DA171022 Samtidig understreker Jensen at det er viktig å få et tydelig Frp-stempel på fire områder i en eventuell ny regjeringsplattform : Streng asylpolitikk, større statlig ansvar i eldreomsorgen , opprettholde tempoet i bygging av vei og infrastruktur, samt skatter og avgifter.
AP171021https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/jVaEn/Siv-Jensen-Frp-ikke-redd-for-a-fa-Venstre-med-i-regjering Hun nevner fire saker det er viktig å få Frp-stempelet på i en ny regjeringsplattform : Streng innvandringspolitikk, at staten må ta en større del av ansvaret for å videreutvikle eldreomsorgen , opprettholde tempoet i bygging av vei og infrastruktur, samt skatter og avgifter.
AA171019 Trondheim kommune hadde i 2016 fått bevilget fra det politiske flertallet, med Trondheim Ap i spissen, 62,5 millioner på helsebudsjettet til eldreomsorgen , som ikke ble brukt.
AA171019 Jeg tenker at bystyrets representanter i Trondheim Ap ikke vil lytte til de ansattes representanter når rådmannen gjentar mindreforbruket og viser politisk forakt for de ansatte i eldreomsorgen . 55 millioner er forferdelig mye penger, og de « forsvinner » ikke til andre formål uten politisk viten.
AA171019 Rådmannens forslag om kutt i rusomsorg, lavere opptrappingstempo på bemanning i eldreomsorgen og lavere lærertetthet i ungdomsskolen, er saker mange av partiene har problemer med.
DA171012 Støre sier det er en for svak satsing på tidlig innsats og flere lærere i skolen og manglende løft for bedre kvalitet i eldreomsorgen .
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/n3Ebo/Giske--Tror-ikke-pa-budsjettkrise-i-host Bedre kvalitet eldreomsorgen
AA171012 Det er ingen løft for bedre kvalitet i eldreomsorgen , og regjeringen står fortsatt på at de ikke vil gi tilskudd til å rehabilitere sykehjem.
DB171011 Denne måten å tenke på er på vei inn i den norske eldreomsorgen , sier han.
AA171010 Støre påpekte behovet for å få flere i jobb, styrke arbeidet mot sosial dumping i arbeidslivet, bedre kvaliteten i eldreomsorgen og kutt i klimagassutslippene som viktige saker framover.
AA171006 Det vil komme mange betydningsfulle saker framover, som blant annet løft i eldreomsorgen og ny bioteknologilov, sier Bollestad.
NL171004 Forskere ved for eksempel Telemarksforskning og Institutt for samfunnsforskning har advart mot forestillingen om at frivillighet bidrar til å gjøre eldreomsorgen billigere.
DB170929 Vi innførte eiendomsskatt i Oslo kommune, disse pengene gir oss handlingsrom til å bygge 3000 nye barnehageplasser og til å utføre et løft i den hjemmebaserte eldreomsorgen .
DA170928 Kommunen vil bruke 22 millioner kroner til å gjøre Oslo til en mer aldersvennlig by, og det vil komme 5000 nye stillinger innen eldreomsorgen , samt at bemanningen på kommunale sykehjem styrkes med fem prosent.
AP170928https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/p7QWw/Gammel_-gra--og-fortsatt-homo--Janne-Bromseth-og-Monica-Bothner | Gammel, grå - og fortsatt homo Janne Bromseth og Monica Bothner ¶ Eldreomsorgen klarer ikke alltid å møte alle mennesker på en inkluderende måte i samsvar med deres behov.
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/i/kl5W9/Ny-behandling-pa-sykehjem-forer-til-kraftig-reduksjon-i-innleggelser-pa-sykehus - Er du fornøyd med kompetansen i eldreomsorgen ?
DB170926 Å skape pasientenes helsetjeneste med kortere helsekøer og mer forutsigbar behandling, samt å gjennomføre en kvalitetsreform i eldreomsorgen , leve hele livet. 4.
DA170926 Snart vil det ikke være nok arbeidskraft til å håndtere eldreomsorgen på samme måte som i dag, fordi det samtidig med eldrebølgen blir færre ungdommer, og dermed større kamp om arbeidskraften, påpeker han.
DA170925 Vetvik mener avstanden mellom hva politikerne kommuniserer om tilstanden i eldreomsorgen og de faktiske forhold er urovekkende stor.
DN170919 Folk ser vi gjorde det vi sa når vi innførte eiendomsskatt - det er blitt flere barnehageplasser, flere lærere og forbedring i eldreomsorgen .
DA170915 Men budskapet bør nå politikere som har vunnet valg på blant annet løfter om reformer innen eldreomsorgen , sier Lexberg som har lite tro på Høyres nye reform.
NL170914 ¶ Den sårbare eldreomsorgen egner seg dårlig for markedsutsetting, skriver Tove Karoline Knutsen.
NL170914 Stadig mer konkurranseutsetting av eldreomsorgen gir ikke mer mangfold, men utvikler snarere en tendens til monopol.
NL170914 Mellom 50 og 60 prosent av de spurte mener at det offentlige må ha ansvar for å drifte eldreomsorgen , gjerne i samarbeid med ideelle aktører.
NL170914 Forskning på feltet, blant annet ved de svenske professorene Laura Hartman og Marta Szebehely, viser at når store kommersielle aktører kommer inn i eldreomsorgen , går kvaliteten ned over tid.
NL170914 Den sårbare eldreomsorgen egner seg dårlig for markedsutsetting.
DB170912 I tillegg ble det krevende å gå til valg på en moderat skatteøkning for de som tjener mest, spesielt fordi vi verken fikk fram at vi ville bruke pengene til å ansette flere lærere og flere i eldreomsorgen , eller klarte å konfrontere Høyre med hvor de vil kutte.
DB170911 Vi ønsker også en bemanningsnorm på sykehjem, og vil stoppe kommersialiseringen av eldreomsorgen for å hindre at eldreomsorg blir business, sier Lysbakken.
DB170911 Innen eldreomsorgen er partiet opptatt av å sikre mer aktivitet for de eldre.
DB170911 Helse og eldre : Frps store kampsak i eldreomsorgen er at norsk eldreomsorg skal bli statlig finansiert, og på den måten ikke variere ut fra økonomien i hver enkelt kommune.
DB170911 Helse og eldre : - Høyre vil utvikle pasientens helsetjeneste og løfte eldreomsorgen .
DB170911 - Jeg er veldig for varme hender i eldreomsorgen , men det er mye man har lyst til å fikse selv også, sier Skei Grande.
DB170911 På tross av at hun ikke har stemt, synes hun at eldreomsorgen i landet er et viktig tema.
DB170911 Eldreomsorgen er ofte et hett tema i politikken, noe flere nordmenn legger vekt på når de skal avgi sin stemme.
AP170910https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WrXy2/Over-en-femtedel-stemte-ikke-ved-forrige-stortingsvalg--Jeg-lar-det-vare-Enkelt-og-greit Som pårørende til en eldre person med demens, er hun også sterkt kritisk til eldreomsorgen og andre deler av velferdstilbudet.
VG170909 Flere ansatte i eldreomsorgen - slik at de som jobber der, har god tid til våre eldste.
DB170909 Under kommunevalgkampen for to år siden lovte byrådsleder Raymond Johansen ( Ap ) at 1,25 milliarder kroner av eiendomsskatten skulle øremerkes nettopp til eldreomsorgen .
DB170909 - Hvis det står så ille til i eldreomsorgen som Inga Marte sier, burde hun vel sørge for å skaffe mange nye stillinger til veie raskt.
AA170909 Faste stillinger, hele stillinger for dem som ønsker det, og mulighet til etter- og videreutdanning er viktig for å sikre rekruttering og beholde gode folk i eldreomsorgen .
AA170909 Derfor lover vi helt konkret å øke overføringene til kommunene med flere milliarder, slik at det kan bli flere tusen nye ansatte i eldreomsorgen .
NL170908 Pengene kan Tromsø kommune bruke på 37 lærere, 148 barnehageplasser eller 43 helsefagarbeidere i eldreomsorgen . 7. 3000 flere lærere ¶
DB170907 Vi vil bygge mer vei, fjerne eiendomsskatten, bygge ut eldreomsorgen , bekjempe terror og sørge for en streng innvandringspolitikk.
DA170907 - Det er liv, helse og verdighet, spesielt i eldreomsorgen , hvor det mangler en del verdighet for tida.
DB170906 Noen av dem får faktisk penger til overs som gjør at de ytterligere kan styrke eldreomsorgen , sier Hoksrud, som påpeker at Frp er blitt motarbeidet både av Ap og av Høyre om statlig finansiert eldreomsorg.
DB170906 Frps våte drøm om en nasjonal omlegging av eldreomsorgen ble redusert til et prøveprosjekt som kommunene siden rømte fra i flokk.
DB170906 I eldreomsorgen er det for få ansatte med for lite tid til omsorg for våre eldre.
DA170906 Skal vi få dette til, må vi løse de viktigste oppgavene sammen, og prioritere skolen, helsevesenet og eldreomsorgen foran å kutte skattene til de som har mest.
DA170906 I eldreomsorgen er det for få ansatte med for lite tid til omsorg for våre eldre.
DA170906 - Vi har lagt fram konkrete planer for hvordan vi vil styrke skolen, sykehusene og eldreomsorgen .
DA170906 - Flere ansatte i eldreomsorgen , og flere smarte teknologiske løsninger.
DB170905 Mitt inntrykk er at fagfeltet psykisk helse aldri har fått en ordentlig plass i eldreomsorgen .
AP170905https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/52orO/Omsorgsforsker-roper-varsku-Kommunene-har-undervurdert-behovet-for-sykehjemsplasser Mens Ap i tidligere valgkamper har tallfestet løfter om både nye sykehjemsplasser og nye hender i eldreomsorgen , kommer Ap nå kun med ett tallfestet eldreløfte.
AP170905https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/52orO/Omsorgsforsker-roper-varsku-Kommunene-har-undervurdert-behovet-for-sykehjemsplasser Einar Vetvik tror den største bøygen for kommunene i tiden fremover, vil bli å få nok penger til eldreomsorgen .
AP170905https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/52orO/Omsorgsforsker-roper-varsku-Kommunene-har-undervurdert-behovet-for-sykehjemsplasser De gir uttrykk for at de statlige intensjonene i eldreomsorgen mer må sees på som « gode mål og retorikk » enn som en beskrivelse av hvordan den praktiske situasjonen blir.
AP170905https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/52orO/Omsorgsforsker-roper-varsku-Kommunene-har-undervurdert-behovet-for-sykehjemsplasser - Uten et økonomisk løft fra nå av og fremover, vil eldreomsorgen i eldrebølgens tid bli sterkt belastet av treghet, etterslep og manglende sammenheng i det offentlige systemet, sies det i rapporten.
AA170905 For eksempel vil vi få 1500 færre ansatte i eldreomsorgen om en tar bort eiendomsskatt, sa Trond Giske.
DB170902 Ruste opp eldreomsorgen
DB170902 Ap-lederen fortalte tidligere i sommer hvordan han vil ruste opp eldreomsorgen , blant annet gjennom tre reformer.
DB170902 - Fire tapte år for eldreomsorgen
DB170902 ( Dagbladet ) : - Jeg merker fra høyresiden at de i retorikk har beveget seg tett opp til Ap, at de noen uker før valget sier de vil ha tidlig innsats i skolen, at de nå, etter fire år i regjering, skal ha kvalitetsløft i eldreomsorgen .
DB170831 Det er jo derfor vi i Stortingets helse- og omsorgskomite har blitt enige om at det må utarbeides en nasjonal handlingsplan for kosthold i eldreomsorgen .
DB170830 Svendsrud åpnet kveldens debatt med et innlegg fra ungdomspolitikeren om hvorfor det er eldreomsorgen som er viktigst i valgkampen.
AP170829https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/22m8R/Store-Vi-holder-fast-ved-den-valgkampstrategien-vi-har-lagt Nå har vi gjennom valgkampen lagt frem politikk for 3000 lærere, et omfattende løft for bedre kvalitet i eldreomsorgen , en ambisjon for 300.000 flere jobber på ti år, og vi la frem en omfattende sykehuspakke i dag.
DB170827 - Frp er eneste parti som ønsker statlig finansiering av eldreomsorgen kombinert med fritt sykehjemsvalg.
DB170826 Vi trenger disse pengene for å kunne satse på tidlig innsats i skolen, 3000 flere lærere, opprusting av yrkesfagene, kompetansereform i arbeidslivet og et løft i eldreomsorgen .
DA170826 Frp har skrytt kraftig av forsøksordningen med statlig finansiert eldreomsorg, som de mener vil sørge for at eldreomsorgen ikke er avhengig av økonomien i hver enkelt kommune.
DA170822 I tillegg til sine hjertesaker flere ansatte i eldreomsorgen , flere lærere i skole og barnehage og rettferdig pensjon, vil han mobilisere ved hjelp av en lokal het potet : ¶
DB170821 ¶ FORSVARER SKATTEN : EIendomsskatten i Oslo har blant annet gått til flere hender i eldreomsorgen og flere barnehageplasser, påpeker Raymond Johansen.
DB170821 Vi gikk til valg på å innføre en moderat eiendomsskatt for å få råd til og bygge 3000 nye barnehageplasser og ansette 500 flere i eldreomsorgen .
DB170821 - Da vi tok over styringen hadde Oslo den laveste barnehagedekningen av alle fylkene og i eldreomsorgen var det store mangler.
DB170821 De passer svært dårlig med virkelighetsbeskrivelsen hennes, og viser at det er deler av eldreomsorgen i Oslo som er langt ifra god nok.
DB170821 - Jeg hører fra pårørende og folk som jobber i eldreomsorgen at dette faktisk er virkeligheten for mange, svarer Hoksrud.
DB170821 - Det er min jobb å sørge for at vi løfter kvaliteten i eldreomsorgen .
AA170821 - Det er mange viktige saker, og jeg kunne tenkt meg bedre og tryggere veier og gullstandard i eldreomsorgen .
DB170820 Vi vinner valg gjennom å snakke med velgerne om de tingene de er opptatt av, og de er ikke opptatt av disse tingene, de er opptatt av om skatten går opp eller ned, om vi skal fortsette å bygge ut veiene i samme tempo, om vi skal bedre eldreomsorgen , om vi skal fortsette å ha en streng innvandringspolitikk.
AA170818 har ikke greid å gjøre noe bra for eldreomsorgen på åtte år, så ikke kom til meg og snakk om eldreomsorg.
DB170817 Etter åtte rødgrønne år ble ikke eldreomsorgen så mye bedre enn den er nå.
DB170817 I den påfølgende debatten kappes de to lagene mellom å satse mest på eldreomsorgen , men spørsmål som turnusordninger og pengebruk tydeliggjør forskjellene mellom Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet.
DB170817 Eldreomsorg var første tema, og statsrådene ble utfordret på at valgløftet om statlig overtakelse av eldreomsorgen fire år seinere bare er et forsøksprosjekt i fire kommuner.
AA170817 Bare 5 prosent av helse- og omsorgslederne i kommunene synes den nasjonale debatten om eldreomsorgen « i stor grad » gjenspeiler den virkeligheten de møter.
NL170815 UiT har dessuten opprettet et nytt og spennende studium i IKT helseteknologi, et område som vil få mye oppmerksomhet i årene framover, med teknologiske løsninger for hjemmeboende pasienter innen eldreomsorgen , for eksempel.
DB170815 - Kirkens Bymisjon legger stor vekt på å inkludere pårørende i eldreomsorgen .
AP170815https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/7rb1w/Store-og-Solberg-mottes-til-statsministerduell--Har-du-blitt-frekk_-Jonas Etter debatten spurte Aftenposten om Støre er enig eller uenig i bruken av begrepet « Velferdsprofitører » om private aktører som får offentlig støtte innenfor barnehage, barnevernet og eldreomsorgen .
AP170815https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/7rb1w/Store-og-Solberg-mottes-til-statsministerduell--Er-du-blitt-frekk_-Jonas Etter debatten spurte Aftenposten om Støre er enig eller uenig i bruken av begrepet « Velferdsprofitører » om private aktører som får offentlig støtte innenfor barnehage, barnevernet og eldreomsorgen .
AP170815https://www.aftenposten.no/norge/i/MVVJB/Nordmenn-mener-eldre-har-fatt-det-godt-nok For noen år siden delte Stortinget ut en « eldremilliard » for å bedre forholdene i eldreomsorgen .
AA170815 ) vil spare 150 millioner i året på å effektivisere og anbudsutsette, mens Lars Haltbrekken ( SV ) mener dette vil bety 200 færre lærere eller ansatte i eldreomsorgen .
DB170814 - Ja, det er brutalt å si til folk at vi ikke kan løfte yrkefagene, vi klarer ikke å skaffe flere lærere, vi kan ikke ansette flere i eldreomsorgen , fordi vi ikke vil at de rikeste skal betale mer i skatt.
AA170814 - Vi skal sikre det på følgende måte, Bjørnar Moxnes : Vi skal stille så klare krav til hvordan barnehagene, eldreomsorgen , asylmottakene og barnevernet drives at hvis du driver etter de kriteriene, blir det ikke de overskuddene. ( ©NTB ) ¶
DB170809 Samboergaranti i eldreomsorgen : Flere av Frp-lag har fremmet dette i kommunene, men er ofte blitt nedstemt.
NL170808 Nordlys antyder at Arbeiderpartiets løfte om 10.000 nye hender i eldreomsorgen ikke er oppfylt.
NL170808 Arbeiderpartiet vil ha faglige innsatsteam som kan benyttes av de kommunene som sliter med å oppfylle den kvaliteten vi ønsker for eldreomsorgen .
DB170808 Det er påfallende at Arbeiderpartiet ikke nevner private aktører i sine 16 tiltak for eldreomsorgen , når vi ser at private tilbud legges ned av Arbeiderpartiet i både Oslo og Bergen.
DB170807 ¶ ELDRE : Jeg tror ikke de største utfordringene i eldreomsorgen lar seg løse bare vi øker budsjettene og bemanningen, skriver Bent Høie.
DB170807 Men jeg tror ikke de største utfordringene i eldreomsorgen lar seg løse bare vi øker budsjettene og bemanningen.
DB170807 Jeg tror vi også er enige om at den viktigste ressursen i eldreomsorgen er dem som jobber der.
DB170807 Derfor satser vi også på ansatte gjennom kompetanseløftet som innebærer at mange i eldreomsorgen får tilbud om utdanning og videreutdanning.
DA170807 Bare tenk hvordan det ellers ville gått med eldreomsorgen , bygg- og anleggsbransjen og kollektivtrafikken.
AP170806https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/eVrrl/Siv-Jensen-kommer-med-skattelofte-til-folk-flest - Det er det de alltid sier : At det vil gå ut over eldreomsorgen .
DN170804 - Jeg har stor tro på forbedringen av eldreomsorgen .
AA170804 Det tredje løftet er å senke ventetiden i helsevesenet og øke kvaliteten i spesialisthelsetjenesten og eldreomsorgen .
DB170803 - Fire tapte år for eldreomsorgen
AP170803https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/rq72K/SV-Siv-Jensen-bor-si-unnskyld-til-landets-eldre Det er krevende å balansere mellom å ha visjoner og mål for eldreomsorgen og samtidig være avhengig av andre aktører, for eksempel kommunene som skal gjennomføre.
AP170803https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/rq72K/SV-Siv-Jensen-bor-si-unnskyld-til-landets-eldre Der har det med en tidligere SV-statsråd som ansvarlig for eldreomsorgen , Inga Marte Thorkildsen, blitt 143 færre sykehjemsplasser på ett år, ifølge Dagbladet.
NL170802 ¶ Det er ingen grunn til å anta at vi ikke kommer til å trenge flere hender i eldreomsorgen , men disse hendene gjør mest nytte for seg ute i førstelinja, altså i aktiv pleietjeneste.
NL170802 Men selv om det ikke tallfestes, så skal antall årsverk i eldreomsorgen økes i takt med behovet, som det heter.
NL170802 Det er ingen grunn til å anta at vi ikke kommer til å trenge flere hender i eldreomsorgen , men disse hendene gjør mest nytte for seg ute i førstelinja, altså i aktiv pleietjeneste.
NL170802 Ap ser altså ikke hvilken falitterklæring det er, dersom eldreomsorgen virkelig skulle trenge en hel hær av kvalitetskontrollører for å granske hva som foregår i det daglige.
NL170802 Ap har brent seg på å tallfeste satsinger i eldreomsorgen , da dette har vist seg å « ikke være treffsikkert », som Støre uttrykker det.
DB170802 Aandal mener det er slik eldreomsorgen burde være.
DB170802 ¶ TROR FOLK BLIR LEI : Helseminister Bent Høie tror folk er lei av politikere som skylder på hverandre for utfordringene i eldreomsorgen , og sier Jonas tar feil når han hevder det har vært stillstand.
DB170802 Helseminister Bent Høie ( Høyre ) tror folk er lei av politikere som skylder på hverandre for utfordringene i eldreomsorgen .
DB170802 Han mener den største uenigheten mellom Høyre og Ap innen eldreomsorgen , er at Ap igjen vil gi investeringstilskudd til renovering av sykehjem og omsorgsboliger.
DB170802 Han har følgende svar til Ap-lederen som i går hevdet at det hadde vært fire tapte år for eldreomsorgen i Norge.
DB170802 For at vi skal få til endringer i eldreomsorgen må kommune være i stand til å gjennomføre endringene.
DB170802 Det er derfor Høyre i regjering har satt i gang en helt ny lederutdanning der vi hvert år utdanner flere hundre ledere i eldreomsorgen, sier Høie, som er enig i at det fortsatt er mye å ta tak i innenfor eldreomsorgen .
DB170802 Det er derfor Høyre i regjering har satt i gang en helt ny lederutdanning der vi hvert år utdanner flere hundre ledere i eldreomsorgen , sier Høie, som er enig i at det fortsatt er mye å ta tak i innenfor eldreomsorgen.
DB170802 - Fire tapte år for eldreomsorgen
DB170802 - Det er derfor vi nå har lansert en kvalitets- og aktivitetsreform for eldreomsorgen , som heter « Leve hele livet.
DB170802 I en situasjon hvor det nesten ikke skapes flere jobber, hvor vi har betydelige uløste oppgaver i skolen, helsesektoren og eldreomsorgen , og hvor regjeringen selv skriver at det økonomiske handlingsrommet blir langt mindre framover, er det både uklokt og uansvarlig å love mange milliarder kroner i skattekutt til dem helt i toppen.
AP170802https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/GV93x/Frp-sa-at-legens-ordre-skulle-gi-sykehjemsplass-Det-har-ikke-skjedd Vi har sagt at vi ikke er i mål med eldreomsorgen .
AP170802https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/GV93x/Frp-sa-at-legens-ordre-skulle-gi-sykehjemsplass-Det-har-ikke-skjedd Dette er ikke mulig i eldreomsorgen , sier Syse, fordi det konkrete omsorgsbehovet er individuelt og inntrer ved høyst ulike aldre.
VG170801 Partiet vil kreve at kommunene har to lærlingeplasser per 1000 innbyggere, for utdannelser innen eldreomsorgen .
VG170801 Med Aps plan for eldreomsorgen , kommer også strengere krav til kommunene.
VG170801 Mandag denne uken la Ap-lederen frem partiets plan for eldreomsorgen de neste fire årene.
VG170801 Les også : Solfrid ( 81 ) rapper om eldreomsorgen : - Det er mye urettferdig ¶
VG170801 ELDREOMSORG : Ap-leder Jonas Gahr Støre legger her frem Aps plan for eldreomsorgen i Oslo mandag.
DB170731 ¶ LA FRAM APs : Etter at foreldrene hans ble syke, fikk Ap-leder Jonas Gahr Støre opplevde hvordan eldreomsorgen oppleves fra innsida.
DB170731 Vi vil opprette en ny tilskuddsordning for prosjekter som gir flere hele og faste stillinger i eldreomsorgen , herunder prosjekter for å redusere sykefravær. 3.
DB170731 Styrke aktører som bidra til økt kvalitet i eldreomsorgen .
DB170731 I dag presenterte Ap-leder Jonas Gahr Støre 16 valgløfter for eldreomsorgen , eller « 16 satsinger for en trygg og moderne eldreomsorg » som det het på pressekonferansen.
DB170731 Han mener regjeringspartiene ikke vil ha råd til å satse tilstrekkelig på eldreomsorgen når eldrebølgen møter oss for fullt.
DB170731 For å gjøre omsorgen bedre trenger vi flere unge som søker seg til utdanninger med relevans for eldreomsorgen .
DB170731 Flere faste, hele stillinger er avgjørende for å gjøre det mer attraktivt å jobbe i eldreomsorgen samtidig som det stimulerer til å satse på de ansattes kompetanse og erfaring.
DB170731 Flere aktører, som for eksempel « Livsglede for eldre » og « Aktivitetsdosetten », bidrar i mange kommuner til et godt og systematisk arbeid for å gjøre kvaliteten i eldreomsorgen bedre.
DB170731 Etter- og videreutdanning for ansatte i eldreomsorgen vil være en prioritert sektor i første fase av reformen.
DB170731 Behovene i eldreomsorgen vil øke kraftig fremover.
DB170731 Aps løfter for eldreomsorgen ¶ 1.
DB170731 Ap lover å gjennomføre tre reformer for eldreomsorgen om de vinner valget.
DB170731 - Mener du at det ikke har skjedd noe i eldreomsorgen ? - Eldreomsorgen tikker og går.
DB170731 - Mener du at det ikke har skjedd noe i eldreomsorgen ?
DB170731 Forslaget inngår i partiets plan for eldreomsorgen neste stortingsperiode.
DA170731 Høyre går i år til valg på fire hovedløfter : Skaffe flere jobber, tidlig innsats i skolen og mindre frafall, senke ventetiden i helsevesenet og øke kvaliteten i spesialisthelsetjenesten og eldreomsorgen , samt satse på forsvar og beredskap.
DA170731 Inspirert av et prosjekt i Nederland legger Arbeiderpartiet på mandag fram i sin plan for eldreomsorgen neste stortingsperiode, et forslag om at studenter kan flytte inn på sykehjem, melder NRK.
AP170731https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/gqnmJ/Ap-vil-bare-gi-ett-tallfestet-eldrelofte Støre gjentok tidligere utsagn om at Høyre-Frp-regjeringens eldrepolitikk har vært fire tapte år for eldreomsorgen .
AP170731https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/gqnmJ/Ap-vil-bare-gi-ett-tallfestet-eldrelofte Mens Ap i tidligere valgkamper har tallfestet løfter om både nye sykehjemsplasser og nye hender i eldreomsorgen , kommer Ap nå kun med ett tallfestet eldreløfte.
AP170731https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/gqnmJ/Ap-vil-bare-gi-ett-tallfestet-eldrelofte Kvalitetskrav : Ap vil innføre detaljerte og målbare krav til kvalitet på ulike tjenester i eldreomsorgen .
AP170731https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/gqnmJ/Ap-vil-bare-gi-ett-tallfestet-eldrelofte Ifølge Ap-lederen vil eldreomsorgen koste mye penger fremover.
AP170731https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/gqnmJ/Ap-vil-bare-gi-ett-tallfestet-eldrelofte I 2005 lovet Ap 10.000 nye hender i eldreomsorgen , og i 2009 lovet partiet 12.000 flere sykehjemsplasser.
AP170731https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/gqnmJ/Ap-vil-bare-gi-ett-tallfestet-eldrelofte Hvorfor ble ikke eldreløftene til Jens Stoltenberg oppfylt ? Eldreomsorgen vil koste penger ¶
AP170731https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/gqnmJ/Ap-vil-bare-gi-ett-tallfestet-eldrelofte Både i forrige og i tidligere valgkamper har det vært mye oppmerksomhet omkring tidligere tallfestede Ap-løfter innen eldreomsorgen .
AP170731https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/LVEwJ/Ap-vil-ikke-ha-hjelp-fra-private-om-kommuner-svikter-sin-kjarlighetsgaranti-overfor-eldre Støre understreket på pressekonferansen at Ap mener eldreomsorgen er et offentlig ansvar.
AP170731https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/LVEwJ/Ap-vil-ikke-ha-hjelp-fra-private-om-kommuner-svikter-sin-kjarlighetsgaranti-overfor-eldre Men han understreker at Ap mener eldreomsorgen er et offentlig ansvar.
AA170731 Støre kaller Høyre-Frp-regjeringens periode som fire tapte år for eldreomsorgen .
AA170731 Han framholder at eldreomsorgen viser det veivalget han mener årets stortingsvalg innebærer.
AA170731 Blant annet skal det opprettes en tilskuddsordning for prosjekter som gir flere hele og faste stillinger i eldreomsorgen .
AA170731 Forslaget inngår i partiets plan for eldreomsorgen i neste stortingsperiode.
AP170730https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/OVqBE/Vil-gjore-det-obligatorisk-a-sette-eldreomsorg-ut-pa-anbud Samtidig er Svendsrud irritert over at andre partier ikke klarer å se forbi ideologi når FpU foreslår tiltak for å bedre eldreomsorgen .
AP170730https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/OVqBE/Vil-gjore-det-obligatorisk-a-sette-eldreomsorg-ut-pa-anbud Men Svendsrud legger skylden for at eldreomsorgen i hans øyne ikke er god nok, på lokalpolitikere som prioriterer annerledes.
AP170730https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/OVqBE/Vil-gjore-det-obligatorisk-a-sette-eldreomsorg-ut-pa-anbud Men eldreomsorgen burde vært bedre, sier han.
AP170730https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/OVqBE/Vil-gjore-det-obligatorisk-a-sette-eldreomsorg-ut-pa-anbud Fremskrittspartiets ungdom ( FpU ) vil at Stortinget skal innføre et krav om at alle landets kommuner må konkurranseutsette eldreomsorgen - både drift av sykehjem og hjemmetjenesten.
AP170730https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/OVqBE/Vil-gjore-det-obligatorisk-a-sette-eldreomsorg-ut-pa-anbud - Noen steder er det kommunene som driver best, andre steder er det de private, men vi har troen på at samspillet mellom offentlig og privat vil gjøre at eldreomsorgen totalt sett blir bedre, sier FpU-leder Bjørn-Kristian Svendsrud.
VG170728 Men vi frykter også at de kommer til å kutte i sykelønnsordningen, som de har varslet at de vil, eller vil det gå utover ledighetshetstrygden, eldreomsorgen eller utdanning.
VG170728 « Det er stor misnøye med eldreomsorgen i Norge.
VG170725 Eldreomsorgen og helsevesenet blant de bedre i verden.
VG170725 « Det er stor misnøye med eldreomsorgen i Norge ».
NL170725 | Skal eldreomsorgen betale for reiselivsnæringas voksesmerter ?
NL170725 Sagt på en annen måte : er det eldreomsorgen som skal betale ?
NL170724 Vår forrige byregjering fikk igangsatt mye innenfor eldreomsorgen , også fritt brukervalg.
NL170724 På tvers av partigrenser løste de utfordringen i eldreomsorgen ved å hyre inn private aktører innen psykiatri og spesialisthelsetjenester.
NL170724 Kommunevalget, like før kontrakten til private aktører innen eldreomsorgen i Tromsø, går ut.
NL170724 for gjennomføring av valgfrihet innenfor eldreomsorgen .
NL170724 Eldreomsorgen er allerede proklamert som perfekt og velfungerende av Gunhild Johansen.
AA170723 Budskapet er at det trengs penger til velferdsstaten - både for å ruste opp eldreomsorgen og for å få flere lærere inn i skolen.
VG170722 Solfrid ( 81 ) rapper om eldreomsorgen
DN170720 Han snakker i generelle vendinger - om å få flere unge i arbeid, om å styrke eldreomsorgen og om å investere i velferdssamfunnet i stedet for å kutte i skattene.
DB170718 ¶ ELDREOMSORG : I dette innlegget svarer FrPs eldrepolitiske talsmann, Bård Hoksrud, Inga Marte Thorkildsen om eldreomsorgen i Oslo.
DB170718 Thorkildsen gjør i sitt innlegg et fåfengt forsøk på å legge ansvaret for eldreomsorgen i Oslo på forrige byråd.
DB170718 På denne måten fjerner SV altså sårt trengte hender i eldreomsorgen .
DB170718 Dette gjør jeg parallelt med arbeidet for å bedre eldreomsorgen nasjonalt.
DB170718 Det viser at vi både har vilje og evne til å ha fokus på å bedre eldreomsorgen , både lokalt og nasjonalt.
DB170718 Det er derfor jeg engasjerer meg i eldreomsorgen i alle kommuner der jeg mener politikerne ikke gjør nok for de eldre.
DB170718 Dessverre er det for mange kommuner der det svikter i eldreomsorgen .
DB170718 juli reagerer SVs Inga Marte Thorkildsen på at jeg kritiserer eldreomsorgen i Oslo.
DB170714 Det er derfor vi ønsker at staten skal ta over ansvaret for finansieringen av eldreomsorgen .
DB170714 Dessverre er det alt for mange kommuner som nedprioriterer eldreomsorgen i sine budsjett.
DA170714 - Jeg vet at det nye byrådet overtok tilnærma et konkursbo i eldreomsorgen .
VG170712 Det er viktig at helseministeren har et overordnet ansvar for hele sektoren, inkludert den viktige eldreomsorgen .
DB170712 ¶ UNØDVENDIG KRITIKK : Bård Hoksrud har gjort det til en sport å kritisere Oslo for alt som skjer innen eldreomsorgen , nærmest uansett hva vi gjør, skriver Inga Marte Thorkildsen fra SV.
DB170712 Vi kan også glemme å snakke om at vi skal gjøre eldreomsorgen attraktiv for fagfolk.
DB170712 Han har gjort det til en sport å kritisere Oslo for alt som skjer innen eldreomsorgen , nærmest uansett hva vi gjør.
DB170712 De lovet også en bemanningsnorm for eldreomsorgen , men bortsett fra noen vage, veiledende anbefalinger, har de ikke fått til det de ville etter fire år i regjering.
DA170711 Frp har flere ganger tidligere tatt til orde for at en egen statsråd bør ha ansvaret for eldreomsorgen .
DA170711 - Vi må ha en minister som har et spesielt ansvar for eldreomsorgen .
DA170711 - For meg framover er det eldreomsorgen .
AA170701 Foto : Jens Søraa ¶ Eldreomsorgen i Bjugn er kritikkverdig.
DB170629 - Arbeiderpartiet og SV lovte velgerne å bruke eiendomsskatten til å bedre eldreomsorgen .
DB170629 ( Dagbladet ) : Ifølge ferske tall fra SSB er det færre sykehjemsplasser i eldreomsorgen i Oslo i år enn på samme tid i fjor.
DB170627 FrPs paradegren har vært eldreomsorgen .
BT170624https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Skammelig-av-byradet-335405b.html De har med viten og vilje gjort eldreomsorgen verre, for å spare noen kroner.
DA170623 - Vi prioriterer blant annet store penger til strategiske tomtekjøp for å bygge skoler og sykehjem, flere lærere i Osloskolen og flere ansatte i eldreomsorgen , sa byrådsleder Raymond Johansen ( Ap ) da.
DN170622 - En av sakene som Sivilombudsmannen har behandlet, handlet om en kommunelege som hadde skrevet et leserinnlegg om prioriteringene i eldreomsorgen i kommunen.
AA170621 Det gjelder blant annet et forslag om å endre finansieringen av eldreomsorgen ved å innføre hva opposisjonen har kalt en " demensskatt ".
AP170618https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Kort-sagt_-19-juni-623383b.html Eldreomsorgen har som alle andre områder behov for innovasjon og nye ideer.
AP170618 Eldreomsorgen har som alle andre områder behov for innovasjon og nye ideer.
VG170617 Det er 6 år siden det i Norge ble aktuelt å bruke roboter i eldreomsorgen .
BT170612 I stedet har de bevisst videreført sultefôringen av eldreomsorgen .
BT170612 De har med viten og vilje gjort eldreomsorgen verre, for å spare noen kroner.
AA170612 En samlet komité gikk i stedet inn for å be regjeringen fremme en ny handlingsplan for fysisk aktivitet ikke bare i skolen, men også i barnehager, på arbeidsplasser, i eldreomsorgen og flere andre samfunnsområder. ( ©NTB ) ¶
AP170610 Utspill om revejakt og egenandeler i eldreomsorgen endret folks syn på statsministeren.
AP170531https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Noen-som-passer-for-deg-621664b.html Ap har alltid vært mot konkurranseutsetting og privatisering i eldreomsorgen .
AP170531 Ap har alltid vært mot konkurranseutsetting og privatisering i eldreomsorgen .
NL170529 » Alt hadde vært såre vel dersom Støre ikke hadde fulgt opp med hvor viktig det var å få stoppet privatiseringen i eldreomsorgen .
DB170519 La én ting være helt klart : Frp er på ingen måte ferdig med å redusere skattene, bygge veiene, styrke eldreomsorgen og øke strafferammene, men vi er på god vei og styrer i riktig retning.
AP170518https://www.aftenposten.no/norge/politikk/-MDG-antyder-at-partiets-egen-politikk-kan-oppfattes-som-utopisk-621044b.html Ap har alltid vært mot konkurranseutsetting og privatisering i eldreomsorgen .
AP170518 Ap har alltid vært mot konkurranseutsetting og privatisering i eldreomsorgen .
AA170518 I tillegg skal 12 millioner brukes på etter- og videreutdanning for ansatte i eldreomsorgen .
AA170518 - Til vår store frustrasjon gikk eldreomsorgen i et stort pluss i fjor, blant annet siden de ikke klarte å ansette flere pleiere.
BT170516 Høyre påstår at vi er avhengige av private for å øke kapasiteten i eldreomsorgen .
BT170516 For å løse fremtidens behov i eldreomsorgen , er vi nødt til å ta politiske valg.
BT170516 mai : Det avgjørende er kvaliteten på tjenesten som tilbys i eldreomsorgen .
DB170512 Tore Nyseter skriver i Dagbladet at gode intensjoner i eldreomsorgen drukner i papirer om forordninger og indikatorer.
DA170509 Vi har mange forbedringsområder innen eldreomsorgen også i Stavanger, og vi vil så absolutt ikke « hvile på våre laurbær », men hele tiden forsøke å gi et bedre tilbud til våre eldre.
DA170508 En forutsetning for å lykkes med denne oppgaven, er å styrke kommuneøkonomien som setter kommunene i stand til å planlegge og iverksette en politikk for styrking av eldreomsorgen .
DB170506 Nå er det valgår, og partiene er igjen i gang med å overbevise velgerne om at eldreomsorgen skal gis prioritet.
DB170506 Løftebruddene skyldes, blant annet, at eldreomsorgen ( som mye av den øvrige velferden ) er blitt viklet inn i en jungel av bestemmelser, kvalitetssystemer, veiledere, undersøkelser og rapporter.
DB170506 Hun er virkelighetens « Valeria Velez » : TV-kjendisen som ble Pablo Escobars elskerinne Dagbladet Pluss ¶ | Eldreomsorgen drukner i papir ¶
DB170506 Det har aldri manglet på gode hensikter og vakre målsettinger i eldreomsorgen .
DN170505 - Det krever ikke store matematiske kunnskaper for å se at dette kommer til å ramme kommunenes mulighet til å bedre eldreomsorgen , sier hun.
AA170505 Mer vei, bedre eldreomsorg, streng innvandring, kutt i skatter og avgifter, forsvaret skal styrkes, mer olje og styrke eldreomsorgen .
AA170505 I eldreomsorgen har man lenge sett at nærkontakt med dyr er verdifullt.
AP170504 Ap har alltid vært mot konkurranseutsetting og privatisering i eldreomsorgen .
AP170430 Bemanningsnorm i eldreomsorgen
AP170429https://www.aftenposten.no/norge/politikk/KrF-har-vedtatt-en-politikk-som-er-sa-dyr-at-selv-partiet-mener-det-kan-vare-for-mye-620133b.html KrF vil ha flere lærere i skolen, flere førskolelærere i barnehagene, flere sykepleiere på sykehjem og i eldreomsorgen - og ønsker bemanningsnormer i alle disse sektorene.
AP170429 KrF vil ha flere lærere i skolen, flere førskolelærere i barnehagene, flere sykepleiere på sykehjem og i eldreomsorgen - og ønsker bemanningsnormer i alle disse sektorene.
DB170427 Denne skal ha konkrete tiltak på flere samfunnsområder som barnehage, arbeidsplasser, i eldreomsorgen og transport.
AP170427 Ap har alltid vært mot konkurranseutsetting og privatisering i eldreomsorgen .
DB170423 Ap som vil ha flere lærere og nye ansatte i eldreomsorgen .
AP170423 Støre presiserte at Aps hovedprinsipp var at eldreomsorgen er et offentlig ansvar, men at kommunene treffer sine valg.
AP170423 Støre avviser ny linje i eldreomsorgen
AP170423 Ifølge Micaelsen vil Ap imidlertid « tenke helt nytt i eldreomsorgen i Norge » i årene som kommer.
AP170423 Ap-leder Jonas Gahr Støre, som også satt i programkomiteen, svarte slik dagen før programmet skulle opp til votering : ¶ - Eldreomsorgen er et stort offentlig ansvar.
AP170423 - Kommunene velger litt ulikt ut ifra de lokale forutsetningene : tungt offentlig ansvar, innslag av ideelle og frivillige aktører, som spiller en viktig rolle i eldreomsorgen og i noen sammenhenger private løsninger som kommunene har ansvar for å velge.
AP170423 Støre presiserte at Aps hovedprinsipp var at eldreomsorgen er et offentlig ansvar, men at kommunene treffer sine valg.
AP170423 Støre avviser ny linje i eldreomsorgen
AP170423 Ifølge Micaelsen vil Ap imidlertid « tenke helt nytt i eldreomsorgen i Norge » i årene som kommer.
AP170423 Ap-leder Jonas Gahr Støre, som også satt i programkomiteen, svarte slik dagen før programmet skulle opp til votering : ¶ - Eldreomsorgen er et stort offentlig ansvar.
AP170423 - Kommunene velger litt ulikt ut ifra de lokale forutsetningene : tungt offentlig ansvar, innslag av ideelle og frivillige aktører, som spiller en viktig rolle i eldreomsorgen og i noen sammenhenger private løsninger som kommunene har ansvar for å velge.
AA170421 Gjennom samskaping i ordets rette forstand, har ansatte og ledere på sykehjemmene, i hjemmetjenesten og andre avdelinger i eldreomsorgen deltatt i konkret løsningsutvikling for livsgledesertifisering av sykehjem.
AA170421 april, vil framtidens behov innen eldreomsorgen gi utfordringer som krever helt ny tenkning, og dette gjelder for alle norske byer.
AA170421 29 Morgendagens omsorg, og i 2012 ble sertifiseringsordningen « Livsglede sykehjem » en nasjonal strategi for å få mer frivillighet inn i eldreomsorgen .
VG170420 Når Høyre og Frp må velge, er det skolen, sykehus og ikke minst eldreomsorgen som blir taperne, sa Støre.
AA170420 Skal kommunen klare det, må eldreomsorgen fremstå som et mer attraktivt arbeidsfelt enn nå.
AP170419 Mindre uttalt motstand mot private tilbud i eldreomsorgen , kan være et eksempel på at Høyre og Ap kjemper om de samme middelklassevelgerne i urbane strøk.
AP170419 Ap har alltid vært mot konkurranseutsetting og privatisering i eldreomsorgen .
VG170408 ØNSKER Å OPPLYSE : 81 år gamle Solfrid Grande kritiserer eldreomsorgen i en rap hun har laget sammen med musiker Frank Scott.
VG170408 | Solfrid ( 81 ) rapper om eldreomsorgen : - Det er mye urettferdig ¶ 81 år gamle Solfrid Grande fra Ytterøy i Nord-Trøndelag er forbannet over eldreomsorgen .
VG170408 | Solfrid ( 81 ) rapper om eldreomsorgen : - Det er mye urettferdig ¶ 81 år gamle Solfrid Grande fra Ytterøy i Nord-Trøndelag er forbannet over eldreomsorgen.
VG170408 - Jeg har lest mange negative saker i media om eldreomsorgen over hele landet, og har selv sett hvilke forhold mang eldre bor under.
AA170408 | Solfrid ( 81 ) rapper om eldreomsorgen : - Mye som er urettferdig ¶
AA170408 Solfrid Grande har sammen med musiker Frank Scott laget rap om eldreomsorgen .
AA170408 Hun er 81 år gammel og har laget en rap for å protestere mot eldreomsorgen .
DA170404 Kommunen trenger innovasjonskraften som de sosiale entreprenørene representerer for eksempel innenfor eldreomsorgen , skriver varaordfører Bjørg Tysdal Moe ( KrF ) i sin kommentar.
AP170326 Gissinger og Hege Hellvik ¶ 20 - 30 år gamle bygninger er uegnet til moderne eldreomsorg, fordi eldreomsorgen drives annerledes i dag enn for en generasjon siden.
AP170326 Det er forholdsvis stor enighet om at det er nødvendig med en betydelig omlegging av eldreomsorgen for å løse morgendagens utfordringer.
BT170325 Helsedirektoratet har blant annet anbefalt musikk som behandling ved ruslidelser, i eldreomsorgen og til bruk i livsavsluttende behandling for barn og unge.
DN170324https://www.dn.no/nyheter/2017/03/24/2055/Arbeidsliv/-selv-om-man-har-jobbet-med-saksbehandling-de-siste-20-arene-betyr-ikke-det-at-man-skal-gjore-det-samme-de-neste-20 - I stedet for å tenke på hvilke arbeidsoppgaver som forsvinner, kan man tenke på at gevinsten fra automatisering kan tas ut i økt kvalitet - blant annet i eldreomsorgen .
VG170320 SV kritiserte på sitt landsmøte i helgen de blåblås privatisering av jernbanen, motorveien og selvsagt bestemor - altså eldreomsorgen .
VG170318 - Vi vil stoppe skattekuttlinjen, og la de som har mest betale mer enn i dag for å finansiere viktige løft innen skolen, helsevesenet og eldreomsorgen .
DB170317 - Når de snakker om satsing på kvalitet i eldreomsorgen og tidlig innsats i skolen noen måneder før et valg, er det et budskap om fire tapte år.
VG170316 Det er viktig at vi rekrutterer spesielt i eldreomsorgen , som Hagen er så opptatt av.
VG170315 Også eldreomsorgen
VG170315 - Vi ønsker ikke at det skal tas ut profitt fra eldreomsorgen heller.
VG170314 - De borgerlige har satt i gang noen meningsløse og dyre forsøk med statlig overtagelse av eldreomsorgen .
FV170314 | Fri oss fra eldreomsorgen
FV170314 Alder er ingen sykdom, men vi trenger et vern, et vern mot aktuelle og forestilte fiender, og det første jeg vil slå ned på fra fiendesiden er eldreomsorgen , skriver artikkelforfatteren.
AA170314 - De borgerlige har satt i gang noen meningsløse og dyre forsøk med statlig overtakelse av eldreomsorgen .
VG170313 Høyre vil ha tidlig innsats i skolen, en kvalitetsreform i eldreomsorgen og en investeringsplan for sykehusene, Da er mitt spørsmål : Hvorfor satte de ikke dette i gang da de overtok i 2013 ?
VG170312 2 ) Kvalitetsreform i eldreomsorgen .
AP170312 . Innen eldreomsorgen er hele ni av de tretten kommunene bedre enn snittet.
DB170309 FIRE TAPTE ÅR : - Det er underlig å høre Erna Solberg si at de skal prioritere tidlig innsats i skolen og et løft i eldreomsorgen .
DB170309 - Og det er underlig å høre Erna Solberg si at de nå skal prioritere tidlig innsats i skolen og et løft for kvalitet i eldreomsorgen .
DA170309 I tillegg lovet hun milliarder til forskning og utvikling av teknologi som kan bli til nye næringer og arbeidsplasser, så vel som bedre kvalitet i eldreomsorgen , satsing på skole, forsvar, integrering og tiltak mot utenforskap.
SA170306 | Når maten i eldreomsorgen reduseres til en salderingspost i budsjettet ¶
SA170306 I debatter om eldreomsorgen reduseres maten til kalorier og næringsstoffer, kostøre og konkurranseutsetting.
SA170306 Blomsterdekorasjonene er fjernet, kjendisstøvet har lagt seg, - og eldreomsorgen er fremdeles et kommunalt ansvar. 89 år gamle Margot i Sola vil fortsatt undre seg over hvorfor hun ikke lenger kan få varm middag servert fra kommunen.
FV170306 Nye nabolag og tun kan bli den nye måten å drive eldreomsorgen i Kristiansand på.
DB170303 ¶ NY REFORM : - Vi ser at det svikter for ofte med de viktigste tingene i eldreomsorgen .
DB170303 Vi ser at det svikter for ofte med de viktigste tingene i eldreomsorgen .
DB170303 Men jeg skal snakke om hvor det svikter i eldreomsorgen .
DB170303 Ikke fordi vi mener at eldreomsorgen bare er sorgen.
BT170303 Om dere forventer at noen skal ta dere på alvor i eldreomsorgen , da må dere ta stilling til to vesentlige spørsmål.
BT170303 Men er problemene i eldreomsorgen løst ?
BT170303 Mange har fått kjenne det på kropp, enten det er som eldre, pårørende eller ansatt i eldreomsorgen .
BT170303 Makten i eldreomsorgen er den andre hovedfaktoren.
BT170303 I valgkampen blir nok eldreomsorgen nok en gang tema.
BT170303 I dag er det først og fremst kommunene som betaler regningen i eldreomsorgen .
BT170303 I alle år har rikspolitikere, av alle politiske farger, snakket om eldreomsorgen .
BT170303 Fremskrittspartiet vil ha klare rettigheter i eldreomsorgen .
AP170303 | Bent Høie lover reform av eldreomsorgen .
AP170303 Store forskjeller i eldreomsorgen
AP170303 På en pressekonferanse fredag formiddag sa Bent Høie at det også er mange enkelthistorier fra eldreomsorgen som viser at den ikke er god nok : Mange må vente lenge mellom måltid, eldre blir isolert og ensomme, sår blir ikke stelt.
AP170303 Pollestad er av dem som har inspirert helseminister Bent Høie ( H ) i arbeidet med en ny kvalitetsreform for eldreomsorgen : « Leve hele livet ».
AP170303 Med et slikt nytt måleverktøy på plass ønsker Ap-utvalget å innføre en rekke nasjonale minstekrav til tjenester og kvalitet i eldreomsorgen .
AP170303 I programmet foreslo de et nytt kartleggingsverktøy for å måle, styre og sammenligne tilbud som gis i eldreomsorgen .
AP170303 Høyre og Fremskrittspartiet er sammen om å sette i gang arbeidet og sier et av hovedmålene er å viske ut forskjellene og ujevnhetene i eldreomsorgen .
AP170303 Bent Høie sier det foreligger en rekke nasjonale rapporter fra Helsetilsynet, ombud, og Nasjonalt senter for menneskerettigheter som forteller at dette ikke er enkelthistorier, men enkelthistorier som representer eldreomsorgen .
AP170303 Bent Høie ( H ) la i formiddag frem arbeidet med en ny kvalitetsreform for eldreomsorgen : « Leve hele livet ».
AP170303 - Pressekonferansen er et vitnesbyrd om fire tapte år, sier leder av Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre om helseministerens planer for eldreomsorgen .
AP170303 86-åringen er en av dem som har inspirert Bent Høie til å sette i gang med en innholdsreform i eldreomsorgen .
AA170301 Svært mange kommuner velger å gi samme tjenester til utviklingshemmede som i eldreomsorgen , som er omsorg i livets sluttfase.
DB170227 - Lovendringen betyr blant annet at også de som skal jobbe innen eldreomsorgen , psykiatritjenesten og som personlige assistenter må levere politiattest, sier avdelingsleder, Leif Sætrum ved Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester.
BT170227 Når en vet tilstanden i eldreomsorgen for øvrig, blir ikke dette innlegget for meg noe mer enn billig valgflesk.
BT170227 Det vi trenger er politikere som tør å ta de virkelig tøffe diskusjonene om hvordan vi skal gjøre om hele eldreomsorgen , for å kunne gi god og verdig hjelp også i fremtiden.
AP170226 | Tre søsken om eldreomsorgen
DA170225 Vi må gjøre eldreomsorgen til et attraktivt sted å jobbe i framtida, og sikre at alle, uavhengig av bakgrunn og inntekt, får et godt og trygt tilbud, sier byråden.
DA170225 SV gjorde ingen grep innen eldreomsorgen de åtte årene de satt i regjering.
DA170225 I Oslo raserer de deler av eldreomsorgen på grunn av ideologi, sier Bård Hoksrud til Dagsavisen.
DA170225 Hoksrud mener også at eldreomsorgen i hovedstaden lider.
DA170225 Gjennom årelang privatisering har det vokst fram store urettferdige lønnsforskjeller mellom de som jobber i den private og kommunale eldreomsorgen .
DA170225 Frp stemmer imot brukerombud for eldre, de stemmer imot forslag om bemanningsnormer i sykehjem og kartlegging av menneskerettigheter i eldreomsorgen , sier Karin Andersen.
DA170225 - Nå Hoksrud er for anbud betyr det at han mener det er fint at penger som skulle gått til god omsorg for eldre og skikkelig lønn og pensjon til heltene i eldreomsorgen , heller går til utbytte til private selskap.
DA170225 - Det er helt nødvendig at kommunen tar et større ansvar for eldreomsorgen , for å sikre at behovene til beboere, deres pårørende og de ansatte blir satt i sentrum.
AA170225 Dette kan være med på å synliggjøre behovet for flere kompetente ressurser i eldreomsorgen .
AA170224 | « Få skikk på eldreomsorgen før superbusser og andre prestisjeprosjekt » ¶
BT170217 Stig Abrahamsen fra Frp på Askøy kom med en rekke påstander mot Arbeiderpartiets håndtering av eldreomsorgen i BT 7. februar.
BT170217 Statlig finansiering av eldreomsorgen er et mageplask for Frp.
BT170217 NØDVENDIG : Grunnen til at vi gjør denne omleggingen i eldreomsorgen , er fordi det er helt nødvendig, svar Ap-politikerne fra Askøy.
AP170215 Dette året ble en handlingsplan for eldreomsorgen startet opp.
AP170215 Ap mener Regjeringen er på blindspor i eldreomsorgen og foretar feil prioriteringer.
DB170214 SV ønsker svært gjerne flere ansatte i barnehager og eldreomsorgen , men da må kompetanse være et grunnlag for ansettelser og kommunene må ha de nødvendige pengene til å kunne gjøre det.
BT170207 Til stortingsvalget senere i år vil vi i Frp stå på, og skape stor nok oppslutning til å få gjennomslag for statlig finansiering av eldreomsorgen .
BT170207 I regjering fikk vi gjennomslag for en løsning med statlig finansiert eldreomsorg, på Askøy takket Ap nei, de hadde andre planer for eldreomsorgen .
DB170203 Noe av Oslo kommunes suksess i eldreomsorgen er at de har utfordret andre aktører til å drive sykehjem.
DB170203 Det er sløsing av skattebetalernes penger - penger som heller kunne blitt brukt til å styrke eldreomsorgen , skolehelsetjenesten eller andre velferdstjenester.
NL170131 Vi vil trappe opp tidlig innsats i skolen, styrke det offentlige helsetilbud for alle og trygg eldreomsorgen for de som trenger det.
NL170131 Vi vil trappe opp tidlig innsats i skolen, styrke det offentlige helsetilbud for alle og trygg eldreomsorgen for de som trenger det, skriver Kari-Anne Opsal.
SA170119 Slik skal det være i eldreomsorgen , den som ikke evner å klare seg sjøl, skal ha nødvendig hjelp av kommunen.
SA170114 Dette sier meg at kvalitetsforskriften og den verdighetsgarantien ( forskrift om en verdig eldreomsorg ) som er gitt i eldreomsorgen , har veldig liten verdi i det praktiske liv.
SA170114 januar, som handlet om omsorgssvikt i eldreomsorgen og markedstenkning.
SA170113 Øydis Westersjø etterlyser debatt om eldreomsorgen i Rennesøy sammenliknet med Stavanger.
SA170113 Som leder av hovedutvalg for kultur oppvekt og omsorg i åtte år, vil jeg påstå at jeg kjenner eldreomsorgen i Rennesøy svært godt.
SA170113 Jeg vil derfor utfordre Øydis til å utdype påstanden, og diskutere hvilke kriterier som er viktig for å kunne sammenlikne eldreomsorgen i de to kommunene.
SA170113 Jeg konstaterer at Stavanger brukte over 25 prosent mer i eldreomsorgen enn Rennesøy i 2015 når en ser på netto driftsutgifter pr. innbygger over 80 år/67 år.
SA170113 I artikkelen kommer Øydis med en påstand om at eldreomsorgen i små kommuner generelt er bedre enn i store kommuner, uten å dokumentere dette nærmere.
SA170113 Det er gjort undersøkelser der det i mediene spissformuleres med at eldreomsorgen i små kommuner er bedre enn i store kommuner.
DB170111 Forskeren peker på at vi i framtida vil kunne klare oss med færre tradisjonelle sykehjem dersom vi rigger eldreomsorgen annerledes.
SA170106 Selv om mye av eldreomsorgen er god, må det være null-toleranse for det vi ser av omsorgssvikt.
SA170106 Norsk senter for menneskerettigheter ved det juridiske fakultet har i den senere tid gitt en alarmerende oversikt over tilstanden i eldreomsorgen i Norge.
SA170106 Ei heller å slippe til kommersielle selskaper, som skal hente profitt ut av eldreomsorgen .
SA170101 Det blir særlig viktig i tiden fremover å være i dialog med brukerne og innbyggerne i utformingen av eldreomsorgen .
AP161219https://www.aftenposten.no/osloby/Ny-meningsmaling-Arbeiderpartiet-gar-tilbake-i-Oslo-611244b.html Det gjelder innen eldreomsorgen , barnehager og skolen, fortsetter han.
AP160331https://www.aftenposten.no/norge/Krangler-om-hvem-som-har-ansvaret-for-millionkutt-ved-Oslos-sykehjem-55167b.html - Jeg synes det er trist at vi har en byråd som ikke tar ansvaret for den situasjonen eldreomsorgen er i og det budsjettet hun selv har vært med på å legge frem og stemt gjennom i bystyret, sier Solberg.
AP160331https://www.aftenposten.no/norge/Krangler-om-hvem-som-har-ansvaret-for-millionkutt-ved-Oslos-sykehjem-55167b.html - De gjør situasjonen verre når de insisterer på å rekommunalisere sykehjem når vi vet at det vil koste eldreomsorgen mer penger og dermed forverre situasjonen for Sykehjemsetaten, sier Eirik Lae Solberg.
DA160303 - Hovedproblemet i dag er at effektiviseringen helt har tatt overhånd i eldreomsorgen .
DA160303 - Det er utvilsomt behov for bedringer i eldreomsorgen .
DA160303 - Eldreomsorgen er absolutt ikke bra nok.
DA160212 - Vikarpooler innen eldreomsorgen i Oslo vil gi bedre stabilitet og øke kvaliteten på sykehjemstjenestene, sier byråd Inga Marte Thorkildsen ( SV ).