig i natt - konserter burde være trygge for dere.
SA170523 Hun har takket ja til å bli målt og vurdert på lik linje som enhver billedkunstner må tåle med påfølgende hensynsløse og ærlige kunstkritikker av utstillingen.
SA170523 DEBATT : Dronning Sonja har takket ja til å bli målt og vurdert på lik linje som enhver billedkunstner må tåle med påfølgende hensynsløse og ærlige kunstkritikker av utstillingen.
SA170523 De skal slå motstanderen for enhver pris.
NL170523 Dette vil være enhver forsvarsministers store hodepine.
NL170523 Det ansvaret som spesielt tilligger fagfolk i alle disipliner, er etter min mening først og fremst å formidle hvor forskningsfronten går til enhver tid : hva vi vet noenlunde sikkert, hva som er usikkert, og hva vi slett ikke vet.
NL170523 En grunnleggende forutsetning for enhver etnisk gruppe er nemlig et samfunnsmessig felleskap forankret i kultur, næringsliv og areal.
NL170523 Enhver som er interessert i samepolitikk, burde gjøre der.
DB170523 Det er noe å huske på for enhver regjering som ikke gjør noe for å hindre økt økonomisk ulikhet i landet.
DA170523 - Enhver musiker føler seg syk og ansvarlig i natt - konserter burde være trygge for dere.
DA170523 - Enhver musiker føler seg syk og ansvarlig i natt - konserter burde være trygge for dere.
DA170523 Slike er det uendelig mange av, til enhver tid.
AP170523 - Zara Larsson ( @zaralarsson ) May 23, 2017 ¶ - Enhver musiker føler seg syk og ansvarlig i natt - konserter burde være trygge for dere.
AP170523 De skal slå motstanderen for enhver pris.
AA170523 - Saffie var en vakker liten jente i enhver betydning av ordet.
AA170523 Saffie ( 8 ) var en vakker liten jente i enhver betydning av ordet, ifølge rektoren ved skolen der hun gikk.
AA170523 - Saffie var en vakker liten jente i enhver betydning av ordet, sier rektoren Chris Upton ved Tarleton skole.
AA170523 - Enhver musiker føler seg syk og ansvarlig i natt - konserter burde være trygge for dere.
AA170523 Det betyr ikke at hver tolkning er like sann, men at enhver kan forstå dens mening.
VG170522 - Som spiss må du jobbe med alle typer avslutninger, og du må kunne avslutte fra enhver posisjon.
VG170522 Enhver kan risikere å bli « flagget » som farlig, det skjer automatisk og kan utløses av bestemte interesser eller kontakter som kommer fram i kommunikasjonen.
BT170522 Kravet er under enhver omstendighet urimelig, og det foreligger ingen ond tro hos Gulsvik.
AP170522 Retten skal finne ut hva som er bevist utover enhver rimelig tvil.
AP170522 For selvsagt er det ingen som i ramme alvor foreslår at hemmelige tjenester til enhver tid kan arbeide med offentlighetens flomlys mot sine operasjoner.
AA170522 Intensjonen er som i universitetssykehusene : Gjennom partnerskap mellom forskning og praksis skal lærere til enhver tid kunne tilby eleven og lærerstudenten det mest oppdaterte av undervisning og veiledning ved at de blir utforskende i egen praksis.
VG170521 De har begge, på hvert sitt vis, tilført rollen som forbilde en dimensjon du slett ikke ser hos enhver toppidrettsutøver.
SA170521 | Molde-direktøren krever bedre resultater fra Solskjær ¶ - Enhver trener i Molde Fotballklubb må levere varene.
SA170521 - Jeg har distansert meg fra enhver form for hovedrolle.
NL170521 Ikke en festtale som tegner bilder tuftet på grunnprinsippene i enhver samfunnsbygging og der basisen er identitet og nærhet.
DB170521 LYTTER PÅ JORDA : På Kjeller, utenfor Oslo, har Norsar full oversikt over hvordan jorda høres ut til enhver tid.
AP170521 - Jeg har distansert meg fra enhver form for hovedrolle.
DB170520 - Enhver trener i Molde Fotballklubb må levere varene.
VG170519 Mandatet innebærer videre at han kan etterforske « enhver sak som har oppstått eller som oppstår direkte fra etterforskningen ».
SA170519 I forrige måned uttalte president Donald Trump at han ville støtte enhver beslutning fra justisdepartementet om å sikte australieren.
SA170519 | Aktor : - Eirik Jensen mangler enhver troverdighet ¶
NL170519 Vold er enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får den personen til å gjøre noe mot sin vilje eller å slutte å gjøre noe den vil.
DB170519 Jeg prøver å gjøre det beste for norske sykkelsport til enhver tid.
DB170519 - Presidenten har aldri spurt herr Comey eller noen andre om å stanse en etterforskning, inkludert enhver etterforskning som involverer general Flynn, heter det i en pressemelding.
DB170519 - Presidenten har aldri spurt herr Comey eller noen andre om å stanse en etterforskning, inkludert enhver etterforskning som involverer general Flynn, heter det i en pressemelding.
DB170519 I forrige måned uttalte president Donald Trump at han ville støtte enhver beslutning fra justisdepartementet om å sikte australieren.
DB170519 Partiet har markert seg som en pådriver for en liberal asylpolitikk, og vil holde seg unna enhver regjering med Frp på laget.
DA170519 I forrige måned uttalte president Donald Trump at han ville støtte enhver beslutning fra justisdepartementet om å sikte australieren.
DA170519 I forrige måned uttalte president Donald Trump at han ville støtte enhver beslutning fra justisdepartementet om å sikte australieren.
DA170519 juli 2011 er ikke åpenbart for enhver .
BT170519 Stigmatiseringen av Nina Karin Monsen, eller enhver , som fremholder ekteskapet mellom en mann og en kvinne er blitt så belastende at det er nesten ingen som våger seg utpå.
BT170519 Stigmatiseringen av Monsen, eller enhver , som fremholder ekteskapet mellom mann og kvinne er blitt så belastende, mener Tomas Moltu.
BT170519 STIGMATISERT : Enhver som forsvarer det heterofile ekteskapet blir trakassert, mobbet og fryst ut.
BT170519 Ikke fordi hun ikke kan forsvare seg selv, og heller ikke fordi hun har resonnementer som kan følges, men fordi enhver som forsvarer det heterofile ekteskapet blir trakassert, mobbet og fryst ut.
BT170519 Enhver som fremholder ekteskapet mellom en mann og en kvinne blir stemplet som kalde, kjærlighetsløse, fordomsfulle og uønsket.
AP170519 I forrige måned uttalte president Donald Trump at han ville støtte enhver beslutning fra justisdepartementet om å sikte australieren.
AA170519 I forrige måned uttalte president Donald Trump at han ville støtte enhver beslutning fra justisdepartementet om å sikte australieren.
AA170519 I forrige måned uttalte president Donald Trump at han ville støtte enhver beslutning fra justisdepartementet om å sikte australieren.
AA170519 I den første saken Adresseavisen skrev i forbindelse med lave besøkstall ved Kunstmuseet, pekte Bleken på at museet ikke til enhver tid viser museets samling som teller rundt 5000 verk.
VG170518 Det håper enhver racerfører, tror jeg, sa han.
VG170518 Hans låt gjorde det enhver kommunikasjonsmessig smart person bør gjøre, uansett fag : Gå i motsatt retning av alle andre.
VG170518 Mens Ailes, som var med på å starte opp Fox-TV-selskapet for 20 år siden, hele veien har benektet enhver form for trakassering, tok Fox likevel avstand fra ham.
VG170518 Og på sitt lavmælte vis utstrålte han at det ikke er noe å lure på : Skyldig utover enhver rimelig tvil.
VG170518 - Det må på generelt grunnlag legges til grunn at en person som gir seg inn i en virksomhet i form av utøvelse av jakt og eggsanking, til enhver tid må forsikre seg om at virksomheten drives innenfor lovens rammer.
VG170518 - Enhver rimelig og fornuftig tvil skal komme tiltale til gode, et universelt prinsipp i ethvert demokrati.
SA170518 Det er i hvert fall hevet over enhver tvil at begrensninger må til for å skape gode byrom.
NL170518 Kunnskap vil i seg selv ikke forandre på at vi lever i en situasjon med en stor grad av politisk avmakt, og vår grad av selvbestemmelse over saker som angår oss er til enhver tid prisgitt hva majoriteten synes er rimelig.
NL170518 Men det er nå en gang « Stortingets fordømte plikt » å organisere det offentlige Norge på den til enhver tid beste måten.
DB170518 De er negative til å bruke bostøtte, samtidig som de ved enhver anledning svekker Husbanken som boligpolitisk virkemiddel, sier Helga Pedersen.
DB170518 - Skal ikke forkaste bevis ¶ - Enhver rimelig tvil skal komme tiltalte til gode.
DA170518 Mandatet innebærer videre at han kan etterforske « enhver sak som har oppstått eller som oppstår direkte fra etterforskningen ».
BT170518 Mandatet til Mueller innebærer videre at han kan etterforske « enhver sak som har oppstått eller som oppstår direkte fra etterforskningen ».
AP170518 På programmet er noe for enhver musikkinteressert : ensembleverk av norske komponister som Øyvind Torvund og Håkon Thelin for bl.a.
AP170518 På programmet er noe for enhver musikkinteressert : ensembleverk av norske komponister som Øyvind Torvund og Håkon Thelin for bl.a.
AP170518 Viktigst er kjent og klar lov og håndhevelse av loven overfor enhver .
AA170518 Mandatet innebærer videre at han kan etterforske « enhver sak som har oppstått eller som oppstår direkte fra etterforskningen ».
AA170518 Jensen har benektet enhver befatning med Cappelens hasjimperium.
AA170518 Jensen blånekter for enhver befatning med Cappelens hasjimperium, men hevder tvert imot at Cappelen var en av hans viktigste informanter.
SA170517 - Jeg har nok også best sjanse i Roland-Garros, og det ville vært det mest ideelle, men enhver Grand Slam tar man imot med åpne armer, sa han til NTB den gang.
AP170517 - Jeg har nok også best sjanse i Roland-Garros, og det ville vært det mest ideelle, men enhver Grand Slam tar man imot med åpne armer, sa han til NTB den gang.
VG170516 Hans låt gjorde det enhver kommunikasjonsmessig smart person bør gjøre, uansett fag : Gå i motsatt retning av alle andre.
VG170516 Enhver trend får sin mottrend, og denne er av det virkelig gode slaget.
VG170516 Rundt tusen barn lever til enhver tid med midlertidige, kortvarige løsninger og på institusjoner fordi for få familier vil eller kan være fosterfamilier.
VG170516 27-åringens GPS-sporing, som gjør at man til enhver tid kan følge ekspedisjonen, ser ut til å ha gått tom for batteri eller mistet kontakten med satelittene, så bekreftelsen har fremdeles ikke kommet fra Torkjel selv.
NL170516 I nye avhør i fjor høst har han også nektet enhver befatning med drapet.
DB170516 - Selv om presidenten gjentatte ganger har uttrykket at general Flynn er en skikkelig mann, som har tjent og beskyttet landet vårt, så har aldri presidenten spurt herr Comey eller noen andre om å stanse noen etterforskning, inkludert enhver etterforskning som involverer general Flynn.
DB170516 Togradersmålet bør i seg selv være grunn nok for enhver klima- og miljøminister til å skrinlegge alle planer om åpning av felter nord for den nåværende iskanten.
DB170516 Selvfedme er en naken-selfie av det Norge som i enhver sammenheng framhever seg som verdens rikeste land, beste og mest vellykkede samfunn, med den beste natur, beste skinasjon, de beste forfattere, beste i alt, selv helt uten å sitere pinlige tidligere statsminister-utsagn.
DB170516 Derfor må det settes inn store ressurser på å få tatt de ansvarlige og gi dem straffer som virker avskrekkende på enhver som skulle bli fristet til å prøve seg på noe lignende.
AP170516 I 1829 hadde Karl Johan, som var konge av Sverige og Norge, forbudt enhver feiring av grunnlovsdagen.
VG170515 Han forteller at mange personer i og rundt klubben har latt seg imponere av ungguttens evne til å håndtere det store presset som til enhver tid omringer ham.
SA170515 - Jeg har nok også best sjanse i Roland-Garros, og det ville vært det mest ideelle, men enhver Grand Slam tar man imot med åpne armer, sa han til NTB den gang.
DN170515 - Det er vanskelig å si at kronen og oljeprisen skal gå helt parallelt til enhver tid.
DN170515 - Vi kan jo ikke anbefale folk å betale, men det er opp til enhver .
DB170515 - Jeg har nok også best sjanse i Roland-Garros, og det ville vært det mest ideelle, men enhver Grand Slam tar man imot med åpne armer, sa han til NTB den gang.
DB170515 - Grusomhetene som beskrives i denne rapporten avslører en skjult, avskyelig kampanje, godkjent på høyeste nivå i den syriske regjeringen, for å knuse enhver form for meningsmotstand i den syriske befolkningen, sa visedirektør Lynn Maalouf ved Amnestys regionkontor i Beirut i en pressemelding.
DB170515 Som enhver elbil er den kvikk fra start takket være umiddelbart tilgjengelig moment. 0 til 100 kilometer i timen tar respektable ni sekunder, toppfarten er begrenset til moderate 165 kilometer i timen.
BT170515 BERGENSPATRIOT : - Når du hører buekorpstrommene får enhver bergenser tårer i øyekroken.
AP170515 At en person med Schillers profil nå jobber som rådgiver i Det hvite hus, med tilgang til presidenten nesten til enhver tid, som et brudd på normene som er blitt fastsatt av tidligere administrasjoner, skriver Washington Post.
AP170515 Når alt er hellig blir enhver spøk blasfemisk, konstaterer Lars Saabye Christensen.
AP170515 Når alt er hellig blir enhver spøk blasfemisk, konstaterer Lars Saabye Christensen.
AP170515 - Jeg har nok også best sjanse i Roland-Garros, og det ville vært det mest ideelle, men enhver Grand Slam tar man imot med åpne armer, sa han til NTB den gang.
VG170514 - Jeg forbereder meg på å starte enhver kamp, og blir skuffet når jeg ikke gjør det, men jeg har fokus på det jeg skal og er inne og bidrar når jeg kan.
VG170514 Med nettet har de fått muligheten til å skru på møkkasprederen og søle til enhver debatt.
SA170514 - Vi må til enhver tid ha kontroll på overskuddet og balansere på riktig side.
DB170514 - Enhver kollisjon vil kunne bli et påskudd for å sluke i seg informasjon fra folk private mobil, og vi vet at telefoner vanligvis inneholder hele livet vårt, har sjef for New York Civil Liberties Union uttalt.
BT170514 - Vi må til enhver tid ha kontroll på overskuddet og balansere på riktig side.
AP170514 De rundt 800 menneskene som dukket opp til folkemøtet i Orange County fikk tildelt røde og grønne lapper som de kunne bruke for å vise hva de mente til enhver tid.
AP170514 - Enhver pasient må velge selv om man under hele behandlingsløpet vil være en del av det norske behandlingssystemet, eller om man vil se på alternative muligheter ute, sier Torkel Oftedal i Oncolomed.
AP170514 - Vi må til enhver tid ha kontroll på overskuddet og balansere på riktig side.
VG170513 Landslagsledelsen ønsker til enhver tid å ha de beste spillerne tilgjengelige for landslaget, men respekterer at enkelte av forskjellige årsaker velger å representere en annen nasjon.
DB170513 Enhver , selv din nærmeste nabo eller ektemannen din, kunne være en angiver.
DB170513 ¶ Stor avgiftsrabatt : Enhver hybrid med ladekabel får store avgiftsrabatter - fortjent eller ikke.
DB170513 Sammenlignet med så og si enhver annen medisin synes cannabis å være det trygge alternativet.
DB170513 Mannen som lever i en blokk med kjæresten sin, sier det går helt greit å leve et dobbeltliv, han har ikke et stort behov for å fortelle om privatlivet sitt til alle og enhver : ¶
DA170513 Når de kommer tilbake i samfunnet igjen uten behandling, skjer disse grusomme tingene, sier Mukwege, som mener man ville ha fred for enhver pris i landet.
DA170513 Vi skulle tas for enhver pris.
AA170513 - Valget sender et budskap til verden om at vårt folk fortjener en stat akkurat som enhver annen nasjon i verden, sa han til pressen etter å ha stemt. ( ©NTB ) ¶
AA170513 Skal vi ha sekstimersdag for enhver pris ?
VG170512 Den postulerer at å jakte på det autentiske er en meningsløs aktivitet i en verden der alt er falskt - eller straks på vei til å bli det - og enhver original idé bare er én telefonsamtale unna å bli kjøpt opp og tømt for mening.
DB170512 Enhver restaurant med respekt for seg selv har ramsløk, granskudd og kanskje noen maur på menyen.
DA170512 Hvor han var til enhver tid fra 1977 og frem til 1993.
AP170512 - Dette blir nok oppfattet som svært ensidig og at landet Israel skal tas for enhver pris, sier han.
VG170511 - Arbeidet fortsetter til tross for enhver endring av omstendigheter eller avgjørelser.
SA170511 Nixon benektet enhver befatning med Watergate-skandalen og avviste påstander om at han hadde forsøkt å tildekke sin egen rolle.
FV170511 Her er det noe for enhver trønder å kjenne seg igjen i.
DN170511 Nixon benektet enhver befatning med Watergate-skandalen og avviste påstander om at han hadde forsøkt å tildekke sin egen rolle.
DB170511 Enhver slik historie hører med i en rettferdig rettsprosess, og både norsk idrett og Anti-doping Norge skal ha ros for hvordan de med konsekvent åpenhet tilrettelegger muligheten for denne rettferdigheten.
DB170511 Verdens mektigste menneske klarer for eksempel ikke åpne munnen uten å degradere enhver kvinne han møter på sin vei til kropp, sex og utseende.
DA170511 Sammenhenger mellom tigging og organisert kriminalitet er påvist i mange sammenhenger, uten at det dermed er slått fast at bak enhver tigger står det en mafiaboss.
AA170511 Nixon benektet enhver befatning med Watergate-skandalen og avviste påstander om at han hadde forsøkt å tildekke sin egen rolle.
AA170511 Ambulanse og helsepersonell kan ikke være over alt til enhver tid.
VG170510 Står fint til i annen rekke og ligger hun på skuddhold i siste sving, skal alle og enhver passe seg.
VG170510 Samtidig må enhver majestet definere seg selv og kongerollen inn i sin samtid.
SA170510 Å tildele oppdrag til verft hvor HMS-en er under enhver kritikk, er ikke rett valg. 40.000 jobber forsvunnet ¶
SA170510 « Å tildele oppdrag til verft hvor HMS-en er under enhver kritikk, er ikke rett valg », skriver Oddvar Raugstad.
FV170510 Nixon benektet enhver befatning med Watergate-skandalen, og avviste påstander om at han hadde forsøkt å tildekke sin egen rolle.
DB170510 Først litt om begynnelsen : I forbindelse med en reportasjereise til London ønsket vi å teste ut ulike lounger - og da de loungene som alle og enhver har anledning til å betale seg inn på : Vi er tross alt ganske ordinære reisende og veldig langt unna gullkort og denslags.
DB170510 - Grunntonen til Høyre er likevel : Enhver må være sin egen lykkes smed.
DB170510 President Nixon benektet enhver befatning med den ømtålige saken, og avviste påstandene om at han hadde forsøkt å tildekke sin egen rolle i den.
DB170510 De har gjort så mye for å hindre klimaforandring, sa Thompson, og skrøt videre av paragraf 112 i Grunnloven, populært kalt « Grunnlovens miljøparagraf » : ¶ « Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares.
DA170510 Når vi drar på ferie, skal vi tvert imot ha oss frabedt enhver befatning med så vel ratt som girspak.
BT170510 En definisjon fra USA sier at det er « enhver atferd som finner sted uten samtykke, uten jevnbyrdighet, eller som et resultat av tvang, trusler og press ».
BT170510 Jeg er utrolig i glad i byen, og nyter enhver god opplevelse byen har å by på.
AP170510 Richard Nixon fra talerstolen i 1973, da han annonserte at han i fremtiden ville sparke enhver i sin administrasjon som eventuelt ville bli avslørt for å være tilknyttet Watergate.
AP170510 - Hvis vi ikke får en spesialetterforsker, vil enhver amerikaner med rette mistenke at beslutningen om sparke Comey var en dekkoperasjon, sier demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer fra New York.
AP170510 Konsernsjef Sigve Brekke sier at han forholder seg til det styret han har til enhver tid, og vil ikke kommentere utskiftningene utover det.
AP170510 Jeg er ganske sikker på at enhver arbeidsledig ville heller hatt en midlertidig jobb enn å være arbeidsledig, skriver Edseth og Hertzberg.
AA170510 Nixon benektet enhver befatning med Watergate-skandalen, og avviste påstander om at han hadde forsøkt å tildekke sin egen rolle.
AA170510 Her er det noe for enhver trønder å kjenne seg igjen i.
VG170509 Det betyr at han til enhver tid skal håndteres av minst fire vakter, ifølge Aftonbladet.
VG170509 - Inni enhver eldre person finnes en ung en som lurer på hva som skjedde, åpnet kongen og fortsatte : ¶
SA170509 Nixon benektet enhver befatning med Watergate-skandalen, og avviste påstander om at han hadde forsøkt å tildekke sin egen rolle.
SA170509 Selskapet bruker enhver anledning til å bli bedre på dette, sier Ravndal.
DB170509 JA, NULLEN SKAL helst holdes, nesten for enhver pris.
DB170509 I FNs Menneskerettserklæring §11 del 1 står det : Enhver som er anklaget for en straffbar handling har rett til å bli ansett som uskyldig til det er bevist ved offentlig domstolsbehandling, hvor han har hatt alle de garantier som er nødvendig for hans forsvar, at han er skyldig etter loven.
DB170509 FNs Menneskerettighetserklæring §17 sier : ¶ Enhver har rett til å eie eiendom alene eller sammen med andre.
DB170509 En god forelder er ikke fjern, men tilstede til enhver tid.
DB170509 Dessuten er en god forelder en som vet akkurat hva den skal si til enhver tid.
DA170509 Biblioteket vil bestå av ett stort rom på 1146 kvadratmeter som kan tilpasses det folk til enhver tid trenger at biblioteket skal være.
BT170509 Selskapet bruker enhver anledning til å bli bedre på dette, sier Ravndal.
AP170509 Selskapet bruker enhver anledning til å bli bedre på dette, sier Ravndal.
SA170508 Parallelt må vi ha et kostnadsfokus og skape andre merinntekter som enhver annen bedrift.
DB170508 Miljøene øst i Oslo og typer fra den fattige delen av befolkningen var riktignok hans motiv, men han almengjorde situasjoner, konflikter og omgivelser og gjorde dem til noe som angår enhver .
AP170508 Parallelt må vi ha et kostnadsfokus og skape andre merinntekter som enhver annen bedrift.
AA170508 - Trafikksikkerheten langs Bratsbergvegen i bygda Bratsberg, Fylkesvei 875 er under enhver kritikk !
DB170507 Vi har ambisjoner om å komme i regjering, men ønsker ikke å komme i regjering for enhver pris, sier han.
DB170507 KrF ønsker seg i regjering, men ikke for enhver pris, påpeker han.
DB170507 Det er mange på ytre venstre og ytre høyre som ikke har tenkt til å gjøre det enkelt for han, og vil bruke enhver anledning til å skade han politisk.
BT170507 Med en besserwisser-holdning som stanser enhver samtale.
BT170507 Med en besserwisser-holdning som stanser enhver samtale med rom for refleksjon og undring.
AP170507 Vi må for enhver pris unngå at Moon Jae-in blir valgt, er den klare melding fra Lee Byung-hak ( t.v. ) og Jung Sam-seok.
AP170507 - Vi må for enhver pris hindre at Moon Jae-in blir president.
VG170506 Persongalleriet i enhver MMA-klubb er ganske ulikt, men jeg synes kanskje at gjengen som trener hos Frontline skiller seg spesielt ut i bredde.
VG170506 De som trener kampsport, eller enhver sport, vil forstå at når en person som hele tiden kritiserer treningspartnere ender opp med tilnavnet professor, og ikke heller blir utstøtt for å være en irriterende samarbeidspartner, ja den personen er verdig navnet !
VG170506 Jeg har alltid hatt som filosofi å gjøre en best mulig jobb der jeg er til enhver tid.
DB170506 Automotive News avslutter med å sitere den amerikanske politikeren Ralph Nader : « Demon er farlig å kjøre i enhver fart ».
DA170506 For ikke å snakke om når de stadig større cruiseskipene legger til havn og bokstavelig talt korker enhver fluktmulighet.
DA170506 Enhver sydenstrand i stadig mer feriehete juli og august.
DB170505 Han skriver følgende om kritikken på en epost til Dagbladet : ¶ - Enhver konstruktiv kritikk som fremsettes direkte til han, tar han alvorlig.
DB170505 Han skriver følgende om kritikken på en epost til Dagbladet : ¶ - Enhver konstruktiv kritikk som fremsettes direkte til han, tar han alvorlig.
DB170505 Vegtrafikklovens paragraf 3 gjelder imidlertid også for syklister : ¶ Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.
DB170505 « Tidligere og nåværende leder i havnestyret har til enhver tid meldt at de har full tillit til meg, Styreleder Bernt Stilluf Karlsen bidro i etterkant av de framsatte påstander om min lederstil til en bred vurdering av disse, verken han eller styret i Oslo Havn KF fant et materielt grunnlag for de generelle påstandene om min lederstil, det ble imidlerti
AP170505 - Jeg tror kongen her klargjør det faktum at enhver nasjon har sin egen kultur som er den dominerende i dens stat, men at dette på ingen måte betyr at man er nasjonalist eller sjåvinistisk, sier professoren.
AP170505 Det første er enhver Frp-leders glansnummer.
AA170505 Det finnes så mange tenåringer med press fra både skole, trening og sosiale medier, som ville fått enhver av oss voksne til å bli utbrent etter to uker.
VG170504 Stig Arve Sæther mener det i utgangspunktet ikke er problematisk å ta ut de til enhver tid beste spillerne til et landslag - selv om spillere født sent på året da kan bli valgt bort - så lenge man er bevisst på at det kan være andre spillere som har større forutsetninger for å lykkes frem i tid.
VG170504 - I dag kjemper vi for å beholde rimelig helsebehandling som en rettighet for enhver amerikaner, sa hun.
SA170504 Vi ble meget skuffet da den øverste administrative levekårbyråkrat i Stavanger ikke hadde noen forståelse for at nattevaktbemanningen er under enhver kritikk.
SA170504 DEBATT : Vi ble meget skuffet da den øverste administrative levekårbyråkraten i Stavanger ikke hadde noen forståelse for at nattevaktbemanningen er under enhver kritikk.
SA170504 - Enhver svart spiller i den italienske ligaen med respekt for seg selv bør ikke spille i helgen dersom italienske myndigheter ikke fjerner suspensjonen på Sulley Muntari, skriver han på organisasjonen Kickitout sin nettside.
SA170504 Laget som skal spille på Bislett består av 23 i stallen, 15 på banen til enhver tid.
DB170504 Sosial desperasjon teller mer en enhver annen moralsk betraktning.
BT170504 - Enhver svart spiller i den italienske ligaen med respekt for seg selv bør ikke spille i helgen dersom italienske myndigheter ikke fjerner suspensjonen på Sulley Muntari, skriver han på organisasjonen Kickitout sin nettside.
AP170504 Man må følge lover og regler i det landet som man til enhver tid oppholder seg i, svarer Hagen.
AP170504 - Enhver svart spiller i den italienske ligaen med respekt for seg selv bør ikke spille i helgen dersom italienske myndigheter ikke fjerner suspensjonen på Sulley Muntari, skriver han på organisasjonen Kickitout sin nettside.
AP170504 Laget som skal spille på Bislett består av 23 i stallen, 15 på banen til enhver tid.
AA170504 Det finnes snart treningsgrupper for enhver kroppsdel.
VG170503 Petter Northug lot seg ikke be to ganger - og brukte enhver anledning til å bygge romanserykter mellom de to.
VG170503 - Vi er svært opptatt av at vi etterlever eksportregelverket til enhver tid, inkludert at rapporteringen til departementet er korrekt.
VG170503 - Utenriksdepartementet ser alvorlig på enhver mangelfull etterlevelse av betingelsene knyttet til eksportlisens og er i dialog med den aktuelle eksportøren.
SA170503 « Stemningen i gaten er uavkortelig positiv, som enhver som tar turen innom vil oppleve.
SA170503 Stemningen i gaten er uavkortelig positiv, som enhver som tar turen innom vil oppleve.
FV170503 Han skulle vinne for enhver pris.
DB170503 Allerede med EM-innsatsen vinteren 2016 fungerte norsk herrehåndball som felles nasjonal underholdning, mens det eventyrlige verdensmesterskapet i januar ble formidabelt målt mot enhver idrett : ¶
DB170503 - Vi motsetter oss på bestemt vis enhver uttalelse eller handling som bidrar til økt spenningsnivå, og vi tar til orde for en pause i provokasjonene og truslene før situasjonen blir så ille at den ikke kan snus, har Wang Yi tidligere uttalt. 100 turbulente Trump-dager : - Slikt blir det søvnløse netter og politisk havari ut av ¶
DB170503 ( Dagbladet ) : Washington Post-spaltist Richard Cohen mener at enhver som har lest Christopher Clarks bok « The Sleepwalkers », som omhandler oppløpet til første verdenskrig, vil gjenkjenne en Trump-aktig figur.
DB170503 Men på mindre enn ett år har den til enhver tid smilende Macron og hans energiske støttespillere i En Marche !
DB170503 Kinas utenriksminister Wang Yi har advart mot faren for krig, og uttalte at Kina motsetter seg enhver uttalelse eller handling som bidrar til økt spenningsnivå.
DA170503 Nord-Koreas beskjed om at de står rede til å svare på enhver handling fra USA, kommer som en reaksjon på motpartens bevegelser den siste uka.
AA170503 - Vi er svært opptatt av at vi etterlever eksportregelverket til enhver tid, inkludert at rapporteringen til departementet er korrekt.
VG170502 - Det inkluderer å tvinge nettleverandører til å holde register over enhver nettside deres kunder besøker, hacke telefoner og PC-er, få tilgang til databaser eid av private og statlige organisasjoner og se internettrafikk som er på vei inn og ut av Storbritannia, sier Comburn.
DN170502 Enhver svekkelse i aksjekursen er en kjøpsmulighet, skriver analytiker Rod Hall hos JPMorgan.
DA170502 Høyre er nå det eneste partiet som er krystallklart på at de vil ha Norge inn i EU, og benytter enhver anledning til å snakke opp hvor viktig EØS-avtalen er for Norge.
DA170502 Høyre er nå det eneste partiet som er krystallklart på at de vil ha Norge inn i EU, og benytter enhver anledning til å snakke opp hvor viktig EØS-avtalen er for Norge.
BT170502 Den galopperende omsorgspolitikken er åpenbart ikke bærekraftig, men partiet stemte likevel ned enhver mulighet til å kutte kostnader.
AP170502 - Vi fordømmer kraftig enhver bruk av kjemiske våpen.
VG170501 Tollås Nation : - Lagmoralen er under enhver kritikk ¶
VG170501 - Lagmoralen etter 1-0 er under enhver kritikk.
VG170501 Nord-Korea : Vi er klare til å svare på enhver form for krig fra USA ¶
VG170501 IKKE REDDE : Kim Jong-un, her avbildet på en militærøvelse i et udatert foto publisert i april, har varslet at Nord-Korea er villig til å møte enhver form for krig fra USA.
DB170501 - Jeg må skrive hvor jeg er og sover til enhver tid.
DB170501 ¶ Må la banker gå konkurs : - Ideen om at enhver bankkrise er så alvorlig at vi må gripe inn med statlige virkemidler for å løse den, er svakt forankret, sier professor Erlend Kvaal ved Handelshøyskolen BI.
DB170501 Finansavisen : - Ideen om at enhver bankkrise er så alvorlig at vi må gripe inn med statlige virkemidler for å løse den, er svakt forankret, sier professor Erlend Kvaal ved Handelshøyskolen BI til Finansavisen.
DB170501 - Enhver artist vil dele sitt arbeid.
VG170430 Å utmanøvrere David Cameron, slik Boris Johnson faktisk gjorde, ville gitt så å si enhver annen et anerkjennende klapp på skulderen.
VG170430 - Vi jobber med å ha oversikt i miljøet, vi har stor tilstedeværelse av ansatte og forsøker å holde oversikt over de ulike grupperingene som til enhver tid er her, sier hun.
DB170430 Selv for CIA kan det nok være vanskelig å vite hvilke grupper som til enhver tid kjemper for hvem.
AP170430 Hans Olav Syversen, finanspolitisk talsmann, vedgår at det blir krevende å gjennomføre alle vedtakene på KrFs landsmøte Han fikk lagt inn i programmet at den offentlige pengebruken « må tilpasses den til enhver tid økonomiske situasjonen ».
AP170430 Men enhver omgang med skytevåpen i tettbygd strøk av det vi har grunn til å anta var berusede personer, er helt uakseptabelt, sier Huse.
AP170430 Problemet er at summen av forslagene vil sprenge enhver realistisk økonomisk ramme.
AA170430 Noe som enhver som hadde tilbragt en time eller to foran en PC-skjerm eller en Playstation kunne fortelle deg var mindre heldig.
VG170429 Kaggestad mener likevel det er under enhver kritikk at FIFA og UEFA ikke har gått inn bidratt med tester i Spania, utøver arbeidet de allerede gjør i internasjonale- og europeiske turneringer.
DB170429 Under NRA-konferansen sa Trump at han vil beskytte retten enhver amerikaner har til å bære våpen, skriver nyhetsbyrået AP.
DB170429 Du pleide å fortelle meg alle hemmelighetene dine », sier hun, i et typisk eksempel på kulturelt spesifikke problemstillinger det er umulig å relatere seg til, og som ikke på noen måte er allmenngyldige for enhver tenåring, forhenværende tenåring, eller tenåringsforelder.
DA170429 Men allerede nå byr de utvalgte vognene som har leid seg inn på noe for enhver , ofte med opphav andre matkonsepter i byen.
DA170429 Til og med Høyre og Frp la ved nyttår fram strategien « opplevelser for enhver smak ».
BT170429 Mannen er en vandrende forelesning, og underviser den han til enhver måtte ha fremfor seg, det være seg på toget eller utenfor Sørensens tobakk på Torgallmenningen.
AP170429 Den offentlige pengebruken må tilpasses den til enhver tid økonomiske situasjonen.
AP170429 Jeg er ikke spesielt hypokondrisk, men har til enhver tid et eller annet vagt symptom som kan være at jeg bare skal ha mensen snart, men som også kan være kreft.
AA170429 Der har Trøndelag Teater i vekslende grad, mye avhengig av den til enhver tid sittende teatersjef, spilt en rolle.
VG170428 Uansett hvilken leir ekstremistene tilhører, kan de ødelegge enhver nasjon, sier Kasheikal.
SA170428 Velgerne sprer seg på utallige kanaler, og det er vanskelig - ja, trolig umulig - å vite hvor velgerne til enhver tid er.
FV170428 Kristiansand tingrett mener det kun er bevist ut over enhver rimelig tvil at verkstedlederen opptrådte uaktsomt.
DN170428 - Enhver europeisk leder representerer interessene til sitt eget land og dets folk, akkurat som en tysk statsminister.
DB170428 At seriegullet også denne sesongen havner i den danske hovedstadsklubben, er hevet over enhver tvil.
DB170428 Alle benekter enhver befatning med bortføringen, men politiet beskriver pågripelsene som et viktig gjennombrudd.
DA170428 Messi har på sin side allerede gitt Sampaoli sin velsignelse, hvilket er helt avgjørende for enhver argentinsk landslagssjef.
AA170428 Alle benekter enhver befatning med bortføringen, men politiet beskriver pågripelsene som et viktig gjennombrudd.
VG170427 Og det er klart det hadde vært gøy for meg å kunne observere det på alle samlinger til enhver tid, det er jeg helt ærlig på.
VG170427 Vi må gamble på å vinne enhver kamp, uansett hva det måtte koste, slår Wenger fast.
VG170427 - Utenriksdepartementet blander sammen det å lovlig bruke dødelig makt mot et annet lands territorium og forpliktelsene enhver har til å beskytte sivilbefolkningen under angrepene.
SA170427 Flere har allerede vært på banen og betakket seg for enhver forandring, så lenge Arneageren fungerer så godt som den gjør.
SA170427 Hun understreker at føreren til enhver tid er ansvarlig for at bilen er i teknisk god stand.
FV170427 Hun understreker at føreren til enhver tid er ansvarlig for at bilen er i teknisk god stand.
DA170427 Alle benekter enhver befatning med bortføringen, men politiet beskriver pågripelsene som et viktig gjennombrudd.
BT170427 Hun understreker at føreren til enhver tid er ansvarlig for at bilen er i teknisk god stand.
AP170427 Hun understreker at føreren til enhver tid er ansvarlig for at bilen er i teknisk god stand.
VG170426 Enhver annen som prøver er en sjarlatan og en idiot, skriver sangeren.
VG170426 Det er en situasjon enhver ville opplevd som vanskelig, sier han på telefon.
SA170426 Verktøyet utgjør også en ekstra beredskap for samfunnet i den forstand at nesten alle tjenestemenn, både i og av tjeneste, har med seg sin Iphone til enhver tid.
DB170426 Enhver annen som prøver er en sjarlatan og en idiot, skriver sangeren.
DA170426 For enhver leser må innrømme at Judith Hermann har en unik stemme.
DA170426 Er selv kunstner, forfatter, og lander på en konklusjon i tråd med det : « som kunstner motsetter jeg meg enhver kvelende kategoriboks som skiller innhold og form, følelser og fornuft, kvinne og mann, så vel som ethvert narrativ som forvandler kunsten til en historie om storslagen mannlig rivalisering ».
AA170426 Derfor er jeg glad for at rådmannen har forsikret at alle skoler nå har et felles rammeverk, både skriftlig og digitalt, og at disse til enhver tid skal være oppdaterte, sier Reitan.
AA170426 Alle partier har til enhver tid mange tanker om hvordan de skal få mest mulig makt.
VG170425 Må innrømme at jeg har aldri har tatt del i en organisasjon hvor personer fra administrasjonen løper foran en i enhver sammenheng og sprer rykter og gjengivelser for hva en står for » skrev han blant annet.
SA170425 Vi har mange flotte ungdommer og bunader å vise frem fra Vestlandet, bergensbunaden topper enhver lettkledd podiumsdame - anytime !
FV170425 Vi har mange flotte ungdommer og bunader å vise frem fra Vestlandet, bergensbunaden topper enhver lettkledd podiumsdame - anytime !
DN170425 Russland avviste mandag enhver innblanding i det franske valget.
DB170425 Alle brukere kan til enhver tid starte en direktesending på Facebook, og det vil da gå ut et varsel til alle denne personens kontakter.
BT170425 Det er først og fremst GPS-funksjonen, der foreldrene til enhver tid kan ha kontroll over hvor barna er, han reagerer på.
BT170425 Vi har mange flotte ungdommer og bunader å vise frem fra Vestlandet, bergensbunaden topper enhver lettkledd podiumsdame - anytime !
AP170425 « Retten finner det imidlertid bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte oppsøkte prostitusjonsmiljøet i Kongensgate med hensikt for å finne en prostituert og ta livet av henne », heter det i dommen.
AP170425 Vi har mange flotte ungdommer og bunader å vise frem fra Vestlandet, bergensbunaden topper enhver lettkledd podiumsdame - anytime !
AA170425 Retten mener det finnes bevis utover enhver rimelig tvil for at drapet var overlagt.
AA170425 Jeg ønsker overhodet ikke å nøre oppunder en generasjon perfekt som skal spise riktig og sunt til enhver tid og som må ta en nevrotisk runde på tredemølla etter en sjokoladebit.
VG170424 Som respons på « enhver utenlandsk aggresiv handling », har Nord-Korea gentatte ganger truet med å sende raketter mot det amerikanske fastlandet, noen eksperter mener Kim-regime i nord ikke har kapasitet til.
DN170424 Macron vil verne om integrasjonen i Europa og ellers videreføre fransk politikk, det vil si ingen spørsmålstegn ved NATO og alliansetilknytningen, men heller ingen instinktiv oppslutning om politikken USA til enhver tid fører, sier Malnes.
DB170424 Retten fant det bevist utover enhver rimelig tvil at formålet med turen til Stockholm, og den senere turen til Oslo, var at de to jentene skulle stjele, og at både kvinnen og mannen var kjent og innforstått med det.
DB170424 Ifølge Scorsese har Robbie en « unik frekkhet » som overrasker, utfordrer og brenner seg inn i enhver rolle hun spiller.
DA170424 Han skriver i sine memoarer Fra Mangelsgården til Sing Sing : Iakttagelser og erfaringer hjemme og ute at han ble forferdet over tilstanden i anstalten da han tok over : « De overbelagte sovesaler var uten enhver ventilasjon, og når vakten åpnet dørene om morgenen, slo det ham i møte en redselsfull strøm av bedervet luft.
BT170424 Det er derfor viktig å oppøve både teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter i dette helt grunnleggende feltet for enhver formidler.
AP170424 PwC skriver videre : « Vi er forhindret fra å kommentere kundeforhold, men benekter enhver påstand om at det er noe upassende ved selskapets virksomhet.
AP170424 - Vi må til enhver tid se til det som er den faktiske situasjonen.
VG170423 Nord-Korea : Vi er klare til å svare på enhver form for krig fra USA ¶
VG170423 Le Pen har brukt enhver anledning i valgkampen til å snakke om sikkerhet, eller fraværet av trygghet.
VG170423 Le Pen har brukt enhver anledning i valgkampen til å snakke om sikkerhet, eller fraværet av trygghet.
FV170423 Om kjøleskapsbildet stammer fra rumenerne, er imidlertid ikke hevet over enhver tvil.
DB170423 « Vi har gjort det enhver ansvarlig virksomhet ville gjort, nemlig opplyst de som jobber for Norwegian i USA om at landets største fagforening farer med usannheter og har en agenda som i ytterste konsekvens kan føre til at hundrevis av arbeidsplasser går tapt.
DB170423 Høyrepartiene som ved enhver anledning provoserer distriktene til opprør.
DB170423 - Vi motsetter oss på bestemt vis enhver uttalelse eller handling som bidrar til økt spenningsnivå, og vi tar til orde for en pause i provokasjonene og truslene før situasjonen blir så ille at den ikke kan snus, sa Yi nylig.
BT170423 Om kjøleskapsbildet stammer fra rumenerne, er imidlertid ikke hevet over enhver tvil.
BT170423 Om kjøleskapsbildet stammer fra rumenerne, er imidlertid ikke hevet over enhver tvil.
VG170422 Han er på plass nummer fire i fjærvektdivisjonen - bare en skade unna tittelkamp til enhver tid.
VG170422 VG får rusle uforstyrret ved presidentkandidatens side hele formiddagen i Lons-le-Saunier, nært nok til å konstatere at han er lavere enn 175 cm, tilsynelatende ikke bruker aftershave, har briller blottet for enhver logo eller merke, og har på seg den samme dongeribuksen som han hadde kvelden før, da han trollbandt en fullsatt sal med 8.000 tilhengere i Dijon.
SA170422 Han sier NFF til enhver tid har et tett samarbeid med klubbene med tanke på sikkerhet.
FV170422 Han sier NFF til enhver tid har et tett samarbeid med klubbene med tanke på sikkerhet.
DB170422 Dette betyr at du må til enhver tid se etter nye landinger i området en flyr inn i.
DB170422 - Vi motsetter oss på bestemt vis enhver uttalelse eller handling som bidrar til økt spenningsnivå, og vi tar til orde for en pause i provokasjonene og truslene før situasjonen blir så ille at den ikke kan snus, sa Wang.
DB170422 - Det er klart at det finnes konsekvenser for enhver handling.
DB170422 Når du innser at hverdagen din utelukkende består i lede vennene dine vekk fra stupene de til enhver tid er i ferd med å spasere utfor.
DA170422 Syria har benektet enhver involvering i det kjemiske bombeangrep i Khan Sheikhoun i Idlib-provinsen tidligere denne måneden, og har sagt det hele var oppspinn for å rettferdiggjøre USAs rakettangrep mot det syriske regimet få dager senere.
BT170422 Emmanuel Macron benytter enhver anledning til å understreke at Frankrike som land og kultur ikke har noen bestemt identitet, og annonserer nå en politikk som går ut på « positiv diskriminering ».
AP170422 Svaret ligger i erobringstoktenes egen logikk : Enhver erobrer stjeler med seg trofeer hjem.
AP170422 Han sier NFF til enhver tid har et tett samarbeid med klubbene med tanke på sikkerhet.
DN170421 Etter å ha lest det DN publiserte, er det åpenbart for enhver at det ikke var noe faglig forsvar for graderingen.
DN170421 Hvor mye olje det til enhver tid er på lager i USA har de siste månedene dominert oljemarkedet og sendt oljeprisen både opp og ned.
DB170421 Men på mindre enn ett år har den til enhver tid smilende Macron og hans energiske støttespillere i En Marche !
VG170420 - Våre konkurrenter hevder nyhetsretten og publiserer innhold som er under eksklusive rettigheter, og enhver som overtar rettighetene, må forvente at mediehusene forvalter og bruker nyhetsretten, sier Årsæther.
VG170420 I dette ordskiftet er følelsene sterke og adjektivene harde, og interessene kan fort skifte med hvem som til enhver tid er rettighetshaver.
VG170420 Også her er den foreslåtte erstatningen rundere og mindre konkret, nemlig at « antallet kvoteflyktninger må til enhver tid vurderes opp mot anbefalingene fra FN, mot hvor mange asylsøkere som kommer til landet, og mulighetene for rask og god integrering i Norge ».
VG170420 For det er hevet over enhver tvil at Galaxy S8 og storebroren med plusstegnet bak tar med seg svært mye av det det har gjenstått å ønske seg fra en fullskjermtelefon siden Mix dukket opp på markedet.
DB170420 I fem av disse tilfellene ble han frikjent fordi « det ikke utover enhver tvil kunne utelukkes at overgrepet skjedde i søvne ».
DB170420 - Å gi enhver bransje som sliter fritak fra arbeidsgiveravgift er virkelig ikke løsningen ¶
DB170420 Normalt ville jeg blitt begeistret og inspirert av enhver slik mobilisering.
DB170420 Begge grupper betrakter islam som en dehumaniserende teologi og en totalitær politisk ideologi som utvisker enhver form for mangfold.
AP170420 Hun lovet å føre en hard linje mot ekstremister og enhver som mistenkes for å være islamist.
SA170419 Miljøpolitisk talsmann Terje Aasland sier tilliten fortsatt er svært tynnslitt og at håndteringen har vært under enhver kritikk.
SA170419 Noe vi for enhver pris må bevare ?
DN170419 Hvor mye olje det til enhver tid er på lager i USA har de siste månedene dominert oljemarkedet og sendt oljeprisen både opp og ned.
DB170419 Det at både Pro Sentret og PION benytter enhver anledning til å påvirke til en svekkelse av loven kommer ikke som noen overraskelse, i og med at de har vært imot den hele veien.
DB170419 Enhver person som føler seg som kvinne og som har skiftet juridisk kjønn, har tilgang til alle kvinnerom.
DB170419 Det vil gi enhver regjering store mulighet til å strekke hemmeligholdet for å beskytte seg mot kritikk.
DA170419 - Vi vil slå tilbake ethvert angrep og møte enhver bruk av konvensjonelle eller kjernefysiske våpen med et overveldende og effektivt amerikansk svar, sa Pence under et besøk på et amerikansk hangarskip i Japan onsdag.
DA170419 Kari Bøge byr på et gledelig gjensyn for enhver som har fulgt henne gjennom årene.
DA170419 For enhver med interesse for litteratur og film er romanen som en treretters middag på en stjernerestaurant.
DA170419 Miljøpolitisk talsmann Terje Aasland sier tilliten fortsatt er svært tynnslitt og at håndteringen har vært under enhver kritikk.
BT170419 - Vi vil slå tilbake ethvert angrep og møte enhver bruk av konvensjonelle eller kjernefysiske våpen med et overveldende og effektivt amerikansk svar, sa Pence under et besøk på et amerikansk hangarskip i Japan onsdag.
AP170419 - Vi vil slå tilbake ethvert angrep og møte enhver bruk av konvensjonelle eller kjernefysiske våpen med et overveldende og effektivt amerikansk svar, sa Pence under et besøk på et amerikansk hangarskip i Japan onsdag.
AP170419 I stedet heter det i programforslaget at « antallet kvoteflyktninger må til enhver tid vurderes opp mot anbefalingene fra FN, mot hvor mange asylsøkere som kommer til landet, og mulighetene for rask og god integrering i Norge ».
AP170419 Av de fem fregattene vil én til enhver tid være inne til vedlikehold.
AP170419 Noe vi for enhver pris må bevare ?
AA170419 - Vi vil slå tilbake ethvert angrep og møte enhver bruk av konvensjonelle eller kjernefysiske våpen med et overveldende og effektivt amerikansk svar, sa Pence under et besøk på et amerikansk hangarskip i Japan onsdag. ( ©NTB ) ¶
AA170419 Miljøpolitisk talsmann Terje Aasland sier tilliten fortsatt er svært tynnslitt og at håndteringen har vært under enhver kritikk.
VG170418 Jeg vil gi meg selv enhver sjanse til å spille i en av mine favoritt-turneringer, skriver Kvitová på sin Instagram-konto og legger til : ¶
VG170418 - Det er hevet over enhver tvil at lavere avgifter på nye biler er viktig for å fornye bilparken.
DN170418 - Det kan ikke være slik at det er greit å komme med enhver påstand bare det står et « skal ha » foran.
DN170418 Sammen skal vi jobbe knallhardt hver dag for å gi publikum det beste tilbudet på de plattformer de til enhver tid befinner seg på, sier Carlsen.
DB170418 Videre understreket han at Nord-Korea er rede til å svare på enhver krigshandling fra USA.
DB170418 - Enhver rakett eller kjernefysisk angrep fra USA vil bli besvart med samme mynt, sa Nord-Koreas representant.
DB170418 - Enhver rakett eller kjernefysisk angrep fra USA vil bli besvart med samme mynt, sa Kim In Ryong, Nord-Koreas FN-vararepresentant, nylig i New York.
DB170418 » Vi skal selvfølgelig ha et regelverk som sikrer et likestilt arbeidsliv uten diskriminering, men ikke for enhver pris.
BT170418 - Det kan ikke være slik at det er greit å komme med enhver påstand bare det står et « skal ha » foran.
AA170418 - Jeg kommer til å svare på enhver juridisk innvending.
AA170418 - Det kan ikke være slik at det er greit å komme med enhver påstand bare det står et « skal ha » foran.
AA170418 - Lagmannsretten finner det hevet over enhver rimelig tvil at tiltalte har følt seg trett og til tross for dette har fortsatt kjøreturen, heter det i dommen.
VG170417 | Nord-Korea : Vi er klare til å svare på enhver form for krig fra USA ¶
VG170417 Halvparten av befolkningen i den tidligere DDR-regionen avviser altså enhver tilknytning til religiøs tro.
VG170417 - Regimets fiendtlige innstilling til Vårherre var grunnleggende ideologisk ; man skulle ikke ha noen annen Gud enn den til enhver tid sittende generalsekretær i Partiet, sier håndtegneren lakonisk.
DN170417 Uten å nevne navn kom hun med en tilslørt reprimande mot president Trump og andre populister om at enhver dreining mot proteksjonisme vil bli slått tilbake på, ifølge Financial Times.
DB170417 Arbeidstaker har en medvirkning- og opplysningsplikt etter folketrygdloven som må overholdes for å sørge for at vilkårene for mottak av sykepenger til enhver tid er oppfylt.
DB170417 ( Eller forresten ; Toby ville vel fått problemer med de aller fleste uansett og til enhver tid. ) ¶
DB170417 I dag er situasjonen en helt annen, og det stilles mye større krav til utstyret som til enhver tid skal sørge for at alle dingsene i huset får det de etterspør og sender fra seg av data.
AP170417 Enhver som har hatt en forbindelse med predikanten Fethullah Gülen, en tidligere alliert av Erdogan, risikerer å bli stemplet som medlem av det tyrkerne omtaler som Fethullah Gulenistenes Terroristorganisasjon ( FETÖ ).
AP170417 Hoppsjef Clas Brede Bråthen rister over hodet over nordmenns skepsis til enhver endring innen skisporten.
AP170417 » Ifølge Gudbrandsen har partiet tradisjon for å mene minst mulig om innvandring, og når det har ment noe, har det stort sett vært det samme som Arbeiderpartiet til enhver tid mener.
VG170416 Etterfølgerne Julius II og Leo X bygde begge ny Peterskirke og hadde behov for enhver dukat som avlatshandelen kunne innbringe.
VG170416 - Det ligger i enhver kontrolletats natur å ønske seg mer penger slik at man kan levere bedre tjenester og kontroll.
AP170416 IS klarte aldri å ta fra innbyggerne enhver kontakt med omverdenen.
VG170415 Med et gjennomsnitt på 30 fightere til enhver tid er fluevektdivisjonen svært skral.
DB170415 Mubi : Filmtjeneste som har svært begrenset innhold - det er til enhver tid kun 30 filmer tilgjengelig.
AP170415 Da får du en RASK OG DISKRET bekreftelse på hvor du til enhver tid befinner deg, og du slipper å gå rundt og lure.
VG170414 Men ikke enhver statsleder vil være villig til å ta det steget, sier han.
SA170414 - Vi motsetter oss på bestemt vis enhver uttalelse eller handling som bidrar til økt spenningsnivå, og vi tar til orde for en pause i provokasjonene og truslene før situasjonen blir så ille at den ikke kan snus, sa Wang.
SA170414 Men likevel, enhver som kjente ei høne, visste at hun elsket å være utendørs i sola og få lete etter mat på bakken.
SA170414 Maksimumsbeløpet man kan ha stående på spillerkontoen er 10.000 kroner, og til enhver tid har vi nordmenn bokført hundrevis av millioner på disse spillerkontoene.
SA170414 Derimot er det staten gjennom Norges Bank som forvalter de rundt 300 millionene som til enhver tid står der.
FV170414 Maksimumsbeløpet man kan ha stående på spillerkontoen er 10.000 kroner, og til enhver tid har vi nordmenn bokført hundrevis av millioner på disse spillerkontoene.
FV170414 Derimot er det staten gjennom Norges Bank som forvalter de rundt 300 millionene som til enhver tid står der.
DN170414 - Vi motsetter oss på bestemt vis enhver uttalelse eller handling som bidrar til økt spenningsnivå, og vi tar til orde for en pause i provokasjonene og truslene før situasjonen blir så ille at den ikke kan snus, sa Wang.
DB170414 - Vi motsetter oss på bestemt vis enhver uttalelse eller handling som bidrar til økt spenningsnivå, og vi tar til orde for en pause i provokasjonene og truslene før situasjonen blir så ille at den ikke kan snus, sa Wang.
BT170414 » I dommen heter det også at det « er ikke et krav at hvert enkelt moment skal være bevist utover enhver rimelig tvil, så lenge det etter en samlet vurdering av momentene ikke er rimelig tvil om konklusjonen ».
BT170414 Maksimumsbeløpet man kan ha stående på spillerkontoen er 10.000 kroner, og til enhver tid har vi nordmenn bokført hundrevis av millioner på disse spillerkontoene.
BT170414 Derimot er det staten gjennom Norges Bank som forvalter de rundt 300 millionene som til enhver tid står der.
AP170414 Maksimumsbeløpet man kan ha stående på spillerkontoen er 10.000 kroner, og til enhver tid har vi nordmenn bokført hundrevis av millioner på disse spillerkontoene.
AP170414 Derimot er det staten gjennom Norges Bank som forvalter de rundt 300 millionene som til enhver tid står der.
DB170413 Disse defineres bredt og håndteres så fleksibelt at de til enhver tid dekker behovet.
VG170412 Trolig er misnøyen med IOC-systemet så dypt rotfestet i den norske opinionen at dette i seg selv er nok til å stoppe enhver idé om OL i Norge - inntil organisasjonen mot formoding måtte ha vist seg i stand til å gjennomføre en tilstrekkelig transformasjon som forhold i 2017 krever. 2 ).
DN170412 - Nord-Korea vil reagere mot enhver form for krig ønsket av USA.
DB170412 Som kommuneoverlege har jeg akkurat kommet tilbake fra et orienteringsmøte om framtidig nødnett og dets fortreffelighet, der ulike aktører kunne forklare hvordan enhver turgåer snart vil kunne alarmere AMK-sentraler over hele landet dersom man ikke når hytta i fjellheimen før vintermørket setter inn.
DB170412 Enhver irregulær onanering « utenfor en kvinnes vagina, eller som skjer utenfor en helseklinikk, straffes med 100 dollar i bot for hvert utslipp og vil bli ansett som et angrep på et ufødt barn og på livets ukrenkelighet ».
DB170412 For selv om forbrukerne nå er mer opptatt av torvfri jord, er de ikke det for enhver pris.
DA170412 VIF2 vil røre det til i denne avdelingen når de stiller med folk som til enhver tid ikke spiller for Ronny Deilas A-lag.
BT170412 FILM : Noe for enhver smak ¶
AA170412 Det er enhver regjerings hovedoppgave å sikre sine borgere, her har vi ikke råd til å feile igjen.
AA170412 Det er enhver regjerings hovedoppgave å sikre sine borgere, her har vi ikke råd til å feile igjen. ( ©NTB ) ¶
VG170411 Uten at de for enhver pris må være derfra, sier Higson.
VG170411 Å være kopter i dagens Egypt er å forvente at enhver religiøs feiring kan ende i et blodbad.
VG170411 Å være kopter i dagens Egypt er å forvente at enhver religiøs feiring kan ende i et blodbad, drept av dem som nekter kristne retten til liv, forsømt av dem som er ment å beskytte denne retten.
VG170411 Debatt Å være kopter i dagens Egypt er å forvente at enhver religiøs feiring kan ende i et blodbad.
VG170411 - Vi vil fortsatt ha en økt tilstedeværelse med våre politimannskaper som til enhver tid er på jobb.
SA170411 - Nord-Korea er parat til å reagere mot enhver form for krig ønsket av USA.
DB170411 Algarvekysten bugner over av fantastiske strender, kulinariske opplevelser og aktiviteter for enhver smak.
DB170411 Til enhver tid.
DB170411 Disneyland® Paris har noe for enhver smak !
BT170411 Troen på at militær maktbruk kan løse opp i enhver konflikt i Midtøsten, lever videre, selv etter at USAs involvering i Afghanistan, Irak, Libya og Jemen har ført med seg drøssevis av problemer.
AP170411 - For enhver spesialist er det klart at Washington bestemte seg for å angripe før hendelsene i Idlib.
AP170411 Politiet skal være overbevist ut over enhver rimelig tvil, og i tillegg overbevist om at bevisene vil holde i en rettssak før det tas ut tiltale.
AA170411 Hun satte alltid teatret først og gikk til enhver rolle med stort alvor, sier informasjonssjef Ida Michaelsen ved Det Norske Teatret til NTB.
VG170410 Herfra handler det om hvordan man takler konsekvensene av umoralske valg og hvordan dette påvirker enhver rundt seg, i sin verste og mest ugjenkallelige konsekvens.
DB170410 Syria var ett påfallende unntak, hvor Trump over lengre tid var en ihuga motstander av enhver form for militær innblanding.
DA170410 Noe for enhver smak ¶
AA170410 - Vet dere hvor disse er til enhver tid ?
VG170409 - Under enhver omstendighet er det rettens vurdering at det foreligger rimelig og fornuftig tvil knyttet til at de tiltalte ikke trodde at fornærmede var med på leken og ikke samtykket til det som skjedde.
DB170409 Enhver som kjenner en smule til Hizb ut-Tahrir, vet at vi er mot den slags adferd.
DA170409 Syria benekter enhver involvering i det kjemisk bombeangrep mot Idlib-provinsen, som førte til et amerikansk angrep mot en flybase før helgen.
AP170409 Men vi kan aldri forvente at vi har oversikt over alle til enhver tid.
AP170409 - Dette er den største kampen i Norge, utenom cupfinalen, for enhver spiller.
VG170408 Ikke trygghet for enhver pris, men trygghet er absolutt noe man forventer i bytte for det man gir fra seg for å være med i samfunnet.
VG170408 For enhver med litt kunnskap om geopolitiske forhold kan forstå - ikke bifalle, men forstå.
FV170408 Noen få fikk hente bilene sine som sto parkert bak sperringene - men ikke uten kroppsvisitering, id-sjekk og streng beskjed om å holde hendene godt synlige til enhver tid.
DB170408 - Norsk rekord og årsbeste i verden på en dag må vel være en drøm for enhver utøver ?
DB170408 Russland har gravd seg ned i Syria, for å sørge for at Assad - eller den leder Russland til enhver tid støtter - aldri taper.
DB170408 Som vennen og forfatteren Sven Kærup Bjørneboe beskriver ham i boken « Ung mann i lang frakk » ( 2003 ) : « Jeg har sjelden møtt et menneske som på en så avslappet, naturlig, hverdagslig måte dreide enhver liten femminutters samtale inn på tilværelsens grunnspørsmål, gåten, den ukjente dimensjon.
DB170408 Den som som våger å utfordre ham vil bli disiplinert, og enhver hånd som prøver å skade ham, vil bli kuttet av.
VG170407 Enhver bruk av kjemiske våpen er uakseptabelt, sier Stoltenberg etter det amerikanske missi-angrepet mot en syrisk flybase natt til fredag.
VG170407 Som tidligere nevnt er dette den ultimate familiestranden med noe for enhver smak.
DB170407 Den typiske kunden er enhver som trenger en støpeform til produksjon av komponenter i enten glassfiber eller karbon.
BT170407 FOTO : Virginia Mayo / AP / Scanpix ¶ - Enhver bruk av kjemiske våpen er uakseptabel og kan ikke gå ubesvart.
AA170407 - Enhver bruk av kjemiske våpen er uakseptabel og kan ikke gå ubesvart.
VG170406 - Det har vært et politisk bevisst valg til enhver tid å klare oss med inntekten vi har gjennom skatteseddelen og inntektssystemet.
SA170406 I enhver organisasjon bør det være takhøyde for å gi uttrykk for sine meninger, til å komme med innspill og ha åpne diskusjoner for å løfte og utvikle organisasjonen ytterligere », skriver Dahl.
DN170406 President Donald Trump, som tidligere har tatt kraftig avstand fra enhver amerikansk militærintervensjon i Syria og som har hevdet at det i praksis vil bringe USA i krig mot Russland og Iran, sa onsdag at Assad med tirsdagens angrep " gikk over streken " og at slike angrep ikke kan tolereres.
DN170406 President Donald Trump, som tidligere har tatt kraftig avstand fra enhver amerikansk militærintervensjon i Syria og som har hevdet at det i praksis vil bringe USA i krig mot Russland og Iran, sa onsdag at Assad med tirsdagens angrep « gikk over streken », og at slike angrep ikke kan tolereres.
DB170406 At veldig mye av dette har en kulturell verdi som ikke kan ivaretas gjennom digitale kopier, vil være innlysende for enhver som har et forhold til kulturarv.
DA170406 President Donald Trump, som tidligere har tatt kraftig avstand fra enhver amerikansk militærintervensjon i Syria og som har hevdet at det i praksis vil bringe USA i krig mot Russland og Iran, sa onsdag at Assad med tirsdagens angrep " gikk over streken " og at slike angrep ikke kan tolereres.
AP170406 President Donald Trump, som tidligere har tatt kraftig avstand fra enhver amerikansk militærintervensjon i Syria og som har hevdet at det i praksis vil bringe USA i krig mot Russland og Iran, sa onsdag at Assad med tirsdagens angrep « gikk over streken » og at slike angrep ikke kan tolereres.
AP170406 President Donald Trump, som tidligere har tatt kraftig avstand fra enhver amerikansk militærintervensjon i Syria og som har hevdet at det i praksis vil bringe USA i krig mot Russland og Iran, sa onsdag at Assad med tirsdagens angrep « gikk over streken » og at slike angrep ikke kan tolereres.
AP170406 I dommen fra tingretten går det frem at de finner det bevist utover enhver rimelig tvil at Hussain hadde helt avgjørende betydning for at 20-åringen forsøkte å dra for å bli medlem av IS.
AP170406 I enhver organisasjon bør det være takhøyde for å gi uttrykk for sine meninger, til å komme med innspill og ha åpne diskusjoner for å løfte og utvikle organisasjonen ytterligere », skriver Dahl.
AP170406 I enhver organisasjon bør det være takhøyde for å gi uttrykk for sine meninger, til å komme med innspill og ha åpne diskusjoner for å løfte og utvikle organisasjonen ytterligere », skriver Dahl.
AA170406 Mer enn noe annet er hun en kulturbygger, med enorm gjennomføringskraft, som til enhver tid overholder MOT-løftet og passer på at organisasjonen går i riktig retning.
VG170405 Det russiske forsvarsdepartementet benekter også enhver innblanding.
SA170405 I Premier League har man til enhver tid 19 ytre fiender i form av andre lag.
DN170405 Selvfølgelig skal vi unngå og eliminere unødvendige farer, men for min egen del ønsker jeg ikke å gå så langt at jeg ikke kan gjøre det jeg liker for å være 100 prosent trygg til enhver tid, sier 32-åringen som har mistet flere venner i snøskred.
DB170405 Ifølge avisa er det klare regler på at lagene til enhver tid skal ha en kaptein på banen, og Arsenal blir trolig minnet på dette framover.
DB170405 Fuck et reality-show, dette er mer ekte enn enhver scriptet Kardashian-episode.
DA170405 At enhver person med tilgang på skjerm og reprise, kunne se at Anders Bastiansen dyttet Humphries inn i Dahlberg, virket å være fullstendig irrelevant.
DA170405 Jeg vil tro det blir noe for enhver smak, både noe for de viderekomne og noe for dem som bare vil smake, sier Melvær.
BT170405 Jeg siterer fra retningslinjene for overnattings-/feriereiser med fagpersonale, så kan enhver bedømme selv : ¶
BT170405 I Premier League har man til enhver tid 19 ytre fiender i form av andre lag.
AA170405 Vegeier stiller vegen til disposisjon for de vegfarende slik den til enhver tid fremstår, sier Ødegård.
VG170404 Det neste var å melde seg som hjelpere til enhver som måtte trenge det.
VG170404 I en dom fra 2013 slo domstolen fast at det ikke var en generell voldssituasjon i Afghanistan som gjorde at enhver person ville være utsatt for risiko bare ved å være der.
SA170404 Putins talsmann Dmitrij Peskov sa tirsdag at alle terrorangrep som rammer Russland er en " utfordring " for enhver russer, også Putin.
SA170404 - Enhver som bruker kjemiske våpen i angrep mot eget folk, viser en fundamental mangel på respekt for menneskerettighetene og må stilles til ansvar, sier han.
SA170404 Oslo tingrett finner det bevist utover enhver rimelig tvil at Hussain hadde en helt avgjørende betydning for at den nå 20 år gamle mannen faktisk dro, og at målet da han ble pågrepet ved Göteborg var IS.
SA170404 Enhver spiller med så mange mål der ville blitt plukket opp av de fleste klubber på dette nivået.
FV170404 I en fersk dom legger Kristiansand tingrett til grunn som bevist ut over enhver tvil at 27-åringen kjørte landsmannen til og fra åstedene, lot ham bo hos seg og oppbevare det stjålne gullet der.
DN170404 Putins talsmann, Dmitrij Peskov, sa tirsdag at alle terrorangrep som rammer Russland, er en « utfordring » for enhver russer, også Putin.
DB170404 For enhver president er det utfordrende å prøve og kaste en ball 60 fot ( over 18 meter ), med et fullsatt stadium som ser på.
DB170404 - Enhver som noen gang har studert en video av president Obama kaste en baseball, vet det er en høy-risiko-manøver, sier han.
DB170404 - Regelen er at minst en av skulderne skal være i kontakt med senga eller sengeramma til enhver tid, sier han.
DB170404 Og forresten så ville ektemannen min aldri ha lagt hånd på meg, sorry for at dette [ svaret ] drøyet så lenge, men enhver respons fyrer bare oppunder ryktene, hevdet Melanie Brown overfor Instagram-følgerne sine.
DA170404 Putins talsmann, Dmitrij Peskov, sa tirsdag at alle terrorangrep som rammer Russland, er en " utfordring " for enhver russer, også Putin.
DA170404 - Til enhver tid vil vi være mellom fire og seks personer på jobb på legevakten, sier hun.
DA170404 Oslo tingrett finner det bevist utover enhver rimelig tvil at Hussain hadde en helt avgjørende betydning for at den nå 20 år gamle mannen faktisk dro, og at målet da han ble pågrepet ved Göteborg var IS.
DA170404 - Vi følger til enhver tid prisene i markedet.
BT170404 Oslo tingrett finner det bevist utover enhver rimelig tvil at Hussain hadde en helt avgjørende betydning for at den nå 20 år gamle mannen faktisk dro, og at målet da han ble pågrepet ved Göteborg var IS.
BT170404 Bergenske symboler er så sterke, at de kan velte enhver bygge- eller byutviklingssak.
AP170404 Grand Canyon, Yosemite og Yellowstone er hver for seg potensielle livsopplevelser for enhver campingentusiast, men det er nokså enkelt og relativt sett effektivt å få med seg alle på én og samme reise.
AP170404 Enhver spiller med så mange mål der ville blitt plukket opp av de fleste klubber på dette nivået.
AA170404 Putins talsmann Dmitrij Peskov sa tirsdag at alle terrorangrep som rammer Russland er en " utfordring " for enhver russer, også Putin.
AA170404 Oslo tingrett finner det bevist utover enhver rimelig tvil at Hussain hadde en helt avgjørende betydning for at den nå 20 år gamle mannen faktisk dro, og at målet da han ble pågrepet ved Göteborg var IS.
DB170403 - Nå får vi et mye videre sortiment, med noe for enhver smak.
DB170403 Enhver lærer vet dette og utnytter det i undervisningen.
DA170403 Arbeidsretten mener at det ikke er noen tvil om at partene i frontfagsoppgjøret i 2012 avtalte at det var Arbeidsmiljøloven - slik den er utformet til enhver tid - som skal gjelde.
BT170403 HODEBRRY : Mexico vifte med en traktat fra 1970 som forbyr enhver obstruksjon av elvens nåværende løp.
DB170402 I dag er cruisetilbudet så vanvittig bredt, moderne og segmentert at det nærmest finnes et cruiseskip for enhver aldersgruppe.
DB170402 Foto : Mitsubishi TRIVES PÅ FJELLET : S-AWC-systemet gjør at moment fordeles til hjulene som trenger det til enhver tid, noe som sikrer god fremkommelighet.
DB170402 Vi vil anklage dere ved hjelp av enhver tilgjengelig straffelov og sivillov.
AP170402 Slik blir det ikke mulig å se nøyaktig hvor bilen befinner seg til enhver tid.
AP170402 Slik blir det ikke mulig å se nøyaktig hvor bilen befinner seg til enhver tid.
AP170402 Enhver ny bosetning vanskeliggjør en tostatsløsning, slår utenriksminister Brende fast.
AP170402 Juristen mangler visst enhver taktisk forståelse ».
AP170402 Folkehelseinstituttet regner med at 15 til 20 prosent av barn og unge til enhver tid har nedsatt funksjon grunnet psykiske plager som angst og depresjon.
AA170402 Jeg understreket at det ikke er nok, og at enhver ny bosetning vanskeliggjør tostatsløsningen, forteller Brende til NTB søndag kveld.
AA170402 Jeg understreket at det ikke er nok, og at enhver ny bosetning vanskeliggjør tostatsløsningen, forteller Brende til NTB søndag kveld.
VG170401 Nå vil Tottenham-manager Mauricio Pochettino utnytte enhver feil Chelsea gjør.
DB170401 ¶ PUPP ELLER IKKE PUPP : Kropp og seksualitet frikoplet fra ethvert hensyn i enhver sammenheng er problematisk, skriver kronikkforfatteren.
DB170401 Kropp og seksualitet frikoplet fra ethvert hensyn i enhver sammenheng, er likevel problematisk.
DB170401 Den seksuelle revolusjonen har gjort mye bra, men også banet vei for et nærmest kritikkløst aksept av enhver seksuell utfoldelse og kroppslig eksponering, hvorpå enhver grensesetting tolkes som puritanisme og moralisme.
DB170401 Den seksuelle revolusjonen har gjort mye bra, men også banet vei for et nærmest kritikkløst aksept av enhver seksuell utfoldelse og kroppslig eksponering, hvorpå enhver grensesetting tolkes som puritanisme og moralisme.
DB170401 Enhver nettavis med kløkt for klikk, vet da også å lage plass til selv den tynneste nyhetssak, så lenge den kan illustreres med en pupp eller to.
DA170401 For Leicester er blitt motargumentet i enhver fotballdiskusjon.
AA170401 - Vi må benytte enhver anledning til å vise hva vi mener om narren i Det hvite hus.
VG170331 - Sånn jeg ser det viktig å bevare diagonalgang, men ikke sånn at man til enhver tid skal regulere det.
VG170331 - Det blir en håpløs spiral om du skal bekrefte og avkrefte alt du sier på møter til enhver tid, og Abid gjør det litt vanskelig.
VG170331 « Slik lagmannsretten vurderer sakens beviser, finner lagmannsretten det hevet over enhver rimelig tvil at tiltalte har følt seg trett og til tross for dette har fortsatt kjøreturen, » heter det i dommen som var enstemmig.
VG170331 - Hun har alvorlig tilsidesatt et grunnleggende krav til enhver sjåfør ved å ha sovnet ved rattet, heter det i dommen.
SA170331 - Det er enhver politikers plikt å møte folks uro og engstelse med ærlighet, kunnskap og løsninger, ikke med frykt, splittelse og kunnskapsforakt.
SA170331 At sesongstarten nærmer seg er godt for enhver som følger fotball.
DB170331 Retten har konkludert med at man finner bevist ut over enhver rimelig tvil at sjåføren har sovnet.
DB170331 I domsavsigelsen står det at det at lagmannsretten finner bevist ut over enhver rimelig tvil at sjåførens bil kom over i høyre kjørefelt og videre inn på fortauet, fordi sjåføren sovnet bak rattet. 53-åringen er dømt til 75 dagers fengselsstraff, og mister i tillegg førerretten i tre år.
DB170331 Trusler av enhver art er ulovlige.
DB170331 For enhver pris, viser det seg.
DB170331 Men før hun ble tiltrukket av den kriminelle verdenen, på rett side av loven, var det musikk for enhver pris.
DB170331 Jobber til daglig som kriminaletterforsker ved Oslo politikammer ¶ - Enhver idiot kan drepe, men bare en kunstner kan få det til å se ut som et selvmord, er det blitt sagt.
DB170331 Det er nå åpent for enhver å se at graderingen ikke har noe faglig, forsvarlig grunnlag.
DA170331 En del av jobben min var å gi media tilgang til soldatene, og dermed å gi råd om språkbruk, slik man gjør i enhver kommunikasjonsjobb.
BT170331 - Det er enhver politikers plikt å møte folks uro og engstelse med ærlighet, kunnskap og løsninger, ikke med frykt, splittelse og kunnskapsforakt.
AP170331 FOTO : Terje Pedersen, NTB scanpix ¶ Enhver partileder elsker landsmøtetalen.
AP170331 Trener du lykkemuskelen jevnlig, vil du raskt og effektivt ta enhver utfordring på strak arm ( bare sørg for å photoshoppe bort grevinnehenget før du legger ut på Face ).
AP170331 At sesongstarten nærmer seg er godt for enhver som følger fotball.
AA170331 - Enhver militær deltakelse må ses i en politisk sammenheng, og således ser dette bidraget ut til å være lite gjennomtenkt og uklokt, sier han til NTB.
AA170331 I dommen står det : « På bakgrunn av de sakkyndiges forklaring og de øvrige bevisene finner retten bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte etablerte et press mot avdødes hals.
AA170331 I dommen heter det at « Retten ser ikke grunn til å betvile tiltaltes forklaring og finner det ikke bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte handlet med nødvendig forsett.
AA170331 Hun mente under sin prosedyre at det er bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte drepte kameraten med forsett.
AA170331 " Slik lagmannsretten vurderer sakens beviser, finner lagmannsretten det hevet over enhver rimelig tvil at tiltalte har følt seg trett og til tross for dette har fortsatt kjøreturen " heter det i dommen.
AA170331 Hun sa i sin prosedyre at det er bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte drepte kameraten med forsett.
AA170331 - Retten ser ikke grunn til å betvile tiltaltes forklaring og finner det ikke bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte handlet med nødvendig forsett, heter det i dommen.
VG170330 NEW YORK ( VG ) Mens Putin avviser enhver innblanding, holder Senatet høring om russisk involvering i valget.
VG170330 Man er nødt til å holde fast på prinsippene her, og ikke nødvendigvis hva vi føler om enhver sak, sier Afsar.
VG170330 UDI kunngjorde isteden at ingen provinser i Afghanistan hadde en så alvorlig sikkerhetssituasjon at enhver asylsøker er beskyttet mot retur dit.
VG170330 - I provinsen Helman i det sørlige Afghanistan er volden så alvorlig at enhver som befinner seg der risikerer å rammes av volden, skrev det svenske Migrasjonsverket i desember.
DB170330 Jeg har en målsetting om at vi skal vinne enhver fotballkamp med målgruppa har en kraft og gjennomføringsevne til å gjøre.
DB170330 Spillet krever at du til enhver tid er tilkoblet internett, og flere av oppdragene og modusene får du rett og slett ikke lov til å gjennomføre alene.
DB170330 Å igangsette folkeavstemning mens landet befinner seg i en krisebetont unntakstilstand, og attpå til la statsministeren erklære at enhver « nei»-stemme til de foreslåtte konstitusjonelle endringene er ensbetydende med landsforræderi, tyder på ringeakt for folkeretten og dessuten manglende respekt for demokratiske regler.
DB170330 Ethvert skrivende menneske, enhver som betrakter ytringsfrihet som grunnpilaren i et sivilisert samfunn, må bekymre seg for hvordan tyrkere heretter skal kunne ytre seg på fredelig vis, uten risiko for forfølgelse.
DA170330 Å jakte på denne tiden av året når dyr er drektige er under enhver kritikk, svarer Mørkesdal.
DA170330 Man kunne ha trodd at det ville være lettvint å lage en lavbudsjettfilm som nesten utelukkende utspiller seg i realtid i en lagerbygning, men det må ha vært et logistisk mareritt å til enhver tid holde rede på hvor alle rollefigurene befinner seg i forhold til hverandre.
AP170330 - Det ville være umulig for noen utenfor vår etat å ha oversikt over når og hvordan vi til enhver tid gjennomfører kontroll på grensen, sier Fredriksen til Aftenposten.
AA170330 Duterte har tidligere øst skjellsord over alle og enhver som har kritisert ham for brudd på menneskerettighetene, blant dem FN, EU, USA og pave Frans.
AA170330 - Enhver regjering - uavhengig av politisk farge - bør skjerpe seg, slik at stortingsrepresentantene så langt det er mulig, får tilgang til dokumentene de trenger så tidlig som mulig, sier hun.
VG170329 Det håper enhver racerfører, tror jeg, sier han.
VG170329 - Enhver må være fri til å bestemme over kroppen sin.
VG170329 - Men ved enhver form for gjennomboring av huden med nål er det mulighet for infeksjon, selv om man prøver å gjøre dette så sterilt og rent som mulig, sier Odden.
SA170329 Enhver endring gir muligheter, dette er også et slikt tilfelle.
DN170329 Dessverre er det slik at man bare kan velge å bruke én av de to til enhver tid.
DB170329 - Hvis dette går igjennom, kan enhver voksen beføle en mindreårig, henvise til at han ikke hadde seksuelle hensikter og bli løslatt, raser han.
DA170329 - I det siste har vi sett at IS har benyttet enhver anledning til å påta seg ansvar for terroraksjoner i Vesten, sier Tønnessen, som peker på at enkelte terrorister vil kunne handle på egen hånd.
AP170329 Enhver endring gir muligheter, dette er også et slikt tilfelle.
AA170329 - Men ved enhver form for gjennomboring av huden med nål er det mulighet for infeksjon, selv om man prøver å gjøre dette så sterilt og rent som mulig, sier Odden.
VG170328 Det er ikke slik at enhver forskjellsbehandling er ulovlig.
DN170328 - Den enorme mengden mobildata som passerer gjennom Telenor Norges mobile kjernenett, er et godt instrument til å se hva slags tjenester kundene er opptatt av til enhver tid, sier teknologidirektør Magnus Zetterberg i Telenor Norge.
DB170328 - Retten har funnet det bevist ut over enhver rimelig tvil at begge de tiltalte - idet de ble geleidet unna av politiet som beskrevet ovenfor - fikk et tydelig pålegg fra politiet om å forlate stedet umiddelbart, fastslår Sør-Trøndelag tingrett.
DB170328 Nei, spør enhver økonom og de vil fortelle deg at problemet er insentivene.
DA170328 Jæren tingrett fant det i den forbindelse rett å presisere at det var « tiltaltes opplevelse av harme som anses berettiget, og ikke selve voldsutøvelsen som under enhver omstendighet er uakseptabel ».
AP170328 Enhver innføring av en ny skatt er et stort problem for de mest konservative republikanerne.
AA170328 - Den enorme mengden mobildata som passerer gjennom Telenor Norges mobile kjernenett, er et godt instrument til å se hva slags tjenester kundene er opptatt av til enhver tid, sier teknologidirektør Magnus Zetterberg i Telenor Norge.
VG170327 Enhver som har lest europeisk historie må se det.
FV170327 Etter 86 sekunder på Windsdor Park ble det klart for alle og enhver at det norske landslagets problemer ikke forsvant med Per-Mathias Høgmo, og at sannsynlighetsregningen til svensken neppe var bygd på tidkrevende analyser.
DB170327 For det er ikke sånn at vi må slå langt for enhver pris, det er fullt mulig at spillere bakfra passerer det første pressleddet og gjerne også spiller opp en kamerat som har frigjort seg i rommet mellom mostanderens midtbane og forsvarsledd.
SA170326 Etter 86 sekunder på Windsdor Park ble det klart for alle og enhver at det norske landslagets problemer ikke forsvant med Per-Mathias Høgmo, og at sannsynlighetsregningen til svensken neppe var bygd på tidkrevende analyser.
DB170326 Enhver kjøretur ned fra kanten av vulkanen, er starten på magiske møter med så godt som alle dyrene du kjenner på savannen.
DB170326 Enhver hendelse skjender minnet til alle som ble drept i Auschwitz, jøder, polakker, sovjetiske krigsfanger, romfolk og andre, legger han til.
DB170326 - Enhver bruk av Auschwitz til politiske meningsytringer, eller for å gi uttrykk for moralske budskap, er ikke slik Auschwitz bør huskes, sier han.
DA170326 - Enhver student som bryter universitetsreglementet eller blir beskyldt for å gjøre det, kan bli stilt for militærdomstolen, sier hun.
BT170326 Området er en del av byens trehusbebyggelse og enhver form for branntilløp kan gi svært alvorlige konsekvenser.
BT170326 Etter 86 sekunder på Windsdor Park ble det klart for alle og enhver at det norske landslagets problemer ikke forsvant med Per-Mathias Høgmo, og at sannsynlighetsregningen til svensken neppe var bygd på tidkrevende analyser.
AP170326 Enhver kritikk kan bli oppfattet som et forsvar av IS, mente noen.
AP170326 Etter 86 sekunder på Windsdor Park ble det klart for alle og enhver at det norske landslagets problemer ikke forsvant med Per-Mathias Høgmo, og at sannsynlighetsregningen til svensken neppe var bygd på tidkrevende analyser.
AA170326 Enhver hendelse skjender minnet til alle som ble drept i Auschwitz, jøder, polakker, sovjetiske krigsfanger, romfolk og andre, legger han til.
AA170326 - Enhver bruk av Auschwitz til politiske meningsytringer, eller for å gi uttrykk for moralske budskap, er ikke slik Auschwitz bør huskes, sier han.
VG170325 - Terrororganisasjonen Daesh ( En arabisk forkortelse ) forsøker å hindre de irakiske styrkenes fremrykking i Mosul for enhver pris, de samler sivile og bruker dem som menneskelige skjold, sier Nawfal Hammadi til nyhetsbyrået AFP.
SA170325 - Sett i etterkant så kunne han kanskje valgt annerledes, men du verden, å trene med verdens beste er enhver gutts drøm.
DB170325 Madison hevder at alle jentene måtte ha på seg identiske pyjamaser ved leggetid, tenne Hefner mens han onanerte og at de ved fester i huset måtte oppholde seg ved hans bord til enhver tid.
BT170325 Både plan, planarbeid og konsekvensutgreiing som er gjort i forbindelse med det største naturinngrepet i Hordaland i moderne tid er under enhver kritikk og er slett håndverk.
AP170325 - Å målbevisst går etter menneskerettighetsaktivister og journalister er en av myndighetenes verktøy for å slå ned på enhver motstand, sier Maria Dahle, daglig leder ved Human Rights House Foundation i en pressemelding.
AP170325 Enhver handling eller unnlatelse som forårsaker død, sykdom eller skader, er alvorlige brudd på konvensjonen.
AP170325 Enhver handling eller unnlatelse som forårsaker død, sykdom eller skader, er alvorlige brudd på konvensjonen.
AP170325 - Sett i etterkant så kunne han kanskje valgt annerledes, men du verden, å trene med verdens beste er enhver gutts drøm.
VG170324 En skjør fred, med like store sjanser for å forbli rolig som enhver plan for stabilitet i Midtøsten ?
VG170324 Enhver hendelse skjender minnet til alle som ble drept i Auschwitz, jøder, polakker, sovjetiske krigsfanger, romfolk og andre, legger han til. 11. bud fra Auschwitz-overlevende : Ikke vær en som ser på ¶
VG170324 - Enhver bruk av Auschwitz til politiske meningsytringer, eller for å gi uttrykk for moralske budskap, er ikke slik Auschwitz bør huskes, sier han.
SA170324 - Vi er fortsatt interessert i å snakke med enhver som kjente Khalid Masood godt, sier Rowley.
SA170324 Ifølge politiet er det til enhver tid rundt 70 prostituerte i Sør-Vest politidistrikt.
SA170324 - Enhver trener eller leder er sjanseløs mot Northug i offentligheten, og det vet Petter Northug.
SA170324 leder ), Jens Ole Thyholdt ( styremedlem ), Mariel Lavoll ( styremedlem ), Fred Hugo Øisund ( styremedlem ), Magnus Johannessen ( styremedlem ), Veronika Løveng-Hansen ( styremedlem ), Martine Lilleby ( styremedlem ) og Robert Engnes ( styremedlem ) ¶ | « Ulven » slår tilbake mot kritikken : - Enhver ny spiller trenger tid ¶
FV170324 - Enhver trener eller leder er sjanseløs mot Northug i offentligheten, og det vet Petter Northug.
DB170324 At enkeltpersoner fra Saudi-Arabia var involvert er derimot hevet over enhver tvil ; Osama bin Laden selv var født i landet, og sønn av en saudisk forretningsmann. 11. september-angrepene : ¶
DB170324 Problemet er at det her ligger skarpskyttere på avstand og skyter på enhver som går inn eller ut av lagerhusene.
DB170324 Enhver hendelse skjender minnet til alle som ble drept i Auschwitz, jøder, polakker, sovjetiske krigsfanger, romfolk og andre, legger han til.
DB170324 - Enhver bruk av Auschwitz til politiske meningsytringer, eller for å gi uttrykk for moralske budskap, er ikke slik Auschwitz bør huskes, sier han.
DB170324 Det ser kanskje fint ut fra utsiden, men i virkeligheten tror jeg enhver kjendis ville gjort hva som helst for å få én « normal » dag.
DA170324 - Vi er fortsatt interessert i å snakke med enhver som kjente Khalid Masood godt, sier Rowley.
DA170324 - Vi er fortsatt interessert i å snakke med enhver som kjente Khalid Masood godt, sier Rowley.
DA170324 Enhver hendelse skjender minnet til alle som ble drept i Auschwitz, jøder, polakker, sovjetiske krigsfanger, romfolk og andre, legger han til.
DA170324 - Enhver bruk av Auschwitz til politiske meningsytringer, eller for å gi uttrykk for moralske budskap, er ikke slik Auschwitz bør huskes, sier han.
DA170324 32-åringen som var tiltalt i saken har nektet for enhver fysisk kontakt med fornærmede, men ble ikke trodd på dette.
DA170324 En trenger ikke å gå lenger enn til København for å se at de har organisert transporten både rimeligere og mer pasientvennlig ved hjelp av store mengder ulike data og systemer som sikrer at man til enhver tid har oversikt over alle aktuelle kjøretøyer, påpeker Bjørgum. * - Bruken av tolker øker i helsetjenesten, men de sendes lange avstander i stedet for å la dem bruke videodelingsplattformer og andre mer eff
BT170324 - Enhver trener eller leder er sjanseløs mot Northug i offentligheten, og det vet Petter Northug.
BT170324 - Enhver trener eller leder er sjanseløs mot Northug i offentligheten, og det vet Petter Northug.
AP170324 - Vi ønsker å høre fra enhver som kjente Masood godt, som vet hvem hans forbindelser var og kan gi oss informasjon om steder han nylig har besøkt.
AP170324 Poenget er at enhver form for seksuell omgang mellom voksne skal være basert på gjensidighet og aksept.
AP170324 - Enhver trener eller leder er sjanseløs mot Northug i offentligheten, og det vet Petter Northug.
AP170324 leder ), Jens Ole Thyholdt ( styremedlem ), Mariel Lavoll ( styremedlem ), Fred Hugo Øisund ( styremedlem ), Magnus Johannessen ( styremedlem ), Veronika Løveng-Hansen ( styremedlem ), Martine Lilleby ( styremedlem ) og Robert Engnes ( styremedlem ) ¶ | « Ulven » slår tilbake mot kritikken : - Enhver ny spiller trenger tid ¶
AA170324 - Vi er fortsatt interessert i å snakke med enhver som kjente Khalid Masood godt, sier Rowley.
AA170324 - Vi er fortsatt interessert i å snakke med enhver som kjente Khalid Masood godt, sier Rowley.
AA170324 - Vi er fortsatt interessert i å snakke med enhver som kjente Khalid Masood godt, sier Rowley.
AA170324 Enhver hendelse skjender minnet til alle som ble drept i Auschwitz, jøder, polakker, sovjetiske krigsfanger, romfolk og andre, legger han til.
AA170324 - Enhver bruk av Auschwitz til politiske meningsytringer, eller for å gi uttrykk for moralske budskap, er ikke slik Auschwitz bør huskes, sier han.
AA170324 Enhver hendelse skjender minnet til alle som ble drept i Auschwitz, jøder, polakker, sovjetiske krigsfanger, romfolk og andre, legger han til.
AA170324 - Enhver bruk av Auschwitz til politiske meningsytringer, eller for å gi uttrykk for moralske budskap, er ikke slik Auschwitz bør huskes, sier han.
VG170323 - Jeg har tillit til at dommersjefen til enhver tid setter opp de rette dommerne på de rette kampene til det beste for norsk fotball, sier Edvartsen til VG - på spørsmål om han oppfatter dette som en vraking.
VG170323 I det opprinnelige intervjuet med avisen Evening Standard sier Khan derimot at innbyggere i London og andre storbyer må innse at økt oppmerksomhet rundt terrorfaren og støtte til politiet er en viktig del av det å leve i enhver storby.
SA170323 - Jeg har tillit til at dommersjefen til enhver tid setter opp de rette dommerne på de rette kampene til det beste for norsk fotball.
FV170323 - Jeg har tillit til at dommersjefen til enhver tid setter opp de rette dommerne på de rette kampene til det beste for norsk fotball.
DN170323 Dette ble ifølge selskapet gjort for å dempe uroen rundt skolen og « rydde enhver tvil av veien » - selv om Anthon B Nilsen Utdanning mener at transaksjonen ble gjort « etter lovens bokstav ».
DB170323 I det ligger det et forbud mot å gjøre feil på egen banehalvdel, og et absolutt krav om at enhver forsvarsspiller som ikke er ett hundre prosent sikker i sin pasningssak på egen halvdel, umiddelbart slår ballen til en av to spisser.
DB170323 Tvedt ville naturlig nok fungere som den sjefen han med unison trampeklapp var valgt til å være, og da var det duket for den klassiske utfordringen for maktbalansen i enhver organisasjon som har en god administrasjon under en sterk daglig leder og en svært synlig valgt president.
DB170323 Vær oppmerksom på at det i enkelte land kreves at man bærer gyldig ID ( pass ) til enhver tid.
DA170323 - Det er klart at enhver melding om sivile tap er med på å svekke deres legitimitet.
DA170323 - Vi har til enhver tid norskkurs for mellom 80 og 120 kvinner, og vi har 74 barnehageplasser.
BT170323 - Jeg har tillit til at dommersjefen til enhver tid setter opp de rette dommerne på de rette kampene til det beste for norsk fotball.
AP170323 » Til enhver tid pågår det 500 antiterror-etterforskninger i Storbritannia, ifølge BBC.
AP170323 Enten man vil delta på kostymeworkshop og lære seg å lage alvekostymer eller man vil høre på mer seriøse foredrag er det noe for enhver smak på programmet.
AP170323 Enten man vil delta på kostymeworkshop og lære seg å lage alvekostymer eller man vil høre på mer seriøse foredrag er det noe for enhver smak på programmet.
AP170323 - Jeg har tillit til at dommersjefen til enhver tid setter opp de rette dommerne på de rette kampene til det beste for norsk fotball.
AA170323 Det er til enhver tid knapt 100 ungdommer som er klar for en aktivitet og der vi sammen med ungdommen jobber for å finne noe som passer for vedkommende.
SA170322 Vi anbefaler ikke å være tilkoblet slike tjenester til enhver tid når man ikke bruker de, sier seniorrådgiveren.
FV170322 Vi anbefaler ikke å være tilkoblet slike tjenester til enhver tid når man ikke bruker de, sier seniorrådgiveren.
DB170322 ( Dagbladet ) : Av og til koker det over for noen og enhver
DB170322 - Et tøft valg for enhver norsk skuespiller.
DB170322 Rundreisen i Sør-Sverige inneholder tips som passer alle og enhver , enten du reiser med barn eller ikke.
DA170322 Det kan ikke være slik at statens ansatte i Oslo skal være skjermet mot enhver endring.
BT170322 Vi anbefaler ikke å være tilkoblet slike tjenester til enhver tid når man ikke bruker de, sier seniorrådgiveren.
BT170322 Omtale av kvinners kropp og utseende sniker seg umerkelig inn i enhver kontekst - helt til det blir så normalt at ingen reagerer.
BT170322 Å vise empati er en viktig del av enhver konsultasjon.
AP170322 Fillon avviser ¶ - Enhver mistanke om interessekonflikt er helt ubegrunnet, har Fillon hevdet i en kommentar til det franske nyhetsbyrået AFP.
AP170322 SF Kino Storo vil med sine 14-saler kunne tilby publikum opp til 25 - 30 ulike filmtitler til enhver tid, sier Halstvedt.
AP170322 Vi anbefaler ikke å være tilkoblet slike tjenester til enhver tid når man ikke bruker de, sier seniorrådgiveren.
AA170322 Hun la ned påstand om at den drapstiltalte 38-åringen må dømmes til 12 års fengsel, og mener det er bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte drepte kameraten med forsett i Botngård i fjor høst, skriver Fosna-Folket.
AA170322 Nesten alle som til enhver tid befinner seg på veiene, er der i samfunnets tjeneste.
VG170321 Blande seg inn i alle problemer og spare dem for enhver belastning og smerte.
VG170321 Det aktuelle Nytt På Nytt-innslaget handlet om korsdebatten rundt Sylvi Listhaug, der Are Kalvø harselerte med at Listhaug kaster seg over enhver sjanse til å « bevise » at hun blir uthengt.
SA170321 Svendsen mener handlingen er straffbar, og viser til paragraf tre i veitrafikkloven : ¶ « Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret. » - Vi kan vel trygt si at paragrafen ikke blir overholdt om man henger bak på en buss, konkluderer han.
DN170321 Hvor mye olje det til enhver tid er på lager i USA har de siste månedene dominert oljemarkedet og sendt oljeprisen både opp og ned.
DB170321 - Hver ettermiddag klokken 14:00 sto det til enhver tid 17 nye renovasjonsbiler tilgjengelig på plassen, og det ble kjøpt inn 8 « EURO5 gassbiler » i reserve.
DB170321 ¶ FLOTT SERIE : Tegningene til dansken Helge Hansen vil få enhver tegneserienostalgiker til å fryde seg.
DB170321 Han innfrir enhver forventning.
SA170320 - FIFA disiplinære komité har bestemt seg for å utestenge den ghanesiske dommeren Joseph Odartei Lamptey fra å delta i enhver form for fotballrelatert aktivitet på nasjonalt og internasjonalt nivå, skriver de.
DN170320 Er det betalt vanlig pris for de bilene Hauge til enhver tid har disponert ? spør Borten Moe.
DN170320 Vi har ikke til enhver tid fullstendig horisont på farten på vår vekst.
DN170320 Vi har ikke til enhver tid fullstendig horisont på farten på vår vekst.
DB170320 Vi gjorde det vi hadde tro på til enhver tid.
DB170320 Ifølge menneskerettighetene har enhver rett til et statsborgerskap.
DA170320 Nyquist skulle enhver større handel besegles med en skål i en av de mange skjenkestuene rundt torget.
DA170320 Det bør være grunnleggende i enhver virksomhet, sier han.
AP170320 Enhver søknad om avlytting må gjennom en egen prosess i rettssystemet.
AP170320 Det bør være grunnleggende i enhver virksomhet, sier han.
AP170320 - FIFA disiplinære komité har bestemt seg for å utestenge den ghanesiske dommeren Joseph Odartei Lamptey fra å delta i enhver form for fotballrelatert aktivitet på nasjonalt og internasjonalt nivå, skriver de.
VG170319 Det er med andre ord en i enhver forstand relasjonsorientert historie vi presenteres for i starten av boken.
SA170319 Samme som man ikke bør gjøre endringer for enhver pris.
SA170319 Men ikke for enhver pris.
FV170319 - Vest-Agder Arbeiderparti vil rydde enhver tvil av veien, sier nestleder Trine Klungland.
DB170319 Men der Harvey regner bort enhver hjelp fra Dyrhaug, kan det være at han likevel får det.
DA170319 - Alt er til enhver tid helt perfekt, det er mitt motto.
AP170319 Samme som man ikke bør gjøre endringer for enhver pris.
AP170319 Men ikke for enhver pris.
AA170319 Innrømmelser om fusk og fanteri vil i verste fall ende i erstatningssøksmål, noe systemet vil forhindre for enhver pris.
VG170318 Det etterlatte inntrykk er at man kan underbygge motargumentene med enhver statistikk eller forskningsrapport.
SA170318 Vårt uniformkrav rammer enhver som ønsker å supplere uniformen med etniske, religiøse, livssynmarkerende eller politiske plagg eller symboler.
SA170318 I den nye kjennelsen har domstolen sagt klart at enhver arbeidsgiver kan vedta tilsvarende bestemmelser på den enkelte arbeidsplass, forutsatt at det ikke kun rammer en gruppe særskilt.
DB170318 Og derfor, tilsynelatende fordi majoriteten av de 32 klubbene som til enhver tid kan gjøre noe med konkurranseforholdene egentlig bare vil ha toppfotball light, og knapt det så lenge hensynet til bredden i toppen er viktigere enn toppen, så gjør vi det vanskeligere for oss sjøl når vi burde gjort det lettere.
DB170318 Et samlet bilde tyder på at mer enn hver tiende person til enhver tid har en angstlidelse.
DA170318 « Asian Box er folkelig, for alle, til enhver tid », heter det på nettsidene til denne toetasjes asiatiske restauranten som har overtatt de tidligere tapaslokalene i Sporveisgata.
BT170318 SV vil også kaste enhver form for kartlegging, nasjonale prøver og PISA-testing.
BT170318 Vi kan more oss over småborgerligheten hos 60 - tallets Brøgger : « I sitt eget hjem kan enhver mann gå i brun hverdagsdress hele kvelden ».
AP170318 - Det er noe som avsporer enhver debatt om innhold.
VG170317 Historiker Bård Larsen påstår i VG at folkeavstemningen i Tyrkia gir enhver president i Tyrkia blankofullmakt for mer undertrykkelse og mer vold mot egen befolkning.
VG170317 Hawaiian Tropic innen en meters rekkevidde til enhver tid.
VG170317 Glem overfylte strender med svette nordmenn som glinser av Hawaiian Tropic innen en meters rekkevidde til enhver tid.
VG170317 Få moteinspirasjon i den hippe bydelen Harajaku, opplev Tokyos svar på Times Square i Shibuya eller gå bananas på jakt etter Chanel og Gucci i Ginza, eller Ayoma ( hvor enhver fashionista vil måtte gå innom det Tokyo-baserte merket Comme des Garcons ).
VG170317 april i Tokyo - en storby som uansett bør stå på ønskelisten til enhver eventyrlysten reisende.
SA170317 Men ikke for enhver pris.
DB170317 Alle lag er godt forberedt på enhver motstander, og den taktiske utviklingen mot mer kontringsorientert fotball kan på mange måter like gjerne favorisere bortelaget.
DB170317 Wise peker på det juridiske prinsippet habeus corpus, som sier at enhver person som er fengslet eller på annen måte frihetsberøvet, har rett til å bli framstilt for en domstol innen en fast tidsramme.
DB170317 Alle som er uenige med folket er automatisk frakjent enhver demokratisk legitimitet.
DB170317 Enhver som taler flyktningenes sak blir fortalt at han eller hun har en naiv og idealistisk menneskeoppfatning.
DB170317 Enhver befolkning rommer både helgener og drittsekker, og de mange som befinner seg midt imellom.
DA170317 * Og om partiet skal kreve at enhver regjering de samarbeider med i løpet av kommende stortingsperiode skal kutte mellom 1,9 og 2,4 millioner tonn CO2 årlig.
AA170317 Det vil derfor være en fare for at uskyldspresumpsjonen i Grunnloven - at enhver er uskyldig inntil det motsatte er bevist i retten - blir krenket, mener Høyesterett.
AA170317 Du kan risikere at enhver form for erotikk hadde blitt umuliggjort av kulde.
VG170316 Og så er det sånn, i enhver organisasjon, at det er helt sikkert ting man kunne gjort annerledes på tidspunktet dette ble gjort på, men for oss er veldig viktig å se fremover, svarer Tvedt.
VG170316 Det vil Kina for enhver pris unngå.
SA170316 Når det kommer til de vitenskapelige og regulatoriske sidene, er det hevet over enhver hvil at vi vanlige folk i Frp ikke kan måle oss med fagekspertene fra Oslo og Trondheim.
SA170316 Hvis det er lik straff til alle folk er opptatt av, så bør alle og enhver vurdere om ikke likhetstanken er strukket for langt.
SA170316 Hvis det er lik straff til alle folk er opptatt av, så bør alle og enhver vurdere om ikke likhetstanken er strukket for langt.
DB170316 - Jeg ber om unnskyldning uten forbehold for enhver skade jeg kan ha forvoldt, jeg er veldig lei meg, sier FIS-presidenten i en pressemelding.
DB170316 I dommen fra Ofoten tingrett framgår det at retten mener det er bevist ut over enhver rimelig tvil, at tiltalte står bak omfattende og kraftig vold mot samboeren.
AA170316 Den russiske sikkerhetseksperten og forfatteren Andrej Soldatov, som har skrevet boka " Red Web ", sier at fremgangsmåten med å sette bort oppgaver til stråmenn og private aktører gjør det mulig for russiske myndigheter å benektet enhver befatning med den kriminelle virksomheten.
AA170316 I dommen fra Ofoten tingrett framgår det at retten mener det er bevist ut over enhver rimelig tvil, at tiltalte står bak omfattende og kraftig vold mot samboeren.
AA170316 Det er noe for enhver smak, ifølge Sandberg.
AA170316 - Noe for enhver smak ¶
VG170315 Enhver regjering vil selvfølgelig forsøke å ta æren for positive tendenser i norsk økonomi.
FV170315 Nå er kvinnen anmeldt for brudd på veitrafikklovens paragraf 3, som lyder som følger : « Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret. » - Paragrafen gjelder alle som ferdes i trafikken, også denne rågjengeren, sier Klausen.
DB170315 De unngikk enhver kontakt med kalvinister og sosialister.
DB170315 Vi vil anklage dere ved hjelp av enhver tilgjengelig straffelov og sivillov.
VG170314 Det er ingenting sjokkerende eller nytt i dette : enhver med et snev av interesse for etterretning eller datasikkerhet, vet at direkte tilgang til enhetene har vært høyt prioritert for etterretningsbyråene de siste fem årene.
VG170314 Her konkluderes det med at områdene de ser på selvsagt har utfordringer ( som enhver storby ) men at det ikke er snakk om parallellsamfunn eller områder politiet ikke kan operere i.
VG170314 Kriminalomsorgen skal også til enhver tid ha noen plasser ledige for å kunne flytte innsatte fra et fengsel til et annet i saker der sikkerhetsmessige eller andre hensyn gjør dette nødvendig, forteller Syvertsen.
VG170314 - Kriminalomsorgen skal nemlig til enhver tid kunne stille varetektsplasser til disposisjon for politiet, slik at man unngår at innsatte blir sittende i politiarrest lengre enn lovens maksimumstid på 48 timer.
SA170314 PRODUKTIV VINNER : - Katrine Vellesen Løkens publikasjonsliste overgår enhver forventning til en person på hennes alder, heter det i begrunnelsen fra Nils klim-komiteen.
SA170314 Vi snur enhver stein for å få stabilitet i nettbanken, sa kommunikasjonsrådgiver Vidar Korsberg Dalsbø før helgen. ( ©NTB ) ¶
SA170314 Retten har funnet det bevist utenfor enhver rimelig tvil at begge har blitt voldtatt, men han får altså redusert sin straff fordi han gikk løs på noen av samfunnets minst privilegerte.
FV170314 STORT PROBLEM : Til enhver tid mobbes om lag 63.000 barn og unge i Norge, ifølge tall fra Folkehelseinstituttet.
DB170314 José Mourinho er en manager som beskytter spillerne sine for enhver pris, men flere journalister mener Mourinho bør vurdere å benke Pogba og gi ham litt hvile.
DB170314 - Kravet er grunnløst og under enhver omstendighet foreldet.
DB170314 Men stilt overfor enhver trussel om amerikansk handelskrig - slik Trump-administrasjonen har varslet - har Merkel planer om å gjøre det klart at Tyskland og EU også har sine våpen i en handelskrig.
DB170314 Eller som det står om forfatteren i utgivelsen « Hvite lam » : « Boken er en utlevering av tilværelsens « hvite lam », de selvrettferdige og falske opprørere som sier, mener og gjør det som til enhver tid anses som « det riktige ».
DB170314 ¶ FRAMTIDA : Monarkiets tilhengere ønsker at kongehuset til enhver pris skal bestå.
DB170314 Monarkiets tilhengere ønsker at kongehuset til enhver pris skal bestå.
DB170314 - Kjæresten min har jo egentlig ikke mage til sånn tv, og han synes at enhver dramaserie kan være litt pinlig.
DA170314 Selv Arbeiderpartiet, partiet som ukentlig har seminar med seg selv om hvor nærme de kan legge seg Frp i asylpolitikken uten å miste enhver anstendighet, reagerer på retorikken.
BT170314 PRODUKTIV VINNER : - Katrine Vellesen Løkens publikasjonsliste overgår enhver forventning til en person på hennes alder, heter det i begrunnelsen fra Nils klim-komiteen.
AP170314 Det nederlandske partilandskapet har noe for enhver smak, og i år ligger underskogen av småpartier an til å gjøre det bedre enn noensinne.
AP170314 Når vi vet at Oslo kommune består av 15 bydeler, kan det være grunn til å tro at det er snakk om flere hundre barn som til enhver tid bor og oppholder seg i Oslo, og som er helt ukjente for byens helsestasjoner.
AP170314 - Katrine Vellesen Løkens publikasjonsliste overgår enhver forventning til en person på hennes alder, heter det i begrunnelsen fra Nils klim-komiteen ¶
AP170314 Når vi vet at Oslo kommune består av 15 bydeler, kan det være grunn til å tro at det er snakk om flere hundre barn som til enhver tid bor og oppholder seg i Oslo, og som er helt ukjente for byens helsestasjoner.
AA170314 Vi snur enhver stein for å få stabilitet i nettbanken, sa kommunikasjonsrådgiver Vidar Korsberg Dalsbø før helgen. ( ©NTB ) ¶
VG170313 For å slippe enhver form for utestengelse, måtte Johaug ha vunnet frem med at hun var « helt uten skyld » i saken.
VG170313 VIL IKKE SAMARBEIDE : Mens Wilders har gitt uttrykk for at han kan komme til å modifisere sin politikk hvis han blir en del av en koalisjonsregjering, utelukker Mark Rutte enhver form for samarbeid.
DB170313 Det er enhver dommers plikt - fordi det vakre spillet er avhengig av spillere som Hazard for å forbli vakkert - å sørge for at de med størst mot og evner ikke bare meies ned uten konsekvenser for motstanderne.
BT170313 Ifølge transideologien er nemlig enhver person som identifiserer seg som kvinne, kvinne.
BT170313 Ifølge transideologien er nemlig enhver person som identifiserer seg som kvinne, kvinne.
AA170313 Jeg vil følge de reglene som til enhver tid gjelder.
VG170312 VETERANENE FØRST : Pizza Veterano har et allsidig klientell, men enhver veteran som besøker blir gjort ekstra stas på med en gratis pizza.
VG170312 Enhver veteran som kommer til pizzeriaen, får gratis pizza.
SA170312 Det er til å leve med, men fjerner enhver motordynamikk som kunne ha matchet bilens utseende.
DB170312 Fremskrittspartiets talsmann i saken, Pål Atle Skjervengen, hevdet på sin side at allmenngjøring ville « hindre enhver konkurranse fra folk som f.eks. enten er veldig unge og ønsker å komme inn på arbeidsmarkedet, eller som kommer fra et annet EØS-land, f.eks. portugisere, som måtte være vant til noe lavere lønnsnivå hjemme, hindre at de skal få lov til å komme inn på arbeidsmarkedet til en konkurransedyktig
BT170312 Det er til å leve med, men fjerner enhver motordynamikk som kunne ha matchet bilens utseende.
AP170312 Weidoo er ikke alene i verden med sine visjoner om en nær fremtid der så å si enhver gjenstand som omgir oss blir informasjonskilde, men mener at en del av produktene har så originale løsninger at de fortjener verdenspatenter.
AP170312 Det er til å leve med, men fjerner enhver motordynamikk som kunne ha matchet bilens utseende.
VG170311 Dette presset skrur brasilianerne på for enhver hjemmefavoritt som møter en eller annen tølper fra en annen og kampsportsmessig mindreverdig nasjonalitet, så tenk hva de vil gjøre for en av Brasils aller største kampsportsikoner, Vitor Belfort ?
BT170311 Hjernen hadde krøpet ut av hodet, og kuttet enhver kontakt med resten av kroppen.
AP170311 - Det vil ikke dø og forsvinne fullstendig, men det kan bli så marginalisert at enhver ambisjon om å bygge broer mellom ulike grupper i samfunnet ikke lenger gir mening.
AA170311 Uansett er det hevet over enhver tvil at omregulering av grøntområder til boligformål er et av områdene hvor lokalpolitikere har stor innflytelse, og mulighetene for økonomisk gevinst er betydelige.
AA170311 Man må ha noe for enhver smak.
DB170310 Menneskerettighetenes artikkel 8 omhandler retten til respekt for privatliv og familieliv : « Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse.
DA170310 Hun mener Sturgeon og den skotske regjeringen er « besatt » av uavhengighetstanken for enhver pris, og peker på at skottene allerede har hatt sin sjanse til å stemme for løsrivelse fra Storbritannia : i september 2014 stemte et flertall, 55 prosent, for å bli i Storbritannia.
DA170310 - SNP er fast bestemt på å dra Skottland tilbake til enda en splittende uavhengighetsavstemning, og vil bruke enhver unnskyldning for å gjøre det, sa Davidson i sin tale til landsmøtet denne måneden.
VG170309 Men det handler om at hele laget forsvarer seg sammen, og at alle vet hva de skal gjøre til enhver tid, sier Solbakken.
VG170309 - Og enhver ekstrem voldshandling leder alltid til nye ekstreme voldshandlinger.
SA170309 - Retten finner det bevist utenfor enhver rimelig tvil at tiltalte foretok drapshandlingen etter en overveid beslutning, og etter at han hadde foretatt nødvendige forberedelser, heter det i dommen.
DN170309 CIAs talsmann Ryan Tripani opplyser at byrået " ikke kommenterer ektheten av de angivelige etterretningsdokumentene som WikiLeaks har gitt ut, eller om status på enhver gransking for å finne dokumentenes kilde ".
DN170309 - Det amerikanske folk bør være dypt bekymret over enhver WikiLeaks-avsløring som har til hensikt å ødelegge etterretningstjenestenes evne til å beskytte USA mot terrorister og andre fiender, uttaler CIA-talskvinne Heather Fritz Horniak.
DB170309 Vegtrafikkloven § 3 om at enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade, og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret, gjelder også for utrykningskjøring.
BT170309 CIAs talsmann Ryan Tripani opplyser at byrået " ikke kommenterer ektheten av de angivelige etterretningsdokumentene som WikiLeaks har gitt ut, eller om status på enhver gransking for å finne dokumentenes kilde ".
BT170309 - Det amerikanske folk bør være dypt bekymret over enhver WikiLeaks-avsløring som har til hensikt å ødelegge etterretningstjenestenes evne til å beskytte USA mot terrorister og andre fiender, uttaler CIA-talskvinne Heather Fritz Horniak.
BT170309 I en tid hvor nesten alle mennesker til enhver tid er tilgjengelige for personlige angrep via sosiale medier, er det dessuten en etisk fullstendig uforsvarlig voldshandling.
BT170309 I en tid hvor nesten alle mennesker til enhver tid er tilgjengelige for personlige angrep via sosiale medier, er det dessuten en etisk fullstendig uforsvarlig voldshandling.
AA170309 CIAs talsmann Ryan Tripani opplyser at byrået " ikke kommenterer ektheten av de angivelige etterretningsdokumentene som WikiLeaks har gitt ut, eller om status på enhver gransking for å finne dokumentenes kilde ".
AA170309 - Det amerikanske folk bør være dypt bekymret over enhver WikiLeaks-avsløring som har til hensikt å ødelegge etterretningstjenestenes evne til å beskytte USA mot terrorister og andre fiender, uttaler CIA-talskvinne Heather Fritz Horniak.
VG170308 Dette er enhver kirurg bevisst på.
DN170308 Vil unngå sjokk for enhver pris ¶
DN170308 - Beijing ønsker å forhindre økonomiske eller finansielle sjokk for enhver pris, sier sjefanalytiker for Asia hos Nordea Markets, Amy Yuan Zhuang, i en kommentar.
DN170308 - Banken vil kunne heve sine prognoser og utløse kjøp av euro, men enhver oppgang kan ventes å bli begrenset fordi den underliggende etterspørselen etter dollar holder seg sterk, sier Suzuki.
DB170308 Såkalt torque vectoring sørger til enhver tid for optimal fordeling av dreiemoment individuelt mellom hjulene.
DA170308 Fra tidlig alder lærer jenter seg at verdien knyttes til å være sexy til enhver tid, da er det viktig hvordan slike ting tas opp på skolen.
BT170308 FØR I TIDEN : Denne gamle tannlegestolen kan vekke minner for noen og enhver .
AP170308 Manglende legalitet er uakseptabel i enhver henseende, sier han.
AA170308 - Vi kommer til å fortsette arbeidet med å raskt håndtere enhver svakhet som kan identifiseres, heter det videre.
VG170307 Med « BBC » på banen vil Napoli frykte å gjøre enhver feil, ettersom de vet at de kan bli straffet av stjernetrioen når som helst.
DB170307 Vi har en aktiv sosiale medier-strategi som går ut på at vi skal møte leserne der de til enhver tid er.
DB170307 Vi har en aktiv sosiale medier-strategi som går ut på at vi skal møte leserne der de til enhver tid er.
DB170307 | - Å gi enhver bransje som sliter fritak fra arbeidsgiveravgift er virkelig ikke løsningen ¶
DB170307 Spaltist ¶ | - Å gi enhver bransje som sliter fritak fra arbeidsgiveravgift er virkelig ikke løsningen ¶
DB170307 Hvem sa at ironi var lett, Halvdan ? | - Å gi enhver bransje som sliter fritak fra arbeidsgiveravgift er virkelig ikke løsningen ¶
DB170307 | - Å gi enhver bransje som sliter fritak fra arbeidsgiveravgift er virkelig ikke løsningen ¶
DB170307 | - Å gi enhver bransje som sliter fritak fra arbeidsgiveravgift er virkelig ikke løsningen ¶
DA170307 BERLIN ( Dagsavisen ) : Den verdenskjente Shakespeare-tolkeren og den gode kraften i superheltsuksessen « Logan » tar ikke lett på Englands exit fra Europa, og han bruker enhver mulighet han kan til å fortelle det til alle som har lyst til å høre.
BT170307 Vi lærer at det er vårt ansvar å identifisere enhver mulig risikosituasjon.
AP170307 Det er ikke opp til enhver å legge mosaikk på høyt nivå, sier Steen.
AA170307 - Det er viktig at politiet har effektiv tilgang til opplysninger om alle som til enhver tid bor i asylmottak.
AA170307 Det er derfor viktig at kommunens øverste leder, og i siste instans kommunestyret til enhver tid følger med, og etterspør både kvalitet og dimensjonering ut fra lokale behov.
SA170306 - Enhver som ikke følger opp påbudet, risikerer fengsel og bøter, sier han videre til AFP.
DN170306 - Enhver klage er selvsagt en for mye, men tallene er ikke spesielt høye i lys av hvor stor del av befolkningen som bruker tannleger, sier president Camilla Hansen Steinum i Den norske Tannlegeforening.
DB170306 Slik reduserer du matsvinn Spaltist ¶ | - Å gi enhver bransje som sliter fritak fra arbeidsgiveravgift er virkelig ikke løsningen ¶
DB170306 | - Å gi enhver bransje som sliter fritak fra arbeidsgiveravgift er virkelig ikke løsningen ¶
DB170306 Når alle skal ha en bit av kaka og man eksponeres til enhver tid, er det forstålig at man også får kritikere på nakken.
DA170306 - Enhver klage er selvsagt en for mye, men tallene er ikke spesielt høye i lys av hvor stor del av befolkningen som bruker tannleger, sier president Camilla Hansen Steinum i Den norske Tannlegeforening.
DA170306 Det er hevet over enhver tvil at flere av våre ansatte har brukt betydelig med tid på denne saken, men så er det dessverre likevel slik at vi ikke alltid kommer i mål, sier Smit til Dagsavisen.
BT170306 Det eneste som oppnås er at frata moren enhver motivasjon for å ville hjelpe til med det.
BT170306 Gunnar Gundersen fra Hedmark-Høyre kaller forslaget en skandale, Senterpartiet mener det er lureri og ifølge Venstre strider enhver lovendring mot samarbeidsavtalen.
BT170306 Enhver nordmann vet dessuten at bruk av alkohol ikke nødvendigvis er « kontrollert ».
AP170306 Men i og med at det er en sentral del av Avinors samfunnsoppdrag å sørge for at det til enhver tid er tilstrekkelig kapasitet på flyplassene til å håndtere den flytrafikken samfunnet har behov for, må vi gi våre beste faglige råd.
AA170306 - Enhver som ikke følger opp påbudet, risikerer fengsel og bøter, sier han videre til AFP.
AA170306 - Enhver klage er selvsagt en for mye, men tallene er ikke spesielt høye i lys av hvor stor del av befolkningen som bruker tannleger, sier president Camilla Hansen Steinum i Den norske Tannlegeforening.
VG170305 Obama avviser anklagene, og sier via en talsmann at « enhver antydning om noe annet rett og slett er usant ».
DB170305 Trolig vil enhver nordmann unne Northug en seier - i hvert fall en medalje - etter den tøffe sesongen hans.
DB170305 Det var litt ubehagelig, men det var jo også kult at sikkert 100 mennesker så på meg til enhver tid, forteller hun til Dagbladet.
DA170305 Men vi må som alle andre forholde oss til det regelverket som til enhver tid gjelder.
DA170305 Det siste er en sannhet med modifikasjoner, siden han formgir enhver scene og er i hver eneste bevegelse en skuespiller gjør, koreografert og nitidig instruert til fingerspissene.
VG170304 - Det er et stort mål for oss å vinne gull i lag, og det er drømmen til enhver hopptrener å lykkes med hele laget.
VG170304 Huckabee mener at enhver politiker har en stor pasjon for sitt arbeid, men at den ikke alltid er så synlig.
VG170304 For å være ærlig, så tror jeg USA gjør det de kan for å hacke seg inn i enhver regjering verden rundt.
VG170304 Enhver som ser TV-kanaler som CNN, kan ikke påstå at de opererer rettferdig eller med journalistisk integritet.
VG170304 Enhver antydning om noe annet er rett og slett usant, sier Obama-talsmann Kevin Lewis i en uttalelse gjengitt av ABC News lørdag kveld.
VG170304 Det er til enhver tid rundt 150 nyrekreftpasienter som er aktuelle for behandling med Nivolumab.
DB170304 Det hadde ikke fungert med enhver mor.
VG170303 At hun har en holdning og utstråling som kan få enhver til å klappe igjen.
SA170303 I stedet har han en matpakke som ligner noe i nærheten av drømmematpakka til enhver barneskolegutt eller - jente.
SA170303 Det er ikke bekmørkt selv om vi gjerne skulle hatt alle de beste spillerne i Norge tilgjengelig til enhver tid, mener han.
DN170303 I kjølvannet av internasjonal kritikk og oppmerksomhet knyttet til den rekordhøye pengebruken innførte kinesiske myndigheter restriksjoner på kinesiske klubber knyttet til hvor mange utenlandske spillere de kan ha på banen og i klubben til enhver tid i midten av februar.
DB170303 Enhver transportplan for Norge må ha en slags balanse mellom landsdeler og mellom byer og distrikter.
DA170303 Årsaken er at en slik løsning vil kreve et internt oppgjør med bosetterne, noe spesielt statsminister Benjamin Netanyahu unngår for enhver pris.
BT170303 Det er ikke bekmørkt selv om vi gjerne skulle hatt alle de beste spillerne i Norge tilgjengelig til enhver tid, mener han.
AP170303 Å få lov til å produsere verdens mest kjente musikaler er ikke enhver forunt.
AP170303 Riksadvokaten minner på nytt om avvergeplikten - plikten alle og enhver har til å gripe inn eller varsle, blant annet når det gjelder vold og overgrep mot barn.
AP170303 I stedet har han en matpakke som ligner noe i nærheten av drømmematpakka til enhver barneskolegutt eller - jente.
AP170303 Det er ikke bekmørkt selv om vi gjerne skulle hatt alle de beste spillerne i Norge tilgjengelig til enhver tid, mener han.
AA170303 Enhver voksen som har hatt barn i småskolealder kan tenke seg til hvordan de to toalettene ser ut utover dagen.
VG170302 Den norske troppen i Afghanistan går under navnet Special Advisory Operations Team 222 ( SAOT222 ) og består av rullerende team som til enhver tid teller ca. 30 menn og kvinner.
VG170302 Straffen ble 11 måneders fengsel og forbud mot « enhver aktivitet omfattet av dyrevelferdsloven for alle arter », sistnevnte med en minstetid på ti år.
VG170302 - For ordens skyld, gjør vi oppmerksom på at beslutningen om at dommen bare kan gjøres offentlig tilgjengelig i anonymisert form, gjelder overfor enhver person som skulle skaffe seg tilgang til dommen hvor tiltaltes navn fremgår, legger hun til.
SA170302 Maskinen kan lades med enhver standard USB-lader med USB C-kontakt.
FV170302 Maskinen kan lades med enhver standard USB-lader med USB C-kontakt.
DB170302 Enhver kritikk, påpeking av dokumenterbare feil og slutninger på gale premisser blir tolket og slått fast som et angrep på selve samfunnsoppdraget til de frie mediene.
DA170302 - USA ønsker å signalisere at de ikke lenger er en marginal makt, men at Washingtons syn må bli tatt hensyn til i enhver politisk løsning, sier Imad Salamey, en statsviter fra Det libanesisk-amerikanske universitetet i Beirut.
DA170302 Dersom stillinger står ledige, må virksomhetsleder sørge for at bemanningen er forsvarlig til enhver tid, enten ved omdisponering av eget personell, eller ved innleie av vikarer. » « Hvorfor vil du jobbe som sykepleier når du tjener så lite mamma ? » spør mine barn.
BT170302 Maskinen kan lades med enhver standard USB-lader med USB C-kontakt.
AP170302 I dag er det en rotasjonsordning som gjør at det er 150 mekaniserte infanterisoldater på øya til enhver tid.
AP170302 Maskinen kan lades med enhver standard USB-lader med USB C-kontakt.
AA170302 USAs justisminister Jeff Sessions vil holde seg unna enhver gransking av Russlands antatte forsøk på å påvirke presidentvalget i USA.
AA170302 - Russland synes å kalle enhver artikkel det ikke liker for falsk, skriver New York Times, et utsagn russisk UD har markert med et stort rødt stempel med ordet " usant ".
AA170302 Dette skulle alt i alt være noe for enhver smak.
VG170301 - Dette impulsive, uforutsigbare, kampklare og brutale regimet er klare og villige til å slå til mot enhver , når som helst, hvor som helst, tordnet han.
VG170301 En graviditet er en risiko og enorm påkjenning for enhver kvinne, hvorfor skal noen bære denne risikoen ved å føde andres barn ?
SA170301 Jeg vet at alle og enhver i hele landet, omtrent, har fordommer mot skihoppere.
DN170301 I stedet for å slå kraftig tilbake på enhver påstand mot Trump, fremsto presidenten i går som en leder, ifølge den tidligere Bush-rådgiveren.
DN170301 Hans fremgangsmåte gjør oss mindre trygge og bør bekymre enhver frihetselskende amerikaner.
DN170301 Å påby enhver amerikaner å kjøpe offentlig godkjent helseforsikring var aldri den rette løsningen for vårt land. », sa Trump.
DB170301 Både i nasjonal liga og i utlandet, slik at vi har en oppdatering på spillerne til enhver tid.
DB170301 Ifølge Stiglitz sprer Trump frykt så det ville « gjøre enhver terrorist stolt ».
DB170301 - Men jeg vet at enhver form for mishandling er både uakseptabelt og avskyelig, og alle fortjener å bli behandlet med respekt på arbeidsplassen sin, sier skuespilleren.
BT170301 Regjeringen satser på Bergen, og som lokalpolitikere skal vi til enhver tid være med for å fremme Bergen.
BT170301 Lokalpolitikerne kan gjøre mye, men det er den til enhver tid sittende regjering som bestemmer utflytting og overføringer.
BT170301 Jeg vet at alle og enhver i hele landet, omtrent, har fordommer mot skihoppere.
AP170301 Messen blir sett på som viktig for enhver presidentkandidat som vil ha håp om å vinne et fransk valg.
AP170301 Jeg vet at alle og enhver i hele landet, omtrent, har fordommer mot skihoppere.
AA170301 Og enhver familie som lider, kan finne lindring og håp, lød det optimistisk fra talerstolen. ( ©NTB ) ¶
AA170301 Messen blir sett på som viktig for enhver presidentkandidat som vinne et fransk valg.
DB170228 Fredag sa OPCW at « enhver bruk av kjemiske våpen er svært urovekkende ».
DB170228 Bilen vil etterhvert ha etablert profilen til den som kjører, og til enhver tid reagere deretter.
DB170228 Vi må forstå at vi må være klare for å ta opp kampen for vår egen frihet i enhver tid.
AP170228 Fredag sa OPCW at « enhver bruk av kjemiske våpen er svært urovekkende ».
AP170228 De ulike hasjtypene kunne spores til hasjlageret i Sørkedalsveien, i bager med hasj som ble beslaglagt og et hasjlager i Jacob Neumannsvei, som Cappelen nektet enhver befatning med.
AA170228 Fredag sa OPCW at « enhver bruk av kjemiske våpen er svært urovekkende ».
AA170228 Fredag sa OPCW at « enhver bruk av kjemiske våpen er svært urovekkende ».
VG170227 Et døgn senere sa Trumps FN-ambassadør, Nikki Haley, at USA støtter tostatsløsningen og at enhver som sier noe annet tar feil.
SA170227 - Som mexicaner, som latinamerikaner, som migrantarbeider, som menneske er jeg imot enhver form for mur som skal skille oss fra hverandre, sa han.
SA170227 Likevel velger jeg å tenke som så : Tør noen russere jukse nå, overvåket som de er av Wada til enhver tid.
FV170227 - Som mexicaner, som latinamerikaner, som migrantarbeider, som menneske er jeg imot enhver form for mur som skal skille oss fra hverandre, sa han.
DN170227 Det betyr at klokken fungerer også uten å være tilkoblet en mobil til enhver tid.
DB170227 - Som mexicaner, som latinamerikaner, som migrantarbeider, som menneske er jeg imot enhver form for mur som skal skille oss fra hverandre, sa han.
DB170227 UDI mener likevel at situasjonen ikke er så alvorlig at enhver som kommer derfra vil ha krav på beskyttelse.
DB170227 ¶ JAKTER LEKKASJE : Donald Trump snur enhver stein for å finne hvem av hans ansatte som snakker med pressen bak hans rydd.
DB170227 I motytelse pålegges taxiene å operere i hele løyveområdet til fastsatte tidspunkter, slik at hele området er dekket av et taxitilbud til enhver tid.
DA170227 For tures skulde der, disse tre dage, det hadde enhver uomtvistelig ret til.
DA170227 Senere skulle det bli både Twitter-fest og små stikk i nærmest enhver tale eller utdeling, men sterkest og tydeligst gjennom Oscar-nattas politiske protester var likevel brevet som ble opplest i Asghar Farhadis fravær.
BT170227 - Som mexicaner, som latinamerikaner, som migrantarbeider, som menneske er jeg imot enhver form for mur som skal skille oss fra hverandre, sa han.
AP170227 Til enhver tid står rundt 400 pasienter på venteliste for organtransplantasjon i Norge.
AP170227 - Som mexicaner, som latinamerikaner, som migrantarbeider, som menneske er jeg imot enhver form for mur som skal skille oss fra hverandre, sa han.
AP170227 - De burde være med på enhver reiseliste.
AP170227 Likevel velger jeg å tenke som så : Tør noen russere jukse nå, overvåket som de er av Wada til enhver tid.
AA170227 - Som mexicaner, som latinamerikaner, som migrantarbeider, som menneske er jeg imot enhver form for mur som skal skille oss fra hverandre, sa han.
AA170227 - Som mexicaner, som latinamerikaner, som migrantarbeider, som menneske er jeg imot enhver form for mur som skal skille oss fra hverandre, sa han.
BT170226 Ved alle fire stasjonene vet vi hvordan luftkvaliteten til enhver tid er, fordi Bergen kommune og Norsk Institutt for Luftforskning ( NILU ) gjør disse målingene kontinuerlig tilgjengelige på www.luftkvalitet.info.
AP170226 Hun har pensjonspolitiske holdninger som vil glede enhver finansminister.
VG170225 Serien ble vist live på nett og alle kunne følge med på hva kattene gjorde til enhver tid.
VG170225 Tidligere i år : Seks drept etter skyting i moské i Canada ¶ 24-åringen hylles som en helt av mange amerikanere, men sier selv han bare gjorde det « enhver person burde ha gjort for et annet menneske i en slik situasjon ».
SA170225 Det blir faktisk en særs viktig oppgave for trenerduoen å sette sammen det mest slagkraftige mannskapet de til enhver tid disponerer.
DN170225 I henhold til avtalen kan Iran til enhver tid ha 300 kilo lavanriket uran liggende.
DB170225 Det står klart og tydelig i regelverket at en spiller ikke har lov til å « instruere, tillate, forårsake eller muliggjøre » enhver person i å satse penger på en fotballkamp eller konkurranse.
DA170225 Men innerst inne handler det om hvem vi skal være som menneske, hvilke dyder som til enhver tid er aktuell valuta og til hvilken pris vi veksler dem.
BT170225 » Enhver beslutning om å flytte ut oppgaver og statlig virksomhet bør tiljubles, og den som får tildelingen bør gratuleres - selv om vi på bakrommet i Bergen måtte mene at forutsetninger og faktagrunnlag tilsa at tildelingen burde havnet i Norges nest største by.
AP170225 - Enhver regulering må kunne tåle en enkel test : Gjør den livet bedre eller tryggere for amerikanske arbeidere eller forbrukere.
AP170225 Det blir faktisk en særs viktig oppgave for trenerduoen å sette sammen det mest slagkraftige mannskapet de til enhver tid disponerer.
AA170225 - Enhver regulering må kunne tåle en enkel test : Gjør den livet bedre eller tryggere for amerikanske arbeidere eller forbrukere.
AA170225 - Enhver part som nekter å fordømme disse angrepene i dag, kommer vi til å anse som en medskyldig i terrorisme, sa Jaafari etter å ha møtt FN-utsending Staffan de Mistura lørdag kveld. ( ©NTB ) ¶
AA170225 I henhold til avtalen kan Iran til enhver tid ha 300 kilo lavanriket uran liggende.
VG170224 I etterpåklokskapens lys burde kontrakten vært terminert nærmest for enhver pris, erkjente Bruun-Hanssen.
FV170224 Enhver trener må følge sin personlighet og være seg selv.
DB170224 Rutiner må vi jobbe med og gjennomgå, det må man i enhver bedrift.
DB170224 Deres hovedanliggende er å stjele, forfalske - og åpenbart hevne enhver som kunne tenkes å utgjøre en trussel mot regimet, sier Kristian Gustafson til Dagbladet.
DB170224 For å unngå enhver tvil ble avdøde flyttet til akuttmottaket, skriver hun.
DB170224 Enhver kommune med respekt for seg selv har dessuten et knippe tømrermestere ( minimum to, for å skape en sunn konkurranse i det lokale markedet. ) ¶
DA170224 For det er hevet over enhver tvil at den sittende presidenten har demonstrert personlighetstrekk som er egnet til å bekymre representantene som har hovedansvaret for nasjonens sikkerhet.
DA170224 Jeg har til enhver tid liggende ganske mye som jeg begynner å tenke på hvordan form skal det få ?
AP170224 Det ville krevd tre eller fire stående brigader, noe som er langt utenfor enhver økonomisk realisme, sier Diesen, som nå er forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt ( FFI ).
AP170224 For øvrig må vi, som andre selskap og samfunnsaktører, legge til grunn rettsstatsprinsippet om at enhver må anses som uskyldig inntil det motsatte er fastslått i en endelig dom.
VG170223 Han oppfordrer enhver som vurderer å leie ut på denne måten til å tenke seg om en ekstra gang.
SA170223 Dette er bare noe av elendigheten Trump står bak : Kamp mot egen etterretning, uryddig forhold til Russland, presseforakt, klimaskepsis, stans i bidrag til enhver hjelpeorganisasjon som informerer kvinner - noen av dem utsatt for massevoldtekter - om abort, og sist, men ikke minst : Bøllete opptreden og bevisst løgn satt i system.
SA170223 Enhver trener må følge sin personlighet og være seg selv.
DB170223 Hysteriet rundt trusselen fra europeiske høyrepopulister overskygger enhver kritisk tenkning og fornuft.
DB170223 Enhver relaunch av Unionen vil også ikke minst måtte forankres demokratisk ved at EU-borgerne trekkes inn i prosessen og får siste ord.
DA170223 Å få en stjerne i Michelin-guiden er enhver kokks drøm, men vi kommer ikke til å gjøre noe annerledes for å oppnå det.
BT170223 Enhver trener må følge sin personlighet og være seg selv.
AP170223 - Teksten Sivertsen viser til, er ikke noe annet enn hva enhver regjering sier når de evaluerer NTP.
AP170223 Men la oss prøve, selv om læren er tenkt som en motstandshandling mot enhver påstand om verdens nødvendige væren.
AP170223 Enhver trener må følge sin personlighet og være seg selv.
DB170222 Bach svarer kontakt da Dagbladet spør om IOC vil gå utenom enhver nasjonal innblanding i framtidige dopingsaker : ¶
DB170222 ÅPEN MIKROFON : - Det er dessverre ganske vanlig at journalister lar politikere slippe til med fullstendig uimotsagte faktapåstander - selv når det burde være åpenbart at påstanden mangler enhver dekning, skriver Doremus Schafer. 14 millioner i Lotto-potten på lørdag ¶ fra norsk tipping ¶
DB170222 Men det er dessverre et ganske vanlig syn at journalister lar politikere slippe til med fullstendig uimotsagte faktapåstander - selv når det burde være åpenbart ( enda mer enn i dette DGF-tilfellet ) at påstanden mangler enhver dekning.
DB170222 med sin nylig avgåtte kollega Ingeborg Volan, ville de fått tydelig forklart at enhver risiko i denne saken skyldes en grunnleggende svikt i banale sikkerhetsprosedyrer hos de såkalt « hackede » personer, og at « det er problematisk hvis slikt sikkerhets-slurv forveksles med målrettede hackerangrep fra andre lands myndigheter ».
DB170222 Den medisinske sannhet er at få vil være i live og millioner av alvorlig sårede vil være hinsides enhver hjelp.
DB170222 Blant en av snakkisene som til enhver tid dukker opp under sesongene av serien, er hvor deltakerne kan gjemme seg uten å bli oppdaget av kameraene som følger med på dem.
DA170222 Når regjeringen presenterte tanken om å få utredet permitteringsregelverket var vi positive til det, da vi ønsker kunnskap og dokumentasjon til hvordan regelverket fungerer og om det til enhver tid er riktig dimensjonert, sier direktør for arbeidslivspolitikk i Virke, Inger Lise Blyverket.
AP170222 De som er mest skeptiske til Le Pens sjanser, peker på at majoriteten av franske velgere er svært kritiske til henne og at de vil stemme imot Le Pen og for nærmest enhver mulig motstander i andre valgomgang.
AP170222 - Ikke bare kan man, men enhver som har anledning og føler seg kallet bør latterliggjøre kvinnesynet som fører til æresdrap på det sterkeste, sier Rehman. − Er det farlig å fleipe med denne « æreskulturen » ?
AP170222 - Ikke bare kan man, men enhver som har anledning og føler seg kallet bør latterliggjøre kvinnesynet som fører til æresdrap på det sterkeste, sier Rehman. − Er det farlig å fleipe med denne « æreskulturen » ?
AP170222 - Ikke bare kan man, men enhver som har anledning og føler seg kallet bør latterliggjøre kvinnesynet som fører til æresdrap på det sterkeste, sier Rehman. − Er det farlig å fleipe med denne « æreskulturen » ?
AA170222 Katteeiere kan puste lettet ut : Forskere avviser nå enhver kobling mellom å ha katt og utvikle mentale problemer.
AA170222 Det er tatt ut av enhver sammenheng.
AA170222 - Tvangssammenslåingen av de fire kommunene i Ytre Namdal er fullstendig meningsløst og tatt ut av enhver sammenheng, sier ordfører Steinar Aspli ( Sp ) i Nærøy.
AA170222 Hun mener det sender feil signal at det må en lovendring på plass " ved enhver korsvei stortingspolitikere ikke får viljen sin ", og mener det vitner om mangel på respekt og forståelse for naturen.
VG170221 - Enhver som oppholder seg ulovlig i USA risikerer å bli deportert, lovte Donald Trump i en tale om innvandringspolitikk i august i fjor.
SA170221 STORT PROBLEM : Til enhver tid mobbes om lag 63.000 barn og unge i Norge, ifølge tall fra Folkehelseinstituttet.
FV170221 Han er enig med kommisjonen i at en raskere politiaksjon hadde vært mulig, men sier det baserer seg på en forutsetning om at alt var kjent og fungerte optimalt til enhver tid.
FV170221 Et spørsmål er alltid helt sentralt i enhver politiaksjon : Hva slags styrke og kapasitet har motstanderen ?
DN170221 Ifølge dokumentene fra innenriksdepartementet vil alle illegale immigranter som er dømt for enhver form for kriminalitet kunne bli utvist.
DN170221 Hun ante ikke at hun samtidig fraskrev seg enhver kontroll over rammelånet de neste ti årene.
DB170221 Alle vil til enhver tid spille, sier Torres.
DB170221 Det står klart og tydelig i regelverket at en spiller ikke har lov til å « instruere, tillate, forårsake eller muliggjøre » enhver person i å satse penger på en fotballkamp eller konkurranse.
DB170221 - Om det er FIS Kikkan sikter til her, så oppfatter jeg det vel heller motsatt, at de bruker enhver anledning til å prøve å jekke ned norsk langrenn litt, sier Løfshus.
DB170221 Det står klart og tydelig i regelverket at en spiller ikke har lov til å « instruere, tillate, forårsake eller muliggjøre » enhver person i å satse penger på en fotballkamp eller konkurranse.
DB170221 - Det blir som enhver annen avgift staten pålegger deg.
DA170221 - Enhver koalisjonsregjering preges av hvem som sitter i den.
BT170221 Derfor vil enhver regjering bruke mer penger enn den forrige.
BT170221 STORT PROBLEM : Til enhver tid mobbes om lag 63.000 barn og unge i Norge, ifølge tall fra Folkehelseinstituttet.
AP170221 I ettertid viste det seg at flytteprosessen ikke førte til mer dramatikk enn det enhver omorganisering i det offentlige gjør, sier Norman.
AP170221 Selvsagt har den til enhver tid sittende byråd det formelle ansvaret, men det er fortsatt forskjell på ansvar og skyld.
AP170221 Hambro sa : « I demokratiets navn må det være tillatt for alle til enhver tid å gi uttrykk for den forvirring som hersker i ens hode. » | Vi blir fetere og fetere, selv om vi følger statens kostholdsråd.
AA170221 Enhver der som naturven og skiløper sætter pris paa Bymarken som det sted hvor han kan finde styrke for legemet og ro for sindet og derved opnaa mere kraft til det daglige slit, vil bli skuffet av de projekterte anlæg.
VG170220 Vi vil avvise enhver rapport de kommer med.
VG170220 Renzi benytter enhver anledning til å kritisere EU, men er samtidig unionens fremste garantist i Romatraktatens fødeland.
VG170220 - Vi forholder oss til de vedtakene som gjelder til enhver tid.
DB170220 En venn og lærervikar som nylig kom tilbake til Oslo-skolen etter noen års pause, fortalte meg nylig at situasjonen som møtte ham var under enhver kritikk : « Nå har de lagt ned bygglinja.
DB170220 For det første truer det NRKs uavhengighet, og gjør at kanalen til enhver tid er avhengig av de styrende politiske strømningene.
DB170220 Da avslørte hun ofte raskt at hennes erfaring hadde gitt henne en både mer realistisk og pragmatisk holdning enn yngre Høyre-kvinner som sverget til valgfrihet for enhver pris.
DB170220 En venn og lærervikar som nylig kom tilbake til Oslo-skolen etter noen års pause, fortalte meg nylig at situasjonen som møtte ham var under enhver kritikk : « Nå har de lagt ned bygglinja.
DB170220 Jeg tror nok ingen er uenig i at vennlighet og godt fungerende samarbeid er bra for barnet i enhver sammenheng.
DA170220 To svenske politimenn som ble intervjuet mener innslaget er under enhver kritikk.
DA170220 - Det her er under enhver kritikk, helt sykt.
BT170220 Variasjon i jordsmonn, helling, nedbør og maskiner gjør at slik kunnskap ikke kan brukes på enhver gård, ei heller på naboens.
AP170220 Det evige spørsmålet enhver president stiller seg når det gjelder den nasjonale sikkerhetsrådgiveren, er om vedkommende skal ha en operativ stilling eller primært bare skal ha en koordinatorrolle.
DN170219 Det kan de bare gjøre ved å være til stede, beholde bakkekontakten og ikke bruke enhver tid i et møte eller foran en pc, forklarer Zook. 3 ) Tar personlig ansvar og løser problemer når de oppstår.
DB170219 « Vi skal rive istykker enhver barneverns familie, etthvert individ som jobber innenfor barnevernet.
AP170219 Spørsmålet er hvor fokusert politiet har vært på Cappelen til enhver tid, sier statsadvokaten.
AA170219 Russlands regjering har avvist enhver kjennskap til komplottet.
AA170219 Retten fant det bevist ut over enhver rimelig tvil at det på gjerningstidspunktet framsto som overveiende sannsynlig at tiltalte forsøkte å drepe fornærmede i saken.
SA170218 Vi vil avvise enhver rapport de kommer med, fortalte ambassadøren til journalister som hadde samlet seg utenfor likhuset der den drepte ligger. ( ©NTB ) ¶
SA170218 Jeg er fornøyd med enhver økning det første året, men i løpet av tre år sikter vi mot 200.000 tilskuere gjennom våre ti konkurransedager, sier sjefen for den nye, norske hoppturneringen. ( ©NTB ) ¶
FV170218 Jeg er fornøyd med enhver økning det første året, men i løpet av tre år sikter vi mot 200.000 tilskuere gjennom våre ti konkurransedager, sier sjefen for den nye, norske hoppturneringen. ( ©NTB ) ¶
DB170218 Ved enhver anledning fremmet hun sitt budskap of fredelig og bærekraftig turisme.
DB170218 Hun trente Krav Maga og jogget ved enhver anledning.
DB170218 I ei tid med internett og tilgang til sosiale medier på enhver utpost, er den tradisjonelle sensuren utgått på dato.
BT170218 Derfor bør den ikke strø om seg med penger på alle og enhver som kan defineres inn i en eller annen gruppe, men heller sørge for å bidra der hvor behovet er størst.
BT170218 Derfor bør den ikke strø om seg med penger på alle og enhver som kan defineres inn i en eller annen gruppe, men heller sørge for å bidra der hvor behovet er størst.
AP170218 Vi vil avvise enhver rapport de kommer med, fortalte ambassadøren til journalister som hadde samlet seg utenfor likhuset der den drepte ligger.
AP170218 Trump har benektet enhver form for kontakt med russerne i løpet av valgkampen.
AP170218 Jeg er fornøyd med enhver økning det første året, men i løpet av tre år sikter vi mot 200.000 tilskuere gjennom våre ti konkurransedager, sier sjefen for den nye, norske hoppturneringen. ( ©NTB ) ¶
AA170218 Vi vil avvise enhver rapport de kommer med, fortalte ambassadøren til journalister som hadde samlet seg utenfor likhuset der den drepte ligger.
AA170218 Vi vil avvise enhver rapport de kommer med, fortalte ambassadøren til journalister som hadde samlet seg utenfor likhuset der den drepte ligger. ( ©NTB ) ¶
AA170218 Jeg er fornøyd med enhver økning det første året, men i løpet av tre år sikter vi mot 200.000 tilskuere gjennom våre ti konkurransedager, sier sjefen for den nye, norske hoppturneringen.
VG170217 Det er under enhver kritikk, sier Aftonbladet-journalist Johanna Frändén til VG på Old Trafford.
VG170217 Vi vil minne om at i samsvar med internasjonal praksis er visumutstedelse eller visumnektelse den suverene retten til enhver stat.
VG170217 Vi vil avvise enhver rapport de kommer med, fortalte ambassadøren til journalister som hadde samlet seg utenfor likhuset der den drepte ligger.
DN170217 Vi vil avvise enhver rapport de kommer med, fortalte ambassadøren til journalister som hadde samlet seg utenfor likhuset der den drepte ligger.
DN170217 « Vi vil minne om at i samsvar med internasjonal praksis er visumutstedelse eller visumnektelse den suverene retten til enhver stat.
DB170217 Enhver nye president har flere hundre stillinger å besette, deriblant regjeringspostene.
DB170217 Denne granskingen er uunnværlig for enhver opplyst diskusjon om framtidig militær deltakelse.
DB170217 Dette er en standard nettverksport av samme type som du finner i enhver PC, kalt RJ45.
DA170217 Enhver anbudsvinner har ansvaret for egen profitt.
DA170217 Under stortingsdebatten i april i fjor sa utenriksminister Brende at det ikke kan være noe automatikk i å evaluere « enhver militær operasjon som Norge har vært en del av ».
AP170217 Mange mener Facebook-sjefen er mektigere enn enhver politiker - ettersom han kontrollerer så mye av det de fleste av oss - rundt omkring i hele verden - opplever hver dag.
AP170217 Ifølge Grunnloven er det kongen som utnevner enhver regjering her i landet.
VG170216 Yrkeskodeksen skal naturligvis ligge i bunn for enhver behandling, uavhengig av om temaet er tarmkreft, transplantasjoner eller toppidrett. * 1 På den andre siden lever du i et miljø der maksimalisering av prestasjoner er alfa og omega.
VG170216 Derfor trengs hvile, og følgelig vil enhver som driver fysisk krevende idretter være avhengig av medisinsk og fysikalsk oppfølging for å henge med.
VG170216 - Vår oppgave er til enhver tid å gjøre det våre brukere ønsker.
SA170216 Enhver skjønner at det er usunt å presse lungene til det ytterste i slike temperaturer.
DB170216 Altså om det som har vært gjort av medisinering egentlig har vært et bevisst forsøk på at løperne får utnyttet enhver gråsone for å gå fortest mulig på ski.
DB170216 Sammenstøt mellom russiske og engelske fans prydet skjermene til enhver fotballtitter under EM i Frankrike i fjor.
DB170216 - Det var ikke mulig for Eirik å ha kontroll med alt jeg har å gjøre til enhver tid.
DA170216 De vil for enhver pris heller søke asyl i Frankrike, og mener sjansene for opphold her er større.
DA170216 Dahr understreker imidlertid at ungdommene hadde en assistent hos seg hele tida hvis jobb var å sørge for at de til enhver tid hadde det bra.
DA170216 Det kan ikke være slik at statens ansatte i Oslo skal være skjermet mot enhver endring, sa Sanner.
AP170216 President Donald Trump sa han var happy med enhver fredsløsning som israelerne og palestinerne kunne bli enig om.
AP170216 Enhver skjønner at det er usunt å presse lungene til det ytterste i slike temperaturer.
AP170216 Enhver skjønner at det er usunt å presse lungene til det ytterste i slike temperaturer.
AA170216 Her fremgår at « enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade, og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret ».
AA170216 Lagmannsretten fant det imidlertid « bevist ut over enhver rimelig tvil at tiltalte ikke var bevisstløs på gjerningstidspunktet » og at tiltalte handlet med forsett.
AA170216 - To personer ble drept, og enhver tjenesteperson eller etat vil spørre seg selv om man kunne gjort noe annerledes for å hindre at slike ting skjer.
AA170216 - Gjennom trening og øving forbedrer vi vår militære evne og samtidig reduserer vår reaksjonstid mot enhver potensiell trussel.
VG170215 Jeg må bare være best til enhver tid og levere så bra som mulig, sier Selnæs.
VG170215 I stedet vil USA støtte enhver løsning som partene blir enige om.
VG170215 Den norske troppen går under navnet Special Advisory Operations Team 222 ( SAOT222 ) og består av rullerende team som til enhver tid teller ca. 30 menn og kvinner.
DN170215 I stedet vil USA støtte enhver løsning som partene blir enige om.
DB170215 Også andre betrodde Trump-medarbeidere har tidligere benektet enhver kontakt med Moskva.
DB170215 Også andre betrodde Trump-medarbeidere har tidligere benektet enhver kontakt med Moskva.
AP170215 I stedet vil USA støtte enhver løsning som partene blir enige om.
AA170215 I stedet vil USA støtte enhver løsning som partene blir enige om.
VG170214 Et hederlig forsøk på litt rocka grrl power, dét trenger enhver MGP-finale !
SA170214 - Jeg hadde nok ikke spilt, selv om sjakk er drømmen min og VM er det største for enhver sjakkspiller.
DN170214 - Det virker som om det er blitt akseptabelt å fremme slike alvorlige anklager mot Russia Today uten at det presenteres bevis for å underbygge dem, i tillegg til at begrepet « falske nyheter » kan brukes til å stemple enhver melding som man oppfatter som uheldig, heter det i en uttalelse fra nyhetskanalen.
DB170214 TRÅDLØST : WIFI-uttaket passer i enhver kontakt på husveggen.
DB170214 Men de jeg har trukket frem her, viser over enhver tvil at han er inkompetent når det gjelder klimaspørsmålet.
DA170214 Her har vi artister for enhver smak, og vi håper på fulle torg og bøsser rundt om i landet, sier generalsekretær i Kreftforeningen Anne Lise Ryel.
DA170214 - Enhver styrking av skolen er bra, og dette er en betydelig styrking, men det er samme runddans hvert år.
BT170214 Samtidig vil Regjeringen legge frem et forslag om at man ved enhver ny etablering av statlige arbeidsplasser skal vurdere tre mulige lokaliseringer før man konkluderer.
BT170214 Bak enhver stor mann står det en kvinne og himler med øynene.
BT170214 Samtidig vil Regjeringen legge frem et forslag om at man ved enhver ny etablering av statlige arbeidsplasser skal vurdere tre mulige lokaliseringer før man konkluderer.
BT170214 Enhver graviditet innebærer dessuten en risiko for en gravid kvinne.
BT170214 - Jeg hadde nok ikke spilt, selv om sjakk er drømmen min og VM er det største for enhver sjakkspiller.
AP170214 Enhver graviditet innebærer en risiko for en gravid kvinne, og jeg mener det er uakseptabelt at en kvinne skal bære denne risikoen for å føde andres barn, sier Trøen.
AP170214 Jeg tror både kvinner og menn sitter på kompetanse som enhver bedrift bør benytte seg av.
AP170214 - Jeg tror både kvinner og menn sitter på kompetanse som enhver bedrift bør benytte seg av.
AP170214 Samtidig vil Regjeringen legge frem et forslag om at man ved enhver ny etablering av statlige arbeidsplasser skal vurdere tre mulige lokaliseringer før man konkluderer.
AP170214 Samtidig vil Regjeringen legge frem et forslag om at man ved enhver ny etablering av statlige arbeidsplasser skal vurdere tre mulige lokaliseringer før man konkluderer.
AP170214 Enhver graviditet innebærer en risiko for en gravid kvinne, og jeg mener det er uakseptabelt at en kvinne skal bære denne risikoen for å føde andres barn, sier Trøen.
AP170214 - Jeg hadde nok ikke spilt, selv om sjakk er drømmen min og VM er det største for enhver sjakkspiller.
AA170214 - Det virker som om det er blitt akseptabelt å fremme slike alvorlige anklager mot Russia Today uten at det presenteres bevis for å underbygge dem, i tillegg til at begrepet " falske nyheter " kan brukes til å stemple enhver melding som man oppfatter som uheldig, heter det i en uttalelse fra nyhetskanalen.
VG170213 - Det er ikke så mange gode midtstoppere på markedet, og med de enorme prisene vi har sett i det siste er 400 millioner en sum enhver klubb burde være villig til å bla opp.
VG170213 Det enorme hageanlegget med sin fantastiske blomsterprakt ligger kun en kort bussreise unna Victoria, og er nesten obligatorisk for enhver turist på disse kanter.
SA170213 - I enhver valgkamp blir det noe grums.
SA170213 - Vi har en offisiell kontrakt med Johaug, som vi har med enhver utøver, og i den finnes det en antidoping-klausul.
FV170213 - Vi har en offisiell kontrakt med Johaug, som vi har med enhver utøver, og i den finnes det en antidoping-klausul.
DN170213 - I enhver valgkamp blir det noe grums.
DN170213 I den grad kjøp av eiendeler kan tilføre verdi, er vi interessert, men ikke for enhver pris.
DB170213 - Steve er en sann troende i enhver forstand av ordet, ikke bare når det gjelder økonomisk populisme, men også i troen på Trump som leder.
DB170213 Magisk villfisk ¶ - Enhver vill fisk i sesong er magisk, sier Frode Laupsa, som satser på norske vintergrønnsaker til fisken.
DA170213 - Vi har en offisiell kontrakt med Johaug, som vi har med enhver utøver, og i den finnes det en antidoping-klausul.
DA170213 En times kontinuerlig sirkling og løping er definitivt ikke for enhver kropp.
BT170213 I enhver valgkamp blir det noe grums.
BT170213 - Vi har en offisiell kontrakt med Johaug, som vi har med enhver utøver, og i den finnes det en antidoping-klausul.
AP170213 Enhver graviditet innebærer dessuten en risiko for en gravid kvinne.
AP170213 Enhver graviditet innebærer dessuten en risiko for en gravid kvinne.
AP170213 - Vi har en offisiell kontrakt med Johaug, som vi har med enhver utøver, og i den finnes det en antidoping-klausul.
AA170213 UNHCR bør " slå fast at enhver støtte FN kan gi til afghanske flyktninger som drar hjem i 2017, skal være tatt på humanitært grunnlag for å minske problemer som utsendelse medfører, og ikke som et utslag for støtte til pakistanske myndigheters ståsted ", heter det i rapporten.
AA170213 - I enhver valgkamp blir det noe grums.
AA170213 Pasientblikket : « Det er i grunnen mot enhver fornuft at buken kuttes opp og sys igjen, svulst og deler av tykktarm fjernes.
AA170213 Og jeg tenkte nedenfra : Det er i grunnen mot enhver fornuft at buken kuttes opp og sys igjen, svulst og deler av tykktarm fjernes.
VG170212 Grunnloven binder enhver president.
SA170212 Han vil spare tid, han vil være akkurat der hvor det lønner seg for ham å være til enhver tid.
SA170212 Dermed kan det til tider oppstå store misforhold mellom det som blir oppgitt som tilskuertall og det alle og enhver med evne til å telle kan komme frem til.
FV170212 Han vil spare tid, han vil være akkurat der hvor det lønner seg for ham å være til enhver tid.
DB170212 Opp gjennom årene har Bjørndalen profilert seg som den som har latt sporten detaljstyre hverdagen sin med en forakt for slurv som overgår enhver revisor av verdensklasse.
DA170212 - Prinsipielt vil jeg si at enten en roman er science fiction eller « selv-fiksjon », som kanskje er navnet på den sjangeren jeg orienterer meg i, så må enhver forfatter skrive ut av fra sin erfaring.
BT170212 Han vil spare tid, han vil være akkurat der hvor det lønner seg for ham å være til enhver tid.
BT170212 Han vil spare tid, han vil være akkurat der hvor det lønner seg for ham å være til enhver tid.
BT170212 Dermed kan det til tider oppstå store misforhold mellom det som blir oppgitt som tilskuertall og det alle og enhver med evne til å telle kan komme frem til.
AP170212 Han vil spare tid, han vil være akkurat der hvor det lønner seg for ham å være til enhver tid.
AP170212 Han vil spare tid, han vil være akkurat der hvor det lønner seg for ham å være til enhver tid.
AP170212 Dermed kan det til tider oppstå store misforhold mellom det som blir oppgitt som tilskuertall og det alle og enhver med evne til å telle kan komme frem til.
VG170211 Kostnaden ved å sette opp denne tittelkampen og etablere fjærvektdivisjonen er at UFC devaluerer titlene og mer eller mindre innrømmer at de tror enhver kamp med ordet « tittel » foran, vil selge.
SA170211 - Det er ingen tvil om at det blir et bikkjeslagsmål blant de mange spissene vi rår over hvem som skal få spille til enhver tid, innrømmer trener Bengt Sæternes.
DB170211 Vi står samlet i møte med enhver trussel, sa Rouhani.
DB170211 Tilbudssiden er ubegrenset, spesielt hvis enhver også med egen privatbil skal kunne leke drosje når det passer.
DB170211 Teknologien bestemmes av det som er tilgjengelig, koblet til de krav til dokumentasjon myndighetene til enhver tid stiller.
DB170211 KØ AV ARGUMENTER : Drosjenes samfunnsoppdrag kan ikke utføres hvis enhver skal kunne skumme fløten av de lønnsomme markedene, skriver kronikkforfatteren.
DB170211 Drosjenes samfunnsoppdrag kan ikke utføres hvis enhver skal kunne skumme fløten av de lønnsomme markedene.
DA170211 Jeg har en lang karriere foran meg, og jeg kan ikke forvente at jeg skal være 0,7 sekunder foran til enhver tid. 23-åringen ble hyllet av både lagkamerater og støtteapparat etter målgang.
AP170211 - Det er ingen tvil om at det blir et bikkjeslagsmål blant de mange spissene vi rår over hvem som skal få spille til enhver tid, innrømmer trener Bengt Sæternes.
AA170211 - Dette avslører uhemmet partiskhet mot det palestinske folket som helhet, enhver palestiner anses som skyldig og straffes på grunn av hans eller hennes identitet, sier PLO-representanten Hanan Ashrawi.
AA170211 Og sånne ting er viktig til enhver tid å ha orden på.
VG170210 Grunnproblemet med DGF er den omfattende lagringen som i praksis kan ramme enhver , ikke hvilke søk E-tjenesten foretar i de lagrede dataene eller hvordan de bruker informasjonen.
VG170210 - Etter en totalvurdering har vi kommet til at vi flytter driften av nettet til Norge for å fjerne enhver tvil om hvorvidt sikkerheten er godt nok ivaretatt, sier driftsdirektør Torbjørn G.
SA170210 Skal de siste dråper olje virkelig tynes for enhver pris ?
DN170210 - Etter en totalvurdering har vi kommet til at vi flytter driften av nettet til Norge for å fjerne enhver tvil om hvorvidt sikkerheten er godt nok ivaretatt, sier driftsdirektør Torbjørn G.
DB170210 Det samme har enhver ærlig skiskytter, og det sinnet er viktigere enn å holde takt og tone i en blomsterseremoni : ¶
DB170210 I filmen er dette et magisk kart som viser hvor alle på trollmannsskolen befinner seg til enhver tid, og som markerer dette med små fotavtrykk for hver person.
DB170210 Som ledere og folkevalgte har vi et spesielt ansvar for å til enhver tid behandle våre medmennesker med respekt og likeverd.
BT170210 - Etter en totalvurdering har vi kommet til at vi flytter driften av nettet til Norge for å fjerne enhver tvil om hvorvidt sikkerheten er godt nok ivaretatt, sier driftsdirektør Torbjørn G.
AP170210 Trump-administrasjonen anfører at presidenten har suveren myndighet til å stoppe adgangen til landet for enhver gruppe utlendinger.
AP170210 - Etter en totalvurdering har vi kommet til at vi flytter driften av nettet til Norge for å fjerne enhver tvil om hvorvidt sikkerheten er godt nok ivaretatt, sier driftsdirektør Torbjørn G.
AA170210 Han nekter enhver befatning med drapet og erkjenner ikke straffskyld.
AA170210 - Etter en totalvurdering har vi kommet til at vi flytter driften av nettet til Norge for å fjerne enhver tvil om hvorvidt sikkerheten er godt nok ivaretatt, sier driftsdirektør Torbjørn G.
AA170210 Han nekter enhver befatning med drapet og erkjenner ikke straffskyld.
VG170209 - Vi vurderer likevel ikke at forholdene er så ekstreme at alle og enhver har rett til beskyttelse.
VG170209 FOR MANGE PASIENTER : Nye norske sykehus planlegges ut fra at det til enhver tid skal ligge pasienter i 90 prosent av sengene.
VG170209 * Det skal til enhver tid ligge pasienter i 90 prosent av sengene.
SA170209 - Jeg ønsker å være kaptein, men ikke for enhver pris.
SA170209 | - Jeg ønsker å fortsette som TIL-kaptein, men ikke for enhver pris ¶
DN170209 Innenfor det vi kan best, næringseiendom i Norden, finnes det noe for enhver smak.
DN170209 - På kort sikt kommer enhver nyhet om markedsutviklingen eller spilloppdateringer trolig til å føre til tosifrede fall i aksjen, fordi den er en av de mest handlede på Oslo Børs, skriver Spencer i en fersk analyse.
DB170209 Han mener det må være enhver idrettsutøvers menneskerett å selv bestemme om de vil dope seg eller ikke, og ønsker å få en slutt på antidopingarbeidet.
DB170209 En annen ting som sier en del, er at nesten enhver ny elbil som meldes, opplever stor etterspørsel.
DB170209 Vi har stadig mye å hente inn for å klare å bo tett for at det ikke føles trangt når enhver skal pakkes inn i identiske pakker.
DB170209 Selv har hun sagt at det beherskede gemyttet har vært der siden barndommen, da hun ble overfalt av journalister som skulle ha henne til å kommentere farens elskerinne og hun skjønte at hun måtte klare å beholde distansen og roen i enhver situasjon.
DB170209 I USA, landet vi en gang likte å sammenlikne oss med, holder merkantile krefter til enhver tid fingeren på pulsen.
DB170209 Annonsestedene er til enhver tid fulle av kattunger og andre dyr som trenger nye hjem.
DB170209 en større fare for komplikasjoner ved bruk av heroin, noe som fordrer at flere fagfolk er på jobb til enhver tid.
DA170209 Kundenes sikkerhet er det han frykter mest for dersom enhver bileier kan kjøre drosje.
DA170209 - Klart vi er for valgfrihet, men vi må se på enhver ordning om den har flest fordeler eller flest ulemper.
BT170209 - Den underforståtte trusselen er at han vil bruke enhver myndighet han har til å slå tilbake mot Nordstrom og alle som går mot interessene hans, sier jussprofessor Kathleen Clark.
BT170209 Er millenniumsgenerasjonen en gjeng drittunger, eller klager sekstiåtterne bare fordi « alt var bedre før » er gjeldende for alle og enhver ?
BT170209 I tillegg til tvangsvedtakene kan helsepersonell til enhver tid bruke tvang hvis det er fare for pasientens liv, det vil si nødrett.
AP170209 I FN er det rettferdighet som råder, og enhver pode i Norge blir raskt introdusert til begrepet menneskerettigheter.
AP170209 - Jeg ønsker å være kaptein, men ikke for enhver pris.
AP170209 ( ©NTB ) ¶ | - Jeg ønsker å fortsette som TIL-kaptein, men ikke for enhver pris ¶
VG170208 Må innrømme at jeg har aldri har tatt del i en organisasjon hvor personer fra administrasjonen løper foran en i enhver sammenheng og sprer rykter og gjengivelser for hva en står for » skriver Olsen i det som må kunne karakteriseres som et særdeles åpenhjertig brev.
VG170208 - Folk er frekke som kaller meg ignorant, når de selv kaller meg en terrorist ved enhver anledning !
FV170208 Grunnregler for trafikk : Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.
DB170208 Schjelderup understreker også at lovverket er klart på at enhver barnehage som har grunn til bekymring utløser en meldeplikt.
DB170208 Enhver som er ansatt i barnehage, og som ikke oppfører seg innenfor rammene av hva som er forventet, burde umiddelbart få vurdert sitt ansettelsesforhold, sier han til Dagbladet.
DB170208 - Legen kunne ikke utover enhver rimelig tvil være overbevist om at dette var et frivillig og veloverveid ønske, heter det i konklusjonen fra komiteen.
DB170208 Enhver idiot kan rope « allahu akbar » mens de begår en forbrytelse, skriver hun i brevet til Trump.
DB170208 Her deles det ut personlige karakteristikker som overgår enhver fantasi og som folk flest ville oppfattet som injurierende.
DB170208 Her deles det ut personlige karakteristikker som overgår enhver fantasi og som folk flest ville oppfattet som injurierende, skriver Christian Tybring-Gjedde.
BT170208 Hensikten med enhver virksomhet er å skape, kommunisere og hente verdier.
BT170208 Grunnregler for trafikk : Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.
AP170208 Grunnregler for trafikk : Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.
AA170208 - Den underforståtte trusselen er at han vil bruke enhver myndighet han har til å slå tilbake mot Nordstrom og alle som går mot interessene hans, sier jussprofessor Kathleen Clark.
AA170208 - Grusomhetene som beskrives i denne rapporten, avslører en skjult, avskyelig kampanje, godkjent på høyeste nivå i den syriske regjeringen, for å knuse enhver form for meningsmotstand i den syriske befolkningen, sa visedirektør Lynn Maalouf ved Amnestys regionkontor i Beirut tirsdag.
AA170208 I dette ligger ansvar for å tilpasse mottakskapasiteten til det behovet som til enhver tid eksisterer.
VG170207 Og musikkstilene som er representert, burde være for enhver smak.
VG170207 - Grusomhetene som beskrives i denne rapporten avslører en skjult, avskyelig kampanje, godkjent på høyeste nivå i den syriske regjeringen, for å knuse enhver form for meningsmotstand i den syriske befolkningen, sier visedirektør Lynn Maalouf ved Amnestys regionkontor i Beirut.
VG170207 Rett nok sendte han meldinger til Cappelen som enhver politimann ville skjemtes over.
VG170207 Meget tyder på at det ofte antas at satiretegninger har én - og kun én - betydning, som er umiddelbart lesbar for enhver .
VG170207 Ap-landsmøtet i april må ta stilling til tre dissenser i programutkastet : ¶ * 1 AUF-leder Mani Hussaini vil at landsmøtet skal si nei til enhver konsekvensutredning om oljevirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen, mens flertallet vil konsekvensutrede en del av området. * 1 AUF vil også dele foreldrepermisjonen likt mellom foreldrene, mens flertallet i sentrals
DN170207 - Grusomhetene som beskrives i denne rapporten, avslører en skjult, avskyelig kampanje, godkjent på høyeste nivå i den syriske regjeringen, for å knuse enhver form for meningsmotstand i den syriske befolkningen, sier visedirektør Lynn Maalouf ved Amnestys regionkontor i Beirut.
DB170207 Det gjør jobben min lettere, å vite hvor spillere som Xavi og Lionel Messi vil være til enhver tid.
DB170207 AVSLØRER : - Grusomhetene som beskrives i denne rapporten avslører en skjult, avskyelig kampanje, godkjent på høyeste nivå i den syriske regjeringen, for å knuse enhver form for meningsmotstand i den syriske befolkningen, sier visedirektør Lynn Maalouf ved Amnestys regionkontor i Beirut i en pressemelding.
DB170207 - Grusomhetene som beskrives i denne rapporten avslører en skjult, avskyelig kampanje, godkjent på høyeste nivå i den syriske regjeringen, for å knuse enhver form for meningsmotstand i den syriske befolkningen, sier visedirektør Lynn Maalouf ved Amnestys regionkontor i Beirut i en pressemelding.
DB170207 Sterk viser selv til Lotteritilsynets befolkningsundersøkelse, selv om tallene derfra bør overbevise enhver om at det ikke er noen god idé å gjøre det lovlig for kommersielle spillselskaper å tilby spill i Norge.
DB170207 Det dreier seg om å balansere individuelle valg opp mot hva som er gode yrkessammensetninger for fellesskapet - som for eksempel hvem som skal ta seg av de som til enhver tid strever med seg selv og livet sitt blant oss.
DB170207 Ifølge prinsipper som er anvendt ved innstillinger for dekorering skal under enhver omstendighet dekorering skje etter dødsfallet når en offiser, sersjant eller menig hadde falt under krigen.
BT170207 - Grusomhetene som beskrives i denne rapporten, avslører en skjult, avskyelig kampanje, godkjent på høyeste nivå i den syriske regjeringen, for å knuse enhver form for meningsmotstand i den syriske befolkningen, sier visedirektør Lynn Maalouf ved Amnestys regionkontor i Beirut.
BT170207 Veiene blir ikke tryggere av å ta førerkortet fra enhver som har røykt marihuana.
BT170207 Likevel har Politidirektoratet sagt eksplisitt at de behandler ulovlig rusmidler annerledes enn lovlige i slike saker, fordi « enhver bruk representerer et misbruk ».
AA170207 - Grusomhetene som beskrives i denne rapporten, avslører en skjult, avskyelig kampanje, godkjent på høyeste nivå i den syriske regjeringen, for å knuse enhver form for meningsmotstand i den syriske befolkningen, sier visedirektør Lynn Maalouf ved Amnestys regionkontor i Beirut.
AA170207 Også det reiser etiske problemstillinger - slik enhver bevegelse inn i ukjent terreng kan gjøre.
VG170206 Enhver proff vil hver helg gjøre sitt aler beste uavhengig av hvem som er landslagstrener, så det må nok skrives på kontoen for tilfeldigheter, ler Bratseth.
VG170206 Jeg får tilbud om veldig mye rart, og det er ikke sånn at jeg må være på TV for enhver pris heller.
SA170206 Ethvert idrettslag er underlagt det til enhver tid gjeldende regelverket.
DB170206 Loven viser den israelske regjeringens " vilje til å ødelegge enhver mulighet til en politisk løsning ", heter det videre i uttalelsen.
DB170206 Som enhver annen diktator ¶
DB170206 Som enhver annen diktator ¶
DB170206 Som enhver annen diktator ¶
DB170206 Som enhver annen diktator ¶
DB170206 Som enhver annen diktator ¶
DB170206 Som enhver annen diktator ¶
DB170206 Som enhver annen diktator ¶
DB170206 Som enhver annen diktator ¶ ¶
DB170206 Det er destruktivt for enhver institusjon.
DB170206 Som enhver annen diktator ¶
AP170206 Ethvert idrettslag er underlagt det til enhver tid gjeldende regelverket.
AA170206 Loven viser den israelske regjeringens " vilje til å ødelegge enhver mulighet til en politisk løsning ", heter det videre i uttalelsen.
DB170205 Assistert befruktning er et av de områdene det er stor politisk uenighet om og enhver endring er normalt gjenstand for omfattende diskusjon.
AP170205 Det evige spørsmålet enhver president stiller seg når det gjelder den nasjonale sikkerhetsrådgiveren, er om vedkommende skal ha en operativ stilling eller primært bare skal ha en koordinatorrolle.
AP170205 Det evige spørsmålet enhver president stiller seg når det gjelder den nasjonale sikkerhetsrådgiveren, er om vedkommende skal ha en operativ stilling eller primært bare skal ha en koordinatorrolle.
AA170205 Enhver genmodifisert organisme skal vurderes opp mot konsekvenser for helse, miljø, bærekraft, samfunnsnytte og etikk, sier han. ( ©NTB ) ¶
AA170205 Han benekter enhver form for straffskyld, sier Angen til avisen.
AA170205 Men det finnes samer i ethvert yrke og i enhver by i Norge.
VG170204 De som går til enhver tid skal være gode nok til å kjempe om medaljer, sier Djupvik.
VG170204 Mays har en forunderlig evne til å redde enhver situasjon utelukkende i kraft av å taste frenetisk på laptopen sin.
AP170204 Hva har det å si for vurderingen ? - Enhver GMO skal vurderes opp mot konsekvenser for helse, miljø, bærekraft, samfunnsnytte og etikk.
AA170204 Han advarte også Nord-Korea og sa at enhver bruk av atomvåpen mot USA eller landets allierte, vil bli møtt med et « effektivt og overveldende » svar. ( ©NTB ) ¶
VG170203 Han er klar på at han ikke skal til VM for enhver pris.
SA170203 Smilt oftere, vært mjukere i omgangsformen, til og med vært med på matprogrammer i fjernsynet ( som enhver annen kjendis ).
DB170203 Både daværende utenriksminister John Kerry og forsvarsminister Ash Carter gjentok på gjenkjennelig vis at et angrep fra Nord-Korea ville bli slått tilbake, og at « enhver bruk av atomvåpen ville bli møtt med en overveldende respons ».
DB170203 Hun vet hvordan det er å leve på sykepenger, og føle seg mistrodd og overvåket til enhver tid.
DB170203 Kunden kan til enhver tid gjøre om på dette valget.
AP170203 Han uttalte seg kritisk til Kim Jong-un og Nord-Koreas atomvåpenprogram og sa at enhver bruk av kjernefysiske våpen mot USA eller allierte land vil bli møtt med et « effektivt og overveldende svar ».
AP170203 - Vi klarer dessverre ikke å unngå enhver ulykke.
AP170203 - Klarer ikke unngå enhver ulykke ¶
AP170203 | KrF sier nei til enhver form for tvang i kommunereformen ¶
AP170203 Smilt oftere, vært mjukere i omgangsformen, til og med vært med på matprogrammer i fjernsynet ( som enhver annen kjendis ).
VG170202 - Enhver politiker som kommer godt overens med Putin er dårlig nytt, fordi Putin vil herje med landet vårt, uten at ukrainere får noe å si.
SA170202 Vi står ved et tidsskille i langrenn der en samlet skiverden er enig om at den opprinnelige skiteknikken, det vi i dag kaller klassisk teknikk, skal reddes for enhver pris.
SA170202 Vi står ved et tidsskille i langrenn der en samlet skiverden er enig om at den opprinnelige skiteknikken, det vi i dag kaller klassisk teknikk, skal reddes for enhver pris.
BT170202 Hvis alle stemmer langs partilinjene, vil enhver Trump-kandidat skli rett inn i høyesterett.
AP170202 Vi står ved et tidsskille i langrenn der en samlet skiverden er enig om at den opprinnelige skiteknikken, det vi i dag kaller klassisk teknikk, skal reddes for enhver pris.
AP170202 Vi står ved et tidsskille i langrenn der en samlet skiverden er enig om at den opprinnelige skiteknikken, det vi i dag kaller klassisk teknikk, skal reddes for enhver pris.
SA170201 Han ser enhver muslim som en terrorist.
DB170201 - Scourfield fikk store summer ut av virksomhetene, og fortsatte å gjøre det godt forbi det punktet hvor det ville vært åpenbart for enhver ærlig bankmann at gjelden aldri vil bli tilbakebetalt, sier aktor Brian O'Neill.
DB170201 Som lærer ville jeg også være veldig ukomfortabel med å bli filmet i enhver situasjon.
AP170201 Der kan enhver teste sine valg i tenkte situasjoner og sammenligne seg med andre.
AP170201 Der kan enhver teste sine valg i tenkte situasjoner og sammenligne seg med andre.
VG170131 Jeg er lei meg for enhver smerte denne misforståelsen kan ha forårsaket, sa Rivlin til Peña.
VG170131 Båndene mellom oss er svært sterke og viktige, og vi må legge enhver slik misforståelse bak oss.
VG170131 - Jeg mener våre bånd er sterkere enn en enhver forbigående uenighet eller misforståelse, skrev han.
DN170131 ¶ Fjernes kontanter vil « noen » til enhver tid kunne avdekke hva du bruker pengene på : For eksempel hva slags mat du handler og om du bruker penger på kino eller trening, sier forfatteren.
DB170131 Lødingen brannvesen skal ifølge Skovro til enhver tid bestå av 16 brannkonstabler, men om det har vært stor pågang på den nye stillingen vet han ikke.
DB170131 Mange nok til at de representerer en motmakt mot enhver president.
DB170131 ( Dagbladet ) : I desember 2015 sørget komiker Steve Harvey ( 60 ) for det som må være enhver missedronnings mareritt : Å bli snytt for den seieren en trodde var i boks.
DB170130 Via sin talsmann Kevin Lewis sier Obama at han er prinsipiell motstander av enhver form for diskriminering på grunnlag av religion eller tro.
DB170130 Derfor kan du til enhver tid « skeie ut » med en saftig burger.
BT170130 Via sin talsmann Kevin Lewis sier Obama at han er prinsipiell motstander av enhver form for diskriminering på grunnlag av religion eller tro.
BT170130 Via sin talsmann Kevin Lewis sier Obama at han er prinsipiell motstander av enhver form for diskriminering på grunnlag av religion eller tro.
AP170130 Byrået ble grunnlagt av den republikanske meningsmåleren Scott Rasmussen, og er kjent for sine daglige målinger om den til enhver tid sittende presidenten.
AP170130 Byrået ble grunnlagt av den republikanske meningsmåleren Scott Rasmussen, og er kjent for sine daglige målinger om den til enhver tid sittende presidenten.
AP170130 - Flere miljøarbeidere i skolen og koordinerende tillitspersoner, som kan bygge en nær relasjon over tid og følger opp der den unge til enhver tid befinner seg : på skolen, på gata, i fengsel eller i kontakten med hjelpeapparatet.
SA170129 Det sies at landslagssjefen tenker håndball til enhver tid på samling, og overfor Adresseavisen gjør han ingenting for å endre det inntrykket.
SA170129 Det sies at Christian Berge tenker håndball til enhver tid på samling.
DB170129 På et forvaltningsområde som årlig bruker rundt 35 milliarder av skattebetalernes penger på nær sagt enhver sektor i nær 90 land, er dette ingen ubetydelig sak.
DB170129 Her ble enhver kritikk blankt avvist.
DB170129 I Kehlanis musikk finner man et brennende ønske om å forstå de sosiale ( og derfor samfunnsmessige ) sammenhengene hun til enhver tid inngår i.
DB170129 Det burde med andre ord finnes noe for enhver .
BT170129 Det sies at landslagssjefen tenker håndball til enhver tid på samling, og overfor Adresseavisen gjør han ingenting for å endre det inntrykket.
BT170129 Det sies at Christian Berge tenker håndball til enhver tid på samling.
AP170129 Det sies at landslagssjefen tenker håndball til enhver tid på samling, og overfor Adresseavisen gjør han ingenting for å endre det inntrykket.
AP170129 Det sies at Christian Berge tenker håndball til enhver tid på samling.
DB170128 Guidene har løpende kontakt med værstasjonen, og kjører dit sjansen til enhver tid er størst.
DB170128 Det er derfor naturlig at de ikke er i Norge til enhver tid.
AP170128 Senator John McCain er negativ til å tine opp forholdet og sier at Trump må huske at Putin er « en morder og en skurk som vil undergrave amerikanske sikkerhetsinteresser ved enhver anledning ».
AP170128 Senator John McCain er negativ til å tine opp forholdet og sier at Trump må huske at Putin er « en morder og en skurk som vil undergrave amerikanske sikkerhetsinteresser ved enhver anledning ».
AP170128 Slik trenger man ikke være redd for at medarbeiderne kan miste nøklene, og man vet til enhver tid hvem som har besøkt beboeren og når dette har skjedd.
SA170127 UiS må jobbe tettere med bedriftene i regionen for å kunne tilby den kompetansen som det til enhver tid er behov for.
SA170127 DEBATT : UiS må jobbe tettere med bedriftene i regionen for å kunne tilby den kompetansen som det til enhver tid er behov for.
SA170127 Så vet jo både du og jeg at alle spillerne ikke vil være tilgjengelig til enhver tid og at det derfor blir flere enn elleve som må spille også i framtida, sier Trond Fredriksen.
AP170127 Mye virker urealistisk, og det ser ut som om Arbeiderpartiet og Miljøpartiet de grønne vil fjerne bilen for enhver pris.
AP170127 - Det ser ut som Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne vil fjerne bilen for enhver pris, sier Høyres gruppeleder i Oslo, Eirik Lae Solberg.
AP170127 Det at serviceerklæringen ikke overholdes 100 prosent til enhver tid, er ikke noe som har oppstått etter 3. oktober 2016.
AP170127 Mye virker urealistisk, og det ser ut som om Arbeiderpartiet og Miljøpartiet de grønne vil fjerne bilen for enhver pris.
AP170127 - Det ser ut som Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne vil fjerne bilen for enhver pris, sier Høyres gruppeleder i Oslo, Eirik Lae Solberg.
AP170127 Så vet jo både du og jeg at alle spillerne ikke vil være tilgjengelig til enhver tid og at det derfor blir flere enn elleve som må spille også i framtida, sier Trond Fredriksen.
DN170126 - Antidopingpunkter burde være standardpunkter i enhver utøveravtale uansett hvilken tilpasning man har fått når det gjelder for eksempel sponsorat i avtalen, sier Aukland.
DB170126 Disse skal brukes til å til enhver tid ha oversikt over hvor mange mennesker som befinner seg der inne - og innføre inngangsrestriksjoner om tilstrømmingen blir for stor.
DB170126 Enhver straff må vi lese hvordan de har begrunnet det, og om hun har fulgt regelverket eller ikke.
DB170126 Tingretten fant det imidlertid bevist utover enhver tvil at skadene skyldtes vold fra ektemannen.
DB170126 Trump og Merkel er på hver sin side av muren i enhver forstand.
DB170126 | Dagbladets gullalder er til enhver tid for cirka ti år siden ¶
BT170126 Men denne praksisen er hinsides enhver etisk og moralsk standard.
BT170126 Det vil den alltid gjøre, enhver samling har en utside, selv om det har funnet sted en levende samtale om hvordan den har blitt satt sammen.
AP170126 - Enhver gambier må være fri.
AP170126 Langt unna dyrking av organer ¶ Enhver dyrking av menneskelige organer i griser er vi langt unna, sier Juan Carlos Izpisua Belmonte fra Salk Institute i La Jolla i California.
AP170126 Vårt utgangspunkt for reforhandlingene av Oslo-pakke 3 neste år er at enhver plan for ny E18 garanterer nettopp dette.
AP170126 Dersom noen er prinsipielt imot enhver utbedring, selv om den er miljøvennlig og bærekraftig, er vi uenig. » | Svensk mann omkom i alpinanlegg i Hemsedal ¶
SA170125 Det er hevet over enhver tvil at Ibrahim har en avtale som er kostbar for en bunnskrapt Viking-kasse.
FV170125 - Det er enhver utøvers verste frykt.
DB170125 Jeg har bestemt meg for å svare alle og enhver , men jeg tar en dag av gangen.
DB170125 Rundt 100 personer er sysselsatt for å holde fasilitetene på øya, som er bygget opp etter øko-vennlige prinsipper, i orden til enhver tid.
AP170125 Dette skjer uten at et menneske har gitt bilen eksplisitte instrukser om hvordan den skal oppføre seg i enhver situasjon.
AP170125 Dette skjer uten at et menneske har gitt bilen eksplisitte instrukser om hvordan den skal oppføre seg i enhver situasjon.
AP170125 Det er hevet over enhver tvil at Ibrahim har en avtale som er kostbar for en bunnskrapt Viking-kasse.
SA170124 « Har regjeringen laget en forskrift som framstår som et vern mot sosial dumping, mens den egentlig sørger for at det er fritt fram for enhver organisering som sikrer profitten, men raserer jobbsikkerheten ? » spør Per Jo Jenseg, Trygve Baltzersen, Helge Stølen Reiestad og Hilde Slotnes.
SA170124 Vi stiller spørsmålet : Har regjeringen laget en forskrift som framstår som et vern mot sosial dumping, mens den egentlig sørger for at det er fritt fram for enhver organisering som sikrer profitten, men raserer jobbsikkerheten ?
SA170124 I en slik situasjon går inntekten til de som driver enkeltmannsforetak ned, fordi de kun får fakturere timer på de som de til enhver tid arbeider med.
SA170124 - Det er enhver utøvers verste frykt.
DB170124 Selv om dopsvindel åpenbart kan forekomme i enhver norsk idrett, er systemsvikt i dopingsaker noe helt annet.
DB170124 Sverige fikk herje uhindret i en oppkjøringskamp rett før VM og scoret 37 ganger i en kamp hvor særlig keeperspillet var under enhver kritikk.
DB170124 Å vinne Bocuse d'Or er enhver kokks drøm.
BT170124 - Det er enhver utøvers verste frykt.
AP170124 Det er som et gigantisk by : Larm der hele Reykjavik står på hodet, og enhver liten krok brukes til scene.
AP170124 - Det er enhver utøvers verste frykt.
DN170123 - Marine Harvest meldte seg ut fordi organisasjonen ønsket vekst for enhver pris og ikke kunne diskutere de fundamentale endringene som må til i næringen, sier han til DN, og fortsetter : ¶
DB170123 Dette er åpenbart mye lavere enn den faktiske andelen av befolkningen som er « politisk interesserte », etter enhver meningsfylt kvalitativ definisjon av begrepet.
BT170123 Vi ønsker å snakke med enhver som måtte ha informasjon, sier lensmannen.
AP170123 Vi forventer, derimot, at journalister vil stå fritt til å dekke både denne og enhver annen administrasjon, skriver presseklubben.
AP170123 Vi forventer, derimot, at journalister vil stå fritt til å dekke både denne og enhver annen administrasjon, skriver presseklubben.
AP170123 - Det kommer tøffe tider - det gjør det for enhver administrasjon - og det er da troverdighet og tillit er viktigst, sier han.
DB170122 - Selv om man må forberede seg godt til enhver tid, og være den 24-timersutøveren som vi snakker om, så er en stor del av det også å tenke på andre ting, spare energi, og da hjelper det å være tett på andre mennesker, mener far Kristoffersen.
AP170122 Men generelt kommenterer vi ikke på hvilke prosjekter eller forretningsmuligheter vi til enhver tid forfølger, sier hun.
AP170122 Rett før jul garanterte Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, i et intervju med Aftenposten, at enhver tvangssammenslåing vil bli reversert med en Ap/Sp-regjering - uten at Ap-ledelsen sa ham imot.
AP170122 På landsmøtets siste dag ble resolusjonen tolket av Pedersen, overfor mediene, til det mange oppfattet som et absolutt nei til enhver inngripen fra Stortinget.
AP170122 Helge Sandåker reagerer sterkt på at Støre ikke tok til motmæle da Sp-lederen i Aftenposten garanterte å reversere enhver overstyring fra Stortingets side.
SA170121 Trumps personlighet er, etter enhver standard, uten tvil ekstrem.
SA170121 Jeg kan skjelne lite annet enn narsissistisk motivasjon, og i tillegg en personlig fortelling om å vinne for enhver pris.
SA170121 Jeg kan skjelne lite annet enn narsissistisk motivasjon, og i tillegg en personlig fortelling om å vinne for enhver pris », skriver Dan P.
SA170121 Trumps personlighet er, etter enhver standard, uten tvil ekstrem.
SA170121 Jeg kan skjelne lite annet enn narsissistisk motivasjon, og i tillegg en personlig fortelling om å vinne for enhver pris.
SA170121 Jeg kan skjelne lite annet enn narsissistisk motivasjon, og i tillegg en personlig fortelling om å vinne for enhver pris », skriver Dan P.
DB170121 Etterpå ble det innad i laget sagt at alle skal ha sikkerhetsstropp til enhver tid.
DB170121 Ingen har fått rettslig sjekket om idrettsutøvernes objektive ansvar for et dopingfunn bryter med paragraf 6,2 i EMK der det står at « enhver som blir siktet for en straffbar handling skal antas uskyldig inntil skyld er bevist etter loven.
DB170121 Nyhetsbyrået AP skriver at det i ordren bemerkes at Trump har til hensikt å agerere raskt for å få fjernet Obamacare, men før han rekker å få gjort det ber han føderale etater utsette enhver implementering av deler av loven som kan legge byrde på budsjettene til stater, helsepersonell, familier eller enkeltpersoner.
DB170121 » Trumps talsmenn, blant annet Bryan Lanza, har tidligere uttalt at Trump « fortsetter å fordømme rasisme », og at han ble valgt fordi han « vil være en leder for enhver amerikaner. » | Bilist etterlyst etter sykkelpåkjørsel i Porsgrunn ¶
DB170121 En av disse kuene traff altså en båt, og enhver kan forstå hvilke traumer fiskeren gjennomgikk.
AP170121 Blodbanken skal til enhver til ha et lager som dekker ti dagers behov.
DN170120 president, har han brutt diplomatisk protokoll, sendt sjokkbølger gjennom styrerom i næringslivet, utfordret etiske regler og fortsatt sin krigerske stil ved å møte enhver kritikk med personangrep.
DB170120 Den nest beste tomatsuppa jeg vet om er min utgave av den italienske tomat- og brødsuppa « pappa al pomodoro », en tomatsuppe enhver pappa med respekt for seg selv og litt tørt brød i brødboksen bør kunne lage.
DB170120 Han har brukt enhver anledning til å skjelle ut pressen og true med represalier, søksmål og nye lover som innskrenker pressefriheten.
BT170120 - Vi vil søke vennskap med andre nasjoner, men vi gjør det med forståelsen om at det er enhver nasjons rett å sette sine egne interesser først. (..
DB170119 KONSERT/CD : En skikkelig soulfest venter enhver som i kveld legger veien til Cosmopolite i Oslo.
DB170118 i noen form for konkurranse eller aktivitet ( bortsett fra tillatt antidoping-arbeid eller i rehabiliteringsprogram ) organisert av FIS, et nasjonalt skiforbund og klubb...... eller konkurranser godkjent eller organisert av en profesjonell liga eller internasjonal/nasjonal eventbyrå.......eller enhver elite - eller breddeaktivitet som er offentlig finansiert ».
DB170118 Men ikke alle synes VM-kongens humor slår like bra an til enhver tid.
AP170118 Nei til enhver diskriminering av homofile, lesbiske og transpersoner.
AP170118 Nei til enhver begrensning i tilgangen til rimelig prevensjon, kunstig befruktning, hiv-behandling og abort.
AP170118 Nei til enhver diskriminering av homofile, lesbiske og transpersoner.
AP170118 Nei til enhver begrensning i tilgangen til rimelig prevensjon, kunstig befruktning, hiv-behandling og abort.
DB170117 Den største øya i Hellas har noe for enhver smak, uansett om du ønsker deilige fjell- turer og små landsbyer eller en feriemaskin der alt går på skinner.
DB170117 Han er den vanskeligste og mest ressurskrevende fangen av de nærmere 4000 insatte som til enhver tid sitter i norske fengsler.
DB170117 - Det gjør ham lett krenkbar, og enhver krenkelse vil derfor være en fornærmelse for ham.
DB170117 Hva gjør vi når det som gjøres « der de er » er under enhver kritikk og koster menneskeliv ?
AP170117 Tror dere virkelig at russisk etterretningstjeneste spionerer på enhver amerikansk milliardær ?
AP170117 Tror dere virkelig at russisk etterretningstjeneste spionerer på enhver amerikansk milliardær ?
SA170116 « Enhver er sin egen lykkes og ulykkes smed ».
SA170116 Det er hevet over enhver tvil at Viking er særdeles tynne på midtstopperposisjon.
SA170116 Det er mulig jeg er naiv, men jeg innbiller meg følgende : Enhver manager på dette nivået velger den strategien som gir størst sjanse til å vinne kampen.
FV170116 Det er mulig jeg er naiv, men jeg innbiller meg følgende : Enhver manager på dette nivået velger den strategien som gir størst sjanse til å vinne kampen.
DB170116 Spesialenheten ville som kjent at hele forklaringen til de to tiltalte skulle gå bak lukkede dører, og aktorene benytter tilsynelatende enhver mulighet i retten til å minne om det.
DB170116 Hun skygget unna enhver mulighet til å gå på den røde løperen, var inaktiv på sosiale medier i drøyt tre måneder og uttalte seg ikke personlig om ranet.
DB170116 Enhver forandring påvirker alt annet, sier han ifølge The Sydney Morning Herald, som hører til Fairfax Media.
BT170116 - Dette er bevist utover enhver rimelig tvil.
BT170116 Her blir enhver sin egen lykkes smed.
BT170116 Ethvert ærlig yrke og enhver tjeneste i sosiale ordninger som familie og politikk er å betrakte som Guds kall.
BT170116 Det er mulig jeg er naiv, men jeg innbiller meg følgende : Enhver manager på dette nivået velger den strategien som gir størst sjanse til å vinne kampen.
AP170116 Det er hevet over enhver tvil at Viking er særdeles tynne på midtstopperposisjon.
AP170116 Det er mulig jeg er naiv, men jeg innbiller meg følgende : Enhver manager på dette nivået velger den strategien som gir størst sjanse til å vinne kampen.
SA170115 Strategi og mål er noe som enhver virksomhet må ha på plass.
SA170115 Svaret var at hun mener « det Arbeiderpartiets program til enhver tid sier ».
SA170115 Den kvinnelige hoppleiren er liten, og enhver triumf omfavnes.
DN170115 - Enhver markedsøkonomi vil produsere vinnere og tapere.
DB170115 - Enhver norsk statsborger har rett til å investere hvor som helst i verden så sant man følger det eksisterende norske regelverket for det, argumenterer han.
AP170115 Den kvinnelige hoppleiren er liten, og enhver triumf omfavnes.
FV170114 - I etterkant karakteriserte eks-eierne fansen som religiøse fundamentalister, de skulle vinne for enhver pris, sier Solberg.
DB170114 Jeg er helt enig i at « pirrende titler som ikke har forankring i virkeligheten » skal unngås for enhver pris.
BT170114 Det kan virke som om enhver liten avkrok har sitt eget mikrobryggeri, og produsentene overgår hverandre i fantasi og kreativitet.
BT170114 - I etterkant karakteriserte eks-eierne fansen som religiøse fundamentalister, de skulle vinne for enhver pris, sier Solberg.
AP170114 Retten trodde ikke på hans forklaring, og fant det bevist utover enhver rimelig tvil at han hadde holdt ut armen.
AP170114 - I etterkant karakteriserte eks-eierne fansen som religiøse fundamentalister, de skulle vinne for enhver pris, sier Solberg.
SA170113 - I etterkant karakteriserte eks-eierne fansen som religiøse fundamentalister, de skulle vinne for enhver pris, sier Solberg.
DB170113 Det er vanskelig å si hvordan det skal bidra til verken konfliktdemping eller forebygging, men at det på lang sikt, vil det nok gi bedre oversikt over hvor ulven er til enhver tid.
DB170113 Det er vanskelig å si hvordan det skal bidra til verken konfliktdemping eller forebygging, men på lang sikt vil det nok gi bedre oversikt over hvor ulven er til enhver tid.
DB170113 Enhver politiker må ha ulike ansikter i ulike sammenhenger.
DB170113 Kritikerfavoritter, prisvinnere, klassikere og pensumbøker utpekes av dem som til enhver tid har kompetanse, posisjon og makt på sitt felt.
AP170113 Hvis de skulle oppfatte at vi slapp hvem som helst inn i dette, ville vi undergrave enhver tillit som vi er nødt til å ha, sier Løwer.
AP170113 I dommen heter det at « retten finner det bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte handlet med forsett, og at han ved handlingen forsto at slaget ville medføre skade som nevnt i straffeloven § 273 ».
SA170112 - Det er selvsagt fritt for enhver - også kongehuset og kronprinsessen - å ha sterke meninger om norsk presse, og dersom man mener det er gjort presseetiske brudd, så har man jo full mulighet til å klage omtalen inn for Pressens Faglige Utvalg.
DB170112 Det skjer selvsagt ved at mediene uavhengig og kritisk ettergår sannheten i enhver sak om dop eller usunn medisinering også når det gjelder våre mest populære norske og svenske løpere, men det skjer ikke ved bevisst å spre mistro og usannheter for å oppnå et maksimalt antall klikk.
AP170112 Nesten ingen politisk propaganda, som han før pompøst har brukt enhver anledning til.
AP170112 - Rasjonaliteten får enhver vurdere, men man kan jo mene at den muligens var rasjonell ut fra hans posisjon og hva han søker å oppnå, sier Sejersted.
AP170112 Nesten ingen politisk propaganda, som han før pompøst har brukt enhver anledning til.
AP170112 - Rasjonaliteten får enhver vurdere, men man kan jo mene at den muligens var rasjonell ut fra hans posisjon og hva han søker å oppnå, sier Sejersted.
SA170111 Med klar adresse til Trumps uttalelser om å nekte muslimske innvandrere til USA, understreket Obama at han selv er imot enhver diskriminering av muslimske amerikanere.
SA170111 Til enhver tid er det rundt 2000 barn i barnehage- og skolealder på Island som daglig gjør denne og andre former for såkalte « likestillingsøvelser ».
SA170111 Reglene sier at klubben skal til enhver tid opplyse om hvor spillerne befinner seg, og hvor de bor.
SA170111 Dette for at spillerne skal være tilgjengelig for dopingtester til enhver tid.
FV170111 Til enhver tid er det rundt 2000 barn i barnehage- og skolealder på Island som daglig gjør denne og andre former for såkalte « likestillingsøvelser ».
FV170111 Reglene sier at klubben skal til enhver tid opplyse om hvor spillerne befinner seg, og hvor de bor.
FV170111 Dette for at spillerne skal være tilgjengelig for dopingtester til enhver tid.
DN170111 Når vi vil gi fullmakt til at enkelte selskaper kan vurderes solgt, gir Tajik og Ap inntrykk av at vi vil selge så fort som mulig og til enhver pris, sier han.
DB170111 Ifølge FA har klubben feilet med å informere om hvor spillerne er til enhver tid - noe som er et brudd på paragraf 14 ( d ).
DB170111 Rettens oppgave er ikke å bedømme hvem de stoler mest på, men å vurdere om bevisene, utover enhver rimelig tvil, viser at Eirik Jensen har gjort det han er anklaget for.
DB170111 Nyutdannede, som utgjør i underkant av tre prosent av arbeidsstyrken til enhver tid, er ikke nok til å fylle kompetansegapet som kan oppstå.
DB170111 At vi i dagens situasjon, med allerede påviste klimaendringer og stødig kurs mot tre til fem graders oppvarming skulle åpne for leting i de mest sårbare og naturskjønne områdene i landet, er hinsides enhver logikk.
DB170111 Så det er noe for enhver smak !
BT170111 - Ledelsen i Os kommune har vært klart over noen av manglene på legevakten, spesielt samtidighetskonfliktene som medførte at man ikke til enhver tid hadde god nok oversikt.
BT170111 For at kvinnen skal kunne dømmes, må det være hevet over enhver rimelig tvil at hun har gjort det hun er tiltalt for.
BT170111 Til enhver tid er det rundt 2000 barn i barnehage- og skolealder på Island som daglig gjør denne og andre former for såkalte « likestillingsøvelser ».
AP170111 Med klar adresse til Trumps uttalelser om å nekte muslimske innvandrere til USA, understreket Obama at han selv er imot enhver diskriminering av muslimske amerikanere.
AP170111 Han mener det gjør enhver sammenligning mellom USA og totalitære samfunn ugyldig.
AP170111 Til enhver tid er det rundt 2000 barn i barnehage- og skolealder på Island som daglig gjør denne og andre former for såkalte « likestillingsøvelser ».
AP170111 Reglene sier at klubben skal til enhver tid opplyse om hvor spillerne befinner seg, og hvor de bor.
AP170111 Dette for at spillerne skal være tilgjengelig for dopingtester til enhver tid.
SA170110 Appen NRK Radio gir deg mange, mange tusen programmer å velge mellom til enhver tid, slik at du kan velte deg i dine favoritter så lenge du vil.
FV170110 Appen NRK Radio gir deg mange, mange tusen programmer å velge mellom til enhver tid, slik at du kan velte deg i dine favoritter så lenge du vil.
DN170110 Grunnlovens § 112 ¶ Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares.
BT170110 Appen NRK Radio gir deg mange, mange tusen programmer å velge mellom til enhver tid, slik at du kan velte deg i dine favoritter så lenge du vil.
AP170110 Vi må alle legge vekk enhver frykt for hvilket valg andre mennesker tar, og bare godta at alle er forskjellige, skriver Silje Johansen ( 18 ).
AP170110 Appen NRK Radio gir deg mange, mange tusen programmer å velge mellom til enhver tid, slik at du kan velte deg i dine favoritter så lenge du vil.
FV170109 I en klasse vil det til enhver tid gjelde minst ett barn, påpeker Finstad.
DB170109 - Mange ønsker å tilbringe tid med sine egne barn, mens annet husarbeid - som å påse at huset til enhver tid er rent, gå på tur med hunden, hagearbeid og matlaging - gjerne settes bort til aupairen.
DB170109 Det kan virke umulig, men det er et av rettsstatens vakreste prinsipper : Enhver er uskyldig fram til det motsatte er bevist i en rettssal.
DB170109 Det er et grunnleggende brudd på kommunikasjonsvernet, også gjenspeilet i vår egen grunnlovs paragraf 102 som sier at « enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon ».
DB170108 I dette mener vi at det skal ligge en trygghet for den reisende om at man er sikret de passasjerrettigheter som til enhver tid er gjeldende hos SAS.
DB170108 Hun fjernet enhver tvil, og viste at hun er verdens beste kvinnelige skiløper denne sesongen.
BT170108 Hensikten med testing og kartlegging bør til enhver tid være elevenes beste, men hva har denne offentliggjøringen med elevens faglige utvikling å gjøre ?
DB170107 - Frihet for enhver pris er det jeg elsket med Charlie Hebdo, sier El Rhazoui.
DB170107 - Temaet om strafferabatt dukker opp i enhver straffesak.
DB170107 Men at framtida er nett, og ikke cellulosebasert, er noe enhver tiåring med nettbrett, mobil og capsen bak fram er fullstendig klar over.
SA170106 Det finnes allerede regler for bruken av utenlandske spillere i Kinas øverste liga, som sier at man kan ha kun fire utenlandske spillere på banen til enhver tid.
DN170106 Men med slikt forbruk ville vi vel røket ut av enhver ranking ?
DB170106 - Å spille i Premier League, verdens beste liga, er enhver proffspillers store ambisjon.
DB170106 Han var fra Kongsberg ; Norges hovedstad for enhver som har det med skihopp i blodet.
DB170106 - Det er veldig rart at rett på den andre siden av grensen så er det ikke tre ulvetisper, det er 40, og svenskene lever godt med det, sa Lier-Hansen som tidligere hadde påpekt at enhver miljøminister ville truffet samme beslutning som Høyres Vidar Helgesen.
BT170106 Det finnes allerede regler for bruken av utenlandske spillere i Kinas øverste liga, som sier at man kan ha kun fire utenlandske spillere på banen til enhver tid.
AP170106 Jeg fordømmer sterkt enhver innblanding utenfra i våre valgprosesser, noe vi må jobbe for å fohindre i tiden fremover, skriver Ryan.
AP170106 Det finnes allerede regler for bruken av utenlandske spillere i Kinas øverste liga, som sier at man kan ha kun fire utenlandske spillere på banen til enhver tid.
SA170105 Immunforsvar vil i denne sammenheng ikke si at man skal forsvare kommunen mot enhver form for gatekunst, men at man skal sikre at kvaliteten er høy på alle plan.
DN170105 Nesten enhver kur har ubehagelige bivirkninger. mer ¶
DN170105 Nesten enhver kur har ubehagelige bivirkninger.
DB170105 Hva som er definert som viktig er til enhver tid under debatt.
BT170105 I spill kan enhver , uansett bakgrunn og forutsetning, oppleve mestring og anerkjennelse.
AP170105 - Tryggheten er alt avklart fordi sentralen som kobler sjåfør og passasjer vet hvem som kjører sammen til enhver tid.
AP170105 - Det er veldig rart at rett på den andre siden av grensen så er det ikke tre ulvetisper, det er 40, og svenskene lever godt med det, sa Lier-Hansen som tidligere hadde påpekt at enhver miljøminister ville truffet samme beslutning som Høyres Vidar Helgesen.
AP170105 Man må til enhver tid ha på seg en fotlenke knyttet til en basestasjon i hjemmet som sender signaler og informasjon om hvor vedkommende oppholder seg.
SA170104 Det hører med til historien at russiske myndigheter har benektet enhver kjennskap til at det skal ha foregått omfattende dopingmisbruk under statlig kontroll i landet. ( ©NTB ) ¶
DB170104 Det er hevet over enhver tvil om at den spurtsterke Nilsson har forbedret kapasiteten i lengre og tyngre løp bektraktelig.
DB170104 Bilen har naturligvis batteriene plassert i bunnen for å holde tyngdepunktet lavt, slik det vil være på enhver elbil i uoverskuelig fremtid.
BT170104 Der heter det at enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.
BT170104 Har vi respekt og toleranse overfor andre voksne som ikke er helt som oss selv til enhver tid ?
BT170104 I menneskerettighetsloven art 12.1, står det at « Konvensjonspartene anerkjenner retten for enhver til den høyest oppnåelige helsestandard både fysisk og psykisk.
BT170104 I menneskerettighetsloven art 12.1, står det at « Konvensjonspartene anerkjenner retten for enhver til den høyest oppnåelige helsestandard både fysisk og psykisk.
BT170104 Det hører med til historien at russiske myndigheter har benektet enhver kjennskap til at det skal ha foregått omfattende dopingmisbruk under statlig kontroll i landet. ( ©NTB ) ¶
AP170104 Olga Zaytseff og hennes kolleger har utviklet en database hvor kvinnene til enhver tid kan velge mellom 150 tilgjengelige eggdonorer.
AP170104 Olga Zaytseff og hennes kolleger har utviklet en database hvor kvinnene til enhver tid kan velge mellom 150 tilgjengelige eggdonorer.
AP170104 Det hører med til historien at russiske myndigheter har benektet enhver kjennskap til at det skal ha foregått omfattende dopingmisbruk under statlig kontroll i landet. ( ©NTB ) ¶
DN170103 Nesten enhver kur har ubehagelige bivirkninger.
DN170103 Vi har gjort analyser og vurderinger, noe som er en jobb enhver ledelse som tar ansvar bør gjøre, sier han.
DN170103 Vi har gjort analyser og vurderinger, noe som er en jobb enhver ledelse som tar ansvar bør gjøre, sier han.
DB170103 Kan barnets far være eksen Logan Huntzberger, kan det være en tilfeldig fyr eller kjæresten Paul som Rory overser til enhver tid.
BT170103 Selv nektet han enhver befatning med terroraksjonen som kostet 39 mennesker livet og viser til at han først ankom Istanbul 1. nyttårsdag, flere timer etter massakren hadde funnet sted på nattklubben Reina.
DB170102 For å nå toppen finnes det flere ruter som kan gås av enhver person med normal fysikk og det kreves heller ingen erfaring med fjellklatring.
BT170102 Frem til neste høst vil det til enhver tid være to vogner ute av trafikk på grunn av arbeidet med å forlenge vognene fra 32 til 42 meter.
BT170102 Frem til neste høst vil det til enhver tid være to vogner ute av trafikk på grunn av arbeidet med å forlenge vognene fra 32 til 42 meter.
AP170102 Enhver stopp i kamphandlinger er av det gode for en sivilbefolkning som har gjennomlevd ufattelige lidelser.
DN170101 - Det er enhver sitt ansvar å være aktiv når de søker jobb.
DN170101 Jeg tror enhver bransje har potensialet til å bli fornyet gjennom nye disruptive krefter.
DB170101 Trine Erichsen i Meny legger til at hvis kunden tar ut kontanter via Bank i Butikk, som de har i alle sine butikker, eller Post i Butikk, som fins i et mindre antall av deres butikker, er de forpliktet til å ha penger for å kunne betale ut i kontanter til enhver tid.
DB170101 Som enhver kandidat lovet også Donald Trump mye under valgkampen.
DB170101 - Opp til enhver
DB170101 - Det er opp til enhver , og er helt naturlig, sier bergenseren, som blant annet har regissert tre av « Varg Veum»-filmene og to av episodene fra fjorårets TV 2-drama « Okkupert ».
BT170101 - Det er enhver sitt ansvar å være aktiv når de søker jobb.
BT170101 - Det er enhver sitt ansvar å være aktiv når de søker jobb.
BT170101 Den forrige utgaven av Skoda Superb var en veldig praktisk og ekstremt romslig familiebil med full pott på enhver fornuftsskala.
AP170101 Den forrige utgaven av Skoda Superb var en veldig praktisk og ekstremt romslig familiebil med full pott på enhver fornuftsskala.
BT161230 Flere tusen mennesker sitter i norske fengsler til enhver tid, men deres historier blir sjelden fortalt.
FV161223 Den forrige utgaven av Skoda Superb var en veldig praktisk og ekstremt romslig familiebil med full pott på enhver fornuftsskala.
BT161217 Det påfallende med enhver debatt om virkelighetslitteraturen er at et nokså enstemmig forfatterlaug avfeier hele problemet, iallfall offisielt.
FV161216 Veidekket bygges utover parallelt i lengderetningen fra begge sider av den enkelte bropilaren, for at konstruksjonen til enhver tid er i likevekt.
AP161207 Da er 80-tallsheltene klare for juleselskap der de lufter hitene fra den gang hårspray var en uunnværlig del av enhver rockers garderobe.
AP161207 Da er 80-tallsheltene klare for juleselskap der de lufter hitene fra den gang hårspray var en uunnværlig del av enhver rockers garderobe.
AP161203 FOTO : Rolf Øhman ¶ Enhver sak har to sider.
BT161123 Og den drakten enhver samler virkelig jakter på, er Coventrys brune andredrakt - den selges på nettet for rundt 5000 kroner ( ! ) i dag.
AP161123 Og den drakten enhver samler virkelig jakter på, er Coventrys brune andredrakt - den selges på nettet for rundt 5000 kroner ( ! ) i dag.
AP161119 - Ivan den grusomme styrket sentralmakten, men knuste også enhver for uavhengig tanke, skrev historikeren Tamara Eidelman i Gazeta.ru.
VG161104 Dette er tall enhver distributør og kinoeier kan bekrefte at er gode, forholdene tatt i betraktning.
FV161104 Men vi i trenerteamet jobber videre sammen med de spillerne som er tilgjengelige til enhver tid, sier Hergeirsson.
AP161101 Andersen sier at de nye slusene er en del av ¶, der mengden trafikk avgjør hvor mange sluser de til enhver tid har åpne.
SA161031 Det er mer konkurranse, enhver får høre at den bø være mer synlig.
BT161031 Det er mer konkurranse, enhver får høre at den bø være mer synlig.
AP161031 Det er mer konkurranse, enhver får høre at den bø være mer synlig.
VG161024 En slik sekularisme mangler enhver forståelse for hva det er å tro og hvor viktig troen er for mange mennesker.
FV161019 Da hadde det vært hevet over enhver tvil at dette utslaget har sammenheng med salven, sier idrettsadvokat Sølve Herdal.
SA161016 Men folk vil stille spørsmål ved enhver medalje hun måtte vinne, mener Andersson.
SA161016 - Folk vil stille spørsmål ved enhver medalje hun måtte vinne, sier Lena Andersson.
AP161016 Men folk vil stille spørsmål ved enhver medalje hun måtte vinne, mener Andersson.
AP161016 - Folk vil stille spørsmål ved enhver medalje hun måtte vinne, sier Lena Andersson.
FV161013 Det å få en uforskyldt positiv prøve, er enhver utøvers verste mareritt.
BT161013 - Skaff deg oversikt over hvor barnet ditt er til enhver tid.
AP161013 Det å få en uforskyldt positiv prøve, er enhver utøvers verste mareritt.
BT161011 Iregelverketstår det at : ¶ Enhver løfter eller trener som p.g.a. dårlig oppførsel ved eller på konkurransepodiet kan sies å bringe sporten i vanry, skal få en offisiell advarsel.
SA161007 Enhver kostnad på toppen gjør det vanskeligere for forbrukeren å kjøpe boligen.
FV161007 Enhver kostnad på toppen gjør det vanskeligere for forbrukeren å kjøpe boligen.
BT161007 Enhver kostnad på toppen gjør det vanskeligere for forbrukeren å kjøpe boligen.
SA161005 Budsjettet er enhver statsråds viktigste sak, sier Bård Vegar Solhjell, kulturpolitisk talsmann i SV og tidligere statsråd til Dagsavisen.
AP161005 Budsjettet er enhver statsråds viktigste sak, sier Bård Vegar Solhjell, kulturpolitisk talsmann i SV og tidligere statsråd til Dagsavisen.
BT161003 Oslo Spektrum følger til enhver tid norsk skjenkelovgivning og har også god dialog med næringsetaten.
FV160930 - Enhver beskyldning av en viss karakter vil bli etterforsket med full kraft.
SA160923 På lørdag kan det bli over og ut for enhver tvil.
DA160923 Men Thea var alltid så optimistisk, og flink til å gripe fatt i det positive og kjekke i enhver situasjon.
AP160923 På lørdag kan det bli over og ut for enhver tvil.
AP160916 Fredag kom så meldingen om at han er siktet for brudd på Veitrafikklovens paragraf 3, den såkalte aktsomhetsbestemmelsen : ¶ « Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret ».
AP160908 Festivalen har noe for enhver smak, sier Lars Petter Hagen, direktør og kunstnerisk leder i Ultima.
AP160902 Øya er et produkt av flere tusen år med små og store vulkanutbrudd, noe som gjør enhver biltur til en berg-og-dalbane på et veinettverk som tar deg gjennom tette skoger, store bananplantasjer og små landsbyer.
AP160902 Finansminister Michael Noonan har sagt at Irland vil motsette seg enhver avgjørelse i Brussel som griper inn i det irske skatteregimet med en selskapsskatt på 12,5 prosent, mens den er på over 20 prosent i de fleste andre EU-land.
SA160901 Noen blir litt desperate og vil kjøpe bolig for enhver pris.
SA160901 Folk frykter at toget løper fra dem, og mange vil inn på boligmarkedet for enhver pris.
SA160901 Jibril Bojang i aksjon på den første stafetten, der spillerne til enhver tid måtte bære medisinballen.
AP160901 Det betyr at brukerne får den høyeste mulige hastigheten mobilnettet presterer til enhver tid.
AP160901 Jibril Bojang i aksjon på den første stafetten, der spillerne til enhver tid måtte bære medisinballen.
SA160831 Det er iallfall hevet over enhver form for tvil at det som ble prestert mot Hviterussland ikke vil være nok til å ta Norge til det første mesterskapet siden 2000-EM.
AP160831 Totalt kan da 230 til enhver tid oppholde seg der.
AP160831 Det er iallfall hevet over enhver form for tvil at det som ble prestert mot Hviterussland ikke vil være nok til å ta Norge til det første mesterskapet siden 2000-EM.
SA160826 Mobilhackerprogrammet skal også være i stand til å ta opp lyd, kopiere passord og rapportere hvor mobiltelefonen befinner seg til enhver tid.
SA160826 Som politisk valgt leder er jeg til enhver tid opptatt av å hente inn mest mulig kunnskap og fakta før en treffer beslutninger.
FV160826 Som politisk valgt leder er jeg til enhver tid opptatt av å hente inn mest mulig kunnskap og fakta før en treffer beslutninger.
BT160826 Mobilhackerprogrammet skal også være i stand til å ta opp lyd, kopiere passord og rapportere hvor mobiltelefonen befinner seg til enhver tid.
BT160826 Som politisk valgt leder er jeg til enhver tid opptatt av å hente inn mest mulig kunnskap og fakta før en treffer beslutninger.
AP160826 Som politisk valgt leder er jeg til enhver tid opptatt av å hente inn mest mulig kunnskap og fakta før en treffer beslutninger.
SA160824 I den nye veilederen som kommer, vil skoler og barnehager få beskjed om at elever med ekstrem nøtteallergi - eller annen matallergi - skal utstyres med to adrenalinpenner som skal være tilgjengelige til enhver tid.
DN160824 Kierulf kjøper ikke Facebooks forklaring om at det sosiale mediet ønsker å ta hensyn til enhver kulturell standard.
DN160824 Det er viktig å huske på at Facebook er et globalt samfunn og vi må ha ett sett med regler som gjelder enhver kulturell standard.
AP160824 I den nye veilederen som kommer, vil skoler og barnehager få beskjed om at elever med ekstrem nøtteallergi - eller annen matallergi - skal utstyres med to adrenalinpenner som skal være tilgjengelige til enhver tid.
SA160818 I en klasse vil det til enhver tid gjelde minst ett barn, påpeker Finstad.i ¶
BT160818 I en klasse vil det til enhver tid gjelde minst ett barn, påpeker Finstad.
AP160818 I en klasse vil det til enhver tid gjelde minst ett barn, påpeker Finstad.
SA160815 Det finnes et Ikea-produkt i nesten enhver husholdning.
AP160815 Det finnes et Ikea-produkt i nesten enhver husholdning.
SA160727 Selv om jeg står på siden av landslaget i store deler av sesongen, så er jeg like pålagt som alle andre å oppgi hva slags medisiner jeg bruker til enhver tid, sier han.
SA160727 - Han er den ideelle manager for enhver spiller.
AP160727 - Han er den ideelle manager for enhver spiller.
AP160725 Den trenger ikke å være den største flyplassen, men samtidig trenger den fasiliteter som en liten kafé og være tilrettelagt for enhver som skal ut å reise.
FV160721 Enhver feil vil bli brukt imot oss der.
SA160720 Enhver feil vil bli brukt imot oss der.
AP160720 Enhver feil vil bli brukt imot oss der.
SA160704 Han skulle vinne for enhver pris.
BT160704 Han skulle vinne for enhver pris.
AP160704 Han skulle vinne for enhver pris.
AP160629 Da terroren rammet Brussel gjorde vi unntak, og vi vurderer også enhver sak individuelt i dette tilfellet.
AP160624 NOE FOR ENHVER : Fuerteventura har mange golfbaner, den ene ligger på Playitas på østkysten.
SA160617 . Skjønt etter å ha blitt kastet rundt i to-tre minutter i en halsbrekkende berg - og dalbane, er det neppe VR-brillene som er hovedårsaken til at noen og enhver kan bli bleke om nebbet og skjelven i knærne.
AP160617 . Skjønt etter å ha blitt kastet rundt i to-tre minutter i en halsbrekkende berg - og dalbane, er det neppe VR-brillene som er hovedårsaken til at noen og enhver kan bli bleke om nebbet og skjelven i knærne.
VG160608 Enhver femåring vet at han får kjeft når han raper høylydt ved bordet.
BT160608 Vi vet at enhver slik risikoanalyse innbefatter usikkerhetsmomenter som av og til kan neglisjeres, men aldri når tidsperspektivet går fra noen tiår til flere titusen år.
SA160606 WalesAdidas bruker enhver anledning til å kjøre fram superstjernen Gareth Bale, som de har personlig kontrakt med.
AP160606 WalesAdidas bruker enhver anledning til å kjøre fram superstjernen Gareth Bale, som de har personlig kontrakt med.
SA160602 Forskjeller i nivå, modenhet og interesse er enhver treners største utfordring.
AP160602 Forskjeller i nivå, modenhet og interesse er enhver treners største utfordring.
SA160525 Skyve - eller klaffedører styrer hvor åpent man til enhver tid skal ha det - fra tilnærmet veggløst til totalbeskyttet.
BT160525 Skyve - eller klaffedører styrer hvor åpent man til enhver tid skal ha det - fra tilnærmet veggløst til totalbeskyttet.
AP160525 Skyve - eller klaffedører styrer hvor åpent man til enhver tid skal ha det - fra tilnærmet veggløst til totalbeskyttet.
AP160513 Knollbegonia og hawaiirose gjør enhver kake lekker.
SA160512 Sertifikatsystemet er teknologinøytralt for å sikre at det til enhver tid er den teknologien som er mest kostnadseffektiv, enten det er vannkraft eller vindkraft, som skal bygges ut.
SA160504 Vi kan ikke hige etter overskudd for enhver pris.
SA160504 En ny magnetisk testanordning avslører enhver form for forsøk på mekanisk doping i internasjonal sykkelsport.
BT160504 En MST-terapeut har til enhver tid like mange i sin portefølje som en hel institusjon.
BT160504 Og til ikke å la enhver sak om islam til å gjelde for eller mot islam i Norge, skriver Marianne Bergsjø Gammelsæter.
BT160504 Og til ikke å la enhver sak om islam handle om for eller mot islam i Norge.
BT160504 La ikke enhver sak om islam handle om for eller mot islam i Norge.
BT160504 En ny magnetisk testanordning avslører enhver form for forsøk på mekanisk doping i internasjonal sykkelsport.
AP160504 En ny magnetisk testanordning avslører enhver form for forsøk på mekanisk doping i internasjonal sykkelsport.
BT160426 Noen har laget åpninger mellom rommene i barnehagen slik at det til enhver tid skal være innsyn til alle rom.
SA160425 - Enhver spillere tror han er Diego Maradona når han kommer til en stor klubb.
AP160425 Høyreekstremister kan ofte vite lite om islam og kan finne på å gå løs på enhver muslim som de synes ser ut som en islamist.
AP160425 Det er jo til enhver tid flere mennesker på flukt i verden enn det bor mennesker i Norden, sier Melin.
AP160425 Tingrettsdommer Helen Andenæs Sekulics domstekst er godt begrunnet og lever opp til et ideal for dommer : Selv om de er skrevet i en faglig tradisjon, skal de kunne leses og vurderes av enhver , skriver kronikkforfatteren.
AP160425 - Enhver spillere tror han er Diego Maradona når han kommer til en stor klubb.
SA160423 Det dreper enhver mulighet for diskusjon.
SA160423 Det enhver heterofil burde spørre seg selv om, er : Hvordan ville jeg taklet det, hvis noen ba meg om å reorientere min legning ?
SA160422 - Det står fritt for enhver til å uttale seg om norsk idrett på den måten, men på disse områdene er jeg og Koteng helt uenige, sier Tvedt.
AP160422 - Det står fritt for enhver til å uttale seg om norsk idrett på den måten, men på disse områdene er jeg og Koteng helt uenige, sier Tvedt.
AP160420 Den andre slår fast at enhver har rett til privatliv og familieliv.
AP160416 Så hovedintensjonen er ikke å fjerne enhver bil, men å legge til rette for mer kultur, flere lekeplasser og grøntområder, blant annet.
BT160406 Til enhver tid mobbes om lag 63.000 barn og unge i Norge. ta04f17c.jpg ¶
SA160329 De siste ti årene har slike biler blitt standardønsket for enhver familie, og har nærmest utradert stasjonsvognene.
AP160329 Enhver bruk av kjernevåpen eller ukontrollert spredning av kjernefysisk materiale vil ha forferdelige konsekvenser.
AP160329 De siste ti årene har slike biler blitt standardønsket for enhver familie, og har nærmest utradert stasjonsvognene.
AP160325 Testpanelet fikk ikke vite hvilke produkter de til enhver tid smakte på, altså en blindtest.
AP160316 En ting som imidlertid er hevet over enhver tvil, er at søte dyr med pels og brune øyne tiltrekker seg oppmerksomhet.
SA160314 La oss først definere hva vi mener med småspising : Med småspising mener vi ikke at du til enhver tid putter ting i munnen som du ikke engang tenker over at du spiser.
DA160314 Vi jobber sammen for å få mest mulig utav rammene vi til enhver tid har.
AP160314 La oss først definere hva vi mener med småspising : Med småspising mener vi ikke at du til enhver tid putter ting i munnen som du ikke engang tenker over at du spiser.
AP160311 Reisende oppfordres allikevel til å ta forholdsregler som i enhver storby.
AP160305 Selv om enhver sak er forskjellig, skal politiet tilstrebe en lik praksis.
AP160305 - Beviskravet skal være " hevet over enhver rimelig tvil ", i disse sakene som i alle andre straffesaker.
AP160304 Enhver ekspedisjon til klodens øverste punkt må være ren, ravende galskap ?
AP160304 Olavs hypotese tilsier at det til enhver tid befinner seg et mulighetsrom bak de passasjerer som ikke trekker lenger inn.
DA160230 Og at hver designer har sin egen sterke oppfatning om hva som til enhver tid best representerer husets visjon.
SA160226 At avtalen isolert sett har sikret fotballens viktige aktiviteter er riktig, slik enhver form for inntekt gjør.
FV160226 At avtalen isolert sett har sikret fotballens viktige aktiviteter er riktig, slik enhver form for inntekt gjør.
BT160226 At avtalen isolert sett har sikret fotballens viktige aktiviteter er riktig, slik enhver form for inntekt gjør.
AP160226 At avtalen isolert sett har sikret fotballens viktige aktiviteter er riktig, slik enhver form for inntekt gjør.
SA160224 Momsplikt ¶ Enhver drosjeeier i Norge plikter å betale moms på 10 prosent for persontransport.
SA160224 - Du trenger ikke lys overalt til enhver tid.
AP160224 Det er en haug med plasser som til enhver tid står ledige.
AP160224 - Du trenger ikke lys overalt til enhver tid.
SA160221 Det viste seg at det var under enhver kritikk sammenlignet med hva vi var lovet.
AP160221 - Det er meget enkelt for enhver kyndig maskinist å koble dette, og det er veldig enkelt å skjule det.
AP160221 Det viste seg at det var under enhver kritikk sammenlignet med hva vi var lovet.
AP160219 Målet er å kunne tilby de samme tjenestene som enhver geografisk basert nasjon, men selvsagt bare mye billigere og mye, mye mer effektivt.
AP160219 Den ene skal gjøre det mulig å enkelt bruke enhver PC til å tjene penger på å utvinne ether.
AP160219 Allerede tilbyr Bitnation superbillig tinglysing, med en dokumentasjonssikkerhet som de mener kan stå seg i enhver norsk rett. rayjunk ¶
FV160216 Til enhver tid bor omtrent 80 prosent av norske barn mellom 0 - 17 år sammen med ett eller flere søsken, ifølge Statistisk sentralbyrå.
SA160215 Til enhver tid bor omtrent 80 prosent av norske barn mellom 0 - 17 år sammen med ett eller flere søsken, ifølge Statistisk sentralbyrå.
BT160215 Til enhver tid bor omtrent 80 prosent av norske barn mellom 0 - 17 år sammen med ett eller flere søsken, ifølge Statistisk sentralbyrå.
AP160215 Til enhver tid bor omtrent 80 prosent av norske barn mellom 0 - 17 år sammen med ett eller flere søsken, ifølge Statistisk sentralbyrå.
AP160211 Det er helseregionene som har ansvaret for at tilbudet til enhver tid er forsvarlig, og i tråd med overordnede politiske føringer.
AP160210 Det er som med enhver avhengighet, stoffet må hele tiden bli sterkere.
FV160129 Dette hemmelige kartet kan sette en støkk i noen og enhver : ¶
BT160127 Da vil enhver kunne tenke seg at dette er ikke et blivende sted men et sted hvor desperasjon vil få grobunn og man vil ha et perfekt sted for eksempel for rekruttering av krigere.
AP160125 Peugeot 205 GTi vippet Golf GTI ned fra tronen og fikk enhver med litt bensin i blodet til å eksplodere av glede.
DA160121 Jeg ser alltid etter sannheten i enhver scene, og når skuespillerne forstår det er det fordi de også foretrekker det på den måten.
AP160119 Dommere skal nettopp ikke dømme etter hva som er opportunt til enhver tid, men etter loven, som er vedtatt i de former og innenfor de grenser som fremgår av Grunnloven.
DA160115 Vegdirektorat har svart at enhver endring av disse bomstasjonene nå vil kunne utløse en ny regional runde. Én ting er at prosessen i seg selv, må uansett bli ny full runde, med varsling, høring og klageadgang, sier Aasland.
AP160101 Med nesten 300 kilometer preparert bakke er det garantert noe for enhver smak.
AP160101> Med nesten 300 kilometer preparert bakke er det garantert noe for enhver smak.
AP160101> target="avis" href= Med nesten 300 kilometer preparert bakke er det garantert noe for enhver smak.