SA171129 - Det første på listen er et nytt hjem som Johnny selv skal eie .
DB171129 - Det første på listen er et nytt hjem som Johnny selv skal eie .
AP171129 Eirik Faret Sakariassen ( SV ), Kari Nessa Nordtun ( Ap ) og Frode Myrhol ( FNB ) mener det ikke er en kommunal oppgave å eie Viking Stadion.
SA171128 Det ga en fin følelse av å eie den litt, sier Ine Jansen.
SA171128 Eirik Faret Sakariassen ( SV ), Kari Nessa Nordtun ( Ap ) og Frode Myrhol ( FNB ) mener det ikke er en kommunal oppgave å eie Viking Stadion.
DN171128 Softbank, som også har med seg andre investorer i gruppen, vil eie mellom 14 og 17 prosent av Uber når oppkjøpet er gjennomført.
AP171128 - Det første på listen er et nytt hjem som Johnny selv skal eie .
AP171128 Det ga en fin følelse av å eie den litt, sier Ine Jansen.
AA171128 Konkret bes Sandberg om ikke å benytte dispensasjonsadgangen i deltakerloven for at industrien kan eie kystfiskefartøy - før nærmere avklaringer er foretatt med Stortinget.
VG171127 I andre samfunn må man forklare seg når man har vært i fengsel, men i Norge må man forklare seg når man 1 ) ikke ønsker å få barn, 2 ) nekter å eie sin bolig, 3 ) hater vinteren og langrenn og friluftsliv generelt, 4 ) er veganer, 5 ) ikke drikker seg full på julebordet, på jentetur/guttetur, på utdrikningslag, på et internasjonalt fly, hvor som helst når alkohol er gratis.
SA171127 De nektes statsborgerskap i Myanmar, utsettes ofte for tvangsarbeid, har ikke rett til å eie land og har begrensede rettigheter på mange andre områder.
SA171127 Retten til å eie og bære våpen er en viktig del av amerikansk kultur og tradisjon.
SA171127 Statoil går fra å være partner med en eierandel på 19 prosent til å bli operatør og eie hele 70 prosent i Martin Linge-prosjektet.
DB171127 Rohingyaene nektes statsborgerskap i Myanmar, utsettes ofte for tvangsarbeid, har ikke rett til å eie land og har begrensede rettigheter på mange andre områder.
DB171127 De nektes statsborgerskap i Myanmar, utsettes ofte for tvangsarbeid, har ikke rett til å eie land og har begrensede rettigheter på mange andre områder.
DB171127 Partiet må definere et prosjekt Støre som partileder skal bruke sin tid på, og eie .
DB171127 Hverken Palle Skov Jensen eller styreformann Torben Frigaard Rasmussen ønsker å uttale seg om salget av kunstsamlingen, som er en av Skandinavias største i privat eie .
AP171127 - Staten kan ikke stoppe alvorlig syke mennesker fra å eie sitt eget liv og selv kunne ta beslutningen om når de ønsker å avslutte det, sier Svendsrud.
AP171127 - Det betyr mye mer for henne enn for meg å eie den medaljen.
DB171126 Rettssaken endte med to måneders fengsel for mannen, samt to års prøvetid hvor han ikke får lov til å eie dyr.
BT171126 En ball man er mer opptatt av å bruke, enn å eie .
DB171124 Hvilke biler er billigst å eie ?
DA171124 Den ene sentrale midtbaneplassen til Vålerenga i 2005 gikk på rundgang mellom Ardian Gashi, Thomas Holm, Amund Skiri og etter hvert Magne Hoseth, men den andre plassen var Christian Grindheim sin, til odel og eie .
NL171123 Paradokset er himmelropende : Hvorfor kan det være riktig at fiskere får eie fiskeindustri, men at en lokal nordnorsk fiskekjøper med sjela i egen bygd ikke skal få eie en enkelt fiskebåt ?
NL171123 Paradokset er himmelropende : Hvorfor kan det være riktig at fiskere får eie fiskeindustri, men at en lokal nordnorsk fiskekjøper med sjela i egen bygd ikke skal få eie en enkelt fiskebåt ?
NL171123 Den såkalte deltakerloven, som regulerer hvem som kan eie fiskefartøy i Norge.
NL171123 Bør Klo få lov å eie hele båten ?
DB171123 De nektes statsborgerskap i Myanmar, utsettes ofte for tvangsarbeid, har ikke rett til å eie land og har begrensede rettigheter på mange andre områder.
BT171123 De nektes statsborgerskap i Myanmar, utsettes ofte for tvangsarbeid, har ikke rett til å eie land og har begrensede rettigheter på mange andre områder.
AP171123 Aker og Oceanwood skal eie 50 prosent hver av det nyetablerte selskapet dersom planen deres lykkes.
AA171123 Aker og Oceanwood skal eie 50 prosent hver av det nyetablerte selskapet dersom planen deres lykkes.
BT171122 Middelet til å gjøre det lett å leve et godt, bærekraftig, mangfoldig og rikt liv - uten å eie alt alene.
VG171121 De nektes statsborgerskap i Myanmar, utsettes ofte for tvangsarbeid, har ikke rett til å eie land og har begrensede rettigheter på mange andre områder.
VG171121 Norge er alt tungt inne i olje og gass gjennom å eie Statoil, via reservene vi har i havbunnen og skatteinntektene fra petroleumsvirksomhet.
SA171121 - Det er en klar intensjon å legge til rette for at det skal bli attraktivt å eie elbil i kommunen.
AP171121 Vi trenger ikke en som kommer til å være dårlig for kriminalitetsbekjempelse, dårlig i grense-spørsmålet, dårlig i militære spørsmål og dårlig for retten til å eie våpen, sa Trump.
AP171121 Slik sikres flere frihet til å eie sin egen kropp.
NL171120 Et hett tema var Regjeringens beslutning om å la fiskeindustribedriften Gunnar Klo AS på Myre eie et kystfiskefartøy.
NL171120 Den historiske eneretten å eie fiskebåter opplever de som truet.
NL171120 At fiskeriministeren hadde satt det såkalte aktivitetskravet i Deltakerloven til side støter an mot fiskernes eksklusive rett til å eie fiskefartøy.
AA171120 Forskere fra universitetet i Uppsala har studert sammenhengen mellom det å eie en hund og forekomsten av hjerte- og karsykdommer.
AA171120 Det handler om at det å eie en hund, gjør at folk holder seg mer i aktivitet.
DA171119 I utgangspunktet er det kun aktive fiskere som kan eie fiskebåter.
DA171119 Han avviser også bekymringen om at utlendinger nå kan ta nye markedsandeler og viser til at de uansett ikke kan eie mer enn 40 prosent av slike fartøy, verken direkte eller indirekte.
DA171119 Fylkesnes viser til at Høyre og Frp tidligere har uttrykt forståelse for industriens ønske om å eie fiskebåter.
VG171118 HUND : Ny forskning viser at det å eie en hund fører med seg en rekke positive helseeffekter.
VG171118 Forskere fra universitetet i Uppsala har studert sammenhengen mellom det å eie en hund og forekomsten av hjerte- og karsykdommer.
VG171118 Det handler om at det å eie en hund, gjør at folk holder seg mer i aktivitet.
DB171118 Forskere fra universitetet i Uppsala har studert sammenhengen mellom det å eie en hund og forekomsten av hjerte- og karsykdommer.
DB171118 Det handler om at det å eie en hund, gjør at folk holder seg mer i aktivitet.
BT171118 Forskere fra Universitetet i Uppsala har studert sammenhengen mellom det å eie en hund og forekomsten av hjerte- og karsykdommer.
BT171118 Det handler om at det å eie en hund, gjør at folk holder seg mer i aktivitet.
NL171117 Utenlandske statsborgere kan ikke eie mer enn 40 prosent i fiskefartøy verken direkte eller indirekte.
NL171117 opprettelse av salgslag med adgang til å fastsette minstepris til fisker, og definering av særlige krav om å være aktiv fisker som forutsetning for å kunne eie og drifte fiskefartøy.
AP171117 Likestilling er frihet til å eie sin egen kropp, sin egen fritid, å ta egne valg.
DB171116 Norges Bank mener oljefondet ikke bør eie aksjer i selskaper som utvinner olje og gass.
DA171116 Norges Bank mener oljefondet ikke bør eie aksjer i selskaper som utvinner olje og gass.
DA171116 Norges Bank mener oljefondet ikke bør eie aksjer i selskaper som utvinner olje.
DA171116 Norges Bank foreslår i et brev til Finansdepartementet at oljefondet ikke bør eie aksjer i selskaper som utvinner olje og gass.
DA171116 Norges Bank mener oljefondet ikke bør eie aksjer i selskaper som utvinner olje og gass.
BT171116 Norges Bank mener oljefondet ikke bør eie aksjer i selskaper som utvinner olje og gass.
AP171116 | Norges Bank mener Oljefondet ikke bør eie aksjer i selskaper som utvinner olje og gass.
AP171116 Kanskje kan det gjøre det meningsløst å eie bil selv.
AA171116 | Norges Bank mener Oljefondet ikke bør eie aksjer i selskaper som utvinner olje og gass ¶
AA171116 Norges Bank mener oljefondet ikke bør eie aksjer i selskaper som utvinner olje og gass.
AP171115 Viking har ikke hovedtrener, de har ikke penger på bok, de mangler en rekke spillere og de sitter med stor gjeld på et stadion de ikke har råd til å eie videre.
AP171114 De siste 60 er i Brenners eie .
SA171113 Hvordan dette kommer til å se ut rent praktisk, var han ikke sikker på - om det er bilmerkene selv som skal eie bilene, eller om bilutleiere skal kjøpe biler av bilprodusentene, eller om bildelingen skal skje gjennom en annen løsning ingen har tenkt på ennå.
NL171113 « Nordlys » bifaller i en leder 13.11.2017 fiskeriministerens beslutning om å gi dispensasjon til at en fiskeindustribedrift kan eie en fiskebåt.
NL171113 Prinsippet om at aktive fiskere skal eie fiskebåter, bidrar til at folk som lever og virker på den kysten som er mest avhengig av fisken vår, også disponerer retten til å høste fisken.
NL171113 Poenget er uansett påkledningen, at en person må tilfredsstille aktivitetskravet som fisker for å eie en fiskebåt.
NL171113 Norske og utenlandske selskaper, aksjefond og personer kan eie en fiskeindustribedrift slik man kan eie andre bedrifter i Norge.
NL171113 Norske og utenlandske selskaper, aksjefond og personer kan eie en fiskeindustribedrift slik man kan eie andre bedrifter i Norge.
NL171113 Hovedregelen i dagens fiskerilovgivning er at bare aktive fiskere kan eie fiskebåter i Norge.
NL171113 Det mangler ikke eiermiljøer i Nord-Norge som er dimensjonert både kapital- og kompetansemessig til å eie fiskefartøy - og dette kan umulig være en legitim grunn til å slippe fiskeindustrien inn som eiere av fiskeflåten.
NL171113 « Nordlys » bifaller i en leder 13.11.2017 fiskeriministerens beslutning om å gi dispensasjon til at en fiskeindustribedrift kan eie en fiskebåt.
NL171113 Prinsippet om at aktive fiskere skal eie fiskebåter, bidrar til at folk som lever og virker på den kysten som er mest avhengig av fisken vår, også disponerer retten til å høste fisken.
NL171113 Poenget er uansett påkledningen, at en person må tilfredsstille aktivitetskravet som fisker for å eie en fiskebåt.
NL171113 Norske og utenlandske selskaper, aksjefond og personer kan eie en fiskeindustribedrift slik man kan eie andre bedrifter i Norge.
NL171113 Norske og utenlandske selskaper, aksjefond og personer kan eie en fiskeindustribedrift slik man kan eie andre bedrifter i Norge.
NL171113 Hovedregelen i dagens fiskerilovgivning er at bare aktive fiskere kan eie fiskebåter i Norge.
NL171113 Det mangler ikke eiermiljøer i Nord-Norge som er dimensjonert både kapital- og kompetansemessig til å eie fiskefartøy - og dette kan umulig være en legitim grunn til å slippe fiskeindustrien inn som eiere av fiskeflåten.
NL171113 Skal Gunnar Klo AS på Myre få eie fiskeflåte, vil andre med minst like gode argumenter kunne kreve det samme.
NL171113 I forbindelse med om hvorvidt fiskeindustri - her Gunnar Klo AS - skal få eie fiskeflåte så støtter regionavisa dette.
NL171113 En generell åpning for at sjømatindustribedrifter får eie fiskefartøyer vil også kunne medføre at bedrifter som i utgangspunktet ikke ser seg tjent med å investere i fiskefartøyer, blir tvunget til å investere for å sikre tilgangen på råstoff.
NL171113 Det er en unntaksbestemmelse i deltakerloven som gir hjemmel for at industrien kan eie havfiskeflåte, men neppe kystfiskeflåten.
NL171113 Det er derfor et blindspor å åpne opp for at sjømatindustribedrifter kan eie fiskefartøy og kvoter.
FV171113 Hvordan dette kommer til å se ut rent praktisk, var han ikke sikker på - om det er bilmerkene selv som skal eie bilene, eller om bilutleiere skal kjøpe biler av bilprodusentene, eller om bildelingen skal skje gjennom en annen løsning ingen har tenkt på ennå.
DN171113 - Vi hadde en målsetning om å eie dem til IS ble slått.
DB171113 De nektes statsborgerskap i Myanmar, utsettes ofte for tvangsarbeid, har ikke rett til å eie land og har begrensede rettigheter på mange andre områder.
DB171113 Munch-museet eier to versjoner, Nasjonalmuseet ett, mens ett er i privat eie .
DA171113 - Det betyr at du ikke kan eie et annet menneske eller prøve å påføre dem regler for hvordan de skal leve livene sine.
AP171113 De nektes statsborgerskap i Myanmar, utsettes ofte for tvangsarbeid, har ikke rett til å eie land og har begrensede rettigheter på mange andre områder.
AP171113 Det kan bli skummelt å eie en tradisjonell fossilbil, og fristende å bli kvitt den mens den fortsatt er verdt noe.
AP171113 Hvordan dette kommer til å se ut rent praktisk, var han ikke sikker på - om det er bilmerkene selv som skal eie bilene, eller om bilutleiere skal kjøpe biler av bilprodusentene, eller om bildelingen skal skje gjennom en annen løsning ingen har tenkt på ennå.
AA171113 Hvordan dette kommer til å se ut rent praktisk, var han ikke sikker på - om det er bilmerkene selv som skal eie bilene, eller om bilutleiere skal kjøpe biler av bilprodusentene, eller om bildelingen skal skje gjennom en annen løsning ingen har tenkt på ennå.
DA171111 De nektes statsborgerskap i Myanmar, utsettes ofte for tvangsarbeid, har ikke rett til å eie land og har begrensede rettigheter på mange andre områder.
VG171110 - Jeg har jo tenkt at jeg burde holde kjeft, men viljen til å fortelle og til å eie min egen historie er større enn viljen til å holde kjeft, sa Persbrandt - som ikke har lagt bånd på seg i forhold til å navngi andre kjente personer i boken.
NL171110 ¶ Fiskeriminister Per Sandberg har gitt den lokale fiskeindustribedriften Gunnar Klo i Vesterålen dispensasjon fra deltakerloven, og åpnet opp for at Klo kan eie båt med kvoterettigheter.
DB171109 Har du råd til å ta opp lån for å eie bolig, får du et klekkelig rentefradrag på 23 prosent.
NL171108 Fiskeriminister Per Sandberg ser nå bort i fra viktigheten av aktivitetskravet i deltakerloven, og åpner opp for at sjømatindustrien og børsnoterte selskaper kan eie båter og kvoterettigheter.
DB171108 Hvilke biler er billigst å eie ?
SA171107 For eksempel om dere kjøper en leilighet til tre millioner kroner, så vil den som har 200.000 kroner i egenkapital, eie 45 prosent av boligens verdi, mens den som går inn med 500.000 kroner, eier 55 prosent av boligens verdi.
SA171107 For eksempel om dere kjøper en leilighet til tre millioner kroner, så vil den som har 200.000 kroner i egenkapital eie 45 prosent av boligens verdi, mens den som går inn med 500.000 kroner eier 50 prosent av boligens verdi.
SA171107 - Dere kan også eie 50/50 av boligen, selv om dere går inn med ulik mengde egenkapital.
DB171107 Det er ulovlig å eie en og det er ulovlig å importere en inn i USA.
DA171107 Tirsdag utalte Trump at en utvidet bakgrunnssjekk for å kjøpe og eie våpen, ikke ville forhindret masskeren i Texas.
BT171107 For eksempel om dere kjøper en leilighet til tre millioner kroner, så vil den som har 200.000 kroner i egenkapital, eie 45 prosent av boligens verdi, mens den som går inn med 500.000 kroner, eier 55 prosent av boligens verdi.
BT171107 - Dere kan også eie 50/50 av boligen, selv om dere går inn med ulik mengde egenkapital.
AA171107 For eksempel om dere kjøper en leilighet til tre millioner kroner, så vil den som har 200.000 kroner i egenkapital eie 45 prosent av boligens verdi, mens den som går inn med 500.000 kroner eier 50 prosent av boligens verdi.
AA171107 - Dere kan også eie 50/50 av boligen, selv om dere går inn med ulik mengde egenkapital.
VG171106 * USA er det landet i verden med flest skytevåpen i privat eie , nærmere bestemt 113 skytevåpen per 100 innbygger.
DB171106 Reglene i Premier League sier at alle som eier minst 10 prosent i en klubb, nektes å eie aksjer i en annen.
DB171106 ¶ RØDBOKA : Tesla Model S kan være rimeligere å eie enn en VW Golf.
DB171106 Skal man leie, eie eller abonnere ?
DB171106 Det gir nesten syv ganger kostnaden å eie en Audi Q7 bensin vs. enn e-Golf.
DB171106 Den viser at det er enorme forskjeller i å eie riktig vs gal bil om man kun skal måle det økonomisk.
DB171106 Vi skal eie gata selv og ikke gå terroristenes ærend.
DB171105 Annonsene var angivelig rettet mot velgere som blant annet er opprørt over ulovlig innvandring, svart politisk aktivisme, at man kan eie våpen og muslimers framtredende rolle i noen deler av samfunnet.
AA171105 På lista, som består av 45 bygninger i Statskogs eie , finner man både skogskoier, skogvokterboliger, fløterbuer, husvære for skogsarbeidere og fjellgårder.
DB171104 Noe som gjør det å eie bolig umulig for veldig mange mennesker.
DN171103 Færre vil eie sin egen bil ¶
DN171103 Det er som å eie sin egen avis, men uten underskuddene », skrev han for fem år siden.
DB171103 Å eie egen bolig har blitt normen, idealet og forpliktelsen i kongeriket Norge, og en større andel enn i de aller fleste vestlige land eier egen bolig her på berget.
DB171103 Samtidig nyter man godt av rentefradraget, som reduserer renteutgiftene ved å eie bolig med nesten en fjerdedel.
DB171103 Hvis det å justere boligeiernes skattefordeler ikke gir utslag i hvor mange som får muligheten til å eie egen bolig, gir det politikerne større handlingsrom til å prioritere annerledes.
DB171103 Derfor har det blitt et mål i norsk boligpolitikk at så mange som mulig skal eie egen bolig.
DB171103 De finner er at selv om de følger personene over tid, så har ikke skattesystemet noe å si for om danskene velger å leie eller eie boligen de bor i.
DB171102 Som eksemplene over viser, har annonsene angivelig vært rettet mot velgere som blant annet er opprørt over ulovlig innvandring, svart politisk aktivisme, at man kan eie våpen og muslimers framtredende rolle i noen deler av samfunnet.
DN171101 | Færre vil eie sin egen bil ¶
DN171101 I tillegg til stadig lavere CO2-utslipp, er den klareste trenden i bilsalget, at flere og flere foretrekker å ikke eie sin egen bil.
DB171101 Kjeden har gjort et godt grep med å la de ulike butikksjefene rundt i landet eie sine egne butikker i franchise, for det skaper enda større yrkesstolthet.
DB171101 Å eie egen bolig gir frihet, trygghet og stabilitet som opplagt er viktige verdier.
DB171101 Ved å eie boligen slipper du å leie en tilsvarende bolig, det er en viktig form for gevinst.
DB171101 Var ikke poenget å hjelpe folk til å eie bolig ?
DB171101 Om du for eksempel kjøper en bolig for 2,5 millioner som ville hatt en leiepris på 10.000 kroner i måneden, vil du ved å eie den ha en gevinst, eller bortfall av sammenliknbar utgift, på 10.000 kroner hver måned.
DB171101 Likevel vil ingen gjøre det som skal til - ta bort de ekstreme særfordelene ved å eie bolig.
DB171101 Innholdet i eierlinjen har variert, men alltid hatt elementer som gjør at du og jeg vil eie . 75 prosent redusert formuesverdi på primærbolig og fritak fra skatt på gevinst av bolig er de tydeligste eksemplene i dag.
DB171101 For å oppnå disse gode formålene har vi etablert eierlinjen, et politisk rammeverk for å få folk til å eie framfor å leie.
DB171101 Det innebærer at risikoen ved å nå trappe ned de økonomiske insentivene ved eierskap er lav, siden vi likevel vil ønske å eie boligen vår.
VG171031 Enda verre gikk det ute i den alminnelige befolkningen, som hovedsakelig besto av bønder, livegne, analfabeter, som ikke forsto en døyt av bolsjevismen og i tillegg var både religiøse, konservative i ånden og slet med forbudte drømmer om retten til å eie en jordlapp.
SA171031 Men vi mangler selvtilliten som gjør at vi kan eie kampene.
AP171031 Men vi mangler selvtilliten som gjør at vi kan eie kampene.
DB171029 I OBIANGS EIE : Michael Jackson fotografert med sin legendariske krystallbelagte hanske - som nå er eid av Teodoro Obiang.
AP171027 To eiendomsinvestorer tjente ti millioner kroner på å eie en bygård i to måneder før de solgte den til Oslo kommune, ifølge Dagens Næringsliv.
VG171025 I tillegg til å eie storklubben Paris Saint-Germain, står Nasser Al-Khelaifi også i spissen for et stort TV-selskap i Qatar, landet som skal arrangere fotball-VM i 2022.
DN171025 Myhre, daglig leder i Eie Eiendomsmegling i Stavanger : ¶
DN171025 Myhre i Eie Eiendomsmegling i Stavanger ifm en sak om bankene som nå trår mer varsomt når de skal gi boliglån i Rogaland.
AP171025 Når konene blir forlatt, sitter de igjen uten statsborgerskap, uten rett til å eie land og med få muligheter til å tjene penger.
AP171025 Når konene blir forlatt, sitter de igjen uten statsborgerskap, uten rett til å eie land og med få muligheter til å tjene penger.
AA171025 Søker må være over 18 år og eie eget kjøretøy.
DB171024 Hvorfor skal noen som slår kona si få ha tilgang til våpen ? skal 11-åringen ha lurt på, og understreket at det er noe galt når republikanere mener det er en rett å eie våpen, men et privilegium å ha tilgang til helsetjenester.
DB171024 - Jeg leste at du støtter et forslag som lar voldsforbrytere eie våpen.
DN171023 Det skal eie eller forvalte alt togmateriell og leie ut til togoperatørene på like vilkår.
VG171022 Hvis du skal jobbe med denne type kriminalitet må du gå løpet ut : Du må eie og drifte nettstedet selv, så du får identifisert alle bakmennene før du stenger det, sier Jon Rouse, lederen for Task Force Argos, til VG.
DN171022 - Dersom du ønsker å « eie » jobbintervjuet, setter du deg godt inn i hva arbeidsgiver ser etter - før intervjuet.
DB171022 Organisasjonens primæroppgave er å forsvare den grunnlovsgitte retten til å bære og eie våpen.
DN171021 President Donald Trump hevder å eie et verdifullt maleri av den franske kunstneren Pierre-Auguste Renoir, noe museet som eier originalen avviser.
DN171021 President Donald Trump hevder å eie et verdifullt maleri av den franske kunstneren Pierre-Auguste Renoir, men det samme bildet henger på et museum i Chicago.
DN171021 Art Institute of Chicago kunngjorde fredag ​​at maleriet « To søstre » har vært i deres eie i over 80 år.
DN171021 Art Institute of Chicago kunngjorde fredag ​​at maleriet « To søstre » har vært i deres eie i over 80 år, skriver The New York Post.
DB171021 Kvinner skal ikke eie seksualiteten, verken sin egen eller andres.
AP171021 President Donald Trump hevder å eie et verdifullt maleri av den franske kunstneren Pierre-Auguste Renoir, noe museet som eier originalen aviser.
AP171021 President Donald Trump hevder å eie et verdifullt maleri av den franske kunstneren Pierre-Auguste Renoir, men det samme bildet henger på et museum i Chicago.
AP171021 Art Institute of Chicago kunngjorde fredag ​​at maleriet « To søstre » har vært i deres eie i over 80 år, skriver The New York Post.
NL171017 Tankegodset og senere dets gjennomføring om løsrivelse av eiendom fra enkeltpersoners eie og profitt og legge den inn under fellesskapet har vært sett på som en trussel og katastrofe.
DN171017 I tillegg skal private og statlige europeiske investorer eie kraftselskapene.
DB171017 De nektes statsborgerskap i Myanmar, utsettes ofte for tvangsarbeid, har ikke rett til å eie land og har begrensede rettigheter på mange andre områder.
DB171017 De nektes statsborgerskap i Myanmar, utsettes ofte for tvangsarbeid, har ikke rett til å eie land og har begrensede rettigheter på mange andre områder.
DB171017 - Hvis det å være vanskelig innebærer å forsvare seg selv mot å bli behandlet slik, da skal jeg eie det, konkluderer hun.
AP171017 I tillegg skal private og statlige europeiske investorer eie kraftselskapene.
AA171017 I tillegg skal private og statlige europeiske investorer eie kraftselskapene.
SA171016 Vibeche kjenner på ansvaret ved å eie et historisk sted som den gamle prestegården er.
DB171016 Samiske sjamaner er brent på bål som hekser, samer har vært uten rett til å eie land og har blitt definert som en laverestående rase.
DA171016 * Seks av ti ville heller ha leid verktøy de sjelden har bruk for, enn å eie det selv, hvis det hadde vært en slik tjeneste i nærheten.
DA171016 * Fire av ti ville heller ha leid turklær og turutstyr enn å eie det selv, hvis det hadde vært mulig på en enkel måte.
AP171016 Vibeche kjenner på ansvaret ved å eie et historisk sted som den gamle prestegården er.
FV171014 | Er du en av dem som heller bør leie enn eie ?
DB171014 I tillegg til fengselsstraffen må Martinez registrere seg som dyremishandler i et statlig register og har ikke lov til å eie et dyr de nærmeste fem årene.
DB171013 De nektes statsborgerskap i Myanmar, utsettes ofte for tvangsarbeid, har ikke rett til å eie land og har begrensede rettigheter på mange andre områder.
AP171013 Om hun vil eie egen bil er også tvilsomt.
AP171013 Om hun vil eie egen bil er også tvilsomt.
VG171012 Det siste maleriet til Leonardo da Vinci som fortsatt er i privat eie er også et av i underkant 20 malerier av den italienske kunstneren som fortsatt er bevart.
SA171012 | Er du en av dem som heller bør leie enn eie ?
DN171012 - For en investor som uansett skal ha litt oljeinvestering, så er det mer attraktivt å ha undervekt Statoil og eie mer av andre oljeselskaper, sier Sveen-Nilsen.
DB171012 Flere titalls millioner velgere støtter dessuten retten til å eie et våpen, samme hvilket.
DB171012 - Grunnlovsretten : Tre fjerdedeler av våpeneiere mener at retten til å eie et våpen er en grunnleggende frihet - og at den er forankret i grunnlovens andre paragraf.
AP171012 Gården han driver, har vært i familiens eie siden 1650, og Landauer har fått jobben med å føre arven videre.
AP171012 Det betyr at det ikke blir dyere å eie og bruke bil.
VG171011 Høyre/Frp-regjeringen vil bruke 700 millioner kroner på å gjøre det billigere å være rik og eie aksjer - etter avtale med Ap-leder Jonas Gahr Støre.
VG171009 - Skal du eie stadionnavnet på vår nye hjemmebane, så må du minimum betale seks-syv millioner kroner i året.
NL171009 Sjøkartverket skulle eie og drifte skuta - og etter ombyggingen i 1981 var « Lance » teknisk helt på høyden, som det første fartøyet i Europa med installert GPS.
NL171009 Snøscooteren er blitt alle manns eie og det er bygget en mengde fritidshus til fjells på grunn av dette fantastiske fremkomst midlet.
DB171009 Statsminister Dmitrij Medvedev har vært utsatt for spesiell kritikk, etter at Navalny avslørte at han skal eie en rekke luksus-eiendommer i inn- og utland.
DA171009 Nedre Foss forble i familien Grüners eie i nærmere 200 år, bare avbrutt av en periode på slutten av 1700-tallet.
DB171008 Rohingyaene nektes statsborgerskap i Myanmar, utsettes ofte for tvangsarbeid, har ikke rett til å eie land og har begrensede rettigheter på mange andre områder.
VG171007 Nå skal jeg ut og eie verden ! sprudlet Drevland.
DA171006 Myhre, daglig leder i Eie Eiendomsmegling, erfarer at salgsprosessen har endret seg.
DB171005 Ulvness i Eie Eiendomsmegling fast i torsdagens utgave av Finansavisen.
DA171005 Du kan ikke eie så mye.
AP171005 Halvparten av de 335 millioner våpnene i privat eie i dag, er eid av 3 prosent av den voksne befolkningen.
AP171005 For en vanlig våpeneier er det normalt ikke tillatt å eie mer enn høyst seks skytevåpen, med mindre man kan bevise at man har behov for flere.
AP171005 oktober finnes 1.345.584 våpen i privat eie i Norge.
AA171005 Det er ingen overraskelse, Trump brukte mye av valgkampen til å forsikre den mektige våpenlobbyen om at han ikke ville gjøre det vanskeligere for folk å eie eget våpen.
VG171004 Å få lov til å eie våpen sitter i amerikanernes ryggmarg.
NL171004 Utfordringen oppstår når behovet for å eie våpenet opphører.
NL171004 Du kan søke og få tillatelse til å eie våpen dersom du kan dokumentere et konkret behov for det.
NL171004 Det ville innebære at eierens behov for å eie våpenet med jevne mellomrom ville bli prøvd og gjennomgått.
NL171004 Det handler om et stort antall skytevåpen som oppbevares i norske hjem, uten at eierne har et legitimt behov for å eie dem.
NL171004 Det er helt greit, men det vil fortsatt være tillatt og eie et bredt spekter av halvautomatiske skytevåpen med stort skadepotensiale.
NL171004 Den vesentlige forskjellen mellom USA og Norge er at amerikanere har en grunnlovsfestet rett til å eie skytevåpen.
NL171004 Både Sverige og Finland har også gitt helsepersonell meldeplikt i forhold til personer som anses for uskikket til å eie våpen.
DB171004 Det handler om å « eie » fremfor å skjønne, sier matskribenten.
DB171004 Det er mye mer enn å eie .
DA171004 Myhre, daglig leder i Eie Eiendomsmegling er ikke overrasket over nedgang i prisene for tredje måned på rad, men er heller ikke bekymret over prisutviklingen.
NL171003 Det heter at « Det samiske folket har rett til å eie , anvende og kontrollere marker, territorier og ressurser innom de områdene som de besitter og har besittet gjennom tradisjonell eiende, bruk og tilgjengelighet, eller fått på annen måte.
DN171003 * USA er det landet i verden med flest skytevåpen i privat eie , nærmere bestemt 113 skytevåpen per 100 innbygger.
DN171003 * Drøyt 4,3 prosent av verdens befolkning lever i USA, men over 40 prosent av alle våpen i privat eie er å finne i amerikanske hjem, ifølge vox.com.
DB171003 Alle vil at også enslige skal ha råd til å eie i byen, og at småbarnsfamilier skal ha kort pendlervei til jobb, barnehage og skole.
AP171003 * USA er det landet i verden med flest skytevåpen i privat eie , nærmere bestemt 113 skytevåpen pr. 100 innbygger.
AP171003 * Drøyt 4,3 prosent av verdens befolkning lever i USA, men over 40 prosent av alle våpen i privat eie er å finne i amerikanske hjem, ifølge vox.com.
NL171002 Kjetil Olsen kjøpte bakeriet i år 2000 og har hatt det i sitt eie frem til i dag.
DN171002 Da DN første gang intervjuet ham om det, mente Støre at det var helt uproblematisk å eie fondet som Ap-leder, men sa at han skulle selge seg ut dersom han ble statsminister.
DN171002 Da DN første gang intervjuet ham om det i valgkampen, mente han at det var helt uproblematisk å eie fondet som Ap-leder, men sa at han skulle selge seg ut dersom han ble statsminister.
AP171002 Han legger til at det ble funnet noen våpen og ammunisjon inne i huset, men at mengden ikke var unormal i en region hvor det å eie våpen er helt vanlig.
AP171002 Og selv om føderal lovgivning forbyr kjøp og salg av automatvåpen med mindre man har spesiell tillatelse, er det ikke forbudt å eie slike våpen i Nevada, der Las Vegas er den største byen.
VG171001 GRAN ( VG ) Som liten jente drømte Mari Engen Espen ( 55 ) om å eie ei levende ku.
DB170930 Der står hotellarving Jan Erik Rivelsrud med lua i hånda og ber på sine knær om å få lov til å oppheve festekontrakten slik at boligeierne får eie sine egne tomter.
DA170930 Kan vi ikke eie den erkjennelsen også ?
DB170929 Rohingyaene nektes statsborgerskap i Myanmar, utsettes ofte for tvangsarbeid, har ikke rett til å eie land og har begrensede rettigheter på mange andre områder.
AA170929 Søker må være over 18 år og eie eget kjøretøy.
AA170929 Søker må være over 18 år og eie eget kjøretøy.
VG170928 - Jeg ville gjerne ta sitatet fra dem og heller eie det selv.
VG170928 VGs kilder sier at håpet var at KrF kanskje kunne være med å formulere nye politiske mål som de fire kunne eie og nå sammen.
VG170928 Også her må man bo i området og selvfølgelig eie bil for å benytte seg av tilbudet.
DB170928 Det er ikke mulig å sikre at kvinner får like mye politisk og økonomisk innflytelse som menn hvis de ikke får eie sin egen kropp.
AA170926 I det nye selskapet skal Siemens eie 50 prosent pluss én aksje.
AA170926 Konsernet trenger støtte fra et flertall av obligasjonseierne, og de må eie minst 75 prosent av gjelden, for at konsernet skal kunne gå videre med forslaget til redningsplan.
DB170925 - Sprekker boligboblen, skal du eie verken bulkskip eller stålverk, advarer Myrseth.
AA170923 Tanken var at de skulle eie sin egen musikk og beskytte seg mot storkonsernene.
DB170922 Hele 1642 kunstverk i Oslo kommunes eie , er på lista over kunstverk med status « ikke funnet ».
DN170920 - Jeg vil likevel ikke utelukke at vi kan komme til å eie det igjen på et eller annet tidspunkt.
DN170920 Steinhytta og naboeiendommen med en større hytte, som også har vært i familiens eie selges samtidig.
DB170920 Hele 1642 kunstverk i Oslo kommunes eie , er på lista over kunstverk med status « ikke funnet ».
DA170920 Summen av salg av fellesskapets eie , privatisering og angrep på arbeidsmiljøloven utgjør en voldsom maktforskyvning.
DA170920 Både fisken og jernbanen skal være i folkets eie .
VG170919 Bladet har siden vært i hans eie , og han har de siste årene drevet det sammen med sin sønn.
SA170919 Ifølge FN utsettes de ofte for tvangsarbeid, de har ikke rett til å eie land, de får ikke ta høyere utdannelse og har begrensede rettigheter på andre områder.
DN170919 Dagens aksjonærer blir kraftig utvannet og vil etter omdanningen av gjeld kun eie to prosent av selskapet.
DB170919 Spredning av eierskap kan skje både individuelt ( skattestimulans for aksjekjøp ), gjennom bedrifter og fagbevegelsen ( eierandeler til ansatte istedenfor lønn ) og på samfunnsnivå ( økt bruk av statens pensjonsfond eller andre former for offentlig eie ).
VG170918 Hun vil gjerne eie merkelapper så de ikke kan bli brukt mot henne.
DN170918 KLP Eiendom fortsetter å eie en tomt på 20.000 kvadratmeter i området, som man etter planen skal utvikle til næringseiendom.
AP170917 og initiativtager, Helene Ragnhild Andersen, Arild Berg, Jeanette Bjørvik, Bente Denstad, Svein Egeland, Lise Eie , Mariell Kversøy Enge, Sofie Floer, Peder Floer, Berit Frivold, Geir Frivold, Mikkel Funnemark, Bente Hagen, Julie Nybakken Hansen, Vibeke Smedvik Haukland, Camilla Wiede Hellerud, Unni Bjørgo Hollund, Mette Høvern, Nina Høst, Svein Erik Høst, Kirsti Dahl Jo
DN170916 Studenter helt uten egenkapital vil ikke kunne eie egen bolig, sier hun.
DB170916 Dermed havnet Widerbergs « Hester og ryttere » på lista over hele 1642 kunstverk i Oslo kommunes eie , med status « ikke funnet ».
AP170916 Det forble i Peutinger-familiens eie til 1714.
DA170915 - Denne debatten må venstresida eie .
VG170914 - Jeg startet Highasakite i 2010, og det er jo lurt og viktig å eie sin egen merkevare så det ikke kan bli misbrukt av utenforstående, sier Håvik.
SA170913 | Er du en av dem som heller bør leie enn eie ?
DN170913 Planen innebærer at det blir etablert et nytt holdingselskap som vil eie alle aksjene i Norske Skog og selskapets syv fabrikker.
DN170913 - Nye aksjonærer vil eie 25 prosent av egenkapitalen etter restruktureringen er gjennomført, det indikerer en markedsverdi på 800 millioner dollar etter restrukturering, skriver analytikerne i en rapport.
DB170913 Men for det første kom vi for seint på banen i distriktsopprøret som kom i vinter, og lot Sp få eie saken alene for lenge.
DB170913 * Ap kom for seint på banen i distriktsoppgjøret, og lot for lenge Sp få eie saken alene.
BT170913 | Er du en av dem som heller bør leie enn eie ?
AP170913 Långiverne overtar et datterselskap som skal eie alle aksjene i Norske Skog og selskapets syv fabrikker, skriver E24.
AP170913 | Er du en av dem som heller bør leie enn eie ?
AP170913 Fem spørsmål om eie eller leie av bolig.
AA170913 Långiverne overtar et datterselskap som skal eie alle aksjene i Norske Skog og selskapets sju fabrikker, skriver E24.
VG170912 De må være med og eie denne prosessen.
AA170912 Ifølge Ombudstvedts, er planen å etablere et nytt holdingselskap som vil eie alle aksjene i Norske Skog og selskapets syv fabrikker.
DN170911 ¶ Å kunne ta opp lån er slett ingen menneskerett, men det er utvilsomt et gode, ikke minst i et land der politikerne har gjort det svært fordelaktig skattemessig å eie egen bolig.
DB170910 De Gendt-familien har lenge hatt lyst til å eie - ikke leie - produksjons- og utstillingslokale, men tør ikke kjøpe i Iveland nå.
NL170908 Folket skal eie havet sier han og han vil ha slutt på det han kaller kvotebaroner.
NL170908 Men la det være helt klart : ingen kan eie kvoter.
VG170907 Å tilby skitten energi er isolert sett ikke like ille som å eie eller formidle slaver, men når vi ser på de globale følgene av den energien vi tilbyr er de moralske, prinsipielle betenkelighetene ved norsk oljeaktivitet like problematiske, muligens også enda mer problematiske, for med oljen bidrar vi ikke til undertrykking av en enkelt rase, men til å true
NL170907 Troms idrettskrets forventer at våre politikere verdsetter idrettens innsats slik at den frivillige idretten får gode vilkår til å eie og drifte idrettsanlegg.
VG170906 En type selskap som ikke har noen andre oppgaver enn å eie aksjer og forvalte penger tjent fra driften i datterselskapet.
AA170906 Olaussen presiserer at målingene av Arbeiderpartiet, Høyre og Senterpartiet i Møre- og Romsdal er svært jevne, men føler seg sikker på at det partiet som er størst av de tre på valgnatten får KrFs direktemandat til odel og eie i neste stortingsperiode.
SA170905 Hedda Ulvness, administrerende direktør i Eie , er ikke overrasket over Oslo-nedgangen på - 0,3 prosent etter en litt kjøligere august-måned.
BT170905 Hedda Ulvness, administrerende direktør i Eie , er ikke overrasket over Oslo-nedgangen på - 0,3 prosent etter en litt kjøligere august-måned.
AP170905 Hvis man vil øke andelen selveiere er økt kostnad ved å eie utleiebolig mer effektivt.
AP170905 Derimot fører økt kostnad ved å eie sekundærbolig til at andelen av befolkningen som eier egen bolig stiger mer.
AP170905 Den ene øker kostnaden ved å lete etter utleieboliger, den andre øker kostnaden ved å eie utleiebolig.
AP170905 Hedda Ulvness, administrerende direktør i Eie , er ikke overrasket over Oslo-nedgangen på - 0,3 prosent etter en litt kjøligere august-måned.
AP170905 Hedda Ulvness, administrerende direktør i Eie , er ikke overrasket over Oslo-nedgangen på - 0,3 prosent etter en litt kjøligere august-måned.
AA170905 Hedda Ulvness, administrerende direktør i Eie , er ikke overrasket over Oslo-nedgangen på - 0,3 prosent etter en litt kjøligere august-måned.
VG170904 Den som bestiller personlig bilskilt må være fylt 18 år og eie den aktuelle bilen som skal ha skiltet.
VG170904 Bilen vil altså fortsatt eie det originale registreringsnummeret, som skal settes på igjen hvis bilen selges.
NL170904 Dersom man skal eie og drive sin egen næringsvirksomhet med båt og kvoter kan inngangsbilletten bli 3 millioner.
VG170901 Forbudet vil også gjelde de som allerede har fått tillatelse til å eie slike våpen.
NL170901 Hvem skal eie fisken i havet ?
AP170901 Staten skal fortsatt eie all infrastruktur, altså stasjoner, signalanlegg, skinner og det som hører til.
DA170831 Samtidig har de fire største, kommersielle barnehageselskapene gått fra å eie 375 til 486 barnehager.
AP170831 - Det er et mål for meg at vi skal eie denne debatten.
AP170831 « For å unngå tvil om habilitet har jeg vært opptatt av at Femstø ikke skal eie enkeltaksjer, bare i brede aksjefond med moderat risiko.
AA170831 - For å unngå tvil om habilitet har jeg vært opptatt av at Femstø ikke skal eie enkeltaksjer, bare i brede aksjefond med moderat risiko.
DA170830 Illustrasjon : Monika Eie , Stavanger kommune ¶
DA170830 Illustrasjon : Monika Eie , Stavanger kommune Folkebadet i Jåttåvågen planlegges nå med blant annet en 52 meters basseng som tilfredsstiller internasjonale svømmekrav.
AP170830 Noe er jo rett og slett en bieffekt av at Norge siden annen verdenskrig satset på at folk skulle eie sin egen bolig eller leilighet, på selveiersystem.
AA170830 Avtalen med de største eierne gjør at Insula vil eie 96 prosent av aksjene i Nordic Group.
DN170829 - Dette er sånn eiendom som er superhyggelig å eie , du bare vet at den blir mer og mer verd, sier eiendomsinvestor Christian Ringnes ( til venstre ), som kjøpte Tjuvholmen Alle 1 - 5 i bakgrunnen av daværende administrerende direktør Per Samuelsen i Aberdeen i 2011.
DN170829 Billigere å leie enn eie i Oslo ¶
VG170828 Ap vil at vi skal eie vann, skog og fisk sammen.
NL170828 Vi sier nei til evigvarende kvoter - havet og rikdommene i det skal vi eie i fellesskap.
NL170828 Det er på tide å slå fast at vi skal eie havet i fellesskap.
DN170828 | Billigere å leie enn eie i Oslo ¶
DN170828 Dermed kan det være billigere å leie enn å eie på kort sikt.
DB170828 DET VIL ALDRI være feil å eie ballen.
DB170828 ¶ VISNING : DEt kan være billigere å leie enn å eie bolig, ifølge ny prognose.
DN170827 Det er ikke ulovlig for Sparebanken Øst å eie , bygge og utvikle eiendom til helt eller delvis bruk, men Finanstilsynet kom med en presisering i 2016 som vi har tatt til etterretning, sier Strand.
DN170827 - Det står på hjemmesiden deres at eiendomsselskapet skal « eie og forvalte egne bygg og eiendommer.
AA170825 Å eie tigere og andre store kattedyr har vært populært blant mexicanske narkobaroner. ( ©NTB ) ¶
AA170825 Det skal forplikte å eie en verneverdig bygning.
SA170824 SPARER PÅ Å EIE : Elisabeth Skatvedt fra Bærum har kjøpt seg leilighet i Tøyenhus Borettslag midt i Oslo.
FV170824 SPARER PÅ Å EIE : Elisabeth Skatvedt fra Bærum har kjøpt seg leilighet i Tøyenhus Borettslag midt i Oslo.
DN170824 En av lovene som er blitt vedtatt er at det er lov til å eie misligholdsporteføljer, men dersom du skal kreve dem inn må du ha en lisens fra den greske sentralbanken.
DN170824 Halgrim Thon og Morten Bergesen skal eie , mens Scandic skal drive det nye storhotellet med 632 rom i sentrum av København Illustrasjon : Scandic Hotels ¶
AP170824 De største kreditorene har lagt på bordet et forslag som innebærer at de vil eie tre firedeler av selskapet, mens andelen til de øvrige aksjonærene reduseres til 5 prosent.
AP170824 Det lønner seg altså å eie fremfor å leie i Oslo.
AP170824 SPARER PÅ Å EIE : Elisabeth Skatvedt fra Bærum har kjøpt seg leilighet i Tøyenhus Borettslag midt i Oslo.
AA170824 De største kreditorene har lagt på bordet et forslag som innebærer at de vil eie tre firedeler av selskapet, mens andelen til de øvrige aksjonærene reduseres til 5 prosent.
DB170823 Vi, « de unge » som enten aldri kommer til å eie bolig, eller kommer til å dø med en gjeld som har like mange nuller som oljefondet.
AP170823 Vi trenger alle et tak over hodet, og i Norge betyr det at vi alle vil eie egen bolig.
AP170823 De største kreditorene har lagt på bordet et forslag som innebærer at de vil eie tre fjerdedeler av selskapet, mens andelen til de øvrige aksjonærene reduseres til 5 prosent.
AA170823 De største kreditorene har lagt på bordet et forslag som innebærer at de vil eie tre firedeler av selskapet, mens andelen til de øvrige aksjonærene reduseres til 5 prosent.
DB170821 Så mye koster det å eie bil ( pr år ) : ¶
AA170821 Det betyr at Mærsk vil eie 3,76 prosent av det franske selskapet når handelen er gjennomført.
AA170818 De største kreditorene har lagt på bordet et forslag som innebærer at de vil eie tre firedeler av selskapet, mens andelen til de øvrige aksjonærene reduseres til 5 prosent.
NL170816 * Fremdeles gi industrien adgang til å eie trålere mot at industrien og trålerne forplikter seg til å skape virksomhet på land basert på kvotene som følger med.
DN170816 Lettere å få bygge, billigere å eie .
DN170816 I tillegg til å eie bankaksjer indirekte gjennom investeringen i Norwegian Air Shuttle, eier Kjos' tre barn aksjer direkte i Norwegian Finans Holding gjennom tre ulike investeringsselskaper.
VG170815 - Skal du eie stadionnavnet på vår nye hjemmebane, så må du minimum betale seks-syv millioner kroner i året.
VG170815 Mange har sluttet å eie en platesamling fordi de har hele musikksamlingen lagret digitalt og tilgjengelig på mobilen.
DB170815 Området antas å være hovedkvarteret til radiostasjonen, som har fått tilnavnet « MDZhB », som ingen har hevdet å eie .
DA170815 Om ikke NSB er i statlig eie risikerer vi at folks skattepenger kan forsvinne til private utenlandske eiere, sier Ap-nestlederen.
DA170815 Om ikke NSB er i statlig eie risikerer vi at folks skattepenger kan forsvinne til private utenlandske eiere, sier Ap-nestlederen.
AP170815 I tillegg til å eie sin egen private del har beboerne tilgang til felleshus med kjøkken, spisesaler, kino, lekeplasser, verksted og andre delingstilbud.
VG170814 Hele poenget er at Frp mener at folk ikke skal måtte betale skatt for å eie sin sitt eget hjem. 27 milliarder kroner ¶
AP170814 De som fylte 30 år i 1995 har fått en gevinst ( les egenkapital ) på 2,8 millioner bare ved å eie boligen i 20 år.
NL170811 endringer som gjorde dette landet til et samfunn med grunnleggende og felles borgerrettigheter : Allmenn stemmerett, fellesskole, folkehøgskoler, barnelover, som blant annet sikret barn født utenfor ekteskap, og konsesjonsloven, som sikrer hjemfall av fosser, skog og gruver til fellesskapets eie .
AP170811 Vi skal eie sannheten om kollektivdataene i Norge.
NL170810 Da bør vel Ap, av alle, sørge for at det i størst mulig grad er i fellesskapets eie ?
DN170810 Etter transaksjonen vil Statoil og SSE eie 50 prosent hver i Creyke Beck A og B og Teesside A, mens Innogy vil eie 100 prosent av Teesside B, skriver Statoil på sine hjemmesider.
DN170810 Etter transaksjonen vil Statoil og SSE eie 50 prosent hver i Creyke Beck A og B og Teesside A, mens Innogy vil eie 100 prosent av Teesside B, skriver Statoil på sine hjemmesider.
DN170810 - Jeg er ikke nok en utøver som har solgt navnet sitt for at andre skal tjene penger, sier Olaf Tufte ( 41 ) som vil fortsette å eie sitt eget klesmerke.
AA170808 | Ikke statens oppgave å eie papirfabrikker ¶
AA170808 Det er ingen oppgave for staten å eie papirfabrikker.
VG170807 Roman Abramovitsj ( 50 ) er kanskje mest kjent for å eie fotballklubben Chelsea, mens Dasja Zjukova ( 36 ) er kunstsamler, magasinredaktør og involvert i flere kunststiftelser.
DB170807 Altså kan det være vel så tyngende å ikke eie stort.
DA170805 Kommunalministeren mener Drammen er helt i front når det gjelder tilbudet leie for eie , som skal gjøre det lettere å kjøpe seg bolig for dem som ikke innfrir de vanlige kravene om egenkapital og inntekt som stilles til boligkjøp, og hvor Husbanken, som har hovedkontor i Drammen, er en sentral aktør.
DA170805 tok kommunalminister og nestleder i Høyre Jan Tore Sanner turen til elvebyen, med utdeling boller og flygeblader på Drammen stasjon, kafébesøk hos Baker Klausen på Union Brygge, besøk hos drammensbedriften Piql og hjemmebesøk hos en familie som har fått kjøpt seg bolig gjennom ordningen leie til eie i Drammen.
VG170804 For meg så må Emery eie garderoben med så store profiler der, for at PSG skal ta ut hele potensial, sier Stokke.
SA170804 Et spill som engasjerer, og som ikke bare med ord, men med handling forteller at de igjen skal eie sin egen hjemmebane.
AA170804 - Veldig enkelt sagt : Hvis du har planer om å spare til egen leilighet, kjøpe alkohol eller tobakk, kjøre eller eie bil eller handle fra utlandet på nett - så får du garantert økt skatt med Arbeiderpartiet, sa hun.
VG170803 Og det er tvilsomt om Erna egentlig ser noen gode grunner til at staten skal eie Norske Skog.
DB170803 Like mye som jeg heier på at mennesker skal eie sine egne valg i alle andre spørsmål.
DA170803 Og skal vi eie eller forvalte naturen ?
DA170802 Kristian Tonning Riise, leder i Unge Høyre, mener at det er viktig å legge til rette for at unge får mulighet til å eie i stedet for å leie.
DA170802 Hussaini mener også at det må bygges flere boliger, hvor tiltaket « leie til eie » kan iverksettes ( se faktaboks ).
DA170802 - Det er klart at det oppleves urettferdig når man er nødt til å betale 15.000 kroner i leie, når utgiftene til banken for å eie ville vært rundt halvparten.
DA170802 Kristian Tonning Riise, leder i Unge Høyre, mener at det er viktig å legge til rette for at unge får mulighet til å eie i stedet for å leie.
DA170802 Hussaini mener også at det må bygges flere boliger, hvor tiltaket « leie til eie » kan iverksettes ( se faktaboks ).
DA170802 - Det er klart at det oppleves urettferdig når man er nødt til å betale 15.000 kroner i leie, når utgiftene til banken for å eie ville vært rundt halvparten.
NL170801 Siden det offentlige ikke har ønsket ansvar for kaien på Sandøya, så er den i privat eie .
DB170801 Bondekvinnene har vi ingen formening om hvordan kler seg opp, men sikre kilder, også kalt onde tunger, sier at de under stakken har rømmegrøt til odel og eie .
DA170801 Det å eie en bedrift er ikke ensbetydende med å ha penger, de oppstår først når bedriften er lønnsom eller blir solgt.
DA170801 Hvorfor er det så viktig å eie ?
DA170801 Gunstig å eie
DA170801 - Det er snakk om det hele tiden, at det er et rent tap å ikke eie .
DA170801 - Det er flere skattemessige forhold som gjør det gunstig å eie , noe som har bidratt til å drive prisene høyere enn de ellers ville vært, forteller Andreas Benedictow fra Samfunnsøkonomisk Analyse.
AP170801 Gården ble overtatt fra Stange kommune i 1990 etter nesten 100 års kommunal eie .
DB170731 På fredag beslagla også russiske myndigheter to bygg i amerikanernes eie : Et sommerhus utenfor Moskva som diplomatene bruker til å feriere i, og et lagerbygg.
DB170730 På fredag beslagla også russiske myndigheter to bygg i amerikanernes eie : et sommerhus utenfor Moskva som diplomatene bruker til å feriere i, og et lagerbygg.
DB170730 Døving forklarer at man også kan regulere på hvor turister får eie eller leie boliger gjennom Airbnb, opprette soner der man ikke får bygge hoteller og få lokalpolitikerne til å stoppe skandinavere fra å kjøpe opp lokale boliger.
DB170730 Kort tid etter at testamentet ble åpnet, erklærte nemlig Johan af Petersens at han ville fravike testamentet, beholde mesteparten av godset i sitt eget eie og siden leie ut all eiendom på sine egne vilkår.
DB170730 I godset Erstaviks eie er dessuten om lag 15 øyer i Tyresö kommune, parkteiendommen Petersenska palatset i Gamla Stan i Stockholm, samt landområder tilsvarende en femtedel av Nacka kommunes areal.
DB170730 Etter at godset gikk inn i af Petersens-familiens eie i 1763, ble det nemlig opprettet et fideikommiss - en slags familiestiftelse, ifølge Nacka kommun.
DB170730 Eiendommens historie går tilbake til 1300-tallet, men det var først på 1760-tallet godset kom i adelsfamilien af Petersens eie .
AP170728 Bane Nor har som mål at færrest mulig skal trenge å eie egen bil for å kunne ta toget.
DA170726 Stiftelsens formål er å eie og drive eiendommen Portåsen, og å gjøre den til et senter for poesi.
DN170724 I 2004 var han den første til å eie en Mercedes-Benz SLR McLaren i Norge.
DB170721 Selv hadde hun ikke vært i leiligheten på de to årene den hadde vært i familiens eie , og foretrakk å bo på luksushotellet The Mandarin Oriental når hun var i London.
DB170720 Samferdselsminister og bilelsker Ketil Solvik-Olsen har lovet at lovverket ikke skal stå i veien for teknologien, og har selv hevdet at vi framtiden mest sannsynlig ikke vil eie vår egen bil.
DB170720 Det ligner omveltningen vi har sett i musikkindustrien, hvor forbrukerne har flyttet seg fra å eie fysiske album til å strømme musikk via Spotify, Tidal og andre plattformer.
VG170719 Da hadde Brasil vunnet vandrepokalen til odel og eie , og den sto innelåst hos fotballforbundet i Rio de Janeiro.
DN170718 Jeg kommer ikke til å eie det, fortalte Trump til reportere ifølge Politico etter nyheten.
DN170718 - Vi kommer ikke til å eie det.
AP170718 I løpet av middelalderen kom det meste av den gamle Frognergården i Hovedøya-klosterets og Nonnester klosters eie .
VG170717 Landslagssjefen fastholder at hans lag skal holde på ballen, at « vi har en idé vi forsøker å følge », at det ikke er snakk om « å overgi den ideen », selv om EM åpnet med tap og at « man må kunne eie ballen for å utvikle spillet i en tid der det blir tøffere og tøffere på damesiden ».
AA170717 I de reviderte etiske retningslinjene omtales nå ulike grunnlag som kan begrunne opplysningsplikt om og begrensninger i den enkelte ansattes adgang til å eie og handle med verdipapirer.
DA170716 Tanken var å eie ballen litt lenger.
DB170714 Det bærer et stort ansvar å eie en katt, sier Torunn Vingsand, leder for Dyrebeskyttelsen Norge, avdeling Sør-Trøndelag.
AP170714 På de større familieboligene og leilighetene over 80 kvadratmeter er det omtrent som før, sier Siamak Ebrahimi, eiendomsmegler og partner i Eie Sinsen.
DN170710 - Dette eiendomssalget er en endring vekk fra Wandas tidligere strategi innenfor kultur og reiselivs og markerer at de ønsker å eie mindre, sier seniorforsker Qin Gang hos tenketanken State Information Center til Reuters.
VG170709 Til høyre står kjæresten Liva Eie Børkja. 1500-meterløperen går ikke ut med sine blodverdier etter hackersaken.
VG170709 Viking startet også matchen med å eie ballen, men var langt fra å spille seg gjennom forsvarsverket rundt Wæhler bak hos Sogndal.
VG170708 ASO er et privat, fransk selskap som foruten å eie Tour de France, også eier blant annet Spania rundt, Paris-Dakar, Paris-Roubaix, Paris-Nice og sportsavisen L'Equipe.
VG170708 Det har vært, og er, et politisk mål at så mange som mulig skal eie egen bolig.
DA170707 De fire største kommersielle barnehageselskapene har gått fra å eie 375 barnehager i 2013 til å eie 486 barnehager i 2016.
DA170707 De fire største kommersielle barnehageselskapene har gått fra å eie 375 barnehager i 2013 til å eie 486 barnehager i 2016.
VG170706 Her sammen med samboeren Liva Eie Børkja på Bislett tidligere i sommer ¶
DB170706 Med den nye byggeforskriften gjør vi det også billigere å bygge boliger, så flere kan eie eget hjem.
DB170706 Dette viser med tydelighet at regjeringens politikk virker - den nye byggeforskriften vil gi flere mennesker muligheten til å eie sin egen bolig.
DA170705 - Dette er ikke som å eie sin egen hytte der man kan komme og gå som man vil.
DN170703 - Wenaasgruppens strategi er å eie store hotelleiendommer med god beliggenhet i største byene i Europa.
AA170703 - Det er ikke ulovlig å eie en harpun, men vi liker ikke at rusede personer har med seg en harpun på bussen, sier Bernt Tiller, operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt.
VG170702 På Hawaii har man fra i lørdag av innført en lov som gjør at dersom noen som ikke har løyve til å eie våpen forsøker å skaffe seg et, så er selger nødt til å varsle politiet.
VG170702 I California stoppet en føderal dommer en lov de folkevalgte hadde vedtatt om å nekte noen å eie våpenmagasiner med plass til mer enn ti kuler.
DA170701 LES OGSÅ : Se Åskollen-lærerne " eie " avgangselevene med " episk " video ¶
AA170701 Størstedelen av Nyhavna er i offentlig eie .
DA170631 Ramme Gård har vært i Petter Olsens eie siden 1966.
DN170630 Ulvness i Eie eiendomsmegling.
DA170630 Resten er i privat eie .
AP170630 Enkelte ansatte i Aftenposten kan eie aksjer i Schibsted som en del av bedriftens aksjespareprogram.
NL170628 Begge har dratt et tungt lass for TIL gjennom en årrekke, men signaliserer nå at de ikke lengre ønsker å eie klubben.
DA170628 Nå er en av ideene å teste ut en modell som kalles « eie til leie ».
DA170628 Dermed kan kommunale boliger bli starten på å eie sin egen bolig.
DN170627 Fredensborg Eiendomsselskap vil etter transaksjonen ikke eie noen eiendommer, mens alt av drift og administrasjon av eiendommene blir igjen i selskapet.
FV170626 Etter 99 år i Holtefamiliens eie er det slutt.
BT170625 Husbanken kan gjennom metoden « fra leie til eie » hjelpe vanskeligstilte leietakere med en lav, men forutsigbar inntekt til å kjøpe bolig.
DA170622 - Med sosiale medier kan politikere « eie » mer av historiefortellingen selv.
NL170621 Om å eie kontra å leie.
DA170621 I en avtale mellom de tyske sosialdemokratene, venstrepartiet og de grønne, som styrer byen, tar politikerne til orde for å fjerne reklame som seksualiserer kvinner på reklameplakater som er i byens eie .
DA170621 | Se lærerne « eie » avgangselevene med « episk » video !
DN170620 I tillegg til å eie 24,7 prosent i XXL, har Dolphin også store aksjeposter i selskapene bak Power/Expert ( cirka 45 prosent ), Home & Cottage ( cirka 45 prosent ) og Skeidar ( cirka 13 prosent ).
DB170620 Husk også at det er forbudt å kjøpe, eie eller ha med deg elektrosjokkvåpen, pepperspray og andre selvforsvarsmidler med tilsvarende virkning.
VG170619 Den som bestiller personlig bilskilt må dessuten være fylt 18 år og eie den aktuelle bilen som skal ha skiltet.
VG170619 Bilen vil altså fortsatt eie det originale registreringsnummeret, som skal settes på igjen hvis bilen selges.
VG170618 Den norske oljen endte ikke opp i privat eie , staten beholdt den, og i dag er vi alle rike.
VG170617 FORLOVELSESKYSS : Liva Eie Børkja og Henrik Ingebrigtsen klinte til for kamera etter forlovelsen.
VG170617 Elsker deg, skriver kjæresten Liva Eie Børkja på Instagram.
VG170617 , sier Eie Bjørka til VG.
VG170617 Med krykker i hendene gikk Henrik Ingebrigtsen ned på kne og fikk ja fra kjæresten Liva Eie Børkja på selveste operataket.
SA170617 Samme dag kastet storebror Ingebrigtsen krykkene og gikk ned på kne for sin utkårede, Live Eie Børkja.
SA170617 Live Eie Børkja og Henrik Ingebrigtsen forlovet seg i dag.
SA170617 FOTO : Fra Live Eie Børkja sin Instagram-profil ¶
SA170617 Elsker deg », skriver Ingebrigtsens forlovede, Liva Eie Børkja på sin Instagram-profil.
SA170617 Samme dag kastet storebror Ingebrigtsen krykkene og gikk ned på kne for sin utkårede, Live Eie Børkja.
SA170617 LYKKELIG PAR : Henrik Ingebrigtsen sammen med sin forlovede, Live Eie Børkja.
SA170617 Elsker deg », skriver Ingebrigtsens forlovede, Liva Eie Børkja på sin Instagram-profil.
FV170617 Samme dag kastet storebror Ingebrigtsen krykkene og gikk ned på kne for sin utkårede, Live Eie Børkja.
FV170617 LYKKELIG PAR : Henrik Ingebrigtsen sammen med sin forlovede, Live Eie Børkja.
FV170617 Elsker deg », skriver Ingebrigtsens forlovede, Liva Eie Børkja på sin Instagram-profil.
BT170617 Samme dag kastet storebror Ingebrigtsen krykkene og gikk ned på kne for sin utkårede, Live Eie Børkja.
BT170617 LYKKELIG PAR : Henrik Ingebrigtsen sammen med sin forlovede, Live Eie Børkja.
BT170617 Elsker deg », skriver Ingebrigtsens forlovede, Liva Eie Børkja på sin Instagram-profil.
AP170617 Samme dag kastet storebror Ingebrigtsen krykkene og gikk ned på kne for sin utkårede, Live Eie Børkja.
AP170617 LYKKELIG PAR : Henrik Ingebrigtsen sammen med sin forlovede, Live Eie Børkja.
AP170617 Elsker deg », skriver Ingebrigtsens forlovede, Liva Eie Børkja på sin Instagram-profil.
DA170616 Fortsatt er tomta i Oslo kommunes eie .
DB170615 Private har fått lov å eie og drive restauranter, mindre service- og tjenestebedrifter, taxi-firmaer og å drive med romutleie, turistguiding og lignende tilknyttet den statlige turistmaskinen.
DA170615 De gikk på trakassering av ansatte av en slik art at det kan relateres til rasediskriminering, manglende likeverd, og et syn på de ansatte som om de er en gjenstand en kan eie .
DB170614 I dag kan du tjene deg rik på å eie mange boliger.
DB170614 Få ned spekulasjonen gjennom å vri skattesystemet slik at det blir dyrere å eie flere boliger.
VG170613 Om den ønskede tegnkombinasjonen kommer gjennom godkjenningen, og summen på 9000 kroner er betalt i tide, vil tegnkombinasjonen bli frigitt, og din til odel og eie i 10 år.
DB170613 Hvis de er borte fra byen en stund, kan de miste både retten til å bo i byen og eie boligen sin.
DB170613 De bor stort sett i sine egne områder og kan ifølge dokumentet ikke eie land, men de har stemmerett.
VG170612 Den som bestiller personlig bilskilt må dessuten være fylt 18 år og eie den aktuelle bilen som skal ha skiltet.
SA170612 Den som bestiller personlig bilskilt må dessuten være fylt 18 år og eie den aktuelle bilen som skal ha skiltet.
FV170612 Den som bestiller personlig bilskilt må dessuten være fylt 18 år og eie den aktuelle bilen som skal ha skiltet.
DN170612 Den som bestiller personlig bilskilt må dessuten være fylt 18 år og eie den aktuelle bilen som skal ha skiltet.
DB170612 Den som bestiller personlig bilskilt må dessuten være fylt 18 år og eie den aktuelle bilen som skal ha skiltet.
BT170612 Den som bestiller personlig bilskilt må dessuten være fylt 18 år og eie den aktuelle bilen som skal ha skiltet.
AP170612 Den som bestiller personlig bilskilt må dessuten være fylt 18 år og eie den aktuelle bilen som skal ha skiltet.
AA170612 Den som bestiller personlig bilskilt må dessuten være fylt 18 år og eie den aktuelle bilen som skal ha skiltet.
AA170612 Den som bestiller personlig bilskilt må dessuten være fylt 18 år og eie den aktuelle bilen som skal ha skiltet.
DN170611 Det sammenslåtte selskapet vil eie 150 skip og ha en rentebærende gjeld på 32 milliarder kroner.
AP170611 Nå vil fondet heller eie direkte fra Norge.
AP170611 Fondet vil flytte eierskapet hjem til Norge og heller etablere ett eller flere norske holdingselskaper som skal eie fondets eiendommer.
AP170611 - Har omdømmerisikoen ved å eie via Luxembourg og Delaware hatt noe å si ?
DA170610 Men skal alle eie hver vår, eller skal byen fylles av en flåte, kanskje driftet av Ruter ?
DA170610 For hvor mange trenger egentlig å eie sin egen ?
SA170609 Ulf skal ikke eie stadion, men bygge den under et eget selskap slik at de ikke går konkurs sammen.
NL170609 Kommunen som halleier har vi et godt og konstruktivt samarbeid med, men jeg vil påstå kommunen har sin naturlige aktivitet knyttet rundt akkurat det å eie og ta ansvar for den tekniske driften av anleggene.
DB170609 Ferier på hytta dersom du har dårlig råd og tilgang til dette : Nordmenn er på topp når gjelder å eie feriebolig i Norden, men vi er på bunn i bruk i sommerferien.
DA170608 - Min holdning er at det er bedre å eie enn å leie, og vi heller mot å styrke sentrum og ruste opp Mossehallen i stedet, sier ordfører i Rygge, Inger-Lise Skartlien ( Ap ), som understreker at hun ennå ikke har sett det nyeste forslaget til Enata Eiendom.
BT170608 I stedet ser det ut til at det å eie og drive norske bedrifter for nordmenn er stadig mindre attraktivt.
VG170607 Paris ( VG ) Trump møter skarp kritikk for å gjøre terroren i London til et argument for at flere skal få eie våpen.
DN170607 | Nå blinker lysene på Oslo Børs rødt - torsdag er ikke nødvendigvis den beste dagen å eie aksjer ¶
DB170607 Da Dagbladet først omtalte byggeprosjektene for snart tre uker siden, mente statsviter Frank Aarebrot at det er prinsippielt problematisk å eie aksjer som dette hvis du samtidig er politiker på høyt nivå.
DB170607 På dette området handler om å « eie » de travle stedene hvor mennesker ferdes.
AA170607 Han og Labour ønsker også at jernbane og post går tilbake til statlig eie .
VG170606 Det er stiftelsene som skal eie denne organisasjonen, sier grunnleggeren.
NL170606 Jeg er så pass gammel at jeg husker godt debatten om dispensasjon fra Deltakerloven for å gi fiskeindustrianlegg rett til å eie trålere.
DN170606 Hovedaksjonær Lyngen, selskapet kontrollert av Apax-fondene, vil dermed kunne eie minst 44,5 prosent av Evry etter noteringen.
AP170606 Å eie sitt eget hjem er et grunnleggende velferdsgode.
AA170604 Det er ikke ulovlig å eie selskaper i Panama, men saken har ført til mye politisk motstand for Muscat.
DB170603 Ved siden av å eie Øxenholm hadde Aqua-paret et sommerhus i Tisvildeleje, en gammel historisk badeby på den danske rivieraen, som ble kjøpt for rundt 3,2 millioner danske kroner.
AP170603 Det er ikke ulovlig å eie selskaper i Panama, men saken har ført til mye politisk motstand for Muscat.
AA170603 Det er ikke ulovlig å eie selskaper i Panama, men saken har ført til mye politisk motstand for Muscat.
NL170602 ¶ Skrotnissene må gjerne eie tomta, men de har ikke rett til å skjemme ut bygda med buss- og bilvrak og annet skrot, skriver Svein Ludvigsen.
AA170602 Dagens aksjonærer vil eie 10 prosent av den nye bokførte egenkapitalen etter gjeldskonverteringstransaksjonen.
NL170601 Men mer enn kommunen betaler for å leie dem - eller eie dem.
DB170601 Alt tyder på at Obama-familien har funnet seg godt til rette i det nye huset, som er på romslige 750 kvardratmeter, for nå har de bestemt seg for å gå fra å leie til å eie , skriver Washington Post.
DN170531 - Noe ligger vel også i dette ønsket om å eie sitt eget, verne om seg og sitt, kanskje flere er blitt litt egoistiske ?
DB170530 - Jeg tror det strider mot folks rettferdighetssans at de som tjener seg styrtrike på å eie og leie ut boliger slipper eiendomsskatt, mens andre som ikke gjør det må betale, sier Moxnes.
DB170530 - Det virker fornuftig at inntektsoverskudd fra å eie leiligheter skattlegges gjennom ordinær selskapsskatt på 25 prosent, og at øremerket eiendomsskatt følger den enkelte leilighet eller eiendom enten den har inntekter eller ikke, sier Hurlen.
DN170529 Pe-fondet Reiten & Co vil eie 43 prosent av aksjene i det sammenslåtte selskapet, mens IKM Invest vil eie nærmere 23 prosent.
DN170529 Pe-fondet Reiten & Co vil eie 43 prosent av aksjene i det sammenslåtte selskapet, mens IKM Invest vil eie nærmere 23 prosent.
DN170529 Pe-fondet Reiten & Co vil eie 43 prosent av aksjene i det sammenslåtte selskapet, mens IKM Invest vil eie nærmere 23 prosent.
DN170529 Pe-fondet Reiten & Co vil eie 43 prosent av aksjene i det sammenslåtte selskapet, mens IKM Invest vil eie nærmere 23 prosent.
DB170529 Som jeg sa til gutta, vi skal eie Ullevaal, og i dag gjorde vi det, selv om Rosenborg er farlige.
DA170529 Samtidig mener han det kan være « en interessant debatt » å diskutere om private kan få eie en større andel enn i dag.
DA170529 Det sikres av hjemfallsretten, som fortsatt gjelder selv om retten til og eie og drive selve kraftverket selges for en periode.
DA170529 De må skjønne hva det innebærer å eie - at en ikke bare kan ta ut utbytte, men investere for framtida, sier Henriksen.
DA170529 - Kanskje kan vi åpne for at norske livselskaper, eller andre, kan eie flere aksjer enn i dag, sier han.
DA170529 Samtidig mener han det kan være « en interessant debatt » å diskutere om private kan få eie en større andel enn i dag.
DA170529 Det sikres av hjemfallsretten, som fortsatt gjelder selv om retten til og eie og drive selve kraftverket selges for en periode.
DA170529 De må skjønne hva det innebærer å eie - at en ikke bare kan ta ut utbytte, men investere for framtida, sier Henriksen.
DA170529 - Kanskje kan vi åpne for at norske livselskaper, eller andre, kan eie flere aksjer enn i dag, sier han.
AA170529 Partiet har i stor grad selv også bidratt de siste årene til at stadig mindre skog er en del av vårt felles eie .
VG170528 De siste 35 årene har flyet vært i privat eie og har stått på en flystripe i Roswell.
DB170528 De siste 35 årene har flyet vært i privat eie og har stått på en flystripe i Roswell.
AA170528 De siste 35 årene har flyet vært i privat eie og har stått på en flystripe i Roswell.
AP170527 Oslo skal eie mer av Hafslund, og de to skal samarbeide om varme og markedsutvikling.
AA170527 Kulturminnefondet har mottatt i alt 1.242 søknader om støtte til bevaring av kulturminner i privat eie i år.
DB170526 Ekspertene mener det vil bli avgjørende å eie kundeforholdet ved nyttår 2017/2018.
DA170526 - Er det noen som kjenner til maleriet eller hvem som kan eie det i dag ?
AP170526 Alle higer etter å eie , mye fordi eierboliger er skattefavorisert og at det har vært en vedvarende sterk prisstigning.
AP170526 - For eie , det skal vi ?
AP170526 - Dette skyldes at vi historisk sett er vant til å eie egen bolig, at det er gunstig skattemessig og at boligmarkedet har gitt god avkastning.
AA170525 november 2016, hadde Kulturminnefondet mottat 1242 søknader om støtte til bevaring av kulturminner i privat eie .
NL170524 Ingen kan vel eie sannheten ?
DB170523 De aller fleste av oss kan ikke en gang drømme om å eie en så stor diamant, sier Jessica Wyndham, sjef for auksjonsbyråets smykkeavdeling, til det britiske nyhetsbyrået Press Association.
DA170523 I april i fjor inviterte Grorud bydel 450 beboere i kommunale boliger til et informasjonsmøte om det nye prosjektet, som tilbyr hjelp skritt for skritt gjennom hele prosessen fra å leie til å eie egen bolig.
BT170522 Siden UiB og Helse Bergen ikke var part i avtalen, kan de heller ikke eie pengene, sier mindretallet.
BT170522 Konsekvensen av overføringen er etter flertallets syn at det overførte beløpet på 3 507 912,45 kroner tilhører Helse Bergen ( som selv pretenderer å eie dem i fellesskap med Universitetet i Bergen ).
AP170521 Han skal imidlertid fortsatt eie 3 prosent av Facebook, noe som utgjør hoveddelen av hans formue.
DN170519 Ramme gård i Hvitsten har vært i Petter Olsens eie siden 1966 og ligger tett på Edvard Munchs hjem.
DN170519 Maleriet har vært i Olsen-familiens eie siden Petter Olsens bestefar, Halfdan Mustad, anskaffet verket i 1919.
DN170519 Maleriet har vært i Olsen-familiens eie siden Petter Olsens bestefar, Halfdan Mustad, anskaffet verket i 1919.
SA170518 I dag er det typisk norsk å eie en eller flere biler, men jeg tror flere kan tenke seg å ta del i et bileierfellesskap slik som for eksempel « nabobil » og lignende.
SA170518 Fra eie til deling ¶
SA170518 Behovet for å eie vil imidlertid bli mindre.
SA170518 - Vi vil nok se en dreining fra det å eie til det å disponere.
FV170518 I dag er det typisk norsk å eie en eller flere biler, men jeg tror flere kan tenke seg å ta del i et bileierfellesskap slik som for eksempel « nabobil » og lignende.
FV170518 Fra eie til deling ¶
FV170518 Behovet for å eie vil imidlertid bli mindre.
FV170518 - Vi vil nok se en dreining fra det å eie til det å disponere.
BT170518 I dag er det typisk norsk å eie en eller flere biler, men jeg tror flere kan tenke seg å ta del i et bileierfellesskap slik som for eksempel « nabobil » og lignende.
BT170518 Fra eie til deling ¶
BT170518 Behovet for å eie vil imidlertid bli mindre.
BT170518 - Vi vil nok se en dreining fra det å eie til det å disponere.
AP170518 I dag er det typisk norsk å eie en eller flere biler, men jeg tror flere kan tenke seg å ta del i et bileierfellesskap slik som for eksempel « nabobil » og lignende.
AP170518 Fra eie til deling ¶
AP170518 Behovet for å eie vil imidlertid bli mindre.
AP170518 - Vi vil nok se en dreining fra det å eie til det å disponere.
VG170516 KÅRE EIE , tidl. lektor i videregående skole.
SA170516 Vi har bestemt at vi skal eie vår egen merkevare, og gjennom det bygge vår egen identitet.
AP170516 Vi har bestemt at vi skal eie vår egen merkevare, og gjennom det bygge vår egen identitet.
AA170516 Flere skriver at Labour vil ha både post, jernbane og vannforsyning tilbake i statlig eie .
AA170516 Det britiske opposisjonspartiet Labour vil ha høyere skatter for dem som tjener mest, og nøkkelindustri tilbake i statlig eie .
AA170516 Det trondheimsbaserte oppdrettsselskapet Norway Royal Salmon ( NRS ) skal eie 50 prosent av selskapet, mens Grieg Seafood skal eie den andre halvparten.
AA170516 Det trondheimsbaserte oppdrettsselskapet Norway Royal Salmon ( NRS ) skal eie 50 prosent av selskapet, mens Grieg Seafood skal eie den andre halvparten.
DN170515 Eiendomsmegler Marius Berger i Eie , som solgte Nakholmen-hytta, har anslått overfor Dagens Næringsliv at prisene for minihyttene har steget 40 prosent de siste tre årene.
DN170515 Eiendomsmegler Marius Berger i Eie , som solgte Nakholmen-hytta, har anslått overfor Dagens Næringsliv at prisene for minihyttene har steget 40 prosent de siste tre årene.
BT170515 Disse insentivene er til med tanke på at det er bra i seg selv å eie egen bolig, at det er en langsiktig investering, ikke et kortsiktig risikospill der folk skal skynde seg inn før de er klare.
AP170514 Tanken er ikke at alle skal eie hver sin Vahana, men at den kan bookes med en app, litt som Über-transport eller tilsvarende tjenester.
DN170512 Ramme gård i Hvitsten har vært i Petter Olsens eie siden 1966 og ligger tett på Edvard Munchs hjem.
DN170512 Etter snart hundre år i privat eie blir det berømte maleriet « Young Spartans Exercising » av den franske kunstneren Edgar Degas ( 1834 - 1917 ) igjen tilgjengelig for offentligheten, om enn i en stakket stund.
DN170512 Det historiske kunstverket har vært i familiens eie siden 1919.
DN170512 og Singapore Press Holdings vil fortsette å eie selskaper i Thailand og Indonesia sammen.
DB170512 Tangen forteller til Finansavisen at det har vært ti ulike interessenter inne i bildet, og at eiendommen har vært i familiens eie i over 70 år.
DB170512 Ifølge Slottet skal ikke de kongelige eie aksjer i norske enkeltselskaper.
DA170512 Hvis jeg for eksempel skriver musikk på oppdrag fra NRK vil de eie rettighetene til musikken videre og kunne bruke den som de vil.
DA170512 - Da vil jeg som komponist og musiker ikke eie min egen musikk.
AA170512 og Singapore Press Holdings vil fortsette å eie selskaper i Thailand og Indonesia sammen.
BT170511 Anbudskonkurransen kommer ut i juni, og målet er å leie, fremfor å eie og drifte sykkel-utleien.
AP170511 - Hva har du å si til de eldre som misliker at det blir vanskeligere å eie og bruke bil i indre by ?
AP170511 og Singapore Press Holdings vil fortsette å eie selskaper i Thailand og Indonesia sammen.
DA170510 Den ene ble solgt på auksjon, mens to av dem ble lånt av Forsvaret og er tilbake i deres eie nå. Én av dem, Brann 1, blir brukt av dagens BRP.
DN170509 Da Orkla og Hydro gikk sammen om å eie Sapa, et selskap som leverer aluminiumsløsninger og har rundt 22.000 ansatte på global basis, forpliktet de seg til felles eierskap i tre år.
DB170509 Nullen var Gianluigi Buffons å eie , da for åttende gang i denne utgaven av Champions League.
DB170509 Enhver har rett til å eie eiendom alene eller sammen med andre.
DB170509 Han mener det er normalt at det er mulig å eie importerte sykler uten å framstå som eier.
SA170508 Retten til å eie og bære våpen er en viktig del av amerikansk kultur og tradisjon.
AP170508 Ettersom jeg måtte låne penger ( med huset som sikkerhet ), og området var en del av egen eiendom, tenkte jeg at det var lurt om den fremtidige barnehagen leide lokalene av meg i stedet for at selskapet skulle eie .
SA170507 En drømmestart for TIL som med denne åpningen virkelig kunne eie kampen tidlig.
BT170507 Selvkjørende biler som kan være på veien 90 prosent av tiden i stedet for å være parkert, vil gjøre det å eie en bil i 2030 omtrent til det samme som å eie en hest i dag - noe for de helt spesielt interesserte.
BT170507 Selvkjørende biler som kan være på veien 90 prosent av tiden i stedet for å være parkert, vil gjøre det å eie en bil i 2030 omtrent til det samme som å eie en hest i dag - noe for de helt spesielt interesserte.
AP170507 Høyre nasjonalt mener staten fortsatt skal eie vannkraftproduksjonen i Statkraft.
AP170507 En drømmestart for TIL som med denne åpningen virkelig kunne eie kampen tidlig.
DA170505 Oslo pleide å eie 54 prosent av Hafslund.
AP170505 Røkke skal eie skipet, og betale for bygging og drift av det.
DB170504 HØY TEMPERATUR : Per Sandberg og Trygve Slagsvold Vedum diskuterer av full hals norske EØS-direktiver, EU-samarbeid og hvordan Norge skal og burde eie seg selv.
VG170502 Så mye som 70 prosent av befolkningen bryter loven ved å eie satelitt, ifølge myndighetene.
SA170502 Norske tog, som skal eie alle togsett.i ¶
AP170502 Norske tog, som skal eie alle togsett.
AP170430 Staten ved helseministeren skal fortsatt eie og styre sykehusene, men nå direkte gjennom de lokale foretakene. 12.
DB170429 Organisasjonens primæroppgave er å forsvare den grunnlovsgitte retten til å bære og eie våpen, men man arrangerer i betydelig grad også aktiviteter som sikkerhetskurs og sportsskyting, ifølge Wikipedia.
DB170429 - Så lenge jeg er deres president vil jeg aldri, aldri gripe inn i deres rettigheter til å eie og bære våpen, avsluttet Trump.
DA170427 Og viser til viktigheten av å eie fremfor å selge unna.
AA170427 Det følger et særlig ansvar med å eie en vernet bygning.
DB170426 NVE bestemmer hvilken inntekt hvert nettselskap kan hente inn fra sine kunder, og nettleien kan variere rundtom i landet, basert på nettselskapets kostnader ved å eie og drive nettet.
DB170426 Det er få gode grunner til å la privat eie og drive kraftkablene, slik den borgerlige regjeringa legger opp til.
AP170426 Oslo kommune vil eie Norges nest største vannkraftprodusent ¶
AP170426 Utgangspunktet var at Oslo kommune ville eie mer « arvesølv », det vil si selve kraftproduksjonen og nettet strømmen distribueres på, altså ledningene som går hjem til deg.
AP170426 - Det jeg ikke forstår, er hvorfor Oslo kommune skal eie 100 prosent av strømnettet.
DN170425 | Neste år vil du eie dine egne data ¶
DN170424 - Å eie et stort selskap i delingsøkonomien er som å eie et trofé.
DN170424 - Å eie et stort selskap i delingsøkonomien er som å eie et trofé.
DB170424 Materiellselskapet skal på sikte eie alt jernbanemateriell, der dette er oppsplittet mellom NSB og flytoget i dag.
AA170424 - Planen er at gården skal stå ferdig i 2020 på 200- års dagen etter at familien fikk gården i eie , sier Sommervold til avisa.
DB170423 - Jeg håper at Arbeiderpartiet og LO vil støtte oss på å omdanne norsk jernbane til en mer ubyråkratisk og effektiv modell i offentlig eie .
DA170423 - Vi skulle vinne duellene fra start, sette standarden og eie kampen.
AP170423 Nytt jernbanedirektorat skal eie tog og skinner og få ansvar for å gi NSB konkurranse på skinnene.
VG170422 Hun ber altså om rettighetene til å « eie » bandnavnet.
DB170422 Å leie i stedet for å eie og ha separate bankkontoer er to måter spillere kan minimere ansvaret de har overfor ektefellen.
DN170421 Rett før påske varslet eiendomsmegler Marius Berger i Eie eiendomsmegling at han skulle legge ut en 40 kvadratmeter stor hytte på Nakholmen for salg med en prisantydning på 4,6 millioner kroner.
DA170421 Albumets nøkkelsang blir dermed en fransk vise, en av den forfulgte Georges Brassens' triste takkeviser til Jeanne Blanche som uten å eie nåla i veggen tok han inn i sin familie og i skjul i 1943.
AA170419 Dette skyldes ifølge Jensen at staten på 1920-tallet løste ut alle de private aksjonærene i statsbanene, og at det egentlig ikke skulle være igjen noen i privat eie .
DN170418 Meglersjef Gaute Eie i meglerhuset ABG Sundal Collier peker på at aksjen fikk seg et løft etter at investeringsbanken Goldman Sachs oppgraderte aksjen før påske.
DN170418 - Råvarer faller, så Norge faller ganske mye mer enn de andre børsene, sier meglersjef Gaute Eie i meglerhuset ABG Sundal Collier.
DN170418 - Råvarer faller, så Norge faller ganske mye mer enn de andre børsene, sier Eie .
DN170418 - I påsken gikk Yara-aksjen 15 kroner, den korrigerer ned i dag, sier Eie .
DN170418 - DNB faller litt på grunn av oljeprisfallet, og aksjen tynges også av en begynnende frykt for boligprisfall, sier meglersjef Gaute Eie .
DN170418 - DNB faller litt på grunn av oljeprisfallet, og aksjen tynges også av en begynnende frykt for boligprisfall, mener Eie .
DB170415 Flyet har vært i Akers eie siden 2007, og transaksjonen kommer frem av de ferske årsregnskapene til Aker og flyselskapet G&A Air, som eies 50/50 av Aker og Gjelsten.
AA170414 Alle er heller ikke egnet til å eie våpen, for eksempel voldelige eller psykisk syke personer, sier Hind.
SA170413 Fram mot siste episode skal seerne stemme frem et vinnerpar, som får huset de har pusset opp til odel og eie .
DB170413 Den gamle storklubben har vært i Silvio Berlusconis eie siden 1986, men nå tar nye koster over.
DB170413 Det finnes riktignok kjøp i appen, men det er for å bygge ut spillet med tilleggspakkene som du da kjøper til odel og eie .
AP170413 Fram mot siste episode skal seerne stemme frem et vinnerpar, som får huset de har pusset opp til odel og eie .
DB170412 Etter å ha fortalt hva han foretrekker av eie og leie ( han svarer : eie ), lån med eller uten avdrag ( med ) og designmøbler eller Ikea ( det siste ), ble han spurt om han spiller Lotto.
DB170412 Etter å ha fortalt hva han foretrekker av eie og leie ( han svarer : eie ), lån med eller uten avdrag ( med ) og designmøbler eller Ikea ( det siste ), ble han spurt om han spiller Lotto.
DA170412 I praksis betyr det at han driver en gård som er så viktig historisk at han ikke får lov til å kjøpe og eie den, men som han likevel plikter å vedlikeholde i pakt med historien.
DA170412 I praksis betyr det at han driver en gård som er så viktig historisk at han ikke får lov til å kjøpe og eie den, men som han likevel plikter å vedlikeholde i pakt med historien.
SA170411 Det er viktig å ikke glemme av at dagens unge har samme ambisjoner som våre foreldre : Få en trygg jobb og å kunne eie sitt eget sted å bo.
SA170411 DEBATT : Det er viktig å ikke glemme av at dagens unge har samme ambisjoner som våre foreldre : Få en trygg jobb og å kunne eie sitt eget sted å bo.
SA170411 Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i Innovasjon Norge, sa i fjor under Agder-konferansen at unge ikke er opptatt av fast jobb og det å eie egen bolig.
DN170411 Jeg tror ikke jeg blir lykkeligere av å eie for mye.
DB170411 Selskapets eneste formål er å eie Avida Finans.
AP170411 Vokalist Alan « Nemtheanga » Averill er en genial låtskriver, frontmann og vokalist, og kommer til å eie publikum totalt.
AP170411 Vokalist Alan « Nemtheanga » Averill er en genial låtskriver, frontmann og vokalist, og kommer til å eie publikum totalt.
AP170411 Vokalist Alan « Nemtheanga » Averill er en genial låtskriver, frontmann og vokalist, og kommer til å eie publikum totalt.
SA170410 1828 - 30 av ukjent kunstner, i dag i British Librarys eie .
DA170410 Sjøl foreslo han å bruke Hans Smilets islender - som han jo hadde fått til odel og eie - men fikk klar melding fra George Wagner : « Jeg meiner du er fra vettet, Korka !
DN170409 For banksjef Jon Guste-Pedersen i Skagerrak Sparebank ( til høyre ) har det vært ekstremt krevende å eie en hardt presset industribedrift.
AP170409 Nord-Norsk Student- og Elevhjem, som er det fulle navnet, er organisert som en stiftelse, og vedtektene har et klart formål : Eie og drive student- og elevhjem for nordnorsk ungdom i Oslo.
DA170408 Siden da har vi vært venner, sier Siri Eie , som forteller at svømmingen har ført til årlige lutefisklag mellom venninnene.
DA170408 Monika Eie i idrettsavdelingen til Stavanger kommune sier det erfaringsmessig blir mindre trykk i hallene etter 1. mai.
DA170408 Hilde Coates, Anne Vigdis Tjemsland, Siri Eie og Ellen Kristoffersen svømmer alltid mellom klokken 06.00 og 07.00.
DA170408 Det går mot lysere tider, og da vet vi at hallene vil bli mindre brukt, sier Eie , som samtidig legger til at grunnskolen og svømmetrening er en førsteprioritet hos kommunen.
DA170408 - Vi ønsker å opprettholde et tilbud til publikum, og de kan fremdeles svømme både onsdag og fredag på Hundvåg, Kvernevik og Hetland, sier Eie til RA.
DA170408 Eie sier det i prinsippet er idretten som skal overta publikumstidene når de utgår.
DN170407 Utleiemegleren venter at folk som vil bo i Oslo nå må leie fremfor å eie .
DN170407 Utleiemegleren venter at flere vil måtte leie fremfor å eie i hovedstaden fremover.
DN170407 - Vi forventer at folk som vil bo i Oslo nå må leie fremfor å eie , da det er blitt vanskeligere for flere å få lån, sier daglig leder Vemund Holmen ved Utleiemegleren Sinsen.
DA170406 Myhre, i Eie Eiendomsmegling vil ikke konkludere, men trekker fram en positiv utvikling både med tanke på pris og omsetning.
DA170406 Myhre, i Eie Eiendomsmegling til RA.
DA170406 Foto : Eie Eiendomsmegling ¶
DA170406 Et av hennes råd er at man ikke skal eie mer enn 30 bøker.
DN170405 - Jeg har fått beskjed om å sette sammen et team som jeg mener er riktig, og Giertsen er en meget dyktig forretningsmann med en pasjon for eiendom, men det er Bryn Eiendom som er hovedinitiativtager og skal eie 51 prosent av selskapet, sier Tinholt.
DN170405 - Jeg har fått beskjed om å sette sammen et team som jeg mener er riktig, og Giertsen er en meget dyktig forretningsmann med en pasjon for eiendom, men det er Bryn Eiendom som er hovedinitiativtager og skal eie 51 prosent av selskapet, sier Tinholt.
DA170405 Myhre i Eie Eiendomsmegling tilfreds med.
DB170404 Han trekker også frem spørsmålet om bilistene i fremtiden skal eie bilene selv, eller være en del av en pool.
VG170403 Trump hadde på forhånd gitt uttrykk for at han ønsker en dommer som er imot abort og som er for amerikaneres rett til å eie våpen.
SA170403 For NFF, Fotball Media og Discovery er det alvorlig at TV 2 - uten å eie rettighetene - gjør dette.
FV170403 For NFF, Fotball Media og Discovery er det alvorlig at TV 2 - uten å eie rettighetene - gjør dette.
BT170403 For NFF, Fotball Media og Discovery er det alvorlig at TV 2 - uten å eie rettighetene - gjør dette.
AP170403 For NFF, Fotball Media og Discovery er det alvorlig at TV 2 - uten å eie rettighetene - gjør dette.
VG170402 Det medfører en helt annen politisk risiko å kjøpe seg stort opp i en utenlandsk havn enn det Oljefondet stort sett driver med i dag, altså å eie mindre andeler i en hel rekke aksjeselskaper.
SA170402 De lokale FrP-erne Roald Eie og May Helen H.
FV170401 De siste fem årene har båten vært i Joar Førdes ( bildet ) eie , kompanjongen til Leif Einar Lothe, også kjent som Lothepus.
DB170401 Ifølge avisa er etiske eksperter utenfor Det hvite hus kritiske til at Ivanka Trump har fått klarsignal til fortsatt å eie og forvalte sin aksjeandel i Trump International Hotel, som ligger rett ned i gata for Det hvite hus.
BT170401 VÆRE FRI : Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i Innovasjon Norge, mener de unge ikke er så opptatt av å eie sin egen bolig eller å ha fast jobb.
AP170401 Vi tar sikte på fortsatt å holde til her, men har nå større behov for omstillingspenger enn å eie egne lokaler, sier Sanne.
AP170401 Oslo, lite selvtillit - press om å være perfekt, høye krav fra skolen, tanken om å eie mye fint.
BT170331 De siste fem årene har båten vært i Joar Førdes ( bildet ) eie , kompanjongen til Leif Einar Lothe, også kjent som Lothepus.
VG170330 I tillegg er mye av området der en eventuell mur skal gå i privat eie .
DN170330 ¶ På lang sikt vil leien bli lik kostnaden ved å eie utleieboligen.
DB170330 For å finne et mer overordnet svar på det faktiske lademønsteret har TØI, Transportøkonomisk Institutt, gjort en stor undersøkelse blant eierne av de bilene som går i privat eie .
DA170330 Kaski mener det er risikabelt å eie oljeaksjer i seg selv, fordi hun mener verden må redusere forbruket av all fossil energi dersom den globale oppvarmingen skal begrenses.
DA170330 Kari Elisabeth Kaski, SVs førstekandidat i Oslo, mener det er risikabelt å eie oljeaksjer i seg selv, fordi hun mener verden må redusere forbruket av all fossil energi dersom den globale oppvarmingen skal begrenses.
AA170330 Det er et stort ansvar å eie et dyr.
AA170330 Kaski mener det er risikabelt å eie oljeaksjer i seg selv, fordi hun mener verden må redusere forbruket av all fossil energi dersom den globale oppvarmingen skal begrenses.
AP170329 Abdi skriver om hvordan hun som muslimsk kvinne med hijab definerer seg som feminist og krever å eie definisjonsmakten over seg selv og sitt eget liv.
DN170328 Ettersom den saudiarabiske staten fortsatt skal eie det meste av selskapet innebærer endringen « kun en dreining i hvordan oljeinntektene tilfaller regjeringen ».
DB170328 Selskapet vil eie 20 prosent av aksjene i Borr Drilling etter at kapitalutvidelsen er registrert og blir dermed den største eieren i riggnykommeren.
AA170328 Ettersom den saudiarabiske staten fortsatt skal eie det meste av selskapet innebærer endringen « kun en dreining i hvordan oljeinntektene tilfaller regjeringen ».
SA170327 IKKE STAPPFULLT : - I løpet av årene har jeg blitt mer opptatt av å ikke eie for mange ting.
SA170327 Hun vil heller eie færre ting.
DN170327 Tesla-sjef Elon Musk uttalte blant annet for et drøyt år siden at « å eie en vanlig bil om 20 år vil være som å eie en hest ».
DN170327 Tesla-sjef Elon Musk uttalte blant annet for et drøyt år siden at « å eie en vanlig bil om 20 år vil være som å eie en hest ».
DN170327 Kjøperne må også godtgjøre at de har betalt inntektsskatt sammenhengende de siste fem årene, og ikke eie eiendom fra før.
AP170327 Det er tre selskaper som via ulike datterselskaper er ansvarlig for å bygge, eie og drifte oljerørledningen : Energy Transfer, Sunoco Logistics og Phillips 66.
AP170327 IKKE STAPPFULLT : - I løpet av årene har jeg blitt mer opptatt av å ikke eie for mange ting.
AP170327 Hun vil heller eie færre ting.
DB170326 - Vi vil ikke kreve at alle skal være organdonorer, for det blir feil at staten skal eie kroppen din.
VG170325 Hun gikk fra å eie sitt eget hus, til nå å ha mistet alle sine penger og å måtte leie bolig av et av sine barnebarn.
FV170325 FLEKKEFJORD : Pipebrann ¶ 06.55 : Flekkefjord brannvesen rykket ut til en pipebrann på Eie . 20 minutter senere melder de om kontroll på pipebrannen, og at de feier pipa og tar ut sot før de returnerer.
DN170324 Linas vil eie 100 prosent av det nye selskapet.
DB170324 Sentralisering er selvfølgelig Senterpartiets altoverskyggende sak i valgåret, en sak de har til odel og eie , og en som ikke bare samler partiet, men langt flere enn tradisjonelle Sp-velgere.
VG170323 « Stortinget ber regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2014 fremme forslag om fradrag i skattepliktig inntekt for kostnader til vedlikehold av fredede bygg utenfor virksomhet, samt fremme forslag om å avvikle kommunenes adgang til å ilegge eiendomsskatt på fredede bygg i privat eie .
DN170323 I august ble Larsen frifunnet i Gulating lagmannsrett i den alvorlige straffesaken der han var tiltalt for store skatteunndragelser og for å eie en formue i utlandet skjult for norske skattemyndigheter.
DN170319 - Det å eie din egen arbeidsplass gjør noe med deg, sier Kantega-sjef Marit Collin.
DA170319 For mange vil det å gå fra å være jordbruker til å eie sin egen butikk, være et stort steg.
VG170318 Verdens lengste skihopp har vært i norsk eie ved Bjørn Einar Romøren, Johan Remen Evensen og Fannemel i 17 år.
AP170318 - Posten er en del av infrastrukturen i samfunnet, og staten har valgt å eie virksomheten.
DB170317 Og mens mange ikke får kjøpe en eneste bolig, kan noen få tjene fett på å eie mange.
DB170317 ( Dagbladet ) : Høyre vil « delprivatisere Statkrafts utenlandsvirksomhet for å gi selskapet forutsigbarhet og finansiell fleksibilitet til å forsterke satsingen på fornybar energi internasjonalt, samtidig som selskapets norske vannkraft forblir i offentlig eie », slås det fast i partiets vedtatte program for stortingsperioden 2017 - 2021.
DB170316 I 2007 inngikk daværende næringsminister fra Arbeiderpartiet, Dag Terje Andersen, en avtale med Kjell Inge Røkke om å etablere et felles holdingselskap som skulle eie Aker Kværner ( senere Aker Solutions ).
DB170316 Det at staten skulle eie selskapet sammen med private aktører, ble særlig trukket frem som positivt av Andersen : « Staten og det private eier sammen og det synes jeg er et godt eksempel på en moderne eierform », sa Andersen til NRK i etterkant av offentliggjøringen av avtalen.
AA170316 Økonomiske forutsetninger, eie , leie, ekspropriere, kjøpe.
AP170315 Aasen mener mange har fått øynene opp for leasing, og fordelene som følger med å leie i stedet for å eie .
DA170314 Med kjøpet vil vi bli en av de ledende på nyheter og søk i Norge, og eie tre av de mest brukte nettstedene, sier Hegnar.
AP170314 Med kjøpet vil vi bli en av de ledende på nyheter og søk i Norge, og eie tre av de mest brukte nettstedene, sier Hegnar.
AA170314 Med kjøpet vil vi bli en av de ledende på nyheter og søk i Norge, og eie tre av de mest brukte nettstedene, sier Hegnar.
VG170312 Lærkulen fikk han til odel og eie etter å ha satt inn vertenes tre mål i 3-2-seieren mot West Ham.
DN170312 ETF'er er en måte å satse penger på kurssvingninger uten fysisk å eie de underliggende verdiene, i dette tilfellet digitalvalutaen bitcoin.
DB170312 De kongelige har i praksis overført verdier fra offentlig eiendom til privat eie .
DB170311 Noen hunder er dyrere å eie enn andre.
DB170311 Bygningen er nemlig i Statens eie .
AP170311 Ble kritisert for handel med slaver, men ikke for å eie dem.
AA170311 Aller best var grillet eple med kanel og sukker, sier Taran Eie Bergsland.
DN170310 - I mange områder kan du tjene mer på å eie en bolig enn med en fulltidsjobb.
AP170310 ie Taneys forfar, høyesterettsjustitiarius Roger Brooks Taney, opp hva som kan skje hvis Dred Scott skulle vinne sin sak : « Personer av negerrase ville kunne (... ) reise hvor de vil, (... ) få full ytringsfrihet offentlig og privat om alle temaer, holde offentlige møter om politiske saker og eie og bære våpen hvor enn de drar. » - Man kan ikke rømme ¶
DN170309 - Vi ønsker å være enda mer ambisiøse på å ha en politikk som gjør det mer lønnsomt å investere, eie og skape arbeidsplasser i Norge.
DB170308 Hvordan de to bildene har havnet i Imran Sabers eie vet jeg ikke.
DN170307 Eiendommen i Nore og Uvdal kommune har vært i familiens eie i godt over 100 år.
DN170307 Selskapet vil eie bygningen selv, og håper de ansatte sykler til jobb.
AP170307 Jeg synes det er en veldig god prestasjon å ha vekst når de andre aktørene har kjøpt seg markedsandeler, sier Reitan med henvisning til at Coop kjøpte Ica og at Norgesgruppen og Bunnpris fikk overta endel av butikkene Coop av konkurransehensyn ikke kunne eie selv.
DN170306 Nå vil færre eie bilen selv ¶
DN170306 Grunnlegger Svein Støle vil heretter eie 67 prosent mot tidligere 75 prosent av det svært lukrative meglerhuset Pareto Securities.
DN170306 Etter sammenslåingen vil aksjonærene i Aberdeen eie rundt 33,3 prosent i det kombinerte selskapet.
DB170306 Dersom spillere scorer tre mål eller mer i en kamp, får de beholde ballen til odel og eie .
DB170306 Nå stod hun der på bar bakke, rent økonomisk sett, uten å eie noe av særlig verdi.
DB170306 Det kan få alvorlige følger for deg ved et samlivsbrudd, da du risikerer å gå ut av forholdet uten å eie noe særlig av verdi.
AP170306 Men det er i disse årene at følelsen av å eie verden gjør oss storøyde og fulle av selvfølelse.
AP170304 Som politiker sto Voronenkov bak loven som forbød utlendinger å eie medier.
VG170303 I 2014, skriver avisen, ble en 32 år gammel mann fra Sydney tiltalt for å eie materiale som omfatter misbruk av barn etter at politiet fant en naturtro barnedukke med en kjønnsorganer av silikon hjemme i sengen hans.
DB170303 Markedet for å bruke uten å måtte eie er i rask vekst.
DB170303 Potensielle kjøpere lar seg lokke av søte lorier som kiles på Youtube-videoer, og interessen for å eie et vilt dyr spres.
DN170302 Nå vil færre eie bilen selv ¶
DN170301 | Nå vil færre eie bilen selv ¶
FV170228 | SKMU skal eie Kunstsiloen ¶
AA170227 Det er rart det skal være et paradoks i det å være sosialdemokrat eller sosialist, og ønsket om å drive i småskala, utvikle noe nytt for samfunnet, eller bare det å eie sin egen virksomhet og tid.
SA170226 LEIE ELLER EIE : Det finnes både fordeler og ulemper med begge deler.
SA170226 Aasen mener mange har fått øynene opp for leasing, og fordelene som følger med å leie i stedet for å eie .
FV170226 LEIE ELLER EIE : Det finnes både fordeler og ulemper med begge deler.
FV170226 Aasen mener mange har fått øynene opp for leasing, og fordelene som følger med å leie i stedet for å eie .
BT170226 LEIE ELLER EIE : Det finnes både fordeler og ulemper med begge deler.
BT170226 Aasen mener mange har fått øynene opp for leasing, og fordelene som følger med å leie i stedet for å eie .
AP170226 LEIE ELLER EIE : Det finnes både fordeler og ulemper med begge deler.
AP170226 Aasen mener mange har fått øynene opp for leasing, og fordelene som følger med å leie i stedet for å eie .
AA170226 LEIE ELLER EIE : Det finnes både fordeler og ulemper med begge deler.
AA170226 Aasen mener mange har fått øynene opp for leasing, og fordelene som følger med å leie i stedet for å eie .
DA170224 Du blir tvunget til å leie istedenfor å eie , og føler deg ikke hjemme.
AA170224 Det som veier tyngst er bompenger og driftskostnader generelt, og det lønner seg fortsatt å kjøpe og eie elbil, sier han.
DN170223 Årsakene til storsalget av hoteller er at Wenaasgruppens strategi er å kun eie hoteller med over 200 rom i større byer i Norge og Europa.
DN170223 - Ja, vi kommer til å eie disse videre og videreutvikle det vi har, men vi har ingen planer om å kjøpe nye alpinanlegg, sier Lars Wenaas.
DN170221 Et holdingselskap er et selskap opprettet for å kunne eie verdier på vegne av en person eller selskap, gjerne i et annet land.
DN170221 Det kinesiske selskapet Bluestar, som noen år tidligere hadde kjøpt det norske selskapet Elkem, opprettet et holdingselskap i skatteparadiset Luxembourg for å eie aksjene i Rec Solar.
VG170219 I tillegg til å eie omfattende eiendommer og hoteller har nemlig Trump tjent store penger de siste årene på å leie ut navnet sitt til entreprenører verden over som vil profilere sine eiendommer og hoteller med en kjent merkevare.
SA170219 Utseendet blir det samme, men kjørelengden øker - og bilen blir lettere å eie .
AP170219 Mennene og kvinnene som styrer de globale valutastrømmene mistet mye av interessen for å eie kroner da oljeprisen falt i siste halvdel av 2014.
DN170215 Solvik-Olsen tror færre vil eie egen bil når førerløse biler kommer ¶
VG170214 Ap foreslår å øke formuesskatten, men med et høyt fradrag i bunnen som innebærer at et pensjonistpar kan eie en nedbetalt bolig til over 11 millioner kroner uten å måtte betale formuesskatt.
VG170214 Det strider mot den norske normen om at alle skal eie sin egen bolig.
DN170214 Det er gründeren Asbjørn Abrahamsen ( 53 ) som nå selger seg ned til 25 prosent i AC Nord Gruppen, mens daglig leder Eirik Sunde skal eie åtte prosent av aksjene.
DN170214 Mens du i dag må eie bilen du leier ut på Nabobil.no, kan det fremover bli mulig å leie ut en bil du leaser, forteller daglig leder Even Heggernes i Nabobil.no.
SA170213 SpareBank 1-alliansen skal eie 25 prosent, de selvstendige sparebankene 12 prosent, Eika Alliansen 10 prosent og Sparebanken Møre 1 prosent.
SA170213 Torfinn Ingeborgrud ( MDG ) mente kommunen selv burde eie bygget.
FV170213 Tidligere Hotel Norge-direktør Øystein Lund ( 66 ) og hans to sønner er i kobbelet som skal eie og drive det nye hotellet med 195 rom ved Nedre Torv.
DN170213 4 Det har kommet forslag om at også industriselskaper skal få eie fiskekvoter og slippe den utskjelte leveringsplikten, der de industrieide trålerne slipper å måtte tilby å levere fisk til fiskebrukene de eier.
DN170213 SpareBank 1-alliansen skal eie 25 prosent, de selvstendige sparebankene 12 prosent, Eika Alliansen 10 prosent og Sparebanken Møre ém prosent.
DB170213 Ønsket om å eie sin egen bolig ligger dypt i den norske folkesjelen.
DB170213 Regjeringen har gjennomført en rekke tiltak for at flere kan få mulighet til å eie sitt eget hjem, der det viktigste er å legge til rette for at det bygges flere boliger.
DB170213 Det har lenge vært bred politisk enighet om å legge til rette for at flest mulig som ønsker det, kan eie sin egen bolig.
DA170213 SpareBank 1-alliansen skal eie 25 prosent, de selvstendige sparebankene 12 prosent, Eika Alliansen 10 prosent og Sparebanken Møre 1 prosent.
BT170213 SpareBank 1-alliansen skal eie 25 prosent, de selvstendige sparebankene 12 prosent, Eika Alliansen 10 prosent og Sparebanken Møre 1 prosent.
AP170213 Vipps blir lagt inn i et nytt selskap der DNB skal eie 52 prosent.
AP170213 Vipps blir lagt inn i et nytt selskap der DNB skal eie 52 prosent.
AA170213 SpareBank 1-alliansen skal eie 25 prosent, de selvstendige sparebankene 12 prosent, Eika Alliansen 10 prosent og Sparebanken Møre 1 prosent.
DB170212 Jeg kan ikke eie dyre, små gjenstander fordi jeg glemmer dem overalt.
AP170211 I løpet av fem år får man jorden til odel og eie dersom man har tatt i bruk jorden.
AP170211 I løpet av fem år får man jorden til odel og eie dersom man har tatt i bruk jorden.
SA170210 « Det er en skandale og nesten ikke til å fatte at det går an å tape så mye penger på eie en unik og svært verdifull eiendom », skriver Stig Ellingsen.
SA170210 Det er en skandale og nesten ikke til å fatte at det går an å tape så mye penger på eie en unik og svært verdifull eiendom.
AP170210 Alle er enige om politikk som gjør det fordelaktig å eie en nullutslippsbil.
AP170210 Alle er enige om politikk som gjør det fordelaktig å eie en nullutslippsbil.
VG170209 Men i fremtiden synes hun ikke det er kommunens oppgave å eie energistasjoner - like lite som det er å eie bensinstasjoner - og håper flere private kommer på banen.
VG170209 Men i fremtiden synes hun ikke det er kommunens oppgave å eie energistasjoner - like lite som det er å eie bensinstasjoner - og håper flere private kommer på banen.
DB170209 Jeg kan ikke eie dyre, små gjenstander fordi jeg glemmer dem overalt.
VG170208 I løpet av høsten her hjemme gikk « Skam»-Isak fra å fornekte sin egen legning tilå eie den.
FV170208 Etter det Aftenposten får opplyst, vil forslaget som ligger klart, fortsatt gi en åpning for at jegere og sportsskyttere kan eie halvautomatiske våpen.
FV170208 Etter det Aftenposten får opplyst, vil forslaget som ligger klart, fortsatt gi en åpning for at jegere og sportsskyttere kan eie halvautomatiske våpen.
FV170208 Annenplassen i verdenscupavslutningen var det som skulle til for å sikre seg den ettertraktede krystallkulen til odel og eie , en mulighet som bød seg da Aksel Lund Svindal forsvant ut med skade etter det stygge fallet i Kitzbühel to måneder tidligere.
BT170208 På 70-tallet kjempet kvinner for retten til å eie egen kropp og seksualitet.
AP170208 Etter det Aftenposten får opplyst, vil forslaget som ligger klart, fortsatt gi en åpning for at jegere og sportsskyttere kan eie halvautomatiske våpen.
AP170208 Etter det Aftenposten får opplyst, vil forslaget som ligger klart, fortsatt gi en åpning for at jegere og sportsskyttere kan eie halvautomatiske våpen.
AP170208 Etter det Aftenposten får opplyst, vil forslaget som ligger klart, fortsatt gi en åpning for at jegere og sportsskyttere kan eie halvautomatiske våpen.
SA170207 Annenplassen i verdenscupavslutningen var det som skulle til for å sikre seg den ettertraktede krystallkulen til odel og eie , en mulighet som bød seg da Aksel Lund Svindal forsvant ut med skade etter det stygge fallet i Kitzbühel to måneder tidligere.
BT170207 Annenplassen i verdenscupavslutningen var det som skulle til for å sikre seg den ettertraktede krystallkulen til odel og eie , en mulighet som bød seg da Aksel Lund Svindal forsvant ut med skade etter det stygge fallet i Kitzbühel to måneder tidligere.
AP170207 Annenplassen i verdenscupavslutningen var det som skulle til for å sikre seg den ettertraktede krystallkulen til odel og eie , en mulighet som bød seg da Aksel Lund Svindal forsvant ut med skade etter det stygge fallet i Kitzbühel to måneder tidligere.
DN170206 Foto : Øyvind Elvsborg ¶ | Eie eller leie til havs ?
AP170206 - Ved å utnytte den eksisterende bilparken bedre får vi flere mennesker inn i færre biler og kan redusere behovet for å eie egen bil, konkluderte han.
AP170206 - Ved å utnytte den eksisterende bilparken bedre får vi flere mennesker inn i færre biler og kan redusere behovet for å eie egen bil, konkluderte han.
AP170206 Solstad-familiens selskaper vil eie ca. 7.2 prosent, mens Farstad-familien i Ålesund vil sitte igjen med et sted mellom 1.5 og 2 prosent i selskapet.
AA170206 - Ved å utnytte den eksisterende bilparken bedre får vi flere mennesker inn i færre biler og kan redusere behovet for å eie egen bil, konkluderte han.
SA170205 - Ved å utnytte den eksisterende bilparken bedre får vi flere mennesker inn i færre biler og kan redusere behovet for å eie egen bil, konkluderte han.
BT170205 - Ved å utnytte den eksisterende bilparken bedre får vi flere mennesker inn i færre biler og kan redusere behovet for å eie egen bil, konkluderte han.
BT170205 - Ved å utnytte den eksisterende bilparken bedre får vi flere mennesker inn i færre biler og kan redusere behovet for å eie egen bil, konkluderte han.
AP170205 - Ved å utnytte den eksisterende bilparken bedre får vi flere mennesker inn i færre biler og kan redusere behovet for å eie egen bil, konkluderte han.
AA170205 - Ved å utnytte den eksisterende bilparken bedre får vi flere mennesker inn i færre biler og kan redusere behovet for å eie egen bil, konkluderte han.
DB170204 Stadig flere unge er avhengige av arv eller hjelp fra foreldrene for å eie .
DB170204 Ikke alle kan eller vil eie sin egen bolig, i hele eller deler av livet.
BT170204 Det å eie en fotballklubb er blitt et dyrt statussymbol.
SA170203 Fremdeles skal vi opprettholde sterke gulrøtter for at folk skal kjøpe og eie elbiler.
SA170203 Dette er vedtatt av Stortinget og betyr at det fremdeles vil være betydelige økonomiske fordeler med å eie elbiler i mange år fremover.
SA170203 Det å eie elbil blir den nye normalen.
SA170203 De totale fordelene med å eie en elbil er fortsatt store.
SA170203 Fremdeles skal vi opprettholde sterke gulrøtter for at folk skal kjøpe og eie elbiler.
SA170203 Dette er vedtatt av Stortinget og betyr at det fremdeles vil være betydelige økonomiske fordeler med å eie elbiler i mange år fremover.
SA170203 Det å eie elbil blir den nye normalen.
SA170203 De totale fordelene med å eie en elbil er fortsatt store.
AP170203 Den politiske kampen om å eie begrepet « tidlig innsats » er i full gang og vil intensiveres frem mot valgkampen.
AP170202 I Oslo har de allerede innført en eiendomsskatt som gjør det dyrere å eie bolig.
DN170201 Nordmenn er verdensmestere i å eie egen bolig, i stedet for å leie.
DB170201 Reformens sentrale punkter er at staten fortsatt skal eie jernbaneinfrastrukturen, mens et nytt jernbanedirektorat skal legge mer langsiktige planer for infrastruktur, bestilling av togtilbud og anbud på togstrekninger.
NL170131 * Med Aps formuesskatteopplegg vil et par kunne eie en nedbetalt bolig til en verdi av 11,6 millioner kroner uten å måtte betale formuesskatt.
DN170131 Inngangsbilletten for å eie en flik av boligmarkedet blir 10.000 kroner.
DN170131 Et nytt selskap skal organisere spleiselag som gjør at småsparere kan eie andeler i en faktisk leilighet.
AP170131 Han har gitt uttrykk for at han ønsker en dommer som er imot abort og som støtter amerikaneres rett til å eie våpen.
DN170130 | Solvik-Olsen tror færre vil eie egen bil når førerløse biler kommer ¶
DN170130 Statsråden - selv stor amcar-entusiast - spår at en annen følgevirkning av raskt skifte til førerløst og bedre kollektivtilbud er at flere og flere vil velge medlemskap i bilpooler og regne det som mindre attraktivt å eie egen bil.
DN170130 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen tror færre vil eie sin egen bil når de førerløse bilene gjør sitt inntog.
DB170130 LUKSUS : BMW 760i er den tyske produsentens absolutte toppmodell og var i Gjermund Cappelens eie .
AP170128 - Vi har heller ikke bruk for å eie sykler mer, når vi kan leie så fleksibelt og billig.
BT170126 I den nye boligplanen legges det opp til at kommunen skal eie halvparten av de 250 nye boligene som skal skaffes.
SA170125 - Vi har vært om bord men ikke funnet noen tegn på hvem som kan eie den, sier havnesjefen.
AP170124 Det er god stemning mellom partene, vi har jevnlige møter og det er enighet om hvem som skal eie skinnene.
BT170123 Hadde jeg hatt tid ville det vært en fryd av et hus å eie .
DN170122 Man ønsker heller at utlendinger skal eie norsk næringsliv enn at nordmenn gjør det.
AP170122 Stiftelsen har til formål å eie Olav Thon Gruppen AS, samt å utdele midler til allmennyttige formål.
SA170121 Fred Trump gjorde en formue på å bygge, eie og forvalte leilighetskomplekser i Queens og Brooklyn.
SA170121 Fred Trump gjorde en formue på å bygge, eie og forvalte leilighetskomplekser i Queens og Brooklyn.
FV170121 - Dette er ikke en båt som er i brannvesenets eie , men en båt som velforeningen har kjøpt inn til brannberedskap.
DB170121 ¶ SELVSTENDIG : - Hvis formålet med aksjeselskapet er at du skal ha en trygg og grei arbeidsplass for deg selv, så kan du gjerne eie selskapet som privatperson, mener Jonny Lium.
DB170121 På Altinn sine nettsider får du mer informasjon om hva det vil si å eie et aksjeselskap.
DB170121 Han mener at hvis formålet med selskapet er at du skal ha en trygg og grei arbeidsplass for deg selv, så kan du gjerne eie selskapet som privatperson.
DN170120 - Vi har en visjon om å eie hoteller for fem milliarder kroner i Norden innen tre til fem år.
DN170120 - Hvorfor er det interessant for dere å eie et hotell i Drammen ?
DN170119 Eik Øystein Stray Spetalen vil gjennom Ferncliff Property eie åtte prosent av Betonmast Hæhre.
DN170119 Celina Midelfart ( bildet ) vil sammen med sin søster Hermine Midelfart eie rundt 0,4 prosent av det nye entreprenørkonsernet Foto : Robert S.
DN170118 - Det har vært en svært god forretning, men det er ikke strategisk viktig for oss å eie et slikt bygg over lang tid, sier administrerende direktør Jan Omli Larsen i Kristiansand Næringsselskap ( Knas ). 100 millioner ¶
SA170117 Da bør han eie 60 prosent og hun 40 prosent av boligen, og dette eierforholdet bør skrives inn i samboeravtalen, sier Børresen.
FV170117 Da bør han eie 60 prosent og hun 40 prosent av boligen, og dette eierforholdet bør skrives inn i samboeravtalen, sier Børresen.
DN170117 | DN Ekspress : Kan bli " ubehagelig " å eie obligasjoner ¶
DN170117 Dersom det kommer en brå renteoppgang i løpet av 2017, kan det vil bli « ubehagelig » å eie obligasjoner, skriver Dagens Næringsliv.
DN170117 Dersom det kommer en brå renteoppgang i løpet av 2017 tror Steinsland det vil bli « ubehagelig » å eie obligasjoner.
BT170117 Da bør han eie 60 prosent og hun 40 prosent av boligen, og dette eierforholdet bør skrives inn i samboeravtalen, sier Børresen.
BT170117 Da bør han eie 60 prosent og hun 40 prosent av boligen, og dette eierforholdet bør skrives inn i samboeravtalen, sier Børresen.
AP170117 Da bør han eie 60 prosent og hun 40 prosent av boligen, og dette eierforholdet bør skrives inn i samboeravtalen, sier Børresen.
SA170112 - Det er grunn til å tro at det fortsatt finnes en del ulovlige skytevåpen, våpendeler og ammunisjon i privat eie .
SA170111 Hvis prosjektet viser seg å være vellykket, kan en rekke andre verneverdige bygg i kommunens eie stå for tur.
FV170111 | Norsk bobilrekord : Flere vil eie bobil ¶
AP170111 Hvis prosjektet viser seg å være vellykket, kan en rekke andre verneverdige bygg i kommunens eie stå for tur.
AP170111 | Norsk bobilrekord : Flere vil eie bobil ¶
VG170110 Ved- og varmeovnsprodusenten Jøtul var i Gahr-familiens eie frem til 1977, før selskapet ble solgt til Norcem.
SA170110 Kan eie ting likevel ¶
SA170110 Kan eie ting likevel ¶
BT170110 Kan eie ting likevel ¶
BT170110 Kan eie ting likevel ¶
AP170110 Kan eie ting likevel ¶
BT170109 FIKK DRAKTEN : Sindre Henriksen fikk Sven Kramers drakt til odel og eie .
AP170109 Kvadratmeterprisen for å leie og eie bolig er høyest i Norge, men høye inntekter og lave boligskatter bidrar til at bolig likevel spiser en mindre andel av totalen.
DN170108 - Høye inntekter og lave boligskatter i Norge viser hvor billig det er å eie bolig i Norge, sier boliganalytiker Mari O.
DN170108 - Det er veldig mange som har muligheten til å eie sin bolig i Norge.
DB170108 En føderal statsadvokat sier det ikke ser ut til at 26-åringen var en person som ville blitt nektet å eie våpen, ifølge NTB.
AP170108 Det uavhengige fondet vil ikke ha lov til å eie aksjer i oljeselskapet, og Tillerson vil ikke kunne arbeide i olje- og gassbransjen de neste ti årene.
AP170108 Det uavhengige fondet vil ikke ha lov til å eie aksjer i oljeselskapet, og Tillerson vil ikke kunne arbeide i olje- og gassbransjen de neste ti årene.
AP170107 Myndighetene fratok ham heller ikke retten til å eie våpen, skriver TV-kanalen. 26 år gamle Esteban Santiago skal ha fått et barn i september.
DN170106 Den gigantiske fjelleiendommen har vært i Sissener-familiens eie i langt mer enn 100 år.
DN170105 Det er imidlertid svært på forunt å eie en, da de legendariske fiolinene gjerne koster millioner av dollar.
DN170105 Mediekonsernet Aller er mest kjent for å eie Se og Hør og Dagbladet, men har i det stille kjøpt opp markedsføringsbyråer som passerer 900 millioner kroner i omsetning i Norden.
BT170104 Rentefradrag og lav beskatning har som formål at flere skal kunne eie egen bolig, men har samtidig bidratt til å gjøre bolig til et svært attraktivt investeringsobjekt.
BT170104 Rentefradrag og lav beskatning har som formål at flere skal kunne eie egen bolig, men har samtidig bidratt til å gjøre bolig til et svært attraktivt investeringsobjekt.
AP170102 USA er det landet i verden med flest skytevåpen i privat eie , nærmere bestemt 113 skytevåpen pr. 100 innbygger.
AP170102 Mens nordmenn flest forventer å eie egen bolig, er det helt vanlig å leie i resten av det rike Europa.
FV161229 Du finner ikke en annen investering som er like lønnsom, og det er fremdeles ganske gunstig skattemessig å eie sekundærbolig.
BT161229 Du finner ikke en annen investering som er like lønnsom, og det er fremdeles ganske gunstig skattemessig å eie sekundærbolig.
AP161229 Du finner ikke en annen investering som er like lønnsom, og det er fremdeles ganske gunstig skattemessig å eie sekundærbolig.
AA161229 Du finner ikke en annen investering som er like lønnsom, og det er fremdeles ganske gunstig skattemessig å eie sekundærbolig.
AP161224 Selvkjørende biler i privat eie , som kan brukes fullt ut i vanlig trafikk, er fortsatt et godt stykke unna.
AP161224 Men mest fordi det kan bli mer naturlig å dele på en selvkjørende bil enn å eie egen bil.
BT161216 Man kan fremdeles ikke eie mer enn to eierseksjoner i ett sameie.
AP161216 Man kan fremdeles ikke eie mer enn to eierseksjoner i ett sameie.
AA161216 Man kan fremdeles ikke eie mer enn to eierseksjoner i ett sameie.
SA161214 Seks grunner til å eie bolig : Derfor er det mye billigere å eie enn å leie ¶
SA161214 Seks grunner til å eie bolig : Derfor er det mye billigere å eie enn å leie ¶
SA161214 Derfor vil Gina Halvorsen ( 32 ) heller leie enn eie bolig : Fem grunner til å leie i stedet for å eie
SA161214 Derfor vil Gina Halvorsen ( 32 ) heller leie enn eie bolig : Fem grunner til å leie i stedet for å eie ¶
FV161214 Seks grunner til å eie bolig : Derfor er det mye billigere å eie enn å leie ¶
FV161214 Seks grunner til å eie bolig : Derfor er det mye billigere å eie enn å leie ¶
FV161214 Derfor vil Gina Halvorsen ( 32 ) heller leie enn eie bolig : Fem grunner til å leie i stedet for å eie
FV161214 Derfor vil Gina Halvorsen ( 32 ) heller leie enn eie bolig : Fem grunner til å leie i stedet for å eie ¶
BT161214 Seks grunner til å eie bolig : Derfor er det mye billigere å eie enn å leie ¶
BT161214 Seks grunner til å eie bolig : Derfor er det mye billigere å eie enn å leie ¶
BT161214 Derfor vil Gina Halvorsen ( 32 ) heller leie enn eie bolig : Fem grunner til å leie i stedet for å eie
BT161214 Derfor vil Gina Halvorsen ( 32 ) heller leie enn eie bolig : Fem grunner til å leie i stedet for å eie ¶
AP161214 Næringskomiteens leder vil splitte opp Telenor : Staten bør eie mindre i den utenlandske delen.
AP161214 Seks grunner til å eie bolig : Derfor er det mye billigere å eie enn å leie ¶
AP161214 Seks grunner til å eie bolig : Derfor er det mye billigere å eie enn å leie ¶
AP161214 Derfor vil Gina Halvorsen ( 32 ) heller leie enn eie bolig : Fem grunner til å leie i stedet for å eie
AP161214 Derfor vil Gina Halvorsen ( 32 ) heller leie enn eie bolig : Fem grunner til å leie i stedet for å eie ¶
AP161213 - Det er synd at ikke staten kan eie et slikt sted.
AP161213 - Det er synd at ikke staten kan eie et slikt sted.
AP161128 Debatten om USAs andre grunnlovstillegg - det handler om retten til å eie og bære våpen - er et fast innslag i amerikansk politikk.
AP161102 Gården ble i familien Todderuds eie frem til 1889.
SA161025 - Det å eie en Bentley handler om mer enn bare kjøretøyet, det er en hel luksusopplevelse.
SA161020 Jeg liker også tanken på å eie få ting.
FV161020 Jeg liker også tanken på å eie få ting.
BT161020 Jeg liker også tanken på å eie få ting.
SA161018 Vil eie fritidsbolig i NorgeFlere vil eie i Norge enn i utlandet, ser det ut til, mener Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom i Eika gruppen.
SA161018 Vil eie fritidsbolig i NorgeFlere vil eie i Norge enn i utlandet, ser det ut til, mener Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom i Eika gruppen.
BT161018 Vil eie fritidsbolig i NorgeFlere vil eie i Norge enn i utlandet, ser det ut til, mener Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom i Eika gruppen.
BT161018 Vil eie fritidsbolig i NorgeFlere vil eie i Norge enn i utlandet, ser det ut til, mener Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom i Eika gruppen.
AP161018 I dag kan oljefondet eie 60 prosent aksjer.
AP161018 Vil eie fritidsbolig i NorgeFlere vil eie i Norge enn i utlandet, ser det ut til, mener Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom i Eika gruppen.
AP161018 Vil eie fritidsbolig i NorgeFlere vil eie i Norge enn i utlandet, ser det ut til, mener Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom i Eika gruppen.
AP161006 Regjeringen vil stimulere til at flere skal eie aksjer i egen bedrift.
AP161006 Regjeringen flytter avgiftene fra å eie bil til å forurense.
AP161006 Regjeringen vil stimulere til at flere skal eie aksjer i egen bedrift.
AP161006 Under en pressekonferanse fredag i forrige uke, sa statsminister Erna Solberg at det skal bli billigere å eie bil, men dyrere å forurense.
AP161006 Regjeringen vil stimulere til at flere skal eie aksjer i egen bedrift.
AP161006 Å eie utleieboliger privat blir mindre lønnsomt.
AP161006 | Vil gjøre det mindre lønnsomt å eie to boliger ¶
AP161006 Som igjen vil gjøre det dyrere skattemessig å eie flere boliger.
AP161006 Mange skylder på spekulanter og mener det bør bli mindre gunstig å eie flere boliger.
AP161006 - Å eie utleieboliger privat blir mindre lønnsomt.
AP160930 Det skal bli billigere å eie bil, men dyrere å forurense.
AP160930 De sier det skal bli billigere å eie bil, enn å bruke den.
AP160929 De vil eie sin egen jomfruhinne, de kjemper for homofiles rettigheter og protesterer heftig mot sosial kontroll.
DA160923 Vi har sett hva som mangler, hva folk etterspør, sier Espen Eide, daglig leder og eiendomsmegler i Eie Stavanger.
SA160919 Bård Risan i Rud Vintage Garage sier den har vært i én families eie nesten hele tiden.
SA160907 Fem grunner til å leie i stedet for å eie : ¶
SA160907 Argumentene for å eie : ¶
BT160907 Fem grunner til å leie i stedet for å eie : ¶
BT160907 Argumentene for å eie : ¶
AP160907 Fem grunner til å leie i stedet for å eie : ¶
AP160907 Argumentene for å eie : ¶
DA160901 Bilen har vært i grunnlegger Carroll Shelbys eie , og i hans familie etter hans død.
DA160829 I samtalene får arbeidssøkerne informasjon om jobber, jobbsøkertips, tilbud om informasjonsmøter, jobbklubber og eventuelt arbeidstrening, sier Janne Sigbjørnsen Eie .
DA160829 Fungerende direktør i Nav Rogaland, Janne Sigbjørnsen Eie , ser på situasjonen med uro.
DA160829 - Arbeidsløsheten er høy og det bekymrer meg at flere større bykommuner i fylket nå har en arbeidsløshet på over 5 prosent, sier Janne Sigbjørnsen Eie i en pressemelding.
AP160828 Det er bra å eie verdens største fond.
AP160828 Vi ønsker å eie vår egen merkevare.
AP160828 En av tankene er at norsk fotball selv skal eie historien knyttet til sentrale merkevarer, og derfor ønsket man ikke lenger å ha en navnesponsor på det øverste nivået ( Obos-ligaen skal hete det samme neste år ).
AP160826 For meg har det ikke vært en mangel i livet ikke å eie .
SA160825 Alfa Romeoen er fullstendig restaurert og har vært i ekteparets eie i over 20 år, de har brukt bilen flittig og kjørt nærmere 20.000 kilometer med den.
SA160822 Også han opplever at flere og flere studenter ønsker å eie fremfor å leie.
SA160822 Ifølge Sandvik vil man rent økonomisk med de siste årenes prisvekst innenfor eiendom, tjene mer penger på å eie en bolig enn å ha pengene i banken.
SA160822 Hun er overbevist om at hun har det bedre økonomisk ved å eie sin egen leilighet fremfor å leie. 20-åringen brukte oppsparte midler, og fikk familien til å stå som kausjonister for at hun som førsteårsstudent kunne bli eier av sin egen bolig.
SA160822 Enn så lenge er jeg bare veldig glad for å eie mitt eget, og forhåpentligvis vil jeg ikke tape penger når jeg en gang skal selge.
SA160822 Eier man selv betaler man ned på eget avdrag og renter, og med prisveksten i tillegg vil man forhåpentligvis tjene mer penger på å eie , sier Sandvik.
SA160822 - Det er absolutt et godt alternativ til dem som vil eie , men som kanskje ikke har mulighet til å kjøpe noe alene, sier han.
BT160822 Også han opplever at flere og flere studenter ønsker å eie fremfor å leie.
BT160822 Ifølge Sandvik vil man rent økonomisk med de siste årenes prisvekst innenfor eiendom, tjene mer penger på å eie en bolig enn å ha pengene i banken.
BT160822 Hun er overbevist om at hun har det bedre økonomisk ved å eie sin egen leilighet fremfor å leie. 20-åringen brukte oppsparte midler, og fikk familien til å stå som kausjonister for at hun som førsteårsstudent kunne bli eier av sin egen bolig.
BT160822 Enn så lenge er jeg bare veldig glad for å eie mitt eget, og forhåpentligvis vil jeg ikke tape penger når jeg en gang skal selge.
BT160822 Eier man selv betaler man ned på eget avdrag og renter, og med prisveksten i tillegg vil man forhåpentligvis tjene mer penger på å eie , sier Sandvik.
BT160822 - Det er absolutt et godt alternativ til dem som vil eie , men som kanskje ikke har mulighet til å kjøpe noe alene, sier han.
AP160822 Også han opplever at flere og flere studenter ønsker å eie fremfor å leie.
AP160822 Ifølge Sandvik vil man rent økonomisk med de siste årenes prisvekst innenfor eiendom, tjene mer penger på å eie en bolig enn å ha pengene i banken.
AP160822 Hun er overbevist om at hun har det bedre økonomisk ved å eie sin egen leilighet fremfor å leie. 20-åringen brukte oppsparte midler, og fikk familien til å stå som kausjonister for at hun som førsteårsstudent kunne bli eier av sin egen bolig.
AP160822 Enn så lenge er jeg bare veldig glad for å eie mitt eget, og forhåpentligvis vil jeg ikke tape penger når jeg en gang skal selge.
AP160822 Eier man selv betaler man ned på eget avdrag og renter, og med prisveksten i tillegg vil man forhåpentligvis tjene mer penger på å eie , sier Sandvik.
AP160822 - Det er absolutt et godt alternativ til dem som vil eie , men som kanskje ikke har mulighet til å kjøpe noe alene, sier han.
FV160817 Eneboligen på 300 kvm, der den eldste delen ble bygget på 1700-tallet, har vært i familiens eie siden oldeforeldrene bodde der.
AP160815 Med dagens lave rente vil det fortsatt være gunstig å eie fremfor å leie, og mange foreldre ser på kjøp av leilighet til barna som en investering, sier Ufuk.
SA160810 Eie eller leie ?
AP160810 Eie eller leie ?
SA160805 Fem grunner til å leie istedet for å eie : ¶
BT160805 Fem grunner til å leie istedet for å eie : ¶
AP160805 Fem grunner til å leie istedet for å eie : ¶
SA160719 Fem grunner til å leie i stedet for å eie : ¶
SA160719 Argumentene for å eie : ¶
BT160719 Fem grunner til å leie i stedet for å eie : ¶
BT160719 Argumentene for å eie : ¶
AP160719 Fem grunner til å leie i stedet for å eie : ¶
AP160719 Argumentene for å eie : ¶
AP160713 Eie Aker brygge ¶
AP160710 I dagens våpenforskrift er 22 halvautomatiske rifler godkjent for å eie og inneha til jakt. 26 er godkjent til øvelse- og konkurranseskyting.
AP160710 De mener også vilkårene for å skaffe seg, eie og inneha slike våpen må bli strengere.
AP160710 I dagens våpenforskrift er 22 halvautomatiske rifler godkjent for å eie og inneha til jakt. 26 er godkjent til øvelse- og konkurranseskyting.
AP160710 De mener også vilkårene for å skaffe seg, eie og inneha slike våpen må bli strengere.
FV160701 Det har blitt billigere å eie en bil ! r ¶
SA160630 Det har blitt billigere å eie en bil!i ¶ r ¶
BT160630 Det har blitt billigere å eie en bil ! r ¶
AP160630 Det har blitt billigere å eie en bil ! r ¶
SA160627 Disse to, fra henholdsvis 2016 og 1983, er i Jan Tore Kopperuds eie .
AP160627 Mannen ble også dømt til å tåle inndragning av en salongrifle som han var i besittelse av, men som han ikke hadde tillatelse til å eie .
AP160623 I 80 år har Vibeke Sæthers familie vært i eie av Villa Gro-Gro i Lallakroken på Frogner.
SA160617 - Vi vil ikke holde tilbake folks muligheter til å eie en Model S.
BT160617 - Vi vil ikke holde tilbake folks muligheter til å eie en Model S.
AP160617 - Vi vil ikke holde tilbake folks muligheter til å eie en Model S.
AP160617 I tilknytning til bildet han har publisert på Instagram står det imidlertid ikke noe om når kjæresten Liva Eie Børkja har termin, men skriver at han er svært lykkelig og at de to ser fram til livet sammen som foreldre.
FV160616 - Vi vil ikke holde tilbake folks muligheter til å eie en Model S.
SA160613 Litt forenklet kan vi si at det ble en stil der det å eie ballen ble et mål i seg selv, ikke et middel til å spille ut motstandere og skape sjanser.
FV160613 Litt forenklet kan vi si at det ble en stil der det å eie ballen ble et mål i seg selv, ikke et middel til å spille ut motstandere og skape sjanser.
AP160613 Litt forenklet kan vi si at det ble en stil der det å eie ballen ble et mål i seg selv, ikke et middel til å spille ut motstandere og skape sjanser.
AP160611 Selv om rundt 70 prosent av Oslomarka er i privat eie , er det svært sjelden de rundt 3000 hyttene og fritidshusene i naturområdene skifter eier.
AP160608 - Det er synd at ikke staten kan eie et slikt sted.
AP160607 - Jordløse Bakker-bakkene var en gang så verdiløse at ingen ville eie dem, men ble brukt til felles beitemark.
AA160607 - Jordløse Bakker-bakkene var en gang så verdiløse at ingen ville eie dem, men ble brukt til felles beitemark.
AA160607 - Jordløse Bakker-bakkene var en gang så verdiløse at ingen ville eie dem, men ble brukt til felles beitemark.
AP160530 I løpet av de årene har Oljefondet kjøpt seg opp til å eie litt over en halv prosent av selskapet, en investering som i fjor ble verdsatt til drøyt 13,6 milliarder kroner.
DB160526 Hvorfor skal staten fortsette å eie i Telenor, Statoil, DnB ?
DA160526 ) og Oddvar Skjæveland vil at vanlige Viking-supportere skal eie litt i klubben sin.
BT160521 Skjenken ble tatt ut da båten var i BKKs eie .
SA160520 Eiendomsmegler og daglig leder i Eie Aker Brygge, Per-Christian Søreng, forteller at dette var et objekt det var vanskelig å prise.
SA160520 Eie Aker Brygge ¶ Eie Aker Brygge ¶
SA160520 Billig hytte sør i Norge : ¶ Eie Aker Brygge ¶
SA160520 Eie Aker Brygge ¶
FV160520 FOTO : Eie Aker Brygge Deler av boligen har blitt brukt som keramikkverksted.
FV160520 Eiendomsmegler og daglig leder i Eie Aker Brygge, Per-Christian Søreng, forteller at dette var et objekt det var vanskelig å prise.
FV160520 Eie Aker Brygge ¶ Eie Aker Brygge ¶
FV160520 Billig hytte sør i Norge : ¶ Eie Aker Brygge ¶
BT160520 FOTO : Eie Aker Brygge ¶
BT160520 Eiendomsmegler og daglig leder i Eie Aker Brygge, Per-Christian Søreng, forteller at dette var et objekt det var vanskelig å prise.
BT160520 Eie Aker Brygge ¶
AP160520 FOTO : Eie Aker Brygge ¶
AP160520 Eiendomsmegler og daglig leder i Eie Aker Brygge, Per-Christian Søreng, forteller at dette var et objekt det var vanskelig å prise.
AP160520 Eie Aker Brygge ¶
AP160520 FOTO : Eie Aker Brygge ¶
AP160520 Eiendomsmegler og daglig leder i Eie Aker Brygge, Per-Christian Søreng, forteller at dette var et objekt det var vanskelig å prise.
AP160520 Eie Aker Brygge ¶ Eie Aker Brygge ¶
AP160520 Billig hytte sør i Norge : ¶ Eie Aker Brygge ¶
AP160520 Men fotballen ønsker å eie liganavnet sitt og å ha med partnere.
SA160509 Skipsmeglerfamiliens eie
SA160509 I mange år brukte familien også gården som fritidssted, og eiendommen er fortsatt i denne familiens eie .
AP160509 Skipsmeglerfamiliens eie
AP160509 I mange år brukte familien også gården som fritidssted, og eiendommen er fortsatt i denne familiens eie .
AP160505 For å komplisere ting ytterligere har Oslo og Akershus startet en krangel om hvem som skal eie skinnene på Fornebubanen.
AP160505 Derfor er det billigere å eie enn å leie : ¶ 8.
AP160503 Det finnes regler for hvordan det er mulig å eie flere klubber, men å ha interesser i flere klubber på denne måten er fortsatt helt innenfor.
SA160502 Samtidig bør vi alle slå et slag for den virkelige delingsøkonomien : At flere bruker den samme tingen, framfor å eie en hver.
SA160419 Fem grunner til å leie fremfor å eie : ¶
FV160419 Fem grunner til å leie fremfor å eie : ¶
AP160419 Fem grunner til å leie fremfor å eie : ¶
AP160415 Det er heller ikke ulovlig å eie selskaper i utlandet.
AP160412 Derfor er det billigere å eie enn å leie : ¶ 5.
AA160412 Derfor er det billigere å eie enn å leie : ¶ 5.
AP160409 Mossack skal eie en teakplantasje og andre eiendommer, ifølge dokumentene ICIJ har fått, samt blant annet et helikopter, yachten « Rex Maris » og en samling gullmynter.
AP160408 Ved en lov av 1818 ble disse kirkene overført til menighetenes eie - i praksis, en forløper for de dagens kommuner.
BT160407 Europas mest kjente skatteparadis, Sveits, har blitt presset til delvis å gi slipp på sitt kjæreste eie og viktigste inntektskilde : Bankhemmeligholdet som vi kjenner fra James Bond-filmer med røtter tilbake til 1700-tallet.
BT160406 Panamapapers - En minister som gjør slikt kan eie et selskap i den sektoren hun eller han kontrollerer, og dermed tjene personlig på egne beslutninger gjort i kapasitet som minister.
AP160406 Ved å la selskap i skatteparadiset eie aksjene, kan de holde sine kjente familienavn utenfor offentlig dokumenter.
AP160406 Vi ønsker å eie hele banen.
AP160406 Vi er ikke sikre på at Akershus var klar over implikasjonene av vedtaket de gjorde i fylkesstyret da de vedtok at de skulle eie en del av banen, sier Berg.
AP160406 Akershus fylkeskommune ønsker å eie de 2,1 kilometerne med skinner som går i deres fylke, og kan derfor ikke gi oppdraget direkte til Sporveien som er heleid av Oslo kommune.
AP160405 Fordi leiemarkedet i Oslo er dyrt ønsker mange å eie bolig.
AP160405 Spørsmålet er : Skal Oljefondet fortsatt eie aksjer og rentepapirer i skatteparadiser, og skal fondets eiendommer av skattehensyn fortsatt ha hjemmehavn i Luxembourg og Delaware ?
AP160404 - Fondet skal i prinsippet eie i all verdens selskaper.
AP160403 - Vanlige folk skjønner ikke at man kan eie selskaper i utlandet og så glemme at de finnes, sier Katrín Jakobsdóttir, leder for det rødgrønne partiet Vinstri græn, til allmenkringkasteren RUV.Konklusjonen ble at opposisjonen i stedet tar saken opp til Alltingets kontroll- og konstitusjonskomité - og at de mandag fremmer forslag om å skriv
SA160330 Fem grunner til å leie i stedet for å eie : ¶
SA160330 - I noen faser av livet kan det lønne seg å leie bolig, du er ikke dum hvis du leier i kortere perioder, men i det lange løp kommer du bedre ut ved å eie , fastholder Picard. ( ©NTB ) ¶
SA160330 Derfor er det billigere å eie enn å leie : ¶
BT160330 Fem grunner til å leie i stedet for å eie : ¶
BT160330 - I noen faser av livet kan det lønne seg å leie bolig, du er ikke dum hvis du leier i kortere perioder, men i det lange løp kommer du bedre ut ved å eie , fastholder Picard. ( ©NTB ) ¶
BT160330 Derfor er det billigere å eie enn å leie : ¶
AP160330 Fem grunner til å leie i stedet for å eie : ¶
AP160330 - I noen faser av livet kan det lønne seg å leie bolig, du er ikke dum hvis du leier i kortere perioder, men i det lange løp kommer du bedre ut ved å eie , fastholder Picard. ( ©NTB ) ¶
AP160330 Derfor er det billigere å eie enn å leie : ¶
AP160329 - Ingen menneskerett å eie bolig før fylte 30 ¶
AP160329 - Det er ingen menneskerett å eie egen bolig før rundet 30.
AP160328 Her vil jeg sitere Nancy Herz, menneskerettighetsaktivist og samfunnsdebattant : « Høyreekstremistene og islamistene skal ikke eie våre diskusjoner om tro og kultur.
AP160317 Neste valg står om kystens fremtid, og om folk eller kapital skal eie ressursene.
AP160317 Havgående ferskfisktrålere ble ansett som den mest anvendelige fartøygruppen for å sikre råstoffleveranser gjennom hele året, og ved dispensasjonsordninger fikk industrien derfor adgang til å anskaffe og eie egne trålere.
AP160316 Hvis det er enkelt og rimelig å få tilgang til bil når du trenger det, blir behovet for selv å eie bil mindre.
AP160313 Med slike tjenester, hvorfor skal man da eie sin egen bil ?
AP160313 Leie, ikke eie
AP160309 Dermed skapte han byens første friluftsmuseum, som også skulle komme til å bli Norges første i kommunalt eie .
AP160309 I Oslo rådhus får fylkesrådmannen i Akershus svar på tiltale : - Det hadde vært veldig mye enklere om vi bare kunne bygge ut denne banen akkurat slik vi gjorde med Kolsåsbanen, men når Akershus insisterer på å eie skinnene i Akershus, så er det en utfordrende sak både juridisk og organisatorisk, sier miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg ( MDG ).
AP160309 Her kan du lese mer om problematikken Hvis ikke Akershus hadde krevd å eie den delen av Fornebubanen som går gjennom Bærum, kunne nemlig Oslo Sporveier fått jobben som byggherre, ifølge miljøbyråden.
AP160308 Havgående ferskfisktrålere ble ansett som den mest anvendelige fartøygruppen for å sikre råstoffleveranser gjennom hele året, og ved dispensasjonsordninger fikk industrien derfor adgang til å anskaffe og eie egne trålere.
AP160308 Havgående ferskfisktrålere ble ansett som den mest anvendelige fartøygruppen for å sikre råstoffleveranser gjennom hele året, og ved dispensasjonsordninger fikk industrien derfor adgang til å anskaffe og eie egne trålere.
AP160307 LEIE ELLER EIE : Hytter på fjellet er populært, enten man leier, eier eller besøker.
AP160307 » Hun skal bo alene, sette grenser for gutter, lære å eie seg selv.
AA160307 LEIE ELLER EIE : Hytter på fjellet er populært, enten man leier, eier eller besøker.
AP160306 Helheten må forvaltes der, og den kan ingen kommuner eie , uansett størrelse.
SA160229 Fem grunner til å leie i stedet for å eie : ¶
AP160227 Og hvorfor skal jeg egentlig bruke tid og penger på å leie en drill for en dag når jeg uansett kan få den levert hjem til odel og eie for en noe større sum ?
AP160226 Men sosialist i den marxistiske betydningen at det offentlige skal eie produksjonsmidlene, er han ikke.
AP160223 Daglig leder Per-Christian Søreng i Eie eiendomsmegling er usikker på om annonsen burde høre hjemme under « boliger til salgs » på Finn.no.
AP160223 Statkraft vil eie 52,1 prosent, Trønderenergi eier 7,9 prosent, mens Nordic Wind Power - et europeisk investorkonsortium etablert av Credit Suisse Energy Infrastructure Partners og støttet av det sveitsiske kraftselskapet BKW - har kjøpt de resterende 40,0 prosentene av selskapet av Agder Energi, Trønderenergi og
SA160222 Karl Marx skrev om hvor viktig det var at arbeiderne selv skulle eie produksjonsmidlene.
SA160222 I motsetning til dagens modell med taxisentraler og løyvehavere på topp og leiesjåførene nederst, kan sjåførene eie sine egne produksjonsmidler og ikke være prisgitt en annen persons bil og løyve.
SA160222 Drømmer du om å eie din egen øy ?
FV160222 Drømmer du om å eie din egen øy ?
BT160222 Drømmer du om å eie din egen øy ?
AP160222 Skal vi få til dette, vil det over tid bli vanskeligere å eie bil i byen vår, som vokser kraftig.
AP160222 Sparebankstiftelsen DNBskal altså ikke eieAmediaselv, men etablerer en ny stiftelse som ikke har kommersielle krav eller formål annet enn å eie et mediekonsern.
AP160222 Sparebankstiftelsen DNB finansierer ny stiftelse som skal eie Amedia.
AP160222 Og nå altså : Etablerer en helt ny stiftelse som skal eie over 60 lokalaviser.
AP160222 Finansierer ny stiftelse som skal eie avisen ¶
AP160222 Aviser er også viktige samfunnsinstitusjoner, og vi tenkte på om vi kunne være i stand til å etablere en ny stiftelse som skulle eie et mediekonsern, forteller Støylen.
AP160222 Sparebankstiftelsen DNB finansierer ny stiftelse som skal eie Amedia.
AP160222 Drømmer du om å eie din egen øy ?
AA160222 Drømmer du om å eie din egen øy ?
SA160220 Fem grunner til å leie istedet for å eie : ¶
BT160220 Fem grunner til å leie istedet for å eie : ¶
AP160220 Å lære å « eie » seg selv i voksen alder, når du aldri har gjort det som ungdom, er en vanskelig oppgave.
AP160220 Sånn generelt synes jeg det er viktig at vi får en eier som har lyst til å eie , utvikle og som er langsiktig, sier hun.
AP160220 Fem grunner til å leie istedet for å eie : ¶
AA160220 Fem grunner til å leie istedet for å eie : ¶
FV160219 Fem grunner til å leie istedet for å eie : ¶
AP160219 Havgående ferskfisktrålere ble ansett som den mest anvendelige fartøygruppen for å sikre råstoffleveranser gjennom hele året, og ved dispensasjonsordninger fikk industrien derfor adgang til å anskaffe og eie egne trålere.
AP160217 - Etter denne bystyreperioden, hvor nært sentrum kan du bo og fremdeles eie en bil ?
AP160213 Kim Jong-il var lidenskaplig opptatt av film og skal ha hatt over 20.000 filmer i sitt eie .
AP160212 ) skal beholdes i kommunal eie .
FV160210 Fem grunner til å leie istedet for å eie : ¶
BT160209 Fem grunner til å leie istedet for å eie : ¶
AP160209 Fem grunner til å leie istedet for å eie : ¶
FV160205 15 MIN FRA BERGEN : Drømmer du om å eie din egen øy ?
AP160204 Men i Norge skal staten fortsatt eie stasjonområdene, og linjene, og staten skal ha ansvar for togmateriellet.
SA160202 15 MIN FRA BERGEN : Drømmer du om å eie din egen øy ?
AP160202 Havgående ferskfisktrålere ble ansett som den mest anvendelige fartøygruppen for å sikre råstoffleveranser gjennom hele året, og ved dispensasjonsordninger fikk industrien derfor adgang til å anskaffe og eie egne trålere.
AP160202 15 MIN FRA BERGEN : Drømmer du om å eie din egen øy ?
AP160201 Ett av hindrene skal være at Akershus fylkeskommune skal eie den delen av skinnegangen som ligger i Akershus.
AP160131 Det at Akershus fylkeskommune skal eie skinnene som ligger i Akershus, skal ha vært et av hindrene.
AP160131 Det at Akershus fylkeskommune skal eie skinnene som ligger i Akershus, skal ha vært et av hindrene.
AP160130 « Myndighetene har ikke noe med å diktere hvilke typer våpen som bra, ærlige mennesker skal ha lov til å eie », heter det på Trumps nettside.
AP160130 Hvorfor eie en jacuzzi når du kan leie ?
AP160130 | « Hvorfor eie en jacuzzi når du kan leie ?
FV160129 Fem grunner til å leie istedet for å eie : ¶
AP160129 | Fra leie til eie - Tegnehanne og Jostein kjøper leilighet Hanne Sigbjørnsen ¶
AP160127 Men arbeidstagerne må få eie forandringene, sa Støre.
AP160126 Det norske Oljefondet skal eie en andel på 1,1 prosent i dette selskapet.
DA160118 Myhre, i Eie Eiendomsmegling Stavanger.
DA160118 Myhre, daglig leder i Eie Eiendomsmegling Stavanger, bor og megler, i likhet med kollega Svihus, i 4009 Eiganes.
DA160118 Myhre, i Eie Eiendomsmegling Stavanger.
DA160118 Myhre, daglig leder i Eie Eiendomsmegling Stavanger, bor og megler, i likhet med kollega Svihus, i 4009 Eiganes.
AP160117 Mange har ikke et forhold til å eie en bil.
AP160117 Da de ble kjøpt inn, for bare ti år siden, var de det ypperste man noensinne hadde hatt i norsk eie , både i teknologi og kapasitet.
SA160111 Derfor er det billigere å eie enn å leie : ¶ 8.
FV160111 Derfor er det billigere å eie enn å leie : ¶ 8.
BT160111 Derfor er det billigere å eie enn å leie : ¶ 8.
AP160111 Derfor er det billigere å eie enn å leie : ¶ 8.
AP160110 Her er Ubers sjef i Norge : Skal gjøre det unødvendig å eie bil i sentrum ¶
DA160109 Myhre, eiendomsmegler og daglig leder i Eie Eiendomsmegling.
DA160109 Myhre, eiendomsmegler og daglig leder i Eie Eiendomsmegling.
AP160109 I tillegg til at innbyggerne får en tilknytning til bygget gjennom å eie sin egen boks, så er det en lavterskel måte å komme i kontakt med andre på, sier hun.
BT160106 Grønne lunger, grøntstrukturer og urbane byrom - fellesskapets eie til all slags skapende og helsegivende aktivitet, fra trim til markeder, musikk, teater og pulserende folkeliv.
FV160105 Jeg vil også at barn tidlig skal lære seg sammenhengen mellom å tjene, bruke, spare, eie og låne.
AP160105 Obama understreker at de skjerpede reglene for salg av våpen ikke er ment som noe forsøk på å frata amerikanerne retten til å eie våpen.
AP160105 Det er registrert 113 skytevåpen per 100 innbygger i USA, og landet topper dermed soleklart lista over land med flest skytevåpen i privat eie .
AP160105 Jeg vil også at barn tidlig skal lære seg sammenhengen mellom å tjene, bruke, spare, eie og låne.
AP160105> Jeg vil også at barn tidlig skal lære seg sammenhengen mellom å tjene, bruke, spare, eie og låne.