SA170904 Sp vil ikke åpne for eggdonasjon og embryodonasjon i Norge.
FV170904 Sp vil ikke åpne for eggdonasjon og embryodonasjon i Norge.
AP170904 Sp vil ikke åpne for eggdonasjon og embryodonasjon i Norge.
AP170616 Få land tillater embryodonasjon ( befruktet egg ) ¶
AA170616 * Få land tillater embryodonasjon ( befruktet egg ) ¶
AP170107 Embryodonasjon .
AP170107 Embryodonasjon .
AP170104 Embryodonasjon .
AP170104 Embryodonasjon .
SA170103 Ikke tillatt i Norge uten en medisinsk begrunnelse.i ¶ Embryodonasjon .
FV170103 Embryodonasjon .
BT170103 Embryodonasjon .
AP170103 Embryodonasjon .
AP170103 Embryodonasjon .
AP170103 Embryodonasjon .