DA171216 På 70-tallet ble kristendom tvunget på elevene , i dag skal religion i skolen dreie seg om kunnskapsformidling.
DA171216 Berettiget eller ei ; Nylund skole havnet i det nasjonale rampelyset etter at Aftenbladet slo stort opp at elevene måtte nynne « Deilig er jorden », og uttrykk som « jul » og « nisse » ble erstattet med såkalt verdinøytrale ord.
SA171018 Elevene lærer mer, de er mer til stede i klassen og flere fullfører videregående.
DA171018 Med ny ressursfordelingsmodell i grunnskolen får skolene mulighet til å bygge et sterkere lag rundt de elevene som trenger det mest.
DA171018 Dette vil helt klart forebygge utenforskap og sikre en bedre faglig og sosial utvikling fram mot at elevene begynner på videregående skole.
DA171018 - Selv om vi prioriterer skolene og elevene med de største behovene, har alle skoler i Oslo fått større handlingsrom med et rødgrønt byråd.
DA171018 - Fordi elevene begynner i skolen med et ulikt utgangspunkt, og får ulik støtte hjemmefra, kan vi ikke bruke det samme pengebeløpet på hver elev og hver skole.
DA171018 Hun forteller at skolen er opptatt av å motivere elevene til å fremme egne initiativer og ideer.
DA171018 Det er aldri sånn at vi voksne vet alt og har alt rett, selv om vi oftest har mer erfaring enn elevene .
DA171018 - Viktig å lytte til elevene
DA171018 - Her var det et prosjekt ved Os hvor de ønsket å se om én frukt i uka kunne hjelpe elevene til å lære bedre og mer, og det syns vi det var verdt å finne andre folkehelsemidler til å gjennomføre, sier Torp.
BT171018https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/GoRVQ/Trollet-i-sekken Vi vil ikke gi elevene klump i magen.
BT171018https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/GoRVQ/Trollet-i-sekken Vi tror en leksefri skole er det beste for elevene .
BT171018https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/GoRVQ/Trollet-i-sekken Vi mener at elevene vil yte bedre på skolen i en leksefri hverdag.
BT171018https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/GoRVQ/Trollet-i-sekken Som lærerstudenter har vi erfart at lekser kan ha dårlig innvirkning på elevene .
BT171018https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/GoRVQ/Trollet-i-sekken Nå går hun mot sekkene til elevene , og med en klump i magen legger hun trollene nedi, for hun vet at flere elever vil tape kampen mot trollet i dag.
BT171018https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/GoRVQ/Trollet-i-sekken Elevene vil ikke lenger ha angst for å møte opp på skolen på grunn av lekser.
BT171018https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/GoRVQ/Trollet-i-sekken Elevene stormer ut fra gangen.
SA171017https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/JVWmX/Elevene-far-fravar-for-a-ga-til-helsesoster Anders Minge ¶ | Elevene får fravær for å gå til helsesøster ¶
DB171017 Han fikk se elevene slå kraftig tilbake de siste ti minuttene før pause.
DA171017 Slik blir det enklere for elevene å finne sin nye rolle også.
BT171017https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/ojjkg/Krever-digitalt-loft-for-bergenselevene Tilfeldigheter avgjør om elevene blir digitale.
VG171016 Ved nevnte Bjørnholt Skole opplevde lærerne glassveggene rundt klasserommet som mer forstyrrende enn elevene .
VG171016 Tenåringer, elevers hjerner er under ombygging, og elevene er følsomme og sårbare i tenårene.
VG171016 Lærerens ytre betingelser, muligheter for å lykkes med å skape et læringsmiljø der også de elevene med lav mestringsfølelse og lite motivasjon kan oppleve læring, blir svekket når hele skolen gjøres til publikum for atferd som sporer av læringsaktiviteter.
VG171016 Lærere har mange samtaler med elever der fravær av publikum er viktig for å oppnå tillit, og for at elevene skal kunne « kaste masken », tre ut av elevrollen og kanskje til og med gråte om det føles nødvendig.
VG171016 Jo mer publikum, jo mer krevende blir det for læreren å få elevene til å konsentrere seg om aktivitet som fremmer læring, heller enn atferd som distraherer vekk fra læring.
VG171016 I ytterste konsekvens bidrar gjennomsiktige glassvegger til mindre læring for alle, men særlig for de svakeste og mest sårbare elevene .
VG171016 For å bygge gode relasjoner og kunne hjelpe elever i situasjoner de selv opplever som vanskelige på skolen eller i privatlivet, må læreren kunne ha gode, fortrolige samtaler med elevene .
VG171016 Elever med ADHD, Asperger eller elever som av psykiske årsaker har konsentrasjonsproblemer, blir forstyrret av distraksjoner de blir utsatt for fra elever som går forbi i gangen utenfor glassveggene, selv når de forbipasserende ikke ønsker å forstyrre, slik det store flertallet av elevene jo ikke ønsker å gjøre.
VG171016 Den andre bærende ideen blir forestillinger om skolen som en myldrende torgplass, et agora, der elevene kan sitte på kafé, skravle, observere andre og nyte livet.
SA171016 i Stavanger har fjernet orden- og oppførselskarakteren for å vise elevene tillit og for å roe ned presset.
SA171016 i Haugesund oppnår mer med dialog og tillit til elevene , enn med tidkrevende føringer av fravær og anmerkninger.
SA171016 Mange skoler gjør en glimrende jobb med å se elevene som hele mennesker og bidra til at de kommer seg gjennom løpet ut fra sine forutsetninger.
SA171016 I denne konteksten må vi bidra til at elevene våre i større grad oppsøker skolehelsetjenesten.
SA171016 Derfor mener vi at besøk hos skolehelsetjenesten ikke skal føres som fravær for elevene våre.
SA171016 poengterer, er det ofte de samme elevene som oppsøker begge tjenestene.
SA171016 Elevene reagerer positivt på slik tillit og yter bedre.
DB171016 Ifølge ham håndplukkes og rekrutteres de beste elevene som 17-åringer til « Byrå 121 », der de trenes opp til cyberkrigere.
DB171016 Et av prinsippene er at elevene skal vurdere seg selv og hverandre.
DB171016 HARRY POTTER : I bøkene og filmene om Harry Potter tar elevene Galtvortekspressen for å komme seg til Galtvort.
AP171016https://www.aftenposten.no/norge/i/PWwpb/450-skoleelever-pa-Junior-Tech--Kommer-roboter-til-a-lage-maten-min Her fikk de 450 elevene lære om hvordan fremtiden blir, sjakk og teknologi, hva som er vitsen med matte ( noen må jo lage robotene ! ) - og mye mer.
AP171016https://www.aftenposten.no/norge/i/PWwpb/450-skoleelever-pa-Junior-Tech--Kommer-roboter-til-a-lage-maten-min Før og etter arrangementet ville elevene snakke med roboten Pepper.
AP171016https://www.aftenposten.no/norge/i/PWwpb/450-skoleelever-pa-Junior-Tech--Kommer-roboter-til-a-lage-maten-min - Åååå, ropte alle elevene i salen da roboten Pepper kom på scenen under Junior Tech - barnas egen teknologikonferanse.
AA171016 Skolen der 14-åringen var elev, har også satt i verk flere tiltak overfor elevene .
AA171016 Elevundersøkelsen anslår at 6,3 prosent av elevene mobbes regelmessig. 50 prosent av disse elevene ble utsatt for både tradisjonell mobbing og digital mobbing.
AA171016 De psykiske helseplagene kan også gjøre elevene mer sårbare i forhold til hva de opplever som mobbing, og de kan dermed ha en lavere toleransegrense for hva de opplever som mobbing.
AA171016 Elevene må ha et faglig forsvarlig lavterskeltilbud - et likeverdig tilbud uavhengig av hvor de bor i landet.
AA171016 50 prosent av disse elevene ble utsatt for både tradisjonell mobbing og digital mobbing.
DB171015 Egenæs skal først ha reddet seg i land, men så svømt ut igjen for å prøve å redde elevene , som var flyktninger.
VG171014 Lærer Gunhild Egenæs ( 53 ) er savnet etter at hun forsøkte å redde de to elevene Aslan Mohamed Omer ( 19 ) og Mohamed Mahamud Abdi ( 20 ) som omkom i båtulykken på Seljordsvannet på torsdag.
DB171014 SÅRBARE : Politiet har begynt avhørene av elevene som var ombord i båten, selv om de fortsatt er i en sårbar situasjon.
VG171013 Hun bekrefter at elevene både hadde elev-tilknytning til voksenopplæringen og den videregående skolen.
VG171013 - Noen av elevene ved voksenopplæringen har et tilbud i høstferien, og disse har fått oppfølging fra kriseteam, sier Lillefaret.
VG171013 Elevene , som alle er flyktninger, er tilknyttet den interkommunale voksenopplæringen eller den videregående skolen i Lunde i Nome kommune.
DB171013 Den andre omkomne hadde noe familie i Bø og var i familie med tre av de andre elevene i båten.
DA171013 Den andre omkomne hadde noe familie i Bø og var i familie med tre av de andre elevene i båten.
DA171013 Ifølge Drammens Tidende, lå syklene til resten av klassen strødd under jernbanebrua etter ulykken, mens elevene var samlet i parken Holmennokken.
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Pk8X5/Fastlegene-blir-eldre_-og-farre-onsker-a-bli-fastlege-Legeforeningen-frykter-for-ordningen Snørrete ungdom : Elevene rant ned fastlegekontorene da skolene krevde attester ¶
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/i/lp83e/Skoleklasse-pa-sykkeltur--14-aring-omkom Kriseteamet følger også opp de andre elevene og ansatte ved skolen.
AA171013 Ifølge Drammens Tidende, lå syklene til resten av klassen strødd under jernbanebrua etter ulykken, mens elevene var samlet i parken Holmennokken.
AA171013 Den andre omkomne hadde noe familie i Bø og var i familie med tre av de andre elevene i båten.
VG171012 « Ubehagelige situasjoner og voldstrusler » : På denne skolen må elevene gjennom sikkerhetssluse ¶
VG171012 Samtidig er tilliten til myndighetene lav blant disse elevene , verst for elever med afrikansk bakgrunn.
VG171012 Han ble slått og sparket, og politiet mener det er disse tre jevnaldrende elevene som sto bak.
VG171012 Det er et problem at elevene ikke stoler på folk som skal hjelpe dem.
VG171012 Elevene hadde storefri.
DB171012 Privat tur ¶ Elevene er bosatt i Seljords nabokommune Bø.
DB171012 Vi ønsket heller ikke å ramse opp alt vi ønsker at elevene skal lære.
DB171012 Vi ønsker at lærerne skal ha frihet til å velge de pedagogiske metodene de mener er de beste for elevene .
DB171012 Sang og musikk i opplæringen gir elevene mulighet til å skape og utforske, få gode opplevelser og bidra til å utvikle identiteten deres.
DB171012 For skolen skal gi elevene historisk og kulturell innsikt.
DA171012 - KrF etterlyser forbedringer for familiene, flere lærere for de yngste elevene og menneskeverdstiltak mot sortering.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WQPpg/Her-er-11-budsjettforslag-som-KrF-og-Venstre-vil-vrake I tillegg foreslås det kutt i studiestøtten til elevene på totalt 11 millioner.
AA171012 Elevene skal være bosatt i Bø kommune - nabokommunen til Seljord hvor ulykken fant sted.
AA171012 - KrF etterlyser forbedringer for familiene, flere lærere for de yngste elevene og menneskeverdstiltak mot sortering.
VG171011 I løpet av de første årene må elevene lære det grunnleggende : Å lese, skrive og regne.
VG171011 Stømner, som kjenner mange av sakene, sier politiet de siste månedene har lagt vekt på å holde gjengangerne blant ungdommene og elevene under spesiell oppsikt.
VG171011 « Ubehagelige situasjoner og voldstrusler » : På denne skolen må elevene gjennom sikkerhetssluse ¶
DB171011 - Det smalt som automatrifler, og elevene ble kjemperedde, sier rektor Nicolai Aass og forteller om elever som fikk panikk og gjemte seg.
DB171011 - De som gjorde dette må ha visst at elevene var der.
DB171011 Elevene hadde lagt seg, og da fire jenter måtte på do, så de noen som holdt på rett ved siden av teltet, legger Aass til overfor Dagbladet.
DB171011 Her ser vi Ingeborg Kindem ( tv ) i arbeid med å instruere noen av de unge elevene i korsang.
DA171011 Et sterkt team rundt elevene gir resultater, sier Rahman Chaudhry, som får støtte fra Aina Skjefstad Andersen, leder i Utdanningsforbundet Oslo : ¶
DA171011 KrF har også klare krav til økt satsing på flere lærere til de yngste elevene og at kontantstøtten gjøres mer fleksibel, slik at den kan kombineres med noe bruk av barnehage.
AP171011https://www.aftenposten.no/verden/i/0a0p6/Foreldrene-ga-lareren-en-konvolutt-med-penger-Dessverre-ga-de-altfor-lite-Da-ble-det-brak-pa-den-russiske-skolen Foreldrene vet at elevene er helt avhengig av offentlige ansattes velvilje og oppmerksomhet.
AP171011https://www.aftenposten.no/verden/i/0a0p6/Foreldrene-ga-lareren-en-konvolutt-med-penger-Dessverre-ga-de-altfor-lite-Da-ble-det-brak-pa-den-russiske-skolen Da truet hun med å vurdere elevene på nytt.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/i/Qd2QJ/Hastemote-om-skolevold-i-Oslo-skolen-hos-kunnskapsministeren - Men jeg er veldig opptatt av at vi da må sørge for at elevene ikke bare sendes ut av skolen, men blir fanget opp av en annen aktivitet, understreker han.
DB171010 Han fortalte hvordan regimet håndplukker og rekrutterer de beste elevene allerede som 17-åringer til « Byrå 121 » der de trenes opp til cyberkrigere.
AP171010https://www.aftenposten.no/verden/i/JVJJX/FN-rystet-over-egen-rapport-Over-halvparten-av-verdens-barn-larer-nesten-ingenting-pa-skolen . Også Verdensbanken har nylig publisert en rapport som sterkt advarer om at mange barn i fattige land går på skole uten å lære noe : Mens 99 prosent av elevene i Japan oppnår grunnleggende ferdigheter, er det bare syv prosent av skolebarn i Mali som klarer det samme.
AP171010https://www.aftenposten.no/norge/i/j6QMw/Skolen-skrotet-larebokene På Knappskog skule er elevene heldigitale.
AP171010https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/OG3eq/Ikke-tving-frem-engasjementet-jeg-ikke-har--Marcus-Andr-Opsal-Hop Skoleoppgaver krever ofte at elevene brenner for noe, skriver Marcus ( 16 ).
AP171010https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/L81oR/-Kantinen-kan-sikre-konsentrerte-skolebarn Hvis det er en lang skoledag, holder elevene ut hele dagen om de har spist en sunn og god lunsj.
AP171010https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/L81oR/-Kantinen-kan-sikre-konsentrerte-skolebarn Får mer energi ¶ Elevene får mye mer energi til timene, i gymmen blir de mer aktive og har nok energi til å gjøre så godt som de kan.
NL171009 Elevundersøkelsen anslår at 6,3% av elevene mobbes regelmessig. 50% av disse elevene ble utsatt for både tradisjonell mobbing og digital mobbing.
NL171009 De psykiske helseplagene kan også gjøre elevene mer sårbare i forhold til hva de opplever som mobbing, og de kan dermed ha en lavere toleransegrense for hva de opplever som mobbing.
NL171009 50% av disse elevene ble utsatt for både tradisjonell mobbing og digital mobbing.
DB171008 - Jeg skjønner at dette er vanskelig å avdekke, men man må ha samtaler med elevene .
DA171008 KrF har også klare krav til økt satsing på flere lærere til de yngste elevene .
AA171008 KrF har også klare krav til økt satsing på flere lærere til de yngste elevene .
VG171007 Da konfronterte skolen enkelte av elevene , fordi de merket at jeg var litt utenfor.
DB171007 Det var ikke før båndene mellom foreldre og skole ble styrket gjennom lovpålagte foreldreorganisasjoner på hver skole at bruken av rusmidler blant elevene på Island falt kraftig.
AA171007 Han håper at dette kan bli utført når elevene nå har høstferie.
AA171007 Da kan dusjene i beste fall være klare til bruk når elevene er tilbake på skolen.
AA171007 Elevene har kroppsøving i hallene, sier Johnny Nilssen, kommunalsjef for kultur og oppvekst.
AA171007 Jeg lar tvilen komme lærerne til gode, når jeg sitter igjen med et inntrykk av at de ikke bruker mye tid på å fortelle elevene noe om poteter.
VG171006 Elevene fortjener min maksimale oppmerksomhet.
SA171006 TRENGER FORSKNING : Eriksen mener det hittil at vært fokus hovedsakelig på hva læreren kan gjøre for å få en god relasjon med elevene, og mener det trengs forskning for å finne gode grep som også kan bedre relasjonen mellom elevene .
SA171006 TRENGER FORSKNING : Eriksen mener det hittil at vært fokus hovedsakelig på hva læreren kan gjøre for å få en god relasjon med elevene , og mener det trengs forskning for å finne gode grep som også kan bedre relasjonen mellom elevene.
SA171006 MOBBETALL : I Elevundersøkelsen fra 2016 svarer 6,3 prosent av elevene at de mobbes to - tre ganger i måneden eller oftere.
SA171006 Han eller hun ser på elevene som en positiv del av skolen og er opptatt av å forsterke god adferd.
SA171006 Eriksen påpeker at mangel på styring i klassen gjør at relasjonene mellom elevene kan bli ukontrollerte, og at mobbing dermed får mulighet til å blomstre opp.
SA171006 - Som lærer kan man for eksempel ikke alltid være til stede i friminuttene, og elevene kan enkelt stikke seg unna.
SA171006 - Med det mener vi virkemidler som gjør at elevene opptrer og oppfører seg på den måten man ønsker, sier Eriksen.
NL171006 De siste årene har vi sett at elevene lærer mer, de er mer til stede og flere gjennomfører videregående skole.
FV171006https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Skoleforsker-Disse-mobbetiltakene-fungerer-10639b.html TRENGER FORSKNING : Eriksen mener det hittil at vært fokus hovedsakelig på hva læreren kan gjøre for å få en god relasjon med elevene, og mener det trengs forskning for å finne gode grep som også kan bedre relasjonen mellom elevene .
FV171006https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Skoleforsker-Disse-mobbetiltakene-fungerer-10639b.html TRENGER FORSKNING : Eriksen mener det hittil at vært fokus hovedsakelig på hva læreren kan gjøre for å få en god relasjon med elevene , og mener det trengs forskning for å finne gode grep som også kan bedre relasjonen mellom elevene.
FV171006https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Skoleforsker-Disse-mobbetiltakene-fungerer-10639b.html MOBBETALL : I Elevundersøkelsen fra 2016 svarer 6,3 prosent av elevene at de mobbes to - tre ganger i måneden eller oftere.
FV171006https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Skoleforsker-Disse-mobbetiltakene-fungerer-10639b.html Han eller hun ser på elevene som en positiv del av skolen og er opptatt av å forsterke god adferd.
FV171006https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Skoleforsker-Disse-mobbetiltakene-fungerer-10639b.html Eriksen påpeker at mangel på styring i klassen gjør at relasjonene mellom elevene kan bli ukontrollerte, og at mobbing dermed får mulighet til å blomstre opp.
FV171006https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Skoleforsker-Disse-mobbetiltakene-fungerer-10639b.html - Som lærer kan man for eksempel ikke alltid være til stede i friminuttene, og elevene kan enkelt stikke seg unna.
FV171006https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Skoleforsker-Disse-mobbetiltakene-fungerer-10639b.html - Med det mener vi virkemidler som gjør at elevene opptrer og oppfører seg på den måten man ønsker, sier Eriksen.
DB171006 Elevene skal utvikle og lære seg digital dømmekraft, de skal kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser på en forsvarlig måte, og å ha et bevisst forhold til personvern og etisk bruk av internett, skriver Asheim i en e-post til Dagbladet.
DB171006 Han legger til at den overordnede delen av lærerplanen for skolen som ble fastsatt i høst, fastslår at elevene skal møte et variert spekter av kulturuttrykk i opplæringen.
DB171006 Det går utover elevene når det blir så tilfeldig, sier Kolaas.
DB171006 - Sang og musikk i opplæringen gir elevene mulighet til å skape og utforske, gode opplevelser og bidrar til deres identitetsutvikling.
BT171006https://www.bt.no/familieogoppvekst/Skoleforsker-Disse-mobbetiltakene-fungerer-10639b.html TRENGER FORSKNING : Eriksen mener det hittil at vært fokus hovedsakelig på hva læreren kan gjøre for å få en god relasjon med elevene, og mener det trengs forskning for å finne gode grep som også kan bedre relasjonen mellom elevene .
BT171006https://www.bt.no/familieogoppvekst/Skoleforsker-Disse-mobbetiltakene-fungerer-10639b.html TRENGER FORSKNING : Eriksen mener det hittil at vært fokus hovedsakelig på hva læreren kan gjøre for å få en god relasjon med elevene , og mener det trengs forskning for å finne gode grep som også kan bedre relasjonen mellom elevene.
BT171006https://www.bt.no/familieogoppvekst/Skoleforsker-Disse-mobbetiltakene-fungerer-10639b.html MOBBETALL : I Elevundersøkelsen fra 2016 svarer 6,3 prosent av elevene at de mobbes to - tre ganger i måneden eller oftere.
BT171006https://www.bt.no/familieogoppvekst/Skoleforsker-Disse-mobbetiltakene-fungerer-10639b.html Han eller hun ser på elevene som en positiv del av skolen og er opptatt av å forsterke god adferd.
BT171006https://www.bt.no/familieogoppvekst/Skoleforsker-Disse-mobbetiltakene-fungerer-10639b.html Eriksen påpeker at mangel på styring i klassen gjør at relasjonene mellom elevene kan bli ukontrollerte, og at mobbing dermed får mulighet til å blomstre opp.
BT171006https://www.bt.no/familieogoppvekst/Skoleforsker-Disse-mobbetiltakene-fungerer-10639b.html - Som lærer kan man for eksempel ikke alltid være til stede i friminuttene, og elevene kan enkelt stikke seg unna. 2.
BT171006https://www.bt.no/familieogoppvekst/Skoleforsker-Disse-mobbetiltakene-fungerer-10639b.html - Med det mener vi virkemidler som gjør at elevene opptrer og oppfører seg på den måten man ønsker, sier Eriksen.
AP171006https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Skoleforsker-Disse-mobbetiltakene-fungerer-10639b.html TRENGER FORSKNING : Eriksen mener det hittil at vært fokus hovedsakelig på hva læreren kan gjøre for å få en god relasjon med elevene, og mener det trengs forskning for å finne gode grep som også kan bedre relasjonen mellom elevene .
AP171006https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Skoleforsker-Disse-mobbetiltakene-fungerer-10639b.html TRENGER FORSKNING : Eriksen mener det hittil at vært fokus hovedsakelig på hva læreren kan gjøre for å få en god relasjon med elevene , og mener det trengs forskning for å finne gode grep som også kan bedre relasjonen mellom elevene.
AP171006https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Skoleforsker-Disse-mobbetiltakene-fungerer-10639b.html MOBBETALL : I Elevundersøkelsen fra 2016 svarer 6,3 prosent av elevene at de mobbes to - tre ganger i måneden eller oftere.
AP171006https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Skoleforsker-Disse-mobbetiltakene-fungerer-10639b.html Han eller hun ser på elevene som en positiv del av skolen og er opptatt av å forsterke god adferd.
AP171006https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Skoleforsker-Disse-mobbetiltakene-fungerer-10639b.html Eriksen påpeker at mangel på styring i klassen gjør at relasjonene mellom elevene kan bli ukontrollerte, og at mobbing dermed får mulighet til å blomstre opp.
AP171006https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Skoleforsker-Disse-mobbetiltakene-fungerer-10639b.html - Som lærer kan man for eksempel ikke alltid være til stede i friminuttene, og elevene kan enkelt stikke seg unna.
AP171006https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Skoleforsker-Disse-mobbetiltakene-fungerer-10639b.html - Med det mener vi virkemidler som gjør at elevene opptrer og oppfører seg på den måten man ønsker, sier Eriksen.
AA171006 Nettvett : De fikk seg noen vekkere, elevene ved Ranheim-skolene da Ole R.
AA171006 Mange av elevene var ferske brukere av Snapchat og Instagram.
VG171005 Han opplyser også at skolen har snakket med alle de involverte, og at det torsdag går ut informasjon til alle foreldre ved skolen, i tillegg til at temaet vil bli tatt opp med elevene på skolen.
VG171005 Fikk du med deg ? Elevene må gå gjennom sikkerhetssluse ¶
VG171005 | Sier nei til kamera-overvåking på voldsutsatte skoler ¶ Elevene selv og Venstres Abid Raja avviser bruk av video-overvåking på videregående skoler for å motvirke og avdekke vold og mobbing.
VG171005 Selv om en skole mener at en spesiell situasjon gir grunn til kameraovervåking, så må dette veies nøye opp mot personvernet for elevene , sier Marrable til VG.
VG171005 Her sammen med elevene Nicklas Melsom ( t.v. ) og Kevin Fossum.
VG171005 Skolen er en av flere som har fått oppmerksomhet etter vold, trusler og rus blant elevene de siste årene.
AP171005https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/v0RdL/Norskfaget-skaper-systematisk-skrivesperre--Nora-Dasnes Skolen lærer nemlig ikke elevene å skrive.
AP171005https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/2EWj4/Det-er-farlig-a-avfeie-voldsokningen-i-norsk-skole-som-enkelthendelser--Henrik-Asheim Vi skylder lærerne og elevene bedre.
AP171005https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/2EWj4/Det-er-farlig-a-avfeie-voldsokningen-i-norsk-skole-som-enkelthendelser--Henrik-Asheim Ifølge forskerne finnes det skoler i Oslo hvor mindre enn halvparten av elevene har tillit til ordensmakten, skriver Henrik Asheim.
VG171004 - Noen peker på at skoler med lave inntakskrav opplever en opphoping av de elevene som involveres i volds- og trusselsaker ?
AP171004https://www.aftenposten.no/osloby/i/8e0xr/Fersk-rapport-om-Gronland-Her-lever-60-prosent-av-barna-i-fattigdom Over 40 prosent av elevene på Vahl slutter på skolen - enten fordi familien flytter internt i Oslo eller at « barna reiser til hjemlandet » ¶
VG171003 Det var en mor som var i klassen og lærte orientering til elevene .
VG171003 Det gikk riktignok helt til september før ukeplanens første og/å-feil dukket opp da elevene hadde tilbrakt en dag i skogen med og artsbestemme insekter.
VG171003 Både lærerne og elevene .
DA171003 Uten både karakterer og eksamener evner folkehøgskolene å gi elevene lyst og motivasjonen til å lære videre, sier informasjonsrådgiver for Folkehøgskolene Marit Asheim. 80 skoler ¶ 7.640 elever begynte på de 80 folkehøgskolene som finnes i Norge i 2017.
AA171003 januar 2018 vil elevene fra Sjetne skole skysses i busser med setebelter.
AA171003 - Rådmannen og AtB hadde et møte i mandag, hvor AtB skisserte følgende løsning : En midlertidig løsning ut 2017 hvor elevene fra Sjetne skal kjøres langs en annen trasé med lavere fart, frem til busser med setebelter er på plass fra årrsskiftet 2017/18, sa kommunaldirektør for oppvekst og utdanning i Trondheim kommune, Camilla Trud Nereid, i formannskapsmøtet.
AA171003 januar 2018 vil elevene fra Sjetne skole skysses i busser som har setebelter, sa Nereid.
AA171003 Send inn til folk@adresseavisen.no ¶ | - Det er vel nettopp å sitte foran TV-en og spise ostepop elevene gjør, siden solidaritetsmarkeringen for Abbasi-familien må skje i skoletiden ¶
AA171003 Sandaune tenker også på elevene som støtter vedtaket om utvisning av Abbasi-søsknene.
AA171003 Når Christensen sier at det ikke vil gjøre det for de aller fleste elevene , gir hun dem en falsk forsikring.
AA171003 I dette tilfellet skapes en presedens der graden av « engasjement » blant elevene brukes som målestokk på om de skal få fri eller ikke, sier Sandaune og viser på nytt til at utvisningen av Abbasi-søsknene er et lovlig fattet vedtak.
AA171003 Han opplyser også at lærerne kommer til å møte som vanlig til sine timer og gi undervisning til elevene som møter opp.
AA171003 Fagleder Arne Ulset ved Thora Storm sier at skoleledelsen i utgangspunktet foreslo for elevene å legge demonstrasjonen til etter skoletid.
AA171003 Demonstrasjonen er lagt til klokken 11.30 og beregnet å ta en time, altså i midttimen for elevene ved Thora Storm.
AA171003 Christensen sier at alt fravær føres, men ser det samtidig som lite problematisk at elevene er bort fra skolen.
AA171003 - Men elevene får ikke fri, eventuelt fravær blir registrert ?
AA171003 - Jeg står ved det jeg har sagt, at redselen for konsekvenser ved å være borte et par timer er ubegrunnet for de aller fleste elevene .
AA171003 - Jeg håper det blir gjennomført ordinær undervisning for elevene som velger å bli igjen på skolen.
AA171003 - Jeg forstår at elevene ønsker størst mulig oppslutning, men det er ikke gitt at alle skoler har midttime klokken 11.30.
AA171003 - Er elevene så engasjert som de sier ?
AA171003 - Det er kanskje nettopp for å mobilisere flest mulig at elevene har ønsket demonstrasjonen lagt til midttimen, og det er vel en forståelig grunn ?
AA171003 - Dessuten, er elevene så engasjert som de sier ?
AA171003 - Dessuten, det at skoleledelse og elevråd engasjerer seg så klart i en enkeltsak, skaper et utilbørlig meningspress mot elevene .
AA171003 - De har vel ikke « engasjert seg aktivt », men i stedet måttet forholde seg til et engasjement og ønske fra elevene ?
AA171003 - Burde skoleledelsen nektet elevene å holde demonstrasjonen i midttimen ?
AA171003 " ABBASI STAYS " : Støtteplakaten elevene har laget til demonstrasjonen onsdag formiddag.
AA171003 Svar fra 422 norsklærere i ungdomsskolen viser at bare omkring 1 prosent av elevene i ungdomsskolen synger daglig.
AA171003 I videregående skole er det ingen av lærerne som svarer at elevene synger hver dag.
AA171003 De fleste lærere vil fortsatt synge med elevene på tross av dette, men det vil i større grad bli opp til hver enkelt lærer om han eller hun vil bruke tid på å synge.
VG171002 En venn av Romero sa at hun var « en søt og vakker kvinne » og at mange av elevene på skolen så opp til henne.
VG171002 Når det gjelder fritt skolevalg, så kan jeg ikke se at et alternativ der elevene går på den skolen de sokner til geografisk, vil føre til noen bedre fordeling av elevene , sier Asheim.
VG171002 Når det gjelder fritt skolevalg, så kan jeg ikke se at et alternativ der elevene går på den skolen de sokner til geografisk, vil føre til noen bedre fordeling av elevene, sier Asheim.
VG171002 Få med deg : Elevene må gå gjennom sikkerhetssluse ¶
VG171002 De elevene som har mye å slite med - gjør det ofte ikke så bra på skolen.
AA171002 Vi mener at å returnere dem til Afghanistan er ikke å sende dem hjem, men å sende dem til et land preget av krig, terror og frykt, sier elevene .
AA171002 Vi anser det som fantastisk positivt at elevene engasjerer seg.
AA171002 Starter på Torget klokken 11.30 ¶ Elevene har i tillegg til å mobilisere store elevgrupper, også satt sammen et bredt program for onsdagen.
AA171002 Skolens fagleder for elevdemokrati og skolemiljø, Arne Ulset, har aldri sett elevene så engasjerte.
AA171002 Selv om det nå er onsdagens markering som tar mye av oppmerksomheten, tenker elevene ved Thora Storms også på hvordan de kan jobbe videre med saken.
AA171002 Også blant de 475 elevene ved Rosenborg ungdomsskole mobiliseres det stort.
AA171002 Jeg synes det er flott at elevene engasjerer seg, sier Råberg.
AA171002 I tillegg er det viktig for elevene at alle som møter opp får vise sitt engasjement.
AA171002 Hun oppfordrer derfor lærere til å tenke kreativt, slik at elevene ikke får ugyldig fravær hvis de deltar.
AA171002 Hun har gitt elevene anledning til å delta på demonstrasjonen som foregår midt i skoledagen, men under forutsetning av at foreldrene synes det er greit.
AA171002 Heller ikke Råberg har tidligere opplevd et så sterkt samfunnsengasjement blant elevene .
AA171002 Elevrådet ved Trondheim Katedralskole regner med at 70 - 80 prosent av de 650 elevene vil delta.
AA171002 Det snakkes over 40 ulike språk blant elevene .
AA171002 - Fravær på en time eller to onsdag, vil for de aller, aller fleste videregående elevene ikke føre til at ti prosents-grensen overstiges og ramme standpunktkarakterene deres.
AA171002 - Dette er tydelig en sak som engasjerer elevene .
AA171002 - Derfor er det klart at elevene har vår støtte når de engasjerer seg.
AA171002 - Denne saken har berørt mange, ikke bare elevene ved Thora Storms skole, sier elevrådsleder Mona Elfareh.
AA171002 " Abbasi stays " : Støtteplakaten elevene har laget til demonstrasjonen onsdag.
AA171002 Elevene støttes av skoleledelsen ¶
AA171002 Elevene planlegger også en innsamlingsaksjon for den afghanske familien, og det skal leges film.
VG170930 Som er stolte over alle elevene som lykkes, og ulykkelige over dem som faller ut.
DB170930 - De akutte problemene på Stovner den siste tida har vært knyttet til slåsskamp og uro blant elevene .
DB170930 Hvordan skal vi rekke å være i forkant, når rådgiveren i Barnevakten kan forteller at det i en fjerdeklasse ble spredd lenker til pornosider blant elevene : 9-åringer !
AP170930https://www.aftenposten.no/norge/i/KdK1M/Gir-seksualundervisningen-i-skolen-strykkarakter Tidligere i år viste en annen undersøkelse fra TNS Gallup at 75 prosent av elevene har hatt mindre enn syv timers seksualundervisning i grunnskolen.
AP170930https://www.aftenposten.no/norge/i/KdK1M/Gir-seksualundervisningen-i-skolen-strykkarakter Snakker med elevene om overgrep ¶
AP170930https://www.aftenposten.no/norge/i/KdK1M/Gir-seksualundervisningen-i-skolen-strykkarakter Fakta : Dette skal elevene på ungdomsskolen kunne ¶
AP170930https://www.aftenposten.no/norge/i/KdK1M/Gir-seksualundervisningen-i-skolen-strykkarakter Da er det langt viktigere å gi elevene kunnskap om hvor grensene går, både for hva de blir med på og hva de deler.
AP170930https://www.aftenposten.no/norge/i/KdK1M/Gir-seksualundervisningen-i-skolen-strykkarakter - Vi må bli mye flinkere til å lære elevene å håndtere virkeligheten der ute.
AP170930https://www.aftenposten.no/norge/i/KdK1M/Gir-seksualundervisningen-i-skolen-strykkarakter - Mens jeg snakket med elevene om seksuell orientering, overgrep, billeddeling på nett og hvordan oppleve god sex.
AP170930https://www.aftenposten.no/norge/i/KdK1M/Gir-seksualundervisningen-i-skolen-strykkarakter - Elevene lærer å bruke kondom og beskytte seg mot sykdommer, men altfor lite om grensesetting.
DB170929 Forhåpentligvis har krigspensumet gitt elevene forståelse for at ofrene og deres bødler ble født med like mye latent ondskap og sadisme i seg.
DB170929 - Det gir et unikt innblikk i kjernen av det helvetet som utspant seg ¶ Elevene bør også gjøres oppmerksom på at de til enhver tid er omgitt av mennesker som i en eventuell framtidig konfliktsituasjon vil henfalle til nazisme ( eller en tilsvarende fordervet ideologi ), bare de får anledning og tror de kan slippe unna med det.
AP170929https://www.aftenposten.no/osloby/i/7bo6W/Politikere-innrommer-Saken-er-ikke-skikkelig-utredet_-men-Ruselokka-skole-rives-likevel En grunn er at det ikke var plass til alle elevene i en restaurert Ruseløkka skole.
VG170928 - Vi ønsker å bygge tillit til elevene ved å være på skolens arealer og ha en god dialog med dem som er der, sier hun.
SA170928https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Mistenker-du-at-barnet-ditt-blir-mobbet-Dette-er-tegnene-du-bor-se-etter-10518b.html Rundt 40 prosent av elevene som har blitt mobbet av andre elever, svarte at ingen voksne hadde kjennskap til mobbingen.
SA170928 Rundt 40 prosent av elevene som har blitt mobbet av andre elever, svarte at ingen voksne hadde kjennskap til mobbingen.
DB170928 Manglende mestring skaper frustrasjon, uro og konflikter blant elevene og gjør det vanskelig for lærerne å drive undervisning som er godt tilpasset alle, sier Wold.
DB170928 - De akutte problemene på Stovner den siste tida har vært knyttet til slåsskamp og uro blant elevene .
DB170928 Ifølge Oslo-rektoren har hyppige slåsskamper, alvorlige voldsepisoder og uro blant elevene over tid skapt et helt uholdbart arbeids- og læringsmiljø på skolen.
DA170928 Elevene på skolen rapporterer tross alt på snittet eller over snittet i Elevundersøkelsen at de trives, opplever mestring og har god motivasjon.
BT170928https://www.bt.no/familieogoppvekst/Mistenker-du-at-barnet-ditt-blir-mobbet-Dette-er-tegnene-du-bor-se-etter-10518b.html Rundt 40 prosent av elevene som har blitt mobbet av andre elever, svarte at ingen voksne hadde kjennskap til mobbingen.
AP170928https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Mistenker-du-at-barnet-ditt-blir-mobbet-Dette-er-tegnene-du-bor-se-etter-10518b.html Rundt 40 prosent av elevene som har blitt mobbet av andre elever, svarte at ingen voksne hadde kjennskap til mobbingen.
AA170928 Ifølge Oslo-rektoren har hyppige slåsskamper, alvorlige voldsepisoder og uro blant elevene over tid skapt et helt uholdbart arbeids- og læringsmiljø på skolen.
AA170928 Elevene rapporterer tross alt på snittet eller over snittet i Elevundersøkelsen på trivsel, mestring og motivasjon.
VG170927 Elevene ble sendt hjem av hensyn til sikkerheten, ¶
VG170927 NRK Østlandssendingen utroper aktivitetsskolene til budsjettvinner, hvor 60 prosent av elevene vil få et slikt tilbud fra neste år.
DA170927 Miljøarbeiderne på skolen er til stede og snakker mye med elevene på en veldig bra måte - sånn at ingen trenger å føle seg som et dårlig menneske selv om de har gjort noe galt, forteller eleven, som ikke ønsker navnet sitt på trykk i avisen.
DA170927 Ifølge politiet ble en av elevene tatt med til legevakta for en nærmere legesjekk.
DA170927 Både skolen og elevene trenger foreldrenes engasjement, mener Hamna Majeed.
DA170927 Nå står bygget tomt, mens elevene daglig busses til Vollebekk.
DA170927 Kunnskapsministeren sier det er viktig å ha en skole som inkluderer alle elevene .
DA170927 Konstituert kunnskapsminister Henrik Asheim understreker viktigheten av å ha en skole som inkluderer alle elevene .
AP170927https://www.aftenposten.no/osloby/i/qG7Eg/Stovner-rektor-frykter-larere-kan-bli-ofre-for-vold Elevene ble sendt hjem av hensyn til sikkerheten, ¶
AA170927 Elevene ble sendt hjem av hensyn til sikkerheten, ¶
AA170927 Kunnskapsministeren sier det er viktig å ha en skole som inkluderer alle elevene .
AA170927 » I utgangspunktet er det jo bedre at lærerne og andre bruker tiden sammen med elevene og ikke på timeplantekniske finesser som endres annenhver time pga. fotografering eller foreldre som tenker at en time på ettermiddag er mer verdt enn alle timer ungene er på skolen i løpet av en uke.
AA170927 Mer debatt : De 500 elevene på Sjetne skole er blitt brikker i et uverdig svarteperspill ¶
AA170927 Les også : De 500 elevene på Sjetne skole er blitt brikker i et uverdig svarteperspill ¶
DB170926 Skolene har blitt drevet ut fra en sterk tro på målstyring, der omhyggelig ettersyn med skoler og lærere og hyppig testing av elevene har vært brukt for å sikre at progresjonen gjennom skolen skjer etter en fastsatt marsjtakt.
DB170926 Nyhetssakene om elever som trener på nasjonale prøver, om rektorer som belønnes når elevene gjør det godt på prøvene og om lærere som opplever at lojalitetskravene blir pinefullt harde har sørget for at et videre publikum med jevne mellomrom er blitt minnet om hva som kan skje når det å score høyt på en skala blir forførende, og dermed for førende.
DB170926 Det er ikke vanskelig å forstå beveggrunnene bak deler av målstyringen, der tanken er at nitide undersøkelser og rapporter kan føre til at man fanger opp skolebarn som ikke henger med på undervisningen, eller gjøre det mindre avgjørende om elevene har flaks eller uflaks med lærere.
DB170926 Mange opplever at Høyre har bedre svar enn Arbeiderpartiet på hvordan Norge skal skape flere jobber, hvordan elevene skal lære mer i skolen, hvordan helsevesenet skal bli bedre og hvordan forsvaret skal rustes opp.
DA170926 Ungdomsskolelærere er i dag heller bekymra for at elevene ikke er ute og henger, men heller sitter hjemme aleine, oppslukt i spill og sosiale medier.
AA170926 Vi ser fire konkrete resultater som går igjen fra skolene vi jobber med : Det er færre ungdommer uten en eneste venn, mindre hyppig mobbing, redusert rusmisbruk og mindre psykiske vansker blant elevene .
AA170926 I Elevundersøkelsen fra 2016 svarer 6,3 prosent av elevene at de mobbes to - tre ganger i måneden eller oftere.
AA170926 Støtter Ehsan : Elevene i klasse 10C ved Rosenborg skole slår ring om klassekameraten som trues med utkastelse.
AA170926 Les også : De 500 elevene på Sjetne skole er blitt brikker i et uverdig svarteperspill ¶
AA170925 | De 500 elevene på Sjetne skole er blitt brikker i et uverdig svarteperspill ¶
AA170925 De 500 elevene på Sjetne skole er blitt brikker i et uverdig svarteperspill mellom fylkeskommunen, kommunen og AtB om hvem som skal sitte igjen med merutgiftene ved å gi barna våre forsvarlig busstransport.
DB170923 « Dersom elevene eller foreldrene gir penger bør dette skje anonymt. (...
DA170922 Bare knapt 75 prosent av elevene fullfører og består skolen i Oslo.
DA170922 - Å ha små grupper, hvor vi kommer tett på elevene , sier verneombud Høibø.
DA170922 - Det skjer færre hendelser når man er tett med elevene .
AP170922https://www.aftenposten.no/osloby/i/L2Kg4/Oslo-skoler-som-sliter_-far-15-millioner-kroner-ekstra Pengene skal brukes for å bygge et sterkere apparat rundt elevene ved disse åtte skolene med blant annet flere miljøarbeidere, lærere og helsesøstre.
AP170922https://www.aftenposten.no/osloby/i/L2Kg4/Oslo-skoler-som-sliter_-far-15-millioner-kroner-ekstra Bare knapt 75 prosent av elevene fullfører og består den videregående skolen i Oslo.
AA170922 Bare knapt 75 prosent av elevene fullfører og består den videregående skolen i Oslo.
DB170921 - Det må være fortvilende for lærerne som må distribuere disse oppgavene til elevene , all den tid de jobber mot kroppspress, sier Rio og legger til : ¶
DA170921 - Det er mange av elevene våre som har en voldshistorikk - både fra tidligere skole og politi.
AP170921https://www.aftenposten.no/verden/i/kln2v/Landesorg-i-Mexico-etter-jordskjelv Elevene ved skolen er i aldersgruppen 3 til 14 år.
AA170921 Elevene ved skolen er i aldersgruppen 3 til 14 år.
AA170921 Vi fikk ut elevene og ansatte fort, og brannvesenet fikk raskt kontroll.
AA170921 Den første meldingen som gikk ut fra skolen var at elevene er permittert, deretter fulgte meldingen om at det ikke blir skole fredag på grunn av røyklukt i klasserommene.
AA170921 Alle elevene er evakuert fra skolen og de dimmiteres for resten av dagen, melder operasjonssentralen.
AA170921 Elevene ble evakuert.
AA170921 - Elevene får hente mobiltelefonenen sine i ettermiddag, mens annet utstyr de har blir liggende på skolen.
AA170921 Alle elevene er evakuert fra skolen og de dimmiteres for resten av dagen, melder operasjonssentralen.
AA170921 Elevene ble evakuert.
DB170920 En viktig satsing er forholdet til barn og unge, og skolenes evne til å tilby god helsefaglig undervisning kombinert med mat til elevene .
DB170920 Elevene ved Westerdals gikk til gruppesøksmål mot skolen, og Oslo tingrett slår fast at skolen har overfakturert elevene over en årrekke.
DB170920 - De er primært motivert av prinsippet om at en skole ikke skal kunne kreve en ulovlig høy pris av elevene sine, sa Andersen i retten.
DB170920 tiårsperiode for flere linjer som manglet godkjenning, at skolens eiere etter departementets oppfatning ulovlig overførte over 100 millioner kroner fra skoler som fikk statsstøtte til morselskapet slik at pengene ble fritatt for utbytteforbud, samt at skolen hadde tatt ulovlig mye skolepenger fra elevene .
DB170920 Elevene ved Westerdals gikk til gruppesøksmål mot skolen, og Oslo tingrett slår fast at skolen har overfakturert elevene over en årrekke.
DA170920 | Westerdals dømt til å betale tilbake nesten 30 millioner til tidligere elever ¶ Elevene ved Westerdals gikk til gruppesøksmål mot skolen, og Oslo tingrett slår fast at skolen har overfakturert elevene i en årrekke.
DA170920 Elevene ved Westerdals gikk til gruppesøksmål mot skolen, og Oslo tingrett slår fast at skolen har overfakturert elevene i en årrekke.
DA170920 - De er primært motivert av prinsippet om at en skole ikke skal kunne kreve en ulovlig høy pris av elevene sine, sa Andersen i retten.
AP170920https://www.aftenposten.no/osloby/i/51XEm/Knusende-dom-mot-Westerdals_-ma-tilbakebetale-nesten-30-millioner-kroner « Det kan ikke forventes at elevene uten noen nærmere foranledning skulle sette seg inn i skolens budsjetter, regnskaper og kommunikasjon med myndighetene for å få avklart om det ble innkrevd for meget i skolepenger », heter det i Oslo tingretts dom.
AP170920https://www.aftenposten.no/osloby/i/51XEm/Knusende-dom-mot-Westerdals_-ma-tilbakebetale-nesten-30-millioner-kroner Westerdals er dømt til å betale tilbake nesten 30 millioner kroner til de tidligere elevene som har saksøkt skolen.
AP170920https://www.aftenposten.no/osloby/i/51XEm/Knusende-dom-mot-Westerdals_-ma-tilbakebetale-nesten-30-millioner-kroner Oslo tingrett slår fast at skolen har overfakturert elevene sine i en årrekke.
AP170920https://www.aftenposten.no/osloby/i/51XEm/Knusende-dom-mot-Westerdals_-ma-tilbakebetale-nesten-30-millioner-kroner * Onsdag slo Oslo tingrett fast at skolen har overfakturert elevene i en årrekke.
AP170920https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/KoJn5/Helsesista---Jeg-vil-vise-folgerne-mine-at-jeg-kan-gjore-kleine-ting-og-fortsatt-ga-ut-pa-gaten-neste-dag Desember 2016 startet helsesøster Tale Maria Krohn Engvik sin egen Snapchat-konto for å ha mulighet til å gi elevene beskjed om når hun var tilgjengelig som helsesøster.
AA170920 | Westerdals dømt til å betale tilbake nesten 30 millioner kroner til tidligere elever ¶ Elevene ved Westerdals gikk til gruppesøksmål mot skolen, og Oslo tingrett slår fast at skolen har overfakturert elevene over en årrekke.
AA170920 Elevene ved Westerdals gikk til gruppesøksmål mot skolen, og Oslo tingrett slår fast at skolen har overfakturert elevene over en årrekke.
AA170920 - De er primært motivert av prinsippet om at en skole ikke skal kunne kreve en ulovlig høy pris av elevene sine, sa Andersen i retten.
AA170920 tiårsperiode for flere linjer som manglet godkjenning, at skolens eiere etter departementets oppfatning ulovlig overførte over 100 millioner kroner fra skoler som fikk statsstøtte til morselskapet slik at pengene ble fritatt for utbytteforbud, samt at skolen hadde tatt ulovlig mye skolepenger fra elevene .
AA170920 Nå vurderer elevene å klage på Økokrims henleggelse av bedragerisaken.
AA170920 Nå vil elevene se på mulighetene for å klage på Økokrims henleggelse av straffesaken mot skolen.
AA170920 Det kan gi uttelling for flere av de tidligere elevene som enten ikke har fått erstatning eller som fikk en avkorting i sitt krav av retten.
AA170920 - Krav på til sammen 3,5 millioner kroner ble derfor tatt ut av det sivile søksmålet de tidligere elevene rettet mot Westerdals fordi de lå lenger tilbake i tid enn de 13 årene som ordinær foreldelsesfrist gjelder.
AA170920 - De er primært motivert av prinsippet om at en skole ikke skal kunne kreve en ulovlig høy pris av elevene sine, sa Andersen i retten.
AA170920 tiårsperiode for flere linjer som manglet godkjenning, at skolens eiere etter departementets oppfatning ulovlig overførte over 100 millioner kroner fra skoler som fikk statsstøtte til morselskapet slik at pengene ble fritatt for utbytteforbud, samt at skolen hadde tatt ulovlig mye skolepenger fra elevene .
DA170919 Per i dag har vi ikke forslag på hvor disse elevene skal gå på skole.
DA170919 I juni tok elevene farvel med Ruseløkka skole for denne gang.
DA170919 I dag møter elevene opp hver morgen utenfor skolen, for å bli busset opp til nye Vollebekk skole.
DA170919 Det er mange av elevene våre som har en voldshistorikk - både fra tidligere skole og politi.
DA170919 Dagsavisen vet at felles for de to hendelsene på Stovner og Ulsrud videregående skole, er at lærere som har de to elevene i ordinær undervisning, opplever at de ikke er blitt informert om at de potensielt har å gjøre med elever som kan utgjøre en trussel mot deres egen eller elevers sikkerhet.
DA170918 - Jeg vil ikke kommentere denne saken spesielt, men generelt vil jeg si at vi ønsker å få informasjon om trusler rettet mot elever for å best mulig kunne ta vare på elevene våre, sier hun.
AA170918 Vår vurdering var at de 1500 solgte bøkene var fullt brukbare etter at elevene bruker 10 - 15 minutter på å skrive inn rettelsene.
AA170918 De videregående elevene måtte selv rette opp feilen.
AA170918 Ber elevene rette opp feilen ¶
AA170918 Elevene måtte rette opp feilen ¶
AP170917https://www.aftenposten.no/verden/i/waze1/Unggutter-pagrepet-etter-dodelig-skolebrann-i-Malaysia På grunn av metallstenger festet i vinduene, ble elevene innesperret i sovesalen.
AP170917https://www.aftenposten.no/norge/i/mAlL0/Mattebok-mangler-126-parenteser-Elevene-matte-rette-opp-feilen Vår vurdering var at de 1500 solgte bøkene var fullt brukbare etter at elevene bruker 10 - 15 minutter på å skrive inn rettelsene.
AP170917https://www.aftenposten.no/norge/i/mAlL0/Mattebok-mangler-126-parenteser-Elevene-matte-rette-opp-feilen De videregående elevene måtte selv rette opp feilen.
AP170917https://www.aftenposten.no/norge/i/mAlL0/Mattebok-mangler-126-parenteser-Elevene-matte-rette-opp-feilen Ber elevene rette opp feilen ¶
AP170917https://www.aftenposten.no/norge/i/mAlL0/Mattebok-mangler-126-parenteser-Elevene-matte-rette-opp-feilen Elevene måtte rette opp feilen ¶
VG170916 Elevene skal få utvikle evnen til kritisk tenkning.
VG170915 Claire og de to døtrene holdt seg inne i gymsalen sammen med de rundt 200 elevene ved skolen, mens politiet gjennomsøkte hele skolebygning.
DB170915 Derfor startet foreldrene innsamling til hvite busser-tur for elevene , deriblant noen av dem som var inne i nynazistmiljøet.
DA170915 Mål : Lærerne i Modum skal lære hvordan de best kan bidra til at elevene mestrer egne liv.
SA170914https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Skal-du-ta-sexpraten-med-ungdommen-din-Slik-gar-du-frem-10545b.html Hver gang ber de elevene skrive ned det de lurer på anonymt på en lapp for så å besvare spørsmålene muntlig.
SA170914 Hver gang ber de elevene skrive ned det de lurer på anonymt på en lapp for så å besvare spørsmålene muntlig.
FV170914https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Skal-du-ta-sexpraten-med-ungdommen-din-Slik-gar-du-frem-10545b.html Hver gang ber de elevene skrive ned det de lurer på anonymt på en lapp for så å besvare spørsmålene muntlig.
DB170914 Det elevene ønsket å vite, var kort oppsummert hvorfor Listhaug ikke likte dem, og om hun skulle sende dem ut av landet.
BT170914https://www.bt.no/familieogoppvekst/Skal-du-ta-sexpraten-med-ungdommen-din-Slik-gar-du-frem-10545b.html Hver gang ber de elevene skrive ned det de lurer på anonymt på en lapp for så å besvare spørsmålene muntlig.
AP170914https://www.aftenposten.no/verden/i/kkkML/Alternative-fr-Deutschland-blir-forste-ytre-hoyre-parti-i-den-tyske-Forbundsdagen-pa-56-ar Flyktningbarna begynner på skolen og hemmer de andre elevene .
AP170914https://www.aftenposten.no/verden/i/kkkML/AfD-blir-forste-ytre-hoyre-parti-i-den-tyske-Forbundsdagen-pa-56-ar Flyktningbarna begynner på skolen og hemmer de andre elevene .
AP170914https://www.aftenposten.no/verden/i/dyrLA/24-dode-i-brann-pa-en-skole-i-Malaysia Vitner sier til den malaysiske avisen The Star at naboer hørte elevene rope og skrike om hjelp.
AP170914https://www.aftenposten.no/verden/i/dyrLA/24-dode-i-brann-pa-en-skole-i-Malaysia Offisielle tjenestemenn opplyser til nyhetsbyrået AP at flere av de omkomne ble funnet liggende i en haug, som indikerer at det oppsto panikk blant elevene som prøvde å komme seg ut.
AP170914https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/Bg4gE/Kort-sagt_-fredag-15-september Vi har god grunn til å tro at økt læring er bra for elevene , vi vet mindre om hva forskjellig vurderingspraksis fører til.
AP170914https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Skal-du-ta-sexpraten-med-ungdommen-din-Slik-gar-du-frem-10545b.html Hver gang ber de elevene skrive ned det de lurer på anonymt på en lapp for så å besvare spørsmålene muntlig.
AA170914 Offisielle tjenestemenn opplyser til nyhetsbyrået AP at flere av de omkomne ble funnet liggende i en haug, som indikerer at det oppsto panikk blant elevene som prøvde å komme seg ut.
AA170914 Vitner sier til den malaysiske avisen The Star at naboer hørte elevene rope og skrike om hjelp.
AA170914 Singh sier at flere av de omkomne ble funnet liggende oppå hverandre, som kan tyde på at det oppsto panikk blant elevene som prøvde å komme seg ut.
AA170914 Ved å akseptere utfordringer kan elevene delta i spillet når som helst, konkurrere med medelever, repetere og slik lære mer.
AA170914 Med den nye appen kan lærere sende spillutfordringer til elevene som hjemmelekser, og elevene kan fortsette å spille, utfordre seg selv og andre, repetere og lære mer, uansett hvor de er.
AA170914 Med den nye appen kan lærere sende spillutfordringer til elevene som hjemmelekser, og elevene kan fortsette å spille, utfordre seg selv og andre, repetere og lære mer, uansett hvor de er.
AA170914 Med den nye Kahoot-appen kan lærere dele spillutfordringer med elevene sine, slik kan lekser bli morsommere.
AA170914 Lærere kan sende elevene lekser i form av spillutfordringer, enten via datamaskin eller direkte i appen.
AA170914 - Appen vil hjelpe og oppmuntre elevene til å tilegne seg pedagogisk materiale på en morsom og engasjerende måte, utenfor klasserommet eller på farten mellom aktiviteter, sier Erik Harrell som er administrerende direktør i Kahoot.
DB170913 Resultatet viste at elevene som hadde sterke vennskap i tenårene hadde mindre depressive symptomer, og høyere selvbilde.
DB170913 På slutten av studiet, da elevene var 25 år gamle, målte forskerne igjen deltakernes selvbilde, depressive symptomer, og sosiale angst.
DB170913 Elevene oppga hvem deres nærmeste venner var, og måtte fortelle om disse vennskapene.
AA170913 En av elevene på småskoletrinnet ved Sjetne skole ble tirsdag utsatt for en blotter.
AA170913 - Vi snakker med elevene når de kommer med et spørsmål rundt det.
AA170913 - Har dere snakket med elevene om hendelsen ?
DB170912 Det er ikke vanskelig å forstå dette standpunktet, samtidig som kritikerne hennes har et poeng i at det å utelate Mattie, bidrar til å gjøre elevene og lærerne mer sympatiske enn de ellers ville vært.
DB170912 Dette resulterte i at foreldre ved den mest prestisjetunge skolen i Riga protesterte mot å vise filmen « Total Eclipse » med Leonardo DiCaprio da elevene skulle lære om den franske poeten Rimbaud.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/i/62xk3/-Jeg-er-enormt-spent LÆRER : Torkil Åmland var mest opptatt av stortingsplassen sin da han møtte elevene sine på den kristne friskolen Danielsen tirsdag.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/i/62xk3/-Jeg-er-enormt-spent BT møtte Frp-politiker Åmland på formiddagen tirsdag, idet han skulle undervise elevene sine på Danielsen videregående skole om den industrielle revolusjon.
NL170911 Den samiske skolen har et spesielt ansvar for at elevene får opplæring med basis i samiske verdier, samisk språk, kultur og samfunnsliv.
DB170911 Flere lærere for de yngste elevene
DB170911 - Lekser forsterker forskjeller fordi det gjør elevene mer avhengig av hjelp fra foreldre.
VG170910 IKKE AKKURAT RØD : direktør i Metis Education, Trond Botnen er stolt av privatskolekjedens nye tilbud om nytt tilbud om personlig lærer for elevene .
VG170910 Det viktigste er at elevene får fremgang, sier Botnen til VG.
VG170910 - Vi gir elevene hver sin egen personlige lærer, eller PL.
VG170910 Elevene ønsker mer personlig hjelp.
VG170910 Christine Racine, avdelingleder ved spesialpedagogisk avdeling på Perspråten videregående, forteller at dette er et situasjon som gjelder for mange av elevene som går i den tilrettelagte klassen på skolen.
VG170910 - Det er spesielt leit hvis de andre elevene har kommet på plass, og hun må komme sent inn i timen.
AP170910https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/B8ede/Dagens-kortinnlegg--mandag-11-september I videregående skole kan elevene velge mellom tre matematikkfag i andre klasse : matematikk for realfag, for samfunnsfag, eller praktisk matematikk.
VG170909 Elevene som begynner å henge etter må få hjelp før de slutter å rekke opp hånden.
VG170909 Elevene lærer mer, de er mer til stede på skolen og flere fullfører VGS enn før.
AA170909 Vi vil sørge for at skolene har en helsesøster som er tilgjengelig og har tid, nok voksne som kan bekjempe mobbing og bidra til et bedre læringsmiljø og at elevene lærer om psykisk helse på skolen.
AA170909 Vi vil styrke de praktiske fagene og innføre en « praktisk skolesekk » der elevene kan bli kjent med ulike arbeidsoppgaver og arbeidsplasser.
AA170909 Både foreldre, elever og lærere sier at lærerne trenger mer tid til å se og hjelpe alle elevene .
AA170909 2000 av de nye lærerne skal øremerkes de yngste elevene , slik at vi kan nå målet om maks 15 elever per lærer.
AA170909 En god skole som gir elevene kunnskap og mestringsfølelse kommer ikke av seg selv.
DN170908 Krav om fysisk aktivitet, kulturtilbud, leksehjelp og en tydeligere kobling mellom aktivitetene på SFO/AKS og det elevene jobber med på skolen, er elementer Ap ser for seg blant nasjonale krav til innhold.
DB170908 ¶ DET GÅR BRA MED SKOLER MED MINORITETSANDEL : Men forskerne vokter seg for å konkludere om skolene der nesten alle elevene har innvandrerbakgrunn.
DB170908 Siden foreldrenes utdanningsnivå er det som påvirker barnas utdanningsnivå mer enn noe annet, gjør det det uhyre viktig at elevene som ikke har denne fordelen, blir sett og fulgt opp.
DB170908 Vi må spørre om utviklingen kan bidra til å skape økende forskjeller mellom elevene , mellom dem som synes å mestre denne skolehverdagen og dem som sliter.
DB170908 Dessverre viser våre utredninger at undervisningen ved mange skoler skjer etter metoder som gir elevene betydelige belastninger på kropp og sjel og som i sin virkning på kropp og følelser har fellestrekk med mobbing.
DA170908 Krav om fysisk aktivitet, kulturtilbud, leksehjelp og en tydeligere kobling mellom aktivitetene på SFO/AKS og det elevene jobber med på skolen, er elementer Ap ser for seg blant nasjonale krav til innhold.
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/MyQjE/--Du-skal-vare-godt-inne-i-skoledebatten-for-a-se-nyansene-mellom-Ap-og-Hoyre Den gjelder udokumentert fravær og går ut på at elevene ikke får karakter i faget hvis de er borte mer enn 10 prosent.
VG170907 NORHEIMSUND ( VG ) På Framnes kristne videregående skole får Knut Arild Hareide vite at 34,6 prosent av elevene stemte på KrF i skolevalget.
VG170907 Kommentar NORHEIMSUND ( VG ) På Framnes kristne videregående skole får Knut Arild Hareide vite at 34,6 prosent av elevene stemte på KrF i skolevalget.
NL170907 I år møtte førsteårs lærerstudentene på Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet elevene på universitetskolene i Tromsø første uke i semesteret !
DA170907 Skolevalgene er en indikator og vindmåler i forkant av valgene, og viktigheten understrekes ved at en tredel av elevene også har stemmerett 11. september.
AP170907https://www.aftenposten.no/verden/i/02ObG/Unge-prins-George-motte-opp-til-forste-skoledag-bare-fulgt-av-far_-prins-William Hun viste dem prinsens klasserom og skulle også introdusere prinsen for elevene .
AA170907 Hun viste dem prinsens klasserom og skulle også introdusere prinsen for elevene .
AA170907 For tiden går norske midler i fondet til ANDSF medisinske laboratorium, trening av piloter i luftforsvaret, uniformer, lønn til medarbeidere ved kontoret til den nasjonale sikkerhetsrådgiveren, hærens hundepatrulje, offisersbygg, samt rehabilitering av brakker for elevene ved
AA170907 42% av elevene på skolen er jenter, 21% på universitetet.
AA170907 Les hva rektorer i Trondheim mener om hvilken regjering som best gagner elevene ¶ 210 stemmer i 2013 ¶
VG170906 Venstre vil også gi skolene mulighet til å opprette egne valgfag etter hva lærerne har kompetanse i og hva elevene ønsker.
VG170906 Venstre vil gjøre overgangen mellom de ulike trinn enklere ved at elevene forberedes bedre gjennom undervisning og møte med nye lærer og skoler.
VG170906 Venstre vil frigjøre en time i uken fra byråkrati og psykososiale oppgaver til læring og tilstedeværelse for elevene for hver eneste lærer.
VG170906 Forskning viser at jo yngre elevene er, jo lettere har de for å lære språk.
VG170906 Det mest spesielle løftet til elevene er at 13.500 personer som fungerer som lærere uten å ha lærerutdanning, og som ikke tilfredsstiller ansettelseskravene, skal tvinges til utdanning eller fjernes.
VG170906 Det er så viktig at elevene har kvalifiserte lærere at det er en god investering.
NL170906 Den er innført av Høyres kunnskapsminister Røe Isaksen, men er upopulær blant elevene , og har vært et hett tema i valgdebattene ved de videregående skolene.
DN170906 Unge Høyre har stått veldig på for å forsvare fraværsreglene, som nok scorer litt høyere hos foreldrene enn hos elevene , sa Solberg.
DB170906 I disse viktige årene hvor man starter ferden fra ungdom til voksen mistet altså elevene muligheten til å lære verdens mest naturlige ting - at i arbeidslivet så forventer folk at du møter opp.
DB170906 Fraværsgrensa er ikke bare blitt en regel som er med på å lære elevene at oppmøte er et naturlig krav.
DB170906 Det er egentlig ganske underlig å tenke på, at for kort tid siden kunne elevene i videregående skole komme og gå som de ville.
DA170906 - Helsekøene går ned, elevene lærer mer i skolen og vi bygger vei og bane som aldri før.
DA170906 - Det begynner å bli ganske åpenbart at Ap mangler gode politiske svar på hvordan vi skal skape flere jobber, modernisere offentlig sektor, redusere helsekøene og sørge for at elevene lærer mer i skolen.
DA170906 Alle lærere skal være oppmerksomme på at vi får ivaretatt alle elevene våre, oppsummerer hun.
AP170906https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/yPb3E/Oslo-skolen-greier-a-lofte-bade-de-svake-og-sterke-elevene--Haakon-Riekeles-og-Mats-Kirkebirkeland | Oslo-skolen greier å løfte både de svake og sterke elevene Haakon Riekeles og Mats Kirkebirkeland ¶
AA170906 Ikke bare viser de at de ikke takler denne rollen, men de er også med på å skape uro og indre splid mellom lærerne og elevene .
AA170906 I en fersk undersøkelse sier over 60 prosent av lærerne i grunnskolen at de har fått dårligere tid til elevene de tre siste årene.
VG170905 Vi vet at skoler med overvekt av elever som sliter ikke har råd til å gi alle elevene forsvarlig opplæring.
VG170905 Mange av de elevene som gikk hele skolegangen sin i Høyres skole gikk det bra med - men for veldig mange gikk det også veldig dårlig.
DN170905 Arbeiderpartiet ender med en oppslutning på 27,8 prosent og blir dermed landets klart største parti blant elevene på norske videregående skoler.
DN170905 Andre partier får støtte fra 4,9 prosent av elevene , en tilbakegang på 1,9 prosentpoeng.
DB170905 Å gi barna verktøy i ung alder for å takle slik utfordringer, virker betimelig, og er interessant sett opp mot en annen av de samvittighetsfulle og påminnelsene elevene ifølge dette dokumentet bør få, som er skrevet i en omtenksom terapeuts tone : Om at både de selv og andre er sårbare og feilbarlige, og fortjener tilgivelse for mye.
DB170905 De handler blant annet om at elevene skal oppdras til kritisk tenkning, livsmestring og demokratisk deltagelse.
DA170905 Arbeiderpartiet ender med en oppslutning på 27,8 prosent og blir dermed landets klart største parti blant elevene på norske videregående skoler.
DA170905 Aps resultat er imidlertid langt bedre enn i 2013, da partiet fikk støtte fra 23 prosent av elevene .
DA170905 Andre partier får støtte fra 4,9 prosent av elevene , en tilbakegang på 1,9 prosentpoeng.
DA170905 - Vi vet at skolevalget ble krevende for Unge Høyre på grunn av fraværsgrensen som er langt mer populær blant foreldrene enn elevene .
DA170905 Arbeiderpartiet ender med en oppslutning på 27,8 prosent og blir dermed landets klart største parti blant elevene på norske videregående skoler.
DA170905 Aps resultat er imidlertid langt bedre enn i 2013, da partiet fikk støtte fra 23 prosent av elevene .
DA170905 Andre partier får støtte fra 4,9 prosent av elevene , en tilbakegang på 1,9 prosentpoeng.
DA170905 ( NTB ) ¶ | Elevene på videregående gikk for rødgrønt ¶
AP170905https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/724VB/Slik-stemte-Oslo-elevene-i-skolevalget Blant elevene ved Blindern videregående stemte ingen av skolens 720 stemmeberettigede elever på KrF.
AP170905https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/724VB/Slik-stemte-Oslo-elevene-i-skolevalget Arbeiderpartiet endte nasjonalt med en oppslutning på 27,8 prosent og blir landets største parti blant elevene på norske videregående skoler.
AP170905https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/724VB/Slik-stemte-Oslo-elevene-i-skolevalget Elevene ved Foss videregående skole stemte tirsdag under skolevalget.
AP170905https://www.aftenposten.no/norge/i/LKmqQ/Undersokelse-6-av-10-larere-har-mindre-tid-til-elevene | Undersøkelse : 6 av 10 lærere har mindre tid til elevene
AP170905https://www.aftenposten.no/norge/i/LKmqQ/Undersokelse-6-av-10-larere-har-mindre-tid-til-elevene Over 60 prosent av lærere i grunnskolen oppgir at de har fått « noe mindre » eller « mye mindre » tid til elevene enn de hadde for tre år siden, viser undersøkelse. 31 prosent av lærerne mener at de har « noe mindre » tid til oppfølging av elevene i dag enn det de hadde for tre år siden.
AP170905https://www.aftenposten.no/norge/i/LKmqQ/Undersokelse-6-av-10-larere-har-mindre-tid-til-elevene FOTO : Berit Roald / NTB scanpix ¶ 31 prosent mener at de har « noe mindre » tid til oppfølging av elevene i dag enn det de hadde for tre år siden.
AP170905https://www.aftenposten.no/norge/i/LKmqQ/Undersokelse-6-av-10-larere-har-mindre-tid-til-elevene Bare 5 prosent føler at de har fått mer tid til elevene , viser en undersøkelse Respons Analyse har utført for Utdanningsforbundet, skriver Klassekampen.
AP170905https://www.aftenposten.no/norge/i/LKmqQ/Undersokelse-6-av-10-larere-har-mindre-tid-til-elevene - Lærerne må selvsagt ha nok tid til å følge opp alle elevene sine.
AP170905https://www.aftenposten.no/norge/i/LKmqQ/Undersokelse-6-av-10-larere-har-mindre-tid-til-elevene 31 prosent av lærerne mener at de har « noe mindre » tid til oppfølging av elevene i dag enn det de hadde for tre år siden.
AP170905https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/VEaMJ/Oslo-skolen-bestar-ikke-lakmustesten-i-sosial-utjevning--Marianne-Nordli-Hansen-og-Jorn-Ljunggren Dersom historien om Oslo-skolens fortreffelighet skal opprettholdes, så innebærer det å se bort fra elevene på yrkesfag, skriver innleggsforfatterne.
AA170905 Målet med å la elevene delta i et prøvevalg, er å øke kunnskapen om og interessen for politikken.
AA170905 Arbeiderpartiet ender med en oppslutning på 27,8 prosent og blir dermed landets klart største parti blant elevene på norske videregående skoler.
AA170905 Aps resultat er imidlertid langt bedre enn i 2013, da partiet fikk støtte fra 23 prosent av elevene .
AA170905 Andre partier får støtte fra 4,9 prosent av elevene , en tilbakegang på 1,9 prosentpoeng.
VG170904 Fordi assisterende rektor ikke hadde med seg telefon, ba han en av elevene om å ta bilder slik at gjerningsmannen kunne identifiseres, sier Aadalen til VG.
VG170904 Han legger til at han så jenta bli knivstukket gjentatte ganger, og at elevene i klasserommet rømte ut gjennom vinduet.
VG170904 Etterpå ble elevene samlet gruppevis med sine lærere for å snakke sammen.
SA170904 Vi foreslår flere helsesøstre i skolen, mindre testing og mer variert læring samt flere praktiske og estetiske valgfag i skolen, for å fremme mestringsfølelse og ta mangfoldet blant elevene på alvor.
SA170904 AKS skal understøtte læringen i skolen og tilby fysisk aktivitet, kulturskoletime, kulturaktiviteter, andre fritidstilbud og leksehjelp - og samtidig gi elevene muligheter for lek.
FV170904https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Vi foreslår flere helsesøstre i skolen, mindre testing og mer variert læring samt flere praktiske og estetiske valgfag i skolen, for å fremme mestringsfølelse og ta mangfoldet blant elevene på alvor.
FV170904https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html AKS skal understøtte læringen i skolen og tilby fysisk aktivitet, kulturskoletime, kulturaktiviteter, andre fritidstilbud og leksehjelp - og samtidig gi elevene muligheter for lek.
DB170904 Noen av elevene varslet politiet, som rykket ut til bussen.
DB170904 Elevene varslet politiet.
DB170904 Hospiteringsordning 5,0 millioner kroner Hospiteringsordningen gir lærere som underviser elever i yrkesrettede programmer, mulighet til å hospitere ute i de bedriftene som elevene deres en dag kan komme til å jobbe i selv.
DB170904 En del av midlene skal gå til å arrangere skole-NM for elevene .
DB170904 Ifølge elevene var ikke den fornærmede jenta i klasserommet da gjerningsmannen kom.
DB170904 Dagbladet møter elevene som går på samme trinn som den fornærmede jenta utenfor hovedinngangen på skolen.
DB170904 Alle tre guttene sier at det er trist når sånne ting skjer, og tror at det vil være like mye prat om hendelsen når elevene møter til ny time i morgen tidlig.
DB170904 Flere skoleforskere, foreldre og lærere er alvorlig bekymret for skolehverdagen for de minste elevene .
AP170904https://www.aftenposten.no/norge/i/wWVBL/Jente-16-knivstukket-av-19-aring-pa-skole-i-Lier- Stubberud ønsker ikke å si noe om hendelsen, men bekrefter det elevene forteller og fastslår følgende : ¶
AP170904https://www.aftenposten.no/norge/i/wWVBL/Jente-16-knivstukket-av-19-aring-pa-skole-i-Lier- Innsatslederen sier flere av elevene og lærerne er sterkt preget, men at de blir ivaretatt av ambulansepersonell og kommunens kriseteam.
AP170904https://www.aftenposten.no/norge/i/wWVBL/Jente-16-knivstukket-av-19-aring-pa-skole-i-Lier- Alle elevene som var vitne til knivangrepet, ble avhørt av politiet og fikk oppfølging av kommunens kriseteam mandag ettermiddag.
AP170904https://www.aftenposten.no/norge/i/wWVBL/En-person-knivstukket-pa-skole-i-Lier Innsatslederen sier flere av elevene og lærerne er sterkt preget, men at de blir ivaretatt av ambulansepersonell og kommunens kriseteam.
AP170904https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/jGr6L/-Slik-kan-norsk-okonomi-fortsette-a-vokse--Erna-Solberg Frafallet i skolen går ned, elevene er mer til stede og lærer mer.
AP170904https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Vi foreslår flere helsesøstre i skolen, mindre testing og mer variert læring samt flere praktiske og estetiske valgfag i skolen, for å fremme mestringsfølelse og ta mangfoldet blant elevene på alvor.
AP170904https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html AKS skal understøtte læringen i skolen og tilby fysisk aktivitet, kulturskoletime, kulturaktiviteter, andre fritidstilbud og leksehjelp - og samtidig gi elevene muligheter for lek.
AA170904 Skolen, som har over 1.000 elever, er stengt i to uker og elevene er sendt hjem til foreldrene.
AA170904 Etter at elevene fra Kristiansund videregående skole skal ha misbrukt stoppsignalet, lot han rett og slett være å stoppe.
AA170904 Målet med å la elevene delta i et prøvevalg, er å øke kunnskapen om og interessen for politikken.
AA170904 Elevene får kun velge mellom stemmesedler med partinavn på og ikke lister med navn på kandidater.
AA170904 Stubberud ønsker ikke å si noe om hendelsen, men bekrefter det elevene forteller og fastslår følgende : ¶
AA170904 Alle elevene som var vitne til knivangrepet, ble avhørt av politiet og fikk oppfølging av kommunens kriseteam mandag ettermiddag.
DN170903https://www.dn.no/nyheter/2017/09/03/2020/Utdannelse/-mye-av-skolevalget-er-rettet-mot-a-sosialisere-ungdom-inn-i-en-norm-som-sier-at-det-er-viktig-a-delta-i-valg-men-som-ikke-sier-hvorfor Skolevalget har høy oppslutning, med rundt 80 prosent deltagelse, og det er ikke så rart når elevene blir fulgt av lærerne dit de skal stemme.
DN170903https://www.dn.no/nyheter/2017/09/03/2020/Utdannelse/-mye-av-skolevalget-er-rettet-mot-a-sosialisere-ungdom-inn-i-en-norm-som-sier-at-det-er-viktig-a-delta-i-valg-men-som-ikke-sier-hvorfor Mye av demokratiundervisningen i dag er knyttet til teori om demokratiet : Elevene lærer om antall representanter på Stortinget, antall politiske partier og hva som skiller dem.
DN170903https://www.dn.no/nyheter/2017/09/03/2020/Utdannelse/-mye-av-skolevalget-er-rettet-mot-a-sosialisere-ungdom-inn-i-en-norm-som-sier-at-det-er-viktig-a-delta-i-valg-men-som-ikke-sier-hvorfor Det er også en viktig del av demokratiopplæringen i skolen, og en arena der elevene får møte politikere. 2.
DA170903 Vi hører fra skolene at elevene er veldig engasjerte, sier Skjåk.
DA170903 Til forskjell fra de virkelige valgene, får ikke elevene lister med partienes kandidater.
AA170903 Vi hører fra skolene at elevene er veldig engasjerte, sier Skjåk.
AA170903 Til forskjell fra de virkelige valgene, får ikke elevene lister med partienes kandidater.
AA170903 Dette er allmenn enighet om at dette er viktig for elevene .
AA170903 | Elevene er det fremtidige kunstpublikummet ¶
AA170903 Elevene hører ekstremt mye på musikk utenfor skolehverdagen.
AA170903 Elevene er det fremtidige publikum.
NL170902 Vi i Arbeiderpartiet vil oppdatere utstyret slik at opplæringen på yrkesfagene blir mer relevant for det arbeidslivet elevene vil møte, og bruke én milliard på yrkesfagene.
NL170902 Men elevene våre på yrkesfag fortjener ei regjering som prioriterer dem.
NL170902 Hvordan skal vi kunne forvente at elevene våre skal ha den mest oppdaterte kompetansen når vi ikke legger til rette for at de skal få benytte moderne utstyr ?
DA170902 Tilknytningen til Norge er sterkere enn de nevnte, norske elevene og utstillingene i Norge.
AP170902https://www.aftenposten.no/osloby/i/aAKo7/I-denne-debatten-er-alt-lov Selv durkdrevne debattanter er nervøse før møtet med elevene på en av Oslos største yrkesskoler.
AP170902https://www.aftenposten.no/osloby/i/aAKo7/I-denne-debatten-er-alt-lov Johan Hertzberg presenterer politikken til Frp for elevene på Kuben vgs i Oslo : « Med Fremskrittspartiet er det ikke Toyotaen til Magdi.
AA170902 Høyre vil bruke pengene på innholdet i skolen, ikke varm mat til elevene .
VG170901 Samtidig viser elevundersøkelsen at de aller fleste elevene i Osloskolen trives og er motiverte, noe som er et veldig godt utgangspunkt for videre læring.
VG170901 Osloskolen er best i landet på å løfte de svakeste elevene .
VG170831 Vi vil i regjering starte opp med prøveordninger, hvor vi har som mål at alle elevene skal få dette tilbudet innen fire år, sier Støre, mens han spiser varm havregrøt sammen med elevene ved Nordberg skole i Oslo.
VG170831 Vi vil i regjering starte opp med prøveordninger, hvor vi har som mål at alle elevene skal få dette tilbudet innen fire år, sier Støre, mens han spiser varm havregrøt sammen med elevene ved Nordberg skole i Oslo.
VG170831 Det var en av de store sakene for SV i 2005, da daværende SV-leder, Kristin Halvorsen frontet en skolekampanje med gratis mat til elevene .
VG170831 Der får elevene gratis varm grøt torsdager, frokost fredager og middag etter skoletid på tirsdager, som en prøveordning.
DB170831 - Skepsisen er borte, nå benytter alle elevene våre seg av tilbudet, enten i form av halv- eller heldagsplass.
DA170831 Etter en leteaksjon har politiet tatt flere av ungdommene som skal ha truet elevene .
DA170831 En stor andel av byens minoritetsinnbyggere bor på Fjell, og mellom 70 og 80 prosent av elevene ved skolene i området har minoritetsbakgrunn.
AP170831https://www.aftenposten.no/osloby/i/WrozQ/-Fagre-lofter-til-Holmlia--men-ingen-penger Ved flere av skolene i bydelen har over 50 prosent av elevene behov for særskilt norskopplæring. 5,1 prosent av befolkningen var registrert arbeidsledige ved utgangen av juli 2017.
VG170830 Vi kan slå hardere ned på fravær slik at elevene møter opp og slik redusere frafall.
DB170830 Vi vet også fra forskning at flere av elevene som falt fra i videregående opplæring fortalte at de var utsatt for mobbing allerede i barnehagen.
DB170830 Med den ble skolenes plikt til å sikre at elevene har et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og andre krenkelser skjerpet.
DB170830 Det er på tide at barn i barnehager får en like sterk rett til et trygt og godt barnehagemiljø uten mobbing, som elevene nå har fått i skolen.
DB170830 Her er de sammen med elevene Max Kjus og Camilla Nagell Borgersen under et besøk på Bekkestua barneskole.
DA170830 « De som var konger og dronninger blant elevene var de kuleste, slik det er på alle videregående skoler.
DA170830 Nå er Forsøksgymnaset historie, mens elevene er blitt kjendiser.
DA170830 Likevel var Forsøksgymnaset velsignet med flere fantastiske lærere som har gitt elevene sine varige minner.
DA170830 Når du korrigerer for bakgrunnsvariabler som hvilke karakterer elevene har fra ungdomsskolen, ser vi store forskjeller mellom skoler, men ikke systematiske forskjeller mellom øst og vest, skriver han.
DA170830 - Ifølge forskerne er ikke Oslo bedre til å løfte elevene sine enn andre, samtidig som det er andre fylker som utmerker seg mer positivt.
DA170830 * De videregående skolene i Oslo samlet sett ligger svakt under eller på landsgjennomsnittet når det gjelder hvor gode skolene er til å sikre at elevene fullfører og består.
DA170830 Senest mandag skrev kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) følgende i et debattinnlegg i Dagbladet : « Under Høyre ble Oslo-skolene best i landet på å løfte elevene slik at Oslo-skolene hadde flest elever på øverste nivå (... ).
DA170830 Professor Thomas Nordahl fremhever at grunnskolen i Oslo gjør det bra på nasjonale prøver og grunnskolepoeng, og at de videregående skolene derfor vil ha noe mindre å gå på når de skal løfte elevene faglig.
DA170830 Noen skoler har et svært krevende elevgrunnlag, men gjør fortsatt en stor innsats for å få elevene til å prestere, fremholder forsker Martin Flatø.
DA170830 Han er en av tre forskere bak rapporten « Skolebidragsindikatorer i videregående skole », som har kartlagt den enkelte skoles bidrag til økt læringsutbytte hos elevene som et resultat av skolens innsats.
DA170830 Derimot ser vi at Hedmark og Møre og Romsdal er de to fylkene som hevder seg når det gjelder å få elevene til å fullføre og bestå videregående opplæring både på studieforberedende og yrkesfag, sier Flatø.
DA170830 - Likevel burde det vært mulig for Oslo å utjevne sosiale forskjeller og løfte elevene i videregående skole mer enn de gjør, mener Nordahl.
DA170830 * De videregående skolene i Oslo samlet sett ligger svakt under eller på landsgjennomsnittet når det gjelder hvor gode skolene er til å sikre at elevene fullfører og består.
AP170830https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/zm8zO/Dette-gikk-du-glipp-av-mens-Listhaug-var-i-Rinkeby Fortsetter utviklingen i dette tempoet, vil regjeringen være langt unna ambisjonen om at 90 prosent av elevene skal gjennomføre skolen innen 2030, sier han til NTB. 6.
AP170830https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/zm8zO/Dette-gikk-du-glipp-av-mens-Listhaug-var-i-Rinkeby 73 prosent av elevene som påbegynte videregående i 2011 hadde fullført innen utgangen av skoleåret 2015/16.
AA170830 Rundt åtte prosent av elevene er i kontakt med ordningen, og i tillegg deltar BUP i møter med skolenes elevtjenester og bidrar til at skolenes kunnskap om psykisk helse blir bedre.
AA170830 I dag er det skolehelsetjenesten som i hovedsak utgjør hjelpen elevene kan forvente å få.
VG170829 Skoleledelsen har styrket tilstedeværelsen av flere voksne utendørs for å ivareta elevenes sikkerhet slik at elevene kan fortsette å få være ute og leke, opplyser kommunen.
VG170829 - Elevene skremte bort ulven og den flyktet unna.
DN170829 att uberettiget statsstøtte i en tiårsperiode for flere linjer som manglet godkjenning, at skolens eiere ulovlig overførte over 100 millioner kroner fra skoler som fikk statsstøtte til morselskapet slik at pengene ble fritatt for utbytteforbud, samt at skolen hadde tatt ulovlig mye skolepenger fra elevene .
DN170829 - De er primært motivert av prinsippet om at en skole ikke skal kunne kreve en ulovlig høy pris av elevene sine, sier Andersen.
DN170829 | Rekordmange fullfører videregående ¶ 73 prosent av elevene som startet videregående opplæring i 2011, har fullført og bestått innen fem år.
DN170829 For elevene som startet i 2011, var økningen på 0,3 prosentpoeng fra året før.
DA170829 Tallene viser også at det fortsatt er store forskjeller mellom elevene som har tatt studieforberedende studieprogram, og de som har tatt yrkesfaglige. 86 prosent av elevene som tok studieforberedende, hadde bestått videregående innen fem år, mens tallet var 59 for de yrkesfaglige studieprogrammene.
DA170829 SV-leder Audun Lysbakken mener man må gjøre mer for disse elevene .
DA170829 Fortsetter utviklingen i dette tempoet, vil regjeringen være langt unna ambisjonen om at 90 prosent av elevene skal gjennomføre skolen innen 2030, mener Ap-nestleder Trond Giske.
DA170829 Av Andreas Løf ¶ 73 prosent av elevene som påbegynte videregående i 2011 hadde fullført innen utgangen av skoleåret 2015/16.
DA170829 86 prosent av elevene som tok studieforberedende, hadde bestått videregående innen fem år, mens tallet var 59 for de yrkesfaglige studieprogrammene.
AP170829https://www.aftenposten.no/osloby/i/02Llo/Westerdals-studenter-vurderer-nye-rettslige-skritt-mot-skolen - De er primært motivert av prinsippet om at en skole ikke skal kunne kreve en ulovlig høy pris av elevene sine, sier Andersen.
AA170829 Tallene viser også at det fortsatt er store forskjeller mellom elevene som har tatt studieforberedende studieprogram, og de som har tatt yrkesfaglige. 86 prosent av elevene som tok studieforberedende, hadde bestått videregående innen fem år, mens tallet var 59 for de yrkesfaglige studieprogrammene.
AA170829 SV-leder Audun Lysbakken mener man må gjøre mer for disse elevene .
AA170829 Fortsetter utviklingen i dette tempoet, vil regjeringen være langt unna ambisjonen om at 90 prosent av elevene skal gjennomføre skolen innen 2030, mener Ap-nestleder Trond Giske.
AA170829 86 prosent av elevene som tok studieforberedende, hadde bestått videregående innen fem år, mens tallet var 59 for de yrkesfaglige studieprogrammene.
AA170829 73 prosent av elevene som påbegynte videregående i 2011 hadde fullført innen utgangen av skoleåret 2015/16.
AA170829 Elevene lærer mer i skolen, og færre faller fra.
VG170828 I tillegg har et kriseteam snakket med elevene på den lokale skolen, der mange av barna så helikopteret suse forbi under leteaksjonen mandag morgen.
DB170828 Spørsmålet om hvordan skolen er innrettet er med andre ord minst like viktig som når elevene blir en del av den.
DB170828 Under Høyre ble Oslo-skolene ble best i landet på å løfte elevene slik at Oslo-skolene hadde flest elever på øverste nivå, uten eiendomsskatt.
DA170828 Vi vil utvikle en nasjonal standard for innhold, og gjøre dagens ordning om til en aktivitetsskole som i langt større grad understøtter og bygger videre på hva elevene lærer på skolen.
DA170828 Ap vil utvikle en nasjonal standard for innhold i SFO som i langt større grad understøtter og bygger videre på det elevene lærer i klasserommet.
AP170828https://www.aftenposten.no/viten/i/mJ5nv/Nei_-fravaret-i-videregaende-skole-var-ikke-spesielt-hoyt--Atle-Fretheim For mange var det dessuten et vektig argument at elevene har en moralsk plikt til å møte opp på skolen.
AP170828https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/yPgBg/Hver-fjerde-forsteklassing-kommer-ikke-til-a-fullfore-skolegangen-pa-normert-tid-Na-ma-vi-ta-tak-i-roten-til-problemet--Erik-Holden Si ;D-innlegg : Vi trenger lærere som har tid til alle elevene sine og som kan plukke opp de som sliter.
SA170826 Publikum kommer til å benytte samme hovedinngang til skolen / kulturscenen som elevene .
SA170826 Om formiddagen skal de samme lokalene være blant annet spiserom for elevene med bord og til sammen 250 stoler.
SA170826 Når elevene ikke er der.
DB170825 - Flere av foreldrene som ble kontaktet i fjor sa at de trodde festen var i regi av skolen for at elevene skulle bli bedre kjent.
DB170825 Ingen av de andre elevene gjør noe som helst forsøk på å stoppe den krakilske 16-åringen som hamrer løs mot lærerens overkropp.
DB170825 Han slår mange slag, mens de andre elevene ler av voldsepisoden.
DB170825 Flere av elevene er bevæpnet, og skolene opplever i større grad at de kommer til skolen med kniver, pistoler og andre dødelige våpen.
DB170825 En undersøkelse fra det amerikanske utdanningsdepartementet viser at rundt 10 prosent av lærerne har blitt utsatt for trusler fra elevene .
DB170825 Elevene ler av volden ¶
DA170825 - Skolene var blitt så populære at det ikke var plass til alle elevene som ønsket å gå der, forteller Tellevik Dahl.
DA170825 - Ressursene til skolene fordeles omvendt proporsjonalt med de ressursene elevene har med seg hjemmefra.
DA170825 - Dermed får elevene både et sterkere språkmiljø, mer faglig oppfølging og en større tilknytning til ulike fritidsaktiviteter, fremholder Tellevik Dahl.
DA170825 Elevene får 12 timer i uka etter skoletid - omtrent like mye som i Brooklyn, forteller Ap-byråd Tone Tellevik Dahl.
DA170825 Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre brukte en ropert da han snakket til elevene under landsfinalen i MatteMaraton på Teknisk museum i Oslo torsdag.
VG170824 VIL FORBY : Asker kommune vil ikke la elevene på norskkurs bruke burka og nikab.
NL170824 Summa summarum : Det er et helt klart forbedringspotensial generelt i det norske skoleverk, ikke bare i matematikk ! Elevene kan bli mer fokuserte, blant annet ved hjelp og støtte fra foreldre.
NL170824 Når man kommer til et kapittel man av erfaring vet er vanskelig, er det like greit å si nettopp dette til elevene .
NL170824 Er du i stand til å fleipe med deg selv og være ærlig overfor elevene er mye vunnet.
NL170824 Det er en kjent sak at deler av pensum er vanskeligere tilgjengelig for elevene .
DB170824 I og med at Westerdals overfor elevene ga uttrykk for at linjene hadde en nødvendig godkjenning, foreligger det en mangel når dette ikke er tilfelle, skriver Berger i sitt sluttinnlegg til retten.
DB170824 Det valgte to tredeler av elevene å akseptere, sier han.
DB170824 Vi vil ha lærere som har tid til å se elevene og at alle elever blir sett.
DB170824 Vi må sørge for at flest mulig får utbytte av den ordinære undervisningen, men da trengs det flere lærere slik at man klarer å følge opp de elevene som har litt ekstra læreutfordringer.
DB170824 Lærernorm er det mest treffsikre virkemiddelet for å hjelpe de mest sårbare elevene .
DB170824 Det er ren logikk at færre elever per lærer vil gi bedre oppfølging av de minste elevene .
DB170824 De tror tydeligvis at de vet bedre enn både lærerne, elevene , foreldrene, forskning og erfaring.
DB170824 Og sikkert like viktig - bedre støttefunksjoner på skolene, slik at lærerne har mer tid til å konsentrere seg om det vanskeligste av alt : å få elevene til å følge med.
DB170824 Det høres kanskje ikke mye ut, men bak dette tallet er det et urovekkende mønster : det er blant de som skal ta hånd om de aller yngste elevene , at fallet er størst.
DB170824 Ap lover 3000 flere lærere til de yngste elevene
DA170824 I og med at Westerdals overfor elevene ga uttrykk for at linjene hadde en nødvendig godkjenning, foreligger det en mangel når dette ikke er tilfelle, skriver Berger i sitt sluttinnlegg til retten.
DA170824 Det valgte to tredeler av elevene å akseptere, sier han.
AP170824https://www.aftenposten.no/norge/i/02pKJ/Westerdals-moter-470-tidligere-studenter-i-retten I og med at Westerdals overfor elevene ga uttrykk for at linjene hadde en nødvendig godkjenning, foreligger det en mangel når dette ikke er tilfelle, skriver Berger i sitt sluttinnlegg til retten.
AP170824https://www.aftenposten.no/norge/i/02pKJ/Westerdals-moter-470-tidligere-studenter-i-retten Det valgte to tredjedeler av elevene å akseptere, sier han.
AP170824https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/kk0eB/Vi-ma-utdanne-larerne-barna-trenger--Bjorn-Haugstad Jeg er enig med Jon Bakke når han i Aftenposten 17.8 skriver at en god lærer må kjenne faget og hvordan det skal formidles, vite hvordan klassen best kan formes og ledes og ha god kontakt med elevene .
DB170823 Lærerstudentene hans tror redslen for at det skla bli for mye barneoppdragelse, kan være noe av grunnen til at studentene velger å bli lærere for de eldste elevene framfor de minste.
DA170823 Men vi vet også at veldig mange lærere opplever at de ikke har tid nok til elevene sine.
DA170823 De fire siste årene har KrF jobbet knallhardt og systematisk for flere lærere til de yngste elevene .
DA170823 Da får flest mulig utbytte av den ordinære undervisningen og mulighet til å følge opp de elevene som har litt ekstra læreutfordringer.
DA170823 Men vi vet også at veldig mange lærere opplever at de ikke har tid nok til elevene sine.
DA170823 De fire siste årene har KrF jobbet knallhardt og systematisk for flere lærere til de yngste elevene .
DA170823 Da får flest mulig utbytte av den ordinære undervisningen og mulighet til å følge opp de elevene som har litt ekstra læreutfordringer.
DA170823 Vi har et tett og godt samarbeid og vet godt hvem de utfordrende elevene er og hvilke utfordringer skolene har, sier hun.
DA170823 - Det er også viktig å huske på at ungdommene vi snakker om her, som sliter med ulike utfordringer, tross alt bare er en liten andel av elevene i osloskolen, sier hun.
DA170823 * Utarbeide en felles mal for hvordan skolene skal møte disse elevene gjennom en samtale.
AP170823https://www.aftenposten.no/osloby/i/92Ka5/Hoyre-vil-ha-mer-politi_-videoovervaking-og-narkohunder-i-Oslo-skolen Ved enkelte Oslo-skoler har polititjenestemenn i flere år likevel drevet forebyggende kontroll med narkotikahund, men da etter skriftlig forhåndssamtykke fra elevene eller deres foreldre.
AP170823https://www.aftenposten.no/osloby/i/92Ka5/Hoyre-vil-ha-mer-politi_-videoovervaking-og-narkohunder-i-Oslo-skolen Politiet og skolen har heller ikke hatt adgang til å spørre disse elevene hvorfor de valgte å ikke bli med på kontrollen, går det frem av interne regler som det refereres til fra strategisk stab ved Oslo politidistrikt.
AA170823 - Vi har manglet nett, og elevene har ikke kunnet jobbe som vanlig på sin egen pc.
AA170823 - Hvordan har elevene reagert ?
VG170822 Vår oppgave er å ivareta elevene , sier Rønning.
VG170822 Inger Rønning, rektor ved Ekeberg barneskole, forteller til VG at elevene hadde time da ulykken inntraff ved 12.30-tiden, men at en av skoleklassene hadde noen uteaktiviteter.
VG170822 Ingen av elevene var i nærheten da flyet krasjet, skriver skolen i melding til alle de foresatte.
VG170822 Selv om karakterpresset er mindre uttalt, ser det ut til at Montessoripedagogikk kan gjøre elevene både mer skolesterke og sosiale ( Forskning.no ).
VG170822 På avslutningsdagen før sommerferien, kalte rektor frem de elevene som hadde fått ekstra mange seksere på vitnemålet.
VG170822 Kompetansemålene er like, karakterer brukes på ungdomstrinnet, og elevene skal gjennom eksamener.
VG170822 Disse elevene fikk blomster og ble gjort ekstra stas på.
VG170822 At elevene ikke taper faglig på at prestasjonspresset dempes, er et moment å ta med i den videre debatten.
DB170822 Skolen har informert om at ingen av elevene var i nærheten av styrtstedet, men flere kan ha sett at det gikk i bakken, skriver Tønsberg Blad.
DA170822 Så når rektor og assisterende rektor roper opp elevene , kan veien over gulvet bli litt for tøff for noen.
DA170822 Ordfører Marianne Borgen kommer, og alle elevene skal bidra med sang og dans.
DA170822 Men Bertelsen har 16 års erfaring i skolen, og snakker med lav stemme mens hun ber elevene om legge klossene vekk, og deler ut den aller første skoleoppgaven.
AP170822https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/ejEpl/Er-SFO-bare-et-venterom--Lillian-Gran Gjennom skolegangen er det overgangene som er vanskeligst for elevene .
VG170821 Og hvor skolen deres straffes ytterligere dersom disse elevene dropper ut i løpet av året, fordi stykkprisfinansieringen fordeler midler etter hvor mange elever skolen har.
VG170821 Det er en skole der de svakeste elevene ikke får den hjelpen de trenger, og der skolen får samme beløp per elev uavhengig av behov.
VG170821 Det er en skole der de mest ressurssterke skolene med de mest ressurssterke elevene også blir sittende igjen med mest penger, så de kan tilby variert undervisning og et godt kantinetilbud - mens elevene som har levd på ris hjemme den siste uka, og som møter sultne om morgen, på flere av skolene ikke får noe ekstra.
VG170821 Det er en skole der de mest ressurssterke skolene med de mest ressurssterke elevene også blir sittende igjen med mest penger, så de kan tilby variert undervisning og et godt kantinetilbud - mens elevene som har levd på ris hjemme den siste uka, og som møter sultne om morgen, på flere av skolene ikke får noe ekstra.
SA170821https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Eksperter--Stille-barn-trenger-hjelp-pa-lik-linje-med-utagerende-barn-10455b.html Spørreskjemaet ble fylt ut til samme tid av elevene i kontrollgruppen.
SA170821https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Eksperter--Stille-barn-trenger-hjelp-pa-lik-linje-med-utagerende-barn-10455b.html For å se om de løsningsfokuserte samtalene hadde effekt, ble det brukt standardiserte spørreskjemaer om mestringsforventning som elevene fylte ut før og etter at Løft-gruppene var avsluttet.
SA170821https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Eksperter--Stille-barn-trenger-hjelp-pa-lik-linje-med-utagerende-barn-10455b.html Elevene gikk i 7. klasse ( 12-13 år gamle ).
SA170821 Spørreskjemaet ble fylt ut til samme tid av elevene i kontrollgruppen.
SA170821 For å se om de løsningsfokuserte samtalene hadde effekt, ble det brukt standardiserte spørreskjemaer om mestringsforventning som elevene fylte ut før og etter at Løft-gruppene var avsluttet.
SA170821 Elevene gikk i 7. klasse ( 12-13 år gamle ).
NL170821 Overfylte klasserom gjør det vanskeligere for elevene å oppnå sosial tilhørighet og trygghet i skolehverdagen.
NL170821 De kan variere mye elevene imellom i en klasse.
DA170821 Elevene var i alderen 15 - 18 år.
BT170821https://www.bt.no/familieogoppvekst/Eksperter--Stille-barn-trenger-hjelp-pa-lik-linje-med-utagerende-barn-10455b.html Spørreskjemaet ble fylt ut til samme tid av elevene i kontrollgruppen.
BT170821https://www.bt.no/familieogoppvekst/Eksperter--Stille-barn-trenger-hjelp-pa-lik-linje-med-utagerende-barn-10455b.html For å se om de løsningsfokuserte samtalene hadde effekt, ble det brukt standardiserte spørreskjemaer om mestringsforventning som elevene fylte ut før og etter at Løft-gruppene var avsluttet.
BT170821https://www.bt.no/familieogoppvekst/Eksperter--Stille-barn-trenger-hjelp-pa-lik-linje-med-utagerende-barn-10455b.html Elevene gikk i 7. klasse ( 12-13 år gamle ).
AP170821https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/rQELa/Arbeiderpartiet-har-tiltakene-helsesostrene-etterlyser--Hoda-Imad Si ;D-innlegg : Her er syv tiltak som vil gjøre helsesøster mer tilgjengelig for elevene .
AP170821https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/rQELa/Arbeiderpartiet-har-tiltakene-helsesostrene-etterlyser--Hoda-Imad august kunne man lese om helsesøstrene « helsesista » Tale Maria Krohn Engvik og Kirsten Berge som etterlyste tiltak for å gjøre helsesøster mer tilgjengelig for elevene i skolen.
AP170821https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Eksperter--Stille-barn-trenger-hjelp-pa-lik-linje-med-utagerende-barn-10455b.html Spørreskjemaet ble fylt ut til samme tid av elevene i kontrollgruppen.
AP170821https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Eksperter--Stille-barn-trenger-hjelp-pa-lik-linje-med-utagerende-barn-10455b.html For å se om de løsningsfokuserte samtalene hadde effekt, ble det brukt standardiserte spørreskjemaer om mestringsforventning som elevene fylte ut før og etter at Løft-gruppene var avsluttet.
AP170821https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Eksperter--Stille-barn-trenger-hjelp-pa-lik-linje-med-utagerende-barn-10455b.html Elevene gikk i 7. klasse ( 12-13 år gamle ).
VG170820 For å hindre frafall må grunnleggende ferdigheter være på plass, og vi vil gi intensivopplæring mellom ungdomsskolen og videregående for å sikre at elevene har det grunnlaget de trenger for å lykkes med den videregående opplæringen, sier Tajik.
DA170820 - Gud bevare prevensjon og studielånet, sier Herbjørg Wassmo, i dag, som hun alltid sa det til elevene sine da hun var lærer.
DA170820 Kunnskapsministeren mener det vil gi elevene en opplevelse av at eksamen er mer rettferdig.
DA170820 Det skal nytte å si fra og regelverket skal virke for elevene , sier Isaksen.
DA170820 Elevene vil på denne måten sikres mest mulig lik praksis når det gjelder hvilke hjelpemidler de får bruke på eksamen.
DA170820 - Gud bevare prevensjon og studielånet, sier Herbjørg Wassmo, i dag, som hun alltid sa det til elevene sine da hun var lærer.
AP170820https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/EG4RA/Politikerne-snakker-om-tidlig-innsats-Denne-erfarne-lareren-mener-det-handler-om-n-ting--Det-er-enkel-matematikk Resept : Tidlig innsats for de yngste elevene .
AP170820https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/EG4RA/Politikerne-snakker-om-tidlig-innsats-Denne-erfarne-lareren-mener-det-handler-om-n-ting--Det-er-enkel-matematikk - Vi ser at vi klarer å løfte elevene rett etter tiltaket, men hvis man tar tiltaket bort, faller mange av elevene som strever med læring, tilbake i det gamle sporet.
AP170820https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/EG4RA/Politikerne-snakker-om-tidlig-innsats-Denne-erfarne-lareren-mener-det-handler-om-n-ting--Det-er-enkel-matematikk - Vi ser at vi klarer å løfte elevene rett etter tiltaket, men hvis man tar tiltaket bort, faller mange av elevene som strever med læring, tilbake i det gamle sporet.
AP170820https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/EG4RA/Politikerne-snakker-om-tidlig-innsats-Denne-erfarne-lareren-mener-det-handler-om-n-ting--Det-er-enkel-matematikk - For mange av elevene er det vedvarende innsats som gjelder.
AP170820https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/EG4RA/Politikerne-snakker-om-tidlig-innsats-Denne-erfarne-lareren-mener-det-handler-om-n-ting---Det-er-enkel-matematikk Resept : Tidlig innsats for de yngste elevene .
AP170820https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/EG4RA/Politikerne-snakker-om-tidlig-innsats-Denne-erfarne-lareren-mener-det-handler-om-n-ting---Det-er-enkel-matematikk - Vi ser at vi klarer å løfte elevene rett etter tiltaket, men hvis man tar tiltaket bort, faller mange av elevene som strever med læring, tilbake i det gamle sporet.
AP170820https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/EG4RA/Politikerne-snakker-om-tidlig-innsats-Denne-erfarne-lareren-mener-det-handler-om-n-ting---Det-er-enkel-matematikk - Vi ser at vi klarer å løfte elevene rett etter tiltaket, men hvis man tar tiltaket bort, faller mange av elevene som strever med læring, tilbake i det gamle sporet.
AP170820https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/EG4RA/Politikerne-snakker-om-tidlig-innsats-Denne-erfarne-lareren-mener-det-handler-om-n-ting---Det-er-enkel-matematikk - For mange av elevene er det vedvarende innsats som gjelder.
VG170819 Vi kan ikke ha det slik på vår skole ; her skal elevene føle seg trygge.
VG170819 Hun viser til at stykkprisfinansieringen, som Høyre innførte, favoriserer de elevene og de skolene som har mange elever med gode karakterer.
VG170819 Etter voldsepisoden på Etterstad i januar har skolen bevis : Et videokamera fanget opp de voldelige elevene da de gikk inn hovedinngangen og ut igjen.
VG170819 - Dermed får elevene med de største behovene færre lærere og et svakere lag av ressurspersoner rundt seg.
DB170819 Innføre en lærernorm for de yngste elevene og ansette 3000 flere lærere. 2.
DA170819 Videregående skoler i Bærum tar elevene med til Grønland i samfunnsfag-timen.
DA170819 - Jeg går jo selv på videregående og har hatt om de samme temaene som disse elevene , men har aldri gått ut for å oppleve noen safari.
DA170819 Hun var del av et tverrfaglig pedagogisk miljøteam som jobbet for å forebygge frafall, uro på skolen, og sikre et godt læringsmiljø for elevene .
DA170819 Det er ingenting feil med elevene eller lærerne, som gjør en god jobb.
DA170819 Elevene må søke seg til fagmiljøer de ønsker, og sånn sikre en mer heterogen sammensetning.
AP170819https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/WrLAQ/En-hilsen-til-landets-larere--Heidi-Granberg Noen av elevene vil kanskje trenge en ekstra varm mottagelse fordi ferien har vært vanskelig, og skolen er et fristed fra bekymringer.
AP170819https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/WrLAQ/En-hilsen-til-landets-larere--Heidi-Granberg Mange av elevene har mye på hjertet etter en lang og innholdsrik sommerferie, mens andre har gruet seg fordi de ikke har så mye å fortelle.
NL170818 Svikten må jo skyldes elevene som ikke kan tilpasse seg, ikke skolen, mener tydeligvis kommunens skoleledelse.
NL170818 Kommunen sender i stedet elevene til PPT for sakkyndig utredning.
NL170818 Hvor langt kommunen er kommet i forberedelsene til nytt skoleår for elevene det gjelder er ukjent.
NL170818 Dette kan få varige følger og konsekvenser for de aktuelle elevene .
NL170818 Elevene tvinges slik til å bevise sitt læreproblem gjennom « sakkyndig vurdering ».
DA170818 Å satse på elevene er å satse på framtiden.
DA170818 | Å satse på elevene er å satse på framtiden ¶
DA170818 Vi vil derfor innføre et nytt fremmedspråk i tillegg til engelsk fra femte trinn, mens elevene har best forutsetninger for å tilegne seg nye språk.
DA170818 Venstre vil gjøre overgangen mellom de ulike trinn enklere, ved at elevene forberedes bedre både gjennom undervisning, møte med nye lærer og skoler, tidligere informasjon om hvilke krav som stilles og bedre informasjonsflyt om de ulike elevers behov og utfordringer mellom ny og gammel skole og nye og gamle lærere.
DA170818 Venstre er på lag med elevene , og på lag med framtiden.
DA170818 Spesielt gjelder dette overgangen fra barnetrinnet til ungdomstrinnet, der elevene møter langt større krav til resultater, egen innsats og mestring, i tillegg til en ny skole, nye lærere og nye klassekamerater.
DA170818 Skolen må være like moderne og oppdatert som det elevene opplever hjemme.
DA170818 Jo yngre elevene er, jo lettere har de for å lære språk.
DA170818 Totalt utgjør avdeling for elevtjenester 11 - 12 personer som arbeider for å ivareta elevene , sier rektoren.
DA170818 Samtidig mener han det aller viktigste er at skolen har plikt til å sørge for at elevene er trygge : ¶
DA170818 Jeg opplever at med adgangskontroll føler elevene og ansatte seg trygge på ikke uvedkommende kommer inn på skolen.
DA170818 Derfor er det like viktig at dette bare ses på som tillegg til det som må være den viktigste innsatsen ; at man har lærere, helsesøster, psykologtjeneste og miljøteam rundt elevene .
DA170818 - Ved skolen arbeider vi tett med elevene for å ha gode relasjoner til hverandre og alle lærere har tilsyn 90 minutter i uka.
DA170818 - Det er et politisk ansvar å sørge for at elevene får en trygg og god opplæring.
DA170818 Videregående skoler i Bærum tar elevene med til Grønland i samfunnsfag-timen.
DA170818 Hun forteller at for de fleste av elevene blir det deres første tur til Grønland.
DA170818 FRISØR-SELFIE : Elevene tar en selfie i et frisørspeil på Grønland.
DA170818 FOTO : PRIVAT I klasserommene : Plakatene elevene lagde etter ekskursjonen hang i klasserom nesten hele skoleåret.
DA170818 - En helt annen verden ¶ - Elevene gjennomfører et rebusløp, om alt fra butikker og næringsvirksomhet, til navn på gater, sier Horntvedt om opplegget som er et samarbeid med Interkulturelt museum på Tøyen.
DA170818 Det som er fallitterklæringen er at vi har kommet dit en del steder at en føler at en må ha adgangskontroll ved norske skoler for at elevene skal være trygge, sier han.
DA170818 - De gjør det de mener er riktig for å beskytte elevene .
AP170818https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/QLm5P/Ungdomspartilederdebatten-Morgendagens-toppolitikere-om-fravarsgrense_-oljeboring-og-velferdskutt Vi gjør elevene en bjørnetjeneste hvis vi ikke har en grense.
AP170818https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/QLm5P/Ungdomspartilederdebatten-Morgendagens-toppolitikere-om-fravarsgrense_-oljeboring-og-velferdskutt - Vi må lytte til elevene og til lærerne.
AA170818 - Grunnen til dette er at vekterne opptrer i sivil, og sikkerhetstiltaket vil ikke lenger ha noen verdi dersom elevene er kjent med at det er vekter i sivil på skolen, skriver etatens kommunikasjonsavdeling i en epost til kringkasteren. ( ©NTB ) ¶
AA170818 Høyre applauderer kommuner som tilbyr skolemat til elevene , men de vil heller satse på tiltak som fremmer læringsutbytte framfor en nasjonal skolematordning.
AA170818 Han understreket samtidig at det er viktig å tilrettelegge for at elevene får gode spisepauser og faktisk spiser den maten de har med seg.
AA170818 Allikevel mener han at tiltak knyttet til videreutdanning av lærere og tidlig innsats blant elevene er viktigere enn en nasjonal innsats for skolemat.
AA170818 - Det er mange kommuner og skoleeiere som bidrar med frukt og skolematordninger, og det er helt fint, men som nasjonal innsats må vi legge vekt på det som gir elevene størst mulig læringsutbytte, slo Høyre-nestlederen fast.
DB170817 Leder i Elevorganisasjonen, Rahman Akhtar Chaudhry, reagerer på at elevene ikke ble tatt med i beslutningen : ¶
DB170817 - De kan ikke innføre adgangskontroll over sommeren, uten at elevene er blitt tatt med i beslutningsprosessen - det er helt klart kritikkverdig.
DA170817 Da skal et splitter nytt veggmaleri lyse opp skolegården til de over 300 elevene ved Tøyen skole.
AP170817https://www.aftenposten.no/norge/i/62nGO/Kunnskapsministeren-Fallitterklaring-med-adgangskontroll-pa-videregaende Det som er fallitterklæringen er at vi har kommet dit en del steder at en føler at en må ha adgangskontroll ved norske skoler for at elevene skal være trygge, sier Røe Isaksen.
AP170817https://www.aftenposten.no/norge/i/62nGO/Kunnskapsministeren-Fallitterklaring-med-adgangskontroll-pa-videregaende - De gjør det de mener er riktig for å beskytte elevene .
AA170817 Det som er fallitterklæringen er at vi har kommet dit en del steder at en føler at en må ha adgangskontroll ved norske skoler for at elevene skal være trygge, sier Røe Isaksen.
AA170817 - De gjør det de mener er riktig for å beskytte elevene .
AA170817 IKT-servicefaget inneholder i liten grad felles fag med elektrofaget, og lærerne erfarer at de elevene som kommer til IKT fra elektro har bevisst gjort et omvalg, og valgt seg bort fra elektro.
AA170817 IKT-bransjen varsler selv om behov for bredere og tyngre kompetanse hos de elevene som starter som lærlinger etter VG2, og et toårig kurs vil styrke faget i sin helhet.
AA170817 I oppdraget ble relevansen av den læringen som tilbys på videregående skole vektlagt : « Målet med gjennomgangen er at opplæringstilbudene skal bli mer relevante for arbeidslivet, at rekrutteringen er i tråd med arbeidslivets behov, og at elevene i større grad skal fullføre med fag/svennebrev eller yrkeskompetanse ».
VG170816 Leder for Elevorganisasjonen, Rahman Akhtar Chaudhry, reagerer på at elevene ikke er tatt med i beslutningsprosessen.
VG170816 Det nye adgangssystemet ble besluttet innført i sommer, uten at elevene var klar over det.
VG170816 - Jeg tror elevene blir veldig stolte av å ha nøkkel til egen skole.
SA170816 - Det aller viktigste er å gi elevene trygghet og tro på seg selv og egen verdi.
FV170816https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Fem-tips-til-foreldre-ved-skolestart-10459b.html - Det aller viktigste er å gi elevene trygghet og tro på seg selv og egen verdi.
DB170816 Ap lover 3000 flere lærere til de yngste elevene
DB170816 De må forpliktes til å gi elevene det tilbudet de har krav på.
DB170816 Ap lover 3000 flere lærere til de yngste elevene
DB170816 En betydelig økning av antallet lærere for de yngste elevene var blant Aps hovedpunkter da partileder Jonas Gahr Støre og nestleder Trond Giske la fram partiets valgløfter på Nordpolen skole i Oslo onsdag morgen.
DB170816 Kommuner med gode fagmiljøer som både gjør at elevene lærer mer, at de eldre opplever en omsorgstjeneste - men også gir kommunen mulighet til å bygge sterke sosiale sikkerhetsnett, så vi tar bedre vare på dem som faller utenfor.
DA170816 Selv om elevene skal føle seg trygge på skolen, er jeg bekymret for at denne type tiltak blir brukt istedenfor å styrke et godt psykososialt team rundt elevene .
DA170816 Selv om elevene skal føle seg trygge på skolen, er jeg bekymret for at denne type tiltak blir brukt istedenfor å styrke et godt psykososialt team rundt elevene.
DA170816 Men det kan ikke brukes som en erstatning for det viktigste ; et bredt sammensatt team rundt elevene , understreker Rahman Chaudhry er leder for Elervorganisasjonen.
DA170816 Ifølge siste Elevundersøkelse opplever nær ni prosent av elevene på Bjørnhold videregående skole å bli mobbet to-tre ganger i måneden eller oftere.
DA170816 Ødegården presiserer at kuttene nå var helt uunngåelige grep, for å sikre fagutdannet kompetanse til arbeidslivet i kommende år - og fortsatt tilgang på mange utdanningsprogram for elevene .
DA170816 Uansett er det en ulempe for elevene med større klasser.
AP170816https://www.aftenposten.no/osloby/i/qqzaz/Bjornholt-videregaende-skole-innforer-adgangskontroll-for-elever-og-ansatte » Hun reagerer på at skolen tok avgjørelsen over sommeren, uten å involvere eller informere elevene .
AP170816https://www.aftenposten.no/osloby/i/qqzaz/Bjornholt-videregaende-skole-innforer-adgangskontroll-for-elever-og-ansatte Han er i utgangspunktet ikke fremmed for at adgangskontroll kan være en god idé for å sikre elevene en trygg skolehverdag.
AP170816https://www.aftenposten.no/osloby/i/qqzaz/Bjornholt-videregaende-skole-innforer-adgangskontroll-for-elever-og-ansatte At elevene ikke ble involvert i beslutningen om adgangsportene, får lederen i Elevorganisasjonen, Rahman Akhtar Chaudhry, til å reagere.
AP170816https://www.aftenposten.no/osloby/i/qqzaz/Bjornholt-videregaende-skole-innforer-adgangskontroll-for-elever-og-ansatte - Jeg tror elevene blir veldig stolte av å ha nøkkel til egen skole.
AP170816https://www.aftenposten.no/osloby/i/qqzaz/Bjornholt-videregaende-skole-innforer-adgangskontroll-for-elever-og-ansatte - Det er dumt at elevene ikke er med på å bestemme om vi skulle ha adgangsporter.
AP170816https://www.aftenposten.no/osloby/i/qqzaz/Bjornholt-videregaende-skole-innforer-adgangskontroll-for-elever-og-ansatte - De kan ikke innføre adgangskontroll over sommeren, uten at elevene er blitt tatt med i beslutningsprosessen - det er helt klart kritikkverdig.
AP170816https://www.aftenposten.no/osloby/i/qqzaz/Bjornholt-videregaende-skole-innforer-adgangskontroll-for-elever-og-ansatte Elevene må få være med på å bestemme over sin egen skolehverdag.
AP170816https://www.aftenposten.no/osloby/i/6E2ae/Oslos-byrad-onsker-ikke-kommersielle-barnehager_-men-lar-mobilselskap-sponse-aktiviteter-for-elevene | Oslos byråd ønsker ikke kommersielle barnehager, men lar mobilselskap sponse aktiviteter for elevene
AP170816https://www.aftenposten.no/osloby/i/6E2ae/Oslos-byrad-onsker-ikke-kommersielle-barnehager_-men-lar-mobilselskap-sponse-aktiviteter-for-elevene Tone Tellevik Dahl ( Ap ), byråd for oppvekst og kunnskap, mener likevel det er uheldig at MyCall eller andre aktører får markedsføre seg overfor elevene .
AP170816https://www.aftenposten.no/osloby/i/6E2ae/Oslos-byrad-onsker-ikke-kommersielle-barnehager_-men-lar-mobilselskap-sponse-aktiviteter-for-elevene Aktivitetsskolen er unntatt fra lovbestemmelsen om reklame i skolen, men det er jo de samme elevene , sier Tellevik Dahl.
AP170816https://www.aftenposten.no/osloby/i/6E2ae/Oslos-byrad-onsker-ikke-kommersielle-barnehager_-men-lar-mobilselskap-sponse-aktiviteter-for-elevene - Det er veldig positivt at elevene for eksempel får gratis svømmekurs, men det er uheldig at det kommer så tydelig frem at det er MyCall som står bak.
AP170816https://www.aftenposten.no/osloby/i/6E2ae/Oslos-byrad-onsker-ikke-kommersielle-barnehager_-men-lar-mobilselskap-sponse-aktiviteter-for-elevene - Det er veldig positivt at elevene for eksempel får gratis svømmekurs, men det er uheldig at det kommer så tydelig frem at det er MyCall som står bak, sier Tone Tellevik Dahl ( Ap ), byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo.
AP170816https://www.aftenposten.no/norge/i/mqXmE/Ap-lover-3000-flere-larere-til-de-yngste-elevene | Ap lover 3.000 flere lærere til de yngste elevene
AP170816https://www.aftenposten.no/norge/i/mqXmE/Ap-lover-3000-flere-larere-til-de-yngste-elevene En betydelig økning av antallet lærere for de yngste elevene var blant Aps hovedpunkter da partileder Jonas Gahr Støre og nestleder Trond Giske la frem partiets valgløfter på Nordpolen skole i Oslo onsdag morgen.
AP170816https://www.aftenposten.no/norge/i/mqXmE/Ap-lover-3000-flere-larere-til-de-yngste-elevene Arbeiderpartiet ( Ap ) lover 3.000 flere lærere til elevene på 1. - 4. trinn dersom de vinner valget.
AP170816https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Fem-tips-til-foreldre-ved-skolestart-10459b.html - Det aller viktigste er å gi elevene trygghet og tro på seg selv og egen verdi.
AA170816 Lærerøkningen skal komme til elevene på 1. - 4. trinn dersom Arbeiderpartiet vinner valget.
AA170816 | Ap lover 3.000 flere lærere til de yngste elevene
AA170816 En betydelig økning av antallet lærere for de yngste elevene var blant Aps hovedpunkter da partileder Jonas Gahr Støre og nestleder Trond Giske la fram partiets valgløfter på Nordpolen skole i Oslo onsdag morgen.
AA170816 Arbeiderpartiet ( Ap ) lover 3.000 flere lærere til elevene på 1. - 4. trinn dersom de vinner valget.
DB170815 - Den ubegrensede muligheten til å forbedre vitnemålet er sløsing for samfunnet, fordi elevene tar opp fag de har og skulle ha lært seg i løpet av disse tre årene.
DA170815 I mellomtiden rådgir Rogaland fylkeskommune de søkende elevene .
AP170815https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/bVxqq/12-kjappe-om-12-brennbare-temaer-Kristian-Tonning-Riise De elevene som trenger mest å ha en grense, er de som ofte står i fare for å falle fra.
AA170815 Sist uke kom en undersøkelse av skoleforsker Thomas Nordahl som viste at 10 prosent av elevene fra 1. - 4. klasse mistrives og er lite motiverte for å gå på skolen.
AA170815 Hva slags skole er det elevene møter når det meste skal handle om lesing, skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter ?
AA170815 Hva gjør det med skolen og elevene at disse fagene har fått mindre plass og ofte undervises av lærere uten særlig kompetanse på feltet ?
VG170814 Læreren med ambisjoner om at elevene skal forstå Jung, og den tidligere kriminelle som alle indirekte mistenker.
DB170814 Utgiftene underveis på stedene elevene besøker kommer i tillegg.
DB170814 Skoleåret koster i overkant av 300.000 kroner i skolepenger for de norske elevene og 59.000 euro, omlag 550.000 kroner etter dagens kurs, for de utenlandske elevene .
DB170814 Skoleåret koster i overkant av 300.000 kroner i skolepenger for de norske elevene og 59.000 euro, omlag 550.000 kroner etter dagens kurs, for de utenlandske elevene.
DB170814 Selv om elevene betaler dyrt for skoleåret, har det imidlertid ikke vært fart i seilene rent økonomisk.
DB170814 Fullriggeren « Sørlandet » har nå gjennomført to skoleår med privatskolen A+ World Academy på laget, og Sommerstedt ser frem til å ta imot de nye elevene i slutten av august.
DB170814 Dermed blir ikke prisen veldig mye høyere enn et vanlig utvekslingsår der elevene bor hos vertsfamilier.
DB170814 - I dag er 80 prosent av elevene fra Norge, men på sikt er planen å få flere utenlandske elever.
AP170814https://www.aftenposten.no/norge/i/PV8y5/Undersokelse-Halvparten-av-skolene-har-ukvalifiserte-ansatte Skolelederne peker på mer tid til kjerneoppgavene ( undervisning/oppfølging av elevene ) som det viktigste tiltaket for å rekruttere og beholde lærere, deretter følger høyere lønn og færre elever pr. lærer ( økt lærertetthet ).
AP170814https://www.aftenposten.no/norge/i/PV8y5/Undersokelse-Halvparten-av-skolene-har-ukvalifiserte-ansatte Her må elevene lære tysk via Skype.
AP170814https://www.aftenposten.no/norge/i/PV8y5/Undersokelse-Halvparten-av-skolene-har-ukvalifiserte-ansatte Gullstandarden i norsk skole er at elevene skal ha en kvalifisert lærer med fordypning.
DB170813 Vurdering : - Ut fra forslaget høres det ut som elevene ikke får tilbud om intensivopplæring i dag.
DB170813 Høyres løfte 9 : - Elevene på småskoletrinnet skal ha rett til 20 min matpause sammen med en voksen.
AP170813https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/aVEpA/12-kjappe-om-12-brennbare-temaer-Ida-Lindtveit Fjerner vi karakteren, vil det gå sterkt utover undervisningen elevene får i sidemålet sitt, og dermed også mestringen. 4.
AP170813https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/aVEpA/12-kjappe-om-12-brennbare-temaer-Ida-Lindtveit Det er viktig å forberede elevene på dette. 10.
VG170812 - Vi er for flere lærere for de yngste elevene og har i perioder bevilget penger til 1800 flere lærere, men vi mener at det er viktigere å bruke pengene på tidlig innsats, mobbetiltak og videreutdanning av lærere.
DB170812 ¶ MEST AV ALT IDRETTSGLEDE : Kunnskapsrike Leif Olav Alnes med elevene sine.
AP170812https://www.aftenposten.no/osloby/i/1LJVB/Oslos-nabolag-Illevarslende-forskjeller-i-barnefattigdom Kommunen bidrar nå med gratis musikkundervisning og inviterer elevene til å delta i friluftsliv, og frivillige i Tøyen Sportsklubb tilbyr sportslige aktiviteter.
AP170812https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/RVwdx/12-kjappe-om-12-brennbare-temaer-Linn-Elise-Ohn-Mehlen Vi vil heller ha en mappevurdering, som går ut på elevene leverer arbeider de har gjort gjennom skoleåret, i en mappe som kan sendes ut til ekstern sensor. 10.
AP170812https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/RVwdx/12-kjappe-om-12-brennbare-temaer-Linn-Elise-Ohn-Mehlen Vi kan gjerne sette i gang tiltak mot høyt fravær og ha regler, men disse må bli til i dialog med elevene . 2.
AP170812https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/RVwdx/12-kjappe-om-12-brennbare-temaer-Linn-Elise-Ohn-Mehlen Eksamen er en utdatert og urettferdig vurderingsform som ikke viser hva elevene faktisk kan.
DB170811 Å finne ut hvordan elevene ligger an, er nødvendig for å vite hvem man skal gi tidlig innsats.
DB170811 Så kan dere være så snille og være de forbildene dere faktisk er, så jeg kan vise elevene mine gode eksempler på at politikk ikke er bare retorikk og skittent spill.
DA170811 Hun påpeker at mobbing og frafall henger sammen, så skal frafallsstatistikken forbedres, må elevene sikres gode skolemiljøer.
DN170810 Skolelederforbundet har hørt ulike eksempler på hvordan foreldre fokuserer på eget barn uten å tenke på hvilke konsekvenser det kan få for de andre elevene .
DN170810 Skolelederforbundet har hørt ulike eksempler på hvordan foreldre fokuserer på eget barn uten å tenke på hvilke konsekvenser det kan få for de andre elevene .
DB170810 Kommunalt selvstyre og ansvar er viktig, men det er viktigere at elevene får den læringen de skal ha.
DB170810 Håvard Tjora : - Et av de viktigste verktøyene vi kan gi elevene våre er gode lesestrategier Dagbladet Pluss ¶
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WVV4j/Vil-ha-3000-larerspesialister-Her-er-Hoyres-11-punkter-for-tidlig-innsats-i-skolen Tidlig innsats skal gi elevene hjelp « når det trengs, ikke når det er for sent » og sørge for at barna slipper å gå på « nederlag på nederlag ».
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WVV4j/Vil-ha-3000-larerspesialister-Her-er-Hoyres-11-punkter-for-tidlig-innsats-i-skolen Statsminister Erna Solberg, kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, helse- og omsorgsminister Bent Høie og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen presenterte en tidlig innsats-pakke som handler om alt fra å sikre elevene matpause til å få kommuner til å « banke på dører » for å få innvandrerbarn i barnehage.
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WVV4j/Vil-ha-3000-larerspesialister-Her-er-Hoyres-11-punkter-for-tidlig-innsats-i-skolen Partiets mål er at 90 prosent av elevene skal fullføre og bestå videregående skole innen 2030.
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WVV4j/Vil-ha-3000-larerspesialister-Her-er-Hoyres-11-punkter-for-tidlig-innsats-i-skolen De handler om å lovfeste skolers plikt til tidlig innsats, innføre en nedre grense for skolekvalitet på kommunenivå, gi kommuner plikt til å « banke på dører » for å få innvandrerbarn i barnehagen og sikre elevene 20 minutters matpause.
AA170810 - Vi må sette inn tiltakene før gapet mellom elevene blir for stort til å tas igjen, og da er de første årene spesielt viktig, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ).
DB170809 Årsaken til den unormalt korte skoledagen, var at de fleste elevene var fulle på det som er semesterets første skoledag.
DB170809 Det hører med til historien at ikke alle elevene var like bedugget da skoleklokka ringte i morges, men skolen konkluderte med at den lille håndfullen elever som var skikket for skolegang ikke var tilstrekkelig.
DB170809 Elevene , som i år er avgangselever ved skolen, hadde deltatt på en fest som heter « Gudenatten ».
SA170808 Det vitses mye når trener Leif Olav Alnes er sammen med elevene Karsten Warholm og Amalie Iuel.
BT170808https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/For-a-tenne-gullhapet-i-Karsten-Warholm_-holder-treneren-hans-en-tale-pa-engelsk-Den-handler-om-sauer-og-ulver-239944b.html Det vitses mye når trener Leif Olav Alnes er sammen med elevene Karsten Warholm og Amalie Iuel.
AP170808https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/For-a-tenne-gullhapet-i-Karsten-Warholm_-holder-treneren-hans-en-tale-pa-engelsk-Den-handler-om-sauer-og-ulver-239944b.html Det vitses mye når trener Leif Olav Alnes er sammen med elevene Karsten Warholm og Amalie Iuel.
DB170807 Faktisk er vi en av ganske få kommuner som tilbyr skolelunsj til elevene våre.
AP170807https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/nqX0n/12-kjappe-om-12-brennbare-temaer-Andrea-Sjovoll Fraværsgrensen er mistillit til elevene . 2.
VG170805 Tall fra denne regjeringsperioden viser at det må et regjeringsskifte til for at elevene skal få mer tid med læreren, mener Lysbakken.
VG170805 Stortingsrepresentant Anders Tyvand ( KrF ) mener det er helt opplagt at for store klasser får konsekvenser, og påpeker at det er de svakeste elevene det først og fremst går ut over.
VG170805 - Vi er for en lærernorm for de yngste elevene .
VG170804 | Her er Norges tøffeste lærer ¶ Elevene i klasse 5A på Vevelstadåsen skole i Ski kan slå seg på brystet over å ha Norges kanskje tøffeste lærer.
DB170804 Utredningene fylkesordføreren viser til, skal vise at flere skoler i mer grisgrendte strøk av Sør-Trøndelag vil oppleve at elevene rømmer til Trondheim for å gå på skole i stedet.
DB170804 Samtidig er det ifølge Følling eksempler på at elevene med de svakeste karakterene tvinges til å flytte å hybel når de skal gå på videregående - uten at hun vet hvor utbredt det er.
DB170804 Med denne ordningen kan elevene få gå det de har lyst til, sier Røe Isaksen.
DB170804 - Vi vet at det er veldig få som skal søke seg inn på studiespesialiserende ( allmennfag, journ.anm ) på prestisjeskoler i byen før det blir for dyrt å drive et bredt fagtilbud på distriktsskolene, og elevene som bor i distriktskommunene mister da tilbudet sitt på bekostning av påfunnet til en kunnskapsløs kunnskapsminister, som vil gjøre at vi ikke klarer å opprettholde den desentraliserte sko
DB170804 - Hvis man mener at alle elevene som går på den skolen går på en skole fordi de blir tvunget til det, er det en mye større problemstilling enn det som handler om fritt skolevalg, kvitterer Røe Isaksen.
DB170804 Til Dagbladet i går forsvarte han tvangen mot fylkene med at økt valgfrihet for elevene er viktigere enn fylkeskommunenes selvbestemmelsesrett.
DB170804 Det gir elevene fortrinnsrett til å gå på sin nærskole, altså skolen som er nærmest kommunen de bor i, ofte gjennom at de tildeles nærskolepoeng som plusses på karaktersnittet.
DB170804 De er mer opptatt av politikerne enn av elevene .
DB170804 - Hvis man mener at alle elevene som går på den skolen går på en skole fordi de blir tvunget til det, er det en mye større problemstilling enn det som handler om fritt skolevalg, sa Røe Isaksen.
DA170804 I tillegg vil Frp, dersom partiet blir sittende i regjering, blant annet jobbe for å bygge flere studentboliger, styrke skolehelsetjenesten, redusere skjemaveldet i skolen og gi elevene fritt skolevalg i hele landet, lover Jensen i forkant av frierferden i Moss.
BT170804https://www.bt.no/100Sport/sykkel/Skulle-overraske-elevene-med-telttur-til-sykkel-VM-Men-det-gikk-ikke-helt-etter-planen-239628b.html | Skulle overraske elevene med telttur til sykkel-VM.
BT170804https://www.bt.no/100Sport/sykkel/Skulle-overraske-elevene-med-telttur-til-sykkel-VM-Men-det-gikk-ikke-helt-etter-planen-239628b.html SYKKEL-VM : Her er noen av elevene som håper de kan få reise til Bergen og se på sykkel-VM.
AA170804 - Regjeringen vil lovfeste retten til tidlig innsats, og kommuner som ikke får det til vil staten gå inn for å hjelpe og sørge for at elevene får det nødvendige tilbudet, sier statsministeren.
AA170804 I tillegg vil Frp, dersom partiet blir sittende i regjering, blant annet jobbe for å bygge flere studentboliger, styrke skolehelsetjenesten, redusere skjemaveldet i skolen og gi elevene fritt skolevalg i hele landet, lover Jensen. ( ©NTB ) ¶
VG170803 Vi har lagd en beregning som viser at 71 prosent av nye lærere vil gå til 39 prosent av elevene .
VG170803 Og mener det er logisk at mindre klassestørrelse gir bedre oppfølging av de minste elevene .
VG170803 Men jeg stiller meg kritisk til at regjeringen i sin stortingsmelding om tidlig innsats vil ha skolene til å forplikte seg til en intensiv innsats for elevene som strever, men uten at det følger med personellmessige ressurser til dette, sier Akerø til VG.
SA170803 | Skulle overraske elevene med telttur til sykkel-VM.
SA170803 SYKKEL-VM : Her er noen av elevene som håper de kan få reise til Bergen og se på sykkel-VM.
DA170803 Bibelskolen fikk i vår grønt lys fra Utdanningsdirektoratet til å starte opp både helbredelsesskole og profetiskole, noe som innebærer at elevene kan søke om lånekassemidler.
AP170803https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Skulle-overraske-elevene-med-telttur-til-sykkel-VM-Men-det-gikk-ikke-helt-etter-planen-239628b.html | Skulle overraske elevene med telttur til sykkel-VM.
AP170803https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Skulle-overraske-elevene-med-telttur-til-sykkel-VM-Men-det-gikk-ikke-helt-etter-planen-239628b.html SYKKEL-VM : Her er noen av elevene som håper de kan få reise til Bergen og se på sykkel-VM.
AP170802https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4Pw5q/AUF-krever-at-Store-skroter-fravarsgrensen I partiprogrammet som ble vedtatt i vår, skriver Ap at partiet vil « erstatte regjeringens fraværsregler med et nytt nasjonalt regelverk som bidrar til mindre byråkrati, mer rettferdighet for elevene og økt gjennomføring ».
AP170802https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4Pw5q/AUF-krever-at-Store-skroter-fravarsgrensen * Mer enn 15 prosent udokumentert fravær : Elevene vil ikke få karakter i faget.
AP170802https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4Pw5q/AUF-krever-at-Store-skroter-fravarsgrensen * Mer enn 10 prosent : Elevene vil som hovedregel ikke få karakter i faget.
AP170802https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/mq2xL/Kort-sagt_-torsdag-3-august Pedagogikkprofessorene Glenn-Egil Torgersen og Herner Sæverot mener imidlertid at dette er « giftig pedagogikk » der målet er å « kue » elevene .
AP170802https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/mq2xL/Kort-sagt_-torsdag-3-august Fraværsgrensen virker ¶ Elevene i videregående skole er mye mindre borte enn før.
AP170802https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/018j0/Det-er-avgjorende-a-vare-til-stede-pa-skolen--Kaare-Skagen I en kronikk i Aftenposten skriver fagpedagogene Glenn-Egil Torgersen og Herner Sæverot at de nye fraværsreglene i videregående skole springer ut av en giftig pedagogikk fra 1800-tallet, og vil omskape elevene til tilpasningsdyktige, kuede arbeidsmaur.
AP170802https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/018j0/Det-er-avgjorende-a-vare-til-stede-pa-skolen--Kaare-Skagen Elevene har ikke full oversikt over sin egen kunnskapsutvikling.
AA170801 Elevene går på Steinerskolen og er ved Tunga gård i Bymarka.
NL170731 Ungene løper rundt i t-skjorter med påtrykket " NanoGagliato ", og tre av de ti elevene på den lokale ungdomsskolen skal nå videre på universitetet, drømmen er å jobbe med nanoteknologi.
AP170730https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/GVmpl/Isaksens-fravarsgrense-er-en-snarvei-losning-Noen-ma-rydde-opp-for-det-blir-for-sent--Saverot-og-Torgersen Her blir Røe Isaksen spurt ut om fraværsgrensen fra elevene Si;D-redaksjonen har fått spørsmål fra 360 elever om den omstridte fraværsgrensen kunnskapsministeren har satt i gang dette semesteret - følg utspørringen direkte her !
AP170730https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/GVmpl/Isaksens-fravarsgrense-er-en-snarvei-losning-Noen-ma-rydde-opp-for-det-blir-for-sent--Saverot-og-Torgersen Fraværsregelen framstår som et middel for at elevene skal ankomme arbeidslivet ferdig kuet fremfor dannet, skriver kronikkforfatterne.
DA170729 Reegård er veldig bekymret for utviklingen og mener elevene tar med seg de faglige svakhetene inn i videregående skole.
DA170729 Mye tyder derfor på at Kunnskapsløftet også har vært riktig for de svakeste elevene , svarer han.
DA170729 I 2006 skåret 22 prosent av elevene på de laveste nivåene i lesing, mot 15 prosent i 2015.
DA170729 Giske peker på at dette er noen av de første elevene som går ut av grunnskolen etter skolereformen Kunnskapsløftet.
DA170729 Gapet mellom elevene som mestrer skolen og ikke oppstår allerede i 2 - 3 års alderen.
DA170729 Reegård er veldig bekymret for utviklingen og mener elevene tar med seg de faglige svakhetene inn i videregående skole.
DA170729 Mye tyder derfor på at Kunnskapsløftet også har vært riktig for de svakeste elevene , svarer han.
DA170729 I 2006 skåret 22 prosent av elevene på de laveste nivåene i lesing, mot 15 prosent i 2015.
DA170729 Giske peker på at dette er noen av de første elevene som går ut av grunnskolen etter skolereformen Kunnskapsløftet.
DA170729 Gapet mellom elevene som mestrer skolen og ikke oppstår allerede i 2 - 3 års alderen.
DB170728 Sunn mat til elevene og frisk luft til de eldre.
DB170727 ¶ SKJEDDE I SKOLETIDA : Volden mot 16-åringen skjedde mens elevene var tilbake til Holmlia skole etter storefri.
DB170727 - Flere av elevene ble såpass sterkt berørt at de fikk innvilget søknad om å utsette eksamen, opplyser rektor Wam.
DB170727 - Dette skjedde utenfor skolens område, da elevene var på vei tilbake etter storefri, og ingen lærere var til stede.
AP170727https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/nq7qa/Kjare-larer-Nar-du-ser-meg_-onsker-jeg-a-jobbe-hardere_-sa-du-kan-se-meg-enda-mer Til høsten kommer du til å se alle disse nye elevene som du skal bare undervise, men for meg, kjære lærer, er du den jeg kommer til å stole på, gi tilliten til når jeg trenger det mest.
SA170726 Landslagstreneren var uansett fornøyd med hva han så av elevene sine den første dagen av Blinkfestivalen.
DB170726 Det var på en klassetur i juli/august 2015 episoden fant sted, på flyreisen hjem, hvor læreren lot elevene drikke alkohol.
DB170726 ( Dagbladet ) : En 28-årig kvinnelig lærer fra Bristol i England har fått yrkesforbud etter at hun hadde seksuell omgang med en av elevene sine på et flytoalett.
BT170726https://www.bt.no/100Sport/vintersport/langrenn/Johnsrud-Sundby-gikk-sa-fort-at-landslagssjefen-matte-be-ham-roe-seg-ned-239314b.html Landslagstreneren var uansett fornøyd med hva han så av elevene sine den første dagen av Blinkfestivalen.
AP170726https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/langrenn/Johnsrud-Sundby-gikk-sa-fort-at-landslagssjefen-matte-be-ham-roe-seg-ned-239314b.html Landslagstreneren var uansett fornøyd med hva han så av elevene sine den første dagen av Blinkfestivalen.
AP170726https://www.aftenposten.no/100Sport/langrenn/Johnsrud-Sundby-gikk-sa-fort-at-landslagssjefen-matte-be-ham-roe-seg-ned-239314b.html Landslagstreneren var uansett fornøyd med hva han så av elevene sine den første dagen av Blinkfestivalen.
SA170725 Ingen av elevene bråker, for det får de ikke lov til.
DB170725 FIDGET SPINNERS : En barneskole i Wisconsin, USA, forbyr elevene å ha med seg det populære leketøyet på skolen : - Det skaper mer kaos, og gjør barn ukonsentrerte.
AP170725https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/8yK1Q/Skal-helsesostre-fa-foreskrive-prevensjon-til-jenter-under-16-ar--Myhrene-Steffenak-og-Stokke Helsesøster vil tradisjonen tro ha « runder » i alle klasser og møtt de nye elevene .
AP170725https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/8yK1Q/Skal-helsesostre-fa-foreskrive-prevensjon-til-jenter-under-16-ar--Myhrene-Steffenak-og-Stokke Allerede første skoleuke begynner elevene å banke på døren til helsesøster - ofte kommer tre til fire jenter sammen.
AP170725https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Verdens-mest-lukkede-land-sender-jentelag-til-Norway-Cup-239244b.html Ingen av elevene bråker, for det får de ikke lov til.
DB170724 Det er synd fordi dette er viktigst for de elevene som ikke har foreldre som evner å følge opp barna sine like godt som ressurssterke foreldre kan.
DA170723 » Etter å ha sett utstillingen får elevene sette sammen sin egen.
DA170723 Også de som har forsket på temaet i skolen har inntrykk av at elevene ikke lærer mye om terrorangrepet.
DA170723 Når elevene selv tar regi, går en del temaer igjen.
DA170723 Han viser også til at det i dag står i læreplanen for samfunnsfag, at elevene skal lære om terror som fenomen.
DA170723 Første gang hun snakket med elevene sine om 22. juli, var to år etter.
DA170723 Eksamen er til for at elevene skal få vise best mulig hva de kan faglig.
DA170723 - Vi er veldig opptatt av å fortelle elevene at dette er deres generasjons historie.
DA170723 - For disse yngste elevene er denne dagen historie.
DA170723 - En av elevene sa at « 22. juli ødela hele min barndom ».
DA170723 juli-senteret i Oslo, får elevene i oppgave å sette sammen sin egen utstilling.
DA170723 juli historien blir fortalt, men også at elevene forstår at dette er én versjon av hendelsene.
DA170723 » Etter å ha sett utstillingen får elevene sette sammen sin egen.
DA170723 Også de som har forsket på temaet i skolen har inntrykk av at elevene ikke lærer mye om terrorangrepet.
DA170723 Når elevene selv tar regi, går en del temaer igjen.
DA170723 Han viser også til at det i dag står i læreplanen for samfunnsfag, at elevene skal lære om terror som fenomen.
DA170723 Første gang hun snakket med elevene sine om 22. juli, var to år etter.
DA170723 Eksamen er til for at elevene skal få vise best mulig hva de kan faglig.
DA170723 - Vi er veldig opptatt av å fortelle elevene at dette er deres generasjons historie.
DA170723 - For disse yngste elevene er denne dagen historie.
DA170723 - En av elevene sa at « 22. juli ødela hele min barndom ».
DA170723 juli-senteret i Oslo, får elevene i oppgave å sette sammen sin egen utstilling.
DA170723 juli historien blir fortalt, men også at elevene forstår at dette er én versjon av hendelsene.
VG170722 Selvsagt finnes det mange tusen lærere som har snakket med elevene sine om22. juli.
VG170722 Et flertall av elevene svarte at de gjerne skulle visst mer om Breiviks motiver og bakgrunnen for terrorhandlingene.
VG170722 juli ikke ville bli en del av eksamen i 2012, ble det viktigere å rekke gjennom de temaene elevene faktisk ville bli testet i.
DB170722 - Jeg håper elevene også lærer om gjerningsmannens tankegods, ideologi og hat.
DA170722 - Jeg håper elevene også lærer om gjerningsmannens tankegods, ideologi og hat.
AA170722 - Jeg håper elevene også lærer om gjerningsmannens tankegods, ideologi og hat.
AA170722 - Jeg håper elevene også lærer om gjerningsmannens tankegods, ideologi og hat.
DB170721 Elevene kommer til ha gymtimer på stadion.
VG170720 Skolens oppgave er også å lære elevene å like å lære.
NL170720 | Ja, elevene lærer mest på skolen ¶
NL170720 Venstre mener det er best for læringen, miljøet og progresjonen at elevene er på skolen.
NL170720 Slik kan skolen gi både kunnskapsgrunnlag og gode vaner som elevene tar med seg over i arbeidslivet.
NL170720 Jeg tror også de nye elev- og mobbeombudene vil være til stor hjelp, men da aller mest om elevene faktisk er på skolen.
NL170720 Eller mener han at elevene lærer mer ved å være hjemme ?
NL170720 Edvin Eriksen ( SV ) er unyansert når han i Nordlys antyder at elevene tvinges til skolen, men at de ikke lærer noe der.
NL170720 De har jobbet aktivt med å følge opp elevene , og det gir resultater.
NL170720 De har jobbet aktivt med å følge opp elevene , og det gir resultater, skriver Venstres Irene Dahl.
VG170719 Det er jo målet med gym, det å presentere aktiviteter som kan treffe elevene .
AA170719 Mange husker for eksempel med gru 1994-reformen der elevene fikk « ansvar for egen læring », mens læreren nærmest abdiserte som klasserommets leder.
AA170719 De ønsker en skole som gjør elevene til våkne medborgere, og der trygghet og kunnskap står i høysetet.
DB170718 Skolepolitikk handler om mye mer enn fraværsgrensen, men hvis elevene ikke møter opp kan du ha så pene bygg og så mange helsesøstre du bare vil uten at det betyr noe som helst.
DB170718 Når vi sørger for at elevene møter opp er det selvfølgelig også viktig at vi alltid forbedrer innholdet i skolen.
DB170718 Det å stille krav er å bry seg, og vi gjør elevene en bjørnetjeneste dersom vi ikke sørger for at flere møter opp på skolen.
DB170718 Det å ikke godta noen form for krav til at elevene skal være på skolen, er ganske radikalt, i alle fall når vi ser hvor godt fraværsgrensen funker.
DB170718 juli skriver Rahman Chaudhry fra Elevorganisasjonen om at vi ikke snakker nok om hvorfor elevene er mer på skolen.
DB170718 Edwards i Oxford, men følte seg ikke hjemme blant de andre elevene , som kom fra finere familier enn henne.
VG170717 Det vil si at bare halvparten av elevene i annen klasse på videregående skole hadde en heltid-, deltids- eller sommerjobb i løpet av fjoråret.
NL170717 Når vi ser på vår felles fremtid som utgiftsposter og statistikk er det ikke elevene som kommer til å stå med skjegget i postkassa, men nasjonen Norge.
NL170717 Det virker derfor som om Nordlys sin kommentator Angell Jensen har skulket i timen når hun likevel anklager Ap for å ville " rasere en regel som kun har den effekten at den får elevene til å møte opp til timene ".
NL170717 Ap er opptatt av å nå elevene som har høy fare for å ikke få karakter eller falle fra.
NL170717 « Fraværet er halvert, elevene lærer mer, færre dropper ut og flere består- Det finnes med andre ord mange grunner til å være for fraværsgrensa ».
NL170717 Vi velger å se på fraværsgrensa med et kritisk blikk mye fordi videregående skole i stor grad er ment for å forberede elevene til eventuelle videre studier og et voksent selvstendig liv, men mest fordi elevene fortjener å bli lyttet til og tatt på alvor.
NL170717 Vi velger å se på fraværsgrensa med et kritisk blikk mye fordi videregående skole i stor grad er ment for å forberede elevene til eventuelle videre studier og et voksent selvstendig liv, men mest fordi elevene fortjener å bli lyttet til og tatt på alvor.
NL170717 Vi mener at elevene er kompetente nok til å ta det ansvaret og at de selv vet mest om hva som fungerer aller best i sin skolehverdag.
NL170717 Vi er også spente på hvordan det går med elevene som om noen år kommer ut av et strengt regime på vgs. og rett til videre studier på høgskole og universitet der ansvaret først og fremst ligger på studentene selv.
NL170717 Tonje Nilsen påstår at elevene lærer mer, og vi lurer på hvor den påstanden kommer fra ?
NL170717 Resultater som viser at elevene lærer mer tar tid å vise, med mindre Tonje Nilsen har sett tall som vi ikke har sett.
NL170717 Med den borgerlige fraværspisken ( la oss kalle en spade for en spade ) så blir det ikke mer ansvar til elevene .
NL170717 Derfor velger vi å lytte til elevene og gi de det ansvaret selv.
DB170717 For det første er det viktig å varsle før elevene når ti prosent fravær.
DB170717 For det andre må vi lærere være proaktive, vi må ha samtaler med elevene i god tid før de når ti prosent.
DA170717 Vi politikere har ansvaret for å skape en trygg fremtid for de elevene som har valgt yrkesfag.
DA170717 DEBATT : Ap vil skape en trygg fremtid for de elevene som har valgt yrkesfag.
AA170717 - Å tilpasse språk etter situasjon er et eget punkt i læreplanen i norskfaget, og lærerne er flinke til å bevisstgjøre elevene sine på hva slags språkbruk som passer i ulike sammenhenger, sier Skovholt, og legger til at det i arbeidslivet og offentlige sammenhenger alltid vil være nødvendig å kunne uttrykke seg godt skriftlig.
AA170717 Med Kabelvåg i bakgrunnen satte kronprinsesse Mette-Marit kursen for Svolvær i fembøringen " Vågar " som er skolebåt for elevene ved Lofoten folkehøgskole.
NL170714 Men hva lærer de frammøtte elevene ?
NL170714 Men hva lærer de frammøtte elevene ?
NL170714 Men hva er best for elevene ?
NL170714 I partiprogrammet til Ap heter det : " Partiet vil erstatte regjeringens fraværsregel med et nytt nasjonalt regelverk som bidrar til mindre byråkrati, mer rettferdighet for elevene og økt gjennomføring.
NL170714 I arbeidstakerorganisasjonen Skolenes Landsforbund ( LO ) har de forståelse for dette og mener at " lærerne viser skjønn og prioriterer det som er best for elevene " !
NL170714 Han skal altså vinne valget for Ap i Troms ved blant annet å rasere en regel som kun har den effekten at den får elevene til å møte opp til timene !
NL170714 Fraværsregelen fungerer etter hensikten, å få elevene til å være mest mulig der de skal, nemlig i klasserommet.
NL170714 Fra motstanderne av fraværsregelen hevdes det at den går ut over de svakeste elevene .
NL170714 Disse lærerne risikerer å gjøre elevene en bjørnetjeneste.
NL170714 Dette betyr at fraværsregelen fungerer etter hensikten, å få elevene til å være mest mulig der de skal, nemlig i klasserommet.
DA170713 Hun forteller at de har et mål om å finne seks Østfold-familier i år, og jo tidligere de kan plassere elevene , jo lettere er det å finne skoleplass.
DA170713 Tale Maria Krohn Engvik startet Snapshat-kontoen sin i januar for å kommunisere med elevene sine.
VG170712 - Samtidig er det bra at fylkesopplæringssjefen forsøker å være litt ungdommelig og direkte i språkbruken til elevene .
VG170712 - Ja, dette gikk direkte til elevene .
DB170712 Det vil igjen si at elevene stiller ulikt når de skal videre i livet, enten det er i overgangen til neste skoleløp, eller når de skal ut i jobb.
NL170711 ¶ Fraværstallene som kom nylig viser at elevene samlet sett var 3,5 millioner timer mer på skolen i 2016/17 enn året før.
NL170711 Den store nedgangen i fraværet viser at elevene responderer positivt på å møte forventninger og å bli tatt på alvor.
NL170710 Skolens oppgave er også å lære elevene å like å lære.
DB170710 Vi snakker om at elevene møter opp, men vi snakker ikke om hvorfor.
DB170710 Sånn sett virker det som at elevene skal være på skolen kun for å være der.
DB170710 Ludvigsenutvalget slo fast at klasserom som fremmer læring preges av at elevene engasjeres aktivt i egen læring, at undervisningen er tilpasset elevenes ulike forutsetninger og at elevenes motivasjon tas hensyn til i undervisningen.
DB170710 Fysisk tilstedeværelse, slik som fraværsgrensa har vist seg å sikre, fremmer ikke læring om premisset er at elevene trues til skolebenken.
DB170710 Fraværet har gått ned med 40 prosent, men det er ingenting som tyder på at elevene lærer mer.
DB170710 De er heller et resultat av en feilet skolepolitikk over lengre tid, som har ført til at elevene ikke føler seg hjemme på skolen.
AP170710https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/JaRqb/10-prosent-fravarsgrense_-100-prosent-darlig-debattkultur--Catinka-Annie-S-Sorensen Her blir Røe Isaksen spurt ut om fraværsgrensen fra elevene Si;D-redaksjonen har fått spørsmål fra 360 elever om den omstridte fraværsgrensen kunnskapsministeren har satt i gang dette semesteret - følg utspørringen direkte her !
AA170710 Vi kan også kose oss med at de elevene som nå går ut av videregående skole har fått tilegnet seg mer kunnskap.
AA170710 Om dette ikke er positivt for elevene og deres læring, så vet ikke jeg.
AA170710 Lærere må faktisk plukke opp elevene som sliter, og kommunisere at de må komme seg tilbake på skolebenken.
AA170710 Det sørger for at elevene velger skole foran skulk.
AA170710 Elevene må faktisk dokumentere sitt fravær, og kan dermed ikke lenger være borte uten noe grunn.
NL170709 Vi har muligheten til å skape verdens beste skole, men vi kan ikke det uten at elevene møter opp til timene.
NL170709 Når elevene møter opp på skolen får de med seg undervisningen og de lærer mer.
NL170709 Men når staten hvert eneste år bruker hele kr 180 000 på hver enkelt elev, da synes jeg det er rett og rimelig at elevene også møter opp til undervisningen.
NL170709 Men for å ha verdens beste skole trenger vi å stille krav, ikke bare til skolen, men også til elevene som går der.
NL170709 Men en ting burde være klinkende klart ; for at vi skal kunne skape verdens beste skole må det på et eller annet tidspunkt være ansett som et poeng at elevene også møter opp på skolen, og at fraværsgrensa må beholdes for alt den er verdt.
NL170709 Lærerne kan planlegge undervisningen bedre, og de slipper å repetere pensum gang på gang for de elevene som ikke møter opp.
NL170709 Jeg mener det er å motivere elevene , hjelpe opp de som sliter, og tilpasse undervisningen etter hver enkelt elevs behov.
NL170709 Fraværet er halvert, elevene lærer mer, færre dropper ut og flere består.
DB170708 Det er derfor det er så skremmende når Tyrkia tar et steg i retning av teokrati ved å hindre elevene i å få tilgang til dem.
AA170708 Kritikerne av fraværsreglene har argumentert med at det er viktigere å motivere elevene til lærelyst enn å bruke pisken.
AA170708 Elevene har ikke vondt av å lære at oppmøte er viktig.
VG170707 Tale Maria Krohn Engvik ( 37 ) startet Snapchat-kontoen « Helsesista » for å ha mulighet til å si til elevene hvor hun var og når hun var tilgjengelig som helsesøster.
VG170707 Som hele Norges « Helsesista » har hun som mål å inspirere følgerne til å tenke annerledes og bli trygge på seg selv, bryte tabuer og gjøre det lettere for elevene å ta kontakt med helsesøster på sin skole.
DN170707 Da vet vi at en god skole, hvor elevene trives, møter høye forventninger, og får oppfølging tidlig når de får problemer, er viktig, skriver statsminister Erna Solberg.
DB170707 Til grunn la vi et syn på at det kunne være nyttig for elevene å erfare at et valg om å skofte skoletimene får konsekvenser, og at det kunne virke som et insentiv for skolene for å ta tak i ulmende problemer når en student nærmet seg det farlige tallet.
DB170707 Elevorganisasjonen holder på sitt syn, og mener at pisk er feil verktøy for å få elevene på skolen.
DB170707 Bare det å være mer tilstede i klasserommet og få med seg mer undervisning, kan ha bidratt til å øke mestringsfølelsen til elevene som ellers ville vært mye borte.
DB170707 Elevene som ligger og vipper på grensa må få økt oppmerksomhet fra apparatet rundt dem, ikke avskrives.
DA170706 Thun bekymrer seg også over at de mest skoleflinke elevene blir oppmuntret til å velge bort yrkesfag.
DA170706 Leder i Buskerud AUF, Bendik Thun, mener at man må fortsette å jobbe for at elevene skal se relevansen mellom det de lærer på skolebenken og det de skal gjøre i arbeidslivet.
DA170706 Han har det siste halvåret vært på flere bedriftsbesøk i forbindelse med at fylkestinget har jobbet mer med en utvekslingsmodell, der elevene er noen dager i bedrift og andre på skolebenken.
DA170706 Det vil nok motivere elevene .
AP170706https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/zqV7v/Vi-har-ikke-gitt-opp-kampen-mot-fravarsgrensen-Ses-til-valget_-Hoyre Her blir Røe Isaksen spurt ut om fraværsgrensen fra elevene Si;D-redaksjonen har fått spørsmål fra 360 elever om den omstridte fraværsgrensen kunnskapsministeren har satt i gang dette semesteret - følg utspørringen direkte her !
VG170705 Den omstridte fraværsgrensen ble innført i fjor høst og går ut på at elevene mister retten til karakter i et fag dersom de har ugyldig fravær i mer enn ti prosent av timene i faget.
VG170705 - Tallene viser at elevene er mye mer til stede på skolen og at færre faller fra underveis i skoleåret.
VG170705 - Frafall er ikke et isolert problem, fortsatt er det tre prosent av elevene som dropper ut.
VG170705 - Det er ikke en overraskelse at fraværet går ned når man pisker elevene til skolebenken slik regjeringen har gjort, sier Rahman Chaudhry, nyvalgt leder i Elevorganisasjonen.
DB170705 Den omstridte fraværsgrensen ble innført i fjor høst og går ut på at elevene mister retten til karakter i et fag dersom de har ugyldig fravær i mer enn ti prosent av timene i faget.
DB170705 - Tallene viser at elevene er mye mer til stede på skolen og at færre faller fra underveis i skoleåret.
DA170705 Fraværsgrensa har vekket stort engasjement blant elevene .
DA170705 Det holder ikke å tvinge elevene til å møte.
DA170705 - I åtte fylker viser elevundersøkelsen at elevene er mindre motiverte nå enn før fraværsgrensa.
DA170705 Elevene raste mot fraværsgrensa på 10 prosent, men høsten 2016 ble den innført.
DA170705 - Elevene blir pisket til skolebenken ¶
DA170705 Fraværsgrensa har vekket stort engasjement blant elevene .
DA170705 Det holder ikke å tvinge elevene til å møte.
DA170705 - I åtte fylker viser elevundersøkelsen at elevene er mindre motiverte nå enn før fraværsgrensa.
DA170705 Elevene raste mot fraværsgrensa på 10 prosent, men høsten 2016 ble den innført.
DA170705 - Elevene blir pisket til skolebenken ¶
DA170705 Antall timer elevene i fylket har vært borte, har sunket fra en median på 12 timer i forrige skoleår til 9 timer dette skoleåret.
DA170705 - Tallene viser at elevene er mye mer til stede på skolen og at færre faller fra underveis i skoleåret.
BT170705https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Visste-du-at-barnet-ditt-ikke-trenger-a-ga-pa-skolen-336290b.html Alle elevene har skole-iPad og de bruker i stor grad digitale læremidler istedenfor skolebøker.
AP170705https://www.aftenposten.no/norge/Presenterer-fasiten-pa-innforing-av-fravarsgrensen-624627b.html Mer enn 15 prosent fravær : Elevene vil ikke få karakter i faget.
AP170705https://www.aftenposten.no/norge/Presenterer-fasiten-pa-innforing-av-fravarsgrensen-624627b.html Mer enn 10 prosent : Elevene vil som hovedregel ikke få karakter i faget.
AP170705https://www.aftenposten.no/norge/Presenterer-fasiten-pa-innforing-av-fravarsgrensen-624627b.html Her blir Røe Isaksen spurt ut om fraværsgrensen fra elevene Si;D-redaksjonen har fått spørsmål fra 360 elever om den omstridte fraværsgrensen kunnskapsministeren har satt i gang dette semesteret - følg utspørringen direkte her !
AP170705https://www.aftenposten.no/norge/Presenterer-fasiten-pa-innforing-av-fravarsgrensen-624627b.html Det bør fokuseres mer på at elevene trives og har en god skolehverdag.
AP170705https://www.aftenposten.no/norge/Presenterer-fasiten-pa-innforing-av-fravarsgrensen-624627b.html Den omstridte fraværsgrensen ble innført i fjor høst og går ut på at elevene mister retten til karakter i et fag dersom de har ugyldig fravær i mer enn ti prosent av timene i faget.
AP170705https://www.aftenposten.no/norge/Presenterer-fasiten-pa-innforing-av-fravarsgrensen-624627b.html - Vi vil heller skape en skole hvor elevene kommer fordi de har lyst og er motiverte.
AP170705https://www.aftenposten.no/norge/Presenterer-fasiten-pa-innforing-av-fravarsgrensen-624627b.html - Tallene viser at elevene er mye mer til stede på skolen og at færre faller fra underveis i skoleåret.
AP170705https://www.aftenposten.no/norge/Presenterer-fasiten-pa-innforing-av-fravarsgrensen-624627b.html Elevene møter opp på skolen fordi de er redde for å miste karakteren i faget sitt.
AA170705 I skoleåret 2015 - 16 hadde elevene i videregående skolene i Sør-Trøndelag et gjennomsnittsfravær på 9,9 dager og 21,3 timer per elev.
AA170705 NTNU, Charlottenlund ungdomsskole og Charlottenlund videregående skole driver forskning og utviklingsarbeid med mål om en framtidsrettet lærerutdanning og best mulig læring for elevene .
DB170704 Det dårlige synet gjorde at det var vanskeligere for henne å følge med i timene, og å delta i leker og spill med de andre elevene . 🐣👽🐣👽🐣 ¶
DB170704 - Jeg holdt meg stort sett for meg selv og unngikk de andre elevene , erkjenner hun imidlertid.
DA170704 Men de elevene som har hatt for mye fravær, eller strøket i fag, vil da ikke være kvalifisert.
DA170704 I Buskerud velger omtrent 50 prosent av elevene yrkesfag, mens de resterende velger studiespesialiserende, sier han.
AP170704https://www.aftenposten.no/norge/Under-streken-624581b.html Det var første time, og elevene hadde rukket å avslutte en uhøytidelig quiz da en av elevene overraskende kom med et fat med kaker som vedkommende ville gi til sin lærer.
AP170704https://www.aftenposten.no/norge/Under-streken-624581b.html Det var første time, og elevene hadde rukket å avslutte en uhøytidelig quiz da en av elevene overraskende kom med et fat med kaker som vedkommende ville gi til sin lærer.
DB170703 Å sørge for flere kloke og kunnskapsrike lærere er det viktigste vi kan gjøre for elevene og den fellesskolen vi alle er glad i.
AA170703 Og helt siden jeg begynte å jobbe på denne butikken har det vært en større utfordring med elevene fra denne ungdomsskolen.
AA170702 Og helt siden jeg begynte å jobbe på denne butikken har det vært en større utfordring med elevene fra denne ungdomsskolen.
VG170701 Kompetansemålene ble nemlig ikke endret og elevene skulle fortsatt lære det samme.
AP170630https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/LV6QJ/-Arbeidsministeren-vil-lare-av-noen-av-de-darligste Kommunene vil mangle fagarbeidere i fremtiden, og vi har ikke råd til at disse elevene ikke får fullført fagutdanningen sin, sier Mykjåland.
AP170630https://www.aftenposten.no/norge/politikk/-Arbeidsministeren-vil-lare-av-noen-av-de-darligste-624166b.html Kommunene vil mangle fagarbeidere i fremtiden, og vi har ikke råd til at disse elevene ikke får fullført fagutdanningen sin, sier Mykjåland.
NL170629 Vi har etablert prosjektet Økonomiglede som innebærer at økonomer underviser ungdomsskoleelever på frivillig basis for å formidle kunnskap og interesse for økonomi til elevene .
NL170629 Men vi burde ikke være avhengig av dugnad for å sørge for at elevene får et minstemål av opplæring i noe så grunnleggende som økonomi.
DB170629 I tillegg, ikke minst overfor de yngste elevene , gir man med denne skjevfordelingen inntrykk av at den kristne religionen er den viktigste - og derav også den riktigste.
DB170629 Her møter vi elevene Peter, Katharina og August.
DA170629 Da daværende kirke- og undervisningsminister Kjell Magne Bondevik la fram nye læreplaner for skolen i 1986, tok han til orde for at elevene også skulle lære om de mer skeptiske alternativene til evolusjonsteorien.
AP170629https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/jqO6L/De-sterke-elevene-har-krav-pa-a-bli-ivaretatt--Helga-Bjorke-Harnes_-Gunnvi-Sale-Jokstad_--Karin-Landschulze-og-Tone-Helene-Skattor | De sterke elevene har krav på å bli ivaretatt !
AP170629https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/jqO6L/De-sterke-elevene-har-krav-pa-a-bli-ivaretatt--Helga-Bjorke-Harnes_-Gunnvi-Sale-Jokstad_--Karin-Landschulze-og-Tone-Helene-Skattor Mange lærere legger godt til rette for læring for disse elevene , men hvilken tilrettelegging en får avhenger av hvilken skole man går på og hvilken lærer man har.
AP170629https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/jqO6L/De-sterke-elevene-har-krav-pa-a-bli-ivaretatt--Helga-Bjorke-Harnes_-Gunnvi-Sale-Jokstad_--Karin-Landschulze-og-Tone-Helene-Skattor I Si;D-innlegget « De sterke elevene blir ikke ivaretatt » beskriver Kaja ( 15 ) en erfaring som mange elever i norsk skole kan kjenne seg igjen i : Elever med stort læringspotensial trenger utfordringer, men får det ikke i tilstrekkelig grad.
AP170629https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/De-sterke-elevene-har-krav-pa-a-bli-ivaretatt--Helga-Bjorke-Harnes_-Gunnvi-Sale-Jokstad_--Karin-Landschulze-og-Tone-Helene-Skattor-624229b.html Mange lærere legger godt til rette for læring for disse elevene , men hvilken tilrettelegging en får avhenger av hvilken skole man går på og hvilken lærer man har.
AP170629https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/De-sterke-elevene-har-krav-pa-a-bli-ivaretatt--Helga-Bjorke-Harnes_-Gunnvi-Sale-Jokstad_--Karin-Landschulze-og-Tone-Helene-Skattor-624229b.html I Si;D-innlegget « De sterke elevene blir ikke ivaretatt » beskriver Kaja ( 15 ) en erfaring som mange elever i norsk skole kan kjenne seg igjen i : Elever med stort læringspotensial trenger utfordringer, men får det ikke i tilstrekkelig grad.
AP170629https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/De-sterke-elevene-har-krav-pa-a-bli-ivaretatt--Helga-Bjorke-Harnes_-Gunnvi-Sale-Jokstad_--Karin-Landschulze-og-Tone-Helene-Skattor-624229b.html » | De sterke elevene har krav på å bli ivaretatt !
NL170628 Studier fra byggfagene viser tydelig økt læringsutbytte, og sterk motivasjon hos elevene når praksis og teori integreres i hverandre.
NL170628 Høyre har også fremmet privat forslag der de vil frata skoleledelsen ved Sommerlyst skole den sjølsagte retten og plikten skoleledelsen har til å lage pedagogiske ordninger som er tilpasset både den nye bygningsmassen på Sommerlyst, og til beste for undervisninga av elevene .
DB170628 Uten at skolen hadde fått nødvendig dispensasjon fra Kunnskapsdepartementet for å kreve så mye, betalte elevene som gikk på Westerdals School of Communication fra 2002-2012 mellom 20-30 000 kroner for mye i skolepenger årlig per elev, ifølge avisa.
DA170628 Rektoren forteller at det aller mest populære kurset i år, har vært « Livet på gården », hvor elevene får prøvd seg på en slags mini-Farmen.
DA170628 Kunst : Elevene i gruppa « Kreativt verksted » fikk sin første oppgave i dag.
DA170628 KLIKK PÅ BILDENE I KARUSELLEN OG SE HVA ELEVENE HAR VALGT DENNE UKA !
FV170627 Disse elevene får ikke nok av naturfag.
FV170627 De to er blant de første elevene på sommerskolen i Kristiansand.
DA170627 Han har besøkt en rekke skoler hvor de har vist en video nettopp av en gutt i kjole, og hatt samtaler med elevene om det etterpå.
DA170627 Han har besøkt en rekke skoler hvor de har vist en video nettopp av en gutt i kjole, og hatt samtaler med elevene om det etterpå.
NL170626 Til høsten får elevene ved de øvrige videregående skolene i fylket vårt som tilbyr yrkesfaglig IKT-utdanning den samme muligheten.
NL170626 Skolene er med i en nasjonal prøveordning som to av tre skoler i landet, hvor elevene kan velge mellom drift og programmering.
NL170626 Med andre ord foreslår Kunnskapsdepartementet at elevene skal kaste bort et helt år på å lære fag de ikke vil få noen direkte bruk for.
DB170626 ( Dagbladet ) : Mandag fikk elevene ved Tines fotballskole på Høybråten i Oslo seg en overraskelse da selveste Marit Bjørgen ( 37 ) plutselig var på anlegget - og serverte de 130 barna lunsj.
DB170626 Kvaliteten skal heves, elevene skal lære mer, færre skal falle fra.
DB170626 Aktiviteten og resultatene til de om lag 630.000 elevene fra 2858 grunnskoler må derfor rapporteres inn.
DA170626 Venstres ambisjon er at den norske skolen skal bli blant verdens beste, både i å utvikle de faglige og de sosiale ferdighetene til elevene .
DA170626 En god lærer kan faget sitt, og ser og inspirerer elevene sine.
DA170626 Dessverre er det i dag slik at forskjellene mellom de sterkeste og de svakeste elevene øker underveis i utdanningsløpet.
AP170626https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/QVrg4/Skolen-skal-vare-for-de-flinke-ogsa--Hannah-Atic Vi skal sørge for at skolene i større grad enn i dag forstår at regelverket også gir dem et klart ansvar for de flinkeste elevene .
AP170626https://www.aftenposten.no/meninger/sid/Skolen-skal-vare-for-de-flinke-ogsa--Hannah-Atic-624013b.html Vi skal sørge for at skolene i større grad enn i dag forstår at regelverket også gir dem et klart ansvar for de flinkeste elevene .
AA170626 Ved å akseptere utfordringen fra læreren sin, kan elevene fortsette å spille og lære, når som helst.
AA170626 Appen lar lærere dele spillutfordringer med elevene sine, slik at de kan ta med seg Kahoot-opplevelsen videre fra klasserommet og hele veien hjem, skriver Kahoot i en pressemelding.
DB170625 Skolens lærerbestyrer, Carolyn Roberts, sier at de har tatt grep og at elevene ikke skal få en slik oppgave igjen.
DB170625 Inspirert av Shakespeares tragedie Macbeth fikk elevene i oppgave å skrive sitt eget selvmordsbrev.
BT170625https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Du-er-god-nok-uten-seksere-336127b.html På fredag fikk elevene i den norske skolen karakterkortene.
BT170625https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Du-er-god-nok-uten-seksere-336127b.html Det er også en stor del av elevene som ble lei seg, skuffet og overrasket over at de ikke fikk de karakteren som de har jobbet for.
BT170625https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Du-er-god-nok-uten-seksere-336127b.html Derfor kan vi ikke ha lærere som ikke ser elevene , evner å tilpasse læringen, tør å gå inn i situasjoner og skaper en relasjon, miljø og motivasjon for læring, når så mye står på spill.
BT170625https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Du-er-god-nok-uten-seksere-336127b.html Elevene skal måles, men lærere måles ikke i henhold til det sluttproduktet som en karakter er - og særlig fordi karakter bestemmer så mye, hvilke skole du skal gå og hva du har mulighet til å gjøre endt skolegang.
SA170624 Før elevene setter seg til med sine eksamensoppgaver, må jorda dyrkes.
DN170624 Dette materialet vil ikke være tilgjengelig før elevene eventuelt velger å fortsette på universitetet etter endt skolegang, melder Reuters.
DB170624 Dette materialet vil ikke være tilgjengelig før elevene eventuelt velger å fortsette på universitetet etter endt skolegang, melder Reuters.
DA170624 Dette materialet vil ikke være tilgjengelig før elevene eventuelt velger å fortsette på universitetet etter endt skolegang, melder Reuters.
BT170624https://www.bt.no/btmagasinet/Slik-skal-barn-lokke-barn-til-a-spise-sjomat-335689b.html Ina Onsrud Damminge er også med på laget, men var ikke på skolen den dagen elevene øvde sammen med kokk Sylvester Palmblad.
AP170624https://www.aftenposten.no/verden/Tyrkia-fjerner-Darwin-fra-pensum-623906b.html Dette materialet vil ikke være tilgjengelig før elevene eventuelt velger å fortsette på universitetet etter endt skolegang, melder Reuters.
AA170624 Dette materialet vil ikke være tilgjengelig før elevene eventuelt velger å fortsette på universitetet etter endt skolegang, melder Reuters.
AA170624 Dette materialet vil ikke være tilgjengelig før elevene eventuelt velger å fortsette på universitetet etter endt skolegang, melder Reuters.
VG170623 Universitetet er i følge BBC finansiert av amerikanske og sørkoreanske kristne organisasjoner og elevene er barn av den nordkoreanske eliten.
SA170623 De skal også kunne benytte denne kompetansen til beste for elevene gjennom varierte undervisningsmetoder og aktiviteter.
DB170623 JULEAVSLUTNING : Da lærerne ved Gefion Gymnasium i Køvenhavn skulle arrangere juleavslutning for elevene sine valgte de å kjøre en parodi av den norske TV-suksessen SKAM.
DB170623 Elevene ved skolen var målløse og fornøyde med lærernes innsats.
DA170623 Ungdatas undersøkelse for 2016, viser at 11 prosent av elevene i den videregående skolen i Drammen har røykt hasj i løpet av det siste året.
AP170623https://www.aftenposten.no/verden/Arets-larer-sikret-seg-uvanlig-bilde-med-Trump-623899b.html Læreren hadde nemlig ønsket å vise elevene sine at de må være komfortable med den de er, selv når de møter USAs president.
AP170623https://www.aftenposten.no/verden/Arets-larer-fikk-drommebilde-med-Trump-623899b.html Læreren hadde nemlig ønsket å vise elevene sine at de må være komfortable med den de er, selv når de møter USAs president.
SA170622https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Slik-gjor-du-overgangen-fra-barnehage-til-skole-enklere-for-femaringen-10284b.html - Det aller viktigste er å gi elevene trygghet og tro på seg selv og egen verdi.
SA170622 Elevene har tatt sommeferie.
SA170622 - Det aller viktigste er å gi elevene trygghet og tro på seg selv og egen verdi.
FV170622 - Det aller viktigste er å gi elevene trygghet og tro på seg selv og egen verdi.
DA170622 Det er ikke umulig at shorts etterhvert blir en del av uniformen, sier rektor ved skolen, som sier hun skjønner at elevene synes det er varmt.
DA170622 Signalet til elevene er at slik atferd ikke tolereres, sier rektor Terje Wold til Dagsavisen.
DA170622 Dette uroer jo både læringsmiljø og elevene ved skolen.
DA170622 Elevene går på andre skoler i år.
BT170622https://www.bt.no/familieogoppvekst/Slik-gjor-du-overgangen-fra-barnehage-til-skole-enklere-for-femaringen-10284b.html - Det aller viktigste er å gi elevene trygghet og tro på seg selv og egen verdi.
BT170622 Jeg er farmor til to, snart tre av elevene som har Haugland skule som sin nærskole.
BT170622 Hun får med seg både klassen sin, og de eldre elevene fra Haugland skule på karusellen.
BT170622 Fra nå av er det elevene og skolens personale, som får ansvaret med å oppfylle spådommene, eller gjøre dem til skamme.
AP170622https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Slik-gjor-du-overgangen-fra-barnehage-til-skole-enklere-for-femaringen-10284b.html - Det aller viktigste er å gi elevene trygghet og tro på seg selv og egen verdi.
AP170622 - Det aller viktigste er å gi elevene trygghet og tro på seg selv og egen verdi.
AA170622 Læreren er sentral i sitt daglige møte med elevene , men dannelsesoppdraget må prege det daglige virke på alle arenaer barn er.
VG170621 Flere tusen mennesker møtte opp til den ved friidrettsbanen til Lafayette High School, der Trinity var en av elevene .
DA170621 Nå sier elevene ting som at « Jeg bruker den for å roe meg ned ».
DA170621 I år tok de utgangspunkt i det elevene har brukt aller mest tid på å fikle med i tide og utide de siste månedene, nemlig såkalte « fidget spinners », som har vært en kilde til både irritasjon og uro når det brukes i klasserommet.
DA170621 Flere av elevene ønsket å få dele filmen, men vi sa de måtte vente til vi fikk vist den til personalet på vår avslutning i går, sier Berg.
DA170621 Berg innrømmer at selv om det er frustrerende at elevene spinner og flipper i timene, har hun syntes det er litt morsomt å se med hvilken iver de prøver og prøver å få til triks i friminuttene.
AP170621https://www.aftenposten.no/meninger/sid/Kunnskapsministeren-svarer-Markus-18-Jeg-er-helt-enig-i-at-problemet-med-dodtid-ma-fikses-623671b.html Si ;D-innlegg : Elevene må få få den opplæringen de har krav på.
AP170621https://www.aftenposten.no/meninger/sid/Kunnskapsministeren-svarer-Markus-18-Jeg-er-helt-enig-i-at-problemet-med-dodtid-ma-fikses-623671b.html En arbeidsgruppe har arbeidet med å finne løsninger som skal gi elevene den opplæringen de har krav på, skriver kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.
AP170621 Si ;D-innlegg : Elevene må få få den opplæringen de har krav på.
AP170621 En arbeidsgruppe har arbeidet med å finne løsninger som skal gi elevene den opplæringen de har krav på, skriver kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.
VG170620 | Skolebrannen stoppet ikke « Grease » ¶ Elevene i 7. klasse på Toppåsen skole i Oslo var helt sikre på at alt arbeidet de hadde lagt ned i musikalen « Grease » var helt forgjeves.
VG170620 Skoleavslutningen ble utsatt på ubestemt tid - og ingen visste når og om elevene i 7.klasse ville få anledning til å fremføre « Grease»-forestillingen sin.
VG170620 Men nå kan elevene glede seg over at det blir forestilling likevel.
VG170620 Kort tid før brannen brøt ut på Toppåsen skole på Holmlia i Oslo forrige onsdag ettermiddag hadde elevene i 7. klasse nettopp forlatt skolen.
SA170620 Slik ble elevene presset til å undertrykke det naturlige talemål som i sin opprinnelse var etterslep av gammelnorsk.
SA170620 I det første hundreåret leste elevene kun Bibel, Psalmebog og Pontoppidans forklaring - alt på dansk.
NL170620 Jeg hører at alle elevene på Kvaløysletta ungdomsskole har fått installert Windows 7 på sine maskiner, og sannsynligvis har alle 10.klassingene i Tromsø også fått det.
DB170620 Vi må sikre trygghet og trivsel for elevene og vi må sikre kvalifiserte lærere.
DB170620 Slik lærebokforfatterne naturlig har tolka disse målene, skal elevene lære regresjonsanalyse.
DA170620 Her kommer i stedet elevene til stengt dør mandager og torsdager.
AA170619 Slik blir endringene : ¶ * Elevene fra Volden flyttes over til Vuku oppvekstsenter fra 1. august 2018 ¶
AA170619 august 2019 ¶ * Elevene fra Leksdal skole flyttes over til Stiklestad skole fra 1. august 2022 ¶
AA170619 august 2018 ¶ * Elevene fra Ness oppvekstsenter flyttes over til Vinne skole fra 1. august 2019 ¶
DB170618 Andre har lekekasser stående som de bruker i stasjonsundervisning, eller de brukes som premiering når elevene har jobbet bra for eksempel.
AP170618https://www.aftenposten.no/meninger/sid/De-sterke-elevene-blir-ikke-ivaretatt-623277b.html | De sterke elevene blir ikke ivaretatt ¶
AP170618https://www.aftenposten.no/meninger/sid/De-sterke-elevene-blir-ikke-ivaretatt-623277b.html Tilpasset undervisning for de sterkeste elevene vil kunne gi dem bedre selvfølelse og gjøre dem til gode forbilder på skolen, skriver Kaja ( 15 ).
AP170618https://www.aftenposten.no/meninger/sid/De-sterke-elevene-blir-ikke-ivaretatt-623277b.html Si ;D-innlegg : Tenk hvilke muligheter vi kunne fått hvis de sterke elevene fikk ekstra undervisning og kunnskap.
AP170618 | De sterke elevene blir ikke ivaretatt ¶
AP170618 Tilpasset undervisning for de sterkeste elevene vil kunne gi dem bedre selvfølelse og gjøre dem til gode forbilder på skolen, skriver Kaja ( 15 ).
AP170618 Si ;D-innlegg : Tenk hvilke muligheter vi kunne fått hvis de sterke elevene fikk ekstra undervisning og kunnskap.
SA170617 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) forklarer elevene Jan Dydland ( f.v. ), Sara El-Hasan, John Grønn og Ragni Flagstad hva Regjeringen har tenkt å gjøre.
DA170617 HØYT : Slik så første utkast av Obos-bygget som ( kanskje ) vil bli oppført der hvor elevene ved Majorstuen skole i dag spiser matpakke.
DB170616 Slik kan elevene fokusere på de skriftlige eksamenene uten russetid som distraksjon.
DB170616 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sier til Dagbladet Høyre har et programfestet ønske om å flytte eksamen før russetiden, men legger til at det er viktig at timetallet til elevene ikke reduseres.
DB170616 I dag er det slik at elevene har russetid fram til 17.mai, og skriftlige eksamener kommer rett etter.
DB170616 Hun er opptatt av at de 190 skoledagene elevene får skal bli brukt nyttig.
DB170616 Han mener det viktigste er at elevene oppfyller timetallet sitt, og er positiv til forslaget om det kan hjelpe til med dette.
DB170616 Det viktigste er at elevene oppfyller timetallet og gjennomfører eksamen på en god måte, sier Rahman Chaudhry, påtroppende leder i Elevorganisasjonen.
DB170616 Dermed har elevene fortsatt tilknytning til skolen og vurderingssituasjoner.
DB170616 - Løsningen har tidligere vært at elevene skal være helt ferdige med skolen før russefeiringen, at de ikke trenger å være på skolen i det hele tatt.
DB170616 - Jeg vet ikke om det har en direkte sammenheng med russetiden, men om elevene får tid til å konsentrere seg om eksamen i ro og fred vil det kanskje bli bedre, sier Tellevik Dahl.
DB170616 - For øvrig har Oslo selv store muligheter til å bestemme hvordan de organiserer skoleåret så lenge elevene får det timetallet de har krav på.
DB170616 - Det viktigste når man prøver å organisere skoleåret er at elevene oppfyller timetallet sitt.
DA170616 Følg Dagsavisen Oslo på Facebook ! - Elevene her er en sårbar gruppe som ofte trenger oppfølging i små grupper.
DA170616 Vi har også sett andre saker der de svakeste elevene tas ut når det er nasjonalprøver.
DA170616 Kamp om de rette elevene
DA170616 Han mener likevel at det må bestemmes lokalt om elevene skal ha fritt skolevalg.
DA170616 - Det er en kamp mellom skolene om å få de rette elevene - de som er høyt presterende, lærer fort og som ikke trenger spesiell tilrettelegging.
BT170616 Å gi elevene fri på grunn av manglende ressurser er problematisk, men tross alt en mer ærlig sak enn å kreve oppmøte på dager der elevene bare « surrer rundt », slik ordfører i Ungdommens bystyre Tora Kildehaug beskriver sommerukene.
BT170616 Å gi elevene fri på grunn av manglende ressurser er problematisk, men tross alt en mer ærlig sak enn å kreve oppmøte på dager der elevene bare « surrer rundt », slik ordfører i Ungdommens bystyre Tora Kildehaug beskriver sommerukene.
BT170616 | Gi elevene mer å gjøre ¶
BT170616 Uavhengig av hva politikerne velger å gjøre med eksamen, bør skolene føle seg forpliktet til å gi elevene travlere dager før ferien.
BT170616 Problemet er tross alt at elevene allerede får for få undervisningstimer.
BT170616 Når til og med elevene klager over en for slapp skole før sommerferien, er det på tide å reagere.
BT170616 Når kravene til oppmøte er blitt strengere, må elevene kunne forvente god undervisning hele året tilbake.
BT170616 Når elevene selv reagerer på at det blir for mye dødtid, må skolene ta problemet på alvor og sørge for bedre undervisning - og fylle de siste skoleukene med meningsfylt innhold.
BT170616 Det er respektløst å kreve at elevene møter opp når skolene ikke evner å fylle dagene med læring.
BT170616 Det er betryggende at elevene selv ønsker seg mer læring.
VG170615 Torsdag skulle elevene i 7. klasse ved barneskolen framføre musikalen « Grease»på sommeravslutningen.
SA170615 Elevene Fatema Ryadh og Solveig Aarak hjelper lektor Fatema Ryadh med å sette bøker i hyllene i det nye læringssenteret på St.
DN170615 Perioden med skriftlig eksamen bør kortes ned til fem dager slik at elevene får en uke mer med undervisning, mener arbeidsgruppen, som har sett på hvordan man kan organisere skoleåret i videregående skole bedre.
DN170615 Forslaget om å gi elevene en uke mer med undervisning før de avlegger eksamen, er derfor interessant, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ).
DN170615 ¶ Dersom elevene skal beherske teknologi og bruke den kreativt, er det et absolutt minimum at grunnleggende programmering tas inn som et obligatorisk fag i grunnskolen, sier forfatterene.
DA170615 FAU-lederen er også bekymret for elevene i mottaksklassene på Tårnåsen skole.
DA170615 - Disse elevene har traumer fra før, og skvetter bare det smeller i en eksospotte.
AP170615 De eldste elevene ved skolen hadde overnatting på SFO i natt.
AA170615 De eldste elevene ved skolen hadde overnatting på SFO i natt.
AA170615 Og hvis alle i dette landet klarte å leve som de aller flinkeste elevene , ville Norge hatt 30 prosent mindre utslipp.
AA170615 Ida Fuchs gir en enklere måte å forstå hvor mye utslipp disse elevene har spart : ¶
AA170615 Hvis alle var like gode på individuell klimabesparelse som elevene i Trøndelag, hver dag i ett år, ville Norge hatt 10 prosent mindre klimautslipp.
AA170615 Hele 55 prosent av elevene ved skolen deltok.
AA170615 For vet du hvor mye du kan spare kloden for ved å la være å dusje en dag, gå i stedet for å kjøre eller ved å droppe kjøttet på grillen ? Elevene ved Melhus videregående skole har definitivt forstått det.
AA170615 Dette gjorde elevene for klimaet ¶ Elevene loggførte daglig sine enkle, private klimatiltak i web-appen inne på Ducky sin webapp.
AA170615 Dette gjorde elevene for klimaet ¶
AA170615 mai og hensikten var å bevisstgjøre elevene om hvor mye de selv, som enkeltmennesker, kunne spare klimaet for når det kommer til egne utslipp.
AA170615 Torsdag skrev Adresseavisen at kommunerevisjonen åpner for å politianmelde foreldre for barna fravær : Trondheim kommune må vurdere å politianmelde det som kalles « foreldremotivert fravær » blant elevene i grunnskolen, foreslo kommunerevisjonen etter å ha foretatt en revisjon av fravær i Trondheimsskolen.
VG170614 I en veiledning til skoler om elever med nedsatt hørsel, peker Statped på at det ofte er rektors arbeid med inkludering av elevene som er nøkkelen til god læring.
VG170614 - Svært mange hørselshemmede elever og deres foreldre peker på at det er det psykososiale miljøet som er hovedårsaken til de vanskene elevene opplever på skolen ¶
VG170614 Kort tid før brannen brøt ut på Toppåsen skole på Holmlia i Oslo onsdag ettermiddag hadde elevene i 7. klasse nettopp forlatt skolen.
VG170614 HOLMLIA ( VG ) Elevene i 7. klasse ved Toppåsen barneskole hadde øvd på musikalen « Grease » siden jul.
SA170614 Hva om elevene heller viste sin kompetanse på andre måter enn ved hjelp av « penn og papir » ?
SA170614 Fremdeles sitter elevene alene på hver sin pult i en gymsal eller et klasserom med vaktmannskaper rundt seg - nærmest som i en kuvøselignende tilstand.
SA170614 Dette styrer elevene inn i en trang ramme der kompetanse blir begrenset til én bestemt form - noe som forsterker misoppfatningen om at læring bare handler om å lese/pugge.
SA170614 Altså ikke som i dag hvor man i de fleste sammenhenger kun levere inn et skriftlig produkt som gjennomgår en plagieringskontroll og deretter den velkjente og tidkrevende prosessen kalt retting - en prosess som henger igjen fra den tiden hvor elevene ble vurdert ut fra kunnskapsmål, og ikke som i dag ut fra kompetansemål.
NL170614 Slik det er i dag så kan vi risikere at ungdommen i Troms får mindre hjelpemidler på skriftlig eksamen enn elevene i Oslo på videregående.
NL170614 Noen steder får elevene bruke forskjellige typer leksikonsider, FNs nettsider, NUPI og ulike ordbøker.
NL170614 Dette er ikke vanlig praksis over hele landet og det er rett og slett urettferdig for oss elevene på videregående.
DB170614 Homans har skrevet om møter hun har hatt, med ballettdanser-fysikeren som mener at ballett er som realfag, siden det finnes rette og gale måter å gjøre ting på som er hevet over smaksspørsmålet, og med eksilrussiske ballettlærere med tung parfyme som utstedte kommandoer og bare ville sett rart på elevene sine om noen hadde spurt om « hvorfor ? ».
DA170614 Skolen fikk informert foreldre og foresatte etter at elevene var evakuert. - ​ Barna ble geleidet opp til ballbanen der de ble tatt hånd om av voksne og fortløpende hentet av foreldre, sier rektor Stein Olav Febakke til NRK.
DA170614 Rus og psykiatri ¶ Elevene på Kirkeveien er alle i behandling for psykiske problemer, rusproblemer eller, som ofte er tilfellet, begge deler.
DA170614 Dette for å sikre alle elevene et rusfritt miljø.
DA170614 Dette betyr at elevene får kompetansebevis fra Privatistkontoret, og ikke fra spesialskolen Kirkeveien. | - Positivt for byen ¶
DA170614 Elevene på Kirkeveien følger undervisning og får evalueringer og tilbakemeldinger gjennom året, men de går opp som privatister og avlegger eksamen som bedømmes av eksterne sensorer.
DA170614 Elevene med rusproblemer går med på å avlegge urinprøver på skolen, og hvis det er utslag på disse, blir eleven permittert til prøvene igjen er rene.
DA170614 Det er en kamp mellom skolene om å få de rette elevene - de som er høyt presterende, lærer fort og som ikke trenger spesiell tilrettelegging.
DA170614 - Ungdomsskolelærere jeg intervjuet forteller at deres skole jobber aktivt for ikke å miste de « rette » elevene , og henvender seg til foreldre med etnisk norske barn som skolen ønsker å beholde, bekrefter professor Haugen.
DA170614 Dette er før man har beregnet inn kostnadene ved høyere lærertetthet, iPad til elevene , flere barnehagelærere, mer til forsvar, mer til fagorganiserte, landbruket og milliardløft til sykehusene.
BT170614 Allerede nekter enkelte høyskoler og videregående skoler elevene å bære plagget.
AA170614 Han mener i tillegg at et større mangfold ved de videregående skolene er også positivt for alle elevene ved skolen.
AA170614 Forslaget fra Fylkesrådmannen går ut på at elevene blir fordelt på Heimdal og Charlottenlund videregående skoler, samt Midtbyskolene.
AA170614 Da blir elevene flyttet til skoler i sitt nærområde.
AA170614 - Selv om de i hovedsak fortsatt går i egne klasser vil dette legge til rette for at elevene møter norske elever i friminutt, i kantina, i fritiden, og kanskje i enkelte timer, sier Kierulf.
AA170614 Skolen fikk informert foreldre og foresatte etter at elevene var evakuert. - ​ Barna ble geleidet opp til ballbanen der de ble tatt hånd om av voksne og fortløpende hentet av foreldre, sier rektor Stein Olav Febakke til NRK.
AA170614 Skolen fikk informert foreldre og foresatte etter at elevene var evakuert. - ​ Barna ble geleidet opp til ballbanen der de ble tatt hånd om av voksne og fortløpende hentet av foreldre, sier rektor Stein Olav Febakke til NRK.
VG170613 Svært lite tyder på at klassestørrelse i seg selv er det viktigste for hvor mye elevene lærer.
VG170613 På tross av en kraftig vekst i antallet elever på disse trinnene, har gruppestørrelsen for de yngste elevene på 1.-4.trinn har gått ned.
VG170613 På mange skoler gjøres dette allerede i dag ved at elevene tas ut til intensivopplæring i mindre grupper for en kort periode.
VG170613 Men med vårt forslag skal det ikke lenger være tilfeldig om elevene får ekstra hjelp.
VG170613 Mellom 15 og 20 prosent av elevene går ut av grunnskolen med så svake ferdigheter at de vil ha problemer med å klare seg i videre utdanning og arbeidsliv.
VG170613 Elevene lærer mer, er mer til stede og flere fullfører videregående skole.
SA170613 Utvalget skal vurdere " i hvilken grad skolens innhold dekker de kompetanser som elevene vil trenge i et framtidig samfunns - og arbeidsliv.
SA170613 En skole som tar imot nesten alle elevene fra Kampen skole og alle fra Byfjord barneskole på Indre Tasta.
SA170613 Elevene kjenner hverandre bedre enn ved skoler der elevtallet er seks-åtte parallellklasser.
SA170613 Alle elevene fikk karakteren 6 på praktisk eksamen.
DB170613 « Jernteppe » : - De elevene jeg har jobbet med, refererer ofte til « jernteppe ».
BT170613 Det er for å fornye skolen på denne måten SV vil innføre heldagsskolen, som vil gi en bedre skoledag for elevene , en bedre arbeidsdag for lærerne, en bedre hverdag for familiene.
AA170613 At du kan se elevene i øynene og snakke så de forstår deg, er viktigere enn en sekser på vitnemålet.
VG170612 | Mobbe-alarm i osloskolen - nytt mobbeombud får hendene fulle ¶ 5,9 prosent av elevene i Osloskolen oppgir at de blir mobbet av andre elever flere ganger i måneden.
VG170612 Utdanningsetaten i Oslo har nå kategorisert skoler som har den høyeste forekomsten av mobbing blant elevene .
VG170612 Elevundersøkelsen i Oslo svarer på nettopp dette : ¶ 37 prosent av elevene i 5. klasse som er mobbet, svarer at ingen voksne visste noe, mens 19 prosent svarer at skolen visste det, men gjorde ikke noe.
VG170612 - Tror du på rektorer som sier at på min skole har alle elevene det bra ?
AP170612https://www.aftenposten.no/viten/i/5XxJX/-Kan-rollespill-fa-flere-til-a-velge-naturfag Under rollespill får elevene mulighet til å være kreative og delta aktivt.
AP170612https://www.aftenposten.no/viten/i/5XxJX/-Kan-rollespill-fa-flere-til-a-velge-naturfag Under den ene studien observerte hun hvordan elevene deltok i timene når rollespill var virkemiddelet.
AP170612https://www.aftenposten.no/viten/i/5XxJX/-Kan-rollespill-fa-flere-til-a-velge-naturfag Trer ut av de trygge rammene ¶ Elevene var kreative.
AP170612https://www.aftenposten.no/viten/i/5XxJX/-Kan-rollespill-fa-flere-til-a-velge-naturfag Resultatene hun fant var at elevene blir mye mer deltakende når de får lov til å ta større del i undervisningen, og når undervisningen baserer seg på virkelighetsnære situasjoner.
AP170612https://www.aftenposten.no/viten/i/5XxJX/-Kan-rollespill-fa-flere-til-a-velge-naturfag I denne timen var ikke elevene elever lenger.
AP170612https://www.aftenposten.no/viten/i/5XxJX/-Kan-rollespill-fa-flere-til-a-velge-naturfag Da jeg åpnet døren inn til klasserommet etter et kort dobesøk, så jeg at elevene hadde spredt seg rundt etter jeg hadde gitt dem beskjeder om dagens time.
AP170612https://www.aftenposten.no/viten/i/5XxJX/-Kan-rollespill-fa-flere-til-a-velge-naturfag Da jeg spurte elevene hva pulten representerte, så sa de at pulten var hjelpeceller.
AP170612https://www.aftenposten.no/viten/i/5XxJX/-Kan-rollespill-fa-flere-til-a-velge-naturfag Annen forskning har nemlig vist at elevene som velger fysikk faktisk liker den vanlige formen for undervisning.
AP170612https://www.aftenposten.no/viten/i/5XxJX/-Kan-rollespill-fa-flere-til-a-velge-naturfag Elevene som lå under pultene hadde tredd inn i rollen som aksoner, det vil si den delen av nervecellen som viderefører signaler mellom cellene.
AP170612https://www.aftenposten.no/viten/i/5XxJX/-Kan-rollespill-fa-flere-til-a-velge-naturfag Elevene smilte og var engasjerte.
AP170612https://www.aftenposten.no/viten/-Kan-rollespill-fa-flere-til-a-velge-naturfag-622335b.html Under rollespill får elevene mulighet til å være kreative og delta aktivt.
AP170612https://www.aftenposten.no/viten/-Kan-rollespill-fa-flere-til-a-velge-naturfag-622335b.html Under den ene studien observerte hun hvordan elevene deltok i timene når rollespill var virkemiddelet.
AP170612https://www.aftenposten.no/viten/-Kan-rollespill-fa-flere-til-a-velge-naturfag-622335b.html Trer ut av de trygge rammene ¶ Elevene var kreative.
AP170612https://www.aftenposten.no/viten/-Kan-rollespill-fa-flere-til-a-velge-naturfag-622335b.html Resultatene hun fant var at elevene blir mye mer deltakende når de får lov til å ta større del i undervisningen, og når undervisningen baserer seg på virkelighetsnære situasjoner.
AP170612https://www.aftenposten.no/viten/-Kan-rollespill-fa-flere-til-a-velge-naturfag-622335b.html I denne timen var ikke elevene elever lenger.
AP170612https://www.aftenposten.no/viten/-Kan-rollespill-fa-flere-til-a-velge-naturfag-622335b.html Da jeg åpnet døren inn til klasserommet etter et kort dobesøk, så jeg at elevene hadde spredt seg rundt etter jeg hadde gitt dem beskjeder om dagens time.
AP170612https://www.aftenposten.no/viten/-Kan-rollespill-fa-flere-til-a-velge-naturfag-622335b.html Da jeg spurte elevene hva pulten representerte, så sa de at pulten var hjelpeceller.
AP170612https://www.aftenposten.no/viten/-Kan-rollespill-fa-flere-til-a-velge-naturfag-622335b.html Annen forskning har nemlig vist at elevene som velger fysikk faktisk liker den vanlige formen for undervisning.
AP170612https://www.aftenposten.no/viten/-Kan-rollespill-fa-flere-til-a-velge-naturfag-622335b.html Elevene som lå under pultene hadde tredd inn i rollen som aksoner, det vil si den delen av nervecellen som viderefører signaler mellom cellene.
AP170612https://www.aftenposten.no/viten/-Kan-rollespill-fa-flere-til-a-velge-naturfag-622335b.html Elevene smilte og var engasjerte.
AP170612 Under rollespill får elevene mulighet til å være kreative og delta aktivt.
AP170612 Under den ene studien observerte hun hvordan elevene deltok i timene når rollespill var virkemiddelet.
AP170612 Trer ut av de trygge rammene ¶ Elevene var kreative.
AP170612 Resultatene hun fant var at elevene blir mye mer deltakende når de får lov til å ta større del i undervisningen, og når undervisningen baserer seg på virkelighetsnære situasjoner.
AP170612 I denne timen var ikke elevene elever lenger.
AP170612 Da jeg åpnet døren inn til klasserommet etter et kort dobesøk, så jeg at elevene hadde spredt seg rundt etter jeg hadde gitt dem beskjeder om dagens time.
AP170612 Da jeg spurte elevene hva pulten representerte, så sa de at pulten var hjelpeceller.
AP170612 Annen forskning har nemlig vist at elevene som velger fysikk faktisk liker den vanlige formen for undervisning.
AP170612 Elevene som lå under pultene hadde tredd inn i rollen som aksoner, det vil si den delen av nervecellen som viderefører signaler mellom cellene.
AP170612 Elevene smilte og var engasjerte.
VG170611 Tollefsen på Briskeby videregående skole understreker hvor viktig det er at elevene med nedsatt hørsel føler trygghet på skolen.
VG170611 Selv om man ikke skulle ha to mikrofoner påslått samtidig, så snakket elevene oppå hverandre og tullet med mikrofon-bruken.
VG170611 Hun peker på at stortingspolitikerne kan bidra til en løsning for disse elevene i arbeidet som nå pågår med ny diskrimineringslov.
VG170611 Alle elevene har hørselstap, og snakker én og én inn i mikrofonene for at alle skal høre.
VG170611 - Med en sømløs tilpassing og tilrettelegging kan disse elevene få oppfølging på lik linje med andre elever.
VG170611 - Det ble ikke fulgt opp godt nok at elevene ikke skulle tulle med mikrofonene.
AA170611 På turen ute i marka denne dagen skal elevene ha matematikkundervisning utendørs.
VG170610 Men samtidig er det 50 prosent av elevene som går ut av skolen uten å kunne svømme, og det er en ferdighet du kan dø av å ikke ha.
VG170610 - Ja, da, men hvis du sier til kommunen at du skal lære elevene å svømme, så må kommunene ta grep og skaffe svømmebassenger med vann, svarer Giske.
DA170610 Jeg kan informere om rettigheter, til elevene , eller til foreldre og foresatte.
AA170610 Vi har hatt kulturskolefesten nå i åtte år, så dette har blitt en tradisjon der nesten alle elevene er involvert, sier Henriksen.
AA170610 Vi er i kirker, bydelshus og idrettshaller over hele byen, så det er flott at elevene får opptre i sitt nærmiljø, sier Vidar Hjemås, rektor ved Trondheim kommunale kulturskole.
AA170610 Elevene ved kulturskolen er fra 5 - 20 år, og tanken med kulturskolefesten er å vise frem hva elevene har holdt på med i løpet av året.
AA170610 Elevene ved kulturskolen er fra 5 - 20 år, og tanken med kulturskolefesten er å vise frem hva elevene har holdt på med i løpet av året.
VG170609 Det har blitt løftet frem at bortvisninger ikke nødvendigvis oppfattes som et veldig godt virkemiddel da « ingen » har ballen mens elevene er bortvist, ifølge notatet.
VG170609 Det fremheves også at mange av elevene som utgjør en utfordring har lite fravær.
VG170609 Den store majoriteten av elevene våre er helt vanlige elever som opplever helt normale skoledager og som mestrer skolen og livet sitt godt.
VG170609 Dette viser hvor nødvendig det er å styrke det sosiale arbeidet rundt de elevene som sliter med livene sine.
VG170609 Dette dreier seg om at noen av elevene har problemer og trenger fagfolk rundt seg som helsesøster, miljøarbeidere og noen å snakke med, sier Borgen.
SA170609 Med svømmedyktig menes det at elevene først skal 100 meter på magen.
DB170609 Det er kommuneledelsen selv som ifølge politiet skal ha tatt initiativ til å sende elevene hjem.
AP170609 Etter en HEFTIG DIGITAL vår hvor elevene ikke lenger skal få SERVERT PENSUM PÅ SØLVFAT, men derimot via FETTETE NETTBRETT #makan, står den årlige avslutningsfesten i FAU på trappene.
AA170609 | Elever sendt hjem etter skoletrussel - eksamen avlyst ¶ Elevene på Kjenn skole i Lørenskog ble fredag sendt hjem etter at det dagen før ble rettet en trussel mot skolen.
AA170609 Ungdomsskolen orienterte foreldrene via SMS om at muntlig eksamen ble avlyst for de elevene som skulle ha det, skriver Romerikes Blad.
AA170609 Undersøkelser har vist at elevene glemmer mye i løpet av de åtte eller ni ukene de er borte fra klasserommet.
AA170609 Noen uker etter at elevene er tilbake på skolebenken etter sommeren, er det klart for en ukes høstferie.
VG170608 Grunnlaget for en slags åpen leirskole, der læreren har mistet kontrollen mens noen av de modne elevene tar ansvar er lagt.
VG170608 Men god seksualundervisning kan bidra til å skape åpenhet blant elevene .
DA170608 Stavanger SV støtter elevene , foreldrene og lærerne som kjemper mot skolenedleggelsen.
DA170608 Elevene fullfører videregående i større grad enn snittet, de har lavt sykefravær og skolen er en sentral del av miljøet i den delen av Tasta bydel.
BT170608 trinn må elevene klare seg selv når skolen er slutt.
AP170608 Skolebidragsindikatorene er beregnet ut fra elevene som gikk på skolene i 2012 - 13, 2013 - 14 og 2014 - 15, med hovedvekt på skoleåret 2014 - 15.
AP170608 Han mener det er en kjent sak at det er forskjeller mellom hvor gode de videregående skolene er til å få elevene til å fullføre og bestå.
AP170608 Det er viktig at resultatene kan brukes av den enkelte skole og av fylkeskommunene - for å gjøre skolen bedre for elevene , sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.
AP170608 Begge rapportene bruker såkalte skolebidragsindikatorer for å finne ut hvorvidt skolene har løftet elevene og fått dem til å fullføre utdanningen.
AP170608 - Vi setter også pris på at den måler oppnådde resultater og gir tydelige svar om vår kjernevirksomhet : at elevene fullfører og består eksamen, og at de lærer mye, påpeker Stark.
AP170608 | Ny NIFU-rapport : Store forskjeller i de videregående skolenes bidrag til at elevene fullfører ¶
AP170608 Det er slik at elevene innenfor et fylke får anledning til å bruke hjelpemidlene som de er kjent med, skriver Hedda Birgitte Huse.
AA170608 Elevene skal gjennomføre delprøver i løpet av 1 til. 4. årstrinn.
AA170608 Elevene skal gjennomføre delprøver i løpet av 1 til. 4. årstrinn.
SA170607 Kravet var at elevene idrettslig måtte være tatt ut på minst kretsnivå i idretter som var tilsluttet Norges idrettsforbund, sier Hempel.
DA170607 Den tidligere barneskolelæreren i Oslo valgte å si opp jobben da hun ikke lenger følte det var mulig å gi elevene et godt psykososialt miljø i skolehverdagen.
DA170607 Skolene kaller det selvstudium, og elevene kan bli bedt om å lese en tekst, løse noen oppgaver, se en film - eller finne på noe selv.
DA170607 De satser vel bare på at elevene ikke vil klage på mer fri.
DA170607 - Siden lærerne settes opp med færre undervisningstimer enn elevene har krav på, skylder lærerne timer.
DA170607 mai at elevene uansett får alle timer de har krav på.
DA170607 ) i Utdanningsforbundet eller Amalie Uchenna Odu i Elevorganisasjonen tror på at elevene ved videregående skoler - som kutter i lærernes timer - uansett får alle timene de har krav på.
BT170607 Vi følger opp og sørger for at elevene kommer seg gjennom, det er like viktig for oss som gode karakterer, sier Botnen.
BT170607 I Hordaland er det Steinerskolen og Metis videregående som er best på å få elevene til å fullføre og bestå eksamen.
BT170607 En ny rapport viser at det er store forskjeller på hvor mye de videregående skolene bidrar til at elevene fullfører og består.
BT170607 En annen ting er at skolen er både sosialt og økonomisk avhengig av at elevene holder ut.
BT170607 Dette bidraget er, i så stor grad som mulig, rendyrket ved at det er tatt hensyn til grunnlaget elevene hadde med seg da de begynte i videregående skole.
BT170607 - Tett på elevene
BT170607 - Nei, vi ser slik at vi driver en god skole, der lærerne har yrkesbakgrunn og er tett på elevene .
BT170607 - Kan det være at elevene synes de får en faglig sett enklere eksamen hos dere ?
BT170607 - Det skyldes flere ting, blant annet at vi har stor lærertetthet og dermed god mulighet til å følge elevene tett, sier daglig leder Hilde Søraas.
AA170607 Oppgave for dagen for elevene ved Selsbakk skole : Ta den mest kreative selfien.
AA170607 Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning ( NIFU ) har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet sett på hvor mye videregående skoler i hele landet bidrar til det elevene lærer.
AA170607 Noen skoler er mye flinkere til å få elevene gjennom enn andre.
AA170607 En ny rapport viser at det er store forskjeller på hvor gode videregående skoler er til å få elevene til å fullføre og bestå.
AA170607 Det viser at en god skole kan gjøre en viktig forskjell for elevene , sier Røe Isaksen.
SA170606 Han understreker at likebehandling og rettferdig behandling av elevene er avgjørende.
SA170606 Fører et uklart regelverk og dårlige tekniske løsninger for å registrere fravær til at elevene behandles ulikt ?
SA170606 - Stor forvirring blant elevene
SA170606 - Jeg tror det er mange lærere som har skjønt at grensen er altfor rigid og bryr seg mer om elevene enn om fraværsgrensen.
SA170606 - Inntrykket vårt er at det er veldig stor forvirring blant elevene .
DB170606 Isteden ønsker de konservative å tilby lunsj til de aller fattigste elevene fra første- til tredjeklasse, samt gratis frokost til elevene .
DB170606 Isteden ønsker de konservative å tilby lunsj til de aller fattigste elevene fra første- til tredjeklasse, samt gratis frokost til elevene.
DA170606 Hvis du mener at de svake elevene ikke fortjener en sjanse og en utdanning, så er det trangsynt, sier Valencia.
AP170606https://www.aftenposten.no/okonomi/Her-gar-grensen-for-erstatning-fra-flyselskapene-622592b.html Siden avgangen var mer enn tre timer forsinket, mente de 24 elevene at de hadde krav på EUs standardkompensasjon for så lange flyreiser - 600 euro for hver av elevene .
AP170606https://www.aftenposten.no/okonomi/Her-gar-grensen-for-erstatning-fra-flyselskapene-622592b.html Siden avgangen var mer enn tre timer forsinket, mente de 24 elevene at de hadde krav på EUs standardkompensasjon for så lange flyreiser - 600 euro for hver av elevene.
AP170606 Siden avgangen var mer enn tre timer forsinket, mente de 24 elevene at de hadde krav på EUs standardkompensasjon for så lange flyreiser - 600 euro for hver av elevene .
AP170606 Siden avgangen var mer enn tre timer forsinket, mente de 24 elevene at de hadde krav på EUs standardkompensasjon for så lange flyreiser - 600 euro for hver av elevene.
AA170606 En tredel av elevene i undersøkelsen svarer at de jevnlig bruker sine telefoner eller datamaskiner til noe som ikke er faglig relatert under undervisningen.
AA170606 Blant elevene som sjekker de sosiale mediene hvert kvarter eller oftere, svarer mer enn halvparten at de har vansker med å konsentrere seg om undervisningen.
AA170606 - Elevene i videregående skole som jeg har undersøkt, har generelt vansker med å konsentrere seg, men det står verst til hos dem som bruker mobilene mest, sier Hebsgaard. ( ©NTB ) ¶
AA170606 Målet med strategien er ifølge kunnskapsministeren bedre lærere ut i skolen som igjen vil bety en bedre skole for elevene .
DA170605 Trusler elevene imellom skjer jevnlig.
DA170605 Det er en fallitterklæring at etaten ikke vil sette av større ressurser til de krevende elevene .
DA170605 De krevende elevene må få bedre oppfølging.
DA170605 - Det er en viss sammenheng mellom den perioden vekterne har vært her og at det er blitt mer ro blant elevene .
DA170605 Elevene reagerer ikke, mens lærerne løfter det opp.
AP170605 Ved siden står en redskapskasse og det ligger to tømmerstokker på bakken, slik at elevene også skal prøve seg på å telje og kante stokker.
AP170605 - Vindusreparering er populært blant elevene .
AP170605 Elevene får bruke verktøy som de knapt vet navnet på, eller ser i sin hverdag.
AP170605 Her blir Røe Isaksen spurt ut om fraværsgrensen fra elevene Si;D-redaksjonen har fått spørsmål fra 360 elever om den omstridte fraværsgrensen kunnskapsministeren har satt i gang dette semesteret - følg utspørringen direkte her !
AP170605 Han understreker at likebehandling og rettferdig behandling av elevene er avgjørende.
AP170605 Fører et uklart regelverk og dårlige tekniske løsninger for å registrere fravær til at elevene behandles ulikt ?
AP170605 - Stor forvirring blant elevene
AP170605 - Jeg tror det er mange lærere som har skjønt at grensen er altfor rigid og bryr seg mer om elevene enn om fraværsgrensen.
AP170605 - Inntrykket vårt er at det er veldig stor forvirring blant elevene .
DB170604 Her er hun innom det politiske : I over et år har hun og andre Tveiterås-foreldre kjempet mot Bergen kommune for å hindre nedleggelse av skolen, og flytting av elevene til en mer sentrumsnær og mindre skjermet skole.
DB170604 - Mange av elevene her er så sensitive.
DB170604 Mange var tydelig rørt da elevene sang « My Everything » sammen med popstjernen i kveld.
AP170604 « Å kaste nettbrett på elevene .
AP170604 Hva vet vi og hva vet vi ikke om det som skjer når elevene får « kastet nettbrettene etter seg » ?
VG170603 VG kjenner til tilfeller der : ¶ * 1 Eksamensvakt har vært søsteren til en av elevene . * 1 Eksamensvakt har vært eks-kjæresten til en av elevene. * 1 Eksamensvakt har hatt flere av elevene på fest hjemme hos seg helgen i forveien. * 1 Eksamensvakt har spilt på fotballag med flere av guttene i klassen.
VG170603 I KJENTE OMGIVELSER : Eksamensvakt Henrik Sande Giæver ( 21 ) kjenner flere av de nåværende elevene fra sin egen tid på Foss videregående skole.
VG170603 Han kjenner flere av elevene han i år har sittet vakt for, deriblant sin egen fetter.
VG170603 Flere eksamensvakter på videregående skoler kjenner elevene de skal passe på at ikke jukser, svært godt.
VG170603 Da bør man styre vekk fra tidligere elever ved skolen, fordi de ofte har et forhold til de nåværende elevene , sier han.
VG170603 * 1 Eksamensvakt har vært eks-kjæresten til en av elevene . * 1 Eksamensvakt har hatt flere av elevene på fest hjemme hos seg helgen i forveien. * 1 Eksamensvakt har spilt på fotballag med flere av guttene i klassen.
VG170603 * 1 Eksamensvakt har hatt flere av elevene på fest hjemme hos seg helgen i forveien. * 1 Eksamensvakt har spilt på fotballag med flere av guttene i klassen.
AA170603 | Elevkrav om annullering av eksamen etter rot med oppgavetekster ¶ Elevene som gikk opp i eksamen i politikk og menneskerettigheter denne uka fikk ulike oppgavetekster avhengig av om de leste oppgaven på bokmål eller nynorsk.
AA170603 Jeg mener også at Utdanningsdirektoratet bør annullere eksamen for de elevene dette gjelder, sier leder for Akershus fylkeselevråd og elev ved Nadderud videregående skole, Mathias Opdal Weseth, til avisen.
VG170602 - Elevene bør lære seg nye verktøy for å lære ulike ferdigheter og her har skolen et ansvar.
VG170602 Han ønsker at det kommer på plass nasjonale krav for hvilken kompetanse lærere skal ha i å kjenne igjen selvmordsrisiko eller psykisk uhelse hos elevene .
VG170602 Det er heller ingen obligatoriske fag i skolen som lærer elevene i hvordan man mestrer psykiske problemer, forteller han.
VG170602 Både lærere og helsepersonell har vært tilstede i og utenfor skoletid, og tilbyr en prat når elevene har hatt behov for det.
DB170602 Slik det nå praktiseres, kan alle elever skyte på DFS´ anlegg dersom det er i regi av skolen, mens enkelte av de samme elevene ikke får være med på tilsvarende aktiviteter etter skoletid.
DB170602 - Vi har hatt en utfordring med skoleklasser på besøk, der ikke alle elevene får lov til å være med å skyte, etter dagens regelverk.
AP170602 Jeg mener også at Utdanningsdirektoratet bør annullere eksamen for de elevene dette gjelder, sier leder for Akershus fylkeselevråd og elev ved Nadderud videregående skole, Mathias Opdal Weseth.
AP170602 Det ga også, for flere elever, grunnlag for forvirring under eksamen ettersom elevene begynte å bla frem og tilbake i eksamensheftet da de så at det var to ikke-identiske oppgaver.
AP170602 - Vi beklager at elevene i norsk hovedmål og i politikk og menneskerettigheter har opplevd noen forskjeller i oppgavetekstene på bokmål og nynorsk.
AP170602 - Ulikhetene i oppgaveheftet har skapt stor usikkerhet blant elevene .
AA170602 Disse igjen bare til noen få av elevene , som en del av studieforberedende utdanning.
AA170602 Det handler i større grad om grunnskolen enn videregående skole, hvor de fleste elevene verken møter musikk, dans og drama eller andre praktiske fag.
DN170601 Tom Granseth i SSB forklarer at elevene på Vestlandet også presterer godt.
DN170601 Tallene viser at 58,3 prosent av elevene fullførte på normert tid, mens 6,3 prosent ikke besto opplæringen. 12,9 prosent sluttet underveis.
DN170601 Sjekk hvordan elevene i ditt hjemfylke gjør det.
DN170601 Knapt 50 prosent av elevene som påbegynte videregående opplæring i Finnmark i 2006 fullførte innen fem år.
DN170601 For elevene fra 2011-kullet har andelen nå økt til 64 prosent.
DN170601 Av de nesten 65.000 elevene som startet sin videregående opplæring første gang høsten 2011, hadde 73 prosent gjennomført innen 2016.
DN170601 Av de 33.470 mannlige elevene gjennomførte 68 prosent videregående skole de siste fem årene.
DN170601 - Gjennomføringsgraden er høyere der enn for yrkesfag, og i mange fylker er det vanskelig for elevene å fullføre på normert tid på grunn av mangel på lærlingplasser, sier Bakken. ​ ¶
DN170601 - De flinkeste elevene pleier å være i Sogn og Fjordane, men slik er det ikke i år.
DN170601 78 prosent av de 31.385 kvinnelige elevene gjennomførte den videregående opplæringen i løpet av fem år - noe som tilsvarer en økning på 0,4 prosentpoeng fra forrige elevkull.
DB170601 Venstre er nok det partiet som er mest utålmodig på vegne av både lærerne og elevene , sier Skei Grande.
DB170601 Men skolen skal utdanne hele mennesket, og nå er tiden inne til å utvide ordningen og sette elevene bedre i stand til å møte både en helt ny digital og medial hverdag og et nytt og annerledes arbeidsliv, sier hun.
AA170601 Blant de mannlige elevene gjennomførte 68 prosent videregående skole i løpet av fem år.
AA170601 Av dem som startet på videregående i 2006 hadde knapt 50 prosent av elevene i Finnmark fullført med studie- eller yrkeskompetanse fem år senere, rundt 20 prosentpoeng lavere enn i landet samlet sett.
AA170601 78 prosent av de 31.385 kvinnelige elevene besto den videregående opplæringen i løpet av fem år.
AA170601 73 prosent av elevene som startet videregående opplæring i 2011, har fullført videregående innen fem år.
VG170531 Da er verken tidlig innsats, videreutdanning for lærere, høyre forventninger til hver enkelt elev eller ekstra innsats for de elevene som trenger det mest, en digresjon i ulikhetsdebatten.
DA170531 fremmedspråk på mellomtrinnet, vil vi antakelig gjøre elevene bedre rustet også i norskfaget.
DA170531 Elevene bør få mulighet til å velge flere språk enn engelsk allerede på mellomtrinnet, mener KrFs Marthe Kristine Østerud Bjerke.
DA170531 « Da vektere er i sivil kan vi ikke gå ut med navnene på skolene, da sikkerhetstiltakene ikke lenger vil ha noen verdi dersom elevene er kjent med at det er vektere på skolen » skriver Søgnen.
AP170531https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/yAAMA/I-ar-var-eksamensoppgaven-sa-god-at-elevene-diskuterer-den-frivillig-etter-eksamen | I år var eksamensoppgaven så god at elevene diskuterer den frivillig etter eksamen ¶
AP170531https://www.aftenposten.no/meninger/sid/Utdanningsdirektoratet-svarer-Eksamen-skal-ikke-sjokkere-622276b.html Tilbakemeldingene fra sensorene hittil er at elevene med stor sannsynlighet har klart denne oppgaven bedre enn det de tror.
AP170531https://www.aftenposten.no/meninger/sid/I-ar-var-eksamensoppgaven-sa-god-at-elevene-diskuterer-den-frivillig-etter-eksamen-622121b.html | I år var eksamensoppgaven så god at elevene diskuterer den frivillig etter eksamen ¶
AP170531 Tilbakemeldingene fra sensorene hittil er at elevene med stor sannsynlighet har klart denne oppgaven bedre enn det de tror.
AP170531 | I år var eksamensoppgaven så god at elevene diskuterer den frivillig etter eksamen ¶
VG170530 Men når det hørselstekniske utstyret ikke fungerer eller ikke blir brukt, fratas de hørselshemmede elevene muligheten for å få med seg innholdet i undervisningen.
VG170530 Han tror en del av årsaken er at de 2500 elevene med hørselshemming i den norske grunnskolen har en skjult funksjonshemming. * 1 Mer enn hver fjerde hørselshemmede elev ( 28 prosent ) svarer at de ble mobbet flere ganger i måneden. * 1 Fire av fem elever med hørselshemming opplever at voksne sjelden eller aldri grep inn da de ble holdt utenfor
VG170530 Der hvor dette fungerer er nok erfaringen heller at det virker disiplinerende for alle elevene .
VG170530 - Mange av elevene likte å leke med mikrofonene, men var ikke flinke til å bruke dem når det var nødvendig. (...
VG170530 - Kan kravet om hørselsteknisk tilrettelegging virke forstyrrende på de andre elevene og læreren ?
VG170530 - I et klasserom har vi så langt trodd at elevene er trygge.
DB170530 Uten at skolen hadde fått nødvendig dispensasjon fra Kunnskapsdepartementet for å kreve så mye, betalte elevene som gikk på Westerdals School of Communication fra 2002-2012 mellom 20-30 000 kroner for mye i skolepenger årlig per elev, ifølge avisa.
DB170530 Ifølge Elder var mange av elevene bekymret for å ha gjort feil på eksamen som følge av spørsmålet.
DB170530 Han mener at eksamenskandidater fortjener grundig sjekk av eksamensoppgver slik at elevene slipper denne typen problemer under eksamen.
DB170530 ( Dagbladet ) : Da 14 000 engelske tenåringer skulle ta eksamen i engelsk litteratur før helga, skapte ett av eksamensspørsmålene stor forvirring blant elevene .
DA170530 Mork ( V, i midten ) sier han ikke forstår hvorfor elevene vil ha skillevegger i skoledusjen, men har ingenting imot å støtte tiltaket med 600.000 kroner.
DA170530 Erik Biseth kom til Kuben fra Engebråten skole på Kjelsås, der bare rundt 15 prosent av elevene pleier å velger yrkesfag.
DA170530 De elevene vi får hit, har et høyt karaktersnitt og er topp motiverte, sier Berg, og blir nesten litt rørt ved tanken : ¶
DA170530 Da måtte vi fikse opp det de gjorde feil, sier han, og fortsetter med arbeidet i verkstedet sammen med de andre elevene .
BT170530 Nå stemmer det at det har blitt mindre å gjøre på skolefronten etter at privatskoler suger penger ut av fellesskapet, men skolen i Hordaland er og skal alltid være til for elevene .
BT170530 La oss legge vekk de billige retoriske poengene et øyeblikk og heller jobbe sammen for elevene i fylket vårt.
AA170530 Som takk for bamseleveransen fikk de to elevene ved Klæbu ungdomsskole kake, brus og omvisning ved ambulansestasjonen forrige uke.
VG170529 Vi har mange dyktige og flinke lærere i skolen i dag, men det er som regel enkeltsjeler på skolen som bidrar til kreative løsninger der noen av elevene lykkes.
VG170529 Resultatet viser at elevene i de små klassene utklasset elevene i de større klassene i skoleresultater og ved reduksjon innen atferdsproblemer.
VG170529 Resultatet viser at elevene i de små klassene utklasset elevene i de større klassene i skoleresultater og ved reduksjon innen atferdsproblemer.
VG170529 Min enkle observasjon er at elevene kan mye mer enn det de får vist på skolen.
VG170529 Det er begrenset med tid i skolen og den siste trenden innenfor utdanningspolitikk viser et betydelig større fokus på et resultatorientert læringssyn der elevene må komme seg gjennom utallige prøver for å endelig kunne avlegge eksamen.
VG170529 Rektoren og lærerne ved skolen har informert elevene om at tilstanden til gutten fremdeles er alvorlig.
VG170529 Det var tungt for elevene på Bjøråsen ungdomsskole å komme på skolen mandag.
VG170529 Deretter snakket vi med elevene på skolen.
VG170529 Da elevene ved Bjøråsen skole kom tilbake etter helgen, var det en trist nyhet som ventet dem.
VG170529 - Elevene på skolen tar hendelsen med fatning.
SA170529 Dette viser at elevene i Sandnes-skolen har det godt på skolen.
SA170529 Denne undersøkelsen viser at Sandnes-skolen løfter elevene i småskolen ( 1.-4. trinn ) mer enn en gjennomsnittsskole i Norge.
DB170529 Når dette ble annonsert sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding dette : At skolen må bidra til å ruste elevene til et samfunn hvor mange unge opplever forskjellige typer press.
DA170529 Vi foreslår også kutt i skolebyråkratiet for å gi lærerne bedre tid til elevene , og å innføre flere muligheter til å ha en karriereutvikling som pedagog.
DA170529 Venstre setter elevene først - og det gjør vi best gjennom å satse på lærerne.
DA170529 Kompetanseheving av lærere er det viktigste vi kan gjøre for elevene , men da må vi også utdanne mange nok.
DA170529 Det vil igjen si at elevene stiller ulikt når de skal videre i livet, enten det er i overgangen til neste skoleløp, eller når de skal ut i jobb.
DA170529 De tilbringer mye tid med elevene, og har ansvar for å skape et godt lærings- og sosialt miljø, for å forme holdninger og for å gi elevene kunnskapen de trenger for å lykkes i livet.
DA170529 De tilbringer mye tid med elevene , og har ansvar for å skape et godt lærings- og sosialt miljø, for å forme holdninger og for å gi elevene kunnskapen de trenger for å lykkes i livet.
AP170529 Det gjør ikke personlige hilsener fra elevene , mener debattanten.
DB170528 Sportsdirektør Olav Aleksander Benjaminsen er også letter etter at elevene hans reddet dagen.
DB170528 Som rektor, vil jeg forsikre alle studenter, foreldre og lokalsamfunnet at disse prisene ikke representerer synet til skolen eller læringsmålene for elevene .
DB170528 13-åringen sier til TV-kanalen KPRC at lærerne signerte ulike plaketter og ga dem til elevene mens andre lærere sto og lo.
DB170528 Så jeg blir ikke så imponert av de som hyller Lærer Bjørndals metode, som går ut på å oppmuntre de elevene som antas å være empatiske, til å sjikanere de elevene som ikke er det.
DB170528 Så jeg blir ikke så imponert av de som hyller Lærer Bjørndals metode, som går ut på å oppmuntre de elevene som antas å være empatiske, til å sjikanere de elevene som ikke er det.
VG170526 Det er selvsagt på sin plass å lære elevene om virkelige gamle dager, og kunnskaper om verdenskrigene i det forrige århundret er viktige for å forstå hvor ille det kan gå om autoritære ideer får sterk medvind.
VG170526 Overfor NRK karakteriserer en mangeårig sensor den vilkårlige praksisen som « en eksamen i klipp og lim, og ikke hvor mye elevene kan ».
VG170526 Mange skoler har allerede systemer som gir dem god kontroll med hvilke nettsider elevene besøker.
VG170526 Vi prøver selvfølgelig å forebygge, og når det skjer prøver vi å trøste og vise omsorg for elevene .
VG170526 De neste ukene kommer han og skolen til å fokusere på å være der for elevene .
SA170526 Og hvis disse elevene ikke fungerer i klassen eller i barnehagegruppen, går det utover læringsmiljøet for alle.
SA170526 Treneren ser noen likheter mellom de to elevene - men mener det er umulig å dra noen store sammenligninger.
SA170526 Treneren ser noen likheter mellom de to elevene - men mener det er umulig å dra noen store sammenligninger.
DA170526 I alle fall helt til Frans får grønn hud, svære øyne og hopper rundt i klasserommet, før han forvandler seg til en liten frosk rett foran elevene .
BT170526 Vi har tydeligvis levd i en villfarelse om at skolen er til for elevene .
BT170526 Skolen skal fortsatt være gratis for elevene .
BT170526 Dette kom visstnok bare til å gagne de ressurssterke elevene .
BT170526 RESPEKT : Det er sjel i veggene på Tveiterås skole, vennligst respekter dette, og la elevene få beholde skolen sin.
AP170526https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/-Nar-eksamensjuks-kalles-kompetanse--Rita-Helgesen-621805b.html Hvis elevene ikke skal lære redelig bruk og kildekritikk i skolen, når da ?
AP170526https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Karsten-Warholms-21-mal-er-verdenstoppen-Men-han-har-ikke-darlig-tid--235863b.html Treneren ser noen likheter mellom de to elevene - men mener det er umulig å dra noen store sammenligninger.
AP170526 Hvis elevene ikke skal lære redelig bruk og kildekritikk i skolen, når da ?
AP170526 Anita Krohn Traaseth, direktør i Innovasjon Norge ¶ Elevene ved 9 a ved Enebakk ungdomsskole var de første som fikk se utstillingen av de syv finaleskissene.
AP170526 Treneren ser noen likheter mellom de to elevene - men mener det er umulig å dra noen store sammenligninger.
AP170526 Treneren ser noen likheter mellom de to elevene - men mener det er umulig å dra noen store sammenligninger.
AA170525 Rektor sier at de ansatte ved skolen er forberedt på at elevene vil ha behov for møter og informasjon når de er tilbake i klassene på mandag.
AA170525 Elevene og de kvinnelige lærerne ved skolen pleier soldaten, spilt av Colin Farrell, mens de venter på å overlevere ham til sørstatshæren.
DB170524 Overfor CBC forklarer en av elevene , Constantine Maragos, at gruppa tryglet 45-åringen om å ta et bilde sammen med dem.
DB170524 MINNEVERDIG : Elevene kan nå se tilbake på skoleball-bildene som noe ekstra spesielt.
DB170524 Da elevene innså at mannen var ingen ringere enn Canadas statsminister, Justin Trudeau ( 45 ), fikk de hakeslepp.
AA170524 Ifølge driftsleder Torborg Duesten ved Husebybadet, er skolene som leier tid selv ansvarlige for å følge med elevene , ettersom Trondheim kommune ikke har egen badevakt i lokalet.
AA170524 I meldingen gikk det frem at elevene som var i nærheten av ulykken har blitt tatt hånd om av både kriseteam, kommunens barne- og familietjeneste, helsesøster, lærere og andre ansatte ved skolen.
AA170524 De foresatte ved den aktuelle skolen ble i ettermiddag varslet om at en av elevene hadde vært involvert i en alvorlig ulykke.
AA170524 I en av de andre langsvarsoppgavene skulle elevene sammenligne diktet « Tung tids tale » av Halldis Moren Vesaas fra andre verdenskrig med diktet « Vuggevise » som Henrik Nordbrandt skrev som en kommentar til dagens flyktningkrise.
AA170524 Blant oppgavene elevene kunne velge mellom var blant annet en sammenligning av en tekst om Nora fra « Et dukkehjem » av Henrik Ibsen og et utdrag fra den nettbaserte TV-serien « Skam » der Noora forsøker å overtale kjæresten William til å ikke reise fra henne.
AA170524 Elevene kunne dessuten velge en oppgave om språkets betydning for menneskers identitet, knyttet til en tekst om at nyttårstalen til sametingspresident Vibeke Larsen ikke ble holdt på samisk.
AA170524 En av elevene finner en såret soldat fra Nordstatene utenfor skolen.
SA170523 For ett år siden opplevde elevene to bombetrusler mot skolen på Gausel.
AP170523 Vi har akkurat delt det med elevene .
AP170523 De andre elevene ble samlet utenfor Østfoldbadet og så kom kriseteamet dit, forteller Nordmoen til Aftenposten.
AA170523 Rektoren mener det er opp til lærerne å balansere det riktige nivået på informasjon til elevene .
AA170523 Elevene er opptatt av terroren som rammet konsertpublikummet, sier rektor Hilde Klungsøyr.
AA170523 - Elevene er forskjellige og lærerne må se an den enkeltes behov.
SA170522 Fire skoler i Sandnes må på kort tid endre rutiner og sørge for at elevene sikres et godt skolemiljø.
AP170522 - Vi vil hjelpe de elevene som kanskje henger litt etter med språk, lesing eller regning, som bare trenger ekstra oppfølging en periode, men uten å sette i gang utredninger om spesialundervisning, sier Dahl.
AP170522 62.700 elevene i grunnskolen, er ca. 24.700 minoritetsspråklige.
AP170522 Vi har derfor valgt å annullere eksamen for alle elevene på disse to skolene.
AP170522 En stor andel av elevene var derfor kjent med oppgavene i forkant av eksamen.
AP170522 Dette betyr at elevene ikke får eksamenskarakter i engelsk på vitnemålet.
AP170522 Elevene fikk dermed ingen eksamenskarakter i norsk hovedmål og standpunktkarakteren ble stående.
AA170522 Hun roses for at hun legger vekt på å forstå hvordan elevene tenker og hva de sliter med, og for å gi veiledning til den enkelte ut fra deres egne forutsetninger.
AA170522 - Elevene til Hanan Mohamed Abdelrahman skryter mye av henne.
BT170521 Ved å spille ut ulike roller og belyse temaer hentet fra hvilket som helst skolefag, fra flere sider, erfarer elever å « stå i en annens sko », fordi elevene da erfarer dilemmaene på kroppen.
BT170521 Mange studenter har etter å ha tatt i bruk drama i grunnskolepraksis erfart at dette engasjerte både dem og elevene på en helt annen måte enn tradisjonell klasseromsundervisning.
BT170521 Elevene er dermed mer forberedte på å møte utfordringene de helt sikkert vil møte senere i det virkelige liv.
BT170521 Elevene blir ikke sittende i en passiv mottakerposisjon.
AP170521 Elevene spør lærerne, lærerne spør elevene, elvene spør foreldrene, besteforeldrene spør elevene, og elevene spør seg selv : ¶
AP170521 Elevene spør lærerne, lærerne spør elevene, elvene spør foreldrene, besteforeldrene spør elevene , og elevene spør seg selv : ¶
AP170521 Elevene spør lærerne, lærerne spør elevene , elvene spør foreldrene, besteforeldrene spør elevene, og elevene spør seg selv : ¶
AP170521 Elevene spør lærerne, lærerne spør elevene, elvene spør foreldrene, besteforeldrene spør elevene, og elevene spør seg selv : ¶
AP170521 Klasseromsregelen ble i sin tid begrunnet med de spesielle « nære og personlige bånd mellom lærer og elevene ».
AP170521 Elevene kan være organisert i klasser og grupper i mange konstellasjoner og på ulike måter.
DB170520 FIDGET SPINNERS : En barneskole i Wisconsin, USA, forbyr elevene å ha med deg det populære leketøyet på skolen : - Det skaper mer kaos, og gjør barn ukonsentrerte.
VG170519 I hvor stort omfang lydfilen har spredt seg blant elevene er ikke Bustnes sikker på, men den skal ha vært tilgjengelig på siden i tre-fire timer.
NL170519 Disse kommer i tillegg til de ordinære elevene som går ut av skolen.
BT170519 | Flere lærere til de yngste elevene
BT170519 Kommunene får i 2017 øremerket 1,2 milliarder kroner i året til å øke antall lærere for de minste elevene .
VG170518 « I disse 'spinnville tider' », som det heter i en epost sendt ut til foreldrene på en skole i Oslo-området, opplyses det at leketøyet fører til konflikter, siden det brukes av « elevene både i tide og utide ».
DA170518 Norsk-somaliske Farhiya ( 20 ) og to andre jenter er de eneste elevene som har undervisning.
DA170518 Lærer og lektor Clemens Saers ( 62 ) står vendt mot tavla i klasserom 312 på Oslo handelsgymnasium - en sentrumsnær prestisjeskole der de rundt 1000 elevene i flere år har vært blant landets beste.
DA170518 - For å beskytte elevene mine legger jeg instinktivt hånden på brystet til eleven som leder an, mens jeg forsøker å lukke døren.
DA170518 - Etter 45 år i skolen kan jeg fortsatt navnet på alle elevene jeg har hatt.
BT170518 BEDRE FOR ELEVENE : Vikarlærer Nicklas Sjølie Af Geijerstam underviser elevene i norsk på Ortun skole.
BT170518 BEDRE FOR ELEVENE : Vikarlærer Nicklas Sjølie Af Geijerstam underviser elevene i norsk på Ortun skole.
BT170518 - Mange vikarer gjør at elevene ikke får den kontinuiteten de ville fått med én lærer.
BT170518 Skolen er ikke godt nok universelt utformet, bygget har dårlig tilpassede fasiliteter som ikke er tilrettelagt med nødvendige arealer og hjelpemidler for å utøve den grad av daglig hjelp elevene trenger.
BT170518 Det er en reell bekymring for at skolebyggets mangler og feil påfører ansatte belastningsskader og elevene mer stress i skolehverdagen.
AP170518https://www.aftenposten.no/osloby/Pa-hurtigspor-inn-i-jobb-og-samfunn-621280b.html Ikea stiller seg til disposisjon som opplæringsarena, men betaler ikke elevene .
AP170518 Ikea stiller seg til disposisjon som opplæringsarena, men betaler ikke elevene .
VG170517 Formålet er å gi elevene tidligere spesialisering innen sitt fag enn det som er vanlig i dag, opplyser kunnskapsdepartementet.
VG170517 Elevene fordyper seg på søm og tekstilhåndverk de to første årene, og går i lære som bunadstilvirker tredje og fjerde året.
AA170517 I tillegg utviste elevene respekt for flagget, de holdt det høyt og subbet ikke i bakken med det.
AA170517 Her hadde elevene som dannet flaggborgen åpenbart øvd i forkant.
AA170517 Første vers av « Norge i rødt, hvitt og blått » og « Nordmannen » er det også bare brøkdeler av elevene som kan.
AA170517 - Ungdomsskoleelever er i en alder der de har en tendens til å være mer stille enn barneskoleelever, men elevene ved Sverresborg var aktive, ropte hurra og viste respekt for flagget.
SA170516 Et arbeid som vil ha konsekvenser for handlings- og økonomiplanen, for bydelene våre, for våre dyktige ansatte og ikke minst for de som skal stå i sentrum : elevene våre.
SA170516 Robin Boganes Apeland, til venstre, Anna Asheim og fanebærer Anders Vidvei er blant de siste elevene som går i 17.-maitog bak fanen til Soma skole.
DB170516 ¶ MØTTE OPP : Russen møtte mannsterke opp for å gjøre stas på elevene ved Mortenstua skole i Mysen.
DB170516 Datteren hennes går nemlig på en skole for elever med spesielle behov, og i fjor var det ingen russ som kom for å feire med de omlag 30 elevene dagen før dagen på 16. mai.
DB170516 Elevene koste seg, og fikk en god opplevelse, sier hun til Dagbladet.
AP170516 Russefeiring : - Det koster mye penger, men det er verdt det På Oslo Handelsgymnasium sier 68 prosent av elevene at de vil bruke mer enn 20.000 kroner på russefeiring.
AA170516 - I tillegg står elevene fritt til å bruke nasjonaldrakter fra sine hjemland, sier hun.
VG170515 Svitil mener også det må gå an at elevene smører seg med solkrem hjemme fremfor å bringe kremen med seg på skolen.
VG170515 Vi trenger flere lærere for de yngste elevene .
VG170515 Hvorfor sier Frp og Høyre nei til å sikre elevene nok lærere ?
VG170515 Derfor vil vi innføre norm for lærertetthet og starte med de yngste elevene .
VG170515 Ap vil ha en mye kraftigere innsats mot mobbing i skolen med sterkere sanksjoner mot skoler som ikke tar tak i mobbeproblemer og et sterkere rettsvern for elevene .
VG170515 Ap vil gi skolene nok lærere til å kunne gi intensivundervisning og ekstra oppfølging til elevene som trenger det.
VG170515 Elevene har ikke tid til å vente i fire nye år på at skole settes først.
VG170515 Men lærerne synes ikke de har tilstrekkelig kompetanse til å tilrettelegge for disse elevene , og en stor andel opplever at de mangler tid og ressurser.
VG170515 Elevene selv må med.
DB170515 ¶ NASJONALSANG : En fersk undersøkelse utført blant 300 barneskolelærere, viser at kun 60 prosent av elevene kan det første verste av nasjonalsangen.
DB170515 En fersk undersøkelse utført blant 300 barneskolelærere, viser at kun 60 prosent av elevene kan det første verste av nasjonalsangen.
AP170515 Å ta driften ut av nærmiljøet er kanskje en av faktorene som strider mot det skolekorpsene er bygd på, for det er der elevene går og hører til, sier Fjellhøi.
AP170515 Skolen har tilbudt å betale busskort til elevene som deltar fra korpset.
AP170515 Ifølge undersøkelsen, utført av Framtida.no og Pirion, svarer halvparten av de spurte lærerne at 60 prosent eller flere av elevene deres kan det første verset av nasjonalsangen i Norge.
AP170515 I en fersk undersøkelse utført blant 300 barneskolelærere, svarer over halvparten at 60 prosent eller flere av elevene kan det første verset av nasjonalsangen.
AP170515 Første vers av « Norge i rødt, hvitt og blått » og « Nordmannen » er det også et mindretall av elevene som kan.
AA170515 En fersk undersøkelse utført blant 300 barneskolelærere, viser at kun 60 prosent av elevene kan det første verset av nasjonalsangen.
VG170514 Leder Rita Helgesen i Norsk Lektorlag har liten sympati med de elevene som mener fraværsgrensen skaper problemer i russetiden.
AA170513 Grunnene til å velge dans er mange, ifølge pedagogen : ¶ - Elevene får kroppskontroll og god holdning.
AA170513 - Det er meget god standard på elevene .
AA170513 Elevene er i alderen 4 - 19 år, fordelt på 15 grupper i disiplinene klassisk ballett, moderne, streetjazz og hip hop.
VG170512 Selv om Lilas mener det er viktig å jobbe effektivt med stoffet, mener hun også at elevene må ta seg pauser og tenke på andre ting.
VG170512 Lilas mener det viktigste elevene kan gjøre er, å få god oversikt over hele pensum.
VG170512 Hun mener elevene må stresse ned, og huske at eksamenskarakterene ikke er alt.
VG170512 Det elevene ikke kan dagen før, klarer de heller ikke å lære, sier Lilas.
VG170512 - Når elevene har fått vite hva de har kommet opp i, er det viktig at de ikke bruker tid på å tenke på det de heller ville kommet opp i, sier Alzaeim, som nå er medisinstudent ved UiO.
DB170512 Verken samfunnet eller elevene har mye å vinne på at flere tolvåringer og trettenåringer spesialiserer seg innenfor idrett utover det de gjør på fritiden.
DB170512 Til høsten begynner de første elevene ved liknende skoler på Lillehammer og i Stavanger.
DB170512 I tillegg til tilbudene i Oslo, Tønsberg og Bærum, der elevene betaler 22 000 kroner i året for en skolegang med vekt på trening og helse, fikk Kongsvinger idrettsungdomsskole i fjor.
DB170512 Det hører med at idrettsungdomsskolene ikke inneholder færre fag enn offentlige skoler ; de holder i stedet elevene på skolen i flere timer.
AA170512 To norske jenter var blant elevene . 19 år gamle Jasmin Osman gikk på skolen i Hargeisa i Somaliland, nord i Somalia, fra juli i 2017 til februar i år, da hun klarte å rømme over muren på skolen, ifølge NRK.
VG170511 Elevene ble torsdag formiddag holdt innendørs på skolen i påvente av mer informasjon om hendelsen.
FV170511 Med involvering av elevene på alle plattformer står Klasse 10C frem som et imponerende journalistisk prosjekt.
DB170511 Elevene ble torsdag formiddag holdt innendørs på skolen i påvente av mer informasjon om hendelsen.
BT170511 Så leser jeg gjennom elevene sine besvarelser til en tekst som handlet om at statskirken åpnet opp for å vie homofile.
AP170511 Elevene ble torsdag formiddag holdt innendørs på skolen i påvente av mer informasjon om hendelsen.
AA170511 Elevene ble torsdag formiddag holdt innendørs på skolen i påvente av mer informasjon om hendelsen.
AA170511 Elevene ble torsdag formiddag holdt innendørs på skolen i påvente av mer informasjon om hendelsen.
AA170511 Og det er ikke slik at elevene planlegger så langt frem i tid.
AA170511 Nylig så elevene også teaterforestillingen #hengdeg av Nittedal Teater.
AA170511 Hvis man jobber mer med grupper av elever kan det være at elevene føler seg mindre alene om problemene.
AA170511 En del av elevene reagerte sterkt, men vi snakket sammen om det etterpå, forteller Gravrok.
AA170511 De sier elevene i liten grad spør dem om selvmordene og selvmordsforsøkene som har vært, og som også er blitt tema i riksmediene de siste dagene.
AA170511 De aller fleste av elevene har sett den omstridte tv-serien « 13 Reasons Why ».
AA170511 De elevene som har spørsmål, kommer til oss.
AA170511 - Vi vil ha hjelp til elevene som trenger det med én gang vi mener det er nødvendig, men ofte tar det for lang tid, mener hun.
AA170511 - Vi har sagt at de skal snakke om psykisk helse med elevene , men har ikke lagt videre føringer ut over det, sier Nereid, som sier at de har fått mange positive tilbakemeldinger fra foreldre.
AA170511 - Sammen fant vi ut at det ikke var naturlig å samle alle elevene til et felles informasjonsmøte om dette.
AA170511 - De er veldig viktige, og treffer elevene også utenfor klasserommet.
AA170511 Elevene har en veldig tillit til henne.
AA170511 God læring stimuleres best ved at elevene får oppmerksomhet og omsorg fra sine lærere ; det er hva våre barn trenger.
VG170510 | Budsjettlekkasje : 200 ekstra millioner til de minste elevene
VG170510 Regjeringen Solberg har i flere år prioritert lese-, skrive- og regneopplæring blant de minste elevene som en hovedsatsing.
VG170510 På den måten kan vi sikre at de elevene som henger etter får den hjelpen de trenger fra første dag, sier skole- og barnehagestatsråden.
SA170510 Les : Aldri før har så få omkommet i trafikken ¶ Elevene fra Rogaland fant motivasjon i statistikken.
DN170510 | Budsjettlekkasje : 200 ekstra millioner til de yngste elevene
DN170510 Regjeringen Solberg har i flere år prioritert lese-, skrive- og regneopplæring blant de minste elevene som en hovedsatsing.
DB170510 Bilen med de fire elevene ved Lillehammer videregående skole skar ut av veien, falt ned flere meter og landet på taket. 19-åringens forsvarer opplyser at straffeutmålingen mest sannsynlig vil bli anket.
DB170510 De elevene som gang på gang har erfart å bli ydmyket, skuffet og krenket av de voksne som egentlig skal lære dem om livets fineste sider.
DA170510 Før det var han trener for Real Madrids akademi-spillere der Martin Ødegaard var en av elevene .
DA170510 Elevene fra Mosterøy, Bendix Lønø Forgaard ( 12 ), Sunniva Langseth Wikre ( 11 ) og Theo Nygaard ( 11 ) har øvd på både vekslinger og løping i gymmen fram mot Tinestafetten.
DA170510 Mentoren og elevene deler en digital smarttavle hvor alle deltakere kan skrive, trekke inn dokumenter og bruke kalkulatoren GeoGebra.
DA170510 I år kan elevene både få én til én-hjelp av en mentor eller delta i gruppesamtaler der mentoren gjennomgår oppgaver i plenum via nettsiden lær.no.
DA170510 Foreløpig finnes det ikke noe tilsvarende tilbud for elevene som kommer opp i engelsk og norsk.
DA170510 Da får elevene vite om de er trukket opp i skriftlig nasjonal eksamen i enten matte, norsk/samisk eller engelsk.
DA170510 Elevene har også mulighet til å sende inn bilder av eksamenssett og oppgaver de spesifikt lurer på.
AP170510 Bilen med de fire elevene ved Lillehammer videregående skole skar ut av veien, falt ned flere meter og landet på taket. 19-åringens forsvarer opplyser at straffeutmålingen mest sannsynlig vil bli anket.
AA170510 Bilen med de fire elevene ved Lillehammer videregående skole skar ut av veien, falt ned flere meter og landet på taket. 19-åringens forsvarer opplyser at straffeutmålingen mest sannsynlig vil bli anket.
SA170509 Fra høsten kan alle ungdomsskoler tilby programmering som valgfag til elevene .
SA170509 Fra høsten kan alle ungdomsskoler tilby elevene programmering som valgfag.
DA170509 Lo elevene og fagskolestudentene av den distré og uheldige lektoren ?
DB170508 Et besøk ble til to, og ifølge Pettersen ble Wahl som en rockestjerne blant elevene .
DB170508 De gir masse inspirasjon til elevene .
BT170508 Jeg har ingen tro på at barn i Norge forstår norsk kultur og tradisjon bedre av å gå på skolegudstjenester, som Frp nå krever at alle skoler tilbyr elevene .
AP170508 Årsaken var at noen av elevene deltok i en av demonstrasjonene mot korrupsjon.
AP170508 Opptaket avslører hvordan læreren truer foreldrene og elevene med at skolen vil sørge for at de blir fratatt barnet.
AP170508 Elevene får også lære at forfedrenes blodige offer i 1945 endte med at USA og Vesten forrådte russerne og la planer å utslette Russland med atomvåpen.
AA170508 Personell ved skolen har snakket med elevene og vi vurderer å anmelde saken til politiet.
AA170508 Hallen er stengt ¶ Elevene ved ungdomsskolen er i alderen 13 til 16 år.
AA170508 Hallen ble fylt av røyk og elevene som befant seg der inne ble evakuert.
AA170508 En del av elevene drev ballspill i hallen og noen oppholdt seg på tribunen da røykbomben ble kastet.
AA170508 Det er ikke meldt om fysiske skader på noen av elevene .
DB170507 Men vi ser det finnes mange rektorer der ute som nekter elevene julegudstjeneste ut i fra sin egen politiske overbevisning.
AP170507 Russefeiring : - Det koster mye penger, men det er verdt det På Oslo Handelsgymnasium sier 68 prosent av elevene at de vil bruke mer enn 20.000 kroner på russefeiring.
DB170506 I tillegg til de 29 elevene , omkom også to lærere og bussjåføren, sier politiet.
BT170505 40 prosent av elevene i klassen er jenter.
DN170504 Nær halvparten av elevene på videregående skole velger yrkesfag, men mange fullfører ikke skolen fordi de ikke får lærlingplass, fremgår det av en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.
DN170504 Endringene innebærer at elevene skal få mer trening i faget før de skal begynne som lærlinger.
DN170504 En stor utfordring med dagens yrkesfag er nemlig at elevene kommer for sent i gang med spesialiseringen.
DN170504 - For å lære nok om yrket må elevene få mulighet til å fordype seg tidlig.
DB170504 - Det er mange skoler og lærere som er utrolig gode på å se elevene for hva de strever med, og ikke minst støtter dem så de får vist sitt porensiale.
AP170504 Buskerud Frp foreslår å gjøre det obligatorisk for skolene å arrangere gudstjeneste for å lære elevene om « den norske kulturen og kristne tradisjon.
AP170504 Buskerud Frp foreslår også å gjøre det obligatorisk for skolene å arrangere gudstjeneste for å lære elevene om « den norske kulturen og kristne tradisjon. » 1.
AA170504 Nær halvparten av elevene på videregående skole velger yrkesfag, men mange fullfører ikke skolen fordi de ikke får lærlingplass, fremgår det av en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.
AA170504 Endringene innebærer at elevene skal få mer trening i faget før de skal begynne som lærlinger.
AA170504 En stor utfordring med dagens yrkesfag er nemlig at elevene kommer for sent i gang med spesialiseringen. v\ : * { behavior : url ( #default#VML ) ; } o\ : * { behavior : url ( #default#VML ) ; } w\ : * { behavior : url ( #default#VML ) ; }.shape { behavior : url ( #default#VML ) ; } a : link { mso-style-priority:99 ; } span.
AA170504 - For å lære nok om yrket må elevene få mulighet til å fordype seg tidlig.
AA170504 Veilederen understreker at hovedregelen skal tolkes strengt : Det er kun mulig å dele elevene etter kjønn dersom « tungtveiende elevhensyn » tilsier det.
SA170503 Roverne deltok i arbeidet med å lose elevene ned : ¶
SA170503 Lærerne får ned elevene , melder hun.
SA170503 - Jeg var aldri redd, og det tror jeg ikke noen av de andre elevene var heller.
SA170503 - Alt handlet om å sikre elevene .
DB170503 EVAKUERTE 2000 ELEVER : De ansatte ved skolene som deltok på skogturen og arrangørene fra Turistforeningen fikk flyttet elevene vekk fra brannområdet, og ned til et vann i nærheten.
DB170503 De ansatte og arrangørene fra Turistforeningen som var til stede fikk flyttet elevene vekk fra brannområdet, og ned til et vann i nærheten.
DB170503 - Det var mye røyk, og flere av elevene syns det var ekkelt å se flammer og røyk på så nært hold, men det var ikke tilløp til panikk.
DB170503 Elevene deltok i Turistforeningens årlige arrangement « Opptur », som ble arrangert i området.
BT170503 VENTER BARN : Henriette Skiftesvik Mjåtveit avslutter dagens gruppearbeid med elevene i 9c.
AP170503 VENTER BARN : Henriette Skiftesvik Mjåtveit avslutter dagens gruppearbeid med elevene i 9c.
AP170503 | Når vikarene ikke fungerer, visner elevene
AP170503 Si ;D-innlegg : Elevene må selv få velge om de vil ha på seg hodeplagg eller ikke.
AP170503 I musikktimen har til og med læreren på seg pannebånd, men det får ikke elevene lov til, skriver Torjus ( 12 ).
AA170503 Elevene skal gå en tur på rundt 10 kilometer.
BT170502 TRIM MED MENING : Lisa Vildalen og de andre elevene på linjen « Globalt Perspektiv » på Åsane Folkehøgskole, kombinerer solidaritet og trim.
VG170501 SSB har målt dette også, og funnet ut at elevene får dårligere resultat til tross for den store ressursinnsatsen.
VG170501 Men en viktig grunn til det, er at vi lenge har forsøkt med hans oppskrift : Å sette inn flere lærere der elevene sliter, som før eksempel på østkantskoler i Oslo.
VG170501 - Lærerne selv, Utdanningsforbundet, Elevorganisasjonen og Foreldreutvalget for grunnskolen støtter oss, sa KrF-leder Knut Arild Hareide i sin landsmøtetale, hvor han polemiserte mot motstanderne : - De tror tydeligvis at de vet bedre enn både lærerne, elevene og foreldrene, ja - bredden av forskning og erfaring på feltet.
VG170501 Elevene skal selvsagt ha nok kompetente lærere.
VG170501 I forrige uke nektet Espelid elevene ved yrkesfaglinjen å gå med russeklær.
VG170501 - Jeg syntes det er hjerterått at en rektor nekter to stykker å bruke russedress, når resten av elevene får lov til å bruke dem.
SA170501 Elevene er fra venstre : Live Lode, Tobias Kvelland, Sondre Sadal, August Boldrup, Erle Stensland og Smilla Boldrup.
DB170501 - Mannen er en lærer, og sier han gjorde dette for å skape positivitet for elevene og for nabolaget.
VG170430 Rektor ved Osterøy videregåande skule, Magne Ottar Espelid, bekrefter overfor VG at han har nektet elevene ved yrkesfaglinjen å gå med russeklær.
VG170430 Han ønsker derfor ikke å legge til rette for oppstyr, og avviste elevene denne gangen på prinsipielt grunnlag.
VG170430 For rektor Espelids del er det imidlertid ikke de to elevene det gjelder nå han er bekymret for at skal skape bråk.
BT170430 Ved å bruke tid på dikt, gis elevene muligheter til å oppdage språkets makt og muligheter og til å utvide sin litterære kunnskap.
BT170430 Svært ofte sitter elevene alene og leser, de får være i fred med bøkene sine, og det sees som viktig at ingen ødelegger opplevelsen deres.
BT170430 Svært ofte sitter elevene alene og leser, de får være i fred med bøkene sine, og det sees som viktig at ingen ødelegger opplevelsen deres, skriver Siri Hovda Ottesen i dette innlegget.
BT170430 Slik kan elevene lære om litteratur, språk, om livet og seg selv ; om utgangspunktet er et dikt eller andre skjønnlitterære tekster.
BT170430 Skjønnlitteraturen har, og skal ha en stor plass i norskfaget, og jeg tror den kan styrke sin aktualitet hos elevene dersom en brekker litt mer på radene, og analyserer dem til liv.
BT170430 Norskfaget er ikke bare det største faget i grunnskolen, det er også der elevene skal møte kultur og litteratur - og lære lesing og skriving.
BT170430 Men norskfaget er mer : det er også et fag der elevene skal bruke tid på å tilegne seg skriftspråket og videreutvikle sine ferdigheter innen lesing og skriving.
BT170430 I norskfaget må elevene få møte noe mer.
BT170430 Det er her elevene skal møte viktige sider ved vår kultur, vår litteratur fra fortid og nåtid.
BT170430 Elevene må også få anledning til å dele sine leseopplevelser.
BT170430 Elevene må få møte en engasjert lærer som deler av sin kunnskap, som kan være en veiviser i tekstene og peke på mønstre, metaforer og meningsbærende elementer.
BT170430 Elevene har kanskje fått være i fred med tekstene, ikke fått den nødvendige veiledningen, og har dermed gått glipp av både forståelse og opplevelse.
DA170429 Begum mener det fører til at pengene til AKS blir smurt tynt utover, i stedet for at elevene og skolene med størst behov prioriteres.
AP170429 Truslene og trakasseringen tar mye av konsentrasjonen til elevene og det er en stor belastning for dem, ifølge skolesjefen.
AP170429 - Stor belastning for elevene
AP170429 Elevene som er blitt utsatt for dette ønsker ikke å bytte klasse eller skole.
AP170429 - Elevene trives på skolen.
AP170429 Det hjelper lite med økt lærertetthet hvis lærerne ikke behersker faget de skal undervise elevene i, skriver Birger Paulsen.
AP170429 Vi ønsker at de flinkeste elevene fra videregående skole skal søke seg til nettopp lærerutdanningen.
AP170429 Det kan vi ikke akseptere, og Høyre og Regjeringen mener at faglig dyktige og trygge lærere er nøkkelen til en skole hvor elevene lærer mer.
FV170428 Det endte med at Jarle Ausland ga elevene minner de ikke glemte.
DB170428 I en travel lærerhverdag blir boka ofte det viktigste undervisningsmaterialet, og det er derfor viktig at elevene forstår det som står der.
DA170428 KrF får full pott for å satse på de yngste elevene , vei og forskning, men trekk for den omdiskuterte kontantstøtten.
SA170427 En stor andel av elevene har i de siste årene ikke vært norske statsborgere.
SA170427 Det har kommet signaler fra undervisningsdepartementet om at regelverket for bibelskoler kan bli endret slik at det ikke lenger blir mulig at en stor andel av elevene ikke er norske, skriver nlm.no.
DB170427 ¶ MENER ALLE KAN HVIS DE VIL : - Du må ikke like matte, men alle kan få det til med innsats, sier Hanan Abdelrahman til elevene .
DB170427 Dette innebar også at elevene og studentene skulle kunne velge hvilket toalett de ville bruke.
DA170427 Studenten skal kunne legge til rette for kreativ læring gjennom ulike estetiske uttrykk, formidling og framføringer som er med på å utvikle selvtillit og identitet hos elevene ».
DA170427 Det tror vi både de fremtidige lærerne og elevene kan dra stor nytte av.
DA170427 Da vil vi få mange lærere som har fått opplæring i muntlig formidling og som har lært hvordan de kan lage varierte og praktiske undervisningsøkter for elevene .
DA170427 Hun stiller krav til elevene , utfordrer dem og forventer at de gjør en innsats. " - Hanan Mohamed Abdelrahman er en innovativ og nytenkende lærer med et brennende engasjement for matematikkfaget, sier leder i Norsk matematikkråd, Brynjulf Owren, i en pressemelding fra Det Norske Videnskaps-Akademi.
DA170427 Hun leter stadig etter nye innfallsvinkler for å hjelpe elevene til å forstå, og hun anerkjenner deres egne tanker, forslag og kreativitet. (...
DA170427 Hanan mestrer å finne nøkkelen til motivasjon hos hver enkelt slik at elevene ønsker å utvikle forståelse for den matematikken de arbeider med.
DA170427 - Jeg er stolt av å være byråd for en Osloskole med høyt kompetente lærere, med lærere som brenner for faget sitt og som er genuint opptatt av at elevene skal lære mest mulig.
DA170427 " Hanan Mohamed Abdelrahman setter seg inn i og forstår hvordan elevene tenker og hva de sliter med, og hun gir veiledning til den enkelte ut fra deres forutsetning.
DA170427 I etterkant har flere av elevene gått til søksmål mot den danske stat.
AP170427 Lytt til elevene og lærerne.
AP170427 Elevene, lærerne og foreldrene ønsker at elevene skal slippe å sitte i overfylte klasserom og ikke få den hjelpen de trenger fra læreren sin.
AP170427 Elevene , lærerne og foreldrene ønsker at elevene skal slippe å sitte i overfylte klasserom og ikke få den hjelpen de trenger fra læreren sin.
AA170427 Trafikkopplæring helt fra barnehagen av har skapt bedre trafikkadferd blant elevene på skoleveien.
VG170426 Her får elevene skolemat på skolen, de har eget basseng og moderne, digitale hjelpemidler i klasserommene.
AP170426 Vi forklarer matematikken slik at elevene forstår den, skriver forfatterne.
VG170425 Vi forbyr heller ikke elevene å ha med smartklokke eller smarttelefon på skolen, men de må være avslått og lagt ned i sekken eller i jakkelommen i timene, forklarer rektoren.
VG170425 Krohnengen skole i Bergen forbyr elevene å bruke smartklokker.
VG170425 Han understreker at det er skolens ansvar at elevene blir så lite forstyrret som mulig i skoletimene.
VG170425 - En smartklokke forstyrrer både elevene som bærer den og omgivelsene.
SA170425 - Hvis et barn får en melding eller blir oppringt, forstyrres barnet, samtidig som forstyrrelsen fort forplanter seg til de andre elevene .
DN170425 I stedet bør de lære elevene digital kompetanse og dømmekraft.
DB170425 For å møte forberedt til ei framtid vi ikke helt vet hvordan ser ut må vi lage en skole som gjør elevene i stand til å takle raske endringer.
DA170425 Om AKS gir elevene bedre ferdigheter og skoleresultater gir ikke den første undersøkelsen klare svar på.
DA170425 I fire år har nemlig skolen kunnet tilby elevene gratis kjernetid på aktivitetsskolen.
DA170425 Der kan vi lese at Mortensrud skole er en skole hvor nesten alle elevene har minoritetsbakgrunn.
BT170425 Songstad forbudt elevene å bruke slike klokker i skoletiden.
BT170425 - Hvis et barn får en melding eller blir oppringt, forstyrres barnet, samtidig som forstyrrelsen fort forplanter seg til de andre elevene .
SA170424 Politiet opplyser mandag at de er på stedet og sørger for å få elevene ut av skolen.
DN170424 Nå venter elevene på et sted å bo og må innse at klasseturen blir langt kortere enn planlagt.
DA170424 Nå venter elevene på et sted å bo og må innse at klasseturen blir langt kortere enn planlagt.
BT170424 Prøver kan jo for eksempel tas når tiden er inne, når elevene har jobbet godt med et tema og mestrer det ut fra sitt nivå og sin interesse.
BT170424 Det er flere pålagte formaliserte oppgaver som tidligere var av en mer naturlig og sosial karakter, for eksempel å snakke med elevene .
BT170424 Det å være bevisst på kroppsspråket og kunne bruke det, vil gjøre at kropp og ord forenes og dermed oppleves en som både tryggere og tydeligere for elevene .
BT170424 Da stemmen er et redskap som skal fange oppmerksomheten til elevene må man bruke stemmen på forskjellige måter.
FV170422 Ap vil « erstatte regjeringens fraværsregler med et nytt nasjonalt regelverk som bidrar til mindre byråkrati, mer rettferdighet for elevene og økt gjennomføring ».
FV170422 Ap vedtok at partiet vil ha en norm for lærertetthet for de yngste elevene , som Aftenposten omtalte tidligere i uken.
AP170422https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Tre-vedtak-der-Ap-ledelsen-tapte_-og-syv-andre-vedtak-du-bor-fa-med-deg-fra-Arbeiderpartiets-landsmote-619709b.html Ap vil « erstatte regjeringens fraværsregler med et nytt nasjonalt regelverk som bidrar til mindre byråkrati, mer rettferdighet for elevene og økt gjennomføring ».
AP170422https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Tre-vedtak-der-Ap-ledelsen-tapte_-og-syv-andre-vedtak-du-bor-fa-med-deg-fra-Arbeiderpartiets-landsmote-619709b.html Ap vedtok at partiet vil ha en norm for lærertetthet for de yngste elevene , som Aftenposten omtalte tidligere i uken.
AP170422 Ap vil « erstatte regjeringens fraværsregler med et nytt nasjonalt regelverk som bidrar til mindre byråkrati, mer rettferdighet for elevene og økt gjennomføring ».
AP170422 Ap vedtok at partiet vil ha en norm for lærertetthet for de yngste elevene , som Aftenposten omtalte tidligere i uken.
AP170422 God bruk av digitale verktøy kan gi oss en bedre skole, der elevene lærer mer og lærerne får bedre tid til hver enkelt.
AA170422 Tre skoler i Trondheim er med i et prosjekt hvor elevene får gratis kjernetid, 10 timer i uken - noe som tilsvarer halv plass, i skolefritidsordningen ( SFO ).
AA170422 - At våre elever, fra første til og med fjerde trinn, får gratis SFO betyr at bortimot alle elevene tar imot tilbudet, sier rektor ved Lilleby skole, Sissel Thoresen Busch.
SA170421 NIFUs kartlegging, som kom rett før jul og raskt ble glemt, avslører at sju av ti videregående skoler i realiteten bevisst planlegger å gi elevene færre timer enn de har lovfestet rett til.
SA170421 Mot dette bakteppet blir det opplagt hvorfor fast fraværsgrense og tydelige krav til elevene ikke passer for skoleeier og hans utdanningsbyråkrater.
SA170421 Fraværsgrensa svekker også muligheten til å stadig kutte i vikarbudsjettet, og med det gi elevene mindre undervisning.
SA170421 mars hvor viktig det er at elevene møter opp på skolen : Det skaper faglig og sosialt engasjement, øker læringen og hindrer frafall.
BT170421 | Stadig færre vil bli lærere for de yngste elevene
AP170421https://www.aftenposten.no/meninger/sid/-Skolen-i-dag-hjelper-ikke-elever-med-a-prestere-bedre--Benjamin-Laate-619655b.html Si ;D-innlegg : Hverken skolen eller elevene vil forbedre seg selv, og de lukker øynene når de blir utfordret.
AP170421 Si ;D-innlegg : Hverken skolen eller elevene vil forbedre seg selv, og de lukker øynene når de blir utfordret.
AA170421 Dette sier én av elevene fra videregående skole etter en høst med livsgledeturer : « De ( eldre ) deler historier, sorger og gleder fra sitt liv, lar oss ta del og er åpne mot oss.
DB170420 | Håvard Tjora : - Et av de viktigste verktøyene vi kan gi elevene våre er gode lesestrategier ¶
DB170420 Da må vi satse på skolen, på elevene og ikke minst på dyktige lærere.
DA170420 Normen skal gjelde « på kommunenivå for de yngste elevene », heter det i Aps forslag til partiprogram 2017 - 2021.
DA170420 Derfor må vi også diskutere hvor grensa for de yngste elevene skal gå, uttalte Hadia Tajik.
DA170420 - Læreren er en av skolens viktigste ressurser, og tett oppfølging av elevene er avgjørende for å skape en god skole og et godt læringsmiljø for barn og unge.
DA170420 Normen skal gjelde « på kommunenivå for de yngste elevene », heter det i Aps forslag til partiprogram 2017 - 2021.
DA170420 Derfor må vi også diskutere hvor grensa for de yngste elevene skal gå, uttalte Hadia Tajik.
DA170420 - Læreren er en av skolens viktigste ressurser, og tett oppfølging av elevene er avgjørende for å skape en god skole og et godt læringsmiljø for barn og unge.
BT170420 Et av hennes mantra var at elevene var like mye verdt, om man kom fra såkalt « gode hjem » eller fra mindre ressurssterke kår.
AP170420 En samlet programkomité ønsker å vedta en norm på kommunenivå for lærertetthet for de yngste elevene .
VG170419 Vi vil sikre et bedre samarbeid mellom utdanningssektoren og arbeidslivets parter, og legge til rette for at elevene får kunnskap om organiseringen av arbeidslivet.
BT170419 LETTET : Elevene ved Kyrre skole, her representert ved Cynthia Robles og Joackim Wamstad, er lettet over at det trolig ikke blir flytting til Danmarks plass.
VG170418 Slik har de bidratt til å øke belastningen på elevene .
SA170418 I programutkastet går Ap inn for at det skal innføres en norm for lærertetthet på kommunenivå for de yngste elevene : Altså at det skal være et definert maksimalantall elever pr. lærer når man ser hele kommunen under ett.
SA170418 Slik har de bidratt til å øke belastningen på elevene .
DN170418 Slik har de bidratt til å øke belastningen på elevene .
DB170418 ¶ Viking-trener Ian Burchnall var stolt over hva elevene hans presterte i 0-1-tapet for Rosenborg.
DB170418 Men flere partilag ønsker norm på skolenivå og ikke bare for de yngste elevene .
DB170418 Saken er vinklet mot systemkritikk, mer enn elevene , sier Taraku.
DB170418 Med denne omtalen har de bidratt til å øke belastningen på elevene , sier Taraku, og legger til at han mener det er et klart brudd på god presseskikk.
DB170418 - Synes synd på elevene
DB170418 - Jeg synes synd på elevene .
DB170418 - Hvis du har en skala fra 0 til 100, hvor 0 representerer de minst skoleflinke elevene , og 100 de mest skoleflinke, så vil mange under 70 falle av når de leser enkelte av formuleringene i denne boka.
DA170418 Gjennom noen skoletimer i måneden kan elevene få undervisning i temaer som angår dem i hverdagen, og hvor det er rom for samtale og refleksjon der faglig vurdering ikke står i fokus.
DA170418 Slik har de bidratt til å øke belastningen på elevene .
DA170418 SSB har fulgt elevene som gikk i disse mindre klassene, og fullførte ungdomsskolen i perioden 1978 til 2003.
DA170418 Han oppfordrer politikerne til å notere seg at foreldrene vil gi lærerne tid til å følge opp elevene . 73 prosent av de spurte svarer at mer tid med elevene framfor rapportering, er en viktig skolepolitisk sak.
DA170418 Den konkluderte med at det må bli færre krav til dokumentasjon og rapportering i skolen, slik at lærerne får mer tid til å følge opp elevene .
DA170418 * Lærere med mer tid til elevene .
DA170418 * Flest ( 73 prosent ) har svar at det viktigste er at læreren får mer tid til elevene og undervisning, og bruker mindre tid på rapportering, kontorarbeid og vaktmestertjenester.
DA170418 73 prosent av de spurte svarer at mer tid med elevene framfor rapportering, er en viktig skolepolitisk sak.
BT170418 Slik har de bidratt til å øke belastningen på elevene .
AP170418https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Ti-saker-det-kan-bli-brak-om-pa-Ap-landsmotet-618691b.html I programutkastet går Ap inn for at det skal innføres en norm for lærertetthet på kommunenivå for de yngste elevene : Altså at det skal være et definert maksimalantall elever pr. lærer når man ser hele kommunen under ett.
AP170418 I programutkastet går Ap inn for at det skal innføres en norm for lærertetthet på kommunenivå for de yngste elevene : Altså at det skal være et definert maksimalantall elever pr. lærer når man ser hele kommunen under ett.
AP170418 Uendelige, digitale distraksjoner kan gjøre vondt verre for de svakeste elevene
AP170418 Om skolen kjøper inn PC-er og nettbrett til elevene er det vanskelig å komme rundt at dette blir rimelig permanente innslag i undervisningen.
AP170418 Fra før av vet vi at det er de svakeste elevene som taper når bråk og forstyrrelser kommer i veien for læring.
AA170418 Slik har de bidratt til å øke belastningen på elevene .
AA170418 Slik har de bidratt til å øke belastningen på elevene .
AA170418 Ved talentsentrene som er opprettet i fire byer, får elevene hjelp til å gå i dybden i realfagene.
AA170418 Talentsentrets pedagogiske tilnærming er å gi elevene opplæring i bruk av utforskende metoder, fremme kritisk tenkning og evne til å tenke natur-vitenskapelig.
AA170418 Talentsentret vil at elevene skal samarbeide, de skal trenes opp i å uttrykke seg faglig, og de skal drive prosessorientert elevarbeid.
AA170418 På talentsentrene får elevene hjelp til å gå i dybden og få større faglige utfordringer.
AA170418 Prosjektmodellen innebærer at elevene velger seg fordypningsområde i samarbeid med andre elever med samme interesse.
AA170418 En viktig side ved samarbeidet er at elevene utfordres til å utvide eget- og elevgruppas faglige nettverk.
AA170418 Dybdelæring innebærer at elevene bruker egne evner til å analysere, løse problemer og reflektere over egen læring for å konstruere en varig forståelse.
AA170418 Disse elevene har også ofte gode resultater på tester og nasjonale prøver, gode relasjoner til sine lærere og medelever og et godt selvbilde.
AA170418 Disse elevene bruker også lengre tid på utforskning.
AA170418 Det gir elevene mulighet til å forstå betydningen av naturvitenskapelig forskning.
AA170418 Elevene utfordres på å bygge seg opp egne fagnettverk i løpet av perioden.
AA170418 Elevene blir bevisstgjorte på egen rolle i et selvvalgt elevprosjekt, og de skal lytte og lære av hverandre.
AA170418 Elevene arbeider også med praktisk arbeid og digital sløyd i Trigger MakerSpace for å ferdigstille fordypningsprosjektene.
BT170417 Studiekamerat Rikard Dotzler ( 20 ) tror det er bra for elevene å ha ulike forbilder.
VG170416 Rektor Helge Gundersen forteller at de på onsdag åpnet skolen for elevene som gikk i klasse med jenta og elevenes foreldre.
DN170416 I sentralstyrets forslag til program heter det at partiet vil " innføre en norm på kommunenivå for lærertetthet for de yngste elevene ".
DN170416 Handal viser til at økte statlige midler til flere lærere for de yngste elevene ikke har økt lærertettheten.
DN170416 Forbundsleder Steffen Handal i Utdanningsorbundet er ikke fornøyd med Arbeiderpartiets forslag om å innføre en norm på kommunenivå for lærertetthet for de yngste elevene .
DA170416 I sentralstyrets forslag til program heter det at partiet vil « innføre en norm på kommunenivå for lærertetthet for de yngste elevene ».
DA170416 Handal viser til at økte statlige midler til flere lærere for de yngste elevene ikke har økt lærertettheten.
DA170416 I sentralstyrets forslag til program heter det at partiet vil " innføre en norm på kommunenivå for lærertetthet for de yngste elevene ".
DA170416 Handal viser til at økte statlige midler til flere lærere for de yngste elevene ikke har økt lærertettheten.
AP170415 Studiekamerat Rikard Dotzler ( 20 ) tror det er bra for elevene å ha ulike forbilder.
VG170412 Rektoren opplyser også at det skal holdes en større minnestund for jenta etter påske når alle elevene er tilbake.
VG170412 Inne på skolen er det satt opp et stort portrettbilde av Ebba, hvor elevene har lagt ned blomster, skriver den svenske avisen Expressen.
SA170412 | Her lærer elevene om påske ¶
DB170412 Ingrid Elisabeth Fjeldstad er en av elevene i førsteårsstudentenes batongtime.
SA170411 - Vi ønsker at studietilbudet skal utruste elevene til å leve i de sidene ved Jesu liv som vi ser i evangeliet.
DA170411 Egil Elling Ellingsen, rektor ved Acta, sier på sin side at studietilbudet skal utruste elevene til å leve i de sidene ved Jesu liv som man ser i evangeliet.
DA170411 Det kan også gi elevene urealistiske forventninger, sier han til avisen.
VG170410 Politiet understreker at de ikke mener elevene var mål for skytingen.
SA170410 Alle klagene fikk medhold, nettopp fordi kommunen hadde brutt opplæringsloven ved at retten til et trygt skolemiljø ikke var oppfylt for de elevene sakene gjaldt.
SA170410 - Hvem er viktigst ; elevene eller lærerne ?
DN170410https://www.dn.no/nyheter/2017/04/10/2100/Utdannelse/robotlaerere-dette-kan-roboter-gjore-mye-bedre-enn-oss Han mener roboter hadde falt tvers igjennom i kontakten med elevene .
DN170410https://www.dn.no/nyheter/2017/04/10/2100/Utdannelse/robotlaerere-dette-kan-roboter-gjore-mye-bedre-enn-oss - Men hvis roboten er min samarbeidspartner, som foreslår hva elevene kan jobbe videre med, gir dem nivåtilpassede oppgaver og hoster opp aktiviteter som kan gi variasjon i timene, så kan det være kjempebra, sier han.
DN170410 Han mener roboter hadde falt tvers igjennom i kontakten med elevene .
DN170410 - Men hvis roboten er min samarbeidspartner, som foreslår hva elevene kan jobbe videre med, gir dem nivåtilpassede oppgaver og hoster opp aktiviteter som kan gi variasjon i timene, så kan det være kjempebra, sier han.
DN170410 - Vi ser elevene bruker det, vi har veldig tro på programmet, sier hun.
DB170410 Elevene på skolen er blitt ført til et sikkert bygg i nærheten.
DB170410 Men det som forundrer meg enda mer, er hvorfor vi diskuterer om elevene på arrangementet skal måtte betale for alkoholen de konsumerer - og ikke drikke medbrakt - når det virkelig viktige spørsmålet er hvordan vi skal komme i mål med å få til et skille mellom skolegang og russefeiring.
DB170410 Det sies at russefeiringa ligger der den gjør i dag fordi enkelte politikere i 1979 fikk gjennomslag for å flytte eksamen slik at elevene skulle ta hensyn til den og dempe sin russefeiring.
DB170410 De aller fleste elevene i Norge er flott mennesker som oppfører seg bra ( utenom i russetida ).
DB170410 Som lærer skal jeg kunne garantere at elevene lærer seg å bli arbeidende mennesker, med gode arbeidsvaner og tro på egne evner og læring.
DB170410 Skolens formålsparagraf krever at jeg møter elevene med tillit og respekt, samtidig som jeg stiller krav og gir utfordringer som skaper danning og lærelyst.
DB170410 Samtidig som jeg skal bidra til at elevene blir skapende mennesker med inspirasjon fra fortida, har jeg velkomstsamtale med kurdiske Nadia.
DB170410 På den ene sida skal jeg lære elevene å bli meningssøkende mennesker i tråd med kristen og humanistisk tradisjon.
DB170410 Og sist, men ikke minst, skal jeg gi elevene en felles referanseramme, slik at de blir allmenndanna mennesker.
DB170410 Jeg skal også lære elevene å bli samarbeidende mennesker med plikter og ansvar.
DB170410 Jeg skal også gjøre elevene til miljøbevisste mennesker, der de ser seg sjøl som del av noe større og er solidariske utover landegrensene.
DB170410 Jeg skal gjøre elevene bevisst eget og andres kulturgrunnlag, i fortid, nåtid og framtid, som integrerte mennesker.
DB170410 I en slik situasjon, med alle disse enkeltskjebnene - får elevene landet rundt i norsk skole like muligheter til dannelse og utdannelse ?
DB170410 Forskjellene er større mellom skolene, mellom klassene på skolen, og mellom elevene i klassa.
DB170410 For felles forståelse er mulig hvis elevene skaper den sammen.
DB170410 Disse elevene er ikke utfordringer som gjør dannelsesoppdraget mitt vanskelig, de er enkeltmennesker som gjør dannelsesoppdraget mulig.
DB170410 Dannelsesoppdraget kan heldigvis lykkes, også når elevene har svært ulik bakgrunn.
DB170410 Aller helst bør ambisjonene forbli såpass svulstige at de viser fram det brennende ønsket vi lektorer og lærere har for at elevene blir « gagnlige », danna folk.
DB170410 Elevene stiller ikke på samme startstrek, de starter milevis unna hverandre.
DB170410 ( Elevene er anonymisert. ) ¶
DA170410 Strategien bygger på tankegangen om at får elevene introdusert og ufarliggjort yrkesfagene tidlig i skoleløpet, og blir arbeidslivet mer seriøst, vil også flere velge yrkesfag.
AP170410 - Vi ønsker at studietilbudet skal utruste elevene til å leve i de sidene ved Jesu liv som vi ser i evangeliet.
FV170409 Her er noen av de 44 elevene ved Fjellgardane skule på tur.
SA170408 Før var denne fotballbanen full av biler, men nå må elevene finne andre steder å parkere.
VG170406 Tirsdag sendte dokumentarprogrammet « Kalla Fakta » På TV4, der det ble dokumentert at den muslimske friskolen Al-Azhar i forstaden Vällingby i flere år har separert elevene etter kjønn på skolebussen.
DN170406 Elevene Inger Blom Huus ( fra venstre ), Inga Siri Rosendahl og Sverre Urdal Røstvær ved Amalie Skram videregående skole i Bergen har planene klare for resten av utdanningsløpet.
DB170406 Bakgrunnen for avslaget var at skolens regler ikke tillater at elevene har med seg følge som er over 20 år.
DB170406 Det rammer elevene .
DA170406 Advokat Frode Sulland, som representerer familien til en av elevene , sier at familien mener boten er for lav, og opplyser at de allerede har klaget på dette.
BT170406 ( ©NTB ) ¶ | - Vi kan ikke påføre disse elevene mer belastning ¶
BT170406 Nå skal den flyttes fra Øvregaten til Danmarksplass mot elevene og lærernes vilje.
BT170406 Manglende tiltro til egne evner preger de fleste av elevene vi får inn.
BT170406 Like viktig er det at elevene får avgjørende sosial trening i et trygt og oversiktlig miljø.
BT170406 Hos oss kan elevene ta de fagene som kreves for fullt vitnemål innen studiespesialiserende retning.
BT170406 Etter dette må elevene forsere en undergang som for mange med angstlidelser kan virke svært skremmende.
BT170406 Det vil videre kunne være en stor belastning å måtte gå av på samme holdeplass som mange av de rundt 1000 elevene fra Årstad videregående skole.
BT170406 Der heter det også at det er viktig å signalisere klare forventninger om at elevene er ønsket på skolen.
BT170406 Elevene våre vil måtte bytte kollektivtransport underveis, og det vil gjøre terskelen enda høyere for å komme tilbake til en normal skolehverdag.
VG170405 Ulykken skjedde da elevene var på vei til et skisted i Jämtland i Midt- Sverige - en tur som er blitt en tradisjon for skolens åttendeklassinger.
DN170405 Under landsmøtet i Skolenes Landsforbund på Hell i Nord-Trøndelag tirsdag, kom Giske med skarp kritikk til regjeringen han mener har sviktet elevene , skriver Klassekampen.
DB170405 Ulykken skjedde da elevene var på vei til et skisted i Jämtland i Midt-Sverige - en tur som er blitt en tradisjon for skolens åttendeklassinger.
DA170405 * I Aps programforslag 2017 - 2021 vil partiet « ansette flere lærere i skolen, blant annet ved å innføre en norm på kommunenivå for de yngste elevene .
BT170405 Dagen etter omvisningen trakk elevene paralleller mellom det sublime i videokunsten og matematikkundervisningen de hadde.
AP170405 Ulykken skjedde da elevene var på vei til et skisted i Jämtland i Midt-Sverige - en tur som er blitt en tradisjon for skolens åttendeklassinger.
AA170405 Ulykken skjedde da elevene var på vei til et skisted i Jämtland i Midt-Sverige - en tur som er blitt en tradisjon for skolens åttendeklassinger.
VG170404 Elevene vil miste fritid og overskudd til ulike aktiviteter. * 1 Mindre søvn : Elever kompenserer ikke at de må stå en time tidligere opp ved å legge seg tilsvarende tidligere. * 1 Fysiske plager : Både eldre og nyere studier viser at omlag en fjerdedel av elevene har fysisk ubehag som kvalme, hodepine
VG170404 * 1 Fysiske plager : Både eldre og nyere studier viser at omlag en fjerdedel av elevene har fysisk ubehag som kvalme, hodepine eller en generell følelse av å være uvel etter langt skoleskyss.
VG170404 Åpen om dysleksi : Truls Espen har søkt jobb i tre år uten å lykkes ¶ Elevene det gjelder får kun fritak dersom skolen ikke kan sikre dem likeverdig opplæring.
VG170404 Foto : Frode Hansen, VG ¶ Elevene må selv søke fylkesmannen om fritak for karakter og eksamen.
SA170404 TV4s samfunnsprogram « Kalla fakta » og reporteren Helena Gissén avslører nå at under skolens bønnestunder deles elevene opp etter kjønn, skriver Expressen.
SA170404 I det svenske samfunnsprogrammet « Kalla Fakta » på TV4 tirsdag kommer det frem at den muslimske friskolen Al-Azharskolan i Vällingby i Stockholm deler elevene i to grupper før de får gå på bussen.
DB170404 Skolen er til for elevene , og ikke for foreldrene, sier hun.
DB170404 - Det er beklagelig at elevene har vært delt inn i grupper etter kjønn.
AP170404 TV4s samfunnsprogram « Kalla fakta » og reporteren Helena Gissén avslører nå at under skolens bønnestunder deles elevene opp etter kjønn, skriver Expressen.
AP170404 I det svenske samfunnsprogrammet « Kalla Fakta » på TV4 tirsdag kommer det frem at den muslimske friskolen Al-Azharskolan i Vällingby i Stockholm deler elevene i to grupper før de får gå på bussen.
AA170404 Hun sa « jeg innså tidlig at jeg kunne for lite om pedagogikk og spesialpedagogikk for å kunne møte de ulike elevene , og fant ut at dette måtte jeg lære mer om ».
AA170404 Forskning både i Norge og i utlandet viser også dette - skal en mestre lærerjobben, skal en kunne bli en god lærer, er det først og fremst de pedagogiske kvalitetene som er viktig : det er de som legger grunnlaget for at læreren skal kunne skape et godt læringsmiljø for elevene .
AA170404 Disse lærerne kan godt møte de ulike elevene i norsktimene, matematikktimene eller i gymtimene, men de skal ikke, og kan ikke, bare ha fagfokus - de skal ha fokus på hele eleven.
AA170404 Det er rektorene som ser de nyutdannede lærerne i møte med elevene , og således vet hvor « skoen trykker.
AA170404 Dersom læreren ikke klarer å tilpasse opplæringen og skape et godt læringsmiljø vil ikke elevene lære det vi ønsker at de skal lære.
AA170404 Dagens skole er preget av elevmangfold, elevene har ulike forutsetninger og « bagasje » med seg til skolen.
VG170403 Lærer Vibeke Høie bekrefter overfor VG at alle elevene er i sikkerhet.
VG170403 Elevene befinner seg nå utenfor sentrum, sier Høie.
SA170403 Ulykken skjedde da elevene var på vei til et skisted i Jämtland i Midt-Sverige - en tur som er blitt en tradisjon for skolens åttendeklassinger.
SA170403 På Ängskolan i Skene, som elevene på ulykkesbussen kommer fra, ble det holdt sørgestund for de tre omkomne åttendeklassingene mandag.
SA170403 Vi fikk raskt kontakt med elevene og visste tidlig at alt var vel.
SA170403 Under oppholdet bor elevene hos russiske familier.
SA170403 Fredag hadde elevene busstur gjennom byene og søndag besøkte de det berømte Vinterpalasset.
SA170403 Dagens program var over, og elevene var på vei til et aktivitetssenter sammen med russiske ungdommer.
SA170403 Da eksplosjonen på metrostasjonen skjedde, var flere av elevene om bord på metroen på en av nabostasjonene.
SA170403 Elevene drar hjem igjen onsdag.
SA170403 - Noen skoler har innført mobilhotell, der elevene legger mobilen i en skuff.
DB170403 Skolene har behov for fleksibilitet for å skape variasjon i arbeidsmåter og organisering til beste for elevene .
DB170403 Forskere ved SSB har med utgangspunkt i historiske elevdata kombinert informasjon om størrelsen på klassene disse elevene tilhørte i grunnskolen, regnet seg fram til at klassestørrelse er uten betydning for senere inntektsnivå og utdanningslengde.
DB170403 Dette er ikke det samme som å si at alle elevene som gikk på grunnskolen fra 1972 til 2003 gikk i klasser på 28 og 30 elever i all undervisning.
DB170403 « Vi er jo bare 14 år, » sa en av elevene til meg, og det forklarer jo en god del.
DB170403 Vi drøfter derfor hvordan vi kan trene elevene i å motstå fristelser som spill, Snapchat o.a.
DB170403 Slipper vi elevene rett ut i den digitale « trafikken » før de vet hvordan de skal oppføre seg der ?
DB170403 Skolen kontrollerer hvilke apper elevene har tilgang til.
DB170403 Og det er da jeg spør meg selv om elevene bør trene digital selvkontroll på samme måte som de lærer å svømme og å sykle i trafikken - gradvis.
DB170403 Og da er det ikke rart at elevene også synes dette er vanskelig.
DB170403 Noen skoler innfører mobilforbud, andre skoler velger tekniske begrensninger og filtre mens noen skoler satser på tydelige klasseledelse som hjelper elevene til selv å ta ansvar.
DB170403 Men når elevene begynner på ungdomstrinnet, åpnes hele verden : Da kan de selv laste ned det de ønsker, og lærerne må både være « politi » i timene og samtidig trene elevene i fornuftig nettbruk, digital folkeskikk osv.
DB170403 Men når elevene begynner på ungdomstrinnet, åpnes hele verden : Da kan de selv laste ned det de ønsker, og lærerne må både være « politi » i timene og samtidig trene elevene i fornuftig nettbruk, digital folkeskikk osv.
DB170403 Kunne elevene møtt en virkelighet der de gradvis får øve seg i digital selvkontroll og når de viser at de mestrer en utfordring, kan de få en vanskeligere utfordring ?
DB170403 Hvis du tror at elever ikke blir forstyrret når de jobber på digitale plattformer, anbefaler jeg deg å snakke med elevene .
DB170403 Foreldrene på skolen vår har også spurt seg ( og oss ) hvordan vi kan hindre at elevene blir forstyrret av alle mulighetene det digitale brettet gir.
DB170403 For meg ser det ut som om elevene i en digital hverdag ikke får mulighet til å oppleve at de mestrer et nivå og at belønningen for det er adgang til neste nivå, men tvert imot at de får fri tilgang til alle nivåer og så blir de straffet hvis de ikke mestrer det.
DB170403 FORSTYRRER : - Hvis du tror at elever ikke blir forstyrret når de jobber på digitale plattformer, anbefaler jeg deg å snakke med elevene .
DB170403 Er det slik at elevene på en gang får fri tilgang til alle « nivåer » og muligheter og så må skoler ( eller foreldre ) begrense deres frihet når de viser at de ikke mestrer den friheten de får ?
DB170403 Det er åpenbart at vi ( altså de voksne ) må hjelpe elevene til å utvikle selvdisiplin ( eller selvregulering som vi skolefolk gjerne snakker om ).
DB170403 Det er her jeg savner en mellomting eller en gradvis tilnærming, en som gir elevene mulighet til å trene på det de skal utvikle.
DB170403 Det er det elevene må utvikle i forhold til den digitale « godteposen ».
DB170403 De yngste elevene har ikke tilgang til AppStore og kan dermed ikke selv laste ned apper.
DB170403 Altså en teknisk sperre : elevene slipper ikke ut i « trafikken » på egen hånd, men får bare « sykle » rundt i den digitale bakgården bak høye og trygge gjerder.
DB170403 Elevene er helt ærlige og sier at de blir forstyrret, ja.
DB170403 I lårkort kjole og høye hæler gir hun elevene seksualundervisning før de skal opp til praktisk prøve for å få vitnemålet.
DA170403 Ulykken skjedde da elevene var på vei til et skisted i Jämtland i Midt-Sverige - en tur som er blitt en tradisjon for skolens åttendeklassinger.
DA170403 På Ängskolan i Skene, som elevene på ulykkesbussen kommer fra, ble det holdt sørgestund for de tre omkomne åttendeklassingene mandag.
DA170403 Mandag ettermiddag var elevene sammen med de russiske utvekslingselevene de bor hjemme hos i St.
DA170403 Klasseturen er over på onsdag, og om noen uker skal de russiske elevene på besøk til Sandnes.
DA170403 Alle de elleve elevene og to lærerne som var med på turen, er uskadd og i sikkerhet, ifølge NRK.
DA170403 - Vi var ferdige med programmet for dagen, og elevene var på vei hjem da vi fikk melding om eksplosjonen, sier lærer Vibeke Høie til NRK.
BT170403 Alle elevene og lærerne som var med på turen, er uskadd og i sikkerhet, ifølge NRK.
BT170403 - Noen skoler har innført mobilhotell, der elevene legger mobilen i en skuff.
AP170403 Mandag ettermiddag var elevene sammen med de russiske utvekslingselevene de bor hjemme hos i St.
AP170403 Klasseturen er over på onsdag, og om noen uker skal de russiske elevene på besøk til Sandnes.
AP170403 Alle de elleve elevene og to lærerne som var med på turen, er uskadd og i sikkerhet, ifølge NRK.
AP170403 - Vi var ferdige med programmet for dagen, og elevene var på vei hjem da vi fikk melding om eksplosjonen, sier lærer Vibeke Høie til NRK.
AP170403 Vi fikk raskt kontakt med elevene og visste tidlig at alt var vel.
AP170403 Under oppholdet bor elevene hos russiske familier.
AP170403 Fredag hadde elevene busstur gjennom byene og søndag besøkte de det berømte Vinterpalasset.
AP170403 Dagens program var over, og elevene var på vei til et aktivitetssenter sammen med russiske ungdommer.
AP170403 Da eksplosjonen på metrostasjonen skjedde, var flere av elevene om bord på metroen på en av nabostasjonene.
AP170403 Elevene drar hjem igjen onsdag.
AP170403 - Noen skoler har innført mobilhotell, der elevene legger mobilen i en skuff.
AA170403 Ulykken skjedde da elevene var på vei til et skisted i Jämtland i Midt-Sverige - en tur som er blitt en tradisjon for skolens åttendeklassinger.
AA170403 På Ängskolan i Skene, som elevene på ulykkesbussen kommer fra, ble det holdt sørgestund for de tre omkomne åttendeklassingene mandag.
AA170403 Mandag ettermiddag var elevene sammen med de russiske utvekslingselevene de bor hjemme hos i St.
AA170403 Klasseturen er over på onsdag, og om noen uker skal de russiske elevene på besøk til Sandnes.
AA170403 Alle de elleve elevene og to lærerne som var med på turen, er uskadd og i sikkerhet, ifølge NRK.
AA170403 - Vi var ferdige med programmet for dagen, og elevene var på vei hjem da vi fikk melding om eksplosjonen, sier lærer Vibeke Høie til NRK.
AA170403 På Ängskolan i Skene er elevene samlet i sorg.
AA170403 På Ängskolan i Skene er elevene samlet i sorg.
AA170403 Vi må ta vare på elevene i denne situasjonen, sier rektor Kristoffer Uppheim ved Orkdal videregående skole.
AA170403 Skolen følger nå opp elevene som har mistet en medelev.
AA170403 En del av elevene har kjent han i over ti år og de gikk sammen også på barneskolen.
AA170403 - Vi følger opp elevene som har stått han nær, sier rektoren.
AA170403 Elevene ved Orkdal vidaregåande skole, der 16-åringen gikk, samlet seg på skolen i helga.
VG170402 Hun forteller at sorgen blant elevene er stor etter at tre personer er døde og over 20 skadet i bussvelten.
SA170402 Flagget vaier på halv stang ved skolen i Skene hvor elevene hvor ungdommene som ble rammet av bussulykken, er elever.
SA170402 Flagget vaier på halv stang ved skolen i Skene hvor elevene hvor ungdommene som ble rammet av bussulykken, er elever.
FV170402 - Noen skoler har innført mobilhotell, der elevene legger mobilen i en skuff.
DB170402 Da gir du elevene et bedre grunnlag for å mestre en lang høyere utdanning senere i livet, sier Guri Melby.
DB170402 I kveld er to busser fra det aktuelle busselskapet ventet til Sveg, for å hente elevene , lederne og foreldrene som fremdeles oppholder seg på forsamlingshuset.
DB170402 De lettere skadde elevene og lærerne er innkvartert på forsamlingshuset i tettstedet Sveg.
BT170402 SORG : Flagget vaier på halv stang ved skolen i Skene hvor elevene hvor ungdommene som ble rammet av bussulykken, er elever.
BT170402 Elevene som var om bord i bussen har fortalt at de lå å sov da ulykken inntraff.
BT170402 - Elevene og ansatte som skulle delta på turen måtte ta fri.
BT170402 Kunne det være en idé å la elevene velge mellom fysikk eller biologi i naturfag ?
BT170402 Jeg var inne i min første høst som lærer i kunst og håndverk, og hadde satt elevene til å lage egne mapper til oppbevaring av tegninger.
BT170402 I tiden etter 1960 har planverkene uansett hatt et felles faginnhold for alle elevene .
BT170402 Gjennom stortingsmelding 28 har Kunnskapsdepartementet med Torbjørn Røe Isaksen, tatt til orde for å dele kunst og håndverk på ungdomstrinnet, hvor elevene skal velge mellom et kunstfag og et håndverksfag.
BT170402 Er det noe av dette som er aktuelt å stille til valg for elevene ?
BT170402 Disse elevene gikk på syvende trinn, neste år skulle de begynne på ungdomsskolen.
BT170402 Dette henger ikke sammen med at elevene ikke får velge en del av faget.
AA170402 ¶ Flagget vaier på halv stang ved skolen i Skene hvor elevene hvor ungdommene som ble rammet av bussulykken, er elever.
SA170331 Med bare to stemmers overvekt vedtok landsmøtet å si nei til programkomiteens forslag om å fjerne fraværsregelen og i stedet styrke oppfølgingen av de svakeste elevene som har størst sjanse for å droppe ut av skolen.
FV170331 Her lærer elevene tysk via Skype.
DB170331 Med bare to stemmers overvekt vedtok landsmøtet å si nei til programkomiteens forslag om å fjerne fraværsregelen og i stedet styrke oppfølgingen av de svakeste elevene som har størst sjanse for å droppe ut av skolen.
AP170331 Tilhengerne påpeker at jo yngre elevene er, jo lettere har de for å lære språk, og at en rekke land i Europa har en langt bedre språkopplæring enn Norge.
AP170331 Men men noen få stemmers overvekt, 107 mot 105 stemmer, gikk landsmøtet imot programkomiteens forslag om å fjerne regelen og i stedet styrke oppfølgingen av de svakeste elevene som har størst sjanse for å droppe ut av skolen.
AP170331 Her lærer elevene tysk via Skype.
AA170331 Med bare to stemmers overvekt vedtok landsmøtet å si nei til programkomiteens forslag om å fjerne fraværsregelen og i stedet styrke oppfølgingen av de svakeste elevene som har størst sjanse for å droppe ut av skolen.
FV170330 Hun husket de som var engasjert i jobben sin, og som inspirerte elevene .
FV170330 Her fører lærermangel til at elevene må lære tysk via Skype ¶
FV170330 FOTO : Morten Uglum Lykke er når Helene Olafsen danser sammen med elevene Nora ( f.v.
FV170330 Det å formidle til elevene er veldig kult, få være med på å gi videre til neste generasjon.
FV170330 De elevene som skal gå ut av syvende klasse til sommeren er snart tenåringer.
DN170330 SSB : Disse elevene gjør det best på skolen ¶ 10.000 timer med spill, chat, nettbrett og mobilbilder gjør dem til eksperter, men i hva ?
DB170330 Forsøkets første delrapport kom i desember 2016, og den viser at man ikke fant tegn til økt læringsutbytte for elevene som følge av økt lærertetthet.
AP170330https://www.aftenposten.no/meninger/sid/Tilfeldighetene-ved-eksamenstrekk-er-tatt-rett-ut-av-The-Hunger-Games--Ole-Fotland-618252b.html I VG1 er det ikke alle som blir trukket opp i eksamen, og de fleste elevene her får vitnemålet uten at eksamen påvirker det.
AP170330 I VG1 er det ikke alle som blir trukket opp i eksamen, og de fleste elevene her får vitnemålet uten at eksamen påvirker det. | - Her får vi noe annet enn sårbare asylsøkere.
AA170330 Skolen er det stedet der alle barn og unge tilbringer store deler av sin våkne tid i oppveksten, og hvorvidt elevene har positive erfaringer på denne arenaen, er avgjørende for deres psykiske helse og livsmestring.
AA170330 Mer enn prestasjon : Fremtidens skole må signalisere overfor elevene at de er mer enn sine prestasjoner.
AA170330 Innsikt i elevenes læring og læringsprosesser er selve adelsmerket for lærerprofesjonen, og lærere deler derfor helt selvfølgelig myndighetenes ambisjoner om optimal læring for elevene i den norske skolen.
AA170330 I slike miljø utvikler elevene en bevissthet på hva de strever med, men like mye får de bekreftelse på det de mestrer, og hva de kan bygge videre på i læringsprosessen.
AA170330 For det første må fremtidens skole signalisere overfor elevene at de er mer enn sine prestasjoner.
AA170330 Dessuten gir slike miljø elevene mulighet til medvirkning og til å ta egne valg, og det legges vekt på at elevene skal oppleve at det er trygt å ta utfordringer og å gjøre feil.
AA170330 Dessuten gir slike miljø elevene mulighet til medvirkning og til å ta egne valg, og det legges vekt på at elevene skal oppleve at det er trygt å ta utfordringer og å gjøre feil.
AA170330 Elevene er hele unike mennesker og de trenger anerkjennelse for nettopp det.
SA170329 Dette vil i neste omgang føre til at eleven ikke føler tilhørighet - verken til faget og undervisningen, lærerne eller de andre elevene .
SA170329 Dette kan vi se i lys av motsetningen - de engasjerte elevene .
SA170329 Elevene på St.
SA170329 Lykke er når Helene Olafsen danser sammen med elevene Nora ( f.v.
SA170329 Hun husket de som var engasjert i jobben sin, og som inspirerte elevene .
SA170329 Det å formidle til elevene er veldig kult, få være med på å gi videre til neste generasjon.
SA170329 De elevene som skal gå ut av syvende klasse til sommeren er snart tenåringer.
SA170329 Lykke er når Helene Olafsen danser sammen med elevene Nora ( f.v.
SA170329 Hun husket de som var engasjert i jobben sin, og som inspirerte elevene .
SA170329 Her fører lærermangel til at elevene må lære tysk via Skype ¶
SA170329 Det å formidle til elevene er veldig kult, få være med på å gi videre til neste generasjon.
SA170329 De elevene som skal gå ut av syvende klasse til sommeren er snart tenåringer.
DN170329 Den store taperen er elevene , sier Marianne Aasen fra Ap i samme melding.
BT170329 Lykke er når Helene Olafsen danser sammen med elevene Nora ( f.v.
BT170329 Hun husket de som var engasjert i jobben sin, og som inspirerte elevene .
BT170329 Det å formidle til elevene er veldig kult, få være med på å gi videre til neste generasjon.
BT170329 De elevene som skal gå ut av syvende klasse til sommeren er snart tenåringer.
AP170329 Her blir Røe Isaksen spurt ut om fraværsgrensen fra elevene Si;D-redaksjonen har fått spørsmål fra 360 elever om den omstridte fraværsgrensen kunnskapsministeren har satt i gang dette semesteret - følg utspørringen direkte her !
AP170329 Her må elevene lære tysk via Skype.
AP170329 Lykke er når Helene Olafsen danser sammen med elevene Nora ( f.v.
AP170329 Hun husket de som var engasjert i jobben sin, og som inspirerte elevene .
AP170329 Her fører lærermangel til at elevene må lære tysk via Skype ¶
AP170329 Det å formidle til elevene er veldig kult, få være med på å gi videre til neste generasjon.
AP170329 De elevene som skal gå ut av syvende klasse til sommeren er snart tenåringer.
AA170329 - Jeg er svært lettet og håper at dette nå kan skape ro slik at vi får fokusere på å tilby elevene et svært godt skoletilbud, sier rektor Agneta Amundsson.
DB170328 - Men jeg forventer at de splitter disse elevene , og at de gjennomgår ledelsen, det gjelder egentlig i alle instanser.
BT170328 En medlemsundersøkelse blant lærere i 2014 viser at tre av fire lærere ikke har tilstrekkelig tid til å følge opp elevene sine på en god nok måte.
VG170327 Mandag har alle elevene på skolen fått informasjon om hendelsen, og i storefri har elevene selv tatt initiativ til en demonstrasjon mot mobbing.
VG170327 Mandag har alle elevene på skolen fått informasjon om hendelsen, og i storefri har elevene selv tatt initiativ til en demonstrasjon mot mobbing.
VG170327 - Det er veldig beklagelig at ikke alle elevene på vår skole opplever å ha det trygt og fint.
VG170327 oktober spyttet de samme elevene fuglefrø etter 13-åringen, ifølge vedtaket som skolens rektor selv har signert.
DB170327 Jeg har vært rundt i alle klassene på det berørte trinnet i dag, og har gitt en redegjørelse til elevene .
DB170327 Nå tenker jeg mest på dem som er involvert, samtidig som jeg ser at det er gledelig at elevene i dag har tatt initiativ til en markering og hvor de sier at de ønsker et trygt skolemiljø.
DB170327 Jeg har vært rundt i alle klassene på det berørte trinnet i dag, og har gitt en redegjørelse til elevene .
DA170327 Jeg som lærer, og andre lærere med meg, vil på vår side sørge for å lære elevene god kildekritikk, og gi dem et kunnskapsgrunnlag for å forstå.
DA170327 Et av spørsmålene i samfunnsfagstimene mine er da alltid : « Hvilket parti er ofte det største ved valg i Norge ? » Elevene kommer med mange gode forslag, men blir hver gang like overrasket når jeg svarer « sofa-partiet » eller « hjemmesitterpartiet ».
BT170327 Og elevene vil fortsatt prøves i disse læreplanmålene, men da altså ikke i en egen eksamen og med en egen karakter som i dag.
BT170327 Like før programpunktet om eksamen og karakter står det en annen formulering, som ble enstemmig vedtatt : Høyre vil at elevene skal bruke tekster på både nynorsk og bokmål gjennom hele skoleløpet.
BT170327 Elevene skal fortsatt ha undervisning i sidemål, det vil fortsatt være kompetansemål knyttet til begge målformer og elevene skal fortsatt lære og lese både nynorsk og bokmål.
BT170327 Dagens sidemålsordning har på mange måter henvist nynorsken til norskfaget, men Høyres ambisjon er at elevene skal møte begge målformer også utenfor dette faget.
BT170327 Bare slik kan elevene bli vant til å lese og bruke både nynorsk og bokmål på en naturlig og uanstrengt måte.
BT170327 Elevene skal fortsatt ha undervisning i sidemål, det vil fortsatt være kompetansemål knyttet til begge målformer og elevene skal fortsatt lære og lese både nynorsk og bokmål.
AP170327 Ifølge myndighetene i prefekturet Tochigi kommer elevene fra sju forskjellige skoler.
AP170327 De åtte elevene er funnet livløse under redningsaksjonen etter skredet, melder kringkastingsselskapet NHK.
AP170327 Og til syvende og sist går det utover elevene .
AP170327 Inndyr ( Aftenposten ) : På Inndyr skole i Nordland får elevene tyskundervisning via Skype.
AP170327 Her må elevene lære tysk via Skype.
AP170327 Fikk du med deg Helene Skjeggestads kommentar om at « Norge svikter elevene i Finnmark » ?
AP170327 Det er elevene her som får et problem.
AP170327 - Det er elevene her som får et problem ¶
VG170326 - Også Jagland burde se at det er vanskelig å undervise i et klasserom om man ikke ser ansiktet til elevene , sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) til VG.
DN170326 - Elevene er traumatisert.
DA170326 Jeg er overbevist om at hvis man klarer å få disse elevene engasjert og empatiske, er det så mye universell læring i historie.
AA170326 - Elevene er traumatisert.
VG170325 Nå kan både elevene , rektor Anne Godsveen ( til venstre ) og FAU-leder Elin Olsrud puste lettet ut.
VG170325 Du har en trygghet ved å ha skolen i nærheten, elevene kjenner både alle lærerne og kan navnet på alle elevene .
VG170325 Du har en trygghet ved å ha skolen i nærheten, elevene kjenner både alle lærerne og kan navnet på alle elevene.
VG170325 Deriblant skulle Breidablikk skole legges ned og elevene flyttes til nabobygda Romedal.
VG170325 - Her kjenner alle hverandre, jeg kan navnet på alle elevene her.
VG170324 Men det går heller ikke an å tviholde på skolen om elevene forsvinner.
VG170324 Mens elevene på Ljøsne skal stå i dårlig vær like ved den nedlagte grendeskolen og vente på bussen for å komme seg til Lærdalsøyri skole i sentrum, sammenligner Navarsete.
VG170324 - Det er vanskelig å være kategorisk, men for elevene i første- til fjerde klasse - på barnetrinnet - kan man tåle å gå ned til rundt 15 elever og opprettholde skolen når alternativet er en reisetid på over en halvtime, svarer Sp-veteranen.
VG170324 - Elevene blir sett ¶
VG170324 Dette, kombinert med fraflytting fra bygder og grender til byer og kommunesentra, førte til at mange kommuner samlet elevene i færre skoler.
VG170324 Vi skal gjennomføre dette skoleåret så godt det lar seg gjøre for elevene , sier Solstad til VG på sitt romslige rektor-kontor.
VG170324 Rektor for de drøye førti elevene og fem lærerne, Eva Hage Solstad ( 57 ), forsøker å holde hodet høyt og se både barn, foreldre og lokalpolitikere rett i øynene.
VG170324 Jeg vet hvor alle elevene her bor, og hvem som er foreldrene deres, forteller Ida.
VG170324 Ingen hadde jo planlagt hvor vi elevene skulle gå.
VG170324 I dette tilfellet la jeg vekt på at ett av årstrinnene på Ljøsne skole har tre elever, mens avstanden til sentrumsskolen ikke er lenger enn at skyssing av elevene dit er overkommelig, begrunner Sanden.
VG170324 Dette, kombinert med fraflytting fra bygder og grender til byer og kommunesentra, førte til at mange kommuner samlet elevene i færre skoler.
DA170324 Men hvorfor skal de være talsmenn for de svake elevene ?
DA170324 Det er disse som møter og står elevene nærmest.
BT170324 Hvordan fungerer tilpasset opplæring og spesialundervisning for disse elevene ?
AA170324 En undersøkelse gjort blant elever med fysiske funksjonshemninger, viser at over 50 prosent av elevene ikke får den undervisningen de har krav på !
DN170323 Westerdals har betalt ut millioner til elevene som i fjor godtok et forlik, mens en gruppe på flere hundre tidligere elever forbereder søksmål.
DN170323 DN har også skrevet at skolen tok ulovlig høye skolepenger fra elevene i en årrekke.
AA170323 Etter at meklingsfristen natt til torsdag utløp uten enighet, går lærerne ut i streik og beskylder skolen for å ofre " seg selv, elevene og lærerne for prinsipper ".
AA170323 Et par av elevene kom til området etterpå, men alle har det bra, sier Austmo.
AA170323 - Vi tar en runde med alle elevene for å være sikker på at alle synes det er greit, sier Austmo.
AA170323 Elevene gikk derfor lange omveier for å komme seg unna politisperringene.
SA170322 Vårt mål er en kunnskapsskole hvor elevene lærer mer, der alle får like muligheter til å lykkes uavhengig av hvor de bor og hvilken skole de går på.
SA170322 Forskning fra lesesenteret i Stavanger viser at tidlig innsats i leseopplæring kan bidra til at 80 prosent av elevene med lese- og skrivevansker kommer inn i en god utvikling hvis innsatsen settes inn i 1. eller 2. klasse.
SA170322 De gir elevene kunnskap de bærer med seg hele livet.
SA170322 De gir elevene den fantastisk gode følelsen når de klarer noe de trodde var for vanskelig.
SA170322 klasse eller senere er det kun 10-15 prosent av elevene som vil oppnå en god nok leseferdighet.
SA170322 EUs program for utdanning, « Erasmus + », har tildelt Jærskulen, i samarbeid med Universitet i Stavanger og skoler i Frankrike 1.285.243 kroner for å finne ut hvordan man kan styrke kritisk bevissthet og refleksjon blant elevene .
DB170322 For å skaffe de pengene, ble det arrangert et loppemarked, men det var en ting som bekymret ungdomskolelæreren : Hvordan ville elevene reagere ?
DB170322 Det var viktig for Bente å være ærlig med elevene sine.
DB170322 Da jeg fikk høre om loppemarkedet måtte jeg spørre produksjonen om jeg kunne fortelle det til elevene mine.
DB170322 - Var ærlig med elevene
DB170322 - Jeg har en veldig tett relasjon til elevene mine, og når jeg skulle være med på « Luksusfellen » måtte jeg holde det hemmelig.
BT170322 « Det er flinkt, men litt som alle de flinke elevene som kler seg riktig, følger alle regler, og får bare femmere, men likevel aldri kommer inn på medisin », står det nå.
AP170322 En av elevene ble kastet ut av flyet av typen Diamond DA42 Twin Star.
VG170321 I underkant av 40 prosent av norske elever sier at det er bråk og uro i timene, at elevene ikke hører etter hva læreren sier, og at de ikke begynner å arbeide før lenge etter at timen har begynt.
VG170321 Det virker også som om elevene ofte kommer for sent til skolen.
VG170321 Målrettet innsats mot de elevene som av ulike grunner trenger det i kortere eller lengre perioder kan gjøre en stor og viktig forskjell.
VG170321 I dette arbeidet er det også viktig å måle og kartlegge hva elevene kan.
DN170321 - Jeg vet at familie og venner er de som påvirker elevene mest, og jeg tror det henger igjen fra gammelt av da det var « finere » å ha akademiske yrker, sier kunnskapsministeren, som har satt seg mål om å fjerne disse fordommene.
DN170321 Det kan virke som at elevene har tatt innover seg at det er et stort behov for helsefagarbeidere de neste årene, sier direktør Hege Nilssen i Utdanningsdirektoratet i meldingen.
DN170321 Hamon sa han ble kvalm av Le Pen etter at hun beskrev franske skoler som " et daglig mareritt som er så farlig at elevene går til skolen fylt av frykt ".
DB170321 - Det som kreves er at det enten skulle bety eller medføre betydelige organisatoriske eller økonomiske utfordringer for hovedpersonen, eller når det er nødvendig med hensyn til tryggheten til resten av elevene , sier jurist Sofia Kalin ved Skolverket til SVT.
DB170321 Følge opp de flinke : - Elevene med ekstra lærepotensial skal følges opp bedre, lover Røe Isaksen også.
DB170321 På grunn av usikkerhet rundt om elever hadde sett prøven eller ikke, får de 150 elevene på skolen det gjaldt, en ny prøve som skal erstatte den allerede gjennomførte prøven.
DB170321 I I Finland mottar 35 prosent av elevene spesialundervisning det første året, for så å reduseres til 15 prosent i 13-årsalderen.
DB170321 15 til 20 prosent av elevene går ut av grunnskolen med svært slett grunnlag for å lykkes i videre skoleløp og arbeidsliv.
DA170321 Og så har vi en skole som ikke er god på å hjelpe elevene til å ta igjen det tapte.
DA170321 Når en læreren, noen måneder ut i skoleåret oppdager at noen elever seiler akterut, skal elevene samles i en liten gruppe og få ekstra hjelp og trening som gjør at de kommer à jour.
DA170321 - Vi lovfester nå at skolene skal gjøre noe med én gang elevene sliter.
AA170321 Hamon sa han ble kvalm av Le Pen etter at hun beskrev franske skoler som " et daglig mareritt som er så farlig at elevene går til skolen fylt av frykt ".
AA170321 Det kan virke som at elevene har tatt innover seg at det er et stort behov for helsefagarbeidere de neste årene, sier direktør i Utdanningsdirektoratet Hege Nilssen.
AA170321 Ett år tidligere skolestart var helt riktig, slik samfunnet utviklet seg - men det har ikke ført til at elevene lærer mer.
AA170321 Det rammet også de yngste elevene , som ble utsatt for mer tradisjonell læring og fikk mindre anledning til å leke.
VG170320 Rundt 50.000 elever, eller 8 prosent av elevene i den norske grunnskolen har enkeltvedtak om spesialundervisning. 68 prosent av dem er gutter, og nesten tre ganger så mange elever får spesialundervisning på 10. trinn som på 1. trinn i den norske skolen, viser tall fra Utdanningsdirektoratet.
VG170320 Den gir ikke elevene et ekstra løft, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.
VG170320 - Dersom lærerne etter tre måneder oppdager at det er en seks-syv elever som henger etter i for eksempel lesing - da kan skolen få inn en ekstra lærer som i en periode jobber spesielt med å få disse elevene over kneika i ett enkelt fag, illustrerer Røe Isaksen.
SA170320 Det finsk-inspirerte opplegget er ment som et ekstra tilbud til de elevene som verken håndterer vanlig undervisning, eller trenger spesialundervisning.
DN170320 Slik mister ikke elevene tilknytningen til klassen.
DN170320 I Finland har skolemyndighetene sett gevinsten av å bruke store ressurser på å fange opp de svakest stilte elevene allerede de første skoleårene, i stedet for de siste.
DN170320 Det finsk-inspirerte opplegget er ment å fange opp de elevene som ikke håndterer vanlig undervisning, men som heller ikke har behov for spesialundervisning.
DN170320 Derfor må vi ha nok ressurser og gode metoder for å gi tilbud til disse elevene når utfordringen oppstår, sier Dahl.
DN170320 Den sørger for at elevene kommer à jour med resten av klassen, uten spesialundervisning, sier Tone Tellevik Dahl ( Ap ), byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo.
DN170320 klasse får to til fem ekstra lærere som kun skal jobbe med å følge opp elevene som trenger det.
DN170320 Elevene får særlig oppfølging i fag som språk, lesing, skriving og regning i opptil én time daglig gjennom flere uker i små grupper.
DN170320 Elevene er da faglig svake når de begynner på videregående, og flere mangler motivasjon.
DB170320 Statsministeren sier meldinga vil sørge for at færre etterhvert dropper ut av videregående skole også : Norsk skole må bli bedre til å hente inn elevene som faller fra, sier hun.
DB170320 Men denne meldinga skal det bli slutt på at lærerne « venter og ser » om elevene blir mer modne etterhvert, lover statsministeren.
BT170320 Og på et avgjørende tidspunkt i skoleløpet, når yrkesvalget presser på og « aldersforskjellen » mellom kjønnene når sitt høydepunkt, skal elevene avlegge en eksamen som ofte blir avgjørende for det videre utdannings- og karriereforløp.
BT170320 Kanskje flere skoler burde involvere elevene for å få sving på kantinematen ?
BT170320 I dag legger bare halvparten av skolene til rette for at elevene får god nok tid til å spise skolematen sin.
BT170320 Det er skolenes ansvar å sørge for at elevene får tiden de trenger til å spise, og at skolemåltidet blir den viktige arenaen for folkehelsen som det kan være.
AA170320 Slik mister ikke elevene tilknytningen til klassen.
AA170320 I Finland har skolemyndighetene sett gevinsten av å bruke store ressurser på å fange opp de svakest stilte elevene allerede de første skoleårene, i stedet for de siste.
AA170320 Det finsk-inspirerte opplegget er ment å fange opp de elevene som ikke håndterer vanlig undervisning, men som heller ikke har behov for spesialundervisning.
AA170320 Derfor må vi ha nok ressurser og gode metoder for å gi tilbud til disse elevene når utfordringen oppstår, sier Dahl.
AA170320 Den sørger for at elevene kommer à jour med resten av klassen, uten spesialundervisning, sier Tone Tellevik Dahl ( Ap ), byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo.
AA170320 klasse får to til fem ekstra lærere som kun skal jobbe med å følge opp elevene som trenger det.
AA170320 Elevene får særlig oppfølging i fag som språk, lesing, skriving og regning i opptil én time daglig gjennom flere uker i små grupper.
AA170320 Elevene er da faglig svake når de begynner på videregående, og flere mangler motivasjon.
AA170320 Dette er forebyggende og helsefremmende tilbud som skal være til stede på skolene og skal blant annet sørge for at elevene får seksualundervisning, tradisjonelt sett to timer i 10. klasse.
VG170319 I 2009 prøvde SV seg igjen, den gang med en ny variant : Varm mat ble byttet ut med løfte om at elevene skulle få mat, men kald.
VG170319 Han sier det dreier seg om brødmat og frukt, i første omgang til elevene i ungdomsskolen, med en kostnad på 700 millioner kroner.
VG170319 Gratis skolemat var en av de store sakene for SV i 2005, da daværende SV-leder, Kristin Halvorsen frontet en skolekampanje med gratis mat til elevene .
VG170319 - Nylig ga regjeringen skolene beskjed om at elevene må få minst 20 minutter til spisepause hver dag.
SA170319 Ved 17.30-tiden søndag ble It's Learning åpnet igjen for elevene i videregående skole i Rogaland.
SA170319 De første som skal få spise gratis er elevene på ungdomsskolen, noe som vil koste 700 millioner kroner.
SA170319 - Nylig ga regjeringen skolene beskjed om at elevene må få minst 20 minutter til spisepause hver dag.
DB170319 Oppgaven handlet blant annet om at elevene skulle lage salgsplakater for slaver fra kolonitiden, ved hjelp av egne undersøkelser om temaet, skriver CNN.
DB170319 At man vil lære elevene om den harde virkeligheten om slaveriet, er ikke problemet her, men dette er ufølsomt og uaktsomt.
DB170319 - I tillegg er det helt uforståelig for meg, hvordan dette prosjektet skal være en god måte å lære elevene , uansett alder, amerikansk historie på, skriver han.
DB170319 Elevene ble bedt om å velge en koloni, og lage annonser for slaveauksjoner ved hjelp av elevenes egne undersøkelser om temaet.
DB170319 . På iOS sorterer innstillingen inn under « Læring » ( Innstillinger - Generelt - Tilgjengelighet ), trolig fordi funksjonen også er praktisk på skoler hvor elevene skal bruke én app til opplæringsøyenmed, og ikke rote rundt med spill og andre distraksjoner.
BT170319 Uansett kan jo elevene søke seg inn på en av de mange private videregående skolene i sentrum.
BT170319 Søknadsutviklingen har talt : Elevene vil til sentrum.
BT170319 Men mange av elevene ønsket seg kanskje også til sentrumsskoler, men fikk ikke plass på grunn av for svake karakterer fra ungdomsskolen.
BT170319 Det er unødvendig å lage et inntakssystem som sikrer elevene plass ved sin nærskole.
BT170319 Det er altså helt unødvendig å lage et inntakssystem som sikrer elevene plass ved sin nærskole, med mindre det gjelder tilgang til de mest populære skolene, noen yrkesskoler og særlig Amalie Skram vgs og Bergen katedralskole.
BT170319 De flinkeste elevene blir vinnerne.
BT170319 mars var fristen for å søke videregående opplæring, og allerede før jul var kampen om elevene i gang med reklame på kino, i aviser og åpne videregående skoler på kveldstid for å lokke elever til sin skole.
BT170319 Elevene med svakest karaktersnitt og som gjerne er minst skolemotiverte, får ikke innfridd skoleønsket sitt og får lengst skolevei og kanskje faller fra.
BT170319 Han har også blitt styremedlem i Albergo Etico og et viktig forbilde for de andre elevene der.
AA170319 De første som skal få spise gratis er elevene på ungdomsskolen, noe som vil koste 700 millioner kroner.
AA170319 - Nylig ga regjeringen skolene beskjed om at elevene må få minst 20 minutter til spisepause hver dag.
SA170318 - Det er et potensiale på 300 elever, av de 17.000 elevene som kunne vært rammet.
DB170318 ¶ TOLKET FEIL : I Flesberg kommune i Buskerud oppgir 25 prosent av elevene på 7. og 10. trinn at de har blitt mobbet av andre elever på skolen de siste månedene.
DB170318 Våre tilbakemeldinger er at vi har god kommunikasjon mellom de voksne og elevene på skolen, sier Olaug Værland, rektor og skoleansvarlig i Jondal kommune.
DB170318 Opplæringsloven krever at skoler skal arbeide systematisk for å fremme helse, miljø og sikkerhet for elevene .
DB170318 Like under ligger Jondal kommune i Hordaland der 10,50 prosent av elevene oppgir dette.
DB170318 Krenker de voksne på skolen elevene ?
DB170318 Janicke Sæther Olsen, seniorrådgiver i Barneombudet, sier det ofte er slik at skoler sier de tar mobbing på alvor og arrangerer mange møter, men at elevene da ikke får den umiddelbare effekten de trenger.
DB170318 I Flesberg kommune i Buskerud oppgir 25 prosent av elevene på 7. og 10. trinn at de har blitt mobbet av andre elever på skolen de siste månedene.
DB170318 FAU og elevrådet skal trekkes inn i arbeidet videre, og skolen vil legge opp til en langsiktig prosess for å bedre trivselen blant elevene .
DB170318 Det er også gjennomført en sosiometrisk undersøkelse blant elevene i henhold til skolens forebyggende plan mot mobbing.
DB170318 - Opplæringsloven krever at skolen skal arbeide systematisk for å fremme helse, miljø og sikkerhet for elevene .
DB170318 - For å kunne følge med og drive forebyggende arbeid og kontrollere eget arbeid, kreves det en plan fra skolen som viser hvordan den skal arbeide for å sikre elevene et godt skolemiljø.
DB170318 - Da tror vi heller ikke de ser etter problemene og det hjelper ikke elevene .
DB170318 ( Dagbladet ) : Resultatene av den årlige elevundersøkelsen viser at rundt 20 prosent av elevene i flere kommuner har blitt mobbet av andre elever på skolen de siste månedene.
DB170318 Elevene må for eksempel spørres om : Hvor og når på skolen foregår mobbing/krenkelser ?
DB170318 - « På denne skolen har vi ikke mobbing, så det må dere ikke skrive », da får de ned mobbetallene med å veilede og informere elevene på en sånn måte at det elevene opplever som mobbing kanskje ikke blir registrert.
DB170318 - « På denne skolen har vi ikke mobbing, så det må dere ikke skrive », da får de ned mobbetallene med å veilede og informere elevene på en sånn måte at det elevene opplever som mobbing kanskje ikke blir registrert.
DB170318 Spørsmål om hvorvidt elevene opplever at læreren er den som mobber er ikke publisert på direktoratets nettsted.
DB170318 I Elevundersøkelsen får elevene tilbud om svare på en rekke spørsmål om hvordan de har det på skolen.
DB170318 Heller ikke spørsmålet om hvorvidt elevene generelt sett opplever såkalt digital mobbing via nettbrett, mobil eller PC ble publisert.
BT170318 Det er også i skolen vi skal gi elevene verktøyene de trenger for å ha en god seksuell helse.
BT170318 Både for elevene og for samfunnet.
BT170318 Elevene klager over nivået på seksualitetsundervisningen.
BT170318 Dette spiller rett i hendene på de skolesterke elevene , men det er denne politikken som gjør at svakere elever faller fra.
BT170318 Det viktigste målet må være at uansett om du bor i Finnmark, Bergen eller Hedmark har alle elevene de samme mulighetene.
BT170318 Da Kristin Clemet tok over ministerstolen var noe av det første hun gjorde å kartlegge hvilket utbytte elevene fikk av undervisningen.
VG170317 PASSER PÅ ELEVENE : Delphine Belaiche er leder for foreldreutvalget i Grasse.
VG170317 Hun er på plass ved skolen fredag morgen for å se til at elevene har det bra etter skyteepisoden torsdag.
VG170317 Her blir to av elevene møtt av to som vokter bilveien inn til skolen.
VG170317 Harvey og alle de andre elevene som kommer til skolen denne fredagsmorgenen, snakker om skytingen.
VG170317 Det siste døgnet har vært kaotisk for elevene ved den videregående skolen Alexis de Tocqueville.
VG170317 Den digitale læringsplattformen Itslearning hadde fredag kveld et problem som gjorde at elevene som forsøkte å logge seg inn, ikke kom inn på sin egen bruker.
SA170317 Helt fantastisk, og helt forferdelig, sier elevene .
AA170317 I januar i år kom en rapport fra SSB som viser at det er store forskjeller når det gjelder hvor mye elevene lærer på skolen.
AA170317 Da er det et felles nasjonalt ansvar at de skolene og kommunene som ikke på egen hånd klarer å løfte elevene sine, får hjelp, sier Isaksen.
AA170317 - I dag er det altfor store forskjeller mellom kommuner når det gjelder hva elevene lærer på skolen, og det er også tegn på at forskjellene er i ferd med å øke.
AA170317 Og jeg tror yrkesfagene gjør noe riktig ved at de har noe mindre grupper, engasjerte lærere og at elevene får følelsen av å gjøre noe mer praktisk.
AA170317 De elevene som begynte på yrkesfag taklet overgangen til videregående bedre, og de trivdes betydelig bedre enn på ungdomsskolen.
AA170317 Høyres landsmøte vedtok sist helg at elevene på ungdomstrinnet og i videregående skole bare skal ha to karakterer i norsk, én i skriftlig og én i muntlig.
VG170316 Statssekretær Juliette Méadel skriver på Twitter at « alle elevene er i trygghet », og at hun « tenker på de skadede og deres foreldre ».
VG170316 Elevene i trygghet ¶
SA170316 Alle skolene i Grasse ble stengt som følge av skytingen, og elevene ble brakt i sikkerhet i andre skolebygg.
SA170316 Den må forberede elevene på det post-faktuelle samfunnet, blant annet ved å vise hvordan dårlig dokumenterte eller fordreide påstander produseres og spres, samt hvordan falske nyheter blir til.
FV170316 Alle skolene i Grasse ble stengt som følge av skytingen, og elevene ble brakt i sikkerhet i andre skolebygg.
DA170316 Alle skolene i Grasse ble stengt som følge av skytingen, og elevene ble brakt i sikkerhet i andre skolebygg.
DA170316 Alle skolene i Grasse ble stengt som følge av skytingen, og elevene er brakt i sikkerhet i andre skolebygg i Grasse.
DA170316 Skolen reagerer også på at fylkeskommunen kutter i en skole som har god gjennomføringsgrad blant elevene , som i all hovedsak består av gutter.
BT170316 Alle skolene i Grasse ble stengt som følge av skytingen, og elevene ble brakt i sikkerhet i andre skolebygg.
BT170316 » Elevene gråt da Ada Sofie Austegard fortalte om drapet på datteren.
AA170316 Alle skolene i Grasse ble stengt som følge av skytingen, og elevene ble brakt i sikkerhet i andre skolebygg.
AA170316 Alle skolene i Grasse ble stengt som følge av skytingen, og elevene er brakt i sikkerhet i andre skolebygg i Grasse.
AA170316 Vi har ivaretatt tryggheten og sikkerheten igjennom at alle elevene skal ha seteplass, slik at ingen må stå.
VG170315 Utover kvelden ble været verre, og ifølge Breen var det flere av elevene som mistet mobildekningen.
VG170315 REDDET : Her venter elevene på hjelpemannskaper etter at de har klart å redde ut medelever fra den sammenraste hulen.
VG170315 GRAVDE : Damiel Breen var en av de 55 elevene som ble evakuert etter skredet i Ål.
VG170315 EVAKUERT : Her kommer redningsmannskapet frem til Didrik Strøm og de andre elevene , etter at de har ligget i nedsnødde huler i timesvis.
VG170315 Det som skulle være en hyggelig utflukt for elevene på idrettslinja ved Lørenskog videregående skole ble istedet en kamp for å grave ut medelever fra en sammenrast snøhule.
VG170315 Elevene er onsdag morgen fraktet til Bergsjøstølen fjellhytte, som ligger et par kilometer fra der raset gikk, og venter på å få reise hjem igjen.
DB170315 Og en så på elevene som rasjonelle aktører på evig jakt etter intenst skolearbeid og best mulig resultater.
DB170315 I stadig mindre grad lar vi elevene få lov til å ta ansvar for egen luring.
DB170315 Elevene skulle ikke i noe fag vurderes etter den daglige innsatsen, og om de i det hele tatt møtte opp på skolen var mindre viktig.
DA170315 | Helsesøster bekymret for elevene
DA170315 Stressmestringskurset helsesøster Hilde Egenæs satt opp for elevene på Vågen videregående skole ble fullt i løpet av én dag.
DA170315 Mange tar kontakt med henne for individuelle samtaler for å snakke om å mestre hverdagen, og derfor arrangerer hun nå et stressmestringskurs for elevene på Vågen videregående skole.
DA170315 LES OGSÅ : Vil la elevene vaske på skolen ¶
DA170315 Hun opplever at elevene stresser seg syke, og at de til slutt blir så slitne at de ikke lenger makter å gjøre noe.
DA170315 Helsesøster Heidi Egenæs er bekymret for elevene .
DA170315 Et stressmestringskurs høres ut som et flott, forebyggende tiltak for at elevene skal kunne håndtere en stressende skolehverdag, sier fylkesdirektør for opplæring, Joar Loland.
DA170315 Elevene som går på videregående i dag tilhører « generasjon prestasjon », noe som betyr at de føler de må være gode på absolutt alle områder, sier Egenæs, og forteller at elevene føler behov for å prestere både på skolen, på trening, på jobb og privat.
DA170315 Derfor arrangerer hun i dag et stressmestringskurs for elevene på Vågen videregående skole.
DA170315 - Vi tror det er skolen selv, som kjenner elevene og problematikken, som er best egnet til dette, legger han til.
DA170315 - Samtidig vet jeg at elevene stiller ekstremt høye krav til seg selv på alle områder, sier Egenæs.
DA170315 Elevene som går på videregående i dag tilhører « generasjon prestasjon », noe som betyr at de føler de må være gode på absolutt alle områder, sier Egenæs, og forteller at elevene føler behov for å prestere både på skolen, på trening, på jobb og privat.
SA170314 | Hva er et læringsmiljø hvis ikke elevene selv får være bidragsytere ?
SA170314 Testregimet puster elevene og lærerne i nakken.
SA170314 Ikke måltavla, men læreren, skal ta imot elevene om morgenen.
SA170314 Hva er et læringsmiljø hvis ikke elevene selv får være bidragsytere ?
SA170314 Eksamen er resultatmålene som elevene trekker med seg videre i livet.
DA170314 » | Vil la elevene vaske på skolen ¶
DA170314 Digitale verktøy er en selvfølgelig del av det samfunnet vi lever i og den fremtiden elevene skal bli en del av.
DA170314 Det blir svært viktig å følge utviklingen i ungdomsskolene våre og sørge for at skolene kan lære av hverandre hvordan vi utnytter de nye verktøyene på en best mulig måte til fordel for elevene .
DA170314 Da må vi som skoleeier strekkes oss og se hvordan vi kan tilpasse undervisningen slik at vi nettopp når fram til alle elevene - både gutter og jenter - på en god måte.
DA170314 Elleve av de 17 elevene ved Wang som for tiden er på treningsleir i La Manga i Spania er jenter.
DA170314 LES OGSÅ : Vil la elevene vaske på skolen ¶
DA170314 Bærekraftig utvikling skal både romme miljøutfordringene og teknologiske endringer, og til sammen bidra til at til at elevene oppdras til å bli miljøbevisste, fortsetter han.
DA170314 - Skolen skal bidra til at elevene utvikler forståelse for hva det innebærer å vise respekt for naturen, og bygge motivasjon og vilje til å ta vare på miljøet.
DA170314 Her går det fram at 83 prosent av elevene var helt eller delvis enige i at foredragene lærte dem mye om miljø og klima.
DA170314 Foredragene førte til at elevene fikk faktabasert kunnskap, men minst like viktig var samtalene på lærerværelsene, sier Thorleifsson.
BT170314 Det må lære elevene å bli trygg på sin egen kropp, egen legning og seksuelle preferanser.
BT170314 Allerede når man lærer om det på barneskolen har elevene fått med seg at det er noe man egentlig ikke bør snakke om - noe som bør være litt flaut.
BT170314 Med en slik mistillit til elevene kan føre til økt politikerforakt, og politiet kan i barnesinn bli oppfattet som farlige og stygge.
AP170314 | De elevene som trenger mest hjelp, får det dårligste tilbudet.
AP170314 Hovedkonklusjonen er at de 8 prosentene av elevene som trenger mest hjelp, for ofte får det dårligste tilbudet.
AA170314 Elevene i fylket har dårligst karakterer, høyest frafall i skolen og som en følge av frafallet, dårligst folkehelse.
VG170313 I videoen under ser du da VGTVs sjakkekspert Simen Agdestein ga elevene ved sjakklinjen på NTG fri dagen etter Magnus Carlsens maratonparti under VM-kampen mot Sergej Karjakin i fjor.
VG170313 Vi kan ikke vente med å bekjempe frafall fra videregående skole, til elevene har begynt på videregående.
SA170313 Gutter på yrkesfag utgjør kun 28 prosent av alle elevene , men de står for 42 prosent av dem som ikke fullfører.
BT170313 » Motivasjon skapes og vedlikeholdes når elevene møtes med et oppriktig engasjement fra lærerne.
BT170313 | Derfor dropper elevene ut ¶
BT170313 Dette behovet svekkes ikke med alderen, og lærerne i videregående skoler har hovedansvaret for å komme elevene i møte.
BT170313 » Motivasjon skapes og vedlikeholdes når elevene møtes med et oppriktig engasjement fra lærerne.
BT170313 | Derfor dropper elevene ut ¶
BT170313 Dette behovet svekkes ikke med alderen, og lærerne i videregående skoler har hovedansvaret for å komme elevene i møte.
AP170312https://www.aftenposten.no/okonomi/For-falt-nesten-like-mange-fra-rike-som-fra-fattige-familier-utenfor-Na-er-klasseskillet-blitt-betydelig-615113b.html Gutter på yrkesfag utgjør kun 28 prosent av alle elevene , men de står for 42 prosent av dem som ikke fullfører.
AP170312 Gutter på yrkesfag utgjør kun 28 prosent av alle elevene , men de står for 42 prosent av dem som ikke fullfører.
SA170310 | Her velger elevene bilen fremfor bussen ¶
SA170310 Da er det lett for elevene Ludvig Ellingsen og Andreas Kaspersen å velge bilen.
SA170310 | Skal elevene lære mer, må de faktisk være i klasserommet ¶
DA170310 | Når ikke egne mål for elevene
DA170310 Spesialundervisningen har et stort potensial for å gi elevene god læring, men dagens læringsutbytte er langt fra godt nok.
DA170310 Når elevene først får hjelp, mangler de grunnleggende ferdighetene som forutsetning for å lære mer, sier Haug.
DA170310 Men det er ikke bare selve læringen elevene sliter med : De strever også med dårlig motivasjon, konsentrasjon og utagerende atferd.
DA170310 Ifølge Haug gjør manglende spesialpedagogisk kompetanse at mange lærere sliter med å forstå kompleksiteten i hva elevene sliter med.
DA170310 I rapporten pekes det på to mulige forklaringer : At lista legges for høyt for elevene , eller at lærerne er usikre på hvordan elevprestasjonene skal vurderes opp mot den individuelle opplæringsplanen ( IOP ).
DA170310 I praksis betyr det at elevene mestrer mindre og lærer mindre enn forventet.
DA170310 I hele 82 prosent av tilfellene der skolen har vurdert om elevene når målsettingene skolene selv har satt for elevene i basisfagene norsk, matte og engelsk, er konklusjonen « liten » eller « middels » grad av måloppnåelse.
DA170310 I hele 82 prosent av tilfellene der skolen har vurdert om elevene når målsettingene skolene selv har satt for elevene i basisfagene norsk, matte og engelsk, er konklusjonen « liten » eller « middels » grad av måloppnåelse.
DA170310 * Mye tyder på at elevene bruker PC og digitale verktøy mindre enn de etter planen skulle ha gjort.
DA170310 * I mange av timene revisjonen observerte satt elevene passive og inaktive hele eller store deler av timen.
BT170310 » Elevene gråt da Ada Sofie Austegard fortalte om drapet på datteren.
AP170310 « Styrke tilbudet til elever som har strøket i fag i grunnskolen, slik at elevene er bedre rustet for videregående opplæring ».
AP170310 Jeg er kursleder og kan hoppe med elevene .
AA170310 Der begynte dagen med at elevene og lærere snakket sammen om det som har skjedd.
VG170309 Videre kommer det frem at hele 60 prosent av skoler spurt, opplever at elevene kaller hverandre for « jøder ».
SA170309 I dag var Nora innom skolen for å snakke med et kriseteam slik de andre elevene som kom tilbake til skolen med busser i går gjorde.
DN170309 Statsministeren mener at lærere som fordyper seg ekstra i begynneropplæring, kommer til å bli spesialister i å få elevene til å knekke kodene de møter i forskjellige fag.
DB170309 Den bør handle om hvordan norskfaget kan gi elevene det de trenger av tekstkompetanse - både muntlig og skriftlig, både knyttet til litteratur og til saktekster.
DB170309 Oppslutningen om en genetisk definert etnisk norskhet, som en meningsfylt størrelse, var veldig lav blant de nesten 300 elevene i vår studie, selv om den også finnes.
DB170309 Kommentar ¶ Elevene beskrev ikke seg selv som etnisk norske, men som norske.
AA170309 « Mer enn ti prosent av elevene i denne ene klassen måtte forlate kinosalen før filmen var slutt », skriver mor til en av elevene i dette debattinnlegget.
AA170309 « Mer enn ti prosent av elevene i denne ene klassen måtte forlate kinosalen før filmen var slutt », skriver mor til en av elevene i dette debattinnlegget.
AA170309 Mer enn ti prosent av elevene i denne ene klassen måtte forlate kinosalen før filmen var slutt.
AA170309 At elevene får fravær er helt utrolig, sier Fjeldseth.
VG170308 Ifølge Telemarksavisa ble elevene evakuert til et nærliggende bygg inne på skoleområdet.
FV170308 | Barneskole i Vennesla ble evakuert etter bombetrussel ¶ Elevene måtte stå i skolegården i over en time mens politiet søkte gjennom skolen.
FV170308 Han legger til at de har snakket ut om det som skjedde med alle elevene , og også varslet alle foreldre og foresatte om hendelsen på sms.
FV170308 - Etter en drøy time konkluderte de med at det var trygt, og elevene kunne gå inn og fortsette undervisningen, forteller rektoren.
FV170308 Elevene ble evakuert og ble stående på fotballbanen på bildet i over én time onsdag.
DB170308 Heggholmen opplyser at elevene ble tatt med vekk fra stedet, men at situasjonen nå vurderes som trygg.
DB170308 - Etter en drøy time konkluderte de med at det var trygt, og elevene kunne gå inn og fortsette undervisningen, forteller rektor Olav Aas-Lyngby overfor avisen.
DB170308 Elevene vil bli fulgt opp av skolen og skolehelsetjenesten ».
DB170308 Elevene ble straks evakuert og tatt godt vare på.
DB170308 Elevene ble evakuert, og politiet var raskt på stedet og gjennomsøkte skolen.
DB170308 Så må kommunene, skolene, lærerne, elevene , universitetene, høyskolene, foreleserne og studentene gjøre som Krøger har gjort : Si høyt og tydelig ifra når lærebøkene ikke holder mål.
DB170308 DBTV møtte elevene ved « Skam»-skolen for å få svar.
DB170308 Bjønnes, som for øvrig var blant de første helsesøstrene i Norge som benyttet Snapchat som et profesjonelt kommunikasjonsverktøy med elevene , stiller seg bak Falchs synspunkter om seksualundervisning.
BT170308 Han forteller at det var friminutt da trusselen kom, og at skolens ledelse har tatt elevene med seg et stykke fra skolen.
BT170308 Bombetrussel mot Nordnes skole Alle elevene ble evakuert etter at det ble ringt inn bombetrussel mot Nordnes skole, i tillegg til flere andre skoler i landet, onsdag morgen.
BT170308 Elevene var da på vei inn igjen på skolen, til et informasjonsmøte i gymsalen, og politiaksjonen var avblåst.
BT170308 Elevene går tilbake til skolen og vil bli fulgt opp av skolen og skolehelsetjenesten, skriver kommunen, som opplyser at elevenes foreldre ble holdt oppdatert gjennom SMS-varslinger.
BT170308 SAMLET I GYMSALEN : Elevene på Nordnes samlet seg i gymsalen etter at de fikk komme tilbake til skolen.
AP170308 I år har 24,2 prosent av elevene søkt på yrkesfag.
AP170308 Fagene i grunnskolen skal yrkesrettes, og de praktisk-estetiske fagene skal styrkes for å gi elevene mer praktisk og variert læring. 3.
AP170308 Arbeidslivets skolesekk etableres som parallell til Den kulturelle skolesekken for å gi elevene et tidlig møte med arbeidslivet. 4.
AP170308 - I disse fagene har byrådet gitt elevene læreplassgaranti.
AA170308 - Vil ikke gå terroristens ærend ¶ - Elevene befinner seg inne på skolen.
AA170308 - Vil ikke gå terroristens ærend ¶ - Elevene befinner seg inne på skolen.
DB170307 Årsaken til det er alle de elevene som i to år har kommet og gått som de har villet.
DB170307 Sannheten er imidlertid at fraværsgrensa er særlig god for de svakeste elevene .
DB170307 Det går også fram av reportasjen at elevrepresentanten skyver de svake elevene foran seg, og han påstår at grensa er spesielt vanskelig for dem.
DB170307 Det er helt vanlig at de ressurssterke elevrepresentantene foregir å være representanter for de svake elevene , mens de i realiteten meler sin egen kake - og gir blaffen i de ressurssvake.
DB170307 Dessverre er det helt vanlig at de ressurssterke elevrepresentantene foregir å være representanter for de svake elevene , mens de i realiteten meler sin egen kake - og gir blaffen i de ressurssvake.
DB170307 Derimot er ofte slik at de ressurssterke elevene kan klare seg tilnærma like godt uten.
DB170307 Derimot er ofte slik at de ressurssterke elevene kan klare seg tilnærma like godt uten, skriver artikkelforfatteren.
DB170307 BEST FOR DE SVAKE : - Sannheten er imidlertid at fraværsgrensa er særlig god for de svakeste elevene .
DB170307 Jeg kan ikke skryte på meg at jeg gjorde det så mye bedre enn elevene .
DB170307 Hvor mange av disse ekstraordinære damene har elevene hørt om ?
DB170307 Likevel har vi ofte i norsk skole heller satt elevene i utredningskø hos pedagogisk-psykologisk tjeneste enn å gjøre skolene i stand til å gjøre jobben selv.
DB170307 I stedet for å sende elevene på utredning hos PP-tjenesten, setter vi i gang intensivoppfølging med en gang.
DA170307 Dette har gitt henne et unikt innblikk i så vel elevenes opplevelse av eget liv og skolehverdag, som skolens måte å møte elevene på.
AA170307 Det er klart at elevene synes det er urettferdig, og jeg er utrolig glad for at norske elever ønsker å jobbe sammen med ungdom i Nigeria for å rydde opp i denne miljøkatastrofen, sier leder i Natur og Ungdom, Ingrid Skjoldvær.
VG170306 Lovverket må skjerpes, virkemidler som sikrer elevenes rettigheter må på plass, PP-tjenesten må rustes opp i omfang og kompetanse slik at de kan følge opp elevene som trenger det, og kompetanse om spesialundervisning må økes på alle nivå.
VG170306 Jeg kan ikke sitte stille og se på den behandlingen vi gir de elevene som trenger god undervisning mest.
VG170306 Dårlig spesialundervisning påfører mange elever et læringstap som de aldri klarer å ta igjen, og elevene fratas dermed muligheter til videre utdanning og en plass i arbeids og samfunnsliv senere i livet.
VG170306 | « Jeg kan ikke sitte stille og se på den behandlingen vi gir de elevene som trenger god undervisning mest.
SA170306 Med elevene spredt i et tosifret antall klubber med ulike spilleideer og treningsmetoder, er det én ting som gjelder for svensken.
SA170306 For Sjögren spiller det liten rolle hva elevene hans mener om ideene.
DN170306 Vi har ganske mange gode grunner til å si til elevene at de bør velge slik, men det å synliggjøre det og vinne den internasjonale konkurransen er definitivt en hovedutfordring, sier Thøgersen.
DN170306 Vi har ganske mange gode grunner til å si til elevene at de bør velge slik.
DB170306 Ifølge kunnskapsministeren har mer enn 90 prosent av elevene i barneskolen med matpakke.
DA170306 Tanken på en skole som vektlegger utviklingspotensialet til hvert enkelt barn, der målet er at elevene skal finne sin egen vei og mestre egne utfordringer, virket forlokkende, sier Jennifer.
DA170306 Steinerskolen i Oslo svikter elevene i håndtering av mobbesaker, viser rapport fra Utdanningsdirektoratet.
DA170306 Det betyr at elevene får uklare signaler på hva som er greit og ikke greit, sier Dahlberg.
DA170306 - Vi iverksetter tilsyn der det er sannsynlig at det foregår brudd på regelverket og der vi mener det har negative konsekvenser for elevene .
DA170306 - Rett og slett for å sikre at elevene der har det bra.
DA170306 - Er det vanskelig å kjenne seg igjen i påstanden om at dere ikke sikrer elevene et godt psykososialt miljø ?
DA170306 * Gjør for lite for å skaffe seg oversikt over hvordan elevene faktisk har det, og hvordan de opplever egen skolehverdag både samlet og individuelt.
DA170306 trinn flyttes elevene over til hovedskolen noen hundre meter lenger bort i gata på Hovseter.
AP170306 Med elevene spredt i et tosifret antall klubber med ulike spilleideer og treningsmetoder, er det én ting som gjelder for svensken.
AP170306 For Sjögren spiller det liten rolle hva elevene hans mener om ideene.
AA170306 Dessuten ønsker vi at elevene skal bli så gode som mulig i dataspill.
AA170306 Elevene vil få trening i taktikk, utholdenhet og ergonomi.
AA170306 Elevene skal spille i grupper på fem og fem.
AA170306 - Vi har fått tilbakemelding på at noen av elevene hadde en dårlig opplevelse, ble redde og ikke fikk sove natta etter, sier Guri Krog Dodig, koordinator for DKS i Trondheim kommune.
AA170306 - Lærerne og skolene er gode til å takle slike situasjoner, og vi har fått tilbakemelding på at elevene som ble skremt har blitt godt ivaretatt.
AA170306 Spillprofessor og gründer bak spill-suksessen Kahoot, Alf Inge Wang, var i 2015 på Sunnland skole for å motivere elevene til realfag.
AA170306 Ifølge kunnskapsministeren har mer enn 90 prosent av elevene i barneskolen med matpakke.
AA170306 I tillegg opplever foreldre ifølge rapporten at medhold i en klagesak ikke nødvendigvis fører til noen praktiske endringer for elevene .
AA170306 I tillegg opplever foreldre ifølge rapporten at medhold i en klagesak ikke nødvendigvis fører til noen praktiske endringer for elevene .
SA170305 Det hadde han også vært om elevene hans hadde rotet det til mot slutten.
BT170305 Det hadde han også vært om elevene hans hadde rotet det til mot slutten.
AP170305 | Oslo-elever skal lære å takle stress på skolen ¶ Elevene i videregående skole skal bli bedre til å mestre utfordringene i hverdagen.
AP170305 Ved Nadderud videregående skole i Bærum har helsesøster Kari Bondø og sykepleier Rita Danese hatt suksess med stressmestringskurs for elevene i flere år.
AP170305 Ved Nadderud videregående skole får elevene tilbud om kurs i stressmestring.
AP170305 Så snakker kurslederne og elevene om å sette seg oppnåelige mål- og velge hva man skal bruke energien sin på.
AP170305 Sykepleier og kursleder Rita Danese lærer elevene å tenke bevisst på hvordan de kan løse oppgaver og utfordringer i hverdagen.
AP170305 Skoler som satser på å gi elevene omsorg, tilhørighet og vise at det de gjør betyr noe for fellesskapet, får god respons.
AP170305 Planen er å lære elevene om psykisk helse og legge faget inn i skoleplanen, sier forsker Gry Anette Sælid ved Folkehelseinstituttet.
AP170305 Når vi er mye sammen med elevene , er det lettere å oppdage ting og tang i miljøet.
AP170305 Helsesøster Lone Kjær ved Elvebakken videregående skole ser at skolehelsetjenesten bidrar til at elever fullfører skoleløpet, også når elevene har det vanskelig : ¶
AP170305 De videregående skolene i Oslo og omegn jobber på forskjellige måter for å gi elevene en god skolehverdag.
AP170305 De har åpen dør, og elevene snakker med dem om det meste.
AP170305 - Psykologtilbud koblet med skolehelsetjenesten skal være en åpen dør for elevene .
AP170305 - Hva skal elevene lære ?
BT170304 Elevene fra Hellen skole kom i flaggtog.
AA170304 Da har vi puljet inn elevene fem og fem.
SA170303 Tonje Anda, Mina Klasson og resten av elevene i 10 E gjør seg klare til å testes i samfunnsfag.
SA170303 Hva gjør det med elevene ?
DB170303 Men dette må de ha internalisert og klare å anvende i møte med elevene som trenger det.
AP170303 Hun synes det er rart at det har vært så stor motvilje mot å løse dette når det allerede finnes en måte der elevene kan slippe to fremmedspråk, ved å velge yrkesfag og to år med påbygg.
AP170303 Hun synes det er rart at det har vært så stor motvilje mot å løse dette når det allerede finnes en måte der elevene kan slippe to fremmedspråk, ved å velge yrkesfag og to år med påbygg.
AA170303 Arbeidet blir gjerne lagt til friminutt, når det forventes at elevene er ute.
DB170302 Tiltalen mot de to andre elevene er unntatt offentligheten fordi de er under 18 år.
AP170302 Men nesten halvparten av elevene på videregående skoler i Oslo har deltatt i politiske aktiviteter, ifølge studien.
AP170302 I Ung i Oslo 2015 ble elevene på videregående klassetrinn blant annet bedt om å svare « ja » eller « nei » på om de har «... gjort, eller vært med på noen av de aktivitetene som er nevnt under. » 1.
AP170302 Flere av elevene som Aftenposten møter på Ullern VGS, driver med idrett.
AP170302 Elevene legger ikke skjul på at det krever mye tid å være politisk aktiv, men mener engasjementet lønner seg.
AA170302 Derfor er jeg glad for at regjeringens kunnskapspolitikk gjør at elevene lærer mer, at fraværet går ned og at de er mer til stede på skolen.
AA170302 De kaller de eldre kundene for vanlige kunder, mens elevene må stå i kø.
VG170301 Men landslagstrener Tor Arne Hetland ( 43 ) er ikke redd for at elevene hans ikke skal levere gull.
SA170301 Elevene understreker også at de skulle ønske foreldrene var strengere med dem.
DA170301 På flere av Osloskolene er det helt nødvendig at vi topper laget rundt elevene om de skal få de samme mulighetene som elever i andre deler av byen, sier byråden.
DA170301 Etter intensive læringsgrupper hvor elevene har fått øvd seg, deltar de nå på lik linje med sine medelever, sier Tellevik Dahl.
DA170301 Disse elevene har hatt en veldig stor og god utvikling, sier rektor Henriette Randsborg på Trosterud skole.
DA170301 - Det er lærere som utgjør forskjellen ute i klasserommene, og som kan sikre at elevene får den oppfølgingen de trenger.
DA170301 - De elevene som i fjor scoret under det som var kritisk grense på statlige kartleggingsprøver, fikk tilbud om intensive kurs i lesing og regning.
DA170301 - I fag med få årstimer som kroppsøving, norsk og naturfag, når elevene fraværstaket veldig fort.
VG170228 Det vil også være lærere som til stadighet vil forvente at elevene deres presterer bra på skolen.
SA170228 Han mener at til tross for at vi befinner oss på snøfattige Sørlandet, så nyter elevene ved skigymnaset godt av gode treningsforhold samtidig som han peker på at det er opprettet et bra samarbeid med både Agder og Rogaland Skikrets samt Olympiatoppen Sør ( OLT Sør ).
FV170228 Han mener at til tross for at vi befinner oss på snøfattige Sørlandet, så nyter elevene ved skigymnaset godt av gode treningsforhold samtidig som han peker på at det er opprettet et bra samarbeid med både Agder og Rogaland Skikrets samt Olympiatoppen Sør ( OLT Sør ).
DB170228 JULEAVSLUTNING : Da lærerne ved Gefion Gymnasium i Køvenhavn skulle arrangere juleavslutning for elevene sine valgte de å kjøre en parodi av den norske TV-suksessen SKAM.
DB170228 Elevene ved skolen var målløse og fornøyde med lærernes innsats.
BT170228 Kunnskapsministeren demonstrerer ved unnlatelse at Høyre ikke har ambisjoner om å både redusere frafall, og tilpasse elevene til det teorifokuserte kunnskapssamfunnet.
BT170228 Både dyslektikere og fremmedspråklige er for eksempel overrepresenterte blant elevene som ikke klarer å fullføre videregående.
BT170228 Argumentet om at elevene har « valgt videregående selv », er ikke helt fair.
AP170228 Han mener at til tross for at vi befinner oss på snøfattige Sørlandet, så nyter elevene ved skigymnaset godt av gode treningsforhold samtidig som han peker på at det er opprettet et bra samarbeid med både Agder og Rogaland Skikrets samt Olympiatoppen Sør ( OLT Sør ).
SA170227 Så kan vi som lærere fortelle og forklare om religioner og livsyn, og om vi får mer ressurser kan vi også ta med elevene på ekskursjoner til kirker, templer og moskeer slik at elevene kan få en faglig innføring innenfor rammene av KRLE-faget.
SA170227 Så kan vi som lærere fortelle og forklare om religioner og livsyn, og om vi får mer ressurser kan vi også ta med elevene på ekskursjoner til kirker, templer og moskeer slik at elevene kan få en faglig innføring innenfor rammene av KRLE-faget.
SA170227 Regelverket for gudstjenester i skoletiden forutsetter at om skolen skal takke ja til en slik invitasjon, så skal det skje i samråd med foreldrene og elevene .
SA170227 Estil liker at elevene hans finner ut hva som fungerer best for de, og bruke tidsstudier for å finne ut hvilken stil som bør brukes.
SA170227 Der forsøker tidligere landslagsløper Frode Estil å lære elevene å gå så fort som mulig på ski, både i klassisk, skøyting, oppover og nedover bakkene.
FV170227 Estil liker at elevene hans finner ut hva som fungerer best for de, og bruke tidsstudier for å finne ut hvilken stil som bør brukes.
FV170227 Der forsøker tidligere landslagsløper Frode Estil å lære elevene å gå så fort som mulig på ski, både i klassisk, skøyting, oppover og nedover bakkene.
DB170227 ¶ FRAVÆRSGRENSE : Disse elevene i videregående skole har pause.
DB170227 Nå må elevene gå til lege for å få legeerklæring.
DB170227 I Nordland fullførte 66 prosent av elevene i 2015.
DB170227 I Finnmark, der 55 prosent av elevene fullførte Videregående skole ( VGS ) i 2015, er nedgangen i fraværet 47 prosent.
DB170227 - Skolen må sende varsel til elevene når fraværsgrensa nærmer seg, så man må ha et system for dette.
DB170227 Elevene har også 10 prosent egenmeldingstid i hvert fag før de trenger eventuell sykemelding, så dette tror jeg vil gå seg til, sier Asheim.
DB170227 Elevene er mer tilstede i klasserommet.
BT170227 MINDRE KUNNSKAP : Å fjerne karakterene har ikke gagnet elevene .
BT170227 Estil liker at elevene hans finner ut hva som fungerer best for de, og bruke tidsstudier for å finne ut hvilken stil som bør brukes.
BT170227 Der forsøker tidligere landslagsløper Frode Estil å lære elevene å gå så fort som mulig på ski, både i klassisk, skøyting, oppover og nedover bakkene.
BT170227 Estil liker at elevene hans finner ut hva som fungerer best for de, og bruke tidsstudier for å finne ut hvilken stil som bør brukes.
BT170227 Der forsøker tidligere landslagsløper Frode Estil å lære elevene å gå så fort som mulig på ski, både i klassisk, skøyting, oppover og nedover bakkene.
AP170227 Estil liker at elevene hans finner ut hva som fungerer best for de, og bruke tidsstudier for å finne ut hvilken stil som bør brukes.
AP170227 Der forsøker tidligere landslagsløper Frode Estil å lære elevene å gå så fort som mulig på ski, både i klassisk, skøyting, oppover og nedover bakkene.
SA170226 » SFO-lokaler, for få grupperom til gruppe- og spesialundervisning ( hvilket rammer kvaliteten i opplæringen ), for få elevtoaletter, kun to trappetårn som fremstår som smale når mange elever skal inn og ut samtidig ( en sikkerhetsmessig utfordring ), ikke noe lokale som er stort nok til at alle elevene kan samles innendørs, en skolegård som er for
SA170226 lket rammer kvaliteten i opplæringen ), for få elevtoaletter, kun to trappetårn som fremstår som smale når mange elever skal inn og ut samtidig ( en sikkerhetsmessig utfordring ), ikke noe lokale som er stort nok til at alle elevene kan samles innendørs, en skolegård som er for liten til at alle elevene kan ha friminutt samtidig, et lærerarbeidsrom
AA170226 Det er viktig å vite hvordan man snakker til elevene om deres muligheter på en god måte, sierleder SylviaLind.
AA170226 - Foreldrenes bakgrunn, lite praktisk undervisning tidligere i skoleløpet, og frykt for å ikke få læringsplass er noen faktorer som trekker elevene unna, påpeker hun.
DA170225 Selv om innføringen av fraværsregelen foreløpig viser at fraværet går ned på landsbasis, er hun bekymret for en skjev utvikling, der situasjonen snarere kan bli forverret for de mest utsatte elevene .
DA170225 Jeg vil gjøre hva jeg kan for å få elevene til å fullføre og bestå, avslutter fylkesbyråden. | - Hindrer åpenhet ¶
DA170225 Hun mener det største problemet med regelen, er at det ikke er rom for å spe på timer for elevene som har vært i faresonen for å ha vurderingsgrunnlag, noe det var rom for tidligere.
DA170225 Gjestvang ser ikke utelukkende negative sider ved fraværsregelen, men mener man nå står i fare for å miste de mest utsatte elevene på skolebenken.
DA170225 Der 13 prosent av elevene ikke fikk karakter på samme tid i 2016, er tallet allerede oppe i 16 prosent så langt i år.
DA170225 Den eneste muligheten elevene som ikke får karakter har for å ta en eksamen til våren, er å melde seg opp til privatist.
AP170225 Nulteliv tar oss med på leirskole, de elevene blir forberedt på et møte med den harde naturen.
VG170224 Kritikerne av direktivet hevder det vil gå ut over sikkerheten til elevene , og mener det bør være opp til hver enkelt stat hvorvidt de vil håndheve reglene eller ikke.
VG170224 Hun er fortsatt i full drift for elevene i Buskerud, som her på Eiker videregående skole i Hokksund.
VG170224 Anders Tyvand er ikke redd for at et 20-tall mobbeombud Norge rundt vil utgjøre en falsk trygghet for de rundt 40.000 elevene som mobbes i norske grunnskoler.
AA170224 Han legger til at det var jevnt i toppen, og at det var de små nyansene som avgjorde at elevene fra Strinda vant.
VG170223 Elevene blir blant annet spurt om de i løpet av den siste uka har vært plaget av psykiske helseplager.
VG170223 Plutselig kommer noen av elevene bort til meg og peker på at Mahad sitter i fosterstilling under pulten.
VG170223 - I dette faget var forspranget til de andre elevene kortere og det var dermed lettere for han å ta de igjen.
VG170223 - De andre elevene lå foran meg i engelsk, men i fransk var de like nybegynnere som meg.
SA170223 Skyldes dette disse elevenes evner/gener, oppdragelse, mangel på søvn, hjemmeforhold og lignende, eller handler det rett og slett om et system der læringsformene ikke lenger appellerer til et stort mindretall av elevene og hvor kjedsomhet og negative holdninger blir noen av symptomene ?
SA170223 La det innledningsvis være sagt at det er utrolig viktig og avgjørende at elevene møter regelmessig frem på skolen og deltar aktivt i den faglige og sosiale opplæringen i et arbeidsfellesskap.
SA170223 Hva har man tenkt å gjøre med alle de elevene som til våren som ikke klarer å fullføre og bestå sine kurs ?
SA170223 Elevundersøkelser har siden 1994 vist at mellom 20 - 25 prosent av elevene trives sosialt på skolen, men ikke er skikkelig integrert i de faglige læringsaktivitetene.
SA170223 At en så sammensatt problemstilling skulle ha et så enkelt svar, burde fått flere - deriblant mediene - til å stille noen flere og oppklarende spørsmål, som for eksempel : Hva skjer med disse elevene når de nå i større grad kommer på skolen og setter seg på sin tomme pult ?
SA170223 Elevene utvikler helt ubevisst et selvforsvar gjennom en utspekulert unngåelsesatferd.
SA170223 Elevene utvikler helt ubevisst et selvforsvar gjennom en utspekulert unngåelsesatferd, dvs. de unngår alle situasjoner hvor manglende kunnskaper og mestring kan tenkes å bli avslørt.
DB170223 Norsk er morsmålet til de andre elevene , engelsk har de hatt fra de var små.
DB170223 - For det tredje, og det er her det skurrer mest - jeg forutsetter at han ble vurdert etter de samme kriteriene og samme læreplan som de andre elevene : Å sette de gode franskresultatene opp mot de middelmådige resultatene i norsk og engelsk faller på sin egen urimelighet.
BT170223 Om fastlegene finner det frustrerende å få flere pasienter inn på kontoret, er det ikke verken elevene eller fraværsregelen det er noe galt med, men antallet pasienter.
BT170223 Nei, det handler ikke bare om å få elevene på skolen.
BT170223 Hjemme ? Elevene blir i hvert fall zombier om vi ikke lærer noe.
BT170223 Denne høsten deltok elevene i Hordaland i flere skoletimer enn i fjor.
BT170223 Om fastlegene finner det frustrerende å få flere pasienter inn på kontoret, er det ikke verken elevene eller fraværsregelen det er noe galt med, men antallet pasienter.
BT170223 Nei, det handler ikke bare om å få elevene på skolen.
BT170223 Hjemme ? Elevene blir i hvert fall zombier om vi ikke lærer noe.
BT170223 Denne høsten deltok elevene i Hordaland i flere skoletimer enn i fjor.
AA170223 Elevene blir blant annet spurt om de i løpet av den siste uka har vært plaget av psykiske helseplager.
VG170222 Han sa til elevene at favorittfotballaget var Manchester United og at han var « fundamentalt imot » ananas på pizza.
DN170222 Han sa til elevene at favorittfotballaget var Manchester United og at han var « fundamentalt imot » ananas på pizza.
DB170222 Ifølge den islandske avisa Vísir var han torsdag på skolebesøk, der han skulle svare på spørsmål fra elevene .
DB170222 Motivasjon for videre naturfaglig utdanning krever at elevene opplever både interesse og mestringsfølelse.
DA170222 Han sa til elevene at favorittfotballaget var Manchester United og at han var " fundamentalt imot " ananas på pizza.
DA170222 Dette vil gi lærere mer tid til å se og hjelpe hver enkelt elev, ikke minst blant de yngste elevene .
AP170222https://www.aftenposten.no/meninger/sid/Anmerkninger-er-en-straff-som-bor-fjernes--Sigurd-Bjelland-Tengesdal-615649b.html Si ;D-innlegg : Det anmerkningene egentlig gjør, er å gjøre elevene redde og usikre.
AP170222https://www.aftenposten.no/meninger/sid/Anmerkninger-er-en-straff-som-bor-fjernes--Sigurd-Bjelland-Tengesdal-615649b.html Det anmerkningene egentlig gjør, er å gjøre elevene redde og usikre.
AP170222 Han sa til elevene at favorittfotballaget var Manchester United og at han var « fundamentalt imot » ananas på pizza.
AP170222 Si ;D-innlegg : Det anmerkningene egentlig gjør, er å gjøre elevene redde og usikre.
AP170222 Det anmerkningene egentlig gjør, er å gjøre elevene redde og usikre.
AA170222 Studien viser at 29 prosent av homofile, lesbiske og bifile elever har forsøkt å begå selvmord de siste tolv måneder, mot 6 prosent av de heteroseksuelle elevene .
AA170222 Han sa til elevene at favorittfotballaget var Manchester United og at han var " fundamentalt imot " ananas på pizza.
DB170221 Tar vare på elevene
DB170221 På skolen i Longyearbyen, et par hundre meter fra stedet, samlet de alle elevene umiddelbart etter at de fikk nyheten om skredet.
DB170221 - Nå tar vi vare på elevene så godt vi kan, sier Tor Selnes, assistentlærer ved skolen i Longyearbyen til Dagbladet.
DB170221 Da elevene på videregående ble utfordret til å starte egen bedrift, tok ideen til Elde Cosmetics form.
DA170221 Nå åpner Oslos skolebyråd, Tone Tellevik Dahl ( Ap ), døra på gløtt for at partiet bør diskutere om de skal gå lenger for å sikre elevene et minimum av lærerressurser.
DA170221 Han mener det rett og slett er en dårlig løsning for elevene hvis man kun sikrer nok lærerressurser gjennom en nasjonal norm i småskolen.
SA170220 klasse på Klepp ungdomsskule for å « banke vett » inn i hodet på elevene .
DB170220 Fagene i grunnskolen skal yrkesrettes, og de praktiske-estetiske fagene skal styrkes for å gi elevene mer praktisk og variert læring ¶ 3.
DB170220 Arbeidslivets skolesekk etableres som parallell til Den kulturelle skolesekken for å gi elevene et tidlig møte med arbeidslivet ¶ 4.
DB170220 Fagene i grunnskolen skal yrkesrettes, og de praktiske-estetiske fagene skal styrkes for å gi elevene mer praktisk og variert læring ¶ 3.
DB170220 Arbeidslivets skolesekk etableres som parallell til Den kulturelle skolesekken for å gi elevene et tidlig møte med arbeidslivet ¶ 4.
DB170219 Jeg får elevene til å tenke og åpne hodene side.
DB170218 Dette utgjorde mellom 50 og 60 prosent av alle elevene ved Vg1 i Oslo og Akershus, i tillegg til noen utvalgte skoler i Drammen. 63 prosent ( 4447 ) av de spurte har foreldre fra Norge, mens 808 hadde foreldre fra Vest-Europa/Amerika/Oseania, 296 har fra Øst-Europa/Balkan, 454 har foreldre fra Sør-, Øst- og Sørøst-Asia, 615 har
AA170218 Slik skapes et inntrykk av at basisfag handler om de trauste og jordnære, grunnleggende ferdighetene som alle må lære seg, mens kreative fag umiddelbart løfter elevene opp i den kreative sfære hvor de får utfolde sine skapende evner og talent.
VG170217 - Jeg jobber i femteklasse og elevene synes det er kjempestas å høre om det jeg har opplevd, og på den måten får vi jo også lurt inn litt ekstra historieundervisning, sier Per.
SA170217 Illustrasjonsfoto : 3 % av elevene på Jærskulen fra 6. til 10. klasse opplever mobbing ukentlig.
SA170217 Politiet vet ikke hvor gamle de involverte er, men kan si at den ene var elev på Bryne videregående skule, mens de andre elevene ikke var det.
SA170217 Elevene som stakk fra stedet, var ikke elever ved skolen.
DB170217 Jeg har viktige samtaler med elevene jeg møter.
BT170217 I elevundersøkelsen i 2016 svarte 6,3 prosent av elevene at de blir mobbet to til tre ganger i måneden eller mer, og hele 40 prosent av ofrene oppga at ingen voksne visste om det.
AP170217https://www.aftenposten.no/norge/Lareren-bruker-like-mye-tid-pa-elevene-som-for_-men-mer-pa-foreldrene-615409b.html | Læreren bruker like mye tid på elevene som før, men mer på foreldrene ¶
AP170217 | Læreren bruker like mye tid på elevene som før, men mer på foreldrene ¶
AA170217 Han bekrefter at det går mye i usunn mat blant elevene som handler.
SA170216 Elevene i 4c fra Kvernevik var først uti da bassenget ble innviet i mai i fjor.
DA170216 De siste seks ukene har det vært en intensiv øvingsperiode, og elevene bruker både helger og kvelder på øvingen.
DA170216 Elevene har øvd intensivt de siste seks ukene, og gleder seg til premiere i dag.
DA170216 I samme periode er det gitt 16 prosent flere « varsel om ikke grunnlag for vurdering » til elevene .
DA170216 I gjennomsnitt var elevene på skolen vel en dag mer første termin skoleåret 2016/17 sammenliknet med første termin foregående skoleår.
DA170216 Elevene har våren på seg til å forbedre frammøte, sier Loland.
VG170215 I en skole som setter karakterer på elevers arbeid gjennom hele skoleåret, og ikke bare eksamen, er det også rimelig at man krever at elevene følger undervisningen.
VG170215 For alle de glimrende lærerne som skal utdanne fremtidens arbeidskraft blir jobben nærmest umulig hvis elevene kan være borte fra den daglige undervisningen uten konsekvenser.
VG170215 Det er sunt, klokt og fornuftig at den norske videregående skolen setter krav om at elevene skal være til stede.
DB170215 Nå håper jeg elevene og foreldre som nå har gått i årevis og følt at de ikke får hjelp, får det, sier hun.
BT170215 Jeg er redd for at den nye ordningen blir en kraftig svekkelse for elevene , sier Dragland. ( ©NTB ) ¶
BT170215 Eventuelle dårlige resultater var derfor ofte min skyld, som ble projisert over på elevene , og i neste omgang deres selvbilde.
BT170215 En av elevene videreutviklet en gryende skolevegring og var borte nær sagt hver fredag, selv om vedkommende ble lovet å få slippe selve prøven.
BT170215 Eller hvor bra/dårlig testen var utformet i forhold til det elevene hadde lært, mer enn hva elevene egentlig hadde lært og hvilken innsats de hadde lagt i læringsprosessen.
BT170215 Eller hvor bra/dårlig testen var utformet i forhold til det elevene hadde lært, mer enn hva elevene egentlig hadde lært og hvilken innsats de hadde lagt i læringsprosessen.
BT170215 Uken etter en prøve kan man spørre disse elevene om de samme spørsmålene de fikk på prøvene og de husker som regel lite eller ingenting, skriver artikkelforfatteren.
DA170214 Kongstanken er å fange opp de elevene som sliter tidlig, de som går ut av ungdomsskolen uten å kunne regne og lese godt nok.
BT170214 Vi snakker med elevene i skoletiden, på kveldstid inviterer vi til eget foreldreforedrag.
AP170214 Utdanningsdirektoratet mener karakterfordelingen viser at eksamensoppgaven « skilte godt mellom elevene », men avdelingsdirektør Hedda Huse vil likevel ikke konkludere med at 2016-oppgaven skilte mer enn andre eksamensoppgaver.
AP170214 Samtidig fikk eksamensoppgaven skryt for å utfordre elevene : ¶
AP170214 Resultatene viser at elevene i gjennomsnitt fikk karakteren 3,5.
AP170214 Noen mener oppgaven fremstår som vanskelig, men at elevene likevel klarte å svare godt.
AP170214 Hun mener fjorårets resultater kan være en indikator på at eksamenen skilte mer enn den har gjort tidligere år, men også på at elevene behersket oppgavene bedre enn mange lærere hadde trodd.
AP170214 Fjorårets debatt får ingen direkte konsekvenser for årets oppgaveutforming, men direktoratet jobber blant annet med hvordan de kan involvere elevene bedre enn i dag, noe som har vært et ønske fra Elevorganisasjonen.
AP170214 Her blir Røe Isaksen spurt ut om fraværsgrensen fra elevene Si;D-redaksjonen har fått spørsmål fra 360 elever om den omstridte fraværsgrensen kunnskapsministeren har satt i gang dette semesteret - følg utspørringen direkte her !
AA170214 - I dag er det slik at hvis du har gode karakterer i skolen, blir elevene ofte oppfordret til å velge allmennfag.
AP170213 De fire elevene på turnuskolen i Xuzhio i Kina gjør denne øvelsen 30 minutter hver ettermiddag.
AP170213 Mener fraværsgrensen er en suksess : - Fraværet går ned, elevene er mer til stede og lærer mer ¶
AP170213 Her blir Røe Isaksen spurt ut om fraværsgrensen fra elevene Si;D-redaksjonen har fått spørsmål fra 360 elever om den omstridte fraværsgrensen kunnskapsministeren har satt i gang dette semesteret - følg utspørringen direkte her !
AP170213 Elevene hadde mange spørsmål om fraværsgrensen : Slik svarte kunnskapsministeren ¶
AA170213 Når vi nå øker bevilgningen til tidlig innsats vil kommunene være i enda bedre stand til å følge opp elevene , sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.
AA170213 Forskerne ser på hvor stor effekt elevene har av at det er flere lærere tilstede og at undervisningen blir gitt i mindre grupper.
AA170213 - Vi vet at tidlig innsats har svært stor betydning for hva elevene lærer og hvordan de utvikler seg.
AP170212 Olav Olsen ¶ Elevene inspirerer hverandre ¶
AP170212 Her blir musikken en integrert del av livet for elevene .
AP170212 Det ryktes at elevene diskuterer fingerstilling i friminuttene.
AP170212 De eldste hjelper de yngste, og elevene inspirerer hverandre.
AP170212 Elevene følger grunnskolens læreplan, men har musikk i tillegg.
AP170212 Elevene får musikkundervisning integrert i skolehverdagen og inntil seks timer mer musikkundervisning i uken.
SA170211 Elevene ved Roaldsøy synes ikke teknologien er noe hinder for for det sosiale på skolen.
DB170211 Studien er første del av et større prosjekt, der elevene skal følges gjennom utdanningsløpet og inn i voksenlivet.
DB170211 Men blant elevene selv, var det bare 16 prosent som svarte det samme.
DB170211 Dette utgjorde mellom 50 og 60 prosent av alle elevene ved Vg1 i Oslo og Akershus, i tillegg til noen utvalgte skoler i Drammen. 63 prosent ( 4447 ) av de spurte har foreldre fra Norge, mens 808 hadde foreldre fra Vest-Europa/Amerika/Oseania, 296 har fra Øst-Europa/Balkan, 454 har foreldre fra Sør-, Øst- og Sørøst-Asia, 615 har foreldr
DB170211 - Jeg er ingen ekspert på skolesystemet i Tyskland, men de har et såkalt tracking-system der elevene deles inn i tre ulike løp allerede etter fjerde klasse.
BT170211 Se bilder fra de alle de andre dansene til elevene på Skranevatnet skole her.
BT170211 På Skranevatnet skole har elevene danset hele uken.
AA170211 - Det er fint at elevene kommer på skolen.
AA170211 - På den tiden var det mye snakk om at man burde tenke mer globalt og gi elevene mer kjennskap til andre religioner enn de monoteistiske, som hinduismen, sier Heiene. ( ©NTB ) ¶
AA170211 - Elevene lærer kanskje noe om helligdagene våre, og det er det hele.
DB170210 Å følge anbefalingen fra Aps programkomité om å erstatte fraværsgrensen med et nytt regelverk ville være å gjøre elevene en bjørnetjeneste, mener Høyre-representanten.
DB170210 En reversering vil gå hardest ut over de elevene som trenger det mest, hevder han.
DB170210 Avisen har fått tilgang til tall fra Sør-Trøndelag som viser at antallet timer elevene er borte har gått ned med 44 prosent.
DB170210 Antallet dager elevene er borte fra skolen har sunket med 41 prosent siden fraværsregelen ble innført.
DB170210 - Hvis Ap får gjennomslag for å fjerne fraværsgrensen vil elevene være mer borte og lære mindre.
DB170210 - Fraværet går ned, elevene er mer til stede og lærer mer.
DB170210 - Det hjelper ikke med gode lærere hvis elevene ikke er til stede i klasserommet.
DA170210 Strategien bygger på tankegangen om at får elevene introdusert og ufarliggjort yrkesfagene tidlig i skoleløpet, og blir arbeidslivet mer seriøst, vil også flere velge yrkesfag.
AP170210https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Fravaret-faller-etter-nye-skoleregler-614937b.html Å følge anbefalingen fra Aps programkomité om å erstatte fraværsgrensen med et nytt regelverk ville være å gjøre elevene en bjørnetjeneste, mener Høyre-representanten.
AP170210https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Fravaret-faller-etter-nye-skoleregler-614937b.html En reversering vil gå hardest ut over de elevene som trenger det mest, hevder han.
AP170210https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Fravaret-faller-etter-nye-skoleregler-614937b.html Avisen har fått tilgang til tall fra Sør-Trøndelag som viser at antallet timer elevene er borte har gått ned med 44 prosent.
AP170210https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Fravaret-faller-etter-nye-skoleregler-614937b.html Antallet dager elevene er borte fra skolen har sunket med 41 prosent siden fraværsregelen ble innført.
AP170210https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Fravaret-faller-etter-nye-skoleregler-614937b.html - Hvis Ap får gjennomslag for å fjerne fraværsgrensen vil elevene være mer borte og lære mindre.
AP170210https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Fravaret-faller-etter-nye-skoleregler-614937b.html - Fraværet går ned, elevene er mer til stede og lærer mer.
AP170210https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Fravaret-faller-etter-nye-skoleregler-614937b.html - Det hjelper ikke med gode lærere hvis elevene ikke er til stede i klasserommet.
AP170210https://www.aftenposten.no/norge/10-aringer---Det-virker-som-om-klesbutikkene-tror-alle-jenter-liker-rosa-614960b.html Ingen av elevene svarte at de likte rosa.
AP170210 Å følge anbefalingen fra Aps programkomité om å erstatte fraværsgrensen med et nytt regelverk ville være å gjøre elevene en bjørnetjeneste, mener Høyre-representanten.
AP170210 En reversering vil gå hardest ut over de elevene som trenger det mest, hevder han.
AP170210 Avisen har fått tilgang til tall fra Sør-Trøndelag som viser at antallet timer elevene er borte har gått ned med 44 prosent.
AP170210 Antallet dager elevene er borte fra skolen har sunket med 41 prosent siden fraværsregelen ble innført.
AP170210 - Hvis Ap får gjennomslag for å fjerne fraværsgrensen vil elevene være mer borte og lære mindre.
AP170210 - Fraværet går ned, elevene er mer til stede og lærer mer.
AP170210 - Det hjelper ikke med gode lærere hvis elevene ikke er til stede i klasserommet.
AP170210 Ingen av elevene svarte at de likte rosa.
AA170210 Fredag tok elevene ved Charlottenlund et « Krafttak mot kreft ».
AA170210 Å følge anbefalingen fra Aps programkomité om å erstatte fraværsgrensen med et nytt regelverk ville være å gjøre elevene en bjørnetjeneste, mener Høyre-representanten.
AA170210 En reversering vil gå hardest ut over de elevene som trenger det mest, hevder han.
AA170210 Avisen har fått tilgang til tall fra Sør-Trøndelag som viser at antallet timer elevene er borte har gått ned med 44 prosent.
AA170210 Antallet dager elevene er borte fra skolen har sunket med 41 prosent siden fraværsregelen ble innført.
AA170210 - Hvis Ap får gjennomslag for å fjerne fraværsgrensen vil elevene være mer borte og lære mindre.
AA170210 - Fraværet går ned, elevene er mer til stede og lærer mer.
AA170210 - Det hjelper ikke med gode lærere hvis elevene ikke er til stede i klasserommet.
SA170209 I 14 år har Digermulen skole i Lofoten droppet å gi elevene lekser.
FV170209 ) gir gode råd om skiteknikk til elevene på skiskolen.
DA170209 Lærlingplasser er en vinn-vinn-situasjon for alle, og svært viktig både for elevene det gjelder, men samtidig også for næringen.
DA170209 - Det er et hårete mål, absolutt, men vi sikter høyt fordi dette er svært viktig for alle aktører i næringslivet, for kommunene for fylkeskommunen, og sist men ikke minst for elevene på yrkesfag som trenger lærlingplasser, sier fylkesvaraordfører Marianne Chesak ( Ap ) til RA.
DA170209 Stavanger kommune går ut fra at friskolene følger opp arbeidet med elevene sitt psykososiale miljø etter gjeldende regelverk.
DA170209 Elevene ved disse skolene er våre elever de også, de bor og går på skole i Stavanger, og det bør ikke være forskjell på hvordan mobbesaker håndteres med bakgrunn i om skolen er kommunal eller privat, sier Mossige til RA.
BT170209 Sammen med Mats Bogstad ( 15 ) og Thomas Leonhard Dale Angeltveit ( 13 ) fortalte Lise de 6000 oppmøtte elevene om resultatene de hadde funnet.
BT170209 Mats, Lise og Thomas har sammen med de andre elevene på Fjell ungdomsskole forsket på mikroplast det siste halvåret.
BT170209 Hun er en av de 60 elevene som har deltatt i prosjektet.
AP170209 Elevene skal selv kunne velge nynorsk, eller sidemål som et programfag, istedenfor at det er obligatorisk og ligger under fellesfaget norsk, skriver Magnus Mathisen ( 18 ).
SA170207 Men vi vil gjerne at også de dyktige og samfunnsengasjerte elevene ved Kongsgård får en smak av økonomifaget før de skal velge sin utdanning.
BT170207 Flere av elevene mistet førerkortet etter å ha innrømmet cannabis-bruk.
AP170207 Jeg er også en av elevene som sliter med nynorsk.
AA170207 Elevene er evakuert inn i en gymsal. | - Lofoten-kompromisset er ikke et kompromiss ¶
AA170207 Utdanningsforbundets leder Steffen Handal mener Aps forslag i praksis er uforpliktende og ikke vil føre til flere lærere og mindre klasser for elevene i grunnskolen.
AA170207 I Aps programutkast heter det at partiet vil " ansette flere lærere i skolen, blant annet ved å innføre en norm på kommunenivå for lærertetthet for de yngste elevene ".
AA170207 - Når de bare foreslår en norm for lærertetthet for de yngste elevene, er det en stor risiko for at mange kommuner bare vil flytte lærere fra de eldste elevene til de yngste.
AA170207 - Når de bare foreslår en norm for lærertetthet for de yngste elevene , er det en stor risiko for at mange kommuner bare vil flytte lærere fra de eldste elevene til de yngste.
AA170207 - Aps forslag til lærernorm er puslete og vil ikke bidra til det løftet vi trenger for at lærere skal få mer tid til elevene i hele skoleløpet, sier SV-leder Audun Lysbakken til NTB.
AA170207 Skuespillerne forteller at de gleder seg til å få se filmen selv, og at det har vært spennende å høre tilbakemeldinger fra elevene .
AA170207 Maria Torp ( 12 ), Aksel Sjøhagen ( 12 ) og Erling Austrheim ( 12 ) fra syvende klasse på Ila Skole, er tre av elevene som fikk delta på premieren.
AA170207 Kinodag : Elevene forteller at det er godt med en litt annerledes skoledag.
AA170207 Filmen har flere scener som er spilt inn i Trondheim, og det ble fort en snakkis mellom elevene i salen da de kjente igjen Nidarosdomen og den gamle bybrua på lerretet.
AA170207 - Nå har vi laget film om en av Trondheims viktigste historier, og tar den med hit først, før vi skal vise den til resten av landet, forteller han og legger til at han er strålende fornøyd med at alle elevene ga filmen terningkast seks.
SA170206 Rekrutteringspatruljen for helsefagarbeidere reiser rundt på skolene i Rogaland for å få elevene til å velge yrkesfag.
DN170206 Da reiser elevene hjem til sine respektive bydeler, og kremtomten blir stående tom.
DB170206 Er det en ulempe å bruke teknologi til å følge opplæringsloven, og tilby elevene sine tilpasset opplæring ?
AP170206 På Midtbygda skole i Røyken i Buskerud sørger hundene Lazy og Bris for at elevene konsentrerer seg bedre.
AP170206 Nå står hun ved døren for å ønske elevene velkommen. Én time hver uke er Lazy og « kollegaen » Bris i klasserommet til 5A.
AP170206 Lazy står og venter på at elevene skal komme inn i klasserommet.
AP170206 Ingen av elevene eller lærerne er allergiske for hunder.
AP170206 Det er like før elevene i klasse 5A på Midtbygda skole kommer inn til KRLE-time.
AP170206 Alle elevene finner plassene sine, og læreren starter undervisningen.
AP170206 - Avtalen er at elevene må være helt stille og følge med på undervisningen når hundene er i klasserommet, sier Anne Grethe Låhne.
AP170206 Elevene på Midtbygda skole mener flere bør få skolehunder.
AP170206 Elevene i 5A på Midtbygda skole skulle ønske hundene kunne være oftere i klasserommet.
AP170206 - Elevene liker veldig godt at hundene er i klasserommet.
SA170205 Lære treningsvaner elevene kan ha resten av livet.
SA170205 Hva : Tiltak for at alle elevene i ungdomsskolen skal få 30 minutter daglig aktivitet.
SA170205 For dem var det viktig å lære elevene hvordan de kan holde seg i aktivitet, uten at det koster noe, og uten at elevene skal tenke på aktivitetene som trening.
SA170205 For dem var det viktig å lære elevene hvordan de kan holde seg i aktivitet, uten at det koster noe, og uten at elevene skal tenke på aktivitetene som trening.
SA170205 - Tidligere hadde vi idrettslinje, men fant ut at de elevene stort sett klarer seg selv.
SA170205 Elevene får nye venner og andre vaner, noen velger nye arenaer å være aktive på.
SA170205 42 prosent av elevene på ungdomstrinnet trener minst fem ganger i uka. 36 prosent i videregående skole gjør det samme.
FV170205 Lære treningsvaner elevene kan ha resten av livet.
FV170205 Hva : Tiltak for at alle elevene i ungdomsskolen skal få 30 minutter daglig aktivitet.
FV170205 For dem var det viktig å lære elevene hvordan de kan holde seg i aktivitet, uten at det koster noe, og uten at elevene skal tenke på aktivitetene som trening.
FV170205 For dem var det viktig å lære elevene hvordan de kan holde seg i aktivitet, uten at det koster noe, og uten at elevene skal tenke på aktivitetene som trening.
FV170205 - Tidligere hadde vi idrettslinje, men fant ut at de elevene stort sett klarer seg selv.
FV170205 Elevene får nye venner og andre vaner, noen velger nye arenaer å være aktive på.
FV170205 42 prosent av elevene på ungdomstrinnet trener minst fem ganger i uka. 36 prosent i videregående skole gjør det samme.
BT170205 Lære treningsvaner elevene kan ha resten av livet.
BT170205 Hva : Tiltak for at alle elevene i ungdomsskolen skal få 30 minutter daglig aktivitet.
BT170205 For dem var det viktig å lære elevene hvordan de kan holde seg i aktivitet, uten at det koster noe, og uten at elevene skal tenke på aktivitetene som trening.
BT170205 For dem var det viktig å lære elevene hvordan de kan holde seg i aktivitet, uten at det koster noe, og uten at elevene skal tenke på aktivitetene som trening.
BT170205 - Tidligere hadde vi idrettslinje, men fant ut at de elevene stort sett klarer seg selv.
BT170205 Elevene får nye venner og andre vaner, noen velger nye arenaer å være aktive på.
BT170205 42 prosent av elevene på ungdomstrinnet trener minst fem ganger i uka. 36 prosent i videregående skole gjør det samme.
AP170205 Kunnskap : Styrke fellesskolen, styrke miljøet rundt de yngste elevene , styrke yrkesfagene og gjøre skolen mer digital.
AP170205 Ap gjentar løftet om en lese- skrive- og regnegaranti for elevene i 1. og 2.-klasse, der det settes inn ekstra ressurser til elever under kritisk grense.
AP170205 Kunnskap : Styrke fellesskolen, styrke miljøet rundt de yngste elevene , styrke yrkesfagene og gjøre skolen mer digital.
AP170205 Lære treningsvaner elevene kan ha resten av livet.
AP170205 Hva : Tiltak for at alle elevene i ungdomsskolen skal få 30 minutter daglig aktivitet.
AP170205 For dem var det viktig å lære elevene hvordan de kan holde seg i aktivitet, uten at det koster noe, og uten at elevene skal tenke på aktivitetene som trening.
AP170205 For dem var det viktig å lære elevene hvordan de kan holde seg i aktivitet, uten at det koster noe, og uten at elevene skal tenke på aktivitetene som trening.
AP170205 - Tidligere hadde vi idrettslinje, men fant ut at de elevene stort sett klarer seg selv.
AP170205 Elevene får nye venner og andre vaner, noen velger nye arenaer å være aktive på.
AP170205 42 prosent av elevene på ungdomstrinnet trener minst fem ganger i uka. 36 prosent i videregående skole gjør det samme.
BT170204 På min datters high school kommer det påminnelse fra rektor om at elevene må kle seg i blått.
BT170204 Trenger ikke elevene i videregående helsesøster like mye som i barneskolen ?
BT170204 Når vi samtidig vet at Helsedirektoratet anerkjenner helsesøstrenes viktige oppgaver med å bekjempe frafall i skolen og å fremme god psykisk, fysisk og seksuell helse på en livsløpsbasis så sier det seg selv at det er problematisk at elevene i videregående blir prioritert såpass mye dårligere enn elevene i både ungdomsskolen og barneskolen.
BT170204 Når vi samtidig vet at Helsedirektoratet anerkjenner helsesøstrenes viktige oppgaver med å bekjempe frafall i skolen og å fremme god psykisk, fysisk og seksuell helse på en livsløpsbasis så sier det seg selv at det er problematisk at elevene i videregående blir prioritert såpass mye dårligere enn elevene i både ungdomsskolen og barneskolen.
BT170204 Jeg innser selv at det er færre fastlagte arbeidsoppgaver som veiing, måling og vaksinering jo eldre disse elevene blir - samtidig er det helt klart at det er andre ting med kraftig økning jo eldre elevene blir.
BT170204 Jeg innser selv at det er færre fastlagte arbeidsoppgaver som veiing, måling og vaksinering jo eldre disse elevene blir - samtidig er det helt klart at det er andre ting med kraftig økning jo eldre elevene blir.
BT170204 Det ligger i disse normtallene en forventning om at elever i ungdomsskolen i mindre grad trenger helsesøstre enn elevene i barneskolen, og at elevene i videregående i enda mindre grad trenger denne tjenesten.
BT170204 Det ligger i disse normtallene en forventning om at elever i ungdomsskolen i mindre grad trenger helsesøstre enn elevene i barneskolen, og at elevene i videregående i enda mindre grad trenger denne tjenesten.
BT170204 Bjørn, Torbjørn, og Bent, kan vi sørge for flere helsesøstre til elevene våre ? | - Den er svært populær blant ungene ¶
BT170204 Trenger ikke elevene i videregående helsesøster like mye som i barneskolen ?
BT170204 Når vi samtidig vet at Helsedirektoratet anerkjenner helsesøstrenes viktige oppgaver med å bekjempe frafall i skolen og å fremme god psykisk, fysisk og seksuell helse på en livsløpsbasis så sier det seg selv at det er problematisk at elevene i videregående blir prioritert såpass mye dårligere enn elevene i både ungdomsskolen og barneskolen.
BT170204 Når vi samtidig vet at Helsedirektoratet anerkjenner helsesøstrenes viktige oppgaver med å bekjempe frafall i skolen og å fremme god psykisk, fysisk og seksuell helse på en livsløpsbasis så sier det seg selv at det er problematisk at elevene i videregående blir prioritert såpass mye dårligere enn elevene i både ungdomsskolen og barneskolen.
BT170204 Jeg innser selv at det er færre fastlagte arbeidsoppgaver som veiing, måling og vaksinering jo eldre disse elevene blir - samtidig er det helt klart at det er andre ting med kraftig økning jo eldre elevene blir.
BT170204 Jeg innser selv at det er færre fastlagte arbeidsoppgaver som veiing, måling og vaksinering jo eldre disse elevene blir - samtidig er det helt klart at det er andre ting med kraftig økning jo eldre elevene blir.
BT170204 Det ligger i disse normtallene en forventning om at elever i ungdomsskolen i mindre grad trenger helsesøstre enn elevene i barneskolen, og at elevene i videregående i enda mindre grad trenger denne tjenesten.
BT170204 Det ligger i disse normtallene en forventning om at elever i ungdomsskolen i mindre grad trenger helsesøstre enn elevene i barneskolen, og at elevene i videregående i enda mindre grad trenger denne tjenesten.
BT170204 Bjørn, Torbjørn, og Bent, kan vi sørge for flere helsesøstre til elevene våre ?
AP170204 På skolen går elevene forbi et digert veggmaleri med teksten « Hold minnet om ham i live ! » skrevet i store bokstaver.
AA170204 Dette betyr at om lag 3.300 flere elever nå får gå på skole, og flesteparten av elevene er jenter, understreker Utenriksdepartementet.
DB170203 I e-posten til Dagbladet skriver Dillevig at den slik tragedie rammer hele skolen, siden elevene kjenner hverandre på kryss og tvers av linjene.
DB170203 Dillevig informerer videre i e-posten at de har innredet et minnerom, og at elevene har kunnet gå til Trefoldighetskirken for å tenne lys i dag.
DB170203 Der informerte han om situasjonen, og hva slags opplegg elevene hadde i løpet av skoledagen.
DB170203 White forklarer videre at han merker at elevene setter pris på innsatsen fra læreren også : ¶
DB170203 Jeg gjør det for å bygge tillit, energi og for å gjøre elevene motiverte til å starte dagen.
DB170203 Hver « handshake » er basert på personlighetene til elevene , forklarer White til Dagbladet.
DB170203 For meg er det to ting som betyr noe : all inspirasjonen videoen har ført til hos andre lærere, men også hvor mye dette betyr for elevene mine, sier White.
DB170203 Det ser ut til å fungere for både elevene og White : ¶
DB170203 - Jeg startet med dette for å bygge nærere relasjoner til elevene mine.
DB170203 - Jeg har funnet ut at uansett hva som måtte foregå hjemme, eller som har skjedd på vei til skolen eller i et klasserom, når det er tid for å gjøre håndhilsingen lyser elevene , sier White til Dagbladet.
DB170203 er kontaktlæreren som sammen med elevene sine har laget personlige håndhilsener til hver og én.
AP170203 | Rektor etter t-banedødsfallet : - Mange elever er sterkt følelsesmessig berørt ¶ Elevene ved Edvard Munch videregående skole i Oslo har vært sterkt preget av T-baneulykken der en 16 år gammel elev omkom torsdag.
AP170203 Vi har innredet et minnerom i tredje etasje hvor elevene kan tenne lys og skrive i minneboken.
AP170203 Han ber pressen om å beskytte skolen og elevene etter den dypt tragiske hendelsen på Holstein T-banestasjon.
AP170203 Dillevig skriver at timeplanen ble satt til side fra morgenen av, og at kontaktlærerne møtte elevene sine da skoledagen begynte.
AP170203 Elevene fikk informasjon om hendelsen, og de fikk tid til å bearbeide reaksjonene sine, skriver Dillevig som også skriver at mange elever søkte trøst ved å oppsøke Trefoldighetskirken.
SA170202 Og elevene håper de har levd opp til forventningene fra målkongen.
DB170202 Videre brukes titan-deler til elbilen som elevene ved NTNU har framstilt ved hjelp av 3D-printer.
DB170202 Alle er uskadd, og elevene fra bussen som veltet, kjøres til destinasjonsstedet i de andre bussene.
BT170202 Vår vurdering er at vi får mer ut av å bruke ressursene på de virkemidlene som elevene oppgir som viktigst, enn vi gjør ved å benytte oss av messearrangørene som står bak utdanningsmessene i alle de større byene i Norge.
BT170202 Vi er opptatt av å bidra med best mulig informasjon, slik at elevene kan gjøre gode utdanningsvalg.
BT170202 PRIORITERINGER : Vi får mer ut av å bruke ressursene på de virkemidlene som elevene oppgir som viktigst, skriver Oddrun Samdal ved UiB.
BT170202 I en tid hvor universitetet blir stadig mer digitalisert, og hvor elevene oppgir nettsiden vår som den viktigste kilden til informasjon, vil dette være vår hovedaktivitet i informasjonsarbeidet fremover.
BT170202 I disse undersøkelsene oppgir elevene at andre kilder til informasjon, som for eksempel nettsiden vår og sosiale medier, er viktigere i deres prosess med å velge studiested.
AP170202 - Vi kommer uansett til å jobbe for å få på plass det trappetrinnet som gir de elevene som trenger det, intensiv oppfølging, men når pengene forsvinner, har vi i mindre grad mulighet til å rulle dette ut til alle skoler.
AP170202 - Vi kommer uansett til å jobbe for å få på plass det trappetrinnet som gir de elevene som trenger det, intensiv oppfølging, men når pengene forsvinner, har vi i mindre grad mulighet til å rulle dette ut til alle skoler.
AP170202 Og elevene håper de har levd opp til forventningene fra målkongen.
DN170131 Vi tror dette kan handle mye om miljø, sosial bakgrunn og muligens genetiske faktorer, men også at foreldre med høyere utdannelse har en annen evne til å følge opp og motivere elevene .
DN170131 | SSB : Disse elevene gjør det best på skolen ¶
DN170131 Leseprøven ga større forskjeller, hvor tolv prosent av innvandrerelever lå på det høyeste mestringsnivået, sammenlignet med 26 prosent av elevene uten innvandringsbakgrunn.
DN170131 trinn høyeste nivå, mens de øvrige elevene lå på 24 prosent på samme nivå.
DN170131 Elevene på 5. trinn har prøver i lesing, engelsk og regning, og resultatene presenteres på tre mestringsnivåer.
DN170131 Elevene i Bærum og Oslo presterer i gjennomsnitt tre poeng over nasjonalt nivå på alle prøvene.
DN170131 36 prosent av elevene i Oslo presterer på det høyeste mestringsnivået i lesing, mot 28 prosent av elevene i Akershus.
DN170131 36 prosent av elevene i Oslo presterer på det høyeste mestringsnivået i lesing, mot 28 prosent av elevene i Akershus.
AP170130 For at elevene skal ha en større sjanse til å lykkes og trives på skolebenken, er ikke PC-skjermer og nettbrett tilstrekkelig.
AP170130 - Ved å jobbe på tilpasset nivå vil elevene kunne få større mestringsfølelse på skolen.
DN170129 Å få læremidler som holder mål er for viktig til at regjering, storting og fylkeskommuner kan fortsette problemskyvespillet, det er elevene som taper på ansvarsfraskrivelsen.
BT170129 Uken etter en prøve kan man spørre disse elevene om de samme spørsmålene de fikk på prøvene og de husker som regel lite eller ingenting.
BT170129 Uken etter en prøve kan man spørre disse elevene om de samme spørsmålene de fikk på prøvene og de husker som regel lite eller ingenting, skriver artikkelforfatteren.
BT170129 Stadige nederlag fører ikke akkurat til at man føler seg smart, heller tvert imot, elevene føler seg dumme og ubrukelige.
BT170129 Her skal elevene testes enten skriftlig eller muntlig, og det er denne ene dagen eller disse dagene som avgjør om du er dum og ubrukelig resten av livet ditt.
BT170129 Et av grunnprinsippene i skolen er at elevene skal utvikle en relasjonell forståelse i fag og helst unngå den instrumentelle forståelsen - altså dybdeforståelse fremfor overflatelæring.
BT170129 Er det dette elevene skal sitte igjen med etter så mange års skolegang ?
BT170129 Det er en test som ikke fremmer læring, da man ikke har mulighet til å se hvordan elevene har svart, hva de har tenkt og hva de har gjort riktig eller galt ¶
BT170129 Elevene får en kort tilbakemelding om hvordan de har gjort det, men ikke noe særlig mer.
AP170129https://www.aftenposten.no/meninger/sid/Fravarsgrensen-fungerer-ikke-for-alle-Fleksitid-er-losningen--Malin-Marie-Landaas-613910b.html Fraværsgrensen fungerer for de sterkeste elevene og de som faktisk har motivasjon til å komme seg på skolen.
AP170129https://www.aftenposten.no/meninger/sid/Fravarsgrensen-fungerer-ikke-for-alle-Fleksitid-er-losningen--Malin-Marie-Landaas-613910b.html De svakeste elevene ender opp med å stryke, droppe ut eller gå i møte med rektor i håp om å utvide fraværsgrensen sin til 15 prosent.
AP170129 Fraværsgrensen fungerer for de sterkeste elevene og de som faktisk har motivasjon til å komme seg på skolen.
AP170129 De svakeste elevene ender opp med å stryke, droppe ut eller gå i møte med rektor i håp om å utvide fraværsgrensen sin til 15 prosent.
AP170129 Det utgjør 50 og 60 prosent av alle elevene ved Vg1 i Oslo og Akershus.
AP170129 Det gjelder for øvrig også elevene uten innvandrerbakgrunn, sier Horgen Friberg.
AP170129 De fire elevene går i første klasse på Kuben videregående skole i Oslo og har foreldre fra fire ulike land.
AP170129 Det utgjør 50 og 60 prosent av alle elevene ved Vg1 i Oslo og Akershus.
AP170129 Det gjelder for øvrig også elevene uten innvandrerbakgrunn, sier Horgen Friberg.
AP170129 De fire elevene går i første klasse på Kuben videregående skole i Oslo og har foreldre fra fire ulike land.
AP170129 Fraværsgrensen fungerer for de sterkeste elevene og de som faktisk har motivasjon til å komme seg på skolen.
AP170129 De svakeste elevene ender opp med å stryke, droppe ut eller gå i møte med rektor i håp om å utvide fraværsgrensen sin til 15 prosent.
AP170129 Fraværsgrensen fungerer for de sterkeste elevene og de som faktisk har motivasjon til å komme seg på skolen.
AP170129 De svakeste elevene ender opp med å stryke, droppe ut eller gå i møte med rektor i håp om å utvide fraværsgrensen sin til 15 prosent.
SA170127 Entreprenørskap og bedriftutvikling er et metodisk fag der elevene skal skape selv.
SA170127 De fire elevene ved St.
SA170127 Og til lærerne der ute : Vær deg ditt etiske ansvar bevisst, om det så måtte gå på bekostning av alle kompetansemål du har satt deg fore å dekke i dag : Ta deg tid til å snakke om Holocaustdagen med elevene .
BT170127 « Barn i dag hever skuldrene helt til de klapper sammen på videregående » Elevene er fornøyd med å få kompismassasje på skolen.
BT170127 STEMNING : Mange av elevene er fornøyde med å få massasje på timeplanen.
BT170127 ( ©NTB ) ¶ | « Barn i dag hever skuldrene helt til de klapper sammen på videregående » ¶ Elevene er fornøyd med å få kompismassasje på skolen.
BT170126 Han fungerer som mentor og rådgiver for de tre elevene .
BT170126 - Man må alltid sikte høyt hvis man ønsker å lykkes, sier Andreassen til de tre elevene .
AP170126 Elevene i tredje klasse ved Bogstad skole i Oslo har nettopp startet en stillestund med avspenningsøvelser i skolebiblioteket.
AP170126 ( ©NTB ) ¶ | « Barn i dag hever skuldrene helt til de klapper sammen på videregående » ¶ Elevene på Bogstad skole er fornøyd med å få kompismassasje.
BT170125 Når det gjelder type mobbing, svarer nesten 70 prosent av elevene som blir mobbet ofte, at de blir kalt stygge ting og ertet på en sårende måte. 46 prosent blir holdt utenfor og baksnakket, mens 23 prosent opplever fysisk mobbing.
BT170125 Disse tyder på at de fleste elevene har det bra i skolen.
BT170125 Den viser at 89,5 prosent av elevene trives godt eller svært godt på skolen. 6,3 prosent svarer at de mobbes to til tre ganger i måneden eller oftere.
AP170125 Til sammenligning gjaldt dette 16 prosent av elevene i Sogn og Fjordane.
AP170125 Statistisk sentralbyrå ( SSB ) har undersøkt hvor mye skoler over hele landet bidrar til det elevene lærer.
DB170124 Om elevene fikk bestemme.
DB170124 Om elevene fikk bestemme, skriver Karl-Eirik Kval.
DB170124 La oss foreta et tankeeksperiment : Hva om elevene måtte betale bare halvparten av hva det koster å få seg en videregående utdanning - 70 000 kroner i året ?
DB170124 Hvordan ville de betalende foreldrene forholdt seg til sine barn og deres skolegang, om elevene møtte forberedt, var fraværende eller kom for seint på skolen ?
DB170124 Hva om elevene måtte betale bare halvparten av hva det koster å få seg en videregående utdanning - 70 000 kroner i året ?
AP170124 Trivsel : ¶ 89,5 prosent av elevene trives godt eller svært godt på skolen.
AP170124 Mobbing ¶ 6,3 prosent av elevene blir i en eller annen kombinasjon mobbet av medelever, voksne på skolen eller digitalt av medelever, to til tre ganger i måneden eller oftere. 4,6 prosent av elevene blir mobbet av andre elever på skolen to til tre ganger i måneden eller oftere. 68,3 prosent av disse svarer at de ble kalt stygg
AP170124 Et av de nye spørsmålene i år handler om digital mobbing, der 1,9 prosent av elevene svarer at de opplever denne typen mobbing.
AP170124 Det vil si at over 27.000 av de 433.000 elevene som svarte på Elevundersøkelsen 2016, opplever mobbing.
AP170124 Der svarer også 16 prosent av elevene som har opplevd mobbing at de voksne visste om mobbingen, men ikke gjorde noe.
AP170124 De aller fleste elevene trives på skolen og har noen å være sammen med. 9 av 10 elever trives god eller svært godt. viser resultatene fra Elevundersøkelsen. 2,7 prosent av elevene svarer at de ikke trives i den norske skolen. 6,3 prosent svarer at de er blitt mobbet 2 - 3 ganger i måneden eller oftere.
AP170124 4,6 prosent av elevene blir mobbet av andre elever på skolen to til tre ganger i måneden eller oftere. 68,3 prosent av disse svarer at de ble kalt stygge ting og ertet på en sårende måte. 46,1 prosent ble holdt utenfor og baksnakket, mens 23,4 prosent opplevde fysisk mobbing.
AP170124 2,7 prosent av elevene svarer at de ikke trives i den norske skolen. 6,3 prosent svarer at de er blitt mobbet 2 - 3 ganger i måneden eller oftere.
AP170124 1,8 prosent av elevene i undersøkelsen sier at de har opplevd mobbing av voksne på skolen.
AP170124 Si ;D-innlegg : De kreative fagene er ikke der for at elevene skal få seg en morsom pause fra all den tunge teorien.
AP170124 De kreative fagene er ikke der for at elevene skal få seg en morsom pause fra all den tunge teorien.
AP170124 - Læreren skal se noe i elevene som de ikke ser selv Professor John Hattie forsker i pedagogikk, og er blitt noe av en stjerne i mange undervisningsmiljøer.
SA170123 Vi bør ikke lene oss på at det foregår mye aktivt arbeid på lab og at elevene dermed får vi nok aktivitet og variasjon.
SA170123 Teoriundervisningen er der hvor elevene tilbringer størstedelen av tiden i naturfagene, men er ofte preget av en passiv elevrolle og stor ensformighet.
SA170123 Teoriundervisning kan også være at elevene skifter perspektiv og forestiller seg at de er en matbit på vei gjennom fordøyelsen.
SA170123 Skal naturfag oppleves som engasjerende, må vi tette gapet mellom den gode fagkunnskapen og det å tilrettelegge for at elevene aktivt skal delta i sin egen læringsprosess.
SA170123 Mange forskere er tydelige på at for å lære, bør elevene i stor grad være aktive i sin egen læringsprosess.
SA170123 Hvorfor har ikke systemet rundt naturfaglærerne oppfattet at det naturfaglærerne trenger nå er kunnskap om hvordan de kan engasjere og aktivisere elevene i teoriundervisningen ?
SA170123 Hvordan lærer elevene ?
SA170123 For å lære, må elevene snakke fag med egne ord, koble inn egne tanker og følelser eller egen førforståelse, organisere kunnskapen, sjekke hva de har lært, være kreative og så videre.
SA170123 For eksempel kan lærerforedrag gjøres mer elevaktiviserende ved at elevene på ulike måter må forholde seg aktivt til fagstoffet - før, underveis eller etterpå.
SA170123 Det er ikke slik at læreren skal « fylle på » kunnskaper hos elevene - undervisning og læring er nemlig ikke det samme.
SA170123 Aktiv deltagelse i teoriundervisningen skaper engasjement og læringslyst hos elevene .
DB170123 Platene som elevene fikk med hjem som gaver ble funnet utenfor to brakkerigg hvor Florvåg skole holder til.
BT170123 | På denne skolen har ikke elevene lov å bruke mobiltelefon i skoletiden ¶
BT170123 Men ikke alle elevene er like flinke til å overholde forbudet.
DB170121 JULEAVSLUTNING : Da lærerne ved Gefion Gymnasium i Køvenhavn skulle arrangere juleavslutning for elevene sine valgte de å kjøre en parodi av den norske TV-suksessen SKAM.
DB170121 Elevene ved skolen var målløse og fornøyde med lærernes innsats.
SA170120 Vi tror også den lengre skoleveien vil medføre mer bilbruk og klimautslipp fordi foresatte da i større grad vil skysse elevene til skolen.
SA170120 Men viktigst av alt : Tastaveden er en fabelaktig god skole, med et meget godt og sammensveiset fagmiljø der elevene trives.
SA170120 I en tid der frafall i videregående skole er en stor utfordring, merker vi oss at ingen ungdommer har høyere grad av gjennomføring en elevene fra Tastaveden.
SA170120 Det fremstår for oss som en dårlig idé å sende elevene til Tastarustå.
SA170120 Elevene trives ¶
DB170120 Elevene bør få konsentrere seg om språket de skal bruke i jobbsøknader og kjærlighetsbrev Kommentar ¶
BT170120 PÅ SKOLEN : Politibetjent Bjørn Harald Aarre-Nilsen foran elevene på 10. trinn på Mjølkeråen skole tirsdag denne uken.
BT170120 Skolene i Bergen måles på mangt, men nå får de også vite hvordan de bidrar til å løfte elevene uavhengig av deres bakgrunn.
AP170120 Forrige helg skrev jeg innlegget « Musikk og kunst og håndverk er bortkastet tid for elevene » her på Si ;D.
SA170119 | Høle ungdomsskole blant skolene som løftet elevene mest ¶
SA170119 Vi deler dette resultatet med foreldrene, som er flinke til å motivere elevene og fortelle dem hvor viktig skolen er.
SA170119 Selv om en skole har lavt karaktersnitt, trenger ikke det bety at skolen bidrar lite til hvor mye elevene lærer, sier kunnskapsministeren.
SA170119 På ungdomsskolen er kommunene Øyer, Grong, Aremark, Aurland og Hornindal blant de ti kommunene som løfter elevene mest.
SA170119 På de beste skolene får elevene over ett skoleår mer læring enn på de svakeste.
SA170119 Når det gjelder kommunene, som er skoleeiere, er Dovre, Åseral, Oslo og Stor-Elvdal blant de kommunene som i sum løfter elevene mest i småskolen, mens Gamvik, Høylandet, Bokn, Samnanger og Norddal er blant dem som løfter elevene mest på mellomtrinnet.
SA170119 Når det gjelder kommunene, som er skoleeiere, er Dovre, Åseral, Oslo og Stor-Elvdal blant de kommunene som i sum løfter elevene mest i småskolen, mens Gamvik, Høylandet, Bokn, Samnanger og Norddal er blant dem som løfter elevene mest på mellomtrinnet.
SA170119 Moen skole i Gran kommune, Krapefoss skole i Moss og Bygestad skule i Gaular var blant skolene som løftet elevene mest på småskoletrinnet i løpet av forrige skoleår ( 2014/15 ), viser oversikten.
SA170119 I Rogaland ligger én av fire ungdomsskoler over det nasjonale snittet, målt etter hvor mye de bidrar til det elevene lærer fra 8. til 10. klasse.
SA170119 Høle-rektor Arvid Strand er glad for at skolen klarer å løfte elevene på ungdomstrinnet.
SA170119 Forskerne har sett på læringsutbyttet ved skolene kontrollert for elevenes bakgrunn, som foreldrenes utdanningsnivå, inntektsnivå og eventuell minoritetsbakgrunn Det er alle kjente faktorer som har betydning for hvor godt elevene presterer.
SA170119 For de yngste elevene utgjør forskjellen på det meste to skoleår, selv om resultatene må tolkes noe mer forsiktig for disse trinnene, opplyser SSB.
SA170119 Det slår ut på at elevene våre har høy fullføringsgrad på videregående skole, sier Strand.
SA170119 De skolene som bidrar mest til elevenes læring gir elevene mellom ett og to skoleår mer enn de dårligste skolene, viser en ny undersøkelse.
SA170119 - Undersøkelsen viser at mange skoler i Rogaland bidrar mye til det elevene lærer, særlig gjelder dette på ungdomstrinnet.
SA170119 klasse og på ungdomsskolen, gir elevene over ett skoleår mer læring enn de svakeste.
DN170119 Studier har tidligere vist at elevenes familiebakgrunn er av betydning for hvor godt elevene gjør det på skolen.
DN170119 Forskere har kartlagt hvor mye den enkelte barne- og ungdomsskole bidrar til det elevene lærer.
DN170119 Det er store forskjeller når det gjelder hvor mye den enkelte skole bidrar til det elevene lærer.
DN170119 - Vi kan ikke akseptere at noen skoler gir elevene over ett skoleår mindre læring enn andre.
DN170119 klasse og på ungdomsskolen, gir elevene over ett skoleår mer læring enn de svakeste, fremgår det.
DB170119 JULEAVSLUTNING : Da lærerne ved Gefion Gymnasium i Køvenhavn skulle arrangere juleavslutning for elevene sine valgte de å kjøre en parodi av den norske TV-suksessen SKAM.
DB170119 Elevene ved skolen var målløse og fornøyde med lærernes innsats.
BT170119 Dette bygget ble revet straks elevene tok sommerferie i fjor.
BT170119 - Det er på høy tid at elevene på Laksevåg får en ny skole.
BT170119 - Elevene har gjort en kjempejobb med å samle inn ting som skal ligge i denne tidskapselen.
BT170119 SSB-undersøkelsen viser at det er store forskjeller mellom skoler i Hordaland, der én av tre skoler under det nasjonale snittet, målt etter hvor mye de bidrar til det elevene lærer fra 1. til 4. klasse.
BT170119 Målet er å finne ut hvor mye grunnskolene bidrar til det elevene lærer, når man tar hensyn til familiebakgrunn og tidligere skoleresultater.
BT170119 Men nå får vi illustrert det veldig tydelig, og vi får vite hvor mye skolene løfter elevene uavhengig av bakgrunn.
BT170119 Her kan man for eksempel se om skolene i en bydel med mange innvandrere og lavt utdanningsnivå likevel gir et løft for elevene sine.
BT170119 FORSKJELLER : - Undersøkelsen viser at det er store forskjeller mellom skoler i Hordaland, når det gjelder hvor mye de bidrar til det elevene lærer, særlig gjelder dette på barneskolen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.
BT170119 Et av hovedfunnene er at det er elevsammensetningen som avgjør hvordan elevene gjør det i kartleggingsprøver.
BT170119 En skole der alle elevene har foreldre med høyere utdanning bidrar ikke nødvendigvis til å løfte elevene mer enn en skole der elevene har en helt annen bakgrunn, understreker kunnskapsministeren.
BT170119 En skole der alle elevene har foreldre med høyere utdanning bidrar ikke nødvendigvis til å løfte elevene mer enn en skole der elevene har en helt annen bakgrunn, understreker kunnskapsministeren.
BT170119 En skole der alle elevene har foreldre med høyere utdanning bidrar ikke nødvendigvis til å løfte elevene mer enn en skole der elevene har en helt annen bakgrunn, understreker kunnskapsministeren.
BT170119 Det betyr at det jobbes godt på skolene, på tross av at elevene gjerne har ulikt utgangspunkt.
BT170119 De skolene som bidrar mest til elevenes læring, gir elevene over ett skoleår mer læring enn de som bidrar minst.
BT170119 - Hvis man i en kommune ser at man sliter med å løfte elevene på ett trinn eller at det er store forskjeller mellom skoler i kommunen, kan man målrette ressursene.
BT170119 - Det er mye bra med skolene i Bergen, men jeg ser ingen grunn til at de ikke skal ha høyere ambisjoner, ikke minst for å løfte elevene i småskoletrinnet, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) til BT.
BT170119 Hvorfor har ikke elevene i grunnskolen gym hver dag når halvparten av den norske befolkningen er overvektige ? 3.
AP170119https://www.aftenposten.no/meninger/sid/I-et-materialistisk-samfunn-trengs-det-musikk-og-kunst--Catharina-Blum-613307b.html januar skrev Noor Skarshaug Si ;D-innlegget « Musikk og håndverk er bortkastet tid for elevene ».
AP170119 januar skrev Noor Skarshaug Si ;D-innlegget « Musikk og håndverk er bortkastet tid for elevene ».
AP170119 klasse elevene på Sofienberg skole, ( f.v ) Karthiga Santhamurali ( 14 ), Izabela Rudka ( 14 ) og Martin Haug ( 14 ), synes alle at dagens anmerkningssystem er rettferdig.
DB170118 Når en lærer sier noe til elevene, så mottas det ikke bra - fordi elevene aksepterer ikke at det er lærerene som skal fortelle dem hvordan ting skal være, mener han.
DB170118 Når en lærer sier noe til elevene , så mottas det ikke bra - fordi elevene aksepterer ikke at det er lærerene som skal fortelle dem hvordan ting skal være, mener han.
DB170118 Vi besøkte Hartvig Nissens skole, hvor deler av den populære NRK-serien « Skam » blir filmet, for å spørre elevene der om de kjenner igjen begrepene fra serien.
DB170117 Flere av de sju elevene som var om bord, er tatt med av ambulanse for å bli sjekket av helsepersonell.
BT170117 Som lærer vil jeg tilbringe mest mulig tid med elevene mine. 7.
BT170117 Som lærer vil jeg tilbringe mest mulig tid med elevene mine. 7.
DB170116 Men elevene bør få konsentrere seg om hovedmålet sitt.
DB170116 En variant av dette kan være verd å vurdere snarere enn en fullstendig omlegging : Noen år der elevene lærer seg å bruke sidemålet, fulgt av noen år der de får fordype seg i sitt eget språk.
DB170116 | Elevene bør få konsentrere seg om språket de skal bruke i jobbsøknader og kjærlighetsbrev ¶
AP170116 Lærer Cristina Morán Kjølstad sier elevene hadde stor nytte av undervisningsserien, som tar tre skoletimer.
AP170116 - Responsen var kjempebra og vi hadde gode samtaler i etterkant, Flere av elevene kontaktet også helsesøster.
AP170115 Si ;D-innlegg : Men en ekstra lærer vil vi se de store forskjellene på elevene bedre.
BT170114 ( ©NTB ) ¶ | - Elevene mister retten til å velge skole selv ¶
BT170114 « Det bærende prinsipp i det nye inntakssystemet skal være at elevene har rett til å gå på nærmeste skole som tilbyr ønsket studieretning og at det skal sikres en fordeling av elever med ulikt og normalfordelt karaktersnitt på alle skoler », står det i avtalen.
BT170114 Det kan gi mer ro og mindre overdrevent karakterpress i tiden på videregående skole at elevene nå vet at de får bli skoletiden ut.
DB170113 Elevene fikk i oppgave å finne ut om overgriperen var Angelous bestefar, onkel eller stefar.
AP170113 | Musikk og kunst og håndverk er bortkastet tid for elevene Noor Skarshaug ¶
AP170113 Si ;D-innlegg : Elevene i grunnskolen i dag trenger flere norsktimer, og det må gå på bekostning av andre fag.
AP170113 For at vi skal få til dette, må lærere og skolesystemet hjelpe elevene med å få et godt grunnlag videre i livet.
AP170113 Elevene i grunnskolen i dag trenger flere norsktimer, og det må gå på bekostning av andre fag.
DB170112 Vi fikk vite om trusler mot elevene , og læreren ble karakterisert som vanskelig og uforutsigbar, sier rektoren og viser til dommen hvor dette beskrives.
DB170112 ¶ DRAGEBOKS : I mattespillet Dragonbox skal elevene regne for å gjøre fremskritt i et dataspill.
DB170112 Og det rapporteres av elevene som brukte Dragonbox viste klart mer engasjement med arbeidet enn de som brukte Kikora.
DB170112 Men, det poengteres at læreren som skulle veilede elevene som brukte Dragonbox, selv ikke mestret oversettelsen mellom det matematiske og den visuelle representasjonen presentert i spillet.
DB170112 Jeg tror jeg kan si at jeg vet at en undervisning dominert av tavleundervisning aldri vil treffe mer enn maks en tredjedel av elevene, og at den samme undervisningen - for de den treffer - i altfor stor grad fratar elevene eierskapet til de viktigste prosessene de skal lære å mestre, nemlig å anvende matematikk som redskap i møtet med komplekse utfordringer livet kan
DB170112 Jeg tror jeg kan si at jeg vet at en undervisning dominert av tavleundervisning aldri vil treffe mer enn maks en tredjedel av elevene , og at den samme undervisningen - for de den treffer - i altfor stor grad fratar elevene eierskapet til de viktigste prosessene de skal lære å mestre, nemlig å anvende matematikk som redskap i møtet med komplekse utfordringer livet kan
DB170112 Jeg tar en sjans på at lektor Kval opplever timene der elevene utviser engasjement som mer givende enn de der elevene ikke bidrar i prosessene han tar sikte på å skape.
DB170112 Jeg tar en sjans på at lektor Kval opplever timene der elevene utviser engasjement som mer givende enn de der elevene ikke bidrar i prosessene han tar sikte på å skape.
DB170112 Forskningen Kval viser til ( ark & app ) finner at læringsutbyttet er større hos elevene som har benyttet Kikora enn hos de som har benyttet Dragonbox.
AP170112 Det betyr ikke at den fornærmede ikke risikerer å møte elevene på skolen.
DB170111 « Så derfor forundrer det meg og gjør meg litt trist, når jeg leser at en skole i Stavanger ikke lar elevene synge « Deilig er Jorden » i redsel for å såre noen.
DB170111 NB : At elevene ved Nylund skole ikke sang, men nynnet « Deilig er Jorden », var et kunstnerisk innslag, et musikalsk bakteppe - og hadde ingen ting med sensur eller nøytralitet å gjøre.
AP170111 Han sikter til at elevene da har gjennomgått ti år i grunnskolen og ett år i videregående skole.
AP170111 Disse elevene har i dag tilsammen åtte fag det nest siste året ( Vg2 ) og syv fag det siste året ( Vg3 ).
AP170111 - Jeg tenker at hvis man for eksempel kunne bevege seg ned mot fem eller seks fag, kunne man få flere timer i dem og mer fordypning og gi elevene en grundigere forståelse de kan ta med seg videre til høyere utdanning.
AP170111 Elevene må i tillegg til de nevnte fagene velge tre programfag hvert år.
AP170111 - Jeg prøver å være der for elevene mine så godt jeg kan.
SA170110 Ofte har disse elevene fått bruke disse primitive strategiene år etter år.
SA170109 Både elevene ved den videregående skolen og barna i en barnehage i området ble evakuert.
FV170109https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Hva-skal-vi-si-til-barn-for-at-de-ikke-gir-opp-nar-de-moter-motgang-134b.html Lærerne er bevisste på hva elevene skal lære og forklarer det grundig flere ganger.
FV170109 Lærerne er bevisste på hva elevene skal lære og forklarer det grundig flere ganger.
DB170109 Elevene som ble evakuert fra den videregående skolen ble etter politiets anbefaling sendt hjem klokka 12 ».
DB170109 Elevene ble evakuert til den lokale kirka like før klokka 11.
DB170109 JULEAVSLUTNING : Da lærerne ved Gefion Gymnasium i Køvenhavn skulle arrangere juleavslutning for elevene sine valgte de å kjøre en parodi av den norske TV-suksessen SKAM.
DB170109 Elevene ved skolen var målløse og fornøyde med lærernes innsats.
BT170109 | Denne skolen forbyr mobilbruk ¶ Elevene på Breimyra ungdomsskole har ikke lov til å bruke mobiltelefon i friminuttene.
BT170109 Men ikke alle elevene er like flinke til å overholde forbudet.
BT170109 Under julens forestilling på skolen opptrådte elevene på scenen og mestret etter sine evner.
BT170109 RESPEKT : Det er sjel i veggene på Tveiterås skole, vennligst respekter dette, og la elevene få beholde skolen sin.
BT170109 Det ryktes at elevene på Tveiterås skole skal flyttes til Ulriken skole.
BT170109 Det er sjel i veggene på Tveiterås skole, vennligst respekter dette, og la elevene få beholde skolen sin.
BT170109 Beliggenheten til skolen er skjermet, slik at elevene føler seg trygge.
BT170109 Elevene har store behov for hjelp og tilsyn gjennom hele skolegangen.
BT170109 Elevene har ikke venner som ringer på døren når de kommer hjem fra skolen.
BT170109 Elevene blomstrer og yter maksimalt når de føler seg tilpasset i fellesskapet.
AP170109 Senere har elevene ved den videregående blitt dimitttert for dagen.
AP170109 Elevene ble evakuert til den lokale kirken litt før klokka 11, opplyste politiet til NTB.
AP170109 | På denne skolen har ikke elevene lov å bruke mobiltelefon i skoletiden ¶
AP170109 Men ikke alle elevene er like flinke til å overholde forbudet.
DB170108 ¶ POPULÆR : Venninengjengen Ina Svenningdal ( jente-chris ), Lisa Teige ( Eva ), Iman Meskini ( Sana ), Ulrikke Falch ( Vilde ) og Josefine Pettersen ( Noora ) har sammen med de andre fiktive elevene ved Hartvig Nissens skole i Oslo blitt svært populære etter sin deltakelse i suksesserien.
DB170108 JULEAVSLUTNING : Da lærerne ved Gefion Gymnasium i Køvenhavn skulle arrangere juleavslutning for elevene sine valgte de å kjøre en parodi av den norske TV-suksessen SKAM.
DB170108 Elevene ved skolen var målløse og fornøyde med lærernes innsats.
DB170108 ¶ KALLES INN : Da kulturminister Hofstad Helleland lille julaften skrev på Facebook at elevene ved Nylund skole ikke fikk synge « Deilig er jorden », ble det rabalder.
DB170108 « Så derfor forundrer det meg og gjør meg litt trist, når jeg leser at en skole i Stavanger ikke lar elevene synge Deilig er Jorden i redsel for å såre noen.
DB170108 Det var ikke sånn at elevene ved skolen ikke fikk lov til å synge « Deilig er jorden », de skulle nynne sangen av kunstneriske årsaker.
BT170108 Vil lærerprofesjonaliteten bli svekket fordi skolen ønsker å oppnå best mulig resultater, og på den måten setter elevene til side ?
BT170108 Tilpasset opplæring er lovpålagt for alle lærere, men blir det da lettere å se « mellom fingrene » når målet blir viktigere enn elevene ?
BT170108 Testsystemet kommer dermed i konflikt med det som motiverer elevene til å investere innsats i skolearbeidet.
BT170108 Som lærerstudenter mener vi at kjernen i lærerprofesjonaliteten er at læreren både stiller krav til elevene og støtter dem i læringsarbeidet.
BT170108 Kanskje vil lærerprofesjonaliteten svekkes av mål- og resultatstyring og dermed sette elevene i andre rekke, det vet vi ikke.
BT170108 Hva vil skje med motivasjonen til elevene ?
BT170108 Forskning viser at det som motiverer elevene er konkrete tilbakemeldinger som hjelper dem videre i læringsprosessen.
BT170108 For å oppnå best mulig resultat, kan det i dag se ut som at resultatene som skal oppnås, er viktigere enn å tilpasse lærestoffet til de evnene og forutsetningene elevene har.
BT170108 Disse tilbakemeldingene må i minst mulig grad bidra til å kategorisere elevene ut fra ulike kompetansenivå de er på, noe nasjonale prøver gjør.
BT170108 Dette er elementære egenskaper som elevene skal tilegne seg for å kunne ta del i samfunnslivet som selvstendige samfunnsborgere.
BT170108 Elevene blir et produkt som skal prestere best mulig på det målbare.
DB170107 - Også Jagland burde se at det er vanskelig å undervise i et klasserom om man ikke ser ansiktet til elevene , sier Røe Isaksen.
AP170107 - Også Jagland burde se at det er vanskelig å undervise i et klasserom om man ikke ser ansiktet til elevene , sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ).
SA170106 Statssekretær Magnus Thue ( H ) i Kunnskapsdepartementet sier tallene stemmer, og han forklarer dem med at regjeringen har satset mest på de yngste elevene .
SA170106 Lærer skolen - på ungdomstrinnet og i videregående - elevene noe om hva slike utsagn faktisk betyr ?
SA170106 Elevene trenger å få kunnskap om hvordan forstå, analysere, kommunisere og håndtere risiko.
SA170106 Elevene lærer litt om sannsynligheter og hvordan regne med disse, men risiko handler ikke primært om matematikk.
DB170106 Ved en sammenligning mellom et dataprogram som heter Kikora ( og som elevene oppfatter som ganske kjedelig ) og spillet Dragonbox, viste det seg at elevene lærte atskillig mer av førstnevnte og ganske lite av sistnevnte.
DB170106 Ved en sammenligning mellom et dataprogram som heter Kikora ( og som elevene oppfatter som ganske kjedelig ) og spillet Dragonbox, viste det seg at elevene lærte atskillig mer av førstnevnte og ganske lite av sistnevnte.
DB170106 I flere år hadde Aftenposten panegyriske reportasjer om Dragonbox, et spill der elevene skal lære algebra.
DB170106 I avisa kunne vi lese at elevene « Leker seg gjennom mattepensum » og at det får barna til å regne « ti ganger så mange mattestykker ».
DB170106 Hvis lærerne bare utøver riktig klasseledelse og er motiverende nok, kommer elevene hver dag presis og gjør det de skal.
DB170106 Her om dagen hadde jeg elevsamtaler der jeg spurte elevene om hvordan det er å jobbe med ( de svært gode ) arbeidsoppgavene i boka.
DB170106 Etter flere år med flittig bruk og først i 2014 gjorde en forskning på om elevene faktisk lærer så mye som det ble påstått av spillet Dragonbox.
DB170106 Elevene bruker dataspill hele dagen og det skal være revolusjonerende og de forteller at « de føler at de har lært alt ».
DB170104 JULEAVSLUTNING : Da lærerne ved Gefion Gymnasium i Køvenhavn skulle arrangere juleavslutning for elevene sine valgte de å kjøre en parodi av den norske TV-suksessen SKAM.
DB170104 Elevene ved skolen var målløse og fornøyde med lærernes innsats.
BT170104 Paul skole ba UiB om å male over gatekunsten etter at elever og foreldre sa at den skapte frykt og uro blant elevene .
BT170104 Michelsen sier at årsaken til at de ba UiB om å fjerne det er plasseringen av gatekunsten, og det at den skapte uro og frustrasjon blant elevene .
AP170104 | Her får elevene bruke VR-briller i timen ¶
AP170104 Talleraas lar elevene bruke brillene når de har norsk, samfunnsfag og engelsk.
AP170104 Samtidig tror jeg at VR-briller kan gjøre at elevene lærer på en ny måte, forteller Talleraas til Aftenposten Junior.
AP170104 På denne måten vil lærer Adrian Talleraas at elevene skal få bedre ordforråd.
AP170104 På Groruddalen skole i Oslo bruker elevene spesielle briller som gjør at elevene noen ganger glemmer hvor de er.
AP170104 På Groruddalen skole i Oslo bruker elevene spesielle briller som gjør at elevene noen ganger glemmer hvor de er.
AP170104 Med VR-briller sitter elevene i klasserommet og ser en helt annen virkelighet rundt seg.
AP170104 I timen " reiser " elevene blant annet til Eiffeltårnet i Paris i Frankrike ved hjelp av mobilappen Google Street View.
AP170104 Han og resten av elevene i 9. klasse på Groruddalen skole har norsk da Aftenposten Junior kommer på besøk.
AP170104 - Skikkelig gøy å bruke VR-briller på skolen ¶ Elevene bruker sine egne mobiltelefoner og legger mobilen oppi VR-brillene.
AP170104 - Jeg prøver hele tiden å finne nye måter å motivere elevene på.
AP170104 Elevene skriver inn hvor de skal på sin egen mobiltelefon, legger mobilen oppi VR-brillene og tar dem på seg.
AP170104 Elevene skal øve på å forbedre ordforrådet sitt.
DB170103 - Om det er helsemessig forsvarlig, tar vi sikte på å samle alle elevene i gymsalen onsdag.
DB170103 NRK-suksessen om elevene på Hartvig Nissen videregående i Oslo har i høst blitt svært populær i utlandet.
DB170103 JULEAVSLUTNING : Da lærerne ved Gefion Gymnasium i Køvenhavn skulle arrangere juleavslutning for elevene sine valgte de å kjøre en parodi av den norske TV-suksessen SKAM.
DB170103 Elevene ved skolen var målløse og fornøyde med lærernes innsats.
AP170103 Jeg nekter å splitte elevene Arne O.
AP170103 Ikke splitt elevene i de praktiske fagene, skriver artikkelforfatteren.
AP170103 | Splitter elevene ut fra klassebakgrunn Arne O.
AP170103 Ikke splitt elevene i de praktiske fagene, skriver artikkelforfatteren.
DB170102 JULEAVSLUTNING : Da lærerne ved Gefion Gymnasium i Køvenhavn skulle arrangere juleavslutning for elevene sine valgte de å kjøre en parodi av den norske TV-suksessen SKAM.
DB170102 Elevene ved skolen var målløse og fornøyde med lærernes innsats.
SA170101 Nylund Skole har ikke vedtatt å sensurere julesanger, og elevene har øvd på de originale sangene.
SA170101 Da den begynte å falle fra hverandre, valgte flere av dem, deriblant Aftenbladet, å hengi seg til latterliggjøringen av at elevene nynnet « Deilig er jorden », et kunstnerisk og dramaturgisk valg som ikke hadde noe med saken å gjøre.
SA170101 DEBATT : Nylund Skole har ikke vedtatt å sensurere julesanger, og elevene har øvd på de originale sangene.
AP161222https://www.aftenposten.no/meninger/leder/Aftenposten-mener-Elevene-skal-ha-de-timene-de-har-krav-pa-611676b.html | Aftenposten mener : Elevene skal ha de timene de har krav på ¶ ¶ Elevene ved mange norske skoler får ikke det antallet undervisningstimer de har krav.
AP161222https://www.aftenposten.no/meninger/leder/Aftenposten-mener-Elevene-skal-ha-de-timene-de-har-krav-pa-611676b.html | Aftenposten mener : Elevene skal ha de timene de har krav på ¶
AP161222https://www.aftenposten.no/meninger/leder/Aftenposten-mener-Elevene-skal-ha-de-timene-de-har-krav-pa-611676b.html Elevene ved mange norske skoler får ikke det antallet undervisningstimer de har krav på ifølge forskrift til opplæringsloven.
AP161219https://www.aftenposten.no/norge/Ny-rapport-n-av-ti-skoler-planlegger-med-for-fa-timer--elever-far-ikke-den-opplaringen-de-har-krav-pa-611451b.html Skolelederne som planlegger skoleåret med færre timer enn elevene har krav på, sier ifølge rapporten at de gjør det for å få budsjettet til å gå i balanse.
AP161219https://www.aftenposten.no/norge/Ny-rapport-n-av-ti-skoler-planlegger-med-for-fa-timer--elever-far-ikke-den-opplaringen-de-har-krav-pa-611451b.html Omtrent halvparten av norske lærere og skoleledere ønsker en endring av eksamensperioden for å sikre elevene mer undervisning.
AP161219https://www.aftenposten.no/norge/Ny-rapport-n-av-ti-skoler-planlegger-med-for-fa-timer--elever-far-ikke-den-opplaringen-de-har-krav-pa-611451b.html Når begrepet « undervisningstime » ikke er tydelig definert i lovverket, gir dette utfordringer med å kartlegge om elevene får det antall timer de har rett til, sier forskerne.
AP161219https://www.aftenposten.no/norge/Ny-rapport-n-av-ti-skoler-planlegger-med-for-fa-timer--elever-far-ikke-den-opplaringen-de-har-krav-pa-611451b.html Målet har vært å finne ut om elevene får den undervisningen de har krav på - med kvalifiserte lærere.
AP161219https://www.aftenposten.no/norge/Ny-rapport-n-av-ti-skoler-planlegger-med-for-fa-timer--elever-far-ikke-den-opplaringen-de-har-krav-pa-611451b.html Læreplanene for fagene fastsetter hvor mange timer opplæring elevene har rett på.
AP161219https://www.aftenposten.no/norge/Ny-rapport-n-av-ti-skoler-planlegger-med-for-fa-timer--elever-far-ikke-den-opplaringen-de-har-krav-pa-611451b.html Han har vært tydelig på at han vil ha elevene til å møte på skolen, nå må han være like tydelig på at elevene får den undervisningen de har krav på.
AP161219https://www.aftenposten.no/norge/Ny-rapport-n-av-ti-skoler-planlegger-med-for-fa-timer--elever-far-ikke-den-opplaringen-de-har-krav-pa-611451b.html Han har vært tydelig på at han vil ha elevene til å møte på skolen, nå må han være like tydelig på at elevene får den undervisningen de har krav på.
AP161219https://www.aftenposten.no/norge/Ny-rapport-n-av-ti-skoler-planlegger-med-for-fa-timer--elever-far-ikke-den-opplaringen-de-har-krav-pa-611451b.html Dette fører til mindre tid til læring for elevene og økt arbeidspress for lærerne, skriver NIFU-forskerne.
AP161219https://www.aftenposten.no/norge/Ny-rapport-n-av-ti-skoler-planlegger-med-for-fa-timer--elever-far-ikke-den-opplaringen-de-har-krav-pa-611451b.html Dette er timer elevene har krav på, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) til Aftenposten.
AP161219https://www.aftenposten.no/norge/Ny-rapport-n-av-ti-skoler-planlegger-med-for-fa-timer--elever-far-ikke-den-opplaringen-de-har-krav-pa-611451b.html Det følger av forskrift til opplæringsloven at skolen plikter å gi elevene opplæring i samsvar med læreplanene.
AP161219https://www.aftenposten.no/norge/Ny-rapport-n-av-ti-skoler-planlegger-med-for-fa-timer--elever-far-ikke-den-opplaringen-de-har-krav-pa-611451b.html Den viser blant annet at : ¶ Én av ti skoleledere oppgir at de planlegger skoleåret med færre timer enn elevene har krav på.
AP161219https://www.aftenposten.no/norge/Ny-rapport-n-av-ti-skoler-planlegger-med-for-fa-timer--elever-far-ikke-den-opplaringen-de-har-krav-pa-611451b.html - Problemet er at når skolens ledelse lager årsplaner for undervisningen så planlegges det med å gi elevene færre undervisningstimer enn det forskriften sier at de har krav på.
AP161219https://www.aftenposten.no/norge/Ny-rapport-n-av-ti-skoler-planlegger-med-for-fa-timer--elever-far-ikke-den-opplaringen-de-har-krav-pa-611451b.html - Det skal ikke være tilfeldig om man går på en videregående skole som gir elevene den undervisningen de har krav på, legger hun til.
AP161219https://www.aftenposten.no/norge/Ny-rapport-n-av-ti-skoler-planlegger-med-for-fa-timer--elever-far-ikke-den-opplaringen-de-har-krav-pa-611451b.html - Det må bli enklere å sjekke dette, og vi trenger derfor et lov- og regelverk som faktisk sikrer elevene denne retten.
AP161219https://www.aftenposten.no/norge/Ny-rapport-n-av-ti-skoler-planlegger-med-for-fa-timer--elever-far-ikke-den-opplaringen-de-har-krav-pa-611451b.html » - Når vi krever at elevene må dokumentere fraværet sitt, må skolene dokumenterer at elevene får alle timene de har krav på.
AP161219https://www.aftenposten.no/norge/Ny-rapport-n-av-ti-skoler-planlegger-med-for-fa-timer--elever-far-ikke-den-opplaringen-de-har-krav-pa-611451b.html » - Når vi krever at elevene må dokumentere fraværet sitt, må skolene dokumenterer at elevene får alle timene de har krav på.
BT161123 Vi er redde for at det store fokuset på faglig kunnskap, gjør at fokuset på at elevene skal kunne mestre livene sine går i glemmeboken.
BT161123 Læreren skal trøste og lage trygge rammer for elevene .
BT161123 I opplæringsloven § 1-1 står det at formålet med opplæringen er at elevene skal utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger til å kunne mestre livene sine og kunne delta i arbeid og felleskap i samfunnet.
BT161123 En utdannelse som skaper gode lærere, som viser omsorg og skaper gode relasjoner til elevene .
BT161123 En lærer skal selvsagt være faglig sterk, men må også kunne hjelpe elevene med å mestre livet nå og i fremtiden.
BT161123 Det store fokuset på kunnskap kan gå ut over det viktigste, nemlig å lære elevene å mestre livet.
AP161115 Ved Språksenteret i Oslo lærer elevene norsk etter intensivmetoden.
AP161115 Også NAFO er opptatt av å benytte de språklige og kulturelle erfaringene elevene har som ressurser i skolen : ¶ - Elevene vil oppleve at de blir sett og anerkjent som en del av fellesskapet.
AP161115 Også NAFO er opptatt av å benytte de språklige og kulturelle erfaringene elevene har som ressurser i skolen : ¶
AP161115 Her får elevene grunnskoleopplæring på den videregående skolen.
AP161115 Fakta : Slik fordeles elevene i innføringstilbudene i Oslo ¶
AP161115 En vanlig skoledag i november går lærer Live Berger Brekke rundt i klasserommet og veileder, mens elevene skriver ned setninger og øver muntlig to og to.
AP161115 Disse elevene har god skolebakgrunn fra hjemlandet og begynner i vanlig undervisning i Osloskolen i løpet av noen måneder.
AP161115 - Her er det vesentlig at det er elevene som er aktive og ikke læreren, sier lærer Live Berger Brekke ved Språksenteret i Oslo.
AP161115 - De har lykkes med et opplegg for de elevene som kommer sent inn i skoleløpet.
AP161115 Elevene som er plukket ut til å gå på Språksenteret har mye skolegang fra før.
AP161115 Elevene lærer norsk intensivt.
VG161101 Her har mellom 80 og 90 prosent av elevene en annen språklig bakgrunn en norsk.
VG161101 Elevene blir stolte, og det er fint for foreldrene også.
AP161003https://www.aftenposten.no/meninger/sid/Kjare-voksen_-som-sitter-pa-kontoret-og-dommer-Jeg-skal-fortelle-deg-en-ting-om-fravarsgrensen-605872b.html Her blir Røe Isaksen spurt ut om fraværsgrensen fra elevene
AP161003 Her blir Røe Isaksen spurt ut om fraværsgrensen fra elevene
AP160928https://www.aftenposten.no/norge/Forskere-har-filmet-400-timer-pa-ungdomstrinnet-Konklusjon-Det-er-mindre-brak-og-mer-disiplin-i-klasserommet-604734b.html Overfor elevene er det lurt å begynne med å være vennlig, men bestemt for å få ro i klassen, mener læreren.
AP160928https://www.aftenposten.no/norge/Forskere-har-filmet-400-timer-pa-ungdomstrinnet-Konklusjon-Det-er-mindre-brak-og-mer-disiplin-i-klasserommet-604734b.html Jeg tror at funnene om at relasjonen mellom elev og lærer er god, er kanskje det aller, aller viktigste for at elevene skal lære mye.
AP160928https://www.aftenposten.no/norge/Forskere-har-filmet-400-timer-pa-ungdomstrinnet-Konklusjon-Det-er-mindre-brak-og-mer-disiplin-i-klasserommet-604734b.html Hun har også stor tro på å bygge gode relasjoner mellom lærere og elever og å ha positive forventninger til elevene .
AP160928https://www.aftenposten.no/norge/Forskere-har-filmet-400-timer-pa-ungdomstrinnet-Konklusjon-Det-er-mindre-brak-og-mer-disiplin-i-klasserommet-604734b.html Det vi undersøker i denne studien er ikke hvor mye elevene sitter stille og ikke bråker, men i hvilken grad det er mulig å gjennomføre undervisning og komme i gang med faglige aktiviteter, sier prosjektleder og professor Kirsti Klette.
AP160928https://www.aftenposten.no/norge/Forskere-har-filmet-400-timer-pa-ungdomstrinnet-Konklusjon-Det-er-mindre-brak-og-mer-disiplin-i-klasserommet-604734b.html De fleste er raske med å starte opp undervisningen og fortelle elevene hva de skal jobbe med eller hva som er målet for timen.
AP160928https://www.aftenposten.no/norge/Forskere-har-filmet-400-timer-pa-ungdomstrinnet-Konklusjon-Det-er-mindre-brak-og-mer-disiplin-i-klasserommet-604734b.html At elevene står ved pulten frem til læreren gir dem beskjed om å sette seg, er en selvfølge på skolen, som ligger i Stovner bydel lengst nord i Groruddalen.
AP160928https://www.aftenposten.no/norge/Forskere-har-filmet-400-timer-pa-ungdomstrinnet-Konklusjon-Det-er-mindre-brak-og-mer-disiplin-i-klasserommet-604734b.html - Lærerne er tydelige og gir elevene mindre rom for å « skli ut », forklarer hun.
AP160928https://www.aftenposten.no/norge/Forskere-har-filmet-400-timer-pa-ungdomstrinnet-Konklusjon-Det-er-mindre-brak-og-mer-disiplin-i-klasserommet-604734b.html - Har elevene forandret seg ?
AP160928https://www.aftenposten.no/norge/Forskere-har-filmet-400-timer-pa-ungdomstrinnet-Konklusjon-Det-er-mindre-brak-og-mer-disiplin-i-klasserommet-604734b.html - Gir elevene mindre rom for å « skli ut » ¶
AP160928https://www.aftenposten.no/norge/Forskere-har-filmet-400-timer-pa-ungdomstrinnet-Konklusjon-Det-er-mindre-brak-og-mer-disiplin-i-klasserommet-604734b.html Elevene i de samme klassene har også svart på et spørreskjema om undervisningen i norsk og matematikk.
AP160928https://www.aftenposten.no/norge/Forskere-har-filmet-400-timer-pa-ungdomstrinnet-Konklusjon-Det-er-mindre-brak-og-mer-disiplin-i-klasserommet-604734b.html - Elevene står ved pulten til de får beskjed om å sette seg.
AP160926https://www.aftenposten.no/osloby/Vestkantskoler-skjermet-for-kameraovervaking-605336b.html - Vi overvåker ikke elevene , men utearealene etter skoletid.
DN160921https://www.dn.no/grunder/2016/09/21/1912/Kahoot/norsk-lringsspill-henter-over-80-millioner-kroner Da finner læreren ut hva elevene kan der og da, og kan legge opp undervisningen etter resultatene - slik at elevene lærer det de ikke kan før slutten av timen, sier Brand, som understreker at Kahoot ikke direkte kan gjøre en dårlig lærer til en god lærer, men at selskapets mål er å gi lærerne virkemidlene som kan gjøre spillbasert læring i klasserommet enklere og lettere tilgjengelig.
DN160921https://www.dn.no/grunder/2016/09/21/1912/Kahoot/norsk-lringsspill-henter-over-80-millioner-kroner Da finner læreren ut hva elevene kan der og da, og kan legge opp undervisningen etter resultatene - slik at elevene lærer det de ikke kan før slutten av timen, sier Brand, som understreker at Kahoot ikke direkte kan gjøre en dårlig lærer til en god lærer, men at selskapets mål er å gi lærerne virkemidlene som kan gjøre spillba
DN160921https://www.dn.no/grunder/2016/09/21/1912/Kahoot/norsk-lringsspill-henter-over-80-millioner-kroner Elevene spør når de skal « kahoote ».
BT160920 De er knallharde på at elevene skal gjøre det bra på skolen.
AP160919https://www.aftenposten.no/norge/500-tidligere-Westerdals-elever-krever-31-millioner-kroner-604903b.html Mandag leverte advokatfirmaet Steenstrup Stordrange stevningen til Oslo tingrett på vegne av elevene , skriver avisen.
AP160919https://www.aftenposten.no/norge/500-tidligere-Westerdals-elever-krever-31-millioner-kroner-604903b.html I stevningen krever de at Westerdals dømmes til å betale elevene et samlet beløp på rundt 31,2 millioner kroner.
AP160918https://www.aftenposten.no/meninger/leder/Aftenposten-mener-Viktig-a-lofte-de-flinkeste-604731b.html De flinkeste elevene i norsk skole blir ikke godt nok ivaretatt.
AP160918https://www.aftenposten.no/meninger/leder/Aftenposten-mener-Viktig-a-lofte-de-flinkeste-604731b.html De beste elevene må få tilpasset opplæring.
AP160916https://www.aftenposten.no/norge/Lastebilsjafor-i-dodsulykke-med-11-aring-hadde-ryggekamera-604682b.html Tause gikk elevene fra Brattås skole og de få hundre meterne opp til stedet hvor Julie ( 11 ) døde på vei til skolen torsdag morgen.
AP160916https://www.aftenposten.no/norge/Lastebilsjafor-i-dodsulykke-med-11-aring-hadde-ryggekamera-604682b.html Her vil ikke rektoren at elevene skal hjelpe andre barn over veien lenger ¶
AP160916https://www.aftenposten.no/norge/Lastebilsjafor-i-dodsulykke-med-11-aring-hadde-ryggekamera-604682b.html Fredagen startet med en felles samlingsstund for alle elevene , før de ble samlet i klassene.
AP160916https://www.aftenposten.no/norge/Lastebilsjafor-i-dodsulykke-med-11-aring-hadde-ryggekamera-604682b.html De 200 elevene ved Brattås skole gikk klassevis opp til ulykkesstedet der en 11 år gammel jente omkom.
VG160910 I mai foreslo innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) at flyktninger kan lage skolelunsj til elevene .
VG160910 - Mange skoler har allerede innført enkle måltider som tilbys elevene i løpet av skoledagen, i skolens egen regi eller i samarbeid med andre.
FV160908 En hjørnesten i prosjektet er appen Swift Playground som skal lære elevene å kode apper til App Store.
FV160908 Cook snakket om de 114 skolene og 50.000 elevene som er med på prosjektet.
AP160908https://www.aftenposten.no/norge/Rundsporring-blant-fastleger-Ti-prosent-av-arbeidstiden-gar-na-til-frisk-ungdom-604059b.html Tilfeldigheter avgjør om elevene trenger attest ¶
AP160908https://www.aftenposten.no/norge/Rundsporring-blant-fastleger-Ti-prosent-av-arbeidstiden-gar-na-til-frisk-ungdom-604059b.html Noen skoler presiserer for elevene at de SKAL gå til lege fra første sykefraværstime.
AP160908https://www.aftenposten.no/norge/Rundsporring-blant-fastleger-Ti-prosent-av-arbeidstiden-gar-na-til-frisk-ungdom-604059b.html Noen skoler presiserer for elevene at de IKKE skal gå til lege for bagateller.
AP160908https://www.aftenposten.no/norge/Rundsporring-blant-fastleger-Ti-prosent-av-arbeidstiden-gar-na-til-frisk-ungdom-604059b.html Her blir Røe Isaksen spurt ut om fraværsgrensen fra elevene Si;D-redaksjonen har fått spørsmål fra 360 elever om den omstridte fraværsgrensen kunnskapsministeren har satt i gang dette semesteret.
AP160907https://www.aftenposten.no/norge/Rektorer-Ny-fravarsgrense-forer-til-mindre-fravar_-men-mer-byrakrati-604007b.html Å få elevene til å snakke om den nye fraværsgrensen ( se faktaboks ) på 10 prosent er ikke vanskelig.
AP160907https://www.aftenposten.no/norge/Rektorer-Ny-fravarsgrense-forer-til-mindre-fravar_-men-mer-byrakrati-604007b.html Her blir Røe Isaksen spurt ut om fraværsgrensen fra elevene
AP160907https://www.aftenposten.no/norge/Rektorer-Ny-fravarsgrense-forer-til-mindre-fravar_-men-mer-byrakrati-604007b.html Han mener det er en seier for elevene
AP160907https://www.aftenposten.no/norge/Rektorer-Ny-fravarsgrense-forer-til-mindre-fravar_-men-mer-byrakrati-604007b.html Det ville vært smart om foresatte kunne sende egenmelding på vegne av elevene .
AP160907https://www.aftenposten.no/norge/Rektorer-Ny-fravarsgrense-forer-til-mindre-fravar_-men-mer-byrakrati-604007b.html De har inntrykk av at elevene er mer til stede enn før.
AP160907https://www.aftenposten.no/norge/Rektorer-Ny-fravarsgrense-forer-til-mindre-fravar_-men-mer-byrakrati-604007b.html - Ja, det krever et visst byråkrati, men elevene er mer til stede på skolen.
AP160907https://www.aftenposten.no/norge/Rektorer-Ny-fravarsgrense-forer-til-mindre-fravar_-men-mer-byrakrati-604007b.html - En seier for elevene
AP160907https://www.aftenposten.no/norge/Rektorer-Ny-fravarsgrense-forer-til-mindre-fravar_-men-mer-byrakrati-604007b.html - Elevene må bruke mye tid på legekontorer på ting som går over av seg selv etter en dag eller to, sier Berg, som gjerne skulle sett at en melding fra foreldrene kunne vært godkjent som gyldig dokumentasjon for fravær på en til to dager.
AP160907https://www.aftenposten.no/digital/Apple-lansering-Super-Mario-klar-for-ny_-vanntett-Iphone-240b.html En hjørnesten i prosjektet er appen Swift Playground som skal lære elevene å kode apper til App Store.
AP160907https://www.aftenposten.no/digital/Apple-lansering-Super-Mario-klar-for-ny_-vanntett-Iphone-240b.html Cook snakket om de 114 skolene og 50.000 elevene som er med på prosjektet.
SA160906 Samtidig mener NAF at elevene blir bedre trafikanter ¶
AP160906https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/NAF-Barn-bor-folges-til-skolen-i-minst-to-ar-226b.html Samtidig mener NAF at elevene blir bedre trafikanter ¶
BT160904 Storaas har jobbet med allergi i over 20 år, og har fått med seg saken om Os barneskole, der elevene fikk forbud mot å ta med seg mat som inneholder fisk eller spor av fisk på grunn av en elev med fiskeallergi.
BT160825 Det er også positivt at de aller fleste føler at de passer inn blant elevene på skolen.
SA160824 Ved Os barneskole utenfor Bergen har elevene fått beskjed om ikke å ha med seg ¶
BT160824 Mandag fortalte Bergens Tidende om Os barneskule som innførte forbud mot fisk eller mat med spor av fisk, fordi en av elevene har alvorlig fiskeallergi.
BT160824 - Jeg ser liten grunn til å lage oppstyr rundt at en skole legger til rette for at en av elevene potensielt skal få slippe å dø i skoletiden, for å sette det litt på spissen.
AP160824 Ved Os barneskole utenfor Bergen har elevene fått beskjed om ikke å ha med seg ¶
SA160823 ¶ Men han tror ikke strategien som er valgt ved Os barneskule er den beste hverken for barnet selv eller de andre elevene .
SA160823 Første skoledag fikk alle elevene ved Os barneskule i Os ved Bergen med seg et skriv hjem der de ble bedt om å ikke ha med seg mat i skoletiden eller på SFO som inneholder fisk eller spor av fisk.
SA160823 FORBUD : På Os barneskule i Os ved Bergen har alle elevene fått beskjed om at de ikke må ha med seg mat i skoletiden eller på SFO som inneholder fisk eller spor av fisk.
SA160823 Det viktigste for oss er at alle elevene våre skal få en trygg skolestart og at de blir tatt imot på lik linje, sier Onstad.
SA160823 - Ikke den beste hverken for barnet selv eller de andre elevene .
FV160823 ¶ Men han tror ikke strategien som er valgt ved Os barneskule er den beste hverken for barnet selv eller de andre elevene .
FV160823 Første skoledag fikk alle elevene ved Os barneskule i Os ved Bergen med seg et skriv hjem der de ble bedt om å ikke ha med seg mat i skoletiden eller på SFO som inneholder fisk eller spor av fisk.
FV160823 FORBUD : På Os barneskule i Os ved Bergen har alle elevene fått beskjed om at de ikke må ha med seg mat i skoletiden eller på SFO som inneholder fisk eller spor av fisk.
FV160823 Det viktigste for oss er at alle elevene våre skal få en trygg skolestart og at de blir tatt imot på lik linje, sier Onstad.
FV160823 - Ikke den beste hverken for barnet selv eller de andre elevene .
BT160823 Mandag fortalte Bergens Tidende om Os barneskule som innførte forbud mot fisk eller mat med spor av fisk, fordi en av elevene har alvorlig fiskeallergi.
BT160823 Årsaken var at en av elevene har fiskeallergi.
BT160823 Mandag fortalte BT at elevene ved Os barneskole fikk forbud mot å ta med seg mat i skoletiden eller på SFO som inneholder fisk eller spor av fisk.
BT160823 Men han tror ikke strategien som er valgt ved Os barneskule er den beste hverken for barnet selv eller de andre elevene .
BT160823 Første skoledag fikk alle elevene ved Os barneskule i Os ved Bergen med seg et skriv hjem der de ble bedt om å ikke ha med seg mat i skoletiden eller på SFO som inneholder fisk eller spor av fisk.
BT160823 FORBUD : På Os barneskule i Os ved Bergen har alle elevene fått beskjed om at de ikke må ha med seg mat i skoletiden eller på SFO som inneholder fisk eller spor av fisk.
BT160823 Det viktigste for oss er at alle elevene våre skal få en trygg skolestart og at de blir tatt imot på lik linje, sier Onstad.
BT160823 - Ikke den beste hverken for barnet selv eller de andre elevene .
AP160823 Men han tror ikke strategien som er valgt ved Os barneskule er den beste hverken for barnet selv eller de andre elevene .
AP160823 Første skoledag fikk alle elevene ved Os barneskule i Os ved Bergen med seg et skriv hjem der de ble bedt om å ikke ha med seg mat i skoletiden eller på SFO som inneholder fisk eller spor av fisk.
AP160823 FORBUD : På Os barneskule i Os ved Bergen har alle elevene fått beskjed om at de ikke må ha med seg mat i skoletiden eller på SFO som inneholder fisk eller spor av fisk.
AP160823 Det viktigste for oss er at alle elevene våre skal få en trygg skolestart og at de blir tatt imot på lik linje, sier Onstad.
AP160823 - Ikke den beste hverken for barnet selv eller de andre elevene .
BT160822 Men han tror ikke strategien som er valgt ved Os barneskule er den beste verken for barnet selv eller de andre elevene .
BT160822 Første skoledag fikk alle elevene ved Os barneskule med seg et skriv hjem der de ble bedt om å ikke ha med seg mat i skoletiden eller på SFO som inneholder fisk eller spor av fisk.
BT160822 FORBUD : På Os barneskule har alle elevene fått beskjed om at de ikke må ha med seg mat i skoletiden eller på SFO som inneholder fisk eller spor av fisk.
BT160822 Det viktigste for oss er at alle elevene våre skal få en trygg skolestart og at de blir tatt imot på lik linje, sier Onstad.
SA160818 Lærerne er bevisste på hva elevene skal lære og forklarer det grundig flere ganger.
BT160818https://www.bt.no/familieogoppvekst/Hva-skal-vi-si-til-barn-for-at-de-ikke-gir-opp-nar-de-moter-motgang-134b.html Lærerne er bevisste på hva elevene skal lære og forklarer det grundig flere ganger.
BT160818 Lærerne er bevisste på hva elevene skal lære og forklarer det grundig flere ganger.
AP160818 Lærerne er bevisste på hva elevene skal lære og forklarer det grundig flere ganger.
SA160816 Djupedal-utvalgets viktigste forslag var, etter vår mening, å foreslå at elevene får et nytt uavhengig klageorgan.
SA160816 Djupedal-utvalgets viktigste forslag var at elevene får et nytt uavhengig klageorgan.
SA160816 Dette forslaget er ikke tatt til følge, og fylkesmannen, med sine altfor tette bånd til skolen, vil fortsatt være klageorgan i saker der elevene ikke blir tatt tilstrekkelig på alvor av skolen.
SA160816 Det kan ta lang tid før elevene er sikret en reell etterprøving av om skolen har oppfylt sine forpliktelser.
SA160622 Heimdal trafikkskoleAShar lenge hatt et fokus på tilrettelegging med tanke på dysleksi og lesesvake elever, og er glade for at elevene nå kan benytte seg av en digital kjørebok.
SA160622 Greit å vite : ¶ - Elevene faller av ¶
SA160622 - Det er opp til elevene hvordan det går på teoriprøven, men vi er villige til å tilrettelegge og hjelpe dem som sliter så godt vi kan, sier daglig leder Inger Teigen ved Heimdal trafikkskole AS.
SA160622 - Det blir for mye tekst og elevene faller av før de egentlig har begynt.
FV160622 Heimdal trafikkskoleAShar lenge hatt et fokus på tilrettelegging med tanke på dysleksi og lesesvake elever, og er glade for at elevene nå kan benytte seg av en digital kjørebok.
FV160622 Greit å vite : ¶ - Elevene faller av ¶
FV160622 - Det er opp til elevene hvordan det går på teoriprøven, men vi er villige til å tilrettelegge og hjelpe dem som sliter så godt vi kan, sier daglig leder Inger Teigen ved Heimdal trafikkskole AS.
FV160622 - Det blir for mye tekst og elevene faller av før de egentlig har begynt.
AP160622https://www.aftenposten.no/bil/Na-blir-det-lettere-a-ta-lappen-8399b.html Heimdal trafikkskoleAShar lenge hatt et fokus på tilrettelegging med tanke på dysleksi og lesesvake elever, og er glade for at elevene nå kan benytte seg av en digital kjørebok.
AP160622https://www.aftenposten.no/bil/Na-blir-det-lettere-a-ta-lappen-8399b.html Greit å vite : ¶ - Elevene faller av ¶
AP160622https://www.aftenposten.no/bil/Na-blir-det-lettere-a-ta-lappen-8399b.html - Det er opp til elevene hvordan det går på teoriprøven, men vi er villige til å tilrettelegge og hjelpe dem som sliter så godt vi kan, sier daglig leder Inger Teigen ved Heimdal trafikkskole AS.
AP160622https://www.aftenposten.no/bil/Na-blir-det-lettere-a-ta-lappen-8399b.html - Det blir for mye tekst og elevene faller av før de egentlig har begynt.
AP160617 | Alle elevene hans fikk seksere på matteeksamen ¶
AP160617 Lærer Gro Ludvigsen har laget denne planen for hvordan elevene skal lære.
AP160617 Elevene går i niendeklasse på Engebråten skole på Grefsen i Oslo.
AP160610https://www.aftenposten.no/norge/Kulturministeren-Bekymret-for-situasjonen-i-Islamsk-Rad-Norge-345005b.html Vi arbeidet med å gjøre loven kjent for alle elevene på Hersleb ungdomsskole, som del av det holdningsskapende arbeidet som utekontakten bedrev, sier Secka.
SA160608 I skolen skal elevene helst tiltales på en kjønnsnøytral måte.
AP160606https://www.aftenposten.no/meninger/sid/Skolen-burde-tilpasses-elevene_-ikke-omvendt-199406b.html | Skolen burde tilpasses elevene , ikke omvendt ¶
AP160606https://www.aftenposten.no/meninger/sid/Skolen-burde-tilpasses-elevene_-ikke-omvendt-199406b.html Det kan nesten virke som om skolen er mer opptatt av at eleven skal tilpasse seg til skolen enn at opplæringen skal tilpasses til elevene .
AP160606https://www.aftenposten.no/meninger/sid/Skolen-burde-tilpasses-elevene_-ikke-omvendt-199406b.html Elevene med best karakter blir ikke utfordret, og kjeder seg.
AP160603https://www.aftenposten.no/osloby/Mange-skilte-foreldre-bekymrer-seg-for-barna-i-sommerferien-198077b.html Les om det her : Elevene lærer psykologisk førstehjelp * | - Dette er kanskje Oslos største rip-off ¶
SA160602 Elevene får fri og stiller opp som funksjonærer og faddere for elevene i barneskolen.
SA160602 Det politiske spleiselaget gir en vinn-vinn situasjon til elevene og idrettslagene.
SA160602 Elevene får fri og stiller opp som funksjonærer og faddere for elevene i barneskolen.
AP160602https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Eggen-fronter-oppror-mot-hysj-hysj-kultur-i-Norge-210248b.html Elevene får fri og stiller opp som funksjonærer og faddere for elevene i barneskolen.
AP160602https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Eggen-fronter-oppror-mot-hysj-hysj-kultur-i-Norge-210248b.html Det politiske spleiselaget gir en vinn-vinn situasjon til elevene og idrettslagene.
AP160602https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Eggen-fronter-oppror-mot-hysj-hysj-kultur-i-Norge-210248b.html Elevene får fri og stiller opp som funksjonærer og faddere for elevene i barneskolen.
AP160602 Her er unnskyldningene til elevene Elevene på Fagerborg videregående skole har mange forklaringer på hvorfor de kommer for sent til timen.
AP160602 Her er unnskyldningene til elevene Elevene på Fagerborg videregående skole har mange forklaringer på hvorfor de kommer for sent til timen.
AP160602 Elevene får fri og stiller opp som funksjonærer og faddere for elevene i barneskolen.
AP160602 Det politiske spleiselaget gir en vinn-vinn situasjon til elevene og idrettslagene.
AP160602 Elevene får fri og stiller opp som funksjonærer og faddere for elevene i barneskolen.
NL160531 Derfor har Arbeiderpartiet igangsatt et arbeid hvor undervisning på videregående nivå vurderes i lys av tilbud til elevene , den økonomiske virkeligheten og mulighetene for å skape en skolestruktur som ligger fast over tid.
NL160531 Elevene som har startet på tilbudet får fullføre sin utdanning ved skolen.
AP160526 meldelsen elevene har fått til vurdering er for vanskelig fordi den har en tung setningsbygning, og den inneholder vanskelige ord ( « lobbyister med skjulte og åpne agendaer » ) og mange faste uttrykk ( skyfle under teppet, koste flesk, snu kappen etter vinden ) som ikke nødvendigvis er kjent for elevene .
AP160526 I tillegg har den referanser fra « En folkefiende » som elevene ikke forstår om de ikke har lest verket.
AP160526 Hun mener for det første at teateranmeldelsen elevene har fått til vurdering er for vanskelig fordi den har en tung setningsbygning, og den inneholder vanskelige ord ( « lobbyister med skjulte og åpne agendaer » ) og mange faste uttrykk ( skyfle under teppet, koste flesk, snu kappen etter vinden ) som ikke nødvendigvis er kjent for elevene.
AP160526 - Når elevene ikke skjønner teksten selv, hvordan skal de da kunne forklare hvorfor den er vanskelig å forstå til sine medelever, spør Skovholt.
AP160526 - Hvis elevene ikke kjenner spesielt til dette stykket av Ibsen, vil jeg tro det som står der, blir veldig vanskelig å forstå.
AP160526 - Her er det ikke tydelig for elevene hva de skal gjøre.
AP160526 - Hele del A i eksamensoppgaven er vanskelig for elevene .
BT160525 På Tveiterås kan elevene både være ute uten at en voksen holder i dem og de voksne når dem igjen før de kommer i en farlig situasjon.
BT160525 Hvorfor tror Bergen at det er en bedre løsning å flytte elevene til en eksisterende skolebygning og ombygge den uten både budsjett og plan ?
BT160525 Hvis elevene må flytte har kommunen fortsatt et ansvar for å ta vare på bygningene.
BT160525 Hvis elevene flyttes til en annen skole må den den skolen bygges om.
BT160525 Foreldrearbeidsutvalget på skolen sier det kan finnes løsninger som gjør at elevene får et godt tilbud mens skolen bygges om.
BT160525 Flyttingen av Tveiterås skole er så lite utredet at vi foreldre lurer på om byrådsavdelingen som for to år siden foreslo skolen nedlagt, i det hele tatt har en plan for de elevene som trenger mest tilpasning, mest kloke hoder og varme hjerter.
AP160516 Det er bare en liten andel av elevene som er involvert i den harde, seksualiserte konkurransen om popularitet Aftenposten beskrev lørdag.
SA160512 Noe elevene ser fram til.i ¶
SA160512 Denne markeringen kan gjerne elevene og ledelsen ved skolen planlegge og gjennomføre sammen, mener rektor.
BT160512 Noe elevene ser fram til.
BT160512 Denne markeringen kan gjerne elevene og ledelsen ved skolen planlegge og gjennomføre sammen, mener rektor.
AP160512https://www.aftenposten.no/osloby/700-takker-ja-til-Westerdals-forlik-68347b.html Eks-elever varsler søksmål mot Westerdals ¶ Elevene har gjennom advokatene fremmet krav om tilbakebetaling av over 100.000 kroner.
AP160512https://www.aftenposten.no/osloby/700-takker-ja-til-Westerdals-forlik-68347b.html Det innebærer at de fleste elevene som betalte for en treårig utdannelse, får tilbake mellom 40.000 og 60.000 kroner.
AP160512https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Flertall-av-rektorer-vil-endre-eller-fjerne-russetiden-8621b.html Noe elevene ser fram til.
AP160512https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Flertall-av-rektorer-vil-endre-eller-fjerne-russetiden-8621b.html Denne markeringen kan gjerne elevene og ledelsen ved skolen planlegge og gjennomføre sammen, mener rektor.
AP160512 Noe elevene ser fram til.
AP160512 Denne markeringen kan gjerne elevene og ledelsen ved skolen planlegge og gjennomføre sammen, mener rektor.
SA160509 I kompetansemålet « Mangfold i naturen » etter fjerde klassetrinn heter det at elevene « skal kunne samtale om og sammenligne livssyklusen til noen plante - og dyrearter ».
SA160509 Hele pensum i et web-basert bibliotek, hvor elevene kan finne film-snutter om alt mulig.
AP160506 - Vi ser at russetiden begynner stadig tidligere for mange og at det er blitt mer vanlig at 17-åringer, eller de elevene som går i 2. klasse på videregående er med russen ut og ruller og fester, sier Grepp.
BT160502 Tradisjonen med å teste elevene , de svakeste så vel som de flinkeste, med slaveregningsoppgaver ligger langt tilbake i tid.
BT160502 Matematikklærerne kikker selvfølgelig på eksamen, hvordan den er bygget opp og hva den krever av elevene .
BT160502 I dagens todelte eksamen inneholder den første delen oppgaver elevene skal løse uten hjelpemidler.
BT160502 Det blir meningsløst og ødeleggende for elevene - og lærerne - å måtte terpe på dette gjennom hele ungdomsskolen.
BT160502 Dessuten fikk de rask tilbakemelding på hva de hadde gjort riktig og galt, og lærer kunne lettere sette inn gode tiltak for elevene .
BT160502 De siste årene har denne bestått av oppgaver som nesten utelukkende tester elevene på gjenkalling og reproduksjon, altså det laveste kognitive nivået.
BT160502 Begrunnelsen fra det som den gang het Eksamenssekretariatet var at de svakeste elevene også måtte få oppgaver de kunne få til.
BT160502 Elevene kunne da fått et bevis som viste at de behersker dette.
AP160428 Aftenposten kjenner ikke prisen for en låt fra TIX, men inntrykket til elevene er at det koster en del.
SA160418 - De elevene som begynte i ungdomsskolen da Røe Isaksen ble utnevnt, er nå ferdig i ungdomskolen før tiltakene blir satt ut i live.
AP160418 Elevene kan klage direkte til Fylkesmannen istedenfor skolen.
AP160414 Han forteller elevene om amerikanske klassikere, gir velmenende tilbakemeldinger på stotrende novelleforsøk, og har innsett at hans egen forfatterkarriere neppe blir noe av.
BT160412 Ved å lære om dette på skolen vil kanskje elevene kjenne seg igjen i det som blir fortalt, og oppsøke råd for å endre sitt attribusjonsmønster.
SA160329 | Vi må ha klare krav og forventninger til elevene
SA160329 Ved sykdom, eller i situasjoner der mobbing eller psykiske lidelser er problemet, er det viktig at man kobler inn helsesøster og fastlege, for å hjelpe elevene .
SA160329 Når samfunnet bruker godt over 100.000 kroner i snitt for en skoleplass, bør vi også kunne forvente at elevene møter opp.
SA160329 Men skal elevene lære mer, forutsetter det at de følger undervisningen.
SA160329 En klar og tydelig fraværsgrense vil være et sterkt signal til elevene om å møte opp til undervisningen.
SA160329 Det er viktig å stille klare og tydelige krav til elevene .
SA160321 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksens ( H ) forslag om å svekke spesialpedagogikken i lærerutdanningen vil hemme læring og ramme de mest utsatte elevene .
SA160321 Er det gjennomtenkt å svekke muligheten for inklusjon ved å gi lærerne mindre kompetanse til å møte og tilrettelegge for de elevene vi ønsker å inkludere ?
SA160321 Elever henvises fordi skolene ikke har tilstrekkelig kompetanse til gi elevene tilpasset opplæring.
SA160315 Nytt prosjekt : Slik lærer elevene mer og mobber mindre ( krever abonnement )i ¶
BT160315 Nytt prosjekt : Slik lærer elevene mer og mobber mindre ( krever abonnement ) ¶
AP160315 Nytt prosjekt : Slik lærer elevene mer og mobber mindre ( krever abonnement ) ¶
AP160313 Strengere fraværsregler forbereder elevene på arbeidslivet ¶
AP160312 I fjor var det Elvebakken, Oslo Katedralskole og Ullern vgs med høyest gjennomsnittskarakter blant elevene .
AP160312 Disse skolene har elevene søkt på : ¶
AP160311 Det motiverer elevene til å dra på skolen.
BT160308 Situasjonen i dag er at elevene får sporadisk seksualundervisning noen få ganger i løpet av grunnskolen.
BT160308 Seksualundervisningen elevene mottar i norsk skole i dag starter for sent, er for teknisk, og er for tilfeldig til at den kan sies å fungere godt for norske ungdommer.
BT160308 For å sikre at seksualundervisningen blir god nok så er det noen momenter som bør ligge til grunn : ¶ Elevene bør få årlig, alderstilpasset og tilrettelagt seksualundervisning fra barnehagen til de går ut av videregående.
BT160308 klasse og er ferdig før elevene er ferdige med tiende-klasse.
BT160308 Elevene bør få årlig, alderstilpasset og tilrettelagt seksualundervisning fra barnehagen til de går ut av videregående.
NL160307 Vi trenger ro rundt vår arbeidsplass slik at vi får konsentrert oss om elevene .
AP160302https://www.aftenposten.no/osloby/Oslos-trangeste-skolegard-skal-utvides-59481b.html Onsdag vedtok et enstemmig bystyre å si ja til forslaget fra elevene , foresatte og ansatte på skolen.
AP160302https://www.aftenposten.no/osloby/Oslos-trangeste-skolegard-skal-utvides-59481b.html Onsdag kveld ble elevene , lærerne og foreldrene hørt.
AP160302https://www.aftenposten.no/osloby/Oslos-trangeste-skolegard-skal-utvides-59481b.html - Jeg vil gratulere elevene på Lakkegata skole med en bedre og større skolegård, sa Fatima Ali Madar ( Ap ) fra talerstolen.
AP160302https://www.aftenposten.no/osloby/Oslos-trangeste-skolegard-skal-utvides-59481b.html Elevene ved Lakkegata skole på Grünerløkka må bytte på å få drive med ballaktivitet i friminuttene.
BT160229 Eleah forteller at elevene på barneskolen kalte henne « homo », sa hun var jentete.
SA160226 Blant elevene som har over 4 i snitt, fullfører og består 94 prosent første året på studieforberedende og 97 prosent på yrkesfag.i ¶
AP160223 Skolen har valgt å beholde « klassens time », slik at elevene kan jobbe med sitt læringsmiljø ¶
AP160223 Kanskje har man glemt miljøet som skal være rundt elevene .
AP160223 I midttimen har elevene også andre arenaer, som idrettshallen, biblioteket, bandrommet eller kinorommet.
AP160223 I 2007 oppga 16,7 prosent av elevene at de ble mobbet, i 2010 var tallet på hele 21,1 prosent.
AP160223 Etter å ha spist, kan elevene se på film, danse, spille i band, gå på fritidsklubben, spille sjakk eller ta en tur i idrettshallen.
AP160223 Derfor er det elevene som driver kantinen og foreslår hvilke filmer som skal vises i kinosalen.
AP160223 Elevene får være med å evaluere lærernes undervisning to ganger i året.
AP160216 Det er viktig at man da sørger for at disse elevene ikke faller helt ut.
BT160214 Selv om elevene skal gå tre år på videregående før de begynner med studier, starter altså høyskolene å informere om utdanningsvalg.
BT160214 Jeg hørte om en lærer fra en norsk skole i England som hadde vist pornografi til elevene sine som en del av seksualundervisningen.
AP160212 | Barn blåser i aldersgrenser på sosiale medier ¶ ¶ Elevene på Hovseter skole må levere fra seg mobiltelefonene i timen, men kan bruke dem i friminuttene.
AP160212 FOTO : Borgen, Ørn ¶ Elevene på Hovseter skole må levere fra seg mobiltelefonene i timen, men kan bruke dem i friminuttene.
DA160211 Han vil verne om tilpasset undervisning og større muligheter til å følge opp elevene én og én.
DA160211 Dette vil ramme elevene .
AP160130 - Mer enn 40 prosent av elevene i Osloskolen har minoritetsbakgrunn.
AP160119 Rundt 40 prosent av elevene ved Huseby skole har innvandrerbakgrunn, men ønsket om kjønnsdelt svømming har ingenting å gjøre med at skolen er flerkulturell.
AP160118 Metoden handler om å lære de populære elevene å forvalte populariteten sin til fordel for fellesskapet, ved å stå opp for de svake.
SA160115 » Rektor har ikke hørt noe om verken mobbingen i klasse 9b eller hva læreren har gjort, så han kan ikke si noe annet enn at han skal undersøke saken og legge til et litt usikkert « Joda, det er vi voksne som har ansvar for at elevene har et godt læringsmiljø. » ¶
SA160115 « Han har pålagt min datter og noen flere elever å sørge for at mobbingen av en jentene i klasse 9b stopper »,sier faren fortvilet før han fortsetter : « Det kan da ikke være riktig at det er elevene som skal stanse mobbere er det ?
SA160115 Tenk å legge ansvaret for klassemiljøet over på elevene .
SA160115 Hvem av elevene som mobber Else i klasse 9b i Eilertsens fortelling bør bytte skole ?
SA160115 Handlingennedenfor utspiller seg etter at Bjørndal har hatt en alvorsprat med fire av de mest populære og innflytelsesrike elevene i klassen, som ikke selv har deltatt i mobbingen : ¶
SA160115 Eller hva skal lærer Bjørndal gjøre når de som stenger andre ute og skaper usikkerhet og frykt, er de elevene som er mest populære i klassen ?
FV160115https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Larer-Bjorndals-metode---en-alternativ-versjon-9204b.html » Rektor har ikke hørt noe om verken mobbingen i klasse 9b eller hva læreren har gjort, så han kan ikke si noe annet enn at han skal undersøke saken og legge til et litt usikkert « Joda, det er vi voksne som har ansvar for at elevene har et godt læringsmiljø. » ¶
FV160115https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Larer-Bjorndals-metode---en-alternativ-versjon-9204b.html « Han har pålagt min datter og noen flere elever å sørge for at mobbingen av en jentene i klasse 9b stopper »,sier faren fortvilet før han fortsetter : « Det kan da ikke være riktig at det er elevene som skal stanse mobbere er det ?
FV160115https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Larer-Bjorndals-metode---en-alternativ-versjon-9204b.html Tenk å legge ansvaret for klassemiljøet over på elevene .
FV160115https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Larer-Bjorndals-metode---en-alternativ-versjon-9204b.html Hvem av elevene som mobber Else i klasse 9b i Eilertsens fortelling bør bytte skole ?
FV160115https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Larer-Bjorndals-metode---en-alternativ-versjon-9204b.html Handlingennedenfor utspiller seg etter at Bjørndal har hatt en alvorsprat med fire av de mest populære og innflytelsesrike elevene i klassen, som ikke selv har deltatt i mobbingen : ¶
FV160115https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Larer-Bjorndals-metode---en-alternativ-versjon-9204b.html Eller hva skal lærer Bjørndal gjøre når de som stenger andre ute og skaper usikkerhet og frykt, er de elevene som er mest populære i klassen ?
FV160115 » Rektor har ikke hørt noe om verken mobbingen i klasse 9b eller hva læreren har gjort, så han kan ikke si noe annet enn at han skal undersøke saken og legge til et litt usikkert « Joda, det er vi voksne som har ansvar for at elevene har et godt læringsmiljø. » ¶
FV160115 « Han har pålagt min datter og noen flere elever å sørge for at mobbingen av en jentene i klasse 9b stopper »,sier faren fortvilet før han fortsetter : « Det kan da ikke være riktig at det er elevene som skal stanse mobbere er det ?
FV160115 Tenk å legge ansvaret for klassemiljøet over på elevene .
FV160115 Hvem av elevene som mobber Else i klasse 9b i Eilertsens fortelling bør bytte skole ?
FV160115 Handlingennedenfor utspiller seg etter at Bjørndal har hatt en alvorsprat med fire av de mest populære og innflytelsesrike elevene i klassen, som ikke selv har deltatt i mobbingen : ¶
FV160115 Eller hva skal lærer Bjørndal gjøre når de som stenger andre ute og skaper usikkerhet og frykt, er de elevene som er mest populære i klassen ?
AP160115 » Rektor har ikke hørt noe om verken mobbingen i klasse 9b eller hva læreren har gjort, så han kan ikke si noe annet enn at han skal undersøke saken og legge til et litt usikkert « Joda, det er vi voksne som har ansvar for at elevene har et godt læringsmiljø. » ¶
AP160115 « Han har pålagt min datter og noen flere elever å sørge for at mobbingen av en jentene i klasse 9b stopper »,sier faren fortvilet før han fortsetter : « Det kan da ikke være riktig at det er elevene som skal stanse mobbere er det ?
AP160115 Tenk å legge ansvaret for klassemiljøet over på elevene .
AP160115 Hvem av elevene som mobber Else i klasse 9b i Eilertsens fortelling bør bytte skole ?
AP160115 Handlingennedenfor utspiller seg etter at Bjørndal har hatt en alvorsprat med fire av de mest populære og innflytelsesrike elevene i klassen, som ikke selv har deltatt i mobbingen : ¶
AP160115 Eller hva skal lærer Bjørndal gjøre når de som stenger andre ute og skaper usikkerhet og frykt, er de elevene som er mest populære i klassen ?
SA160113 Et av tiltakene er at elevene ikke får lov til å ta limousin hjem, men må hentes av foreldrene når ballet er slutt, sier rektor Knut Erik Brændvang ved Marienlyst skole.
SA160113 Det skal bli et verdig og fint punktum etter ti års grunnskole, før elevene spres på ulike videregående skoler.
SA160113 Ballet holdes i skolens gymsal og det er gratis for elevene å delta.
SA160113 - Elevene kler seg opp for å bli lagt merke til av medelevene, og det er en nokså nådeløs verden.
FV160113https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Drommen-om-a-bli-ballets-dronning-kan-fort-koste-over-7000-kroner-9218b.html Et av tiltakene er at elevene ikke får lov til å ta limousin hjem, men må hentes av foreldrene når ballet er slutt, sier rektor Knut Erik Brændvang ved Marienlyst skole.
FV160113https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Drommen-om-a-bli-ballets-dronning-kan-fort-koste-over-7000-kroner-9218b.html Det skal bli et verdig og fint punktum etter ti års grunnskole, før elevene spres på ulike videregående skoler.
FV160113https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Drommen-om-a-bli-ballets-dronning-kan-fort-koste-over-7000-kroner-9218b.html Ballet holdes i skolens gymsal og det er gratis for elevene å delta.
FV160113https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Drommen-om-a-bli-ballets-dronning-kan-fort-koste-over-7000-kroner-9218b.html - Elevene kler seg opp for å bli lagt merke til av medelevene, og det er en nokså nådeløs verden.
FV160113 Et av tiltakene er at elevene ikke får lov til å ta limousin hjem, men må hentes av foreldrene når ballet er slutt, sier rektor Knut Erik Brændvang ved Marienlyst skole.
FV160113 Det skal bli et verdig og fint punktum etter ti års grunnskole, før elevene spres på ulike videregående skoler.
FV160113 Ballet holdes i skolens gymsal og det er gratis for elevene å delta.
FV160113 - Elevene kler seg opp for å bli lagt merke til av medelevene, og det er en nokså nådeløs verden.
AP160113 Et av tiltakene er at elevene ikke får lov til å ta limousin hjem, men må hentes av foreldrene når ballet er slutt, sier rektor Knut Erik Brændvang ved Marienlyst skole.
AP160113 Det skal bli et verdig og fint punktum etter ti års grunnskole, før elevene spres på ulike videregående skoler.
AP160113 Ballet holdes i skolens gymsal og det er gratis for elevene å delta.
AP160113 - Elevene kler seg opp for å bli lagt merke til av medelevene, og det er en nokså nådeløs verden.
AP160104 Eriksen synes skolens ledelse legger opp til god håndtering av situasjonen ved å møte elevene med forberedte lærere - som blir styrket med annen nødvendig kompetanse når skolen starter i morgen.
AP160103 - For bare to uker siden var alle elevene i Lommedalen og fra Bærums Verk i denne kirken i forbindelse med julen.
AP160103> - For bare to uker siden var alle elevene i Lommedalen og fra Bærums Verk i denne kirken i forbindelse med julen.
AP160103> target="avis" href= - For bare to uker siden var alle elevene i Lommedalen og fra Bærums Verk i denne kirken i forbindelse med julen.
AP160103> target="avis" href= target="avis" href= - For bare to uker siden var alle elevene i Lommedalen og fra Bærums Verk i denne kirken i forbindelse med julen.
AP160103> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= - For bare to uker siden var alle elevene i Lommedalen og fra Bærums Verk i denne kirken i forbindelse med julen.
AP160103> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= - For bare to uker siden var alle elevene i Lommedalen og fra Bærums Verk i denne kirken i forbindelse med julen.
AP160103> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= - For bare to uker siden var alle elevene i Lommedalen og fra Bærums Verk i denne kirken i forbindelse med julen.
AP160103> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= - For bare to uker siden var alle elevene i Lommedalen og fra Bærums Verk i denne kirken i forbindelse med julen.
AP160103> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= - For bare to uker siden var alle elevene i Lommedalen og fra Bærums Verk i denne kirken i forbindelse med julen.