DN171205 Det er faktisk ingen transportform som er mer energi- og miljøeffektiv enn skipsfarten når det kommer til frakt over store avstander.
DN171205 Det er faktisk ingen transportform som er mer energi- og miljøeffektiv enn skipsfarten når det kommer til frakt over store avstander.
NL171204 I den norske delen av Arktis er det trolig store mengder olje og gass som i en energi- og verdiskapningssammenheng vil være vanskelig å la ligge.
DB171204 - SYMBOLDEBATT : Norsk klimadebatt handler for ofte om tiltak som høres fine ut, men som ikke gir effekt, sier Stefan Heggelund som sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget for Høyre.
DA171203 Han studerer til energi- og miljøingeniør og er sønnen til daglig leder for den tyrkiske menigheten på Bragernes.
BT171122 Gjennom Enova bygger vi landstrømanlegg en rekke steder og Enova og NOx-fondet gir også støtte til energi- og klimatiltak i skip.
DB171121 - At ulvejakta utenfor ulvesonen i Østfold, Oslo, Akershus og Hedmark nå stanses midlertidig er svært uheldig og kommer til å få alvorlige konsekvenser både for beitedyr, matproduksjon og befolkning i de berørte områdene, sier Ole André Myhrvold, som sitter i Stortingets energi- og miljøkomité for Senterpartiet ( Sp ).
DA171117 Stortinget fritter ut Søviknes ¶ Energi- og miljøkomiteen krever svar fra Frp-statsråden.
DN171116 Venstres nestleder og leder av Stortingets energi- og miljøkomité, Ola Elvestuen, er på klimaforhandlingene Cop 23 i Bonn.
DN171116 Energi- og miljøkomiteen på Stortinget ba torsdag i et brev olje- og energiministeren svare på nytt rundt lønnsomheten av Goliat.
DN171116 Gjennom et brev fra Stortingets energi- og miljøkomité stilles på ny spørsmål ved olje- og energiminister Terje Søviknes' bruk av operatørselskapet Enis lønnsomhetsberegning i stedet for lignende kalkyler som skal være gjort av statens eget Oljedirektorat ( OD ).
DN171116 Egne tall ¶ Energi- og miljøkomiteen ber videre statsråden svare på om Oljedirektoratet har tallgrunnlag og mulighet for selv å beregne hvilken oljepris som er nødvendig for at staten skal sitte igjen med positiv nåverdi fra Goliat-utbyggingen.
VG171114 Arrangementet skal ledes av Donald Trumps spesialassistent for energi- og miljø, George David Banks, opplyser den amerikanske ambassaden i Berlin.
DA171113 - Arbeiderpartiet er opptatt av at det klassiske naturvernet ikke må komme i skyggen av klimapolitikken, sier Åsmund Aukrust, medlem av Stortingets energi- og miljøkomité for Ap.
DN171112 Arbeiderpartiets ( Ap ) energi- og klimatalsmann, Espen Barth Eide.
DN171112 De vil rasere en stor del av viktig forskning som SSB har drevet med, blant annet på energi- og miljøfeltet.
AP171112 Aps energi- og klimatalsmann Espen Barth Eide varsler at partiet går mot Regjeringens forslag om en ny avgift på tunge elbiler.
AP171112 - Det er for tidlig å fjerne avgiftsfritaket, sier Aps energi- og klimatalsmann Espen Barth Eide.
AP171112 Vi ønsker å ta en enda tydeligere lederrolle i overgangen til lavutslipps-samfunnet, sier energi- og klimatalsmann Espen Barth Eide sammen med Oslos byrådsleder Raymond Johansen.
AP171112 De vil rasere en stor del av viktig forskning som SSB har drevet med, blant annet på energi- og miljøfeltet.
VG171111 De vil rasere en stor del av viktig forskning som SSB har drevet med, blant annet på energi- og miljøfeltet, sier han.
DA171108 Stefan Heggelund, som har plass i Stortingets energi- og miljøkomité for Høyre, er ikke overraskende av en helt annen oppfatning.
DA171106 - Det avgjørende i saken er ikke de juridiske spissfindighetene, men debatten om hvordan dagens energi- og miljøpolitikk bør vurderes i lys av de grunnleggende menneskerettigheter vi har vedtatt i grunnloven.
VG171105 Tina Bru, energi- og miljøtalskvinne for Høyre i Stortinget, forsvarer regjeringens opplegg med å holde igjen på pengene, men sier at det får være opp til budsjettforhandlerne i Stortinget å finne ut av det : ¶
DN171102 Krfs energi- og miljøpolitiske talsmann Tore Storehaug er ikke fornøyd med distriktsprofilen i statsbudsjettet for neste år.
DN171102 - Dette er viktige områder for KrF, fordi vi ser at her går budsjettet i en feil retning og forsterker en sentraliserende trend, sier partiets energi- og miljøpolitiske talsmann Tore Storehaug til NTB.
DA171102 - Dette er viktige områder for KrF, fordi vi ser at her går budsjettet i en feil retning og forsterker en sentraliserende trend, sier partiets energi- og miljøpolitiske talsmann Tore Storehaug til NTB.
DA171101 - Det å ha et kontrollerbart og realistisk klimabudsjett er viktig, sier Tore Storehaug, KrFs medlem av Stortingets energi- og miljøkomité.
SA171020 Uten et slikt perspektiv vil det ikke være mulig å utforme og implementere et globalt bærekraftig energi- og klimaregime.
AP171019 Dette skulle være en bestemmelse som ble brukt unntaksvis og som det kan være grunner til å bruke, men da må det være begrunnede unntak, ikke regelen, sier Ola Elvestuen ( V ), som leder Energi- og miljøkomiteen.
DA171018 Det sier nybakt medlem av Stortingets energi- og miljøkomité for Frp, Gisle Meininger Saudland.
AA171012 Regjeringen foreslår å bevilge om lag 2,700 milliarder kroner i overføring til Klima- og energifondet og Enovas arbeid med energiomlegging og utvikling av energi- og klimateknologi.
NL171011 I den øverste ledelsen sitter representanter fra fem departement ; Nærings- og fiskeri-, Klima- og miljø-, Samferdsels-, Olje- og energi- , og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
AA171011 Nye rådgivere blir Anne Therese Gullberg, som kommer fra jobben som rådgiver for energi- og miljøfraksjonen, og Stig Ove Ølmheim, som har vært fagleder for økonomi ved partikontoret.
AP171009 Sammen utgjør de Sps nye duo i Stortingets energi- og miljøkomité.
DA171007 Partifelle Ulf Leirstein fortsetter som parlamentarisk nestleder og i justiskomiteen, mens tidligere Trøgstad-ordfører Ole-André Myhrvold ( Sp ) havnet i energi- og miljøkomiteen.
DB171006 Venstre får lederen i energi- og miljøkomiteen, noe partiledelsen i Venstre sier seg strålende godt fornøyd med.
DA171006 Torsdag ble det klart at hun får fornyet tillit fra partiet sitt : Hun får fortsette i fire nye år som Høyres fraksjonsleder i Stortingets energi- og miljøkomité.
DA171006 Denne uken ble det kjent at Bru nok en gang får vervet som partiets fraksjonsleder i energi- og miljøkomiteen.
DA171006 Energi- og miljøkomiteen : Tina Bru ( fraksjonsleder for Høyre ), Terje Halleland ( fraksjonsleder for Frp ) og Hege Haukeland Liadal ( Ap ).
AP171006 Familie-, kirke- og kulturkomiteen : Tone Wilhelmsen Trøen ( H ), leder, Anette Trettebergstuen ( Ap ), Geir Jørgen Bekkevold ( KrF ), ¶ Energi- og miljøkomiteen : Ola Elvestuen ( Venstre ), leder, Espen Barth Eide ( Ap ), Tina Bru ( H ), Lars Haltbrekken ( SV ), Sandra Borch ( Sp ), ¶
AP171006 Aps Espen Barth Eide fikk plass i energi- og miljøkomiteen, mens Anniken Huitfeldt ( Ap ) fortsetter som leder i Utenrikskomiteen.
AA171006 Venstre får lederen i energi- og miljøkomiteen, mens KrF får Olaug Bollestad inn som komitéleder i helse- og omsorgskomiteen. ( ©NTB ) ¶
AA171006 n : Olaug Bollestad, leder, utenriks- og forsvarskomiteen : Knut Arild Hareide, finanskomiteen : Kjell Ingolf Ropstad, familie-, kirke- og kulturkomiteen : Geir Jørgen Bekkevold, utdannings- og forskningskomiteen : Hans Fredrik Grøvan, kontroll og konstitusjonskomiteen : Hans Fredrik Grøvan, energi- og miljøkomiteen : Tore Storehaug, kommunal- og forvaltningskomiteen
AA171006 Hun har vært medlem av arbeids- og sosialkomiteen ( 2005-09 ), utenriks- og forsvarskomiteen ( 2009-13 ) og energi- og miljøkomiteen ( 2013-17 ).
AA171006 Hun har vært medlem av arbeids- og sosialkomiteen, utenriks- og forsvarskomiteen og energi- og miljøkomiteen.
DN171005 Heidi Nordby Lunde ( arbeids- og sosialkomiteen ), Tina Bru ( energi- og miljøkomiteen ), Tone W.
DA171005 De øvrige åtte medlemmene i stortingsgruppa fordeler seg ut over energi- og miljøkomiteen, transport- og kommunikasjonskomiteen, kommunalkomiteen, ¶ kontroll- og konstitusjonskomiteen, justiskomiteen, utdannings- og forskningskomiteen og familie- og kulturkomiteen.
AA171005 Venstre ønsker etter det NTB forstår at nestleder Ola Elvestuen beholder ledervervet i energi- og miljøkomiteen.
AA171005 I tillegg har de rett til å sitte i en komité til, og MDGs Une Aina Bastholm har allerede varslet at hun vil møte i energi- og miljøkomiteen.
AA171005 Lars Haltbrekken, som i mange år var leder i Naturvernforbundet, tar sete i energi- og miljøkomiteen.
AA171005 - Sammen vil disse sikre at klima og miljø og hensynet til kystbefolkningen og distriktene skal være gjennomgående i SVs nærings-, energi- og transportpolitikk, sier SV-leder Audun Lysbakken etter stortingsgruppas konstituerende møte torsdag.
AA171005 Venstre ønsker etter det NTB forstår at nestleder Ola Elvestuen beholder ledervervet i energi- og miljøkomiteen.
AA171005 Heidi Nordby Lunde ( arbeids- og sosialkomiteen ), Tina Bru ( energi- og miljøkomiteen ), Tone W.
DA171004 NTB har tidligere meldt at Marthinsen var ønsket til Energi- og miljøkomiteen, men hun endte i Utenriks- og forsvarskomiteen Det er hun svært fornøyd med : ¶
VG171003 Barth Eide skal til energi- og miljøkomiteen og blir Aps leder av fraksjonen.
DN171003 Foto : Gunnar Blöndal Espen Barth Eide - Energi- og miljø Foto : Wil Lee-Wright Anette Trettebergstuen stortingspolitikere for Arbeiderpartiet.
DN171003 Espen Barth Eide blir leder for Aps energi- og miljøfraksjon.
DN171003 Tidligere utenriksminister Espen Barth Eide går til energi- og miljøkomiteen på Stortinget, mens Anniken Huitfeldt fortsetter i utenrikskomiteen, skriver VG.
DN171003 Nå er det imidlertid klart at Barth Eide isteden skal til energi- og miljøkomiteen og blir Aps leder av fraksjonen, skriver VG.
DB171003 Men selv sier han at energi- og miljøkomiteen sto like høyt på ønskelista.
DB171003 Espen Barth Eide blir Aps nye fraksjonsleder i energi- og miljøkomiteen.
DB171003 - Utenriks har er et felt jeg behersker, og jeg satte det også opp som et ønske, men hadde ikke noe prestisje på det, og kom fram til at energi- og miljøkomiteen var det mest spennende, sier Espen Barth Eide til Dagbladet.
DA171003 Hege Haukeland Liadal blir medlem i energi- og miljøkomiteen.
DA171003 * Energi- og miljøkomiteen : Espen Barth Eide ( leder ), Oslo, Else May Botten ( nestleder ), Møre og Romsdal, Runar Sjåstad, Finnmark, Hege Haukeland Liadal, Rogaland, Åsmund Aukrust, Akershus.
AP171003 Tidligere utenriksminister Espen Barth Eide går til energi- og miljøkomiteen på Stortinget, mens Anniken Huitfeldt fortsetter i utenrikskomiteen, skriver VG.
AP171003 Nå er det imidlertid klart at Barth Eide isteden skal til energi- og miljøkomiteen og blir Aps leder av fraksjonen.
AA171003 Tirsdag ble det klart at Huitfeldt fortsetter i komiteen hun har vært leder for de siste fire årene, mens Eide isteden skal til energi- og miljøkomiteen.
AA171003 Tidligere utenriksminister Espen Barth Eide går til energi- og miljøkomiteen på Stortinget, mens Anniken Huitfeldt fortsetter i utenriks- og forsvarskomiteen.
AA171003 Tidligere utenriksminister Espen Barth Eide går til energi- og miljøkomiteen på Stortinget etter at Arbeiderpartiets nye stortingsgruppe har fordelt vervene.
AA171003 Nå er det imidlertid klart at Barth Eide isteden skal til energi- og miljøkomiteen og blir Aps leder av fraksjonen.
AA171003 Energi- og miljøkomiteen : ¶
DN171002 Videre er komitéfordelingen : Ole André Myhrvold og Sandra Borch ( energi- og miljø ), Åslaug Sem-Jacobsen ( familie- og kultur ), Kjersti Toppe ( helse- og omsorg ), Jenny Klinge og Emilie Enger Mehl ( justis ), Marit Arnstad ( kirke-, utdanning og forskning ), Heidi Greni og Willfred Nordlund ( kommunal ) og Ivar Odnes og Siv Mossleth ( transport- og kommunikasjon
DN171002 Så får vi se hvordan det går, sier Venstre-nestleder og leder i Stortingets energi- og miljøkomité, Ola Elvestuen.
DN170926 NTB er også kjent med at Marianne Marthinsen er ønsket som fraksjonsleder i energi- og miljøkomiteen, som ansees å bli en av de viktigere for Ap den kommende stortingsperioden.
DN170925 Ikke bare har FDP og De grønne kjempet beinhardt mot hverandre i valgkampen, de har også nesten motsatt syn på eurosonens fremtid, energi- og industripolitikken, sier Brzeski.
DA170925 Venstre vil trolig gå inn for å beholde komitéledervervet i energi- og miljøkomiteen.
DA170925 Nestlederne Terje Breivik og Ola Elvestuen fortsetter i henholdsvis finanskomiteen og energi- og miljøkomiteen, mens Abid Raja blir ny utenrikspolitisk talsperson for partiet.
DA170925 Etter det NTB erfarer, kommer MDGs Une Bastholm til å sitte i både finanskomiteen og energi- og miljøkomiteen, mens Rødt kommer til å sitte i finanskomiteen.
DN170917 Jeg legger til grunn at resultatet ikke blir noe dårligere denne gangen enn sist, sier Venstre-nestleder og leder av Stortingets Energi- og miljøkomité Ola Elvestuen.
DA170915 Er det energi- og miljøkomiteen ?
DB170914 Stortingets leder av energi- og miljøkomiteen, Ola Elvestuen ( 49 ), er en åpenbar kandidat som klima- og miljøminister.
AP170913 - Oslo kommune skal ligge i front og vise vei med gode energi- og miljøløsninger for fremtiden.
DN170912 Bastholm vil gjerne inn i Stortingets energi- og miljøkomité - det mener hun svarer velgerne best.
DA170911 Bru mer medlem i Energi- og miljøkomiteen.
AP170909 - Guvernør Scott har fått vitenskapen servert på sølvfat, men har likevel valgt å ikke gjøre noe, sier Kathy Baughman McLeod, en miljøekspert som tidligere var en del av Floridas energi- og klimautvalg, til The Washington Post.
DB170908 Medlem av energi- og miljøkomiteen Kjell Ingolf Ropstad fra KrF hevder denne regnefeilen kan ha vært avgjørende for utfallet av saken.
VG170907 Aps energi- og klimapolitiske talsmann, Terje Aasland, sier de står på at deponiet ikke skal ligge i Brevik, selv beslutningen kommer før konsekvensutredningen er ferdig og selv om Klimadirektoratet har konkludert med at Brevik er beste alternativ.
VG170906 Støre lar Aps energi- og miljøpolitisk talsperson, Terje Aasland, svare.
DN170906 Venstres Ola Elvestuen, som leder energi- og miljøkomiteen på Stortinget, sier verken han eller komiteen ble informert om departementets avgiftsplan.
DN170905 Den energi- og utslippsnøytrale Avtjerna-byen han drømmer om kan det ifølge Raja ta 10 - 15 år å få på plass.
DN170905 Når hele verden er i endring kan ikke svaret være stø kurs, sier Elvestuen, som også er leder i Stortingets energi- og miljøkomité.
AP170902 FutureBuilt vil vise 50 forbildeprosjekter som skal redusere klimagassutslipp med minimum 50 prosent innen områdene transport, energi- og materialbruk, og være et utstillingsvindu nasjonalt og internasjonalt for å stimulere til nyskapning og endret praksis.
AA170902 Det må ryddes opp, og med disse pengene får folk som gjør en innsats for miljøet en belønning for det, sier Ola Elvestuen ( V ), leder for energi- og miljøkomiteen.
AA170902 Det må ryddes opp, og med disse pengene får folk som gjør en innsats for miljøet en belønning for det, sier Ola Elvestuen ( V ), leder for energi- og miljøkomiteen.
VG170822 - Det er ingenting nå som tyder på at vi skal ha en gjennomgang som ender med å endre ordningen, sier Aasland, som sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget.
DA170822 Forutsigbarhet for oljenæringen må være utgangspunktet når Ap skal vurdere bærekraften til skattesystemet, mener Terje Aasland i energi- og miljøkomiteen.
DA170822 - Det er ingenting nå som tyder på at vi skal ha en gjennomgang som ender med å endre ordningen, sier Aasland, som sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget.
DA170822 Forutsigbarhet for oljenæringen må være utgangspunktet når Ap skal vurdere bærekraften til skattesystemet, mener Terje Aasland i energi- og miljøkomiteen.
DA170822 - Det er ingenting nå som tyder på at vi skal ha en gjennomgang som ender med å endre ordningen, sier Aasland, som sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget.
NL170821 Summeringen av vekstrater viser at vi kan oppnå nullvekst i utslippene ved for eksempel å etablere negative vekstrater for energi- og karbon-intensitet på rundt - 1.5 prosent.
VG170817 Norsk olje- og gassindustri skal utvikles til å møte lavutslippssamfunnet og bli enda mer energi- og klimaeffektiv.
DB170802 Aasland er partiets energi- og klimapolitiske talsmann, og sier opptelling av antall representantforslag ikke sier noe om Arbeiderpartiets parlamentariske innsats.
DN170801 Terje Aasland, Arbeiderpartiets energi- og miljøpolitiske talsmann, understreker at partiet står fast ved forpliktelsene fra Parisavtalen.
DN170731 Vi forbeholder oss retten til å se både avtalens innhold og avtalens form før vi tar endelig stilling til det, sier Marit Arnstad ( Sp ), som sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget.
DB170731 Vi forbeholder oss retten til å se både avtalens innhold og avtalens form før vi tar endelig stilling til det, sier Marit Arnstad ( Sp ), som sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget.
AP170731 Vi forbeholder oss retten til å se både avtalens innhold og avtalens form før vi tar endelig stilling til det, sier Marit Arnstad ( Sp ), som sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget.
NL170727 ¶ Vannkraftproduksjon er bærebjelken i fastlands-Norges energi- og industriproduksjon.
NL170727 Vannkraftproduksjon er bærebjelken i fastlands-Norges energi- og industriproduksjon.
DB170727 Sammen med kunnskap om naturvitenskap og teknologi, oljepolitikk og økonomi og mennesker som arbeider i industrien gir dette godt grunnlag for debatt om hvordan vi møter fremtidens energi- og klimautfordringer.
DB170727 Det er i år ti år siden Teknisk museum åpnet den prisbelønte utstillingen, Klima X, om verdens energi- og klimautfordringer.
NL170725 Vi ser at giganter som Statoil og Hydro har begynt å se på alternative markeder og produkter for fremtidens grønne energi- og industrimarked.
AA170710 Energi- og klimaminister Lars Christian Lilleholt er overbevist om at dette er en viktig årsak til at Apple velger å investere i Danmark. ( ©NTB ) ¶
DN170703 S&P 500-indeksen fikk et løft grunnet høyere kurser for energi- og finansaksjer, men tynges av fallet for teknologiaksjer.
DB170621 - Det er viktig at man sørger for å ha fulle energi- og karbohydratlager, uavhengig av hva slags treningsøkt man skal gjennomføre.
DB170621 Energi- og proteinbarer kan du spise før, under og etter trening i stedet for frukt, men i moderat mengde, og bare hvis du skal trene lenge, eller har hatt en lang to kraftig økt.
AA170619 Sæthers bok viser at oljeinntekter regnes som viktigere enn en kunnskapsbasert energi- og klimapolitikk.
DA170614 Da innstillingen fra Stortingets energi- og miljøkomité om Norskehavet ble klar sist torsdag, ble det klart at Elvestuen hadde fått rett.
AP170612 april avviste en samlet Energi- og miljøkomité Helgesens forslag, og kom i stedet med en instruks om å endre rovviltforskriften.
DB170611 Han ble til slutt overtalt av energi- og klimaendringsminister Ed Davey til å droppe planene, ifølge The Guardian.
SA170608 - Vi ser for oss en dobling både av omsetning og antall ansatte i løpet av seks til åtte år, sier Matthias Gillner, direktør for Hiltis internasjonale energi- og industrivirksomhet.
VG170607 Det er ikke noe stortingsvedtak som åpner for det, sier Venstres energi- og klimapolitiske talsmann, Ola Elvestuen : ¶
VG170607 Aps energi- og miljøpolitiske talsmann, Terje Lien Aasland, reagerer.
VG170607 b ) Økt innovasjon innen energi- og klimateknologi tilpasset omstillingen til lavutslippssamfunnet. c ) Styrket forsyningssikkerhet gjennom fleksibel og effektiv effekt- og energibruk.
AP170607 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen og næringsminister Monica Mæland gikk derfor til det uvanlige skritt å skrive et brev til Stortingets energi- og miljøkomité.
AA170607 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen og næringsminister Monica Mæland gikk derfor til det uvanlige skritt å skrive et brev til Stortingets energi- og miljøkomité.
AA170607 De norske problemene oppsto da EU-kommisjonen i 2013 endret reglene for statsstøtte, slik at store deler av energi- og transportsektoren i distriktene ikke lenger kunne beregne arbeidsgiveravgift med generelt reduserte satser fra juli 2014.
DB170606 Resultatet den gang ble blant annet deregulering av energi- , tele-, og post-sektorene.
AP170602 Det gjør de i et brev som ble oversendt Stortingets energi- og miljøkomité torsdag ettermiddag.
AP170602 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen og næringsminister Monica Mæland gikk derfor til det uvanlige skritt å skrive et brev til Stortingets energi- og miljøkomité.
AA170602 Den nye klimaloven vil gi oss en sterkere systematikk i arbeidet med å kutte norske utslipp, og forplikter fremtidige regjeringer og Storting til å gjennomføre utslippskutt i tråd med våre egne mål og internasjonale forpliktelser, sier Ola Elvestuen ( V ), som også leder Stortingets energi- og miljøkomité ¶
AA170602 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen og næringsminister Monica Mæland gikk derfor til det uvanlige skritt å skrive et brev til Stortingets energi- og miljøkomité.
AA170602 Det gjør de i et brev som ble oversendt Stortingets energi- og miljøkomité torsdag ettermiddag.
AP170601 - Andre vil gripe muligheten til å styrke sin konkurransekraft overfor USA når det gjelder energi- og transportformer som nå vokser og satsingen på grønn teknologi, mener han.
AP170601 Høyres medlem av energi- og miljøkomiteen, Tina Bru, hadde ikke hørt om forbudet i går, mens klima- og miljødepartementet i går ettermiddag ga beskjed om at statsråd Helgesen « kommenterer ikke mulige voteringsutfall i Stortinget, bare reelle ».
AA170601 - Andre vil gripe muligheten til å styrke sin konkurransekraft overfor USA når det gjelder energi- og transportformer som nå vokser og satsingen på grønn teknologi, mener han.
AP170531 Leder av energi- og miljøkomiteen på Stortinget, Venstres Ola Elvestuen, sier det er dramatisk, men ikke overraskende at Trump på denne måten tar USA ut av den internasjonale klimapolitikken.
AP170531 Leder av energi- og miljøkomiteen på Stortinget, Venstres Ola Elvestuen, sier det er dramatisk, men ikke overraskende at Trump på denne måten tar USA ut av den internasjonale klimapolitikken.
AP170531 Jusprofessor Michael Wara ved Stanford-universitetet - en ekspert på energi- og miljølovgivning - er enig i at Californias innsats blir sentral i tiden fremover.
AA170531 Høyres medlem av energi- og miljøkomiteen, Tina Bru, hadde ikke hørt om forbudet i går, mens klima- og miljødepartementet i går ettermiddag ga beskjed om at statsråd Helgesen « kommenterer ikke mulige voteringsutfall i Stortinget, bare reelle ».
SA170530 California er verdensledende innen offentlig satsing på ren energi - stikk i strid med president Trumps energi- og klimapolitikk.
SA170530 California er verdensledende innen offentlig satsing på ren energi - stikk i strid med president Trumps energi- og klimapolitikk.
DA170524 Flertallet i energi- og miljøkomiteen ble i dag enige om innholdet i en klimalov.
AA170524 Flertallet i energi- og miljøkomiteen er enige om innholdet i en klimalov.
DN170523 Styret advarer imidlertid om at prisene på råvarer også har steget, særlig energi- og kullprisene, noe som vil gjøre produksjonen dyrere for Elkem.
VG170522 Den har flommet over markedet og dramatisk endret både energi- og geopolitikk.
VG170521 Vi er svært oppmuntret av posisjonen som Trump-administrasjonen har tatt, sier energi- , industri- og oljeminister Khalid al-Falih til AFP på sidelinjene av den hektiske møtevirksomheten i Riyadh søndag.
DN170521 Vi er svært oppmuntret av posisjonen som Trump-administrasjonen har tatt, sier energi- , industri- og oljeminister Khalid al-Falih til AFP på sidelinjene av den hektiske møtevirksomheten i Riyadh søndag.
AA170521 Vi er svært oppmuntret av posisjonen som Trump-administrasjonen har tatt, sier energi- , industri- og oljeminister Khalid al-Falih til AFP på sidelinjene av den hektiske møtevirksomheten i Riyadh søndag.
DA170520 Ifølge nestleder i Stortingets Energi- og miljøkomité Terje Lien Aasland ( Ap ) kommer det svaret med det første.
SA170518 Dersom du dokumenterer energi- og klimatiltak på riktig måte kan du få penger tilbake.
BT170518 Dersom du dokumenterer energi- og klimatiltak på riktig måte kan du få penger tilbake.
AP170518 Dersom du dokumenterer energi- og klimatiltak på riktig måte kan du få penger tilbake.
AA170518 Trondheim 2030 : Ifølge kronikkforfatteren er en ny energi- og klimaplan valgperiodens viktigste sak.
AA170518 I 2030 vil klimagassutslippene i Trondheim være redusert til 20 prosent av dagens utslipp, ifølge en ny energi- og klimaplan som behandles i dag.
AA170518 Det skal også etableres forbilledlige områder for energi- og klimavennlige bygg, bydeler og nullutslippsområder i Trondheim.
DN170516 Det er næringskomiteen samt energi- og miljøkomiteen som har flest utestående bestillinger.
DA170515 Venstres Ola Elvestuen er leder av Stortingets energi- og miljøkomité.
DA170515 konsesjonsrunde nord for denne grensen, er dermed utelukket for petroleumsvirksomhet, konstaterte da Ola Elvestuen, nestleder i Venstre og leder av Stortingets energi- og miljøkomité, overfor NTB.
AP170515 Også hos såkalt « kritisk infrastruktur » leter NSM etter svake punkter - det kan for eksempel være private tele- og internettselskaper som Telenor, eller energi- og oljeselskaper.
AP170515 Også hos såkalt « kritisk infrastruktur » leter NSM etter svake punkter - det kan for eksempel være private tele- og internettselskaper som Telenor, eller energi- og oljeselskaper.
DB170510 Terje Aasland, nestleder i Stortingets energi- og miljøkomite, mener Frp-statsråden bommer.
DN170507 Lederen av Stortingets energi- og miljøkomité mener dessuten at EØS er mye mer enn markedsadgangen : ¶
DA170504 Under dagens høring i Energi- og miljøkomitéen på Stortinget, vil ForUM for utvikling og miljø legge fram de 23 organisasjonenes krav til endringer.
DN170503 Kjerneinflasjonen, der det justeres for endringer i prisene på energi- og matvarer, falt litt tilbake i mars og er fortsatt litt under to prosent, konstaterer komiteen.
AP170429 Der har han vært medlem av arbeids- og sosialkomiteen, energi- og miljøkomiteen og justiskomiteen.
AP170428 Det er Energi- og gjenvinningsetaten som tar imot søppelet.
AP170428 Det er Energi- og gjenvinningsetaten som tar imot søppelet.
AP170428 Det er Energi- og gjenvinningsetaten som har ansvaret for å ta imot søppelet som blir hentet.
AP170428 Energi- og gjenvinningsetaten har overfor Deloitte innrømmet at dette « kunne vært håndtert bedre ».
DN170426 De har belaget seg på et kjempemarked for avanserte energi- , trygghets- og omsorgstjenester.
DB170426 I stedet har energi- og miljøkomiteen gitt en innstilling der regjeringen og Helgesen blir bedt om å endre rovviltforskriften slik at en kan tolke naturmangfoldloven annerledes.
VG170425energi- og strømprisområdet er det derimot nå veldig klart at en regjering Støre vil føre en helt annen politikk enn en ny regjering Solberg.
VG170425 Vi forventer at regjeringen vil forsikre at den vil følge opp Stortingets vedtak, sa Arbeiderpartiets energi- og miljøpolitiske talsmann Terje Lien Aasland til NTB i forkant av debatten.
AA170425 Vi forventer at regjeringen vil forsikre at den vil følge opp Stortingets vedtak, sa Arbeiderpartiets energi- og miljøpolitiske talsmann Terje Lien Aasland til NTB i forkant av debatten.
AA170425 Vi forventer at regjeringen vil forsikre at den vil følge opp Stortingets vedtak, sa Arbeiderpartiets energi- og miljøpolitiske talsmann Terje Lien Aasland til NTB i forkant av debatten.
AP170424 Han sier også at marsjordren energi- og miljøkomiteen ga Helgesen før helgen, om å endre Rovviltforskriften, ikke gir lovhjemmel for å felle flere ulv.
AP170424 april avviste en samlet Energi- og miljøkomité Helgesens forslag, og kom i stedet med en instruks om å endre rovviltforskriften.
DA170422 Terje Aasland, som både har sittet i sentralstyret og sitter i energi- og miljøkomiteen for Ap på Stortinget, er likevel optimistisk.
VG170421 Senterpartiet akter å fremme mistillitsforslag mot klima- og miljøstatsråden etter at Stortingets energi- og miljøkomité enstemmig har avvist Helgesens forslag om å endre naturmangfoldsloven.
DB170420 Ap-politiker Terje Aasland, som sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, sier spørsmålet avhenger av hva Helgesen svarer i stortingsdebatten til uka.
DB170420 - Hvis Helgesen kommer til Stortinget og sier at han vil følge innstillinga fra energi- og miljøkomiteen til punkt og prikke, er det en god sak for ham.
VG170419 Bakgrunnen for mistillitten er innstillingen fra Stortingets energi- og miljøkomité i den betente ulvesaken.
SA170419 Helgesens forslag om å endre naturmangfoldsloven ble onsdag avvist av en samlet energi- og miljøkomité.
SA170419 - Energi- og miljøkomiteen har vedtatt en innstilling som tydelig parkerer regjeringens forslag.
DN170419 Energi- og miljøkomiteen avga onsdag innstilling i saken.
DB170419 ¶ AVVIST : Klima- og miljøminister Vidar Helgesens forslag til lovendring i det betente ulvespørsmålet avvises av en enstemmig energi- og miljøkomite på Stortinget.
DB170419 Et bredt flertall i energi- og miljøkomitéen, bestående av Arbeiderpartiet, Høyre, Frp, KrF og Senterpartiet, står sammen om to av forslagene som legges fram for Stortinget tirsdag i neste uke.
DB170419 - Når energi- og miljøkomiteen avviser forslaget, viser det at det er for dårlig politisk og juridisk håndverk av regjeringa.
DB170419 Energi- og miljøkomitéen avga i dag innstilling i ulvesaken, som skal til endelig behandling i Stortinget 25. april.
DB170419 Energi- og miljøkomiteen inviterte juridisk eksperter fra begge sider til høring 21. mars for å avklare det juridiske handlingsrommet.
DA170419 Helgesens forslag om å endre naturmangfoldsloven ble onsdag avvist av en samlet energi- og miljøkomité.
DA170419 - Energi- og miljøkomiteen har vedtatt en innstilling som tydelig parkerer regjeringens forslag.
BT170419 Forslaget støttes ikke av SVs Heikki Eidsvoll Holmås, som er partiets energi- , miljø- og transportpolitiske talsperson.
BT170419 Energi- og miljøkomiteen på Stortinget avga onsdag innstilling i saken.
AP170419 Kallestad, Gorm / NTB scanpix ¶ Energi- og miljøkomiteen på Stortinget avga onsdag innstilling i saken.
AA170419 Helgesens forslag om å endre naturmangfoldsloven ble onsdag avvist av en samlet energi- og miljøkomité.
AA170419 - Energi- og miljøkomiteen har vedtatt en innstilling som tydelig parkerer regjeringens forslag.
AA170419 Forslaget støttes ikke av SVs Heikki Eidsvoll Holmås, som er partiets energi- , miljø- og transportpolitiske talsperson.
AA170419 Energi- og miljøkomiteen på Stortinget avga onsdag innstilling i saken.
DN170416 Det er nå til behandling i energi- og miljøkomiteen på Stortinget.
AP170416 Forslaget skal behandles i energi- og miljøkomiteen på Stortinget.
DA170412 I forbindelse med behandlingen av stortingsmeldingen « Natur for livet », imøteså energi- og miljøkomitéen at det ble gjennomført fylkesvise prosesser for suppleringsvern, for å dekke opp manglene i dagens verneområder (... ).
DA170410 Stortingets energi- og miljøkomité påpekte da følgende : ¶
DN170408 Qvartz er strategisk rådgiver for blant andre DNB, Sats Elixia, SAS og flere offentlig eide virksomheter i energi- og transportsektoren.
VG170406 Ifølge selskapet PwC, som har skrevet en rapport om « Cloud Hopper », er de rammede blant annet offentlig sektor, detaljhandel, energi- og gruvedrift, teknologi og byggebransjen.
DA170331 Per Rune Henriksen, som også er medlem av energi- og miljøkomitéen for Ap, har vært på « fire, fem, seks » møter i oljegruppa.
DA170331 Første nestleder i energi- og miljøkomitéen, Aps Terje Aasland, sier at han « har innledet og holdt foredrag » for oljegruppa.
DA170331 De representerer alle Ap i Stortingets energi- og miljøkomité.
DA170331 - Det er OK at folk har møter for å fremme sine interesser, det gjør jo alle, men det var enkelte som ble holdt utenfor oljegruppa som egentlig burde vært med, for eksempel noen i energi- og miljøkomitéen, fordi man visste at de var kritiske, sier Hansen videre.
AP170330 - Det er bransjen selv som velger hva de skal tilby på sine bensinstasjoner, sier Elvestuen, som leder Stortingets energi- og miljøkomité.
DB170328 - Områdene vi kjøper avokado fra i Chile minimaliserer vannforbruket ved hjelp av energi- og vanneffektivt utstyr, og produsentene har tatt i bruk dryppvanning som tilsetter vann i direkte tilknytning til trærne som igjen minimaliserer fordampning og unødvendig forbruk.
DB170327 ( Dagbladet ) : Terje Aasland ( Ap ) er nestleder i energi- og miljøkomiteen på Stortinget.
DN170326 - Utsiktene for energi- og klimapolitikken skaper større usikkerhet rundt etterspørsel og priser for olje og gass, spesielt på lang sikt.
AP170326 Nei, konstaterer Harvard-professoren Robert Stavins, som er en ekspert på energi- og klimapolitikk.
SA170324 Og ikke minst overraskende, sier Luca Oggiano, forsker hos Institutt for energi- og prosessteknikk ved NTNU.
AP170324 Og ikke minst overraskende, sier Luca Oggiano, forsker hos Institutt for energi- og prosessteknikk ved NTNU.
DB170317 Terje Aasland ( Ap ), som sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, hevder rett ut at Høyre egentlig ønsker å delprivatisere hele Statkraft, selv om partiet altså stemte for noe ganske annet på landsmøtet.
DN170316 Denne uken taler Sachs til energi- og finansfiffen på Swedbanks store konferanse på Grand Hotell i Oslo.
DB170314 Jan Henrik Fredriksen ( Frp ) i energi- og miljøkomiteen legger ikke skjul på sin frustrasjon over utfallet av ulvesaken.
DB170314 - FRUSTRERT : Jan Henrik Fredriksen ( Frp ) i energi- og miljøkomiteen synes det er dumt at det ikke bøor noen ulvejakt før neste vinter.
DB170314 ( Dagbladet ) : Stortingets energi- og miljøkomité vedtok i dag å behandle saken i Stortinget 25. april.
DB170314 Energi- og miljøminister Vidar Helgesen oversendte den foreliggende lovproposisjonen til Stortinget for halvannen uke siden.
AA170314 Energi- og miljøkomiteen avgjorde tirsdag framdriften for behandlingen av lovforslaget fra klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
AP170313 I løpet av en femårsperiode vil vi jobbe tverrfaglig med mange naturvitenskapelige utfordringer, deriblant utvikling av instrumenter og sensorer for måling av energi- og vannutveksling mellom bakken og atmosfæren, fjernmålingsmetodikk, samt effekter av endret permafrost og snødekke.
AP170312 Energi- og vannforbruket går ned, og utslippene likeså, sier Børresen.
DB170310 Jan Henrik Fredriksen ( Frp ) i energi- og miljøkomiteen er trygg på at de fire partiene i fjorårets ulveforlik vil presentere en felles politisk løsning for Stortinget.
DB170310 Energi- og miljøkomiteen behandler saken i sitt møte tirsdag.
DB170310 februar er det krystallklart at også en samlet energi- og miljøkomité står bak det økte omsetningskravet.
DN170309 Draghi påpeker at det underliggende inflasjonspresset i eurosonen fortsatt er dempet, hovedsakelig på grunn av energi- og matvarepriser.
AA170308 Tirsdag besluttet Stortingets energi- og miljøkomité at den først neste uke vil fastsette en tidsplan for behandlingen av miljøminister Vidar Helgesens ( H ) forslag til endring av naturmangfoldsloven.
VG170307 - For å si det enkelt, vi har en bedre måte å levere løsninger på som setter pasienter, ikke byråkrater, først, og vi går videre samlet i vår innsats for å redde det amerikanske folk fra rotet Obamacare har skapt, sier leder for energi- og handelskomiteen Greg Walden i en pressemelding.
DN170307 Leder for energi- og handelskomiteen Greg Walden ( i midten ) mener erstatningen for Obamacare setter pasientene og ikke byråkrater først.
DN170307 - Etter år med Obamacares brutte løfter har republikanerne i Representantenes hus i dag tatt et viktig skritt, sier leder Greg Walden i energi- og handelskomiteen i en pressemelding.
DB170307 - Etter år med Obamacares brutte løfter har republikanernes hus i dag tatt et viktig skritt, sier leder for energi- og handelskomiteen Greg Walden i en pressemelding.
DA170307 - Etter år med Obamacares brutte løfter har republikanerne i Representantenes hus i dag tatt et viktig skritt, sier leder Greg Walden i energi- og handelskomiteen i en pressemelding.
AA170307 - Etter år med Obamacares brutte løfter har republikanerne i Representantenes hus i dag tatt et viktig skritt, sier leder Greg Walden i energi- og handelskomiteen i en pressemelding.
AA170307 Stortingets energi- og miljøkomité venter med å fastsette en tidsplan for behandlingen av regjeringens siste forslag til ulveløsning.
AA170307 Senterpartiet reagerer på at energi- og miljøkomiteen tirsdag bestemte seg for å vente én uke med å fastsette en tidsplan for å behandle Helgesens forslag.
FV170306 Enova delte i 2016 ut 2,3 milliarder kroner i støtte til rundt 1000 energi- og klimaprosjekter i næringslivet og offentlig sektor.
AA170306 Venstre mener det er unødvendig, men Stortingets energi- og miljøkomité kan tirsdag velge å hurtigbehandle regjeringens ulveforslag.
DN170305 - Vi legger merke til at det fortsatt er en stor forskjell på antall kullselskaper vi identifiserte i 2015 og antall kullselskaper som oljefondet har solgt seg ut av, sier energi- og klimarådgiver Martin Norman.
AA170303 Eirik Milde er rovdyrpolitisk talsperson i Høyre og medlem av energi- og miljøkomiteen, som får Helgesens forslag til behandling.
VG170226 NÆRMER SEG REGJERINGEN : Leder av energi- og miljøkomiteen, Ola Elvestuen ( V ) har godtatt at klimaminister Vidar Helgesen ( H ) sender et forslag om endring av naturmangfoldsloven ut på høring.
VG170226 Dette ble understreket av Venstres nestleder og leder i energi- og miljøkomiteen, Ola Elvestuen, senest 4. januar : ¶
DB170220 ( Dagbladet ) : - Norge bør tenke seg grundig om før vi gir flere penger til Kongo, sier leder for Stortingets energi- og miljøkomité, Ola Elvestuen ( V ), til Dagbladet.
DB170220 nestleder i Energi- og miljøkomiteen, Terje Aasland ( Ap ), reagerer sterkt på Dagbladets sak.
SA170215 I PANELET : Hadia Tajik ( Ap ), stortingsrepresentant, nestleder og leder av programkomiteen i partiet ; Tina Bru ( H ), stortingsrepresentant, medlem av energi- og miljøkomiteen ; Geir Pollestad ( Sp ), stortingsrepresentant, leiar av næringskomiteen ; Klaus Mohn, professor i petroleumsøkonomi ved Universitetet i Stavanger/NHH og gjestekommentator i Aftenbladet ; Eirik Wærn
DN170215 - Det er litt snodig å tenke på hvordan gasskraftdebatten totalt dominerte norsk energi- og klimadebatt i et tiår, sier han, og minner om at Bondevik-regjeringen gikk av på gasskraftsaken.
AA170214 De to advokatene tror både energi- og teknologiselskaper vil være attraktive kandidater for kinesiske investorer. ( ©NTB ) ¶
BT170201 Venstre og SV bryter forhandlingene i energi- og miljøkomiteen på Stortinget om regjeringens ulvemelding.
DN170124 Posisjonene USA og Saudi-Arabia har innen global energi er svært viktig for stabiliteten i den globale økonomien, sa Saudi Arabias energi- og oljeminister Khalid al-Falih under et møte i Wien søndag.
DB170124 Til tross for åpenbare politiske faresignaler, er inntjeningsestimater revidert opp globalt og i Europa, hvor energi- og finanssektorene leder an.
AP170110 Terje Lien Aasland sitter i sentralstyret og energi- og miljøkomiteen for Arbeiderpartiet.
AP170110 Terje Lien Aasland sitter i sentralstyret og energi- og miljøkomiteen for Arbeiderpartiet.
AP170110 Terje Lien Aasland sitter i sentralstyret og energi- og miljøkomiteen for Arbeiderpartiet.
AP170110 Terje Lien Aasland sitter i sentralstyret og energi- og miljøkomiteen for Arbeiderpartiet.
DB170109 - Det er positivt at Ap går i riktig retning i spørsmålet om oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja, men partiet bør ta skrittet helt ut og sørge for varig vern av alle disse sårbare havområdene, sier nestleder i Venstre og leder av energi- og miljøkomiteen på Stortinget Ola Elvestuen.
AP170109 - Det er positivt at Ap går i riktig retning i spørsmålet om oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja, men partiet bør ta skrittet helt ut og sørge for varig vern av alle disse sårbare havområdene, sier nestleder i Venstre og leder av energi- og miljøkomiteen på Stortinget Ola Elvestuen.
AP170109 - Det er positivt at Ap går i riktig retning i spørsmålet om oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja, men partiet bør ta skrittet helt ut og sørge for varig vern av alle disse sårbare havområdene, sier nestleder i Venstre og leder av energi- og miljøkomiteen på Stortinget Ola Elvestuen.
DB170106 I innstillingen fra energi- og miljøkomiteen står det : « Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti... viser til at ulven er fredet i Norge, den er fåtallig og den er klassifisert som kritisk truet i 'Norsk rødliste for arter 2015'.
SA170105 - Det viktigste for utøverne i en lang Tour er særlig å sørge for tilstrekkelig energi- , karbohydrat- og proteininntak.
FV170105 - Det viktigste for utøverne i en lang Tour er særlig å sørge for tilstrekkelig energi- , karbohydrat- og proteininntak.
BT170105 - Det viktigste for utøverne i en lang Tour er særlig å sørge for tilstrekkelig energi- , karbohydrat- og proteininntak.
AP170105 - Det viktigste for utøverne i en lang Tour er særlig å sørge for tilstrekkelig energi- , karbohydrat- og proteininntak.
DB170104 Mens det var representanter fra Energi- og miljøkomiteen på Stortinget som opprinnelig var invitert, møter nå både Høyre og Frp med sine parlamentariske ledere Harald Tom Nesvik og Trond Helleland.
DN170103 Aps energi- og miljøtalsmann på Stortinget, Terje Aasland, sier til VG at Ap kan åpne for flere fellinger av ulv enn det regjeringen nå vil tillate.
BT161005 Venstres Ola Elvestuen, leder for Stortinget energi- og miljøkomité, mener at også Norge nå er under større press, noe som bør få konsekvenser for neste års statsbudsjett.
SA160928 ( Kilde : SINTEF-rapport : Energi- og klimagassanalyse av isolasjonsmaterialer. ) ¶
FV160928 ( Kilde : SINTEF-rapport : Energi- og klimagassanalyse av isolasjonsmaterialer. ) ¶
BT160928 ( Kilde : SINTEF-rapport : Energi- og klimagassanalyse av isolasjonsmaterialer. ) ¶
AP160907 - Selv om det er en tidlig fase i prosessen, er det ikke i henhold til samarbeidsavtalen Regjeringen har med KrF og Venstre å legge til rette for oljevirksomhet i disse områdene, sier Elvestuen, som også leder Stortingets energi- og miljøkomité.
AP160518 Det kan se ut som regjeringen blåser i dette, sier partiets energi- og miljøpolitiske talskvinne Rigmor Andersen Eide.
FV160420 Landsbyen består av tre generasjoner hus, de nyeste er Aktivhus ( Gaia arkitekter ) - bygningskonsept for energi- og klimanøytrale løsninger.
SA160419 Landsbyen består av tre generasjoner hus, de nyeste er Aktivhus ( Gaia arkitekter ) - bygningskonsept for energi- og klimanøytrale løsninger.i ¶
BT160419 Landsbyen består av tre generasjoner hus, de nyeste er Aktivhus ( Gaia arkitekter ) - bygningskonsept for energi- og klimanøytrale løsninger.
AP160419 Landsbyen består av tre generasjoner hus, de nyeste er Aktivhus ( Gaia arkitekter ) - bygningskonsept for energi- og klimanøytrale løsninger.
AP160222 Immaterielle rettigheter som opphavsrettigheter, konkurransepolitikk, energi- og råvarespørsmål og kapitalbevegelser.
AP160220 Immaterielle rettigheter som opphavsrettigheter, konkurransepolitikk, energi- og råvarespørsmål og kapitalbevegelser.
DA160209 Paneldeltakere er Mímir Kristjánsson fra Klassekampen, Anna Serafima Kvam fra Miljøpartiet De Grønne og Tina Bru, stortingsrepresentant fra Rogalandsbenken og medlem i energi- og miljøkomiteen.
AP160121 På programmet for den svenske delegasjonen står også møter med utenriks - og forsvarskomiteen, energi- og miljøkomiteen og audiens hos kong Harald.
SA160114 Unngå store mengder energi- og fettrik mat før sengetid.
SA160114> Unngå store mengder energi- og fettrik mat før sengetid.
SA160114> target="avis" href= Unngå store mengder energi- og fettrik mat før sengetid.