VG171214 De siste sju ukene har det skjedd en rekke endringer på eiersiden i de tre eiendommene de som skulle ha som felleseie.
DB171214 Eieren av en av eiendommene som politiet oppsøkte i helga har selv tatt kontakt med Dagbladet og fortalt om at politiet kom på døra, og Haugesunds Avis sitter på meldinger fra sosiale medier som bekrefter tilsvarende aksjon på en eiendom i avisas nedslagsfelt.
DN171207 Tokyu Land Corporation har kjøpt den resterende andelen på 30 prosent og kommer til å forvalte eiendommene på vegne av partnerskapet, står det i meldingen.
DN171207 Partnerskapet kjøper eiendommene av Veloqx Group.
DN171207 Eiendommene ligger i området Omotesandō i Tokyo.
AP171207 Alle eiendommene ligger i Tokyo.
DN171201 Ukjent sum ¶ Eiendommene selges for å justere litt i porteføljen til Strawberry Properties, ifølge finansdirektør Mads B.
DA171201 Alle eiendommene , unntatt en i Svelvikveien kjøpt for at hans datter skulle bo der, inngår i hans utleievirksomhet.
AP171128 Det er veldig mange rike gårdeiere her, spesielt på den siden av Karl Johan, ler Ringnes og peker mot en av eiendommene til Olav Thon.
AP171128 - Da jeg så betongklossene, tenkte jeg at det er sikkert et fornuftig sikkerhetstiltak, men det estetiske valget er dårlig, sier Christian Ringnes, administrerende direktør i Eiendomsspar som eier nesten 25 prosent av eiendommene langs paradegaten.
AP171128 Oljefondet må passe på askebegre, skjulte dører og solens gang for å få maks ut av eiendommene .
VG171120 Vilkårene inkluderer blant annet full immunitet for seg selv og kona Grace og at paret får beholde de private eiendommene sine.
BT171120 Vilkårene inkluderer blant annet full immunitet for seg selv og konen Grace og at paret får beholde de private eiendommene sine.
DB171117 Blant eiendommene hoffet vedlikeholdte var kronprins Haakons utleide hus, som ga kronprinsen private inntekter på 1,4 milioner i året, skattefritt.
DB171115 Flere av eiendommene hoffet brukte penger på å drifte og vedlikeholde ga kronprins Haakon private inntekter fra utleie.
DB171115 Etter avsløringene la han om eiendomsforvaltningen og tar nå en vesentlig større del av utgiftene til eiendommene sine.
DB171115 gartnertjenester, på de private kongelige eiendommene . » - I praksis betyr løsningen at de kongelige fra nå av får en ny « ekstra-apanasje » finansiert over hoffets driftsbudsjetter, sier økonomiprofessor Jarle Møen ved Norges handelshøyskole i Bergen til Dagbladet.
NL171107 En bomring som setter grenser mellom øya og distriktene vil selvsagt lede til verdistigning av eiendommene på øya og tilsvarende senkning av den i distriktene.
DN171106 - Markedet er skarpt og man må strekke seg langt for å få de beste eiendommene .
BT171105 Det var meget uheldig ettersom verdien viste seg å være langt høyere når eiendommene ble solgt senere.
DN171103 I mellomtiden skal verdien av eiendommene som rammes av denne skatten dobles.
DN171103 I mellomtiden skal verdien av eiendommene som rammes av denne skatten dobles.
DA171102 Kommunen vil beholde eiendommene i Sjøsiden til nåværende bruk og byutvikling.
VG171101 Forsvaret eier og disponerer eiendommene på øya.
DB171101 oktober informert av forsvaret, som eier og disponerer eiendommene på Håøya, om at de hadde allerede hadde sagt ja til innspillingen overfor produksjonen.
AP171101 Forsvaret eier og disponerer eiendommene på øya.
AA171101 Forsvaret eier og disponerer eiendommene på øya.
DB171031 Pengene som han brukte på bilene, klærne og eiendommene var plassert i skatteparadiser som Kypros, Saint Vincent og Seychellene, ifølge siktelsen.
AP171027 Tilsvarende kan formuen bli null fordi reglene verdsetter de ulike eiendommene , maskinene og aksjene lavt, samtidig som gjelden trekkes fra fullt ut.
AP171027 Tilsvarende kan formuen bli null fordi reglene verdsetter de ulike eiendommene , maskinene og aksjene lavt, samtidig som gjelden trekkes fra fullt ut.
SA171025 Teoretisk kan skattebyrden beholdes på forsandeiendommer i to år, men realiteten kan fort bli at den også må fjernes fra de eiendommene som i dag er skattepliktige i Forsand.
AA171025 Sivilombudsmannen har i ettertid grepet tak i planen og i 2012 konkluderte han med at : « På de punktene som er undersøkt her, det vil si de eiendommene der det står en bygning som er bortregulert, kan reguleringsplanen for Lian og Kystadmarka ikke opprettholdes i sin nåværende form.
AA171025 I 1985 fikk vi etter mange års stridigheter en reguleringsplan som var så tilfeldig at fylkesmannen mente at den ikke burde ses på som en detaljert reguleringsplan, men at den burde gjennomgås på nytt, dette på grunn av usaklig forskjellsbehandling av eiendommene .
AP171023 Eiendommene ble i flere tilfeller kjøpt til en pris, før de kort tid etter ble videresolgt til kommunen for en langt høyere pris.
AP171023 Eiendommene ble i flere tilfeller kjøpt til en pris, før de kort tid etter ble videresolgt til kommunen for en langt høyere pris.
AA171019 Sammen med datterselskapene Kjeldsberg Eiendomsforvaltning og Kjeldsberg Økonomiservice vil de fortsatt ivareta drift og forvaltning av eiendommene .
AA171019 - Det er viktig med kontinuitet i drift og forvaltning av eiendommene , og hele området som R.
DN171018 Blant eiendommene i konsernet er den tidligere ubåtbunkeren Dora 1, samt flere eiendommer på Nyhavna i Trondheim.
DA171016 Tre bedriftsledere på 100 år er det sjeldent å høre om ! Eiendommene på Gulskogen ble senere solgt, og inngår i dag delvis i Gulskogen senterområdet.
AP171013 Mange av eiendommene er kjøpt med såkalt blankoskjøte, som innebærer at handelen ikke tinglyses og at den nye eieren derfor ikke blir registrert i grunnboken.
AP171013 Eiendommene er solgt videre til kommunen i løpet av kort tid.
DB171012 Begge eiendommene er hennes særeie.
AA171012 Rørosmuseet skal fortsatt stå for det antikvariske arbeidet på eiendommene .
AA171012 Regjeringen foreslår å bevilge 27,1 millioner kroner til forvaltning og drift av eiendommene i 2018.
AA171012 Eiendommene omfatter Malmplassen i Røros sentrum og gruveområdet Storwartz og Olavsgruva.
AA171012 I forslaget til statsbudsjett foreslås det også at det settes av 139,4 millioner kroner til sikring av de statlige og private eiendommene neste år.
DB171011 Det eneste som står igjen er skorsteiner, bassengene som tilhørte eiendommene og noen trær.
DB171010 Bønder er generelt flinke til å ta vare på kulturminner på eiendommene sine, og til å rapportere inn funn, sier Isa Trøim hos Riksantikvaren.
NL171009 En rekke grunneiere har stengt eiendommene sine for motorferdsel i tråd med lovens intensjoner om « ro og stillhet i skogen ».
DB171009 Han påpeker at totalbudsjettet for Universitetet i Bergen er på 4,5 milliarder kroner, og at 500 millioner kroner årlig går til eiendommene .
AA171009 Kommunen etablerte beredskap etter at eiendommene ble isolert slik at hyttefolk og fastboende kunne komme seg ut fra området hvis det oppsto en nødsituasjon.
DB171006 Flere av eiendommene vi nå har solgt har vært prøvd i markedet før, men uten hell, sier han.
SA171003 Her vil man unngå at jord pantsettes og at prisen på eiendommene drives opp. i ¶
BT171003 Her vil man unngå at jord pantsettes og at prisen på eiendommene drives opp.
AP171003 Her vil man unngå at jord pantsettes og at prisen på eiendommene drives opp.
DB170930 Ved å gi beboerne tomtene som naturlig omkranser eiendommene gratis med tillegg av et kontantvederlag, vil de stå igjen med 80 mål som kan utvikles i stor skala.
AP170930 Men det meste av beplantningen vokser på eiendommene som ligger langs Drammensveien.
AP170930 Forvalterne av disse eiendommene ivaretar et bybilde som er til glede for alle som ferdes her.
DB170928 En gjennomgang av de ti eiendommene viser at flertallet av dem har gjennomgått minst ett priskutt.
DN170922 De nykjøpte eiendommene ligger i Stor-København, Århus, Odense, Sjælland og Triangel-regionen.
AA170922 Helseforetaket regner med å få inn 450 millioner kroner på salget av de tre eiendommene .
DA170918 Her var de fleste eiendommene erklært saneringsmodne, med unntak av Markveien 57, som skulle bevares av antikvariske hensyn.
DA170918 Også Nordby gård var eid av Drammens Glassverk, og i årenes løp bygget Glassverket arbeider- og funksjonærboliger på deler av eiendommene .
AA170918 Derfor kan Trondheim risikere at kommuner som Frøya, Namsos og Steinkjer, gjennom havneselskapet, kan forhindre at eiendommene tas ut av selskapet for å bli boligområder i en by som vokser raskt.
AA170918 Da havneselskapet ble etablert i 2012, gikk Trondheim med på å få 76 prosent eierandel i selskapet, til tross for at eiendommene de gikk inn med, skulle tilsi en langt større innflytelse i selskapet.
DB170915 ¶ De tre eiendommene som selges i indrefileten av Lyngør er ikke populære tross kraftig priskutt.
DB170915 Selger av eiendommene er Øystein Løvendahl.
DB170915 For lokalkjente ligger eiendommene på Lyngørsida mellom Lyngør Husholdningshandel og Seilmakerfruens kro.
DB170915 De tre eiendommene , Lyngørsida 15, 17 og 19, ligger på rekke opp fra sjøen.
DN170910 Private forsikringsselskaper nekter å forsikre titusener eiendommer i Florida mot flom, fordi eiendommene ligger for flomutsatt til.
VG170909 Kommunedelplanen er vedtatt, og kommunen innløser de berørte eiendommene .
DA170908 - Bytrær er virkningsfulle for å bryte opp gater som er dominert av asfalt og lite hagearealer på eiendommene som ligger langs.
AA170908 Selv de fire mest orkansikre eiendommene er ødelagt.
DN170907 - Etter å ha sett området fra lufta, vil jeg si at om lag 95 prosent av eiendommene er skadd på en eller annen måte, sier Browne i et intervju med den lokale kringkasteren ABS.
AP170907 - Etter å ha sett området fra luften, vil jeg si at om lag 95 prosent av eiendommene er skadet på en eller annen måte, sier Browne i et intervju med den lokale kringkasteren ABS.
AA170907 - Etter å ha sett området fra lufta, vil jeg si at om lag 95 prosent av eiendommene er skadd på en eller annen måte, sier Browne i et intervju med den lokale kringkasteren ABS.
DB170906 Mange er redde for å forlate husene sine fordi de risikerer å bli frastjålet eiendommene sine, sier Holt, og legger til : ¶
DB170906 - Etter å ha sett området fra lufta, vil jeg si at om lag 95 prosent av eiendommene er skadd på en eller annen måte, sier Browne i et intervju med den lokale kringkasteren ABS.
DB170905 Trump kaller ferieparadiset for « en av de fineste eiendommene i verden », men i natt kan gullgardinene bli lagt i flomvann.
AA170905 Sivilombudsmannen mente reguleringsplanen ikke kunne opprettholdes i sin nåværende form, fordi det var utøvd en usaklig forskjellsbehandling mellom eiendommene på Lian.
AA170905 Han opplyste at av de 15 eiendommene er det bare eiendommen til ekteparet Schjølberg som var boligeiendom, ikke de 14 øvrige.
AA170905 Formannskapet understreker at alle som på lovlig vis har bygget på sine eiendommer har rett til trygghet og forutsigbarhet for fremtidig bruk av eiendommene .
DA170904 Resten av eiendommene befant seg i en rekke forskjellige kommuner, blant annet Nes i Hallingdal, Gol, Trysil, Eidsvoll, Bærum og Asker.
DA170904 Av de 125 eiendommene disse « myrmennene » fra Kristiania eide, var 24 ørsmå parseller av eiendommen Myrerhaugen lengst nord på Grefsen, nærmere bestemt i myra omkring Småvannene ovenfor Langsetløkka.
DB170902 Jeg er likevel tvunget til å gjøre dette, for å beskytte interessene til Hannover-huset, inkludert eiendommene som har vært i familien i århundrer, sa han til Handelsblatt.
NL170901 Han er i gang med å kjøpe opp eiendommene til naboene sine også, for å kunne bygge et giganthus på en giganteiendom.
DN170831 Selger av eiendommene er et selskap som eies av PenSam, Sjaelsö Management og KPC.
DN170831 I Norge har hovedtyngden av eiendommene ligget i Fredensborg as.
DN170831 - Vi er glade for å kunne fortsette å vokse i den danske hovedstaden og øke vår eksisterende boligmasse med disse fine eiendommene på Teglholmen, uttaler Nordholm i en pressemelding.
DN170831 Totalt omfatter eiendommene en bygningsmasse på 21.500 kvadratmeter når de blir ferdige.
DN170831 Selger av eiendommene er et selskap som eies av PenSam, Sjaelsö Management og KPC.
DN170831 I Norge har hovedtyngden av eiendommene ligget i Fredensborg as.
DN170831 - Vi er glade for å kunne fortsette å vokse i den danske hovedstaden og øke vår eksisterende boligmasse med disse fine eiendommene på Teglholmen, uttaler Nordholm i en pressemelding.
DN170830 Han eier fortsatt eiendommene til Scandic Bergen City og Scandic Neptun.
AP170830 Da kommuneplanen gikk gjennom i Oslo rådhus i 2015, var det ingen av dem som bodde i området som registrerte at eiendommene deres fikk endret regulering.
AP170830 Da kommuneplanen gikk gjennom i Oslo rådhus i 2015, var det ingen av dem som bodde i området som registrerte at eiendommene deres fikk endret regulering.
DN170827 - Sparebanken Øst har frem til 2011 kjøpt ulike eiendommer der utgangspunktet for denne strategien var bankens ønske om å bidra til by- og stedsutvikling, samt at utviklingen av disse eiendommene skulle bidra til økt verdiskaping i konsernet.
DN170827 - Når det gjelder bankens investeringer i de såkalt kommersielle eiendommene , mener Finanstilsynet at disse investeringene må anses som bankfremmed virksomhet, skriver seksjonssjef Ole-Jørgen Karlsen og tilsynsrådgiver Anders Hole i Finanstilsynet i brevet.
VG170823 10 av de 30 eiendommene som politiet da undersøkte i forbindelse med korrupsjonssaken, tilhørte flere nære familiemedlemmer av Gilani.
DN170823 Ti av de 30 eiendommene som politiet da undersøkte i forbindelse med korrupsjonssaken, tilhørte flere nære familiemedlemmer av Gilani.
DA170823 10 av de 30 eiendommene som politiet da undersøkte i forbindelse med korrupsjonssaken, tilhørte flere nære familiemedlemmer av Gilani.
DA170822 De kommersielle barnehagene organiserer seg gjerne i et driftsselskap, et selskap for administrasjon og regnskap og et selskap for eiendommene .
DA170821 Kristiania kommune kjøpte i 1916 eiendommene Østre Elvebakke 2 - 8 hvor det ble etablert verksteder, kontorer og tegnesaler.
NL170817 Vi ga derfor et tydelig signal til administrasjonen om at kommunen skal gå i dialog med grunneierne om kjøp av eiendommene i Robukta.
NL170816 Da er det feil av staten å beregne verdien av de maskinene, eiendommene og verktøyene bedriftene bruker i sin produksjon ( såkalt arbeidende kapital ) og kreve inn formueskatt av disse verdiene.
VG170815 Det er så mange tråder som legges ut, og som Wassmo dels nøster, dels spinner videre på, mellom generasjoner, mellom slekt, mellom mann og kvinne, om alle de usagte ting om utroskap og besettelse, strid på nevene om de verdifulle eiendommene .
AP170810 Disse to eiendommene er bare noe av verdiene som kan kobles til Gerbeshi-familien i Kosovo.
DA170809 Det var en rekke tverrveier i området, som i all hovedsak var adkomstveier mellom gårdene og eiendommene .
NL170808 august, omtalt forslaget fra administrasjonssjefen om å gjennomføre ny taksering av eiendommene i Tromsø kommune.
DN170808 Det kan vise å betale seg ettersom gaten har 120 parkeringsplasser som før tilhørte de velstående eiendommene , men som nå ligger i hendene på Tam og Cheng.
DB170808 Den samlede realisasjonsverdien av eiendommene beløper seg til rundt 5 milliarder kroner, ifølge Bonums egne vurderinger.
NL170802 Når man ser på bygningene langs Strandgata, er det lett å slå fast at mange av eiendommene heller ikke i dag, 20 år etter « Rive-Olsen », har de eierne de fortjener.
VG170728 Ifølge ham ble eiendommene i London overført til sønnene hans som et ledd i oppgjøret etter en investering han har gjort i samarbeid med emiren i Qatar.
DN170728 Eiendommene i London sier han ble overført til sønnene som del av oppgjøret for investeringen han hadde i Qatar i samarbeid med emiren der.
AA170728 Eiendommene i London sier han ble overført til sønnene som del av oppgjøret for investeringen han hadde i Qatar i samarbeid med emiren der.
DN170726 - Vi forventer at det kommer flere skademeldinger utover uka når folk får oversikt over eiendommene sine, sier Eklo.
DA170726 - Vi forventer at det kommer flere skademeldinger utover uka når folk får oversikt over eiendommene sine, sier Eklo.
AA170726 - Vi forventer at det kommer flere skademeldinger utover uka når folk får oversikt over eiendommene sine, sier Eklo.
AA170726 - Vi forventer at det kommer flere skademeldinger utover uka når folk får oversikt over eiendommene sine, sier Eklo.
AP170723 Over 80 prosent av eiendommene er på under 1 km².
DB170718 I CNN-programmet fortalte Peskov også at eiendommene , som inkluderer et luksuriøst herskapshus i Maryland, hadde vært et samtaleemne da Vladimir Putin traff Donald Trump i Hamburg.
DB170718 Eiendommene må gis tilbake, uten forbehold og forhandlinger, sier Peskov i CNN-programmet ¶
DN170709 Disse eiendommene kostet 100 mill.
VG170707 Hvis man kan få fjernet kvist og kvast som ligger i veien for kummer på eiendommene , lukke vinduer, terassedører og generelt tenke på hva som kan bli vått, oppfordrer Bergh.
AA170707 Vi går nå til ekspropriasjon av eiendommene og sørger dermed for at prosjektet ikke blir forsinket, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) til NTB.
AA170707 Misnøyen med regjeringens håndtering av saken gjør at Taraldrud Eiendom inntil videre fortsetter å nekte staten adgang til eiendommene . ( ©NTB ) ¶
AA170707 Hva eiendommene til sjuende og sist skal omsettes for, blir avgjort rettslig i henhold til reglene for statlig ekspropriasjon.
AA170706 Salget av disse eiendommene , pluss pasienthotellet, er beregnet å tilføre sykehuset 450 millioner kroner.
DN170704 Siden har han og kona kjøpt flere av de tilliggende eiendommene på Konglungen, og utført omfattende arbeider.
DN170704 Flere av eiendommene er slått sammen og har fått nye adresser.
DN170704 Eiendommene
AP170701 - Ettersom området utenfor eiendommene er slik det er, har vi vaktmester som bor der i tillegg til et vaktselskap som passer på eiendommene .
AP170701 - Ettersom området utenfor eiendommene er slik det er, har vi vaktmester som bor der i tillegg til et vaktselskap som passer på eiendommene.
SA170628 Dronningens fortjeneste fra eiendommene utbetales for to år av gangen.
SA170628 Dronningens apanasje, som skal dekke utgifter til lønn til ansatte, offisielle reiser og vedlikehold av eiendommene økes med 8 prosent, ifølge BBC.
DN170628 Siden den gang har han investert en anselig mengde millioner i eiendommene .
DN170628 Eiendommene Øytangen 10 og 11 på Lyngør utenfor Tvedestrand ble lagt ut i markedet for 36 millioner kroner.
DB170628 I onsdagens utgave av Finansavisen kan vi lese at Tollefsen samler alle eiendommene i det svenske børsnoterte eiendomsselskapet Heimstaden Investment, der han eier 86 prosent av aksjene og kontrollerer 99,8 prosent av stemmene.
DB170628 De norske eiendomsselskapene, som fortsatt eier de norske eiendommene , må skatte i Norge med 24 prosent.
DN170627 Nå samler han eiendommene i to svenske selskaper kalt Heimstaden AB og Heimstaden Bostad AB.
DN170627 Fredensborg Eiendomsselskap vil etter transaksjonen ikke eie noen eiendommer, mens alt av drift og administrasjon av eiendommene blir igjen i selskapet.
DN170627 Alle våre norske inntekter vil bli beskattet i Norge ettersom driften skjer i Norge og eiendommene fortsatt vil ligge i norske selskaper, men blir eid av et svensk selskap, sier Nordholm.
DB170627 Begge eiendommene er hennes særeie.
VG170623 FBI hadde sett oversiktsbilder over de to eiendommene som tydet på at de var tilrettelagt for spionasjevirksomhet.
AA170622 - Trafikk til eiendommene langs den stengte veien slippes frem, sier byggeleder Ole Gunnar Sølberg i Statens vegvesen til Adresseavisen.
DN170621 Disse eiendommene kostet 100 mill.
AA170621 Per Henrik Bykvist, innsatsleder i Trøndelag politidistrikt, sa at beboere i området ble bedt om å holde et ekstra øye med eiendommene sine.
DN170620 Disse eiendommene kostet 100 mill.
DN170620 Disse eiendommene kostet 100 mill.
DN170620 Disse eiendommene kostet 100 mill.
DN170620 Disse eiendommene kostet 100 mill.
DN170619 | Disse eiendommene kostet 100 mill.
DN170619 Begge eiendommene er kjøpt gjennom Winges heleide selskap Illuminati as.
SA170616 Ådne Kverneland har solgt eiendommene som huser det nye Bilhuset på Forus og Kverneland Bil-eiendommen på Bryne.
FV170613 Høyres Jens Røed mener det er en unik mulighet for Vennesla kommune når fire huseiere ved Idrettsplassen ber om å få eiendommene sine innløst.
DB170611 Før den storstilte nyåpningen var nærmere 1,5 milliarder kroner blitt investert, og for å satse så tungt ønsket Thon full kontroll over eiendommene .
AP170611 | Oljefondet flytter eiendommene hjem ¶
AP170611 I USA er alle eiendommene registrert i delstaten Delaware.
AP170611 Dette dreier seg om den delen av eiendommene som ikke er børsnotert.
AP170611 Eiendommene i USA og Storbritannia er eid gjennom « holdingstrukturer ».
AP170611 Eiendommene i Kontinental-Europa er eid gjennom det heleide datterselskapet NBIM S.à.r.l.
AP170611 25 prosent av de unoterte eiendommene er i New York og 22 prosent i London.
AP170611 | Oljefondet flytter eiendommene hjem ¶
AP170611 I USA er alle eiendommene registrert i delstaten Delaware.
AP170611 Dette dreier seg om den delen av eiendommene som ikke er børsnotert.
AP170611 Eiendommene i USA og Storbritannia er eid gjennom « holdingstrukturer ».
AP170611 Eiendommene i Kontinental-Europa er eid gjennom det heleide datterselskapet NBIM S.à.r.l.
AP170611 25 prosent av de unoterte eiendommene er i New York og 22 prosent i London.
DB170610 Men eiendommene mangler.
DB170610 - Dette gjelder spesielt de beste, dyre og eksklusive eiendommene .
DB170608 Slottet vil fortsatt ikke redegjøre for pengebruken på de private eiendommene, men opplyser at fem prosent av de hoffansattes tid gikk til forvaltning og vaktmestertjenester de private eiendommene i 2016.
DB170608 Slottet vil fortsatt ikke redegjøre for pengebruken på de private eiendommene , men opplyser at fem prosent av de hoffansattes tid gikk til forvaltning og vaktmestertjenester de private eiendommene i 2016.
DB170608 Hva ressursbruken på de private eiendommene omfatter, defineres dessuten annerledes av Slottet og departementet enn det kontroll- og konstitusjonskomiteen ba om.
DB170608 De feide Slottet og Sanners argumenter til side, og slo fast at Slottet pliktet å redegjøre for hvor mye penger som brukes på de private eiendommene .
DB170608 Da vi bestemte oss for å nøste opp i dette, avdekket vi ut at hoffet har brukt midler som er bevilget til til drift av hoffet og de offentlige eiendommene , til å lønne forvaltning, vedlikehold og drift av kongeparet og kronprinsparets eiendommer.
DB170601 Å frata eiendommene sin diplomatiske immunitet er et tiltak som administrasjonen skal vurdere, skriver avisa videre.
DB170601 Tidlig i april skal Trump-administrasjonen ha fortalt russerne at USA ville vurdere å gi dem tilbake eiendommene .
DB170601 I praksis betyr det at amerikanske politifolk ikke lenger kan nektes inngang til eiendommene .
DB170601 Han ga Russland 24 timer til å forlate eiendommene .
DB170601 Det Trump-administrasjonen nå skal overveie er muligheten for å la Russland igjen ta i bruk luksuseiendommene mot at eiendommene blir underlagt en rekke restriksjoner, ifølge Washington Post.
DB170601 desember i fjor da han begrunnet hvorfor han hadde beordret eiendommene stengt.
DN170531 Hans forsvarer Trygve Staff mener klienten må frifinnes fordi han ikke var klar over at naboene hadde eksklusiv bruksrett på eiendommene .
DB170530 I kommunens oversikter er disse eiendommene verdsatt for til sammen 62,7 milliarder.
DB170530 - De minste eiendommene i Oslo har hatt høyest verdistigning.
AA170530 Både med tanke på vakthold under arrangementer og ved at det settes opp ekstra gjerder rundt eiendommene .
DN170529 Det skal også legges frem en rekke dokumentbevis for å belyse forholdene knyttet til grensene mellom eiendommene og de private veiene der striden har utspilt seg.
DB170528 Navnet hans dukker opp i den ene betente saken etter den andre - seinest hos den rabulistiske og voldsdømte bonden Jørgen Skarsvåg i Orkdal, som har plaget vettet av det lokale statsapparatet etter at eiendommene hans ble tvangssolgt.
NL170527 Dette fører til at daværende oppsittere ( grunneiere ! ? ) må kjøpe en liten del av eiendommene de i mer enn hundre år har forvaltet, eid og drevet.
DN170522 Siden den gang har han investert en anselig mengde millioner i eiendommene .
DN170522 Eiendomsinvestoren Knut Marius Stokke ( 62 ) kjøpte de to eiendommene med adresse Øytangen 10 og 11 på Askerøya på Lyngør i henholdsvis 1998 og 2005.
DN170522 - Det er ganske unikt at husene på begge disse eiendommene er så nye.
AP170522 Da budsjettet for 2017 ble lagt, valgte byrådet å holde disse inntektene utenfor - siden det ennå var uklart hvor mye penger det ble og om kommunen rakk å taksere alle eiendommene i tide.
VG170519 Ifølge Edvardsen la Dina-stiftelsen ut et forskudd for eiendommene mot at det ble stilt et gjeldsbrev til familiene tilsvarende verdien på husene.
AP170518 De sies at stiftelsen eier 70 prosent av eiendommene i byen, og befolkiningen er indingnert over at den ikke betaler noe skatt.
SA170513 Tar vi en tur i Oalsgata nå, ser vi at enkelte huseiere har tatt ordførerens ord på alvor og allerede gått i gang med utbedring av eiendommene sine.
SA170513 I høst fortalte ordfører Wirak etter press fra beboerne at nå var det bare å gå i gang med å fikse opp eiendommene sine eller selge hvis de ønsket det.
SA170513 Dette har for disse vært veldig frustrerende da de ser at eiendommene deres forfaller.
SA170513 Eiendommene forfaller ¶
SA170513 Gata skal bygges ut, eiendommene er båndlagt og kan ikke røres.
SA170513 Blir det snart mulig å gjøre noe med eiendommene langs Oalsgata, undres eier Ivan Ignjatovic og bystyremedlem Leiv Rune Mjølsnes, H.
DN170512 Da får du enten de aller fineste eiendommene uten egen strandlinje, eller eiendommer med strandlinje med en del gode kvaliteter, hvor likevel ikke alle krav er oppfylt, sier Jørstad.
DN170512 19 av de 29 eiendommene DN har registrert solgt i år, har gått til eller over prisantydning.
DB170512 Det må være de riktige eiendommene , kjøperne er mer grundige i sine undersøkelser og mer målrettet.
AP170512 Flere av eiendommene som frigjøres, er lukrative og kan bygges ut langt mer enn i dag.
SA170510 Deretter, i skråningene på de indre delene av eiendommene , kom hagene.
SA170510 Byens topografi førte til at eiendommene på begge sider av Vågen ble lange og smale, med sjøvendt bebyggelse.
DN170509 Salget av eiendommene i Norge ble sluttført 1. februar, får DN opplyst fra Icas presseavdeling : ¶
DB170430 Håvik har også vært i bråk med politiet i Skien og Lillestrøm når bekjente av ham ble kastet ut av sine hjem fordi eiendommene deres gikk på tvangssalg ¶
AP170429 I tilbudsdokumentet gjøres det klart at planene på naboeiendommene kan få stor betydning for eiendommene hans kunde nå ønsker å kjøpe.
AP170429 I tilbudsdokumentet gjøres det klart at planene på naboeiendommene kan få stor betydning for eiendommene hans kunde nå ønsker å kjøpe.
VG170427 Disse eiendommene er belånt med 11,5 millioner kroner, det er et svært lite lån sammenlignet med verdien av eiendommene og evnen til å betjene det.
VG170427 Disse eiendommene er belånt med 11,5 millioner kroner, det er et svært lite lån sammenlignet med verdien av eiendommene og evnen til å betjene det.
DB170427 Navnet hans dukker opp i den ene betente saken etter den andre - seinest hos den rabulistiske og voldsdømte bonden Jørgen Skarsvåg i Orkdal, som har plaget vettet av det lokale statsapparatet etter at eiendommene hans ble tvangssolgt.
DB170427 - Familien min og jeg har fått en revisor og en advokat som skal gi oss råd angående eiendommene og aksjer vi eier, sa han og fortsatte : ¶
AP170427 Han er sikker på at de nye planene vil føre til en verdistigning av eiendommene .
DB170425 - Sikkerhetsprosjektet vil pågå i noen år framover og det vil bli gjennomført tiltak på de kongelige statlige og private eiendommene som er basert på den reviderte Sikkerhetsanalysen fra 2002, skriver Kongehuset.
AP170425 - Sikkerhetsprosjektet vil pågå i noen år fremover og det vil bli gjennomført tiltak på de kongelige statlige og private eiendommene som er basert på den reviderte Sikkerhetsanalysen fra 2002, skriver Kongehuset.
AA170425 - Sikkerhetsprosjektet vil pågå i noen år framover og det vil bli gjennomført tiltak på de kongelige statlige og private eiendommene som er basert på den reviderte Sikkerhetsanalysen fra 2002, skriver Kongehuset.
DB170424 I snitt fikk eiendommene en reduksjon på 21,7 prosent.
DN170423 Vi mener det ikke er lov å ha en eiendomsskatt som fritar en så stor del av eiendommene , sier Anders Leisner, leder av juridisk avdeling.
DN170416 - Det er oftere budrunder enn det har vært før og eiendommene selges raskt, sier eiendomsmegler Stig Svartor i DNB Eiendomsmegling Lillehammer.
DN170416 - Det er oftere budrunder enn det har vært før og eiendommene selges raskt, sier Svartor.
DN170416 - Det er oftere budrunder enn det har vært før og eiendommene selges raskt, sier daglig leder Stig Svartor i DNB Eiendomsmegling Lillehammer.
DN170416 - Det er oftere budrunder enn det har vært før og eiendommene selges raskt, sier Svartor.
DN170412 Trump stikker hjemom nesten hver uke, og har 26 dager besøkt minst én av eiendommene sine.
VG170410 Huseierne mener verdien settes høyere enn eiendommene deres faktisk er verdt, og at kommunene dermed krever inn flere skattekroner enn de skulle hatt.
AP170409 I USA er alle eiendommene registrert i delstaten Delaware.
AP170409 I USA er alle eiendommene registrert i delstaten Delaware.
AP170409 Jurisdiksjonene hvor eiendommene finnes, får dermed mindre skatteinntekter.
DN170406 Trump 22 dager besøkt minst én av eiendommene sine.
DN170406 I løpet av hans 76-dager lange presidentperiode har han 22 dager besøkt minst én av eiendommene .
DN170406 Donald Trump har tilbrakt ni av elleve uker som president på å besøke minst en av eiendommene sine.
VG170405 Takstnemda, som består av tre politikere oppnevnt av kommunestyret, har så taksert eiendommene ut fra såkalte sjablongverdier med fastsatte kvadratmeterpriser, ut fra skjønnsmessige vurderinger, som utsikt og vedlikehold av eiendommen, og sonefaktor for de ulike områdene i kommunen.
VG170405 I Lillehammer har fem personer med ulik bakgrunn, såkalte besiktigere, befart de 12.000 eiendommene for å sjekke at opplysningene fra eiendomsregisteret stemmer, og tatt bilder av eiendommene .
VG170405 I Lillehammer har fem personer med ulik bakgrunn, såkalte besiktigere, befart de 12.000 eiendommene for å sjekke at opplysningene fra eiendomsregisteret stemmer, og tatt bilder av eiendommene.
AP170401 Eiendommene r verdsatt til 1,1 million dollar.
DN170329 ¶ Selv om alt ligger til rette for at privatpersoner enkelt kan selge boligen sin selv, selges bare én prosent av de rundt 120.000 eiendommene som bytter eier årlig, på privaten, sier forfatteren.
DB170329 De er mye rundt på eiendommene , og kombinasjonen parkeringsplasser og Oslo sentrum er ikke så enkelt, sier Knutsen til Finansavisen. 50 gikk raskt ned til en short list på fem, én kandidat sentralt, de fire andre i randsonen.
DA170328 Hun reagerer på at huseierne har latt eiendommene stå og forfalle.
DA170328 - Hvorfor blir ikke huseier heller pålagt et vedlikehold av disse flotte eiendommene , spurte Ihle da bystyret behandlet saken mandag kveld.
DB170327 Blant annet hevder Navalny at statsministeren har et eget hus til en and på en av eiendommene .
AP170327 Senere avslørte han at kretsen rundt Putin eier gigantiske luksuseiendommer, selv om de offisielt bare tjener en brøkdel av det eiendommene er verdt.
DB170326 « Skreddergården » rett ved Egertorget på Karl Johan som huser luksuriøse butikker, og Ekebergrestauranten, er blant eiendommene han slipper å skatte for.
DB170326 SLIPPER SKATT : Pierre Jansson hos Frogner House Apartments, viser frem eiendommene i Colbjørnsens gate, like bak slottet.
DB170326 Flere av eiendommene er også svært innbringende for eierne, viser Dagbladets gjennomgang.
DB170326 En rekke av eiendommene som slipper eiendomsskatt er luksuriøse og så verdifulle at folk flest aldri ville hatt råd til å kjøpe dem.
AP170322 Ifølge avtalen på tilsammen 6 millioner kroner skal Staur bistå med reguleringsarbeidet av eiendommene Kystad og Hårstad.
AP170321 Hva eiendommene brukes til, spiller i utgangspunktet ingen rolle.
AP170321 Bystyret vil angi de enkelte eiendommene som fritas i eget vedtak.
AP170321 Bystyret sa at fritak er særlig aktuelt innen kategoriene så langt eiendommene ikke benyttes til kommersiell aktivitet og eies av en ikke-kommersiell aktør : ¶
VG170320 Presidenten har i tillegg opprettet et fond for å parkere eiendommene sine imens han er president.
VG170320 Det er eiendommene på Manhattan i New York som utgjør den største delen av formuen.
DB170320 Årsaken til at eiendommene ikke ble kjøpt i hans navn, var bare å forhindre at eiendommene ble beslaglagt av konkursboet, heter det i kjennelsen.
DB170320 Årsaken til at eiendommene ikke ble kjøpt i hans navn, var bare å forhindre at eiendommene ble beslaglagt av konkursboet, heter det i kjennelsen.
DB170320 Villa og skjærgårdsidyll ¶ Eiendommene det dreier seg om er ei hytte i den idylliske skjærgården i Kragerø og en villa i Holmenkollen på Oslo vest.
DB170320 Retten mener blant annet disse overføringene er nedbetaling av eiendommene .
DB170320 Oslo byfogdembete er enig med skattemyndighetene om at den reelle eieren av eiendommene er finansmannen, ikke fotballtoppen.
DB170320 Han har heller ikke hatt nøkkel til noen av eiendommene , ifølge rettens kjennelse.
DB170320 Fotballtoppen og finansmannen har begge forklart at finansmannen skulle leie eiendommene , men det ble aldri opprettet noen leiekontrakt.
DB170320 Fotballtoppen har ikke disponert eiendommene , kanskje med unntak av hytta.
DB170320 Det spesielle i saken er imidlertid at finansmannen ikke står som eier av disse eiendommene , og at han heller ikke kjøpte dem selv.
DB170320 Bakgrunnen for arresten i eiendommene er utbetalinger mannen har fått fra tre ulike selskaper hvor han anses å ha sentrale roller.
DB170320 Arresten av eiendommene er en midlertidig avgjørelse og gjennomføres for å sikre verdier før saken behandles i retten..
SA170317 Møtet vil gi svar på spørsmål om status i planarbeidet, tidsplanen framover og detaljer om hva som vil skje med de enkelte eiendommene langs traseen.
AA170317 Ifølge avtalen skulle Rune Olsø - som også er bystyrerepresentant og leder av Sør-Trøndelag Ap, bistå med å få omregulert eiendommene Kystad og Hårstad til boligformål.
AA170317 Ifølge avtalen på til sammen seks millioner kroner skal Staur bistå med reguleringsarbeidet av eiendommene Kystad og Hårstad.
AA170317 Ifølge avtalen på til sammen seks millioner kroner skal Staur bistå med reguleringsarbeidet av eiendommene Kystad og Hårstad.
BT170316 Begrunnelsen Aasen har gitt for drapet fremstår uforståelig, mener retten, og påpeker at det er fullt vanlig at samlivsbrudd fører til at partene ikke kan beholde de samme eiendommene som før.
AA170316 Ifølge avtalen skal Rune Olsø - som også er bystyrerepresentant og leder av Sør-Trøndelag Ap - bistå med reguleringsarbeidet av eiendommene Kystad og Hårstad.
DB170314 - De fleste eiendommene er kjøpt for mindre enn hva de er solgt for, svarte Bøen.
AA170313 Ifølge avtalen skal Staur-partner Rune Olsø - som også er bystyrerepresentant og leder av Sør-Trøndelag Ap - bistå med reguleringsarbeidet av eiendommene Kystad og Hårstad.
AA170313 Ifølge avtalen skal Staur-partner Rune Olsø - som også er bystyrerepresentant og leder av Sør-Trøndelag Ap - bistå med reguleringsarbeidet av eiendommene Kystad og Hårstad.
AA170313 Ifølge avtalen skal Staur-partner Rune Olsø - som også er bystyrerepresentant og leder av Sør-Trøndelag Ap - bistå med reguleringsarbeidet av eiendommene Kystad og Hårstad.
AA170313 Ifølge avtalen skal Staur-partner Rune Olsø - som også er bystyrerepresentant og leder av Sør-Trøndelag Ap - bistå med reguleringsarbeidet av eiendommene Kystad og Hårstad.
AA170313 I 2016 utgjorde boliger med en anslått boligverdi på over 4 millioner kroner 32,2 prosent av eiendommene i kommunen, ifølge Byrådsavdelingen for finans.
DB170312 Dagbladets avsløringen av hvordan de kongelige har brukt hoffets ressurser til sine private eiendommer, selv om Stortinget bevilget midlene til de offentlige eiendommene , er beviset på at systemet har feilet.
DB170310 Økonomiprofessor Jarle Møen kalte pengebruken ved Slottet til de private eiendommene for « kryssubsidiering » og konkluderte med at praksisen stred mot ordlyden i statsbudsjettet.
DB170310 Og derfor er det hoffet som har kommet dårligst ut av oppslagene om pengebruken på de private eiendommene .
DB170310 Han har selv vært en uttalt kritiker av hvordan Stortingets bevilgninger til hoffet og de statlige eiendommene over flere år har til lønn for drift, vedlikehold og vaktmestertjenester på kongefamiliens private eiendommer.
DN170309 Begge eiendommene er kjøpt gjennom Winges heleide selskap Illuminati AS.
AP170308 Medvedev står ikke selv som eier, og ingenting kobler ham formelt til eiendommene .
DB170305 ¶ Betaler mer : Eiendomsmegler Torbjørn Ek mener nordmenn er villige til å betale mer for de dyreste eiendommene .
DB170305 - Eiendommene er forsøkt stjålet og okkupert av « såkalte nye eiere », sier Skarsvåg, som mener ingen kan flytte inn i det tvangssolgte huset før Den europeiske menneskerettighetsdomstolen har talt.
AP170302 Da synes jeg det er langt mer interessant å overlate midlene til en stiftelse, sier han, men legger til at han ikke ønsker å bli husket for pengene, eiendommene eller stiftelsen.
AA170302 Da synes jeg det er langt mer interessant å overlate midlene til en stiftelse, sier han, men legger til at han ikke ønsker å bli husket for pengene, eiendommene eller stiftelsen.
DN170301 Fra takterrassen av et bygg i Stenersgaten i Oslo sentrum kan Olav Thon ( 93 ) peke på flere av eiendommene han eier i byen.
SA170228 Kundene ønsker ikke å ha eiendommene ute i markedet.
BT170228 Kundene ønsker ikke å ha eiendommene ute i markedet.
AP170228 Dette er utbetalt utbytte på aksjer, utbetalte renter på omsettelige rentepapirer og leieinntekter fra eiendommene fondet eier i London, New York og andre storbyer.
AP170228 I 2016 investerte Oljefondet i blant annet disse eiendommene : ¶ 1.
AP170228 Eiendommene ligger i 100 First Street og 303 Second Street i SoMa-distriktet ( South of Market Street ) i San Francisco.
AP170228 Dette er utbetalt utbytte på aksjer, utbetalte renter på omsettelige rentepapirer og leieinntekter fra eiendommene fondet eier i London, New York og andre storbyer.
AP170228 Kundene ønsker ikke å ha eiendommene ute i markedet.
AA170228 Kundene ønsker ikke å ha eiendommene ute i markedet.
AA170226 - En av eiendommene var feilregistrert hos oss, og dette har av en eller annen grunn ført til at UMS har sendt ut rundt 2900 sms-er.
VG170225 De er lut lei av trafikken av narkotika og folk på eiendommene deres og ønsker Trumps mur hjertelig velkommen.
VG170224 * 1 Haakon den Godes vei 2 var en av de aller dyreste eiendommene som ble tinglyst i 2015, ifølge en gjennomgang gjort av Finansavisen.
AA170224 Noen sørafrikanere hevder eiendommene som ble angrepet, huset bordeller og narkotikabuler.
AA170223 I september 2015 publiserte BBC en reportasje fra kanalens korrespondent i Sør-Øst-Asia, Jonathan Head, om hvordan to utenlandske pensjonister var blitt fralurt eiendommene sine i Phuket.
AP170222 - Det kan ikke være noen tvil om at det er en forferdelig dårlig idé for Donald Trump å akseptere at Kina gir ham retten til å utvikle disse verdifulle eiendommene samtidig som han sitter som USAs president, sier Norman Eisen, som var Barack Obamas fremste etikkadvokat, til nyhetsbyrået AP.
AA170220 Statistikken viser at 76,5 prosent av boligene i Vestre Aker får boligskatt, mens det samme gjelder drøyt 9 prosent av eiendommene i sentrum og nesten 12 prosent i Gamle Oslo.
DN170214 Mens Knutsen mente alle tre eiendommene var felleseie med hustruen, var kemneren av en annen oppfatning.
DN170213 De får dessuten ansvar for eiendommene .
FV170211 Bildet viser bruktbiler på en av de tidligere eiendommene til Olsen Bil AS i Østerhus i Grimstad.
DB170206 I henhold til loven skal de opprinnelige landeierne kompenseres enten med penger eller få tilbud om annet land - selv om de altså selv ikke skulle ønske å gi fra seg eiendommene sine.
AA170206 I henhold til loven skal de opprinnelige landeierne kompenseres enten med penger eller få tilbud om annet land - selv om de altså selv ikke skulle ønske å gi fra seg eiendommene sine.
VG170203 - Det er aldri gitt noe løfte, og det er ikke bestemt hva som skal skje med eiendommene , sier Gjeruldsen.
DB170125 Eiendommene kan fort gå 10 millioner over eller under prisantydningen, sier Fourong til avisen.
AP170125 Mange steder langs grensen er grunnen privateid og det kan by på vanskeligheter å få kjøpt eller ekspropriert eiendommene .
AP170125 Mange steder langs grensen er grunnen privateid og det kan by på vanskeligheter å få kjøpt eller ekspropriert eiendommene .
BT170121 Han vil ikke si noe om planene for eiendommene ennå.
SA170117 Stortinget har stilt krav om at eiendommene skal forvaltes effektivt, slik at verdiene bevares.
AP170117 Forvaltningen av forsvarseiendommene er i dag ivaretatt gjennom en New Public Management-modell der staten leier ut eiendommene til seg selv.
DN170113 Mosvold selv anslår at disse eiendommene , etter kjøpet i Avenyen, har en markedsverdi på til sammen drøyt fire milliarder kroner.
DN170113 Listen over eiendommene han har investert i, teller nå 26 eiendommer/selskaper med varierende eierandel.
DB170110 Tvert imot blir det betraktet som en provokasjon av enkelte grunneiere, som sier de vil nekte helikoptre fra Statens naturoppsyn å lande på eiendommene deres.
BT170110 Han vil ikke si noe om planene for eiendommene ennå.
DN170109 Entra har også solgt eiendommene Kongens gate 85 og Erling Skakkesgate 60 i Trondheim for 16 millioner kroner, en pris som er på linje med Entras nåværende verdsetting. | - En realitetsorientering ¶
DB170106 - Det er mange som kan tenke seg å bo i området, men da gjelder det de gode eiendommene .
DB170103 Fra onsdag morgen vil Beredskap Fyn levere ut sandsekker til privatpersoner, så de kan sikre eiendommene sine best mulig mot vann.
AP161230 Russerne fikk 24 timer på å pakke seg ut av eiendommene .
AP161230 Begge de to eiendommene har en lang historie.
AP161230 Amerikanerne mener at eiendommene i tillegg til å fungere som landsted, tidvis også brukes rene spionreder for russisk etterretning.
DN161205 - Det som skjer er nok at folk ser verdien i eiendommene sine, sa Nordvik til DN i forrige måned.
FV161122 - Det som skjer er nok at folk ser verdien i eiendommene sine, sier eiendomsmegler Nils Nordvik.
BT161122 - Det som skjer er nok at folk ser verdien i eiendommene sine, sier eiendomsmegler Nils Nordvik.
AA161122 - Det som skjer er nok at folk ser verdien i eiendommene sine, sier eiendomsmegler Nils Nordvik.
AP160912 De 15.000 eiendommene som er taksert av kommunen i år vil ha samme takst i ti år, minner han om.
AP160817 Fondet har nedjustert verdien av eiendommene i Storbritannia med rundt 1,5 milliarder kroner etter EU-avstemningen.
AP160817 Dette skyldes hovedsaklig at fondet etter Brexit nedjusterte verdien på eiendommene i Storbritannia med 5 prosent, tilsvarende omtrent 1,5 milliarder kroner.
AP160709 - De fleste av eiendommene har sin verdi fra Skatteetaten.
SA160625 Lønningene der er bare to tredjedeler av hva de er i vest, og eiendommene er verdt omtrent halvparten.
BT160625 Lønningene der er bare to tredjedeler av hva de er i vest, og eiendommene er verdt omtrent halvparten.
AP160625 Lønningene der er bare to tredjedeler av hva de er i vest, og eiendommene er verdt omtrent halvparten.
AP160608 Stordrange forteller at Løvenskiold har akseptert at tidligere brukere av markaeiendommer har fått overta eiendommer de har hatt tilknytting til, men at han naturlig nok har sikret seg forkjøpsrett dersom eiendommene skal selges ut av familiene.
AP160601 Oslo Havn eier majoriteten av eiendommene .
AP160601 Oslo Havn KF eier de fleste eiendommene i det 45 mål store området.
AP160408 Eiendommene som var knyttet til de enkelte kirker skulle i prinsippet nyttes til sitt opprinnelige, kirkelige formål.
AP160309 - Det har aldri vært aktuelt å ekspropriere tomtene til de som eventuelt ikke ønsker å utvikle eiendommene sine, sier byråd Hanna E.
AP160309 - Det har aldri vært aktuelt å ekspropriere tomtene til de som eventuelt ikke ønsker å utvikle eiendommene sine, sier byråd Hanna E.
AP160225 De kjøpte opp flere tomter i området på 1990-tallet, og planlegger å bygge 850 boliger på disse eiendommene †" som utgjør omtrent halvparten av hele utviklingsområdet.
AP160225 De kjøpte opp flere tomter i området på 1990-tallet, og planlegger å bygge 850 boliger på disse eiendommene †" som utgjør omtrent halvparten av hele utviklingsområdet.
AP160218 Stor takseringsjobb ¶ 50 taksører fra syv firmaer begynner i mars med en utvendig vurdering av de 22.000 eiendommene som ikke har noen ligningstakst i dag.
AP160212 I budprosessen for eiendommene har Urbanium presentert et skriftlig forslag for hva de ønsker å gjøre med de to bygårdene og de to ledige tomtene i kvartalet.
AP160205 Kongeparet har ingen forpliktelse til å åpne eiendommene på den måten, man kan nesten si tvert imot.
AP160205 De kongelige eiendommene tilhører staten, men disponeres av kongeparet.
AP160205 De kongelige eiendommene gir muligheter for å levendegjøre kulturarven på en enestående måte, understreker kultursjef Bonnevie.
AP160130 Og med eiendommene som jeg har investert i.
AP160130 52 prosent av eiendommene ligger i Oslo.
AP160123 Han tror også at det er nysgjerrigheten som gjør at det er eiendommer i det dyreste segmentet som preger listen over de mest populære boligannonsene, for det er ikke nødvendigvis disse eiendommene som er lettest å selge.
AP160123 De dyre eiendommene trekker ikke like mange folk på visning.
AP160123 †" De fire første eiendommene er på topp 10 listen over årets mest sette boligannonser i Norge på FINN.
DA160121 Dagens publikum er godt vant, de ville gjennomskuet det hele hvis ikke eiendommene du ser i serien hadde vært ekte, eid av folk som er så rike at det knapt er til å tro.
AP160120 Eiendommene som er lagt ut på nettsiden selges av ulikee meglere og eiendomsmeglerselskaper.
DA160118 - De resterende eiendommene i slike områder, de « vanlige », men altså fremdeles attraktive, blir da spesielt vanskelige å vurdere i et nedgangsmarked.
DA160118 - De resterende eiendommene i slike områder, de « vanlige », men altså fremdeles attraktive, blir da spesielt vanskelige å vurdere i et nedgangsmarked.