DA170922 Elevtall
AA170828 - Det er kommet til nye skoler og flere er utvidet med høyere elevtall .
AA170619 I hovedinnlegget for Arbeiderpartiet argumenterer Trine Reitan for at omstilling i skolestrukturen er tvingende nødvendig på grunn av nedgang i elevtall , at nedgangen vil fortsette, og at det foreligger et sterkt investeringsbehov.
AP170522 Alle disse stillingene kommer på toppen av den kontinuerlige økningen i antall lærere på grunn av økende elevtall i Oslo.
SA170509 De mener et elevtall på 500 er gunstig.
SA170427 Etter flere år med lave elevtall , og etter bare fem elever er tatt opp til neste år, ser ikke styret noen mulighet for å fortsette driften.
VG170426 Skolen ble lagt ned mest fordi det ikke var utsikter til stigende elevtall , sier Lundgren.
VG170426 I fraflytting, sentralisering og synkende elevtall .
DA170420 Med et maks elevtall per lærer på 15 elever fra 1.-4. trinn og 20 elever fra 5.-10. trinn, viser KDs beregning at det vil gi 1.775 nye lærerårsverk fordelt på 146 kommuner, med en kostnadsramme på om lag 1,3 milliarder kroner i 2017-priser.
DA170420 Med et maks elevtall per lærer på 15 elever fra 1.-4. trinn og 20 elever fra 5.-10. trinn, viser KDs beregning at det vil gi 1.775 nye lærerårsverk fordelt på 146 kommuner, med en kostnadsramme på om lag 1,3 milliarder kroner i 2017-priser.
DA170417 | Tidenes elevtall for folkehøgskolene ¶
AA170417 | Tidenes elevtall for folkehøgskolene ¶
VG170321 I den norske skolehverdagen kan det være klasser og skoler som klarer seg helt fint med et større elevtall per lærer enn andre.
SA170226 « Nylund skole har i dag en rekke utfordringer som følge av høyt elevtall », skriver Arvid Berntsen og Liv Sand.
SA170226 Nylund skole har i dag en rekke utfordringer som følge av høyt elevtall .
NL160621 Campus modellen- Finnmark har hatt et gradvis synkende elevtall , noe som vil fortsette i årene fram mot 2020.
NL160531 Utviklingen tilsier at funksjonsfordeling og redusert elevtall vil føre til færre klasser.