SA171228 Intervju med Liv Evje : − Ingen tør snakke høyt om den uverdige eldreomsorgen ! | « Se opp for kjøttlobbyistene.
SA171228 | − Ingen tør snakke høyt om den uverdige eldreomsorgen
DA171228 - For eldreomsorgen i Norge, der er det mye som ikke er bra.
VG171227 Sentrale punkter for Frp er ellers at skatte- og avgiftstrykket skal ned, også eiendomsskatten, og at eldreomsorgen må forbedres.
SA171215 | Høie imponert over eldreomsorgen i Randaberg ¶
DB171213 Eller mener Høyre at vi ikke trenger å styrke eldreomsorgen og tjenestene til gamle som trenger litt mer hjelp for å føle seg trygge nok til å bli boende hjemme ?
AA171212 Innenfor eldreomsorgen , på skolene, i bydriften og i private bedrifter må det finnes oppgaver som kan være med på å gi også disse yrkeserfaring, faste rammer og et sosialt nettverk som kan bygges videre på.
AA171207 Stadig flere partier snakker varmt om å innføre en bemanningsnorm i eldreomsorgen som skal gi de eldste av oss et bedre liv.
AA171207 Nasjonale bemanningsnormer i skolen, i barnehagene og i eldreomsorgen ser ut til å være rikspolitikernes svar på de fleste utfordringer.
AP171130 Noe er likt : Begge byrådene varslet kamp mot stoppeklokkeregimet i eldreomsorgen , og rekommunalisert sykehjem.
DB171127 - De viser liten vilje til å ta tak i de store utfordringene Norge står overfor, få flere folk inn i arbeid, sørge for at flere unge fullfører skolen, gi et løft til eldreomsorgen og sørge for at klimagassutslippene går ned.
DA171123 - Flertallet styrker heller ikke eldreomsorgen , mens vi styrker alders- og sykehjem med 17,5 millioner årlig, sier hun.
DN171122 Det blir tøffe tider i mange kommuner, særlig innenfor eldreomsorgen .
DA171122 | « Medisinrobot » skal frigjøre hender i eldreomsorgen
BT171109 Forslag om å la brukerne og pårørende gi tilbakemeldinger, som vårt forslag om en lyttepost i eldreomsorgen , har blitt stemt ned.
VG171102 Og : Ved å kutte ut prøveordningen med statlig finansiering av eldreomsorgen i flere kommuner som Frp har kjempet igjennom, henter KrF inn 48 millioner kroner.
BT171031 Nå blir normtidene avviklet i eldreomsorgen , men det kan virke som de innføres for psykisk utviklingshemmede.
BT171031 oktober febrilsk å dekke over egne feil i eldreomsorgen .
AP171031 Hans Olav Syversen og KrF vil ha flere lærere i skolen, flere førskolelærere i barnehagene, flere sykepleiere på sykehjem og i eldreomsorgen - og ønsker bemanningsnormer i alle disse sektorene.
AP171031 Fremskrittspartiet ( Frp ) vil ha bemanningsnorm i eldreomsorgen , mens Høyre og Frp sammen i regjering har innført ny, nasjonal bemanningsnorm i barnehagene.
DA171022 Samtidig understreker Jensen at det er viktig å få et tydelig Frp-stempel på fire områder i en eventuell ny regjeringsplattform : Streng asylpolitikk, større statlig ansvar i eldreomsorgen , opprettholde tempoet i bygging av vei og infrastruktur, samt skatter og avgifter.
AP171021 Hun nevner fire saker det er viktig å få Frp-stempelet på i en ny regjeringsplattform : Streng innvandringspolitikk, at staten må ta en større del av ansvaret for å videreutvikle eldreomsorgen , opprettholde tempoet i bygging av vei og infrastruktur, samt skatter og avgifter.
AA171019 Trondheim kommune hadde i 2016 fått bevilget fra det politiske flertallet, med Trondheim Ap i spissen, 62,5 millioner på helsebudsjettet til eldreomsorgen , som ikke ble brukt.
AA171019 Jeg tenker at bystyrets representanter i Trondheim Ap ikke vil lytte til de ansattes representanter når rådmannen gjentar mindreforbruket og viser politisk forakt for de ansatte i eldreomsorgen . 55 millioner er forferdelig mye penger, og de « forsvinner » ikke til andre formål uten politisk viten.
AA171019 Rådmannens forslag om kutt i rusomsorg, lavere opptrappingstempo på bemanning i eldreomsorgen og lavere lærertetthet i ungdomsskolen, er saker mange av partiene har problemer med.
DA171012 Støre sier det er en for svak satsing på tidlig innsats og flere lærere i skolen og manglende løft for bedre kvalitet i eldreomsorgen .
AP171012 Bedre kvalitet eldreomsorgen
AA171012 Det er ingen løft for bedre kvalitet i eldreomsorgen , og regjeringen står fortsatt på at de ikke vil gi tilskudd til å rehabilitere sykehjem.
DB171011 Denne måten å tenke på er på vei inn i den norske eldreomsorgen , sier han.
AP171010 Man bruker det samme begrepet på andre områder også : « Kvalitet i eldreomsorgen » gir over 15.000 treff på Google.
AA171010 Støre påpekte behovet for å få flere i jobb, styrke arbeidet mot sosial dumping i arbeidslivet, bedre kvaliteten i eldreomsorgen og kutt i klimagassutslippene som viktige saker framover.
AA171006 Det vil komme mange betydningsfulle saker framover, som blant annet løft i eldreomsorgen og ny bioteknologilov, sier Bollestad.
NL171004 Forskere ved for eksempel Telemarksforskning og Institutt for samfunnsforskning har advart mot forestillingen om at frivillighet bidrar til å gjøre eldreomsorgen billigere.
DB170929 Vi innførte eiendomsskatt i Oslo kommune, disse pengene gir oss handlingsrom til å bygge 3000 nye barnehageplasser og til å utføre et løft i den hjemmebaserte eldreomsorgen .
DA170928 Kommunen vil bruke 22 millioner kroner til å gjøre Oslo til en mer aldersvennlig by, og det vil komme 5000 nye stillinger innen eldreomsorgen , samt at bemanningen på kommunale sykehjem styrkes med fem prosent.
AP170928 | Gammel, grå - og fortsatt homo Janne Bromseth og Monica Bothner ¶ Eldreomsorgen klarer ikke alltid å møte alle mennesker på en inkluderende måte i samsvar med deres behov.
AP170928 Mønstre i internasjonal forskning viser at eldre skeive har lave forventninger til at eldreomsorgen har kunnskap og kompetanse til å gi god omsorg.
AP170928 En britisk studie viser at et stort flertall av dem som jobber i eldreomsorgen gjerne vil bidra til en inkluderende og likeverdig eldreomsorg, samtidig som de føler seg usikre på hva det innebærer i praksis.
AP170928 Dette er noe som i liten grad prioriteres i profesjonsutdanningene eller innenfor virksomhetene i eldreomsorgen .
AP170928 oktober vil vi understreke viktigheten av at mangfoldsperspektivet tas med i den daglige eldreomsorgen - hvis lik tilgang til en verdig alderdom skal tas på alvor.
AP170928 Eldreomsorgen må kunne møte alle mennesker på en inkluderende måte.
AP170927 - Er du fornøyd med kompetansen i eldreomsorgen ?
DB170926 Å skape pasientenes helsetjeneste med kortere helsekøer og mer forutsigbar behandling, samt å gjennomføre en kvalitetsreform i eldreomsorgen , leve hele livet. 4.
DA170926 Snart vil det ikke være nok arbeidskraft til å håndtere eldreomsorgen på samme måte som i dag, fordi det samtidig med eldrebølgen blir færre ungdommer, og dermed større kamp om arbeidskraften, påpeker han.
DA170925 Vetvik mener avstanden mellom hva politikerne kommuniserer om tilstanden i eldreomsorgen og de faktiske forhold er urovekkende stor.
DN170919 Folk ser vi gjorde det vi sa når vi innførte eiendomsskatt - det er blitt flere barnehageplasser, flere lærere og forbedring i eldreomsorgen .
DA170915 Men budskapet bør nå politikere som har vunnet valg på blant annet løfter om reformer innen eldreomsorgen , sier Lexberg som har lite tro på Høyres nye reform.
NL170914 ¶ Den sårbare eldreomsorgen egner seg dårlig for markedsutsetting, skriver Tove Karoline Knutsen.
NL170914 Stadig mer konkurranseutsetting av eldreomsorgen gir ikke mer mangfold, men utvikler snarere en tendens til monopol.
NL170914 Mellom 50 og 60 prosent av de spurte mener at det offentlige må ha ansvar for å drifte eldreomsorgen , gjerne i samarbeid med ideelle aktører.
NL170914 Forskning på feltet, blant annet ved de svenske professorene Laura Hartman og Marta Szebehely, viser at når store kommersielle aktører kommer inn i eldreomsorgen , går kvaliteten ned over tid.
NL170914 Den sårbare eldreomsorgen egner seg dårlig for markedsutsetting.
DB170912 I tillegg ble det krevende å gå til valg på en moderat skatteøkning for de som tjener mest, spesielt fordi vi verken fikk fram at vi ville bruke pengene til å ansette flere lærere og flere i eldreomsorgen , eller klarte å konfrontere Høyre med hvor de vil kutte.
DB170911 Vi ønsker også en bemanningsnorm på sykehjem, og vil stoppe kommersialiseringen av eldreomsorgen for å hindre at eldreomsorg blir business, sier Lysbakken.
DB170911 Innen eldreomsorgen er partiet opptatt av å sikre mer aktivitet for de eldre.
DB170911 Helse og eldre : Frps store kampsak i eldreomsorgen er at norsk eldreomsorg skal bli statlig finansiert, og på den måten ikke variere ut fra økonomien i hver enkelt kommune.
DB170911 Helse og eldre : - Høyre vil utvikle pasientens helsetjeneste og løfte eldreomsorgen .
DB170911 - Jeg er veldig for varme hender i eldreomsorgen , men det er mye man har lyst til å fikse selv også, sier Skei Grande.
DB170911 På tross av at hun ikke har stemt, synes hun at eldreomsorgen i landet er et viktig tema.
DB170911 Eldreomsorgen er ofte et hett tema i politikken, noe flere nordmenn legger vekt på når de skal avgi sin stemme.
AP170910 Som pårørende til en eldre person med demens, er hun også sterkt kritisk til eldreomsorgen og andre deler av velferdstilbudet.
VG170909 Flere ansatte i eldreomsorgen - slik at de som jobber der, har god tid til våre eldste.
DB170909 Under kommunevalgkampen for to år siden lovte byrådsleder Raymond Johansen ( Ap ) at 1,25 milliarder kroner av eiendomsskatten skulle øremerkes nettopp til eldreomsorgen .
DB170909 - Hvis det står så ille til i eldreomsorgen som Inga Marte sier, burde hun vel sørge for å skaffe mange nye stillinger til veie raskt.
AA170909 Faste stillinger, hele stillinger for dem som ønsker det, og mulighet til etter- og videreutdanning er viktig for å sikre rekruttering og beholde gode folk i eldreomsorgen .
AA170909 Derfor lover vi helt konkret å øke overføringene til kommunene med flere milliarder, slik at det kan bli flere tusen nye ansatte i eldreomsorgen .
NL170908 Pengene kan Tromsø kommune bruke på 37 lærere, 148 barnehageplasser eller 43 helsefagarbeidere i eldreomsorgen . 7. 3000 flere lærere ¶
DB170907 Vi vil bygge mer vei, fjerne eiendomsskatten, bygge ut eldreomsorgen , bekjempe terror og sørge for en streng innvandringspolitikk.
DA170907 - Det er liv, helse og verdighet, spesielt i eldreomsorgen , hvor det mangler en del verdighet for tida.
DB170906 Noen av dem får faktisk penger til overs som gjør at de ytterligere kan styrke eldreomsorgen , sier Hoksrud, som påpeker at Frp er blitt motarbeidet både av Ap og av Høyre om statlig finansiert eldreomsorg.
DB170906 Frps våte drøm om en nasjonal omlegging av eldreomsorgen ble redusert til et prøveprosjekt som kommunene siden rømte fra i flokk.
DB170906 I eldreomsorgen er det for få ansatte med for lite tid til omsorg for våre eldre.
DA170906 Skal vi få dette til, må vi løse de viktigste oppgavene sammen, og prioritere skolen, helsevesenet og eldreomsorgen foran å kutte skattene til de som har mest.
DA170906 I eldreomsorgen er det for få ansatte med for lite tid til omsorg for våre eldre.
DA170906 - Vi har lagt fram konkrete planer for hvordan vi vil styrke skolen, sykehusene og eldreomsorgen .
DA170906 - Flere ansatte i eldreomsorgen , og flere smarte teknologiske løsninger.
DB170905 Mitt inntrykk er at fagfeltet psykisk helse aldri har fått en ordentlig plass i eldreomsorgen .
AP170905 Mens Ap i tidligere valgkamper har tallfestet løfter om både nye sykehjemsplasser og nye hender i eldreomsorgen , kommer Ap nå kun med ett tallfestet eldreløfte.
AP170905 Einar Vetvik tror den største bøygen for kommunene i tiden fremover, vil bli å få nok penger til eldreomsorgen .
AP170905 De gir uttrykk for at de statlige intensjonene i eldreomsorgen mer må sees på som « gode mål og retorikk » enn som en beskrivelse av hvordan den praktiske situasjonen blir.
AP170905 - Uten et økonomisk løft fra nå av og fremover, vil eldreomsorgen i eldrebølgens tid bli sterkt belastet av treghet, etterslep og manglende sammenheng i det offentlige systemet, sies det i rapporten.
AA170905 For eksempel vil vi få 1500 færre ansatte i eldreomsorgen om en tar bort eiendomsskatt, sa Trond Giske.
DB170902 Ruste opp eldreomsorgen
DB170902 Ap-lederen fortalte tidligere i sommer hvordan han vil ruste opp eldreomsorgen , blant annet gjennom tre reformer.
DB170902 - Fire tapte år for eldreomsorgen
DB170902 ( Dagbladet ) : - Jeg merker fra høyresiden at de i retorikk har beveget seg tett opp til Ap, at de noen uker før valget sier de vil ha tidlig innsats i skolen, at de nå, etter fire år i regjering, skal ha kvalitetsløft i eldreomsorgen .
DB170831 Det er jo derfor vi i Stortingets helse- og omsorgskomite har blitt enige om at det må utarbeides en nasjonal handlingsplan for kosthold i eldreomsorgen .
DB170830 Svendsrud åpnet kveldens debatt med et innlegg fra ungdomspolitikeren om hvorfor det er eldreomsorgen som er viktigst i valgkampen.
AP170829 Nå har vi gjennom valgkampen lagt frem politikk for 3000 lærere, et omfattende løft for bedre kvalitet i eldreomsorgen , en ambisjon for 300.000 flere jobber på ti år, og vi la frem en omfattende sykehuspakke i dag.
DB170827 - Frp er eneste parti som ønsker statlig finansiering av eldreomsorgen kombinert med fritt sykehjemsvalg.
DB170826 Vi trenger disse pengene for å kunne satse på tidlig innsats i skolen, 3000 flere lærere, opprusting av yrkesfagene, kompetansereform i arbeidslivet og et løft i eldreomsorgen .
DA170826 Frp har skrytt kraftig av forsøksordningen med statlig finansiert eldreomsorg, som de mener vil sørge for at eldreomsorgen ikke er avhengig av økonomien i hver enkelt kommune.
DA170822 I tillegg til sine hjertesaker flere ansatte i eldreomsorgen , flere lærere i skole og barnehage og rettferdig pensjon, vil han mobilisere ved hjelp av en lokal het potet : ¶
DB170821 ¶ FORSVARER SKATTEN : EIendomsskatten i Oslo har blant annet gått til flere hender i eldreomsorgen og flere barnehageplasser, påpeker Raymond Johansen.
DB170821 Vi gikk til valg på å innføre en moderat eiendomsskatt for å få råd til og bygge 3000 nye barnehageplasser og ansette 500 flere i eldreomsorgen .
DB170821 - Da vi tok over styringen hadde Oslo den laveste barnehagedekningen av alle fylkene og i eldreomsorgen var det store mangler.
DB170821 De passer svært dårlig med virkelighetsbeskrivelsen hennes, og viser at det er deler av eldreomsorgen i Oslo som er langt ifra god nok.
DB170821 - Jeg hører fra pårørende og folk som jobber i eldreomsorgen at dette faktisk er virkeligheten for mange, svarer Hoksrud.
DB170821 - Det er min jobb å sørge for at vi løfter kvaliteten i eldreomsorgen .
AA170821 - Det er mange viktige saker, og jeg kunne tenkt meg bedre og tryggere veier og gullstandard i eldreomsorgen .
DB170820 Vi vinner valg gjennom å snakke med velgerne om de tingene de er opptatt av, og de er ikke opptatt av disse tingene, de er opptatt av om skatten går opp eller ned, om vi skal fortsette å bygge ut veiene i samme tempo, om vi skal bedre eldreomsorgen , om vi skal fortsette å ha en streng innvandringspolitikk.
AA170818 har ikke greid å gjøre noe bra for eldreomsorgen på åtte år, så ikke kom til meg og snakk om eldreomsorg.
DB170817 Etter åtte rødgrønne år ble ikke eldreomsorgen så mye bedre enn den er nå.
DB170817 I den påfølgende debatten kappes de to lagene mellom å satse mest på eldreomsorgen , men spørsmål som turnusordninger og pengebruk tydeliggjør forskjellene mellom Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet.
DB170817 Eldreomsorg var første tema, og statsrådene ble utfordret på at valgløftet om statlig overtakelse av eldreomsorgen fire år seinere bare er et forsøksprosjekt i fire kommuner.
AA170817 Bare 5 prosent av helse- og omsorgslederne i kommunene synes den nasjonale debatten om eldreomsorgen « i stor grad » gjenspeiler den virkeligheten de møter.
NL170815 UiT har dessuten opprettet et nytt og spennende studium i IKT helseteknologi, et område som vil få mye oppmerksomhet i årene framover, med teknologiske løsninger for hjemmeboende pasienter innen eldreomsorgen , for eksempel.
DB170815 - Kirkens Bymisjon legger stor vekt på å inkludere pårørende i eldreomsorgen .
AP170815 Etter debatten spurte Aftenposten om Støre er enig eller uenig i bruken av begrepet « Velferdsprofitører » om private aktører som får offentlig støtte innenfor barnehage, barnevernet og eldreomsorgen .
AP170815 Etter debatten spurte Aftenposten om Støre er enig eller uenig i bruken av begrepet « Velferdsprofitører » om private aktører som får offentlig støtte innenfor barnehage, barnevernet og eldreomsorgen .
AP170815 For noen år siden delte Stortinget ut en « eldremilliard » for å bedre forholdene i eldreomsorgen .
AA170815 ) vil spare 150 millioner i året på å effektivisere og anbudsutsette, mens Lars Haltbrekken ( SV ) mener dette vil bety 200 færre lærere eller ansatte i eldreomsorgen .
DB170814 - Ja, det er brutalt å si til folk at vi ikke kan løfte yrkefagene, vi klarer ikke å skaffe flere lærere, vi kan ikke ansette flere i eldreomsorgen , fordi vi ikke vil at de rikeste skal betale mer i skatt.
AA170814 - Vi skal sikre det på følgende måte, Bjørnar Moxnes : Vi skal stille så klare krav til hvordan barnehagene, eldreomsorgen , asylmottakene og barnevernet drives at hvis du driver etter de kriteriene, blir det ikke de overskuddene. ( ©NTB ) ¶
DB170809 Samboergaranti i eldreomsorgen : Flere av Frp-lag har fremmet dette i kommunene, men er ofte blitt nedstemt.
NL170808 Nordlys antyder at Arbeiderpartiets løfte om 10.000 nye hender i eldreomsorgen ikke er oppfylt.
NL170808 Arbeiderpartiet vil ha faglige innsatsteam som kan benyttes av de kommunene som sliter med å oppfylle den kvaliteten vi ønsker for eldreomsorgen .
DB170808 Det er påfallende at Arbeiderpartiet ikke nevner private aktører i sine 16 tiltak for eldreomsorgen , når vi ser at private tilbud legges ned av Arbeiderpartiet i både Oslo og Bergen.
DB170807 ¶ ELDRE : Jeg tror ikke de største utfordringene i eldreomsorgen lar seg løse bare vi øker budsjettene og bemanningen, skriver Bent Høie.
DB170807 Men jeg tror ikke de største utfordringene i eldreomsorgen lar seg løse bare vi øker budsjettene og bemanningen.
DB170807 Jeg tror vi også er enige om at den viktigste ressursen i eldreomsorgen er dem som jobber der.
DB170807 Derfor satser vi også på ansatte gjennom kompetanseløftet som innebærer at mange i eldreomsorgen får tilbud om utdanning og videreutdanning.
DA170807 Bare tenk hvordan det ellers ville gått med eldreomsorgen , bygg- og anleggsbransjen og kollektivtrafikken.
AP170806 - Det er det de alltid sier : At det vil gå ut over eldreomsorgen .
DN170804 - Jeg har stor tro på forbedringen av eldreomsorgen .
AA170804 Det tredje løftet er å senke ventetiden i helsevesenet og øke kvaliteten i spesialisthelsetjenesten og eldreomsorgen .
DB170803 - Fire tapte år for eldreomsorgen
AP170803 Det er krevende å balansere mellom å ha visjoner og mål for eldreomsorgen og samtidig være avhengig av andre aktører, for eksempel kommunene som skal gjennomføre.
AP170803 Der har det med en tidligere SV-statsråd som ansvarlig for eldreomsorgen , Inga Marte Thorkildsen, blitt 143 færre sykehjemsplasser på ett år, ifølge Dagbladet.
NL170802 ¶ Det er ingen grunn til å anta at vi ikke kommer til å trenge flere hender i eldreomsorgen , men disse hendene gjør mest nytte for seg ute i førstelinja, altså i aktiv pleietjeneste.
NL170802 Men selv om det ikke tallfestes, så skal antall årsverk i eldreomsorgen økes i takt med behovet, som det heter.
NL170802 Det er ingen grunn til å anta at vi ikke kommer til å trenge flere hender i eldreomsorgen , men disse hendene gjør mest nytte for seg ute i førstelinja, altså i aktiv pleietjeneste.
NL170802 Ap ser altså ikke hvilken falitterklæring det er, dersom eldreomsorgen virkelig skulle trenge en hel hær av kvalitetskontrollører for å granske hva som foregår i det daglige.
NL170802 Ap har brent seg på å tallfeste satsinger i eldreomsorgen , da dette har vist seg å « ikke være treffsikkert », som Støre uttrykker det.
DB170802 Aandal mener det er slik eldreomsorgen burde være.
DB170802 ¶ TROR FOLK BLIR LEI : Helseminister Bent Høie tror folk er lei av politikere som skylder på hverandre for utfordringene i eldreomsorgen , og sier Jonas tar feil når han hevder det har vært stillstand.
DB170802 Helseminister Bent Høie ( Høyre ) tror folk er lei av politikere som skylder på hverandre for utfordringene i eldreomsorgen .
DB170802 Han mener den største uenigheten mellom Høyre og Ap innen eldreomsorgen , er at Ap igjen vil gi investeringstilskudd til renovering av sykehjem og omsorgsboliger.
DB170802 Han har følgende svar til Ap-lederen som i går hevdet at det hadde vært fire tapte år for eldreomsorgen i Norge.
DB170802 For at vi skal få til endringer i eldreomsorgen må kommune være i stand til å gjennomføre endringene.
DB170802 Det er derfor Høyre i regjering har satt i gang en helt ny lederutdanning der vi hvert år utdanner flere hundre ledere i eldreomsorgen, sier Høie, som er enig i at det fortsatt er mye å ta tak i innenfor eldreomsorgen .
DB170802 Det er derfor Høyre i regjering har satt i gang en helt ny lederutdanning der vi hvert år utdanner flere hundre ledere i eldreomsorgen , sier Høie, som er enig i at det fortsatt er mye å ta tak i innenfor eldreomsorgen.
DB170802 - Fire tapte år for eldreomsorgen
DB170802 - Det er derfor vi nå har lansert en kvalitets- og aktivitetsreform for eldreomsorgen , som heter « Leve hele livet.
DB170802 I en situasjon hvor det nesten ikke skapes flere jobber, hvor vi har betydelige uløste oppgaver i skolen, helsesektoren og eldreomsorgen , og hvor regjeringen selv skriver at det økonomiske handlingsrommet blir langt mindre framover, er det både uklokt og uansvarlig å love mange milliarder kroner i skattekutt til dem helt i toppen.
AP170802 Vi har sagt at vi ikke er i mål med eldreomsorgen .
AP170802 Dette er ikke mulig i eldreomsorgen , sier Syse, fordi det konkrete omsorgsbehovet er individuelt og inntrer ved høyst ulike aldre.
VG170801 Partiet vil kreve at kommunene har to lærlingeplasser per 1000 innbyggere, for utdannelser innen eldreomsorgen .
VG170801 Med Aps plan for eldreomsorgen , kommer også strengere krav til kommunene.
VG170801 Mandag denne uken la Ap-lederen frem partiets plan for eldreomsorgen de neste fire årene.
VG170801 Les også : Solfrid ( 81 ) rapper om eldreomsorgen : - Det er mye urettferdig ¶
VG170801 ELDREOMSORG : Ap-leder Jonas Gahr Støre legger her frem Aps plan for eldreomsorgen i Oslo mandag.
DB170731 ¶ LA FRAM APs : Etter at foreldrene hans ble syke, fikk Ap-leder Jonas Gahr Støre opplevde hvordan eldreomsorgen oppleves fra innsida.
DB170731 Vi vil opprette en ny tilskuddsordning for prosjekter som gir flere hele og faste stillinger i eldreomsorgen , herunder prosjekter for å redusere sykefravær. 3.
DB170731 Styrke aktører som bidra til økt kvalitet i eldreomsorgen .
DB170731 I dag presenterte Ap-leder Jonas Gahr Støre 16 valgløfter for eldreomsorgen , eller « 16 satsinger for en trygg og moderne eldreomsorg » som det het på pressekonferansen.
DB170731 Han mener regjeringspartiene ikke vil ha råd til å satse tilstrekkelig på eldreomsorgen når eldrebølgen møter oss for fullt.
DB170731 For å gjøre omsorgen bedre trenger vi flere unge som søker seg til utdanninger med relevans for eldreomsorgen .
DB170731 Flere faste, hele stillinger er avgjørende for å gjøre det mer attraktivt å jobbe i eldreomsorgen samtidig som det stimulerer til å satse på de ansattes kompetanse og erfaring.
DB170731 Flere aktører, som for eksempel « Livsglede for eldre » og « Aktivitetsdosetten », bidrar i mange kommuner til et godt og systematisk arbeid for å gjøre kvaliteten i eldreomsorgen bedre.
DB170731 Etter- og videreutdanning for ansatte i eldreomsorgen vil være en prioritert sektor i første fase av reformen.
DB170731 Behovene i eldreomsorgen vil øke kraftig fremover.
DB170731 Aps løfter for eldreomsorgen ¶ 1.
DB170731 Ap lover å gjennomføre tre reformer for eldreomsorgen om de vinner valget.
DB170731 - Mener du at det ikke har skjedd noe i eldreomsorgen ? - Eldreomsorgen tikker og går.
DB170731 - Mener du at det ikke har skjedd noe i eldreomsorgen ?
DB170731 Forslaget inngår i partiets plan for eldreomsorgen neste stortingsperiode.
DA170731 Høyre går i år til valg på fire hovedløfter : Skaffe flere jobber, tidlig innsats i skolen og mindre frafall, senke ventetiden i helsevesenet og øke kvaliteten i spesialisthelsetjenesten og eldreomsorgen , samt satse på forsvar og beredskap.
DA170731 Inspirert av et prosjekt i Nederland legger Arbeiderpartiet på mandag fram i sin plan for eldreomsorgen neste stortingsperiode, et forslag om at studenter kan flytte inn på sykehjem, melder NRK.
AP170731 Støre gjentok tidligere utsagn om at Høyre-Frp-regjeringens eldrepolitikk har vært fire tapte år for eldreomsorgen .
AP170731 Mens Ap i tidligere valgkamper har tallfestet løfter om både nye sykehjemsplasser og nye hender i eldreomsorgen , kommer Ap nå kun med ett tallfestet eldreløfte.
AP170731 Kvalitetskrav : Ap vil innføre detaljerte og målbare krav til kvalitet på ulike tjenester i eldreomsorgen .
AP170731 Ifølge Ap-lederen vil eldreomsorgen koste mye penger fremover.
AP170731 I 2005 lovet Ap 10.000 nye hender i eldreomsorgen , og i 2009 lovet partiet 12.000 flere sykehjemsplasser.
AP170731 Hvorfor ble ikke eldreløftene til Jens Stoltenberg oppfylt ? Eldreomsorgen vil koste penger ¶
AP170731 Både i forrige og i tidligere valgkamper har det vært mye oppmerksomhet omkring tidligere tallfestede Ap-løfter innen eldreomsorgen .
AP170731 Støre understreket på pressekonferansen at Ap mener eldreomsorgen er et offentlig ansvar.
AP170731 Men han understreker at Ap mener eldreomsorgen er et offentlig ansvar.
AA170731 Støre kaller Høyre-Frp-regjeringens periode som fire tapte år for eldreomsorgen .
AA170731 Han framholder at eldreomsorgen viser det veivalget han mener årets stortingsvalg innebærer.
AA170731 Blant annet skal det opprettes en tilskuddsordning for prosjekter som gir flere hele og faste stillinger i eldreomsorgen .
AA170731 Forslaget inngår i partiets plan for eldreomsorgen i neste stortingsperiode.
AP170730 Samtidig er Svendsrud irritert over at andre partier ikke klarer å se forbi ideologi når FpU foreslår tiltak for å bedre eldreomsorgen .
AP170730 Men Svendsrud legger skylden for at eldreomsorgen i hans øyne ikke er god nok, på lokalpolitikere som prioriterer annerledes.
AP170730 Men eldreomsorgen burde vært bedre, sier han.
AP170730 Fremskrittspartiets ungdom ( FpU ) vil at Stortinget skal innføre et krav om at alle landets kommuner må konkurranseutsette eldreomsorgen - både drift av sykehjem og hjemmetjenesten.
AP170730 - Noen steder er det kommunene som driver best, andre steder er det de private, men vi har troen på at samspillet mellom offentlig og privat vil gjøre at eldreomsorgen totalt sett blir bedre, sier FpU-leder Bjørn-Kristian Svendsrud.
VG170728 Men vi frykter også at de kommer til å kutte i sykelønnsordningen, som de har varslet at de vil, eller vil det gå utover ledighetshetstrygden, eldreomsorgen eller utdanning.
VG170728 « Det er stor misnøye med eldreomsorgen i Norge.
VG170725 Eldreomsorgen og helsevesenet blant de bedre i verden.
VG170725 « Det er stor misnøye med eldreomsorgen i Norge ».
NL170725 | Skal eldreomsorgen betale for reiselivsnæringas voksesmerter ?
NL170725 Sagt på en annen måte : er det eldreomsorgen som skal betale ?
NL170724 Vår forrige byregjering fikk igangsatt mye innenfor eldreomsorgen , også fritt brukervalg.
NL170724 På tvers av partigrenser løste de utfordringen i eldreomsorgen ved å hyre inn private aktører innen psykiatri og spesialisthelsetjenester.
NL170724 Kommunevalget, like før kontrakten til private aktører innen eldreomsorgen i Tromsø, går ut.
NL170724 for gjennomføring av valgfrihet innenfor eldreomsorgen .
NL170724 Eldreomsorgen er allerede proklamert som perfekt og velfungerende av Gunhild Johansen.
AA170723 Budskapet er at det trengs penger til velferdsstaten - både for å ruste opp eldreomsorgen og for å få flere lærere inn i skolen.
VG170722 Solfrid ( 81 ) rapper om eldreomsorgen
DN170720 Han snakker i generelle vendinger - om å få flere unge i arbeid, om å styrke eldreomsorgen og om å investere i velferdssamfunnet i stedet for å kutte i skattene.
DB170718 ¶ ELDREOMSORG : I dette innlegget svarer FrPs eldrepolitiske talsmann, Bård Hoksrud, Inga Marte Thorkildsen om eldreomsorgen i Oslo.
DB170718 Thorkildsen gjør i sitt innlegg et fåfengt forsøk på å legge ansvaret for eldreomsorgen i Oslo på forrige byråd.
DB170718 På denne måten fjerner SV altså sårt trengte hender i eldreomsorgen .
DB170718 Dette gjør jeg parallelt med arbeidet for å bedre eldreomsorgen nasjonalt.
DB170718 Det viser at vi både har vilje og evne til å ha fokus på å bedre eldreomsorgen , både lokalt og nasjonalt.
DB170718 Det er derfor jeg engasjerer meg i eldreomsorgen i alle kommuner der jeg mener politikerne ikke gjør nok for de eldre.
DB170718 Dessverre er det for mange kommuner der det svikter i eldreomsorgen .
DB170718 juli reagerer SVs Inga Marte Thorkildsen på at jeg kritiserer eldreomsorgen i Oslo.
DB170714 Det er derfor vi ønsker at staten skal ta over ansvaret for finansieringen av eldreomsorgen .
DB170714 Dessverre er det alt for mange kommuner som nedprioriterer eldreomsorgen i sine budsjett.
DA170714 - Jeg vet at det nye byrådet overtok tilnærma et konkursbo i eldreomsorgen .
VG170712 Det er viktig at helseministeren har et overordnet ansvar for hele sektoren, inkludert den viktige eldreomsorgen .
DB170712 ¶ UNØDVENDIG KRITIKK : Bård Hoksrud har gjort det til en sport å kritisere Oslo for alt som skjer innen eldreomsorgen , nærmest uansett hva vi gjør, skriver Inga Marte Thorkildsen fra SV.
DB170712 Vi kan også glemme å snakke om at vi skal gjøre eldreomsorgen attraktiv for fagfolk.
DB170712 Han har gjort det til en sport å kritisere Oslo for alt som skjer innen eldreomsorgen , nærmest uansett hva vi gjør.
DB170712 De lovet også en bemanningsnorm for eldreomsorgen , men bortsett fra noen vage, veiledende anbefalinger, har de ikke fått til det de ville etter fire år i regjering.
DA170711 Frp har flere ganger tidligere tatt til orde for at en egen statsråd bør ha ansvaret for eldreomsorgen .
DA170711 - Vi må ha en minister som har et spesielt ansvar for eldreomsorgen .
DA170711 - For meg framover er det eldreomsorgen .
AA170701 Foto : Jens Søraa ¶ Eldreomsorgen i Bjugn er kritikkverdig.
DB170629 - Arbeiderpartiet og SV lovte velgerne å bruke eiendomsskatten til å bedre eldreomsorgen .
DB170629 ( Dagbladet ) : Ifølge ferske tall fra SSB er det færre sykehjemsplasser i eldreomsorgen i Oslo i år enn på samme tid i fjor.
DB170627 FrPs paradegren har vært eldreomsorgen .
BT170624 De har med viten og vilje gjort eldreomsorgen verre, for å spare noen kroner.
DA170623 - Vi prioriterer blant annet store penger til strategiske tomtekjøp for å bygge skoler og sykehjem, flere lærere i Osloskolen og flere ansatte i eldreomsorgen , sa byrådsleder Raymond Johansen ( Ap ) da.
DN170622 - En av sakene som Sivilombudsmannen har behandlet, handlet om en kommunelege som hadde skrevet et leserinnlegg om prioriteringene i eldreomsorgen i kommunen.
AA170621 Det gjelder blant annet et forslag om å endre finansieringen av eldreomsorgen ved å innføre hva opposisjonen har kalt en " demensskatt ".
AP170618 Eldreomsorgen har som alle andre områder behov for innovasjon og nye ideer.
VG170617 Det er 6 år siden det i Norge ble aktuelt å bruke roboter i eldreomsorgen .
BT170612 I stedet har de bevisst videreført sultefôringen av eldreomsorgen .
BT170612 De har med viten og vilje gjort eldreomsorgen verre, for å spare noen kroner.
AA170612 En samlet komité gikk i stedet inn for å be regjeringen fremme en ny handlingsplan for fysisk aktivitet ikke bare i skolen, men også i barnehager, på arbeidsplasser, i eldreomsorgen og flere andre samfunnsområder. ( ©NTB ) ¶
AP170610 Utspill om revejakt og egenandeler i eldreomsorgen endret folks syn på statsministeren.
AP170610 Utspill om revejakt og egenandeler i eldreomsorgen endret folks syn på statsministeren.
AP170531 Ap har alltid vært mot konkurranseutsetting og privatisering i eldreomsorgen .
AP170531 Ap har alltid vært mot konkurranseutsetting og privatisering i eldreomsorgen .
NL170529 » Alt hadde vært såre vel dersom Støre ikke hadde fulgt opp med hvor viktig det var å få stoppet privatiseringen i eldreomsorgen .
DB170519 La én ting være helt klart : Frp er på ingen måte ferdig med å redusere skattene, bygge veiene, styrke eldreomsorgen og øke strafferammene, men vi er på god vei og styrer i riktig retning.
AP170518 Ap har alltid vært mot konkurranseutsetting og privatisering i eldreomsorgen .
AA170518 I tillegg skal 12 millioner brukes på etter- og videreutdanning for ansatte i eldreomsorgen .
AA170518 - Til vår store frustrasjon gikk eldreomsorgen i et stort pluss i fjor, blant annet siden de ikke klarte å ansette flere pleiere.
BT170516 Høyre påstår at vi er avhengige av private for å øke kapasiteten i eldreomsorgen .
BT170516 For å løse fremtidens behov i eldreomsorgen , er vi nødt til å ta politiske valg.
BT170516 mai : Det avgjørende er kvaliteten på tjenesten som tilbys i eldreomsorgen .
DB170512 Tore Nyseter skriver i Dagbladet at gode intensjoner i eldreomsorgen drukner i papirer om forordninger og indikatorer.
DA170509 Vi har mange forbedringsområder innen eldreomsorgen også i Stavanger, og vi vil så absolutt ikke « hvile på våre laurbær », men hele tiden forsøke å gi et bedre tilbud til våre eldre.
DA170508 En forutsetning for å lykkes med denne oppgaven, er å styrke kommuneøkonomien som setter kommunene i stand til å planlegge og iverksette en politikk for styrking av eldreomsorgen .
DB170506 Nå er det valgår, og partiene er igjen i gang med å overbevise velgerne om at eldreomsorgen skal gis prioritet.
DB170506 Løftebruddene skyldes, blant annet, at eldreomsorgen ( som mye av den øvrige velferden ) er blitt viklet inn i en jungel av bestemmelser, kvalitetssystemer, veiledere, undersøkelser og rapporter.
DB170506 Hun er virkelighetens « Valeria Velez » : TV-kjendisen som ble Pablo Escobars elskerinne Dagbladet Pluss ¶ | Eldreomsorgen drukner i papir ¶
DB170506 Det har aldri manglet på gode hensikter og vakre målsettinger i eldreomsorgen .
DN170505 - Det krever ikke store matematiske kunnskaper for å se at dette kommer til å ramme kommunenes mulighet til å bedre eldreomsorgen , sier hun.
AA170505 Mer vei, bedre eldreomsorg, streng innvandring, kutt i skatter og avgifter, forsvaret skal styrkes, mer olje og styrke eldreomsorgen .
AA170505 I eldreomsorgen har man lenge sett at nærkontakt med dyr er verdifullt.
AP170504 Ap har alltid vært mot konkurranseutsetting og privatisering i eldreomsorgen .
AP170504 Ap har alltid vært mot konkurranseutsetting og privatisering i eldreomsorgen .
AP170430 Bemanningsnorm i eldreomsorgen
AP170429 KrF vil ha flere lærere i skolen, flere førskolelærere i barnehagene, flere sykepleiere på sykehjem og i eldreomsorgen - og ønsker bemanningsnormer i alle disse sektorene.
DB170427 Denne skal ha konkrete tiltak på flere samfunnsområder som barnehage, arbeidsplasser, i eldreomsorgen og transport.
AP170427 Ap har alltid vært mot konkurranseutsetting og privatisering i eldreomsorgen .
DB170423 Ap som vil ha flere lærere og nye ansatte i eldreomsorgen .
AP170423 Støre presiserte at Aps hovedprinsipp var at eldreomsorgen er et offentlig ansvar, men at kommunene treffer sine valg.
AP170423 Støre avviser ny linje i eldreomsorgen
AP170423 Ifølge Micaelsen vil Ap imidlertid « tenke helt nytt i eldreomsorgen i Norge » i årene som kommer.
AP170423 Ap-leder Jonas Gahr Støre, som også satt i programkomiteen, svarte slik dagen før programmet skulle opp til votering : ¶ - Eldreomsorgen er et stort offentlig ansvar.
AP170423 - Kommunene velger litt ulikt ut ifra de lokale forutsetningene : tungt offentlig ansvar, innslag av ideelle og frivillige aktører, som spiller en viktig rolle i eldreomsorgen og i noen sammenhenger private løsninger som kommunene har ansvar for å velge.
AP170423 Støre presiserte at Aps hovedprinsipp var at eldreomsorgen er et offentlig ansvar, men at kommunene treffer sine valg.
AP170423 Støre avviser ny linje i eldreomsorgen
AP170423 Ifølge Micaelsen vil Ap imidlertid « tenke helt nytt i eldreomsorgen i Norge » i årene som kommer.
AP170423 Ap-leder Jonas Gahr Støre, som også satt i programkomiteen, svarte slik dagen før programmet skulle opp til votering : ¶ - Eldreomsorgen er et stort offentlig ansvar.
AP170423 - Kommunene velger litt ulikt ut ifra de lokale forutsetningene : tungt offentlig ansvar, innslag av ideelle og frivillige aktører, som spiller en viktig rolle i eldreomsorgen og i noen sammenhenger private løsninger som kommunene har ansvar for å velge.
AA170421 Gjennom samskaping i ordets rette forstand, har ansatte og ledere på sykehjemmene, i hjemmetjenesten og andre avdelinger i eldreomsorgen deltatt i konkret løsningsutvikling for livsgledesertifisering av sykehjem.
AA170421 april, vil framtidens behov innen eldreomsorgen gi utfordringer som krever helt ny tenkning, og dette gjelder for alle norske byer.
AA170421 29 Morgendagens omsorg, og i 2012 ble sertifiseringsordningen « Livsglede sykehjem » en nasjonal strategi for å få mer frivillighet inn i eldreomsorgen .
VG170420 Når Høyre og Frp må velge, er det skolen, sykehus og ikke minst eldreomsorgen som blir taperne, sa Støre.
AA170420 Skal kommunen klare det, må eldreomsorgen fremstå som et mer attraktivt arbeidsfelt enn nå.
AP170419 Mindre uttalt motstand mot private tilbud i eldreomsorgen , kan være et eksempel på at Høyre og Ap kjemper om de samme middelklassevelgerne i urbane strøk.
AP170419 Ap har alltid vært mot konkurranseutsetting og privatisering i eldreomsorgen .
VG170408 ØNSKER Å OPPLYSE : 81 år gamle Solfrid Grande kritiserer eldreomsorgen i en rap hun har laget sammen med musiker Frank Scott.
VG170408 | Solfrid ( 81 ) rapper om eldreomsorgen : - Det er mye urettferdig ¶ 81 år gamle Solfrid Grande fra Ytterøy i Nord-Trøndelag er forbannet over eldreomsorgen .
VG170408 | Solfrid ( 81 ) rapper om eldreomsorgen : - Det er mye urettferdig ¶ 81 år gamle Solfrid Grande fra Ytterøy i Nord-Trøndelag er forbannet over eldreomsorgen.
VG170408 - Jeg har lest mange negative saker i media om eldreomsorgen over hele landet, og har selv sett hvilke forhold mang eldre bor under.
AA170408 | Solfrid ( 81 ) rapper om eldreomsorgen : - Mye som er urettferdig ¶
AA170408 Solfrid Grande har sammen med musiker Frank Scott laget rap om eldreomsorgen .
AA170408 Hun er 81 år gammel og har laget en rap for å protestere mot eldreomsorgen .
DA170404 Kommunen trenger innovasjonskraften som de sosiale entreprenørene representerer for eksempel innenfor eldreomsorgen , skriver varaordfører Bjørg Tysdal Moe ( KrF ) i sin kommentar.
AP170331 Vi får også håpe at Siv Jensen har rett i at eldreomsorgen kan organiseres bedre, med bedre tekniske hjelpemidler.
AP170331 Hvis standarden på eldreomsorgen skal fortsette å bedre seg, slik den alltid har gjort, må mine barnebarn betale omtrent førti prosent høyere skatt enn meg.
AP170331 Det blir et sug etter arbeidskraft i eldreomsorgen .
AP170330 Utbyggingen av eldreomsorgen vil kanskje komme på etterskudd, men den vil komme.
AP170326 Gissinger og Hege Hellvik ¶ 20 - 30 år gamle bygninger er uegnet til moderne eldreomsorg, fordi eldreomsorgen drives annerledes i dag enn for en generasjon siden.
AP170326 Det er forholdsvis stor enighet om at det er nødvendig med en betydelig omlegging av eldreomsorgen for å løse morgendagens utfordringer.
BT170325 Helsedirektoratet har blant annet anbefalt musikk som behandling ved ruslidelser, i eldreomsorgen og til bruk i livsavsluttende behandling for barn og unge.
DN170324 - I stedet for å tenke på hvilke arbeidsoppgaver som forsvinner, kan man tenke på at gevinsten fra automatisering kan tas ut i økt kvalitet - blant annet i eldreomsorgen .
VG170320 SV kritiserte på sitt landsmøte i helgen de blåblås privatisering av jernbanen, motorveien og selvsagt bestemor - altså eldreomsorgen .
VG170318 - Vi vil stoppe skattekuttlinjen, og la de som har mest betale mer enn i dag for å finansiere viktige løft innen skolen, helsevesenet og eldreomsorgen .
DB170317 - Når de snakker om satsing på kvalitet i eldreomsorgen og tidlig innsats i skolen noen måneder før et valg, er det et budskap om fire tapte år.
VG170316 Det er viktig at vi rekrutterer spesielt i eldreomsorgen , som Hagen er så opptatt av.
VG170315 Også eldreomsorgen
VG170315 - Vi ønsker ikke at det skal tas ut profitt fra eldreomsorgen heller.
VG170314 - De borgerlige har satt i gang noen meningsløse og dyre forsøk med statlig overtagelse av eldreomsorgen .
FV170314 | Fri oss fra eldreomsorgen
FV170314 Alder er ingen sykdom, men vi trenger et vern, et vern mot aktuelle og forestilte fiender, og det første jeg vil slå ned på fra fiendesiden er eldreomsorgen , skriver artikkelforfatteren.
AA170314 - De borgerlige har satt i gang noen meningsløse og dyre forsøk med statlig overtakelse av eldreomsorgen .
VG170313 Høyre vil ha tidlig innsats i skolen, en kvalitetsreform i eldreomsorgen og en investeringsplan for sykehusene, Da er mitt spørsmål : Hvorfor satte de ikke dette i gang da de overtok i 2013 ?
VG170312 2 ) Kvalitetsreform i eldreomsorgen .
AP170312 . Innen eldreomsorgen er hele ni av de tretten kommunene bedre enn snittet.
DB170309 FIRE TAPTE ÅR : - Det er underlig å høre Erna Solberg si at de skal prioritere tidlig innsats i skolen og et løft i eldreomsorgen .
DB170309 - Og det er underlig å høre Erna Solberg si at de nå skal prioritere tidlig innsats i skolen og et løft for kvalitet i eldreomsorgen .
DA170309 I tillegg lovet hun milliarder til forskning og utvikling av teknologi som kan bli til nye næringer og arbeidsplasser, så vel som bedre kvalitet i eldreomsorgen , satsing på skole, forsvar, integrering og tiltak mot utenforskap.
SA170306 | Når maten i eldreomsorgen reduseres til en salderingspost i budsjettet ¶
SA170306 I debatter om eldreomsorgen reduseres maten til kalorier og næringsstoffer, kostøre og konkurranseutsetting.
SA170306 Blomsterdekorasjonene er fjernet, kjendisstøvet har lagt seg, - og eldreomsorgen er fremdeles et kommunalt ansvar. 89 år gamle Margot i Sola vil fortsatt undre seg over hvorfor hun ikke lenger kan få varm middag servert fra kommunen.
FV170306 Nye nabolag og tun kan bli den nye måten å drive eldreomsorgen i Kristiansand på.
AP170305 Nyhetssak om den nye reformen : Bent Høie lover reform av eldreomsorgen .
AP170305 Med andre ord : Ideen om å heve kvaliteten på eldreomsorgen er ingen uenige om.
AP170305 Fredag gikk startskuddet for helse - og omsorgsminister Bent Høies ( H ) kvalitetsreform for eldreomsorgen .
AP170305 For å få løftet hele sektoren på disse områdene skal en prosjektgruppe ut og jakte på den gode eldreomsorgen i Norges kommuner.
AP170305 De ligner også på indikatorene i Arbeiderpartiets kartleggingsverktøy for å måle, styre og sammenligne tilbud i eldreomsorgen , lagt frem for to år siden.
AP170305 Bruusgaard har personlig i mange år kjent på hvor vanskelig det er å få til endring i eldreomsorgen .
DB170303 ¶ NY REFORM : - Vi ser at det svikter for ofte med de viktigste tingene i eldreomsorgen .
DB170303 Vi ser at det svikter for ofte med de viktigste tingene i eldreomsorgen .
DB170303 Men jeg skal snakke om hvor det svikter i eldreomsorgen .
DB170303 Ikke fordi vi mener at eldreomsorgen bare er sorgen.
BT170303 Om dere forventer at noen skal ta dere på alvor i eldreomsorgen , da må dere ta stilling til to vesentlige spørsmål.
BT170303 Men er problemene i eldreomsorgen løst ?
BT170303 Mange har fått kjenne det på kropp, enten det er som eldre, pårørende eller ansatt i eldreomsorgen .
BT170303 Makten i eldreomsorgen er den andre hovedfaktoren.
BT170303 I valgkampen blir nok eldreomsorgen nok en gang tema.
BT170303 I dag er det først og fremst kommunene som betaler regningen i eldreomsorgen .
BT170303 I alle år har rikspolitikere, av alle politiske farger, snakket om eldreomsorgen .
BT170303 Fremskrittspartiet vil ha klare rettigheter i eldreomsorgen .
AP170303 | Bent Høie lover reform av eldreomsorgen .
AP170303 Store forskjeller i eldreomsorgen
AP170303 På en pressekonferanse fredag formiddag sa Bent Høie at det også er mange enkelthistorier fra eldreomsorgen som viser at den ikke er god nok : Mange må vente lenge mellom måltid, eldre blir isolert og ensomme, sår blir ikke stelt.
AP170303 Pollestad er av dem som har inspirert helseminister Bent Høie ( H ) i arbeidet med en ny kvalitetsreform for eldreomsorgen : « Leve hele livet ».
AP170303 Med et slikt nytt måleverktøy på plass ønsker Ap-utvalget å innføre en rekke nasjonale minstekrav til tjenester og kvalitet i eldreomsorgen .
AP170303 I programmet foreslo de et nytt kartleggingsverktøy for å måle, styre og sammenligne tilbud som gis i eldreomsorgen .
AP170303 Høyre og Fremskrittspartiet er sammen om å sette i gang arbeidet og sier et av hovedmålene er å viske ut forskjellene og ujevnhetene i eldreomsorgen .
AP170303 Bent Høie sier det foreligger en rekke nasjonale rapporter fra Helsetilsynet, ombud, og Nasjonalt senter for menneskerettigheter som forteller at dette ikke er enkelthistorier, men enkelthistorier som representer eldreomsorgen .
AP170303 Bent Høie ( H ) la i formiddag frem arbeidet med en ny kvalitetsreform for eldreomsorgen : « Leve hele livet ».
AP170303 - Pressekonferansen er et vitnesbyrd om fire tapte år, sier leder av Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre om helseministerens planer for eldreomsorgen .
AP170303 86-åringen er en av dem som har inspirert Bent Høie til å sette i gang med en innholdsreform i eldreomsorgen .
SA170301 - Ressursene vi eventuelt sparer på dette på driftsbudsjettet, skal gå tilbake til eldreomsorgen i form av ekstra bemanning ved institusjonene i forbindelse med måltidene, sier han.
AA170301 Svært mange kommuner velger å gi samme tjenester til utviklingshemmede som i eldreomsorgen , som er omsorg i livets sluttfase.
DB170227 - Lovendringen betyr blant annet at også de som skal jobbe innen eldreomsorgen , psykiatritjenesten og som personlige assistenter må levere politiattest, sier avdelingsleder, Leif Sætrum ved Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester.
BT170227 Når en vet tilstanden i eldreomsorgen for øvrig, blir ikke dette innlegget for meg noe mer enn billig valgflesk.
BT170227 Det vi trenger er politikere som tør å ta de virkelig tøffe diskusjonene om hvordan vi skal gjøre om hele eldreomsorgen , for å kunne gi god og verdig hjelp også i fremtiden.
AP170226 | Tre søsken om eldreomsorgen
DA170225 Vi må gjøre eldreomsorgen til et attraktivt sted å jobbe i framtida, og sikre at alle, uavhengig av bakgrunn og inntekt, får et godt og trygt tilbud, sier byråden.
DA170225 SV gjorde ingen grep innen eldreomsorgen de åtte årene de satt i regjering.
DA170225 I Oslo raserer de deler av eldreomsorgen på grunn av ideologi, sier Bård Hoksrud til Dagsavisen.
DA170225 Hoksrud mener også at eldreomsorgen i hovedstaden lider.
DA170225 Gjennom årelang privatisering har det vokst fram store urettferdige lønnsforskjeller mellom de som jobber i den private og kommunale eldreomsorgen .
DA170225 Frp stemmer imot brukerombud for eldre, de stemmer imot forslag om bemanningsnormer i sykehjem og kartlegging av menneskerettigheter i eldreomsorgen , sier Karin Andersen.
DA170225 - Nå Hoksrud er for anbud betyr det at han mener det er fint at penger som skulle gått til god omsorg for eldre og skikkelig lønn og pensjon til heltene i eldreomsorgen , heller går til utbytte til private selskap.
DA170225 - Det er helt nødvendig at kommunen tar et større ansvar for eldreomsorgen , for å sikre at behovene til beboere, deres pårørende og de ansatte blir satt i sentrum.
AA170225 Dette kan være med på å synliggjøre behovet for flere kompetente ressurser i eldreomsorgen .
AA170224 | « Få skikk på eldreomsorgen før superbusser og andre prestisjeprosjekt » ¶
BT170217 Stig Abrahamsen fra Frp på Askøy kom med en rekke påstander mot Arbeiderpartiets håndtering av eldreomsorgen i BT 7. februar.
BT170217 Statlig finansiering av eldreomsorgen er et mageplask for Frp.
BT170217 NØDVENDIG : Grunnen til at vi gjør denne omleggingen i eldreomsorgen , er fordi det er helt nødvendig, svar Ap-politikerne fra Askøy.
AP170215 Dette året ble en handlingsplan for eldreomsorgen startet opp.
AP170215 Ap mener Regjeringen er på blindspor i eldreomsorgen og foretar feil prioriteringer.
DB170214 SV ønsker svært gjerne flere ansatte i barnehager og eldreomsorgen , men da må kompetanse være et grunnlag for ansettelser og kommunene må ha de nødvendige pengene til å kunne gjøre det.
BT170207 Til stortingsvalget senere i år vil vi i Frp stå på, og skape stor nok oppslutning til å få gjennomslag for statlig finansiering av eldreomsorgen .
BT170207 I regjering fikk vi gjennomslag for en løsning med statlig finansiert eldreomsorg, på Askøy takket Ap nei, de hadde andre planer for eldreomsorgen .
DB170203 Noe av Oslo kommunes suksess i eldreomsorgen er at de har utfordret andre aktører til å drive sykehjem.
DB170203 Det er sløsing av skattebetalernes penger - penger som heller kunne blitt brukt til å styrke eldreomsorgen , skolehelsetjenesten eller andre velferdstjenester.
NL170131 Vi vil trappe opp tidlig innsats i skolen, styrke det offentlige helsetilbud for alle og trygg eldreomsorgen for de som trenger det.
NL170131 Vi vil trappe opp tidlig innsats i skolen, styrke det offentlige helsetilbud for alle og trygg eldreomsorgen for de som trenger det, skriver Kari-Anne Opsal.
SA170119 Slik skal det være i eldreomsorgen , den som ikke evner å klare seg sjøl, skal ha nødvendig hjelp av kommunen.
SA170114 Dette sier meg at kvalitetsforskriften og den verdighetsgarantien ( forskrift om en verdig eldreomsorg ) som er gitt i eldreomsorgen , har veldig liten verdi i det praktiske liv.
SA170114 januar, som handlet om omsorgssvikt i eldreomsorgen og markedstenkning.
SA170113 Øydis Westersjø etterlyser debatt om eldreomsorgen i Rennesøy sammenliknet med Stavanger.
SA170113 Som leder av hovedutvalg for kultur oppvekt og omsorg i åtte år, vil jeg påstå at jeg kjenner eldreomsorgen i Rennesøy svært godt.
SA170113 Jeg vil derfor utfordre Øydis til å utdype påstanden, og diskutere hvilke kriterier som er viktig for å kunne sammenlikne eldreomsorgen i de to kommunene.
SA170113 Jeg konstaterer at Stavanger brukte over 25 prosent mer i eldreomsorgen enn Rennesøy i 2015 når en ser på netto driftsutgifter pr. innbygger over 80 år/67 år.
SA170113 I artikkelen kommer Øydis med en påstand om at eldreomsorgen i små kommuner generelt er bedre enn i store kommuner, uten å dokumentere dette nærmere.
SA170113 Det er gjort undersøkelser der det i mediene spissformuleres med at eldreomsorgen i små kommuner er bedre enn i store kommuner.
DB170111 Forskeren peker på at vi i framtida vil kunne klare oss med færre tradisjonelle sykehjem dersom vi rigger eldreomsorgen annerledes.
SA170106 Selv om mye av eldreomsorgen er god, må det være null-toleranse for det vi ser av omsorgssvikt.
SA170106 Norsk senter for menneskerettigheter ved det juridiske fakultet har i den senere tid gitt en alarmerende oversikt over tilstanden i eldreomsorgen i Norge.
SA170106 Ei heller å slippe til kommersielle selskaper, som skal hente profitt ut av eldreomsorgen .
SA170101 Det blir særlig viktig i tiden fremover å være i dialog med brukerne og innbyggerne i utformingen av eldreomsorgen .
AP161219 Det gjelder innen eldreomsorgen , barnehager og skolen, fortsetter han.
AP161219 Det gjelder innen eldreomsorgen , barnehager og skolen, fortsetter han.
SA160919 Takk til Liv Evje for hennes sterke og modige innlegg om eldreomsorgen !
SA160916 | Takk til Liv Evje for hennes sterke og modige innlegg om eldreomsorgen !
SA160916 Opptatt av eldreomsorgen
SA160916 Levekårstyret i Stavanger er svært opptatt av eldreomsorgen , det være seg om den som er i behov av tjenester befinner seg i eget hjem, i omsorgsbolig eller på sykehjem.
SA160916 Frp har i mange år arbeidet for å skaffe til veie nok ressurser til eldreomsorgen , og vi vil fortsette å arbeide for det.
AP160912 Finansbyråden viser til at Arbeiderpartiet før valget sa at man trengte tre milliarder kroner fra eiendomsskatt for å oppfylle valgløftene om 3000 flere barnehageplasser og 500 nye stillinger i eldreomsorgen .
AP160901 Høyre har tidligere argumentert for større valgfrihet og brukerstyring i eldreomsorgen .
AP160901 Han tror det er viktig å snakke om å bedre kvaliteten i eldreomsorgen uavhengig av drift.
AP160901 Det startet med denne reportasjen om sykehjemmet med pub, spa og restaurant startet debatten om eldreomsorgen i Oslo.
AP160831 Slik kan eldreomsorgen smake i fremtiden ¶
AP160831 Jo mer vi snakker om det som skjer i eldreomsorgen , jo bedre blir kvaliteten, sier Stang.
AP160831 Alle forbedringer som skjer i eldreomsorgen , enten det er kommualt eller privat, fortjener oppmerksomhet.
AP160831 Det bidrar til større mangfold og flere miljøer som jobber for å finne gode løsninger i eldreomsorgen .
AP160831 Begeistringen skyldes både at Manglerudhjemmet inspirerer, og at nyheter fra eldreomsorgen ofte har et negativt fortegn.
AP160830 Slik kan eldreomsorgen smake i fremtiden ¶
AP160804 | De som venter på omlegging av eldreomsorgen i Oslo, venter forgjeves James Stove Lorentzen ¶
AP160804 SV kan stole på at Høyre alltid stiller opp for å bidra til å utvikle eldreomsorgen til det bedre, enten inspirasjonen kommer fra private aktører eller offentlig sektor.
AP160804 Oslos pleietrengende eldre og deres pårørende lar seg neppe imponere av at byråd Inga Marte Thorkildsen ( SV ) på nytt bruker energi og spalteplass på å snakke ned eldreomsorgen , slik hun gjør i Aftenposten 2. august.
AP160804 Høyre er beredt, men da bør hun i det videre arbeidet slutte å klage på sine forgjengere samt ta av seg de ideologiske brillene som gjør at hun ser dyktige private aktører innen eldreomsorgen som samfunnsfiender.
AP160804 For det første er eldreomsorgen i Oslo i bedre stand enn byråden gir inntrykk av. 3rd-party-bio ¶
AP160804 Byrådens retorikk innbyr dessverre ikke til samarbeid om eldreomsorgen , skriver James Stove Lorentzen.
AP160801 Samtidig vet vi at det er mangel på både ansatte og kompetanse i eldreomsorgen i Oslo. 3rd-party-bio ¶
AP160801 Ledere og tillitsvalgte i Oslo forteller at denne modellen har ført til ekstra stress og en byråkratisering av eldreomsorgen , og har gjort at mange av dem som jobber der gradvis har sluttet å stole på egen faglighet.
AP160801 Gjennom åpenhet, ærlighet og samarbeid kan vi bedre eldreomsorgen i Oslo.
AP160801 Etter 18 års sammenhengende høyrestyre, er det noen grunnleggende problemer i eldreomsorgen som må løses.
AP160801 Dette kan true kvaliteten og gjøre eldreomsorgen mindre attraktiv å jobbe i for fagfolk.
AP160801 Dette er viktig for stabiliteten og forutsigbarheten for de pleietrengende, og for at fagfolk skal søke seg til eldreomsorgen .
AP160801 Det er mye debatt om eldreomsorgen i Oslo.
AP160801 Det ble hevdet av forrige byråd at folk flest er svært godt fornøyde med eldreomsorgen .
AP160702 Hun synes hun i praksis finner lite igjen av alle de fine ordene som brukes om eldreomsorgen i planer og rapporter.
AP160622 Teknologi er en forutsetning for at vi skal klare å svare på fremtidens krav i eldreomsorgen .
AP160609 Det ble resultatet av det som skulle være et krafttak for utbygging av eldreomsorgen i perioden 2008 - 2015.
AP160609 - Samtidig må vi også ta inn over oss at kommunene i den samme perioden av ulike årsaker har valgt å ruste opp eldreomsorgen på andre måter enn utbygging av heldøgnsplasser - ikke minst i den hjemmebaserte omsorgen.
AP160525 | Støre : - Regjeringen på blindspor i eldreomsorgen
AP160525 Dette er to av Frps viktigste hjertesaker i eldreomsorgen .
AP160525 De har satt i gang et forsøk med statlig finansiering av eldreomsorgen .
AP160525 Ap-politikerne går hardt ut mot to av Regjeringens siste fremstøt i eldreomsorgen : Forsøk med statlig finansiering av eldreomsorgen og lovendringer som Regjeringen mener innebærer sterkere lovfesting av retten til et heldøgns omsorgstilbud.
AP160525 Ap-politikerne går hardt ut mot to av Regjeringens siste fremstøt i eldreomsorgen : Forsøk med statlig finansiering av eldreomsorgen og lovendringer som Regjeringen mener innebærer sterkere lovfesting av retten til et heldøgns omsorgstilbud.
AP160525 Ap-leder Jonas Gahr Støre mener Regjeringen ikke tar de riktige grepene i eldreomsorgen .
AP160525 - Vi må rigge oss til de viktige valgene, å løfte kvalitet og kvantiteten i eldreomsorgen .
AP160525 - Vi erkjenner også mangler og utilstrekkelighet i eldreomsorgen i vår tid, sier Støre.
AP160525 - Valgene vi tar nå, er avgjørende for å kunne møte det store antallet eldre på 2020-tallet, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre, som mener Regjeringen er på feil spor i eldreomsorgen .
AP160516 Ståstedet er ikke ensbetydende med at eldreomsorgen er godt nok, eller at nye modeller ikke skal prøves.
AP160516 Statlig finansiering av eldreomsorgen er en vesentlig del av Siv Jensen og Frps valgløfte om « et totalt skifte i eldreomsorgen ».
AP160516 Statlig finansiering av eldreomsorgen er en vesentlig del av Siv Jensen og Frps valgløfte om « et totalt skifte i eldreomsorgen ».
AP160516 Men ansvaret for eldreomsorgen bør ligge hos kommunene, som er nærmest innbyggerne.
AP160516 I mai startet forsøksordningen med statlig finansiering av eldreomsorgen for syv kommuner.
AP160516 Dette blir en massiv utfordring for helsevesenet og eldreomsorgen .
AP160516 Det er galt å frata kommunene finansieringsansvaret for eldreomsorgen . 3rd-party-bio ¶
AP160516 De ønsker at staten skal finansiere eldreomsorgen direkte - som alderspensjonen i folketrygden.
AP160423 Partileder Siv Jensen brukte mye tid på å snakke om valgfrihet i eldreomsorgen og gikk hard ut mot politikken til det nye byrådet i Oslo.
AP160423 Hardt ut mot Ap i eldreomsorgen
AP160423 - Av ideologiske årsaker jages private ut av eldreomsorgen .
AP160423 - Ap mener det er umoralsk at noen skal tjene penger på eldreomsorgen .
AP160423 Valgkampen i fjor avdekket store svakheter, dårlige forhold i hjemmetjenesten og mye hemmelighold knyttet til avvik i eldreomsorgen .
AP160423 Nå ber byrådet de private om å nedbemanne, mens Oslo trenger flere plasser i eldreomsorgen , ikke færre.
AP160423 Folk i Oslo ville ha ny kurs, og en satsing på bedre kvalitet i eldreomsorgen , sier han.
AP160423 - I disse dager sender byrådet i Oslo ut varsel om eiendomsskatt som de i valgkampen sa de skulle bruke til å bedre eldreomsorgen .
AP160423 - Frp har hatt ansvaret for eldreomsorgen i Oslo de siste 18 årene.
AP160423 - Av ideologiske årsaker jages private ut av eldreomsorgen .
AP160423 - Ap mener det er umoralsk at noen skal tjene penger på eldreomsorgen .
AP160422 Prøveprosjektet var FrPs fikenblad for å kunne forsvare sine egne, gigantiske valgløfter, sier Micaelsen, som presiserer at også hans parti er positive til at staten kan bidra sterkere til å sikre kvalitet og finansiering i eldreomsorgen .
AP160422 Frp er eneste parti som ønsker at staten - og ikke kommunene - skal finansierte eldreomsorgen .
AP160422 Eide sier KS er « veldig skeptisk til at dette kan representere noen varig og god ordning for eldreomsorgen ».
AP160422 - På snart tre år med sin egen partileder som finansminister, har det knapt skjedd noen ting i eldreomsorgen - og det på tross av at regjeringen har satt ny rekord i bruk av oljepenger, sier han.
AP160422 - Desperat forsøk på å redde seg ut av valgløfter ¶ Eldreomsorgen er en hjertesak for Frp.
AP160421 Så mener jeg at det fortsatt er en del uløste oppgaver i eldreomsorgen .
AP160421 Selv om mye av debatten om eldreomsorgen har handlet om sykehjemsplass, så blir det litt for snevert.
AP160421 Når Jensen snakker om å prøve ut nye finansieringsordninger, sikter hun til et forsøk med statlig finansiering av eldreomsorgen .
AP160421 Når Frp i årsberetningen til landsmøtet trekker frem Frps resultater i Regjeringen, er eldreomsorgen knapt nevnt.
AP160421 Dagens situasjon har jo vært bakteppe for mye av den debatten som har vært om eldreomsorgen i mange valgkamper og gjort at eldre ofte blir kasteball mellom rikspolitikere og lokalpolitikere.
AP160421 - Men jeg mener vi må gjøre mer på eldreomsorgsområdet - både fordi det er udekkede behov i dag, og fordi vi blir flere eldre fremover, sier hun og fortsetter : ¶ Eldreomsorgen en hjertesak for Frp ¶
AP160421 Eldreomsorgen settes på dagsordenen på Frps landsmøte denne helgen.
AP160421 I regjeringsforhandlingene fikk Frp gjennomslag for at Regjeringen skulle « utrede lovfestet rett til heldøgns pleie og omsorg med sikte på innføring i perioden » - og en forsøksordning med statlig finansiering for eldreomsorgen .
AP160421 Hun brukte ordet « elleville tilstander » om eldreomsorgen og klaget over at den var avhengig av kommunenes økonomi.
AP160419 Hun la ikke skjul på at mange viktige temaer vil bli diskutert, og nevnte eldreomsorgen som spesielt viktig for et Frp som er et regjeringsparti med ambisjoner.
AP160401 Men når man først ser seg nødt til å kutte i eldreomsorgen for å finansiere andre satsninger er det forståelig at man, i tillegg til kutt i egne, kommunale virksomheter, forsøker å forhandle ned prisen på de privatdrevne sykehjemmene, og at man da velger de med best bemanning.
AP160331 - Jeg synes det er trist at vi har en byråd som ikke tar ansvaret for den situasjonen eldreomsorgen er i og det budsjettet hun selv har vært med på å legge frem og stemt gjennom i bystyret, sier Solberg.
AP160331 - De gjør situasjonen verre når de insisterer på å rekommunalisere sykehjem når vi vet at det vil koste eldreomsorgen mer penger og dermed forverre situasjonen for Sykehjemsetaten, sier Eirik Lae Solberg.
AP160331 - Jeg synes det er trist at vi har en byråd som ikke tar ansvaret for den situasjonen eldreomsorgen er i og det budsjettet hun selv har vært med på å legge frem og stemt gjennom i bystyret, sier Solberg.
AP160331 - De gjør situasjonen verre når de insisterer på å rekommunalisere sykehjem når vi vet at det vil koste eldreomsorgen mer penger og dermed forverre situasjonen for Sykehjemsetaten, sier Eirik Lae Solberg.
AP160330 Eldrebyråd Inga Marte Thorkildsen ( SV ) ønsker færre sykehjemsplasser og mer bruk av hjemmetjenester i eldreomsorgen .
AP160330 Vi er derfor overrasket over at det nye byrådet ikke ser ut til å fortsette den tidligere byrådens satsing på eldreomsorgen . » ¶
AP160318 Nå skal vi blant annet styrke eldreomsorgen .
DA160303 - Hovedproblemet i dag er at effektiviseringen helt har tatt overhånd i eldreomsorgen .
DA160303 - Det er utvilsomt behov for bedringer i eldreomsorgen .
DA160303 - Eldreomsorgen er absolutt ikke bra nok.
AP160221 Hun har varslet en åpenhetsrevolusjon i eldreomsorgen .
AP160221 Fakta : Avvik i eldreomsorgen
AP160221 Byrådet vil ha åpenhet om avvik i eldreomsorgen .
AP160221 | Vi vil ha en verdig alderdom Sigrid Wisløff ¶ Eldreomsorgen er en salderingspost til tross for at alle våre politiske partier har programfestet at de vil satse.
AP160221 Nå må dere som politikerne i Oslo ta ansvar for at eldreomsorgen blir gjennomført i samsvar med alle deres gode valgløfter.
AP160221 Nå må dere som politikerne i Oslo ta ansvar for at eldreomsorgen blir gjennomført i samsvar med alle deres gode valgløfter ¶
AP160221 Jeg har fulgt utviklingen av eldreomsorgen i Oslo fra 1958.
AP160221 Høsten 2015 lovet Arbeiderpartiet og Sosialistisk venstreparti at hvis de vant valget, skulle eldreomsorgen i Oslo prioriteres. 18 år med Høyre ved makten hadde vært med på å skape et stadig dårligere tilbud til byens eldre innbyggere.
AP160221 Er det dette dere politikere nå mener er en satsing på eldreomsorgen ?
AP160221 Eldreomsorgen er en salderingspost til tross for at alle våre politiske partier har programfestet at de vil satse på eldreomsorgen .
AP160221 Byrådet i Oslo har kuttet budsjettet til Sykehjemsetaten med 50 millioner i 2016 tross løfte om å prioritere eldreomsorgen .
AP160221 Eldreomsorgen er en salderingspost til tross for at alle våre politiske partier har programfestet at de vil satse på eldreomsorgen.
DA160212 - Vikarpooler innen eldreomsorgen i Oslo vil gi bedre stabilitet og øke kvaliteten på sykehjemstjenestene, sier byråd Inga Marte Thorkildsen ( SV ).
AP160209 | Ansatte i eldreomsorgen kan for lite om å behandle syke eldre ¶
AP160209 Statssekretær Lisbeth Normann sier mye er på gang for å løfte kompetansen i eldreomsorgen . sykepleie.jpg ¶
AP160209 Over tusen ansatte i eldreomsorgen har svart på et omfattende spørreskjema om sine kunnskaper og ferdigheter.
AP160209 Os ser daglig at det er en omfattende utfordring å heve kompetansen i eldreomsorgen .
AP160209 Hun har også funnet at jo eldre man er som ansatt i eldreomsorgen , desto dårligere kompetanse.
AP160209 Førsteamanuensis Pia Bing-Jonsson står bak den første undersøkelsen som måler hva helsepersonell i eldreomsorgen faktisk kan.
AP160209 Fakta : Ansatte i eldreomsorgen
AP160209 De ansatte i eldreomsorgen fortjener at man ser deres vei og tilfører dem den kunnskapen de trenger for å klare den store jobben de skal gjøre.
AP160209 - Vi har visst at kompetansen blant ansatte i eldreomsorgen er veldig variabel, og det er flott at undersøkelsen gir mer systematisk kunnskap om dette.
AP160209 - Kravene til kompetanse til helsepersonell i eldreomsorgen har endret seg veldig mye i de senere årene, sier Kari Os ved Utviklingssenter for sykehjem i Akershus.
AP160209 - I motsetning til andre « bransjer », er det tradisjon i eldreomsorgen at de som jobber der gjør veldig mye av de samme oppgavene, uansett utdannelse.
AP160209 - Det er for mange ufaglærte i eldreomsorgen , og for mange sykepleiere uten mastergrad, sier statssekretær Lisbeth Normann ( H ) i Helse - og omsorgsdepartementet ¶
AP160125 Det som trengs er en opprustning både av kompetansen og kapasiteten hos dem som arbeider i eldreomsorgen , blant annet trenger kommunene mange flere leger som er godt utdannet innen eldremedisin.
AP160115 januar at færre sykehjemsplasser vil føre til redusert livskvalitet for eldre og en alvorlig svekkelse av eldreomsorgen i Oslo.
AP160115 Inga Marte Thorkildsen skal tydeligvis på en signingsferd rundt til bydelene og se på eldreomsorgen .
AP160108 | Gjennomføres Thorkildsens ønsker om færre sykehjem, svekkes eldreomsorgen i Oslo Svendsen og Elgsaas ¶
AP160108 I motsetning til Thorkildsen, tror vi ikke at færre sykehjemsplasser er løsningen på utfordringene i eldreomsorgen .
AP160108 I motsetning til Inga Marte Thorkildsen ( SV ), tror vi ikke at færre sykehjemsplasser er løsningen på utfordringene i eldreomsorgen , skriver artikkelforfatterne.
AP160108 Gjennomføres Thorkildsens ønsker om færre sykehjem, betyr det en alvorlig svekkelse av eldreomsorgen i Oslo. 3rd-party-bio ¶
AP160108 januar varsler eldrebyråd Inga Marte Thorkildsen at hun ønsker færre sykehjemsplasser og mer bruk av hjemmetjenester i eldreomsorgen .
AP160108 Eldreomsorgen i Østensjø er ikke preget av at noen blir hjulpet ihjel.
AP160108 Eldreomsorgen er god, men den bør bli bedre.
AP160104 I gårsdagens utgave av Aftenposten mente Oslos nye eldrebyråd Inga Marte Thorkildsen ( SV ) blant annet at hovedstaden de siste årene har satset for mye på å bygge ut antall sykehjemsplasser, på bekostning av den totale eldreomsorgen .
AP160104 Eks-ordføreren mener Inga Marte Torkildsen slår inn åpne dører når hun kritiserer eldreomsorgen de borgerlige har ført i Oslo.
AP160103 Les om avviksmeldingene her : Pleiere rapporterte om 4531 avvik ved sykehjemmene i Oslo Thorkildsen er klar på at Oslo står overfor store utfordringer i eldreomsorgen og erkjenner at det er behov for bedre bemanning ved flere av sykehjemmene.
AP160103 Inga Marte Thorkildsen vil satse mer på hjemmetjenester og mindre på sykehjem i eldreomsorgen i Oslo.
AP160103 Hun mener at Oslo kommune har satset for mye på å bygge ut antall sykehjemsplasser de siste årene, på bekostning av den totale eldreomsorgen .
AP160103 Eldrebyråd Inga Marte Thorkildsen ( SV ) ønsker færre sykehjemsplasser og mer bruk av hjemmetjenester i eldreomsorgen .
AP160103 Derfor ville jeg besøke eldreomsorgen i denne bydelen først, sier Inga Marte Thorkildsen, som tiltrådte som byråd i slutten av oktober.
AP160103 - Færre sykehjem er løsningen ¶ Eldreomsorgen i Oslo har fått mye kritisk søkelys i løpet av den siste tiden.