DB170328 Vi mangler ikke lenger varetektsplasser og vedlikeholdsetterslepet er begynt å komme under kontroll, sier Elseth til Dagbladet og fortsetter : ¶
DB170328 Statssekretær Elseth opplyser at det har totalt siden avtaleinngåelsen blitt bevilget omlag 697 mill. kroner til bruk av fengselsplasser i Nederland.
DB170328 Ifølge Elseth i justisdepartementet, vil etableringen av tilsvarende plasser i Norge også kreve investeringer.
DB170328 Bakgrunnen for leie av fengselsplasser i Nederland er at vi har behov for mer fengselskapasitet for å unngå soningskø og for at politiet kan få de varetektsplassene de trenger, sa Elseth til NRK.
DB170328 Elseth sa til NRK samme dag at de skal sette seg inn i rapporten og lære av den.
DB170328 Elseth ( Frp ), statssekretær i Justisdepartementet, sier de fleste innsatte i Nederland er utenlandske statsborgere og forteller at flere av dem har utvisningsvedtak på seg, og skal dermed ikke tilbake til Norge.
SA170314 - Det er alvorlige funn vi må se nøye på og lære av, og også gå gjennom sammen med Kriminalomsorgsdirektoratet og Norgerhaven fengsel, sier statssekretær i Justisdepartementet, Anette Carnarius Elseth .
AA170314 - Det er alvorlige funn vi må se nøye på og lære av, og også gå gjennom sammen med Kriminalomsorgsdirektoratet og Norgerhaven fengsel, sier statssekretær i Justisdepartementet, Anette Carnarius Elseth .
AP170311 Fra venstre : Silje Molvik, Victoria Hovsten, Sandra Jacobsen Rollag og Ninni Ivonn Elseth .
AP170311 - Det er jo hyggelig at vi er sammen, særlig når Victoria er så hoppgæren, ler Ninni Ivonn Elseth .
AP160907 Du har fått hedersplassen i kantina på Elvebakken vgs, @konservativ ! pic.twitter.com/wNLRjdKfJB ¶ - egil eidheim elseth ( @egilee ) September 1, 2016 ¶
SA160809 Vi får også hjelp av markedet, at det er få prosjekter som settes i gang og at konkurransen dermed er stor, sier Elseth .
SA160809 Hvilken pris som skal til for at Utgard-feltet skal være lønnsomt, vil ikke Tom Elseth , Statoils prosjektdirektør for Utgard, ut med.
SA160809 Den første tildelingen vil skje allerede til høsten, med kontrakten for tilpasning av Sleipner-plattformen, sier Elseth .