AP171204 I en skål på laboratoriet vokste embryoene i en gelé som gjør at de får akkurat den samme tredimensjonale strukturen som embryoer danner i livmoren.
AP171204 Embryoene ble derfor destruert etter 13 dager, men forskerne uttalte at det teknisk sett nok var mulig at embryoene kunne vokse videre på laboratoriet i noen uker til.
AP171204 Embryoene så ut til å ha det like fint på laboratoriet som inni en livmor.
AP171204 Embryoene ble derfor destruert etter 13 dager, men forskerne uttalte at det teknisk sett nok var mulig at embryoene kunne vokse videre på laboratoriet i noen uker til.
DN170802 Forskerne ved Oregon Health & Science University lot de laboratorieskapte, redigerte embryoene utvikle seg noen få dager, inntil de utgjorde en håndfull celler.
DN170802 Drøyt 72 prosent av embryoene endte opp med å være fri for genmutasjonen som fører til sykdommen, ifølge forskerne.
DN170802 De laboratorieskapte, redigerte embryoene i studien fikk ikke utvikle seg lenger enn noen få dager, inntil de utgjorde en håndfull celler.
AP170802 Drøyt 72 prosent av embryoene endte opp med å være fri for genmutasjonen som fører til sykdommen, ifølge forskerne.
AP170802 De laboratorieskapte, redigerte embryoene i studien fikk ikke utvikle seg lenger enn noen få dager, inntil de utgjorde en håndfull celler.
AA170802 Drøyt 72 prosent av embryoene endte opp med å være fri for genmutasjonen som fører til sykdommen, ifølge forskerne.
AA170802 De laboratorieskapte, redigerte embryoene i studien fikk ikke utvikle seg lenger enn noen få dager, inntil de utgjorde en håndfull celler.
AP170424 Trenger regler ¶ Embryoene resulterte ikke i ferdige museunger, fordi forskerteamet ikke inkluderte den tredje type stamceller som gir opphav til plommesekken.
AP170424 Professor Magdalena Zernica-Goetz, som leder studien i Cambridge, forteller til den engelske avisen The Guardian at det var med stor ærefrykt hun observerte hvordan de syntetiske embryoene vokste på laboratoriet.
AP170424 Hva om man kan lage embryoene uten nervesystem, så de ikke kan føle smerte ?
AP170424 Forsøkene ble avbrutt på dag tretten for ikke å bryte fjortendagersgrensen, selv om embryoene fremdeles var levedyktige.
AP170424 De ønsker å bruke de syntetiske embryoene til å forske på den kritiske fasen i embryoutviklingen rett etter befruktning, en utvikling som i stor grad har vært et mysterium for forskere.
AP170424 De syntetiske embryoene kunne derfor ikke bli til levende dyr.
AP170424 Embryoene lages ved å kombinere to typer stamceller.
AP170227 Dette førte til at embryoene fikk et tomrom der bukspyttkjertelen skulle vært, som menneskestamcellene kunne fylle.
AP170206 Etter befruktning settes én ( eller to ) av de befruktede eggcellene ( embryoene ) inn i livmoren til mottageren, som på forhånd er blitt hormonstimulert slik at embryoet kan feste seg i livmorslimhinnen.
AP170206 De overtallige embryoene fryses ned og oppbevares til eventuelle fremtidige forsøk på å få barn.
AP170126 Så ble embryoene plassert i ei purke.
AP170126 Menneskecellene utgjorde bare en bitte liten del av hver embryo og embryoene ble dyrket i bare noen få uker, rapporterte forskerne torsdag.
AP170126 Forskerne som har dyrket menneskeceller i embryoene til griser, kaller det et første tidlig skritt på veien.
AP170118 Etter befruktning settes én ( eller to ) av de befruktede eggcellene ( embryoene ) inn i livmoren til mottageren, som på forhånd er blitt hormonstimulert slik at embryoet kan feste seg i livmorslimhinnen.
AP170118 De overtallige embryoene fryses ned og oppbevares til eventuelle fremtidige forsøk på å få barn.
AP170113 Etter befruktning settes én ( eller to ) av de befruktede eggcellene ( embryoene ) inn i livmoren til mottageren, som på forhånd er blitt hormonstimulert slik at embryoet kan feste seg i livmorslimhinnen.
AP170113 De overtallige embryoene fryses ned og oppbevares til eventuelle fremtidige forsøk på å få barn.
AP170110 Etter befruktning settes én ( eller to ) av de befruktede eggcellene ( embryoene ) inn i livmoren til mottageren, som på forhånd er blitt hormonstimulert slik at embryoet kan feste seg i livmorslimhinnen.
AP170110 De overtallige embryoene fryses ned og oppbevares til eventuelle fremtidige forsøk på å få barn.
AP170110 Etter befruktning settes én ( eller to ) av de befruktede eggcellene ( embryoene ) inn i livmoren til mottageren, som på forhånd er blitt hormonstimulert slik at embryoet kan feste seg i livmorslimhinnen.
AP170110 De overtallige embryoene fryses ned og oppbevares til eventuelle fremtidige forsøk på å få barn.
AP170110 Etter befruktning settes én ( eller to ) av de befruktede eggcellene ( embryoene ) inn i livmoren til mottageren, som på forhånd er blitt hormonstimulert slik at embryoet kan feste seg i livmorslimhinnen.
AP170110 De overtallige embryoene fryses ned og oppbevares til eventuelle fremtidige forsøk på å få barn.
AP170106 Etter befruktning settes én ( eller to ) av de befruktede eggcellene ( embryoene ) inn i livmoren til mottageren, som på forhånd er blitt hormonstimulert slik at embryoet kan feste seg i livmorslimhinnen.
AP170106 De overtallige embryoene fryses ned og oppbevares til eventuelle fremtidige forsøk på å få barn.
AP170106 Etter befruktning settes én ( eller to ) av de befruktede eggcellene ( embryoene ) inn i livmoren til mottageren, som på forhånd er blitt hormonstimulert slik at embryoet kan feste seg i livmorslimhinnen.
AP170106 De overtallige embryoene fryses ned og oppbevares til eventuelle fremtidige forsøk på å få barn.
AP170106 Etter befruktning settes én ( eller to ) av de befruktede eggcellene ( embryoene ) inn i livmoren til mottageren, som på forhånd er blitt hormonstimulert slik at embryoet kan feste seg i livmorslimhinnen.
AP170106 De overtallige embryoene fryses ned og oppbevares til eventuelle fremtidige forsøk på å få barn.
AP170105 Da risikerer vi at det ikke er lenge til det blir til kjøp og salg av mennesker, nemlig embryoene .
AP170105 Da risikerer vi at det ikke er lenge til det blir til kjøp og salg av mennesker, nemlig embryoene .
AP170104 Etter befruktning settes én ( eller to ) av de befruktede eggcellene ( embryoene ) inn i livmoren til mottageren, som på forhånd er blitt hormonstimulert slik at embryoet kan feste seg i livmorslimhinnen.
AP170104 De overtallige embryoene fryses ned og oppbevares til eventuelle fremtidige forsøk på å få barn.
AP170104 Etter befruktning settes én ( eller to ) av de befruktede eggcellene ( embryoene ) inn i livmoren til mottageren, som på forhånd er blitt hormonstimulert slik at embryoet kan feste seg i livmorslimhinnen.
AP170104 De overtallige embryoene fryses ned og oppbevares til eventuelle fremtidige forsøk på å få barn.
SA170103 Etter befruktning settes én ( eller to ) av de befruktede eggcellene ( embryoene ) inn i livmoren til mottageren, som på forhånd er blitt hormonstimulert slik at embryoet kan feste seg i livmorslimhinnen.
SA170103 De overtallige embryoene fryses ned og oppbevares til eventuelle fremtidige forsøk på å få barn.
FV170103 Etter befruktning settes én ( eller to ) av de befruktede eggcellene ( embryoene ) inn i livmoren til mottageren, som på forhånd er blitt hormonstimulert slik at embryoet kan feste seg i livmorslimhinnen.
FV170103 De overtallige embryoene fryses ned og oppbevares til eventuelle fremtidige forsøk på å få barn.
BT170103 Etter befruktning settes én ( eller to ) av de befruktede eggcellene ( embryoene ) inn i livmoren til mottageren, som på forhånd er blitt hormonstimulert slik at embryoet kan feste seg i livmorslimhinnen.
BT170103 De overtallige embryoene fryses ned og oppbevares til eventuelle fremtidige forsøk på å få barn.
AP170103 Etter befruktning settes én ( eller to ) av de befruktede eggcellene ( embryoene ) inn i livmoren til mottageren, som på forhånd er blitt hormonstimulert slik at embryoet kan feste seg i livmorslimhinnen.
AP170103 De overtallige embryoene fryses ned og oppbevares til eventuelle fremtidige forsøk på å få barn.
AP170103 Etter befruktning settes én ( eller to ) av de befruktede eggcellene ( embryoene ) inn i livmoren til mottageren, som på forhånd er blitt hormonstimulert slik at embryoet kan feste seg i livmorslimhinnen.
AP170103 De overtallige embryoene fryses ned og oppbevares til eventuelle fremtidige forsøk på å få barn.
AP170103 Etter befruktning settes én ( eller to ) av de befruktede eggcellene ( embryoene ) inn i livmoren til mottageren, som på forhånd er blitt hormonstimulert slik at embryoet kan feste seg i livmorslimhinnen.
AP170103 De overtallige embryoene fryses ned og oppbevares til eventuelle fremtidige forsøk på å få barn.