SA171024 Finansieringen av kjøpet skal gjøres via Aker BPs eksisterende bankfasilitet, i tillegg til at det skal selges nye aksjer.
NL171024 Mye eksisterende materiell i Sjøforsvaret, i Hæren og HV er blitt satt i stand.
NL171024 Vi har skjerpet inn praktisering av eksisterende regelverk, men ikke selve regelverket.
FV171024 Det å bygge nye løyper og vedlikeholde de eksisterende er arbeid jeg brenner for, forklarer han, og legger til : ¶
DA171024 Økt folkestrøm gir også muligheter til å utnytte eksisterende byrom bedre.
DA171024 Finansieringen av kjøpet skal gjøres via Aker BPs eksisterende bankfasilitet, i tillegg til at det skal selges nye aksjer.
BT171024 Digitaliseringen gjør det superenkelt for nye aktører å kunne konkurrere mot eksisterende banker.
AP171024 Alt dette er fenomener som ikke kan forklares ut fra eksisterende kunnskap om menneskets bevissthet og sjelsliv.
NL171023 Ishavsbanen vil bli en forlengelse av eksisterende bane i Finland med 312 km, og 46 km i Norge.
BT171023 Den eksisterende ledergruppen ble markant krympet, og ansvar ble ført over til nøkkelpersoner i driften.
AP171023 Dersom trykket blir altfor høyt, kan man risikere at takbergarter sprekker opp, eller at eksisterende forkastninger reaktiveres.
NL171022 Andøya er et eksisterende alternativ med ubegrenset tilgang til areal.
DN171020 Milliardkontrakten Aker Solutions meldte på fredag innebærer levering av 250 kilometer med kontrollkabler som skal knytte en ny undervannsutbygging til en eksisterende oljeplattform.
DN171020 Uttalelser fra flere nøkkelmedlemmer i oljekartellet Opec, og også fra Russland, antyder at en forlengelse av den eksisterende kuttavtalen kan forlenges.
DB171020 Paradokset er at den kostnaden kunne arrangøren ha spart seg om vinter-OL ble lagt til vintersteder med eksisterende anlegg, noe som ikke har vært tilfellet med OL i 2014 i Sotsji, OL i Pyeongchang i 2018 eller OL i Beijing i 2022.
DA171020 Ifølge selskapet skal det leveres en 250 kilometer lang stålkabel som binder et undervanns-offshoreprosjekt til en eksisterende plattform.
AA171020 Bøkestad mener den eksisterende rampen kan fungere i en periode til man ferdigstiller hele anlegget.
SA171019 « Ofte er det nykommere som tvinger frem tilpasninger også hos eksisterende bedrifter.
SA171019 Ofte er det nykommere som tvinger frem tilpasninger også hos eksisterende bedrifter.
SA171019 Nye sentraler må derfor lokke til seg eksisterende drosjeeiere ved å tilby høyere takster, noe som gjør at konkurransen sentralene imellom bidrar til å drive opp takstene overfor publikum.
DB171019 Paradokset er at den kostnaden kunne arrangøren ha spart seg om vinter-OL ble lagt til vintersteder med eksisterende anlegg, noe som ikke har vært tilfellet med OL i 2014 i Sotsji, OL i Pyeongchang i 2018 eller OL i Beijing i 2022.
DB171019 I framtida vil, som Dagbladet skrev tirsdag, IOC jobbe for å arrangere OL på mer tradisjonelle vintersteder, som allerede har eksisterende alpinanlegg og vinteridrettskultur.
DA171019 Videre la han fram forslag om at det lages et eget notat som viser hvordan perspektivtegningene ser ut med høyder sammenlignet med eksisterende bebyggelse, hvor illustrasjonene er riktige.
DA171019 Bydelsutvalget og en rekke naboer argumenterer imot prosjektet fordi de eventuelle leilighetsbyggene ikke er tilpasset eksisterende bebyggelse i området, og kan være ødeleggende for strøkets karakter.
DA171019 Forslaget vil derfor ikke medføre nytt behov for riving av eksisterende bebyggelse ( tegning 2 ).
AP171019 Det nye flytoget vil minne om det eksisterende utenpå.
AA171018 De usikrede kreditorene vil sitte igjen med en større andel av selskapet, mens både de sikrede kreditorene og eksisterende aksjonærer får litt mindre.
SA171017 Statoil har jobbet fram rundt 170 nye brønner på eksisterende felt i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.
SA171017 Like mye olje som i Johan Castberg-feltet kan hentes opp fra nye brønner på eksisterende felt, brønner mange ville plugge.
DN171017 ¶ Når hytteeierne med enkel styringsteknologi saktelader bilen sin på tunet om natten, fordi de ikke ønsker å bruke fritiden på å lade på stasjonen til nettselskapet nede i bygda, så øker det utnyttelsen av det eksisterende nettet, ikke kostnadene, sier forfatteren.
DB171017 Den aktuelle samfunnsøkonomiske analysen jeg omtalte tar jo nettopp utgangspunkt i eksisterende forskningsresultater og intervjuer med barnevernstjenestene og benytter dette til å si noe om de samfunnsøkonomiske effektene av tiltakene.
VG171016 Ytterligere stusselig er det at leker i Tyrol kunne blitt et utstillingsvindu for arbeidet med å gjøre det mindre monumentalt å søke om OL, ved at man i større grad enn før skal kunne benytte seg av eksisterende anlegg og infrastruktur.
SA171016 Planen var å bruke flere av de eksisterende anleggene ( 77 prosent er allerede på plass ) i hele regionen til lekene i 2026.
NL171016 Ikke fordi Tromsø er den mest fantastiske plassen, men fordi makten vi ellers vil konkurrere med sitter i Oslo, og våre konkurenter er i Bergen, Hamar, Stavanger, Bodø og Trondheim og kan bygge på sterke eksisterende maktmiljøer og ikke kommer til å måtte splittes opp, men nettopp samles for å stå sterkest i den politisk kampen for de geografiske områdenes interesser hver eneste dag.
FV171016 Planen var å bruke flere av de eksisterende anleggene ( 77 prosent er allerede på plass ) i hele regionen til lekene i 2026.
DB171016 Kulturell appropriasjon er en kunstnerisk praksis eller teknikk som går ut på å bruke eller sitere et allerede eksisterende materiale.
DA171016 - Vårt fokus framover vil være på grønn vekst basert på eksisterende plattformer.
DA171016 - Ja, iallfall hvis du ikke allerede har et eksisterende kullkraftverk, men må bygge et nytt.
DA171016 - Vårt fokus framover vil være på grønn vekst basert på eksisterende plattformer.
DA171016 - Ja, iallfall hvis du ikke allerede har et eksisterende kullkraftverk, men må bygge et nytt.
AP171016 Teamet har overbevist juryen om at deres teknologi skiller seg fra eksisterende løsninger, sa juryleder Annette Mellbye om vinnerbidraget.
AP171016 Planen var å bruke flere av de eksisterende anleggene ( 77 prosent er allerede på plass ) i hele regionen til lekene i 2026.
NL171014 Man har opplevd at selve tilstedeværelsen av eksisterende sjømatnæring blir " fremstilt som et problem for opplevelsen av det kulturhistoriske landskapet ".
DN171014 Innen nyttår vil regjeringen ha klart et tilbud om vekst i tillatt biomasse i eksisterende anlegg, og tidlig neste år vil opplegget for å kunne tildele nye konsesjoner bli presentert.
DN171014 - Oppdrettsnæringen vil få tilbud om vekst fra 2018, både å øke produksjonen i eksisterende anlegg, samt kjøpe nye tillatelser.
DB171014 Det er viktig å bygge fagmiljøer, men det må også bygge på eksisterende fagmiljø.
DA171014 Én liten gondol, som forbinder Varden med det eksisterende skisystemet på Vestsiden, samt en seksseters stolheis til toppen.
AA171014 Innen nyttår vil regjeringen ha klart et tilbud om vekst i tillatt biomasse i eksisterende anlegg, og tidlig neste år vil opplegget for å kunne tildele nye konsesjoner bli presentert.
AA171014 - Oppdrettsnæringen vil få tilbud om vekst fra 2018, både å øke produksjonen i eksisterende anlegg, samt kjøpe nye tillatelser.
VG171013 At man ved siden av det nye også styrker og ivaretar det som fungerer av eksisterende hær, som Telemark bataljon og Brigaden i Nord-Norge, viser at man klarer å forene tradisjon og fornyelse.
DB171013 De norske alpinstjernene er kritiske til IOC' tildeling av olympiske vinterleker til steder uten eksisterende skiidrettskultur og - interesse.
DB171013 Det er uklart om Trump kommer til å be Kongressen vurdere sanksjoner mot den iranske revolusjonsgarden og om han vil ta til orde for å skjerpe de eksisterende sanksjonene mot landet.
DA171013 Det innebærer ikke bare at de hele tiden skal prøve å få maksimalt ut av eksisterende spillerstall, men også ansatte og frivillige.
AP171013 Det er uklart om Trump kommer til å be Kongressen vurdere sanksjoner mot den iranske revolusjonsgarden og om han vil ta til orde for å skjerpe de eksisterende sanksjonene mot landet.
AP171013 Med den foreslåtte styrkingen av budsjettet for 2018 vil denne trenden fortsette, noe som er nødvendig for å kunne møte de eksisterende sikkerhetspolitiske utfordringene over tid, sier Bruun-Hanssen til Forsvaret.no ¶
AA171013 Det er uklart om Trump kommer til å be Kongressen vurdere sanksjoner mot den iranske revolusjonsgarden og om han vil ta til orde for å skjerpe de eksisterende sanksjonene mot landet.
NL171012 Dermed ble lanseringen av effektene av resten av statsbudsjettet, også for Tromsøregionens del, en videreføring av eksisterende prosjekt, og en prisjustering av overføringer fra staten.
DB171012 Lego House blir et fint supplement til det eksisterende tilbudet, sier PR-sjef Trine Nissen i Lego House til Dagbladet.
AP171012 Resultatet fremstår som et finstemt samspill mellom de eksisterende konstruksjoner og de nye elementene i bygget, mener juryen.
AP171012 Isteden ga de bygget en sjanse, ved å la arkitektene utforske muligheter til å finne løsninger gjennom transformasjon av eksisterende bygningsmasse.
VG171011 Han tror at Trump vil bruke sin makt som president til å endre en lov fra 1974, som fastslår hvordan uttøvende makt skal tolke eksisterende lov.
DB171011 Det internasjonale atomenergibyrået ( IAEA ) anbefaler også at sikkerhets- og driftsdokumenter gjennomgås og eventuelt oppdateres, samt at den eksisterende strålingsovervåkingen forbedres.
DB171011 Klingen Daams mener derfor at kompetansen til eksisterende og nye agenturer kan heves, slik at norske forfattere får den hjelpen de trenger til å slå gjennom internasjonalt.
DA171011 Både eksisterende aksjonærer og Norske Skogs usikrede kreditorer kommer noe bedre ut med denne planen enn det forrige forslaget som ble presentert i forrige uke.
AA171011 Både eksisterende aksjonærer og Norske Skogs usikrede kreditorer kommer noe bedre ut med denne planen enn det forrige forslaget som ble presentert i forrige uke.
AA171011 Det internasjonale atomenergibyrået ( IAEA ) anbefaler også at sikkerhets- og driftsdokumenter gjennomgås og eventuelt oppdateres, samt at den eksisterende strålingsovervåkingen forbedres.
NL171010 ( For ordens skyld : vårt prosjekt ble av juryen vurdert til å ha « meget bra studentarealer og arealfordeling », « meget bra samspill mellom bygget, uteområdet og omgivelsene », at « inngangssituasjon, forhold til eksisterende bygg og utendørs arealer er meget bra utformet », « særdeles bra ivaretakelse av ytre miljø, med stor klimagassreduksjon og høyt fokus på miljøstyring » samt at « bygningen med uteområder vurder
DB171009 Men med funn som ligger i nærheten av områder med eksisterende oljevirksomhet, så ser man ofte at det nye funnet blir innlemmet.
DB171009 Det er dyrt å bygge infrastruktur for å hente ut oljen, men små funn, som dette, ved eksisterende oljefelt kan ofte være lønnsomme, sier sjefanalytiker Thina Saltvedt i Nordea til Dagbladet.
DN171008 Sonos One ligner en krympet utgave av den eksisterende Play:1-høyttaleren til Sonos.
DN171008 Sonos One kan fungere som frittstående høyttaler, gå inn i et eksisterende Sonos-anlegg og brukes som surround-høyttaler hvis man har en Sonos Playbar eller Playbase koblet til tv-en.
VG171007 Det må veies opp mot hva hver enkelt klubb får i sine eksisterende utstyrsavtaler, sier han.
VG171007 Målsettingen er å hindre spredning av atomvåpen, fremme nedrustning av eksisterende atomvåpenarsenaler og bidra til fredelig bruk av atomvåpen.
VG171005 Men hverken utbyggere eller kommunen synes å ta tilstrekkelig hensyn til hvilke nye belastninger dette gir det eksisterende avløpsnettet.
DN171005 I tillegg vil Softbank kjøpe aksjer fra eksisterende aksjonærer for inntil ni milliarder dollar ( 70 milliarder kroner ).
DN171005 Det japanske selskapet vil kjøpe aksjer fra eksisterende aksjonærer til en pris som verdsetter Uber til 50 milliarder dollar ( i underkant av 400 milliarder kroner ).
DB171005 Der norske trenere i andre skidisipliner har reist til Kina for å jobbe med de små, eksisterende skimiljøene, har kineserne hverken hoppbakker eller hoppere.
DN171004 Alt utnytter det eksisterende økosystemet med apper og tjenester.
DB171004 Sørkoreanerne har vurdert å ta i bruk eksisterende stadioner i andre byer for seremoniene for å redusere kostnadene, man gikk til slutt for å bygge et midlertidig anlegg etter at flere Pyeongchang-innbyggere har protestert kraftig mot å flytte seremoniene ut av byen.
DN171003 - Etter denne klare juridiske vurderingen burde Europakommisjonen slutte å politisere bruken av EU-lov, og la nasjonale autoriteter gjøre jobben sin basert på det eksisterende rammeverket, skriver Sass.
AP171003 Den nye loven vil skjerpe de allerede eksisterende sikkerhetslovene.
AP171003 Den nye antiterrorloven vil skjerpe de allerede eksisterende sikkerhetslovene i Frankrike.
AA171003 Den nye loven skjerper de allerede eksisterende sikkerhetslovene og innfrir et av president Emmanuel Macrons valgløfter.
AA171003 Den nye loven vil skjerpe de allerede eksisterende sikkerhetslovene.
AA171003 » Vi er enig i rådmannens vurdering når han sier at det er viktig å ta vare på eksisterende arealer til næringsformål - blant annet for å redusere presset på viktig landbruksareal.
SA171002 Eriksen forteller at fotballkretsen har tatt flere grep for å utnytte den eksisterende kapasiteten bedre.
NL171002 Det er da heller ikke snakk om å bygge nytt sykehus i Odda, men å sikre at det eksisterende lokalsykehuset beholder en minimumsordning for akuttjenester, slik Nasjonal helse-og sykehusplan forutsatte.
AP171002 En av årsakene er at de etablerte aktørene hele tiden er på jakt etter nye lokaler, og de vil heller ha tak i lokalet selv og omsette litt mindre i en eksisterende nabobutikk, enn å la en konkurrent få tilgang.
AP171002 Eriksen forteller at fotballkretsen har tatt flere grep for å utnytte den eksisterende kapasiteten bedre.
AA171002 Sikkerheten kommer først, og fyllingen er undersøkt av både geolog og andre fagpersoner, og anbefalingen er at eksisterende fylling må fjernes og bygges opp på nytt, sier områdedirektør Stian Wesøy i Bane Nor.
DB170930 - Regjeringen i Puerto Rico må jobbe sammen med oss for å finne ut hvordan den massive gjenoppbyggingen, den kommer til å bli den største noensinne, skal finansieres og organiseres, og hva vi skal gjøre med den enorme, eksisterende gjelden på øya, sa Trump, samtidig som han forsvarte sin administrasjon mot den kritikken som har kommet.
VG170928 Vi respekterer høyesteretts avgjørelse om å analysere hvordan, om i det hele tatt, versjon 3.0 av innreiseforbudet påvirker de eksisterende søksmålene.
AP170928 Dermed ble det bestemt at nykommere på sokkelen, uten eksisterende inntekter fra olje- og gassproduksjon, skulle få refundert utgifter tilsvarende fradraget etablerte selskaper har.
AP170928 Dermed ble det bestemt at nykommere på sokkelen, uten eksisterende inntekter fra olje- og gassproduksjon, skulle få refundert utgifter tilsvarende fradraget etablerte selskaper har.
AA170928 Torsdag ble det klart at regjeringen har besluttet å øke bidraget med om omkring ti personer som skal gå inn i det eksisterende norske styrkebidraget i hovedstaden Kabul.
DA170927 Den er en fornyelse av den eksisterende intensjonsavtalen fra 2009, sier Helleland.
AP170927 Med oppfinnsomhet er eksisterende bygningselementer gjenbrukt, og bygningen er åpnet på nye måter.
AP170927 - Årets finalister illustrerer på en forbilledlig måte hvordan vi kan utnytte det store transformasjonspotensialet i eksisterende bygg og miljøer i Oslo, sier Ellen Hellsten, leder Rådet for byarkitektur.
VG170926 - Vi gruer oss til neste uke når vi skal møte våre eksisterende sponsorer.
NL170926 Det fryktes for konsekvensene når kapasiteten på det eksisterende enkeltsporet er fullt utnytta rundt 2022.
NL170926 Dette ville redusert eksisterende helsetilbud i Alta og svekket pasientsikkerheten i hele Finnmark.
DN170926 Dataplattformen « Veracity » og eksisterende kommersielle prosjekter er andre brikker i puslespillet.
DB170926 I en situasjon som denne var det en fare for at det ble enklere å velge eksisterende relasjoner, enn noen man ikke kjente så godt fra før av, sier Dragsten.
DB170926 Dette ville redusert eksisterende helsetilbud i Alta og svekket pasientsikkerheten i hele Finnmark.
VG170925 De nye restriksjonene er en utvidelse av det eksisterende reiseforbudet som har blitt møtt med kraftig motstand i det juridiske systemet i USA.
VG170925 oktober, er avlyst etter at Trump søndag forslo nye restriksjoner i det allerede eksisterende reiseforbudet, fordi det opprinnelige visumforbudet utløp, skriver avisen Politico.
DN170925 Den eksisterende offshore-lisensens er operert av Abu Dhabi Marine Operating Company ( ADMA-OPCO ), hvor Adnoc har en eierandel på 60 prosent.
DN170925 Eksisterende partnere inkluderer ExxonMobil, BP og Total.
DN170925 De nye restriksjonene er en utvidelse av det eksisterende reiseforbudet som har blitt møtt med kraftig motstand i det juridiske systemet i USA.
DA170925 Prosjektet er delt opp i tre faser og hver fase vil være inngjerdet mens arbeidene pågår, med åpning for å krysse gatene ved eksisterende fotgjengerfelt.
AP170925 Lovforslaget ville gitt de ulike delstatene rett til selv å bestemme om forsikringsselskapene skal få lov til å bestemme om folk med allerede eksisterende helseproblemer, må betale høyere forsikringspremier og egenandeler.
AP170925 I samme periode har representanter for byrådspartiene flere ganger vært ute og forsvart den eksisterende skattemodellen i mediene.
AP170925 Prosessen ble trolig hjulpet frem av eksisterende forbindelser mellom Hurtigruten og verftet.
VG170924 Hun påpeker at Russland ikke skaper nye sårbarheter, men at de vet hvordan de skal utnytte de allerede eksisterende til sin egen fordel.
VG170924 - En slik skjerping er nødvendig for å tette hull i eksisterende lovverk.
DN170924 Norwegian skriver i børsmeldingen at det vil begynne arbeidet med å finne ut hvilke av Norwegians eksisterende langdistanseoperasjoner - inkludert nye og eksisterende ruter, fly og mannskap - som vil flyttes inn under det britiske datterselskapets kontroll.
DN170924 Norwegian skriver i børsmeldingen at det vil begynne arbeidet med å finne ut hvilke av Norwegians eksisterende langdistanseoperasjoner - inkludert nye og eksisterende ruter, fly og mannskap - som vil flyttes inn under det britiske datterselskapets kontroll.
DN170923 Norwegian skriver i børsmeldingen at det vil begynne arbeidet med å finne ut hvilke av Norwegians eksisterende langdistanseoperasjoner - inkludert nye og eksisterende ruter, fly og mannskap - som vil flyttes inn under det britiske datterselskapets kontroll.
DN170923 Norwegian skriver i børsmeldingen at det vil begynne arbeidet med å finne ut hvilke av Norwegians eksisterende langdistanseoperasjoner - inkludert nye og eksisterende ruter, fly og mannskap - som vil flyttes inn under det britiske datterselskapets kontroll.
DB170923 Han sier Norwegian nå starter arbeidet med å fastslå hvilke deler av Norwegians allerede eksisterende langdistansevirksomhet som skal opereres av datterselskapet i Storbritannia i framtiden.
DB170923 Dette gjelder både eksisterende ruter, fly og mannskaper.
DA170923 Han sier Norwegian nå starter arbeidet med å fastslå hvilke deler av Norwegians allerede eksisterende langdistansevirksomhet som skal opereres av datterselskapet i Storbritannia i framtiden.
DA170923 Dette gjelder både eksisterende ruter, fly og mannskaper.
AP170923 Han sier Norwegian nå starter arbeidet med å fastslå hvilke deler av Norwegians allerede eksisterende langdistansevirksomhet som skal opereres av datterselskapet i Storbritannia i fremtiden.
AP170923 Dette gjelder både eksisterende ruter, fly og mannskaper.
AA170923 Han sier Norwegian nå starter arbeidet med å fastslå hvilke deler av Norwegians allerede eksisterende langdistansevirksomhet som skal opereres av datterselskapet i Storbritannia i framtiden.
AA170923 Dette gjelder både eksisterende ruter, fly og mannskaper.
AA170923 Han sier Norwegian nå starter arbeidet med å fastslå hvilke deler av Norwegians allerede eksisterende langdistansevirksomhet som skal opereres av datterselskapet i Storbritannia i framtiden.
AA170923 Dette gjelder både eksisterende ruter, fly og mannskaper.
VG170922 - I overgangsperioden bør markedstilgangen bygge på de samme reglene som gjelder i dag, og Storbritannia bør også fortsette å delta i eksisterende sikkerhetssamarbeid, sa hun.
VG170922 Drømmen om den reelt eksisterende sosialismen som dominerte store deler av venstreradikalismen hadde nok større likheter med religiøse forestillinger - med en slags frelseslære - enn med rene konspirasjonsteorier.
NL170922 Dette arbeidet må ta sitt utgangspunkt i den allerede eksisterende sikkerhetskultur i norsk luftfart, som er i verdensklasse, men som er under press av en stadig økende internasjonal konkurranse med fokus på pris før kvalitet.
AP170922 Lovforslaget ville gitt de ulike delstatene rett til selv å bestemme om forsikringsselskapene skal få lov til å bestemme om folk med allerede eksisterende helseproblemer, må betale høyere forsikringspremier og egenandeler.
AP170922 Vi kommer fortsatt til å være med i alle de eksisterende strukturene, sier han til Sky News. 30-åringen refser EU og vil stanse migrantstrømmen.
AP170922 - Rammeverket vil være EUs eksisterende struktur av lover og reguleringer.
AA170922 - I overgangsperioden bør markedstilgangen bygge på de samme reglene som gjelder i dag, og Storbritannia bør også fortsette å delta i eksisterende sikkerhetssamarbeid, sa hun.
AA170922 Vanligvis hentes blåskjellyngel fra allerede eksisterende blåskjellanlegg.
DN170921 Arbeidet med muren er allerede i gang, i form av renovasjon av gamle og eksisterende gjerder og vegger.
AP170921 Programlederen har kjempet for at sønnen ikke skal få en høyere pris på helseforsikringen sin bare fordi han har et eksisterende helseproblem.
AP170921 I lovforslaget får de ulike delstatene rett til selv å bestemme om forsikringsselskapene skal få lov til å « straffe » folk med allerede eksisterende helseproblemer ved at forsikringspremie og egenandel blir høyere.
AP170921 Der lovet senatoren at folk med allerede eksisterende helseproblemer - for eksempel Kimmels nyfødte sønn, som ble født med en alvorlig hjertefeil - må beskyttes i ethvert nytt forslag til helselovgivning.
AA170921 Arbeidet med muren er allerede i gang, i form av renovasjon av gamle og eksisterende gjerder og vegger.
VG170920 Våre naboer svenskene har i likhet med briter, franskmenn og andre i Europa luktet på DAB-standarden, men har hverken valgt å la den erstatte FM fullt og helt, eller slukke eksisterende nett.
DN170920 - Vi ønsker å bygge et nytt partnerskap med EU som går forbi alle eksisterende samarbeid med tredjeland, sa brexitminister David Davis da han nylig presenterte sin forhandlingsposisjon.
DN170920 Årsaken er at de fleste produktene er en videreutvikling av eksisterende antibiotikamedikamenter.
DN170920 Resten er videreutvikling av eksisterende medisiner.
DN170920 Nye typer lar seg ikke behandle med eksisterende antibiotika.
DN170920 Det gjør at de ikke vil virke mot mange eksisterende typer infeksjoner.
AP170920 Ved å fortette innenfor eksisterende byggesone, kan en få plass til nye innbyggere uten at randsonen flyttes utover.
AP170920 I motsetning til et lokalt boligmarked uten tomtemangel, vil en løsning med å bygge boliger i randsonen gi byspredning, og ifølge teorien om at reisekostnadene bestemmer pristillegget, permanent øke prisene på de eksisterende boligene i hele byområdet.
AA170920 Etter at eksisterende utleiere overtok, har det ikke vært annet enn bråk fra disse boligene, hele året.
AA170920 Kirkelig fellesråd har også søkt om 262,1 millioner kroner til utbygging av nye og rehabilitering av eksisterende gravplasser.
NL170919 Et fornuftig kompromiss kan være en arbeidsdeling med regionadministrasjonen i Vadsø, mens den politiske ledelsen og regiontinget sitter i Tromsø, og øvrige eksisterende oppgaver som samferdsel, kultur og utdanning fordeles i den nye regionen.
DN170919 I tillegg foreslår styret at det hentes inn 400 millioner kroner med fortrinnsrett for de usikrede kreditorene og de eksisterende aksjonærene.
DN170919 Ifølge en uttalelse fra Det hvite hus skal dette skje ved å håndheve eksisterende resolusjoner i FNs sikkerhetsråd.
DN170919 Ifølge Reuters kan en marineblokade være aktuell for å håndheve allerede eksisterende sanksjoner.
AA170919 Det nye byrået skal bli en utvidelse av ENISA, det eksisterende europeiske byrået for nettsikkerhet.
AA170919 De har gått igjennom eksisterende forskning om de norsk-skandinaviske ulvenes gener på oppdrag fra Miljødirektoratet.
VG170918 Overbevisningen om en eksisterende Gud og at han representerer en objektiv moral, altså at det som er galt er galt, uansett, over alt og til alle tider, borger for god moral, hevder Ottosen.
DN170918 Vi har ikke prøvd det før, i et etablert marked må man normalt sett respektere den eksisterende gamle strukturen, sier Griffiths.
DN170918 Seat skal riktignok fremdeles ha noe fysisk tilstedeværelse, blant annet for prøvekjøring, men vurderer også om prøvekjøring kan gjøres via eksisterende eiere etter hvert.
DN170918 I mellomtiden jobber vi med plug in-hybrider i vår eksisterende modellrekke, sier Griffiths.
DN170918 I tillegg foreslår styret at det henter inn 400 millioner kroner med fortrinnsrett for de usikrede kreditorene og de eksisterende aksjonærene.
DN170918 Etter omdanningen av gjeld blir selskapet eid 94 prosent av de sikrede kreditorene, fire prosent av de usikrede kreditorene og to prosent av de eksisterende aksjonærene.
DN170918 I sitt andre eksempel forklares det med at man får mye mindre avkastning om man selger eksisterende fond og realiserer gevinst med betaling av tilhørende skatt.
DN170918 De eksisterende verktøyene var ikke gode nok, sier Aalen.
DA170918 Utgangspunktet var å tilpasse det nye Grünerløkka til det eksisterende gatenettet med naturlige trafikkårer i Thv.
DA170918 Grünerløkka leieboerforening arbeidet for å oppheve saneringsplanene til fordel for gradvis byfornyelse og modernisering av eksisterende boligmasse.
AA170918 Ved å prioritere Overvik nå - mens det fortsatt er stort potensial for byfortetting innenfor eksisterende byggesone - snur man på hodet den byutviklingen departementet beskriver - og byen trenger.
AA170918 Tvert imot forutsetter departementet at andre, eksisterende områder for fortetting prioriteres først.
AA170918 Sanner presiserer videre at « departementet legger til grunn at kommunen utnytter potensialet for utbygging, fortetting og transformasjon innenfor eksisterende byggesone » før bl.a.
VG170917 Dette er et forvrengt og primitivt kvinnesyn, og det er et eksisterende og reell problem i enkelte innvandrermiljøer.
AP170917 Person B selger sine eksisterende fond og realiserer gevinst med betaling av tilhørende skatt nå.
AP170917 Person A flytter eksisterende andeler i aksjefond inn i den nye ordningen med aksjesparekonto.
DB170915 - Basert på eksisterende forskning er det ikke grunnlag for å si at økologisk er verken bedre eller dårligere for menneskers helse enn konvensjonelt produsert mat i Norge, sier Havdal.
NL170914 Valg av Bodø og opprettholdelse av Andøya vil ivareta tidligere store investeringer, vil sikre gode fremtidige operasjonsbetingelser og vil ivareta eksisterende dyrt tilegnet kompetanse.
DN170914 * I stedet for å håndtere hele prosessen i Brevik, legges det opp til en delt løsning mellom gruvene i Brevik og Noahs eksisterende anlegg på Langøya.
DN170914 Han viser til at arbeidet med muren allerede er i gang, i form av renovasjon av gamle og eksisterende gjerder og vegger.
DB170914 « MUREN, som bygningsarbeidere allerede er i gang med å jobbe på i form av renovering av gamle og eksisterende gjerder, vil fortsatt bli bygget ».
AP170914 Det er kun en uke siden presidenten skrotet den eksisterende avtalen som sikret denne gruppen oppholdstillatelse og rett til lovlig arbeid.
AA170914 Han viser til at arbeidet med muren allerede er i gang, i form av renovasjon av gamle og eksisterende gjerder og vegger.
DN170913 ¶ Seadrills hovedeier John Fredriksen gir en gavepakke til de eksisterende aksjonærene i det kriserammede riggselskapet.
DN170913 I meldingen onsdag fremgår det at det eksisterende styret i morselskapet, Norske Skogindustrier asa, under ledelse av Christen Sveaas, fortsetter arbeidet med sin redningsplan, som vil presenteres senest mandag.
DB170913 - I tillegg utvider vi tilbudet til Kapp Verde og flere andre eksisterende destinasjoner.
DA170913 - Jeg tror det er kjempeviktig for Østfold at vi fortsetter arbeidet med å skape gode rammebetingelser for eksisterende næringsliv og for å tiltrekke oss nytt næringsliv.
SA170912 Bankene har mulighet til å gjøre unntak, men de bruker ofte unntakene på eksisterende kunder, sjelden unge, ferske kunder, mener han.
AP170912 Bankene har mulighet til å gjøre unntak, men de bruker ofte unntakene på eksisterende kunder, sjelden unge, ferske kunder, mener han.
NL170911 I eksisterende vindkraftverk, benyttes oppgravd myrjord i stor grad til å dekke til steinfyllingene for veier og monteringsplasser.
DA170911 Vil sikre ansvarlig forvaltning og utvinning av eksisterende felt.
VG170910 Det er fordi vi vektlegger at de private skolene skal være alternativ til de eksisterende , svarer Asheim.
DN170910 De mener initiativtagerne til den nye kabelen underspiller det eksisterende fibertilbudet.
SA170909 Det du kjøper er ganske enkelt en gren fra et eksisterende tre som er blitt podet på en grunnstamme.
DB170909 På hvert eneste sted kan vi bruke de eksisterende klubbene og fellesskapets penger til å lage åpne anlegg og tilrettelegge for fysiske aktiviteter tilpasset de som helst vil holde på alene eller uorganisert.
DA170909 Kurdiske peshmerga-styrker har ledet an i kampen mot Den islamske staten ( IS ) både Irak og Syria, og den kurdiske selvstyreregjeringen søker nå innflytelse og makt også utenfor det eksisterende selvstyreområdet.
DA170909 Kurdiske peshmerga-styrker har ledet an i kampen mot Den islamske staten ( IS ) både Irak og Syria, og den kurdiske selvstyreregjeringen søker nå innflytelse og makt også utenfor det eksisterende selvstyreområdet.
DA170909 - Den ligger høyere i terrenget enn det vi kunne tolke av det eksisterende kartet, da vi jobbet med forprosjektet, sier kommunikasjonssjef i Kultur- og idrettsbygg Oslo KF, Ingunn Olsen til Dagsavisen.
AP170909 Det du kjøper er ganske enkelt en gren fra et eksisterende tre som er blitt podet på en grunnstamme.
AA170909 Noen må satse og etablere nye bedrifter, eksisterende bedrifter må ha mulighet til å lykkes og ansette flere.
DB170908 Eksisterende lover må oftere settes på prøve og reformer bør ikke gjennomføres uten at det også legges til rette for systematiske studier av tilstrekkelig vitenskapelig kvalitet.
AA170908 Det er også klart at de eksisterende eierne John Kleven AS og H-Invest AS skyter inn ny kapital.
AP170907 Ytterveggen skal flyttes og eksisterende funksjoner omorganiseres for å fordele trafikken bedre og å gjøre publikumsområdet mange ganger større.
AA170907 FN har imidlertid påpekt at den eksisterende loven allerede inneholder en rekke slike begrensninger.
AA170907 Afghansk side har fremmet ønske om å forlenge eksisterende avtale.
AA170907 - Hvorfor valgte du i 2016 et partinavn som ligger så tett opptil navnet til et allerede eksisterende parti ?
AA170907 Økt utvinning fra eksisterende felt gir store inntekter til fellesskapet og flere lønnsomme arbeidsplasser, sier Søviknes.
AA170907 - Conto i dagens form startet opp i 2008, da Sticos-eierne kjøpte opp et eksisterende regnskapsfirma og døpte det om.
NL170906 Løsningen på politikernes manglende prioriteringsevne skal ikke være å innføre nye skatter eller øke eksisterende skatter.
AA170906 Eksisterende lisenser vil ikke bli fornyet, viser lovforslaget, som nyhetsbyrået AP har fått tilgang til.
VG170905 utdanning, ville han si akkurat det samme, bare større, sier Clinton og sammenligner det med en scene fra komedien « There's Something About Mary », hvor en haiker forteller at han har en plan om å lansere et treningsprogram der du kommer i form med syv minutter trening i stedet for et allerede eksisterende som tar åtte minutter.
AP170905 Rødt ønsker en « time out » for Smestad og Nedre Grefsen, men vil ikke ta dem ut av eksisterende plan.
AP170905 Nedre Grefsen og Smestad var de eneste eksisterende rene boligområdene hvor det ble åpnet opp for den høyeste graden av utnyttelse.
AP170905 Dette er både gamle industriområder, helt nye boligfelt, flere kollektivknutepunkt, men også en rekke eksisterende boligområder nær T-banestasjoner.
AP170905 Han mener de borgerlige bare foreslår en endring til den eksisterende planen fra 2015, ikke at de forskutter behandlingen av ny plan.
AP170905 Dette er både gamle industriområder, helt nye boligfelt, flere kollektivknutepunkt, men også en rekke eksisterende boligområder nær T-banestasjoner.
AP170905 - Byrådet bør trekke ukastet til kommuneplan, begynne på nytt og legge frem en plan som ikke bygger ned eksisterende småhusområder.
VG170904 EU styrker samarbeidet på alle eksisterende områder og integrerer nye områder i felleskapet.
DN170904 Eksperter mener at USA vil stramme inn eksisterende sanksjoner og legge nytt press på Nord-Koreas handelspartnere.
AA170904 Regjeringen har slått fast at utbygging skal skje i nærheten av eksisterende bygningsmasse på Gløshaugen, særlig i vest.
AA170904 En vitalisering av området mellom eksisterende campus på Gløshaugen og Øya vil være verdifullt både for oss som universitet og andre som bruker Elgeseter bydel.
AA170904 Campus : « En vitalisering av området mellom eksisterende campus på Gløshaugen og Øya vil være verdifullt både for oss som universitet og andre som bruker Elgeseter bydel » skriver rektor Gunnar Bovim og studentleder Marte Øien.
NL170903 Kun forlengelse av den eksisterende tverrvindbanen på Andøya med 800 meter vil koste betydelig mer enn hele den nye regionale storflyplassen på Helgeland som er 2400 meter og må bygges fra grunnen av.
DB170903 - Vi beveger oss mot målet som er å kunne bruke lys-aktiverte nano-maskiner for å angripe kreftceller som dem i brystsvulster og hudmelanomer, inkludert dem som motstår eksisterende cellegift-behandling, sier han i nyhetsmeldingen fra Durham Universitet.
DB170903 august, etter at en rapport avslørte at Nord-Korea kan ha startet produksjon av små kjernefysiske stridshoder som kan monteres på landets eksisterende raketter.
AP170903 desember i år kan eksisterende andeler i aksjefond overføres til den nye kontoen uten at det fører til skatt på opparbeidet gevinst.
VG170902 - Vi er imot fordi det kommer til å bli en avgift på toppen av alle eksisterende avgifter, akkurat som bompenger.
DB170902 Når det gjaldt T-banen, valgte kommuneledelsen å forlenge den eksisterende strekningen noen kilometer, fra fornemme Ipanema vestover til Barra da Tijuca.
DB170902 Det forelå et alternativ til BRT-satsingen : nemlig å utbygge det eksisterende t-banesystemet til en sirkelbane som kunne dekke store deler av byen på en effektiv måte.
DA170902 Har du en kronisk sykdom eller er under behandling for en eksisterende sykdom, bør du være oppmerksom på at det kun er akutt forverring av sykdommen som er dekket av reiseforsikringen.
AP170902 Det kommer så få nye asylsøkere at regjeringen har besluttet å legge ned et stort antall av de eksisterende asylmottakene.
VG170901 Han la imidlertid til at « Vi mener selvsagt at neste skritt må være å sikre at skattepenger ikke tas ut i profitt fra eksisterende , kommersielle barnehager ».
SA170901 Bankene opplyser om at kundene kan flytte eksisterende aksjefond inn i ordningen uten å utløse skatt.
NL170901 Utdanningsreformen i Forsvaret legger opp til en rasering av eksisterende militære Krigsskoler.
DB170901 I noen tilfeller kan altså grønn innpakking redusere allerede eksisterende negative oppfatninger av tobakksvarer, skal vi tro forskningen.
DB170901 Det forunderlige er hvorfor Helsedirektoratet ikke henvender seg til personer med utdanning innen psykologi, eller henviser til Folkehelseinstituttets siste kunnskapssammendrag fra 2017 som viser at forventet effekt ikke er mulig å predikere ut fra eksisterende data.
BT170901 Bankene opplyser om at kundene kan flytte eksisterende aksjefond inn i ordningen uten å utløse skatt.
AP170901 Bankene opplyser om at kundene kan flytte eksisterende aksjefond inn i ordningen uten å utløse skatt.
AA170901 Vi gjenbruker mest mulig av eksisterende infrastruktur, som vi har levert i Norge med sterk effektivitet og stabilitet gjennom flere år, og tilpasser den til fremtidens bruksbehov.
AA170901 - Bankene opplyser for så vidt om at kundene kan flytte eksisterende aksjefond inn i ordningen uten å utløse skatt.
AA170901 Han forteller at det i korte trekk er to store fordeler ved å flytte eksisterende aksje- og aksjefondsparing til en slik konto.
NL170831 Videre må det tas hensyn til tilstøtende sivil trafikk, nytt areal for eksisterende avisningsplattform og ny lagringsplass for smelting av forurenset snø.
NL170831 I tillegg må det dimensjoneres for fremtidig forskyving av rullebanen ( 93 meter ), noe som betyr at taksebane fra eksisterende rullebane og frem til nærmeste armeringsplattform må gå nærmere 650 meter vinkelrett ut fra rullebanen.
NL170831 Dette arealet skal sammen med det eksisterende areal på 26.300 kvadratmeter blant annet dekke behovet for oppstillingsarealer for MPA, avisningsplattformer, armeringsplattformer/ammunisjonsplattformer, oppstillingsplasser for større allierte fly og nødvendige taksebaner.
NL170831 Dersom basen for MPA etableres ved C5-plattformen/Hangar 4 ( til tross for Avinors bekymringer for nærheten til den sivile flyterminalen ), vil hangarer og nødvendige taksebaner for MPA redusere nevnte eksisterende areal for parkering av fly ytterligere.
NL170831 Det handler om ny innsats, nye tiltak, men også om større overdoseforebyggende fokus inn i allerede eksisterende tiltak og tjenester ¶
DN170831 Kritikere har ment at overgangsordningen, som innebærer at man kan flytte eksisterende andeler til den nye kontoen, er for kort.
DN170831 Finansminister Siv Jensen vil gi nordmenn bedre tid til å flytte eksisterende aksjeandeler over i nye aksjesparekonti, en spareordning som ble vedtatt for statsbudsjettet for 2017.
DN170831 - Vi er glade for å kunne fortsette å vokse i den danske hovedstaden og øke vår eksisterende boligmasse med disse fine eiendommene på Teglholmen, uttaler Nordholm i en pressemelding.
DN170831 - Vi er glade for å kunne fortsette å vokse i den danske hovedstaden og øke vår eksisterende boligmasse med disse fine eiendommene på Teglholmen, uttaler Nordholm i en pressemelding.
DB170831 En del av dette er avgrensning på de eksisterende funnene, sier partner og analysesjef Per Magnus Nysveen i Rystad Energy til Finansavisen.
DA170831 Behovet øker i takt med vind- og solkraftutbyggingen, og Norge har om lag 50 prosent av Europas totale energilagringskapasitet i eksisterende vannkraftmagasin.
AA170831 Den tar også til orde for at FNs generalsekretær António Guterres øker UNIFILs synlige tilstedeværelse i området gjennom patruljer og inspeksjoner innenfor det eksisterende mandat.
AA170831 - Hovedgrunnen til at vi har holdt stengt er at vi skal koble sammen det nye bygget og det eksisterende bygget.
AA170831 Under debatten i bystyret foreslo Marte Løvik på vegne av alle partier, med unntak av Høyre og Frp, at dette ikke bare skal gjelde eksisterende boligfelt, men også nye.
AA170831 Elevtallet i kommunen forventes å øke betydelig de kommende årene, både som følge av fortetting av eksisterende områder og gjennom utbygging av nye boligområder.
AA170831 For å lette overgangen til aksjesparekonto, har regjeringen innført en overgangsordning der man kan flytte eksisterende aksjer og fondsandeler til kontoen uten at det utløser gevinstbeskatning.
DN170830 Livsstilsproduktet The Frame er en tv som allerede har kommet på markedet, men under pressekonferansen onsdag meldte Samsung at tv-en også vil komme i en 43 tommers utgave, i tillegg til de eksisterende størrelsene på 55 og 65 tommer.
DN170830 - Med bakgrunn i eksisterende felt i drift, nye utbygginger, lønnsomme olje- og gassfunn og selskapenes leteplaner, samt OD ressursestimater, ser vi 3000 nye direkte og indirekte arbeidsplasser i Nord- Norge i løpet av ti år, sier han.
DN170830 Nye sanksjoner mot det isolerte regimet ble ikke diskutert, men Sikkerhetsrådet oppfordrer FNs medlemsland til å etterleve eksisterende sanksjoner.
DA170830 - Med bakgrunn i eksisterende felt i drift, nye utbygginger, lønnsomme olje- og gassfunn og selskapenes leteplaner, samt OD ressursestimater, ser vi 3000 nye direkte og indirekte arbeidsplasser i Nord- Norge i løpet av ti år, sier han.
DA170830 Det kan være penger fra eksisterende bomordninger, men også fra mulige nye.
DA170830 - Det er rart å bruke opptil 20 milliarder kroner på en ny rullebane på Gardermoen når vi allerede har en eksisterende rullebane på Rygge som ligger klar, mener Sps stortingskandidat Sigbjørn Gjelsvik.
AA170830 Nye sanksjoner mot det isolerte regimet ble ikke diskutert, men Sikkerhetsrådet oppfordrer FNs medlemsland til å etterleve eksisterende sanksjoner.
DB170829 Blant tiltakene som vurderes er etablering av en mur eller et gjerde rundt banene, egne inn- og utganger med rister som fanger opp granulat fra klær og sko, samt et filter i eksisterende drenskummer som samler opp granulat slik at det ikke kommer ut i drensvannet.
DA170829 - I utgangspunktet vil vi bruke de eksisterende parkeringsplassene, og så vil vi, på samme måte som i København, etablere « hotspots » i samarbeid med virksomheter.
AP170829 Fremskrivningene fra Oljedirektoratet viser at det vil være lite produksjon igjen fra eksisterende felt om 15 år.
SA170828 I løpet av et par år vil hele modellinjen ha blitt totalt fornyet, i tillegg er det ventet biler som fyller ut det eksisterende modellutvalget.
DB170828 - Når denne fantastiske gaven slås sammen med vår eksisterende kartsamling, vil Nasjonalbiblioteket ha den største og mest systematisk oppbygde samlingen av kart over Norge og nordområdene i verden, og med dette en av de viktigste kartsamlingene for forskning i Europa, sier Myhre.
AP170828 I løpet av et par år vil hele modellinjen ha blitt totalt fornyet, i tillegg er det ventet biler som fyller ut det eksisterende modellutvalget.
AA170828 Fram til 2021 skal ordningen gradvis legges om slik at tilskudd kun kan brukes til å utvide kapasiteten, ikke oppgradere eller rehabilitere eksisterende plasser. ( ©NTB ) ¶
VG170826 Å skylde på eksisterende konvensjoner er selvsagt enklere for Listhaug enn å iverksette politikk og frembringe de ressurser som trengs.
DB170826 Men du får ikke vite at bare åtte prosent av de 946 nye preparatene som ble lansert mellom 2002 og 2011 i henhold til uavhengige forskere hadde signifikante kliniske fordeler sammenlignet med eksisterende midler.
DA170826 Samtidig er det verdt å minne om debatten om begrepet « virkelighetslitteratur », der Hjorth-søstrenes romaner er blitt kjernen i en debatt om kunstnerens moralske ansvar : Kan en roman som bygger på eksisterende personer beskytte seg bak kunstnerisk frihet, eller bør kunstneren stilles moralsk til ansvar når personer kjenner igjen sin egen historie i det kunstneriske produktet ?
DA170826 Forfatter Vigdis Hjorth har, som kjent, aldri hevdet at hennes roman « Arv og miljø » skildrer eksisterende personer.
DA170826 Det er rart å bruke opptil 20 milliarder kroner på en ny rullebane på Gardermoen når vi har allerede en eksisterende rullebane på Rygge som ligger klar, sier han.
DA170826 - Er det ikke penger å spare på å bruke en eksisterende rullebane framfor å bygge en ny ?
VG170825 Nye investeringer på sokkelen er viktig for statens framtidige inntekter, for sikring av eksisterende og fremtidige lønnsomme arbeidsplasser og dermed vår velferd, sier hun.
AP170825 Den nye løsningen vil bli utviklet i samarbeid med eksisterende løsninger fra Stiftelsen organdonasjon.
VG170824 Ifølge en undersøkelse gjennomført av Norske Boligbyggelags Landsforbund ( NBBL ), er hele 92 prosent av befolkningen positive til BSU-ordningen i sin eksisterende form.
DN170824 Ifølge en undersøkelse gjennomført av Norske Boligbyggelags Landsforbund ( NBBL ), er hele 92 prosent av befolkningen positive til BSU-ordningen i sin eksisterende form, opplyser avisa.
DB170824 Ifølge en undersøkelse gjennomført av Norske Boligbyggelags Landsforbund ( NBBL ), er hele 92 prosent av befolkningen positive til BSU-ordningen i sin eksisterende form, opplyser avisa.
DA170824 Han sier at i det midlertidige regjeringskvartalet, er det en ekstra beskyttelse utenpå en allerede eksisterende beskyttelse, som ikke har noen sikkerhetsfunksjon.
DA170824 Ifølge en undersøkelse gjennomført av Norske Boligbyggelags Landsforbund ( NBBL ), er hele 92 prosent av befolkningen positive til BSU-ordningen i sin eksisterende form, opplyser avisa.
DA170824 Ifølge en undersøkelse gjennomført av Norske Boligbyggelags Landsforbund ( NBBL ), er hele 92 prosent av befolkningen positive til BSU-ordningen i sin eksisterende form, opplyser avisa.
AP170824 Ofte handler dagens byutvikling om transformasjon av eksisterende områder.
AP170824 Ifølge en undersøkelse gjennomført av Norske Boligbyggelags Landsforbund ( NBBL ), er hele 92 prosent av befolkningen positive til BSU-ordningen i sin eksisterende form, opplyser avisen.
AA170824 Ifølge en undersøkelse gjennomført av Norske Boligbyggelags Landsforbund ( NBBL ), er hele 92 prosent av befolkningen positive til BSU-ordningen i sin eksisterende form, opplyser avisa.
DB170823 Veksten i oljepengebruken har gjort at skattekuttene har gått bekostning av potensielle satsinger, ikke eksisterende velferdsordninger.
DB170823 Skattelette alltid vil bety mindre penger til offentlig velferd, og framover vil det også komme på bekostning av eksisterende ordninger.
DB170823 Framover vil skattelette måtte gå på bekostning av eksisterende velferdsordninger, ikke bare potensielle satsinger.
DN170822 En undersøkelse foretatt av markedsanalyseselskapet Fluent viser at 63 prosent av eksisterende Samsung-brukere ikke vil la seg påvirke av fjorårets Note 7-fiasko.
DN170822 Han er også skeptisk til at tegningene gir liten plass til den eksisterende bygningsmassen, og særlig det langstrakte hovedbygget som dominerer ved innkjøringen i dag.
DN170822 - Vi har ikke gått i detalj på hvordan vi håndterer den eksisterende bygningsmassen.
DN170822 - Vår eksisterende sponsoravtale med Norges Skiforbund, langrenn løper ut april 2018.
AP170822 » Rapporten tar utgangspunkt i de eksisterende rutene B11 ( Nesoddtangen - Lysaker ) og B20 ( Aker brygge - Slemmestad ).
AA170822 ¶ Ved å utbedre eksisterende skogsveier og bygge 3,9 kilometer ny vei, kan det bli forbindelse mellom Lensvik og Krokstadøra.
DN170821 I tillegg vil kjøpet styrke de eksisterende prosjektene til Total - blant annet i det britiske gassfeltet Culzean.
DN170821 - Denne kombinasjonen av Mærsk Oils forretninger i Nordvest-Europa kombinert med vår eksisterende portefølje, vil posisjonere Total som den andre operatøren i Nordsjøen med sterke produksjonsprofiler i Storbritannia, Norge og Danmark, sier Pouyanné i pressemeldingen.
AP170821 Dermed ble det bestemt at nykommere på sokkelen, uten eksisterende inntekter fra olje- og gassproduksjon, skulle få refundert utgifter tilsvarende fradraget etablerte selskaper har.
AA170821 Foreløpig gjelder den eksisterende veiklassen.
AA170821 Foreløpig gjelder den eksisterende veiklassen.
VG170820 I realiteten står de med en fot i hver båt og vil flikke på det eksisterende pliktsystemet, uten at det vil ha noen verdi.
DN170820 ¶ Forskning har vist at bruk av eksisterende magasiner på en annen måte med økt effekt og pumpekraft i dagens kraftverk, kan bidra med deler av løsningen for Europa.
DB170819 Økningen skyldes en kombinasjon av nye kunder og økt aktivitet på eksisterende kunder.
DA170819 - SKAPER a- og b-lag : SVs stortingskandidat i Oslo, Kari Elisabeth Kaski, mener ordnignen med fritt skolevalg forsterker eksisterende problemer på enkelte osloskoler, og må endres.
VG170818 Med bakgrunn som publisher i konservative Breitbart News, og som film og tv-produsent fra Hollywood så han et potensiale i Donald Trump - en kandidat som kom fra utsiden av de politiske sirkler og med potensiale til å bryte ned det eksisterende og i følge Bannon dysfunksjonelle Washington.
DB170818 For å sørge for at statens inntekter blir størst mulig er det er viktig at skattesystemet utformes nøytralt slik at den høye skattesatsen ikke hindrer gjennomføring av lønnsomme leteboringer, utbygginger og tiltak på eksisterende felt.
AA170818 Dagens utsettelse er en forlengelse av eksisterende avtaler med kreditorene, inkludert nok en utsettelse på renteinnbetalinger for den gjeldstyngede papirgiganten.
NL170817 Den økonomiske bærekraften til de to eksisterende banene, Nordlandsbanen og Ofotbanen, må vurderes opp mot Tromsbanen og det potensial den representerer.
DN170817 « Tencents eksisterende spill og hva som er under utvikling fortsetter å dra inn nye brukere og inntekter.
DA170817 Spørsmålet om Bannons framtid handler også om sjefstrategens nasjonalistiske økonomiske linje og hans motvilje mot å sette i gang nye militære operasjoner eller utvide eksisterende .
VG170816 Det lyktes heller ikke de to etterfølgende valgene i Nordrhein-Westfalen og Schleswig-Holstein, hvor eksisterende flertall for SPD og De Grønne gikk tapt til CDU-ledede regjeringer.
DN170816 Bilen er bygget på samme plattform som eksisterende X1, 2-serie Activ Tourer og Mini Countryman.
DA170816 Når du skaper en falsk ekvivalens mellom ekte, eksisterende nazister og et udefinert « ytre venstre " så « normaliserer » du dem, gir dem plass.
AA170816 Når du skaper en falsk ekvivalens mellom ekte, eksisterende nazister og et udefinert « ytre venstre " så « normaliserer » du dem, gir dem plass.
AA170816 - Hensikten er å sette søkelyset ikke bare på allerede eksisterende fattigdom, men også på risikoen for at den skal øke.
VG170815 Men jeg ser for meg at disse bussene kan brukes til å mate passasjerene inn i det eksisterende kollektivnettet, sier Ruter-sjef Bernt Reitan Jenssen til VG.
DB170815 ( Dagbladet ) : Røde Kors har, i samarbeid med SSB, kartlagt eksisterende statistikk og forskning om lidelse og humanitære behov i Norge i dag.
AP170815 Når folk begynner å leve annerledes, og dette ikke stemmer overens med den eksisterende boligmassen, kan det ifølge presidenten i NAL oppstå noen utfordringer, som eksempelvis ensomhet.
DN170814 Vi ønsker å høste og forlate fra eksisterende felt.
DB170814 Vi trenger løsninger som skaper utvikling for alle, og på veien må vi bygge videre på de eksisterende prosjektene - den typen som gav Maya et bedre liv.
DB170813 - Mye av vår boliglånsvekst kommer typisk fra eksisterende kunder som har boliglånet sitt et annet sted.
AA170813 Ta over Trondheims- Ørn med spillere og eksisterende støtteapparat og ildsjeler som virkelig vet hvordan de skal få mye ut av lite.
AA170812 Kunstnerisk frihet til romaner bør ikke begrenses utover eksisterende lovverk om ytringer og ærekrenkelse.
AA170812 Fagforeningen Naturviterne mener landbruk i hele landet er mer tjent med å styrke kompetansen og kapasitet på det eksisterende lokale og regionale nivået, inkludert å ikke bygge ned det landbruksfaglige miljøet hos fylkesmennene, enn å flytte Landbruksdirektoratet ut av Oslo.
VG170811 NOE MÅ VIKE : Rosenborg-keeper André Hansen tror ikke en klubb som Rosenborg kan ha både et herre- og et kvinnelag, uten at det går utover den eksisterende satsingen.
DB170811 Nord-Korea har startet produksjon av små kjernefysiske stridshoder som kan monteres på landets eksisterende raketter, ifølge USAs etterretningstjeneste.
DB170811 Nord-Korea har startet produksjon av små kjernefysiske stridshoder som kan monteres på landets eksisterende raketter, ifølge USAs etterretningstjeneste.
DA170811 * Bedre kunstnernes levekår gjennom en kunstnerøkonomireform som styrker eksisterende og oppretter nye støtteordninger.
NL170810 Det skal være gratis bruke eksisterende infrastruktur og referer til friluftslivsloven og « allemannsretten ».
DB170810 Tirsdag ble det kjent at Nord-Korea kan ha utviklet kjernefysiske stridshoder som kan monteres på landets eksisterende raketter.
AP170810 Eventuelle eksisterende tunneler skal bli forseglet under byggingen av muren.
AP170810 Byrådserklæringen sier nei til å privatisere eller konkurranseutsette kommunale barnehager og å legge sykehjem ut på nytt anbud for kommersielle aktører når eksisterende kontrakter utløper.
AA170810 Den israelske boligministeren Yoav Galant, som også har ansvar for byggeprosjekter, opplyser at muren skal bygges på israelsk territorium parallelt med det eksisterende grensegjerdet som strekker seg langs enklaven.
AA170809 En ny, omstridt lov som skjerper allerede eksisterende sikkerhetslover, ble vedtatt i Senatet tidligere i juli.
DB170808 ( NTB/Dagbladet ) : Nord-Korea har startet produksjon av små kjernefysiske stridshoder som kan monteres på landets eksisterende raketter.
DB170808 Ernæringsrådet benytter slike systematiske gjennomganger av eksisterende forskning for å oppsummere hva man vet om sammenhengen mellom inntak av ulike matvarer og helse.
DA170808 Knut Vøllestad beskriver arbeidslagene som et supplement til eksisterende hjemmetjenester.
DA170808 - Vi har også demensteam i vår bydel, men de er mer et slags supplement til eksisterende hjemmetjenester.
AA170808 Nord-Korea har startet produksjon av små kjernefysiske stridshoder som kan monteres på landets eksisterende raketter, konkluderer DIA i sin analyse, som The Washington Post har fått tilgang til deler av.
AA170808 Også på disse områdene leverer det eksisterende tilbudet ved LHL-klinikkene Røros svært godt.
DB170807 Nå er det kjøp og slag av eksisterende tilbud som gjelder.
AP170807 Trump har tidligere kalt medieskapt oppvarming for « Ikke eksisterende », « fiksjon » « svindel » og « bullshit ».
VG170805 Videre forbys nye handelsavtaler med nordkoreanske selskaper og utenlandske investeringer i eksisterende avtaler.
DB170805 Videre forbys nye handelsavtaler med nordkoreanske selskaper og utenlandske investeringer i eksisterende avtaler.
AA170805 Videre forbys nye handelsavtaler med nordkoreanske selskaper og utenlandske investeringer i eksisterende avtaler.
VG170804 Det er mer hensiktsmessig å styrke dagens eksisterende institusjoner.
NL170804 Likevel er det viktig å se på hva det beste utfallet vil bli når vi skal håndtere en eksisterende ekstrem gruppe som har valgt å komme ut i offentlighetens lys.
AP170804 Opposisjonen var sterkt imot at Venezuela skulle velge en ny forsamling som vil få makt til å endre grunnloven og oppløse den eksisterende nasjonalforsamlingen.
AA170804 Men Dale vil også finne en løsning for dem som har lidd tap som ikke omfattes av eksisterende erstatningsordninger.
AA170804 - Beitelag og fylkesmannen skal nå møtes for å få en oversikt over kostnader og økonomiske tap som ikke er omfattet av allerede eksisterende erstatningsordninger, og regjeringen er innstilt på å bidra til å finne en løsning, sier Dale. 275 sauer var gått tapt på Hadeland og Toten ved utgangen av juli, forteller Pål Prestrud, direktør i Statens naturoppsyn, til Nationen.
VG170803 Dette gir rom for at nye og eksisterende løyvehavere vil kunne velge å kjøre for Uber.
NL170802 Det har gjennom sommeren pågått omfattende rive- og gravearbeider i byen, men påfallende lite vedlikehold av eksisterende bygg.
NL170802 Tiltakene handler ikke bare om nybygging, men også om nye bruksmuligheter i eksisterende bygninger, kartlegging av boligbehov, målrettet planlegging, bedre kommunal forvaltning og profesjonalisering av små, men viktige utleiemarkeder.
NL170802 De består for eksempel av fremskaffelse av leieboliger, behovskartlegginger, boligpolitisk organisering, bedre utnyttelse av eksisterende boligmasse.
DN170801 Ifølge avisen vil det være snakk om en « direkte » børsnotering, hvilket betyr at investorer kan kjøpe penger fra eksisterende aksjonærer uten å hente mer penger.
DN170801 Ifølge avisen vil det være snakk om en « direkte » børsnotering, hvilket betyr at investorer kan kjøpe penger fra eksisterende aksjonærer uten å hente mer penger.
DB170801 Da kan det være behov for en motvekt til et ensidig fokus på identitet og gruppetilhørighet, som bærer i seg et premiss om at denne identiteten må bygge på eksisterende og etablerte inndelinger.
DB170801 Tenk om disse pengene heller kunne blitt fordelt på eksisterende kommuner !
AP170801 Ifølge lokale medier har LTF ambisjoner om å ta kontrollen på hasjmarkedet i Århus fra eksisterende grupperinger.
AP170801 Grunnen til motstanden var frykt for at Norwegian skulle bruke mannskap fra lavkostland, og med det uthule eksisterende rettigheter.
NL170731 Tenk om disse pengene heller kunne blitt fordelt på eksisterende kommuner !
DB170731 Kommunene må settes i stand til å bygge både nytt og til å utbedre eksisterende tilbud.
DA170731 Miljøene skal samle og formidle eksisterende kunnskap og kompetanse på integreringsfeltet basert på erfaring, en bred kontaktflate og solid forankring i ulike innvandrermiljøer. » - Formålet med ordningen er å bidra til bedre integrering, ikke til aktører som sprer myter og konspirasjoner.
DA170731 Miljøene skal samle og formidle eksisterende kunnskap og kompetanse på integreringsfeltet basert på erfaring, en bred kontaktflate og solid forankring i ulike innvandrermiljøer. » - Formålet med ordningen er å bidra til bedre integrering, ikke til aktører som sprer myter og konspirasjoner.
AP170731 Arbeiderpartiet er uenig i Frp og Høyres forslag om å kutte investeringstilskuddet til renovering og ombygging av EKSISTERENDE sykehjem og omsorgsboliger.
AA170731 Fagområder smelter sammen og skaper nye muligheter for vekst på utsiden av eksisterende virksomhet.
AA170728 Rapporten anbefaler at det ikke bygges nytt sjøgangsbasseng eller dypvannsbasseng, men at eksisterende slepetank, kavitasjonstunnel og havbasseng på Tyholt blir renovert og vedlikeholdt.
NL170727 Det er positivt fokuset ligger på opprustning og utvidelse av eksisterende vannkraftanlegg.
DN170727 Pedersen sier det likevel er behov for mye ny olje til tungtransport, fly, skipsfart og petrokjemisk industri, og for å erstatte naturlig produksjonsfall fra eksisterende felt.
DN170727 Pedersen sier det likevel er behov for mye ny olje til tungtransport, fly, skipsfart og petrokjemisk industri, og for å erstatte naturlig produksjonsfall fra eksisterende felt.
DN170727 Samtidig har man fryktet at lavere investeringer også ville medføre en nedgang i eksisterende produksjon.
AA170727 - Dersom dette ikke lar seg gjøre på grunn av eksisterende lovgiving, vil jeg be om at loven endres slik at Al Jazeera kan utvises fra Israel, skriver statsministeren.
AA170727 Det var tidligere i uken at Adresseavisens kartlegging viste at det bare er plass til omlag halvparten av Trondheims befolkning i de eksisterende tilfluktsrommene.
VG170726 Det handlet om at han skal skaffe jobbene tilbake, og at de eksisterende handelsavtalene ikke duger og ¶
DN170726 Brasse ligger på relativt grunt vann, nær eksisterende infrastruktur, og kan derfor utvikles raskt og med god lønnsomhet selv på lav oljepris, sier administrerende direktør Helge Hammer i Faroe Petroleum Norge i pressemeldingen.
DB170726 Lån selv eller lån ut det du har via eksisterende kanaler, eller lag din egen lukket gruppe på sosiale medier for en lånering med naboer eller venner. 8.
AP170726 Fra flere steder i landet meldes det om store problemer med søppel som flyter, avføring og stor slitasje på eksisterende infrastruktur grunnet massiv turisme.
AA170726 Pakken kommer som følge av en dom der miljøforkjempere fikk medhold i at eksisterende strategier for å bedre luftkvaliteten ikke var nok til å takle ulovlig høye verdier av nitrogendioksid i lufta, skriver BBC.
DB170725 hindre at forsikringsselskapene kan nekte kunder helseforsikring hvis de hadde allerede eksisterende helseplager.
DB170725 Det er en stor fare for at investeringer i eksisterende produksjonsbedrifter og i nye bedrifter nå vris til utlandet på bekostning av industriell vekst i Norge.
DA170725 For å se om det er eksisterende verdier i nærheten av slike vassdrag, men også med tanke på ny bebyggelse.
VG170724 Republikanernes leder trenger minst 50 stemmer for å få avskaffet den eksisterende reformen, men også denne tilnærmingen har møtt motstand.
DN170724 Både Demokratene og Republikanerne i Kongressen varsler nå både skjerping av eksisterende sanksjoner, samt nye sanksjoner, for Russlands innblanding i det amerikanske presidentvalget.
DB170724 Helsereformen tok sikte på å minske antallet amerikanere som ikke har helseforsikring, og sørget for at forsikringsselskapene ikke kunne nekte kunder forsikring hvis de hadde allerede eksisterende helseplager.
VG170723 Først skal tre uavhengige, amerikanske forskere gjennomgå det eksisterende kunnskapsgrunnlaget.
VG170723 * I sommer skal tre amerikanske forskere gjennomgå og kvalitetssikre eksisterende studier og kunnskap om den norske ulvens genetikk, og skal avgi en rapport innen 1. september.
DA170722 Avisen skriver at den eksisterende sentrumsrestauranten blir lagt ned når restauranten oppgraderingen av Norges Bank-bygningen står ferdig en gang mot jul neste år.
VG170721 Det er utfordrende å få til samlokaliseringen i flere av de eksisterende politibyggene, men det foreligger utkast til planer som vi må se nærmere på.
VG170721 - Dette gjelder både de byggetekniske forholdene i eksisterende politibygg, og tidsforsinkelsene som følger av at politiet flere steder planlegger nye bygg eller utvidelse av eksisterende bygg.
VG170721 - Dette gjelder både de byggetekniske forholdene i eksisterende politibygg, og tidsforsinkelsene som følger av at politiet flere steder planlegger nye bygg eller utvidelse av eksisterende bygg.
DN170721 XXL venter å investere 70-90 millioner kroner i vekststrategien, herunder butikker og internetthandelsløsninger, nye og eksisterende markeder i 2017.
DN170721 Den eksisterende sentrumsrestauranten blir lagt ned når restauranten i Norges Bank-bygget står ferdig en gang mot jul neste år.
SA170720 - Vi bare oppdaterte vårt eksisterende regelverk med små klargjøringer, som var skrevet av medlemmene våre og for medlemmene våre.
FV170720 - Vi bare oppdaterte vårt eksisterende regelverk med små klargjøringer, som var skrevet av medlemmene våre og for medlemmene våre.
DN170720 Tyske myndigheter advarer nå også tysk næringsliv mot å investere i Tyrkia, og sier de ikke kan garantere for eksisterende tyske investeringer i landet.
DB170720 I tillegg er Norge en pådriver for å stanse fremstilling av spaltbart materiale for våpenformål og bygge ned eksisterende lagre.
AP170720 - Vi bare oppdaterte vårt eksisterende regelverk med små klargjøringer, som var skrevet av medlemmene våre og for medlemmene våre.
DN170719 En ny, omstridt lov som skjerper allerede eksisterende sikkerhetslover er vedtatt i Senatet i Paris med klart flertall.
DN170719 Republikanernes leder trenger minst 50 stemmer for å få avskaffet den eksisterende reformen, men også denne tilnærmingen har møtt motstand i Republikanernes egne rekker.
DB170719 Venstre mener at fortetting i småhusområder må gjøres på en måte som bevarer dets egenart og tar vare på de gode bomiljøene og tilpasser nybygg den eksisterende arkitekturen i området.
DB170719 I valgkampen lovet Raymond Johansen 100 000 regulerte boliger, og i sin iver etter å innfri dette ville løftet er han villig til å ofre bokvalitet i eksisterende småhusområder, kvalitet i byrom og kvalitet for framtidige Osloborgere som skal bo i de nye prosjektene.
AA170719 Republikanernes leder trenger minst 50 stemmer for å få avskaffet den eksisterende reformen, men også denne tilnærmingen har møtt motstand i Republikanernes egne rekker.
AA170719 En ny, omstridt lov som skjerper allerede eksisterende sikkerhetslover er vedtatt i Senatet i Paris med klart flertall.
VG170718 Schumer, som hevder at over 30 millioner mennesker vil miste helseforsikringen sin dersom man fjerner den eksisterende loven uten å erstatte den med noe annet, innrømmer at det ikke er alt i dagens lov som fungerer optimalt.
NL170717 1 ) Vi vil videreføre Brigade Nord, og styrke Hæren gjennom etablering av et grensejegerkompani ved Garnisonen i Sør-Varanger ( GSV ) og en bataljon ved garnisonen i Porsanger, uten å redusere eksisterende manøver/kampbataljoner som er Telemarkbataljonen, Panserbataljonen og 2.
VG170716 « Sagt annerledes fremstod det som usannsynlig at den eksisterende grunnmur, og vel også sålen, var egnet til gjenbruk ved etablering av kjeller egnet til varig opphold etter dagens standard », heter det i brevet.
AP170716 Hun påpeker at den eksisterende grensen på 50 millioner har ligget fast siden 2002, samtidig som eiendomsprisene har gått i været de siste 15 årene.
DN170715 Begge innebærer at de eksisterende aksjonærene kan bli sittende igjen med en brøkdel av selskapet.
DA170715 I tillegg skal vi bygge om fire av de eksisterende ferjene til batteridrift, forteller driftsdirektør André Høyset.
DA170715 Privat finansiering og omdanning av eksisterende bygg er andre tendenser dette museet representerer.
DA170715 Der representerer det en viktig tendens i samtidsarkitekturen, nemlig omgjøringen av eksisterende bygninger til nye formål.
DA170715 I tillegg skal vi bygge om fire av de eksisterende ferjene til batteridrift, forteller driftsdirektør André Høyset.
VG170714 - NORSAT-1 og NORSAT-2 vil erstatte de to eksisterende norske satellittene, som hadde en planlagt levetid på 3 år, selv om de funker fortsatt.
DN170714 - NORSAT-1 og NORSAT-2 vil erstatte de to eksisterende norske satellittene, som hadde en planlagt levetid på tre år, selv om de funker fortsatt.
DN170714 ) i forbindelse med salg av 11 fly fra eksisterende flåte tok ned egenkapitalen.
DN170714 I tråd med Orklas strategi for kapitalallokering er førsteprioritet å styrke merkevareområdet gjennom oppkjøp og investeringer i eksisterende virksomhet, sier Ruzicka i resultatrapporten ¶
DA170714 - Selskapets kompetanse innen kapasitets- og utmatingsanalyser, ikke-lineære analyser, beskyttelse mot fallende gjenstander, samt dynamiske og hydrodynamiske analyser vil bli videreført mot eksisterende og nye kunder ved samhandling med IKM Gruppens selskaper, sier divisjonsdirektør Arne Vervik.
AA170714 I tråd med Orklas strategi for kapitalallokering er førsteprioritet å styrke merkevareområdet gjennom oppkjøp og investeringer i eksisterende virksomhet, sier Ruzicka.
AA170713 I tillegg skal tre uavhengige amerikanske forskere fra blant annet Harvard gjøre en gjennomgang av eksisterende studier og kunnskap om den norske ulvens genetikk.
DB170712 Da vi i 2016 omgjorde en eksisterende stilling på kjøkkenet til baker, så var dette for å tilføre viktig kompetanse fra storkjøkkendrift og effektivisere denne delen av produksjonen.
SA170711 Nå vil de at noen av de største byene i verden skal gå foran med bærekraftig økonomi og bruk av allerede eksisterende stadionanlegg.
DB170711 Nå vil de at noen av de største byene i verden skal gå foran med bærekraftig økonomi og bruk av allerede eksisterende stadionanlegg.
AP170711 Nå vil de at noen av de største byene i verden skal gå foran med bærekraftig økonomi og bruk av allerede eksisterende stadionanlegg.
DN170710 Det innebærer både investering i eksisterende selskaper og vurdering av nye oppkjøp, men er det noe prosessen rundt Sapa har lært oss, så er det at det gjelder å bruke litt tid før man hopper på en investering, sier Mageli.
DB170710 Selv om andelen av el-kjøretøy er større i Oslo enn i resten av landet vil denne privatbiltrafikken ha større negativ effekt på miljøet enn dagens lastebiltrafikk i forbindelse med levering av varer til dagens eksisterende butikker.
DB170708 « America first»-prinsippet til presidenten har ført til at han har reforhandlet eller forkastet eksisterende avtaler fordi han mener de ikke gagner USA nok.
DB170708 - Ideen har åpenbart resonans hos folk, som ikke føler de eksisterende karakteristikkene egentlig treffer dem.
DA170708 Ved å utnytte eksisterende infrastruktur på Rygge, fremfor å bygge en ny rullebane på Gardermoen, vil det både flys mindre fra Gardermoen og føre til mindre biltrafikk til flyplassen, argumenterer han.
DA170708 - Vi mener det er svært dårlig miljø- og samferdselspolitikk å ikke utnytte eksisterende infrastruktur.
FV170707 Han foreslår også å slå seg sammen med et av de allerede eksisterende lagene.
DA170707 Videre vil en flytting innebære at eksisterende friske og verneverdige gamle trær må felles, mot vår anbefaling, skriver avdelingsleder Morten Stige og antikvar Cathrine Reusch hos Byantikvaren i et svar til byrådsavdelingen for miljø- og samferdsel, som ber om Byantikvarens uttalelse.
BT170707 Han foreslår også å slå seg sammen med et av de allerede eksisterende lagene.
AP170707 Han foreslår også å slå seg sammen med et av de allerede eksisterende lagene.
NL170705 Men, vi har til gjengjeld alt for store bestander av bjørn, jerv, gaupe og ørn som bandlegger store produktive utmarksområder, og som i tillegg er ei stor utfordring for ei enda eksisterende reindrift- og sauenæring.
DN170705 I tillegg øker Norwegian avganger på eksisterende ruter fra Paris til Los Angeles og New York, ifølge melding fra selskapet.
DB170705 Dette særlig i saker der både navn og tjeneste er for likt et allerede eksisterende varemerke.
AA170705 Denne utfordringen hilser NTNU velkommen og vil foreslå opptrapping av eksisterende virkemidler.
DN170703 Her passer Bella Sky-eiendommen riktig bra inn i våres eksisterende portefølje som også inkluderer ytterligere tre hoteller i København med i alt 1100 værelser, uttaler Wenaas i en melding. 23 etasjer ¶
DN170702 Fiskeridirektoratet foreslår sterkere vern av hummer etter at det har vist seg at det eksisterende vernet ikke lenger fungerer etter hensikten.
DA170702 De siste låtene til duoen viser at de ønsker å nå ut til flere og har en anelse utvikling i uttrykket, men bare akkurat nok til at de ikke skyver fra seg eksisterende fans.
DB170701 Mennene skal også ha opprettet et falskt borettslag på en adresse på Bislett som ikke finnes, og forledet banker til å utbetale flere millioner kroner da de ikke eksisterende « leilighetene » ble solgt.
AA170701 - Tilstandsvurderingen til Kultur- og idrettsbygg viser at det ikke er mulig å gjenbruke den eksisterende bygningsmassen, og da må vi gå videre med et prosjekt som innebærer å rive dagens bad, sier Rina Mariann Hansen ( Ap ), byråd for idrett til Aftenposten.
SA170630 Det er skuffende at samtlige av bystyrets medlemmer ser ut til å ha lukket øynene og neglisjerer de unike verdiene som Sølyst representerer for byen, og skammelig at det er godkjent en boligblokk tett opp til en eksisterende bolig, som lett kunne vært unngått ved små justeringer i planen.
SA170630 Det er skammelig at det er godkjent en boligblokk tett opp til en eksisterende bolig, som lett kunne vært unngått ved små justeringer i planen.
DN170629 « Produktet vil komplementere eksisterende statlige, yrkesbaserte og nasjonale personlige pensjoner, og ikke erstatte eller harmonisere nasjonale pensjonsregimer », heter det.
DN170629 EU-kommisjonen anbefaler statene å gi samme skattetrykk til produktet som lignende eksisterende produkter.
DB170629 Men når man først skal bruke nesten en billion på samferdsel - noe som bruker opp halvparten av det fremtidige handlingsrommet på kommende statsbudsjett - burde man heller prioritert vedlikehold av eksisterende infrastruktur enn bygging av ny.
DB170629 Ifølge en rapport fra Pöyry Management Consulting fra 2010, var det anslåtte reinvesteringsbehovet i den eksisterende norske vannkraftparken på 110 milliarder kroner de neste 40 årene, noe som medfører et årlig gjennomsnittlig investeringsbehov på 3 milliarder kroner.
DB170629 Eventuelle investeringer, for å øke kraftproduksjonen i nye eller eksisterende anlegg, kommer i tillegg.
DB170629 Det er tross alt mye morsommere å peke på en bro, tunnel, vei eller skipstunnel og fortelle at jeg var med å få det prosjektet vedtatt, enn å fortelle at man fikk fjernet vedlikeholdsetterslepet på eksisterende veier i fylket.
DB170629 - Det er tross alt mye morsommere å peke på en bro, tunnel, vei eller skipstunnel og fortelle at jeg var med å få det prosjektet vedtatt, enn å fortelle at man fikk fjernet vedlikeholdsetterslepet på eksisterende veier i fylket, skriver artikkelforfatteren.
SA170628 Banen er plassert inne i en allerede eksisterende gang, og folk vil vandre over det nye friidrettsdekket når de skal handle i kiosken eller benytte toalettet på kampdager.
BT170628 Banen er plassert inne i en allerede eksisterende gang, og folk vil vandre over det nye friidrettsdekket når de skal handle i kiosken eller benytte toalettet på kampdager.
AP170628 Banen er plassert inne i en allerede eksisterende gang, og folk vil vandre over det nye friidrettsdekket når de skal handle i kiosken eller benytte toalettet på kampdager.
VG170627 Men poenget er ikke å slutte å føle eller tenke, men å oppdage en eksisterende indre distanse mellom deg selv og dine følelser og tanker.
SA170627 Så det er naturlig at om det er en trener ut sesongen så må det være noen som kan jobbe ut ifra det eksisterende teamet.
DN170627 - Rundt 150 VLCC, eller omkring 20 prosent av den eksisterende flåten kommer til å bli skrapet de neste par årene, sa Fredriksen ifølge Wall Street Journal.
DB170627 Det er en utbrodering av et eksisterende , hårdnakket rykte.
AP170627 Så det er naturlig at om det er en trener ut sesongen så må det være noen som kan jobbe ut ifra det eksisterende teamet.
SA170626 « Frikjøpsordningen for politikere er kommet i stand for å erstatte lønnsbortfall fra annet arbeid, ikke en ekstra toppfinansiering av en eksisterende høy lønn », skriver Solgull Klette.
SA170626 Frikjøpsordningen for politikere er kommet i stand for å erstatte lønnsbortfall fra annet arbeid, ikke en ekstra toppfinansiering av en eksisterende høy lønn.
DA170626 Venstre vil også styrke de eksisterende bedriftene muligheter til å satse på forskning og utvikling.
DA170626 Rives ¶ Eksisterende bygningsmasse skal rives, og vil bli erstattet av et bygg på seks etasjer over bakken.
BT170626 Før den moralske panikken tar overhånd, må man sikre at eksisterende virkemidler blir brukt og forstått.
BT170626 Eksisterende virkemidler må bli brukt og forstått.
BT170625 Har noe av den hodeløse byggingen, så langt, ført til en bedring for eksisterende bebyggelse og beboere ?
DN170624 generasjon, og er en av de enkleste og billigste oppgraderingene du kan gjøre på din eksisterende TV.
AP170624 Ruter-sjef Bernt Reitan-Jenssen har tidligere tatt til orde for selvkjørende busser, som mater folk inn i det eksisterende kollektivnettet.
AA170624 Oppgraderingen kommer etter at Hellas fikk løfte fra sine långivere om ytterligere 8,5 milliarder euro til den eksisterende redningspakken, i bytte mot fortsatt stram økonomisk politikk.
VG170623 Nestleder i Høyre, Bent Høie, sier til VG at de eksisterende reglene for innvandring og asyl i Norge stort sett er gode nok etter innstramningene som allerede er gjennomført.
VG170623 På spørsmål fra VG om partiet vil legge ned de eksisterende mottakene i Norge, svarer Jensen at « det er et luksusproblem » : ¶
SA170623 Viste planlagte bygninger for kjøpesenteret på Klepp er helt ute av dimensjon i forhold til eksisterende omgivelser og er plassert så feil at de på en grunnleggende måte motarbeider hele byvisjonen fra arkitektene.
DB170623 Vi lanserer ny politikk, men vi viser også at eksisterende politikk kan ta oss til målet hvis vi gjennomfører den.
BT170623 Obama gjennomførte imidlertid noen tiltak i slutten av desember, da han utviste 35 russiske diplomater og strammet inn de eksisterende sanksjonene mot Russland.
BT170623 Hun samler så en stor klump med grus mellom hendene som hun bruker til å forsterke eksisterende demning.
AP170623 Obama gjennomførte imidlertid noen tiltak i slutten av desember, da han utviste 35 russiske diplomater og strammet inn de eksisterende sanksjonene mot Russland.
AP170623 Helseminister og nestleder i Høyre Bent Høie sier til VG at eksisterende regler for innstramninger er gode nok.
AA170623 Obama gjennomførte imidlertid noen tiltak i slutten av desember, da han utviste 35 russiske diplomater og strammet inn de eksisterende sanksjonene mot Russland.
VG170622 Vi og andre veieiere må se hva vi kan gjøre med det eksisterende veinettet.
NL170622 I mai 2010 hentet SAS ny egenkapital fra de eksisterende eierne.
FV170622 Torsdag ble den koblet sammen med eksisterende vannett på øya.
DN170622 Planen fremover er å gjøre selskapets eksisterende maskiner smartere, og Moholt regner med at de selv i større grad må produsere komponenter i fremtiden.
DB170622 Statusrapporten viser at det er rom for store forbedringer av landmakten innen eksisterende rammer.
VG170621 - Det er viktig for Norsk Tipping å ha et godt og attraktivt tilbud til eksisterende og nye kunder.
VG170620 I sitt høringssvar argumenterte Tønsberg for sine egnede lokaler for samlokalisering i eksisterende politihus.
VG170620 Humlegård presiserer i sin kronikk at valget ble gjort nettopp fordi det i Tønsberg lå til rette for samlokalisering i eksisterende bygg.
VG170620 Da er det viktig å minne politidirektøren på følgende : i høringssvaret til Søndre Buskerud politidistrikt ble det levert en planskisse som viste at ved en mindre ombygging av eksisterende SAMLOK lokaler fikk alle tre sentraler utvidet sine lokaler. 112 sentralen var dimensjonert til 18 operatørplasser mot dagens fem.
VG170620 Eksisterende sentraler kunne også driftes under ombyggingen.
DB170620 - I samarbeid med et indisk legemiddelselskap, har vi og en rekke andre aktører klart å utvikle en vaksine som viser veldig lovende resultater, og hvor prisen er mye lavere enn det eksisterende .
DN170619 Nå ønsker altså Winge å rive de to eksisterende eneboligene på tomtene og bygge én større enebolig.
DN170619 Løsningen kan også kobles til egne Mobilepay-bokser i butikken eller eksisterende betalingsterminaler.
DN170619 Også Swedbanks svenske virksomhet innen aksjeanalyse og megling er omfattet av avtalen og vil bli integrert med Kepler Cheuvreuxs eksisterende virksomhet i Sverige.
BT170619 I tillegg kommer store midler til vedlikehold, utbedringer og fornying av eksisterende infrastruktur.
DA170617 Reaksjonene har ikke latt vente på seg : I april valgte 17 delstater å gå sammen i et søksmål om at Trump prøver å fjerne eller krympe eksisterende klimareguleringer.
AP170617 Med den eksisterende Nord Stream 1-ledningen vil Russland da kunne levere 110 milliarder kubikkmeter gass i året, noe som tilsvarer omtrent dagens norske gasseksport.
NL170616 Kvalitetskontroll på utredinger og beslutningsgrunnlag virker tidvis å være ikke eksisterende .
DB170616 Pengene for CO₂- kvotene går til å finansiere utslippsreduserende tiltak i Europa, som for eksempel å erstatte eksisterende kullkraftverk med fornybar energi.
SA170615 Men Høyre har, med sine samarbeidspartnere både lokalt og nasjonalt, tatt viktige grep både for å beholde kompetanse i eksisterende bedrifter og legge til rette for ny næringsvirksomhet.
DN170615 Norge kan få ut over ti milliarder fat fra 77 lønnsomme funn, 145 småfunn og økt utvinning fra eksisterende felter.
DN170615 Mange av de 77 funnene er små, og Oljedirektoratet oppfordrer selskapene til å se på felles løsninger for utbygginger og å søke å utnytte eksisterende infrastruktur.
DN170615 Ifølge stiftelsen er det første gang et land forbyr oljefyring til oppvarming i eksisterende bygg.
DB170615 Ifølge New York Times eide han på det mest hele 12 eiendommer rundt om i verden, noe som inkluderte en eiendom på nærmere 18 tusen hektar i Kenya og en toetasjes leilighet i New York - som ble bygget ved å rive 16 eksisterende leiligheter.
DA170615 Mange av de 77 funnene er små, og Oljedirektoratet oppfordrer selskapene til å se på felles løsninger for utbygginger og å søke å utnytte eksisterende infrastruktur.
BT170615 I tillegg til nødvendige nye fasiliteter for musikkteater, opera og konserter er det viktig at eksisterende bygg også gis rammer som fremmer byens kulturelle ambisjoner.
AA170615 Ifølge stiftelsen er det første gang et land forbyr oljefyring til oppvarming i eksisterende bygg.
AP170614 Det er kanskje spesielt viktig å være oppmerksom når det skal gjøre fasaderehabilitering og etterisolering av eksisterende bygg, skriver branninspektør Frode Michaelsen i brannforebyggende avdeling i Oslo brann- og redningsetat i en e-post.
AP170614 Det er kanskje spesielt viktig å være oppmerksom når det skal gjøre fasaderehabilitering og etterisolering av eksisterende bygg, skriver branninnspektør Frode Michaelsen i brannforebyggende avdeling i Oslo brann- og redningsetat i en epost.
AA170614 I stedet for et « forbud » mot private burde politikerne i Trondheim bruke eksisterende lovverk dersom de mener penger forsvinner på ulovlig vis ned i eiernes lommer.
VG170613 Bærumsbommen og nye bommer mellom Follo/Romerike og Oslo : ¶ * 1 I tillegg til dagens Bærumsbom skal det etableres nye bommer i Follo og Romerike utenfor den eksisterende bomringen.
SA170613 Det vil gi økte inntektene, samt reduserer eksisterende og nye kostnader ( riving ).
NL170613 Vi bør legge alle tanker om reversering på is, og jobbe for gode løsninger, klare for å imot nye oppgaver og løse de eksisterende bedre.
DB170613 Det kan være et alternativ å samarbeide med eksisterende matkasseleverandører og slikt.
AP170613 Eksisterende lån reguleres ikke og kan flyttes mellom banker som før.
SA170612 Demontering av eksisterende signalanlegg med tilhørende komponenter og kabler.i ¶
SA170612 De eksisterende medlemsklubbene kan imidlertid skjerme enten én målvakt, tre backer og sju løpere, eller én målvakt og åtte utespillere ( fritt antall backer og løpere ).
NL170612 At vi ivaretar hele landsdelen og de eksisterende fagmiljøene slik at disse kan fortsette å skape verdier i Nordområdene, er langt viktigere enn antallet fakultet ved UiT.
NL170612 Mange eks-kommuner er uten basistjenester, og studier av eksisterende kontra forhenværende kommunesentra bekrefter at sentralisering av makt også fører til en ubønnhørlig sentralisering av aktivitet.
DN170612 Provenyet vil blant annet bli brukt til å refinansiere eksisterende gjeld for både Intrum Justitia og Lindorff.
DN170612 - Det viktige for XXL fremover blir effekten av netthandel på selskapets eksisterende butikker, samt selskapets åpning av butikker i Østerrike, sier Lager.
DB170612 - Det vi foreslår er å fjerne en unødvendig og byråkratisk ordning som er søknadsbasert og skal tilbakebetale bompenger til allerede eksisterende prosjekter, sier Sivertsen.
AP170612 - Norsk Kulturråd har hatt en festivalstøtteordning i mange år, det nye er egentlig bare at pengene fra knutepunktordningen er flyttet over til den eksisterende ordningen, sier Agnes Kroepelien, seksjonsleder for musikkseksjonen i Kulturrådet.
AP170612 Eksisterende lån reguleres ikke og kan flyttes mellom banker som før.
AP170612 De eksisterende medlemsklubbene kan imidlertid skjerme enten én målvakt, tre backer og sju løpere, eller én målvakt og åtte utespillere ( fritt antall backer og løpere ).
AA170612 Å bruke det allerede eksisterende fortauet her forringer på ingen måte turopplevelsen - tvert om : Fra fortauet langs Ranheimsveien er det god utsikt til både fjæra og fjorden noe som betyr at man fra fortauet opplever fjorden like bra som helt nede i sjøkanten.
DN170611 Det er det som er Okeas forretningsmodell, ikke å kjøpe oljen som ligger i eksisterende felt, sier Haugane.
DB170611 ( Dagbladet ) : Etter Det konservative partiets elendige resultat i valget torsdag har statsminister Theresa May begrenset handlekraft til å rokere i regjeringen, og de fleste ministrene hennes blir sittende i sine allerede eksisterende jobber.
AP170611 Eksisterende boliglån reguleres ikke og kan flyttes mellom banker som før.
NL170609 Da vi ønsker at medlemskap i folketrygden skal være frivillig, vil det ikke bety at alle eksisterende medlemmer kastes ut.
NL170609 Når et idrettslag noen ganger får ekstra inntekter, kan vi velge om det skal gå til redusert foreldreinnsats, eller til å øke kvalitet og satsing på eksisterende drift.
DB170609 - I dag forvalter vi rundt 1,7 milliarder kroner, og de siste to årene er det skutt inn i overkant av en halv milliard kroner fra nye og eksisterende investorer, sier Anker-Rasch til Finansavisen.
DB170609 Som ung muslim bosatt i Oslo er jeg blitt kontaktet av radikale krefter som ønsker å spille på det eksisterende hatet i samfunnet.
BT170609 Disse aktivitetene finnes jo allerede, hvorfor må DNT være med å støtte eksisterende pengedrevne aktiviteter når alternativet kunne vært å bruke de subsidierte midlene på alle barn, og ikke bare de som har penger nok til å delta på disse dyre arrangementene.
VG170608 - Slik vi ser det, kan kommunene ikke forby vannscooterkjøring generelt i kommunens farvann, med dagens eksisterende hjemler, sier Tvedt.
DN170608 Telenor Norge-sjefen påpeker også at de nye reglene vil gjøre det mulig med mer gjenbruk av eksisterende infrastruktur og at prosjektene blir 40 prosent mer miljøeffektive.
DN170608 Blant annet kan man begynne å føre frem fiber i eksisterende strømpåler.
AA170608 Prisen har eksistert siden 2006 og gis til et nybygg, tilbygg eller en utbedring av et eksisterende anlegg som utmerker seg.
NL170607 Ordningen fungerer godt i dag, og fagmiljøet har vært tindrende klar på at en oppsplitting av eksisterende fagmiljø ville føre til et dårligere tilbud.
NL170607 Ordningen fungerer godt i dag, og fagmiljøet har vært tindrende klar på at en oppsplitting av eksisterende fagmiljø ville føre til et dårligere tilbud, skriver Senterpartiets Kjersti Toppe.
DN170607 Finanstilsynet har allerede økt tilsynsaktiviteten rettet mot forbrukslån, og har økt kapitalkravene knyttet til forbrukslån for eksisterende og nye aktører.
DA170607 Grøttelands krav er nytt områdeløft til Søndre Nordstrand, når den eksisterende Oslo sør-satsingen etter planen avsluttes i 2018.
AP170607 Jeg vil hevde at eksisterende system er basert på flaks, flaks sammenlignet om du kommer opp i et fag du står sterkt kontra et fag der man står motsatt svakt.
NL170606 Disse felles utfordringene kan bidra til at man får en dialog mellom reindriftsnæringen og de som forvalter rovdyr, for per i dag er den nærmest ikke eksisterende .
NL170606 Det viser seg at når det først er tildelt en konsesjon, må den behandles på samme måte som andre eksisterende konsesjoner.
DN170606 I tillegg vil en betydelig andel aksjer bli solgt av eksisterende aksjonærer.
DN170606 Om man også inkluderer eksisterende aksjonærers mersalgsopsjon vil free float utgjøre inntil 55,5 prosent.
DN170606 I tillegg vil en betydelig andel aksjer bli solgt av eksisterende aksjonærer.
DN170606 For øvrig meldte Financial Times tidligere tirsdag at japanske Chiyoda sammen med Qatar Petroleum har igangsatt en studie for å se på mulighetene for å øke produksjonen fra Qatars eksisterende lng-anlegg.
DA170606 Med internasjonal pengestøtte skulle Jordan gi 200.000 arbeidstillatelser til syriske flyktninger i 18 eksisterende eksportrettede industrisoner ( såkalte SEZ ).
AA170606 I saksfremlegget heter det også at : « Ingen stedsnavn bør fjernes med hensikt å ta i bruk et annet stedsnavn, ei heller bør de endres på med mindre gode grunner taler for det ( for eksempel at det eksisterende navnet har blitt et problem ).
AA170606 Dersom man ønsker å innføre et nytt navn på bekostning av et eksisterende vil det i tillegg være svært utfordrende å gjøre nødvendige avveininger for å beslutte når et stedsnavn er viktig nok til å bevares eller når det ikke er viktig nok til at det kan utgå.
AA170606 I saksfremlegget heter det også at : « Ingen stedsnavn bør fjernes med hensikt å ta i bruk et annet stedsnavn, ei heller bør de endres på med mindre gode grunner taler for det ( for eksempel at det eksisterende navnet har blitt et problem ).
AA170606 Dersom man ønsker å innføre et nytt navn på bekostning av et eksisterende vil det i tillegg være svært utfordrende å gjøre nødvendige avveininger for å beslutte når et stedsnavn er viktig nok til å bevares eller når det ikke er viktig nok til at det kan utgå.
VG170605 Men det er anslått i Oslopakke 3-avtalen at passering i rushtiden vil koste rundt 58 kroner for en diesel personbil også fra 2019 i den eksisterende bomringen - altså rundt 30 kroner for passering hver vei med toveis innkreving.
DN170605 Den har også MusicCast multiromsfunksjon, som gjør at den kan integreres med et allerede eksisterende multiromsoppsett fra Yamaha.
DN170605 - Noe er allerede investert i eksisterende porteføljeselskaper, men det tar tid å investere så mye når man går inn tidlig i selskaper.
DA170605 Et av alternativene er da at tunnelen går ut i en åttefelts motorvei i Smalvollveien nedenfor Tveita, før den hektes på den eksisterende E6 ved Alna.
SA170604 ( Og hvilket oljeselskap i verden vil ikke lete etter - og finne - en tilsvarende god grunn for å rettferdiggjøre egen, eksisterende forretningsmodell ? ) ¶
VG170602 I Tønsberg lå det til rette for å samlokalisere nødmeldesentralene for politi, helse og brann for hele det nye distriktet i eksisterende bygg.
VG170602 Det er her viktig å huske på at de eksisterende nødmeldesentralene i Drammen bare hadde kapasitet til å dekke mindre deler av det nye distriktet.
DB170602 Blant tiltakene som vurderes er etablering av en mur eller et gjerde rundt banene, egne inn- og utganger med rister som fanger opp granulat fra klær og sko, samt et filter i eksisterende drenskummer som samler opp granulat slik at det ikke kommer ut i drensvannet.
AA170602 Konsernet genererer kontantstrøm fra driften på et akseptabelt nivå, men for mye blir brukt til rentebetalinger og for lite reinvestert i eksisterende virksomhet, ifølge konsernsjefen.
AA170602 I våre nåværende lokaler hadde det ikke vært noe problem å starte opp de studiene som var utlyst i år også innenfor eksisterende husleiekontrakt.
DN170601 Orkla vil utvikle ekspertsentre og konsolidere innen eksisterende kapasitet, samt søke harmonisering og redusere kompleksitet der det er mulig.
DN170601 Transocean vil drive tre av riggene som er i drift i Thailand frem til eksisterende kontrakter utløper, opplyses det.
DA170601 Et slikt spørsmål om sannhet er kanskje rimelig om forfatteren selv hevder at hun har forsøkt å beskrive hendelser som har funnet sted, og personene i romanen har navn til eksisterende mennesker.
DA170601 Der omtales nettopp skattetrykket for kraftsektoren, og energibyrået påpeker at det høye skattenivået sammen med dagens lave kraftpris « ytterligere motvirke nye investeringer, både ved oppussing av eksisterende anlegg og i ny kapasitet ».
DA170601 Da snakker vi om investeringer for å opprettholde dagens produksjon, og ikke utvidelse av de eksisterende kraftverkene, sier Ulseth, og fortsetter : ¶
DB170531 Han tilføyer at eksisterende regler for å unngå farlige situasjoner på sjøen også gjelder for førere av vannscootere.
DB170531 ( Dagbladet ) : Foran kvinnedagen i år satte kapitalforvalter-giganten State Street Global Advisors opp en bronsestatue av ei lita jente, som utfordrer den allerede eksisterende rasende oksen.
DB170531 Informasjonen skal derimot være forankret i eksisterende forskning gjort av og for næringen, miljøorganisasjoner og internasjonale uavhengige aktører.
DB170531 Farligst er dette der økt press kan føre til at eksisterende motsetninger mellom land og folkegrupper bryter ut i åpen konflikt.
AP170531 Der har de sammenstilt eksisterende forskning om ungdom, valg og politisk deltakelse.
VG170530 Utfordringene er snarere knyttet til etterlevelse og praktisering av eksisterende internt regelverk, samt dokumentasjon av at de nødvendige vurderinger av regelverk er gjennomført, skriver Brende i et brev til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite.
DB170530 De delene av E18 som ikke går i tunnel, vil etter dagens planer komme i tillegg til eksisterende vei og utgjør en enorm barriére mot fjorden.
AA170530 Utfordringene er snarere knyttet til etterlevelse og praktisering av eksisterende internt regelverk, samt dokumentasjon av at de nødvendige vurderinger av regelverk er gjennomført, skriver utenriksminister Børge Brende ( H ) i et brev til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, ifølge VG.
DB170529 Ifølge rapporten er flere eksisterende ideelle aktører i attføringsfeltet blitt skjøvet ut.
BT170529 De maksimerer profitt fra eksisterende teknologi, samtidig som de utvikler teknologien som skal ta over.
AA170529 I kasser med mindre hull er det imidlertid vanlig at flaggspetten hakker det eksisterende hullet større, eller lager et nytt hull der trevirket er svakest, forteller Bangjord.
VG170528 - Politidirektoratet ved Prosjekt nye politidistrikter og delprosjekt operasjonssentraler planla med en utvidelse av den eksisterende operasjonssentralen ved politihuset i Bodø, som operasjonssentral for nye Nordland politidistrikt helt frem til 26.02.16.
DB170528 Sikkerhetsrådets medlemmer har nylig hatt møte bak lukkede dører for å diskutere hvordan eksisterende sanksjoner skal implementeres.
AP170527 Dette er både gamle industriområder, helt nye boligfelt, flere kollektivknutepunkt, men også en rekke eksisterende boligområder nær T-banestasjoner.
AP170527 Da Kommuneplanen ble vedtatt i 2015, økte skillet mellom indre by og nye boligområder på den ene siden og eksisterende småhusområder på den andre siden.
VG170526 - Det vi må er å utvide eksisterende bomstasjon med utstyr for å ta den andre kjøreretningen, legger Kjønigsen til.
VG170526 - Det har gitt oss mulighet til å etablere nye soningsplasser i Norge samtidig som vi gjennomfører rehabilitering av eksisterende fengselsbygg.
NL170526 Den nye radaren skal fungere sammen med den eksisterende radaren Globus II, går det fram av etterretningssjefens foredrag og Forsvarsdepartementets dokumenter til Stortinget.
DN170526 Blant disse er helt nye typer virus og varianter av eksisterende virus.
DA170526 Carl Gustav Rye-Florentz, skogsjef i Løvenskiold-Vækerø, opplyser at formålet med veiprosjektet, som innebærer en forlengelse av Dammyrveien, er å binde sammen eksisterende veier for skogbruk i Sørkedalen og Lommedalen.
DA170526 - Forlengelsen av Dammyrveien er på 1.800 meter, og deler av traseen er eksisterende traktorvei.
AP170526 Byrådet i Bergen har fått alle byrådsavdelingene i kommunen til å gå gjennom hvilke tiltaks- og ressursbehov de har under sykkel-VM, som det ikke er gitt ekstra penger til, og som det heller ikke er midler til i de eksisterende budsjettene, skriver Bergensavisen.
VG170525 Han har nylig skrevet bok om NATO, hvor en av hovedkonklusjonene er at NATOs styrker og tilstedeværelse i Europa, ikke vil kunne stoppe en russisk invasjon, med de eksisterende konvensjonelle styrkene : Vi vil være helt avhengige av USA og Trump.
VG170524 « Videre oppfatter jeg det slik at eksisterende bygg ikke tilfredsstiller kravene til operasjonsanssentralen, slik at det ikke er noe alternativ.
VG170524 Mens Humlegård i sitt brev til ordføreren fremhevet bygningsmassen i det eksisterende politihuset, sier POD nå til VG at de hadde valgt Tønsberg uansett.
VG170524 Et av kravene reformen var nemlig en samlokalisering av nødetatene, og Justisdepartementet hadde påpekt overfor POD at dette skulle skje etter nettopp modellen i Drammen - og i eksisterende politihus.
VG170524 Det ble presentert nye plantegninger for hvordan man kunne få til samlokalisering i det eksisterende politihuset i Tønsberg.
VG170524 - Beslutningen om hovedseter ble fattet på grunnlag av en helhetlig vurdering, der muligheter i eksisterende bygningsmasse var ett av flere kriterier.
DN170524 « Seadrill vurderer fortsatt « Schemes of arrangement » eller Chapter 11-prosedyrer som en sannsynlig del av en restrukturering, med minimalt igjen for de eksisterende aksjonærene.
AP170524 ent Barack Obama fikk i 2010 vedtatt en ny helselovgivning - kjent som Affordable Care Act ( ACA ) eller « Obamacare », som skapte nye markedsplasser for helseforsikringer, sikret subsidier for folk med dårlig råd og som gjorde det umulig for forsikringsselskapene å diskriminere mot folk som hadde eksisterende helseproblemer idet de tegnet helseforsik
AP170524 Republikanernes nye forslag til helsereform, som må godkjennes av Senatet før det eventuelt sendes til presidet Trumps skrivebord for signering, vil gjøre det mulig for delstatene å avgjøre om forsikringsselskapene skal få diskriminere mot folk med eksisterende helseproblemer.
BT170523 Tunnelen er tegnet inn i ytterkant og bare fire meter fra eksisterende anlegg for nye Ulrikstunnel til Bane Nor ( tidl.
AA170523 Tilbygget skal romme en scene, en prøvesal og kontorer i tillegg til den eksisterende scenen i det gamle bygget.
AA170523 - Statens vegvesen skal anlegge en seks meter bred vei igjennom den delen av tomten i forbindelse med superbussprosjektet, og har også tegnet inn store deler av vår eksisterende hage som garasjeanlegg.
AA170523 Tilbygget skal romme en scene, en prøvesal og kontorer i tillegg til den eksisterende scenen i det gamle bygget.
SA170522 Utvalget skal bidra til mer forskning samt å utnytte allerede eksisterende undersøkelser og analyser på området på en bedre måte.
SA170522 - Det er fremdeles mulig å reparere enkle installasjoner i eksisterende byggverk innenfor én bruksenhet eller branncelle uten å søke.
DN170522 Senere kan det være aktuelt å bruke selskapets base med eksisterende produksjon til å utvikle det til å kunne stå for egne feltutbygginger og bli en operatør av felt på norsk sokkel.
DB170522 Hvorvidt narkose av små barn og nyfødte kan virke uheldig på hjernens utvikling bestrides så langt av eksisterende forskning, men en må aldri glemme at forskning i sitt vesen er kalkulert usikkerhet og således alltid må etterprøve seg selv.
DB170522 Disse utfordringene ligger imidlertid ikke i mangel på regler om beskyttelse av sivilbefolkningen fra cyberangrep i folkeretten, men hvordan vi sikrer respekt for eksisterende folkerett ved disse angrepene.
BT170522 Lagmannsretten ser ikke bort fra at avtalen på en del punkter kan være en videreføring av eksisterende samarbeidsforhold.
AP170522 Alle som knyttes til Gülen, omtales av myndighetene og de tyrkiske mediene som medlemmer av den påstått eksisterende Fethullahs Terrororganisasjon ( FETÖ ).
AP170522 - Det er fremdeles mulig å reparere enkle installasjoner i eksisterende byggverk innenfor én bruksenhet eller branncelle uten å søke.
AA170522 Sikkerhetsrådets medlemmer lover videre i uttalelsen at de vil gjøre det de kan for å implementere eksisterende sanksjoner, og oppfordrer alle FNs medlemsland til å gjøre det samme.
BT170520 Hun mener det vil være mer økonomisk fornuftig å for eksempel sette en høyere avgift på utslipp fra eksisterende felt eller kompensere med kjøp av CO₂-kvoter, enn å stenge dem ned.
AP170520 Hun mener det vil være mer økonomisk fornuftig å for eksempel sette en høyere avgift på utslipp fra eksisterende felt eller kompensere med kjøp av CO₂-kvoter, enn å stenge dem ned.
DB170519 « Vi har i påvente av at datatilsynet gjør en vurdering i forhold til en permanent løsning forholdt oss til deres egne uttalelser til oss og det faktum at både eksisterende tysk personvernlovgivning ( BDSG ) og eksisterende og fremtidig EU/EØS-regulering inkludert personvernforordningen har gitt klarsignal til AVA-teknologien. » « I mediedekningen ble det overdrevet og sagt at det var kjøtt til menn og sa
DB170519 « Vi har i påvente av at datatilsynet gjør en vurdering i forhold til en permanent løsning forholdt oss til deres egne uttalelser til oss og det faktum at både eksisterende tysk personvernlovgivning ( BDSG ) og eksisterende og fremtidig EU/EØS-regulering inkludert personvernforordningen har gitt klarsignal til AVA-teknologien. » « I mediedekningen ble det overdrevet og sagt at det var kjøtt til menn og sa
DB170519 « AVA-teknologien som er benyttet er basert på « Privacy by Design » altså innebygd personvern, og denne teknologien har blitt vurdert i henhold til eksisterende og fremtidig personvernregulering i et annet EØS-land » skriver Olsen i innlegget.
DA170519 - Saken forsterker en allerede eksisterende forestilling om at Trump ikke er til å stole på.
AA170519 Jan Tore Sanner sier at det bare på de tre og halvt årene han har vært moderniseringsminister har skjedd en rivende utvikling i nye og eksisterende teknologibedrifter.
SA170518 Han satte seg som mål å samle inn én million kroner fra eksisterende og nye givere.
SA170518 Dette kan bli et område hvor Norge kan bruke eksisterende kunnskap for å utvikle høyteknologi for det 21. århundre, mener Per Espen Stoknes.
DN170518 De eksisterende norske løsningene er ikke utformet for å møte en slik økning.
DB170518 Allerede eksisterende kjøretøy og modeller vil fortsatt, frem til 1. januar 2019, registreres etter den utgående målemetoden, NEDC.
DA170518 - Dette er eksisterende politikk - dette er pliktsystemet.
AP170518 Den får betydning for alle eksisterende private barnehager, det har vi ikke hatt før.
AP170518 Dette kan bli et område hvor Norge kan bruke eksisterende kunnskap for å utvikle høyteknologi for det 21. århundre, mener Per Espen Stoknes.
AP170518 Partiet vil utrede en borgerlønn som erstatning for eksisterende velferds- og trygdeytelser.
AP170518 Han satte seg som mål å samle inn én million kroner fra eksisterende og nye givere.
AA170518 ) : Opparbeiding av nye stier/turveier i friluftsområdene, og forsterket vedlikehold av eksisterende stier.
FV170517 Han satte seg som mål å samle inn én million kroner fra eksisterende og nye givere.
DN170517 Samtidig som eksisterende sanksjonslettelser blir videreført, velger Trump-administrasjonen å kunngjøre nye økonomiske sanksjoner.
DB170517 Han innrømte deretter at håpet om å sikre seg det 77 000 seter store stadionet for en slikk og ingenting, var knapt eksisterende selv da han kjøpte opp gjelda.
DB170517 Jeg tror den eneste løsningen er at den nye formene aksepterer og underkaster seg det eksisterende regelverket.
DB170517 - Digitale plattformer er berikende, men de bør ikke gå på bekostning av eksisterende kunstformer som kinofilmen, sa Almodóvar.
DB170517 Jeg tror den eneste løsningen er at den nye formene aksepterer og underkaster seg det eksisterende regelverket.
DB170517 - Digitale plattformer er berikende, men de bør ikke gå på bekostning av eksisterende kunstformer som kinofilmen, sa Almadóvar.
AA170517 Samtidig som eksisterende sanksjonslettelser blir videreført, velger Trump-administrasjonen å kunngjøre nye økonomiske sanksjoner.
SA170516 Også eksisterende kunder hos MyCall får dataroaming inkludert i sine abonnement uten å heve prisen.
SA170516 Dette koster ingenting ekstra for eksisterende kunder.
SA170516 - Vi har foretatt endringer på alle eksisterende kunder og de er flyttet over på nye prisplaner fra 1 juni.
FV170516 Også eksisterende kunder hos MyCall får dataroaming inkludert i sine abonnement uten å heve prisen.
FV170516 Dette koster ingenting ekstra for eksisterende kunder.
FV170516 - Vi har foretatt endringer på alle eksisterende kunder og de er flyttet over på nye prisplaner fra 1 juni.
DB170516 Arbeids- og sosialdepartementets kommunikasjonsavdeling forteller Dinside at det er snakk om en tydeliggjøring av et eksisterende regelverk.
DA170516 Blant annet er det aktuelt å se på nyordningen i forhold til eksisterende oppreisningsordninger.
BT170516 Også eksisterende kunder hos MyCall får dataroaming inkludert i sine abonnement uten å heve prisen.
BT170516 Dette koster ingenting ekstra for eksisterende kunder.
BT170516 - Vi har foretatt endringer på alle eksisterende kunder og de er flyttet over på nye prisplaner fra 1 juni.
AP170516 Også eksisterende kunder hos MyCall får dataroaming inkludert i sine abonnement uten å heve prisen.
AP170516 Dette koster ingenting ekstra for eksisterende kunder.
AP170516 - Vi har foretatt endringer på alle eksisterende kunder og de er flyttet over på nye prisplaner fra 1 juni.
DN170515 - Selskapet leverer også god produksjon fra sine eksisterende felt, og betaler et fint utbytte til aksjonærene, sier Arctic-forvalteren.
DN170515 - Nord-Korea må overholde internasjonale forpliktelser, stoppe all aktivitet med ballistiske missiler og atomprogram, og skrinlegge alle eksisterende masseødeleggelsesvåpen på en fullstendig, verifiserbar og irreversibel måte.
DB170515 For å være tydelige på det med en gang : Etter å ha prøvekjørt et av veldig få eksisterende eksemplarer av nye Honda Clarity, har vi fortsatt ingen fasit.
DA170515 Samtidig har Stortinget fastsatt et mål om å redusere energibruken i eksisterende bygg med 10 TWh innen 2030.
AP170515 - Nord-Korea må overholde internasjonale forpliktelser, stoppe all aktivitet med ballistiske missiler og atomprogram, og skrinlegge alle eksisterende masseødeleggelsesvåpen på en fullstendig, verifiserbar og irreversibel måte.
AA170515 - Nord-Korea må overholde internasjonale forpliktelser, stoppe all aktivitet med ballistiske missiler og atomprogram, og skrinlegge alle eksisterende masseødeleggelsesvåpen på en fullstendig, verifiserbar og irreversibel måte.
AA170515 Organisasjonen frykter imidlertid at mange mennesker vender tilbake til områder uten grunnleggende behov som drikkevann, hus og annen infrastruktur, og at returene kan forverre den eksisterende matkrisen i regionen.
VG170514 VERVEPREMIE : I dette dokumentet tilbyr Fyrlykta vervepremier til eksisterende fosterhjem.
VG170514 Stiftelsen forklarer vervingen med at eksisterende fosterfamilier vet hva oppdraget innebærer og kan være behjelpelige med med å finne nye egnede familier.
VG170514 På Bufetat sin hjemmeside oppmuntrer etaten eksisterende fosterfamilier til å hjelpe til med rekrutteringen og kaller informasjonsmøtene for " En annerledes homeparty ".
VG170514 Et skriv VG har fått tilgang til viser at stiftelsen i tillegg tilbyr eksisterende fosterhjem vervepremie for å rekruttere nye fosterhjem og beredskapshjem til Fyrlykta.
DB170514 . Jeg får bytte plass med den eksisterende ...
DB170514 - Nord-Korea må overholde internasjonale forpliktelser, stoppe all aktivitet med ballistiske missiler og atomprogram, og skrinlegge alle eksisterende masseødeleggelsesvåpen på en fullstendig, verifiserbar og irreversibel måte.
AP170514 Nå frykter McNatt og andre at tallene vil stige igjen fordi republikanernes forslag til ny helselovgivning vil gjøre det mulig for delstatene å gjøre det så godt som umulig å tegne forsikring dersom man har en eksisterende sykdom.
VG170513 Hun minner om at det virkelig store bomgrepet kommer først i neste fase - etter økningen i bomsatsene i den eksisterende Oslo-bomringen til høsten.
DB170513 Regjeringen melder - igjen - at de leter etter systemendringer som skal gjøre det mulig å differensiere etter vekt og elektrisk rekkevidde, men at avgiftsfastsettelsen fortsatt skal gjøres etter eksisterende metoder for både 2017 og 2018.
AP170513 TransCanada, der det norske Oljefondet ved årsskiftet eide aksjer for rundt 3,1 milliarder kroner - mer enn dobbelt så mye som året før - planlegger å bygge Keystone XL som et tillegg til den eksisterende oljerørledningen som allerede frakter råolje fra tjæresandfeltene i Alberta til Mexico-golfen.
VG170512 For Lofoten har kjappe oljedollar nær eksisterende infrastruktur.
SA170512 Eksisterende bedrifter og gründere er best på det.
NL170512 - Vi må styrke det militære potensialet til våre strategiske atomvåpen, spesielt med missiler som vi kan være sikre på trenger igjennom alle eksisterende og fremtidige systemer for atomforsvar, sa Putin ifølge NTB.
BT170512 ktive rettigheter, som den ultrakonservative « pro-life»-historien til visepresident Mike Pence, og nå i det siste den nye helseforsikringsloven som lister svangerskap, transseksualisme og i noen stater psykiske eller fysiske plager, som blant annet kan oppstå etter en voldtekt, som « tidligere eksisterende forhold » - et uttrykk som betyr at det blir vanskeligere og dyrere å få helseforsikring.
AP170512 - Årets asfaltarbeider gjelder mest vedlikehold av eksisterende riks- og fylkesveier, alt fra stedvis lapping til reasfaltering.
SA170511 - Det tyder på at det er en generell tilfredshet i allmennheten om den eksisterende stemmerettsalderen på 18 år, heter det i proposisjonen.
NL170511 - Vi må styrke det militære potensialet til våre strategiske atomvåpen, spesielt med missiler som vi kan være sikre på trenger igjennom alle eksisterende og fremtidige systemer for atomforsvar, sa Putin ifølge NTB.
DA170511 LEDER : Forbudsflertallet i Sola overser på uelegant vis de mest opplagte sammenhengene, i tillegg til å overhøre råd fra politiet og stille seg uvitende til eksisterende lov.
DA170511 Forbudsflertallet i Sola overser på uelegant vis de mest opplagte sammenhengene, i tillegg til å overhøre råd fra politiet og stille seg uvitende til eksisterende lov.
DA170511 - Det tyder på at det er en generell tilfredshet i allmennheten om den eksisterende stemmerettsalderen på 18 år, heter det i proposisjonen.
BT170511 Dub oppsto som en undersjanger av reggae, som remikser av eksisterende reggaelåter.
AA170511 - Det tyder på at det er en generell tilfredshet i allmennheten om den eksisterende stemmerettsalderen på 18 år, heter det i proposisjonen.
VG170510 Ny tunnel er lettere gjennomførbart, rimeligere å realisere - og vil bety at næringsliv og pendlere kan fortsette å benytte seg av eksisterende løsning inntil den nye ferdselsåren står ferdig.
SA170510 Jevnlige oppdateringer gir både mulighet for nye funksjoner og oppgraderinger av eksisterende .
DB170510 Høyhastighetsavkjøring bør vurderes og annen teknisk oppgradering som nytt taxelyssystem og kurvede innflygninger ( GPS ) vil effektivisere eksisterende rullebaner.
AP170510 Jevnlige oppdateringer gir både mulighet for nye funksjoner og oppgraderinger av eksisterende .
SA170509 Posisjonen i Sandnes vraker innspillet til Thon-gruppen om parkering og går for de eksisterende planene om et bilfritt område.
SA170509 Vi har ikke tro på at det alltid vil være den beste løsningen å utvide eksisterende bygg, sa Sissel Knutsen Hegdal ( H ) som er leder for oppvekststyret i Stavanger.
DN170509 Selskapssalget av Ica Eiendom omfatter en eiendomsportefølje på 58 eiendommer samt den eksisterende organisasjonen.
DN170509 - Mens vi fortsetter å stå overfor markedsusikkerhet lover tegn til økt aktivitet på eksisterende felt og forventninger om fremdrift for nøkkelprosjekter knyttet til subsea godt for aktivitetsnivåene i 2018, sier Araujo i dagens melding.
DB170509 Prisen vil i gjennomsnitt være 97 milliarder kroner årlig dersom Norge ikke åpnet noen nye oljefelt og 59 milliarder om en utvinner de eksisterende feltene, men stopper all leteaktivitet.
DB170509 I følge Samfunnsøkonomisk analyse vil årlige kostnader med å omstille beløpe seg til 97 milliarder kroner dersom Norge ikke åpner noen nye oljefelt og 59 milliarder hvis eksisterende oljefelt utvinnes, men all leteaktivitet stoppes.
DB170509 Vi anmoder politikerne om å avvise foreliggende forslag og bidra til en reform som styrker både innholdet og håndhevingen av eksisterende lovverk.
DB170509 Ved å erstatte eksisterende lover med en felles likestillings- og diskrimineringslov, legges det sterke føringer i retning av overforenkling og uniformering.
DB170509 I praksis betyr forslaget at både myndigheter og arbeidsgivere mister det eneste eksisterende verktøy som gir dokumentert innsikt i framgang og tilbakegang med å fremme likestilling i arbeidslivet.
DA170509 Vedtaket ble fattet i formannskapsmøtet tirsdag, på bekostning av et alternativt forslag fra Venstre, KrF, Senterpartiet og Arbeiderpartiet om å bruke de eksisterende virkemidlene i lovverket til å få bukt med aggressiv og plagsom tigging.
AA170509 Om det ikke åpnes nye oljefelt, vil det koste 97 milliarder kroner årlig fram til 2060, og 57 milliarder om en utvinner de eksisterende feltene, men stopper leting.
AA170509 Vedtaket ble fattet i formannskapsmøtet tirsdag, på bekostning av et alternativt forslag fra Venstre, KrF, Senterpartiet og Arbeiderpartiet om å bruke de eksisterende virkemidlene i lovverket til å få bukt med aggressiv og plagsom tigging, melder Stavanger Aftenblad.
VG170508 I tillegg til en helt ny bro har Statens vegvesen også utredet en ny tunnelløsning som alternativ til et parallelt tunnelløp til den eksisterende Oslofjordtunnelen.
DN170508 I tillegg til en helt ny bro har Statens vegvesen også utredet en ny tunnelløsning som alternativ til et parallelt tunnelløp til den eksisterende Oslofjordtunnelen.
BT170508 Mangfoldet gjør oss også langt bedre posisjonert til å skape ny næring ved kompetanseoverføring mellom våre eksisterende næringer - for eksempel olje og gass til havbruk.
VG170507 - I de 91 utstillingssalene på Vestbanen blir det plass til mye mer enn det som er tilgjengelig for publikum på de eksisterende museene i dag, sier han.
SA170507 Nøkkelen til suksess er å utnytte eksisterende råstoffer på nye måter.
BT170507 De turte imidlertid ikke å utvikle den nye teknologien, siden de fryktet at den ville spise av overskuddet til deres eksisterende produkter.
DB170506 Regjeringen foreslår i Nasjonal transportplan at det skal bygges et nytt tunnelløp under Oslofjorden, parallelt med den eksisterende tunnelen.
SA170505 Som rassikring og oppgradering av eksisterende anlegg er et annet eksempel.
DA170505 Et grøntområde på nordsiden av eiendommen er tenkt å skape en naturlig overgang til eksisterende bebyggelse.
BT170505 De skaper en falsk trygghet på at det eksisterende fungerer, og utnytter folks usikkerhet mot forandring.
VG170504 SOSIALE MEDIER : Det er flere år siden IS tok i bruk eksisterende sosiale medier for kommunikasjon og propaganda.
DB170504 Helsereformen tok sikte på å minske antallet amerikanere som ikke har helseforsikring, og sørget for at forsikringsselskapene ikke kunne nekte kunder forsikring hvis de hadde allerede eksisterende helseplager.
AP170504 Republikanernes forslag til ny helsereform vil la delstatene selv få avgjøre om folk med eksisterende helsetjenestebehov skal få tegne forsikring.
AP170504 Republikanerne, på sin side, argumenterer med at Obamacare ikke har fungert slik det skal, og at den eksisterende helselovgivningen gjør det stadig vanskeligere for folk å skaffe seg helseforsikring.
AP170504 Republikanernes forslag til ny helsereform vil la delstatene selv få avgjøre om folk med eksisterende helsetjenestebehov skal få tegne forsikring.
AP170504 Republikanerne, på sin side, argumenterer med at Obamacare ikke har fungert slik det skal, og at den eksisterende helselovgivningen gjør det stadig vanskeligere for folk å skaffe seg helseforsikring.
AA170504 Sanksjonene vil komme i tillegg til eksisterende sanksjoner og rettes mot sjøfartsindustri og bruk av slavearbeid i det lukkede regimet.
AA170504 I så fall vil amerikanske soldater bli stasjonert på eksisterende irakiske militærbaser på minst fem steder rundt Mosul og langs grensa til Syria, ifølge en irakisk tjenestemann.
AA170504 - Det meste av årets asfaltarbeider gjelder vedlikehold av eksisterende riks- og fylkesveier, alt fra stedvis lapping til reasfaltering.
SA170503 Skjenkestriden er ikke eksisterende », skriver Tom Ur Kjørsvik.
SA170503 Skjenkestriden er ikke eksisterende .
DN170503 Forbrukerombudet er sterkt imot, men Virke jubler etter at Stortinget fortsatt vil la selskaper markedsføre nye produkter fritt til eksisterende kunder over telefon.
DN170503 De har telefonkontakt med eksisterende kunder, og formidler nye og bedre produkter.
DN170503 Aktuell : Familie- og kulturkomiteen sa nei til Regjeringens forslag om at bedrifter ikke kan markedsføre nye produkter over telefon til eksisterende kunder, noe Virke har kjempet mot.
DN170503 - Forbrukerombudet har pekt på at det er mye klager rundt noen useriøse callsenter, men klageproblemet er ikke der hvor det er eksisterende kundeforhold.
DN170503 Telefonhenvendelser er likevel tillatt dersom forbrukeren uttrykkelig har anmodet om å bli kontaktet av den næringsdrivende eller den frivillige organisasjonen, eller dersom forbrukeren og den næringsdrivende eller den frivillige organisasjonen allerede har et eksisterende kunde- eller giverforhold.
DB170503 Noen gir fri roaming til eksisterende kunder uten å skru opp prisen, som Chess og OneCall.
DB170503 Med mindre du godtar at mobilen blir ubrukelig i utlandet, slik Ice.net tilbyr eksisterende kunder.
DA170503 - Jeg er mer opptatt av en omdisponering av midlene vi har, og få mest ut av eksisterende midler.
BT170503 De fire samarbeidspartiene er enige om å erstatte de eksisterende fylkene med elleve nye regioner : ¶
AA170503 Men telefonhenvendelser er likevel tillatt dersom forbrukeren uttrykkelig har anmodet om å bli kontaktet av den næringsdrivende eller den frivillige organisasjonen, eller dersom forbrukeren og den næringsdrivende eller den frivillige organisasjonen allerede har et eksisterende kunde- eller giverforhold.
SA170502 Flassing og dårlig vedheft : Dårlig vedheft mellom eksisterende maling og kledning leder til flassing og avflating.
FV170502 Flassing og dårlig vedheft : Dårlig vedheft mellom eksisterende maling og kledning leder til flassing og avflating.
DN170502 Nok en mobiloperatør åpner for fri roaming i EU til alle eksisterende kunder.
DN170502 - Det ligger ikke i planene våre å endre eksisterende kunders vilkår på grunn av de nye roaming-reglene, sier Eriksen til DN.
DN170502 juni, men jeg tror valget om å beholde prisen for eksisterende kunder har større verdi for kundelojaliteten enn den har for nysalg, sier Eriksen.
DB170502 Ice.net har gitt eksisterende kunder muligheten til å ha et rent Norge-abonnement, og OneCall og Chess kommer nå med sin løsning : EØS-roaming inkludert uten ekstra kostnad for eksisterende kunder.
DB170502 Ice.net har gitt eksisterende kunder muligheten til å ha et rent Norge-abonnement, og OneCall og Chess kommer nå med sin løsning : EØS-roaming inkludert uten ekstra kostnad for eksisterende kunder.
DB170502 GRATIS : Eksisterende kunder hos Chess og OneCall får fri EØS-roaming uten ekstra kostnad.
AP170502 Flassing og dårlig vedheft : Dårlig vedheft mellom eksisterende maling og kledning leder til flassing og avflating.
AA170502 Det bygges ut med installasjoner på havbunnen, som vil bli knyttet opp til tre eksisterende plattformer i det samme området.
DB170501 Man ville si nei til å åpne og utvikle nye områder, langt fra eksisterende infrastruktur, der ledetidene frem til eventuell produksjonsstart er lange.
AP170430 - Hvis du må rive for bygge nytt, ødelegger du jo eksisterende bomiljøer.
DB170429 - Dette var enten et anfall som var forutsigbart gitt Williams' eksisterende medisinske tilstand eller en delvis lammelse under en en henrettelse der de ikke fulgte retningslinjene.
DN170428 Didi Chuxing jobber tett sammen med kinesiske myndigheter for å finne løsninger som ikke ødelegger for eksisterende transporttjenester.
BT170428 Jeg er helt overbevist om at årsaken til ofte urealistiske rutetider er at kontraktene i det eksisterende anbudsregimet har vektlagt pris altfor høyt.
AP170428 Et avgjørende moment for mange banker er størrelsen på den eksisterende banksektoren i landet.
AP170428 juni i fjor kom Havarikommisjonen til at måten den katastrofale feilen utviklet seg på i Turøy-ulykken, tyder på at eksisterende metoder for å gi forvarsel før sammenbrudd « ikke er tilstrekkelige ».
AP170428 juni i fjor at eksisterende varslingssystemer ikke klarer å fange opp dette.
AP170428 Det er ofte snakk om gjenkjennelse, en registrering som bekrefter noe allerede eksisterende i oss.
DB170427 Noen av de eksisterende spisestedene skal også byttes ut med nye i løpet av de kommende månedene.
DB170427 - Vi har ikke bygget en ny terminal, men utvidet den eksisterende ankomst- og avgangshallen.
DB170427 Fra et strukturelt synspunkt henger disse konfliktene sammen med at eksisterende bygningsstrukturer bygger på en tokjønnsmodell som ikke er tilpasset det eksisterende mangfold av kjønnsidentiteter og kjønnsuttrykk.
DB170427 Fra et strukturelt synspunkt henger disse konfliktene sammen med at eksisterende bygningsstrukturer bygger på en tokjønnsmodell som ikke er tilpasset det eksisterende mangfold av kjønnsidentiteter og kjønnsuttrykk.
BT170427 Å ta i bruk den eksisterende Kronstadtunnelen, er et godt alternativ.
AP170427 Melby understreker at Venstre ikke avviser utbygging i stasjonsnære områder, men påpeker at det må skje ved å transformere industriområder, ikke eksisterende boligområder.
AP170427 De er inne i eksisterende kommuneplan, og vi mener det er unødvendig å gå utover dette for å løse boligbehovet.
VG170426 I en omfattende epostutveksling VG har tilgang til, fremgår det hvordan AK-ledelsen ønsket å få oversikt over hvordan butikken har blitt drevet, blant annet ved å høflig be den sponsoransvarlige John-Olav Evans om innsyn i eksisterende avtaler.
DN170426 XXL ventes å investere 70-90 millioner kroner i vekststrategien, herunder butikker og internetthandelsløsninger, nye og eksisterende markeder i 2017.
DB170426 Blant de eksisterende serveringsstedene videreføres Peppes Pizza, O`Learys, La Baguette, W.B Samson, Caffè Ritazza, Starbucks og Aquavit Bar, mens Franks Deli, Yo Sushi og Upper Crust avvikles.
AA170426 Jourová vil også at den eksisterende retten til minst fire måneders fødselspermisjon per forelder i EU skal gjøres individuell, slik at den ikke kan overføres mellom foreldrene.
AA170426 - Dette vil gjøre det mulig for Nye Veier å utvikle enda mer av eksisterende vei på en samfunnsøkonomisk og kvalitetsmessig god måte, sier Moshagen. ( ©NTB ) ¶
DN170425 - Er dette eksisterende Audi-kunder ?
DN170425 Norges Sjømatråds oppgave er å utvikle eksisterende og nye markeder for norsk sjømat.
DN170425 Hotellkjeden planlegger dessuten å utvide det eksisterende konferansehotellet, Clarion, med 120 ekstra rom.
DB170425 Det viser at det vil bli utvidet kapasitet rundt eksisterende knutepunkter : Ålesund styrkes med ny stasjon ved Skodje, Fredrikstad/Sarpsborg med en ny ved Missingmyr og Lier nord for Drammen får ytterligere en stasjon.
DB170425 - Tesla-eierne kan dessuten nå bedre vurdere hvor de bør lade takket være software-oppdateringen som gjør at man kan se hvor det er ledige ladestolper på eksisterende lokasjoner, presiserer han og henviser for øvrig til kartet med oversikt over eksisterende og kommende ladestasjoner.
DB170425 - Tesla-eierne kan dessuten nå bedre vurdere hvor de bør lade takket være software-oppdateringen som gjør at man kan se hvor det er ledige ladestolper på eksisterende lokasjoner, presiserer han og henviser for øvrig til kartet med oversikt over eksisterende og kommende ladestasjoner.
BT170425 Det er viktig for alle som kjører mye, eller som allerede kjører gjennom den eksisterende ringen.
BT170425 Alternativet er å doble takstene i den eksisterende ringen.
AA170425 Planen er å kjøpe opp eksisterende nettsteder, som på kort varsel skal settes til å produsere innholdet de nye nettstedene krever. ( ©NTB ) ¶ | 34-åring i retten for ni år gammelt drap ¶
VG170424 Landene som leder forbudsprosessen - Østerrike, Irland, Sverige, Mexico og Sør-Afrika - har hele tiden gjort det klart at målet med forbudstraktaten ikke er å erstatte, men å komplementere eksisterende avtaler.
VG170424 Et forbud vil ikke svekke, men styrke eksisterende avtaler.
VG170424 Et forbud kan øke faren for atomkrig og undergrave det eksisterende regelverket for hindring av atomspredning, hevder hun.
VG170424 Debatten i New York har snarere gått ut på om og hvordan eksisterende inspeksjonsmekanismer kan styrkes.
VG170424 ( 3 ) Påstanden om at en forbudstraktat vil ha svakere verifikasjonsbestemmelser enn eksisterende avtaler er merkelig.
SA170424 Hvilket alternativ som er hurtigst å bygge og hvilket alternativ som under byggeperioden er minst til hinder for eksisterende trafikk ?
DN170424 Tidligere har det vært knyttet skepsis til om Macron kan klare å skape et flertall i nasjonalforsamlingen fordi han har startet et eget parti og ikke har noe eksisterende partiapparat.
DA170424 Det nasjonale IOR-senteret ( improved oil recovery ) ved Universitetet i Stavanger er i front på hvordan man hele tiden finner metoder for å utvinne mer olje - mer miljøvennlig - fra de eksisterende oljefelt på norsk sokkel.
AP170423 Ingen eksisterende skoler vil miste støtten over natten. 22.
DB170422 « Det er ikke uvanlig at det kan være uenighet i forhandlingssituasjoner, men vi er opptatt av å tilrettelegge for gode prosesser og dialog for å sikre et godt samarbeid og gode løsninger som både trygger eksisterende arbeidsplasser og skaper grobunn for tusenvis av nye », skriver Sandaker-Nielsen.
AP170422 Spørsmålet er heller om politiet har ressurser nok til å sørge for at eksisterende lover og regler blir overholdt, sier byrådslederen.
DN170421 Styrking av eksisterende verktøy som OSSE, står sentralt i regjeringens nye melding til Stortinget om hvilke veivalg Norge bør ta for å stå best mulig rustet til å møte dagens sikkerhetspolitiske utfordringer, heter det i en pressemelding fra Utenriksdepartementet.
AA170421 Styrking av eksisterende verktøy som OSSE, står sentralt i regjeringens nye melding til Stortinget om hvilke veivalg Norge bør ta for å stå best mulig rustet til å møte dagens sikkerhetspolitiske utfordringer, heter det i en pressemelding fra Utenriksdepartementet. ( ©NTB ) ¶
VG170420 En serie som har gått fra « hvordan skulle noen få til å gjøre filmen bedre » til å bli en av de beste nytenkningene rundt en eksisterende historie.
DN170420 De to eksisterende enhetene for sosial og teknisk infrastruktur flyttes til den nye avdelingen fra nåværende avdeling for områdeutvikling.
DA170420 Ventilene har allerede et eksisterende kundegrunnlag, og ser nå fram til å tilby kurs og konferanser til kommuner og bedrifter som ønsker å bidra til sosialt arbeid ved å velge Viste strandhotell.
SA170419 Det vil antagelig være en smal sak å forlenge eksisterende gassinfrastruktur inn på den nye garasjen på Forus, om viljen var tilstede.
DN170419 Sammen med et kompetent og styrket lokalt eierskap, vil dette gi oss økt konkurransekraft både i eksisterende og nye markeder, sier styreleder Roger Granheim i NTS.
DB170419 I en rapport fra 2016 skriver PST at deres studie « (... ) bekrefter det eksisterende bildet av ekstrem islamisme i Norge som et multietnisk fenomen, preget av unge menn med lav utdannelse, mye kriminalitet og løs tilknytning til arbeidslivet.
AA170419 Det nye selskapet blir ifølge eierne et havbrukskonsern med vekstambisjoner i eksisterende og nye markeder langs norskekysten, på Island og i Canada.
AA170419 Noen vil håndheve lovverket strengere, og flere tar til orde for mer aktivt og strengere tilsyn med eksisterende friskoler.
VG170418 De bedrer situasjonen etter hvert som de tas i bruk, men de skal fungere sammen med gamle spor, så satsing på eksisterende baner er også viktig.
DN170418 Mye av den nye gjelden går med til å betjene eksisterende gjeld.
DA170418 Det handler om å få dette til å flyte bra inn i mitt eksisterende materiale.
AA170418 Dette er altså er en radiomottaker uten høyttaler som tar imot DAB-signaler og overfører lyden til din eksisterende bilradio via en kabel eller et FM-signal.
DB170417 Når du har fått ruteren i hus, må du klargjøre det eksisterende utstyret.
DB170417 Avhengig av hvilken internettleverandør du har og hvilke oppgraderinger som er blitt gjort tidligere, vil det eksisterende utstyret ditt variere.
DB170417 #5 : Klargjør eksisterende utstyr ¶
DB170417 #1 : Sjekk eksisterende utstyr ¶
AP170417 Hun mener det fremdeles er ting man kan ha interesse av å samarbeide om, og nevner bekjempelse av terrorvirksomhet, en utvidelse av den eksisterende tollunion og håndtering av flyktningkrisen.
VG170416 Ofte er det lettere å forsvare det eksisterende , enn å gjennomføre en endring.
SA170415 - Men en tommelfingerregel kan være at innredning av eksisterende , tørr kjeller kan bli billigere enn nybygging, men må du drenere rundt huset eller senke kjellergulvet kan det bli billigere med nybygging.
BT170415 Kjøringen skal skje i eksisterende skianlegg, og kommunene skal ta særskilt hensyn til naturmangfold, kulturlandskap, støy og andre ulemper for friluftslivet.
AP170415 Hytta ble i første omgang døpt SVANHILDBU ( antagelig etter en lokal budeie ), deretter fulgte en periode under navnet GULLEBU ( uvisst av hvilken grunn, Torvalds mor het Tippen ), før Torvald og Nora overtok engang på 90-tallet og fraktet hele hytta med helikopterlift til et allerede eksisterende tun med ski in/ski out, jacuzzi og dobbeltgarasje rett over tremillionersgr
AP170415 - Men en tommelfingerregel kan være at innredning av eksisterende , tørr kjeller kan bli billigere enn nybygging, men må du drenere rundt huset eller senke kjellergulvet kan det bli billigere med nybygging.
AP170414 Direktivet stiller organisatoriske og tekniske krav og gjelder for både eksisterende og nye tunneler.
FV170411 - Men en tommelfingerregel kan være at innredning av eksisterende , tørr kjeller kan bli billigere enn nybygging, men må du drenere rundt huset eller senke kjellergulvet kan det bli billigere med nybygging.
DB170410 - SecureDrop kan også brukes av eksisterende kilder til å kommunisere med journalister de allerede har kontakt med, dersom de er redde for å etterlate seg digitale spor, sier Schjerve.
DA170410 « Flere av våre verneområder er for små til å ivareta verneverdiene, og ( komitéen ) er derfor positiv til at regjeringen vil utvide eksisterende verneområder for å ivareta økologiske nettverk og øke robustheten mot klimaendringer.
AA170410 Selv om det er 48.000 kilometer skogsbilvei i Norge, sier skogbruksnæringen det er stort behov for å bygge nye veier og ruste opp de eksisterende .
SA170409 Leting-utbygging : Det blir gjort et kommersielt funn utenfor eksisterende infrastruktur på 200 millioner fat olje i januar 2018.
SA170409 Denne løsningen baserer seg på gjenbruk av eksisterende felt og infrastruktur.
SA170409 Leting-utbygging : Det blir gjort et kommersielt funn utenfor eksisterende infrastruktur på 200 millioner fat olje i januar 2018.
SA170409 Denne løsningen baserer seg på gjenbruk av eksisterende felt og infrastruktur.
BT170409 I første omgang dreier det seg om en forsøksordning der seks utvalgte kommuner får mulighet til å etablere catskiing i tilknytning til eksisterende alpinanlegg.
BT170409 Det er kommunene selv som utpeker hvilke traseer som er aktuelle, og catskiing skal skje med utgangspunkt i eksisterende alpinanlegg.
AP170409 Mye av arbeidet var å tilpasse den nye skolen til kvartalets karakter og historiske bygninger, og skolen knytter seg til deler av de eksisterende byggene for å hindre de nye volumene i å bli for dominerende, sier Reiten.
AP170409 Erik Reiten ønsket ikke at nybygget - i front på bildet - skulle være høyere enn tre etasjer, og måtte da benytte deler av eksisterende bygninger.
AP170409 Vi har satt oss grundig inn i eksisterende forskning og mener det er problematisk å bruke den til å si at delt bosted bør være norm i Norge.
VG170408 Vi finner løsninger innenfor eksisterende portefølje.
DA170408 Foto : Arne Birkemo Maxi Sandnes utvider med 3200 kvadratmeter ved siden av eksisterende bygning.
VG170407 * MoU om teknisk-økonomisk samarbeid - Dette er en oppdatering av eksisterende MoU om samarbeid på bistandsområdet.
BT170407 Noen ganger kan jeg ta meg i å lure på om utilgjengeligheten er bevisst for å dekke over manglende innhold eller kanskje bare er et dårlig og ufordøyd klipp-og-lim-arbeid fra eksisterende tekster av feltets koryfeer ¶
DN170406 - Vi har gitt EU kvoteøkninger der vi allerede har eksisterende import.
DN170406 « For første gang på 14 år er det ingen nybygg i ordrebøkene, ei heller er det annonsert noen oppgraderinger i eksisterende skip.
DB170406 - Vi har gitt EU kvoteøkninger der vi allerede har eksisterende import.
DB170406 - Vi har gitt EU kvoteøkninger der vi allerede har eksisterende import.
BT170406 Hvis det i det hele tatt skal være aktuelt, må det i så tilfelle være en form for supplering til den eksisterende balustraden, sier byantikvar Johanne Gillow.
BT170406 Det eksisterende rekkverket er bare 65 centimeter høyt, ifølge Hansen.
BT170406 - Vi har gitt EU kvoteøkninger der vi allerede har eksisterende import.
AP170406 - Vi har gitt EU kvoteøkninger der vi allerede har eksisterende import.
AA170406 En organisk byutvikling med utgangspunkt i eksisterende kultur og miljø og bydelens særpreg er god byutvikling for både klima, bomiljø og kultur- og næringsvirksomhet.
VG170405 Dette står i sterk kontrast til valgløftet fra 2013 : I partiprogrammet til Frp fra 2013 ville Frp ikke bare redusere bompengene, men partiet gikk inn for å fjerne alle eksisterende bompengeprosjekter.
SA170405 Regjeringen foreslår en reduksjon på 6 milliarder kroner av bompengegjeld i eksisterende veiprosjekt.
DN170405 Det er avgjørende for lønnsomheten i denne type felt at eksisterende infrastruktur utnyttes mens den er tilgjengelig, sier olje- og energiminister Terje Søviknes ( FrP ).
DA170405 Regjeringen foreslår en reduksjon på 6 milliarder kroner av bompengegjeld i eksisterende veiprosjekt.
DA170405 Regjeringen foreslår en reduksjon på 6 milliarder kroner av bompengegjeld i eksisterende veiprosjekt.
AP170405 Det som omtales som innskjerping er egentlig bare en tydeliggjøring av det eksisterende regelverket om drikking av alkohol på offentlig plass.
AA170405 I tillegg skal eksisterende bru bygges om til gang- og sykkelveibru. 100 millioner kroner er satt av i første periode ( 2018-2023 ), mens 700 millioner er satt av i siste periode ( 2024-2029 ).
AA170405 Det som omtales som innskjerping er egentlig bare en tydeliggjøring av det eksisterende regelverket om drikking av alkohol på offentlig plass.
AA170405 Regjeringen foreslår en reduksjon på 6 milliarder kroner av bompengegjeld i eksisterende veiprosjekt.
DN170404 Samtidig fremheves det i meldingen fra selskapet tirsdag at aksjonærene trolig vil sitte igjen med minimalt for sine eksisterende aksjer etter restruktureringen.
DN170404 Samtidig fremheves det i meldingen fra selskapet tirsdag at aksjonærene trolig vil sitte igjen med minimalt for sine eksisterende aksjer etter restruktureringen.
DN170404 Samtidig fremheves det i meldingen fra selskapet tirsdag at aksjonærene trolig vil sitte igjen med minimalt for sine eksisterende aksjer etter restruktureringen.
SA170403 Det vises til tilstrekkelig parkering i eksisterende parkeringshus og parkeringsmuligheter spredt i gatene.
DN170403 Oppkjøpet innebærer potensial for økt eksport og synergier med vår eksisterende virksomhet, sier konserndirektør og leder Pål Eikeland i Orkla Food Ingredients i pressemeldingen.
DN170403 Med kjøpet av Orchard Valley kompletteres Orklas eksisterende posisjon innen iskremingredienser og - tilbehør i Storbritannia.
DB170403 Med eksisterende lys, og et håndholdt kamera som bestandig er i bevegelse.
DA170403 Sentralen er en videreføring av en eksisterende bygningsmasse - dette har gått fra å være en lukket i bankinstitusjon fra 1898 til å bli et bygg som signaliseres fleksibilitet.
AA170403 - Slik er det å bygge ny vei i eksisterende traséer.
AA170403 Anlegget er bygget i tilknytning til det eksisterende renseanlegget og vil bruke bioavfall fra papirproduksjonen til å produsere fornybar energi.
AA170402 Utvidelser av eksisterende bosetninger er ikke uvanlig, men det israelske vedtaket torsdag er første gang på nærmere 20 år at landet har besluttet å etablere en helt ny bosetning.
AA170402 Utvidelser av eksisterende bosetninger er ikke uvanlig, men det israelske vedtaket torsdag er første gang på nærmere 20 år at landet har besluttet å etablere en helt ny bosetning.
SA170401 Venstre vil også iverksette tiltak for å rydde opp i eksisterende forsøpling av havet.
SA170401 Den digitale kjernejournalen alle norske innbyggere har nå, er et supplement til alle eksisterende journaler.
DB170401 Når kringkastingsrådet ikke diskuterer eksisterende eller ikke-eksisterende barn, diskuterer de for eksempel klager på programledere i « Dagsnytt 18 ».
DB170401 Dette skulle jo tilsi at eksisterende HBO-kunder, som også har Get, nå kan si opp HBO-abonnementet sitt og på den måten spare 40 kroner i måneden.
AP170401 - Dere vil fortette både på Nedre Grefsen og Smestad i eksisterende kommuneplan ?
AP170401 Det betyr at Venstre kan være for å gi lisenser i allerede eksisterende områder, men ikke i nye.
AA170401 Nye deponier bør forbys, mens eksisterende skal fjernes.
AA170401 Venstre vil også iverksette tiltak for å rydde opp i eksisterende forsøpling av havet.
VG170331 Men det er sterkere konkurranse i år i form av nye meritterte deltakere fra andre deler av verden, samt at mange av de eksisterende teamene har forbedret sine biler og dekk.
SA170331 Utvidelser av allerede eksisterende bosetninger er imidlertid ikke uvanlig.
DN170331 En stor del går med til å betjene eksisterende gjeld.
DN170331 Firmaet bistår med inkasso, lånesøknader eller refinansiering av eksisterende lån der en ikke har egenkapital eller andre økonomiske vanskeligheter.
AA170331 Selv om regjeringen mange ganger har tillatt mer bygging, har dette tidligere skjedd i allerede eksisterende bosetninger.
AA170331 Utvidelser av allerede eksisterende bosetninger er imidlertid ikke uvanlig.
FV170330 Til Politihøgskolen kan man ettersende dokumentasjon på forbedringer av eksisterende kompetanse frem til 1. juli.
DB170330 Og selv om investeringer i velferd kan gi store inntekter i den andre enden, må vi selvsagt likevel vurdere både eksisterende og nye ordninger kritisk.
AP170330 Det er ikke uvanlig at Israel utvider allerede eksisterende bosetninger på Vestbredden.
AP170330 Sist søndag forkynte riksantikvaren klart : « Nybygg skal tilpasses eksisterende bygningsmiljø ».
AA170330 - For å møte denne utfordringen, trenger vi ikke bare flere plasser, vi må også sørge for å oppfylle eksisterende løfter, sier han.
AA170330 Det er ikke uvanlig at Israel utvider allerede eksisterende bosetninger på Vestbredden.
SA170329 Til Politihøgskolen kan man ettersende dokumentasjon på forbedringer av eksisterende kompetanse frem til 1. juli.
SA170329 Til Politihøgskolen kan man ettersende dokumentasjon på forbedringer av eksisterende kompetanse frem til 1. juli.
DB170329 Det kommunale selskapet Omsorgsbolig besluttet å flytte fra Solli Plass på Frogner til Helsfyr i randsonen av sentrum når deres eksisterende kontrakt utløper i 2018.
BT170329 Til Politihøgskolen kan man ettersende dokumentasjon på forbedringer av eksisterende kompetanse frem til 1. juli. 7.
BT170329 Til Politihøgskolen kan man ettersende dokumentasjon på forbedringer av eksisterende kompetanse frem til 1. juli. 7.
AP170329 Forskerne har utviklet et modelleringssystem basert på eksisterende modeller for oljedrift, oseanografi, fiskens utviklingsstadier og en bestandsmodell.
AP170329 Til Politihøgskolen kan man ettersende dokumentasjon på forbedringer av eksisterende kompetanse frem til 1. juli.
AP170329 Til Politihøgskolen kan man ettersende dokumentasjon på forbedringer av eksisterende kompetanse frem til 1. juli.
AA170329 - Det er en liten lekkasje på et gammelt eksisterende anlegg - Vi har ikke noe eksakt litertall på tanken det skjedde med.
DB170328 Ti av riggene er eksisterende enheter, mens fem er under bygging ved Keppel FELS-verftet i Singapore.
AP170328 Ekebergbanen var nemlig den første av forstadsbanene som startet inne i byen, siden nykommeren fikk lov til å bruke eksisterende spor fram til Gamlebyen.
AA170328 Russerne var sentrale i byggingen av den eksisterende reaktorblokken.
AA170328 Sammenspleising av rundkjøringa med eksisterende E6 vil skje natt til onsdag.
SA170327 Fakta : NJORD - OPPGRADERING EKSISTERENDE PLATTFORM ¶
DN170327 Ti av riggene er eksisterende enheter, mens fem er under bygging ved Keppel FELS-verftet i Singapore.
DN170327 Funnet ligger nær Shetland, og utgjør en kilometer lang oljekolonne som antas være nær et eksisterende felt.
DB170327 ( Dagbladet ) : Foran kvinnedagen satte kaptialforvaltergiganten State Street Global Advisors opp en bronsestatue av ei lita jente, som utfordrer den allerede eksisterende rasende oksen.
AP170327 - Bauge er nok et eksempel på at funn kan bygges ut lønnsomt ved bruk av eksisterende felt, sier Søviknes. ( ©NTB ) ¶
AA170327 - Bauge er nok et eksempel på at funn kan bygges ut lønnsomt ved bruk av eksisterende felt, sier Søviknes. ( ©NTB ) ¶
DN170326 Needham, som leder organisasjonen « Heritage Action for America » var imot lovforslaget, og han mener beskyldningene tar fokus bort fra det nødvendige arbeidet med å utarbeide et bedre forslag til erstatning av den eksisterende helselovgivningen, ifølge Washington Post.
DN170326 Andre igjen mener at grupper som Club for Growth og fraksjonen House Freedom Caucus på partiets høyreside kan bebreides for å motsette seg lovforslaget og hele tiden kreve et mer aggressivt angrep på den eksisterende helselovgivningen.
DB170326 Ikke bare mot å underbygge eksisterende klisjeer, men å direkte skape falske oppfatninger.
DA170326 Forklaringen er at stortingsvedtaket kun gjelder eksisterende produksjon og ikke omfatter selskaper som har planer om å investere i ny kullkraft i framtiden.
VG170325 Han mener kommunene må kunne tenke nytt på nasjonalt plan - for å styrke de eksisterende småskolene - fremfor hele tiden å snakke om nedleggelse.
DB170325 Helsereformen tok sikte på å minske antallet amerikanere som ikke hadde helseforsikring, og sørget for at forsikringsselskapene ikke kan nekte kunder forsikring hvis de hadde allerede eksisterende helseplager.
AP170325 Tilpasning til eksisterende arkitektur ¶
AP170325 Nybygg, rehabilitering og endringer på eksisterende bygninger skal være av høy kvalitet.
AP170325 Nybygg og endringer skal i større grad videreføre byggeskikken og tilpasses det eksisterende bygningsmiljøet i høyde, volum, utforming og materialbruk. 2.
AP170325 Den må ta opp i seg formen fra eksisterende arkitektur, sier Holme engasjert med den nye bystrategien under armen.
DB170324 Helsereformen tok sikte på å minske antallet amerikanere som ikke har helseforsikring, og sørget for at forsikringsselskapene ikke kunne nekte kunder forsikring hvis de hadde allerede eksisterende helseplager.
DB170324 - Første steg på veien til å utfordre oss selv, er å gå i partnerskap med innovative gründere som tør å utfordre eksisterende forretningsmodeller for å gi best mulig verdi til sluttkunden, sier Hernæs.
DB170324 Helsereformen tok sikte på å minske antallet amerikanere som ikke hadde helseforsikring, og sørget for at forsikringsselskapene ikke kan nekte kunder forsikring hvis de hadde allerede eksisterende helseplager.
DB170324 Men det er påfallende lav tro på verdien av den eksisterende bygningsmassen.
DN170323 Riksrevisjonen påpeker at det er for lite bruk av eksisterende støtteverktøy i staten : veiledere, standardkontrakter for konsulenttjenester og metodikk for prosjektgjennomføring.
DB170323 Dette krever en endring i eksisterende lovverk.
DB170323 Forslaget innebærer at innbyggere født før 2032 vil beholde sitt eksisterende fødselsnummer, men opplysningen om kjønn vil bli « slått av » som bærende informasjonselement i fødselsnummeret registrert i Folkeregistret.
DB170323 Poenget var snarere å koble humaniora på de eksisterende finansieringskanaler, og tilpasse disse den humanistiske forskningen.
DN170322 Eiendommen ble kjøpt for 22 millioner kroner, og det eksisterende huset revet.
BT170321 - Rapporten forteller om behov for nye oljeinvesteringer i tidshorisonten frem til 2050 fordi mange eksisterende felt går ut av produksjon.
AA170321 Dersom forskriften blir opphevet vil det bli den enkelte kommunes ansvar å benytte eksisterende regelverk for å vedta restriksjoner for ferdsel i områder der kjøring med vannscooter og båt oppleves som problematisk.
VG170320 Vi mener selvsagt at neste skritt må være å sikre at skattepenger ikke tas ut i profitt fra eksisterende , kommersielle barnehager.
VG170320 Mette Nord i Fellesforbundet ser også at det vil skapes en del utfordringer hvis man skal forby profitt i eksisterende barnehager.
VG170319 TOLLFINANSIERING : For å finansiere muren har Trump sagt at det skal gjøres gjennom en toll på 20 prosent på meksikanske varer samt hente midler fra eksisterende ressurser.
DB170319 AMR skal spesialisere seg i å utvikle ekstra hvasse versjoner av de eksisterende produksjonsmodellene, på samme måte som Mercedes-AMG gjør med Mercedes-Benz-modeller og M GmbH med BMW.
AP170319 Og se her : Her skal det komme jernbane som kobler fabrikken til eksisterende linjer.
DB170318 Det betyr en rasering av eksisterende sjømatindustri i Nord, hundrevis av arbeidsplasser i havflåten og sjømatindustrien vil bli lagt ned pga ulønnsomhet.
DA170318 Regjeringen kommer heller ikke til å bruke en krone mer på næringen - alt skal tas fra eksisterende budsjetter.
AP170318 Forpliktelser til det eksisterende multilaterale handelssystemet, inkludert Verdens handelsorganisasjon ( WTO ), glimret også med sitt fravær i årets slutterklæring.
AA170318 Forpliktelser til det eksisterende multilaterale handelssystemet, inkludert Verdens handelsorganisasjon ( WTO ), glimret også med sitt fravær i årets slutterklæring.
FV170317 Fakta : Eksisterende og planlagte anlegg i Norge ¶ Eksisterende biodrivstoff-fabrikker i Norge : ¶
FV170317 Fakta : Eksisterende og planlagte anlegg i Norge ¶
DB170317 Det er manglende lønnsomhet som truer de skandinaviske arbeidsplassene, hvilket gjør at offensive tiltak er nødvendige for at SAS skal ekspandere - og med det trygge eksisterende og skape enda flere arbeidsplasser både ute og hjemme.
DB170317 I petroleumsloven er konsekvensutredning innsamling av eksisterende kunnskap, ingen innhenting av ny informasjon, sier han.
DB170317 Det er manglende lønnsomhet som truer de skandinaviske arbeidsplassene, hvilket gjør at offensive tiltak er nødvendige for at SAS skal ekspandere - og med det trygge eksisterende og skape enda flere arbeidsplasser både ute og hjemme. » | Da Trump og Merkel ble oppfordret til å håndhilse, stirret han bare tomt ut i lufta ¶
BT170317 BT viser dermed at de verken har lest hele vårt program, satt seg inn i vår eksisterende politikk eller undersøkt hvordan forslaget ble mottatt i partiet.
BT170317 BT viser dermed at de verken har lest hele vårt program, satt seg inn i vår eksisterende politikk eller undersøkt hvordan forslaget ble mottatt i partiet.
AA170317 Innbygger : Vel, byens politikere er kun opptatt av byfortetting, fordi det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å bygge nært eksisterende vann- og avløpssystem.
DN170316 - Vi trenger tre til seks nye Saudi-Arabier eller tre til seks nye USA for den saks skyld i ny oljeproduksjon innen 2040 for å tett dette gapet, og for å motvirke produksjonsfallet fra eksisterende felt dersom vi skulle stoppet å investere i dag, sier han.
AP170316 Han jobber både med oppstart av nye og videreutvikling av eksisterende teknologiselskaper gjennom sitt investeringsselskap A-Grade Investments.
AA170316 Ikke alle NTNUs funksjoner må selvfølgelig klumpe seg sammen rundt de eksisterende miljøene.
AA170316 Avklare forholdet til eksisterende og fremtidig trafikk ( I dag ca. 20 000 biler i døgnet og 200 busser i timen i rushtiden ).
AA170316 - Eksisterende eiendomsstruktur.
AA170316 - Eksisterende bebyggelse på Gløshaugen.
DN170315 Pressemeldingen er også en skarp kontrast til uttalelser fra oljeminister Khalid al-Falih, som på oljetoppmessen CERAweek i forrige uke lot det henge i luften hvorvidt Opec-kuttene vil bli videreført når den eksisterende avtalen utløper 1. juni.
DB170315eksisterende restauranter tror vi på en vekst på to prosent.
DB170315 De eksisterende reglene fører blant annet til at kebab kun selges til 3.30, mens pølser og andre kiosk- og bensinstasjonsslagere kan selges døgnet rundt.
AA170315 De eksisterende reglene fører blant annet til at kebab kun selges til 3.30, mens pølser og andre kiosk- og bensinstasjonsslagere kan selges døgnet rundt.
DB170314 Dermed er alt eller ingenting : Enten fri EØS-roaming, eller ingen EØS-roaming - slik Ice.net nå gir eksisterende kunder muligheten til.
VG170313 Så når han likevel åpenbart har gjort en slik beregning, må det bety at han gjør bruk av eksisterende tall.
BT170313 Hva skjedde med de opprinnelige planene om å bruke den eksisterende Arnanipatunnelen i en kjøreretning ?
AP170313 BØ SOMMARLAND : Parken i Telemark fokuserer på å investere i eksisterende attraksjoner.
AA170313 Den nye E6-traseen vil bli en kilometer kortere enn den eksisterende .
FV170311 De skal også ha vist evner når det gjelder å innpasse bygg i eksisterende natur- og kulturmiljø.
BT170311 Det som kan redde eksisterende små sykehus er ikke fakkeltog, men en sykehusledelse som klarer å skape et stimulerende fagmiljø uten denne akuttfunksjonen.
VG170310 - Dette er hykleri, og en total underkjennelse av det eksisterende systemet som norsk idrett selv har valgt å slutte seg til, sier den danske eks-syklisten Rasmussen til VG.
VG170310 Det er russens mandat å bryte med de eksisterende normene.
SA170310 - Det er hykleri, og en total underkjennelse av det eksisterende systemet som norsk idrett selv har valgt å slutte seg til, sier den tidligere dopingdømte syklisten Michael Rasmussen til VG.
FV170310 - Det er hykleri, og en total underkjennelse av det eksisterende systemet som norsk idrett selv har valgt å slutte seg til, sier den tidligere dopingdømte syklisten Michael Rasmussen til VG.
FV170310 - Det er hykleri, og en total underkjennelse av det eksisterende systemet som norsk idrett selv har valgt å slutte seg til, sier den tidligere dopingdømte syklisten Michael Rasmussen til VG.
BT170310 - Det er hykleri, og en total underkjennelse av det eksisterende systemet som norsk idrett selv har valgt å slutte seg til, sier den tidligere dopingdømte syklisten Michael Rasmussen til VG.
BT170310 - Det er hykleri, og en total underkjennelse av det eksisterende systemet som norsk idrett selv har valgt å slutte seg til, sier den tidligere dopingdømte syklisten Michael Rasmussen til VG.
AP170310 - Det er hykleri, og en total underkjennelse av det eksisterende systemet som norsk idrett selv har valgt å slutte seg til, sier den tidligere dopingdømte syklisten Michael Rasmussen til VG.
AA170310 - Det er her den største usikkerheten er med tanke på blant annet om det kan bygges på eksisterende pilarer.
DN170309 Johnsen anslo at det vil koste 40 - 50 millioner kroner å rive den eksisterende boligmassen og bygge nytt.
DN170309 Statoil vil også undersøke muligheten for å bruke CO2 til å drive ut mer olje og gass fra eksisterende reservoarer, en ide som har versert i oljebransjen i årevis.
DB170309 « Det er helt tydelig både gjennom den eksisterende naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen at ulveforliket fra i sommer kan gjennomføres med den eksisterende lovgivningen.
DB170309 « Det er helt tydelig både gjennom den eksisterende naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen at ulveforliket fra i sommer kan gjennomføres med den eksisterende lovgivningen.
DB170309 Man ser derfor at å utvide perioden ofte kan bety kun å utsette tidspunktet den eksisterende arbeidsgiveren uansett ville hentet tilbake arbeidstakeren.
DB170309 Dermed bindes arbeidskraften til eksisterende bedrifter.
DA170308 Dette innebærer at det øremerkes midler for nye og eksisterende urbane landbruksprosjekter, slik som parsell- og kolonihager, demonstrasjonshager og besøksgårder, sa daværende talskvinne i MDG, Hilde Opoku, til Dagsavisen.
AP170308 Du kan se en modell av nye Kulturhuset i det eksisterende lokalet.
AA170308 Vi mener dette er viktig å markere, ettersom det er mange som ikke føler de passer inn i de eksisterende kjønnskategoriene.
AA170308 Investeringen skal føre til økt produksjonen fra eksisterende anlegg med om lag 15 000 tonn primæraluminium per år og å øke fleksibiliteten i støperiet.
AA170308 De første 50 000 tonnene skal realiseres ved bruk av kjent teknologi og eksisterende løsninger, mens det resterende skal virkeliggjøres ved å ta i bruk elementer fra teknologipiloten som Hydro bygger på Karmøy.
AA170308 - For å øke strømstyrken og dermed produksjonen vår, må vi gjennomføre en del modifikasjoner og investeringer i eksisterende og nytt utstyr, forklarer Mikalsen.
DN170307 Mandagens kollaps i Seadrill-aksjen tyder på at det endelig har gått opp et lys for aksjonærene om at den eksisterende egenkapitalen kommer til å bli grovt utvannet i en restrukturering.
AP170307 I tillegg gjør de ingenting med kravet om at ingen skal nektes forsikring dersom de har eksisterende helsebekymringer - noe som var tilfelle før Obamacare.
AA170307 Tilgangen til psykologer og psykiatere er nærmest ikke eksisterende .
DN170306 Organisk omsetningsutvikling er et mål på omsetningen i eksisterende butikker, som ikke skal påvirkes av om det åpnes eller stenges butikker.
DN170306 Det er også ventet at det blir poengtert at alle eksisterende visum til borgere fra de seks landene vil gjelde.
DB170306 - Det er noen uttalelser i selve lovproposisjonen om hvordan eksisterende bestemmelser i naturmangfoldsloven skal forstås.
DB170306 Det er også ventet at det blir poengtert at alle eksisterende visum til borgere fra de seks landene vil gjelde.
DB170306 Når vi ser på bildene, er det ikke opplagt at den er en god del større enn den eksisterende Tiguan, for proporsjonene er velbalanserte ( og hjuldimensjonene generøse ).
DB170306 Simonsen sier også at det er helt uproblematisk å kjøpe seg en ny gasspeis til ditt eksisterende hus.
DB170306 Fra 1.1.2017 er det ikke lenger tillatt å installere varmeinstallasjoner for fossilt brensel ( jf TEK10 § 14-4 første ledd ) i nybygg og ved omfattende rehabilitering av eksisterende bygg.
DB170306 Dette forbudet gjelder også for installasjon i eksisterende bygg, sier hun til Dinside.
BT170306 Tvert imot skal den, så langt det er mulig, basere seg på eksisterende kunnskap.
BT170306 Men hva da med de eksisterende arbeidsplassene som markedsfører seg på rent hav ?
AP170306 Det er også ventet at det blir poengtert at alle eksisterende visum til borgere fra de seks landene vil gjelde.
AA170306 Hovedkvarteret får ingen egen bygning, men skal ligge i EUs eksisterende kontorlokaler i Brussel.
AA170306 - Men det vil gjøre det mulig for oss å ha en mer samordnet, rasjonell og effektiv tilnærming til våre eksisterende treningsoppdrag.
AA170306 Det er også ventet at det blir poengtert at alle eksisterende visum til borgere fra de seks landene vil gjelde.
AA170306 En rekke nye spill og spillformater, mobilapper og mye annet spennende er under utvikling, både for bedrifter, merkevarer, publisister og våre eksisterende brukergrupper, sier Harell i meldingen.
AA170306 - Det er noen uttalelser i selve lovproposisjonen om hvordan eksisterende bestemmelser i naturmangfoldsloven skal forstås.
DB170305 De ladbare hybridene får uforholdsmessige lave utslipps - og forbrukstall på de eksisterende testene fordi de kjøres gjennom den europeiske testsyklusen med ladet batteri og syklusen er en god del « snillere » for forbruket enn bruksmønsteret til svært mange av kundene.
DB170305 Utvalget går inn for helt å droppe en slik ordning for dagens yrkesaktive som er omfattet av det nye systemet for opptjening av alderspensjon i folketrygden, og man vil dessuten redusere verdien av den eksisterende ordningen med virkning for alle som er født etter 1943.
DB170305 I dag er vel en tredel av alle kvinnelige alderspensjonister enker, og i gjennomsnitt blir deres alderspensjon om lag 25 000 kroner høyere takket være den eksisterende ordningen.
DB170305 Dessuten peker utvalget - med rette - på at de eksisterende arvereglene har en del uheldige fordelingsvirkninger.
DN170304 Mellomfinansiering betyr at banken er villig til å låne kunden penger til å kjøpe en ny bolig før kunden har fått solgt sin eksisterende bolig.
DN170304 I denne mellomperioden tar dermed banken på seg risikoen for at kunden ikke får solgt sin eksisterende bolig til en pris som dekker utestående lån.
BT170304 I samarbeid med en kollega på Universitetsmuseet og Bjørgvin bispedømme har han utviklet nettsiden bergen1517.com som en guide til tidligere og eksisterende kirkebygg og klostre.
AP170304 På grunn av hensynet til Alnaelva og eksisterende bebyggelse, er det få muligheter for store endringer av form på ny bebyggelse, ifølge Tufte.
AP170304 Men han understreker at de ønsker å beholde den eksisterende bebyggelsen, fremfor å rive.
DA170303 I kronikken lister hun opp åtte punkter for en ny kulturmelding, inkludert kunstfag i skolen, kultureksport, og styrking av eksisterende kunst- og kulturfaglige miljøer.
BT170303 Men mye har endret seg om fire og åtte år : Landets økonomiske situasjon kan ha blitt dårligere, og nye prosjekter kan presse seg på og hoppe forbi de eksisterende i køen.
BT170303 Men mye har endret seg om fire og åtte år : Landets økonomiske situasjon kan ha blitt dårligere, og nye prosjekter kan presse seg på og hoppe forbi de eksisterende i køen.
BT170303 Tekstene bidrar til å forsterke en eksisterende ukultur.
BT170303 Tekstene bidrar til å forsterke en eksisterende ukultur.
VG170302 For å finansiere muren har Trump sagt at det skal gjøres gjennom en toll på 20 prosent på meksikanske varer samt hente midler fra eksisterende ressurser.
VG170302 Og rent praktisk mangler Oslo S areal og har stort potensial for en rekke konflikter med Bjørvika, Middelalderparken, kulturminner og eksisterende bygg og veier.
DN170302 Ifølge pressemeldingen skjer overgangen uten at kundene selv trenger å foreta seg noe, de kan beholde sine eksisterende sim-kort. - djuice har lenge vært Telenors satsing mot unge voksne mobilbrukere i Norge.
DN170302 Mellom 40 og 50 prosent av ny gjeld går med til å betjene eksisterende gjeld.
DB170302 Nærmere bestemt vil eksisterende kunder av Djuice sine Nonstop-abonnementer automatisk flyttes over til tilsvarende Telenor Nonstop-abonnementer.
DB170302 Flere av de norske kanaltilbyderne har allerede strømme-apper med kanalene klare, men de er kun tilgjengelig for eksisterende kunder.
AP170302 - Jeg har bestemt meg for å trekke meg fra alle eksisterende og fremtidige undersøkelser av alle spørsmål som på noe vis er relatert til kampanjer for den amerikanske presidenten, sier Sessions.
DB170301 Trump har tidligere uttalte at han vil be Kongressen bevilge de pengene som mangler når man har brukt det man kan i eksisterende budsjetter.
DB170301 Ifølge Det hvite hus skal muren skal finansieres ved hjelp av Sikkerhetsdepartementets « eksisterende penger og ressurser ».
DB170301 Den tror jeg absolutt er eksisterende selv om man tillater dobbelt statsborgerskap, sier FpU-leder Bjørn-Kristian Svendsrud til NRK.
DA170301 Det er ikke fornuftig, og betyr i hvert fall ikke flere nye jobber eller større mulighet for å beholde eksisterende .
DA170301 Den tror jeg absolutt er eksisterende selv om man tillater dobbelt statsborgerskap, sier FpU-leder Bjørn-Kristian Svendsrud til NRK.
BT170301 Men hvordan skal dette skje i praksis, når Spekter - hvor Nilssen selv er styreleder - truer med å fjerne eksisterende ordninger for kompetanseutvikling hos sykehusleger ?
AP170301 Derfor er han avhengig av å få med seg minst åtte av de 48 ikke-republikanske senatorene for å endre en eksisterende eller vedta en ny lov.
AA170301 Den tror jeg absolutt er eksisterende selv om man tillater dobbelt statsborgerskap, sier FpU-leder Bjørn-Kristian Svendsrud til NRK.
SA170228 Men en grunnleggende forskjell er at adoptivbarn er eksisterende barn som trenger foreldre, mens fertilitetsindustrien tilbyr voksne med et barneønske å produsere barn på deres bestilling.
SA170228 Her oppfordrer hun Uber-sjåførene til å begå sivil, kriminell ulydighet ( video ) mot eksisterende lovverk for å påvirke lovgivene, og målbærer derved et annet særtrekk ved kapitalismen : Dens individualisme, kontrært kollektivismen, dvs. den organiserte fagbevegelse.
DN170228 - Vi er fornøyd med at vi har fått drahjelp fra våre eksisterende og nye aksjonærer.
DN170228 Det er vanskelig å forstå at eksisterende aksjonærer skal ende opp med så mye i andre enden av vaskemaskinen, sier Olsvik.
DN170228 - Det er kanskje noen ønsker å komme seg inn på aksjonærsiden og få inngang der, hvis restruktureringsløsningen innebærer en rettet emisjon mot eksisterende aksjonærer, sier han.
DB170228 STABILT : Både prismet og linsene i objektivet er bevegelige, som skal gjøre stabiliseringen 40 prosent mer effektiv enn eksisterende løsninger, ifølge Oppo.
VG170227 Ellers er Xperia XZS mer eller mindre som den eksisterende modellen.
SA170227 Grunnen er at nye klubber og lag vil oppstå i kjølvannet av åpningen, og dermed gi liten mulighet for ekspansjon for de eksisterende lagene.
SA170227 HELE PAKKEN : Arena Nord bygges helt inntil dagens eksisterende Vestlandshall.
BT170227 Grunnen er at nye klubber og lag vil oppstå i kjølvannet av åpningen, og dermed gi liten mulighet for ekspansjon for de eksisterende lagene.
BT170227 HELE PAKKEN : Arena Nord bygges helt inntil dagens eksisterende Vestlandshall.
AP170227 I den faktisk eksisterende verden kan frihandelsavtaler virke skjevt.
AP170227 - Det gjør vi ved å åpne stadig flere ruter og flere frekvenser på eksisterende ruter til destinasjoner som vi vet er populære for folk som skal på ferie.
AP170227 Grunnen er at nye klubber og lag vil oppstå i kjølvannet av åpningen, og dermed gi liten mulighet for ekspansjon for de eksisterende lagene.
BT170226 Som resultat, må arealer tilhørende Bane NOR frigjøres på Mindemyren, og eksisterende jernbane- og godsterminal i sentrum utvides mot Store Lungegårdsvannet.
SA170225 Ispedd åpenbare feilaktigheter om eksisterende kompetanseordninger ( leger har ikke avtalefestet fire timer fordypning eller full lønn i utdanningspermisjon ), fremkommer dårlige skjulte trusler mot dagarbeiderstatusen.
BT170225 - Arbeidet besto i å fjerne eksisterende terrasse, grave vekk stein og jord.
BT170225 LEVE Hordaland ønsker derfor å utvide noen av de eksisterende tiltakene og etablere nye.
DN170224 I ordren blir alle føderale organ bedt om å lage arbeidsgrupper som skal vurdere alle eksisterende reguleringer og komme med anbefalinger om hvilke som kan fjernes eller endres.
DN170224 Rocket Internet har vært omstridt for sin arbeidskultur og for sin strategi om å kopiere eksisterende oppstartsbedrifter.
DA170224 Da kan eksisterende næringsvirksomhet stort sett fortsette som før, påpeker han.
VG170223 Den kom etter at hun i Klassekampen før helgen oppfordret folk til å bruke Uber, og Uber-sjåførene til å bruke sivil ulydighet mot det eksisterende lovverket.
SA170223 Populistene ønsker altså å bryte med det eksisterende politiske møblement som har gitt oss et liberalt Europa.
SA170223 Begge bygget kampanjen sin på lovnader om forandring av de eksisterende styringsstrukturer.
BT170223 Til venstre sees de eksisterende blokkene på Svineryggen.
AP170223 - Dette har preg av at de bare klatter på eksisterende løsninger.
AP170223 • Bygge ut kollektivfelt i og rundt de store byene og vurdere å gjøre eksisterende filer på flerfelts innfartsveier om til kollektivfelt.
DN170222 Dette begrunnes med en større emisjon på dagens lave nivåer vil være svært utvannende for eksisterende aksjonærer.
DA170222 Vedtaket sier at nye virksomheter skal legges utenfor Oslo, men at « det skal ikke foretas omfattende utflytting av eksisterende statlige virksomheter ».
DA170222 Men å flytte eksisterende arbeidsplasser har store menneskelige omkostninger for de som rammes, sier fagforeningsleder Bjørn Halvorsen i NTL Sentralforvaltningen.
SA170221 Ved alle nye sponsoravtaler - samt økning av de eksisterende - vil Olav Nils Sunde doble bidraget AaFK får.
DN170221 Ved å bruke store datamengder og teknologi kan trafikkflyten på eksisterende veinettverk bedres.
DB170221 februar enig i at distriktsnæringene har ansvar for bærekraft og helse, men forsvarer samtidig den eksisterende , ansvarsløse praksisen ved kjøttproduksjon.
AP170221 Ved alle nye sponsoravtaler - samt økning av de eksisterende - vil Olav Nils Sunde doble bidraget AaFK får.
VG170220 Det var før helgen at Nordby Lunde sa til Klassekampen at hun oppfordret Uber-sjåførene til å drive sivil ulydighet mot det eksisterende lovverket.
SA170220 SUS skal flyttes til Ullandhaug, perifert i forhold til alle eksisterende og planlagte kollektivtilbud.
SA170220 Hovedargumentet for å legge nye SUS til Ullandhaug er de synergiprosesser nærhet til UiS og eksisterende forskningsmiljøer kan åpne for.
SA170220 - Høyesteretts vurdering i dette konkrete saksforholdet er at rørbruddet ikke alene skyldes aldersslitasje, og legger dermed til grunn at det er en ny skade og ikke en eksisterende skjult skade som viste seg før overtagelsen.
DN170220 Tilgangsformen vil være åpen for både eksisterende grossistkunder og nye aktører i tre år.
DN170220 Forutsetningen for den norske støtten til CAFI er at Kongo opprettholder et eksisterende forbud mot nye hogsttillatelser.
DN170220 Lekkasjer typer på at de vil lansere to oppgraderinger av de eksisterende Iphone-modellene og en jubileumsmodell ; enkelte analytikere kaller den Iphone X.
DA170220 Slik Leicester spiller om dagen, kombinert med at de eksisterende bunnlagene alltid setter inn en sluttspurt for å overleve, gjør at Claudio Ranieris menn faktisk er blant de største favorittene til å gå ned.
BT170220 Forutsetningen for den norske støtten til CAFI er at Kongo opprettholder et eksisterende forbud mot nye hogsttillatelser.
BT170220 - Høyesteretts vurdering i dette konkrete saksforholdet er at rørbruddet ikke alene skyldes aldersslitasje, og legger dermed til grunn at det er en ny skade og ikke en eksisterende skjult skade som viste seg før overtagelsen.
AP170220 - Høyesteretts vurdering i dette konkrete saksforholdet er at rørbruddet ikke alene skyldes aldersslitasje, og legger dermed til grunn at det er en ny skade og ikke en eksisterende skjult skade som viste seg før overtagelsen.
AA170220 Tilgangsformen, såkalt MVNO-tilgang, vil være åpen for både eksisterende grossistkunder og nye aktører i tre år, opplyser tilsynet.
DN170219 Frykten er at kraftverket og det tilstøtende havneanlegget, som skal bygges i nærheten av et eksisterende oljeanlegg, også skal ramme fiskeriene i Andamanhavet.
DN170219 Kommisjonen ønsket å understreke at det ikke sto på penger eller struktur, men på evne og vilje til å gjøre en god og ærekjær jobb innenfor de eksisterende rammene.
AA170219 Frykten er at kraftverket og det tilstøtende havneanlegget, som skal bygges i nærheten av et eksisterende oljeanlegg, også skal ramme fiskeriene i Andamanhavet.
VG170218 Å flytte allerede eksisterende arbeidsplasser er en større oppgave som koster penger og rammer fagmiljø.
DB170218 Blir det økte budsjetter, eller må de finne reisepenger i eksisterende budsjetter - og dermed kutte der de egentlig burde bruke pengene sine, på museumsfag. 3 ) Fagfeltet svekkes : De ansatte slutter, midlene minsker, og i tillegg mistes den tverrfaglige dag-til-dag-kontakten med ledelse og kolleger i Kulturrådet.
DB170218 Da GPRS-teknologien ble rullet ut i Norge på starten av 2000-tallet, lokket teleselskapene med tre-fire ganger høyere dataoverførings-hastighet enn i det eksisterende GSM-nettet.
BT170218 Flere av punktene på listen er også nyetableringer, ikke direkte utflytting av eksisterende arbeidsplasser.
BT170218 Dette er likevel ikke helt lett å regne på, fordi noen av dem erstatter eksisterende arbeidsplasser.
BT170218 De 1100 arbeidsplassene i oljen kan raskt fortrenge tusenvis av både eksisterende og fremtidige arbeidsplasser innen fiskeri og reiseliv.
AP170218 I praksis betyr det å bygge om lagrede kjernefysiske stridshoder til eksisterende kryssermissiler.
AA170218 Frykten er at kraftverket og det tilstøtende havneanlegget, som skal bygges i nærheten av et eksisterende oljeanlegg, også skal ramme fiskeriene i Andamanhavet.
AA170218 Stenseng er positiv til at arbeidsplasser etableres utenfor Oslo og i noen tilfeller flyttes ut av hovedstaden, mens Johansen er motstander av utflytting av eksisterende arbeidsplasser.
AA170218 Men å flytte ut eksisterende arbeidsplasser er noe ganske annet.
AA170218 De er dessuten uenige om hva som ligger i begrepet " omfattende utflytting av eksisterende statlige virksomheter ", som dagens Ap-program sier nei til.
AA170218 At Høyre-representanter i Oslo også protesterer mot utflytting av eksisterende arbeidsplasser, er noe annet.
DN170217 Den kobles til ditt eksisterende stereoanlegg enten med en aux-kabel, eller ved at den konverterer radiosignalet til fm, som din gamle bilstereo tar inn.
DN170217 Aps partiprogram slår fast at det ikke skal foretas " omfattende utflytting " av eksisterende statlige virksomheter.
DN170217 I avviklingsperioden kan foretaket yte investeringstjenester til eksisterende kunder, men kun i den utstrekning det er nødvendig for en forsvarlig avvikling av kundeforholdet, opplyser Finanstilsynet.
DN170217 Får rådgi eksisterende kunder ¶
DN170217 Dette er rett og slett noe eksisterende brukere oppfatter som en forbedring av verktøyet de allerede bruker, sier han.
DB170217 I motsetning til Neumann, leser han ikke brevet som en trussel mot eksisterende samarbeid.
DB170217 - Er det en trussel mot det eksisterende samarbeidet ?
DB170217 - Når det nå har vært kjempestigning i verdiutviklingen på boliger i og rundt Oslo er det mange som sitter på store verdier, og da utnytter de muligheten til å bygge en hytte ved å få et topplån på eksisterende boligfinansiering.
AA170217 Kullkraftverket og et tilstøtende havneanlegg skal bygges i nærheten av et eksisterende oljeanlegg, men høster kritikk fra miljøvernere og andre som frykter forurensning.
AA170217 Samtidig slås det fast at " det ikke skal foretas omfattende utflytting av eksisterende statlige virksomheter ".
AA170217 Men å flytte ut eksisterende arbeidsplasser er noe ganske annet.
AA170217 Det er langt enklere når nye institusjoner skal opprettes eller når eksisterende skal omorganiseres.
VG170216 Jeg har ikke noe imot at det skal etableres nye og statlige arbeidsplasser, men her er det snakk om å flytte allerede eksisterende arbeidsplasser og miljøer, sier Johansen.
DN170216 - I 2016 har vi gjort store investeringer både i nye og eksisterende kjøpesentre.
DB170216 Å bygge nye arbeidsplasser i distriktene er noe annet enn å flytte eksisterende institusjoner, sier Tybring-Gjedde.
DB170216 Han er også sterkt mot flytting av eksisterende arbeidsplasser og miljøer.
DB170216 Begge to har forståelse for at man ønsker å ha statlige arbeidsplasser spredt rundt i landet, men misliker at det betyr en flytting av allerede eksisterende arbeidsplasser.
DA170216 Statoil, Shell og hovedsakelig statseide Gassnova varsler at de vil fortsette virksomheten på TCM også etter at den eksisterende avtalen utgår høsten 2017.
DA170216 Av den eksisterende boligmassen i Stavanger er 32 prosent eneboliger.
BT170216 Restaurering av Balconen park og etableringen av en felles takhage på nybygget i forlengelsen av eksisterende landskapsdrag.
AP170216 Rundt 394 av de 630 er nyetableringer, 236 er faktisk flytting av eksisterende arbeidsplasser.
AP170216 Rundt 394 av de 630 er nyetableringer, 236 er faktisk flytting av eksisterende arbeidsplasser.
AP170216 I tillegg til utflytting av eksisterende statlig virksomhet, kan det også være snakk om nyetableringer som flyttes ut.
DN170215 Partene er nå enig om at eksisterende gassavtale sies opp med virkning fra årsslutt 2018.
DB170215 Noen av endringene i opplæringsloven er helt nye bestemmelser, andre er en modifisering av allerede eksisterende regelverk.
DB170215 Gjennom en tilleggsprotokoll til eksisterende våpenkonvensjon, ble landene enige om at dette ikke skulle praktiseres.
DB170215 - Man opprettholdt det eksisterende systemet, at vedtakstidspunktet er det tidspunktet man skal vurdere ting ut fra.
DB170215 Regjeringen foreslår å fjerne den eksisterende forskrift for bruk av vannscooter o.l, som har sikret vannscooterfrie soner nært land.
DA170215 Statoil, Shell og hovedsakelig statseide Gassnova varsler at de vil fortsette virksomheten på TCM også etter at den eksisterende avtalen utgår høsten 2017.
BT170215 Selvsagt er også dette en komplisert operasjon, ettersom vi må forholde oss til eksisterende IKT-struktur.
AP170215 Her kommer mye i tillegg, blant annet omfattende sikkerhetstiltak, senking av Ring 1, prosjekteringskostnader og kostnader til rehabilitering av de eksisterende byggene.
AP170215 Statoil, Shell og hovedsakelig statseide Gassnova varsler at de vil fortsette virksomheten på TCM også etter at den eksisterende avtalen utgår høsten 2017.
AP170215 Statoil, Shell og hovedsakelig statseide Gassnova varsler at de vil fortsette virksomheten på TCM også etter at den eksisterende avtalen utgår høsten 2017.
AP170215 Tilskuddet kan brukes til å øke kapasitet av sykehjem og omsorgsboliger både til korttidsplasser og langtidsopphold, til fellesarealer som er nødvendig for å oppnå heldøgns tjeneste i eksisterende omsorgsboliger, og til bl.a. installering av heis, sprinkleranlegg, velferdsteknologi i eksisterende bygningsmasse.
AP170215 installering av heis, sprinkleranlegg, velferdsteknologi i eksisterende bygningsmasse.
AA170215 Statoil, Shell og hovedsakelig statseide Gassnova varsler at de vil fortsette virksomheten på TCM også etter at den eksisterende avtalen utgår høsten 2017.
DB170214 Men selv om LG blir de første som selges med Android Wear 2.0, skal oppdateringen også rulles ut til eksisterende klokker på markedet.
DB170214 Kreativt Norge vil kunne nyte godt av alle disse ressursene, men også tilføre mye til eksisterende miljøer.
DA170214 Dette krever planmessig vedlikehold med systematisk og grundig trepleie for lengst mulig bevaring av eksisterende trær, avvikling av gaten som kollektivgate for utenbys busstrafikk, samt en generell oppgradering av alléen, sier Camilla Wilhelmsen.
BT170214 « Arbeidet med å lokalisere nye og eksisterende arbeidsplasser utenfor Oslo skal forsterkes, og en plan for dette utarbeides sammen med Venstre.
BT170214 Planen som presenteres fredag dreiser seg både om etablering av nye arbeidsplasser utenfor Oslo og utflytting av en rekke eksisterende .
BT170214 « Arbeidet med å lokalisere nye og eksisterende arbeidsplasser utenfor Oslo skal forsterkes, og en plan for dette utarbeides sammen med Venstre.
BT170214 Planen som presenteres fredag dreiser seg både om etablering av nye arbeidsplasser utenfor Oslo og utflytting av en rekke eksisterende .
AP170214 « Arbeidet med å lokalisere nye og eksisterende arbeidsplasser utenfor Oslo skal forsterkes, og en plan for dette utarbeides sammen med Venstre.
AP170214 Planen som presenteres fredag dreiser seg både om etablering av nye arbeidsplasser utenfor Oslo og utflytting av en rekke eksisterende .
AP170214 « Arbeidet med å lokalisere nye og eksisterende arbeidsplasser utenfor Oslo skal forsterkes, og en plan for dette utarbeides sammen med Venstre.
AP170214 Planen som presenteres fredag dreiser seg både om etablering av nye arbeidsplasser utenfor Oslo og utflytting av en rekke eksisterende .
AP170214 Dagens kommuneplan, som det er tverrpolitisk enighet om i bystyret, legger opp til en byutviklingsstrategi hvor Oslo skal vokse innenfra og utover gjennom transformasjon og fortetting i knutepunkter og langs eksisterende banenett.
AA170214 Planen som presenteres fredag, dreier seg både om etablering av nye arbeidsplasser utenfor Oslo og utflytting av en rekke eksisterende - og ansatte i alt fra NVE til Fredskorpset vil bli berørt.
DN170213 Ubers vekst har i stor grad vært basert på allerede eksisterende hardware og software som smarttelefoner og biler, men nå skal selskapet satse på egen kartteknologi for å sikre langsiktig vekst, ifølge Financial Times.
DN170213 - Allerede eksisterende kart er et godt utgangspunkt, men det er en del informasjon om ikke er relevant for Uber, som for eksempel havets topografi.
DB170213 Her dikter amatørforfattere videre på allerede eksisterende tekster, filmer eller serier, og du finner det på nettsteder som Fanfiction.net og Wattpad.
DA170213 Nergaard påpeker at det vil være mer lønnsomt å rive enn å rehabilitere det eksisterende bygget.
DA170213 Byrådet avga i november i fjor en reguleringssak for eiendommen som gir Storebrand anledning til å rive eksisterende bygningsmasse og erstatte den med et nytt og større kontor- og forretningsbygg, med et mindre handelsområde enn i dag.
DA170213 Vi har planer for flere av våre myrer innenfor eksisterende verneområder i Akershus, opplyser fylkesmiljøvernsjef Anne-Marie Vikla.
AA170213 Ny bebyggelse langs parkdragets øvre og nedre side gir areal uten en for stor forringelse av de eksisterende naturområdene. », skriver juryen og legger til at forslaget går videre først og fremst fordi det viser Klæbuvegen som en by- og campusgate.
AA170213 Juryen skriver at ved å forsterke tverraksene fra Elgeseter til Gløshaugen knytter forslaget eksisterende campus sammen med ny bebyggelse langs Klæbuveien og universitetsarealer videre vestover.
AA170213 - Rikslønnsnemnda vil stort sett opprettholde eksisterende avtaler.
VG170211 Men at de prøvde, sier noe om en eksisterende kultur.
DB170211 Ettersom ingen av de eksisterende produsentene har ledig produksjonskapasitet til annet enn nye biler, så havner bilene som skal tilbakekalles mellom to stoler.
BT170211 Den nye terminalen vil hovedsaklig bli brukt til innlandsflygninger, mens den eksisterende terminalen vil bli brukt både til innland- og utlandsflygninger.
BT170211 Den nye terminalen vil hovedsaklig bli brukt til innlandsflygninger, mens den eksisterende terminalen vil bli brukt både til innland- og utlandsflygninger.
BT170211 NYTT Her er skissen Snøhetta har tegnet for å vise mulighetsrommet for et nytt bygg ved det eksisterende teatret.
SA170210 Det amerikanske flagget vaier over den eksisterende grensemuren mellom Mexico og USA.
DN170210 « Trolig vil 2017 by på mer av det samme for selskapet, med små oppkjøp innenfor eksisterende driftsområder og et stort fokus på interne forbedringer - selskapet har 104 fabrikker, over 40 IT-systemer og en lang vei å gå når det kommer til logistikksystemer og markedsføringssynergier for produkter på tvers av markedene - med andre ord er det rom for å optimere driften », skriver meglerhus
DN170210 I tillegg passer Norwegians eksisterende flybestillinger bra med British Airways-eiernes planer om å ekspandere selskapets lavpris-langdistanseruter.
DB170210 november 2016 et utvalg som skal evaluere eksisterende varslingsbestemmelser.
AP170210 Det skal bygges rundt 100 000 kvadratmeter nybygg, og rehabiliteres/oppgraderes 40 000 kvadratmeter i eksisterende bygg.
AA170210 - Vi ser ikke på bosetningenes eksistens som et hinder for fred, men bygging av nye bosetninger eller utvidelse av de eksisterende bosetningene kan være til liten hjelp, sa Spicer. ( ©NTB ) ¶
DN170209 ¶ I eksisterende leiligheter med innvendige boder vil disse nå kunne fjernes, slik at dagens eier oppnår gevinst på noen tusenlapper, men den nye eieren må betale mer, og vi sitter igjen med en større boligmasse - med dårligere kvaliteter, sier forfatteren.
DB170209 Hva om disse passasjervennlige reguleringene ble forutsetning for persontransport, for å beskytte kunden, ikke dagens reguleringer som først og fremst beskytter en eksisterende forretningsmodell og staten for skattesnyteri ?
DB170209 Vi vet alt vi trenger å vite om virkningen av å ta i bruk heroinassistert behandling ( HAT ) for tunge rusmisbrukere, og basert på det vi vet er det bedre å bruke pengene på å bedre det eksisterende behandlingstilbudet enn å tilby heroin.
DA170209 I Facebook-innlegget understreker han at partiet vil utrede politiske tiltak for personer som ikke finner seg til rette i noen av de to eksisterende kjønnskategoriene.
AP170209 Litt avhengig av størrelsen og andre forhold finnes det antagelig flere mulige plasseringer på den eksisterende tomten, men dette må utredes, skriver, Tor Einar Fagerland.
AA170209 Hareide understreker nå at KrF ønsker å utrede politiske tiltak for personer som ikke finner seg til rette i noen av de to eksisterende kjønnskategoriene, men han avviser at dette kan tolkes dit hen at KrF åpner for innføring av " hen ".
AA170209 Hareide understreker nå at KrF ønsker å utrede politiske tiltak for personer som ikke finner seg til rette i noen av de to eksisterende kjønnskategoriene, men han avviser at dette kan tolkes dit hen at KrF åpner for innføring av " hen ".
AA170209 Unntatt deler av linjen Østmarkneset-Havstad, dekkes disse relasjonene i stor grad av eksisterende linjer.
SA170208 Bakgrunnen for fremstøtet, som visstnok har vært under planlegging i flere år, skal ikke uventet være at Facebook jakter på nye kanaler å hente reklameinntekter fra, da selskapet begynner å gå tom for plass til annonser på de eksisterende tjenestene sine.
FV170208 Bakgrunnen for fremstøtet, som visstnok har vært under planlegging i flere år, skal ikke uventet være at Facebook jakter på nye kanaler å hente reklameinntekter fra, da selskapet begynner å gå tom for plass til annonser på de eksisterende tjenestene sine.
DB170208 « Innsamling av sosiale medier-data vil forbedre den eksisterende etterforskningsprosessen, og gi DHS mer klarhet og oversikt over potensielt ondsinnede aktiviteter og forbinnelser ».
BT170208 Bakgrunnen for fremstøtet, som visstnok har vært under planlegging i flere år, skal ikke uventet være at Facebook jakter på nye kanaler å hente reklameinntekter fra, da selskapet begynner å gå tom for plass til annonser på de eksisterende tjenestene sine.
AP170208 - Finansieringen er ikke problemet, det er først og fremst snakk om å omregulere et eksisterende areal, sier Thygesen.
AP170208 Bakgrunnen for fremstøtet, som visstnok har vært under planlegging i flere år, skal ikke uventet være at Facebook jakter på nye kanaler å hente reklameinntekter fra, da selskapet begynner å gå tom for plass til annonser på de eksisterende tjenestene sine.
VG170207 Knesset vedtok mandag med 60 mot 52 stemmer å « legalisere » 53 utposter og boliger som er bygd uten myndighetenes velsignelse i eksisterende bosetninger.
DN170207 En del av besparelsene skal komme fra nye tiltak, mens den andre delen skal være ytterligere effekt fra Statoils eksisterende effektiviseringsprogram.
DA170207 Det har vært tatt flere dårlige beslutninger inn i flytteprosessen, som total utlånstopp, stenging av de eksisterende museene, og ingen alternative visningsarenaer eller opptrapping av turnéutstillinger.
AP170207 Knesset vedtok mandag med 60 mot 52 stemmer å " legalisere " 53 utposter og boliger som er bygd uten myndighetenes velsignelse i eksisterende bosetninger.
AP170207 De vil fortsatt kunne drive telefonsalg og pengeinnsamling overfor eksisterende kunder eller givere.
SA170206 Et forbud mot å kontakte eksisterende kunder på telefon vil gjøre det vanskeligere å bygge denne relasjonen til kundene videre, og vi angripes dermed på et område der vi virkelig ser positive muligheter fremover.
DN170206 Rettferdig skattlegging av aktørene, både nye og eksisterende , er en av utfordringene med delingsøkonomi.
BT170206 Et forbud mot å kontakte eksisterende kunder på telefon, vil gjøre det vanskeligere å bygge denne relasjonen til kundene videre.
AP170206 - Ved å utnytte den eksisterende bilparken bedre får vi flere mennesker inn i færre biler og kan redusere behovet for å eie egen bil, konkluderte han.
AA170206 - Ved å utnytte den eksisterende bilparken bedre får vi flere mennesker inn i færre biler og kan redusere behovet for å eie egen bil, konkluderte han.
AA170206 Våpensystemet skal bestå av både nyanskaffelser og gjenbruk av eksisterende materiell fra Luftforsvarets luftvernsystem.
VG170205 - Det er viktig for Porsche å tilfredsstille både nye og eksisterende kunder, så vi vil definitivt tilby begge løsninger, hevder Blume.
SA170205 - Ved å utnytte den eksisterende bilparken bedre får vi flere mennesker inn i færre biler og kan redusere behovet for å eie egen bil, konkluderte han.
DN170205 Problemet med en stasjon ved Vikingskipet er at den bryter med grunnleggende innsikter om byutvikling ; en by må vokse i forlengelse av sitt eksisterende sentrum, skriver artikkelforfatteren.
BT170205 - Ved å utnytte den eksisterende bilparken bedre får vi flere mennesker inn i færre biler og kan redusere behovet for å eie egen bil, konkluderte han.
BT170205 - Ved å utnytte den eksisterende bilparken bedre får vi flere mennesker inn i færre biler og kan redusere behovet for å eie egen bil, konkluderte han.
AP170205 - Ved å utnytte den eksisterende bilparken bedre får vi flere mennesker inn i færre biler og kan redusere behovet for å eie egen bil, konkluderte han.
AA170205 - Ved å utnytte den eksisterende bilparken bedre får vi flere mennesker inn i færre biler og kan redusere behovet for å eie egen bil, konkluderte han.
VG170203 Selv om vi ikke tror at bosetningene hindrer fred, kan bygging av nye bosettinger eller utvidelse av eksisterende bosettinger være lite nyttig for å oppnå dette målet », skriver Det hvite hus.
SA170203 - Vi ser ikke på bosetningenes eksistens som et hinder for fred, men bygging av nye bosetninger eller utvidelse av de eksisterende bosetningene kan være til liten hjelp, sier Trumps talsmann Sean Spicer.
DB170203 Selv om vi ikke tror at bosetningene hindrer fred, så kan bygging av nye bosettinger eller utvidelse av eksisterende bosettinger være lite nyttig for å oppnå dette målet », heter det i en pressemelding.
DB170203 » Som vanlig begår KrF feilslutningen å sammenlikne potensielle liv og eksisterende liv.
BT170203 Det har vært viktig å velge et eksisterende design.
AP170203 - Vi ser ikke på bosetningenes eksistens som et hinder for fred, men bygging av nye bosetninger eller utvidelse av de eksisterende bosetningene kan være lite fordelaktig, sier Trumps talsmann Sean Spicer.
AP170203 - Vi ser ikke på bosetningenes eksistens som et hinder for fred, men bygging av nye bosetninger eller utvidelse av de eksisterende bosetningene kan være lite fordelaktig, sier Trumps talsmann Sean Spicer.
AA170203 - Vi ser ikke på bosetningenes eksistens som et hinder for fred, men bygging av nye bosetninger eller utvidelse av de eksisterende bosetningene kan være til liten hjelp, sier Trumps talsmann Sean Spicer.
AA170203 - Vi ser ikke på bosetningenes eksistens som et hinder for fred, men bygging av nye bosetninger eller utvidelse av de eksisterende bosetningene kan være til liten hjelp, sier Trumps talsmann Sean Spicer.
AA170203 Når de eksisterende legemidlene har så liten effekt, så er det jo egentlig et dårlig tilbud vi gir til røykerne våre, sier Lund.
FV170202 Den nye broa skal erstatte den gamle hengebroa fra 1956, og skal bygges mellom dagens to eksisterende broer.
DN170202 I tillegg vil Telenor se på mulighetene til å ta tidlige posisjoner innen fiber i de fremvoksende markedene i Asia, gjennom å utnytte eksisterende mobilinfrastruktur ¶
AP170202 - Så er det en usikkerhet med personer som har en eksisterende sykdom, noe som er gjennomgående for alt av luftforurensing.
AP170202 - For folk med en eksisterende lungesykdom, kan en enkel forholdsregel være å forsøke å redusere oppholdstiden på stasjonen.
AP170202 - Så er det en usikkerhet med personer som har en eksisterende sykdom, noe som er gjennomgående for alt av luftforurensing.
AP170202 - For folk med en eksisterende lungesykdom, kan en enkel forholdsregel være å forsøke å redusere oppholdstiden på stasjonen.
AP170202 For å markedsføre seg overfor både eksisterende og nye kunder satser selskapet på avansert datateknologi.
SA170201 Heltne er ansvarlig for en rekke av Orklas mange lanseringer eller forbedringer på eksisterende produkter.
FV170201 Heltne er ansvarlig for en rekke av Orklas mange lanseringer eller forbedringer på eksisterende produkter.
DB170201 Samtidig mente amerikanske politikere at det var akseptabelt, til og med fordelaktig, for de eksisterende atommaktene å opprettholde egne atomvåpenarsenaler.
BT170201 Det må tenkes nytt, jeg foreslår at vi forkaster eksisterende begreper og heller bruker skalaen til min bestemor i Solund.
BT170201 Heltne er ansvarlig for en rekke av Orklas mange lanseringer eller forbedringer på eksisterende produkter.
AP170201 Heltne er ansvarlig for en rekke av Orklas mange lanseringer eller forbedringer på eksisterende produkter.
DB170131 Alt må ha et eksisterende publikum.
AP170131 Vi skal utvikle og løfte det eksisterende terminalhotellet til å bli et førsteklasses Clarion-hotell.
DB170130 « Det vi vet er at bioparafinen som nå er i ferd med å gjøre sitt inntog i løpet av våren/sommeren 2015 skal etter det vi har blitt opplyst være et 100% fornybart produkt som vil kunne brukes på alle eksisterende parafinkaminer uten store investeringer, og som derfor vil gjøre det mulig for deg å fyre miljøvennlig med eksisterende varmekilder også etter år 2020 », heter det på nettsiden.
DB170130 ioparafinen som nå er i ferd med å gjøre sitt inntog i løpet av våren/sommeren 2015 skal etter det vi har blitt opplyst være et 100% fornybart produkt som vil kunne brukes på alle eksisterende parafinkaminer uten store investeringer, og som derfor vil gjøre det mulig for deg å fyre miljøvennlig med eksisterende varmekilder også etter år 2020 », heter det på nettsiden.
BT170130 Etter min mening bør Stortinget, fylkestinget og bystyret fatte vedtak om at minst tre prosent av midlene til utbygging og vedlikehold av veier, tunneler og bruer skal gå til tiltak for større trafikksikkerhet for myke trafikanter på eksisterende veier.
BT170130 Etter min mening bør Stortinget, fylkestinget og bystyret fatte vedtak om at minst tre prosent av midlene til utbygging og vedlikehold av veier, tunneler og bruer skal gå til tiltak for større trafikksikkerhet for myke trafikanter på eksisterende veier.
AP170130 Heltne er ansvarlig for en rekke av Orklas mange lanseringer eller forbedringer på eksisterende produkter.
DB170129 Mange eksisterende modeller vil også være kompatible med Android Wear-oppdateringen ; i hvert fall de av nyere årgang.
AP170129 Her trengs en innsats, både ved bygging av nytt og ved oppgradering av eksisterende .
AP170129 Her trengs en innsats, både ved bygging av nytt og ved oppgradering av eksisterende .
FV170128 Kommunen har valgt entrepenører innenfor eksisterende rammeavtaler for håndverker- og elektrotjenester som kommunen allerede hadde.
DB170128 Jihadister er av den oppfatning at en islamsk stat og en islamistisk politisk og religiøs autoritet skal etableres gjennom væpnet kamp innenfor eller også på tvers av eksisterende statsgrenser.
SA170126 På disse og andre områder representerer forslaget både forbedring, fornying og en nødvendig modernisering sammenlignet med eksisterende lov.
SA170126 På disse og andre områder representerer forslaget både forbedring, fornying og en nødvendig modernisering sammenlignet med eksisterende lov.
FV170126 Det østerrikske selskapet Kreisel Electric jobber med å konvertere eksisterende bilmodeller til elbiler.
DB170126 hevdet at dette er nødvendig for at også nåværende byråd blir undersøkt, mens byrådet mener at dette allerede er fullt ut omfattet av det eksisterende mandatet.
BT170126 Det østerrikske selskapet Kreisel Electric jobber med å konvertere eksisterende bilmodeller til elbiler.
AP170126 Det østerrikske selskapet Kreisel Electric jobber med å konvertere eksisterende bilmodeller til elbiler.
DN170125 Torsdag er det også ventet at Trump kommer til å skrive under på en ordre som skal slå ned på det eksisterende systemet der lokale myndigheter i flere amerikanske byer har innført egne lovverk for å beskytte innvandrere som oppholder seg ulovlig.
DN170125 Det eksisterende 1.000 kilometer lange grensegjerdet kostet i sin tid kostet 7 milliarder dollar.
AP170125 Flere steder i California er det store åpninger i det eksisterende grensegjerdet.
AP170125 En nylig utbygget del av det eksisterende grensegjerdet nær Ciudad Juarez i Mexico : Ca. 1000 kilometer av den 3200 km lange grensen har en form for barriere.
AP170125 Flere steder i California er det store åpninger i det eksisterende grensegjerdet.
AP170125 En nylig utbygget del av det eksisterende grensegjerdet nær Ciudad Juarez i Mexico : Ca. 1000 kilometer av den 3200 km lange grensen har en form for barriere.
SA170124 Dette foreslår de samtidig som vi har en svært utfordrende situasjon med å ivareta flere av de eksisterende kulturhus- og institusjoner.
DB170124 Tidligere har presidentforordninger for eksempel blitt brukt til å konkretisere/spisse allerede eksisterende lover, selv om også presidenter før Obama brukte makten i en presidentforordning til å få gjennomslag.
DB170124 Her foreslås det at myndigheter må « forhandle frem globale avtaler om koordinering, finansiering og utvikling av helseteknologi som komplementerer de eksisterende innovasjonsmodellene, inkludert en bindende konvensjon om forskning og utvikling som skiller kostnadene ved forskning og utvikling fra sluttprisene ».
DB170124 Slik den reelt eksisterende sosialismen ikke kan bedømmes ut fra hvor godt den fungerer i teorien, må kapitalismen og handelsavtalene vurderes ut fra dens konkrete meritter.
AP170124 s militære forberedelser i grenseområdene mot Russland, herunder i Norge, som Russland aldri har utgjort eller utgjør en trussel mot, stadig utplassering av USAs tunge våpen og ekstra styrker på rotasjonsbasis i en rekke land i Øst-Europa og Baltikum, provoserer til anspenthet og undergraver den eksisterende maktbalansen i Europa », s
AP170124 s militære forberedelser i grenseområdene mot Russland, herunder i Norge, som Russland aldri har utgjort eller utgjør en trussel mot, stadig utplassering av USAs tunge våpen og ekstra styrker på rotasjonsbasis i en rekke land i Øst-Europa og Baltikum, provoserer til anspenthet og undergraver den eksisterende maktbalansen i Europa
AP170124 s militære forberedelser i grenseområdene mot Russland, herunder i Norge, som Russland aldri har utgjort eller utgjør en trussel mot, stadig utplassering av USAs tunge våpen og ekstra styrker på rotasjonsbasis i en rekke land i Øst-Europa og Baltikum, provoserer til anspenthet og undergraver den eksisterende maktbalansen i Europa », s
AP170122 « Den reelt eksisterende sosialismen » er et kjent begrep fra den kalde krigen.
DB170121 Dette i tillegg til en stadig større satsing på mange nisjer og varianter av eksisterende modellrekker.
AP170120 Det første er at det ble brukt eksisterende nedihullsventiler som barrièrer mot reservoaret, og at disse utilsiktet ble åpnet.
DN170119 Studien som er publisert i Science Advances ( SA ) har avslørt at de eksisterende klimamodellene kanskje overvurderer stabiliteten til de nordatlantiske havstrømmene som transporterer varmt vann og vær fra tropene til Nordatlanteren, og sørger for at klimaet i det nordvestlige Europa er varmere og mildere enn det ellers ville vært.
DN170119 De eksisterende klimamodellene som er lagt til grunn av FNs klimapanel viser en gradvis svekkelse av de nordatlantiske havstrømmene de neste årtiene, uten bevis for at de skal stoppe.
DB170119 For personer i prostitusjon vil det å ta kontakt med politiet, på grunn av det eksisterende lovverket, kunne medføre økonomisk tap, tap av bolig og tap av opphold i landet.
BT170119 Til venstre sees de eksisterende blokkene på Svineryggen.
BT170119 Beregninger basert på eksisterende stormflostatistikk og gjeldende framskrivinger av havnivået, tilsier at det som i dag er en 200 års flo, i framtiden kan bli en ettårsflo.
SA170118 Vi skal ikke bygge et nytt teater, men fornye og utvide det eksisterende .
SA170118 Til forskjell fra etableringen av Konserthuset, er teateret et eksisterende tilbud.
SA170118 Hun og en kollega har sett grundig på fargevalg ved nybygg og maling av eksisterende bygninger de siste tyve årene, og kommet frem til at det er blitt mer og mer grått.
SA170118 Autodidakt fargeekspert Dagny Thurmann-Moe har fått fargelagt eksisterende bygg for å visualisere hvor stor forskjell fargene gjør for atmosfære og stemning.
BT170118 Planen dokumenterte den eksisterende kulturinfrastrukturen og kartla fremtidige behov og ønsker.
AP170118 Hun og en kollega har sett grundig på fargevalg ved nybygg og maling av eksisterende bygninger de siste tyve årene, og kommet frem til at det er blitt mer og mer grått.
AP170118 Autodidakt fargeekspert Dagny Thurmann-Moe har fått fargelagt eksisterende bygg for å visualisere hvor stor forskjell fargene gjør for atmosfære og stemning.
VG170117 Og det er ikke det spøtt merkelig - det koster ti ganger så mye å få en ny kunde som å beholde en eksisterende .
BT170117 Under utbyggingen av Byrding utnyttes eksisterende infrastruktur i området, noe som ifølge departementet sikrer en hurtig og kostnadseffektiv utbygging.
DN170116 - Det er ikke umulig at vi gjør ytterligere fem oppkjøp i 2017, sier konsernsjef Arild Hustad, som i slutten av september hentet inn 125 millioner kroner fra nye og eksisterende eiere.
DB170116 - Jeg ser fram til nye utfordringer, tilbud og turnéer med eksisterende og nye kunder, legger Duvier til i intervjuet.
AP170116 - I utgangspunktet kjører vi som normalt, for i det eksisterende tilbudet er det noe ledig kapasitet, sier Gro Janborg i Ruter.
AP170116 Det som benyttes er i stor grad eksisterende bygninger og anlegg, så det er snakk om små investeringer på kort sikt.
DB170115 - Enhver norsk statsborger har rett til å investere hvor som helst i verden så sant man følger det eksisterende norske regelverket for det, argumenterer han.
DB170115 Mesteparten av disse pengene er ment for å forbedre infrastruktur og sikkerhet i eksisterende fengsler, samt å bygge nye, ifølge nyhetsbyrået.
DB170115 Mellomledere med personalansvar redegjorde for hvordan eksisterende praksis med kollektive planer fungerte fint både for langtidsplanlegging og for individuell tilpassing.
AP170115 » Slik kommenterte Rasmus Hansson det eksisterende programmet til MGD.
AP170114 Et forsøk på å utvide en allerede eksisterende kanon, skriver musikkanmelder Maren Ørstavik.
DN170112 - Grunnlaget er nå lagt for økt lønnsomhet både i eksisterende og nye prosjekter, sa Nyland i Stavanger.
DB170112 Regjeringen har juridisk avklart en eksisterende praksis, som fagmiljøene ønsket opprydding i.
SA170111 - Vi ville se det som positivt om teknisk forskrift ble delt slik at den ble bedre tilpasset eksisterende hus.
DN170111 Professor Rune Dahl kritiserer Regjeringens satsing på eksisterende næringsklynger i en tid da vi trenger å omstille oss.
DB170111 Arbeidsgivere må legge til rette for å videreutvikle kompetansen til den eksisterende arbeidsstyrken.
AP170111 - Vi ville se det som positivt om teknisk forskrift ble delt slik at den ble bedre tilpasset eksisterende hus.
SA170110 Du kan også enkelt omgjøre din eksisterende bordradio til en nettradio - så lenge den har en såkalt aux-inngang.
FV170110 Du kan også enkelt omgjøre din eksisterende bordradio til en nettradio - så lenge den har en såkalt aux-inngang.
DN170110 Dette vil særlig gjelde ved vedtak om økt oppdrettsvirksomhet eller hvis myndighetene lar være å gripe inn mot eksisterende oppdrettsvirksomhet som truer ville laksbestander.
DN170110 Det ligger nær eksisterende infrastruktur og det er grunn til å tro at det vil være interessante olje- og gassfunn.
DB170110 - Med de eksisterende rammene må vi prioritere, og vi har lagt til grunn at vi både ønsker en kvalitativ utvikling av festivalene, og å sikre geografisk spredning av filmkulturen, skriver festivalutvalgets leder, Nina Refseth, i sin innstilling.
DB170110 Alternativ produksjon vil ikke komme fra eksisterende felter med lave kostnader og utslipp.
DB170110 Innenfor alle fag er det mange som ikke jobber med eksakt det masteroppgaven deres handlet om, men som bruker ideene og metodene derfra til å dekke et eksisterende behov.
BT170110 Dette er i stor grad grunnet områdets beskaffenhet og eksisterende situasjon med hensyn til byggeklar tomt.
BT170110 Ny kunnskap og kompetent arbeidskraft er helt avgjørende for å sikre både eksisterende og fremtidige arbeidsplasser.
BT170110 Du kan også enkelt omgjøre din eksisterende bordradio til en nettradio - så lenge den har en såkalt aux-inngang.
BT170110 Uber er et teknologiselskap som tilrettelegger for bedre utnyttelse av eksisterende ressurser.
BT170110 FORBRUKERNE FØRST : En ny regulering må være til det beste for forbrukerne, ikke verne om eksisterende drosjeeiere, skriver innsender.
BT170110 En ny regulering må være til det beste for samfunnet, miljøet og forbrukerne, ikke verne om eksisterende drosjeeiere.
BT170110 Uber er et teknologiselskap som tilrettelegger for bedre utnyttelse av eksisterende ressurser.
BT170110 FORBRUKERNE FØRST : En ny regulering må være til det beste for forbrukerne, ikke verne om eksisterende drosjeeiere, skriver innsender.
BT170110 En ny regulering må være til det beste for samfunnet, miljøet og forbrukerne, ikke verne om eksisterende drosjeeiere.
AP170110 Du kan også enkelt omgjøre din eksisterende bordradio til en nettradio - så lenge den har en såkalt aux-inngang.
SA170109 Alternativet kan bli å bruke gruppens eksisterende lavprisselskap, Vueling, til denne jobben eller irske Aer Lingus som også har et svært lavt kostnadsbilde.
SA170109 Alternativet kan bli å bruke gruppens eksisterende lavprisselskap, Vueling, til denne jobben eller irske Aer Lingus som også har et svært lavt kostnadsbilde.
DB170109 - Vi må styrke det militære potensialet til våre strategiske atomvåpen, spesielt med missiler som vi kan være sikre på trenger igjennom alle eksisterende og fremtidige rakettskjold, sa han, ifølge France 24.
DB170108 « Boujee » - av « bourgeois », borgerlig - står altså her i kontrast til det nedsettende « thot », og signaliserer sosial oppdrift snarere enn en allerede eksisterende klassetilhørighet.
AP170108 Alternativet kan bli å bruke gruppens eksisterende lavprisselskap, Vueling, til denne jobben eller irske Aer Lingus som også har et svært lavt kostnadsbilde.
DN170106 Selskapet har lagt vekt på at høyttaleren skal være fleksibel og kunne gå inn i eksisterende multiromsløsninger som støtter Chromecast-teknologien.
DN170106 Så langt ser det ut til at de vil bruke eksisterende lover om gjerder og annen teknologi for overvåking av grensen i sør.
AP170106 Flere ledende republikanere forteller amerikanske medier at Trump-medarbeidere ønsker å få på plass pengene så tidlig som i april, og at de ønsker å bruke eksisterende lover for å få det til.
SA170105 Dette til tross for at norske myndigheter har estimert at det er behov for 50 milliarder kroner bare til rehabilitering av eksisterende vannkraftverk.
DN170105 I 2016 mener han Statoil og andre kjørte veldig lav risiko i letingen, og holdt seg til småting nær eksisterende felter.
DB170105 Men den eneste langsiktige løsningen er at eksisterende og nye bedrifter skaper varer og tjenester som overlever i fri konkurranse og som tar hensyn til klodens bærekraft.
DB170104 Vi er svært takknemlige for den tilliten både nye og eksisterende BMW-kunder viser oss, avslutter han.
DB170104 Denne skal blant annet sørge for at ørsmå detaljer i de mørkeste partiene av bildet ikke forsvinner i det sorte, noe som trekkes frem som liten svakhet på eksisterende modeller.
AP170104 - Man må først og fremst greie å finansiere de eksisterende studieplassene bedre, før man oppretter flere studieplasser, sier han.
DB170103 Mesteparten av disse er ment for å forbedre infrastruktur og sikkerhet i eksisterende fengsler, samt å bygge nye, ifølge nyhetsbyrået.
DB170102 Vel vitende om at de vestlige landene knapt har noen andre pressmidler å ty til utenom de allerede eksisterende sanksjonene, så kommer heller ikke Putin og Kreml til å strekke seg langt for å etterleve kravene i den såkalte Minsk-avtalen fra 2015, tror hun.
DB170102 Uskrevne forventninger kan fungere som tvangstrøyer og markedet kan forsterke allerede eksisterende forventninger.
DB170102 Markedet kan forsterke allerede eksisterende fordommer.
BT170102 Mange biler inn og ut av sentrum hver dag er det rett og slett ikke plass til, og det er grenser for hva vi vil gjøre med eksisterende bydeler som vi er glade i.
BT170102 Veldig nytt er det imidlertid ikke, flere av de nye konseptene ligner veldig på allerede eksisterende nisjetilbud.
SA170101 Omstilling betyr endring, og skal endringene være bærekraftige må nye løsninger erstatte eksisterende organisering, tjenester og tilbud.
DB170101 Vi lanserer en nyhet nå snart, både som egen kasse og som et alternativ i eksisterende kasser, som vil dekke behovet til sunnere alternativer.
BT161230 Ved å tilby billig og tilgjengelig transport, utfordrer transporttjenesten Uber det eksisterende drosjemarkedet.
AP161230 Disse skal settes inn på allerede eksisterende langruter for å øke frekvensen, og på helt nye ruter.
FV161229 Eksisterende boliglån reguleres ikke og kan flyttes mellom banker som før.
BT161229 Eksisterende boliglån reguleres ikke og kan flyttes mellom banker som før.
AP161229 Eksisterende boliglån reguleres ikke og kan flyttes mellom banker som før.
FV161216 Den nye broa skal bygges mellom de to eksisterende broene, hengebroa og broa som sto ferdig i 1994.
FV161214 Eksisterende boliglån reguleres ikke og kan flyttes mellom banker som før.
BT161214 Eksisterende boliglån reguleres ikke og kan flyttes mellom banker som før.
AP161214 Eksisterende boliglån reguleres ikke og kan flyttes mellom banker som før.
BT161206 Det vil si at den ikke er bygget av M-avdelingen, men at de har tatt en eksisterende motor, og drivverk, og videreutviklet dette.
DN161205 Johnsen anslår at det vil koste 40-50 millioner kroner å rive den eksisterende boligmassen og bygge nytt.
SA161121 - Så må man i områder uten eksisterende infrastruktur selvsagt sørge for at de som bygger ut nettene blir kompensert, men vi kan ikke ha bredbåndsmonopoler for evig, sier Myrstad.
AP161121 - Så må man i områder uten eksisterende infrastruktur selvsagt sørge for at de som bygger ut nettene blir kompensert, men vi kan ikke ha bredbåndsmonopoler for evig, sier Myrstad.
AP161118 - United Airlines introduserer en helt ny billettype som ligger under de eksisterende billettypene.
SA161114 Han er likevel redd for at langrennscross kan bli en erstatning for en eksisterende øvelse.
SA161114 Fredrik Aukland mener langrennsmiljøet må være åpne for diskusjoner, men håper langrennscross ikke vil erstatte en eksisterende øvelse.
AP161114 Han er likevel redd for at langrennscross kan bli en erstatning for en eksisterende øvelse.
AP161114 Fredrik Aukland mener langrennsmiljøet må være åpne for diskusjoner, men håper langrennscross ikke vil erstatte en eksisterende øvelse.
AP161112 Frem til 2014 jobbet Statsbygg med de storslagne planene : 40.500 kvadratmeter nybygg med laboratorier og kontorlokaler, oppgradering av eksisterende bygninger - det hele underlagt strenge miljø- og energikrav.
AP161101 - Hvorfor er dette en gavepakke til eksisterende private barnehager ?
SA161026 Mens nyboligmarkedet vil nyte svært godt av VR-teknologien, vil den ikke hindre at folk går på visning på eksisterende og brukte leiligheter, tror Geving.
SA161004 I et mye lest innlegg i Aftenposten skrev professor i nevrokirurgi, Knut Wester at han ikke « kan ikke se at departementet i det hele tatt har tatt hensyn til eksisterende medisinsk kunnskap under utarbeidelsen av de nye forskriftene ».
AP160909 Forbedring av eksisterende mellomdistanseraketter er en annen mulighet.
SA160831 Veldig nytt er det imidlertid ikke, flere av de nye konseptene ligner veldig på allerede eksisterende nisjetilbud.
SA160831 Da skrev Medietilsynet at de ikke har tilstrekkelig mulighet innenfor eksisterende regelverk til å stanse reklamen.
FV160831 Veldig nytt er det imidlertid ikke, flere av de nye konseptene ligner veldig på allerede eksisterende nisjetilbud.
FV160831 Da skrev Medietilsynet at de ikke har tilstrekkelig mulighet innenfor eksisterende regelverk til å stanse reklamen.
BT160831 Da skrev Medietilsynet at de ikke har tilstrekkelig mulighet innenfor eksisterende regelverk til å stanse reklamen.
AP160831 Veldig nytt er det imidlertid ikke, flere av de nye konseptene ligner veldig på allerede eksisterende nisjetilbud.
AP160831 Da skrev Medietilsynet at de ikke har tilstrekkelig mulighet innenfor eksisterende regelverk til å stanse reklamen.
DN160826 De eksisterende aktørene har mer å tjene på å redusere tempo i utviklingen, mens utfordrerne ikke har den samme tiden, sier Festøy og tilføyer at netthandel vil bli mer som en tilleggstjeneste for de etablerte kjedene.
DN160826 - Med en gang en av de eksisterende grupperingene går inn, vil tyngden i satsingen gå ned.
AP160824 Eksisterende Tesla-eiere i USA må ut med 20.000 dollar, skriver AP.
AP160812 Vår anmelder var uenig i tolkningen, men tror likevel festivalen har det som skal til for å utfordre de eksisterende kammermusikkfestivalene.
SA160810 Det du kjøper er ganske enkelt en gren fra et eksisterende tre som er blitt podet på en grunnstamme.
BT160810 Det du kjøper er ganske enkelt en gren fra et eksisterende tre som er blitt podet på en grunnstamme.
AP160810 Det du kjøper er ganske enkelt en gren fra et eksisterende tre som er blitt podet på en grunnstamme.
SA160809 Olje - og energiminister Tord Lien ( Frp ) mener Utgard-utbyggingen er et godt eksempel på utnytting av eksisterende installasjoner på sokkelen.
SA160804 Dette ga kunder med begge produkter en vesentlig lavere pris, og eksisterende kunder med kun ett av produktene betydelig mer innhold til samme pris frem til 1. august.
FV160804 Dette ga kunder med begge produkter en vesentlig lavere pris, og eksisterende kunder med kun ett av produktene betydelig mer innhold til samme pris frem til 1. august.
AP160804 Dette ga kunder med begge produkter en vesentlig lavere pris, og eksisterende kunder med kun ett av produktene betydelig mer innhold til samme pris frem til 1. august.
SA160722 Det er fremdeles mulig å reparere enkle installasjoner i eksisterende byggverk innenfor én bruksenhet eller branncelle uten å søke ¶
DA160719 Investeringene på 28 milliarder kroner er i praksis verdiløs og vil sende Stavanger inn i en økonomisk marerittlignende tilstand om få år dersom man ikke praktiserer et rigid jordvern sammen med en høy, tett og effektiv transformasjon og utbygging langs og i influensområdet til eksisterende og nye kollektivløsninger.
SA160707 Selv om dette skulle vise seg å være noe annet enn å utvide eksisterende vannkraftverk.
DA160621 Han vil bygge ved den eksisterende undergangen i Luravika.
DA160609 Området ligger i tilknytning til eksisterende boliger, og har mange gode bokvaliteter, sier Skare.
SA160531 Den gjelder oppgradering av eldre kraftstasjoner, utvidelse av eksisterende magasiner, og noe ny kraft.
SA160530 - Det viser en skjevfordeling i Norge mellom eksisterende boligmasse og hvordan folk ønsker å bo.
BT160530 - Det viser en skjevfordeling i Norge mellom eksisterende boligmasse og hvordan folk ønsker å bo.
AP160530 - Det viser en skjevfordeling i Norge mellom eksisterende boligmasse og hvordan folk ønsker å bo.
AP160527 Dette, understreket selskapet, ville i første omgang gi færre ruter og kutt i eksisterende ruter.
DA160526 Totalt hadde de eksisterende eierne tegnet seg for rundt 16 millioner da den rettede delen av emisjonen ble avsluttet.
DA160526 Ole Rugland er meget godt fornøyd med at Vikings eksisterende eiere har bidratt med 16 millioner i emisjonen.
BT160525 Hvorfor tror Bergen at det er en bedre løsning å flytte elevene til en eksisterende skolebygning og ombygge den uten både budsjett og plan ?
SA160523 Det hjelper heller ikke på debatten at spørsmålet om kommunesammenslåinger i Norge og i vår region blir ført på premissene til dem som har mest å tape på en sammenslåing : De som er valgt for først og fremst å representere sin eksisterende kommunes interesser, og av dem som slipper å ta ansvaret for helheten og den helhetlige utviklingen av samfunnet.
SA160503 Flassing og dårlig vedheft : Dårlig vedheft mellom eksisterende maling og kledning leder til flassing og avflaking.
BT160503 Flassing og dårlig vedheft : Dårlig vedheft mellom eksisterende maling og kledning leder til flassing og avflaking.
AP160503 Flassing og dårlig vedheft : Dårlig vedheft mellom eksisterende maling og kledning leder til flassing og avflaking.
FV160502 Flassing og dårlig vedheft : Dårlig vedheft mellom eksisterende maling og kledning leder til flassing og avflaking.
SA160428 I en pressemelding opplyser selskapet at alle eksisterende privatkunder med Smart-abonnement automatisk vil få dette inkludert.
FV160428 I en pressemelding opplyser selskapet at alle eksisterende privatkunder med Smart-abonnement automatisk vil få dette inkludert.
AP160428 I en pressemelding opplyser selskapet at alle eksisterende privatkunder med Smart-abonnement automatisk vil få dette inkludert.
AP160423 - Kommunens trepleiekyndige har sagt at mange av de eksisterende trærne er friske og kan leve i 50 år.
AP160419 Man må få til transformasjon i eksisterende boligområder også, sier han.
AP160413 Ryanairs markedsdirektør for Skandinavia og Baltikum, nordmannen Hans Jørgen Elnæs, opplyser til Aftenposten at prisen for å sjekke inn bagasje vil bli den samme, uavhengig om den blir foretatt når booking gjøres, lagt til i en eksisterende booking eller booket på flyplassen.
AP160413 Ryanairs markedsdirektør for Skandinavia og Baltikum, nordmannen Hans Jørgen Elnæs, opplyser til Aftenposten at prisen for å sjekke inn bagasje vil bli den samme, uavhengig om den blir foretatt når booking gjøres, lagt til i en eksisterende booking eller booket på flyplassen.
AA160413 Ryanairs markedsdirektør for Skandinavia og Baltikum, nordmannen Hans Jørgen Elnæs, opplyser til Aftenposten at prisen for å sjekke inn bagasje vil bli den samme, uavhengig om den blir foretatt når booking gjøres, lagt til i en eksisterende booking eller booket på flyplassen.
AP160412 Prisøkningen gjelder også for eksisterende kunder, skriver TV2.no.
AP160405 Skremme ikke vettet av dem ved å si at det her legges opp til at det er lov til å sanere eksisterende bebyggelse der, ba han om i et innlegg.
AP160405 Er det akseptabelt å åpne opp for regulering som tillater riving av eksisterende bomiljøer for å bygge tettere ?
SA160401 Teslas eksisterende modeller, Model S og Model X, koster det doble av det som blir prisen på Model 3.
AP160322 Disse gatenes eksisterende kvaliteter bør fremheves og gis beskyttelse gjennom en styrket vernestatus, i stedet åpnes det for dominerende bygninger, skygge og vind på bakkeplan, og utilbørlig press på kulturminnene.
SA160321 Apple sa ikke så mye om den faktiske størrelsen på telefonen, eller om eksisterende deksler vil passe til den.
AP160321 Apple sa ikke så mye om den faktiske størrelsen på telefonen, eller om eksisterende deksler vil passe til den.
AP160308 Kravet om aktivitet skal sikre at eksisterende virksomhet og aktivitet opprettholdes, og knytter fartøy og anlegg sammen slik at industrivirksomheten og eierskapet til fiskefartøy forblir én enhet.
SA160305 Her må kommunene få friske penger i tillegg til omfordeling av allerede eksisterende midler.
DA160229 Planforslaget til arkitektene legger til rette for både fasadeendringer og utvidelse av eksisterende tilbygg, og bedring av gangadkomst både for bygninger og tilgrensende parkområde.
SA160228 Det har gjennom hele arbeidet vært viktig for William at påbygget skulle være annerledes enn den eksisterende delen, men samtidig ha et tydelig slektskap.
BT160228 Det har gjennom hele arbeidet vært viktig for William at påbygget skulle være annerledes enn den eksisterende delen, men samtidig ha et tydelig slektskap.
AP160228 Det har gjennom hele arbeidet vært viktig for William at påbygget skulle være annerledes enn den eksisterende delen, men samtidig ha et tydelig slektskap.
NL160222 Men så ligger heller ikke hensynet til de lokalt reisende til grunn i kampen fra Finnmark for å beholde eksisterende banelengde på 2788m.
AP160215 Hanshaugen : Eksisterende prøveområde vil få permanent beboerparkering sommeren 2017.
AP160215 Gamle Oslo : Eksisterende prøveområde vil få permanent beboerparkering sommeren 2017.
AP160215 Frogner ekskludert Bygdøy : Eksisterende prøveområde vil få permanent beboerparkering sommeren 2017.
DN160208 Eksisterende modeller ¶
AP160131 Hun minner om at lignende planer dukkert opp hele tiden, for eksempel når det gjelder Vippetangen og det eksisterende Munchmuseet på Tøyen.
AP160131 Hun minner om at lignende planer dukkert opp hele tiden, for eksempel når det gjelder Vippetangen og det eksisterende Munchmuseet på Tøyen.
DA160127 Tilskuddene for 2016 går hovedsakelig til utvidelsen av et allerede eksisterende studentboligprosjekt i Sandal.
DA160127 Tilskuddene for 2016 går hovedsakelig til utvidelsen av et allerede eksisterende studentboligprosjekt i Sandal.
AP160119 Han er fornøyd med hvordan man har løst utfordringene som det nesten 120 år gamle bygget har budt på : †; " Vi glade for å kunne bruke eksisterende bygg, og har hatt et godt samarbeid og funnet gode løsninger med Byantikvaren.
BT160114 Man ser for seg at eksisterende OpenDoor etablerer seg i det norske markedet.
AP160114 Man ser for seg at eksisterende OpenDoor etablerer seg i det norske markedet.
AP160109 Samtidig er dette en elegant måte å tenke gjenbruk av eksisterende bygninger på, blant annet ved å skape nye rom inne i de eksisterende rommene, sier Erlien.
AP160109 Samtidig er dette en elegant måte å tenke gjenbruk av eksisterende bygninger på, blant annet ved å skape nye rom inne i de eksisterende rommene, sier Erlien.
NL160105 Det trengs også når man skal videreutvikle eksisterende bedrifter og organisasjoner.
NL160105 Denne kunnskapen og selvtilliten er også nødvendig for eksisterende bedrifter som skal videreutvikle seg.
AP160105 Obama ønsker også å ansette 420 nye personer som skal sørge for at våpenforhandlerne følger det eksisterende lovverket.
AP160105> Obama ønsker også å ansette 420 nye personer som skal sørge for at våpenforhandlerne følger det eksisterende lovverket.
AP160105> target="avis" href= Obama ønsker også å ansette 420 nye personer som skal sørge for at våpenforhandlerne følger det eksisterende lovverket.
AP160105> target="avis" href= target="avis" href= Obama ønsker også å ansette 420 nye personer som skal sørge for at våpenforhandlerne følger det eksisterende lovverket.
AP160105> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Obama ønsker også å ansette 420 nye personer som skal sørge for at våpenforhandlerne følger det eksisterende lovverket.
AP160105> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Obama ønsker også å ansette 420 nye personer som skal sørge for at våpenforhandlerne følger det eksisterende lovverket.
AP160105> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Obama ønsker også å ansette 420 nye personer som skal sørge for at våpenforhandlerne følger det eksisterende lovverket.