DN171214 Energisektoren , herunder mye av shipping-virksomheten, for rundt 70 prosent av omsetningen i konsernet, men selskapet har forsøkt å dreie seg inn mot nye virksomhetsområder.
DN171214 Energisektoren , herunder mye av shipping-virksomheten, for rundt 70 prosent av omsetningen i konsernet, men selskapet har forsøkt å dreie seg inn mot nye virksomhetsområder.
DN171214 Energisektoren , herunder mye av shipping-virksomheten, for rundt 70 prosent av omsetningen i konsernet, men selskapet har forsøkt å dreie seg inn mot nye virksomhetsområder.
AP171212 Thema Consulting har på oppdrag fra E-CO gjort en analyse av hvordan energisektoren kan utvikle seg i årene fremover.
AP171212 Skal vi lykkes med dette, må det politiske Norge, eierne i energisektoren og vi som selskaper, jobbe sammen.
AP171212 Den viktigste konklusjonen er at vannkraften gir Norge et forsprang på resten av Europa når energisektoren og økonomien skal omstilles.
AP171130 Igjen er det energisektoren som leder an.
VG171126 - Ikke hvis dere får gjennomslag for fange og lagre CO2 : Da kan man gjøre det også med kull ? - 45 prosent av utslippene som kommer fra energisektoren , kommer fra kull og skal målene fra Paris-avtalen nås, må kull byttes ut.
VG171112 Han ville hjelpe selskaper fra Dubai med å etablere seg innen energisektoren i Namibia, oppga han.
VG171112 - Det er generelt sett knyttet en betydelig korrupsjonsrisiko til avtaler innen energisektoren i afrikanske stater.
DB171109 Jeg hadde slåss for mer penger til energisparing og miljøtiltak på energisektoren .
DA171101 Blant annet skal Russland gjenoppbygge energisektoren .
AP171031 Prognosemakerne i energisektoren er opptatt av når ser vi toppen - peak - i verdens olje og gassforbruk.
AP171031 Moræus Hanssen, med lang fartstid i en rekke selskaper som Statoil og Norsk Hydro, ser at det skjer store endringer i energisektoren .
AP171031 Det vil bety en ny dynamikk i energisektoren og en ny energimiks.
DN171018 Det er altså energisektoren som forventes å utmerke seg positivt da den i stor grad er drevet av Statoil.
DN170926 Inntil videre står energisektoren , herunder mye av shipping-virksomheten, for rundt 70 prosent av omsetningen i konsernet med rundt 13.000 ansatte globalt, men nye sektorer har fått en viktig rolle.
DN170926 Inntil videre står energisektoren , herunder mye av shipping-virksomheten, for rundt 70 prosent av omsetningen i konsernet med rundt 13.000 ansatte globalt, men nye sektorer har fått en viktig rolle.
DN170830 Slik har det påvirket energisektoren
DN170828 Selv om prisene blir drevet opp på kort sikt, er frykten at flommen kan skape langvarig skade for energisektoren i Texas.
DN170809 Her lages det scenario for dekarboniseringen av energisektoren .
DB170803 De nye sanksjonene mot Russland er rettet mot den russiske energisektoren .
VG170802 De nye sanksjonene er rettet mot den russiske energisektoren , og gir amerikanske myndigheter mulighet til å straffe selskaper som er involvert i å utvikle russiske gass- og oljerørledninger.
DB170802 De nye sanksjonene mot Russland er rettet mot den russiske energisektoren .
DA170802 De nye sanksjonene mot Russland er rettet mot den russiske energisektoren .
AA170802 De nye sanksjonene mot Russland er rettet mot den russiske energisektoren .
DN170727 Det sier en del om utviklingen innen energisektoren når sjefen for Europas største oljeselskap, Shells Ben van Beurden, sier hans neste bil ikke vil være drevet av olje.
DN170727 Det sier en del om utviklingen innen energisektoren når sjefen for Europas største oljeselskap, Shells Ben van Beurden, sier hans neste bil ikke vil være drevet av olje.
DN170727 De punktene som gjelder Russland, er særlig rettet mot energisektoren .
NL170725 Norge er et av de landene med høyest kompetanse innenfor energisektoren , ved at vi har en lang tradisjon med å produsere energi fra vannkraft, olje og gass her til lands.
VG170716 Analyseselskapet Bloomberg forventer at tre av fire kroner investert i energisektoren på verdensbasis fram mot 2040 vil bli investert i fornybart.
AP170707 Fallet blir enda større når hele transportsektoren kan elektrifiseres og etter hvert som olje og gass fases ut i energisektoren .
DN170622 Sanksjonene rammer finanssektoren, energisektoren og forsvarsindustrien.
AA170622 Sanksjonene rammer finanssektoren, energisektoren og forsvarsindustrien.
NL170608 Jubelen sto nok i taket i flere viktige, nordnorske bedrifter onsdag i denne uken, da Nordlys og Nord24 kom med nyheten : EU har snudd i saken om differensiert arbeidsgiveravgift for transport- og energisektoren .
BT170607 Både Kina og India har forpliktet seg til å gjennomføre Parisavtalen, og de viser lederskap gjennom en kraftig omlegging nasjonalt i energisektoren .
VG170602 - Trump har fjernet noen veldig viktige reguleringer i energisektoren , spesielt når det gjelder « Clean Power Plan », som var en reguleringsplan for å få ned utslippene fra strømproduksjon.
DN170601 Den russiske presidenten nevnte energisektoren som et mulig samarbeidsfelt, og la frem en rekke argumenter om hvorfor Tyskland bør se til Russland for sine energibehov.
DN170601 - Når det gjelder energisektoren , så nekter Tyskland å produsere atomkraft.
AP170527 Og det er ikke minst helt nødvendig for å få til et virkelig grønt skifte i energisektoren .
BT170523 Om togradersmålet sier energibyrået IEA : « Utfordringen er enorm og krever en stor omfordeling av investeringskapitalen i energisektoren ».
DN170509 « Oljekartellet begår kommersielt selvmord hvis det ikke forlenger kuttene og gir energisektoren en hard tiltrengt støttepilar.
DN170420 Også i Minneapolis ekspanderte energisektoren .
DN170420 I Kansas City fortsatte energisektoren gjenopphentingen etter flere år med nedgang.
BT170412 Vi vil at produksjonen av fornybar energi i Norge skal skape verdier i energisektoren og for fellesskapet - også i generasjoner fremover.
AA170406 Hovedhensikten med en frihandelsavtale er å sikre markedsadgang for varer, som laks, og tjenester, for eksempel innen telekom og energisektoren .
AA170406 Hovedhensikten med en frihandelsavtale er å sikre markedsadgang for varer, som laks, og tjenester, for eksempel innen telekom og energisektoren .
DA170328 - Clean Power Plan var Obamas signaturplan og det absolutt viktigste elemementet i å få ned utslippene i sektoren som bidrar aller mest til utslipp, nemlig energisektoren .
DA170328 Energisektoren er den sektoren som slipper ut mest klimagasser i USA, med den forurendsende kullindustrien, som i 2014 sto for 39 prosent av all strømproduksjon, som versting.
VG170321 Olje- og energidepartementet har unntatt hele energisektoren fra sikkerhetslovens krav om objektsikring.
VG170321 - Dette er innenfor det jeg mener er graderte opplysninger, sa Solberg da Abid Raja ( V ) forsøkte å få svar på om olje- og energisektoren har objekter hvor politiet eller Forsvaret skal rykke ut med sikringsstyrker i tilfelle en krisehendelse.
DN170316 Øvrige 50 prosent forbrukes av blant annet energisektoren , industri og landbruk, som er en betydelig vekstkompoment, ifølge økonomen.
AP170306 Importforbud for varer fra Krim og Sevastopol, for samme område blir det forbudt å yte lån eller annen kreditt for utvikling av infrastruktur i transport-, telekommunikasjon- og energisektoren , forbudt å yte lån eller annen kreditt for utnyttelse av olje, gass eller mineralressurser, samt forbud mot salg eller eksport av nøkkelutstyr og teknologi til disse sektorene på Krim eller i Sevasto
AP170306 Importforbud for varer fra Krim og Sevastopol, for samme område blir det forbudt å yte lån eller annen kreditt for utvikling av infrastruktur i transport-, telekommunikasjon- og energisektoren , forbudt å yte lån eller annen kreditt for utnyttelse av olje, gass eller mineralressurser, samt forbud mot salg eller eksport av nøkkelutstyr og teknologi til disse sektorene på Krim eller i Se
AP170305 Blokaden har ført til at Kiev-regjeringen har innført unntakstilstand i energisektoren .
SA170303 Slike initiativ har mer for seg i det grønne skiftet enn at regionen fortsetter å satse videre i energisektoren .
AP170228 - Energisektoren har et uutnyttet potensial.
DN170224 I talen trakk han nok en gang frem at administrasjonen hans jobber med å fjerne reguleringen av energisektoren , inkludert skiferolje, naturgass og gruveindustrien og det Trump selv omtaler som « det nydelige, rene kullet » ¶
DN170221 Tirsdag er det energisektoren som leder an oppgangen i det amerikanske aksjemarkedet.
AP170209 Britene har satt seg ambisiøse mål om å få ned klimagassutslippene fra den tradisjonelt kulltunge energisektoren .
BT170207 Slik er det ikke i energisektoren .
DN170206 - Det finnes ikke lenger noen « business as usual » i energisektoren - så det er på tide å forkaste det scenarioet.
AP170206 Nettverksbaserte etterretningsoperasjoner rettes både mot statshemmeligheter, men også mot høyteknologiske virksomheter, spesielt innen romfart, forsvars- og olje- og energisektoren .
AP170206 Nettverksbaserte etterretningsoperasjoner rettes både mot statshemmeligheter, men også mot høyteknologiske virksomheter, spesielt innen romfart, forsvars- og olje- og energisektoren .
DN170127 - Vi vil setter opp Techstars Norge for energisektoren .
DN170126 Yusufov ser altså muligheter for at amerikanske selskaper igjen vil kunne investere i den russiske energisektoren i løpet av overskuelig fremtid, men understreker samtidig at Russland absolutt kunne tenke seg at Europa, og særlig Norge, gjør det samme.
AP160402 Det gjelder hele energisektoren fra vannkraft, sol, vind og olje og gass.
AP160209 Obama-administrasjonen har som mål å redusere karbonutslippene fra energisektoren med 32 prosent innen 2030 sammenlignet med nivået i 2005.
AP160209 Obama-administrasjonen har mål om å redusere karbonutslippene fra energisektoren med 32 prosent i 2030 sammenlignet med nivået i 2005.
AP160209 Med fem mot fire stemmer avgjorde høyesterett at presidentens plan for å redusere CO2-utslippene fra energisektoren foreløpig ikke kan iverksettes.
AP160209> Med fem mot fire stemmer avgjorde høyesterett at presidentens plan for å redusere CO2-utslippene fra energisektoren foreløpig ikke kan iverksettes.
AP160209> target="avis" href= Med fem mot fire stemmer avgjorde høyesterett at presidentens plan for å redusere CO2-utslippene fra energisektoren foreløpig ikke kan iverksettes.