DA171228 - Vi har økonomi til å øke kvaliteten på tjenestene, på grunn av eiendomsskatten .
VG171227 Sentrale punkter for Frp er ellers at skatte- og avgiftstrykket skal ned, også eiendomsskatten , og at eldreomsorgen må forbedres.
DA171222 - Det var ikke god nok kvalitet på hjemmetjenestene, og det gjør vi nå noe med takket være inntekter fra eiendomsskatten de siste to årene, sier Tellevik Dahl.
AP171218 Eiendomsskatten er ett slikt verktøy.
NL171213 Så snart de hadde inntatt makta i rådhuset fant de å måtte bryte sine klare valgløfter om ikke å røre eiendomsskatten .
DA171213 Og så sparer de en masse penger på å kutte ut eiendomsskatten .
DA171213 Ansvarlig eller ikke, det er jo artig hvor mange innlegg for eksempel Høyremann Morten Steenstrup har holdt om hvor ulovlig og urettferdig eiendomsskatten er, og da er det jo litt gøy at de faktisk har litt eiendomsskatt igjen i sitt budsjett.
DA171213 . Hvis eiendomsskatten forsvinner mener Fremskrittspartiet at det vil utløse så utrolig mye privat initiativ, kreativitet og business at det utløser en halv milliard i nye skatteinntekter !
VG171206 Skolene blir mindre trygge, kollektivprisene øker og eiendomsskatten går til alle andre formål enn helse og skole.
VG171206 Frp vil fjerne eiendomsskatten , redusere kollektivprisene og gi skolene nok ressurser til å håndtere en stadig mer utrygg hverdag.
AP171130 Årevis med forfalne skoler, byrådskrisen om trikketraseen over Bryggen, en pinlig retrett om eiendomsskatten og dyptgående personstrid i partiledelsen bidro til at partiet mistet 13 prosentpoeng oppslutning fra 2011 til 2015.
AP171130 Schjelderup forpliktet seg også til å beholde Høyre-byrådets nivå på eiendomsskatten .
AP171130 Enda mer enn eiendomsskatten er det miljø- og samferdsel som er blitt Oslo-byrådets mest kontroversielle politikkområde.
AA171130 - Vi har ikke kontroll på om pengene går rett i lomma på eierne eller brukes til istandsetting hvis det gis fritak for eiendomsskatten .
DA171129 - Oslo kommune svømmer i penger som følge av eiendomsskatten .
AP171129 Midtveis i bystyreperioden holder Oslo Høyre hva de lovet da Fabian Stang leverte inn nøklene til ordførerkontoret for litt over to år siden : Høyres mål er å fjerne eiendomsskatten .
AP171129 Eiendomsskatten for bolig fjernes helt, skatten på næringseiendom reduseres med to tredjedeler.
NL171123 Arbeiderpartiet må på sin side forberede seg på en valgkamp der man står alene om å forsvare både en kraftig økning av eiendomsskatten , og innføring av bompenger.
DA171123 Rådmannen ville øke inntekter fra eiendomsskatten med 4 millioner kroner.
DA171123 - Forhandlingene ( i flertallspartiene ) har vært krevende, og jeg er veldig glad for at eiendomsskatten fryses, sier Frps gruppeleder Christian Wedler.
DB171122 - Frp gikk til valg på å fjerne eiendomsskatten .
AP171122 Nå blir maskinskatten, den av næringslivet forhatte eiendomsskatten på verk og bruk, avviklet.
SA171121 | Sandnes skyver eiendomsskatten foran seg ¶
DN171120 Mange kommuner kan dermed øke eiendomsskatten for å kompensere for pengene som blir borte med maskinskatten.
DN171119 I tillegg har svenskene vedtatt å fase ut den ekstra eiendomsskatten for vannkraft, så om tre år øker skatteforskjellen i Linvasselv til 52 millioner.
DA171116 Samtidig sier regjeringen at de nå skal endre eiendomsskatten på verk og bruk.
DA171116 - Eiendomsskatten har økt betraktelig under denne regjeringen.
DB171110 Foto : Terje Pedersen / NTB Scanpix ¶ Eiendomsskatten på maskiner i industrien er en særskatt på industrien som det har vært mye støy rundt de siste årene, både ved tilfeldig taksering, diverse rettssaker og politisk vingling.
DB171110 Det er lov å se både fordelene og ulempene ved å fjerne denne eiendomsskatten .
DN171109 Frp-leder Siv Jensen har for sin del uttalt at kampen mot eiendomsskatten er « ualminnelig viktig » for partiet i sonderingene.
DB171108 Det skal heller ikke anlegg som er omfattet av særskattereglene for petroleum og vindkraftanlegg, med unntak av nettanlegg som skal få fritak for eiendomsskatten .
DB171108 ( Dagbladet ) : Onsdag kveld er over 130 ordførere påmeldt en demonstrasjon foran Stortinget mot regjeringens forslag om å fjerne den såkalte maskinskatten, som man kaller eiendomsskatten på verker og bruk.
NL171107 Den mest rettferdige løsningen etter mitt syn for å forsvare bomringen vil være at eiendomsskatten økes betydelig på Tromsøya for å kompensere for forringelsen utenfor.
VG171106 Nestleder Trond Giske i Ap sier eiendomsskatten på maskiner er til å leve med for industrien.
VG171106 Det er eiendomsskatten på såkalte verk og bruk som denne saken gjelder.
VG171106 De har levd med den i flere tiår og får nå redusert selskapsskatten : Eiendomsskatten på maskiner er til å leve med, sier Giske.
VG171106 - Vi har vedtatt at et lovutvalg skal se på hvordan eiendomsskatten skal utformes i fremtiden.
VG171106 - I valgkampen ga sentrale politikere klarsignal til at vi må fjerne eiendomsskatten på maskiner, som rammer vår industri.
VG171106 - For at kommunene ikke skal få redusert sine inntekter : Eiendomsskatten er kommunal.
BT171102 STØTTER REGJERINGEN : BKK-sjef Jannicke Hilland støtter finansminister Siv Jensens forslag om å fjerne eiendomsskatten på produksjonsutstyr, selv om det rammer hardt en av hennes egne eierkommuner, Lindås.
AP171102 I 2016 klaget de fleste på lovligheten av eiendomsskatten .
DN171101 KrF vil ikke fjerne eiendomsskatten på maskiner og installasjoner.
AP171101 ger penger fra både økt moms og økte avgifter på alkohol og tobakk for å finansiere en rekke andre forslag i eget budsjett, blant annet innføring av lærernorm i grunnskolen, økt barnetrygd og mer til frivillige organisasjoner, samtidig som KrF sier nei til kutt i dagpengeordningen og til å fjerne eiendomsskatten på maskiner i industrianlegg.
SA171030 Noe av dette møtes med økt egenbetaling og en liten justering i eiendomsskatten .
DA171029 Uansett : I driftsbudsjettet for 2016 er det beregnet 306 millioner kroner i inntekter fra eiendomsskatten .
DA171026 - Hvis du begynner å bruke eiendomsskatt som et verktøy, så utvikler det seg etter hvert også til å gjelde boliger og hytter, og prosentene og promillene øker, sier Borgli, som sammenligner eiendomsskatten med et dop, og sier det er et unødvendig verktøy for kommunen.
AP171023 Byrådet og Rødt er enige : Reduserer eiendomsskatten i Oslo fra neste år ¶
AP171023 Byrådet og Rødt er enige : Reduserer eiendomsskatten i Oslo fra neste år ¶
SA171021 Økt grunnrenteskatt reduserer eiendomsskatten ytterligere på lengre sikt.
SA171021 | Frp vil ha støtte til å trappe ned eiendomsskatten
SA171021 Siv Jensen ( Frp ) har som mål å få med Høyre og Venstre på å trappe ned eiendomsskatten , og avviser at det er uro i partiet for å slippe Venstre inn i varmen.
SA171021 Finansminister og partileder Siv Jensen varslet at Frps mål om å bli kvitt eiendomsskatten kommer til å bli « ualminnelig viktig » i forhandlinger med andre partier da hun talte til Frps landsstyre i Oslo lørdag.
DA171021 Hun varslet at Frps mål om å bli kvitt eiendomsskatten kommer til å bli « ualminnelig viktig » for Frp i forhandlinger og sonderinger framover.
AP171021 Partilederen varslet at kampen mot eiendomsskatten blir « ualminnelig viktig » for Frp i forhandlinger og sonderinger fremover.
AP171021 - Vi har ambisjoner om å få gjennomslag for at folk skal oppleve at eiendomsskatten blir lavere og belastningen mindre.
AP171021 Hun varslet at Frps mål om å bli kvitt eiendomsskatten kommer til å bli « ualminnelig viktig » for Frp i forhandlinger og sonderinger fremover.
AP171021 - Vi har ambisjoner om å få gjennomslag for at folk skal oppleve at eiendomsskatten blir lavere og belastningen mindre.
DB171019 Hva skjer i det første budsjettet ? Eiendomsskatten fortsetter som før.
DB171019 For få måneder siden lovet de at eiendomsskatten skulle fjernes.
DN171017 Regjeringen fjerner eiendomsskatten for monstermastene som ble satt opp i Hardanger.
DN171017 Nå mister kommunene retten til å kreve eiendomsskatten for mastene.
DN171017 Ingen kutt i eiendomsskatten på bolig ¶
DN171017 Han sier eiendomsskatten var et viktig argument for lokalsamfunnet.
DB171017 Trygve Slagsvold Vedum mener dermed Siv Jensen og Frp førte velgerne bak lyset da det ble lovet å avskaffe eiendomsskatten .
DB171017 Tilsvarende kan eiendomsskatten bare økes med maksimalt 1 promille i året, ikke 2.
DB171017 Senterparti-lederen legger fram følgende bevis : Etter regjeringens budsjettkonferanse i begynnelsen av august måtte finansminister Jensen ha visst at eiendomsskatten skulle få leve videre i statsbudsjettet hun selv har ansvaret for.
DB171017 Og vi ville aldri gått til valg på saker vi ikke engang prøver å innføre, slik Frp gjør med eiendomsskatten , svarer Sp-lederen.
DB171017 Nivået på eiendomsskatten - og om den i det hele tatt skal kreves inn - bestemmes av hver enkelt kommune.
DB171017 Men eiendomsskatten var ikke dermed død.
DB171017 Med i kofferten har hun dokumenter som sikrer at eiendomsskatten skal leve i all forutseende framtid.
DB171017 I sitt svar understreker finansminister Siv Jensen at det er viktig for Frp å fjerne eiendomsskatten .
DB171017 Hadde Frp ønsket å fjerne eiendomsskatten , kunne de i det minste foreslått det, sier Vedum videre.
DB171017 Frp-lederen understreker også at statsbudsjettet for 2018 foreslår å fjerne eiendomsskatten på maskiner og tilbehør.
DB171017 Dagbladet har også stilt Jensen følgende spørsmål : « Hvorfor ikke avskaffe eiendomsskatten helt ? » og « hvordan er det å minske muligheten til å øke eiendomsskatten , det samme som å fjerne den ? ».
DB171017 Dagbladet har også stilt Jensen følgende spørsmål : « Hvorfor ikke avskaffe eiendomsskatten helt ? » og « hvordan er det å minske muligheten til å øke eiendomsskatten, det samme som å fjerne den ? ».
DB171017 - Og likevel lovet Frp å avskaffe eiendomsskatten .
DB171017 ( Dagbladet ) : « Frp går til valg på å avskaffe eiendomsskatten », het det på plakater og i brosjyrer under valgkampen, ofte med partileder Siv Jensens ansikt som garantist.
DB171017 heller statsbudsjettet på å redusere grensen for hvor mye eiendomsskatten kan økes fra ett år til et annet - fra to til én promille i året.
DN171015 Ingen kutt i eiendomsskatten på bolig ¶
DA171014 Staten vil få inn mer skatt hvis grepet gjennomføres, fordi selskapene kan trekke fra eiendomsskatten i skattegrunnlaget sitt.
DA171014 Staten vil få inn mer skatt hvis grepet gjennomføres, fordi selskapene kan trekke fra eiendomsskatten i skattegrunnlaget sitt.
AA171014 Industrikommuner kan få problemer når eiendomsskatten for produksjonsanlegg endres, mener KS.
AA171013 Trønderbanen blir ikke elektrifisert denne gangen heller, men når eiendomsskatten på maskiner og produksjonsutstyr fjernes i 2019, går nok en kork eller to i taket i trønderske bedrifter.
AA171013 Endringer i eiendomsskatten og kutt i skatten på opsjoner gir tiltrengt drahjelp til gründere og små og mellomstore bedrifter.
VG171012 Slagsvold Vedum var opprørt over at Frp ikke kutter hele eiendomsskatten , noe ingen trodde ville skje.
VG171012 Samtidig foreslår regeringen at eiendomsskatten på maskiner og tilbehør.
VG171012 Det vil ikke redusere skatten for de som allerede må betale den, men det bremser hvor raskt kommuene kan øke eiendomsskatten etter at den ble innført.
VG171012 - Hun lovet kutt i eiendomsskatten i valgkampen, men foreslår nå det motsatte i sitt statsbudsjett, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum i Stortinget torsdag morgen.
VG171012 Regjeringen legger ikke opp til kutt i eiendomsskatten , men foreslår å innskrenke handlingsrommet kommunene har når de vil innføre eller øke skatten.
VG171012 Ingen kutt i eiendomsskatten
VG171012 I statsbudsjettet for neste år foreslår regjeringen å redusere grensen for hvor mye kommunene kan øke eiendomsskatten med fra ett år til et annet.
SA171012 | Dette betyr budsjettet for boligeierne : Ingen kutt i eiendomsskatten og egen « Airbnb-skatt » ¶
SA171012 Vi savner imidlertid en fjerning av dokumentavgiften og den kommunale eiendomsskatten , som samlet utgjør en stor del av boligbeskatningen i Norge.
SA171012 Med endringen i eiendomsskatten mener Frps finanspolitiske talsmann Helge Andre Njåstad at det vil skjerme de eiendomsskattepliktige mot raske skatteøkninger, sier finanspolitisk talsmann i Frp.
SA171012 IMOT EIENDOMSSKATTEN : Det er positivt at innbyggerne får en lengre omstillingsperiode, mener Rolf Lothe i Skattebetalerforeningen.
SA171012 I statsbudsjettet for 2018 foreslår Regjeringen å redusere grensen for hvor mye kommunene kan øke eiendomsskatten med fra ett år til ett annet.
SA171012 Hvis du har lav inntekt, er eiendomsskatten et problem, sier Lothe.
SA171012 Endringen teller inn om kommunen vil øke eiendomsskatten eller innføre den, ifølge Lothe.
SA171012 - Vi er imot eiendomsskatten .
SA171012 - Dette er første steg for oss i Frp i vår viktige valgkampsak om å få eiendomsskatten redusert og helst fjernet.
DN171012 Ingen kutt i eiendomsskatten på bolig ¶
DN171012 Ingen kutt i eiendomsskatten på bolig ¶
DN171012 | Ingen kutt i eiendomsskatten på bolig ¶
DN171012 Regjeringen legger ikke opp til kutt i eiendomsskatten på bolig, men foreslår å innskrenke handlingsrommet kommunene har når de vil innføre eller øke skatten.
DN171012 I statsbudsjettet for neste år foreslår regjeringen å redusere grensen for hvor mye kommunene kan øke eiendomsskatten med fra ett år til et annet.
DN171012 Det legges imidlertid ikke opp til noe tak for eiendomsskatten på bolig, eller noen innskrenkninger overfor de kommunene som allerede krever inn skatten.
DN171012 - Dette er første steg for oss i Frp i vår viktige valgkampsak om å få eiendomsskatten redusert og helst fjernet.
DN171012 I forslaget for statsbudsjett i 2018 foreslår regjeringen ingen kutt i eiendomsskatten , men heller å innskrenke handlingsrommet kommunene har om å innføre eller øke skatten.
DB171012 Lettelsen i eiendomsskatten oppveier ikke denne merkostnaden.
DB171012 Regjeringen vil redusere grensen for hvor mye eiendomsskatten kan økes fra ett år til et annet og foreslår å senke grensen for økning fra 2 promille til 1.
DB171012 Regjeringen legger ikke opp til kutt i eiendomsskatten , men foreslår å innskrenke handlingsrommet kommunene har når de vil innføre eller øke skatten.
DB171012 Hva skjer i det første budsjettet ? Eiendomsskatten fortsetter som før.
DB171012 For få måneder siden lovet de at eiendomsskatten skulle fjernes.
DA171012 Eiendomsskatten består, men regjeringen vil innskrenke kommunenes mulighet til å innføre eller øke den.
DA171012 Hva skjer i det første budsjettet ? Eiendomsskatten fortsetter som før.
DA171012 Han viser til at regjeringen foreslår å innskrenke handlingsrommet kommunene har når de vil innføre eller øke eiendomsskatten på boliger.
DA171012 For få måneder siden lovet de at eiendomsskatten skulle fjernes, de hadde til og med radioreklame med det som hovedsak.
DA171012 | Skatte- og avgiftslette på 3 milliarder - ingen kutt i eiendomsskatten på bolig ¶
DA171012 Men regjeringen legger ikke opp til kutt i eiendomsskatten på bolig.
DA171012 I statsbudsjettet for neste år foreslår regjeringen å redusere grensen for hvor mye kommunene kan øke eiendomsskatten med fra ett år til et annet.
DA171012 Det legges imidlertid ikke opp til noe tak for eiendomsskatten på bolig, eller noen innskrenkninger overfor de kommunene som allerede krever inn skatten.
DA171012 - Dette er første steg for oss i Frp i vår viktige valgkampsak om å få eiendomsskatten redusert og helst fjernet.
DA171012 Eiendomsskatten består, men regjeringen vil innskrenke kommunenes mulighet til å innføre eller øke den.
BT171012 | Dette betyr budsjettet for boligeierne : Ingen kutt i eiendomsskatten og egen « Airbnb-skatt » ¶
BT171012 Vi savner imidlertid en fjerning av dokumentavgiften og den kommunale eiendomsskatten , som samlet utgjør en stor del av boligbeskatningen i Norge.
BT171012 Med endringen i eiendomsskatten mener Frps finanspolitiske talsmann Helge Andre Njåstad at det vil skjerme de eiendomsskattepliktige mot raske skatteøkninger, sier finanspolitisk talsmann i Frp.
BT171012 IMOT EIENDOMSSKATTEN : Det er positivt at innbyggerne får en lengre omstillingsperiode, mener Rolf Lothe i Skattebetalerforeningen.
BT171012 I statsbudsjettet for 2018 foreslår Regjeringen å redusere grensen for hvor mye kommunene kan øke eiendomsskatten med fra ett år til ett annet.
BT171012 Hvis du har lav inntekt, er eiendomsskatten et problem, sier Lothe.
BT171012 Endringen teller inn om kommunen vil øke eiendomsskatten eller innføre den, ifølge Lothe.
BT171012 - Vi er imot eiendomsskatten .
BT171012 - Dette er første steg for oss i Frp i vår viktige valgkampsak om å få eiendomsskatten redusert og helst fjernet.
AP171012 Regjeringen legger ikke opp til kutt i eiendomsskatten på bolig, men foreslår å innskrenke handlingsrommet kommunene har når de vil innføre eller øke skatten.
AP171012 I statsbudsjettet for neste år foreslår regjeringen å redusere grensen for hvor mye kommunene kan øke eiendomsskatten med fra ett år til et annet.
AP171012 Dette betyr budsjettet for boligeierne : Ingen kutt i eiendomsskatten og egen « Airbnb-skatt » ¶
AP171012 Det legges imidlertid ikke opp til noe tak for eiendomsskatten på bolig, eller noen innskrenkninger overfor de kommunene som allerede krever inn skatten.
AP171012 - Dette er første steg for oss i Frp i vår viktige valgkampsak om å få eiendomsskatten redusert og helst fjernet.
AP171012 | Dette betyr budsjettet for boligeierne : Ingen kutt i eiendomsskatten og egen « Airbnb-skatt » ¶
AP171012 Vi savner imidlertid en fjerning av dokumentavgiften og den kommunale eiendomsskatten , som samlet utgjør en stor del av boligbeskatningen i Norge.
AP171012 Med endringen i eiendomsskatten mener Frps finanspolitiske talsmann Helge Andre Njåstad at det vil skjerme de eiendomsskattepliktige mot raske skatteøkninger, sier finanspolitisk talsmann i Frp.
AP171012 IMOT EIENDOMSSKATTEN : Det er positivt at innbyggerne får en lengre omstillingsperiode, mener Rolf Lothe i Skattebetalerforeningen.
AP171012 I statsbudsjettet for 2018 foreslår Regjeringen å redusere grensen for hvor mye kommunene kan øke eiendomsskatten med fra ett år til ett annet.
AP171012 Hvis du har lav inntekt, er eiendomsskatten et problem, sier Lothe.
AP171012 Endringen teller inn om kommunen vil øke eiendomsskatten eller innføre den, ifølge Lothe.
AP171012 - Vi er imot eiendomsskatten .
AP171012 - Dette er første steg for oss i Frp i vår viktige valgkampsak om å få eiendomsskatten redusert og helst fjernet.
AA171012 Hva skjer i det første budsjettet ? Eiendomsskatten fortsetter som før.
AA171012 For få måneder siden lovet de at eiendomsskatten skulle fjernes, de hadde til og med radioreklame med det som hovedsak.
AA171012 Hva skjer i det første budsjettet ? Eiendomsskatten fortsetter som før.
AA171012 For få måneder siden lovet de at eiendomsskatten skulle fjernes, de hadde til og med radioreklame med det som hovedsak.
AA171012 | Ingen kutt i eiendomsskatten på bolig ¶
AA171012 Regjeringen legger ikke opp til kutt i eiendomsskatten på bolig, men foreslår å innskrenke handlingsrommet kommunene har når de vil innføre eller øke skatten.
AA171012 I statsbudsjettet for neste år foreslår regjeringen å redusere grensen for hvor mye kommunene kan øke eiendomsskatten med fra ett år til et annet.
AA171012 Det legges imidlertid ikke opp til noe tak for eiendomsskatten på bolig, eller noen innskrenkninger overfor de kommunene som allerede krever inn skatten.
AA171012 - Dette er første steg for oss i Frp i vår viktige valgkampsak om å få eiendomsskatten redusert og helst fjernet.
AA171012 Eiendomsskatten består, men regjeringen vil innskrenke kommunenes mulighet til å innføre eller øke den.
DN171011 En fersk lagmannsrettsdom kutter eiendomsskatten for en bedrift i NorDan-konsernet.
DB171008 I august sa finansminister Siv Jensen at hun både vil fjerne eiendomsskatten og senke personskatten for folk flest.
DN170929 Ved å fjerne den føderale eiendomsskatten vil familien spare rundt 1,1 milliarder dollar, skriver avisen.
DB170929 Han avviser at kommunen har brukt noen inntekter fra eiendomsskatten til å dekke opp for tapte parkeringsinntekter.
DB170929 Det var ikke dette eiendomsskatten skulle gå til, og jeg tror mange vil føle seg lurt, sier Lae Solberg.
DB170929 - Finansbyråden må bruke 50 millioner kroner fra eiendomsskatten , betyr ikke det at han har tapt 50 millioner kroner ?
DB170929 - De færreste hadde vel trodd at en så stor del av eiendomsskatten skulle gå til å dekke tapte inntekter fra parkering.
DB170929 - Byrådet har et forklaringsproblem når de bruker en så stor del av eiendomsskatten til å dekke opp for tapte parkeringsinntekter.
DB170929 - For meg er dette både sløsing og svært lite fornuftig bruk av offentlige penger som er tatt fra innbyggerne i Oslo fra blant annet eiendomsskatten som mange innbyggere nå må betale, kommenterer Hoksrud.
AP170928 Som Aftenposten skrev tirsdag, gir fjorårets vanvittige boligprishopp på 23,3 prosent og økt skattesats på næringseiendommer et stort hopp i Oslo kommunes inntekter fra eiendomsskatten i 2018.
VG170927 Også dette får vi til på grunn av eiendomsskatten .
VG170927 Men eiendomsskatten er i ferd med å bli en stor ny inntektskilde : Eiendomsskatten​ ​for bolig​ ​og næring ​utgjør ​1,61​ ​milliarder kroner​ ​ i​ ​2018.
VG170927 Eiendomsskatt ¶ Eiendomsskatten i Oslo har vært omstridt, men byrådet velger ikke å øke satsen, men i stedet heve bunnfradraget fra fire til 4,6 millioner kroner.
NL170927 | Og alle var enige om at den er usosial ¶ ¶ Eiendomsskatten er usosial.
NL170927 Reduksjon i eiendomsskatten kan ikke kalles skattelette, framholdt Jonas Stein ( V ) fra talerstolen.
NL170927 Og for 2018 er inntekten av eiendomsskatten i Tromsø beregnet til nærmere en kvart milliard kroner.
NL170927 Og eiendomsskatten er usosial.
NL170927 Men én ting var samtlige partier enige om : eiendomsskatten er en usosial skatt.
NL170927 Men denne usosiale og upopulære skapningen som eiendomsskatten er, er særdeles vanskelig å bli kvitt.
NL170927 Derfor virker det utopisk å skulle kutte kraftig i eiendomsskatten nå.
NL170927 De ble skikkelig upopulære, Ap, SV og Rødt, da de kort tid etter valget i 2015 sørget for at eiendomsskatten økte så det sved i husholdningsbudsjettene rundt i de tusen hjem.
DN170927 Oslo kommune budsjetterer med økte inntekter fra eiendomsskatten på boliger neste år, selv om andelen boligeiere som betaler skatten blir holdt stabilt.
DN170927 Ifølge byrådsleder Raymond Johansen er det inntektene fra eiendomsskatten som gir rom for å oppfylle målsetninger som byrådet har satt seg for fireårsperioden, blant annet om å få på plass 3000 nye barnehageplasser i Oslo.
DN170927 Ifølge budsjettforslaget vil rundt hver tredje krone fra eiendomsskatten komme fra boliger i 2018.
DN170927 Grunnen er at bunnfradraget for eiendomsskatten økes fra fire millioner kroner i år til 4,6 millioner kroner neste år.
DN170927 Derfor vil boligandelen fra eiendomsskatten øke til i overkant av 40 prosent i 2019. 28 prosent av boligeierne ¶
DN170927 Eiendomsskatten finansierer dermed i overkant av to prosent av den samlede rammen i budsjettforslaget.
DN170927 - Eiendomsskatten har vært helt avgjørende for å få dette til, sa Johansen på en pressekonferanse i Oslo onsdag.
DN170927 - For dem som måtte være i tvil : Det er eiendomsskatten som nå gir kommunen det handlingsrommet vi trenger for å gjennomføre dette, sier Steen.
DN170927 Byrådspartiene og Rødt enige om å redusere eiendomsskatten i Oslo ¶
DB170927 - For dem som måtte være i tvil : Det er eiendomsskatten som nå gir kommunen det handlingsrommet vi trenger for å gjennomføre dette, sier Steen.
DA170927 Vi visste ikke da om vi ville få inn eiendomsskatten , og så hadde vi lovet å sikre 500 nye årsverk i hjemmetjenesten i bydelene.
AP170927 Byrådspartiene og Rødt er enige om å heve bunnfradraget på eiendomsskatten neste år : Fra 4 millioner til 4,6 millioner.
AP170927 Vi har fortsatt som målsetting å avvikle eiendomsskatten , sier Solberg.
AP170927 Høyre har fortsatt et mål om å fjerne eiendomsskatten i Oslo hvis de kommer til makten igjen, men legger ikke skjul på at det kan bli krevende.
AP170927 Høyre : Fortsatt mål om å fjerne eiendomsskatten
AP170927 - Havner kommunen i en situasjon hvor man ikke vil klare seg uten eiendomsskatten , eller ønsker dere fortsatt å fjerne den ?
AP170927 De endrer bunnfradraget på eiendomsskatten slik at færre enn planlagt må betale denne skatten neste år.
AP170927 Både finansbyråd Robert Steen ( Ap ) og byrådsleder Raymond Johansen ( Ap ) mener at eiendomsskatten er en viktig del av dette.
AP170927 Handlingsrommet er så stort at byrådet fint kunne klart seg uten eiendomsskatten , i hvert fall på boliger, og likevel oppfylt valgløftene.
AP170927 Et nøysomt og ansvarlig byråd kunne ha redusert gjeldsgraden eller fjernet eiendomsskatten , for eksempel.
AA170927 - For dem som måtte være i tvil : Det er eiendomsskatten som nå gir kommunen det handlingsrommet vi trenger for å gjennomføre dette, sier Steen.
DN170926 | Byrådspartiene og Rødt enige om å redusere eiendomsskatten i Oslo ¶
DN170926 Oslo har den mest moderate eiendomsskatten i landet.
AP170926 Når det er sagt, gir det lave odds å tippe at eiendomsskatten vil stå sentralt i valgkampen 2019.
AP170926 Enhver politiker skal alltids klare å finne noe fornuftig å bruke økte inntekter på, men argumentet var altså at eiendomsskatten var nødvendig for å gjennomføre konkrete løfter.
AP170926 Byrådspartiene og Rødt har kommet med en lekkasje fra kommunebudsjettet, som ellers offentliggjøres i dag : Eiendomsskatten i Oslo skal reduseres.
DA170925 Eiendomsskatten gjør det mulig for oss å løfte Oslo opp fra jumboplassen som både fylket og storbyen med den dårligste barnehagedekningen i Norge, sier Tone Tellevik Dahl.
AP170925 | Enige om å redusere eiendomsskatten i Oslo neste år ¶
AP170925 To års etterskudd for skatten ¶ Eiendomsskatten i Oslo er basert på tall for boligverdi fra Skatteetaten.
AP170925 Rødts ferske gruppeleder, Eivor Evenrud, understreker at justeringen av eiendomsskatten har vært viktig å få på plass også for Rødt, ikke bare for byrådet.
AP170925 Prisveksten i 2016, hvor boliger i Oslo i snitt steg med utrolige 23,3 prosent ifølge Eiendom Norge, slår først ut på eiendomsskatten i 2018..
AP170925 Enigheten om å endre eiendomsskatten var ønskelig for byrådet å få på plass før dette, siden den ligger som premiss for budsjettet.
AP170925 - Oslo har den mest moderate eiendomsskatten i landet.
AP170925 - Det er ikke planlagt noen ytterligere endringer av eiendomsskatten i denne økonomiplanperioden.
AA170925 | Byrådspartiene og Rødt enige om å redusere eiendomsskatten i Oslo ¶
AA170925 Oslo har den mest moderate eiendomsskatten i landet.
DB170918 Er du blant dem som synes eiendomsskatten blir urimelig tung, kan du klage innen seks uker fra vedtakstidspunktet eller utskrivningstidspunktet.
DB170918 Eiendomsmeklere avisa har snakket med mener hyttekjøpere bryr seg lite om eiendomsskatten , mens de som eier hytte allerede er mer opptatt av den.
DB170918 Daglig leder Jørgen Pettersson i Krogsveen Tønsberg vil ikke utelukke at eiendomsskatten kommer dit også.
DB170918 - Og dette gjelder hvert år når eiendomsskatten utskrives, sier Bjørn- Olav Johansen, partner og advokat i Deloitte, til Finansavisen.
DB170918 - Norske hyttekjøpere er ikke veldig opptatt av eiendomsskatten , sier Petter Birkrem i Privatmegleren Ullevål til Finansavisen.
AP170913 Her i Trondheim har vi vært kjempetydelige på at eiendomsskatten er kommet for å bli.
VG170912 I tillegg har vi eiendomsskatten , som Frp har lovet å fjerne.
VG170911 Selv om de fleste vet at partiet ikke kan få gjennomslag verken for å fjerne den kommunale eiendomsskatten eller å kutte skattene med 50 milliarder kroner, har det underbygget bilde av at Frp er partiet du bør stemme på hvis du vil ha lavere skatt.
NL170911 | Hvorfor " glemmer " Høyre og Frp eiendomsskatten ?
NL170911 Og hvorfor gjør ikke Høyre og Fremskrittspartiet noe med eiendomsskatten som virkelig hadde gitt skattelette til mange « vanlige folk », - langt over de 500 kr som de har tilgodesett folk med lave inntekter ?
NL170911 Mens eiendomsskatten ikke skiller mellom fattig og rik, betales formueskatten av samfunnets rikeste.
NL170911 Hvorfor prioriterer Høyre og Frp å fjerne formueskatten framfor eiendomsskatten som rammer « folk flest » ?
NL170911 De blå partiene med rike sponsorer, NHO og mange ressurssterke rikinger i ryggen kjører sak om formueskatten, men hva vil de blå, blå gjøre for å fjerne eiendomsskatten som innføres i stadig flere kommuner ?
NL170911 ) er eiendomsskatten nå pålagt i bygder som ikke har tilgang på en eneste kommunal tjeneste utenom renovasjon som de også betaler for.
DB170911 Senke skatter og avgifter for folk flest, og fjerne eiendomsskatten .
DB170911 - Vi vil fjerne eiendomsskatten fordi det en usosial skatt på ditt hjem, og vi vil fortsette å redusere skatter og avgifter for folk flest, sier hun.
AP170911 Skatte- og avgiftslette med fjerning av eiendomsskatten øverst på listen ¶
AP170911 Skatte- og avgiftslette med fjerning av eiendomsskatten øverst på listen ¶
DB170910 Eiendomsskatten som nå er innført endrer hele balansen for de som velger å drive næringsvirksomhet i distriktet.
DB170909 Under kommunevalgkampen for to år siden lovte byrådsleder Raymond Johansen ( Ap ) at 1,25 milliarder kroner av eiendomsskatten skulle øremerkes nettopp til eldreomsorgen.
DB170909 Med eiendomsskatten på plass, er vi godt i rute på veien mot 500 årsverk innen perioden er omme.
DB170909 - Ikke bare arvet vi det fra forrige byråd, men vi visste heller ikke om vi kom til å få inn eiendomsskatten da vi la fram vårt alternativ.
AA170909 Svar : Å få fjernet eiendomsskatten .
AA170909 Eiendomsskatten er den mest usosiale skatten vi har, en skatt som ikke tar hensyn til hvor mye eller hvor lite en person tjener eller har.
DB170907 Vi vil bygge mer vei, fjerne eiendomsskatten , bygge ut eldreomsorgen, bekjempe terror og sørge for en streng innvandringspolitikk.
NL170906 ¶ Det eneste positive med forslaget til Arbeiderpartiet, SV og Rødt er at de har forstått reaksjonene til innbyggerne og lyttet til det Høyre har sagt hele veien : Eiendomsskatten må senkes, skriver Høyres Erlend Svardal Bøe.
NL170906 Vi får bare håpe at Arbeiderpartiet denne gangen klarer å holde løftene sine om eiendomsskatten .
NL170906 Totalt henter eiendomsskatten inn 210 millioner kroner til Tromsø kommune hvert år.
NL170906 Resultatet av disse lovnadene fikk vi se bare noen uker senere da eiendomsskatten ble økt med over 80 prosent.
NL170906 Onsdag ettermiddag sendte ordfører Kristin Røymo ut en pressemelding om at Arbeiderpartiet, SV og Rødt vil senke eiendomsskatten i Tromsø med fem millioner kroner for neste års kommunebudsjett.
NL170906 Om disse partiene virkelig mener noe med å senke eiendomsskatten så må de komme på bordet med mer enn fem millioner kroner.
NL170906 Når Arbeiderpartiet, SV og Rødt nå foreslår en senking av eiendomsskatten på fem millioner kroner så utgjør det kun 2 prosent av de totale inntektene til eiendomsskatten .
NL170906 Når Arbeiderpartiet, SV og Rødt nå foreslår en senking av eiendomsskatten på fem millioner kroner så utgjør det kun 2 prosent av de totale inntektene til eiendomsskatten.
NL170906 Med dette tempoet vil det ta hele 17 år før eiendomsskatten er tilbake på 2015-nivå.
NL170906 Ja, det er fortsatt økonomiske utfordringer i Tromsø kommune, men disse økonomiske utfordringer som står ikke i stil til den kraftige økningen av eiendomsskatten .
NL170906 Innføring og økning av eiendomsskatten er et spørsmål om hvor godt lokale politikere klarer å prioritere.
NL170906 Høyre er klar på at eiendomsskatten må senkes betydelig og at det er politikerne som må prioritere i sine lommebøker før vi ber innbyggerne prioritere i sine.
NL170906 Etter Høyres mening var det ikke grunnlag for denne kraftige økningen av eiendomsskatten i utgangspunktet.
NL170906 En senking av eiendomsskatten på fem millioner kroner vil ha minimal betydning for den enkelte huseier og sett i sammenheng med at Arbeiderpartiet, SV og Rødt økte eiendomsskatten med 86,5 millioner kroner høsten 2015 så kan ikke dette regnes for noe annet enn et dårlig valgkamputspill.
NL170906 En senking av eiendomsskatten på fem millioner kroner vil ha minimal betydning for den enkelte huseier og sett i sammenheng med at Arbeiderpartiet, SV og Rødt økte eiendomsskatten med 86,5 millioner kroner høsten 2015 så kan ikke dette regnes for noe annet enn et dårlig valgkamputspill.
NL170906 Det eneste positive med forslaget til Arbeiderpartiet, SV og Rødt er at de har forstått reaksjonene til innbyggerne og lyttet til det Høyre har sagt hele veien : Eiendomsskatten må senkes.
NL170906 Den kraftige økningen til Arbeiderpartiet, SV og Rødt har ført til at den gjennomsnittlige huseier i Tromsø har opplevd en økning av eiendomsskatten på over 80 prosent.
NL170906 Eiendomsskatten er tvers gjennom en usosial skatt.
NL170906 ¶ Onsdag ettermiddag sendte ordfører Kristin Røymo ut en pressemelding om at Arbeiderpartiet, SV og Rødt vil senke eiendomsskatten i Tromsø med fem millioner kroner for neste års kommunebudsjett.
DB170906 - Det viktigste for oss er å redusere inntektsskatten og fjerne eiendomsskatten .
DB170905 - Det er helt normalt når man samarbeider med andre partier at man må gi og ta, sier Jensen, som nå lover velgerne kamp mot eiendomsskatten .
VG170827 Det er bra hvis kommuner kutter eiendomsskatten .
VG170827 - Nei, det hadde vært fint å fjerne eiendomsskatten , men vi mener det skal være en lokal skatt, som gjør at kommunene også får ansvar for å debattere skatt.
VG170827 - Er det ikke ren populisme når Frp foreslår å fjerne eiendomsskatten ?
NL170825 Men brutte valgløfter fra Arbeiderpartiet er ikke noe nytt for innbyggerne i Tromsø, det fikk de selv oppleve bare noen måneder etter valget i 2015 da Arbeiderpartiet doblet eiendomsskatten i kommunen.
DB170824 Å fjerne eiendomsskatten over natten, er det ingen som får til.
DB170824 ¶ FORSVARER EIENDOMSSKATTEN : Ordfører i Hvaler kommune Eivind Norman Borge ( Frp ) Foto : John T.
DB170824 Om eiendomsskatten skulle forsvinne, svarer Borge med at alternativet er færre sykehjemsplasser og at forventningene til krav og kapasitet må senkes.
DB170824 - Det er fullt mulig å fjerne eiendomsskatten uten å svekke tjenestetilbudet, sier han.
AP170824 Å fjerne eiendomsskatten over natten er det ingen som får til.
AP170824 Vi fjernet eiendomsskatten og konkurranseutsatte sykehjemmet.
AP170824 Partileder Siv Jensen har sagt at det er viktigere å fjerne eiendomsskatten enn formuesskatten i denne perioden.
AP170824 Han varsler færre sykehjemsplasser dersom Frp fjerner eiendomsskatten .
AP170824 For Frps folk er eiendomsskatten én av de aller viktigste sakene.
AP170824 Det er fullt mulig å fjerne eiendomsskatten uten å svekke tjenestetilbudet, sier han.
AP170824 Arendalitten Jan Vatne er tidligere kommunepolitiker fra Høyre, og håper Frp ikke får avskaffet eiendomsskatten .
AP170824 - Å fjerne eiendomsskatten over natten er det ingen som får til.
AP170824 - Jeg har problemer med at Frp ikke sier at vi skal få igjen pengene vi mister dersom eiendomsskatten forbys.
DN170822 Oslo-byrådet budsjetterte med 150 millioner kroner i inntekter fra eiendomsskatten i 2016 - totalen havnet på 254 millioner kroner.
DA170822 Oslo-byrådet budsjetterte med 150 millioner kroner i inntekter fra eiendomsskatten i 2016 - totalen havnet på 254 millioner kroner.
AP170822 Oslo-byrådet budsjetterte med 150 millioner kroner i inntekter fra eiendomsskatten i 2016 - totalen havnet på 254 millioner kroner.
AA170822 Oslo-byrådet budsjetterte med 150 millioner kroner i inntekter fra eiendomsskatten i 2016 - totalen havnet på 254 millioner kroner.
DB170821 ¶ FORSVARER SKATTEN : EIendomsskatten i Oslo har blant annet gått til flere hender i eldreomsorgen og flere barnehageplasser, påpeker Raymond Johansen.
DB170821 Rasende boligeiere i Oslo kommune har tatt ut gruppesøksmål mot Oslo kommune, da de mener eiendomsskatten er ulovlig skrevet ut.
DB170821 I perioden 2017-2020 har Oslo-byrådet planlagt å få inn enda flere kroner via eiendomsskatten enn i dag ¶ Eiendomsskatten på bolig opprettholdes, og i tillegg innføres skatt på næringseiendom fra neste år ¶
DB170821 I perioden 2017-2020 har Oslo-byrådet planlagt å få inn enda flere kroner via eiendomsskatten enn i dag ¶
DB170821 I kommunens økonomiplan for perioden 2017-2020 går det frem at eiendomsskatten videreføres i alle fall de neste fire årene : ¶
DB170821 I Bergen gjeninnførte Høyre og Frp eiendomsskatten , og mens de har styrt landet har antallet kommuner med eiendomsskatt økt med 30 prosent.
DB170821 Høyres Mudassar Kapur kritiserer eiendomsskatten i Oslo.
DB170821 Han peker på velferdstiltakene eiendomsskatten til nå har blitt brukt på : ¶
DB170821 Finansbyråd Robert Steen ( Ap ) er ikke overrasket over at kommunen håvet inn mer på eiendomsskatten enn budsjettert i 2016.
DB170821 De kom da til den konklusjon at « om det blir slik Ap foreslår, så vil eiendomsskatten ikke gi utslag for vanlige familieleiligheter, sier Johansen.
DB170821 - Dersom Raymond har et så brennende engasjement for folk i OBOS-leiligheter så bør han kanskje fjerne eiendomsskatten ?
DB170821 ( Dagbladet ) : Oslo-byrådet forventet 150 millioner kroner i inntekter fra eiendomsskatten i fjor, ifølge budsjett.
AP170819 - Barnehageutbyggingen er hovedsatsingen vår - det var derfor vi innførte eiendomsskatten .
DN170816 Frp-ordfører Eivind Norman Borge i hyttekommunen Hvaler i Østfold ser utfordringer med å fjerne eiendomsskatten på hytter.
DN170816 Frp og ordføreren var uenige da eiendomsskatten i sin tid ble innført i Hvaler, og laget eget budsjett både for året og den flerårige planperioden uten denne skatten.
DN170816 Det er hele 4600 fritidsboliger på Hvaler, og hyttegjestene bidrar med mye av eiendomsskatten .
DN170816 - Fjerning av eiendomsskatten må skje gradvis, med økte bunnfradrag og så videre.
AA170815 Å bli kvitt eiendomsskatten er et av de viktigste kravene for Frp i nye regjeringsforhandlinger, ifølge partileder Siv Jensen.
AA170815 Hun viser til at eiendomsskatten gir kommunene 11,4 milliarder kroner i inntekter i dag.
AA170815 Frp vil fjerne eiendomsskatten .
AA170815 Frp i Trondheim har i sitt alternative budsjett lagt inn at de vil fjerne eiendomsskatten i løpet av åtte år.
AA170815 - Eiendomsskatten er en urettferdig skatt som er like stor uavhengig av hvor mye lån man har, og uavhengig av hvor mange som bor der.
VG170814 Vi vil etter hvert også fjerne eiendomsskatten på næringseiendommer på seks milliarder kroner, men vi vil først prioritere å fjerne den på boliger og fritidsboliger, fordi det er den som rammer folk flest, sier Siv Jensen til VG.
VG170814 SKATTEN MIN : Frp-leder og finansminister Siv Jensen vil fjerne eiendomsskatten , mens Høyre-leder Erna Solberg vil beholde den.
VG170814 Jensen forteller til VG i dag hvordan hun skal bli kvitt eiendomsskatten og at den bare utgjør en fjerdedel av det kommunene bør kunne kutte i sine kostnader.
VG170814 Frp-leder Siv Jensen sier her hvordan hun vil bli kvitt eiendomsskatten .
VG170814 Det betyr at det kan frigjøres om lag 27 milliarder kroner til å fjerne eiendomsskatten og styrke velferden i kommune.
VG170814 - Vi vil først prioritere å fjerne eiendomsskatten på bolig og fritidsbolig.
VG170814 - Er det ikke ren populisme når dere nå frir til velgerne med at dere vil fjerne eiendomsskatten ?
VG170814 - Det skyldes vel at det er kommunene som skal ta regningen for å fjerne eiendomsskatten : Du vil ikke kompensere de 6,3 milliardene som kommunene vil tape i inntekter ?
AP170814 Frp vil fjerne eiendomsskatten .
AP170814 Eiendomsskatten skal bort.
DN170813 - Det meste av kommunens skatteinntekter kommer fra eiendomsskatt, og rundt 98 prosent av denne eiendomsskatten kommer fra gassterminalen på Nyhamna, sier Riksfjord.
VG170811 Les også : Huseierne tapte søksmål mot Oslo for å få vekk eiendomsskatten
VG170811 KOMMUNESKATT : Sp-nestleder Ola Borten Moe vil gi kommunene anledning til å øke beskatningen av innbyggerne - mot å sette ned eiendomsskatten .
VG170811 Foto : Jan Petter Lynau, VG ¶ - Eiendomsskatten er en skatt som rammer likt for alle, helt uavhengig av inntekt og skatteevne, sier Ola Borten Moe til VG.
VG170811 - Meningen er ikke å skaffe kommunene større inntekter fra sine innbyggere, men å gi dem en mulighet til å trappe ned den kommunale eiendomsskatten , sier Sp-nestlederen.
VG170811 - Eiendomsskatten slår hardt for blant annet minstepensjonister.
VG170810 Sjefen i Huseiernes Landsforbund, Morten Meyer, mener eiendomsskatten må avvikles.
VG170810 NHO mener eiendomsskatten bør bli nasjonal, og at det er en bedre måte å skattelegge på enn formueskatten.
VG170810 Men det er meningsløst å få skattegarantier fra partilederne når deres egne lokale partifeller øker eiendomsskatten betraktelig.
VG170810 Men Siv Jensen sier målet er å fjerne eiendomsskatten i innen 2021.
VG170810 Men Gunn Marit Helgesen ( H ), leder i kommunenes interesseorganisasjon KS, sier at hun blir opprørt når politikere fremstiller det som om kommunene bruker inntektene fra eiendomsskatten på « tull og tøys » : ¶
VG170810 Les også : Huseierne tapte søksmål mot Oslo for å få vekk eiendomsskatten
VG170810 Jensen svarer slik når vi spør om kommunene skal få kompensert disse milliardene hvis eiendomsskatten fjernes : ¶
VG170810 Helgesen sier at hun vil forsvare kommunenes rett til å skaffe seg frie inntekter, og at eiendomsskatten er kommunenes eneste mulighet til å øke sine inntekter.
VG170810 Frp er det eneste partiet som går til valg på å fjerne eiendomsskatten og gi betydelige skattelettelser for folk flest.
VG170810 Det er ingen tvil om at eiendomsskatten er en urettferdig skatt som er like stor uavhengig av hvor mye lån man har, og uavhengig av hvor mange som bor der.
VG170810 Det er en god anledning til å kutte eiendomsskatten , svarer Jensen i en epost til VG.
VG170810 - Skal skattegarantiene til vanlige familier ha noen verdi, må rikspolitikerne sørge for å avvikle eiendomsskatten på folks hjem.
VG170810 - FrPs mål er å fjerne eiendomsskatten i neste stortingsperiode.
VG170810 Eiendomsskatten må trappes ned over en periode, men vi er altså imot denne skatten, og går til valg på å fjerne den.
DB170810 Stortingsrepresentanten fra Frp var tidligere ordfører i Austevoll kommune, og avskaffet den gang eiendomsskatten der.
DB170810 Nå tar KS-leder og Høyre-politiker Gunn Marit Helgesen et oppgjør med Frp-leder Siv Jensens løfte om å avskaffe eiendomsskatten .
DB170810 Jeg mener skatteleggingen i Norge er et nasjonalt ansvar, og paradokset vi nå ser ved at regjeringen senker skattene med 20 mrd mens kommunene øker eiendomsskatten , viser at vi må plassere ansvaret for skatteburden nasjonalt, sier Njåstad til Dagbladet.
DB170810 Hun påpeker at eiendomsskatten er den eneste skatten norske kommuner har mulighet til å kreve inn selv, i motsetning til kommuner i for eksempel Sverige.
DB170810 - Hun snakker ikke som en borgerlig KS-leder når hun er opptatt av å verne om eiendomsskatten, og det er i realiteten det hun gjør når hun argumenterer for at eiendomsskatten ikke skal kunne være en nasjonal skatt.
DB170810 - Hun snakker ikke som en borgerlig KS-leder når hun er opptatt av å verne om eiendomsskatten , og det er i realiteten det hun gjør når hun argumenterer for at eiendomsskatten ikke skal kunne være en nasjonal skatt.
DB170810 - Det er uomtvistelig at det vil gå utover velferdstilbudet til innbyggerne, og det er et ganske sterkt utspill når Frp sin leder sier at de vil ta bort eiendomsskatten som alternativ uten å kompensere på noe vis.
VG170809 Frp går til valg på å fjerne eiendomsskatten , ikke øke den.
VG170809 Finansminister Siv Jensen ( Frp ) sier de må finne løsninger som ikke øker selskapsskatten eller eiendomsskatten .
DB170809 Samtidig taler grelle eksempler på urimelige økninger i eiendomsskatten for enkelte i retning av at eiendomsskatten ikke er perfekt.
DB170809 Samtidig taler grelle eksempler på urimelige økninger i eiendomsskatten for enkelte i retning av at eiendomsskatten ikke er perfekt.
DB170809 Ikke overraskende vokser misnøyen med skatten samtidig som inntektene fra eiendomsskatten i norske kommuner har vokst til rekordhøyder.
DB170809 Flere og flere blir negative til den kommunale eiendomsskatten , skal vi tror meningsmålingene.
DB170809 Disse eksemplene løftes nå fram av Jensen som eksempler på hvorfor skatten må fjernes, men er like mye grunner til å se på hvilken frihet kommunene skal ha til å utforme eiendomsskatten .
DB170809 Det er derfor også lite trolig at det vil bli noe flertall for å forby den kommunale eiendomsskatten med det første.
VG170808 Øverst står løftet om å fjerne eiendomsskatten , deretter at personskatten og bilavgiftene skal senkes.
VG170808 I Oslo bagatelliserte Ap eiendomsskatten og lovet å bruke pengene på eldreomsorg, men realiteten ble en helt annen.
NL170808 ¶ Høyre har sjølsagt et politisk motiv, og ønsker å skape et inntrykk av at AP, Rødt og SV vil øke eiendomsskatten , skriver formannskapsmedlem i Rødt, Jens Ingvald Olsen.
NL170808 Vi har sagt tydelig at vårt mål er at eiendomsskatten skal senkes.
NL170808 Vi har sagt klart og tydelig at vårt mål er at eiendomsskatten ikke skal økes, men tvert imot senkes de kommende år.
NL170808 Taksten er som vi vet grunnlaget for beregning av eiendomsskatten .
NL170808 På grunn av nybygging av boliger kommer det stadig flere boligeiendommer med i beregningsgrunnlaget ; det blir flere å fordele den samla eiendomsskatten på.
NL170808 På grunn av den økonomiske situasjonen i kommunen da vi overtok etter valget i 2015 valgte vi å øke eiendomsskatten med 86,5 millioner kroner.
NL170808 Nivået på eiendomsskatten er en politisk beslutning som tas hvert år ved kommunestyrets budsjettbehandling.
NL170808 Nivået på eiendomsskatten bestemmes politisk under budsjettbehandlingene.
NL170808 Høyre har sjølsagt et politisk motiv, og ønsker å skape et inntrykk av at AP, Rødt og SV vil øke eiendomsskatten .
NL170808 Det er jo den samla eiendomsskatten som besluttes politisk.
NL170808 Det er ingenting ved retaksering som sier at eiendomsskatten skal økes.
NL170807 ¶ Vi mistenker ordfører Røymo i Tromsø for å være noe vel optimistisk når hun tror at hennes regime skal kunne komme dithen at de kan gi avkall på en betydelig del av de hundre millionene som eiendomsskatten innbringer årlig.
NL170807 Vi mistenker ordfører Røymo i Tromsø for å være noe vel optimistisk når hun tror at hennes regime skal kunne komme dithen at de kan gi avkall på en betydelig del av de hundre millionene som eiendomsskatten innbringer årlig.
NL170807 Med den prisutviklingen som har vært i eiendomsmarkedet i Tromsø siden den opprinnelige takseringen i 2004-2005, er det hevet over tvil at en ny taksering nå vil få som følge at eiendomsskatten vil fyke til værs, sannsynligvis for et stort flertall av kommunens eiendomsbesittere.
NL170807 De bør imidlertid fryse eiendomsskatten på det nivået den ligger på nå og ta sikte på å redusere den på lengre sikt.
NL170807 Både Ap-ordfører Kristin Røymo og Høyres gruppeleder Erlend Svardal Bøe hevder at de ønsker å redusere eiendomsskatten , ikke sette den opp.
NL170807 Eiendomsskatten , som er den eneste skatten som kan vedtas lokalt i en kommune, innbringer Tromsø kommune over 210 millioner kroner årlig.
VG170806 Fjerne eiendomsskatten . 2.
VG170806 - Vi vil prioritere å fjerne eiendomsskatten , gjøre betydelige reduksjoner i inntektsskatten og lavere avgifter.
DB170806 I tillegg til å fjerne eiendomsskatten , vil finansministeren også prioritere å senke personskatten og senke bilavgiftene.
DB170806 - Vi vil prioritere å fjerne eiendomsskatten , gjøre betydelige reduksjoner i inntektsskatten og lavere avgifter.
AP170806 Viktigere med kutt i eiendomsskatten
AP170806 KRISTIANSAND ( Aftenposten ) : Frp-leder og finansminister Siv Jensen vil heller fjerne eiendomsskatten « for folk flest » enn formuesskatten til de rikeste.
AP170806 Jensen støtter Erna Solberg og Høyre i at formuesskatten må ned, men enda viktigere denne perioden, er et angrep på skatten Frp-grasrota kanskje misliker aller mest : Eiendomsskatten .
AP170806 Fakta : Slik beregnes eiendomsskatten
AP170806 - Hvor lang tid kan det ta å få fjernet eiendomsskatten ?
DN170803 Å bli kvitt eiendomsskatten er et av de viktigste kravene for Frp i nye regjeringsforhandlinger, ifølge partileder Siv Jensen.
DN170803 | Jensen : Nå står eiendomsskatten for tur ¶
DN170803 Nå er det eiendomsskatten sin tur, sier Jensen til NTB, men vil likevel ikke kalle kravet et ultimatum.
AA170803 Å bli kvitt eiendomsskatten er et av de viktigste kravene for Frp i nye regjeringsforhandlinger, ifølge partileder Siv Jensen.
AA170803 | Jensen : Nå står eiendomsskatten for tur ¶
AA170803 Nå er det eiendomsskatten sin tur, sier Jensen til NTB, men vil likevel ikke kalle kravet et ultimatum.
DA170802 - Vi trenger en Frp-styrt regjering som fjerner dokumentavgiften, eiendomsskatten og som avslutter debatten om skatt på sekundærbolig.
DA170802 - Vi trenger en Frp-styrt regjering som fjerner dokumentavgiften, eiendomsskatten og som avslutter debatten om skatt på sekundærbolig.
VG170726 Særlig trekker hun frem hvordan Rødt presset på for den kraftige eiendomsskatten i Bodø, som vekket nasjonal oppsikt.
VG170722 KAN SKYLDE SEG SELV : Heidi Greni ( Sp ) mener det er regjeringen må ta på sin egen kappe at eiendomsskatten i norske kommuner har økt.
VG170722 Han forteller at FrP er klare på at eiendomsskatten må forbys og at de kommunale avgiftene må reduseres.
VG170722 - Eiendomsskatten har økt med 40 prosent i kommunene under denne regjeringen, med Høyre og FrP i forsetet.
VG170719 Selv mener han eiendomsskatten er dobbel beskatning, og peker på at han betaler sin skatt allerede.
VG170719 Sande er likevel ikke landets billigste kommune, på grunn av eiendomsskatten .
VG170719 Gitt kommunesystemet vi har i dag mener Andersen eiendomsskatten må være kommunal, slik at kommunene ha mulighet til å påvirke inntektene sine.
VG170719 - I perioden til de blåblå har den kommunale eiendomsskatten på hjem økt med om lag 2,5 milliarder kroner.
VG170719 - Det er politisk enighet om at eiendomsskatten i Bodø er nødvendig når vi skal utikle byen og ikke minst tilby gode tjenester i skole og helse til innbyggerne våre Hvis regjering og Storting øker overføringene til kommunen, skal vi være de første til å vurdere nivået på eiendomsskatten , sier hun.
VG170719 - Det er politisk enighet om at eiendomsskatten i Bodø er nødvendig når vi skal utikle byen og ikke minst tilby gode tjenester i skole og helse til innbyggerne våre Hvis regjering og Storting øker overføringene til kommunen, skal vi være de første til å vurdere nivået på eiendomsskatten, sier hun.
VG170719 * Bodø har den høyeste eiendomsskatten på 9 996 kroner. * 282 av 426 kommuner har eiendomsskatt. 11 nye kommuner fikk skatten i 2017.
VG170719 Eiendomsskatten i Ålesund mangler i oversikten over tallene kommunene har rapportert til Kostra-databasen.
DA170711 Her er eiendomsskatten en del av finansieringen, sier han.
DB170629 - Arbeiderpartiet og SV lovte velgerne å bruke eiendomsskatten til å bedre eldreomsorgen.
FV170626 FOTO : Odd-Inge Rønning Uleberg ¶ | Eiendomsskatten har økt kraftig ¶
FV170626 Distriktsleder Espen Solum i Huseiernes Landsforbund Vest-Agder mener all eiendomsskatten i landsdelen skremmer unge fra å bosette seg her.
DN170623 Eiendomsskatten er noe som vi skal ta tak i.
DN170623 Frp og eiendomsskatten - et utsøkt paradoks ¶
DN170623 | Frp og eiendomsskatten - et utsøkt paradoks ¶
DN170623 Nå vil partiet hans forby eiendomsskatten .
DA170623 Trekker vi fra eiendomsskatten på 750 millioner, sitter vi igjen med over en halv milliard.
DA170623 Det kan vi åpenbart ikke lenger, sier Frode Jacobsen til Dagsavisen, og sikter først og fremst til at Høyre ikke vil fortelle hva som skal spares når eiendomsskatten fjernes.
DA170623 Ap-leder Frode Jacobsen anklager i sterke ordelag Høyre for å være useriøse om eiendomsskatten i bystyret.
DA170623 - I forslaget fra Høyre som ble lagt fram for bystyret, ber de bystyret be byrådet fremme en ny revidering av budsjettet der eiendomsskatten i Oslo avvikles.
DB170622 Selskapsskatten var det ganske bred enighet på Stortinget om å sette ned, men eiendomsskatten lever i beste velgående.
DB170622 Hovedfienden var arveavgiften og formuesskatten, men partiene hadde også selskapsskatten og eiendomsskatten i kikkertsiktet.
DB170620 Men eiendomsskatten har blitt normaltilstanden for norske kommuner, skriver Finansavisen, og legger til at trolig bare én ting kan senke antall kommuner med eiendomsskatt : kommunesammenslåinger.
DA170616 FOTO : ESPEN IVERSEN ¶ ¶ | - Kommunen kan betale tilbake hele eiendomsskatten
DA170614 Til lyden av protester fra Høyre-folk som henviser til Finansavisen og ( som alltid ) eiendomsskatten .
DB170613 - Vi er glade for at Oslo tingrett har frifunnet kommunen på alle punkter, og vært tydelig på at utforming av eiendomsskatten innenfor regelverket er opp til politisk skjønn, ikke rettslig vurdering.
DB170613 ( Finansavisen ) : Selv om Huseiernes Landsforbund har kastet kortene, vil flere boligeiere finansiere en ankerunde om eiendomsskatten i Oslo.
BT170608 Eiendomsskatten har også blitt økt i mangel på inntekter.
VG170607 TAPTE : De flere tusen huseierne tapte saken mot Oslo kommune, og tingretten slår fast at kommunen med loven i hånd kan innføre eiendomsskatten de ønsker.
VG170607 Riktignok mener tingrettsdommer Finn Eilertsen at Huseiernes Landsforbunds argumentasjon « må sies å ha en del for seg » og at eiendomsskatten slår « uheldig » ut, siden bare rundt 20 prosent av boligene omfattes.
VG170607 Oslo kommune kan med loven i hånd innføre den eiendomsskatten kommunen ønsker, med det omstridte bunnfradraget på 4 millioner kroner, uansett om saksøkerne mener det er aldri så diskriminerende, ifølge tingretten.
VG170607 Kampen mot eiendomsskatten fortsetter, men ikke i domstolen, ifølge Meyer.
VG170607 Et høyt bunnfradrag kommer alle boligeiere i kommunen til gode, enten ved at eiendomsskatten blir lavere for den enkelte, eller at den ikke slår inn i det hele tatt, sier Steen.
VG170607 De mener Arbeiderpartiet og byrådet har innrettet eiendomsskatten slik at den rammer hardest i de områder av Oslo og i innbyggergrupper hvor andelen Ap-velgere er minst.
DA170606 Saksøkerne mente at eiendomsskatten Oslo kommune innførte var ugyldig, og de krevde å få tilbakebetalt skatten som allerede var innbetalt.
DA170606 Oslo kommune kan med loven i hånd innføre den eiendomsskatten kommunen ønsker, og det omstridte bunnfradraget på 4 millioner kroner, uansett om saksøkerne mener det er aldri så diskriminerende, ifølge tingretten.
DA170606 I det budsjettet er den omdiskuterte eiendomsskatten en viktig post.
AP170606 | Oslo kommune frifunnet : Eiendomsskatten er lovlig ¶
AP170606 Steen skriver også at « Den moderate eiendomsskatten i Oslo er nødvendig, blant annet for å styrke velferdstjenester som gjør at eldre kan bo trygt hjemme og for å etablere flere barnehageplasser slik at flere barnefamilier får hverdagen til å gå opp ».
AP170606 Oslo tingrett har slått fast at eiendomsskatten i Oslo er lovlig, og at utformingen av eiendomsskatt er et politisk, og ikke et juridisk, spørsmål.
AP170606 Huseiernes Landsforbunds påstand om at eiendomsskatten i Oslo er ulovlig, er avvist av Oslo tingrett.
AP170606 Et høyt bunnfradrag kommer alle boligeiere i kommunen til gode, enten ved at eiendomsskatten blir lavere for den enkelte, eller at den ikke slår inn i det hele tatt » ¶
AP170606 Det var viktig å få vurdert om innføringen av eiendomsskatten var lovlig, nå vil vi fortsette vårt arbeid mot eiendomsskatt på bolig gjennom andre kanaler enn rettsvesenet, sier Meyer.
AA170606 Riktignok mener tingrettsdommer Finn Eilertsen at Huseiernes Landsforbunds argumentasjon « må sies å ha en del for seg » og at eiendomsskatten slår « uheldig » ut, siden bare rundt 20 prosent av boligene omfattes.
AA170606 Oslo kommune kan med loven i hånd innføre den eiendomsskatten kommunen ønsker, med det omstridte bunnfradraget på 4 millioner kroner, uansett om saksøkerne mener det er aldri så diskriminerende, ifølge tingretten.
AA170606 Kampen mot eiendomsskatten fortsetter, men ikke i domstolen, ifølge Meyer.
AA170606 Et høyt bunnfradrag kommer alle boligeiere i kommunen til gode, enten ved at eiendomsskatten blir lavere for den enkelte, eller at den ikke slår inn i det hele tatt, sier Steen.
AA170606 De mener Arbeiderpartiet og byrådet har innrettet eiendomsskatten slik at den rammer hardest i de områder av Oslo og i innbyggergrupper hvor andelen Ap-velgere er minst.
DA170602 Der ser det ut til at mer går til Holmestrand, og så skulle vi slippe eiendomsskatten .
AP170531 Oslo kommune fikk inn 1820 klager på eiendomsskatten før fristen gikk ut 11. april.
AP170531 - Da bystyret innførte eiendomsskatten med automatisk bunnfradrag hadde de ikke tenkt på at de ikke har opplysninger om størrelse og verdi på boenhetene.
DB170530 Selskapet mener det er rimelig at eiendomsskatten følger den enkelte leilighet eller eiendom - enten den har inntekter eller ikke.
DB170530 Boligeierne mener fradraget gjør at eiendomsskatten fordeles urettferdig.
DB170530 - Og dette har vel hele tiden vært formålet med eiendomsskatten , å skattlegge selve eierskapet, ikke inntektene da disse allerede skattlegges på annen måte, sier han.
DB170530 - Eiendomsskatten er ikke som andre skatter, det er en flat avgift - og det spiller ingen rolle om du er steinrik eller lut fattig, sier Leisner.
DB170526 Konsekvensen av Oslo kommunes lovtolkning er at alle klager på eiendomsskatten holdes hemmelig : ¶
DB170526 I år ble eiendomsskatten økt fra to til tre promille i Oslo.
DB170526 Har du klaget på eiendomsskatten ?
DB170526 Det dreier seg så langt i år om nærmere 1470 klager på eiendomsskatt, ifølge prosjektleder for innføring av eiendomsskatten , Irene Tanke.
DB170526 De håper på sterke reduksjoner i eiendomsskatten , som de mener er ugyldig.
DB170526 Bare i fjor fikk kommunene inn 12,1 milliarder kroner i ekstra inntekter fra eiendomsskatten - som også vekker harme.
SA170524 Bruk heller disse pengene på fellesskapet, istedenfor det fåtall personer som er faste kirkegjengere, eventuelt dropp eiendomsskatten !
NL170524 Spørsmålet er nå om Røymo igjen vil gripe til ytterligere økning av eiendomsskatten .
NL170524 Men den eneste resepten Røymo-alliansen skrev ut for å få økonomien på fote da de inntok lederposisjonene i rådhuset, var å forhøye eiendomsskatten som Ap i valgkampen hadde bedyret at de ikke skulle røre.
DA170524 Men det aller meste har kommet vanlige familier til gode, framholdt Jensen, som igjen gikk til motangrep ved å vise til den kommunale eiendomsskatten .
DA170524 - Ap har vist sitt sanne ansikt ved å innføre og høyne eiendomsskatten i en lang rekke kommuner.
AP170522 Det skyldes den nye eiendomsskatten på næringseiendommer.
DB170519 Nå skal vi fjerne eiendomsskatten .
NL170518 Se Bodø kommunes hjemmesider for mer informasjon om eiendomsskatten .
NL170518 Nye skattesoner og økt bunnfradrag reduserer eiendomsskatten for boliger ihele Bodø.
NL170518 De 2.700 som har klagd på eiendomsskatten får sine saker behandlet individuelt utover våren ogforsommeren.
DA170510 Eiendomsskatten får riktignok fortsatt Høyre til å heve stemmen, men saken er tross alt tapt, så mer enn brusing med fjøra blir det sjelden.
AA170510 Særlig eiendomsskatten er vanskelig å like.
AA170510 For mange kommuner er eiendomsskatten en nødvendig inntektskilde.
AA170510 Det er nødvendig å se på mulige løsninger for de tilfellene der boligeiere med lave inntekter opplever at eiendomsskatten blir en urettmessig stor økonomisk belastning.
AA170510 | Eiendomsskatten er bedre enn sitt rykte ¶
AA170510 Eiendomsskatten er en av de få inntektskildene kommunene selv bestemmer over.
DB170508 Like fullt har eiendomsskatten i kommuner økt over hele landet mens Frp har sittet i regjering.
DB170508 Frp gikk i sitt partiprogram for inneværende perioden inn for å avskaffe eiendomsskatten helt.
DB170508 Eiendomsskatten skulle fjernes ¶
DA170507 Hun sier eiendomsskatten rammer usosialt og har kommet som en « brutal overraskelse » på mange familier.
DA170507 Fjerning av eiendomsskatten blir en av de viktigste Frp-sakene i valgkampen.
DA170507 Hun sier eiendomsskatten rammer usosialt og har kommet som en « brutal overraskelse » på mange familier.
DA170507 Fjerning av eiendomsskatten blir en av de viktigste Frp-sakene i valgkampen.
AA170507 Bort med eiendomsskatten
AA170507 * Frp er enige om at eiendomsskatten forbys innen 2020.
AA170506 - Vi vil støtte resolusjonsforslaget fra Oslo Frp om å utfase eiendomsskatten i 2020.
VG170505 Tvert om er eiendomsskatten en av de mest rettferdige skattene vi har.
VG170505 Sivilombudsmannen mener folks rettssikkerhet ikke er god nok når det ikke går an å klage på eiendomsskatten i flere kommuner.
VG170505 Partiets vararepresentant til Stortinget Geir Hågen Karlsen viser til dekningen i VG og E24, som han mener illustrerer hvor usosial eiendomsskatten er.
VG170505 Leder Eiendomsskatten er ikke en « uverdig » og « usosial » dobbeltbeskatning.
VG170505 Ikke minst er velgere lurt til å stemme på politikere som har vært imot eiendomsskatten , men som likevel har innført den etter valget.
VG170505 Da vil partiet antakelig vedta å fjerne eiendomsskatten fra 2020.
VG170505 Bodø snudde : Vil senke eiendomsskatten flere steder i Bodø ¶
VG170505 Eiendomsskatten er utjevnende fordi den fjerner noe av urettferdigheten overfor alle som bare leier bolig.
VG170505 Eiendomsskatten er ikke en « uverdig » og « usosial » dobbeltbeskatning.
VG170505 Eiendomsskatten er ikke en « uverdig » og « usosial » dobbeltbeskatning, som det står i det nye programforslaget til Frp.
DN170505 Hun viser til at eiendomsskatten gir kommunene 11,4 milliarder kroner i inntekter i dag.
DA170505 Med Fremskrittspartiet skal skatter og avgifter videre ned, sa Frp-lederen, som også slo fast at eiendomsskatten skal bort.
BT170505 Med Fremskrittspartiet skal skatter og avgifter videre ned, sa Frp-lederen, som også slo fast at eiendomsskatten skal bort.
AA170505 - Eiendomsskatten skal bort ¶
AA170505 Med Fremskrittspartiet skal skatter og avgifter videre ned, sa Frp-lederen, som også slo fast at eiendomsskatten skal bort.
AA170505 Bomstasjonene står, mulla Krekar er fortsatt i landet og eiendomsskatten knuger oss ned.
AA170503 Når Frps landsmøte samles i helgen, vil Hagen og Oslo Frp foreslå at eiendomsskatten forbys innen 2020.
AA170503 - Vi sender et signal om at ledelsen må prioritere høyere å fjerne eiendomsskatten .
DA170502 | Kommunal barnehage-boom i Oslo ¶ Eiendomsskatten finaniserer kommunale barnehager i Oslo.
DA170502 Det er den omstridte eiendomsskatten som bidrar til de nye barnehageplassene.
DA170430 Oslos fem vestlige bydeler betaler 80 prosent av eiendomsskatten .
DA170430 - Den fighten der viser at det ikke er en taperstrategi å kjøre en radikal politikk, stå for den og forklare den godt, sier han om eiendomsskatten som vil tilføre kommunekassa én milliard kroner.
DB170428 Årsaken er at Oslo kommunes forskrift legger til grunn at eiendomsskatten kun skal gjelde for boenheter verdt over fire millioner kroner.
DB170428 Omstridt skatt ¶ Eiendomsskatten er omstridt av flere grunner, men i søksmålet som Huseiernes Landsforbund har anlagt mot Oslo kommune i Oslo tingrett, hvor det ventes dom i løpet av våren, kreves hele eiendomsskatten kjent ugyldig.
DB170428 Kapital har også et intervju med Irene Tanke, som er prosjektleder for innføringen av eiendomsskatten i Oslo.
DB170428 Eiendomsskatten er omstridt av flere grunner, men i søksmålet som Huseiernes Landsforbund har anlagt mot Oslo kommune i Oslo tingrett, hvor det ventes dom i løpet av våren, kreves hele eiendomsskatten kjent ugyldig.
AA170428 Meråker kommune har fått 257 klager på eiendomsskatten siden den ble innført i bygda, skriver Bladet.
DN170427 De fleste mener planen ikke vil føre til den lovede økonomiske veksten, unntatt for de rikeste skattebetalerne, som har mest å tjene på at skattesatsene senkes, eiendomsskatten fjernes helt og skatt på investeringer senkes.
DB170427 De fleste mener planen ikke vil føre til den lovede økonomiske veksten, unntatt for de rikeste skattebetalerne, som har mest å tjene på at skattesatsene senkes, eiendomsskatten fjernes helt og skatt på investeringer senkes.
DB170427 Jeg tar fullt ansvar for sen betaling av eiendomsskatten .
DB170427 Den ubetalte eiendomsskatten gjelder også denne gangen huset i Florida, og beløpet ligger på 354 000 svenske kroner.
DA170427 De fleste mener planen ikke vil føre til den lovede økonomiske veksten, unntatt for de rikeste skattebetalerne, som har mest å tjene på at skattesatsene senkes, eiendomsskatten fjernes helt og skatt på investeringer senkes.
VG170426 Rådmannen informerte tirsdag formannskapet i Lillehammer etter at det er avdekket feilregistreringer i beregningen av eiendomsskatten til innbyggerne.
VG170426 Les også : Feide om Oslo-folk skal få tilbake eiendomsskatten
VG170426 Klagene har strømmet på etter at flere innbyggere i Lillehammer har oppdaget feil i utregningen av eiendomsskatten sin.
VG170426 I Bodø måtte kommunen snu og øke bunnfradraget i eiendomsskatten etter flere uker med kritikk og over 1300 klager.
AP170425 Søksmålet mot eiendomsskatten er ganske pussig, kan vinne frem og bidrar til å holde saken politisk varm.
AP170425 I fjor snakket jeg med en Ap-politiker i Oslo som mente, formodentlig på ramme alvor, at eiendomsskatten ikke kom til å bli noe stort tema i neste kommunevalg.
AP170425 Eiendomsskatten har engasjert i Oslo-politikken både før og etter valget i 2015.
DB170424 Om det brukes andre kriterier for å fastsette eiendomsskatten , må du ta dette opp med kommunen.
DB170424 Og det er først og fremst den kommunale eiendomsskatten folk krangler om.
DB170424 Noen kommuner bruker ligningsverdien når de skal beregne eiendomsskatten .
DB170424 Men om du emner at den kommunale eiendomsskatten er feil, må du ta det med kommunen du bor i.
DB170424 Den kommunale eiendomsskatten varierer mellom 0,2 til 0,7 prosent.
DB170424 Annerledes er det med den kommunale eiendomsskatten .
DN170423 | Oslo kommune må forsvare eiendomsskatten i retten ¶
DN170423 Det rødgrønne byrådet i Oslo bruker eiendomsskatten til å drive omfordelingspolitikk, men det er det bare Stortingets som kan gjøre, mener advokaten.
DN170423 - Oslo kommune mener eiendomsskatten er utskrevet på lovlig vis da kommunene har stor skjønnsfrihet i utformingen av eiendomsskatten , og at størrelsen av bunnfradraget er et utpreget politisk spørsmål der domstolene ikke kan overprøve kommunene, sier Riiber til NTB.
DN170423 - Oslo kommune mener eiendomsskatten er utskrevet på lovlig vis da kommunene har stor skjønnsfrihet i utformingen av eiendomsskatten, og at størrelsen av bunnfradraget er et utpreget politisk spørsmål der domstolene ikke kan overprøve kommunene, sier Riiber til NTB.
DN170423 - Eiendomsskatten er anlagt slik at 70 - 80 prosent av boligene slipper unna, fordi bunnfradraget er satt så høyt.
DB170418 Det er finansbyråd Robert Steen ( Ap ) som administrerer eiendomsskatten i Oslo.
DB170418 Da er det ekstra synd å vite at eiendomsskatten til de rødgrønne tas fra driften og går ut over barna til syvende og sist, sier hun.
DB170418 - Det er mangel på likebehandlingen vi reagerer på, ikke eiendomsskatten i seg selv.
DA170418 Eiendomsskatten styres av hvem som eier eiendommen, ikke aktiviteten som drives der.
AP170418 Eiendomsskatten styres av hvem som eier eiendommen, ikke aktiviteten som drives der.
VG170412 VIL FJERNE DEN : Før valget i 2013 var Frp klare på at de vil fjerne eiendomsskatten , og de varsler tiltak hvis de vinner valget igjen i høst.
VG170412 Jeg fastholder at vi ikke er spesielt glad i eiendomsskatten .
VG170412 Frp lover altså å gjøre noe med eiendomsskatten i neste periode, men Høyre har ingen planer om å fjerne kommunenes selvbestemmelsesrett.
VG170412 - I denne perioden har vi prioritert andre ting, blant annet kommuneøkonomi, men i neste periode er det naturlig at vi får noe gjennomslag og gjør noen tiltak på eiendomsskatten , sier Njåstad.
VG170412 - Hvis Frp ønsker å gjøre endringer på eiendomsskatten for å få ned antall kommuner som har eiendomsskatt, har de Høyre med seg på det ?
DN170412 Nord-Korea lover hevn for økte sanksjoner ¶ | 56 prosent sier nei til eiendomsskatt ¶ Eiendomsskatten er omdiskutert og omstridt.
DN170412 I forbindelse med utarbeidelsen av VGs partibarometer, har InFact spurt folk om de er for eller mot eiendomsskatten . 56 prosent sier de er imot, mens halvparten så mange - 27,8 prosent - er for. 16,2 prosent svarer « vet ikke ». 78,8 prosent av Høyres velgere har lite til overs for skatten, mens motstanden er enda større blant Frps velgere, der 83,7 prosent sier nei.
DB170412 I forbindelse med utarbeidelsen av VGs partibarometer, har InFact spurt folk om de er for eller mot eiendomsskatten . 56 prosent sier de er imot, mens halvparten så mange - 27,8 prosent - er for. 16,2 prosent svarer « vet ikke ». 78,8 prosent av Høyres velgere har lite til overs for skatten, mens motstanden er enda større blant Frps velgere, der 83,7 prosent sier nei.
DB170412 Som Bergens Tidende påpekte på lederplass i går, vil en fjerning av eiendomsskatten svekke kommunens selvstyre.
BT170412 Lillebø ¶ | 56 prosent sier nei til eiendomsskatt ¶ Eiendomsskatten er omdiskutert og omstridt.
BT170412 I forbindelse med utarbeidelsen av VGs partibarometer, har InFact spurt folk om de er for eller mot eiendomsskatten . 56 prosent sier de er imot, mens halvparten så mange - 27,8 prosent - er for. 16,2 prosent svarer « vet ikke ». 78,8 prosent av Høyres velgere har lite til overs for skatten, mens motstanden er enda større blant Frps velgere, der 83,7 prosent sier nei.
AA170412 I forbindelse med utarbeidelsen av VGs partibarometer, har InFact spurt folk om de er for eller mot eiendomsskatten . 56 prosent sier de er imot, mens halvparten så mange - 27,8 prosent - er for. 16,2 prosent svarer « vet ikke ». 78,8 prosent av Høyres velgere har lite til overs for skatten, mens motstanden er enda større blant Frps velgere, der 83,7 prosent sier nei.
AA170412 ( ©NTB ) ¶ | 56 prosent sier nei til eiendomsskatt ¶ Eiendomsskatten er omdiskutert og omstridt.
BT170411 Partiet var med på å fjerne eiendomsskatten i Bergen i 2012, for så å gjeninnføre den bare tre år senere, for å håndtere kostnadene ved skoleforfallet og den store gjelden som fulgte med.
BT170411 Eiendomsskatten er et viktig verktøy for å håndtere denne veksten.
VG170410 Under sitt landsmøte i begynnelsen av mai vil Fremskrittspartiet vedta å utfase eiendomsskatten fra og med 2018, med endelig fjerning i 2020.
VG170410 Sivilombudsmannen om eiendomsskatten : Folks rettssikkerhet ikke god nok ¶
VG170410 SKATTET : Folk i Bodø var forbannet over eiendomsskatten .
VG170410 Bodø snudde : Vil senke eiendomsskatten flere steder i Bodø ¶
VG170410 - Mener du at kommunene misbruker eiendomsskatten ?
VG170410 - Hvorfor kan ikke kommunene selv få bestemme om de trenger eiendomsskatten eller ikke ?
VG170410 Eiendomsskatten er usosial, unødvendig og urimelig.
FV170410 Stortingsvara Geir Hågen Karlsen i Frp sier til VG at forslaget vil innebære en utfasing av eiendomsskatten fra neste år fram til en fullstendig avvikling i 2020.
FV170410 Eiendomsskatten er usosial, unødvendig og urimelig.
FV170410 - Eiendomsskatten har blitt en unødvendig belastning på innbyggerne.
DN170410 Stortingsvara Geir Hågen Karlsen i Frp sier til VG at forslaget vil innebære en utfasing av eiendomsskatten fra neste år fram til en fullstendig avvikling i 2020.
DN170410 - Trenger inntektene ¶ - Eiendomsskatten har blitt en unødvendig belastning på innbyggerne.
DN170410 Eiendomsskatten er usosial, unødvendig og urimelig.
DA170410 Stortingsvara Geir Hågen Karlsen i Frp sier til VG at forslaget vil innebære en utfasing av eiendomsskatten fra neste år fram til en fullstendig avvikling i 2020.
DA170410 Eiendomsskatten er usosial, unødvendig og urimelig.
DA170410 - Eiendomsskatten har blitt en unødvendig belastning på innbyggerne.
BT170410 Stortingsvara Geir Hågen Karlsen i Frp sier til VG at forslaget vil innebære en utfasing av eiendomsskatten fra neste år frem til en fullstendig avvikling i 2020.
BT170410 Eiendomsskatten er usosial, unødvendig og urimelig.
BT170410 - Eiendomsskatten har blitt en unødvendig belastning på innbyggerne.
VG170406 | Sivilombudsmannen om eiendomsskatten : Folks rettssikkerhet ikke god nok ¶
VG170406 Skatten kan settes ned eller ettergis når « særlige grunner » gjør det « særdeles urimelig » at hele eiendomsskatten blir innkrevd.
VG170406 I flere kommuner er det ikke mulig å klage i saker hvor man vil ha satt ned eller slettet eiendomsskatten .
VG170406 I en fersk rapport som VG har fått tilgang til, slår Sivilombudsmannen fast at mange kommuner svikter i å gi de som har søkt om fritak, nedsettelse eller såkalt ettergivelse, altså sletting av eiendomsskatten , deres lovmessige adgang til å klage på kommunens vedtak : ¶
VG170406 Det er de som har et akutt betalingsproblem eller vedvarende manglende betalingsevne, såkalte billighetsgrunner, som kan søke til kommunen om å få nedsatt eller slettet eiendomsskatten .
VG170406 Møt ordførerne som dropper eiendomsskatten .
VG170406 Mens Målselv kommune opplever klagestorm fra folk som er regelrett forbanna over eiendomsskatten de må betale, går livet sin vante gang i Sørreisa.
VG170406 I 2017 ligger inntekten av eiendomsskatten på totalt 12,1 milliarder kroner, ifølge Finansdepartementet.
VG170405 Å fjerne eiendomsskatten ville fått dramatiske konsekvenser for skoletilbud, eldreomsorg og tjenestene kommunen gir, sier ordføreren.
VG170405 Thanem forteller at eiendomsskatten kan ta knekken på drømmen om å bli boende i huset når ekteparet blir pensjonister.
VG170405 Privatmegleren på Lillehammer har fått flere henvendelser fra privatpersoner som ønsker å få vurdert boligverdien i forbindelse med eiendomsskatten .
VG170405 Les også : Nå vil de senke eiendomsskatten flere steder i Bodø ¶
VG170405 I Bodø har kommunen måttet snu og se på eiendomsskatten på nytt etter kraftige reaksjoner fra deres egne.
VG170405 Han mener eiendomsskatten er en unnværlig inntektskilde for kommunen.
VG170405 Det kan bety en økning i eiendomsskatten for oss fra 23.000 til 43.000 i året.
VG170403 | Vil senke eiendomsskatten flere steder i Bodø ¶
VG170403 Nå vil kommunen senke eiendomsskatten i flere områder.
VG170403 Han er leder for den sakkyndige nemden i Bodø som har ansvar for eiendomsskatten i kommunen.
VG170403 Etter stor misnøye og mange klager vil kommunen nå sette ned eiendomsskatten i flere områder i Bodø.
VG170403 - Er dette en erkjennelse av at eiendomsskatten har slått uheldig ut ?
VG170403 VIKTIG INNTEKTSKILDE : Ordfører Ida Maria Pinnerød ( Ap ) mener eiendomsskatten er viktig for å sikre et godt tilbud til kommunens innbyggere.
VG170403 Pengene de får fra eiendomsskatten skal blant annet brukes på skole og eldreomsorg. 1300 klager ¶
VG170403 Ordfører Pinnerød påpeker at eiendomsskatten er en viktig inntektskilde for kommunen.
VG170403 Les også : Nå vil de senke eiendomsskatten flere steder i Bodø ¶
VG170403 I et grendehus om lag 40 minutters kjøretur fra Bodø sentrum, maner samtlige velforeninger i området til kamp mot eiendomsskatten .
VG170403 I KAMPMODUS : Velforeningene på Norsia i Bodø har gått sammen i arbeidet med å klage på eiendomsskatten .
VG170403 Det er en sakkyndig nemnd, oppnevnt av bystyret, som står for utskriving av eiendomsskatten i Bodø.
VG170403 De har fortsatt håp om at politikerne og den sakkyndige nemden vil gjøre endringer i eiendomsskatten .
VG170403 Da han fikk vite hva han og kona skal betale i eiendomsskatt - 30.000 kroner - opprettet han en Facebook-side om eiendomsskatten for innbyggerne på Norsia, som i skrivende stund har over 430 medlemmer.
VG170403 BODØ ( VG ) Tenåringsmamma Hege Mulstrand er fly forbanna over eiendomsskatten hun skal betale.
VG170403 - Når det virker som om prisene er satt ved å slikke på fingeren og holde den i været, så får folk mistillit til hele den forbanna driten, sier Einar Wennberg ( 41 ), som har tatt en lederrolle for velforeningenes arbeid mot eiendomsskatten på Norsia i Bodø.
VG170403 mars i år gjelder eiendomsskatten for hele Bodø.
VG170403 Eiendomsskatten beregnes av en skattetakst som er fastsatt for hver enkelt eiendom.
VG170330 Småbarnsmamma Marianne Ilstad fortalte NRK at hun måtte ta datteren ut av barnehage for å ha råd til å betale eiendomsskatten hun fikk fra kommunen - som var på 21.000 kroner.
VG170330 Rødt-politiker Linda Forsvik mener at det å øke bunnfradraget gir mest uttelling for de med den laveste inntekten, og dermed gir den beste sosiale profilen på eiendomsskatten .
VG170330 Men det er ikke tatt tak i essensen i utfordringene - at eiendomsskatten gir en skjevfordeling, sier bystyrerepresentant for Bodø Høyre, Jørgen Thomessen Fjørtoft, til VG.
VG170330 Les også : Feide om Oslo-folk skal få tilbake eiendomsskatten ¶ 1300 klager ¶
VG170330 Kommunen har i skrivende stund mottatt 1300 klager på eiendomsskatten , får VG opplyst.
VG170330 KRITISK : Høyre-politiker i Bodø, Jørgen Thommesen Fjørtoft, mener eiendomsskatten slår skjevt ut.
VG170330 I utgangspunktet skulle kommunen gjøre en ny vurdering av eiendomsskatten i juni, etter at en sakkyndig nemd har behandlet alle klagene som kommer inn.
VG170330 I begynnelsen av mars fikk nemlig innbyggerne i Bodø brev fra kommunen med ny eiendomsskatt, etter at kommunen hadde foretatt en retaksering av 12.000 boliger, og en ny taksering av 8000 boliger som for første gang blir omfattet av eiendomsskatten i kommunen.
VG170330 GJØR ENDRINGER I EIENDOMSSKATTEN : Ordfører Ida Maria Pinnerød ( Ap ) har sammen med flere andre partier i dag vedtatt å øke bunnfradraget i eiendomsskatten i Bodø.
VG170330 GJØR ENDRINGER I EIENDOMSSKATTEN : Ordfører Ida Maria Pinnerød ( Ap ) har sammen med flere andre partier i dag vedtatt å øke bunnfradraget i eiendomsskatten i Bodø.
VG170330 Etter flere uker med kritikk og over 1300 klager på bordet, har kommunen valgt å øke bunnfradraget på eiendomsskatten .
VG170330 En annen som ble overrasket da han fikk se eiendomsskatten for boligen sin, var Bjørn Åge Jensen ( 56 ).
VG170330 De siste ukene har flere innbyggere kritisert eiendomsskatten i harde ordelag, blant annet fordi de mener den rammer usosialt og skjevt.
VG170330 - Er dette en erkjennelse av at eiendomsskatten har slått feil ut ?
VG170330 - Er dere fornøyd med utfallet av eiendomsskatten ?
VG170330 mars i år gjelder eiendomsskatten for hele Bodø.
VG170330 Eiendomsskatten beregnes av en skattetakst som er fastsatt for hver enkelt eiendom.
DA170330 Finansbyråd Robert Steen ( Ap ) på en pressebrief om prosessen opp mot utskrivingen av eiendomsskatten i Oslo 20 februar i år.
DB170326 SLIPPER SKATT : Slik ser det ut på innsiden av en leilighet som er fritatt fra eiendomsskatten i Oslo.
DB170326 Også forfatter, forlegger og polfarer Erling Kagge slipper unna eiendomsskatten .
DB170326 Han trekker på smilebåndet når Dagbladet spør om hva han tror konkurrentene tenker om at de får fritak fra eiendomsskatten .
DB170326 Dagbladet blir med på omvisning i en av selskapets mest eksklusive leiligheter, som er vernet og dermed unntatt fra eiendomsskatten ifølge Oslo-byrådets forslag.
VG170323 VG skrev tirsdag at Arbeiderpartiets høyborg på Youngstorget slipper den eiendomsskatten som Raymond Johansens ( Ap ) byråd har vedtatt skal gjelde i Oslo.
VG170323 Les også : Rettssaken om eiendomsskatten starter 24. april.
VG170323 De mener Høyre og Frp selv flere ganger åpnet for å la fredede bygg slippe eiendomsskatten i 2014.
VG170323 Både byrådslederen og Nordenson Kallset reagerer med en viss forundring på oppstandelsen rundt fritaket for eiendomsskatten Folketeaterbygget.
VG170323 - Vi i Frp er krystallklare på at eiendomsskatten er usosial og en unødvendig dobbeltbeskatning som aldri skulle vært innført i Oslo.
VG170323 - Det er bystyret i Oslo som vedtar hvordan regelverket for eiendomsskatten skal være.
AP170322 Mener det at huset er berettiget fritak for eiendomsskatten , så søker det om å bli fritatt.
AP170322 Men eiendomsskatten kom som en overraskelse.
AP170322 Han skjønner det godt hvis styret søker fritak for eiendomsskatten som byrådet har innført.
VG170321 Les også : Feide om Oslo-folk skal få tilbake eiendomsskatten
VG170321 - Ap kalte innføring av eiendomsskatten en dugnad, som alle med eiendommer over en viss verdi skulle være med på.
DB170321 For Høyre kommer regningen på over en halv million kroner, men i en byrådssak fremmet av byrådsleder Raymond Johansen ( Ap ) og finansbyråd Robert Steen ( Ap ) kommer Folketeaterbygningen inn i listen som er innvilget fritak fra eiendomsskatten fordi den ble fredet etter kulturminneloven i 2009, skriver avisen.
AP170321 Verneverdige bygninger skal nemlig vernes også for den nye eiendomsskatten i Oslo.
AP170321 Men i en byrådssak fremmet av byrådsleder Raymond Johansen ( Ap ) og finansbyråd Robert Steen ( Ap ) kommer Folketeaterbygningen inn i listen som er innvilget fritak fra eiendomsskatten fordi den ble fredet etter kulturminneloven i 2009.
AA170321 Fremskrittspartiet kaller eiendomsskatten for destruktiv, usosial og en unødvendig dobbeltbeskatning som aldri skulle vært innført i Oslo.
DA170320 Venås mener konsekvensene av eiendomsskatten er « lite gjennomtenkt », og savner tydeligere formuleringer i forskriftene fra kommunen.
DA170320 Man må ha en gjennomgang og tydeliggjøring av regelverket, så gode ideelle aktører ikke rammes av denne eiendomsskatten , mener Venås.
AA170319 Flere kulturaktører i Oslo sier eiendomsskatten kan gå ut over tilbudet.
VG170318 | Feide om Oslo-folk skal få tilbake eiendomsskatten
VG170318 SKATTEKAMP : Advokat Bettina Banoun i Wiersholm advokatselskap kjemper en kamp for 2000 som har meldt seg på massesøksmålet mot eiendomsskatten i Oslo, men sier hun tror alle vil få tilbake skatten hvis de vinner frem i retten.
VG170318 PS : - Vinner vi frem i retten og de finner eiendomsskatten for 2016 ulovlig, så tar vi for gitt at Oslo kommune erkjenner at skatten for 2017 også må tilbakebetales, sier leder Kristin Gyldenskog i samfunnsavdelingen i Huseiernes Landsforbund.
VG170318 Oslo kommune vil ikke uten videre betale tilbake eiendomsskatten til sine innbyggere, hvis de taper den forestående rettssaken om det var lov å innføre den omstridte skatten.
VG170318 Nå er det på tide at Arbeiderpartiet i Oslo forsikrer alle boligeiere som har betalt eiendomsskatten om at de får den tilbake om den er ulovlig, sier Høyre-representant i finanskomiteen i Oslo kommune, Morten Steenstrup.
VG170318 Men politisk er det ikke realistisk å hindre det : Det vil være en politisk meget dristig handling å nekte å gi alle innbyggerne tilbake eiendomsskatten , hvis Oslo kommune taper denne saken.
VG170318 Kommunen mener altså at dommen bare skal få virkning for de som deltar i gruppesøksmålet og som på forhånd har klagd over eiendomsskatten .
VG170318 Hvis de vinner frem, tar Huseierne det for gitt at eiendomsskatten i 2017 - 530 millioner kroner - også vil bli tilbakebetalt : 796 millioner ligger i potten.
VG170318 Hvis eiendomsskatten i Oslo er ulovlig, mener jeg at alle må få tilbakebetalt skatten.
VG170318 Hun begrunner det med at kommunens forskrift legger til grunn at eiendomsskatten kun skal gjelde for boenheter verdt over fire millioner kroner : Det utgjør rundt 20 prosent av boligene og hun og Huseierne mener at Eiendomsskatteloven ikke åpner for å gjøre et slikt skille.
VG170318 Banoun skriver at de mener eiendomsskatten byrådet har iverksatt, er ugyldig.
VG170318 - Vi mener at eiendomsskatten i Oslo er lovlig.
VG170318 - Om det rent juridisk vil gi alle de andre som har fått denne eiendomsskatten , rett til å få pengene tilbake, skal jeg være mer varsom med å si noe juridisk sikkert om.
AP170318 For Teknisk museum vil eiendomsskatten for eksempel koste en liten utstilling.
AP170318 Ekebergparken kommer godt ut av eiendomsskatten .
AP170318 | Eiendomsskatten rammer flere kulturaktører : Kunstnernes Hus får mer i skatt enn i støtte ¶
VG170316 Taksering er foretatt etter beslutningene kommunestyret tok da eiendomsskatten ble innført.
VG170316 Flere steder i Nord-Norge har økte satser på eiendomsskatten vakt debatt.
VG170316 De kan alle lese på vår hjemmeside, der man også kan finne de to ulike sjablonger for eiendomsskatten pluss kart.
DB170314 - Og så har mange av kommunene økt eiendomsskatten ?
DB170314 - Mener du at kommunene bør utnytte pusterommet til å kutte i eiendomsskatten , slik Frp har tatt til orde for ?
DN170313 I en epost til NRK skriver finansbyråd Robert Steen ( Ap ) at Oslo kommune mener at eiendomsskatten er utskrevet på lovlig vis.
DN170313 Huseiernes Landsforbund mener eiendomsskatten i Oslo er ulovlig og har saksøkt kommunen.
AP170313 Retten skal ta stilling til om eiendomsskatten i Oslo er lovlig.
AP170313 Huseiernes Landsforbund mener eiendomsskatten i Oslo er ulovlig og har saksøkt kommunen.
AP170313 Finansbyråd Robert Steen skriver i en e-post til NRK at Oslo kommune mener at eiendomsskatten er utskrevet på lovlig vis.
AP170313 Da eiendomsskatten ble innført i Oslo i fjor, fikk kommunen 6 700 klager.
AA170313 I en epost til NRK skriver finansbyråd Robert Steen ( Ap ) at Oslo kommune mener at eiendomsskatten er utskrevet på lovlig vis.
AA170313 Huseiernes Landsforbund mener eiendomsskatten i Oslo er ulovlig og har saksøkt kommunen.
AA170313 ( ©NTB ) ¶ | Eiendomsskatten i Oslo skal behandles i tingretten ¶
VG170308 Han burde lytte til folk i Bodø og Oslo som i disse dager har fått store skatteregninger i posten fra Ap som følge av økninger i eiendomsskatten , sier hun.
DA170302 - Er eiendomsskatten moderat, spør Sundelin.
DA170302 - Eiendomsskatten gir skatteøkning på 2300 kroner på hver eneste arbeidsplass i Oslo, hva vil byrådet gjøre med at den kan ta knekken på mange tusen nye og sårbare arbeidsplasser i Oslo, spør Eirik Lae Solberg.
FV170301 | Birkenes går med solid overskudd - men eiendomsskatten øker ¶
FV170301 Samtidig som Birkenes kommune leverer et årsresultat på 15 millioner kroner i pluss, økes eiendomsskatten i kommunen.
FV170301 ARKIVFOTO : Ordfører Anders Christiansen ( Ap ) mener at kommunestyret ikke hadde annet valg enn å øke eiendomsskatten .
AP170228 - Dette er noe av det pengene fra eiendomsskatten går til, skyter byrådsleder Johansen inn.
AP170228 | Aftenposten mener : Forklaringsproblemer om eiendomsskatten
AP170228 Budskapet var at inntektene fra den moderate eiendomsskatten skulle gå til barnehager og eldreomsorg.
AA170226 Tallene er basert på at byrådet i hovedstaden øker eiendomsskatten med 50 prosent, fra to promille i fjor til tre i år, skriver avisen.
AA170226 Byrådssekretær Vegard Andersen ( Ap ) mener eiendomsskatten i Oslo fremdeles er moderat, sammenlignet med nivået mange andre steder i landet. ( ©NTB ) ¶
AA170226 - Da er vi definitivt i ferd med å fjerne oss fra det moderate nivået som Arbeiderpartiet forsikret at eiendomsskatten skal ligge på.
AP170225 Det har lenge vært klart hvilken vei det ville gå med eiendomsskatten .
AP170225 Byrådssekretær Vegard Andersen ( Ap ) er uenig i at eiendomsskatten i Oslo ikke er moderat : ¶ - 365 norske kommuner har eiendomsskatt.
AP170225 Byrådet har ingen planer om gjøre endringer i eiendomsskatten selv om verdiveksten på boliger er så høy at stadig flere må betale.
AP170225 Byrådet gjør som det har lovet, og øker eiendomsskatten med 50 prosent, fra to promille i fjor til tre i år.
AP170225 - I valgkampen understreket Raymond Johansen gjentatte ganger at eiendomsskatten ikke skulle ramme mer enn 22 prosent av boligene i byen, nå er vi allerede over det nivået.
AP170225 - Da er vi definitivt i ferd med å fjerne oss fra det moderate nivået som Arbeiderpartiet forsikret at eiendomsskatten skal ligge på.
AP170225 - Bør bunnfradraget økes, slik at ikke stadig flere må betale eiendomsskatt, Solberg ? - Eiendomsskatten bør fjernes.
AP170223 Villaeiere på vestkanten skal betale mye av eiendomsskatten .
AP170223 I fjor sommer sto Vibeke Sæther og ektemannen Gunnar Sæther frem i Aftenposten og kritiserte innføringen av eiendomsskatten .
AP170223 De fleste har spørsmål og behov for forklaring av hvordan eiendomsskatten er beregnet.
AP170223 - Det fører til økt formuesskatt og på toppen av den kommer eiendomsskatten .
AP170223 selvstendige boenhet som trekkes fra verdien før eiendomsskatten beregnes.
DB170204 Det betyr at pengene fra den nye eiendomsskatten skal brukes på å senke skatten på vanlige og lave inntekter.
DB170120 Pål Morten Borgli forteller at han trives godt på hytta, og at han, på tross av eiendomsskatten , sannsynligvis kommer til å bli værende som fritidsboligeier i kommunen en stund til.
DB170120 Med 2000 ferieboliger, opp mot 5000 innbyggere, vil eiendomsskatten utgjøre en nødvendig inntekt for kommunen.
DB170120 Da eiendomsskatten ble innført, sendte han et brev til kommunen hvor han tilbød dem å kjøpe hytta.
DB170120 - Selv om jeg har en god inntekt og klarer å betale eiendomsskatten , er det ikke alle som har like god råd eller to inntekter.
AP161219 - Hva med eiendomsskatten ?
AP161219 - Hva med eiendomsskatten ?
AP161219 Også eiendomsskatten er blitt en verkebyll for Arbeiderpartiet.
AP161219 Andreas Slettholm har tidligere kommentert eiendomsskatten : Den ser helt annerledes ut nå.
AP160928 Dette gjør at byrådet øker utgiftene mer enn den mye omtalte eiendomsskatten bringer av inntekter.
AP160912 Sundelin varsler at Oslo Høyre vil fjerne eiendomsskatten med et pennestrøk når de legger frem sitt alternative Oslo-budsjett for 2017 senere i høst.
AP160912 Men jeg blir ikke veldig overrasket hvis vi ender med å si at eiendomsskatten skal bort så raskt som mulig.
AP160912 Men eiendomsskatten på næring redder oss litt.
AP160912 Høyre : Fjerner eiendomsskatten i alternativt budsjett ¶
AP160912 Finansbyråd Robert Steen anslår at inntektene fra eiendomsskatten for boligeiere neste år vil bli på cirka 375-400 millioner kroner mens kommunen vil få inn omtrent like mye fra eiere av næringsbygg - totalt en inntekt fra eiendomsskatt i størrelsesordenen 800 millioner kroner.
AP160912 Budsjettet kommer til å vise at inntektene fra eiendomsskatten gir kraftig vekst i inntektene til kommunekassen i 2017.
AP160912 Beregningene av hvor mye penger eiendomsskatten på bolig ville bringe inn i år var altfor lave.
AP160912 Aftenpostens beregning - som Eiendomsskattekontoret i Oslo går god for - viser at dette øker eiendomsskatten deres fra 1329 kroner i år til hele 3892 kroner i 2017.
AP160912 - Hadde byrådet sett for seg at effekten av økte boligpriser skulle føre til at eiendomsskatten øker så mye i 2017 som disse regneeksemplene viser ?
AP160912 - Betyr det at dere allerede nå kan love at dere vil fjerne eiendomsskatten i løpet av det første året om dere vinner valget i 2019 ?
AP160907 Fakta : Huskeregel for eiendomsskatten
AP160907 Aftenposten har tidligere skrevet at villaeiere på vestkanten må betale mye av eiendomsskatten .
AP160907 oktober er siste frist for å betale den nye eiendomsskatten for 1. halvår i 2016.
AP160812 | Fikk inn 4000 klager på eiendomsskatten på ett døgn ¶
AP160811 Nysgjerrig på hvor stor eiendomsskatten er ?
AP160811 Den store pågangen for å klage på eiendomsskatten fikk dataløsningen til å knele.
AP160811 Eiendomsskatten ble avviklet i 1999, men ble med det nye byrådet gjeninnført.
AP160801 Eiendomsskatten vi innfører nå vil bøte på situasjonen, men fortsatt gjenstår det en stor økonomisk ryddejobb. 3.
AP160713 | Budkrig påvirker ikke eiendomsskatten
AP160713 Nysgjerrig på hvor stor eiendomsskatten er ?
AP160713 Men denne markedsprisen påvirker ikke eiendomsskatten for boligen.
AP160713 Finansbyråd Robert Steen ( Ap ) understreker at valget om basere eiendomsskatten på Skatteeatens data har både en praktisk og en økonomisk side : Det ville tatt flere år og kostet mange millioner ekstra om Oslo kommune selv skulle taksert samtlige boliger.
AP160713 Det er ikke eiendomsskatten som blir den største kostnaden for kjøper.
AP160713 Det er ikke eiendomsskatten du bør bekymre deg mest for.
AP160713 Aftenposten har beregnet hva eiendomsskatten ville blitt om den var basert på salgsprisen.
AP160709 Nysgjerrig på hvor stor eiendomsskatten er ?
AP160709 Mener du eiendomsskatten du har fått er for høy ?
AP160709 I Gørtz-feltet på Løren varierer eiendomsskatten mellom ingenting og tre tusen kroner.
AP160627 | Slik kan du sjekke hva naboen betaler i eiendomsskatt ¶ Eiendomsskatten i Oslo er lagt ut til offentlig ettersyn.
AP160623 | Villaeiere på vestkanten skal betale mye av eiendomsskatten
AP160623 Med denne eiendomsskatten viker vi fra dette prinsippet.
AP160623 Med den nye eiendomsskatten vil familien Sæther betale 12.000 kr mer i året, på toppen av høyere formueskatt.
AP160623 Den nye eiendomsskatten er helt i rute, konstaterte finansbyråd Robert Steen ( Ap ) da han torsdag la frem tallene.
AP160623 Dagen etter valget ga avtroppende Oslo-ordfører Fabian Stang ( H ) klar beskjed : Høyre vil fjerne eiendomsskatten hvis de vinner neste valg.
AP160615 Det er det flere grunner til, sier hun og nevner alt fra innsparinger i bydelens budsjetter til underskudd i sykehjemsetaten, samt at kommunen ikke får inntektene fra eiendomsskatten , som skulle finansiere eldresatsingen, med en gang.
AP160615 De eldre må vente på eiendomsskatten
AP160511 | Hytteeierne jubler kanskje for tidlig over endringer i eiendomsskatten
AP160511 Norsk Hyttelag er enig med KS om at dette i praksis ikke kommer til å gjelde så mange kommuner, i alle fall ikke på kort sikt, men Norsk Hyttelag er i alle fall svært fornøyde med at kommunene nå må ta en reell debatt om hyttefolkets bidrag før eiendomsskatten vedtas.
AP160511 Hytteeiere som nå jubler fordi de tror de blir kvitt eiendomsskatten , kan ha forregnet seg.
AP160511 Andre endringer i eiendomsskatten
AP160424 Ville fjerne eiendomsskatten ¶ - Eiendomsskatten rammer tilfeldig og usosialt, og slett ikke etter evne, heter det i et Frp-forslag om å fjerne hele loven som tillater kommunen å kreve inn slik skatt.
AP160424 Ville fjerne eiendomsskatten
AP160423 Hun trekker også frem eiendomsskatten som det nye byrådet vil innføre.
AP160219 Dette er dobbelt så mye penger som kommunen vil få inn fra eiendomsskatten i 2016.
AP160218 Oslo kommune planlegger å innføre eiendomsskatt på boliger i 2016 og næringseiendom i 2017Byrådet har budsjettert med en inntekt på 150 millioner fra eiendomsskatten allerede i 2016-budsjettetKommunen vil operere med et bunnfradrag på 4 millioner, noe som i praksis betyr at boliger med en markedsverdi under 5 millioner kroner unngår skatt.
AP160218 I 1999 ble eiendomsskatten avviklet i Oslo.
AP160118 Samarbeidsorganisasjoen anbefaler å redusere skattevridningene i boligmarkedet ved enten å fjerne rentefradraget i skatten eller øke eiendomsskatten på boliger.
AP160118 - Denne Regjeringen har ikke til hensikt å øke eiendomsskatten .